Strategia Cultura-säätiö Vuorikatu 20, FI Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Strategia 2015-2018. Cultura-säätiö Vuorikatu 20, FI-00100 Helsinki etunimi.sukunimi@culturas.fi www.culturas.fi"

Transkriptio

1 Strategia

2 Visio 2018 Vaikutamme moninaisen yhteiskunnan kehittymiseen. 1.Olemme tavoiteltu ja luotettava yhteistyökumppani. 2.Innostamme venäjän kielen ja kulttuuriin opiskeluun. 3.Edistämme taiteen ja kulttuurin keinoin kotoutumista, vuorovaikutusta ja monialaista yhteistyötä.

3 Toiminta-ajatus Olemme laajasti verkottautuva asiantuntijaorganisaatio, jonka aktiivinen toiminta tukee venäjänkielisen väestöryhmän identiteettiä ja kotoutumista sekä lisää venäjän kielen opiskelun ja kulttuurin tuntemusta ja kehittymistä Suomessa.

4 Arvot Vastuullisuus toimimme vastuullisesti moni-ilmeisen ja tasaarvoisen suomalaisen yhteiskunnan kehittymiseksi. Vaikuttavuus toimimme tuloksellisesti. Yhteisöllisyys edistämme eri väestöryhmien keskinäistä luottamusta, vuorovaikutusta ja osallisuutta tasa-arvoisessa yhteistyössä. Avoimuus ja rohkeus viestimme toiminnastamme läpinäkyvästi, ajantasaisesti ja luotettavasti ja toimimme rohkeasti ja joustavasti.

5 Strategiset tavoitteet 2018 Juhlarahasto Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto on tunnettu ja tehokkaasti toimiva venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua tukeva kanava. Venäjän kieli ja kulttuuri Cultura-säätiö tekee omaleimaista työtä taiteen ja kulttuurin keinoin venäjänkielisen väestöryhmän kotoutumisen edistämiseksi. Cultura-säätiö tavoittaa valtakunnallisesti venäjän kielestä ja kulttuurista kiinnostuneet. Osaava ja verkostoitunut toimija Cultura -säätiö on aloitteellinen ja helposti lähestyttävä yhteistyökumppani. Cultura-säätiö vaikuttaa moninaisen yhteiskunnan vuoropuheluun niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

6 Strategiset tavoitteet 2018 Juhlarahasto Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto on tunnettu ja tehokkaasti toimiva venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua tukeva kanava. Mitä on tapahtunut vuoteen 2018 mennessä? Juhlarahaston käytännöt ja hallinto ovat läpinäkyviä. Venäjän kieltä Suomessa opettavat ja opiskelevat tuntevat juhlarahaston ja Cultura-säätiön. Varainjakoperusteet on määritelty selkeästi ja vaikuttavasti. Ajantasaisen venäjänkielisen oppimateriaalin saatavuus Suomessa on parantunut. Mittarit: Toteutetut verkkosivustosisällöt ja verkkokyselyt (mm. palautekysely rahoitusta saaneille). Toteutetut haku- ja valintakierrokset, hakijamäärät, hakemusten laadukkuus. Ulkopuolisen rahoituksen määrä. Pidemmällä aikavälillä: venäjän kieltä opiskelevien määrä Suomessa.

7 Strategiset tavoitteet 2018 Venäjän kieli ja kulttuuri Cultura-säätiö tekee omaleimaista työtä taiteen ja kulttuurin keinoin venäjänkielisen väestöryhmän kotoutumisen edistämiseksi. Cultura-säätiö tavoittaa valtakunnallisesti venäjän kielestä ja kulttuurista kiinnostuneet. Mitä on tapahtunut vuoteen 2018 mennessä? Suomen venäjänkielinen väestöryhmä on aktiivisesti mukana säätiön toiminnassa. Toiminta on laajentunut perustajakaupunkeihin yhteistyöverkostojen kautta. KASI kohtaamisten ja muiden tapahtumien, mentoroinnin ja koulutusten asiakasmäärät kaksinkertaistuvat vuodesta 2014 vuoteen Taiteen ja kulttuurin keinoin tapahtuva kotoutuminen on luonteva ja omaleimainen osa säätiön toimintaa. Mittarit: Toteutetut verkkosivustosisällöt ja verkkokyselyt. Aktiivisten yhteistyökumppaneiden määrä, yhteensä ja erikseen pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Ulkopuolisen rahoituksen määrä. Tapahtumien ja asiakaskohtaamisten määrä, tärkeimmistä tapahtumista kerätty asiakaspalaute.

8 Strategiset tavoitteet 2018 Osaava ja verkostoitunut toimija Cultura -säätiö on aloitteellinen ja helposti lähestyttävä yhteistyökumppani. Cultura-säätiö vaikuttaa moninaisen yhteiskunnan vuoropuheluun niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Mitä on tapahtunut vuoteen 2018 mennessä? Säätiöllä on vaikuttamisstrategia sekä ohjelmat kansainvälisen toiminnan ja varainhankinnan kehittämiseksi, ohjelmien toteuttaminen etenee. Viestintä on vaikuttavaa, avointa ja luotettavaa sekä tukee säätiön strategian ja tavoitteiden toteutumista. Säätiön viestit näkyvät valtakunnallisesti sekä tavoittavat säätiön keskeiset sidosryhmät ja päättäjät. Säätiön verkkosivusto viestii vuorovaikutteisuudesta ja tukee säätiön toiminnan strategisia teemoja ja asiantuntijaroolia. Vuoden 2018 rahoituksesta yli euroa saadaan perusrahoitusta täydentävistä rahoituslähteistä. Säätiön sisäiset toimintatavat on uudistettu. Mittarit: Ohjelmien ja suunnitelmien toteutus, toteutetut verkkosivustosisällöt ja verkkokyselyt (mm. kansainvälisille verkostokumppaneille suunnattu kysely). Aktiivisten yhteistyökumppaneiden määrä, yhteensä sekä erikseen pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja kansainvälisesti. Ulkopuolisen rahoituksen määrä, kansainvälisten yhteistyöhankkeiden kautta toteutunut rahoitus. Tapahtumien ja asiakaskohtaamisten määrä, asiakaspalaute tärkeimmistä tapahtumista.

9 Henkilöstölinjaukset Cultura-säätiö on vetovoimainen työnantaja, ja sillä on hyvinvoiva, työhönsä sitoutunut ja työstään innostunut henkilöstö. Henkilöstölinjaukset tukevat Cultura-säätiön strategian toteuttamista toimintaa jatkuvasti kehittäen. Henkilöstölinjauksen kulmakivet Uudistuminen ja monimuotoisen osaamisen jatkuva kehittäminen ja johtaminen. Kaikkien osaamista hyödynnetään, ja se pidetään ajan tasalla. Sitoutuminen yhteisesti määriteltyihin tavoitteisiin. Työyhteisötaidot, kuten työyhteisön jäsenten kyky avoimeen ja toista arvostavaan vuorovaikutukseen, ovat välttämättömiä. Jokaisen panos on tärkeä. Cultura-säätiö tukee työyhteisön moninaisuutta. Esimerkiksi erilaisille kulttuuritaustoille ja osaamiselle on tilaa. Mittarit Koulutukseen käytetty panostus, henkilöstön hyvinvointi (mm. sairauspoissaolot ja työtyytyväisyyskyselyn tulokset) ja toteutetut tavoite- ja tavoitteiden seurantakeskustelut (%).

10 Organisaatio Hallitus Juhlarahaston johtokunta Tiedottaja Johtaja Hallinto- ja tukipalvelut Kaikkien strategisten tavoitteiden saavuttamista tukevat palvelut Vastuualue: Juhlarahasto Ja koulutus Vastuualue: Verkostoitunut toimija/ Yhteiskunnan vuoropuhelu Vastuualue: Venäjän kieli ja kulttuuri Kullakin strategisella vastuualueella on vastuuhenkilö, joka vastaa tavoitteiden saavuttamisesta KASI

11 Liitteet

12 Historia Kohtaamispaikka Kasi Neuvostoliitto-instituutti Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti Cultura-säätiö Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto Venäjänkielisten määrän kehitys Suomessa

13 Keskeiset tapahtumat Cultura-säätiön toiminnan käynnistys Avajaiset, Kuinka kaupunki ilmentää monimuotoista kulttuuria seminaari 1700 Kasin järjestämää tilaisuutta 50 tapahtumaa, säätiön toiminnan esittely kuudella paikkakunnalla OKM myönsi rahoituksen Osaava-hankkeelle Johtaja aloittaa tehtävänsä 1.8 Valtiopäivätoiminnan 150-merkkivuoden juhlarahasto Henkilöstöä 8-9 Henkilöstö kävijää Kasin järjestämissä tilaisuuksissa Säätiö järjestänyt tai osallistunut noin 200 tilaisuuteen, kuten Maailma kylässä, Kirja irti, Harasoo!-viikko Vetoa venäjään- koulutusaiheinen seminaari Lappeenrannassa Osaava hanke ml. selvitys Euroopan unionin venäjänkieliset yhteisöt Mentorointitoiminta alkaa Juhlarahaston johtokunta ja raha-asian hoitokunta aloittavat, varainhoidon järjestäminen Jouluinen verkostoitumistilaisuus Finlandia - talolla Strategiatyö

14 Toimintaympäristön muutokset Kansainvälinen tilanne ja ilmapiiri Maahanmuutto ja matkailu Poliittisen tilanteen ja asenneilmaston kiristyminen Venäjän kaupan hiipuminen, Venäjällä toimivien ulkomaalaisten yritysten kehitysnäkymät epävarmat Median vaikutus asenneilmastoon SOMEn roolin kasvu Venäjänkielisten määrä Suomessa kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa 2013 venäjänkielisiä oli Suomessa , määrän ennustetaan kasvavan huomattavastikin Venäjää puhuvia yli 25 miljoonaa Venäjän ulkopuolella ympäri maailmaa Lähes 13 miljoonaa rajanylitystä itärajalla 2013 Taloustilanne Kielen ja kulttuurin asema Kilpailutilanne Valtion ja kuntien rahoitus supistumassa ja tiukentumassa Tuottavuustavoitteet aiempaa vaativampia Sponsoreiden ja muiden ulkopuolisten rahoituslähteiden merkitys kasvaa Koululaisten kielivalinnat kapenevat, noin 2 % peruskoululaisista opiskelee jossain vaiheessa venäjää Monikielisyys lisääntyy ja kansainvälisten taitojen merkitys kasvaa Venäjänkieltä opiskelevien määrä kasvanut hieman, mutta on edelleen matala Venäjä on suomalaisten 7. suosituin matkakohde ja 10. suosituin kohdemaa opiskelijavaihdossa Hankerahoitus on kilpailtua Osaamisen, asiantuntemuksen ja verkostoitumisen merkitys kasvaa Kilpailu ihmisten vapaa-ajasta monipuolista

15 Muita alan toimijoita Venäjän kieleen ja kulttuurin liittyvät yhdistykset, ml. Faro Suomen venäjänkielisten yhdistysten liitto ja Suomi-Venäjä-Seura Venäjän kielen ja kulttuurin opetusta antavat tahot, mm. Suomalais-venäläinen koulu, Itä-Suomen koulu, lukuisat peruskoulut ja kansalaisopistot, yliopistot, ammattikorkeakoulut ja toisen asteen oppilaitokset Monikulttuurisuuden ja kotoutumisen vaikuttajat, mm. ETNO, ETMU, TEM:n kotoutumisen osaamiskeskus, Caisa, Väestöliitto, Venäjään ja venäjän kieleen ja kulttuuriin liittyvät muut asiantuntijatahot, mm. Aleksanteri-instituutti, Ulkopoliittinen instituutti, Karjalan tutkimuslaitos, SVKK, BOFIT

16 Muut verkostot Potentiaali Venäjän kauppaa harjoittavat yritykset SITRA, muut isot säätiöt ja rahoittajatahot Kuntaliitto Kansainväliset verrokkiorganisaatiot Oppilaitokset, seurakunnat Cultura-säätiön henkilöstö, hallitus ja juhlarahaston johtokunta Asiakkaat Venäjän kielestä ja kulttuurista kiinnostuneet kansalaiset, opiskelijat, opettajat Kulttuurialan toimijat Venäjänkieliset yhdistykset Oppilaitokset Perustajatahot, muut kaupungit ja kunnat Institutionaalinen tuki Eduskunta Perustajatahot: OKM, Perustajakaupungit, FARO ja SVS Muut yhteistyökumppanit Muut järjestöt Suomen Pietarin instituutti, SVKK, Venäjänkielisten opettajien yhdistys Monikulttuurisuusalan toimijat TE-toimistot ja muut kotouttamistyötä tekevät Tiedotusvälineet

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

Viestintästrategia 2008-2012

Viestintästrategia 2008-2012 Viestintästrategia 2008-2012 Kotkan kaupunki Hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.4.2008 Viestintä- ja suhdetoiminta ja kaupunginvaltuustossa 12.5.2008 Viestintästrategia vuosille 2008-2012 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015

TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 7.4.2015 ( 26) Lopen opiston toimintakäsikirja on laadittu CAF-mallin mukaisesti. CAF=Common Assessment Framework on julkisen sektorin laadunarviointityökalu,

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON HÄMEEN KESÄYLIOPISTON TOIMINTASTRATEGIA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2009-2013 HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 2013 Hämeen kesäyliopisto on alueellinen ympäri vuoden toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos, joka on erikoistunut

Lisätiedot

Kotoutuminen Kuopioon

Kotoutuminen Kuopioon Kotoutuminen Kuopioon toimenpideohjelma 2012 2015 Käsittelee 2011 voimaan tulleen kotoutumislain määrittelemiä kunnan vastuulla olevia tehtäviä 1 2 KUOPION KAUPUNKI Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Marttaliiton strategia 2012 2016

Marttaliiton strategia 2012 2016 Hyväksytty Marttaliiton hallituksessa 28.9.2011 Esitelty syyskokouksessa 22.10.2011 Marttaliiton strategia 2012 2016 Sisältö 1. Johdanto 1 2. Missio, visio, arvot ja lupaus 2 3. Keskeiset tavoitteet ja

Lisätiedot

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma Kuva Pekka Agarth Markkinointisuunnitelma Käyntiosoite: Koskikatu 4 B, Postiosoite: PL 251, 87101 KAJAANI Puh. 08 6155 2381, fax. 08 6155 2545 email: kaukametsa.opisto@kajaani.fi, www.kaukametsa.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia FaGerlunD suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 sisältö saatesanat...4

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

Pelastakaa Lapset ry:n

Pelastakaa Lapset ry:n Pelastakaa Lapset ry:n toimintastrategia 2015 2018 Sisällysluettelo VISIO JA MISSIO 3 ESIPUHE 4 TOIMINTAPERIAATTEET 5 LAPSEN OIKEUKSIEN TILANNEANALYYSI 8 PELASTAKAA LASTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 10 STRATEGISET

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 27/2012 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ-

Lisätiedot

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 SUOMUSSALMI PUOLANKA HYRYNSALMI VAALA RISTIJÄRVI PALTAMO KAJAANI SOTKAMO KUHMO KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Asta Komulainen

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1 Valtuuston hyväksymä 24.11.2012 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 Suomi-Venäjä-Seura kansalaistoimija Venäjä-suhteissa II Viestinnästä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 tiivistelmä 2 Saatesanat Vuoden 2010 alussa toimintansa aloittanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion aluehallintoviranomainen,

Lisätiedot

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Turun kaupunki Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2014-2017 Koonnut Maarit Luukkaa 18.12.2013 1 Tiivistelmä Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelman päivittäminen perustuu

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Miten venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua ja opetusta tulisi kehittää?

Miten venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua ja opetusta tulisi kehittää? Miten venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua ja opetusta tulisi kehittää? Cultura-säätiön toteuttaman verkkokyselyn tulokset Maaliskuu 2015 Tuija Korpela Irma Kettunen Sisällys Johdanto... 3 Vastaajaprofiili...

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintalinjaus vuosille 2010 2015

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintalinjaus vuosille 2010 2015 Suomen lasten ja nuorten säätiö Toimintalinjaus vuosille 2010 2015 Sisältö 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 3 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 4 4. YLEISTÄ JA KOHDENNETTUA

Lisätiedot