Klima-Set. Vastaa normin 2002/95/EY vaatimuksia Konform med 2002/95/EF Konform med 2002/95/EG I samsvar med 2002/95/EF

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Klima-Set. Vastaa normin 2002/95/EY vaatimuksia Konform med 2002/95/EF Konform med 2002/95/EG I samsvar med 2002/95/EF"

Transkriptio

1 FI DK S Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning ruks- och monteringsanvisningar Drifts- og monteringsinstruks Ilmastointisarja KS C, KS 600 Klima-Sæt KS C, KS 600 Klima-Set KS C, KS 600 Klima-sett KS C, KS 600 RoHS Vastaa normin 00/9/EY vaatimuksia Konform med 00/9/EF Konform med 00/9/EG I samsvar med 00/9/EF [mbar] Maks. käyttöpaine / Max. driftstryk/ Max. arbetstryck/ Maks. driftstrykk KS C pmax = 0 mbar ( ka) KS 600 p max. = 00 mbar (0 ka) C Ympäristön lämpötila Omgivelsestemperatur Omgivningstemperatur Omgivelsestemperatur KS C C 8 C KS 600 C 70 C E 84 ainekytkin/ ressostat/ Tryckvakt/ Trykkvokter mukaan / i hht. / enligt / i hht. DI E 84 C Väliaineen lämpötila Mediumstemperatur Mediets temperatur Mediets temperatur KS C C 8 C KS 600 C 70 C - 0 mbar - 0 mbar 0,7-6 mbar 0, - mbar 0,4 - mbar 0, -, mbar Säätöalueet Indstillingsområder Inställningsområde Innstillingsområder C Varastointilämpötila Opbevaringstemperatur Lagringstemperotur Lagringstemperatur KS C 0 C 8 C KS C 80 C u-kosketin/u-kontakt u-kontakt/u-kontakt =(DC) min./mini. V, =(DC) max. /maxi. 4 V Ilma- ja savukaasut Luft- og røggasser Luft- och rökgaser Luft- og røykgass [ V ] u [] E 84 imellisvirta/ominel strøm/märkström/ ominell strøm =(C) 0 Kytkentävirta/Koblingsstrøm/ rytström /Koplingsstrøm =(DC) min./mini. m =(DC) max./maxi. 0 m IEC 9 Kotelointiluokka/Kapslingsklasse/ Kapsling/ eskyttelsesklasse I 4 mukaan / i hht. / enligt / i hht. IEC 9 (E 609) Valinnainen / Som option Option / Opsjon I 6 sennusasento / Indbygningsposition / Monteringsläge / Monteringsposisjon Vakioasennusasento Standardindbygningsposition Standardmonteringsläge Standard montasjestilling Vaakasuoraan asennettu painekytkin toimii noin 0, mbar (KS 600 0, mbar) suuremmalla paineella. Ved vandret indbygning skifter trykvagten ved et tryk, som er ca. 0, mbar (KS 600 0, mbar) højere. Vid vågrät montering bryter tryckvakten vid ett med ca 0, mbar (KS 600 0, mbar) förhöjt tryck. Ved vannrett montasje kopler trykkvakten ved et ca. 0, mbar (KS 600 0, mbar) høyere trykk. M/CD Edition 0.0 r Vaakasuoraan ylösalaisin asennettu painekytkin toimii noin 0, mbar (KS 600 0, mbar) pienemmällä paineella. Ved indbygning vandret over hovedet skifter trykvagten ved et tryk, som er ca. 0, mbar (KS 600 0, mbar) lavere. Vid vågrät montering upp- och ner bryter tryckvakten vid ett med ca 0, mbar (KS 600 0, mbar) sänkt tryck. Ved montasje vannrett over hodet kopler trykkvakten ved et ca. 0, mbar (KS 600 0, mbar) lavere trykk. Kun painekytkimen asentaa väliasentoihin, se toimii säädetystä nimellisarvosta enintään ± 0, mbar (KS 600 ± 0, mbar) poikkeavalla paineella. Ved indbygning i en mellemposition skifter trykvagten ved et tryk, som maksimalt afviger ± 0, mbar (KS 600 ± 0, mbar) fra den indstillede værdi. Vid montering i ett mellanmonteringsläge bryter tryckvakten vid ett från det inställda börvärdet maximalt ± 0, mbar (KS 600 ± 0, mbar) avvikande tryck. Ved montasje i en mellomstilling kopler trykkvakten ved et trykk som avviker maksimalt ± 0, mbar (KS 600 ± 0, mbar) fra innstilt verdi.

2 Klima-Set sisältö Leveringsomfang klima-sæt Leveransomfång klimatsats Leveranseomfang klima-sett. aine-erokytkin LGW C tai aine-erokytkin LGW 600. Kiinnityskulma. Liitäntäletku ø 4 x, x kiinnitysruuvia. orausmalline kiinnityskulmalle ja letkuliitännöille 6. letkuliitäntää 7. jatkoputkea 8. Käyttö- ja asennusohjeet Differenstrykvagt LGW C eller Differenstrykvagt LGW 600. eslag. Tilslutningsslange ø 4 x, x x befæstelsesskruer. oreskabelon til beslag og slangetilslutninger 6. x slangetilslutninger 7. x forlængerrør 8. Drifts-og monteringsvejledning Differenstryckvakt LGW C eller Differenstryckvakt LGW 600. Fästvinkel. nslutningsslang ø 4 x, x x fästskruvar. Hålschablon för fästvinkel och slanganslutningar 6. x slanganslutningar 7. x förlängningsrör 8. ruks- och monteringsanvisning Differansetrykkvakt LGW C eller Differansetrykkvakt LGW 600. Holdevinkel. Tilkoplingsslange ø 4 x, x x festeskruer. oresjablon for holdevinkel og slangetilkoplinger 6. x slangetilkoplinger 7. x forlengelsesrør 8. Drifts- og montasjeveiledning 4. LGW C LGW Turvallisesti tulevaisuuteen Med sikkerhed for fremtiden Med säkerhet för framtiden Med sikkerhet for fremtiden Tekniset tiedot Tekniske data Tekniska data Tekniske data mbar = 00 a = 0, ka 0 mmws a = 0,0 mbar 0, mm WS Malli Type Typ Typ Tilaus-nro estillings-nr. eställningsnr. estillingsnummer Mittausalue säädettävä Indstilleligt måleområde Inställningsområde inställbar Måleområde innstillbart [a] Kytkentädifferenssi Koblingsdifferens Kopplingsdifferens Koplingsdifferanse p [a] Maks. käyttöylipaine max. driftsovertryk max. arbetstryck maks. driftstrykk [ka] KS 0 C 7 77 KS 00/ C 4 90 KS 00 C KS 00 C 97 KS 600 C 7 77 KS 000 C KS 000 C KS Varaosat / lisävarusteet Reservedele / tilbehør Reservdelar / tillbehör Reservedeler / tilbehør Tilausnumero estillings-nummer eställningsnummer estillings-nummer Varaosat / lisävarusteet Reservedele / tilbehør Reservdelar / tillbehör Reservedeler / tilbehør Tilausnumero estillings-nummer estillings-nummer Codice articolo Hohtolamppujen asennussarja Montagesæt glimlamper Monteringssats glimlampor Montasjesett glimlamper vihreä/grøn/grön/grønn Hohtolamppujen asennussarja Montagesæt glimlamper Monteringssats glimlampor Montasjesett glimlamper keltainen/gul/gul/gul 0 V V 77 4 V V 77 4 V 774 Vaihtokotelo I 6 KS C Reservesæt skærm I 6 KS C Utbytessats kåpa I 6 KS C Reserve-sett hette I 6 KS C Vaihtokotelo I 4 KS C Reservesæt skærm I 4 KS C Utbytessats kåpa I 4 KS C Reserve-sett hette I 4 KS C M/CD Edition 0.0 r

3 KS 600 [mm] Ø, Ø, x 9 x 9 8, 8, ø, laitteen pistokkeelle DI E Urakanta 0,8 ja ristikanta DI 796-Z ø, til apparatstik DI E Slids på langs 0,8 og krydsslids DI 796-Z 4, 4, 4,9 6,9 4,9 Ø 4,6 6,9 Ø 4,6 8,8 8,8 Ø 4,6 Ø 4, , 8, Made in Germany Made in Germany M/CD Edition 0.0 r. 947 Diam, för apparatkontakt DI E Längsslits 0,8 och krysspårsskruv DI 796-Z ø, x 9 dyp for apparatstøpsel DI E Legdesliss 0,8 og kryssliss DI 796-Z M0 M0 x, x, aineliitäntä p () Tryktilslutning p () Tryckanslutning p () Trykktilkopling p () aineliitäntä p (-) Tryktilslutning p (-) Tryckanslutning p (-) Trykktilkopling p (-) Valinnainen paineliitäntä p () Som option tryktilslutning p () Option tryckanslutning p () Opsjon trykktilkopling p () KS 600 0

4 KS C [mm] ø 4, , 76 ø , 44,6 7 Made in Germany 7,4 0, Made in Germany 4 x ø, tief 4 x ø tief 6 44,6 49, 8 6 aine iit nt ry ti tnin ry an tnin ry ti in aine iit nt ry ti tnin ry an tnin ry ti in KS C KS C sennusasento: Laite asennetaan parhaiten pystyasentoon. Indbygningsposition: Så vidt muligt lodret, bemærk venligst. Monteringsläge: beakta att lodrät är att föredra. Monteringsposisjon: fortrinnsvis loddrett. Laitteeseen ei saa päästä lauhdevettä. Miinuslämpötiloissa vaarana jäätymisestä aiheutuvat toimintahäiriöt. Der må ikke trænge kondensat ind i apparatet. Ved minustemperaturer, ved tilfrysning er fejlfunktion/svigt mulig. Kondensat får ej tränga in i apparaten. Vid minusgrader är felfunktion/bortfall möjligt genom isbildning. Laite tulee asentaa tärinättömästi! Sørg for en vibrationsfri indbygning! Ge akt på vibrationsfri montering! Sørg for en vibrasjonsfri montering! ass på at kondensatet ikke kommer inn i apparatet. Ved temperaturer under null er feil/svikt mulig på grunn av isdannelse M/CD Edition 0.0 r

5 ainekytkimen säätäminen Indstilling af trykvagten Inställning av tryckvakten Innstilling av trykkvakten. Irrota kotelo sopivalla työkalulla (ruuvitaltta nro tai Z ).. oista kotelo.. fmonter skærmen med egnet værktøj, skruetrækker nr. eller Z.. Tag skærmen af.. Demontera kåpan med lämpligt verktyg, skruvmejsel nr resp. Z.. Ta av kåpan.. Demonter hetten ved hjelp av egnet verktøy, skrutrekker nr. hhv. Z.. Ta av hetten.. Säädä painekytkin asteikollisella säätöpyörällä ohjearvoon.. Trykvagten indstilles på indstillingshjulet med skala på den foreskrevne trykindstillingsværdi.. Ställ in tryckvakten med inställningshjulet med skala på föreskrivet tryckbörvärde.. Innstill trykkvakten til foreskrevet trykkverdi ved hjelp av innstillingshjulet med skala. 4. senna kotelo takaisin paikalleen! 4. Sæt skærmen på igen. 4. Sätt åter på kåpan! 4. Sett på hetten igjen! a O C a Korkeampi ylipaine liitetään aina liitäntään (). Korkeampi alipaine liitetään aina liitäntään (-). Det højeste overtryk tilsluttes altid ved tilslutningen ().Det højeste undertryk tilsluttes altid ved tilslutningen (-). Esimerkki - järjestelmässä ylipaine: Korkeampi ylipaine: esim. 40 a: liitäntä () lhaisempi ylipaine: esim. 80 a: liitäntä (-) Eksempel - systemovertryk højeste overtryk: f.eks. 40 a: tilslutning () laveste overtryk: f.eks. 80 a: tilslutning (-) Esimerkki - järjestelmässä alipaine: lhaisempi alipaine: esim. -0 a: liitäntä () Korkeampi alipaine: esim. -0 a: liitäntä (-) Eksempel - systemundertryk laveste undertryk: f.eks. -0 a: tilslutning () højeste undertryk: f.eks. -0 a: tilslutning (-) nslutningen med högre tryck sker alltid på anslutning (). nslutningen med högre undertryck sker alltid på anslutning (-). Exempel - systemövertryck högre övertryck: t.ex. 40 a: anslutning () lägre övertryck: t.ex. 80 a: anslutning (-) Exempel - systemundertryck lägre undertryck: t.ex. -0 a: anslutning () högre undertryck: t.ex. -0 a: anslutning (-) Tilkoplingen av det høyere overtrykket skjer alltid på tilkopling (). Tilkoplingen av det høyere undertrykket skjer alltid på tilkopling (-). Eksempel - systemovertrykk høyere overtrykk. f.eks. 40 a: Tilkopling () lavere overtrykk: f.eks. 80 a: Tilkopling (-) Eksempel - systemundertrykk lavere undertrykk: f.eks. -0 a: Tilkopling () høyere undertrykk: f.eks. -0 a: Tilkopling (-) M/CD Edition 0.0 r Made in Germany

6 KS lipaineen Valvonta Overtrykskontrol Övertrycksövervakning Overtrykkovervåking KS Suodattimen valvonta Filterkontrol Filterövervakning Filterovervåking KS ø uhaltimen valvonta Ventilatorkontrol Fläktövervakning Ventilatorovervåking ø KS aineliitännät Tryktilslutninger Tryckuttag Trykktilkoplinger p p p pp p p p p pp p p p p pp p Klima-Set ilmastointisarja yhdistetään ilmakanavaan liitännästä (). Liitäntää (-) ei yhdistetä ilmakanavaan, mutta sen täytyy jäädä kuitenkin auki. Varo: Laitteeseen ei saa päästä likaa avoimesta liittännästä (-)! Klimasættet forbidens til kanalen via tilsluting (). Tilsluting (-) forbindes ikkemen forbliver åben til atmosfæte. emærk! Der må ikke kunne trænge snavs og Lign. ind i tilslutning (-). Klima-Set ansluts till luftkanalen via anslutning (). nslutning (-) är inte ansluten till luftkanalen men måste förbli öppen. Varning: Se till att ingen smuts tränger in i anslutningen (-) Tilavuusvirran suuntaan katsottuna liitäntä p() yhdistetään ilmakanavaan ennen suodatinta ja liitäntä p(-) suodattimen jälkeen. I volumenstrømmens retning forbindes tilslutningen p() med luftkanalen foran filtret og tilslutningen p(-) bagved filtret. I volymströmens flödesriktning är anslutning p() ansluten före och anslutning p(-) efter filtret i luftkanalen. I volumstrømmens strømningsretning forbindes tilkopling p() foran og tilkopling p(-) bak filtret i luftkanalen. uhaltimen valvonnassa liitäntä p() yhdistetään ilmakanavaan paineen puolella puhaltimen jälkeen ja liitäntä p(-) ennen puhallinta. Ved ventilatorkontrollen forbindes tilslutningen p() med luftkanalen på tryksiden efter ventilatoren og tilslutningen p(-) foran ventilatoren. Vid fläktövervakningen är fläktanslutningen p() ansluten efter fläkten (i blåsriktningen) och anslutning p(-) före fläkten i luftkanalen. Ved ventilatorovervåkingen forbindes tilkopling p() på trykksiden bak ventilatoren og tilkopling p(-) foran ventilatoren i luftkanalen. p () ø 4mm / ø 6mm p ( ) ø 4mm / ø 6mm KS 600 aineliitännät Tryktilslutninger Tryckuttag Trykktilkoplinger Made in Germany Klima-settet forbindes via tilkopling () med luftkanalen. Tilkoplingen (-) forbindes ikke med luftkanalen men må for bli åpen. Forsiktig: ass på at det ikke kommer smuss inn i apparatet gjennom den åpnete tilkoplingen (-)! p () ø 4mm p ( ) ø 4mm Lisävarusteet Tilbehør Tillbehör Tilbehør Vain/kun/Endast/Kun KS C Kaksoisadapterisarja Sæt dobbeltadaptor Dubbeladapter set Sett dobbeltadapter Tilaus-nro estillings-nr. eställningsnummer estillingsnummer 67 r / [a] / [mbar] M/CD Edition 0.0 r. 947 r / 6 0

7 DDC-käyttö KS...C ja KS 600 Ilmastointisarjan koskettimet ovat hopeasta, kullattu galvaanisesti, arvot =(DC) 4V; 0,0. Kun Klima-Set ilmastointisarjaa käytetään tavanomaisissa olosuhteissa, esim. -(C)0V, (resistiivinen kuorma ) induktiivinen kuorma, cos ϕ0,6, koskettimien kultapinnoite palaa pois. DDC-anvendelse KS...C og KS 600 Klimasættets skiftekontakter er af galvanisk forgyldt sølv, til =(DC) 4V; 0,0. Ved brugen af klima-sættet i den konventionelle teknik ~ (C) 0 V (ohmsk last ) induktiv last ved cos ϕ0,6 brændes den forgyldte belægning på koblingskontakterne af. DDC användning KS...C och KS 600 Kopplingskontakterna till klimatsatsen är av silver och galvaniskt förgyllda, för =(DC) 4V; 0,0. Vid användning av Klima Set i konventionell teknik ~(C)0V, (ohmbelastning ) induktiv belastning vid cos ϕ0,6 bräs det förgyldo skiktet på kopplingskontakten bort. DDC - anvendelse KS...C og KS 600 Klimasettets koplingskontakter er galvanisk forgylt av sølv, for =(DC) 4V; 0,0. år klima-settet benyttes i den konvensjonelle teknikken ~(C)0V; omsk last ) induktiv last ved cos ϕ0,6 blir det forgylte belegget på utløserkontaktene ødelagt. DDC-käyttö ei ole tästä syystä tämän jälkeen enää mahdollista. Derved er en senere DDC-anvendelse ikke længere mulig. Därigenom är en senare DDCanvändning inte längre möjlig. Derved er en senere DDC-anvendelse ikke lenger mulig. Kytkentätoiminta KS...C ja KS 600 erotuspaineen noustessa: Koblingsfunktioner KS...C og KS 600 Ved stigende differencetryk: Kopplingsfunktioner KS...C och KS 600 medan differenstrycket ökar: Koplingsfunksjoner KS...C og KS 600 ved økende trykkdifferanse: C avaa O sulkee C bryder O slukker C öppnar O stänger C åpner O lukker erotuspaineen laskiessa: Ved faldende differenstryk: vid sjunkande differenstryck: Ved fallende trykkdifferanse: C sulkee O avaa C slukker O bryder C stänger O öppnar C lukker O åpner O C O C O C M/CD Edition 0.0 r

8 KS...C Sähköliitäntä IEC 70- (DI E T) KS...C El-tilslutning IEC 70- (DI E del ) KS...C El-tilslutning IEC 70- (DI E T) KS...C Elektrisk tilkopling IEC 70- (DI E T) Kaapeliläpivienti G, vedonpoistin, ruuviliittimet kaapeleille ø 7 ø, mm. Kosketussuojausta ei taata, jän- nitteisten osien koskettaminen mahdollista! O Over kabelåbning G, med trækaflastning, på skrueklemmer til kabler Ø 7 til Ø, mm. C O C Der foreligger ikke generelt berøringsbeskyttelse, Okontakt med spændingsførende dele mulig! C Via kabelinföring G, med dragavlastning, till skruvklämmor för kabel Ø 7 till Ø, mm. Via kabelinnføring G, med strekkavlastning, til skruklemmer for kabel Ø 7 til Ø, mm. eröringsskydd är inte pricipiellt garanterat, kontakt med spänningsförande delar möjlig! erøringsbeskyttelse er ikke nødvendigvis gitt, kontakt med spenningsførende deler er mulig! O C O C O C O valinnainen C merkkivalon ohjaus som option til optisk koblingsvisning option för optisk kopplingsindikering opsjon for optisk koplingsindikator G KS... Sähköliitäntä IEC 70- (DI E T) KS... El-tilslutning IEC 70- (DI E T) KS... Elektrisk anslutning IEC 70- (DI E T) KS... Elektrisk tilkopling IEC 70- (DI E T) Kaapelin sisäänviennin M0x, kautta vedonpoistinta käyttäen Ø 7 - Ø, mm kaapeleille sopiviin ruuviliittimiin. Over kabelforskruning M0x,, med trækaflastning, til skrue-klemmerne til kabler Ø 7 til Ø, mm. Via kabelinföring M0x,,med dragavlastning, till skruvklammer för kabel diam. 7 till diam.,mm. Via kabelinnføring M0x,,med trekkavlasting, på skrueklemmer for kabel Ø7 til Ø, mm. Kosketussuojausta ei ole. Jännitettä johtavien osien koskettaminen on mahdollista! erøringsbeskyttelse er ikke sikker, kontakt med spændingsførende dele er mulig! Skydd mot oavsiktlig kontakt saknas. Kontakt med spänningsförande delar är möjlig! eskyttelse mot utilsiktet kontakt er prinsipielt ikke garantert, kontakt med spenningsførende deler er mulig! Kytkentätehon lisäämiseksi < 0 m ja 4 V DC-sovelluksissa on suositeltavaa käyttää RC-elintä. Til forøgelse af koblingsydelsen brugen af et RC-element ved DCanvendelser < 0 m og 4 V. För att höja bryteffekten rekommenderas inmonteringen av en RCkomponent för DC-användningar < 0 m och 4 V. For å øke utløsningseffekten anbefales det å montere en RCkomponent ved DC-anvendelsene < 0 m og 4 V. Erikoistilauksesta som option Option opsjonal DI E O C C O M0x, Erikoistilauksesta liitäntä kytkenämerkkivalolle som option til optisk koblingsvisning Option för optisk kopplingsdikator opsjonal for optisk koplingsindkering M/CD Edition 0.0 r

9 Töitä painekytkimessä saavat tehdä vain alan ammattilaiset. rbejder på pressostaten må kun udføres af fagfolk. rbeten på tryckvakten får endast utföras av fackpersonal. rbeider på trykk-vokteren må bare gjennomføres av fag-personale. Laitteeseen ei saa päästä lauhdevettä. Miinuslämpötiloissa kytkimen jäätyminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä. Der må ikke trænge kondensat ind i apparatet. Ved minustemperaturer, ved tilfrysning er fejlfunktion/svigt mulig. Kondensat får ej tränga in i tryckvakten. Vid minusgrader är felfunktion/ bortfall möjligt genom isbildning. ass på at kondensatet ikke kommer inn i apparatet. Ved temper-aturer under null er feil/svikt mulig på grunn av isdannelse. Safety first O.K. Tarkasta painekytkimen tiiviys ja toiminta siinä tehtyjen töiden jälkeen. år arbejder på pressostaten er afsluttet: kontroller, om den er tæt og fungerer. Efter avslutat arbete på tryckvakten: genomför täthets- och funktionskontroll. Etter avslutning av arbeider på trykk-vokteren: Gjennomfør tetthets- og funksjons-kontroll. Älä koskaan tee laitteessa mitään töitä, kun siinä on jännitettä. Vältä avointa tulta. oudata paikallisia määräyksiä. Udfør aldrig arbejder af nogen art, hvis der foreligger spændinger. Undgå brugen af åben ild. Overhold myndighedernes forskrifter. Utför aldrig arbeten då spänning ligger an. Undvik öppen eld. eakta lokala föreskrifter. Utfør aldri arbeider hvis det finnes gasstrykk eller spenning. Unngå åpen ild. Vær oppmerksom på offentlige forskrifter. Henkilö- ja aineelliset vahingot ovat mahdollisia, jos ohjeita ei noudateta. Hvis henvisningerne ikke overholdes, er der fare for beskadigelse af personer og materiel. Om dessa instruktioner ej efterföljs kan person- eller sakskador inte uteslutas. Hvis det ikke tas hensyn til henvisningene kan det oppstå med skader på personer og materiale. Vältä ympäristöä, jossa on silikoniöljyjä ja haihtuvia silikonimateriaaleja (siloksaaneja). e saattavat aiheuttaa vikoja tai häiriöitä. Undgå silikoneolier og flygtige silikonebestanddele (siloxaner) i omgivelsen. Mulighed for fejlfunktion/ svigt. Undvik silikonoljor och flyktiga silikonbeståndsdelar (siloxaner) i omgivningen. Felfunktion / stopp möjligt. Sørg for at det ikke er silikonolje og flyktige silikonbestanddeler (siloksaner) i nærheten. Feilfunksjon / svikt mulig. Kaikki asetukset ja asetusarvot saa säätää vain kattila-/poltinvalmistajan laatimien käyttöohjeiden mukaisesti. lle indstillinger og indstillingsværdier må kun udføres i overensstemmelse med kedel-/brænderfabrikantens driftsvejledning. lla inställningar och inställningsvärden får endast göras i överensstämmelse med bruksanvisningen från tillverkaren av pannan/ brännaren. lle innstillinger og innstillingsverdier skal utføres i henhold til bruksanvisningen fra kjele-/brennerprodusenten. M/CD Edition 0.0 r

10 FI DK S ainelaitedirektiivi (ED) ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (ED) edellyttävät lämmityslaitteiden säännöllistä tarkistusta, jotta varmistetaan pitkäaikainen korkea käyttöaste ja tätä kautta mahdollisimman pieni ympäristökuormitus. Turvallisuuden kannalta tärkeät komponentit on vaihdettava käyttöiän päätyttyä. Tämä suositus koskee vain lämmityslaitteita, ei termisen prosessitekniikan sovelluksia. DUGS suosittelee vaihtoa seuraavan taulukon mukaisesti: Trykapparatdirektivet (ED) og direktivet vedrørende bygningers samlede energieffektivitet (ED) kræver en regelmæssig kontrol af fyringsanlæg for på lang sigt at sikre en høj udnyttelsesgrad og dermed mindst mulig miljøbelastning. Det er nødvendigt at udskifte sikkerhedsrelevante komponenter, når de har opnået deres anvendelsestid. Denne anbefaling gælder kun for fyringsanlæg og ikke for termprocesanvendelser. DUGS anbefaler en udskiftning i overensstemmelse med følgende tabel: Tryckinstrumentdirektivet (ED) och direktivet över byggnaders energiprestanda (ED) fordrar en regelbunden kontroll av uppvärmningsanläggningar för att på lång sikt garantera höga verkningsgrader och på så sätt lägre miljöbelastning. Det är nödvändigt att byta ut säkerhetsrelevanta komponenter när de uppnått sin livslängd. Denna rekommendation gäller endast för uppvärmningsanläggningar och inte för värmeprocessanvändningar. DUGS rekommenderar utbyte enligt följande tabell: Direktivet for trykkapparater (ED) og direktivet for bygningers totale energieffektivitet (ED) foreskriver en regelmessig kontroll av varmeanlegg for langsiktig å sikre en høy utnyttelsesgrad og dermed en så lav miljøbelastning som mulig. Det er nødvendig å skifte ut sikkerhetsrelevante komponenter når deres brukstid er utløpt. Denne anbefalingen gjelder kun for varmeanlegg og ikke for termoprosessanvendelser. DUGS anbefaler utskiftning i henhold til følgende tabell: Turvallisuuteen vaikuttavat osat Sikkerhedsrelevante komponenter Säkerhetsrelevant komponent Sikkerhetsrelevant komponent Venttiilintarkistusjärjestelmät / Ventilkontrolsystemer Ventilkontrollsystem / Ventilkontrollsystemer KÄYTTÖIKÄ DUGS suosittelee vaihtoa seuraavin väliajoin: VEDELSESTID DUGS anbefaler en udskiftning efter: LIVSLÄGD DUGS rekommenderar utbyte efter: RUKSTID DUGS anbefaler utskiftning etter: Kytkimen käyttöiät Koblingscyklusser Kopplingsspel rbeidssykluser E ormi Standard orm Standard aineensäädin / Trykvagter / Tryckvakt / Trykkvakt / E 84 oltonohjaus liekinvartijalla 0 vuotta/år Fyringsmanager med flammevagt Tändningsstyrning med flamvakt E 84 Fyringsmanager med flammevakt UV-liekintunnistin / UV-flammeføler UV-flamsensor / UV-flammeføler Kaasupaineen säätölaitteet / Gastrykreguleringsenheder Gastryckregulatorer / Gasstrykk-reguleringsapparater h Käyttötunnit / Driftstimer Drifttimmar / Driftstimer vuotta/år / E 64 E 88 E 078 Kaasuventtiili ilman venttiilintarkistusjärjestelmää* Gasventil uden ventilkontrolsystem* Gasventil utan ventilkontrollsystem* Gassventil uten ventilkontrollsystem* kokokohtainen størrelsesafhængig storleksberoende avhengig av størrelsen E 6 E 6 Min. kaasupaineensäädin / Min. gastrykvagt Min. gastryckvakt / Min. gasstrykkvakt Varoventtiili / Sikkerhedsafblæseventil Säkerhetsutblåsningsventil / Sikkerhetsutblåsningsventil Kaasun ja ilman sekoitusjärjestelmät / Kombinerede gas-luft-systemer Gas-luft-doseringssystem / Gass-luft-kombisystemer ääkonttori ja tehdas Forvaltning og produktion Förvaltning och försäljning dministrasjon og fabrikk Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-0 D-7660 Urbach, Germany Telefon 49 (0) Telefax 49 (0) vuotta/år * Kaasuryhmät I, II, III / Gasfamilierne I, II, III / ei käytössä / kan ikke bruges Gasfamiljer I, II, III / Gassfamilier I, II, III / kan inte användas / kan ikke brukes ostiosoite ostadresse ostadress ostadresse / IE 64 / E 88 E 48 / E 067 idätämme oikeuden muutoksiin, jotka palvelevat teknistä edistystä. / Ret til ændringer, som tjener det tekniske fremskridt, forbeholdes. Ändringar, på grund av tekniska framsteg, förbehålles / Med forbehold om endringer som er i samsvar med den tekniske utviklingen Karl Dungs GmbH & Co. KG ostfach 9 D-760 Schorndorf Internet M/CD Edition 0.0 r

Käyttö- ja asennusohje. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning

Käyttö- ja asennusohje. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning Käyttö- ja asennusohje Drifts- og monteringsvejledning ruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Kaksoismagneettiventtiili Tyyppi DMV/12 Tyyppi DMV-D/12 Tyyppi DMV-DLE/12 Nimelliskoot

Lisätiedot

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A 17-381_manual_120507.indd 2012-05-7, 13.17.02 Art. 17-381 PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB PUMPAUTOMAT

Lisätiedot

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT MK 8V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Sladdlöst Maskinset MK 8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2.

Lisätiedot

CEILING FAN INSTRUCTION MANUAL. DK Loftventilator 2 Brugsanvisning. NO Takvifte 4 Bruksanvisning. SE Takfläkt 6 Bruksanvisning

CEILING FAN INSTRUCTION MANUAL. DK Loftventilator 2 Brugsanvisning. NO Takvifte 4 Bruksanvisning. SE Takfläkt 6 Bruksanvisning MODEL L 11876 CEILING FAN CEILING FAN 1 INSTRUCTION MANUAL DK Loftventilator 2 Brugsanvisning NO Takvifte 4 Bruksanvisning SE Takfläkt 6 Bruksanvisning SF Kattotuuletin 8 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C.

Lisätiedot

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings GB IE USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings FI USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten

Lisätiedot

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Hygrostatvred Varningslampa Fläktvred Frontgaller Luftfilter Slangkoppling Vattenbehållare Världsledande avfuktare från Wood s WC Wood är en världsledande tillverkare

Lisätiedot

KIDFIX. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje

KIDFIX. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje KIDFIX Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Vi är glada över ditt val att låta vår KIDFIX föra ditt barn säkert genom ett nytt kapitel i livet. För att ditt barn ska skyddas på rätt sätt är det ytterst

Lisätiedot

Jøtul S 29 - I 150. Manual Version P02

Jøtul S 29 - I 150. Manual Version P02 Jøtul S 29 - I 150 Jøtul S 29 - I 150 Manual Version P02 NO - Monterings- og bruksanvisning 2 SE - Monterings- och bruksanvisning 4 FI - Asennus- ja käyttöohje 6 - Figurer 10 Monterings- og bruksanvisningen

Lisätiedot

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn RTI95 ON DEMAND Inspelningsbar HD-box för TV via antenn Digitalboks med optagefunktion til HD modtagelse Kirjoitettavien digitaalisten laatikko TV antennin kautta Installationsguide Installationsvejledning

Lisätiedot

PROMAT PGM 12-30 - 60

PROMAT PGM 12-30 - 60 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PROMAT PGM 12-30 - 60 SIIRRETTÄVÄT NESTEKAASUKÄYTTÖISET LÄMMITTIMET FLYTTBARA FLYTGASVÄRMEFLÄKTAR (6/07)!!! TÄRKEÄÄ!!! ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA ON TÄMÄ OHJE LUETTAVA HUOLELLISESTI.

Lisätiedot

UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE

UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE STATE OF THE ARC PLASMA CUTTING TECHNOLOGY KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE MANUELLT BÄRBART PLASMASKÄRSYSTEM KÄYTTÄJÄLLE: Lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T FI SE Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...31 IOAA-634_A (11.2012/1) HYVÄ ASIAKAS FI Gram-liedessäsi poikkeuksellinen helppokäyttöisyys yhdistyy

Lisätiedot

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S 2 vuoden takuu 2 års garanti W 95 SF + S 1 # 0209058 # 0050342 2 3 4 5 6 7 3 8 W 95 SF Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa ja huomioi turvallisuusohjeet. Säilytä käyttöohjetta

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja MOS 1509-4 EB 73 031455 SE FI MJ MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja MJ MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Mått och

Lisätiedot

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning...

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... SBM 42 G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... (25 35) Electromagnetic Compatibility Information...(36 41)

Lisätiedot

EMINENT-E/CU/R 30, 55, 100

EMINENT-E/CU/R 30, 55, 100 00 MOS SE/FI 04-4973 EVH-: 30//00 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR EMINENT-E/CU/R 30,, 00 Mått och komponentplacering 4 * EMINENT 30 = 47 EMINENT = 7 EMINENT 00 = 980 min. 7 4 + 3 EMINENT 30 = 40 EMINENT

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR!!! TÄRKEÄÄ!!! TUTUSTU TARKOIN NÄIHIN OHJEISIIN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA.

Lisätiedot

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA X90NI (Indoor unit) INNOVA X90NO (Outdoor unit) INNOVA X120NI (Indoor unit) INNOVA X120NO (Outdoor unit) Thank you for choosing INNOVA

Lisätiedot

AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual

AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual Valmistaja / Tillverkare: Aid One Solutions Oy +358407047821 Säterinkatu 5 A11 02600 Espoo Finland www.aid-one.net team@aid-one.net Nämä ohjeet saatavilla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HANDBOK USER S MANUAL

KÄYTTÖOHJE HANDBOK USER S MANUAL termo 30 KÄYTTÖOHJE HANDBOK USER S MANUAL (2/04) Myynti - Försäljning - Dealer: Petikontie 17 01720 VANTAA FINLAND Puh. +358 9 8545 350 Fax +358 9 8545 351 www.talhu.fi 1 EU DECLARATION OF CONFORMITY EU:N

Lisätiedot

HARVIA M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 26 Pro, 36, 50

HARVIA M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 26 Pro, 36, 50 HRVI M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 oiler, 26 Pro, 36, 50 Puulämmitteisen kiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för vedeldad bastuugn M1 M3 20 Pro 20 ES Pro/S 20 oiler 26 Pro 36

Lisätiedot

K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18

K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18 K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18 FI Sähkökiukaan käyttö- ja asennusohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat 18032008 SISÄLLYS FI 1. KÄYTTÖOHJE...3 1.1. Kiuaskivien latominen...3

Lisätiedot

Asennusohje Ultimate-aurinkolämpö

Asennusohje Ultimate-aurinkolämpö Asennusohje Ultimate-aurinkolämpö Aurinkokeräimien Montering av solfångare asennuspaikka Kan monteras på: 1. Plåttak 2. Tegelpannetak Aurinkokeräimet. Väggmontage voidaan asentaa peltikatolle, tiilikatolle

Lisätiedot

ALICANTE. Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill 210656/TAM-GB2111L. Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland

ALICANTE. Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill 210656/TAM-GB2111L. Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland ko1112 210656/TAM-GB2111L Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill ALICANTE TEKNISET TIEDOT Malli: 210656/TAM-GB2111L Kaasu: I3B/P LPG butaani / propaani Kaasupullo: butaanikaasupullo 3-5-11 kg Paine: 30 mbar Kaasun

Lisätiedot

SNÖSLUNGA LUMILINKO SNØFRESER SCHNEESCHLEUDER SNOW THROWER. Instruktion Käyttöohjeet Instruksjon Bedienungsanleitung Instructions 966 79 64-01

SNÖSLUNGA LUMILINKO SNØFRESER SCHNEESCHLEUDER SNOW THROWER. Instruktion Käyttöohjeet Instruksjon Bedienungsanleitung Instructions 966 79 64-01 SNÖSLUNGA LUMILINKO SNØFRESER SCHNEESCHLEUDER SNOW THROWER Instruktion Käyttöohjeet Instruksjon Bedienungsanleitung Instructions 966 79 64-01 T-40228 MADE IN FINLAND BY KOVA SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Lisätiedot

RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI

RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI AWD0070 RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI Käyttöohje Bruksanvisning Kasutusjuhend Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning Originaaljuhend HUOMIO! Lue käyttöohjeet

Lisätiedot

34-7283. Bathroom Scale. Personvåg Personvekt Henkilövaaka. Model EB9008. English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15. Ver. 200705

34-7283. Bathroom Scale. Personvåg Personvekt Henkilövaaka. Model EB9008. English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15. Ver. 200705 34-7283 Bathroom Scale Personvåg Personvekt Henkilövaaka Model EB9008 English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15 Ver. 200705 2 Bathroom Scale Article number: 34-7283 Model: EB9008 Please read the entire instruction

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HANDBOK POLAR WHT 45. Kiertovesitoimiset siirrettävät lämpöpuhaltimet Transportabla vattencirkulations värmefläktar (1/12)

KÄYTTÖOHJE HANDBOK POLAR WHT 45. Kiertovesitoimiset siirrettävät lämpöpuhaltimet Transportabla vattencirkulations värmefläktar (1/12) KÄYTTÖOHJE HANDBOK POLAR WHT 45 (1/12) Kiertovesitoimiset siirrettävät lämpöpuhaltimet Transportabla vattencirkulations värmefläktar Valmistaja / tillverkare: Polarintie 1 FIN-29100 Luvia FINLAND tel.:

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT ECO 20 mikrog/annos inhalaatiosumute,liuos ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot