Teollisuuden toimipaikkapaneeli LDPM

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teollisuuden toimipaikkapaneeli LDPM"

Transkriptio

1 Aineistokuvaus Teollisuuden toimipaikkapaneeli LDPM Sisältökuvaus Longitudinal Database on Plants in Finnish Manufacturing (LDPM) -aineisto on vuodet käsittävä paneeli teollisuuden toimipaikoista. Paneeli sisältää toimipaikkatason tietoja tuotantopanoksista ja tuotoksesta sekä lukuisia taustamuuttujia. Aineisto on koottu teollisuustilastokyselystä (vuodet ) ja rakennetilaston teollisuustoimipaikkoja koskevista tiedoista (vuodet 1995-). Aineistossa on tästä syystä katkoskohta vuosien 1994 ja 1995 välillä sekä otoskehikon että muuttujasisällön osalta. Vuoteen 1994 kysely kattoi periaatteessa kaikki vähintään 5 hengen toimipaikat. Vuoden 1995 jälkeen mukana ovat kaikki vähintään 20 hengen yritysten toimipaikat (myös sellaiset, joiden koko on alle 5 henkeä). Aineiston otoskehikkoon sisältyy siis jokaisena vuotena vähintään 20 henkeä työllistäneet toimipaikat. Aineiston rahamääräiset muuttujat on ilmaistu tuhansissa euroissa. Pääosin tiedot on otettu rekisteristä sellaisena kuin ne olivat. Aineistossa ei pitäisi olla katoa (tai puuttuvia tietoja). Toisin sanoen, jos muuttujaa on kysytty kyseisenä vuotena, puuttuvan tiedon pitäisi tarkoittaa nollaa. Kaikissa tilanteissa tästä ei kuitenkaan ole täyttä varmuutta, joten kannattaa tapauskohtaisesti miettiä, tarkoittaako puuttuva tieto nollaa vai onko mahdollista, että oikeaa arvoa ei tiedetä. Aineiston pääomamuuttuja on laskettu perpetual inventory method (PIM) -menetelmällä. Pääomamuuttujan laskentakaava on muotoa K(t) = (1-s)K(t-1) + I(t), jossa K(t) on pääomakanta vuonna t, s poistoaste ja I(t) investointi vuonna t. Pääomakantaa laskettaessa poistoasteen s arvona on käytetty 0,10. Laskettaessa pääomakantaa tällä menetelmällä tarvitaan tiedot toimipaikan investoinneista joka vuodelta toimipaikan perustamisvuodesta lähtien. Tämän kriteerin täyttävät vuonna 1974 ja sen jälkeen aloittaneet toimipaikat, joiden investointiaikasarjassa ei ole aukkoja. Ennen vuotta 1974 aloittaneille toimipaikoille investointiaikasarjan alkupäätä ei ole havaittu ja niiden kohdalla pääoman alkuarvon laskennassa on käytetty käyttöomaisuuden palovakuutusarvoa. Lähtöaineiston tuotanto- ja kustannustiedot ovat nimellisarvoisia. Joitakin muuttujia (tuotanto, arvonlisä, välipanokset ja investoinnit) on muunnettu reaaliarvoisiksi käyttämällä vastaavia kansantalouden tilinpidon implisiittisiä hintaindeksejä. Lisätietoja Tilastokeskuksen tutkijapalveluista: Kohdejoukko Teollisuuden toimipaikat Lähdeaineisto Teollisuustilastokyselyt ja rakennetilaston teollisuuden toimipaikkatiedot Muuttujia 107 Muuttujaluettelo stopc Longitudinal corrected code stop Original plant code stptunn Business register code syrtun Firm code vuosi Year Kunta Toimipaikan sijaintikunta TOL2008 Nace 2 tol2008_2 Nace 2, 2-digit, empiirinen avain TOL2002 Nace 1 tol2002_2 Nace 1, 2-digit, empiirinen avain tol95 ISIC rev 3 TOL88 tol88 TOL79 ISIC rev 2 alvuosi Ensimmäinen esiintymisvuosi lopvuosi Viimeinen esiintymisvuosi TOIMYHT Deliveries JALTEOL Teollinen jalostusarvo 1 (13)

2 JALKOK Kokonaisjalostusarvo BRAKOK kokonaisbruttoarvo mater Aineet ja tarvikkeet ener Energiapanokset serv Palvelupanokset RAKOTIM Käytetyt raaka-aineet, kotimaiset RAULKOM Käytetyt raaka-aineet, ulkomaiset tlaji Toiminnan laji BRAEU EU:n mukainen tuotannon bruttoarvo JALEU EU:n mukainen tuotannon jalostusarvo KULPOLT Polttoaineiden hankintakulut KULSAHKO Sähkön hankinta omaan käyttöön KULLAMPO Lämmön hankinta omaan käyttöön toimyhtr Kokonaistoimitukset, 2000 hinnoin (KT) jalteolr Teollinen jalostusarvo, 2000 hinnoin (KT) jalkokr Kokonaisjalostusarvo, 2000 hinnoin (KT) jaleur Jalostusarvo (EU), 2000 hinnoin (KT) brakokr Bruttotuotanto, 2000 hinnoin (KT) braeur Bruttotuotanto (EU), 2000 hinnoin (KT) materr Aineet ja tarvikkeet, 2000 hinnoin servr Palvelupanokset, 2000 hinnoin enerr Energiapanokset, 2000 hinnoin empb Työntekijöitä empw Toimihenkilöitä emp Palkansaajat, persons Henkilöt, hourb Työntekijöiden työtunnit hourw Toimihenkilöiden työtunnit houremp Palkansaajien tunnit avhour Kesk.työaika, tuhatta hourtot Tehdyt työtunnit wageb Työntekijöiden palkat, sospayb Työntekijöiden sosiaalikulut, wagew Toimihenkilöiden palkat, sospayw Toimihenkilöiden sosiaalikulut, wage Palkat sospay Sosiaalikulut PAPALKAT Maksetut palkat yhteensä PASOSKUL Palkatun henkilöstön sosiaalikulut yhteensä HENUPPI Henkilömäärä, adj PALKMFTE Palkansaajat, full-time eq, based on hours worked PANUPPI Palkansaaja määrä, adj YRNUPPI Yrittäjien määrä HELKMFTE Henkilöt, full-time eq, based on hours worked komhank Investoinnit, nimellinen komjha Pääomakanta, käyvin hinnoin (-85) vuokrat Vuokrat komhankr Investoinnit, 2000 hinnoin komjhar Pääomakanta, 2000 (-85) k00pim Pääomakanta PIM, 2000 hinnoin KATOIM Saatu korvaus korjauksista ja asennuksista PTTOIM Palkkiotöiden toimitusten arvo PATOIM Saatu bruttokorvaus muista palveluista export teollisuuden oma vienti KUSTTE Teolliset kustannukset KUSTKOK Kokonaiskustannukset evalue Hankitun sähkön arvo PALVHANK Palvelujen hankinta KAHANK Korjaus-, asennus- ja kunnossapitotyö PTHANK Teetetty palkkiotyö emwh Sähköenergian käyttö 2 (13)

3 FOR50 Ulk omist 50- (IS) (-94) FOR20_50 Ulk omist (IS) (-94) DOMPRIV Omistajatyyppi: Kotimainen yksityinen (-94) DOMGOV Omistajatyyppi: Kotimainen ei-yksityinen (-94) HEADUNIT Toimipaikkatyyppi: Pääkonttori INVUNIT Toimipaikkatyyppi: Investointitoimipaikka inventor Toimipaikkatyyppi: Varasto RDUNIT Toimipaikkatyyppi: T&K-yksikkö produnit Tuotantotoimipaikka tyyppi=3 tai 4 SALESUNI Toimipaikkatyyppi: Myyntikonttori servunit Toimipaikkatyyppi: Tehdaspalveluosasto ULKOPALV Ulkopuoliset palvelut (95-) KULKORAS Teetetyt korjaus-, kunnossapito- ja asennustyöt (95-) KULPATY Teetettyjen palkkatöiden kulut (95-) KULALIUR Aliurakointikulut (95-) KULTYVUO Työvoiman vuokrauskulut (95-) KULTUTKE Tutkimus- ja kehittämispalveluiden kulut (95-) KULKULJE Kuljetus- ja varastointikulut (95-) KULMAINO Mainos-, markkinointi- ja myyntipalvelukulut (95-) KULATK Atk-suunnit.- ja ohjelmointipalvelukulut (95-) KULPATEN Patenttien ja lisenssien kulut (95-) KULUMUUT Muut kuin edellä mainitut kulut (95-) exporteu Vienti EU-maihin ( ) MAA Omistajayrityksen maa (YREK, 86, 88-) OIK Oikeudellinen muoto (YREK, 86, 88-) ISL Institutionaalinen muoto (YREK, 86, 88-92) isl95 Institutionaalinen muoto 95 (YREK, 93-99) oty95 Oty95 (YREK, 93-) ulkomi Ulk. omist., % (YREK, 86, 88-) Muuttujat Longitudinal corrected code stopc Suojattu pitkittäiskorjattu STOP. Yksityiskohtaisissa tarkasteluissa on käynyt ilmi, että 1970-luvulla ja 1980-luvun alussa alkuperäisissä toimipaikkatunnuksissa on esiintynyt jonkin verran katkoksia. Aineiston pitkittäisominaisuuden parantamiseksi näitä katkoksia on pyritty korjaamaan. Apuna on käytetty toimipaikan sijaintia, omistajuutta ja toimialaa koskevia tietoja. Identifioinnissa ja korjauksissa on pyritty noudattamaan konservatiivista linjaa siten, ettei kahta eri toimipaikkaa tulkittaisi erheellisesti samaksi. Erityisen paljon katkoksia esiintyy vuonna 1979; tuona vuonna kaikkiaan 660 tapausta kyettiin identifioimaan taustatietojen perusteella. Näyttää siltä, että kaikkia katkoksia ei kuitenkaan pystytty tunnistamaan. Tähän viittaa se, että aineiston mukaan tuona vuonna oli selvästi normaalia enemmän uusia sekä poistuvia toimipaikkoja. Tämä on syytä ottaa huomioon, kun tutkitaan esimerkiksi toimipaikkojen vaihtuvuutta tai työpaikkojen syntymis- ja tuhoutumisasteita. Vuodesta 1980 lähtien toimipaikkatunnukset näyttäisivät olevan pääasiassa kunnossa. Original plant code stop Suojattu alkuperäinen toimipaikkatunnus Business register code stptunn Suojattu toimipaikan tunnus yritysrekisterissä Tämän tunnuksen avulla toimipaikalle voi liittää yritysrekisterin toimipaikkatason tietoja. Firm code syrtun 3 (13)

4 Suojattu yritystunnus Year vuosi Tilastovuosi Toimipaikan sijaintikunta Kunta Nace 2 TOL2008 Toimialakoodi, 2008 luokitus (Nace rev. 2), vuodesta 1995 alkaen Nace 2, 2-digit, empiirinen avain tol2008_2 Henkilöstömäärän mukaan luotu empiirinen toimiala-avain tol numerotasolla (suositeltava) Nace 1 TOL2002 Toimialakoodi, 2002 luokitus (Nace rev. 1), täydennetty luokituskannan avaimella Nace 1, 2-digit, empiirinen avain tol2002_2 Henkilöstömäärän mukaan luotu empiirinen toimiala-avain tol numerotasolla (suositeltava) ISIC rev 3 tol95 Toimialakoodi, 1995 luokitus (ISIC rev 3), täydennetty luokituskannan avaimella tol88 TOL88 Toimialakoodi, 1988 luokitus, vuoteen 1994 asti ISIC rev 2 TOL79 Toimialakoodi, 1979 luokitus (ISIC rev 2), vuoteen 1994 asti Ensimmäinen esiintymisvuosi alvuosi Toimipaikan ensimmäinen esiitymisvuosi aineistossa Viimeinen esiintymisvuosi lopvuosi Toimipaikan viimeinen esiintymisvuosi aineistossa Deliveries TOIMYHT Kokonaistoimitukset Teollinen jalostusarvo JALTEOL Poikkeaa kokonaisjalostusarvosta siinä, että tuotannon puolella eikä välipanoksista ole otettu huomioon ei-teollisia palveluja, vuodesta ei ole vertailukelpoinen aiempiin vuosiin. 4 (13)

5 Kokonaisjalostusarvo JALKOK Kokonaisjalostusarvo vuoteen 2008 asti. Jalostusarvo mittaa eri tuotannontekijöiden yhteenlaskettua jalostusarvoa toimipaikan/yrityksen liiketoiminnasta. Jalostusarvon tarkoituksena on kuvata yksikön arvonlisäystä, joka syntyy tuotantotoiminnasta saatujen tuottojen ja tuotantotoimintaa varten hankittujen tuotantopanoskustannusten erotuksena. Määritelmän mukaan kustannuksiin ei sisällytetä työvoimasta aiheutuvia kustannuksia. Tuotannon bruttoarvon avulla voidaan laskea jalostusarvo seuraavasti: BRUTTOARVO aine- ja tarvikeostot ostot yrityksen muilta toimipaikoilta varastojen muutos ulkopuoliset palvelut muut kiinteät ja muuttuvat kulut pl. henkilöstökulut + kaup-patavaroiden hankinta = JALOSTUSARVO kokonaisbruttoarvo BRAKOK Kokonaisbruttoarvo vuoteen 2008 asti. Tuotannon bruttoarvo mittaa yrityksen tai toimipaikan oman tuotannon arvoa, sen tosiasiallista tuotantoa. Tuotannon bruttoarvon kaava on seuraava: Liikevaihto + toimitukset yrityksen muiden toimipaikkojen käyttöön + valmistevarastojen muutos + valmistus omaan käyttöön + liiketoiminnan muut tuotot käyttöomaisuuden luovutusvoitot kauppatavaroiden hankinta = BRUTTOARVO Aineet ja tarvikkeet mater Energiapanokset ener Palvelupanokset serv Käytetyt raaka-aineet, kotimaiset RAKOTIM Vuoteen 1984 asti Käytetyt raaka-aineet, ulkomaiset RAULKOM Vuoteen 1984 asti Toiminnan laji tlaji Toiminnan laji 1 = pääkonttori tms. 2 = rakenteilla oleva toimipaikka eli investointitoimipaikka 3 = varsinainen toimipaikka (rakennetilasto) 4 = voimalaitokset 5 = hallintayhtiö 6 = keskusvarasto 7 = tutkimusyksikkö 8 = erillinen myyntikonttori 9 = tehdaspalveluosasto 0/ NULL/ tyhjä = haaraliike EU:n mukainen tuotannon bruttoarvo BRAEU 5 (13)

6 Tuotannon bruttoarvo (EU:n määritelmän mukainen, sisältää tukipalkkiot). Vuoteen 1994 asti braeu=brakok. Tuotannon bruttoarvo mittaa yrityksen tai toimipaikan oman tuotannon arvoa, sen tosiasiallista tuotantoa. Tuotantotoimintaan lasketaan mukaan kaikki tuotantoon liittyvät tuotot ( toimitukset yrityksen ulkopuolelle ja toimitukset yrityksen muille oimipaikoille) ja niitä oikaistaan käyttöomaisuuden luovutusvoitoilla. Käyttöomaisuuden luovutusvoittoja ei pidetä tuotannollisina erinä vaan satunnaisina tuottoina. Kauppatavaroiden hankinta vähennetään tuotantotoiminnan tuotoista, jotta tuotantotoimintaan saadaan mukaan vain kauppatavaroiden myynnistä yritykselle/ toimipaikalle syntyvä marginaali. Tuotannon bruttoarvo lasketaan toimipaikan/yrityksen ilmoittaman laskennallisen käyttökatteen avulla. Tuotannon bruttoarvon kaava on seuraava: Liikevaihto + toimitukset yrityksen muiden toimipaikkojen käyttöön +valmistevarastojen muutos + valmistus omaan käyttöön + liiketoiminnan muut tuotot käyttöomaisuuden luovutusvoitot - kauppatavaroiden hankinta = BRUTTOARVO EU:n mukainen tuotannon jalostusarvo JALEU Tuotannon jalostusarvo (EU:n arvonlisäys perushintaan, sisältää tukipalkkiot). Vuoteen 1994 asti jaleu=jalkok. Jalostusarvo mittaa eri tuotannontekijöiden yhteenlaskettua jalostusarvoa toimipaikan/ yrityksen liiketoiminnasta. Jalostusarvon tarkoituksena on kuvata yksikön arvonlisäystä, joka syntyy tuotantotoiminnasta saatujen tuottojen ja tuotantotoimintaa varten hankittujen tuotantopanoskustannusten erotuksena. Määritelmän mukaan kustannuksiin ei sisällytetä työvoimasta aiheutuvia kustannuksia. Tuotannon bruttoarvon avulla voidaan laskea jalostusarvo seuraavasti: BRUTTOARVO - aine- ja tarvikeostot - ostot yrityksen muilta toimipaikoilta - varastojen muutos - ulkopuoliset palvelut muut kiinteät ja muuttuvat kulut pl. henkilöstökulut + kauppatavaroiden hankinta = JALOSTUSARVO Polttoaineiden hankintakulut KULPOLT Polttoaineiden hankinta. Polttoaineiksi luetaan yrityksen tuotannollisen toiminnan tai sen ajoneuvojen energialähteiksi hankitut aineet. Saatavissa vuodesta 1995 lähtien. Sähkön hankinta omaan käyttöön KULSAHKO Sähkön hankinta omaan käyttöön (pl. välityssähkö). Sähköenergian hankinta käsittää tuotantoprosessissa käytetyn sähkön lisäksi myös yrityksen tilojen valaistukseen, tuuletukseen, lämmitykseen ym. käytetyn sähkön, mutta ei myytäväksi hankittua sähköä. Saatavissa vuodesta 1995 lähtien. Lämmön hankinta omaan käyttöön KULLAMPO Lämmön hankinta omaan käyttöön (pl. välityslämpö). Lämpöenergian hankintaan luetaan yrityksen tuotantoprosessissa käytetyn lämmön lisäksi myös tilojen lämmitykseen käytetty energia, mutta ei myytäväksi hankittua lämpöä. Saatavissa vuodesta 1995 lähtien. Kokonaistoimitukset, 2000 hinnoin (KT) toimyhtr Teollinen jalostusarvo, 2000 hinnoin (KT) jalteolr Kokonaisjalostusarvo, 2000 hinnoin (KT) jalkokr Jalostusarvo (EU), 2000 hinnoin (KT) jaleur Saatavissa vuoteen 2008 asti. Vuoteen 1994 asti jaleur=jalkokr. 6 (13)

7 Bruttotuotanto, 2000 hinnoin (KT) brakokr Bruttotuotanto (EU), 2000 hinnoin (KT) braeur Saatavissa vuoteen 2008 asti. Vuoteen 1994 asti braeur=brakokr. Aineet ja tarvikkeet, 2000 hinnoin materr Palvelupanokset, 2000 hinnoin servr Energiapanokset, 2000 hinnoin enerr Työntekijöitä empb Työntekijöiden lukumäärä (B viittaa sanaan blue-collar ) vuoteen 2008 asti Työntekijöiksi luetaan välittömästi teollisuuden valmistusprosessiin osallistuvat henkilöt, apuosastojen työntekijät kuten pakkaajat, huolto- ja kunnossapitotyöntekijät, rakennusosastojen työntekijät, koneenkäyttäjät, lämmittäjät, siivoojat jne. Myös sellaiset työnjohtajat, jotka osallistuvat myös varsinaiseen valmistustyöhön, luetaan työntekijöiksi. Henkilöiden lukumäärät ilmoitetaan tilikauden keskimääräisinä lukuina. Luvut voidaan laskea esim. jakamalla kuukausikeskimäärien summa tilikauden kuukausimäärällä. Ks. myös henkilöstön lukumäärän määritelmä. Toimihenkilöitä empw Toimihenkilöiden lukumäärä (W viittaa sanaan white-collar ) vuoteen 2008 asti Toimihenkilöiksi luetaan muut kuin yrittäjät ja työntekijät. Henkilöiden lukumäärät ilmoitetaan tilikauden keskimääräisinä lukuina. Luvut voidaan laskea esim. jakamalla kuukausikeskimäärien summa tilikauden kuukausimäärällä. Ks. myös henkilöstön lukumäärän määritelmä. Palkansaajat, emp emp=empb+empw, vuoteen 2008 asti. Henkilöt, persons Yrityksen työvoimaan luetaan kaikki henkilöt, jotka työskentelevät siinä tai sen lukuun. Työvoima luokitellaan itsenäisiin yrittäjiin (omistajiin), toimihenkilöihin ja työntekijöihin Henkilöiden lukumäärät ilmoitetaan tilikauden keskimääräisinä lukuina. Luvut voidaan laskea esim. jakamalla kuukausikeskimäärien summa tilikauden kuukausimäärällä. Henkilöiden lukumääriin lasketaan 1) kaikki tilastoyksikön palveluksessa olevat, myös harjoittelijat, tilapäiset ja osa-aikaiset (osa-aikaiset ilmoitetaan muuntamatta heitä kokopäiväisiksi), 2) vuosilomalla olevat, 3) sairaslomalla olevat, 4) äitiyslomalla olevat, 5) lakossa tai määräaikaisesti lomautetut, 6) kertausharjoituksissa olevat ja 7) kotityöntekijät. Työntekijöiden työtunnit hourb 7 (13)

8 Toimihenkilöiden työtunnit hourw Palkansaajien tunnit houremp Kesk.työaika, tuhatta avhour Keskimääräinen työaika per henkilö, tuhatta. Tehdyt työtunnit hourtot Suositeltava työpanoksen mittari, jos tarkasteluperiodi päättyy 2008 tai ennen. Työtunnit ovat tilikauden aikana tehtyjen todellisten työtuntien summa. Työtunneista on vähennettävä poissaoloajat (sairasloma, vuosiloma, pekkaspäivät tms.) sekä ns. ylityökorotukset. (Odotusajan työtunnit lasketaan mukaan, jos niistä on maksettu palkkaa). Huom. Työtuntitiedoissa on laadullisia ongelmia ja noin puolet tiedoista on imputoitu. Työntekijöiden palkat, wageb Työntekijöiden sosiaalikulut, sospayb Erä sisältää maksettuihin palkkoihin perustuvat lakisääteiset ja vapaaehtoiset sosiaalivakuutusmaksut. Työnantajan lakisääteisiin sosiaalivakuutusmaksuihin luetaan: 1) sosiaaliturvamaksu, 2) työttömyysvakuutusmaksu, 3) LEL- ja TEL-vakuutusmaksu, 4) tapaturmavakuutusmaksu, 5) ryhmähenkivakuutusmaksu. Vapaaehtoisiin sosiaalivakuutusmaksuihin luetaan: 1) LEL- ja TEL-lisäturvamaksut, 2) henki- ja eläkevakuutusyhtiöille maksetut ryhmähenkija ryhmäeläkevakuutusmaksut, 3) työpaikkojen avustuskassoihin (eläke-, hautaus-, eroavustus- sekä sairausvakuutuskassoihin) maksetut kannatus-maksut sekä maksetut eläkkeet. Erään eivät sisälly henkilöstön koulutus-, virkistys-, harrastustoiminnan tai muut vastaavat kulut. Toimihenkilöiden palkat, wagew Toimihenkilöiden sosiaalikulut, sospayw Palkat wage Sosiaalikulut sospay Maksetut palkat yhteensä PAPALKAT Vuodesta 1995 alkaen. Palkatun henkilöstön sosiaalikulut yhteensä PASOSKUL 8 (13)

9 Vuodesta 1995 alkaen. Henkilömäärä, adj HENUPPI Vuoteen 2007 asti henuppi=persons*1,051 (kerroin laskettu vuoden 2008 perusteella). Palkansaajat, full-time eq, based on hours worked PALKMFTE Vuoteen 2005 asti palkmfte=(hourb+hourw)*0.607 (kerroin laskettu vuosien perusteella). Palkansaaja määrä, adj PANUPPI Vuoteen 2007 asti panuppi=(empb+empw)*1.051 (kerroin laskettu vuoden 2008 perusteella). Yrittäjien määrä YRNUPPI 2008 lähtien. Henkilöt, full-time eq, based on hours worked HELKMFTE Vuoteen 2005 asti helkmfte = hourtot*0.607 (kerroin laskettu vuosien perusteella). Arvioitu myöhempien tietojen perusteella. Ensisijainen henkilöstömuuttuja, jos käytössä periodi tai koko ajanjakso Hourtot on suositeltava työpanoksen mittari, jos tarkasteltava ajanjakso päättyy vuoteen 2008 tai ennen. Investoinnit, nimellinen komhank Käyttöomaisuuden nettoinvestoinnit yhteensä Pääomakanta, käyvin hinnoin (-85) komjha Käyttöomaisuuden jälleenhankinta-arvo (palovakuutusarvo) käyvin hinnoin ( , ) Vuokrat vuokrat Vuokrakulut yhteensä. Puuttuu Erä sisältää vuokrakulut maa- ja vesialueista, leasingeistä ja muista vuokrista. Maa- ja vesialueita ovat mm. maa- ja metsäalueet, rakennetut ja rakentamattomat tontit, koskitilat, vesijätöt ja vesialueet. Yritys voi hankkia käyttöomaisuutta joko käyttöleasing-sopimuksella tai rahoitusleasing-sopimuksella. Käyttöleasing-sopimuksessa laitteen vuokraava yritys tekee sopimuksen suoraan laitetta käyttävän yrityksen kanssa. Rahoitusleasing-sopimuksessa laitteen tarvitsija sopii, että rahoitusyhtiö ostaa laitteen ja vuokraa sen laitetta tarvitsevalle. Leasingkulut kattavat siten yrityksen leasing-sopimuksilla vuokraamien käyttöomaisuushyödykkeiden vuokrakulut. Muita vuokria ovat asuinrakennusten ja huoneistojen sekä liike-, tehdas-, konttori-, varasto- ym. rakennusten sekä koneiden ja laitteiden vuokrakulut sekä sorakuopista, malmi- ja mineraaliesiintymistä, kivilouhoksista, turvesoista ym. maksetut vuokrat. Investoinnit, 2000 hinnoin komhankr Deflatoinnissa käytetty kansantalouden tilinpidon implisiittistä investointien hintaindeksiä Pääomakanta, 2000 (-85) komjhar Käyttöomaisuuden jälleenhankinta-arvo (palovakuutusarvo) vuoden 2000 hinnoin ( , ). Deflatoinnissa käytetty kansantalouden tilinpidon implisiittistä investointien hintaindeksiä. 9 (13)

10 Pääomakanta PIM, 2000 hinnoin k00pim Pääomakanta saatavissa vuodesta 1975 alkaen. Aineiston pääomamuuttuja on laskettu perpetual inventory method (PIM) -menetelmällä. Pääomamuuttujan laskentakaava on muotoa K(t) = (1-s)K(t-1) + I(t), jossa K(t) on pääomakanta vuonna t, s poistoaste ja I(t) investointi vuonna t. Pääomakantaa laskettaessa poistoasteen s arvona on käytetty 0,10. Laskettaessa pääomakantaa tällä menetelmällä tarvitaan tiedot toimipaikan investoinneista joka vuodelta toimipaikan perustamisvuodesta lähtien. Tämän kriteerin täyttävät vuonna 1974 ja sen jälkeen aloittaneet toimipaikat joiden investointiaikasarjassa ei ole aukkoja. Ennen vuotta 1974 aloittaneille toimipaikoille investointiaikasarjan alkupäätä ei ole havaittu ja niiden kohdalla pääoman alkuarvon laskennassa on käytetty käyttöomaisuuden palovakuutusarvoa. Pääomakannan deflatoinnissa on käytetty kansantalouden tilinpidon implisiittistä investointien hintaindeksiä Saatu korvaus korjauksista ja asennuksista KATOIM Palkkiotöiden toimitusten arvo PTTOIM Saatu bruttokorvaus muista palveluista PATOIM teollisuuden oma vienti export Toimipaikan vienti yhteensä, saatavissa vuoteen 2007 asti. Erään sisältyy vienti EU-maihin ja EU:n ulkopuolisiin maihin. Tavaroiden vientiä on kotimaisten ja ulkomaisten talousyksiköiden välillä tapahtunut muutos tavaroiden omistuksessa. Toimitukset ulkomaiselle tytäryhtiölle tai haaraliikkeelle katsotaan tässä omistajan vaihdokseksi. Vientiin sisällytetään myös palkkatyöjalostuksen jälkeen palautetut tavarat jalostusarvolla lisättynä, vaikkei omistajuus vaihdukaan. Kauttakulkutavarat eivät sisälly vientiin. Tavaraviennin arvona käytetään EU:n sisä- ja ulkokaupassa verotonta myyntihintaa. Arvoon sisällytetään kuljetus- ja vakuutuskustannukset Suomen rajalla olevaan vientipaikkaan asti. Palvelujen vienti koostuu kaikista ulkomaisten talousyksiköiden kotimaisille talousyksiköille suorittamista palveluista. Teolliset kustannukset KUSTTE Kokonaiskustannukset KUSTKOK Hankitun sähkön arvo evalue Palvelujen hankinta PALVHANK Korjaus-, asennus- ja kunnossapitotyö 10 (13)

11 KAHANK Teetetty palkkiotyö PTHANK Sähköenergian käyttö emwh Ulk omist 50- (IS) (-94) FOR50 Ulkomainen omistus yli 50 prosenttia (IS). Mittayksikkö Prosenttia Lyhenne % Ulk omist (IS) (-94) FOR20_50 Ulkomainen omistus prosenttia (IS). Mittayksikkö Prosenttia Lyhenne % Omistajatyyppi: Kotimainen yksityinen (-94) DOMPRIV Omistajatyyppi: Kotimainen ei-yksityinen (-94) DOMGOV Toimipaikkatyyppi: Pääkonttori HEADUNIT Toimipaikkatyyppi: Investointitoimipaikka INVUNIT Toimipaikkatyyppi: Varasto inventor Toimipaikkatyyppi: T&K-yksikkö RDUNIT Tuotantotoimipaikka tyyppi=3 tai 4 produnit Toimipaikkatyyppi: Myyntikonttori SALESUNI Toimipaikkatyyppi: Tehdaspalveluosasto servunit Ulkopuoliset palvelut (95-) 11 (13)

12 ULKOPALV Vuodesta 1995 lähtien. Teetetyt korjaus-, kunnossapito- ja asennustyöt (95-) KULKORAS Ulkopuolisilla teetettyjen korjaus-, kunnossapito- ja asennustöiden arvo mukaan luettuna laskutettujen materiaalien arvo. Vuodesta 1995 lähtien. Teetettyjen palkkatöiden kulut (95-) Aliurakointikulut (95-) KULPATY Palkkatyö on tuotteiden valmistuttamista toisella talousyksiköllä. Käytettävät aineet ja tarvikkeet ovat pääosin valmistuttajan omistuksessa tai hallinnassa. Vuodesta 1995 lähtien. KULALIUR Vuodesta 1995 lähtien. Työvoiman vuokrauskulut (95-) KULTYVUO Vuodesta 1995 lähtien. Tutkimus- ja kehittämispalveluiden kulut (95-) KULTUTKE Tutkimusmenoilla tarkoitetaan ulkopuolisilta yrityksiltä hankittuja tutkimus- ja kehittämispalveluja. Tutkimus- ja kehittämispalvelut ovat uuden tieteellisen tai teknisen tiedon tuottamiseksi tarpeellisesta suunnitelmallisesta tutkimustoiminnasta aiheutuneita menoja. Vuodesta 1995 lähtien. Kuljetus- ja varastointikulut (95-) KULKULJE Erä sisältää yrityksen ulkopuolelta ostetut kuljetus- ja varastointipalvelut, terminaali- ja lastinkäsittelypalvelut. Varastointipalveluilla tarkoitetaan tässä itsenäisinä palveluina tarjottuja varastointipalveluja. Tähän sisältyvät esim. välivarastointipalvelut kylmävarastoissa ja tullivarastoissa sekä konttien säilytys jne. Jonkin tietyn alueen tai rakennuksen tai sen osan vuokraus varastoksi ei sisälly tähän. Vuodesta 1995 lähtien. Mainos-, markkinointi- ja myyntipalvelukulut (95-) KULMAINO Erä sisältää yrityksen ulkopuolelta hankitut mainos-, myynti- ja markkinointikulut. Tällaisia eri ovat esimerkiksi: tuotteiden markkinoinnin ja myynnin aiheuttamat kulut, mainonnan sekä myyntinäyttelyiden kulut, mainostoimistojen palvelut, markkinoinnin, viestinnän ja suhdetoiminnan konsultointiin, markkinatutkimuksiin ja mielipideselvityksiin liittyvät kulut, ulko- ja liikennemainosten pystyttämiseen ja hoitoon liittyvät kulut, näyteikkunoiden somistukseen ja näyttelytilojen suunnitteluun liittyvät kulut, urheilumainontaan, puhelinmainontaan, ilmamainontaan jne. liittyvät kulut sekä messujen yms. tuoteesittelytilaisuuksien järjestämisestä aiheutuvat kulut. Vuodesta 1995 lähtien. Atk-suunnit.- ja ohjelmointipalvelukulut (95-) KULATK Erä sisältää yrityksen ulkopuolelta hankitut, asiakkaan laskuun tapahtuvat atk-palvelut. Tällaisia palveluja ovat automaattiseen tietojenkäsittelyyn liittyvä laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi, ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus, tietokone- ja käsittelypalvelutoiminta, tietokantaisännöinti, konttori- ja tietokoneiden korjaus ja huolto, muu tietojenkäsittelypalvelu, esim. systeemityöpalvelu, atk-ohjelmistojen ylläpitopalvelu sekä atk-ohjelmistokonsultointi. Vuodesta 1995 lähtien. Patenttien ja lisenssien kulut (95-) KULPATEN 12 (13)

13 Kulut rojalteista, patenteista ja lisensseistä. Erä sisältää muille maksetut korvaukset patenttien ja lisenssien käyttöoikeuksista. Vuodesta 1995 lähtien. Muut kuin edellä mainitut kulut (95-) KULUMUUT Vuodesta 1995 lähtien. Vienti EU-maihin ( ) exporteu Omistajayrityksen maa (YREK, 86, 88-) MAA Omistajayrityksen maa (yritysrekisterin tieto, 1986, 1988-). Oikeudellinen muoto (YREK, 86, 88-) OIK Oikeudellinen muoto (YREK, 1986, 1988-) 11 = luonnollinen henkilö, 12 = kuolinpesä, perikunta, 13 = verotusyhtymä (esim. rekisteröimätön osakeyhtiö tai rakennustyöyhteenliit-tymä), 14 = avoin yhtiö, 15 = konkurssipesä, 21 = kommandiittiyhtiö, 22 = laivanisännistöyhtiö ( ei osakeyhtiö), 31 = osakeyhtiö, 32 = keskinäinen vakuutusyhtiö, 33 = säästöpankki, 34 = eläkesäätiö tai -kassa, työeläkelaitos, työttömyys- tai avustuskassa, 35 = asunto-osakeyhtiö, 41 = osuuskunta, 51 = säätiö, rahasto, 52 = aatteellinen yhdistys (ry., rekisteröiyty yhdistys), 53 = keskinäinen vahinkovakuutusyhdistys (joskus myös keskinäinen vakuutusyh-tiö), 54 = taloudellinen yhdistys (juridisesti usein aatteellinen yhdistys, jonka liiketoi-minata on yrek:ssä todettu merkittäväksi), 61 = julkinen viranomainen, 62 = julkinen liikelaitos, 63 = julkisoikeudellinen yhtei-sö, 71 = valtionkirkko, 72 = muu uskonnollinen yhteisö, 90 = muu oikeudellinen muoto (esim. ulkomaisen talousyksikön suomessa oleva sivuliike tai sen muu epäitsenäinen osa). Institutionaalinen muoto (YREK, 86, 88-92) ISL Institutionaalinen muoto (yritysrekisteri, 1986, ) Institutionaalinen muoto 95 (YREK, 93-99) isl95 Institutionaalinen muoto 1995 luokituksen mukaan, yritysrekisteri ( ) Oty95 (YREK, 93-) oty95 Omistajatyyppi, yritysrekisteri (1993-) Ulk. omist., % (YREK, 86, 88-) ulkomi Ulkomainen omistus, prosenttia (yritysrekisterin tieto, vuosille 1986, ) 13 (13)

Hyödykkeet: aineet ja tarvikkeet

Hyödykkeet: aineet ja tarvikkeet Aineistokuvaus Hyödykkeet: aineet ja tarvikkeet Sisältökuvaus Teollisuuden Aineet ja tarvikkeet -tilasto sisältää tavaranimikkeittäisiä eli hyödykkeittäisiä arvoja määrätietoja ostetuista aineista ja tarvikkeista

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi.

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Sitoudumme noudattamaan Teknologiateollisuuden sääntöjä

Lisätiedot

Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto (FLEED), otos, työsuhdejaksot Sisältökuvaus

Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto (FLEED), otos, työsuhdejaksot Sisältökuvaus Aineistokuvaus Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto (FLEED), otos, työsuhdejaksot Sisältökuvaus Kohdejoukko Lähdeaineisto Tulostusaika Muuttujia Muuttujaluettelo vuosi aineisto rivinro alkupvm loppupvm

Lisätiedot

Yritysten rakennetilasto

Yritysten rakennetilasto TILKES 2008 1 Yritysten rakennetilasto Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa Taloudellisten analyysien ja päätelmien pohjana tulee olla mahdollisimman pätevät tietoaineistot. Tämä edellyttää, että yrityksistä

Lisätiedot

Kainuun metsäbiotalous

Kainuun metsäbiotalous n metsäbiotalous elää edelleen puusta Metsäbiotalous muodostaa 41 % maakunnan koko biotalouden tuotoksesta. Työllisyydessä osuus on noin 1,5-kertainen maakuntien keskiarvoon verrattuna. Metsäbiotalouden

Lisätiedot

Uudenmaan metsäbiotalous

Uudenmaan metsäbiotalous Uudenmaan metsäbiotalous Uusimaa - määrissä suuri, osuuksissa pieni Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 22 %. Tärkein biotalouden sektori on elintarviketeollisuus. Metsäbiotalous

Lisätiedot

Kanta-Hämeen metsäbiotalous

Kanta-Hämeen metsäbiotalous en metsäbiotalous en biotaloutta vetää elintarvikesektori Metsäbiotalous muodostaa 3-5 % koko maakunnan tuotoksesta, arvonlisäyksestä, investoinneista ja työllisyydestä. Suhteelliset osuudet ovat lähellä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen metsäbiotalous

Varsinais-Suomen metsäbiotalous Varsinais-Suomen metsäbiotalous - metsäbiotalous pientä Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 12 %. Biotalouden tärkeitä sektoreita ovat elintarviketeollisuus, maatalous ja lääketeollisuus.

Lisätiedot

Etelä-Karjalan metsäbiotalous

Etelä-Karjalan metsäbiotalous Etelä-Karjalan metsäbiotalous Etelä-Karjalassa metsäbiotalouden merkitys maakunnan taloudessa on Suomen suurin Metsäbiotalous muodostaa pääosan maakunnan koko biotaloudesta. Esimerkiksi tuotoksesta sen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous

Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous Keski-Pohjanmaa puutuotteista pientä lisää biotalouteen Metsäbiotalouden osuus maakunnan koko biotalouden tuotoksesta on 19 %, joka on selvästi maakuntien keskiarvoa pienempi.

Lisätiedot

Pirkanmaan metsäbiotalous

Pirkanmaan metsäbiotalous Pirkanmaan metsäbiotalous Pirkanmaa metsäbiotalouden kärkimaakunta Metsäbiotalous muodostaa lähes puolet maakunnan koko biotalouden tuotoksesta. Osuus on selvästi keskimääräistä suurempi. Kivijalkana on

Lisätiedot

Keski-Suomen metsäbiotalous

Keski-Suomen metsäbiotalous Keski-Suomen metsäbiotalous metsäbiotaloudella suuri merkitys aluetaloudelle Metsäbiotalouden osuus maakunnan kokonaistuotoksesta on 14 %, arvonlisäyksestä 10 % ja työllisyydestä 6 %. Merkitys on selvästi

Lisätiedot

Pohjois-Savon metsäbiotalous

Pohjois-Savon metsäbiotalous n metsäbiotalous ssa metsäbiotaloudella on merkittävä aluetaloudellinen rooli Metsäbiotalous muodostaa 40 % maakunnan biotalouden tuotoksesta. Biotaloudessa tärkein sektori on elintarviketeollisuus. Metsäbiotalouden

Lisätiedot

Päijät-Hämeen metsäbiotalous

Päijät-Hämeen metsäbiotalous en metsäbiotalous en metsäbiotalouden veturina on puutuoteteollisuus Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 39 %. Biotaloudessa merkittävä sektori on myös elintarviketeollisuus. Metsäbiotalouden

Lisätiedot

Yritys/toimipaikkakohtaiset henkilöstöominaisuudet

Yritys/toimipaikkakohtaiset henkilöstöominaisuudet Aineistokuvaus Yritys/toimipaikkakohtaiset henkilöstöominaisuudet Sisältökuvaus FLEED (Finnish Longitudinal Employer - Employee Data) -aineistosta on tutkimuskäyttöön muodostettu yritys- ja toimipaikkapohjaiset

Lisätiedot

Lapin metsäbiotalous

Lapin metsäbiotalous Lapin metsäbiotalous Lapissa metsäbiotalouden merkitys maakunnan taloudessa on suuri Metsäbiotalous muodostaa pääosan maakunnan koko biotaloudesta. Esimerkiksi tuotoksesta sen osuus on 60 %. Kivijalkana

Lisätiedot

Pohjanmaan metsäbiotalous

Pohjanmaan metsäbiotalous n metsäbiotalous massa ja paperi etunenässä Metsäbiotalouden osuus maakunnan koko biotalouden tuotoksesta on 42 %. Muita biotalouden tärkeitä sektoreita ovat maatalous ja elintarviketeollisuus. Metsäbiotalouden

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan metsäbiotalous

Pohjois-Pohjanmaan metsäbiotalous Pohjois-Pohjanmaan metsäbiotalous Pohjois-Pohjanmaalla metsäbiotalouden veturina on vahva metsäteollisuus Metsäbiotalouden osuus maakunnan koko biotaloudesta on 40 %. Merkittävin biotalouden sektori on

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan metsäbiotalous

Etelä-Pohjanmaan metsäbiotalous Etelä-Pohjanmaan metsäbiotalous Etelä- Pohjanmaan metsäbiotalouden perusta puutuotteissa Metsäbiotalouden suurin toimiala on puutuoteteollisuus. Se työllistää lähes 60 prosenttia maakunnan metsäbiotalouden

Lisätiedot

Satakunnan metsäbiotalous

Satakunnan metsäbiotalous Satakunnan metsäbiotalous Satakunnassa massa ja paperi ovat metsäbiotalouden kärjessä Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 41 %. Muussa biotaloudessa tärkeimmät sektorit ovat elintarviketeollisuus

Lisätiedot

Palvelujen alue- ja toimialatilasto, 2007

Palvelujen alue- ja toimialatilasto, 2007 Palvelut 2009 Palvelujen alue- ja toimialatilasto, 2007 Majoitus- ja ravitsemistoiminnan jalostusarvosta lähes 40 prosenttia kertyi Uudellamaalla vuonna 2007 Tilastokeskuksen mukaan majoitus- ja ravitsemistoiminnan

Lisätiedot

Etelä-Savon metsäbiotalous

Etelä-Savon metsäbiotalous n metsäbiotalous vahva metsätaloudessa ja puutuotteissa Metsäbiotalous vastaa yli puolesta maakunnan biotalouden tuotoksesta. Vahvoja toimialoja ovat puutuoteteollisuus ja metsätalous (metsänhoito, puunkorjuu

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) Liite 3a, 3d _L3aL3d_s.XLS 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 204/205, 213/214 236 260 Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä Omistusyhteisöt

Lisätiedot

Palkkarakenneaineisto-otos Sisältökuvaus

Palkkarakenneaineisto-otos Sisältökuvaus Aineistokuvaus Palkkarakenneaineisto-otos Sisältökuvaus Palkkarakennetilaston aineistosta on poimittu tutkimuskäyttöön otos vuosilta 1995-2013. Palkkarakenneaineisto-otos sisältää yksityiskohtaisia tietoja

Lisätiedot

Mikä on bruttokansantuote ja mitä se mittaa? Maailman tilastopäivä 20.10.2015 Studia Monetaria Katri Soinne

Mikä on bruttokansantuote ja mitä se mittaa? Maailman tilastopäivä 20.10.2015 Studia Monetaria Katri Soinne Mikä on bruttokansantuote ja mitä se mittaa? Maailman tilastopäivä 20.10.2015 Studia Monetaria Katri Soinne Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos eli reaalinen muutos, prosenttia Lähde: www.tilastokeskus.fi

Lisätiedot

RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset

RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset Lakisääteinen kysely, tiedot luottamuksellisia Tilastolaki 280/2004 ( 12, 14 ja 15) Tiedustelu koskee tilikautta, joka päättyi

Lisätiedot

mahdollisuudet Eija Arvonen

mahdollisuudet Eija Arvonen Yritysrekisterin monet mahdollisuudet 23.11.2010 Yritys- ja toimipaikkarekisteri Konserneja noin 6 000 Yrityksiä ja yhteisöjä n. 288 800 Toimipaikkoja yli 326 000 Yritystoiminta: ammatinharjoittajista

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006 Ennusteen taulukkoliite 24.3.2004 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/2004 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2016

Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Talouskasvua on jokaisella seudulla ja jokaisella toimialalla. Kasvu on heijastunut myös työllisyyteen jokaisella toimialalla.

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Kiinteän toimipaikan muodostuminen

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Kiinteän toimipaikan muodostuminen Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa Kiinteän toimipaikan muodostuminen 1 Ulkomaisen yrityksen verovelvollisuus Ulkomaisen yrityksen verotus Suomessa perustuu kansalliseen lainsäädäntöön ja maiden välisiin

Lisätiedot

Tilastokeskuksen yritysrekisterin monet mahdollisuudet. Tietopalvelusihteeri Tarja Kiviniemi

Tilastokeskuksen yritysrekisterin monet mahdollisuudet. Tietopalvelusihteeri Tarja Kiviniemi Tilastokeskuksen yritysrekisterin monet mahdollisuudet Tietopalvelusihteeri Tarja Kiviniemi Yritysrekisteri, tietojärjestelmä -> vuositilastoja ja tuoreita yksikkötason tietoja SYÖTTEET Hallinnolliset

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 14.12.2015 VVMPS VVMPS 1/11 VVMPS 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Lumme Anssi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kansalaisuus

Lisätiedot

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta RT:n ja RAKLIn ajankohtaisseminaari 18.1.2017 Keski-Suomi #kasvunmaakunta Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen talouden näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen talouden näkymät Ennusteen taulukkoliite Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen talouden näkymät 2008 2010 Ennusteen taulukkoliite 9.12.2008 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 4/2008 Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Joukukuu 2008

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämismenojen pääomittaminen kansantalouden tilinpidossa. Ville Haltia

Tutkimus- ja kehittämismenojen pääomittaminen kansantalouden tilinpidossa. Ville Haltia Tutkimus- ja kehittämismenojen pääomittaminen kansantalouden tilinpidossa Ville Haltia 17.9.2013 Sisältö Tausta t&k-menojen pääomittamiselle Yleistä kansantalouden tilinpidosta Pääomittamisen menetelmät

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksia

Toimintaympäristön muutoksia Jämsä Kuhmoinen Toimintaympäristön muutoksia Jämsä ja Kuhmoinen 24.11.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys väestö 1980 2013

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

VL50-otosaineston henkilöt väestölaskentavuosina vuoteen 2010 (PUF)

VL50-otosaineston henkilöt väestölaskentavuosina vuoteen 2010 (PUF) Aineistokuvaus VL50-otosaineston henkilöt väestölaskentavuosina vuoteen 2010 (PUF) Sisältökuvaus Vuonna 1950 suoritettiin Suomessa ensimmäinen yleinen välitön väestölaskenta. Tästä väestölaskennasta on

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot KIRJANPITO 22C00100 Luento 5b: Henkilöstömenot KULULAJIKOHTAINEN KAAVA (KPA 1:1 ) LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 01/15-12/15

TULOSLASKELMA Jakso 01/15-12/15 Sivu 7.1 MYYNTITUOTOT Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 22%/23% 297 322,91 280 559,59 Yhteensä 297 322,91 280 559,59 Myynti, rakentamispalvelut 3188 Myynti rakentamispalv. 0%(käänn. alv) 0,00 1 140,00 Yhteensä

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 4/2016

Keski-Suomen Aikajana 4/2016 Keski-Suomen Aikajana 4/2016 Keski-Suomi #kasvunmaakunta Seuraava Aikajana 1/2017 julkaistaan tammikuun 2017 alussa. Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen Uljas Valkeinen 040 595 0005 0400 644 367 050 568

Lisätiedot

Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä

Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä Yit Yritysrekisterin t i monet mahdollisuudet Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä SYÖTTEET KÄSITTELY Hallinnolliset aineistot mm. verohallinto prh vrk tullihallitus valtiokonttori kuntien eläkevakuutus

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot vuosille 2017-2019 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 TÄNÄÄN 11:00 EURO & TALOUS 5/2016 TALOUDEN NÄKYMÄT Joulukuu 2016

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Tuntipalkkaisten ohjeet

Tuntipalkkaisten ohjeet Kuntasektorin palkkatiedustelu Tuntipalkkaisten ohjeet Tuntipalkkatilastoissa selvitetään sekä tehdyn työajan että ei-tehdyn työajan ansioita. Tehdyn työajan ansioista muodostetaan kaksi tilastokäsitettä:

Lisätiedot

Ennustetaulukot. 1. Huoltotase, määrät. 2. Kysyntäerien vaikutus kasvuun 1. 3. Huoltotase, hinnat

Ennustetaulukot. 1. Huoltotase, määrät. 2. Kysyntäerien vaikutus kasvuun 1. 3. Huoltotase, hinnat Ennustetaulukot 1. Huoltotase, määrät Viitevuoden 2000 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta 8,2 3,6 2,8 0,4 1,8 16,1 7,4 0,7 0,0 5,6 21,5 8,6 3,2 0,4 6,0 3,1 2,7 3,7 1,2 1,4 0,9 0,6 0,1 0,4 0,7

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot KIRJANPITO 22C00100 Luento 3: Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot Luento 3 Pysyvät vastaavat: Esittäminen Jaksottaminen Poistosuunnitelma Pysyvien vastaavien myynti 2 PYSYVÄT VASTAAVAT Pysyvät

Lisätiedot

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa Metalliteollisuuden yritykset Suomessa HTSY Verohallinto 18.12.2012 Verohallinto 2 (6) METALLITEOLLISUUDEN YRITYKSET SUOMESSA Kirjoitus perustuu Harmaan talouden selvitysyksikön ilmiöselvitykseen Metalliteollisuuden

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot

Mat Investointiteoria Laskuharjoitus 1/2008, Ratkaisu Yleistä: Laskarit tiistaisin klo luokassa U352.

Mat Investointiteoria Laskuharjoitus 1/2008, Ratkaisu Yleistä: Laskarit tiistaisin klo luokassa U352. Yleistä: Laskarit tiistaisin klo 14-16 luokassa U352. Kysyttävää laskareista yms. jussi.kangaspunta@tkk. tai huone U230. Aluksi hieman teoriaa: Kassavirran x = (x 0, x 1,..., x n ) nykyarvo P x (r), kun

Lisätiedot

78-lomake Selvitys siirtohinnoittelusta. Verohallinnon asiakasinfo Juha Fagerstedt

78-lomake Selvitys siirtohinnoittelusta. Verohallinnon asiakasinfo Juha Fagerstedt 78-lomake Selvitys siirtohinnoittelusta Verohallinnon asiakasinfo 31.3.2016 Juha Fagerstedt Siirtohinnoitteludokumentointi Laki verotusmenettelystä 14 a : Verovelvollisen on laadittava kirjallinen selvitys

Lisätiedot

Tuottavuustutkimukset 2015

Tuottavuustutkimukset 2015 Kansantalous 2016 Tuottavuustutkimukset 2015 Kansantalouden tuottavuuskehitys 1976-2015 Arvonlisäyksen volyymin muutoksiin perustuvissa tuottavuustutkimuksissa on laskettu kansantalouden työn- ja kokonaistuottavuuden

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Global production taloustilastojen haasteena. Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin -seminaari

Global production taloustilastojen haasteena. Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin -seminaari Global production taloustilastojen haasteena Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin -seminaari 22.3.2012 Johdanto Käsikirjan luvut 5, 6, 7 ja 8 liittyvät kaikki global production -teemaan

Lisätiedot

Tärkeimmät tuoteluokitukset

Tärkeimmät tuoteluokitukset Tärkeimmät tuoteluokitukset CPA, PRODCOM, HS, CN Yritysten rakenteet 11.3.2009 riitta.hakari@tilastokeskus.fi Tärkeimmät tuoteluokitukset CPA Yleinen tuoteluokitus, EU:n toimialoittainen tuoteluokitus,

Lisätiedot

Investointien rahoituksen perusteita

Investointien rahoituksen perusteita Investointien rahoituksen perusteita Ismo Vuorinen yliopettaja (laskentatoimi ja rahoitus) Investointien suunnittelu ja rahoitus -opintojakso Hämeenlinna, kevät 2010! "" # $ % $$& 20042010 Ismo Vuorinen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 Kainuun osuus koko maasta Kainuun maakuntaprofiili Kainuun kuntien väkiluku Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Strategia 2020 Strategiatyön keskeiset johtopäätökset

Strategia 2020 Strategiatyön keskeiset johtopäätökset Strategiatyön keskeiset johtopäätökset KPY:n nykyistä visiota, toiminta-ajatusta ja arvoja ei ole tarpeen olennaisesti muuttaa Strategisesti KPY profiloituu jatkossa yhä vahvemmin pitkän aikavälin teolliseksi

Lisätiedot

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016:

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016: TÄYTTÖOHJE 1(5) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016 OPINTOKESKUKSET Muutoksia opintokeskusten kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2017 tiedonkeruuseen: Kevään 2018 tiedonkeruuseen Kustannukset,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

23.2.2016 Matti Paavonen 1

23.2.2016 Matti Paavonen 1 1 Kasvu antaa pelivaraa talouden ongelmat on silti ratkaistava 23.2.2016, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 IV/2015: Palvelujen volyymi kasvoi 2,1 % Toimialojen tuotannon volyymin

Lisätiedot

Pk-yrittäjien tunnelmia Nurmes

Pk-yrittäjien tunnelmia Nurmes Pk-yrittäjien tunnelmia 16.5.016 Nurmes Työllisten määrän muutos erikokoisissa yrityksissä vuosina 001 01 56000 46000 36000 43698 Lisäys yhteensä 108 886 - suuryritykset 7 164 - pk-yritykset 100 7 6000

Lisätiedot

Yritysrekisteri tietolähteenä. Yritystieto taustat ja suhdannenäkymät Tilastokeskuksen ajankohtaisseminaari 18.2.2010 Suunnittelija Päivi Krzywacki

Yritysrekisteri tietolähteenä. Yritystieto taustat ja suhdannenäkymät Tilastokeskuksen ajankohtaisseminaari 18.2.2010 Suunnittelija Päivi Krzywacki Yritysrekisteri tietolähteenä Yritystieto taustat ja suhdannenäkymät Tilastokeskuksen ajankohtaisseminaari 18.2.2010 Suunnittelija Päivi Krzywacki Yritysrekisteri tietolähteenä 1. Yritysrekisteri 1.1 Tietojärjestelmä

Lisätiedot

(EUR) Osasto TEK Osasto TKR Osasto PMT Osasto TMP Osasto TKK Osasto THY Osasto STS

(EUR) Osasto TEK Osasto TKR Osasto PMT Osasto TMP Osasto TKK Osasto THY Osasto STS Laskentakohteet - Yhteenveto - rinnakkain, 13.8.2009 8000 8000 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 Osasto TEK (10) Osasto TKR (12) Osasto PMT (14) Osasto TMP (17) Osasto

Lisätiedot

Työssäkäyntitilaston ja yritysrekisterin. henkilöstötiedonkeruuseen. Korkeakoulujen KOTA-seminaari 21.8.2013 Aura Pasila, Jukka Pakola Tilastokeskus

Työssäkäyntitilaston ja yritysrekisterin. henkilöstötiedonkeruuseen. Korkeakoulujen KOTA-seminaari 21.8.2013 Aura Pasila, Jukka Pakola Tilastokeskus Työssäkäyntitilaston ja yritysrekisterin huomiot OKM:n toimipisteja henkilöstötiedonkeruuseen Korkeakoulujen KOTA-seminaari 21.8.2013 Aura Pasila, Jukka Pakola Tilastokeskus OKM:n tiedonkeruu yliopistojen

Lisätiedot

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Nopeat toimialoittaiset ja alueittaiset suhdannetiedot yritysten toimintaympäristön seurantaan

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Nopeat toimialoittaiset ja alueittaiset suhdannetiedot yritysten toimintaympäristön seurantaan Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Nopeat toimialoittaiset ja alueittaiset suhdannetiedot yritysten toimintaympäristön seurantaan Seinäjoki 22.04.2008 Satu Elho (09) 1734 2966 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö Hakaniemenranta 6 00530 HELSINKI 040 348 7766. Puhelin. Sähköposti

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö Hakaniemenranta 6 00530 HELSINKI 040 348 7766. Puhelin. Sähköposti KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2008 Musiikkioppilaitokset ja muun taiteenalan oppilaitokset OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö Hakaniemenranta 6 Faksi 00530 HELSINKI 040 348 7766 Taiteenala

Lisätiedot

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2010 Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2010, 3. vuosineljännes Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat nousivat 5,1 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä Maatalouden

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot