in cooperation with EduCluster Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "in cooperation with EduCluster Finland"

Transkriptio

1 Koulutusklusterin kehittäminen in cooperation with EduCluster Finland

2 OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KEHITTÄMISALUE

3 Koulutustoimiala erikoistumisala Toimialoja tarkasteltaessa selkeä erikoistumisala metsäklusterin keskeisten teollisten alojen jälkeen sija 5 Jyväskylässä sija 3 Yritysten liikevaihto M, koulutus 600 M Työpaikat , teollisuus koulutus Koulutus ja tutkimus luo mahdollisuuksia innovaatiolle sekä muiden toimialojen ja klusterien kehittymiselle. Rajapinnat ja yhteistyö puolestaan luovat koulutukselle mahdollisuuksia innovaatiolle ja uuden liiketoiminnan kehittämiselle Ajankohtainen yhteiskunnallinen ja kansallinen kehittämiskysymys näyttää olevan (mm. KESU) kuinka vahva koulutusklusteri eri koulutusorganisaatioiden muodostamana Keski-Suomessa on.

4 Arvio koulutustoimialan liikevaihdosta sekä klusteritoiminnan kasvupotentiaalista Kysynnän kehitys ja liikevaihtotavoitteet Koulutustoimialan liikevaihto Koulutusjärjestelmän koulutus (sis. osan aikuiskoulutusta) M Perusopetus Toisen asteen lukiokoulutus Toisen asteen ammatillinen koulutus Ammattikorkeakoulutus Yliopistokoulutus Vapaa sivistystyö Koulutuksen julkinen tarjonta avoimilla markkinoilla Hankekoulutus, työllisyyskoulutus, ym Aikuiskoulutus avoimilla markkinoilla Koulutusalan nykyisten yritysten liikevaihto M Kuljettajakoulutus ja logistiikka Opistot ja koulutuskeskukset, Kielikoulutus Muut koulutusta antavat yksiköt (nykyiset) Koulutustoimialan kehittyvä EduCluster liiketoiminta M Yritysten asiakaskoulutus ja siihen sisältyvät muut palvelut Asiakaskoulutuksen palvelut (klusterissa kehitettävät pilotit) Strateginen kehittämiskonsultointi ja koulutuksen arviointi Aikuiskoulutuspalvelut kotimaassa ja ulkomailla (EDU - erityispalvelut) Osaaminen ja tiedonvaihto (konferenssit ja seminaarit) Teknologia tuotteet ja palvelut Työelämäpalvelut ja oppiminen (sis. Opetus ja pedagoginen johtaminen) KOULUTUSTOIMIALA YHTEENSÄ M TUKI - JA LIITÄNNÄISTOIMIALAT - KLUSTEROITUMINEN M TUTKIMUS JA T&K koulutusta aktivoivaa toiminta KIBS TOIMIALA JA TEOLLISUUS koulutusta aktivoivaa liiketoiminta

5 Käsitys Keski-Suomen klustereista; 3/2007 (valmistelu) Kannattavat maatilat mahdollistajana Bioyhteiskunnasta voimavara Bioenergiasta elinvoimaa (sis. OSKE) Matkailukeskus & verkostot Logistiikka & tieliikenne mahdollistajana Biometalli Nanoosaaminen liiketoiminnaksi OSKE Kehittyvä asuminen ja asiointi EduCluster Finland Paperinvalmist us teknologia OSKE Liikunta ja toimintakyky AKO Ohutlevyteknologia Jokapaikan tietotekniikka OSKE Uudistuvat koneet ja laitteet Seuraavan sukupolven elektroniikka Human Tech mahdollistajana Kibs ja luovat alat Asiakkaiden tulevaisuuden palvelutarpeet

6 KOULUTUSORGANISAATIOIDEN STRATEGINEN YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUS (koulutusklusteri) KOULUTUSLIIKETOIMINNAN VAHVISTAMINEN (EduCluster Finland)

7 EduCluster Finland kehittämiskumppanuus Yhteinen näkemys käsitteistä koulutusklusteri ja EduCluster Finland koulutusliiketoiminnan yhteistyö Keskeisten koulutusorganisaatioiden strategisesti ohjaava päätös ja sopimus lähiajan EduCluster Finland toimenpiteiden toteuttamisesta Pääasialliset kehittämisresurssit ovat olemassa - koulutusorganisaatioiden osallisuus ja omat panostukset Kehittämistyöllä on strateginen johtoryhmä sekä yhteinen näkemys organisoitumisesta ja vastuunjaosta eri osaklustereita ja palveluita kehitettäessä Työlle on valmisteltu tavoitteet ja näkemys siitä, missä vaiheessa klusteri on maaliskuussa 2008 ja kuinka klusterin jäsenten määrä on kehittynyt. TÄMÄYHTEINEN KEHITTÄMISEN TAHTOTILA JA STRATEGINEN KUMPPANUUS OVAT MUOTOUTUMASSA

8 Tavoitteena Vahvistaa Keski-Suomen koulutustoimijoiden kilpailukykyä kansallisilla ja erityisesti kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla Kasvattaa Keski-Suomen koulutuspalveluiden tarjoajien liikevaihtoa ja kannattavuutta Luoda uusia koulutusinnovaatioita ja palveluita Lisätä maakunnan vetovoimaa opiskelijoiden ja yritysten sijaintipaikkana Tukea maakunnan muita klustereita osaavan työvoiman turvaaminen ja osaamisen vahvistaminen

9 EduCluster Finland Koulutusliiketoiminnan kehittämisohjelma

10 EduCluster Finland visio 2015

11 Visio 2010 on syntynyt toimiva koulutusliiketoiminnan yritysorganisaatio. tällä on kasvava ja kannattava liikevaihto Keski-Suomen koulutustoimijoihin sidostuva osaajien verkosto (asiantuntemus) sekä kansainvälistä liiketoimintaa tukeva kumppanuusverkosto.

12 EduCluster Finland verkosto EduClusteri (ECF) on alueellinen oppimis-, innovaatiokehittämis- ja liiketoimintaverkosto, jonka perimmäisenä tehtävänä on tukea kumppanuustoimijoiden (jäsenten) liiketoimintaa ja kilpailukykyä. Verkoston jäsenten yhteistyö konkretisoituu yhteisten palveluiden hyödyntämisessä ja pyrkimyksessä tehdä alueellista yhteistyötä kansallisessa ja kansainvälisessä liiketoiminnassa. Alueellisesti ECF:n tarkoituksena on olla merkittävä kehityksen ja liiketoiminnan promoottori. Se luo uusia koulutusinnovaatioita ja yrittäjyyttä sekä parantaa alueen vetovoimaa. ECF palvelee muiden klustereiden kehittymistä. (EduCluster Finland on osa Keski-Suomen koulutusklusteria)

13 EduCluster Finlandin strategisen kehittämisen elementit Koulutusliiketoiminnan kokonaisuus, strategia, logiikka (yksi liiketoimintasuunnitelma) Tuote- ja palvelutarjonta, osaamisen näkyvyys, innovaatiot Liiketoimintaosaaminen, kaupallistaminen business-kumppanuudet

14 Toimenpidealueet ja kehittämisaskeleet Koulutusklusterin täsmennetty kehittämisstrategia ja EduCluster Finland yhteistyösopimukset 2. Liiketoimintakokonaisuuden synnyttäminen ja liiketoimintasuunnitelman hyväksyminen 3. Koulutuksen liiketoimintaosaamisen edellytysten kehittäminen (kv) 4. Klusterin yhtenäisen markkinointi-ilmeen luominen, välineiden käyttöönotto ja markkinoinnin käynnistäminen 5. Valittujen tuotteiden kaupallistaminen ja tuoteperheen luominen osaklusterien kehittämisen pohjalta ja pilottien käynnistäminen 6. Kansainvälisten verkostokumppanuuksien valmistelu 7. Innovaatioympäristön kehittäminen ja erillisen ohjelman valmistelu

15 Klusterin organisoitumisen haaste Klusteripalvelut Kehittäjätiimi

16 EduCluster tiimin tehtäväalueet ja yhteistyön muotoutuminen Osaklusterien kuvaus ja kehityskohteet Asiantuntijaverkostot Asiantuntijasparraus Kehityskonsultaatio Liiketoiminnan kehittäminen Yritys- ja kumppanuusverkostot Osaklusterien kuvaus ja kehityskohteet Asiakas-/ henkilöstökoulutus Kvtäydennyskoulutus Klusterijohtaja Liiketoimintasuunnitelmat Markkinointi ja verkostot Palvelupäällikkö Palveluiden tarjonta

17 EduCluster Finlandin asiakassegmentoinnin näkökulmat Alueet Kehityskonsultaatio, konseptit Yritykset Asiakas- ja henkilöstökoulutus Yksilöt Tutkinnot, muut opinnot, konferenssit

18 Palvelutarjotin MARKKINOINTI- PALVELUT Brändi Portaali Tuotekatalogi Suoramarkkinointi KOULUTUSPALVELUT Koulutuspäivät TIETOPALVELUT Informaatiopalvelut Markkinapaikka KV. PALVELUT Liaison office Opintovierailut (EDUINNO/ -OSKE)

19 Osaklusterien suunnitelmat Osaklusterien kehittämiseksi esitetään tehtäväksi kuvaukset, liiketoimintasuunnitelmat, verkostojen muodostaminen sekä pilotoivien kehittämiskohteiden valinta kehityskonsultaatio (Jyväskylän yliopisto) asiakas- ja henkilöstökoulutus (Jao) kansainvälinen täydennyskoulutus (Jamk) Kullekin toimijalle osoitetaan resurssina

20 EduCluster Finlandin kasvustrategia ja potentiaalisten tuotteiden sijoittuminen 1. Nykyiset tuotteet ja markkinat potentiaalin kuvaus ja valinnat 2. Uudet tuotteet ja uudenlaista osaamista nykymarkkinoilla 3. Nykytuotteet jalostamalla uusille markkinoille 4. Uudet tuotteet ja uudenlaista osaamista uusille markkinoille

21 Kehitettävä tuoteperhe (esim.) Kehityskonsultaatio Koulutusjärjestelmien kehittäminen Aluekehitystyö ja osaaminen Alueen strateginen yrittäjyys (Y4, Tiimiakatemia) KV- täydennyskoulutus Opetuksen johtaminen (-mm. Master s Degree Programme in Educational Leadership) Kongressit, workshop, tapahtumat ja kohtaamiset ( Substanssiosaaminen) Klusterien kehittäminen ja klusteriosaaminen (Oppiva alue ja oppiva organisaatio) Yritysten asiakas- ja henkilöstökoulutus Asiakaskoulutuksen kehittäminen (Case Metso) Työssä oppiminen ja kompetenssit (arviointi) Oppivat organisaatiot yrittäjyyden oppimispaikka Human Technology Pedanet, TET-tori, TOP-tori Mobiili arviointi - sovellukset koulutus ja kehittäminen Oppimisympäristöt - työvälineitä (case Humap)

22 Klusterin liiketoiminta-alueita EduCluster Koulutuspalvelut Koulutusmateriaalit ja teknologia Konsultointipalvelut Tutkimuspalvelut Asiakaskoulutus Henkilöstökoulutus Laaja-alainen substanssi; räätälöidään Täydennyskoulutus Tutkinnot Esim. Koulutusjärjestelmä ja erilaiset konseptit, Koulutuksen arviointi, Erityispedagogiikka Esim. Koulutusteknologia, Avoimet oppimisympäristöt, Oppimateriaalit Kehityskonsultaatio Suorat sopimukset Tuotteet Tutkimus Seminaarit, konferenssit

23

Kaakkois-Suomen koulutusvientiklusteri

Kaakkois-Suomen koulutusvientiklusteri Kaakkois-Suomen koulutusvientiklusteri Ammatillisen täydennyskoulutuksen vienti Venäjälle kehitysohjelma Imatra Lappeenranta Kouvola Kotka Pietari Kirjoittajat: Päivi Korhonen (PDGE Project Development

Lisätiedot

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN Final 27.9.2013 vrs 034 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

KESKI-SUOMI. Viite: Alueellistamisen koordinaatioryhmän kirje 27.8.2007

KESKI-SUOMI. Viite: Alueellistamisen koordinaatioryhmän kirje 27.8.2007 1 projektipäällikkö Ilpo Takanen Dnro 130/40/2003 ylitarkastaja Minna Sneck Sisäasiainministeriö Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto 31.10.2007 PL 26 000023 Valtioneuvosto Viite: Alueellistamisen koordinaatioryhmän

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - ICT-ALAN INNOVATIIVINEN KEHITTÄJÄ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - ICT-ALAN INNOVATIIVINEN KEHITTÄJÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - ICT-ALAN INNOVATIIVINEN KEHITTÄJÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA 2014 SISÄLLYS ESIPUHE... 4 1 INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSEN JA OPETUKSEN

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) MYR:in sihteeristö Aika 14.11.2013 klo 9:00-10:31 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Yliniemi Ilkka Varapuheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus

Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus Innovatiivisuuden edistäminen ja innovaatioiden hyödyntäminen ovat Suomen menestyksen ja kilpailukyvyn, yhteiskunnan uudistumisen sekä

Lisätiedot

Kohti kansainvälistä kärkeä alueiden vahvuuksien ja yhteistyön pohjalta

Kohti kansainvälistä kärkeä alueiden vahvuuksien ja yhteistyön pohjalta Kohti kansainvälistä kärkeä alueiden vahvuuksien ja yhteistyön pohjalta Länsi-Suomen EAKR ohjelman seurantakomitea 17.11.2008, Wanha Satama Mika Pikkarainen Innovaatio-osasto, Innovaatioympäristöt -ryhmä

Lisätiedot

Jämsä Korpilahti Muurame Jyväskylä Jyväskylän maalaiskunta Laukaa - Hankasalmi

Jämsä Korpilahti Muurame Jyväskylä Jyväskylän maalaiskunta Laukaa - Hankasalmi YSITIEN KEHITYSKÄYTÄVÄ Jämsä Korpilahti Muurame Jyväskylä Jyväskylän maalaiskunta Laukaa - Hankasalmi 1. Visio 2. Kehittämisen lähtökohtia 3. Koko vyöhykkeen kehittämistavoitteet 4. Kehittämiskohteet 5.

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 LUOVUUS POLUT Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...2 2. Keskeisten käsitteiden määrittely... 3 3. Nykytila...8 4. Kehittämiskokonaisuudet... 8 4.1 Kilpailukyky

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Etelä-Savon koulutuksen ja tutkimuksen strategiset linjaukset vuosille 2009-2015

Etelä-Savon koulutuksen ja tutkimuksen strategiset linjaukset vuosille 2009-2015 Etelä-Savon koulutuksen ja tutkimuksen strategiset linjaukset vuosille 2009-2015 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO SISÄLLYS sivu 1. TAUSTAA 1 1.1. Toimintaympäristön muutos 1 1.2. Strategisten linjausten valmistelu

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Innovatiivinen, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi

Innovatiivinen, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi Innovatiivinen, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007-2015 Työpaja I Teemaryhmien työskentelyn tulokset 25.4.2006 klo 9-16 Jouko Hannus, Tapio Huomo ja Janne

Lisätiedot

suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki

suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki Markkinoilta ennakoidut alueelliset teemavalinnat Vesa Harmaakorpi Raine Hermans Tuomo Uotila Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA) Kustantaja:

Lisätiedot

HAKEMUS. Porin kaupunkiseutu innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelmassa 2014-2020

HAKEMUS. Porin kaupunkiseutu innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelmassa 2014-2020 HAKEMUS Porin kaupunkiseutu innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelmassa 2014-2020 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 3 2. Taustaa... 4 3. Alueen ominaispiirteet... 5 3.1 Alueellinen innovaatiojärjestelmä...

Lisätiedot

Kansallinen innovaatiostrategia ja alueet. Mika Pikkarainen TEM/INNO/Innovaatioympäristöt 4.12.2008

Kansallinen innovaatiostrategia ja alueet. Mika Pikkarainen TEM/INNO/Innovaatioympäristöt 4.12.2008 Kansallinen innovaatiostrategia ja alueet Mika Pikkarainen TEM/INNO/Innovaatioympäristöt 4.12.2008 Muutoksen ajurit Globalisaatio Kestävä kehitys Uudet teknologiat Väestön ikääntyminen Teollinen valmistus

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISOHJELMA 6.2.2009. Rinnakkaisstrategia Manner-Suomen ESR -ohjelman alaiselle luovan alan kehittämisstrategialle

ITÄ-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISOHJELMA 6.2.2009. Rinnakkaisstrategia Manner-Suomen ESR -ohjelman alaiselle luovan alan kehittämisstrategialle ITÄ-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISOHJELMA 6.2.2009 Rinnakkaisstrategia Manner-Suomen ESR -ohjelman alaiselle luovan alan kehittämisstrategialle 1 JOHDANTO 1.1 Luovien alojen ja aluekehityksen yhteydet

Lisätiedot

Kilpailukyky- ja elinkeinopolitiikan ohjaus- ja toimintakokonaisuus

Kilpailukyky- ja elinkeinopolitiikan ohjaus- ja toimintakokonaisuus Kilpailukyky- ja elinkeinopolitiikan ohjaus- ja toimintakokonaisuus - Katsaus valtuustolle marraskuussa 2013 Valtuustoseminaari 30.9.2013 Risto Kortelainen Muutosjohtaja 1. Kilpailukyky ja elinkeinopoliittinen

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

Working Paper Suomen alueelliset innovaatiostrategiat

Working Paper Suomen alueelliset innovaatiostrategiat econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Harmaakorpi,

Lisätiedot