Naiset ja media. Kilpailuaika. Kilpailun raati. Palkinnot ja palkintojen jako. Lisätietoja. Suomen UNIFEMin kirjoituskilpailu lukiolaisille 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Naiset ja media. Kilpailuaika. Kilpailun raati. Palkinnot ja palkintojen jako. Lisätietoja. Suomen UNIFEMin kirjoituskilpailu lukiolaisille 2008"

Transkriptio

1 Suomen UNIFEMin kirjoituskilpailu lukiolaisille 2008 Naiset ja media Suomen UNIFEM nostaa vuosittaisilla kirjoituskilpailuillaan esiin teemoja, jotka ovat merkityksellisiä miesten ja naisten tasa-arvon kannalta kaikkialla maailmassa. Tänä vuonna teema on Naiset ja media. Tämänkertaisessa kilpailussa innostetaan kirjoittajia pohtimaan median vaikutusta heihin itseensä tai tarkastelemaan kehitysmaiden naisten kuvaa mediassa. Kilpailuaika Kilpailutöiden tulee olla Suomen UNIFEMissa 3. marraskuuta Kysy lisätietoja kilpailusta äidinkielenopettajaltasi. Kilpailun raati Kilpailun raatiin kuuluvat päätoimittaja Anne Moilanen ja kirjailija Riikka Pulkkinen. Palkinnot ja palkintojen jako Kilpailun pääpalkinto on MP3-soittimella varustettu Nokian kamerapuhelin. Lisäpalkintoina seuraaville mm. MP3-soitin, kirjapalkintoja, Kumppani-lehden sekä UNIFEM-lehden vuosikertoja. Kilpailun parhaimmisto kutsutaan palkintojen jakotilaisuuteen Naiset ja media -seminaariin Tampereelle Lisätietoja Vs. toiminnanjohtaja Eeva Koskinen puh YK:n naisten kehitysrahasto UNIFEM edistää naisten asemaa ja ihmisoikeuksia sekä naisten yhteiskunnallista osallistumista. Suomen UNIFEM tukee rahastoa tiedottamistyöllä ja varainhankinnalla. Järjestö toimii myös YK:n ja naisnäkökulman asiantuntijana kehitys- ja tasa-arvokysymyksissä. 1

2 Naiset ja media TAUSTAMATERIAALI Naiset median kuvissa iestintä on viime vuosikymmenten aikana kasvanut voimakkaasti kaikkialla maailmassa. Joukkotiedotus on muuttanut maailman kyläksi, jossa saamme reaaliajassa tietoa maapallon toisella puolella olevista tapahtumista. Samalla joukkotiedotusvälineiden vaikutusvalta on vahvistunut. Viestimistä tuleva tieto vaikuttaa niin viralliseen politiikkaan kuin yksityisten ihmisten käyttäytymiseen ja toimintaan. Vaikka tiedotusvälineet kattavat koko maailman, ei niiden välittämä kuva aina vastaa todellisuutta. Se, mitä ja miten uutisoidaan, on monella tapaa valinta. Samoin se mitä kuulemme, näemme, luemme ja koemme, on aina jollakin tapaa median valikoimaa ja kehystämää. Tällöin on merkitystä myös sillä kuka viestii ja millaisesta näkökulmasta. Median välittämä kuva maailmasta on edelleen melko perinteinen ja sitä hallitsevat länsimaisen kulttuurin arvot ja asenteet. Valtavirran mediakulttuuri on myös selvästi sukupuolittunutta: median tavoissa esittää miehet ja naiset korostuvat edelleen perinteiset roolit ja stereotypiat vaikka sukupuoleen liittyvien roolien kirjo on joukkoviestimissä laajentunut. Media on myös entistä viihteellistyneempi. Samalla naisten kuvaaminen tiedotusvälineissä on muuttunut seksistisemmäksi ja ulkonäkökeskeisemmäksi ja kaiken kaikkiaan kuvallinen ympäristö, erityisesti mainonta, on pornoistunut. Siinä missä perinteiset roolit voivat olla naista alentavia ja heikentää naisten yhteiskunnallista asemaa, ovat väkivaltaiset ja pornografiset kuvat vieläkin haitallisempia sillä ne vaikuttavat kielteisesti naiskuvaan ja naisten minäkuvaan. Toisaalta tietyt naiskategoriat loistavat poissaolollaan valtavirran mediakulttuurissa. Näitä ovat vanhukset, eri kulttuurien, etnisten ryhmien ja uskontojen edustajat sekä naiset, joiden seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti poikkeavat valtavirrasta. Naisten elämän todellisuus on huomattavasti rikkaampi, monitasoisempi ja mielenkiintoisempi kuin mitä media antaa ymmärtää.»» Suomessa lehtien päätoimittajista vain vajaa kolmannes on naisia. Vaikka 52 prosenttia maailman väestöstä on naisia, kerrotaan uutiset pääosin miesten suulla ja näkökulmasta: naisten osuus on 21 prosenttia uutisissa esiintyvistä ihmisistä. Hyvät ja pahat stereotypiat Stereotypiat eli yleistykset tarkoittavat erilaisten ominaisuuksien joukkoa, joka yhdistetään tiettyyn ryhmään. Puhuttaessa stereotyyppisestä naiskuvasta tarkoitetaan sitä, että naiseen liitetään sukupuolen perusteella tiettyjä ominaisuuksia. Mediassa nainen kuvataan usein passiivisena hoivaavana äitinä, kodin hoitajana, seksiobjektina tai uhrina, harvoin auktoriteettina. Kehitysmaiden naisia koskevissa stereotypioissa korostuu usein vahva erotisointi ja seksuaalisuus tai hiljaisen ja nöyrän, kärsivän naisen rooli. Yleistyskyky on ihmisen tietoisuudelle välttämätön tiedon luokittelun, maailman jäsentämisen ja kanssakäymisen kannalta. Stereotypiat helpottavat asioiden nopeaa ilmaisemista ja tarjoavat asiallisiakin samaistumiskohteita. Mediassa käytetyt stereotypiat ovat kuitenkin usein haitallisia, sillä ne tuottavat yksipuolisen kuvan todellisuudesta, joka puolestaan ohjaa yleisiä asenteita ja ajattelua. Stereotypioita hyväksi käyttämällä ylläpidetään valtarakenteita ja alistamisen käytäntöjä. 2

3 Miehiä ja naisia kuvataan eri tavoin M edia ylläpitää käsityksiä naisten ja miesten tehtävistä ja asemasta yhteiskunnassa. Vaikka sukupuolikuvat ovat länsimaisessa mediakulttuurissa monipuolistuneet, kuvataan naiset ja miehet edelleen vahvasti perinteisissä rooleissa. Miehet esiintyvät useimmiten johtajina, päättäjinä, työntekijöinä tai vapaa-ajan rooleissa. He ovat aktiivisia ja aikaansaavia. Naiset sitä vastoin esitetään usein äiteinä tai puolisoina, joiden tehtävänä on huolehtia perheestä, kodista ja ympäristöstä. Miehiä kuvataan toki myös perheenisinä, mutta heidän osallistumistaan perhe-elämään ja arkirutiineihin kuvataan usein ihannoiden. Mediassa ja tiedonvälityksessä vallitsee mieskeskeinen lähestymistapa. Tutkimusten pohjalta tiedetään esimerkiksi, että uutisjutuissa haastateltavista asiantuntijoista ja taustahenkilöistä suurin osa on miehiä. He hallitsevat politiikkaa, taloutta ja työelämää koskevia aihealueita. Naisia puolestaan kuunnellaan enemmän henkilökohtaisiin kokemuksiin, kulutukseen ja yleisiin mielipiteisiin liittyvissä asioissa. Myös terveys, koulutus ja sosiaaliset asiat ovat naisille tyypillisiä aihealueita. Naispolitiikkoja käsitellään viestimissä jossain määrin miehistä poikkeavalla tavalla: heidän kohdallaan huomio ohjautuu useammin muun muassa perheen ja uran yhdistämiseen, ikään tai ulkonäköön. Vastaavanlainen kuvaus on tyypillistä myös muiden uranaisten kuvauksessa. Naisten medianäkyvyyttä on lisännyt naistenlehtien määrän kasvu sekä se, että ihmisten yksityiselämä on muuttunut yhä mediakelpoisemmaksi. Tämä ei kuitenkaan ole välttämättä merkinnyt sukupuolen esittämistapojen tasa-arvoistumista ja moninaistumista vaan ennemminkin median viihteellistymistä ja henkilöitymistä. Naisille on miehiä tyypillisempää ulkonäön ansiosta saatu mediajulkisuus. Mediassa ihannoidaan nuoruutta, kauneutta ja hoikkuutta. Viikoittain iltapäivälehdistö kertoo naisten onnistuneista laihdutuskuureista tai muodonmuutosprosesseista. Mediakuvastossa korostuu myös yhä enemmän pornografia, mikä näkyy pornografisten esitystapojen, tyylien ja poseerausten lisääntymisenä erityisesti mainoksissa, tv:ssä ja iltapäivälehdissä. Myös nuorille kohdistetut tv-ohjelmat, lehdet, videopelit, musiikkivideot ja mainokset sisältävät yhä enemmän pornografisia viestejä ja skenaarioita. Naisen kehoa esineellistetään ja nainen esitetään miehen seksuaalisen halun kohteena. Playboytyttöjen ja pornotähtien esiintyminen iltapäivä- ja aikakauslehdissä on tehnyt pornosta arkipäivää.» Maailman suurin naisten aikakauslehti on Good Housekeeping. Miesten suurin aikakauslehti on Playboy. 3

4 Median muokkaamat ihanteet M edian välittämillä kuvilla ja viesteillä on väistämättä vaikutusta maailmankatsomukseemme, asenteisiimme ja toimintaamme sekä identiteettimme rakentumiseen. Median tarjoamat ulkonäköihanteet ja -normit muokkaavat kuvaa siitä, millainen keho on hyvä ja haluttu. Mediassa ja erityisesti mainonnassa vallalla oleva naiskuva nostattaa huolen siitä, että nuoret sisäistävät vääristyneen naiskuvan ja alkavat käyttäytyä sen mukaisesti. Media muokkaa paitsi nuorten tyttöjen identiteettiä, myös poikien asenne- ja ajatusmaailmaa. Miten median pornoistuneet kuvat vaikuttavat poikien käsitykseen naisesta? Miksi tytöt poseeraavat Facebookissa, IRC-galleriassa ja internetin keskustelupalstoilla yhä useammin huulet törröllään ja vähäpukeisina? Ovatko syömishäiriöt yleistyneet median ja mainonnan tarjoamien langanlaihojen kauneusihanteiden seurauksena? Lisääntynyt seksuaalisuuden korostaminen ja julkisen kuvaston pornoistuminen voidaan kokea ahdistavana kuvat saattavat tuntua henkilökohtaisilta ja ne rajaavat naisena ja miehenä olemisen mahdollisuuksia. Toisaalta kuvia voi tulkita monella tapaa entäpä jos alistetun objektin sijaan pornoon viittaavan kuvan nainen nähtäisiin katseiden valtiaana? Voiko tällainen kuva ilmentää naisen aktiivista seksuaalisuutta ja haastaa käsitykset siveyden ihanteesta?» 70 prosenttia naisista kokee oman ulkonäkönsä rumemmaksi luettuaan naistenlehtiä. Tiedonvälitystä länsimaisen linssin läpi M edialla on keskeinen rooli vieraista kulttuureista ja kansoista viestittäessä, koska ihmisillä ei välttämättä ole suoria kontakteja näiden ihmisten kanssa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että media on suomalaisille tärkein lähde kehitysmaiden tapahtumista kerrottaessa. Kehitysmaita koskeva tiedonvälitys on oma kiinnostava alueensa, jonka puitteissa esimerkiksi median välittämiä stereotypioita ja lähestymistapoja on mielenkiintoista pohtia kriittisesti. Saamme lukea kehitysmaiden ihmisistä ja tapahtumista useimmiten ongelmalähtöisten uutisten muodossa: jutut käsittelevät usein onnettomuuksia, luonnonkatastrofeja, kriisejä, konflikteja tai ihmisoikeusrikkomuksia. Tämäntyyppinen uutisointi on kiinnostavaa paitsi ajankohtaisuutensa, myös räjähdysalttiutensa takia. Esimerkiksi viimeaikaiset tiedot kehitysmaita koettelevasta ruokakriisistä ovat sisältäneet vahvasti viitteitä siitä, että tilanne voi johtaa mellakoihin, kansanvaelluksiin, jopa aseellisiin konflikteihin. Ruuan hinnan vaihteluiden lisäksi kriisillä voi olla vaikutuksensa myös turvallisuuteen länsimaissa. Tällöin uutisoinnissa korostuu kehitysmaiden sijaan länsimainen näkökulma. Länsimainen valtavirran tiedonvälitys luo helposti yksipuolisen mielikuvan elämästä kehitysmaissa. Tämä käy ilmi esimerkiksi Nuoret, media ja kehitysmaat -tutkimusprojektin ( ) tuloksista, joiden mukaan suomalais- 4

5 nuoret pitävät kehitysmaista kertovaa tiedonvälitystä hyvin negatiivisesti sävyttyneenä. Monet nuoret kokevat lisäksi, ettei heillä ole mitään yhteistä kehitysmaiden nuorten kanssa. Media jakaa maailman meihin ja muihin. Voidaan myös sanoa, että kehitysmaita koskevalle viestinnälle on usein ominaista länsimainen katse, joka ilmenee stereotyyppisenä ja yksipuolisena kerrontana niin naisten kuin miesten osalta sekä se, että kehitysmaiden ihmisten oma ääni jää kuulumattomiin. Kaiken kaikkiaan kehitysmaista ja erityisesti kehitysmaiden naisista kerrotaan länsimaisessa mediassa määrällisesti vain vähän. Kehitysmaiden nainen mediassa K ehitysmaiden nainen esitetään länsimaisessa mediassa usein eksoottisena objektina tai mykistettynä taustahahmona, osana maisemaa. Kehitysmaajournalismille yleinen länsimainen katse esineellistää ja eksotisoi ja liittää valkoiseen ja länsimaiseen erilaisia ominaisuuksia kuin ei-valkoiseen ja ei-länsimaiseen. Kehitysmaiden naiset niputetaan helposti yhteen ryhmään maasta ja taustasta riippumatta. Tällöin kulttuurisia ja yksilöllisiä eroja ei juurikaan huomata. Mediassa toistuvat lisäksi tarinat, joissa kehitysmaiden nainen on uhri tai tapahtumien passiivinen todistaja. Esimerkiksi islamilaiset naiset saatetaan esittää naisiin kohdistuvan sorron symbolina. Heidän olemassaolonsa tunnustetaan, mutta he ovat länsimaalaisittain tarkasteluina uhreja. Samalla muslimimiehestä tuotetaan varsin stereotyyppistä kuvaa terroristina ja naisten raakana alistajana. Tyypillistä voi olla myös värillisten naisten esittäminen pellolla raatavina työkoneina tai thainaisen esittäminen seksiobjektina. Kehitysmaajournalismissa on edelleen nähtävissä viitteitä siirtomaa-ajalle tyypillisestä kulttuurisesta rasismista.» Nainen esiintyy tai on haastateltavana vain 20 prosentissa maailman uutisjutuista. 5

6 Mediakulttuuri on juurtunut syvälle ja muuttuu hitaasti M onet asenteet ovat iskostuneet niin syvälle yhteiskuntaan, että niitä pidetään luonnollisena tapana ajatella. Siten myös mediakulttuuri ilmentää sukupuolittuneita näkemisen tapoja ja länsimaisia arvoja ja asenteita. Näkökulman valinta viestinnässä ei aina ole edes tietoista. Sukupuolistereotypioita ja länsimaista kerrontaa voi edistää myös nainen tai ei-länsimainen toimittaja pelkkä toimittajan sukupuoli ja etninen alkuperä ei siis ole ratkaiseva. Media voi kuitenkin toimia myös väärien tai rajoittuneiden mielikuvien purkajana tai avartajana. Parhaimmillaan vieraasta kulttuurista kertominen on monipuolista, tietorikasta ja maailmankuvaa avartavaa. Kuvaamalla ja kertomalla naisista ja miehistä epästereotyyppisillä tavoilla, tasapainoisesti ja ihmisarvoa kunnioittaen, media voi tarjota kohtaamisen kanavia ja lisätä ymmärrystä vieraista kulttuureista. Yleisö, niin lukijana kuin ostajana, säätelee omalta osaltaan mediassa tehtyjä valintoja. Tästä syystä median kuvia ja viestejä onkin syytä tarkkailla.»» Vuonna 2007 mediamainontaan käytettiin Suomessa yhteensä 1,3 miljardia euroa. Suomalainen näkee päivittäin noin mainosta. Sukupuolittunut mainonta Mainonta on osa markkinointiviestintää. Siinä annetaan tietoa tuotteista ja palveluista ja edistetään niiden myyntiä ja haluttavuutta. Mainonta kuvaa sitä, mikä on tavoiteltavaa ja minkälainen pitäisi olla; tuotteita ja palveluita myydään pitkälti hyvää ja tavoiteltavaa elämää kuvaten. Mainoksissa harvoin kehotetaan hyväksymään itsensä juuri sellaisena kuin on. Sen sijaan mainonta kehottaa muuttumaan trendien mukana. Mainonnalle on tyypillistä ulkonäköihanteiden esittäminen. Käsitykset kauneudesta ovat voimakkaasti sukupuolittuneita ja ne liitetään vahvasti naiseen vaikkakin ulkonäkökriteerit koskevat enenevissä määrin myös miehiä. Tyypillistä kuitenkin on, että miehet kiinnittävät huomionsa kauneusihanteisiin kun taas naiset pyrkivät niihin. Toisin kuin muussa mediassa, naiset esiintyvät mainoksissa miehiä useammin. Naisellisuudella voidaan myydä lähes mitä tahansa kauneudenhoitotuotteista ja vaatteista etelänmatkoihin ja kodinkoneisiin. Miehille suunnatussa mainonnassa miehet kuvataan usein äijäkulttuurin edustajina, seikkailijoina ja toimijoina. Naiset puolestaan esiintyvät miesten mainoksissa useimmiten katseen kohteena ja seksiobjekteina, vaikka seksillä ei usein ole mitään tekemistä markkinoitavan tuotteen kanssa. Ulkonäön ohella mainonnassa korostuu perinteinen ja tavoiteltu käsitys parisuhteesta ja perheestä. Mainonnassa ydinperheen muodostaa (hetero)vanhemmista ja lapsista useimmiten tytöstä ja pojasta koostuva yksikkö. Perheen kuvaus ja sen sisäinen tehtäväjako toistaa tuttua kaavaa miesten ja naisten tehtävistä, hyväksytystä perheestä ja seksuaalisuudesta. Sama toistuu etnisyyden esittämisessä: mainoskuvien enemmistö esittää valkoista etnisyyttä. 6

7 Naiset ja media TEHTÄVÄT Pohdi Naiset ja media -teemaa kirjoittamalla yhdestä alla olevasta aiheesta. Mikäli käytät kirjoituksessa hyödyksi itse valitsemaasi artikkelia, mainosta tms., muistathan liittää sen mukaan tai kuvailla huolellisesti kyseisen mediatuotoksen. Kirjoitusten maksimipituus on käsin kirjoitettuna 1 konsepti, koneella 3 liuskaa (fonttikoko 12, riviväli 1,5). Mainitsethan kirjoituksessasi yhteystietosi ja lukiosi nimen. Tehtävä 1 Valitse seuraamastasi mediasta (lehdet, sanomalehdet, internet) artikkeli tai uutinen, joka käsittelee kehitysmaiden naisia tai jossa kehitysmaiden naisilla on jokin rooli. Vaihtoehtoisesti voit käyttää liitteenä 1 olevaa lehtijuttua Varjoja paratiisissa (HS ). Pohdi valitsemaasi juttua ja sen kuvitusta. Tarkastelussasi voit hyödyntää esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Millaisissa rooleissa naiset ja miehet esitetään? Mikä on kuvattujen henkilöiden välinen suhde? Ketkä esiintyvät taustahahmoina, missä roolissa heidät kuvataan? Ketkä esiintyvät asiantuntijoina? Ovatko he auktoriteetteja, minkä alan ihmisiä he ovat, onko ala perinteisesti miesten vai naisten? Kenen mielipide hallitsee? Onko jutussa käytetty kieli neutraalia? Mitä jutussa ehkä jätetään kertomatta? Millaisen kuvan juttu antaa naisista? Ilmeneekö jutussa mielestäsi länsimainen näkökulma? Tehtävä 2 Vaikuttavatko mainokset minäkuvaasi? Pohdi asiaa yleisesti tai valitsemasi mainoksen kautta. Voit myös hyödyntää kirjoituksessasi liitteenä 2 olevaa uutista H&M -alusvaatteiden ulkomainoksista tuli huomautus (HS ). 7

8 Tehtävä 3 Pohdi ja vertaile liitteessä 3 olevia hygieniatuotteiden mainoksia (mainospari 1 vs. mainospari 2). Voit tarkastella mainoksia esimerkiksi seuraavien kysymysten kautta: Mikä on mainosten kohderyhmä, miksi? Ilmeneekö mainoksista selvästi, mitä tuotetta mainostetaan? Millaisina mainokset esittävät naisen, miksi? Mikä on mainoksen viesti? Onko mainoksen kuvan ja tekstin viesti sama? Mikä on mainoksessa mielestäsi hyvää, mikä huonoa? Miten arvelet mainosten vaikuttavan aikuisiin, nuoriin ja lapsiin? Eroavatko nämä mainokset muiden vastaavien tuotteiden mainoksista? Tehtävä 4 Kirjoita vapaasti aiheesta naiset ja media. Kirjoitus voi olla runo, kolumni, pakina tai essee. Voit rajata kirjoituksesi tarkastelun kohteeksi jonkin mediatuotoksen (TV, radio, internet, tietokonepeli, elokuva, sarjakuva, mainos). 8

9 Lähteet Lähdekirjallisuus Aslama, M Sukupuoli numeroina. Teoksessa Mäkelä, A., Puustinen L. & Ruoho, I. (toim.) Sukupuolishow. Johdatus feministiseen mediatutkimukseen. Gaudeamus, Helsinki. Dahlgren, S Islamilaisen naiskuvan monet tulkinnat. Teoksessa Airaksinen, J. & Ripatti, T. (toim. ) Rotunaisia ja feminismejä. Vastapaino, Tampere. Downing, J. & Husband, C Representing Race. Racism, Ethnicities and Media. Sage, London. Horsti, K Maailma kylässä ei jäämässä Kulttuurisen moninaisuuden ohittaminen mediassa. Teoksessa Tapper, H. Me median maisemissa. Reaktioita identiteettiin ja mediaan. Yliopistopaino, Helsinki. Hämeen-Anttila, J Kuvia ja mielikuvia. Teoksessa Hämeen-Anttila, J. Islamin ja arabimaailman kuvat mediassa seminaariraportti. Gummerus, Jyväskylä. Kyrölä, K Ruumis, media ja ruumiinkuvat. Teoksessa Mäkelä, A., Puustinen L. & Ruoho, I. (toim.) Sukupuolishow. Johdatus feministiseen mediatutkimukseen. Gaudeamus, Helsinki. Nikunen, K Pornokuva ja äidin katse. Teoksessa Ruoho I. & Laiho M. (toim.) Median merkitsemät. Ruumis ja Sukupuoli kuvassa. PS-kustannus, Keuruu. Nikunen, K Feministiset keskustelut pornosta. Teoksessa Mäkelä, A., Puustinen L. & Ruoho, I. (toim.) Sukupuolishow. Johdatus feministiseen mediatutkimukseen. Gaudeamus, Helsinki. Puhakainen, R. (toim.) Friidu - Tyttöjen ja naisten ihmisoikeudet. Opetusmateriaali tyttöjen ja naisten oikeuksista Suomessa ja maailmalla. Kauhavan kirjapaino, Kauhava. Rantonen, E Länsimaisten kuvien rotunaiset. Teoksessa Airaksinen, J. & Ripatti, T. (toim. ) Rotunaisia ja feminismejä. Vastapaino, Tampere. Raunio, S Nuoret, media ja kehitysmaat. Plan Suomi Säätiön julkaisusarja 1/06. Raunio, S Ihanteet käytäntöjä kohtaamassa. Kuinka uutisoida kehitysmaista nuoria kiinnostavasti. Plan Suomi Säätiön julkaisu Me, media ja maailma. Opas mediaosaamiseen. Ross, K. & Byerly, C. M. (toim.) Women and Media. International Perspectives. Blackwell, Oxford. Verkkolähteet Gender and Media Advocacy Toolkit: Who Makes the News? get_involved/advocacy_toolkit Rossi, L-M Mainonta sukupuolituotannon mediana: mainonta.html Älä osta mitään -sivusto: nanharhakuvat#tytotpojatmainonta Naisjärjestöjen keskusliiton raportti Pekingin toimintaohjelman toteuttamisesta: Kuvalähteet Mainos 1: Mainos 2: Mainos 3: Mainos 4: Tilastotiedot mediasta ja mainonnasta Mediakasvatus.fi: About Face: Mainostajien liitto: Finnpanel: Sanomalehtien liitto: id=46&paaotsikko_id=3&kieli= Aikakausilehtien liitto: Girls, Women + Media Project: 9

10 Liite 1 TUOMAS HARJUMAASKOLA Suurin osa Pattayan naisista tulee Thaimaan köyhistä itäosista. Monen toiveena on löytää länsimainen aviomies. Helsingin Sanomat - Sunnuntai VARJOJA PARATIISISSA ANTTI HELIN PATTAYA. Litimärät thainaiset kiljuvat, keikuttavat mikroshortseihin verhottua takapuoltaan ja kaatavat vettä toistensa ja turistimiesten päälle. Länsimaisten miesten silmistä loistaa epäuskoinen katse. He näyttävät siltä kuin olisivat tupsahtaneet keskelle rap-videon kuvauksia - ja päässeet päätähdeksi. Pattayalla vietetään thaimaalaista uudenvuodenjuhlaa, Songkrania. Rantabulevardille johtavien sivukatujen lukemattomat tyttöbaarit näyttävät muuttuneen yhdeksi valtavaksi miss märkä T-paita -kilpailuksi. Veden heittelemisen tarkoitus on puhdistaa ihmiset menneen vuoden synneistä, mutta Pattayalla rituaali on muuttunut yhteiseksi esileikiksi. Ei Pattaya ole viaton muinakaan aikoina vuodesta. Kaupungissa työskentelee prostituoitua, ja muutoinkin Pattaya on Thaimaan pahamaineisin paikka. Täällä piileskelee runsaasti kansainvälisiä konnia. KYMMENIEN WinCapita-sijoitusklubilla rikastuneiden suomalaistenkin on väitetty viettävän leveää elämää Pattayalla. Muutaman vuoden ajan he ovat ostelleet täällä hienoja taloja, autoja ja moottoripyöriä. Ovat varmaan olleet siinä kolmenkymmenen ensimmäisen jäsenen joukossa. He ovat tuoneet paljon rahaa minunkin baariini. Näin kertoo nimettömänä pysyttelevä suomalainen ravintolanomistaja. Hän sanoo tuntevansa Pattayalla kymmenkunta ihmistä, jotka ovat ansainneet WinCapitalla miljoonia. Enää heitä ei ole hänen baarissaan näkynyt. Ovien takana on käynyt koputtelijoita. Moni on lähtenyt Pattayalta jäähdyttelemään. Kuten se nuori kuopiolaisperhe, joka ravintolanomistajan mukaan muutti Pattayalta takaisin Suomeen. Eivät he ole uskaltaneet palata Kuopioonkaan, vaan ovat etsineet Lapista jonkin piilopirtin. Perhe oli houkutellut mukaan venäläisiä sijoittajia ja hankkinut sadantuhannen euron verran rahaa vääränlaisilta ihmisiltä. Pattayalle näyttävät jääneen ne, jotka menettivät sijoitushuijaukseksi epäillyssä WinCapitassa rahansa. PATTAYALLA asuu satoja suomalaisia, joista suurin osa on eläkeläisiä. Tiivis yhteisö on ollut otollista maaperää WinCapitalle. Pattayalta ei tunnu löytyvän suomalaista, jota ei olisi ainakin houkuteltu mukaan. 10

11 Vuodenvaihteessa kaupankäynti kiihtyi. Osakkuuksia kerrotaan kaupatun vielä silloinkin, kun sijoitusklubin nettisivut olivat jo maaliskuussa sulkeutuneet. Ihmisillä on ollut täällä varmaan löysää rahaa, Pattayalla eläkepäiviään viettävä palomies pohtii. Sukanvarsisäästöillään eläviä eläkeläisiä on houkutellut WinCapitan lupailema mahdollisuus ylellisempään elämään. Kun naapuri on ostanut uuden moottoripyörän, itsekin on haluttu päästä osingoille. Siihen houkutukseen palomieskin lopulta lankesi. Pattayalla hän jakaa asuntonsa kolmen muun suomalaisen kanssa. Yksi heistä puhui lopulta muut mukaan. Se näytti uskottavalta, kun hän joka päivä kävi netissä katsomassa, paljonko on taas tullut voittoa valuuttatilille. Palomies sijoitti euroa. Kukaan nelikosta ei ehtinyt nostaa rahojaan. Ei se taloutta kaada, mutta kyllähän se harmittaa, kun on ne rahat joutunut kovalla työllä ansaitsemaan. Hän kertoo, ettei olisi voittojaan oikeastaan mihinkään edes tarvinnut, mutta menetetyillä rahoilla olisi ollut monenlaista pientä käyttöä. Ehkä se ahneus iski. Ajattelin, että jos se vielä vuoden toimisi. En tainnut ajatella tarpeeksi. Joillakin on käynyt huonommin. Palomies tietää ihmisiä, jotka ovat myyneet autojaan, pistäneet yrityksiään lihoiksi, ottaneet pankista lainaa tai sijoittaneet WinCapitaan eläkerahojaan. Suomalaisten suosiman Ile Barin omistaja Ilkka Kokko kertoo vanhasta tutustaan, joka vuosi sitten kävi Pattayalla kehuskelemassa tienaamillaan rahoilla ja yritti houkutella häntäkin mukaan. En mennyt. Kuukausi sitten hän kävi täällä nöyränä miehenä. On joutunut Suomessa laittamaan valokuvaamonsa myyntiin, Kokko kertoo. Sisäpiiri-baarin omistaja Matti Lehtinen nostaa sormensa pistoolin piipuksi ilmaan ja laukaisee peukalol- PATTAYALLA asuvien suomalaisten keskuudessa on toiminut tiettävästi laan. Jos on rahaa, täällä voi vaikka muutama erityisen aktiivinen WinCapita-värvärian tärkeää miestä, suomalaisten tappaa ihmisen - kunhan ei tapa lii- Kuten salaperäisiä sijoitusneuvoja suosimaa baaria pyörittävä Lehtinen jaellut mies, joka on ollut verkostomarkkinointikouluttajana ja mukana Thaimaahan on helppo siirtää ra- sanoo. monenlaisessa bisneksessä. hojaan ja siellä on helppo järjestellä elämäänsä, jos vain on varaa mak- Toinen värväriksi väitetty mies asuu Pattayalla komeassa talossa tietokoneiden ympäröimänä. Vieraita Thaimaassa - kaikki muukin on ostetsaa. Rakkauden lisäksi Pattayalla - ja on vaadittu sulkemaan kännykkänsä tavissa. Myös poliisi. taloon tullessaan. Länsimaalaisten murhat ja epäilyttävät itsemurhat ovat arkipäivää. Miehen kotisivut ovat edelleen verkossa, ja niiltä avautuu linkkejä Maaliskuussa ryöstäjä puukotti kuoliaaksi Pattayalla asuvan suomalais- nopeaa rikastumista lupaileville nettisivuille. Pattayalla häntä ei ole näkynyt sen jälkeen, kun WinCapitan vaimonsa kanssa lakifirman. miehen, joka omisti thaimaalaisen sivut suljettiin maaliskuussa. Samassa kuussa Thaimaassa pidätettiin rikolliseksi asekauppiaaksi Moni on varmaan tullut rahojen mukana tänne Pattayalle, ja moni on epäilty venäläinen Viktor Boutin. Pidätyksen jälkeen on keskusteltu sii- niiden takia lähtenyt, eräs Pattayan suomalaisyrittäjistä sanoo, nimettömänä hänkin. kollisten turvasatama. tä, onko Thaimaa kansainvälisten ri- Jos tämän WinCapitan takana Thaimaassa kuluu tuskin kuukauttakaan, ettei maasta karkotet- olevat ihmiset paljastuvat kusettajiksi, niillä on niin paljon rahaa, etten taisi ainakin yhtä huumekauppaan, halua olla tämän asian kanssa enää seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai rahanpesuun sotkeutunutta ulkomaa- missään tekemisessä. laista. PATTAYALLA juuri kukaan ei suostu Bangkokin rooli Kaakkois-Aasian puhumaan WinCapitasta nimellään. liikenne- ja talouskeskuksena tekee He pelkäävät. Ehkä aivan syystä. rikollisille helpoksi liikkumisen maa- Taas joku on löytänyt omansa poikamiehen paratiisista. TUOMAS HARJUMAASKOLA 11

12 han ja sieltä pois. Rikollisten on myös helppo sekoittua 15 miljoonan Thaimaahan matkustavan turistin joukkoon. Suurin osa Pattayalla asuvista suomalaisista on tietenkin aivan kunniallisia ihmisiä, Suomen Thaimaansuurlähettiläs Lars Backström painottaa. Suurlähetystön tietojen mukaan Pattayan alueella elää noin 600 suomalaista. Todellinen luku on paljon suurempi, sillä kaikki eivät näy suurlähetystön rekistereissä. Keski-ikä on vuoden välillä, Pattaya Suomi-Seuran sihteeri Hannu Lairikkala sanoo. Hänen mukaansa alueella asuu paljon eläkeläisiä ja ihmisiä, jotka ovat vanhoilla päivillään myyneet pois yrityksensä ja muuttaneet pakoon oravanpyörää. Pattayalle houkuttelevat lämmin ilmasto, hyvät harrastusmahdollisuudet, tasokkaat sairaalapalvelut. Pattayalla on puolet halvempaa kuin Phuketissa, sanovat Pattayan suomalaiset. Suomalaisten silmissä Pattaya, kotoisasti Pattijoki, on ihanuuksien ihmemaa ja duunarien Valhalla, viikinkisoturien sankarihovi, jossa eläköitynyt työmies voi nauttia työuransa hedelmistä - ja elää uutta nuoruutta Viagran voimalla. Täällä golfataan, käydään prätkäretkillä ja tissutellaan suomibaareissa, joista saa salmiakkikossua, makaronilaatikkoa ja HK:n sinistä. Lairikkala väittää, ettei WinCapita-kohu ole riitaannuttanut suomalaisyhteisöä. Se on ollut oma ryhmänsä, joka on sisäisesti pessyt pyykkiään. Kuumin vaihe on täällä jo ohi, ja ne ihmiset ovat lähteneet pois. SILTÄ TOSIAAN VAIKUTTAA. Äkkirikastuneiden sijasta Pattayalla näyttää olevan enemmänkin äkkiköyhtyneitä. Aika harva on täällä kertonut hävityistä rahoista, mutta moni on kyllä Pattayalla ei juuri näe yksinäisiä miehiä. esitellyt tulevia hävittyjä rahojaan, Hikoksi itsensä esittelevä mies kertoo Lassin baarissa. Täällä Hiko tunnetaan myös nimellä Professori, sillä hän on aikoinaan toiminut vähän aikaa taloustieteen professorina. Professorin puheiden perusteella vaikuttaa siltä, että suurin osa Thaimaassa asuvista rikastuneista on sellaisia, jotka ovat vain luulleet rikastuneensa - aina viime maaliskuuhun asti. On kerskuttu virtuaalirahoilla, jotka ovat näkyneet WinCapitan sivuilla, mutta joita ei ole koskaan todellisuudessa ollutkaan olemassa. Professori arvelee, että Pattayalla yli sata ihmistä on sijoittanut WinCapitaan. Mutta en ole nähnyt ketään, joka olisi voinut oikeasta tiliotteesta näyttää, että on oikeasti tienannut. On ajateltu, että puolen vuoden päästä saadaan kotiutettua niin ja niin paljon rahaa. Sitä on sitten kulutettu ennakkoon. Kun Professori kuuli WinClubista ensimmäisen kerran puolitoista vuotta sitten, hän alkoi varoitella ihmisiä, ettei valuuttakaupoilla pysty millään saavuttamaan luvatun kaltaisia voittoprosentteja, ei edes niiden murto-osia. Olisivat edes keksineet jonkin muun tarinan, Professori manaa. Harva halusi kuunnella häntä. Moni sen sijaan puolusti kiivaasti Win- Capitaa. Otin oikein yhteen muutaman kiihkeän WinCapita-miehen kanssa. Se on ollut kuin uskonlahko. Niin vahvasti siihen on haluttu uskoa. Professorin omia ystäviäkin sijoitti WinCapitaan häneltä salaa. Jos he olisivat miettineet valintaa vaikka kolmen tavallisen sijoituskohteen välillä, he olisivat varmasti kysyneet minulta neuvoa. Mutta kun WinCapita lupasi 400 prosentin tuottoa, he olivat aikeistaan aivan hiljaa. Professorin tutut taisivat mielensä pohjalla aavistaa, että tarjous on liian hyvä ollakseen totta. Mutta unelma helposta ja nopeasta rahasta voitti järjen. Ponzi-huijaukset perustuvat siihen, että halutaan kuunnella jeesmiehiä, Professori tuhahtaa. Hän uskoo, että WinCapitalla oikeasti tienanneet lymyilevät jossakin aivan muualla kuin Pattayalla. Hän epäilee takaa löytyvän norjalaisia alan konkareita. Luulen, ettei niistä ole vielä edes puhuttu, jotka ovat oikeasti rikastuneet WinCapitalla. Ei se ole näiden nettisivuilla esiintyvien Mattien ja Hannujen keksintöä. Ne, jotka ovat todella tienanneet, eivät näin köyhään paikkaan tule. TUOMAS HARJUMAASKOLA 12 Alkuperäisen artikkelin kuvista on tähän kirjoituskilpailumateriaaliin valittu vain osa.

13 Liite 2 Helsingin Sanomat Kaupunki H&M- alusvaatteiden ulkomainoksista tuli huomautus Mainonnan eettinen neuvosto antoi huomautuksen H&M:n alusvaatemainoskampanjasta, joka oli viime vuoden lopulla esillä muun muassa bussipysäkeillä sekä isona, 18 x 9,5 metrin julisteena tavaratalo Forumin seinällä Helsingin ydinkeskustassa. Eettinen neuvosto katsoi, etteivät mainoskuvat sellaisenaan olleet hyvän markkinointitavan vastaisia. Neuvoston mielestä hyvän markkinointitavan vastaista oli julkisen tilan seksualisointi. Mainokset ovat myös tavoittaneet lapset ja nuoret heidän elinympäristössään. Lisäksi kuvien väkinäisissä asennoissa esiintyvä nainen on mainosviestin passiivinen objekti. Neuvoston päätös syntyi äänin 4-2. VESA MOILANEN / LEHTIKUVA HS Online: 13

14 Liite 3 Mainospari 1 Mainos 1. fat? fit? Does the beauty only squeeze into size 8. Join the beauty debate. Mainos 2. wrinkled? wonderful? Will society accept old can be beautiful? Join the beauty debate. 14

15 Liite 3 Mainospari 2 Mainos 3. LYNX [AXE] Shower Gel. Get Dirty. Mainos 4. ANY EXCUSE TO GET DIRTY 15

Helsingin Sanomat. Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan

Helsingin Sanomat. Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan Helsingin Sanomat Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan Pohjoismaiden suurin painettu sanomalehti tavoittaa päivittäin 742 000 ja viikoittain yli miljoona lukijaa. Laatujournalismin edelläkävijä,

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

Nainen ja seksuaalisuus

Nainen ja seksuaalisuus Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Onko hän nainen? Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Ulospäin

Lisätiedot

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö tarkoittavat toisen ihmisen kiusaamista ja satuttamista seksuaalisesti. Seksuaalinen kiusaaminen kohdistuu intiimeihin eli

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

TASA-ARVO JA SUKUPUOLI OPPIMATERIAALEISSA

TASA-ARVO JA SUKUPUOLI OPPIMATERIAALEISSA TASA-ARVO JA SUKUPUOLI OPPIMATERIAALEISSA Muistiot 2011:1 1 Opetushallitus ja tekijät Muistiot 2011:1 ISBN 978-952-13-4639-2 (pdf) ISSN-L 1798-8896 ISSN 1798-890X (verkkojulkaisu) Taitto: Sirpa Ropponen

Lisätiedot

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon)

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon) Täytä selkeällä käsialalla: Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: @ Tarkista, että sinulla on neljä erikseen nidottua tehtävää (tehtävät 1 4, 9 sivua), kaksi liitettä sekä konseptipaperi. Mikäli

Lisätiedot

Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa

Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa 2009-2013 Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa Suomalainen ajankäyttö Suomalainen viestintä ja käytöstavat Suomalainen elämäntapa Aikatauluja ja sovittuja tapaamisaikoja on hyvä noudattaa täsmällisesti.

Lisätiedot

Nuorten seksuaaliterveyskartoitus

Nuorten seksuaaliterveyskartoitus Nuorten seksuaaliterveyskartoitus Nettikysely 12-22-vuotiaiden nuorten parissa Osaraportti Sini Pekkanen, Lääkärikeskus Nuorten Naisten Bulevardi Hannele Spring, Otavamedia, Suosikki 4.7.2011 Nuorten tutkimushanke

Lisätiedot

Isä seksuaalikasvattaja. Jussi Pekkola, Sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja Poikien ja nuortenmiesten keskus&vanhemmuuskeskus

Isä seksuaalikasvattaja. Jussi Pekkola, Sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja Poikien ja nuortenmiesten keskus&vanhemmuuskeskus Isä seksuaalikasvattaja Jussi Pekkola, Sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja Poikien ja nuortenmiesten keskus&vanhemmuuskeskus Onko eroa isä/äiti seksuaalikasvattajana? Isät äitien kanssa samalla lähtöviivalla

Lisätiedot

POJAT JA MIEHET - UNOHDETTU SUKUPUOLI? - SEMINAARI Pojat ja Miehet paitsiossa rikosuhripalveluissa Petra Kjällman

POJAT JA MIEHET - UNOHDETTU SUKUPUOLI? - SEMINAARI Pojat ja Miehet paitsiossa rikosuhripalveluissa Petra Kjällman POJAT JA MIEHET - UNOHDETTU SUKUPUOLI? - SEMINAARI 23.10.2012 Pojat ja Miehet paitsiossa rikosuhripalveluissa Petra Kjällman 2.11.2012 1 PALVELUJEN SUKUPUOLINEUTRAALISUUS Miten palvelujemme sukupuolineutraalius

Lisätiedot

MAUSTE-hanke Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista

MAUSTE-hanke Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista MAUSTE-hanke 2015-2016 Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista Haastattelun tarkoitus Saada tietoa maahanmuuttajien seksuaaliterveydestä,seksuaaliohjauksen ja neuvonnan tarpeista,

Lisätiedot

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat?

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Technopolis, Vantaa 18.3.2016 OTL, varatuomari Paula Paloranta Keskuskauppakamari Esitys Kilpailijan epäreilu menettely onko mitään tehtävissä? Entä jos haluan

Lisätiedot

Maarit Sireni Salon kansalaisopisto, , Salo. Maaseudun nainen osallistujana ja vaikuttajana

Maarit Sireni Salon kansalaisopisto, , Salo. Maaseudun nainen osallistujana ja vaikuttajana Maarit Sireni Salon kansalaisopisto, 9.10.2014, Salo Maaseudun nainen osallistujana ja vaikuttajana Osallistujia ja vaikuttajia? Perustuu artikkeliin Sireni, Maarit (2014) Feminism in rural Finland. A

Lisätiedot

Miten kirkon tehtävästä käsin tuetaan tyttöjen identiteettiä ja kasvua?

Miten kirkon tehtävästä käsin tuetaan tyttöjen identiteettiä ja kasvua? Miten kirkon tehtävästä käsin tuetaan tyttöjen identiteettiä ja kasvua? Ja miksi niin tulee tehdä? 15.10.2012 TT, pari- ja seksuaaliterapeutti Heli Pruuki Millaista sinulle on olla nainen? Mitä arvostat

Lisätiedot

Minä ohjaajana - kokonaisvaltainen ihmiskäsitys

Minä ohjaajana - kokonaisvaltainen ihmiskäsitys Tavoite Harjoitus on tarkoitettu elämäntapamuutosohjaajalle ohjaajan oman ihmiskäsityksen tiedostamiseen. Jokaisella meistä painottuu ihmiskäsityksessä joku puoli: koulutustausta, omat mielenkiinnon kohteet

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuorten internetissä ja somessa kuluttamat sisällöt Nuorten netin käytössä korostuvat erilaiset

Lisätiedot

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta Olli E. Juvonen Talentum Helsinki 2009 Talentum Media Oy ja Olli E. Juvonen ISBN 978-952-14-1446-6 Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

KEHO ON LEIKKI - kirjan rakenne. Susanne Ingman-Friberg kätilö YAMK projektikoordinaattori

KEHO ON LEIKKI - kirjan rakenne. Susanne Ingman-Friberg kätilö YAMK projektikoordinaattori KEHO ON LEIKKI - kirjan rakenne Susanne Ingman-Friberg kätilö YAMK projektikoordinaattori OSA 1 Tutkimus Mitä on lapsen seksuaalisuus Väestöliitossa tehty LASEKE-tutkimus Ammattilaisten ajatuksia lasten

Lisätiedot

Mitä kuva kertoo? Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori

Mitä kuva kertoo? Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori Mitä kuva kertoo? Luokat 5 9 Toinen aste Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori 408 Tehtävä: Pohditaan, millaisia käsityksiä verkossa olevista kuvista saa tarkastelemalla muiden nuorten profiilikuvia.

Lisätiedot

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana.

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana. Muistatko? hanke Kysymykset yksilöhaastatteluun Alkulämmittelynä toimivat jokaisen haastattelun alussa täytettävän perustietolomakkeen kysymykset (nimi, syntymäaika ja paikka, osoite jne.). Haastattelun

Lisätiedot

Isät turvallisuuden tekijänä

Isät turvallisuuden tekijänä Isät turvallisuuden tekijänä Mitä on väkivalta Väkivalta on fyysisen voiman tai vallan tahallista käyttöä tai sillä uhkaamista, joka kohdistuu ihmiseen itseensä, toiseen ihmiseen tai ihmisryhmään tai yhteisöön

Lisätiedot

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seksuaalirikoksiin ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä

Lisätiedot

Miesten kokema väkivalta

Miesten kokema väkivalta Miesten kokema väkivalta Lahden ensi- ja turvakoti ry; Jussi-työ 1 * Suomessa on toteutettu yksi tutkimus, jossa on tarkasteltu erikseen ja erityisesti miehiin kohdistunutta väkivaltaa (Heiskanen ja Ruuskanen

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 30.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 1 2 1 Asiakirjojen kirjoittamisesta? Asiakkaiden tekemisten kirjoittamisesta? Työntekijöiden näkemysten kirjoittamisesta? Työskentelyn dokumentoinnista?

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

Amoral-hanke. - Kunniaan liittyvien konfliktien tapauskissa -vanhemmuutta tukien -

Amoral-hanke. - Kunniaan liittyvien konfliktien tapauskissa -vanhemmuutta tukien - Amoral-hanke - Kunniaan liittyvien konfliktien tapauskissa -vanhemmuutta tukien - Kunniaan liittyvä väkivalta MÄÄRITELLÄÄN: henkilön fyysiseksi tai psyykkiseksi painostukseksi tilanteessa, jossa kyseistä

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 2015 1 SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO... 2 2 JOHDANTO... 2 2.1 Tutkimuksen tavoite... 2 2.2 Tutkimuksen toteutus... 2 3 KUVAUS SUOMEN SIJOITUSRAHASTOMARKKINOISTA...

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Meidän kaikkien juttu -mediakasvatuskoulutus Hanna Romppainen & Piia Hietamäki

Meidän kaikkien juttu -mediakasvatuskoulutus Hanna Romppainen & Piia Hietamäki SANOMALEHTI OPETUKSESSA -TOIMINTA Meidän kaikkien juttu -mediakasvatuskoulutus 9.9.2016 Hanna Romppainen & Piia Hietamäki TAVOITTEENA KRIITTINEN JA AKTIIVINEN LUKIJA Tahdomme tukea lasten ja nuorten kriittistä

Lisätiedot

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media.

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoite - Kuluttajien mielikuvat eri mediaryhmistä - Mukana 5 mediaryhmää - Kuluttajat arvioivat mediaryhmiä 44 ominaisuuden avulla Kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä - Kohderyhmänä

Lisätiedot

Tasa-arvokysely 2012 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389

Tasa-arvokysely 2012 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389 Tasa-arvokysely 212 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389 Helsingin normaalilyseo Tasa-arvotyöryhmä: Kristiina Holm Elina Mantere Kirsi Naukkarinen Antero Saarnio 1. Sukupuoli vaikuttaa koulussamme oppilaiden

Lisätiedot

DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen. Yhteenveto medialle

DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen. Yhteenveto medialle DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus, helmikuu 2015 2 Yhteenveto Tabletit, tietokoneet ja älypuhelimet

Lisätiedot

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Verkkomainonnan mahdollisuudet Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Elina Teräsvirta KTM, 31v. Tuotepäällikkö Sanoma Digital Finlandissa 2010- Displaymainonnan kehittäminen Oikotie Asunnot Oikotie

Lisätiedot

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Luen teille seuraavaksi joukon vapaa-ajanviettotapoja.

Lisätiedot

TURVATAIDOILLA KOHTI SUKUPUOLTEN TASA-ARVOA. Jussi Aaltonen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan juhlaseminaari, Säätytalo,

TURVATAIDOILLA KOHTI SUKUPUOLTEN TASA-ARVOA. Jussi Aaltonen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan juhlaseminaari, Säätytalo, TURVATAIDOILLA KOHTI SUKUPUOLTEN TASA-ARVOA Jussi Aaltonen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan juhlaseminaari, Säätytalo, 14.11.2012 Lähtökohdat Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelman toimenpidekirjaus

Lisätiedot

Mediakysely melulaisille

Mediakysely melulaisille Mediakysely melulaisille Millaisia mediankäyttäjiä ja miten mediakriittisiä lukiolaiset ovat? 18.5.2009 Marianne Vuorela ja Milla Ylärakkola Kyselyn tavoitteet ja sisällöt Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa

Lisätiedot

Mitenmainesyntyy, ja mitense voimennä?

Mitenmainesyntyy, ja mitense voimennä? Mitenmainesyntyy, ja mitense voimennä? #UPDATE2016 10.2.2016 MIKAEL PENTIKÄINEN Pasi Rahikainen Motto Karaktääri on kuin puu, ja maine kuin sen varjo. Varjo on se, mitä me ajattelemme siitä; puu on todellinen

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA Viestintä- ja markkinointiseminaari 2.-3.6.2015 Kari Ikonen twitter @IkonenKari 3.6.2015 Alma Aluemedia Maakuntalehdet Alma Aluemedia 4 maakuntalehteä 14 tilattavaa

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

EDUCA 29.-30.1.2010 SIVISTYS SIIVITTÄÄ, KOULUTUS KANTAA KESKIMÄÄRÄINEN TYTTÖ JA POIKA. VTT/Sosiologi Hanna Vilkka 30.1.2010

EDUCA 29.-30.1.2010 SIVISTYS SIIVITTÄÄ, KOULUTUS KANTAA KESKIMÄÄRÄINEN TYTTÖ JA POIKA. VTT/Sosiologi Hanna Vilkka 30.1.2010 EDUCA 29.-30.1.2010 SIVISTYS SIIVITTÄÄ, KOULUTUS KANTAA KESKIMÄÄRÄINEN TYTTÖ JA POIKA VTT/Sosiologi Hanna Vilkka 30.1.2010 1) MIHIN LAPSELLA ON OIKEUS SUKUPUOLISENA? 2) MIHIN LAPSELLA ON OIKEUS SEKSUAALISENA?

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2103(INI) Lausuntoluonnos Corina Creţu (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2103(INI) Lausuntoluonnos Corina Creţu (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kehitysyhteistyövaliokunta 6.11.2013 2013/2103(INI) TARKISTUKSET 1-10 Corina Creţu (PE519.580v01-00) seksuaalisen hyväksikäytön ja prostituution vaikutuksesta sukupuolten

Lisätiedot

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä Diakonian tutkimuksen päivä 7.11.2008 Riikka Haahtela, YTM, jatko-opiskelija sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

Tytöksi ja pojaksi kasvaminen. Seksuaaliterveysopas päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville

Tytöksi ja pojaksi kasvaminen. Seksuaaliterveysopas päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville Tytöksi ja pojaksi kasvaminen Seksuaaliterveysopas päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville Opinnäytetyö, Mikkelin ammattikorkeakoulu 2011 Esipuhe Olemme kaksi sosionomiopiskelijaa

Lisätiedot

Carol Ehrlich. 70-luvun naisliike

Carol Ehrlich. 70-luvun naisliike Carol Ehrlich 70-luvun naisliike 1980 Miten paljon naisliike on muuttunut viimeisten kymmenen vuoden aikana? Liberaali haara ei ole muuttunut juuri lainkaan. Yhä yritetään saada 52% vallasta siinä taloudellisessa

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Vaikutukset tasa-arvoon? Eeva Honkanummi va Kehittämispäällikkö Espoon kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi Turku

Vaikutukset tasa-arvoon? Eeva Honkanummi va Kehittämispäällikkö Espoon kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi Turku Vaikutukset tasa-arvoon? Eeva Honkanummi va Kehittämispäällikkö Espoon kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi Turku Vaikuttavuus Tämän seminaarin esittelyteksti: pohditaan naisten ja miesten tasaarvon merkitystä

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta

Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seurusteluväkivaltaan ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE

TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE TAMPEREEN YLIOPISTO TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE 12.6.2006 Tiedotusopin valintakoe koostuu neljästä tehtäväkokonaisuudesta. Valintakokeesta voi saada yhteensä 60 pistettä. Kokeen eri osat tuottavat pisteitä

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ Parasta Lapsille ry @marjukkak @taru69myth 1. TAVOITE JA SISÄLLÖT KUNTOON MITÄ JA MIKSI? KENELLE MISSÄ, MILLOIN? tavoite vastaanottaja välineet MITEN? viestin sisältö ja formaatti,

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää Aikamedia 2 En voinut enää kieltää JUMALAN OLEMASSAOLOA n Vuosia sitten ajattelin, että elämässä ei ole mitään järkeä. Identiteettiongelmien keskellä minulla ei ollut hajuakaan siitä, kuka minä olen, mistä

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

Mainokset ja media. Elina Kivelä & Rosa Tervonen

Mainokset ja media. Elina Kivelä & Rosa Tervonen Mainokset ja media Elina Kivelä & Rosa Tervonen Mainoslause itsestä Kirjoita lappuun ylistävä mutta totuudenmukainen mainoslause itsestäsi. Älä paljasta lappuasi muille! Mainoslause voi liittyä ulkonäköösi

Lisätiedot

Markkinoijan muistilista

Markkinoijan muistilista Markkinoijan muistilista Technopolis Business Breakfast, Oulu 23.9.2016 VT, OTL Paula Paloranta Keskuskauppakamari Esitys Kilpailijan epäreilu menettely Hyvä tapa Some 2 Hyvän liiketavan vastainen menettely

Lisätiedot

DES. Ohjeet: Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto:

DES. Ohjeet: Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto: 1 DES Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto: / 200 Ohjeet: Tässä kyselylomakkeessa on 28 kysymystä kokemuksista, joita Sinulla saattaa ilmetä arkielämässäsi. Me olemme kiinnostuneita siitä, onko Sinulla,

Lisätiedot

Sosiaalipolitiikkaan pyrkivien on lisäksi vastattava kysymyksiin teoksesta Anttonen & Sipilä, Suomalaista sosiaalipolitiikkaa (2000).

Sosiaalipolitiikkaan pyrkivien on lisäksi vastattava kysymyksiin teoksesta Anttonen & Sipilä, Suomalaista sosiaalipolitiikkaa (2000). tunnus SOSIAALIPOLITIIKKA AINEISTOKOE Sosiaalipolitiikkaan pyrkivien on lisäksi vastattava kysymyksiin teoksesta Anttonen & Sipilä, Suomalaista sosiaalipolitiikkaa (2000). Perehdy aineistoon ja vastaa

Lisätiedot

Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö

Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa UUTISMEDIA VERKOSSA 2016 REUTERS INSTITUTE DIGITAL NEWS REPORT 2016 Esa Reunanen 1.9.2016 SISÄLTÖ Tausta ja metodologia Uutislähteet, laitteet ja luottamus uutisiin

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Uudet lukemisen tavat. Lukuintoilua 1 Lukeva lapsi ja nuori? Seinäjoki Eliisa Vainikka, Tampereen yliopisto

Uudet lukemisen tavat. Lukuintoilua 1 Lukeva lapsi ja nuori? Seinäjoki Eliisa Vainikka, Tampereen yliopisto Uudet lukemisen tavat Lukuintoilua 1 Lukeva lapsi ja nuori? Seinäjoki 23.1.2013 Eliisa Vainikka, Tampereen yliopisto eliisa.vainikka@uta.fi PISA-tulosten kehitys 2000-2012 Erinomaisten lukijoiden osuus

Lisätiedot

Mitä hyvää, mitä huonoa netissä poikien näkökulmasta? Poikien Talon kokemuksia. Tommi P. Pesonen Projektityöntekijä

Mitä hyvää, mitä huonoa netissä poikien näkökulmasta? Poikien Talon kokemuksia. Tommi P. Pesonen Projektityöntekijä Mitä hyvää, mitä huonoa netissä poikien näkökulmasta? Poikien Talon kokemuksia Tommi P. Pesonen Projektityöntekijä www.poikientalo.fi Tuki- ja neuvontapalvelu www.sinuiksi.fi Neuvontatyöntekijät Jussi

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

USKONTO. Oppiaineen tehtävä

USKONTO. Oppiaineen tehtävä 1 USKONTO Oppiaineen tehtävä Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilasta opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen,

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus Sari Kuusela Organisaatioelämää voima ja vaikutus Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Sari Kuusela Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Janne Harju Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Ei kai taas kaappiin?

Ei kai taas kaappiin? Ei kai taas kaappiin? Sateenkaariseniorit asiakkaina Yhdenvertainen vanhuus II -projekti Seta ry Setan Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki www.seta.fi/yhdenvertainen-vanhuus www.facebook.com/yhdenvertainen-vanhuus

Lisätiedot

(TOIM.) JENNI VÄLINIEMI-LAURSON PEKKA BORG VESA KESKINEN YKSIN KAUPUNGISSA

(TOIM.) JENNI VÄLINIEMI-LAURSON PEKKA BORG VESA KESKINEN YKSIN KAUPUNGISSA (TOIM.) JENNI VÄLINIEMI-LAURSON PEKKA BORG VESA KESKINEN YKSIN KAUPUNGISSA Tämän esitteen teksteissä mainitut sivunumerot viittaavat Yksin kaupungissa -kirjaan, jonka voit ladata ilmaisena pdf-tiedostona

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Teidän kysymyksiänne Perspektiivejä minuuteen ja identiteettiin Sukupuoli osana minuutta

Teidän kysymyksiänne Perspektiivejä minuuteen ja identiteettiin Sukupuoli osana minuutta Luennon aiheet Teidän kysymyksiänne Perspektiivejä minuuteen ja identiteettiin Sukupuoli osana minuutta 1 Voiko kuluttajan käyttäytymistä opiskellessa hyötyä myös b2b-markkinoilla? Voiko teorioita (esim.

Lisätiedot

Kainuulainen mediayhtiö. Suomalainen Lehtipaino SLP Jakelu SLP Kustannus - Yhteensä noin 14o työntekijää

Kainuulainen mediayhtiö. Suomalainen Lehtipaino SLP Jakelu SLP Kustannus - Yhteensä noin 14o työntekijää Näin me sen teimme! Eli miten yli sata oppilasta, kourallinen opettajia ja viisi kainuulaiskoulua toteuttivat MUSTAA VALKOISELLA liitelehden. Lehti jaettiin neljän kainuulaislehden välissä 30 500 talouteen.

Lisätiedot

Matkalla-tukea maahanmuuttajanuorten vapaa-aikaan. Plan International Suomi/Terhi Joensuu

Matkalla-tukea maahanmuuttajanuorten vapaa-aikaan. Plan International Suomi/Terhi Joensuu Matkalla-tukea maahanmuuttajanuorten vapaa-aikaan Plan International Suomi/Terhi Joensuu 24.5.2016 Maahanmuuttajat Suomessa kokonaiskuva vuodesta 2015 1. oleskeluluvat Suomeen EU-kansalaisten rekisteröinnit

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Isän kohtaamisen periaatteita

Isän kohtaamisen periaatteita TOIMIVAT KÄYTÄNNÖT Isän kohtaamisen periaatteita Isä määrittelee itse avun tarpeensa Voimavarakeskeisyys Sukupuolisensitiivisyys Ennaltaehkäisevyys Matala kynnys Dialogisuus Nopeasti yhteys myös isään,

Lisätiedot