Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto. Toimintakertomus 2012 Esitys kevätkokoukselle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto. Toimintakertomus 2012 Esitys kevätkokoukselle 13.4.2013"

Transkriptio

1 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto Toimintakertomus 2012 Esitys kevätkokoukselle

2 Sisällys 1.Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toiminnan tavoitteet ja painopistealueet Valtakunnallinen ja kansainvälinen toiminta Kulttuuritoiminta Ajankohtaiset teemat Pohjoismaissa Koulutus- ja kurssitoiminta Paikallisosasto- ja jäsenjärjestötoiminta Paikallisosastotoiminta Jäsenjärjestötoiminta Tiedotus- ja julkaisutoiminta Edunvalvonta Yhteistyötahot Nordjobb-liikkuvuusohjelma Hallinto Talous Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton paikallisosastot v (13) Jäsenjärjestöt v (27)

3 1.POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITON TOIMINNAN TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET 2012 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto (jatkossa PNN; Nuorisoliitto; Liitto) on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansalais-, asiantuntija- ja palvelujärjestö. Tarkoituksenamme on luoda, ylläpitää ja kehittää pohjoismaisuutta Suomessa. Toimialaamme ovat pohjoismaiset kysymykset, kuten kulttuurivaihto, politiikka, edunvalvonta ja yhteistyö pohjoismaisuuden edistämiseksi. Kansalaisjärjestönä osallistumme aktiivisesti pohjoismaiseen keskusteluun mm. aloitteiden ja kannanottojen avulla tuoden nuorten näkökulman esiin pohjoismaisissa kysymyksissä. Asiantuntijajärjestönä järjestämme yleistä tiedotustoimintaa ja koulutusta varsinaisen jäsenistömme lisäksi muille kiinnostuneille tiedotustilaisuuksien, seminaarien, messujen ja sähköisten tiedotusvälineiden kautta. Palvelujärjestönä järjestämme kulttuuri- ja koulutustoimintaa sekä edistämme pohjoismaista nuorisovaihtoa eritoten liiton hallinnoiman Nordjobb-liikkuvuusohjelman avulla. Nuorisoliitolla on paikallisosastoja eri puolilla Suomea sekä sisarjärjestöt kaikissa Pohjoismaissa. Jäsenistöön kuuluu myös lähemmäs 30 jäsenjärjestöä, joille Nuorisoliitto on ennen kaikkea asiantuntija, linkki pohjoismaiseen yhteistyöhön ja keskustelufoorumi pohjoismaisille ja kansainvälisille teemoille. Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto on vuoden aikana tarjonnut jäsenistölleen monipuolista ohjelmaa sekä Suomessa että Pohjolassa. Perinteisenä toimintana liitto on järjestänyt yhteispohjoismaisia tapahtumia ja seminaareja sekä matkoja muihin Pohjoismaihin. Nuorisoliitto on myös ollut aktiivisesti mukana pohjoismaisten sisarjärjestöjensä yhteistyöelimen, Norden-yhdistysten nuorisoliiton eli Föreningarna Nordens Ungdomsförbundin (FNUF) toiminnassa. FNUF:n sihteeristöä hoidetaan Suomesta käsin. Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto hallinnoi myös vuonna 2004 perustettua Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston (UNR) sihteeristöä. Nuorisoliitto on vuonna 2012 edelleen jatkanut sekä FNUF:n että UNR:n sihteeristöjen hallinnoinnin kehittämistä. FNUF:n ja UNR:n koordinointia varten palkattu puolipäiväinen koordinaattori toimi neljä kuukautta täysipäiväisenä ennen UNR-istuntoa (elo lokakuu, sekä keväällä maaliskuussa). Nuorisoliitto vastasi edelleen myös Nordjobb-kesätyöohjelman käytännön toteutuksesta ja kulttuuri- ja vapaa-ajanohjelmasta eri paikkakunnilla Suomessa. Strategian ja toimintasuunnitelman mukainen painopistealue vuonna 2012 on ollut: Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden neuvostossa, jonka tapahtumiin ja järjestelyihin Nuorisoliito osallistuu aktiivisesti. Tavoitteena oli tehdä tiivistä yhteistyötä jäsenjärjestöjen sekä Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston (UNR) kanssa Helsingissä järjestetyn istunnon osalta. Istunto Espoon Hanasaaressa onnistui kaikin puolin hyvin, ja PNN oli aktiivisesti kahden oman tarkkailijan, kolmen avustajan sekä kolmen hyväksytyn resoluution voimin mukana tapahtumassa. Nuorisoliitto määritteli lisäksi syksyllä 2011 toimintavuoden 2012 keskeisiksi painopistealueiksi Pohjoismainen Suomi -projektin ja Helsingin sopimuksen 50-vuotisjuhlan. 2

4 Pohjola-Norden ry:n hallinnoimassa Pohjoismainen Suomi -projektissa tarkoituksena oli selvittää, missä määrin suomalaiset instituutiot, laitokset ja järjestöt tiedostavat ja hyödyntävät pohjoismaista yhteistyötä, harrastavat sitä ja missä määrin pohjoismaiset yhteydet kuuluvat normaaliin rutiiniin. Tarkoitus on myös kartoittaa, millaisia yhteistyötarpeet ovat, sekä tehdä esityksiä yhteistyön lisäämiseksi ja pohjoismaisuuden hyödyntämiseksi. Projektin puitteissa PNN järjesti kesällä jäsenjärjestöedustajille kaksi onnistunutta tapaamista, joissa keskusteltiin nuorisojärjestöjen pohjoismaisista käytännöistä ja päämääristä projektivastaava Larserik Häggmanin johdolla. Tällä tavalla PNN toi tutkimukseen suomalaisten nuorisojärjestöjen näkökulmaa. Pohjoismaiselle yhteistyölle merkittävän Helsingin sopimuksen 50-vuotisjuhlavuosi näkyi Nuorisoliiton toiminnassa monella tapaa. Liitto julkaisi Hufvudstadsbladetissa toukokuussa 2012 Kunnioittakaa Helsingin sopimusta -nimisen kannanoton, jossa vedottiin sopimuksen alkuperäisiin arvoihin vähemmistöjen oikeuksien kunnioittamisesta. Nuorisoliiton varapuheenjohtaja Emma Mustala keskusteli Helsingin sopimuksen 50-vuotisjuhlaseminaarin paneelissa maaliskuussa mm. Juhana Vartiaisen, Silvia Modigin ja Erkka Kososen kanssa aiheesta Norden i Europa. Lisäksi Pohjola-Norden ry:n kanssa laadittiin ja jaettiin eteenpäin juhlavuoden kunniaksi kansantajuinen tiivistelmä sopimuksen sisällöstä. Tiedotuksen osalta on kehitetty kotisivujen käytettävyyttä sekä huolehdittu erityisesti uusien jäsenten saamisesta mukaan toimintaan. Erityisesti on painotettu jäsenjärjestöteemavuoden myötä tiedotusta jäsenjärjestöille sähköisesti, mutta myös henkilökohtaisten kohtaamisten kautta PNN:n järjestämissä keskustelutilaisuuksissa. Työtä johti vuonna 2012 erityinen tarkoitusta varten perustettu tiedotustyöryhmä. Toimintavuonna on jatkettu paikallistoiminnan tukemista ja suunniteltu ja toteutettu uusi Café Finland -tapahtuma paikallisosastojemme keskinäiseksi yhteistyöfoorumiksi. Café Finland toimii niin jäsenrekrytointitapahtumana kuin paikallisosastoaktiivien, liittohallituksen ja työtekijöiden sekä kesän suomalaisten Nordjobb-työntekijöiden kohtaamispaikkana ja koulutustapahtumana. Teemana tapahtuman seminaarissa oli Pohjola brändinä sekä yleisteemana liikunta. Onnistunutta tapahtumakonseptia jatketaan myös tulevana toimintavuonna. Nuorisoliitto vastasi oman toimintansa ohella Nordjobb-liikkuvuusohjelman hallinnoinnista Suomessa, ja Norden-yhdistysten Nuorisoliiton (FNUF) ja Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston (UNR) sihteeristöjen tehtävistä. Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston toiminta on kehittynyt voimakkaasti viime vuosina ja FNUF:n toimintaa sekä hallinnointia kehitetään oman toiminnan ohessa. Paikallisosastotoiminta Vuoden aikana on keskitytty olemassa olevien paikallisosastojen toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen eritoten tapahtumanjärjestämis- ja toiminnan sisältökysymyksissä. Molemmat aiheet olivat erityisesti esillä Nuorisoliiton kevään toimintaseminaarissa, jossa yhtäältä koulutettiin paikallisosastoja omien tapahtumien järjestämisessä ja toisaalta suunniteltiin Café Finland -tapahtumaa. Lisäksi toimintaseminaarissa keskusteltiin monien Pohjola-kysymysten asiantuntijoiden johdolla pohjoismaisuudesta, epävirallisesta pohjoismaisesta yhteistyöstä ja sen tulevaisuudesta. Nuorisoliiton uusi paikallisosastosuurtapahtuma Café Finland järjestettiin lokakuussa. Tapahtumassa annettiin paikallisosastoille työkaluja hyvinvoinnin ja ryhmädynamiikan alalla. Liitto jakoi paikallisosastoille toimintatukia keväällä ja syksyllä. Paikallisosastojen jäsenille tarjottiin lisäksi ilmaispaikkoja Pohjola-Norden ry:n muuten maksullisiin elinkeinoelämän seminaareihin. 3

5 Jäsenjärjestötoiminta Jäsenjärjestötoiminta oli yksi toimintavuoden painopistealueista. Jäsenjärjestöjen kanssa yhteistyössä toteutettavan toiminnan määrätietoista kehittämistä on jatkettu vuonna 2011 perustetussa yhteiskunnallisen vaikuttamisen työryhmässä. Työryhmä mm. järjesti kesällä jäsenjärjestöedustajille kaksi tapaamista, joissa keskusteltiin järjestöjen pohjoismaisista käytännöistä ja päämääristä ja kontribuoitiin asiantuntija Larserik Häggmanin Pohjoismainen Suomi -tutkimukseen. Jäsenjärjestöille kehitettiin myös näiltä tulleiden toiveiden perusteella uusia palvelumuotoja, kuten esim. tiedonjako rahoitusmahdollisuuksista järjestöjen väliselle pohjoismaiselle yhteistyölle. Vuoden aikana Nuorisoliitton jäsenyyttä haki ja sen sai kaksi uutta järjestöä: Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry sekä Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry. Toisen asteen ammatillinen koulutus on täten nyt hyvin edustettuna liitossa. Talous Vuoden 2012 taloudellinen tilanne on helpottanut edellisistä vuosista. Vuoden 2012 alussa Liitolla oli omaa pääomaa noin 3000 euroa, kun toimintavuoden 2011 alussa negatiivista pääomaa oli noin euroa. Määrätietoisiin säästötoimenpiteisiin pyrittiin edelleen vuoden 2012 kuluessa talouden tasapainottamiseksi toimintaa karsimatta. Vuonna 2012 toteutettu tilitoimiston vaihdos ja taloushallinnon sähköistäminen ovat auttaneet säästötavoitteisiin pääsemisessä. 2.VALTAKUNNALLINEN JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 2.1. Kulttuuritoiminta Jokkmokkin ilmastokonferenssi ja saamelaismarkkinat Ajankohta: Paikka: Pohjois-Ruotsi Osallistujat: noin 16 (joista 3 Suomesta) PNN järjesti matkan Jokkmokkissa Pohjois-Ruotsissa pidettävään ilmastokonferenssiin ja saamelaismarkkinoille yhdessä tanskalaisen sisarjärjestön FNU Danmarkin kanssa. Konferenssissa käsiteltiin tärkeitä ajankohtaisia ilmasto- ja energiapoliittisia kysymyksiä pohjoisen asukkaiden näkökulmasta. Osallistujat pääsivät myös tutustumaan perinteiseen ja moderniin saamelaiseen elämään. SaunaExpressen Ajankohta: Paikka: Oulu Osallistujat: 44 SaunaExpressen on pohjoismaisille vieraille ja suomalaisnuorille suunnattu perinteinen tapahtuma, jossa tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin, talveen ja saunaan. Tapahtumassa saunottiin eri puolilla Oulua ja Oulun lähiseutuja sijainneissa saunoissa, tutustuttiin kaupunkiin ja sen kulttuurikohteisiin rastikierroksen merkeissä sekä harrastettiin avantouintia, curlingia ja verkkaritansseja. Lisäksi ohjelmassa oli savusaunaelämys keskellä Ylikiimingin metsiä ja kylpyläkäynti. 4

6 Pohjoismainen juhannus (ent. Nordjobb-juhannus) Ajankohta: Paikka: Nauvo Osallistujamäärä: 27, joista nordjobbareita 20 Nordjobbin perinteistä juhannusjuhlaa vietettiin Kirjaisissa Nauvossa. Nordjobbarit tutustuivat perinteiseen suomalaiseen juhannukseen, johon kuului saunominen, juhannussalon pystyttäminen ja salon ympärillä tanssiminen, hyvä ruoka ja juhannustaiat. Mukana oli myös Nuorisoliiton jäseniä, joten nordjobbarit pääsivät tutustumaan suomalaisiin nuoriin, joilla puolestaan oli mahdollisuus solmia suhteita pohjoismaisiin nordjobbareihin. Matka Pohjolan lähialueelle (ent. Nordjobb-matka) Ajankohta: Paikka: Tallinna, Viro Osallistujamäärä: 22 Toinen Nordjobb-kesän isoista tapahtumista on retki Pohjolan lähialueelle. Toimintavuonna 2012 matkakohteeksi valittiin Tallinna. Nordjobbarit tutustuivat muun muassa Tallinnan vanhaan kaupunkiin ja paikalliseen Norden-yhdistykseen. Café Finland Ajankohta: Paikka: Lahti Osallistujamäärä: 30 Vuosittaiseksi kaavailtu tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa Lahden paikallisosaston ja Nuorisoliiton yhteistyönä. Yleisteemana oli liikunta. Tapahtumassa tutustuttiin Stubbin asettaman ulkoministeriön nuorten työryhmän haasteeseen Pohjoismaille ja haettiin siihen uusia näkökulmia erityisesti liiton ja paikallisosastojen toiminnan perspektiivistä. PNN:n paikallisosastoilleen järjestämä Pohjoismaista identiteettiä etsimässä -kampanja huipentui K. A. Fagerholmin stipendillä palkitun voittajan valintaan. Café Finland -tapahtumaan sisällytettiin toinen toimintavuodelle suunnitelluista pohjoismaisista koulutustilaisuuksista. Nuorisoliiton paikallisosastoaktiiveille suunnatun koulutusseminaarin teemana oli Pohjola brändinä. Seminaarissa pohdittiin mm. maabrändin rakentamista pohjoismaisessa kontekstissa Taloudellisen tiedotustoimiston edustajan johdolla. Lisäksi käsiteltiin paikallisosastojen jatkuvuutta ja hyvinvointia ryhmädynamiikan kannalta yhteisökouluttajan avulla. Café Norden Ajankohta Paikka: Uppsala Osallistujamäärä: 17, joista 12 PNN:n jäseniä Café Norden on perinteinen Pohjolan nuorisolle suunnattu suurtapahtuma, jota on järjestetty vuodesta 1992 asti. Tapahtuma järjestettiin PNN:n ruotsalaisen sisarjärjestön FNUF Sverigen paikallisosaston toimesta Uppsalassa. PNN tukee suomalaisten osallistujien matkoja ja osallistumista tapahtumaan. Teemana olivat pohjoismaiset työmarkkinat, ja tapahtuma sisälsi vierailuja erilaisten kansainväliseen työnvälitykseen suuntautuvien tahojen luona. Osallistujapalautteen mukaan tapahtuma oli erittäin onnistunut. 5

7 2.2. Ajankohtaiset teemat Pohjoismaissa Helsingin sopimuksen 50-vuotisjuhlaseminaariin osallistuminen Ajankohta: Järjestäjä: Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö, Centrum för Norden-studier CENS, Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta Eduskunnassa sekä Pohjola-Norden Paikka: Eduskunnan Pikkuparlamentti Osallistujat: noin 120 Nuorisoliiton varapuheenjohtaja Emma Mustala keskusteli paneelissa mm. Juhana Vartiaisen, Silvia Modigin ja Erkka Kososen kanssa aiheesta Norden i Europa. GlobSol 2012 Ajankohta: Paikka: Hanasaari, Espoo Osallistujat: n. 80 Yhteistyössä Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen, Ruotsin Föreningen Nordenin, Allianssin ja Kepan kanssa järjestettiin Global Solidaritet -tapahtuma, johon osallistui nuoria Suomesta, Ruotsista sekä Norjasta. Vuoden 2012 teemana oli kestävä kehitys. Foorumin alateemat jakautuivat kysymyksenasetteluihin, jotka liikkuivat voimavarojen epäoikeudenmukaisesta jakautumisesta aina kestävään kulutukseen ja ympäristöratkaisuihin. PNN:n varapuheenjohtaja Emma Mustala toimi tapahtumassa moderaattorina. Lisäksi Nuorisoliitto tarjosi 10 jäsenelleen ilmaisen osallistumisen tapahtumaan ja matkatukea. Nuorten Pohjoismaiden Neuvosto ja Pohjoismaiden neuvosto Ajankohta: ja Paikka: Helsinki Osallistujamäärä: 80 Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston (UNR) istunto järjestettiin perinteiseen tapaan lokakuun viimeisenä viikonloppuna ennen Pohjoismaiden neuvoston istuntoa. UNR on poliittisten nuorisojärjestöjen, näiden pohjoismaisten yhteistyöjärjestöjen sekä nuorisojärjestöjen keskustelu- ja vaikuttamisfoorumi. Istunnossa käsitellään Pohjoismaiden neuvoston asialistalla olevia asioita nuorten näkökulmasta ja tehdään julkilausumaehdotuksia Pohjoismaiden neuvostolle. Istunnon teemana 2012 oli Europa i förändring - Vad är de nordiska ländernas möjligheter för att påverka det europeiska samarbetet i framtiden? Osa delegaateista osallistui myös UNR:n istuntoa seuranneeseen Pohjoismaiden neuvoston istuntoon PNN esitti istunnossa kolme julkilausumaehdotusta, jotka kaikki hyväksyttiin. Nuorisoliittoa istunnossa edustivat Kalle Keijonen ja Jenny Lindroos Koulutus- ja kurssitoiminta Pohjoismainen kurssi Ajankohta: Paikka: Kunstenniemen leirikeskus, Rymättylä Osallistujat: 22 6

8 Pohjoismainen koulutustilaisuus on suunnattu lähinnä Nuorisoliiton aktiiveille paikallisosastoissa, ja liittohallituksessa. Tavoitteena on perehdyttää osallistujat pohjoismaisen yhteistyön ajankohtaisiin kysymyksiin sekä virallisella että epävirallisella tasolla. Teemoina ovat vuosittain mm. ajankohtaiset nuorten liikkuvuuskysymykset ja Pohjoismaiden yhteistyö globalisaatiokysymyksissä. Keväällä 2012 aiheina olivat virallisen ja epävirallisen pohjoismaisen yhteistyön välinen rajanveto, jäsenhankinta sekä tapahtumien järjestämisen perusteet. Koulutuksen yhtenä tavoitteena on antaa valmiuksia paikallisosastotoimintaan sekä erilaiseen pääosin kotimaassa tapahtuvaan pohjoismaiseen tiedottamiseen esim. kouluissa ja messuilla, sekä vahvistaa paikallisosastojen pohjoismaista yhteistyötä. Syyskuulle 2012 suunniteltu kurssi yhdistettiin uuteen Café Finland -tapahtumaan, jossa käsiteltiin maabrändin rakentamista pohjoismaisessa kontekstissa ja työstettiin ulkoministeriön asettaman nuorten työryhmän vaatimuksia Nuorisoliiton toiminnan lähtökohdista paikallisosastojen käyttöön. Lisäksi käsiteltiin paikallisosastojen jatkuvuutta ja hyvinvointia ryhmädynamiikan kannalta yhteisökouluttajan avulla. Tanskan kielen kurssi Ajankohta: Paikka: Allianssitalo Osallistujat: 28 Toukokuussa Nuorisoliiton jäsenjärjestön Partiolaisten pyynnöstä partiolaisille, PNN:n jäsenille ja muille kiinnostuneille järjestettiin tanskan kurssi. Yhden päivän kurssilla keskityttiin mm. ruotsin ja tanskan eroihin, puhutun ja kirjoitetun tanskan eroavaisuuksiin, kielen äänteisiin sekä tanskalaisiin ruokiin ja tapoihin. Opettajana toimi Vaasan yliopiston lehtori Kim Sandvad West. Kurssi oli osallistujille maksuton. Babbelklubben Ajankohta: koko vuosi 2012 Paikka: PNN:n toimisto, pääkaupunkiseudun teatterit ja kahvilat, Tukholma Osallistujia: kerrasta riippuen 5 14 Babbelklubben on Nuorisoliiton matalan kynnyksen ruotsinkielinen keskustelukerho, jossa osallistujat saavat käyttää kieltä kielitaidosta riippumatta. Babbelklubbenin tiimoilta on järjestetty peli-iltoja, pohjoismaisen ruuan maistiaisia, tietokilpailuja, ruotsinkielisen stand up -keikan katselua ja kirjallisuusilta HY:n norjan kielen lehtorin johdolla. Joulun alla tehtiin matka Tukholmaan. Babbelklubben on Nuorisoliiton vastaus jäsenten toiveeseen päästä puhumaan enemmän ruotsia. Jäsenten matkat seminaareihin ja muihin Pohjoismaisiin tapahtumiin Aika: koko vuosi Vastuu: toimisto ja liittohallitus Paikka: Pohjoismaat ja lähialueet Kansainvälinen toiminta perustuu hyviin kokemuksiin ja kontakteihin henkilö- ja järjestötasolla. Folke Bernadotten avustuksen turvin Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto on tukenut jäsentensä matkoja ja oleskelua toisessa Pohjoismaassa ja Baltiassa. Vuonna 2012 on tuettu mm. osallistumista Jokkmokkin saamelaismarkkinoille, ruotsalaisen sisarjärjestömme nuori johtaja -koulutukseen FNUF kolloon Tukholmassa, Globsol-tapahtumaan sekä pohjoismaiselle nuorisoviikolle Grönlannin Nuukiin. 7

9 3. PAIKALLISOSASTO- JA JÄSENJÄRJESTÖTOIMINTA Nuorisoliiton jäsenistön muodostavat paikallisosastot sekä jäsenjärjestöt. Paikallisosastojen jäsenistö taas koostuu vuotiaista henkilöjäsenistä. 3.1 Paikallisosastotoiminta Vuoden 2012 aikana liitto on kouluttanut paikallisosastoaktiiveja tapahtumanjärjestämisessä ja tiedottamisessa. Lisäksi koulutusta ja neuvontaa on järjestetty yhdistystoimintaan ja jäsenhankintaan liittyen. Paikallisosastotapaaminen Ajankohta: kevätkokouksen yhteydessä Paikka: Helsinki Osanottajia: noin 12 Paikallistoimijat pitivät oman kokouksen kevätkokouksen yhteydessä. Tapaamisessa suunniteltiin jäsenhankintaa ja vaihdettiin kokemuksia paikallisosastojen jäsenhankintakäytännöistä. Lisäksi suunniteltiin Nordjobb-yhteistyötä ja Nordjobbin kautta tehtävää jäsenhankintaa sekä syksyn Café Finland -tapahtumaa. 3.2 Jäsenjärjestötoiminta Jäsenjärjestötoiminta on ollut toimintavuoden 2012 painopiste. Toista vuotta toiminnassa oleva yhteiskunnallisen vaikuttamisen työryhmä on tiivistänyt toimintavuonna liiton jäsenjärjestöyhteistyötä. Jäsenjärjestöt kutsuttiin kahdesti keskustelemaan Suomen nuorisojärjestökentän pohjoismaisista suhteista, jakamaan kokemuksia ja tuomaan esiin kantansa lähialuekansainvälistymisestä asiantuntija Larserik Häggmanin Pohjoismainen Suomi -tutkimukseen. Lisäksi jäsenjärjestöille on tiedotettu entistä aktiivisemmin Pohjola-Nordenin pohjoismaisista kulttuuri- ja elinkeinoelämän seminaareista (Pohjoismaat ja tulevaisuuden mobiiliviestintä 15.5, Seminariet om kulturella skillnader 18.9 sekä Työtä ja työvoimaa Pohjolassa ) ja heille on tarjottu mahdollisuus osallistua ilmaiseksi seminaareihin Nuorisoliiton vieraina. Jäsenjärjestöille on myös tiedotettu säännöllisesti ajankohtaisista pohjoismaisista asioista ja tapahtumista erityisellä infokirjeellä, sekä tarjottu räätälöityä luennointia pohjoismaisen yhteistyön rahoitusmahdollisuuksista. 4. TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA Liiton lehti Nordhumla ilmestyi toimintavuonna neljä kertaa. Päätoimittajan tehtäviä hoiti Liisa- Mari Ojala. Päätoimittaja vastasi lehden toimituksesta yhdessä liiton järjestösihteerin kanssa. Kaksikielisen lehden teemoina olivat pohjoismainen ruoka, pohjoismainen tiede ja tutkimus, pohjoismaiset ystävyyssuhteet ja yhteydet sekä pohjoismainen identiteetti. Liitto on myös osallistunut vuoden aikana erilaisille messuille ja tiedotustapahtumiin, kuten Pohjoismaisen kulttuuripisteen Pohjolan päivän torille, Helsinki Pride -kulkueeseen, CIMO:n Maailmalle -tapahtumaan sekä Maailma kylässä -messuille. 8

10 Toista vuotta toiminnassa oleva yhteiskunnallisen vaikuttamisen työryhmä hioi alkuvuodesta Nuorisoliiton kannanottokäytäntöjä ja tuotti lehdistössäkin hyvin näkyneen julkilausuman, jossa vaadittiin kunnioittamaan Helsingin sopimusta. Lisäksi uuden hallituksen valitseminen syyskokouksessa sai huomiota paikallismediassa. Liiton sisäisen viestinnän kehittämisen taustalla oli tarve parantaa sitoutumista toimintaan sekä yhteisöllisyyden tunnetta järjestön toimijoiden piirissä. Tätä päämäärää edistettiin mm. hallituksen työryhmätoiminnan (yhteiskunnallisen vaikuttamisen työryhmä, tiedotustyöryhmä ja paikallisosastotyöryhmä) avulla, jolloin luottamushenkilöt saatiin yhä vahvemmin mukaan toiminnan sisällön ideointiin ja tuottamiseen. Työryhmät olivat avoimia myös muille kiinnostuneille. Sähköinen tiedottaminen Tiedottamista tehostettiin ja ajanmukaistettiin siirtymällä sähköpostitiedotteista MailChimpuutiskirjepohjan käyttöön. Keskimäärin kerran kuussa toimitetut uutiskirjeet julkaistiin myös muualla sosiaalisessa mediassa. PNN käytti muutenkin aktiivisesti sosiaalista mediaa tapahtumien markkinointiin ja pohjoismaisista asioista tiedottamiseen. Nuorisoliiton kotisivua käytetään tapahtumien markkinointiin ja tiedottamiseen. Suurin osa tiedottamisesta tapahtuu kuitenkin sähköpostitse ja Facebookin välityksellä. Lisäksi jäsenistölle/jäsenjärjestöille lähetetään säännöllisesti infoa tapahtumista. Kotisivun toimivuutta ja logiikkaa paranneltiin vuoden 2012 aikana tiedotustyöryhmän suunnitelmien mukaan. Pohjoismaiset tiedotuspäivät toisen asteen opiskelijoille Ajankohta: Paikka: Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo Osallistujat: 28 Pohjoismainen tiedotuspäivä korkeakouluopiskelijoille Ajankohta: Paikka: Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo Osallistujamäärä: 76 Pohjoismaisia tiedotuspäiviä on järjestetty vuosittain erityisesti kahdelle kohderyhmälle. Lukiolaisille, ammattikoululaisille ja kansanopistoissa opiskeleville suunnatut tiedotuspäivät järjestetään maalis-huhtikuussa ja korkeakouluopiskelijatiedotuspäivät loka-marraskuussa. Kummassakin tapahtumassa perehdyttiin myös toimintavuotena 2012 opiskeluun ja työntekoon Pohjolassa sekä toisessa Pohjoismaassa elämisen rahoitukseen. Luennoitsijoina toimivat yliopiston asiantuntijat ja vaihto-ohjelmiin itse osallistuneet nuoret. Luennoitsijoita kutsuttiin paikalle Pohjola- Nordenin ja Nuorisoliiton omien asiantuntijoiden lisäksi mm. Cimosta, Pohjoismaisesta kulttuuripisteestä ja Eduskunnasta. Lisäksi tiedotuspäivän osallistujat vierailivat Eduskunnassa, jossa kansanedustaja Antti Kaikkonen kertoi heille eduskunnan työstä ja kansainvälisten asiain neuvos Kari Salo virallisesta pohjoismaisesta yhteistyöstä. Vuonna 2012 toisen asteen opiskelijoiden tapahtumaa markkinoitiin lukioiden ja ammattikoulujen lisäksi ensi kertaa kansanopistoille. 9

11 5. EDUNVALVONTA Vuonna 2010 valmistunut, yhteistyössä Haloo Pohjola -neuvontapalvelun ja eri viranomaistahojen kanssa kirjoitettu Mahdollisuuksien Pohjoismaat -liikkuvuusopas löytyy sähköisenä liiton internetsivuilta. Fyysisten rajaesteiden purkamisen lisäksi on pyritty ehkäisemään ennakkoluuloja, ja liitto olikin näkyvästi mukana Helsinki Pride -kulkueessa teemalla Avoin Pohjola. Nuorisoliittoa edustivat Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston istunnossa hallituksen jäsenet Kalle Keijonen ja Jenny Lindroos. Liitto lähetti istuntoon kolme resoluutiota koskien Pohjolaa brändinä, saamelaissymbolien käyttöä sekä Pohjoismaiden pääsyä G20-kokouksiin. Kaikki kolme resoluutiota hyväksyttiin UNR:n istunnossa. 6. YHTEISTYÖTAHOT Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (FNUF) Norden-yhdistysten Nuorisoliiton eli Föreningarna Nordens Ungdomsförbundin jäsenyhdistysten kanssa tavattiin kevätkokouksessa Tromssassa ja syksyllä FNUF:n syyskokouksessa Tukholmassa FNUF:n sihteeristö oli vuoden aikana aiempien vuosien tapaan Nuorisoliiton vastuulla. Tehtäviä hoitivat osa-aikainen koordinaattori ja Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton pääsihteeri. Nuorten Pohjoismaiden Neuvosto ja Pohjoismaiden neuvosto Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston istunto (UNR) järjestettiin perinteisesti lokakuun viimeisenä viikonloppuna ennen Pohjoismaiden neuvoston istuntoa UNR on poliittisten nuorisojärjestöjen, näiden pohjoismaisten yhteistyöjärjestöjen sekä nuorisojärjestöjen keskustelu- ja vaikuttamisfoorumi. Istuntoon Espoon Hanasaaressa osallistui n. 80 nuorta, ja siinä käsiteltiin Pohjoismaiden neuvoston asialistalla olevia asioita nuorten näkökulmasta, sekä tehtiin resoluutioehdotuksia Pohjoismaiden neuvostolle. Teema vuonna 2012 oli Pohjola ja Eurooppa. Osa delegaateista osallistui myös UNR:n istuntoa seuranneeseen Pohjoismaiden neuvoston istuntoon, jossa myös UNR:n istunnossa valitulla presidentillä on oma puheenvuoro. Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus Yhteistyö Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen kanssa jatkui vakiintuneeseen tapaan. Yhteistyössä Hanasaaren kanssa järjestettiin Pohjoismaiset tiedotuspäivät toisen asteen opiskelijoille ja yliopisto-opiskelijoille sekä Globsol-nuorisofoorumi. Pohjoismaiden lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea (NORDBUK) Nuorisoliiton varapuheenjohtaja Emma Mustala toimii NORDBUK:n varsinaisen jäsenen Minna Lindbergin varajäsenenä. Nuorisoliitto on tiedottanut NORDBUK:n tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista jäsenjärjestöjään ja paikallisosastojaan. Pohjoismaisen kulttuurirahaston lasten ja nuorten kulttuurifestivaalin arviointilautakunta Nuorisoliiton hallituksen jäsen Katri Meriläinen edusti PNN:ää Pohjoismaiden kulttuurirahaston arviointilautakunnassa keväällä

12 Pohjola-Norden ry Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto jatkoi tiivistä yhteistyötä Pohjola-Nordenin kanssa muun muassa yhteisen jäsenlehden muodossa. Nuorisoliiton toimisto sijaitsee samoissa tiloissa kuin Pohjola- Norden Fredrikinkadulla Helsingin Kampissa. Myös Nordjobb-kesätyöohjelmaan liittyen tehdään laajaa ja onnistunutta yhteistyötä. Nuorisoliiton puheenjohtaja Tiina Malinen edusti Nuorisoliittoa Pohjola-Nordenin hallituksen kokouksissa. Myös pääsihteeri seuraa Pohjola-Nordenin hallituksen kokouksia. Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto jatkaa yhteistyötään Allianssin kanssa pohjoismaisissa ja lähialueita koskevissa asioissa. Varapuheenjohtaja Emma Mustala edusti Nuorisoliittoa Allianssin kansainvälisen toiminnan jaostossa. Muut yhteistyötahot Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto jatkoi yhteistyötä muiden nuorisojärjestöjen, nuorten kanssa toimivien ja pohjoismaista yhteistyötä tekevien tahojen kanssa: Nuorisoliiton jäsenjärjestöt Pohjoismainen kulttuuripiste Pohjola-Nordenin piirijärjestöt Norden-yhdistysten liitto ja kansalliset Norden-yhdistykset Pohjoismaiden ministerineuvosto ja sen alaiset tiedotustoimistot, erityisesti Suomessa toimivat Vaasan ja Jyväskylän pohjoismaiset tiedotustoimistot sekä Pohjoismainen nuorisokomitea NORDBUK Pohjoismaiden neuvosto ja Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan sihteeristö Ulkoministeriön Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Työvoimatoimistot 7. NORDJOBB-LIIKKUVUUSOHJELMA Nordjobb on pohjoismainen liikkuvuusohjelma, joka on vuodesta 1985 tarjonnut kesätöitä, asunnon ja kulttuuri- ja vapaa-ajanohjelmaa vuotiaille nuorille. Kesätöitä voivat hakea sekä pohjoismaalaiset että nykyisin myös EU-maiden kansalaiset, jotka osaavat pohjoismaisia kieliä. Nordjobbin tavoitteena on lisätä nuorten kiinnostusta Pohjoismaista ja edistää liikkuvuutta pohjoismaisilla työmarkkinoilla. Pohjola-Nordenin asettama erillinen Nordjobb-toimikunta toimii mm. neuvoantavana elimenä. Nordjobb-toimikunnassa olivat edustettuina mm. työvoimahallinto, nuorkauppakamarit, Kuntaliitto ja CIMO. Lisäksi toimikunnassa istuivat Nuorisoliiton ja Pohjola- Nordenin pääsihteerit. Vuonna 2012 lähes 9000 nuorta haki Nordjobbia ja noin 690 nuorta sai Nordjobbin. Suomesta Nordjobbin sai 60 nuorta, joista suurin osa oli ruotsalaisia. Suomessa Nordjobb-työpaikkoja on pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella ja Pohjanmaalla. Suomalaisia hakijoita oli 2600 ja suomalaisista yli 230 sai Nordjobbin. Suomessa perinteistä kulttuuri- ja vapaa-ajanohjelmaa järjestettiin Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Pohjanmaalla. Nordjobbarit tutustuivat paikalliseen kulttuuriin, viettivät juhannusta 11

13 ja vierailivat mm. Tallinnassa. Nordjobbarit olivat kiinnostuneita myös opiskelu- ja työskentelymahdollisuuksista sekä kielitilanteesta Suomessa. Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton jäsenet osallistuivat Nordjobbin kulttuuri- ja vapaa-ajanohjelmaan erityisesti pääkaupunkiseudulla ja juhannuksena. Enemmän tietoa Nordjobbista löytyy internetsivuilta 8. HALLINTO Viralliset kokoukset Nuorisoliiton sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin Helsingissä, Töölön kirjaston Waltari-salissa. Sääntömääräinen syyskokous järjestettiin Ruotsin Suomen suurlähetystöllä Helsingissä. Hallitus kokoontui ajalla kaksitoista kertaa. Kokousten lukumäärä oli tavallista suurempi rekrytointien takia. Liittohallitus 2012 Puheenjohtaja Tiina Malinen / Turun Opiskelijoiden Pohjola-Norden Varapuheenjohtaja Emma Mustala / Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS Varapuheenjohtaja Katarina Svensson / Helsingin Opiskelijoiden Pohjola-Norden Jäsen Katri Meriläinen Jyväskylän Opiskelijoiden Pohjola-Norden Jäsen Maria Ohisalo Vihreät nuoret ja opiskelijat ViNO Jäsen Jouni Ovaska Keskustanuoret Jäsen Marjo-Reetta Kaul Tampereen Pohjola-Nordenin Nuoret Jäsen Evalena Böling Suomen Partiolaiset Jäsen Kalle Keijonen Turun Opiskelijoiden Pohjola-Norden Jäsen Jenny Lindroos Svensk Ungdom Varajäsen Jesse Piiroinen Helsingin Opiskelijoiden Pohjola-Norden Varajäsen Sanja Honkanen Skoog Turun Opiskelijoiden Pohjola-Norden Varajäsen Sofi Weckman Kokoomusopiskelijat Varajäsen Evamaria Kyllästinen KD Nuoret Varajäsen Antti Ahonen Kokoomusopiskelijat Varajäsen Kai Alajoki Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ja Demarinuoret Varajäsen Sanna Lassila Helsingin Opiskelijoiden Pohjola-Norden Varajäsen Christa Blomberg Svensk Ungdom Organisaatio Nuorisoliiton organisaation vuoden 2012 aikana ovat muodostaneet: Hallitus Työvaliokunta Paikallisosastotyöryhmä 12

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013 Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Sisällys 1. Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toiminnan tavoitteet ja painopistealueet 2013... 2 2. Valtakunnallinen

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 4 2 HALLINTO 4 2.1 LIITTOHALLITUS 5 2.1.1 Puheenjohtaja 5 2.1.2 Varapuheenjohtajat 5 2.1.3 Puheenjohtajisto

Lisätiedot

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen MARKKU LINNA Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen Selvitys 2011 KOULUALAN POHJOISMAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Selvitys Markku Linna 26.9.2011 1 2 Kannen graafi nen suunnittelu Satu Salmivalli

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto - ViNO ry Toimintakertomus 2008

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto - ViNO ry Toimintakertomus 2008 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto - ViNO ry Toimintakertomus 2008 Hallituksen esitys 14.3.2009. Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen... 4 2.1 Yleinen poliittinen

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010. Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011

KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010. Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011 KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1. Kehittäminen

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS KERTOMUKSEKSI LIITON TOIMINNASTA VUODELTA 2009

HALLITUKSEN ESITYS KERTOMUKSEKSI LIITON TOIMINNASTA VUODELTA 2009 1/52 Liittokokous 19.-20.11.2010 Järvenpäätalo, Hallintokatu 4, Järvenpää HALLITUKSEN ESITYS KERTOMUKSEKSI LIITON TOIMINNASTA VUODELTA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. HALLINTO 3 1.1 Jäsenyhteisöt 3 1.2 Hallitus

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 1 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sisällysluettelo sivu n:o 1. Yleistä 2 2. Keskustoimisto 3 3. Tiedotus ja koulutus 3 4. Aseidenriisunta ja asevalvonta 6 5. Rauhanrakentaminen, rauhanvälitys ja kriisinhallinta

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 1 YLEISTÄ Vuosi 2004 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n seitsemäs toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin 5.12.1997. Perustamisasiakirjat

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2010 l a s t e n s u o j e l u n k e s k u s l i i t t o Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Sisällysluettelo Toiminnanjohtajalta...2

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009

ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen kolmastoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2003

TOIMINTAKERTOMUS 2003 1 YLEISTÄ Vuosi 2003 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n kuudes toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin 5.12.1997. Perustamisasiakirjat

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Kehitysyhteistyönpalvelukeskus KEPA ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.4.2006 1. Johdanto Vuosi 2005 oli kehityksen supervuosi. G8-maat sopivat 18 kehitysmaan velkojen anteeksiannosta.

Lisätiedot

28.4.2012 TOIMINTAKERTOMUS 2011

28.4.2012 TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Adoptioperheet ry on adoptiolasten vanhempien, adoptiota harkitsevien ja adoptioprosessissa mukana olevien yhdistys, joka pyrkii toiminnallaan tukemaan adoptioprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1 Valtuuston hyväksymä 24.11.2012 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 Suomi-Venäjä-Seura kansalaistoimija Venäjä-suhteissa II Viestinnästä

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 1/27 Työntäyteinen juhlavuosi Lastensuojelun Keskusliiton 75-vuotisjuhlavuosi oli työntäyteinen. Juhlavuoden

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot