Klima-Set. Vastaa normin 2002/95/EY vaatimuksia Konform med 2002/95/EF Konform med 2002/95/EG I samsvar med 2002/95/EF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Klima-Set. Vastaa normin 2002/95/EY vaatimuksia Konform med 2002/95/EF Konform med 2002/95/EG I samsvar med 2002/95/EF"

Transkriptio

1 FI DK S Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning ruks- och monteringsanvisningar Drifts- og monteringsinstruks Ilmastointisarja KS C, KS 600 Klima-Sæt KS C, KS 600 Klima-Set KS C, KS 600 Klima-sett KS C, KS 600 RoHS Vastaa normin 00/9/EY vaatimuksia Konform med 00/9/EF Konform med 00/9/EG I samsvar med 00/9/EF [mbar] Maks. käyttöpaine / Max. driftstryk/ Max. arbetstryck/ Maks. driftstrykk KS C pmax = 0 mbar ( ka) KS 600 p max. = 00 mbar (0 ka) C Ympäristön lämpötila Omgivelsestemperatur Omgivningstemperatur Omgivelsestemperatur KS C C 8 C KS 600 C 70 C E 84 ainekytkin/ ressostat/ Tryckvakt/ Trykkvokter mukaan / i hht. / enligt / i hht. DI E 84 C Väliaineen lämpötila Mediumstemperatur Mediets temperatur Mediets temperatur KS C C 8 C KS 600 C 70 C - 0 mbar - 0 mbar 0,7-6 mbar 0, - mbar 0,4 - mbar 0, -, mbar Säätöalueet Indstillingsområder Inställningsområde Innstillingsområder C Varastointilämpötila Opbevaringstemperatur Lagringstemperotur Lagringstemperatur KS C 0 C 8 C KS C 80 C u-kosketin/u-kontakt u-kontakt/u-kontakt =(DC) min./mini. V, =(DC) max. /maxi. 4 V Ilma- ja savukaasut Luft- og røggasser Luft- och rökgaser Luft- og røykgass [ V ] u [] E 84 imellisvirta/ominel strøm/märkström/ ominell strøm =(C) 0 Kytkentävirta/Koblingsstrøm/ rytström /Koplingsstrøm =(DC) min./mini. m =(DC) max./maxi. 0 m IEC 9 Kotelointiluokka/Kapslingsklasse/ Kapsling/ eskyttelsesklasse I 4 mukaan / i hht. / enligt / i hht. IEC 9 (E 609) Valinnainen / Som option Option / Opsjon I 6 sennusasento / Indbygningsposition / Monteringsläge / Monteringsposisjon Vakioasennusasento Standardindbygningsposition Standardmonteringsläge Standard montasjestilling Vaakasuoraan asennettu painekytkin toimii noin 0, mbar (KS 600 0, mbar) suuremmalla paineella. Ved vandret indbygning skifter trykvagten ved et tryk, som er ca. 0, mbar (KS 600 0, mbar) højere. Vid vågrät montering bryter tryckvakten vid ett med ca 0, mbar (KS 600 0, mbar) förhöjt tryck. Ved vannrett montasje kopler trykkvakten ved et ca. 0, mbar (KS 600 0, mbar) høyere trykk. M/CD Edition 0.0 r Vaakasuoraan ylösalaisin asennettu painekytkin toimii noin 0, mbar (KS 600 0, mbar) pienemmällä paineella. Ved indbygning vandret over hovedet skifter trykvagten ved et tryk, som er ca. 0, mbar (KS 600 0, mbar) lavere. Vid vågrät montering upp- och ner bryter tryckvakten vid ett med ca 0, mbar (KS 600 0, mbar) sänkt tryck. Ved montasje vannrett over hodet kopler trykkvakten ved et ca. 0, mbar (KS 600 0, mbar) lavere trykk. Kun painekytkimen asentaa väliasentoihin, se toimii säädetystä nimellisarvosta enintään ± 0, mbar (KS 600 ± 0, mbar) poikkeavalla paineella. Ved indbygning i en mellemposition skifter trykvagten ved et tryk, som maksimalt afviger ± 0, mbar (KS 600 ± 0, mbar) fra den indstillede værdi. Vid montering i ett mellanmonteringsläge bryter tryckvakten vid ett från det inställda börvärdet maximalt ± 0, mbar (KS 600 ± 0, mbar) avvikande tryck. Ved montasje i en mellomstilling kopler trykkvakten ved et trykk som avviker maksimalt ± 0, mbar (KS 600 ± 0, mbar) fra innstilt verdi.

2 Klima-Set sisältö Leveringsomfang klima-sæt Leveransomfång klimatsats Leveranseomfang klima-sett. aine-erokytkin LGW C tai aine-erokytkin LGW 600. Kiinnityskulma. Liitäntäletku ø 4 x, x kiinnitysruuvia. orausmalline kiinnityskulmalle ja letkuliitännöille 6. letkuliitäntää 7. jatkoputkea 8. Käyttö- ja asennusohjeet Differenstrykvagt LGW C eller Differenstrykvagt LGW 600. eslag. Tilslutningsslange ø 4 x, x x befæstelsesskruer. oreskabelon til beslag og slangetilslutninger 6. x slangetilslutninger 7. x forlængerrør 8. Drifts-og monteringsvejledning Differenstryckvakt LGW C eller Differenstryckvakt LGW 600. Fästvinkel. nslutningsslang ø 4 x, x x fästskruvar. Hålschablon för fästvinkel och slanganslutningar 6. x slanganslutningar 7. x förlängningsrör 8. ruks- och monteringsanvisning Differansetrykkvakt LGW C eller Differansetrykkvakt LGW 600. Holdevinkel. Tilkoplingsslange ø 4 x, x x festeskruer. oresjablon for holdevinkel og slangetilkoplinger 6. x slangetilkoplinger 7. x forlengelsesrør 8. Drifts- og montasjeveiledning 4. LGW C LGW Turvallisesti tulevaisuuteen Med sikkerhed for fremtiden Med säkerhet för framtiden Med sikkerhet for fremtiden Tekniset tiedot Tekniske data Tekniska data Tekniske data mbar = 00 a = 0, ka 0 mmws a = 0,0 mbar 0, mm WS Malli Type Typ Typ Tilaus-nro estillings-nr. eställningsnr. estillingsnummer Mittausalue säädettävä Indstilleligt måleområde Inställningsområde inställbar Måleområde innstillbart [a] Kytkentädifferenssi Koblingsdifferens Kopplingsdifferens Koplingsdifferanse p [a] Maks. käyttöylipaine max. driftsovertryk max. arbetstryck maks. driftstrykk [ka] KS 0 C 7 77 KS 00/ C 4 90 KS 00 C KS 00 C 97 KS 600 C 7 77 KS 000 C KS 000 C KS Varaosat / lisävarusteet Reservedele / tilbehør Reservdelar / tillbehör Reservedeler / tilbehør Tilausnumero estillings-nummer eställningsnummer estillings-nummer Varaosat / lisävarusteet Reservedele / tilbehør Reservdelar / tillbehör Reservedeler / tilbehør Tilausnumero estillings-nummer estillings-nummer Codice articolo Hohtolamppujen asennussarja Montagesæt glimlamper Monteringssats glimlampor Montasjesett glimlamper vihreä/grøn/grön/grønn Hohtolamppujen asennussarja Montagesæt glimlamper Monteringssats glimlampor Montasjesett glimlamper keltainen/gul/gul/gul 0 V V 77 4 V V 77 4 V 774 Vaihtokotelo I 6 KS C Reservesæt skærm I 6 KS C Utbytessats kåpa I 6 KS C Reserve-sett hette I 6 KS C Vaihtokotelo I 4 KS C Reservesæt skærm I 4 KS C Utbytessats kåpa I 4 KS C Reserve-sett hette I 4 KS C M/CD Edition 0.0 r

3 KS 600 [mm] Ø, Ø, x 9 x 9 8, 8, ø, laitteen pistokkeelle DI E Urakanta 0,8 ja ristikanta DI 796-Z ø, til apparatstik DI E Slids på langs 0,8 og krydsslids DI 796-Z 4, 4, 4,9 6,9 4,9 Ø 4,6 6,9 Ø 4,6 8,8 8,8 Ø 4,6 Ø 4, , 8, Made in Germany Made in Germany M/CD Edition 0.0 r. 947 Diam, för apparatkontakt DI E Längsslits 0,8 och krysspårsskruv DI 796-Z ø, x 9 dyp for apparatstøpsel DI E Legdesliss 0,8 og kryssliss DI 796-Z M0 M0 x, x, aineliitäntä p () Tryktilslutning p () Tryckanslutning p () Trykktilkopling p () aineliitäntä p (-) Tryktilslutning p (-) Tryckanslutning p (-) Trykktilkopling p (-) Valinnainen paineliitäntä p () Som option tryktilslutning p () Option tryckanslutning p () Opsjon trykktilkopling p () KS 600 0

4 KS C [mm] ø 4, , 76 ø , 44,6 7 Made in Germany 7,4 0, Made in Germany 4 x ø, tief 4 x ø tief 6 44,6 49, 8 6 aine iit nt ry ti tnin ry an tnin ry ti in aine iit nt ry ti tnin ry an tnin ry ti in KS C KS C sennusasento: Laite asennetaan parhaiten pystyasentoon. Indbygningsposition: Så vidt muligt lodret, bemærk venligst. Monteringsläge: beakta att lodrät är att föredra. Monteringsposisjon: fortrinnsvis loddrett. Laitteeseen ei saa päästä lauhdevettä. Miinuslämpötiloissa vaarana jäätymisestä aiheutuvat toimintahäiriöt. Der må ikke trænge kondensat ind i apparatet. Ved minustemperaturer, ved tilfrysning er fejlfunktion/svigt mulig. Kondensat får ej tränga in i apparaten. Vid minusgrader är felfunktion/bortfall möjligt genom isbildning. Laite tulee asentaa tärinättömästi! Sørg for en vibrationsfri indbygning! Ge akt på vibrationsfri montering! Sørg for en vibrasjonsfri montering! ass på at kondensatet ikke kommer inn i apparatet. Ved temperaturer under null er feil/svikt mulig på grunn av isdannelse M/CD Edition 0.0 r

5 ainekytkimen säätäminen Indstilling af trykvagten Inställning av tryckvakten Innstilling av trykkvakten. Irrota kotelo sopivalla työkalulla (ruuvitaltta nro tai Z ).. oista kotelo.. fmonter skærmen med egnet værktøj, skruetrækker nr. eller Z.. Tag skærmen af.. Demontera kåpan med lämpligt verktyg, skruvmejsel nr resp. Z.. Ta av kåpan.. Demonter hetten ved hjelp av egnet verktøy, skrutrekker nr. hhv. Z.. Ta av hetten.. Säädä painekytkin asteikollisella säätöpyörällä ohjearvoon.. Trykvagten indstilles på indstillingshjulet med skala på den foreskrevne trykindstillingsværdi.. Ställ in tryckvakten med inställningshjulet med skala på föreskrivet tryckbörvärde.. Innstill trykkvakten til foreskrevet trykkverdi ved hjelp av innstillingshjulet med skala. 4. senna kotelo takaisin paikalleen! 4. Sæt skærmen på igen. 4. Sätt åter på kåpan! 4. Sett på hetten igjen! a O C a Korkeampi ylipaine liitetään aina liitäntään (). Korkeampi alipaine liitetään aina liitäntään (-). Det højeste overtryk tilsluttes altid ved tilslutningen ().Det højeste undertryk tilsluttes altid ved tilslutningen (-). Esimerkki - järjestelmässä ylipaine: Korkeampi ylipaine: esim. 40 a: liitäntä () lhaisempi ylipaine: esim. 80 a: liitäntä (-) Eksempel - systemovertryk højeste overtryk: f.eks. 40 a: tilslutning () laveste overtryk: f.eks. 80 a: tilslutning (-) Esimerkki - järjestelmässä alipaine: lhaisempi alipaine: esim. -0 a: liitäntä () Korkeampi alipaine: esim. -0 a: liitäntä (-) Eksempel - systemundertryk laveste undertryk: f.eks. -0 a: tilslutning () højeste undertryk: f.eks. -0 a: tilslutning (-) nslutningen med högre tryck sker alltid på anslutning (). nslutningen med högre undertryck sker alltid på anslutning (-). Exempel - systemövertryck högre övertryck: t.ex. 40 a: anslutning () lägre övertryck: t.ex. 80 a: anslutning (-) Exempel - systemundertryck lägre undertryck: t.ex. -0 a: anslutning () högre undertryck: t.ex. -0 a: anslutning (-) Tilkoplingen av det høyere overtrykket skjer alltid på tilkopling (). Tilkoplingen av det høyere undertrykket skjer alltid på tilkopling (-). Eksempel - systemovertrykk høyere overtrykk. f.eks. 40 a: Tilkopling () lavere overtrykk: f.eks. 80 a: Tilkopling (-) Eksempel - systemundertrykk lavere undertrykk: f.eks. -0 a: Tilkopling () høyere undertrykk: f.eks. -0 a: Tilkopling (-) M/CD Edition 0.0 r Made in Germany

6 KS lipaineen Valvonta Overtrykskontrol Övertrycksövervakning Overtrykkovervåking KS Suodattimen valvonta Filterkontrol Filterövervakning Filterovervåking KS ø uhaltimen valvonta Ventilatorkontrol Fläktövervakning Ventilatorovervåking ø KS aineliitännät Tryktilslutninger Tryckuttag Trykktilkoplinger p p p pp p p p p pp p p p p pp p Klima-Set ilmastointisarja yhdistetään ilmakanavaan liitännästä (). Liitäntää (-) ei yhdistetä ilmakanavaan, mutta sen täytyy jäädä kuitenkin auki. Varo: Laitteeseen ei saa päästä likaa avoimesta liittännästä (-)! Klimasættet forbidens til kanalen via tilsluting (). Tilsluting (-) forbindes ikkemen forbliver åben til atmosfæte. emærk! Der må ikke kunne trænge snavs og Lign. ind i tilslutning (-). Klima-Set ansluts till luftkanalen via anslutning (). nslutning (-) är inte ansluten till luftkanalen men måste förbli öppen. Varning: Se till att ingen smuts tränger in i anslutningen (-) Tilavuusvirran suuntaan katsottuna liitäntä p() yhdistetään ilmakanavaan ennen suodatinta ja liitäntä p(-) suodattimen jälkeen. I volumenstrømmens retning forbindes tilslutningen p() med luftkanalen foran filtret og tilslutningen p(-) bagved filtret. I volymströmens flödesriktning är anslutning p() ansluten före och anslutning p(-) efter filtret i luftkanalen. I volumstrømmens strømningsretning forbindes tilkopling p() foran og tilkopling p(-) bak filtret i luftkanalen. uhaltimen valvonnassa liitäntä p() yhdistetään ilmakanavaan paineen puolella puhaltimen jälkeen ja liitäntä p(-) ennen puhallinta. Ved ventilatorkontrollen forbindes tilslutningen p() med luftkanalen på tryksiden efter ventilatoren og tilslutningen p(-) foran ventilatoren. Vid fläktövervakningen är fläktanslutningen p() ansluten efter fläkten (i blåsriktningen) och anslutning p(-) före fläkten i luftkanalen. Ved ventilatorovervåkingen forbindes tilkopling p() på trykksiden bak ventilatoren og tilkopling p(-) foran ventilatoren i luftkanalen. p () ø 4mm / ø 6mm p ( ) ø 4mm / ø 6mm KS 600 aineliitännät Tryktilslutninger Tryckuttag Trykktilkoplinger Made in Germany Klima-settet forbindes via tilkopling () med luftkanalen. Tilkoplingen (-) forbindes ikke med luftkanalen men må for bli åpen. Forsiktig: ass på at det ikke kommer smuss inn i apparatet gjennom den åpnete tilkoplingen (-)! p () ø 4mm p ( ) ø 4mm Lisävarusteet Tilbehør Tillbehör Tilbehør Vain/kun/Endast/Kun KS C Kaksoisadapterisarja Sæt dobbeltadaptor Dubbeladapter set Sett dobbeltadapter Tilaus-nro estillings-nr. eställningsnummer estillingsnummer 67 r / [a] / [mbar] M/CD Edition 0.0 r. 947 r / 6 0

7 DDC-käyttö KS...C ja KS 600 Ilmastointisarjan koskettimet ovat hopeasta, kullattu galvaanisesti, arvot =(DC) 4V; 0,0. Kun Klima-Set ilmastointisarjaa käytetään tavanomaisissa olosuhteissa, esim. -(C)0V, (resistiivinen kuorma ) induktiivinen kuorma, cos ϕ0,6, koskettimien kultapinnoite palaa pois. DDC-anvendelse KS...C og KS 600 Klimasættets skiftekontakter er af galvanisk forgyldt sølv, til =(DC) 4V; 0,0. Ved brugen af klima-sættet i den konventionelle teknik ~ (C) 0 V (ohmsk last ) induktiv last ved cos ϕ0,6 brændes den forgyldte belægning på koblingskontakterne af. DDC användning KS...C och KS 600 Kopplingskontakterna till klimatsatsen är av silver och galvaniskt förgyllda, för =(DC) 4V; 0,0. Vid användning av Klima Set i konventionell teknik ~(C)0V, (ohmbelastning ) induktiv belastning vid cos ϕ0,6 bräs det förgyldo skiktet på kopplingskontakten bort. DDC - anvendelse KS...C og KS 600 Klimasettets koplingskontakter er galvanisk forgylt av sølv, for =(DC) 4V; 0,0. år klima-settet benyttes i den konvensjonelle teknikken ~(C)0V; omsk last ) induktiv last ved cos ϕ0,6 blir det forgylte belegget på utløserkontaktene ødelagt. DDC-käyttö ei ole tästä syystä tämän jälkeen enää mahdollista. Derved er en senere DDC-anvendelse ikke længere mulig. Därigenom är en senare DDCanvändning inte längre möjlig. Derved er en senere DDC-anvendelse ikke lenger mulig. Kytkentätoiminta KS...C ja KS 600 erotuspaineen noustessa: Koblingsfunktioner KS...C og KS 600 Ved stigende differencetryk: Kopplingsfunktioner KS...C och KS 600 medan differenstrycket ökar: Koplingsfunksjoner KS...C og KS 600 ved økende trykkdifferanse: C avaa O sulkee C bryder O slukker C öppnar O stänger C åpner O lukker erotuspaineen laskiessa: Ved faldende differenstryk: vid sjunkande differenstryck: Ved fallende trykkdifferanse: C sulkee O avaa C slukker O bryder C stänger O öppnar C lukker O åpner O C O C O C M/CD Edition 0.0 r

8 KS...C Sähköliitäntä IEC 70- (DI E T) KS...C El-tilslutning IEC 70- (DI E del ) KS...C El-tilslutning IEC 70- (DI E T) KS...C Elektrisk tilkopling IEC 70- (DI E T) Kaapeliläpivienti G, vedonpoistin, ruuviliittimet kaapeleille ø 7 ø, mm. Kosketussuojausta ei taata, jän- nitteisten osien koskettaminen mahdollista! O Over kabelåbning G, med trækaflastning, på skrueklemmer til kabler Ø 7 til Ø, mm. C O C Der foreligger ikke generelt berøringsbeskyttelse, Okontakt med spændingsførende dele mulig! C Via kabelinföring G, med dragavlastning, till skruvklämmor för kabel Ø 7 till Ø, mm. Via kabelinnføring G, med strekkavlastning, til skruklemmer for kabel Ø 7 til Ø, mm. eröringsskydd är inte pricipiellt garanterat, kontakt med spänningsförande delar möjlig! erøringsbeskyttelse er ikke nødvendigvis gitt, kontakt med spenningsførende deler er mulig! O C O C O C O valinnainen C merkkivalon ohjaus som option til optisk koblingsvisning option för optisk kopplingsindikering opsjon for optisk koplingsindikator G KS... Sähköliitäntä IEC 70- (DI E T) KS... El-tilslutning IEC 70- (DI E T) KS... Elektrisk anslutning IEC 70- (DI E T) KS... Elektrisk tilkopling IEC 70- (DI E T) Kaapelin sisäänviennin M0x, kautta vedonpoistinta käyttäen Ø 7 - Ø, mm kaapeleille sopiviin ruuviliittimiin. Over kabelforskruning M0x,, med trækaflastning, til skrue-klemmerne til kabler Ø 7 til Ø, mm. Via kabelinföring M0x,,med dragavlastning, till skruvklammer för kabel diam. 7 till diam.,mm. Via kabelinnføring M0x,,med trekkavlasting, på skrueklemmer for kabel Ø7 til Ø, mm. Kosketussuojausta ei ole. Jännitettä johtavien osien koskettaminen on mahdollista! erøringsbeskyttelse er ikke sikker, kontakt med spændingsførende dele er mulig! Skydd mot oavsiktlig kontakt saknas. Kontakt med spänningsförande delar är möjlig! eskyttelse mot utilsiktet kontakt er prinsipielt ikke garantert, kontakt med spenningsførende deler er mulig! Kytkentätehon lisäämiseksi < 0 m ja 4 V DC-sovelluksissa on suositeltavaa käyttää RC-elintä. Til forøgelse af koblingsydelsen brugen af et RC-element ved DCanvendelser < 0 m og 4 V. För att höja bryteffekten rekommenderas inmonteringen av en RCkomponent för DC-användningar < 0 m och 4 V. For å øke utløsningseffekten anbefales det å montere en RCkomponent ved DC-anvendelsene < 0 m og 4 V. Erikoistilauksesta som option Option opsjonal DI E O C C O M0x, Erikoistilauksesta liitäntä kytkenämerkkivalolle som option til optisk koblingsvisning Option för optisk kopplingsdikator opsjonal for optisk koplingsindkering M/CD Edition 0.0 r

9 Töitä painekytkimessä saavat tehdä vain alan ammattilaiset. rbejder på pressostaten må kun udføres af fagfolk. rbeten på tryckvakten får endast utföras av fackpersonal. rbeider på trykk-vokteren må bare gjennomføres av fag-personale. Laitteeseen ei saa päästä lauhdevettä. Miinuslämpötiloissa kytkimen jäätyminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä. Der må ikke trænge kondensat ind i apparatet. Ved minustemperaturer, ved tilfrysning er fejlfunktion/svigt mulig. Kondensat får ej tränga in i tryckvakten. Vid minusgrader är felfunktion/ bortfall möjligt genom isbildning. ass på at kondensatet ikke kommer inn i apparatet. Ved temper-aturer under null er feil/svikt mulig på grunn av isdannelse. Safety first O.K. Tarkasta painekytkimen tiiviys ja toiminta siinä tehtyjen töiden jälkeen. år arbejder på pressostaten er afsluttet: kontroller, om den er tæt og fungerer. Efter avslutat arbete på tryckvakten: genomför täthets- och funktionskontroll. Etter avslutning av arbeider på trykk-vokteren: Gjennomfør tetthets- og funksjons-kontroll. Älä koskaan tee laitteessa mitään töitä, kun siinä on jännitettä. Vältä avointa tulta. oudata paikallisia määräyksiä. Udfør aldrig arbejder af nogen art, hvis der foreligger spændinger. Undgå brugen af åben ild. Overhold myndighedernes forskrifter. Utför aldrig arbeten då spänning ligger an. Undvik öppen eld. eakta lokala föreskrifter. Utfør aldri arbeider hvis det finnes gasstrykk eller spenning. Unngå åpen ild. Vær oppmerksom på offentlige forskrifter. Henkilö- ja aineelliset vahingot ovat mahdollisia, jos ohjeita ei noudateta. Hvis henvisningerne ikke overholdes, er der fare for beskadigelse af personer og materiel. Om dessa instruktioner ej efterföljs kan person- eller sakskador inte uteslutas. Hvis det ikke tas hensyn til henvisningene kan det oppstå med skader på personer og materiale. Vältä ympäristöä, jossa on silikoniöljyjä ja haihtuvia silikonimateriaaleja (siloksaaneja). e saattavat aiheuttaa vikoja tai häiriöitä. Undgå silikoneolier og flygtige silikonebestanddele (siloxaner) i omgivelsen. Mulighed for fejlfunktion/ svigt. Undvik silikonoljor och flyktiga silikonbeståndsdelar (siloxaner) i omgivningen. Felfunktion / stopp möjligt. Sørg for at det ikke er silikonolje og flyktige silikonbestanddeler (siloksaner) i nærheten. Feilfunksjon / svikt mulig. Kaikki asetukset ja asetusarvot saa säätää vain kattila-/poltinvalmistajan laatimien käyttöohjeiden mukaisesti. lle indstillinger og indstillingsværdier må kun udføres i overensstemmelse med kedel-/brænderfabrikantens driftsvejledning. lla inställningar och inställningsvärden får endast göras i överensstämmelse med bruksanvisningen från tillverkaren av pannan/ brännaren. lle innstillinger og innstillingsverdier skal utføres i henhold til bruksanvisningen fra kjele-/brennerprodusenten. M/CD Edition 0.0 r

10 FI DK S ainelaitedirektiivi (ED) ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (ED) edellyttävät lämmityslaitteiden säännöllistä tarkistusta, jotta varmistetaan pitkäaikainen korkea käyttöaste ja tätä kautta mahdollisimman pieni ympäristökuormitus. Turvallisuuden kannalta tärkeät komponentit on vaihdettava käyttöiän päätyttyä. Tämä suositus koskee vain lämmityslaitteita, ei termisen prosessitekniikan sovelluksia. DUGS suosittelee vaihtoa seuraavan taulukon mukaisesti: Trykapparatdirektivet (ED) og direktivet vedrørende bygningers samlede energieffektivitet (ED) kræver en regelmæssig kontrol af fyringsanlæg for på lang sigt at sikre en høj udnyttelsesgrad og dermed mindst mulig miljøbelastning. Det er nødvendigt at udskifte sikkerhedsrelevante komponenter, når de har opnået deres anvendelsestid. Denne anbefaling gælder kun for fyringsanlæg og ikke for termprocesanvendelser. DUGS anbefaler en udskiftning i overensstemmelse med følgende tabel: Tryckinstrumentdirektivet (ED) och direktivet över byggnaders energiprestanda (ED) fordrar en regelbunden kontroll av uppvärmningsanläggningar för att på lång sikt garantera höga verkningsgrader och på så sätt lägre miljöbelastning. Det är nödvändigt att byta ut säkerhetsrelevanta komponenter när de uppnått sin livslängd. Denna rekommendation gäller endast för uppvärmningsanläggningar och inte för värmeprocessanvändningar. DUGS rekommenderar utbyte enligt följande tabell: Direktivet for trykkapparater (ED) og direktivet for bygningers totale energieffektivitet (ED) foreskriver en regelmessig kontroll av varmeanlegg for langsiktig å sikre en høy utnyttelsesgrad og dermed en så lav miljøbelastning som mulig. Det er nødvendig å skifte ut sikkerhetsrelevante komponenter når deres brukstid er utløpt. Denne anbefalingen gjelder kun for varmeanlegg og ikke for termoprosessanvendelser. DUGS anbefaler utskiftning i henhold til følgende tabell: Turvallisuuteen vaikuttavat osat Sikkerhedsrelevante komponenter Säkerhetsrelevant komponent Sikkerhetsrelevant komponent Venttiilintarkistusjärjestelmät / Ventilkontrolsystemer Ventilkontrollsystem / Ventilkontrollsystemer KÄYTTÖIKÄ DUGS suosittelee vaihtoa seuraavin väliajoin: VEDELSESTID DUGS anbefaler en udskiftning efter: LIVSLÄGD DUGS rekommenderar utbyte efter: RUKSTID DUGS anbefaler utskiftning etter: Kytkimen käyttöiät Koblingscyklusser Kopplingsspel rbeidssykluser E ormi Standard orm Standard aineensäädin / Trykvagter / Tryckvakt / Trykkvakt / E 84 oltonohjaus liekinvartijalla 0 vuotta/år Fyringsmanager med flammevagt Tändningsstyrning med flamvakt E 84 Fyringsmanager med flammevakt UV-liekintunnistin / UV-flammeføler UV-flamsensor / UV-flammeføler Kaasupaineen säätölaitteet / Gastrykreguleringsenheder Gastryckregulatorer / Gasstrykk-reguleringsapparater h Käyttötunnit / Driftstimer Drifttimmar / Driftstimer vuotta/år / E 64 E 88 E 078 Kaasuventtiili ilman venttiilintarkistusjärjestelmää* Gasventil uden ventilkontrolsystem* Gasventil utan ventilkontrollsystem* Gassventil uten ventilkontrollsystem* kokokohtainen størrelsesafhængig storleksberoende avhengig av størrelsen E 6 E 6 Min. kaasupaineensäädin / Min. gastrykvagt Min. gastryckvakt / Min. gasstrykkvakt Varoventtiili / Sikkerhedsafblæseventil Säkerhetsutblåsningsventil / Sikkerhetsutblåsningsventil Kaasun ja ilman sekoitusjärjestelmät / Kombinerede gas-luft-systemer Gas-luft-doseringssystem / Gass-luft-kombisystemer ääkonttori ja tehdas Forvaltning og produktion Förvaltning och försäljning dministrasjon og fabrikk Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-0 D-7660 Urbach, Germany Telefon 49 (0) Telefax 49 (0) vuotta/år * Kaasuryhmät I, II, III / Gasfamilierne I, II, III / ei käytössä / kan ikke bruges Gasfamiljer I, II, III / Gassfamilier I, II, III / kan inte användas / kan ikke brukes ostiosoite ostadresse ostadress ostadresse / IE 64 / E 88 E 48 / E 067 idätämme oikeuden muutoksiin, jotka palvelevat teknistä edistystä. / Ret til ændringer, som tjener det tekniske fremskridt, forbeholdes. Ändringar, på grund av tekniska framsteg, förbehålles / Med forbehold om endringer som er i samsvar med den tekniske utviklingen Karl Dungs GmbH & Co. KG ostfach 9 D-760 Schorndorf Internet M/CD Edition 0.0 r

FIN. RoHS II. Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisningar. Drifts- og monteringsinstruks

FIN. RoHS II. Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisningar. Drifts- og monteringsinstruks FI DK S Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisningar Drifts- og monteringsinstruks Ilmastointisarja Klima-Sæt Klima-Set Klima-sett E 1854 RoHS II Painekytkin/

Lisätiedot

Vastaa normin 2011/95/EY vaatimuksia Konform med 2011/95/EF Konform med 2011/95/EG I samsvar med 2011/95/EF. = 10 kpa CO N

Vastaa normin 2011/95/EY vaatimuksia Konform med 2011/95/EF Konform med 2011/95/EG I samsvar med 2011/95/EF. = 10 kpa CO N CO N FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Erotuspainekytkin ilmalle, savu- ja muille poistokaasuille, säädetty

Lisätiedot

EST LV LT SLO - + Drifts- og monteringsvejledning. Drifts- og monteringsinstruks. Bruks- och monteringsanvisning. Käyttö- ja asennusohjeet

EST LV LT SLO - + Drifts- og monteringsvejledning. Drifts- og monteringsinstruks. Bruks- och monteringsanvisning. Käyttö- ja asennusohjeet Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Magneettiventtiili yksivaiheinen Tyyppi MV 502 Magnetventil et-trins-drift Typ MV 502

Lisätiedot

FIN. Bruks- och monteringsanvisning. Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning. Drifts- og monteringsinstruks C +85 C +85 C +85

FIN. Bruks- och monteringsanvisning. Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning. Drifts- og monteringsinstruks C +85 C +85 C +85 FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Erotuspainekytkin ilmalle, savu- ja muille poistokaasuille, säädetty tehtaalla

Lisätiedot

FIN. Drifts- og monteringsvejledning. Käyttö- ja asennusohjeet. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks C +85 C +85 C +85

FIN. Drifts- og monteringsvejledning. Käyttö- ja asennusohjeet. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks C +85 C +85 C +85 FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Erotuspainekytkin ilmalle, savu- ja muille poistokaasuille, säädetty tehtaalla

Lisätiedot

Product is not available anymore! Old documentation - Only for your information! FIN. Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning

Product is not available anymore! Old documentation - Only for your information! FIN. Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Kaasun- ja ilmanpainekytkin Ilmanpainekytkin Kaksoispainekytkin Gas- og

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks

Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Suurpainekaasu- ja ilmapainekytkin GW A4 HP, GW A4/2 HP Højtryks-gas- og lufttrykvagt

Lisätiedot

Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning. Käyttö- ja asennusohjeet. Motordrosselventil Type DML

Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning. Käyttö- ja asennusohjeet. Motordrosselventil Type DML Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Moottorikäyttöinen kuristin Tyyppi DML Nimellisläpimitat Rp 1, Rp 2 Motordrosselventil

Lisätiedot

Drifts- og montasjeveiledning. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Käyttö- ja asennusohjeet. Säkerhetsutblåsningsventil

Drifts- og montasjeveiledning. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Käyttö- ja asennusohjeet. Säkerhetsutblåsningsventil Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Varopuhallusventtiili Sikkerhedsafblæsningsventil Säkerhetsutblåsningsventil Sikkerhetsutblåsningsventil

Lisätiedot

= 8 bar. ~(AC) eff., min./mini 24 V, ~(AC) max./maxi. 250 V =(DC) min./mini. 24 V, =(DC) max./maxi. 48 V Gas Gaz

= 8 bar. ~(AC) eff., min./mini 24 V, ~(AC) max./maxi. 250 V =(DC) min./mini. 24 V, =(DC) max./maxi. 48 V Gas Gaz FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monterings-instruks Suurpainekaasu- ja ilmapainekytkin Højtryks-gas- og lufttrykvagt Högtryck

Lisätiedot

FIN. Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks

FIN. Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Erotusainekytkin ilmalle, savu- ja muille oistokaasuille, säädetty tehtaalla

Lisätiedot

Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsvejledning. Drifts- og montasjeveiledning. Käyttö- ja asennusohjeet

Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsvejledning. Drifts- og montasjeveiledning. Käyttö- ja asennusohjeet Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning ruks- oh monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Moottoriläppä Tyyppi DMK Nimelliskoot DN - 125 Motorspjæld Type DMK Nominelle diametre

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning

Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning SF DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning ruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Moottoriläppä Tyyppi DMK Nimelliskoot DN - Motorspjæld Type DMK Nominelle

Lisätiedot

Drifts- og monteringsvejledning. Dobbeltmagnetventil trinløst glidende driftsmåde

Drifts- og monteringsvejledning. Dobbeltmagnetventil trinløst glidende driftsmåde Käyttö- ja asennusohjeet Kaksoismagneettiventtiili Kaasu-/ilmasuhteen portaaton säätö Tyyppi DM-EF Nimellisläpimitat Rp / - Rp Asennusasento Indbygningsposition Monteringsläge Montasjestilling Drifts-

Lisätiedot

= 200 mbar (20 kpa) MV... 5... /5 p max. = 500 mbar (50 kpa)

= 200 mbar (20 kpa) MV... 5... /5 p max. = 500 mbar (50 kpa) Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Magneettiventtiili, yksivai-heinen Tyyppi MVD.../5 Tyyppi MVD Tyyppi MV.../5 S Nimellisläpimitat

Lisätiedot

Drifts- og monteringsvejledning

Drifts- og monteringsvejledning FI DK S Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Erotusainekytkin ilmalle, savu- ja muille oistokaasuille, Differensressostat

Lisätiedot

= 360 mbar (36 kpa) 2 Sulkuruuvi Lukkeskrue Stoppskruv Låseskrue G 1/4 DIN ISO 228

= 360 mbar (36 kpa) 2 Sulkuruuvi Lukkeskrue Stoppskruv Låseskrue G 1/4 DIN ISO 228 Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Magneettiventtiili, kaksi-vaiheinen Tyyppi ZRD.../5 Tyyppi ZRLE.../5 Tyyppi ZRDLE.../5

Lisätiedot

S 10/S 30 P2 L2 P1 L1 N P1 L1 S 12/S 32. 100 mbar (10 kpa) S30/32: p e,min. 360 mbar (36 kpa) 100 mbar (10 kpa) p e,max.

S 10/S 30 P2 L2 P1 L1 N P1 L1 S 12/S 32. 100 mbar (10 kpa) S30/32: p e,min. 360 mbar (36 kpa) 100 mbar (10 kpa) p e,max. P L MP P L MP P L Käyttö- ja asennusohjeet GasMultiBloc jatkuvasäätöinen kaasuilma -suhde Tyyppi MB-EF B0 imellisläpimitat Rp / - Rp / Asennusasento Indbygningsposition Monteringsläge Monteringsposisjon

Lisätiedot

~(AC) 110 V - 120 V, =(DC) 24 V - 28 V Kytkentäaika/Indkoblingsvarighed/ inkopplingstid/innkoplingstid 100 %

~(AC) 110 V - 120 V, =(DC) 24 V - 28 V Kytkentäaika/Indkoblingsvarighed/ inkopplingstid/innkoplingstid 100 % Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Kaksoismagneettiventtiili Tyyppi DMV-D.../11 Tyyppi DMV-DLE.../11 Nimellisläpimitat

Lisätiedot

L P. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks. Käyttö- ja asennusohjeet

L P. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks. Käyttö- ja asennusohjeet FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Magneettiventtiili, yksivaiheinen Tyyppi MVD.../5 Tyyppi MVD Tyyppi MV.../5

Lisätiedot

Differenspressostat til luft LGW...A2, LGW...A2-7 Pressostat med prøvetaste LGW...A2P

Differenspressostat til luft LGW...A2, LGW...A2-7 Pressostat med prøvetaste LGW...A2P Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Painekytkin ilmalle LGW...A, LGW...A-7 Painekytkin ilmalle, tarkastusainike Differensressostat

Lisätiedot

Kulkran Typ KH Nominella vidder Rp 1/4 - Rp 2 R 1/4 - R 2 DN 25 - DN 200

Kulkran Typ KH Nominella vidder Rp 1/4 - Rp 2 R 1/4 - R 2 DN 25 - DN 200 Käyttö- ja asennusohje Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Kuulahana Tyyppi KH Nimelliskoot Kuglehane Type KH Nominelle dimensioner Kulkran Typ

Lisätiedot

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter lastarventilen. Ventilen anpassas för

Lisätiedot

= 1500 mbar (150 kpa) HSAV 5 /5 p max. = 500 mbar (50 kpa)

= 1500 mbar (150 kpa) HSAV 5 /5 p max. = 500 mbar (50 kpa) Käyttö- ja asennusohjeet Magneettiventtiili, puoliautomaattinen Tyyppi HSV..., HSV.../5 Nimellisläpimitat Rp 3/4 - Rp DN 65 - DN 100 sennusasento Indbygningsposition Monteringsläge Monteringsposisjon Drifts-

Lisätiedot

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more!

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more! Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Kaksoismagneettiventtiili Kaasu-/ilmasuhteen portaaton säätö Tyyppi DM-EF Nimellisläpimitat

Lisätiedot

Nominel dim. Rp 3/8 - Rp 1/2 L1 P1 2. 4 4 4 4 p = 500 mbar

Nominel dim. Rp 3/8 - Rp 1/2 L1 P1 2. 4 4 4 4 p = 500 mbar Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Kaksoismagneettiventtiili Typ DMV-D.../11 Typ DMV-DLE.../11 Nimellisläpimitat Rp 3/8

Lisätiedot

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more!

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more! Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Kaksoismagneettiventtiili Servopaineensäädin Tyyppi DMV-SE 07- Nimellisläpimitat Rp

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

=(DC) 24 V Kytkentäaika/Indkoblings-varighed/ inkopplingstid/innkoplingstid 100 %

=(DC) 24 V Kytkentäaika/Indkoblings-varighed/ inkopplingstid/innkoplingstid 100 % Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Kaksoismagneettiventtiili Tyyppi DMV 50025 Tyyppi DMV 50050 Nimellisläpimitat DN 25,

Lisätiedot

Drifts- og monteringsinstruks. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsvejledning. Käyttö- ja asennusohjeet

Drifts- og monteringsinstruks. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsvejledning. Käyttö- ja asennusohjeet FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Venttiilientarkastusjärjestelmä Tyyppi Drifts- og monteringsvejledning Ventiltæthedskontrol Ty Bruks- och monteringsanvisning Ventilkontrollsystem Typ Drifts- og monteringsinstruks

Lisätiedot

Old documentation - Only for your information! Product is not available anymore!

Old documentation - Only for your information! Product is not available anymore! 0 6 8 0 6 8 0 6 8 0 6 8 Käyttö- ja huolto-ohje Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisningar Bruks- og monteringsanvisning MultiBloc Servopainesäädin Tyyppi MBC...SE/N Sisähalkaisijat

Lisätiedot

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more!

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more! P L MP P L MP P L Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks GasMultiBloc jatkuvasäätöinen kaasuilma -suhde Tyyppi MB-EF B0 imellisläpimitat

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

S 10/S 30. Mp N P2 L2 P1 L1 S 12/S mbar (10 kpa) S30/32: p e,min. 360 mbar (36 kpa) 100 mbar (10 kpa) p e,max.

S 10/S 30. Mp N P2 L2 P1 L1 S 12/S mbar (10 kpa) S30/32: p e,min. 360 mbar (36 kpa) 100 mbar (10 kpa) p e,max. Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks GasMultiBloc jatkuvasäätöinen kaasuilma -suhde Tyyppi MB-VEF B0 Nimellisläpimitat Rp

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

HR SRB BIH SK. Drifts- og montagevejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeinstruks. Käyttö- ja asennusohjeet

HR SRB BIH SK. Drifts- og montagevejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeinstruks. Käyttö- ja asennusohjeet Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og montagevejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeinstruks GasMultiBloc yksivaiheinen käyttö Tyyppi MB-D (LE) B0 Nimellisläpimitat Rp - Rp GasMultiBloc

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Bruks- och monteringsanvisningar. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- og monteringsanvisning. Käyttö- ja huolto-ohje

Bruks- och monteringsanvisningar. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- og monteringsanvisning. Käyttö- ja huolto-ohje Käyttö- ja huolto-ohje Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisningar Bruks- og monteringsanvisning MultiBloc Servopainesäädin Tyyppi Sisähalkaisijat Rp / - Rp MultiBloc Servotrykregulator

Lisätiedot

Älä käytä MBC... laitetta nestekaasujärjestelmissä...

Älä käytä MBC... laitetta nestekaasujärjestelmissä... 0 6 8 0 0 6 8 0 0 6 8 0 0 6 8 0 Käyttö- ja huolto-ohje Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisningar Bruks- og monteringsanvisning MultiBloc Servopainesäädin Tyyppi Sisähalkaisijat Rp

Lisätiedot

Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks. Käyttö- ja asennusohjeet. GasMultiBloc, et-trinsdrift

Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks. Käyttö- ja asennusohjeet. GasMultiBloc, et-trinsdrift Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks GasMultiBloc, yksivaiheinen Tyyppi MB-D (LE) B07 Nimellisläpimitat Rp / - Rp / GasMultiBloc,

Lisätiedot

Gas- og luftfilter Type GF, GF/1, GF/3, GF/4

Gas- og luftfilter Type GF, GF/1, GF/3, GF/4 Käyttö- ja asennusojeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- oc monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Kaasu- ja ilmasuodatin Tyyppi GF, GF/1, GF/3, GF/4 Nimellisläpimitat Rp 1/2 - Rp 2 DN

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Drifts- og montasjeveiledning. Drifts- og monteringsvejledning. Käyttö- ja asennusohjeet. Bruks- och monteringsanvisning

Drifts- og montasjeveiledning. Drifts- og monteringsvejledning. Käyttö- ja asennusohjeet. Bruks- och monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Kaksoismagneettiventtiili Kaasu-/ilmasuhteen portaaton säätö Tyyppi MBC-VEF Nimellisläpimitat

Lisätiedot

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Traktorn sedd från vänster sida Tryckuttag, artikelnummer Monteringsvinkeln som håller snabbkopplingen ingår ej. Vinkeln tillverkas lämpligen av 3-4 mm plåt.

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Magnetventil et-trins-drift Type SV... Type SV-D... Type SV-DLE... Nominelle diametre Rp 1/2 - Rp 2

Magnetventil et-trins-drift Type SV... Type SV-D... Type SV-DLE... Nominelle diametre Rp 1/2 - Rp 2 Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Magneettiventtiili yksivaiheinen käyttötapa Tyyppi SV... Tyyppi SV-D... Tyyppi SV-DLE...

Lisätiedot

=(DC) 24 V- 28V Kytkentäaika/Indkoblings-varighed/ inkopplingstid/innkoplingstid 100 %

=(DC) 24 V- 28V Kytkentäaika/Indkoblings-varighed/ inkopplingstid/innkoplingstid 100 % Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Kaksoismagneettiventtiili Tyyppi DMV-D.../11 Tyyppi DMV-DLE.../11 Nimellisläpimitat

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning

Käyttö- ja asennusohje. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning Käyttö- ja asennusohje Drifts- og monteringsvejledning ruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Kaksoismagneettiventtiili Tyyppi DMV/12 Tyyppi DMV-D/12 Tyyppi DMV-DLE/12 Nimelliskoot

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

GasMultiBloc, et-trins-drift. Type MB-D (LE) 403/053BO1 Nominelle dim. Rp 3/8 - Rp 1/2 P1 L1 P2 L2 3 P1 L1. = 200mbar

GasMultiBloc, et-trins-drift. Type MB-D (LE) 403/053BO1 Nominelle dim. Rp 3/8 - Rp 1/2 P1 L1 P2 L2 3 P1 L1. = 200mbar FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks GasMultiBloc, yksivaiheinen Tyyppi MB-D (LE) 40/05B0 Nimellisläpimitat Rp

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

Asennusohjeet. Turbovex TX 3000. Airmir Oy Murtoniementie 46 62660 Itäkyla +358 (0400) 292413 www.airmir.fi

Asennusohjeet. Turbovex TX 3000. Airmir Oy Murtoniementie 46 62660 Itäkyla +358 (0400) 292413 www.airmir.fi Asennusohjeet Turbovex TX 3000 Airmir Oy Murtoniementie 46 62660 Itäkyla +358 (0400) 292413 www.airmir.fi Toimitussisältö 4 5 3 2 6 7 1 8 1: Ripustusosat säädettävä 2 sarjaa 2: Puhallusosa(sähköjohdot

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

= 200 mbar (20 kpa) MBC-65-N../S00/S02: p max. = 65 mbar (6,5 kpa) MBC-120: = 360 mbar (36 kpa) MBC-120-N../S00/S02: p max. = 100 mbar (10 kpa) P2 L2

= 200 mbar (20 kpa) MBC-65-N../S00/S02: p max. = 65 mbar (6,5 kpa) MBC-120: = 360 mbar (36 kpa) MBC-120-N../S00/S02: p max. = 100 mbar (10 kpa) P2 L2 Käyttö- ja asennusohje Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning GasMultiBloc yksivaiheinen toiminta Tyyppi MBC-65 Tyyppi MBC-20 Nimellisläpimitat Rp

Lisätiedot

Product is not available any more! Old documentation - Only for your information! Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning

Product is not available any more! Old documentation - Only for your information! Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks GasMultiBloc, yksivaiheinen Tyyppi MB-D (LE) B07 Nimellisläpimitat Rp 1/2 - Rp 1 1/4

Lisätiedot

Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montagevejledning. Drifts- og montasjeinstruks. Käyttö- ja asennusohjeet

Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montagevejledning. Drifts- og montasjeinstruks. Käyttö- ja asennusohjeet Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og montagevejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeinstruks GasMultiBloc yksivaiheinen käyttö Tyyppi MB-D (LE) B0 Nimellisläpimitat Rp / - Rp /4 GasMultiBloc

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12 HIFEK-huippuimurit 1-12 Takfläktar HIFEK 1-12 HIFEK-huippuimurin juoksupyörässä on sovellettu uutta virtauslaskentatekniikkaa, minkä johdosta se tarjoaa erittäin hyvän hyötysuhteen ja samalla alhaisen

Lisätiedot

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Lue ohjeet huolellisesti ennen kokoamista! Läs noggrant igenom instruktionerna innan montering! Kokoamiseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli För monteringen

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe SE Utomhusbelysning/Stolplykta Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning

Käyttö- ja asennusohje. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning Käyttö- ja asennusohje Drifts- og monteringsvejledning ruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Kaksoismagneettiventtiili Tyyppi DMV/12 Tyyppi DMV-D/12 Tyyppi DMV-DLE/12 Nimelliskoot

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P MONTEINGSANVISNING MAV SE/FI 0409-1 611754 - F310P/410P/360P - FIGHTE 310P/410P/360P Fjärrvärmemodul är en fjärrvärmemodul, avsedd att anslutas till NIBE:s värmepumpar FIGHTE 310P/410P/360P i kombination

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Drifts- og monteringsinstruks. Drifts- og monteringsvejledning. Käyttö- ja asennusohjeet. Bruks- och monteringsanvisning. GasMultiBloc, kaksivaiheinen

Drifts- og monteringsinstruks. Drifts- og monteringsvejledning. Käyttö- ja asennusohjeet. Bruks- och monteringsanvisning. GasMultiBloc, kaksivaiheinen Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks GasMultiBloc, kaksivaiheinen Tyyppi MB-ZR (DLE) B0 Nimellisläpimitat Rp - Rp 2 GasMultiBloc,

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

11.606 MONTERINGSANVISNING. Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994-

11.606 MONTERINGSANVISNING. Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994- MONTERINGSANVISNING Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994- Datum: 21.05.1999 Generella anvisningar: - Ovala hål täcks med planbricka. - Avlägsna underredsmassa från kontaktytorna. - Minst ett gängvarv

Lisätiedot

Compress 5000 11 LWM 8738204320 A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw 2015 811/2013

Compress 5000 11 LWM 8738204320 A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw 2015 811/2013 Ι A + A C D E F G A C D E F G 48 d 10 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 Ι + + A + A C D E F G + + + + A + A C D E F G 2015 811/2013 Tuoteseloste energiankulutuksesta Seuraavat tuotetiedot täyttävät EU-asetusten

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more!

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more! Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks GasMultiBloc, kaksivaiheinen Tyyppi MB-ZR (DLE) B0 Nimellisläpimitat Rp / - Rp /4 GasMultiBloc,

Lisätiedot

SENTRONIC D -propot SENTRONIC D 608 609

SENTRONIC D -propot SENTRONIC D 608 609 SENTRONIC D -propot Digitaalisesti toimiva 3-tie proportionaaliventtiili Ohjaus ja takaisinkytkentä digitaaliviestillä Venttiiliin integroitu näyttö ja näppäimet Suoratoiminen Dynaaminen ja nopea toiminta

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN IFH-20A IFH-33A BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. 450128 manual 07-09-06 14:03 Side 1

VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN IFH-20A IFH-33A BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. 450128 manual 07-09-06 14:03 Side 1 4508 manual 07-09-06 4:0 Side IFH-0A IFH-A VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Art. no. 4508 4500 4508 manual 07-09-06 4:0 Side S VIKTIGT! Läs denna

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot