oikeusturva terveydenhuollon Messukeskus, Helsinki Suoraa puhetta: Mikä on hoidon ja 3. VUOSI asiakaspalvelun raja? YLI KOLLEGAASI!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "oikeusturva terveydenhuollon 9. 10.9.2014 Messukeskus, Helsinki Suoraa puhetta: Mikä on hoidon ja 3. VUOSI asiakaspalvelun raja? YLI KOLLEGAASI!"

Transkriptio

1 terveydenhuollon oikeusturva Messukeskus, Helsinki Suoraa puhetta: Mikä on hoidon ja 3. VUOSI 100 YLI KOLLEGAASI! asiakaspalvelun raja? 2014 teemat Oikeuksistaan yhä tietoisempi potilas: Kuluttaja, asiakas vai potilas? Lupaukset ja käytäntö tämän päivän todellisuus Alaikäisen potilaan asema Virheen sattuessa mikä on ammattihenkilön oikeusturva? Tietoturvallisuuden tie ja heikot lenkit! ÄÄNESSÄ ASIANTUNTIJAT: 2014 KIRSI-MARJA REMES, tietohallintopäällikkö, POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI LASSE LEHTONEN, OTT, hallintoylilääkäri, HUS & terveysoikeuden professori, HELSINGIN YLIOPISTO HENRIKA NYBONDAS-KANGAS, neuvottelupäällikkö, VT, KUNTATYÖNANTAJAT MERIKE HELANDER, lakimies, LAPSIASIAVALTUUTETUN TOIMISTO AHTI SAARENPÄÄ, oikeustieteen professori, LAPIN YLIOPISTO & johtaja, OIKEUSINFORMATIIKAN INSTITUUTTI Järjestäjänä: Mediayhteistyössä:

2 OIKEUKSISTAAN YHÄ TIETOISEMPI PO Ohjelma 1. päivä tiistai 9. syyskuuta 2014 Puheenjohtaja: Kirsi Liukkonen, lakimies, VT, Valvira 8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9:00 Tapahtuman avaus ja puheenjohtajan avauspuheenvuoro 9:10 VIRHEEN SATTUESSA MIKÄ ON AMMATTIHENKILÖN OIKEUSTURVA? Potilaiden hoitoon liittyvät virheet ja niistä johtuvat haitat Haittatapahtumien ja vahinkojen ilmoittaminen ja käsittely Virheen sattuessa mitkä ovat virheen tekijän oikeudet ja velvollisuudet? Organisaation näkökulma Hannele Pöyry, lakimies, VT, Suomen Lääkäriliitto 10:00 VALTAKUNNALLINEN LÄÄKITYSLISTA; POTILAAN AJANTASAINEN LÄÄKETIETO AMMATTILAISEN JA KANSALAISEN KÄYTETTÄVISSÄ Potilaan lääkitystietojen hallinta ja tiedon saanti Milloin lääkärin on tarkistettava potilaan lääkitystä muualtakin kuin potilaalta itseltään? Milloin tarkistetaan tiedot reseptikeskuksesta? Kenen velvollisuus on päivittää reseptikeskuksen tietoja? Päivi Mäkelä-Bengs, ylilääkäri, THL, Tieto-osasto 10:50 Kahvi 11:10 ALAIKÄISEN POTILAAN ASEMA: ALAIKÄISEN POTILAAN OIKEUSTURVAN ERITYISKYSYMYKSET Alaikäisen potilaan asemaan liittyvät oikeudet Alaikäisen laillisen edustajan oikeuden rajat: mihin edustaja voi antaa suostumuksen, mihin ei? Entä jos alaikäinen on kieltänyt tietojensa luovuttamisen? Voiko alaikäinen päättää hoidostaan? Lapsen edun arviointi hoitopäätöstä tehtäessä Merike Helander, lakimies, Lapsiasiavaltuutetun toimisto 13:00 LUPAUKSET JA KÄYTÄNTÖ TÄMÄN PÄIVÄN TODELLISUUS Potilaan oikeuksien toteutuminen Potilaiden itsemääräämisoikeus Oikeus hyvään kohteluun Hoitoon pääsy tietyn ajan sisällä Valinnanvapaus parantuiko potilaan hoito valinnanvapauden laajentumisen myötä? Lasse Lehtonen, OTT, hallintoylilääkäri, HUS & terveysoikeuden professori, Helsingin yliopisto 13:50 Kahvi 14:10 OMAISTEN JA EDUNVALVOJAN OIKEUDET MISSÄ KULKEE RAJAT? Ongelmatilanteet ja lisääntyneet vaatimukset Mitä laki sanoo omaisen ja edunvalvojan päätösvallasta? Omaisten oikeus tietoon? Omaisten asiantuntemus potilaasta: Missä tilanteissa omaisia on hyvä kuunnella? Sari Elomaa-Siren, lakimies, varatuomari, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö 15:00 ESIMIEHEN ASEMA JA TOIMINTAOIKEUDET Esimiehen työnjohto-oikeus ja sen rajat lain ja sopimusten mukaan Esimiehen oikeus muuttaa työntekijän tehtäviä Esimiehen oikeus ja velvollisuus puuttua työntekijän moitittavaan työkäyttäytymiseen Mikä vastuu esimiehillä on alaistensa tekemistä virheistä? Ulla-Riitta Parikka, asianajaja, varatuomari, Bénéfice 15:50 16:00 Puheenjohtajan yhteenveto ja ensimmäisen tapahtumapäivän päätös 12:00 Lounas

3 TILAS: Kuluttaja, asiakas vai potilas? Ohjelma 2. päivä keskiviikko 10. syyskuuta 2014 Puheenjohtaja: Maritta Korhonen, hankepäällikkö, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Tietohallinto 8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9:00 Tapahtuman avaus ja puheenjohtajan avauspuheenvuoro 9:10 TIETOTURVALLISUUDEN TIE JA HEIKOT LENKIT Mikä on tietojärjestelmien oikea ja sovittu käyttötarkoitus? Tietoturvan merkitys tiedon eheyden, luottamuksellisuuden ja käytettävyyden näkökulmasta Mitä tietoa voi lähettää erilaisilla sähköisillä järjestelmillä? Sähköposti, tekstiviesti, sähköinen asiointi. Mitä eroa näillä on? Onko meillä jo tarvittavat tietojärjestelmät asioiden hoitamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa? Kirsi-Marja Remes, tietohallintopäällikkö, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 10:00 TÄYDENNYSKOULUTUSVELVOITE AMMATTILAISEN OSAAMISEEN LIITTYVÄT VASTUUKYSYMYKSET Täydennyskoulutusvelvoite Terveydenhuollon henkilöstön osaamisen kehittämistä ohjaavat säännökset Mitkä ovat terveydenhuollon ammattihenkilön velvollisuudet ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan? Työnantajan velvollisuudet henkilöstön osaamisen kehittämisen ja täydennyskoulutuksen toteutumisessa Valtakunnalliset suositukset terveydenhuollon täydennyskoulutuksesta Henrika Nybondas-Kangas, neuvottelupäällikkö, VT, Kuntatyönantajat 10:50 Kahvi 11:10 POTILASTIETOJEN LUOVUTUS, TIETOSUOJAN VELVOITTEET JA POTILAAN TIEDOLLINEN ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS Potilastietojen luovuttamista ohjaavat normit Tietojen luovutus organisaatioiden välillä Luovutusvelvollisuus, luovutusoikeus ja ilmoitusvelvollisuus Valtakunnallinen potilastiedon arkisto: potilastietojen luovutus Omakanta: potilaan mahdollisuus seurata potilastietojen käyttöä Maritta Korhonen, hankepäällikkö, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Tietohallinto 12:00 Lounas 13:00 VALINNANVAPAUS LAAJENI MITEN POTILAAN OIKEUDET MUUTTUIVAT? Oikeus käyttää terveyspalveluja ulkomailla Ulkomaalaisen potilaan oikeus käyttää Suomen yksityisen tai julkisen terveydenhuollon palveluja Oikeus saada korvauksia hoidosta aiheutuneisiin kustannuksiin Noora Heinonen, yhteyspisteen päällikkö, KELA, Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste 13:50 Kahvi 14:10 OIKEUKSISTAAN YHÄ TIETOISEMPI POTILAS: KULUTTAJA, ASIAKAS VAI POTILAS? Asiakas on aina oikeassa? Hoidon ja asiakaspalvelun raja Kuinka paljon potilas voi vaikuttaa omaan hoitoonsa? Mitkä ovat aidosti potilaan oikeudet ja mitkä eivät ole? Miten toteuttaa potilaan oikeus laadultaan hyvään hoitoon? Julkisen ja yksityisen terveydenhuollon palveluiden erot Mitä terveydenhuollon ammattihenkilö saa vaatia potilaalta? Ahti Saarenpää, oikeustieteen professori, Lapin yliopisto & johtaja, Oikeusinformatiikan Instituutti 15:00 KYSYMYS-VASTAUSKLINIKKA Kysymys-vastausklinikassa pureudutaan 50 minuutin ajan osallistujien ennakkoon lähettämien kysymysten käsittelyyn. Klinikan vetäjinä toimivat Aulikki Wallin, oikeuslääkäri, Relevantti & Ahti Saarenpää, oikeustieteen professori, Lapin yliopisto & johtaja, Oikeusinformatiikan Instituutti 15:50 16:00 Puheenjohtajan yhteenveto ja tapahtuman päätös

4 Tapahtuma on sinulle: Ylilääkäri Erikoislääkäri Erikoistuva lääkäri, sairaalalääkäri Terveyskeskuslääkäri ja yleislääkäri Erikoishammaslääkäri, hammaslääkäri Johtava hoitaja Osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja Sairaanhoitaja Terveydenhoitaja Muu terveydenhuollon oikeusturvasta kiinnostunut terveydenhuollon ammattilainen Ole nopea! JULKINEN YKSITYINEN Kun ilmoittaudut seuraaviin päivämääriin mennessä. Hintoihin lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, lounaat ja kahvit. Koko tiimi mukaan! Kysy edullista ryhmätarjousta: tai Haluatko kumppaniksi tähän tai muihin profession tapahtumiin? Ota yhteyttä: Aleksi Helander, Sales Group Manager, puh mediayhteistyössä: Tykkää meistä Facebookissa! Ilmoittaudu heti!

5 LAKIA & KÄYTÄNTÖÄ: TUNNE OMAT JA POTILAASI OIKEUSTURVAN KIEMURAT Mitkä ovat olennaisimmat potilaan oikeuksiin, asemaan ja vastuisiin liittyvät säännökset? Mitä ne tarkoittavat käytännön työssä? Mitä minun tulisi tietää potilastietojen luovutuksesta ja tietojen salassapidosta? Entä mitkä ovat aidosti potilaan oikeudet ja mitkä taas eivät? Missä kulkee hoidon ja asiakaspalvelun raja? Entistä tiedostavammat potilaat, laaja ja muuttuva lainsäädäntö, sekä tulkinnanvaraiset säädökset asettavat monenlaisia haasteita potilaiden kanssa työskenteleville terveydenhuollon ammattilaisille. Kolmatta kertaa järjestettävässä TERVEYDENHUOLLON OIKEUSTURVA 2014 tapahtumassa saat vastauksia ja ratkaisumalleja terveydenhuollon oikeusturvaan liittyviin kysymyksiin. Tapahtumassa esitetään selkeästi ja perustellusti, mitä erilaiset säädökset tarkoittavat käytännön työssä. Tapahtuma antaa tukea ja työkaluja erilaisiin tilanteisiin, jossa tarvitset tietoa oikeusturvasta. Lakikiemuroiden tunteminen takaa molemminpuolisen oikeusturvan ja helpottaa merkittävästi jokapäiväistä työtäsi. Kahden päivän tapahtuma syvennytään aihepiirin tärkeimpiin lakikiemuroihin käytännön kontekstissa: syvennymme mm. käytännössä tulkinnanvaraisiksi osoittautuneisiin tilanteisiin, joita tarkastellaan kysymys-vastausklinikassa osallistujien esille nostamien tapausten kautta! Kasvata osaamistasi ja vältä yllättävät ongelmatilanteet ilmoittaudu mukaan! Susanna Kuusisto Terveydenhuollon Oikeusturva projektipäällikkö Ilmoittaudu heti!

6 TERVEYDENHUOLLON OIKEUSTURVA Messukeskus, Helsinki Ilmoitathan osoitekentän kirjainkoodin ilmoittautumisesi yhteydessä. Jakelukoodi Hinta Kun ilmoittaudut seuraaviin päivämääriin mennessä: JULKINEN YKSITYINEN Ilmoittaudu heti! puh Tulossa myös: Tapahtumapaikka Messukeskus Messuaukio Helsinki Majoitus Olemme neuvotelleet osallistujille erikoishinnat seuraaviin hotelleihin: Holiday Inn Helsinki (Messukeskus) Puh. (09) Holiday Inn City Centre Puh. (09) Scandic Hotel Simonkenttä Puh Varatessasi hotellista huoneen mainitse, että osallistut Profession koulutukseen. tulevia tapahtumia: LEAN & TERVEYDENHUOLTO SOTE-UUDISTUS & ERVA miten valmistautua? TERVEYS IT & TEKNOLOGIA TERVEYDENHUOLLON EURO & VAIKUTTAVUUS Hintoihin lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme. Itämerenkatu 23, Helsinki Finlandia-talo, Helsinki Kysy ryhmätarjousta Ryhmätarjouksista ota yhteyttä Professio Finlandin asiakaspalveluun, puh tai Investointitakuu Mikäli tapahtumamme ei täyttänyt odotuksiasi, voit osallistua haluamaasi vastaavaan Professiotapahtumaan veloituksetta kuuden kuukauden sisällä. Voit myös jakaa osallistumisesi kollegan kanssa tai luovuttaa paikan hänelle. Potilasturvallisuus 2014 Tilaa seminaarimateriaali Aineistot kätevästi yksissä kansissa. Lisätiedot ja tilaukset: tai Kysy tarjousta! Lisätietoja: Peruutusehdot Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti. Jos osallistuminen peruutetaan vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtuman alkua, veloitamme toimistokuluina 15 % + alv tapahtuman hinnasta. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistumismaksua ei palauteta. P5500 Esite on painettu kotimaiselle ympäristöystävälliselle paperille. Tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin. Professio Finland Oy, Y-tunnus , Talentum Events Oy, Y-tunnus ja Terve Media Oy, Y-tunnus

Rintasyöpä. 12.2.2014 Messukeskus, Helsinki 2014 JO 4. VUOSI! Järjestäjänä: Mediayhteistyössä: TUNNETKO TULEVAISUUDEN HOITOMUODOT?

Rintasyöpä. 12.2.2014 Messukeskus, Helsinki 2014 JO 4. VUOSI! Järjestäjänä: Mediayhteistyössä: TUNNETKO TULEVAISUUDEN HOITOMUODOT? Rintasyöpä 12.2.2014 Messukeskus, Helsinki 2014 TUNNETKO TULEVAISUUDEN HOITOMUODOT? JO 4. VUOSI! 2014 TEEMAT: Tiedätkö tulevat uudet lääkehoidot? Kuule periytyvän rintasyövän geenitestauksesta ja neuvonnasta

Lisätiedot

tulevaisuuden hammashoitola 2014 26. 27.8.2014 Finlandia-talo, Helsinki

tulevaisuuden hammashoitola 2014 26. 27.8.2014 Finlandia-talo, Helsinki tulevaisuuden hammashoitola 2014 26. 27.8.2014 Finlandia-talo, Helsinki TEHOKKUUTTA TOIMINNAN ORGANISOINNILLA! 2014 teemat Asiantuntijoita 11 kaupungista ympäri Suomen! 4 x potilasprosessi Rekrytointihaasteet:

Lisätiedot

YLILÄÄKÄRI- PÄIVÄT 2011

YLILÄÄKÄRI- PÄIVÄT 2011 YLILÄÄKÄRI- PÄIVÄT 2011 15. 16.11.2011 Messukeskus Helsinki Eroon byrokratiasta ja konservatiivisuudesta? Järjestäjänä: KEYNOTE AJANKOHTAISIMMAT AIHEET: Uusi terveydenhuoltolaki & Mitä uusia lakeja tulossa?

Lisätiedot

14. 15.5.2014 Messukeskus, Helsinki

14. 15.5.2014 Messukeskus, Helsinki Päivystys 14. 15.5.2014 Messukeskus, Helsinki 2014 6. vuosi YLI 100 KOLLEGAASI! Visioita tulevaisuuden päivystyksistä: erikoislääkärit etulinjaan? 2014 TEEMAT: Akuuttilääketiede erikoisalana: vaikutus

Lisätiedot

OULU 2014 3. VUOSI 2 OHJELMALINJAA: 27. 28.8.2014 Radisson Blu, Oulu YLI 200 KOLLEGAASI! 2014 TEEMAT: Järjestäjänä: MITÄ SANOVAT ASIANTUNTIJAT?

OULU 2014 3. VUOSI 2 OHJELMALINJAA: 27. 28.8.2014 Radisson Blu, Oulu YLI 200 KOLLEGAASI! 2014 TEEMAT: Järjestäjänä: MITÄ SANOVAT ASIANTUNTIJAT? MediCongress OULU 2014 27. 28.8.2014 Radisson Blu, Oulu 2 OHJELMALINJAA: TULEVAISUUDEN TERVEYDENHUOLTO & HOITOTYÖN JOHTAJIEN JA ESIMIESTEN OHJELMALINJA Kohti toiminnan vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta!

Lisätiedot

VANHUSTYÖ & GERONTOLOGIA

VANHUSTYÖ & GERONTOLOGIA VANHUSTYÖ & GERONTOLOGIA 8. 9.10.2014 Messukeskus, Helsinki 2014 AKTIIVINEN VANHUUS VAIN TAIVAS RAJANA? 2014 TEEMAT: Läheis- ja omaishoiva mikä on omaisen rooli? Millaista osaamista tulevaisuuden vanhuspalveluhenkilöltä

Lisätiedot

SISÄTAUTIHOITAJA. 8. 9.10.2014 Royal at Crowne Plaza, Helsinki JO 4. VUOSI TAPAA KOLLEGASI. Järjestäjänä: Mediayhteistyössä:

SISÄTAUTIHOITAJA. 8. 9.10.2014 Royal at Crowne Plaza, Helsinki JO 4. VUOSI TAPAA KOLLEGASI. Järjestäjänä: Mediayhteistyössä: SISÄTAUTIHOITAJA 8. 9.10.2014 Royal at Crowne Plaza, Helsinki 2014 JO 4. VUOSI TAPAA KOLLEGASI KUINKA MOTIVOIDA SISÄTAUTIPOTILASTA OMAHOITOON? 2014 TEEMAT: RUOKAILU JA LIIKUNTA VOIKO NÄITÄ KOROSTAA TARPEEKSI?

Lisätiedot

TERVEYS 2014 KOULU- & OPISKELU- 11. 12.3.2014 Messukeskus, Helsinki

TERVEYS 2014 KOULU- & OPISKELU- 11. 12.3.2014 Messukeskus, Helsinki KOULU- & OPISKELU- TERVEYS 2014 11. 12.3.2014 Messukeskus, Helsinki Koulujen hyvinvointi ja turvallisuus kaikki koulut kivoiksi kouluiksi? 2014 TEEMAT: Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki mikä muuttuu?

Lisätiedot

LEIKKAUSSALI. 4. 5.2.2015 Radisson Blu Royal, Helsinki. Yhteistyökumppani: Järjestäjänä: Mediayhteistyössä:

LEIKKAUSSALI. 4. 5.2.2015 Radisson Blu Royal, Helsinki. Yhteistyökumppani: Järjestäjänä: Mediayhteistyössä: LEIKKAUSSALI 2015 4. 5.2.2015 Radisson Blu Royal, Helsinki TEHOKKUUTTA LEIKKAUSSALIIN: KUULE 5 CASE ESIMERKKIÄ! MILLAINEN ON UNELMIEN LEIKKAUSSALI? TIIMITYÖTÄ, TOIMIVAA LOGISTIIKKAA JA ROBOTIIKKAA! 2015

Lisätiedot

TYÖTERVEYS 15. 25. 26.8.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teemat 2015: Terve. työkyvytön? tueksi! Tiina Pohjonen, työterveysjohtaja, Helsinki

TYÖTERVEYS 15. 25. 26.8.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teemat 2015: Terve. työkyvytön? tueksi! Tiina Pohjonen, työterveysjohtaja, Helsinki TYÖTERVEYS 15 25. 26.8.2015 Finlandia-talo, Helsinki Terve vai sittenkin työkyvytön? Uusia KEINOJA työterveyshuollon tueksi! TYÖTerveys HUOLLON VAIKUTTAVUUS JA LAATU TOIMIVAKSI NYT! Tiina Pohjonen, työterveysjohtaja,

Lisätiedot

& -palvelut 2011. 9. 10.11.2011 Helsingin Messukeskus. Kestääkö Kotihoitonne tulevaisuuden? AJANKOHTAISIMMAT AIHEET: MITÄ SANOVAT ASIANTUNTIJAT?

& -palvelut 2011. 9. 10.11.2011 Helsingin Messukeskus. Kestääkö Kotihoitonne tulevaisuuden? AJANKOHTAISIMMAT AIHEET: MITÄ SANOVAT ASIANTUNTIJAT? Kotihoito & -palvelut 2011 9. 10.11.2011 Helsingin Messukeskus Kestääkö Kotihoitonne tulevaisuuden? AJANKOHTAISIMMAT AIHEET: Kotihoidon ja palveluiden tulevaisuuden suunta Palvelusetelit kotihoidossa selvyyttä

Lisätiedot

MONIAMMATILLINEN LÄHESTYMINEN RINTASYÖVÄN HOITOON RINTASYÖPÄ 15 MEDIAYHTEISTYÖSSÄ:

MONIAMMATILLINEN LÄHESTYMINEN RINTASYÖVÄN HOITOON RINTASYÖPÄ 15 MEDIAYHTEISTYÖSSÄ: MONIAMMATILLINEN LÄHESTYMINEN RINTASYÖVÄN HOITOON RINTASYÖPÄ 15 27.-28.1.2015 finlandia-talo, helsinki KUULE UUSIN TIETO NAISTEN YLEISIMMÄN SYÖVÄN KUKISTAMISEEN! TEEMAT 2015: hormoni- ja täsmälääkkeet

Lisätiedot

TERVEYS IT & TEKNOLOGIA 2014 19. 20.11.2014 Finlandia-talo, Helsinki LÄHES 150 KOLLEGAASI! Järjestäjänä: Yhteistyökumppanit:

TERVEYS IT & TEKNOLOGIA 2014 19. 20.11.2014 Finlandia-talo, Helsinki LÄHES 150 KOLLEGAASI! Järjestäjänä: Yhteistyökumppanit: TERVEYS IT & TEKNOLOGIA 2014 19. 20.11.2014 Finlandia-talo, Helsinki 4. VUOSI LÄHES 150 KOLLEGAASI! TEKIJÄ- JA RAHAPULA: ONKO TEKNOLOGIASTA HELPOTTAJAKSI? NÄISTÄ PUHUTAAN 2014: Visio terveysalan järjestelmäkokonaisuudesta

Lisätiedot

APTEEKKI 2014 TULEVAISUUDEN. Jo 5. vuosi. tapaa kollegasi! 21.1.2014 Pörssitalo, Helsinki 2014 TEEMAT: Järjestäjänä: HYÖDYNNÄ ASIANTUNTIJUUS!

APTEEKKI 2014 TULEVAISUUDEN. Jo 5. vuosi. tapaa kollegasi! 21.1.2014 Pörssitalo, Helsinki 2014 TEEMAT: Järjestäjänä: HYÖDYNNÄ ASIANTUNTIJUUS! TULEVAISUUDEN APTEEKKI 2014 21.1.2014 Pörssitalo, Helsinki Mihin tarvitsemme yhteistä apteekki-brändiä? Jo 5. vuosi tapaa kollegasi! 2014 TEEMAT: Palvelumuotoilulla kohti uudistunutta apteekkia mitä asiakkaat

Lisätiedot

KUNTA Henkilöstö 2015

KUNTA Henkilöstö 2015 KUNTA Henkilöstö 2015 19. 20.5.2015 messukeskus, helsinki HENKILÖSTÖ- JOHTAMISELLA MILJOONIEN SÄÄSTÖT KUNNILLE? KEYNOTE! Hjallis Harkimo, liikemies, urheilujohtaja, Diili-ohjelman keulakuva KEYNOTE! TEEMAT

Lisätiedot

24. 25.10.2012 Scandic Marina Congress Center, Helsinki

24. 25.10.2012 Scandic Marina Congress Center, Helsinki SAIRAANHOITAJA 2012 24. 25.10.2012 Scandic Marina Congress Center, Helsinki Kuinka luodaan brändi SAIRAANHOITAJA? 2012 TEEMAT: Arvostava työyhteisö miten lisätä työn mielekkyyttä ja jaksamista? Sairaanhoitajan

Lisätiedot

Hyvää uutta energiaa terveyskeskus! TULEVAISUUDEN TERVEYSKESKUS. 2.-3.9.2015 Scandic Park, Helsinki

Hyvää uutta energiaa terveyskeskus! TULEVAISUUDEN TERVEYSKESKUS. 2.-3.9.2015 Scandic Park, Helsinki Hyvää uutta energiaa terveyskeskus! TULEVAISUUDEN TERVEYSKESKUS 2.-3.9.2015 Scandic Park, Helsinki 2015 8. vuosi inspiraatiota terveyskeskusten uudelle tulemiselle! Teemat 2015: Kohti integroitua palvelujärjestelmää!

Lisätiedot

AIKUIS- & VANHUS- PSYKIATRIA 14

AIKUIS- & VANHUS- PSYKIATRIA 14 AIKUIS- & VANHUS- PSYKIATRIA 14 2.-3.12.2014 Messukeskus, Helsinki MIELI KIPEÄNÄ AIKUISTEN JA VANHUSTEN PSYKIATRISET SAIRAUDET KURIIN! Valitse juuri Sinua kiinnostavat puheenvuorot aikuis- ja vanhuspsykiatrian

Lisätiedot

Kuntoutuksen revoluutio tällaista kuntoutusta tulevaisuudessa tarvitaan! KUNTOUTUS 2015. 20. 21.10.2015 finlandia-talo, helsinki

Kuntoutuksen revoluutio tällaista kuntoutusta tulevaisuudessa tarvitaan! KUNTOUTUS 2015. 20. 21.10.2015 finlandia-talo, helsinki Kuntoutuksen revoluutio tällaista kuntoutusta tulevaisuudessa tarvitaan! KUNTOUTUS 2015 20. 21.10.2015 finlandia-talo, helsinki kuntoutuksen revoluution lähtökohdat soile kuitunen, toimitusjohtaja, Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

KOTIHOITO 2014. 25. 26.11.2014 Finlandia-talo, Helsinki. 4. vuosi yli 200 kollegaasi! 7 x case! Järjestäjänä: VANHUUS ON ETUOIKEUS

KOTIHOITO 2014. 25. 26.11.2014 Finlandia-talo, Helsinki. 4. vuosi yli 200 kollegaasi! 7 x case! Järjestäjänä: VANHUUS ON ETUOIKEUS KOTIHOITO 2014 25. 26.11.2014 Finlandia-talo, Helsinki 4. vuosi yli 200 kollegaasi! VANHUUS ON ETUOIKEUS Kotihoito elämänlaadun tukijana 7 x case! Helsinki: Miten edistetään yhteistyötä kolmannen sektorin

Lisätiedot

5. JUHLAVUOSI. Teemat 2015: OSASTONHOITAJA- PÄIVILLÄ. uudistettu ohjelma! järjestäjä: Miten SOTEuudistus

5. JUHLAVUOSI. Teemat 2015: OSASTONHOITAJA- PÄIVILLÄ. uudistettu ohjelma! järjestäjä: Miten SOTEuudistus Osastonhoitaja sisällön johtaja vai sijaisten järjestelijä? OSASTONHOITAJA- PÄIVILLÄ 5. JUHLAVUOSI uudistettu ohjelma! Teemat 2015: Tulevaisuuden sote-toimintaympäristö Tulevaisuuden osastonhoitaja Huomisen

Lisätiedot

MASENNUS 15. 29. 30.9.2015 Finlandia-talo, Helsinki TAPETILLA 2015: ONKO ENNALTAEHKÄISY RATKAISU 2000-LUVUN KANSANTAUDIN KUKISTAMISEEN?

MASENNUS 15. 29. 30.9.2015 Finlandia-talo, Helsinki TAPETILLA 2015: ONKO ENNALTAEHKÄISY RATKAISU 2000-LUVUN KANSANTAUDIN KUKISTAMISEEN? MASENNUS 15 29. 30.9.2015 Finlandia-talo, Helsinki ONKO ENNALTAEHKÄISY RATKAISU 2000-LUVUN KANSANTAUDIN KUKISTAMISEEN? TAPETILLA 2015: Sähköhoidon lisääminen masennuksen hoidossa nyt! Masennuksen liian

Lisätiedot

OULU 2012. 9. 10.10.2012 Radisson Blu Hotelli, Oulu. Yhteistyössä:

OULU 2012. 9. 10.10.2012 Radisson Blu Hotelli, Oulu. Yhteistyössä: Medicongress OULU 2012 9. 10.10.2012 Radisson Blu Hotelli, Oulu 2 ohjelmalinjaa: Tulevaisuuden terveydenhuolto & Uusia työkaluja kliiniseen työhön! Miltä näyttää Pohjois-Suomen terveydenhuollon tulevaisuus?

Lisätiedot

& TOIMITILAT 2015 28. 29.10.2015 Messukeskus, Helsinki

& TOIMITILAT 2015 28. 29.10.2015 Messukeskus, Helsinki HYVINVOINTIRAKENTAMINEN & TOIMITILAT 2015 28. 29.10.2015 Messukeskus, Helsinki MILJOONA- SÄÄSTÖJÄ TOIMITILA- KUSTANNUKSISSA! MISTÄ ON KYSE? TULEVAISUUDEN HYVINVOINTI- RAKENNUKSEN ON OLTAVA MUUNTOJOUSTAVA!

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENNE. 25. 26.3.2015 Radisson Blu Royal, Helsinki 60 TEEMAT 2015. Kokemuksia kotimaasta ja ulkomailta! Hyödynnä case-esimerkit x10!

JOUKKOLIIKENNE. 25. 26.3.2015 Radisson Blu Royal, Helsinki 60 TEEMAT 2015. Kokemuksia kotimaasta ja ulkomailta! Hyödynnä case-esimerkit x10! JOUKKOLIIKENNE 2015 25. 26.3.2015 Radisson Blu Royal, Helsinki 60 VIIME VUONNA YLI KOLLEGAASI! Kokemuksia kotimaasta ja ulkomailta! Hyödynnä case-esimerkit x10! TEEMAT 2015 Kuinka joukkoliikenteestä tehdään

Lisätiedot

ASUNTO- TUOTANTO. 27. 28.5.2015 radisson blu royal, helsinki TEEMAT 2015:

ASUNTO- TUOTANTO. 27. 28.5.2015 radisson blu royal, helsinki TEEMAT 2015: ASUNTO- TUOTANTO 2015 27. 28.5.2015 radisson blu royal, helsinki TOTTA VAI TARUA? KOHTUUHINTAISTEN ASUNTOJEN RAKENTAMINEN EI OLE MAHDOLLISTA NYKY-SUOMESSA! TEEMAT 2015: Tulevaisuus ilman sisäilmaongelmia!

Lisätiedot

Controller tiedontuottajasta päätöksentekijäksi

Controller tiedontuottajasta päätöksentekijäksi Controller, näin varaudut riskeihin! 23.-24.9.2014 Pörssitalo, Helsinki CASE Valmet Technologies: Controller tiedontuottajasta päätöksentekijäksi CASE Pöyry: Miten taloushallinnon järjestelmät vaikuttavat

Lisätiedot

kilpailuvaltti Somen eri kanavat strategisesti käyttöön! työhaastattelussa? 28. 29.8.2014 Messukeskus, Helsinki

kilpailuvaltti Somen eri kanavat strategisesti käyttöön! työhaastattelussa? 28. 29.8.2014 Messukeskus, Helsinki Assistenttityö vaatii asiantuntijuutta! 28. 29.8.2014 Messukeskus, Helsinki Facebook, Twitter, LinkedIn Somen eri kanavat strategisesti käyttöön! Mitä mahdollisuuksia taloushallinto tarjoaa assistentille?

Lisätiedot

Pahat mielessä? Evercookie, SkyJack, Samy Worm Tietoturva-asiantuntija & superhakkeri Samy Kamkar tietää, miten vältyt yllättäviltä hyökkäyksiltä

Pahat mielessä? Evercookie, SkyJack, Samy Worm Tietoturva-asiantuntija & superhakkeri Samy Kamkar tietää, miten vältyt yllättäviltä hyökkäyksiltä Tietoturva on IT-päättäjän huoli numero 1? 25. 26.11.2014 Scandic Park, Helsinki 2 OHJELMA- LINJAA: Samy Kamkar, privacy and security researcher (USA) Pahat mielessä? Evercookie, SkyJack, Samy Worm Tietoturva-asiantuntija

Lisätiedot

PK-yritysten toimitusjohtajafoorumi 11

PK-yritysten toimitusjohtajafoorumi 11 ? n un ite sv M t ka ita ho ra PK-yritysten toimitusjohtajafoorumi 11 27.10.2011 > Helsinki Royal at Crowne Plaza Matti Vanhanen, Perheyritysten liitto: Toimin puheenjohtajana tapahtumassa OT N Y K Lasse

Lisätiedot