ESD- seminaari. Viranomaisvaatimukset ja standardit räjähdysvaarallisten tilojen maadoituksille JYH

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESD- seminaari. Viranomaisvaatimukset ja standardit räjähdysvaarallisten tilojen maadoituksille 3.11.2006 JYH"

Transkriptio

1 ESD- seminaari Viranomaisvaatimukset ja standardit räjähdysvaarallisten tilojen maadoituksille 1

2 Tarkoitus Suojamaadoitus ja potentiaalintasaus: pyritään hallitsemaan staattisen sähkön, sähkölaiteen eristysvian, harhavirtojen ja ilmastollisten ylijännitteiden aiheuttamaa varaa johdetaan varauksen aiheuttamat energiat ja eristysvian synnyttämät vikavirrat hallitusti kipinöintiä ja vaarallisia ylijännitteitä aiheuttamatta maahan räjähdysvaarallisessa tilassa on kiinteät metalliset säiliöt, putkistot, laiteet ja metallirakenteet yhdistettävä potentiaalintasausjärjestelmään johtava osa, joka eristävällä tai huonosti sähköä johtavalla yhteydellä tai osan irrottamalla menettää yhteyden potentiaalin- tasaus järjestelmään on erikseen yhdistettävä siihen tai em kohdat ohitettava johtimella. Räjähdysvaarallisessa tilassa potentiaalin tasaus tehdään yleensä kipinöintivaaran poistamiseksi eikä pelkästään kosketusjännitesuojaukseen liittyvistä syistä 2

3 Lainsäädännöllinen tausta Sähköturvallisuuslain /410 5 Sähkölaitteet ja laitteistot on suunniteltava, rakennettava, valmistettava ja korjattava niin sekä niitä on huollettava ja käytettävä niin,että: 1) niistä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa; 3

4 Lainsäädännöllinen tausta KTMp sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja käytöstä 1996/517 edellyttää: Sähkölaitteiston järjestelmien määrävälein tehtävää huoltoa ja kunnossapitoa varten on laadittava ennalta huolto- ja kunnossapitoohjelma. luokan 3 sähkölaitteistolle on tehtävä kolmannen osapuolen määräaikaistarkastus viiden vuoden välein, joissa tulee riittävässä laajuudessa varmistua siitä, että sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja laitteistolle on tehty huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet todetaan, että sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ovat käytettävissä ja sähkölaitteiston laajennus- ja muutostöistä on asianmukaiset tarkastuspöytäkirjat.» Käyttöönottotarkastus pöytäkirja 4

5 Lainsäädännöllinen tausta KTM:n päätös palavista nesteistä 1985/ Maanpäälliset I ja II luokan palavaa nestettä sisältävät säiliöt ja putkistot sekä palavan nesteen valmistuksessa, teknillisessä käytössä ja käsittelyssä käytettävät koneet ja laitteet on yhdistettävä potentiaalintasaukseen ja maadoitettava, jos palavan nesteen virtaamisesta syntyvä staattinen sähkö voi aiheuttaa vaaraa. Potentiaalin tasauksen resistanssi saa olla enintään 10^6 ohmia. Sellaiset palavan nesteen säiliöt, putkistot ja laitteistot, joiden osalta salamanvaara on ilmeinen niiden rakenteen tai sijainnin vuoksi, tulee maadoittaa salamaniskun varalta. Maadoitusvastus saa olla enintään 20 ohmia. 5

6 Lainsäädännöllinen tausta KTM:n vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista jakeluasemalla 1998/ Potentiaalintasaus ja maadoitus Staattisen sähkön aiheuttaman vaaran eliminoimiseksi on jakeluaseman maanpäälliset erittäin helposti ja helposti syttyvää sekä syttyvää polttonestettä sisältävät kiinteät säiliöt, putkistot ja täyttöletkut sekä jakelulaitteet yhdistettävä potentiaalintasaus- ja maadoitusjärjestelmään. Potentiaalintasaus- ja maadoitusvaatimus koskee myös edellä mainittuja palavia nesteitä sisältäviä maanalaisia teräksisiä säiliöitä, joiden ulkopinta on suojattu lujitemuovilla tai muulla eristävällä aineella. Potentiaalintasauksen resistanssi saa olla enintään 10^6 ohmia. Potentiaalintasauksen ja maadoituksen toimivuus tulee tarkastaa riittävän usein. Polttonestesäiliötä täytettäessä on säiliön täyttöputki ja kuljetussäiliö yhdistettävä johtavasti toisiinsa ennen säiliön täytön aloittamista. 6

7 Lainsäädännöllinen tausta Valvova viranomainen: TUKES: Turvallisuusselvityslaitokset Työsuojeluviranomaiset (olosuhdedirektiivistä tulevat asiat) ja paloviranomainen Ei turvallisuusselvityslaitokset 7

8 Standardit SFS-En Räjähdysvaarallistentilojen sähköasennukset 6.3 " Räjähdysvaarallisen tilan asennuksissa on käytettävä potentiaalitasausta TN-,TT-ja IT järjestelmien jännitteelle alttiit ja johtavat osat on yhdistettävä potettiaalintasausjärjestelmään Potentiaalitasausjärjestelmän ei saa liittää nollajohtimia Liitokset tulee varmistaa löystymistä vastaan Katodisuojauksia ei sisältäviäasennuksia ei saa yhdistää potentiaalitasausjärjestelmään, ellei järjestelmää ole erityisesti suunniteltu tätähuomioiden Ajonuovojen ja kiintean asennuksen välien potentiaalitasaus saattaa vaatia eritysjärjestelyjä ( eristävät laipat) 8

9 Standardit SFS-En Räjähdysvaarallistentilojen sähköasennukset 6.3 luonnostaan vaarattomien (Exi) laitteiden koteloita ei tarvitse yhdistää potentiaalijärjestelmään ellei ohjeet sitä vaadi. 12.Exi laitteiden lisävaatimukset johtavien suojavaippojen maadoittaminen - yhdistettävä vain yhdestä pisteestä maahan ( Ex- alueen ulkopuolella) - poikkeuksena erityis tapauksia IEC79-17 (SFS 130) 3.7 Maadoitus ja potentiaalijärjestelmä on pidettävä hyvässä kunnossa 9

10 10

11 Standardit 11

12 12

13 Raportti RO Staattisen sähkön torjunnasta Ex- tiloissa Poimintoja raportista: Staattinen sähkö ja nesteet: Jaottelu: Hyvin johtavien nesteiden johtavuus on yli 1000 ps/m Kohtalaisesti johtavien nesteiden johtavuus on välillä ps/m Huonosti johtavien nesteiden johtavuus on alla 50 ps/m Lukuun ottamatta prosesseja, joissa muodostuu sumua tai pisaroita, vain huonosti johtavat nesteet aiheuttavat vaarallista varautumista. 13

14 Raportti RO Staattisen sähkön torjunnasta Ex- tiloissa Yleiset varotoimet varautuvia nesteitä käsiteltäessä: Tärkein varotoimi on kaikkien johtavien osien maadoitus ja potentiaalin tasaus, koska johdekappaleesta varaus purkautuu lähes aina kipinänä, jonka energia on suurempi palavien nesteiden ja höyryjen minimi syttymisenergioita suurempi. Koska huonosti johtavaa nestettä ei voi itsessään maadoittaa on nesteen käsittely tehtävä niin, että vältetään voimakasta varautumista. Raportti antaa ohjeita muutamissa tyypillisissä tapauksissa: Säiliön täytössä tulee rajoittaa virtausnopeutta a.alentamalla pumppaustehoa tai suurentamalla täyttöputkea (raportissa annetaan ohjeita virtaus nopeuksille täytön alussa 1m/s max 7m/s ) b. varata pumpun tai suodttimen jälkjeen varaukselle riittävästi aikaa poistua c. välttää roiskumista käyttämällä pohjatäyttöä tai viemällä täyttöputki lähelle pohjaa d. välttää epäpuhtauksia nesteessä 14

15 Raportti RO Staattisen sähkön torjunnasta Ex- tiloissa Jatkuu sekoituksessa on a rajoitettava sekoitustehoa b vältettävä liukenemattomia aineita seoksessa Tehokas keino syttymisvaaraa vastaan on estää räjähdyskelpoinen ilmaseos syntyminen välttämällä vapaa nestepinna olemassaolo tai inertoimalla prosessiastia. Lisäaineistuksella nesteen johtavuuden nostaminen yli 50 ps/m Pinnankorkeuden mittaus ja näytteen otto Välineiden maadoitus johtamattoman narun tai mittatikun käyttö kielletty näytteenottoa tai mittausta ei tule suorittaa varausta aiheuttavan prosessin aikana tai välittömästi sen jälkeen Jos mittaus tapahtuu kiinteää, maadoitettua ja pohjaan saakka ulottuvaa mitta putkea käyttäen ei em varotoimet ole tarpeen 15

16 Lähteet Sähköturvallisuuslaki 1996/410 KTMp 1996/517 KTMp:n 1998/415 KTMp 1985/313 SFS- EN SFS-EN Raportti RO SFS käsikirja 118 IEC79-17 Maadoituskirja 16

Uusi SFS-käsikirja 150. Erikoistutkija Risto Sulonen

Uusi SFS-käsikirja 150. Erikoistutkija Risto Sulonen Uusi SFS-käsikirja 150 Erikoistutkija Risto Sulonen Tärkeimmät muutokset Säiliöajoneuvojen ja rautatievaunujen täyttö Suursäkit Räjähteiden käsittely 4.11.2006 EPL/R Sulonen 2 Pölyt ja staattinen sähkö

Lisätiedot

Säiliöperävaunun syttyminen jakeluaseman täyttökentällä

Säiliöperävaunun syttyminen jakeluaseman täyttökentällä Tutkintaselostus D4/2010Y Säiliöperävaunun syttyminen jakeluaseman täyttökentällä 13.8.2010 Tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi eikä

Lisätiedot

atex Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus

atex Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus 1 opas atex Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus atex räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus 2 julkaisutiedot Tekstit: Tukes Kuvat: Lauri Mannermaa Ulkoasu & taitto Hahmo Design Oy Paino: Multiprint,

Lisätiedot

Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16)

Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16) Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16) SÄHKÖLAITTEISTOT JA KÄYTÖNJOHTAJAT 1 Johdanto (Tukes) antaa sähköturvallisuuslain, SL (410/1996) 56 :n nojalla sähkölaitteistojen käyttöönottoa, käyttöä ja tarkastuksia koskevat

Lisätiedot

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi opas Vaarallisten kemikaalien varastointi Vaarallisten kemikaalien varastointi Mirja Palmén, Heikki Penttinen, Jorma Partanen, Hannu Kononen, Roger Kanerva, Anneli Vahter Piirrokset: Pirkko-Liisa Toppinen

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 2/2009

Työturvallisuusohje STO 2/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 2/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Sähköturvallisuuslaki

Lisätiedot

7 SÄHKÖTURVALLISUUS. 7.1 Sähkövirran vaikutus ihmiseen 7.1.1 Ihmiskehon impedanssi

7 SÄHKÖTURVALLISUUS. 7.1 Sähkövirran vaikutus ihmiseen 7.1.1 Ihmiskehon impedanssi 7 SÄHKÖTURVALLISUUS Vakavien sähkötapaturmien määrä on vähentynyt Suomessa jatkuvasti. Vaikka sähkönkäyttö on kasvanut runsaassa 60 vuodessa noin 70-kertaiseksi, on tapaturmien määrä suhteessa kulutukseen

Lisätiedot

SÄHKÖ- TURVALLISUUS- SÄÄDÖKSET

SÄHKÖ- TURVALLISUUS- SÄÄDÖKSET SÄHKÖ- TURVALLISUUS- SÄÄDÖKSET taskutieto TURVATEKNIIKAN KESKUS Johdanto Sähköturvallisuussäädökset uudistettiin Suomessa kokonaisuudessaan 1990-luvulla. Uudet säädökset toivat uudenlaista vapautta sähköalalle,

Lisätiedot

OHJEET VARMENNUSTARKASTUKSEN SUORITTAMISESTA

OHJEET VARMENNUSTARKASTUKSEN SUORITTAMISESTA Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST OHJEET VARMENNUS- TARKASTUKSEN

Lisätiedot

ATEX-starttipaketti pk-yrityksille

ATEX-starttipaketti pk-yrityksille 1 ATEX-starttipaketti pk-yrityksille Sisältö 0. ATEX-starttipaketista 1. Johdanto 2. Räjähdyssuojausasiakirja 3. Syttyvien aineiden tunnistaminen 4. Räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintyminen 5. Tilaluokituksen

Lisätiedot

Ohje S4 2011 11.2.2011 6 (16)

Ohje S4 2011 11.2.2011 6 (16) Ohje S4 2011 11.2.2011 6 (16) Ohjelmaan sisällytetään kunnossapitoon kuuluvina mm. seuraavaa niihin kuuluvine huolto, kunnossapito ja korjaustöineen: Riittävä sähköturvallisuuden edellyttämä kunnon ja

Lisätiedot

Sähköasennukset T613103

Sähköasennukset T613103 Sähköasennukset T613103 Pekka Rantala Kevät 2014 OAMK:n opinto-oppaassa Sisältö: Kiinteistön pienjänniteverkon laitteiden ja kalusteiden ja kaapelien sijoitus ja asennustavat. Maadoitukset. Toteutus: Opintojaksolla

Lisätiedot

Esa-Pekka Hyövälti SÄHKÖASENNUSTEN TARKASTUKSET

Esa-Pekka Hyövälti SÄHKÖASENNUSTEN TARKASTUKSET Esa-Pekka Hyövälti SÄHKÖASENNUSTEN TARKASTUKSET Tekniikka ja liikenne 2014 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Opinnäytetyön nimi Vuosi Kieli Sivumäärä Ohjaaja Esa-Pekka

Lisätiedot

opas Pienyritysten kemikaali- ja turvallisuusriskien hallinta

opas Pienyritysten kemikaali- ja turvallisuusriskien hallinta opas Pienyritysten kemikaali- ja turvallisuusriskien hallinta julkaisutiedot Tekstit: Tukes ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitos. Kuvat: Lauri Mannermaa, sivun 18 kuva Kari Rissa Ulkoasu & taitto Print Line

Lisätiedot

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE Graafinen Teollisuus ry 2 Esipuhe Ajatus alakohtaisen räjähdyssuojausasiakirjaoppaan laatimisesta syntyi keväällä 2005 Graafinen Teollisuus ry:n

Lisätiedot

PALAVAN NESTEEN TURVALLINEN KÄSITTELY

PALAVAN NESTEEN TURVALLINEN KÄSITTELY PALAVAN NESTEEN TURVALLINEN KÄSITTELY TUNNISTA PALAVAT NESTEET Palavia nesteitä käsitellään monissa yrityksissä, joiden varsinainen toiminta ei liity kemikaalien valmistukseen tai käsittelyyn. Palavien

Lisätiedot

JUSSI AHOLA ATEX LAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOMINEN OPETUSTILOISSA Diplomityö

JUSSI AHOLA ATEX LAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOMINEN OPETUSTILOISSA Diplomityö JUSSI AHOLA ATEX LAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOMINEN OPETUSTILOISSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Jouni Kivistö Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatiotekniikan osastoneuvoston kokouksessa 14. helmikuuta

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki, ohjaaja käyttöteknikko Seppo Liski

Ylöjärven kaupunki, ohjaaja käyttöteknikko Seppo Liski TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Sähkövoimatekniikka Opinnäytetyö PERUSKOULUN TEKNISEN TYÖN OPETUSTILOJEN SÄHKÖSUUNNITTELU SEKÄ HUOLTO JA KUNNOSSAPITO Työn ohjaaja Työn teettäjä

Lisätiedot

Sähköasennusten perusteet

Sähköasennusten perusteet Sähköasennusten perusteet Pekka Rantala Kevät 2015 Sisältö 1. Sähkötekniikan perusteita 2. Sähköasennuksia sääteleviä säännöksiä 3. 3-vaihejärjestelmä 4. Muutamia perusjuttuja 5. Kiinteistön sähköverkko

Lisätiedot

LNG-SATAKUNTA HANKE LNG toimitetaan käyttäjälle kaasuna putkea pitkin CASE 1

LNG-SATAKUNTA HANKE LNG toimitetaan käyttäjälle kaasuna putkea pitkin CASE 1 Jouko Nurmi LNG-SATAKUNTA CASE 1 Sivu 1 LNG-SATAKUNTA HANKE LNG toimitetaan käyttäjälle kaasuna putkea pitkin CASE 1 Jouko Nurmi LNG-SATAKUNTA CASE 1 Sivu 2 Tiivistelmä LNG Satakunta projekti on Satakunnan

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja altijan VELVOLLISUUDET. Opas on päivitetty 1.3.2015. Uusin versio on saatavilla Ifin kotisivuilta if.fi.

Kiinteistön omistajan ja altijan VELVOLLISUUDET. Opas on päivitetty 1.3.2015. Uusin versio on saatavilla Ifin kotisivuilta if.fi. Kiinteistön omistajan ja altijan VELVOLLISUUDET Opas on päivitetty 1.3.2015. Uusin versio on saatavilla Ifin kotisivuilta if.fi. KIINTEISTÖN OMISTAJAN JA HALTIJAN VELVOLLISUUDET Sisällys.. Johdanto...

Lisätiedot

Finanssialan Keskusliitto 15.6.2012 1 Sammutuslaitteisto-työryhmä

Finanssialan Keskusliitto 15.6.2012 1 Sammutuslaitteisto-työryhmä Finanssialan Keskusliitto 15.6.2012 1 AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON PAINELAITTEET 1 YLEISTÄ Tässä ohjeessa käsitellään automaattisen sammutuslaitteiston (jatkossa sammutuslaitteisto) painelaitteita

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

Ehdotus SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus 3. painos. Esipuhe 3. Johdanto 4. 1 Soveltamisala 4. 2 Velvoittavat viittaukset 5.

Ehdotus SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus 3. painos. Esipuhe 3. Johdanto 4. 1 Soveltamisala 4. 2 Velvoittavat viittaukset 5. Sähkötyöturvallisuus 3. painos SESKO SK 78 Sähkötyöturvallisuus 2014-09-10 1(62) SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus Esipuhe 3 Johdanto 4 1 Soveltamisala 4 2 Velvoittavat viittaukset 5 3 Määritelmät 6 3.1 Yleistä

Lisätiedot

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet TUKES OPAS PAINELAITTEET Painelaitteet 1 2 Painelaitteet 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Painelaitteiden tarkastuslaitokset 2.1 Yleistä 2.2 Ilmoitettu laitos 2.3 Pätevöintilaitos 2.4 Käyttäjien tarkastuslaitos

Lisätiedot

SÄHKÖLAITTEISTON HOITO-JA KUNNOSSAPITO-OHJELMA Moventas Wind Oy Jyväskylä

SÄHKÖLAITTEISTON HOITO-JA KUNNOSSAPITO-OHJELMA Moventas Wind Oy Jyväskylä Joel Korhonen SÄHKÖLAITTEISTON HOITO-JA KUNNOSSAPITO-OHJELMA Moventas Wind Oy Jyväskylä Opinnäytetyö Sähkötekniikkan koulutusohjelma Huhtikuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Joel Korhonen

Lisätiedot

Määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta

Määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta Viestintävirasto 43 E/2014 M 1 (7) Määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

ATEX - Räjähdysvaarallisten tilojen, laitteiden, asennusten ja tilaluokituksen standardit

ATEX - Räjähdysvaarallisten tilojen, laitteiden, asennusten ja tilaluokituksen standardit ATEX - Räjähdysvaarallisten tilojen, laitteiden, asennusten ja tilaluokituksen standardit Räjähdysvaarallisia tiloja ja näissä tiloissa käytettäviä laitteita koskevat säädökset uudistuivat vuonna 2003.

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA DIGABI-PROJEKTI

YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA DIGABI-PROJEKTI LIITE 1 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA DIGABI-PROJEKTI SÄHKÖTEKNINEN OHJEISTUS 2013 Asiakirja nro SÄH 0100 Projekti n:o E07812.P000 Viimeisin muutos Laadittu 21.05.2013 Laatija BLy/AJR GRANLUND OY Benjam

Lisätiedot