Brändisuunnitelma Pihlajapuulle. Brand Management

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Brändisuunnitelma Pihlajapuulle. Brand Management"

Transkriptio

1 Brändisuunnitelma Pihlajapuulle Brand Management Suunnitelma

2 Brand Management Tiivistelmä Projekti Pihlajapuu Tehtävä Taustatutkimus Trendit Adjektiivit Segmentti Nimi Markkinoinnin Brand Management kurssilla saimme tehtäväksemme luoda pihlaja puulle brändin, jota tultaisiin myöhemmin käyttämään hyväksi Pihlajapuu projektissa. Ensimmäisenä tehtävänämme oli ottaa selville millaisia ominaisuuksia pihlajalla on, ja kuinka sitä voidaan työstää. Taustatutkimuksen avulla saimme selville, että Suomessa on muutamia pienikokoisia puusepänliikkeitä jotka käyttävät jo pihlajaa tuotteidensa raaka-aineena. Kilpailijoiksi luemme myös yleisesti käytetyt puulajit kuten mänty ja koivu. Tutkimme puualan, sisustuksen ja design tuotteiden eri trendejä, jotta voisimme kohdistaa brändin oikein. Kurssin alussa olimme saaneet tietoomme että tulevat pihlajapuusta tehdyt tuotteet tulevat olemaan Design tuotteita, joten päätimme tarkastella Design tuotteita valmistavien yritysten adjektiiveja ja brändejä. Suurin erottuminen kilpailijoista tapahtuu kahden adjektiivin avulla jotka nousivat esiin tutkimuksen eri vaiheissa: Historiallisuus ja Ekologisuus. Nämä kaksi adjektiivia kuvaavat pihlajaa ja korostavat sen hyviä puolia. Markkinatutkimuksen avulla saimme enemmän tietoa siitä, mikä olisi potentiaalinen segmenttimme. Päädyimme siihen tulokseen että henkilöt jotka tulevat ostamaan pihlajapuusta valmistettuja design tuotteita ovat edelläkävijöitä joilla on suuri varallisuus. Nimeen saimme inspiraatiota pihlajan historiasta. 1

3 Sisältö 1 Johdanto Pihlajapuuprojekti Pihlajan ominaisuuksista Kilpailijat Hankkeet Design-tuotteet Pihlajaa hyödyntävät yritykset Kilpailevien yritysten kuvailu Muut puulajit Brändin adjektiivit Ekologisuus Historiallisuus Kestävyys Design Teoriaa projektin mielikuvista Segmentointi Tavaramerkki Yleistä tavaramerkistä Tavaramerkin hakemusmenettely Tavaramerkin kustannukset Pihlaja tavaramerkkinä Tavaramerkkinimet Lähteet Osallistujaluettelo Liitteet

4 1 Johdanto Pihlajapuu-projekti on Itä-Uudellamaalla toteutettu yritysverkoston kehitysprojekti, minkä rahoittajana toimii suurimmilta osin Itä-Uudenmaan liitto. Projektin tavoite on luoda pihlajasta jalopuubrändi ja sen myötä lisätä paikallisten puuseppäyritysten kannattavaa liiketoimintaa. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu on vain yksi tekijä laajemmassa projektissa, jossa tutkitaan esimerkiksi tuotantoprosessia, puun saatavuutta ja työstöä. Tarkoitus on lisätä pihlajan paikallista käyttöä, luoda uusia tuotteita puusepille ja herättää jakelukanavien kiinnostusta. Kurssillamme Brand Management keskityimme pihlajapuun markkinointinäkökulmiin ja loimme pohjaa brändin luomiselle. Eväät brändisuunnitelmaan saimme HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun ohjaajaltamme Johanna Heinonen-Salakalta sekä pihlajapuuprojektin edustajalta Simopetteri Muuroselta. Heinonen-Salakka varusti meidät brändäyksen teorialla, käytännön esimerkeillä ja vierasluennoitsijoilla. Projektista ja tehtävänannosta tarkemmin saimme tietoa Simopetteri Muuroselta. Brändin luominen puulajille, jonka tulevista tuotteista on saatavilla ainoastaan suuntaa antavia esimerkkejä, on haastavaa. Lisäksi brändäys on vain yksi osa kokonaisvaltaista markkinointia, jonka tulisi pohjautua markkinoinnin laajempiin linjauksiin. Otimme haasteen vastaan mielenkiinnolla ja lähdimme tutkimaan brändimahdollisuuksia uudenlaisista näkökulmista. Selvitimme myös millaisia tuotteita pihlajasta voi ja kannattaisi tehdä. Tukenamme tässä toimi HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun toisen kurssin suorittama asiakastutkimus, josta selvisi millaista kysyntää kuluttajien keskuudesta löytyy. 1

5 2 Pihlajapuuprojekti 2.1 Pihlajan ominaisuuksista Vaikka Pihlaja on vaatimaton kasvupaikkansa suhteen niin komeaksi puuksi se kasvaa vain lehtojen ja lehtomaisten kankaiden valoisilla paikoilla. Sen kasvu myös heikkenee 30 vuoden jälkeen huomattavasti. Pihlajalla esiintyy myös runkoa, siemeniä ja lehtiä vahingoittavia hyönteisiä sekä lukuisia lahottaja sieniä. Hyvänä puolena pihlaja kuitenkin kestää hyvin vaurioita eivätkä pienet vahingot estä sen kasvamista. Pihlajan saatavuus on myös suhteellisen heikkoa. Koska kasvatukseen ei aina kiinnitetä huomiota, rungot saattavat olla hyvin oksaisia. 3 Kilpailijat 3.1 Hankkeet Metsäntutkimuslaitoksen tällä hetkellä käynnissä olevista hankkeista Metla Hanke 3501 voidaan osaltaan lukea kilpailevaksi hankkeeksi. Hankkeen yhdeksi tavoitteeksi on näet listattu raaka-aineena suomalaisen männyn edistäminen. (Metla 2009.) Hankkeen yhtenä tavoitteena on analysoida ja koostaa tutkimustiedot puutuoteteollisuuden jatkojalostuksessa ja asiakastuotteissa mielenkiintoisista mäntyraaka-aineen erityisominaisuuksista ja erilaisista arvotekijöistä Suomessa ja muissa pohjoismaissa sekä laatia ja siirtää tietojen pohjalta puutuoteyritysten viestintämateriaalien kehitysalustoja mäntytuotteiden markkinointisuunnittelua ja -argumentointia (osana valintakriteerejä) sekä tuote- ja teknologian kehittämistyötä ja raaka-aineen hankinnan kohdentamista varten. Näin tavoite kolme on kirjoitettu hankkeen Internet-sivuilla. (Metla 2009.) Hanke on käynnissä vuosina (Metla 2009). Tämä on suunnilleen sama aikaväli kuin Pihlajapuu-projektilla. 2

6 3.2 Design-tuotteet Pihlajapuusta tehtyjen tuotteiden kilpailijoita ovat designpuutuotteita valmistavat yritykset, jotka käyttävät muita puulajeja kuin pihlajaa. Esimerkiksi PKP-trading valmistaa puudesignia männystä, tervalepästä ja haavasta. Se valmistaa esimerkiksi puumitaleja ja mäntykolmioita. (PKP-trading 2009.) Pihlajapuu-projektissa on suunniteltu, minkälaisia tuotteita pihlajasta voisi tehdä. Yhtenä mahdollisena tuoteryhmänä ovat korut. Tällä sektorilla on kuitenkin paljon valmistajia. Esimerkiksi PS Design-paja on puukoruja valmistava yritys, joka myy tuotteitaan verkkokaupassa. Yritys käyttää koruissaan kovia puulajeja kuten saarnia, pähkinäpuuta ja omenapuuta. (PS Designpaja 2009.) Tänä päivänä puhutaan paljon tuotteiden ekologisuudesta. Pihlaja ja yleensäkin puu on ekologinen materiaali valmistaa tuotteita. Ekologista voi olla muukin materiaali kuin puu. Nämä materiaalit ovat kilpailijoita pihlajalle. Esimerkiksi Bonehead niminen yritys valmistaa kierrätysmateriaaleista koruja ja erilaisia sisustustuotteita. (Bonehead 2009.) Uusi ja todella ekologinen materiaali on bambu. Bambusta tehdyt tuotteet ovat potentiaalinen kilpailija pihlajatuotteille tulevaisuudessa. Bambu on kovaa ja sitkeää samalla tavalla kuin pihlaja. Bambu on myös nopea kasvamaan, ja jo viidessä vuodessa se on korjuuvalmis kun yleensä puilla kasvaminen vie aikaa parikymmentä vuotta. (Iskuryhmä 2008.) Esimerkiksi suunnittelu yritys Artek valmistaa bambusta tehtyjä huonekaluja. (Artek 2007.) 3.3 Pihlajaa hyödyntävät yritykset Pihlajan käyttö puusepänteollisuudessa on lisääntymässä. Siitä valmistetaan esineitä kotitarpeeseen, kuten astioita, työkalun- ja piipunvarsia sekä huonekaluja. Nyt pihlajasta on alettu valmistaa myös pieniä käyttöesineitä, esimerkiksi koruja. (Aucuparia 2009b.) Puusepänliike Aucuparia valmistaa huonekaluja ja muita tuotteita massiivipuusta ja vanerista sekä kunnostaa vanhoja kalusteita. Yrityksen toimipaikka sijaitsee läntisellä Uudellamaalla. Yritys käyttää tuotannossaan muiden puulajien lisäksi pihlajaa. Nimi Aucuparia tulee kotipihlajan latinankielisestä nimestä Sorbus Aucuparia. (Aucuparia 2009a.) 3

7 Avarte valmistaa ajattomia ja hyvin muotoiltuja kalusteita muun muassa pihlajasta. He käyttävät tuotannossaan vain kestävän kehityksen mukaisesti viljeltyjä puulajeja. (Avarte 2009a.) Yrityksen tuotteita voi löytää hotelleista, kouluista ja yritysten vastaanotoista (Avarte 2009b). 3.4 Kilpailevien yritysten kuvailu Aucuparia valmistaa moderneja ja yksilöllisiä tuotteita, joissa on kuitenkin perinteisiä vaikutteita (Aucuparia 2009a). Yritys haluaa valmistaa tuotteita, jotka kestävät sukupolvelta toiselle (Aucuparia 2009c). Aucupariasta saa lämpimän ja persoonallisen kuvan yrityksen kotisivujen perusteella. Avarten kotisivut ovat värikkäät ja pääsivulla vaihtuu muutaman sekunnin välein heidän työnäytteitään (Avarte 2009c). Avarte valmistaa ajattomia huonekaluja sekä moderneja klassikoita. Yritys haluaa myös korostaa luontoystävällisyyttään. (Avarte 2009d). Yrityksestä saa modernin, ammattitaitoisen ja kalliin sekä kansainvälisen kuvan kotisivujen perusteella. 3.5 Muut puulajit Kotimaisista puulajeista esimerkiksi huonekaluissa käytetyimpiä ovat koivu ja mänty. Vähemmän käytettyjä pihlajan lisäksi ovat lepät, vaahtera ja lehtikuusi. (Edu 2009.) Männyn ja koivun kilpailuetuna ovat niiden jo saavutettu tunnettavuus. Harvinaisemmin käytetyt puulajit taas kilpailevat ns. eksoottisuutensa avulla pihlajan kanssa. Muita puulajeja, joita hyödynnetään samantapaisesti kuin pihlajaa on mm. jalava, saarni ja tammi. Jalavan puuaines on kovaa ja sitkeää. Kestävänä puulajina myös siitä valmistetaan kalusteita, koriste-esineitä ja muita huonekaluja. Myös hieskoivu ja rauduskoivu ovat kovia ja taipuisia puulajeja. Niistä valmistetaan myös huonekaluja, koriste-esineitä sekä soittimia. Myös saarni ja tammi ovat joita käytetään samoin kuin pihlajaa. Niiden puuaines on myös kovaa ja lujatekoista, joita voi hyödyntää mm. erilaisten työvälineiden tekemiseen. Saarni on puulaji, joka sopii puusepälle moneen eri käyttöön. Ulkomaisista puulajeista huonekaluissa käytettyjä ovat esimerkiksi tammi, pyökki, punapyökki, jalava ja mahonki (Edu 2009). Näiden puulajien kilpailuetuna on niiden eksoottisuus. 4

8 Tammi on väriltään hieman kellertävää tai hieman punertavaa (Simpson 2008, 17). Tammessa arvostetaan sen kestävyyttä ha kovuutta (HS.fi 2002). 4 Brändin adjektiivit Aluksi tutkimme minkälaisia brändejä ja adjektiiveja markkinoilta jo löytyy. Kävimme informaatiota läpi suomalaisen designin näkökulmasta ja siksi oli mielekästä tutkia esimerkiksi Marimekon brändia, arvoja ja lupauksia. Marimekko on vahva brändi, jonka alla suunnitellaan, tuotetaan ja markkinoidaan vaatteita, sisustustavaraa, kankaita, laukkuja ja muita asusteita. Marimekon tavoitteena on tarjota aina jotain uutta ja ainutlaatuista unohtamatta laatua ja vahvaa osaamista. Marimekon suunnittelu on vahvaa ja omaleimaista, lisäksi tuotteiden tulee olla käytännöllisiä ja toimivia. Marimekon perusarvoja ovat eettisyys; aitous & rehellisyys; luovuuden vapaus rohkeus ja vastuu; innostus, sitoutuneisuus ja tavoitteellisuus; positiivisuus ja esteettisyys. (Marimekko ) Suomessa on myös tunnettu Tapiovaara design, jonka suunnittelemia töitä on nähty suomalaisissa kodeissa jo 1950-luvulta lähtien. Tämä design on niin sanottua arkipäivän suunnittelutyötä, joka on tarkoituksessaan onnistunut loistavasti: se on ajatonta. Samaa suunnittelua voi nähdä niin 1950-luvun kuin 2000-luvun sisustuksessakin. Tapiovaara design on laadukasta ja pitkäkestoista, sekä todistetusti myös ajatonta. Tämä suunnittelu tuo myös kontrastia materiaalin ja työstetyn lopputuloksen ulkonäön kanssa: jostakin kovasta voi saada sulavalinjaisen ja lähes pehmeän näköistä. (Tapiovaara Design ) Markkinoiden vahvin trendi tällä hetkellä on ekologisuus. Se on ollut pinnalla jo pitkään, mutta asiakkaat ovat vasta heräämässä ympäristöystävälliseen elämäntapaan ja ekologisten tuotteiden vaatimiseen. Trendi on tulossa pinnalle nimenomaan kysynnän suhteen. Ympäristö, ilmastonmuutos ja päästöjen pienentäminen ovat kuluttajille tärkeä asia ja huomioon on myös otettava yhteiskunnallinen sosiaalinen vastuu. (Tieto & trendit ) Pihlajapuun trendi on kasvussa, sillä sen kysyntä puuseppien keskuudessa on kasvussa. Puusepät ovat kiinnostuneita käyttämään pihlajaa kalusteissa ja koriste- sekä käyttöesineiden valmistukseen. (Puuproffa ) Valitsemamme adjektiivit on valittu kilpailijoiden, asiakkaiden vaatimusten ja pihlajapuuprojektin pohjalta. Kilpailijaosuudessa kerrotaan enemmän kilpailijoiden käyttämistä adjektiiveista. 5

9 4.1 Ekologisuus Pihlaja ei varsinaisesti ole niin sanottu roskapuu, mutta sen käyttö ei vielä ole kovin yleistä. Pihlajaa voidaankin metsänhakkuissa lajitella roskapuuksi. Puuna pihlaja on melko kovaa, sitkeää ja taipuisaa. Kuivattaessa pihlaja ei kieroudu eikä halkeile. Lisäksi sen työstö, sorvaus ja pintakäsittely onnistuvat hyvin. Näiden ominaisuuksien avulla pihlajaa voidaan työstää ekologisesti ja kovuuden ansiosta valmistettu tuote on pitkäikäinen. (Puuproffa ) Tukeakseen ekologisuuden käsitettä pihlajaa tulisi hankkia raaka-aineeksi ympäristöystävällisellä tavalla. Tämä onnistuu esimerkiksi puun hankinnalla sertifioidusta metsästä, joka tarkoittaa sitä, että kyseisen metsänhoito on kansainvälisten standardien mukaista. Sen avulla pyritään tukemaan kestävää metsätaloutta ja turvaamaan puutuotteiden markkina-asema. (Puuproffa ) Luonnossa pihlajan tulevaisuutta ei tiettävästi uhkaa mikään. Myös pihapuuna pihlaja säilyttänee asemansa. Kasvava kiinnostus ruokaan ja erityisesti luomuruokaan lisännee pihlajanmarjojen kulutusta.(aucuparia ) 4.2 Historiallisuus Adjektiivin innoittajana toimi mm. Simopetteri Muurosen antama esimerkki siitä, mihin pihlajaa on aiemmin käytetty. Pihlajaa on käytetty aikoinaan haravan piikeissä ja aisoissa. (Yrttitarha ) Pihlajapuun taustoja tutkittaessa useasta lähteestä tuli esiin kansanuskomuksia, erilaisia myyttejä, tarinoita ja tapoja, joita pihlajaan liittyy. Pihlaja on suomalaisille perinteisesti pyhä ja suojeleva puu, joka on ensimmäinen istutettava puu uudisrakennuksen pihalle. (Kaleva Kustannus ) Yleensä pihlajaan on liitetty vartioiva tai suojeleva voima. Tämänkaltaisiin taikoihin sitä on käytetty ainakin Saksassa, Galliassa, Britanniassa ja Irlannissa. Matkoille on varustauduttu pihlajasta veistetyillä piiskoilla ja kepeillä. Pihlajaa on pidetty harkitsevaisuuden ja järkevyyden vertauskuvana. (Yrttitarha ) Näiden uskomusten ja myyttien ansiosta pihlaja on mitä mainioin materiaali erilaisiin koruihin. Pihlajapuulla on pitkät perinteet myös suomessa ja kiinnostus puihin liittyvän kansanperinteeseen on varmasti nousussa. 6

10 Historiallisuudesta syntyi idea tarinankerronnasta markkinointikeinona. Erilaisessa markkinointiviestinnässä voidaan siis käyttää välineenä tarinamarkkinointia. Tämä on pihlajapuun tapauksessa erittäin hedelmällistä, sillä puun ja Itä-Uudenmaan historiasta löytyy mielenkiintoisia myyttejä, joita voidaan joko sinällään tai muokattuna käyttää tarinankerronnassa. Yksi vahva ominaisuus, jota tarinankerronnassa voidaan korostaa, on puun suojelevainen historia. Suojelevaisuus tukee myös ekologisia ja kestäviä arvoja. 4.3 Kestävyys Pihlaja tunnetaan hyvin kestävänä puulajina. Siitä on valmistettu aikoinaan kestävyyttä vaativia tarvekaluja esimerkiksi vasaranvarsia, taltanpäitä ja haravanpiikkejä. (Mettikana )Pihlajasta on myös valmistettu kenkien nauloja, piippuja, aisoja, astioita, paloviinatynnyreitä ja pyöränpuolia. (Helsingin Yliopisto ) Pihlajan kestävyyttä voimme hyödyntää jatkossakin tuotteiden teossa ja käytössä. Suomalaiset kuluttajat arvostavat tuotteiden kestävyyttä ja pitkäikäisyyttä. Pihlaja kestää myös hyvin taipuvaisuutta, joten sitä on myös käytetty esimerkiksi seiväshypyissä seipäänä. Tuotteiden korkea laatu saa hyvää tukea pihlajan kestävyydestä ja saamme luotua huipputuotteen hyödyntäen juuri näitä pihlajan erinomaisia ominaisuuksia. 4.4 Design Pihlajaa tulee käyttää vain sillä tavoin, että se on sekä viisasta että perusteltua, pihlajan ominaisuudet tulevat esiin, se on perinteikästä ja kaunista. (Simopetteri Muuronen ) Nämä tiedot itsessään luokittelevat pihlajatuotteen olevan designia. Lisäksi projektissa on mukana lukuisia puuseppiä, jotka tulevat yksin tai yhdessä muiden tahojen kanssa suunnittelemaan tulevat tuotteet, joten niistä muodostuu design-tuote. 7

11 Designiin liitetään myös korkea laatu. Tuotteen tulee olla laadukas niin materiaalilta, työstöltä, suunnittelulta kuin brändiltään. Kun materiaali, pihlaja, on hyvä ja sen valmistus huolellista ja osaavaa, tulee tuotteesta korkealaatuinen. Pihlaja on kovaa ja helposti käsiteltävää puuta, nämä tosiasiat tukevat korkean laadun arvoa. Pihlajan ominaisuudet tukevat myös tuotteen ekologista arvoa. Suunnitteluun paneutuu ryhmä puuseppiä, joille jokaiselle luodaan uusi markkinoitava tuote. Lisäksi on mahdollista suunnitella tuotetta yhdessä asiakkaan kanssa, jolloin asiakas pääsee itse suorittamaan laadunvalvontaa. Projektissa on mukana useita osapuolia niin suunnitteluyrityksestä, puusepistä, oppilaitoksista kuin muistakin, että laadunvalvonta tuotekehityksessä tulee olemaan monipuolista. 4.5 Teoriaa projektin mielikuvista Pihlajapuu projektilla on jo nyt hyvä imago, niin luontoystävällisen designin kuin puuseppien työllistämisen parantamisen takia. Se ei yritä vaikuttaa vain ekologisesti vaan myös sosiaalisesti ihmisten arvoihin. Tuotteesta pyritään tekemään huippulaatuista, modernia, jokapäiväistä, uniikkia ja ekologista designia, joka saa trenditietoiset kuluttajat näkemään erilaisten puulajikkeiden eroavaisuuden ja uusia tapoja miten sitä voi käyttää. Projektilla pyritään luomaan tuote, jota kuluttajat haluavat. Ekologisuus on suuri kaikkia puhuttava aihe. Ihmisten ympäristöä ja luontoa hyödyntävässä toiminnassa on nähtävissä tehostamisen ja ehtymisen kierre. Pihlajapuu projekti kantaa ekologista jalanjälkeä, jota käytetään nykyään laajalti kestävän kehityksen mittarina. Ekologisuus on nykyään myös vahva trendi, jota monet pitävät elämäntapana. Myös pihlajan korkealaatuisuus ja kestävyys tähtää ekologisuuteen. Projektin modernilla ja uniikilla olemuksella pyritään luomaan jotain uutta ja nykyaikaista, jota tämän päivän kuluttajat juuri haluavat. Tällöin myös mielikuvat pihlajan arvosta saadaan muuttumaan, jolloin puun arvo saataisiin nousemaan. Kun sen arvo nousee, eivät metsänkasvattajat halua enää heittää sitä pois, vaan pyrkivät hyödyntämään kaiken mahdollisen puun. Arvon kasvattaminen kasvattaa myös työllisyysastetta ja edistää yhteistä toimintatapaa. 8

12 5 Segmentointi Markkinan segmentointi perustuu edellä tehtyyn markkinointitutkimukseen, pääkriteereiksi valittiin varallisuus ja trendien seuraaminen. Markkinat jaettiin näiden kriteerien mukaan neljään eri ryhmään: 1. Edelläkävijät joilla on alhainen varallisuus. Tämä ryhmä koostuu ihmisistä, joilla on alhainen varallisuus ja jotka seuraavat trendejä mahdollisuuksiensa mukaan. Alhainen varallisuus voi olla myös periaatteellinen, elämäntapaan liittyvä valinta. 2. Edelläkävijät joilla on korkea varallisuus. Näillä ihmisillä on joko korkea tai erittäin korkea ansiotasi tai muuta varallisuutta. Heille on mahdollista luoda trendejä riippumatta taloudellisista lähtökohdista. Toisinaan varallisuus on ulkoisesti näkyvää, toisinaan sitä on vaikea havaita. 3. Vanhanaikaiset joilla on alhainen varallisuus. Tämä ryhmä ei luo eikä seuraa trendejä. Heidän varansa kuluvat jokapäiväisen arjen pyörittämiseen. Ostaessaan designer tuotteita, tilanne liittyy usein lahjaan tai juhlaan, ja tuolloin he tyypillisesti valitsevat hyvin tunnettuja ja tunnustettuja brändejä. 4. Vanhanaikaiset joilla on korkea varallisuus. Tämä ryhmä koostuu ihmisistä jotka luottavat perinteisiin brändeihin. He eivät mielellään kokeile uusia tuotteita, eikä hinnalla, saatavuudella tai markkinoinnilla ole heille yleensä suurtakaan merkitystä. Paras kohderyhmä Pihlajapuulle ovat Edelläkävijät joilla on korkea varallisuus. Heillä on rahaa luoda trendejä ja toteuttaa itseään kuluttamalla. Trendit ovat nykyisin enenevässä määrin kansainvälisiä ja tämä kohderyhmä myös matkustaa paljon. Siksi suuri osa kulutuksesta kohdistuu ulkomaille, mutta Suomessa heidän yleisimpiä ostospaikkojaan ovat luultavasti lentokenttien ja kaupunkien keskustojen erikoismyymälät, sekä suuremmista kauppaketjuista ehkä Stockmann. Nykyisin suurin osa puusta valmistetuista tuotteista on keittiötarvikkeita, huonekaluja tai koriste-esineitä. Uusina ideoina esiin nousivat esimerkiksi kirjojen kannet, veistokset, maljakot ja tuotteet joissa on mukana historiallisia vaikutteita. 9

13 6 Tavaramerkki 6.1 Yleistä tavaramerkistä Tavaramerkin avulla on tarkoitus erottautua muista sekä saada suojaa omalle tuotteellensa. Tämä tarkoittaa sitä, että vain rekisteröinnin haltija saa oikeuden käyttää tavaramerkkiä elinkeinotoiminnassaan ja näin ollen myös kehittää sen brändiä ja myyntiä. Lisäksi käyttöoikeutta voi vahvistaa kieltämällä toisia yrityksiä käyttämästä kyseistä merkkiä tai sen kaltaisia merkkejä. Tavaramerkki on voimassa 10 vuotta, minkä jälkeen sen voi uudistaa 10 vuoden välein maksamalla uudistamismaksun.( PRH 2009a.) Tavaramerkki voi olla muun muassa kirjainyhdistelmä, kuvio, lause, äänimerkki tai niiden yhdistelmä (PRH 2009a). Tavaramerkki ei kuitenkaan saa kuvailla niitä tavaroita (tai palveluita), joille sitä haetaan, sillä erottamiskyky on erityisen tärkeää. Tämä tarkoittaa sitä, ettei tavaramerkki saa kuvailla tavaran ominaisuuksia. (PRH 2009c.) Esimerkkinä Patentti ja rekisterihallitus mainitsee sivuillansa Apple-tavaramerkin, joka siis on sopiva tavaramerkki tietokoneille, muttei olisi sitä omenoille (PRH 2009a). 6.2 Tavaramerkin hakemusmenettely Hakemuksen käsittely kestää noin 5 kuukautta, tämän jälkeen tavaramerkki rekisteröidään, jos hakemukselle ei löydetä esteitä. Käsittelyn aikana Patentti- ja rekisterihallitus ilmoittaa hakemuksessa ilmenneistä puutteista tai rekisteröintiesteistä tavaramerkin hakijalle välipäätöksellä, johon tulee vastata 4-8 viikon kuluessa. Jos hakija ei vastaa määräaikana, hakemusta ei enää käsitellä. (PRH 2009b.) Tavaramerkki tulee rekisteröidä myös tiettyihin luokkiin. Tässä projektissa potentiaalisia luokkia on viisi, joista erityisesti luokat 20 ja 28 ovat sellaisia, joita todennäköisesti tulemme käyttämään. Ne sopivat esimerkiksi matkamuistojen, puukenkien ja pienhuonekalujen rekisteröintiin. Muita luokkia mahdollisia luokkia ovat 8, 15 sekä 21. (PRH 2009e.) Tavaramerkin rekisteröintiin tarvitsee henkilökohtaisia tietoja yrityksestä, joten siirsimme hakemisen toteuttamisen vastuun toimeksiantajalle neuvoin varustettuna sähköpostitse. Näin rekisteröinti toteutuu parhaiten. 10

14 6.3 Tavaramerkin kustannukset Hakemusta lähetettäessä mukaan on liitettävä maksukuitti hakemusmaksun suorituksesta. Tilit, joille maksu suoritetaan löytyvät seuraavasta internetosoitteesta: (PRH 2009d.) Kotimaassa tavaramerkin rekisteröinti maksaa 215 ja summa sisältää kolme tavara- ja/tai palveluluokkaa. Yli kolmen luokan menevät luokat maksavat 80 /kpl. (PRH 2009d.) 6.4 Pihlaja tavaramerkkinä Pihlajaa ei ole mahdollista saada tavaramerkiksi sen kuvailevuuden vuoksi. Sehän tulisi tavaramerkiksi tuotteille, jotka on valmistettu pihlajasta. Tavaramerkkiä ei myöskään voida myöntää sanalle (tms.), jos sen yksinkäyttö voisi rajoittaa muiden samalla alalla olevien elinkeinonharjoittajien tuotteiden mainostamista. (PRH 2009a.) 6.5 Tavaramerkkinimet Olemme tutkineet erilaiset myytit ja legendat, jossa oli mukana pihlajapuu. On huomattu, että pihlajalla on selvä naisprofiili, joka viittaa koti- ja perhesuojaukseen ja taikavoimiin. Ennen kristinuskoa pihlaja oli kunnioitettu pyhäpuuna, ja sitä käytettiin rituaaleissa sekä Skandinaviassa että Iso Britanniassa. Kristinuskon tultaessa pihlajasta on tullut pakanauskonnon vuoksi taika- ja noitapuu. (yhteenveto Brid, Hebe, Raunia) Tutustua legendoihin on mahdollista lähteissä mainittujen linkkien avulla. 11

15 Ehdotamme nimet jotka viittaavat suojelevien naisjumaliin hahmoihin. Pihlajapuu oli yksi niiden symbolistansa: Brid, Brizien (Keltit, Brid) Hebe (Kreikka, Hebe) Raunia, Raudna, Pihlajan Haltija (Kalevala, Raunia) Ryömikkä, Röönikkä (Kalevala, Raunia) Kaikki yllä mainitut nimet on mahdollista rekisteröidä. Päädyimme viimeisessä kokouksessa asiasta keskusteltuamme käyttämään Pihlajan haltijaa yleistavaramerkkinä, jonka alle myöhemmin kenties rakentuu tuotekokonaisuuksia erinäisine tavaramerkkeineen. 12

16 7 Lähteet Aucuparia 2009a. Luettavissa Luettu: Aucuparia 2009b. Kaunis ja kiehtova pihlaja. Luettavissa Luettu: Aucuparia 2009c. Periaatteita. Luettavissa: Luettu: Artek Luettavissa: Luettu: Avarte 2009a. Luettavissa Luettu: Avarte 2009b. Luettavissa Luettu: Avarte 2009c. Luettavissa: Luettu: Avarte 2009d. Luettavissa: Luettu: Bonehead Luettavissa: Luettu: Brid. Luettavissa: Luettu: Edu Puulajit ja käyttökohteet. Luettavissa: Luettu: Hebe. Luettavissa: Luettu Helsingin Ylipisto. Pihlaja Sorbus aucuparia. Luettavissa: Luettu:

