Brändisuunnitelma Pihlajapuulle. Brand Management

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Brändisuunnitelma Pihlajapuulle. Brand Management"

Transkriptio

1 Brändisuunnitelma Pihlajapuulle Brand Management Suunnitelma

2 Brand Management Tiivistelmä Projekti Pihlajapuu Tehtävä Taustatutkimus Trendit Adjektiivit Segmentti Nimi Markkinoinnin Brand Management kurssilla saimme tehtäväksemme luoda pihlaja puulle brändin, jota tultaisiin myöhemmin käyttämään hyväksi Pihlajapuu projektissa. Ensimmäisenä tehtävänämme oli ottaa selville millaisia ominaisuuksia pihlajalla on, ja kuinka sitä voidaan työstää. Taustatutkimuksen avulla saimme selville, että Suomessa on muutamia pienikokoisia puusepänliikkeitä jotka käyttävät jo pihlajaa tuotteidensa raaka-aineena. Kilpailijoiksi luemme myös yleisesti käytetyt puulajit kuten mänty ja koivu. Tutkimme puualan, sisustuksen ja design tuotteiden eri trendejä, jotta voisimme kohdistaa brändin oikein. Kurssin alussa olimme saaneet tietoomme että tulevat pihlajapuusta tehdyt tuotteet tulevat olemaan Design tuotteita, joten päätimme tarkastella Design tuotteita valmistavien yritysten adjektiiveja ja brändejä. Suurin erottuminen kilpailijoista tapahtuu kahden adjektiivin avulla jotka nousivat esiin tutkimuksen eri vaiheissa: Historiallisuus ja Ekologisuus. Nämä kaksi adjektiivia kuvaavat pihlajaa ja korostavat sen hyviä puolia. Markkinatutkimuksen avulla saimme enemmän tietoa siitä, mikä olisi potentiaalinen segmenttimme. Päädyimme siihen tulokseen että henkilöt jotka tulevat ostamaan pihlajapuusta valmistettuja design tuotteita ovat edelläkävijöitä joilla on suuri varallisuus. Nimeen saimme inspiraatiota pihlajan historiasta. 1

3 Sisältö 1 Johdanto Pihlajapuuprojekti Pihlajan ominaisuuksista Kilpailijat Hankkeet Design-tuotteet Pihlajaa hyödyntävät yritykset Kilpailevien yritysten kuvailu Muut puulajit Brändin adjektiivit Ekologisuus Historiallisuus Kestävyys Design Teoriaa projektin mielikuvista Segmentointi Tavaramerkki Yleistä tavaramerkistä Tavaramerkin hakemusmenettely Tavaramerkin kustannukset Pihlaja tavaramerkkinä Tavaramerkkinimet Lähteet Osallistujaluettelo Liitteet

4 1 Johdanto Pihlajapuu-projekti on Itä-Uudellamaalla toteutettu yritysverkoston kehitysprojekti, minkä rahoittajana toimii suurimmilta osin Itä-Uudenmaan liitto. Projektin tavoite on luoda pihlajasta jalopuubrändi ja sen myötä lisätä paikallisten puuseppäyritysten kannattavaa liiketoimintaa. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu on vain yksi tekijä laajemmassa projektissa, jossa tutkitaan esimerkiksi tuotantoprosessia, puun saatavuutta ja työstöä. Tarkoitus on lisätä pihlajan paikallista käyttöä, luoda uusia tuotteita puusepille ja herättää jakelukanavien kiinnostusta. Kurssillamme Brand Management keskityimme pihlajapuun markkinointinäkökulmiin ja loimme pohjaa brändin luomiselle. Eväät brändisuunnitelmaan saimme HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun ohjaajaltamme Johanna Heinonen-Salakalta sekä pihlajapuuprojektin edustajalta Simopetteri Muuroselta. Heinonen-Salakka varusti meidät brändäyksen teorialla, käytännön esimerkeillä ja vierasluennoitsijoilla. Projektista ja tehtävänannosta tarkemmin saimme tietoa Simopetteri Muuroselta. Brändin luominen puulajille, jonka tulevista tuotteista on saatavilla ainoastaan suuntaa antavia esimerkkejä, on haastavaa. Lisäksi brändäys on vain yksi osa kokonaisvaltaista markkinointia, jonka tulisi pohjautua markkinoinnin laajempiin linjauksiin. Otimme haasteen vastaan mielenkiinnolla ja lähdimme tutkimaan brändimahdollisuuksia uudenlaisista näkökulmista. Selvitimme myös millaisia tuotteita pihlajasta voi ja kannattaisi tehdä. Tukenamme tässä toimi HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun toisen kurssin suorittama asiakastutkimus, josta selvisi millaista kysyntää kuluttajien keskuudesta löytyy. 1

5 2 Pihlajapuuprojekti 2.1 Pihlajan ominaisuuksista Vaikka Pihlaja on vaatimaton kasvupaikkansa suhteen niin komeaksi puuksi se kasvaa vain lehtojen ja lehtomaisten kankaiden valoisilla paikoilla. Sen kasvu myös heikkenee 30 vuoden jälkeen huomattavasti. Pihlajalla esiintyy myös runkoa, siemeniä ja lehtiä vahingoittavia hyönteisiä sekä lukuisia lahottaja sieniä. Hyvänä puolena pihlaja kuitenkin kestää hyvin vaurioita eivätkä pienet vahingot estä sen kasvamista. Pihlajan saatavuus on myös suhteellisen heikkoa. Koska kasvatukseen ei aina kiinnitetä huomiota, rungot saattavat olla hyvin oksaisia. 3 Kilpailijat 3.1 Hankkeet Metsäntutkimuslaitoksen tällä hetkellä käynnissä olevista hankkeista Metla Hanke 3501 voidaan osaltaan lukea kilpailevaksi hankkeeksi. Hankkeen yhdeksi tavoitteeksi on näet listattu raaka-aineena suomalaisen männyn edistäminen. (Metla 2009.) Hankkeen yhtenä tavoitteena on analysoida ja koostaa tutkimustiedot puutuoteteollisuuden jatkojalostuksessa ja asiakastuotteissa mielenkiintoisista mäntyraaka-aineen erityisominaisuuksista ja erilaisista arvotekijöistä Suomessa ja muissa pohjoismaissa sekä laatia ja siirtää tietojen pohjalta puutuoteyritysten viestintämateriaalien kehitysalustoja mäntytuotteiden markkinointisuunnittelua ja -argumentointia (osana valintakriteerejä) sekä tuote- ja teknologian kehittämistyötä ja raaka-aineen hankinnan kohdentamista varten. Näin tavoite kolme on kirjoitettu hankkeen Internet-sivuilla. (Metla 2009.) Hanke on käynnissä vuosina (Metla 2009). Tämä on suunnilleen sama aikaväli kuin Pihlajapuu-projektilla. 2

