TEM KULUTTAJAPOLIITTISEN OHJELMAN VUOSILLE VALMISTELU Kansalaisten ja asiantuntijoiden ajatusten samankaltaisuudet ja erot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEM KULUTTAJAPOLIITTISEN OHJELMAN VUOSILLE 2012-2015 VALMISTELU Kansalaisten ja asiantuntijoiden ajatusten samankaltaisuudet ja erot"

Transkriptio

1 Hanna Hihnala Elina Joensuu TEM KULUTTAJAPOLIITTISEN OHJELMAN VUOSILLE VALMISTELU Kansalaisten ja asiantuntijoiden ajatusten samankaltaisuudet ja erot

2 SISÄLTÖ Yhteenveto haastatteluiden ajatuksista ja teemoista 3 Liitteet 11 Koko projektin tavoite Ensimmäinen vaihe: kansalaisten ajatukset, koonti Toinen vaihe: asiantuntijoiden ajatukset, koonti

3 Yhteenveto haastatteluiden ajatuksista ja teemoista

4 Yhteenvedon taustaksi ja vertailujen tueksi Sekä kansalaiset että asiantuntijat tuottivat tietoa kuluttajapoliittisen ohjelman pohjaksi omista näkökohdistaan Kansalaisilta ja asiantuntijoilta kysyttiin eri pääkysymys, samoin arvoinnin peruste oli erilainen Kansalaiset vastasivat: Mikä on sinulle kuluttajana tärkeää? Arviointi: Tärkeää minulle Asiantuntijat vastasivat: Mikä on tärkeää tulevaisuuden kuluttajapolitiikassa? Arviointi: Tärkeää ottaa huomioon Asiantuntijoiden näkemyksiä värittää vahvasti oman erikoisalan tietämys

5 Teemoja, joista molemmat vastaaryhmät puhuivat 1/4 Palveluntarjoajan vastuu ja valvonta katsovat samaa asiaa eri puolilta Kansalaiset näkivät palveluntarjoajan vastuun kaikista tärkeimpänä. Asiantuntijat puolestaan näkivät saman asian eri puolen, valvonnan kaikista tärkeimpänä. Jos valvonta, lait ja asetukset ovat kunnossa, kuluttajat pystyvät luottamaan palveluntarjoajaan ja siihen, että palveluntarjoaja ei luikertele vastuusta Kuluttajien mukaan palveluntarjoajan tarjottava luotettavaa tietoa myös mainoksissa, pidettävä kiinni kuluttajansuojaan kuuluvasta palautusoikeudesta Kuluttajansuoja Sekä asiantuntijat että kansalaiset pitävät kuluttajansuojaa nykyiselläänkin pääasiassa hyvänä Molemmat olivat samaa mieltä, että kuluttajansuojan tasoa ei saa laskea Toiveena molemmilla globaali kuluttajansuoja, joka suojaa kansainvälissä, usein internetin kautta tehtävissä ostoksissa Molemmilla myös parannusehdotuksena tehokkaampi valvominen ja sääntöjä rikkovien toimijoiden rankaiseminen tarvittaessa

6 Teemoja, joista molemmat vastaaryhmät puhuivat 2/4 Vastuullinen, kestävä kuluttaminen Paljon puhetta herättänyt teema molemmissa vastaajaryhmissä Kuluttajille kotimaisen suosiminen ja vastuullinen kuluttaminen ovat hyvin lähellä toisiaan Kuluttajat haluaisivat kuluttaa vastuullisemmin: valinnanvaihtoehtoja ei aina ole tarpeeksi ja vastuullisemman valinnan tuotteet maksavat liikaa, tieto tuotteen alkuperästä voisi olla selkeämmin esillä Asiantuntijat luottavat kokonaisvaltaiseen tiedon lisäämiseen kuluttajat voivat tehdä valistuneita valintoja, kun tietävät valintojen seuraukset ja heille on helposti saavilla esim. Tieto tuotteen ympäristövaikutuksista Kuluttajat toivovat yrityksiltä sekä julkiseltasektorilta esimerkkiä ja yhteisponnistusta kuluttamiseen (esim. Kotimaista ruokaa kouluihin, kaupat kierrättämään yms.) Heikot, suojeltavat kuluttajaryhmät Sekä kansalaiset että asiantuntijat olivat sitä mieltä, että heikot kuluttajaryhmät tulee ottaa huomioon ja heillä pitää olla tasavertainen mahdollisuus saada ja ymmärtää tietoa sekä saavuttaa palveluita Erityisesti internetin käyttö herätti ajatuksia tiettyjen kuluttajaryhmien oikeuksien turvaamisesta Heikoiksi kuluttajaryhmiksi kansalaiset ja asiantuntijat nimesivät ikääntyneet, nuoret ja maahanmuuttajat. Kansalaiset puhuivat eniten ikääntyneiden asemasta

7 Teemoja, joista molemmat vastaaryhmät puhuivat 3/4 Internet Sekä kuluttajat että asiantuntijat toivovat pelisääntöjä kansainväliseen verkkokauppaan Asiantuntijoiden mukaan verkkokaupan rooli kasvaa jatkuvasti, siihen tulee kiinnittää huomiota Kuluttajien mukaan verkossa kuluttaminen ajaa erityisesti nuoria helposti kuluttamaan yli varojensa. Kuluttajilla oli myös huijauksien pelkoa, vaikka pääasiassa verkkokaupankäynti miellettiin helpoksi ja ekologiseksi mahdollisuudeksi. Kuluttajainformaatio ja tiedon välittäminen Kuluttajat haluavat monipuolista ja helposti löydettävää tietoa tuotteen valmistusmaasta, valmistusolosuhteista, hinnasta ja laadusta mielellään omalla äidinkielellään. Asiantuntijat puhuvat kokonaisvaltaisesta tiedon lisäämisestä ja kuluttajakompetenssien kasvattamisesta, myös tiedon välittäminen tuotteista ja palveluista Velkaantuminen Vähemmän puhuttu teema molemmilla vastaajaryhmillä, asiantuntijat olivat yksimielisempiä tämän teeman tärkeydestä kuin kuluttajat Kuluttajat liittivät velkaantumisen enimmäkseen pikavippeihin, asiantuntijat puhuivat ennaltaehkäisystä ja nopeasta puuttumisesta. Myös asiantuntijat suitsisivat pikavippejä

8 Teemoja, joista molemmat vastaaryhmät puhuivat 4/4 EU ja kansainvälisyys Molemmilla enimmäkseen kielteinen suhtautuminen kansainvälisiin markkinoihin Kuluttajat pelkäävät suomalaisen työn puolesta, toisaalta ulkomailta tuodut halvemmat tuotteet mahdollistavat laajemman valikoiman edulliseen hintaan Asiantuntijat näkivät, että rajan yli tapahtuva kaupankäynti on jo arkipäivää, mutta suomalaisen kuluttajan asema tulee silti turvata mahdollisimman hyvin Kuluttajat kehittäjinä Tämä teema herätti molemmissa vastaajaryhmissä vain vähän puhetta ja kohtalaisen paljon erimielisyyttä teeman tärkeydestä Kansalaiset näkevät oman kehittämisosuutensa ensisijaisesti valmiin tuotteen parantamisena, ei niinkään vaikuttamisena tuotteen / palvelun suunnitteluun Asiantuntijat kannattavat kuluttajien kytkemistä innovaatioihin jo tuotteen kehitysvaiheessa. He uskovat kuluttajan roolin muuttuvat osittain myös palvelun tuottajamaiseksi, nousee kysymys miten tämä vaikuttaa kuluttajansuojaan

9 Teemoja, jotka vain toinen vastaajaryhmä nosti esiin 1/2 Kuluttajat Hinta-laatu-suhde Onko ostovoimaa maksaa enemmän ja kannattaako se Elintarvikkeet kahdella ketjulla liian suuri valta, enemmän kilpailua, eettisyys vastaan hinta Palvelujen saavutettavuus Palvelut ja arjen tarpeet saa hoidettua kodin lähellä Julkiset palvelut Kehitystä erityisesti terveydenhuoltoon ja julkiseen liikenteeseen Turvallisuus Lasten lelut, ruokatavarat, internetissä ostaminen Asiantuntijoilta kommentteja tähän teemojen ulkopuolelta: asiakkaan on voitava luottaa että tuote on turvallinen, tähän enemmän valvontaa ja säätelyä Mainonta Mainonta on yksi informaation lähde, totuudenmukaista mainontaa

10 Teemoja, jotka vain toinen vastaajaryhmä nosti esiin 2/2 Asiantuntijat Kuluttajainformaatio Kuluttajatutkimuksella on tarvetta nyky-yhteiskunnassa, kaivataan tarkempaa tietoa kuluttamisen muutoksista ja niiden vaikutuksista, jotta ilmöitä voidaan paremmin ymmärtää ja reagoida niihin oikein Teemojen ulkopuolisia aiheita Kuluttaja-asioiden kokonaiskoordinaatio Palvelusektorin merkitys kuluttajapolitiikassa Kuluttamisen mediasuhde Rationaalinen kuluttaja ja käyttäytymisen taloustiede

11 Liitteet Yhteenvedon taustalla olleet tulokset

12 Koko projektin tavoite Monipuolista tiedon hankintaa, sitouttamista ja viestintää Haaste: työ- ja elinkeinoministeriö vastaa kuluttajapoliittisen ohjelman laadinnasta. Ohjelman toteuttaminen on hajallaan paitsi valtion keskushallinnossa myös toimeenpanosta vastaavissa virastoissa ja kunnissa. Tarvittiin tiiviimpää horisontaalista yhteistyötä sekä uusien yhteiskunnallisten haasteiden arviointia. Ohjelmaan haluttiin myös strategista näkemystä ja uudenlaista ajattelua. Ratkaisu: suoraa ja suodattamatonta tietoa sekä kuluttajilta että asiantuntijoilta uuden kuluttajapoliittisen ohjelman valmistelun tueksi Ensimmäinen vaihe: verkkohaastattelu kansalaisille Tavoitteena haastaa kansalaiset kuluttajina tuottamaan ajatuksia siitä, mikä on tärkeää kuluttajan arjessa Haastattelu toteutettiin ja raportoitiin syyskuussa 2011 Toinen vaihe: verkkohaastattelu asiantuntijoille Tavoitteena haastaa asiantuntijat pohtimaan, mikä on tärkeää tulevaisuuden kuluttajapolitiikassa Haastattelu toteutettiin marraskuussa 2011, raportoitiin joulukuussa

13 Ensimmäinen vaihe: kansalaisten ajatukset, koonti

14 Ensimmäisen vaiheen tavoite ja tulos Tavoitteena oli saada ohjelman valmisteluun kansalaisnäkökulmaa. Eri ikäiset kansalaiset haastettiin tuottamaan ajatuksia heille kululttajina tärkkeistä aiheista. Tavoite Osallistumisia Uudet ideat Arvioinnit Lopputulos osallistumista pääteemaa

15 Prosessi kutsusta tuloksiin 1 Haastattelun tarkoitus 2 Taustamuuttujien selvittäminen 3 Mikä on sinulle kuluttajana tärkeää? 4 Arviointi: Tärkeää minulle 5 Terveiset ministereille 7 Raportointi Raportti Verkkohaastattelun aukioloaika

16 Pääteemat Eniten puhutaan sopivasta hinta-laatu-suhteesta. Tärkeimpänä pidetään palveluntarjoajan rehellisyyttä ja vastuuta. Sininen palkki kuvaa arvioitavien asioiden määrää per teemaluokka, vihreä luokan arvioitua tärkeyttä

17 Hajonta tärkeydessä Palveluntarjoajan rehellisyys ja vastuu sekä hinta laatu suhdetta pidetään tärkeimpänä. Kuluttajien velkaantuminen sekä internetin ja kuluttamisen suhde jakavat eniten mielipiteitä. Yksimielisesti tärkeät keinot Mitä suurempi pallo, sitä enemmän aiheesta on puhuttu. Pystyakseli kuvaa asioiden koettua tärkeyttä ja vaaka-akseli erimielisyyttä niiden tärkeydestä Erimielisyyttä tärkeydestä

18 Kuluttajat: taustamuuttujajakauma Molemmat sukupuolet kohtalaisen tasaisesti edustettuina, naisia pieni enemmistö Kaikista ikäryhmistä oli edustus. Vastaajissa alle 20-vuotiaita kuluttajia oli vähiten, vuotiaita eniten

19 Toinen vaihe: asiantuntijoiden ajatukset, koonti

20 Toisen vaiheen tavoite ja tulos Projektissa osallistetiin laaja joukko eri alojen asiantuntijoita pohtimaan, mikä on tärkeää tulevaisuuden kuluttajapolitiikassa. Kutsutut Osallistumisia Uudet ideat Arvioinnit Lopputulos 280 asiantuntijaa 123 Kurkkaajia pääteemaa

21 Asiantuntijahaastattelun prosessi : kutsusta tuloksiin 1 Haastattelun tarkoitus 2 Taustamuuttujien selvittäminen 3 Mikä on tärkeää tulevaisuuden kuluttajapolitiikassa? 4 Arviointi: Tärkeää ottaa huomioon 5 Mihin suuntaan asiaa pitäisi kehittää? 6 Avoimet terveiset 7 Raportointi Raportti Verkkohaastattelun aukioloaika

22 10 pääteemaa Eniten puhutaan kestävästä kulutuksesta ja suojeltavista kuluttajaryhmistä. Tärkeimmiksi nostetaan valvonta, tieto ja osaaminen sekä kuluttajansuoja. Sininen palkki kuvaa arvioitavien asioiden määrää per teemaluokka, vihreä luokan arvioitua tärkeyttä

23 Hajonta tärkeydessä Valvonnan tärkeydestä ollaan eniten yksimielisiä. Kuluttajat kehittäjänä jakavat eniten mielipiteitä. Yksimielisesti tärkeät keinot Valvonta Tieto ja osaaminen Kuluttajansuoja Kestävä kulutus Velkaantuminen Kuluttajantutkimus Teknologia ja internet Suojeltavat EU ja kuluttajaryhmät kansainvälisyys Kuluttajat kehittäjinä Erimielisyyttä tärkeydestä Mitä suurempi pallo, sitä enemmän aiheesta on puhuttu. Pystyakseli kuvaa asioiden koettua tärkeyttä ja vaaka-akseli erimielisyyttä niiden tärkeydestä

24 Asiantuntijat: taustamuuttujajakauma Kaikista ryhmistä vastaajia Lähes puolet osallistujista valtion virastosta/laitoksesta

TEM KULUTTAJAPOLIITTISEN OHJELMAN VUOSILLE 2012-2015 VALMISTELU Yhteenveto kansalaisten ajatuksista

TEM KULUTTAJAPOLIITTISEN OHJELMAN VUOSILLE 2012-2015 VALMISTELU Yhteenveto kansalaisten ajatuksista Hanna Hihnala Vesa Vuorenkoski TEM KULUTTAJAPOLIITTISEN OHJELMAN VUOSILLE 2012-2015 VALMISTELU Yhteenveto kansalaisten ajatuksista 30.9.2011 1 Projektin tavoite ja tulos Tavoitteena oli haastaa eri ikäiset

Lisätiedot

Raportti joukkorahoituskyselystä

Raportti joukkorahoituskyselystä Raportti joukkorahoituskyselystä 13.3.2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 0295 16001 (vaihde) Internet: www.vm.fi Taitto: Pirkko Ala-Marttila /VM-julkaisutiimi

Lisätiedot

4.10.2013 PAASITORNI AIVORIIHI NUORTEN SUHTAUTUMISESTA MONIKULTTUURISUUTEEN Yhteenveto suomalaisten nuorten ajatuksista

4.10.2013 PAASITORNI AIVORIIHI NUORTEN SUHTAUTUMISESTA MONIKULTTUURISUUTEEN Yhteenveto suomalaisten nuorten ajatuksista Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park Jan Wieland, Walter ry 4.10.2013 PAASITORNI AIVORIIHI NUORTEN SUHTAUTUMISESTA MONIKULTTUURISUUTEEN Yhteenveto suomalaisten nuorten ajatuksista 1 SISÄLTÖ Projektin tavoite

Lisätiedot

Mikä muuttuu toimintatavoissa tai toimintaympäristössä 3-5 vuoden tähtäimellä? Varma kuunteli asiakkaitaan. 11.10.2012 Eija Kaipainen-Perttula

Mikä muuttuu toimintatavoissa tai toimintaympäristössä 3-5 vuoden tähtäimellä? Varma kuunteli asiakkaitaan. 11.10.2012 Eija Kaipainen-Perttula Mikä muuttuu toimintatavoissa tai toimintaympäristössä 3-5 vuoden tähtäimellä? Varma kuunteli asiakkaitaan. 11.10.2012 Eija Kaipainen-Perttula Varma on edelläkävijä työeläkkeissä Huolehdimme suomalaisen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Viestintäalan muutostekijöitä

Viestintäalan muutostekijöitä Viestintäalan muutostekijöitä Esiselvitys Viestinnän Keskusliiton strategiatyöhön 2 3 Sisällysluettelo viestintäalan muutostekijöitä Esipuhe 5 Johdanto 6 Viestintäalan muutostekijöitä 8 Mainonnan kohdentaminen

Lisätiedot

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti Tiivistelmä Tämä raportti käsittelee suomalaisen oppimisen tutkimuksen tuotteistamista

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot

SILTA-VALMENNUSYHDISTYS RY Nuorten ideat ja ajatukset osaksi nuorten palveluiden kehittämistä. Raportti aivoriihen tuloksista.

SILTA-VALMENNUSYHDISTYS RY Nuorten ideat ja ajatukset osaksi nuorten palveluiden kehittämistä. Raportti aivoriihen tuloksista. Hanna Hihnala Anu Kokko 11.2.2015 SILTA-VALMENNUSYHDISTYS RY Nuorten ideat ja ajatukset osaksi nuorten palveluiden kehittämistä. Raportti aivoriihen tuloksista. Sisältö Projektin tavoite ja tunnusluvut

Lisätiedot

Taitomarkkinointi. Käsityö- ja muotoiluyritysten markkinointi selvitys. Muotoilu Taidekäsityö Käsityö

Taitomarkkinointi. Käsityö- ja muotoiluyritysten markkinointi selvitys. Muotoilu Taidekäsityö Käsityö Taitomarkkinointi Käsityö- ja muotoiluyritysten markkinointi selvitys Muotoilu Taidekäsityö Käsityö Tämän selvityksen on rahoittanut työvoima- ja elinkeinoministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto ja se on

Lisätiedot

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011 LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN nuorisofoorumi 2011 NÄKÖKULMIA NUORTEN TALOUSOSAAMISEEN Tykkää taloudesta! Linkki nuorten talousosaamiseen Nuorisofoorumi 2011 Kari Väisänen Valtteri Aine Tomi Alakoski

Lisätiedot

Diginatiivit, työ, kansalaisuus

Diginatiivit, työ, kansalaisuus Kansallinen ennakointiverkosto Diginatiivit, työ, kansalaisuus Toim. Tomi Leivo, Marjut Mutanen, Riitta Nieminen-Sundell ISBN 978-951-563-698-0 Helsinki 2009 Kuvitukset: Riina ja Sami Kaarla Esipuhe Sukupolvisidonnaiset

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa 2012

Verkkokauppa Pohjoismaissa 2012 Verkkokauppa Pohjoismaissa 2012 > OTSIKKO > ALKUSANAT ALIOTSIKKO Yhä useampi pohjoismaalainen ostaa aiempaa useammin tuotteita verkkokaupasta Pohjoismaat ovat hyvin jännittävä alue sille, joka haluaa

Lisätiedot

Verkkokeskustelun raportti huhtikuu 2010

Verkkokeskustelun raportti huhtikuu 2010 Verkkokeskustelun raportti huhtikuu 2010 Ideoi kasvua- verkkokeskustelu Avoin keskustelu kestävän tuottavuuskasvun luomisesta verkkosivulla www.ideoikasvua.fi Keskustelu käynnistyi 17.2. kasvutyöryhmän

Lisätiedot

TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 142 2012 NUORTEN TALOUSOSAAMISEN TESTIN KEHITTÄMINEN

TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 142 2012 NUORTEN TALOUSOSAAMISEN TESTIN KEHITTÄMINEN TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 142 2012 NUORTEN TALOUSOSAAMISEN TESTIN KEHITTÄMINEN Anna-Riitta Lehtinen TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 142 2012 Nuorten talousosaamisen testin kehittäminen Anna-Riitta Lehtinen

Lisätiedot

Loppuraportti 2012. Kirsti Jokiranta

Loppuraportti 2012. Kirsti Jokiranta Osaajat 2015+ - loppuraportti Loppuraportti 2012 Kirsti Jokiranta 1 Sisältö TIIVISTELMÄ 3 ESIPUHE 4 1. HANKKEEN TAVOITTEET JA TAUSTAA - Mikä on Osaajat 2015+ -hanke? 5 2. TUTKIMUKSEN MENETELMÄT- Miten

Lisätiedot

Kodin remontointi Taivas vai helvetti?

Kodin remontointi Taivas vai helvetti? Consultants for Strategic Futures Kodin remontointi Taivas vai helvetti? Tiivin trendiraportti 2014 Me kaikki Tiivituotteella työskentelevät haluamme ovi- ja ikkunatuotteidemme kautta parantaa suomalaisten

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

VEROILLA JA VAROILLA. LähiTapiolan keskustelunavaus terveys- ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuudesta sekä rahoituksen vaihtoehdoista Suomessa

VEROILLA JA VAROILLA. LähiTapiolan keskustelunavaus terveys- ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuudesta sekä rahoituksen vaihtoehdoista Suomessa VEROILLA JA VAROILLA LähiTapiolan keskustelunavaus terveys- ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuudesta sekä rahoituksen vaihtoehdoista Suomessa B Esipuhe MINKÄLAISIIN JULKISIIN TERVEYSPALVELUIHIN meillä

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella

Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Lasten ja nuorten mielipiteitä hallituksen rahankäytöstä. Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Lasten ja nuorten mielipiteitä hallituksen rahankäytöstä.

Lisätiedot

RATKAISUEHDOTUKSIA TUOTTAJIEN JA KULUTTAJIEN KOHTAAMISEN HAASTEISIIN

RATKAISUEHDOTUKSIA TUOTTAJIEN JA KULUTTAJIEN KOHTAAMISEN HAASTEISIIN RATKAISUEHDOTUKSIA TUOTTAJIEN JA KULUTTAJIEN KOHTAAMISEN HAASTEISIIN Tapani Yrjölä, PTT Suvi Rinta-Kiikka, PTT Katja Järvelä, Kuluttajatutkimuskeskus Ari Peltoniemi, Kuluttajatutkimuskeskus Laura Koistinen,

Lisätiedot

Oikeutta, tietoa ja kilpailua kestävän kulutuksen kustannuksella

Oikeutta, tietoa ja kilpailua kestävän kulutuksen kustannuksella Oikeutta, tietoa ja kilpailua kestävän kulutuksen kustannuksella - SUOMEN JA EUROOPAN UNIONIN KULUTTAJAPOLIITTISET TOIMENPITEET TARKASTELUSSA Petteri Repo TIIVISTELMÄ Kaksi suomalaisen kuluttajan näkökulmasta

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

KANSALAINEN TURUN SEUDUN TIETOYHTEISKUNNASSA

KANSALAINEN TURUN SEUDUN TIETOYHTEISKUNNASSA TUTU-JULKAISUJA 5/2005 KANSALAINEN TURUN SEUDUN TIETOYHTEISKUNNASSA Juha Heikkilä Juha Heikkilä Tutkimusapulainen, ympäristösuunnittelija (AMK) Tulevaisuuden tutkimuskeskus Copyright 2005 Juha Heikkilä

Lisätiedot

MARKKINOINTITUTKIMUS

MARKKINOINTITUTKIMUS Sanna Kristiina Niemi MARKKINOINTITUTKIMUS Case Wildlife Vaasa-luontoelokuvafestivaali Liiketalous ja matkailu 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Opinnäytetyön

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ Case: Elias.fi-kotityöpalvelut Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Riihimäki 9.10.2006 Juho Tahvanainen OPINNÄYTETYÖ Liiketalouden koulutusohjelma Kaartokatu

Lisätiedot

Resurssitehokkuuden kartoitus. Sitra

Resurssitehokkuuden kartoitus. Sitra Resurssitehokkuuden kartoitus Sitra Resurssitehokkuuden kartoitus Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen 5.5.204 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Taloustutkimus

Lisätiedot

KULUTTAJAPOLIITTINEN KATSAUS 2015 TOIMITTANUT ANU RAIJAS

KULUTTAJAPOLIITTINEN KATSAUS 2015 TOIMITTANUT ANU RAIJAS KULUTTAJAPOLIITTINEN KATSAUS 2015 TOIMITTANUT ANU RAIJAS Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset: viestinta@kkv.fi PDF-versio

Lisätiedot