URAKKAOHJELMA KIVITYÖT Tekninen Palvelukeskus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "URAKKAOHJELMA 19.3.2013 KIVITYÖT 2013 2014. Tekninen Palvelukeskus"

Transkriptio

1 KIVITYÖT URAKKAOHJELMA Rakennuttaja: Järvenpään kaupunki Tekninen Palvelukeskus

2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. RAKENNUSKOHDE 2. URAKKAMUOTO 2.1 Yksikköhintaurakka 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Urakkaan kuuluvat työt 4. ALISTUSSUHTEET TOISIIN RAKENTAJIIN 5. MUUTOS- JA LISÄTYÖT 6. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 6.1 Sopimusasiakirjat 7. URAKKA-AIKA 7.1 Työn suoritusaika 7.2 Sopimussakko 8. ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 8.1 Rakennuttajan omaisuus 8.2 Urakoitsijan materiaali 8.3 Työkohteiden siivous 8.4 Mittaus 8.5 Betonituotteiden katkaiseminen 8.6 Massojen muuntokertoimet 8.7 Vastuu rakennustyön turvallisuudesta 8.8 Muut työturvallisuusmääräykset 9. TYÖLUVAT JA -ALUEET 10. VASTUU ASIAKIRJOISTA 11. VASTUU VAHINGOSTA

3 12. MAKSUT JA KUSTANNUKSEN MUUTOKSET 13. VAKUUDET JA TAKUUAJAT 14. VAKUUTUSVELVOLLISUUS 15. TYÖVOIMA 16. TYÖNJOHTO 17. TYÖNVALVOJAT 18. LAADUN ARVOSTELU 18.1 Reunakivet 18.2 Asennushiekka 18.3 Muut työt 19. TYÖMAASUUNNITELMA JA KUNNOSSAPITOTARKASTUKSET 20. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

4 1. RAKENNUSKOHDE Rakennuskohteina ovat mm. Saunaniitty sekä pienempiä kohteita eri puolella kaupunkia. 2. URAKKAMUOTO 2.1 Yksikköhintaurakka Urakka suoritetaan yksikköhintaurakkana. Urakoitsijan tulee sisällyttää tarjouksessa / massa- ja yksikköhintaluettelossa antamiinsa hintoihin sovitun työtuloksen aikaansaamiseksi tarpeellisten töiden kaikki kustannukset mukaan lukien tarvittavista mittaustöistä ja työjohdosta aiheutuvat kustannukset. Lopullinen työmäärä määräytyy paikan päällä työn edistymisen mukaan suoritettujen lopullisten mittausten mukaan tehtyjen laskelmien perusteella. 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Urakkaan kuuluvat työt 1. Graniittireunakiven V220 uudelleen asentaminen maakosteaan betoniin. Työn yksikköhintaan on sisällytettävä kaikki työstä aiheutuvat kustannukset. Madalluksista ei makseta lisähintaa. 2. Graniitti viistereunakiven V220 harmaa/punainen asentaminen maakosteaan betoniin urakoitsijan materiaalista. Työn yksikköhintaan on sisällytettävä kaikki työstä aiheutuvat kustannukset. Madalluksista ei makseta lisähintaa. 3. Graniittireunakiven V220 asentaminen kaarteissa r 0,5 8 maakosteaan betoniin urakoitsijan materiaalista. Työn yksikköhintaan on sisällytettävä kaikki työstä aiheutuvat kustannukset. Madalluksista ei makseta lisähintaa. 4. Graniittireunakiven pään piikkaus Päiden piikkauksesta suoritetaan eri korvaus, kun tehdään kaarretta suorista kivistä tai käytettäessä rakennuttajan päistä rikkoutuneita reunakiviä sekä madalluksien yhteydessä hakattavista viisteistä. Em. tapauksissa päiden piikkaamisesta maksettava korvaus edellyttää, että asiasta on erikseen etukäteen rakennuttajan kanssa sovittu.

5 5. Graniittisen lohkotun noppakiven, 100*100*100 harmaa, asentaminen asennushiekkaan urakoitsijan materiaalista. Korokkeissa pinnat tehdään kuperiksi (30mm/m). Työn yksikköhintaan on sisällytettävä kaikki työstä aiheutuvat kustannukset. 6. Graniittisen nupukiven, *140*140 harmaa, asentaminen maakosteaan betoniin K-10 urakoitsijan materiaalista. Työn yksikköhintaan on sisällytettävä kaikki työstä aiheutuvat kustannukset. 7. Nupukivireunuksen asentaminen 2 kiveä, 28 cm, lohkottu harmaa, urakoitsijan materiaalista. Hulevesikouru nupukivestä (220x140x140) harmaa, kolme kiveä rinnan 8. Kenttäkiveyksen, halk mm, asentaminen maakosteaan betoniin urakoitsijan materiaalista. 9. Kenttäkiveyksen, halk mm, asentaminen maakosteaan betoniin urakoitsijan materiaalista. 10. Upotettava betoninen reunatuki 170x300, asennus maakosteaan betoniin. Reunatuet rakennuttajalta. 11. Betonikiveyksen, iso sauvakivi 278*138*80, asentaminen rakennuttajan materiaalista. 12. Betonikiveyksen, iso sauvakivi 278*138*80, asentaminen urakoitsijan materiaalista. 13. Betonikiveyksen asentaminen, unikivi 225x112,5x80, asentaminen rakennuttajan materiaalista. 14. Tukimuuri, paksuus 550 mm, h<= x Hulevesiviemärin Ø 250 M-T rakentaminen. Viemäri rakennetaan muutaman metrin pituisina pätkinä asennettavista reunakivikaivosta linjaan tai olemassa olevaan kaivoon useissa eri kohteissa. Putket ja osat rakennuttajalta. Asennustyö tehdään InfraRYL 2010 ohjeiden mukaisesti. Maamassat rakennuttaja ottaa vastaan veloituksetta Puolmatkan maankaatopaikalle. Ajomatka on noin 4 7 km. 16. Muovisten hulevesikaivojen Ø 560 mm asentaminen. Kaivot rakennuttajalta. Asennustyö tehdään InfraRYL 2010 ohjeiden mukaisesti. 17. Liikennemerkkipylväiden jalustojen, korkeus 500 mm, asentaminen rakennuttajan materiaalista. Työ sisältää kaivuun ja täytön.

6 18. Valaisinpylväiden jalustojen asentaminen. Jalustat, korkeus mm rakennuttajalta. Työ sisältää kaivuun ja täytön. 19. Valaisin- tai liikennevalokaapelin asentaminen. Kaapelit rakennuttajalta. Työ sisältää kaivuun ja täytön. 20. Kaapelien tyhjiöputkituksen rakentaminen. Putket ovat Ø 100 / 140mm M, jotka rakennuttaja hankkii. Työ sisältää kaivuun ja täytön. 21. Kantavan kerroksen teko urakoitsijan materiaalista 22. Maan kaivu, kuormaus ja kuljetus rakennuttajan määräämään paikkaan. Maa otetaan vastaan veloituksetta Puolmatkan maanläjityspaikalla. Ajomatka 4-7 km. Seuraavat työt kuuluvat urakoitsijalle, eikä niistä makseta erillistä korvausta: a) Työmaalla olevien johtojen paikantaminen b) Työmaan rakennusaikainen kuivatus c) Työmaa-aikaisen yleisen liikenteen ohjaaminen d) Rakennuttajan materiaalien nouto Rakennuttajan materiaalit sijaitsevat kaupungin varastoilla urakkakohteesta enintään 3 km päässä, josta urakoitsija ne noutaa. Kuljetuksista ei makseta erillistä korvausta. e) Mittaustyöt Tarkepiirustuksissa kaivojen, venttiilien ja putkistojen sijainnit ja korot (x, y ja z), sekä putkien koko- ja materiaalitiedot tulee toimittaa vesihuoltolaitoksen johtotietojärjestelmään sopivana koordinaattitiedostona käyttäen järjestelmän mukaisia kohteiden tunnuksia. Tiedostosta on toimitettava myös tuloste, josta ilmenee kohteiden liittyminen toisiinsa. Lisäksi urakoitsija toimittaa Järvenpään Vedelle käsivaraisesti korjatun suunnitelman, johon on merkitty kaikki muutokset. Koordinaattijärjestelmänä on Järvenpään paikallinen järjestelmä ja korkeusjärjestelmänä N60 4. ALISTUSSUHTEET TOISIIN RAKENTAJIIN Urakoitsija voi antaa osan töistä aliurakoitsijoille. Rakennuttaja pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämät aliurakoitsijat. Esitettäessä aliurakoitsijoita rakennuttajan hyväksyttäväksi tulee rakennuttajalle toimittaa myös näiden osalta tarjouspyyntökirjeessä mainitut vakuutusmaksutodistukset ja verojäämätodistus. Mainittujen maksujen maksamatta jättäminen johtaa aliurakoitsijan hylkäämiseen.

7 Urakoitsija vastaa aliurakoitsijoiden töistä kuten omistaan. 5. MUUTOS- JA LISÄTYÖT Urakoitsija on velvollinen suorittamaan yksikköhintaluettelossa mainittuja muutos- ja lisätöitä luettelossa mainituin hinnoin. Mainitut työt edellytetään tehdyiksi työselityksessä selostetuilla tavoilla. Yksikköhinnat ovat kokonaishintoja ilman arvonlisäveroa, joihin sisältyvät kaikki kustannukset ja näin tehdyt työt eivät aiheuta rakennuttajalle muita lisäkustannuksia. Kaikista muutos- ja lisätöistä on kirjallisesti sovittava rakennuttajan kanssa työmaakokouksissa ennen ko. työhön ryhtymistä. Rakennuttaja ei maksa mitään lisälaskuja ilman em. kirjallista sopimusta. Piirustusten, työselitysten tai annettujen ohjeiden mitoista poikkeavasti tehdystä työstä aiheutuneesta lisätyöstä tai lisämenekistä ei urakoitsijalla ole oikeutta saada korvausta. Rakennuttajalla on oikeus suorituttaa muutos- ja lisätöitä lasku- tai urakkatyönä muulla kuin tämän urakkaohjelman tarkoittamalla urakoitsijalla tai tehdä ne itse. 6. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 6.1 Sopimusasiakirjat Työssä noudatetaan alla mainitussa järjestyksessä seuraavia asiakirjoja A. Kaupalliset asiakirjat 1. Urakkasopimus ja 2. Mahdolliset sopimusneuvottelupöytäkirjat 3. Tarjouspyyntö ja mahdolliset ennen tarjousta annetut kirjalliset lisätiedot. 4. Urakkaohjelma ja Työturvallisuusasiakirja 5. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE Urakoitsijan tarjous 7. Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, määrämittausohje InfraRYL 2010 B. Tekniset asiakirjat 7. Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, InraRYL SKTY:n julkaisu nro 14, Betoni- ja luonnonkivituotteet päällysrakenteena 1997.

8 9. Suomen Kuntatekniikan yhdistyksen julkaisu 19/99, Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella. Edellä mainittujen asiakirjojen lisäksi on noudatettava kaikkia Suomessa voimassa olevia rakentamista koskevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä, Järvenpään kaupungin ja yleisiä kunnallisia määräyksiä ja ohjeita sekä voimassa olevia virallisia määräyksiä, ohjeita ja standardeja. Urakkasopimus ja siihen liittyvät asiakirjat täydentävät toisiaan niin, että työ, joka ilmenee jossakin näistä, sisältyy urakkaan. Mikäli asiakirjoissa esiintyy ristiriitaisuuksia, määrää rakennuttaja, mitä teknisessä mielessä noudatetaan. Yleensä myöhemmin laadittu täydentää aikaisempaa. 7. URAKKA-AIKA 7.1 Työn suoritusaika Työt on aloitettava kahden viikon kuluessa siitä, kun urakkasopimus on allekirjoitettu tai kun rakennuttaja on antanut kirjallisen ilmoituksen aloittamisesta. Urakoitsijan on esitettävä alustava aikataulu urakan suorittamisesta rakennuttajalle sopimusta allekirjoitettaessa ja yksityiskohtainen aikataulu viimeistään viikon kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta. Aikataulussa tulee esittää arviot työvoimamäärästä sekä työn laskutuksesta. Töiden valmistumisaika sovitaan rakentamiskohteittain, kuitenkin niin että työt kokonaisuudessaan valmistuvat kuluvan vuoden loppuun mennessä. 7.2 Sopimussakko Sanktio tarkoittaa tässä yhteydessä seuraamusta urakoitsijan toiminnallisesta laatupoikkeamasta ja niitä ovat: Kirjallinen muistutus Sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydessä vähennettävä rahallinen korvaus) Urakoitsijan edustajan vaihto Urakan purku

9 Sakon perusteena oleva toiminnallinen poikkeama. Urakkakohtaiset samasta laiminlyönnistä annetut huomautuskerrat ja niiden sakot euroina 1.kerta 2.kerta seuraavat kerrat 1. Tilaajan tekemän pistokokeen perusteella havaittu huomattava laadunalitus, jota ei ole osoitettu urakoitsijan laatupoikkeamaraportissa ja urakan purku 2. Urakoitsijan laatusuunnitelman mukaisessa asiakirjassa (esim. laaturaportissa tai päiväkirjoissa) todennettavasti on kirjattu tosiasioita vastaamattomia tietoja (vakava laiminlyönti) 1000 ja urakoitsijan edustajan vaihto 2000 ja urakoitsijan edustajan vaihto 3000 ja urakoitsijan edustajan vaihto 3. Liikenteenhoitoon, työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedottamiseen tai työturvallisuuteen liittyvät vakavat puutteet tai vakavat laiminlyönnit ja urakoitsijan edustajan vaihto 4. Liikenteenhoitoon, työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedottamiseen, työturvallisuuteen tai työkohteen puhtaanapitoon liittyvät muut puutteet tai laiminlyönnit Sakon perusteena oleva aikataulupoikkeama 5. Sovitun aikataulun ylittäminen yksittäisessä kohteessa Muistutus viikon ylitys ylitys 1-7pv 2. viikon ylitys ylitys 8-14pv viikon tai sen yli menevä ylitys (15- pv)

10 Tilaajalla on oikeus korjauttaa puute urakoitsijan kustannuksella, ellei urakoitsija korjaa puutetta valvojan määräämän ajan kuluessa. Tällöin kustannukset voidaan periä kaksinkertaisina urakoitsijalta. Tilaajalla on myös oikeus pysäyttää työt, kunnes liikennettä vaarantavat epäkohdat on poistettu. Nämä keskeytykset eivät oikeuta urakoitsijan lisäaikaan tai lisäkorvaukseen. 8. ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 8.1 Rakennuttajan omaisuus Rakennuspaikalta irrotettavat katukalusteet sekä maa- ja kiviaines kuuluvat rakennuttajalle. Urakoitsija on velvollinen rakennuttajan materiaalia käyttäessään huolehtimaan siitä, että virheellistä materiaalia ei käytetä asennustyössä. Mikäli virheellistä materiaalia esiintyy, on urakoitsijan ilmoitettava siitä valvojalle välittömästi, jotta asian vaatimiin toimenpiteisiin voidaan heti ryhtyä. 8.2 Urakoitsijan materiaali Urakoitsijan hankintoihin kuuluvat asennukseen välittömästi kuuluvat materiaalit, kuten asennusbetoni, laskusora, tasaushiekka, saumaushiekka tms., joiden kustannusten tulee sisältyä asennustyön yksikköhintoihin. 8.3 Työkohteiden siivous Työssä syntyvät jätteet on poistettava urakoitsijan toimesta ja kustannuksella Rakennuttajan tyhjät kuljetuslavat, käyttökelpoinen ylimääräinen materiaali ja lavoille kerätty viallinen materiaali toimitetaan rakennuttajan osoittamaan paikkaan. Em. töiden tulee sisältyä annettuihin yksikköhintoihin. Työkohde katsotaan valmiiksi vasta, kun siivoustyöt on suoritettu. 8.4 Mittaustyöt Mittaustyöt kuuluvat kaikilta osin urakkaan. 8.5 Betonituotteiden katkaiseminen Betonikiveyksen tai laatoituksen katkaisu tehdään sahaamalla. Sahauksen hinta on sisällytettävä kiveyksen tai laatoituksen hintaan. Urakoitsijan on estettävä sahauspölyn leviäminen ympäristöön.

11 8.6 Massojen muuntokertoimet Tilavuus- ja painoyksiköitä muunneltaessa käytetään Suomen kaupunkiliiton julkaisussa nro 583 RAKLA 90" määriteltyjä muuntokertoimia. 8.7 Vastuu rakennustyön turvallisuudesta Tämän työn suorittaja on rakennuskohteessa pääurakoitsijan/päätoteuttajan ominaisuudessa vastuussa rakennustyömaan työturvallisuudesta (Vna205/09). 8.8 Muut työturvallisuusmääräykset Urakoitsijan on noudatettava Järvenpään kaupungin edellyttämiä turvallisuusmääräyksiä. 9. TYÖLUVAT JA -ALUEET Työalueet ovat kaupungin hallinnassa. Tarvittavan työalueen luovuttaa rakennuttaja korvauksetta urakoitsijan käyttöön. Alueesta ja alueen käytöstä on etukäteen sovittava rakennuttajan kanssa. Työkohteiden lähellä olevat puut on urakoitsijan suojattava työn valvojan antamien ohjeiden mukaan. Työalueet tulee urakoitsijan toimesta saattaa entiseen kuntoon ennen vastaanottotarkastusta. Mahdollisesti tarvittavien vuoro-, yö- ja pyhätyölupien hankkiminen kuuluu urakoitsijalle. Urakoitsija on velvollinen kustannuksellaan hankkimaan työsuoritukseen liittyvät mahdollisten liikennejärjestelyjen vaatimat luvat ja noudattamaan lupien ehtoja. Samoin urakoitsijan tulee kustannuksellaan huolehtia kaikista säännösten mukaisista ja viranomaisten vaatimista katselmuksista ym. toimenpiteistä. Urakoitsija vastaa järjestyksestä työmaalla ja huolehtii kaikista työn aikana tarvittavista suoja-aitauksista, liikennemerkeistä, opasteista, varoitusmerkeistä, tauluista, merkkivaloista yms., voimassa olevan tieliikenneasetuksen säännösten sekä viranomaisten ja työnvalvojan määräysten mukaisesti. Käytettävien liikenteenohjaus- ja sulkulaitteiden tulee olla tielaitoksen hyväksymiä tyyppejä, joista tulee ilmetä työtä suorittavan urakoitsijan nimi. (Suomen Kuntatekniikan yhdistyksen julkaisu 19/99, Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella). 10. VASTUU ASIAKIRJOISTA Rakennuttaja vastaa urakoitsijalle jättämiensä piirustusten ja asiakirjojen tiedoista.

12 Mikäli suunnitelmissa ilmenee puutteellisuuksia, antaa rakennuttaja tarpeellisia lisäselvityksiä. Jos nämä täydentävät ohjeet eivät ole ristiriidassa suunnitelmien kanssa ja ovat tarpeellisia rakenteiden ja laitteiden saattamiseksi täysin valmiiseen käyttökuntoon, ne eivät oikeuta lisäveloitukseen tai hyvitykseen. Urakoitsijan tulee kuitenkin tarkistaa hänelle jätetyt piirustukset ja asiakirjat ja ilmoittaa niissä mahdollisesti olevista virheellisyyksistä ja ristiriitaisuuksista rakennuttajalle hyvissä ajoin ennen ko. rakennuskohteen töiden aloittamista. Urakoitsijan on huolehdittava, että työ suoritetaan työkohteesta urakoitsijalle annettujen viimeisimpien piirustusten mukaan. Vanhentuneet piirustukset on poistettava työpaikalta. 11. VASTUU VAHINGOSTA Mikäli työstä aiheutuu vahinkoja rakennuksille, teille, johdoille, ympäristön laitteille tai kolmannelle henkilölle, on ne urakoitsijan korvattava. Tarpeellisiin suojaustoimenpiteisiin on ryhdyttävä urakoitsijan toimesta. Huolimattomasta tai taitamattomasta työstä johdoille ja laitteille aiheutuvan vahingon korvaa urakoitsija. Ennen työn alkua on urakoitsija velvollinen ottamaan selvää viranomaisilta ja muilta asianomaisilta työalueella olevien rajamerkkien, kaapeleiden, putkijohtojen ja muiden laitteiden sijainnin ja noudattamaan työssä heidän ohjeitaan ja määräyksiään sekä ilmoittamaan töiden aloittamisesta mainitunlaista johtoa tai laitetta koskevalla osalla asianomaiselle. Mikäli velvollisuuden laiminlyönti aiheuttaa vahinkoa on urakoitsija korvausvelvollinen. Johtojen, kaapeleiden yms. siirtämisestä mahdollisesti aiheutuvasta työn keskeytymisestä ja työajan hukasta ei urakoitsijalle suoriteta korvausta. 12. MAKSUT JA KUSTANNUSTEN MUUTOKSET Maksut ja kustannusten muutokset käsitellään nettohintaperiaatteella ja arvonlisäveron osuus otetaan huomioon erikseen. Korvaus urakoitsijalle suoritetaan hyväksytysti suoritetun työn mukaan. Laskuista pidätetään mahdolliset urakoitsijan huolimattomasta työnsuorituksesta aiheutuvat sakot, arvonalennukset ym. kustannukset sen jälkeen, kun valvoja on hyväksynyt laskut. Ennakkomaksua ei suoriteta. Rakennuttajalla on oikeus pidättää viimeisestä maksuerästä tarpeelliseksi katsomansa summa loppuselvitystä varten. Kaikki urakoitsijalle suoritettavat maksut perustuvat teoreettisten mittojen mukaan laskettaviin määriin, joten urakoitsijan työsuorituksessa johtuvista teoreettisten mittojen

13 ylityksistä aiheutuvat suoranaiset ja välilliset kustannukset (kaivu, täyttö ja tiivistys, yms.) sisältyvät tarjottuihin yksikköhintoihin. Urakoitsijan rakennuttajalle suoritettavaksi tulevat massahyvitykset lasketaan aina todellisen määrän mukaan riippumatta siitä, tulevatko teoreettiset ja urakoitsijan työnsuorituksesta johtuvat ylimääräiset massat hyödyksi esim. kadun rakenteissa. Määrä, jota ei voida mitata teoreettisesti, selvitetään riittävillä mittauksilla työkohteessa. Massamäärien toteamiseksi tarvittavat mittaukset ja laskutoimitukset suoritetaan rakennuttajan toimesta. Omistusoikeus tavaraan ja työhön siirtyy rakennuttajalle kunkin urakkasuorituksen maksuerän osalta maksun tapahduttua riippumatta siitä, onko osa ko. maksua sisällytetty koko urakan viimeiseen maksuerään. Hankintoihin perustuvat maksuerät suoritetaan urakoitsijan esitettyä tositteen siitä, että hankitut tarvikkeet ovat urakoitsijan omistuksessa. Vastaanottotarkastuksessa tai loppuselvityksessä todetut hyvitykset, arvonalennukset, sopimussakot ja vahingonkorvaukset sekä keskeneräisten töiden ja vahingonkorvausvaatimusten osalta tehtävät pidätykset on rakennuttajan oikeus vähentää viimeisestä maksuerästä tai muutoin urakasta maksamatta olevasta määrästä. Valtiovallan lainsäädännöllisistä toimenpiteistä (laki, asetus, valtioneuvoston päätös, ministeriön päätös) johtuvat kustannusmuutokset (korvaa YSE 1983:n 22 :n kohdan 2) - joiden peruste on syntynyt sopimukseen johtaneen tarjouksen antamisen tai muissa tapauksissa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. - joita ei ole tarjousta tai vastaavasti sopimusta tehtäessä voitu ottaa huomioon ja - jotka ovat sopimuksen käsittämään työhön välittömästi ja olennaisesti vaikuttavia on otettava huomioon urakkahintaa lisäävänä tai vähentävänä tekijänä, jos jompikumpi sopijapuoli tekee tästä toiselle sopijapuolelle vaatimuksen perusteiltaan yksilöitynä viimeistään vastaanottotarkastuksessa. Sosiaalikulujen osalta rakennuttaja katsoo, että valtiovallan lainsäädännöllisiä toimenpiteitä voivat olla muutokset seuraavissa kohdissa: - SOTU - maksu (työnantajan lapsilisämaksu, sairausvakuutusmaksu ja kansaneläkemaksu) - LEL - maksu - TEL - maksu - työttömyysvakuutusmaksu Valtiovallan lainsäädännöllisten toimenpiteiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon, kun ne on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa. Urakoitsijan tulee tehdä tarjouksensa ilman arvonlisäveroa. ( alv 0 % ).

14 13. VAKUUDET JA TAKUUAJAT Rakennuttaja ei anna maksukelpoisuutensa täyttämisestä urakoitsijalle vakuutta. Urakoitsija asettaa rakennuttajalle seuraavat vakuudet: - sopimuksen kaikenpuolisen täyttämisen vakuudeksi rakennusajan vakuuden, jonka suuruus on vähintään kymmenen (10) prosenttia urakkahinnasta, joka arvioidaan sopimuksen tekohetkellä, ja jonka tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakan valmistumisajan. - hyväksytyn vastaanoton jälkeen rakennusajan vakuus vaihdetaan takuuajan vakuuteen. Takuuaika on kaksi (2) vuotta laskettuna siitä päivästä, jolloin rakennuttaja on hyväksynyt ja vastaanottanut työn. Takuuajan vakuus on suuruudeltaan kaksi (2) prosenttia urakan lopullisesta summasta ja sen on oltava voimassa kolme (3) kuukautta yli takuuajan. Mikäli muutos- ja lisätyöt aiheuttavat urakan laajenemisen yli kymmenen (10) prosenttia alku-peräisestä urakkasummasta, on urakoitsijan huolehdittava siitä, että työnaikaista vakuutta suurennetaan samassa suhteessa rakennuttajan niin vaatiessa. Vakuuden on oltava voimassa: a) urakkasopimuksen kaikinpuolisesta täyttämisestä, b) viivästyssakon suorittamisesta, c) takuuaikana ilmenevien vikojen korjauksesta siihen asti, kunnes takuuajan vakuus on asetettu, d) urakoitsijan suorittamatta jättämien työntekijöiden palkkojen ja niihin liittyvien sosiaaliturva- ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta e) niiden vahinkojen korvaamisesta, jotka johtuvat urakoitsijan korvausvelvollisuudesta kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen. Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle: a) heti, kun urakka on kokonaisuudessaan tullut hyväksyttynä luovutetuksi rakennuttajalle b) kun takuuajan vakuus on asetettu c) kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen d) kun tähän urakkaohjelmaan perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämisestä ja suorittamisesta on asetettu Vakuudeksi hyväksytään joko tilaajan nimiin rahalaitokseen tehty rahatalletus tai tilaajan hyväksymä raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, että kaikki muutos- ja lisätyöt, jotka tulevat alkuperäisen urakan lisäksi, sisällytetään takuun piiriin.

15 Annettavista vastuuajan vakuuksista tulee ilmetä, että ne koskevat koko urakkasopimuksen tarkoittamaa työtä muutos- ja lisätöineen. 14. VAKUUTUSVELVOLLISUUS Urakoitsijalle kuuluu työnantaja-asemasta johtuva vakuutusvelvollisuus. Erilliset vastuuvakuutukset urakoitsija voi ottaa harkintansa mukaan, ellei urakkaohjelmassa ole muuta määrätty. 15. TYÖVOIMA Urakoitsija huolehtii palveluksessaan olevien työntekijöiden työnantajana kaikista heistä koskevista huoltotehtävistä, sosiaalisista velvoituksista, vakuutuksista ym. 16. TYÖNJOHTO Työmaalla tulee olla vastuunalainen työnjohtaja, jonka rakennuttaja on myös hyväksynyt. Työ voidaan alkaa vasta, kun vastuunalainen työnjohtaja on hyväksytty. Urakoitsijan on pidettävä työmaapäiväkirjaa Yse 98 pykälä 75 mukaisesti. 17. TYÖNVALVOJAT Rakennustyön valvonta kuuluu Järvenpään kaupungin Tekniselle palvelukeskukselle. Valvojat nimetään työmaan aloituskokouksessa. Urakoitsijan asettaman työnjohdon on valvottava työohjeiden noudattamista ja työntekijöiden työn laatua. 18. LAADUN ARVOSTELU Jos työ ei täytä asetettuja vaatimuksia, on urakoitsijan rakennuttajan harkinnan mukaan sitouduttava omalla kustannuksellaan joko - uusimaan viallisiksi osoittautuneet kohdat - tai sovelletaan arvonvähennysperiaatetta Reunakivet Reunakiven on täytettävä standardin SFS 4159 laatuvaatimukset. Mikäli rakennuttajan uusi reunakivi poikkeaa huomattavasti em. laatuvaatimuksista, on urakoitsijan otettava yhteys

16 rakennuttajaan ennen asennustyön aloittamista. Asennettaessa rakennuttajan vanhaa kivimateriaalia on ennen työhön ryhtymistä sovittava ko. kohteessa sovellettavista toleransseista. Mikäli urakoitsija on asentanut kuitenkin selvästi vajaamittaista, muusta käytetystä kivimateriaalista poikkeavaa kiveä, on urakoitsijan kustannuksellaan velvollinen asentamaan uuden reuna-kiven (rakennuttajan materiaali) tilalle Asennusbetoni Mikäli reunakiven asennusbetonin (K10) käytössä todetaan alituksia, lasketaan näiltä osin arvonvähennykseksi 20 /jm siitä määrästä, joka ko. betonierällä on tehty. Asennusbetonin laadunvalvonta tapahtuu koekuutioiden avulla. Mikäli koekuution puristelujuus on alle K10, peritään arvonvähennyksenä 45 /koekuutio Muut työt Muista mahdollisista puutteellisuuksista aiheutuvista arvonvähennyksistä määrätään erikseen. 19. TYÖMAASUUNNITELMA JA KUNNOSSAPITOTARKASTUKSET Urakoitsija tekee jokaisesta vähintään kaksi viikkoa kestävästä työkohteesta työmaan käyttö- ja liikennejärjestelysuunnitelman ennen työn aloittamista. Urakoitsija suorittaa viikoittain rakennustyömaan MVR-mittauksen ja toimittaa tarkastuksesta pöytäkirjan valvojalle. Valvoja voi myös tehdä mittauksen pistokoeluontoisesti. 20. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Riita-asiat, joista asianomaiset eivät voi keskenään sopia, jätetään Tuusulan käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Järvenpää Tekninen palvelukeskus

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 URAKKAOHJELMA Rakennuttaja: Järvenpään kaupunki Tekninen palvelukeskus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. RAKENNUSKOHDE 2. URAKKAMUOTO 2.1 Yksikköhintaurakka

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL Työselostus ja laatuvaatimukset Staran pienlouhintatyöt ajalla 1.1. 31.12.2017 HEL 2016-011768 TYÖSELOSTUS JA 2(5) 1. TYÖN SUORITUS Urakka käsittää kallion porauksen ja irrotuksen. Porattaessa on käytettävä

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA 1 (15) LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA URAKKAOHJELMA Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Vaihde (09) 27 191 www.jarvenpaa.fi 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA.

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA. SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKAN SOPIMUS 1.10.2017 1.10.2020 Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-1.10.2020. Kunnossapitokohde

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 ) Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro

Lisätiedot

PÄÄLLYSTYSURAKKA 2014 URAKKAOHJELMA

PÄÄLLYSTYSURAKKA 2014 URAKKAOHJELMA 29.1.2014 LIITE 1 ESPOON KAUPUNKI Päällysteet ja merkinnät PL 6400 00270 ESPOON KAUPUNKI PÄÄLLYSTYSURAKKA 2014 Päällysteet ja merkinnät 29.1.2014 2(19) Sisältö 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Urakkasopimusluonnos. pvm. 4.3.2016

Urakkasopimusluonnos. pvm. 4.3.2016 Urakkasopimusluonnos pvm. 4.3.2016 Tilaaja Liedon Kunta / Liedon Vesi PL 24 21421 Lieto Y-tunnus 0134698-6 Urakoitsija Y-tunnus Urakka Urakkasopimus,..2016 2 (14) Sisältö 1 Sopijapuolet

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN NELJÄN (4) KUNNOSSAPITOALUEEN KATUJEN, JALKAKÄYTÄVIEN JA PIHA-ALUEIDEN YMPÄRIVUOTISTEN ALUEURAKOIDEN URAKKAOHJELMA

SIUNTION KUNNAN NELJÄN (4) KUNNOSSAPITOALUEEN KATUJEN, JALKAKÄYTÄVIEN JA PIHA-ALUEIDEN YMPÄRIVUOTISTEN ALUEURAKOIDEN URAKKAOHJELMA SIUNTION KUNNAN NELJÄN (4) KUNNOSSAPITOALUEEN KATUJEN, JALKAKÄYTÄVIEN JA PIHA-ALUEIDEN YMPÄRIVUOTISTEN ALUEURAKOIDEN 1 YLEISET TIEDOT 1.1 Tilaaja Siuntion kunta tekninen toimisto Suitia 51 B 02570 Siuntio

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 1(8) TEKNINEN TOIMI LAITILAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA A. Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt

URAKKAOHJELMA 1(8) TEKNINEN TOIMI LAITILAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA A. Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt 1(8) LAITILAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA A Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt 2(8) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 3 1.1 RAKENNUTTAJA... 3 1.2 TILAAJA... 3 1.3 RAKENNUSKOHDE... 4 2. ARVONLISÄVERO... 4 3. URAKOITSIJAN

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka 2013-2015 Viite Asianumero Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet

Lisätiedot

KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012-2013 URAKKAOHJELMA

KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012-2013 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) 12.4.2012 KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012 - URAKKAOHJELMA URAKKA-AIKA 1.5.2012-30.4. & OPTIO 1.5. - 30.4.2014 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS ESPOON KAUPUNKI KATUYLLÄPITO

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN HOITO OULUNSALON ALUEURAKKA

KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN HOITO OULUNSALON ALUEURAKKA LIITE 1 KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN HOITO OULUNSALON ALUEURAKKA 09.04.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 4 1.1 Tilaaja.... 4 1.2 Urakan kohteet... 4 1.3 Urakan laajuus... 4 1.4 Urakka-alueen erityispiirteitä...

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

Pääurakkasopimus. Urakoitsija Urakoitsijana toimii Yritys Oy, osoite: Xxxx xx, 00000 KUNTA.

Pääurakkasopimus. Urakoitsija Urakoitsijana toimii Yritys Oy, osoite: Xxxx xx, 00000 KUNTA. URAKKASOPIMUSLUONNOS Tämä urakkasopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998. Hanke Rakennuskohde Urakkasopimus VIHDIN KUNNAN PÄÄLLYSTYSURAKKA 2016 2018 (+Mahd. optio v. 2019)

Lisätiedot

PUITESOPIMUS - puitejärjestely

PUITESOPIMUS - puitejärjestely PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Viite Asianumero 1756/02.08.00/2012 Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet ovat kirjanneet

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

RAKENNUSURAKKASOPIMUS

RAKENNUSURAKKASOPIMUS Kiinteistö Oy Mallisoppari 00100 HELSINKI RAKENNUSURAKKASOPIMUS Hanke Rakennuskohde Urakan kohteena on Vuokra Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Mallisopparin (, 00100 Helsinki) pihan kunnostustyöt. Kiinteistö

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

Esitteen otsikko 2006

Esitteen otsikko 2006 TYÖSELOSTUS KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Slogan Esitteen otsikko 2006 www.nurmijarvi.fi 1. Yleistä Työkohteiden määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja

Lisätiedot

VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA 2013-2014 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) 09.11.2012 URAKKA-AIKA 1.1.2013-30.9.2014

VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA 2013-2014 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) 09.11.2012 URAKKA-AIKA 1.1.2013-30.9.2014 URAKKAOHJELMA 1(16) 09.11.2012 VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA 2013-2014 URAKKAOHJELMA URAKKA-AIKA 1.1.2013-30.9.2014 ESPOON KAUPUNKI ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA-LIIKELAITOS KATUYLLÄPITO URAKKAOHJELMA 1(16)

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

RT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka

RT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka elokuu 2001 korvaa RT 80233 1 (5) TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA Hanke Nro Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka Tilaaja Naantalin kaupunki, Ympäristövirasto

Lisätiedot

Espoo kaupunkitekniikka liikelaitos URAKKAOHJELMA. Valaistustyöt 2014-2015

Espoo kaupunkitekniikka liikelaitos URAKKAOHJELMA. Valaistustyöt 2014-2015 23.9.2013 P. Heiskanen 2 (15) 1 1 1 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 Rakennuttaja on Espoon kaupunki. 4 1.2 Tilaaja 4 Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii Espoon kaupungin, Espoo

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Halmelan kentän alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA LIITE 1 Seinäjoen kaupunki Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA 22.2.2016 Seinäjoen kaupunki 2(13) Sisällys 0.1 Tilaaja / Rakennuttaja... 4 0.2 Rakennesuunnittelu... 4 0.3 Tutkimukset ja selvitykset... 4

Lisätiedot

RT TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Kukolanvainion kunnallistekniikan rakentaminen

RT TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Kukolanvainion kunnallistekniikan rakentaminen elokuu 2001 korvaa RT 80233 1 (5) TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA tarkistettu, muuttamaton, 2. painos, syyskuu 2016 Hanke Nro Rakennuskohde Kukolanvainion kunnallistekniikan rakentaminen Tilaaja

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ...

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ... URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA...

Lisätiedot

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 9.4.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy Urakkasopimukset ja vakuutusturva 2 Mitä vakuutusturvaan liittyviä näkökohtia asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 3 Kuntatekniikka TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA/MAALILLA VUONNA 2017

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 3 Kuntatekniikka TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA/MAALILLA VUONNA 2017 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 3 Kuntatekniikka 17.3.2017 TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA/MAALILLA VUONNA 2017 URAKKAOHJELMA KAUNIAISTEN KAUPUNKI Urakkaohjelma 2(11) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sopimusluonnos 1 (5) Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo... 2 4 Asiakirjojen noudattamisjärjestys...

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

1 (7) XX:n ptl xx/xx.xx.200x xx

1 (7) XX:n ptl xx/xx.xx.200x xx 1 (7) KONSULTTISOPIMUS NRO 07/X000 Hankenumero xxx KOHDE TEHTÄVÄ xxxxxxxxx xxxxxxxxx KOKONAISHINTA, ERITYISET KORVAUKSET JA KULUT Kokonaishinta arvonlisäveroineen xxxx euroa, ilman arvonlisäveroa xxxx

Lisätiedot

U R A K K A S O P I M U S (luonnos)

U R A K K A S O P I M U S (luonnos) U R A K K A S O P I M U S (luonnos) sopimusnro: Tilaaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Urakoitsija Urakka URAKKASOPIMUS 2 (11) SISÄLTÖ 1 Sopijapuolet 3 2 Urakan määrittely 3 2.1 Yleistä

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 9.10.2015. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 9.10.2015. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Tehtävä Tilaajan suunnittelemassa kokonaishintaisessa maanrakennusurakassa urakoitsijan työsuoritukseen kuului mm. louhepenkereen rakentaminen. Käyttäjän

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa 1.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIMUSASIAKIRJAT... 2 1.1 Ehtojen tulkinta... 2 1.2 Tarjous... 2 1.3 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys... 2 2. MYYJÄN

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.10.2014. Liite 1. Oulujokilaakson moottorikelkkailureitistön URAKKAOHJELMA

URAKKAOHJELMA 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.10.2014. Liite 1. Oulujokilaakson moottorikelkkailureitistön URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(9) 14.10.2014 Oulujokilaakson moottorikelkkailureitistön URAKKAOHJELMA 14.11.2014 URAKKAOHJELMA 2(9) 14.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Urakan kohteet...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA Pyydämme yksikköhintaista urakkatarjoustanne liukuvalettavien reunatukien rakentamisesta Jyväskylän kaupungin kadunrakennuskohteissa

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: 601252 ja 601253 Tilaaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI Urakoitsija: (Urakoitsijayritys) (Jakeluosoite) Hanke: Monitilatoimistomuutokset 2015-16

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI URAKKAOHJELMA YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI 2014-02-28 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1.1 Rakennushanke 1.2 Kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Hingunniemen klinikan muutoksen

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Nenämäki 6 alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract RT 80343 KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Osoite Puhelin Laskutusosoite Konsultti Konsultin

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia 53820 26.02.2016 1/9 53820 1. : Hankintapalvelut Rantakatu 50 Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi : : : hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8

Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8 Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8 KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Tilaaja: Jalasjärven kunta Tekniset palvelut Kirkkotie

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite:

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski., jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: Oheisen

Lisätiedot

kokouksessa päivänä kuuta 20

kokouksessa päivänä kuuta 20 VUOLIJOEN KUNNAN VESIMAKSUTAKSA Hyväksytty kokouksessa päivänä kuuta 20 Voimaantulopäivä: Vesilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Vuolijoen kunta laitokseen liittymisestä ja sen käytöstä annetut

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014-2015

ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014-2015 ESPOON KAUPUNKI Palveluliiketoimi 1232/02.08.00/2014 ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014-2015 URAKKAOHJELMA Palveluliiketoimi 2(16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TILAAJA... 4 1.1

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot