Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto. Toimintakertomus 2012 Esitys kevätkokoukselle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto. Toimintakertomus 2012 Esitys kevätkokoukselle 13.4.2013"

Transkriptio

1 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto Toimintakertomus 2012 Esitys kevätkokoukselle

2 Sisällys 1.Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toiminnan tavoitteet ja painopistealueet Valtakunnallinen ja kansainvälinen toiminta Kulttuuritoiminta Ajankohtaiset teemat Pohjoismaissa Koulutus- ja kurssitoiminta Paikallisosasto- ja jäsenjärjestötoiminta Paikallisosastotoiminta Jäsenjärjestötoiminta Tiedotus- ja julkaisutoiminta Edunvalvonta Yhteistyötahot Nordjobb-liikkuvuusohjelma Hallinto Talous Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton paikallisosastot v (13) Jäsenjärjestöt v (27)

3 1.POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITON TOIMINNAN TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET 2012 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto (jatkossa PNN; Nuorisoliitto; Liitto) on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansalais-, asiantuntija- ja palvelujärjestö. Tarkoituksenamme on luoda, ylläpitää ja kehittää pohjoismaisuutta Suomessa. Toimialaamme ovat pohjoismaiset kysymykset, kuten kulttuurivaihto, politiikka, edunvalvonta ja yhteistyö pohjoismaisuuden edistämiseksi. Kansalaisjärjestönä osallistumme aktiivisesti pohjoismaiseen keskusteluun mm. aloitteiden ja kannanottojen avulla tuoden nuorten näkökulman esiin pohjoismaisissa kysymyksissä. Asiantuntijajärjestönä järjestämme yleistä tiedotustoimintaa ja koulutusta varsinaisen jäsenistömme lisäksi muille kiinnostuneille tiedotustilaisuuksien, seminaarien, messujen ja sähköisten tiedotusvälineiden kautta. Palvelujärjestönä järjestämme kulttuuri- ja koulutustoimintaa sekä edistämme pohjoismaista nuorisovaihtoa eritoten liiton hallinnoiman Nordjobb-liikkuvuusohjelman avulla. Nuorisoliitolla on paikallisosastoja eri puolilla Suomea sekä sisarjärjestöt kaikissa Pohjoismaissa. Jäsenistöön kuuluu myös lähemmäs 30 jäsenjärjestöä, joille Nuorisoliitto on ennen kaikkea asiantuntija, linkki pohjoismaiseen yhteistyöhön ja keskustelufoorumi pohjoismaisille ja kansainvälisille teemoille. Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto on vuoden aikana tarjonnut jäsenistölleen monipuolista ohjelmaa sekä Suomessa että Pohjolassa. Perinteisenä toimintana liitto on järjestänyt yhteispohjoismaisia tapahtumia ja seminaareja sekä matkoja muihin Pohjoismaihin. Nuorisoliitto on myös ollut aktiivisesti mukana pohjoismaisten sisarjärjestöjensä yhteistyöelimen, Norden-yhdistysten nuorisoliiton eli Föreningarna Nordens Ungdomsförbundin (FNUF) toiminnassa. FNUF:n sihteeristöä hoidetaan Suomesta käsin. Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto hallinnoi myös vuonna 2004 perustettua Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston (UNR) sihteeristöä. Nuorisoliitto on vuonna 2012 edelleen jatkanut sekä FNUF:n että UNR:n sihteeristöjen hallinnoinnin kehittämistä. FNUF:n ja UNR:n koordinointia varten palkattu puolipäiväinen koordinaattori toimi neljä kuukautta täysipäiväisenä ennen UNR-istuntoa (elo lokakuu, sekä keväällä maaliskuussa). Nuorisoliitto vastasi edelleen myös Nordjobb-kesätyöohjelman käytännön toteutuksesta ja kulttuuri- ja vapaa-ajanohjelmasta eri paikkakunnilla Suomessa. Strategian ja toimintasuunnitelman mukainen painopistealue vuonna 2012 on ollut: Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden neuvostossa, jonka tapahtumiin ja järjestelyihin Nuorisoliito osallistuu aktiivisesti. Tavoitteena oli tehdä tiivistä yhteistyötä jäsenjärjestöjen sekä Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston (UNR) kanssa Helsingissä järjestetyn istunnon osalta. Istunto Espoon Hanasaaressa onnistui kaikin puolin hyvin, ja PNN oli aktiivisesti kahden oman tarkkailijan, kolmen avustajan sekä kolmen hyväksytyn resoluution voimin mukana tapahtumassa. Nuorisoliitto määritteli lisäksi syksyllä 2011 toimintavuoden 2012 keskeisiksi painopistealueiksi Pohjoismainen Suomi -projektin ja Helsingin sopimuksen 50-vuotisjuhlan. 2

4 Pohjola-Norden ry:n hallinnoimassa Pohjoismainen Suomi -projektissa tarkoituksena oli selvittää, missä määrin suomalaiset instituutiot, laitokset ja järjestöt tiedostavat ja hyödyntävät pohjoismaista yhteistyötä, harrastavat sitä ja missä määrin pohjoismaiset yhteydet kuuluvat normaaliin rutiiniin. Tarkoitus on myös kartoittaa, millaisia yhteistyötarpeet ovat, sekä tehdä esityksiä yhteistyön lisäämiseksi ja pohjoismaisuuden hyödyntämiseksi. Projektin puitteissa PNN järjesti kesällä jäsenjärjestöedustajille kaksi onnistunutta tapaamista, joissa keskusteltiin nuorisojärjestöjen pohjoismaisista käytännöistä ja päämääristä projektivastaava Larserik Häggmanin johdolla. Tällä tavalla PNN toi tutkimukseen suomalaisten nuorisojärjestöjen näkökulmaa. Pohjoismaiselle yhteistyölle merkittävän Helsingin sopimuksen 50-vuotisjuhlavuosi näkyi Nuorisoliiton toiminnassa monella tapaa. Liitto julkaisi Hufvudstadsbladetissa toukokuussa 2012 Kunnioittakaa Helsingin sopimusta -nimisen kannanoton, jossa vedottiin sopimuksen alkuperäisiin arvoihin vähemmistöjen oikeuksien kunnioittamisesta. Nuorisoliiton varapuheenjohtaja Emma Mustala keskusteli Helsingin sopimuksen 50-vuotisjuhlaseminaarin paneelissa maaliskuussa mm. Juhana Vartiaisen, Silvia Modigin ja Erkka Kososen kanssa aiheesta Norden i Europa. Lisäksi Pohjola-Norden ry:n kanssa laadittiin ja jaettiin eteenpäin juhlavuoden kunniaksi kansantajuinen tiivistelmä sopimuksen sisällöstä. Tiedotuksen osalta on kehitetty kotisivujen käytettävyyttä sekä huolehdittu erityisesti uusien jäsenten saamisesta mukaan toimintaan. Erityisesti on painotettu jäsenjärjestöteemavuoden myötä tiedotusta jäsenjärjestöille sähköisesti, mutta myös henkilökohtaisten kohtaamisten kautta PNN:n järjestämissä keskustelutilaisuuksissa. Työtä johti vuonna 2012 erityinen tarkoitusta varten perustettu tiedotustyöryhmä. Toimintavuonna on jatkettu paikallistoiminnan tukemista ja suunniteltu ja toteutettu uusi Café Finland -tapahtuma paikallisosastojemme keskinäiseksi yhteistyöfoorumiksi. Café Finland toimii niin jäsenrekrytointitapahtumana kuin paikallisosastoaktiivien, liittohallituksen ja työtekijöiden sekä kesän suomalaisten Nordjobb-työntekijöiden kohtaamispaikkana ja koulutustapahtumana. Teemana tapahtuman seminaarissa oli Pohjola brändinä sekä yleisteemana liikunta. Onnistunutta tapahtumakonseptia jatketaan myös tulevana toimintavuonna. Nuorisoliitto vastasi oman toimintansa ohella Nordjobb-liikkuvuusohjelman hallinnoinnista Suomessa, ja Norden-yhdistysten Nuorisoliiton (FNUF) ja Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston (UNR) sihteeristöjen tehtävistä. Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston toiminta on kehittynyt voimakkaasti viime vuosina ja FNUF:n toimintaa sekä hallinnointia kehitetään oman toiminnan ohessa. Paikallisosastotoiminta Vuoden aikana on keskitytty olemassa olevien paikallisosastojen toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen eritoten tapahtumanjärjestämis- ja toiminnan sisältökysymyksissä. Molemmat aiheet olivat erityisesti esillä Nuorisoliiton kevään toimintaseminaarissa, jossa yhtäältä koulutettiin paikallisosastoja omien tapahtumien järjestämisessä ja toisaalta suunniteltiin Café Finland -tapahtumaa. Lisäksi toimintaseminaarissa keskusteltiin monien Pohjola-kysymysten asiantuntijoiden johdolla pohjoismaisuudesta, epävirallisesta pohjoismaisesta yhteistyöstä ja sen tulevaisuudesta. Nuorisoliiton uusi paikallisosastosuurtapahtuma Café Finland järjestettiin lokakuussa. Tapahtumassa annettiin paikallisosastoille työkaluja hyvinvoinnin ja ryhmädynamiikan alalla. Liitto jakoi paikallisosastoille toimintatukia keväällä ja syksyllä. Paikallisosastojen jäsenille tarjottiin lisäksi ilmaispaikkoja Pohjola-Norden ry:n muuten maksullisiin elinkeinoelämän seminaareihin. 3

5 Jäsenjärjestötoiminta Jäsenjärjestötoiminta oli yksi toimintavuoden painopistealueista. Jäsenjärjestöjen kanssa yhteistyössä toteutettavan toiminnan määrätietoista kehittämistä on jatkettu vuonna 2011 perustetussa yhteiskunnallisen vaikuttamisen työryhmässä. Työryhmä mm. järjesti kesällä jäsenjärjestöedustajille kaksi tapaamista, joissa keskusteltiin järjestöjen pohjoismaisista käytännöistä ja päämääristä ja kontribuoitiin asiantuntija Larserik Häggmanin Pohjoismainen Suomi -tutkimukseen. Jäsenjärjestöille kehitettiin myös näiltä tulleiden toiveiden perusteella uusia palvelumuotoja, kuten esim. tiedonjako rahoitusmahdollisuuksista järjestöjen väliselle pohjoismaiselle yhteistyölle. Vuoden aikana Nuorisoliitton jäsenyyttä haki ja sen sai kaksi uutta järjestöä: Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry sekä Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry. Toisen asteen ammatillinen koulutus on täten nyt hyvin edustettuna liitossa. Talous Vuoden 2012 taloudellinen tilanne on helpottanut edellisistä vuosista. Vuoden 2012 alussa Liitolla oli omaa pääomaa noin 3000 euroa, kun toimintavuoden 2011 alussa negatiivista pääomaa oli noin euroa. Määrätietoisiin säästötoimenpiteisiin pyrittiin edelleen vuoden 2012 kuluessa talouden tasapainottamiseksi toimintaa karsimatta. Vuonna 2012 toteutettu tilitoimiston vaihdos ja taloushallinnon sähköistäminen ovat auttaneet säästötavoitteisiin pääsemisessä. 2.VALTAKUNNALLINEN JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 2.1. Kulttuuritoiminta Jokkmokkin ilmastokonferenssi ja saamelaismarkkinat Ajankohta: Paikka: Pohjois-Ruotsi Osallistujat: noin 16 (joista 3 Suomesta) PNN järjesti matkan Jokkmokkissa Pohjois-Ruotsissa pidettävään ilmastokonferenssiin ja saamelaismarkkinoille yhdessä tanskalaisen sisarjärjestön FNU Danmarkin kanssa. Konferenssissa käsiteltiin tärkeitä ajankohtaisia ilmasto- ja energiapoliittisia kysymyksiä pohjoisen asukkaiden näkökulmasta. Osallistujat pääsivät myös tutustumaan perinteiseen ja moderniin saamelaiseen elämään. SaunaExpressen Ajankohta: Paikka: Oulu Osallistujat: 44 SaunaExpressen on pohjoismaisille vieraille ja suomalaisnuorille suunnattu perinteinen tapahtuma, jossa tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin, talveen ja saunaan. Tapahtumassa saunottiin eri puolilla Oulua ja Oulun lähiseutuja sijainneissa saunoissa, tutustuttiin kaupunkiin ja sen kulttuurikohteisiin rastikierroksen merkeissä sekä harrastettiin avantouintia, curlingia ja verkkaritansseja. Lisäksi ohjelmassa oli savusaunaelämys keskellä Ylikiimingin metsiä ja kylpyläkäynti. 4

6 Pohjoismainen juhannus (ent. Nordjobb-juhannus) Ajankohta: Paikka: Nauvo Osallistujamäärä: 27, joista nordjobbareita 20 Nordjobbin perinteistä juhannusjuhlaa vietettiin Kirjaisissa Nauvossa. Nordjobbarit tutustuivat perinteiseen suomalaiseen juhannukseen, johon kuului saunominen, juhannussalon pystyttäminen ja salon ympärillä tanssiminen, hyvä ruoka ja juhannustaiat. Mukana oli myös Nuorisoliiton jäseniä, joten nordjobbarit pääsivät tutustumaan suomalaisiin nuoriin, joilla puolestaan oli mahdollisuus solmia suhteita pohjoismaisiin nordjobbareihin. Matka Pohjolan lähialueelle (ent. Nordjobb-matka) Ajankohta: Paikka: Tallinna, Viro Osallistujamäärä: 22 Toinen Nordjobb-kesän isoista tapahtumista on retki Pohjolan lähialueelle. Toimintavuonna 2012 matkakohteeksi valittiin Tallinna. Nordjobbarit tutustuivat muun muassa Tallinnan vanhaan kaupunkiin ja paikalliseen Norden-yhdistykseen. Café Finland Ajankohta: Paikka: Lahti Osallistujamäärä: 30 Vuosittaiseksi kaavailtu tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa Lahden paikallisosaston ja Nuorisoliiton yhteistyönä. Yleisteemana oli liikunta. Tapahtumassa tutustuttiin Stubbin asettaman ulkoministeriön nuorten työryhmän haasteeseen Pohjoismaille ja haettiin siihen uusia näkökulmia erityisesti liiton ja paikallisosastojen toiminnan perspektiivistä. PNN:n paikallisosastoilleen järjestämä Pohjoismaista identiteettiä etsimässä -kampanja huipentui K. A. Fagerholmin stipendillä palkitun voittajan valintaan. Café Finland -tapahtumaan sisällytettiin toinen toimintavuodelle suunnitelluista pohjoismaisista koulutustilaisuuksista. Nuorisoliiton paikallisosastoaktiiveille suunnatun koulutusseminaarin teemana oli Pohjola brändinä. Seminaarissa pohdittiin mm. maabrändin rakentamista pohjoismaisessa kontekstissa Taloudellisen tiedotustoimiston edustajan johdolla. Lisäksi käsiteltiin paikallisosastojen jatkuvuutta ja hyvinvointia ryhmädynamiikan kannalta yhteisökouluttajan avulla. Café Norden Ajankohta Paikka: Uppsala Osallistujamäärä: 17, joista 12 PNN:n jäseniä Café Norden on perinteinen Pohjolan nuorisolle suunnattu suurtapahtuma, jota on järjestetty vuodesta 1992 asti. Tapahtuma järjestettiin PNN:n ruotsalaisen sisarjärjestön FNUF Sverigen paikallisosaston toimesta Uppsalassa. PNN tukee suomalaisten osallistujien matkoja ja osallistumista tapahtumaan. Teemana olivat pohjoismaiset työmarkkinat, ja tapahtuma sisälsi vierailuja erilaisten kansainväliseen työnvälitykseen suuntautuvien tahojen luona. Osallistujapalautteen mukaan tapahtuma oli erittäin onnistunut. 5

7 2.2. Ajankohtaiset teemat Pohjoismaissa Helsingin sopimuksen 50-vuotisjuhlaseminaariin osallistuminen Ajankohta: Järjestäjä: Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö, Centrum för Norden-studier CENS, Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta Eduskunnassa sekä Pohjola-Norden Paikka: Eduskunnan Pikkuparlamentti Osallistujat: noin 120 Nuorisoliiton varapuheenjohtaja Emma Mustala keskusteli paneelissa mm. Juhana Vartiaisen, Silvia Modigin ja Erkka Kososen kanssa aiheesta Norden i Europa. GlobSol 2012 Ajankohta: Paikka: Hanasaari, Espoo Osallistujat: n. 80 Yhteistyössä Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen, Ruotsin Föreningen Nordenin, Allianssin ja Kepan kanssa järjestettiin Global Solidaritet -tapahtuma, johon osallistui nuoria Suomesta, Ruotsista sekä Norjasta. Vuoden 2012 teemana oli kestävä kehitys. Foorumin alateemat jakautuivat kysymyksenasetteluihin, jotka liikkuivat voimavarojen epäoikeudenmukaisesta jakautumisesta aina kestävään kulutukseen ja ympäristöratkaisuihin. PNN:n varapuheenjohtaja Emma Mustala toimi tapahtumassa moderaattorina. Lisäksi Nuorisoliitto tarjosi 10 jäsenelleen ilmaisen osallistumisen tapahtumaan ja matkatukea. Nuorten Pohjoismaiden Neuvosto ja Pohjoismaiden neuvosto Ajankohta: ja Paikka: Helsinki Osallistujamäärä: 80 Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston (UNR) istunto järjestettiin perinteiseen tapaan lokakuun viimeisenä viikonloppuna ennen Pohjoismaiden neuvoston istuntoa. UNR on poliittisten nuorisojärjestöjen, näiden pohjoismaisten yhteistyöjärjestöjen sekä nuorisojärjestöjen keskustelu- ja vaikuttamisfoorumi. Istunnossa käsitellään Pohjoismaiden neuvoston asialistalla olevia asioita nuorten näkökulmasta ja tehdään julkilausumaehdotuksia Pohjoismaiden neuvostolle. Istunnon teemana 2012 oli Europa i förändring - Vad är de nordiska ländernas möjligheter för att påverka det europeiska samarbetet i framtiden? Osa delegaateista osallistui myös UNR:n istuntoa seuranneeseen Pohjoismaiden neuvoston istuntoon PNN esitti istunnossa kolme julkilausumaehdotusta, jotka kaikki hyväksyttiin. Nuorisoliittoa istunnossa edustivat Kalle Keijonen ja Jenny Lindroos Koulutus- ja kurssitoiminta Pohjoismainen kurssi Ajankohta: Paikka: Kunstenniemen leirikeskus, Rymättylä Osallistujat: 22 6

8 Pohjoismainen koulutustilaisuus on suunnattu lähinnä Nuorisoliiton aktiiveille paikallisosastoissa, ja liittohallituksessa. Tavoitteena on perehdyttää osallistujat pohjoismaisen yhteistyön ajankohtaisiin kysymyksiin sekä virallisella että epävirallisella tasolla. Teemoina ovat vuosittain mm. ajankohtaiset nuorten liikkuvuuskysymykset ja Pohjoismaiden yhteistyö globalisaatiokysymyksissä. Keväällä 2012 aiheina olivat virallisen ja epävirallisen pohjoismaisen yhteistyön välinen rajanveto, jäsenhankinta sekä tapahtumien järjestämisen perusteet. Koulutuksen yhtenä tavoitteena on antaa valmiuksia paikallisosastotoimintaan sekä erilaiseen pääosin kotimaassa tapahtuvaan pohjoismaiseen tiedottamiseen esim. kouluissa ja messuilla, sekä vahvistaa paikallisosastojen pohjoismaista yhteistyötä. Syyskuulle 2012 suunniteltu kurssi yhdistettiin uuteen Café Finland -tapahtumaan, jossa käsiteltiin maabrändin rakentamista pohjoismaisessa kontekstissa ja työstettiin ulkoministeriön asettaman nuorten työryhmän vaatimuksia Nuorisoliiton toiminnan lähtökohdista paikallisosastojen käyttöön. Lisäksi käsiteltiin paikallisosastojen jatkuvuutta ja hyvinvointia ryhmädynamiikan kannalta yhteisökouluttajan avulla. Tanskan kielen kurssi Ajankohta: Paikka: Allianssitalo Osallistujat: 28 Toukokuussa Nuorisoliiton jäsenjärjestön Partiolaisten pyynnöstä partiolaisille, PNN:n jäsenille ja muille kiinnostuneille järjestettiin tanskan kurssi. Yhden päivän kurssilla keskityttiin mm. ruotsin ja tanskan eroihin, puhutun ja kirjoitetun tanskan eroavaisuuksiin, kielen äänteisiin sekä tanskalaisiin ruokiin ja tapoihin. Opettajana toimi Vaasan yliopiston lehtori Kim Sandvad West. Kurssi oli osallistujille maksuton. Babbelklubben Ajankohta: koko vuosi 2012 Paikka: PNN:n toimisto, pääkaupunkiseudun teatterit ja kahvilat, Tukholma Osallistujia: kerrasta riippuen 5 14 Babbelklubben on Nuorisoliiton matalan kynnyksen ruotsinkielinen keskustelukerho, jossa osallistujat saavat käyttää kieltä kielitaidosta riippumatta. Babbelklubbenin tiimoilta on järjestetty peli-iltoja, pohjoismaisen ruuan maistiaisia, tietokilpailuja, ruotsinkielisen stand up -keikan katselua ja kirjallisuusilta HY:n norjan kielen lehtorin johdolla. Joulun alla tehtiin matka Tukholmaan. Babbelklubben on Nuorisoliiton vastaus jäsenten toiveeseen päästä puhumaan enemmän ruotsia. Jäsenten matkat seminaareihin ja muihin Pohjoismaisiin tapahtumiin Aika: koko vuosi Vastuu: toimisto ja liittohallitus Paikka: Pohjoismaat ja lähialueet Kansainvälinen toiminta perustuu hyviin kokemuksiin ja kontakteihin henkilö- ja järjestötasolla. Folke Bernadotten avustuksen turvin Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto on tukenut jäsentensä matkoja ja oleskelua toisessa Pohjoismaassa ja Baltiassa. Vuonna 2012 on tuettu mm. osallistumista Jokkmokkin saamelaismarkkinoille, ruotsalaisen sisarjärjestömme nuori johtaja -koulutukseen FNUF kolloon Tukholmassa, Globsol-tapahtumaan sekä pohjoismaiselle nuorisoviikolle Grönlannin Nuukiin. 7

9 3. PAIKALLISOSASTO- JA JÄSENJÄRJESTÖTOIMINTA Nuorisoliiton jäsenistön muodostavat paikallisosastot sekä jäsenjärjestöt. Paikallisosastojen jäsenistö taas koostuu vuotiaista henkilöjäsenistä. 3.1 Paikallisosastotoiminta Vuoden 2012 aikana liitto on kouluttanut paikallisosastoaktiiveja tapahtumanjärjestämisessä ja tiedottamisessa. Lisäksi koulutusta ja neuvontaa on järjestetty yhdistystoimintaan ja jäsenhankintaan liittyen. Paikallisosastotapaaminen Ajankohta: kevätkokouksen yhteydessä Paikka: Helsinki Osanottajia: noin 12 Paikallistoimijat pitivät oman kokouksen kevätkokouksen yhteydessä. Tapaamisessa suunniteltiin jäsenhankintaa ja vaihdettiin kokemuksia paikallisosastojen jäsenhankintakäytännöistä. Lisäksi suunniteltiin Nordjobb-yhteistyötä ja Nordjobbin kautta tehtävää jäsenhankintaa sekä syksyn Café Finland -tapahtumaa. 3.2 Jäsenjärjestötoiminta Jäsenjärjestötoiminta on ollut toimintavuoden 2012 painopiste. Toista vuotta toiminnassa oleva yhteiskunnallisen vaikuttamisen työryhmä on tiivistänyt toimintavuonna liiton jäsenjärjestöyhteistyötä. Jäsenjärjestöt kutsuttiin kahdesti keskustelemaan Suomen nuorisojärjestökentän pohjoismaisista suhteista, jakamaan kokemuksia ja tuomaan esiin kantansa lähialuekansainvälistymisestä asiantuntija Larserik Häggmanin Pohjoismainen Suomi -tutkimukseen. Lisäksi jäsenjärjestöille on tiedotettu entistä aktiivisemmin Pohjola-Nordenin pohjoismaisista kulttuuri- ja elinkeinoelämän seminaareista (Pohjoismaat ja tulevaisuuden mobiiliviestintä 15.5, Seminariet om kulturella skillnader 18.9 sekä Työtä ja työvoimaa Pohjolassa ) ja heille on tarjottu mahdollisuus osallistua ilmaiseksi seminaareihin Nuorisoliiton vieraina. Jäsenjärjestöille on myös tiedotettu säännöllisesti ajankohtaisista pohjoismaisista asioista ja tapahtumista erityisellä infokirjeellä, sekä tarjottu räätälöityä luennointia pohjoismaisen yhteistyön rahoitusmahdollisuuksista. 4. TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA Liiton lehti Nordhumla ilmestyi toimintavuonna neljä kertaa. Päätoimittajan tehtäviä hoiti Liisa- Mari Ojala. Päätoimittaja vastasi lehden toimituksesta yhdessä liiton järjestösihteerin kanssa. Kaksikielisen lehden teemoina olivat pohjoismainen ruoka, pohjoismainen tiede ja tutkimus, pohjoismaiset ystävyyssuhteet ja yhteydet sekä pohjoismainen identiteetti. Liitto on myös osallistunut vuoden aikana erilaisille messuille ja tiedotustapahtumiin, kuten Pohjoismaisen kulttuuripisteen Pohjolan päivän torille, Helsinki Pride -kulkueeseen, CIMO:n Maailmalle -tapahtumaan sekä Maailma kylässä -messuille. 8

10 Toista vuotta toiminnassa oleva yhteiskunnallisen vaikuttamisen työryhmä hioi alkuvuodesta Nuorisoliiton kannanottokäytäntöjä ja tuotti lehdistössäkin hyvin näkyneen julkilausuman, jossa vaadittiin kunnioittamaan Helsingin sopimusta. Lisäksi uuden hallituksen valitseminen syyskokouksessa sai huomiota paikallismediassa. Liiton sisäisen viestinnän kehittämisen taustalla oli tarve parantaa sitoutumista toimintaan sekä yhteisöllisyyden tunnetta järjestön toimijoiden piirissä. Tätä päämäärää edistettiin mm. hallituksen työryhmätoiminnan (yhteiskunnallisen vaikuttamisen työryhmä, tiedotustyöryhmä ja paikallisosastotyöryhmä) avulla, jolloin luottamushenkilöt saatiin yhä vahvemmin mukaan toiminnan sisällön ideointiin ja tuottamiseen. Työryhmät olivat avoimia myös muille kiinnostuneille. Sähköinen tiedottaminen Tiedottamista tehostettiin ja ajanmukaistettiin siirtymällä sähköpostitiedotteista MailChimpuutiskirjepohjan käyttöön. Keskimäärin kerran kuussa toimitetut uutiskirjeet julkaistiin myös muualla sosiaalisessa mediassa. PNN käytti muutenkin aktiivisesti sosiaalista mediaa tapahtumien markkinointiin ja pohjoismaisista asioista tiedottamiseen. Nuorisoliiton kotisivua käytetään tapahtumien markkinointiin ja tiedottamiseen. Suurin osa tiedottamisesta tapahtuu kuitenkin sähköpostitse ja Facebookin välityksellä. Lisäksi jäsenistölle/jäsenjärjestöille lähetetään säännöllisesti infoa tapahtumista. Kotisivun toimivuutta ja logiikkaa paranneltiin vuoden 2012 aikana tiedotustyöryhmän suunnitelmien mukaan. Pohjoismaiset tiedotuspäivät toisen asteen opiskelijoille Ajankohta: Paikka: Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo Osallistujat: 28 Pohjoismainen tiedotuspäivä korkeakouluopiskelijoille Ajankohta: Paikka: Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo Osallistujamäärä: 76 Pohjoismaisia tiedotuspäiviä on järjestetty vuosittain erityisesti kahdelle kohderyhmälle. Lukiolaisille, ammattikoululaisille ja kansanopistoissa opiskeleville suunnatut tiedotuspäivät järjestetään maalis-huhtikuussa ja korkeakouluopiskelijatiedotuspäivät loka-marraskuussa. Kummassakin tapahtumassa perehdyttiin myös toimintavuotena 2012 opiskeluun ja työntekoon Pohjolassa sekä toisessa Pohjoismaassa elämisen rahoitukseen. Luennoitsijoina toimivat yliopiston asiantuntijat ja vaihto-ohjelmiin itse osallistuneet nuoret. Luennoitsijoita kutsuttiin paikalle Pohjola- Nordenin ja Nuorisoliiton omien asiantuntijoiden lisäksi mm. Cimosta, Pohjoismaisesta kulttuuripisteestä ja Eduskunnasta. Lisäksi tiedotuspäivän osallistujat vierailivat Eduskunnassa, jossa kansanedustaja Antti Kaikkonen kertoi heille eduskunnan työstä ja kansainvälisten asiain neuvos Kari Salo virallisesta pohjoismaisesta yhteistyöstä. Vuonna 2012 toisen asteen opiskelijoiden tapahtumaa markkinoitiin lukioiden ja ammattikoulujen lisäksi ensi kertaa kansanopistoille. 9

11 5. EDUNVALVONTA Vuonna 2010 valmistunut, yhteistyössä Haloo Pohjola -neuvontapalvelun ja eri viranomaistahojen kanssa kirjoitettu Mahdollisuuksien Pohjoismaat -liikkuvuusopas löytyy sähköisenä liiton internetsivuilta. Fyysisten rajaesteiden purkamisen lisäksi on pyritty ehkäisemään ennakkoluuloja, ja liitto olikin näkyvästi mukana Helsinki Pride -kulkueessa teemalla Avoin Pohjola. Nuorisoliittoa edustivat Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston istunnossa hallituksen jäsenet Kalle Keijonen ja Jenny Lindroos. Liitto lähetti istuntoon kolme resoluutiota koskien Pohjolaa brändinä, saamelaissymbolien käyttöä sekä Pohjoismaiden pääsyä G20-kokouksiin. Kaikki kolme resoluutiota hyväksyttiin UNR:n istunnossa. 6. YHTEISTYÖTAHOT Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (FNUF) Norden-yhdistysten Nuorisoliiton eli Föreningarna Nordens Ungdomsförbundin jäsenyhdistysten kanssa tavattiin kevätkokouksessa Tromssassa ja syksyllä FNUF:n syyskokouksessa Tukholmassa FNUF:n sihteeristö oli vuoden aikana aiempien vuosien tapaan Nuorisoliiton vastuulla. Tehtäviä hoitivat osa-aikainen koordinaattori ja Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton pääsihteeri. Nuorten Pohjoismaiden Neuvosto ja Pohjoismaiden neuvosto Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston istunto (UNR) järjestettiin perinteisesti lokakuun viimeisenä viikonloppuna ennen Pohjoismaiden neuvoston istuntoa UNR on poliittisten nuorisojärjestöjen, näiden pohjoismaisten yhteistyöjärjestöjen sekä nuorisojärjestöjen keskustelu- ja vaikuttamisfoorumi. Istuntoon Espoon Hanasaaressa osallistui n. 80 nuorta, ja siinä käsiteltiin Pohjoismaiden neuvoston asialistalla olevia asioita nuorten näkökulmasta, sekä tehtiin resoluutioehdotuksia Pohjoismaiden neuvostolle. Teema vuonna 2012 oli Pohjola ja Eurooppa. Osa delegaateista osallistui myös UNR:n istuntoa seuranneeseen Pohjoismaiden neuvoston istuntoon, jossa myös UNR:n istunnossa valitulla presidentillä on oma puheenvuoro. Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus Yhteistyö Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen kanssa jatkui vakiintuneeseen tapaan. Yhteistyössä Hanasaaren kanssa järjestettiin Pohjoismaiset tiedotuspäivät toisen asteen opiskelijoille ja yliopisto-opiskelijoille sekä Globsol-nuorisofoorumi. Pohjoismaiden lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea (NORDBUK) Nuorisoliiton varapuheenjohtaja Emma Mustala toimii NORDBUK:n varsinaisen jäsenen Minna Lindbergin varajäsenenä. Nuorisoliitto on tiedottanut NORDBUK:n tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista jäsenjärjestöjään ja paikallisosastojaan. Pohjoismaisen kulttuurirahaston lasten ja nuorten kulttuurifestivaalin arviointilautakunta Nuorisoliiton hallituksen jäsen Katri Meriläinen edusti PNN:ää Pohjoismaiden kulttuurirahaston arviointilautakunnassa keväällä

12 Pohjola-Norden ry Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto jatkoi tiivistä yhteistyötä Pohjola-Nordenin kanssa muun muassa yhteisen jäsenlehden muodossa. Nuorisoliiton toimisto sijaitsee samoissa tiloissa kuin Pohjola- Norden Fredrikinkadulla Helsingin Kampissa. Myös Nordjobb-kesätyöohjelmaan liittyen tehdään laajaa ja onnistunutta yhteistyötä. Nuorisoliiton puheenjohtaja Tiina Malinen edusti Nuorisoliittoa Pohjola-Nordenin hallituksen kokouksissa. Myös pääsihteeri seuraa Pohjola-Nordenin hallituksen kokouksia. Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto jatkaa yhteistyötään Allianssin kanssa pohjoismaisissa ja lähialueita koskevissa asioissa. Varapuheenjohtaja Emma Mustala edusti Nuorisoliittoa Allianssin kansainvälisen toiminnan jaostossa. Muut yhteistyötahot Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto jatkoi yhteistyötä muiden nuorisojärjestöjen, nuorten kanssa toimivien ja pohjoismaista yhteistyötä tekevien tahojen kanssa: Nuorisoliiton jäsenjärjestöt Pohjoismainen kulttuuripiste Pohjola-Nordenin piirijärjestöt Norden-yhdistysten liitto ja kansalliset Norden-yhdistykset Pohjoismaiden ministerineuvosto ja sen alaiset tiedotustoimistot, erityisesti Suomessa toimivat Vaasan ja Jyväskylän pohjoismaiset tiedotustoimistot sekä Pohjoismainen nuorisokomitea NORDBUK Pohjoismaiden neuvosto ja Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan sihteeristö Ulkoministeriön Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Työvoimatoimistot 7. NORDJOBB-LIIKKUVUUSOHJELMA Nordjobb on pohjoismainen liikkuvuusohjelma, joka on vuodesta 1985 tarjonnut kesätöitä, asunnon ja kulttuuri- ja vapaa-ajanohjelmaa vuotiaille nuorille. Kesätöitä voivat hakea sekä pohjoismaalaiset että nykyisin myös EU-maiden kansalaiset, jotka osaavat pohjoismaisia kieliä. Nordjobbin tavoitteena on lisätä nuorten kiinnostusta Pohjoismaista ja edistää liikkuvuutta pohjoismaisilla työmarkkinoilla. Pohjola-Nordenin asettama erillinen Nordjobb-toimikunta toimii mm. neuvoantavana elimenä. Nordjobb-toimikunnassa olivat edustettuina mm. työvoimahallinto, nuorkauppakamarit, Kuntaliitto ja CIMO. Lisäksi toimikunnassa istuivat Nuorisoliiton ja Pohjola- Nordenin pääsihteerit. Vuonna 2012 lähes 9000 nuorta haki Nordjobbia ja noin 690 nuorta sai Nordjobbin. Suomesta Nordjobbin sai 60 nuorta, joista suurin osa oli ruotsalaisia. Suomessa Nordjobb-työpaikkoja on pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella ja Pohjanmaalla. Suomalaisia hakijoita oli 2600 ja suomalaisista yli 230 sai Nordjobbin. Suomessa perinteistä kulttuuri- ja vapaa-ajanohjelmaa järjestettiin Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Pohjanmaalla. Nordjobbarit tutustuivat paikalliseen kulttuuriin, viettivät juhannusta 11

13 ja vierailivat mm. Tallinnassa. Nordjobbarit olivat kiinnostuneita myös opiskelu- ja työskentelymahdollisuuksista sekä kielitilanteesta Suomessa. Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton jäsenet osallistuivat Nordjobbin kulttuuri- ja vapaa-ajanohjelmaan erityisesti pääkaupunkiseudulla ja juhannuksena. Enemmän tietoa Nordjobbista löytyy internetsivuilta 8. HALLINTO Viralliset kokoukset Nuorisoliiton sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin Helsingissä, Töölön kirjaston Waltari-salissa. Sääntömääräinen syyskokous järjestettiin Ruotsin Suomen suurlähetystöllä Helsingissä. Hallitus kokoontui ajalla kaksitoista kertaa. Kokousten lukumäärä oli tavallista suurempi rekrytointien takia. Liittohallitus 2012 Puheenjohtaja Tiina Malinen / Turun Opiskelijoiden Pohjola-Norden Varapuheenjohtaja Emma Mustala / Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS Varapuheenjohtaja Katarina Svensson / Helsingin Opiskelijoiden Pohjola-Norden Jäsen Katri Meriläinen Jyväskylän Opiskelijoiden Pohjola-Norden Jäsen Maria Ohisalo Vihreät nuoret ja opiskelijat ViNO Jäsen Jouni Ovaska Keskustanuoret Jäsen Marjo-Reetta Kaul Tampereen Pohjola-Nordenin Nuoret Jäsen Evalena Böling Suomen Partiolaiset Jäsen Kalle Keijonen Turun Opiskelijoiden Pohjola-Norden Jäsen Jenny Lindroos Svensk Ungdom Varajäsen Jesse Piiroinen Helsingin Opiskelijoiden Pohjola-Norden Varajäsen Sanja Honkanen Skoog Turun Opiskelijoiden Pohjola-Norden Varajäsen Sofi Weckman Kokoomusopiskelijat Varajäsen Evamaria Kyllästinen KD Nuoret Varajäsen Antti Ahonen Kokoomusopiskelijat Varajäsen Kai Alajoki Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ja Demarinuoret Varajäsen Sanna Lassila Helsingin Opiskelijoiden Pohjola-Norden Varajäsen Christa Blomberg Svensk Ungdom Organisaatio Nuorisoliiton organisaation vuoden 2012 aikana ovat muodostaneet: Hallitus Työvaliokunta Paikallisosastotyöryhmä 12

14 Tiedotustyöryhmä Yhteiskunnallisen vaikuttamisen työryhmä Nordhumlan toimituskunta Toimisto Toimisto Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton henkilökuntaan kuuluivat kokoaikaiset työntekijät pääsihteeri, järjestösihteeri, Nordjobb-projektivastaava sekä osa-aikainen UNR-/FNUF-koordinaattori. Nuorisoliiton toimistolla on myös vuoden aikana työskennellyt korkeakouluharjoittelija, joka on avustanut Nordjobb-projektivastaavaa ohjelman toteuttamisessa Suomessa. Lisäksi yksi Nordjobbassistentti työskenteli kesällä 2012 Turussa ja Tampereella ja toinen Vaasan seudulla. Pääsihteeri ja järjestösihteeri työskentelevät suoraan liiton järjestölliseen toimintaan liittyvien kysymysten parissa. Nordjobb-vastaava huolehtii liikkuvuusohjelmasta Suomen osalta. UNR/FNUF-koordinaattori hoiti Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston sihteeristöä ja vastasi myös FNUF:n toiminnan koordinoinnista. Pääsihteerinä on toimintavuoden aikana toiminut Kari Salo (tammikuu-toukokuu), virkaatekevänä Laura Salo (kesäkuu-syyskuu) ja Laura Mynttinen (lokakuusta lähtien), järjestösihteerinä Laura Salo (tammikuu-toukokuu ja lokakuu-) sekä Laura Mynttinen sijaisena (kesäkuu-syyskuu), Nordjobb-projektivastaavana Mira Korhonen sekä UNR/FNUF-koordinaattorina Roh Petas. Lisäksi Nordjobb-assistentteina toimivat Jenni Raappana keväällä ja kesällä 2012, Andrea Holm kesällä 2012 ja Suvi Kangasrääsiö kesällä Pääsihteerin ja järjestösihteerin palkkakustannukset on rahoitettu pääosin Opetus- ja kultuuriministeriön myöntämällä valtionavustuksella, Nordjobb-projektivastaavan palkkakustannukset Pohjoismaiden ministerineuvoston tuella sekä UNR-/FNUF-koordinaattorin palkkakustannukset Föreningarna Nordens Förbundin vuosiavustuksen ja Pohjoismaiden neuvoston tuen turvin. Korkeakouluharjoittelijoiden palkkakustannukset Nordjobbin osalta on rahoitettu yliopistojen harjoitteluapurahan ohella erillisellä Opetus- ja kulttuuriministeriön määrärahalla. Harjoittelijoiden tehtävänä on ollut Nordjobbin kulttuuri- ja vapaa-ajanohjelman koordinointi kesällä eri puolilla Suomea. Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toimisto sijaitsee Pohjola-Norden ry:n kanssa samassa osoitteessa tältä vuokratuissa tiloissa, osoitteessa Fredrikinkatu 61 A 11, Helsinki. Föreningarna Nordens Ungdomsförbundin sihteeristö Nuorisoliitto vastaa pohjoismaisen yhteistyöjärjestönsä Föreningarna Nordens Ungdomsförbundin (FNUF) sihteeristöstä. Tämä tehtävä sisältää FNUF:n hallinnon ja taloudenhoidon. FNUF:n puheenjohtajana toimi vuonna 2012 Fredric Nygård Norjasta. Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston sihteeristö Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston (UNR) sihteeristö on myös Nuorisoliiton vastuulla. UNR:n puheenjohtajiston presidenttinä toimi vuonna 2012 Erik Winther Paisley Tanskasta. 13

15 9. TALOUS Vuoden 2012 taloudellinen tilanne on helpottanut edellisistä vuosista. Vuoden 2012 alussa Liitolla oli omaa pääomaa noin 3000 euroa, kun toimintavuoden 2011 alussa negatiivista pääomaa oli noin euroa. Määrätietoisiin säästötoimenpiteisiin pyrittiin edelleen vuoden 2012 kuluessa talouden tasapainottamiseksi toimintaa karsimatta. Vuonna 2012 toteutettu tilitoimiston vaihdos ja taloushallinnon sähköistäminen ovat auttaneet säästötavoitteisiin pääsemisessä. Ylimääräisiä menoja Liitolle on vuonna 2012 aiheutunut henkilöstövaihdoksista ja niihin liittyvistä rekrytoinneista sekä välttämättömistä laitehankinnoista. Omarahoituksen kehittäminen liiton taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi oli toimintavuonna 2012 agendalla, mutta siihen liittyvä työ päästään käynnistämään toden teolla vasta toimintavuoden 2013 aikana. Nuorisoliiton taloudenhoidosta on vastannut pääsihteeri yhteistyössä tilitoimisto Visma Services Oy:n kanssa. 14

16 10. POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITON PAIKALLISOSASTOT V (13) Ekenäs Pohjola-Nordens Ungdomar Espoon Pohjola-Nordenin Nuoret Helsingin opiskelijoiden Pohjola-Norden Joensuun seudun Pohjola-Nordenin Nuoret Jyväskylän Opiskelijoiden Pohjola-Norden Lahden Pohjola-Nordenin Nuoret Naantalin Pohjola-Nordenin Nuoret Napapiirin Pohjola-Norden Nuoret Oulun seudun Pohjola-Nordenin Nuoret Seinäjoen seudun Pohjola-Nordenin Nuoret Tampereen Pohjola-Nordenin Nuoret Turun Opiskelijoiden Pohjola-Norden Vaasanseudun Pohjola-Nordenin Nuoret 11. JÄSENJÄRJESTÖT V (27) Finlands Svenska Centralidrottsförbund Finlands Svenska Folkdansring Finlands Svenska Skolungdomsförbund Finlands Svenska Ungdomsförbund Kalevan Nuorten Liitto Keskustan Opiskelijaliitto Kokoomuksen Nuorten Liitto Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta Kristillisdemokraattiset Nuoret Luonto-Liitto Nuoren Keskustan Liitto Nuorisoasuntoliitto Sosialidemokraattiset Opiskelijat Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijoiden Liitto (SAMOK) Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto Suomen Lukiolaisten Liitto Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry Suomen Partiolaiset Finlands Scouter Suomen ylioppilaskuntien liitto Sosialidemokraattiset Nuoret Svensk Ungdom Varusmiesliitto Vasemmistonuoret Vesaisten Keskusliitto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 15

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto. Toimintakertomus 2011 Vahvistettu kevätkokouksessa 14.4.2012

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto. Toimintakertomus 2011 Vahvistettu kevätkokouksessa 14.4.2012 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto Toimintakertomus 2011 Vahvistettu kevätkokouksessa 14.4.2012 1. Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toiminnan tavoitteet ja painopistealueet 2011 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto

Lisätiedot

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintasuunnitelma 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 9.11.2013

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintasuunnitelma 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 9.11.2013 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 9.11.2013 1. POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITON TAVOITTEET JA TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET VUONNA 2014... 2 2. NUORISOLIITON

Lisätiedot

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013 Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Sisällys 1. Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toiminnan tavoitteet ja painopistealueet 2013... 2 2. Valtakunnallinen

Lisätiedot

Pohjola on parasta Eurooppaa. Kansilehti. Norden är toppen av Europa

Pohjola on parasta Eurooppaa. Kansilehti. Norden är toppen av Europa Pohjola on parasta Eurooppaa Kansilehti Norden är toppen av Europa Pohjola-Norden Pohjoismaisen kansalaisyhteistyön keskusliitto Suomessa Edistää pohjoismaista yhteistyötä sekä tekee Pohjoismaita tunnetuksi

Lisätiedot

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintasuunnitelma Esitys syyskokoukselle

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintasuunnitelma Esitys syyskokoukselle Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintasuunnitelma 2016 Esitys syyskokoukselle 28.11.2015 Sisällysluettelo 1. POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITON TAVOITTEET JA TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET VUONNA 2016... 2

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Marika Lindström

Marika Lindström Marika Lindström 15.12.2016 Pohjola-Nordenin projekteja Yhteispohjoismaisia projekteja Tiedotusprojekteja Pohjolan päivä Pohjolan pidot Kirjastoviikko Koulualan projekteja Stipendit Leirikoulut, oppilasvaihto

Lisätiedot

Kesätöitä 18 28-vuotiaille. Mira Korhonen, Nordjobb-projektivastaava Suomessa

Kesätöitä 18 28-vuotiaille. Mira Korhonen, Nordjobb-projektivastaava Suomessa Kesätöitä 18 28-vuotiaille Mira Korhonen, Nordjobb-projektivastaava Suomessa Mikä on Nordjobb? Välittää kesätöitä, asunnon ja kulttuuriohjelmaa Pohjoismaissa Välittänyt yli 21 000 työpaikkaa vuodesta 1985

Lisätiedot

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintasuunnitelma Hyväksytty liittohallituksen syyskokouksessa

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintasuunnitelma Hyväksytty liittohallituksen syyskokouksessa Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintasuunnitelma 2017 Hyväksytty liittohallituksen syyskokouksessa 19.11.2016 Sisällysluettelo 1. POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITON TAVOITTEET JA TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Pohjola-Nordenin Lapin piiri ry:n toimintasuunnitelma 2013

Pohjola-Nordenin Lapin piiri ry:n toimintasuunnitelma 2013 Pohjola-Nordenin Lapin piiri ry:n toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty 30.11. YLEISTÄ Pohjola-Nordenin Lapin piirin toiminnan tavoitteena on löytää käytännöllisiä toimenpiteitä, joilla vahvistetaan alueen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5.

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5. TOIMINTAKERTOMUS 2009-10 Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano 3. Kokoukset 4. Työryhmät 5. Lausunnot 6. Viestintä ja markkinointi 7. Retket, koulutukset ja virkistäytyminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

KEHITÄMME SUOMEA OSANA POHJOLAA

KEHITÄMME SUOMEA OSANA POHJOLAA 1 KEHITÄMME SUOMEA OSANA POHJOLAA POHJOLA-NORDEN ON YHTEISPOHJOISMAISIA TAPAHTUMIA Pohjolan päivä Pohjolan pidot Kirjastoviikko KOULUALAN APURAHOJA Stipendit Leirikoulut, oppilasvaihto Opettajiksi opiskelevien

Lisätiedot

Pohjoismainen kulttuuripiste

Pohjoismainen kulttuuripiste Pohjoismainen kulttuuripiste Luomme tilaa pohjoismaiselle kulttuurille Webinaari 16.6.2016 Erityisasiantuntija Laura Norppa, Pohjoismainen kulttuuripiste POHJOISMAINEN KULTTUURIPISTE Virallinen pohjoismainen

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

NORDJOBB-TIETOPAKETTI

NORDJOBB-TIETOPAKETTI AF 7.1.2010 NORDJOBB-TIETOPAKETTI Perustietoa Nordjobbista Nordjobb on vuodesta 1986 toiminut liikkuvuusohjelma, jonka tavoitteena on lisätä liikkuvuutta pohjoismaisilla työmarkkinoilla ja lisätä tietämystä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry Sääntömääräinen liittokokous 14.-15.11.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013. 1. Yleistä

Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry Sääntömääräinen liittokokous 14.-15.11.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013. 1. Yleistä Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry Sääntömääräinen liittokokous 14.-15.11.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Yleistä Liiton toimintaa on leimannut vuonna 2013 15-vuotisjuhla ja valtuustovaalit. Juhlavuoden

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Pohjola-Norden ry. Toimintakertomus

Pohjola-Norden ry. Toimintakertomus Pohjola-Norden ry. Toimintakertomus 2014 SISÄLLYS YLEISTÄ..2 POHJOLA-NORDEN 90 VUOTTA.2 SEMINAARIT JA TAPAHTUMAT..3 KOULUALAN TOIMINTA..5 ELINKEINOELÄMÄTOIMINTA.. 8 HALOO POHJOLA-PROJEKTI SEKÄ VIESTINTÄ..8

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 10/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 12.10.2006

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 10/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 12.10.2006 1(5) Aika 12.10.2006 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Kysely järjestöille ja yhdistyksille

Kysely järjestöille ja yhdistyksille Kysely järjestöille ja yhdistyksille Hyvä Keski-Pohjanmaan alueen järjestön tai yhdistyksen edustaja, Järjestöt mukana muutoksessa Keski-Pohjanmaalla -hanke aloitti syksyllä 2017 toimintansa keskipohjanmaalaisten

Lisätiedot

Opintojen rahoitusmahdollisuudet Pohjoismaissa

Opintojen rahoitusmahdollisuudet Pohjoismaissa Opintojen rahoitusmahdollisuudet Pohjoismaissa Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelun n opiskelijoille suunnatut palvelut Heli Mäkipää, edunvalvontavastaava Pohjola-Norden/ Suomi tiistai, 15.

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa Edustajiston kokouksessa Lahdessa 21.03.2015 Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto kokoontui vuoden 2015 ensimmäiseen kasvokkaintapaamiseen Lahdessa 21.03.2015. Kokouksen lisäksi paikalla olleet edustajat

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITON PK-YRITYSVALTUUSKUNTA. PK-yritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Heimo J. Aho 8.2.2006

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITON PK-YRITYSVALTUUSKUNTA. PK-yritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Heimo J. Aho 8.2.2006 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITON PK-YRITYSVALTUUSKUNTA PK-yritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Heimo J. Aho 8.2.2006 Mikä mies? Heimo Juhani Aho, s. 9.4.1949, Tampere Ylioppilas, Kalevan yhteiskoulu 1968 Dipl.ekonomi,

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa.

Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa. Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa. Jyväskylän Eläkkeensaajat ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 LUONNOS JYVÄSKYLÄN ELÄKKEENSAAJAT RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Talousarvio 2015 / Hallituksen esitys liittokokoukselle VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0 3359,2 Vuokratuotot 3720

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä Suomalainen Klubi 26.1.2015 Jukka Heikkilä 1 Perustettu 18.1.1944 nimellä Sotamuistoyhdistys ry. V. 1949 Sotamuseoseura ry. V. 1957 Sotahistoriallinen Seura ry. > sotahistoriallinen yleisseura Vuonna 2004

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Hotel Arthur 9.5.2014 Vaskivuoren lukion rehtori Eira Kasper Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki YANZU 言 祖 Kiinan kieltä lukioissa Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Toimintakertomus Kooste jäsenkokoukselle

Toimintakertomus Kooste jäsenkokoukselle Toimintakertomus 2016 Kooste jäsenkokoukselle 8.4.2017 painopisteet Koulutustoiminnan kehittäminen Valtakunnalliset ja paikalliset koulutustilaisuudet, asiantuntijavieraat: Changemaker-viikonloput, kampanjakoulutukset,

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 201 Paikallistoimikunta Paikallistoimikunnan kokouksia oli vuonna 201 kaksi: kevätkokous (11.2.) ja syyskokous (13.11.).

Lisätiedot

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto 1 AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS 2016 1. Johdanto 2. Kehittämisverkoston toimijat ja järjestäytyminen 3. Teemaryhmien toiminnankuvaus 4. Tavoitteiden

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions teema: Me Palvelemme Kansainvälisen presidentin teema: In a World of Service Palvelun Maailmassa Kotimainen teema: Palvelulla Hyvinvointia Piirin

Lisätiedot

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa.

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. 2 (7) Yleistä Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. Lisäksi hallituksen tavoitteena oli kehittää yhdistystoimintaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 1 2 Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 3 Terveys ry siirtää toimintansa uudelle Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:lle Yhdessä

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 4 3.4 Urheilutoiminta... 4

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminta rakentuu vuonna 2013 hyväksytyn strategian pohjalle.

Yhdistyksen toiminta rakentuu vuonna 2013 hyväksytyn strategian pohjalle. TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Yhdistyksen toiminta rakentuu vuonna 2013 hyväksytyn strategian pohjalle. 1. Missio, visio ja tavoitteet Vapaa Sivistystyö ry:n missiona on vapaan sivistystyön asemaan ja toimintaedellytyksiin

Lisätiedot

YLEISTÄ SEMINAARIT JA TAPAHTUMAT

YLEISTÄ SEMINAARIT JA TAPAHTUMAT Toimintakertomus 2015 SISÄLLYS YLEISTÄ... 2 SEMINAARIT JA TAPAHTUMAT... 2 KOULUALAN TOIMINTA... 3 ELINKEINOELÄMÄTOIMINTA... 5 HALOO POHJOLA -PROJEKTI SEKÄ VIESTINTÄ... 6 ALUEELLINEN YHDISTYS- JA KULTTUURITOIMINTA...

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3.

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3. JYTT ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 JYTT ry toimii jäsentensä ammatillisten, taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja oikeudellisten etujen puolesta. Osaston toiminnan tavoitteena on inhimillinen

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

9.12.2011. www.kepa.fi

9.12.2011. www.kepa.fi 9.12.2011 www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö. Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää tai niitä seuraavaa järjestöä.

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Poliittisen toiminnan painopisteet Eurooppanuorten tapahtumat toimintavuonna 2015 Järjestöllinen toiminta Kansainvälinen toiminta Viestintä

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005 1(5) Aika 11.5.2005 Paikka Läsnä Poissa Asianajotoimisto Auhto Laitinen Tuominen Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot