- Työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmä -

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- Työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmä -"

Transkriptio

1 NAANTALIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (10) - Työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmä - 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Naantalin kaupunki Riitta Luotio Käsityöläiskatu Naantali Suomi puh Tarjouksen lähettäminen: Tarjoukset on toimitettava viimeistään: keskiviikkona klo kirjallisesti. Merkitse kuoreen tai s-postikenttään: Tarjous/TVA Hankintayksikön luonne: Kunta Hankintayksikön esittely: Naantalin kaupungissa on noin 1240 työntekijää, joista vakinaisia lähes Henkilöstö jakautuu KVTES, OVTES, TS, LS ja tuntipalkkaisten sopimusaloille. Esim. KVTES nimikkeitä on noin 240 kpl. 2. Hankinnan kohde: Hankinnan nimi: Työn vaativuuden arviointijärjestelmä ja siihen liittyvä konsultointi Hankinnan kuvaus: Pyydämme tarjousta Naantalin kaupungin tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmästä ja siihen liittyvästä konsultoinnista. Järjestelmän tulee sisältää myös työsuorituksen arviointia varten sähköisen lomake- ja arviointiohjelman. Ensisijaisesti järjestelmä tulee tarjota asiakkaan käyttöön toimittajan hankkimalta ja teknisesti ylläpitämältä palvelinkoneelta SaaS-palveluna. Vaihtoehtoisesti voidaan esittää ohjelmiston asentamista asiakkaan palvelimelle. Tehtävien vaativuuden arviointi on viimeksi toteutettu vuonna 2003 kaupungin omana sisäisenä työnä. Tuolloin kehitettyä arviointijärjestelmää ei kuitenkaan ole ylläpidetty ja työ joudutaan käytännöllisesti katsoen aloittamaan alusta. Tämän vuoden aikana arvioidaan ainakin kaikki KVTES:n mukaiset

2 NAANTALIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) nimikkeet (noin 240 kpl). Järjestelmän tulee olla käytettävissä myös muilla sopimusaloilla (OVTES, TS, LS, TTes). Työn vaativuuden arvioinnin lisäksi järjestelmässä tulee olla valmiudet työsuorituksen arviointiin. Hankintaan sisältyy työn vaativuuden arviointiin sisältyvien esimieskoulutusten ja arviointiryhmien konsultointia. Tänä vuonna toteutettavalla prosessilla laaditaan tehtävänkuvaukset ja kaikkien tehtävien vaativuus tulee arvioiduksi KVTES soveltamisalueella. Prosessin tulee sisältää sähköisen työnkuvaus- ja arviointilomakkeen räätälöinnin Naantalin kaupungin tarpeisiin, arviointiryhmän, esimiesten ja henkilöstön tarvittavan koulutuksen, arviointijärjestelmän tasokuvauksineen, vaativuustekijöihin liittyvät mahdolliset painotukset sekä mahdollisuuden tarkastella tuloksia tilaajan määrittelemällä tavalla (esim. liitteittäin tai niiden muodostamina ryhminä). Tulokset on lisäksi pystyttävä raportoimaan järjestelmästä ulos halutuin ryhmittelyin muodossa, joka tukee tilaajan käytössä olevaa taulukkolaskentasovellusta (Microsoft Excel). Prosessin vaiheet ja aikataulu tarjoajan työsuunnitelman pohjaksi: Valmistava vaihe (toukokuu 2014) Prosessi räätälöinti Naantalin kaupungin tarpeisiin. (Kaupunki on jo valmistellut vaativuustekijöitä ja tehtävänkuvaus- ja arviointilomaketta; käytettävän lomakkeen loppuun kehittäminen tai esittämällä oma mallilomake, joka räätälöidään kaupungin tarpeisiin. Lomakkeen tulee olla muokattavissa myös muille sopimusaloille (OVTES, TS, LS, TTes). Arviointikriteerien määrittely, pisteytys, tehtävänkuvauslomakkeen päivitys) (esim. 1 konsulttipäivä) Toteutusvaihe (kesä-elokuu 2014) Esimiesten valmentaminen tehtävänkuvausten ja arvioinnin toteuttamiseen sekä henkilöstön informaatiotilaisuuksien järjestäminen työn alkaessa. (Esim. kaksi esimiesvalmennusta samana päivänä: aamu- ja iltapäivä, 1 konsulttipäivä) Arviointiryhmän työskentelyn tukeminen ja osaamisen kehittäminen kohti itsenäistä tehtävien vaativuuden arviointia. (esim. 1 konsulttipäivä) Arviointivaihe (syyskuu-joulukuu 2014) Arviointiryhmän perehdyttäminen ohjelman käyttöön ja arviointityöhön (samankaltaisiin tehtäviin ryhmiteltynä ja /tai yksitellen), Tulosten tarkastelu (tammi-helmikuu 2015): Painotuksista sopiminen, lähestymisnäkökulman valinta, tulosten tarkastelu palkka-aineiston analyysi ja palkkausjärjestelmän kehittämispäätelmät (1 konsulttipäivä).

3 NAANTALIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 3 (10) 3. Hankintalaji- ja menettely Hankintalaji: Ohjelmisto ja konsultointi Hankintamenettely: Rajoitettu menettely Osatarjoukset hyväksytään: Ei Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Käytetään kahden kuoren menettelyä Ei Ei Sähköistä huutokauppaa käytetään: Ei Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset: Katso kohta Kelpoisuus ja vähittäisvaatimukset Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä: Pisteytys kokonaishankinnan mukaan. 4. Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset Hankintayksikkö varaa oikeuden tarkistaa asiakirjat tarvittaessa myös tarjouskilpailun aikana. Pyydettäessä toimitettavat todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjousten viimeisestä jättöpäivästä laskettuna. Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kahdessa vaiheessa: - tarjoajien kelpoisuuden arviointi ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen - tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu Arviointi- ja valintaprosessin ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua palvelujen tuottamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet Edellytämme sekä tarjoajan että hänen mahdollisten alihankkijoidensa täyttävän tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet.

4 NAANTALIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 4 (10) Merkintä kaupparekisterissä Kyllä Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin tai vastaavaan rekisteriin ja tarjoaja on merkitty ennakonpidätysrekisteriin. Vakuutus- ja eläkemaksut suoritettu Kyllä Tarjoaja on maksanut lakisääteiset eläke- ja tapaturmamaksut Verot ja sos. maksut suoritettu Kyllä Tarjoaja on suorittanut veronsa ja sosiaaliturvamaksunsa Tarjouskilpailun voittajan on ennen sopimusneuvottelujen aloittamista esitettävä edellä oleviin kohtiin liittyvät todistukset. Tekniset edellytykset Tarjoajalla on soveltuva tai räätälöitävissä oleva palkkauksen arviointijärjestelmä. Pyydämme tarjoajaa lyhyesti kuvaamaan tarjouspyynnön mukaisessa työssä käytettävän arviointijärjestelmän. Arviointijärjestelmän kuvaus: Tulosten tarkastelu ja raportointi: Järjestelmän edellytykset kaupungin tietojärjestelmille: Tietojen varmistusprosessi: Laadittava kirjallisena Kuvattava pääpiirteissään Kuvattava Tiedon omistajuus: Edellytetään kerran vuodessa kantaa jossain vakiomuodossa, esim..csvmuotoisena. Tarjouksessa on ilmoitettava käyttöönoton ja ohjelmistojen tuki, tuen laajuus sekä saatavuusaika ja yhteydenottotapa Ohjelmistotuki: Varmuuskopioinnit: käytännöt ja hinta

5 NAANTALIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 5 (10) Tietotekniset vaatimukset (integroitavuus ym) Kokemus Edellytämme, että tarjoajalla on viimeisten kolmen vuoden ( ) ajalta kokemusta vähintään yhden kunnan/kaupungin KVTES:n alaisten tehtävien TVA -prosessista. Pyydämme tarjoajaa ilmoittamaan yrityksen referenssejä/referenssit KVTES sopimuksen alaisten tehtävien TVA prosessien toteuttamisesta toteuttamisvuosineen. Referenssit kunta-alalla: Kuvaus yrityksen erityisosaamisesta: Yrityksen toiminnan aloitusvuosi: kunnan nimi ja vuosi 5. Hankinnan kohteen kriteerit Tarjotun kokonaispalvelun tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen. Tarjous on jätettävä koko prosessista eli kaikista neljästä vaiheesta (Osatarjoukset eivät ole sallittuja). Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouksissa on esitettävä tarjouspyynnön mukaiseen vaiheistukseen pohjautuva tarkennettu työsuunnitelma ja konsulttityöpäivien lukumäärä vaiheittain. Yrityksellä käytössä olevasta laatu- ja laadunhallintajärjestelmästä voi lyhyesti kertoa tarjouksessa tai tarjouksen liitteessä. Lisenssi- ja käyttömaksujen suuruus /vuosi, ohjelmistopäivitysten kustannukset, ohjelmiston mahdolliset asennuskustannukset kaupungin omalle palvelimelle tai SaaS-palvelun hinta, varmuuskopioinnit, tietotekniset ratkaisuvaatimukset ilmoitettava häiriöttömän käytön varmistamiseksi. Ohjelmistokustannukset: Lisenssimaksut: Käyttömaksut/v Ohjelmistopäivitysten kustannukset :

6 NAANTALIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 6 (10) Ohjelmiston asennuskustannukset: Saas - palvelun hinta: Muut kustannukset: (Alv, matkakulut konsultoinneista, muut mahd. kustannukset) Muut kustannukset Tarjoukseen sisältymättömien töiden hinta: Lisätöiden hinta ja laatu ilmoitettava /h tai /pv Naantalin kaupunki pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Kaupunki pidättää itsellään oikeuden hankkia joko koko prosessi tai vain osan prosessin vaiheista. Valmistavan vaiheen hinnaksi katsotaan ko. vaiheen työsuunnitelman mukaisten päivien määrä kerrottuna päivähinnalla; Päivähinta saadaan jakamalla kokonaishinta työsuunnitelman mukaisilla koko prosessin päivien lukumäärällä. Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV): Hankinta ei ylitä hankintalain 15 :n kynnysarvoa Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia: Kyllä (Työsuorituksen arviointi) 6. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja sekä sen vaatimuksia, joista keskeisimmät ovat: Ohjelmiston veroton kiinteä kokonaishinta on ilmoitettu (alv 0 %) Vaiheittainen konsulttityöpäivien lukumäärä ja hinta/pv on ilmoitettu. Vaiheittainen työsuunnitelma on esitetty. Yrityksellä oleva soveltuva tai räätälöitävissä oleva arviointijärjestelmä lyhyesti kuvailtu tarjouksessa tai sen liitteenä.

7 NAANTALIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 7 (10) Tarjouksen kokonaistaloudellisuuden vertailu Kelpoisuusvaatimukset läpäisseiden tarjoajien tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset osallistuvat tarjousvertailuun. Tarjousvertailussa tarjoukset asetetaan paremmuusjärjestykseen kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisesti. Tarjouksista, jotka täyttävät tässä asiakirjassa esitetyt vaatimukset, valitaan voittajaksi kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, ottaen huomioon tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vertailuperusteet. Kokonaistaloudellinen edullisuus ratkeaa kolmella osiolla ja niiden painotuksilla: a) palvelun kokonaishinta 40 % b) työpäivien kokonaislukumäärä 20 % ja c) 40 % alla olevien muiden arviointikriteerien mukaisesti. Muiden arviointikriteerien painoarvo (40 %) koostuu seuraavista kriteereistä, joista kukin kattaa 1/4 ko. painoarvoista 1. Esitetty työsuunnitelma 2. Kuvailtu TVA -arviointijärjestelmä 3. Käytössä oleva laatu-/laadunhallintajärjestelmä 4. Vaatimukset täyttävien referenssien (kunta/vuoden ) vähimmäismäärän (yksi) ylittävä lukumäärä Vertailu: a) palvelun kokonaishinnat laitetaan hinnan perusteella laskevaan järjestykseen, jossa ensimmäinen eli kallein kokonaishinta saa pisteen 1, hieman halvempi 2 pistettä, jonkin verran halvempi 3 pistettä jne. b) tarjoukseen sisätyvien työpäivien kokonaismäärät laitetaan lukumäärän perusteella nousevaan järjestykseen, jossa ensimmäinen eli pienin lukumäärä saa pisteen 1, seuraavaksi hieman suurempi lukumäärä 2 pistettä, jonkin verran isompi 3 pistettä jne. c) muut arviointikriteerit: 1. arviointityön ohjausryhmä arvioi työsuunnitelmat ja laittaa ne paremmuusjärjestykseen. Heikoimmaksi arvioitu saa 1 pisteen, vähän paremmaksi arvioitu 2 pistettä, jonkin verran paremmaksi arvioitu 3 pistettä jne 2. arviointityön ohjausryhmä arvioi TVA arviointijärjestelmät ja laittaa ne paremmuusjärjestykseen. heikoimmaksi arvioitu saa 1 pisteen, hieman parempi 2 pistettä, jonkin verran paremmaksi arvioitu 3 pistettä jne.

8 NAANTALIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 8 (10) 3. arviointityön ohjausryhmä arvioi laatu- ja laadunhallintajärjestelmien kuvaukset ja laittaa ne paremmuusjärjestykseen. Mikäli yrityksellä ei ole tai se ei ole ilmoittautunut laatu- /tai laadunhallintajärjestelmää, ei vertailussa saa pistettä. Heikoimmaksi arvioitu järjestelmä saa 1 pisteen, vähän paremmaksi arvioitu 2 pistettä, jonkin verran paremmaksi arvioitu 3 pistettä jne. 4. Referenssien määrän perusteella saa pisteitä seuraavasti: 2-5 kuntaa/kuntayhtymää 1 piste, 6-10 kuntaa/kuntayhtymää 2 pistettä ja yli 10 kuntaa/kuntayhtymää 3 pistettä Tämän jälkeen kunkin tarjoajan saamat c)- osion pisteet lasketaan yhteen. Seuraavaksi a)-, b),- ja c)- osion pistemäärät muutetaan painopisteiksi (kukin osion pistemäärä ko. osion painolla) Kokonaistaloudellisesti edullisimpana tulee valituksi se tarjoaja, joka saa eniten painopisteitä. Painopisteiden mennessä tasan, valituksi tulee halvimman kokonaishinnan esittänyt tarjoaja. Kaupunki pidättää itselleen oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Kaupunki pidättää itsellään oikeuden hankkia joko koko prosessi tai vain osan prosessin vaiheista. Toimitusaika: Toimitusajasta sovitaan sopimuksen yhteydessä. (Työ on tavoitteena saattaa loppuun viimeistään tammi-helmikuussa 2015) 7. Hinta ja kaupalliset ehdot: Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (Hankintalaki 348/2007, 321/2010 ja 698/2011) sekä asetusta julkisista hankinnoista (hankinta-asetus 614/2007). Siltä osin, kun hankinnan ehtoja ei ole määritelty tässä tarjouspyynnössä tai sen liitteissä, noudatetaan voimassa olevia julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009 palvelut). Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta hankintamenettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajalle korvausta. Tarjouspyyntöasiakirjat on saatavilla vain suomen kielellä.

9 NAANTALIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 9 (10) Naantalin kaupunki varaa oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. 8. Laskutus ja maksuehto: Sähköinen verkkolasku vaaditaan: Naantalin kaupunki Keskusvirasto/ Henkilöstöpalvelut OVT Verkkolaskuoperaattori on CGI Suomi Oy, tunnus Laskussa on mainittava: TVA järjestelmä Maksuehto 14 vrk netto Viivästyskorko korkolain mukainen Y-tunnus Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen on oltava voimassa saakka (+ optio 1 v). 10. Päätöksenteon perusteet Päätöksenteko tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaan tarjouspyynnössä mainituilla tarkemmilla perusteilla. Katso tarkat hankinnan kohteen kriteerit kohdasta hankinnan kuvaus ja tarjouksen valintaperuste Hylkäämisperusteet Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois ehdokas tai tarjoaja, jota koskee hankintalain 53 :n tai 54 :n mukainen poissulkemisperuste. Sopimusmenettely Hankinnassa noudatettavat asiakirjat tärkeysjärjestyksessä: 1. sopimus 2. tarjouspyyntö liitteineen 3. julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2009, tavarat/palvelut 4. tarjous liitteineen Tarjousasiakirjojen julkisuus Annetut tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjouksen on välttämätöntä, siitä on tarjouksessa mainittava erillisellä liitteellä. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia.

10 NAANTALIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 10 (10) 11. Erimielisyyksien ratkaiseminen 12 Lisäkysymykset Sopimuksen erimielisyydet ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Lisätietokysymykset on lähetettävä 5 päivää ennen tarjouspyynnön tai osallistumispyynnön määräajan umpeutumista. Lisätietoja hankinnasta antaa jälkeen hallintojohtaja Riitta Luotio, puh Allekirjoittajat Riitta Luotio, hallintojohtaja

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-006078 Rakennusviraston arkiston ja arkistokalusteiden muutto 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Hallinto-osasto Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut 1/8 TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Lääkäripalvelut /Satakunnan, liikelaitos 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 447011222 Tarjoukset lähetettävä: Tarjous lähetettävä

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 09864 Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Tuula Suominen puh. +358 341415531 fax tuula.suominen@forssa.fi Osoite,

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Tarjouspyyntö PT23978 Päiväys 20.11.2014

Kirkkonummen kunta. Tarjouspyyntö PT23978 Päiväys 20.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ PT23978 Suun terveydenhuollon henkilöstön vuokraus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Esa Lindell Suomi puh. +358 504137461 fax esa.lindell@kirkkonummi.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA 1 KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA Hinta ja alennukset Toimitus Pyydämme tarjoustanne Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n (tilaajat) kirjastoihin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 25151 Varpaisjärven nuohouspiiri 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pohjois-Savon pelastuslaitos Volttikatu 1 A 70150 Kuopio Suomi puh. +358 447188100 paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI Porin kaupunki, Hankintapalvelut Pohjoispuisto 7, 28100 Pori TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan kohde Kirjojen hankinta Toimitus-/sopimusaika Hankinnassa käytettävä valintaperuste Hilma ilmoitukset Tarjouksen jättäminen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014 TARJOUSPYYNTÖ 7.5.2014 HENKILÖSTÖN VUOKRAVAATTEET JA PESULAPALVELUT Loimijoen Kuntapalvelut Oy pyytää tarjousta ateria- ja puhtauspalveluhenkilöstön vuokravaatteista, joihin sisältyy pesulapalvelut ja

Lisätiedot

SUOJAVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELU VUOSILLE 2014 2016 JA MAHDOLLINEN OPTIO AJALLE 2017-2018

SUOJAVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELU VUOSILLE 2014 2016 JA MAHDOLLINEN OPTIO AJALLE 2017-2018 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 24/2013 1 (8) KEMI-TORNION SEUDUN HANKINTAPALVELUT Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keminmaan kunta hyvinvointipalvelut SUOJAVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELU

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot