Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet"

Transkriptio

1 Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet Raportti L11/2003

2 Suomen Kaukolämpö ry 2003 ISSN Sky-kansio 2/6

3 Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet

4

5 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI L11/ (46) Tässä raportissa on esitetty kaukolämpöjohtojen suunnittelua ja rakentamista koskevat yleistasoiset ohjeet, keskittyen kiinnivaahdotettuun teräsputkirakenteeseen. Raportti on tarkoitettu raamiksi, jonka pohjalta jokainen voi rakentaa omat ohjeensa ja menettelynsä paikallisiin olosuhteisiin soveltuen. Tarkoitus on kuitenkin kehittää ja yhtenäistää kaukolämpöyritysten verkonrakennustoimintaa. Ohjetta täydentävät alan standardit ja Suomen Kaukolämpö ry:n (Sky) suositukset ja raportit. Standardit ja suositukset, joihin tämä raportti pohjautuu ja joihin raportissa on viitattu, on luetteloitu liitteessä 1. Tämä ohje ei korvaa valmistajien suunnittelu- ja asennusohjeita, joiden antamia yksityiskohtaisempia ja tuotekohtaisempia ohjeita ja menettelyjä on rakentamisessa syytä aina noudattaa. Ohjeen on laatinut työryhmä, johon ovat kuuluneet: Pekka Viitanen Eero Kiiskinen Antti Saviniemi Veli-Pekka Sirola Tampereen Sähkölaitos Vantaan Energia Oy Helsingin Energia Suomen Kaukolämpö ry Lämmönjakelutoimikunta: Puh.joht. Trygve Strandell Vantaan Energia Oy Christer Allén Porvoon Energia Oy - Borgå Energi Ab Pekka Laaksonen Vattenfall Kaukolämpö Oy Rauli Saarela Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab Antti Saviniemi Helsingin Energia Pentti Valta Lahti Energia Oy Pekka Viitanen Tampereen Sähkölaitos Sihteeri Veli-Pekka Sirola Suomen Kaukolämpö ry

6 2 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI L11/2003 KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ sivu A. RAKENTEET JA SUUNNITTELU 1 Putkijärjestelmät Kiinnivaahdotettu putkijärjestelmä Yksiputkirakenne 2Mpuk Kaksiputkirakenne Mpuk Teräsputki Suojakuori Eristys Elektroninen valvontajärjestelmä Liitosrakenteet Laadunvalvonta Työmaalla valmistettavat osat Joustavat putkijärjestelmät Yleistä Metalliputkijärjestelmät Muoviputkijärjestelmät Muut putkijärjestelmät 7 2 Suunnittelu- ja mitoitusperiaatteet Verkon yleissuunnittelu Johtojen virtaustekninen suunnittelu ja mitoitus Liittymisjohdot (talojohdot) Runkojohdot Johtojen lujuustekninen suunnittelu ja mitoitus Asennusmenetelmät Kitkakiinnitetty asennus Kompensoitu asennus Yhdistelmät ja muunnelmat 11 3 Asennusohjeet Lämpöliikkeen vastaanotto ja kompensointi Kompensointitavat Lämpöliikkeen tilajärjestelyt Kiintopisteet Suunnanmuutokset Yleistä Suunnanmuutos viistesaumalla Suunnanmuutos kulmaelementillä Suunnanmuutos taivutetulla kaukolämpöputkella Haaroitukset Yleistä Haaroitus esivalmistetuilla johdon osilla Haaroitus poraamalla Haaroitus betonikaivoissa Venttiilit Yleistä Sulkuventtiilit ja -venttiilielementit 16

7 Tyhjennykset Ilmanpoistot Jatkokset Läpiviennit Sähköiset kytkennät 17 4 Liittymis- ja erikoisjohtojen suunnittelu Liittymisjohdot Yleissuunnittelu Liittymisjohdon suunnittelu Rakentaminen Huolto ja kunnossapito Silta- ja tunnelijohdot sekä vesistöalitukset Kaukolämpöjohdot silloissa Tunnelijohdot Vesistöalitukset Liikenneväylien alitukset Esijännitetyt putkielementit 21 B. RAKENTAMINEN JA ASENNUS 5 Maarakennus Yleistä Kaivanto Johtoalusta Salaojitus Betonityöt Kiintopisteet Haarajohdot Erillisvalukohdat Teräsbetonin purkaminen Läpiviennit Kaivot Elementtikaivot Maaventtiilikaivot Rengaskaivot Valukaivot Sillat Muut johdot ja kaapelit Kaapelit Kaasuputket Vesi- ja viemärijohdot Lopputäyttö Johtojen merkintä Päällysteen ja pinnan ja entisöinti Muut maarakennustyöt Massanvaihdot ja siirtymäkiilat Liikenneväylien alitukset 27 6 Putkiasennus Elementtien käsittely ja varastointi Elementtien käsittely kylmässä T < 0 C Putkiasennus Yleistä Mpuk- ja 2Mpuk-elementtijohto Virtausputkien yhteen liittäminen Teräsputket Kupariputket Muoviputket Putkiston huuhtelu 31

8 4 6.6 Kiinnivaahdotettujen johtojen liitokset Päätyholkit Esijännitys Esilämmitys Hälytyslangat Painekoe 32 7 Käytössä olevat kaukolämpöjohdot Putken katkaisu Haaroitus porausmenetelmällä Eri johtotyyppien liittäminen toisiinsa Kaivu olemassa olevan kaukolämpöjohdon läheisyydessä Vanhojen kaukolämpöjohtojen korjaus ja poisto 34 8 Laadunvarmistus Yleistä Laatusuunnitelma / urakkaohjeet / tekniset määräykset Yleistä Suunnittelu Materiaalit Rakentaminen Koestukset, testit ja tarkastukset asennustyön yhteydessä Elementit ja valmisosat Virtausputket Suojaputkisaumaukset Liitoseristykset Kosteudenvalvontajohtimet Tilaajan työnvalvonta Dokumentointi Yleistä Laatu-, pätevyys- ja auktorisointitodistukset ja -asiakirjat Testaus- ja tarkastuspöytäkirjat ja -dokumentit Piirustukset Rakennetun johdon vastaanotto Johdon käyttöönotto 41 LIITTEET Liite 1 Viitestandardit ja -julkaisut 42 TYYPPIPIIRUSTUKSET Kaivannon mitat paisuntakulmissa (piirustus nro Sky A) 44 2Mpuk-johto. Kanavan tyyppipiirustus (piirustus nro Sky C) 45 Mpuk-johto. Kanavan tyyppipiirustus (piirustus nro Sky B) 46

9 5 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI L11/2003 KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET A RAKENTEET JA SUUNNITTELU 1 Putkijärjestelmät 1.1 Kiinnivaahdotettu putkijärjestelmä Kiinnivaahdotetulla putkijärjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, jossa polyuretaanieristeellä on kiinteästi yhteenliitetty teräksinen virtausputki ja polyeteenisuojakuori. Lämpötilan muutoksista aiheutuvat kuormitukset otetaan vastaan aksiaalijännityksinä teräsputkeen vastustamalla pituuden muutoksia vaipan ja ympäröivän maan välisen kitkan avulla. Kiinnivaahdotetut elementit ja valmisosat on valmistettu Sky:n suosituksen L1 mukaan. Kaikki tässä ohjeessa annetut ohjearvot perustuvat 1,6 MPa (16 bar) maksimipaineeseen sekä 120 C jatkuvaan ja 140 C hetkelliseen maksimilämpötilaan. Normaaleissa käyttökohteissa ja -olosuhteissa elementtien ja valmisosien teknisen käyttöiän ja pitkäaikaisen lämpötilakestävyyden tulee olla vähintään 30 vuotta jatkuvassa käyttölämpötilassa 120 C, vähintään 50 vuotta jatkuvassa käyttölämpötilassa 115 C ja yli 50 vuotta tätä alemmassa käyttölämpötilassa Yksiputkirakenne 2Mpuk Valmiiksi eristetty rakenne, jossa polyuretaanieristeellä on kiinteästi yhteen liitetty teräksinen virtausputki ja polyeteenisuojakuori, ns. yksiputkielementti Kaksiputkirakenne Mpuk Valmiiksi eristetty rakenne, jossa polyuretaanieristeellä on kiinteästi yhteen liitetty molemmat teräksiset virtausputket ja polyeteenisuojakuori, ns. kaksiputkielementti Teräsputki Virtausputkena käytetään hitsattuja tai saumattomia teräsputkia. Kaukolämpöjohdoissa käytettävät teräsputket ja -käyrät on määritelty Sky:n suosituksessa L7.

10 Suojakuori Polyeteenisuojakuorta koskevat vaatimukset on määritelty Sky:n suosituksessa L Eristys Eristys on polyuretaania. PUR valmistetaan sekoittamalla lisäaineita sisältävä polyoliseos isosyanaatin (MDI) kanssa. Eristeenä käytettävää polyuretaania koskevat vaatimukset on määritelty Sky:n suosituksessa L Elektroninen valvontajärjestelmä Mikäli kiinnivaahdotetun kaukolämpöjohdon kuntoa valvotaan elektronisella kosteudenvalvontajärjestelmällä, varustetaan elementit ja valmisosat standardiluonnoksen pren (valmistuttuaan SFS-EN 14419) mukaisesti hälytysjohtimilla Liitosrakenteet Elementtien jatkokset toteutetaan kutistus-, hitsaus- tai mekaanisina liitoksina. Liitosrakenteita ja -materiaaleja koskevat vaatimukset on määritelty Sky:n suosituksessa L Laadunvalvonta Kiinnivaahdotetut elementit on valmistetaan standardien SFS-EN 253, 448 ja 488 sekä Sky:n suosituksen L1 mukaan. Kiinnivaahdotettujen elementtien, valmisosien ja liitosratkaisujen laatua valvotaan Muoviteollisuus ry:n (MT) ja Sky:n organisoiman laadunvarmistusjärjestelmän mukaisesti. Järjestelmä on tiivistetysti kuvattu Sky:n raportissa L Työmaalla valmistettavat osat Käytettäessä muita kuin tehdasvalmisteisia valmisosia (ns. työmaaosat) tulee näiden tekemiseen käytettyjen teräsosien, suojakuoren, eristyksen ja liitosrakenteiden olla soveltuvin osin kohtien mukaisia. 1.2 Joustavat putkijärjestelmät Yleistä Tässä yhteydessä joustavilla järjestelmillä tarkoitetaan sellaisia järjestelmiä, joissa putki on taivutettavissa työmaalla (joko työkalujen kanssa tai ilman) ja jotka joko joustavan rakenteensa tai materiaalinsa johdosta kykenevät kompensoimaan lämpöliikkeet. Markkinoilla on useita materiaaleiltaan ja rakenteeltaan erilaisia putkijärjestelmiä.

11 7 Joustavia putkijärjestelmiä joko yksi- tai kaksiputkirakenteena on pääasiassa käytetty pienemmissä dimensioissa (DN 20-80). Yksityiskohtaisempi informaatio on löydettävissä valmistajien tuotekansioista. Joustavien putkijärjestelmien vähäisen käytön vuoksi kaukolämmössä ei Sky ole niille laatinut suositusta, mutta esieristetyille joustaville putkijärjestelmille on valmisteilla eurooppalaiset standardit Metalliputkijärjestelmät Virtausputkena voi olla esimerkiksi kylmävedetty tarkkuusteräs, korrugoitu ruostumaton teräs sekä hehkuttamaton tai hehkutettu kupari. Lämpöeristeenä käytetään polyuretaania ja suojakuorena polyeteeniä. Putket toimitetaan joko kankitavarana tai eri mittaisina kieppeinä, mikä mahdollistaa johtoasennuksen ilman jatkossaumoja. Asennusnopeus on perinteistä jäykkää järjestelmää suurempi. Tyypillisiä käyttökohteita ovat talojohdot tai pienet jakelujohdot Muoviputkijärjestelmät Muoviputkien käyttö kaukolämpöjohdoissa on Suomessa ollut vähäistä. Muoviputkien ongelma kaukolämpökäytössä on niiden lämpötilan (max. n. 80 C jatkuvana ja n. 95 C hetkellisenä) ja paineen (max. 10 bar) kesto. Virtausputkimateriaalina on usein PEX, joskus PB ja PP. Muoviputken läpi kaukolämpöveteen tapahtuvan happidiffuusion ja toisinpäin tapahtuvan vesihöyrydiffuusion estämiseksi putket pinnoitetaan diffuusionestokerroksella. Eristeenä on useimmiten polyuretaanivaahto (kova tai puolikova) kiinnivaahdotetussa rakenteessa ja polyuretaani tai vaahdotettu polyeteeni kiinnivaahdottamattomissa rakenteissa. Suojaputkimateriaalina on yleensä PE(LD). Putket toimitetaan eri mittaisina kieppeinä ja voidaan asentaa ilman jatkosaumoja, jolloin asennusnopeus on perinteistä jäykkää järjestelmää suurempi. Tyypillisiä käyttökohteita ovat pääverkkoon alueellisesti kytketyn ns. matalalämpötilaverkon (esim. pientaloalue) johdot. 1.3 Muut putkijärjestelmät Maassa on myös runsaasti vanhoja putkijärjestelmiä, kuten betonikanavarakenteita sekä Mpul-rakennetta (mm. ns. Fiskatherm-johtoja), joita ei enää rakenneta. Lisäksi johtoja rakennetaan rakennusten sisään, tunneleihin ym. erikoisolosuhteisiin. Näitä ei tässä raportissa käsitellä. 2 Suunnittelu- ja mitoitusperiaatteet Suomessa kaukolämpöverkot rakennetaan käyttäen 2-putkijärjestelmää, joka toimii lämminvesialueella (menovesi max. 120 C). Mitoituspaine on 1,6 MPa. Käyttöaineena on käsitelty kaukolämpövesi, ominaisuudet Sky:n suosituksen KK3 mukaiset. Kaukolämpöverkon mitoitusperusteena on mahdollistaa lämpölaitokselta/-laitoksilta kulutusalueelle kussakin käyttötilanteessa siirrettäväksi suunniteltu lämpöteho. Useiden lämpölaitosten syöttämässä verkossa erityisesti tuotantolaitosten välisten johtojen mitoitus määräytyy osakuormitustilanteissa, jolloin osa lämpölaitoksista on poissa käytöstä.

12 8 Kaukolämpöverkon lämpöhäviöt ovat samaa suuruusluokkaa kuin lämpölaitosten savukaasuhäviöt. Usein lämpöhäviöt jätetään kuitenkin vaille huomiota. Tosiasiassa verkon huolellisella ajolla voidaan lämpöhäviöihin vaikuttaa useita prosenttiyksiköitä. 2.1 Verkon yleissuunnittelu Kaukolämpöverkon yleissuunnittelussa ja mitoituksessa lähtökohdan muodostavat selvitykset ja päätökset kaukolämpöön liitettävistä alueista, näiden tehontarpeesta ja sen ajallisesta kehittymisestä sekä tuotantolaitosten sijainti, teho ja rakentamisen ajoitus. Yleisperiaatteena on, että verkon osat mitoitetaan ajatellen niiden toimintaa tulevassa, "lopullisessa" verkossa. Verkon yleissuunnittelussa sekä siirtojohtojen ja yleensä jakelujohtojen mitoituksessa huomioidaan ko. alueen nykyisen tehontarpeen lisäksi kaavoituksen ym. suunnitelmien pohjalta myös tulevat tarpeet esim vuoden tähtäimellä. Tosin verkkoa ei välttämättä kannata rakentaa näin pitkällä tähtäimellä, vaan siirtokapasiteettia voidaan myöhemmin lisätä esim. rakentamalla välipumppuasema. Mahdolliset tulevat "ahtaat" haarat voidaan vahvistaa välipumppauksella tai rakentamalla lisäyhteys. Laajojen ja silmukoitujen verkkojen laskenta ja mitoitus käsin on kohtuuttoman työlästä. Sen vuoksi niiden suunnittelua ja analysointia varten on kehitetty tietokoneohjelmia. 2.2 Johtojen virtaustekninen suunnittelu ja mitoitus Verkon mitoitukseen vaikuttavat tekijät: - rakennusten ominaistehontarve W/m³ - tilausvesivirta m³/h - ominaispainehäviö, bar/km - meno- ja paluuveden lämpötilaero mitoitustilanteessa - etäisyys laitoksesta Yleissuunnittelusta sekä siirto- ja jakelujohdoista poiketen liittymisjohtojen sekä pienten jakelujohtojen mitoituksessa huomioidaan vain olemassa oleva ja suurella varmuudella toteutuva rakennuskanta. Lähtökohtana mitoituksessa on verkossa ko. johdon lähtöpisteessä vallitseva paine-ero sekä se, että kaukaisimmallekin asiakkaalle taataan 60 kpa paine-eroa. Verkon mitoitus suoritetaan huippukulutustilanteen mukaisesti. Johtojen mitoituksen määrää kierrätettävä vesivirta. Tämä taas riippuu johdon kautta siirrettävästä lämpötehosta sekä meno- ja paluuveden välisestä lämpötilaerosta. Koska tarvittava lämpöteho on annettu eikä siihen lämpölaitos voi juurikaan vaikuttaa, on tarkoituksenmukaista pyrkiä saamaan T eli veden jäähdytys niin suureksi kuin mahdollista virtauksen ja siten putkidimensioiden pienentämiseksi Liittymisjohdot (talojohdot) Lämmityksen ja ilmanvaihdon huipputehon ja käyttöveden lämmityksen tarvitsema vesivirta määräävät johdon mitoituksen.

13 9 T = C. Mitoituspainehäviö: - yleisesti 2 bar/km putkea - verkon latvaosille 1 bar/km putkea. Lähellä syöttöpistettä talojohdon painehäviö voi olla suurempi kuin latvaosilla, koska alkupään haarojen painehäviö ei lisää pumppauksen painehäviöitä Runkojohdot Alueen lasketun ja/tai ennakoidun huipputehon tarvitsema vesivirta määrää verkon mitoituksen. Mitoitusteho Ø mit saadaan, kun alueen kiinteistöjen yhteenlaskettu liittymisteho Ø kok kerrotaan samanaikaisuuskertoimella Ø mit = (0,7... 1,0) x Ø kok T = C. Peruskuormalaitoksilta lähtevät siirtojohdot mitoitetaan väljemmin pienemmällä, esim. 30 C:een lämpötilaerolla, jotta huippulaitosten ollessa pois käytöstä peruskuormalaitoksen teho saadaan syötetyksi pitemmälle verkkoon. Mitoituspainehäviö: - yleensä 1 bar/km putkea - poikkeustapaukset 2 bar/km putkea. 2.3 Johtojen lujuustekninen suunnittelu ja mitoitus Teräsputkien mitat muuttuvat tunnetusti lämpötilan mukaan. Pituussuunnassa lämpötilan muutos aiheuttaa putkeen lineaarisen muutoksen, mikäli putkeen ei vaikuta ulkopuolisia voimia. Lämpötilamuutosten aiheuttamat kuormitukset pääasiassa määrittävät johdon lujuusteknisen mitoituksen sekä asennusmenetelmän em. kuormitusten ja lämpöliikkeiden kompensoinnin suhteen. 2.4 Asennusmenetelmät Kiinnivaahdotetussa elementtijärjestelmässä suojakuori, lämpöeristys ja virtausputki muodostavat kokonaisuuden. Elementtiasennus suoritetaan ns. kitkakiinnitettynä asennuksena. Liikkuvista putkijärjestelmistä periytynyttä ns. kompensoitua asennusmenetelmää käytetään enää vain erikoisolosuhteissa.

14 Kitkakiinnitetty asennus Menetelmä merkitsee, että putki ottaa lämpötilamuutosten aiheuttamat kuormitukset vastaan virtausputkeen syntyvien jännitysten muodossa (ns. "no comp"-järjestelmä). Menetelmä merkitsee, että: - mitään erityisiä lämpöliikkeen kompensointielimiä ei tarvita - pienet aksiaaliset lämpöliikkeet huomioidaan laajennuskohdissa - lämpöliikettä vastaanottavia materiaaleja tai tilajärjestelyjä tarvitaan ainoastaan erikoistapauksissa - kaukolämpöjohto on suurimmalta osin liikkumattomana ns. nollaasennossa - kitkakertoimen vaihtelun ei tarvitse olla tiedossa, menetelmä tekee kaukolämpöjohdosta itsesäätyvän - lämpöliikkeiden laskenta saatetaan ylimitoittaa silloin, kun liikkeet esiintyvät harvoissa kohdissa - asennussyvyyden vaihtelulla ei ole merkitystä - kiintopisteitä tarvitaan vain erikoistapauksissa Esilämmitetty asennus Kaukolämpöjohto esilämmitetään avoimessa kaivannossa ennalta määriteltyyn ns. kiinnityslämpötilaan. Sen jälkeen kaivanto täytetään. Teräsputki ottaa tällöin jännityksinä vastaan lämpötilan muutoksista aiheutuvat voimat. Jännitykset rajoitetaan sallittuihin arvoihin siten, että kiinnityslämpötila sovitetaan käyttölämpötilan vaihteluväliin. Esilämmitys tapahtuu ennen saumausta siten, että virtausputki saa oikean lämpötilan jatkosten vaahdotustilanteessa. Esilämmityslämpötila tulee aina ilmoittaa kaukolämpöputkiston suunnittelijan toimesta. Yleinen sääntö on, että esilämmityslämpötila on n. 50 C matalampi kuin suurin käyttölämpötila Kylmäasennus Uutta kehitystä edustaa kitkakiinnitys ilman esilämmitystä, eli ns. kylmäasennus. Esilämmityksen poisjättämisen ja kylmäasennuksen mahdollistaa väsymiseen perustuva lujuustekninen mitoitus. Menetelmässä määräävänä tekijänä on jännitysvaihtelujen koko ja lukumäärä. Tietyissä rajoissa hyväksytään myös myötörajan ylittävät jännitykset teräsputkessa. Kylmäasennus on johdon rakenteen ja rakentamisen suhteen yksinkertaisin asennusmenetelmä. Sitä käytettäessä päästään nopeaan ja edulliseen asennukseen, ilman kiintopisteitä ja paisuntajärjestelyjä. Kaivantoa voidaan täyttää johtoasennuksen edistymisen mukaan. Kulloinkin avoinna oleva johtokaivanto on lyhyt ja helpommin valvottavissa. Etujensa vastapainoksi menetelmä edellyttää kuitenkin tarkempaa suunnittelua sekä eräiden rakenteellisten ja asennusteknisten tekijöiden huomioimista johtuen johdossa valitsevasta korkeasta jännitystasosta sekä lisääntyneistä liikkeistä ja maan vastavoimista kulmakohdissa. Jännitysten kasautuminen ja jännityshuippujen syntyminen saattaa aiheuttaa paikallisia nurjah

15 11 duksia ja väsymismurtumia johdon heikoimpiin kohtiin, kuten haaroihin, kulmiin, pieniin suunnanmuutoksiin, hitsaussaumoihin, joissa on sivuttaissiirtymää tai kohtiin, joissa putken seinämän paksuus syystä tai toisesta on ohuempi. Haaroituskappaleet täytyy usein vahvistaa. Venttiilien täytyy kestää ja toimia suuremman jännityksen alaisina. Polyuretaanin kasvavat puristusjännitykset suunnanmuutoksissa täytyy huomioida. Viistesaumoja voidaan käyttää vain hyvin pieniin suunnanmuutoksiin (valmistajan ohjeiden mukaan, yleensä enintään 2 º). Hitsausaumojen laatuvaatimukset korostuvat. Samoin liitosvaahdotuksen onnistumista edesauttava liitoskohdan kuivuminen ja lämpeneminen esilämmitettäessä jäävät pois. Riski teräsputken paikallisesta nurjahduksesta kitkakiinnitetyllä osuudella korkean aksiaalijännitystason johdosta rajoittaa kylmäasennuksen suositeltavan sovellusalueen DN 300 ja pienempiin johtoihin. Jos kylmäasennus edellyttää projektikohtaista hyvin monimutkaista ja yksityiskohtaista laskentaa ja suunnittelua rakennettavalle johtolinjalle sekä runsaasti erikoisratkaisuja rakentamisessa, ei sillä liene tulevaisuutta. Sen sijaan, jos päästään edellä mainittuun yksinkertaiseen ja nopeaan rakentamiseen nykyisen kaltaisella taulukkomitoituksella ja selkeillä asennusohjeilla voi kylmäasennus menestyä ja yleistyä nopeastikin Kompensoitu asennus Menetelmän mukaan etäisyys johdon ns. vapaasta päästä johto-osuuden keskipisteeseen tietyllä johto-osuudella rajoitetaan enintään kitkapituuteen. Menetelmässä johto varustetaan kompensointielimillä, kuten paljetasaimilla ja kiintopisteillä. Lämpötilamuutosten aiheuttamat kuormitukset puretaan kiintopisteiden ohjaamana kompensointikohtien liikkeiksi. Menetelmää käytettäessä kaivanto voidaan täyttää johtoa esilämmittämättä. Tätä vapaasti liikkuvista putkijärjestelmistä periytynyttä asennusmenetelmää käytetään enää vain erikoisolosuhteissa Yhdistelmät ja muunnelmat Perusratkaisuista muunneltuja asennusmenetelmiä ovat mm. kitkakiinnitetty asennus ns. kertatasainta käyttäen (esilämmitystä ei tarvita) ja jäykkä asennus kiintopisteillä (esilämmitys tarvitaan). Käytännössä samassa verkossa tai johtolinjassa usein esiintyy eri asennustapoja tai näiden variaatioita. Tietyn johdon asennustavat ja lämpöliikkeen kompensointijärjestelyt on tarpeen tietää ja tuntea, kun johtoa myöhemmin jatketaan, perusparannetaan tai korjataan. 3 Asennusohjeet 3.1 Lämpöliikkeen vastaanotto ja kompensointi Kitkakiinnitetyssä asennuksessa kaukolämpöputket kiinnitetään paikalleen maan kitkan avulla.

16 12 Ns. vapaan pään läheisyydessä kitkavoima ei kuitenkaan riitä kumoamaan putken lämpölaajenemisvoimia. Siten vapaa pää ei ole täysin kitkakiinnitetty, vaan "kitkaestetty", mikä tarkoittaa, ettei se ole täysin liikkumaton, vaan voi rajoitetusti liikkua putken lämpötilamuutosten vaikutuksesta. Tämän tyyppinen liikkuminen täytyy vastaanottaa lämpöliikettä sallivien kompensointielimien tai lämpöliikkeen tilajärjestelyjen avulla. Lämpöliikkeiden pienentämiseksi suositellaan johtojen esilämmitystä ennen kanavan täyttöä siten, että kompensointikohdissa ei esiinny jännityksiä n. 70 C:ssa Kompensointitavat Normaalisti lämpöliike kompensoidaan L- tai Z-kulmilla (ns. luonnollinen kompensointi), erikoistapauksissa myös U-kulmilla ja paljetasaimilla. Lämpöliikkeen kompensoinnin järjestely esitetään suunnitelmissa. Jos maaperässä olevien odottamattomien esteiden vuoksi kompensointielinten suunniteltua sijoitusta tai L- tai Z-kulman mitoitusta täytyy muuttaa, niin ennen muutosten tekoa tulee aina ottaa yhteyttä suunnittelijaan tarkastuslaskennan ja mahdollisen uudelleen sijoittelun vuoksi L- ja Z-kulmat L- ja Z-kulmia voidaan valmistaa etukäteen tai koota paikanpäällä. Kompensointiin käytettyjen elementtien lujuustekninen mitoitus suoritetaan siten, että elementit pystyvät kompensoimaan tarvittavan lämpöliikkeen Paljetasaimet Lähinnä tilasyistä voidaan lämpöliikkeen kompensointiin käyttää myös kaivoon asennettuja paljetasaimia tai kanavaan asennettuja paljetasainelementtejä. Tasaimia käytettäessä on tarkkaan huomioitava järjestelmää kuormittavat voimat sekä seurattava toimittajan asennusohjeita Lämpöliikkeen tilajärjestelyt Tapauskohtaisista edellytyksistä riippuen voidaan kompensointikohtien yhteyteen järjestää liikkumatilaa monin eri tavoin Hiekka Lämpöliikkeen luonnollisia kompensointielimiä suoraan maahan asennettuna on käytetty jo useita vuosia. Teoreettiset laskelmat osoittavat tällaisella asennustavalla täydellä kitkapituudella L f suuria kuormituksia kulmissa. Käyttöönoton yhteydessä, nostettaessa putken lämpötila asennuslämpötilasta esilämmitys- tai käyttölämpötilaan syntyvän lämpöliikkeen minimoimiseksi onkin suositeltavaa suorittaa esilämmitys ennen johdon käyttöönottoa mitoituslämpötilasta riippuen noin 70 C:een. Käyttöönoton jälkeen käytön aikana esiintyvät lämpöliikkeet ovat suhteellisen pieniä.

17 13 Menetelmän käytössä pitää huomioida seuraavat seikat: - Kompensointikohtien liikkeiden minimoimiseksi tulee kaukolämpöputkien ympärystäyttömateriaalin tiivistäminen suorittaa koko matkalla siten, että kitkakerroin on aina vähintään 0,4. - Mahdollisen kylmäasennuksen yhteydessä suositellaan kompensointikohtien täyttö ja tiivistys suoritettavaksi vasta käyttöönoton jälkeen. Muussa tapauksessa on riski, että polyuretaanieristykseen kohdistuvat kuormitukset kulmakohdissa kasvavat liian suuriksi. - Liikekulman liikkumatilan tulee olla erittäin kiinteässä maassa (kiinteä moreeni) tai louhitussa kaivannossa noin 2 x D u (elementin ulkohalkaisija), kun putken pituus on 10 x D u tai enemmän. Piirustuksessa Sky 255 A on esitetty liikkumatilat esilämmitetyille järjestelmille Vaahtotyynyt Liikkumatilaa voidaan järjestää asettamalla elastista materiaalia, esimerkiksi polyuretaanivaahtotyynyjä johdon lämpöliikealueelle. Tyynyillä täytyy olla riittävä tiheys ja niiden paksuus valitaan siten, että suojaputken pintalämpötila ei ylitä 50 C Paisuntatila Kompensointikohtaan voidaan järjestää liiketilaa myös esim. suojaputkella tai esivalmistetulla tai paikalla valetulla betonirakenteella. 3.2 Kiintopisteet Normaalisti kiinnivaahdotetut kaukolämpöjohdot ovat kitkakiinnitettyjä. Kiintopisteelementtejä tulee käyttää harkiten. Kiintopisteen käyttöä voidaan harkita - kun kyseessä on toisen johdon läheisyys - kun johdossa on erittäin suuri kallistuma - kun peitesyvyys johtopituudella vaihtelee - kun suojakuoren ympärillä on pohjaveden nousemis- tai jäätymisriski - yli 1 DN-koon dimensiomuutoksissa - sallittua suuremmissa viistekulmissa kulmissa - muissa mahdollisissa erikoistapauksissa. Kiintopisteet mitoitetaan elementtivalmistajan ohjeiden mukaisesti. Esilämmitysvaiheessa tulee kiinnitys maahan järjestää peittämällä osia johdosta, jotta liikkeitä voidaan ohjata. Paljetasaimia käytettäessä pitää järjestää kitkapituuden päähän kiintopiste liikkeiden ohjaamiseksi. 3.3 Suunnanmuutokset Yleistä Suunnittelussa tulee välttää tarpeettomia suunnanmuutoksia. Näin säästetään johdon rakennuskustannuksissa.

18 14 Suunnanmuutokset johtavat aina sivuttaisvoimiin, jotka kasvavat kulmanmuutosten kasvaessa. Tämän vuoksi suunnanmuutoskohtien lähellä täytyy tehdä aina huolellinen tiivistys. Suunnitelmassa esitetään suunnanmuutosten tekeminen, mitoitus ja sijainti. Mikäli suunnitelmaa ei pystytä noudattamaan, tulee muutoksista neuvotella rakennuttajan valvojan kanssa Suunnanmuutos viistesaumalla Suunnanmuutoksia voidaan toteuttaa tekemällä viistesauma suoraan kaukolämpöputkeen. Lujuusteknisesti sallitaan esilämmitetylle suoralle teräsputkelle suunnanmuutokset, jotka ovat 7. Viistesaumoja ei tulisi tehdä kulmien lähelle putken liikealueelle. Suuremmista poikkeamista päättää rakennuttajan valvoja/suunnittelija. Jos viistekulman takia ei voida asentaa tavallista liitosmuhvia, pitää suojakuoreen tehdä erikoisrakenteinen jatkos. Tekotavasta tulee neuvotella rakennuttajan valvojan kanssa. Mikäli on tarve tehdä suurempia suunnanmuutoksia, voidaan jakaa suunnanmuutos useille viistesaumoille, joista jokainen on pienempi kuin Suunnanmuutokset kulmaelementeillä Suunnanmuutoksilla, jotka ovat ja 60-75, suositellaan käytettäväksi valmiita kulmaelementtejä. Näissä tapauksessa sivuttaisvoimat vastaanotetaan huolellisella esitäytöllä, jotta nurjahtamisvaara vältetään. Osana lämpöliikkeen kompensointia näitä kulmia ei voida käyttää. Kulmaelementtejä 30 < α < 60 ei suositella lainkaan käytettäväksi ilman kulman molemmin puolin sijoitettua kiintopistettä. L- ja Z-kulmissa tulee lämpöliikkeelle järjestää tilaa. Paisuntatyynyjä käytettäessä on huomioitava, että tyynyillä ei saa kokonaan peittää johtoa, koska riskinä on tällöin suojakuoren lämpötilan liiallinen kohoaminen Suunnanmuutos taivutetulla kaukolämpöputkella Taivuttamalla kaukolämpöputkea voidaan suunnanmuutos tehdä suhteellisen suurella säteellä. Kaari saadaan aikaan taivuttamalla yhteen hitsattua putkea kaarelle asennettaessa sitä kanavaan. Tasaisen kaaren takaamiseksi sekä suojakuoren ja eristyksen vahingoittumisriskin välttämiseksi tulee kaaren säteen suuruus olla vähintään 500 x teräsputken halkaisija. Taivutetulla putkella aksiaalijännitys kaarella säilyy suurelta osin muuttumattomana ja maan sivuttaisvastuksen aiheuttamat taivutusjännitykset jäävät pieniksi huolellisesti suoritetulla tiivistyksellä. Siten kitkakiinnitetty asennustapa aksiaaliliikkeiden suhteen säilyy. Käyttämällä esitaivutettua elementtiputkea (kaariputki) voidaan saada aikaan pienempi säde. Esitaivutettua elementtiputkea tehdään normaalista putkielementistä taivuttamalla ne elementtitehtaalla tai työmaalla. Työpaikalla tapahtuva taivutus tehdään elementtitoimittajan ohjeen mukaisesti.

19 3.4 Haaroitukset Yleistä Haaroituksia ei saa tehdä lämpöliikkeen kompensointikohtien lähelle ilman erityistoimia. Tämän vuoksi suunnitelmassa tulee esittää haaroitusten tekotapa, mitoitus ja sijoitus. Mikäli suunnitelmaa ei pystytä toteuttamaan, on haaroitusten siirrosta tai muutoksesta neuvoteltava rakennuttajan valvojan kanssa. Haaraputki tulee hitsata runkoputkeen. Haaraa ei saa istuttaa runkoputken sisään. Kylmäasennuksessa haarat voidaan joutua vahvistamaan seinämänpaksuutta lisäämällä tai vahvistuslevyllä. Haaroituksissa siirtyy voimia runko- ja haarajohdon välillä. Näiden voimien vähentämiseksi tehdään pitkissä (> 12 m) haarajohdoissa aina Z-kulma haaraan lähelle runkojohtoa. Jos Z-kulmaa ei voida käyttää, niin yli 12 m haarajohdoissa on käytettävä vahvistettuja haarakappaleita. Kaksiputkirakenteella Z-kulmaa ei kuitenkaan tarvita. Pienemmissä haarajohdoissa voidaan käyttää ns. joustavia putkielementtejä Haaroitus esivalmistetuilla johdonosilla Haaroitus tehdään kokonaan tai osittain esivalmistetuista johdonosista. Koska tämän menetelmän mukainen haaroitus tehdään niin, että yksiputkirakenteella haarajohto normaalisti sijoittuu eri tasoon kuin runkojohto, on tärkeää tarkastaa, että johtoalusta ja maatäyttö tehdään huolellisesti liittymiskohdassa siten, että haarajohto tulee koko pituudeltaan tiiviisti maata vasten. Haaroitusta ei suositella tehtäväksi alta ottona kuin poikkeustapauksissa, sillä mahdolliset epäpuhtaudet pääjohdossa kulkeutuvat ja jäävät haaroituskohtaan Haaroitus poraamalla Haaroitus käytössä olevaan kaukolämpöjohtoon tehdään normaalisti poraamalla. Poraus suoritetaan laitevalmistajan ohjeiden ja Sky:n suosituksen L6 mukaan Haaroitus betonikaivoissa Tietyissä tapauksissa, esimerkiksi sulkuventtiilin, ilmanpoiston sekä tyhjennyksen yhdistelmässä voidaan haaroitus tehdä kaivossa.

20 Venttiilit Yleistä Venttiileitä käytetään kaukolämpöverkossa linjasulkuina, ilmanpoistoon, ohitukseen ja tyhjennykseen. Venttiilit ovat Sky:n suosituksen L4 mukaisia. Venttiilien sijoituksessa on huomioitava voimat ja liikkeet, jotka voivat vaikuttaa venttiiliin ja kaukolämpöjohtoon. Tämän vuoksi sijoitussuunnitelmaan tehtävistä muutoksista tulee aina sopia yhdessä rakennuttajan valvojan kanssa. Venttiilin läheisyyteen ei suositella tehtäväksi viistekulmia, minimietäisyys on 12 m. Ilmanpoisto- ja tyhjennysventtiilit asennetaan tarvittaessa johdon korkeimpiin tai vastaavasti matalimpiin kohtiin. Mikäli mahdollista, tulee ilmanpoistot sijoittaa liittymisjohtoon kaukolämpökeskuksessa tai asiakkaille. Tyhjennyskohdat voidaan jättää pois, kun tyhjennysmäärä on pieni, tai jos tyhjennys voidaan tehdä esimerkiksi ilmanpoistoista tai jälkikäteen poraamalla. Venttiilien sijoittelun ja käytön ohjeet on esitetty Sky:n suosituksessa KK Sulkuventtiilit ja -venttiilielementit Sulkuventtiilit on määritelty Sky:n suosituksessa L4 ja venttiilielementit suosituksessa L1. Normaalisti venttiilit asennetaan esieristettyinä venttiilielementteinä suoraan maahan. Suuremmille venttiileille voidaan harkita sijoitusta kaukolämpökaivoon Tyhjennykset Maahan asennetut tyhjennykset voidaan tehdä esivalmistetuista yhdistelmäventtiileistä, tai paikalla rakennettavista kokonaisuuksista. Jäätymisriskin vuoksi tulee kaukolämpöjohdon ja venttiilin välisen etäisyyden olla niin pieni kuin mahdollista. Jos sulkuventtiilit asennetaan kaukolämpökaivoon, asennetaan sinne myös tyhjennykset Ilmanpoistot Maahan asennetut ilmanpoistot tehdään periaatteessa samalla tavalla kuin tyhjennykset. 3.6 Elementtijatkokset Jatkospaketti sisältää kaikki ne komponentit, jotka kuuluvat ko. jatkosmenetelmään. Toisin sanoen suojakuoren jatkossaumauksen (-hitsauksen), lämpöeristyksen ja mahdollisen hälytysjohtojen liittämisen. Markkinoilta löytyy useita vaihtoehtoja seuraavista perusjatkosjärjestelmistä:

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Janne Arko Turku Energia Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suosituksessa on esitetty kaukolämpöjohtojen suunnittelua ja rakentamista

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

Kaukolämpöverkoissa käytettävien tuotteiden ja materiaalien varastokoodit

Kaukolämpöverkoissa käytettävien tuotteiden ja materiaalien varastokoodit Kaukolämpöverkoissa käytettävien tuotteiden ja materiaalien varastokoodit Suositus L8/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9307 Viite: Sky-kansio 2/3 Kaukolämpöverkoissa käytettävien tuotteiden ja

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen toteutettuja ratkaisuja tunneleissa, silloissa ja vesistöalituksissa

Kaukolämpöjohtojen toteutettuja ratkaisuja tunneleissa, silloissa ja vesistöalituksissa Kaukolämpöjohtojen toteutettuja ratkaisuja tunneleissa, silloissa ja vesistöalituksissa Raportti L21/1997 Suomen Kaukolämpö ry 1997 ISSN 1238-9315 Viite: Sky-kansio 2/6 Kaukolämpöjohtojen toteutettuja

Lisätiedot

CASAFLEX Kaukolämmön runko- ja taloliittymäputki

CASAFLEX Kaukolämmön runko- ja taloliittymäputki Kaukolämmön runko- ja taloliittymäputki Taipuisa kaukolämpöputki on taipuisa ja itsekompensoituva, yhdellä tai kahdella ruostumattomasta teräksestä valmistetulla virtausputkella varustettu lämpöeristetty

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan.

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan. 1 Tässä luvussa käsitellään johtokaivantojen eli johtojen, kaapeleiden, salaojien, putkien ja kaivojen alkutäyttöjä. Tässä luvussa alkutäytöllä tarkoitetaan myös rumpujen ympärystäyttöjä. 22332.1 Alkutäyttöjen

Lisätiedot

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT EPDM-kumiset VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT RAKENNUS / ASENNUSOHJE Myynti: Maahantuonti: Maan kaivaminen Kun altaan rakennuspaikka on valittu, maahan kaivetaan pohjapiirustusten mukainen kaivanto.

Lisätiedot

PexFlex Suomen oloihin tehty, kestävä eristetty muoviputkijärjestelmä.

PexFlex Suomen oloihin tehty, kestävä eristetty muoviputkijärjestelmä. PexFlex Suomen oloihin tehty, kestävä eristetty muoviputkijärjestelmä. PexFlex eristetty muoviputkijärjestelmä Polymeerikalvo, joka varmistaa lämmöneristyskyvyn säilymisen pitkäaikaisessa käytössä. Patentti

Lisätiedot

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaide Ruukki 210x130/4 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely... 2 Kaiteen rakenne ja osat... 3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat... 4 Kaiteen

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia.

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Alpex-duo Asennusohjeet 1.1 Yleistä Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Järjestelmän liittimet

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT

ORIVEDEN KAUPUNKI KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT 1 (7) ORIVEDEN KAUPUNKI KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT 3 1.1 Yleistä 3 1.2 Luvan käsittely 3 1.3 Valvontamaksun peruste

Lisätiedot

Sinkityt profiloidut Teräsputket

Sinkityt profiloidut Teräsputket Teräsputket Sinkityt profiloidut Teräsputket MATERIAALIT Teräsputkien materiaalina käytetään kuumasinkittyä terästä G, AZ185 tai G1000, kun sisähalkaisija on pienempi kuin 2000. Suureilla halkaisijoilla,

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU...

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä Suunnittelu Kai Saralehto 01/2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... 2 2.1 YLEISSUUNNITELMA JA KUSTANNUSLASKENTA... 2 2.2 RAKENNUSSUUNNITTELU...

Lisätiedot

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11 Mökkipaketti 2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ohjeversio 08/11 1 Sisältö 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Asentaminen... 4 2.1 Imeytyskaivon asentaminen... 5 3 Huolto... 6 2 1 Käyttötarkoitus Mökkipaketti

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

Sinkityt profiloidut Teräsputket

Sinkityt profiloidut Teräsputket Teräsputket Sinkityt profiloidut Teräsputket MATERIAALIT Teräsputkien materiaalina käytetään kuumasinkittyä terästä G, AZ185 tai G1000, kun sisähalkaisija on pienempi kuin 2000 mm. Suuremmilla halkaisijoilla,

Lisätiedot

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaide Ruukki W230 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2006 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely...

Lisätiedot

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Keruukontti saapuu Ennen porausta kohteeseen tuodaan kivituhkan keruuseen tarkoitettu kontti, jonka mitat ovat n. 2m x 2m x 3,5m. Kontin paikka

Lisätiedot

Kaukolämpöjohdoissa käytettävät teräsputket ja teräskäyrät

Kaukolämpöjohdoissa käytettävät teräsputket ja teräskäyrät Kaukolämpöjohdoissa käytettävät teräsputket ja teräskäyrät Suositus L7/2003 Suomen Kaukolämpö ry 2003 ISSN 1238-9307 Sky-kansio 2/2 Kaukolämpöjohdoissa käytettävät teräsputket ja teräskäyrät SUOMEN KAUKOLÄMPÖ

Lisätiedot

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Laitesiirtojen suunnitelmat Osa R7-20 Siirrettävät vesihuolto- ja kaukolämpöverkostot TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATU- VAATIMUKSET VAIN URAKKALASKENTAAN 1.4.2014 Destia Oy,

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO 1. YLEISTÄ Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja.

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS

KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS ESITTELY JA ALUSTAVIA TULOKSIA 16ENN0271-W0001 Harri Muukkonen TAUSTAA Uusiutuvan energian hyödyntämiseen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

Eristetyt putkistot. Uponor -eristetyt putkistojärjestelmät

Eristetyt putkistot. Uponor -eristetyt putkistojärjestelmät 1.3.2012 Eristetyt putkistot Uponorin eristetyt putkistojärjestelmät on tarkoitettu kylmän ja lämpimän käyttöveden ja lämmön siirtoon. Putkistot voidaan asentaa suoraan kiepiltä kaivantoon jopa 200 metrin

Lisätiedot

Huoletonta asumista talvipakkasilla

Huoletonta asumista talvipakkasilla J Ä ÄT Y M ÄTÖ N V E S I J O H TO J Ä ÄT Y M ÄTÖ N S U OJA P U T K I Huoletonta asumista talvipakkasilla 12 2010 10002 Uponor Supra Plus -jäätymätön vesijohto Uponor Supra Plus on eristetty ja lämmitetty

Lisätiedot

Vettä ja lämpöä turvallista asumista

Vettä ja lämpöä turvallista asumista E R I S T E T Y T P U T K I S TOJÄ R J E S T E L M ÄT Vettä ja lämpöä turvallista asumista 01 2011 10001 Uponor Quattro neliputkinen elementti lämmön ja lämpimän käyttöveden johtamiseen autotallin ja talon

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia.

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT

KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT 1.1 Yleistä 1.2 Luvan käsittely 1.3 Valvontamaksun peruste 1.4 Maksuluokat ja ylimääräinen

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen

Lisätiedot

PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET

PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET SISÄLLYS Kaapelit ja kourut kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2 kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2-3 Kupariputket kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 3 Alupex-putket

Lisätiedot

KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT

KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT 1 (8) KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT http:///liikenne-ja-kadut/kadut-ja-tiet/katutilavalvonta/ 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT 1.1 Yleistä 1.2 Luvan

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

ERISTYSTYÖSELOSTUS YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS. sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus

ERISTYSTYÖSELOSTUS YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS. sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus INSINÖÖRITOIMISTO E. JAATINEN OY 050-5143137 08-452443 Liite 2/7s ERISTYSTYÖSELOSTUS KOHDE YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus 22.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

KIMARK 30 W/m -lämpökaapelin asennusohje

KIMARK 30 W/m -lämpökaapelin asennusohje KIMARK 30 W/m -lämpökaapelin asennusohje KIMARK-lämmityskaapelin asennusohje Tuotetiedot: Yksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 2 m:n kylmäkaapelit. Teho 30 W/m, 230 V AC. Kaapeli on teräsarmeerattu ja palosuojattu.

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

LÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMISEN AAKKOSET. Ahti Soikkeli 30.3.2012

LÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMISEN AAKKOSET. Ahti Soikkeli 30.3.2012 LÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMISEN AAKKOSET Ahti Soikkeli 30.3.2012 SUUNNITTELUVAIHE ON TÄRKEÄ Aluksi on selvitettävä, miten suurta lämpötehoa verkon tulee siirtää nyt ja onko laajennustarvetta näköpiirissä Jos

Lisätiedot

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon!

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! - Jätehuollon laitteet FLAAMING OY Smart Syväsäiliöt Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! Olette ostaneet Smart Syväsäiliö tuotteen, joka on tehokas jätteenkeräysjärjestelmä. Lue tämä ohje,

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Kivikorit. Asennusohje. Oy ViaCon Ab, Vernissakatu 8, 01300 VANTAA Puh. 0207 415 400 e-mail: viacon@viacon.fi www.viacon.fi

Kivikorit. Asennusohje. Oy ViaCon Ab, Vernissakatu 8, 01300 VANTAA Puh. 0207 415 400 e-mail: viacon@viacon.fi www.viacon.fi Kivikorit Asennusohje Oy ViaCon Ab, Vernissakatu 8, 01300 VANTAA Puh. 0207 415 400 e-mail: viacon@viacon.fi www.viacon.fi Asennusohje Pidätämme oikeuden muutoksiin. Tämä asennusohje on ohjeellinen, eikä

Lisätiedot

HIKLU-ALUEEN OHJE KUIVA- JA MÄRKÄNOUSUJOHTOJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTUKSESTA

HIKLU-ALUEEN OHJE KUIVA- JA MÄRKÄNOUSUJOHTOJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTUKSESTA OHJE 35/13/RIHOS 1 (5) Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa.

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT

KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT 1.1 Yleistä 1.2 Luvan käsittely 1.3 Valvontamaksun peruste 1.4 Maksuluokat ja ylimääräinen

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B nro 363 17.02.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 YLEISKUVAUS...2 1.2 TOIMINTATAPA...2 1.3 LEPO...4 1.3.1 Mitat...4

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS Asennusohje 1 (6) ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS ASENNUSOHJE YLEISTÄ Elementit asennetaan runkotyövaiheessa kerros kerrallaan asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tilaaja/työmaa

Lisätiedot

ACO. Linjakuivatus. Asennusohjeet ACO DRAIN

ACO. Linjakuivatus. Asennusohjeet ACO DRAIN ACO Linjakuivatus Asennusohjeet ACO DRAIN Sisältö Käyttöalueet EN 433 -standardin mukaan 3 Symbolit ja kaatotyypit 4 Tärkeitä suunnittelu- ja asennusohjeita Yleiset ja erityiset asennusohjeet 5 ACO DRAIN

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen kaivot. Suositus L3/2015. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen kaivot. Suositus L3/2015. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen kaivot Suositus L3/2015 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen kaivot Energiateollisuus ry 2015 ET-Kaukolämpökansio 2/2 Energiateollisuus ry Suositus L3/2015 Kaukolämpö Tämä suositus koskee

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA RakMK:n mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

PST 18 W/m -lämpökaapelin asennusohje

PST 18 W/m -lämpökaapelin asennusohje PST 18 W/m -lämpökaapelin asennusohje Lämmityskaapelin PST 18 W/m asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 5 m:n kylmäkaapelin. Teho 18 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet: Lattialämmitys

Lisätiedot

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Toimintaperiaate Uponor-umpisäiliö soveltuu erityisesti WC-jäteveden keräilyyn. WC-jätevedet johdetaan 5,3 m 3 säiliöön, jonka loka-auto tyhjentää ja vie jätevedet puhdistettavaksi.

Lisätiedot

NORMAALI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet

NORMAALI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet ENERGIA-sydämet Yleistä Energia-sydämmellä tehdyt tulisijat ovat tehokkaita ja vievät vähemmän tilaa kuin perinteisesti muuratut tulisijat. Energiasydän takka voidaan asentaa suoralle seinälle tai nurkkaan!

Lisätiedot

PST-KAKSIJOHDIN- LÄMPÖKAAPELIN ASENNUSOHJE. Sulanapitoon

PST-KAKSIJOHDIN- LÄMPÖKAAPELIN ASENNUSOHJE. Sulanapitoon PST-KAKSIJOHDIN- LÄMPÖKAAPELIN ASENNUSOHJE Sulanapitoon PST-kaksijohdinlämpökaapelien asennusohje sulanapitoon Tuotetiedot: Kaksijohtiminen vakiovastuslämpökaapeli Maksimiteho 25 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet:

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Ulospuhallushajotin EYMA Ilmanottolaite DYMA Asennusohje

Ulospuhallushajotin EYMA Ilmanottolaite DYMA Asennusohje Ulospuhallushajotin EYMA Ilmanottolaite DYMA Asennusohje 03/2009 Yleistä, painot ja vastalaipan mitat Yleistä Ulospuhallushajoitin EYMA:n ja ilmanottolaite DYMA:n rakenne, mitat ja toiminta on selostettu

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 26.1.2015

YKSIKKÖHINTALUETTELO 26.1.2015 YKSIKKÖHINTALUETTELO 26.1.2015 POLVIJÄRVEN KUNTA PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO 1. YLEISTÄ Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja.

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

ASENNUSOHJEITA YLEISTÄ VARASTOINNISTA JA KÄSITTELYSTÄ

ASENNUSOHJEITA YLEISTÄ VARASTOINNISTA JA KÄSITTELYSTÄ ASENNUSOHJEITA YLEISTÄ VARASTOINNISTA JA KÄSITTELYSTÄ KESAIR-ilmankäsittelykoneet toimitetaan yhtenä toimitusosana. Toimitusosa on sijoitettu puulavalle ja pakattu pakkausmuoviin. Tämä edellyttää huolellisuutta

Lisätiedot

OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET

OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET 2 1. YLEISTÄ Tämä ohje on teleoperaattoreiden (dna, Elisa, Finnet ja Sonera) yhteistyössä laatima ja sen tarkoituksena on

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi

Lisätiedot

Tekninen toimi KATU- JA SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT

Tekninen toimi KATU- JA SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT KATU- JA SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT 1.1 Yleistä 1.2 Luvan käsittely 1.3 Valvontamaksun peruste 1.4 Maksuluokat ja ylimääräinen

Lisätiedot

SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Keskikaide SSAB 210x130/4

SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Keskikaide SSAB 210x130/4 SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Keskikaide SSAB 210x130/4 Sisältö: Sovellusalue...2 Asennus...2 Kaiteiden käsittely...2 Kaiteen rakenne ja osat...3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat...4 Kaiteen

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA Eurokoodien mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat ja osat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit...

Lisätiedot

Sähköliittymä ja työmaasähkö

Sähköliittymä ja työmaasähkö Sähköliittymä ja työmaasähkö Rakentajailta Keskiviikko 23.3.2011 Juha Viherjälaakso 1 17.3.2010 Suunnitteluvaihe Onnistunut talon sähköistys alkaa hyvästä suunnittelusta koskee myös ä. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014

Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014 Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014 Sampppa Takala 6.10.2014 Samppa Takala 1 Järjestelmän eri asennusvaiheet Aurinkolämpöjärjestelmän asennus on jaettavissa karkeasti 3 eri vaiheeseen Teknisessä tilassa

Lisätiedot

101, +118.62 +113.20 / 5.42. 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m

101, +118.62 +113.20 / 5.42. 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m 101, +118.62 2.00 3.00 373 L 4.00 5.00 +113.20 / 5.42 333 L kn 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m Number101 Method PAKL X 6989356.742 3 Y 28485661.384 3 Date 13.5.2013 2.00 102, +118.56 +116.31 / 2.25 286 L

Lisätiedot

Maalämpöjärjestelmät

Maalämpöjärjestelmät Maalämpö Aurinko- ja geotermistä energiaa Lämmönkeruu yleensä keruuputkiston ja keruuliuoksen avulla Jalostetaan rakennusten ja käyttöveden lämmitysenergiaksi maalämpöpumpun avulla Uusiutuvaa ja saasteetonta

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1. Yleistä 1.2. Informointivelvollisuudet 1.3. Asioiden kirjaaminen 1.4. Työaikataulu 1.5. Piirustusaikataulu Työmaan

Lisätiedot

vakioteräsosat rakmk:n Mukainen suunnittelu

vakioteräsosat rakmk:n Mukainen suunnittelu vakioteräsosat RakMK:n mukainen suunnittelu vakioteräsosat 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5 3.4 Laadunvalvonta...5

Lisätiedot

Pientalorakentajan opas

Pientalorakentajan opas Pientalorakentajan opas 1. Ota rohkeasti yhteyttä Forssan Verkkopalvelut Oy:n henkilökuntaan Saat neuvoja ja opastusta sähköistyksen ja tarvittavan sähköliittymän toteuttamisesta. Samalla varmistat sähkön

Lisätiedot

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan MAANVARAINEN ALAPOHJA puh 03 4243 100 wwwfoamitfi AP 101 X Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan Tasoite tarvittaessa rakennusselostuksen mukaan 60 mm Teräsbetonilaatta, raudoitus betoniteräsverkolla

Lisätiedot

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille:

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille: Uponor-mökkituotteet Toimintaperiaate Uponor-mökkituotteet on suunniteltu erityisesti pienten pesuvesimäärien käsittelyyn matalavarusteisilla kesämökeillä ja rantasaunoilla. Mökeille ja rantasaunoille:

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen rakennustyöt Urakka- ja työohje

Kaukolämpöjohtojen rakennustyöt Urakka- ja työohje Kaukolämpöjohtojen rakennustyöt Urakka- ja työohje Suositus L5A/1996 Suomen Kaukolämpö ry 1996 ISSN 1238-9307 Viite: LLY-kansio 4b/8 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY SUOSITUS L5A/1996 Tämä suositus koskee kaukolämpöjohtojen

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-vAijerilenkit RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-VAIJERILENKIT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS

Lisätiedot

Pientalonrakentajan tietoliikenneopas. Yleistä Ohjeita hankintaan Rakentajan muistilista Yhteystiedot

Pientalonrakentajan tietoliikenneopas. Yleistä Ohjeita hankintaan Rakentajan muistilista Yhteystiedot Pientalonrakentajan tietoliikenneopas Yleistä Ohjeita hankintaan Rakentajan muistilista Yhteystiedot MIKSI KUITULIITTYMÄ? IPP:n kuituliittymä on kuluttajille suunnattu kiinteähintainen liityntä nykyaikaiseen

Lisätiedot

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista!

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista! Hyvä valinta ystävä! Moduulipuhdistaja 8 - asennus-, käyttö ja huolto-ohje Moduulipuhdistaja 8 toiminta Moduulipuhdistaja 8 asennus Moduulipuhdistaja 8 käyttö ja huolto Yleistä Lue ohje kokonaan ennen

Lisätiedot