Psorin kuva täsmentyy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Psorin kuva täsmentyy"

Transkriptio

1 Psorin kuva täsmentyy Psori on krooninen, monimuotoinen immuunivälitteinen tulehdustauti, joka yleisimmin ilmenee iholla ja/tai nivelissä. Tauti puhkeaa perinnöllisten alttius- ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksesta. TEKSTI: TAPIO RANTANEN, IHOTAUTIEN ERIKOISLÄÄKÄRI Tärkeimpinä ympäristötekijöinä pidetään streptokokkiangiinaa ynnä muita infektioita, voimakasta stressiä, ylipainoa, tupakointia ja runsasta alkoholin käyttöä. Perintötekijät (yli 40 tunnettua geenilocusta) ovat kaikkein voimakkaimmin mukana nivelpsorissa, seuraavaksi nuoruusiällä ja vähiten kypsemmällä iällä ilmaantuvassa psorissa. Verikoe kertoo enemmän kuin ikä Psoria on jo vuosikymmeniä jaoteltu ilmaantumisiän mukaan nuoruusiällä (< 40 v., tyyppi 1) ja kypsemmällä iällä (> 40 v., tyyppi 2) puhkeavaan psoriin. Viime aikoina on alettu pohtia, josko ilmaantumisiän sijaan parempi jakoperuste olisi psorin yleisin alttiusgeeni, HLA-C*06 (aik. HLA-Cw6), joka assosioituu voimakkaasti ykköstyyppiin ja lievemmin kakkostyyppiin ja nivelpsoriin. Tätä tukevat tuoreet havainnot siitä, että ihopsorissa hoitovaste ustekinumabille on ilmaantumisiästä riippumatta parempi HLA-C*06 -positiivisilla kuin -negatiivisilla potilailla, ja TNF-alfa-estäjillä juuri päinvastoin. Täten tarjolla saattaa olla mahdollisuus stratifioida biologista lääkehoitoa tarvitsevat potilaat suoraan todennäköisemmin tehoavalle hoidolle. Suomen Veripalvelu tekee kyseistä tutkimusta nimikkeellä B -HLAPsor (SPRV 5332). Lihavuus heikentää hoitoa Viime vuosina on eri puolilta maailmaa julkaistu laajoja tutkimusaineistoja psorin liitännäissairauksista (taulukko 1). Sydän- ja verisuonisairaudet ja niiden taustalla oleva metabolinen oireyhtymä eri komponentteineen ovat vaikeaan psoriin liittyvän ylikuolleisuuden tärkeitä taustatekijöitä. Lihavuus on psorin ilmaantumisen riskitekijä, ja tunnetusti myös psorin hoitotuloksia heikentävä tekijä. Taulukko 1. Liitännäissairauksien yleisyyslukuja saksalaisessa lähes psoriaatikon ja 1,3 miljoonan verrokin sairausvakuutusaineistossa (Augustin M ym. Acta Derm Venereol 2010, 90: ). Diagnoosi Yleisyys (%) psoripotilailla Yleisyys (%) verrokeilla Riskisuhde (95 % luottamusväli) Kohonnut verenpaine 35,61 20,57 1,73 (1,71 1,76) Hyperlipidemia 29,88 17,05 1,75 (1,72 1,78) Lihavuus 17,82 10,39 1,72 (1,68 1,76) Sepelvaltimotauti 13,30 7,12 1,87 (1,82 1,92) Diabetes 12,12 6,01 2,02 (1,96 2,08) Colitis ulcerosa 1,09 0,56 1,91 (1,72 2,11) Nivelreuma 0,95 0,25 3,84 (3,43 4,31) Crohnin tauti 0,92 0,45 2,06 (1,84 2,31) Vähintään yksi liitännäissairaus 57,86 34,48 1,68 (1,66 1,69) Tämä liittyy erityisesti vyötärörasvaan, jossa normaalipainoisilla ihmisillä eräät immuunijärjestelmän solut (inkt solut ja makrofagit) tuottavat tulehdusta vähentävää sytokiinia IL-10. Lihomisen myötä inkt-solut katoavat ja makrofagit rasvoittuvat, IL-10 -tuotanto loppuu, ja sen sijaan tuotetaan tulehdusta lisääviä sytokiineja IL-6 ja TNF-alfa. Siten vyötärörasva ja immuunijärjestelmä näyttävät olevan vuorovaikutuksessa keskenään. Sydän- ja verisuonitautiriski on suurin nivelpsoripotilailla ja vaikeata ihopsoria sairastavilla. Lieväasteinen ja suppea-alainen psori iholla ei todennäköisesti muodosta olennaista riskiä. Masennus paremmin huomioon Yleinen liitännäissairaus on myös masennus, jota koskevien raporttien vertailua vaikeuttaa diagnostiikkaan käytettyjen kyselylomakkeiden laaja kirjo ja usein verrokkien puute. Viime kesänä julkaistu järjestelmällinen katsaus totesi, että psoripotilailla on muuta väestöä noin puolitoista kertaa suurempi todennäköisyys sairastua masennukseen. Noin 10 prosenttia psoriaatikoista kärsii kliinisestä masennuksesta ja noin 20 prosentilla on joitakin masennusoireita. Siten psoripotilaita hoitavien on tarpeen pitää masennuksen mahdollisuus mielessä, ja harkita aiheen esille nostoa ja mahdollisesti jonkun seulontalomakkeen täyttöä sekä tarvittaessa hoitoon ohjausta. Uudempi havainto on keliakian yhteys psoriin. Ruotsissa yhteyttä

2 tutkittiin lähtien liikkeelle vuosina kaikista patologian laboratorioissa todetuista ohutsuolen nukkakatotapauksista. Keliakiapotilailla oli suurentunut riski sairastua psoriin sekä ennen että jälkeen keliakiadiagnoosin. Keliakia on nykyisin helppo todeta verikokeella, joten vatsavaivaisten psoriaatikkojen kannattaa harkita keliakiatutkimusta, etenkin jos suvussa esiintyy keliakiaa. Harvinaisempi liitännäissairaus on silmän värikalvontulehdus, jonka riski on suurentunut erityisesti kudostyypin HLA-B27 omaavilla, joita on erityisesti selkärankaoireisissa nivelpsoriaatikoissa. Taudin koko kuva näkyviin Keskivaikeaa tai vaikeaa psoria hoidettaessa tarvitaan kokonaisvaltaista hoito-otetta. On pyrittävä dokumentoimaan tähänastiset hoidot ja potilaan kokemukset niistä, taudin nykytila mittareiden avulla (BSA, PASI, DLQI), niveloireet ja mahdolliset liitännäissairaudet. Liitännäissairauksien tutkimukset ja hoito ovat ensisijaisesti perusterveydenhuollon asia, mutta asia on syytä pitää esillä, jotta se tulee hoidetuksi. Hoidossa ei sovi unohtaa pyrkimystä terveellisiin elintapoihin, joiden kautta tauti saattaa muuttua helpommin hallittavaksi. Sopeutumisvalmennuskursseista ja vertaistuesta voi olla suuri apu. Uusia lääkkeitä uksista PASI-90 vaste, eli nykyisiä lääkkeitä parempi teho. Apremilasti puolestaan jää teholtaan metotreksaatin tasolle, mutta sillä on ha- Hoidolle kannattaa asettaa tavoite, esimerkiksi Käypä hoidossa esitetty PASI-75:n saavuttaminen tai jokin absoluuttinen mittaritaso. Ellei yksi hoito tehoa, siirrytään seuraavaan. Tänä vuonna saadaan käyttöön ensimmäiset uusiin mekanismeihin perustuvat systeemiset lääkkeet viiteen vuoteen: IL-17A -vasta-aine sekukinumabi (Cosentyx ) ja kinaasiestäjiin kuuluva fosfodiesteraasi-4 (PDE4)-estäjä apremilasti (Otezla ). Sekukinumabilla on rekisteröintiä varten suoritetuissa tutkimuksissa saavutettu 12 viikossa prosentissa tapauksista PASI-75 vaste, ja prosentissa tapavaittu tehoa ihon lisäksi kynsiin ja nivelpsoriin, mukaan lukien entesiitit. Sen käyttöalue tulee aikanaan käytännössä täsmentymään

3 Osastonylilääkäri Kari Eklund, Reumaklinikka: Sydän- ja verisuonitautien uhka huomioon hoidossa Sydän-ja verisuonitautien vaara liittyy erityisesti vaikeaan psoriasikseen. Lääkkeistä esimerkiksi metotreksaatti pienentää, sen sijaan siklosporiini voi jopa lisätä riskiä. Sydän-ja verisuontitautien uhkatekijät tulisi arvioida vuosittain kaikilta yli 40-vuotiailta psoriaatikoilta. TEKSTI: SUVI VAINIO Reumalääkkeet vähentävät uhkaa Psoriasista sairastavilla todettu lyhempi elinajan odote selittyy paljolti lisääntyneellä sydän- ja verisuonitautien aiheuttamalla kuolleisuudella. Näiden tautien uhka on tilastollisesti jopa isompi 40-vuotiailla kuin 60-vuotiailla. Tätä mahdollisesti selittää aikaisin alkaneen psoriasiksen suurentava vaikutus riskiin, dosentti, osastonylilääkäri Kari Eklund sanoi Lääkäripäivien psoriasiskurssilla. Hän työskentelee Helsingin yliopistollisen keskussairaalan Tulehduskeskuksen reumatologian klinikalla. Tavallisimpia kuolinsyitä psoriasista sairastavilla ovat sydän- ja aivoinfarktit, joihin usein liittyy alaraajojen verissuonia tukkiva valtimosairaus (perifeerinen valtimotauti). Vaikka psoriaatikoilla on tavallista enemmän sydänja verisuonitautien riskitekijöitä, kuten ylipainoa ja tupakointia, ne eivät selitä lisääntynyttä tautiuhkaa kuin osittain. Psoriasiksen elimistössä aiheuttama matala-asteinen tulehdus yhdessä elimistön puolustusjärjestelmän solujen aktivaation kanssa selittävät kohonnutta riskiä, Eklund selvitti. Lääkityksen vaikutusta sydän-ja verisuonitautien uhkaan psoriasista sairastavilla on tutkittu vähemmän kuin nivelreumapotilailla. Samoin kuin nivelreumassa metotreksaatti näyttää vähentävän vaaraa myös psoriasista sairastavilla. Biologisista lääkkeistä TNF-alfa-salpaajat ilmeisesti vähentävät riskiä myös. Sen sijaan ustekinumabilla ei tiedetä olevan vaikutusta sydän-ja verissuonitautien vaaraan. Psoriasikseen käytettävistä sisäisistä lääkkeistä siklopsoriini ja retinoidit eivät ainakaan vähennä sydän-ja verisuonitautiriskiä, vaan voivat jopa lisätä sitä, Eklund sanoi. Arviointi vuosittain Psoriasista sairastavaa uhkaavia sydän-ja verisuonitauteja voidaan Eklundin mukaan vähentää hyvällä hoidolla. Ainakin yli 40-vuotiailta psoriasista sairastavilta tulisi mitata sydän-ja verisuonitauteihin liittyviä arvoja hoidon alussa sekä sen jälkeen vuosittain. Seurattavia arvoja ovat verenpaine, painoindeksi, vyötärönympärys, veren rasva-arvot ja paastoverensokeri sekä tupakoinnin määrä. Riskitekijöiden seuraaminen auttaa torjumaan sydän-ja verisuonitauteja psoriasista sairastavilla. Lisäksi tehokas psoriasiksen hoito etenkin metotreksaatilla tai TNF-alfa-salpaajilla vähentää riskiä. Myös kolesterolilääkkeet todennäköisesti ovat hyödyllisiä psoriasista sairastaville, Eklund summasi. Hän myös haastoi perusterveydenhuollon omalääkäreitä ottamaan vastuuta psoriasista sairastavan sydänja verisuonitautien uhkan torjumisessa. Kokonaiskuva tulisi olla yhdellä lääkärillä, joka konsultoi erikoisalojen lääkäreitä tarpeen mukaan

4 Kuntoutuksen rooli psoriasispotilaan kokonaisvaltaisessa hoidossa Kuntoutuksella on tärkeä rooli psoriaatikon hoidossa, koska psoriasis on pitkäaikainen, krooninen sairaus, jolla on huomattava vaikutus potilaan elämänlaatuun siitä aiheutuvien oireiden, toiminnanvajavuuksien ja sairauden näkyvyydenkin vuoksi. TEKSTI: TARJA MÄLKÖNEN, IHOTAUTIEN ERIKOISLÄÄKÄRI, LT, IHO- JA ALLERGIASAIRAALA, HUS Suomalaisen asetuksen mukaan kuntoutus pyrkii parantamaan ja ylläpitämään potilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä edistämään elämänhallintaa ja suoriutumista päivittäisissä toiminnoissa. Lääkäripäivien luennossani keskityin lääkinnälliseen kuntoutukseen enkä juurikaan käsitellyt esimerkiksi ammatillista tai sosiaalista kuntoutusta. Kuntoutus edistää potilaan terveyttä kokonaisvaltaisesti huomioiden myös liitännäissairaudet ja elintavat. Niinpä nykyään psoriasispotilasta eivät hoidakaan vain ihotautilääkäri- tai reumalääkärit, vaan useiden erikoisalojen, erityisesti sisätautien, osaamista tarvitaan. Lisäksi esimerkiksi ravintoterapeutti, fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä ja jalkojenhoitaja ovat tärkeitä hoitotiimin jäseniä. Tavoitteena elämänlaadun paraneminen Varsinaisia psoriaatikoille järjestettäviä kuntoutuskursseja ovat aurinkopainotteiset sopeutumisvalmennuskurssit (entiset ilmastohoitomatkat, tässä myös nimellä ilmastokuntoutus) sekä muut sopeutumisvalmennuskurssit. Ilmastokuntoutuksen päätavoite on osallistujan elämänlaadun paraneminen ja fyysisen, psyykkisen ja toiminnallisen toimintakyvyn koheneminen. Pääpaino on ryhmämuotoisessa toiminnassa, jossa korostetaan vertaistuen ja -kokemusten merkitystä. Tavoitteena on, että potilas omaksuu oman osansa sairautensa hoitovastuusta, tiedostaa ja ymmärtää terveellisten elintapojen merkityksen ja saa voimavaroja pitkäaikaissairauteen sopeutumiseen. Psoriasisliiton järjestämiä ja Raha-automaattiyhdistyksen tukemia aurinkopainotteisia sopeutumisvalmennuskursseja järjestetään tänä vuonna yhteensä kahdeksan kurssia. Kolmiosaisen kurssin kahden viikon pääjakso vietetään etelän ilmastossa Kanarialla, ja kurssi maksaa potilaalla omavastuuosuuden 400 euroa. Ilmastokuntoutukseen haettaessa tarvitaan lääkärin B-lausunto. Ensikertalaisia hakijoita suositaan, mutta psoriaasin vaikeusaste ei enää ole päasiallisin valintaperuste. Lisäksi Kela järjestää sopeutumisvalmennuskursseja iho- tai nivelpsoriasista sairastaville. Nämä viiden päivän mittaiset kurssit on tarkoitettu ensisijaisesti työikäislle kuntoutujille. Lisäämällä tietoa ja tarjoamalla vertaistukea kuntoutus pyrkii parantamaan potilaiden voimavaroja ja työ- ja toimintakykyä. Kuntoutuksen vaikutus vaatii lisätutkimusta Ilmastokuntoutuksen vaikutuksia on tutkittu tieteellisesti melko vähän. Professori Erna Snellmanin uraauurtavissa tutkimuksissa 1990-luvulla osoitettiin muun muassa että kuuden kuukauden kuluttua ilmastohoitomatkasta psoriasisihottuma oli uusiutunut lähtötilanteeseen noin puolella potilaista. Muissa tutkimuksissa ilmastokuntoutuksen suora vaikutus on useimmiten ollut lyhytkestoisempi. Viime vuosina norjalaiset ovat tutkineet ilmastokuntoutuksen vaikutuksia elämänlaatuun ja omahoidon hallintaan. Näissä tutkimuksissa elämänlaadun koheneminen kesti useimmiten alle neljä kuukautta. Omahoidon hallinnan osatekijäistä emotionaalisen stressin väheneminen kesti tutkituilla pisimpään (yli kolme kuukautta). Ilmastokuntoutuksen pitkäaikaistuloksia onkin syytä jatkossa tutkia lisää ja kehittää toimintatapoja kuntoutusvaikutuksen keston parantamiseksi

5 Psorihoitajan taidot potilaan apuna Psorihoitajana välitän tietoa potilaan ja lääkärin välillä sekä olen potilaan kuuntelija. Psorihoitajalla on monipuolista tietoa psorista sairautena, eri hoitomuodoista ja -menetelmistä. TEKSTI: KRISTIINA RAUTIO, ERIKOISSAIRAANHOITAJA, TS. KUNTOUTUSSUUNNITTELIJA, PSORIASISLIITTO RY Ohjausta lääkkeen käyttöön Kun potilas tulee lääkärillä käynnin jälkeen psorihoitajan vastaanotolle, hän on voinut saada ensidiagnoosin tai hänellä on voitu aloittaa sisäinen tai biologinen lääkitys. Psorihoitajan vastaanotolla toteutetaan lääkärin antamat määräykset kuten hoito-ohjeet, verikokeiden tilaamiset ja kontrollit. Psorihoitajana myös vastaan potilaan perehdyttämisestä biologisen lääkkeen käyttöön. Biologisen lääkehoidon alkaessa potilaalle varataan oma pistosohjausaika psorihoitajan vastaanotolle, jossa ensimmäinen lääkehoito toteutetaan ja aloitetaan turvallisesti. Potilaan tukeminen, tarvittavan ja yksilöllisen tiedon antaminen, on erittäin tärkeää onnistuneen ja laadukkaan hoidon kannalta. Potilaan hoito on kokonaisvaltaista ja myös potilas itse on aktiivissa roolissa. Kun tieto sairaudesta ja hoidosta lisääntyy, potilaan hoitomotivaatio kasvaa ja yksilölliset tarpeet erottuvat paremmin. Olen koulutukseltani terveydenhoitaja, työskennellyt 15 vuotta ihosairauksien hoitotyössä ja erikoistunut psoriasiksen hoitoon sekä reumasairauksiin. Psorihoitajana olen työskennellyt Oulun yliopistollisen sairaalan psoripoliklinikalla. Psorihoitajan työssä työkokemus, varmuus ja hyvät vuorovaikutustaidot ovat tärkeässä roolissa. Motivaatio potilaan hoitamiseen, itsenäinen päätöksentekokyky sekä aktiivinen kouluttautuminen muuttuvassa hoitotyössä ovat psorihoitajalta vaadittavia ominaisuuksia. Ammatillinen kehittyminen ja oman työn kehittäminen myös tuovat mielekkyyttä työhön. Psoriasista sairastavalle herää usein sairauteen ja lääkehoitoon liittyviä kysymyksiä. Psoriin perehtynyt hoitaja voi antaa kattavaa tietoa, minkälainen sairaus on ja mitä sen hoidossa tulee ottaa huomioon. Psoripoliklinikan potilas saa neuvontaa puhelimitse ja henkilökohtaisesti ajanvarauksella. Psorihoitajan vastaanotolleni potilaat tulevat pääasiassa ihotautipoliklinikan lääkäreiltä, valohoitoyksiköstä ja ihotautiosastolta. Lääkärin aikaa säästyy Hoitoyksikkö säästää lääkärin resursseja, kun vastaanotto- ja puhelinaikoja on myös psorihoitajalla. Hoitoon pääsy voi nopeutua tai vastaavasti lääkärin kontrolliaikaa voidaan lykätä, kun hoidon arviointia tehdään hoitajan vastaanotolla. Potilaan hoitaminen helpottuu, laatu ja tiedonkulku lisääntyvät, kun sama hoitaja työskentelee hoitoprosessissa. Potilaan kynnys ottaa yhteyttä hoitopaikkaan madaltuu ja asioiden hoito nopeutuu. Moniammatillisuus on tärkeässä roolissa psorihoitajan työssä, sillä työ on paljolti tiimityötä ja psorihoitajalla on oltava langat käsissä eri tahoille. Ammatillinen yhteistyö ja kokemusten vaihto valtakunnallisesti ihohoitajien kanssa vahvistaa omaa ammatti-identiteettiä. Psorihoitaja myös välittää tietoa potilasjärjestöjen palveluista, jotta ihminen voisi elää mahdollisimman täysipainoisesti sairaudesta huolimatta

6 Reumahoitaja potilaan hoitoon sitoutumisen tukena Reumahoitajan vastaanotto perustettiin, koska vastasairastuneen potilaan ohjausta haluttiin tehostaa. TEKSTI JA KUVA: SUVI VAINIO Erikoissairaanhoitaja Pirjo Murto Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) reumasairauksien klinikalta kertoi työstään reumahoitajana. Hän työskentelee Kolmiosairaalassa, jonne perustettiin reumahoitajan vastaanotto vuonna Tavoitteena on ohjata reumatautiin sairastunutta potilasta tehokkaasti taudin alkuvaiheessa. Diagnoosin saanut potilas lähetetään aina reumahoitajalle, Murto kertoo. Ensimmäisellä ohjauskerralla keskustellaan, minkälaisia tunteita ja ajatuksia diagnoosi on potilaassa herättänyt. Pääpaino on lääkityksen läpikäymisessä sekä turvakokeiden merkityksen selvittämisessä. Uusi aika varataan noin kuukauden päähän. Kuukaudessa kysymyksiä on ehtinyt tulla. Se on myös riittävän nopeasti, jos potilas esimerkiksi on ostanut vääriä lääkkeitä, Murto kertoo. Ohjauskäynnillä kerrataan reuma- ja kipulääkkeiden käyttö, kysytään turvakokeiden onnistumista ja käydään läpi niiden tuloksia. Reumahoitaja myös tarkistaa, että potilas on lähettänyt B-lausunnoin Kelaan. Potilasta motivoidaan ottamaan yhteyttä erityistyöntekijöihin, esimerkiksi fysioterapeuttiin, toimintaterapeuttiin tai kuntoutusohjaajaan sekä osallistumaan sairaalan järjestämään ensitietopäivään. Myös terveet elämäntavat sekä tupakointi otetaan puheeksi. Tavoitteena on antaa potilaalle mahdollisimman paljon tietoa alkuvaiheessa, jotta hän osaa toimia jatkossa, kun hoito voi palata terveysasemalle, Murto sanoo. Biologisten lääkkeiden käyttäjiä reumahoitaja ohjaa muun muassa pistämisessä, lääkkeiden säilyttämisessä ja matkustamisessa. Iso osa reumahoitajan työstä tapahtuu puhelimessa. Puhelinneuvonta on lisääntynyt huomattavasti. Hoitajalla käynnit ovat potilaille vapaaehtoisia. Käyntiaktivisuutta lisää, että lääkäri laittaa käynnin potilaan ohjelmaan

Enemmän kuin pintaa - harjoitteluita ja opinnäytteitä Psoriasisliittossa. SoveLi-messut 11.3.2011

Enemmän kuin pintaa - harjoitteluita ja opinnäytteitä Psoriasisliittossa. SoveLi-messut 11.3.2011 Enemmän kuin pintaa - harjoitteluita ja opinnäytteitä Psoriasisliittossa SoveLi-messut 11.3.2011 Psoriasis on tulehduksellinen, pitkäaikainen iho ja tai nivelsairaus, jota sairastaa n. 2,5 3 % väestöstä

Lisätiedot

Ihopsoriaasin hoitaminen. Anna Jussila, LL, erikoistuvan vaiheen lääkäri SATSHP, Ihotautien poliklinikka

Ihopsoriaasin hoitaminen. Anna Jussila, LL, erikoistuvan vaiheen lääkäri SATSHP, Ihotautien poliklinikka Ihopsoriaasin hoitaminen Anna Jussila, LL, erikoistuvan vaiheen lääkäri SATSHP, Ihotautien poliklinikka Hoidon tavoitteet 1. Oireiden minimointi 2. Elämänlaadun parantaminen 3. Työ- ja toimintakyvyn säilyttäminen

Lisätiedot

PSORIASIKSEN HOIDON BARO METRI NYKYTILA SUOMESSA. Janssen & Psoriasisliitto

PSORIASIKSEN HOIDON BARO METRI NYKYTILA SUOMESSA. Janssen & Psoriasisliitto PSORI PSORIASIKSEN HOIDON BARO NYKYTILA SUOMESSA METRI Janssen & Psoriasisliitto Psoriasis on ihon ja nivelten monimuotoinen, krooninen, usein suvuittain esiintyvä immunologinen tulehdustauti. Iho- ja

Lisätiedot

Psorin uudet hoidot. Elina Heikkilä LT, ihotautien ja allergologian el Mehiläinen Turku Kuvat mm. Raimo Suhonen

Psorin uudet hoidot. Elina Heikkilä LT, ihotautien ja allergologian el Mehiläinen Turku Kuvat mm. Raimo Suhonen Psorin uudet hoidot Elina Heikkilä LT, ihotautien ja allergologian el Mehiläinen Turku Kuvat mm. Raimo Suhonen Tuttua juttua Psoria sairastaa noin 150 000 suomalaista Puolella tauti alkaa alle 40-vuotiaana

Lisätiedot

Palmoplantaarinen pustuloosi PPP-opas

Palmoplantaarinen pustuloosi PPP-opas Palmoplantaarinen pustuloosi PPP-opas Palmoplantaarinen pustuloosi, PPP, on rakkuloiva kämmenten ja jalkapohjien ihosairaus. Yleisin sairastumisikä on 30 50 ikävuoden vaiheilla, vaikka poikkeuksiakin on.

Lisätiedot

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775515/2014 Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Cosentyx-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan,

Lisätiedot

PSORI BARO METRI PSORIASIKSEN HOIDON NYKYTILA SUOMESSA. Psoriasis on ihon ja nivelten

PSORI BARO METRI PSORIASIKSEN HOIDON NYKYTILA SUOMESSA. Psoriasis on ihon ja nivelten PSORI PSORIASIKSEN HOIDON BARO NYKYTILA SUOMESSA METRI Psoriasis on ihon ja nivelten monimuotoinen, krooninen, usein suvuittain esiintyvä immunologinen tulehdustauti. Psoriasiksen oireita voidaan hoitaa

Lisätiedot

Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus

Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus REUMAA SAIRASTAVIEN HOITO JA KUNTOUTUS 27.8.2010 AIKUISTEN HOITO JA KUNTOUTUS Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus Markku Korpela Osastonylilääkäri TAYS:n sisätautien vastuualue/reumakeskus Reumatologian

Lisätiedot

nivelpsorias Tuntematon tutuksi lääkäreille ja potilaille Reumatautien ylilääkäri Riitta Luosujärvi:

nivelpsorias Tuntematon tutuksi lääkäreille ja potilaille Reumatautien ylilääkäri Riitta Luosujärvi: Reumatautien ylilääkäri Riitta Luosujärvi: Tuntematon nivelpsorias tutuksi lääkäreille ja potilaille Nivelpsorin tunnistaminen kuuluu kaikille. Lampun pitää syttyä siellä, missä psoriasista sairastavaa

Lisätiedot

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS Sisältö Sydän ja nivelreuma Sydän- ja verisuonitaudit - ateroskleroosi - riskitekijät Nivelreuma ja sydän- ja verisuonitaudit - reumalääkitys ja sydän Kuinka

Lisätiedot

Käypä hoito -indikaattorit, depressio

Käypä hoito -indikaattorit, depressio 1 Käypä hoito -indikaattorit, depressio Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Depressio Käypä hoito suositukseen (2014). Käypä hoito -työryhmä on nostanut suosituksesta keskeisiksi implementoitaviksi

Lisätiedot

Hoitavan yksikön näkökulmaa lastenreuman kuntoutukseen 30.8.10. Paula Vähäsalo Lastenreumatologi OYS, Lasten ja nuorten klinikka

Hoitavan yksikön näkökulmaa lastenreuman kuntoutukseen 30.8.10. Paula Vähäsalo Lastenreumatologi OYS, Lasten ja nuorten klinikka Hoitavan yksikön näkökulmaa lastenreuman kuntoutukseen 30.8.10 Paula Vähäsalo Lastenreumatologi OYS, Lasten ja nuorten klinikka Lastenreuma Määritelmä ja luokittelu Yleisyys Lastenreuman erityispiirteet

Lisätiedot

Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta. 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö

Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta. 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö Diabetesliiton kuntoutus ja koulutus tarjoaa Kuntoutusta ja sopeutumisvalmennusta diabeetikoille asiakaslähtöistä hoidonohjausta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valtuusto 28.01.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valtuusto 28.01.2013 Sivu 1 / 1 Valtuusto 28.01.2013 Sivu 1 / 1 4468/06.00.00/2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 116 22.11.2012 Kaupunginhallitus 375 17.12.2012 24 Valtuustokysymys reumapotilaiden hoidon turvaamisesta Valmistelijat

Lisätiedot

Psoriaasin uudet hoidot

Psoriaasin uudet hoidot Psoriaasin uudet hoidot * Erik.lääk Risto Oksman * Mehiläinen, Turku * Terveystalo, Turku Mehiläinen 1 Plakkipsori Mehiläinen 2 Pisarapsori Mehiläinen 3 Nivelpsori Mehiläinen 4 Hiuspohjan psori Mehiläinen

Lisätiedot

KELAN TULES-AVOKURSSIT

KELAN TULES-AVOKURSSIT KELAN TULES-AVOKURSSIT KUNTOUTUSTA TYÖELÄMÄSSÄ OLEVILLE TUKI- JA LIIKUNTAELINOIREISILLE HERTTUAN KUNTOUTUSKESKUKSESSA Tules-avokursseja selkäoireisille niska-hartiaoireisille lonkka-polviniveloireisille

Lisätiedot

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/198014/2014 Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on Sylvant-valmistetta koskevan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joiden

Lisätiedot

Reumalääkäripula uhkaa! Mitä pitäisi tehdä? Markku Kauppi Reumatologi, dosentti Reumatologian ylilääkäri, PHKS

Reumalääkäripula uhkaa! Mitä pitäisi tehdä? Markku Kauppi Reumatologi, dosentti Reumatologian ylilääkäri, PHKS Reumalääkäripula uhkaa! Mitä pitäisi tehdä? Markku Kauppi Reumatologi, dosentti Reumatologian ylilääkäri, PHKS Reumatauteja Ei-tulehdukselliset Nivelreuma raudet Selkärankareuma Tulehdukselliset Kulumasai-

Lisätiedot

TIETOA REUMATAUDEISTA. Selkärankareuma

TIETOA REUMATAUDEISTA. Selkärankareuma TIETOA REUMATAUDEISTA 1 Selkärankareuma Selkärankareuma (muita nimiä Bechterewin tauti, spondyloarthritis ankylopoetica) on reumasairaus joka nimensä mukaisesti aiheuttaa oireita ja tulehdusta selkärangassa.

Lisätiedot

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä Vuoden 2018 kuntoutuskurssit Kruunupuistossa Kruunupuisto Oy, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju puh. 020 763 9130 www.kruunupuisto.fi Kuntoutuksen monipuolinen

Lisätiedot

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä?

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 17.11.2008 Merja Syrjämäki psykiatrian erikoislääkäri TAYS Pitkäniemi APS5 Kaksoisdiagnoosin ulottuvuudet Lievä psyykkinen

Lisätiedot

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä Vuoden 2016 kuntoutuskurssit Kruunupuistossa Kruunupuisto Oy, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju puh. 020 763 9130 www.kruunupuisto.fi Kuntoutuksen monipuolinen

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOYHTEISTYÖ LUO PERUSTAN TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOITOON. Diabeteksen hoidon kehittämisen tarpeista ja keinoista

ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOYHTEISTYÖ LUO PERUSTAN TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOITOON. Diabeteksen hoidon kehittämisen tarpeista ja keinoista ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOYHTEISTYÖ LUO PERUSTAN TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOITOON Diabeteksen hoidon kehittämisen tarpeista ja keinoista Pirjo Ilanne-Parikka, sisätautien el, diabeteslääkäri ylilääkäri, Diabetesliitto

Lisätiedot

Psoriaatikon oikeuksien julistus VISIO PAREMMASTA HOIDOSTA JA VETOOMUS TOIMENPITEISTÄ

Psoriaatikon oikeuksien julistus VISIO PAREMMASTA HOIDOSTA JA VETOOMUS TOIMENPITEISTÄ Psoriaatikon oikeuksien julistus VISIO PAREMMASTA HOIDOSTA JA VETOOMUS TOIMENPITEISTÄ 2004 Psoriaatikon oikeuksien julistus Psoriaatikot ja potilasjärjestöt vetoavat päättäjiin, terveydenhuoltohenkilöstöön

Lisätiedot

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä Vuoden 2018 kuntoutuskurssit Kruunupuistossa Kruunupuisto Oy, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju puh. 020 763 9130 www.kruunupuisto.fi Kuntoutuksen monipuolinen

Lisätiedot

HIV. ja ikääntyminen

HIV. ja ikääntyminen HIV ja ikääntyminen LUKIJALLE Tämä esite tarjoaa lukijalleen tietoa ikääntymisen vaikutuksista elämään hiv-positiivisena. Esite on tehty yhteistyössä HUS:n Infektiosairauksien poliklinikan ja Hiv-tukikeskuksen

Lisätiedot

SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli

SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli LIITE 5 SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli TAYS Sydänkeskus TULPPA/Fysioterapia Epikriisi potilaalle, HASA, tk, tth, sydänyhdyshenkilölle

Lisätiedot

Syöpäjärjestöt kuntoutumisen tukena

Syöpäjärjestöt kuntoutumisen tukena Syöpäjärjestöt kuntoutumisen tukena Ylilääkäri, LT, dosentti Suomen Syöpäyhdistys ry SYÖPÄJÄRJESTÖT Syöpäjärjestöillä tarkoitetaan Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön muodostamaa kokonaisuutta. Suomen

Lisätiedot

Kelan kuntoutus ja sopeutumisvalmennuskurssit reumapotilaille. Kuntoutusohjaaja Janne Österlund HYKS Reumaklinikka 1.10.2015

Kelan kuntoutus ja sopeutumisvalmennuskurssit reumapotilaille. Kuntoutusohjaaja Janne Österlund HYKS Reumaklinikka 1.10.2015 Kelan kuntoutus ja sopeutumisvalmennuskurssit reumapotilaille Kuntoutusohjaaja Janne Österlund HYKS Reumaklinikka 1.10.2015 Kela Kansaneläkelaitos hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri

Lisätiedot

Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja. metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden

Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja. metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden Lehdistötiedote 10.6.2004 (julkaistavissa kello 11.15) Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden Kansainvälisen TEMPO- nivelreumatutkimuksen toisen vuoden

Lisätiedot

Kainuun omahoitolomake

Kainuun omahoitolomake Kainuun omahoitolomake Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen tuloasi hoitajan tai lääkärin vastaanotolle. Lomake on pohjana, kun yhdessä laadimme Sinulle hoitosuunnitelman, johon kirjaamme

Lisätiedot

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta Taustaa EDS potilasyhdistys ja yksittäinen potilas ovat lähestyneet HYKS harvinaissairauksien yksikköä ja pyytäneet lausuntoa, minkälainen sairaus Ehlers-Danlos

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatauti 2007

Keuhkoahtaumatauti 2007 Keuhkoahtaumatauti 2007 Maailmanlaajuisesti jopa 16 miljoonaa ihmistä sairastaa keuhkoahtaumatautia. Kansainvälisten tutkimusten mukaan 56 85 prosenttia tautitapauksista saattaa olla diagnosoimatta (Kinnula,

Lisätiedot

Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin)

Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin) Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin) Taustaa Biosimilaarilääke on patenttisuojansa menettäneen biologisen alkuperäislääkkeen samankaltainen,

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

TIEDON- JA TUEN SAANNIN MERKITYS HARVINAISSAIRAAN LAPSEN VANHEMPIEN ELÄMÄSSÄ

TIEDON- JA TUEN SAANNIN MERKITYS HARVINAISSAIRAAN LAPSEN VANHEMPIEN ELÄMÄSSÄ TIEDON- JA TUEN SAANNIN MERKITYS HARVINAISSAIRAAN LAPSEN VANHEMPIEN ELÄMÄSSÄ Opinnäytetyön tutkimustuloksia Terveydenhoitaja Tiina Ahonpää 2017 Opinnäyte työ valmistui toukokuussa 2016 Yhteistyössä Invalidiliiton

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Vaasan kaupunki Vähänkyrön terveysasema Vähänkyröntie 11, 66500 Vähäkyrö puh. 06 325 8500 KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Sinulle on varattu seuraavat ajat ajokorttitodistukseen

Lisätiedot

Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019

Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019 1 Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019 Tuleskurssit ja avokurssit 2016-2019 2 KEHITTÄMISTYÖN TAUSTA Kelan rahoittaman TULES- eli tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutuksen standardien kehittämistä

Lisätiedot

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 ICD-10 tautiluokituksessa kipuoire esiintyy vain muutaman psykiatrisen diagnoosin kuvauksessa

Lisätiedot

Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke S10073

Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke S10073 Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke S10073 1 Lähes 2000 kohtaamista kokemuksia kainuulaisten työnhakijoiden terveyden edistämisestä terveydenhoitaja Marjut Ristolainen 2 taustaa kohtaamisille

Lisätiedot

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä Vuoden 2015 kuntoutuskurssit Kruunupuistossa Kruunupuisto Oy, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju puh. 020 763 9130 www.kruunupuisto.fi ASLAK ja TYK Kelan kurssinro.

Lisätiedot

Positiivisten asioiden korostaminen. Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri

Positiivisten asioiden korostaminen. Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri Positiivisten asioiden korostaminen Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri Krooninen sairaus - Pitkäaikainen sairaus = muuttunut terveydentila, mikä ei korjaannu yksinkertaisella kirurgisella toimenpiteellä

Lisätiedot

NUORI PSORIASIS NUORI PSORIASIS

NUORI PSORIASIS NUORI PSORIASIS NUORI PSORIASIS NUORI PSORIASIS Tämä on Nupson esite nuorille psoriasista sairastaville ja heidän läheisilleen. Haluamme kertoa teille, mikä on psoriasis ja mihin se vaikuttaa. Psoriasiksen kanssa voi

Lisätiedot

Keskustan ja Eteläinen Lähiklinikka 16. ja 17.11.2015 Lahden terveyskeskus Kari Korhonen lääkintöneuvos LKT, yleislääketieteen erikoislääkäri

Keskustan ja Eteläinen Lähiklinikka 16. ja 17.11.2015 Lahden terveyskeskus Kari Korhonen lääkintöneuvos LKT, yleislääketieteen erikoislääkäri Eteisvärinän verenohennushoidon uusia näkökulmia Keskustan ja Eteläinen Lähiklinikka 16. ja 17.11.2015 Lahden terveyskeskus Kari Korhonen lääkintöneuvos LKT, yleislääketieteen erikoislääkäri Mitä tarkoittaa

Lisätiedot

Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus

Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus Sisältö 1. Nivelreuma: etiologia, esiintyvyys, diagnostiikka 2. Nivelreuman serologiset

Lisätiedot

Palmoplantaarinen pustuloosi. PPPopas

Palmoplantaarinen pustuloosi. PPPopas Palmoplantaarinen pustuloosi PPPopas Palmoplantaarinen pustuloosi, PPP, on rakkuloiva kämmenten ja jalkapohjien ihosairaus. Yleisin sairastumisikä on 30 50 ikävuoden vaiheilla, vaikka poikkeuksiakin on.

Lisätiedot

SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS

SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS Sydäntukihoitajien alueellinen koulutuspäivä 11.01.2016 Silvennoinen Tiina Seksuaaliterapeutti- ja neuvoja SEKSUAALISUUS - Mitä se on? * Seksuaalisuus liittyy kiinteästi ihmisen

Lisätiedot

Crohnin tauti ja colitis ulcerosa Aikuisten ja lasten kurssit

Crohnin tauti ja colitis ulcerosa Aikuisten ja lasten kurssit Crohnin tauti ja colitis ulcerosa Aikuisten ja lasten kurssit Palveluntuottajien koulutus 14.11.2018 Arita Goh Crohnin tauti ja colitis ulcerosa -kurssit vuoden 2019 alusta alkaen Aikuisten sopeutumisvalmennuskurssi

Lisätiedot

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Astmapotilaan hoidon aloitus ja hoitopolku Simon terveysasemalla ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Terveyskeskuksessa on jo ennestään käytössä suhteellisen hyvin toimiva astmapotilaan

Lisätiedot

OMAHOITOLOMAKE Liite 3

OMAHOITOLOMAKE Liite 3 OMAHOITOLOMAKE Liite 3 Sinulle on varattu seuraava aika: Sairaanhoitajan vastaanotolle: Aika lääkärille ilmoitetaan myöhemmin Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytä tämä omahoitolomake

Lisätiedot

Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015

Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015 Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015 2 Kuntoutustilastot, Kelan järjestämä kuntoutus vuonna 2014 3 Ennuste 2014 Kelan sopeutumisvalmennus Kela järjestää sopeutumisvalmennusta

Lisätiedot

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS Sydänfysioterapeuttien koulutuspäivät Jyväskylä, K-S keskussairaala 27. Arto Hautala Dosentti, yliopistotutkija Oulun yliopisto

Lisätiedot

Täyttä elämää psorista huolimatta

Täyttä elämää psorista huolimatta Täyttä elämää psorista huolimatta Koska psoriasis on varsin yleinen sairaus, se on tuttu vaiva monille, vaikkei siitä välttämättä pidetä suurta ääntä. Vaikka psoriasiksesta vaietaan usein, se vaikuttaa

Lisätiedot

Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi. Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan.

Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi. Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan. Potilaan opas VALDOXAN Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan. Tässä oppaassa kerrotaan suosituksista maksan haittavaikutusten

Lisätiedot

INFLECTRA SEULONTAKORTTI

INFLECTRA SEULONTAKORTTI Demyelinoiva sairaus Jos potilaalla on aiempi tai äskettäin puhjennut demyelinioiva sairaus, anti-tnf-hoidon hyödyt ja haitat on arvioitava huolellisesti ennen INFLECTRA -hoidon aloitusta. INFLECTRA -hoidon

Lisätiedot

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Asiantuntija- ja keskustelutilaisuus narkolepsialasten vanhemmille ja aikuispotilaille 4.2.2011 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren,

Lisätiedot

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa Jukka Puustinen Oyl, neurologi Kuntoutustutkimusyksikkö, PHSOTEY KTY Kuntoutustutkimus Puheterapia Neuropsykologinen kuntoutus Vammaispoliklinikka

Lisätiedot

SOPIVIA RAUHALLISEN VAIHEEN LIIKUNTALAJEJA

SOPIVIA RAUHALLISEN VAIHEEN LIIKUNTALAJEJA liiketaitoa ja tasapainoa sekä ylläpitää valmiutta selvitä omatoimisesti ja henkistä kuntoa. Rentoutuminen on yksi liikunnan hyödyistä. Niveltulehduksen sijainti vaikuttaa lajin valintaan myös sairauden

Lisätiedot

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Annamari Tuulio-Henriksson Dosentti, johtava tutkija, Kelan tutkimusosasto Suomen epidemiologian seuran ja Kelan seminaari 27.10.2011 Nuoret ja työllistymisen

Lisätiedot

Tutkimus suomalaisten reumapotilaiden kokemuksista reuman hoitoon liittyen. Kesäkuu 2011 Kaikki vastaajat, n=733

Tutkimus suomalaisten reumapotilaiden kokemuksista reuman hoitoon liittyen. Kesäkuu 2011 Kaikki vastaajat, n=733 Tutkimus suomalaisten reumapotilaiden kokemuksista reuman hoitoon liittyen Kesäkuu 2011 Kaikki vastaajat, n=733 Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millä tavalla reumapotilaat kokevat

Lisätiedot

Avomuotoiset ammatilliset kuntoutuskurssit. Kelan ammatillista kuntoutusta 2014-2017

Avomuotoiset ammatilliset kuntoutuskurssit. Kelan ammatillista kuntoutusta 2014-2017 Avomuotoiset ammatilliset kuntoutuskurssit Kelan ammatillista kuntoutusta 2014-2017 Leila Tauriainen, koulutuspäällikkö 26.8.2015 1 Esitteet löytyvät kotisivuiltamme http://www.kiipula.fi/fi/koulutustarjonta/

Lisätiedot

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja?

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Kunnan muistihoitajat ja -koordinaattorit Muistihoitajat ja -koordinaattorit ovat muistisairaan ja hänen perheensä tukemiseen koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia.

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

Muistisairaudet saamelaisväestössä

Muistisairaudet saamelaisväestössä Muistisairaudet saamelaisväestössä Anne Remes Professori, ylilääkäri Kliininen laitos, neurologia Itä-Suomen yliopisto, KYS Esityksen sisältö Muistisairauksista yleensä esiintyvyys tutkiminen tärkeimmät

Lisätiedot

Vuoden 2015 kurssit. Omaishoitajat

Vuoden 2015 kurssit. Omaishoitajat Vuoden 2015 kurssit Omaishoitajat Avh-kommunikaatio Parkinsonin tauti Primaarinen ataksia Epilepsia Downin oireyhtymä CP-oireyhtymä Kehitysvammat ja -häiriöt sekä monivammat Myastenia gravis (MG) ALS Lihassairaus

Lisätiedot

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Käsitteet Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa kun etenevää

Lisätiedot

PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN

PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN Juhani Ojanen Erikoissairaanhoidon rooli Erikoissairaanhoidon rooli on sairauksia ja oireita korjaava ja hoitava toiminta. Lähde: Eläketurvakeskus 05/2011 Keskustelualoitteita

Lisätiedot

Monisairas potilas erikoissairaanhoidossa Terveydenhuollon XII laatupäivä 25.3.2015

Monisairas potilas erikoissairaanhoidossa Terveydenhuollon XII laatupäivä 25.3.2015 Monisairas potilas erikoissairaanhoidossa Terveydenhuollon XII laatupäivä 25.3.2015 Eeva Leino, neurol erl, kuntoutuksen dos, Kuntoutusylilääkäri Tays Hoidon vaikuttavuus riippuu Diagnoosin ja hoitomenetelmien

Lisätiedot

Paraneeko diabeteksen hoito Pisaralla? Pisara-hankekokonaisuuden seminaari 29.4.2010 Lääkintöneuvos, dosentti Ilkka Winblad

Paraneeko diabeteksen hoito Pisaralla? Pisara-hankekokonaisuuden seminaari 29.4.2010 Lääkintöneuvos, dosentti Ilkka Winblad Paraneeko diabeteksen hoito Pisaralla? Pisara-hankekokonaisuuden seminaari 29.4.2010 Lääkintöneuvos, dosentti Ilkka Winblad 1.1.2009 31.12.2012 Tehostetun hoitomallin vaikuttavuuden arviointi diabeteksen

Lisätiedot

Adacolumn -hoito tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä

Adacolumn -hoito tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä Adacolumn -hoito tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä Hellävarainen vallankumous IBD-tautien hoidossa Sisältö Maha-suolikanava...4 Haavainen paksusuolitulehdus...6 Crohnin tauti...8 Elimistön

Lisätiedot

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä Vuoden 2019 kuntoutuskurssit Kruunupuistossa 50 Kruunupuisto Oy, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju puh. 020 763 9130 www.kruunupuisto.fi Kuntoutuksen monipuolinen

Lisätiedot

Työeläkekuntoutuksen nykytila, toimivuus ja kehittämishaasteet. Kuntoutuspäivät 2016 18.3.2016 Finlandiatalo Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Keva

Työeläkekuntoutuksen nykytila, toimivuus ja kehittämishaasteet. Kuntoutuspäivät 2016 18.3.2016 Finlandiatalo Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Keva Työeläkekuntoutuksen nykytila, toimivuus ja kehittämishaasteet Kuntoutuspäivät 2016 18.3.2016 Finlandiatalo Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Keva Sidonnaisuudet LL, yhteiskuntatieteiden maisteri Vakuutuslääketieteen

Lisätiedot

Käypä hoito -indikaattorit, diabetes

Käypä hoito -indikaattorit, diabetes 1 Käypä hoito -indikaattorit, diabetes Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat useaan suositukseen: Diabetes (2013), Diabeettinen nefropatia (2007), Diabeettinen retinopatia (2014), Diabeetikon

Lisätiedot

N o 3. Nivelpsoriasis PERUSTIETOA SAIRASTUNEILLE, HEIDÄN LÄHEISILLEEN JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE.

N o 3. Nivelpsoriasis PERUSTIETOA SAIRASTUNEILLE, HEIDÄN LÄHEISILLEEN JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE. N o 3 Nivelpsoriasis PERUSTIETOA SAIRASTUNEILLE, HEIDÄN LÄHEISILLEEN JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE. 1 Ei pidä jäädä yksin kotiin. Olemme kaikki samassa veneessä ja saamme toisiltamme vinkkejä, tukea.

Lisätiedot

Muistipoliklinikan toiminnan kehittäminen

Muistipoliklinikan toiminnan kehittäminen Muistipoliklinikan toiminnan kehittäminen Geriatri Pirkko Jäntti 25.5.2015 Mistä muistipoliklinikan toiminnan kehittämistyössä aloitetaan? Selvitetään muistisairaiden laskennallinen osuus kunnan väestöstä

Lisätiedot

Aikuisten reuman kuntouttava hoito Kruunupuistossa, esitys Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus yhteistyökokouksissa johtava ylilääkäri Matti

Aikuisten reuman kuntouttava hoito Kruunupuistossa, esitys Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus yhteistyökokouksissa johtava ylilääkäri Matti Aikuisten reuman kuntouttava hoito Kruunupuistossa, esitys Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus yhteistyökokouksissa johtava ylilääkäri Matti Nykänen Kruunupuisto Punkaharjun kuntoutuskeskus toimii Duodecim-seuran

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

BIOLÄÄKETIETEEN LÄPIMURROT

BIOLÄÄKETIETEEN LÄPIMURROT BIOLÄÄKETIETEEN LÄPIMURROT Jussi Huttunen Tampere 20.4.2016 LÄÄKETIETEEN MEGATRENDIT Väestö vanhenee ja sairauskirjo muuttuu Teknologia kehittyy - HOITOTEKNOLOGIA - tietoteknologia Hoito yksilöllistyy

Lisätiedot

Kuntoutus työkyvyn tukena työhön palaamisen jälkeen kokemuksia Tyyne-kursseista. Ylilääkäri Mari Slutbäck 27.10.2011

Kuntoutus työkyvyn tukena työhön palaamisen jälkeen kokemuksia Tyyne-kursseista. Ylilääkäri Mari Slutbäck 27.10.2011 Kuntoutus työkyvyn tukena työhön palaamisen jälkeen kokemuksia Tyyne-kursseista Ylilääkäri Mari Slutbäck 27.10.2011 TYYNE = Työkykyä ylläpitävä neurologinen kurssi Tarkoituksena ylläpitää työkykyä neurologista

Lisätiedot

Vuoden 2016 kurssit. Meillä jälleen! MS-tauti

Vuoden 2016 kurssit. Meillä jälleen! MS-tauti Vuoden 2016 kurssit MS-tauti Parkinsonin tauti Avh Epilepsia Omaishoitajat Primaarinen ataksia ALS Lihassairaus ja/tai dystrofia Myastenia gravis (MG) CP-oireyhtymä Kehitysvammat ja -häiriöt sekä monivammat

Lisätiedot

Diabetesseulontaa ja varhaista hoitoa outokumpulaisittain

Diabetesseulontaa ja varhaista hoitoa outokumpulaisittain Diabetesseulontaa ja varhaista hoitoa outokumpulaisittain Kansallinen Diabetesfoorumi 2012 Helsinki 15.5.2012 Hilkka Tirkkonen Yleislääketieteen erikoislääkäri, diabeteksen hoidon erityispätevyys Outokumpu

Lisätiedot

Kokemuksia terveydenhuollon palveluista Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa

Kokemuksia terveydenhuollon palveluista Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa Kokemuksia terveydenhuollon palveluista Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa Lisää teksti tähän TAUSTATIETOJA 1. Merkit se koht a, joka ilmaisee sukupuolesi ja ikäryhmän, johon kuulut NAINEN

Lisätiedot

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi)

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 27.6.2014, versio 1.0 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

FINRISKI terveystutkimuksen mukaan

FINRISKI terveystutkimuksen mukaan Lihavuus ja raskaus Tammikuun kihlaus 27.01.2017 el Jenni Metsälä Taulukko 1. Lihavuuden luokitus painoindeksin (BMI, kg/m 2) perusteella. Normaalipaino Liikapaino (ylipaino) Lihavuus Vaikea lihavuus Sairaalloinen

Lisätiedot

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA Päivi Metsäniemi Kehittämisylilääkäri, Vastaanottotoiminnan palvelujohtaja Terveystalo 2016 14.3.2016 1 Esittely ja sidonnaisuudet LL 2003 Helsinki

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

Muistisairaana kotona kauemmin

Muistisairaana kotona kauemmin Muistisairaana kotona kauemmin Merja Mäkisalo Ropponen Terveystieteiden tohtori, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Nykytilanne Suomessa sairastuu päivittäin 36 henkilöä muistisairauteen.

Lisätiedot

www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro LASTENREUMA 2. LASTENREUMAN ALATYYPIT 2.1 Esiintyykö taudista erilaisia muotoja? Lastenreuma jaetaan alatyyppeihin sen mukaan, monessako nivelessä tulehdusta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sivu 1/6Sivu 1/6 KOMMENTIT 1(6) Opetushallitus / Aira Rajamäki PL 380 00531 Helsinki aira.rajamaki@oph.fi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ohessa Kuuloliiton kommentit sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

Lisätiedot

Diabetes (sokeritauti)

Diabetes (sokeritauti) Diabetes (sokeritauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Diabeteksessa eli sokeritaudissa veren sokerimäärä on liian korkea. Lääkäri tai hoitaja mittaa verensokerin verinäytteestä

Lisätiedot

Lataa Sydänsairaudet. Lataa

Lataa Sydänsairaudet. Lataa Lataa Sydänsairaudet Lataa ISBN: 9789516563605 Sivumäärä: 607 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 33.82 Mb Sydänsairaudet käsittelee käytännönläheisesti ja perusteellisesti yleisimpien sydänsairauksien hoitoa,

Lisätiedot

Psyykkisten rakenteiden kehitys

Psyykkisten rakenteiden kehitys Psyykkisten rakenteiden kehitys Bio-psykososiaalinen näkemys: Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys riippuu bioloogisista, psykoloogisista ja sosiaalisista tekijöistä Lapsen psyykkisen kehityksen kannalta

Lisätiedot

Miten kasaantuvat terveys- ja sosiaaliongelmat näkyvät erikoissairaanhoidossa. Ari Räisänen Fysiatrian ylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri

Miten kasaantuvat terveys- ja sosiaaliongelmat näkyvät erikoissairaanhoidossa. Ari Räisänen Fysiatrian ylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri Miten kasaantuvat terveys- ja sosiaaliongelmat näkyvät erikoissairaanhoidossa Ari Räisänen Fysiatrian ylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri Potilastapaus 50-vuotias mies Koulutus lvi-asentajaksi, tehnyt lähinnä

Lisätiedot

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Soluista elämää Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Perehdy huolella tietopakettiin ennen liittymistäsi Kantasolurekisteriin. Rekisteriin liitytään osoitteessa www.soluistaelämää.fi kantasolujen

Lisätiedot

Voiko muistisairauksia ennaltaehkäistä?

Voiko muistisairauksia ennaltaehkäistä? Voiko muistisairauksia ennaltaehkäistä? Juha Rinne, Neurologian erikoislääkäri ja dosentti Professori PET- keskus ja neurotoimialue, TYKS ja Turun yliopisto MITÄ MUISTI ON? Osatoiminnoista koostuva kyky

Lisätiedot

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Kokemuksia omaishoitajien tukemisesta ja tunnistamisesta syöpätautien poliklinikalla ja sydäntautien vuodeosastolla A32 Näkökulmia omaishoitajuuteen Erikoissairaanhoidossa

Lisätiedot

Psoriasis. osa elämää

Psoriasis. osa elämää Psoriasis osa elämää Hyvä lukija, Tämä opas antaa kattavat perustiedot tulehduksellisesta iho- ja nivelsairaudesta, psoriasiksesta. Vaikka tauti on luonteeltaan krooninen, on siihen löydetty runsaasti

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen 26.10.2015 Pitkänimen sairaala, Psykoterapiapaja. Elina Kinnunen, asiantuntijalääkäri, Kela - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot