Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta 39 08.10.2014 Tekninen lautakunta 51 26.11.2014 Tekninen lautakunta 55 15.12.2014"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta JUVAKODIN SUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN SEKÄ URAKKAKILPAILUN SUORITTAMINEN LAADITTUJEN SUUNNITELMIEN POHJALTA 328/10.06/2013 TEKLTK 39 (Asian valmistelija tekninen johtaja Kaj Pirinen, puh ) Juvakodin kosteusvauriokorjausten suunnitelmat ovat valmistuneet. Suunnitelmia laadittaessa on ollut lähtökohtana, että rakennus saadaan toteutettavilla korjauksilla, muutoksilla ja toimenpiteillä nyt kerralla kuntoon. Rakennus sijaitsee Juvan keskustaalueella, osoitteessa Sairaalatie 6, Juva. Hanke on asemakaavan mukainen. Suunnitelmia ja rakennusselostusta sekä urakkakilpailutusasiakirjoja laadittaessa on lähdetty siitä, että rakennuksen paloluokka on P2, puhtausluokka P1 ja sisäilmastoluokka S2. Juvakodin kosteusvauriokorjaus ja muutostyösuunnitelmat käsittävät kaikkia AE osia suunnitelmien osoittamassa laajuudessa. Korjaustyöt eivät koske viereistä siipirakennusta F eikä siihen johtavaa yhdyskäytävää muutoin kuin ehkä käytävän ja kunnostettavan rakennuksen liitoskohdalta. Rakennus on valmistunut 1991 ja siihen on tehty toiminnallispohjainen muutos, jonka loppuvaiheessa havaittiin kosteusvaurioita osassa rakennusta. Ulkoalueisiin kohdistuvat suunnitelmien mukaiset työt liittyvät lähinnä salaojien uusimiseen ja maanpinnan muotoilun tarkistamiseen ja niistä johtuviin töihin rakennuksen vierialueilla. Suunnitelmien laatimiseen ovat osallistuneet seuraavat yritykset ja yritysten asiantuntijat: Ark ja Raksuunnittelu: Ins.tsto Savolainen Oy Savoplan, Esko Räntilä arkkit. SAFA, Jaana Makkonen RI amk, Juha Kumpulainen RI, raksuunnitteluvastaava.

2 LVISAsuunnittelu: Schneider Electric Buildings Finland Oy, Jan Mattsson (pääsuunnittelijana), Pasi Kosonen (sähkösuunn.) Markus Koivusaari (LVIsuunn.) Sisäilmaasiantuntija: Sisäilmatalo Kärki Oy, rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen, tutkimusinsinööri Mikko Rautiainen. Lisäksi suunnitteluun ovat osallistuneet aktiivisesti Juvakodin henkilökunnan edustajat, käyttäjät sekä Juvakodin ohjausryhmän jäsenet ja asiantuntijajäsenet. Juvakodin kosteusvauriokorjausten toimenpiteet on kerrottu liitteenä olevassa rakennusselostuksessa. Suunnitelmat on laadittu siten, että mahdolliset lisätyöt ja tulkintaerimielisyydet valittavan urakoitsijan kanssa minimoidaan huomioiden mm. asennettavien materiaalien yhteensoveltuvuus. Muutos ja korjauskohteet ovat liitteenä olevissa suunnitelmissa. Kokoukseen saapuvat esittelemään suunnitelmia toimitusjohtaja Jukka Partanen JärviSaimaan Palvelut Oy:stä sekä arkkitehti Esko Räntilä Insinööritoimisto Savolainen Oy:stä. Liite nro 1: Rakennusselostus, otteet laadituista suunnitelmista A 4 koossa. Urakkakilpailutusasiakirjat ovat nähtävinä täydellisinä teknisen lautakunnan kokouksessa. Tekninen johtaja: Päätös: Juvan kunnan tekninen lautakunta päättää hyväksyä Juvakodin kosteusvauriokorjausten suunnitelmat sekä päättää valtuuttaa JärviSaimaan Palvelut Oy:n kilpailuttamaan Juvakodin kosteusvauriokorjauksen laadittujen asiakirjojen pohjalta. Tekninen lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti. TEKLTK 51 (Asian valmistelija tekninen johtaja Kaj Pirinen, puh ) Juvakodin urakkatarjouskilpailu on pidetty julkisesti nähtävillä HILMAn julkiset hankinnat wwwsivuilla. Tarjoukset oli jätettävä klo mennessä osoitteeseen: JärviSaimaan Palvelut Oy, Kauppatie 1, Sulkava.

