Naiset ja media. Kilpailuaika. Kilpailun raati. Palkinnot ja palkintojen jako. Lisätietoja. Suomen UNIFEMin kirjoituskilpailu lukiolaisille 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Naiset ja media. Kilpailuaika. Kilpailun raati. Palkinnot ja palkintojen jako. Lisätietoja. Suomen UNIFEMin kirjoituskilpailu lukiolaisille 2008"

Transkriptio

1 Suomen UNIFEMin kirjoituskilpailu lukiolaisille 2008 Naiset ja media Suomen UNIFEM nostaa vuosittaisilla kirjoituskilpailuillaan esiin teemoja, jotka ovat merkityksellisiä miesten ja naisten tasa-arvon kannalta kaikkialla maailmassa. Tänä vuonna teema on Naiset ja media. Tämänkertaisessa kilpailussa innostetaan kirjoittajia pohtimaan median vaikutusta heihin itseensä tai tarkastelemaan kehitysmaiden naisten kuvaa mediassa. Kilpailuaika Kilpailutöiden tulee olla Suomen UNIFEMissa 3. marraskuuta Kysy lisätietoja kilpailusta äidinkielenopettajaltasi. Kilpailun raati Kilpailun raatiin kuuluvat päätoimittaja Anne Moilanen ja kirjailija Riikka Pulkkinen. Palkinnot ja palkintojen jako Kilpailun pääpalkinto on MP3-soittimella varustettu Nokian kamerapuhelin. Lisäpalkintoina seuraaville mm. MP3-soitin, kirjapalkintoja, Kumppani-lehden sekä UNIFEM-lehden vuosikertoja. Kilpailun parhaimmisto kutsutaan palkintojen jakotilaisuuteen Naiset ja media -seminaariin Tampereelle Lisätietoja Vs. toiminnanjohtaja Eeva Koskinen puh YK:n naisten kehitysrahasto UNIFEM edistää naisten asemaa ja ihmisoikeuksia sekä naisten yhteiskunnallista osallistumista. Suomen UNIFEM tukee rahastoa tiedottamistyöllä ja varainhankinnalla. Järjestö toimii myös YK:n ja naisnäkökulman asiantuntijana kehitys- ja tasa-arvokysymyksissä. 1

2 Naiset ja media TAUSTAMATERIAALI Naiset median kuvissa iestintä on viime vuosikymmenten aikana kasvanut voimakkaasti kaikkialla maailmassa. Joukkotiedotus on muuttanut maailman kyläksi, jossa saamme reaaliajassa tietoa maapallon toisella puolella olevista tapahtumista. Samalla joukkotiedotusvälineiden vaikutusvalta on vahvistunut. Viestimistä tuleva tieto vaikuttaa niin viralliseen politiikkaan kuin yksityisten ihmisten käyttäytymiseen ja toimintaan. Vaikka tiedotusvälineet kattavat koko maailman, ei niiden välittämä kuva aina vastaa todellisuutta. Se, mitä ja miten uutisoidaan, on monella tapaa valinta. Samoin se mitä kuulemme, näemme, luemme ja koemme, on aina jollakin tapaa median valikoimaa ja kehystämää. Tällöin on merkitystä myös sillä kuka viestii ja millaisesta näkökulmasta. Median välittämä kuva maailmasta on edelleen melko perinteinen ja sitä hallitsevat länsimaisen kulttuurin arvot ja asenteet. Valtavirran mediakulttuuri on myös selvästi sukupuolittunutta: median tavoissa esittää miehet ja naiset korostuvat edelleen perinteiset roolit ja stereotypiat vaikka sukupuoleen liittyvien roolien kirjo on joukkoviestimissä laajentunut. Media on myös entistä viihteellistyneempi. Samalla naisten kuvaaminen tiedotusvälineissä on muuttunut seksistisemmäksi ja ulkonäkökeskeisemmäksi ja kaiken kaikkiaan kuvallinen ympäristö, erityisesti mainonta, on pornoistunut. Siinä missä perinteiset roolit voivat olla naista alentavia ja heikentää naisten yhteiskunnallista asemaa, ovat väkivaltaiset ja pornografiset kuvat vieläkin haitallisempia sillä ne vaikuttavat kielteisesti naiskuvaan ja naisten minäkuvaan. Toisaalta tietyt naiskategoriat loistavat poissaolollaan valtavirran mediakulttuurissa. Näitä ovat vanhukset, eri kulttuurien, etnisten ryhmien ja uskontojen edustajat sekä naiset, joiden seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti poikkeavat valtavirrasta. Naisten elämän todellisuus on huomattavasti rikkaampi, monitasoisempi ja mielenkiintoisempi kuin mitä media antaa ymmärtää.»» Suomessa lehtien päätoimittajista vain vajaa kolmannes on naisia. Vaikka 52 prosenttia maailman väestöstä on naisia, kerrotaan uutiset pääosin miesten suulla ja näkökulmasta: naisten osuus on 21 prosenttia uutisissa esiintyvistä ihmisistä. Hyvät ja pahat stereotypiat Stereotypiat eli yleistykset tarkoittavat erilaisten ominaisuuksien joukkoa, joka yhdistetään tiettyyn ryhmään. Puhuttaessa stereotyyppisestä naiskuvasta tarkoitetaan sitä, että naiseen liitetään sukupuolen perusteella tiettyjä ominaisuuksia. Mediassa nainen kuvataan usein passiivisena hoivaavana äitinä, kodin hoitajana, seksiobjektina tai uhrina, harvoin auktoriteettina. Kehitysmaiden naisia koskevissa stereotypioissa korostuu usein vahva erotisointi ja seksuaalisuus tai hiljaisen ja nöyrän, kärsivän naisen rooli. Yleistyskyky on ihmisen tietoisuudelle välttämätön tiedon luokittelun, maailman jäsentämisen ja kanssakäymisen kannalta. Stereotypiat helpottavat asioiden nopeaa ilmaisemista ja tarjoavat asiallisiakin samaistumiskohteita. Mediassa käytetyt stereotypiat ovat kuitenkin usein haitallisia, sillä ne tuottavat yksipuolisen kuvan todellisuudesta, joka puolestaan ohjaa yleisiä asenteita ja ajattelua. Stereotypioita hyväksi käyttämällä ylläpidetään valtarakenteita ja alistamisen käytäntöjä. 2

3 Miehiä ja naisia kuvataan eri tavoin M edia ylläpitää käsityksiä naisten ja miesten tehtävistä ja asemasta yhteiskunnassa. Vaikka sukupuolikuvat ovat länsimaisessa mediakulttuurissa monipuolistuneet, kuvataan naiset ja miehet edelleen vahvasti perinteisissä rooleissa. Miehet esiintyvät useimmiten johtajina, päättäjinä, työntekijöinä tai vapaa-ajan rooleissa. He ovat aktiivisia ja aikaansaavia. Naiset sitä vastoin esitetään usein äiteinä tai puolisoina, joiden tehtävänä on huolehtia perheestä, kodista ja ympäristöstä. Miehiä kuvataan toki myös perheenisinä, mutta heidän osallistumistaan perhe-elämään ja arkirutiineihin kuvataan usein ihannoiden. Mediassa ja tiedonvälityksessä vallitsee mieskeskeinen lähestymistapa. Tutkimusten pohjalta tiedetään esimerkiksi, että uutisjutuissa haastateltavista asiantuntijoista ja taustahenkilöistä suurin osa on miehiä. He hallitsevat politiikkaa, taloutta ja työelämää koskevia aihealueita. Naisia puolestaan kuunnellaan enemmän henkilökohtaisiin kokemuksiin, kulutukseen ja yleisiin mielipiteisiin liittyvissä asioissa. Myös terveys, koulutus ja sosiaaliset asiat ovat naisille tyypillisiä aihealueita. Naispolitiikkoja käsitellään viestimissä jossain määrin miehistä poikkeavalla tavalla: heidän kohdallaan huomio ohjautuu useammin muun muassa perheen ja uran yhdistämiseen, ikään tai ulkonäköön. Vastaavanlainen kuvaus on tyypillistä myös muiden uranaisten kuvauksessa. Naisten medianäkyvyyttä on lisännyt naistenlehtien määrän kasvu sekä se, että ihmisten yksityiselämä on muuttunut yhä mediakelpoisemmaksi. Tämä ei kuitenkaan ole välttämättä merkinnyt sukupuolen esittämistapojen tasa-arvoistumista ja moninaistumista vaan ennemminkin median viihteellistymistä ja henkilöitymistä. Naisille on miehiä tyypillisempää ulkonäön ansiosta saatu mediajulkisuus. Mediassa ihannoidaan nuoruutta, kauneutta ja hoikkuutta. Viikoittain iltapäivälehdistö kertoo naisten onnistuneista laihdutuskuureista tai muodonmuutosprosesseista. Mediakuvastossa korostuu myös yhä enemmän pornografia, mikä näkyy pornografisten esitystapojen, tyylien ja poseerausten lisääntymisenä erityisesti mainoksissa, tv:ssä ja iltapäivälehdissä. Myös nuorille kohdistetut tv-ohjelmat, lehdet, videopelit, musiikkivideot ja mainokset sisältävät yhä enemmän pornografisia viestejä ja skenaarioita. Naisen kehoa esineellistetään ja nainen esitetään miehen seksuaalisen halun kohteena. Playboytyttöjen ja pornotähtien esiintyminen iltapäivä- ja aikakauslehdissä on tehnyt pornosta arkipäivää.» Maailman suurin naisten aikakauslehti on Good Housekeeping. Miesten suurin aikakauslehti on Playboy. 3

4 Median muokkaamat ihanteet M edian välittämillä kuvilla ja viesteillä on väistämättä vaikutusta maailmankatsomukseemme, asenteisiimme ja toimintaamme sekä identiteettimme rakentumiseen. Median tarjoamat ulkonäköihanteet ja -normit muokkaavat kuvaa siitä, millainen keho on hyvä ja haluttu. Mediassa ja erityisesti mainonnassa vallalla oleva naiskuva nostattaa huolen siitä, että nuoret sisäistävät vääristyneen naiskuvan ja alkavat käyttäytyä sen mukaisesti. Media muokkaa paitsi nuorten tyttöjen identiteettiä, myös poikien asenne- ja ajatusmaailmaa. Miten median pornoistuneet kuvat vaikuttavat poikien käsitykseen naisesta? Miksi tytöt poseeraavat Facebookissa, IRC-galleriassa ja internetin keskustelupalstoilla yhä useammin huulet törröllään ja vähäpukeisina? Ovatko syömishäiriöt yleistyneet median ja mainonnan tarjoamien langanlaihojen kauneusihanteiden seurauksena? Lisääntynyt seksuaalisuuden korostaminen ja julkisen kuvaston pornoistuminen voidaan kokea ahdistavana kuvat saattavat tuntua henkilökohtaisilta ja ne rajaavat naisena ja miehenä olemisen mahdollisuuksia. Toisaalta kuvia voi tulkita monella tapaa entäpä jos alistetun objektin sijaan pornoon viittaavan kuvan nainen nähtäisiin katseiden valtiaana? Voiko tällainen kuva ilmentää naisen aktiivista seksuaalisuutta ja haastaa käsitykset siveyden ihanteesta?» 70 prosenttia naisista kokee oman ulkonäkönsä rumemmaksi luettuaan naistenlehtiä. Tiedonvälitystä länsimaisen linssin läpi M edialla on keskeinen rooli vieraista kulttuureista ja kansoista viestittäessä, koska ihmisillä ei välttämättä ole suoria kontakteja näiden ihmisten kanssa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että media on suomalaisille tärkein lähde kehitysmaiden tapahtumista kerrottaessa. Kehitysmaita koskeva tiedonvälitys on oma kiinnostava alueensa, jonka puitteissa esimerkiksi median välittämiä stereotypioita ja lähestymistapoja on mielenkiintoista pohtia kriittisesti. Saamme lukea kehitysmaiden ihmisistä ja tapahtumista useimmiten ongelmalähtöisten uutisten muodossa: jutut käsittelevät usein onnettomuuksia, luonnonkatastrofeja, kriisejä, konflikteja tai ihmisoikeusrikkomuksia. Tämäntyyppinen uutisointi on kiinnostavaa paitsi ajankohtaisuutensa, myös räjähdysalttiutensa takia. Esimerkiksi viimeaikaiset tiedot kehitysmaita koettelevasta ruokakriisistä ovat sisältäneet vahvasti viitteitä siitä, että tilanne voi johtaa mellakoihin, kansanvaelluksiin, jopa aseellisiin konflikteihin. Ruuan hinnan vaihteluiden lisäksi kriisillä voi olla vaikutuksensa myös turvallisuuteen länsimaissa. Tällöin uutisoinnissa korostuu kehitysmaiden sijaan länsimainen näkökulma. Länsimainen valtavirran tiedonvälitys luo helposti yksipuolisen mielikuvan elämästä kehitysmaissa. Tämä käy ilmi esimerkiksi Nuoret, media ja kehitysmaat -tutkimusprojektin ( ) tuloksista, joiden mukaan suomalais- 4

5 nuoret pitävät kehitysmaista kertovaa tiedonvälitystä hyvin negatiivisesti sävyttyneenä. Monet nuoret kokevat lisäksi, ettei heillä ole mitään yhteistä kehitysmaiden nuorten kanssa. Media jakaa maailman meihin ja muihin. Voidaan myös sanoa, että kehitysmaita koskevalle viestinnälle on usein ominaista länsimainen katse, joka ilmenee stereotyyppisenä ja yksipuolisena kerrontana niin naisten kuin miesten osalta sekä se, että kehitysmaiden ihmisten oma ääni jää kuulumattomiin. Kaiken kaikkiaan kehitysmaista ja erityisesti kehitysmaiden naisista kerrotaan länsimaisessa mediassa määrällisesti vain vähän. Kehitysmaiden nainen mediassa K ehitysmaiden nainen esitetään länsimaisessa mediassa usein eksoottisena objektina tai mykistettynä taustahahmona, osana maisemaa. Kehitysmaajournalismille yleinen länsimainen katse esineellistää ja eksotisoi ja liittää valkoiseen ja länsimaiseen erilaisia ominaisuuksia kuin ei-valkoiseen ja ei-länsimaiseen. Kehitysmaiden naiset niputetaan helposti yhteen ryhmään maasta ja taustasta riippumatta. Tällöin kulttuurisia ja yksilöllisiä eroja ei juurikaan huomata. Mediassa toistuvat lisäksi tarinat, joissa kehitysmaiden nainen on uhri tai tapahtumien passiivinen todistaja. Esimerkiksi islamilaiset naiset saatetaan esittää naisiin kohdistuvan sorron symbolina. Heidän olemassaolonsa tunnustetaan, mutta he ovat länsimaalaisittain tarkasteluina uhreja. Samalla muslimimiehestä tuotetaan varsin stereotyyppistä kuvaa terroristina ja naisten raakana alistajana. Tyypillistä voi olla myös värillisten naisten esittäminen pellolla raatavina työkoneina tai thainaisen esittäminen seksiobjektina. Kehitysmaajournalismissa on edelleen nähtävissä viitteitä siirtomaa-ajalle tyypillisestä kulttuurisesta rasismista.» Nainen esiintyy tai on haastateltavana vain 20 prosentissa maailman uutisjutuista. 5

6 Mediakulttuuri on juurtunut syvälle ja muuttuu hitaasti M onet asenteet ovat iskostuneet niin syvälle yhteiskuntaan, että niitä pidetään luonnollisena tapana ajatella. Siten myös mediakulttuuri ilmentää sukupuolittuneita näkemisen tapoja ja länsimaisia arvoja ja asenteita. Näkökulman valinta viestinnässä ei aina ole edes tietoista. Sukupuolistereotypioita ja länsimaista kerrontaa voi edistää myös nainen tai ei-länsimainen toimittaja pelkkä toimittajan sukupuoli ja etninen alkuperä ei siis ole ratkaiseva. Media voi kuitenkin toimia myös väärien tai rajoittuneiden mielikuvien purkajana tai avartajana. Parhaimmillaan vieraasta kulttuurista kertominen on monipuolista, tietorikasta ja maailmankuvaa avartavaa. Kuvaamalla ja kertomalla naisista ja miehistä epästereotyyppisillä tavoilla, tasapainoisesti ja ihmisarvoa kunnioittaen, media voi tarjota kohtaamisen kanavia ja lisätä ymmärrystä vieraista kulttuureista. Yleisö, niin lukijana kuin ostajana, säätelee omalta osaltaan mediassa tehtyjä valintoja. Tästä syystä median kuvia ja viestejä onkin syytä tarkkailla.»» Vuonna 2007 mediamainontaan käytettiin Suomessa yhteensä 1,3 miljardia euroa. Suomalainen näkee päivittäin noin mainosta. Sukupuolittunut mainonta Mainonta on osa markkinointiviestintää. Siinä annetaan tietoa tuotteista ja palveluista ja edistetään niiden myyntiä ja haluttavuutta. Mainonta kuvaa sitä, mikä on tavoiteltavaa ja minkälainen pitäisi olla; tuotteita ja palveluita myydään pitkälti hyvää ja tavoiteltavaa elämää kuvaten. Mainoksissa harvoin kehotetaan hyväksymään itsensä juuri sellaisena kuin on. Sen sijaan mainonta kehottaa muuttumaan trendien mukana. Mainonnalle on tyypillistä ulkonäköihanteiden esittäminen. Käsitykset kauneudesta ovat voimakkaasti sukupuolittuneita ja ne liitetään vahvasti naiseen vaikkakin ulkonäkökriteerit koskevat enenevissä määrin myös miehiä. Tyypillistä kuitenkin on, että miehet kiinnittävät huomionsa kauneusihanteisiin kun taas naiset pyrkivät niihin. Toisin kuin muussa mediassa, naiset esiintyvät mainoksissa miehiä useammin. Naisellisuudella voidaan myydä lähes mitä tahansa kauneudenhoitotuotteista ja vaatteista etelänmatkoihin ja kodinkoneisiin. Miehille suunnatussa mainonnassa miehet kuvataan usein äijäkulttuurin edustajina, seikkailijoina ja toimijoina. Naiset puolestaan esiintyvät miesten mainoksissa useimmiten katseen kohteena ja seksiobjekteina, vaikka seksillä ei usein ole mitään tekemistä markkinoitavan tuotteen kanssa. Ulkonäön ohella mainonnassa korostuu perinteinen ja tavoiteltu käsitys parisuhteesta ja perheestä. Mainonnassa ydinperheen muodostaa (hetero)vanhemmista ja lapsista useimmiten tytöstä ja pojasta koostuva yksikkö. Perheen kuvaus ja sen sisäinen tehtäväjako toistaa tuttua kaavaa miesten ja naisten tehtävistä, hyväksytystä perheestä ja seksuaalisuudesta. Sama toistuu etnisyyden esittämisessä: mainoskuvien enemmistö esittää valkoista etnisyyttä. 6

7 Naiset ja media TEHTÄVÄT Pohdi Naiset ja media -teemaa kirjoittamalla yhdestä alla olevasta aiheesta. Mikäli käytät kirjoituksessa hyödyksi itse valitsemaasi artikkelia, mainosta tms., muistathan liittää sen mukaan tai kuvailla huolellisesti kyseisen mediatuotoksen. Kirjoitusten maksimipituus on käsin kirjoitettuna 1 konsepti, koneella 3 liuskaa (fonttikoko 12, riviväli 1,5). Mainitsethan kirjoituksessasi yhteystietosi ja lukiosi nimen. Tehtävä 1 Valitse seuraamastasi mediasta (lehdet, sanomalehdet, internet) artikkeli tai uutinen, joka käsittelee kehitysmaiden naisia tai jossa kehitysmaiden naisilla on jokin rooli. Vaihtoehtoisesti voit käyttää liitteenä 1 olevaa lehtijuttua Varjoja paratiisissa (HS ). Pohdi valitsemaasi juttua ja sen kuvitusta. Tarkastelussasi voit hyödyntää esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Millaisissa rooleissa naiset ja miehet esitetään? Mikä on kuvattujen henkilöiden välinen suhde? Ketkä esiintyvät taustahahmoina, missä roolissa heidät kuvataan? Ketkä esiintyvät asiantuntijoina? Ovatko he auktoriteetteja, minkä alan ihmisiä he ovat, onko ala perinteisesti miesten vai naisten? Kenen mielipide hallitsee? Onko jutussa käytetty kieli neutraalia? Mitä jutussa ehkä jätetään kertomatta? Millaisen kuvan juttu antaa naisista? Ilmeneekö jutussa mielestäsi länsimainen näkökulma? Tehtävä 2 Vaikuttavatko mainokset minäkuvaasi? Pohdi asiaa yleisesti tai valitsemasi mainoksen kautta. Voit myös hyödyntää kirjoituksessasi liitteenä 2 olevaa uutista H&M -alusvaatteiden ulkomainoksista tuli huomautus (HS ). 7

8 Tehtävä 3 Pohdi ja vertaile liitteessä 3 olevia hygieniatuotteiden mainoksia (mainospari 1 vs. mainospari 2). Voit tarkastella mainoksia esimerkiksi seuraavien kysymysten kautta: Mikä on mainosten kohderyhmä, miksi? Ilmeneekö mainoksista selvästi, mitä tuotetta mainostetaan? Millaisina mainokset esittävät naisen, miksi? Mikä on mainoksen viesti? Onko mainoksen kuvan ja tekstin viesti sama? Mikä on mainoksessa mielestäsi hyvää, mikä huonoa? Miten arvelet mainosten vaikuttavan aikuisiin, nuoriin ja lapsiin? Eroavatko nämä mainokset muiden vastaavien tuotteiden mainoksista? Tehtävä 4 Kirjoita vapaasti aiheesta naiset ja media. Kirjoitus voi olla runo, kolumni, pakina tai essee. Voit rajata kirjoituksesi tarkastelun kohteeksi jonkin mediatuotoksen (TV, radio, internet, tietokonepeli, elokuva, sarjakuva, mainos). 8

9 Lähteet Lähdekirjallisuus Aslama, M Sukupuoli numeroina. Teoksessa Mäkelä, A., Puustinen L. & Ruoho, I. (toim.) Sukupuolishow. Johdatus feministiseen mediatutkimukseen. Gaudeamus, Helsinki. Dahlgren, S Islamilaisen naiskuvan monet tulkinnat. Teoksessa Airaksinen, J. & Ripatti, T. (toim. ) Rotunaisia ja feminismejä. Vastapaino, Tampere. Downing, J. & Husband, C Representing Race. Racism, Ethnicities and Media. Sage, London. Horsti, K Maailma kylässä ei jäämässä Kulttuurisen moninaisuuden ohittaminen mediassa. Teoksessa Tapper, H. Me median maisemissa. Reaktioita identiteettiin ja mediaan. Yliopistopaino, Helsinki. Hämeen-Anttila, J Kuvia ja mielikuvia. Teoksessa Hämeen-Anttila, J. Islamin ja arabimaailman kuvat mediassa seminaariraportti. Gummerus, Jyväskylä. Kyrölä, K Ruumis, media ja ruumiinkuvat. Teoksessa Mäkelä, A., Puustinen L. & Ruoho, I. (toim.) Sukupuolishow. Johdatus feministiseen mediatutkimukseen. Gaudeamus, Helsinki. Nikunen, K Pornokuva ja äidin katse. Teoksessa Ruoho I. & Laiho M. (toim.) Median merkitsemät. Ruumis ja Sukupuoli kuvassa. PS-kustannus, Keuruu. Nikunen, K Feministiset keskustelut pornosta. Teoksessa Mäkelä, A., Puustinen L. & Ruoho, I. (toim.) Sukupuolishow. Johdatus feministiseen mediatutkimukseen. Gaudeamus, Helsinki. Puhakainen, R. (toim.) Friidu - Tyttöjen ja naisten ihmisoikeudet. Opetusmateriaali tyttöjen ja naisten oikeuksista Suomessa ja maailmalla. Kauhavan kirjapaino, Kauhava. Rantonen, E Länsimaisten kuvien rotunaiset. Teoksessa Airaksinen, J. & Ripatti, T. (toim. ) Rotunaisia ja feminismejä. Vastapaino, Tampere. Raunio, S Nuoret, media ja kehitysmaat. Plan Suomi Säätiön julkaisusarja 1/06. Raunio, S Ihanteet käytäntöjä kohtaamassa. Kuinka uutisoida kehitysmaista nuoria kiinnostavasti. Plan Suomi Säätiön julkaisu Me, media ja maailma. Opas mediaosaamiseen. Ross, K. & Byerly, C. M. (toim.) Women and Media. International Perspectives. Blackwell, Oxford. Verkkolähteet Gender and Media Advocacy Toolkit: Who Makes the News? get_involved/advocacy_toolkit Rossi, L-M Mainonta sukupuolituotannon mediana: mainonta.html Älä osta mitään -sivusto: nanharhakuvat#tytotpojatmainonta Naisjärjestöjen keskusliiton raportti Pekingin toimintaohjelman toteuttamisesta: Kuvalähteet Mainos 1: Mainos 2: Mainos 3: Mainos 4: Tilastotiedot mediasta ja mainonnasta Mediakasvatus.fi: About Face: Mainostajien liitto: Finnpanel: Sanomalehtien liitto: id=46&paaotsikko_id=3&kieli= Aikakausilehtien liitto: Girls, Women + Media Project: 9

10 Liite 1 TUOMAS HARJUMAASKOLA Suurin osa Pattayan naisista tulee Thaimaan köyhistä itäosista. Monen toiveena on löytää länsimainen aviomies. Helsingin Sanomat - Sunnuntai VARJOJA PARATIISISSA ANTTI HELIN PATTAYA. Litimärät thainaiset kiljuvat, keikuttavat mikroshortseihin verhottua takapuoltaan ja kaatavat vettä toistensa ja turistimiesten päälle. Länsimaisten miesten silmistä loistaa epäuskoinen katse. He näyttävät siltä kuin olisivat tupsahtaneet keskelle rap-videon kuvauksia - ja päässeet päätähdeksi. Pattayalla vietetään thaimaalaista uudenvuodenjuhlaa, Songkrania. Rantabulevardille johtavien sivukatujen lukemattomat tyttöbaarit näyttävät muuttuneen yhdeksi valtavaksi miss märkä T-paita -kilpailuksi. Veden heittelemisen tarkoitus on puhdistaa ihmiset menneen vuoden synneistä, mutta Pattayalla rituaali on muuttunut yhteiseksi esileikiksi. Ei Pattaya ole viaton muinakaan aikoina vuodesta. Kaupungissa työskentelee prostituoitua, ja muutoinkin Pattaya on Thaimaan pahamaineisin paikka. Täällä piileskelee runsaasti kansainvälisiä konnia. KYMMENIEN WinCapita-sijoitusklubilla rikastuneiden suomalaistenkin on väitetty viettävän leveää elämää Pattayalla. Muutaman vuoden ajan he ovat ostelleet täällä hienoja taloja, autoja ja moottoripyöriä. Ovat varmaan olleet siinä kolmenkymmenen ensimmäisen jäsenen joukossa. He ovat tuoneet paljon rahaa minunkin baariini. Näin kertoo nimettömänä pysyttelevä suomalainen ravintolanomistaja. Hän sanoo tuntevansa Pattayalla kymmenkunta ihmistä, jotka ovat ansainneet WinCapitalla miljoonia. Enää heitä ei ole hänen baarissaan näkynyt. Ovien takana on käynyt koputtelijoita. Moni on lähtenyt Pattayalta jäähdyttelemään. Kuten se nuori kuopiolaisperhe, joka ravintolanomistajan mukaan muutti Pattayalta takaisin Suomeen. Eivät he ole uskaltaneet palata Kuopioonkaan, vaan ovat etsineet Lapista jonkin piilopirtin. Perhe oli houkutellut mukaan venäläisiä sijoittajia ja hankkinut sadantuhannen euron verran rahaa vääränlaisilta ihmisiltä. Pattayalle näyttävät jääneen ne, jotka menettivät sijoitushuijaukseksi epäillyssä WinCapitassa rahansa. PATTAYALLA asuu satoja suomalaisia, joista suurin osa on eläkeläisiä. Tiivis yhteisö on ollut otollista maaperää WinCapitalle. Pattayalta ei tunnu löytyvän suomalaista, jota ei olisi ainakin houkuteltu mukaan. 10

11 Vuodenvaihteessa kaupankäynti kiihtyi. Osakkuuksia kerrotaan kaupatun vielä silloinkin, kun sijoitusklubin nettisivut olivat jo maaliskuussa sulkeutuneet. Ihmisillä on ollut täällä varmaan löysää rahaa, Pattayalla eläkepäiviään viettävä palomies pohtii. Sukanvarsisäästöillään eläviä eläkeläisiä on houkutellut WinCapitan lupailema mahdollisuus ylellisempään elämään. Kun naapuri on ostanut uuden moottoripyörän, itsekin on haluttu päästä osingoille. Siihen houkutukseen palomieskin lopulta lankesi. Pattayalla hän jakaa asuntonsa kolmen muun suomalaisen kanssa. Yksi heistä puhui lopulta muut mukaan. Se näytti uskottavalta, kun hän joka päivä kävi netissä katsomassa, paljonko on taas tullut voittoa valuuttatilille. Palomies sijoitti euroa. Kukaan nelikosta ei ehtinyt nostaa rahojaan. Ei se taloutta kaada, mutta kyllähän se harmittaa, kun on ne rahat joutunut kovalla työllä ansaitsemaan. Hän kertoo, ettei olisi voittojaan oikeastaan mihinkään edes tarvinnut, mutta menetetyillä rahoilla olisi ollut monenlaista pientä käyttöä. Ehkä se ahneus iski. Ajattelin, että jos se vielä vuoden toimisi. En tainnut ajatella tarpeeksi. Joillakin on käynyt huonommin. Palomies tietää ihmisiä, jotka ovat myyneet autojaan, pistäneet yrityksiään lihoiksi, ottaneet pankista lainaa tai sijoittaneet WinCapitaan eläkerahojaan. Suomalaisten suosiman Ile Barin omistaja Ilkka Kokko kertoo vanhasta tutustaan, joka vuosi sitten kävi Pattayalla kehuskelemassa tienaamillaan rahoilla ja yritti houkutella häntäkin mukaan. En mennyt. Kuukausi sitten hän kävi täällä nöyränä miehenä. On joutunut Suomessa laittamaan valokuvaamonsa myyntiin, Kokko kertoo. Sisäpiiri-baarin omistaja Matti Lehtinen nostaa sormensa pistoolin piipuksi ilmaan ja laukaisee peukalol- PATTAYALLA asuvien suomalaisten keskuudessa on toiminut tiettävästi laan. Jos on rahaa, täällä voi vaikka muutama erityisen aktiivinen WinCapita-värvärian tärkeää miestä, suomalaisten tappaa ihmisen - kunhan ei tapa lii- Kuten salaperäisiä sijoitusneuvoja suosimaa baaria pyörittävä Lehtinen jaellut mies, joka on ollut verkostomarkkinointikouluttajana ja mukana Thaimaahan on helppo siirtää ra- sanoo. monenlaisessa bisneksessä. hojaan ja siellä on helppo järjestellä elämäänsä, jos vain on varaa mak- Toinen värväriksi väitetty mies asuu Pattayalla komeassa talossa tietokoneiden ympäröimänä. Vieraita Thaimaassa - kaikki muukin on ostetsaa. Rakkauden lisäksi Pattayalla - ja on vaadittu sulkemaan kännykkänsä tavissa. Myös poliisi. taloon tullessaan. Länsimaalaisten murhat ja epäilyttävät itsemurhat ovat arkipäivää. Miehen kotisivut ovat edelleen verkossa, ja niiltä avautuu linkkejä Maaliskuussa ryöstäjä puukotti kuoliaaksi Pattayalla asuvan suomalais- nopeaa rikastumista lupaileville nettisivuille. Pattayalla häntä ei ole näkynyt sen jälkeen, kun WinCapitan vaimonsa kanssa lakifirman. miehen, joka omisti thaimaalaisen sivut suljettiin maaliskuussa. Samassa kuussa Thaimaassa pidätettiin rikolliseksi asekauppiaaksi Moni on varmaan tullut rahojen mukana tänne Pattayalle, ja moni on epäilty venäläinen Viktor Boutin. Pidätyksen jälkeen on keskusteltu sii- niiden takia lähtenyt, eräs Pattayan suomalaisyrittäjistä sanoo, nimettömänä hänkin. kollisten turvasatama. tä, onko Thaimaa kansainvälisten ri- Jos tämän WinCapitan takana Thaimaassa kuluu tuskin kuukauttakaan, ettei maasta karkotet- olevat ihmiset paljastuvat kusettajiksi, niillä on niin paljon rahaa, etten taisi ainakin yhtä huumekauppaan, halua olla tämän asian kanssa enää seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai rahanpesuun sotkeutunutta ulkomaa- missään tekemisessä. laista. PATTAYALLA juuri kukaan ei suostu Bangkokin rooli Kaakkois-Aasian puhumaan WinCapitasta nimellään. liikenne- ja talouskeskuksena tekee He pelkäävät. Ehkä aivan syystä. rikollisille helpoksi liikkumisen maa- Taas joku on löytänyt omansa poikamiehen paratiisista. TUOMAS HARJUMAASKOLA 11

12 han ja sieltä pois. Rikollisten on myös helppo sekoittua 15 miljoonan Thaimaahan matkustavan turistin joukkoon. Suurin osa Pattayalla asuvista suomalaisista on tietenkin aivan kunniallisia ihmisiä, Suomen Thaimaansuurlähettiläs Lars Backström painottaa. Suurlähetystön tietojen mukaan Pattayan alueella elää noin 600 suomalaista. Todellinen luku on paljon suurempi, sillä kaikki eivät näy suurlähetystön rekistereissä. Keski-ikä on vuoden välillä, Pattaya Suomi-Seuran sihteeri Hannu Lairikkala sanoo. Hänen mukaansa alueella asuu paljon eläkeläisiä ja ihmisiä, jotka ovat vanhoilla päivillään myyneet pois yrityksensä ja muuttaneet pakoon oravanpyörää. Pattayalle houkuttelevat lämmin ilmasto, hyvät harrastusmahdollisuudet, tasokkaat sairaalapalvelut. Pattayalla on puolet halvempaa kuin Phuketissa, sanovat Pattayan suomalaiset. Suomalaisten silmissä Pattaya, kotoisasti Pattijoki, on ihanuuksien ihmemaa ja duunarien Valhalla, viikinkisoturien sankarihovi, jossa eläköitynyt työmies voi nauttia työuransa hedelmistä - ja elää uutta nuoruutta Viagran voimalla. Täällä golfataan, käydään prätkäretkillä ja tissutellaan suomibaareissa, joista saa salmiakkikossua, makaronilaatikkoa ja HK:n sinistä. Lairikkala väittää, ettei WinCapita-kohu ole riitaannuttanut suomalaisyhteisöä. Se on ollut oma ryhmänsä, joka on sisäisesti pessyt pyykkiään. Kuumin vaihe on täällä jo ohi, ja ne ihmiset ovat lähteneet pois. SILTÄ TOSIAAN VAIKUTTAA. Äkkirikastuneiden sijasta Pattayalla näyttää olevan enemmänkin äkkiköyhtyneitä. Aika harva on täällä kertonut hävityistä rahoista, mutta moni on kyllä Pattayalla ei juuri näe yksinäisiä miehiä. esitellyt tulevia hävittyjä rahojaan, Hikoksi itsensä esittelevä mies kertoo Lassin baarissa. Täällä Hiko tunnetaan myös nimellä Professori, sillä hän on aikoinaan toiminut vähän aikaa taloustieteen professorina. Professorin puheiden perusteella vaikuttaa siltä, että suurin osa Thaimaassa asuvista rikastuneista on sellaisia, jotka ovat vain luulleet rikastuneensa - aina viime maaliskuuhun asti. On kerskuttu virtuaalirahoilla, jotka ovat näkyneet WinCapitan sivuilla, mutta joita ei ole koskaan todellisuudessa ollutkaan olemassa. Professori arvelee, että Pattayalla yli sata ihmistä on sijoittanut WinCapitaan. Mutta en ole nähnyt ketään, joka olisi voinut oikeasta tiliotteesta näyttää, että on oikeasti tienannut. On ajateltu, että puolen vuoden päästä saadaan kotiutettua niin ja niin paljon rahaa. Sitä on sitten kulutettu ennakkoon. Kun Professori kuuli WinClubista ensimmäisen kerran puolitoista vuotta sitten, hän alkoi varoitella ihmisiä, ettei valuuttakaupoilla pysty millään saavuttamaan luvatun kaltaisia voittoprosentteja, ei edes niiden murto-osia. Olisivat edes keksineet jonkin muun tarinan, Professori manaa. Harva halusi kuunnella häntä. Moni sen sijaan puolusti kiivaasti Win- Capitaa. Otin oikein yhteen muutaman kiihkeän WinCapita-miehen kanssa. Se on ollut kuin uskonlahko. Niin vahvasti siihen on haluttu uskoa. Professorin omia ystäviäkin sijoitti WinCapitaan häneltä salaa. Jos he olisivat miettineet valintaa vaikka kolmen tavallisen sijoituskohteen välillä, he olisivat varmasti kysyneet minulta neuvoa. Mutta kun WinCapita lupasi 400 prosentin tuottoa, he olivat aikeistaan aivan hiljaa. Professorin tutut taisivat mielensä pohjalla aavistaa, että tarjous on liian hyvä ollakseen totta. Mutta unelma helposta ja nopeasta rahasta voitti järjen. Ponzi-huijaukset perustuvat siihen, että halutaan kuunnella jeesmiehiä, Professori tuhahtaa. Hän uskoo, että WinCapitalla oikeasti tienanneet lymyilevät jossakin aivan muualla kuin Pattayalla. Hän epäilee takaa löytyvän norjalaisia alan konkareita. Luulen, ettei niistä ole vielä edes puhuttu, jotka ovat oikeasti rikastuneet WinCapitalla. Ei se ole näiden nettisivuilla esiintyvien Mattien ja Hannujen keksintöä. Ne, jotka ovat todella tienanneet, eivät näin köyhään paikkaan tule. TUOMAS HARJUMAASKOLA 12 Alkuperäisen artikkelin kuvista on tähän kirjoituskilpailumateriaaliin valittu vain osa.

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä SELVITYS SUOMALAIS-THAIMAALAISTEN LAPSIPERHEIDEN TILANTEESTA SEKÄ ERITYISPIIRTEISTÄ, -TARPEISTA JA -HAASTEISTA Monikulttuuriyhdistys Familia

Lisätiedot

Naisen velvollisuus on olla solakka.

Naisen velvollisuus on olla solakka. Naisen velvollisuus on olla solakka. 1950 1960-lukujen kauneusihanne aikakauslehdessä. Katja Johanna Heiskanen Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Talous- ja sosiaalihistoria Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto

Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto 0 KOTIÄIDIT MIELENOSOITUSMARSSILLA Miten nais- ja miestoimittajat rakentavat sukupuolta päivälehtien kotimaanosastojen journalistisissa käytänteissä ja teksteissä? Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu

Lisätiedot

Sisältö. 2 Koti maalla Koti maalla

Sisältö. 2 Koti maalla Koti maalla Koti maalla Sisältö Maaseudun Sivistysliitto Teos on saanut rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta Teksti: Virpi Harilahti-Juola Toimitus: Mariina Kellokumpu Ulkoasu: Marko Mäkinen Kuvat: Nina Dannert

Lisätiedot

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Sisällys Mies, nainen ja perhe Kun kaikki alkaa... 6 Perhe muutoksessa... 8 Unelmat vai todellisuus... 9 Persoona ja kulttuuri... 10 Tietoja

Lisätiedot

En ole rasisti, mutta...

En ole rasisti, mutta... En ole rasisti, mutta... Suvi Keskinen, Anna Rastas & Salla Tuori (toim.) En ole rasisti, mutta Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä Vastapaino & Nuorisotutkimusverkosto Tampere 2009 Vastapaino

Lisätiedot

Journalisti hyökyaallon harjalla

Journalisti hyökyaallon harjalla Juho Rahkonen Journalisti hyökyaallon harjalla Aasian katastrofi uutistyön tekijöiden kokemana Journalismin tutkimusyksikkö Tampereen yliopisto Tampere 2005 2 Sisällys 1. Tutkimusasetelma 3 1.1. Taustaa

Lisätiedot

Väestöliitto 2/08. Nähääx Kompassilla? Miten lukiolainen jaksaa? Elämä ilman pelkoa on lapsen oikeus. Hyvä itsetunto suojaa kolhuilta!

Väestöliitto 2/08. Nähääx Kompassilla? Miten lukiolainen jaksaa? Elämä ilman pelkoa on lapsen oikeus. Hyvä itsetunto suojaa kolhuilta! Väestöliitto 2/08 Nähääx Kompassilla? Miten lukiolainen jaksaa? Elämä ilman pelkoa on lapsen oikeus Hyvä itsetunto suojaa kolhuilta! PÄÄTOIMITTAJA Helena Hiila TOIMITUSSIHTEERI Paula Alkio ULKOASU JA TAITTO

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 91

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 91 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 91 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Auri Pakarinen

Lisätiedot

NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ. - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla

NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ. - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla Heini Orell Pro gradu-tutkielma Sosiologia/ Kulttuuripolitiikan koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden ja filosofian

Lisätiedot

Tuntemattomasta taudiksi

Tuntemattomasta taudiksi Turun ammattikorkeakoulun raportteja 81 NOORA WAHLSTEN Tuntemattomasta taudiksi Sanomalehden tradenomitutkimuksesta välittämät mielikuvat Turun ammattikorkeakoulun raportteja 81 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT

NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT ISBN 978-952-457-405-1 NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT RAPORTIN LAATIJA: EIJA SEPPÄNEN, FOUNTAIN PARK OY HELSINKI 2008 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 5 NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

HYvä paha media Käyttöopas kriittiseen medialukutaitoon

HYvä paha media Käyttöopas kriittiseen medialukutaitoon HYvä paha media Käyttöopas kriittiseen medialukutaitoon Sisällys Median mahti Mitä on kriittinen medialukutaito? 4 Leena Rantala Moderni hetki 4 Oona Uski Median rooli, valta ja vastuu 6 Matti Kalliokoski

Lisätiedot

PERHEET MUUTTOLIIKKEESSÄ

PERHEET MUUTTOLIIKKEESSÄ PERHEET MUUTTOLIIKKEESSÄ PERUSTIETOA MAAHAN MUUTTANEIDEN KOHTAAMISEEN Minna Säävälä Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 41/ 2011 2011 Minna Säävälä ja Väestöliitto Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Kalevankatu

Lisätiedot

Sisältö. Valtasuhteet koulussa. Aluksi. normatiivisuus rakentuu? Bongaa hetero! Kertomus Ei tarvitse olla vahvempi kuin on

Sisältö. Valtasuhteet koulussa. Aluksi. normatiivisuus rakentuu? Bongaa hetero! Kertomus Ei tarvitse olla vahvempi kuin on Sisältö 1 Aluksi 9 14 Kertomus Ei tarvitse olla vahvempi kuin on 15 Kertomus Sori vaan kaverit, mutta olen somali 19 2 Valtasuhteet koulussa 22 25 Kertomus Onko sinulla poikaystävää? 27 Kertomus Kelaten

Lisätiedot

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin muu kuin venäläinen. Venäläisten maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumisesta Joensuun seudulla Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Ulkonäkö, työelämä, terveys

Ulkonäkö, työelämä, terveys Hanna Toiviainen, Tuula Väänänen, Elina Hemminki (toim.) Ulkonäkö, työelämä, terveys Raportti naistenpäivän seminaarista 8.3.2004 Aiheita 20/2004 ISBN 951-33-1452-9 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki

Lisätiedot

Marianne Martikainen GAY-MATKAILIJAT MATKAILUINFORMAATIO- JA MAINOSAINEISTOJEN NÄKÖKULMASTA

Marianne Martikainen GAY-MATKAILIJAT MATKAILUINFORMAATIO- JA MAINOSAINEISTOJEN NÄKÖKULMASTA Marianne Martikainen GAY-MATKAILIJAT MATKAILUINFORMAATIO- JA MAINOSAINEISTOJEN NÄKÖKULMASTA Sisällönanalyysi homoseksuaaleille matkailijoille suunnatuista matkailukuvista, matkaopaskirjoituksista ja internetsivuista

Lisätiedot

MINNE MENET MEDIA? Hannu Olkinuora

MINNE MENET MEDIA? Hannu Olkinuora MINNE MENET MEDIA? Hannu Olkinuora 1 www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Antti Eklund Painopaikka: Yliopistopaino

Lisätiedot

Kosmetiikkaa kuluttava nainen nyky-yhteiskunnassa - Narratiiveja naiskuluttajien elämästä

Kosmetiikkaa kuluttava nainen nyky-yhteiskunnassa - Narratiiveja naiskuluttajien elämästä Kosmetiikkaa kuluttava nainen nyky-yhteiskunnassa - Narratiiveja naiskuluttajien elämästä Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Laura Pöyhönen 2012 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

RAIJA ALA-LIPASTI Anneli Bauters (toim.)

RAIJA ALA-LIPASTI Anneli Bauters (toim.) KUNNIAVÄKIVALTA RAIJA ALA-LIPASTI Anneli Bauters (toim.) KUNNIAVÄKIVALTA Sisällys Julkaisija Lukijalle... 7 OSA 1 MIKSI KUNNIAVÄKIVALLASTA ON PUHUTTAVA?... 11 Naisen rooli ja arvo muuttuvassa maailmassa...19

Lisätiedot

Lahja Kallinen MAINONTA JA LAPSET. hyvän markkinointitavan noudattaminen lapsille suunnatussa ja lapset tavoittavassa mainonnassa Mtv3-kanavalla

Lahja Kallinen MAINONTA JA LAPSET. hyvän markkinointitavan noudattaminen lapsille suunnatussa ja lapset tavoittavassa mainonnassa Mtv3-kanavalla Lahja Kallinen MAINONTA JA LAPSET hyvän markkinointitavan noudattaminen lapsille suunnatussa ja lapset tavoittavassa mainonnassa Mtv3-kanavalla Pro gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin

Lisätiedot

Mahatma Gandhi. Anna Kontula TÄSTÄ ÄITI VAROITTI

Mahatma Gandhi. Anna Kontula TÄSTÄ ÄITI VAROITTI TÄSTÄ ÄITI VAROITTI Anna Kontula Mahatma Gandhi TÄSTÄ ÄITI VAROITTI Anna Kontula Mahatma Gandhi Into-pamfletit tarkastelevat maailmaa eri kulmista, arkailematta, mutta puheet perustellen. Ärhäkät puheenvuorot

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Vilma Kokko KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Millainen on matkalaukkulapsuus kokemuksena? Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Marraskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla

Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla 1 Meille saa tulla Kirjoittajat Kustantaja: Suomen Akatemian

Lisätiedot

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Keinoja ja ideoita yhdenvertaisuuden tueksi Jukka Lehtonen Tutkimukset ja selvitykset 8/06 SEKSUAALI- JA SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖT SUOMEN KUNNISSA Keinoja

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk Erilaisuus on massateinien vastakohta. Ne uskaltavat sanoa mielipiteensä kuuluvasti ja ottavat kantaa asioihin. Erilaisuus voi näkyä myös pukeutumisessa ja vaikka musiikissa. Tyttö 9.lk Monikulttuurisuus

Lisätiedot