6 3.2 Design-tuotteet Pihlajapuusta tehtyjen tuotteiden kilpailijoita ovat designpuutuotteita valmistavat yritykset, jotka käyttävät muita puulajeja kuin pihlajaa. Esimerkiksi PKP-trading valmistaa puudesignia männystä, tervalepästä ja haavasta. Se valmistaa esimerkiksi puumitaleja ja mäntykolmioita. (PKP-trading 2009.) Pihlajapuu-projektissa on suunniteltu, minkälaisia tuotteita pihlajasta voisi tehdä. Yhtenä mahdollisena tuoteryhmänä ovat korut. Tällä sektorilla on kuitenkin paljon valmistajia. Esimerkiksi PS Design-paja on puukoruja valmistava yritys, joka myy tuotteitaan verkkokaupassa. Yritys käyttää koruissaan kovia puulajeja kuten saarnia, pähkinäpuuta ja omenapuuta. (PS Designpaja 2009.) Tänä päivänä puhutaan paljon tuotteiden ekologisuudesta. Pihlaja ja yleensäkin puu on ekologinen materiaali valmistaa tuotteita. Ekologista voi olla muukin materiaali kuin puu. Nämä materiaalit ovat kilpailijoita pihlajalle. Esimerkiksi Bonehead niminen yritys valmistaa kierrätysmateriaaleista koruja ja erilaisia sisustustuotteita. (Bonehead 2009.) Uusi ja todella ekologinen materiaali on bambu. Bambusta tehdyt tuotteet ovat potentiaalinen kilpailija pihlajatuotteille tulevaisuudessa. Bambu on kovaa ja sitkeää samalla tavalla kuin pihlaja. Bambu on myös nopea kasvamaan, ja jo viidessä vuodessa se on korjuuvalmis kun yleensä puilla kasvaminen vie aikaa parikymmentä vuotta. (Iskuryhmä 2008.) Esimerkiksi suunnittelu yritys Artek valmistaa bambusta tehtyjä huonekaluja. (Artek 2007.) 3.3 Pihlajaa hyödyntävät yritykset Pihlajan käyttö puusepänteollisuudessa on lisääntymässä. Siitä valmistetaan esineitä kotitarpeeseen, kuten astioita, työkalun- ja piipunvarsia sekä huonekaluja. Nyt pihlajasta on alettu valmistaa myös pieniä käyttöesineitä, esimerkiksi koruja. (Aucuparia 2009b.) Puusepänliike Aucuparia valmistaa huonekaluja ja muita tuotteita massiivipuusta ja vanerista sekä kunnostaa vanhoja kalusteita. Yrityksen toimipaikka sijaitsee läntisellä Uudellamaalla. Yritys käyttää tuotannossaan muiden puulajien lisäksi pihlajaa. Nimi Aucuparia tulee kotipihlajan latinankielisestä nimestä Sorbus Aucuparia. (Aucuparia 2009a.) 3

7 Avarte valmistaa ajattomia ja hyvin muotoiltuja kalusteita muun muassa pihlajasta. He käyttävät tuotannossaan vain kestävän kehityksen mukaisesti viljeltyjä puulajeja. (Avarte 2009a.) Yrityksen tuotteita voi löytää hotelleista, kouluista ja yritysten vastaanotoista (Avarte 2009b). 3.4 Kilpailevien yritysten kuvailu Aucuparia valmistaa moderneja ja yksilöllisiä tuotteita, joissa on kuitenkin perinteisiä vaikutteita (Aucuparia 2009a). Yritys haluaa valmistaa tuotteita, jotka kestävät sukupolvelta toiselle (Aucuparia 2009c). Aucupariasta saa lämpimän ja persoonallisen kuvan yrityksen kotisivujen perusteella. Avarten kotisivut ovat värikkäät ja pääsivulla vaihtuu muutaman sekunnin välein heidän työnäytteitään (Avarte 2009c). Avarte valmistaa ajattomia huonekaluja sekä moderneja klassikoita. Yritys haluaa myös korostaa luontoystävällisyyttään. (Avarte 2009d). Yrityksestä saa modernin, ammattitaitoisen ja kalliin sekä kansainvälisen kuvan kotisivujen perusteella. 3.5 Muut puulajit Kotimaisista puulajeista esimerkiksi huonekaluissa käytetyimpiä ovat koivu ja mänty. Vähemmän käytettyjä pihlajan lisäksi ovat lepät, vaahtera ja lehtikuusi. (Edu 2009.) Männyn ja koivun kilpailuetuna ovat niiden jo saavutettu tunnettavuus. Harvinaisemmin käytetyt puulajit taas kilpailevat ns. eksoottisuutensa avulla pihlajan kanssa. Muita puulajeja, joita hyödynnetään samantapaisesti kuin pihlajaa on mm. jalava, saarni ja tammi. Jalavan puuaines on kovaa ja sitkeää. Kestävänä puulajina myös siitä valmistetaan kalusteita, koriste-esineitä ja muita huonekaluja. Myös hieskoivu ja rauduskoivu ovat kovia ja taipuisia puulajeja. Niistä valmistetaan myös huonekaluja, koriste-esineitä sekä soittimia. Myös saarni ja tammi ovat joita käytetään samoin kuin pihlajaa. Niiden puuaines on myös kovaa ja lujatekoista, joita voi hyödyntää mm. erilaisten työvälineiden tekemiseen. Saarni on puulaji, joka sopii puusepälle moneen eri käyttöön. Ulkomaisista puulajeista huonekaluissa käytettyjä ovat esimerkiksi tammi, pyökki, punapyökki, jalava ja mahonki (Edu 2009). Näiden puulajien kilpailuetuna on niiden eksoottisuus. 4

8 Tammi on väriltään hieman kellertävää tai hieman punertavaa (Simpson 2008, 17). Tammessa arvostetaan sen kestävyyttä ha kovuutta (HS.fi 2002). 4 Brändin adjektiivit Aluksi tutkimme minkälaisia brändejä ja adjektiiveja markkinoilta jo löytyy. Kävimme informaatiota läpi suomalaisen designin näkökulmasta ja siksi oli mielekästä tutkia esimerkiksi Marimekon brändia, arvoja ja lupauksia. Marimekko on vahva brändi, jonka alla suunnitellaan, tuotetaan ja markkinoidaan vaatteita, sisustustavaraa, kankaita, laukkuja ja muita asusteita. Marimekon tavoitteena on tarjota aina jotain uutta ja ainutlaatuista unohtamatta laatua ja vahvaa osaamista. Marimekon suunnittelu on vahvaa ja omaleimaista, lisäksi tuotteiden tulee olla käytännöllisiä ja toimivia. Marimekon perusarvoja ovat eettisyys; aitous & rehellisyys; luovuuden vapaus rohkeus ja vastuu; innostus, sitoutuneisuus ja tavoitteellisuus; positiivisuus ja esteettisyys. (Marimekko ) Suomessa on myös tunnettu Tapiovaara design, jonka suunnittelemia töitä on nähty suomalaisissa kodeissa jo 1950-luvulta lähtien. Tämä design on niin sanottua arkipäivän suunnittelutyötä, joka on tarkoituksessaan onnistunut loistavasti: se on ajatonta. Samaa suunnittelua voi nähdä niin 1950-luvun kuin 2000-luvun sisustuksessakin. Tapiovaara design on laadukasta ja pitkäkestoista, sekä todistetusti myös ajatonta. Tämä suunnittelu tuo myös kontrastia materiaalin ja työstetyn lopputuloksen ulkonäön kanssa: jostakin kovasta voi saada sulavalinjaisen ja lähes pehmeän näköistä. (Tapiovaara Design ) Markkinoiden vahvin trendi tällä hetkellä on ekologisuus. Se on ollut pinnalla jo pitkään, mutta asiakkaat ovat vasta heräämässä ympäristöystävälliseen elämäntapaan ja ekologisten tuotteiden vaatimiseen. Trendi on tulossa pinnalle nimenomaan kysynnän suhteen. Ympäristö, ilmastonmuutos ja päästöjen pienentäminen ovat kuluttajille tärkeä asia ja huomioon on myös otettava yhteiskunnallinen sosiaalinen vastuu. (Tieto & trendit ) Pihlajapuun trendi on kasvussa, sillä sen kysyntä puuseppien keskuudessa on kasvussa. Puusepät ovat kiinnostuneita käyttämään pihlajaa kalusteissa ja koriste- sekä käyttöesineiden valmistukseen. (Puuproffa ) Valitsemamme adjektiivit on valittu kilpailijoiden, asiakkaiden vaatimusten ja pihlajapuuprojektin pohjalta. Kilpailijaosuudessa kerrotaan enemmän kilpailijoiden käyttämistä adjektiiveista. 5

9 4.1 Ekologisuus Pihlaja ei varsinaisesti ole niin sanottu roskapuu, mutta sen käyttö ei vielä ole kovin yleistä. Pihlajaa voidaankin metsänhakkuissa lajitella roskapuuksi. Puuna pihlaja on melko kovaa, sitkeää ja taipuisaa. Kuivattaessa pihlaja ei kieroudu eikä halkeile. Lisäksi sen työstö, sorvaus ja pintakäsittely onnistuvat hyvin. Näiden ominaisuuksien avulla pihlajaa voidaan työstää ekologisesti ja kovuuden ansiosta valmistettu tuote on pitkäikäinen. (Puuproffa ) Tukeakseen ekologisuuden käsitettä pihlajaa tulisi hankkia raaka-aineeksi ympäristöystävällisellä tavalla. Tämä onnistuu esimerkiksi puun hankinnalla sertifioidusta metsästä, joka tarkoittaa sitä, että kyseisen metsänhoito on kansainvälisten standardien mukaista. Sen avulla pyritään tukemaan kestävää metsätaloutta ja turvaamaan puutuotteiden markkina-asema. (Puuproffa ) Luonnossa pihlajan tulevaisuutta ei tiettävästi uhkaa mikään. Myös pihapuuna pihlaja säilyttänee asemansa. Kasvava kiinnostus ruokaan ja erityisesti luomuruokaan lisännee pihlajanmarjojen kulutusta.(aucuparia ) 4.2 Historiallisuus Adjektiivin innoittajana toimi mm. Simopetteri Muurosen antama esimerkki siitä, mihin pihlajaa on aiemmin käytetty. Pihlajaa on käytetty aikoinaan haravan piikeissä ja aisoissa. (Yrttitarha ) Pihlajapuun taustoja tutkittaessa useasta lähteestä tuli esiin kansanuskomuksia, erilaisia myyttejä, tarinoita ja tapoja, joita pihlajaan liittyy. Pihlaja on suomalaisille perinteisesti pyhä ja suojeleva puu, joka on ensimmäinen istutettava puu uudisrakennuksen pihalle. (Kaleva Kustannus ) Yleensä pihlajaan on liitetty vartioiva tai suojeleva voima. Tämänkaltaisiin taikoihin sitä on käytetty ainakin Saksassa, Galliassa, Britanniassa ja Irlannissa. Matkoille on varustauduttu pihlajasta veistetyillä piiskoilla ja kepeillä. Pihlajaa on pidetty harkitsevaisuuden ja järkevyyden vertauskuvana. (Yrttitarha ) Näiden uskomusten ja myyttien ansiosta pihlaja on mitä mainioin materiaali erilaisiin koruihin. Pihlajapuulla on pitkät perinteet myös suomessa ja kiinnostus puihin liittyvän kansanperinteeseen on varmasti nousussa. 6

10 Historiallisuudesta syntyi idea tarinankerronnasta markkinointikeinona. Erilaisessa markkinointiviestinnässä voidaan siis käyttää välineenä tarinamarkkinointia. Tämä on pihlajapuun tapauksessa erittäin hedelmällistä, sillä puun ja Itä-Uudenmaan historiasta löytyy mielenkiintoisia myyttejä, joita voidaan joko sinällään tai muokattuna käyttää tarinankerronnassa. Yksi vahva ominaisuus, jota tarinankerronnassa voidaan korostaa, on puun suojelevainen historia. Suojelevaisuus tukee myös ekologisia ja kestäviä arvoja. 4.3 Kestävyys Pihlaja tunnetaan hyvin kestävänä puulajina. Siitä on valmistettu aikoinaan kestävyyttä vaativia tarvekaluja esimerkiksi vasaranvarsia, taltanpäitä ja haravanpiikkejä. (Mettikana )Pihlajasta on myös valmistettu kenkien nauloja, piippuja, aisoja, astioita, paloviinatynnyreitä ja pyöränpuolia. (Helsingin Yliopisto ) Pihlajan kestävyyttä voimme hyödyntää jatkossakin tuotteiden teossa ja käytössä. Suomalaiset kuluttajat arvostavat tuotteiden kestävyyttä ja pitkäikäisyyttä. Pihlaja kestää myös hyvin taipuvaisuutta, joten sitä on myös käytetty esimerkiksi seiväshypyissä seipäänä. Tuotteiden korkea laatu saa hyvää tukea pihlajan kestävyydestä ja saamme luotua huipputuotteen hyödyntäen juuri näitä pihlajan erinomaisia ominaisuuksia. 4.4 Design Pihlajaa tulee käyttää vain sillä tavoin, että se on sekä viisasta että perusteltua, pihlajan ominaisuudet tulevat esiin, se on perinteikästä ja kaunista. (Simopetteri Muuronen ) Nämä tiedot itsessään luokittelevat pihlajatuotteen olevan designia. Lisäksi projektissa on mukana lukuisia puuseppiä, jotka tulevat yksin tai yhdessä muiden tahojen kanssa suunnittelemaan tulevat tuotteet, joten niistä muodostuu design-tuote. 7

11 Designiin liitetään myös korkea laatu. Tuotteen tulee olla laadukas niin materiaalilta, työstöltä, suunnittelulta kuin brändiltään. Kun materiaali, pihlaja, on hyvä ja sen valmistus huolellista ja osaavaa, tulee tuotteesta korkealaatuinen. Pihlaja on kovaa ja helposti käsiteltävää puuta, nämä tosiasiat tukevat korkean laadun arvoa. Pihlajan ominaisuudet tukevat myös tuotteen ekologista arvoa. Suunnitteluun paneutuu ryhmä puuseppiä, joille jokaiselle luodaan uusi markkinoitava tuote. Lisäksi on mahdollista suunnitella tuotetta yhdessä asiakkaan kanssa, jolloin asiakas pääsee itse suorittamaan laadunvalvontaa. Projektissa on mukana useita osapuolia niin suunnitteluyrityksestä, puusepistä, oppilaitoksista kuin muistakin, että laadunvalvonta tuotekehityksessä tulee olemaan monipuolista. 4.5 Teoriaa projektin mielikuvista Pihlajapuu projektilla on jo nyt hyvä imago, niin luontoystävällisen designin kuin puuseppien työllistämisen parantamisen takia. Se ei yritä vaikuttaa vain ekologisesti vaan myös sosiaalisesti ihmisten arvoihin. Tuotteesta pyritään tekemään huippulaatuista, modernia, jokapäiväistä, uniikkia ja ekologista designia, joka saa trenditietoiset kuluttajat näkemään erilaisten puulajikkeiden eroavaisuuden ja uusia tapoja miten sitä voi käyttää. Projektilla pyritään luomaan tuote, jota kuluttajat haluavat. Ekologisuus on suuri kaikkia puhuttava aihe. Ihmisten ympäristöä ja luontoa hyödyntävässä toiminnassa on nähtävissä tehostamisen ja ehtymisen kierre. Pihlajapuu projekti kantaa ekologista jalanjälkeä, jota käytetään nykyään laajalti kestävän kehityksen mittarina. Ekologisuus on nykyään myös vahva trendi, jota monet pitävät elämäntapana. Myös pihlajan korkealaatuisuus ja kestävyys tähtää ekologisuuteen. Projektin modernilla ja uniikilla olemuksella pyritään luomaan jotain uutta ja nykyaikaista, jota tämän päivän kuluttajat juuri haluavat. Tällöin myös mielikuvat pihlajan arvosta saadaan muuttumaan, jolloin puun arvo saataisiin nousemaan. Kun sen arvo nousee, eivät metsänkasvattajat halua enää heittää sitä pois, vaan pyrkivät hyödyntämään kaiken mahdollisen puun. Arvon kasvattaminen kasvattaa myös työllisyysastetta ja edistää yhteistä toimintatapaa. 8

12 5 Segmentointi Markkinan segmentointi perustuu edellä tehtyyn markkinointitutkimukseen, pääkriteereiksi valittiin varallisuus ja trendien seuraaminen. Markkinat jaettiin näiden kriteerien mukaan neljään eri ryhmään: 1. Edelläkävijät joilla on alhainen varallisuus. Tämä ryhmä koostuu ihmisistä, joilla on alhainen varallisuus ja jotka seuraavat trendejä mahdollisuuksiensa mukaan. Alhainen varallisuus voi olla myös periaatteellinen, elämäntapaan liittyvä valinta. 2. Edelläkävijät joilla on korkea varallisuus. Näillä ihmisillä on joko korkea tai erittäin korkea ansiotasi tai muuta varallisuutta. Heille on mahdollista luoda trendejä riippumatta taloudellisista lähtökohdista. Toisinaan varallisuus on ulkoisesti näkyvää, toisinaan sitä on vaikea havaita. 3. Vanhanaikaiset joilla on alhainen varallisuus. Tämä ryhmä ei luo eikä seuraa trendejä. Heidän varansa kuluvat jokapäiväisen arjen pyörittämiseen. Ostaessaan designer tuotteita, tilanne liittyy usein lahjaan tai juhlaan, ja tuolloin he tyypillisesti valitsevat hyvin tunnettuja ja tunnustettuja brändejä. 4. Vanhanaikaiset joilla on korkea varallisuus. Tämä ryhmä koostuu ihmisistä jotka luottavat perinteisiin brändeihin. He eivät mielellään kokeile uusia tuotteita, eikä hinnalla, saatavuudella tai markkinoinnilla ole heille yleensä suurtakaan merkitystä. Paras kohderyhmä Pihlajapuulle ovat Edelläkävijät joilla on korkea varallisuus. Heillä on rahaa luoda trendejä ja toteuttaa itseään kuluttamalla. Trendit ovat nykyisin enenevässä määrin kansainvälisiä ja tämä kohderyhmä myös matkustaa paljon. Siksi suuri osa kulutuksesta kohdistuu ulkomaille, mutta Suomessa heidän yleisimpiä ostospaikkojaan ovat luultavasti lentokenttien ja kaupunkien keskustojen erikoismyymälät, sekä suuremmista kauppaketjuista ehkä Stockmann. Nykyisin suurin osa puusta valmistetuista tuotteista on keittiötarvikkeita, huonekaluja tai koriste-esineitä. Uusina ideoina esiin nousivat esimerkiksi kirjojen kannet, veistokset, maljakot ja tuotteet joissa on mukana historiallisia vaikutteita. 9

13 6 Tavaramerkki 6.1 Yleistä tavaramerkistä Tavaramerkin avulla on tarkoitus erottautua muista sekä saada suojaa omalle tuotteellensa. Tämä tarkoittaa sitä, että vain rekisteröinnin haltija saa oikeuden käyttää tavaramerkkiä elinkeinotoiminnassaan ja näin ollen myös kehittää sen brändiä ja myyntiä. Lisäksi käyttöoikeutta voi vahvistaa kieltämällä toisia yrityksiä käyttämästä kyseistä merkkiä tai sen kaltaisia merkkejä. Tavaramerkki on voimassa 10 vuotta, minkä jälkeen sen voi uudistaa 10 vuoden välein maksamalla uudistamismaksun.( PRH 2009a.) Tavaramerkki voi olla muun muassa kirjainyhdistelmä, kuvio, lause, äänimerkki tai niiden yhdistelmä (PRH 2009a). Tavaramerkki ei kuitenkaan saa kuvailla niitä tavaroita (tai palveluita), joille sitä haetaan, sillä erottamiskyky on erityisen tärkeää. Tämä tarkoittaa sitä, ettei tavaramerkki saa kuvailla tavaran ominaisuuksia. (PRH 2009c.) Esimerkkinä Patentti ja rekisterihallitus mainitsee sivuillansa Apple-tavaramerkin, joka siis on sopiva tavaramerkki tietokoneille, muttei olisi sitä omenoille (PRH 2009a). 6.2 Tavaramerkin hakemusmenettely Hakemuksen käsittely kestää noin 5 kuukautta, tämän jälkeen tavaramerkki rekisteröidään, jos hakemukselle ei löydetä esteitä. Käsittelyn aikana Patentti- ja rekisterihallitus ilmoittaa hakemuksessa ilmenneistä puutteista tai rekisteröintiesteistä tavaramerkin hakijalle välipäätöksellä, johon tulee vastata 4-8 viikon kuluessa. Jos hakija ei vastaa määräaikana, hakemusta ei enää käsitellä. (PRH 2009b.) Tavaramerkki tulee rekisteröidä myös tiettyihin luokkiin. Tässä projektissa potentiaalisia luokkia on viisi, joista erityisesti luokat 20 ja 28 ovat sellaisia, joita todennäköisesti tulemme käyttämään. Ne sopivat esimerkiksi matkamuistojen, puukenkien ja pienhuonekalujen rekisteröintiin. Muita luokkia mahdollisia luokkia ovat 8, 15 sekä 21. (PRH 2009e.) Tavaramerkin rekisteröintiin tarvitsee henkilökohtaisia tietoja yrityksestä, joten siirsimme hakemisen toteuttamisen vastuun toimeksiantajalle neuvoin varustettuna sähköpostitse. Näin rekisteröinti toteutuu parhaiten. 10

14 6.3 Tavaramerkin kustannukset Hakemusta lähetettäessä mukaan on liitettävä maksukuitti hakemusmaksun suorituksesta. Tilit, joille maksu suoritetaan löytyvät seuraavasta internetosoitteesta: (PRH 2009d.) Kotimaassa tavaramerkin rekisteröinti maksaa 215 ja summa sisältää kolme tavara- ja/tai palveluluokkaa. Yli kolmen luokan menevät luokat maksavat 80 /kpl. (PRH 2009d.) 6.4 Pihlaja tavaramerkkinä Pihlajaa ei ole mahdollista saada tavaramerkiksi sen kuvailevuuden vuoksi. Sehän tulisi tavaramerkiksi tuotteille, jotka on valmistettu pihlajasta. Tavaramerkkiä ei myöskään voida myöntää sanalle (tms.), jos sen yksinkäyttö voisi rajoittaa muiden samalla alalla olevien elinkeinonharjoittajien tuotteiden mainostamista. (PRH 2009a.) 6.5 Tavaramerkkinimet Olemme tutkineet erilaiset myytit ja legendat, jossa oli mukana pihlajapuu. On huomattu, että pihlajalla on selvä naisprofiili, joka viittaa koti- ja perhesuojaukseen ja taikavoimiin. Ennen kristinuskoa pihlaja oli kunnioitettu pyhäpuuna, ja sitä käytettiin rituaaleissa sekä Skandinaviassa että Iso Britanniassa. Kristinuskon tultaessa pihlajasta on tullut pakanauskonnon vuoksi taika- ja noitapuu. (yhteenveto Brid, Hebe, Raunia) Tutustua legendoihin on mahdollista lähteissä mainittujen linkkien avulla. 11

15 Ehdotamme nimet jotka viittaavat suojelevien naisjumaliin hahmoihin. Pihlajapuu oli yksi niiden symbolistansa: Brid, Brizien (Keltit, Brid) Hebe (Kreikka, Hebe) Raunia, Raudna, Pihlajan Haltija (Kalevala, Raunia) Ryömikkä, Röönikkä (Kalevala, Raunia) Kaikki yllä mainitut nimet on mahdollista rekisteröidä. Päädyimme viimeisessä kokouksessa asiasta keskusteltuamme käyttämään Pihlajan haltijaa yleistavaramerkkinä, jonka alle myöhemmin kenties rakentuu tuotekokonaisuuksia erinäisine tavaramerkkeineen. 12

16 7 Lähteet Aucuparia 2009a. Luettavissa Luettu: Aucuparia 2009b. Kaunis ja kiehtova pihlaja. Luettavissa Luettu: Aucuparia 2009c. Periaatteita. Luettavissa: Luettu: Artek Luettavissa: Luettu: Avarte 2009a. Luettavissa Luettu: Avarte 2009b. Luettavissa Luettu: Avarte 2009c. Luettavissa: Luettu: Avarte 2009d. Luettavissa: Luettu: Bonehead Luettavissa: Luettu: Brid. Luettavissa: Luettu: Edu Puulajit ja käyttökohteet. Luettavissa: Luettu: Hebe. Luettavissa: Luettu Helsingin Ylipisto. Pihlaja Sorbus aucuparia. Luettavissa: Luettu:

17 HS.fi Piikkiön tuhatvuotinen tammi lehtii yhä. Luettavissa: HS SI1ME01ol9. Luettu: Iskuryhmä Luettavissa: Luettu: Kaleva Kustannus. Vilinä saa tilhen pasmat sekaisin. Luettavissa: Luettu: Marimekko. Suunnitteluprosessi. Luettavissa: Luettu: Marimekko. Perusarvot. Luettavissa: Luettu: Metla Metla Hanke Männyn ja kuusen raaka-ainepotentiaalit, niiden ominaisuudet, soveltuvuus ja kilpailukyky puutuoteteollisuudessa. Luettavissa: Luettu: Mettikana. Mikä puu sinä olet?. Luettavissa: Luettu: Muuronen S Interform Oy. Toimitusjohtaja. Puhelinhaastattelu. PKP-trading Luettavissa: Luettu: PRH 2009a. Patentti- ja rekisterihallitus. Tavaramerkki pähkinänkuoressa. Luettavissa: Luettu: PRH 2009b. Patentti- ja rekisterihallitus. Hakemusmenettely. Luettavissa: Luettu:

18 PRH 2009c. Patentti- ja rekisterihallitus. Rekisteröinnin edellytykset. Luettavissa: Luettu: PRH 2009d. Patentti- ja rekisterihallitus. Hinnasto. Hakemus- ja rekisteröintimaksut. Luettavissa: Luettu: PRH 2009e. Patentti- ja rekisterihallitus. Tavaramerkit. Tavaramerkkiluokat. Luettavissa: Luettu: PS Design-paja Luettavissa: Luettu: Puuproffa. Metsien sertifiointi. Luettavissa: Luettu: Puuproffa. Pihlaja. Luettavissa: Luettu: Puusepänliike Acuparia. Luettavissa: Luettu: Raunia. Luettavissa: Luettu Simpson, C Kotinikkarin puutyökirja. Alkuperäispainos H. F. Ullmann. Tapiovaara Design. Ilmari Tapiovaara. Luettavissa: Luettu: Tieto & Trendit Huhtikuu Yrttitarha. Pihlaja. Luettavissa: Luettu: Yrttitarha. Luettavissa: Luettu:

19 8 Osallistujaluettelo Lotta Cederberg Mirta Halinen Hanna Harjula Juha Jääskeläinen Maiju Jäppinen Riia Kehä Elisabeth Koenkytö Milla Kortesoja Laura Laine Katya Makarova Vilja Metsola Anni Nieminen Patricia Oyer Anne Pahlman Tea Rämö Ludmila Velikodnaya Laura Vikman 16

20 9 Liitteet Kalevalan Akka Akka on Ukko ylijumalan nainen ja hedelmällisyyden jumalatar. Heidän rakastellessaan jyrisee ukkonen. Akka saattaa olla luonnon naisellinen puoli, maaemo, jonka Ukko hedelmöittää, ja jonka sade saa viheriöimään. Akka tunnetaan myös siitä, että joillain perinteisesti pyhillä paikoilla on Ukko- ja Akka-paikannimet, kuten Kolilla korkeimmat huiput Ukko- ja Akkakoli. On tulkittu, että Rauni olisi muun muassa Mikael Agricolan ja Sigfridus Aronus Forsiuksen mukaan Akan nimi. Raunia vastannee pihlajan haltija Ryömikkä tai Röönikkä. Saamessa Raunia vastannee Raudna, islannissa Reynir. Toisen ja nykyisin ehkä suositumman tulkinnan mukaan Rauni-jumalatarta ei ollut, vaan kyseessä oli Ukon epiteetti eli lisänimi: Agricolan käyttämä ilmaisu "Rauni Ukon naini" tarkoittaisi tämän teorian mukaan "Rauni-Ukon naista" eikä "Raunia, Ukon naista". Pihlajaihminen Pihlajaihminen on perusonnellinen, arkiseen elämäänsä tyytyväinen. Hän on rauhallinen ja vakaa, taipuvainen jopa vakavuuteen. Pihlajaihmisen perusarvoja ovat koti, uskonto ja isänmaa. Hän on valmis uhraamaan kaiken suojellakseen näitä. Kaikessa toiminnassaan pihlajaihminen on huolellinen ja luotettava. Heidän suurin lahjansa onkin oikeudenmukaisuus ja pyrkimys onneen. Pihlajaihmisen elämä kulkee suoraviivaista polkua kohti päämäärää, jonka hän on asettanut jo hyvin nuorena. Hänellä on suuri perhe ja läheisten verkko, jonka eteen hän väsymättä työskentelee. Pihlajaihminen on voimakastahtoinen, mutta mukautuu tarvittaessa toisenkin tahtoon. Hän ei aseta milloinkaan omaa etuaan ensimmäiseksi, vaan perheen etu ajaa aina oman edun edelle. Pihlajaihminen suojelee perhettään viimeiseen asti ja pyrkii kaikin tavoin yhteiseen onneen vaikeimmassakin tilanteessa. Hän on taipuvainen syvään uskonnollisuuteen. Pihlajaihmisten sydän seuraa tunteiden pehmittämää järjen polkua ja he eivät ota elämässään turhia riskejä. Harkinta ja varmanpäälle pelaaminen on tyypillistä pihlajaihmisille. Kumppaniinsa pihlajaihminen sitoutuu aina loppuelämäkseen ja pitää liitostansa kiinni viimeiseen asti, hän on valmis uhraamaan oman onnensa perheensä eteen. Kumppanikseen pihlajaihminen valitsee mielellään vahvan männyn tai haavan, mutta onnellisin suhde syntyy kahden pihlajaihmisen tai pihlajaihmisen ja rauduskoivun välille. Pihlajaihminen voi myös tasapainottaa tuomi-ihmistä ja onnistua nuorena solmitussa liitossa tämän kanssa. Kuusi varjopuuna imee helposti pihlajaihmisen elinvoiman ja tuhoaa suhteen vähitellen. 17

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari ASIANAJOTOIMISTO Esityksen rakenne mikä on brändi? miten brändi suojataan? miten brändin loukkauksilta puolustaudutaan?

Lisätiedot

Miksi perusteella kuluttajat valitsevat puutuotteita? Kari Valtonen PKM-ohjelman loppuseminaari Lahti 13.11.2008

Miksi perusteella kuluttajat valitsevat puutuotteita? Kari Valtonen PKM-ohjelman loppuseminaari Lahti 13.11.2008 Miksi perusteella kuluttajat valitsevat puutuotteita? Kari Valtonen PKM-ohjelman loppuseminaari Lahti 13.11.2008 Tutkimuksen tarkoitus selvittää: puutuotteiden ostokriteerit kuluttajien päätöksenteossa

Lisätiedot

Teollisoikeudet. Olli Pitkänen

Teollisoikeudet. Olli Pitkänen Teollisoikeudet Olli Pitkänen Patentti Patentti tekijänoikeus Tekijänoikeus suojaa luovuutta itsenäinen, omaperäinen, tekijän persoonallisuus ei muotovaatimuksia ilmiasu, implementointi Patentti suojaa

Lisätiedot

Kirjan ja ruusun päivä on kirjojen kattomarkkinointia.

Kirjan ja ruusun päivä on kirjojen kattomarkkinointia. Kirjan ja ruusun päivä on kirjojen kattomarkkinointia. Kirjan ja ruusun päivän alkuperä on vuodessa 1926, jolloin huhtikuun 23. valittiin barcelonalaisen kirjakauppiaan idean mukaan kirjojen ja ruusujen

Lisätiedot

KOTIPIHLAJA Lyhyt oppimäärä sahurille ja Metsänomistajalle. Jukka Hakanen LAMK/Muotoiluinstituutti Interform OY

KOTIPIHLAJA Lyhyt oppimäärä sahurille ja Metsänomistajalle. Jukka Hakanen LAMK/Muotoiluinstituutti Interform OY KOTIPIHLAJA Lyhyt oppimäärä sahurille ja Metsänomistajalle Jukka Hakanen LAMK/Muotoiluinstituutti Interform OY Yleistä Levinneisyys Kasvutapa Kasvupaikka Puun ulkonäkö Puuaineksen ominaisuudet Käyttö

Lisätiedot

Marjat maailmassa. Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin. Market intelligence for healthy profits

Marjat maailmassa. Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin. Market intelligence for healthy profits Market intelligence for healthy profits Marjat maailmassa Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin Projektin tavoitteet Löytää malleja marja-alan osaamisen tuotteistamiseksi korkean jalostusarvon

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto, Joulututkimus 2013, tekijä: Kopla Helsinki

Suomalaisen Työn Liitto, Joulututkimus 2013, tekijä: Kopla Helsinki Joulututkimus Metodit Kopla Juttutuvat (ryhmäkeskustelu verkossa) 1 kpl Otos n=10 20-65-vuotiaita ympäri Suomea Keskustelun kesto oli 1,5 tuntia per ryhmä. Osallistujat osallistuivat keskusteluun omalta

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

Aidot LuviaWood -tuotteet kaikkiin pintoihin.

Aidot LuviaWood -tuotteet kaikkiin pintoihin. Aidot LuviaWood -tuotteet kaikkiin pintoihin. Aidot LuviaWood -tuotteet syntyvät vain parhaista raaka-aineista. LuviaWoodin korkealuokkaisissa tuotteissa yhdistyvät tarkkaan valittu suomalainen puu ja

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Ruoan ecodesign matka ekotuotteistamisen markkinoinnin maailmaan

Ruoan ecodesign matka ekotuotteistamisen markkinoinnin maailmaan Liite 19.12.2005 62. vuosikerta Numero 4 Sivu 16 Ruoan ecodesign matka ekotuotteistamisen markkinoinnin maailmaan Maarit Pallari, MTT Muotoilun juuret istuvat yhtä tukevasti kulttuurissamme kuin puikulaperunan

Lisätiedot

INNOSTU JA INNOSTA MUKAAN! Salla Saarinen Twitter @salsaari Email salla@radicalsoul.fi Radical Soul

INNOSTU JA INNOSTA MUKAAN! Salla Saarinen Twitter @salsaari Email salla@radicalsoul.fi Radical Soul INNOSTU JA INNOSTA MUKAAN! Salla Saarinen Twitter @salsaari Email salla@radicalsoul.fi Radical Soul 1 Salla Saarinen Radical Soul Oy Osaava ja kokenut järjestöasiantuntija ja mukaansatempaava kouluttaja

Lisätiedot

15.11.2011. Kalevalasta kansainvälisyyteen

15.11.2011. Kalevalasta kansainvälisyyteen 15.11.2011 Kalevalasta kansainvälisyyteen Perusasiat 44 kpl kahden hengen huoneita, 3 suitea kaksi suomalaista, infrapuna- ja turvesaunat, wellness -osasto kaksi kokoustilaa: 100 henkilöä ja 30 henkilöä

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto Avainlippu, Design from Finland, Yhteiskunnallinen yritys 10.2.2015. Reetta Mentu

Suomalaisen Työn Liitto Avainlippu, Design from Finland, Yhteiskunnallinen yritys 10.2.2015. Reetta Mentu Suomalaisen Työn Liitto Avainlippu, Design from Finland, Yhteiskunnallinen yritys 10.2.2015 Reetta Mentu 103 vuotta suomalaisen työn puolesta Suomalaisen työn arvostuksen ja menestyksen puheenjohtaja ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2008. JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus Q2 2008. JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus Q2 2008 JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa maassa? & Case Intia 16.4.2014 / Hannu Rossi Miksi haluat mennä uudelle markkina-alueelle? Nykyinen markkinat ovat täysin hyödynnetty/katettu? Tarvitset

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Vaahtera Vaahtera voi kasvaa hyvinkin mahtavaksi puuksi ja vaahteraihmistä on helppo kuvata samalla sanalla. Hän on henkisesti rikas ja jalostuneen

Vaahtera Vaahtera voi kasvaa hyvinkin mahtavaksi puuksi ja vaahteraihmistä on helppo kuvata samalla sanalla. Hän on henkisesti rikas ja jalostuneen Vaahtera Vaahtera voi kasvaa hyvinkin mahtavaksi puuksi ja vaahteraihmistä on helppo kuvata samalla sanalla. Hän on henkisesti rikas ja jalostuneen seurallinen: suku on hänelle erityisrakas. Hän arvostaa

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER

KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER Laadukkaita ja ympäristöystävällisiä PUUTUOTTEITA UPM Timber valmistaa korkealuokkaista mänty- ja kuusisahatavaraa rakennus- ja puusepänteollisuuteen sekä useisiin muihin

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI Juha Sarviaho Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa Yritysilmeen luominen ja tuotemerkin kehittäminen Muutokset toimintaympäristössä

Lisätiedot

Opintomatkat PDF. ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen

Opintomatkat PDF. ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen Opintomatkat PDF ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen Opintomatkat PDF By Risto Antikainen - Are you searching for Opintomatkat pdf Books? Now, you will be happy that Opintomatkat PDF

Lisätiedot

Puutuotteiden kasvavat markkinat ja tulevaisuuden asiakasrakenteet

Puutuotteiden kasvavat markkinat ja tulevaisuuden asiakasrakenteet Puutuotteiden kasvavat markkinat ja tulevaisuuden asiakasrakenteet Anna-Kaisa Rämö, Ritva Toivonen, Raija-Riitta Enroth, Erno Järvinen PKM Loppuseminaari Lahti 13.11.2008 TAUSTA & TARKOITUS TAUSTA Suomen

Lisätiedot

Puu piha ja ympäristörakentamisessa. Maria Riala

Puu piha ja ympäristörakentamisessa. Maria Riala Puu piha ja ympäristörakentamisessa Maria Riala Metla Sisältö Puiset pihatuotteet aiempaa tutkimustietoa Kuluttajien arvostukset Kuluttajien toiveet uusista tuotteista Visuaalisen tutkimuksen tuloksia

Lisätiedot

No Problem TARJOTTIMET 1.3.2012

No Problem TARJOTTIMET 1.3.2012 No Problem TARJOTTIMET 1.3.2012 Tuotetietoja Kaikki No Problem tarjottimet on käsintehtyjä, tuote kerrallaan. Yhdessä tarjottimessa voi olla jopa 8 kerrosta viilua, koosta riippuen. Paikallisesti valmistettu

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana

PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana Huhtikuu 2012 PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 Mitä ympäristömerkit ovat? Tarkoitus Ympäristömerkkien tarkoitus on ohjata ostopäätöksiä

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Vallataan varainhankinta. Salla Saarinen 24.2.2014

Vallataan varainhankinta. Salla Saarinen 24.2.2014 Vallataan varainhankinta Salla Saarinen 24.2.2014 1 Salla Saarinen Varainhankinnan Kampanjoinnin Markkinoinnin Sparrausta * Koulutusta * Suunnittelua * Toteutusta Lisää tunnetta ja tulosta järjestökentälle

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

Uusi puu kertoo, mihin puu pystyy SYYSKUU 2015

Uusi puu kertoo, mihin puu pystyy SYYSKUU 2015 Uusi puu kertoo, mihin puu pystyy SYYSKUU 2015 Esityspohjan malli 9/15/2015 1 Suomalainen metsäala hyödyntää uusiutuvia luonnonvaroja 2 Maailma vuonna 2030 on taas erilainen Meillä on monia haasteita globaalisti

Lisätiedot

TERVETULOA. tutustumaan kiehtovaan

TERVETULOA. tutustumaan kiehtovaan Pentti KOSKENRANTA, toimitusjohtaja,ikihirsi Oy TERVETULOA tutustumaan kiehtovaan IKIHIRSI talojen maailmaan. Jo yli 30 vuoden perinteillä valmistamme Lapissa yksilöllisiä ja laadukkaita hirsitaloja vaativien

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

Hyvä ja paha pelillistäminen

Hyvä ja paha pelillistäminen Hyvä ja paha pelillistäminen Kalle Huhtala, kehitysjohtaja @Kalle_Huhtala #pelillistäminen #gamification #vvop2014 A NORDIC MORNING COMPANY Hyvässä hypessä Big Data Sosiaalinen media työelämässä Gamification/

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa:

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Koulutukseen ja Te-toimiston rooliin liittyviä kysymykset: 1. Olen yli 30-vuotias mutta

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi!

Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi! Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi! Coffeebrewer miten se toimii? Coffeebreweriä voidaan parhaiten kuvata kertakäyttöiseksi

Lisätiedot

Asiakaslupaus SURF-arkkitehtipalvelut Puucomp Oy

Asiakaslupaus SURF-arkkitehtipalvelut Puucomp Oy Case: Asiakaslupaus SURF-arkkitehtipalvelut Puucomp Oy - Kiteytetty asiakaslupaus - Esitystapa asiakaslupaukselle Mistä kaikki alkoi? Oy Puu-Component Ab perustettiin alihankintayritykseksi valmistamaan

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Lukio.fi Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Liikkeelle lähtö Ajatus1 Tavaa o n g e l m a Lukio.fi = commodore64 Sivusto yhtä aikansa elänyt ja viihdyttävä kuin otsapermis tai NKOTB Julkaisujärjestelmä

Lisätiedot

Säteilköön kodissasi kauneus May your home shine with beauty

Säteilköön kodissasi kauneus May your home shine with beauty Säteilköön kodissasi kauneus May your home shine with beauty - Ritva-Liisa Pohjalainen Ritva-Liisa Pohjalaisen designesineet ja sisustustuotteet välittävät ajatonta kauneutta. Ne ovat syntyneet pohjoisen

Lisätiedot

Tyylikäs, kestävä ja helppohoitoinen terassilankku

Tyylikäs, kestävä ja helppohoitoinen terassilankku Kestävä, tyylikäs ja monipuolinen Keep it simple Komposiittipuu KINDWOOD Tyylikäs, kestävä ja helppohoitoinen terassilankku Ihanteellinen valinta ulkokäyttöön patioihin, terasseihin, laitureihin sekä moniin

Lisätiedot

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ BRANDS Lisää myyntiä Vahvista BRÄNDIÄ VIESTINTÄ myymälässä MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ? Hyödyntämällä näitä tietoja voit lisätä myyntiä melkoisesti Haluatko lisätä myyntiä? Viesti enemmän Haluatko kasvattaa MARKKINAOSUUTTASI?

Lisätiedot

Työkaluja PRH:n peruspatenttipalvelun myymiseen

Työkaluja PRH:n peruspatenttipalvelun myymiseen Työkaluja PRH:n peruspatenttipalvelun myymiseen Patentit Teollisuus Tekniikka 2014 2015 Erikoistyö (salainen), tiivistelmä TkT Kari Koskenhely, PRH 25.6.2015 Helsinki Aalto University Professional Development

Lisätiedot

Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon

Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon IPR-lakimies, OTK, MBA Jani Kaulo 2.12.2014 Tavaramerkkisuoja Kiinassa Pääsääntö: Vain rekisteröidyt tavaramerkit saavat suojaa Ensiksi

Lisätiedot

Garden Furniture. Puutarhakalusteita

Garden Furniture. Puutarhakalusteita Garden Furniture Puutarhakalusteita Painekyllästetyt Impregnated PEFC/02-31-113 Pepe-puutarhakalusteet ovat lähes 40 vuoden ajan ilahduttaneet asiakkaita niin Suomessa kuin ympäri Eurooppaakin, päämarkkina-alueina

Lisätiedot

Suomi 100 juhlavuoden yritysyhteistyö

Suomi 100 juhlavuoden yritysyhteistyö Suomi 100 juhlavuoden yritysyhteistyö Kiinnostunut hakemaan Suomi 100 kumppaniyritykseksi? Suomi 100 kumppaniyritykseksi voi hakea tuotteella tai palvelulla, joka toteuttaa juhlavuoden yhdessä-teemaa Yhdessä-teema

Lisätiedot

Kulutuksen nykytrendit

Kulutuksen nykytrendit Kulutuksen nykytrendit Terhi-Anna Wilska Keski-Uudenmaan elinkeinopäivä 28.10. 2014 Mitä kuluttamisessa on 2 tapahtumassa? Elintason nousu, välttämättömyyksien muuttuminen Digitalisaatio, teknologian jokapaikkaistuminen

Lisätiedot

Sopivan arkun tai uurnan valinta

Sopivan arkun tai uurnan valinta Tuotekuvasto Sopivan arkun tai uurnan valinta Omaisen viimeisen leposijan valinta on usein hyvin henkilökohtainen ja tunnepitoinen päätös. Pienilläkin asioilla, kuten erilaisilla symboleilla ja koristeluilla

Lisätiedot

Kestävyydestä kilpailuetua maaseutumatkailuun. Kestävyyden esille tuominen mökkikansiossa ja asiakaspalvelussa

Kestävyydestä kilpailuetua maaseutumatkailuun. Kestävyyden esille tuominen mökkikansiossa ja asiakaspalvelussa Kestävyydestä kilpailuetua maaseutumatkailuun Kestävyyden esille tuominen mökkikansiossa ja asiakaspalvelussa Kirsi Mutka-Paintola 21.11.2013 Kestävän toiminnan tavoitteet: - Yrityksen arvot - Yrityksen

Lisätiedot

ARKKI. Sävyt. beige. Kokoa Arkki -sisustusvanereja. kirkas lakka. ruskea

ARKKI. Sävyt. beige. Kokoa Arkki -sisustusvanereja. kirkas lakka. ruskea ARKKI Arkki on asennusvalmis sisustusvaneri, jolla toteutat vaativatkin ideasi. Vanereista on helppo rakentaa suuria pintoja peittäviä kokonaisuuksia tai taulumaisia sisustuselementtejä. Tyyliltään Arkki

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016 Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa Heikki Wiik 15.3.2016 Johtajan paikka? 4 5 Johtaminen on palvelutehtävä. Palvelutehtävän ytimessä on kyky ja halu auttaa toisia ihmisiä kasvamaan täyteen

Lisätiedot

Valitse Kuhmo Oy. ja voit luottaa laatuun

Valitse Kuhmo Oy. ja voit luottaa laatuun Valitse Kuhmo Oy ja voit luottaa laatuun Sisällysluettelo 2-3...Omistautumista ja luotettavuutta jo vuodesta 1955 4-5...Toimitamme laatua, luotettavasti 6-7...Asiakas on aina ykkönen 8-9...Tunnemme vastuumme

Lisätiedot

Ovimallisto. Hovi Ambassador Kartano Serenad Villa Prisma Empire

Ovimallisto. Hovi Ambassador Kartano Serenad Villa Prisma Empire Ovimallisto Hovi Ambassador Kartano Serenad Villa Prisma Empire Etusivun kuvan keittiössä alaovet tammi ranskanpähkinä, yläovet maalattu mdf - kensapuun mallistosta. Kuvassa Hovi, koivu/valkolakattu. 2

Lisätiedot

Kulttuurimatka suomalaiseen kotiin

Kulttuurimatka suomalaiseen kotiin Kulttuurimatka suomalaiseen kotiin Case: Cosy Finland Hele Kaunismäki / Kulttuurin ketju -hanke, Turku Touring, 8.4.2011 Mistä kaikki alkoi? Kirsti Sergejeff pääsi Gambian matkallaan vuonna 2002 tutustumaan

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

Stora Enso Effex an Eye for Wood

Stora Enso Effex an Eye for Wood EnsoEffex Stora g tu p l Stora Enso Effex an Eye for Wood Stora Enso Effex an Eye for Wood Lähtökohtana luonnonmukaisuus Effex toistaa luonnon muotokieltä. Effex on: Aitoa puuta Luonnon inspiroima Luonnollinen

