Naiset ja media. Kilpailuaika. Kilpailun raati. Palkinnot ja palkintojen jako. Lisätietoja. Suomen UNIFEMin kirjoituskilpailu lukiolaisille 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Naiset ja media. Kilpailuaika. Kilpailun raati. Palkinnot ja palkintojen jako. Lisätietoja. Suomen UNIFEMin kirjoituskilpailu lukiolaisille 2008"

Transkriptio

1 Suomen UNIFEMin kirjoituskilpailu lukiolaisille 2008 Naiset ja media Suomen UNIFEM nostaa vuosittaisilla kirjoituskilpailuillaan esiin teemoja, jotka ovat merkityksellisiä miesten ja naisten tasa-arvon kannalta kaikkialla maailmassa. Tänä vuonna teema on Naiset ja media. Tämänkertaisessa kilpailussa innostetaan kirjoittajia pohtimaan median vaikutusta heihin itseensä tai tarkastelemaan kehitysmaiden naisten kuvaa mediassa. Kilpailuaika Kilpailutöiden tulee olla Suomen UNIFEMissa 3. marraskuuta Kysy lisätietoja kilpailusta äidinkielenopettajaltasi. Kilpailun raati Kilpailun raatiin kuuluvat päätoimittaja Anne Moilanen ja kirjailija Riikka Pulkkinen. Palkinnot ja palkintojen jako Kilpailun pääpalkinto on MP3-soittimella varustettu Nokian kamerapuhelin. Lisäpalkintoina seuraaville mm. MP3-soitin, kirjapalkintoja, Kumppani-lehden sekä UNIFEM-lehden vuosikertoja. Kilpailun parhaimmisto kutsutaan palkintojen jakotilaisuuteen Naiset ja media -seminaariin Tampereelle Lisätietoja Vs. toiminnanjohtaja Eeva Koskinen puh YK:n naisten kehitysrahasto UNIFEM edistää naisten asemaa ja ihmisoikeuksia sekä naisten yhteiskunnallista osallistumista. Suomen UNIFEM tukee rahastoa tiedottamistyöllä ja varainhankinnalla. Järjestö toimii myös YK:n ja naisnäkökulman asiantuntijana kehitys- ja tasa-arvokysymyksissä. 1

2 Naiset ja media TAUSTAMATERIAALI Naiset median kuvissa iestintä on viime vuosikymmenten aikana kasvanut voimakkaasti kaikkialla maailmassa. Joukkotiedotus on muuttanut maailman kyläksi, jossa saamme reaaliajassa tietoa maapallon toisella puolella olevista tapahtumista. Samalla joukkotiedotusvälineiden vaikutusvalta on vahvistunut. Viestimistä tuleva tieto vaikuttaa niin viralliseen politiikkaan kuin yksityisten ihmisten käyttäytymiseen ja toimintaan. Vaikka tiedotusvälineet kattavat koko maailman, ei niiden välittämä kuva aina vastaa todellisuutta. Se, mitä ja miten uutisoidaan, on monella tapaa valinta. Samoin se mitä kuulemme, näemme, luemme ja koemme, on aina jollakin tapaa median valikoimaa ja kehystämää. Tällöin on merkitystä myös sillä kuka viestii ja millaisesta näkökulmasta. Median välittämä kuva maailmasta on edelleen melko perinteinen ja sitä hallitsevat länsimaisen kulttuurin arvot ja asenteet. Valtavirran mediakulttuuri on myös selvästi sukupuolittunutta: median tavoissa esittää miehet ja naiset korostuvat edelleen perinteiset roolit ja stereotypiat vaikka sukupuoleen liittyvien roolien kirjo on joukkoviestimissä laajentunut. Media on myös entistä viihteellistyneempi. Samalla naisten kuvaaminen tiedotusvälineissä on muuttunut seksistisemmäksi ja ulkonäkökeskeisemmäksi ja kaiken kaikkiaan kuvallinen ympäristö, erityisesti mainonta, on pornoistunut. Siinä missä perinteiset roolit voivat olla naista alentavia ja heikentää naisten yhteiskunnallista asemaa, ovat väkivaltaiset ja pornografiset kuvat vieläkin haitallisempia sillä ne vaikuttavat kielteisesti naiskuvaan ja naisten minäkuvaan. Toisaalta tietyt naiskategoriat loistavat poissaolollaan valtavirran mediakulttuurissa. Näitä ovat vanhukset, eri kulttuurien, etnisten ryhmien ja uskontojen edustajat sekä naiset, joiden seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti poikkeavat valtavirrasta. Naisten elämän todellisuus on huomattavasti rikkaampi, monitasoisempi ja mielenkiintoisempi kuin mitä media antaa ymmärtää.»» Suomessa lehtien päätoimittajista vain vajaa kolmannes on naisia. Vaikka 52 prosenttia maailman väestöstä on naisia, kerrotaan uutiset pääosin miesten suulla ja näkökulmasta: naisten osuus on 21 prosenttia uutisissa esiintyvistä ihmisistä. Hyvät ja pahat stereotypiat Stereotypiat eli yleistykset tarkoittavat erilaisten ominaisuuksien joukkoa, joka yhdistetään tiettyyn ryhmään. Puhuttaessa stereotyyppisestä naiskuvasta tarkoitetaan sitä, että naiseen liitetään sukupuolen perusteella tiettyjä ominaisuuksia. Mediassa nainen kuvataan usein passiivisena hoivaavana äitinä, kodin hoitajana, seksiobjektina tai uhrina, harvoin auktoriteettina. Kehitysmaiden naisia koskevissa stereotypioissa korostuu usein vahva erotisointi ja seksuaalisuus tai hiljaisen ja nöyrän, kärsivän naisen rooli. Yleistyskyky on ihmisen tietoisuudelle välttämätön tiedon luokittelun, maailman jäsentämisen ja kanssakäymisen kannalta. Stereotypiat helpottavat asioiden nopeaa ilmaisemista ja tarjoavat asiallisiakin samaistumiskohteita. Mediassa käytetyt stereotypiat ovat kuitenkin usein haitallisia, sillä ne tuottavat yksipuolisen kuvan todellisuudesta, joka puolestaan ohjaa yleisiä asenteita ja ajattelua. Stereotypioita hyväksi käyttämällä ylläpidetään valtarakenteita ja alistamisen käytäntöjä. 2

3 Miehiä ja naisia kuvataan eri tavoin M edia ylläpitää käsityksiä naisten ja miesten tehtävistä ja asemasta yhteiskunnassa. Vaikka sukupuolikuvat ovat länsimaisessa mediakulttuurissa monipuolistuneet, kuvataan naiset ja miehet edelleen vahvasti perinteisissä rooleissa. Miehet esiintyvät useimmiten johtajina, päättäjinä, työntekijöinä tai vapaa-ajan rooleissa. He ovat aktiivisia ja aikaansaavia. Naiset sitä vastoin esitetään usein äiteinä tai puolisoina, joiden tehtävänä on huolehtia perheestä, kodista ja ympäristöstä. Miehiä kuvataan toki myös perheenisinä, mutta heidän osallistumistaan perhe-elämään ja arkirutiineihin kuvataan usein ihannoiden. Mediassa ja tiedonvälityksessä vallitsee mieskeskeinen lähestymistapa. Tutkimusten pohjalta tiedetään esimerkiksi, että uutisjutuissa haastateltavista asiantuntijoista ja taustahenkilöistä suurin osa on miehiä. He hallitsevat politiikkaa, taloutta ja työelämää koskevia aihealueita. Naisia puolestaan kuunnellaan enemmän henkilökohtaisiin kokemuksiin, kulutukseen ja yleisiin mielipiteisiin liittyvissä asioissa. Myös terveys, koulutus ja sosiaaliset asiat ovat naisille tyypillisiä aihealueita. Naispolitiikkoja käsitellään viestimissä jossain määrin miehistä poikkeavalla tavalla: heidän kohdallaan huomio ohjautuu useammin muun muassa perheen ja uran yhdistämiseen, ikään tai ulkonäköön. Vastaavanlainen kuvaus on tyypillistä myös muiden uranaisten kuvauksessa. Naisten medianäkyvyyttä on lisännyt naistenlehtien määrän kasvu sekä se, että ihmisten yksityiselämä on muuttunut yhä mediakelpoisemmaksi. Tämä ei kuitenkaan ole välttämättä merkinnyt sukupuolen esittämistapojen tasa-arvoistumista ja moninaistumista vaan ennemminkin median viihteellistymistä ja henkilöitymistä. Naisille on miehiä tyypillisempää ulkonäön ansiosta saatu mediajulkisuus. Mediassa ihannoidaan nuoruutta, kauneutta ja hoikkuutta. Viikoittain iltapäivälehdistö kertoo naisten onnistuneista laihdutuskuureista tai muodonmuutosprosesseista. Mediakuvastossa korostuu myös yhä enemmän pornografia, mikä näkyy pornografisten esitystapojen, tyylien ja poseerausten lisääntymisenä erityisesti mainoksissa, tv:ssä ja iltapäivälehdissä. Myös nuorille kohdistetut tv-ohjelmat, lehdet, videopelit, musiikkivideot ja mainokset sisältävät yhä enemmän pornografisia viestejä ja skenaarioita. Naisen kehoa esineellistetään ja nainen esitetään miehen seksuaalisen halun kohteena. Playboytyttöjen ja pornotähtien esiintyminen iltapäivä- ja aikakauslehdissä on tehnyt pornosta arkipäivää.» Maailman suurin naisten aikakauslehti on Good Housekeeping. Miesten suurin aikakauslehti on Playboy. 3

4 Median muokkaamat ihanteet M edian välittämillä kuvilla ja viesteillä on väistämättä vaikutusta maailmankatsomukseemme, asenteisiimme ja toimintaamme sekä identiteettimme rakentumiseen. Median tarjoamat ulkonäköihanteet ja -normit muokkaavat kuvaa siitä, millainen keho on hyvä ja haluttu. Mediassa ja erityisesti mainonnassa vallalla oleva naiskuva nostattaa huolen siitä, että nuoret sisäistävät vääristyneen naiskuvan ja alkavat käyttäytyä sen mukaisesti. Media muokkaa paitsi nuorten tyttöjen identiteettiä, myös poikien asenne- ja ajatusmaailmaa. Miten median pornoistuneet kuvat vaikuttavat poikien käsitykseen naisesta? Miksi tytöt poseeraavat Facebookissa, IRC-galleriassa ja internetin keskustelupalstoilla yhä useammin huulet törröllään ja vähäpukeisina? Ovatko syömishäiriöt yleistyneet median ja mainonnan tarjoamien langanlaihojen kauneusihanteiden seurauksena? Lisääntynyt seksuaalisuuden korostaminen ja julkisen kuvaston pornoistuminen voidaan kokea ahdistavana kuvat saattavat tuntua henkilökohtaisilta ja ne rajaavat naisena ja miehenä olemisen mahdollisuuksia. Toisaalta kuvia voi tulkita monella tapaa entäpä jos alistetun objektin sijaan pornoon viittaavan kuvan nainen nähtäisiin katseiden valtiaana? Voiko tällainen kuva ilmentää naisen aktiivista seksuaalisuutta ja haastaa käsitykset siveyden ihanteesta?» 70 prosenttia naisista kokee oman ulkonäkönsä rumemmaksi luettuaan naistenlehtiä. Tiedonvälitystä länsimaisen linssin läpi M edialla on keskeinen rooli vieraista kulttuureista ja kansoista viestittäessä, koska ihmisillä ei välttämättä ole suoria kontakteja näiden ihmisten kanssa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että media on suomalaisille tärkein lähde kehitysmaiden tapahtumista kerrottaessa. Kehitysmaita koskeva tiedonvälitys on oma kiinnostava alueensa, jonka puitteissa esimerkiksi median välittämiä stereotypioita ja lähestymistapoja on mielenkiintoista pohtia kriittisesti. Saamme lukea kehitysmaiden ihmisistä ja tapahtumista useimmiten ongelmalähtöisten uutisten muodossa: jutut käsittelevät usein onnettomuuksia, luonnonkatastrofeja, kriisejä, konflikteja tai ihmisoikeusrikkomuksia. Tämäntyyppinen uutisointi on kiinnostavaa paitsi ajankohtaisuutensa, myös räjähdysalttiutensa takia. Esimerkiksi viimeaikaiset tiedot kehitysmaita koettelevasta ruokakriisistä ovat sisältäneet vahvasti viitteitä siitä, että tilanne voi johtaa mellakoihin, kansanvaelluksiin, jopa aseellisiin konflikteihin. Ruuan hinnan vaihteluiden lisäksi kriisillä voi olla vaikutuksensa myös turvallisuuteen länsimaissa. Tällöin uutisoinnissa korostuu kehitysmaiden sijaan länsimainen näkökulma. Länsimainen valtavirran tiedonvälitys luo helposti yksipuolisen mielikuvan elämästä kehitysmaissa. Tämä käy ilmi esimerkiksi Nuoret, media ja kehitysmaat -tutkimusprojektin ( ) tuloksista, joiden mukaan suomalais- 4

5 nuoret pitävät kehitysmaista kertovaa tiedonvälitystä hyvin negatiivisesti sävyttyneenä. Monet nuoret kokevat lisäksi, ettei heillä ole mitään yhteistä kehitysmaiden nuorten kanssa. Media jakaa maailman meihin ja muihin. Voidaan myös sanoa, että kehitysmaita koskevalle viestinnälle on usein ominaista länsimainen katse, joka ilmenee stereotyyppisenä ja yksipuolisena kerrontana niin naisten kuin miesten osalta sekä se, että kehitysmaiden ihmisten oma ääni jää kuulumattomiin. Kaiken kaikkiaan kehitysmaista ja erityisesti kehitysmaiden naisista kerrotaan länsimaisessa mediassa määrällisesti vain vähän. Kehitysmaiden nainen mediassa K ehitysmaiden nainen esitetään länsimaisessa mediassa usein eksoottisena objektina tai mykistettynä taustahahmona, osana maisemaa. Kehitysmaajournalismille yleinen länsimainen katse esineellistää ja eksotisoi ja liittää valkoiseen ja länsimaiseen erilaisia ominaisuuksia kuin ei-valkoiseen ja ei-länsimaiseen. Kehitysmaiden naiset niputetaan helposti yhteen ryhmään maasta ja taustasta riippumatta. Tällöin kulttuurisia ja yksilöllisiä eroja ei juurikaan huomata. Mediassa toistuvat lisäksi tarinat, joissa kehitysmaiden nainen on uhri tai tapahtumien passiivinen todistaja. Esimerkiksi islamilaiset naiset saatetaan esittää naisiin kohdistuvan sorron symbolina. Heidän olemassaolonsa tunnustetaan, mutta he ovat länsimaalaisittain tarkasteluina uhreja. Samalla muslimimiehestä tuotetaan varsin stereotyyppistä kuvaa terroristina ja naisten raakana alistajana. Tyypillistä voi olla myös värillisten naisten esittäminen pellolla raatavina työkoneina tai thainaisen esittäminen seksiobjektina. Kehitysmaajournalismissa on edelleen nähtävissä viitteitä siirtomaa-ajalle tyypillisestä kulttuurisesta rasismista.» Nainen esiintyy tai on haastateltavana vain 20 prosentissa maailman uutisjutuista. 5

6 Mediakulttuuri on juurtunut syvälle ja muuttuu hitaasti M onet asenteet ovat iskostuneet niin syvälle yhteiskuntaan, että niitä pidetään luonnollisena tapana ajatella. Siten myös mediakulttuuri ilmentää sukupuolittuneita näkemisen tapoja ja länsimaisia arvoja ja asenteita. Näkökulman valinta viestinnässä ei aina ole edes tietoista. Sukupuolistereotypioita ja länsimaista kerrontaa voi edistää myös nainen tai ei-länsimainen toimittaja pelkkä toimittajan sukupuoli ja etninen alkuperä ei siis ole ratkaiseva. Media voi kuitenkin toimia myös väärien tai rajoittuneiden mielikuvien purkajana tai avartajana. Parhaimmillaan vieraasta kulttuurista kertominen on monipuolista, tietorikasta ja maailmankuvaa avartavaa. Kuvaamalla ja kertomalla naisista ja miehistä epästereotyyppisillä tavoilla, tasapainoisesti ja ihmisarvoa kunnioittaen, media voi tarjota kohtaamisen kanavia ja lisätä ymmärrystä vieraista kulttuureista. Yleisö, niin lukijana kuin ostajana, säätelee omalta osaltaan mediassa tehtyjä valintoja. Tästä syystä median kuvia ja viestejä onkin syytä tarkkailla.»» Vuonna 2007 mediamainontaan käytettiin Suomessa yhteensä 1,3 miljardia euroa. Suomalainen näkee päivittäin noin mainosta. Sukupuolittunut mainonta Mainonta on osa markkinointiviestintää. Siinä annetaan tietoa tuotteista ja palveluista ja edistetään niiden myyntiä ja haluttavuutta. Mainonta kuvaa sitä, mikä on tavoiteltavaa ja minkälainen pitäisi olla; tuotteita ja palveluita myydään pitkälti hyvää ja tavoiteltavaa elämää kuvaten. Mainoksissa harvoin kehotetaan hyväksymään itsensä juuri sellaisena kuin on. Sen sijaan mainonta kehottaa muuttumaan trendien mukana. Mainonnalle on tyypillistä ulkonäköihanteiden esittäminen. Käsitykset kauneudesta ovat voimakkaasti sukupuolittuneita ja ne liitetään vahvasti naiseen vaikkakin ulkonäkökriteerit koskevat enenevissä määrin myös miehiä. Tyypillistä kuitenkin on, että miehet kiinnittävät huomionsa kauneusihanteisiin kun taas naiset pyrkivät niihin. Toisin kuin muussa mediassa, naiset esiintyvät mainoksissa miehiä useammin. Naisellisuudella voidaan myydä lähes mitä tahansa kauneudenhoitotuotteista ja vaatteista etelänmatkoihin ja kodinkoneisiin. Miehille suunnatussa mainonnassa miehet kuvataan usein äijäkulttuurin edustajina, seikkailijoina ja toimijoina. Naiset puolestaan esiintyvät miesten mainoksissa useimmiten katseen kohteena ja seksiobjekteina, vaikka seksillä ei usein ole mitään tekemistä markkinoitavan tuotteen kanssa. Ulkonäön ohella mainonnassa korostuu perinteinen ja tavoiteltu käsitys parisuhteesta ja perheestä. Mainonnassa ydinperheen muodostaa (hetero)vanhemmista ja lapsista useimmiten tytöstä ja pojasta koostuva yksikkö. Perheen kuvaus ja sen sisäinen tehtäväjako toistaa tuttua kaavaa miesten ja naisten tehtävistä, hyväksytystä perheestä ja seksuaalisuudesta. Sama toistuu etnisyyden esittämisessä: mainoskuvien enemmistö esittää valkoista etnisyyttä. 6

7 Naiset ja media TEHTÄVÄT Pohdi Naiset ja media -teemaa kirjoittamalla yhdestä alla olevasta aiheesta. Mikäli käytät kirjoituksessa hyödyksi itse valitsemaasi artikkelia, mainosta tms., muistathan liittää sen mukaan tai kuvailla huolellisesti kyseisen mediatuotoksen. Kirjoitusten maksimipituus on käsin kirjoitettuna 1 konsepti, koneella 3 liuskaa (fonttikoko 12, riviväli 1,5). Mainitsethan kirjoituksessasi yhteystietosi ja lukiosi nimen. Tehtävä 1 Valitse seuraamastasi mediasta (lehdet, sanomalehdet, internet) artikkeli tai uutinen, joka käsittelee kehitysmaiden naisia tai jossa kehitysmaiden naisilla on jokin rooli. Vaihtoehtoisesti voit käyttää liitteenä 1 olevaa lehtijuttua Varjoja paratiisissa (HS ). Pohdi valitsemaasi juttua ja sen kuvitusta. Tarkastelussasi voit hyödyntää esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Millaisissa rooleissa naiset ja miehet esitetään? Mikä on kuvattujen henkilöiden välinen suhde? Ketkä esiintyvät taustahahmoina, missä roolissa heidät kuvataan? Ketkä esiintyvät asiantuntijoina? Ovatko he auktoriteetteja, minkä alan ihmisiä he ovat, onko ala perinteisesti miesten vai naisten? Kenen mielipide hallitsee? Onko jutussa käytetty kieli neutraalia? Mitä jutussa ehkä jätetään kertomatta? Millaisen kuvan juttu antaa naisista? Ilmeneekö jutussa mielestäsi länsimainen näkökulma? Tehtävä 2 Vaikuttavatko mainokset minäkuvaasi? Pohdi asiaa yleisesti tai valitsemasi mainoksen kautta. Voit myös hyödyntää kirjoituksessasi liitteenä 2 olevaa uutista H&M -alusvaatteiden ulkomainoksista tuli huomautus (HS ). 7

8 Tehtävä 3 Pohdi ja vertaile liitteessä 3 olevia hygieniatuotteiden mainoksia (mainospari 1 vs. mainospari 2). Voit tarkastella mainoksia esimerkiksi seuraavien kysymysten kautta: Mikä on mainosten kohderyhmä, miksi? Ilmeneekö mainoksista selvästi, mitä tuotetta mainostetaan? Millaisina mainokset esittävät naisen, miksi? Mikä on mainoksen viesti? Onko mainoksen kuvan ja tekstin viesti sama? Mikä on mainoksessa mielestäsi hyvää, mikä huonoa? Miten arvelet mainosten vaikuttavan aikuisiin, nuoriin ja lapsiin? Eroavatko nämä mainokset muiden vastaavien tuotteiden mainoksista? Tehtävä 4 Kirjoita vapaasti aiheesta naiset ja media. Kirjoitus voi olla runo, kolumni, pakina tai essee. Voit rajata kirjoituksesi tarkastelun kohteeksi jonkin mediatuotoksen (TV, radio, internet, tietokonepeli, elokuva, sarjakuva, mainos). 8

9 Lähteet Lähdekirjallisuus Aslama, M Sukupuoli numeroina. Teoksessa Mäkelä, A., Puustinen L. & Ruoho, I. (toim.) Sukupuolishow. Johdatus feministiseen mediatutkimukseen. Gaudeamus, Helsinki. Dahlgren, S Islamilaisen naiskuvan monet tulkinnat. Teoksessa Airaksinen, J. & Ripatti, T. (toim. ) Rotunaisia ja feminismejä. Vastapaino, Tampere. Downing, J. & Husband, C Representing Race. Racism, Ethnicities and Media. Sage, London. Horsti, K Maailma kylässä ei jäämässä Kulttuurisen moninaisuuden ohittaminen mediassa. Teoksessa Tapper, H. Me median maisemissa. Reaktioita identiteettiin ja mediaan. Yliopistopaino, Helsinki. Hämeen-Anttila, J Kuvia ja mielikuvia. Teoksessa Hämeen-Anttila, J. Islamin ja arabimaailman kuvat mediassa seminaariraportti. Gummerus, Jyväskylä. Kyrölä, K Ruumis, media ja ruumiinkuvat. Teoksessa Mäkelä, A., Puustinen L. & Ruoho, I. (toim.) Sukupuolishow. Johdatus feministiseen mediatutkimukseen. Gaudeamus, Helsinki. Nikunen, K Pornokuva ja äidin katse. Teoksessa Ruoho I. & Laiho M. (toim.) Median merkitsemät. Ruumis ja Sukupuoli kuvassa. PS-kustannus, Keuruu. Nikunen, K Feministiset keskustelut pornosta. Teoksessa Mäkelä, A., Puustinen L. & Ruoho, I. (toim.) Sukupuolishow. Johdatus feministiseen mediatutkimukseen. Gaudeamus, Helsinki. Puhakainen, R. (toim.) Friidu - Tyttöjen ja naisten ihmisoikeudet. Opetusmateriaali tyttöjen ja naisten oikeuksista Suomessa ja maailmalla. Kauhavan kirjapaino, Kauhava. Rantonen, E Länsimaisten kuvien rotunaiset. Teoksessa Airaksinen, J. & Ripatti, T. (toim. ) Rotunaisia ja feminismejä. Vastapaino, Tampere. Raunio, S Nuoret, media ja kehitysmaat. Plan Suomi Säätiön julkaisusarja 1/06. Raunio, S Ihanteet käytäntöjä kohtaamassa. Kuinka uutisoida kehitysmaista nuoria kiinnostavasti. Plan Suomi Säätiön julkaisu Me, media ja maailma. Opas mediaosaamiseen. Ross, K. & Byerly, C. M. (toim.) Women and Media. International Perspectives. Blackwell, Oxford. Verkkolähteet Gender and Media Advocacy Toolkit: Who Makes the News? get_involved/advocacy_toolkit Rossi, L-M Mainonta sukupuolituotannon mediana: mainonta.html Älä osta mitään -sivusto: nanharhakuvat#tytotpojatmainonta Naisjärjestöjen keskusliiton raportti Pekingin toimintaohjelman toteuttamisesta: Kuvalähteet Mainos 1: Mainos 2: Mainos 3: Mainos 4: Tilastotiedot mediasta ja mainonnasta Mediakasvatus.fi: About Face: Mainostajien liitto: Finnpanel: Sanomalehtien liitto: id=46&paaotsikko_id=3&kieli= Aikakausilehtien liitto: Girls, Women + Media Project: 9

10 Liite 1 TUOMAS HARJUMAASKOLA Suurin osa Pattayan naisista tulee Thaimaan köyhistä itäosista. Monen toiveena on löytää länsimainen aviomies. Helsingin Sanomat - Sunnuntai VARJOJA PARATIISISSA ANTTI HELIN PATTAYA. Litimärät thainaiset kiljuvat, keikuttavat mikroshortseihin verhottua takapuoltaan ja kaatavat vettä toistensa ja turistimiesten päälle. Länsimaisten miesten silmistä loistaa epäuskoinen katse. He näyttävät siltä kuin olisivat tupsahtaneet keskelle rap-videon kuvauksia - ja päässeet päätähdeksi. Pattayalla vietetään thaimaalaista uudenvuodenjuhlaa, Songkrania. Rantabulevardille johtavien sivukatujen lukemattomat tyttöbaarit näyttävät muuttuneen yhdeksi valtavaksi miss märkä T-paita -kilpailuksi. Veden heittelemisen tarkoitus on puhdistaa ihmiset menneen vuoden synneistä, mutta Pattayalla rituaali on muuttunut yhteiseksi esileikiksi. Ei Pattaya ole viaton muinakaan aikoina vuodesta. Kaupungissa työskentelee prostituoitua, ja muutoinkin Pattaya on Thaimaan pahamaineisin paikka. Täällä piileskelee runsaasti kansainvälisiä konnia. KYMMENIEN WinCapita-sijoitusklubilla rikastuneiden suomalaistenkin on väitetty viettävän leveää elämää Pattayalla. Muutaman vuoden ajan he ovat ostelleet täällä hienoja taloja, autoja ja moottoripyöriä. Ovat varmaan olleet siinä kolmenkymmenen ensimmäisen jäsenen joukossa. He ovat tuoneet paljon rahaa minunkin baariini. Näin kertoo nimettömänä pysyttelevä suomalainen ravintolanomistaja. Hän sanoo tuntevansa Pattayalla kymmenkunta ihmistä, jotka ovat ansainneet WinCapitalla miljoonia. Enää heitä ei ole hänen baarissaan näkynyt. Ovien takana on käynyt koputtelijoita. Moni on lähtenyt Pattayalta jäähdyttelemään. Kuten se nuori kuopiolaisperhe, joka ravintolanomistajan mukaan muutti Pattayalta takaisin Suomeen. Eivät he ole uskaltaneet palata Kuopioonkaan, vaan ovat etsineet Lapista jonkin piilopirtin. Perhe oli houkutellut mukaan venäläisiä sijoittajia ja hankkinut sadantuhannen euron verran rahaa vääränlaisilta ihmisiltä. Pattayalle näyttävät jääneen ne, jotka menettivät sijoitushuijaukseksi epäillyssä WinCapitassa rahansa. PATTAYALLA asuu satoja suomalaisia, joista suurin osa on eläkeläisiä. Tiivis yhteisö on ollut otollista maaperää WinCapitalle. Pattayalta ei tunnu löytyvän suomalaista, jota ei olisi ainakin houkuteltu mukaan. 10

11 Vuodenvaihteessa kaupankäynti kiihtyi. Osakkuuksia kerrotaan kaupatun vielä silloinkin, kun sijoitusklubin nettisivut olivat jo maaliskuussa sulkeutuneet. Ihmisillä on ollut täällä varmaan löysää rahaa, Pattayalla eläkepäiviään viettävä palomies pohtii. Sukanvarsisäästöillään eläviä eläkeläisiä on houkutellut WinCapitan lupailema mahdollisuus ylellisempään elämään. Kun naapuri on ostanut uuden moottoripyörän, itsekin on haluttu päästä osingoille. Siihen houkutukseen palomieskin lopulta lankesi. Pattayalla hän jakaa asuntonsa kolmen muun suomalaisen kanssa. Yksi heistä puhui lopulta muut mukaan. Se näytti uskottavalta, kun hän joka päivä kävi netissä katsomassa, paljonko on taas tullut voittoa valuuttatilille. Palomies sijoitti euroa. Kukaan nelikosta ei ehtinyt nostaa rahojaan. Ei se taloutta kaada, mutta kyllähän se harmittaa, kun on ne rahat joutunut kovalla työllä ansaitsemaan. Hän kertoo, ettei olisi voittojaan oikeastaan mihinkään edes tarvinnut, mutta menetetyillä rahoilla olisi ollut monenlaista pientä käyttöä. Ehkä se ahneus iski. Ajattelin, että jos se vielä vuoden toimisi. En tainnut ajatella tarpeeksi. Joillakin on käynyt huonommin. Palomies tietää ihmisiä, jotka ovat myyneet autojaan, pistäneet yrityksiään lihoiksi, ottaneet pankista lainaa tai sijoittaneet WinCapitaan eläkerahojaan. Suomalaisten suosiman Ile Barin omistaja Ilkka Kokko kertoo vanhasta tutustaan, joka vuosi sitten kävi Pattayalla kehuskelemassa tienaamillaan rahoilla ja yritti houkutella häntäkin mukaan. En mennyt. Kuukausi sitten hän kävi täällä nöyränä miehenä. On joutunut Suomessa laittamaan valokuvaamonsa myyntiin, Kokko kertoo. Sisäpiiri-baarin omistaja Matti Lehtinen nostaa sormensa pistoolin piipuksi ilmaan ja laukaisee peukalol- PATTAYALLA asuvien suomalaisten keskuudessa on toiminut tiettävästi laan. Jos on rahaa, täällä voi vaikka muutama erityisen aktiivinen WinCapita-värvärian tärkeää miestä, suomalaisten tappaa ihmisen - kunhan ei tapa lii- Kuten salaperäisiä sijoitusneuvoja suosimaa baaria pyörittävä Lehtinen jaellut mies, joka on ollut verkostomarkkinointikouluttajana ja mukana Thaimaahan on helppo siirtää ra- sanoo. monenlaisessa bisneksessä. hojaan ja siellä on helppo järjestellä elämäänsä, jos vain on varaa mak- Toinen värväriksi väitetty mies asuu Pattayalla komeassa talossa tietokoneiden ympäröimänä. Vieraita Thaimaassa - kaikki muukin on ostetsaa. Rakkauden lisäksi Pattayalla - ja on vaadittu sulkemaan kännykkänsä tavissa. Myös poliisi. taloon tullessaan. Länsimaalaisten murhat ja epäilyttävät itsemurhat ovat arkipäivää. Miehen kotisivut ovat edelleen verkossa, ja niiltä avautuu linkkejä Maaliskuussa ryöstäjä puukotti kuoliaaksi Pattayalla asuvan suomalais- nopeaa rikastumista lupaileville nettisivuille. Pattayalla häntä ei ole näkynyt sen jälkeen, kun WinCapitan vaimonsa kanssa lakifirman. miehen, joka omisti thaimaalaisen sivut suljettiin maaliskuussa. Samassa kuussa Thaimaassa pidätettiin rikolliseksi asekauppiaaksi Moni on varmaan tullut rahojen mukana tänne Pattayalle, ja moni on epäilty venäläinen Viktor Boutin. Pidätyksen jälkeen on keskusteltu sii- niiden takia lähtenyt, eräs Pattayan suomalaisyrittäjistä sanoo, nimettömänä hänkin. kollisten turvasatama. tä, onko Thaimaa kansainvälisten ri- Jos tämän WinCapitan takana Thaimaassa kuluu tuskin kuukauttakaan, ettei maasta karkotet- olevat ihmiset paljastuvat kusettajiksi, niillä on niin paljon rahaa, etten taisi ainakin yhtä huumekauppaan, halua olla tämän asian kanssa enää seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai rahanpesuun sotkeutunutta ulkomaa- missään tekemisessä. laista. PATTAYALLA juuri kukaan ei suostu Bangkokin rooli Kaakkois-Aasian puhumaan WinCapitasta nimellään. liikenne- ja talouskeskuksena tekee He pelkäävät. Ehkä aivan syystä. rikollisille helpoksi liikkumisen maa- Taas joku on löytänyt omansa poikamiehen paratiisista. TUOMAS HARJUMAASKOLA 11

12 han ja sieltä pois. Rikollisten on myös helppo sekoittua 15 miljoonan Thaimaahan matkustavan turistin joukkoon. Suurin osa Pattayalla asuvista suomalaisista on tietenkin aivan kunniallisia ihmisiä, Suomen Thaimaansuurlähettiläs Lars Backström painottaa. Suurlähetystön tietojen mukaan Pattayan alueella elää noin 600 suomalaista. Todellinen luku on paljon suurempi, sillä kaikki eivät näy suurlähetystön rekistereissä. Keski-ikä on vuoden välillä, Pattaya Suomi-Seuran sihteeri Hannu Lairikkala sanoo. Hänen mukaansa alueella asuu paljon eläkeläisiä ja ihmisiä, jotka ovat vanhoilla päivillään myyneet pois yrityksensä ja muuttaneet pakoon oravanpyörää. Pattayalle houkuttelevat lämmin ilmasto, hyvät harrastusmahdollisuudet, tasokkaat sairaalapalvelut. Pattayalla on puolet halvempaa kuin Phuketissa, sanovat Pattayan suomalaiset. Suomalaisten silmissä Pattaya, kotoisasti Pattijoki, on ihanuuksien ihmemaa ja duunarien Valhalla, viikinkisoturien sankarihovi, jossa eläköitynyt työmies voi nauttia työuransa hedelmistä - ja elää uutta nuoruutta Viagran voimalla. Täällä golfataan, käydään prätkäretkillä ja tissutellaan suomibaareissa, joista saa salmiakkikossua, makaronilaatikkoa ja HK:n sinistä. Lairikkala väittää, ettei WinCapita-kohu ole riitaannuttanut suomalaisyhteisöä. Se on ollut oma ryhmänsä, joka on sisäisesti pessyt pyykkiään. Kuumin vaihe on täällä jo ohi, ja ne ihmiset ovat lähteneet pois. SILTÄ TOSIAAN VAIKUTTAA. Äkkirikastuneiden sijasta Pattayalla näyttää olevan enemmänkin äkkiköyhtyneitä. Aika harva on täällä kertonut hävityistä rahoista, mutta moni on kyllä Pattayalla ei juuri näe yksinäisiä miehiä. esitellyt tulevia hävittyjä rahojaan, Hikoksi itsensä esittelevä mies kertoo Lassin baarissa. Täällä Hiko tunnetaan myös nimellä Professori, sillä hän on aikoinaan toiminut vähän aikaa taloustieteen professorina. Professorin puheiden perusteella vaikuttaa siltä, että suurin osa Thaimaassa asuvista rikastuneista on sellaisia, jotka ovat vain luulleet rikastuneensa - aina viime maaliskuuhun asti. On kerskuttu virtuaalirahoilla, jotka ovat näkyneet WinCapitan sivuilla, mutta joita ei ole koskaan todellisuudessa ollutkaan olemassa. Professori arvelee, että Pattayalla yli sata ihmistä on sijoittanut WinCapitaan. Mutta en ole nähnyt ketään, joka olisi voinut oikeasta tiliotteesta näyttää, että on oikeasti tienannut. On ajateltu, että puolen vuoden päästä saadaan kotiutettua niin ja niin paljon rahaa. Sitä on sitten kulutettu ennakkoon. Kun Professori kuuli WinClubista ensimmäisen kerran puolitoista vuotta sitten, hän alkoi varoitella ihmisiä, ettei valuuttakaupoilla pysty millään saavuttamaan luvatun kaltaisia voittoprosentteja, ei edes niiden murto-osia. Olisivat edes keksineet jonkin muun tarinan, Professori manaa. Harva halusi kuunnella häntä. Moni sen sijaan puolusti kiivaasti Win- Capitaa. Otin oikein yhteen muutaman kiihkeän WinCapita-miehen kanssa. Se on ollut kuin uskonlahko. Niin vahvasti siihen on haluttu uskoa. Professorin omia ystäviäkin sijoitti WinCapitaan häneltä salaa. Jos he olisivat miettineet valintaa vaikka kolmen tavallisen sijoituskohteen välillä, he olisivat varmasti kysyneet minulta neuvoa. Mutta kun WinCapita lupasi 400 prosentin tuottoa, he olivat aikeistaan aivan hiljaa. Professorin tutut taisivat mielensä pohjalla aavistaa, että tarjous on liian hyvä ollakseen totta. Mutta unelma helposta ja nopeasta rahasta voitti järjen. Ponzi-huijaukset perustuvat siihen, että halutaan kuunnella jeesmiehiä, Professori tuhahtaa. Hän uskoo, että WinCapitalla oikeasti tienanneet lymyilevät jossakin aivan muualla kuin Pattayalla. Hän epäilee takaa löytyvän norjalaisia alan konkareita. Luulen, ettei niistä ole vielä edes puhuttu, jotka ovat oikeasti rikastuneet WinCapitalla. Ei se ole näiden nettisivuilla esiintyvien Mattien ja Hannujen keksintöä. Ne, jotka ovat todella tienanneet, eivät näin köyhään paikkaan tule. TUOMAS HARJUMAASKOLA 12 Alkuperäisen artikkelin kuvista on tähän kirjoituskilpailumateriaaliin valittu vain osa.

13 Liite 2 Helsingin Sanomat Kaupunki H&M- alusvaatteiden ulkomainoksista tuli huomautus Mainonnan eettinen neuvosto antoi huomautuksen H&M:n alusvaatemainoskampanjasta, joka oli viime vuoden lopulla esillä muun muassa bussipysäkeillä sekä isona, 18 x 9,5 metrin julisteena tavaratalo Forumin seinällä Helsingin ydinkeskustassa. Eettinen neuvosto katsoi, etteivät mainoskuvat sellaisenaan olleet hyvän markkinointitavan vastaisia. Neuvoston mielestä hyvän markkinointitavan vastaista oli julkisen tilan seksualisointi. Mainokset ovat myös tavoittaneet lapset ja nuoret heidän elinympäristössään. Lisäksi kuvien väkinäisissä asennoissa esiintyvä nainen on mainosviestin passiivinen objekti. Neuvoston päätös syntyi äänin 4-2. VESA MOILANEN / LEHTIKUVA HS Online: 13

14 Liite 3 Mainospari 1 Mainos 1. fat? fit? Does the beauty only squeeze into size 8. Join the beauty debate. Mainos 2. wrinkled? wonderful? Will society accept old can be beautiful? Join the beauty debate. 14

15 Liite 3 Mainospari 2 Mainos 3. LYNX [AXE] Shower Gel. Get Dirty. Mainos 4. ANY EXCUSE TO GET DIRTY 15

Mainonnan eettinen neuvosto. Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta.

Mainonnan eettinen neuvosto. Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta. Mainonnan eettinen neuvosto Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta. Mainontaan voi vaikuttaa Yritykset mainostavat lisätäkseen tuotteidensa ja palveluidensa menekkiä. Ne pyrkivät noudattamaan

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella Sanomalehtiviikko KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. -luokkalaisille Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella MA Tänään katsomme ja kuuntelemme sanomalehteä. 1. Paljonko sanomalehti

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

Mainonnan eettinen neuvosto

Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto MEN tehtävä: antaa pyynnöstä lausuntoja siitä, ovatko yksittäiset mainokset hyvän tavan mukaisia Yritysten yhteiskunnallinen vastuu ei tutki mainonnan

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

SUKUPUOLI JA TASA-ARVO JOURNALISMISSA. Lapin Letkan media-aineiston analyysi 2008-2011. Pälvi Rantala

SUKUPUOLI JA TASA-ARVO JOURNALISMISSA. Lapin Letkan media-aineiston analyysi 2008-2011. Pälvi Rantala SUKUPUOLI JA TASA-ARVO JOURNALISMISSA Lapin Letkan media-aineiston analyysi 2008-2011 Pälvi Rantala NIINHÄN SEN PITÄISI MENNÄ. JA NIIN SE MYÖS USEIN MENEE VALITETTAVASTI. Työssä ja kaikessa elämässä meidän

Lisätiedot

Mainonnan eettinen neuvosto

Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto Tehtävä: antaa pyynnöstä lausuntoja siitä, ovatko yksittäiset mainokset hyvän tavan mukaisia. Yritysten yhteiskunnallinen vastuu. Ei tutki mainonnan

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Suvi Heikkinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu NaisUrat-hanke Työn ja yksityiselämän tasapaino 6.5.2014 Väitöskirjatutkimus Pyrkimyksenä on selvittää

Lisätiedot

Helsingin Sanomat. Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan

Helsingin Sanomat. Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan Helsingin Sanomat Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan Pohjoismaiden suurin painettu sanomalehti tavoittaa päivittäin 742 000 ja viikoittain yli miljoona lukijaa. Laatujournalismin edelläkävijä,

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Sanomalehtiviikko Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Esiopetukseen, 3. 7.2.2014 ala- ja yläkouluun sekä lukioon ja ammatilliseen oppilaitokseen Sanomalehtiviikko: esiopetus Vastatkaa vuoronperään

Lisätiedot

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä LASTEN OIKEUDET Setan Transtukipiste Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä >> SUKUPUOLEN MONINAISUUS ON JOIDENKIN LASTEN OMINAISUUS Joskus lapsi haluaa olla välillä poika ja välillä tyttö.

Lisätiedot

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. 3. Kuinka monta sivua tämän päivän lehdessä on? 2. Kumpaan suuntaan sanomalehti repeää paremmin, alhaalta ylös vai sivulta sivulle? Laita rasti oikean

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Seksuaalisuus SISÄLTÖ Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Lapsen kysymykset Lapsen häiritty seksuaalisuus Suojele lasta ja nuorta

Lisätiedot

3/2014. Tietoa lukijoista

3/2014. Tietoa lukijoista 3/2014 Tietoa lukijoista Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden, Suomen 2. luetuimman päivälehden, kuukausiliite. Se on maaseudulla asuvalle ihmiselle tehty aikakauslehti. Lehti on onnistunut tehtävässään ja

Lisätiedot

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa!

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! Löydät Internetistä kotibilekuvia, joissa esiinnyt. Mitä ajattelet kuvista? 1) SIISTII! 2) EVVK 3) En pidä siitä, että kuviani laitetaan nettiin ilman lupaani Internetiin laitettua kuvaa tai aineistoa

Lisätiedot

Me, media ja maailma. - kansalaisjärjestö globaalikasvattajana

Me, media ja maailma. - kansalaisjärjestö globaalikasvattajana Me, media ja maailma - kansalaisjärjestö globaalikasvattajana 14.5.2008 Planin kansainvälisyyskasvatus kansainvälisyyskasvatus mahdollistaa ei vain perusymmärryksen lapsen oikeuksista ja kehitysyhteistyöstä

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

Medialiitto. Valeuutistutkimus Tanja Herranen

Medialiitto. Valeuutistutkimus Tanja Herranen Medialiitto Valeuutistutkimus 2017 14.11. 2017 Tanja Herranen Johdanto Tutkimuksen tavoitteena on selvittää suomalaisten mielipiteitä uutisoinnin luotettavuudesta Suomessa. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

Nainen ja seksuaalisuus

Nainen ja seksuaalisuus Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Onko hän nainen? Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Ulospäin

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

Vanhempi lapsen mediavalintojen ohjaajana. Suvi Tuominen

Vanhempi lapsen mediavalintojen ohjaajana. Suvi Tuominen Vanhempi lapsen mediavalintojen ohjaajana Suvi Tuominen Mikä KAVI? Kansallinen audiovisuaalinen arkisto ja Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus yhdistyivät 1.1.2014 Lakisääteisiä tehtäviä mm. audiovisuaalisen

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

Some, mainonta ja kuluttajuus Veera Värtinen, VTK Kuluttajaksi kasvamassa,

Some, mainonta ja kuluttajuus Veera Värtinen, VTK Kuluttajaksi kasvamassa, Some, mainonta ja kuluttajuus, VTK Kuluttajaksi kasvamassa, 7.6.2017. Gradu (#materialismionnellisuus Tutkielma nuorten aikuisten suhtautumisesta sosiaaliseen mediaan ja kulutukseen) Käsittelee nuorten

Lisätiedot

Nuorten mediankäyttötapoja

Nuorten mediankäyttötapoja Mediakritiikkiprojekti Nuorten mediankäyttötapoja Sinituuli Suominen Haluan mediakritiikkiprojektini avulla lisää tietoa nuorten lehdenlukutottumuksista. Kiinnostavatko lehdet edelleen Internetistä huolimatta?

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

TASA-ARVO JA SUKUPUOLI OPPIMATERIAALEISSA

TASA-ARVO JA SUKUPUOLI OPPIMATERIAALEISSA TASA-ARVO JA SUKUPUOLI OPPIMATERIAALEISSA Muistiot 2011:1 1 Opetushallitus ja tekijät Muistiot 2011:1 ISBN 978-952-13-4639-2 (pdf) ISSN-L 1798-8896 ISSN 1798-890X (verkkojulkaisu) Taitto: Sirpa Ropponen

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

POJAT JA MIEHET - UNOHDETTU SUKUPUOLI? - SEMINAARI Pojat ja Miehet paitsiossa rikosuhripalveluissa Petra Kjällman

POJAT JA MIEHET - UNOHDETTU SUKUPUOLI? - SEMINAARI Pojat ja Miehet paitsiossa rikosuhripalveluissa Petra Kjällman POJAT JA MIEHET - UNOHDETTU SUKUPUOLI? - SEMINAARI 23.10.2012 Pojat ja Miehet paitsiossa rikosuhripalveluissa Petra Kjällman 2.11.2012 1 PALVELUJEN SUKUPUOLINEUTRAALISUUS Miten palvelujemme sukupuolineutraalius

Lisätiedot

Suomalaisen Naisliiton tulevaisuusstrategia MISSIO

Suomalaisen Naisliiton tulevaisuusstrategia MISSIO MISSIO Suomalaisen Naisliiton tehtävänä on edistää naisten todellisen tasa-arvon saavuttamista yhteiskunnassa VISIO Olemme vahvasti verkostoitunut, elinvoimainen erilaisista ja eri-ikäisistä naisista koostuva

Lisätiedot

Poikien seksuaalinen hyväksikäyttö. Rajat ry - www.rajat.fi Heidi Valasti, traumaterapeutti, vaativan erityistason psykoterapeutti,

Poikien seksuaalinen hyväksikäyttö. Rajat ry - www.rajat.fi Heidi Valasti, traumaterapeutti, vaativan erityistason psykoterapeutti, Poikien seksuaalinen hyväksikäyttö Rajat ry www.rajat.fi Heidi Valasti, traumaterapeutti, vaativan erityistason psykoterapeutti, Myyttejä poikien kokemasta seksuaalisesta väkivallasta Myytti I stereotyyppiset

Lisätiedot

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme.

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. Etsi lehdestä vastaukset seuraaviin kysymyksiin: a) Mikä on lehden nimi? b) Mikä on lehden ilmestymisnumero? c) Kuka on lehden päätoimittaja? d)

Lisätiedot

Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla

Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla POIMU Sosiaalityön käytännönopettajien koulutus Kirsi Nousiainen 13.11.2014 Lahti 13.11.2014 Kirsi Nousiainen 1 Kolme näkökulmaa ohjaukseen 1. Ihminen

Lisätiedot

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö tarkoittavat toisen ihmisen kiusaamista ja satuttamista seksuaalisesti. Seksuaalinen kiusaaminen kohdistuu intiimeihin eli

Lisätiedot

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta tärkeänä ja haluaa osallistua sen tuottamiseen ja ylläpitää

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa

Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa 2009-2013 Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa Suomalainen ajankäyttö Suomalainen viestintä ja käytöstavat Suomalainen elämäntapa Aikatauluja ja sovittuja tapaamisaikoja on hyvä noudattaa täsmällisesti.

Lisätiedot

KUN PAPERI EI RIITÄ PÄÄTTÄJIEN METSÄAKATEMIA 10.9.2014 RIIKKA VENÄLÄINEN

KUN PAPERI EI RIITÄ PÄÄTTÄJIEN METSÄAKATEMIA 10.9.2014 RIIKKA VENÄLÄINEN KUN PAPERI EI RIITÄ PÄÄTTÄJIEN METSÄAKATEMIA 10.9.2014 RIIKKA VENÄLÄINEN KAIKESTA TULEE DIGITAALISTA. Digiraha on paperirahaan verrattuna keskimäärin vielä nappikauppaa. Kotimaisten sanomalehtien kuluttaja-

Lisätiedot

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat?

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Technopolis, Vantaa 18.3.2016 OTL, varatuomari Paula Paloranta Keskuskauppakamari Esitys Kilpailijan epäreilu menettely onko mitään tehtävissä? Entä jos haluan

Lisätiedot

3. Kuinka monta teemaa kannattaa valita? Voiko itse keksiä teemoja?

3. Kuinka monta teemaa kannattaa valita? Voiko itse keksiä teemoja? ÄI 61 Nir Kirjapäiväkirjan ohjeet 1. Millainen teksti kirjapäiväkirja on? Kirjapäiväkirja tarkastelee lukemiasi teoksen erilaisten teemojen kautta. Teemoja luetellaan näissä ohjeissa tuonnempana. Päiväkirjasta

Lisätiedot

Nuorten seksuaaliterveyskartoitus

Nuorten seksuaaliterveyskartoitus Nuorten seksuaaliterveyskartoitus Nettikysely 12-22-vuotiaiden nuorten parissa Osaraportti Sini Pekkanen, Lääkärikeskus Nuorten Naisten Bulevardi Hannele Spring, Otavamedia, Suosikki 4.7.2011 Nuorten tutkimushanke

Lisätiedot

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana.

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana. Muistatko? hanke Kysymykset yksilöhaastatteluun Alkulämmittelynä toimivat jokaisen haastattelun alussa täytettävän perustietolomakkeen kysymykset (nimi, syntymäaika ja paikka, osoite jne.). Haastattelun

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

MAUSTE-hanke Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista

MAUSTE-hanke Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista MAUSTE-hanke 2015-2016 Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista Haastattelun tarkoitus Saada tietoa maahanmuuttajien seksuaaliterveydestä,seksuaaliohjauksen ja neuvonnan tarpeista,

Lisätiedot

ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla ja asettuneet Eurooppaan 1300-luvulta alkaen.

ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla ja asettuneet Eurooppaan 1300-luvulta alkaen. Koulutusaineiston pohdintatehtäviä ROMANIT EUROOPASSA Ihmisoikeudet, liikkuvuus ja lapset 1. OSA: ROMANIT - Vähemmistönä Euroopassa ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla

Lisätiedot

Miten saan ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa verkossa liikkuvin kuvin

Miten saan ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa verkossa liikkuvin kuvin Miten saan ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa verkossa liikkuvin kuvin 5.3.2009 Sanomatalossa Reidar Wasenius Prometium Oy ...eli mitä ihmisiin vaikuttajan kannattaa ajatella videoleikkeistä verkossa...?

Lisätiedot

KASVATETTAVAN OSALLISTAMINEN JA KASVUN ARVIOINTI

KASVATETTAVAN OSALLISTAMINEN JA KASVUN ARVIOINTI KASVATETTAVAN OSALLISTAMINEN JA KASVUN ARVIOINTI VTT/ Sosiologi Hanna Vilkka Opetusmenetelmät ja opetuksen arviointi -seminaari/ Turun kesäyliopisto 11.12.2010 RAKENTEISTA TOIMIJAAN Oma kasvu merkityksissä,

Lisätiedot

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli SEISKALUOKKA Itsetuntemus ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat pohtivat sukupuolen vaikutusta kykyjensä ja mielenkiinnon kohteidensa muotoutumisessa. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon)

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon) Täytä selkeällä käsialalla: Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: @ Tarkista, että sinulla on neljä erikseen nidottua tehtävää (tehtävät 1 4, 9 sivua), kaksi liitettä sekä konseptipaperi. Mikäli

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO Julkaisuvuosi 2015 www.epliitto.fi 1. YLEISOHJEET... 3 2. ESIINNY OMANA ITSENÄSI... 3 3. HENKILÖKOHTAISEN MIELIPITEEN ILMAISEMINEN...

Lisätiedot

Maarit Sireni Salon kansalaisopisto, , Salo. Maaseudun nainen osallistujana ja vaikuttajana

Maarit Sireni Salon kansalaisopisto, , Salo. Maaseudun nainen osallistujana ja vaikuttajana Maarit Sireni Salon kansalaisopisto, 9.10.2014, Salo Maaseudun nainen osallistujana ja vaikuttajana Osallistujia ja vaikuttajia? Perustuu artikkeliin Sireni, Maarit (2014) Feminism in rural Finland. A

Lisätiedot

Silmänliike kertoo totuuden. Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi

Silmänliike kertoo totuuden. Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi Silmänliike kertoo totuuden Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi Silmänliiketutkimus Ruudulla, lukulaitteella tai älypuhelimella näytetään tutkittava

Lisätiedot

Isä seksuaalikasvattaja. Jussi Pekkola, Sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja Poikien ja nuortenmiesten keskus&vanhemmuuskeskus

Isä seksuaalikasvattaja. Jussi Pekkola, Sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja Poikien ja nuortenmiesten keskus&vanhemmuuskeskus Isä seksuaalikasvattaja Jussi Pekkola, Sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja Poikien ja nuortenmiesten keskus&vanhemmuuskeskus Onko eroa isä/äiti seksuaalikasvattajana? Isät äitien kanssa samalla lähtöviivalla

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Monikulttuurinen parisuhde kotoutuuko seksuaalisuus?

Monikulttuurinen parisuhde kotoutuuko seksuaalisuus? Monikulttuurinen parisuhde kotoutuuko seksuaalisuus? Monikulttuurinen osaamiskeskus 2.11.2015 1 Monikulttuurisesta parisuhteesta lyhyesti Jokaisella parilla omat yksilölliset perusteet - rakkaus - sopimus

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Musiikkivideon viestit

Musiikkivideon viestit Musiikkivideon viestit - mediakasvatusmateriaali yläkouluille, lukioille ja toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille Otsikko / Etusivu Nuorten Akatemia Note www.nuortenakatemia.fi/note Musiikkivideon

Lisätiedot

Mainoskatko. Sikermä ihmisen kokoisia ideoita. Ota, sovella ja toteuta. Ainakin yksi jo ennen kesälomaa!

Mainoskatko. Sikermä ihmisen kokoisia ideoita. Ota, sovella ja toteuta. Ainakin yksi jo ennen kesälomaa! Mainoskatko Sikermä ihmisen kokoisia ideoita. Ota, sovella ja toteuta. Ainakin yksi jo ennen kesälomaa! Mari Männistö & Emma Alftan Toimialapäivä 24.5.2012 Tampere Kuka lukee kirjoja? Kenelle me markkinoimme?

Lisätiedot

Isät turvallisuuden tekijänä

Isät turvallisuuden tekijänä Isät turvallisuuden tekijänä Mitä on väkivalta Väkivalta on fyysisen voiman tai vallan tahallista käyttöä tai sillä uhkaamista, joka kohdistuu ihmiseen itseensä, toiseen ihmiseen tai ihmisryhmään tai yhteisöön

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0071/2. Tarkistus. Mary Honeyball ja muut

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0071/2. Tarkistus. Mary Honeyball ja muut 19.2.2014 A7-0071/2 2 1 kohta 1. toteaa, että prostituutio ja seksuaalinen hyväksikäyttö ovat erittäin voimakkaasti sukupuoleen perustuvia kysymyksiä, ne loukkaavat ihmisarvoa ja ovat vastoin ihmisoikeuksien

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

Elämänkumppani voi löytyä mistä vain ja miten vain

Elämänkumppani voi löytyä mistä vain ja miten vain Elämänkumppani voi löytyä mistä vain ja miten vain Monikulttuuriset parisuhteet entistä arkipäiväisempiä Tilastojen valossa lisääntyvät jatkuvasti Parin haku kansainvälistyy Globalisaatiokehityksen vaikuttaa

Lisätiedot

Kirjakettu/Hopeakettu tehtävät

Kirjakettu/Hopeakettu tehtävät Kirjakettu/Hopeakettu tehtävät Päähenkilöön liittyvät tehtävät 1. Vertaile itseäsi ja kirjan päähenkilöä. Mitä teissä on samaa, mitä erilaista? 2. Kirjoita kirje valitsemallesi kirjan henkilölle. 3. Kuvittele,

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuorten internetissä ja somessa kuluttamat sisällöt Nuorten netin käytössä korostuvat erilaiset

Lisätiedot

TOTTA VAI TARUA. media- ja digitaitoja 2010-luvulle. Digioppimisen Areena,

TOTTA VAI TARUA. media- ja digitaitoja 2010-luvulle. Digioppimisen Areena, TOTTA VAI TARUA media- ja digitaitoja 2010-luvulle Digioppimisen Areena, 7.12.2017 Ville Alijoki, vastaava tuottaja Yle Oppiminen ville.alijoki@yle.fi, @viltteri Maailma pursuaa tietoa VLOGIT UUTISET VITSIT

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

Rakastatko minua tänäänkin?

Rakastatko minua tänäänkin? Rakastatko minua tänäänkin? Aivoverenkiertohäiriöt ja seksuaalisuus Aivoverenkiertohäiriöt ja seksuaalisuus Lukijalle 3 Aivoverenkiertohäiriöt 4 Seksuaalisuuden monet ulottuvuudet 5 Aivoverenkiertohäiriön

Lisätiedot

Parisuhteen merkitys hyvinvoinnille. Henry ry 21.10.2014

Parisuhteen merkitys hyvinvoinnille. Henry ry 21.10.2014 Parisuhteen merkitys hyvinvoinnille Henry ry 21.10.2014 Kuka minä olen? Heikki Syrjämäki Tampereen perheasiain neuvottelukeskus http://www.tampereenseurakunnat.fi/perheneuvonta http://www.city.fi/blogit/suhdeklinikka

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Miten kirkon tehtävästä käsin tuetaan tyttöjen identiteettiä ja kasvua?

Miten kirkon tehtävästä käsin tuetaan tyttöjen identiteettiä ja kasvua? Miten kirkon tehtävästä käsin tuetaan tyttöjen identiteettiä ja kasvua? Ja miksi niin tulee tehdä? 15.10.2012 TT, pari- ja seksuaaliterapeutti Heli Pruuki Millaista sinulle on olla nainen? Mitä arvostat

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

Mitä kuva kertoo? Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori

Mitä kuva kertoo? Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori Mitä kuva kertoo? Luokat 5 9 Toinen aste Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori 408 Tehtävä: Pohditaan, millaisia käsityksiä verkossa olevista kuvista saa tarkastelemalla muiden nuorten profiilikuvia.

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Nettikasvattajan. käsikirja

Nettikasvattajan. käsikirja Nettikasvattajan käsikirja 5+1 ohjetta kasvattajalle 1 Ole positiivinen. Osallistu lapsen nettiarkeen kuten harrastuksiin tai koulukuulumisiin. Kuuntele, keskustele, opi! Pelastakaa Lapset ry:n nettiturvallisuustyön

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ - 2 - Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas alkaa

Lisätiedot

Lahden tiedepäivä 12.11.2013

Lahden tiedepäivä 12.11.2013 Lahden tiedepäivä 12.11.2013 Tosielämän Sankarit - terveysviestintää käyttäjälähtöisesti Satu Parjanen LUT Lahti School of Innovation Sari Kullaa HY Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Käyttäjälähtöisyys

Lisätiedot

Miesten kokema väkivalta

Miesten kokema väkivalta Miesten kokema väkivalta Lahden ensi- ja turvakoti ry; Jussi-työ 1 * Suomessa on toteutettu yksi tutkimus, jossa on tarkasteltu erikseen ja erityisesti miehiin kohdistunutta väkivaltaa (Heiskanen ja Ruuskanen

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

TYÖKALUJA SELKEÄÄN SEKSUAALITERVEYSKASVATUKSEEN TURVATAIDOT

TYÖKALUJA SELKEÄÄN SEKSUAALITERVEYSKASVATUKSEEN TURVATAIDOT TYÖKALUJA SELKEÄÄN SEKSUAALITERVEYSKASVATUKSEEN TURVATAIDOT Turvaympyrä i TUTUT IHMISET Sinun kehosi on tärkeä ja arvokas. Kukaan ei saa koskea siihen ilman sinun lupaa. Tärkeä tietää: Suorista käsi eteesi

Lisätiedot

KEHO ON LEIKKI - kirjan rakenne. Susanne Ingman-Friberg kätilö YAMK projektikoordinaattori

KEHO ON LEIKKI - kirjan rakenne. Susanne Ingman-Friberg kätilö YAMK projektikoordinaattori KEHO ON LEIKKI - kirjan rakenne Susanne Ingman-Friberg kätilö YAMK projektikoordinaattori OSA 1 Tutkimus Mitä on lapsen seksuaalisuus Väestöliitossa tehty LASEKE-tutkimus Ammattilaisten ajatuksia lasten

Lisätiedot

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Kenelle, mitä, missä? Kenelle? Kenelle suuntaatte viestinne? Mitä? Määritelkää kolme tärkeintä asiaa, jotka haluatte

Lisätiedot

Sosiaalinen media Lions-toiminnassa. Thorleif Johansson

Sosiaalinen media Lions-toiminnassa. Thorleif Johansson Sosiaalinen media Lions-toiminnassa Thorleif Johansson Lionit sosiaalisessa mediassa Google: http://www.google.com/profiles/lionsclubsorg Voimmeko jatkaa menemättä sinne? YouTube: http://www.youtube.com/...

Lisätiedot

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seksuaalirikoksiin ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä

Lisätiedot

Yksi kampanja - neljän tietolähteen mittaus - neljät tulokset

Yksi kampanja - neljän tietolähteen mittaus - neljät tulokset Yksi kampanja - neljän tietolähteen mittaus - neljät tulokset Mitä sosiaalisen median seuranta kertoo kampanjan onnistumisesta verrattuna muihin tietolähteisiin? Atria/Jukka Saarenpää Sosiaalisen median

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot