LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo 17.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 1-2014. Aika Keskiviikko 29.1.2014 klo 17.00"

Transkriptio

1 YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko klo Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, Lappeenranta vaihde Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Vuosilomat Anomus määräalan vuokrasopimuksen uusimiseksi 6 Anomus määräalan vuokrasopimuksen uusimiseksi 7 Kasukkalan kylässä sijaitsevan määräalan myynti 8 Raportti tilikauden aikaisesta tarkastuksesta 9 Sijoitusraportti 1/ Sijoitussuunnitelma 11 Rahavarojen tarkastaminen 12 Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö 13 Testamenttilahjoitus Lappeenrannan seurakunnalle 14 Pankkitilin lakkauttaminen 15 Peltoalan vuokrasopimuksen jatkaminen 16 Laskujen ja muiden tositteiden hyväksymisoikeudet 17 Hannu Poutasen ilmoitus eläkkeelle siirtymisestä 18 Sakari Kiiskisen virkamatka-anomus 19 Pirkko Variksen sivutoimilupa-anomus 20 Anomus osatyökyvyttömyyseläkkeestä 21 VPK:n vuokrasopimuksen irtisanominen 22 Muut mahdolliset asiat 23 Saapuneet pöytäkirjat 24 Saapuneet kirjeet 25 Tiedoksi 26 Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

2 Aika Keskiviikko klo Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Läsnä Juha Tiihonen kirkkoherra, puheenjohtaja Elina Heiro Martta Hirvikallio Marja Hovi Matti Matikainen Petteri Myllynen, varapuheenjohtaja Aino Mölsä Hanna Ruokoniemi Ilpo Sientola Elsa Silvennoinen Ilkka Tiimo Nyky Vanhanen vara Muut läsnäolijat Kaarina Sinkkonen YKV:n puheenjohtaja Heikki Kaipia YKV:n varapuheenjohtaja Pentti Berg kirkkoherra, Lauritsalan srk Hannu Haikonen vt kirkkoherra, Sammonlahden srk Irmeli Hakkarainen talousjohtaja Tiina Ojala henkilöstöpäällikkö Marinella Ruutu tiedottaja Kaisa-Liisa Pehkonen-Suoranta yhteisten työmuotojen edustaja Teijo Kankkunen kiinteistöpäälikkö kutsuttuna, poistui klo jälkeen Helena Turtiainen pöytäkirjanpitäjä Poissa Antti Erämo Kari Pettinen Osmo Kontinen kirkkoherra, Joutsenon srk Mika Lehtola kirkkoherra, Lappeen srk Käsititeltävät asiat: 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KJ 9:1 "Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa istä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Sivu 2

3 Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle." n ohjesääntö 6 "Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava ille neljä päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä esityslista. Kiireellinen asia voidaan ottaa käsiteltäväksi momentissa olevista määräyksistä huolimatta, milloin kirkkoneuvosto niin päättää." KL 7:4 mom. 1 "Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet on saapuvilla." KJ 9:2 "Jos kirkkoneuvoston haluaa saattaa jonkin asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin." Pj: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja avasi kokouksen sekä totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastus n ohjesääntö 8 mom. 2 "Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan." Tarkastusvuorossa ovat Elina Heiro ja Martta Hirvikallio. Pj: YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elina Heiro ja Martta Hirvikallio. 3 Työjärjestyksen hyväksyminen Pj: Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. Sivu 3

4 Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi lisäyksellä 20 Anomus osatyökyvyttömuuseläkkeestä ja 21 VPK:n vuokrasopimuksen irtisanominen, joka käsitellään ensimmäisenä asiapykälänä. 4 Vuosilomat Vuosiloman antamisesta antaa ohjeistuksia: KirVESTES 106 /1 mom. ja 2 mom. sekä 4 mom. KirVESTES 107 /1 mom. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 3/ , että se käsittelee jatkossa vain johtavien viranhaltijoiden vuosilomat (talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, tekninen isännöitsijä, ylipuutarhuri). Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan / 130, että lomakauden ulkopuolelle siirtyvistä lomista (talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, kiinteistöpäällikkö, ylipuutarhuri) päättää YKN myöhemmin. Kiinteistöpäällikkö Teijo Kankkunen pv pv Ylipuutarhuri Jukka Nikunen pv Talousjohtaja Irmeli Hakkarainen , , pv pv Henkilöstöpäällikkö Tiina Ojala pv Pj: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuosilomat lomaanomuksen mukaisesti. YKN / 4 Sivu 4

5 5 Anomus määräalan vuokrasopimuksen uusimiseksi Unto Äijö anoo vuokra-sopimuksen uusimista viideksi vuodeksi. Anomus koskee Ruohosaaressa olevaa määräalaa (noin m²) rakennuksineen vapaa-ajanvietto paikaksi. Anomus liitteenä. Lappeenrannan seurakuntayhtymä on vuokrannut Unto Äijölle maaalueen (noin m²) rakennuksineen ja vuosivuokra on ollut 300,-/v (ykn / 266). Yhteinen kirkkoneuvosto päättää jatkaa vuokrasopimusta Unto Äijön kanssa ajalle , vuosivuokra on 330 euroa, muutoin entisin ehdoin. YKN / 5 6 Anomus määräalan vuokrasopimuksen uusimiseksi Maire Eiskonen anoo vuokra-sopimuksen uusimista viideksi vuodeksi. Anomus koskee Ruohosaaressa olevaa määräalaa (noin m²) rakennuksineen vapaa-ajanvietto paikaksi. Anomus liitteenä. Lappeenrannan seurakuntayhtymä on vuokrannut Maire Eiskoselle maa-alueen (noin m²) rakennuksineen ja vuosivuokra on ollut 285,-/v (ykn / 300). Yhteinen kirkkoneuvosto päättää jatkaa vuokrasopimusta Maire Eiskosen kanssa ajalle , vuosivuokra on 330 euroa, muutoin entisin ehdoin. YKN / 6 Sivu 5

6 7 Kasukkalan kylässä sijaitsevan määräalan myynti KL 14 luku, 4, 1 mom., "Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi." KL 9 luku, 3 :ssä todetaan kiinteän omaisuuden luovuttamisesta "Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston istä sitä kannattaa..." Jorma ja Riitta Susi ovat tehneet tarjouksen Kasukkalan kylässä sijaitsevan määräalan ostamiseksi rakennuksineen. Alueella sijaitsee mökki ja rantasauna Liitteenä kartta. Ostotarjous on tehty noin 1,6 ha määräalasta ja koskee tilaa Mäkelä , jonka seurakuntayhtymä omistaa. Kohde on ollut ns. hiljaisessa myynnissä. Kohde sisältyy yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymään kiinteistöstrategian / 33 myytäviin kohteisiin. Kohteesta on arviokirja SKV Kiinteistönvälitys Oy:ltä, liite. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Kasukkalan kylässä sijaitsevasta Mäkelä tilasta, , myydään noin 1,6 ha määräala Riitta ja Jorma Sudelle hintaan euroa, liitteenä kartta. YKN / 7 Keskustelun jälkeen Marja Hovi esitti Matti Matikaisen kannattamana asian siirtämistä jatkovalmisteluun, siten että kylän uimaranta n. 40 aaria irrotetaan myytävästä kohteesta. Asiasta äänestettiin niin, että talousjohtajan pohjaehdotus jaa sai yhden äänen ja Marja Hovin muutosesitys ei jatkovalmisteluun siirtämisestä sai 11 ääntä. Liite Kasukkalan kylässä sijaitsevan määräalan myynti siirrettiin jatkovalmisteluun. Talousjohtaja Irmeli Hakkarainen jätti asiasta eriävän mielipiteen. Liite Sivu 6

7 8 Raportti tilikauden aikaisesta tarkastuksesta Tilintarkastajat ovat antaneet raportin tilikauden aikaisesta tilintarkastuksesta. Liite. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee liitteenä olevan raportin tilikauden aikaisesta tarkastuksesta ja merkitsee sen tiedoksi ja hyväksytyksi. YKN / 8 Hyväksyttiin esityksen mukaisesti ja YKN merkitsi asian tiedoksi. 9 Sijoitusraportti Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt ohjeet Lappeenrannan seurakuntayhtymän sijoitusten hoitamisesta kokouksessaan / 141. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että sille raportoidaan sijoituksista vähintään kaksi kertaa vuodessa. Liitteenä sijoitusraportti per Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee sijoitusraportin ja hyväksyy sen liitteen mukaisesti. YKN / 9 10 Sijoitussuunnitelma Taloussääntö 13 ; rahavarojen sijoittaminen "Yhteinen kirkkoneuvosto antaa ohjeet seurakuntayhtymän sijoitustoiminnasta. Yhteinen kirkkoneuvosto voi siirtää ohjesäännöllä tai erillispäätöksellä sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaa talousjohtajalle. Tämän viranhaltijan tulee tehdä kirjallinen päätös sijoituksista ja ilmoittaa tehdyistä päätöksistä yhteiselle kirkkoneuvostolle päätetyllä tavalla. Kirkkohallitus on yleiskirjeellään 14/2009 ohjeistanut seurakuntia sijoittamisessa ja sijoitussuunnitelman laadinnassa. Sivu 7

8 Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan antanut ohjeistuksen seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston varojen tallettamisesta ja sijoittamisesta. Liite. Rahoitusmarkkinoiden tilanteesta johtuen talletusten korot ovat olleet jo jonkin aikaa erittäin alhaalla. Tämä heijastuu kaikkeen sijoitustoimintaan siten, että tuottoa haetaan osakemarkkinoilta suorina sijoituksina tai rahastojen avulla. Seurakuntayhtymän sijoitusohjetta tulisikin tarkentaa muiden sijoitusten osalta, jotta ei jouduttaisi liikaa käyttämään pankkitalletuksia, koska niiden korkotuotto jää erittäin matalaksi. Sijoitusten riskiä tosin joudutaan tällöin myös lisäämään. Seurakuntayhtymällä on erittäin vähän osakesijoituksia suhteessa hyväksyttyyn määrään ja siksi nykyinen ohje rajoittaa muiden sijoitusten määrän lisäämistä. Esityksenä onkin, että mikäli osakesijoitusten osuus jää matalammaksi kuin on hyväksytty, niin alitus voitaisiin käyttää muihin sijoituksiin ja näin lisätä muiden sijoitusten osuutta, mutta kuitenkin enintään osakesijoitusten ja muiden sijoitusten yhteismäärään saakka. Omaisuusluokat ovat korko-, osake- ja muut sijoitukset ja tavoitteiden mukaan salkut voivat jakautua sijoitusajan perusteella kassanhallintasalkkuun, investointisalkkuun ja pitkäaikaiseen salkkuun. Muihin sijoituksiin luetaan mm. kiinteistösijoitukset, pääomasijoitukset, vaihtovelkakirjalainasijoitukset, sijoitukset hyödykemarkkinoille, absoluuttisen tuottotavoitteen rahastoja. Korkosijoituksiin luetaan mm. lyhyen ja pitkänkoron rahastot, valtion ja kuntien obligaatiot sekä erilliset pankkitalletukset tuottotileinä tai määräaikaisina talletuksina. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Lappeenrannan seurakuntayhtymän sijoitussalkku muodostuu siten, että korkosijoituksia voi olla sata prosenttia tai osakesijoituksia tästä sadasta prosentista enintään 20 % vaihteluvälillä +/- 10 % ja muita sijoituksia enintään 30 % vaihteluvälillä +/- 10 %, kuitenkin niin, että muiden sijoitusten ja osakesijoitusten yhteenlaskettu määrä voi olla enintään 50% vaihteluvälillä +/- 10%. Hautainhoitorahaston sijoitussalkku muodostuu siten, että korkosijoituksia voi olla sata prosenttia tai osakesijoituksia tästä sadasta prosentista enintään 40 % vaihteluvälillä +/- 10 % ja muita sijoituksia on Sivu 8

9 enintään 40 % vaihteluvälillä +/- 10 %, kuitenkin niin, että muiden sijoitusten ja osakesijoitusten yhteenlaskettu määrä voi olla enintään 80% vaihteluvälillä +/- 10%. Talousjohtajalle annetaan valtuudet sijoittaa tehdyn linjauksen mukaisesti seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston varoja. Talousjohtajan tekemät yksittäiset sijoituspäätökset tuodaan tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle päätöspöytäkirjoina. Sijoituksista raportoidaan yhteiselle kirkkoneuvostolle vähintään kaksi kertaa vuodessa. YKN / Rahavarojen tarkastaminen Taloussäännön 8 :n ja ykn / 92 mukaan talousjohtajan on tarkastettava käteiskassa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tarkastuksesta tulee laatia kirjallinen muistio, joka annetaan yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi. Liitteenä muistio tarkastuksesta per Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi muistion taloustoimiston käteiskassan tarkastuksesta per YKN / Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö Kirkkohallitus on yleiskirjeellään nro11/2013 ohjeistanut seurakuntia/seurakuntayhtymiä tekemään muutoksia kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöön. Kirkkolain muutos (1008/2012), joka koskee virkamiesoikeudellisia säännöksiä, tuli voimaan Lain voimaantulosäännöksen mukaan työnantajan virkasääntöä voidaan noudattaa enintään vuoden ajan lain voimaantulosta eli enintään asti, jollei virkasään- Sivu 9

10 nön määräys koske lailla säädettävää asiaa tai jollei se ole ristiriidassa kirkkolain kanssa. Kirkkohallituksen ja Kirkon Sopimusvaltuuskunnan hyväksymä malli-virkasäännön 11 :n 2 momentissa määrätään viran täyttävästä viranomaisesta. Sen mukaan, jos viranomaisesta ei ole määräystä ohje- tai johtosäännössä tai jos kirkkovaltuusto ei ole virkaa perustaessaan pidättänyt viran täyttämistä itselleen, viranhaltijan ottaa yhteinen kirkkoneuvosto. Ilman kyseistä delegointisäännöstä päätösvalta asiassa kuuluu yhteiselle kirkkovaltuustolle. Jos päätösvalta viranhaltijan ja työntekijän ottamiseen halutaan jatkossakin delegoida vastaavalla tavalla seurakuntayhtymissä yhteisen kirkkoneuvoston tehtäväksi, on asiasta syytä ottaa määräys yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöön. Ohjesäännön muutos on tehtävä mennessä ja alistettava kirkkolain 24 luvun 1 :n 2 momentin mukaisesti tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ohjesäännön muutoksen yhteydessä voidaan samalla tehdä päätös virkasäännön kumoamisesta, jollei sen voimassaolo koko siirtymäkauden ajan ole jostain muusta syystä tarpeen. Liitteenä yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön. Ohjesääntö alistetaan Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistama Lappeenrannan seurakuntayhtymän virkasääntö kumotaan. YKN / 12 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön. Ohjesääntö alistetaan Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Sivu 10

11 Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistama Lappeenrannan seurakuntayhtymän virkasääntö kumotaan. 13 Testamenttilahjoitus Lappeenrannan seurakunnalle Lappeenrannan seurakunta on saanut testamenttilahjoitus Mirjam Laiholta. Asianajotoimisto Heikki Oikkonen Oy hoitaa asiaa ja laatii perukirjan. Testamenttilahjoitus on kohdistettu Lappeenrannan seurakunnalle käytettäväksi seurakunnan harkitsemalla tavalla. Lahjoituksen suuruus oli per yhteensä ,43 euroa. Tililtä on perimättä maksamattomia hautaus- yms. kuluja, joten lopullinen summa määräytyy pesän kulujen tultua maksetuiksi. Liitteenä kopio testamentista. Taloussääntö 19 Kolehtien ja muiden keräysten sekä lahjoitus- ja testamenttivarojen kirjanpito hoidetaan osana seurakuntayhtymän kirjanpitoa. Yhteisen kirkkoneuvoston on valvottava, että lahjoittajien ja testamentin tekijöiden määräyksiä noudatetaan ja että rahankeräyksistä saadut tulot käytetään ilmoitettuun tarkoitukseen. Lappeenrannan seurakuntaneuvosto on / 8 kokouksessaan päättänyt ottaa vastaan testamentin sekä laatia varojen käyttösuunnitelman seurakuntatoiminnan hyväksi. Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi testamenttilahjoituksen Lappeenrannan seurakunnan käytettäväksi seurakunnan harkitsemalla tavalla. Lappeenrannan seurakuntaneuvosto laatii testamentin käyttösuunnitelman ja toimittaa se taloustoimistoon. YKN / Pankkitilin lakkauttaminen Taloussääntö 8 Pankkitilien avaamisesta, lopettamisesta ja käyttövaltuuksista päättää yhteinen kirkkoneuvosto. Sivu 11

12 Lappeenrannan seurakunnan saama testamenttilahjoitus (Mirjam Laiho) käsittää pankkitilin Nordeassa. Vuoden 2014 alusta seurakuntayhtymässä siirrettiin testamenttilahjoitukset yhtymän pääkirjanpitoon, jolloin erillisiä käyttelytilejä ei enää tarvita. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää lakkauttaa tarpeettomana pankkitilin - Nordea ja siirtää varat tilille YKN / Peltoalan vuokrasopimuksen jatkaminen Ville Laapio esittää peltoalan vuokrasopimuksen jatkoa Lappeenrannan seurakuntayhtymän omistamalta Koivikko-tilalta 1:11. Peltoala on noin 1,04 ha ja vuokra-ajaksi esitetään viisi vuotta eli voimassa olevan sopimuksen ehdoilla. Liite Ville Laapion/talousjohtajan kanssa käydyn puhelinkeskustelun pohjalta on tehty korjausesitys. Aikaisemmin vuokrattu ala on ollut 1,2 ha ja tarkistusmittaus on 1,04 ha. Lisäksi vuokra-aikaa on sovittu lyhennettäväksi, jotta ei tarvitse liittää indeksiehtoa vuokraan. Ville Laapio totesi mm., että pellolle ei johda kunnon tietä ja kaikkiaan ala on pieni ja yksittäinen metsän keskellä. Tästä johtuen hän esittää vuokraan alennusta (aiemmin 225 eur/ha). Yhteinen kirkkoneuvosto päättää vuokrata Ville Laapiolle 1,04 ha peltoalan ajaksi liitteenä olevan sopimuksen mukaisesti. Vuokra on 120 euroa/vuosi. YKN / Laskujen ja muiden tositteiden hyväksymisoikeudet Taloussäännön 12 "Yhteinen kirkkoneuvosto antaa ohjeen laskujen hyväksymisessä noudatettavasta menettelystä. Menettely on järjestettävä niin että siihen osallistuu vähintään kaksi henkilöä. Sivu 12

13 Yhteinen kirkkoneuvosto määrittelee, ketkä tarkastavat ja hyväksyvät kunkin tehtäväalueen meno- ja tulotositteet. Myös myyntilaskutustiedot on hyväksyttävä ennen niiden kirjaamista. Ostolaskuihin ja muihin tositteisiin tai niiden liitteisiin merkitään tiedot tavaran tai palvelun vastaanotosta, asiatarkastuksesta ja hyväksymisestä. Menettelyllä varmistutaan siitä, että tositteen tarkoittama tavara tai palvelu on saatu, lasku on asiallisesti ja numerollisesti oikea, maksu perustuu asianmukaiseen päätökseen ja se on annettujen määräysten mukainen sekä maksamiseen tarvittava määräraha on käytettävissä ja käytettävää määrärahaa ei ylitetä. Liitteenä tositteiden hyväksymisoikeusluettelo alkaen. Luetteloon tulevat muutokset tulee toimittaa pääkirjanpitäjälle välittömästi henkilön vaihtuessa. Hyväksymisluettelo tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston vahvistettavaksi vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa laskujen ja muiden tositteiden hyväksymisoikeudet liitteen mukaisina alkaen. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että henkilömuutokset tulee ilmoittaa pääkirjanpitäjälle välittömästi vaihdoksen tapahduttua. Hyväksymisluettelo tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston vahvistettavaksi vähintään kaksi kertaa vuodessa. YKN / Hannu Poutasen ilmoitus eläkkeelle siirtymisestä Lappeenrannan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja, rovasti Hannu Poutanen ilmoittaa siirtyvänsä eläkkeelle alkaen (liite). Pj: YKN merkitsee Hannu Poutasen eläkkeelle siirtymisen tiedoksi. YKN / 17 YKN merkitsi Hannu Poutasen eläkkeelle siirtymisen tiedoksi. Sivu 13

14 18 Sakari Kiiskisen virkamatkaanomus Oppilaitospastori Sakari Kiiskinen anoo lupaa osallistua Euroopan yliopistopappien konferenssiin Arianossa Keski- Italiassa. Lento-, täysihoito- ja muut matkakustannukset ovat euroa sekä lisäksi päivärahat (liite). Pj: YKN myöntää Sakari Kiiskiselle luvan osallistua yliopistopappien kesäkuun konferenssiin Italiassa. Matka on työaikaa. Kaikki matkan kustannukset kohdistuvat oppilaitostyön budjettiin. YKN / Pirkko Variksen sivutoimilupa-anomus Perheneuvoja Pirkko Varis pyytää lupaa toimia Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan teologisen osaston opiskelijoitten työharhoitteluohjaajana Lappeenrannan seurakuntayhtymässä yhteensä 19 tuntia. Liite Pj: Sivutoimiluvasta päättää työnantaja (KL 6 : 30). YKN myöntää perheneuvoja Pirkko Varikselle sivutoimiluvan työharjoitteluohjaajana toimimista varten yhteensä 19 tuntia edellyttäen, että sivutoimi ei häiritse viran hoitoa. YKN / Anomus osatyökyvyttömyyseläkkeestä Sisältää Julkisuuslain /621 6:24, 32 mukaisesti arkaluontoista tai salassa pidettävää tietoa 21 VPK:n vuokrasopimuksen irtisanominen Vainikkalan seurakuntatalossa on VPK jäämässä kiinteistön ainoaksi vuokralaiseksi. Kiinteistön ylläpidon näkökulmasta on seurakuntayh- Sivu 14

15 tymän kannalta tarkoituksetonta lämmittää yms. koko kiinteistöä sen vähäisen käytön vuoksi. Irtisanomisaika on 6 kk, joten asioiden uudelleen järjestämiseen on riittävästi aikaa. Lappeenrannan kaupungin kiinteistötoimen kanssa on asiasta käyty useita keskusteluja. Kaupunki neuvottelee VR:n kanssa pelastustoimen järjestämisestä ja sijoittumisesta. Kiinteistöasiain johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti esittää VPK:n vuokrasopimuksen irtisanomista siten, että sopimus päättyy Kiinteistöpäällikkö Teijo Kankkunen esittelee asiaa kokouksessa. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää irtisanoa Vainikkalan VPK:n vuokrasopimuksen päättymään YKN / Muut mahdolliset asiat Muita asioita ei ollut. 23 Saapuneet pöytäkirjat 1. Lauritsalan seurakuntaneuvosto Oppilaitostyöryhmä, muistio 4/ Lappeenrannan seurakuntaneuvosto 24 Saapuneet kirjeet 1. Kirkkohallitus, yleiskirje A21/2013, seurakuntien maksut kirkon keskusrahastolle 2. Kirkkohallitus, yleiskirje A22/2013, kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen muutokset koskien kirkkoherran vaalitapaa, vailla kotikuntaa olevan ulkomaalaisen yyttä kirkossa sekä aloiteoikeutta hiippakuntavaltuustoon 3. Kirkkohallitus, yleiskirje A23/2013, langattomien mikrofonien käyttöön muutoksia vuoden vaihteessa 4. Kirkkohallitus, vuoden 2014 kirkkokolehtien tilitysohje 5. Kirkkohallitus, yleiskirje 24/2013, kirkkolain muutokset koskien kirkollisen rakennuksen suojelua 6. Kirkkohallitus, yleiskirje 25/2013, seurakunnan valmiussuun- Sivu 15

16 nitelman laatimisohje Kirkon työmarkkinalaitos, yleiskirje A1/2014, matkakustannusten korvausmäärät lukien 8. Lappeenrannan kaupunki , Luukkaantorin kulman asemakaavan ja tonttijaon muutos 33 Lauritsala, kortteli 98, tontit 15 ja 16 sekä puisto ja katualue. 9. Kirkon työmarkkinalaitos, yleiskirje A2/2014 luottamusmieskurssit 25 Tiedoksi 1. Verotulot , tulosseuranta srky Liite 2. Raja-Karjalan Suunnistajat , Tuppilan suunnistuskartan uudistaminen 3. Kirkkohallitus , ennakkoilmoitus lausuntopyynnöstä 4. Johtavan sairaalasielunhoitajan päätös 1/2014, vuosiloma 5. Talousjohtajan päätöspöytäkirja 1/2014, vapautus hautausmaksusta, 2/2014 lomakauden ulkopuoliset vuosilomat, 3/2014 määräaikainen työntekijä 6. n puheenjohtajan päätösluettelomerkintä lapsityönjohtaja pastori Kaisa-Liisa Pehkonen-Suorannan osittaisesta (20 %) hoitovapaasta ajalle (liite) 7. Kirkkoherra Osmo Kontisen päätöspöytäkirja 2/2014 johtavan sairaalasielunhoitajan vuosiloma. 8. Lpr: srky YKV:n päätöksestä Joutsenon kirkon urkujen hankinta on jätetty valitus Markkinaoikeuteen, valittaja Urkurakentamo Martti Porthan. 26 Muutoksen haku ja kokouksen päättäminen Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset Lappeenrannassa 3 / Juha Tiihonen puheenjohtaja Helena Turtiainen sihteeri / pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastaminen Sivu 16

17 Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan 1 / 2014 ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. Lappeenrannassa / 2014 Elina Heiro Martta Hirvikallio Pöytäkirjan nähtävänä olo Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa 6/ /2.2014, minkä todistan Lappeenrannassa / 2014 Irmeli Hakkarainen talousjohtaja Sivu 17

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika 25.1.2012 klo 17.00 18.14 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Asialista Aika Keskiviikko 6.11.2013 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2015. Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2015. Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntasali,

Lisätiedot

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 186 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 040 3126 202, FAX 05 477 2651 Aika 3.11.2009 klo 17.00 - (kahvit klo 16.45 alkaen) Paikka Lappeen seurakuntasalin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO. Asialista 4-2014. Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO. Asialista 4-2014. Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00 Asialista Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Ravintola Lappeenrannan Kasino, Ainonkatu

Lisätiedot

Lepolan hautausmaan huoltorakennus os.lepolankatu 11 A

Lepolan hautausmaan huoltorakennus os.lepolankatu 11 A LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126280 Aika 19.8.2008 klo 17.15 (kahvit klo 17.00 alkaen) HUOM! Yhteinen kirkkoneuvosto tekee hautausmaakatselmuksen

Lisätiedot

Piiluvan leirikeskus, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta

Piiluvan leirikeskus, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 040 3126 202, FAX 05 477 2651 AIKA 14.3.2012 klo 18.00 PAIKKA Piiluvan leirikeskus, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta

Lisätiedot

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA 15.12.2009 klo 18.00 - (jouluateria klo 17.00 alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014 AIKA Keskiviikko 22.10.2014 klo 9 11.40 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Kirkkoneuvosto 11.12.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Kirkkoneuvosto 11.12.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.50 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Mällinen Tiina-Mari, vs. kirkkoherra x Hämäläinen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (21) A S I A L U E T T E L O: 69 Kokouksen avaus 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 71 Pöytäkirjan tarkastus 72 Ääntenlaskijat 73 Työjärjestys 74 II seurakuntapastorin

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Järvenpään seurakunnan TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 29. päivänä toukokuuta 2012. I Yleisiä määräyksiä 1 Taloussäännön soveltaminen Kirkkolain, kirkkojärjestyksen,

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kirkkoneuvosto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kirkkoneuvosto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kokoustiedot Kokousaika maanantai 26.1.2015 klo 18:00 19:30 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät Muut Varsinaiset

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 KOKOUSAIKA: keskiviikko 9.4.2014 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA: LÄSNÄ: srk koti Alarotu Kreetta Alatalo Juho Harhala Tauno Hyttinen Ilkka Hyttinen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ. I Yleisiä säännöksiä

TALOUSSÄÄNTÖ. I Yleisiä säännöksiä Keminmaan seurakunnan TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä syyskuuta 2004 I Yleisiä säännöksiä 1 Taloussäännön soveltaminen Seurakunnan talousarvion laatimisessa ja täytäntöönpanossa,

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/14 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/14 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/14 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika maanantai 10. pvä maaliskuuta 2014 klo 18:00 19:35 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23)

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli 1 KOKOUSAIKA 14.5.2014 kello 18.00 Kahvitarjoilu kello 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Alasali, Sontulantie 1, Akaa OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokouksen päätöksiä 8/2009 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 12.11.2009 ASIALISTA 8 / 2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokouksen päätöksiä 8/2009 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 12.11.2009 ASIALISTA 8 / 2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokouksen päätöksiä 8/2009 1 ASIALISTA 8 / 2009 Sivu 181 Kokouksen avaus 3 182 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 183 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika lauantai 25.4.2015 klo 12.00 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 23 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAI Keskiviikko klo 16.00 17.55 KOKOUSPAIK Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj poissa Ilonen Hannu jäsen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 2/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 26.2.2014

KIRKKONEUVOSTO 2/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 26.2.2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 2/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 26.2.2014 sivu 12. Viranhaltijoiden palkanmaksupäivä... 2 13. Kemin seurakunnan asunto-osakkeiden vuokrasopimukset...

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013. Pääkirkon seurakuntasali

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013. Pääkirkon seurakuntasali Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 3.1.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 2.1.2013 klo 17.30 18.20 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Pääkirkon seurakuntasali Alanen Heikki Aro Jorma Eskelinen Reino Hynninen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 10.5.2012 ASIALISTA 1/2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 10.5.2012 ASIALISTA 1/2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) ASIALISTA 1/2012 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 4 Kokouksen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) 5.9.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) 5.9.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) KOKOUSAIKA Tiistai klo 18.00 20.35 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Erkki Kilpinen, vpj. Maija Riikonen Martti Hara Leena

Lisätiedot