Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto. Toimintakertomus 2012 Esitys kevätkokoukselle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto. Toimintakertomus 2012 Esitys kevätkokoukselle 13.4.2013"

Transkriptio

1 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto Toimintakertomus 2012 Esitys kevätkokoukselle

2 Sisällys 1.Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toiminnan tavoitteet ja painopistealueet Valtakunnallinen ja kansainvälinen toiminta Kulttuuritoiminta Ajankohtaiset teemat Pohjoismaissa Koulutus- ja kurssitoiminta Paikallisosasto- ja jäsenjärjestötoiminta Paikallisosastotoiminta Jäsenjärjestötoiminta Tiedotus- ja julkaisutoiminta Edunvalvonta Yhteistyötahot Nordjobb-liikkuvuusohjelma Hallinto Talous Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton paikallisosastot v (13) Jäsenjärjestöt v (27)

3 1.POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITON TOIMINNAN TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET 2012 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto (jatkossa PNN; Nuorisoliitto; Liitto) on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansalais-, asiantuntija- ja palvelujärjestö. Tarkoituksenamme on luoda, ylläpitää ja kehittää pohjoismaisuutta Suomessa. Toimialaamme ovat pohjoismaiset kysymykset, kuten kulttuurivaihto, politiikka, edunvalvonta ja yhteistyö pohjoismaisuuden edistämiseksi. Kansalaisjärjestönä osallistumme aktiivisesti pohjoismaiseen keskusteluun mm. aloitteiden ja kannanottojen avulla tuoden nuorten näkökulman esiin pohjoismaisissa kysymyksissä. Asiantuntijajärjestönä järjestämme yleistä tiedotustoimintaa ja koulutusta varsinaisen jäsenistömme lisäksi muille kiinnostuneille tiedotustilaisuuksien, seminaarien, messujen ja sähköisten tiedotusvälineiden kautta. Palvelujärjestönä järjestämme kulttuuri- ja koulutustoimintaa sekä edistämme pohjoismaista nuorisovaihtoa eritoten liiton hallinnoiman Nordjobb-liikkuvuusohjelman avulla. Nuorisoliitolla on paikallisosastoja eri puolilla Suomea sekä sisarjärjestöt kaikissa Pohjoismaissa. Jäsenistöön kuuluu myös lähemmäs 30 jäsenjärjestöä, joille Nuorisoliitto on ennen kaikkea asiantuntija, linkki pohjoismaiseen yhteistyöhön ja keskustelufoorumi pohjoismaisille ja kansainvälisille teemoille. Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto on vuoden aikana tarjonnut jäsenistölleen monipuolista ohjelmaa sekä Suomessa että Pohjolassa. Perinteisenä toimintana liitto on järjestänyt yhteispohjoismaisia tapahtumia ja seminaareja sekä matkoja muihin Pohjoismaihin. Nuorisoliitto on myös ollut aktiivisesti mukana pohjoismaisten sisarjärjestöjensä yhteistyöelimen, Norden-yhdistysten nuorisoliiton eli Föreningarna Nordens Ungdomsförbundin (FNUF) toiminnassa. FNUF:n sihteeristöä hoidetaan Suomesta käsin. Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto hallinnoi myös vuonna 2004 perustettua Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston (UNR) sihteeristöä. Nuorisoliitto on vuonna 2012 edelleen jatkanut sekä FNUF:n että UNR:n sihteeristöjen hallinnoinnin kehittämistä. FNUF:n ja UNR:n koordinointia varten palkattu puolipäiväinen koordinaattori toimi neljä kuukautta täysipäiväisenä ennen UNR-istuntoa (elo lokakuu, sekä keväällä maaliskuussa). Nuorisoliitto vastasi edelleen myös Nordjobb-kesätyöohjelman käytännön toteutuksesta ja kulttuuri- ja vapaa-ajanohjelmasta eri paikkakunnilla Suomessa. Strategian ja toimintasuunnitelman mukainen painopistealue vuonna 2012 on ollut: Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden neuvostossa, jonka tapahtumiin ja järjestelyihin Nuorisoliito osallistuu aktiivisesti. Tavoitteena oli tehdä tiivistä yhteistyötä jäsenjärjestöjen sekä Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston (UNR) kanssa Helsingissä järjestetyn istunnon osalta. Istunto Espoon Hanasaaressa onnistui kaikin puolin hyvin, ja PNN oli aktiivisesti kahden oman tarkkailijan, kolmen avustajan sekä kolmen hyväksytyn resoluution voimin mukana tapahtumassa. Nuorisoliitto määritteli lisäksi syksyllä 2011 toimintavuoden 2012 keskeisiksi painopistealueiksi Pohjoismainen Suomi -projektin ja Helsingin sopimuksen 50-vuotisjuhlan. 2

4 Pohjola-Norden ry:n hallinnoimassa Pohjoismainen Suomi -projektissa tarkoituksena oli selvittää, missä määrin suomalaiset instituutiot, laitokset ja järjestöt tiedostavat ja hyödyntävät pohjoismaista yhteistyötä, harrastavat sitä ja missä määrin pohjoismaiset yhteydet kuuluvat normaaliin rutiiniin. Tarkoitus on myös kartoittaa, millaisia yhteistyötarpeet ovat, sekä tehdä esityksiä yhteistyön lisäämiseksi ja pohjoismaisuuden hyödyntämiseksi. Projektin puitteissa PNN järjesti kesällä jäsenjärjestöedustajille kaksi onnistunutta tapaamista, joissa keskusteltiin nuorisojärjestöjen pohjoismaisista käytännöistä ja päämääristä projektivastaava Larserik Häggmanin johdolla. Tällä tavalla PNN toi tutkimukseen suomalaisten nuorisojärjestöjen näkökulmaa. Pohjoismaiselle yhteistyölle merkittävän Helsingin sopimuksen 50-vuotisjuhlavuosi näkyi Nuorisoliiton toiminnassa monella tapaa. Liitto julkaisi Hufvudstadsbladetissa toukokuussa 2012 Kunnioittakaa Helsingin sopimusta -nimisen kannanoton, jossa vedottiin sopimuksen alkuperäisiin arvoihin vähemmistöjen oikeuksien kunnioittamisesta. Nuorisoliiton varapuheenjohtaja Emma Mustala keskusteli Helsingin sopimuksen 50-vuotisjuhlaseminaarin paneelissa maaliskuussa mm. Juhana Vartiaisen, Silvia Modigin ja Erkka Kososen kanssa aiheesta Norden i Europa. Lisäksi Pohjola-Norden ry:n kanssa laadittiin ja jaettiin eteenpäin juhlavuoden kunniaksi kansantajuinen tiivistelmä sopimuksen sisällöstä. Tiedotuksen osalta on kehitetty kotisivujen käytettävyyttä sekä huolehdittu erityisesti uusien jäsenten saamisesta mukaan toimintaan. Erityisesti on painotettu jäsenjärjestöteemavuoden myötä tiedotusta jäsenjärjestöille sähköisesti, mutta myös henkilökohtaisten kohtaamisten kautta PNN:n järjestämissä keskustelutilaisuuksissa. Työtä johti vuonna 2012 erityinen tarkoitusta varten perustettu tiedotustyöryhmä. Toimintavuonna on jatkettu paikallistoiminnan tukemista ja suunniteltu ja toteutettu uusi Café Finland -tapahtuma paikallisosastojemme keskinäiseksi yhteistyöfoorumiksi. Café Finland toimii niin jäsenrekrytointitapahtumana kuin paikallisosastoaktiivien, liittohallituksen ja työtekijöiden sekä kesän suomalaisten Nordjobb-työntekijöiden kohtaamispaikkana ja koulutustapahtumana. Teemana tapahtuman seminaarissa oli Pohjola brändinä sekä yleisteemana liikunta. Onnistunutta tapahtumakonseptia jatketaan myös tulevana toimintavuonna. Nuorisoliitto vastasi oman toimintansa ohella Nordjobb-liikkuvuusohjelman hallinnoinnista Suomessa, ja Norden-yhdistysten Nuorisoliiton (FNUF) ja Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston (UNR) sihteeristöjen tehtävistä. Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston toiminta on kehittynyt voimakkaasti viime vuosina ja FNUF:n toimintaa sekä hallinnointia kehitetään oman toiminnan ohessa. Paikallisosastotoiminta Vuoden aikana on keskitytty olemassa olevien paikallisosastojen toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen eritoten tapahtumanjärjestämis- ja toiminnan sisältökysymyksissä. Molemmat aiheet olivat erityisesti esillä Nuorisoliiton kevään toimintaseminaarissa, jossa yhtäältä koulutettiin paikallisosastoja omien tapahtumien järjestämisessä ja toisaalta suunniteltiin Café Finland -tapahtumaa. Lisäksi toimintaseminaarissa keskusteltiin monien Pohjola-kysymysten asiantuntijoiden johdolla pohjoismaisuudesta, epävirallisesta pohjoismaisesta yhteistyöstä ja sen tulevaisuudesta. Nuorisoliiton uusi paikallisosastosuurtapahtuma Café Finland järjestettiin lokakuussa. Tapahtumassa annettiin paikallisosastoille työkaluja hyvinvoinnin ja ryhmädynamiikan alalla. Liitto jakoi paikallisosastoille toimintatukia keväällä ja syksyllä. Paikallisosastojen jäsenille tarjottiin lisäksi ilmaispaikkoja Pohjola-Norden ry:n muuten maksullisiin elinkeinoelämän seminaareihin. 3

5 Jäsenjärjestötoiminta Jäsenjärjestötoiminta oli yksi toimintavuoden painopistealueista. Jäsenjärjestöjen kanssa yhteistyössä toteutettavan toiminnan määrätietoista kehittämistä on jatkettu vuonna 2011 perustetussa yhteiskunnallisen vaikuttamisen työryhmässä. Työryhmä mm. järjesti kesällä jäsenjärjestöedustajille kaksi tapaamista, joissa keskusteltiin järjestöjen pohjoismaisista käytännöistä ja päämääristä ja kontribuoitiin asiantuntija Larserik Häggmanin Pohjoismainen Suomi -tutkimukseen. Jäsenjärjestöille kehitettiin myös näiltä tulleiden toiveiden perusteella uusia palvelumuotoja, kuten esim. tiedonjako rahoitusmahdollisuuksista järjestöjen väliselle pohjoismaiselle yhteistyölle. Vuoden aikana Nuorisoliitton jäsenyyttä haki ja sen sai kaksi uutta järjestöä: Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry sekä Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry. Toisen asteen ammatillinen koulutus on täten nyt hyvin edustettuna liitossa. Talous Vuoden 2012 taloudellinen tilanne on helpottanut edellisistä vuosista. Vuoden 2012 alussa Liitolla oli omaa pääomaa noin 3000 euroa, kun toimintavuoden 2011 alussa negatiivista pääomaa oli noin euroa. Määrätietoisiin säästötoimenpiteisiin pyrittiin edelleen vuoden 2012 kuluessa talouden tasapainottamiseksi toimintaa karsimatta. Vuonna 2012 toteutettu tilitoimiston vaihdos ja taloushallinnon sähköistäminen ovat auttaneet säästötavoitteisiin pääsemisessä. 2.VALTAKUNNALLINEN JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 2.1. Kulttuuritoiminta Jokkmokkin ilmastokonferenssi ja saamelaismarkkinat Ajankohta: Paikka: Pohjois-Ruotsi Osallistujat: noin 16 (joista 3 Suomesta) PNN järjesti matkan Jokkmokkissa Pohjois-Ruotsissa pidettävään ilmastokonferenssiin ja saamelaismarkkinoille yhdessä tanskalaisen sisarjärjestön FNU Danmarkin kanssa. Konferenssissa käsiteltiin tärkeitä ajankohtaisia ilmasto- ja energiapoliittisia kysymyksiä pohjoisen asukkaiden näkökulmasta. Osallistujat pääsivät myös tutustumaan perinteiseen ja moderniin saamelaiseen elämään. SaunaExpressen Ajankohta: Paikka: Oulu Osallistujat: 44 SaunaExpressen on pohjoismaisille vieraille ja suomalaisnuorille suunnattu perinteinen tapahtuma, jossa tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin, talveen ja saunaan. Tapahtumassa saunottiin eri puolilla Oulua ja Oulun lähiseutuja sijainneissa saunoissa, tutustuttiin kaupunkiin ja sen kulttuurikohteisiin rastikierroksen merkeissä sekä harrastettiin avantouintia, curlingia ja verkkaritansseja. Lisäksi ohjelmassa oli savusaunaelämys keskellä Ylikiimingin metsiä ja kylpyläkäynti. 4

6 Pohjoismainen juhannus (ent. Nordjobb-juhannus) Ajankohta: Paikka: Nauvo Osallistujamäärä: 27, joista nordjobbareita 20 Nordjobbin perinteistä juhannusjuhlaa vietettiin Kirjaisissa Nauvossa. Nordjobbarit tutustuivat perinteiseen suomalaiseen juhannukseen, johon kuului saunominen, juhannussalon pystyttäminen ja salon ympärillä tanssiminen, hyvä ruoka ja juhannustaiat. Mukana oli myös Nuorisoliiton jäseniä, joten nordjobbarit pääsivät tutustumaan suomalaisiin nuoriin, joilla puolestaan oli mahdollisuus solmia suhteita pohjoismaisiin nordjobbareihin. Matka Pohjolan lähialueelle (ent. Nordjobb-matka) Ajankohta: Paikka: Tallinna, Viro Osallistujamäärä: 22 Toinen Nordjobb-kesän isoista tapahtumista on retki Pohjolan lähialueelle. Toimintavuonna 2012 matkakohteeksi valittiin Tallinna. Nordjobbarit tutustuivat muun muassa Tallinnan vanhaan kaupunkiin ja paikalliseen Norden-yhdistykseen. Café Finland Ajankohta: Paikka: Lahti Osallistujamäärä: 30 Vuosittaiseksi kaavailtu tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa Lahden paikallisosaston ja Nuorisoliiton yhteistyönä. Yleisteemana oli liikunta. Tapahtumassa tutustuttiin Stubbin asettaman ulkoministeriön nuorten työryhmän haasteeseen Pohjoismaille ja haettiin siihen uusia näkökulmia erityisesti liiton ja paikallisosastojen toiminnan perspektiivistä. PNN:n paikallisosastoilleen järjestämä Pohjoismaista identiteettiä etsimässä -kampanja huipentui K. A. Fagerholmin stipendillä palkitun voittajan valintaan. Café Finland -tapahtumaan sisällytettiin toinen toimintavuodelle suunnitelluista pohjoismaisista koulutustilaisuuksista. Nuorisoliiton paikallisosastoaktiiveille suunnatun koulutusseminaarin teemana oli Pohjola brändinä. Seminaarissa pohdittiin mm. maabrändin rakentamista pohjoismaisessa kontekstissa Taloudellisen tiedotustoimiston edustajan johdolla. Lisäksi käsiteltiin paikallisosastojen jatkuvuutta ja hyvinvointia ryhmädynamiikan kannalta yhteisökouluttajan avulla. Café Norden Ajankohta Paikka: Uppsala Osallistujamäärä: 17, joista 12 PNN:n jäseniä Café Norden on perinteinen Pohjolan nuorisolle suunnattu suurtapahtuma, jota on järjestetty vuodesta 1992 asti. Tapahtuma järjestettiin PNN:n ruotsalaisen sisarjärjestön FNUF Sverigen paikallisosaston toimesta Uppsalassa. PNN tukee suomalaisten osallistujien matkoja ja osallistumista tapahtumaan. Teemana olivat pohjoismaiset työmarkkinat, ja tapahtuma sisälsi vierailuja erilaisten kansainväliseen työnvälitykseen suuntautuvien tahojen luona. Osallistujapalautteen mukaan tapahtuma oli erittäin onnistunut. 5

7 2.2. Ajankohtaiset teemat Pohjoismaissa Helsingin sopimuksen 50-vuotisjuhlaseminaariin osallistuminen Ajankohta: Järjestäjä: Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö, Centrum för Norden-studier CENS, Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta Eduskunnassa sekä Pohjola-Norden Paikka: Eduskunnan Pikkuparlamentti Osallistujat: noin 120 Nuorisoliiton varapuheenjohtaja Emma Mustala keskusteli paneelissa mm. Juhana Vartiaisen, Silvia Modigin ja Erkka Kososen kanssa aiheesta Norden i Europa. GlobSol 2012 Ajankohta: Paikka: Hanasaari, Espoo Osallistujat: n. 80 Yhteistyössä Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen, Ruotsin Föreningen Nordenin, Allianssin ja Kepan kanssa järjestettiin Global Solidaritet -tapahtuma, johon osallistui nuoria Suomesta, Ruotsista sekä Norjasta. Vuoden 2012 teemana oli kestävä kehitys. Foorumin alateemat jakautuivat kysymyksenasetteluihin, jotka liikkuivat voimavarojen epäoikeudenmukaisesta jakautumisesta aina kestävään kulutukseen ja ympäristöratkaisuihin. PNN:n varapuheenjohtaja Emma Mustala toimi tapahtumassa moderaattorina. Lisäksi Nuorisoliitto tarjosi 10 jäsenelleen ilmaisen osallistumisen tapahtumaan ja matkatukea. Nuorten Pohjoismaiden Neuvosto ja Pohjoismaiden neuvosto Ajankohta: ja Paikka: Helsinki Osallistujamäärä: 80 Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston (UNR) istunto järjestettiin perinteiseen tapaan lokakuun viimeisenä viikonloppuna ennen Pohjoismaiden neuvoston istuntoa. UNR on poliittisten nuorisojärjestöjen, näiden pohjoismaisten yhteistyöjärjestöjen sekä nuorisojärjestöjen keskustelu- ja vaikuttamisfoorumi. Istunnossa käsitellään Pohjoismaiden neuvoston asialistalla olevia asioita nuorten näkökulmasta ja tehdään julkilausumaehdotuksia Pohjoismaiden neuvostolle. Istunnon teemana 2012 oli Europa i förändring - Vad är de nordiska ländernas möjligheter för att påverka det europeiska samarbetet i framtiden? Osa delegaateista osallistui myös UNR:n istuntoa seuranneeseen Pohjoismaiden neuvoston istuntoon PNN esitti istunnossa kolme julkilausumaehdotusta, jotka kaikki hyväksyttiin. Nuorisoliittoa istunnossa edustivat Kalle Keijonen ja Jenny Lindroos Koulutus- ja kurssitoiminta Pohjoismainen kurssi Ajankohta: Paikka: Kunstenniemen leirikeskus, Rymättylä Osallistujat: 22 6

8 Pohjoismainen koulutustilaisuus on suunnattu lähinnä Nuorisoliiton aktiiveille paikallisosastoissa, ja liittohallituksessa. Tavoitteena on perehdyttää osallistujat pohjoismaisen yhteistyön ajankohtaisiin kysymyksiin sekä virallisella että epävirallisella tasolla. Teemoina ovat vuosittain mm. ajankohtaiset nuorten liikkuvuuskysymykset ja Pohjoismaiden yhteistyö globalisaatiokysymyksissä. Keväällä 2012 aiheina olivat virallisen ja epävirallisen pohjoismaisen yhteistyön välinen rajanveto, jäsenhankinta sekä tapahtumien järjestämisen perusteet. Koulutuksen yhtenä tavoitteena on antaa valmiuksia paikallisosastotoimintaan sekä erilaiseen pääosin kotimaassa tapahtuvaan pohjoismaiseen tiedottamiseen esim. kouluissa ja messuilla, sekä vahvistaa paikallisosastojen pohjoismaista yhteistyötä. Syyskuulle 2012 suunniteltu kurssi yhdistettiin uuteen Café Finland -tapahtumaan, jossa käsiteltiin maabrändin rakentamista pohjoismaisessa kontekstissa ja työstettiin ulkoministeriön asettaman nuorten työryhmän vaatimuksia Nuorisoliiton toiminnan lähtökohdista paikallisosastojen käyttöön. Lisäksi käsiteltiin paikallisosastojen jatkuvuutta ja hyvinvointia ryhmädynamiikan kannalta yhteisökouluttajan avulla. Tanskan kielen kurssi Ajankohta: Paikka: Allianssitalo Osallistujat: 28 Toukokuussa Nuorisoliiton jäsenjärjestön Partiolaisten pyynnöstä partiolaisille, PNN:n jäsenille ja muille kiinnostuneille järjestettiin tanskan kurssi. Yhden päivän kurssilla keskityttiin mm. ruotsin ja tanskan eroihin, puhutun ja kirjoitetun tanskan eroavaisuuksiin, kielen äänteisiin sekä tanskalaisiin ruokiin ja tapoihin. Opettajana toimi Vaasan yliopiston lehtori Kim Sandvad West. Kurssi oli osallistujille maksuton. Babbelklubben Ajankohta: koko vuosi 2012 Paikka: PNN:n toimisto, pääkaupunkiseudun teatterit ja kahvilat, Tukholma Osallistujia: kerrasta riippuen 5 14 Babbelklubben on Nuorisoliiton matalan kynnyksen ruotsinkielinen keskustelukerho, jossa osallistujat saavat käyttää kieltä kielitaidosta riippumatta. Babbelklubbenin tiimoilta on järjestetty peli-iltoja, pohjoismaisen ruuan maistiaisia, tietokilpailuja, ruotsinkielisen stand up -keikan katselua ja kirjallisuusilta HY:n norjan kielen lehtorin johdolla. Joulun alla tehtiin matka Tukholmaan. Babbelklubben on Nuorisoliiton vastaus jäsenten toiveeseen päästä puhumaan enemmän ruotsia. Jäsenten matkat seminaareihin ja muihin Pohjoismaisiin tapahtumiin Aika: koko vuosi Vastuu: toimisto ja liittohallitus Paikka: Pohjoismaat ja lähialueet Kansainvälinen toiminta perustuu hyviin kokemuksiin ja kontakteihin henkilö- ja järjestötasolla. Folke Bernadotten avustuksen turvin Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto on tukenut jäsentensä matkoja ja oleskelua toisessa Pohjoismaassa ja Baltiassa. Vuonna 2012 on tuettu mm. osallistumista Jokkmokkin saamelaismarkkinoille, ruotsalaisen sisarjärjestömme nuori johtaja -koulutukseen FNUF kolloon Tukholmassa, Globsol-tapahtumaan sekä pohjoismaiselle nuorisoviikolle Grönlannin Nuukiin. 7

9 3. PAIKALLISOSASTO- JA JÄSENJÄRJESTÖTOIMINTA Nuorisoliiton jäsenistön muodostavat paikallisosastot sekä jäsenjärjestöt. Paikallisosastojen jäsenistö taas koostuu vuotiaista henkilöjäsenistä. 3.1 Paikallisosastotoiminta Vuoden 2012 aikana liitto on kouluttanut paikallisosastoaktiiveja tapahtumanjärjestämisessä ja tiedottamisessa. Lisäksi koulutusta ja neuvontaa on järjestetty yhdistystoimintaan ja jäsenhankintaan liittyen. Paikallisosastotapaaminen Ajankohta: kevätkokouksen yhteydessä Paikka: Helsinki Osanottajia: noin 12 Paikallistoimijat pitivät oman kokouksen kevätkokouksen yhteydessä. Tapaamisessa suunniteltiin jäsenhankintaa ja vaihdettiin kokemuksia paikallisosastojen jäsenhankintakäytännöistä. Lisäksi suunniteltiin Nordjobb-yhteistyötä ja Nordjobbin kautta tehtävää jäsenhankintaa sekä syksyn Café Finland -tapahtumaa. 3.2 Jäsenjärjestötoiminta Jäsenjärjestötoiminta on ollut toimintavuoden 2012 painopiste. Toista vuotta toiminnassa oleva yhteiskunnallisen vaikuttamisen työryhmä on tiivistänyt toimintavuonna liiton jäsenjärjestöyhteistyötä. Jäsenjärjestöt kutsuttiin kahdesti keskustelemaan Suomen nuorisojärjestökentän pohjoismaisista suhteista, jakamaan kokemuksia ja tuomaan esiin kantansa lähialuekansainvälistymisestä asiantuntija Larserik Häggmanin Pohjoismainen Suomi -tutkimukseen. Lisäksi jäsenjärjestöille on tiedotettu entistä aktiivisemmin Pohjola-Nordenin pohjoismaisista kulttuuri- ja elinkeinoelämän seminaareista (Pohjoismaat ja tulevaisuuden mobiiliviestintä 15.5, Seminariet om kulturella skillnader 18.9 sekä Työtä ja työvoimaa Pohjolassa ) ja heille on tarjottu mahdollisuus osallistua ilmaiseksi seminaareihin Nuorisoliiton vieraina. Jäsenjärjestöille on myös tiedotettu säännöllisesti ajankohtaisista pohjoismaisista asioista ja tapahtumista erityisellä infokirjeellä, sekä tarjottu räätälöityä luennointia pohjoismaisen yhteistyön rahoitusmahdollisuuksista. 4. TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA Liiton lehti Nordhumla ilmestyi toimintavuonna neljä kertaa. Päätoimittajan tehtäviä hoiti Liisa- Mari Ojala. Päätoimittaja vastasi lehden toimituksesta yhdessä liiton järjestösihteerin kanssa. Kaksikielisen lehden teemoina olivat pohjoismainen ruoka, pohjoismainen tiede ja tutkimus, pohjoismaiset ystävyyssuhteet ja yhteydet sekä pohjoismainen identiteetti. Liitto on myös osallistunut vuoden aikana erilaisille messuille ja tiedotustapahtumiin, kuten Pohjoismaisen kulttuuripisteen Pohjolan päivän torille, Helsinki Pride -kulkueeseen, CIMO:n Maailmalle -tapahtumaan sekä Maailma kylässä -messuille. 8

10 Toista vuotta toiminnassa oleva yhteiskunnallisen vaikuttamisen työryhmä hioi alkuvuodesta Nuorisoliiton kannanottokäytäntöjä ja tuotti lehdistössäkin hyvin näkyneen julkilausuman, jossa vaadittiin kunnioittamaan Helsingin sopimusta. Lisäksi uuden hallituksen valitseminen syyskokouksessa sai huomiota paikallismediassa. Liiton sisäisen viestinnän kehittämisen taustalla oli tarve parantaa sitoutumista toimintaan sekä yhteisöllisyyden tunnetta järjestön toimijoiden piirissä. Tätä päämäärää edistettiin mm. hallituksen työryhmätoiminnan (yhteiskunnallisen vaikuttamisen työryhmä, tiedotustyöryhmä ja paikallisosastotyöryhmä) avulla, jolloin luottamushenkilöt saatiin yhä vahvemmin mukaan toiminnan sisällön ideointiin ja tuottamiseen. Työryhmät olivat avoimia myös muille kiinnostuneille. Sähköinen tiedottaminen Tiedottamista tehostettiin ja ajanmukaistettiin siirtymällä sähköpostitiedotteista MailChimpuutiskirjepohjan käyttöön. Keskimäärin kerran kuussa toimitetut uutiskirjeet julkaistiin myös muualla sosiaalisessa mediassa. PNN käytti muutenkin aktiivisesti sosiaalista mediaa tapahtumien markkinointiin ja pohjoismaisista asioista tiedottamiseen. Nuorisoliiton kotisivua käytetään tapahtumien markkinointiin ja tiedottamiseen. Suurin osa tiedottamisesta tapahtuu kuitenkin sähköpostitse ja Facebookin välityksellä. Lisäksi jäsenistölle/jäsenjärjestöille lähetetään säännöllisesti infoa tapahtumista. Kotisivun toimivuutta ja logiikkaa paranneltiin vuoden 2012 aikana tiedotustyöryhmän suunnitelmien mukaan. Pohjoismaiset tiedotuspäivät toisen asteen opiskelijoille Ajankohta: Paikka: Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo Osallistujat: 28 Pohjoismainen tiedotuspäivä korkeakouluopiskelijoille Ajankohta: Paikka: Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo Osallistujamäärä: 76 Pohjoismaisia tiedotuspäiviä on järjestetty vuosittain erityisesti kahdelle kohderyhmälle. Lukiolaisille, ammattikoululaisille ja kansanopistoissa opiskeleville suunnatut tiedotuspäivät järjestetään maalis-huhtikuussa ja korkeakouluopiskelijatiedotuspäivät loka-marraskuussa. Kummassakin tapahtumassa perehdyttiin myös toimintavuotena 2012 opiskeluun ja työntekoon Pohjolassa sekä toisessa Pohjoismaassa elämisen rahoitukseen. Luennoitsijoina toimivat yliopiston asiantuntijat ja vaihto-ohjelmiin itse osallistuneet nuoret. Luennoitsijoita kutsuttiin paikalle Pohjola- Nordenin ja Nuorisoliiton omien asiantuntijoiden lisäksi mm. Cimosta, Pohjoismaisesta kulttuuripisteestä ja Eduskunnasta. Lisäksi tiedotuspäivän osallistujat vierailivat Eduskunnassa, jossa kansanedustaja Antti Kaikkonen kertoi heille eduskunnan työstä ja kansainvälisten asiain neuvos Kari Salo virallisesta pohjoismaisesta yhteistyöstä. Vuonna 2012 toisen asteen opiskelijoiden tapahtumaa markkinoitiin lukioiden ja ammattikoulujen lisäksi ensi kertaa kansanopistoille. 9

11 5. EDUNVALVONTA Vuonna 2010 valmistunut, yhteistyössä Haloo Pohjola -neuvontapalvelun ja eri viranomaistahojen kanssa kirjoitettu Mahdollisuuksien Pohjoismaat -liikkuvuusopas löytyy sähköisenä liiton internetsivuilta. Fyysisten rajaesteiden purkamisen lisäksi on pyritty ehkäisemään ennakkoluuloja, ja liitto olikin näkyvästi mukana Helsinki Pride -kulkueessa teemalla Avoin Pohjola. Nuorisoliittoa edustivat Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston istunnossa hallituksen jäsenet Kalle Keijonen ja Jenny Lindroos. Liitto lähetti istuntoon kolme resoluutiota koskien Pohjolaa brändinä, saamelaissymbolien käyttöä sekä Pohjoismaiden pääsyä G20-kokouksiin. Kaikki kolme resoluutiota hyväksyttiin UNR:n istunnossa. 6. YHTEISTYÖTAHOT Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (FNUF) Norden-yhdistysten Nuorisoliiton eli Föreningarna Nordens Ungdomsförbundin jäsenyhdistysten kanssa tavattiin kevätkokouksessa Tromssassa ja syksyllä FNUF:n syyskokouksessa Tukholmassa FNUF:n sihteeristö oli vuoden aikana aiempien vuosien tapaan Nuorisoliiton vastuulla. Tehtäviä hoitivat osa-aikainen koordinaattori ja Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton pääsihteeri. Nuorten Pohjoismaiden Neuvosto ja Pohjoismaiden neuvosto Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston istunto (UNR) järjestettiin perinteisesti lokakuun viimeisenä viikonloppuna ennen Pohjoismaiden neuvoston istuntoa UNR on poliittisten nuorisojärjestöjen, näiden pohjoismaisten yhteistyöjärjestöjen sekä nuorisojärjestöjen keskustelu- ja vaikuttamisfoorumi. Istuntoon Espoon Hanasaaressa osallistui n. 80 nuorta, ja siinä käsiteltiin Pohjoismaiden neuvoston asialistalla olevia asioita nuorten näkökulmasta, sekä tehtiin resoluutioehdotuksia Pohjoismaiden neuvostolle. Teema vuonna 2012 oli Pohjola ja Eurooppa. Osa delegaateista osallistui myös UNR:n istuntoa seuranneeseen Pohjoismaiden neuvoston istuntoon, jossa myös UNR:n istunnossa valitulla presidentillä on oma puheenvuoro. Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus Yhteistyö Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen kanssa jatkui vakiintuneeseen tapaan. Yhteistyössä Hanasaaren kanssa järjestettiin Pohjoismaiset tiedotuspäivät toisen asteen opiskelijoille ja yliopisto-opiskelijoille sekä Globsol-nuorisofoorumi. Pohjoismaiden lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea (NORDBUK) Nuorisoliiton varapuheenjohtaja Emma Mustala toimii NORDBUK:n varsinaisen jäsenen Minna Lindbergin varajäsenenä. Nuorisoliitto on tiedottanut NORDBUK:n tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista jäsenjärjestöjään ja paikallisosastojaan. Pohjoismaisen kulttuurirahaston lasten ja nuorten kulttuurifestivaalin arviointilautakunta Nuorisoliiton hallituksen jäsen Katri Meriläinen edusti PNN:ää Pohjoismaiden kulttuurirahaston arviointilautakunnassa keväällä

12 Pohjola-Norden ry Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto jatkoi tiivistä yhteistyötä Pohjola-Nordenin kanssa muun muassa yhteisen jäsenlehden muodossa. Nuorisoliiton toimisto sijaitsee samoissa tiloissa kuin Pohjola- Norden Fredrikinkadulla Helsingin Kampissa. Myös Nordjobb-kesätyöohjelmaan liittyen tehdään laajaa ja onnistunutta yhteistyötä. Nuorisoliiton puheenjohtaja Tiina Malinen edusti Nuorisoliittoa Pohjola-Nordenin hallituksen kokouksissa. Myös pääsihteeri seuraa Pohjola-Nordenin hallituksen kokouksia. Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto jatkaa yhteistyötään Allianssin kanssa pohjoismaisissa ja lähialueita koskevissa asioissa. Varapuheenjohtaja Emma Mustala edusti Nuorisoliittoa Allianssin kansainvälisen toiminnan jaostossa. Muut yhteistyötahot Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto jatkoi yhteistyötä muiden nuorisojärjestöjen, nuorten kanssa toimivien ja pohjoismaista yhteistyötä tekevien tahojen kanssa: Nuorisoliiton jäsenjärjestöt Pohjoismainen kulttuuripiste Pohjola-Nordenin piirijärjestöt Norden-yhdistysten liitto ja kansalliset Norden-yhdistykset Pohjoismaiden ministerineuvosto ja sen alaiset tiedotustoimistot, erityisesti Suomessa toimivat Vaasan ja Jyväskylän pohjoismaiset tiedotustoimistot sekä Pohjoismainen nuorisokomitea NORDBUK Pohjoismaiden neuvosto ja Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan sihteeristö Ulkoministeriön Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Työvoimatoimistot 7. NORDJOBB-LIIKKUVUUSOHJELMA Nordjobb on pohjoismainen liikkuvuusohjelma, joka on vuodesta 1985 tarjonnut kesätöitä, asunnon ja kulttuuri- ja vapaa-ajanohjelmaa vuotiaille nuorille. Kesätöitä voivat hakea sekä pohjoismaalaiset että nykyisin myös EU-maiden kansalaiset, jotka osaavat pohjoismaisia kieliä. Nordjobbin tavoitteena on lisätä nuorten kiinnostusta Pohjoismaista ja edistää liikkuvuutta pohjoismaisilla työmarkkinoilla. Pohjola-Nordenin asettama erillinen Nordjobb-toimikunta toimii mm. neuvoantavana elimenä. Nordjobb-toimikunnassa olivat edustettuina mm. työvoimahallinto, nuorkauppakamarit, Kuntaliitto ja CIMO. Lisäksi toimikunnassa istuivat Nuorisoliiton ja Pohjola- Nordenin pääsihteerit. Vuonna 2012 lähes 9000 nuorta haki Nordjobbia ja noin 690 nuorta sai Nordjobbin. Suomesta Nordjobbin sai 60 nuorta, joista suurin osa oli ruotsalaisia. Suomessa Nordjobb-työpaikkoja on pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella ja Pohjanmaalla. Suomalaisia hakijoita oli 2600 ja suomalaisista yli 230 sai Nordjobbin. Suomessa perinteistä kulttuuri- ja vapaa-ajanohjelmaa järjestettiin Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Pohjanmaalla. Nordjobbarit tutustuivat paikalliseen kulttuuriin, viettivät juhannusta 11

13 ja vierailivat mm. Tallinnassa. Nordjobbarit olivat kiinnostuneita myös opiskelu- ja työskentelymahdollisuuksista sekä kielitilanteesta Suomessa. Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton jäsenet osallistuivat Nordjobbin kulttuuri- ja vapaa-ajanohjelmaan erityisesti pääkaupunkiseudulla ja juhannuksena. Enemmän tietoa Nordjobbista löytyy internetsivuilta 8. HALLINTO Viralliset kokoukset Nuorisoliiton sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin Helsingissä, Töölön kirjaston Waltari-salissa. Sääntömääräinen syyskokous järjestettiin Ruotsin Suomen suurlähetystöllä Helsingissä. Hallitus kokoontui ajalla kaksitoista kertaa. Kokousten lukumäärä oli tavallista suurempi rekrytointien takia. Liittohallitus 2012 Puheenjohtaja Tiina Malinen / Turun Opiskelijoiden Pohjola-Norden Varapuheenjohtaja Emma Mustala / Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS Varapuheenjohtaja Katarina Svensson / Helsingin Opiskelijoiden Pohjola-Norden Jäsen Katri Meriläinen Jyväskylän Opiskelijoiden Pohjola-Norden Jäsen Maria Ohisalo Vihreät nuoret ja opiskelijat ViNO Jäsen Jouni Ovaska Keskustanuoret Jäsen Marjo-Reetta Kaul Tampereen Pohjola-Nordenin Nuoret Jäsen Evalena Böling Suomen Partiolaiset Jäsen Kalle Keijonen Turun Opiskelijoiden Pohjola-Norden Jäsen Jenny Lindroos Svensk Ungdom Varajäsen Jesse Piiroinen Helsingin Opiskelijoiden Pohjola-Norden Varajäsen Sanja Honkanen Skoog Turun Opiskelijoiden Pohjola-Norden Varajäsen Sofi Weckman Kokoomusopiskelijat Varajäsen Evamaria Kyllästinen KD Nuoret Varajäsen Antti Ahonen Kokoomusopiskelijat Varajäsen Kai Alajoki Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ja Demarinuoret Varajäsen Sanna Lassila Helsingin Opiskelijoiden Pohjola-Norden Varajäsen Christa Blomberg Svensk Ungdom Organisaatio Nuorisoliiton organisaation vuoden 2012 aikana ovat muodostaneet: Hallitus Työvaliokunta Paikallisosastotyöryhmä 12

14 Tiedotustyöryhmä Yhteiskunnallisen vaikuttamisen työryhmä Nordhumlan toimituskunta Toimisto Toimisto Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton henkilökuntaan kuuluivat kokoaikaiset työntekijät pääsihteeri, järjestösihteeri, Nordjobb-projektivastaava sekä osa-aikainen UNR-/FNUF-koordinaattori. Nuorisoliiton toimistolla on myös vuoden aikana työskennellyt korkeakouluharjoittelija, joka on avustanut Nordjobb-projektivastaavaa ohjelman toteuttamisessa Suomessa. Lisäksi yksi Nordjobbassistentti työskenteli kesällä 2012 Turussa ja Tampereella ja toinen Vaasan seudulla. Pääsihteeri ja järjestösihteeri työskentelevät suoraan liiton järjestölliseen toimintaan liittyvien kysymysten parissa. Nordjobb-vastaava huolehtii liikkuvuusohjelmasta Suomen osalta. UNR/FNUF-koordinaattori hoiti Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston sihteeristöä ja vastasi myös FNUF:n toiminnan koordinoinnista. Pääsihteerinä on toimintavuoden aikana toiminut Kari Salo (tammikuu-toukokuu), virkaatekevänä Laura Salo (kesäkuu-syyskuu) ja Laura Mynttinen (lokakuusta lähtien), järjestösihteerinä Laura Salo (tammikuu-toukokuu ja lokakuu-) sekä Laura Mynttinen sijaisena (kesäkuu-syyskuu), Nordjobb-projektivastaavana Mira Korhonen sekä UNR/FNUF-koordinaattorina Roh Petas. Lisäksi Nordjobb-assistentteina toimivat Jenni Raappana keväällä ja kesällä 2012, Andrea Holm kesällä 2012 ja Suvi Kangasrääsiö kesällä Pääsihteerin ja järjestösihteerin palkkakustannukset on rahoitettu pääosin Opetus- ja kultuuriministeriön myöntämällä valtionavustuksella, Nordjobb-projektivastaavan palkkakustannukset Pohjoismaiden ministerineuvoston tuella sekä UNR-/FNUF-koordinaattorin palkkakustannukset Föreningarna Nordens Förbundin vuosiavustuksen ja Pohjoismaiden neuvoston tuen turvin. Korkeakouluharjoittelijoiden palkkakustannukset Nordjobbin osalta on rahoitettu yliopistojen harjoitteluapurahan ohella erillisellä Opetus- ja kulttuuriministeriön määrärahalla. Harjoittelijoiden tehtävänä on ollut Nordjobbin kulttuuri- ja vapaa-ajanohjelman koordinointi kesällä eri puolilla Suomea. Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toimisto sijaitsee Pohjola-Norden ry:n kanssa samassa osoitteessa tältä vuokratuissa tiloissa, osoitteessa Fredrikinkatu 61 A 11, Helsinki. Föreningarna Nordens Ungdomsförbundin sihteeristö Nuorisoliitto vastaa pohjoismaisen yhteistyöjärjestönsä Föreningarna Nordens Ungdomsförbundin (FNUF) sihteeristöstä. Tämä tehtävä sisältää FNUF:n hallinnon ja taloudenhoidon. FNUF:n puheenjohtajana toimi vuonna 2012 Fredric Nygård Norjasta. Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston sihteeristö Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston (UNR) sihteeristö on myös Nuorisoliiton vastuulla. UNR:n puheenjohtajiston presidenttinä toimi vuonna 2012 Erik Winther Paisley Tanskasta. 13

15 9. TALOUS Vuoden 2012 taloudellinen tilanne on helpottanut edellisistä vuosista. Vuoden 2012 alussa Liitolla oli omaa pääomaa noin 3000 euroa, kun toimintavuoden 2011 alussa negatiivista pääomaa oli noin euroa. Määrätietoisiin säästötoimenpiteisiin pyrittiin edelleen vuoden 2012 kuluessa talouden tasapainottamiseksi toimintaa karsimatta. Vuonna 2012 toteutettu tilitoimiston vaihdos ja taloushallinnon sähköistäminen ovat auttaneet säästötavoitteisiin pääsemisessä. Ylimääräisiä menoja Liitolle on vuonna 2012 aiheutunut henkilöstövaihdoksista ja niihin liittyvistä rekrytoinneista sekä välttämättömistä laitehankinnoista. Omarahoituksen kehittäminen liiton taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi oli toimintavuonna 2012 agendalla, mutta siihen liittyvä työ päästään käynnistämään toden teolla vasta toimintavuoden 2013 aikana. Nuorisoliiton taloudenhoidosta on vastannut pääsihteeri yhteistyössä tilitoimisto Visma Services Oy:n kanssa. 14

16 10. POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITON PAIKALLISOSASTOT V (13) Ekenäs Pohjola-Nordens Ungdomar Espoon Pohjola-Nordenin Nuoret Helsingin opiskelijoiden Pohjola-Norden Joensuun seudun Pohjola-Nordenin Nuoret Jyväskylän Opiskelijoiden Pohjola-Norden Lahden Pohjola-Nordenin Nuoret Naantalin Pohjola-Nordenin Nuoret Napapiirin Pohjola-Norden Nuoret Oulun seudun Pohjola-Nordenin Nuoret Seinäjoen seudun Pohjola-Nordenin Nuoret Tampereen Pohjola-Nordenin Nuoret Turun Opiskelijoiden Pohjola-Norden Vaasanseudun Pohjola-Nordenin Nuoret 11. JÄSENJÄRJESTÖT V (27) Finlands Svenska Centralidrottsförbund Finlands Svenska Folkdansring Finlands Svenska Skolungdomsförbund Finlands Svenska Ungdomsförbund Kalevan Nuorten Liitto Keskustan Opiskelijaliitto Kokoomuksen Nuorten Liitto Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta Kristillisdemokraattiset Nuoret Luonto-Liitto Nuoren Keskustan Liitto Nuorisoasuntoliitto Sosialidemokraattiset Opiskelijat Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijoiden Liitto (SAMOK) Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto Suomen Lukiolaisten Liitto Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry Suomen Partiolaiset Finlands Scouter Suomen ylioppilaskuntien liitto Sosialidemokraattiset Nuoret Svensk Ungdom Varusmiesliitto Vasemmistonuoret Vesaisten Keskusliitto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 15

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintasuunnitelma Esitys syyskokoukselle

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintasuunnitelma Esitys syyskokoukselle Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintasuunnitelma 2016 Esitys syyskokoukselle 28.11.2015 Sisällysluettelo 1. POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITON TAVOITTEET JA TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET VUONNA 2016... 2

Lisätiedot

Marika Lindström

Marika Lindström Marika Lindström 15.12.2016 Pohjola-Nordenin projekteja Yhteispohjoismaisia projekteja Tiedotusprojekteja Pohjolan päivä Pohjolan pidot Kirjastoviikko Koulualan projekteja Stipendit Leirikoulut, oppilasvaihto

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa.

Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa. Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa. Jyväskylän Eläkkeensaajat ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 LUONNOS JYVÄSKYLÄN ELÄKKEENSAAJAT RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI

Lisätiedot

Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry Sääntömääräinen liittokokous 14.-15.11.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013. 1. Yleistä

Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry Sääntömääräinen liittokokous 14.-15.11.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013. 1. Yleistä Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry Sääntömääräinen liittokokous 14.-15.11.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Yleistä Liiton toimintaa on leimannut vuonna 2013 15-vuotisjuhla ja valtuustovaalit. Juhlavuoden

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Pohjoismainen kulttuuripiste

Pohjoismainen kulttuuripiste Pohjoismainen kulttuuripiste Luomme tilaa pohjoismaiselle kulttuurille Webinaari 16.6.2016 Erityisasiantuntija Laura Norppa, Pohjoismainen kulttuuripiste POHJOISMAINEN KULTTUURIPISTE Virallinen pohjoismainen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintasuunnitelma Hyväksytty liittohallituksen syyskokouksessa

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintasuunnitelma Hyväksytty liittohallituksen syyskokouksessa Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintasuunnitelma 2017 Hyväksytty liittohallituksen syyskokouksessa 19.11.2016 Sisällysluettelo 1. POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITON TAVOITTEET JA TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Järjestö Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Liiton toimisto SONKin toimisto koostuu puheenjohtajasta ja pääsihteeristä. Puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimesta palkkio,

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Itä-Suomen Ammattitaito ry.

Itä-Suomen Ammattitaito ry. Itä-Suomen Ammattitaito ry. yhdistys perustettu vuonna 2003 toimialue: Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois- Karjalan ja Kainuun maakunnat jäseninä toimialueen merkittävimmät ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2015 Yleistä Vuosi 2015 oli pelastusliiton 86. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuonna 2015 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä,

Lisätiedot

KEHITÄMME SUOMEA OSANA POHJOLAA

KEHITÄMME SUOMEA OSANA POHJOLAA 1 KEHITÄMME SUOMEA OSANA POHJOLAA POHJOLA-NORDEN ON YHTEISPOHJOISMAISIA TAPAHTUMIA Pohjolan päivä Pohjolan pidot Kirjastoviikko KOULUALAN APURAHOJA Stipendit Leirikoulut, oppilasvaihto Opettajiksi opiskelevien

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Changemakerin jäsenkokous 16.9.2007

Changemakerin jäsenkokous 16.9.2007 Changemakerin jäsenkokous 16.9.2007 Umpimähkän leirikeskus, Oulunsalo Paikalla: Jarkko Lievonen Matleena Ikola Elina Törrönen Veera Värtelä Maria Vilja Minna Havunen Katja Rössi Johanna Paajanen Ilkka

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET 2012-2013 2/5 SISÄLLYSLUETTELO 1. Missio 2. Nykytila-analyysi ja johtopäätökset analyyseista 3. Pelikenttä 4. Visio 5. Päämäärät 6. Menestyskonsepti 7.

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 20/2016 Aika: 2. kesäkuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen,

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

Pohjola-Norden ry. Toimintakertomus

Pohjola-Norden ry. Toimintakertomus Pohjola-Norden ry. Toimintakertomus 2014 SISÄLLYS YLEISTÄ..2 POHJOLA-NORDEN 90 VUOTTA.2 SEMINAARIT JA TAPAHTUMAT..3 KOULUALAN TOIMINTA..5 ELINKEINOELÄMÄTOIMINTA.. 8 HALOO POHJOLA-PROJEKTI SEKÄ VIESTINTÄ..8

Lisätiedot

Raahen JHL ry 055 TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Raahen JHL ry 055 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Raahen JHL ry 055 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyvä jäsen on aika iloita tästä ajasta, kuluneista vuosista - kaikesta saavutetusta ja siitä, mikä on vielä edessä. Yhdistyksemme viettää75-vuotisjuhlaa joulukuun

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Liiton toiminta rakentuu vuonna 2013 hyväksytyn strategian pohjalle. Strategiaa täydentää sen toimeenpanosuunnitelma ja toimintaympäristökuvaus. Strategian liitteeksi laaditaan

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

TYYn avustukset järjestöille

TYYn avustukset järjestöille TYYn avustukset järjestöille 23.03.2016 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen ja julkaisujen

Lisätiedot

Suomen geoteknillinen yhdistys - Finlands geotekniska förening r.y. Finnish Geotechnical Society

Suomen geoteknillinen yhdistys - Finlands geotekniska förening r.y. Finnish Geotechnical Society SGY Säännöt 1(5) Suomen geoteknillinen yhdistys - Finlands geotekniska förening r.y. Finnish Geotechnical Society SÄÄNNÖT 1 $ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen geoteknillinen yhdistys

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

European Youth Parliament Finland. Euroopan nuorten parlamentti Suomessa

European Youth Parliament Finland. Euroopan nuorten parlamentti Suomessa t European Youth Parliament Finland Euroopan nuorten parlamentti Suomessa European Youth Parliament Finland EYP Finland ry Melkonkatu 24 00210 Helsinki http://www.eypfinland.org info@eypfinland.org Sisältö

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 7/2016 Aika: 18. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

SYMP ry:n sääntömääräinen yleiskokous

SYMP ry:n sääntömääräinen yleiskokous SYMP ry:n sääntömääräinen yleiskokous Kokousaika: 22.11.2014 klo 17 Paikka: Ravintola Ehta, Kuopio Läsnä: Vesa Asikainen, Anna Kokkonen, Otto Hänninen ja Maarit Walta (4 hlöä) 1. Kokouksen avaus Vesa Asikainen

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2011

Toimintakertomus vuodelta 2011 Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ry Toimintakertomus vuodelta 2011 YLEISTÄ PANA ry:n tarkoitus on saattaa yhteen nörttikulttuurista kiinnostuneita ja sitä harrastavia ihmisiä ja järjestää

Lisätiedot

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste.

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste. Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste Joensuu, 2013 Historia 3.9.2009 Seminaari Sortavalassa projektin perustamisesta, jonka

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 5 3.4 Urheilutoiminta... 5

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston tekemät kannanotot Kannanotto: Viherlaakson koululle ja lukiolle rakennettava kokonaan uusi koulurakennus (Hyväksytty 24.2.

Nuorisovaltuuston tekemät kannanotot Kannanotto: Viherlaakson koululle ja lukiolle rakennettava kokonaan uusi koulurakennus (Hyväksytty 24.2. ESPOON NUORISOVALTUUSTO PUOLIVUOTISKERTOMUS, RAPORTTI TOIMINNASTA / KEVÄT 2015 VAIKUTTAMINEN Nuorisovaltuuston tekemät aloitteet Nuorisovaltuusto ei ole kevään aikana tehnyt aloitteita, koska nuorisovaltuusto

Lisätiedot