Eurooppalainen tekninen hyväksyntä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eurooppalainen tekninen hyväksyntä"

Transkriptio

1 ÖSTERREICHISCHES I N S T I T U T F Ü R B A U T E C H N I K A-1010 Vienna, Schenkenstrasse 4 Puh ( 0 ) Fax: ( 0 ) E - m a i l : m a i o i b. o r. a t Neuvoston 21. joulukuuta 1988 annetun rakennustuotedirektiivin (89/106/ETY) artiklan 10 mukaisesti auktorisoitu ja notifioitu tuotehyväksyntälaitos EOTAn jäsen Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113 (Suomenkielinen käännös englanninkielisestä käännöksestä, alkup. saksankielinen) Handelsbezeichnung Kauppanimi Zulassungsinhaber Hyväksynnän haltija Zulassungsgegenstand und Verwendungszweck Kombischott BARRAFlame DMA/DMK-2.50 basierend auf den intumeszierenden Komponenten Brandschutzanstrich BARRAFlame DMA Brandschutzfüller BARRAFlame DMK Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 joka perustuu laajeneviin rakenneosiin palokatkopinnoite BARRAFlame DMA palokatkomassa BARRAFlame DMK Construction Research & Technology GmbH Dr. Albert Frank Straße Trostberg SAKSA Kombischott Tuotetyyppi ja sen käyttötarkoitus Yhdistelmäläpivientitiiviste Geltungsdauer vom/bis Voimassaoloaika Herstellwerk Valmistuspaikka Construction Research & Technology GmbH Dr. Albert Frank Straße Trostberg SAKSA Diese Europäische technische Zulassung umfasst Tämä hyväksyntä sisältää 25 Seiten inklusive 7 Anhänge 25 sivua sisältäen 7 liitettä European Organisation for Technical Approvals Europäische Organisation für Technische Zulassungen Organisation Européenne pour lʼagrément technique

2 Sivu 2 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, I LAILLISET PERUSTEET JA YLEISET EHDOT 1 Tämän eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) myöntää Österreichisches Institut für Bautechnik seuraavien säädösten mukaisesti: päivänä joulukuuta 1988 annettu neuvoston direktiivi 89/106/ETY rakennusalan tuotteita 1 koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, jota on muutettu neuvoston direktiivillä 93/68/ETY 22. heinäkuuta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 3 säädöksellä (EY) nro. 1882/2003; - Wiener Bauprodukte- und Akkreditierungsgesetz WBAG. LGBl. Nr. 30/1996, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. für Wien Nr. 24/2008; - Yleiset toimenpidesäännöt koskien eurooppalaisten teknisten hyväksyntöjen pyytämistä, valmistelua ja myöntämistä komission päätöksen 94/23/EY 4 liitteen mukaisesti; - Ohjeet koskien seuraavaa eurooppalaista teknistä hyväksyntää: Paloa pysäyttävät ja eristävät tuotteet ETAG nro 026, painos tammikuu 2008; - EOTAn tekninen raportti Reaktiivisten materiaalien, rakenneosien ja tuotteiden kuvaus, kestävyysominaisuudet ja tehdastuotannon valvonta TR nro 024, painos marraskuu 2006, muutettu heinäkuussa The Österreichisches Institut für Bautechnik on valtuutettu tarkistamaan, täyttyvätkö nämä eurooppalaiset teknisen hyväksynnän ehdot. Tarkistus voidaan suorittaa valmistustehtaalla (kun kyseessä on esimerkiksi valmistamista koskevien ehtojen täyttyminen eurooppalaisessa teknisessä hyväksynnässä). Vastuu eurooppalaisen teknisen hyväksynnän vastaavuudesta ja tuotteen sopivuudesta tarkoitettuun käyttöön on kuitenkin eurooppalaisen teknisen hyväksynnän haltijalla. 3 Tätä eurooppalaista teknistä hyväksyntää ei saa välittää muille kuin sivulla 1 mainituille valmistajille tai valmistajan edustajille tai muille kuin tämän eurooppalaisen teknisen hyväksynnän sivulla 1 mainituille valmistuspaikoille. 4 Neuvoston direktiivin 89/106/ETY artiklan 5 (1) mukaan Österreichisches Institut für Bautechnik voi perua tämän eurooppalaisen teknisen hyväksynnän. 5 Tämän eurooppalaisen teknisen hyväksynnän kopioiden tulee olla aina täydelliset, myös sähköisesti lähetettäessä. Hyväksynnän saa kuitenkin kopioida osittain, mikäli Österreichisches Institut für Bautechnik antaa siihen kirjallisen luvan. Osittaiseen jäljennökseen täytyy merkitä, että se on osittainen jäljennös. Mainosesitteiden tekstit ja kuvat eivät saa olla ristiriidassa eurooppalaisen teknisen hyväksynnän kanssa tai väärinkäyttää sitä. 6 Hyväksynnän antaja myöntää eurooppalaisen teknisen hyväksynnän virallisella kielellään. Tämä versio vastaa EOTAn, eurooppalaisen teknisen hyväksyntäorganisaation, sisällä jaeltua versiota. Käännökset muihin kieliin tulee mainita käännöksiksi Official Journal of the European Communities no. L 40, , s. 12 Official Journal of the European Communities no. L 220, , s. 1 Official Journal of the European Union no. L 284, , s. 1 Official Journal of the European Communities no. L 17, , s. 34

3 Sivu 3 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, II EUROOPPALAISEN TEKNISEN HYVÄKSYNNÄN ERITYISEHDOT 1 Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 :n määritelmä ja käyttötarkoitus Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 vastaa rakenteeltaan ja asennusominaisuuksiltaan eurooppalaisen teknisen hyväksynnän haltijan rakenne- ja asennusohjeita, jotka ovat Österreichisches Institut für Bautechnikin hallussa. Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 koostuu seuraavista hyväksynnän haltijan tai tavarantoimittajan tehdasvalmisteisista rakenneosista. Viimekätinen vastuu yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 :sta on tämän ETA:n haltijalla. 1.1 Rakennustuotteen kuvaus Laajeneva rakenneosa jota käytetään palokatkopinnoite BARRAFlame DMA :ssa ja palokatkomassa BARRAFlame DMK :ssa on pysyvästi elastinen, halogeeniton, vesiohenteinen, vanhenemisen kestävä, valkoinen palosuojaava massa, jota käytetään yhdessä mineraalivillalevyjen, yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 :n toisen rakenneosan kanssa. Kaikki mineraalivillalevyjen näkyvät pinnat päällystetään yhdeltä puolelta joko tehtaassa tai paikan päällä. Tulipalon sattuessa laajeneva komponentti reagoi lämpötilan nousuun laajenemalla ja muodostamalla tulelta suojaavan, lämpöä eristävän kerroksen. Palokatkopinnoite BARRAFlame DMA toimitetaan käyttövalmiina, ja sitä voidaan ohentaa lisäämällä enintään 10 % vettä tarpeen mukaan (ensimmäinen kerros). Se levitetään pensselillä, ruiskulla (ilmaton) tai telalla. Palokatkomassa BARRAFlame DMK levitetään ohentamattomana käsin lastalla, kauhalla tai patruunasta. Pinnoite ja/tai massa Eristemateriaali Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 :n rakenneosat Palokatkopinnoite BARRAFlame DMA : Polymeeridispersio - laajeneva aine Palokatkomassa BARRAFlame DMK : Polymeeridispersio lasikuituhiukkasilla - laajeneva aine Mineraalivillalevy Rockwool RP-15 EN 13162:2008:n mukaan EN :2007:n mukainen luokitus A1 Tiheys (kg/m³) 1300 ± 50 (maali) 1300 ± 50 (pasta) Paksuus (mm) Peittävyys (kg/m²) 0,75 5, / 1.2 Käyttötarkoitus, käyttökategoria ja käyttöikä Käyttötarkoitus Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 on tarkoitettu palauttamaan väliaikaisesti tai pysyvästi kevyiden seinärakenteiden ja massiiviseinärakenteiden sekä massiivilattiarakenteiden palonkestävyysominaisuudet, kun niihin on porattu aukkoja, joissa kulkee kaapeleita, johtoja/putkia, metalliputkia, muoviputkia (joissa on palokatkomansetti BARRAFlame PC 100 ks. tiedot ETA-11/0114) ja asennuskannakkeita (perforoituja tai perforoimattomia teräksisiä kaapelihyllyjä ja tikashyllyjä). Tiivisteen enimmäisala kevyissä seinissä ja massiiviseinissä on 0,72 m².

4 Sivu 4 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, Tiivisteen ympärysmitan ja alan vähimmäissuhde massiivilattioissa on pren :N185: standardin kohdan A mukaan m/m² eli 0,005 mm/mm². Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 voidaan asentaa ainoastaan seuraavassa taulukossa kuvattuihin osastoiviin rakennusosiin. Osastoiva rakennusosa Kevyet seinät Massiiviseinät Massiivilattiat Rakenne Puu- tai teräsrangat molemmilla pinnoilla Vähimmäispaksuus 100 mm Luokitus EN :2003:n mukaan Tämä ETA ei kata sandwich-levyrakenteita, joissa läpiviennit testataan tapauskohtaisesti Kevytbetoni, betoni, vahvistettu betoni, tiili Vähimmäistiheys 530 kg/m³ Vähimmäispaksuus 100 mm Luokitus EN :2003:n mukaan Kevytbetoni, betoni, vahvistettu betoni Vähimmäistiheys 530 kg/m³ Vähimmäispaksuus 150 mm Luokitus EN :2003:n mukaan R Tiivisteen aukon enimmäisläpimitta (leveys x korkeus) 1200 mm x 600 mm tiivisteen enimmäisala 0,72 m² 1200 mm x 600 mm tiivisteen enimmäisala 0,72 m² ks. liite D Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 :a voidaan käyttää ainoastaan seuraavassa taulukossa kuvattujen läpivientielementtien kanssa. Läpivientielementti Kaapelit Johdot/ 6 Putket Rakennekuvaukset läpivientielementtien asentamiseksi yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 :een kevyissä seinissä ja massiiviseinissä sekä massiivilattioissa Päällystetyt sähkö-/teleasennus-/valokuitukaapelit 80 mm enimmäishalkaisijalla Sidotut niput 5, enimmäiskokonaishalkaisija 100 mm, joissa on eristettyjä sähkö-/teleasennus-/valokuitukaapeleita enintään 21 mm halkaisijalla Eristämättömät sähkökaapelit, enimmäishalkaisija 24 mm Teräsputket, enimmäishalkaisija 16 mm (U/U), (U/C), (C/U), (C/C) kaapeleilla tai ilman Muoviputket, enimmäishalkaisija 16 mm (U/U), (U/C), (C/U), (C/C) kaapeleilla tai ilman EN ISO :2009:n ja DIN 8061:2009 / DIN 8062:2009:n mukainen muovijohto/putki (PVC), 25 mm halkaisija, seinän vähimmäispaksuus 1,2 mm (U/U), (U/C), (C/U), (C/C) kaapeleilla tai ilman EN ISO :2009:n ja DIN 8061:2009 / DIN 8062:2009:n mukaiset muovijohdot/putket, halkaisija mm, seinän paksuus 1,2 3,7 mm (U/U), (U/C), (C/U), (C/C) kaapeleilla tai ilman, käyttäen ETA-11/0114:n mukaista palokatkomansettia BARRAFlame PC 100 (katso halkaisijan ja seinän paksuuden suhteen interpolointi liitteessä F) 5 6 Joukko samansuuntaisia kaapeleita, jotka on sidottu koneellisesti yhteen. Vain jäykät johdot/putket sallittu.

5 Sivu 5 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, Läpivientielementti Muoviputket Metalliputket Rakennekuvaukset läpivientielementtien asentamiseksi yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 :een kevyissä seinissä ja massiiviseinissä sekä massiivilattioissa EN :1999:n ja DIN 8074:1999 / DIN 8075:1999:n (muutoksineen) mukaiset PE-putket käytetään vain massiivilattioissa yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 n kanssa halkaisija 110 mm ja seinän paksuus 2,9 mm (U/U), (U/C), (C/U), (C/C) käyttäen ETA-11/0114:n mukaista palokatkomansettia BARRAFlame PC 100. EN ISO :2009:n ja DIN 8061:2009 / DIN 8062:2009:n mukaiset PVC-putket, halkaisija mm ja seinän paksuus 1,2 3,7 mm (U/U), (U/C), (C/U), (C/C), käyttäen ETA-11/0114:n mukaista palokatkomansettia BARRAFlame PC 100 (katso halkaisijan ja seinän paksuuden suhteen interpolointi liitteessä F) Teräsputket, joiden palamiskäyttäytyminen on EN :2007- standardin luokittelussa A1, sulamis- tai hajoamispiste on yli 1000 C (esim. teräs, valurauta), halkaisija mm (2 ) ja seinän paksuus 1 3,6 mm ja halkaisija 51 mm (2 ) ja seinän paksuus 3,6 14,2 mm (U/U), (U/C), (C/U), (C/C), joko eristetty (EN 14304:2009:n mukaan vaahtomuovista tehdyllä kestoeristyksellä, esim. Kaimann Kaiflex HT Plus, paksuus 19 mm, vähimmäispituus 100 mm tiivisteen pinnasta mitattuna ja vähimmäispalamiskäyttäytyminen EN :2007-standardin luokittelussa B-s3, d0) tai eristämätön (katso halkaisijan ja seinän paksuuden suhteen interpolointi liitteessä G) Kupariputket, joiden palamiskäyttäytyminen on EN :2007- standardin luokittelussa A1, sulamis- tai hajoamispiste on yli 1000 C (esim. kupari, kupariseokset), halkaisija 30 mm ja seinän paksuus 1,5 14,2 mm (U/U), (U/C), (C/U), (C/C), joko eristetty (EN 14304:2009:n mukaan vaahtomuovista tehdyllä kestoeristyksellä, esim. Kaimann Kaiflex HT Plus, paksuus 19 mm, vähimmäispituus 100 mm tiivisteen pinnasta mitattuna ja vähimmäispalamiskäyttäytyminen EN :2007-standardin luokittelussa B-s3, d0) tai eristämätön (katso halkaisijan ja seinän paksuuden suhteen interpolointi liitteessä G) Tähän ryhmään kuuluvat myös yllä mainitut putket pinnoittettuina, jos niiden kokonaispalamiskäyttäytyminen on EN :2007- standardin luokittelussa vähintään A2-s1,d0 Asennuskannakkeet Teräskaapelihyllyt (perforoidut tai perforoimattomat) Teräksiset tikashyllyt Teräskaapelihyllyjen (perforoidut tai perforoimattomat) ja teräksisten tikashyllyjen, joissa on orgaaninen pinnoite, tulee kuulua EN :2007-standardin luokkaan A2-s1,d Käyttökategoria Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 on tarkoitettu sisäkäyttöön muihin kuin Z 1 -luokan kosteusolosuhteisiin, lukuun ottamatta alle 0 C:n lämpötiloja, ja se on näin ollen ETAG 026 osan 2 kohdan luokittelun mukaan tyyppiä Z 2.

6 Sivu 6 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, Käyttöikä Tässä eurooppalaisessa teknisessä hyväksynnässä annetut tuotetiedot perustuvat 10 vuoden oletettuun käyttöikään, jos tuotetta käytetään ja huolletaan oikein. Oletettu käyttöikä ei ole valmistajan antama takuu, vaan se tulee nähdä suuntaa-antavana tietona valittaessa tuotteita ja arvioitaessa kohteiden suunniteltua käyttöikää. 2 Tuotteen ominaisuudet ja niiden todentamismenettelyt 2.1 Yleistä Perusvaatimusten mukaiset tunnistamistestit ja käyttötarkoitussoveltuvuuden arviointi suoritettiin noudattaen ETA Guidance nro 026 osan 2 tammikuun 2008 painoksen Läpivientitiivisteet -osiota (tässä ETA:ssa nimellä ETAG 026 osa 2) sekä EOTAn teknisen raportin nro 024 Reaktiivisten materiaalien, rakenneosien ja tuotteiden kuvaus, kestävyysominaisuudet ja tehdastuotannon valvonta marraskuun 2006 painosta, muutettu heinäkuussa 2009 (tässä ETA:ssa nimellä TR 024). Kohdan nro ETAkohdan nro Kuvaus Mekaaninen kestävyys ja stabiliteetti Testausmenetelmä / Arvio 2.2 Ei Ei merkitystä Turvallisuus tulipalon sattuessa ETAG ETAG Palokäyttäytyminen Palonkestävyys Hygienia, terveys ja ympäristö EN :2007:n mukainen luokitus A1-F Luokitus EN :2003 mukaan ETAG ETAG ETAG ETAG ETAG ETAG Ilmanläpäisevyys (aineen ominaisuus) Ei määritetty Vedenläpäisevyys (aineen ominaisuus) Ei määritetty Vaarallisten aineiden vapautuminen Valmistajan ilmoitus Käyttöturvallisuus Mekaaninen kestävyys ja stabiliteetti Ei määritetty Iskun- ja liikuttamisen kestävyys Ei määritetty Tartuntalujuus Ei määritetty

7 Sivu 7 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, Melusuojaus ETAG Ilmaäänieristys Ei määritetty Energiatalous ja lämmönvaraus ETAG ETAG Lämpöominaisuudet Ei määritetty Vesihöyrynläpäisevyys Ei määritetty TR Yleisiä tietoja käyttösoveltuvuudesta 2.8 Altistusolosuhteet Testitulokset altistamattomista ja altistetuista kappaleista 2.2 Mekaaninen kestävyys ja stabiliteetti Ei merkitystä. 2.3 Turvallisuus tulipalon sattuessa Palokäyttäytyminen Laajeneva komponentti palokatkopinnoite BARRAFlame DMA ja palokatkomassa BARRAFlame DMK arvioitiin ETAG 026 osan 2 kohdan 2.4.1, EN 13823:2002:n ja EN ISO :2002:n mukaan ja luokiteltiin EN :2007-standardin mukaan (ottaen huomioon ETA:n kohdassa 1.1 mainitut tiedot). Rakenneosa Palokatkopinnoite BARRAFlame DMA Palokatkomassa BARRAFlame DMK EN :2007:n mukainen luokitus B-s1, d0 B-s1, d Palonkestävyys Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 testattiin ETAG 026 osan 2 kohdan ja pren :N185: :n mukaan. Testit suoritettiin seuraavissa olosuhteissa: - Standardimalliset kevyet seinät ja standardimalliset massiivilattiat - Enimmäiskokoinen aukko - Standardikokoonpano suurten kaapeleiden läpivientitiivisteille - Eristetyt ( case CS ) ja eristämättömät metalliputket - Muoviputket (kriittiset putket), joissa ETA-11/0114:n mukainen palokatkomansetti BARRAFlame PC Standardimalliset kalusto- ja asennuskannakkeet Testitulosten ja pren :N185: :ssa määritellyn ns. suoran soveltamisalan mukaan yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 on luokiteltu EN :2003:n mukaan.

8 Sivu 8 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, Läpivientitiivisteen käyttökohde Kevyet seinät ja massiiviseinät ETA:n kohdan mukaan (pystysuora osastoiva rakennusosa) Massiivilattiat ETA:n kohdan mukaan (vaakasuora osastoiva rakennusosa) EN :2003:n mukainen luokitus, E 120 Yleistä Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 :a voidaan käyttää ETA:n kohdan mukaisten seinien (pystysuora osastoiva rakennusosa) ja lattioiden (vaakasuora osastoiva rakennusosa) aukoissa. ETA:n kohdan mukaisten kaapeleiden, johtojen/putkien, metalliputkien, muoviputkien (joissa on palokatkomansetti BARRAFlame PC 100 ks. tiedot ETA-11/0114) ja asennuskannakkeiden läpivienti on sallittu. Asennetun kaluston kokonaispoikkileikkaus saa olla korkeintaan 60 % tiivisteen aukon koosta. Muovi- ja teräsjohtojen/putkien putkenpäät voivat olla auki/auki (U/U), auki/kiinni (U/C), kiinni/auki (C/U), kiinni/kiinni (C/C). Johdot/putket, metalliputket ja muoviputket täytyy asentaa kohtisuoraan tiivisteen pintaan nähden. Kaikki kaapelit, johdot/putket, metalliputket ja muoviputket (joissa on palokatkomansetti BARRAFlame PC 100 ks. tiedot ETA-11/0114) kevyissä seinissä, massiiviseinissä ja massiivilattioissa täytyy tukea tiivisteen molemmilta puolilta teräskaapelihyllyillä (perforoiduilla tai perforoimattomilla), teräksisillä tikashyllyillä tai vaihtoehtoisilla kiinnitysrakenteilla ETA-haltijan asennusohjeiden mukaan. Teräskaapelihyllyt (perforoidut tai perforoimattomat) ja teräksiset tikashyllyt voivat kulkea tiivisteen läpi tai päättyä sen pintaan. Ensimmäinen kannake (kalustokannakerakenne) kalustoa varten kevyissä seinissä, massiiviseinissä tai massiivilattioissa saa olla korkeintaan 250 mm päässä (mitattuna tiivisteen pinnasta). Kaikki kaapelit, johdot/putket, metalliputket ja muoviputket (joissa on palokatkomansetti BARRAFlame PC 100 ks. tiedot ETA-11/0114) täytyy kiinnittää ETA-haltijan asennusohjeiden mukaisesti asennuskannakkeisiin/kalustokannakerakenteeseen. Asennuskannakkeet täytyy kiinnittää ETA-haltijan asennusohjeiden mukaisesti kalustokannakerakenteisiin. Asennuskannakkeet ja kalustokannakerakenteet täytyy kiinnittää ETA-haltijan asennusohjeiden mukaisesti osastoivaan rakennusosaan tai sopivaan viereiseen rakennuksen elementtiin läpivientitiivisteen molemmin puolin siten, että tulipalon sattuessa tiivisteeseen ei kohdistu lisäkuormaa. Lisäksi oletetaan, että kannakerakenteet pidetään kunnossa niin kauan kuin palonkestävyyttä tarvitaan. Muut osat tai kalustokannakerakenteet eivät saa kulkea tiivisteen läpi. ETA-haltijan asennusohjeiden mukaan on huolehdittava, että massiivilattioihin asennettujen läpivientitiivisteiden päälle ei voi astua.

9 Sivu 9 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 :n asennustiedot (ks. liitteet A E) Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 täytyy asentaa ETA-haltijan ohjeiden mukaan. Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 :n asennuksessa täytyy ETA:n kohdan 1.1 mukaan käyttää kahta (tehdasvalmisteista) mineraalivillalevyä, joiden vähimmäispaksuus on 50 mm. (Tehdasvalmisteisten) mineraalivillalevyjen näkyvä pinta täytyy päällystää yhdeltä puolelta palokatkopinnoite BARRAFlame DMA :lla ja/tai palokatkomassa BARRAFlame DMK :lla ETA:n kohdan 1.1 mukaan. Raot ja liitoskohdat tulee täyttää mineraalivillasilpulla ja/tai palokatkomassa BARRAFlame DMK :lla. Kaikki kaapelit, johdot/putket, metalliputket (eristetyt/eristämättömät) sekä asennuskannakkeet täytyy päällystää 100 mm matkalta palokatkopinnoite BARRAFlame DMA :lla ja/tai palokatkomassa BARRAFlame DMK :lla vähintään 0,75 mm kokonaispaksuisesti tiivisteen molemmin puolin. Vähimmäistila kaikkien ETA:n kohdassa määritettyjen kaapeleiden ja johtojen/putkien välillä on 70 mm. Vähimmäistila kaikkien ETA:n kohdassa määritettyjen putkien/johtojen (paitsi halkaisijaltaan 16 mm tai alle olevien johtojen/putkien) välillä on 70 mm. Täsmälliset vähimmäistilat ja vähimmäistila tiivisteiden välillä määritetään ETA-haltijan asennusohjeissa. Tiedot kevyisiin seiniin asennettaessa (ks. liite A) Seinän aukko täytyy reunustaa teräsrangoilla (rakenne ja asennus ETA-haltijan ohjeiden mukaan) ja vähintään 2 kerroksella 12,5 mm:n paksuista EN 520:2004:n luokittelussa F- tyypin kipsilevyä (EN :2007-standardin mukainen luokitus A2-s1,d0) tai levyillä, joiden vähimmäispaksuus on 12,5 mm ja EN :2007-standardin mukainen vähimmäisluokitus A2-s1,d0. Levyt täytyy asentaa ja kiinnittää ETA-haltijan asennusohjeiden mukaan. Puurankarakenteisissa seinissä tiivisteen ja tuen välillä täytyy olla vähintään 100 mm etäisyys. Puurangan ja tiivisteen välinen onkalo on täytettävä EN :2007-standardin mukaisella A1- tai A2-s1,d0-luokan eristeellä. Puurankojen mitat saavat olla 50 mm x 75 mm (leveys / syvyys). 2.4 Hygienia, terveys ja ympäristö Ilmanläpäisevyys Ei määritetty Vedenläpäisevyys Ei määritetty Vaarallisten aineiden vapautuminen Valmistajan ilmoituksen mukaan tuotteen tietoja on vertailtu Euroopan komission vaarallisten aineiden listaan ja on osoitettu, että se ei sisällä sallitut rajat ylittäviä määriä vaarallisia aineita.

10 Sivu 10 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, ETA-haltija on toimittanut asiasta kirjallisen selostuksen. Tämän ETA:n vaarallisiin aineisiin viittaavien kohtien lisäksi tuotteisiin saattaa kohdistua muitakin saman aihepiirin vaatimuksia (esimerkiksi kansalliseen lainsäädäntöön mukautettuja eurooppalaisia lakeja tai kansallisia lakeja, asetuksia tai hallinnollisia määräyksiä). Rakennustuotedirektiivin määräykset edellyttävät, että myös nämä vaatimukset toteutetaan kohdissa, joissa ne pätevät. 2.5 Käyttöturvallisuus Mekaanisen kulutuksen kestävyys Ei määritetty Iskun- ja liikuttamisen kestävyys Ei määritetty Tartuntalujuus Ei määritetty. 2.6 Melusuojaus Ilmaäänieristys Ei määritetty. 2.7 Energiatalous ja lämmönvaraus Lämpöominaisuudet Ei määritetty Vesihöyrynläpäisevyys Ei määritetty. 2.8 Yleisiä tietoja käyttösoveltuvuudesta Laajenevat komponentit palokatkopinnoite BARRAFlame DMA ja palokatkomassa BARRAFlame DMK on testattu ETAG 026 osan 2 kohdan mukaisesti. Laajenevat komponentit palokatkopinnoite BARRAFlame DMA ja palokatkomassa BARRAFlame DMK täyttävät käyttötarkoituksensa vaatimukset. Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 sopii näin ollen sisäkäyttöön muihin kuin Z 1 -luokan kosteusolosuhteisiin, lukuun ottamatta alle 0 C:n lämpötiloja, ja se voidaan näin ollen luokitella ETAG 026 osan 2 kohdan :n mukaan tyyppi Z 2:ksi.

11 Sivu 11 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, 3 Vaatimustenmukaisuuden arviointi ja CE-merkintä 3.1 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Tämän tuotteen vaatimustenmukaisuuden todistamiseen käytetään järjestelmää 1, joka on määritelty Euroopan komission päätöksessä 1999/454/EY. 7 Lisäksi Euroopan komission päätöksen 2001/596/EY mukaan 8 vaatimuksenmukaisuuden osoittamisjärjestelmää 1 hyödynnetään palokäyttäytymisominaisuuksien arvioinnissa. Tämä vaatimuksenmukaisuuden osoittamismenettely on määritelty seuraavasti: Järjestelmä 1: Ilmoitetun sertifiointilaitoksen suorittama tuotteen vaatimustenmukaisuuden sertifiointi seuraavin perustein: a) Valmistajan tehtävät: 1) Tehdastuotannon sisäinen valvonta 2) Valvontasuunnitelman mukaisten tehtaalla otettujen näytteiden testaus b) Ilmoitetun laitoksen tehtävät: 3) Tuotteen alustava tyyppitestaus 4) Tehtaan ja tehdastuotannon sisäisen valvonnan alkutarkastus 5) Tehdastuotannon sisäisen valvonnan jatkuva tarkkailu, arviointi ja hyväksyminen. 3.2 Velvollisuudet Valmistajan tehtävät Tuotannon sisäinen laadunvalvonta Valmistajan tulee toteuttaa tuotannon jatkuva sisäinen laadunvalvonta. Valmistajan laadunvalvonnan kaikki osat, vaatimukset ja ehdot tulee dokumentoida järjestelmällisesti kirjallisiksi menettelytavoiksi mukaan lukien menettelytapojen tulokset. Tehtaan sisäisen laadunvalvontajärjestelmän tarkoitus on varmistaa tuotteen yhdenmukaisuus eurooppalaisen teknisen tuotehyväksynnän kanssa. Valmistajan tulee laatia ja pitää yllä asiakirjoja, joissa määritellään noudatettava tehdastuotannon valvonta. Dokumentointi ja sovellettavat menettelytavat valitaan tuotteen ja valmistusprosessin mukaan. Tehdastuotannon valvonta varmistaa tuotteen määrätyntasoisen vaatimuksenmukaisuuden. Siihen sisältyy a) tehdastuotannon valvontatoimenpiteiden ja -ohjeiden laadinta; b) näiden menettelytapojen ja ohjeiden käytännön toteutus; c) menettelytapojen ja niiden tulosten dokumentointi; d) tulosten hyödyntäminen poikkeamien oikaisemiseen, poikkeamien aiheuttamien vahinkojen korjaamiseen, kaikkien vaatimuksenmukaisuudesta jäävien tuotteiden korjaamiseen ja tarpeen mukaan tuotantoprosessin uudistamiseen vaatimuksenmukaisuusongelmien oikaisemiseksi; e) menettelytapa, jolla varmistetaan, että sekä hyväksyvälle laitokselle että ilmoitetuille (sertifiointi)laitoksille ilmoitetaan ennen merkittävän muutoksen tekemistä tuotteeseen, sen rakenneosiin tai valmistusmenetelmään; f) menettelytapa, jolla varmistetaan, että tuotantoprosesseissa ja laadunvalvonnassa mukana oleva henkilökunta on pätevää ja saanut riittävän koulutuksen tehtäviensä hoitamiseen; 7 8 Official Journal of the European Communities no. L 178, , s. 52 Official Journal of the European Communities no. L 209, , s. 33

12 Sivu 12 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, g) kaikkien koe- ja mittausvälineiden huolto ja kalibrointirekistereiden päivitysten dokumentointi; h) rekistereiden ylläpito, millä varmistetaan, että jokainen tuotantoerä on selkeästi merkitty eränumerolla ja se voidaan yhdistää tuotantoprosessiinsa. Valmistaja voi käyttää ainoastaan tämän eurooppalaisen teknisen hyväksynnän teknisen dokumentaation mukaisia rakenneosia. Niiden rakenneosien osalta, joita hyväksynnän haltija ei valmista itse, haltijan täytyy varmistaa, että toisen valmistajan tuotannonvalvonta täyttää eurooppalaisen teknisen hyväksynnän standardit. Tehdastuotannon valvonnan ja järjestelyjen, jotka hyväksynnän haltija tekee tilatessaan rakenneosia, jotka eivät ole sen itsensä valmistamia, täytyy sopia yhteen tämän eurooppalaiseen hyväksyntään kuuluvaan valvontasuunnitelman 9 kanssa. Valvontasuunnitelma sisältyy tämän ETA:n tekniseen dokumentaatioon. Valvontasuunnitelma laaditaan valmistajan tuotannonvalvontajärjestelmän yhteyteen, ja se on talletettu Österreichisches Institut für Bautechnikiin. Tuotannonvalvonnan tulokset dokumentoidaan ja arvioidaan valvontasuunnitelman ehtojen pohjalta Valmistajan muut tehtävät Valmistaja laatii teknisen tiedotteen ja asennusohjeet, joissa on vähintään seuraavat tiedot: Tekninen tiedote: a) Käyttöala: 1) Rakennusosat, joissa läpivientitiivistettä voidaan käyttää, rakennusosien tyyppi ja ominaisuudet kuten vähimmäispaksuus, tiheys ja kevytrakenteille myös rakennevaatimukset. 2) Kalusto, jonka kanssa läpivientitiiviste on yhteensopiva, kaluston tyyppi ja ominaisuudet kuten materiaali, halkaisija, paksuus jne., putkien osalta myös eristemateriaalit; välttämättömät/sallitut kannakkeet/kiinnikkeet (esim. kaapelihyllyt). 3) Läpivientitiivisteen kokorajoitukset, vähimmäispaksuus jne. b) Läpivientitiivisteen rakenne mukaan lukien tarpeelliset rakenneosat ja lisätuotteet (esim. ympärystäyttömateriaalit) ilmoittaen selvästi, ovatko tuotekuvaukset yleispäteviä vai soveltuuko käyttötarkoitukseen vain tietty tuote. Asennusohjeet: a) Asennuksen vaiheet. b) Ohjeet jälkikäteisasennusta varten. Valmistajan tulee valita ja tehdä sopimus sellaisen laitoksen tai laitosten kanssa, joiden tietoon on saatettu tuotealaan liittyvät kohdassa 3.1 mainitut tehtävät, jotta ne voivat hoitaa kohdassa 3.3 esitetyt tehtävät. Tätä varten valmistaja luovuttaa ilmoitetulle laitokselle tai laitoksille laadunvalvontasuunnitelman, johon viitataan kohdissa ja Valmistajan täytyy tehdä vaatimuksenmukaisuusvakuutus, jossa vakuutetaan, että rakennustuote täyttää eurooppalaisen teknisen hyväksynnän ehdot. 9 Laadunvalvontasuunnitelma on salassa pidettävä osa ETA:aa ja se voidaan luovuttaa ainoastaan vaatimuksenmukaisuuden osoittamiseen osallistuville ilmoitetuille laitoksille.

13 Sivu 13 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, Ilmoitettujen laitosten tehtävät Ilmoitetuille laitoksille kuuluvat seuraavat tehtävät: Tuotteen alustava tyyppitestaus (järjestelmä 1) Eurooppalaista teknistä hyväksyntää varten tehtyjen testien tuloksia voidaan käyttää, ellei tuotantolinjaan tai tehtaaseen ole tehty muutoksia. Siinä tapauksessa alustavasta tyyppitestauksesta täytyy sopia Österreichisches Institut für Bautechnikin ja ilmoitettujen laitosten kanssa. Tehtaan ja tehdastuotannon valvonnan alkutarkastus Ilmoitettujen laitosten tulee vahvistaa, että valvontasuunnitelman mukaisesti tehdas (erityisesti työntekijät ja työvälineet) ja tehtaan tuotannonvalvonta soveltuvat jatkuvaan ja asianmukaiseen tämän ETA:n kohdassa 2 määriteltyjen rakenneosien tuotantoon. Tehtaan tuotannonvalvonnan jatkuva tarkkailu, arviointi ja hyväksyminen Ilmoitettujen laitosten tulee käydä tehtaassa vähintään kerran vuodessa tarkastamassa, että valmistajalla on tehdastuotannon valvontajärjestelmä, joka noudattaa hyväksyttyjen tuotekomponenttien valmistamisen kattavaa laadunvalvontajärjestelmää. On vahvistettava, että tehdastuotannon valvontajärjestelmää ja määriteltyä automatisoitua valmistusprosessia hoidetaan valvontasuunnitelman mukaisesti. Nämä tehtävät tulee suorittaa tähän ETA:aan kuuluvan valvontasuunnitelman ehtojen mukaisesti. Ilmoitettujen laitosten tulee huolehtia edellä esitetyistä olennaisista toiminnoista ja raportoida tuloksista ja päätöksistä kirjallisessa raportissa. Järjestelmä 1:n mukainen vaatimustenmukaisuustodistus: Valmistajan valitsema ilmoitettu laitos myöntää tuotteelle EYvaatimustenmukaisuustodistuksen, jossa todetaan, että tuote täyttää tämän eurooppalaisen teknisen hyväksynnän ehdot. Jos tämän ETA:n ehdot tai laadunvalvontasuunnitelman vaatimukset eivät enää täyty, asianomaisen sertifiointilaitoksen tulee peruuttaa todistus vaatimuksenmukaisuudesta ja ilmoittaa siitä viipymättä Österreichisches Institut für Bautechnikille. 3.3 CE-merkintä CE-merkintä liitetään joko tuotteeseen itseensä, tuoteselosteeseen, tuotepakkaukseen tai kaupallisiin asiakirjoihin, jotka toimitetaan tuotteen rakenneosien mukana. Kirjaimia «CE» seuraa ilmoitetun laitoksen tunnistenumero ja mukaan liitetään seuraavat tiedot: - eurooppalaisen teknisen hyväksynnän haltijan nimi tai tunniste ja osoite - CE-merkinnän liittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa - tuotteen EY-vaatimustenmukaisuudentodistuksen numero - eurooppalaisen teknisen hyväksynnän numero - ETAG-numero (ETAG nro 026 osa 2) - tuotteen myyntinimike (kauppanimi) - ETA:n osien 1 ja 2 mukainen käyttökategoria - muista olennaisista ominaisuuksista (kuten palonkestävyys) ks. ETA-11/0113

14 Sivu 14 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, 4 Edellytykset, joiden perusteella tuote on arvioitu käyttötarkoitukseensa soveltuvaksi 4.1 Valmistus Tuotteelle myönnetään eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA) sovitun aineiston/tietojen perusteella, joka ovat Österreichisches Institut für Bautechnikin hallussa. Arvioitu tuote on identifioitu näiden tietojen perusteella. Sellaisista muutoksista tuotteeseen tai tuotantoprosessiin, jotka voisivat johtaa tämän aineiston/tietojen vanhentumiseen, täytyy ilmoittaa Österreichisches Institut für Bautechnikille ennen muutosten toteuttamista. Österreichisches Institut für Bautechnik päättää, vaikuttavatko muutokset ETA:aan ja siten myös ETA:n pohjalta CE-merkinnän voimassaoloon sekä sen, onko tarpeen tehdä uusi arviointi tai muutoksia ETA:aan. 4.2 Asennus Eurooppalaisessa teknisessä hyväksynnässä oletetaan, että hyväksytty tuote asennetaan niin kuin valmistajan teknisessä dokumentaatiossa esitetään. 5 Ohjeita valmistajille 5.1 Pakkaus, kuljetus ja varastointi Valmistaja antaa tiedot kuljetus- ja varastointiolosuhteista mukana tulevassa asiakirjassa ja/tai pakkauksessa. Siinä on ilmoitettava ainakin seuraavat tiedot: varastointilämpötila, varastointityyppi, varastoinnin enimmäisaika sekä tarvittavat tiedot vähimmäislämpötilasta kuljetuksen ja varastoinnin aikana. 5.2 Käyttö, huolto ja korjaus Tuote asennetaan ja sitä käytetään siten kuin tässä eurooppalaisessa teknisessä hyväksynnässä kuvataan. Soveltuvuus käyttöön perustuu oletukselle, että tarvittavat huolto- ja korjaustyöt tehdään valmistajan ohjeiden mukaan oletetun käyttöiän aikana. Österreichisches Institut für Bautechnikin nimissä Rainer Mikulits Toimitusjohtaja

15 Sivu 15 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, LIITE A Kaavioesitys yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 :sta kevyissä ja massiiviseinissä (pystysuora osastoiva rakennusosa)

16 Sivu 16 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113,

17 Sivu 17 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, LIITE B pren :N185: :n mukaisen tulenkestävyystestin kokoonpano pystysuora osastoiva rakennusosa Luettelo testatusta kalustosta ja EN :2003-standardin mukainen luokitus kalusto määrä kuvaus sulku lisätiedot luokka A1 5 kaapeli E-YY 5x1,5 RE-J U/C A2 5 kaapeli H07RN-F 5G1,5 U/C A3 5 kaapeli N2XH 5x1,5 RE U/C B 2 kaapeli E-YY 1x95 RM-J U/C C1 1 kaapeli E-YCWY 4x95 SM/50 U/C C2 1 kaapeli H07RN-F 4G95 U/C C3 1 kaapeli E-2XH 4x95 SM-J U/C D1 1 kaapeli E-YCWY 4x185 SM/95-O U/C D2 1 kaapeli H07RN-F 4G185 U/C D3 1 kaapeli N2XH 4x185 SM U/C E1 1 kaapeli E-YY 1x185 RM-J U/C E2 1 kaapeli E-YY 1x185 RM-J U/C F 4 kaapeli 20x2x0,6 mm² U/C pieni eristetty, PVC/PVC, 14 mm pieni eristetty, EPR/PO, mm pieni eristetty, XLPE/EVA, mm pieni eristetty, PVC/PVC, mm keskikokoinen eristetty, PVC/PVC, mm keskikokoinen eristetty, EPR/PO, mm keskikokoinen eristetty, XLPE/EVA, mm suuri eristetty, PVC/PVC, 57 mm suuri eristetty, EPR/PO, mm suuri eristetty, XLPE/EVA, mm suuri eristetty, PVC/PVC, mm suuri eristetty, PVC/PVC, mm teleasennuskaapelinippu, 100 mm G 1 kaapeli H07V-R 1x185 mm² U/C eristetty johto H 3 teräsputki 16x1 mm U/C EN /6 -U/C I 3 muoviputki 16 mm U/C IEC U/C N 1 muoviputki 25x1,2 mm U/U O 1 muoviputki 25x1,2 mm U/U kaapelinasennusputki, tyhjä kaapelinasennusputki + kaapeli E-YY 5x1,5 -U/U -U/U P 1 teräsputki 2 U/C eristämätön -U/C Q 1 teräsputki 2 U/C eristetty Armaflex -U/C R 1 kupariputki 30 mm U/C eristämätön -U/C S 1 kupariputki 30 mm U/C eristetty Armaflex -U/C

18 Sivu 18 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, kalusto määrä kuvaus sulku lisätiedot luokka J 1 muoviputki PVC, 75x3,6 U/U K 1 muoviputki PVC, 125x3,7 U/U L 1 muoviputki PVC, 50x3,7 U/U M 1 muovijohto PVC, 50x3,7 U/U 2 putkimansettia PC / malliryhmä putkimansettia PC / malliryhmä putkimansettia PC / malliryhmä putkimansettia PC kaapelia E-YY 5x1,5 -U/U -U/U -U/U -U/U Huom.: Putkimansetit (palokatkomansetti BARRAFlame PC 100 ), joita käytetään kalustossa J, K, L, M, kuuluvat ETA 11/0114:n piiriin.

19 Sivu 19 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, LIITE C Kaavioesitys yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 :sta massiivilattioissa (vaakasuora osastoiva rakennusosa)

20 Sivu 20 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113,

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet VTT EXPERT SERVICES OY Sertifiointi ja tuotehyväksyntä PL 1001, 02044 VTT TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA 0809 CPD 0716 Rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21

Lisätiedot

EN :2010 EN :2010 SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Unitherm Platinum EN :2010

EN :2010 EN :2010 SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Unitherm Platinum EN :2010 Declaration of Performance Industrial Coating Suoritystasoilmoitus Päiväys 01.07.2013 Tunniste nro. 02 06 04 0000 3 0000060 Versio nro. 01 EN 13381-8:2010 EN 13501-2:2010 SUORITUSTASOILMOITUS Sika Unitherm

Lisätiedot

Tekninen ohje. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N o 11/0153. Painos 09/2013. Hilti Palokatkokaulus

Tekninen ohje. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N o 11/0153. Painos 09/2013. Hilti Palokatkokaulus Tekninen ohje Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N o 11/0153 Painos 09/2013 Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Painos 09/2013 sivu 1 Palokatkokaulus

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM268/6221/2006 1 (5) Annettu: 28.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Vaatimusten mukaisuus (EU ja/tai kansallinen) on osoitettava jollain tavalla Onko tuotteella hen (=harmonisoitu

Lisätiedot

Mineraalivillalämpöeriste. Knauf Insulation Limited EN 13162:2001

Mineraalivillalämpöeriste. Knauf Insulation Limited EN 13162:2001 Euroopan yhteisöjen neuvosto on antanut direktiivin 89/106/EEC 21.12.1988 rakennusalan tuotteita koskevien jäsenvaltioiden lainsäädännön, asetusten ja hallinnollisten säännösten lähentämisestä (rakennustuotedirektiivi

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016 Raskasrakenteiset LVI-hormielementit Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 1.1. Rajaukset... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 3.1. Yleistä...

Lisätiedot

Annettu: 29.3.2007. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 29.3.2007. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM276/6221/2006 1 (6) Annettu: 29.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 10 / 109. Numero 04 / 2014. Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX

Tekninen ohje. Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 10 / 109. Numero 04 / 2014. Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX Tekninen ohje Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 0 / 09 Numero 04 / 04 Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX Numero 04 / 04 sivu Palokatkovaahto

Lisätiedot

45% 45% 35% Jahre. Jahre. years. years. Jahre. years. Jahre 01.10.2006 01.10.2006. Schallschutz. Dampfdichtigkeit. in. Wärmedämmend.

45% 45% 35% Jahre. Jahre. years. years. Jahre. years. Jahre 01.10.2006 01.10.2006. Schallschutz. Dampfdichtigkeit. in. Wärmedämmend. Tekninen CFS-F FX Palokatkovaahto ohje Palokatkovaahto CFS-F FX European Technical Approval ETA No 10 / 109 CFS-F FX Palokatkovaahto 06/2010 Painos 06 / 2010 1 CFS-F FX Palokatkovaahto Palokatkovaahto

Lisätiedot

Kiilax-paloluokiteltu tarkastusluukku, pikaasennettava

Kiilax-paloluokiteltu tarkastusluukku, pikaasennettava 1 (5) Myönnetty Päivitys Voimassa 7.4.2014 23.11.2016 22.11.2021 VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5 nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ilmansuodattimet Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ilmansuodattimien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart EN 1504-2: 2004 EN 13813 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikafloor -2540W EN 13813:2002 02 08 01 02 024 0 000024 1008 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor - 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai

Lisätiedot

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin TUOTEKUVAUS on koostumukseltaan erityinen kipsipohjainen, kutistumaton laasti, joka sekoitetaan veden kanssa. Palokatkomassa voidaan sekoittaa joko kaadettavaksi tai levitettäväksi läpivientien ympärille.

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Firesil N

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Firesil N Declaration of Performance Sealing & Bonding Suoritustasoilmoitus Päiväys 04.2014 Tunniste nro. 020504036000000003 Versio nro. 01 EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 14 1213 SUORITUSTASOILMOITUS Sika Firesil

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kupariputket Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus kupariputkien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12176/14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 565 ENT 167 COMPET 459 DELACT 135 Euroopan komission

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI VTT-C-10100-13 Myönnetty 1.10.2013 Alkuperäinen englanninkielinen Xella kattoelementit Xella lattiaelementit EDUSTAJA/ VALMISTAJA Xella Danmark A/S Helge Nielsen Allé 7 DK-8723

Lisätiedot

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit)

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit) Varmennustodistuksen arviointiperusteet Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit) Sisällysluettelo 1. Viiteasiakirjat 2 2. Yleistä 3 3. Alkutarkastus 3 4. Valmistajan laadunvarmistusjärjestelmän vaatimukset

Lisätiedot

Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet

Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet 2.7.2014 Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 4. Suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen...

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 28.5.2014 L 159/41 ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014, annettu 21 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III

Lisätiedot

Kunnossapitoyksikön päällikkö

Kunnossapitoyksikön päällikkö RATAHALLINTO KESKUS BANFÖRVALTNINGS CENTRALEN 8.11.2004 1277/731/2004 STANDARDIN SFSEN 13450 RAIDESEPELIKIVIAINEKSET KANSALLINEN SOVELTAMISOHJE Ratahallintokeskus on hyväksynyt standardin SFSEN 13450 Raidesepelikiviainekset

Lisätiedot

ETA on toinen tie CE-merkintään

ETA on toinen tie CE-merkintään ETA on toinen tie CE-merkintään www.eota.eu Liisa Rautiainen Arviointipäällikkö liisa.rautiainen@vtt.fi Puh. 020 722 4920 VTT Expert Services Oy www.vttexpertservices.fi 16.10.2012 2 Rakennustuotteen CE-merkintään

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPur EZ 505

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPur EZ 505 1 / 8 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPur EZ 505 Tuotetyypin tunniste PROD0519 StoPur EZ 505 Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kierrehaat Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus kierrehakojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 KAAPELIEN PALOTURVALLISUUS JA PALOKATKOT Esityksen sisältö: paloturvallisuutta koskevat määräykset kaapelit palokatkot 1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS

Lisätiedot

VV B. Rakennuskemia Oy Kerkkolankatu 17, Hyvinkää

VV B. Rakennuskemia Oy Kerkkolankatu 17, Hyvinkää Tytan B1 Paloakryyli Komposiittiputket massiiviseinässä VV1.1 07072016B Paloluokka EI60 Tytan B1 Paloakryyli ETA 15/0037 Betoniseinä min. 150mm, Kannakointi 350mm Komposiittiputki maks. 75mm, Mineraalivilla

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet SERTIFIKAATTI VTT-C-6665-11 Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013 TUOTTEEN NIMI SPU Eristeet VALMISTAJA SPU Oy Itsenäisyydenkatu 17 A 7, FI-33500 Tampere TUOTEKUVAUS SPU:n valmistamia polyuretaanieristeitä

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox TEP MultiTop

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox TEP MultiTop 1 / 6 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox TEP MultiTop Tuotetyypin tunniste PROD0189 StoPox TEP MultiTop Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox KU 615

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox KU 615 1 / 5 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox KU 615 Tuotetyypin tunniste PROD1433 StoPox KU 615 Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox GH 530

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox GH 530 1 / 9 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle Tuotetyypin tunniste PROD1497 Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan (1.3) kosteudenhallinta

Lisätiedot

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1 PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 1 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Tässä ohjeistuksessa annetaan hyödyllistä

Lisätiedot

CE-MERKINNÄN VARMENTAMISPÄÄTÖS Sertifikaatti suoritustasojen pysyvyydestä 0416-CPR

CE-MERKINNÄN VARMENTAMISPÄÄTÖS Sertifikaatti suoritustasojen pysyvyydestä 0416-CPR Päätös 2016-04-22 CE-MERKINNÄN VARMENTAMISPÄÄTÖS Sertifikaatti suoritustasojen pysyvyydestä 0416-CPR-7326-07 myöntää tämän tuotesertifikaatin osoitukseksi siitä, että tässä päätöksessä mainitut tuotteet

Lisätiedot

Tekninen tietolehti Sto Ecotwist

Tekninen tietolehti Sto Ecotwist Eristelevykiinnike eurooppalaisella teknisellä hyväksynnällä upotettuun asennukseen Ominaisuudet Käyttö Ominaisuudet Muoto Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia Alusta Vaatimukset Esikäsittely ulkokäyttöön

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle MARIN & TEKNIK. nro

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle MARIN & TEKNIK. nro SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle MARIN & TEKNIK nro 313120607 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-4:2012 PW-EXT-INT-CC

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY.

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI System Intello SERTIFIKAATIN HALTIJA Redi-yhtiöt Oy Yrittäjäntie 23 01800 Klaukkala TUOTEKUVAUS System Intello on rakennuksen vaipan

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Vesilukot Tyyppihyväksyntäohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus vesilukkojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Eurokoodi 2012 seminaari Antti Koponen Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus julkaistiin OJ:ssa 4.4.2011, astui osittain voimaan 24.4.2011

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä?

Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä? Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä? Paloseminaari 19 - Paloturvallisuus ja standardisointi Tiina Ala-Outinen VTT Expert Services Oy Sisältö Tyyppihyväksynnästä CE-merkintään CE-merkinnän

Lisätiedot

HOITOALUE JA HOITOALUEELLA OLEVAT LAITTEET

HOITOALUE JA HOITOALUEELLA OLEVAT LAITTEET HOITOALUE JA HOITOALUEELLA OLEVAT LAITTEET SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Hoitoalue ja hoitoalueella olevat laitteet

Lisätiedot

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin TUOTEKUVAUS laajenee kuumuuden vaikutuksesta yli +180 C lämpötilassa estäen palon, savun, ja palokaasujen etenemisen sekä toimii äänikatkona. saavuttaa EI240 palonkestoajan paloluokitelluissa sauma- ja

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Finvac seminaari 25.1.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0074 - FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0074 - FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0679-CPD-0074 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT EPOMAX 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa,

Lisätiedot

Komission delegoidut säädökset koskien paloasioita

Komission delegoidut säädökset koskien paloasioita Komission delegoidut säädökset koskien paloasioita Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Paloseminaari 17 Paloturvallisuus ja stadardisointi 11.2.2015 Delegoidut säädökset Lissabonin sopimuksen uusi säädösluokka

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus. Puista Bisnestä 1.2.2011. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos

Rakennustuoteasetus. Puista Bisnestä 1.2.2011. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Rakennustuoteasetus t t Puista Bisnestä 1.2.2011 Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos 1 Rakennustuoteasetus hyväksytty EU:n parlamentti hyväksyi CPR:n 18.1.2011 täysistunnon toisessa käsittelyssä Vuorossa

Lisätiedot

Palopelti ETPS-E. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki:

Palopelti ETPS-E. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki: Palopelti ETPS-E ETPS-E on CE-merkitty perustuen tuotestandardiin EN 650:2010 ja EN 1366-2 mukaisesti testattu, moottorilla varustettu palopelti, joka täyttää paloluokan E 60 / E 120. Pelti asennetaan

Lisätiedot

Jukka Pietilä 2013-06-19

Jukka Pietilä 2013-06-19 1 Jukka Pietilä 2013-06-19 LAITEMELUDIREKTIIVI 1. Yleistä Ns. laitemeludirektiivi saatettiin Suomessa voimaan asetuksella no. 621/01 Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöstä. Asetus koskee vain niitä

Lisätiedot

Asfalttimassojen tyyppitestaus ja CE-merkintä

Asfalttimassojen tyyppitestaus ja CE-merkintä Asfalttimassojen tyyppitestaus ja CE-merkintä Tyyppitestaus ja CE-merkintä EU:n rakennustuotedirektiivi -> rakennustuoteasetukseksi 7/2012 Sellaisenaan kansalliseen lainsäädäntöön Vaatimustenmukaisuuden

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Obrännbar stenull

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Obrännbar stenull Obrännbar stenull Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Obrännbar stenull KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 17.01.2007 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Obrännbar stenull

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1 (9) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto

Veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.1.2013 Voimaantulopäivä: 24.1.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Komission päätös 2011/291/EU Euroopan laajuisen tavanomaisen

Lisätiedot

EXCELLENCE IN INSULATION. Puurunkoseinien palonkestävyys. Puurunkoseinien palonkestävyys

EXCELLENCE IN INSULATION. Puurunkoseinien palonkestävyys. Puurunkoseinien palonkestävyys Pu europe EXCELLENCE IN INSULATION Puurunkoseinien palonkestävyys Puurunkoseinien palonkestävyys 1 2 Puurunkoseinien palonkestävyys Sisällysluettelo Tiivistelmä 4 Projektin tausta 5 Projektin kulku 6 Tulokset

Lisätiedot

Määräys 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi

Määräys 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.12.2011 Voimaantulopäivä: 01.01.2012 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa LIMO 3, LIMO 4 sekä LIMO 2 lukuunottamatta

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) 6757/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 24. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 167 ENT 49 COMPET 152 DELACT 35 Euroopan komission

Lisätiedot

PYROSIT NG 2- komponenttinen palokatkomassa

PYROSIT NG 2- komponenttinen palokatkomassa BSS Palokatkot PYROSIT NG 2- komponenttinen palokatkomassa 2- komponenttinen palokatkovaahto, tekniset hyväksynnät Paloluokitus EI120 Hyväksyntä ETA-11/0527 Testaus standardi EN 1366 osa 3 Tekniset mitat

Lisätiedot

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuus

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuus Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta Karoliina Puolanne 15.12.2009 Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuus Tukesin markkinavalvonta Tukesin pelastustoimen laitteet ja CE-merkityt

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO Kevytbetonielementit

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO Kevytbetonielementit VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO 15 2.7.2014 Kevytbetonielementit Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen ja sen laadunvalvonnan vaatimukset... 2 3.1. Vaatimukset

Lisätiedot

Vaatimusten toteutumisen osoittaminen tyyppihyväksynnällä ja muilla kansallisilla ja paikallisilla menettelyillä

Vaatimusten toteutumisen osoittaminen tyyppihyväksynnällä ja muilla kansallisilla ja paikallisilla menettelyillä Vaatimusten toteutumisen osoittaminen tyyppihyväksynnällä ja muilla kansallisilla ja paikallisilla menettelyillä CE-merkintä ja EU-säännökset LVI-suunnittelussa 27.1.2016 Euroopan Unionin tiedostuskeskus

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus CPR. Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin

Rakennustuoteasetus CPR. Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin Rakennustuoteasetus CPR Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin Tärkein ensin: Sinun ei tarvitse huolehtia! Voit huoletta käyttää kaikkia kaapeleitamme, jotka on valmistettu ennen ja jälkeen uusien säännösten

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt Industrikitt Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 27.10.2006 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Industrikitt 1.2 Aineen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2013 C(2013) 818 final Osa 3/6 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EY täydentämisestä vedenlämmittimien,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 13. heinäkuuta 2009 (OR. en) 2007/0284 (COD) LEX 976 PE-CONS 3689/1/08 REV 1 CODIF 137 ENT 232 CODEC 1162 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Vuorivillaverkkomatot, Vuorivillalevyt sekä Vuorivillakourut ja niistä valmistetut eristysosat Paroc Oy Ab Läkkisepäntie

Lisätiedot

Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö

Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö Paloseminaari 17 Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Tiia Ryynänen VTT Expert Services Oy Onko paloluokitellun rakennustuotteen luokka

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

US Wood Oy Jäsperintie 6, 46800 MYLLYKOSKI

US Wood Oy Jäsperintie 6, 46800 MYLLYKOSKI SERTIFIKAATTI SUORITUSTASOJEN PYSYVYYDESTÄ 0416-CPR-7326-03 Euroopan parlamentin ja neuvoston 9. maaliskuuta 2011 antaman asetuksen (EU) N:o 305/2011 (eurooppalainen rakennustuoteasetus, CPR) mukaisesti

Lisätiedot

Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024.

Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024. Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024. Testiluokat ja soveltaminen Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 2013 Kimmo Kaukanen 27.11.2013 2 Sisältö

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET SUOJAVAATTEET JA TYÖVAATTEET Tuoteturvallisuuspäivä Pirje Lankinen Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus henkilönsuojaimista

Lisätiedot

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut SISÄLLYSLUETTELO Paloturvallisuutta PAROC -kivivillatuotteilla... 3 PAROC Hvac Fire Mat pyöreille kanaville... 4 PAROC Hvac Fire Mat suorakaidekanaville...

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 (7) KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Artikla-no 3514 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Rakennustuotteiden CE-merkintä Rakennustuotteiden CE-merkintä Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio hyväksyivät viime vuonna rakennustuoteasetuksen (305/2011/EC), joka astuu voimaan kaikissa EU:n jäsenmaissa viimeistään 1.7.2013ilman

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Dno VTT RTH (5)

Dno VTT RTH (5) 1 (5) Myönnetty: Voimassa: 20.3.2009 20.3.2014 VTT on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9 nojalla ja ottaen huomioon lain 4 luvun säännökset sekä rakennustuotteiden hyväksynnästä

Lisätiedot

PURMO Compact teräslevyradiaattorit

PURMO Compact teräslevyradiaattorit p u r m o c o m p a c t PURMO Compact teräslevyradiaattorit Lokakuu 2005 2 PURMO COMPACT Skandinavisista juurista lämmittämään maailmaa Yritys Purmo-Tuote perustettiin 1953 Purmon kylään Länsi-Suomeen.

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen Teppo Lehtinen 27.1.2016 Rakennustuoteasetus CE CE-merkinnän vertailu kansallisiin vaatimuksiin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (21.03) (OR. en) 7889/12 ENV 221 ENT 65 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (21.03) (OR. en) 7889/12 ENV 221 ENT 65 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (21.03) (OR. en) 7889/12 ENV 221 ENT 65 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 19. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60

rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60 rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60 Käsittely- ja asennusohje Käsittely- ja asennusohje Brandis CR60 Koko CR60 CR60 + MFUS 17,5 174 345 Dn/2+13,5 P Dn-1 Z Q 0 mm for Dn

Lisätiedot

LAUSUNTO Nro VTT-S Lausunto osastoivien Forster Fuego Light EI60-, Forster Fuego- ja Forster Fuego Light RSTlasiseinärakenteiden

LAUSUNTO Nro VTT-S Lausunto osastoivien Forster Fuego Light EI60-, Forster Fuego- ja Forster Fuego Light RSTlasiseinärakenteiden LAUSUNTO Nro VTT-S-05240-10 8.9.2010 Lausunto osastoivien Forster Fuego Light EI60-, Forster Fuego- ja Forster Fuego Light RSTlasiseinärakenteiden palonkestävyyksistä Tilaaja: AS Metus-Est LAUSUNTO NRO

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

PLIOPRENE TPE. Injektiovaletut osat PLIOPRENE TPE

PLIOPRENE TPE. Injektiovaletut osat PLIOPRENE TPE Injektiovaletut osat PLIOPRENE TPE PLIOPRENE TPE PLIOPRENE TPE on lämpömuovautuva elastomeeri, jolla on poikkeukselliset ominaisuudet. Verrattuna vulkanoituun tai kemiallisesti verkotettuun kumiin, PLIOPRENE

Lisätiedot