Osaaminen ja välittäminen siivittävät kasvua

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osaaminen ja välittäminen siivittävät kasvua"

Transkriptio

1 Terveystalo tänään

2 Osaaminen ja välittäminen siivittävät kasvua Jatkuvassa muutoksessa oleva toimintaympäristö tuo suurimmat haasteet terveyspalveluiden tuottamiselle. Terveystalossa tehdyt valinnat ovat osoittautuneet oikeiksi ja todistaneet, että investoinnit osaamiseen, kehittämiseen ja asiakaspalveluun ovat keinoja, jotka vauhdittavat Terveystaloa vahvaan kasvuun. Olemme onnistuneet liiketoiminnassamme palaamaan vahvan kasvun tielle. Vaikka olemme investoineet erittäin paljon yritysostoihin ja panostaneet paljon kehittämistyöhön sekä markkinointiin, olemme onnistuneet kasvamaan kannattavasti, tiivistää Terveystalon toimitusjohtaja Yrjö Närhinen. Erityisen positiivisena Närhinen näkee sen, että kasvu on saavutettu kääntämällä asiakasrajapinnassa tehtävä työ aidoksi asiakasarvoksi ja laadukkaaksi asiakaskokemukseksi. Terveydenhuollon toimialalla palveluiden laatu korreloi suoraan asiakastyytyväisyyteen ja -pysyvyyteen. Olemme keskittyneet omaan ydintekemiseemme kirkastaneet yhteisiä toimintatapoja ja nostaneet esiin asiakaspalvelun merkityksen. Panostukset asiakastyöhön ja asiakkuudenhallintaan ovat tuottaneet paljon positiivista palautetta. Jatkuvana kirittäjänä on ollut Terveystalobrändin kehittäminen sekä aktiivinen markkinointi ja muu viestintä, hän listaa. Yrityksen sisällä tämä näkyy siten, että ylpeys omasta osaamisesta ja terveystalolaisuudesta on vahvistunut. Tulokset näkyvät muun muassa siinä, että olemme viime vuonna saaneet noin uutta huollettavaa työterveyspalveluihin ja yksityisasiakaspuolellakin olemme kasvaneet markkinoita nopeammin. TerveydenhuOllOn laatu ja saatavuus keskiöön Keskustelu suomalaisen terveydenhoidon ympärillä on ollut vilkasta muun muassa viimekeväisten eduskuntavaalien ansiosta. Terveydenhuoltojärjestelmä on murroksessa, ja hyviä ongelmanratkaisumalleja etsitään monella taholla. Toimialan keskustelu pyörii turhan paljon järjestelmän ympärillä, ja vaarana on, että keskustelun kohde eli terveydenhuollon yksittäinen asiakas, potilas, unohtuu. Järjestelmäkeskeisyydestä tulisi siirtyä yksilötasolle ja painottaa asiakkaan valinnanmahdollisuuksia sekä riittävän nopean ja laadukkaan hoidon takaamista. Nykyinen terveyspalveluiden kantokyky on koetuksella mm. väestön ikääntymisen johdosta. On pakko etsiä uusia tapoja järjestää palvelut. Koska palveluiden tasapuolisuus ja laadukkuus ovat hyvinvointivaltion perusperiaatteita, olisi tärkeää pystyä luomaan joustavampi palveluiden tuotantojärjestelmä, joka uskaltaa antaa yksilön valita. Kysymys kuuluukin, onko meillä yhteiskuntana uskallusta ja halua kokeilla uusia tapoja? Närhinen pohtii. Toimintaympäristön haasteiden keskellä toimiminen on kaikille yksityisille terveyspalveluyrityksille vaikeaa, sillä markkinat, lainsäädäntö, tekniikka, talous ja kuluttajien käyttäytyminen muuttuvat ennätysvauhtia. Terveystalon tärkeimmäksi rooliksi nykytilanteessa toimitusjohtaja näkee keskittymisen niihin asioihin, joihin se itse voi vaikuttaa. Uskon, että olemme tehneet hyviä, aikaa kestäviä strategisia valintoja. Keskitymme edelleen asiakasrelevantteihin ratkaisuihin eli kehittämään hoidon laatua, työskentelytapoja ja prosesseja sekä asiakkuuksien hallintaa. Olemme myös valinneet linjaksemme osallistua aktiivisesti toimialalla käytävään debattiin ja ottaa kantaa asioihin. Toivon, että tämä kannustaa jatkossa muitakin toimijoita avoimeen keskusteluun. Suomalainen terveydenhuolto tarvitsee itsekriittisyyttä ja haastajia. ala etsii innovaatioita Etenkin yksityisasiakkaiden palveluiden parantamisessa tärkeä haaste on kyetä kehittämään teknologian käyttöä asiakasystävällisellä tavalla. Palveluiden saavutettavuus mobiililaitteiden avulla, dokumenttien sähköinen jakaminen tai yksilön mahdollisuus oman terveystiedon hallintaan ovat tulevaisuudessa tärkeässä roolissa. Terveystalossa käytössä oleva nettiajanvarausjärjestelmä on parin viime vuoden aikana kasvanut yhtä tärkeäksi ajanvarauskanavaksi kuin puhelinajanvaraus. Kasvumahdollisuuksia Närhinen näkee Terveystalon kaikilla palvelualueilla. Terveydenhuollon painopisteen hän ennakoi siirtyvän kuntavaalien ja -keskustelun johdosta tänä vuonna enemmän lähivaikuttamiseen ja arjen tasolle. Kuntakenttä elää jo selkeästi tulevaisuutta ja etsii innovatiivisia vaihtoehtoja terveyspalveluiden tuottamiseen. Se avaa uusia mahdollisuuksia myös meille, sillä voimme yhdessä kehittää aivan uudenlaisia ratkaisuja. Valtakunnallisuutemme ansiosta meillä on mahdollisuus tarjota yhä useammalle yritykselle työterveyspalveluita ja uusia työhyvinvoinnin parantamiseen tähtääviä konsepteja. Näemme potentiaalia kasvuun myös palveluiden segmentoinnin kautta. Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstömme, terveydenhuollon ammattilaista, on viime kädessä vahvin kilpailutekijämme. 2 Terveystalo vuosikatsaus 2011

3 2011 Terveystalo vuosikatsaus 3

4 Terveystalo vuonna 2011 Terveystalo on Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys. Asiakkaitamme ovat yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt, vakuutusyhtiöt ja julkinen sektori. Tarjoamme monipuolisia terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja tutkimuspalveluja yli 60 paikkakunnalla lähes 150 toimipaikassa eri puolilla Suomea. Lisäksi esimerkiksi osa kuvantamispalveluista, kuten magneettirekka, ulottuu paikkakunnille, joilla Terveystalolla ei ole kiinteää toimipaikkaa. Missiomme: Terveys- ja hyvinvointipalveluja ihmisen ja yhteiskunnan parhaaksi visiomme: Valintasi terveyden edelläkävijä arvomme: Osaaminen ja välittäminen 16 lääkärikeskussairaalaa lähes 150 toimipaikkaa 1,6 miljoonaa lääkärissäkäyntiä työterveyshuollon huollettavaa 4 Terveystalo vuosikatsaus 2011

5 Palvelun laatu Vuonna 2011 Terveystalo sai asiakaspalautetta. Seuraamme asiakastyytyväisyyttä palautteiden lisäksi vuosittaisilla kyselyillä. Tulosten perusteella toimintaa ohjataan sekä konsernitasolla että alueellisesti ja paikallisesti. Henkilöasiakkaille suunnattu asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin kaikissa toimipaikoissamme vastaajaa antoi kouluarvosanan 9 (8.85 asteikolla 4 10). Henkilöasiakkaamme kokivat Terveystalon suurimpina vahvuuksina hoitavan henkilön ystävällisyyden ja asiantuntemuksen sekä asiakaspalveluhenkilön ja ajanvaraushenkilön ystävällisyyden. Vastanneista 98 prosenttia ilmoitti haluavansa jatkossakin käyttää Terveystalon palveluja. Palvelujamme suosittelisi peräti 99 prosenttia vastaajista. Organisaatioasiakkaidemme (työterveysasiakkaat, vakuutusyhtiöt, julkinen sektori) johdon antamat arvosanat vaihtelivat asiakasryhmittäin välillä. Heistä palvelujamme suosittelisi 89 prosenttia. Verkkoajanvarausten osuus kaikista ajanvarauksista vuonna 2011 oli 42 prosenttia. Puhelinajanvarauksen keskimääräinen jonotusaika vuonna 2011 oli 36 sekuntia. Lääketieteellinen laatu Vuoden 2011 vastaanottokäyntien määrään (1,6 miljoonaa) suhteutetut Asiakaspalautteet 0,27 % (4 462 kpl) Muistutukset 0,044 (70 kpl) Leikkausinfektiot 0,40 % Potilasvahinkoilmoitukset 0,012 % (201 kpl) Potilasvahingoiksi todetut 0,002 % (41 kpl, ratkaisematta 61 kpl) Ympäristö Terveystalo on liiketoiminnassaan sitoutunut luomaan kestävän suhteen ympäristöönsä. Parhaillaan rakennamme ISO 14001:2004 standardin mukaista ympäristöjärjestelmää. Talous Kokonaismyynti 366 miljoonaa euroa Kokonaismyynti kasvoi 19 % edelliseen vuoteen verrattuna Liikevaihto 248 miljoonaa euroa Käyttökate 29 miljoonaa euroa Investoinnit Terveystalo investoi vuonna 2011 yhteensä 118 miljoonaa euroa suomalaisiin terveydenhuollon palveluihin ja verkostoon. Yritysostoja tehtiin yhteensä kahdeksan kappaletta, joista merkittävimmät olivat ODL Terveys Pohjois Suomesta ja Lääkäriasema Pulssi Turusta. Yrityskauppojen mukanaan tuoma liikevaihto nostaa Terveystalon vuotuisen kokonaismyynnin 433 miljoonaan euroon. Terveystalo maksaa merkittävissä määrin veroja Suomeen. Vuoden 2011 kokonaissumma oli reilut 2 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Terveystalo maksoi 13,9 miljoonaa euroa arvonlisäveroja, joista sillä ei ole arvonlisävähennysoikeutta. Omistus Terveystalo on pääomasijoitusyhtiö Bridgepointin hallinnoiman rahaston omistuksessa. Rahaston sijoitus on tehty sen 100% omistaman tytäryhtiön kautta. Bridgepointin rahastosijoittajia ovat institutionaaliset sijoittajat, joiden joukossa on myös merkittäviä suomalaisia eläkevakuutusyhtiöitä. Terveystalo ei ole jakanut konserniavustusta tai voittoja ulkomaille, eikä Terveystalolla ole kytkentöjä ulkomaisiin yhtiöihin. Omistajalle ei ole myöskään maksettu investoinneista tai pääomalainoista korkoja. Henkilöstö Terveystalo on toimialan suurimpia työllistäjiä ja 15 suurimman työnantajan joukossa Suomessa. Terveys talossa työskentelee yli terveydenhuollon ammattilaista. Heistä noin on ammatinharjoittajia ja työsuhteisia. Työsuhteessa olevan henkilöstön määrä on kasvanut viimeisten kahden vuoden ( ) aikana 11 prosenttia. Työsuhteisten sukupuolijakauma: 12,2 prosenttia miehiä ja 87,8 prosenttia naisia. Eläkevakuutusmaksuluokka 2, sairaspoissaolot 2,8 prosenttia, lähtövaihtuvuus 7 prosenttia. Terveyspalvelujen merkitys kasvaa Terveyspalveluihin kohdistuu kasvavia uudistuspaineita. Suomalaisten ikääntyessä palvelujen kysyntä kasvaa. Terveyspalveluiden tarjonta myös keskittyy entistä voimakkaammin ennaltaehkäiseviin ja terveyttä tukeviin palveluihin. Myös hoitojen, hoitoteknologioiden ja lääkkeiden nopea kehitys vaikuttaa terveyspalveluihin kohdistuviin odotuksiin. Toimiva ja kattava terveydenhuoltojärjestelmä on koko hyvinvointiyhteiskunnan ydin Terveystalo vuosikatsaus 5

6 Valintasi terveyden edelläkävijä Terveystalon strategia kertoo tavastamme hoitaa suomalaisten terveyttä laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti. Vahvimmat asiakassuhteet 1. Ylivertainen palvelukokemus 2. Tarjoamme asiakkaillemme Suomen monipuolisimpia terveyspalveluja. Otamme huomioon asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja vastaamme niihin laadusta tinkimättä. Huolehdimme jo suomalaisen työterveydestä. Jokainen asiakaskohtaaminen on meille tärkeä. Tavoitteenamme on ylittää asiakkaiden odotukset. Meille pääsee hoitoon nopeasti, ja takaamme aina korkeatasoisen palvelun. Jopa 99 prosenttia henkilöasiakkaistamme suosittelee palvelujamme muille. 6 Terveystalo vuosikatsaus 2011

7 Taitavin konseptoija ja toteuttaja 4. Terveystalon palveluiden laatu on sama kaikissa toimipisteissä. Kehitämme palveluitamme asiakaslähtöisesti. Tuotamme palvelut yhtenäisillä ja tehokkailla valtakunnallisilla prosesseilla. Otamme aktiivisesti käyttöön alan uusimmat hoito- ja tutkimusmenetelmät. Terveystalon ja samalla koko Suomen suurimmat yksityissairaalat toimivat Helsingissä, Oulussa ja Turussa. Alan edelläkävijä ja vastuullinen yhteiskunnallinen uudistaja 5. Halutuin työntekopaikka osaajille Työntekijämme saavat mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen ja kouluttautumiseen sekä valtakunnallisen asiantuntijaverkoston tuen. Meillä on kannustava yrityskulttuuri, ja palkitsemme hyvistä suorituksista. Lähes joka viides. työikäinen lääkäri toimii Terveystalossa. Kaikkiaan Terveystalo työllistää alan ammattilaista eri puolella Suomea. Heistä 90,2 % on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä työtehtäviinsä. 3. Terveystalo haluaa olla laaja-alaisesti mukana kehittämässä suomalaista terveydenhuoltoa ja tukemassa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämistä. Uskomme palveluiden digitalisointiin ja sähköisten palveluiden kehittämiseen osana nykyaikaista terveydenhuoltoa. Olemme rakentaneet potilaslähtöisiä ja sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta vaikuttavia yhteistyömalleja yhdessä julkisen sektorin kanssa. Käymme aktiivista keskustelua alan päättäjien ja vaikuttajien kanssa sekä osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun Terveystalo vuosikatsaus 7

8 Asiakastyytyväisyys rakentuu henkilöstötyytyväisyydestä Kaiken toimintamme lähtökohtana ovat asiakaslähtöiset ja korkealaatuiset palvelut sekä asiakastyytyväisyys. Terveystalon asiakastyytyväisyys on noussut joka vuosi vuodesta 2008 alkaen. Erinomaiset tulokset ovat vahva luottamuksen osoitus asiakkailtamme ja merkki palveluidemme laadusta. 8 Terveystalo vuosikatsaus 2011

9 Tyytyväinen henkilöstö takaa laadun Terveystalossa työskentelee ammattilaista eri puolilla Suomea. Tarjoamme kannustavan ja joustavan työympäristön, jossa tuetaan työntekijöiden ammattitaidon kehittymistä. Terveystalolaiset viihtyvät työssään: yli 90 prosenttia on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä työhönsä. Uskomme, että henkilöstön tyytyväisyys on osaamisen ja ammattitaidon ohella tärkeää ja näkyy myös asiakkaille parempana hoitona sekä palvelukokemuksena. asiakas on aina etusijalla Terveystalo Lahden Kaija Ahvonen palkittiin ansiokkaan asiakaspalvelunsa johdosta. Kuvantamisen tiimissä röntgenhoitajana työskentelevän Kaijan palkitsemista perusteltiin hänen rautaisella ammattitaidollaan: kuvaustilanne voi olla asiakkaalle joskus pelottava kokemus, mutta Kaija osaa lukea asiakasta ja tehdä kokemuksesta miellyttävän. Kaija sanoo pitkän kokemuksen auttavan asiakkaiden huomioimisessa. Olen tehnyt röntgenhoitajan työtä 34 vuotta, joista 16 vuotta magneettikuvantamista. Kun työn tekniseen suorittamiseen ei joudu kuluttamaan paljon energiaa, pystyy keskittymään asiakkaaseen ja tämän huomioimiseen. Palkitseminen tuntuu todella hyvältä, ja palkinto kuuluu koko tiimillemme. Meidän porukka viihtyy työssään, ja se välittyy myös asiakkaille. Saamme paljon palautetta siitä, että työyhteisöstämme hehkuu hyvä tekemisen ja toisesta välittämisen meininki, iloitsee Kaija tunnustuksesta. Terveystalossa palkitaan hyvästä palvelusta ja työkaveruudesta Terveystalo mittaa vuosittain systemaattisesti sekä eri asiakasryhmien että oman henkilöstön ja ammatinharjoittajien tyytyväisyyttä laajalla tutkimuksella. Vuonna 2011 käytössä oli lisäksi kuukausittainen Syke-mittaus. Terveystalon työntekijöitä palkitaan monenlaisista onnistumisista. Vuoden 2011 aikana koko henkilöstön kattavassa palkitsemisjärjestelmässä palkittiin muun muassa asiakaspalveluteoista ja työkaveruudesta. Parhaissa käsissä -asiakaspalveluvalmennuksista puhtia palveluun Parhaissa Käsissä -palvelukonseptin valmennuksiin osallistui keväällä 2011 noin 350 Terveystalon asiakaspalvelun ammattilaista 12 koulutustilaisuudessa ympäri Suomea. Valmennuksen tavoite oli saada asiakaspalvelun ammattilaiset kehittämään oman yksikkönsä asiakaskohtaamisia ja huomioida entistä paremmin myös sisäiset asiakasryhmät. Valmennuksiin osallistuneiden palaute oli erittäin positiivista, ja vaikutukset näkyivät mm. kuukausittain mitatussa henkilöstön tyytyväisyyskyselyssä. Parhaissa Käsissä -valmennusten teemoja laajennettiin kevään ja syksyn kuluessa, ja niitä on tarkoitus laajentaa jatkossa myös muihin henkilöstöryhmiin. laatutyötä asiakkaan parhaaksi Terveystalo on sitoutunut toiminnassaan korkeaan laatuun ja kehittämistyöhön. Terveystalolla on Inspecta Sertifiointi Oy:n myöntämä SFS-EN ISO 9001:2008 -laatujärjestelmäsertifikaatti (nro ). Sertifikaatti kattaa lääkärikeskuspalvelut, sairaalapalvelut, työterveyspalvelut, seulontapalvelut, kuvantamisen, laboratoriotoiminnan, asiakaspalvelun ja konsernitoiminnot. Toimipaikka toisensa jälkeen on saavuttanut hienoja tuloksia toimiessaan aktiivisesti laadukkaan terveydenhuollon eteen. Laatuauditointi on objektiivinen arviointi siitä, onko auditoinnin kohteelle asetetut vaatimukset täytetty. Terveystalossa olennaisina tarkastelun kohteina ovat prosessikuvaukset, dokumentointi sekä potilasturvallisuuteen, tietosuojaan ja lainsäädännön noudattamiseen liittyvät asiakohdat. Kyse on toimintatapojen arvioinnista, ei arvostelusta. Laatuvaatimukset pohjautuvat ISO 9001:2008 -standardiin (kansainvälinen laadunhallintajärjestelmä) ja Terveystalon laatujärjestelmään. Toukokuussa auditoinnin kohteena oli Kampin lääkärikeskus-sairaala. Kampin auditoinnin loppuraportti antoi toimipaikalle hyvät tulokset. Hyviin tuloksiin vaikuttivat olennaisesti henkilöstön aktiivinen ote ja innokkuus kehitystyöhön Terveystalo vuosikatsaus 9

10 Yksityiset terveyspalvelut täydentävät julkisia Väestön ikääntyminen sekä tarve parantaa suomalaisten työkykyä ja pidentää työuria lisäävät terveydenhuoltojärjestelmään kohdistuvia odotuksia. Tulevaisuudessa yksityiset toimijat varmistavat yhä suuremman osa hyvinvointiyhteiskunnan palveluista kaikille suomalaisille. Terveydenhuoltoa tulisi aina tarjota potilaan omista lähtökohdista. EU:n vuonna 2013 voimaantulevan potilasliikkuvuusdirektiivin mukaisesti jokaisella tulisi myös olla vapaus valita oma hoitopaikkansa. 10 Terveystalo vuosikatsaus 2011

11 julkinen sektori 80% yksityinen sektori 20% julkisen sektorin kumppani Suomalaisten terveyttä hoitavat julkinen sektori, järjestöt ja yksityiset terveyspalveluyritykset. Pääosa eli 80 prosenttia terveydenhuollon palveluista tuotetaan julkisen sektorin eli kuntien tai sairaanhoitopiirien toimesta. Kunnat hankkivat terveydenhuollon palveluista vain neljä prosenttia alihankintana yksityisiltä yrityksiltä. Tällä alihankintaosuudella Suomeen on saatu mm. OECD-vertailun parhaimmistoon kuuluvat seulontapalvelut, jotka ovat hinnaltaan Skandinavian edulli simmat. Parhaimmistoa niistä on tullut yksityisten palveluntuottajien kehitystyöllä. Yksityiset terveyspalveluyritykset täydentävät siis julkisia terveyspalveluita siellä, missä yksityiset toimijat tuottavat palvelut tehokkaammin ja edullisemmin tai tuottavat sellaisia terveydenhuollon palveluita, joita julkinen sektori ei tarjoa. Terveystalo haluaa olla mukana kehittämässä ja uudistamassa suomalaista terveydenhuoltoa. Tekemättömät työt tulevat kalliiksi Sairastumiset ja työkyvyttömyys aiheuttavat Suomessa vuosittain miljardien eurojen menetykset. Työkyvyttömyyseläkkeiden vuoksi eläkkeelle jäädään keskimäärin alle 60-vuotiaana, ja työkyvyttömyyseläkkeellä on jo noin suomalaista eli joka viides eläkkeensaaja. Ennenaikaisen eläköitymisen aiheuttaman työpanoksen kustannukseksi on arvioitu 24 miljardia euroa vuodessa. 1 EK:n, PwC:n ja Hoffmanco Internationalin vuoden 2011 selvityksen mukaan tekemättömän työn osuus koko palkkapotista on yrityksestä riippuen jopa 14 prosenttia. Poissaoloista koituvat kustannukset työntekijää kohti vaihtelivat eri yhtiöissä 950 eurosta euroon. Suomalaista terveydenhuoltoa tulisi kokonaisuudessaan tarkastella kriittisesti niin palveluiden saatavuuden kuin lääketieteellisen ja taloudellisen vaikuttavuuden näkökulmasta. Tästä hyvä esimerkki on työterveyshuolto, jonka tavoitteena on varmistaa yksilön työkyky ja vähentää terveysmenojen kokonaiskustannuksia, joista suurimman osan muodostavat sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutuvat kustannukset. 1 Excenta Oy ja Työterveyslaitos: Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa Terveystalo vuosikatsaus 11

12 Lisää valinnanmahdollisuuksia potilaalle Suomalaisten oikeus hyvään ja riittävän nopeaan hoitoon pääsyyn tulisi turvata kaikissa olosuhteissa, ja palvelut tulisi tarjota potilaan omista lähtökohdista. Julkisen terveydenhuollon rahoitushaasteet ja hoitojonot ovat johtaneet tarpeeseen uudistaa järjestelmää. Käytännössä tämä on tarkoittanut uudenlaisia palvelumalleja, joista osa on jo edennyt käytännön tasolle. 12 Terveystalo vuosikatsaus 2011

13 Potilaan etu on kaikkien etu Terveydessä kustannustehokkuus ei voi tapahtua laadun kustannuksella. Terveystalolla on paljon kokemusta korkeatasoisista terveyspalveluista, joilla on saatu aikaan merkittäviä säästöjä kunnille ja samaan aikaan säilytetty sekä lääketieteellinen laatu että potilaskokemus korkealla tasolla. Hoidamme Suomessa noin 90 prosenttia lakisääteisistä mammografiaseulonnoista. Ne ovat hintatasoltaan Skandinavian edullisimmat ja kansainvälisesti vertailtuna niin laadullisesti, potilaskokemuksena kuin lääketieteellisesti erittäin korkealle arvostettuja. 1 Olemme myös tuottaneet vuosina HUS:ille ostopalveluina kaihileikkausta, joilla on purettu potilasjonoja. Kaihijonojen purkaminen on ollut tehokkaan prosessin ansiosta jopa kolmanneksen halvempaa kuin vastaavat toimenpiteet julkisessa sairaalassa. Terveystalon hinnoittelulla veronmaksajille on koitunut arviolta miljoonan euron säästöt. On kaikkien suomalaisten etu, että terveydenhuollon palveluita tuotetaan monimuotoisesti ja että terveydenhuoltojärjestelmäämme kehitetään asiakaslähtöisempään suuntaan ja olemassa olevia resursseja käytetään järkevästi. Ohjaavina tekijöinä tulee aina olla palvelun laatu ja potilaan tarpeet. Palveluseteli nopeuttaa hoitoon pääsyä Palveluseteli on yksi tapa edistää potilaan hoitoon pääsyä ja valinnanvapautta. Kyseessä on kunnan myöntämä maksuseteli, jolla asiakas voi hankkia kunnan valitsemilta yksityisiltä palveluntuottajilta terveyspalveluja. Kunta määrää palvelusetelin tiettyyn hoitoon, esimerkiksi leikkaukseen tai lääkärikäyntiin. Seteli on kunnalle keino järjestää sosiaali- ja terveydenhoidon palveluita oman toimintansa ja ostotoiminnan rinnalla esimerkiksi silloin, kun kunta ei itse pysty tarjoamaan hoitoa riittävän nopeasti. Potilaat ovat voineet valita Terveystalon mm. Helsingin kaupungin suolistoskopian setelillä. Näiden lisäksi palveluseteliyhteistyötä on tehty mm. Ylöjärven, Nokian ja Pirkkalan kuntien kanssa koskien erikoislääkäreiden poliklinikkakäyntejä ja toimenpiteitä, kuten haavanhoitoa, suonikohjujen vaahtoruiskutusta tai luomenpoistoja. Terveydenhuoltolaki mahdollistaa hoitopaikan valinnan Toukokuun alusta voimaan tullut terveydenhuoltolaki lisää potilaan valinnanvapautta kotipaikkakunnan terveyskeskuksen ja hoitohenkilökunnan suhteen. Terveyskeskuksen ja sairaalan voi nyt valita oman kunnan tai yhteistoiminta-alueen sisällä. Myös erikoissairaanhoidon yksikön voi valita laajemmalta alueelta. Terveydenhuoltolaki tulee asteittain voimaan, ja uudistus etenee siten, että vuonna 2014 hoitavan terveys keskuksen ja erikoissairaanhoidon yksikön voi valita mistä päin Suomea tahansa. Vuonna 2013 voimaan tuleva EU:n potilasdirektiivi laajentaa potilaan valinnanvapauden hoitopaikasta koko EU:n alueelle, ja samana vuonna voimaan tulevan potilasliikkuvuusdirektiivin mukaisesti jokaisella tulisi olla vapaus valita hoitopaikkansa EU:n alueelta. 1 OECD: Health at a Glance Terveystalo vuosikatsaus 13

14 Toimiva työterveyshuolto tuo tyytyväiset työntekijät Työterveyspalvelut muodostavat noin puolet Terveystalon liiketoiminnasta. Terveystalolla on noin työikäistä työterveyshuollon huollettavaa. Terveystalo haluaa olla paras työterveyden ja -hyvinvoinnin sekä henkilöstötuottavuuden kumppani.tarjoamme valituille strategisille asiakkaillemme laajimman palvelukonseptin, joka sisältää asiakkaan työhyvinvoinnin ja henkilöstötuottavuuden tilanneanalyysin, analyysiin ja yrityksen strategiaan perustuvan ratkaisusuunnitelman sekä siihen soveltuvat palvelut. Mitä on osallistava työterveyshuolto? Terveystalon työterveyshuollon palveluita toteutetaan Osallistavan työterveyshuollon konseptin mukaisesti, sanoo työterveyshuollon ylilääkäri Tanja Vuorela. Työterveystoiminnan ydin on asiakkaan tarpeissa. Tarpeet muodostavat konkreettiset tavoitteet, joiden saavuttamista seurataan. Jotta yrityksen tavoitteet toteutuvat, työterveyshuollon, asiakasyrityksen työntekijöiden ja johdon täytyy osallistua suunnitteluun ja toteutukseen. Työterveyshuolto ei ole ainoastaan saavutettu etu tai rekrytointivaltti. eläkeriskien arviointi voi pidentää työuria Työterveyshuolto voi vaikuttaa merkittävästi yrityksen toimintaan ja ihmisten työuriin ennakoimalla eläkeriskejä. Ennenaikainen eläköityminen ja sairauspoissaolot aiheuttavat suomalaisissa yrityksissä miljardien eurojen menetykset joka vuosi. 14 Terveystalo vuosikatsaus 2011

15 suomen tunnetuin työterveyspalveluyritys Terveystalo nousi vuonna 2011 Suomen tunnetuimmaksi työterveyspalveluyritykseksi. (Lähde: Taloustutkimus) 2011 Terveystalo vuosikatsaus 15

16 Ennakoi parempaa työtulevaisuutta ja tuottavuutta Työterveyspalveluissa painopiste on siirtymässä yhä enemmän asiakkaan työterveyspalveluista saamiin kokonaishyötyihin, joissa otetaan huomioon sekä henkilöstön työhyvinvointi, työ- ja toimintakyky että sairaspoissaolo- ja eläkekustannukset. Useat asiakasyritykset tarjoavat henkilöstölleen myös kattavat erikoislääkärikonsultaatiot ja jotkut yritykset erikoislääkärin antaman hoidon. Terveystalon palveluihin kuuluu lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi työhyvinvoinnin parantamiseen tähtääviä palveluja, työkykyriskin varhaista tunnistamista, työterveyspainotteista sairaanhoitoa, tutkimus- ja toimenpidepalveluja sekä muuta terveydenhuoltoa, esimerkiksi erikoislääkäripalveluita ja rokotuksia. 16 Terveystalo vuosikatsaus 2011

17 hylkiikö työelämä yli 52-vuotiaita? Terveystalo teetti työurien pidentämiseen ja töissä jaksamiseen liittyvän tutkimuksen tammi-helmikuussa Tutkimukseen vastasi tuhat työssä käyvää ja kaksisataa työpaikalla päättävässä asemassa olevaa suomalaista. Tutkimuksen mukaan puolessa suomalaisista työpaikoista esiintyy vähäistä nihkeää suhtautumista iäkkäämpiin työntekijöihin. Joka kymmenennellä työpaikalla ikäasenneongelmat ovat puolestaan vähintään kohtalaisen suuria. Lisäksi viisikymppisistä työntekijöistä noin joka viides kokee, että työnantaja pyrkii laittamaan iäkkäämpiä työntekijöitä pois töistä ennen eläkeikää. Sekä työnantajat että työnhakijat arvioivat iän vaikeuttavan uuden työpaikan saamista olennaisesti 50 ja 55 ikävuoden välissä. Tutkimus osoitti, että Suomessa työelämän haamuraja on todellisuudessa kaukana toiveista. Käytännössä työpaikan vaihtamismahdollisuudet vaikeutuvat olennaisesti jo 52 ikävuoden jälkeen. Työterveystreeni tukee yksilöllistä työhyvinvointia Turun Terveystalossa pilotoitiin moniammatilliselle yhteistyölle perustuva työhyvinvoinnin toimintamalli. Työterveystreeni-nimistä toimintatapaa lähdettiin luomaan ajatuksella siitä, miten työntekijää voitaisiin tukea jaksamaan työssä. Mallia aiotaan laajentaa myös muihin työterveyshuollon toimipisteisiin Terveystalossa. sante Terveyskysely tunnistaa piileviä terveysongelmia Terveystalo ja Evalua International Ltd. Oy solmivat syksyllä 2011 yhteistyösopimuksen Sante Terveyskyselyn toteuttamisesta Terveystalon asiakasyrityksissä. Kyselyn avulla tunnistetaan työntekijöiden piileviä terveysongelmia ja hallitaan sairauspoissaoloihin sekä työkyvyttömyysriskiin liittyviä tekijöitä. Sante tuottaa tietoa yksittäisen henkilön terveysriskeistä sekä kyvystä jaksaa ja selviytyä työssään. Tuloksien avulla työterveyden ja työhyvinvoinnin toimenpiteet voidaan kohdentaa entistä paremmin. Sante Terveyskysely perustuu tutkittuun tietoon työkykyä parantavista ja ylläpitävistä keinoista. Se on ollut Suomessa käytössä jo kymmenen vuotta, mutta sen sisältöä ja tulkintoja on päivitetty useaan otteeseen tuoreen tutkimustiedon pohjalta Terveystalo vuosikatsaus 17

18 Terveydenhuolto tarvitsee investointeja ja innovaatioita Terveystalo parantaa jatkuvasti palveluidensa saatavuutta. Vuoden 2011 aikana olemme avanneet uusia toimipaikkoja ja kasvaneet yritysostoin. Kasvu lisää myös uusia hoitomuotoja ja täydentää julkisen sektorin palveluita. Vuonna 2011 Terveystalo investoi noin 100 miljoonaa euroa suomalaisiin terveydenhuollon palveluihin ja verkostoon. Jere Elo, HiQ Finland sähköisen asioinnin edelläkävijä Uusi sähköinen ajanvaraus ja uudet verkkosivut parantavat palveluidemme saatavuutta asiakkaillemme. Mobiiliajanvarauksen ja yritysasiakkaiden sähköisten palveluiden ansiosta palvelumme, kuten ajanvaraus, ovat asiakkaiden käytettävissä 24/7 eri kanavissa. Terveystalolla on Suomen kattavin potilastietojärjestelmä, jossa lähes kolme miljoonan suomalaisen terveystiedot ovat koko valtakunnallisen verkoston käytössä. Asiakaspalvelun kehittämisen rinnalla helpotamme ja tehostamme henkilöstömme työtä uusin sähköisin ratkaisuin. Palveluverkko kasvoi ja vahvistui Terveystalo pyrkii rakentamaan suomalaisille entistä parempia terveydenhuollon palveluita valtakunnallisesti. Vuonna 2011 vastasimme kasvavaan kysyntään avaamalla uudet täyden palvelun lääkärikeskukset Hervantaan ja Järvenpäähän. Tampereen keskustaan avattiin myös monipuolinen silmäsairaala. Uusien toimipaikkojen lisäksi Terveystalo vahvisti palveluverkostoaan yritysostoin. Merkittävimmät yrityskaupat olivat Oulussa ja Pohjois-Suomen kaupungeissa toimivan ODL Terveyden ja Turun Lääkäriasema Pulssin siirtyminen osaksi Terveystaloa. Yrityskaupat vahvistavat erikoislääkäri- ja sairaalatarjontaamme sekä työterveyshuollon palveluita sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. 18 Terveystalo vuosikatsaus 2011

19 2011 Terveystalo vuosikatsaus 19

20 Tehokasta vai tehotonta terveydenhuoltoa? ess.fi Talouselämä kaleva.fi Terveys on yhteiskunnallisestikin arvossaan. Sellaista sivistysmaata ei ole, jossa ei lainsäädännöllisesti olisi otettu terveydenhuoltoa erityiskohteluun. Suomessa perustuslain 19 säätää, että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Valtiovalta on järjestänyt sen meillä siten, että terveyspalvelut tarjotaan joko julkisen järjestelmän, työterveyshuollon tai yksityislääkärijärjestelmän kautta. Julkinen valta subventoi potilaan kuluja hänen valitsemansa palvelujärjestelmän mukaan. Julkisen rahan osuus potilaan kuluista on kunnallisessa terveydenhuollossa yli 90 prosenttia, yksityislääkärijärjestelmässä noin 25 prosenttia ja työterveyshuollossa kaksi prosenttia. Kun Suomen ja Euroopan talous on velkaantumisen kurimuksessa ja vanhenevan ikärakenteen haasteissa, se johtaa julkisen keskustelun lisääntymiseen myös terveydenhuollon osalta. Me Terveystalossa olemme avoimesti todenneet, että haluamme olla mukana keskustelussa tuomassa oman kokemuksemme ja näkemyksemme käytettäväksi tulevien päätösten valmistelussa. Terveydenhuollon tehokkuus tai tehottomuus on syystäkin yksi julkisen keskustelun vakiaiheista. 20 Terveystalo vuosikatsaus 2011 Hoitotakuulaista huolimatta hoidon saatavuus on monesti varsin heikko ja hoitoihin jonotetaan. Oma kokemuksemme julkisten palveluiden tuottamisesta tulee esiin erityisesti leikkaustoiminnassa, mammografiaseulonnoissa ja kokonaisvaltaisissa erikoissairaanhoidon hoitoketjuissa. Meidän havaintomme on, että julkisia palveluita pystytään tuottamaan oleellisesti halvemmalla verrattuna tämänhetkiseen julkisomisteiseen palvelutuotantoon, ja samalla pystytään käytännössä poistamaan jonotus. Kun julkinen terveydenhuolto alihankkii vain neljällä prosentilla julkisen terveydenhuollon palveluita, voi avoimesti kysyä, heitetäänkö kunnissa hukkaan mittava säästöpotentiaali ja oman toiminnan kirittämismalli. Toinen vakiaiheista on työterveyshuollon rooli terveydentuottajana. Julkisen perusterveydenhuollon kriisiytymisen yhdeksi syyksi jotkut haluavat nostaa työterveyshuollon. Työterveyshuolto kuluttaa alle neljä prosenttia Suomen terveysmenoista, mutta tulokset ovat varsin vaikuttavia. Oman kokemuksemme mukaan hyvin suunnitellulla työterveyshuollolla voidaan todistetusti saada aikaan useiden vuosien nousu eläkkeellejäänti-ikään, useiden prosenttiyksikköjen lasku sairauspoissaoloihin ja merkittävä lasku

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi TE4 Terveystiedon abikurssi Terveydenhuolto ja Suomi TERVEYSPALVELUJÄRJESTELMÄN RAKENNE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Kansanterveyslaki SAIRAANHOITOPIIRIT KUNNALLISET TERVEYS- PALVELUT YLIOPISTOLLISET

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Transaktioista arvoihin työterveyttä vaikuttavasti

Transaktioista arvoihin työterveyttä vaikuttavasti Transaktioista arvoihin työterveyttä vaikuttavasti Erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari 23.11.2010, Helsingin yliopisto Pääjohtaja Harri Vainio, Työterveyslaitos Maailma muuttuu pysyykö

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Sosiaalipäivystys osana päivystysuudistusta 26.5.2016 Valmiusseminaari erityisasiantuntija Virva Juurikkala, STM Päivystysuudistus lausunnolla Valmisteilla oleva uudistuksen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku 12.4.2014 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Kiinnostavia teemoja Tuottaja kysymys Asiakkaan valinnanoikeus Mikko Martikainen

Lisätiedot

Askeleet sote-muutokseen

Askeleet sote-muutokseen Askeleet sote-muutokseen Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula 9.9.2016 1 Perustat kuntoon Perustason palvelut vahvistuvat Rahat ja osaajat riittämään So + Te - integraatio - sujuvat palveluketjut

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 3/2015 26 4.5 Yksityisen sektorin asema Nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (6) Terveyslautakunta Tja/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (6) Terveyslautakunta Tja/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (6) 175 Terveyslautakunnan lausunto aloitteesta selvityksestä TyöterveysPlus:n perustamiseksi HEL 2012-004356 T 00 00 03 Päätös päätti antaa aloitteesta seuraavan,

Lisätiedot

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Lapin liitto ja Suomen Kuntaliitto Kuntapäivä, Pyhätunturi 24.9.2013 Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Pekka Alanen Keva Keva Tänään työssä hyvän huomisen puolesta KuEL

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot

YRITYKSEN KOMMENTTI Lasse Männistö Palvelujohtaja, Yhteiskuntasuhteiden johtaja Mehiläinen Oy

YRITYKSEN KOMMENTTI Lasse Männistö Palvelujohtaja, Yhteiskuntasuhteiden johtaja Mehiläinen Oy YRITYKSEN KOMMENTTI 5.9.2016 Lasse Männistö Palvelujohtaja, Yhteiskuntasuhteiden johtaja Mehiläinen Oy 2 5.9.2016 Mehiläinen MEHILÄISEN TEHTÄVÄ Hoitaa. Hoivaa. Huolehtii. Rakennamme SINÄ JA PERHEESI yhdessä

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut hankinnat 2015 koko maa Ajanmukaiset menettelytavat ja välineet lisäävät mahdollisuuksia ja edistävät

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen

Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen Satu Tolonen ja Janne Antikainen TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Työpaja 13.6.2016 Väestö Väestönkehitys 1995-2015

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Toimiala-ja toimintaympäristöhavaintoja monipalveluyritykseksi muuntautuvan finanssitoimijan näkökulmasta

Toimiala-ja toimintaympäristöhavaintoja monipalveluyritykseksi muuntautuvan finanssitoimijan näkökulmasta Toimiala-ja toimintaympäristöhavaintoja monipalveluyritykseksi muuntautuvan finanssitoimijan näkökulmasta Olavi Kurola, Pohjolan Osuuspankki 14.2.2017 OP on asiakkaidensa omistama finanssiryhmä. Edistämme

Lisätiedot

VARAMIESPALVELU-YHTIÖT

VARAMIESPALVELU-YHTIÖT VARAMIESPALVELU-YHTIÖT vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen henkilöstöpalveluja tuottava yritysketju 60 palvelualuetta Suomessa ja Virossa alan markkinajohtaja Suomessa sekä liikevaihdon että palvelualueiden

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus

Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus Kuntoutusverkosto KUVE Sitaatit Kuntoutussäätiön ja SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n kyselystä toukokuu 2016 1. Ihmiskeskeinen kuntoutus rakennetaan yhdessä

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi?

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? VALINNANVAPAUS sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? 1 VALINNANVAPAUS enemmän terveyttä samalla rahalla Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti

Säännöllinen kapasiteetti Junatyyppi Juna Kulkuväli Lähtö Tulo Linja Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:17:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 30.10.2016 10.12.2016 IC 2 Joensuu asema Helsinki asema 5:18:00

Lisätiedot

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut Miksi sairaalan pitää uudistua? toimintaympäristö muuttuu nopeasti väestö ikääntyy

Lisätiedot

Määrätietoisesti kehittäen, aktiivisesti ja yhdessä

Määrätietoisesti kehittäen, aktiivisesti ja yhdessä Määrätietoisesti kehittäen, aktiivisesti ja yhdessä 18.9.2014 Kuntoutuksen toimialayhdistys Mika Pekkonen Hallituksen puheenjohtaja 1 Kuntoutuksen toimialayhdistys o Perustettu maaliskuussa 2011 o o o

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Sote-yrittäjyyden asialla. Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu

Sote-yrittäjyyden asialla. Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu Sote-yrittäjyyden asialla Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu 26.1.2017 Pk-yritykset pyörittävät yhteiskuntaa Yritysrakenne Suomessa 2014 0,2% Keskisuuret yritykset 0,2% Suuryritykset (250

Lisätiedot

Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus

Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus Kuntoutusverkosto KUVE Sitaatit Kuntoutussäätiön ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n kyselystä toukokuu 2016 1. Ihmiskeskeinen kuntoutus rakennetaan yhdessä

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveys

Seksuaali- ja lisääntymisterveys Seksuaali- ja lisääntymisterveys 27.10.2015 Rovaniemi Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue 11.11.2015 1 Hallituksen strategiset painopistealueet Työllisyys ja kilpailukyky

Lisätiedot

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille 2015 2020 Kirjoittajaryhmä Sairaanhoitajaliiton ehealth -asiantuntijatyöryhmä

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA HOITOA POTILAAN PARHAAKSI

VAIKUTTAVAA HOITOA POTILAAN PARHAAKSI VAIKUTTAVAA HOITOA POTILAAN PARHAAKSI P Ä Ä M Ä Ä R Ä T Potilaslähtöinen ja oikea-aikainen hoito Tiivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa Korkeatasoinen tutkimus ja opetus Vaikuttava ja kilpailukykyinen

Lisätiedot

Työterveysyhteistyön uudistus

Työterveysyhteistyön uudistus Työterveysyhteistyön uudistus Parempaa työterveyttä- ja hyvinvointia yhteisin tavoittein 24.11.2015 Leena Kreus, henkilöstöjohtaja, Mainio Vire Oy Antti Lastunen, operatiivinen johtaja, Emkine Oy Mainio

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

Omahoidon juurruttamisen polut. Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur Sirkku Kivisaari

Omahoidon juurruttamisen polut. Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur Sirkku Kivisaari Omahoidon juurruttamisen polut Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur 10.10.12 Sirkku Kivisaari 2 Jäsennys 1. Mitä on terveys? 2. Paradigman muutos terveyspalveluissa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Terveys ja talous 2016

Terveys ja talous 2016 Terveys ja talous 2016 15.9.2016 Tehokkuutta osaamisen kehittämiseen Oppiportin hyödyntämisen mahdollisuuksista Digidigi Digitalisaatio haastaa perinteiset toimintamallit ja muuttaa maailmaa, sosiaali-

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohdon seminaari 27.3.2012 Varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen Perspektiivinä viimeiset noin 10

Lisätiedot

Medivire Työterveyspalvelut Oy

Medivire Työterveyspalvelut Oy Medivire Työterveyspalvelut Oy Terveyttä ja hyvinvointia työhön n ja elämää Medivire Työterveyspalvelut Oy 43 paikkakunnalla yli 50 toimipistettä 3 600 asiakasorganisaatiota Yli 210 000 henkilöasiakasta

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta

KUUMA-johtokunta KUUMA-johtokunta 28.4.2016 Maakuntauudistuksen / ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Erkki Kukkonen Järvenpään kaupunginjohtaja Koonnut: Teija Sutinen / HS, grafiikka: Jukka Himanen / HS, lähde: Selvityshenkilön

Lisätiedot

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi Sosiaalineuvos Maija Perho 29.11.2011 Ohjelman tavoitteet Terveyden edistämisen rakenteiden vahvistaminen Elintapamuutosten aikaansaaminen Terveyttä

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli noudattaa magneettisairaalaviitekehystä. 58 mm HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli on ensimmäinen kokonaisvaltainen kuvaus

Lisätiedot

Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin

Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin 1 Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin Pisara koordinaatio Oulun kaupunki Projektijohtaja Koordinaattori Minna Angeria Vastuullinen johtaja Keijo Koski 29.4 2010 Hymykin on herkässä kun on kumppani

Lisätiedot

Mitä tutkijat ehdottavat

Mitä tutkijat ehdottavat Mitä tutkijat ehdottavat Maijaliisa Junnila, johtava asiantuntija Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen -seminaari Valinnanvapaudelle asetettavien tavoitteiden tulee olla selkeitä

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Hymyn hinta tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Kuinka voimme kehittää suomalaista palvelukulttuuria? Panostamalla henkilökohtaiseen palveluun Erinomainen palvelukokemus on mieleenpainuva

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Länsi-Suomen Diakonialaitos. Diakonialaitoksen säätiö PDL Palvelut Oy 2016

Länsi-Suomen Diakonialaitos. Diakonialaitoksen säätiö PDL Palvelut Oy 2016 Länsi-Suomen Diakonialaitos Diakonialaitoksen säätiö PDL Palvelut Oy 2016 Diakonialaitoksen konserni Yhteiskunnallisen konsernin, Länsi- Suomen Diakonialaitoksen säätiön ja PDL Palvelut Oy:n esittely lyhyesti

Lisätiedot

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ Kansallisen arviointi- ja laatuverkoston seminaari 1.9.2016 Jussi Kleemola TÄMÄ ON SOLITA. Liikevaihto 2015 49,7 miljoonaa euroa Yli 430 ammattilaista Yli

Lisätiedot

Kriittiset kohdat valinnanvapauden toteuttamisessa

Kriittiset kohdat valinnanvapauden toteuttamisessa Kriittiset kohdat valinnanvapauden toteuttamisessa Markku Pekurinen haastaa tutkijat Science slam tyyliin Pia Maria Jonsson, Timo T. Seppälä, Anne Whellams, Liina-Kaisa Tynkkynen, Timo Sinervo, Ilmo Keskimäki

Lisätiedot

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Sote-rakenneuudistus 2013 Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Järjestämisvastuussa olevalle taholle kuuluu omalta osaltaan vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä Tähän sisältyy vastuu väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle

Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle Case Skanska, 16.3.216 Kirsi Mettälä, Skanska Hanna von Weissenberg, Terveystalo Maailmanlaajuinen Skanska Yhdysvallat Norja Ruotsi Suomi Iso-Britannia

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

VEROILLA JA VAROILLA

VEROILLA JA VAROILLA VEROILLA JA VAROILLA LÄHITAPIOLAN SELVITYS TERVEYS- JA HYVINVOINTIPALVELUJEN TULEVAISUUDESTA SUOMESSA Melina Mäntylä & Juha Vekkilä 27.5.2015 TUTKIMUSKOKONAISUUDESTA YLEISESTI Tutkimuksella haluttiin tuoda

Lisätiedot

Omavalvonta, laadunhallinta ja potilasturvallisuus Terveystalossa

Omavalvonta, laadunhallinta ja potilasturvallisuus Terveystalossa Omavalvonta, laadunhallinta ja potilasturvallisuus Terveystalossa laatukoordinaattori Sanna Lämsä potilasturvallisuuspäällikkö/potilasasiamies Sanna Sarin Sisällys Yleistä Terveystalosta Terveystalon laatu

Lisätiedot

Ajatuksia sote-integraatiosta Yhtymäjohtaja Juha Heino

Ajatuksia sote-integraatiosta Yhtymäjohtaja Juha Heino Ajatuksia sote-integraatiosta Yhtymäjohtaja Juha Heino 24.11.2015 Väittämiä Organisaation strategia on pragmaattinen kuvaus tulevien vuosien keskeisistä linjauksista Sote-integraatio tuottaa nopeasti konkreettisia

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle?

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 21.12.2016 1 21.12.2016 Valinnanvapaus on osa soteuudistusta Soteuudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö. Yrityskylä on pienoiskaupunki, jossa on vähintään 15 eri yrityksen ja

Lisätiedot

Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö

Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä

Lisätiedot

Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita

Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Ulla Kuittu selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia edistetään terveyttä ja

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Kuntalaisten näkemyksiä palvelujen järjestämistavoista Paras-uudistuksesta ja kuntaliitoksista Kuntaliitto / Kuntakehitys ja tutkimus Marianne

Lisätiedot