Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus Hyväksytty kevätkokouksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014"

Transkriptio

1 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013 Hyväksytty kevätkokouksessa

2 Sisällys 1. Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toiminnan tavoitteet ja painopistealueet Valtakunnallinen ja kansainvälinen toiminta Kulttuuritoiminta Ajankohtaiset teemat Pohjoismaissa Koulutus- ja kurssitoiminta Paikallisosasto- ja jäsenjärjestötoiminta Paikallisosastotoiminta Jäsenjärjestötoiminta Tiedotus- ja julkaisutoiminta Viestinnän uudistuksen aloittaminen vuonna Tiedotustapahtumat Edunvalvonta Yhteistyötahot Nordjobb-liikkuvuusohjelma Hallinto Talous Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton paikallisosastot v (11) Jäsenjärjestöt v (27)

3 1. POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITON TOIMINNAN TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET 2013 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto (jatkossa PNN; Nuorisoliitto; liitto) on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansalais-, asiantuntija- ja palvelujärjestö. Tarkoituksenamme on luoda, ylläpitää ja kehittää pohjoismaisuutta Suomessa. Toimialaamme ovat pohjoismaiset kysymykset, kuten kulttuurivaihto, politiikka, edunvalvonta ja yhteistyö pohjoismaisuuden edistämiseksi. Kansalaisjärjestönä osallistumme aktiivisesti pohjoismaiseen keskusteluun mm. aloitteiden ja kannanottojen avulla tuoden nuorten näkökulman esiin pohjoismaisissa kysymyksissä. Asiantuntijajärjestönä järjestämme yleistä tiedotustoimintaa ja koulutusta varsinaisen jäsenistömme lisäksi muille kiinnostuneille tiedotustilaisuuksien, seminaarien, messujen ja sähköisten tiedotusvälineiden kautta. Palvelujärjestönä järjestämme kulttuuri- ja koulutustoimintaa sekä edistämme pohjoismaista nuorisovaihtoa erityisesti liiton hallinnoiman Nordjobb-liikkuvuusohjelman avulla. Nuorisoliitolla on paikallisosastoja eri puolilla Suomea sekä sisarjärjestöt kaikissa Pohjoismaissa. Jäsenistöön kuuluu myös lähemmäs 30 jäsenjärjestöä, joille Nuorisoliitto on ennen kaikkea asiantuntija, linkki pohjoismaiseen yhteistyöhön ja keskustelufoorumi pohjoismaisille ja kansainvälisille teemoille. Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto on toimintavuoden aikana tarjonnut jäsenistölleen, jäsenjärjestöilleen sekä pohjoismaisista teemoista kiinnostuneille monipuolista ohjelmaa Suomessa ja muualla Pohjolassa. Toiminnan volyymin noususta ja liiton toimijoiden aktiivisuudesta kertoo muun muassa se, että tässä toimintakertomuksessa esitellään monta suurehkoa tapahtumaa, jotka ovat tulleet vuoden kuluessa alkuperäiseen toimintasuunnitelmaan ylimääräisinä mukaan. Liiton vuosien strategian mukainen painopistealue vuodelle 2013 on ollut: Toimintavuoden keskeisenä teemana on liiton panostaminen yhteistyöhön pohjoismaisten sisarjärjestöjensä kanssa sekä FNUF-yhteistyön tiivistäminen. Hallitus tarkensi tätä strategiaa nostamalla esiin kolme pääasiallista teemaa: yhteistyö kattojärjestö FNUF:n (Föreningarna Nordens Ungdomsförbund) ja sisarjärjestöjemme kanssa, toiminnan kehittäminen ja uudistaminen sekä uusien jäsenten rekrytointi. Tavoitteista ensimmäisen voidaan sanoa toteutuneen hyvin toimintavuoden aikana. Yhteistyötä tehtiin eritoten Ruotsissa ja Tanskassa sijaitsevien sisarjärjestöjemme kanssa. Yhdessä Ruotsin sisarjärjestö FNUF Sverigen kanssa järjestettiin tammikuussa toimistojen ja hallitusten kokemustenvaihtoviikonloppu Helsingissä, sekä Tukholmassa toukokuussa vuotiaille suunnattu minivaihto, joka harjaannutti suomalaisten ja ruotsalaisten nuorten johtajantaitoja. Yhteistyötä tehtiin myös Globsol-tapahtuman toteuttamisessa. Tanskalaisen sisarjärjestö FNU Danmarkin kanssa PNN järjesti puolestaan helmikuussa 2013 jäsenmatkan Pohjois-Ruotsissa sijaitsevaan Jokkmokkin kuntaan, jossa pidetään vuosittain saamelaismarkkinat ja ilmastokonferenssi. Kattojärjestö FNUF:n kehittämiseen on puolestaan pyritty aktiivisilla keskustelunavauksilla järjestön syys- ja kevätkokouksissa. 2

4 Toimintavuoden tavoitteista toinen, toiminnan kehittäminen ja uudistaminen, on näkynyt konkreettisesti muun muassa uusien tapahtumakonseptien, näkyvyyttä saaneiden kannanottojen ja uudistuneen graafisen ilmeen muodossa. Toisaalta tapahtumien ohella myös liiton hallintoa on kehitetty, hankittu työntekijöille uudet tietokoneet ja päivitetty vanhoja yhteistyösopimuksia, jotta toimiston resursseja vapautuisi entistä enemmän itse toimintaan ylimääräisen hallinnoinnin sijaan. Perinteisenä toimintana liitto on järjestänyt yhteispohjoismaisia tapahtumia ja seminaareja sekä matkoja muihin Pohjoismaihin, muun muassa isompana ponnistuksena jäsenmatkan Färsaarille. Uutena toimintana liitto on muun muassa kehittänyt tapahtumiaan jäsenjärjestöille ja yhteistyöprojekteina jäsenjärjestöjen kanssa, sekä vahvistanut rooliaan yhteiskunnallisena vaikuttajana medianäkyvyyttä saaneiden julkilausumien myötä, joita on myös tuotettu aiempia vuosia aktiivisemmin. Toiminnan kehittämisessä on lähdetty toimivasta ja strategisesta yhteistyöstä eri tahojen kanssa. Se on mahdollistanut suuremman näkyvyyden ja osallistujamäärän tapahtumille sekä tehnyt liittotason toiminnasta entistä valtakunnallisempaa. Onnistuneesta yhteistyöstä ovat esimerkkeinä Pohjolan päivän yleisötilaisuus Helsingissä, Pohjola Euroopassa - keskustelutilaisuus Raaseporissa sekä nuorille suunnatut pohjoismaiset tilaisuudet Oulussa ja Rovaniemellä. Ensimmäinen tapahtumista järjestettiin yhteistyössä mm. Ulkoasiainministeriön, Pohjoismaisen kulttuuripisteen ja Pohjola-Nordenin kanssa, toinen yhteistyössä Raaseporin Eurooppanuorten kanssa ja kolmas yhteistyössä Svenska Nu - verkoston ja Pohjola-Nordenin kanssa. Hyvää palautetta saaneet tilaisuudet poikivat jatkoa ensi vuonna eri puolilla Suomea. Yhteistyön onnistumisesta kertoo myös vaikkapa se, että Eurooppanuoret liittyi yhteistapahtuman jälkeen myöhemmin vuodesta uusimpana tulokkaana PNN:n jäsenjärjestöksi. Hallituksen asettama toimintavuoden tavoitteista kolmas oli uusien jäsenten rekrytointi. Jäsenrekrytoinnissa on onnistuttu erityisesti yleisötapahtumissa kuten Maailma kylässä, liiton järjestämät pohjoismaiset tiedotuspäivät tai Oulun ja Rovaniemen nuorisotilaisuudet. Esimerkiksi yhteensä näissä edellä mainituissa tapahtumissa liiton aktiivit ja toimiston henkilökunta hankkivat liitolle vajaa 150 uutta jäsentä. PNN:n järjestämä toiminta on kiinnostanut nuoria, ja toisaalta uusien jäsenten rekrytointia on tehostanut liiton uudistunut graafinen profiili, joka viestii järjestön sanomaa aiempaa ajankohtaisemmin ja selkeämmin. Jatkuvina tavoitteina liitolla on asettanut itselleen paikallisosastojen tukemisen sekä jäsenjärjestöille mielekkään toiminnan ja heille tarpeellisten palvelujen tarjoamisen. Näiden tavoitteiden toteutumisesta toimintavuonna 2013 kerrotaan tarkemmin luvussa 3. Nuorisoliitto vastasi oman toimintansa ohella edelleen vuonna 2013 Nordjobbkesätyöohjelman käytännön toteutuksesta ja kulttuuri- ja vapaa-ajanohjelmasta eri paikkakunnilla Suomessa. Lisäksi liitto hoiti edellisvuosien tapaan Nuorten Pohjoismaiden neuvoston (UNR) sihteeristöä. Nuorisoliiton sisarjärjestöjen yhteistyöelimen FNUF:n sihteeristö siirtyi kesällä 2013 uudelleenjärjestelyjen seurauksena Nuorisoliitolta emoliittonsa eli Norden-yhdistysten liiton (Föreningarna Nordens Förbund) katon alle Tanskaan. Samalla aiempi UNR/FNUF-koordinaattorin toimi muuttui yksinomaan UNRkoordinaattorin viraksi. 3

5 2. VALTAKUNNALLINEN JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Nuorisoliitto järjesti toimintavuonna 2013 itse ja yhteistyössä paikallisosastojen, jäsenjärjestöjen, yhteistyötahojen ja sisarjärjestöjensä kanssa nuorisotapahtumia eri puolilla Suomea ja Pohjolaa, päämääränään vahvistaa pohjoismaisia siteitä sekä kulttuurien ja kielten tuntemusta Kulttuuritoiminta Matka Jokkmokkin ilmastokonferenssiin ja saamelaismarkkinoille Ajankohta: Paikka: Pohjois-Ruotsi Osallistujat: 42 (joista 6 PNN:stä) PNN järjesti matkan Pohjois-Ruotsin Jokkmokkissa vuosittain järjestettävään ilmastokonferenssiin ja saamelaismarkkinoille yhdessä tanskalaisen sisarjärjestön FNU Danmarkin kanssa. Konferenssissa käsiteltiin tärkeitä ajankohtaisia ilmasto- ja energiapoliittisia kysymyksiä pohjoisen asukkaiden ja erityisesti saamelaisten näkökulmasta. Osallistujat tutustuivat perinteiseen ja moderniin saamelaiseen elämään. Kokemustenvaihtoviikonloppu FNUF Sverige PNN Ajankohta: Paikka: Liittotoimisto, Helsinki Osallistujat: (3 FNUF Sverige toimisto, 3 PNN toimisto, 2 PNN hallitus + FNUF Sverigen koko hallitus) PNN kutsui sisarjärjestöteemavuotensa hengessä ruotsalaisen Föreningen Nordens Ungdomsförbundin (FNUF Sverige) hallituksen ja henkilökunnan Suomeen. FNUF Sverige järjesti PNN:n toimistolla hallituksensa kokouksen, johon PNN:n puheenjohtaja ja 2. varapuheenjohtaja osallistuivat. Lisäksi järjestöjen toimistojen henkilökunnat tapasivat toisiaan. Tapaamisissa suunniteltiin tulevia yhteisiä projekteja ja tiiviimpää yhteistyötä, sekä keskusteltiin pohjoismaisesta nuorisoyhteistyöstä myös yleisemmällä tasolla. SaunaExpressen Ajankohta: Paikka: Helsinki Osallistujat: 45 SaunaExpressen on pohjoismaisille (toimintavuonna tarkoitti ruotsalaisia ja tanskalaisia) vieraille sekä suomalaisnuorille suunnattu perinteinen tapahtuma, jossa tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin, talveen ja saunaan. Tapahtumassa saunottiin eri puolilla pääkaupunkiseutua sijainneissa saunoissa, tutustuttiin Nuuksion metsiin lumikenkäillen ja kaupunkiin sekä erilaisiin kulttuurikohteisiin rastikierroksen merkeissä. 4

6 Minivaihto 2013 Ajankohta: Paikka: Tukholma Osallistujat: 14, joista 9 PNN:n jäseniä Liitto järjesti yhdessä ruotsalaisen sisarjärjestömme Föreningen Nordens Ungdomsförbund (FNUF Sverige) minivaihdon suomalaisille ja ruotsalaisille vuotiaille nuorille. Tapahtuman aikana osallistujat tutustuivat Tukholman pohjoismaisiin paikkoihin, kehittivät johtajuustaitojaan ja verkostoituivat. Tapahtuma oli jäsenille ilmainen, ja matkanjohtajana toimi luottamushenkilö PNN:n puolelta. Pohjoismainen matka Färsaarille Ajankohta: Paikka: Färsaaret Osallistujat: 28, joista 15 PNN:n jäsentä Nuorisoliiton jäsenmatka suuntautui toimintavuonna Färsaarille. Matkalla tutustuttiin paikalliseen kulttuuriin, kieleen ja yhteiskuntaan mm. vierailujen ja ekskursioiden kautta. Matka järjestettiin osittain yhteistyössä Suomi Färsaaret ystävyysseura Tjaldurin kanssa, josta tuli osallistujia yhteensä 13 henkeä. Pohjoismainen juhannus Ajankohta: Paikka: Sjömansro, Hanko Osallistujamäärä: 21, joista nordjobbareita 19 Nordjobbin perinteistä juhannusjuhlaa vietettiin Hangon saaristossa. Nordjobbarit tutustuivat perinteiseen suomalaiseen juhannukseen, johon kuului saunominen, hyvä ruoka ja erilaiset juhannustaiat. Mukana oli myös Nuorisoliiton jäseniä, joten nordjobbarit pääsivät tapaamaan suomalaisia nuoria, joilla puolestaan oli mahdollisuus ystävystyä pohjoismaisten nordjobbareiden kanssa. Nordjobb-matka Ajankohta: Paikka: Tallinna,Viro Osallistujamäärä: 25, joista nordjobbareita 20 ja PNN:n jäseniä 2 Toinen Nordjobb-kesän isoista tapahtumista oli retki Pohjolan lähialueelle. Toimintavuonna 2013 matkakohteeksi valikoitui viime vuosien tapaan Tallinna. Nordjobbarit tutustuivat muun muassa Tallinnan vanhaan kaupunkiin. Retkeen kuului myös kiertokävelyä ja museovierailu. Café Finland Ajankohta: Paikka: Turku Osallistujamäärä: 25 Café Finland on Nuorisoliiton syksyn toimintaseminaari, jonka tarkoituksena on tiivistää paikallisosastoyhteistyötä, tarjota ajankohtaisia pohjoismaisia kysymyksiä käsittelevä 5

7 seminaari sekä kouluttaa toimijoita pohjoismaisissa asioissa ja järjestötoiminnassa. Tapahtuma kestää perjantaista sunnuntaihin, sillä on tietty kokoava teema, ja sen suunnittelu ja vetovastuu ovat aina yhdellä paikallisosastolla kerrallaan. Vuosittainen tapahtuma järjestettiin nyt toista kertaa, tällä kertaa Turun paikallisosaston ja Nuorisoliiton yhteistyönä. Yleisteemana tapahtumassa olivat pohjoismaiset myytit ja Itämeri, jonka ympärille rakennettiin oma seminaariosuutensa. Lisäksi paikallistoimijoita koulutettiin omien kannanottojen kirjoittamisessa sekä paikallisosaston tapahtumien markkinoinnissa ja niistä tiedotuksessa. Nuorisotapahtumat Oulussa ja Rovaniemellä Ajankohta: Paikka: Oulun yliopistokampus ja kahvila Kauppayhtiö Rovaniemellä Järjestäjät: PNN, Pohjola-Norden ja Svenska Nu Osallistujat: Oulussa satoja kävijöitä ständillä, Rovaniemellä n. 80 nuorta Nuorisoliitto järjesti toimintasuunnitelman 2013 ulkopuolelta yhdessä Pohjola-Nordenin ja Svenska Nu -verkoston kanssa kaksi nuorille suunnattua pohjoismaista tapahtumaa, toisen Oulussa abipäivien yhteydessä, toisen puolestaan iltatilaisuuden muodossa Rovaniemellä. Tapahtumien ideana oli tuoda pohjoismaisia teemoja ja ruotsinkielistä ohjelmaa alueille, jossa enemmistökielenä on suomi, sekä varmistaa liiton toiminnan aito valtakunnallisuus. Tapahtumissa oli tarjolla mm. pohjoismaista sormiruokaa, rappia ruotsiksi, kilpailuja ja standuppia kulttuurieroista. Oulussa tapahtuma järjestettiin yhteistyössä pohjoismaisen filologian oppiaineen kanssa, ja Nuorisoliitto sai kymmeniä uusia jäseniä. Palaute tapahtumiin osallistuneilta opiskelijoilta ja nuorilta oli positiivinen, ja nuorisotilaisuudet vastaavanlaisilla teemoilla aiotaan toteuttaa vuonna 2014 Jyväskylässä ja Tampereella Ajankohtaiset teemat Pohjoismaissa Jäsenjärjestöfoorumi: Pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuus Ajankohta: Paikka: Kulturkontakt Nord Helsingissä Osallistujat: noin 30 PNN kutsui jäsenjärjestöfoorumiin jäsenjärjestöjensä puheenjohtajat ja pääsihteerit sekä tärkeimmät yhteistyökumppaninsa keskustelemaan pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuudesta erityisesti puolustuksen saralla. Paneelissa teemoja pohtivat ministeri Carl Haglund sekä tutkija Johan Strang (Helsingin yliopisto). Tilaisuus sai erittäin positiivista palautetta, ja keskustelu oli vilkasta. Pohjolan päivän seminaari Ajankohta: Paikka: Kulturkontakt Nord Helsingissä Järjestäjät: Pohjola-Norden; Kulturkontakt Nord; Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö, UM; Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta, eduskunta; PNN Osallistujat: noin 100 Nuorisoliiton puheenjohtaja Emma Mustala moderoi yleisölle avointa Mahdollisuuksien Pohjola -paneelikeskustelua, jonka keskiössä olivat nuoret. Nuorisoliitto avusti tapahtuman muita järjestäjätahoja myös nuorten puhujien rekrytoinnissa. Tilaisuus käsitteli ajankohtaisia 6

8 nuoria koskevia yhteiskunnallisia kysymyksiä, kuten liikkuvuutta ja nuorisotyöttömyyttä, ja sai aikaan myös vilkkaan yleisökeskustelun. Pohjola Euroopassa -seminaari Ajankohta: Paikka: Billnäsin ruukki, Raasepori Osallistujat: noin 30 PNN:n kevätkokouksen yhteydessä järjestettiin seminaari teemalla Norden i EU. Aiheesta olivat keskustelemassa Maria Vuorelma (ViNO), Robert Torvelainen (kok) ja Holger Wickström (sdp). Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Raaseporin Eurooppanuoret ry:n kanssa. GlobSol 2013 Ajankohta: Paikka: Hanasaari, Espoo Järjestäjät: PNN, Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskus, Ruotsin Föreningen Norden -yhdistys, Allianssi, Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto Osallistujat: noin 50 nuorta, joista 7 PNN:n jäseniä PNN oli jälleen yhteistyökumppanina Global Solidaritet -tapahtumassa, johon osallistui nuoria Suomesta ja Ruotsista. Vuoden 2013 teemana tapahtumassa oli maahanmuutto ja integraatio. PNN:n puheenjohtaja Emma Mustala toimi tapahtuman paneeliosuuden moderaattorina, ja PNN:n luottamushenkilöpuoli järjesti tapahtumaan iltaohjelmaa. PNN järjesti myös osallistujille suositun vierailun Ruotsin suurlähetystöön iltavastaanotolle. Lisäksi Nuorisoliitto tarjosi 8 jäsenelleen ilmaisen osallistumisen tapahtumaan ja matkatukea. Osallistuminen Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston ja Pohjoismaiden neuvoston istuntoihin Ajankohta: Paikka: Oslo Osallistujamäärä: 85 nuorta kaikista Pohjoismaista ja itsehallintoalueilta Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston (UNR) istunto järjestettiin perinteiseen tapaan lokakuun viimeisenä viikonloppuna ennen Pohjoismaiden neuvoston istuntoa. UNR on poliittisten nuorisojärjestöjen, näiden pohjoismaisten yhteistyöjärjestöjen sekä nuorisojärjestöjen keskustelu- ja vaikuttamisfoorumi. Istunnossa käsitellään Pohjoismaiden neuvoston asialistalla olevia asioita nuorten näkökulmasta ja tehdään julkilausumaehdotuksia Pohjoismaiden neuvostolle. Istunnon teemana 2013 oli Arktis. Osa suomalaisista delegaateista osallistui myös UNR:n istuntoa seuranneeseen Pohjoismaiden neuvoston istuntoon Liitto lähetti istuntoon kolme resoluutiota koskien parempien junayhteyksien luomista Pohjoismaihin, pohjoismaisuuden esilletuomista kouluissa sekä informaalin oppimisen merkitystä pohjoismaisen opiskelijaliikkuvuuden kasvattamisessa. Kaikki kolme resoluutiota hyväksyttiin UNR:n istunnossa. Resoluutiosta kahta ( Paremmat junayhteydet Pohjolaan ja Enemmän Pohjolaa kouluihin ) asettuivat ennen istuntoa tukemaan myös PNN:n sisarjärjestöt. Nuorisoliittoa istunnossa edusti varapuheenjohtaja Kalle Keijonen. 7

9 2.3. Koulutus- ja kurssitoiminta ÅÄÖ Pohjolan aakkoset (pohjoismainen kurssi) Ajankohta: Paikka: Tampere Osallistujat: 16 Liiton järjestämät pohjoismaiset koulutustilaisuudet on suunnattu erityisesti Nuorisoliiton aktiiveille eri puolilla Suomea paikallisosastoissa sekä liittohallituksessa. Vaihtuvien paikallisosastokoulutusosuuksien lisäksi tavoitteena on perehdyttää toimijoita pohjoismaisen yhteistyön ajankohtaisiin kysymyksiin sekä liiton ajankohtaisiin asioihin, vahvistaa paikallisosastojen pohjoismaista yhteistyötä ja antaa valmiuksia paikallisosastotoiminnan kehittämiseen. Keväällä 2013 paneuduttiin erityisen voimakkaasti järjestön tuleviin kehityskaariin: millaista toimintaa ja ohjelmaa liiton tulee järjestää, millaista tukea paikallistoimijoille jakaa ja miten jäsenlehteämme kehittää. Lisäksi koulutettiin paikallisosastoja kannanoton kirjoittamisessa ja taloudenpidossa. Fäärin kielen kurssi Ajankohta: Paikka: Liittotoimisto, Helsinki Osallistujat: 17 Toukokuussa järjestettiin vuosittaisen matkan yhteyteen kaikille avoin fäärin kielen kurssi. Yhden päivän kurssilla keskityttiin mm. kielen äänteisiin, matkailijan tarvitsemaan sanastoon, fäärin ja muiden pohjoismaisten kielten yhteneväisyyksiin, fääriläisiin ketjutansseihin ja muihin kulttuurisiin seikkoihin. Opettajana toimi Helsingin yliopiston lehtori Martina Huhtamäki. Kurssi oli osallistujille maksuton. Pohjoismaisen yhteistyön foorumi koulutusta jäsenjärjestöille Ajankohta: Paikka: Pohjoismainen kulttuuripiste, Helsinki Osallistujat: 14 PNN:n jäsenjärjestöille suunnatussa puolen päivän koulutustilaisuudessa haluttiin perehdyttää järjestöjen edustajat pohjoismaiseen yhteistyöhön käytännössä. Ulkoasiainministeriön edustaja alusti virallisen pohjoismaisen yhteistyön rakenteista, Pohjoismaisen kulttuuripisteen virkamies pohjoismaisista rahoitusmahdollisuuksista järjestöille ja viestinnän asiantuntija puolestaan sosiaalisen median käyttömahdollisuuksista järjestöjen tehokkaassa ja kohdennetussa viestinnässä. Tavoitteena oli saada osallistujat pohtimaan käytännönläheisesti pohjoismaisten projektien mahdollisuutta omassa järjestössä. Tapahtuma oli samalla myös koko toimintavuoden päättävä glögitilaisuus PNN:n jäsenjärjestöedustajille. 8

10 Jäsenten matkat seminaareihin ja muihin Pohjoismaisiin tapahtumiin Aika: koko vuosi Paikka: Pohjoismaat ja lähialueet Kansainvälinen toiminta perustuu hyviin kokemuksiin ja kontakteihin henkilö- ja järjestötasolla. Folke Bernadotten avustuksen turvin Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto on tukenut jäsentensä matkoja ja oleskelua toisessa Pohjoismaassa. Vuonna 2013 on tuettu mm. osallistumista Jokkmokkin saamelaismarkkinoille (6), matkaan Färsaarille (15), Globsoltapahtumaan (8), minivaihtoon Tukholmassa (9) sekä Café Norden -tapahtumaan Kööpenhaminassa (13). Tapahtumista viimeksi mainittu, Café Norden, on perinteisesti jonkin Nuorisoliiton sisarjärjestön järjestämä yhteispohjoismainen viikonloppu, jonka teemana oli tänä vuonna nuori pohjoismainen ruoka (ny nordisk mat). Tapahtuma järjestettiin Tanskassa, ja sai suuren osanoton Suomesta. 3. PAIKALLISOSASTO- JA JÄSENJÄRJESTÖTOIMINTA Nuorisoliiton jäsenistön muodostavat paikallisosastot sekä jäsenjärjestöt. Paikallisosastojen jäsenistö taas koostuu vuotiaista henkilöjäsenistä. Nuorisoliiton järjestämän toiminnan lisäksi paikallisosastot järjestävät omaa toimintaansa sekä Suomessa että muualla Pohjolassa. 3.1 Paikallisosastotoiminta Paikallisosastot muodostavat liiton valtakunnallisen ulottuvuuden, ja heihin satsaaminen on olennaista toiminnan jatkuvuuden ja kattavuuden turvaamiseksi. Vuonna 2013 liittotaso on pyrkinyt tukemaan paikallisosastoja eri tavoin: järjestämällä heitä yhteen kokoavia valtakunnallisia toimintaseminaareja, kouluttamalla paikallisosastoja mm. tapahtumamarkkinoinnissa ja taloudenhoidossa sekä jakamalla projektitukea paikallisosastojen omiin hankkeisiin. Toimintaseminaareja järjestettiin vuonna 2013 kaksi, toinen Tampereella keväällä ja toinen puolestaan Turussa syksyllä. Tavoitteena tapahtumassa on ollut liittohallituksen tutuksi tekeminen, yleistiedon jakaminen PNN:stä sekä foorumin tarjoaminen kokemusten vaihtoon ja paikallisosastokoulutukseen. Tapahtumiin on pyritty saamaan mukaan uusia toiminnasta kiinnostuneita, jolloin ne tarjoavat mahdollisuuden paikallisosastoille jäsenhankintaan. Liittotaso jakaa lisäksi paikallisosastoille toimintatukea heidän omiin projekteihinsa kaksi kertaa vuodessa, tiedottaa muista rahoitusmahdollisuuksista ja pyrkii panostamaan paikallisosastojen hyvinvointiin. Toimiston työntekijät ovat paikallistasolta tulleiden pyyntöjen ja tarpeen mukaan vierailleet paikallisosastoilla ja auttaneet esim. järjestöjen syyskokouksien läpiviennissä. Liitto on myös avustanut Joensuun paikallisaktiiveja Joensuun seudun Pohjola-Nordenin Nuoret -ry:n uudelleenkäynnistämisessä muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen. Toisaalta liitto ja osastot ovat tehneet myös onnistunutta yhteistyötä erilaisissa yhteistapahtumissa, joista esimerkkeinä voidaan mainita Helsinki Pride -kulkueeseen osallistuminen Jyväskylän Opiskelijoiden Pohjola-Nordenin kanssa, Oulun yliopiston abipäivät yhdessä Oulun seudun Pohjola-Nordenin Nuorten kanssa ja Café Finlandin järjestäminen yhdessä Turun opiskelijoiden Pohjola-Norden ry:n kanssa. Kaiken edellä mainitun ohella uusille jäsenille ja hallitusaktiiveille suunnattujen PNN-tietopakettien sisältöä on päivitetty, ja 9

11 niiden avulla pyritty perehdyttämään uusia toimijoita järjestöön sekä jaettu eteenpäin aiempia hyvin toimineita käytäntöjä. 3.2 Jäsenjärjestötoiminta Eurooppanuorien tultua mukaan toimintaan oli Nuorisoliitolla vuoden 2013 lopussa 27 jäsenjärjestöä. Jäsenjärjestöt ovat tärkeä osa liittoa, ja PNN:n tavoitteena onkin toimia pohjoismaisten kysymysten foorumina ja kanavana erityisesti heidän suuntaansa. Liitto on halunnut jatkuvasti ylläpitää aktiivista vuoropuhelua jäsenjärjestöjen kanssa ja tarjota heille mielekästä toimintaa sekä asiantuntemusta pohjoismaisissa kysymyksissä. Jäsenjärjestöille yksinomaan suunnatut ja kehitetyt tapahtumat ovat olleet agendalla toimintavuonna Keväällä jäsenjärjestöt koottiin yhteen keskustelemaan pohjoismaisen puolustusyhteistyön merkityksestä ja tulevaisuudesta yhdessä ministeri Carl Haglundin sekä tutkija Johan Strangin kanssa. Joulukuussa järjestettiin puolestaan vuoden toinen jäsenjärjestöfoorumi, jonka ideana oli tarjota jäsenjärjestöille keskitetysti tietoa rahoitusmahdollisuuksissa heidän pohjoismaisille yhteistyöprojekteilleen sekä piirtää kokonaiskuvaa pohjoismaisen yhteistyön rakenteista. Tapahtumien ohella jäsenjärjestöjä on tiedotettu säännöllisesti ajankohtaisista pohjoismaisista asioista ja tapahtumista erityisellä infokirjeellä, sekä tarjottu ilmaispaikkoja Pohjola-Nordenin elinkeinoelämän järjestämiin korkealuokkaisiin seminaareihin. Jäsenjärjestöjen asiantuntemusta on hyödynnetty mm. kutsumalla heidän edustajiaan puhujiksi Nuorisoliiton tapahtumiin, ja järjestetty yhteistyössä tilaisuuksia jäsenjärjestöjen kanssa. 4. TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA Yksi Nuorisoliiton keskeisistä tehtävistä on tiedottaminen pohjoismaisista ilmiöistä kuten kulttuurista, virallisesta ja epävirallisesta yhteistyöstä, liikkuvuudesta sekä pohjoismaisista työ-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksista. Liiton henkilökunta ja luottamushenkilöt ovat esitelleet liiton toimintaa ja Nordjobb-liikkuvuusohjelmaa erilaisissa tiedotustilaisuuksissa, seminaareissa ja messuilla sekä sähköisesti nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Jäsenten ja muiden pohjoismaisuudesta kiinnostuneiden ohella liitto on pyrkinyt kohdistamaan tiedotustyötänsä jäsenjärjestöilleen, jolloin tavoitetaan laajoja joukkoja nuorisojärjestökentällä. Liitto haluaa tiedotustyönsä kautta profiloitua entistä vahvemmin suomalaisten nuorisojärjestöjen asiantuntijatahoksi pohjoismaisissa kysymyksissä. Viime vuosina PNN on erityisesti pyrkinyt kohdentamaan tapahtumiaan ja viestintäänsä jäsenjärjestöilleen kuten SAKKI ja OSKU ammattipuolen opiskelijoiden paremmin tavoittamiseksi ja toimintaan osallistamiseksi. 4.1 Viestinnän uudistuksen aloittaminen vuonna 2013 Liiton viestintä käy läpi suurta uudistusta. PNN:n tiedotusta ja viestintää on haluttu kehittää siten, että liitosta piirtyy entistä johdonmukaisempi kuva niin potentiaalisten uusien jäsenten kuin olemassa olevien ja uusien yhteistyökumppanien suhteen. Toimintavuonna 2013 uudistettiin liiton graafinen profiili ja logo sekä tuotettiin uutta jäsenhankinta- ja tiedotusmateriaalia. PNN:n uudistuneen ilmeen on toteuttanut graafikko Otto Donner 10

12 yhteistyössä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa. Graafisen profiilin muodostavat eri Pohjoismaita ja pohjoismaisia keksintöjä kuvaavat raikkaat elementit, jotka toistuvat liiton markkinointimateriaalissa kuten kasseissa, esitteissä, roll-upeissa ja seinäkankaassa. Uudesta graafisesta profiilista tulee jatkossa läpileikkaava teema kaikkeen liiton sähköiseen ja fyysiseen tiedotusmateriaaliin. Toimintavuonna 2013 aloitettiin liiton verkkosivujen uudistamisprosessi halutun sisällön määrittelyn kautta. Tarkoituksena on parantaa kotisivujen käytettävyyttä, kykyä vastata jäsenistön ja paikallisosastojen tarpeeseen sekä tuottaa sivuille tiiviitä tietopaketteja mm. pohjoismaisista rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksista palvelemaan jäsenjärjestöjä. Vuonna 2014 liiton verkkosivut uudistuvat niin sisällöllisesti kuin ulkonäöllisesti. Liiton uudistuneet kotisivut löytyvät jatkossakin osoitteesta pnn.fi / pnu.fi. Nuorisoliiton kotisivua käytetään tapahtumien markkinointiin ja tiedottamiseen, mutta suurin osa päivittäisestä tiedottamisesta tapahtuu kuitenkin sähköpostitse ja Facebookin välityksellä. Liiton Facebook-sivut löytyvät nimellä Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto Pohjola- Nordens Ungdomsförbund, ja sivuilla on mm. kuvagallerioita liiton kuluneen vuoden tapahtumista muun ajankohtaistiedon ohella. PNN on tehostanut toimintavuoden aikana aktiivista tiedottamista ja tapahtumamarkkinointia sosiaalisessa mediassa, jossa reagoidaan nopeasti ajankohtaisiin ja nuoria koskeviin pohjoismaisiin teemoihin. Lisäksi jäsenistölle ja jäsenjärjestöille lähetetään säännöllisesti infoa tapahtumista uutiskirjeiden muodossa. Nordhumla-jäsenlehti nostaa esille liiton toimintaan liittyviä teemoja ja uutisia sekä ajankohtaisia pohjoismaisia kysymyksiä. Lehti ilmestyi ajalla yhteensä neljä kertaa. Neljäs numero ilmestyy vuoden lopussa. Päätoimittajan tehtäviä hoiti Kalle Keijonen. Päätoimittaja vastasi lehden toimituksesta yhdessä liiton järjestösihteerin ja toimituskunnan kanssa. Kaksikielisen lehden teemoina olivat pohjoismainen kirjallisuus, PNN esittelyssä, seksuaalisuus ja sukupuoli Pohjolassa sekä viimeisessä numerossa opiskelu Pohjoismaissa. Vuonna 2014 Nuorisoliitto siirtyy julkaisemaan Nordhumlaa sähköisenä liiton kotisivuilla. Paperisesta lehdestä luovuttiin vuoden 2013 lopussa osana viestinnän laajamittaista uudistusta. Verkkolehti tavoittaa paperista laajempia yleisöjä, ja voimme sen kautta palvella entistä paremmin pohjoismaisuudesta yleensä kiinnostuneita nuoria. Toimitustyöstä vastaa tulevanakin vuonna luottamushenkilöpohjaista palkkiota saava päätoimittaja yhdessä toimituskunnan kanssa. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on vahvasti mukana myös uudistuneessa viestinnässä. Liitto seuraa pohjoismaisista kysymyksistä käytävää yhteiskunnallista keskustelua ja tuo tärkeitä teemoja ja aiheita keskusteluun kannanottojen sekä sosiaalisissa medioissa vaikuttamisen kautta. 4.2 Tiedotustapahtumat Ensin Pohjolaan - pohjoismaiset tiedotuspäivät toisen asteen opiskelijoille Ajankohta: Paikka: Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo Osallistujat: 15 11

13 Vaihtoehtona Pohjola - pohjoismainen tiedotuspäivä korkeakouluopiskelijoille Ajankohta: Paikka: Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo Osallistujat: 60 Pohjoismaisia tiedotuspäiviä on järjestetty vuosittain erityisesti kahdelle kohderyhmälle. Lukiolaisille, ammattikoululaisille ja kansanopistoissa opiskeleville suunnatut tiedotuspäivät järjestetään maalis-huhtikuussa ja korkeakouluopiskelijatiedotuspäivät loka-marraskuussa. Kummassakin tapahtumassa perehdyttiin toimintavuotena 2013 opiskeluun ja työntekoon Pohjolassa, liikkuvuus- ja viranomaiskysymyksiin sekä toisessa Pohjoismaassa elämisen rahoitukseen. Ensin Pohjolaan (Först till Norden) sisälsi mm. eduskuntavierailun ja kansanedustajan (Heikki Autto, kok.) tapaamisen sekä Svenska Nu:n kulttuuriohjelmaa Hanasaaressa. Palaute oli erinomaista, ohjelmaa kiiteltiin monipuolisuudesta ja ruotsinkielisiä osuuksia pidettiin hyvinä. Toimintavuonna 2014 tapahtumaa on kuitenkin tarkoitus tiivistää puolen päivän messutyyppiseksi tilaisuudeksi, jotta sen osallistujamäärä saataisiin nousemaan. Vaihtoehtona Pohjola -tapahtuman (Alternativ Norden) luennoitsijoina toimivat jälleen Pohjola-Nordenin ja Nuorisoliiton omien asiantuntijoiden lisäksi yliopiston vaihtoohjelmavastaavat ja vaihto-ohjelmiin itse osallistuneet nuoret. Erityisesti nuorten omista kokemustarinoista on joka vuosi pidetty, ja tapahtumaa uudistettaneen toimintavuonna 2014 maltillisemmin kuin kevään toisen asteen opiskelijoille suunnattuja tiedotuspäiviä. Muut tiedotustapahtumat Liitto on osallistunut vuoden aikana erilaisille messuille ja tiedotustapahtumiin, kuten Pohjoismaisen kulttuuripisteen Pohjolan päivän torille maaliskuussa, Maailma kylässä - messuille toukokuussa sekä Helsinki Pride -kulkueeseen kesäkuussa. Maailma kylässä - messuilla kävijöitä kiinnostivat erityisesti Nordjobb-kesätyöohjelma, tieto liikkumismahdollisuuksista Pohjoismaissa ja Nuorisoliiton tarjoama ohjelma Suomessa. Liitto hankki aktiivisen jäsenrekrytoinnin kautta tapahtumassa yli 50 uutta jäsentä. Ständillä sai myös kuunnella näytteitä pohjoismaisista kielistä. Helsinki Pride -kulkueessa Nuorisoliitto näkyi puolestaan n.25 hengen voimin värikkäin kyltein ja banderollein teemalla kohtaaminen ja avoimempi Pohjola, sekä järjesti aktiiveilleen kevätkauden päättäneen piknikin kulkueen jälkeen. 5. EDUNVALVONTA Yksi Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton ydintehtävistä on edistää nuorten työntekijöiden ja opiskelijoiden vapaata liikkumista Pohjoismaissa, vauhdittaa rajaesteiden poistamista sekä edesauttaa nuorten kansainvälistymistä. Tämän tavoitteen eteen on tehty töitä medianäkyvyyttä saaneiden kannanottojen, julkisiin kuulemisiin osallistumisten ja yhdessä Suomen Haloo Pohjola -neuvontapalvelun kanssa. Nuorisoliitto oli muun muassa yksi nuorisojärjestöistä, joita Valtioneuvoston kanslia kuuli keväällä 2013 tulevaisuusselonteon valmisteluprosessissa. Rajaestetyöhön liittyen PNN vaati yhteisen hakujärjestelmän luomista pohjoismaisiin korkeakouluihin kevätkokouksen yhteydessä julkaistulla kannanotolla. Kannanotto herätti 12

14 keskustelua muun muassa Aamulehdessä, Sisuradiossa ja Ylen ruotsinkielisissä radiouutisissa, ja varapuheenjohtaja Kai Alajoki luovutti sen myös henkilökohtaisessa tapaamisessa pohjoismaisesta yhteistyöstä vastaavalle ministeri Alexander Stubbille. Lisäksi nuorten oikeuksista liikkua ja työskennellä eri Pohjoismaissa halutaan jakaa säännöllisesti tietoa. Vuonna 2010 valmistunut, yhteistyössä Haloo Pohjola -neuvontapalvelun ja eri viranomaistahojen kanssa kirjoitettu Mahdollisuuksien Pohjoismaat -liikkuvuusopas löytyy sähköisenä liiton internetsivuilta. Liitto pyrkii myös omalla toiminnallaan edistämään elävää kaksikielisyyttä Suomessa. Loppuvuodesta medialle lähetetyssä julkilausumassa argumentointiin, että ruotsin opetuksen vähentäminen etäännyttäisi Suomea muista Pohjoismaista. Nuorisoliitto toimii tasaarvoisemman Pohjolan hyväksi ja haluaa nostaa keskusteluun kysymyksiä kuten vähemmistöjen oikeudet Pohjoismaissa. Liitto näkyi lisäksi edellisvuosien tapaan kesäkuussa 2013 Helsingissä järjestetyssä Pride-kulkueessa avoimemman Pohjolan puolesta. Nuorisoliitto lähetti muun ohella UNR:n istuntoon kolme resoluutiota koskien parempien junayhteyksien luomista Pohjoismaihin, pohjoismaisuuden esilletuomista kouluissa sekä informaalin oppimisen merkitystä pohjoismaisen opiskelijaliikkuvuuden kasvattamisessa. Kaikki kolme resoluutiota hyväksyttiin istunnossa eteenpäin vietäviksi Pohjoismaiden neuvostolle. 6. YHTEISTYÖTAHOT Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (FNUF) Norden-yhdistysten Nuorisoliiton eli Föreningarna Nordens Ungdomsförbundin jäsenyhdistysten kanssa tavattiin kevätkokouksessa Reykjavikissa , ja syksyllä vastaavasti Kööpenhaminassa kokemustenvaihtoseminaarin ja syyskokouksen merkeissä. Lisäksi sisarjärjestöjen kanssa tehtiin aktiivista yhteistyötä eri yhteispohjoismaisten projektien merkeissä ympäri vuoden, ja ne asettuivat myös tukemaan kahta Nuorisoliiton UNR:n istuntoon viemää julkilausumaa. Nuorisoliitto vastasi pohjoismaisen yhteistyöjärjestönsä Föreningarna Nordens Ungdomsförbundin (FNUF) sihteeristöstä heinäkuuhun 2013 asti, jolloin sihteeristötehtävän vastaanotti FNUF:n emoyhdistys Föreningarna Nordens Förbund Tanskassa. Sihteeristötehtävä piti sisällään FNUF:n hallinnon ja taloudenhoidon. FNUF:n puheenjohtajana toimi vuonna 2013 Fredric Nygård Norjasta. Nuorten Pohjoismaiden Neuvosto Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston (UNR) sihteeristö on edelleen Nuorisoliiton vastuulla aiempien vuosien tapaan. Sihteeristötehtävä sisältää UNR:n hallinnon ja taloudenhoidon. Nuorisoliiton pääsihteeri on samalla myös UNR:n pääsihteeri. Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston presidenttinä toimi vuonna 2013 Silja Borgarsdóttir Sandelin Suomesta lokakuuhun 2013 asti, jolloin istunnossa valittiin organisaation uudeksi presidentiksi tanskalainen Jakob Esmann toimintavuodelle PNN on yksi UNR:n jäsenjärjestöistä, ja pyrkii aktiivisesti tuomaan tärkeinä pitämiään nuoria ja Pohjoismaita koskevia teemoja esiin Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston istunnoissa. 13

15 Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus Yhteistyö Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen kanssa jatkui vakiintuneeseen tapaan. Yhteistyössä Hanasaaren kanssa järjestettiin pohjoismaiset tiedotuspäivät toisen asteen opiskelijoille keväällä ja yliopisto-opiskelijoille syksyllä sekä Globsol-nuorisofoorumi Pohjoismaiden lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea (NORDBUK) Nuorisoliiton puheenjohtaja Emma Mustala toimi vuonna 2013 NORDBUK:n Suomen nuorisoedustaja Minna Lindbergin varajäsenenä. Nuorisoliitto on lisäksi tiedottanut NORDBUK:n tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista jäsenjärjestöjään ja paikallisosastojaan. Pohjoismainen kulttuuripiste (Kulturkontakt Nord, KKN) Kaisaniemenkadulla Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevan Pohjoismaisen kulttuuripisteen kanssa tehtiin toimintavuoden aikana monipuolista yhteistyötä. Muun muassa isommat tapahtumat kuten Pohjolan päivä ja jäsenjärjestöfoorumi sekä yksi hallituksen kokous järjestettiin KKN:n pohjoismaisissa tiloissa. Pohjola-Norden ry Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto tiivisti toimintavuonna 2013 yhteistyötään Pohjola-Nordenin kanssa. Liittojen välillä allekirjoitettiin uusi yhteistyösopimus keväällä Sen yhteydessä vakiintuneiksi yhteistyön muodoiksi määriteltiin Nordjobb-ohjelma, elinkeinoelämän seminaarit, kouluala, jäsenhankinta, yhteiset tapahtumat sekä yhteinen vaikuttaminen aina tilanteen ja käsiteltävänä olevan kysymyksen mukaan. Pohjola-Norden ja PNN järjestivät yhdessä toimintavuonna 2013 mm. Pohjolan päivän seminaarin maaliskuussa sekä pohjoismaiset nuorisotapahtumat Oulussa ja Rovaniemellä marraskuussa. Tavoitteena on tarjota nuorten pohjoismaisille kysymyksille näkyvyyttä Pohjola-Nordenin tapahtumissa, ja taas toisinpäin. Lisäksi liitot tekevät yhteistyötä sen puolesta, että Nuorisoliiton 30 vuotta täyttäneet jäsenet jatkaisivat pohjoismaisen kansalaisjärjestötoiminnan parissa, ja siirtyisivät PNN:stä suoraan aikuisliiton jäseniksi. PNN:n puheenjohtaja Emma Mustala edusti Nuorisoliittoa Pohjola-Nordenin hallituksen kokouksissa varajäsenenään varapuheenjohtaja Kalle Keijonen. Myös PNN:n pääsihteeri seuraa säännöllisesti Pohjola-Nordenin hallituksen kokouksia. Nuorisoliiton toimisto sijaitsee samoissa tiloissa kuin Pohjola-Norden Fredrikinkadulla, Helsingin Kampissa. Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto jatkoi yhteistyötään Allianssin kanssa pohjoismaisissa ja lähialueita koskevissa asioissa. PNN oli aktiivisesti mukana Allianssin vuosikokouksissa, tiedottajatapaamisissa, koulutuksissa sekä jäsenjärjestöfoorumeissa. Lisäksi PNN oli mukana keväällä 2013 Allianssin toteuttamassa haastattelututkimuksessa jäsenjärjestöjen tarpeista ja nuorisojärjestökentän yleisestä tilanteesta. 14

16 Muut yhteistyötahot Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto jatkoi toimintavuonna monipuolista yhteistyötä muiden nuorisojärjestöjen, nuorten kanssa toimivien ja pohjoismaista yhteistyötä tekevien tahojen kanssa. Seuraavassa näistä tärkeimpiä: Nuorisoliiton jäsenjärjestöt Pohjola-Nordenin piirijärjestöt Norden-yhdistysten liitto ja kansalliset Norden-yhdistykset Pohjoismaiden ministerineuvosto ja sen alaiset tiedotustoimistot, erityisesti Suomessa toimivat Vaasan ja Jyväskylän pohjoismaiset tiedotustoimistot sekä Pohjoismainen nuorisokomitea NORDBUK Pohjoismaiden neuvosto ja Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan sihteeristö Ulkoministeriön Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö (PYS) Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Työvoimatoimistot 7. NORDJOBB-LIIKKUVUUSOHJELMA Nordjobb on pohjoismainen liikkuvuusohjelma, joka on vuodesta 1985 tarjonnut kesätöitä, asunnon ja kulttuuri- ja vapaa-ajanohjelmaa vuotiaille nuorille. Kesätöitä voivat hakea sekä pohjoismaalaiset että nykyisin myös EU-maiden kansalaiset, jotka osaavat pohjoismaisia kieliä. Nordjobbin tavoitteena on lisätä nuorten kiinnostusta Pohjoismaihin ja edistää liikkuvuutta pohjoismaisilla työmarkkinoilla. Pohjola-Nordenin asettama erillinen Nordjobbtoimikunta toimii neuvoantavana elimenä. Nordjobb-toimikunnassa olivat edustettuina mm. työvoimahallinto, nuorkauppakamarit, Kuntaliitto ja CIMO. Lisäksi toimikunnassa istuivat Nuorisoliiton ja Pohjola-Nordenin pääsihteerit ja Nordjobb-vastaava. Toimikunta kokoontui yhteensä 4 kertaa ajalla Vuonna 2013 yli 9000 nuorta haki Nordjobbia ja 763 nuorta sai Nordjobbin. Suomesta Nordjobbin sai 53 nuorta, joista suurin osa oli ruotsalaisia. Suomessa Nordjobb-työpaikkoja on pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella ja Pohjanmaalla. Suomalaisia hakijoita oli 2200, ja suomalaisista noin 200 sai Nordjobbin. Suomessa perinteistä kulttuuri- ja vapaa-ajanohjelmaa järjestettiin Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Pohjanmaalla. Nordjobbarit tutustuivat paikalliseen kulttuuriin, viettivät juhannusta ja vierailivat mm. Tallinnassa. Nordjobbarit olivat kiinnostuneita myös opiskeluja työskentelymahdollisuuksista sekä kielitilanteesta Suomessa. Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton jäsenet osallistuivat Nordjobbin kulttuuri- ja vapaa-ajanohjelmaan erityisesti pääkaupunkiseudulla ja juhannuksena. Enemmän tietoa Nordjobbista löytyy internetsivuilta 15

17 8. HALLINTO Viralliset kokoukset Nuorisoliiton sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Karjaalla, Billnäsin ruukin tiloissa. Kevätkokouksen yhteydessä järjestettiin lisäksi yhteistyössä Raaseporin Eurooppanuorten kanssa paneelikeskustelu teemalla Pohjola EU:ssa. Sääntömääräinen syyskokous järjestettiin puolestaan Norjan Suomen suurlähetystöllä Helsingissä. Sen yhteydessä ministerineuvos Merethe Luis piti lyhyen alustuksen norjalaisesta yhteiskunnasta. Hallitus kokoontui ajalla yhteensä kahdeksan kertaa. Kokouksista suurin osa pidettiin liittotoimistolla Helsingissä. Jotta alueellinen tasa-arvo toteutuisi paremmin ja hallitus pääsisi tutustumaan myös keskeisiin pohjoismaisen yhteistyön instansseihin, järjestettiin toimintavuoden aikana yksi hallituksen kokous Turussa, yksi Pohjoismaisessa kulttuuripisteessä Helsingissä ja yksi Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristössä Ulkoasiainministeriössä. Lisäksi hallitusvuoden päätti järjestetty hallituksenvaihtoristeily, jossa mukana olivat uudet ja väistyvät hallitustoimijat. Vuoden viimeinen hallituksen kokous pidettiin risteilyn yhteydessä. Työvaliokunta, koostuen puheenjohtajistosta ja pääsihteeristä, kokoontui hallituksen kokousten välillä ajalla yhteensä kuusi kertaa Helsingissä ja Turussa. Muutoin järjestettiin Skype-kokouksia ja käytettiin hyväksi sähköisiä ryhmätyövälineitä, kuten Dropboxia. Liittohallitus 2013 Puheenjohtaja Emma Mustala / Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS) Varapuheenjohtaja Kalle Keijonen / Turun Opiskelijoiden Pohjola-Norden ry Varapuheenjohtaja Kai Alajoki / Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ja Demarinuoret Jäsen Christoffer Andersson Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry Jäsen Evalena Böling Suomen Partiolaiset Finlands Scouter Jäsen Maija Kantola Helsingin opiskelijoiden Pohjola-Norden ry Jäsen Marjo-Reetta Kaul Tampereen Pohjola-Nordenin Nuoret ry Jäsen Laura Ollila Svensk Ungdom Jäsen Kim Rantala Suomen ylioppilaskuntien liitto Jäsen Camilla Wasz Turun Opiskelijoiden Pohjola-Norden ry Varajäsen Erkka Peltonen ( ) Oulun Seudun Pohjola-Nordenin Nuoret ry Varajäsen Andreas Forsberg Suomen Kristillisdemokraattiset Nuoret Varajäsen Terhi Haapaniemi Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry Varajäsen Anne Hyyryläinen Keskustan Opiskelijaliitto Varajäsen Katri Laitinen ( ) Suomen Lukiolaisten Liitto Vihtori Suominen ( ) 16

18 Varajäsen Päivi von Rabenau Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta Varajäsen Maarit Sallanko Turun Opiskelijoiden Pohjola-Norden ry Varajäsen Linda Öhman Helsingin opiskelijoiden Pohjola-Norden ry Organisaatio Nuorisoliiton organisaation vuoden 2013 aikana ovat muodostaneet: hallitus työvaliokunta (puheenjohtajisto ja pääsihteeri) jäsenlehti Nordhumlan toimituskunta toimisto tapahtuma- ja projektikohtaiset työryhmät (koostuivat hallituksen jäsenistä ja paikallisosastojen aktiiveista): Matka Färsaarille, kevätkokous 2013, jäsenjärjestöfoorumit, Helsinki Pride, Globsol 2013, Café Finland, Nordhumla-jäsenlehti, UNR-työryhmä (resoluutiot Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston istuntoon), Maailma kylässä -festivaalit, syyskokous 2013, jouluglögit. Toimisto Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton henkilökuntaan kuuluivat vuonna 2013 kokoaikaiset työntekijät pääsihteeri, järjestösihteeri ja Nordjobb-projektivastaava sekä osa-aikainen UNRkoordinaattori (toukokuuhun 2013 asti virkanimike oli UNR/FNUF-koordinaattori). Nuorisoliiton toimistolla on myös vuoden aikana työskennellyt korkeakouluharjoittelija, joka on avustanut Nordjobb-projektivastaavaa projektin toteuttamisessa Suomessa ja vapaa-ajan ohjelman toteuttamisessa Helsingissä. Lisäksi yksi korkeakouluharjoittelija toteutti vapaaajanohjelmaa kesällä 2013 Turussa ja Tampereella, ja toinen Vaasan seudulla. Pääsihteeri ja järjestösihteeri työskentelivät suoraan liiton järjestölliseen toimintaan liittyvien kysymysten parissa. Nordjobb-vastaava huolehti liikkuvuusohjelmasta Suomen osalta. UNR - koordinaattori hoiti Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston sihteeristötehtäviä, UNR/FNUFkoordinaattori vastasi myös FNUF:n toiminnan koordinoinnista. Pääsihteerinä on vuonna 2013 toiminut Laura Mynttinen, järjestösihteerinä Laura Salo (tammikuu-lokakuu) ja Annika Häggblom (lokakuusta eteenpäin); Nordjobb-projektivastaavana Mira Korhonen, UNR/FNUFkoordinaattorina Roh Petas (tammi-toukokuu) sekä UNR-koordinaattorina Kimmo Heikkinen (toukokuusta lähtien). Lisäksi Nordjobb-assistentteina toimivat Lotta Heikkinen Helsingissä keväällä ja kesällä 2013, Anna Abrahamsson Turussa kesällä 2013 ja Suvi Niemelä Vaasassa kesällä Pääsihteerin ja järjestösihteerin palkkakustannukset on rahoitettu pääosin Opetus- ja kultuuriministeriön myöntämällä valtionavustuksella, Nordjobb-projektivastaavan palkkakustannukset Pohjoismaiden ministerineuvoston tuella sekä UNR-koordinaattorin palkkakustannukset Pohjoismaiden neuvoston tuen turvin. FNUF-sihteeristön koordinointia rahoitti Föreningarna Nordens Förbund heinäkuuhun 2013 asti, jolloin sihteeristö muutti Suomesta Tanskaan. Korkeakouluharjoittelijoiden palkkakustannukset Nordjobbin osalta on rahoitettu yliopistojen harjoitteluapurahan ohella erillisellä Opetus- ja kulttuuriministeriön määrärahalla. 17

19 Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toimisto sijaitsee Pohjola-Norden ry:n kanssa samassa osoitteessa tältä vuokratuissa tiloissa, osoitteessa Fredrikinkatu 61 A 11, Helsinki. 9. TALOUS Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton taloudellinen tilanne on ollut haastava 2000-luvun alusta lähtien. Määrätietoisen säästökuurin avulla liiton negatiivista omaa pääomaa on pyritty pienentämään toiminnan laadusta tinkimättä. Vuonna 2012 toteutettu tilitoimiston vaihdos ja taloushallinnon sähköistäminen ovat auttaneet säästötavoitteisiin pääsemisessä. Talous ei kuitenkaan edelleenkään anna kovin paljon liikkumavaraa, vaan uusia leikkauksia on jouduttava harkitsemaan jatkuvasti. Vuoden 2013 lopussa liitolla oli omaa negatiivista pääomaa noin euroa. Ylimääräisiä menoja PNN:lle on vuonna 2013 aiheutunut henkilöstövaihdoksista ja niihin liittyvistä rekrytoinneista sekä välttämättömistä laitehankinnoista, kuten uusista tietokoneista työntekijöille. Osaltaan vuoden negatiivista tulosta selittää Nordjobb-projektin rahoitus, joka on riippuvainen Suomeen hankittujen Nordjobb-työpaikkojen määrästä. Työpaikkojen määrässä ei päästy heikon työmarkkinatilanteen vuoksi tavoitelukuihin, minkä vuoksi vuoden 2013 Nordjobb-rahoitus laski ennakoidusta kokonaissummasta. Lisäksi FNUF-sihteeristön siirto Tanskaan toi muutoksia liiton taloudelliseen rakenteeseen. Omarahoituksen jatkuva kehittäminen liiton taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi on välttämätöntä. Tässä tavoitteessa liiton toimijoiden avuksi pyritään asettamaan myös vuodelle 2014 taloustoimikunta, jonka tehtävänä on etsiä uusia rahoituslähteitä perinteisten ohelle ja pyrkiä edelleen tasapainottamaan liiton taloutta. Taloustoimikunta koostuu PNN:n toiminnassa aiemmin mukana olleista henkilöistä, jotka ovat myöhemmin urallaan edenneet erilaisiin asiantuntijatehtäviin järjestöissä, yrityksissä ja julkisella sektorilla. Nuorisoliiton taloudenhoidosta on vuoden aikana vastannut pääsihteeri yhteistyössä tilitoimisto Visma Services Oy:n kanssa. 18

20 10. POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITON PAIKALLISOSASTOT V (11) Espoon Pohjola-Nordenin Nuoret Helsingin opiskelijoiden Pohjola-Norden Joensuun seudun Pohjola-Nordenin Nuoret Jyväskylän Opiskelijoiden Pohjola-Norden Lahden Pohjola-Nordenin Nuoret Naantalin Pohjola-Nordenin Nuoret Oulun seudun Pohjola-Nordenin Nuoret Seinäjoen seudun Pohjola-Nordenin Nuoret Tampereen Pohjola-Nordenin Nuoret Turun Opiskelijoiden Pohjola-Norden Vaasanseudun Pohjola-Nordenin Nuoret 11. JÄSENJÄRJESTÖT V (27) Eurooppanuoret Finlands Svenska Idrott Finlands Svenska Folkdansring Finlands Svenska Skolungdomsförbund Finlands Svenska Ungdomsförbund Keskustan Opiskelijaliitto Kokoomuksen Nuorten Liitto Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta Kristillisdemokraattiset Nuoret Luonto-Liitto Nuoren Keskustan Liitto Nuorisoasuntoliitto Sosialidemokraattiset Opiskelijat Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijoiden Liitto (SAMOK) Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto Suomen Lukiolaisten Liitto Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry Suomen Partiolaiset Finlands Scouter Suomen ylioppilaskuntien liitto Sosialidemokraattiset Nuoret Svensk Ungdom Varusmiesliitto Vasemmistonuoret Vesaisten Keskusliitto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 19

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen MARKKU LINNA Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen Selvitys 2011 KOULUALAN POHJOISMAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Selvitys Markku Linna 26.9.2011 1 2 Kannen graafi nen suunnittelu Satu Salmivalli

Lisätiedot

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 Johdanto Toimintavuotta 2008 leimasivat useat maailmanlaajuiset kriisit. Kevään ruokakriisi romutti pitkään vallinneen käsityksen

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HYVÄKSYTTY JÄRJESTÖN KEVÄTKOKOUKSESSA 9.5.2015 Sisällys 1. YLEINEN YHDISTYSTOIMINTA... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Toiminnan painopisteet 2014... 4 1.3 Järjestön hallinto... 4 1.3.1 Sääntömääräiset

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Suomen Rauhanliitto Finlands Fredsförbund ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET & HAASTEET 2015 3 2. YLEISTOIMINTA: LIITTO PALVELEE 4 3. VIESTINTÄ 5 4. RAUHANKOULU SEKÄ

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 Sisältö Johtajan katsaus 5 Yleisö ja ohjelmisto Hankkeet ja tapahtumat 6 Kirjastotoiminta 8 Kiertonäyttelytoiminta

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

SAK:n toimintakertomus 2009

SAK:n toimintakertomus 2009 SAK:n toimintakertomus 2009 SAK Toimintakertomus 2009 1 SISÄLTÖ TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 Työllisyys heikkeni taantumassa rajusti... 3 Epävarmuus kasvoi, eriarvoisuus lisääntyi... 3 Järjestölliset lähtökohdat...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Ihmisoikeusliiton toiminnan temaattiset pääpainopisteet vuonna 2013 olivat yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän vähentäminen sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat Puoluehallitus 19.5.2011 1(1) ESITYSLISTA Piraattipuolue r.p. Yhdistyksen kevätkokous Aika: 18. kesäkuuta 2011 kello 12.00 Paikka: Kylmäkosken työväentalo, Kylmäkoskentie 22, Akaa 1. Kokouksen avaus 2.

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005

Toimintakertomus 2005 1 Toimintakertomus 2005 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama kansalaisjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja tukea ensisijaisesti heikossa kouluttautumis-

Lisätiedot