Käyttöohje ja osat CZ 48. Ruohonkerääjä. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje ja osat CZ 48. Ruohonkerääjä. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta."

Transkriptio

1 Käyttöohje ja osat CZ 48 Ruohonkerääjä Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

2 ONNITTELUMME uuden Ruohonkerääjän hankinnasta. Se on suunniteltu, valmistettu ja koottu toimimaan mahdollisimman luotettavasti ja tehokkaasti. Jos sen käytössä ilmenee mitä tahansa ongelmia, joita et pysty helposti ratkaisemaan, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Sieltä löydät päteviä, hyvin koulutettuja asiantuntijoita, joilla on oikeat työkalut ruohonleikkurin huoltoon ja korjauksiin. Lue ja säilytä tämä käyttöohje. Sen ohjeiden avulla kokoat ja huollat Ruohonkerääjäsi oikein. Noudata aina TURVAOHJEITA. HUOM.: Ruohonleikkuujätteiden poistamiseksi helpommin voi säiliöissä käyttää 115 litran muovisia jätesäkkejä. SYMBOLI TARRA TUNNE RUOHONKERÄÄJÄSI LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE JA TURVAOHJEET ENNEN KUIN KOKOAT TAI KÄYTÄT RUOHONKERÄÄJÄÄSI. Vertaa kuvia pakkauksen sisältöön tutustuaksesi osiin ennen kokoamisen aloittamista. Lue käyttöohjeet ja turvaohjeet huolellisesti niin, että osaat käyttää Ruohonkerääjääsi oikein ja vahingoittamatta itseäsi tai muita. Säilytä tämä ohjekirja myöhempää käyttöä varten. Kaikki leikkurit saattavat singota vieraita esineitä silmiin, jonka seurauksena voi olla vakavia silmävammoja Käytä AINA suojalaseja tai silmänsuojaimia ennen käynnistystä ja leikkaamisen aikana. Suosittelemme laajempaa kasvonsuojainta silmälasien tai tavallisten suojalasien päälle. Varoitus ÄLÄ käytä leikkuria, jos poistokourua ei ole asennettu keräyssäiliöihin. SISÄLLYSLUETTELO TURVAOHJEET PAKKAUKSEN SISÄLTÖ... 9 ASENTAMINEN KÄYTTÖ KÄYTTÄJÄN VASTUU SÄILYTYS OSAT Husqvarna. Kaikki oikeudet pidätetään. Beatrice, NE.

3 TURVAOHJEET Turvaohjeet Nämä ohjeet on laadittu oman turvallisuutesi vuoksi. Lue ne huolellisesti. Yleinen käyttö! Oheinen tunnus tarkoittaa tärkeitä turvaohjeita. Kyse on omasta turvallisuudestasi. Lue kaikki tässä käyttöohjeessa ja koneessa annetut ohjeet, ennen kuin käynnistät koneen. Varmista, että ymmärrät ne ja noudata niitä. Opettele koneen ja sen hallintalaitteiden turvallinen käyttö sekä koneen nopea pysäytys. Opettele myös tunnistamaan turvatarrat. Anna ainoastaan koneen käyttöön perehtyneiden aikuisten käyttää konetta. Varmista, ettei koneen lähellä ole ketään, kun käynnistät moottorin, kytket vedon päälle tai ajat koneella. Lue käyttöohje, ennen kuin käynnistät koneen Varmista, että eläimet ja ihmiset pysyvät turvallisen matkan päässä koneesta. Pysäytä kone, jos alueelle tulee sivullisia. Puhdista alue kivistä, leluista, rautalangoista ja muista esineistä, jotka voivat tarttua teriin ja sinkoutua niistä. Varo heittolaitetta äläkä suuntaa sitä ketään kohti. Älä käytä konetta, jos heittolaite ei ole paikallaan. Pysäytä moottori ja estä moottorin käynnistyminen ennen kuin puhdistat heittolaitteen. Puhdista alue esineistä ennen leikkuuta Muista, että käyttäjä on vastuussa vaaratilanteista ja onnettomuuksista. Älä koskaan ota matkustajia. Kone on tarkoitettu vain yhden henkilön käytettäväksi. Katso aina alaspäin ja taaksepäin ennen peruuttamista ja sen aikana. Pidä silmällä sekä pieniä että suuria esteitä. Hidasta ennen kääntämistä. Pysäytä terät, kun et leikkaa. Älä koskaan ota matkustajia

4 TURVAOHJEET Varo kiinteää esinettä kiertäessäsi, etteivät terät osu siihen. Älä koskaan aja vieraiden esineiden päältä. Käytä konetta ainoastaan päivänvalossa tai muissa hyvin valaistuissa oloissa. Käytä konetta turvallisen välimatkan päässä syvänteistä ja muista maaston epätasaisuuksista. Ota huomioon muut mahdolliset vaaratilanteet. Älä koskaan käytä konetta, jos olet väsynyt, jos olet nauttinut alkoholia tai käyttänyt muita huumaavia aineita tai lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa näkökykyysi, arviointikykyysi tai koordinaatioosi. Varo liikennettä, kun työskentelet lähellä tietä tai menet sen yli. Älä koskaan jätä konetta ilman valvontaa moottorin käydessä. Pysäytä aina terät, kiristä seisontajarru, pysäytä moottori ja poista avain, ennen kuin poistut koneelta. Älä koskaan anna lasten tai sellaisten henkilöiden, joille ei ole annettu koneen käyttökoulutusta, käyttää tai huoltaa sitä. Paikalliset määräykset voivat sisältää käyttäjän ikää koskevia rajoituksia.! Moottorin pakokaasut ja tietyt ajoneuvon osat sisältävät tai niistä vapautuu kemikaaleja, joiden katsotaan aiheuttavan syöpää ja sikiövaurioita tai muita lisääntymiskykyyn vaikuttavia haittoja. Moottori päästää ympäristöön hiilimonoksidia, joka on väritön, myrkyllinen kaasu. Älä käytä konetta suljetuissa tiloissa. Pidä lapset poissa leikkuualueelta ! Konetta käytettäessä on pidettävä hyväksyttyjä henkilökohtaisia suojavarusteita. Henkilökohtaiset suojavarusteet eivät poista tapaturmien vaaraa, mutta lieventävät vahinkoa onnettomuustilanteessa Pyydä jälleenmyyjältä apua varusteiden valinnassa. Varmista, että sinulla on ensiaputarvikkeet lähettyvillä, kun käytät konetta. Älä koskaan käytä konetta paljain jaloin. Käytä aina suojakenkiä tai -saappaita, joissa mielellään tulisi olla teräksiset varvassuojat. Pidä hyväksyttyjä suojalaseja tai kokovisiiriä asennuksen ja ajon aikana. Älä koskaan pidä löysästi istuvia vaatteita, jotka voivat tarttua liikkuviin osiin. 4 Henkilökohtaiset suojavarusteet

5 TURVAOHJEET Ajo rinteissä Ajo rinteissä on yksi niistä tilanteista, joissa erittäin suuri vaara, että kuljettaja menettää ajoleikkurin hallinnan tai kone kaatuu, joka voi aiheuttaa vakavia vahinkoja tai kuoleman. Kaikki rinteet vaativat erityisen suurta varovaisuutta. Jos et pysty peruuttamaan rinnettä ylöspäin tai olet epävarma, älä leikkaa rinnettä. Tee seuraavasti Poista esteet kuten kivet, puunoksat jne. Leikkaa ylös- ja alaspäin, älä sivusuuntaan. Älä koskaan aja ajoleikkurilla maastossa, jonka kaltevuus on yli 10. Vältä käynnistämästä tai pysäyttämästä konetta rinteessä. Jos renkaat alkavat luistaa, pysäytä terät ja aja hitaasti rinnettä alaspäin. Aja rinteissä aina tasaisella ja hitaalla nopeudella. Älä muuta nopeutta tai ajosuuntaa äkillisesti. Vältä tarpeettomia käännöksiä rinteissä ja jos konetta on välttämättä käännettävä, käännä hitaasti ja hieman alaspäin mahdollisuuksien mukaan. Varo uomia, kuoppia ja kohoumia ja vältä ajamasta niiden yli. Epätasaisessa maastossa kone voi kaatua herkemmin. Korkea ruoho voi peittää alleen esteitä. Aja hitaasti. Älä tee jyrkkiä ohjausliikkeitä. Ole erityisen varovainen käyttäessäsi mahdollisia lisälaitteita, jotka voivat muuttaa koneen tasapainoa. Älä leikkaa reunojen, ojien tai penkereiden läheltä. Kone voi yllättäen pyörähtää ympäri, jos pyörä kulkee syvänteen tai ojan reunan yli tai jos reuna pettää. Älä leikkaa märkää ruohoa. Se on liukasta ja renkaiden pito voi kadota niin, että kone luistaa. Älä yritä tasapainottaa konetta pitämällä jalkaa maassa. Alustan puhdistuksen ajaksi ei konetta koskaan saa ajaa reunan tai ojan lähelle. Leikkaa ylös- ja alaspäin, älä sivusuuntaan Ole erityisen varovainen ajaessasi rinteissä

6 TURVAOHJEET Lapset Vakavia onnettomuuksia voi sattua, jos kuljettaja ei huomioi lähistöllä olevia lapsia. Ajoleikkuri ja ruohonleikkuu kiinnostaa usein lapsia. Älä koskaan oleta, että lapset pysyvät siellä, missä heidät viimeksi näit. Pidä lapset poissa leikkuualueelta ja toisen aikuisen tarkassa valvonnassa. Ole tarkkaavainen ja pysäytä kone, jos työskentelyalueelle tulee lapsia. Varmista ennen peruuttamista ja sen aikana taakse- ja alaspäin katsomalla, ettei pieniä lapsia ole tiellä. Älä koskaan ota lapsia ajoleikkuriin. He voivat pudota ja loukkaantua vakavasti tai estää koneen turvallisen hallinnan. Älä koskaan anna lasten käyttää konetta Älä koskaan anna lasten käyttää konetta. Ole erityisen varovainen kulmien, pensaiden, puiden tai muiden näkyvyyttä estävien esineiden läheisyydessä.! Moottoria ei saa käynnistää silloin, kun ajajan jalkalevy tai joku muu leikkuulaitteen käyttöhihnaa suojaava levy on poissa. Sammuta moottori. Estä moottorin käynnistyminen poistamalla virta-avain, ennen kuin teet säätöjä tai huollat konetta. Älä koskaan tankkaa sisätiloissa. Polttoaine ja sen höyryt ovat myrkyllisiä ja erittäin helposti syttyviä. Ole erityisen varovainen käsitellessäsi polttoainetta, koska varomaton käsittely voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai tulipalon. Säilytä polttoainetta ainoastaan tähän tarkoitukseen hyväksytyissä astioissa. Älä koskaan avaa polttoainesäiliön korkkia äläkä täytä polttoainesäiliötä, kun moottori on käynnissä. Älä koskaan tankkaa sisätiloissa

7 TURVAOHJEET Anna moottorin jäähtyä ennen tankkausta. Älä tupakoi. Älä tankkaa kipinöivien kohteiden tai avotulen lähellä. Jos polttoainejärjestelmässä on vuoto, moottoria ei saa käynnistää, ennen kuin vuoto on korjattu. Säilytä konetta ja polttoainetta niin, ettei vuotava polttoaine tai polttoainehöyryt pääse aiheuttamaan vahinkoa. Tarkasta polttoaineen määrä aina ennen käyttöä ja jätä polttoaineelle tilaa laajeta, koska moottorin ja auringon lämmön aiheuttama polttoaineen laajeneminen voi muussa tapauksessa johtaa polttoaineen ylivuotoon. Älä täytä säiliötä liian täyteen. Jos koneen päälle on läikkynyt polttoainetta, pyyhi se pois ja odota, kunnes se on kokonaan haihtunut, ennen kuin käynnistät moottorin. Jos olet läikyttänyt polttoainetta vaatteille, ne on vaihdettava. Anna koneen jäähtyä, ennen kuin ryhdyt mihinkään toimenpiteisiin moottoritilassa. Ole hyvin varovainen akkuhappoa käsitellessäsi. Iholle joutunut happo voi aiheuttaa vakavia syöpymisvahinkoja. Jos happoa on läikkynyt iholle, huuhtele se välittömästi vedellä. Silmiin joutunut happo voi aiheuttaa sokeutumisen, ota välittömästi yhteys lääkäriin. Ole varovainen akkua huoltaessasi. Akussa muodostuu räjähtävää kaasua. Älä koskaan tupakoi akkua huoltaessasi äläkä huolla sitä avotulen tai kipinöivien kohteiden lähellä. Akku voi räjähtää ja aiheuttaa vakavia vammoja/vahinkoja. Varmista, että pultit ja mutterit, erityisesti terälaitteen kiinnityspultit, on kiristetty kunnolla ja että laitteet ovat hyvässä kunnossa. Älä tee muutoksia turvalaitteisiin. Tarkista säännöllisin väliajoin, että ne toimivat. Koneella ei saa ajaa, jos suojalevyt, suojakotelot, turvakatkaisimet tai muut turvalaitteet ovat viallisia tai puuttuvat. Älä muuta säätimien asetuksia ja vältä käyttämästä moottoria liian suurilla kierrosnopeuksilla. Jos käytät moottoria liian suurella nopeudella, sen osat voivat rikkoutua.! Moottori, pakoputkisto ja hydraulijärjestelmän osat kuumenevat erittäin kuumaksi käytön aikana. Palovammojen riski kosketettaessa.! Akku sisältää lyijyä ja lyijyyhdisteitä, kemikaaleja, joiden katsotaan aiheuttavan syöpää, sikiö- tai muita perimävaurioita. Pese kädet koskettuasi akkuun Älä tupakoi akun huollon aikana. Akku voi räjähtää ja aiheuttaa vakavia vammoja/vahinkoja. 7

8 TURVAOHJEET Älä koskaan käytä konetta sisätiloissa tai tiloissa, joissa ei ole kunnollista ilmanvaihtoa. Pakokaasut sisältävät hiilimonoksidia, hajutonta, myrkyllistä ja hengenvaarallista kaasua. Pysäytä ja tarkasta laite, jos törmäät johonkin tai ajat jonkin yli. Tee tarvittavat korjaukset ennen käynnistystä. Älä koskaan tee säätöjä moottorin käydessä. Kone on testattu ja hyväksytty käytettäväksi ainoastaan valmistajan toimittamilla tai suosittelemilla varusteilla varustettuna. Terät ovat terävät ja voivat aiheuttaa viiltohaavoja. Peitä terät kääreellä tai käytä suojakäsineitä, kun käsittelet niitä. Tarkasta seisontajarrun toiminta säännöllisesti. Säädä ja huolla se tarvittaessa. Silppuamislaitetta tulee käyttää vain, kun halutaan parempi leikkuujälki tutuilla alueilla. Vähennä tulipalon vaaraa puhdistamalla kone ruohosta, lehdistä ja muusta siihen tarttuneesta roskasta. Anna koneen jäähtyä, ennen kuin siirrät sen säilytystilaan. Kuljetus Kone on raskas ja voi aiheuttaa vakavia ruhjevammoja. Ole erityisen varovainen, kun sitä lastataan autoon tai perävaunuun tai puretaan siitä. Käytä hyväksyttyä perävaunua koneen kuljetukseen. Kiristä seisontajarru, sulje polttoaineen syöttö ja kiinnitä kone hyväksytyillä kiinnityslaitteilla, kuten hihnoilla, ketjuilla tai köysillä, kuljetuksen ajaksi. Perehdy paikallisiin tieliikennemääräyksiin, ennen kuin kuljetat tai ajat konetta millään tiellä ja noudata niitä. Kerääjä ÄLÄ käytä ruohonkerääjällä varustettua leikkuria, ellei etupainoja ole asennettu. Ruohonkerääjän osat voivat kuluessaan tai vahingoittuessaan paljastaa liikkuvia osia tai päästää esineitä sinkoutumaan. Tarkasta osat säännöllisesti ja korvaa ne tarvittaessa valmistajan suosittelemilla varaosilla. Älä koskaan aja koneella suljetussa tilassa Puhdista kone säännöllisesti TÄRKEÄ TIETÄÄ Seisontajarru ei riitä koneen lukitsemiseen kuljetuksen ajaksi. Varmista, että kone on kiinnitetty hyvin kuljetusajoneuvoon. Peruuta kone kuljetusajoneuvoon välttääksesi sen kaatumisen

9 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ PAKKAUKSEN PURKAMINEN Ota kaikki osat ja pakkausmateriaalit pakkauksesta. Vertaa pakkauksen sisältöä lähetyslistaan. Varmista, että kaikki osat on mukana. KOKOAMISESSA TARVITTAVAT TYÖKALUT (2) 1/2" Avainta (1) 9/16" Avain (1) 9/16" Hylsyavain RUOHONKERÄÄJÄN OSAT PAKKAUKSEN SISÄLTÖ: 3 - Säiliön yläpuolta 2 - Kiinnityslevyä 3 - Säiliön pohjapuolta 4 - Pulttia 3/8-16 x 4 1/2" 1 Yläkouru 4 Mutteria 3/8-16, keskilukko 1 Alakouru 2 Pulttia 5/16-18 x 1 1/4" 1 Kerääjän runko 4 Aluslevyä 5/16, litteä 1 Kansikotelo 2 Aluslevyä, tuki- 2 Etupainoa 2 Mutteria 5/16-18, nyloc KANSI- KOTELO TÄYTTÖASTE- MITTARI KOURUN RAKSI RUOHON- KERÄYS- SÄILIÖT YLÄKOURU ALAKOURU ALAKOURUN KIINNITYS- LUKITSIMET HUOM.: Kun tässä käyttöohjeessa puhutaan oikeasta (R.H.) ja vasemmasta (L.H.), sillä tarkoitetaan puolia kuljettajan ajoasennosta katsottuna. ENNEN RUOHONKERÄÄJÄN ASENTAMISTA RUOHONLEIKKURIIN: Kiristä seisontajarru. Siirrä ohjaussauvat VAPAA -asentoon. Käännä virta-avain OFF -asentoon ja poista avain. Varmista, että terät ja kaikki liikkuvat osat ovat täysin pysähtyneet. Irrota sytytystulppa ja siirrä kaapeli niin, ettei se pääse kosketukseen tulpan kanssa. 9

10 1 SÄILIÖTUEN ASENTAMINEN (Katso kuvat 1A ja 1B) 1. Irrota moottorin takasuojus irrottamalla kuusi pulttia, jotka kiinnittävät suojuksen runkoon. 2. Kiinnitä kehikko (osa nro ) runkoon käyttämällä samoja reikiä ja samaa kuutta pulttia, jotka kiinnittivät moottorin takasuojasta. *HUOM.: Jos laitteesi koteloissa ei ole reikiä tai lovia, ne on merkittävä ja porattava ennen asennuksen jatkamista. ASENTAMINEN 2 KANSIKOTELON KIINNITTÄMINEN SÄILIÖTUKEEN (Katso kuva 2) HUOM.: Asentamisen helpottamiseksi saattaa toisen henkilön apu olla tarpeen kansikotelon asentamisessa ruohonleikkuriin. 1. Aseta kansikotelo maahan ruohonleikkurin taakse kuvan osoittamalla tavalla. 2. Nosta ja käännä kansikoteloa kiinnittimien kohdistamiseksi säiliötuen putkiin. 3. Liu uta kansikotelo tuki putkiin. KOTELO MOOTTORI- SUOJUKSEN PULTIT 3/8" REIKÄ* MOOTTORIN TAKASUOJUS 3/8" REIKÄ* KANSI- KOTELO SÄILIÖTUKI MOOTTORI- SUOJUKSEN PULTIT MOOTTORI- SUOJUKSEN PULTIT KUVA 1A 3. Kiinnitä kehikon ylemmät varret rungon takakoteloihin mainittuja työkaluja käyttäen. ALUSLEVY, 5/16 ALUSLEVY, ERIKOIS MUTTERI, 5/16, NYLOC KEHIKKO MUTTERI, 5/16, NYLOC ALUSLEVY, 5/16 ALUSLEVY, 5/16 PULTTI, 5/16-18 X 1 1/4 ALUSLEVY, ERIKOIS ALUSLEVY, 5/16 PULTTI, 5/16-18 X 1 1/4 10 KUVA 1B KUVA 2

11 ASENTAMINEN 3 SÄILIÖIDEN ASENTAMINEN (Katso kuva 3) 1. Laita pohjapuoli yläpuolen sisään kuvan osoittamalla tavalla. 2. Laita jalka pohjapuolen sisälle ja nosta yläpuoli kiinni pohjapuolen yläreunaan. 3. Paina osia tiukasti yhteen noston aikana, jotta ne lukittuvat paikalleen kuvan osoittamalla tavalla. TÄRKEÄÄ: ENNEN SALPOJEN LUKITSEMISTA KUMMANKIN PUOLEN TAIVUTETTUJEN REUNOJEN ON OLTAVA SISÄKKÄIN JA MUODOSTETTAVA KUVAN OSOITTAMA LIITOS. SÄILIÖN POHJA- PUOLI 4 SÄILIÖIDEN KIINNITYS (Katso kuva 4) 1. Laita ensin vasemmalle säiliö niin, että varoitus tulee yksiköstä ulospäin. Laita toinen säiliö keskelle ja viimeinen oikealle. HUOM.: Keskituen päällä oikealla olevan säiliön reuna menee aina vasemman säiliön reunan päälle. 2. Sulje kansi ja lukitse lukkorivat keskitukiputkiin. KANNEN LUKKO- RIVAT SÄILIÖN SÄILIÖN YLÄPUOLI KESKI- TUKI- PUTKET SÄILIÖN POHJA- PUOLI PAINA YHTEEN LIITOKSEN SYNTYMISEKSI NOSTAESSASI YLÄPUOLI LUKITUS- SALPA KIINNITYKSEN TARKASTUS: Paina pohjapuolen sivuja sisäänpäin ja tarkasta, ettei yläja alapuolen väliin jää rakoa. Jos väliin jää rako, avaa salvat ja irrota säiliön puolet toisistaan, toista edellä annettujen ohjeiden mukaan. SÄILIÖN KAHVA SÄILIÖN ÄLÄ käytä ruohonleikkuria, mikäli säiliö ei ole kunnolla asennettu. Säiliö kuluu ja voi vaurioitua, tarkasta säiliöt säännöllisesti ja vaihda murtuneet tai vaurioituneet. Käytä vain suositeltuja varaosasäiliöitä. KUVA 4 KUVA 3 11

12 5 ALAKOURU (Katso kuva 5) 1. Sammuta moottori. 2. Nosta ja pidä ilmanohjaimen kilpeä ylhäällä. 2. Aseta alakourun lovi leikkuulaitteen kielelle ja sijoita alakouru laitteen aukon päälle kuvan osoittamalla tavalla. 3. Kiinnitä takalukitsin laipan reikään leikkuulaitteen takaosassa. 4. Kiinnitä etulukitsin kielen reikään leikkuulaitteen etuosassa. Sammuta moottori, ennen kuin nostat ilmanohjaimen kilven. ÄLÄ irrota ilmanohjaimen kilpeä laitteesta. Nosta ja pidä kilpeä, kun kiinnität alakourua ja anna sen levätä kourun päällä toiminnan aikana. ILMANOHJAIMEN KILPI ASENTAMINEN 6 YLÄKOURU (Katso kuvat 6A & 6B) 1. Laske leikkuulaite alimpaan asentoon. 2. Kiinnitä yläkouru laittamalla kaareva pää kannen takana olevaan reikään. HUOM.: Käsittele kourua varovasti, ettei täyttöastemittari vahingoitu. 3. Työnnä yläkouru alakourun sisään ja kierrä kunnes se on samassa linjassa alakourun kanssa. 4. Kohdista alakourun tapit yläkourun kohdistusloviin ja vedä kourut yhteen. 5. Varmista liitos viemällä kumiraksin reikä lukitsintapin yli. KANSI YLÄ- KOURU TÄYTTÖASTE- MITTARI KAHVA KIELI ALA- KOURU KUVA 6A KOHDISTUS- LOVI LUKITSINTAPPI KUMI- RAKSI ETU- LUKITSIN KUVA 6B TAPIT 12 KUVA 5 TAKALUKITSIN 7 LEIKKUULAITTEEN VAAKASUORUUS Varmista ruohonleikkurin moitteettoman toiminnan vuoksi, että leikkuulaitteen vaakasuoruus on oikein. Katso ohjeet ruohonleikkurin käyttöohjeesta.

13 ASENTAMINEN 8 ETUPAINOT (Katso kuva 8) 1. Käännä pyörät niin, että ne osoittavat eteen kuvan osoittamalla tavalla. 2. Kiinnitä painot pulteilla rungon etuputkeen kuvan osoittamalla tavalla. ÄLÄ käytä ruohonkerääjää ruohonleikkurissa, mikäli etupainoja ei ole asennettu (MUTTERI, 3/8-16, KESKILUKKO) (MUTTERI, 3/8-16, CENTERLOC) (PYÖRÄPAINO) (PYÖRÄPAINO) (KIINNITYSLEVY) (KIINNITYSLEVY) (PULTTI, 3/8-16 X 4 1/2) (PULTTI, 3/8-16 X 4 1/2) (PULTTI, 3/8-16 X 4 1/2) KUVA 8 13

14 KÄYTTÖ VIHJEITA RUOHON KERÄYKSEEN: Noudata ruohonleikkurin käyttöoppaassa annettuja ruohonleikkuuohjeita. Kun käytät ruohonkerääjää nurmikoilla, joilla ei ennen ole käytetty ruohoa ja lehtiä keräävää laitetta, se kerää vuosien aikana muodostunutta turvetta ja jätettä. Kerätyn aineksen määrä voi olla suurempi ja aikaa kulua enemmän kuin myöhemmin, kun käytät ruohonkerääjääsi säännöllisesti. Käytä keräyksen aikana aina täyskaasua. Valitse tarpeeksi alhainen nopeus, jotta leikkuuteho, leikkuutulos ja keräystulos ovat hyviä. HUOM.: Olosuhteiden mukaan saattaa olla tarpeen leikata leveyssuunnassa hieman limittäin. Jos ruoho on erityisen pitkää, se tulisi leikata kahteen kertaan. Ensimmäisen kerran suhteellisen pitkäksi, toisella kerralla haluttuun pituuteen. Käytä koneen vasenta puolta viimeistelyyn. Ruohonkerääjän säiliöissä voidaan käyttää muovisia jätesäkkejä (115 litraa) helpottamaan jätteiden poistoa. Täysien jätesäkkien poistaminen: a. Avaa lukitus ja nosta kansi. b. Ota pois säiliö kerrallaan tarttumalla kahvoihin ja vetämällä säiliötä eteen päin, pois tukiputkilta. c. Kun säiliö on maassa, sulje muovijätesäkin suu. d. Kallista säiliö kyljelleen ja liu uta täysi säkki säiliöstä. e. Laita uusi muovisäkki paikalleen, käännä säkin reunat säiliön yläreunan yli (vaihtosäkit, katso VARAOSAT). f. Toista muiden säiliöiden kohdalla. g. Laita säiliöt takaisin paikoilleen: varmista, että oikealla olevan säiliön reuna tulee vasemman päälle keskitukiputkilla. h. Sulje kansi ja kiinnitä lukkorivat keskitukiputkiin. Vältä leikkaamista kun ruoho on märkää, tai aamuisin, kun kaste on vielä voimakasta. Näissä oloissa leikattu ruohojäte on tahmeaa ja tarttuu helposti heittokourun seiniin aiheuttaen tukkeutumista. Kerääjässäsi on täyttöastemittari. Kun säiliöt täyttyvät, mittarin kuula putoaa hahloon ja ilmoittaa säiliöiden olevan täynnä tai kourujen tukkeutuneen. Käsittele kourua varovasti, ettei mittari vaurioidu ja tarkasta ennen jokaista käyttöä, että kuula liikkuu vapaasti. Jos ruohonkerääjä ei kerää ruohoa tai lehtiä, se on merkki joko järjestelmän tukkeutumisesta tai ruohonkerääjän säiliöiden täyttymisestä. a. Pysäytä terät, siirrä ohjaussauvat vapaa-asentoon. - Avaa lukitus ja nosta kansi. - Vedä säiliöt pois ja poista leikkuujäte. - Laita säiliöt paikalleen, sulje kansi ja lukitse. b. Avaa kourujen lukitsimet ja tarkasta tukkeutumat. - Poista kaikki jäte kourusta. - Asenna kouru takaisin ja lukitse. c. Tarkasta, ettei täyttöastemittari ole tukossa. - Ilmankulkuaukossa ei saa olla roskia. Puhdista käytävä varovasti ohuella risulla tai vaijerilla. ÄLÄ käytä ruohonleikkuria, jos ruohonkerääjä on asennettu vain osittain. Pysäytä terät ja sammuta moottori, ennen kuin poistut istuimelta tyhjentämään säiliöitä, selvittämään kourun tukkeumaa jne. Sulje kansi ennen käynnistämistä. Kytke ruohonleikkurin terät pois, kun ylität ajoväyliä tai hiekkakenttiä tai muita alueita, joilla on vaarana esineiden sinkoutuminen. ÄLÄ yritä imuroida laitteella tölkkejä tai muita mahdollisesti vaarallisia esineitä. 14

15 ASIAKKAAN VASTUU YLEISET SUOSITUKSET: Noudata aina kaikissa tehtävissä turvaohjeita. Tarkasta ennen jokaista käyttöä, että kiinnitykset ovat tiukalla. Puhdista laite jokaisen käytön jälkeen. TERIEN HOITO: Parhaaseen tulokseen pääsemiseksi terät on pidettävä terävinä. Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet terät. Katso TERIEN HOITO-ohjeet ruohonleikkurisi käyttöohjeesta. SÄILYTYS: Kun siirrät ruohonkerääjän säilytykseen pidemmäksi aikaa, puhdista se läpikotaisin, poista kaikki lika, ruoho, lehdet yms. Säilytä puhtaassa, kuivassa paikassa. Älä jätä ruohoa kerääjän säiliöihin. Tyhjennä säiliöt jokaisen käytön jälkeen ja ennen varastointia. Säiliöön jätetty leikkuujäte voi alkaa palaa itsestään ja aiheuttaa tulipalon. ENNEN MITÄ TAHANSA KUNNOSTUS-, HUOLTO- TAI SÄÄTÖTOIMENPIDETTÄ: Kiristä seisontajarru. Siirrä ohjaussauvat VAP- AA -asentoon. Siirrä kytkinsäädin VAPAALLA - asentoon. Käännä virta-avain OFF -asentoon. Varmista, että terät ja muut liikkuvat osat ovat täysin pysähtyneet. Irrota sytytystulpan kaapeli(t) sytytystulpasta ja siirrä kaapeli niin, ettei se pääse kosketukseen tulpan kanssa. Ruohonkerääjän osat voivat kuluessaan tai vahingoittuessaan paljastaa liikkuvia osia tai päästää esineitä sinkoutumaan. Tarkasta osat säännöllisesti ja korvaa ne tarvittaessa valmistajan suosittelemilla varaosilla. 15

16 OSAT

17 OSAT KOHTA OSA NRO KPL KUVAUS Suojus, kansi Kansi Yläkouru Ruuvi, #10-14 x 1/2, erikois Täyttöastemittari Ruuvi, #10-24 x 1 1/ Aluslevy, 3/16 x 3/4 x 16 Ga Hylsy, haara Mutteri, #10-24, hattu Varmistuslaatta Raksi, kouru Mutteri, hitsattu Lukitsin, kiinnitys Alakouru Ruuvi, #10-24 x 5/ Jousi, kansi vasen (musta) Hylsy, kansi Jousi, kansi oikea (harmaa) Jousi, kiinnitys Tulppa, putken pää Kerääjä, runko Tappi, sarana Tiiviste, kansi Säiliö, yläpuoli Säiliö, pohja Tiiviste, kansi Ripa, kerääjän kansi Lista, vahvistus Mutteri, #10-24, kruunulukko- (ei mukana) Ruuvi, #10-24 x 1/2 (ei mukana) Aluslevy, erikois Aluslevy, 5/ Pultti, 5/16-18 x 1 1/ Kehikko Mutteri, 5/16-18, nyloc Mutteri, 3/8-16, keskilukko Pyöräpaino Kiinnityslevy Pultti, 3/8-16 x 4 1/ Tarra, Husqvarna Tarra, varoitus kerääjä 17

18 z+h4g 1x 2003W33

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2311 M FR 2312 MA Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus yleisillä

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 16 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 33-11 SISÄLTÖ Käyttöohje Rider 16 Johdanto... 2 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä... 2 Hinaus...

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

Johdanto. Sisältö. Power Max 826 O/OE -lumilinko Mallinro: 38597 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38629 Sarjanro: 313000001 tai suurempi

Johdanto. Sisältö. Power Max 826 O/OE -lumilinko Mallinro: 38597 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38629 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Power Max 826 O/OE -lumilinko Mallinro: 38597 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38629 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Form No. 3373-714 Rev A Käyttöopas Johdanto Tämä lumilinko on tarkoitettu

Lisätiedot

Johdanto. Sisältö. Käyttöopas. tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

Johdanto. Sisältö. Käyttöopas. tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään. STOP Form No. 3369-565 Rev B Power Max Heavy Duty 926/928/1028 OXE -lumilinko Mallinro: 38820 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38822 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38824 Sarjanro:

Lisätiedot

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 326R -SERIES Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Huolimaton tai virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS 1Kansi SUOMI KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLA JA NOUDATA LAITTEEN TUR- VALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA. OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAHINKOJA. Tärkeitä tietoja 2Tärkeitä

Lisätiedot

Ruohonleikkuri HRX426C. Käyttöohjekirja

Ruohonleikkuri HRX426C. Käyttöohjekirja Ruohonleikkuri HRX426C Käyttöohjekirja Käyttöohjekirja (Alkuperäisen ohjeen käännös) HRX426C SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 2 Turvaohjeistus 3 Turvatarrat 5 Laitteen tunnistus 5 Hallintalaitteiden kuvaus 6

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW GB FR INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. MANUEL

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRIMMERI/TRIMMAUSSAHA

KÄYTTÖOHJE TRIMMERI/TRIMMAUSSAHA KÄYTTÖOHJE TRIMMERI/TRIMMAUSSAHA ECHO GT-2150 GT-2150SI VAROITUS VAARA LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE TARKASTI LÄPI ENNEN KUIN ALOITAT TRIMMERIN/TRIMMAUSSAHAN KÄYTÖN. TURVAMÄÄRÄYKSIÄ ON EHDOTTOMASTI NOUDATETTA- VA!

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90

2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90 2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90 OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1-2 ESIPUHE 3 TAKUUEHDOT 4 TAKUUKORTIN TÄYTTÖOHJE 5 AJONEUVON TUNNISTETIEDOT 6 TURVALLISUUS - Esipuhe 7 - Ajoneuvon

Lisätiedot

LineLazer IV 250SPS Itsekulkeva viivan merkintälaite

LineLazer IV 250SPS Itsekulkeva viivan merkintälaite Korjaus LineLazer IV 250SPS Itsekulkeva viivan merkintälaite 3A2672C FI Viivan merkintämateriaalien käyttöön. Vain ammattikäyttöön. Vain ulkokäyttöön. Ei käytettäväksi vaarallisissa tai räjähdysalttiissa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE RAIVAUS-/TRIMMAUSSAHA

KÄYTTÖOHJE RAIVAUS-/TRIMMAUSSAHA KÄYTTÖOHJE RAIVAUS-/TRIMMAUSSAHA ECHO SRM-4000 SRM-5000 VAROITUS VAARA LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE TARKASTI LÄPI ENNEN KUIN ALOITAT RAIVAUS-/TRIMMAUSSAHAN KÄYTÖN. TURVA- MÄÄRÄYKSIÄ ON EHDOTTOMASTI NOUDATETTAVA!

Lisätiedot

ATV. 400 2x4 400 4x4. Käyttöohje SUMEKO OY

ATV. 400 2x4 400 4x4. Käyttöohje SUMEKO OY ATV Käyttöohje 400 2x4 400 4x4 SUMEKO OY Maastoajoneuvolla (ATV) ajaminen voi olla vaarallista. Törmäys tai kaatuminen voi tapahtua nopeasti, myös normaalissa ajossa, käännöksissä ja rinteillä ajettaessa

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS LR 38 P - G 38 P FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi

Lisätiedot