17 HS.fi Piikkiön tuhatvuotinen tammi lehtii yhä. Luettavissa: HS SI1ME01ol9. Luettu: Iskuryhmä Luettavissa: Luettu: Kaleva Kustannus. Vilinä saa tilhen pasmat sekaisin. Luettavissa: Luettu: Marimekko. Suunnitteluprosessi. Luettavissa: Luettu: Marimekko. Perusarvot. Luettavissa: Luettu: Metla Metla Hanke Männyn ja kuusen raaka-ainepotentiaalit, niiden ominaisuudet, soveltuvuus ja kilpailukyky puutuoteteollisuudessa. Luettavissa: Luettu: Mettikana. Mikä puu sinä olet?. Luettavissa: Luettu: Muuronen S Interform Oy. Toimitusjohtaja. Puhelinhaastattelu. PKP-trading Luettavissa: Luettu: PRH 2009a. Patentti- ja rekisterihallitus. Tavaramerkki pähkinänkuoressa. Luettavissa: Luettu: PRH 2009b. Patentti- ja rekisterihallitus. Hakemusmenettely. Luettavissa: Luettu:

18 PRH 2009c. Patentti- ja rekisterihallitus. Rekisteröinnin edellytykset. Luettavissa: Luettu: PRH 2009d. Patentti- ja rekisterihallitus. Hinnasto. Hakemus- ja rekisteröintimaksut. Luettavissa: Luettu: PRH 2009e. Patentti- ja rekisterihallitus. Tavaramerkit. Tavaramerkkiluokat. Luettavissa: Luettu: PS Design-paja Luettavissa: Luettu: Puuproffa. Metsien sertifiointi. Luettavissa: Luettu: Puuproffa. Pihlaja. Luettavissa: Luettu: Puusepänliike Acuparia. Luettavissa: Luettu: Raunia. Luettavissa: Luettu Simpson, C Kotinikkarin puutyökirja. Alkuperäispainos H. F. Ullmann. Tapiovaara Design. Ilmari Tapiovaara. Luettavissa: Luettu: Tieto & Trendit Huhtikuu Yrttitarha. Pihlaja. Luettavissa: Luettu: Yrttitarha. Luettavissa: Luettu:

19 8 Osallistujaluettelo Lotta Cederberg Mirta Halinen Hanna Harjula Juha Jääskeläinen Maiju Jäppinen Riia Kehä Elisabeth Koenkytö Milla Kortesoja Laura Laine Katya Makarova Vilja Metsola Anni Nieminen Patricia Oyer Anne Pahlman Tea Rämö Ludmila Velikodnaya Laura Vikman 16

20 9 Liitteet Kalevalan Akka Akka on Ukko ylijumalan nainen ja hedelmällisyyden jumalatar. Heidän rakastellessaan jyrisee ukkonen. Akka saattaa olla luonnon naisellinen puoli, maaemo, jonka Ukko hedelmöittää, ja jonka sade saa viheriöimään. Akka tunnetaan myös siitä, että joillain perinteisesti pyhillä paikoilla on Ukko- ja Akka-paikannimet, kuten Kolilla korkeimmat huiput Ukko- ja Akkakoli. On tulkittu, että Rauni olisi muun muassa Mikael Agricolan ja Sigfridus Aronus Forsiuksen mukaan Akan nimi. Raunia vastannee pihlajan haltija Ryömikkä tai Röönikkä. Saamessa Raunia vastannee Raudna, islannissa Reynir. Toisen ja nykyisin ehkä suositumman tulkinnan mukaan Rauni-jumalatarta ei ollut, vaan kyseessä oli Ukon epiteetti eli lisänimi: Agricolan käyttämä ilmaisu "Rauni Ukon naini" tarkoittaisi tämän teorian mukaan "Rauni-Ukon naista" eikä "Raunia, Ukon naista". Pihlajaihminen Pihlajaihminen on perusonnellinen, arkiseen elämäänsä tyytyväinen. Hän on rauhallinen ja vakaa, taipuvainen jopa vakavuuteen. Pihlajaihmisen perusarvoja ovat koti, uskonto ja isänmaa. Hän on valmis uhraamaan kaiken suojellakseen näitä. Kaikessa toiminnassaan pihlajaihminen on huolellinen ja luotettava. Heidän suurin lahjansa onkin oikeudenmukaisuus ja pyrkimys onneen. Pihlajaihmisen elämä kulkee suoraviivaista polkua kohti päämäärää, jonka hän on asettanut jo hyvin nuorena. Hänellä on suuri perhe ja läheisten verkko, jonka eteen hän väsymättä työskentelee. Pihlajaihminen on voimakastahtoinen, mutta mukautuu tarvittaessa toisenkin tahtoon. Hän ei aseta milloinkaan omaa etuaan ensimmäiseksi, vaan perheen etu ajaa aina oman edun edelle. Pihlajaihminen suojelee perhettään viimeiseen asti ja pyrkii kaikin tavoin yhteiseen onneen vaikeimmassakin tilanteessa. Hän on taipuvainen syvään uskonnollisuuteen. Pihlajaihmisten sydän seuraa tunteiden pehmittämää järjen polkua ja he eivät ota elämässään turhia riskejä. Harkinta ja varmanpäälle pelaaminen on tyypillistä pihlajaihmisille. Kumppaniinsa pihlajaihminen sitoutuu aina loppuelämäkseen ja pitää liitostansa kiinni viimeiseen asti, hän on valmis uhraamaan oman onnensa perheensä eteen. Kumppanikseen pihlajaihminen valitsee mielellään vahvan männyn tai haavan, mutta onnellisin suhde syntyy kahden pihlajaihmisen tai pihlajaihmisen ja rauduskoivun välille. Pihlajaihminen voi myös tasapainottaa tuomi-ihmistä ja onnistua nuorena solmitussa liitossa tämän kanssa. Kuusi varjopuuna imee helposti pihlajaihmisen elinvoiman ja tuhoaa suhteen vähitellen. 17

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Ruoan ecodesign matka ekotuotteistamisen markkinoinnin maailmaan

Ruoan ecodesign matka ekotuotteistamisen markkinoinnin maailmaan Liite 19.12.2005 62. vuosikerta Numero 4 Sivu 16 Ruoan ecodesign matka ekotuotteistamisen markkinoinnin maailmaan Maarit Pallari, MTT Muotoilun juuret istuvat yhtä tukevasti kulttuurissamme kuin puikulaperunan

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat Kilpailuluokat Ohessa kilpailuluokat NC 2016 ja IPMS Open. Ilma-alukset Potkurikoneet 1:73 ja pienemmät Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät Potkurikoneet 1:72-1:49 Suihkukoneet 1:72-1:49 Potkurikoneet 1:48

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Puutuotteiden kasvavat markkinat ja tulevaisuuden asiakasrakenteet

Puutuotteiden kasvavat markkinat ja tulevaisuuden asiakasrakenteet Puutuotteiden kasvavat markkinat ja tulevaisuuden asiakasrakenteet Anna-Kaisa Rämö, Ritva Toivonen, Raija-Riitta Enroth, Erno Järvinen PKM Loppuseminaari Lahti 13.11.2008 TAUSTA & TARKOITUS TAUSTA Suomen

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016 Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa Heikki Wiik 15.3.2016 Johtajan paikka? 4 5 Johtaminen on palvelutehtävä. Palvelutehtävän ytimessä on kyky ja halu auttaa toisia ihmisiä kasvamaan täyteen

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Voisitko auttaa minua? Avun pyytäminen Puhutko englantia? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Can you help me, please? Do you speak English? Puhutteko _[kieltä]_? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Can you help me, please? Avun pyytäminen Do you speak English? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Voisitko auttaa minua? Puhutko englantia? Do you speak _[language]_? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN MINIMIASUMINEN JAETUT TILAT HANNU HUTTUNEN 12.12.2016 GOLBAALIT HAASTEET ILMASTON MUUTOS SIIRTOLAISUUS KAUPUNKIEN KASVU KOTOISET HAASTEET UUDET TEKNOLOGIAT ENERGIATEHOKKUUS KESTÄVÄ

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

Global production taloustilastojen haasteena. Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin -seminaari

Global production taloustilastojen haasteena. Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin -seminaari Global production taloustilastojen haasteena Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin -seminaari 22.3.2012 Johdanto Käsikirjan luvut 5, 6, 7 ja 8 liittyvät kaikki global production -teemaan

Lisätiedot

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4 SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja Moduuli 4 Miksi uusien tuotteiden tuominen markkinoille on tärkeää? Kuluttajat kaipaavat jatkuvaa muutosta Myös kilpailijat voivat pakottaa muutokseen esittelemällä

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

ARKKI. Sävyt. beige. Kokoa Arkki -sisustusvanereja. kirkas lakka. ruskea

ARKKI. Sävyt. beige. Kokoa Arkki -sisustusvanereja. kirkas lakka. ruskea ARKKI Arkki on asennusvalmis sisustusvaneri, jolla toteutat vaativatkin ideasi. Vanereista on helppo rakentaa suuria pintoja peittäviä kokonaisuuksia tai taulumaisia sisustuselementtejä. Tyyliltään Arkki

Lisätiedot

Säteilköön kodissasi kauneus May your home shine with beauty

Säteilköön kodissasi kauneus May your home shine with beauty Säteilköön kodissasi kauneus May your home shine with beauty - Ritva-Liisa Pohjalainen Ritva-Liisa Pohjalaisen designesineet ja sisustustuotteet välittävät ajatonta kauneutta. Ne ovat syntyneet pohjoisen

Lisätiedot

Garden Furniture. Puutarhakalusteita

Garden Furniture. Puutarhakalusteita Garden Furniture Puutarhakalusteita Painekyllästetyt Impregnated PEFC/02-31-113 Pepe-puutarhakalusteet ovat lähes 40 vuoden ajan ilahduttaneet asiakkaita niin Suomessa kuin ympäri Eurooppaakin, päämarkkina-alueina

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN

Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN Taustaa Matkailijat ovat olleet perinteisesti kiinnostuneita paikallisista kulttuureista,

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Sopivan arkun tai uurnan valinta

Sopivan arkun tai uurnan valinta Tuotekuvasto Sopivan arkun tai uurnan valinta Omaisen viimeisen leposijan valinta on usein hyvin henkilökohtainen ja tunnepitoinen päätös. Pienilläkin asioilla, kuten erilaisilla symboleilla ja koristeluilla

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics,

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, www.hanken.fi Segmentointi Yhteiskunnallisen markkinoinnin koulutusohjelma 9.2.2016 Jonna Heliskoski Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics,

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Agenda 1 SITA Suomi on SUEZ 2 QS, mikä se on? 3 QS maailmalla 4 QS Suomessa 5 QS Vaasassa SITA Suomi Oy ja kaikki

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Voisitko auttaa minua? Asking for help Puhutko englantia? Asking if a person speaks English Puhutteko _[kieltä]_? Asking if a person speaks a certain language En puhu _[kieltä]_. Clarifying

Lisätiedot

KOTIMAISET LAATUARKUT JA UURNAT

KOTIMAISET LAATUARKUT JA UURNAT Arkkukuvasto KOTIMAISET LAATUARKUT JA UURNAT SHT-Tukku Oy:n laadukkaat kotimaiset arkut valmistetaan yhtiön tehtaalla Punkalaitumella. Puuseppämme ja verhoilijamme valmistavat tuotteet pieteetillä ja ammattiylpeydellä

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Beneath the Northern Lights

Beneath the Northern Lights Beneath the Northern Lights Little Lilli and her best friend Kalle are playing in the snowy forest, that is filled with creatures of the winter. If it gets dark or a little scary, they don t have to be

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Stora Enso Effex an Eye for Wood

Stora Enso Effex an Eye for Wood EnsoEffex Stora g tu p l Stora Enso Effex an Eye for Wood Stora Enso Effex an Eye for Wood Lähtökohtana luonnonmukaisuus Effex toistaa luonnon muotokieltä. Effex on: Aitoa puuta Luonnon inspiroima Luonnollinen

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liiton yhteisökuva Liiton Surveypal-nettitutkimus

Suomalaisen Työn Liiton yhteisökuva Liiton Surveypal-nettitutkimus Suomalaisen Työn Liiton yhteisökuva 2010 Liiton Surveypal-nettitutkimus 27.12.2010 13.1.2011 Henkilöstön palvelukyky JÄSENET 2010 30 37 JÄSENET 2008 32 35 Liiton henkilöstön palvelukyky JÄSENET 2006 JÄSENET

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Yhtä tärkeää kuin tuotteiden laatu, on yhteistyön helppous.

Yhtä tärkeää kuin tuotteiden laatu, on yhteistyön helppous. Me olemme Koskisen. Yhtä tärkeää kuin tuotteiden laatu, on yhteistyön helppous. 2 Esitteen kuvitus on Koskisen yrityselokuvasta Committed to Wood. Kuvissa esiintyvät ihmiset ovat Koskisen konsernin henkilökuntaa.

Lisätiedot

Tulevaisuuden oppimisympäristöt TVT:n ja oppimisympäristöjen kehittäminen

Tulevaisuuden oppimisympäristöt TVT:n ja oppimisympäristöjen kehittäminen Tulevaisuuden oppimisympäristöt TVT:n ja oppimisympäristöjen kehittäminen Teemu Leinonen Media Lab Helsinki, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Aalto-yliopisto Teemu Leinonen Professori, Uuden median

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved.

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved. Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? B2B Merkittävä markkinaosuus Pohjoismaissa. Element toteuttanut yli 200 Lead-to-Revenue Management -projektia alkaen vuodesta 2009

Lisätiedot

T U O T T E E T P R O D U C T S

T U O T T E E T P R O D U C T S TUOTTEET PRODUCTS TUOTTEIDEN VÄRIMALLIT / AVAILABLE PRODUCT COLOURS SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS MUSTA / BLACK VALKOINEN / WHITE HARMAA / GRAY LAMINAATIN VÄRIMALLIT / LAMINATE COLOURS VÄRITÖN / NATURAL TARINAMME

Lisätiedot

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen 24.5.2016 PEFC Suomi Auvo Kaivola Mikä PEFC on? PEFC Council globaali, voittoa tavoittelematon kansallisesti kehitettyjen metsäsertifiointijärjestelmien

Lisätiedot

JOKIPIIN PELLAVA OY. Timo Laurila toimitusjohtaja

JOKIPIIN PELLAVA OY. Timo Laurila toimitusjohtaja JOKIPIIN PELLAVA OY Isoisämme Asser Laurila perusti v. 1920 yrityksen 21-vuotiaana nuorena miehenä Jokipiin kylään Jalasjärvellä. Sahatoiminta oli tuon ajan tyypillistä maaseudun teollisuutta. Tukit uitettiin

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Yhteiskunnallinen yritys -video https://www.youtube.com/watch?v=qvzrov0hrpk&index=5&list=plqcgvrn8a51wavbtihertuijvqiv0qcj_ Suomalaisen Työn

Lisätiedot

Unipoli Tampere Mentoring Programme. Katariina Mikkonen Unipoli Tampere Kv.kevätpäivät, Tampere 14.5.2014

Unipoli Tampere Mentoring Programme. Katariina Mikkonen Unipoli Tampere Kv.kevätpäivät, Tampere 14.5.2014 Unipoli Tampere Mentoring Programme Katariina Mikkonen Unipoli Tampere Kv.kevätpäivät, Tampere 14.5.2014 Taustaa Taustaa: WorkPlace Pirkanmaa 3/2009-5/2011 -> osaksi Unipolin toimintoja 1. mentorointinohjelma

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan

Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan Hannu Kasanen, Deloitte & Touche Oy Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tietoturvaseminaari

Lisätiedot

Rokua Geopark. Ohje yrityksille Rokua Geopark logon käyttämisestä

Rokua Geopark. Ohje yrityksille Rokua Geopark logon käyttämisestä Rokua Geopark Ohje yrityksille Rokua Geopark logon käyttämisestä Rokua Geopark ohjausryhmä 24.3.2011 Taustaa Rokua Geopark on perustettu edistämään Oulujokilaakson, Rokuan ja Oulujärven alueiden elinkeinotoimintaa,

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Finnforest Kesto. _ kun puun pitää kestää

Finnforest Kesto. _ kun puun pitää kestää Finnforest Kesto _ kun puun pitää kestää KUN PUUN PITÄÄ KESTÄÄ Finnforest Kesto Sääolosuhteet Suomessa asettavat puurakenteille suuret vaatimukset. Puun joutuessa kosketukseen veden, kosteuden, betonin

Lisätiedot

Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano

Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano Maisemasuunnittelija Jutta Ahro MKN Maisemapalvelut Sitra 2013: Luonnonlukutaito. Luo liiketoimintaa

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Digikasvio. Oleg ja Konsta 8E

Digikasvio. Oleg ja Konsta 8E Digikasvio Oleg ja Konsta 8E Vaahteran parhaita tuntomerkkejä ovat isot 3- tai 5-halkioiset lehdet.vaahtera kasvaa 10 20 metriä korkeaksi. Pvm: 13.9.2011 Paikka: Varisssuo Kasvupaikka: Sekametsä Vaahtera

Lisätiedot

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN 78 03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN Wheels and tyres are heavy. Their handling may involve heavy lifting at the workshop. We have developed a logical ergonomic method for transporting wheels. The focus here is our

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Ilmailun paikkatiedon hallintamalli Ilmailun paikkatiedon hallintamalli (v0.9 4.3.2016) 4.4 Maanmittauslaitoksen rooli ja vastuut...

Lisätiedot

Puuvene. PV_76_2013_58-65_LAHTI_RIST_Näyrä.indd 58 25.11.2013 18.42

Puuvene. PV_76_2013_58-65_LAHTI_RIST_Näyrä.indd 58 25.11.2013 18.42 58 PV_76_2013_58-65_LAHTI_RIST_Näyrä.indd 58 25.11.2013 18.42 Puuvene-lehti esittelee vene-alan OPPILAITOKSIA LAHDESSA rakennetaan ja korjataan Lahdessa koulutuskeskus Salpauksen veneenrakennuslinjalta

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Matkailun tulevaisuus. Jaakko Lehtonen

Matkailun tulevaisuus. Jaakko Lehtonen Matkailun tulevaisuus Jaakko Lehtonen 1.9.2011 kansainvälinen matkailu kasvaa, 3-4% vuodessa, ellei mitään aivan järisyttävää tapahdu Aasia, etenkin Kiina, nousee vahvasti niin lähtöalueena kuin kohteenakin

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5. Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.2015 Saimaa geomatkailukohteeksi miksi? Saimaa on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja kiinnostava

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Portfolio / Santtu Rantanen

Portfolio / Santtu Rantanen Portfolio / Santtu Rantanen 2 Santtu Rantanen Muotoilija Puuseppä Luovahulluus@gmail.com Luovahulluus.googlepages.com +358 40 7262 262 Pohjoinen Liipolankatu 13 A15 15500 Lahti 4 Ennen muotolijaksi ryhtymistä

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan No ordinary Destination / Lapland -- The North of Finland Case 1 Lapland The North of Finland IAB Grand One 2013 seminaari 4.4.2013 Hanna-Mari Pyry Talvensaari,

Lisätiedot

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta DS Workshop This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot