SISÄLTÖ Projektin tunnusluvut 3 Yhteenveto tuloksista 4 Mitä tutkitaan huomenna TOP 10 puhutuinta aihetta 7 Hyvinvointi 9 Ympäristö ja luonto 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖ Projektin tunnusluvut 3 Yhteenveto tuloksista 4 Mitä tutkitaan huomenna TOP 10 puhutuinta aihetta 7 Hyvinvointi 9 Ympäristö ja luonto 11"

Transkriptio

1 Tulosyhteenveto Anu Valtari & Vesa Vuorenkoski SUOMEN AKATEMIA MITÄ TUTKITAAN HUOMENNA?

2 SISÄLTÖ Projektin tunnusluvut 3 Yhteenveto tuloksista 4 Mitä tutkitaan huomenna TOP 10 puhutuinta aihetta 7 Hyvinvointi 9 Ympäristö ja luonto 11 Energialähteet 13 Sairaudet ja niiden hoito 15 Lapset ja nuoret 17 Oppiminen ja opetus 19 Teknologia ja tekniikka 21 Ekologisuus 23 Politiikka 25 Työelämä 27 Mitä tutkitaan huomenna TOP 10 tärkeintä aihetta 29 Syrjäytyminen 31 Vanhuus ja vanheneminen 33 Poikkitieteellisyys 35 Hyvinvointi 37 Oppiminen ja opetus 39 Eriarvoisuus 41 Energialähteet 43 Tulevaisuus 45 Ympäristö ja luonto 47 Sairaudet ja niiden hoito 49 Heikot signaalit 52 Liitteet 55 2

3 Projekti Rekrytointi Osallistujat Ideat Arvioinnit Lopputulos kurkkaajaa puhutuinta 10 tärkeintä

4 Yhteenveto tuloksista

5 Yhteenveto tuloksista Osallistujat ideoivat huomisen tutkimusaiheita hyvin laajaalaisesti. Eniten puhutaan hyvinvointiin, ympäristöön ja luontoon sekä energialähteisiin liittyvistä tutkimusaiheista. Tärkeimmiksi tulevaisuuden tutkimusaiheiksi arvioidaan syrjäytyminen sekä vanhuus ja vanheneminen. Lisäksi korostuu poikkitieteellisen tutkimuksen merkitys. Tutkimusaiheiden heikot signaalit ovat kielen, sen käytön ja oppimisen muutokset sekä median, eri kulttuurilajien ja uskonnon rooli ja merkitys ihmisten elämässä. 5

6 Yhteenveto tuloksista Hyvinvointi, ympäristö ja luonto, energialähteet, sairaudet ja niiden hoito sekä oppiminen ja opetus ovat tutkimusaiheita, joista sekä puhutaan paljon että pidetään tärkeinä. Osallistujien koulutustausta aiheuttaa suurimmat eroavaisuudet tuloksissa. 6

7 Mitä löydettiin? Mitä tutkitaan huomenna? TOP10 puhutuimmat aiheet

8 TOP10 puhutuimmat aiheet Eniten puhutaan hyvinvoinnista, ympäristöstä ja luonnosta sekä energialähteistä. 8

9 Hyvinvointi Puhutuin tutkimusaihe Ihmisten hyvinvointi, hyvinvoinnin epätasa-arvoinen jakautuminen, ravinnon, palveluiden ja yhteiskunnallisten rakenteiden vaikutus hyvinvointiin, hyvän elämän määritelmä. 9

10 Hyvinvointi Poimintoja kommenteista Hyvinvointia, mistä se muodostuu. BKT on vajavainen hyvinvoinnin mittari. Hyvinvointia tulisi tutkia laaja-alaisesti, jotta löydettäisiin ne yhteiskunnalliset, mm. perhe-elämään ja työelämään liittyvät tekijät, joilla voisi lisätä hyvinvointia. Kansalaisten mielenterveys ja syrjäytyminen. Kansalaisten, kaikkien ikäluokkien ja ennen muuta nuorten mielenterveys ja sen ongelmat, niiden ennaltaehkäisy ja hoito sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja hoito. Oikea ravitsemus osana ehkäisevää terveydenhuoltoa. --- Tutkimuksen lähtökohta pitäisi nimenomaan olla terveen ihmisen ravitsemus, eikä lihavuuden vähentäminen tai muuhun ongelmaan vaikuttaminen. 10

11 Ympäristö ja luonto Toiseksi puhutuin tutkimusaihe Ilmastonmuutoksen hidastaminen ja sen hyödyntäminen, Itämeri, saastumisen ongelmat, luonnonsuojelu, luonnon monimuotoisuus, ihmisen sopeutuminen muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin. 11

12 Ympäristö ja luonto Poimintoja kommenteista Ympäristötutkimusta. Puhdas ympäristö on vähiin käyvä luonnonvara. Meillä Suomessa tulee kehittää menetelmiä, joilla saamme pidettyä oman maamme (maaperän, ilmakehän, pohjaveden) pilaantumattomina ja teknisiä sovelluksia, joita voidaan viedä ulkomaille. Ihmisen ja Itämeren suhde. Miksi Itämeren pohja vilisee tavaraa? Meriarkeologit voisivat tutkia ihmisen ja meren suhdetta materiaalisen kulttuuriperinnön avulla. Ilmaston muutoksen vaikutus ja interaktiot eliöihin (kasvit ja hyönteiset/ nisäkkäät/ mikrobit). Etenkin usean tason yhtäaikaiset vaikutukset ovat paljolti selvittämättä mukaanlukien määperä ja kasvien tuottamien yhdisteiden vaikutukset ilmakehään. 12

13 Energialähteet Kolmanneksi puhutuin tutkimusaihe Uusiutuvien energianlähteiden löytäminen ja hyödyntäminen, energiatehokkuuden parantaminen, jätteiden hyötykäyttö ja ydinvoiman tulevaisuus. 13

14 Energialähteet Poimintoja kommenteista Suomessa tulisi hyödyntää teknologista osaamistamme uusiutuvien energianlähteiden tutkimuksessa. Pitkällä aikavälillä uudet ratkaisut energiantuotannossa ovat koko teollistuneen maailman elinehto. Energian säästämistä edistäviä ratkaisuja. Nykyyhteiskuntamme tuhlaa energiaa aivan holtittomasti. Sen sijaan, että lisäämme energiantuotantoa ja kasvatamme kulutusta, tulisi pyrkiä kehittämään energiaratkaisuja, jotka vähentäisivät energian tarvetta. Uusiutuvan energian tuottaminen ja sovellukset pientaloihin. Ympäristöystävällisten, käyttäjäystävällisten ja kohtuuhintaisten sekä varmatoimisten menetelmien kehittäminen on ajankohtainen tutkimusten aihe jo nyt, mutta sitä pitää ehdottomasti jatkaa. 14

15 Sairaudet ja niiden hoito Neljänneksi puhutuin tutkimusaihe Fyysisten sairauksien alkuperän tunnistaminen, henkisen pahoinvoinnin syyt, hoitomenetelmien vaikuttavuus ja kehitys. 15

16 Sairaudet ja niiden hoito Poimintoja kommenteista Mielenterveyden huollon tulevaisuus. Tämänhetkinen mielenterveydenhuolto ei toimi. Olisi syytä löytää uusia hoitomenetelmiä ja uusia palvelumuotoja.--- Meidän tulisi kehittää patogeenien diagnostiikkaa. Mikäli emme pysty löytämään sairautta aiheuttavia agensseja ihmisnäytteistä, emme opi mitä ne ihmisessä tekevät ja miten, emmekä mitä oireita ne aiheuttavat ja mille riskiryhmille, emmekä voi tehdä rokotteita tai lääkkeitä niitä vastaan. Pahoinvoinnin ehkäisyä. Suomalainen yhteiskunta ei enää pysty huolehtimaan heikoimmista jäsenistään. Mistä suomalainen pahoinvointi johtuu ja millä toimenpiteillä sitä voitaisiin vähentää? Minne yhteiskunnan resurssit katoavat? Kuka vetää välistä? 16

17 Lapset ja nuoret Viidenneksi puhutuin tutkimusaihe Lasten ja nuorten maailmankatsomus, maailman tapahtumien vaikutus heihin, syrjäytyminen ja pahoinvointi, lastensuojelu, lapset maahanmuuttajina, koulutuksen vaikutukset hyvinvointiin. 17

18 Lapset ja nuoret Poimintoja kommenteista Lasten ja nuorten näkemykset yhteiskunnassa. Millaisia näköaloja lapsilla ja nuorilla on? Miten ne korreloivat tämänhetken kulttuuriseen, poliittiseen, taloudelliseen ja historialliseen tilanteeseen? Tulisi tutkia tarkemmin, mitkä tekijät vaikuttavat nuorten pahoinvoinnin taustalla ja ennen kaikkea sitä, miten voitaisiin ennaltaehkäistä pahoinvoinnin syntymistä. On tutkittu, että lapset voivat Suomessa pääasiallisesti hyvin mutta ongelmat ja huolet kasaantuvat nuorille. Digiyhteiskunta ja nuorten sosiaalinen käyttäytyminen. Mikä on digitaalisten välineiden vaikutus nuoriin ja heidän sosiaaliseen käyttäytymiseensä?

19 Oppiminen ja opetus Kuudenneksi puhutuin tutkimusaihe Opetuksen kehitys, oppimiseen vaikuttavat tekijät, opetusteknologia, ammattitaitovaatimusten muutos, maahanmuuttajien koulutus. 19

20 Oppiminen ja opetus Poimintoja kommenteista Opetusteknologiaa ja sen vaikutusta oppimiseen. Yllä mainittu teema on kansainvälisesti merkittävä aihepiiri, josta ei Suomessa ole riittävästi kattavia monitieteellisiä tutkimuksia.--- Maahanmuuttajien koulutukseen pääsyä on tutkittu todella vähän. Tätä pitäisi tarkastella yhä enemmän maahanmuuttotarpeen lisääntyessä. Tiedetään, että mamut eivät työllisty samalla tavalla kuin kantaväestö. Kieliongelma on myös tiedossa. Koulutusvientiä. Suomi on aloittanut koulutusvientitoimintansa hiljattain ja siksi tutkimusta siihen liittyen ei ole viela juurikaan tehty. 20

21 Teknologia ja tekniikka Seitsemänneksi puhutuin tutkimusaihe Automaatio ja robotiikka, ympäristöystävällinen tekniikka, keinoäly, ICT, bioteknologia, nanoteknologia, teknologian rooli ihmisen arjen helpottajana. 21

22 Teknologia ja tekniikka Poimintoja kommenteista Automaatioita. Automaatio ja robotiikkaa lisääntyvät jatkuvasti hurjaa vauhtia, meidän tulisi pysyä tämän alan huipulla Teknologia ikäihmisten apuna. Lähitulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän laitteita ja palveluita, joita iäkkäät voivat käyttää itsenäisesti. Tämä ei ole pelkästään tuotekehitystä vaan myös monitieteistä tutkimusta uusien innovaatioiden löytämiseksi Tekoälyä. Uuden tiedon tuottaminen on tärkein tuotannon tekijä ehkä jo nyt ainakin tulevaisuudessa. Tekoälyä pitäisi tutkia poikkitieteellisesti laidasta laitaan. Valtavasti potentiaalia. 22

23 Ekologinen elämäntapa Kahdeksanneksi puhutuin tutkimusaihe Ekologisen elämäntavan vaikutukset ja asenteet. Luomu ja Reilu kauppa, kierrätys, veden ja hiilen kulutus, biotalous, uudet teknologiat ja materiaalit ekologisuuden moottorina. 23

24 Ekologinen elämäntapa Poimintoja kommenteista Kestävää taloutta. Luonnonvarat vähenevät, hyvinvoinnin kasvun mahdollisuudet hupenevat. Miten oikeasti kestävä talous on mahdollista? Miten BKTmittarista päästäisiin hyödyllisempiin mittareihin? --- Luomu. Suomibrändivaltuuskunta esitti luomua Suomelle valtiksi; puolet maataloudesta luomun piiriin. Varmasti utopistinen haave, mutta luomua tulisi strategiana kehittää ehdottomasti eteenpäin. --- Käyttäytymistieteitä ja ympäristövaikutuksia eli toisin sanoen sitä, miten ihmisen käyttäytymisen muutosten kautta kyetään vähentämään ympäristövaikutuksia. 24

25 Politiikka Yhdeksänneksi puhutuin tutkimusaihe Suomalaisen politiikan tila, päätöksenteon mekanismit, korruptio, kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet, byrokratian haitat. 25

26 Politiikka Poimintoja kommenteista Talouden ja politiikan valta-asetelma. Yhä enemmän taloudelliset ajatusmallit ohjaavat poliittista vallankäyttöä. Tämän asetelman tutkimus on välttämätöntä. Kansalaisvaikuttamisen tunnettuutta ja keinoja osallistua päätöksentekoon sekä miten hyvin ne ymmärretään ja osataan käyttää. Miksi tavallinen kansa on vieraantunut yhteiskunnasta. Ihmiset haluavat elää yksilöllisesti hyvää elämää, mutta eivät halua olla itse mukana päätöksenteossa esim. vaalien kautta mutta kritisoivat kyllä voimakkaasti muulloin tehtyjä ratkaisuja. 26

27 Työelämä Kymmenenneksi puhutuin tutkimusaihe Työelämän muutos, työhyvinvointi, yrittäjyys, pätkätyöt, työllistyminen, tulevaisuuden työ, ammattitaitovaatimukset, ammatinvaihto, palkkaus ja palkitseminen. 27

28 Työelämä Poimintoja kommenteista Työhyvinvointi muuttuneessa työssä. Tietotyö ei ole aikaan tai paikkaan rajattua vaan tehtävä- ja tuloskeskeistä. Mitkä asiat edistävät hyvinvointia työssä tai ehkäisevät sitä? Miten työn hallinnan taitoja voitaisiin kehittää entistä paremmin myös koulutuksessa? Ammattitaitovaatimuksia ja tulevaisuuden osaamistarpeita. Työelämän murroksessa osaamistarpeiden jatkuva hahmottaminen on tärkeää. Tuottavia työpaikkoja. Miten Suomeen saataisiin uusia tuottavia työpaikkoja? Millaisia edellytyksiä on/ mitä tarvitaan lisää? 28

29 Mitä löydettiin? Mitä tutkitaan huomenna? TOP10 tärkeimmät aiheet

30 TOP10 tärkeimmät aiheet Syrjäytyminen sekä vanhuus ja vanheneminen arvioidaan tärkeimmiksi tutkimusaiheiksi. Poikkitieteellistä tutkimusotetta kannatetaan. 30

31 Syrjäytyminen Tärkeimmäksi arvioitu tutkimusaihe Lasten ja nuorten syrjäytyminen, syrjäytymiseen johtavat elämän käännekohdat, maahanmuuttajien syrjäytyminen, köyhyyden ja syrjäytymisen periytyminen. 31

32 Syrjäytyminen Poimintoja kommenteista Lasten ja nuorten syrjäytyminen. Nuoret ja lapset eivät voi hyvin, mikäli katsoo nuorten syrjäytymis- ja pahoinvointiuutisointia. Mikä lapsia ja nuoria vaivaa, mitä he haluavat elämältä? --- Väliinputoajien ja syrjäytyneiden jäljittäminen. On ihmisiä, jotka putoavat järjestelmän ulkopuolelle. Heitä voitaisiin etsiä käsiin ja kysyä heidän tarinaansa, selvittää missä meni pieleen ja miten asioihin voisi puuttua vai onko tässä vaiheessa jo liian myöhäistä puuttua? Nyt lapset oppivat jo pienestä pitäen menemään "fattan luukulle" eli turvautumaan sosiaaliviraston turvaan. Miten tällainen periytyvä köyhyys voidaan ennalta ehkäistä tai katkaista. 32

33 Vanhuus ja vanheneminen Toiseksi tärkein tutkimusaihe Teknologian ja lääketieteen rooli ikääntyvän väestön hyvinvoinnin edistämisessä sekä vanhuspalvelujen vaikuttavuuden arviointi. 33

34 Vanhuus ja vanheneminen Poimintoja kommenteista Teknologia ikääntyvän väestön käytössä. Voidaanko tieto- ja viestitnäteknikkan avulla edistää ikääntyvän väestön hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä? Millaisia palveluja ja ratkaisuja tarvitaan? Miten ikääntyvien osaaminen varmistetaan? --- Suomalaisten ikäjakauman perusteella on perusteltua kehittää Suomessa teknisiä ja lääketieteellisiä ratkaisuja terveydenhuollon tarpeisiin. Tämä voi sisältää mm. lääkkeiden, hoitomenetelmien, diagnostiikkatyökalujen ja sähköisten terveydenhuoltojärjestelmien kehitystä. Vanhuspalveluiden vaikuttavuus. Vanhustenhuoltoon kuluu valtavasti rahaa ja vaikutukset kansantalouteen ovat suuria. Vaikuttavuustutkimus on edelleen varsin vähäistä ja erilaisilla palveluilla ja palvelurakenteilla voi olla suuria vaikutuksia kansantaloudelle. 34

35 Poikkitieteellisyys Kolmanneksi tärkein tutkimusaihe Poikkitieteellinen lähestymistapa tutkimuksentekoon. 35

36 Poikkitieteellisyys Poimintoja kommenteista Poikkitieteellisiä asioita. Suomen rajallisia tutkimusresursseja pitäisi käyttää enemmän poikkitieteelliseen tutkimukseen, jossa todella tutkitaan sitä, miten atomitason asioista päästään tuotteiden tai toimintojen kautta sosiaaliseen muutokseen. Poikkitieteellinen mediavalta-tieto-tutkimus. --- Yhteiskunnan käsitys tieteellisestä tiedosta muotoutuu median kautta, joka päättää mitä uutisoi, mitä ei uutisoi ja miten uutisoi. Media on siis suuri vallan käyttäjä tieteellisen tiedon muodostumisessa yksittäisen tiedeyhteisön ulkopuolella.--- Luonnontieteet poikkitieteellisesti. Luonnontieteiden tutkimus on Suomessa varsin korkealla tasolla omilla kapeahkoilla sektoreillaan kuten esimerkiksi fotoniikassa ja materiaalitutkimuksessa. Uusia avauksia tarvittaisiin näiden kärkien välissä

37 Hyvinvointi Neljänneksi tärkein tutkimusaihe Hyvinvoinnin epätasa-arvoinen toteutuminen sekä kiireen, taloudellisten tekijöiden ja ravinnon vaikutukset siihen. Hyvinvointipalvelujen tuottaminen tulevaisuudessa sekä hyvän elämän käsite. 37

38 Hyvinvointi Poimintoja kommenteista Yhteiskunnan ja ihmisten hyvinvointia ja niiden suhdetta. Tutkia pitäisiä henkisiä hyvinvoinnin aspekteja sekä näkökulmia. Kuinka tärkeä merkitys rahalla oikeasti on ihmisen henkiseen hyvinvointiin? Kuinka tärkeä merkitys ajalla, kiireen poistamisella, ns. downshiftaamisella on ihmisten hyvinvointiin? --- Hyvinvointipalvelujen tuottaminen. Miten tarvittavat hyvinvointipalvelut voidaan tuottaa silloin, kun väestö on ikääntynyt ja julkiset resurssit ovat rajalliset? Ravinnon merkitys ihmisen hyvinvoinnille. Suomi on jäänyt selvästi jälkeen kansainvälisestä ravintotieteellisestä tutkimuksesta

39 Oppiminen ja opetus Viidenneksi tärkein tutkimusaihe Maahanmuuttajien kotimaassa hankitun koulutuksen parempi hyödyntäminen, lisääntynyt erityisopetuksen tarve, työelämän osaamisvaatimukset, opetusteknologian hyödyntäminen. 39

40 Oppiminen ja opetus Poimintoja kommenteista Maahanmuuttajia, joilla on korkeakoulututkinto kotimaastaan. Tarvitaan lisää tutkimusta tutkintojen tunnustamisesta, pätevöitymisväylistä ja joustavista tutkintojen täydentämismnetelmistä ja siitä, miten suomalaista työelämää saisi vastaanottavaisemmaksi tälläisille työtekijöille.--- Nuorten häiriintynyttä oppimis- ja keskittymiskykyä. Erityisopetuksen tarve kasvaa! Miksi? --- Ammattitaitovaatimuksia ja tulevaisuuden osaamistarpeita. Työelämän murroksessa osaamistarpeiden jatkuva hahmottaminen on tärkeää. 40

41 Eriarvoisuus Kuudenneksi tärkein tutkimusaihe Palvelujen valinnanmahdollisuuden, verotuksen, yhteiskunnallisen osallistumisen ja hyvinvoinnin jakautumisen eriarvoisuus. 41

42 Eriarvoisuus Poimintoja kommenteista Kilpailuttamisen eriarvoistavat vaikutukset. Kansainvälisestä tutkimuksesta on paljon näyttöä siitä, miten palveluiden kilpailuttaminen on lisännyt valinnanmahdollisuuksia varakkaille ja vähentänyt niitä huonompiosaisten kohdalla. --- Väestöryhmien eriarvoistumisen vähentäminen. On kehitettävä sosiaalipoliittisia strategioita joilla voidaan pienentää eri väestöryhmien ja eri tuloryhmien välisiä eroja. --- Mitä itse asiassa voi olla alueellinen tasa-arvo Suomessa? Miksi pieni, ahtaalle maapalalle kasautunut eliitti vaatii meitä tokkautumaan pääkaupunkiseudulle, rannikolle, muutamaan valittuun kasvukeskukseen?

43 Energialähteet Seitsemänneksi tärkein tutkimusaihe Ympäristöä säästävät energiaratkaisut, jätteiden hyödyntäminen energiantuotannossa, energiankäytön vähentäminen ja ydinvoiman tulevaisuus Suomessa. 43

44 Energialähteet Poimintoja kommenteista Energian tuottaminen, kestävä kehitys ja kestävä suomalainen energia- politiikka sekä energian saatavuus tutkimuksen kohteiksi. Millä lämmitämme asuntomme ja millä ajamme tulevaisuudessa? Miten saamme päästöt kuriin ja käyttöön? --- Energiatehokkuus ja energiansäästö. 80% maailman hiilidioksidi- päästöistä liittyy fossiilisten polttoaineiden käyttöön. Energian käytön tehokkaampi hillintä on välttämätöntä ympäristöja kustannusvaikutusten vuoksi. Jätteestä energiaa ja uuden kasvun voimaa. Ihmiskunta tuhlaa valtavan määrän energiaa ja kasvulle tärkeitä hivenaineita hyödyntämättömänä jätteenä. Jätteessä piilee valtava määrä energiaa, joka vain odottaa tehokasta keinoa, jolla jätettä hyödynnettäisiin

45 Tulevaisuus Kahdeksanneksi tärkein tutkimusaihe Tulevaisuuden tutkimus ja ennakointi. 45

46 Tulevaisuus Poimintoja kommenteista Tulevaisuudentutkimus ja ennakointi. --- Vaikka tarvitsemme eriytyviä tieteitä ja yhä syvemmälle erikoistuvia aloja, tarvitsemme näihin asioihin ennakoivaa otetta ja mm. arvokeskustelua, joka on esim. tulevaisuudentutkimukselle tyypillistä Yhteiskunnallisesta käytöstä huolimatta tulevaisuudentutkimuksen tieteellis- metodologista tutkimusta ei tueta kansallisessa eikä kansainvälisessä tiedepolitiikassa. Jotta yhteiskunnallinen vaikuttavuus olisi tieteelllisessä mielessä uskottavalla pohjalla, tarvitaan perustutkimuksen tukemista. Tulevaisuuden tutkimus. Tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä tulisi kehittää ja validoida sekä liittää osaksi eri alojen tutkimushankkeita. Tulevaisuussuuntautuneisuutta tulisi vahvistaa. 46

47 Ympäristö ja luonto Yhdeksänneksi tärkein tutkimusaihe Ilmastonmuutoksen uhat ja mahdollisuudet, ratkaisut ilmastonmuutoksen hillintään sekä kasvien, jäätiköiden, kallioperän ja vesistöjen tutkimus. 47

48 Ympäristö ja luonto Poimintoja kommenteista Arktinen tutkimusohjelma. Arktisella alueella on käynnissä maailman mittakaavassa suurin ilmaston muutos. Muutoksen etenemisestä ei ole olemassa riittävästi yksiselitteistä tieteellistä tietoa. Mm. jääpeitteen sulamisnopeuteen liittyy epävarmuutta, samoin muutoksen laaja-alaisiin vaikutuksiin. --- Kasvien ilmastovaikutuksia. Jokunen vuosi sitten huomattiin että kasvit tuottavat metaania ilmakehään jopa 7% maailmanlaajuisista kokonaismetaanipäästöistä (jotka ovat noin Tg/vuosi). Kuitenkin tuo kasveissa oleva prosessi on vielä täysin tuntematon. Tätä tulisi tutkia ja selvittää tarkemmin onko tuo ilmiö todella totta.--- Pitkän aikavälin ilmastotavoitteiden toteuttaminen. Pitäisi tutkia sitä, minkälaisia rakenteellisia muutoksia yhteiskunnalta edellytetään pitkän aikavälin v tavoitetasolla. Minkälaiset polut ovat mahdollisia? 48

49 Sairaudet ja niiden hoito Kymmenenneksi tärkein tutkimusaihe Dementian, syövän, mielenterveysongelmien, alkoholismin, allergioiden ja virussairauksien jne. ehkäisy sekä tulevaisuuden tehokkaat hoitomuodot. Teknologian ja luonnonlääketieteen hyödyntäminen sairauksien hoidossa. 49

50 Sairaudet ja niiden hoito Poimintoja kommenteista Ennaltaehkäisevä terveys. Diabetes, verisuonitaudit ja etenevät aivosairaudet rasittavat kansantaloutta ja yksilön elämää. Varhasidiagnostiikalla ja ennaltaehkäisevillä toimilla vältetään kalliit hoidot. Tämä edellyttää syiden nykyistä parempaa tuntemusta. Syövän ehkäisy ja varhainen toteaminen. Kansanterveystyönä tehtävä ennaltaehkäisy ja varhaistoteaminen sekä sen vaikuttavuus koko maan laajuisena, populationbased vaikuttavuus nimenomaan lopputilan välttämisen osalta (syöpä, syöpäkuolema). Masennuksen ja tuhokäyttäytymisen todelliset syyt. Ilmasto - geeniperintö - historia - maantiede? Henk.koht. tavoiteasetannan ja reaalimahdollisuuksien ristiriitakulttuuri? Muna vai kana problematiikka? Yhteiskuntamurros - korkealta putoamisia? Median viestimä Onnela jossakin - meillä kurjuus? 50

51 Päätulokset taustamuuttujittain Naiset puhuvat eniten hyvinvoinnista, miehet energialähteistä. Molemmat arvioivat syrjäytymisen, vanhuuden ja vanhenemisen sekä poikkitieteellisyyden tärkeäksi, naiset korostavat lisäksi eriarvoisuuden ja hyvinvoinnin tärkeyttä tutkimusaiheina. Energialähteistä ja hyvinvoinnista puhutaan paljon koulutustaustasta riippumatta. Tämän lisäksi korkeakoulutaustaiset korostavat ympäristön ja luonnon tärkeyttä tutkimusaiheena. Tärkeimmäksi tutkimusaiheeksi nousee ammattikorkeakoulutaustaisilla poikkitieteellisyys, korkeakoulutaustaisilla syrjäytyminen ja muilla tulevaisuuden tutkimus. Kaikki ikäryhmät puhuvat hyvinvoinnista sekä ympäristöstä ja luonnosta. Syrjäytyminen nousee merkittävimmäksi tutkimusaiheeksi kaikilla muilla paitsi yli 50-vuotiailla. He puolestaan korostavat sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimuksen tärkeyttä. 51

52 Mitä löydettiin? Mitä tutkitaan huomenna? Heikot signaalit

53 Heikot signaalit Kulttuurin, kielten, median ja uskonnon tutkimuksen tärkeys jakaa mielipiteet voimakkaimmin. 53

54 Mitä on median viihteellistyminen ja miten se näkyy. Kuinka paljon viihdejulkisuus on vienyt tilaa ihmisten arjesta, ja mistä se aika on pois? Miten viihdemedian aiheet ja keinot ovat vaikuttaneet ns. vakavan median sisältöön? Mikä on ilmiön yhteiskunnallinen merkitys? Heikot signaalit Muotoilun ja taiteen vaikutus ihmisten hyvinvointiin - luovien innovaatioiden käyttö ja hyödyntäminen liiketaloudessa - merkitys IHMISTEN ja YHTEISKUNNAN hyvinvointiin - merkitys YRITYSTEN menestymiseen - menetelmien ja eri rakenteiden kehittäminen. Kulttuurin eri osa-alueiden merkitys ihmisten elämässä Median muutokset sekä sen rooli, vaikutus ja hyödyntäminen nyky-yhteiskunnassa Suomen kielen oppiminen vaihtoehtoisilla menetelmillä. Miten suomi toisena kielenä - opetusta voisi kehittää? Auttaisiko draamapedagogiikka? Jokin muu vaihtoehtoinen menetelmä? Jotakin uutta kaivattaisiin. Perheen sisäinen uskonnonvapaus. Toteutuuko uskonnonvapaus ns. lahkolaisperheissä? Painostetaanko puolisoa, lapsia liikaa? Kielten oppiminen, muutokset suomen kielessä, monikielisyyden haasteet, saamen kielen käyttö Uskonnon ja hengellisyyden ulottuvuudet 54

55 Liitteet

56 Prosessi miten selvitettiin? Verkkohaastattelun aukioloaika Kutsu sähköpostilla 2 Taustamuuttujien selvittäminen 3 Mitä Suomessa pitäisi tutkia? 4 Arviointi: tärkeä tutkimusaihe 5 Raportointi Raportti 56

57 Osallistujien taustamuuttujatiedot (n=2343) Olen nainen 1244 (56 %) mies 999 (44 %) Koulutustaustani on ammattikorkeakoulututkinto 214 (10 %) korkeakoulututkinto tai sitä ylempi koulutus 1760 (78 %) muu koulutus 268 (12 %) Ikäni alle 30 vuotta 438 (19 %) vuotta 714 (32 %) vuotta 531 (24 %) yli 50 vuotta 560 (25 %) 57

58 Kaikki teemaluokat 1. Hyvinvointi (193) 2. Ympäristö ja luonto (190) 3. Energialähteet (167) 4. Sairaudet ja niiden hoito (127) 5. Lapset ja nuoret (118) 6. Oppiminen ja opetus (118) 7. Teknologia ja tekniikka (118) 8. Ekologisuus (111) 9. Politiikka (108) 10. Työelämä (104) 11. Monikulttuurisuus (79) 12. Talous (67) 13. Vanhuus ja vanheneminen (47) 14. Luovuus ja innovaatiot (46) 15. Kuluttaminen (43) 16. Eriarvoisuus (43) 17. Rakentaminen (42) 18. Tieto (40) 19. Ihmisen käyttäytyminen (38) 20. Historia (37) 21. Kielet (34) 22. Kulttuuri (34) 23. Syrjäytyminen (33) 24. Turvallisuus (32) 25. Globaalit ilmiöt (31) 26. Media (27) 27. Asuminen (26) 28. Eläimet (24) 29. Liikenne (22) 30. Sosiaali- ja terveydenhuolto (22) 31. Rikollisuus (21) 32. Tulevaisuus (18) 33. Johtaminen (17) 34. Aivot (17) 35. Poikkitieteellisyys (16) 36. Genetiikka (15) 37. Tähtitiede (14) 38. Päihteet (13) 39. Uskonto (13) 40. Matematiikka (11) 58

59 Puheenaiheita teemaluokkien ulkopuolelta Suomalaisuus Suomalainen kaivosteollisuus Fysiikka Internet Perustutkimus Yhteiskuntamallit ja -rakenteet sekä niiden toiminta Yritystoiminta Ihmisten vapaa-aika Kehitysmaatutkimus Mies- ja naistutkimus Suomalainen maatalous Perhe ja vanhemmuus Lainsäädäntö Virtuaalitodellisuus 59

60 Yksimielisesti vähiten tärkeät asiat 60

61 Nelikenttä yksittäisten asioiden arvioinnista 61

62 Nelikentän lukuohje Korkea merkittävyys Tärkeys Vahvat signaalit, yhteinen näkemys Tulisi ehdottomasti ottaa huomioon suunnittelussa. Vähiten tärkeät asiat Osallistujat yhtä mieltä asioiden vähäisestä tärkeydestä. Potentiaaliset asiat Voidaanko näistä löytää uusia lähestymistapoja? Heikot signaalit Uusia ideoita ja visionäärisiä ajatuksia. Kuinka otetaan huomioon suunnittelussa? Suuri hajonta Pystyakseli kuvaa asioiden koettua tärkeyttä ja vaaka-akseli erimielisyyttä niiden tärkeydestä. Hajonta 62

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua?

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? STTK:N TULEVAISUUSLUOTAIN Tavoitteena on hakea tuoreita näkemyksiä vuoden 2012 kunnallisvaalien ohjelmatyötä varten sekä omaan edunvalvontaan. Luotaus oli avoinna

Lisätiedot

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi?

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Pauli Forma, Keva Toteuttaneet: Kalle Mäkinen & Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park Verkkoaivoriihi, taustatietoa Tavoite: selvittää

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

15.11.2011 Tulosyhteenveto kansalaisten ajatuksista SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ihmisten

15.11.2011 Tulosyhteenveto kansalaisten ajatuksista SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ihmisten 15.11.2011 Tulosyhteenveto kansalaisten ajatuksista SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ihmisten hyvinvoinnin parantaminen Projektin tavoite ja tulos Projektin

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen strategiset kärjet. Valtuustoseminaari 12.-13.4.2013 Anu Frosterus Hyvinvointitoimikunnan puheenjohtaja

Hyvinvointipalvelujen strategiset kärjet. Valtuustoseminaari 12.-13.4.2013 Anu Frosterus Hyvinvointitoimikunnan puheenjohtaja Hyvinvointipalvelujen strategiset kärjet. Valtuustoseminaari 12.-13.4.2013 Anu Frosterus Hyvinvointitoimikunnan puheenjohtaja Hyvinvointi osana strategiaa päämäärät selville Viimeiset neljä vuotta olemme

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Miksi jokaisen osaaminen pitäisi saada hyödynnettyä?

Miksi jokaisen osaaminen pitäisi saada hyödynnettyä? 15.3. MAAHANMUUTTAJAT AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Miksi jokaisen osaaminen pitäisi saada hyödynnettyä? Kalle Nieminen, asiantuntija Miksi jokaisen osaaminen pitäisi saada hyödynnettyä? Megatrendit Kestävyyskriisi

Lisätiedot

Turpakäräjät

Turpakäräjät Turpakäräjät 17.1.2017 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kuntien tehtävänä Näkökulmia ennaltaehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön kehittämiseen kunnissa Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnissa

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Kaikkien osaaminen käyttöön

Kaikkien osaaminen käyttöön Kaikkien osaaminen käyttöön miksi aihe on Sitralle ja Suomelle keskeinen ja miten Sitran Ratkaisu 100 -haastekilpailu vie asiaa eteenpäin? Kalle Nieminen Asiantuntija, Sitra 13.12.2016 Kaikkien osaaminen

Lisätiedot

Terveys ja hyvinvointi

Terveys ja hyvinvointi Terveys ja hyvinvointi 1. Henkilökohtainen lääketiede/personalized medicine 2. Hoitojen yksilöillistyminen (personalized medicine) ja julkinen terveydenhuolto 3. Personalized nutrition, in particular the

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Talous ja työllisyys

Talous ja työllisyys Talous ja työllisyys 1. Suomen ja euroalueen talouspolitiikka 2. Designilla kilpailukykyä 3. Valmistavan vientiteollisuuden tuotteiden ja palveluiden pelillistäminen 4. Globaalit yritykset pienillä työssäkäyntialueilla:

Lisätiedot

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus ELYjen toimipaikat ja aluejako Asetusluonnoksen 1.9. mukaan JOHTAJA LUONNOS 14.10.2009

Lisätiedot

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] Mies...1 Nainen...2 D2. Minkä

Lisätiedot

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies Ketkä ovat täällä tänään? Olen 13 1. Nainen 16 2. Mies 1 Taustatiedot Ketkä ovat täällä tänään? Ikä 5 1. < 25 1 6 8 6 3 2. < 35 3. < 45 4. < 55 5. < 65 6. 65 tai yli 2 7 3 5 1 9 Olen Ammatti 4 1. opiskelemassa

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

Kestävä kehitys autoalalla

Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. YK Brundtlandin komissio 1987 2 Kestävän

Lisätiedot

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012 Johanna Karimäki Kestävä kehitys Sosiaalinen -tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, terveys -yhteisö, kulttuuri Ekologinen -luonnonvarat, luonto, biologinen monimuotoisuus -ilmastonmuutos

Lisätiedot

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa SOSIAALI- JA TERVEYS- HALLINTOTIEDE Yhdistää opetuksessa (kaikilla tasoilla) molemmat hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kulutuksen nykytrendit

Kulutuksen nykytrendit Kulutuksen nykytrendit Terhi-Anna Wilska Keski-Uudenmaan elinkeinopäivä 28.10. 2014 Mitä kuluttamisessa on 2 tapahtumassa? Elintason nousu, välttämättömyyksien muuttuminen Digitalisaatio, teknologian jokapaikkaistuminen

Lisätiedot

Bio- ja ympäristökysymykset

Bio- ja ympäristökysymykset Bio- ja ympäristökysymykset 1. Niukkenevat luonnonvarat 2. Uusiutuvien luonnonvarojen kestävä hoito ja käyttö sekä niistä valmistetut tuotteet ja palvelut viennin vahvistajina 3. Moniulotteinen kestävyys

Lisätiedot

Opetus ja kulttuuri tulevaisuuden kunnassa. Keskustelutilaisuus Rovaniemi

Opetus ja kulttuuri tulevaisuuden kunnassa. Keskustelutilaisuus Rovaniemi Opetus ja kulttuuri tulevaisuuden kunnassa Keskustelutilaisuus Rovaniemi 14.2.2017 Teemaryhmät Mikä on opetuksen, kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön tulevaisuuden kunnassa? Millaisia ovat haasteet? Mitä

Lisätiedot

Kestävä hyvinvointi ja sen edistäminen

Kestävä hyvinvointi ja sen edistäminen Kestävä hyvinvointi ja sen edistäminen Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 21.4.2017 ESITYS VALIOKUNNASSA Professori Marja Vaarama, Itä-Suomen yliopisto marja.vaarama@uef.fi Marja Vaarama 20.4.2017 1 Kestävä

Lisätiedot

Kilpailu tulevaisuuden Suomelle

Kilpailu tulevaisuuden Suomelle Kalle Nieminen Asiantuntija, Sitra 28.11.2016 Miksi juuri nyt? Megatrendit 2016 Osaamisen tunnistaminen tulevaisuudessa Ratkaisu 100 Kilpailu tulevaisuuden Suomelle 1 Miten haaste on valittu? 1. 2. 3.

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

Järjestöjen rooli hyvinvoinnin toimijoina

Järjestöjen rooli hyvinvoinnin toimijoina Järjestöjen rooli hyvinvoinnin toimijoina Lauri Korkeaoja Hallituksen puheenjohtaja Teemat 1) Järjestöt Suomessa 2) Sosiaali ja terveyssektorin erityispiirteitä suomalaisessa yhteiskunnassa 3) Sote järjestöt

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

TEM KULUTTAJAPOLIITTISEN OHJELMAN VUOSILLE 2012-2015 VALMISTELU Kansalaisten ja asiantuntijoiden ajatusten samankaltaisuudet ja erot

TEM KULUTTAJAPOLIITTISEN OHJELMAN VUOSILLE 2012-2015 VALMISTELU Kansalaisten ja asiantuntijoiden ajatusten samankaltaisuudet ja erot Hanna Hihnala Elina Joensuu TEM KULUTTAJAPOLIITTISEN OHJELMAN VUOSILLE 2012-2015 VALMISTELU Kansalaisten ja asiantuntijoiden ajatusten samankaltaisuudet ja erot 13.12.2011 1 SISÄLTÖ Yhteenveto haastatteluiden

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo

Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo Per Mickwitz STN:n puheenjohtaja 1 SUOMEN AKATEMIA STN:n ensimmäiset ohjelmat Valtioneuvosto päätti vuoden 2015 teemoista 18.12.2014. Strategisen

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen - iltapäiväseminaari Miten auttaa syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta Kohtaavatko kysyntä ja tarjonta?

Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen - iltapäiväseminaari Miten auttaa syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta Kohtaavatko kysyntä ja tarjonta? Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen - iltapäiväseminaari Miten auttaa syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta Kohtaavatko kysyntä ja tarjonta? Katja Björklund Johtava psykologi Psykososiaaliset palvelut 27.4.12

Lisätiedot

Ennakointityöpajojen sarja

Ennakointityöpajojen sarja Työn tavoitteena on: Ennakointityöpajojen sarja 2013-2014 löytää maakunnan tulevaisuuden menestystekijöitä ja määritellä maakunnan strategiset alat tunnistaa ilmiöitä, jotka ovat merkittäviä maakunnan

Lisätiedot

Miten kestävää hyvinvointia voidaan edistää hyvinvointitalouden avulla? Timo Hämäläinen, Ph.D., Dos., johtava asiantuntija

Miten kestävää hyvinvointia voidaan edistää hyvinvointitalouden avulla? Timo Hämäläinen, Ph.D., Dos., johtava asiantuntija Miten kestävää hyvinvointia voidaan edistää hyvinvointitalouden avulla? Timo Hämäläinen, Ph.D., Dos., johtava asiantuntija Sitran lausunto Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle 21.4.2017 Suomalainen hyvinvointikäsitys

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

Muuttuvassa maailmassa tieto ei ole valtaa osaaminen ja oppiminen on!

Muuttuvassa maailmassa tieto ei ole valtaa osaaminen ja oppiminen on! Muuttuvassa maailmassa tieto ei ole valtaa osaaminen ja oppiminen on! Valtakunnalliset Lukiopäivät 2.11. 2011 Tuija Pulkkinen, dekaani Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu Ympäristön muutos 1980

Lisätiedot

Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat?

Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat? Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat? Maria Kaisa Aula Lapsuuden tutkijoiden ja päättäjien kohtaaminen eduskunnassa 17.10.2007 1 Lapsiasiavaltuutetun tehtävät 1) Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Syrjäytymisen monimuotoisuus - terveyden, toimintakyvyn ja terveyspalveluiden näkökulmasta Raija Kerätär 8.2.2013. www.oorninki.fi

Syrjäytymisen monimuotoisuus - terveyden, toimintakyvyn ja terveyspalveluiden näkökulmasta Raija Kerätär 8.2.2013. www.oorninki.fi Syrjäytymisen monimuotoisuus - terveyden, toimintakyvyn ja terveyspalveluiden näkökulmasta Raija Kerätär 8.2.2013 www.oorninki.fi Osallisuus - syrjäytyminen Sosiaalinen inkluusio, mukaan kuuluminen, osallisuus

Lisätiedot

Tampereen strategian lähtökohdat hyvinvointipalvelujen näkökulmasta

Tampereen strategian lähtökohdat hyvinvointipalvelujen näkökulmasta Tampereen strategian lähtökohdat hyvinvointipalvelujen näkökulmasta Johtoryhmien strategiastartti 25.4.2017 johtaja Taru Kuosmanen 1 Kokemukset nykyisestä strategiasta ja odotukset tulevalle Nykyinen strategia

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ

YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ Juhlaseminaari 17.11.2009 eduskunta Jarna Pasanen Maan ystävät ry SDP:n ympäristöohjelma 1969: Luonnon käytön, hoidon ja suojelun suunnittelua estävät meillä ennen kaikkea perustuslain

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen globaalit ja paikalliset portinvartijat. Tuuli Kaskinen 6.9.2010 Keski-Suomen liitto www.demos.fi

Ilmastonmuutoksen globaalit ja paikalliset portinvartijat. Tuuli Kaskinen 6.9.2010 Keski-Suomen liitto www.demos.fi Ilmastonmuutoksen globaalit ja paikalliset portinvartijat Tuuli Kaskinen 6.9.2010 Keski-Suomen liitto www.demos.fi ILMASTON- MUUTOS Energiankulutus Autojen lukumäärä Lentokilometrit Globaalit materiaalivirrat

Lisätiedot

Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista. Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009

Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista. Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009 Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009 Tavoitteena osallistaa kansalaiset palvelusetelin kehittämiseen Facebook/palveluseteli 1226 fania (2.10) Twitter/palveluseteli

Lisätiedot

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivä 13.11.2013 Congress Paasitorni, Helsinki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 13.11.2013 2 Etunimi Sukunimi

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

Vähähiilinen yhteiskunta globaalina tavoitteena Päättäjien metsäakatemia 15.IX 2010

Vähähiilinen yhteiskunta globaalina tavoitteena Päättäjien metsäakatemia 15.IX 2010 Vähähiilinen yhteiskunta globaalina tavoitteena Päättäjien metsäakatemia 15.IX 2010 Aleksi Neuvonen Demos Helsinki www.demos.fi Ilmastonmuutos = ongelma, uhka Ilmastonmuutos = ongelma, uhka Vähähiilinen

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. 16.9 Sanna Kopra

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. 16.9 Sanna Kopra KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 16.9 Sanna Kopra Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi esitetään Kainuun

Lisätiedot

Onko päästötön energiantuotanto kilpailuetu?

Onko päästötön energiantuotanto kilpailuetu? Onko päästötön energiantuotanto kilpailuetu? ClimBus päätösseminaari Finlandia-talo, 9.6.2009 Timo Karttinen Kehitysjohtaja, Fortum Oyj 1 Rakenne Kilpailuedusta ja päästöttömyydestä Energiantarpeesta ja

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntastrategia 2040

Pirkanmaan maakuntastrategia 2040 Pirkanmaan maakuntastrategia 2040 Pirkanmaan tarina 2040 Miten erikoistuimme älykkäästi? Vuonna 2014 Pirkanmaa oli muutoksen edessä. Asiat olivat vielä periaatteessa varsin hyvin, mutta uhkaavia pilviä

Lisätiedot

KATSE TULEVAISUUDESSA

KATSE TULEVAISUUDESSA NUORISOBAROMETRI 2016 KATSE TULEVAISUUDESSA Luottamus tulevaisuuteen on elämän mielekkyyden kannalta ratkaisevan tärkeää. Ilman myönteisiä tulevaisuuden näkymiä nykyisyyskin näyttää synkältä. Nuoret suhtautuvat

Lisätiedot

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011 ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET Hannu Koponen 21.9.2011 Sektorikohtaiset tavoitteet vuoteen 2020 Vertailuvuosi 2004-2006 Liikenne -30% Lämmitys -30% Sähkönkulutus -20% Teollisuus ja työkoneet -15% Maatalous

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

Juhani Anttila kommentoi: Timo Hämäläinen, Sitra: Hyvinvointivaltiosta arjen hyvinvointiin Suomessa tarvitaan yhteiskunnallisia visioita

Juhani Anttila kommentoi: Timo Hämäläinen, Sitra: Hyvinvointivaltiosta arjen hyvinvointiin Suomessa tarvitaan yhteiskunnallisia visioita Juhani Anttila kommentoi: Timo Hämäläinen, Sitra: Hyvinvointivaltiosta arjen hyvinvointiin Suomessa tarvitaan yhteiskunnallisia visioita Kommentoitu esitysmateriaali: http://www.futurasociety.fi/2007/kesa2007/hamalainen.pdf

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

Tiede- ja tutkimusstrategia 2020

Tiede- ja tutkimusstrategia 2020 Tiede- ja tutkimusstrategia 2020 Johtajaylilääkäri Turkka Tunturi 26.4.2012 1 VSSHP:n strategia vuosille 2007-2015 Vahva yliopistollinen yhteistyö Vahvistetaan tutkimustoiminnan edellytyksiä Vaikutetaan

Lisätiedot

GLOBAALIT KUMPPANUUDET JA VAIKUTTAVUUS - TULEVAISUUDEN KUVIA- Aikuissosiaalityön päivät Lahti Miina Kaartinen & Marja Katisko TYÖPAJA

GLOBAALIT KUMPPANUUDET JA VAIKUTTAVUUS - TULEVAISUUDEN KUVIA- Aikuissosiaalityön päivät Lahti Miina Kaartinen & Marja Katisko TYÖPAJA GLOBAALIT KUMPPANUUDET JA VAIKUTTAVUUS - TULEVAISUUDEN KUVIA- Aikuissosiaalityön päivät Lahti Miina Kaartinen & Marja Katisko TYÖPAJA TYÖPAJA 4. Sosiaalialan globaalit kumppanuudet ja vaikuttavuus: Työpajassa

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Oulun tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Oulun tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Oulun tulevaisuusfoorumi 20.4.2010 Tulevaisuusselonteon sisällöstä Miksi tulevaisuusselonteko? Tulevaisuusselonteko täydentää ilmasto- ja energiastrategiaa pitkän aikavälin

Lisätiedot

Katsaus maailman tulevaisuuteen

Katsaus maailman tulevaisuuteen Katsaus maailman tulevaisuuteen Katsaus tulevaisuuteen Tulevaisuudentutkimus tiedonalana Miltä tulevaisuus näyttää Silmäys nykyisyyteen Ikuisuuden perspektiivi Tulevaisuudentutkimus tiedonalana Tulevaisuudentutkimus

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020 Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020 EU:n RIS3 -ohjeistus Älykkään erikoistumisen lähestymistavassa (EU: RIS3) painotetaan: Alueellisia vahvuuksia ja kilpailukykyä

Lisätiedot

KATSE TULEVAISUUDESSA

KATSE TULEVAISUUDESSA NUORISOBAROMETRI 2016 KATSE TULEVAISUUDESSA Luottamus tulevaisuuteen on elämän mielekkyyden kannalta ratkaisevan tärkeää. Ilman myönteisiä tulevaisuuden näkymiä nykyisyyskin näyttää synkältä. Nuoret suhtautuvat

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Jätämme maapallon lapsillemme vähintään samanlaisena kuin meillä se on nyt

Jätämme maapallon lapsillemme vähintään samanlaisena kuin meillä se on nyt Jätämme maapallon lapsillemme vähintään samanlaisena kuin meillä se on nyt 1. Emme tuhlaa luonnonvaroja ja saastuta ympäristöä - tasapaino luonnon käytön ja suojelun välillä 2. Huolehdimme ihmisten hyvinvoinnista

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007

Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007 Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007 Lapset ja nuoret Ikääntyvä väestö Perhevapaakustannukset ja tasa-arvo Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? Tuula Räsänen, tiimipäällikkö, Työhyvinvointi ja turvallisuus -tiimi Organisaatio Palvelemme asiakkaita ja kumppaneita

Lisätiedot

VAIKUTTAAKO ARVIOINTI?

VAIKUTTAAKO ARVIOINTI? VAIKUTTAAKO ARVIOINTI? Arvioinnin vaikutukset/vaikuttavuus Arviointi ja sen arviointi: Mistä on kyse? Kansallinen arviointi ja sen tulosten hyödyntäminen Johtamiskulttuuri ja päätöksenteko Organisaation

Lisätiedot

Ympäristöosaamisen merkitys tulevaisuudessa

Ympäristöosaamisen merkitys tulevaisuudessa Ympäristöosaamisen merkitys tulevaisuudessa Luonnonvara- ja ympäristöalan koulutuksen kehittämispäivät OPH 13.11.2012 Kati Lundgren, Savon koulutuskuntayhtymä Osaamistarpeisiin vaikuttavia muutosvoimia

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

FINNSIGHT 2016 TULEVAISUUDEN OSAAVA JA SIVISTYNYT SUOMI Seminaari

FINNSIGHT 2016 TULEVAISUUDEN OSAAVA JA SIVISTYNYT SUOMI Seminaari FINNSIGHT 2016 TULEVAISUUDEN OSAAVA JA SIVISTYNYT SUOMI Seminaari 13.9.2016 MIKÄ OSAAMISESSA JA SIVISTYKSESSÄ ON MUUTTUNUT? Lukutaidot: medialukutaito, informaatiolukutaito, teknologialukutaito. 21st Century

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien ja opetuksen tarkastelua kestävän kehityksen näkökulmasta Muotoiluinstituutin sekä sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala

Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala Koulutusjohtaja Susanna Tauriainen MTK ry 20.5.2013 Toimintaympäristön muutokset Koulutustoimikuntien

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien saaminen työhön

Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien kotoutumisessa kielitaito ja jo olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ovat merkittävässä roolissa oikeiden koulutuspolkujen löytämiseksi ja maahanmuuttajien

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt IDEAKAHVILA: Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt Rekrytointi Henkilökohtainen kontakti/kutsu Pakottaminen/suostuttelu Järjestöjen välinen yhteistyö

Lisätiedot

Työssä oppiminen. Risto Tanskanen Työturvallisuuskeskus TTK Sykettätyöhön.fi-palvelu sykettatyohon.fi

Työssä oppiminen. Risto Tanskanen Työturvallisuuskeskus TTK Sykettätyöhön.fi-palvelu sykettatyohon.fi Työssä oppiminen Risto Tanskanen Työturvallisuuskeskus TTK Toimintaympäristön raju muutos Olemme murtautumassa teollisen ajan taloudesta informaatioyhteiskunnan kautta verkostoyhteiskuntaan. Talous globalisoituu

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUSARVIOINNIN HAASTEET

VAIKUTTAVUUSARVIOINNIN HAASTEET Suomen Akatemia & TEKES seminaari 12.10.2005 VAIKUTTAVUUSARVIOINNIN HAASTEET Arto Mustajoki Helsingin yliopisto Suomen Akatemia Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta (Esityksen alkuosassa on

Lisätiedot

Jatkuuko kaupungistuminen väestönkasvun moottorina?

Jatkuuko kaupungistuminen väestönkasvun moottorina? Jatkuuko kaupungistuminen väestönkasvun moottorina? Ihmiset uskovat, että kaupungeissa on paremmat mahdollisuudet työhön, opiskeluun ja vapaa ajan viettoon. (*****) Jyväskylä kasvaa pienemmät kaupungit

Lisätiedot

Tasa-arvoa terveyteen

Tasa-arvoa terveyteen Tasa-arvoa terveyteen Perusterveydenhoito tarvitsee lisää voimavaroja. Sosialidemokraattien tavoitteena on satsaaminen terveyteen ennen kuin sairaudet syntyvät. Terveydellisten haittojen ennaltaehkäisyn

Lisätiedot

Sote Integraatio ja yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi ryhmä II

Sote Integraatio ja yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi ryhmä II Sote Integraatio ja yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi ryhmä II pj Tanja Matikainen, Janakkalan kunta siht. Reetta Sorjonen, Hämeen liitto Tehtävä 1. Valitkaa taulukosta

Lisätiedot

Mitä kestävä kehitys? Suomalainen tulkinta Suomen kestävän kehityksen toimikunta :

Mitä kestävä kehitys? Suomalainen tulkinta Suomen kestävän kehityksen toimikunta : Itämeren kestävän kehityksen tutkimustarpeet Elina Rautalahti ympäristöministeriö Mitä kestävä kehitys? Suomalainen tulkinta Suomen kestävän kehityksen toimikunta 15.12.1994: Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti,

Lisätiedot

Siellä se metsä on: uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja? 25.5.2011 Jakob Donner-Amnell, Metsäalan ennakointiyksikkö/isy

Siellä se metsä on: uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja? 25.5.2011 Jakob Donner-Amnell, Metsäalan ennakointiyksikkö/isy Siellä se metsä on: uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja? 25.5.2011 Jakob Donner-Amnell, Metsäalan ennakointiyksikkö/isy Maailman muutokset ovat jo saaneet aikaan sekä supistumista että roimaa kasvua Nykykeskustelussa

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Teema: Miten voidaan edistää kestävää hyvinvointia? Miten kestävää kehitystä voidaan edistää hyvinvointitalouden ja -palveluiden avulla?

Teema: Miten voidaan edistää kestävää hyvinvointia? Miten kestävää kehitystä voidaan edistää hyvinvointitalouden ja -palveluiden avulla? 1 (4) Sitra / Timo Hämäläinen 21.4.2017 Tulevaisuusvaliokunnalle Lausunto: VNS1/2017 vp Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda 2030:sta Kestävän kehityksen

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Lappeenrannan tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Lappeenrannan tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Lappeenrannan tulevaisuusfoorumi 4.11.2009 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä

Lisätiedot

Olavi Kaukonen Espoo 17.10.2014

Olavi Kaukonen Espoo 17.10.2014 Olavi Kaukonen Espoo 17.10.2014 Alkoholin kulutus (100 % alkoholilitroina) henkeä kohti (THL) Toteutetun alkoholipolitiikan merkitys Vuoden -68 alkoholilain lähtökohta perustui virheelliseen näkemykseen

Lisätiedot

Tiet kestäviin energia- ja ympäristöratkaisuihin

Tiet kestäviin energia- ja ympäristöratkaisuihin Tiet kestäviin energia- ja ympäristöratkaisuihin Tutkimuksen painopisteet 2012 2014 Tutkimusyhteistyö vauhdittaa innovaatioiden syntymistä CLEEN Oy:n puitteissa tehdään energiaan ja ympäristöön liittyvää

Lisätiedot

Johtamisen haasteet ympäristöpolitiikan toteuttamisessa

Johtamisen haasteet ympäristöpolitiikan toteuttamisessa Johtamisen haasteet ympäristöpolitiikan toteuttamisessa Ulla Koivusaari 29.11.2007 Studia Generalia - luentotilaisuus Työelämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla 1 Sisältö Kestävä kehitys ja sen uhkatekijät

Lisätiedot

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista Syyskuu 2015 TNS Tutkimuksen toteuttaminen TNS Gallup Oy kartoitti Greenpeacin toimeksiannosta tällä kyselyllä helsinkiläisten

Lisätiedot

Keski-Suomen maakuntaohjelma

Keski-Suomen maakuntaohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lisätiedot ja luonnoksen kommentointi www.luovapaja.fi/keskustelu Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma

Lisätiedot

Maantieteen opetussuunnitelma 2016

Maantieteen opetussuunnitelma 2016 GEOS 1 ja OPS 2016 Maantieteen opetussuunnitelma 2016 Maantieteen opetuksen tehtävänä on kehittää opiskelijan maantieteellistä maailmankuvaa ja antaa hänelle valmiuksia ymmärtää maailmanlaajuisia, alueellisia

Lisätiedot

TUOMAS VANHANEN. @ Tu m u Va n h a n e n

TUOMAS VANHANEN. @ Tu m u Va n h a n e n TUOMAS VANHANEN KUKA Tu o m a s Tu m u Vanhanen Energiatekniikan DI Energialähettiläs Blogi: tuomasvanhanen.fi TEEMAT Kuka Halpaa öljyä Energian kulutus kasvaa Ilmastonmuutos ohjaa energiapolitiikkaa Älykäs

Lisätiedot

Venäjän metsäsektorin ennakointi yritysten tarpeet ohjaamaan tutkimusta. Business Café Joensuu, 26.3.2014 Timo Leinonen, Metla

Venäjän metsäsektorin ennakointi yritysten tarpeet ohjaamaan tutkimusta. Business Café Joensuu, 26.3.2014 Timo Leinonen, Metla Venäjän metsäsektorin ennakointi yritysten tarpeet ohjaamaan tutkimusta Business Café Joensuu, 26.3.2014 Timo Leinonen, Metla Esityksen sisältö Metla ennakoi Metsäsektorin ennakointi Venäjällä Tutkimuksen

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN YHTEISKUNTATIETEELLIS- PAINOTTEISTEN TUTKIMUSTEN RAHOITUSMUODOT Pauli Niemelä

SUOMEN AKATEMIAN YHTEISKUNTATIETEELLIS- PAINOTTEISTEN TUTKIMUSTEN RAHOITUSMUODOT Pauli Niemelä SUOMEN AKATEMIAN YHTEISKUNTATIETEELLIS- PAINOTTEISTEN TUTKIMUSTEN RAHOITUSMUODOT 15.6.2011 Pauli Niemelä TUTKIJAN URAN IDEA TOHTORIKOULUTUS (Tohtori-/tutkijakoulut), ei ilmeisesti laajene jatkossa, mutta

Lisätiedot

Miten sosiaalityön koulutus vastaa sosiaalisen asiantuntijuuden. 25.1.2012 Aikuissosiaalityön päivät

Miten sosiaalityön koulutus vastaa sosiaalisen asiantuntijuuden. 25.1.2012 Aikuissosiaalityön päivät Miten sosiaalityön koulutus vastaa sosiaalisen asiantuntijuuden muuttuviin vaatimuksiin? Anneli Pohjola 25.1.2012 Aikuissosiaalityön päivät Sosiaalisen asiantuntijuus? Sanan sosiaalinen etymologia: Sosiaalinen

Lisätiedot

Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta. Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1.

Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta. Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1. Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1.2012 Kelahalli Suhde muuhun lainsäädäntöön Suhde erityislakeihin oltava selkeä Lakien

Lisätiedot