Teollisuuden toimipaikkapaneeli LDPM

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teollisuuden toimipaikkapaneeli LDPM"

Transkriptio

1 Aineistokuvaus Teollisuuden toimipaikkapaneeli LDPM Sisältökuvaus Longitudinal Database on Plants in Finnish Manufacturing (LDPM) -aineisto on vuodet käsittävä paneeli teollisuuden toimipaikoista. Paneeli sisältää toimipaikkatason tietoja tuotantopanoksista ja tuotoksesta sekä lukuisia taustamuuttujia. Aineisto on koottu teollisuustilastokyselystä (vuodet ) ja rakennetilaston teollisuustoimipaikkoja koskevista tiedoista (vuodet 1995-). Aineistossa on tästä syystä katkoskohta vuosien 1994 ja 1995 välillä sekä otoskehikon että muuttujasisällön osalta. Vuoteen 1994 kysely kattoi periaatteessa kaikki vähintään 5 hengen toimipaikat. Vuoden 1995 jälkeen mukana ovat kaikki vähintään 20 hengen yritysten toimipaikat (myös sellaiset, joiden koko on alle 5 henkeä). Aineiston otoskehikkoon sisältyy siis jokaisena vuotena vähintään 20 henkeä työllistäneet toimipaikat. Aineiston rahamääräiset muuttujat on ilmaistu tuhansissa euroissa. Pääosin tiedot on otettu rekisteristä sellaisena kuin ne olivat. Aineistossa ei pitäisi olla katoa (tai puuttuvia tietoja). Toisin sanoen, jos muuttujaa on kysytty kyseisenä vuotena, puuttuvan tiedon pitäisi tarkoittaa nollaa. Kaikissa tilanteissa tästä ei kuitenkaan ole täyttä varmuutta, joten kannattaa tapauskohtaisesti miettiä, tarkoittaako puuttuva tieto nollaa vai onko mahdollista, että oikeaa arvoa ei tiedetä. Aineiston pääomamuuttuja on laskettu perpetual inventory method (PIM) -menetelmällä. Pääomamuuttujan laskentakaava on muotoa K(t) = (1-s)K(t-1) + I(t), jossa K(t) on pääomakanta vuonna t, s poistoaste ja I(t) investointi vuonna t. Pääomakantaa laskettaessa poistoasteen s arvona on käytetty 0,10. Laskettaessa pääomakantaa tällä menetelmällä tarvitaan tiedot toimipaikan investoinneista joka vuodelta toimipaikan perustamisvuodesta lähtien. Tämän kriteerin täyttävät vuonna 1974 ja sen jälkeen aloittaneet toimipaikat, joiden investointiaikasarjassa ei ole aukkoja. Ennen vuotta 1974 aloittaneille toimipaikoille investointiaikasarjan alkupäätä ei ole havaittu ja niiden kohdalla pääoman alkuarvon laskennassa on käytetty käyttöomaisuuden palovakuutusarvoa. Lähtöaineiston tuotanto- ja kustannustiedot ovat nimellisarvoisia. Joitakin muuttujia (tuotanto, arvonlisä, välipanokset ja investoinnit) on muunnettu reaaliarvoisiksi käyttämällä vastaavia kansantalouden tilinpidon implisiittisiä hintaindeksejä. Lisätietoja Tilastokeskuksen tutkijapalveluista: Kohdejoukko Teollisuuden toimipaikat Lähdeaineisto Teollisuustilastokyselyt ja rakennetilaston teollisuuden toimipaikkatiedot Muuttujia 107 Muuttujaluettelo stopc Longitudinal corrected code stop Original plant code stptunn Business register code syrtun Firm code vuosi Year Kunta Toimipaikan sijaintikunta TOL2008 Nace 2 tol2008_2 Nace 2, 2-digit, empiirinen avain TOL2002 Nace 1 tol2002_2 Nace 1, 2-digit, empiirinen avain tol95 ISIC rev 3 TOL88 tol88 TOL79 ISIC rev 2 alvuosi Ensimmäinen esiintymisvuosi lopvuosi Viimeinen esiintymisvuosi TOIMYHT Deliveries JALTEOL Teollinen jalostusarvo 1 (13)

2 JALKOK Kokonaisjalostusarvo BRAKOK kokonaisbruttoarvo mater Aineet ja tarvikkeet ener Energiapanokset serv Palvelupanokset RAKOTIM Käytetyt raaka-aineet, kotimaiset RAULKOM Käytetyt raaka-aineet, ulkomaiset tlaji Toiminnan laji BRAEU EU:n mukainen tuotannon bruttoarvo JALEU EU:n mukainen tuotannon jalostusarvo KULPOLT Polttoaineiden hankintakulut KULSAHKO Sähkön hankinta omaan käyttöön KULLAMPO Lämmön hankinta omaan käyttöön toimyhtr Kokonaistoimitukset, 2000 hinnoin (KT) jalteolr Teollinen jalostusarvo, 2000 hinnoin (KT) jalkokr Kokonaisjalostusarvo, 2000 hinnoin (KT) jaleur Jalostusarvo (EU), 2000 hinnoin (KT) brakokr Bruttotuotanto, 2000 hinnoin (KT) braeur Bruttotuotanto (EU), 2000 hinnoin (KT) materr Aineet ja tarvikkeet, 2000 hinnoin servr Palvelupanokset, 2000 hinnoin enerr Energiapanokset, 2000 hinnoin empb Työntekijöitä empw Toimihenkilöitä emp Palkansaajat, persons Henkilöt, hourb Työntekijöiden työtunnit hourw Toimihenkilöiden työtunnit houremp Palkansaajien tunnit avhour Kesk.työaika, tuhatta hourtot Tehdyt työtunnit wageb Työntekijöiden palkat, sospayb Työntekijöiden sosiaalikulut, wagew Toimihenkilöiden palkat, sospayw Toimihenkilöiden sosiaalikulut, wage Palkat sospay Sosiaalikulut PAPALKAT Maksetut palkat yhteensä PASOSKUL Palkatun henkilöstön sosiaalikulut yhteensä HENUPPI Henkilömäärä, adj PALKMFTE Palkansaajat, full-time eq, based on hours worked PANUPPI Palkansaaja määrä, adj YRNUPPI Yrittäjien määrä HELKMFTE Henkilöt, full-time eq, based on hours worked komhank Investoinnit, nimellinen komjha Pääomakanta, käyvin hinnoin (-85) vuokrat Vuokrat komhankr Investoinnit, 2000 hinnoin komjhar Pääomakanta, 2000 (-85) k00pim Pääomakanta PIM, 2000 hinnoin KATOIM Saatu korvaus korjauksista ja asennuksista PTTOIM Palkkiotöiden toimitusten arvo PATOIM Saatu bruttokorvaus muista palveluista export teollisuuden oma vienti KUSTTE Teolliset kustannukset KUSTKOK Kokonaiskustannukset evalue Hankitun sähkön arvo PALVHANK Palvelujen hankinta KAHANK Korjaus-, asennus- ja kunnossapitotyö PTHANK Teetetty palkkiotyö emwh Sähköenergian käyttö 2 (13)

3 FOR50 Ulk omist 50- (IS) (-94) FOR20_50 Ulk omist (IS) (-94) DOMPRIV Omistajatyyppi: Kotimainen yksityinen (-94) DOMGOV Omistajatyyppi: Kotimainen ei-yksityinen (-94) HEADUNIT Toimipaikkatyyppi: Pääkonttori INVUNIT Toimipaikkatyyppi: Investointitoimipaikka inventor Toimipaikkatyyppi: Varasto RDUNIT Toimipaikkatyyppi: T&K-yksikkö produnit Tuotantotoimipaikka tyyppi=3 tai 4 SALESUNI Toimipaikkatyyppi: Myyntikonttori servunit Toimipaikkatyyppi: Tehdaspalveluosasto ULKOPALV Ulkopuoliset palvelut (95-) KULKORAS Teetetyt korjaus-, kunnossapito- ja asennustyöt (95-) KULPATY Teetettyjen palkkatöiden kulut (95-) KULALIUR Aliurakointikulut (95-) KULTYVUO Työvoiman vuokrauskulut (95-) KULTUTKE Tutkimus- ja kehittämispalveluiden kulut (95-) KULKULJE Kuljetus- ja varastointikulut (95-) KULMAINO Mainos-, markkinointi- ja myyntipalvelukulut (95-) KULATK Atk-suunnit.- ja ohjelmointipalvelukulut (95-) KULPATEN Patenttien ja lisenssien kulut (95-) KULUMUUT Muut kuin edellä mainitut kulut (95-) exporteu Vienti EU-maihin ( ) MAA Omistajayrityksen maa (YREK, 86, 88-) OIK Oikeudellinen muoto (YREK, 86, 88-) ISL Institutionaalinen muoto (YREK, 86, 88-92) isl95 Institutionaalinen muoto 95 (YREK, 93-99) oty95 Oty95 (YREK, 93-) ulkomi Ulk. omist., % (YREK, 86, 88-) Muuttujat Longitudinal corrected code stopc Suojattu pitkittäiskorjattu STOP. Yksityiskohtaisissa tarkasteluissa on käynyt ilmi, että 1970-luvulla ja 1980-luvun alussa alkuperäisissä toimipaikkatunnuksissa on esiintynyt jonkin verran katkoksia. Aineiston pitkittäisominaisuuden parantamiseksi näitä katkoksia on pyritty korjaamaan. Apuna on käytetty toimipaikan sijaintia, omistajuutta ja toimialaa koskevia tietoja. Identifioinnissa ja korjauksissa on pyritty noudattamaan konservatiivista linjaa siten, ettei kahta eri toimipaikkaa tulkittaisi erheellisesti samaksi. Erityisen paljon katkoksia esiintyy vuonna 1979; tuona vuonna kaikkiaan 660 tapausta kyettiin identifioimaan taustatietojen perusteella. Näyttää siltä, että kaikkia katkoksia ei kuitenkaan pystytty tunnistamaan. Tähän viittaa se, että aineiston mukaan tuona vuonna oli selvästi normaalia enemmän uusia sekä poistuvia toimipaikkoja. Tämä on syytä ottaa huomioon, kun tutkitaan esimerkiksi toimipaikkojen vaihtuvuutta tai työpaikkojen syntymis- ja tuhoutumisasteita. Vuodesta 1980 lähtien toimipaikkatunnukset näyttäisivät olevan pääasiassa kunnossa. Original plant code stop Suojattu alkuperäinen toimipaikkatunnus Business register code stptunn Suojattu toimipaikan tunnus yritysrekisterissä Tämän tunnuksen avulla toimipaikalle voi liittää yritysrekisterin toimipaikkatason tietoja. Firm code syrtun 3 (13)

4 Suojattu yritystunnus Year vuosi Tilastovuosi Toimipaikan sijaintikunta Kunta Nace 2 TOL2008 Toimialakoodi, 2008 luokitus (Nace rev. 2), vuodesta 1995 alkaen Nace 2, 2-digit, empiirinen avain tol2008_2 Henkilöstömäärän mukaan luotu empiirinen toimiala-avain tol numerotasolla (suositeltava) Nace 1 TOL2002 Toimialakoodi, 2002 luokitus (Nace rev. 1), täydennetty luokituskannan avaimella Nace 1, 2-digit, empiirinen avain tol2002_2 Henkilöstömäärän mukaan luotu empiirinen toimiala-avain tol numerotasolla (suositeltava) ISIC rev 3 tol95 Toimialakoodi, 1995 luokitus (ISIC rev 3), täydennetty luokituskannan avaimella tol88 TOL88 Toimialakoodi, 1988 luokitus, vuoteen 1994 asti ISIC rev 2 TOL79 Toimialakoodi, 1979 luokitus (ISIC rev 2), vuoteen 1994 asti Ensimmäinen esiintymisvuosi alvuosi Toimipaikan ensimmäinen esiitymisvuosi aineistossa Viimeinen esiintymisvuosi lopvuosi Toimipaikan viimeinen esiintymisvuosi aineistossa Deliveries TOIMYHT Kokonaistoimitukset Teollinen jalostusarvo JALTEOL Poikkeaa kokonaisjalostusarvosta siinä, että tuotannon puolella eikä välipanoksista ole otettu huomioon ei-teollisia palveluja, vuodesta ei ole vertailukelpoinen aiempiin vuosiin. 4 (13)

5 Kokonaisjalostusarvo JALKOK Kokonaisjalostusarvo vuoteen 2008 asti. Jalostusarvo mittaa eri tuotannontekijöiden yhteenlaskettua jalostusarvoa toimipaikan/yrityksen liiketoiminnasta. Jalostusarvon tarkoituksena on kuvata yksikön arvonlisäystä, joka syntyy tuotantotoiminnasta saatujen tuottojen ja tuotantotoimintaa varten hankittujen tuotantopanoskustannusten erotuksena. Määritelmän mukaan kustannuksiin ei sisällytetä työvoimasta aiheutuvia kustannuksia. Tuotannon bruttoarvon avulla voidaan laskea jalostusarvo seuraavasti: BRUTTOARVO aine- ja tarvikeostot ostot yrityksen muilta toimipaikoilta varastojen muutos ulkopuoliset palvelut muut kiinteät ja muuttuvat kulut pl. henkilöstökulut + kaup-patavaroiden hankinta = JALOSTUSARVO kokonaisbruttoarvo BRAKOK Kokonaisbruttoarvo vuoteen 2008 asti. Tuotannon bruttoarvo mittaa yrityksen tai toimipaikan oman tuotannon arvoa, sen tosiasiallista tuotantoa. Tuotannon bruttoarvon kaava on seuraava: Liikevaihto + toimitukset yrityksen muiden toimipaikkojen käyttöön + valmistevarastojen muutos + valmistus omaan käyttöön + liiketoiminnan muut tuotot käyttöomaisuuden luovutusvoitot kauppatavaroiden hankinta = BRUTTOARVO Aineet ja tarvikkeet mater Energiapanokset ener Palvelupanokset serv Käytetyt raaka-aineet, kotimaiset RAKOTIM Vuoteen 1984 asti Käytetyt raaka-aineet, ulkomaiset RAULKOM Vuoteen 1984 asti Toiminnan laji tlaji Toiminnan laji 1 = pääkonttori tms. 2 = rakenteilla oleva toimipaikka eli investointitoimipaikka 3 = varsinainen toimipaikka (rakennetilasto) 4 = voimalaitokset 5 = hallintayhtiö 6 = keskusvarasto 7 = tutkimusyksikkö 8 = erillinen myyntikonttori 9 = tehdaspalveluosasto 0/ NULL/ tyhjä = haaraliike EU:n mukainen tuotannon bruttoarvo BRAEU 5 (13)

6 Tuotannon bruttoarvo (EU:n määritelmän mukainen, sisältää tukipalkkiot). Vuoteen 1994 asti braeu=brakok. Tuotannon bruttoarvo mittaa yrityksen tai toimipaikan oman tuotannon arvoa, sen tosiasiallista tuotantoa. Tuotantotoimintaan lasketaan mukaan kaikki tuotantoon liittyvät tuotot ( toimitukset yrityksen ulkopuolelle ja toimitukset yrityksen muille oimipaikoille) ja niitä oikaistaan käyttöomaisuuden luovutusvoitoilla. Käyttöomaisuuden luovutusvoittoja ei pidetä tuotannollisina erinä vaan satunnaisina tuottoina. Kauppatavaroiden hankinta vähennetään tuotantotoiminnan tuotoista, jotta tuotantotoimintaan saadaan mukaan vain kauppatavaroiden myynnistä yritykselle/ toimipaikalle syntyvä marginaali. Tuotannon bruttoarvo lasketaan toimipaikan/yrityksen ilmoittaman laskennallisen käyttökatteen avulla. Tuotannon bruttoarvon kaava on seuraava: Liikevaihto + toimitukset yrityksen muiden toimipaikkojen käyttöön +valmistevarastojen muutos + valmistus omaan käyttöön + liiketoiminnan muut tuotot käyttöomaisuuden luovutusvoitot - kauppatavaroiden hankinta = BRUTTOARVO EU:n mukainen tuotannon jalostusarvo JALEU Tuotannon jalostusarvo (EU:n arvonlisäys perushintaan, sisältää tukipalkkiot). Vuoteen 1994 asti jaleu=jalkok. Jalostusarvo mittaa eri tuotannontekijöiden yhteenlaskettua jalostusarvoa toimipaikan/ yrityksen liiketoiminnasta. Jalostusarvon tarkoituksena on kuvata yksikön arvonlisäystä, joka syntyy tuotantotoiminnasta saatujen tuottojen ja tuotantotoimintaa varten hankittujen tuotantopanoskustannusten erotuksena. Määritelmän mukaan kustannuksiin ei sisällytetä työvoimasta aiheutuvia kustannuksia. Tuotannon bruttoarvon avulla voidaan laskea jalostusarvo seuraavasti: BRUTTOARVO - aine- ja tarvikeostot - ostot yrityksen muilta toimipaikoilta - varastojen muutos - ulkopuoliset palvelut muut kiinteät ja muuttuvat kulut pl. henkilöstökulut + kauppatavaroiden hankinta = JALOSTUSARVO Polttoaineiden hankintakulut KULPOLT Polttoaineiden hankinta. Polttoaineiksi luetaan yrityksen tuotannollisen toiminnan tai sen ajoneuvojen energialähteiksi hankitut aineet. Saatavissa vuodesta 1995 lähtien. Sähkön hankinta omaan käyttöön KULSAHKO Sähkön hankinta omaan käyttöön (pl. välityssähkö). Sähköenergian hankinta käsittää tuotantoprosessissa käytetyn sähkön lisäksi myös yrityksen tilojen valaistukseen, tuuletukseen, lämmitykseen ym. käytetyn sähkön, mutta ei myytäväksi hankittua sähköä. Saatavissa vuodesta 1995 lähtien. Lämmön hankinta omaan käyttöön KULLAMPO Lämmön hankinta omaan käyttöön (pl. välityslämpö). Lämpöenergian hankintaan luetaan yrityksen tuotantoprosessissa käytetyn lämmön lisäksi myös tilojen lämmitykseen käytetty energia, mutta ei myytäväksi hankittua lämpöä. Saatavissa vuodesta 1995 lähtien. Kokonaistoimitukset, 2000 hinnoin (KT) toimyhtr Teollinen jalostusarvo, 2000 hinnoin (KT) jalteolr Kokonaisjalostusarvo, 2000 hinnoin (KT) jalkokr Jalostusarvo (EU), 2000 hinnoin (KT) jaleur Saatavissa vuoteen 2008 asti. Vuoteen 1994 asti jaleur=jalkokr. 6 (13)

7 Bruttotuotanto, 2000 hinnoin (KT) brakokr Bruttotuotanto (EU), 2000 hinnoin (KT) braeur Saatavissa vuoteen 2008 asti. Vuoteen 1994 asti braeur=brakokr. Aineet ja tarvikkeet, 2000 hinnoin materr Palvelupanokset, 2000 hinnoin servr Energiapanokset, 2000 hinnoin enerr Työntekijöitä empb Työntekijöiden lukumäärä (B viittaa sanaan blue-collar ) vuoteen 2008 asti Työntekijöiksi luetaan välittömästi teollisuuden valmistusprosessiin osallistuvat henkilöt, apuosastojen työntekijät kuten pakkaajat, huolto- ja kunnossapitotyöntekijät, rakennusosastojen työntekijät, koneenkäyttäjät, lämmittäjät, siivoojat jne. Myös sellaiset työnjohtajat, jotka osallistuvat myös varsinaiseen valmistustyöhön, luetaan työntekijöiksi. Henkilöiden lukumäärät ilmoitetaan tilikauden keskimääräisinä lukuina. Luvut voidaan laskea esim. jakamalla kuukausikeskimäärien summa tilikauden kuukausimäärällä. Ks. myös henkilöstön lukumäärän määritelmä. Toimihenkilöitä empw Toimihenkilöiden lukumäärä (W viittaa sanaan white-collar ) vuoteen 2008 asti Toimihenkilöiksi luetaan muut kuin yrittäjät ja työntekijät. Henkilöiden lukumäärät ilmoitetaan tilikauden keskimääräisinä lukuina. Luvut voidaan laskea esim. jakamalla kuukausikeskimäärien summa tilikauden kuukausimäärällä. Ks. myös henkilöstön lukumäärän määritelmä. Palkansaajat, emp emp=empb+empw, vuoteen 2008 asti. Henkilöt, persons Yrityksen työvoimaan luetaan kaikki henkilöt, jotka työskentelevät siinä tai sen lukuun. Työvoima luokitellaan itsenäisiin yrittäjiin (omistajiin), toimihenkilöihin ja työntekijöihin Henkilöiden lukumäärät ilmoitetaan tilikauden keskimääräisinä lukuina. Luvut voidaan laskea esim. jakamalla kuukausikeskimäärien summa tilikauden kuukausimäärällä. Henkilöiden lukumääriin lasketaan 1) kaikki tilastoyksikön palveluksessa olevat, myös harjoittelijat, tilapäiset ja osa-aikaiset (osa-aikaiset ilmoitetaan muuntamatta heitä kokopäiväisiksi), 2) vuosilomalla olevat, 3) sairaslomalla olevat, 4) äitiyslomalla olevat, 5) lakossa tai määräaikaisesti lomautetut, 6) kertausharjoituksissa olevat ja 7) kotityöntekijät. Työntekijöiden työtunnit hourb 7 (13)

8 Toimihenkilöiden työtunnit hourw Palkansaajien tunnit houremp Kesk.työaika, tuhatta avhour Keskimääräinen työaika per henkilö, tuhatta. Tehdyt työtunnit hourtot Suositeltava työpanoksen mittari, jos tarkasteluperiodi päättyy 2008 tai ennen. Työtunnit ovat tilikauden aikana tehtyjen todellisten työtuntien summa. Työtunneista on vähennettävä poissaoloajat (sairasloma, vuosiloma, pekkaspäivät tms.) sekä ns. ylityökorotukset. (Odotusajan työtunnit lasketaan mukaan, jos niistä on maksettu palkkaa). Huom. Työtuntitiedoissa on laadullisia ongelmia ja noin puolet tiedoista on imputoitu. Työntekijöiden palkat, wageb Työntekijöiden sosiaalikulut, sospayb Erä sisältää maksettuihin palkkoihin perustuvat lakisääteiset ja vapaaehtoiset sosiaalivakuutusmaksut. Työnantajan lakisääteisiin sosiaalivakuutusmaksuihin luetaan: 1) sosiaaliturvamaksu, 2) työttömyysvakuutusmaksu, 3) LEL- ja TEL-vakuutusmaksu, 4) tapaturmavakuutusmaksu, 5) ryhmähenkivakuutusmaksu. Vapaaehtoisiin sosiaalivakuutusmaksuihin luetaan: 1) LEL- ja TEL-lisäturvamaksut, 2) henki- ja eläkevakuutusyhtiöille maksetut ryhmähenkija ryhmäeläkevakuutusmaksut, 3) työpaikkojen avustuskassoihin (eläke-, hautaus-, eroavustus- sekä sairausvakuutuskassoihin) maksetut kannatus-maksut sekä maksetut eläkkeet. Erään eivät sisälly henkilöstön koulutus-, virkistys-, harrastustoiminnan tai muut vastaavat kulut. Toimihenkilöiden palkat, wagew Toimihenkilöiden sosiaalikulut, sospayw Palkat wage Sosiaalikulut sospay Maksetut palkat yhteensä PAPALKAT Vuodesta 1995 alkaen. Palkatun henkilöstön sosiaalikulut yhteensä PASOSKUL 8 (13)

9 Vuodesta 1995 alkaen. Henkilömäärä, adj HENUPPI Vuoteen 2007 asti henuppi=persons*1,051 (kerroin laskettu vuoden 2008 perusteella). Palkansaajat, full-time eq, based on hours worked PALKMFTE Vuoteen 2005 asti palkmfte=(hourb+hourw)*0.607 (kerroin laskettu vuosien perusteella). Palkansaaja määrä, adj PANUPPI Vuoteen 2007 asti panuppi=(empb+empw)*1.051 (kerroin laskettu vuoden 2008 perusteella). Yrittäjien määrä YRNUPPI 2008 lähtien. Henkilöt, full-time eq, based on hours worked HELKMFTE Vuoteen 2005 asti helkmfte = hourtot*0.607 (kerroin laskettu vuosien perusteella). Arvioitu myöhempien tietojen perusteella. Ensisijainen henkilöstömuuttuja, jos käytössä periodi tai koko ajanjakso Hourtot on suositeltava työpanoksen mittari, jos tarkasteltava ajanjakso päättyy vuoteen 2008 tai ennen. Investoinnit, nimellinen komhank Käyttöomaisuuden nettoinvestoinnit yhteensä Pääomakanta, käyvin hinnoin (-85) komjha Käyttöomaisuuden jälleenhankinta-arvo (palovakuutusarvo) käyvin hinnoin ( , ) Vuokrat vuokrat Vuokrakulut yhteensä. Puuttuu Erä sisältää vuokrakulut maa- ja vesialueista, leasingeistä ja muista vuokrista. Maa- ja vesialueita ovat mm. maa- ja metsäalueet, rakennetut ja rakentamattomat tontit, koskitilat, vesijätöt ja vesialueet. Yritys voi hankkia käyttöomaisuutta joko käyttöleasing-sopimuksella tai rahoitusleasing-sopimuksella. Käyttöleasing-sopimuksessa laitteen vuokraava yritys tekee sopimuksen suoraan laitetta käyttävän yrityksen kanssa. Rahoitusleasing-sopimuksessa laitteen tarvitsija sopii, että rahoitusyhtiö ostaa laitteen ja vuokraa sen laitetta tarvitsevalle. Leasingkulut kattavat siten yrityksen leasing-sopimuksilla vuokraamien käyttöomaisuushyödykkeiden vuokrakulut. Muita vuokria ovat asuinrakennusten ja huoneistojen sekä liike-, tehdas-, konttori-, varasto- ym. rakennusten sekä koneiden ja laitteiden vuokrakulut sekä sorakuopista, malmi- ja mineraaliesiintymistä, kivilouhoksista, turvesoista ym. maksetut vuokrat. Investoinnit, 2000 hinnoin komhankr Deflatoinnissa käytetty kansantalouden tilinpidon implisiittistä investointien hintaindeksiä Pääomakanta, 2000 (-85) komjhar Käyttöomaisuuden jälleenhankinta-arvo (palovakuutusarvo) vuoden 2000 hinnoin ( , ). Deflatoinnissa käytetty kansantalouden tilinpidon implisiittistä investointien hintaindeksiä. 9 (13)

10 Pääomakanta PIM, 2000 hinnoin k00pim Pääomakanta saatavissa vuodesta 1975 alkaen. Aineiston pääomamuuttuja on laskettu perpetual inventory method (PIM) -menetelmällä. Pääomamuuttujan laskentakaava on muotoa K(t) = (1-s)K(t-1) + I(t), jossa K(t) on pääomakanta vuonna t, s poistoaste ja I(t) investointi vuonna t. Pääomakantaa laskettaessa poistoasteen s arvona on käytetty 0,10. Laskettaessa pääomakantaa tällä menetelmällä tarvitaan tiedot toimipaikan investoinneista joka vuodelta toimipaikan perustamisvuodesta lähtien. Tämän kriteerin täyttävät vuonna 1974 ja sen jälkeen aloittaneet toimipaikat joiden investointiaikasarjassa ei ole aukkoja. Ennen vuotta 1974 aloittaneille toimipaikoille investointiaikasarjan alkupäätä ei ole havaittu ja niiden kohdalla pääoman alkuarvon laskennassa on käytetty käyttöomaisuuden palovakuutusarvoa. Pääomakannan deflatoinnissa on käytetty kansantalouden tilinpidon implisiittistä investointien hintaindeksiä Saatu korvaus korjauksista ja asennuksista KATOIM Palkkiotöiden toimitusten arvo PTTOIM Saatu bruttokorvaus muista palveluista PATOIM teollisuuden oma vienti export Toimipaikan vienti yhteensä, saatavissa vuoteen 2007 asti. Erään sisältyy vienti EU-maihin ja EU:n ulkopuolisiin maihin. Tavaroiden vientiä on kotimaisten ja ulkomaisten talousyksiköiden välillä tapahtunut muutos tavaroiden omistuksessa. Toimitukset ulkomaiselle tytäryhtiölle tai haaraliikkeelle katsotaan tässä omistajan vaihdokseksi. Vientiin sisällytetään myös palkkatyöjalostuksen jälkeen palautetut tavarat jalostusarvolla lisättynä, vaikkei omistajuus vaihdukaan. Kauttakulkutavarat eivät sisälly vientiin. Tavaraviennin arvona käytetään EU:n sisä- ja ulkokaupassa verotonta myyntihintaa. Arvoon sisällytetään kuljetus- ja vakuutuskustannukset Suomen rajalla olevaan vientipaikkaan asti. Palvelujen vienti koostuu kaikista ulkomaisten talousyksiköiden kotimaisille talousyksiköille suorittamista palveluista. Teolliset kustannukset KUSTTE Kokonaiskustannukset KUSTKOK Hankitun sähkön arvo evalue Palvelujen hankinta PALVHANK Korjaus-, asennus- ja kunnossapitotyö 10 (13)

11 KAHANK Teetetty palkkiotyö PTHANK Sähköenergian käyttö emwh Ulk omist 50- (IS) (-94) FOR50 Ulkomainen omistus yli 50 prosenttia (IS). Mittayksikkö Prosenttia Lyhenne % Ulk omist (IS) (-94) FOR20_50 Ulkomainen omistus prosenttia (IS). Mittayksikkö Prosenttia Lyhenne % Omistajatyyppi: Kotimainen yksityinen (-94) DOMPRIV Omistajatyyppi: Kotimainen ei-yksityinen (-94) DOMGOV Toimipaikkatyyppi: Pääkonttori HEADUNIT Toimipaikkatyyppi: Investointitoimipaikka INVUNIT Toimipaikkatyyppi: Varasto inventor Toimipaikkatyyppi: T&K-yksikkö RDUNIT Tuotantotoimipaikka tyyppi=3 tai 4 produnit Toimipaikkatyyppi: Myyntikonttori SALESUNI Toimipaikkatyyppi: Tehdaspalveluosasto servunit Ulkopuoliset palvelut (95-) 11 (13)

12 ULKOPALV Vuodesta 1995 lähtien. Teetetyt korjaus-, kunnossapito- ja asennustyöt (95-) KULKORAS Ulkopuolisilla teetettyjen korjaus-, kunnossapito- ja asennustöiden arvo mukaan luettuna laskutettujen materiaalien arvo. Vuodesta 1995 lähtien. Teetettyjen palkkatöiden kulut (95-) Aliurakointikulut (95-) KULPATY Palkkatyö on tuotteiden valmistuttamista toisella talousyksiköllä. Käytettävät aineet ja tarvikkeet ovat pääosin valmistuttajan omistuksessa tai hallinnassa. Vuodesta 1995 lähtien. KULALIUR Vuodesta 1995 lähtien. Työvoiman vuokrauskulut (95-) KULTYVUO Vuodesta 1995 lähtien. Tutkimus- ja kehittämispalveluiden kulut (95-) KULTUTKE Tutkimusmenoilla tarkoitetaan ulkopuolisilta yrityksiltä hankittuja tutkimus- ja kehittämispalveluja. Tutkimus- ja kehittämispalvelut ovat uuden tieteellisen tai teknisen tiedon tuottamiseksi tarpeellisesta suunnitelmallisesta tutkimustoiminnasta aiheutuneita menoja. Vuodesta 1995 lähtien. Kuljetus- ja varastointikulut (95-) KULKULJE Erä sisältää yrityksen ulkopuolelta ostetut kuljetus- ja varastointipalvelut, terminaali- ja lastinkäsittelypalvelut. Varastointipalveluilla tarkoitetaan tässä itsenäisinä palveluina tarjottuja varastointipalveluja. Tähän sisältyvät esim. välivarastointipalvelut kylmävarastoissa ja tullivarastoissa sekä konttien säilytys jne. Jonkin tietyn alueen tai rakennuksen tai sen osan vuokraus varastoksi ei sisälly tähän. Vuodesta 1995 lähtien. Mainos-, markkinointi- ja myyntipalvelukulut (95-) KULMAINO Erä sisältää yrityksen ulkopuolelta hankitut mainos-, myynti- ja markkinointikulut. Tällaisia eri ovat esimerkiksi: tuotteiden markkinoinnin ja myynnin aiheuttamat kulut, mainonnan sekä myyntinäyttelyiden kulut, mainostoimistojen palvelut, markkinoinnin, viestinnän ja suhdetoiminnan konsultointiin, markkinatutkimuksiin ja mielipideselvityksiin liittyvät kulut, ulko- ja liikennemainosten pystyttämiseen ja hoitoon liittyvät kulut, näyteikkunoiden somistukseen ja näyttelytilojen suunnitteluun liittyvät kulut, urheilumainontaan, puhelinmainontaan, ilmamainontaan jne. liittyvät kulut sekä messujen yms. tuoteesittelytilaisuuksien järjestämisestä aiheutuvat kulut. Vuodesta 1995 lähtien. Atk-suunnit.- ja ohjelmointipalvelukulut (95-) KULATK Erä sisältää yrityksen ulkopuolelta hankitut, asiakkaan laskuun tapahtuvat atk-palvelut. Tällaisia palveluja ovat automaattiseen tietojenkäsittelyyn liittyvä laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi, ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus, tietokone- ja käsittelypalvelutoiminta, tietokantaisännöinti, konttori- ja tietokoneiden korjaus ja huolto, muu tietojenkäsittelypalvelu, esim. systeemityöpalvelu, atk-ohjelmistojen ylläpitopalvelu sekä atk-ohjelmistokonsultointi. Vuodesta 1995 lähtien. Patenttien ja lisenssien kulut (95-) KULPATEN 12 (13)

13 Kulut rojalteista, patenteista ja lisensseistä. Erä sisältää muille maksetut korvaukset patenttien ja lisenssien käyttöoikeuksista. Vuodesta 1995 lähtien. Muut kuin edellä mainitut kulut (95-) KULUMUUT Vuodesta 1995 lähtien. Vienti EU-maihin ( ) exporteu Omistajayrityksen maa (YREK, 86, 88-) MAA Omistajayrityksen maa (yritysrekisterin tieto, 1986, 1988-). Oikeudellinen muoto (YREK, 86, 88-) OIK Oikeudellinen muoto (YREK, 1986, 1988-) 11 = luonnollinen henkilö, 12 = kuolinpesä, perikunta, 13 = verotusyhtymä (esim. rekisteröimätön osakeyhtiö tai rakennustyöyhteenliit-tymä), 14 = avoin yhtiö, 15 = konkurssipesä, 21 = kommandiittiyhtiö, 22 = laivanisännistöyhtiö ( ei osakeyhtiö), 31 = osakeyhtiö, 32 = keskinäinen vakuutusyhtiö, 33 = säästöpankki, 34 = eläkesäätiö tai -kassa, työeläkelaitos, työttömyys- tai avustuskassa, 35 = asunto-osakeyhtiö, 41 = osuuskunta, 51 = säätiö, rahasto, 52 = aatteellinen yhdistys (ry., rekisteröiyty yhdistys), 53 = keskinäinen vahinkovakuutusyhdistys (joskus myös keskinäinen vakuutusyh-tiö), 54 = taloudellinen yhdistys (juridisesti usein aatteellinen yhdistys, jonka liiketoi-minata on yrek:ssä todettu merkittäväksi), 61 = julkinen viranomainen, 62 = julkinen liikelaitos, 63 = julkisoikeudellinen yhtei-sö, 71 = valtionkirkko, 72 = muu uskonnollinen yhteisö, 90 = muu oikeudellinen muoto (esim. ulkomaisen talousyksikön suomessa oleva sivuliike tai sen muu epäitsenäinen osa). Institutionaalinen muoto (YREK, 86, 88-92) ISL Institutionaalinen muoto (yritysrekisteri, 1986, ) Institutionaalinen muoto 95 (YREK, 93-99) isl95 Institutionaalinen muoto 1995 luokituksen mukaan, yritysrekisteri ( ) Oty95 (YREK, 93-) oty95 Omistajatyyppi, yritysrekisteri (1993-) Ulk. omist., % (YREK, 86, 88-) ulkomi Ulkomainen omistus, prosenttia (yritysrekisterin tieto, vuosille 1986, ) 13 (13)

Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto (FLEED), otos, työsuhdejaksot

Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto (FLEED), otos, työsuhdejaksot Aineistokuvaus Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto (FLEED), otos, työsuhdejaksot Sisältökuvaus Työsuhdejaksot yhdistetyn työntekijä-työnantaja-aineiston (Finnish Longitudinal Employer-Employee Data

Lisätiedot

mahdollisuudet Ahti Leinonen 29.10.2009

mahdollisuudet Ahti Leinonen 29.10.2009 Yritysrekisterin monet mahdollisuudet 29.10.2009 Yritys- ja toimipaikkarekisteri! Konserneja noin 6 000! Yrityksiä ja yhteisöjä n. 288 800! Toimipaikkoja yli 326 000! Yritystoiminta: ammatinharjoittajista

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi.

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Sitoudumme noudattamaan Teknologiateollisuuden sääntöjä

Lisätiedot

Yritysten rakennetilasto

Yritysten rakennetilasto TILKES 2009 1 Yritysten rakennetilasto Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa Taloudellisten analyysien ja päätelmien pohjana tulee olla mahdollisimman pätevät tietoaineistot. Tämä edellyttää, että yrityksistä

Lisätiedot

TILASTOLIITELOMAKE. Yritysten rakennetilasto, YRITYKSEN TIEDOT Kauppa ja muut palvelutoimialat

TILASTOLIITELOMAKE. Yritysten rakennetilasto, YRITYKSEN TIEDOT Kauppa ja muut palvelutoimialat Tiedonhankinta PL 6B 00022 TILASTOKESKUS Puhelin (09)17341 TILASTOLIITELOMAKE Yritysten rakennetilasto, YRITYKSEN TIEDOT Kauppa ja muut palvelutoimialat TILKES 2012 Yrityksen nimi ja postiosoite: Lakisääteinen

Lisätiedot

Yritysten rakennetilasto

Yritysten rakennetilasto TILKES 2006 1 Yritysten rakennetilasto Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa Taloudellisten analyysien ja päätelmien pohjana tulee olla mahdollisimman pätevät tietoaineistot. Tämä edellyttää, että yrityksistä

Lisätiedot

Hyödykkeet: aineet ja tarvikkeet

Hyödykkeet: aineet ja tarvikkeet Aineistokuvaus Hyödykkeet: aineet ja tarvikkeet Sisältökuvaus Teollisuuden Aineet ja tarvikkeet -tilasto sisältää tavaranimikkeittäisiä eli hyödykkeittäisiä arvoja määrätietoja ostetuista aineista ja tarvikkeista

Lisätiedot

Yritysrekisterin monet mahdollisuudet

Yritysrekisterin monet mahdollisuudet Yritysrekisterin monet mahdollisuudet 17.11.2010 Yritys- ja toimipaikkarekisteri Konserneja noin 6 000 Yrityksiä ja yhteisöjä n. 288 800 Toimipaikkoja yli 326 000 Yritystoiminta: ammatinharjoittajista

Lisätiedot

Yritysrekisterin monet mahdollisuudet

Yritysrekisterin monet mahdollisuudet Yritysrekisterin monet mahdollisuudet 18.11.2009 Yritys- ja toimipaikkarekisteri Konserneja noin 6 000 Yrityksiä ja yhteisöjä n. 288 800 Toimipaikkoja yli 326 000 Yritystoiminta: ammatinharjoittajista

Lisätiedot

Henkilövalmisaineistomoduulit: Työssäkäyntitiedot, kokonaisaineisto

Henkilövalmisaineistomoduulit: Työssäkäyntitiedot, kokonaisaineisto Aineistokuvaus Henkilövalmisaineistomoduulit: Työssäkäyntitiedot, kokonaisaineisto Sisältökuvaus Työssäkäyntitiedot-moduuli sisältää tietoja henkilön työssäkäynnistä. Aineisto voidaan linkata muihin valmisaineistoihin

Lisätiedot

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE B. TULOSLASKELMAN ERITTELYT. Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa. Kyselyyn kuuluvat yritykset. Nimi- ja osoitetiedot

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE B. TULOSLASKELMAN ERITTELYT. Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa. Kyselyyn kuuluvat yritykset. Nimi- ja osoitetiedot TILKES_ohje 2013 / 1 Yritysten rakennetilasto Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa Taloudellisten analyysien ja päätelmien pohjana tulee olla mahdollisimman pätevät tietoaineistot. Tämä edellyttää,

Lisätiedot

TILASTOLIITELOMAKE. Yritysten rakennetilasto, YRITYKSEN TIEDOT Teollisuus ja rakentaminen

TILASTOLIITELOMAKE. Yritysten rakennetilasto, YRITYKSEN TIEDOT Teollisuus ja rakentaminen Tiedonhankinta PL 6B 00022 TILASTOKESKUS Puhelin (09)17341 TILASTOLIITELOMAKE Yritysten rakennetilasto, YRITYKSEN TIEDOT Teollisuus ja rakentaminen TILKES 2012 Yrityksen nimi ja postiosoite: Lakisääteinen

Lisätiedot

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE TILKES_ohje 2012 / 1 Yritysten rakennetilasto Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa Taloudellisten analyysien ja päätelmien pohjana tulee olla mahdollisimman pätevät tietoaineistot. Tämä edellyttää,

Lisätiedot

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE B. TULOSLASKELMAN ERITTELYT. Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa. Kyselyyn kuuluvat yritykset. Nimi- ja osoitetiedot

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE B. TULOSLASKELMAN ERITTELYT. Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa. Kyselyyn kuuluvat yritykset. Nimi- ja osoitetiedot TILKES 2014 1 Yritysten rakenne - ja tilinpäätöstilasto Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa Taloudellisten analyysien ja päätelmien pohjana tulee olla mahdollisimman pätevät tietoaineistot. Tämä edellyttää,

Lisätiedot

TILASTOLIITELOMAKE. Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto

TILASTOLIITELOMAKE. Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto Tiedonhankinta PL 5A 00022 TILASTOKESKUS Puhelin 029 551 1000 TILASTOLIITELOMAKE Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto YRITYKSEN TIEDOT TILKES 2014 Yrityksen nimi ja postiosoite: Lakisääteinen kysely,

Lisätiedot

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.211 Marja Haverinen Käsitteistä Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa

Lisätiedot

Palvelujen alue- ja toimialatilasto, 2007

Palvelujen alue- ja toimialatilasto, 2007 Palvelut 2009 Palvelujen alue- ja toimialatilasto, 2007 Majoitus- ja ravitsemistoiminnan jalostusarvosta lähes 40 prosenttia kertyi Uudellamaalla vuonna 2007 Tilastokeskuksen mukaan majoitus- ja ravitsemistoiminnan

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi.

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Sitoudumme noudattamaan Teknologiateollisuuden sääntöjä

Lisätiedot

Yritys/toimipaikkakohtaiset henkilöstöominaisuudet

Yritys/toimipaikkakohtaiset henkilöstöominaisuudet Aineistokuvaus Yritys/toimipaikkakohtaiset henkilöstöominaisuudet Sisältökuvaus FLEED (Finnish Longitudinal Employer - Employee Data) -aineistosta on tutkimuskäyttöön muodostettu yritys- ja toimipaikkapohjaiset

Lisätiedot

Rakennusyritysten tilinpäätöskysely

Rakennusyritysten tilinpäätöskysely 2013 1 Rakennusyritysten tilinpäätöskysely Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa Taloudellisten analyysien ja päätelmien pohjana tulee olla mahdollisimman pätevät tietoaineistot. Tämä edellyttää, että

Lisätiedot

Globalisaatio. Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa

Globalisaatio. Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa Globalisaatio Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa Palvelujen ulkomaankaupan tilasto Kuvaa palvelujen vientiä ja tuontia palvelutyypeittäin ja kohdemaittain Sisältää konsernien sisäisen kaupan

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

Yritysrekisterin tilastotiedostot: yritykset 2012

Yritysrekisterin tilastotiedostot: yritykset 2012 Aineistokuvaus Yritysrekisterin tilastotiedostot: yritykset 2012 Sisältökuvaus Yritysrekisterin yritystason aineisto kattaa liikeyritysten ja yksityisten voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen vuosittaiset

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Alueellinen yritystoimintatilasto

Alueellinen yritystoimintatilasto Yritykset 2015 Alueellinen yritystoimintatilasto 2014, ennakko Jalostusarvo laski 3 prosenttia vuonna 2014, korjattu Korjattu 13.10.2015. Korjatut luvut on merkitty punaisella. Tilastokeskuksen ennakkotietojen

Lisätiedot

Alueellinen yritystoimintatilasto

Alueellinen yritystoimintatilasto Yritykset 2014 Alueellinen yritystoimintatilasto 2013, ennakko Tehdasteollisuuden jalostusarvo kasvoi vuonna 2013 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan koko teollisuudessa (TOL BCDE) tuotannon bruttoarvo

Lisätiedot

Aineistokuvaus. *1. Jätetään osakkuusyritykset pois; data koe; set konsernit9512; if jasenlaji in (1,2,6); run;

Aineistokuvaus. *1. Jätetään osakkuusyritykset pois; data koe; set konsernit9512; if jasenlaji in (1,2,6); run; Aineistokuvaus Konsernit Sisältökuvaus Konsernirekisterin tiedoista on muodostettu tutkimuskäyttöön yhtenäinen aikasarja vuosille 1995, 1997-2012. Aineisto sisältää konsernitason tietoja konsernin rakenteesta

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Tilastointi koetuksella -onko teollisuus teollisuutta vai palveluita. Jukka Pakola Globalisaatioseminaari 17.4.2013

Tilastointi koetuksella -onko teollisuus teollisuutta vai palveluita. Jukka Pakola Globalisaatioseminaari 17.4.2013 Tilastointi koetuksella -onko teollisuus teollisuutta vai palveluita Globalisaatioseminaari 17.4.2013 Sisältö Taustaa Silmäluokittelua Yleistä toimialaluokituksesta ja sen soveltamisesta Soveltamisen erityistapauksia

Lisätiedot

8.9.2010. Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 17 341 telefax: (09) 1734 3429

8.9.2010. Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 17 341 telefax: (09) 1734 3429 8.9.200 Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 7 34 telefax: (09) 734 3429 Tiedustelut: Pasi Koikkalainen, +358 9 734 3332, e-mail: kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi Samu Hakala, +358 9

Lisätiedot

Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan. Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007

Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan. Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007 Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007 Esityksen kulku! Taustaa! Tuote! Kohdejoukko! Lähdeaineisto! Lisäpalvelut Taustaa! Tilinpäätöstilastoa

Lisätiedot

Ohje 11.5.2015. Soveltamisohje yrityksiä ja yhteisöjä koskevien tietojen julkisuudesta. 1) yritys- ja yhteisötunnus ja sen voimassaoloaika

Ohje 11.5.2015. Soveltamisohje yrityksiä ja yhteisöjä koskevien tietojen julkisuudesta. 1) yritys- ja yhteisötunnus ja sen voimassaoloaika ,1111Țilastokeskus 11i' Statistikcentralen Ohje TKOO- C Y? 'Yv 29 95 201E TIED. Soveltamisohje yrityksiä ja yhteisöjä koskevien tietojen julkisuudesta 1. Soveltamisala 2. Yritysrekisterin julkiset tiedot

Lisätiedot

Alueellinen yritystoimintatilasto 2013

Alueellinen yritystoimintatilasto 2013 Yritykset 2014 Alueellinen yritystoimintatilasto 2013 Yritysten toimipaikat vuonna 2013: puolet henkilöstöstä ruuhka-suomessa Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2013 toimi maassamme 354 000 yritystä. Toimipaikkoja

Lisätiedot

Palkkarakenneaineisto-otos Sisältökuvaus

Palkkarakenneaineisto-otos Sisältökuvaus Aineistokuvaus Palkkarakenneaineisto-otos Sisältökuvaus Palkkarakennetilaston aineistosta on poimittu tutkimuskäyttöön otos vuosilta 1995-2013. Palkkarakenneaineisto-otos sisältää yksityiskohtaisia tietoja

Lisätiedot

Tilastokeskuksen Yritysrekisteri - monet mahdollisuudet. Tietopalvelusihteeri Tarja Kiviniemi

Tilastokeskuksen Yritysrekisteri - monet mahdollisuudet. Tietopalvelusihteeri Tarja Kiviniemi Tilastokeskuksen Yritysrekisteri - monet mahdollisuudet Tietopalvelusihteeri Tarja Kiviniemi Yritysrekisteri, tietojärjestelmä -> vuositilastoja ja tuoreita yksikkötason tietoja SYÖTTEET Hallinnolliset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Tilikausi 1.1.2011-31.12.2011 Jakso 12/11-12/11

TULOSLASKELMA Tilikausi 1.1.2011-31.12.2011 Jakso 12/11-12/11 Sivu 1 V a r s i n a i n e n t o i m i n t a Asiakirjat 3000 Alkuperätodistukset 10 237,34 12 562,00 51 250,00 47 377,00 3010 ATA Carnet 255,00 0,00 585,00 1 861,50 3070 Muut tuotot 3 616,46 1 929,50 15

Lisätiedot

Miten Suomen käy? Kansantaloutemme kilpailukyky nyt ja tulevaisuudessa

Miten Suomen käy? Kansantaloutemme kilpailukyky nyt ja tulevaisuudessa Miten Suomen käy? Kansantaloutemme kilpailukyky nyt ja tulevaisuudessa Matti Pohjola Kilpailukyky Yhteiskunnan kilpailukyky = kansalaisten hyvinvointi aineellinen elintaso = tulotaso = palkkataso työllisyys

Lisätiedot

Teollisuuden alue- ja toimialatilasto

Teollisuuden alue- ja toimialatilasto Teollisuus 2012 Teollisuuden alue- ja toimialatilasto 2011, ennakko Teollisuuden jalostusarvo laski 4 prosenttia Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan teollisuuden (C) jalostusarvo vuonna 2011 laski

Lisätiedot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) Liite 3a, 3d _L3aL3d_s.XLS 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 204/205, 213/214 236 260 Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä Omistusyhteisöt

Lisätiedot

Alueellinen yritystoimintatilasto 2014

Alueellinen yritystoimintatilasto 2014 Yritykset 2015 Alueellinen yritystoimintatilasto 2014 Palvelut työllistivät vuonna 2014 Tilastokeskuksen mukaan Suomessa toimi noin 364 000 yritystä vuonna 2014. Yrityksillä oli yhteensä 395 000 toimipaikkaa.

Lisätiedot

Palveluiden alue- ja toimialatilasto 2012

Palveluiden alue- ja toimialatilasto 2012 Palvelut 2014 Palveluiden alue- ja toimialatilasto 2012 Kaupan jalostusarvo laski 5 prosenttia vuonna 2012 Kaupan toimialojen jalostusarvo vuonna 2012 oli 5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012

Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012 Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012 9000 9000 8000 8000 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 01121314151617181910

Lisätiedot

Tilastokeskuksen Yritysrekisterin monet mahdollisuudet. Aluepäällikkö Pekka Kettunen

Tilastokeskuksen Yritysrekisterin monet mahdollisuudet. Aluepäällikkö Pekka Kettunen Tilastokeskuksen Yritysrekisterin monet mahdollisuudet Aluepäällikkö Pekka Kettunen SYÖTTEET Hallinnolliset aineistot n. 70 päivitysprosessia / v. - Verohallinto - Patentti- ja rekisterihallitus - Väestörekisterikeskus

Lisätiedot

16.4.2015 Matti Paavonen 1

16.4.2015 Matti Paavonen 1 1 Palvelut, kasvu ja kansainvälistyminen 16.4.2015, Bioteollisuus Forum Matti Paavonen, ekonomisti 2 Esityksen rakenne Yleinen talouskehitys maailma muuttuu Talouden rakenteet toimialojen rajat hämärtyvät

Lisätiedot

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa. Tiedotustilaisuus 15.2.2007

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa. Tiedotustilaisuus 15.2.2007 Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa Tiedotustilaisuus 15.2.2007 Esityksen sisältö Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilasto Konsernirekisteri Tilastokeskuksen tilastotietoja ulkomaisten tytäryhtiöiden toiminnasta

Lisätiedot

Mikä on bruttokansantuote ja mitä se mittaa? Maailman tilastopäivä 20.10.2015 Studia Monetaria Katri Soinne

Mikä on bruttokansantuote ja mitä se mittaa? Maailman tilastopäivä 20.10.2015 Studia Monetaria Katri Soinne Mikä on bruttokansantuote ja mitä se mittaa? Maailman tilastopäivä 20.10.2015 Studia Monetaria Katri Soinne Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos eli reaalinen muutos, prosenttia Lähde: www.tilastokeskus.fi

Lisätiedot

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus VT Ville Wartiovaara II-vaiheen uudistus urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus verottajalle Lakipaketti sisältää muutoksia Verotusmenettelylakiin

Lisätiedot

RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset

RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset Lakisääteinen kysely, tiedot luottamuksellisia Tilastolaki 280/2004 ( 12, 14 ja 15) Tiedustelu koskee tilikautta, joka päättyi

Lisätiedot

Tilastokeskuksen yritysrekisterin monet mahdollisuudet. Tietopalvelusihteeri Tarja Kiviniemi

Tilastokeskuksen yritysrekisterin monet mahdollisuudet. Tietopalvelusihteeri Tarja Kiviniemi Tilastokeskuksen yritysrekisterin monet mahdollisuudet Tietopalvelusihteeri Tarja Kiviniemi Yritysrekisteri, tietojärjestelmä -> vuositilastoja ja tuoreita yksikkötason tietoja SYÖTTEET Hallinnolliset

Lisätiedot

Tilastokeskuksen yritysrekisterin hyödyntämismahdollisuudet. Aluepäällikkö Leila Kaunisharju

Tilastokeskuksen yritysrekisterin hyödyntämismahdollisuudet. Aluepäällikkö Leila Kaunisharju Tilastokeskuksen yritysrekisterin hyödyntämismahdollisuudet Aluepäällikkö Leila Kaunisharju Tilastokeskuksen yritysrekisterin tarjoamat mahdollisuudet 1. Yritysrekisteri 1.1 Tietojärjestelmä -> vuositilastoja

Lisätiedot

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008 Emmaus Helsinki r.y. - Emmaus Helsingfors r.f. Y-tunnus 0315404-8 TASEKIRJA 31.12.2008 Sivu V U O S I T I L I N P Ä Ä T Ö S Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen elintarviketoimiala 2014

Suomen elintarviketoimiala 2014 Suomen elintarviketoimiala 2014 Strateginen toimialakatsaus Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Tiivistelmä 8 1 Suomen talous ja elintarviketoimiala 10 1.1 Kansantalouden kehitys 10 1.2

Lisätiedot

Rakentamisen alue- ja toimialatilasto 2012

Rakentamisen alue- ja toimialatilasto 2012 Rakentaminen 2014 Rakentamisen alue- ja toimialatilasto 2012 Rakentamisen jalostusarvo kasvoi 8 prosenttia vuonna 2012 Rakentamisen jalostusarvo vuonna 2012 kasvoi 8 prosenttia edellisvuodesta. Voimakkainta

Lisätiedot

Antti-Jussi Tahvanainen & Mika Pajarinen

Antti-Jussi Tahvanainen & Mika Pajarinen Antti-Jussi Tahvanainen & Mika Pajarinen 4/11/2014 Tekstiiliala tänään (AD 2012) Mielenkiintoiset verrokit Megatrendeistä kilpailukykyä? Johtopäätöksiä Tekstiilialan toimialaluokat Liikevoitto Työvoimakustannukset

Lisätiedot

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Erot eri yritysmuodoissa omistajien vastuu yrityksen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ Liitelaskelman avulla selvitetään hakijan tukikelpoisuus väliaikaiseen kansalliseen tukeen ja sen korotukseen

Lisätiedot

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB VUODEN 2014 KÄYTTÖTALOUSARVIO OPISKELIJAMÄÄRÄT JA OPISKELIJATYÖVUODET: 410 /Perustutkinnot; nuoret ja valmistava koulutus 200/Perustutkinnot oppisopimuksella 34/Tutkintotavoitteinen

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Korvattavat kustannukset. Kustannuserä. tositteella kertoimella. Mäntykampus, kaupallinen malli, liite 1

Korvattavat kustannukset. Kustannuserä. tositteella kertoimella. Mäntykampus, kaupallinen malli, liite 1 Mäntykampus, kaupallinen malli, liite 1 Kustannuserä Korvattavat kustannukset Kohdistus Kohdistus tositteella kertoimella A ALLIANSSIHENKILÖSTÖ (hankkeelle työtä tekevät): A1 kuukausi ja tuntipalkat A2

Lisätiedot

Teollisuuden alue- ja toimialatilasto 2010

Teollisuuden alue- ja toimialatilasto 2010 Teollisuus 2012 Teollisuuden alue- ja toimialatilasto 2010 Koko teollisuuden jalostusarvosta yli 48 prosenttia muodostui neljässä maakunnassa vuonna 2010 Teollisuustuotanto (BCDE) oli Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Kotitalouksien tuotanto ja kulutus. Kotitaloustuotannon satelliittitilinpito 2001 Johanna Varjonen, Kristiina Aalto

Kotitalouksien tuotanto ja kulutus. Kotitaloustuotannon satelliittitilinpito 2001 Johanna Varjonen, Kristiina Aalto Kotitalouksien tuotanto ja kulutus Kotitaloustuotannon satelliittitilinpito 2001 Johanna Varjonen, Kristiina Aalto Mikä tilinpito? Kotitalouksien omaan käyttöönsä tuottamien palveluiden arvo (esim. ateriat).

Lisätiedot

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen Uusi yritys ja rekisteröityminen Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Mikä on YTJ? Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä Verohallituksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhdessä ylläpitämä tietojärjestelmä

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus. Helsinki 29.11.2012

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus. Helsinki 29.11.2012 Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Helsinki 29.11.2012 TOIMIALAN KUVAUS JA RAJAUS Muiden rakennuspuusepän tuotteiden valmistus TOL 1623, joka jakaantuu kahteen alatoimialaan: Puutalojen

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN MERKITYS KANSANTALOUDESSA. 1. Yritysten määrä, henkilöstö 2. Pk-yritysten vienti 3. Yrittäjät 4. Alueellinen tarkastelu 5.

YRITTÄJYYDEN MERKITYS KANSANTALOUDESSA. 1. Yritysten määrä, henkilöstö 2. Pk-yritysten vienti 3. Yrittäjät 4. Alueellinen tarkastelu 5. YRITTÄJYYDEN MERKITYS KANSANTALOUDESSA 1. Yritysten määrä, henkilöstö 2. Pk-yritysten vienti 3. Yrittäjät 4. Alueellinen tarkastelu 5. Gasellit Yritysten määrä Suomessa Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri

Lisätiedot

Tilastokeskuksen yritysrekisteri yritysmarkkinoinnin kohdentamiseen

Tilastokeskuksen yritysrekisteri yritysmarkkinoinnin kohdentamiseen Tilastokeskuksen yritysrekisteri yritysmarkkinoinnin kohdentamiseen Tilastotiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa - Tilastokeskuksen asiakasseminaari Turussa Suunnittelija Päivi Krzywacki, 13.3.2008 Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006 1***** VASTAAVAA 1***** 10**** KÄYTTÖOMAISUUS 1***** 101*** AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 10**** 1010** PERUSTAMISMENOT 101*** VA120 1010 Perustamismenot 1010** D 1011 Perustamismenojen aktivointi 1011 D 22 30

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Kysely eläkekassoille ja -säätiöille

Kysely eläkekassoille ja -säätiöille Ohje 1 (7) Viimeisin muutos 31.12.2014 VL Kysely eläkekassoille ja -säätiöille VL-tiedonkeruussa kerätään vuosittaista tietoa eläkekassojen ja -säätiöiden toiminnasta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan

Lisätiedot

Mitä on kansantalouden tilinpito?

Mitä on kansantalouden tilinpito? Mitä on kansantalouden tilinpito? Tilastokeskuksen asiakasaamu kirjastoille ja tietopalveluille 1.12.2010 Tilastopäällikkö Tuomas Rothovius Modernin makrotaloustieteen ja kansantalouden tilinpidon synnystä

Lisätiedot

Vaikuttaako kokonaiskysyntä tuottavuuteen?

Vaikuttaako kokonaiskysyntä tuottavuuteen? Vaikuttaako kokonaiskysyntä tuottavuuteen? Jussi Ahokas Itä-Suomen yliopisto Sayn laki 210 vuotta -juhlaseminaari Esityksen sisällys Mitä on tuottavuus? Tuottavuuden määritelmä Esimerkkejä tuottavuudesta

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot

Yritykset ja yrittäjyys

Yritykset ja yrittäjyys Yritykset ja yrittäjyys Suomen Yrittäjät 5.10.2006 1 250 000 Yritysten määrän kehitys 240 000 230 000 220 000 210 000 200 000 218140 215799 211474 203358 213230 219273219515 222817224847226593 232305 228422

Lisätiedot

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011 TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011 Yhteistoimintalain soveltamisedellytykseksi säädettyä henkilöstömäärää laskettaessa oli otettava huomioon

Lisätiedot

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari.. Kotitalouksien reaalitulot (Household income, constant prices) 7 6 5 3 - - -3 Y Y5 3 Y6 PohjSavo Julkisen sektorin investoinnit, perushintaan

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2015. Kasvun merkit vahvistumassa, Keski-Suomi

Keski-Suomen Aikajana 3/2015. Kasvun merkit vahvistumassa, Keski-Suomi Keski-Suomen Aikajana 3/2015 Kasvun merkit vahvistumassa, Keski-Suomi kuroo koko maata kiinni. Maakunnan veturi(t) on saatu liikkeelle. Työllisyystilanne edelleen heikko. Lisätietoja: Veli-Pekka Päivänen

Lisätiedot

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla Maksatushakemus flat rate -hankkeissa Osaamisen ja sivistyksen asialla Flat rate: maksatusprosessi Tuensaaja tekee maksatushakemuksen toteutuneista projektisuunnitelman mukaisista välittömistä kustannuksista.

Lisätiedot

Tärkeimmät tuoteluokitukset

Tärkeimmät tuoteluokitukset Tärkeimmät tuoteluokitukset CPA, PRODCOM, HS, CN Yritysten rakenteet 11.3.2009 riitta.hakari@tilastokeskus.fi Tärkeimmät tuoteluokitukset CPA Yleinen tuoteluokitus, EU:n toimialoittainen tuoteluokitus,

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

YRITYSRAPORTTI YHTEENVETO. Vuosaaren Lattiatyö Oy. Y-tunnus 0946544-5. Voimassa alkaen 6.4.2011. Voimassa saakka 5.7.2011. Tunniste 20110406093922

YRITYSRAPORTTI YHTEENVETO. Vuosaaren Lattiatyö Oy. Y-tunnus 0946544-5. Voimassa alkaen 6.4.2011. Voimassa saakka 5.7.2011. Tunniste 20110406093922 YRITYSRAPORTTI Vuosaaren Lattiatyö Oy Y-tunnus 0946544-5 Voimassa alkaen 6.4.2011 Voimassa saakka 5.7.2011 Tunniste 20110406093922 Osoite Ulappasaarentie 3 D 52 00980 Helsinki Liiketoimintakiellot Ei liiketoimintakieltoja

Lisätiedot

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2013 1. Yleistä Toimintavuonna 2013 jatketaan osuuskunnan jäsenten aktivointia, jotta kiinteistöt liitettäisiin osuuskunnan vesi-

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Työaika, palkat ja työvoimakustannukset

Työaika, palkat ja työvoimakustannukset Työaika, palkat ja työvoimakustannukset Konsultit 2HPO 1 Osa-aikaista ja määräaikaista työtä tekevien osuus palkansaajista Lähde: Tilastokeskus ja Findikaattori 2 Työsuhteiden muodot 2000-2012 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden haasteet globaalissa toimintaympäristössä. Juha Ylä-Jääski, johtaja

Teknologiateollisuuden haasteet globaalissa toimintaympäristössä. Juha Ylä-Jääski, johtaja Teknologiateollisuuden haasteet globaalissa toimintaympäristössä Juha Ylä-Jääski, johtaja Teknologiateollisuus: Suomen merkittävin elinkeino 6 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista

Lisätiedot