Kolin alueen asiakaskysely 2012 osa I (kohdat 1-13)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kolin alueen asiakaskysely 2012 osa I (kohdat 1-13)"

Transkriptio

1 Kolin alueen asiakaskysely 2012 osa I (kohdat 1-13) Vastaajaan ja vierailuun liittyvät kysymykset Sukupuoleni Kyselyyn vastasi yhteensä 200 Kolin alueen vierailijaa. Heistä 199 ilmoitti sukupuolensa. 56 % vastaajista oli naisia ja 44 % miehiä. Kaavio 1. Vastaajan sukupuoli 1. Vastaajan sukupuoli 56 % 44 % Mies Nainen 2. Ikäni Kyselyyn vastanneista 200 vastaajasta 199 ilmoitti ikänsä. Eniten vastaajia kuului ikäryhmään 50-59v., (37 %), toiseksi eniten ikäryhmään 40-49v.(26 %). Kolmanneksi edustetuin oli ikäryhmä 30-39v., tähän ikäryhmään kuului 16 prosenttia vastaajista. Neljänneksi eniten oli vastanneissa ikäryhmään 60 tai yli 60v. kuuluneita, heitä oli kaikista vastaajista 11 prosenttia v. ikäryhmään kuuluneita oli vastaajista toiseksi vähinten eli 8 prosenttia ja alle 20v. ikäryhmään kuuluneita oli vähiten, heitä oli kaikista vastaajista vain 2 prosenttia. Kaavio 2. Vastaajan ikä 2. Vastaajan ikä 2 % 11 % 8 % 16 % 37 % 26 % alle 20v v v v v. 60 tai yli 60v.

2 3. Vastaajan kansalaisuus ja asuinpaikkakunta 3.1 Vastaajan kansalaisuus Kyselyyn vastasi 25 ulkomailla ja 175 Suomessa asuvaa vastaajaa. Asuinpaikkakuntansa tai kansalaisuutensa oli ilmoittanut 188 vastaajaa 200 lomakkeen täyttäneestä vastaajasta. Kysymykseen oli jättänyt vastaamatta yksi ulkomaalainen vastaaja ja 11 suomenkielisen kyselylomakkeen täyttänyttä vastaajaa eli yhteensä 12 henkilöä. Kaavio 3. Vastaajan kansalaisuus Vastaajan kansalaisuus 12 % Ulkomaalainen Suomalainen 88 % Vastaajista 12 % oli ulkomailla asuvia ja 88 % Suomessa asuvia. 3.2 Ulkomaalaiset vastaajat Ulkomaalaisista Kolin alueella vierailijoista (24 kansalaisuutensa ilmoittanutta) eniten vierailijoita oli Sveitsistä (5), toiseksi eniten Saksasta (4) ja kolmanneksi eniten Alankomaista eli Hollannista (3). Kaikkiaan vastanneita oli 12 eri maasta. Taulukko 1. Muualla kuin Suomessa asuvien vastaajien kansalaisuudet ja lukumäärät. Vastaajan kansalaisuus Vastaajien lukumäärä Vastaajan kansalaisuus Vastaajien lukumäärä Sveitsiläinen 5 Englantilainen 1 Saksalainen 4 Belgialainen 1 Hollantilainen 3 Virolainen 1 Tšekkoslovakialainen 2 Venäläinen 1 Australialainen 2 Espanjalainen 1 Ranskalainen 2 Japanilainen 1 MUUALLA KUIN SUOMESSA ASUVIA YHT Suomessa asuvien vastaajien asuinpaikkakunnat Jonkun Suomen kunnista asuinpaikakseen ilmoitti 164 kyselyyn vastannutta. Kyselyyn vastanneiden asuinpaikat kattoivat koko Suomen, eniten Kolin alueella vierailijoita oli kuitenkin Helsingistä (49) ja sen lähiseuduilta (Vantaa, Espoo, Tuusula, Järvenpää/Sipoo, Veikkola, Hyvinkää/Hausjärvi, Kauniainen/Grankulla, Mäntsälä/Rautalampi ja Kerava). Joensuusta ja Jyväskylästä tai niiden lähiseuduilta oli kotoisin molemmista 15 vastaajaa. Seuraaviksi eniten vastaajia oli Lahden(13), Tampereen (11) ja Kuopion (10) kunnista tai niiden lähiseuduilta.

3 Kaavio 4. Suomalaisten vastaajien asuinpaikkojen postinumerot (vastaajien 6 eniten edustamaa kuntaa ja niiden lähiseutua sekä loput kunnat yhteensä). 3. Vastaajan asuinpaikan postinumero Helsinki 31 % 30 % Joensuu Jyväskylä Lahti 6 % 7 % 8 % 9 % 9 % Tampere Kuopio Muut kunnat Taulukko 2. Kaikkien suomalaisten vastaajien asuinkunnat ja vastaajien lukumäärät. Postinumero hlöä / % Postinumero hlöä / % 00 -alkuiset; Hki alkuiset; 4 /2,439 /10,975 Hämeenlinna ja sen lähiseudut 01-alkuiset; Vantaa alkuiset; Ylivieska ja 3 /1, alkuiset; Espoo, Veikkola, Kerava Kauniainen/Grankulla, Järvenpää/Sipoo, Mäntsälä/Rautalampi, Tuusula, Hyvinkää/Hausjärvi /9, /9,756 sen lähiseudut alkuiset; Kotka ja sen lähiseudut alkuiset; Joensuu ja sen lähiseudut 15 /9, alkuiset; Pieksämäki ja sen lähiseudut alkuiset; Jyväskylä ja sen lähiseudut alkuiset; Mikkeli ja /9,146 sen lähiseudut alkuiset; Lahti ja sen lähiseudut alkuiset; Kemi ja /7,926 sen lähiseudut alkuiset; Tampere ja sen lähiseudut alkuiset; Rovaniemi /6,707 ja sen lähiseudut alkuiset; Kuopio ja sen lähiseudut alkuiset; Kajaani ja /6,097 sen lähiseudut alkuiset; Turku ja sen lähiseudut 6 /3, alkuiset; Seinäjoki ja sen lähiseudut alkuiset; Kokkola ja sen lähiseudut 6 /3, alkuiset; Vaasa ja sen lähiseudut alkuiset; Kouvola ja sen lähikunnat 5 /3, alkuiset; Savonlinna ja sen lähiseudut alkuiset; Pori ja sen lähiseudut 4 /2, alkuiset; Forssa ja sen lähiseudut alkuiset; Oulu ja sen lähiseudut 4 /2, alkuiset; Lappeenranta ja sen lähiseudut alkuiset; Hämeenlinna ja sen lähiseudut 4 /2,43 SUOMESSA ASUVIA YHT /1,829 2 /1,219 2 /1,219 2 /1,219 2 /1,219 2 /1,219 2 /1,219 1 /0,609 1 /0,609 1 /0,609 1 /0,609

4 4. Oletko vieraillut Kolilla aikaisemmin? Hyväksyttävästi vastanneita eli vain yhden annetuista vaihtoehdoista oli rastittanut 199 vastaajaa 200 vastaajasta. Yksi vastaaja ei ollut vastannut kyseiseen kohtaan, joten vastauksia saatiin analysoitavaksi yhteensä 198 kappaletta. Kaavio 5. Oletko vieraillut Kolilla aikaisemmin? 4. Oletko vieraillut Kolilla aikaisemmin? kyllä, 1 kerran 32 % 23 % 9 % kyllä, 2 kertaa kyllä, 3 kertaa kyllä, 4 kertaa tai useammin 31 % 5 % en ole vieraillut Kolilla aikaisemmin Kaikista vastaajista lähes yhtä moni oli Kolilla ensivierailullaan (32 %) kuin jo vierailemassa siellä neljättä sitä tai useammatta kertaa (31 %). 23 prosenttia vastaajista oli vieraillut Kolilla aikaisemmin yhden kerran. Kaksi kertaa Kolilla vierailleita oli kaikkiaan 9 %, ja niitä, jotka olivat vierailleet alueella aikaisemmin kolmesti, oli vastaajista 5 prosenttia. 5. Vierailen Kolilla Kysymyksessä nro 5 tiedusteltiin, millaisessa seurueessa alueella vierailija liikkui. Tähän kysymykseen vastasi hyväksyttävästi eli oli rastittanut vain yhden vaihtoehdon 182 vastaajaa. Alla olevassa kaaviossa ovat mukana kaikki 200 vastausta. Niiden 12 vastaajan vastaukset, joissa oli rastitettu useampia vaihtoehtoja, ovat lisätyt vaihtoehtoon Muut vastaukset. Kaavio 6. Vierailen Kolilla. 1 % 3 % 1 % 9 % 15 % 31 % 5. Vierailen Kolilla 40 % avo/aviopuolison kanssa perheen kanssa ystävien kanssa yksin ryhmän mukana muu seurue tai syy, mikä muut vastaukset Kaikista 200 kysymykseen vastanneesta suurin osa vieraili alueella avo/aviopuolison kanssa (40 %). Perheen kanssa vieraili alueella lähes kolmannes vastaajista. Ystävien kanssa oli alueella vierailemassa 15 prosenttia vastaajista. Muun seurueen tai syyn vuoksi oli alueella vierailemassa 5 vastaajaa (3 %) ja yksin tai ryhmän kanssa 1 prosentti vastaajista.

5 Useamman vaihtoehdon valinneet vastaajat (=muut vastaajat, 12 hlöä) olivat rastittaneet kaksi tai useamman vaihtoehdon ja/ tai kirjoittaneet oman lisäyksen kysymyksen 5 vaihtoehtoihin seuraavasti: - avo/aviopuolison kanssa, ystävien kanssa - perheen kanssa, ystävien kanssa - ystävien kanssa, yksin - perheen kanssa, vieraiden kanssa - avo/aviopuolison kanssa, perheen kanssa - avo/aviopuolison kanssa, ystävien kanssa, yksin - perheen kanssa, ystävien kanssa - perheen kanssa, yksin - avo/aviopuolison kanssa, perheen kanssa, ystävien kanssa 6. Viivyn Kolilla Kaikista 200 vastaajasta 195 vastaajaa oli ilmoittanut kyselyssä viipymänsä pituuden. Kaavio 7. Viivyn Kolilla. 6. Viivyn Kolilla 4 % 11 % 19 % 10 % 22 % 34 % alle vuorokauden 1-2 vuorokautta 3-4 vuorokautta 5-6 vuorokautta viikon - 2 viikkoa yli 2 viikkoa Suurin osa vastaajista, yli kolmannes (34 %) viipyi Kolilla käyntinsä aikana 1-2 vuorokautta ja noin reilu viidennes (22 %) viipyi alueella 3-4 vuorokautta. Viikon tai 2 viikkoa alueella viipyi niin ikään lähes viidennes (19 %) vastaajista. Alle vuorokauden ja 5-6 vuorokautta viipyneitä vastaajissa oli lähes yhtä paljon, molempia viipyi alueella noin 10 prosenttia. 7. Mistä sait tiedon Kolista? Kaikista 200 vastaajasta kaikki yhtä lukuun ottamatta olivat vastanneet 7. kysymykseen. Kyselylomakkeessa pyydettiin ko. vaihtoehdoista rastittamaan vain yksi, ensisijaisin tietolähde. Tämä oli jäänyt huomaamatta 15 vastaajalta, joten heidän vastaukset ovat mukana vaihtoehdossa Muut vastaukset.

6 Kaavio 8. Mistä sait tiedon Kolista? 7. Mistä sait tiedon Kolista? VisitKarelia.fi -sivuilta Koli.fi -sivuilta 8 % 5 % 22 % muilta internet -sivuilta, miltä sanoma- tai aikakausilehdestä radiosta tai televisiosta 34 % esitteestä 18 % 8 % 4 % 1 % 0 % 0 % messuilta ystävältä muualta, mistä muut vastaukset Vastaajista suurin osa (34 %) rastitti annetuista vaihtoehdoista vaihtoehdon muualta, mistä. Seuraavaksi ensisijaisin tietolähde oli vastaajille ollut Koli.fi -sivut, joista tiedon ensisijaisesti oli saanut reilu viidennes (22 %) vastaajista. Ystävältä oli Kolista tiedon saanut kolmanneksi suurin vastaajajoukko, heitä oli kaikista vastaajista 18 %. Neljänneksi suosituimmat valinnat olivat olleet vaihtoehdot muilta internet-sivuilta, miltä sekä muut vastaukset, joissa tietolähteitä oli lueteltu kaksi tai useampia. Näiden kahden viimeksi mainittujen prosenttiosuus kaikista annetuista vastauksista oli molempien 8 %. VisitKarelia.fi -sivut ilmoitti ensisijaiseksi tietolähteekseen 5 % vastaajista. Messuilla oli Kolista tiedon saanut vain yksi vastaajista ja sanoma- tai aikakausilehdestä 2 vastaajaa. Kukaan vastaajista ei ilmoittanut ensisijaiseksi tietolähteekseen radiota tai televisiota. Seuraavassa ovat kerrottuina tarkennukset muualta, mistä -, muut vastaukset - ja muilta internetsivuilta, miltä -vaihtoehtoihin: 7.1. Vaihtoehto muualta, mistä - tarkennukset (ulkomaalaisten vastaukset) - travel guide ( 2 kpl) - travel guide book ( myös vaihtoehdot ystävältä ja esitteestä) - travel agency (3 kpl) - ANWR:NL - host mom - Koli arts recidency 7.2. Vaihtoehto muilta internet-sivuilta, mistä tarkennukset (ulkomaalaisten vastaukset): - Kontiki -sa ga.ch 7.3. Vaihtoehto muualta, mistä - tarkennukset (suomalaisten vastaukset): - joltakin perheenjäseneltä; äidiltä, isältä, appiukolta, vanhemmilta, puolisolta, lapsena omalta perheeltä, äidiltä /käynyt aikaisemmin tai siskoltani (13 vastausta).

7 - Koli on tuttu ennestään joko sukujuurten ollessa alueella tai lähiseudulla tai vastaaja oli käynyt Kolilla jo aikaisemmin tai vastaaja oli mökkeillyt jo monina vuosina Kolilla ja/tai omisti sieltä loma-osakkeen tai mökin (27 vastausta). - Koli oli tullut tutuksi seuraavista tai seuraavien asioiden myötä; koulusta, yleissivistys/ koulutus, kokemus, opiskelujen kautta tietoa, kirjoista, taulusta (Järnefelt) tai Joensuun Katajan hiihtojoukkueelta Vaihtoehto muilta internet- sivuilta tarkennukset (suomalaisten vastaukset): - lomarengas (4 vastausta) - op.fi sivuilta 8. Miksi valitsit Kolin matkakohteeksesi? Kysymys 8 oli avoin kysymys, johon oli vastauksensa kirjoittanut 192 vastaajaa eli 96 prosenttia kaikista 200 kyselyyn vastanneesta. Kysymys 8 on analysointi Avoimet kysymykset -osa III:ssa. Saadut vastaukset ovat liitteessä Muut matkakohteeni Kolin lisäksi tämän matkan aikana ovat Kysymys 9 oli myös avoin kysymys. Muut matkakohteensa oli ilmoittanut 139 vastaajaa eli noin 70 prosenttia kaikista 200 kyselyyn vastanneesta. Kysymys 9 on analysoitu Avoimet kysymykset -osa III:ssa. 10. Aiotko suositella Kolia ystävällesi tai tuttavallesi? Kysymyksen 10 vaihtoehtoina olivat kyllä, en ja en osaa sanoa. Kysymykseen oli vastannut 198 kyselyyn vastannutta, joista noin 91 % aikoi suositella Kolia ystävälleen tai tuttavalleen. En osaa sanoa -vaihtoehdon oli rastittanut noin 7 % vastaajista ja ei - vaihtoehdon noin 2 % vastaajista. 11. Aiotko vierailla Kolilla tulevaisuudessa? Tässäkin kysymyksessä vaihtoehtoina olivat kyllä, en ja en osaa sanoa. Kysymykseen vastanneista 198 vastaajasta Kolilla aikoi vierailla tulevaisuudessa noin 85 prosenttia. En -vaihtoehdon oli valinnut 5 vastaajaa eli noin 3 % vastaajista ja en osaa sanoa -vaihtoehdon loput noin 12 % vastaajista. 12. Yhteystieto Kolin Matkailuyhdistyksen uutiskirjeen saamiseksi Noin 25 % kyselyyn vastanneista oli rastittanut myös kohdan Kyllä, haluan saada Kolin Matkailuyhdistys ry:n uutiskirjeen sähköpostiini. 13. Arvontaan osallistuminen Noin joka 7. vastaaja ilmoitti halukkuutensa osallistua myös tuotepalkintojen arvontaan jättäen yhteystietonsa. Kolin alueen asiakaskysely 2012 osa II (osa-alueet 12 22) 12. Asiakaspalvelu Kolin alueen asiakaspalvelua arvioi kaikkiaan 198 vastaajaa.

8 Kaavio 1. Asiakaspalvelu 1 % 0 % 4 % 5 % 51 % 12. Asiakaspalvelu 39 % 39 % vastaajista luonnehtii Kolin alueen asiakaspalvelua erittäin hyväksi. Vähän yli puolet (51 %) vastaajista arvioi sen olevan hyvää. Keskinkertaisena saamaansa asiakaspalvelua pitää 4 % vastaajista ja erittäin huonona 1 % vastanneista. Yksikään vastaajista ei luonnehtinut palvelua huonoksi. 9 vastaajaa (5 %) ei osannut sanoa mielipidettään kysytystä osa-alueesta. Keskiarvona ilmoitettuna asiakaspalvelu sai kyselyssä Kolin alueen vierailijoilta arvion 4, Ohjelmapalvelut Kolin alueen ohjelmapalveluita arvioi 190 vastaajaa. Kaavio 2. Ohjelmapalvelut 13. Ohjelmapalvelut 7 % 40 % 31 % 2 % 2 % 18 % Kolin alueen ohjelmapalveluita arvioi 7 % erittäin hyväksi. Reilu kolmannes (31 %) antoi ohjelmapalveluille arvosanan 4 eli arvioi tason hyväksi. Keskinkertaiseksi arvioi kysyttyä osa-aluetta 18 % vastaajista. Huonona tai erittäin huonona niiden tasoa pitää 2 % vastaajista. 40 % vastaajista (77 hlöä) ei osannut sanoa mielipidettään kysytystä osa-alueesta. Keskiarvona ilmoitettuna ohjelmapalvelut sai kyselyssä Kolin alueen vierailijoilta arvion 3,66

9 14. Ravitsemispalvelut Ravitsemispalveluita arvioi 196 kyselyyn vastannutta. Kaavio 3. Ravitsemispalvelut 14. Ravitsemispalvelut 0 % 4 % 20 % 15 % 24 % 37 % Erittäin hyväksi luonnehtii Kolin alueen ravitsemispalveluita tällä hetkellä 15 % vastaajista. Ravitsemispalveluita puolestaan hyväksi luonnehtii 37 % vastaajista. Keskinkertaisena niitä pitää lähes neljännes (24 %) vastaajista. Vain 4 % vastaajista pitää mainittuja palveluita huonona. Kukaan vastaajista ei antanut arvosanaa erittäin huono. Viidennes (20 %) vastaajista ei osannut arvioida kysyttyä osaaluetta. Keskiarvona ilmoitettuna ravitsemispalvelut sai kyselyssä Kolin alueen vierailijoilta arvion 3, Majoituspalvelut Majoituspalveluita arvioi yhteensä 195 vastaajaa. 15. Majoituspalvelut 2 % 1 % 8 % 11 % 26 % 52 % Majoituspalveluja erittäin hyväksi tällä hetkellä arvioi reilu neljännes (26 %) vastaajista. Hyväksi niitä luonnehtii yli puolet (52 %) vastaajista ja 8 % arvioi majoituspalveluiden tason keskinkertaiseksi.

10 Arvosanan huono antoi 1 vastaaja (1 %) ja arvosanan erittäin huono sai majoituspalvelut 3 kyselyyn vastanneelta henkilöltä (2 %). 22 vastaajalla eli 11 % kaikista vastaajista ei ollut kokemusta edellä mainitusta osa-alueesta. Keskiarvona ilmoitettuna majoituspalvelut sai kyselyssä Kolin alueen vierailijoilta arvion 4, Retkeilyreitistöt Retkeilyreittejä arvioi 193 kyselyyn vastannutta henkilöä. Kaavio 5. Retkeilyreitistöt 16. Retkeilyreitistöt 0 % 0 % 5 % 14 % 42 % 39 % Kolin alueen retkeilyreitistöjä arvioi erittäin hyviksi 42 % vastaajista. Arvosanan hyvä ne saavat tällä hetkellä 39 % vastaajista. 5 % retkeilyreitistöjä arvioinneista vastaajista pitää niitä keskinkertaisina. Yksikään vastaajista ei antanut niille arvosanaa 2 tai 1, jotka vastaavat arvioita huono ja erittäin huono. 14 % vastaajista eli 27 henkilöä ei osannut sanoa mielipidettään retkeilyreitistöistä. Keskiarvona ilmoitettuna retkeilyreitistöt sai kyselyssä Kolin alueen vierailijoilta arvion 4, Opasteet Opasteita arvioi 193 vastaajaa 200 kyselylomakkeen täyttäneestä vastaajasta. Kaavio 6. Opasteet

11 1 % 2 % 5 % 14 % 52 % 17.Opasteet 26 % Opasteiden tason arvioi noin neljännes (26 %) vastaajista erittäin hyväksi. Hyvänä niiden tasoa pitää yli puolet (52 %) vastaajista ja keskinkertaisena 14 % vastaajista. Huonon arvosanan opasteille antaa tällä hetkellä 4 % vastaajista ja vain 1 vastaaja (1 %) pitää niitä erittäin huonona. 5 % vastaajista ei osannut arvioida kysyttyä osa-aluetta. Keskiarvona ilmoitettuna opasteet sai kyselyssä Kolin alueen vierailijoilta arvion 4, Ostosmahdollisuudet Ostosmahdollisuuksia arvioi 192 vastaajaa. Kaavio 7. Ostosmahdollisuudet Ostosmahdollisuudet 2 % 8 % 6 % 10 % 41 % 33 % Kolin alueen ostosmahdollisuudet kokee tällä hetkellä erittäin hyviksi vain 6 % vastaajista. Suurin osa vastaajista (41 %) on sitä mieltä, että alueen ostosmahdollisuudet ovat hyvät ja keskinkertaisina niitä pitää 33 % vastaajista. Huonoksi niitä luonnehtii 10 % vastanneista ja erittäin huonoksi 2 % vastaajista. Mielipidettään ostosmahdollisuuksista ei osannut sanoa 8 % vastaajista eli 16 vastaajaa.

12 Keskiarvona ilmoitettuna ostosmahdollisuudet sai kyselyssä Kolin alueen vierailijoilta arvion 3, Kolin matkailupalveluista tiedottaminen Osa-aluetta Kolin matkailupalveluista tiedottaminen arvioi kyselyssä 194 vastaajaa. Kaavio 8. Kolin matkailupalveluista tiedottaminen 19. Kolin matkailupalveluista tiedottaminen 1 % 4 % 10 % 17 % 23 % 45 % Vastaajista 17 % on tällä hetkellä sitä mieltä, että Kolin matkailupalveluista tiedotetaan erittäin hyvin, ja 45 % mielestä niistä tiedotetaan hyvin. Reilun viidenneksen (23 %) mukaan matkailupalveluista tiedotetaan keskinkertaisesti. Vain 4 % vastaajista kokee, että niistä tiedotetaan huonosti ja vain yksi vastaajista (1 %) kokee tiedottamisen erittäin huonoksi. Kymmenellä prosentilla kysyttyä osa-aluetta arvioidessa ei ollut asiasta mielipidettä. Keskiarvona ilmoitettuna Kolin matkailupalveluista tiedottaminen sai kyselyssä Kolin alueen vierailijoilta arvion 3, Julkisten liikenneyhteyksien toimivuus Julkisten liikenneyhteyksien toimivuutta arvioi 190 kyselyyn vastannutta. Kaavio 9. Julkisten liikenneyhteyksien toimivuus

13 20. Julkisten liikenneyhteyksien toimivuus 3 % 8 % 12 % 7 % 65 % 5 % Julkisen liikenteen toimivuudesta kykeni arvionsa antamaan vain 35 % kaikista vastaajista. Heistä vain 3 % on tällä hetkellä sitä mieltä, että julkiset liikenneyhteydet toimivat erittäin hyvin. 8 prosenttia arvioi niiden toimivuuden hyväksi ja 12 % oli sitä mieltä, että ne toimivat keskinkertaiseksi. Julkisten liikenneyhteyksien toimivuutta huonoksi arvioi 7 % vastaajista ja erittäin huonoksi 5 % vastaajista. Suurimmalla osalla vastaajista (65 %) eli 123 lomakkeen täyttäneistä ei ollut mielikuvaa tai tietoa julkisten liikenneyhteyksien toimivuudesta. Keskiarvona ilmoitettuna julkisten liikenneyhteyksien toimivuus sai kyselyssä Kolin alueen vierailijoilta arvion 2, Kolin tunnettuus Kolin tunnettuutta arvioi 200 vastaajasta 196 vastaajaa. Kaavio 10. Kolin tunnettuus 21. Kolin tunnettuus 1 % 4 % 11 % 25 % 15 % 44 % Vastaajia pyydettiin arvioimaan kuinka tunnettu Koli on tällä hetkellä heidän mielestään.

14 Neljännes (25 %) vastaajista arvioi tällä hetkellä Kolin olevan erittäin hyvin tunnettu ja 44 % arvioi, että Kolin on hyvin tunnettu. Keskinkertaisesti Koli on tunnettu 15 % mielestä vastaajista. 4 % vastaajista arvioi, että Koli tunnetaan huonosti ja vain 1 % mielestä Koli tunnetaan erittäin huonosti. Kolin tunnettuutta ei osannut kommentoida 11 % vastaajista. Keskiarvona ilmoitettuna Kolin tunnettuus sai kyselyssä Kolin alueen vierailijoilta arvion 4, Kolin alueen kokonaisarvosana Kolin alueen kokonaisarvosanan ilmoitti lomakkeeseen 197 vastaajaa. Kaavio 11. Kolin alueen kokonaisarvosana 22. Kolin alueen kokonaisarvosana 0 % 0 % 2 % 11 % 59 % 28 % Kolin alue saa suurimman osaa vastaajien mielestä tällä hetkellä kokonaisarvosanan erittäin hyvä tai hyvä. 28 % vastaajista antoi Kolilla kokonaisarvosanan 5 eli erittäin hyvä ja 59 % kokonaisarvosanan 4 eli hyvä. 11 % vastaajista antoi Kolilla arvosanan 3 eli keskinkertainen. Kukaan ei arvioinut Kolia tehdyssä kyselyssä arvosanalla huono (2) tai erittäin huono (1). Vain 2 % vastaajista ei osannut arvioida Kolin alueen kokonaisarvosanaa. Keskiarvona ilmoitettuna Koli sai kyselyssä Kolin alueen vierailijoilta kokonaisarvosanan 4, Kehittämisehdotuksia ja kommentteja kohtiin liittyen Kehittämisehdotuksensa ja kommenttinsa oli jättänyt 98 vastaajaa eli lähes puolet kaikista kyselyyn vastanneista 200 vastaajasta. Kysymys 23 on analysoitu Avoimet kysymykset -osa III:ssa. Kehittämisehdotuksen ja kommentit ovat esitetyt Avoimet kysymykset -osa III:n liitteessä 2. Kolin alueen asiakaskysely 2012 osa III (avoimet kysymykset 8,9 ja 23)

15 8. Miksi valitsit Kolin matkakohteeksesi? Kysymys 8 oli avoin kysymys, johon oli vastauksensa kirjoittanut 192 vastaajaa eli 96 prosenttia kaikista kyselyyn vastanneista. Kaikki vastaukset ovat esitetyt tämän yhteenvedon liitteessä 1. Kysymyksen vastausten esittämiseksi diagrammina saadut vastaukset jaettiin 7 eri ryhmään. Kaavio 1. Kysymys 8 Miksi valitsit Kolin matkakohteeksesi? 8. Miksi valitsit Kolin matkakohteeksesi? 15 % 5 % 6 % 41 % Luonto, maisemat, järvi ja vastaavat 78 Mökillä tai toisten mökillä ja vastaavat 31 Luonto ja aktiviteetti 26 4 % 13 % Yksi tai useampi aktiviteetti 7 Alue tuttu tai halusi nähdä sen, joku suositteli ja vastaavat 28 Ohikulkumatkalla % Muut maininnat Maininnat kuten luonto, maisemat, näkymät, kansallismaisema, rauha, metsä, Ukko-Koli, Pielinen ja vastaavat. Osalle vastaajista alue kuuluu myös lähiseutuun. Vastauksia yhteensä 78 kappaletta eli 41 % kaikista vastauksista. 8.2 Maininnat kuten mökki tai loma-osake alueella, toisten luona mökillä, lähellä omaa tai sukulaisten mökkiä ja / tai asuinpaikkaa, yöpyminen alueella olevassa mökissä tai lomatontin/ lomamökin hankinta ja vastaavat. Vastauksia yhteensä 31 kappaletta eli 16 prosenttia kaikista vastauksista. 8.3 Maininnat kuten luonto, maisemat ja joku aktiviteetti kuten vaellus, retkeily, ulkoilu, kävely, uinti tai vastaava. Vastauksia yhteensä 26 kappaletta eli 13 % kaikista vastauksista. 8.4 Maininnat yhden tai useamman aktiviteetin harrastaminen. Vastauksia yhteensä 7 kappaletta eli 4 % kaikista vastauksista. 8.5 Maininnat kuten lähellä omaa tai vanhempien synnyinseutua, alue tuttu entuudestaan, joku suositteli paikkaa, oli kuullut alueesta hyvää, ei ollut käynyt pitkään aikaan, halusi nähdä paikan tai näyttää paikkaa muille tai oli sukuloimassa ja vastaavat. Vastauksia 28 kappaletta eli 15 % kaikista vastauksista.

16 8.6 Maininnat ohikulkumatkalla alueella yöpyneet tai sinne poikenneet ja vastaavat. Vastauksia 10 kappaletta eli 5 % kaikista vastauksista. 8.7 Muut maininnat. Tähän ryhmään jaoteltiin sekalaiset vastaukset, joita oli yhteensä 12 kappaletta eli 6 % kaikista vastauksista. Ryhmässä ovat mm. maininnat pyydettin kaveriksi, puolison valinta, Lieksassa oli metsästysammunnan SM-kisat ja joka kesä valitaan joku Itä-Suomen kohde. Tänä vuonna valittiin Koli.. 9. Muut matkakohteeni Kolin lisäksi tämän matkan aikana ovat Kysymys 9 oli avoin kysymys, johon oli vastauksensa kirjoittanut 139 vastaajaa (noin 70 %). Ei selvää paikkaa nimenneitä vastauksia näiden joukossa oli 8 kappaletta, joita ei otettu mukaan diagrammiin. Vertailulukuna käytettiin lukua 131. Vertailuun mukaan otettujen vastausten esittämiseksi diagrammina ne jaoteltiin 8 eri ryhmään. Kaavio 2. Kysymys 9 Muut matkakohteeni Kolin lisäksi tämän matkan aikana ovat 9. Muut matkaohteeni Kolin lisäksi tämän matkan aikana ovat 1 matkakohde Pohjois-Karjalassa 10 % 1 matkakohdemuualla kuin P- Karjalassa 1 % 8 % 4 % 9 % 35 % 2 tai useampi matkakohde P- Karjalassa 1 tai useampi matkakohde E- Karjalassa 1 tai useampi matkakohde E- Savossa 2 tai useampi matkakohde P- K:ssa, E-K:ssa, P-S:ssa ja/tai E-S:ssa Matkakohteet kaukana toisistaan jne. 20 % 13 % Matkakohteet, joista väh. 1 sijaitsee Kolista pohjoiseen 9.1 Yksi matkakohde Pohjois-Karjalassa Kolin lisäksi Kaikkiaan tähän ryhmään luokiteltiin 46 vastausta eli 35 % mukaan otetuista vastauksista.

17 Vain yhden matkailukohteen Kolin lisäksi maininneet ilmoittivat paikan olevan Lieksa tai joku sen matkailukohteista kuten Paateri tai Ruunaa (17 vastaajaa, noin 13 % ). Joensuun ainoaksi muuksi matkakohteekseen ilmoitti 11 vastaajaa (noin 8 %), ja Nurmeksen 6 vastaajaa (noin 4,5 %). Heinävedellä Valamossa vieraili matkallaan 6 vastaajaa (noin 4,5 %) ja Kontioniemellä 2 vastaajaa (noin 1,5 %). Seuraavilla paikkakunnilla vieraili kussakin yksi vastaaja; Ilomantsi (Parppeinvaara), Juuka, Hammaslahti ja Polvijärvi (Huhmari). 9.2 Yksi matkakohde muualla kuin Pohjois-Karjalassa Kolin lisäksi Kaikkiaan tähän ryhmään luokiteltiin 17 vastausta eli 13 % mukaan otetuista vastauksista. Kuopion ainoaksi muuksi matkakohteeksi kertoi 4 vastaajaa, Sotkamon (Vuokatti) ja Iisalmen (Runni) 2 vastaajaa. Näiden lisäksi 9 vastaajaa ilmoitti matkakohteekseen yhden paikkakunnan Pohjois-Karjalan ulkopuolella, nämä paikkakunnat olivat Helsinki, Hartola, Imatra, Tampere, Rautavaara, Nilsiä (Tahkovuori), Kajaani, Kuhmo ja Ylläs. 9.3 Kaksi tai useampi matkakohdetta Pohjois-Karjalassa (sekä maininnat Pielisen ympäristö ja vastaavat) Kolin lisäksi (Valtimo, Nurmes, Lieksa, Juuka, Joensuu, Ilomantsi, Polvijärvi, Kontiolahti, Eno, Rääkkylä, Outokumpu, Liperi, Tohmajärvi, Pyhäselkä, Kitee ja Kesälahti tai näiden kuntien alueella sijaitsevat tutustumiskohteet, kuten Paateri, Bomba, Kivikeskus ja Ruunaa.) Kaikkiaan tähän ryhmään luokiteltiin 26 vastausta eli 20 % mukaan otetuista vastauksista. Ryhmään kuuluvat seuraavat maininnat: - Lieksa, Joensuu / 7 vastaajaa - Nurmes, Lieksa / 3 - Pielisen ympäristö, Ahvenisen seutu tai Pielisen rannat / 3 - Joensuu, Polvijärvi / 2 - Lieksa, Kontioniemi / 2 - Juuka, Lieksa / 2 - Juuka, Joensuu / 1 - Joensuu, Nurmes / 1 - Ilomantsi, Lieksa / 1 - Heinävesi, Valtimo / 1 - Tuupovaara, Ilomantsi / 1 - Juuka, Pielisen ympäristö / 1 - Joensuu, Lieksa, Nurmes / Yksi tai useampi matkakohde Etelä-Karjalassa Kolin lisäksi Kaikkiaan tähän ryhmään luokiteltiin 5 vastausta eli 4 % mukaan otetuista vastauksista. Ryhmään kuuluvat seuraavat maininnat: - Savonranta / 2 vastaajaa - Saimaa, Linnasaari / 1 - Saimaa / 1 - Savonranta, Imatra, Lappeenranta / 1

18 9.5 Yksi tai useampi matkakohde Etelä-Savossa Kolin lisäksi (Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi, Juva, Joroinen, Kangasniemi, Kerimäki, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Punkaharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Savonlinna ja Sulkava tai joku näiden kuntien alueella sijaitseva matkakohde kuten Retretti) Kaikkiaan tähän ryhmään luokiteltiin 2 vastausta eli 1 % mukaan otetuista vastauksista. Ryhmään kuuluvat seuraavat maininnat: - Savonlinna, Punkaharju - Savonlinna, Kerimäki + oma kesämökki 9.6 Kaksi tai useampi matkakohde, jotka sijaitsevat Pohjois-Karjalassa, Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa ja /tai Pohjois-Savossa Kaikkiaan tähän ryhmään luokiteltiin 10 vastausta eli 8 % mukaan otetuista vastauksista. Ryhmään kuuluvat seuraavat maininnat: - Savonlinna, Joensuu, Juuka - Kuopio, Savonlinna, Joensuu, Juuka - Kuopio, Joensuu, Savonlinna, Lappeenranta, Imatra - Nilsiä, Kuopio, Joensuu, Lappeenranta - Muu Itä-Suomi - Ilomantsi, Kuopio - Lieksa, Kuopio - Lieksa, Kuopio, Savonlinna, Mäntyharju - Savonlinna, Joensuu - Savonlinna, Parikkala 9.7 Matkakohteet, jotka kaukana toisistaan tai epämääräisesti kerrottuna Kaikkiaan tähän ryhmään luokiteltiin 12 vastausta eli 9 % mukaan otetuista vastauksista. Ryhmään kuuluvat seuraavat maininnat: - Lappeenranta, Viipuri / 2 vastaajaa - Lieksa, Helsinki, Lappeenranta / 1 - Helsinki, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Tampere, Rauma, Turku / 1 - Roundtrip Finland / 1 - Etelä-Suomi / 1 - Joensuu, Lieksa, Paalasmaa, Saunasaaret (Helsinki) / 1 - Lieksa, Juuka, Nurmes, Joensuu, Ilomantsi, Heinävesi / 1 - Etelä-Karjalan kohteet / 1 - Joroinen, Outukumpu / 1 - Pohjanmaa, Itä-Suomi / 1 - Joensuu, Lieksa, Kuhmo, Keski-Suomi / Matkakohteet, joista vähintään yksi Kolista pohjoiseen

19 Tähän ryhmään luokiteltiin 13 vastausta eli 10 % mukaan otetuista vastauksista. Ryhmään kuuluvat seuraavat maininnat: - Kuhmo, Nurmes / 4 vastaajaa - Vuokatti, Kuopio / 1 - Pohjois-Norja, Karigasniemi, Rovaniemi / 1 - Olavinlinna, Valamo, Ruka ym. / 1 - Näätämö, Teno / 1 - Suomussalmi, Näätämö / 1 - Kuhmo, Suomussalmi, Nuorgam / 1 - Kuopio, Oulu / 1 - Pihtipudas, Kalajoki, Haapavesi, Vuokatti, Sonkajärvi, Lieksa / 1 - Oulu, Joensuu / Muut (ei tarkkaa paikkaa mainittu) Muita vastauksia oli yhteensä 8 vastausta. Näitä vastauksia ei huomioitu kaavio nro 2. diagrammissa. Ryhmään kuuluvat seuraavat maininnat: - Pielinen, Koliristeily - Laivaristeily - ei vielä tiedossa - miesystävä - kesämökki - mahdollisesti lähiympäristö - dont know yet - sukulaiset, tuttavat ja ystävät 23. Kehittämisehdotuksia ja kommentteja kohtiin liittyen 98 vastaajaa kertoi kehittämisehdotuksia ja kommentteja kohtiin liittyen, joista jäljempänä käytetään nimitystä maininnat. Kaikki maininnat ovat esitetyt tämän yhteenvedon liitteessä 2. Mainintoja saattoi olla useampia yhdellä lomakkeella, yhteensä niitä jaoteltiin 113 kappaletta. Kohdan 23 mainintojen esittämiseksi diagrammina, maininnat jaettiin 11 eri ryhmään. Kaavio 3. Kysymys 23 Kehittämisehdotuksia ja kommentteja kohtiin liittyen.

20 23. Kehittämisehdotuksia ja kommentteja Majoituspalvelut Ohjelmapalvelut 6 % 9 % Ravitsemispalvelut 10 % Reitistöt 7 % 5 % 5 % 14 % 12 % Julkinen liikenne Palv.lisääminen ja keh. Paikkojen kunnostus Markkinointi 13 % 6 % 13 % "Nyt hyvä"-maininnat Muut maininnat "Kauniit maisemat"- maininnat 23.1 Ohjelmapalveluihin liittyvät maininnat Eniten oli mainintoja ohjelmapalveluista, joista oli yhteensä 16 mainintaa (14 %). Maininnoissa toivottiin lisää aktiviteetteja, jotka olisivat suunnattu lapsille tai liittyisivät veneretkiin Pielisellä. Toivottiin myös niiden parempaa tiedottamista sekä välinevuokrauksen hintojen kohtuullisuutta. Ohjelmapalvelujen tarjontaan toivottiin myös valikoimaa lisää siten, että kulttuuriin liittyviä palveluja toivottiin lisää. Edellä mainituista kaivattiin mm. teatterielämyksiä ja konsertteja. Pari vastaajaa kaipaili myös enemmän luontoon sekä vanhaan suomalaiseen perinnetietoon liittyviä opastuksia tai kursseja sekä kaskeamisnäytöksiä Retkeilyreitistöihin liittyvät maininnat Reitistöihin liittyviä mainintoja oli 15 mainintaa (13 %). Yleensä moitittiin retkeilyreittien huonoja tai kokonaan puuttuvia opasteita tai puuttuvia välimatkamerkintöjä. Reittien käyttäjät toivoivat myös parannusta niiden saatavuuteen liittyviin seikkoihin kuten reitistöjen karttoihin, karttojen saatavuuteen internetistä ja reitistöille opastuksiin. Reitistöjen kuntoa tai vaatimustasoa ei moitittu Ravitsemispalveluihin liittyvät maininnat Ravitsemispalveluihin liittyviä mainintoja oli 14 mainintaa (12 %). Suurimmassa osassa niissä kaivattiin lisää ruokapalveluita tarjoavia yrityksiä, joilla olisi nykyistä laajempi tarjonta. Toivottiin mm. hampurilaisja pizzapaikkaa sekä yritysten ilta-aukioloaikoja. Kesällä 2012 alueella toimineista ruokapalveluja tarjoavista yrityksistä varsinaisia moitteita annettiin vain Sokos hotellissa tarjolla oleville ruokapalveluille, moitteita annettiin huonosta hinta / laatu suhteesta sekä asiakaspalvelusta.

21 23.4. Majoituspalveluihin liittyvät maininnat Majoituspalveluihin liittyviä mainintoja oli 10 mainintaa (9 %). Maininnoissa kaivattiin lisää majoituspaikkoja ja toivottiin erityisesti edullisten majoitusmahdollisuuksien lisäystä. Kaikista kipeimmin alueelle kaivattiin leirintäaluetta ja sen tarjoamia edullisia majoittumismahdollisuuksia. Pari mainintaa koski laavuja ja telttailupaikkoja reitistöillä tai niiden varrella, niitä toivottiin lisää Palveluiden lisäämiseen ja kehittämiseen liittyvät maininnat Palveluiden lisäämistä ja kehittämistä toivottiin 15 maininnassa (13 %). Lisää toivottiin palveluita eritoten LomaKolin alueella, josta ne maininnan antaneen mielestä puuttuvat kokonaan. Mukana ovat myös maininnat yleisövessan ja roskisten puuttumisesta Kolin kylän keskustasta. Pienempää Kolin keskustan karttaa keskustan karttapisteeseen toivoi pari vastaajaa. Kolin kylän keskustaan toivottiin paikallisten tuotteiden torimyyntiä. Palveluja toivottiin olevan tarjolla myös ei-erähenkisille vierailijoille Julkisiin liikenneyhteyksien toimivuuteen liittyvät maininnat Julkisiin liikenneyhteyksien toimivuuteen liittyviä mainintoja oli 7 mainintaa (6 %). Niissä toivottiin useimmiten alueen julkisen liikenteen lisäämistä ja parantamista lähialueille ja mm. aikataulujen tarkistamista Paikkojen kunnostukseen liittyvät maininnat Tähän ryhmään luokiteltiin 5 mainintaa (5 %). Tässä ryhmässä ovat maininnat Purnuniemen kunnostamisesta, samoin Merilänrannan. Lisäksi toivottiin LomaKolin alueen siistimistä Markkinointiin ja saatavuuteen sekä tunnettuuteen liittyvät maininnat Yllämainittuun ryhmään jaoteltiin 5 mainintaa (5 %). Maininnoissa moitittiin puutteellisia VisitKarelia.fi - sivuja sekä majoituksen saatavuuden selkeyttä nettisivustoilta. Yhden maininnan mukaan alueen pitäisi tehdä enemmän työtä näkyvyyden ja tunnettuuden parantamiseksi Nyt hyvä maininnat Kolin alueen tällaisenaan kokivat hyväksi tällä hetkellä 8 vastaajaa (10 %). Osa korosti myös luonnon nostamista etusijalle Muut maininnat Muut maininnat -ryhmään jaoteltiin 11 mainintaa (10 %). Tässä ryhmässä oli suurin paljon niitä, jotka eivät olleet keksineet mitään kehittämisehdotuksia Kauniit maisemat maininnat Kauniit maisemat -ryhmään jaoteltiin 7 mainintaa (6 %). Tämän ryhmän vastaajat ihastelivat kommenteissaan useimmiten Kolin kaunista luontoa.

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Taustaa 1/3. Sosiaali- ja terveysalalla oli vuonna 2011 lähes 400 000 työllistä (16 % kaikista työllisistä)

Taustaa 1/3. Sosiaali- ja terveysalalla oli vuonna 2011 lähes 400 000 työllistä (16 % kaikista työllisistä) Taustaa 1/3 Sosiaali- ja terveysalalla oli vuonna 2011 lähes 400 000 työllistä (16 % kaikista työllisistä) 126 000 sosiaalihuollon avopalveluissa 82 000 sosiaalihuollon laitospalveluissa 188 000 terveyspalveluissa

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Liikennealue // Nykyinen Waltti- Waltti Kunta // seutulipun yleiskausilipun *) kuntakausilipun **) Yhteysväli // hinta hinta hinta

Liikennealue // Nykyinen Waltti- Waltti Kunta // seutulipun yleiskausilipun *) kuntakausilipun **) Yhteysväli // hinta hinta hinta JOENSUUN LIIKENNEALUE Joensuu Paikallisliikenne 0-vyöhyke Paikallisliikenne 1-vyöhyke Joensuu-Ilomantsi 138 236 165 Joensuu-Juuka 138 254 178 Joensuu-Kitee 138 192 135 Joensuu-Lieksa 138 254 178 Joensuu-Polvijärvi

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 8 N:o 1 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

Vuonna 2014 päättyvät ostoliikenteet

Vuonna 2014 päättyvät ostoliikenteet Vuonna 2014 päättyvät ostoliikenteet Sopimus päättyy Ajopäivät Reitti 30.6.2014 L 08.25 Vesanto-Karttula-09.55 Kuopio 30.6.2014 L 14.15 Kuopio-Karttula-15.55 Vesanto 30.6.2014 SS 15.00 Vesanto-Karttula-16.45

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Suomessa 7 kalatalousryhmää Kalatalousryhmät valittu syksyllä 2008 Suomen ryhmien julkinen rahoitus ohjelmakaudelle on noin 8 400 000 /EKTR, tl 4 Tavoitteena uusi toimintamalli:

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 30.11.2017 Koulumatkakyselyn päätulokset Koulumatkojen pituudet ovat kasvaneet

Lisätiedot

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Taloustutkimus Oy Tammi-helmikuu 2009 Vesa Ryyppö, Jussi Pajunen 31.3.2009 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti 13.12.2015-26.3.2016

Säännöllinen kapasiteetti 13.12.2015-26.3.2016 Junatyyppi Junanumero Kulkuväli Lähtöaika Tuloaika Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:12:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 13.12.2015 26.3.2016 S 2 Joensuu asema Helsinki asema

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 176 N:o 22 Liite 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus ERP (MHz) (kw) AAVASAKSA 87,9 10 AAVASAKSA AAVASAKSA

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Etelä-Savon Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Etelä-Savon Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Etelä-Savon Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Pohjois-Karjalan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Pohjois-Karjalan Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Kunnan kuuluminen Risen yks-toimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen

Kunnan kuuluminen Risen yks-toimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen YKS-toimisto Kunta Yhdyskuntaseuraamustoimisto Osoite Puhelin Telekopio Arviointikeskus Akaa Tampereen yhdyskuntaseuraamustoimisto Rautatienkatu 10, 4 krs. 33100 TAMPERE 029 56 80900 029 56 80945 Länsi-Suomen

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA

LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA Lausuntopyyntö 1 (5) Dnro: 5.11.2014 1236-1317/940/2014 Teleyritykset LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA Seuraavat maakuntaliitot käynnistävät laajakaistarakentamisen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Keski-Suomen Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw)

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw) 382 Liite TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus (MHz) ERP (kw) Anjalankoski,

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe - AE 30 Pietari_(Finljandski) Helsinki asema 5:40:00 9:16:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 31 Helsinki asema Moskova_(Leningradski) 17:52:00 7:25:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 32 Moskova_(Leningradski) Helsinki

Lisätiedot

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina 2006 2011 Liite 1 Lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, Asemakaavojen seurantalomakkeet,

Lisätiedot

LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011

LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011 LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. 1 (5) Vuosina 2010 ja 2011 lisätään julkisen palvelun velvoitteen

Lisätiedot

KRUUNUPYY 44 600 SVT

KRUUNUPYY 44 600 SVT 4706 N:o 119 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw)

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti

Säännöllinen kapasiteetti Junatyyppi Juna Kulkuväli Lähtö Tulo Linja Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:17:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 30.10.2016 10.12.2016 IC 2 Joensuu asema Helsinki asema 5:18:00

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus HARJOITUSTEHTÄVIÄ LUKU 12: YRITYKSEN TUNNUSLUVUT http://charles.savonia.fi/~mas/julkaisut 1. Hotellissa on 120 huonetta, joista

Lisätiedot

Kainuun Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Kainuun Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Kainuun Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja

Lisätiedot

TerPS2-kysely kunnanvaltuutetuille ja hyvinvointiryhmien jäsenille maaliskuussa Kyselyn tuloksia TERVIS-hankealueelta koonnut Timo Renfors

TerPS2-kysely kunnanvaltuutetuille ja hyvinvointiryhmien jäsenille maaliskuussa Kyselyn tuloksia TERVIS-hankealueelta koonnut Timo Renfors Ter-kysely kunnanvaltuutetuille ja hyvinvointiryhmien jäsenille maaliskuussa 0 Kyselyn tuloksia -hankealueelta koonnut Timo Renfors Kyselyn toteuttaminen ja siihen vastaaminen Terps- hanke teki syyskuussa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Haukivuori, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Suomenniemi

Lisätiedot

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Päättäjien kuntakuva ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Siv Sandberg Åbo Akademi 2015 Päättäjätutkimus 2015 Kohdejoukko 3 652 henkilöä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011. 1089/2011 Oikeusministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011. 1089/2011 Oikeusministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011 1089/2011 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä jen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Annettu Helsingissä 18 päivänä

Lisätiedot

Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen

Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet Institute of Migration Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen Muuttoliikesymposium 2010 Tutkija Heli Sjöblom-Immala TUTKIMUSHANKE MAAHANMUUTTAJIEN

Lisätiedot

Mustola Kajaani Talo Vuoreslahdessa Oulujärven etelärannalla

Mustola Kajaani Talo Vuoreslahdessa Oulujärven etelärannalla Eelis Mustonen Lista Mustos- paikannimikilpailuun kokoamistani paikannimistä Suomessa. Luettelo Musto- johdannaisista paikannimistä Suomessa 16.8.2016 / 19.8.2016. Eelis Mustonen Nimi Kunta Tyyppi Sijaintiviite

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 YHTEENVETORAPORTTI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 YHTEENVETORAPORTTI itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 YHTEENVETORAPORTTI Päiväys: 12.1.2007 itest yhteyshenkilö: Vesa Kause vesa.kause@itest.fi 09 25 122 191, 041 4470 190 www.itest.fi

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD3056 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3056 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2013: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus 1 9DOWDNXQQDOOLQHQMDVLLKHQULQQDVWHWWDYDWRLPLQWDKDNLMDWMDSllW VHKGRWXV Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Lisätiedot

Imatra -100-50 0 50 100

Imatra -100-50 0 50 100 Asukasta kohti laskettujen ikävakioitujen kustannusten prosentuaalinen ero keskisuurten kaupunkien keskiarvoon vuonna 00 Imatra -0-0 0 0 0 % -,0 + -0, -, -, -, -, -,0-0, -,0 -, -, PERUS -, -, -,, 0 -,0

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

Nordean MS Lync ratkaisu

Nordean MS Lync ratkaisu Nordean MS Lync ratkaisu Miksi yhdistetty viestintäratkaisu Miten matka on edennyt Puheratkaisut Käytön laajuus Kokemuksia & tulevaisuuden odotuksia Olli Mäenpää (olli.maenpaa@nordea.com) Collaboration

Lisätiedot

TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta

TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta Kristillinen Media Oy Taajuuskokonaisuus 9 Metroradio Finland Oy Taajuuskokonaisuus 5 Metroradio

Lisätiedot

Matkatoimistokysely Venäjällä

Matkatoimistokysely Venäjällä Matkatoimistokysely Venäjällä Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 1 2 Toimiiko yrityksenne matkanjärjestäjänä vai matkanvälittäjänä 100 % 90 % 80 % 70 % 85 % 83 % 60 % 50 % 61 % 40 % 30 % 39 %

Lisätiedot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot 29.11.2012 RAJOITUSTEN PIIRISSÄ OLEVA ARA-ASUNTOKANTA VUONNA 2011 ARAVA ARA 1 Uusimaa Muu maa Askola 32 32 0 32 1 Uusimaa Pääkaupunkiseutu Espoo 17493 3105 6818 1697 24311 4802 29113 1 Uusimaa Muu maa

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Matkailijat Keski-Suomessa

Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijamäärät Keski-Suomessa: kotimaa & ulkomaat Mistä kotimaan matkailijat tulevat ja keitä he ovat Ulkomaiset matkailijat: venäläinen matkailija eurooppalainen moderni humanisti

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 22.12.2015 klo 9.00 Työttömiä pohjoiskarjalaisia 600 enemmän kuin vuosi sitten Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Etelä-Karjalan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Etelä-Karjalan Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

S 2 JA OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS

S 2 JA OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS KIELITIVOLIN KOORDINAATTORIT S 2 JA OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS opetusneuvos Terhi Seinä 5.11.2010 MAAHANMUUTTAJAOPETUKSEN TAVOITE antaa Suomeen muuttaville valmiuksia toimia tasavertaisina jäseninä suomalaisessa

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

Hallinnoijana Piällysmies ry

Hallinnoijana Piällysmies ry Hallinnoijana Piällysmies ry Suomessa 7 kalatalousryhmää Kalatalousryhmät valittu syksyllä 2008 Suomen ryhmien julkinen rahoitus ohjelmakaudelle on noin 8 400 000 /EKTR, tl 4 Tavoitteena uusi toimintamalli:

Lisätiedot

Maatilojen matkailutulot Etelä-Savossa 2004-2013. Hanna Kautiainen Etelä-Savon maakuntaliitto

Maatilojen matkailutulot Etelä-Savossa 2004-2013. Hanna Kautiainen Etelä-Savon maakuntaliitto Maatilojen matkailutulot Etelä-Savossa 2004-2013 Hanna Kautiainen Etelä-Savon maakuntaliitto Maatilojen matkailutulot Tähän katsaukseen on koottu tietoa Etelä Savon maatilojen harjoittamasta majoitustoiminnasta

Lisätiedot

Itä-Suomen alueverkosto , Savonlinna

Itä-Suomen alueverkosto , Savonlinna Itä-Suomen alueverkosto 9.5.2017, Savonlinna Alueverkostot Osa toimii useamman maakunnan alueella. Yhteystietolistalla 750 henkilöä. Osallistujat sote-alan järjestöammattilaisia (ammattilaisuus ei kuitenkaan

Lisätiedot

Radio Taajuuskokonaisuudet

Radio Taajuuskokonaisuudet Radio 2020 Taajuuskokonaisuudet Vaihtoehdot 2020-kierrokselle Vaihtoehto 1: Nykymalli Nykyiset kokonaisuudet Tekniset optimoinnit: Täydet päällekkäisyydet poistettu Vaihtoehto 2: Muokattu malli Valtakunnalliset

Lisätiedot

Lahti 1 106,8 Heinola Esan Kirjapaino Oy, Iskelmä Lahti Iskelmä, populaari, varttunut väestö 103,0 Lahti

Lahti 1 106,8 Heinola Esan Kirjapaino Oy, Iskelmä Lahti Iskelmä, populaari, varttunut väestö 103,0 Lahti Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet Alueet Taajuudet Hakijat pääasiallinen kohderyhmä tai suuntaus Etelä- ja Pohjois-Savo Kuopio-Iisalmi 89,5 Iisalmi Kevyt Kanava Oy, (Iskelmä Oikea Asema)

Lisätiedot

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2013

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2013 POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005?

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Mitkä olivat vetovoimaisimmat alueet, paikkakunnat, suosituimmat kohteet, väkirikkaimmat tapahtumat? Entäpä flopit? Heikki Artman Art-Travel Oy Matkailun kehitys

Lisätiedot

TILASTOSELVITYS MAAHANMUUTOSTA ITÄ-SUOMESSA. Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala

TILASTOSELVITYS MAAHANMUUTOSTA ITÄ-SUOMESSA. Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala TILASTOSELVITYS MAAHANMUUTOSTA ITÄ-SUOMESSA Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Tilastoselvitys Annika Kuusela Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.8.2014 SISÄLLYS 1 JOHDANTO..2

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TULEVAISUUS

ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TULEVAISUUS 1 MUISTIO Liite kutsuun 1.9.2015 ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TULEVAISUUS 1. Kuntayhtymän taustaa Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä on oikeushenkilönä aloittanut vuonna 1928, jolloin

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

Parhaat seurat. Nimi:

Parhaat seurat. Nimi: Sivu 1/5 Nimi: Hae! Parhaat seurat 1. Lappajärven Kalaveikot ry 80.471 kg 2. Itä-Päijänteen Kalakaverit ry 71.930 kg 3. Puijon Pilkki ry 59.486 kg 4. Ylä-Keiteleen Koukku ry 56.391 kg 5. Alavuden Seudun

Lisätiedot

Valtakunnan rajojen valvojat Suomen ilmavalvonnan ensivuodet

Valtakunnan rajojen valvojat Suomen ilmavalvonnan ensivuodet Valtakunnan rajojen valvojat Suomen ilmavalvonnan ensivuodet 1930 1942 Kapteeni, ST Jussi Pajunen 20.4.2017 1 Ilmauhka ilmavalvonnan kehittämisen peruskivi 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000

Lisätiedot

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä 2013-2015 KAIKKI IKÄRYHMÄT Helsinki 329 300 404 1033 Nurmijärvi 107 93 55 255 Nurmijärvi 245 224 191 660 Tuusula 60 37 27 124 Riihimäki 217 182 184 583 Mäntsälä

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot