Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus Hyväksytty kevätkokouksessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014"

Transkriptio

1 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013 Hyväksytty kevätkokouksessa

2 Sisällys 1. Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toiminnan tavoitteet ja painopistealueet Valtakunnallinen ja kansainvälinen toiminta Kulttuuritoiminta Ajankohtaiset teemat Pohjoismaissa Koulutus- ja kurssitoiminta Paikallisosasto- ja jäsenjärjestötoiminta Paikallisosastotoiminta Jäsenjärjestötoiminta Tiedotus- ja julkaisutoiminta Viestinnän uudistuksen aloittaminen vuonna Tiedotustapahtumat Edunvalvonta Yhteistyötahot Nordjobb-liikkuvuusohjelma Hallinto Talous Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton paikallisosastot v (11) Jäsenjärjestöt v (27)

3 1. POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITON TOIMINNAN TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET 2013 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto (jatkossa PNN; Nuorisoliitto; liitto) on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansalais-, asiantuntija- ja palvelujärjestö. Tarkoituksenamme on luoda, ylläpitää ja kehittää pohjoismaisuutta Suomessa. Toimialaamme ovat pohjoismaiset kysymykset, kuten kulttuurivaihto, politiikka, edunvalvonta ja yhteistyö pohjoismaisuuden edistämiseksi. Kansalaisjärjestönä osallistumme aktiivisesti pohjoismaiseen keskusteluun mm. aloitteiden ja kannanottojen avulla tuoden nuorten näkökulman esiin pohjoismaisissa kysymyksissä. Asiantuntijajärjestönä järjestämme yleistä tiedotustoimintaa ja koulutusta varsinaisen jäsenistömme lisäksi muille kiinnostuneille tiedotustilaisuuksien, seminaarien, messujen ja sähköisten tiedotusvälineiden kautta. Palvelujärjestönä järjestämme kulttuuri- ja koulutustoimintaa sekä edistämme pohjoismaista nuorisovaihtoa erityisesti liiton hallinnoiman Nordjobb-liikkuvuusohjelman avulla. Nuorisoliitolla on paikallisosastoja eri puolilla Suomea sekä sisarjärjestöt kaikissa Pohjoismaissa. Jäsenistöön kuuluu myös lähemmäs 30 jäsenjärjestöä, joille Nuorisoliitto on ennen kaikkea asiantuntija, linkki pohjoismaiseen yhteistyöhön ja keskustelufoorumi pohjoismaisille ja kansainvälisille teemoille. Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto on toimintavuoden aikana tarjonnut jäsenistölleen, jäsenjärjestöilleen sekä pohjoismaisista teemoista kiinnostuneille monipuolista ohjelmaa Suomessa ja muualla Pohjolassa. Toiminnan volyymin noususta ja liiton toimijoiden aktiivisuudesta kertoo muun muassa se, että tässä toimintakertomuksessa esitellään monta suurehkoa tapahtumaa, jotka ovat tulleet vuoden kuluessa alkuperäiseen toimintasuunnitelmaan ylimääräisinä mukaan. Liiton vuosien strategian mukainen painopistealue vuodelle 2013 on ollut: Toimintavuoden keskeisenä teemana on liiton panostaminen yhteistyöhön pohjoismaisten sisarjärjestöjensä kanssa sekä FNUF-yhteistyön tiivistäminen. Hallitus tarkensi tätä strategiaa nostamalla esiin kolme pääasiallista teemaa: yhteistyö kattojärjestö FNUF:n (Föreningarna Nordens Ungdomsförbund) ja sisarjärjestöjemme kanssa, toiminnan kehittäminen ja uudistaminen sekä uusien jäsenten rekrytointi. Tavoitteista ensimmäisen voidaan sanoa toteutuneen hyvin toimintavuoden aikana. Yhteistyötä tehtiin eritoten Ruotsissa ja Tanskassa sijaitsevien sisarjärjestöjemme kanssa. Yhdessä Ruotsin sisarjärjestö FNUF Sverigen kanssa järjestettiin tammikuussa toimistojen ja hallitusten kokemustenvaihtoviikonloppu Helsingissä, sekä Tukholmassa toukokuussa vuotiaille suunnattu minivaihto, joka harjaannutti suomalaisten ja ruotsalaisten nuorten johtajantaitoja. Yhteistyötä tehtiin myös Globsol-tapahtuman toteuttamisessa. Tanskalaisen sisarjärjestö FNU Danmarkin kanssa PNN järjesti puolestaan helmikuussa 2013 jäsenmatkan Pohjois-Ruotsissa sijaitsevaan Jokkmokkin kuntaan, jossa pidetään vuosittain saamelaismarkkinat ja ilmastokonferenssi. Kattojärjestö FNUF:n kehittämiseen on puolestaan pyritty aktiivisilla keskustelunavauksilla järjestön syys- ja kevätkokouksissa. 2

4 Toimintavuoden tavoitteista toinen, toiminnan kehittäminen ja uudistaminen, on näkynyt konkreettisesti muun muassa uusien tapahtumakonseptien, näkyvyyttä saaneiden kannanottojen ja uudistuneen graafisen ilmeen muodossa. Toisaalta tapahtumien ohella myös liiton hallintoa on kehitetty, hankittu työntekijöille uudet tietokoneet ja päivitetty vanhoja yhteistyösopimuksia, jotta toimiston resursseja vapautuisi entistä enemmän itse toimintaan ylimääräisen hallinnoinnin sijaan. Perinteisenä toimintana liitto on järjestänyt yhteispohjoismaisia tapahtumia ja seminaareja sekä matkoja muihin Pohjoismaihin, muun muassa isompana ponnistuksena jäsenmatkan Färsaarille. Uutena toimintana liitto on muun muassa kehittänyt tapahtumiaan jäsenjärjestöille ja yhteistyöprojekteina jäsenjärjestöjen kanssa, sekä vahvistanut rooliaan yhteiskunnallisena vaikuttajana medianäkyvyyttä saaneiden julkilausumien myötä, joita on myös tuotettu aiempia vuosia aktiivisemmin. Toiminnan kehittämisessä on lähdetty toimivasta ja strategisesta yhteistyöstä eri tahojen kanssa. Se on mahdollistanut suuremman näkyvyyden ja osallistujamäärän tapahtumille sekä tehnyt liittotason toiminnasta entistä valtakunnallisempaa. Onnistuneesta yhteistyöstä ovat esimerkkeinä Pohjolan päivän yleisötilaisuus Helsingissä, Pohjola Euroopassa - keskustelutilaisuus Raaseporissa sekä nuorille suunnatut pohjoismaiset tilaisuudet Oulussa ja Rovaniemellä. Ensimmäinen tapahtumista järjestettiin yhteistyössä mm. Ulkoasiainministeriön, Pohjoismaisen kulttuuripisteen ja Pohjola-Nordenin kanssa, toinen yhteistyössä Raaseporin Eurooppanuorten kanssa ja kolmas yhteistyössä Svenska Nu - verkoston ja Pohjola-Nordenin kanssa. Hyvää palautetta saaneet tilaisuudet poikivat jatkoa ensi vuonna eri puolilla Suomea. Yhteistyön onnistumisesta kertoo myös vaikkapa se, että Eurooppanuoret liittyi yhteistapahtuman jälkeen myöhemmin vuodesta uusimpana tulokkaana PNN:n jäsenjärjestöksi. Hallituksen asettama toimintavuoden tavoitteista kolmas oli uusien jäsenten rekrytointi. Jäsenrekrytoinnissa on onnistuttu erityisesti yleisötapahtumissa kuten Maailma kylässä, liiton järjestämät pohjoismaiset tiedotuspäivät tai Oulun ja Rovaniemen nuorisotilaisuudet. Esimerkiksi yhteensä näissä edellä mainituissa tapahtumissa liiton aktiivit ja toimiston henkilökunta hankkivat liitolle vajaa 150 uutta jäsentä. PNN:n järjestämä toiminta on kiinnostanut nuoria, ja toisaalta uusien jäsenten rekrytointia on tehostanut liiton uudistunut graafinen profiili, joka viestii järjestön sanomaa aiempaa ajankohtaisemmin ja selkeämmin. Jatkuvina tavoitteina liitolla on asettanut itselleen paikallisosastojen tukemisen sekä jäsenjärjestöille mielekkään toiminnan ja heille tarpeellisten palvelujen tarjoamisen. Näiden tavoitteiden toteutumisesta toimintavuonna 2013 kerrotaan tarkemmin luvussa 3. Nuorisoliitto vastasi oman toimintansa ohella edelleen vuonna 2013 Nordjobbkesätyöohjelman käytännön toteutuksesta ja kulttuuri- ja vapaa-ajanohjelmasta eri paikkakunnilla Suomessa. Lisäksi liitto hoiti edellisvuosien tapaan Nuorten Pohjoismaiden neuvoston (UNR) sihteeristöä. Nuorisoliiton sisarjärjestöjen yhteistyöelimen FNUF:n sihteeristö siirtyi kesällä 2013 uudelleenjärjestelyjen seurauksena Nuorisoliitolta emoliittonsa eli Norden-yhdistysten liiton (Föreningarna Nordens Förbund) katon alle Tanskaan. Samalla aiempi UNR/FNUF-koordinaattorin toimi muuttui yksinomaan UNRkoordinaattorin viraksi. 3

5 2. VALTAKUNNALLINEN JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Nuorisoliitto järjesti toimintavuonna 2013 itse ja yhteistyössä paikallisosastojen, jäsenjärjestöjen, yhteistyötahojen ja sisarjärjestöjensä kanssa nuorisotapahtumia eri puolilla Suomea ja Pohjolaa, päämääränään vahvistaa pohjoismaisia siteitä sekä kulttuurien ja kielten tuntemusta Kulttuuritoiminta Matka Jokkmokkin ilmastokonferenssiin ja saamelaismarkkinoille Ajankohta: Paikka: Pohjois-Ruotsi Osallistujat: 42 (joista 6 PNN:stä) PNN järjesti matkan Pohjois-Ruotsin Jokkmokkissa vuosittain järjestettävään ilmastokonferenssiin ja saamelaismarkkinoille yhdessä tanskalaisen sisarjärjestön FNU Danmarkin kanssa. Konferenssissa käsiteltiin tärkeitä ajankohtaisia ilmasto- ja energiapoliittisia kysymyksiä pohjoisen asukkaiden ja erityisesti saamelaisten näkökulmasta. Osallistujat tutustuivat perinteiseen ja moderniin saamelaiseen elämään. Kokemustenvaihtoviikonloppu FNUF Sverige PNN Ajankohta: Paikka: Liittotoimisto, Helsinki Osallistujat: (3 FNUF Sverige toimisto, 3 PNN toimisto, 2 PNN hallitus + FNUF Sverigen koko hallitus) PNN kutsui sisarjärjestöteemavuotensa hengessä ruotsalaisen Föreningen Nordens Ungdomsförbundin (FNUF Sverige) hallituksen ja henkilökunnan Suomeen. FNUF Sverige järjesti PNN:n toimistolla hallituksensa kokouksen, johon PNN:n puheenjohtaja ja 2. varapuheenjohtaja osallistuivat. Lisäksi järjestöjen toimistojen henkilökunnat tapasivat toisiaan. Tapaamisissa suunniteltiin tulevia yhteisiä projekteja ja tiiviimpää yhteistyötä, sekä keskusteltiin pohjoismaisesta nuorisoyhteistyöstä myös yleisemmällä tasolla. SaunaExpressen Ajankohta: Paikka: Helsinki Osallistujat: 45 SaunaExpressen on pohjoismaisille (toimintavuonna tarkoitti ruotsalaisia ja tanskalaisia) vieraille sekä suomalaisnuorille suunnattu perinteinen tapahtuma, jossa tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin, talveen ja saunaan. Tapahtumassa saunottiin eri puolilla pääkaupunkiseutua sijainneissa saunoissa, tutustuttiin Nuuksion metsiin lumikenkäillen ja kaupunkiin sekä erilaisiin kulttuurikohteisiin rastikierroksen merkeissä. 4

6 Minivaihto 2013 Ajankohta: Paikka: Tukholma Osallistujat: 14, joista 9 PNN:n jäseniä Liitto järjesti yhdessä ruotsalaisen sisarjärjestömme Föreningen Nordens Ungdomsförbund (FNUF Sverige) minivaihdon suomalaisille ja ruotsalaisille vuotiaille nuorille. Tapahtuman aikana osallistujat tutustuivat Tukholman pohjoismaisiin paikkoihin, kehittivät johtajuustaitojaan ja verkostoituivat. Tapahtuma oli jäsenille ilmainen, ja matkanjohtajana toimi luottamushenkilö PNN:n puolelta. Pohjoismainen matka Färsaarille Ajankohta: Paikka: Färsaaret Osallistujat: 28, joista 15 PNN:n jäsentä Nuorisoliiton jäsenmatka suuntautui toimintavuonna Färsaarille. Matkalla tutustuttiin paikalliseen kulttuuriin, kieleen ja yhteiskuntaan mm. vierailujen ja ekskursioiden kautta. Matka järjestettiin osittain yhteistyössä Suomi Färsaaret ystävyysseura Tjaldurin kanssa, josta tuli osallistujia yhteensä 13 henkeä. Pohjoismainen juhannus Ajankohta: Paikka: Sjömansro, Hanko Osallistujamäärä: 21, joista nordjobbareita 19 Nordjobbin perinteistä juhannusjuhlaa vietettiin Hangon saaristossa. Nordjobbarit tutustuivat perinteiseen suomalaiseen juhannukseen, johon kuului saunominen, hyvä ruoka ja erilaiset juhannustaiat. Mukana oli myös Nuorisoliiton jäseniä, joten nordjobbarit pääsivät tapaamaan suomalaisia nuoria, joilla puolestaan oli mahdollisuus ystävystyä pohjoismaisten nordjobbareiden kanssa. Nordjobb-matka Ajankohta: Paikka: Tallinna,Viro Osallistujamäärä: 25, joista nordjobbareita 20 ja PNN:n jäseniä 2 Toinen Nordjobb-kesän isoista tapahtumista oli retki Pohjolan lähialueelle. Toimintavuonna 2013 matkakohteeksi valikoitui viime vuosien tapaan Tallinna. Nordjobbarit tutustuivat muun muassa Tallinnan vanhaan kaupunkiin. Retkeen kuului myös kiertokävelyä ja museovierailu. Café Finland Ajankohta: Paikka: Turku Osallistujamäärä: 25 Café Finland on Nuorisoliiton syksyn toimintaseminaari, jonka tarkoituksena on tiivistää paikallisosastoyhteistyötä, tarjota ajankohtaisia pohjoismaisia kysymyksiä käsittelevä 5

7 seminaari sekä kouluttaa toimijoita pohjoismaisissa asioissa ja järjestötoiminnassa. Tapahtuma kestää perjantaista sunnuntaihin, sillä on tietty kokoava teema, ja sen suunnittelu ja vetovastuu ovat aina yhdellä paikallisosastolla kerrallaan. Vuosittainen tapahtuma järjestettiin nyt toista kertaa, tällä kertaa Turun paikallisosaston ja Nuorisoliiton yhteistyönä. Yleisteemana tapahtumassa olivat pohjoismaiset myytit ja Itämeri, jonka ympärille rakennettiin oma seminaariosuutensa. Lisäksi paikallistoimijoita koulutettiin omien kannanottojen kirjoittamisessa sekä paikallisosaston tapahtumien markkinoinnissa ja niistä tiedotuksessa. Nuorisotapahtumat Oulussa ja Rovaniemellä Ajankohta: Paikka: Oulun yliopistokampus ja kahvila Kauppayhtiö Rovaniemellä Järjestäjät: PNN, Pohjola-Norden ja Svenska Nu Osallistujat: Oulussa satoja kävijöitä ständillä, Rovaniemellä n. 80 nuorta Nuorisoliitto järjesti toimintasuunnitelman 2013 ulkopuolelta yhdessä Pohjola-Nordenin ja Svenska Nu -verkoston kanssa kaksi nuorille suunnattua pohjoismaista tapahtumaa, toisen Oulussa abipäivien yhteydessä, toisen puolestaan iltatilaisuuden muodossa Rovaniemellä. Tapahtumien ideana oli tuoda pohjoismaisia teemoja ja ruotsinkielistä ohjelmaa alueille, jossa enemmistökielenä on suomi, sekä varmistaa liiton toiminnan aito valtakunnallisuus. Tapahtumissa oli tarjolla mm. pohjoismaista sormiruokaa, rappia ruotsiksi, kilpailuja ja standuppia kulttuurieroista. Oulussa tapahtuma järjestettiin yhteistyössä pohjoismaisen filologian oppiaineen kanssa, ja Nuorisoliitto sai kymmeniä uusia jäseniä. Palaute tapahtumiin osallistuneilta opiskelijoilta ja nuorilta oli positiivinen, ja nuorisotilaisuudet vastaavanlaisilla teemoilla aiotaan toteuttaa vuonna 2014 Jyväskylässä ja Tampereella Ajankohtaiset teemat Pohjoismaissa Jäsenjärjestöfoorumi: Pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuus Ajankohta: Paikka: Kulturkontakt Nord Helsingissä Osallistujat: noin 30 PNN kutsui jäsenjärjestöfoorumiin jäsenjärjestöjensä puheenjohtajat ja pääsihteerit sekä tärkeimmät yhteistyökumppaninsa keskustelemaan pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuudesta erityisesti puolustuksen saralla. Paneelissa teemoja pohtivat ministeri Carl Haglund sekä tutkija Johan Strang (Helsingin yliopisto). Tilaisuus sai erittäin positiivista palautetta, ja keskustelu oli vilkasta. Pohjolan päivän seminaari Ajankohta: Paikka: Kulturkontakt Nord Helsingissä Järjestäjät: Pohjola-Norden; Kulturkontakt Nord; Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö, UM; Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta, eduskunta; PNN Osallistujat: noin 100 Nuorisoliiton puheenjohtaja Emma Mustala moderoi yleisölle avointa Mahdollisuuksien Pohjola -paneelikeskustelua, jonka keskiössä olivat nuoret. Nuorisoliitto avusti tapahtuman muita järjestäjätahoja myös nuorten puhujien rekrytoinnissa. Tilaisuus käsitteli ajankohtaisia 6

8 nuoria koskevia yhteiskunnallisia kysymyksiä, kuten liikkuvuutta ja nuorisotyöttömyyttä, ja sai aikaan myös vilkkaan yleisökeskustelun. Pohjola Euroopassa -seminaari Ajankohta: Paikka: Billnäsin ruukki, Raasepori Osallistujat: noin 30 PNN:n kevätkokouksen yhteydessä järjestettiin seminaari teemalla Norden i EU. Aiheesta olivat keskustelemassa Maria Vuorelma (ViNO), Robert Torvelainen (kok) ja Holger Wickström (sdp). Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Raaseporin Eurooppanuoret ry:n kanssa. GlobSol 2013 Ajankohta: Paikka: Hanasaari, Espoo Järjestäjät: PNN, Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskus, Ruotsin Föreningen Norden -yhdistys, Allianssi, Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto Osallistujat: noin 50 nuorta, joista 7 PNN:n jäseniä PNN oli jälleen yhteistyökumppanina Global Solidaritet -tapahtumassa, johon osallistui nuoria Suomesta ja Ruotsista. Vuoden 2013 teemana tapahtumassa oli maahanmuutto ja integraatio. PNN:n puheenjohtaja Emma Mustala toimi tapahtuman paneeliosuuden moderaattorina, ja PNN:n luottamushenkilöpuoli järjesti tapahtumaan iltaohjelmaa. PNN järjesti myös osallistujille suositun vierailun Ruotsin suurlähetystöön iltavastaanotolle. Lisäksi Nuorisoliitto tarjosi 8 jäsenelleen ilmaisen osallistumisen tapahtumaan ja matkatukea. Osallistuminen Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston ja Pohjoismaiden neuvoston istuntoihin Ajankohta: Paikka: Oslo Osallistujamäärä: 85 nuorta kaikista Pohjoismaista ja itsehallintoalueilta Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston (UNR) istunto järjestettiin perinteiseen tapaan lokakuun viimeisenä viikonloppuna ennen Pohjoismaiden neuvoston istuntoa. UNR on poliittisten nuorisojärjestöjen, näiden pohjoismaisten yhteistyöjärjestöjen sekä nuorisojärjestöjen keskustelu- ja vaikuttamisfoorumi. Istunnossa käsitellään Pohjoismaiden neuvoston asialistalla olevia asioita nuorten näkökulmasta ja tehdään julkilausumaehdotuksia Pohjoismaiden neuvostolle. Istunnon teemana 2013 oli Arktis. Osa suomalaisista delegaateista osallistui myös UNR:n istuntoa seuranneeseen Pohjoismaiden neuvoston istuntoon Liitto lähetti istuntoon kolme resoluutiota koskien parempien junayhteyksien luomista Pohjoismaihin, pohjoismaisuuden esilletuomista kouluissa sekä informaalin oppimisen merkitystä pohjoismaisen opiskelijaliikkuvuuden kasvattamisessa. Kaikki kolme resoluutiota hyväksyttiin UNR:n istunnossa. Resoluutiosta kahta ( Paremmat junayhteydet Pohjolaan ja Enemmän Pohjolaa kouluihin ) asettuivat ennen istuntoa tukemaan myös PNN:n sisarjärjestöt. Nuorisoliittoa istunnossa edusti varapuheenjohtaja Kalle Keijonen. 7

9 2.3. Koulutus- ja kurssitoiminta ÅÄÖ Pohjolan aakkoset (pohjoismainen kurssi) Ajankohta: Paikka: Tampere Osallistujat: 16 Liiton järjestämät pohjoismaiset koulutustilaisuudet on suunnattu erityisesti Nuorisoliiton aktiiveille eri puolilla Suomea paikallisosastoissa sekä liittohallituksessa. Vaihtuvien paikallisosastokoulutusosuuksien lisäksi tavoitteena on perehdyttää toimijoita pohjoismaisen yhteistyön ajankohtaisiin kysymyksiin sekä liiton ajankohtaisiin asioihin, vahvistaa paikallisosastojen pohjoismaista yhteistyötä ja antaa valmiuksia paikallisosastotoiminnan kehittämiseen. Keväällä 2013 paneuduttiin erityisen voimakkaasti järjestön tuleviin kehityskaariin: millaista toimintaa ja ohjelmaa liiton tulee järjestää, millaista tukea paikallistoimijoille jakaa ja miten jäsenlehteämme kehittää. Lisäksi koulutettiin paikallisosastoja kannanoton kirjoittamisessa ja taloudenpidossa. Fäärin kielen kurssi Ajankohta: Paikka: Liittotoimisto, Helsinki Osallistujat: 17 Toukokuussa järjestettiin vuosittaisen matkan yhteyteen kaikille avoin fäärin kielen kurssi. Yhden päivän kurssilla keskityttiin mm. kielen äänteisiin, matkailijan tarvitsemaan sanastoon, fäärin ja muiden pohjoismaisten kielten yhteneväisyyksiin, fääriläisiin ketjutansseihin ja muihin kulttuurisiin seikkoihin. Opettajana toimi Helsingin yliopiston lehtori Martina Huhtamäki. Kurssi oli osallistujille maksuton. Pohjoismaisen yhteistyön foorumi koulutusta jäsenjärjestöille Ajankohta: Paikka: Pohjoismainen kulttuuripiste, Helsinki Osallistujat: 14 PNN:n jäsenjärjestöille suunnatussa puolen päivän koulutustilaisuudessa haluttiin perehdyttää järjestöjen edustajat pohjoismaiseen yhteistyöhön käytännössä. Ulkoasiainministeriön edustaja alusti virallisen pohjoismaisen yhteistyön rakenteista, Pohjoismaisen kulttuuripisteen virkamies pohjoismaisista rahoitusmahdollisuuksista järjestöille ja viestinnän asiantuntija puolestaan sosiaalisen median käyttömahdollisuuksista järjestöjen tehokkaassa ja kohdennetussa viestinnässä. Tavoitteena oli saada osallistujat pohtimaan käytännönläheisesti pohjoismaisten projektien mahdollisuutta omassa järjestössä. Tapahtuma oli samalla myös koko toimintavuoden päättävä glögitilaisuus PNN:n jäsenjärjestöedustajille. 8

10 Jäsenten matkat seminaareihin ja muihin Pohjoismaisiin tapahtumiin Aika: koko vuosi Paikka: Pohjoismaat ja lähialueet Kansainvälinen toiminta perustuu hyviin kokemuksiin ja kontakteihin henkilö- ja järjestötasolla. Folke Bernadotten avustuksen turvin Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto on tukenut jäsentensä matkoja ja oleskelua toisessa Pohjoismaassa. Vuonna 2013 on tuettu mm. osallistumista Jokkmokkin saamelaismarkkinoille (6), matkaan Färsaarille (15), Globsoltapahtumaan (8), minivaihtoon Tukholmassa (9) sekä Café Norden -tapahtumaan Kööpenhaminassa (13). Tapahtumista viimeksi mainittu, Café Norden, on perinteisesti jonkin Nuorisoliiton sisarjärjestön järjestämä yhteispohjoismainen viikonloppu, jonka teemana oli tänä vuonna nuori pohjoismainen ruoka (ny nordisk mat). Tapahtuma järjestettiin Tanskassa, ja sai suuren osanoton Suomesta. 3. PAIKALLISOSASTO- JA JÄSENJÄRJESTÖTOIMINTA Nuorisoliiton jäsenistön muodostavat paikallisosastot sekä jäsenjärjestöt. Paikallisosastojen jäsenistö taas koostuu vuotiaista henkilöjäsenistä. Nuorisoliiton järjestämän toiminnan lisäksi paikallisosastot järjestävät omaa toimintaansa sekä Suomessa että muualla Pohjolassa. 3.1 Paikallisosastotoiminta Paikallisosastot muodostavat liiton valtakunnallisen ulottuvuuden, ja heihin satsaaminen on olennaista toiminnan jatkuvuuden ja kattavuuden turvaamiseksi. Vuonna 2013 liittotaso on pyrkinyt tukemaan paikallisosastoja eri tavoin: järjestämällä heitä yhteen kokoavia valtakunnallisia toimintaseminaareja, kouluttamalla paikallisosastoja mm. tapahtumamarkkinoinnissa ja taloudenhoidossa sekä jakamalla projektitukea paikallisosastojen omiin hankkeisiin. Toimintaseminaareja järjestettiin vuonna 2013 kaksi, toinen Tampereella keväällä ja toinen puolestaan Turussa syksyllä. Tavoitteena tapahtumassa on ollut liittohallituksen tutuksi tekeminen, yleistiedon jakaminen PNN:stä sekä foorumin tarjoaminen kokemusten vaihtoon ja paikallisosastokoulutukseen. Tapahtumiin on pyritty saamaan mukaan uusia toiminnasta kiinnostuneita, jolloin ne tarjoavat mahdollisuuden paikallisosastoille jäsenhankintaan. Liittotaso jakaa lisäksi paikallisosastoille toimintatukea heidän omiin projekteihinsa kaksi kertaa vuodessa, tiedottaa muista rahoitusmahdollisuuksista ja pyrkii panostamaan paikallisosastojen hyvinvointiin. Toimiston työntekijät ovat paikallistasolta tulleiden pyyntöjen ja tarpeen mukaan vierailleet paikallisosastoilla ja auttaneet esim. järjestöjen syyskokouksien läpiviennissä. Liitto on myös avustanut Joensuun paikallisaktiiveja Joensuun seudun Pohjola-Nordenin Nuoret -ry:n uudelleenkäynnistämisessä muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen. Toisaalta liitto ja osastot ovat tehneet myös onnistunutta yhteistyötä erilaisissa yhteistapahtumissa, joista esimerkkeinä voidaan mainita Helsinki Pride -kulkueeseen osallistuminen Jyväskylän Opiskelijoiden Pohjola-Nordenin kanssa, Oulun yliopiston abipäivät yhdessä Oulun seudun Pohjola-Nordenin Nuorten kanssa ja Café Finlandin järjestäminen yhdessä Turun opiskelijoiden Pohjola-Norden ry:n kanssa. Kaiken edellä mainitun ohella uusille jäsenille ja hallitusaktiiveille suunnattujen PNN-tietopakettien sisältöä on päivitetty, ja 9

11 niiden avulla pyritty perehdyttämään uusia toimijoita järjestöön sekä jaettu eteenpäin aiempia hyvin toimineita käytäntöjä. 3.2 Jäsenjärjestötoiminta Eurooppanuorien tultua mukaan toimintaan oli Nuorisoliitolla vuoden 2013 lopussa 27 jäsenjärjestöä. Jäsenjärjestöt ovat tärkeä osa liittoa, ja PNN:n tavoitteena onkin toimia pohjoismaisten kysymysten foorumina ja kanavana erityisesti heidän suuntaansa. Liitto on halunnut jatkuvasti ylläpitää aktiivista vuoropuhelua jäsenjärjestöjen kanssa ja tarjota heille mielekästä toimintaa sekä asiantuntemusta pohjoismaisissa kysymyksissä. Jäsenjärjestöille yksinomaan suunnatut ja kehitetyt tapahtumat ovat olleet agendalla toimintavuonna Keväällä jäsenjärjestöt koottiin yhteen keskustelemaan pohjoismaisen puolustusyhteistyön merkityksestä ja tulevaisuudesta yhdessä ministeri Carl Haglundin sekä tutkija Johan Strangin kanssa. Joulukuussa järjestettiin puolestaan vuoden toinen jäsenjärjestöfoorumi, jonka ideana oli tarjota jäsenjärjestöille keskitetysti tietoa rahoitusmahdollisuuksissa heidän pohjoismaisille yhteistyöprojekteilleen sekä piirtää kokonaiskuvaa pohjoismaisen yhteistyön rakenteista. Tapahtumien ohella jäsenjärjestöjä on tiedotettu säännöllisesti ajankohtaisista pohjoismaisista asioista ja tapahtumista erityisellä infokirjeellä, sekä tarjottu ilmaispaikkoja Pohjola-Nordenin elinkeinoelämän järjestämiin korkealuokkaisiin seminaareihin. Jäsenjärjestöjen asiantuntemusta on hyödynnetty mm. kutsumalla heidän edustajiaan puhujiksi Nuorisoliiton tapahtumiin, ja järjestetty yhteistyössä tilaisuuksia jäsenjärjestöjen kanssa. 4. TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA Yksi Nuorisoliiton keskeisistä tehtävistä on tiedottaminen pohjoismaisista ilmiöistä kuten kulttuurista, virallisesta ja epävirallisesta yhteistyöstä, liikkuvuudesta sekä pohjoismaisista työ-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksista. Liiton henkilökunta ja luottamushenkilöt ovat esitelleet liiton toimintaa ja Nordjobb-liikkuvuusohjelmaa erilaisissa tiedotustilaisuuksissa, seminaareissa ja messuilla sekä sähköisesti nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Jäsenten ja muiden pohjoismaisuudesta kiinnostuneiden ohella liitto on pyrkinyt kohdistamaan tiedotustyötänsä jäsenjärjestöilleen, jolloin tavoitetaan laajoja joukkoja nuorisojärjestökentällä. Liitto haluaa tiedotustyönsä kautta profiloitua entistä vahvemmin suomalaisten nuorisojärjestöjen asiantuntijatahoksi pohjoismaisissa kysymyksissä. Viime vuosina PNN on erityisesti pyrkinyt kohdentamaan tapahtumiaan ja viestintäänsä jäsenjärjestöilleen kuten SAKKI ja OSKU ammattipuolen opiskelijoiden paremmin tavoittamiseksi ja toimintaan osallistamiseksi. 4.1 Viestinnän uudistuksen aloittaminen vuonna 2013 Liiton viestintä käy läpi suurta uudistusta. PNN:n tiedotusta ja viestintää on haluttu kehittää siten, että liitosta piirtyy entistä johdonmukaisempi kuva niin potentiaalisten uusien jäsenten kuin olemassa olevien ja uusien yhteistyökumppanien suhteen. Toimintavuonna 2013 uudistettiin liiton graafinen profiili ja logo sekä tuotettiin uutta jäsenhankinta- ja tiedotusmateriaalia. PNN:n uudistuneen ilmeen on toteuttanut graafikko Otto Donner 10

12 yhteistyössä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa. Graafisen profiilin muodostavat eri Pohjoismaita ja pohjoismaisia keksintöjä kuvaavat raikkaat elementit, jotka toistuvat liiton markkinointimateriaalissa kuten kasseissa, esitteissä, roll-upeissa ja seinäkankaassa. Uudesta graafisesta profiilista tulee jatkossa läpileikkaava teema kaikkeen liiton sähköiseen ja fyysiseen tiedotusmateriaaliin. Toimintavuonna 2013 aloitettiin liiton verkkosivujen uudistamisprosessi halutun sisällön määrittelyn kautta. Tarkoituksena on parantaa kotisivujen käytettävyyttä, kykyä vastata jäsenistön ja paikallisosastojen tarpeeseen sekä tuottaa sivuille tiiviitä tietopaketteja mm. pohjoismaisista rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksista palvelemaan jäsenjärjestöjä. Vuonna 2014 liiton verkkosivut uudistuvat niin sisällöllisesti kuin ulkonäöllisesti. Liiton uudistuneet kotisivut löytyvät jatkossakin osoitteesta pnn.fi / pnu.fi. Nuorisoliiton kotisivua käytetään tapahtumien markkinointiin ja tiedottamiseen, mutta suurin osa päivittäisestä tiedottamisesta tapahtuu kuitenkin sähköpostitse ja Facebookin välityksellä. Liiton Facebook-sivut löytyvät nimellä Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto Pohjola- Nordens Ungdomsförbund, ja sivuilla on mm. kuvagallerioita liiton kuluneen vuoden tapahtumista muun ajankohtaistiedon ohella. PNN on tehostanut toimintavuoden aikana aktiivista tiedottamista ja tapahtumamarkkinointia sosiaalisessa mediassa, jossa reagoidaan nopeasti ajankohtaisiin ja nuoria koskeviin pohjoismaisiin teemoihin. Lisäksi jäsenistölle ja jäsenjärjestöille lähetetään säännöllisesti infoa tapahtumista uutiskirjeiden muodossa. Nordhumla-jäsenlehti nostaa esille liiton toimintaan liittyviä teemoja ja uutisia sekä ajankohtaisia pohjoismaisia kysymyksiä. Lehti ilmestyi ajalla yhteensä neljä kertaa. Neljäs numero ilmestyy vuoden lopussa. Päätoimittajan tehtäviä hoiti Kalle Keijonen. Päätoimittaja vastasi lehden toimituksesta yhdessä liiton järjestösihteerin ja toimituskunnan kanssa. Kaksikielisen lehden teemoina olivat pohjoismainen kirjallisuus, PNN esittelyssä, seksuaalisuus ja sukupuoli Pohjolassa sekä viimeisessä numerossa opiskelu Pohjoismaissa. Vuonna 2014 Nuorisoliitto siirtyy julkaisemaan Nordhumlaa sähköisenä liiton kotisivuilla. Paperisesta lehdestä luovuttiin vuoden 2013 lopussa osana viestinnän laajamittaista uudistusta. Verkkolehti tavoittaa paperista laajempia yleisöjä, ja voimme sen kautta palvella entistä paremmin pohjoismaisuudesta yleensä kiinnostuneita nuoria. Toimitustyöstä vastaa tulevanakin vuonna luottamushenkilöpohjaista palkkiota saava päätoimittaja yhdessä toimituskunnan kanssa. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on vahvasti mukana myös uudistuneessa viestinnässä. Liitto seuraa pohjoismaisista kysymyksistä käytävää yhteiskunnallista keskustelua ja tuo tärkeitä teemoja ja aiheita keskusteluun kannanottojen sekä sosiaalisissa medioissa vaikuttamisen kautta. 4.2 Tiedotustapahtumat Ensin Pohjolaan - pohjoismaiset tiedotuspäivät toisen asteen opiskelijoille Ajankohta: Paikka: Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo Osallistujat: 15 11

13 Vaihtoehtona Pohjola - pohjoismainen tiedotuspäivä korkeakouluopiskelijoille Ajankohta: Paikka: Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo Osallistujat: 60 Pohjoismaisia tiedotuspäiviä on järjestetty vuosittain erityisesti kahdelle kohderyhmälle. Lukiolaisille, ammattikoululaisille ja kansanopistoissa opiskeleville suunnatut tiedotuspäivät järjestetään maalis-huhtikuussa ja korkeakouluopiskelijatiedotuspäivät loka-marraskuussa. Kummassakin tapahtumassa perehdyttiin toimintavuotena 2013 opiskeluun ja työntekoon Pohjolassa, liikkuvuus- ja viranomaiskysymyksiin sekä toisessa Pohjoismaassa elämisen rahoitukseen. Ensin Pohjolaan (Först till Norden) sisälsi mm. eduskuntavierailun ja kansanedustajan (Heikki Autto, kok.) tapaamisen sekä Svenska Nu:n kulttuuriohjelmaa Hanasaaressa. Palaute oli erinomaista, ohjelmaa kiiteltiin monipuolisuudesta ja ruotsinkielisiä osuuksia pidettiin hyvinä. Toimintavuonna 2014 tapahtumaa on kuitenkin tarkoitus tiivistää puolen päivän messutyyppiseksi tilaisuudeksi, jotta sen osallistujamäärä saataisiin nousemaan. Vaihtoehtona Pohjola -tapahtuman (Alternativ Norden) luennoitsijoina toimivat jälleen Pohjola-Nordenin ja Nuorisoliiton omien asiantuntijoiden lisäksi yliopiston vaihtoohjelmavastaavat ja vaihto-ohjelmiin itse osallistuneet nuoret. Erityisesti nuorten omista kokemustarinoista on joka vuosi pidetty, ja tapahtumaa uudistettaneen toimintavuonna 2014 maltillisemmin kuin kevään toisen asteen opiskelijoille suunnattuja tiedotuspäiviä. Muut tiedotustapahtumat Liitto on osallistunut vuoden aikana erilaisille messuille ja tiedotustapahtumiin, kuten Pohjoismaisen kulttuuripisteen Pohjolan päivän torille maaliskuussa, Maailma kylässä - messuille toukokuussa sekä Helsinki Pride -kulkueeseen kesäkuussa. Maailma kylässä - messuilla kävijöitä kiinnostivat erityisesti Nordjobb-kesätyöohjelma, tieto liikkumismahdollisuuksista Pohjoismaissa ja Nuorisoliiton tarjoama ohjelma Suomessa. Liitto hankki aktiivisen jäsenrekrytoinnin kautta tapahtumassa yli 50 uutta jäsentä. Ständillä sai myös kuunnella näytteitä pohjoismaisista kielistä. Helsinki Pride -kulkueessa Nuorisoliitto näkyi puolestaan n.25 hengen voimin värikkäin kyltein ja banderollein teemalla kohtaaminen ja avoimempi Pohjola, sekä järjesti aktiiveilleen kevätkauden päättäneen piknikin kulkueen jälkeen. 5. EDUNVALVONTA Yksi Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton ydintehtävistä on edistää nuorten työntekijöiden ja opiskelijoiden vapaata liikkumista Pohjoismaissa, vauhdittaa rajaesteiden poistamista sekä edesauttaa nuorten kansainvälistymistä. Tämän tavoitteen eteen on tehty töitä medianäkyvyyttä saaneiden kannanottojen, julkisiin kuulemisiin osallistumisten ja yhdessä Suomen Haloo Pohjola -neuvontapalvelun kanssa. Nuorisoliitto oli muun muassa yksi nuorisojärjestöistä, joita Valtioneuvoston kanslia kuuli keväällä 2013 tulevaisuusselonteon valmisteluprosessissa. Rajaestetyöhön liittyen PNN vaati yhteisen hakujärjestelmän luomista pohjoismaisiin korkeakouluihin kevätkokouksen yhteydessä julkaistulla kannanotolla. Kannanotto herätti 12

14 keskustelua muun muassa Aamulehdessä, Sisuradiossa ja Ylen ruotsinkielisissä radiouutisissa, ja varapuheenjohtaja Kai Alajoki luovutti sen myös henkilökohtaisessa tapaamisessa pohjoismaisesta yhteistyöstä vastaavalle ministeri Alexander Stubbille. Lisäksi nuorten oikeuksista liikkua ja työskennellä eri Pohjoismaissa halutaan jakaa säännöllisesti tietoa. Vuonna 2010 valmistunut, yhteistyössä Haloo Pohjola -neuvontapalvelun ja eri viranomaistahojen kanssa kirjoitettu Mahdollisuuksien Pohjoismaat -liikkuvuusopas löytyy sähköisenä liiton internetsivuilta. Liitto pyrkii myös omalla toiminnallaan edistämään elävää kaksikielisyyttä Suomessa. Loppuvuodesta medialle lähetetyssä julkilausumassa argumentointiin, että ruotsin opetuksen vähentäminen etäännyttäisi Suomea muista Pohjoismaista. Nuorisoliitto toimii tasaarvoisemman Pohjolan hyväksi ja haluaa nostaa keskusteluun kysymyksiä kuten vähemmistöjen oikeudet Pohjoismaissa. Liitto näkyi lisäksi edellisvuosien tapaan kesäkuussa 2013 Helsingissä järjestetyssä Pride-kulkueessa avoimemman Pohjolan puolesta. Nuorisoliitto lähetti muun ohella UNR:n istuntoon kolme resoluutiota koskien parempien junayhteyksien luomista Pohjoismaihin, pohjoismaisuuden esilletuomista kouluissa sekä informaalin oppimisen merkitystä pohjoismaisen opiskelijaliikkuvuuden kasvattamisessa. Kaikki kolme resoluutiota hyväksyttiin istunnossa eteenpäin vietäviksi Pohjoismaiden neuvostolle. 6. YHTEISTYÖTAHOT Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (FNUF) Norden-yhdistysten Nuorisoliiton eli Föreningarna Nordens Ungdomsförbundin jäsenyhdistysten kanssa tavattiin kevätkokouksessa Reykjavikissa , ja syksyllä vastaavasti Kööpenhaminassa kokemustenvaihtoseminaarin ja syyskokouksen merkeissä. Lisäksi sisarjärjestöjen kanssa tehtiin aktiivista yhteistyötä eri yhteispohjoismaisten projektien merkeissä ympäri vuoden, ja ne asettuivat myös tukemaan kahta Nuorisoliiton UNR:n istuntoon viemää julkilausumaa. Nuorisoliitto vastasi pohjoismaisen yhteistyöjärjestönsä Föreningarna Nordens Ungdomsförbundin (FNUF) sihteeristöstä heinäkuuhun 2013 asti, jolloin sihteeristötehtävän vastaanotti FNUF:n emoyhdistys Föreningarna Nordens Förbund Tanskassa. Sihteeristötehtävä piti sisällään FNUF:n hallinnon ja taloudenhoidon. FNUF:n puheenjohtajana toimi vuonna 2013 Fredric Nygård Norjasta. Nuorten Pohjoismaiden Neuvosto Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston (UNR) sihteeristö on edelleen Nuorisoliiton vastuulla aiempien vuosien tapaan. Sihteeristötehtävä sisältää UNR:n hallinnon ja taloudenhoidon. Nuorisoliiton pääsihteeri on samalla myös UNR:n pääsihteeri. Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston presidenttinä toimi vuonna 2013 Silja Borgarsdóttir Sandelin Suomesta lokakuuhun 2013 asti, jolloin istunnossa valittiin organisaation uudeksi presidentiksi tanskalainen Jakob Esmann toimintavuodelle PNN on yksi UNR:n jäsenjärjestöistä, ja pyrkii aktiivisesti tuomaan tärkeinä pitämiään nuoria ja Pohjoismaita koskevia teemoja esiin Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston istunnoissa. 13

15 Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus Yhteistyö Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen kanssa jatkui vakiintuneeseen tapaan. Yhteistyössä Hanasaaren kanssa järjestettiin pohjoismaiset tiedotuspäivät toisen asteen opiskelijoille keväällä ja yliopisto-opiskelijoille syksyllä sekä Globsol-nuorisofoorumi Pohjoismaiden lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea (NORDBUK) Nuorisoliiton puheenjohtaja Emma Mustala toimi vuonna 2013 NORDBUK:n Suomen nuorisoedustaja Minna Lindbergin varajäsenenä. Nuorisoliitto on lisäksi tiedottanut NORDBUK:n tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista jäsenjärjestöjään ja paikallisosastojaan. Pohjoismainen kulttuuripiste (Kulturkontakt Nord, KKN) Kaisaniemenkadulla Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevan Pohjoismaisen kulttuuripisteen kanssa tehtiin toimintavuoden aikana monipuolista yhteistyötä. Muun muassa isommat tapahtumat kuten Pohjolan päivä ja jäsenjärjestöfoorumi sekä yksi hallituksen kokous järjestettiin KKN:n pohjoismaisissa tiloissa. Pohjola-Norden ry Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto tiivisti toimintavuonna 2013 yhteistyötään Pohjola-Nordenin kanssa. Liittojen välillä allekirjoitettiin uusi yhteistyösopimus keväällä Sen yhteydessä vakiintuneiksi yhteistyön muodoiksi määriteltiin Nordjobb-ohjelma, elinkeinoelämän seminaarit, kouluala, jäsenhankinta, yhteiset tapahtumat sekä yhteinen vaikuttaminen aina tilanteen ja käsiteltävänä olevan kysymyksen mukaan. Pohjola-Norden ja PNN järjestivät yhdessä toimintavuonna 2013 mm. Pohjolan päivän seminaarin maaliskuussa sekä pohjoismaiset nuorisotapahtumat Oulussa ja Rovaniemellä marraskuussa. Tavoitteena on tarjota nuorten pohjoismaisille kysymyksille näkyvyyttä Pohjola-Nordenin tapahtumissa, ja taas toisinpäin. Lisäksi liitot tekevät yhteistyötä sen puolesta, että Nuorisoliiton 30 vuotta täyttäneet jäsenet jatkaisivat pohjoismaisen kansalaisjärjestötoiminnan parissa, ja siirtyisivät PNN:stä suoraan aikuisliiton jäseniksi. PNN:n puheenjohtaja Emma Mustala edusti Nuorisoliittoa Pohjola-Nordenin hallituksen kokouksissa varajäsenenään varapuheenjohtaja Kalle Keijonen. Myös PNN:n pääsihteeri seuraa säännöllisesti Pohjola-Nordenin hallituksen kokouksia. Nuorisoliiton toimisto sijaitsee samoissa tiloissa kuin Pohjola-Norden Fredrikinkadulla, Helsingin Kampissa. Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto jatkoi yhteistyötään Allianssin kanssa pohjoismaisissa ja lähialueita koskevissa asioissa. PNN oli aktiivisesti mukana Allianssin vuosikokouksissa, tiedottajatapaamisissa, koulutuksissa sekä jäsenjärjestöfoorumeissa. Lisäksi PNN oli mukana keväällä 2013 Allianssin toteuttamassa haastattelututkimuksessa jäsenjärjestöjen tarpeista ja nuorisojärjestökentän yleisestä tilanteesta. 14

16 Muut yhteistyötahot Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto jatkoi toimintavuonna monipuolista yhteistyötä muiden nuorisojärjestöjen, nuorten kanssa toimivien ja pohjoismaista yhteistyötä tekevien tahojen kanssa. Seuraavassa näistä tärkeimpiä: Nuorisoliiton jäsenjärjestöt Pohjola-Nordenin piirijärjestöt Norden-yhdistysten liitto ja kansalliset Norden-yhdistykset Pohjoismaiden ministerineuvosto ja sen alaiset tiedotustoimistot, erityisesti Suomessa toimivat Vaasan ja Jyväskylän pohjoismaiset tiedotustoimistot sekä Pohjoismainen nuorisokomitea NORDBUK Pohjoismaiden neuvosto ja Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan sihteeristö Ulkoministeriön Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö (PYS) Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Työvoimatoimistot 7. NORDJOBB-LIIKKUVUUSOHJELMA Nordjobb on pohjoismainen liikkuvuusohjelma, joka on vuodesta 1985 tarjonnut kesätöitä, asunnon ja kulttuuri- ja vapaa-ajanohjelmaa vuotiaille nuorille. Kesätöitä voivat hakea sekä pohjoismaalaiset että nykyisin myös EU-maiden kansalaiset, jotka osaavat pohjoismaisia kieliä. Nordjobbin tavoitteena on lisätä nuorten kiinnostusta Pohjoismaihin ja edistää liikkuvuutta pohjoismaisilla työmarkkinoilla. Pohjola-Nordenin asettama erillinen Nordjobbtoimikunta toimii neuvoantavana elimenä. Nordjobb-toimikunnassa olivat edustettuina mm. työvoimahallinto, nuorkauppakamarit, Kuntaliitto ja CIMO. Lisäksi toimikunnassa istuivat Nuorisoliiton ja Pohjola-Nordenin pääsihteerit ja Nordjobb-vastaava. Toimikunta kokoontui yhteensä 4 kertaa ajalla Vuonna 2013 yli 9000 nuorta haki Nordjobbia ja 763 nuorta sai Nordjobbin. Suomesta Nordjobbin sai 53 nuorta, joista suurin osa oli ruotsalaisia. Suomessa Nordjobb-työpaikkoja on pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella ja Pohjanmaalla. Suomalaisia hakijoita oli 2200, ja suomalaisista noin 200 sai Nordjobbin. Suomessa perinteistä kulttuuri- ja vapaa-ajanohjelmaa järjestettiin Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Pohjanmaalla. Nordjobbarit tutustuivat paikalliseen kulttuuriin, viettivät juhannusta ja vierailivat mm. Tallinnassa. Nordjobbarit olivat kiinnostuneita myös opiskeluja työskentelymahdollisuuksista sekä kielitilanteesta Suomessa. Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton jäsenet osallistuivat Nordjobbin kulttuuri- ja vapaa-ajanohjelmaan erityisesti pääkaupunkiseudulla ja juhannuksena. Enemmän tietoa Nordjobbista löytyy internetsivuilta 15

17 8. HALLINTO Viralliset kokoukset Nuorisoliiton sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Karjaalla, Billnäsin ruukin tiloissa. Kevätkokouksen yhteydessä järjestettiin lisäksi yhteistyössä Raaseporin Eurooppanuorten kanssa paneelikeskustelu teemalla Pohjola EU:ssa. Sääntömääräinen syyskokous järjestettiin puolestaan Norjan Suomen suurlähetystöllä Helsingissä. Sen yhteydessä ministerineuvos Merethe Luis piti lyhyen alustuksen norjalaisesta yhteiskunnasta. Hallitus kokoontui ajalla yhteensä kahdeksan kertaa. Kokouksista suurin osa pidettiin liittotoimistolla Helsingissä. Jotta alueellinen tasa-arvo toteutuisi paremmin ja hallitus pääsisi tutustumaan myös keskeisiin pohjoismaisen yhteistyön instansseihin, järjestettiin toimintavuoden aikana yksi hallituksen kokous Turussa, yksi Pohjoismaisessa kulttuuripisteessä Helsingissä ja yksi Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristössä Ulkoasiainministeriössä. Lisäksi hallitusvuoden päätti järjestetty hallituksenvaihtoristeily, jossa mukana olivat uudet ja väistyvät hallitustoimijat. Vuoden viimeinen hallituksen kokous pidettiin risteilyn yhteydessä. Työvaliokunta, koostuen puheenjohtajistosta ja pääsihteeristä, kokoontui hallituksen kokousten välillä ajalla yhteensä kuusi kertaa Helsingissä ja Turussa. Muutoin järjestettiin Skype-kokouksia ja käytettiin hyväksi sähköisiä ryhmätyövälineitä, kuten Dropboxia. Liittohallitus 2013 Puheenjohtaja Emma Mustala / Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS) Varapuheenjohtaja Kalle Keijonen / Turun Opiskelijoiden Pohjola-Norden ry Varapuheenjohtaja Kai Alajoki / Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ja Demarinuoret Jäsen Christoffer Andersson Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry Jäsen Evalena Böling Suomen Partiolaiset Finlands Scouter Jäsen Maija Kantola Helsingin opiskelijoiden Pohjola-Norden ry Jäsen Marjo-Reetta Kaul Tampereen Pohjola-Nordenin Nuoret ry Jäsen Laura Ollila Svensk Ungdom Jäsen Kim Rantala Suomen ylioppilaskuntien liitto Jäsen Camilla Wasz Turun Opiskelijoiden Pohjola-Norden ry Varajäsen Erkka Peltonen ( ) Oulun Seudun Pohjola-Nordenin Nuoret ry Varajäsen Andreas Forsberg Suomen Kristillisdemokraattiset Nuoret Varajäsen Terhi Haapaniemi Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry Varajäsen Anne Hyyryläinen Keskustan Opiskelijaliitto Varajäsen Katri Laitinen ( ) Suomen Lukiolaisten Liitto Vihtori Suominen ( ) 16

18 Varajäsen Päivi von Rabenau Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta Varajäsen Maarit Sallanko Turun Opiskelijoiden Pohjola-Norden ry Varajäsen Linda Öhman Helsingin opiskelijoiden Pohjola-Norden ry Organisaatio Nuorisoliiton organisaation vuoden 2013 aikana ovat muodostaneet: hallitus työvaliokunta (puheenjohtajisto ja pääsihteeri) jäsenlehti Nordhumlan toimituskunta toimisto tapahtuma- ja projektikohtaiset työryhmät (koostuivat hallituksen jäsenistä ja paikallisosastojen aktiiveista): Matka Färsaarille, kevätkokous 2013, jäsenjärjestöfoorumit, Helsinki Pride, Globsol 2013, Café Finland, Nordhumla-jäsenlehti, UNR-työryhmä (resoluutiot Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston istuntoon), Maailma kylässä -festivaalit, syyskokous 2013, jouluglögit. Toimisto Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton henkilökuntaan kuuluivat vuonna 2013 kokoaikaiset työntekijät pääsihteeri, järjestösihteeri ja Nordjobb-projektivastaava sekä osa-aikainen UNRkoordinaattori (toukokuuhun 2013 asti virkanimike oli UNR/FNUF-koordinaattori). Nuorisoliiton toimistolla on myös vuoden aikana työskennellyt korkeakouluharjoittelija, joka on avustanut Nordjobb-projektivastaavaa projektin toteuttamisessa Suomessa ja vapaa-ajan ohjelman toteuttamisessa Helsingissä. Lisäksi yksi korkeakouluharjoittelija toteutti vapaaajanohjelmaa kesällä 2013 Turussa ja Tampereella, ja toinen Vaasan seudulla. Pääsihteeri ja järjestösihteeri työskentelivät suoraan liiton järjestölliseen toimintaan liittyvien kysymysten parissa. Nordjobb-vastaava huolehti liikkuvuusohjelmasta Suomen osalta. UNR - koordinaattori hoiti Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston sihteeristötehtäviä, UNR/FNUFkoordinaattori vastasi myös FNUF:n toiminnan koordinoinnista. Pääsihteerinä on vuonna 2013 toiminut Laura Mynttinen, järjestösihteerinä Laura Salo (tammikuu-lokakuu) ja Annika Häggblom (lokakuusta eteenpäin); Nordjobb-projektivastaavana Mira Korhonen, UNR/FNUFkoordinaattorina Roh Petas (tammi-toukokuu) sekä UNR-koordinaattorina Kimmo Heikkinen (toukokuusta lähtien). Lisäksi Nordjobb-assistentteina toimivat Lotta Heikkinen Helsingissä keväällä ja kesällä 2013, Anna Abrahamsson Turussa kesällä 2013 ja Suvi Niemelä Vaasassa kesällä Pääsihteerin ja järjestösihteerin palkkakustannukset on rahoitettu pääosin Opetus- ja kultuuriministeriön myöntämällä valtionavustuksella, Nordjobb-projektivastaavan palkkakustannukset Pohjoismaiden ministerineuvoston tuella sekä UNR-koordinaattorin palkkakustannukset Pohjoismaiden neuvoston tuen turvin. FNUF-sihteeristön koordinointia rahoitti Föreningarna Nordens Förbund heinäkuuhun 2013 asti, jolloin sihteeristö muutti Suomesta Tanskaan. Korkeakouluharjoittelijoiden palkkakustannukset Nordjobbin osalta on rahoitettu yliopistojen harjoitteluapurahan ohella erillisellä Opetus- ja kulttuuriministeriön määrärahalla. 17

19 Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toimisto sijaitsee Pohjola-Norden ry:n kanssa samassa osoitteessa tältä vuokratuissa tiloissa, osoitteessa Fredrikinkatu 61 A 11, Helsinki. 9. TALOUS Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton taloudellinen tilanne on ollut haastava 2000-luvun alusta lähtien. Määrätietoisen säästökuurin avulla liiton negatiivista omaa pääomaa on pyritty pienentämään toiminnan laadusta tinkimättä. Vuonna 2012 toteutettu tilitoimiston vaihdos ja taloushallinnon sähköistäminen ovat auttaneet säästötavoitteisiin pääsemisessä. Talous ei kuitenkaan edelleenkään anna kovin paljon liikkumavaraa, vaan uusia leikkauksia on jouduttava harkitsemaan jatkuvasti. Vuoden 2013 lopussa liitolla oli omaa negatiivista pääomaa noin euroa. Ylimääräisiä menoja PNN:lle on vuonna 2013 aiheutunut henkilöstövaihdoksista ja niihin liittyvistä rekrytoinneista sekä välttämättömistä laitehankinnoista, kuten uusista tietokoneista työntekijöille. Osaltaan vuoden negatiivista tulosta selittää Nordjobb-projektin rahoitus, joka on riippuvainen Suomeen hankittujen Nordjobb-työpaikkojen määrästä. Työpaikkojen määrässä ei päästy heikon työmarkkinatilanteen vuoksi tavoitelukuihin, minkä vuoksi vuoden 2013 Nordjobb-rahoitus laski ennakoidusta kokonaissummasta. Lisäksi FNUF-sihteeristön siirto Tanskaan toi muutoksia liiton taloudelliseen rakenteeseen. Omarahoituksen jatkuva kehittäminen liiton taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi on välttämätöntä. Tässä tavoitteessa liiton toimijoiden avuksi pyritään asettamaan myös vuodelle 2014 taloustoimikunta, jonka tehtävänä on etsiä uusia rahoituslähteitä perinteisten ohelle ja pyrkiä edelleen tasapainottamaan liiton taloutta. Taloustoimikunta koostuu PNN:n toiminnassa aiemmin mukana olleista henkilöistä, jotka ovat myöhemmin urallaan edenneet erilaisiin asiantuntijatehtäviin järjestöissä, yrityksissä ja julkisella sektorilla. Nuorisoliiton taloudenhoidosta on vuoden aikana vastannut pääsihteeri yhteistyössä tilitoimisto Visma Services Oy:n kanssa. 18

20 10. POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITON PAIKALLISOSASTOT V (11) Espoon Pohjola-Nordenin Nuoret Helsingin opiskelijoiden Pohjola-Norden Joensuun seudun Pohjola-Nordenin Nuoret Jyväskylän Opiskelijoiden Pohjola-Norden Lahden Pohjola-Nordenin Nuoret Naantalin Pohjola-Nordenin Nuoret Oulun seudun Pohjola-Nordenin Nuoret Seinäjoen seudun Pohjola-Nordenin Nuoret Tampereen Pohjola-Nordenin Nuoret Turun Opiskelijoiden Pohjola-Norden Vaasanseudun Pohjola-Nordenin Nuoret 11. JÄSENJÄRJESTÖT V (27) Eurooppanuoret Finlands Svenska Idrott Finlands Svenska Folkdansring Finlands Svenska Skolungdomsförbund Finlands Svenska Ungdomsförbund Keskustan Opiskelijaliitto Kokoomuksen Nuorten Liitto Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta Kristillisdemokraattiset Nuoret Luonto-Liitto Nuoren Keskustan Liitto Nuorisoasuntoliitto Sosialidemokraattiset Opiskelijat Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijoiden Liitto (SAMOK) Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto Suomen Lukiolaisten Liitto Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry Suomen Partiolaiset Finlands Scouter Suomen ylioppilaskuntien liitto Sosialidemokraattiset Nuoret Svensk Ungdom Varusmiesliitto Vasemmistonuoret Vesaisten Keskusliitto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 19

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintasuunnitelma 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 9.11.2013

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintasuunnitelma 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 9.11.2013 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 9.11.2013 1. POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITON TAVOITTEET JA TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET VUONNA 2014... 2 2. NUORISOLIITON

Lisätiedot

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto. Toimintakertomus 2012 Esitys kevätkokoukselle 13.4.2013

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto. Toimintakertomus 2012 Esitys kevätkokoukselle 13.4.2013 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto Toimintakertomus 2012 Esitys kevätkokoukselle 13.4.2013 Sisällys 1.Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toiminnan tavoitteet ja painopistealueet 2012... 2 2.Valtakunnallinen ja

Lisätiedot

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto. Toimintakertomus 2011 Vahvistettu kevätkokouksessa 14.4.2012

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto. Toimintakertomus 2011 Vahvistettu kevätkokouksessa 14.4.2012 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto Toimintakertomus 2011 Vahvistettu kevätkokouksessa 14.4.2012 1. Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toiminnan tavoitteet ja painopistealueet 2011 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto

Lisätiedot

Pohjola on parasta Eurooppaa. Kansilehti. Norden är toppen av Europa

Pohjola on parasta Eurooppaa. Kansilehti. Norden är toppen av Europa Pohjola on parasta Eurooppaa Kansilehti Norden är toppen av Europa Pohjola-Norden Pohjoismaisen kansalaisyhteistyön keskusliitto Suomessa Edistää pohjoismaista yhteistyötä sekä tekee Pohjoismaita tunnetuksi

Lisätiedot

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintasuunnitelma Esitys syyskokoukselle

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintasuunnitelma Esitys syyskokoukselle Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintasuunnitelma 2016 Esitys syyskokoukselle 28.11.2015 Sisällysluettelo 1. POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITON TAVOITTEET JA TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET VUONNA 2016... 2

Lisätiedot

Kesätöitä 18 28-vuotiaille. Mira Korhonen, Nordjobb-projektivastaava Suomessa

Kesätöitä 18 28-vuotiaille. Mira Korhonen, Nordjobb-projektivastaava Suomessa Kesätöitä 18 28-vuotiaille Mira Korhonen, Nordjobb-projektivastaava Suomessa Mikä on Nordjobb? Välittää kesätöitä, asunnon ja kulttuuriohjelmaa Pohjoismaissa Välittänyt yli 21 000 työpaikkaa vuodesta 1985

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Pohjola-Nordenin Lapin piiri ry:n toimintasuunnitelma 2013

Pohjola-Nordenin Lapin piiri ry:n toimintasuunnitelma 2013 Pohjola-Nordenin Lapin piiri ry:n toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty 30.11. YLEISTÄ Pohjola-Nordenin Lapin piirin toiminnan tavoitteena on löytää käytännöllisiä toimenpiteitä, joilla vahvistetaan alueen

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Marika Lindström

Marika Lindström Marika Lindström 15.12.2016 Pohjola-Nordenin projekteja Yhteispohjoismaisia projekteja Tiedotusprojekteja Pohjolan päivä Pohjolan pidot Kirjastoviikko Koulualan projekteja Stipendit Leirikoulut, oppilasvaihto

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintasuunnitelma Hyväksytty liittohallituksen syyskokouksessa

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintasuunnitelma Hyväksytty liittohallituksen syyskokouksessa Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintasuunnitelma 2017 Hyväksytty liittohallituksen syyskokouksessa 19.11.2016 Sisällysluettelo 1. POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITON TAVOITTEET JA TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa Edustajiston kokouksessa Lahdessa 21.03.2015 Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto kokoontui vuoden 2015 ensimmäiseen kasvokkaintapaamiseen Lahdessa 21.03.2015. Kokouksen lisäksi paikalla olleet edustajat

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Järjestö Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Liiton toimisto SONKin toimisto koostuu puheenjohtajasta ja pääsihteeristä. Puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimesta palkkio,

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Suomen Tanssipelaajat ry - Toimintasuunnitelma 2010

Suomen Tanssipelaajat ry - Toimintasuunnitelma 2010 Sisällys 1. Tarkoitus 2. Yleistä Suomen Tanssipelaajat ry - 2010 Suomen Tanssipelaajat ry - Toimintasuunnitelma 2010 3. Vastuuhenkilöroolit 2010 4. Kilpailut 2010 4.1. Suomen kilpailut 4.2. Ulkomaiden

Lisätiedot

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto 1 AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS 2016 1. Johdanto 2. Kehittämisverkoston toimijat ja järjestäytyminen 3. Teemaryhmien toiminnankuvaus 4. Tavoitteiden

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia 1. Johdanto 1.1. Ohjeen tarkoitus Viestintästrategiassa kuvataan ja määritellään Naisjärjestöjen Keskusliiton viestinnän tavoitteet. Viestinnän tehtävänä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Toimintakertomus Kooste jäsenkokoukselle

Toimintakertomus Kooste jäsenkokoukselle Toimintakertomus 2016 Kooste jäsenkokoukselle 8.4.2017 painopisteet Koulutustoiminnan kehittäminen Valtakunnalliset ja paikalliset koulutustilaisuudet, asiantuntijavieraat: Changemaker-viikonloput, kampanjakoulutukset,

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3.

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3. JYTT ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 JYTT ry toimii jäsentensä ammatillisten, taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja oikeudellisten etujen puolesta. Osaston toiminnan tavoitteena on inhimillinen

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS 2013

TOIMINTA- KERTOMUS 2013 TOIMINTA- KERTOMUS 2013 VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf 2 (6) Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf SISÄLLYS 1. Vastuullinen Lahjoittaminen ry 2.

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 KOTEL 15-002 13.3.2015 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5.

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5. TOIMINTAKERTOMUS 2009-10 Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano 3. Kokoukset 4. Työryhmät 5. Lausunnot 6. Viestintä ja markkinointi 7. Retket, koulutukset ja virkistäytyminen

Lisätiedot

Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan 10.11.2014 LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on tukea maanpuolustusta

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005 1(5) Aika 11.5.2005 Paikka Läsnä Poissa Asianajotoimisto Auhto Laitinen Tuominen Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015 Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Malliyhdistys Ry Puh. 040 123 4567 Y-tunnus 12345-6 Tiekatu 23 A 15 00120 PAIKKAKUNTA www.malliyhdistys.fi

Lisätiedot

PRO YSITIE r.y. TOIMINTA- JA HANKESUUNNITELMA 1.9.2009-31.12.2010 SEKÄ TAVOITESUUNNITELMA 2011-2015

PRO YSITIE r.y. TOIMINTA- JA HANKESUUNNITELMA 1.9.2009-31.12.2010 SEKÄ TAVOITESUUNNITELMA 2011-2015 PRO YSITIE r.y. TOIMINTA- JA HANKESUUNNITELMA 1.9.2009-31.12.2010 SEKÄ TAVOITESUUNNITELMA 2011-2015 TARKOITUS Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa Ysitien, valtatie 9:n ja rautatieyhteyden, kehittämiseen

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Opintojen rahoitusmahdollisuudet Pohjoismaissa

Opintojen rahoitusmahdollisuudet Pohjoismaissa Opintojen rahoitusmahdollisuudet Pohjoismaissa Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelun n opiskelijoille suunnatut palvelut Heli Mäkipää, edunvalvontavastaava Pohjola-Norden/ Suomi tiistai, 15.

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 10/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 12.10.2006

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 10/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 12.10.2006 1(5) Aika 12.10.2006 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 39 Toimintasuunnitelma 2014 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 6.10.2014

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 6.10.2014 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 6.10.2014 Miksi tiedottaa median kautta? Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti laajan yleisön tietoisuuteen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Menestyvä yritys Menestyvä kaupunki Toimintasuunnitelma 2012 Porin Yrittäjien Visio Yhdistyksen jäsentyytyväisyys ja pysyvyys ovat vertailuyhdistyksiä parempi ja jäsenmäärä on nousujohteinen. Yhdistyksen

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

Pohjoismainen kulttuuripiste

Pohjoismainen kulttuuripiste Pohjoismainen kulttuuripiste Luomme tilaa pohjoismaiselle kulttuurille Webinaari 16.6.2016 Erityisasiantuntija Laura Norppa, Pohjoismainen kulttuuripiste POHJOISMAINEN KULTTUURIPISTE Virallinen pohjoismainen

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Vuoden 2013 toiminnan painopistealueet ovat: Edunvalvonnallisiin ja koulupoliittisiin kysymyksiin vaikuttaminen Koululiikunnan

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS Kansainvälisyys on aina jollain tavalla osa koko yhdistyskentän toimintaa. Kun yhdistys pitää kansainvälisyyttä tärkeänä arvona ja kansainvälisiä opiskelijoita potentiaalisina

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2016 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Hotel Arthur 9.5.2014 Vaskivuoren lukion rehtori Eira Kasper Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki YANZU 言 祖 Kiinan kieltä lukioissa Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa.

Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa. Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa. Jyväskylän Eläkkeensaajat ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 LUONNOS JYVÄSKYLÄN ELÄKKEENSAAJAT RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI

Lisätiedot

KEHITÄMME SUOMEA OSANA POHJOLAA

KEHITÄMME SUOMEA OSANA POHJOLAA 1 KEHITÄMME SUOMEA OSANA POHJOLAA POHJOLA-NORDEN ON YHTEISPOHJOISMAISIA TAPAHTUMIA Pohjolan päivä Pohjolan pidot Kirjastoviikko KOULUALAN APURAHOJA Stipendit Leirikoulut, oppilasvaihto Opettajiksi opiskelevien

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminta rakentuu vuonna 2013 hyväksytyn strategian pohjalle.

Yhdistyksen toiminta rakentuu vuonna 2013 hyväksytyn strategian pohjalle. TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Yhdistyksen toiminta rakentuu vuonna 2013 hyväksytyn strategian pohjalle. 1. Missio, visio ja tavoitteet Vapaa Sivistystyö ry:n missiona on vapaan sivistystyön asemaan ja toimintaedellytyksiin

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot