Eurooppalainen tekninen hyväksyntä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eurooppalainen tekninen hyväksyntä"

Transkriptio

1 ÖSTERREICHISCHES I N S T I T U T F Ü R B A U T E C H N I K A-1010 Vienna, Schenkenstrasse 4 Puh ( 0 ) Fax: ( 0 ) E - m a i l : m a i o i b. o r. a t Neuvoston 21. joulukuuta 1988 annetun rakennustuotedirektiivin (89/106/ETY) artiklan 10 mukaisesti auktorisoitu ja notifioitu tuotehyväksyntälaitos EOTAn jäsen Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113 (Suomenkielinen käännös englanninkielisestä käännöksestä, alkup. saksankielinen) Handelsbezeichnung Kauppanimi Zulassungsinhaber Hyväksynnän haltija Zulassungsgegenstand und Verwendungszweck Kombischott BARRAFlame DMA/DMK-2.50 basierend auf den intumeszierenden Komponenten Brandschutzanstrich BARRAFlame DMA Brandschutzfüller BARRAFlame DMK Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 joka perustuu laajeneviin rakenneosiin palokatkopinnoite BARRAFlame DMA palokatkomassa BARRAFlame DMK Construction Research & Technology GmbH Dr. Albert Frank Straße Trostberg SAKSA Kombischott Tuotetyyppi ja sen käyttötarkoitus Yhdistelmäläpivientitiiviste Geltungsdauer vom/bis Voimassaoloaika Herstellwerk Valmistuspaikka Construction Research & Technology GmbH Dr. Albert Frank Straße Trostberg SAKSA Diese Europäische technische Zulassung umfasst Tämä hyväksyntä sisältää 25 Seiten inklusive 7 Anhänge 25 sivua sisältäen 7 liitettä European Organisation for Technical Approvals Europäische Organisation für Technische Zulassungen Organisation Européenne pour lʼagrément technique

2 Sivu 2 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, I LAILLISET PERUSTEET JA YLEISET EHDOT 1 Tämän eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) myöntää Österreichisches Institut für Bautechnik seuraavien säädösten mukaisesti: päivänä joulukuuta 1988 annettu neuvoston direktiivi 89/106/ETY rakennusalan tuotteita 1 koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, jota on muutettu neuvoston direktiivillä 93/68/ETY 22. heinäkuuta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 3 säädöksellä (EY) nro. 1882/2003; - Wiener Bauprodukte- und Akkreditierungsgesetz WBAG. LGBl. Nr. 30/1996, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. für Wien Nr. 24/2008; - Yleiset toimenpidesäännöt koskien eurooppalaisten teknisten hyväksyntöjen pyytämistä, valmistelua ja myöntämistä komission päätöksen 94/23/EY 4 liitteen mukaisesti; - Ohjeet koskien seuraavaa eurooppalaista teknistä hyväksyntää: Paloa pysäyttävät ja eristävät tuotteet ETAG nro 026, painos tammikuu 2008; - EOTAn tekninen raportti Reaktiivisten materiaalien, rakenneosien ja tuotteiden kuvaus, kestävyysominaisuudet ja tehdastuotannon valvonta TR nro 024, painos marraskuu 2006, muutettu heinäkuussa The Österreichisches Institut für Bautechnik on valtuutettu tarkistamaan, täyttyvätkö nämä eurooppalaiset teknisen hyväksynnän ehdot. Tarkistus voidaan suorittaa valmistustehtaalla (kun kyseessä on esimerkiksi valmistamista koskevien ehtojen täyttyminen eurooppalaisessa teknisessä hyväksynnässä). Vastuu eurooppalaisen teknisen hyväksynnän vastaavuudesta ja tuotteen sopivuudesta tarkoitettuun käyttöön on kuitenkin eurooppalaisen teknisen hyväksynnän haltijalla. 3 Tätä eurooppalaista teknistä hyväksyntää ei saa välittää muille kuin sivulla 1 mainituille valmistajille tai valmistajan edustajille tai muille kuin tämän eurooppalaisen teknisen hyväksynnän sivulla 1 mainituille valmistuspaikoille. 4 Neuvoston direktiivin 89/106/ETY artiklan 5 (1) mukaan Österreichisches Institut für Bautechnik voi perua tämän eurooppalaisen teknisen hyväksynnän. 5 Tämän eurooppalaisen teknisen hyväksynnän kopioiden tulee olla aina täydelliset, myös sähköisesti lähetettäessä. Hyväksynnän saa kuitenkin kopioida osittain, mikäli Österreichisches Institut für Bautechnik antaa siihen kirjallisen luvan. Osittaiseen jäljennökseen täytyy merkitä, että se on osittainen jäljennös. Mainosesitteiden tekstit ja kuvat eivät saa olla ristiriidassa eurooppalaisen teknisen hyväksynnän kanssa tai väärinkäyttää sitä. 6 Hyväksynnän antaja myöntää eurooppalaisen teknisen hyväksynnän virallisella kielellään. Tämä versio vastaa EOTAn, eurooppalaisen teknisen hyväksyntäorganisaation, sisällä jaeltua versiota. Käännökset muihin kieliin tulee mainita käännöksiksi Official Journal of the European Communities no. L 40, , s. 12 Official Journal of the European Communities no. L 220, , s. 1 Official Journal of the European Union no. L 284, , s. 1 Official Journal of the European Communities no. L 17, , s. 34

3 Sivu 3 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, II EUROOPPALAISEN TEKNISEN HYVÄKSYNNÄN ERITYISEHDOT 1 Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 :n määritelmä ja käyttötarkoitus Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 vastaa rakenteeltaan ja asennusominaisuuksiltaan eurooppalaisen teknisen hyväksynnän haltijan rakenne- ja asennusohjeita, jotka ovat Österreichisches Institut für Bautechnikin hallussa. Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 koostuu seuraavista hyväksynnän haltijan tai tavarantoimittajan tehdasvalmisteisista rakenneosista. Viimekätinen vastuu yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 :sta on tämän ETA:n haltijalla. 1.1 Rakennustuotteen kuvaus Laajeneva rakenneosa jota käytetään palokatkopinnoite BARRAFlame DMA :ssa ja palokatkomassa BARRAFlame DMK :ssa on pysyvästi elastinen, halogeeniton, vesiohenteinen, vanhenemisen kestävä, valkoinen palosuojaava massa, jota käytetään yhdessä mineraalivillalevyjen, yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 :n toisen rakenneosan kanssa. Kaikki mineraalivillalevyjen näkyvät pinnat päällystetään yhdeltä puolelta joko tehtaassa tai paikan päällä. Tulipalon sattuessa laajeneva komponentti reagoi lämpötilan nousuun laajenemalla ja muodostamalla tulelta suojaavan, lämpöä eristävän kerroksen. Palokatkopinnoite BARRAFlame DMA toimitetaan käyttövalmiina, ja sitä voidaan ohentaa lisäämällä enintään 10 % vettä tarpeen mukaan (ensimmäinen kerros). Se levitetään pensselillä, ruiskulla (ilmaton) tai telalla. Palokatkomassa BARRAFlame DMK levitetään ohentamattomana käsin lastalla, kauhalla tai patruunasta. Pinnoite ja/tai massa Eristemateriaali Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 :n rakenneosat Palokatkopinnoite BARRAFlame DMA : Polymeeridispersio - laajeneva aine Palokatkomassa BARRAFlame DMK : Polymeeridispersio lasikuituhiukkasilla - laajeneva aine Mineraalivillalevy Rockwool RP-15 EN 13162:2008:n mukaan EN :2007:n mukainen luokitus A1 Tiheys (kg/m³) 1300 ± 50 (maali) 1300 ± 50 (pasta) Paksuus (mm) Peittävyys (kg/m²) 0,75 5, / 1.2 Käyttötarkoitus, käyttökategoria ja käyttöikä Käyttötarkoitus Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 on tarkoitettu palauttamaan väliaikaisesti tai pysyvästi kevyiden seinärakenteiden ja massiiviseinärakenteiden sekä massiivilattiarakenteiden palonkestävyysominaisuudet, kun niihin on porattu aukkoja, joissa kulkee kaapeleita, johtoja/putkia, metalliputkia, muoviputkia (joissa on palokatkomansetti BARRAFlame PC 100 ks. tiedot ETA-11/0114) ja asennuskannakkeita (perforoituja tai perforoimattomia teräksisiä kaapelihyllyjä ja tikashyllyjä). Tiivisteen enimmäisala kevyissä seinissä ja massiiviseinissä on 0,72 m².

4 Sivu 4 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, Tiivisteen ympärysmitan ja alan vähimmäissuhde massiivilattioissa on pren :N185: standardin kohdan A mukaan m/m² eli 0,005 mm/mm². Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 voidaan asentaa ainoastaan seuraavassa taulukossa kuvattuihin osastoiviin rakennusosiin. Osastoiva rakennusosa Kevyet seinät Massiiviseinät Massiivilattiat Rakenne Puu- tai teräsrangat molemmilla pinnoilla Vähimmäispaksuus 100 mm Luokitus EN :2003:n mukaan Tämä ETA ei kata sandwich-levyrakenteita, joissa läpiviennit testataan tapauskohtaisesti Kevytbetoni, betoni, vahvistettu betoni, tiili Vähimmäistiheys 530 kg/m³ Vähimmäispaksuus 100 mm Luokitus EN :2003:n mukaan Kevytbetoni, betoni, vahvistettu betoni Vähimmäistiheys 530 kg/m³ Vähimmäispaksuus 150 mm Luokitus EN :2003:n mukaan R Tiivisteen aukon enimmäisläpimitta (leveys x korkeus) 1200 mm x 600 mm tiivisteen enimmäisala 0,72 m² 1200 mm x 600 mm tiivisteen enimmäisala 0,72 m² ks. liite D Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 :a voidaan käyttää ainoastaan seuraavassa taulukossa kuvattujen läpivientielementtien kanssa. Läpivientielementti Kaapelit Johdot/ 6 Putket Rakennekuvaukset läpivientielementtien asentamiseksi yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 :een kevyissä seinissä ja massiiviseinissä sekä massiivilattioissa Päällystetyt sähkö-/teleasennus-/valokuitukaapelit 80 mm enimmäishalkaisijalla Sidotut niput 5, enimmäiskokonaishalkaisija 100 mm, joissa on eristettyjä sähkö-/teleasennus-/valokuitukaapeleita enintään 21 mm halkaisijalla Eristämättömät sähkökaapelit, enimmäishalkaisija 24 mm Teräsputket, enimmäishalkaisija 16 mm (U/U), (U/C), (C/U), (C/C) kaapeleilla tai ilman Muoviputket, enimmäishalkaisija 16 mm (U/U), (U/C), (C/U), (C/C) kaapeleilla tai ilman EN ISO :2009:n ja DIN 8061:2009 / DIN 8062:2009:n mukainen muovijohto/putki (PVC), 25 mm halkaisija, seinän vähimmäispaksuus 1,2 mm (U/U), (U/C), (C/U), (C/C) kaapeleilla tai ilman EN ISO :2009:n ja DIN 8061:2009 / DIN 8062:2009:n mukaiset muovijohdot/putket, halkaisija mm, seinän paksuus 1,2 3,7 mm (U/U), (U/C), (C/U), (C/C) kaapeleilla tai ilman, käyttäen ETA-11/0114:n mukaista palokatkomansettia BARRAFlame PC 100 (katso halkaisijan ja seinän paksuuden suhteen interpolointi liitteessä F) 5 6 Joukko samansuuntaisia kaapeleita, jotka on sidottu koneellisesti yhteen. Vain jäykät johdot/putket sallittu.

5 Sivu 5 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, Läpivientielementti Muoviputket Metalliputket Rakennekuvaukset läpivientielementtien asentamiseksi yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 :een kevyissä seinissä ja massiiviseinissä sekä massiivilattioissa EN :1999:n ja DIN 8074:1999 / DIN 8075:1999:n (muutoksineen) mukaiset PE-putket käytetään vain massiivilattioissa yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 n kanssa halkaisija 110 mm ja seinän paksuus 2,9 mm (U/U), (U/C), (C/U), (C/C) käyttäen ETA-11/0114:n mukaista palokatkomansettia BARRAFlame PC 100. EN ISO :2009:n ja DIN 8061:2009 / DIN 8062:2009:n mukaiset PVC-putket, halkaisija mm ja seinän paksuus 1,2 3,7 mm (U/U), (U/C), (C/U), (C/C), käyttäen ETA-11/0114:n mukaista palokatkomansettia BARRAFlame PC 100 (katso halkaisijan ja seinän paksuuden suhteen interpolointi liitteessä F) Teräsputket, joiden palamiskäyttäytyminen on EN :2007- standardin luokittelussa A1, sulamis- tai hajoamispiste on yli 1000 C (esim. teräs, valurauta), halkaisija mm (2 ) ja seinän paksuus 1 3,6 mm ja halkaisija 51 mm (2 ) ja seinän paksuus 3,6 14,2 mm (U/U), (U/C), (C/U), (C/C), joko eristetty (EN 14304:2009:n mukaan vaahtomuovista tehdyllä kestoeristyksellä, esim. Kaimann Kaiflex HT Plus, paksuus 19 mm, vähimmäispituus 100 mm tiivisteen pinnasta mitattuna ja vähimmäispalamiskäyttäytyminen EN :2007-standardin luokittelussa B-s3, d0) tai eristämätön (katso halkaisijan ja seinän paksuuden suhteen interpolointi liitteessä G) Kupariputket, joiden palamiskäyttäytyminen on EN :2007- standardin luokittelussa A1, sulamis- tai hajoamispiste on yli 1000 C (esim. kupari, kupariseokset), halkaisija 30 mm ja seinän paksuus 1,5 14,2 mm (U/U), (U/C), (C/U), (C/C), joko eristetty (EN 14304:2009:n mukaan vaahtomuovista tehdyllä kestoeristyksellä, esim. Kaimann Kaiflex HT Plus, paksuus 19 mm, vähimmäispituus 100 mm tiivisteen pinnasta mitattuna ja vähimmäispalamiskäyttäytyminen EN :2007-standardin luokittelussa B-s3, d0) tai eristämätön (katso halkaisijan ja seinän paksuuden suhteen interpolointi liitteessä G) Tähän ryhmään kuuluvat myös yllä mainitut putket pinnoittettuina, jos niiden kokonaispalamiskäyttäytyminen on EN :2007- standardin luokittelussa vähintään A2-s1,d0 Asennuskannakkeet Teräskaapelihyllyt (perforoidut tai perforoimattomat) Teräksiset tikashyllyt Teräskaapelihyllyjen (perforoidut tai perforoimattomat) ja teräksisten tikashyllyjen, joissa on orgaaninen pinnoite, tulee kuulua EN :2007-standardin luokkaan A2-s1,d Käyttökategoria Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 on tarkoitettu sisäkäyttöön muihin kuin Z 1 -luokan kosteusolosuhteisiin, lukuun ottamatta alle 0 C:n lämpötiloja, ja se on näin ollen ETAG 026 osan 2 kohdan luokittelun mukaan tyyppiä Z 2.

6 Sivu 6 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, Käyttöikä Tässä eurooppalaisessa teknisessä hyväksynnässä annetut tuotetiedot perustuvat 10 vuoden oletettuun käyttöikään, jos tuotetta käytetään ja huolletaan oikein. Oletettu käyttöikä ei ole valmistajan antama takuu, vaan se tulee nähdä suuntaa-antavana tietona valittaessa tuotteita ja arvioitaessa kohteiden suunniteltua käyttöikää. 2 Tuotteen ominaisuudet ja niiden todentamismenettelyt 2.1 Yleistä Perusvaatimusten mukaiset tunnistamistestit ja käyttötarkoitussoveltuvuuden arviointi suoritettiin noudattaen ETA Guidance nro 026 osan 2 tammikuun 2008 painoksen Läpivientitiivisteet -osiota (tässä ETA:ssa nimellä ETAG 026 osa 2) sekä EOTAn teknisen raportin nro 024 Reaktiivisten materiaalien, rakenneosien ja tuotteiden kuvaus, kestävyysominaisuudet ja tehdastuotannon valvonta marraskuun 2006 painosta, muutettu heinäkuussa 2009 (tässä ETA:ssa nimellä TR 024). Kohdan nro ETAkohdan nro Kuvaus Mekaaninen kestävyys ja stabiliteetti Testausmenetelmä / Arvio 2.2 Ei Ei merkitystä Turvallisuus tulipalon sattuessa ETAG ETAG Palokäyttäytyminen Palonkestävyys Hygienia, terveys ja ympäristö EN :2007:n mukainen luokitus A1-F Luokitus EN :2003 mukaan ETAG ETAG ETAG ETAG ETAG ETAG Ilmanläpäisevyys (aineen ominaisuus) Ei määritetty Vedenläpäisevyys (aineen ominaisuus) Ei määritetty Vaarallisten aineiden vapautuminen Valmistajan ilmoitus Käyttöturvallisuus Mekaaninen kestävyys ja stabiliteetti Ei määritetty Iskun- ja liikuttamisen kestävyys Ei määritetty Tartuntalujuus Ei määritetty

7 Sivu 7 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, Melusuojaus ETAG Ilmaäänieristys Ei määritetty Energiatalous ja lämmönvaraus ETAG ETAG Lämpöominaisuudet Ei määritetty Vesihöyrynläpäisevyys Ei määritetty TR Yleisiä tietoja käyttösoveltuvuudesta 2.8 Altistusolosuhteet Testitulokset altistamattomista ja altistetuista kappaleista 2.2 Mekaaninen kestävyys ja stabiliteetti Ei merkitystä. 2.3 Turvallisuus tulipalon sattuessa Palokäyttäytyminen Laajeneva komponentti palokatkopinnoite BARRAFlame DMA ja palokatkomassa BARRAFlame DMK arvioitiin ETAG 026 osan 2 kohdan 2.4.1, EN 13823:2002:n ja EN ISO :2002:n mukaan ja luokiteltiin EN :2007-standardin mukaan (ottaen huomioon ETA:n kohdassa 1.1 mainitut tiedot). Rakenneosa Palokatkopinnoite BARRAFlame DMA Palokatkomassa BARRAFlame DMK EN :2007:n mukainen luokitus B-s1, d0 B-s1, d Palonkestävyys Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 testattiin ETAG 026 osan 2 kohdan ja pren :N185: :n mukaan. Testit suoritettiin seuraavissa olosuhteissa: - Standardimalliset kevyet seinät ja standardimalliset massiivilattiat - Enimmäiskokoinen aukko - Standardikokoonpano suurten kaapeleiden läpivientitiivisteille - Eristetyt ( case CS ) ja eristämättömät metalliputket - Muoviputket (kriittiset putket), joissa ETA-11/0114:n mukainen palokatkomansetti BARRAFlame PC Standardimalliset kalusto- ja asennuskannakkeet Testitulosten ja pren :N185: :ssa määritellyn ns. suoran soveltamisalan mukaan yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 on luokiteltu EN :2003:n mukaan.

8 Sivu 8 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, Läpivientitiivisteen käyttökohde Kevyet seinät ja massiiviseinät ETA:n kohdan mukaan (pystysuora osastoiva rakennusosa) Massiivilattiat ETA:n kohdan mukaan (vaakasuora osastoiva rakennusosa) EN :2003:n mukainen luokitus, E 120 Yleistä Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 :a voidaan käyttää ETA:n kohdan mukaisten seinien (pystysuora osastoiva rakennusosa) ja lattioiden (vaakasuora osastoiva rakennusosa) aukoissa. ETA:n kohdan mukaisten kaapeleiden, johtojen/putkien, metalliputkien, muoviputkien (joissa on palokatkomansetti BARRAFlame PC 100 ks. tiedot ETA-11/0114) ja asennuskannakkeiden läpivienti on sallittu. Asennetun kaluston kokonaispoikkileikkaus saa olla korkeintaan 60 % tiivisteen aukon koosta. Muovi- ja teräsjohtojen/putkien putkenpäät voivat olla auki/auki (U/U), auki/kiinni (U/C), kiinni/auki (C/U), kiinni/kiinni (C/C). Johdot/putket, metalliputket ja muoviputket täytyy asentaa kohtisuoraan tiivisteen pintaan nähden. Kaikki kaapelit, johdot/putket, metalliputket ja muoviputket (joissa on palokatkomansetti BARRAFlame PC 100 ks. tiedot ETA-11/0114) kevyissä seinissä, massiiviseinissä ja massiivilattioissa täytyy tukea tiivisteen molemmilta puolilta teräskaapelihyllyillä (perforoiduilla tai perforoimattomilla), teräksisillä tikashyllyillä tai vaihtoehtoisilla kiinnitysrakenteilla ETA-haltijan asennusohjeiden mukaan. Teräskaapelihyllyt (perforoidut tai perforoimattomat) ja teräksiset tikashyllyt voivat kulkea tiivisteen läpi tai päättyä sen pintaan. Ensimmäinen kannake (kalustokannakerakenne) kalustoa varten kevyissä seinissä, massiiviseinissä tai massiivilattioissa saa olla korkeintaan 250 mm päässä (mitattuna tiivisteen pinnasta). Kaikki kaapelit, johdot/putket, metalliputket ja muoviputket (joissa on palokatkomansetti BARRAFlame PC 100 ks. tiedot ETA-11/0114) täytyy kiinnittää ETA-haltijan asennusohjeiden mukaisesti asennuskannakkeisiin/kalustokannakerakenteeseen. Asennuskannakkeet täytyy kiinnittää ETA-haltijan asennusohjeiden mukaisesti kalustokannakerakenteisiin. Asennuskannakkeet ja kalustokannakerakenteet täytyy kiinnittää ETA-haltijan asennusohjeiden mukaisesti osastoivaan rakennusosaan tai sopivaan viereiseen rakennuksen elementtiin läpivientitiivisteen molemmin puolin siten, että tulipalon sattuessa tiivisteeseen ei kohdistu lisäkuormaa. Lisäksi oletetaan, että kannakerakenteet pidetään kunnossa niin kauan kuin palonkestävyyttä tarvitaan. Muut osat tai kalustokannakerakenteet eivät saa kulkea tiivisteen läpi. ETA-haltijan asennusohjeiden mukaan on huolehdittava, että massiivilattioihin asennettujen läpivientitiivisteiden päälle ei voi astua.

9 Sivu 9 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 :n asennustiedot (ks. liitteet A E) Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 täytyy asentaa ETA-haltijan ohjeiden mukaan. Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 :n asennuksessa täytyy ETA:n kohdan 1.1 mukaan käyttää kahta (tehdasvalmisteista) mineraalivillalevyä, joiden vähimmäispaksuus on 50 mm. (Tehdasvalmisteisten) mineraalivillalevyjen näkyvä pinta täytyy päällystää yhdeltä puolelta palokatkopinnoite BARRAFlame DMA :lla ja/tai palokatkomassa BARRAFlame DMK :lla ETA:n kohdan 1.1 mukaan. Raot ja liitoskohdat tulee täyttää mineraalivillasilpulla ja/tai palokatkomassa BARRAFlame DMK :lla. Kaikki kaapelit, johdot/putket, metalliputket (eristetyt/eristämättömät) sekä asennuskannakkeet täytyy päällystää 100 mm matkalta palokatkopinnoite BARRAFlame DMA :lla ja/tai palokatkomassa BARRAFlame DMK :lla vähintään 0,75 mm kokonaispaksuisesti tiivisteen molemmin puolin. Vähimmäistila kaikkien ETA:n kohdassa määritettyjen kaapeleiden ja johtojen/putkien välillä on 70 mm. Vähimmäistila kaikkien ETA:n kohdassa määritettyjen putkien/johtojen (paitsi halkaisijaltaan 16 mm tai alle olevien johtojen/putkien) välillä on 70 mm. Täsmälliset vähimmäistilat ja vähimmäistila tiivisteiden välillä määritetään ETA-haltijan asennusohjeissa. Tiedot kevyisiin seiniin asennettaessa (ks. liite A) Seinän aukko täytyy reunustaa teräsrangoilla (rakenne ja asennus ETA-haltijan ohjeiden mukaan) ja vähintään 2 kerroksella 12,5 mm:n paksuista EN 520:2004:n luokittelussa F- tyypin kipsilevyä (EN :2007-standardin mukainen luokitus A2-s1,d0) tai levyillä, joiden vähimmäispaksuus on 12,5 mm ja EN :2007-standardin mukainen vähimmäisluokitus A2-s1,d0. Levyt täytyy asentaa ja kiinnittää ETA-haltijan asennusohjeiden mukaan. Puurankarakenteisissa seinissä tiivisteen ja tuen välillä täytyy olla vähintään 100 mm etäisyys. Puurangan ja tiivisteen välinen onkalo on täytettävä EN :2007-standardin mukaisella A1- tai A2-s1,d0-luokan eristeellä. Puurankojen mitat saavat olla 50 mm x 75 mm (leveys / syvyys). 2.4 Hygienia, terveys ja ympäristö Ilmanläpäisevyys Ei määritetty Vedenläpäisevyys Ei määritetty Vaarallisten aineiden vapautuminen Valmistajan ilmoituksen mukaan tuotteen tietoja on vertailtu Euroopan komission vaarallisten aineiden listaan ja on osoitettu, että se ei sisällä sallitut rajat ylittäviä määriä vaarallisia aineita.

10 Sivu 10 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, ETA-haltija on toimittanut asiasta kirjallisen selostuksen. Tämän ETA:n vaarallisiin aineisiin viittaavien kohtien lisäksi tuotteisiin saattaa kohdistua muitakin saman aihepiirin vaatimuksia (esimerkiksi kansalliseen lainsäädäntöön mukautettuja eurooppalaisia lakeja tai kansallisia lakeja, asetuksia tai hallinnollisia määräyksiä). Rakennustuotedirektiivin määräykset edellyttävät, että myös nämä vaatimukset toteutetaan kohdissa, joissa ne pätevät. 2.5 Käyttöturvallisuus Mekaanisen kulutuksen kestävyys Ei määritetty Iskun- ja liikuttamisen kestävyys Ei määritetty Tartuntalujuus Ei määritetty. 2.6 Melusuojaus Ilmaäänieristys Ei määritetty. 2.7 Energiatalous ja lämmönvaraus Lämpöominaisuudet Ei määritetty Vesihöyrynläpäisevyys Ei määritetty. 2.8 Yleisiä tietoja käyttösoveltuvuudesta Laajenevat komponentit palokatkopinnoite BARRAFlame DMA ja palokatkomassa BARRAFlame DMK on testattu ETAG 026 osan 2 kohdan mukaisesti. Laajenevat komponentit palokatkopinnoite BARRAFlame DMA ja palokatkomassa BARRAFlame DMK täyttävät käyttötarkoituksensa vaatimukset. Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 sopii näin ollen sisäkäyttöön muihin kuin Z 1 -luokan kosteusolosuhteisiin, lukuun ottamatta alle 0 C:n lämpötiloja, ja se voidaan näin ollen luokitella ETAG 026 osan 2 kohdan :n mukaan tyyppi Z 2:ksi.

11 Sivu 11 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, 3 Vaatimustenmukaisuuden arviointi ja CE-merkintä 3.1 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Tämän tuotteen vaatimustenmukaisuuden todistamiseen käytetään järjestelmää 1, joka on määritelty Euroopan komission päätöksessä 1999/454/EY. 7 Lisäksi Euroopan komission päätöksen 2001/596/EY mukaan 8 vaatimuksenmukaisuuden osoittamisjärjestelmää 1 hyödynnetään palokäyttäytymisominaisuuksien arvioinnissa. Tämä vaatimuksenmukaisuuden osoittamismenettely on määritelty seuraavasti: Järjestelmä 1: Ilmoitetun sertifiointilaitoksen suorittama tuotteen vaatimustenmukaisuuden sertifiointi seuraavin perustein: a) Valmistajan tehtävät: 1) Tehdastuotannon sisäinen valvonta 2) Valvontasuunnitelman mukaisten tehtaalla otettujen näytteiden testaus b) Ilmoitetun laitoksen tehtävät: 3) Tuotteen alustava tyyppitestaus 4) Tehtaan ja tehdastuotannon sisäisen valvonnan alkutarkastus 5) Tehdastuotannon sisäisen valvonnan jatkuva tarkkailu, arviointi ja hyväksyminen. 3.2 Velvollisuudet Valmistajan tehtävät Tuotannon sisäinen laadunvalvonta Valmistajan tulee toteuttaa tuotannon jatkuva sisäinen laadunvalvonta. Valmistajan laadunvalvonnan kaikki osat, vaatimukset ja ehdot tulee dokumentoida järjestelmällisesti kirjallisiksi menettelytavoiksi mukaan lukien menettelytapojen tulokset. Tehtaan sisäisen laadunvalvontajärjestelmän tarkoitus on varmistaa tuotteen yhdenmukaisuus eurooppalaisen teknisen tuotehyväksynnän kanssa. Valmistajan tulee laatia ja pitää yllä asiakirjoja, joissa määritellään noudatettava tehdastuotannon valvonta. Dokumentointi ja sovellettavat menettelytavat valitaan tuotteen ja valmistusprosessin mukaan. Tehdastuotannon valvonta varmistaa tuotteen määrätyntasoisen vaatimuksenmukaisuuden. Siihen sisältyy a) tehdastuotannon valvontatoimenpiteiden ja -ohjeiden laadinta; b) näiden menettelytapojen ja ohjeiden käytännön toteutus; c) menettelytapojen ja niiden tulosten dokumentointi; d) tulosten hyödyntäminen poikkeamien oikaisemiseen, poikkeamien aiheuttamien vahinkojen korjaamiseen, kaikkien vaatimuksenmukaisuudesta jäävien tuotteiden korjaamiseen ja tarpeen mukaan tuotantoprosessin uudistamiseen vaatimuksenmukaisuusongelmien oikaisemiseksi; e) menettelytapa, jolla varmistetaan, että sekä hyväksyvälle laitokselle että ilmoitetuille (sertifiointi)laitoksille ilmoitetaan ennen merkittävän muutoksen tekemistä tuotteeseen, sen rakenneosiin tai valmistusmenetelmään; f) menettelytapa, jolla varmistetaan, että tuotantoprosesseissa ja laadunvalvonnassa mukana oleva henkilökunta on pätevää ja saanut riittävän koulutuksen tehtäviensä hoitamiseen; 7 8 Official Journal of the European Communities no. L 178, , s. 52 Official Journal of the European Communities no. L 209, , s. 33

12 Sivu 12 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, g) kaikkien koe- ja mittausvälineiden huolto ja kalibrointirekistereiden päivitysten dokumentointi; h) rekistereiden ylläpito, millä varmistetaan, että jokainen tuotantoerä on selkeästi merkitty eränumerolla ja se voidaan yhdistää tuotantoprosessiinsa. Valmistaja voi käyttää ainoastaan tämän eurooppalaisen teknisen hyväksynnän teknisen dokumentaation mukaisia rakenneosia. Niiden rakenneosien osalta, joita hyväksynnän haltija ei valmista itse, haltijan täytyy varmistaa, että toisen valmistajan tuotannonvalvonta täyttää eurooppalaisen teknisen hyväksynnän standardit. Tehdastuotannon valvonnan ja järjestelyjen, jotka hyväksynnän haltija tekee tilatessaan rakenneosia, jotka eivät ole sen itsensä valmistamia, täytyy sopia yhteen tämän eurooppalaiseen hyväksyntään kuuluvaan valvontasuunnitelman 9 kanssa. Valvontasuunnitelma sisältyy tämän ETA:n tekniseen dokumentaatioon. Valvontasuunnitelma laaditaan valmistajan tuotannonvalvontajärjestelmän yhteyteen, ja se on talletettu Österreichisches Institut für Bautechnikiin. Tuotannonvalvonnan tulokset dokumentoidaan ja arvioidaan valvontasuunnitelman ehtojen pohjalta Valmistajan muut tehtävät Valmistaja laatii teknisen tiedotteen ja asennusohjeet, joissa on vähintään seuraavat tiedot: Tekninen tiedote: a) Käyttöala: 1) Rakennusosat, joissa läpivientitiivistettä voidaan käyttää, rakennusosien tyyppi ja ominaisuudet kuten vähimmäispaksuus, tiheys ja kevytrakenteille myös rakennevaatimukset. 2) Kalusto, jonka kanssa läpivientitiiviste on yhteensopiva, kaluston tyyppi ja ominaisuudet kuten materiaali, halkaisija, paksuus jne., putkien osalta myös eristemateriaalit; välttämättömät/sallitut kannakkeet/kiinnikkeet (esim. kaapelihyllyt). 3) Läpivientitiivisteen kokorajoitukset, vähimmäispaksuus jne. b) Läpivientitiivisteen rakenne mukaan lukien tarpeelliset rakenneosat ja lisätuotteet (esim. ympärystäyttömateriaalit) ilmoittaen selvästi, ovatko tuotekuvaukset yleispäteviä vai soveltuuko käyttötarkoitukseen vain tietty tuote. Asennusohjeet: a) Asennuksen vaiheet. b) Ohjeet jälkikäteisasennusta varten. Valmistajan tulee valita ja tehdä sopimus sellaisen laitoksen tai laitosten kanssa, joiden tietoon on saatettu tuotealaan liittyvät kohdassa 3.1 mainitut tehtävät, jotta ne voivat hoitaa kohdassa 3.3 esitetyt tehtävät. Tätä varten valmistaja luovuttaa ilmoitetulle laitokselle tai laitoksille laadunvalvontasuunnitelman, johon viitataan kohdissa ja Valmistajan täytyy tehdä vaatimuksenmukaisuusvakuutus, jossa vakuutetaan, että rakennustuote täyttää eurooppalaisen teknisen hyväksynnän ehdot. 9 Laadunvalvontasuunnitelma on salassa pidettävä osa ETA:aa ja se voidaan luovuttaa ainoastaan vaatimuksenmukaisuuden osoittamiseen osallistuville ilmoitetuille laitoksille.

13 Sivu 13 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, Ilmoitettujen laitosten tehtävät Ilmoitetuille laitoksille kuuluvat seuraavat tehtävät: Tuotteen alustava tyyppitestaus (järjestelmä 1) Eurooppalaista teknistä hyväksyntää varten tehtyjen testien tuloksia voidaan käyttää, ellei tuotantolinjaan tai tehtaaseen ole tehty muutoksia. Siinä tapauksessa alustavasta tyyppitestauksesta täytyy sopia Österreichisches Institut für Bautechnikin ja ilmoitettujen laitosten kanssa. Tehtaan ja tehdastuotannon valvonnan alkutarkastus Ilmoitettujen laitosten tulee vahvistaa, että valvontasuunnitelman mukaisesti tehdas (erityisesti työntekijät ja työvälineet) ja tehtaan tuotannonvalvonta soveltuvat jatkuvaan ja asianmukaiseen tämän ETA:n kohdassa 2 määriteltyjen rakenneosien tuotantoon. Tehtaan tuotannonvalvonnan jatkuva tarkkailu, arviointi ja hyväksyminen Ilmoitettujen laitosten tulee käydä tehtaassa vähintään kerran vuodessa tarkastamassa, että valmistajalla on tehdastuotannon valvontajärjestelmä, joka noudattaa hyväksyttyjen tuotekomponenttien valmistamisen kattavaa laadunvalvontajärjestelmää. On vahvistettava, että tehdastuotannon valvontajärjestelmää ja määriteltyä automatisoitua valmistusprosessia hoidetaan valvontasuunnitelman mukaisesti. Nämä tehtävät tulee suorittaa tähän ETA:aan kuuluvan valvontasuunnitelman ehtojen mukaisesti. Ilmoitettujen laitosten tulee huolehtia edellä esitetyistä olennaisista toiminnoista ja raportoida tuloksista ja päätöksistä kirjallisessa raportissa. Järjestelmä 1:n mukainen vaatimustenmukaisuustodistus: Valmistajan valitsema ilmoitettu laitos myöntää tuotteelle EYvaatimustenmukaisuustodistuksen, jossa todetaan, että tuote täyttää tämän eurooppalaisen teknisen hyväksynnän ehdot. Jos tämän ETA:n ehdot tai laadunvalvontasuunnitelman vaatimukset eivät enää täyty, asianomaisen sertifiointilaitoksen tulee peruuttaa todistus vaatimuksenmukaisuudesta ja ilmoittaa siitä viipymättä Österreichisches Institut für Bautechnikille. 3.3 CE-merkintä CE-merkintä liitetään joko tuotteeseen itseensä, tuoteselosteeseen, tuotepakkaukseen tai kaupallisiin asiakirjoihin, jotka toimitetaan tuotteen rakenneosien mukana. Kirjaimia «CE» seuraa ilmoitetun laitoksen tunnistenumero ja mukaan liitetään seuraavat tiedot: - eurooppalaisen teknisen hyväksynnän haltijan nimi tai tunniste ja osoite - CE-merkinnän liittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa - tuotteen EY-vaatimustenmukaisuudentodistuksen numero - eurooppalaisen teknisen hyväksynnän numero - ETAG-numero (ETAG nro 026 osa 2) - tuotteen myyntinimike (kauppanimi) - ETA:n osien 1 ja 2 mukainen käyttökategoria - muista olennaisista ominaisuuksista (kuten palonkestävyys) ks. ETA-11/0113

14 Sivu 14 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, 4 Edellytykset, joiden perusteella tuote on arvioitu käyttötarkoitukseensa soveltuvaksi 4.1 Valmistus Tuotteelle myönnetään eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA) sovitun aineiston/tietojen perusteella, joka ovat Österreichisches Institut für Bautechnikin hallussa. Arvioitu tuote on identifioitu näiden tietojen perusteella. Sellaisista muutoksista tuotteeseen tai tuotantoprosessiin, jotka voisivat johtaa tämän aineiston/tietojen vanhentumiseen, täytyy ilmoittaa Österreichisches Institut für Bautechnikille ennen muutosten toteuttamista. Österreichisches Institut für Bautechnik päättää, vaikuttavatko muutokset ETA:aan ja siten myös ETA:n pohjalta CE-merkinnän voimassaoloon sekä sen, onko tarpeen tehdä uusi arviointi tai muutoksia ETA:aan. 4.2 Asennus Eurooppalaisessa teknisessä hyväksynnässä oletetaan, että hyväksytty tuote asennetaan niin kuin valmistajan teknisessä dokumentaatiossa esitetään. 5 Ohjeita valmistajille 5.1 Pakkaus, kuljetus ja varastointi Valmistaja antaa tiedot kuljetus- ja varastointiolosuhteista mukana tulevassa asiakirjassa ja/tai pakkauksessa. Siinä on ilmoitettava ainakin seuraavat tiedot: varastointilämpötila, varastointityyppi, varastoinnin enimmäisaika sekä tarvittavat tiedot vähimmäislämpötilasta kuljetuksen ja varastoinnin aikana. 5.2 Käyttö, huolto ja korjaus Tuote asennetaan ja sitä käytetään siten kuin tässä eurooppalaisessa teknisessä hyväksynnässä kuvataan. Soveltuvuus käyttöön perustuu oletukselle, että tarvittavat huolto- ja korjaustyöt tehdään valmistajan ohjeiden mukaan oletetun käyttöiän aikana. Österreichisches Institut für Bautechnikin nimissä Rainer Mikulits Toimitusjohtaja

15 Sivu 15 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, LIITE A Kaavioesitys yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 :sta kevyissä ja massiiviseinissä (pystysuora osastoiva rakennusosa)

16 Sivu 16 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113,

17 Sivu 17 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, LIITE B pren :N185: :n mukaisen tulenkestävyystestin kokoonpano pystysuora osastoiva rakennusosa Luettelo testatusta kalustosta ja EN :2003-standardin mukainen luokitus kalusto määrä kuvaus sulku lisätiedot luokka A1 5 kaapeli E-YY 5x1,5 RE-J U/C A2 5 kaapeli H07RN-F 5G1,5 U/C A3 5 kaapeli N2XH 5x1,5 RE U/C B 2 kaapeli E-YY 1x95 RM-J U/C C1 1 kaapeli E-YCWY 4x95 SM/50 U/C C2 1 kaapeli H07RN-F 4G95 U/C C3 1 kaapeli E-2XH 4x95 SM-J U/C D1 1 kaapeli E-YCWY 4x185 SM/95-O U/C D2 1 kaapeli H07RN-F 4G185 U/C D3 1 kaapeli N2XH 4x185 SM U/C E1 1 kaapeli E-YY 1x185 RM-J U/C E2 1 kaapeli E-YY 1x185 RM-J U/C F 4 kaapeli 20x2x0,6 mm² U/C pieni eristetty, PVC/PVC, 14 mm pieni eristetty, EPR/PO, mm pieni eristetty, XLPE/EVA, mm pieni eristetty, PVC/PVC, mm keskikokoinen eristetty, PVC/PVC, mm keskikokoinen eristetty, EPR/PO, mm keskikokoinen eristetty, XLPE/EVA, mm suuri eristetty, PVC/PVC, 57 mm suuri eristetty, EPR/PO, mm suuri eristetty, XLPE/EVA, mm suuri eristetty, PVC/PVC, mm suuri eristetty, PVC/PVC, mm teleasennuskaapelinippu, 100 mm G 1 kaapeli H07V-R 1x185 mm² U/C eristetty johto H 3 teräsputki 16x1 mm U/C EN /6 -U/C I 3 muoviputki 16 mm U/C IEC U/C N 1 muoviputki 25x1,2 mm U/U O 1 muoviputki 25x1,2 mm U/U kaapelinasennusputki, tyhjä kaapelinasennusputki + kaapeli E-YY 5x1,5 -U/U -U/U P 1 teräsputki 2 U/C eristämätön -U/C Q 1 teräsputki 2 U/C eristetty Armaflex -U/C R 1 kupariputki 30 mm U/C eristämätön -U/C S 1 kupariputki 30 mm U/C eristetty Armaflex -U/C

18 Sivu 18 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, kalusto määrä kuvaus sulku lisätiedot luokka J 1 muoviputki PVC, 75x3,6 U/U K 1 muoviputki PVC, 125x3,7 U/U L 1 muoviputki PVC, 50x3,7 U/U M 1 muovijohto PVC, 50x3,7 U/U 2 putkimansettia PC / malliryhmä putkimansettia PC / malliryhmä putkimansettia PC / malliryhmä putkimansettia PC kaapelia E-YY 5x1,5 -U/U -U/U -U/U -U/U Huom.: Putkimansetit (palokatkomansetti BARRAFlame PC 100 ), joita käytetään kalustossa J, K, L, M, kuuluvat ETA 11/0114:n piiriin.

19 Sivu 19 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, LIITE C Kaavioesitys yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 :sta massiivilattioissa (vaakasuora osastoiva rakennusosa)

20 Sivu 20 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113,

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ÖSTERREICHISCHES I N S T I T U T F Ü R B A U T E C H N I K A-1010 Vienna, Schenkenstrasse 4 Puh. + 4 3 ( 0 ) 1-5 3 3 6 5 5 0 Fax: + 4 3 ( 0 ) 1-5 3 3 6 4 2 3 E - m a i l : m a i l @ o i b. o r. a t Neuvoston

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS Hilti. Ole tuottoisampi. Lisää kestävyyttä. EN SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin palokatkokaapelilevy

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti CFS-CU Palokatkotyyny. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213. Julkaisu 04 / 2011. Hilti Palokatkotyyny CFS-CU

Tekninen ohje. Hilti CFS-CU Palokatkotyyny. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213. Julkaisu 04 / 2011. Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Tekninen ohje Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Hilti CFS-CU Palokatkotyyny Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213 Julkaisu 04 / 2011 Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Julkaisu 04/2011 sivu 1 Hilti palokatkotyyny

Lisätiedot

PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET

PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET SISÄLLYS Kaapelit ja kourut kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2 kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2-3 Kupariputket kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 3 Alupex-putket

Lisätiedot

TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ PALOLUOKITUS - TAULUKKO ASENNUS TESTISTANDARDIT VÄLI- JA KANTAVAT SEINÄRAKENTEET 100 MM KANTAVAT LATTIARAKENTEET 150 MM

TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ PALOLUOKITUS - TAULUKKO ASENNUS TESTISTANDARDIT VÄLI- JA KANTAVAT SEINÄRAKENTEET 100 MM KANTAVAT LATTIARAKENTEET 150 MM TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ Protecta FR Pipe Wrap on suunniteltu ylläpitämään seinien ja lattioiden palonkestoa silloin kun niihin on vedetty läpivientejä (yhtenäiset muovi- tai metalliputket palavan

Lisätiedot

Naulalevyrakenteiden CE - merkintä

Naulalevyrakenteiden CE - merkintä Naulalevyrakenteiden CE - merkintä Mikael Fonselius CPD 89/106/EC, Dec-1988 EN 14250, Jan-2010 (2005) PosPap from SG18, May 2009 AC-Ristikot-Over-Feb-11.doc 26 January, 2011 1 (14) Naulalevyristikoiden

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 35/211 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin laajeneva palokatkomassa CFS-IS Nro Hilti CFS "761-CPD-173" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Lisätiedot

HILTI PALOKATKOTYYNY CFS-CU. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213. Tekninen ohje I Julkaisu 04 / Julkaisu 04 / 2011

HILTI PALOKATKOTYYNY CFS-CU. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213. Tekninen ohje I Julkaisu 04 / Julkaisu 04 / 2011 HILTI PALOKATKOTYYNY CFS-CU Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213 Tekninen ohje I Julkaisu 04 / 2011 Julkaisu 04 / 2011 Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Julkaisu 04/2011 sivu 1 Hilti palokatkotyyny

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153. Painos 08/2011. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153. Painos 08/2011. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Tekninen ohje Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153 Painos 08/2011 Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Painos 04/2011 sivu 1 Hilti Palokatkokaulus

Lisätiedot

Annettu: 23.9.2008. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 23.9.2008. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM144/6221/2007 1 (6) Annettu: 23.9.2008 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS - Hyväksyttiin keväällä 2011 - Tavoite rakennustuotteiden kilpailuesteiden poistaminen - Mahdollistaa tuotteiden Ce merkinnän - Erilainen kuin monet muut Ce merkintään tähtäävät

Lisätiedot

CE-merkintä 9.5.2011

CE-merkintä 9.5.2011 CE-merkintä 1 9.5.2011 Esityksen sisältö Mikä on CE-merkintä? Mihin CE-merkintä perustuu? Vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen Valmistajan ja Ilmoitetun laitoksen tehtävät CE-merkintä Suomessa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet VTT EXPERT SERVICES OY Sertifiointi ja tuotehyväksyntä PL 1001, 02044 VTT TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA 0809 CPD 0716 Rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hilti-palokatkomansetti CFS-C Nro Hilti CFS "0843-CPD-0101" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin kaapeliläpivientijärjestelmä CFS-T Nro Hilti CFS 1139-CPD-0499/13 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Lisätiedot

Tekninen ohje. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N o 11/0153. Painos 09/2013. Hilti Palokatkokaulus

Tekninen ohje. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N o 11/0153. Painos 09/2013. Hilti Palokatkokaulus Tekninen ohje Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N o 11/0153 Painos 09/2013 Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Painos 09/2013 sivu 1 Palokatkokaulus

Lisätiedot

Tehdasvalmisteiset tulisijat,

Tehdasvalmisteiset tulisijat, Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 26.-27.11. Tehdasvalmisteiset tulisijat, savuhormit ja pelastustoimen laitteiden CE CE rakennustuotedirektiivin t ktii i mukaan 2008 CE-merkinnän perusteet CE-merkinnän

Lisätiedot

EN :2010 EN :2010 SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Unitherm Platinum EN :2010

EN :2010 EN :2010 SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Unitherm Platinum EN :2010 Declaration of Performance Industrial Coating Suoritystasoilmoitus Päiväys 01.07.2013 Tunniste nro. 02 06 04 0000 3 0000060 Versio nro. 01 EN 13381-8:2010 EN 13501-2:2010 SUORITUSTASOILMOITUS Sika Unitherm

Lisätiedot

ZZ-FIRE FOAM 2K NE muut markkinointinimet: SafeSeal FSA FOAM 2K

ZZ-FIRE FOAM 2K NE muut markkinointinimet: SafeSeal FSA FOAM 2K Tekninen tuoteseloste ja asennusohje ZZ-FIRE FOAM 2K NE muut markkinointinimet: SafeSeal FSA FOAM 2K 2-komponenttinen palokatkovaahto Tuoteseloste Väri Tuotekoodi Koko Kpl/ltk Kpl/lava Punainen FSAFOAM2K

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin palokatkotyyny CFS-CU Nro Hilti CFS "1121-CPD-EA0001" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR Nro Hilti CFS "0761-CPD-0174" 1. Tuotetyypin yksilöllinen

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä Sisäilma ja rakennustuotteiden uudet emissiovaatimukset Tiina Ala-Outinen & Tiina Tirkkonen VTT Expert Services Oy

Rakennustuotteiden CE-merkintä Sisäilma ja rakennustuotteiden uudet emissiovaatimukset Tiina Ala-Outinen & Tiina Tirkkonen VTT Expert Services Oy Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Rakennustuotteiden CE-merkintä Sisäilma ja rakennustuotteiden uudet emissiovaatimukset Tiina Ala-Outinen & Tiina Tirkkonen VTT Expert Services Oy Rakennustuotteita koskevat

Lisätiedot

PALOKATKOSUUNNITELMA. Suunitelman laatija: Yritys: Osoite: Puhelin: Päiväys: 1. Rakennuskohde ja yhteyshenkilöt. 1.1.

PALOKATKOSUUNNITELMA. Suunitelman laatija: Yritys: Osoite: Puhelin: Päiväys: 1. Rakennuskohde ja yhteyshenkilöt. 1.1. PALOKATKOSUUNNITELMA Suunitelman laatija: Yritys: Osoite: Puhelin: Päiväys: 1. akennuskohde ja yhteyshenkilöt 1.1. akennuskohde Nimi: Sijainti: Osoite: Tässä suunnitelmassa esitetään yo. kohteen palokatkojen

Lisätiedot

Sentinel House Instituutin testi Epatherm kalsium-silikaattilevyjen puhtaudesta.

Sentinel House Instituutin testi Epatherm kalsium-silikaattilevyjen puhtaudesta. EPATHERM 1/4 Sentinel House Instituutin testi Epatherm kalsium-silikaattilevyjen puhtaudesta. Epasit GmbH tuotteen valmistajana teetti testin kyseisessä laitoksessa. Testin tuloksena Epatherm levyt ja

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokääre CFS-B. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä. ETA nro 10 / 0212. Painos 09 / 2010. Hilti Palokatkokääre CFS-B

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokääre CFS-B. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä. ETA nro 10 / 0212. Painos 09 / 2010. Hilti Palokatkokääre CFS-B Tekninen ohje Hilti Palokatkokääre CFS-B Hilti Palokatkokääre CFS-B Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10 / 0212 Painos 09 / 2010 Hilti Palokatkokääre CFS-B painos 09/2010 sivu 1 Palokatkokääre CFS-B

Lisätiedot

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM268/6221/2006 1 (5) Annettu: 28.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 10 / 109. Numero 04 / 2014. Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX

Tekninen ohje. Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 10 / 109. Numero 04 / 2014. Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX Tekninen ohje Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 0 / 09 Numero 04 / 04 Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX Numero 04 / 04 sivu Palokatkovaahto

Lisätiedot

JOINTS TULISTOP PRO+ PALOKATKOTUOTESARJAN CE HYVÄKSYTYT TUOTTEET

JOINTS TULISTOP PRO+ PALOKATKOTUOTESARJAN CE HYVÄKSYTYT TUOTTEET JOINTS TULISTOP PRO+ PALOKATKOTUOTESARJAN CE HYVÄKSYTYT TUOTTEET JOINTS 2K FIRE FOAM PRO+ EI120 2- komponenttinen palokatkovaahto läpivienteihin ETA- hyväksyntäraportti soveltuvuudesta: ETA - 11/0206 (Etag

Lisätiedot

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Vaatimusten mukaisuus (EU ja/tai kansallinen) on osoitettava jollain tavalla Onko tuotteella hen (=harmonisoitu

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hilti akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR Nro Hilti CFS "0761-CPD-0178" 1. Tuotetyypin yksilöllinen

Lisätiedot

Cetap-tarkastusluukku

Cetap-tarkastusluukku 1 (5) Myönnetty Laajennus Voimassa 17.3.2016 5.5.2017 16.3.2021 VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5 nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0756-CPD-447 - FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0756-CPD-447 - FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0756-CPD-447 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT TAPCON-6 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin palokatkotulppa CFS-PL Nro Hilti CFS "0761-CPD-0271" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin

Lisätiedot

Teräspaalujen CE-merkintä. Tkt Vesa Järvinen

Teräspaalujen CE-merkintä. Tkt Vesa Järvinen Teräspaalujen CE-merkintä Tkt Vesa Järvinen Esityksen sisältö Mikä on CE-merkki? Rakennustuotteen CE-merkintäjärjestelmät CE-merkin sisältö Teräsputkipaalujen CE-merkinnät CE-merkintä Ruukin paalutuotteilla

Lisätiedot

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin TUOTEKUVAUS laajenee kuumuuden vaikutuksesta yli +180 C lämpötilassa estäen palon, savun, ja palokaasujen etenemisen sekä toimii äänikatkona. saavuttaa EI240 palonkestoajan paloluokitelluissa sauma- ja

Lisätiedot

Annettu: 29.3.2007. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 29.3.2007. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM276/6221/2006 1 (6) Annettu: 29.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

45% 45% 35% Jahre. Jahre. years. years. Jahre. years. Jahre 01.10.2006 01.10.2006. Schallschutz. Dampfdichtigkeit. in. Wärmedämmend.

45% 45% 35% Jahre. Jahre. years. years. Jahre. years. Jahre 01.10.2006 01.10.2006. Schallschutz. Dampfdichtigkeit. in. Wärmedämmend. Tekninen CFS-F FX Palokatkovaahto ohje Palokatkovaahto CFS-F FX European Technical Approval ETA No 10 / 109 CFS-F FX Palokatkovaahto 06/2010 Painos 06 / 2010 1 CFS-F FX Palokatkovaahto Palokatkovaahto

Lisätiedot

Mineraalivillalämpöeriste. Knauf Insulation Limited EN 13162:2001

Mineraalivillalämpöeriste. Knauf Insulation Limited EN 13162:2001 Euroopan yhteisöjen neuvosto on antanut direktiivin 89/106/EEC 21.12.1988 rakennusalan tuotteita koskevien jäsenvaltioiden lainsäädännön, asetusten ja hallinnollisten säännösten lähentämisestä (rakennustuotedirektiivi

Lisätiedot

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika Pirje Lankinen 1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Art. 15) vakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteessä II olevien sovellettavien olennaisten

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014

Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014 Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain muutos (958/2012) 117 Rakentamiselle asetettavat vaatimukset

Lisätiedot

EDISTYKSELLINEN PUTKEN TUKI NOPEAA ASENNUSTA JA KONDENSAATION HALLINTAA VARTEN AF/ARMAFLEX -TUOTTEEN KANSSA

EDISTYKSELLINEN PUTKEN TUKI NOPEAA ASENNUSTA JA KONDENSAATION HALLINTAA VARTEN AF/ARMAFLEX -TUOTTEEN KANSSA EDISTYKSELLINEN PUTKEN TUKI NOPEAA ASENNUSTA JA KONDENSAATION HALLINTAA VARTEN AF/ARMAFLEX -TUOTTEEN KANSSA Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Varma Euroclass B/BL-s3,d0 ja suuri vesihöyryn siirtymiskestävyys

Lisätiedot

Alavuden Betoni Oy Perdseindjoentie 210 63300 ALAVUS

Alavuden Betoni Oy Perdseindjoentie 210 63300 ALAVUS Sertifikaatti Nro 3269-01 on mydntdnyt tuotesertifikaatin yritykselle Alavuden Betoni Oy Perdseindjoentie 210 63300 ALAVUS osoittamaan, ettdi on todennut yrityksen seuraavien tuotteiden valrnistuksen laadunvarmistuksen

Lisätiedot

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin TUOTEKUVAUS on koostumukseltaan erityinen kipsipohjainen, kutistumaton laasti, joka sekoitetaan veden kanssa. Palokatkomassa voidaan sekoittaa joko kaadettavaksi tai levitettäväksi läpivientien ympärille.

Lisätiedot

EU:n rakennustuoteasetus astuu voimaan 1.7.2013 CEmerkintä ja kansalliset tuotehyväksynnät

EU:n rakennustuoteasetus astuu voimaan 1.7.2013 CEmerkintä ja kansalliset tuotehyväksynnät Ruukin Teräspaalupäivä 2013 EU:n rakennustuoteasetus astuu voimaan 1.7.2013 CEmerkintä ja kansalliset tuotehyväksynnät Unto Kalamies Inspecta Sertifiointi Oy 1 Sisältö CE-merkinnän merkitys ja tavoitteet

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro. Hilti HUS 0672-CPD-0203 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Ruuviankkuri Hilti HUS 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance)

Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance) Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance) Dop Nro: Honkatalot, Polar Life Haus 802-1/2013 1. Tuotetyyppi: Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukainen hirsitalon rakennussarja. 2. Tuotteen

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Palokatkomansetti CFS-C. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0403. Painos 02 / 2011. Hilti Palokatkomansetti CFS-C

Tekninen ohje. Hilti Palokatkomansetti CFS-C. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0403. Painos 02 / 2011. Hilti Palokatkomansetti CFS-C Tekninen ohje Hilti Palokatkomansetti CFS-C Hilti Palokatkomansetti CFS-C Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0403 Painos 02 / 2011 Hilti Palokatkomansetti CFS-C Painos 02/2011 sivu 1 Palokatkomansetti

Lisätiedot

HILTI PALOKATKOKIEKKO

HILTI PALOKATKOKIEKKO HILTI PALOKATKOKIEKKO CFS-D 25 Eurooppalainen tekninen arviointi ETA Nro 16/0050 Passive Fire Iovation of the year 2016 WINNER Hilti with the Firestop Collar Endless Hilti-palokatkokiekko CFS-D 25 Numero

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin sähkökäyttöinen kiinnike X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 ja X-P 24 G3 Hiltin sähkökiinnikkeiden

Lisätiedot

Obex palokatkomassa ASENNUSOHJEET MASSA PALO KATKO

Obex palokatkomassa ASENNUSOHJEET MASSA PALO KATKO ASENNUSOHJEET PALO MASSA KATKO 1 OBEX palokatkomassa Kaapelin palokatko El 120:een asti betoniseinille, lattioille ja kevyille seinille. Kaapeleiden palokatkotiiviste sähkö-, tietoliikenne- ja valokaapeleille.

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox HVP O

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox HVP O 1 / 5 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox HVP O Tuotetyypin tunniste PROD0177 StoPox HVP O Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ikkunat Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ikkunoiden tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin palokatkon upotuslaite CFS-CID Nro Hilti CFS "0843-CPR-0293" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Lisätiedot

Tehotasoilmoitus rakennustuotteelle StoCryl HP 100

Tehotasoilmoitus rakennustuotteelle StoCryl HP 100 1 / 5 Tehotasoilmoitus rakennustuotteelle Tuotetyypin tunniste PROD0574 Käyttötarkoitus Pintasuojaustuotteet - Vettähylkivä impregnointiaine Suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan (1.1) Kosteudenhallinta

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016 Raskasrakenteiset LVI-hormielementit Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 1.1. Rajaukset... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 3.1. Yleistä...

Lisätiedot

Asfalttinormit 2011: Asfalttimassojen tyyppitestaus, CE-merkintä ja tuotannon laadunvarmistus

Asfalttinormit 2011: Asfalttimassojen tyyppitestaus, CE-merkintä ja tuotannon laadunvarmistus Asfalttinormit 2011: Asfalttimassojen tyyppitestaus, CE-merkintä ja tuotannon laadunvarmistus Tyyppihyväksyntä ja CE-merkintä EU:n rakennustuotedirektiivi -> rakennustuoteasetukseksi 7/2013 Sellaisenaan

Lisätiedot

Tekninen ohje Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Pinnoitettu palokatkolevy CFS-CT B

Tekninen ohje Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Pinnoitettu palokatkolevy CFS-CT B Tekninen ohje Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Pinnoitettu palokatkolevy CFS-CT B Eurooppalainen tekninen arviointi ETA Nro 11 / 0429 Numero 09 / 2013 Hilti Palokatkopinnoite

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Lattiakaivot Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Tehdasvalmisteiset tulisijat - asetusvalmistelun tilanne ja standardit. Karoliina Meurman 11.11.2010 Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät

Tehdasvalmisteiset tulisijat - asetusvalmistelun tilanne ja standardit. Karoliina Meurman 11.11.2010 Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät Tehdasvalmisteiset tulisijat - asetusvalmistelun tilanne ja standardit Karoliina Meurman 11.11.2010 Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät Tukesin markkinavalvonta - tehdasvalmisteiset tulisijat -

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox BB OS

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox BB OS 1 / 6 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox BB OS Tuotetyypin tunniste PROD0216 StoPox BB OS Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Koulutuspäivä paloilmoittimista (ERHE-hanke)

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Koulutuspäivä paloilmoittimista (ERHE-hanke) Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta Karoliina Puolanne 14.4.2010 Koulutuspäivä paloilmoittimista (ERHE-hanke) Tukesin markkinavalvonta Tukesin pelastustoimen laitteet ja CE-merkityt

Lisätiedot

Kiilax-paloluokiteltu tarkastusluukku, pikaasennettava

Kiilax-paloluokiteltu tarkastusluukku, pikaasennettava 1 (5) Myönnetty Päivitys Voimassa 7.4.2014 23.11.2016 22.11.2021 VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5 nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikaflex AT Connection. Sikaflex

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikaflex AT Connection. Sikaflex Declaration of Performance Sealing & Bonding Suoritustasoilmoitus Päiväys 06.2013 Tunniste nro. 02050102100000003 Versio nro. 01 EN 15651-1:2012 13 1213 SUORITUSTASOILMOITUS Sikaflex AT Connection 02 05

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti palokatkomassa CFS-IS. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0406. Painos 02 / 2011. Hilti palokatkomassacfs-is

Tekninen ohje. Hilti palokatkomassa CFS-IS. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0406. Painos 02 / 2011. Hilti palokatkomassacfs-is Tekninen ohje Hilti palokatkomassacfs-is Hilti palokatkomassa CFS-IS Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0406 Painos 02 / 2011 Hilti palokatkomassa CFS-IS Painos 02/2011 sivu 1 Hilti palokatkomassa

Lisätiedot

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-08/0093 European Technical Approval

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-08/0093 European Technical Approval Sivu 1 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-08/0093 VTT VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS PL 1000 02044 VTT P. +358 20 722 4911 Telekopio +358 20 722 7003 Rakennustuotedirektiivin (89/106/EEC) artiklan

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox WL 100

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox WL 100 1 / 5 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox WL 100 Tuotetyypin tunniste PROD0607 StoPox WL 100 Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

NVI 2000 moduulisavupiippujen ASENNUSOHJEET

NVI 2000 moduulisavupiippujen ASENNUSOHJEET 1.4.2005 5. painos NVI 2000 moduulisavupiippujen ASENNUSOHJEET SISÄLLYSLUETTELO : - tekniset tiedot ja CE-merkinnät 2-3 - takuu- ja toimitusehdot 3 - yleisimmät asennustavat 4-6 - asennuspaketti 7 - asennus

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA. VALMISTAJA Tremco illbruck International Gmbh Wigan plant, UK TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA. VALMISTAJA Tremco illbruck International Gmbh Wigan plant, UK TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-6726-11 Myöntämispäivä 18.03.2011 Päivitetty 5.3.2012 TUOTTEEN NIMI Nullfire palokatkotuotteet SERTIFIKAATIN HALTIJA Tremco illbruck International Gmbh Tullikirjurinkuja 2 FI-00750

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart EN 1504-2: 2004 EN 13813 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikafloor -2540W EN 13813:2002 02 08 01 02 024 0 000024 1008 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor - 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28 1 (2) SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28 Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Cupori 110 Premium Tyyppi- tai erämerkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa

Lisätiedot

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0018 European Technical Approval (käännös)

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0018 European Technical Approval (käännös) VTT EXPERT SERVICES OY PL 1001 02044 VTT Tel. + 358 20 722 111 www.vttexpertservices.fi Rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1/(8) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt: moduulit ja EU-tyyppitarkastus

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt: moduulit ja EU-tyyppitarkastus Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt: moduulit ja EU-tyyppitarkastus Tukes Tietoiskuiltapäivä 5.12.2017 Henkilönsuojainten markkinoille saattaminen Suojainpalvelut PPE Services Työturvallisuus tutkimus-

Lisätiedot

Obex palokatkotulppa ASENNUSOHJEET TULPPA PALO KATKO

Obex palokatkotulppa ASENNUSOHJEET TULPPA PALO KATKO ASENNUSOHJEET PALO TULPPA KATKO 1 2 OBEX PALOKATKOTULPPA Kaapelin palokatko betoniseinille, lattioille ja kevyille seinille aina paloluokkaan El 120:een asti. Palokatko sähkö-, tietoliikenne- ja valokaapeleille,

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro. Hilti HIT-HY 200-A rebar 0756-CPD-0458 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektiomassa Hilti HIT-HY 200-A sovellukset harjateräsasennuksiin 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox IHS BV

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox IHS BV 1 / 5 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox IHS BV Tuotetyypin tunniste PROD0215 StoPox IHS BV Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Firesil N

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Firesil N Declaration of Performance Sealing & Bonding Suoritustasoilmoitus Päiväys 04.2014 Tunniste nro. 020504036000000003 Versio nro. 01 EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 14 1213 SUORITUSTASOILMOITUS Sika Firesil

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti pinnoitettu palovillalevy ja Hilti palokatkopinnoite CFS-CT. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA N o 11/0429

Tekninen ohje. Hilti pinnoitettu palovillalevy ja Hilti palokatkopinnoite CFS-CT. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA N o 11/0429 Tekninen ohje Hilti Palokatkopinnoite FS-T Hilti pinnoitettu palovillalevy ja Hilti palokatkopinnoite FS-T Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA N o 11/0429 Julkaisu 06 / 2012 Hilti Palokatkopinnoite

Lisätiedot

VV B. Rakennuskemia Oy Kerkkolankatu 17, Hyvinkää

VV B. Rakennuskemia Oy Kerkkolankatu 17, Hyvinkää Tytan B1 Paloakryyli Komposiittiputket massiiviseinässä VV1.1 07072016B Paloluokka EI60 Tytan B1 Paloakryyli ETA 15/0037 Betoniseinä min. 150mm, Kannakointi 350mm Komposiittiputki maks. 75mm, Mineraalivilla

Lisätiedot

KORKEALUOKKAINEN JA TEHOKAS ERISTE PITKÄAIKAISEEN ENERGIANSÄÄSTÖÖN, LUOTETTAVA JO 40 VUODEN AJAN

KORKEALUOKKAINEN JA TEHOKAS ERISTE PITKÄAIKAISEEN ENERGIANSÄÄSTÖÖN, LUOTETTAVA JO 40 VUODEN AJAN Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) KORKEALUOKKAINEN JA TEHOKAS ERISTE PITKÄAIKAISEEN ENERGIANSÄÄSTÖÖN, LUOTETTAVA JO 40 VUODEN AJAN Jopa 85 % energiasäästöt Microban -antimikrobituotesuojalla

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin sähkökäyttöinen kiinnike X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 ja X-P 24 G3 Hiltin sähkökiinnikkeiden

Lisätiedot

Kiilax-paloluokiteltu tarkastusluukku, pikaasennettava

Kiilax-paloluokiteltu tarkastusluukku, pikaasennettava 1 (5) Myönnetty Päivitys Voimassa 4.6.2013 22.11.2016 21.11.2021 VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5 nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HIT-HY 200-A Harjateräs_1343-CPR-M500-5/07.14

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HIT-HY 200-A Harjateräs_1343-CPR-M500-5/07.14 FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HIT-HY 200-A Harjateräs_1343-CPR-M500-5/07.14 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hilti HIT-HY 200-A -injektointijärjestelmä jälkiasennettujen harjateräksien liitoksiin

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HKD (osa 6)_0672-CPR-0137

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HKD (osa 6)_0672-CPR-0137 FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HKD (osa 6)_0672-CPR-0137 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin lyöntiankkuri HKD 2. Käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset: Tuote Metalliankkurit betonikäyttöön Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Tehotasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox MH 105

Tehotasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox MH 105 1 / 5 Tehotasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox MH 105 Tuotetyypin tunniste PROD0751 StoPox MH 105 Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

Tekninen opas. Hilti palokatkomassa CFS-M RG. Euroopan tekninen hyväksyntä ETA N o 12/0101

Tekninen opas. Hilti palokatkomassa CFS-M RG. Euroopan tekninen hyväksyntä ETA N o 12/0101 Tekninen opas Hilti palokatkomassa FS-M RG Hilti palokatkomassa FS-M RG uroopan tekninen hyväksyntä TA N o 12/0101 Julkaisu 05 / 2012 Hilti palokatkomassa FS-M RG Julkaisu 05/2012 sivu 1 Hilti palokatkomassa

Lisätiedot

FIRE SEALANT 400 FIRE SMOKE ACOUSTIC. Tekninen tuoteseloste ja asennusohje. Palokatkosilikonimassa

FIRE SEALANT 400 FIRE SMOKE ACOUSTIC. Tekninen tuoteseloste ja asennusohje. Palokatkosilikonimassa Tekninen tuoteseloste ja asennusohje FIRE SEALANT 400 muut markkinointinimet: Fire Mate / SafeSeal FSA 120 Palokatkosilikonimassa Tuoteseloste Tuotekuvaus on 1-komponenttinen, paloa ja savukaasujen etenemistä

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ilmansuodattimet Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ilmansuodattimien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI VTT-C-10100-13 Myönnetty 1.10.2013 Alkuperäinen englanninkielinen Xella kattoelementit Xella lattiaelementit EDUSTAJA/ VALMISTAJA Xella Danmark A/S Helge Nielsen Allé 7 DK-8723

Lisätiedot

X-TEND Ruostumattomat teräsköysiverkkojärjestelmät, eurooppalainen tekninen hyväksyntä nro ETA - 13 /0650

X-TEND Ruostumattomat teräsköysiverkkojärjestelmät, eurooppalainen tekninen hyväksyntä nro ETA - 13 /0650 X-TEND Ruostumattomat teräsköysiverkkojärjestelmät, eurooppalainen tekninen hyväksyntä nro ETA - 13 /0650 www.carlstahl-architektur.com Deutsches Institut für Bautechnik Zutassungsstelle für Bauprodukte

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikagard -545 W Elastofill. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikagard -

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikagard -545 W Elastofill. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikagard - Declaration of Performance Refurbishment Suoritustasoilmoitus Päiväys 06.2014 Tunniste nro. 02 03 03 03 003 0 000002 Versio nro. 02 EN 1504-2:2004 09 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikagard -545 W Elastofill

Lisätiedot

Tehotasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox KU 613

Tehotasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox KU 613 1 / 5 Tehotasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox KU 613 Tuotetyypin tunniste PROD1140 StoPox KU 613 Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

PAROC Hvac Fire. Ilmakanavien paloeristysratkaisut. Tekniset eristeet 3-2.0.1 Huhtikuu 2011 Korvaa esitteen Ilmakanavien paloeristys 3-2.0.

PAROC Hvac Fire. Ilmakanavien paloeristysratkaisut. Tekniset eristeet 3-2.0.1 Huhtikuu 2011 Korvaa esitteen Ilmakanavien paloeristys 3-2.0. PAROC Hvac Fire Ilmakanavien paloeristysratkaisut Tekniset eristeet 3-2.0.1 Huhtikuu 2011 Korvaa esitteen Ilmakanavien paloeristys 3-2.0.1 Sisällysluettelo Paloturvallisuutta PAROC kivivillatuotteilla...3

Lisätiedot

HILTI PALOKATKONAUHA CFS-W SG CFS-W EL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0405. Painos 02 / 2011 I Tekninen ohje

HILTI PALOKATKONAUHA CFS-W SG CFS-W EL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0405. Painos 02 / 2011 I Tekninen ohje HILTI PALOKATKONAUHA CFS-W SG CFS-W EL Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0405 Hilti Palokatkonauha CFS-W Painos 02/2011 sivue 1 Painos 02 / 2011 I Tekninen ohje Palokatkonauha CFS-W SG Palonarkojen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12176/14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 565 ENT 167 COMPET 459 DELACT 135 Euroopan komission

Lisätiedot