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4 SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja Moduuli 4 Miksi uusien tuotteiden tuominen markkinoille on tärkeää? Kuluttajat kaipaavat jatkuvaa muutosta Myös kilpailijat voivat pakottaa muutokseen esittelemällä

Lisätiedot

Taito Shop ketju 10 vuotta Tarina yhteistyöstä ja kasvusta

Taito Shop ketju 10 vuotta Tarina yhteistyöstä ja kasvusta Taito Shop ketju 10 vuotta Tarina yhteistyöstä ja kasvusta Yhteistyöstä menestystä Forma messut on Taito Shopketjun myymälöille tärkein sisäänostotapahtuma ja paikka kohdata tavarantoimittajia. Siksi se

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Agenda 1 SITA Suomi on SUEZ 2 QS, mikä se on? 3 QS maailmalla 4 QS Suomessa 5 QS Vaasassa SITA Suomi Oy ja kaikki

Lisätiedot

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN Liiketoimintasuunnitelman laatimisesta yleisesti 1. Yritysidea 2. Tuotteet ja/tai palvelut 3. Asiakashankinta ja markkinoiden selvittäminen 3.1 Asiakkaat (kohderyhmä)

Lisätiedot

Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta

Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta IPR-lakimies Ari-Pekka Launne Helsinki 3.6.2015 Oikeuksien varmistaminen Tuotekehitys Markkinoilletulo Brändi TUOTE ja sen SUOJAUS Kartoitus Seuranta Palaute

Lisätiedot

VIIHTYISÄN PIHAN PUURAKENNUKSET. Puurakentamisen RoadShow 1.3.2012 Kuhmo. Erkki Salmirinne PYR Liiketoiminta -hanke

VIIHTYISÄN PIHAN PUURAKENNUKSET. Puurakentamisen RoadShow 1.3.2012 Kuhmo. Erkki Salmirinne PYR Liiketoiminta -hanke VIIHTYISÄN PIHAN PUURAKENNUKSET Puurakentamisen RoadShow 1.3.2012 Kuhmo Erkki Salmirinne PYR Liiketoiminta -hanke Sisältö Piharakentamisen trendit Metlan tutkimuksen mukaan Piharakentamisen palvelutarjonta

Lisätiedot

Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN

Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN Taustaa Matkailijat ovat olleet perinteisesti kiinnostuneita paikallisista kulttuureista,

Lisätiedot

Missä arvo syntyy 2.0?

Missä arvo syntyy 2.0? Missä arvo syntyy 2.0? Kuka luo arvon? Missä maissa arvo syntyy? Missä työtehtävissä arvo syntyy? 11.11.2011 Globalisaation muutos Kansallisista klustereista tullut globaaleja arvoverkostoja. Toiminnot

Lisätiedot

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Komissio haluaa löytää kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset ja auttaa niitä nopeampaan kansainväliseen kasvuun rahoituksen

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet 2012

Markkinoinnin perusteet 2012 Markkinoinnin perusteet 2012 CASE: Procter & Gamble Pantene XX Tehtävänanto 26.3. Aalto-yliopisto Tehtävän oppimistavoitteita Kohderyhmän löytäminen Viestin muotoilu kohderyhmälle Uudet markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Yleisesittely murskaa nyt myös lajitellut alkaliparistot. Rec Alkaline Oy

Yleisesittely murskaa nyt myös lajitellut alkaliparistot. Rec Alkaline Oy Yleisesittely AkkuSer Oy kierrättää vaarallisiksi määritellyt akku ja paristo tuotteet käyttämällä Dry-Technology prosessia AkkuSer:llä on 24 työtekijää (2015). AkkuSer kierrätyslaitos sijaitsee Nivalassa,

Lisätiedot

Digimarkkinoinnin uudet pelisäännöt Huhtikuu 2015

Digimarkkinoinnin uudet pelisäännöt Huhtikuu 2015 Digimarkkinoinnin uudet pelisäännöt Huhtikuu 2015 Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. - Arthur C Clarke Millaisia mahdollisuuksia uudet teknologiat tarjoavat? Internet

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics,

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, www.hanken.fi Segmentointi Yhteiskunnallisen markkinoinnin koulutusohjelma 9.2.2016 Jonna Heliskoski Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics,

Lisätiedot

Kestävä kehitys - Lupa toimia eri tavalla. 2013 20.9. Naantali Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti

Kestävä kehitys - Lupa toimia eri tavalla. 2013 20.9. Naantali Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti Kestävä kehitys - Lupa toimia eri tavalla 2013 20.9. Naantali Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti Tutkimuspäällikkö vai Yli-innovaatioaktivisti? Vastaanottovirkailija vai First Impression Manager?

Lisätiedot

TURHA SITÄ ON KAINOSTELLA, MAISTA ROHKEASTI JOTAKIN UUTTA

TURHA SITÄ ON KAINOSTELLA, MAISTA ROHKEASTI JOTAKIN UUTTA TURHA SITÄ ON KAINOSTELLA, MAISTA ROHKEASTI JOTAKIN UUTTA ROHKEASTI SUOMALAINEN Luumäellä Saparokujan päässä perinteisellä maatilalla on harjoitettu maataloutta jo vuodesta 1721. Jo silloin oli tilan isännällä

Lisätiedot

LET S GO! 4 KOEALUE 7-9 Nähnyt:

LET S GO! 4 KOEALUE 7-9 Nähnyt: 1 LET S GO! 4 KOEALUE 7-9 Nähnyt: On jälleen tullut aika testata osaamisesi. Koekappaleina ovat kappaleet 7-9. Muista LUKEA KAPPALEITA ÄÄNEEN useaan otteeseen ja opetella erityisen hyvin KUVASANASTOT ja

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Kuinka varmistetaan hankkeelle juuri oikea määrä resurssointia? Copyright Comia Software Oy, 2015, Kaikki oikeudet pidätetään

Kuinka varmistetaan hankkeelle juuri oikea määrä resurssointia? Copyright Comia Software Oy, 2015, Kaikki oikeudet pidätetään Kuinka varmistetaan hankkeelle juuri oikea määrä resurssointia? Jussi-Pekka Kurikka FM, yrittäjä, toimitusjohtaja, koodari, harrastajanäyttelijä Java, PHP, VBA Puh.: 020 734 1661 Email: jussi-pekka.kurikka@comiasw.com

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Nautintoja juhlahetkiin ja lahjaksi

Nautintoja juhlahetkiin ja lahjaksi Nautintoja juhlahetkiin ja lahjaksi Suomalaista käsintehtyä suklaata Suomalaista käsintehtyä suklaata Tarjoiluun ja liikelahjaksi K Tuoretta suklaata herkutteluhetkiin Kultasuklaan herkullisen tuoreet

Lisätiedot

Tavaramerkkien erottamiskyky. Kolster Info -aamiaisseminaari 25.3.2014 Rake-Sali Joose Kilpimaa

Tavaramerkkien erottamiskyky. Kolster Info -aamiaisseminaari 25.3.2014 Rake-Sali Joose Kilpimaa Tavaramerkkien erottamiskyky Kolster Info -aamiaisseminaari 25.3.2014 Rake-Sali Joose Kilpimaa Rekisteröinnin yleiset edellytykset Sekoitettavuus Erottamiskyky Tavaramerkkilaki 2 luku 13 : Rekisteröitävän

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

Kotimaisen (huonekalu) teollisuuden säilyttäminen

Kotimaisen (huonekalu) teollisuuden säilyttäminen Kotimaisen (huonekalu) teollisuuden säilyttäminen Pohjoismaat menettäneet teollisia työpaikkoja (1980 2010) lähes miljoonan Suomi = 240 000 Norja = 120 000 Ruotsi = 400 000 Tanska = 160 000 Suomi menettää

Lisätiedot

Beneath the Northern Lights

Beneath the Northern Lights Beneath the Northern Lights Little Lilli and her best friend Kalle are playing in the snowy forest, that is filled with creatures of the winter. If it gets dark or a little scary, they don t have to be

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot