Teollisuuden toimipaikkapaneeli LDPM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teollisuuden toimipaikkapaneeli LDPM"

Transkriptio

1 Aineistokuvaus Teollisuuden toimipaikkapaneeli LDPM Sisältökuvaus Longitudinal Database on Plants in Finnish Manufacturing (LDPM) -aineisto on vuodet käsittävä paneeli teollisuuden toimipaikoista. Paneeli sisältää toimipaikkatason tietoja tuotantopanoksista ja tuotoksesta sekä lukuisia taustamuuttujia. Aineisto on koottu teollisuustilastokyselystä (vuodet ) ja rakennetilaston teollisuustoimipaikkoja koskevista tiedoista (vuodet 1995-). Aineistossa on tästä syystä katkoskohta vuosien 1994 ja 1995 välillä sekä otoskehikon että muuttujasisällön osalta. Vuoteen 1994 kysely kattoi periaatteessa kaikki vähintään 5 hengen toimipaikat. Vuoden 1995 jälkeen mukana ovat kaikki vähintään 20 hengen yritysten toimipaikat (myös sellaiset, joiden koko on alle 5 henkeä). Aineiston otoskehikkoon sisältyy siis jokaisena vuotena vähintään 20 henkeä työllistäneet toimipaikat. Aineiston rahamääräiset muuttujat on ilmaistu tuhansissa euroissa. Pääosin tiedot on otettu rekisteristä sellaisena kuin ne olivat. Aineistossa ei pitäisi olla katoa (tai puuttuvia tietoja). Toisin sanoen, jos muuttujaa on kysytty kyseisenä vuotena, puuttuvan tiedon pitäisi tarkoittaa nollaa. Kaikissa tilanteissa tästä ei kuitenkaan ole täyttä varmuutta, joten kannattaa tapauskohtaisesti miettiä, tarkoittaako puuttuva tieto nollaa vai onko mahdollista, että oikeaa arvoa ei tiedetä. Aineiston pääomamuuttuja on laskettu perpetual inventory method (PIM) -menetelmällä. Pääomamuuttujan laskentakaava on muotoa K(t) = (1-s)K(t-1) + I(t), jossa K(t) on pääomakanta vuonna t, s poistoaste ja I(t) investointi vuonna t. Pääomakantaa laskettaessa poistoasteen s arvona on käytetty 0,10. Laskettaessa pääomakantaa tällä menetelmällä tarvitaan tiedot toimipaikan investoinneista joka vuodelta toimipaikan perustamisvuodesta lähtien. Tämän kriteerin täyttävät vuonna 1974 ja sen jälkeen aloittaneet toimipaikat, joiden investointiaikasarjassa ei ole aukkoja. Ennen vuotta 1974 aloittaneille toimipaikoille investointiaikasarjan alkupäätä ei ole havaittu ja niiden kohdalla pääoman alkuarvon laskennassa on käytetty käyttöomaisuuden palovakuutusarvoa. Lähtöaineiston tuotanto- ja kustannustiedot ovat nimellisarvoisia. Joitakin muuttujia (tuotanto, arvonlisä, välipanokset ja investoinnit) on muunnettu reaaliarvoisiksi käyttämällä vastaavia kansantalouden tilinpidon implisiittisiä hintaindeksejä. Lisätietoja Tilastokeskuksen tutkijapalveluista: Kohdejoukko Teollisuuden toimipaikat Lähdeaineisto Teollisuustilastokyselyt ja rakennetilaston teollisuuden toimipaikkatiedot Muuttujia 107 Muuttujaluettelo stopc Longitudinal corrected code stop Original plant code stptunn Business register code syrtun Firm code vuosi Year Kunta Toimipaikan sijaintikunta TOL2008 Nace 2 tol2008_2 Nace 2, 2-digit, empiirinen avain TOL2002 Nace 1 tol2002_2 Nace 1, 2-digit, empiirinen avain tol95 ISIC rev 3 TOL88 tol88 TOL79 ISIC rev 2 alvuosi Ensimmäinen esiintymisvuosi lopvuosi Viimeinen esiintymisvuosi TOIMYHT Deliveries JALTEOL Teollinen jalostusarvo 1 (13)

2 JALKOK Kokonaisjalostusarvo BRAKOK kokonaisbruttoarvo mater Aineet ja tarvikkeet ener Energiapanokset serv Palvelupanokset RAKOTIM Käytetyt raaka-aineet, kotimaiset RAULKOM Käytetyt raaka-aineet, ulkomaiset tlaji Toiminnan laji BRAEU EU:n mukainen tuotannon bruttoarvo JALEU EU:n mukainen tuotannon jalostusarvo KULPOLT Polttoaineiden hankintakulut KULSAHKO Sähkön hankinta omaan käyttöön KULLAMPO Lämmön hankinta omaan käyttöön toimyhtr Kokonaistoimitukset, 2000 hinnoin (KT) jalteolr Teollinen jalostusarvo, 2000 hinnoin (KT) jalkokr Kokonaisjalostusarvo, 2000 hinnoin (KT) jaleur Jalostusarvo (EU), 2000 hinnoin (KT) brakokr Bruttotuotanto, 2000 hinnoin (KT) braeur Bruttotuotanto (EU), 2000 hinnoin (KT) materr Aineet ja tarvikkeet, 2000 hinnoin servr Palvelupanokset, 2000 hinnoin enerr Energiapanokset, 2000 hinnoin empb Työntekijöitä empw Toimihenkilöitä emp Palkansaajat, persons Henkilöt, hourb Työntekijöiden työtunnit hourw Toimihenkilöiden työtunnit houremp Palkansaajien tunnit avhour Kesk.työaika, tuhatta hourtot Tehdyt työtunnit wageb Työntekijöiden palkat, sospayb Työntekijöiden sosiaalikulut, wagew Toimihenkilöiden palkat, sospayw Toimihenkilöiden sosiaalikulut, wage Palkat sospay Sosiaalikulut PAPALKAT Maksetut palkat yhteensä PASOSKUL Palkatun henkilöstön sosiaalikulut yhteensä HENUPPI Henkilömäärä, adj PALKMFTE Palkansaajat, full-time eq, based on hours worked PANUPPI Palkansaaja määrä, adj YRNUPPI Yrittäjien määrä HELKMFTE Henkilöt, full-time eq, based on hours worked komhank Investoinnit, nimellinen komjha Pääomakanta, käyvin hinnoin (-85) vuokrat Vuokrat komhankr Investoinnit, 2000 hinnoin komjhar Pääomakanta, 2000 (-85) k00pim Pääomakanta PIM, 2000 hinnoin KATOIM Saatu korvaus korjauksista ja asennuksista PTTOIM Palkkiotöiden toimitusten arvo PATOIM Saatu bruttokorvaus muista palveluista export teollisuuden oma vienti KUSTTE Teolliset kustannukset KUSTKOK Kokonaiskustannukset evalue Hankitun sähkön arvo PALVHANK Palvelujen hankinta KAHANK Korjaus-, asennus- ja kunnossapitotyö PTHANK Teetetty palkkiotyö emwh Sähköenergian käyttö 2 (13)

3 FOR50 Ulk omist 50- (IS) (-94) FOR20_50 Ulk omist (IS) (-94) DOMPRIV Omistajatyyppi: Kotimainen yksityinen (-94) DOMGOV Omistajatyyppi: Kotimainen ei-yksityinen (-94) HEADUNIT Toimipaikkatyyppi: Pääkonttori INVUNIT Toimipaikkatyyppi: Investointitoimipaikka inventor Toimipaikkatyyppi: Varasto RDUNIT Toimipaikkatyyppi: T&K-yksikkö produnit Tuotantotoimipaikka tyyppi=3 tai 4 SALESUNI Toimipaikkatyyppi: Myyntikonttori servunit Toimipaikkatyyppi: Tehdaspalveluosasto ULKOPALV Ulkopuoliset palvelut (95-) KULKORAS Teetetyt korjaus-, kunnossapito- ja asennustyöt (95-) KULPATY Teetettyjen palkkatöiden kulut (95-) KULALIUR Aliurakointikulut (95-) KULTYVUO Työvoiman vuokrauskulut (95-) KULTUTKE Tutkimus- ja kehittämispalveluiden kulut (95-) KULKULJE Kuljetus- ja varastointikulut (95-) KULMAINO Mainos-, markkinointi- ja myyntipalvelukulut (95-) KULATK Atk-suunnit.- ja ohjelmointipalvelukulut (95-) KULPATEN Patenttien ja lisenssien kulut (95-) KULUMUUT Muut kuin edellä mainitut kulut (95-) exporteu Vienti EU-maihin ( ) MAA Omistajayrityksen maa (YREK, 86, 88-) OIK Oikeudellinen muoto (YREK, 86, 88-) ISL Institutionaalinen muoto (YREK, 86, 88-92) isl95 Institutionaalinen muoto 95 (YREK, 93-99) oty95 Oty95 (YREK, 93-) ulkomi Ulk. omist., % (YREK, 86, 88-) Muuttujat Longitudinal corrected code stopc Suojattu pitkittäiskorjattu STOP. Yksityiskohtaisissa tarkasteluissa on käynyt ilmi, että 1970-luvulla ja 1980-luvun alussa alkuperäisissä toimipaikkatunnuksissa on esiintynyt jonkin verran katkoksia. Aineiston pitkittäisominaisuuden parantamiseksi näitä katkoksia on pyritty korjaamaan. Apuna on käytetty toimipaikan sijaintia, omistajuutta ja toimialaa koskevia tietoja. Identifioinnissa ja korjauksissa on pyritty noudattamaan konservatiivista linjaa siten, ettei kahta eri toimipaikkaa tulkittaisi erheellisesti samaksi. Erityisen paljon katkoksia esiintyy vuonna 1979; tuona vuonna kaikkiaan 660 tapausta kyettiin identifioimaan taustatietojen perusteella. Näyttää siltä, että kaikkia katkoksia ei kuitenkaan pystytty tunnistamaan. Tähän viittaa se, että aineiston mukaan tuona vuonna oli selvästi normaalia enemmän uusia sekä poistuvia toimipaikkoja. Tämä on syytä ottaa huomioon, kun tutkitaan esimerkiksi toimipaikkojen vaihtuvuutta tai työpaikkojen syntymis- ja tuhoutumisasteita. Vuodesta 1980 lähtien toimipaikkatunnukset näyttäisivät olevan pääasiassa kunnossa. Original plant code stop Suojattu alkuperäinen toimipaikkatunnus Business register code stptunn Suojattu toimipaikan tunnus yritysrekisterissä Tämän tunnuksen avulla toimipaikalle voi liittää yritysrekisterin toimipaikkatason tietoja. Firm code syrtun 3 (13)

4 Suojattu yritystunnus Year vuosi Tilastovuosi Toimipaikan sijaintikunta Kunta Nace 2 TOL2008 Toimialakoodi, 2008 luokitus (Nace rev. 2), vuodesta 1995 alkaen Nace 2, 2-digit, empiirinen avain tol2008_2 Henkilöstömäärän mukaan luotu empiirinen toimiala-avain tol numerotasolla (suositeltava) Nace 1 TOL2002 Toimialakoodi, 2002 luokitus (Nace rev. 1), täydennetty luokituskannan avaimella Nace 1, 2-digit, empiirinen avain tol2002_2 Henkilöstömäärän mukaan luotu empiirinen toimiala-avain tol numerotasolla (suositeltava) ISIC rev 3 tol95 Toimialakoodi, 1995 luokitus (ISIC rev 3), täydennetty luokituskannan avaimella tol88 TOL88 Toimialakoodi, 1988 luokitus, vuoteen 1994 asti ISIC rev 2 TOL79 Toimialakoodi, 1979 luokitus (ISIC rev 2), vuoteen 1994 asti Ensimmäinen esiintymisvuosi alvuosi Toimipaikan ensimmäinen esiitymisvuosi aineistossa Viimeinen esiintymisvuosi lopvuosi Toimipaikan viimeinen esiintymisvuosi aineistossa Deliveries TOIMYHT Kokonaistoimitukset Teollinen jalostusarvo JALTEOL Poikkeaa kokonaisjalostusarvosta siinä, että tuotannon puolella eikä välipanoksista ole otettu huomioon ei-teollisia palveluja, vuodesta ei ole vertailukelpoinen aiempiin vuosiin. 4 (13)

5 Kokonaisjalostusarvo JALKOK Kokonaisjalostusarvo vuoteen 2008 asti. Jalostusarvo mittaa eri tuotannontekijöiden yhteenlaskettua jalostusarvoa toimipaikan/yrityksen liiketoiminnasta. Jalostusarvon tarkoituksena on kuvata yksikön arvonlisäystä, joka syntyy tuotantotoiminnasta saatujen tuottojen ja tuotantotoimintaa varten hankittujen tuotantopanoskustannusten erotuksena. Määritelmän mukaan kustannuksiin ei sisällytetä työvoimasta aiheutuvia kustannuksia. Tuotannon bruttoarvon avulla voidaan laskea jalostusarvo seuraavasti: BRUTTOARVO aine- ja tarvikeostot ostot yrityksen muilta toimipaikoilta varastojen muutos ulkopuoliset palvelut muut kiinteät ja muuttuvat kulut pl. henkilöstökulut + kaup-patavaroiden hankinta = JALOSTUSARVO kokonaisbruttoarvo BRAKOK Kokonaisbruttoarvo vuoteen 2008 asti. Tuotannon bruttoarvo mittaa yrityksen tai toimipaikan oman tuotannon arvoa, sen tosiasiallista tuotantoa. Tuotannon bruttoarvon kaava on seuraava: Liikevaihto + toimitukset yrityksen muiden toimipaikkojen käyttöön + valmistevarastojen muutos + valmistus omaan käyttöön + liiketoiminnan muut tuotot käyttöomaisuuden luovutusvoitot kauppatavaroiden hankinta = BRUTTOARVO Aineet ja tarvikkeet mater Energiapanokset ener Palvelupanokset serv Käytetyt raaka-aineet, kotimaiset RAKOTIM Vuoteen 1984 asti Käytetyt raaka-aineet, ulkomaiset RAULKOM Vuoteen 1984 asti Toiminnan laji tlaji Toiminnan laji 1 = pääkonttori tms. 2 = rakenteilla oleva toimipaikka eli investointitoimipaikka 3 = varsinainen toimipaikka (rakennetilasto) 4 = voimalaitokset 5 = hallintayhtiö 6 = keskusvarasto 7 = tutkimusyksikkö 8 = erillinen myyntikonttori 9 = tehdaspalveluosasto 0/ NULL/ tyhjä = haaraliike EU:n mukainen tuotannon bruttoarvo BRAEU 5 (13)

6 Tuotannon bruttoarvo (EU:n määritelmän mukainen, sisältää tukipalkkiot). Vuoteen 1994 asti braeu=brakok. Tuotannon bruttoarvo mittaa yrityksen tai toimipaikan oman tuotannon arvoa, sen tosiasiallista tuotantoa. Tuotantotoimintaan lasketaan mukaan kaikki tuotantoon liittyvät tuotot ( toimitukset yrityksen ulkopuolelle ja toimitukset yrityksen muille oimipaikoille) ja niitä oikaistaan käyttöomaisuuden luovutusvoitoilla. Käyttöomaisuuden luovutusvoittoja ei pidetä tuotannollisina erinä vaan satunnaisina tuottoina. Kauppatavaroiden hankinta vähennetään tuotantotoiminnan tuotoista, jotta tuotantotoimintaan saadaan mukaan vain kauppatavaroiden myynnistä yritykselle/ toimipaikalle syntyvä marginaali. Tuotannon bruttoarvo lasketaan toimipaikan/yrityksen ilmoittaman laskennallisen käyttökatteen avulla. Tuotannon bruttoarvon kaava on seuraava: Liikevaihto + toimitukset yrityksen muiden toimipaikkojen käyttöön +valmistevarastojen muutos + valmistus omaan käyttöön + liiketoiminnan muut tuotot käyttöomaisuuden luovutusvoitot - kauppatavaroiden hankinta = BRUTTOARVO EU:n mukainen tuotannon jalostusarvo JALEU Tuotannon jalostusarvo (EU:n arvonlisäys perushintaan, sisältää tukipalkkiot). Vuoteen 1994 asti jaleu=jalkok. Jalostusarvo mittaa eri tuotannontekijöiden yhteenlaskettua jalostusarvoa toimipaikan/ yrityksen liiketoiminnasta. Jalostusarvon tarkoituksena on kuvata yksikön arvonlisäystä, joka syntyy tuotantotoiminnasta saatujen tuottojen ja tuotantotoimintaa varten hankittujen tuotantopanoskustannusten erotuksena. Määritelmän mukaan kustannuksiin ei sisällytetä työvoimasta aiheutuvia kustannuksia. Tuotannon bruttoarvon avulla voidaan laskea jalostusarvo seuraavasti: BRUTTOARVO - aine- ja tarvikeostot - ostot yrityksen muilta toimipaikoilta - varastojen muutos - ulkopuoliset palvelut muut kiinteät ja muuttuvat kulut pl. henkilöstökulut + kauppatavaroiden hankinta = JALOSTUSARVO Polttoaineiden hankintakulut KULPOLT Polttoaineiden hankinta. Polttoaineiksi luetaan yrityksen tuotannollisen toiminnan tai sen ajoneuvojen energialähteiksi hankitut aineet. Saatavissa vuodesta 1995 lähtien. Sähkön hankinta omaan käyttöön KULSAHKO Sähkön hankinta omaan käyttöön (pl. välityssähkö). Sähköenergian hankinta käsittää tuotantoprosessissa käytetyn sähkön lisäksi myös yrityksen tilojen valaistukseen, tuuletukseen, lämmitykseen ym. käytetyn sähkön, mutta ei myytäväksi hankittua sähköä. Saatavissa vuodesta 1995 lähtien. Lämmön hankinta omaan käyttöön KULLAMPO Lämmön hankinta omaan käyttöön (pl. välityslämpö). Lämpöenergian hankintaan luetaan yrityksen tuotantoprosessissa käytetyn lämmön lisäksi myös tilojen lämmitykseen käytetty energia, mutta ei myytäväksi hankittua lämpöä. Saatavissa vuodesta 1995 lähtien. Kokonaistoimitukset, 2000 hinnoin (KT) toimyhtr Teollinen jalostusarvo, 2000 hinnoin (KT) jalteolr Kokonaisjalostusarvo, 2000 hinnoin (KT) jalkokr Jalostusarvo (EU), 2000 hinnoin (KT) jaleur Saatavissa vuoteen 2008 asti. Vuoteen 1994 asti jaleur=jalkokr. 6 (13)

7 Bruttotuotanto, 2000 hinnoin (KT) brakokr Bruttotuotanto (EU), 2000 hinnoin (KT) braeur Saatavissa vuoteen 2008 asti. Vuoteen 1994 asti braeur=brakokr. Aineet ja tarvikkeet, 2000 hinnoin materr Palvelupanokset, 2000 hinnoin servr Energiapanokset, 2000 hinnoin enerr Työntekijöitä empb Työntekijöiden lukumäärä (B viittaa sanaan blue-collar ) vuoteen 2008 asti Työntekijöiksi luetaan välittömästi teollisuuden valmistusprosessiin osallistuvat henkilöt, apuosastojen työntekijät kuten pakkaajat, huolto- ja kunnossapitotyöntekijät, rakennusosastojen työntekijät, koneenkäyttäjät, lämmittäjät, siivoojat jne. Myös sellaiset työnjohtajat, jotka osallistuvat myös varsinaiseen valmistustyöhön, luetaan työntekijöiksi. Henkilöiden lukumäärät ilmoitetaan tilikauden keskimääräisinä lukuina. Luvut voidaan laskea esim. jakamalla kuukausikeskimäärien summa tilikauden kuukausimäärällä. Ks. myös henkilöstön lukumäärän määritelmä. Toimihenkilöitä empw Toimihenkilöiden lukumäärä (W viittaa sanaan white-collar ) vuoteen 2008 asti Toimihenkilöiksi luetaan muut kuin yrittäjät ja työntekijät. Henkilöiden lukumäärät ilmoitetaan tilikauden keskimääräisinä lukuina. Luvut voidaan laskea esim. jakamalla kuukausikeskimäärien summa tilikauden kuukausimäärällä. Ks. myös henkilöstön lukumäärän määritelmä. Palkansaajat, emp emp=empb+empw, vuoteen 2008 asti. Henkilöt, persons Yrityksen työvoimaan luetaan kaikki henkilöt, jotka työskentelevät siinä tai sen lukuun. Työvoima luokitellaan itsenäisiin yrittäjiin (omistajiin), toimihenkilöihin ja työntekijöihin Henkilöiden lukumäärät ilmoitetaan tilikauden keskimääräisinä lukuina. Luvut voidaan laskea esim. jakamalla kuukausikeskimäärien summa tilikauden kuukausimäärällä. Henkilöiden lukumääriin lasketaan 1) kaikki tilastoyksikön palveluksessa olevat, myös harjoittelijat, tilapäiset ja osa-aikaiset (osa-aikaiset ilmoitetaan muuntamatta heitä kokopäiväisiksi), 2) vuosilomalla olevat, 3) sairaslomalla olevat, 4) äitiyslomalla olevat, 5) lakossa tai määräaikaisesti lomautetut, 6) kertausharjoituksissa olevat ja 7) kotityöntekijät. Työntekijöiden työtunnit hourb 7 (13)

8 Toimihenkilöiden työtunnit hourw Palkansaajien tunnit houremp Kesk.työaika, tuhatta avhour Keskimääräinen työaika per henkilö, tuhatta. Tehdyt työtunnit hourtot Suositeltava työpanoksen mittari, jos tarkasteluperiodi päättyy 2008 tai ennen. Työtunnit ovat tilikauden aikana tehtyjen todellisten työtuntien summa. Työtunneista on vähennettävä poissaoloajat (sairasloma, vuosiloma, pekkaspäivät tms.) sekä ns. ylityökorotukset. (Odotusajan työtunnit lasketaan mukaan, jos niistä on maksettu palkkaa). Huom. Työtuntitiedoissa on laadullisia ongelmia ja noin puolet tiedoista on imputoitu. Työntekijöiden palkat, wageb Työntekijöiden sosiaalikulut, sospayb Erä sisältää maksettuihin palkkoihin perustuvat lakisääteiset ja vapaaehtoiset sosiaalivakuutusmaksut. Työnantajan lakisääteisiin sosiaalivakuutusmaksuihin luetaan: 1) sosiaaliturvamaksu, 2) työttömyysvakuutusmaksu, 3) LEL- ja TEL-vakuutusmaksu, 4) tapaturmavakuutusmaksu, 5) ryhmähenkivakuutusmaksu. Vapaaehtoisiin sosiaalivakuutusmaksuihin luetaan: 1) LEL- ja TEL-lisäturvamaksut, 2) henki- ja eläkevakuutusyhtiöille maksetut ryhmähenkija ryhmäeläkevakuutusmaksut, 3) työpaikkojen avustuskassoihin (eläke-, hautaus-, eroavustus- sekä sairausvakuutuskassoihin) maksetut kannatus-maksut sekä maksetut eläkkeet. Erään eivät sisälly henkilöstön koulutus-, virkistys-, harrastustoiminnan tai muut vastaavat kulut. Toimihenkilöiden palkat, wagew Toimihenkilöiden sosiaalikulut, sospayw Palkat wage Sosiaalikulut sospay Maksetut palkat yhteensä PAPALKAT Vuodesta 1995 alkaen. Palkatun henkilöstön sosiaalikulut yhteensä PASOSKUL 8 (13)

9 Vuodesta 1995 alkaen. Henkilömäärä, adj HENUPPI Vuoteen 2007 asti henuppi=persons*1,051 (kerroin laskettu vuoden 2008 perusteella). Palkansaajat, full-time eq, based on hours worked PALKMFTE Vuoteen 2005 asti palkmfte=(hourb+hourw)*0.607 (kerroin laskettu vuosien perusteella). Palkansaaja määrä, adj PANUPPI Vuoteen 2007 asti panuppi=(empb+empw)*1.051 (kerroin laskettu vuoden 2008 perusteella). Yrittäjien määrä YRNUPPI 2008 lähtien. Henkilöt, full-time eq, based on hours worked HELKMFTE Vuoteen 2005 asti helkmfte = hourtot*0.607 (kerroin laskettu vuosien perusteella). Arvioitu myöhempien tietojen perusteella. Ensisijainen henkilöstömuuttuja, jos käytössä periodi tai koko ajanjakso Hourtot on suositeltava työpanoksen mittari, jos tarkasteltava ajanjakso päättyy vuoteen 2008 tai ennen. Investoinnit, nimellinen komhank Käyttöomaisuuden nettoinvestoinnit yhteensä Pääomakanta, käyvin hinnoin (-85) komjha Käyttöomaisuuden jälleenhankinta-arvo (palovakuutusarvo) käyvin hinnoin ( , ) Vuokrat vuokrat Vuokrakulut yhteensä. Puuttuu Erä sisältää vuokrakulut maa- ja vesialueista, leasingeistä ja muista vuokrista. Maa- ja vesialueita ovat mm. maa- ja metsäalueet, rakennetut ja rakentamattomat tontit, koskitilat, vesijätöt ja vesialueet. Yritys voi hankkia käyttöomaisuutta joko käyttöleasing-sopimuksella tai rahoitusleasing-sopimuksella. Käyttöleasing-sopimuksessa laitteen vuokraava yritys tekee sopimuksen suoraan laitetta käyttävän yrityksen kanssa. Rahoitusleasing-sopimuksessa laitteen tarvitsija sopii, että rahoitusyhtiö ostaa laitteen ja vuokraa sen laitetta tarvitsevalle. Leasingkulut kattavat siten yrityksen leasing-sopimuksilla vuokraamien käyttöomaisuushyödykkeiden vuokrakulut. Muita vuokria ovat asuinrakennusten ja huoneistojen sekä liike-, tehdas-, konttori-, varasto- ym. rakennusten sekä koneiden ja laitteiden vuokrakulut sekä sorakuopista, malmi- ja mineraaliesiintymistä, kivilouhoksista, turvesoista ym. maksetut vuokrat. Investoinnit, 2000 hinnoin komhankr Deflatoinnissa käytetty kansantalouden tilinpidon implisiittistä investointien hintaindeksiä Pääomakanta, 2000 (-85) komjhar Käyttöomaisuuden jälleenhankinta-arvo (palovakuutusarvo) vuoden 2000 hinnoin ( , ). Deflatoinnissa käytetty kansantalouden tilinpidon implisiittistä investointien hintaindeksiä. 9 (13)

10 Pääomakanta PIM, 2000 hinnoin k00pim Pääomakanta saatavissa vuodesta 1975 alkaen. Aineiston pääomamuuttuja on laskettu perpetual inventory method (PIM) -menetelmällä. Pääomamuuttujan laskentakaava on muotoa K(t) = (1-s)K(t-1) + I(t), jossa K(t) on pääomakanta vuonna t, s poistoaste ja I(t) investointi vuonna t. Pääomakantaa laskettaessa poistoasteen s arvona on käytetty 0,10. Laskettaessa pääomakantaa tällä menetelmällä tarvitaan tiedot toimipaikan investoinneista joka vuodelta toimipaikan perustamisvuodesta lähtien. Tämän kriteerin täyttävät vuonna 1974 ja sen jälkeen aloittaneet toimipaikat joiden investointiaikasarjassa ei ole aukkoja. Ennen vuotta 1974 aloittaneille toimipaikoille investointiaikasarjan alkupäätä ei ole havaittu ja niiden kohdalla pääoman alkuarvon laskennassa on käytetty käyttöomaisuuden palovakuutusarvoa. Pääomakannan deflatoinnissa on käytetty kansantalouden tilinpidon implisiittistä investointien hintaindeksiä Saatu korvaus korjauksista ja asennuksista KATOIM Palkkiotöiden toimitusten arvo PTTOIM Saatu bruttokorvaus muista palveluista PATOIM teollisuuden oma vienti export Toimipaikan vienti yhteensä, saatavissa vuoteen 2007 asti. Erään sisältyy vienti EU-maihin ja EU:n ulkopuolisiin maihin. Tavaroiden vientiä on kotimaisten ja ulkomaisten talousyksiköiden välillä tapahtunut muutos tavaroiden omistuksessa. Toimitukset ulkomaiselle tytäryhtiölle tai haaraliikkeelle katsotaan tässä omistajan vaihdokseksi. Vientiin sisällytetään myös palkkatyöjalostuksen jälkeen palautetut tavarat jalostusarvolla lisättynä, vaikkei omistajuus vaihdukaan. Kauttakulkutavarat eivät sisälly vientiin. Tavaraviennin arvona käytetään EU:n sisä- ja ulkokaupassa verotonta myyntihintaa. Arvoon sisällytetään kuljetus- ja vakuutuskustannukset Suomen rajalla olevaan vientipaikkaan asti. Palvelujen vienti koostuu kaikista ulkomaisten talousyksiköiden kotimaisille talousyksiköille suorittamista palveluista. Teolliset kustannukset KUSTTE Kokonaiskustannukset KUSTKOK Hankitun sähkön arvo evalue Palvelujen hankinta PALVHANK Korjaus-, asennus- ja kunnossapitotyö 10 (13)

11 KAHANK Teetetty palkkiotyö PTHANK Sähköenergian käyttö emwh Ulk omist 50- (IS) (-94) FOR50 Ulkomainen omistus yli 50 prosenttia (IS). Mittayksikkö Prosenttia Lyhenne % Ulk omist (IS) (-94) FOR20_50 Ulkomainen omistus prosenttia (IS). Mittayksikkö Prosenttia Lyhenne % Omistajatyyppi: Kotimainen yksityinen (-94) DOMPRIV Omistajatyyppi: Kotimainen ei-yksityinen (-94) DOMGOV Toimipaikkatyyppi: Pääkonttori HEADUNIT Toimipaikkatyyppi: Investointitoimipaikka INVUNIT Toimipaikkatyyppi: Varasto inventor Toimipaikkatyyppi: T&K-yksikkö RDUNIT Tuotantotoimipaikka tyyppi=3 tai 4 produnit Toimipaikkatyyppi: Myyntikonttori SALESUNI Toimipaikkatyyppi: Tehdaspalveluosasto servunit Ulkopuoliset palvelut (95-) 11 (13)

12 ULKOPALV Vuodesta 1995 lähtien. Teetetyt korjaus-, kunnossapito- ja asennustyöt (95-) KULKORAS Ulkopuolisilla teetettyjen korjaus-, kunnossapito- ja asennustöiden arvo mukaan luettuna laskutettujen materiaalien arvo. Vuodesta 1995 lähtien. Teetettyjen palkkatöiden kulut (95-) Aliurakointikulut (95-) KULPATY Palkkatyö on tuotteiden valmistuttamista toisella talousyksiköllä. Käytettävät aineet ja tarvikkeet ovat pääosin valmistuttajan omistuksessa tai hallinnassa. Vuodesta 1995 lähtien. KULALIUR Vuodesta 1995 lähtien. Työvoiman vuokrauskulut (95-) KULTYVUO Vuodesta 1995 lähtien. Tutkimus- ja kehittämispalveluiden kulut (95-) KULTUTKE Tutkimusmenoilla tarkoitetaan ulkopuolisilta yrityksiltä hankittuja tutkimus- ja kehittämispalveluja. Tutkimus- ja kehittämispalvelut ovat uuden tieteellisen tai teknisen tiedon tuottamiseksi tarpeellisesta suunnitelmallisesta tutkimustoiminnasta aiheutuneita menoja. Vuodesta 1995 lähtien. Kuljetus- ja varastointikulut (95-) KULKULJE Erä sisältää yrityksen ulkopuolelta ostetut kuljetus- ja varastointipalvelut, terminaali- ja lastinkäsittelypalvelut. Varastointipalveluilla tarkoitetaan tässä itsenäisinä palveluina tarjottuja varastointipalveluja. Tähän sisältyvät esim. välivarastointipalvelut kylmävarastoissa ja tullivarastoissa sekä konttien säilytys jne. Jonkin tietyn alueen tai rakennuksen tai sen osan vuokraus varastoksi ei sisälly tähän. Vuodesta 1995 lähtien. Mainos-, markkinointi- ja myyntipalvelukulut (95-) KULMAINO Erä sisältää yrityksen ulkopuolelta hankitut mainos-, myynti- ja markkinointikulut. Tällaisia eri ovat esimerkiksi: tuotteiden markkinoinnin ja myynnin aiheuttamat kulut, mainonnan sekä myyntinäyttelyiden kulut, mainostoimistojen palvelut, markkinoinnin, viestinnän ja suhdetoiminnan konsultointiin, markkinatutkimuksiin ja mielipideselvityksiin liittyvät kulut, ulko- ja liikennemainosten pystyttämiseen ja hoitoon liittyvät kulut, näyteikkunoiden somistukseen ja näyttelytilojen suunnitteluun liittyvät kulut, urheilumainontaan, puhelinmainontaan, ilmamainontaan jne. liittyvät kulut sekä messujen yms. tuoteesittelytilaisuuksien järjestämisestä aiheutuvat kulut. Vuodesta 1995 lähtien. Atk-suunnit.- ja ohjelmointipalvelukulut (95-) KULATK Erä sisältää yrityksen ulkopuolelta hankitut, asiakkaan laskuun tapahtuvat atk-palvelut. Tällaisia palveluja ovat automaattiseen tietojenkäsittelyyn liittyvä laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi, ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus, tietokone- ja käsittelypalvelutoiminta, tietokantaisännöinti, konttori- ja tietokoneiden korjaus ja huolto, muu tietojenkäsittelypalvelu, esim. systeemityöpalvelu, atk-ohjelmistojen ylläpitopalvelu sekä atk-ohjelmistokonsultointi. Vuodesta 1995 lähtien. Patenttien ja lisenssien kulut (95-) KULPATEN 12 (13)

13 Kulut rojalteista, patenteista ja lisensseistä. Erä sisältää muille maksetut korvaukset patenttien ja lisenssien käyttöoikeuksista. Vuodesta 1995 lähtien. Muut kuin edellä mainitut kulut (95-) KULUMUUT Vuodesta 1995 lähtien. Vienti EU-maihin ( ) exporteu Omistajayrityksen maa (YREK, 86, 88-) MAA Omistajayrityksen maa (yritysrekisterin tieto, 1986, 1988-). Oikeudellinen muoto (YREK, 86, 88-) OIK Oikeudellinen muoto (YREK, 1986, 1988-) 11 = luonnollinen henkilö, 12 = kuolinpesä, perikunta, 13 = verotusyhtymä (esim. rekisteröimätön osakeyhtiö tai rakennustyöyhteenliit-tymä), 14 = avoin yhtiö, 15 = konkurssipesä, 21 = kommandiittiyhtiö, 22 = laivanisännistöyhtiö ( ei osakeyhtiö), 31 = osakeyhtiö, 32 = keskinäinen vakuutusyhtiö, 33 = säästöpankki, 34 = eläkesäätiö tai -kassa, työeläkelaitos, työttömyys- tai avustuskassa, 35 = asunto-osakeyhtiö, 41 = osuuskunta, 51 = säätiö, rahasto, 52 = aatteellinen yhdistys (ry., rekisteröiyty yhdistys), 53 = keskinäinen vahinkovakuutusyhdistys (joskus myös keskinäinen vakuutusyh-tiö), 54 = taloudellinen yhdistys (juridisesti usein aatteellinen yhdistys, jonka liiketoi-minata on yrek:ssä todettu merkittäväksi), 61 = julkinen viranomainen, 62 = julkinen liikelaitos, 63 = julkisoikeudellinen yhtei-sö, 71 = valtionkirkko, 72 = muu uskonnollinen yhteisö, 90 = muu oikeudellinen muoto (esim. ulkomaisen talousyksikön suomessa oleva sivuliike tai sen muu epäitsenäinen osa). Institutionaalinen muoto (YREK, 86, 88-92) ISL Institutionaalinen muoto (yritysrekisteri, 1986, ) Institutionaalinen muoto 95 (YREK, 93-99) isl95 Institutionaalinen muoto 1995 luokituksen mukaan, yritysrekisteri ( ) Oty95 (YREK, 93-) oty95 Omistajatyyppi, yritysrekisteri (1993-) Ulk. omist., % (YREK, 86, 88-) ulkomi Ulkomainen omistus, prosenttia (yritysrekisterin tieto, vuosille 1986, ) 13 (13)

Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto (FLEED), otos, työsuhdejaksot

Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto (FLEED), otos, työsuhdejaksot Aineistokuvaus Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto (FLEED), otos, työsuhdejaksot Sisältökuvaus Työsuhdejaksot yhdistetyn työntekijä-työnantaja-aineiston (Finnish Longitudinal Employer-Employee Data

Lisätiedot

mahdollisuudet Ahti Leinonen 29.10.2009

mahdollisuudet Ahti Leinonen 29.10.2009 Yritysrekisterin monet mahdollisuudet 29.10.2009 Yritys- ja toimipaikkarekisteri! Konserneja noin 6 000! Yrityksiä ja yhteisöjä n. 288 800! Toimipaikkoja yli 326 000! Yritystoiminta: ammatinharjoittajista

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi.

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Sitoudumme noudattamaan Teknologiateollisuuden sääntöjä

Lisätiedot

Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi.

Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Sitoudumme noudattamaan Teknologiateollisuuden sääntöjä

Lisätiedot

TILASTOLIITELOMAKE. Yritysten rakennetilasto, YRITYKSEN TIEDOT Kauppa ja muut palvelutoimialat

TILASTOLIITELOMAKE. Yritysten rakennetilasto, YRITYKSEN TIEDOT Kauppa ja muut palvelutoimialat Tiedonhankinta PL 6B 00022 TILASTOKESKUS Puhelin (09)17341 TILASTOLIITELOMAKE Yritysten rakennetilasto, YRITYKSEN TIEDOT Kauppa ja muut palvelutoimialat TILKES 2012 Yrityksen nimi ja postiosoite: Lakisääteinen

Lisätiedot

Hyödykkeet: aineet ja tarvikkeet

Hyödykkeet: aineet ja tarvikkeet Aineistokuvaus Hyödykkeet: aineet ja tarvikkeet Sisältökuvaus Teollisuuden Aineet ja tarvikkeet -tilasto sisältää tavaranimikkeittäisiä eli hyödykkeittäisiä arvoja määrätietoja ostetuista aineista ja tarvikkeista

Lisätiedot

Yritysten rakennetilasto

Yritysten rakennetilasto TILKES 2009 1 Yritysten rakennetilasto Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa Taloudellisten analyysien ja päätelmien pohjana tulee olla mahdollisimman pätevät tietoaineistot. Tämä edellyttää, että yrityksistä

Lisätiedot

Yritysten rakennetilasto

Yritysten rakennetilasto TILKES 2006 1 Yritysten rakennetilasto Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa Taloudellisten analyysien ja päätelmien pohjana tulee olla mahdollisimman pätevät tietoaineistot. Tämä edellyttää, että yrityksistä

Lisätiedot

Yritysrekisterin monet mahdollisuudet

Yritysrekisterin monet mahdollisuudet Yritysrekisterin monet mahdollisuudet 17.11.2010 Yritys- ja toimipaikkarekisteri Konserneja noin 6 000 Yrityksiä ja yhteisöjä n. 288 800 Toimipaikkoja yli 326 000 Yritystoiminta: ammatinharjoittajista

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi.

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Sitoudumme noudattamaan Teknologiateollisuuden sääntöjä

Lisätiedot

Yritysrekisterin monet mahdollisuudet

Yritysrekisterin monet mahdollisuudet Yritysrekisterin monet mahdollisuudet 18.11.2009 Yritys- ja toimipaikkarekisteri Konserneja noin 6 000 Yrityksiä ja yhteisöjä n. 288 800 Toimipaikkoja yli 326 000 Yritystoiminta: ammatinharjoittajista

Lisätiedot

TILASTOLIITELOMAKE. Yritysten rakennetilasto, YRITYKSEN TIEDOT Teollisuus ja rakentaminen

TILASTOLIITELOMAKE. Yritysten rakennetilasto, YRITYKSEN TIEDOT Teollisuus ja rakentaminen Tiedonhankinta PL 6B 00022 TILASTOKESKUS Puhelin (09)17341 TILASTOLIITELOMAKE Yritysten rakennetilasto, YRITYKSEN TIEDOT Teollisuus ja rakentaminen TILKES 2012 Yrityksen nimi ja postiosoite: Lakisääteinen

Lisätiedot

Henkilövalmisaineistomoduulit: Työssäkäyntitiedot, kokonaisaineisto

Henkilövalmisaineistomoduulit: Työssäkäyntitiedot, kokonaisaineisto Aineistokuvaus Henkilövalmisaineistomoduulit: Työssäkäyntitiedot, kokonaisaineisto Sisältökuvaus Työssäkäyntitiedot-moduuli sisältää tietoja henkilön työssäkäynnistä. Aineisto voidaan linkata muihin valmisaineistoihin

Lisätiedot

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE B. TULOSLASKELMAN ERITTELYT. Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa. Kyselyyn kuuluvat yritykset. Nimi- ja osoitetiedot

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE B. TULOSLASKELMAN ERITTELYT. Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa. Kyselyyn kuuluvat yritykset. Nimi- ja osoitetiedot TILKES_ohje 2013 / 1 Yritysten rakennetilasto Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa Taloudellisten analyysien ja päätelmien pohjana tulee olla mahdollisimman pätevät tietoaineistot. Tämä edellyttää,

Lisätiedot

Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto (FLEED), otos, työsuhdejaksot Sisältökuvaus

Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto (FLEED), otos, työsuhdejaksot Sisältökuvaus Aineistokuvaus Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto (FLEED), otos, työsuhdejaksot Sisältökuvaus Kohdejoukko Lähdeaineisto Tulostusaika Muuttujia Muuttujaluettelo vuosi aineisto rivinro alkupvm loppupvm

Lisätiedot

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE TILKES_ohje 2012 / 1 Yritysten rakennetilasto Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa Taloudellisten analyysien ja päätelmien pohjana tulee olla mahdollisimman pätevät tietoaineistot. Tämä edellyttää,

Lisätiedot

TILASTOLIITELOMAKE. Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto

TILASTOLIITELOMAKE. Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto Tiedonhankinta PL 5A 00022 TILASTOKESKUS Puhelin 029 551 1000 TILASTOLIITELOMAKE Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto YRITYKSEN TIEDOT TILKES 2014 Yrityksen nimi ja postiosoite: Lakisääteinen kysely,

Lisätiedot

Yritysten rakennetilasto

Yritysten rakennetilasto TILKES 2008 1 Yritysten rakennetilasto Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa Taloudellisten analyysien ja päätelmien pohjana tulee olla mahdollisimman pätevät tietoaineistot. Tämä edellyttää, että yrityksistä

Lisätiedot

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE B. TULOSLASKELMAN ERITTELYT. Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa. Kyselyyn kuuluvat yritykset. Nimi- ja osoitetiedot

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE B. TULOSLASKELMAN ERITTELYT. Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa. Kyselyyn kuuluvat yritykset. Nimi- ja osoitetiedot TILKES 2014 1 Yritysten rakenne - ja tilinpäätöstilasto Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa Taloudellisten analyysien ja päätelmien pohjana tulee olla mahdollisimman pätevät tietoaineistot. Tämä edellyttää,

Lisätiedot

TILASTOLIITELOMAKE. Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto

TILASTOLIITELOMAKE. Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto Tiedonhankinta PL 4V 00022 TILASTOKESKUS Puhelin 029 551 1000 TILASTOLIITELOMAKE Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto YRITYKSEN TIEDOT TILKES 2016 Yrityksen nimi ja postiosoite: Lakisääteinen kysely,

Lisätiedot

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.211 Marja Haverinen Käsitteistä Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi.

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Sitoudumme noudattamaan Teknologiateollisuuden sääntöjä

Lisätiedot

Kainuun metsäbiotalous

Kainuun metsäbiotalous n metsäbiotalous elää edelleen puusta Metsäbiotalous muodostaa 41 % maakunnan koko biotalouden tuotoksesta. Työllisyydessä osuus on noin 1,5-kertainen maakuntien keskiarvoon verrattuna. Metsäbiotalouden

Lisätiedot

Palvelujen alue- ja toimialatilasto, 2007

Palvelujen alue- ja toimialatilasto, 2007 Palvelut 2009 Palvelujen alue- ja toimialatilasto, 2007 Majoitus- ja ravitsemistoiminnan jalostusarvosta lähes 40 prosenttia kertyi Uudellamaalla vuonna 2007 Tilastokeskuksen mukaan majoitus- ja ravitsemistoiminnan

Lisätiedot

Uudenmaan metsäbiotalous

Uudenmaan metsäbiotalous Uudenmaan metsäbiotalous Uusimaa - määrissä suuri, osuuksissa pieni Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 22 %. Tärkein biotalouden sektori on elintarviketeollisuus. Metsäbiotalous

Lisätiedot

Yritys/toimipaikkakohtaiset henkilöstöominaisuudet

Yritys/toimipaikkakohtaiset henkilöstöominaisuudet Aineistokuvaus Yritys/toimipaikkakohtaiset henkilöstöominaisuudet Sisältökuvaus FLEED (Finnish Longitudinal Employer - Employee Data) -aineistosta on tutkimuskäyttöön muodostettu yritys- ja toimipaikkapohjaiset

Lisätiedot

Kanta-Hämeen metsäbiotalous

Kanta-Hämeen metsäbiotalous en metsäbiotalous en biotaloutta vetää elintarvikesektori Metsäbiotalous muodostaa 3-5 % koko maakunnan tuotoksesta, arvonlisäyksestä, investoinneista ja työllisyydestä. Suhteelliset osuudet ovat lähellä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen metsäbiotalous

Varsinais-Suomen metsäbiotalous Varsinais-Suomen metsäbiotalous - metsäbiotalous pientä Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 12 %. Biotalouden tärkeitä sektoreita ovat elintarviketeollisuus, maatalous ja lääketeollisuus.

Lisätiedot

Etelä-Karjalan metsäbiotalous

Etelä-Karjalan metsäbiotalous Etelä-Karjalan metsäbiotalous Etelä-Karjalassa metsäbiotalouden merkitys maakunnan taloudessa on Suomen suurin Metsäbiotalous muodostaa pääosan maakunnan koko biotaloudesta. Esimerkiksi tuotoksesta sen

Lisätiedot

Kevään 2017 tiedustelussa kysyttiin yritysten toteutuneita

Kevään 2017 tiedustelussa kysyttiin yritysten toteutuneita EK:n Investointitiedustelun mukaan tehdasteollisuuden kotimaisten arvo oli viime vuonna reilut 3,8 miljardia euroa eli noin 6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Kuluvana vuonna investointien kasvu kiihtyisi

Lisätiedot

Globalisaatio. Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa

Globalisaatio. Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa Globalisaatio Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa Palvelujen ulkomaankaupan tilasto Kuvaa palvelujen vientiä ja tuontia palvelutyypeittäin ja kohdemaittain Sisältää konsernien sisäisen kaupan

Lisätiedot

Tilastointi koetuksella -onko teollisuus teollisuutta vai palveluita. Jukka Pakola Globalisaatioseminaari 17.4.2013

Tilastointi koetuksella -onko teollisuus teollisuutta vai palveluita. Jukka Pakola Globalisaatioseminaari 17.4.2013 Tilastointi koetuksella -onko teollisuus teollisuutta vai palveluita Globalisaatioseminaari 17.4.2013 Sisältö Taustaa Silmäluokittelua Yleistä toimialaluokituksesta ja sen soveltamisesta Soveltamisen erityistapauksia

Lisätiedot

Pirkanmaan metsäbiotalous

Pirkanmaan metsäbiotalous Pirkanmaan metsäbiotalous Pirkanmaa metsäbiotalouden kärkimaakunta Metsäbiotalous muodostaa lähes puolet maakunnan koko biotalouden tuotoksesta. Osuus on selvästi keskimääräistä suurempi. Kivijalkana on

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous

Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous Keski-Pohjanmaa puutuotteista pientä lisää biotalouteen Metsäbiotalouden osuus maakunnan koko biotalouden tuotoksesta on 19 %, joka on selvästi maakuntien keskiarvoa pienempi.

Lisätiedot

Rakennusyritysten tilinpäätöskysely

Rakennusyritysten tilinpäätöskysely 2013 1 Rakennusyritysten tilinpäätöskysely Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa Taloudellisten analyysien ja päätelmien pohjana tulee olla mahdollisimman pätevät tietoaineistot. Tämä edellyttää, että

Lisätiedot

Keski-Suomen metsäbiotalous

Keski-Suomen metsäbiotalous Keski-Suomen metsäbiotalous metsäbiotaloudella suuri merkitys aluetaloudelle Metsäbiotalouden osuus maakunnan kokonaistuotoksesta on 14 %, arvonlisäyksestä 10 % ja työllisyydestä 6 %. Merkitys on selvästi

Lisätiedot

Pohjois-Savon metsäbiotalous

Pohjois-Savon metsäbiotalous n metsäbiotalous ssa metsäbiotaloudella on merkittävä aluetaloudellinen rooli Metsäbiotalous muodostaa 40 % maakunnan biotalouden tuotoksesta. Biotaloudessa tärkein sektori on elintarviketeollisuus. Metsäbiotalouden

Lisätiedot

Lapin metsäbiotalous

Lapin metsäbiotalous Lapin metsäbiotalous Lapissa metsäbiotalouden merkitys maakunnan taloudessa on suuri Metsäbiotalous muodostaa pääosan maakunnan koko biotaloudesta. Esimerkiksi tuotoksesta sen osuus on 60 %. Kivijalkana

Lisätiedot

Pohjanmaan metsäbiotalous

Pohjanmaan metsäbiotalous n metsäbiotalous massa ja paperi etunenässä Metsäbiotalouden osuus maakunnan koko biotalouden tuotoksesta on 42 %. Muita biotalouden tärkeitä sektoreita ovat maatalous ja elintarviketeollisuus. Metsäbiotalouden

Lisätiedot

Päijät-Hämeen metsäbiotalous

Päijät-Hämeen metsäbiotalous en metsäbiotalous en metsäbiotalouden veturina on puutuoteteollisuus Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 39 %. Biotaloudessa merkittävä sektori on myös elintarviketeollisuus. Metsäbiotalouden

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan metsäbiotalous

Pohjois-Pohjanmaan metsäbiotalous Pohjois-Pohjanmaan metsäbiotalous Pohjois-Pohjanmaalla metsäbiotalouden veturina on vahva metsäteollisuus Metsäbiotalouden osuus maakunnan koko biotaloudesta on 40 %. Merkittävin biotalouden sektori on

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan metsäbiotalous

Etelä-Pohjanmaan metsäbiotalous Etelä-Pohjanmaan metsäbiotalous Etelä- Pohjanmaan metsäbiotalouden perusta puutuotteissa Metsäbiotalouden suurin toimiala on puutuoteteollisuus. Se työllistää lähes 60 prosenttia maakunnan metsäbiotalouden

Lisätiedot

Satakunnan metsäbiotalous

Satakunnan metsäbiotalous Satakunnan metsäbiotalous Satakunnassa massa ja paperi ovat metsäbiotalouden kärjessä Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 41 %. Muussa biotaloudessa tärkeimmät sektorit ovat elintarviketeollisuus

Lisätiedot

TILKES-TIEDUSTELU LIIKETOIMINNAN TUOTTOJEN ERITTELY. Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa. Kyselyyn kuuluvat yritykset. Nimi- ja osoitetiedot

TILKES-TIEDUSTELU LIIKETOIMINNAN TUOTTOJEN ERITTELY. Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa. Kyselyyn kuuluvat yritykset. Nimi- ja osoitetiedot TILKES 2016 1 Yritysten rakenne - ja tilinpäätöstilasto Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa Taloudellisten analyysien ja päätelmien pohjana tulee olla mahdollisimman pätevät tietoaineistot. Tämä edellyttää,

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Kymenlaakson metsäbiotalous

Kymenlaakson metsäbiotalous Kymenlaakson metsäbiotalous Kymenlaakso massan ja paperin maakunta Metsäbiotalous on maakunnan biotalouden veturi. Sen osuus biotalouden kokonaistuotoksesta on 65 %. Kivijalkana on vahva massa- ja paperiteollisuus.

Lisätiedot

Etelä-Savon metsäbiotalous

Etelä-Savon metsäbiotalous n metsäbiotalous vahva metsätaloudessa ja puutuotteissa Metsäbiotalous vastaa yli puolesta maakunnan biotalouden tuotoksesta. Vahvoja toimialoja ovat puutuoteteollisuus ja metsätalous (metsänhoito, puunkorjuu

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Ohje 11.5.2015. Soveltamisohje yrityksiä ja yhteisöjä koskevien tietojen julkisuudesta. 1) yritys- ja yhteisötunnus ja sen voimassaoloaika

Ohje 11.5.2015. Soveltamisohje yrityksiä ja yhteisöjä koskevien tietojen julkisuudesta. 1) yritys- ja yhteisötunnus ja sen voimassaoloaika ,1111Țilastokeskus 11i' Statistikcentralen Ohje TKOO- C Y? 'Yv 29 95 201E TIED. Soveltamisohje yrityksiä ja yhteisöjä koskevien tietojen julkisuudesta 1. Soveltamisala 2. Yritysrekisterin julkiset tiedot

Lisätiedot

8.9.2010. Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 17 341 telefax: (09) 1734 3429

8.9.2010. Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 17 341 telefax: (09) 1734 3429 8.9.200 Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 7 34 telefax: (09) 734 3429 Tiedustelut: Pasi Koikkalainen, +358 9 734 3332, e-mail: kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi Samu Hakala, +358 9

Lisätiedot

Yritysrekisterin tilastotiedostot: yritykset 2012

Yritysrekisterin tilastotiedostot: yritykset 2012 Aineistokuvaus Yritysrekisterin tilastotiedostot: yritykset 2012 Sisältökuvaus Yritysrekisterin yritystason aineisto kattaa liikeyritysten ja yksityisten voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen vuosittaiset

Lisätiedot

Alueellinen yritystoimintatilasto

Alueellinen yritystoimintatilasto Yritykset 2014 Alueellinen yritystoimintatilasto 2013, ennakko Tehdasteollisuuden jalostusarvo kasvoi vuonna 2013 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan koko teollisuudessa (TOL BCDE) tuotannon bruttoarvo

Lisätiedot

Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan. Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007

Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan. Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007 Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007 Esityksen kulku! Taustaa! Tuote! Kohdejoukko! Lähdeaineisto! Lisäpalvelut Taustaa! Tilinpäätöstilastoa

Lisätiedot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) Liite 3a, 3d _L3aL3d_s.XLS 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 204/205, 213/214 236 260 Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä Omistusyhteisöt

Lisätiedot

mahdollisuudet Eija Arvonen

mahdollisuudet Eija Arvonen Yritysrekisterin monet mahdollisuudet 23.11.2010 Yritys- ja toimipaikkarekisteri Konserneja noin 6 000 Yrityksiä ja yhteisöjä n. 288 800 Toimipaikkoja yli 326 000 Yritystoiminta: ammatinharjoittajista

Lisätiedot

Mikä on bruttokansantuote ja mitä se mittaa? Maailman tilastopäivä 20.10.2015 Studia Monetaria Katri Soinne

Mikä on bruttokansantuote ja mitä se mittaa? Maailman tilastopäivä 20.10.2015 Studia Monetaria Katri Soinne Mikä on bruttokansantuote ja mitä se mittaa? Maailman tilastopäivä 20.10.2015 Studia Monetaria Katri Soinne Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos eli reaalinen muutos, prosenttia Lähde: www.tilastokeskus.fi

Lisätiedot

Aineistokuvaus. *1. Jätetään osakkuusyritykset pois; data koe; set konsernit9512; if jasenlaji in (1,2,6); run;

Aineistokuvaus. *1. Jätetään osakkuusyritykset pois; data koe; set konsernit9512; if jasenlaji in (1,2,6); run; Aineistokuvaus Konsernit Sisältökuvaus Konsernirekisterin tiedoista on muodostettu tutkimuskäyttöön yhtenäinen aikasarja vuosille 1995, 1997-2012. Aineisto sisältää konsernitason tietoja konsernin rakenteesta

Lisätiedot

Palvelujen alue- ja toimialatilasto 2010

Palvelujen alue- ja toimialatilasto 2010 Palvelut 2012 Palvelujen alue- ja toimialatilasto 2010 Teknisten palvelujen jalostusarvosta 41 prosenttia kertyi Uudeltamaalta vuonna 2010 Tekniset palvelut on toimialana erittäin keskittynyt Uudellemaalle,

Lisätiedot

Alueellinen yritystoimintatilasto

Alueellinen yritystoimintatilasto Yritykset 2015 Alueellinen yritystoimintatilasto 2014, ennakko Jalostusarvo laski 3 prosenttia vuonna 2014, korjattu Korjattu 13.10.2015. Korjatut luvut on merkitty punaisella. Tilastokeskuksen ennakkotietojen

Lisätiedot

Palkkarakenneaineisto-otos Sisältökuvaus

Palkkarakenneaineisto-otos Sisältökuvaus Aineistokuvaus Palkkarakenneaineisto-otos Sisältökuvaus Palkkarakennetilaston aineistosta on poimittu tutkimuskäyttöön otos vuosilta 1995-2013. Palkkarakenneaineisto-otos sisältää yksityiskohtaisia tietoja

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Tilastokeskuksen Yritysrekisteri - monet mahdollisuudet. Tietopalvelusihteeri Tarja Kiviniemi

Tilastokeskuksen Yritysrekisteri - monet mahdollisuudet. Tietopalvelusihteeri Tarja Kiviniemi Tilastokeskuksen Yritysrekisteri - monet mahdollisuudet Tietopalvelusihteeri Tarja Kiviniemi Yritysrekisteri, tietojärjestelmä -> vuositilastoja ja tuoreita yksikkötason tietoja SYÖTTEET Hallinnolliset

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Tilikausi 1.1.2011-31.12.2011 Jakso 12/11-12/11

TULOSLASKELMA Tilikausi 1.1.2011-31.12.2011 Jakso 12/11-12/11 Sivu 1 V a r s i n a i n e n t o i m i n t a Asiakirjat 3000 Alkuperätodistukset 10 237,34 12 562,00 51 250,00 47 377,00 3010 ATA Carnet 255,00 0,00 585,00 1 861,50 3070 Muut tuotot 3 616,46 1 929,50 15

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006 Ennusteen taulukkoliite 24.3.2004 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/2004 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5.

Lisätiedot

Alueellinen yritystoimintatilasto 2013

Alueellinen yritystoimintatilasto 2013 Yritykset 2014 Alueellinen yritystoimintatilasto 2013 Yritysten toimipaikat vuonna 2013: puolet henkilöstöstä ruuhka-suomessa Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2013 toimi maassamme 354 000 yritystä. Toimipaikkoja

Lisätiedot

Tilastokeskuksen Yritysrekisterin monet mahdollisuudet. Aluepäällikkö Pekka Kettunen

Tilastokeskuksen Yritysrekisterin monet mahdollisuudet. Aluepäällikkö Pekka Kettunen Tilastokeskuksen Yritysrekisterin monet mahdollisuudet Aluepäällikkö Pekka Kettunen SYÖTTEET Hallinnolliset aineistot n. 70 päivitysprosessia / v. - Verohallinto - Patentti- ja rekisterihallitus - Väestörekisterikeskus

Lisätiedot

Alueellinen yritystoimintatilasto 2016

Alueellinen yritystoimintatilasto 2016 Yritykset 2017 Alueellinen yritystoimintatilasto 2016 2016, ennakko Teollisuuden jalostusarvossa vuonna 2016 parin prosentin kasvu Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan teollisuuden (TOL C) toimipaikkojen

Lisätiedot

RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset

RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset Lakisääteinen kysely, tiedot luottamuksellisia Tilastolaki 280/2004 ( 12, 14 ja 15) Tiedustelu koskee tilikautta, joka päättyi

Lisätiedot

Palvelujen alue- ja toimialatilasto 2008

Palvelujen alue- ja toimialatilasto 2008 Palvelut 2010 Palvelujen alue- ja toimialatilasto 2008 Informaatiopalvelujen jalostusarvosta yli 60 prosenttia kertyy Uudeltamaalta Tilastokeskuksen tietojen mukaan informaatiopalvelut on erittäin keskittynyt

Lisätiedot

Tilastokeskuksen yritysrekisterin hyödyntämismahdollisuudet. Aluepäällikkö Leila Kaunisharju

Tilastokeskuksen yritysrekisterin hyödyntämismahdollisuudet. Aluepäällikkö Leila Kaunisharju Tilastokeskuksen yritysrekisterin hyödyntämismahdollisuudet Aluepäällikkö Leila Kaunisharju Tilastokeskuksen yritysrekisterin tarjoamat mahdollisuudet 1. Yritysrekisteri 1.1 Tietojärjestelmä -> vuositilastoja

Lisätiedot

Miten Suomen käy? Kansantaloutemme kilpailukyky nyt ja tulevaisuudessa

Miten Suomen käy? Kansantaloutemme kilpailukyky nyt ja tulevaisuudessa Miten Suomen käy? Kansantaloutemme kilpailukyky nyt ja tulevaisuudessa Matti Pohjola Kilpailukyky Yhteiskunnan kilpailukyky = kansalaisten hyvinvointi aineellinen elintaso = tulotaso = palkkataso työllisyys

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

Palvelujen alue- ja toimialatilasto, 2006

Palvelujen alue- ja toimialatilasto, 2006 Palvelut 2008 Palvelujen alue- ja toimialatilasto, 2006 Tietojenkäsittelypalvelujen jalostusarvosta 67 prosenttia kertyi Uudellamaalla vuonna 2006 Tietojenkäsittelypalvelut oli Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

Palveluiden alue- ja toimialatilasto 2012

Palveluiden alue- ja toimialatilasto 2012 Palvelut 2014 Palveluiden alue- ja toimialatilasto 2012 Kaupan jalostusarvo laski 5 prosenttia vuonna 2012 Kaupan toimialojen jalostusarvo vuonna 2012 oli 5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten

Lisätiedot

Alueellinen yritystoimintatilasto 2014

Alueellinen yritystoimintatilasto 2014 Yritykset 2015 Alueellinen yritystoimintatilasto 2014 Palvelut työllistivät vuonna 2014 Tilastokeskuksen mukaan Suomessa toimi noin 364 000 yritystä vuonna 2014. Yrityksillä oli yhteensä 395 000 toimipaikkaa.

Lisätiedot

Palvelujen alue- ja toimialatilasto 2009

Palvelujen alue- ja toimialatilasto 2009 Palvelut 2011 Palvelujen alue- ja toimialatilasto 2009 Tukkukaupan jalostusarvosta 65 prosenttia kertyi Uudeltamaalta vuonna 2009 Tilastokeskuksen tietojen mukaan tukkukauppa on erittäin keskittynyt Uudellemaalle.

Lisätiedot

16.4.2015 Matti Paavonen 1

16.4.2015 Matti Paavonen 1 1 Palvelut, kasvu ja kansainvälistyminen 16.4.2015, Bioteollisuus Forum Matti Paavonen, ekonomisti 2 Esityksen rakenne Yleinen talouskehitys maailma muuttuu Talouden rakenteet toimialojen rajat hämärtyvät

Lisätiedot

Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012

Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012 Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012 9000 9000 8000 8000 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 01121314151617181910

Lisätiedot

Tilastokeskuksen yritysrekisterin monet mahdollisuudet. Tietopalvelusihteeri Tarja Kiviniemi

Tilastokeskuksen yritysrekisterin monet mahdollisuudet. Tietopalvelusihteeri Tarja Kiviniemi Tilastokeskuksen yritysrekisterin monet mahdollisuudet Tietopalvelusihteeri Tarja Kiviniemi Yritysrekisteri, tietojärjestelmä -> vuositilastoja ja tuoreita yksikkötason tietoja SYÖTTEET Hallinnolliset

Lisätiedot

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB VUODEN 2014 KÄYTTÖTALOUSARVIO OPISKELIJAMÄÄRÄT JA OPISKELIJATYÖVUODET: 410 /Perustutkinnot; nuoret ja valmistava koulutus 200/Perustutkinnot oppisopimuksella 34/Tutkintotavoitteinen

Lisätiedot

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Erot eri yritysmuodoissa omistajien vastuu yrityksen

Lisätiedot

Teollisuuden alue- ja toimialatilasto

Teollisuuden alue- ja toimialatilasto Teollisuus 2012 Teollisuuden alue- ja toimialatilasto 2011, ennakko Teollisuuden jalostusarvo laski 4 prosenttia Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan teollisuuden (C) jalostusarvo vuonna 2011 laski

Lisätiedot

Suomen elintarviketoimiala 2014

Suomen elintarviketoimiala 2014 Suomen elintarviketoimiala 2014 Strateginen toimialakatsaus Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Tiivistelmä 8 1 Suomen talous ja elintarviketoimiala 10 1.1 Kansantalouden kehitys 10 1.2

Lisätiedot

VIRATI. Tiedonantajatasot: A -taulukot: VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot. Liite 2b (vrt. Liite 6)

VIRATI. Tiedonantajatasot: A -taulukot: VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot. Liite 2b (vrt. Liite 6) VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) nnettu 240, 241, 242, 247, 249 Kotimaiset sijoituspalveluyritykset 246 Ulkomaiset sijoituspalveluyritykset Suomessa 248 rvopaperimarkkinalaissa

Lisätiedot

Alueellinen yritystoimintatilasto 2015

Alueellinen yritystoimintatilasto 2015 Yritykset 2016 Alueellinen yritystoimintatilasto 2015 2015, ennakko Teollisuuden jalostusarvo kasvoi vuonna 2015 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kaikkien teollisuuden (TOL BCDE) toimipaikkojen

Lisätiedot

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa. Tiedotustilaisuus 15.2.2007

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa. Tiedotustilaisuus 15.2.2007 Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa Tiedotustilaisuus 15.2.2007 Esityksen sisältö Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilasto Konsernirekisteri Tilastokeskuksen tilastotietoja ulkomaisten tytäryhtiöiden toiminnasta

Lisätiedot

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006 1***** VASTAAVAA 1***** 10**** KÄYTTÖOMAISUUS 1***** 101*** AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 10**** 1010** PERUSTAMISMENOT 101*** VA120 1010 Perustamismenot 1010** D 1011 Perustamismenojen aktivointi 1011 D 22 30

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Korvattavat kustannukset. Kustannuserä. tositteella kertoimella. Mäntykampus, kaupallinen malli, liite 1

Korvattavat kustannukset. Kustannuserä. tositteella kertoimella. Mäntykampus, kaupallinen malli, liite 1 Mäntykampus, kaupallinen malli, liite 1 Kustannuserä Korvattavat kustannukset Kohdistus Kohdistus tositteella kertoimella A ALLIANSSIHENKILÖSTÖ (hankkeelle työtä tekevät): A1 kuukausi ja tuntipalkat A2

Lisätiedot

Tuottavuustutkimukset 2016

Tuottavuustutkimukset 2016 Kansantalous 2017 Tuottavuustutkimukset 2016 Työn tuottavuus kasvoi 1,2 prosenttia vuonna 2016 Kansantalouden tilinpidon arvonlisäyksen volyymin ennakkotietoihin perustuva työn tuottavuuden kasvuvauhti

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008 Emmaus Helsinki r.y. - Emmaus Helsingfors r.f. Y-tunnus 0315404-8 TASEKIRJA 31.12.2008 Sivu V U O S I T I L I N P Ä Ä T Ö S Tuloslaskelma

Lisätiedot

Antti-Jussi Tahvanainen & Mika Pajarinen

Antti-Jussi Tahvanainen & Mika Pajarinen Antti-Jussi Tahvanainen & Mika Pajarinen 4/11/2014 Tekstiiliala tänään (AD 2012) Mielenkiintoiset verrokit Megatrendeistä kilpailukykyä? Johtopäätöksiä Tekstiilialan toimialaluokat Liikevoitto Työvoimakustannukset

Lisätiedot