Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%"

Transkriptio

1 LIITE 3. Turengin koulun henkilökunnan oirekysely; huhtikuu 2016 Yhteenvetoraportti oirekyselystä, joka on tehty Turengin koulun koko henkilökunnalle huhtikuussa Kyselyyn vastasi 28 henkilöä koulun noin 50 työntekijästä. Vastausprosentti on 56 %, mitä voidaan pitää tyydyttävänä ja tuloksia korkeintaan suuntaa-antavana. Yhteenveto Henkilökunnan mielestä koulurakennuksen sisäilman laatu ei ole edelleenkään hyvällä tasolla. Tunkkaisuus ja riittämättömältä tuntuva ilmanvaihto, kuiva ja lämmin sisäilma sekä erilaiset hajut aiheuttavat epäviihtyvyyttä ja terveyshaittaa. Oireita ja infektiosairauksia raportoidaan runsaasti. Astmaa ja allergiasairauksia on normaali määrä, mutta astmaoireita raportoidaan ja kolme vastaajaa on ammattitautitutkimuksissa. Infektioiden ja oireiden jakauma sopii mikrobiperäiseen ärsytykseen ja siihen viittaa myös havainnot homeen ja maakellarin hajuista. Sisäilmatutkimuksia ja oireseurantaa on syytä edelleen jatkaa. Kyselylinkki avattiin ja tulokset analysoitiin toukokuun alussa. Vertailuun käytettiin opetushenkilökunnan oirekyselyjä vaurioitumattomista vertailukouluista. Tulosten yksityiskohtainen tarkastelu Kyselyyn vastanneista valtaosa oli naisia, kuten opetusalalla yleensäkin. K3 Sukupuoli: Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. mies 5 17,86% 2. nainen 23 82,14% 28 Koulurakennuksen eri osissa työskentelevien henkilöiden määrät ovat niin pieniä, ettei luotettavaa alaryhmäanalyysiä voida tehdä. Pienin vertailtavan ryhmän koko on 20 henkilöä. K6 Missä rakennuksen osassa pääasiassa työskentelette? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% koulun vanhassa 1. siivessä (B-osa) pienten siivessä (Dosassa) hallintorakennuksessa (A-osassa) vaihtelevasti koko 4. koulun alueella 9 32,14% 12 42,86% 3 10,71% 5. Jokin muu, mikä 4 14,29% 28

2 Valtaosa vastaajista työskentelee rakennuksen 2. kerroksessa. Maanalaisissa tiloissa työskentelee yksi henkilö ja kolmella työskentelykerros vaihtelee. K8 Missä kerroksessa pääasiallisesti työskentelette? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. kellarikerroksessa tai osittain maanalaisissa tiloissa 1 3,57% kerroksessa 4 14,29% kerroksessa 11 39,29% kerroksessa 4 14,29% kerroksessa 3 10,71% 6. työskentelykerros vaihtelee 3 10,71% 7. työskentelen koko rakennuksen alueella 8. Jokin muu, mikä 2 7,14% 28 Valtaosa vastanneista on ollut ko. rakennuksessa vasta alle 5 vuoden ajan. Kolme työntekijää on ollut yli 10 vuotta ko. rakennuksessa. Henkilökunnassa on ollut varsin paljon vaihtuvuutta. K10 Kuinka kauan olette työskennellyt nykyisissä työtiloissa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. alle vuoden 5 17,86% 2. 1 vuoden 2 7,14% 3. 2 vuotta 5 17,86% 4. 3 vuotta 5 17,86% 5. 4 vuotta 6. 5 vuotta 3 10,71% 7. 6 vuotta 2 7,14% 8. 7 vuotta 1 3,57% 9. 8 vuotta 2 7,14% vuotta vuotta vuotta 1 3,57% vuotta 1 3,57%

3 vuotta 1 3,57% vuotta 16. yli 30 vuotta 28 Oma arvio altistumisen kestosta vaihtelee muutamasta vuodesta yli 10 vuoteen. K11 Kuinka monta vuotta yhteensä olette käsityksenne mukaan altistunut tähänastisen työuranne aikana homeille tai muille kosteusvauriomikrobeille? Arvio riittää. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. alle vuoden 3 12,00% vuotta 7 28,00% vuotta 1 4,00% vuotta 4 16,00% 5. yli 20 vuotta 6. ei tietoa 10 40,00% 25 Hiukan yli 30 %:lla terveydentila on huonontunut kuluneen lukuvuoden aikana. Luku on suuri erityisesti ottaen huomioon sen, että koulurakennusta on äskettäin korjattu. Vastauksen merkityksen arviointia vaikeuttaa matala vastausprosentti, koska vastaus ei ehkä heijasta koko henkilöstön terveyden muutosta. K12 Onko terveydentilanne muuttunut nykyisessä työpaikassanne viimeksi kuluneen lukuvuoden aikana? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. ei muutosta 10 35,71% 2. parantunut jonkin verran 5 17,86% 3. parantunut selvästi huonontunut jonkin verran huonontunut selvästi 4 14,29% 5 17,86% 6. en osaa sanoa 4 14,29% 28 Kaikista vastanneista 60 % arvioi altistuvansa koulurakennuksesta johtuville haittatekijöille ja lähes puolet itse työstä johtuville haitoille. Molemmat luvut ovat korkeita. Vain vajaa 30 % ei katso altistuvansa työn tai työympäristön haitoille.

4 K14 Oletteko oman käsityksenne mukaan altistunut työtiloissanne haitallisille aineille tai vaaratekijöille kuluvan lukuvuoden aikana? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. ei 8 28,57% kyllä, itse työstä johtuville haitoille 2. (esim. kiire, stressi, ergonomiaongelmat) kyllä, työtiloista johtuville haitoille 3. (pöly, mikrobit, huono sisäilma) 13 46,43% 17 60,71% Koulurakennuksen koettu sisäilma ei ole hyvälaatuista henkilökunnan mielestä. Jopa lähes 80 % kokee viikoittain tai useammin haittaa tunkkaisuudesta ja riittämättömältä tuntuvasta ilmanvaihdosta ja lähes 60 % kokee haitta kuivasta ilmasta. Huonelämpötila koetaan liian kuumaksi tai lämpötila vaihtelee (30 ja 25. Joka viides kokee haittaa mikrobiperäisistä hajuista, joka neljäs muista epämiellyttävistä hajuista ja yli 10 % viemärin hajuista. Luvut ovat korkeita ottaen huomioon, että koulua on korjattu. Myös valaistuksen ongelmista ja melusta raportoidaan yeisesti. K15 Onko teitä haitannut työtiloissanne jokin seuraavista tekijöistä kuluvan lukuvuoden aikana? kyllä, päivittäin (Arvo: 4) kyllä, joka viikko (Arvo: 3) kyllä, harvemmin (Arvo: 2) ei koskaan (Arvo: 1) veto (23 )% liian korkea huonelämpötila (30 vaihteleva huonelämpötila (25 liian matala huonelämpötila (5 kuiva ilma (58 tunkkainen (huono) ilma (77 kostea ilma (0) riittämätön ilmanvaihto (77 homeen tai maakellarin haju (17

5 viemärin haju (13 liuottimen haju (5 muut epämiellyttävät hajut (25 tupakansavu (0) melu (78 heikko valaistus tai häikäisy (41 havaittava pöly tai lika (71 jokin muu (33 16% 19% 16% 48% Vastaajista vain viisi arvioi korjausten onnistuneen hyvin tai erittäin hyvin. Lähes 60 % arvioi korjausten onnistuneen kohtalaisesti ja viidennes ei kovin hyvin. K16 Miten arvioitte koulurakennuksen korjausten onnistuneen? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. erittäin hyvin 1 4,35% 2. melko hyvin 4 17,39% 3. kohtalaisesti 13 56,52% 4. ei kovin hyvin 5 21,74% 23 Vastaajien oma arvio korjausten vaikutuksesta sisäilman laatuun on 40 %:lla myönteinen: ilman laatu on parantunut jonkin verran tai merkittävästi. Lähes yhtä monen mielestä mitään muutosta ei ole havaittavissa. Yhden vastaajan mielestä korjaus on heikentänyt sisäilman laatua. K17 Miten tehdyt korjaukset ovat vaikuttaneet sisäilman laatuun? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% sisäilman laatu on parantunut merkittävästi sisäilman laatu on parantunut jonkin verran ei havaittavaa muutosta sisäilman laatu on heikentynyt jonkin 2 7,41% 9 33,33% 10 37,04% 1 3,70%

6 5. 6. verran sisäilman laatu on heikentynyt huomattavasti en osaa sanoa / en ole työskennellyt koululla ennen korjauksia 5 18,52% 27 Kysymykset on poistettu, koska ne koskivat tilannetta ennen korjausta. Ilmanpuhdistimia ei ole käytössä kuin muutamassa työtilassa. Kahdella henkilöllä laitteesta on ollut apua. K24 Onko työhuoneessanne ilmanpuhdistinta? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. ei 18 66,67% kyllä, siitä on ollut myös apua kyllä, on käytössä, mutta ei mainittavaa hyötyä puhdistin ollut aikaisemmin, ei ole enää en osaa sanoa/en tiedä 2 7,41% 2 7,41% 1 3,70% 4 14,81% 27 Yleinen työssä viihtyminen on hyvällä tasolla. Viisi vastaajaa viihtyy kohtalaisesti. Kukaan ei ilmoita viihtyvänsä huonosti työssään. K25 Miten viihdytte työssänne? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. hyvin 21 80,77% 2. kohtalaisesti 5 19,23% 3. huonosti 4. en osaa sanoa 26 Valtaosa vastaajista kokee työnsä mielenkiintoiseksi ja innostavaksi. Työkuormitusta ei ole yleensä liikaa, vaikutusmahdollisuudet koetaan kohtalaisiksi ja vertaistuki on hyvällä tasolla. Työilmapiirin ongelmat eivät

7 selitä havaittuja sisäilmaongelmia. K26 Miten usein seuraavat väittämät toteutuvat työssänne? kyllä, useimmiten (Arvo: 4) kyllä, joskus (Arvo: 3) vain harvoin (Arvo: 2) ei koskaan (Arvo: 1) työni on mielenkiintoista ja innostavaa (avg: 3,93) minulla on liian paljon työtä (avg: 2,93) minulla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa työhöni ja työoloihini (avg: 3,14) saan tarvitessani apua työtovereiltani (avg: 3,71) 57% 32% 10% 2% Reilulla 60 %:lla yleinen terveydentila on erinomainen tai hyvä ja kolmanneksella tyydyttävä. Vain yhdellä terveydentila on huono. K27 Millainen on terveydentilanne mielestänne tällä hetkellä? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. erinomainen 9 32,14% 2. hyvä 9 32,14% 3. tyydyttävä 9 32,14% 4. huono 1 3,57% 28 Viidennes vastaajista kokee stressiä joko melko paljon tai erittäin paljon. Luku on melko korkea. Toisaalta viidennes ei ole stressiä lainkaan ja vajaa 30 % jonkin verran. K28 Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihminen tuntee itsensä jännittyneeksi, levottomaksi, hermostuneeksi tai ahdistuneeksi taikka hänen on vaikea nukkua asioiden vaivatessa jatkuvasti mieltä. Tunnetteko nykyisin tällaista stressiä? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. en lainkaan 6 21,43% 2. vain vähän 9 32,14% 3. jonkin verran 8 28,57% 4. melko paljon 4 14,29% 5. erittäin paljon 1 3,57% 28

8 Valtaosa vastaajista katsoo jaksavansa työssään eläkeikään asti melko tai erittäin todennäköisesti. Viidennes kokee ettei ehkä jaksa työssään eläkkeelle saakka. K29 Arvioitteko jaksavanne nykyisessä työssänne eläkeikään asti? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. erittäin todennäköisesti 2. melko todennäköisesti 10 35,71% 7 25,00% 3. en osaa arvioida 5 17,86% 4. melko epätodennäköisesti 5. erittäin epätodennäköisesti 6 21,43% 28 Kotieläinten pito on yleistä suomalaisissa perheissä. Luku on samalla tasolla kuin muissakin koulukyselyissä. K30 Oletteko usein tekemisissä kotieläinten kanssa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. ei 9 32,14% 2. eläimiä on kotona 14 50,00% 3. eläimiä ystävien tai sukulaisten luona 4 14,29% 4. eläinkontakteja muualla, esim. tallilla 5. eläimiä ollut kotona aikaisemmin, mutta ei ole enää 2 7,14% 6. Jokin muu, mikä Vajaa viidennes käsittelee vapaa-aikanaan orgaanista pölyä tai muuta helposti homehtuvaa materiaalia. Luku on tavanomaisella tasolla. K31 Oletteko usein vapaa-aikananne tekemisissä hakkeen, mullan, kompostin tai jonkin muun helposti homehtuvan eloperäisen materiaalin kanssa? Tässä ei tarkoiteta huonekasveja ja jo aikaisemmin mainittuja kotieläimiä. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. ei 23 82,14% 2. kyllä 5 17,86% 28

9 Vastaajien asunnoissa ei ole kosteusvaurioita. K32 Onko asunnossanne tällä hetkellä tai onko ollut aikaisemmin sisäilmaongelmia tai kosteusvaurioita? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. ei ,00% on ollut aikaisemmin, mutta on korjattu on parhaillaan, selvittelyt ja korjaukset ovat käynnissä en osaa / halua sanoa 28 Tupakansavulle altistumista ei raportoida. K33 Kuinka usein hengitätte tupakansavuista ilmaa sisätiloissa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. ei koskaan tai hyvin harvoin ,00% 2. kuukausittain 3. viikoittain 4. päivittäin 28 Vain yksi vastaaja tupakoi itse. Tupakoivien osuus on vähäisempi kuin opettaja-aineistoissa keskimäärin ja selvästi matalampi kuin aikuisväestössä yleensä ( K34 Tupakoitteko tai oletteko koskaan polttanut säännöllisesti? Tupakoinnilla tarkoitetaan tässä vähintään yhtä savuketta, sikaria tai piipullista päivässä vähintään vuoden ajan. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. ei koskaan 24 85,71% kyllä, tupakoin säännöllisesti kyllä, tupakoin satunnaisesti tai jaksoittain olen tupakoinut aikaisemmin, mutta lopettanut 1 3,57% 3 10,71% 28

10 Puolet vastaajista kokee viihtyvyyshaittaa ja puolet terveyshaittaa koulurakennuksessa. Neljännes vastaajista ei koe haittoja työpaikallaan. K35 Onko mielestänne työpaikkanne sisäilmatekijöistä aiheutunut teille haittoja kuluvan lukuvuoden aikana? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. ei 7 25,00% kyllä, viihtyvyyshaittoja kyllä, terveyshaittoja 14 50,00% 14 50,00% Koettuja oireita oli viikoittain tai päivittäin selvästi tavanomaista enemmän. Tukkoisuutta, nuhaa, käheyttä, kuivaa yskää, silmäoireita ja astmaoireita oli runsaasti ja oireilla oli vahva yhteys työaikaan ja paikkaan. Käheyttä ja silmäoireita raportoitiin poikkeuksellisen paljon. K36 Kuinka usein teillä on ollut seuraavia hengitystieoireita tai silmäoireita kuluvan lukuvuoden aikana? Kuinka usein ollut viimeisten 12 kk aikana aikana? ei päivittain, korkeintaan lainkaan, lähes viikoittain kerran, pari ei juuri päivittäin (Arvo: 2) kuukaudessa koskaan (Arvo: 3) (Arvo: 1) (Arvo: 0) Jos vastasitte 'kyllä', katoaako tai lievittyykö oire työpaikan ulkopuolella? kyllä (Arvo: (Arvo: 2) ei 1) nenän tukkoisuutta (43 vesinuhaa (32 sameaa nuhaa (8 kurkkukipua (11 käheyttä (40 nenäverenvuotoa (0) nenän tukkoisuutta (77 vesinuhaa (67 sameaa nuhaa (67 kurkkukipua (71 käheyttä (100 nenäverenvuotoa (100

11 kuivaa yskää (25 limaista yskää (4 hapennälkää rasituksessa (17 kuivaa yskää () limaista yskää (100 hapennälkää rasituksessa (80 yöyskää (8 yöyskää (100 hengenahdistusta (8 hengityksen vinkunaa (4 vinkuvaa yskää (0) polttavaa kipua hengitysteissä tai keuhkoissa (0) silmien kutinaa, kirvelyä tai ärsytystä (48 hengenahdistusta () hengityksen vinkunaa (0) vinkuvaa yskää (0) polttavaa kipua hengitysteissä tai keuhkoissa (67 silmien kutinaa, kirvelyä tai ärsytystä (83 jokin muu (72 (86 (33 (100 Yleisoireista tavallisimmat olivat väsymys, pään tuntuminen raskaalta, selkä- ja niveloireet sekä päänsärky. Näilläkin oireilla oli voimakas tai melko selvä yhteystyöaikaan. Pään tuntuminen raskaalta liittyi vahvimmin työaikaan ja paikkaan. K37 Kuinka usein teillä on ollut seuraavia yleisoireita kuluvan lukuvuoden aikana? Kuinka usein ollut viimeisten 12 kk aikana aikana? ei päivittain, korkeintaan lainkaan, lähes viikoittain kerran, pari ei juuri päivittäin (Arvo: 2) kuukaudessa koskaan (Arvo: 3) (Arvo: 1) (Arvo: 0) Jos vastasitte 'kyllä', katoaako tai lievittyykö oire työpaikan ulkopuolella? kyllä (Arvo: (Arvo: 2) ei 1)

12 kuumetta yli 37,5 C tai vilunväreitä (0) väsymystä, uupumusta (44 pää tuntunut raskaalta (35 päänsärkyä, migreeniä (20 nivelkipuja (12 nivelturvotusta (16 aamujäykkyyttä nivelissä (12 kylmäaltistukseen liittyvää valkosormisuutta (0) lihaskipuja (19 selkäkipuja (26 virtsatieoireita (0) rytmihäiriöitä ( 0) kuumetta yli 37,5 C tai vilunväreitä (33 väsymystä, uupumusta (64 pää tuntunut raskaalta (100 päänsärkyä, migreeniä (33 nivelkipuja (25 nivelturvotusta (67 aamujäykkyyttä nivelissä (0) kylmäaltistukseen liittyvää valkosormisuutta (0) lihaskipuja (25 selkäkipuja (25 virtsatieoireita (00) rytmihäiriöitä (00) rintakipuja (0) rintakipuja (00) jokin muu (50 (100 (0) (0) Neurologisista oireista ärtyneisyys, keskittymisvaikeudet, muistihäiriöt ja raajojen puutuminen olivat tavallista yleisempiä ja keskittymisvaikeudet sekä ärtyneisyys liittyivät työaikaan. K38 Kuinka usein teillä on ollut seuraavia neurologisia oireita kuluvan lukuvuoden aikana? Jos vastasitte Kuinka usein ollut viimeisten 12 kk 'kyllä', aikana aikana? katoaako tai lievittyykö oire

13 työpaikan ulkopuolella? ei päivittain, korkeintaan lainkaan, lähes viikoittain kerran, pari ei juuri päivittäin (Arvo: 2) kuukaudessa koskaan (Arvo: 3) (Arvo: 1) (Arvo: 0) kyllä ei (Arvo: (Arvo: 2) 1) huimausta (8 huimausta (67 muistihäiriöitä (16 keskittymisvaikeuksia (23 muistihäiriöitä (29 keskittymisvaikeuksia (80 ärtyneisyyttä (31 ärtyneisyyttä (80 vapinaa (8 vapinaa (100 puutumista tai pistelyä raajoissa (16 puutumista tai pistelyä raajoissa (0) lihasnykinää (0) lihasnykinää (0) unihäiriöitä (12 unihäiriöitä (0) jokin muu (33 (100 (0) (0) Iho-oireita käsissä ja kasvoissa raportoitiin tavallista enemmän ja myös näillä oireilla oli kohtalainen yhteys työaikaan. K39 Kuinka usein teillä on ollut seuraavia iho-oireita ja ihottumia kuluvan lukuvuoden aikana? Kuinka usein ollut viimeisten 12 kk aikana aikana? ei päivittain, korkeintaan lainkaan, lähes viikoittain kerran, pari ei juuri päivittäin (Arvo: 2) kuukaudessa koskaan (Arvo: 3) (Arvo: 1) (Arvo: 0) Jos vastasitte 'kyllä', katoaako tai lievittyykö oire työpaikan ulkopuolella? kyllä (Arvo: (Arvo: 2) ei 1) kasvojen ihon kuivuus tai punoitus (39 kasvojen ihon kuivuus tai punoitus (69

14 käsien ihon kuivuus, kutina tai punoitus (43 nokkosrokkoa, urtikariaa (0) mustelmia ilman vammaa/kolhuja (0) voimakasta hiustenlähtöä (0) käsien ihon kuivuus, kutina tai punoitus (54 nokkosrokkoa, urtikariaa (100 mustelmia ilman vammaa/kolhuja (50 voimakasta hiustenlähtöä (50 psoriasis (9 psoriasis (0) punajäkälä iholla tai suussa (0) punajäkälä iholla tai suussa () jokin muu (20 (100 (0) (0) Sairastetuista infektiotaudeista kuumeeton flunssa oli yleisin. Nuhakuumetta oli ollut tavanomainen määrä. Poskiontelotulehduksia, kurkunpääntulehdusta ja keuhkoputkentulehdusta raportoitiin tavanomaista selvästi enemmän ja myös flunssaa oli sairastettu paljon. Monilla vastaajilla flunssat olivat olleet toistuvia. K40 Onko teillä ollut hengitystietulehduksia kuluvan lukuvuoden aikana? Jos vastaatte kyllä, arvioikaa kuinka monta tulehdusta yhteensä. kyllä (Arvo: 2) ei (Arvo: 1) kuumeeton flunssa, nuha (83 nuhakuume (29 nielurisatulehdus, angiina (0) välikorvatulehdus (4 poskiontelotulehdus, sinuiitti (13 kurkunpäätulehdus, laryngiitti (12 keuhkoputkentulehdus (15 keuhkokuume (0) oksennustauti, ripulitauti (25 influenssa (12 (0) 18% 82% kuinka monta kertaa?

15 kuumeeton flunssa, nuha Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. 1 kerran 3 13,64% 2. 2 kertaa 8 36,36% 3. 3 kertaa 4 18,18% 4. 4 kertaa 4 18,18% 5. 5 kertaa 3 13,64% 6. 6 kertaa 7. 7 kertaa 8. 8 kertaa tai useammin 22 nuhakuume Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. 1 kerran 8 80,00% 2. 2 kertaa 2 20,00% 3. 3 kertaa 4. 4 kertaa 5. 5 kertaa 6. 6 kertaa 7. 7 kertaa 8. 8 kertaa tai useammin 10 nielurisatulehdus, angiina Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. 1 kerran 2. 2 kertaa 3. 3 kertaa 4. 4 kertaa 5. 5 kertaa

16 6. 6 kertaa 7. 7 kertaa 8. 8 kertaa tai useammin 0 välikorvatulehdus Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. 1 kerran 2. 2 kertaa 1 50,00% 3. 3 kertaa 4. 4 kertaa 5. 5 kertaa 1 50,00% 6. 6 kertaa 7. 7 kertaa 8. 8 kertaa tai useammin 2 poskiontelotulehdus, sinuiitti Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. 1 kerran 3 60,00% 2. 2 kertaa 2 40,00% 3. 3 kertaa 4. 4 kertaa 5. 5 kertaa 6. 6 kertaa 7. 7 kertaa 8. 8 kertaa tai useammin 5 kurkunpäätulehdus, laryngiitti Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. 1 kerran 2 50,00%

17 2. 2 kertaa 1 25,00% 3. 3 kertaa 4. 4 kertaa 5. 5 kertaa 1 25,00% 6. 6 kertaa 7. 7 kertaa 8. 8 kertaa tai useammin 4 keuhkoputkentulehdus Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. 1 kerran 2 50,00% 2. 2 kertaa 1 25,00% 3. 3 kertaa 4. 4 kertaa 5. 5 kertaa 1 25,00% 6. 6 kertaa 7. 7 kertaa 8. 8 kertaa tai useammin 4 keuhkokuume Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. 1 kerran 2. 2 kertaa 3. 3 kertaa 4. 4 kertaa 5. 5 kertaa 6. 6 kertaa 7. 7 kertaa 8. 8 kertaa tai useammin

18 0 oksennustauti, ripulitauti Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. 1 kerran 6 75,00% 2. 2 kertaa 1 12,50% 3. 3 kertaa 4. 4 kertaa 5. 5 kertaa 6. 6 kertaa 7. 7 kertaa 8. 8 kertaa tai useammin 1 12,50% 8 influenssa Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. 1 kerran 2 66,67% 2. 2 kertaa 1 33,33% 3. 3 kertaa 4. 4 kertaa 5. 5 kertaa 6. 6 kertaa 7. 7 kertaa 8. 8 kertaa tai useammin 3 Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. 1 kerran 2. 2 kertaa 3. 3 kertaa 4. 4 kertaa 5. 5 kertaa

19 6. 6 kertaa 7. 7 kertaa 8. 8 kertaa tai useammin 0 Lääkärin vastaanottokäyntejä oli tavanomaista enemmän ja joillakin vastaajilla käyntejä oli toistuvasti. K41 Kuinka monta kertaa olette käynyt lääkärin vastaanotolla infektiosairauksien vuoksi lukuvuoden aikana? Jos ette muista tarkkaa lukumäärää, arvio riittää. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. 0 kertaa 15 55,56% 2. 1 kerran 6 22,22% 3. 2 kertaa 2 7,41% 4. 3 kertaa 2 7,41% 5. 4 kertaa 1 3,70% 6. 5 kertaa 7. 6 kertaa 8. 7 kertaa 9. 8 kertaa kertaa kertaa tai enemmän 1 3,70% 27 Antibioottikuureja oli määrätty tavanomainen määrä. K42 Kuinka monta kertaa olette saanut antibioottikuureja infektiosairauksiin lukuvuoden aikana? Jos ette muista tarkkaa lukumäärää, arvio riittää. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. 0 kertaa 21 75,00% 2. 1 kerran 5 17,86% 3. 2 kertaa 4. 3 kertaa 2 7,14% 5. 4 kertaa 6. 5 kertaa 7. 6 kertaa

20 8. 7 kertaa 9. 8 kertaa kertaa kertaa tai useammin 28 Poissaoloja oli tavanomaista enemmän ja viidellä vastaajalla oli myös pitkäkestoisempia poissaoloja hengitystieoireiden ja infektioiden vuoksi. K43 Kuinka monta päivää olette ollut poissa työstä hengitystieoireiden tai infektioiden vuoksi lukuvuoden aikana? Matkojen tai muiden syiden vuoksi tapahtunutta poissa oloa ei lasketa mukaan. Arvio riittää. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. ei yhtään päivää 11 40,74% päivää 5 18,52% päivää 6 22,22% päivää 2 7,41% päivää 1 3,70% 6. yli 25 päivää 2 7,41% 7. en osaa sanoa 27 Yli puolet vastanneista oli ollut lisäksi sairaana työssä. K44 Oletteko ollut sairaana työssä? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. en yleensä 13 46,43% 2. joskus 11 39,29% 3. usein 4 14,29% 28 Silmätulehduksia ei raportoitu. K45 Kuinka monta kertaa teillä on ollut silmän sidekalvon tulehdus lukuvuoden aikana? Jos ette muista tarkkaa lukumäärää, arvio riittää. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. 0 kertaa ,00% 2. 1 kerran

21 3. 2 kertaa 4. 3 kertaa 5. 4 kertaa 6. 5 kertaa 7. 6 kertaa 8. 7 kertaa 9. 8 kertaa kertaa kertaa tai enemmän 26 Astmaa ja allergista nuhaa raportoitiin normaali määrä. Muiden sairauksien määrä oli tavanomaisella tasolla. K46 Onko teillä jokin lääkärin toteama sairaus tai tila? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. astma 1 5,26% 2. allerginen nuha 4 21,05% 3. maitorupi, taiveihottuma eli atooppinen ihottuma 4. allerginen silmätulehdus 5. keliakia diabetes, nuoruusiän sokeritauti diabetes, aikuisiän sokeritauti 1 5,26% 8. nivelreuma 9. selkärankareuma 1 5,26% muu reumasairaus, 10. autoimmuunisairaus 11. nivelrikko, nivelkuluma 12. kilpirauhasen vajaatoiminta 13. kilpirauhasen ylitoiminta 3 15,79%

22 14. kilpirauhastulehdus 15. kyhmyjä kilpirauhasessa 1 5,26% 16. syöpä 17. keuhkoahtaumatauti 18. kr. krooninen bronkiitti, keuhkoputkentulehdus 19. keuhkolaajentuma, emfyseema 20. homepölykeuhko, alveoliitti 21. sepelvaltimotauti, muu sydänsairaus kohonnut verenpaine, 22. verenpainetauti 1 5,26% 4 21,05% 23. munuaissairaus 24. maksasairaus 25. selkäsairaus 2 10,53% 26. Crohnin tauti 27. haavainen paksusuolitulehdus silmän värikalvon 28. tulehdus, iriitti ei mitään yllä olevista 29. sairauksista Jokin muu sairaus, 30. mikä Jokin muu sairaus, 31. mikä 1 5,26% 1 5,26% 6 31,58% 4 21,05% Yhdellä vastaajalla on todettu ammattitauti ja kolme on parhaillaan ammattitautitutkimuksissa. K47 Onko teillä tutkittu tai todettu ammattitautia? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. ei / ei ole tutkittu 23 85,19% olen parhaillaan 2. tutkimuksissa ammattitautiepäilyn 3 11,11%

23 vuoksi 3. on todettu 1 3,70% 27 Jatkuvassa käytössä olevien lääkkeiden määrä on tavanomaista korkeampi, mutta muuten lääkkeiden käyttö on tavanomaisella tasolla. Lääkkeet liittyivät lääkärin toteamiin sairauksiin. K48 Käytättekö lääkkeitä? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. ei 9 32,14% 2. kyllä tarvittaessa 11 39,29% 3. kyllä kausittain, jaksoittain 1 3,57% 4. kyllä jatkuvasti 7 25,00% Vain kolme vastaajaa on ollut allergiatesteissä ja vain yhdeltä vastaajalta on tutkittu homevasta-aineita. Yhdeksälle vastaajalle on tehty PEF-puhallusseuranta astmaepäilyn vuoksi. Tämä luku on poikkeuksellisen korkea. K50 Onko teille tehty allergiatestejä, otettu verikokeita tai tehty keuhkojen toimintatutkimuksia hengitystieoireiden tai sisäilma-altisteiden vuoksi? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. ei ole tutkittu 15 57,69% tehty ihotestejä allergian 2. selvittämiseksi otettu verikokeita, 3. tulehdusarvoja, verenkuva tms. tutkittu keuhkojen toimintaa (PEFpuhallusseuranta, 4. spirometria) mitattu allergiavastaaineita (IgE) homeille tai 5. pölypunkeille mitattu altistumista 6. mittaavia vasta-aineita (IgG) homeille olen ollut tutkittavana 7. sairaalan poliklinikalla/vuodeosastolla 3 11,54% 5 19,23% 9 34,62% 1 3,85% 1 3,85% 8. Jokin muu, mikä 2 7,69%

24 9. Jokin muu, mikä 1 3,85% Ympäristöherkkiä on tavanomainen määrä. Vain 10 % saa oireita hajusteista ja vajaa 15 % katupölystä. K51 Saatteko oireita työpaikan ulkopuolisissa tiloissa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. ei ole oireita 14 50,00% 2. ainoastaan työpaikalla, ei muualla 7 25,00% 3. kaupoissa 2 7,14% 4. hajusteista 3 10,71% 5. monista kemikaaleista 6. tupakanhajusta 1 3,57% hotelleissa, muissa majoituspaikoissa uimahalleissa, jäähalleissa tms. urheilutiloissa kirjastoissa, kirpputoreilla, vanhojen tavaroiden kaupoissa 1 3,57% 1 3,57% 2 7,14% maatalouden 10. tuotantorakennuksissa, talleilla tms. ulkona luonnossa 11. kesällä tai syksyllä 2 7,14% 3 10,71% 12. ulkona pakkasella 2 7,14% 13. katupölystä 4 14,29% 14. julkisissa liikennevälineissä 15. kotona 16. Jokin muu, mikä 2 7,14% 17. Jokin muu, mikä Valtaosalla vastaajista on akateeminen koulutus. K52 Millainen on ammattikoulutuksenne?

25 Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. ei ammattikoulutusta 1 3,57% ammattikurssi tai muuta 2. kurssimaista opiskelua 3. ammattikoulu 3 10,71% opisto tai muu keskiasteen 4. tutkinto 4 14,29% 5. ammattikorkeakoulututkinto akateeminen loppututkinto 6. yliopistossa tai korkeakoulussa 20 71,43% 7. Jokin muu, mikä 28 Vastaajat suhtautuivat hyvin myönteisesti antamiensa tietojen tutkimuskäyttöön. K53 Suostutteko siihen, että luovuttamianne terveystietoja voidaan käyttää luottamuksellisina ja nimettöminä tutkimustarkoitukseen niin, ettei työpaikka tai paikkakunta paljastu? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. suostun 25 92,59% 2. en suostu (vastauksenne poistetaan tiedostosta raportin kirjoittamisen jälkeen) 2 7,41% 27

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Urjalan yläkoulun ja lukion henkilökunnan oirekysely; marraskuu 2014 Yhteenvetoraportti Raportti Urjalan yläkoulun ja lukion opettajien oirekyselystä on kirjoitettu joulukuun puolivälissä v. 2014. Kyselyyn

Lisätiedot

TIEDOTE KOSKENKYLÄN KOULUN OPPILAILLE JA KÄYTTÄJILLE

TIEDOTE KOSKENKYLÄN KOULUN OPPILAILLE JA KÄYTTÄJILLE TIEDOTE KOSKENKYLÄN KOULUN OPPILAILLE JA KÄYTTÄJILLE Koskenkylän koulussa on tehty joululoman aikana sisäilmaan vaikuttavia korjaustoimia. Syksyllä 2016 tehdyssä kosteuskartoituksessa havaittiin hieman

Lisätiedot

URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti

URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti Kysey toteutettiin sähköpostin välityksellä marraskuussa 2014. Kyselyyn vastasi 60 koulun 64 oppilaasta (94 %). Tutkimusta voidaan pitää tältä

Lisätiedot

LIEDON KESKUSKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU 2016

LIEDON KESKUSKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU 2016 LIEDON KESKUSKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU 2016 Yhteenvetoraportti N=393 Kysely avattiin 25.11.2016 ja vastausaika päättyi 19.12.2016. Kysely lähetettiin sähköpostin välityksellä ja oppilaat vastasivat

Lisätiedot

Raunistulan koulun Kastun yksikkö

Raunistulan koulun Kastun yksikkö Raunistulan koulun Kastun yksikkö Oirekysely joulukuu 2014 / tammikuu 2015 Kouluterveydenhuolto 4.3.2015 Hannele Kallio 1 Yleistä sisäilmaongelmiin liittyvästä oireilusta Hengitysteiden ärsytysoireet kuten

Lisätiedot

URJALAN YLÄKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU

URJALAN YLÄKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU URJALAN YLÄKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti Oirekysely toteutettiin sähköpostin välityksellä marraskuussa ja analysoitiin joulukuun alussa 2014. Kyselyyn vastasi 151 oppilasta koulun

Lisätiedot

Suosittelen koulurakennuksen tarkempaa tutkimista ja toimenpiteitä sisäilmahaittojen poistamiseksi. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Suosittelen koulurakennuksen tarkempaa tutkimista ja toimenpiteitä sisäilmahaittojen poistamiseksi. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% URJALAN YLÄKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti Oirekysely toteutettiin sähköpostin välityksellä marraskuussa ja analysoitiin joulukuun alussa 2014. Kyselyyn vastasi 151 oppilasta koulun

Lisätiedot

URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti

URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti Kysely toteutettiin sähköpostin välityksellä marraskuussa 2014. Kyselyyn vastasi 60 koulun 64 oppilaasta (94 %. Tutkimusta voidaan pitää tältä

Lisätiedot

Vastanneiden ikä oli vuotta. Tyttöjä ja poikia oli yhtä paljon, mikä on epätavallista. Yleensä lukiot ovat tyttövaltaisia.

Vastanneiden ikä oli vuotta. Tyttöjä ja poikia oli yhtä paljon, mikä on epätavallista. Yleensä lukiot ovat tyttövaltaisia. LAIHIAN LUKION OIREKYSELY; HUHTIKUU 2017 Yhteenvetoraportti, joka on tehty ala- ja yläasteen koulukyselyjen yhteydessä sisäilmaongelman mahdollisen terveysriskin selvittämiseksi. Kyselyyn vastasi vain

Lisätiedot

Paattisten koulusta saatiin vastauksia 7-13-vuotiailta koulun 1. 6. luokan oppilailta. Poikia oli selvästi enemmän kuin tyttöjä.

Paattisten koulusta saatiin vastauksia 7-13-vuotiailta koulun 1. 6. luokan oppilailta. Poikia oli selvästi enemmän kuin tyttöjä. TURUN PAATTISTEN KOULUN OIREKYSELY; syksy 2015 Yhteenvetoraportti oirekyselystä joka tehtiin marraskuussa 2015 sähköpostin välityksellä. Kyselyyn vastasi 93 oppilasta, mikä on 52 % koulun 179 oppilaasta.

Lisätiedot

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia):

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia): VASTAAJAN TUNNUS: OIREKYSELY Alakoulut Kyselylomakkeen täyttöpäivämäärä: / 20 Lapsen etunimi: Lapsen sukunimi: Lapsen ikä: Sukupuoli: Poika 1 Tyttö 2 Koulun nimi: Kunta: Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3,

Lisätiedot

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia):

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia): VASTAAJAN TUNNUS: OIREKYSELY Alakoulut Kyselylomakkeen täyttöpäivämäärä: / 20 Lapsen etunimi: Lapsen sukunimi: Lapsen ikä: Sukupuoli: Poika 1 Tyttö 2 Koulun nimi: Kunta: Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3,

Lisätiedot

PARKANON YHTEISKOULUN OIREKYSELY; MAALISKUU 2014 Yhteenvetoraportti

PARKANON YHTEISKOULUN OIREKYSELY; MAALISKUU 2014 Yhteenvetoraportti PARKANON YHTEISKOULUN OIREKYSELY; MAALISKUU 2014 Yhteenvetoraportti Parkanon yhteiskoulun oppilaat vastasivat kouluajalla kyselyyn, joka oli avoinna internetissä maalishuhtikuussa 2014 noin kuukauden ajan.

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% LAIHIAN YLÄKOULUN OIREKYSELY; huhtikuu 2017 Yhteenvetoraportti oirekyselystä, joka on tehty Laihian yläkoulun oppilaille keväällä 2017. Kyselyyn vastasi 203 oppilasta, mikä on noin puolet koulun oppilaista.

Lisätiedot

Kyselyyn osallistui pääasiassa 7-13 vuotiaita oppilaita. Poikia oli hiukan enemmän kuin tyttöjä (52 %).

Kyselyyn osallistui pääasiassa 7-13 vuotiaita oppilaita. Poikia oli hiukan enemmän kuin tyttöjä (52 %). LAIHIAN ALAKOULUN OIREKYSELY; huhtikuu 2017 Yhteenvetoraportti Kirkonkylän koulussa on yhteensä 210 oppilasta, Monnarilla noin 100. Yläkoulussa ja lukiossa on noin 400 oppilasta. Tähän kyselyyn vastasi

Lisätiedot

ARABIAN ALA- JA YLÄKOULUN OPPILAIDEN OIREKYSELY; talvi 2014-15 Yhteenvetoraportti oirekyselystä

ARABIAN ALA- JA YLÄKOULUN OPPILAIDEN OIREKYSELY; talvi 2014-15 Yhteenvetoraportti oirekyselystä ARABIAN ALA- JA YLÄKOULUN OPPILAIDEN OIREKYSELY; talvi 2014-15 Yhteenvetoraportti oirekyselystä Oppilaiden vanhemmille tehtiin sähköpostin välityksellä oirekysely, johon vastasi yhteensä 321 oppilaan vanhemmat.

Lisätiedot

Kyselyyn osallistuneiden lasten ikä vaihteli 6-14 vuoden välillä. Yksi vastaajista ilmoitti iäksi 17 vuotta. Lapsen ikä:

Kyselyyn osallistuneiden lasten ikä vaihteli 6-14 vuoden välillä. Yksi vastaajista ilmoitti iäksi 17 vuotta. Lapsen ikä: Tuula Putus T:mi IndoorAid PARKANON KESKUSKOULUN OIREKYSELY; huhtikuu 2015 Yhteenvetoraportti Oirekysely on tehty oppilaiden vanhemmille suunnatulla sähköpostikyselyllä. Kyselyyn vastasi huhti-toukokuun

Lisätiedot

TURUN MOISION KOULUN OIREKYSELY; syksy 2015 Yhteenvetoraportti

TURUN MOISION KOULUN OIREKYSELY; syksy 2015 Yhteenvetoraportti TURUN MOISION KOULUN OIREKYSELY; syksy 2015 Yhteenvetoraportti Raportti on kirjoitettu sähköpostin kautta oppilaiden vanhemmille lähetetyn oirekyselyn tuloksista. Kyselyyn vastasi 243 koulun 359 oppilaasta,

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmastokyselyt 2013 2012 Henkilökunnan kysely 14.2-8.3.2013

Lisätiedot

TIEDOTE KOSKENKYLÄN KOULUN OPPILAILLE JA KÄYTTÄJILLE

TIEDOTE KOSKENKYLÄN KOULUN OPPILAILLE JA KÄYTTÄJILLE TIEDOTE KOSKENKYLÄN KOULUN OPPILAILLE JA KÄYTTÄJILLE Koskenkylän koulussa on tehty joululoman aikana sisäilmaan vaikuttavia korjaustoimia. Syksyllä 2016 tehdyssä kosteuskartoituksessa havaittiin hieman

Lisätiedot

Kyselyyn osallistuneet ovat 7-15-vuotiaita. Lomakkeeseen vastasivat lasten vanhemmat yhdessä lapsen kanssa. Kyselyyn vastanneista 56 % oli tyttöjä.

Kyselyyn osallistuneet ovat 7-15-vuotiaita. Lomakkeeseen vastasivat lasten vanhemmat yhdessä lapsen kanssa. Kyselyyn vastanneista 56 % oli tyttöjä. RUOKOLAHDEN KIRKONKYLÄN KOULUN OIREKYSELY; syksy 2014 Yhteenvetoraportti Tässä raportissa esitellään sähköpostin avulla tehdyn oirekyselyn tulokset. Kyselylinkki avattiin 12.12.2014 ja analysoitiin tammikuun

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU SISÄILMASTOKYSELYT 2015 KOULUT JA PÄIVÄKODIT. ISS Proko Oy Jarmo Minkkinen 06.11.2015

JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU SISÄILMASTOKYSELYT 2015 KOULUT JA PÄIVÄKODIT. ISS Proko Oy Jarmo Minkkinen 06.11.2015 JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU SISÄILMASTOKYSELYT 2015 KOULUT JA PÄIVÄKODIT ISS Proko Oy Jarmo Minkkinen 06.11.2015 Sisäilmastokyselyt 2015 Käytännön järjestelyt ISS Proko Oy Nettikysely Insinööri Studio Oy Analysointi

Lisätiedot

Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto

Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto LAUSUNTO SK17002 Vantaan kaupunki, tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa TAUSTA Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto Korson koulun

Lisätiedot

Helmi-maaliskuun 2015 aikana tehdyt sisäilmastokyselyt

Helmi-maaliskuun 2015 aikana tehdyt sisäilmastokyselyt 1 Helmi-maaliskuun 2015 aikana tehdyt sisäilmastokyselyt Yleistä Kirkkokadun koululla on toteutettu vuosina 2012 ja 2013 sisäilmastokyselyt tilojen käyttäjien kokemien sisäilmasto-olosuhteiden kartoittamiseksi.

Lisätiedot

Yhteenvetoraportti Loviisan liitoskuntien koulujen terveyskyselyistä keväällä 2012

Yhteenvetoraportti Loviisan liitoskuntien koulujen terveyskyselyistä keväällä 2012 Yhteenvetoraportti Loviisan liitoskuntien jen terveyskyselyistä keväällä 22 Kyselyt toteutettiin kevään 22 aikana kaikissa Loviisan liitosalueiden issa. Ruotsinkielisistä ista kysely lähetettiin n, in,

Lisätiedot

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos LAUSUNTO SK17005 Vantaan kaupunki, tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Kartanonkosken koulun ja päiväkodin henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos TAUSTA Kartanonkosken koulussa ja päiväkodissa

Lisätiedot

Peltolan koulun henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos

Peltolan koulun henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos LAUSUNTO SK17004 Vantaan kaupunki, tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Peltolan koulun henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos TAUSTA Peltolan koulun työntekijöille tehtiin huhtikuussa 2017

Lisätiedot

Kysely tehtiin käyttäen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselylomaketta (Oirekysely_ala/yläkoulut_OIRB-190109_230913).

Kysely tehtiin käyttäen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselylomaketta (Oirekysely_ala/yläkoulut_OIRB-190109_230913). 11.2.2015 sivu 1 (39) OIREKYSELYTUTKIMUS Tilaaja: Sari Tuomivaara, Hämeenlinnan kaupunki Raportti lähetään: Tilaajalle ja Hämeenlinnan yhteiskoulun rehtorille Kohde:, 13130 Hämeenlinna Vertailukoulu: Iittalan

Lisätiedot

Tilaaja: Riitta Ristolainen, Hyrylän terveyskeskus, Hyryläntie 13, 04300 Tuusula Raportti lähetään: Tilaajalle

Tilaaja: Riitta Ristolainen, Hyrylän terveyskeskus, Hyryläntie 13, 04300 Tuusula Raportti lähetään: Tilaajalle 25.5.2009 sivu 1 (15) OIREKYSELYTUTKIMUS Tilaaja: Riitta Ristolainen, Hyrylän terveyskeskus, Hyryläntie 13, 04300 Tuusula Raportti lähetään: Tilaajalle Kohde: Paijalan koulu (alakoulu), Paijalantie 44,

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Tutkimusseloste 1(15) Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Kohde: Kärkölän yhtenäiskoulu Kuopiossa Jussi Lampi Asiantuntijalääkäri Asuinympäristö ja terveys yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Sairaaloiden hoitohenkilökunnan allergiasairauksien yleisyys ja liittyminen sisäilma-altisteisiin

Sairaaloiden hoitohenkilökunnan allergiasairauksien yleisyys ja liittyminen sisäilma-altisteisiin Sairaaloiden hoitohenkilökunnan allergiasairauksien yleisyys ja liittyminen sisäilma-altisteisiin Tuula Putus Liisa Vilén Turun yliopisto tuula.putus@utu.fi TYKSin U-sairaala Betonin lujuusongelmia Mitä

Lisätiedot

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN KOETUT OLOSUHTEET JA SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN PÄIVÄKODISSA Sisäilmastoseminaari 16.3.2011 Marko Pulliainen LVI-talotekniikkateollisuus ry (1) TAUSTAA PÄIVÄKOTIEN ILMANVAIHTO, 2002 tavoitteena

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat

Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat Kari Reijula professori, teemajohtaja IV-järjestelmät ja terveys Riittävä ilmanvaihto, tunkkaisuus vs. veto, kosteuden kertyminen Kanavien, järjestelmien,

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Tutkimusseloste 1(10) Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Kohde: Ivalon yläaste ja Ivalon lukio sekä vertailukouluna toiminut Inarin koulu Kuopio 29.01.2016 Jussi Lampi Asiantuntijalääkäri jussi.lampi@thl.fi

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus 2017

Sisäilmatutkimus 2017 Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan Sisäilmatutkimus 2017 Tutkimusraportin tiivistelmä TURUN YLIOPISTO JA OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ TUULA PUTUS, RIINA LÄNSIKALLIO, VESA ILVES Neljällä kymmenestä terveyshaittoja,

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus 2017

Sisäilmatutkimus 2017 Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan Sisäilmatutkimus 2017 Tutkimusraportin tiivistelmä TURUN YLIOPISTO JA OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ TUULA PUTUS, RIINA LÄNSIKALLIO, VESA ILVES sisäilmatutkimus 2017 Neljällä

Lisätiedot

Ämmässuon lähiympäristön terveyskysely 2015

Ämmässuon lähiympäristön terveyskysely 2015 Ämmässuon lähiympäristön terveyskysely 205 Yhteenveto ja pohdintaa Alueen asukkaista kokee terveytensä olevan heikko ja noin kolmannes keskinkertainen. Heikkoa terveyttä ei selitä ikä tai sukupuoli (pl.

Lisätiedot

10. Mikä on nykyinen / viimeisin ammattisi?

10. Mikä on nykyinen / viimeisin ammattisi? Oheismateriaali 2 TAUSTATIEDOT JA TYÖ 1. Asutko 1) Espoossa 2) Kirkkonummella 2. Osutko vakituisesti tässä osoitteessa? 1) Kyllä 2) En 3. Sukupuoli 1) Mies 2) Nainen VASTAUSOHJE: Ympyröi 1) tai merkitse

Lisätiedot

BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely

BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely Tuula Putus työterveyshuollon el, työterveyshuollon professori Turun yliopisto T:mi IndoorAid Lähtökohta Suomessa tutkittu alun perin maatalouden

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Riippumaton asiantuntija Terveydellisen merkityksen arvioija Työntekijöiden tutkiminen Työntekijöiden seuranta tth erikoislääkäri Seija Ojanen 1 Yhteys työterveyshuoltoon

Lisätiedot

SISÄILMAOIREIDEN TUNNISTAMINEN. Tuula Putus, Turun yliopisto / IndoorAid

SISÄILMAOIREIDEN TUNNISTAMINEN. Tuula Putus, Turun yliopisto / IndoorAid SISÄILMAOIREIDEN TUNNISTAMINEN Tuula Putus, Turun yliopisto / IndoorAid Mikä on tavanomaista ja mikä tavanomaisesta poikkeavaa? MÄÄRITELMÄN MUKAAN sisäilmaoireilua on oireilu, joka ilmenee tietyssä rakennuksessa

Lisätiedot

Sisäilman. laatu, oireet ja sairaudet

Sisäilman. laatu, oireet ja sairaudet Tehyn Julkaisusarja A Tutkimusraportteja /7 A Sisäilman laatu, oireet ja sairaudet Oirekysely Tehy ry:n jäsenille sisäilmamikrobien terveyshaitoista sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja muissa hoitolaitoksissa

Lisätiedot

Anne Kekkonen Sisäilmatutkija Suomen Sisäilmakeskus Oy

Anne Kekkonen Sisäilmatutkija Suomen Sisäilmakeskus Oy Anne Kekkonen Sisäilmatutkija Suomen Sisäilmakeskus Oy Olen koulutukseltani luonnontieteiden kandidaatti ja pätevöitynyt työterveyshuollon asiantuntijaksi. Toimenkuvaani kuuluu sisäilma- ja työhygieeniset

Lisätiedot

Hoitoalan työsuojeluvaltuutettujen kokemuksia sisäilmaongelmien hallinnasta. Tuula Putus Turun yliopisto

Hoitoalan työsuojeluvaltuutettujen kokemuksia sisäilmaongelmien hallinnasta. Tuula Putus Turun yliopisto Hoitoalan työsuojeluvaltuutettujen kokemuksia sisäilmaongelmien hallinnasta Tuula Putus Turun yliopisto tuula.putus@utu.fi Mistä on kysymys? TEHY:n ja Turun yliopiston välillä tutkimusyhteistyösopimus

Lisätiedot

BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla

BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla Tuula Putus työterveyshuollon el, työterveyshuollon professori Turun yliopisto T:mi IndoorAid Tausta Kyseessä on osa laajempaa Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Sisäilmaongelmat terveydenhuollon toimipisteissä tutkittua tietoa sairaaloiden ja muiden hoitolaitosten olosuhteista ja terveysongelmista

Sisäilmaongelmat terveydenhuollon toimipisteissä tutkittua tietoa sairaaloiden ja muiden hoitolaitosten olosuhteista ja terveysongelmista Sisäilmaongelmat terveydenhuollon toimipisteissä tutkittua tietoa sairaaloiden ja muiden hoitolaitosten olosuhteista ja terveysongelmista Tuula Putus Turun yliopisto tuula.putus@utu.fi TYKSille AVIn uhkasakko

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus 2017

Sisäilmatutkimus 2017 Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan Sisäilmatutkimus 2017 Turun yliopisto Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Tutkimuksen taustatiedot Kysely toteutettiin 29.3. 22.6.2017 Vastaajia yhteensä 4920 Vastausprosentti

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakyselyt mahdollisuudet ja haasteet

Oppilaiden sisäilmakyselyt mahdollisuudet ja haasteet Oppilaiden sisäilmakyselyt mahdollisuudet ja haasteet Juha Pekkanen, prof Kansanterveystieteen osasto, Helsingin Yliopisto Asuinympäristö ja terveys yksikkö, Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Taustaa Työpaikoilla

Lisätiedot

Saate oppilaiden sisäilmakyselyyn

Saate oppilaiden sisäilmakyselyyn 1 (2) 10.4.2017 Saate oppilaiden sisäilmakyselyyn Liitteessä oppilaiden sisäilmakyselyn tutkimusseloste. Kiitos kaikille oppilaille ja vanhemmille, jotka vastasivat Kaarinan sisäilmatyöryhmän tilaamaan

Lisätiedot

Kun koulun sisäilma sairastuttaa

Kun koulun sisäilma sairastuttaa Kun koulun sisäilma sairastuttaa Sisäilmapaja 3 Forssassa 17.11.2011 Teija Meklin Homekoulu romahdutti opettajan terveyden Homekoulu kuohuttaa tunteita Ruotsinpyhtäällä julkaistu 16.8.2011 klo 09:14, http://yle.fi/alueet/teksti/

Lisätiedot

Tuula Putus Turun yliopisto Eija Kemppainen SuPer ry

Tuula Putus Turun yliopisto Eija Kemppainen SuPer ry 1 SUPER ry:n SISÄILMAKYSELY 2017 Tuula Putus Turun yliopisto Eija Kemppainen SuPer ry 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto 5 3. Aineisto ja menetelmät 6 4. Tulokset 4.1. Vakioimattomat jakaumat

Lisätiedot

Työterveyshuolto Oppilasvalintatarkastus

Työterveyshuolto Oppilasvalintatarkastus PELASTUSOPISTO Työterveyshuolto ESITIETOLOMAKE Oppilasvalintatarkastus HENKILÖTIEDOT Etu- ja sukunimi (myös aiempi) Henkilötunnus Osoite PERUSTIEDOT Koulutus Peruskoulu Ylioppilas Ammatillinen tutkinto

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMIEN TERVEYSVAIKUTUKSET

SISÄILMAONGELMIEN TERVEYSVAIKUTUKSET SISÄILMAONGELMIEN TERVEYSVAIKUTUKSET Hannele Oikarinen työterveyslääkäri, yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri 20.3.2017 Todettujen sisäilmaongelmien terveyshaitat Pölyisyys Allergiaoireet,

Lisätiedot

Tapaus Vaaranlammen koulu. Kimmo Aaltonen Terveystarkastaja, Rovakaaren YTH à asti Nyt: Terveystarkastaja, Keski-Pohjanmaan YTH 5.10.

Tapaus Vaaranlammen koulu. Kimmo Aaltonen Terveystarkastaja, Rovakaaren YTH à asti Nyt: Terveystarkastaja, Keski-Pohjanmaan YTH 5.10. Tapaus Vaaranlammen koulu Kimmo Aaltonen Terveystarkastaja, Rovakaaren YTH à 31.8.2016 asti Nyt: Terveystarkastaja, Keski-Pohjanmaan YTH 5.10.2016 Rakennettu vuonna 1974 Historia heti alussa on koulussa

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA. Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta

SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA. Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta SISÄILMATEKIJÖITÄ FYSIKAALISET TEKIJÄT MM. VETO, LÄMPÖTILA, KOSTEUS KEMIALLISET AINEET MM. CO2, CO, ERILAISET

Lisätiedot

VSSHP LAPSEN SUKU- JA ETUNIMI. ÄIDINKIELI suomi ruotsi muu, mikä NIMI: TOIMIPAIKKA:

VSSHP LAPSEN SUKU- JA ETUNIMI. ÄIDINKIELI suomi ruotsi muu, mikä NIMI: TOIMIPAIKKA: 1 ALLERGIAKYSELYLOMAKE VSSHP KYSELYLOMAKE TÄYTETTY (pv/kk/v) / 20 Rastita X ja/tai alleviivaa oikea vaihtoehto. Täydennä puuttuvat kohdat. LAPSEN SUKU- JA ETUNIMI HETU ÄIDINKIELI suomi ruotsi muu, mikä

Lisätiedot

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE Asumisterveysasetus - Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2016) Vesa Pekkola

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakyselyn kehittämishanke Helsingissä

Oppilaiden sisäilmakyselyn kehittämishanke Helsingissä Tutkimusseloste 1(24) Oppilaiden sisäilmakyselyn kehittämishanke Helsingissä Tutkimusseloste Tekijät: Jussi Lampi, asiantuntijalääkäri, THL Sari Ung-Lanki, tutkija, THL Juha Pekkanen, professori, Helsingin

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Sisäympäristön terveyttä edistävät vaikutukset Jari Latvala Ylilääkäri Työterveyslaitos, Työtilat yksikkö 14.12.2016 Jari Latvala Hyvinvointia edistävän työtilan ulottuvuudet

Lisätiedot

SISU-interventiotutkimus kosteusvaurioituneissa kouluissa

SISU-interventiotutkimus kosteusvaurioituneissa kouluissa ... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä SISU-interventiotutkimus kosteusvaurioituneissa kouluissa Dos. Anne Hyvärinen Esityksen sisältö SISU-tutkimuksen kuvaus Alustavia tutkimustuloksia oireista Lyhyesti

Lisätiedot

PITKÄAIKAISSEURANTA KOSTEUSVAURIORAKENNUKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN NIVELOIREISTA JA -SAIRAUKSISTA

PITKÄAIKAISSEURANTA KOSTEUSVAURIORAKENNUKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN NIVELOIREISTA JA -SAIRAUKSISTA PITKÄAIKAISSEURANTA KOSTEUSVAURIORAKENNUKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN NIVELOIREISTA JA -SAIRAUKSISTA Putus T, Rauhaniemi J, Luosujärvi R, Vallius M, Vaali K Turun yliopisto; HUS reumasairauksien klinikka; Sisäilmatalo

Lisätiedot

Työterveyshuolto sisäilmaongelmien. Kari Reijula, professori Työterveyslaitos ja Tampereen yliopisto

Työterveyshuolto sisäilmaongelmien. Kari Reijula, professori Työterveyslaitos ja Tampereen yliopisto Työterveyshuolto sisäilmaongelmien ratkaisijana Kari Reijula, professori Työterveyslaitos ja Tampereen yliopisto Sisäilmaongelmat ja työterveyshuolto "Sisäilma", "sisäilmasto" ja "sisäympäristö" Toimistotyöpaikat,

Lisätiedot

Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin

Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin MISSIOMME Suojaamme ihmisiä, prosesseja ja ympäristöä tuottamalla puhdasta ilmaa. Vietämme 90 % ajastamme sisätiloissa Huono sisäilma alentaa työtehokkuutta

Lisätiedot

Tiina Tuomela LKT, lastentautien erikoislääkäri

Tiina Tuomela LKT, lastentautien erikoislääkäri Tiina Tuomela LKT, lastentautien erikoislääkäri 24.3.2017 -- Tunkkaisuus ja epämiellyttävät hajut. -- Liian alhainen tai korkea lämpötila (21-22C). Veto. -- Kuiva ilma (lämmityskaudella 25-45%). -- Ilman

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017 Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017 1 Sisäilma on hyvää, jos käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä tai siinä ei ole epäpuhtauksia, jotka voivat

Lisätiedot

Tuomas Koivumäki Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu

Tuomas Koivumäki Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu Hajut, oireet ja muut aistinvaraiset havainnot lähtökohtana sisäilmaongelmien selvittämisessä ja ennaltaehkäisemisessä Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Koulukeskus, Saarijärvi Koulutie 4, 43100 Saarijärvi Kyselyn ajankohta: maalis-huhtikuu 2015 Tilaaja: Saarijärven kaupunki Lausunto AR23-2015-306158 Työterveyslaitos

Lisätiedot

01_Arviointikysely 2016 Ammattilukio - Arviointiraportti 2016_Ammattilukio_Julkaisuversio

01_Arviointikysely 2016 Ammattilukio - Arviointiraportti 2016_Ammattilukio_Julkaisuversio 01_Arviointikysely 2016 Ammattilukio - Arviointiraportti 2016_Ammattilukio_Julkaisuversio 1. Opetus ja oppiminen Etenen ja menestyn opinnoissani suunnitelmieni mukaisesti 9 39 11 11 Olen motivoitunut lukio-opiskeluun

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakyselyt mahdollisuudet ja haasteet

Oppilaiden sisäilmakyselyt mahdollisuudet ja haasteet Oppilaiden sisäilmakyselyt mahdollisuudet ja haasteet Juha Pekkanen, prof Kansanterveystieteen osasto, Helsingin Yliopisto Asuinympäristö ja terveys yksikkö, Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Taustaa Työpaikoilla

Lisätiedot

Terveydentilani on tällä hetkellä A) hyvä, B) kohtalainen, C) huono. Käännekohta terveydessäni oli:

Terveydentilani on tällä hetkellä A) hyvä, B) kohtalainen, C) huono. Käännekohta terveydessäni oli: ESITIETOLOMAKE pvm nimi Terveydentilani on tällä hetkellä A) hyvä, B) kohtalainen, C) huono. Käännekohta terveydessäni oli: Pituus cm ja paino kg. Kotiverenpaine /. Viimeisimmät laboratoriotulokset (ota

Lisätiedot

21_Arviointikysely 2016 Päivälukio

21_Arviointikysely 2016 Päivälukio 21_Arviointikysely 2016 Päivälukio 1. Vuosiluokka Taustatiedot Vuosiluokka 152 141 70 1. vsk 2. vsk 3.-4. vsk 2. Sukupuoli Sukupuoli 208 155 Nainen Mies 3. Opetus ja oppiminen 400 Etenen ja menestyn opinnoissani

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON NÄKÖKULMASTA, LL HANNA TELKKI-NYKÄNEN SISÄILMATYÖRYHMÄ

PERUSTERVEYDENHUOLLON NÄKÖKULMASTA, LL HANNA TELKKI-NYKÄNEN SISÄILMATYÖRYHMÄ PERUSTERVEYDENHUOLLON NÄKÖKULMASTA, LL HANNA TELKKI-NYKÄNEN SISÄILMATYÖRYHMÄ PORVOON KAUPUNKI LUKUINA - Kaupunki perustettu vuonna 1346. - Väkiluku n 50 200. - 64.1% suomenkielisiä, 29,6% ruotsinkielisiä.

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 1 Sisäilma on hyvää, jos käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä tai siinä ei ole epäpuhtauksia, jotka voivat

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Herman Ojalan koulu Toholampi Kyselyn ajankohta: Helmikuu 2015 Tilaaja: Toholammin kunta Työterveyslaitos Sisäilmastokyselypalvelu Topeliuksenkatu 41 a A, 00250

Lisätiedot

Terveydellisten olojen kartoitus_henkilökunta - Tervolothenkilokunta

Terveydellisten olojen kartoitus_henkilökunta - Tervolothenkilokunta Terveydellisten olojen kartoitus_henkilökunta Tervolothenkilokunta 1. Oletko havainnut koulun tiloissa ollessasi epätavallisia hajuja, tuntemuksia tms. seikkoja, jotka voisit yhdistää koulun terveydellisiin

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakyselyn kehittämishanke Helsingissä

Oppilaiden sisäilmakyselyn kehittämishanke Helsingissä Tutkimusseloste 1(26) Oppilaiden sisäilmakyselyn kehittämishanke Helsingissä (vaihe 2, Helsingin koillinen, läntinen ja pohjoinen alue) - Tutkimusseloste Tekijät: Jussi Lampi, asiantuntijalääkäri, THL

Lisätiedot

Haittoja pidetään merkitsevinä, kun niitä on viikoittain on ainakin 30 %:lla vastaajista.

Haittoja pidetään merkitsevinä, kun niitä on viikoittain on ainakin 30 %:lla vastaajista. Sisäilmatyöryhmä 24.3.2017, liite 1. SISÄILMAKYSELY Padasjoen kunnan Kullasvuoren koulussa työskenteleville tammikuussa 2017 Sisäilmakysely tehtiin Työterveyslaitoksen sisäilmakyselykaavakeella (Työterveyslaitos

Lisätiedot

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko

Lisätiedot

11_Arviointikysely 2016 Aikuislinja - Arviointiraportti 2016_Aikuislinja_Julkaisuversio

11_Arviointikysely 2016 Aikuislinja - Arviointiraportti 2016_Aikuislinja_Julkaisuversio 11_Arviointikysely 2016 Aikuislinja - Arviointiraportti 2016_Aikuislinja_Julkaisuversio 1. Opetus ja oppiminen Etenen ja menestyn opinnoissani suunnitelmieni mukaisesti 3 2 2 1 1 Opiskeluun liittyvää työtä

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Pelkosenniemen koulu Koulutie 9, 98500 Pelkosenniemi Kyselyn ajankohta: Toukokuu 2015 Tilaaja: Pelkosenniemien kunta, sivistysosasto Työterveyslaitos Sisäilmastokyselypalvelu

Lisätiedot

Nuorena alkaneen astman vaikutus miesten työkykyyn. Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos

Nuorena alkaneen astman vaikutus miesten työkykyyn. Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Nuorena alkaneen astman vaikutus miesten työkykyyn Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Työikäisen väestön yleistyvä sairaus Astman esiintyvyyden on todettu 12-kertaistuneen

Lisätiedot

3-vuotiaan lapsen terveystarkastus

3-vuotiaan lapsen terveystarkastus Tähän tunnistetarra Terveydenhoitajan tutkimuslomakkeet LASTEN TERVEYSSEURANTA 1. 2. Kuntakoodi Sukupuoli 1 poika 2 tyttö (lapsen asuinkunta) 3-vuotiaan lapsen terveystarkastus 3. Henkilötunnus A 4. Terveystarkastuksen

Lisätiedot

ASUMISTERVEYSLIITON ASIAKKAIDEN SISÄILMAHAITAT JA KOETTU TERVEYS

ASUMISTERVEYSLIITON ASIAKKAIDEN SISÄILMAHAITAT JA KOETTU TERVEYS Sisäilmastoseminaari 2010 1 ASUMISTERVEYSLIITON ASIAKKAIDEN SISÄILMAHAITAT JA KOETTU TERVEYS Putus Tuula, Rämö Hannele T:mi IndoorAid, Asumisterveysliitto ASTE r.y. TIIVISTELMÄ Vuonna 2001 Asumisterveysliitto

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Sairaalaremonteissa säästäminen on epäterveellistä Eero Palomäki vanhempi asiantuntija, arkkitehti SAFA 23.11.2012 Eero Palomäki Vastuu sairaalatilojen terveellisyydestä Työnantajalla

Lisätiedot

Sairaan hyvä sisäympäristö miten se tehdään?

Sairaan hyvä sisäympäristö miten se tehdään? Sairaan hyvä sisäympäristö miten se tehdään? Kari Reijula, professori Teemajohtaja Käyttäjälähtöiset toimivat työtilat teema-alue Esittäjän nimi 4.12.2012 Merkittävien kosteus- ja homevaurioiden kustannukset

Lisätiedot

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY Hyvä vastaaja! Ole hyvä ja lue huolellisesti terveysseulan kysymykset ja vastaa niihin parhaan tietämyksesi mukaan. Nimi Sotu Päiväys

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ CIWA-AR-VIEROITUSOIREIDEN ARVIOINTIASTEIKKO /. Lievät vieroitusoireet, CIWA-Ar-pisteet

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä OIREHAASTATTELU

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä OIREHAASTATTELU TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä OIREHAASTATTELU Vastaajan nimi: Haastattelijan tunnus: T2003 1 Eräät sairaudet aiheuttavat tyypillisiä oireita. Lääkärintutkimuksen valmistelemiseksi

Lisätiedot

SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy

SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy SISÄILMA 04.10.2011 Rakennusfoorumi Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy Sisäilman merkitys Sisäilman huono laatu on arvioitu yhdeksi maamme suurimmista

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden poikien hyvinvointi 2008/ THL: Kouluterveyskysely

Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden poikien hyvinvointi 2008/ THL: Kouluterveyskysely Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden poikien hyvinvointi 2008/2009 2013 Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi 40 Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana Vanhemmat

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Lapissa vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Lapissa vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Lapissa vuosina 2008-2013 (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana Vanhemmat

Lisätiedot

Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia

Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia Kiinteistöjen ja Rakentamisen Tietopäivä 2015 2.9.2015 Wallenius Kaisa HS 11.11.13 HS 30.1.15 2 3 Mitä tarkoittaa hyvä

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

KAKSOSTEN KEHITYS JA TERVEYS TUTKIMUS ÄIDIN LOMAKE

KAKSOSTEN KEHITYS JA TERVEYS TUTKIMUS ÄIDIN LOMAKE HELSINGIN YLIOPISTO KANSANTERVEYSTIETEEN LAITOS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PSYKOLOGIAN LAITOS KAKSOSTEN KEHITYS JA TERVEYS TUTKIMUS ÄIDIN LOMAKE TÄSTÄ ALKAVAT VARSINAISET KYSYMYKSET 1. Milloin ja missä synnyitte?

Lisätiedot

Peruskoulun 8. ja 9. luokan tyttöjen hyvinvointi 2004/ THL: Kouluterveyskysely

Peruskoulun 8. ja 9. luokan tyttöjen hyvinvointi 2004/ THL: Kouluterveyskysely Peruskoulun 8. ja 9. luokan tyttöjen hyvinvointi 2004/2005 2013 Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana Vanhemmat eivät tiedä aina

Lisätiedot

KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Ennakkotehtävän käsittely

KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Ennakkotehtävän käsittely KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Ennakkotehtävän käsittely Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Kuokkalan koulu, Jyväskylä 25.11.2014 Esa Visuri Insinööritoimisto Controlteam

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi 2008/2009 2013. THL: Kouluterveyskysely

Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi 2008/2009 2013. THL: Kouluterveyskysely Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi 2008/2009 2013 Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi 43 Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana

Lisätiedot

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Tuula Angervuori-Pursila Tullinkulman Työterveys Oy 2 Rouva 34 v Minulla on ollut astma lapsena, mutta lääkkeet on loppuneet n 5 v sitten ja olen pärjännyt vuosia

Lisätiedot