Käyttöohje PNOZ mmc2p. Käyttöohje PNOZ mmc2p. PNOZ mmc2p. Modulaariset PNOZmulti-turvareleet. Käyttöohje Nro FI-01

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje PNOZ mmc2p. Käyttöohje PNOZ mmc2p. PNOZ mmc2p. Modulaariset PNOZmulti-turvareleet. Käyttöohje Nro 1002103-FI-01"

Transkriptio

1 Käyttöohje PNOZ mmc2p Käyttöohje PNOZ mmc2p PNOZ mmc2p Modulaariset PNOZmulti-turvareleet Käyttöohje Nro FI-01

2 Johdanto Tämä asiakirja on alkuperäisen asiakirjan käännös. Pilz GmbH & Co. KG pidättää kaikki oikeudet tähän dokumentaatioon. Käyttäjä saa ottaa siitä kopioita yrityksen sisäiseen käyttöön. Otamme mielellämme vastaan tähän asiakirjaan liittyvää palautetta ja parannusehdotuksia. Pilz, PI7. PMI, PNOZ, Primo, PSEN, PSS, PVIS, SafetyBUS p, SafetyEYE, SafetyNET p, the spirit of safety ovat joissakin maissa Pilz GmbH & Co. KG yhtiön rekisteröityjä ja suojattuja tavaramerkkejä. SD tarkoittaa Secure Digital.

3 Sisältö Sisältö Sisältö Sivu Luku 1 Johdanto 1.1 Dokumentaation voimassaolo Dokumentaation säilyttäminen Dokumentaation yleiskuvaus Symbolien selitykset 1-3 Luku 2 Yleiskatsaus 2.1 Laitteen rakenne Toimituksen sisältö Tekniset tiedot Näkymä edestä Symbolit 2-2 Luku 3 Turvallisuus 3.1 Määräysten mukainen käyttö Järjestelmävaatimukset Turvamääräykset Työntekijöille asetettavat vaatimukset Takuu ja vastuu Hävittäminen Turvallisuutesi vuoksi 3-3 Luku 4 Toimintojen kuvaus 4.1 Laitteen ominaisuudet Kytkentäkaavio 4-1 Luku 5 Asennus 5.1 Yleisiä asennusohjeita Mitat Perusyksikön ja laajennusmoduulin liittäminen 5-2 Luku 6 Käyttöönotto 6.1 Kaapelointi Yleisiä kaapelointiohjeita Liitännän nimi Laitteen asettaminen käyttövalmiiksi Muutetun projektin siirtäminen PNOZmulti-turvajärjestelmään 6-2 Luku 7 Käyttö 7.1 Ilmoitukset Ilmaisimet diagnoosia varten 7-1 1

4 Sisältö Luku 8 Tekniset tiedot 8.1 Tekniset tiedot Tilaustiedot 8-2 2

5 1 Johdanto 1.1 Dokumentaation voimassaolo 1000 Johdanto Dokumentaation 1- Einf Gltigkeit der voimassaolo Dokumentation Dokumentaatio koskee tuotetta PNOZ mmc2p. Se on voimassa uuden dokumentaation ilmestymiseen saakka. Einf Einleitung Tässä käyttöohjeessa selostetaan laitteen toiminta, käyttö ja asennus sekä annetaan kytkentäohjeita Dokumentaation säilyttäminen Dokumentaation 1- Einf Aufbewahrensäilyttäminen Tämä dokumentaatio on tarkoitettu opetuskäyttöön. Säilytä dokumentaatio tulevia käyttäjiä varten. 1-1

6 1 Johdanto 1.2 Dokumentaation yleiskuvaus Dokumentaation 1- Einf_Uebersicht_über_die_Doku_6_Inbetriebnahme yleiskuvaus 1 Johdanto Johdannossa selostetaan käyttöohjeen sisältö, rakenne ja erityismenettelyt. 2 Yleiskatsaus Tässä luvussa selostetaan tuotteen tärkeimmät ominaisuudet. 3 Turvallisuus Tämä luku on ehdottomasti luettava, jotta määräysten mukaisen käytön edellytykset täyttyvät. 4 Toimintojen kuvaus Tässä luvussa selostetaan tuotteen toiminta. 5 Asennus Tässä luvussa selostetaan tuotteen asennus. 6 Käyttöönotto Tässä luvussa selostetaan tuotteen käyttöönotto ja kytkentä. 7 Käyttö Tässä luvussa selostetaan tuotteen käyttö ja annetaan vinkkejä vikatilanteita varten. 8 Tekniset tiedot Tässä luvussa selostetaan tuotteen tekniset tiedot ja tilaustiedot. 1-2

7 1 Johdanto 1.3 Symbolien selitykset Symbolien 1- Einfhrung Zeichen selitykset Erityisen tärkeät tiedot on merkitty seuraavasti: VAARA! noudata ehdottomasti tätä ohjetta! Se varoittaa välittömästi uhkaavasta vaarasta, joka voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman ja viittaa vastaaviin varotoimiin. VAROITUS! noudata ehdottomasti tätä ohjetta! Se varoittaa vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman ja viittaa vastaaviin varotoimiin. HUOMIO! ilmaisee vaaran, joka voi aiheuttaa lieviä tai kohtuullisia vammoja sekä omaisuuden vahingoittumisen ja kertoo asianmukaiset varotoimet. TÄRKEÄÄ kuvailee tilanteet, joissa tuote tai laite voi vahingoittua asennuspaikallaan ja viittaa vastaaviin varotoimiin. INFO käyttövinkkejä, erikoisuuksia ja erityisen tärkeää tietoa. 1-3

8 1 Johdanto 1-4

9 2 Yleiskatsaus 2.1 Laitteen rakenne 2000 Yleiskatsaus 2100 Laitteen 2- rakenne Toimituksen sisältö Toimituksen 2- Lieferumfang_Brck_779260_modul_mini_BA sisältö Laajennusmoduuli PNOZ mmc2p Siltaus Tekniset tiedot Tekniset 2- Gerätemerkmale_Verwendung tiedot Käyttö PNOZ mmc2p: Verwendung/Bildunterschrift_multi_Mini Kommunikationsmodul Konfiguroitavaan PNOZmulti Mini -turvarajakytkimeen kytkettävä tiedonsiirtomoduuli. Geraetemerkmale_Zusatz BA Einleitung Gertemerkmale PNOZ mmc2p Laitteella on seuraavat ominaisuudet: konfiguroitavissa PNOZmulti Configurator -ohjelmistossa 1 sarjaliitäntä RS 232 tilailmaisin jännitteensyötölle PNOZmulti Mini -perusyksikön vasemmalle puolelle voidaan kytkeä enintään 1 tiedonsiirtomoduuli liittimet (joko jousivoimaliittimet tai ruuviliittimet) 2-1

10 2 Yleiskatsaus 2.2 Näkymä edestä Näkymä 2- Klemmenbelegung edestä PNOZ mmc2p Power Symbolit Symbolit 2- Legende Symbolit: X2: Sarjaliitäntä RS 232 LED: Power 2-2

11 3 Turvallisuus 3.1 Määräysten mukainen käyttö 3000 Turvallisuus Määräysten 3- Gertebeschreibung_PNOZ mukainen käyttö mmc2p PNOZ mmc2p -laajennusmoduuli on tarkoitettu konfiguroitavan PNOZmulti Mini -turvarajakytkimen tiedonsiirtoon RS 232 -sarjaliitännän kautta. Bestimmung/Gertebeschreibung_multi_Zusatz_Modul_Mini Laajennusmoduulin saa kytkeä vain modulaarisen PNOZmulti-turvajärjestelmän PNOZmulti Mini -perusyksikköön. Bestimmung/Gertebeschreibung_multi_System Ohjelmoitava PNOZmulti-ohjausjärjestelmä on tarkoitettu turvavirtapiirien turvallisuuteen liittyvään katkaisuun ja seuraaviin käyttötarkoituksiin: Hätäpysäytysjärjestelyt VDE 0113 osan 1 ja EN mukaiset turvavirtapiirit Bestimmung/Gertebeschreibung_multi_ nicht sicherheitsgerichtete Funkt Laajennusmoduulia ei saa käyttää turvallisuuteen liittyviin toimintoihin. Bestimmung/Gertebeschreibung_EMV+Ausschluss Määräysten mukaiseen käyttöön kuuluu myös EMC-vaatimukset täyttävä sähköasennus. Tuote on tarkoitettu teollisuusympäristöihin. Asuintiloissa käytettynä se voi aiheuttaa häiriöitä radio- ja tv-vastaanotossa. Määräysten vastaista käyttöä on erityisesti tuotteeseen tehdyt rakenteelliset, tekniset tai sähköiset muutokset, tuotteen käyttäminen muihin kuin tässä käyttöohjeessa mainittuihin käyttötarkoituksiin, teknisistä tiedoista (katso luku "Tekniset tiedot") poikkeava käyttö Järjestelmävaatimukset Järjestelmävaatimukset 3- Systemvoraussetzungen PNOZ mmc2p ser PNOZmulti Configurator -ohjelmisto: versiosta lähtien Perusyksikkö PNOZ mm0.1p: versiosta 1,0 lähtien 3-1

12 3 Turvallisuus 3.2 Turvamääräykset 3200 Turvamääräykset Työntekijöille asetettavat vaatimukset Työntekijöille 3- Sich Qualif. Personal asetettavat vaatimukset Tuotteiden pystytyksen, asennuksen, ohjelmoinnin, käyttöönoton, käytön, käytöstä poistamisen ja huollon saavat tehdä vain valtuutetut henkilöt. Pätevällä henkilöllä on ammattikoulutuksen, työkokemuksen ja edellisten työtehtäviensä ansiosta tarvittava osaaminen tarkastaa, arvioida ja käsitellä laitteita, järjestelmiä, koneita ja laitteistoja voimassa olevien standardien ja turvateknisten direktiivien mukaisesti. Omistaja on lisäksi velvollinen määräämään näihin tehtäviin vain sellaisia henkilöitä jotka tuntevat yleiset työturvallisuus- ja työsuojelumääräykset, jotka ovat lukeneet ja ymmärtäneet käyttöohjeet luvun "Turvallisuus", ja jotka tuntevat sovellukseen liittyvät perus- ja erikoisstandardit Takuu ja vastuu Takuu 3- Sich Gewhrleistung ja vastuu Takuut ja vastuut eivät ole voimassa jos konetta käytetään määräysten vastaisesti, vauriot johtuvat käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättämisestä, henkilökunnalla ei ole asianmukaista koulutusta, tai laitteeseen on tehty mitä tahansa muutoksia (esim. piirilevyn osien vaihto, juotostyöt jne) Hävittäminen Hävittäminen 3- Sich Entsorgung Noudata turvallisuuteen liittyvissä sovelluksissa turvateknisissä tiedoissa annettua käyttöikää t M. Noudata hävittämisen yhteydessä paikallisia elektroniikkaromun hävittämistä koskevia määräyksiä. 3-2

13 3 Turvallisuus 3.2 Turvamääräykset Turvallisuutesi vuoksi Turvallisuutesi 3- Zu Ihrer Sicherheit_multi_Module vuoksi Laite täyttää kaikki turvallisen käytön edellyttämät vaatimukset. Huomioi kuitenkin seuraavat turvallisuusmääräykset: Tässä käyttöohjeessa selostetaan vain laitteen perustoiminnot. Lisätoiminnot on selostettu PNOZmulti Configuratorin online-ohjeessa ja PNOZmulti teknisessä kuvastossa. Käytä toimintoja vasta kun olet lukenut ja ymmärtänyt dokumentaation. Kaikki tarvittavat asiakirjat löytyvät PNOZmulti Configurator CD-levyltä. Älä avaa laitteen koteloa äläkä tee siihen luvattomia muutoksia. Katkaise syöttöjännite huoltotöiden (esim. suojausten vaihdon) ajaksi. 3-3

14 3 Turvallisuus 3-4

15 4 Toimintojen kuvaus 4.1 Laitteen ominaisuudet 4000 Toimintojen Laitteen 4- Funktionen_multi_mini_serielle ominaisuudet kuvaus Schnittstelle PNOZ mmc2p-tuotteessa on yksi RS 232 -liitäntä Projektin lataaminen Diagnoositietojen luku Virtuaalitulojen määrittäminen vakiotoiminnoille Vakiotoimintojen virtuaalilähtöjen lukeminen. Diagnoosi on selostettu teknisessä kuvastossa Erikoissovellukset Kytkentäkaavio Kytkentäkaavio 4- Blockschaltbild PNOZ mmc2p RS 232 Base unit 4-1

16 4 Toimintojen kuvaus 4-2

17 5 Asennus 5.1 Yleisiä asennusohjeita 5000 Asennus Yleisiä 5- Montage_Sigma_allgemein asennusohjeita Montage_multi_mini_Temperatur Asenna turvajärjestelmä kytkentäkaappiin, jonka kotelointiluokka on vähintään IP54. Kiinnitä laite DIN-kiskoon takapuolella olevalla pitimellä. Ympäristöissä, joissa esiintyy voimakasta tärinää tai kun laite asennetaan pystykiskoon (35 mm), laite pitää varmistaa pidikkeellä (esim. päätekiinnittimellä tai päätekulmalla). Työnnä laitetta ylös- tai alaspäin kun irrotat sen DIN-kiskosta. PNOZmulti-laitteen ympäristön lämpötila kytkentäkaapissa ei saa ylittää teknisissä tiedoissa mainittua lämpötilaa. Tarvittaessa pitää asentaa jäähdytys. Montage_EMV ESD HUOMIO! Staattisen purkauksen aiheuttama rikkoutuminen! Laitteen osat voivat vauriotua staattisesta purkauksesta. Maadoita itsesi ennen kuin kosket laitteeseen esim. koskettamalla maadoitettua johtavaa pintaa tai käyttämällä maadoitusranneketta Mitat Mitat 5- Abmessungen PNOZ mmc2p 120 (4.72") 100 (3,94") 22,5 (0.88") 5-1

18 5 Asennus 5.2 Perusyksikön ja laajennusmoduulin liittäminen Perusyksikön 5- Montage_multi_Anzahl_Module_links_1 ja laajennusmoduulin liittäminen Perusyksikön vasemmalle puolelle voi asentaa enintään 1 PNOZ mmc2p-moduulia. Montage_multi_Modul_verbind_links_mini_BA Yhdistä perusyksikkö ja laajennusmoduuli perusyksikön käyttöohjeen mukaisesti. Kytke päätevastus laajennusmoduuliin. Asenna laajennusmoduuli PNOZmulti Configuratorilla ohjelmoituun paikkaan. 5-2

19 6 Käyttöönotto 6.1 Kaapelointi 6000 Käyttöönotto 6100 Kaapelointi Yleisiä kaapelointiohjeita Yleisiä 6- Verdrahtung_multi_Modul kaapelointiohjeita Kaapelointi määritetään PNOZmulti Configuratorin kytkentäkaaviossa. Huomioi seuraavat: Luvussa "Tekniset tiedot" annettuja tietoja on noudatettava Liitännän nimi Liitännän 6- Schnittstellenbelegung_multi_serielle_Schnittstelle nimi Sarjaliitäntä RS 232 Vakio TxD (Transmit) RxD (Receive) GND (Ground) TxD RxD GND 6-1

20 6 Käyttöönotto 6.2 Laitteen asettaminen käyttövalmiiksi Laitteen 6- Betriebsbereitschaft asettaminen herstellen käyttövalmiiksi - Schnittstelle wählen- seriell RS 232 -liitännän tunnistus ja aktivointi perusyksikön USB-liitännästä riippuen: Perusyksikön USB-liitäntää ei ole kytketty Tässä tapauksessa perusyksikkö tunnistaa ja aktivoi RS 232 -liitännän heti kun tiedonsiirtomoduuli kytketään perusyksikköön. Perusyksikön USB-liitäntä on kytketty Jos perusyksikön USB-liitäntä on kytketty, perusyksikön näytössä on ensin valittava External-liitäntä, jotta perusyksikön RS 232 -liitäntä tunnistetaan ja aktivoidaan (katso asetukset perusyksikön käyttöohjeesta) Muutetun projektin siirtäminen PNOZmulti-turvajärjestelmään Muutetun 6- Verdrahtung_multi_Modul_Betr_geaend_Projekt_BA projektin siirtäminen PNOZmulti-turvajärjestelmään Kun järjestelmään on liitetty laajennusmoduuli, projektia on muutettava PNOZmulti Configuratorilla. Toimi perusyksikön käyttöohjeen mukaisesti. TÄRKEÄÄ Käyttöönoton yhteydessä ja ohjelman muutosten jälkeen on varmistettava, että turvajärjestelmä toimii oikein. 6-2

21 7 Käyttö 7.1 Ilmoitukset 7000 Käyttö Ilmoitukset 7- Betrieb_Meldungen_allgemein_BA Kun syöttöjännite kytketään päälle, PNOZmulti-turvajärjestelmä lataa konfiguraation muistikortilta. Perusyksikössä palavat LEDit "POWER","DIAG", "FAULT", "IFAULT" ja "OFAULT". Betrieb_Meldungen_Kommunikationsmodul_BA PNOZmulti-turvallisuusjärjestelmä on käyttövalmis, kun perusyksikön POWER ja RUN-merkkivalot palavat, PNOZ mmc2p-moduulin "POWER"-LED palaa jatkuvasti Ilmaisimet diagnoosia varten Ilmaisimet 7- Anzeige Legende diagnoosia 3x varten Symbolit: LED päällä LED vilkkuu LED sammuneena Betrieb_Anzeige_Kommunikationsmodul_RS232_BA LED LEDin tila Merkitys Power Ei syöttöjännitettä vihreä Syöttöjännite päällä 7-1

22 7 Käyttö 7-2

23 8 Tekniset tiedot 8.1 Tekniset tiedot Tekniset 8- ][Technische tiedot Daten_multi_Kommunikationsmodule Tekniset tiedot Ympäristötiedot EMV EN 55011: class A, EN , EN Vaihtelut EN Taajuus Hz Amplitudi 0,35 mm Ilmastollinen sopivuus EN , EN , EN , EN , EN Ilma- ja pintaväli EN Ympäristön lämpötila 0-60 C Varastointilämpötila C Mekaaniset tiedot Suojaustyyppi Asennustila (esim. kytkentäkaappi) IP54 Kotelo IP20 Liitinalue IP 20 DIN-kisko Top-hat-kisko 35 x 7,5 EN Läpiviennin leveys 27 mm Suurin johdinpituus tuloa kohti 22,0 m Kotelomateriaali Kotelo PC Etulevy PC Ulkojohtimen poikkipinta-ala ruuviliittimissä Taipuisa 1-johtiminen 0,50-1,50 mm², AWG 2-johtiminen, sama poikkipinta-ala, taipuisa: 2-johtiminen, sama poikkipinta-ala, taipuisa: Erillisjohdin jäykkä, monisäikeinen taipuisa tai monisäikeinen 0,5-1,5 mm² puristusholkilla Ruuviliittimien kiristysmomentti 0,50 Nm Jousivoimaliittimet: Liitinpaikkoja liitäntää kohti 2 Kuorintapituus 9 mm Mitat Korkeus 100,0 mm Leveys 22,5 mm Syvyys 120,0 mm Paino 85 g Technische Daten_Satz Normen Voimassa ovat 07/2010 normien nykyiset tiedot. 8-1

24 8 Tekniset tiedot 8.2 Tilaustiedot Tilaustiedot 8- Bestelldaten PNOZ mmc2p Tilaustiedot Tuotetyyppi Ominaisuudet Tilausnumero PNOZ mmc2p seriell Laajennusmoduuli Bestelldaten Zubehör PNOZ mmc2p/mml1p Tilaustiedot Tarvikkeet Tuotetyyppi Ominaisuudet Tilausnumero Spring terminals PNOZ Jousiliitin, 1 kpl mmc2p, mml1p 1 pc. Spring terminals PNOZ Jousiliitin, 10 kpl mmc2p,mml1p 10 pcs Screw terminals PNOZ Ruuviliitin, 1 kpl mmc2p, mml1p 1 pc. Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs. Ruuviliitin, 10 kpl

25 Yhteystiedot FI-01, Printed in Germany Pilz GmbH & Co. KG, Monissa maissa meitä edustavat tytäryhtiömme ja liikekumppanimme. Lisätietoja löydät kotisivuiltamme tai ottamalla yhteyttä asiakastukeemme. Pilz GmbH & Co. KG Felix-Wankel-Straße Ostfildern, Saksa Puhelin: Faksi: Sähköposti: Internet: Tekninen tuki InduraNET p, Pilz, PIT, PMCprotego, PMI, PNOZ, Primo, PSEN, PSS, PVIS, SafetyBUS p, SafetyEYE, SafetyNET p, the spirit of safety ovat joissakin maissa rekisteröityjä ja suojattuja tavaramerkkejä, jotka omistaa Pilz GmbH & Co. KG. Huomautamme, että tuotteiden ominaisuudet voivat painoajankohdan tilanteesta ja varustelusta riippuen poiketa tässä asiakirjassa annetuista tiedoista. Emme takaa tekstissä ja kuvissa esitettyjen tietojen ajankohtaisuutta, oikeellisuutta ja täydellisyyttä. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Käyttöohje KL1904. TwinSAFE-tuloterminaali neljällä virhesuojatulla tulolla

Käyttöohje KL1904. TwinSAFE-tuloterminaali neljällä virhesuojatulla tulolla Käyttöohje KL1904 TwinSAFE-tuloterminaali neljällä virhesuojatulla tulolla Versio: 1.2.3 Päiväys: 04.12.2006 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 1.1 Käsikirjasta 3 1.1.1 Vastuuedellytykset

Lisätiedot

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas PrintJet ADVANCED Käyttöopas Esipuhe Esipuhe Päivitykset Versio Päivämäärä Vaihda 1,0 01/13 Ensimmäinen painos 1,1 03/13 Ensimmäinen muutettu painos Yhteystiedot Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach

Lisätiedot

ScanFront 330 Käyttöopas

ScanFront 330 Käyttöopas ScanFront 330 Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Toimistolaitteita koskeva kansainvälinen ENERGY STAR -ohjelma ENERGY STAR

Lisätiedot

Relion suojaus- ja ohjauslaitteet. 615-sarja Asennusohje

Relion suojaus- ja ohjauslaitteet. 615-sarja Asennusohje Relion suojaus- ja ohjauslaitteet 615-sarja Dokumentin ID: 1MRS756791 Julkaistu: 25.10.2010 Revisio: B Tuoteversio: 3.0 Copyright 2010 ABB. Kaikki oikeudet pidätetään Tekijänoikeudet Tätä julkaisua tai

Lisätiedot

Tekninen käsikirja Binääritulo

Tekninen käsikirja Binääritulo 2CDC 550 002 D1801 06.2014 Tekninen käsikirja Binääritulo Binääritulo BI-F-2.0.1 (6241/2.0U) BI-F-4.0.1 (6241/4.0U) BI-M-4.0.1 (6241/4.0) Sisältö 1 Ohjetta koskevia huomautuksia 3 2 Turvallisuus 4 2.1

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

VIDEOJET connect 7000

VIDEOJET connect 7000 VIDEOJET connect 7000 VJC-7000-90 fi Operation Manual VIDEOJET connect 7000 Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Turvallisuus 7 1.1 Tietoja tästä oppaasta 7 1.2 Oikeudelliset tiedot 7 1.3 Turvallisuushuomautukset

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

1. Laitteen asennus. 2. Tekniset tiedot

1. Laitteen asennus. 2. Tekniset tiedot PIR-ILMAISIN PIR-ilmaisimet ovat langattomia laitteita sisäänrakennetulla liiketunnistimella ja ne on tarkoitettu käytettäviksi langattomien Elotec-valvontajärjestelmien kanssa. Niiden avulla järjestelmän

Lisätiedot

Käyttöopas ja takuutiedot

Käyttöopas ja takuutiedot Versio 1.0 Käyttöopas ja takuutiedot MU-PS1T0B MU-PS500B MU-PS250B LAKISÄÄTEISET TIEDOT VASTUUVAPAUSLAUSEKE SAMSUNG ELECTRONICS PIDÄTTÄÄ ITSELLÄÄN OIKEUDEN MUUTTAA TUOTTEITA, TIETOJA JA TEKNISIÄ OMINAISUUKSIA

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás PP 10/PP 25 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt Tekninen opas nro 2 EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 7 Oppaan tarkoitus... 7 Oppaan käyttö... 8 Vastuut ja toimenpiteet... 8 Tarkistusruudut... 8 Viittaukset...

Lisätiedot

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 -käyttöjärjestelmiin

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 -käyttöjärjestelmiin Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 -käyttöjärjestelmiin Versio: tammikuu 2000 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen

Lisätiedot

LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7. www.siemens.fi/logo. Industry Sector

LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7. www.siemens.fi/logo. Industry Sector s LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7 www.siemens.fi/logo Industry Sector Johdanto Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme Teitä viisaasta päätöksestänne hankkia LOGO!. LOGO! -logiikkamoduuli on

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Käyttöohjeet Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Yleisiä huomautuksia Lue käyttöohje kokonaan läpi! Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. Lue järjestelmän

Lisätiedot

POS 150/180. Printed: 05.09.2013 Doc-Nr: PUB / 5153831 / 000 / 00

POS 150/180. Printed: 05.09.2013 Doc-Nr: PUB / 5153831 / 000 / 00 POS 150/180 Kurzanleitung Quick-start guide Guide de démarrage rapide Guida rapida Guía rápida Korte handleiding Vejledningen Hurtigstart Kort instruktion Hurtigstart-Guide Pikaopas de en fr it es nl da

Lisätiedot

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Käyttöopas ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Huomautuksia: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue huolellisesti seuraavat tiedot: Turvaohjeet, takuutiedot ja

Lisätiedot

Pumppaamo ABS Piranhamat 100 ja 120

Pumppaamo ABS Piranhamat 100 ja 120 1113-00 15970314FI (04/2015) FI Asennus- ja käyttöohjeet www.sulzer.com 2 Asennus- ja käyttöohjeet (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) Pumppaamo ABS Piranhamat 100 120 Sisällysluettelo 1 Yleistä...

Lisätiedot

KNX:n tekninen käsikirja Busch-ComfortTouch

KNX:n tekninen käsikirja Busch-ComfortTouch "Pos: 3 /Layout bis 2014-11-11/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/KNX/ComfortPanel 3.0/Titelblatt - KNX-Handbuch - CP 3.0 - ABB @ 36\mod_1364391460577_174011.docx @ 293639 @ @ 1 === Ende der Liste

Lisätiedot

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Lisätiedot

SMART Board 8000i-G4 -sarja

SMART Board 8000i-G4 -sarja SMART Board 8000i-G4 -sarja Interaktiiviset laajakuvanäytöt Asetus- ja huolto-opas Mallit 8070i-G4-SMP ja 8084i-G4-SMP Tuotteen rekisteröinti Jos rekisteröit SMART-tuotteen, ilmoitamme sinulle uusista

Lisätiedot

Käsikirja versiosta 0BA6

Käsikirja versiosta 0BA6 Käsikirja versiosta 0BA6 Johdanto Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme Teitä viisaasta päätöksestänne hankkia LOGO!. LOGO! -logiikkamoduuli on ISO 9001:n korkeiden laatusäännösten mukainen. LOGO!

Lisätiedot

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE 20130630 MONITOIMINEN AC-TAAJUUSMUUTTAJA Suomi Julkaistu 30.06.13 R. 05 Tämä käyttöohje kuuluu tuotteen toimitussisältöön ja sitä on ehdottomasti noudatettava. Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet, sillä

Lisätiedot

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY käyttö-ja huolto-ohjeet Tämä dokumentaatio, jonka alkuperäiskieli on italia, on laadittu direktiivin 2006/42/EY mukaisesti. "Alkuperäisten ohjeiden käännös" SERIENUMMER: L.04.

Lisätiedot

Truma inet Box. Käyttöohje Säilytä autossa! Sivu 2

Truma inet Box. Käyttöohje Säilytä autossa! Sivu 2 Truma inet Box Käyttöohje Säilytä autossa! Sivu 2 Truma inet Box Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Käyttötarkoitus... 2 Käyttöohje Turvallisuusohjeita... 3 Näyttö- ja säätölaitteet / liitännät...

Lisätiedot