Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika klo Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PERHENEUVOJAN SIVUTOIMILUPA-ANOMUS 5 YHTYMÄN REKRYTOINTIPERIAATTEIDEN LINJAUS 6 HANNU POUTASEN PROJEKTILISÄ-ANOMUS 7 TOIMINNAN ARVIOINTIIN LIITTYVÄN JÄSENKYSELYN RAHOITUS 8 KIINTEISTÖ- JA KEITTIÖTOIMEN TYÖNKUVIEN TARKISTAMINEN 9 PÄIHDERIKKOMUSTEN KÄSITTELYMALLI YHTYMÄSSÄ 10 KIRJURIN KÄYTTÖÖNOTTO LAPPEENRANNAN SRK- YHTYMÄSSÄ 11 YLIVAHTIMESTARIN TEHTÄVÄN LAKKAUTTAMINEN 12 VAHTIMESTARIN TEHTÄVÄN PERUSTAMINEN 13 KESKUSREKISTERIN TOIMISTOSIHTERIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN 14 KESKUSREKISTERIN TOIMISTONHOITAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN 15 OPPILAITOSPASTORIN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN 16 UUDEN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNTAAN 17 UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN OPPILAITOSTYÖRYHMÄÄN 18 UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN OPPILAITOSTYÖRYHMÄÄN 19 UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN YHTEISEEN KIRKKOVALTUUSTOON JA HENKILÖSTÖASIAIN JOHTOKUNTAAN 20 VUOSILOMAT

2 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 2 21 RAPORTTI TILIKAUDEN 2011 TILINTARKASTUKSESTA 22 TALOUSSÄÄNTÖ 23 LASKUJEN JA MUIDEN TOSITTEIDEN HYVÄKSYMISOIKEUDET 24 MÄÄRÄRAHAN YLITYKSET VUODELLE PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN LAKKAUTTAMINEN 26 SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT 27 SAAPUNEET KIRJEET 28 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 29 TIEDOKSI 30 MUUTOKSENHAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS

3 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 3 Aika klo Paikka Läsnä Muut läsnäolijat Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Lehtola Mika, kirkkoherra, puheenjohtaja Erämo Antti Heiro Elina Hirvikallio Martta Hovi Marja Matikainen Matti Myllynen Petteri, varapj. Mölsä Aino Pettinen Kari Ruokoniemi Hanna Sientola Ilpo Silvennoinen Elsa Tiimo Ilkka Sinkkonen Kaarina, YKV:n puheenjohtaja Rantalainen Juha, YKV:n varapuheenjohtaja Berg Pentti, kirkkoherra Lehtinen Jukka, kirkkoherra Tiihonen Juha, kirkkoherra Hakkarainen Irmeli, talousjohtaja Ojala Tiina, henkilöstöpäällikkö Ruutu Marinella, tiedottaja Kaisa-Liisa Pehkonen-Suoranta, lapsityön johtaja, yhteisten työmuotojen edustaja Pöytäkirjanpitäjä Turtiainen Helena, hallintosihteeri Poissa: Kontinen Osmo, kirkkoherra

4 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 4 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KJ 9:1 "Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle." n ohjesääntö 6 "Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille neljä päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä esityslista. Kiireellinen asia voidaan ottaa käsiteltäväksi momentissa olevista määräyksistä huolimatta, milloin kirkkoneuvosto niin päättää." KL 7:4 mom. 1 "Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet on saapuvilla." KJ 9:2 "Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin." Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja Mika Lehtola avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 5 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS n ohjesääntö 8 mom. 2 "Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan." Tarkastusvuorossa ovat Ilpo Sientola ja Elsa Silvennoinen. YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ilkka Tiimo ja Antti Erämo. Tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi lisäyksellä, että 28 muut mahdolliset asiat käsitellään Jukka Lehtisen anomus määrärahasta Linnoitukseen rakennettavaa lumilinnakirkkoa varten. 4 PERHENEUVOJAN SIVUTOIMILUPA-ANOMUS KJ 6 luku 5 Viranhaltija ei saa ottaa eikä pitää sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien suorittamiseen, ellei hänelle hakemuksesta ole myönnetty sivutoimilupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa. Liitteenä perheneuvojan sivutoimilupa-anomus. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää perheneuvoja Pirkko Varikselle sivutoimiluvan toimia Itä-Suomen yliopiston teologian opiskelijoiden sielunhoito- ja identiteettiryhmän ohjaajana Sivutoimi ei saa haitata viran asianmukaista hoitamista.

6 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 6 YKN / 4 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myöntää perheneuvoja Pirkko Varikselle sivutoimiluvan toimia Itä-Suomen yliopiston teologian opiskelijoiden sielunhoito- ja identiteettiryhmän ohjaajana Sivutoimi ei saa haitata viran asianmukaista hoitamista. 5 YHTYMÄN REKRYTOINTIPERIAATTEIDEN LINJAUS Kirkon virka- ja työehtosopimuksen yhteistoimintasopimuksessa mainitaan työhönottoperiaatteiden linjaamisesta yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. (KirVesTes, liite 14, 3, 2 mom. kohta 3)) Tähän perustuen henkilöstöpäällikkö yhteistyössä luottamusmiesten kanssa on käynyt läpi Lappeenrannan seurakuntayhtymän rekrytointiperiaatteet. Liite. Rekrytointiperiaatteet käytiin läpi esimiesten kanssa lähiesimiespäivän yhteydessä , minkä lisäksi ne on laitettu henkilöstön nähtäväksi intranetiin. Hp: Henkilöstöpäällikkö esittää henkilöstöasiain johtokunnalle, että se hyväksyy Lappeenrannan seurakuntayhtymän rekrytointiperiaatteet. HAJ / 71 HAJ: Lisätään maininta rikosrekisteriotteesta niiltä, joilta laki sen vaatii. Lisätään maininta laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Selvyyden vuoksi lisätään myös tieto, milloin ev.lut. kirkon jäsenyys vaaditaan ja miten työhöntulotarkastus ajoittuu. Muutoin hyväksytään esityksen mukaisena edellä mainituin lisäyksin. Henkilöstöasiainjohtokunta on kokouksessaan linjannut yhtymän rekrytointiperiaatteet, liite. Tj: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä yhtymän rekrytointiperiaatteet koskemaan koko Lappeenrannan seurakuntayhtymää liit-

7 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 7 YKN / 5 teenä olevan henkilöstöasiain johtokunnan esittämän linjauksen mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hyväksyä yhtymän rekrytointiperiaatteet koskemaan koko Lappeenrannan seurakuntayhtymää liitteenä olevan henkilöstöasiain johtokunnan esittämän linjauksen mukaisesti. 6 HANNU POUTASEN PROJEKTILISÄ-ANOMUS Hp: Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Hannu Poutanen toimii oman toimensa ohella henkilöstöpäällikön työparina seurakuntayhtymän toiminnan arviointiprosessin henkilöstötyöpajoissa. HAJ / 7 Henkilöstötyöpajojen ohjaaminen ei kuulu Poutasen työnkuvaan ja tähän perustuen henkilöstöpäällikkö esittää hänelle määräaikaista projektilisää ajalle Projektilisä maksetaan yhteisen kirkkoneuvoston budjetista. Esitys on liitteenä. HAJ: Henkilöstöasiain johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle Hannu Poutasen projektilisän myöntämistä. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja selvittää tarvitseeko Hannu Poutanen sivutoimiluvan projektitehtävän hoitamiseen. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Hannu Poutasen projektilisä-anomuksen. YKN / 6 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hyväksyä Hannu Poutasen projektilisä-anomuksen liitteen mukaisena.

8 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 8 7 TOIMINNAN ARVIOINTIIN LIITTYVÄN JÄSENKYSELYN RAHOITUS Toiminnan arviointi prosessiin oleellisesti liittyvän jäsenkyselyyn haetaan rahoitusta. Lopputyön ja/tai kyselyn tekijöitä ei ole saatu houkuteltua ainoastaan työmahdollisuuden perusteella. Jotta arvokas tieto saadaan kerättyä seurakuntalaisilta, projektin ohjausryhmä on pohtinut enintään euron palkkion tarjoamista kyselyn tekijälle. Summa maksetaan yhteisen kirkkoneuvoston talousarviosta. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää jäsenkyselyn toteuttajalle enintään euron suuruisen palkkion. YKN / 7 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myöntää jäsenkyselyn toteuttajalle enintään euron suuruisen palkkion. 8 KIINTEISTÖ- JA KEITTIÖTOIMEN TYÖNKUVIEN TARKISTAMINEN Hp: Kesällä 2011 alkanut kiinteistö- ja keittiöhenkilöstön työnkuvien tarkistaminen vastaamaan nykyistä tehtävää jatkuu. Tarkistusvuorossa ovat Joutsenon siivooja-emännän ja Sammonlahti-Lauritsalan emännän työnkuvat. Liitteet. HAJ / 8 Henkilöstöasiain johtokunta esittää: Yhteiselle kirkkoneuvostolle Joutsenon siivooja-emännän työnkuvan tarkistamista lähtien. Yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle Sammonlahden ja Lauritsalan emännän viran johtosäännön ja työnkuvan tarkistamista lähtien. HAJ: Hyväksyttiin esityksen mukaisena..

9 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 9 Henkilöstöasiain johtokunta on kokouksessaan käsitellyt Joutsenon siivooja-emännän uuden työnkuvan, liite. Lisäksi henkilöstöasiain johtokunta on tarkistanut Sammonlahden/Lauritsalan emännän viran johtosäännön ja työnkuvan. Tj: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevan Joutsenon siivooja-emännän työnkuvan. YKN / 8 Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevan Sammonlahden/Lauritsalan emännän työnkuvan. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevan Sammonlahden/Lauritsalan emännän johtosäännön ja esittää sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hyväksyä liitteenä olevan Joutsenon siivooja-emännän työnkuvan. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hyväksyä liitteenä olevan Sammonlahden/Lauritsalan emännän työnkuvan. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti hyväksyä liitteenä olevan Sammonlahden/Lauritsalan emännän johtosäännön ja esittää sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. 9 PÄIHDERIKKOMUSTEN KÄSITTELYMALLI YHTYMÄSSÄ Hp: Lappeenrannan seurakuntayhtymässä on hyväksytty noudatettavaksi KirVesTes:n mukaiset päihdeongelmien käsittelyn periaatteet (liitteet 20a, 20 b ja 20c). Henkilöstöpäällikkö esittää päihderikkomusten käsittelymallin tarkentamista, jotta seurakuntayhtymään saadaan yksiselitteinen toimintatapa päihdeongelmien ilmaantuessa. Esitys on laadittu yhteistyössä työterveyshuollon kanssa (Liitteet 5 kpl).

10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 10 HAJ / 10 Henkilöstöasiain johtokunnan ja edelleen yhteisen kirkkoneuvoston päätös linjaa työnantajan (Lappeenrannan seurakuntayhtymän) toleranssin päihderikkomusten sallittavuudelle työyhteisössä. HAJ: Hyväksyttiin esityksen mukaisena. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä päihderikkomusten käsittelymallin esityksen mukaisena. YKN / 9 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hyväksyä päihderikkomusten käsittelymallin esityksen mukaisena. 10 KIRJURIN KÄYTTÖÖNOTTO LAPPEENRANNAN SRK-YHTYMÄSSÄ Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokunta on kokouksessaan päättänyt suosittaa IT-alueen seurakunnille (pl. pilottina oleva Mikkelin seudun keskusrekisteri), että ne pysyvät KIRJURI-järjestelmän rinnakkaiskäytössä saakka. Varsinaiseen KIRJURIjärjestelmään siirrytään alkavan käyttöjakson aikana (tarkemmat perustelut liitteessä). esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto päättää Kouvolan ITaluekeskuksen suosituksen mukaisesti, että Lappeenrannan seurakuntayhtymässä siirrytään KIRJURI-järjestelmän varsinaiseen käyttöön YKN / 10 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti Kouvolan IT-aluekeskuksen suosituksen mukaisesti, että Lappeenrannan seurakuntayhtymässä siirrytään KIRJURI-järjestelmän varsinaiseen käyttöön

11 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA YLIVAHTIMESTARIN TEHTÄVÄN LAKKAUTTAMINEN HAJ / 12 Henkilöstöpäällikkö esittää ylivahtimestarin toimen lakkauttamista tarpeettomana lähtien. Toimeen kuuluvat esimiestehtävät on järjestetty toisen tehtävän yhteyteen lähtien, jolloin erillistä ylivahtimestarin tehtävää ei tarvita, vaan tilalle perustetaan vahtimestarin tehtävä. Mikäli yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ylivahtimestarin tehtävän lakkauttamisen, tehtävää hoitava henkilö siirtyy perustettavaan vahtimestarin tehtävään lähtien. Henkilöstöasiain johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ylivahtimestarin tehtävän lakkauttamista lähtien. HAJ: Hyväksyttiin esityksen mukaisena.. Tj: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää lakkauttaa ylivahtimestarin tehtävän lähtien henkilöstöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti. Tehtävänkuva liitteenä. YKN / 11 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti lakkauttaa ylivahtimestarin tehtävän lähtien henkilöstöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti. Tehtävänkuva liitteenä. 12 VAHTIMESTARIN TEHTÄVÄN PERUSTAMINEN Hp: Henkilöstöasiain johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vahtimestarin tehtävän perustamista, mikäli yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ylivahtimestarin tehtävän lakkauttamisen.

12 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 12 HAJ / 13 HAJ: Hyväksyttiin esityksen mukaisena... Tj: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vahtimestarin tehtävän perustamisen lähtien. Ylivahtimestarin tehtävää hoitanut henkilö siirtyy perustettavaan vahtimestarin tehtävään. Tehtävänkuva liitteenä. YKN / 12 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hyväksyä vahtimestarin tehtävän perustamisen lähtien. Ylivahtimestarin tehtävää hoitanut henkilö siirtyy perustettavaan vahtimestarin tehtävään. Tehtävänkuva liitteenä. 13 KESKUSREKISTERIN TOIMISTOSIHTEERIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN YKV:n hyväksymän Uskoon ja vastuuseen linjauksen mukaisesti (2-2010, 24 ) tiedotusta kehitetään. YKV:n hyväksymän talousarvion 2012 (4-2011, 67) mukaisesti Sammonlahden toimistosihteerin virka lakkautetaan alkaen. Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti tehtävä rahoitetaan siten, että henkilöstömenoista 50 % siirretään keskusrekisteriin ja 50 % siirretään viestintään. Tämä mahdollistaa toisen tehtävän perustamisen viestintään. esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Sammonlahden toimistosihteerin virka lakkautetaan alkaen. YKN / 13 Asiasta käydyn keskustelun jälkeen Martta Hirvikallio esitti Antti Erämon kannattamana asian jättämistä pöydälle. Pöydälle jättämisestä äänestettiin niin, että puheenjohtajan esitys asian käsittelyn jatkamiseksi, jaa sai yhden äänen ja Martta Hirvi-

13 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 13 kallion esitys asian jättämiseksi pöydälle, ei sai 6 ääntä, 6 edustajaa äänesti tyhjää. Keskusrekisterin toimistosihteerin viran lakkauttaminen jäi pöydälle. 14 KESKUSREKISTERIN TOIMISTONHOITAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN YKV:n hyväksymän Uskoon ja vastuuseen linjauksen mukaisesti (2-2010, 24 ) tiedotusta kehitetään. YKV:n hyväksymän talousarvion 2012 (4-2011, 67) mukaisesti keskusrekisterin toimistonhoitajan virka lakkautetaan viranhaltijan siirtyessä eläkkeelle esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle, että toimistonhoitajan virka lakkautetaan viranhaltijan siirtyessä eläkkeelle YKN / 14 YKN esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että toimistonhoitajan virka lakkautetaan viranhaltijan siirtyessä eläkkeelle OPPILAITOSPASTORIN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN YKN on kokouksissaan (2-2011, 50 ja , 227/2) myöntänyt oppilaitospastori Minna Jaakkolalle virkavapautta Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan (4-2011, 96) valinnut oppilaitospastori Minna Jaakkolan viransijaiseksi Sari Kososen. Oppilaitostyön esimies Jukka Lehtinen on tehnyt yhteiselle kirkkoneuvostolle liitteen mukaisen esityksen. esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto valitsee oppilaitospastori Minna Jaakkolan viransijaiseksi Sari Kososen.

14 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 14 YKN / 15 Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi oppilaitospastori Minna Jaakkolan viransijaiseksi Sari Kososen. 16 UUDEN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNTAAN Yhteinen kirkkovaltuuston on kokouksessaan valinnut suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan Martta Hirvikallion varajäseneksi Kari Baggen. Kari Bagge on tapahtuneen paikkakunnalta poismuuton vuoksi eronnut Lappeenrannan seurakuntayhtymän luottamustoimista. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsee uuden varajäsenen suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan. YKN / 16 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsee uuden varajäsenen suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan. 17 UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN OPPILAITOSTYÖRYHMÄÄN Yhteinen kirkkoneuvosto on valinnut kokouksessaan oppilaitostyöryhmän jäseneksi ja puheenjohtajaksi Kari Baggen Lauritsalan edustajana. Kari Bagge on tapahtuneen paikkakunnalta poismuuton vuoksi eronnut Lappeenrannan seurakuntayhtymän luottamustoimista. esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto valitsee uuden jäsenen ja puheenjohtajan oppilaitostyöryhmään.

15 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 15 YKN / 17 Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi oppilaitostyöryhmän uudeksi jäseneksi Lauritsalan seurakunnan edustajana Katri Savolaisen, joka toimii myös oppilaitostyöryhmän puheenjohtajana. 18 UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN OPPILAITOSTYÖRYHMÄÄN Yhteinen kirkkoneuvosto on valinnut kokouksessaan oppilaitostyöryhmän jäseneksi Visa Vepsäläisen Lappeenrannan edustajana. Visa Vepsäläinen on tapahtuneen paikkakunnalta poismuuton vuoksi eronnut Lappeenrannan seurakuntayhtymän luottamustoimista. esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto valitsee uuden jäsenen oppilaitostyöryhmään. YKN / 18 Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi oppilaitostyöryhmän uudeksi jäseneksi Lappeenrannan seurakunnan edustajana Juho Jäppisen. 19 UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN YHTEISEEN KIRKKOVALTUUSTOON JA HENKILÖSTÖASIAIN JOHTOKUNTAAN Lappeenrannan seurakuntayhtymän luottamushenkilö Tarja Myllärinen eroaa paikkakunnalta pois muuton vuoksi Lappeenrannan seurakuntayhtymän luottamustoimista. Liite. Tarja Myllärinen on Lappeenrannan seurakunnan edustajana yhteisen kirkkovaltuuston jäsen sekä henkilöstöasianjohtokunnan jäsen. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se kutsuu Tarja Myllärisen tilalle yhteiseen kirkkovaltuustoon uuden jäsenen, sekä nimeää henkilöstöasiain johtokuntaan uuden jäsenen.

16 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 16 YKN / 19 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se kutsuu Tarja Myllärisen tilalle yhteiseen kirkkovaltuustoon uuden jäsenen, sekä nimeää henkilöstöasiain johtokuntaan uuden jäsenen. 20 VUOSILOMAT Vuosiloman antamisesta antaa ohjeistuksia: KirVESTES 106 /1 mom. ja 2 mom. sekä 4 mom. KirVESTES 107 /1 mom. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 3/ , että se käsittelee jatkossa vain johtavien viranhaltijoiden vuosilomat (talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, tekninen isännöitsijä, ylipuutarhuri). Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan / 130, että lomakauden ulkopuolelle siirtyvistä lomista (talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, tekninen isännöitsijä, ylipuutarhuri) päättää YKN myöhemmin. Ylipuutarhuri Jukka Nikunen 38 pv 10 pv jäi pidettäväksi myöhemmin pv pv Tj: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuosilomat lomaanomuksen mukaisesti. YKN / 20 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hyväksyä vuosilomat lomaanomuksen mukaisesti.

17 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA RAPORTTI TILIKAUDEN 2011 TILINTARKASTUKSESTA Tilintarkastajat ovat antaneet raportin tilikauden 2011 aikaisesta tilintarkastuksesta. Liite. Tj: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee liitteenä olevan raportin tilikauden aikaisesta tarkastuksesta ja merkitsee sen tiedoksi ja hyväksytyksi. YKN / 21 Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli liitteenä olevan raportin tilikauden aikaisesta tarkastuksesta ja merkitsee sen tiedoksi ja hyväksytyksi. 22 TALOUSSÄÄNTÖ Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloussääntö on vahvistettu yhteisessä kirkkovaltuustossa Nykyistä taloussääntöä tulisi päivittää vastaamaan nykytilaa Kirkkohallituksen taloussääntömallin mukaisesti. Tuomiokapituli ei enää vahvista seurakuntayhtymän taloussääntöä. Liitteenä esitys uudeksi taloussäännöksi. Tj: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan taloussäännön ja esittää sen yhteiselle kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi. Taloussääntö tulee voimaan alkaen. YKN / 22 Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi liitteenä olevan taloussäännön ja esittää sen yhteiselle kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi. Taloussääntö tulee voimaan alkaen.

18 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LASKUJEN JA MUIDEN TOSITTEIDEN HYVÄKSYMISOIKEUDET Taloussäännön 13 "Kaikkiin saapuneisiin laskuihin ja muihin menotositteisiin tai niiden liitteisiin merkitään tiedot tavarat tai palvelun vastaanotosta, asiatarkastuksesta, hyväksymisestä ja maksatusluvasta. Yhteinen kirkkoneuvosto antaa ohjeen noudatettavasta menettelystä". Yhteinen kirkkovaltuusto on talousarvion vahvistuksen yhteydessä vuosittain vahvistanut myös ohjeet talousarvion käyttämisestä ja täytäntöönpanosta. Ohjeistuksessa on määritelty myös laskujen tarkastamiskäytännöt. Liitteenä tositteiden hyväksymisoikeusluettelo alkaen. Luetteloon tulevat muutokset tulee toimittaa pääkirjanpitäjälle välittömästi henkilön vaihtuessa. Hyväksymisluettelo tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston vahvistettavaksi vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tj: Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa laskujen ja muiden tositteiden hyväksymisoikeudet liitteen mukaisina alkaen. YKN / 23 Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että henkilömuutokset tulee ilmoittaa pääkirjanpitäjälle välittömästi vaihdoksen tapahduttua. Hyväksymisluettelo tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston vahvistettavaksi vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti laskujen ja muiden tositteiden hyväksymisoikeudet liitteen mukaisina alkaen. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että henkilömuutokset tulee ilmoittaa pääkirjanpitäjälle välittömästi vaihdoksen tapahduttua. Hyväksymisluettelo tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston vahvistettavaksi vähintään kaksi kertaa vuodessa.

19 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA MÄÄRÄRAHAN YLITYKSET VUODELLE 2011 Yhteinen kirkkoneuvosto päättää muutoksista talousarvioon (KJ 15 luku, 6 ja taloussääntö 6 ) Yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt, että käyttötalousosan määrärahojen sitovuustasoksi osastotason ja yhteiseen kirkkoneuvostoon nähden sitovuustaso on lukutaso/kustannuspaikka vuonna Seurakuntayhtymä: Määrärahan ylityksiä tehtäväaluetasolla on Lauritsalan seurakunnassa ,34 euroa, Sammonlahden seurakunnassa ,22 euroa, hautaustoimessa ,39 euroa ja kiinteistötoimessa ,96 euroa ja hallinnossa työpaikkaruokailu 9 070,91 euroa. Tehtäväaluetasoisia ylityksiä on yhteensä ,82 euroa, liite perusteluineen. Investointiosa: Kesärannan katon korjaus ylitys 7 784,65 euroa Hautainhoitorahasto: Määrärahan ylityksiä tehtäväaluetasolla on yhteensä ,66 euroa, liite perusteluineen. Tj: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuoden 2011 talousarvion tehtäväaluetason ylityksiä yhteensä ,82 euroa liitteen mukaan sekä hautainhoitorahaston tehtäväaluetason ylityksiä yhteensä ,66 euroa liitteen mukaan. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy investointiosan ylityksenä Kesärannan leirikeskuksen katon korjauksesta 7 784,65 euron ylityksen. YKN / 24 Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2011 talousarvion tehtäväaluetason ylityksiä yhteensä ,82 euroa liitteen mukaan se-

20 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 20 kä hautainhoitorahaston tehtäväaluetason ylityksiä yhteensä ,66 euroa liitteen mukaan. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy investointiosan ylityksenä Kesärannan leirikeskuksen katon korjauksesta 7 784,65 euron ylityksen. 25 PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN LAKKAUTTAMINEN Taloussääntö 7 Pankkitilien avaamisesta, lopettamisesta ja tilien käyttövaltuuksista päättää yhteinen kirkkoneuvosto. Lauritsalan seurakunnan lähetyssihteeri Paula Kaapro on siirtynyt eläkkeelle, joten hänen tilinkäyttöoikeutensa tulee lakkauttaa. Lisäksi Lauritsalan seurakunnan diakoni Marjatta Suutarinen on siirtynyt eläkkeelle, joten hänen yhteisvastuukeräystilin käyttöoikeus tulee lakkauttaa. Tj: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää lakkauttaa Paula Kaapron tilinkäyttöoikeuden tiliin EKSp YKN / 25 Yhteinen kirkkoneuvosto päättää lakkauttaa Marjatta Suutarisen tilinkäyttöoikeuden tiliin EKSp Yhteinen kirkkoneuvosto päätti lakkauttaa Paula Kaapron tilinkäyttöoikeuden tiliin EKSp SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT Yhteinen kirkkoneuvosto päätti lakkauttaa Marjatta Suutarisen tilinkäyttöoikeuden tiliin EKSp Sammonlahden seurakuntaneuvosto Joutsenon seurakuntaneuvosto 6-7/2011

21 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA SAAPUNEET KIRJEET 3. Lauritsalan seurakuntaneuvosto Henkilöstöasiain johtokunta 1 ja Kiinteistöasiain johtokunta Ystävyysseurakuntatyöryhmä Kirkkohallituksen yleiskirje 23/2011, tilastovuoden 2011 väestöja toimintatilastot 2. Kirkkohallituksen yleiskirje 25/2011, Kirjuri-jäsentietojärjestelmä otetaan käyttöön vuonna Kirkkohallituksen yleiskirje 26/2011, kirkon henkinen huolto ja kriisipuhelinsuunnitelma 4. Kirkkohallituksen yleiskirje 27/2011, laatu ja määrä perheasiain neuvottelukeskusten työssä 5. Kirkon työmarkkinalaitos, yleiskirje A7/2011, kirkon sopimusratkaisu Kirkon työmarkkinalaitos, yleiskirje A8/2011, luontoisetujen verotusarvot lukien 7. Kirkkohallituksen yleiskirje 28/2011, Keva hoitaa Suomen ev.lut.kirkon eläkeasioita 8. Kirkon työmarkkinalaitos, yleiskirje A9/2011, matkakustannusten korvausmäärät lukien 9. Lappeenrannan kaupunki, tontin lohkominen 10. Maanmittauslaitos, yksityistietoimitus Pohjonen nimisen tasoristeyksen kulkuoikeuksien lakkauttaminen Lappeenranta 11. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli nro 681/ 726, Lappeenrannan seurakuntayhtymän Joutsenon vanhan ja uuden hautausmaan käyttösuunnitelman muutos 12. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli nro 682/ 727, Lappeenrannan seurakuntayhtymän Joutsenon uurnahautausmaaalueen käyttösuunnitelman muutos 13. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli nro 683/ 728, Lappeenrannan seurakuntayhtymän Ylämaan Lahnajärven hautausmaan käyttösuunnitelman muutos 14. Kirkkohallituksen yleiskirje 1/2012, kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalien toimittamista koskevat ohjeet puheenjohtajalle ja mallipöytäkirjat

22 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA MUUT MAHDOLLISET ASIAT 15. Kirkon työmarkkinalaitos, yleiskirje A1/2012, luottamusmieskurssit ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet vuonna Kirkkohallituksen yleiskirje 2/2012, kirkon säädöskokoelma nro 110 piispainkokouksen päätös kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta Sammonlahden kirkkoherra Jukka Lehtinen esitti yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se myöntäisi 3. pääluokan vapaista varoista 1500 euron määrärahan Linnoitukseen rakennettavan lumilinnakirkon rakennuskustannuksiin. Liite. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myöntää enintään 2000 euron määrärahan lumilinnakirkkoa varten. Jukka Lehtinen vastaa tarvittavien lupien hankinnasta ja lumilinnahankkeen organisoinnista sekä muusta toiminnasta. 29 TIEDOKSI 1. verotulot ja tulosseuranta srky ja hhr Liite. 2. talousjohtajan päätösluettelo 25-26/2011, palkattomat vapaat, 27/2011 vapautus hautausmaksusta, 28/2011 emännän viransijaisuuden järjestäminen ja 1/2012 haudankaivuusopimus Ylämaalla. 232 MUUTOKSENHAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Mika Lehtola puheenjohtaja Helena Turtiainen pöytäkirjanpitäjä

23 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 23 Tämä yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja 1/2012 on kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukainen. Lappeenrannassa 27. päivänä tammikuuta 2012 Ilkka Tiimo Antti Erämo Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa, minkä todistan. Lappeenrannassa. päivänä kuuta 2012 Irmeli Hakkarainen talousjohtaja

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Asialista Aika Keskiviikko 6.11.2013 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2015. Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2015. Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntasali,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen

Lisätiedot

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA 15.12.2009 klo 18.00 - (jouluateria klo 17.00 alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (21) A S I A L U E T T E L O: 69 Kokouksen avaus 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 71 Pöytäkirjan tarkastus 72 Ääntenlaskijat 73 Työjärjestys 74 II seurakuntapastorin

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 1.4.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 66 KOKOUKSEN AVAUS... 95 67 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 21.8.2013 klo 17.30-18.20 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Seppo Karjalainen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 22.11.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 20.11.2013 klo 17.30 19.35 Paikka Hannun sali, Savontie 3, Varkaus OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahonen Kauko Aro Jorma Eskelinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) Läsnä: Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) Läsnä: Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) Aika: Keskiviikko 11.2.2015 kello 16.30-18.10 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 4.2.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN...2

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 3.3.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) Aika: Keskiviikko 25.9.2013 kello 16.30-17.30 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 8.5.2013 kello 16.30-17.37 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 23 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAI Keskiviikko klo 16.00 17.55 KOKOUSPAIK Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj poissa Ilonen Hannu jäsen

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) Aika: Ti 27.11.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Karjalainen, Seppo

Lisätiedot

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (26) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.5.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.5.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) SISÄLLYSLUETTELO 4 / 2009 ======================== 80 s. 4 KOKOUKSEN AVAUS 81 s. 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 82 s. 4 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli 1 KOKOUSAIKA 14.5.2014 kello 18.00 Kahvitarjoilu kello 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Alasali, Sontulantie 1, Akaa OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen

Lisätiedot