3 Peruskorjattavan Juvakodin rakennuksien, AE osien kokonaiskerrosala on n m² ja sen tilavuus on m³. Rakennus on pääosin yksikerroksinen ja puurakenteinen sekä harja/ pulpettikattoinen. Keskiosa on osittain betonirunkoinen ja 2kerroksinen. Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset oli kuulutuksessa todettu seuraavasti: Yrityksen tulee olla merkitty kaupparekisteriin. Yrityksellä on oltava työkokemusta P1puhtausluokituksen mukaisten kohteiden toteutuksesta. Yrityksellä tulee olla kohteeseen nimetty vastaava mestari, jolla tulee olla työkokemusta P1puhtausluokituksen mukaisten kohteiden toteutuksesta. Yrityksellä ei saa olla maksamattomia lainsäädännön mukaisia veroja, sosiaaliturva eikä eläkemaksuja. Lisäksi todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan: Urakkatarjouksen mukana tarjoajan on toimitettava seuraavat tilaajavastuulain 1233/2006 mukaiset selvitykset: Selvitys rekisteröinnistä ennakkoperintälain (1118 / 1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501 / 1993) mukaiseen arvonlisävero velvollisen rekisteriin. Kaupparekisteriote. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskevat maksusopimukset on tehty, selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

4 Urakoitsijoiden on vaadittava vastaavat todistukset omilta aliurakoitsijoiltaan ja esitettävä ne pyydettäessä tilaajalle. Rakennuttajalla ja tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittuja tietoja ja selvityksiä. Todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Urakoitsijan on varauduttava toimittamaan uudet todistukset P1referenssiluettelot. Selvitys projektin vastuuhenkilöistä ja heidän työkokemuksestaan. Tarjousten avaamisen jälkeen suoritettiin määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi: tarjousten kelpoisuusehtojen ja tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen tarjoushintojen vertailu ja pisteytys Hankinnan valintaperuste: Valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellisuutta seuraavasti: Rakennusurakka (pääurakoitsija): Hinta 60 % (60 p) Urakoitsijan P1referenssit 20 % (20 p) Vastaavan työnjohtajan P1referenssit 20 % (20 p) Tarjoukseen on liitettävä luettelo P1referensseistä siten, että niissä ilmenee kohteiden kokonaiskerrosalat. Referenssipisteet lasketaan määrien suhteessa. Osa tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Tarjouksen pyytäjä pidättää itselleen oikeuden olla hyväksymättä mitään tarjousta tai kaikki tehdyt tarjoukset. Tarjoukset, jotka eivät täytä tarjouspyynnössä vaadittuja edellytyksiä tai on tehty muussa kuin tarjouspyynnön edellyttämässä muodossa, hylätään. Tarjous voi daan hylätä myös muilla asiallisilla perusteilla, joita ovat esimerkiksi seuraavat: 1. Tarjoushinta ja sen perusteet ovat epämääräiset.

5 2. 3. Tarjouksen mukana ei ole pyydettyjä liitteitä. Tarjouksen tekijä on laiminlyönyt verojen ja muiden yhteiskunnallisten maksuvelvoitteidensa suorittamisen. Määräajan jälkeen jätettyjä tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. Liikesalaisuudet pyydetään ilmoittamaan erillisellä liitteellä (hinta ei voi olla liikesalaisuus). Julkisuuslain nojalla tarjouksia pyytävälle viranomaiselle kuuluu päätöksen tekemi nen tarjouksen julkisuudesta ja liikesalaisuuksista. Tarjousvertailu esitetään tekniselle lautakunnalle kokouksessa. Liite nro 2: Juvakodin urakkatarjouspyyntöasiakirja. Liite nro 3: Urakkakilpailutuksen pisteytys sähkö, LVI ja automaatiourakoiden osalta. Liite nro 4: Päätös rakennusurakoiden tarjousten hylkäämisestä ja uudelleen kilpailuttamisesta. Tekninen johtaja: Päätös: Tekninen lautakunta päättää, että rakennusurakka kilpailutetaan uudelleen sekä vahvistaa tehdyn ilmoituksen rakennusurakoiden tarjousten hylkäämisestä. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä sähkö, LVI ja automaatiourakoitsijoiksi liitteenä olevan vertailun mukaisesti parhaat vertailupisteet saaneet urakoitsijat. Tekninen lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti. TEKLTK 55 (Asian valmistelija tekninen johtaja Kaj Pirinen, puh ) Teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti rakennusurakka kilpailutettiin uudelleen siten, että tarjoukset oli jätettävä klo mennessä osoitteeseen: JärviSaimaan Palvelut Oy, Kauppatie 1, Sulkava. Tarjoukset määräaikaan mennessä jättivät: Rakennusliike Avikainen Oy RakennusKontio Oy Karjalan Rakennus ja Maalaus Oy Rakennusliike Matti Nykänen Oy Lujatalo Oy Lemminkäinen Talo Oy

6 Suoritetun pisteytysvertailun perusteella tarjouksista kokonaistaloudellisin on RakennusKontio Oy:n euron (alv 0%) tarjous, joka on myös hinnaltaan edullisin. Tarjous on suunnittelun aikana laadittujen kustannusarvioiden mukainen, joten kunnan talousarvioon Juvakodin investointimäärärahaksi vuodelle 2015 varattua summaa ei tarvitse muuttaa. Liite nro 1: JärviSaimaan Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Jukka Partasen laatima tarjousten kokonaistaloudellisuuden vertailuperusteiden taulukko. Liite nro 2: Juvakodin kustannusarvio. Tekninen johtaja: Päätös: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Juvakodin rakennusurakoitsijaksi vertailun mukaisesti parhaat pisteet saaneen RakennusKontio Oy:n Mikkelistä hintaan euroa (alv 0%). Tekninen lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen. Tarjouksen perusteena ovat seuraavat asiakirjat: (www.valtimo.fi) Tarjouspyynnön asiakirjat:

Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen. Tarjouksen perusteena ovat seuraavat asiakirjat: (www.valtimo.fi) Tarjouspyynnön asiakirjat: Valtimon kunta Tekninen lautakunta Kunnantie 1 75700 Valtimo 02.05.2014 Hankintailmoitus HILMA- järjestelmässä URAKKATARJOUSPYYNTÖ Valtimon kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Hiekkalahti Ylä-Valtimo

Lisätiedot

Hämeenkyrön kunta/tekninen lautakunta Hollitie 7 39100 HÄMEENKYRÖ Maanrakennusmestari Antti Myllymaa, puh. 040-1331281

Hämeenkyrön kunta/tekninen lautakunta Hollitie 7 39100 HÄMEENKYRÖ Maanrakennusmestari Antti Myllymaa, puh. 040-1331281 Sivu 1 / 6 HÄMEENKYRÖN KUNTA/Tekninen lautakunta 16.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ ASEMAKAAVAKATUJEN, YKSITYISTEIDEN JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA 1.10.2015 30.4.2018 TARJOUSPYYNTÖ Tilaaja Hankinnan

Lisätiedot

Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi PL 9, 32201 LOIMAA 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141

Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi PL 9, 32201 LOIMAA 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 TARJOUSPYYNTÖ 21.10.2013 SIIVOUSPALVELUT Loimaan kaupungin tekninen ja ympäristöpalvelukeskus, ruoka- ja siivouspalvelut pyytää siivouspalvelutarjousta Loimaan kaupungin seuraavista kiinteistöistä osoitteessa

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ TOIMITILOJEN KORJAUS. JA KUNNOSSAPITOTYÖT, SÄHKÖTYÖT PUITESOPIMUS 2015-2016 putkitöiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY

KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY 1 Loviisan kaupunki Kiinteistö- ja paikkatietotoimisto KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne kiinteistöjen arviointipalveluista. Loviisan kaupunki käyttää

Lisätiedot

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411 Vastaanottaja: (1/5).... Urakkatarjouspyyntö Koulutien katusuunnitelma ja hiekkatekonurmi, Eurajoki Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään

Lisätiedot

~;ma!i"f ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi

~;ma!if ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi ~;ma!i"f ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi 1..111, H.:1 PL 9, 32201 LOIMAA 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 efunimi.sukunimi@loimaa.fi /yviillä tulevaisuudesta TARJOUSPYVNTÖ

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 32676 Päiväys 02.06.2015

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 32676 Päiväys 02.06.2015 1/11 TARJOUSPYYNTÖ 32676 Merikadun yläasteen laajennus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Maire Ylisirniö Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä:

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä: 1 Keuruun kaupunki 2.6.2015 Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista

Lisätiedot

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 32754 Päiväys 09.06.2015

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 32754 Päiväys 09.06.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32754 Tikkalan koulun laajennus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Maire Ylisirniö Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Peruspalvelulautakunta PL 25 21.08.2013. Sulkavan kunta. 58 701 Sulkava puh.(015) 527 5200

TARJOUSPYYNTÖ Peruspalvelulautakunta PL 25 21.08.2013. Sulkavan kunta. 58 701 Sulkava puh.(015) 527 5200 Sulkavan kunta TARJOUSPYYNTÖ Peruspalvelulautakunta PL 25 21.08.2013 58 701 Sulkava puh.(015) 527 5200 LIIKUNTA, KULTTUURI JA NUORISOTOIMINTOJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Hankinnan kuvaus Sulkavan kunta on kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMAN TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILUN JA LAAJENNUSALUEEN POHJA- RAKENTEEN URAKASTA

TARJOUSPYYNTÖ METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMAN TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILUN JA LAAJENNUSALUEEN POHJA- RAKENTEEN URAKASTA TARJOUSPYYNTÖ METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMAN TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILUN JA LAAJENNUSALUEEN POHJA- RAKENTEEN URAKASTA 1. Hankinnan kuvaus 2. Urakkasopimus Rakennuskohteena on Metsä-Tuomelan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT /SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT Hankinnan kohde ja kuvaus Dnro: KH 368/2014 Tällä tarjouspyynnöllä Siuntion kunta pyytää tarjousta oman henkilöstönsä kokonaisvaltaisesta työterveyshuollosta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

Siirrettävä päiväkoti, Kaustari Kaskitie 5 67600 KOKKOLA. Hankintailmoitus on jätetty julkaistavksi osoitteessa www.hankintailmoitukset.

Siirrettävä päiväkoti, Kaustari Kaskitie 5 67600 KOKKOLA. Hankintailmoitus on jätetty julkaistavksi osoitteessa www.hankintailmoitukset. KOKKOLAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTO 1 (8) KARLEBY STAD Projekti-insinööri Olli Lindell 22.3.2012 SIIRRETTÄVÄ PÄIVÄKOTIRAKENNUS TILAELEMENTEISTÄ Kokkolan kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 114/10.03.02/2015 Peltolan E-rakennus, 1. vaihe, konehuoneen rakentaminen 3. kerrokseen ja LVISA-työt, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö:

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 139/10.03.02/2015 Päiväys 01.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 139/10.03.02/2015 Päiväys 01.04.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 139/10.03.02/2015 KORJAUSILMOITUS: Metalli- ja autohallin vesikaton korjaus, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Esko Tahvanainen Suomi puh.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014 Helsingin kaupunki 1 (10) Tarjouspyyntö 3D-mallinnuksen ja visualisoinnin puitesopimuksesta 2015 (optiovuosi 2016) HEL 2014-014556 T 02 08 02 00 1. Sopimuksen alaiset työt 2. Hankinnan kohde 2.1 Palvelukuvaus

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä.

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. 07.05.2015 TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman raiteiden kunnostustyöt 2015 Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. Toimituksen sisältö Toimitus

Lisätiedot

HELAALAN SILLAN KORJAUS

HELAALAN SILLAN KORJAUS VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANAVALLA 11.2.2014. HELAALAN SILLAN KORJAUS 1. Tarjouspyynnön kohde Ylivieskan kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne "Helaalan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 12/14 1(5)

MÄNTSÄLÄN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 12/14 1(5) MÄNTSÄLÄN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 12/14 1(5) Tekniset palvelut Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ 21.5.2014 Tilaelementtitoimittajat EHNROOSIN KOULUN TILAPÄISET LISÄLUOKAT 1. Sijoituspaikka Ehnroosin koululla Mäntsälässä

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot