Eurooppalainen tekninen hyväksyntä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eurooppalainen tekninen hyväksyntä"

Transkriptio

1 ÖSTERREICHISCHES I N S T I T U T F Ü R B A U T E C H N I K A-1010 Vienna, Schenkenstrasse 4 Puh ( 0 ) Fax: ( 0 ) E - m a i l : m a i o i b. o r. a t Neuvoston 21. joulukuuta 1988 annetun rakennustuotedirektiivin (89/106/ETY) artiklan 10 mukaisesti auktorisoitu ja notifioitu tuotehyväksyntälaitos EOTAn jäsen Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113 (Suomenkielinen käännös englanninkielisestä käännöksestä, alkup. saksankielinen) Handelsbezeichnung Kauppanimi Zulassungsinhaber Hyväksynnän haltija Zulassungsgegenstand und Verwendungszweck Kombischott BARRAFlame DMA/DMK-2.50 basierend auf den intumeszierenden Komponenten Brandschutzanstrich BARRAFlame DMA Brandschutzfüller BARRAFlame DMK Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 joka perustuu laajeneviin rakenneosiin palokatkopinnoite BARRAFlame DMA palokatkomassa BARRAFlame DMK Construction Research & Technology GmbH Dr. Albert Frank Straße Trostberg SAKSA Kombischott Tuotetyyppi ja sen käyttötarkoitus Yhdistelmäläpivientitiiviste Geltungsdauer vom/bis Voimassaoloaika Herstellwerk Valmistuspaikka Construction Research & Technology GmbH Dr. Albert Frank Straße Trostberg SAKSA Diese Europäische technische Zulassung umfasst Tämä hyväksyntä sisältää 25 Seiten inklusive 7 Anhänge 25 sivua sisältäen 7 liitettä European Organisation for Technical Approvals Europäische Organisation für Technische Zulassungen Organisation Européenne pour lʼagrément technique

2 Sivu 2 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, I LAILLISET PERUSTEET JA YLEISET EHDOT 1 Tämän eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) myöntää Österreichisches Institut für Bautechnik seuraavien säädösten mukaisesti: päivänä joulukuuta 1988 annettu neuvoston direktiivi 89/106/ETY rakennusalan tuotteita 1 koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, jota on muutettu neuvoston direktiivillä 93/68/ETY 22. heinäkuuta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 3 säädöksellä (EY) nro. 1882/2003; - Wiener Bauprodukte- und Akkreditierungsgesetz WBAG. LGBl. Nr. 30/1996, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. für Wien Nr. 24/2008; - Yleiset toimenpidesäännöt koskien eurooppalaisten teknisten hyväksyntöjen pyytämistä, valmistelua ja myöntämistä komission päätöksen 94/23/EY 4 liitteen mukaisesti; - Ohjeet koskien seuraavaa eurooppalaista teknistä hyväksyntää: Paloa pysäyttävät ja eristävät tuotteet ETAG nro 026, painos tammikuu 2008; - EOTAn tekninen raportti Reaktiivisten materiaalien, rakenneosien ja tuotteiden kuvaus, kestävyysominaisuudet ja tehdastuotannon valvonta TR nro 024, painos marraskuu 2006, muutettu heinäkuussa The Österreichisches Institut für Bautechnik on valtuutettu tarkistamaan, täyttyvätkö nämä eurooppalaiset teknisen hyväksynnän ehdot. Tarkistus voidaan suorittaa valmistustehtaalla (kun kyseessä on esimerkiksi valmistamista koskevien ehtojen täyttyminen eurooppalaisessa teknisessä hyväksynnässä). Vastuu eurooppalaisen teknisen hyväksynnän vastaavuudesta ja tuotteen sopivuudesta tarkoitettuun käyttöön on kuitenkin eurooppalaisen teknisen hyväksynnän haltijalla. 3 Tätä eurooppalaista teknistä hyväksyntää ei saa välittää muille kuin sivulla 1 mainituille valmistajille tai valmistajan edustajille tai muille kuin tämän eurooppalaisen teknisen hyväksynnän sivulla 1 mainituille valmistuspaikoille. 4 Neuvoston direktiivin 89/106/ETY artiklan 5 (1) mukaan Österreichisches Institut für Bautechnik voi perua tämän eurooppalaisen teknisen hyväksynnän. 5 Tämän eurooppalaisen teknisen hyväksynnän kopioiden tulee olla aina täydelliset, myös sähköisesti lähetettäessä. Hyväksynnän saa kuitenkin kopioida osittain, mikäli Österreichisches Institut für Bautechnik antaa siihen kirjallisen luvan. Osittaiseen jäljennökseen täytyy merkitä, että se on osittainen jäljennös. Mainosesitteiden tekstit ja kuvat eivät saa olla ristiriidassa eurooppalaisen teknisen hyväksynnän kanssa tai väärinkäyttää sitä. 6 Hyväksynnän antaja myöntää eurooppalaisen teknisen hyväksynnän virallisella kielellään. Tämä versio vastaa EOTAn, eurooppalaisen teknisen hyväksyntäorganisaation, sisällä jaeltua versiota. Käännökset muihin kieliin tulee mainita käännöksiksi Official Journal of the European Communities no. L 40, , s. 12 Official Journal of the European Communities no. L 220, , s. 1 Official Journal of the European Union no. L 284, , s. 1 Official Journal of the European Communities no. L 17, , s. 34

3 Sivu 3 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, II EUROOPPALAISEN TEKNISEN HYVÄKSYNNÄN ERITYISEHDOT 1 Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 :n määritelmä ja käyttötarkoitus Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 vastaa rakenteeltaan ja asennusominaisuuksiltaan eurooppalaisen teknisen hyväksynnän haltijan rakenne- ja asennusohjeita, jotka ovat Österreichisches Institut für Bautechnikin hallussa. Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 koostuu seuraavista hyväksynnän haltijan tai tavarantoimittajan tehdasvalmisteisista rakenneosista. Viimekätinen vastuu yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 :sta on tämän ETA:n haltijalla. 1.1 Rakennustuotteen kuvaus Laajeneva rakenneosa jota käytetään palokatkopinnoite BARRAFlame DMA :ssa ja palokatkomassa BARRAFlame DMK :ssa on pysyvästi elastinen, halogeeniton, vesiohenteinen, vanhenemisen kestävä, valkoinen palosuojaava massa, jota käytetään yhdessä mineraalivillalevyjen, yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 :n toisen rakenneosan kanssa. Kaikki mineraalivillalevyjen näkyvät pinnat päällystetään yhdeltä puolelta joko tehtaassa tai paikan päällä. Tulipalon sattuessa laajeneva komponentti reagoi lämpötilan nousuun laajenemalla ja muodostamalla tulelta suojaavan, lämpöä eristävän kerroksen. Palokatkopinnoite BARRAFlame DMA toimitetaan käyttövalmiina, ja sitä voidaan ohentaa lisäämällä enintään 10 % vettä tarpeen mukaan (ensimmäinen kerros). Se levitetään pensselillä, ruiskulla (ilmaton) tai telalla. Palokatkomassa BARRAFlame DMK levitetään ohentamattomana käsin lastalla, kauhalla tai patruunasta. Pinnoite ja/tai massa Eristemateriaali Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 :n rakenneosat Palokatkopinnoite BARRAFlame DMA : Polymeeridispersio - laajeneva aine Palokatkomassa BARRAFlame DMK : Polymeeridispersio lasikuituhiukkasilla - laajeneva aine Mineraalivillalevy Rockwool RP-15 EN 13162:2008:n mukaan EN :2007:n mukainen luokitus A1 Tiheys (kg/m³) 1300 ± 50 (maali) 1300 ± 50 (pasta) Paksuus (mm) Peittävyys (kg/m²) 0,75 5, / 1.2 Käyttötarkoitus, käyttökategoria ja käyttöikä Käyttötarkoitus Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 on tarkoitettu palauttamaan väliaikaisesti tai pysyvästi kevyiden seinärakenteiden ja massiiviseinärakenteiden sekä massiivilattiarakenteiden palonkestävyysominaisuudet, kun niihin on porattu aukkoja, joissa kulkee kaapeleita, johtoja/putkia, metalliputkia, muoviputkia (joissa on palokatkomansetti BARRAFlame PC 100 ks. tiedot ETA-11/0114) ja asennuskannakkeita (perforoituja tai perforoimattomia teräksisiä kaapelihyllyjä ja tikashyllyjä). Tiivisteen enimmäisala kevyissä seinissä ja massiiviseinissä on 0,72 m².

4 Sivu 4 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, Tiivisteen ympärysmitan ja alan vähimmäissuhde massiivilattioissa on pren :N185: standardin kohdan A mukaan m/m² eli 0,005 mm/mm². Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 voidaan asentaa ainoastaan seuraavassa taulukossa kuvattuihin osastoiviin rakennusosiin. Osastoiva rakennusosa Kevyet seinät Massiiviseinät Massiivilattiat Rakenne Puu- tai teräsrangat molemmilla pinnoilla Vähimmäispaksuus 100 mm Luokitus EN :2003:n mukaan Tämä ETA ei kata sandwich-levyrakenteita, joissa läpiviennit testataan tapauskohtaisesti Kevytbetoni, betoni, vahvistettu betoni, tiili Vähimmäistiheys 530 kg/m³ Vähimmäispaksuus 100 mm Luokitus EN :2003:n mukaan Kevytbetoni, betoni, vahvistettu betoni Vähimmäistiheys 530 kg/m³ Vähimmäispaksuus 150 mm Luokitus EN :2003:n mukaan R Tiivisteen aukon enimmäisläpimitta (leveys x korkeus) 1200 mm x 600 mm tiivisteen enimmäisala 0,72 m² 1200 mm x 600 mm tiivisteen enimmäisala 0,72 m² ks. liite D Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 :a voidaan käyttää ainoastaan seuraavassa taulukossa kuvattujen läpivientielementtien kanssa. Läpivientielementti Kaapelit Johdot/ 6 Putket Rakennekuvaukset läpivientielementtien asentamiseksi yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 :een kevyissä seinissä ja massiiviseinissä sekä massiivilattioissa Päällystetyt sähkö-/teleasennus-/valokuitukaapelit 80 mm enimmäishalkaisijalla Sidotut niput 5, enimmäiskokonaishalkaisija 100 mm, joissa on eristettyjä sähkö-/teleasennus-/valokuitukaapeleita enintään 21 mm halkaisijalla Eristämättömät sähkökaapelit, enimmäishalkaisija 24 mm Teräsputket, enimmäishalkaisija 16 mm (U/U), (U/C), (C/U), (C/C) kaapeleilla tai ilman Muoviputket, enimmäishalkaisija 16 mm (U/U), (U/C), (C/U), (C/C) kaapeleilla tai ilman EN ISO :2009:n ja DIN 8061:2009 / DIN 8062:2009:n mukainen muovijohto/putki (PVC), 25 mm halkaisija, seinän vähimmäispaksuus 1,2 mm (U/U), (U/C), (C/U), (C/C) kaapeleilla tai ilman EN ISO :2009:n ja DIN 8061:2009 / DIN 8062:2009:n mukaiset muovijohdot/putket, halkaisija mm, seinän paksuus 1,2 3,7 mm (U/U), (U/C), (C/U), (C/C) kaapeleilla tai ilman, käyttäen ETA-11/0114:n mukaista palokatkomansettia BARRAFlame PC 100 (katso halkaisijan ja seinän paksuuden suhteen interpolointi liitteessä F) 5 6 Joukko samansuuntaisia kaapeleita, jotka on sidottu koneellisesti yhteen. Vain jäykät johdot/putket sallittu.

5 Sivu 5 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, Läpivientielementti Muoviputket Metalliputket Rakennekuvaukset läpivientielementtien asentamiseksi yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 :een kevyissä seinissä ja massiiviseinissä sekä massiivilattioissa EN :1999:n ja DIN 8074:1999 / DIN 8075:1999:n (muutoksineen) mukaiset PE-putket käytetään vain massiivilattioissa yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 n kanssa halkaisija 110 mm ja seinän paksuus 2,9 mm (U/U), (U/C), (C/U), (C/C) käyttäen ETA-11/0114:n mukaista palokatkomansettia BARRAFlame PC 100. EN ISO :2009:n ja DIN 8061:2009 / DIN 8062:2009:n mukaiset PVC-putket, halkaisija mm ja seinän paksuus 1,2 3,7 mm (U/U), (U/C), (C/U), (C/C), käyttäen ETA-11/0114:n mukaista palokatkomansettia BARRAFlame PC 100 (katso halkaisijan ja seinän paksuuden suhteen interpolointi liitteessä F) Teräsputket, joiden palamiskäyttäytyminen on EN :2007- standardin luokittelussa A1, sulamis- tai hajoamispiste on yli 1000 C (esim. teräs, valurauta), halkaisija mm (2 ) ja seinän paksuus 1 3,6 mm ja halkaisija 51 mm (2 ) ja seinän paksuus 3,6 14,2 mm (U/U), (U/C), (C/U), (C/C), joko eristetty (EN 14304:2009:n mukaan vaahtomuovista tehdyllä kestoeristyksellä, esim. Kaimann Kaiflex HT Plus, paksuus 19 mm, vähimmäispituus 100 mm tiivisteen pinnasta mitattuna ja vähimmäispalamiskäyttäytyminen EN :2007-standardin luokittelussa B-s3, d0) tai eristämätön (katso halkaisijan ja seinän paksuuden suhteen interpolointi liitteessä G) Kupariputket, joiden palamiskäyttäytyminen on EN :2007- standardin luokittelussa A1, sulamis- tai hajoamispiste on yli 1000 C (esim. kupari, kupariseokset), halkaisija 30 mm ja seinän paksuus 1,5 14,2 mm (U/U), (U/C), (C/U), (C/C), joko eristetty (EN 14304:2009:n mukaan vaahtomuovista tehdyllä kestoeristyksellä, esim. Kaimann Kaiflex HT Plus, paksuus 19 mm, vähimmäispituus 100 mm tiivisteen pinnasta mitattuna ja vähimmäispalamiskäyttäytyminen EN :2007-standardin luokittelussa B-s3, d0) tai eristämätön (katso halkaisijan ja seinän paksuuden suhteen interpolointi liitteessä G) Tähän ryhmään kuuluvat myös yllä mainitut putket pinnoittettuina, jos niiden kokonaispalamiskäyttäytyminen on EN :2007- standardin luokittelussa vähintään A2-s1,d0 Asennuskannakkeet Teräskaapelihyllyt (perforoidut tai perforoimattomat) Teräksiset tikashyllyt Teräskaapelihyllyjen (perforoidut tai perforoimattomat) ja teräksisten tikashyllyjen, joissa on orgaaninen pinnoite, tulee kuulua EN :2007-standardin luokkaan A2-s1,d Käyttökategoria Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 on tarkoitettu sisäkäyttöön muihin kuin Z 1 -luokan kosteusolosuhteisiin, lukuun ottamatta alle 0 C:n lämpötiloja, ja se on näin ollen ETAG 026 osan 2 kohdan luokittelun mukaan tyyppiä Z 2.

6 Sivu 6 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, Käyttöikä Tässä eurooppalaisessa teknisessä hyväksynnässä annetut tuotetiedot perustuvat 10 vuoden oletettuun käyttöikään, jos tuotetta käytetään ja huolletaan oikein. Oletettu käyttöikä ei ole valmistajan antama takuu, vaan se tulee nähdä suuntaa-antavana tietona valittaessa tuotteita ja arvioitaessa kohteiden suunniteltua käyttöikää. 2 Tuotteen ominaisuudet ja niiden todentamismenettelyt 2.1 Yleistä Perusvaatimusten mukaiset tunnistamistestit ja käyttötarkoitussoveltuvuuden arviointi suoritettiin noudattaen ETA Guidance nro 026 osan 2 tammikuun 2008 painoksen Läpivientitiivisteet -osiota (tässä ETA:ssa nimellä ETAG 026 osa 2) sekä EOTAn teknisen raportin nro 024 Reaktiivisten materiaalien, rakenneosien ja tuotteiden kuvaus, kestävyysominaisuudet ja tehdastuotannon valvonta marraskuun 2006 painosta, muutettu heinäkuussa 2009 (tässä ETA:ssa nimellä TR 024). Kohdan nro ETAkohdan nro Kuvaus Mekaaninen kestävyys ja stabiliteetti Testausmenetelmä / Arvio 2.2 Ei Ei merkitystä Turvallisuus tulipalon sattuessa ETAG ETAG Palokäyttäytyminen Palonkestävyys Hygienia, terveys ja ympäristö EN :2007:n mukainen luokitus A1-F Luokitus EN :2003 mukaan ETAG ETAG ETAG ETAG ETAG ETAG Ilmanläpäisevyys (aineen ominaisuus) Ei määritetty Vedenläpäisevyys (aineen ominaisuus) Ei määritetty Vaarallisten aineiden vapautuminen Valmistajan ilmoitus Käyttöturvallisuus Mekaaninen kestävyys ja stabiliteetti Ei määritetty Iskun- ja liikuttamisen kestävyys Ei määritetty Tartuntalujuus Ei määritetty

7 Sivu 7 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, Melusuojaus ETAG Ilmaäänieristys Ei määritetty Energiatalous ja lämmönvaraus ETAG ETAG Lämpöominaisuudet Ei määritetty Vesihöyrynläpäisevyys Ei määritetty TR Yleisiä tietoja käyttösoveltuvuudesta 2.8 Altistusolosuhteet Testitulokset altistamattomista ja altistetuista kappaleista 2.2 Mekaaninen kestävyys ja stabiliteetti Ei merkitystä. 2.3 Turvallisuus tulipalon sattuessa Palokäyttäytyminen Laajeneva komponentti palokatkopinnoite BARRAFlame DMA ja palokatkomassa BARRAFlame DMK arvioitiin ETAG 026 osan 2 kohdan 2.4.1, EN 13823:2002:n ja EN ISO :2002:n mukaan ja luokiteltiin EN :2007-standardin mukaan (ottaen huomioon ETA:n kohdassa 1.1 mainitut tiedot). Rakenneosa Palokatkopinnoite BARRAFlame DMA Palokatkomassa BARRAFlame DMK EN :2007:n mukainen luokitus B-s1, d0 B-s1, d Palonkestävyys Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 testattiin ETAG 026 osan 2 kohdan ja pren :N185: :n mukaan. Testit suoritettiin seuraavissa olosuhteissa: - Standardimalliset kevyet seinät ja standardimalliset massiivilattiat - Enimmäiskokoinen aukko - Standardikokoonpano suurten kaapeleiden läpivientitiivisteille - Eristetyt ( case CS ) ja eristämättömät metalliputket - Muoviputket (kriittiset putket), joissa ETA-11/0114:n mukainen palokatkomansetti BARRAFlame PC Standardimalliset kalusto- ja asennuskannakkeet Testitulosten ja pren :N185: :ssa määritellyn ns. suoran soveltamisalan mukaan yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 on luokiteltu EN :2003:n mukaan.

8 Sivu 8 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, Läpivientitiivisteen käyttökohde Kevyet seinät ja massiiviseinät ETA:n kohdan mukaan (pystysuora osastoiva rakennusosa) Massiivilattiat ETA:n kohdan mukaan (vaakasuora osastoiva rakennusosa) EN :2003:n mukainen luokitus, E 120 Yleistä Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 :a voidaan käyttää ETA:n kohdan mukaisten seinien (pystysuora osastoiva rakennusosa) ja lattioiden (vaakasuora osastoiva rakennusosa) aukoissa. ETA:n kohdan mukaisten kaapeleiden, johtojen/putkien, metalliputkien, muoviputkien (joissa on palokatkomansetti BARRAFlame PC 100 ks. tiedot ETA-11/0114) ja asennuskannakkeiden läpivienti on sallittu. Asennetun kaluston kokonaispoikkileikkaus saa olla korkeintaan 60 % tiivisteen aukon koosta. Muovi- ja teräsjohtojen/putkien putkenpäät voivat olla auki/auki (U/U), auki/kiinni (U/C), kiinni/auki (C/U), kiinni/kiinni (C/C). Johdot/putket, metalliputket ja muoviputket täytyy asentaa kohtisuoraan tiivisteen pintaan nähden. Kaikki kaapelit, johdot/putket, metalliputket ja muoviputket (joissa on palokatkomansetti BARRAFlame PC 100 ks. tiedot ETA-11/0114) kevyissä seinissä, massiiviseinissä ja massiivilattioissa täytyy tukea tiivisteen molemmilta puolilta teräskaapelihyllyillä (perforoiduilla tai perforoimattomilla), teräksisillä tikashyllyillä tai vaihtoehtoisilla kiinnitysrakenteilla ETA-haltijan asennusohjeiden mukaan. Teräskaapelihyllyt (perforoidut tai perforoimattomat) ja teräksiset tikashyllyt voivat kulkea tiivisteen läpi tai päättyä sen pintaan. Ensimmäinen kannake (kalustokannakerakenne) kalustoa varten kevyissä seinissä, massiiviseinissä tai massiivilattioissa saa olla korkeintaan 250 mm päässä (mitattuna tiivisteen pinnasta). Kaikki kaapelit, johdot/putket, metalliputket ja muoviputket (joissa on palokatkomansetti BARRAFlame PC 100 ks. tiedot ETA-11/0114) täytyy kiinnittää ETA-haltijan asennusohjeiden mukaisesti asennuskannakkeisiin/kalustokannakerakenteeseen. Asennuskannakkeet täytyy kiinnittää ETA-haltijan asennusohjeiden mukaisesti kalustokannakerakenteisiin. Asennuskannakkeet ja kalustokannakerakenteet täytyy kiinnittää ETA-haltijan asennusohjeiden mukaisesti osastoivaan rakennusosaan tai sopivaan viereiseen rakennuksen elementtiin läpivientitiivisteen molemmin puolin siten, että tulipalon sattuessa tiivisteeseen ei kohdistu lisäkuormaa. Lisäksi oletetaan, että kannakerakenteet pidetään kunnossa niin kauan kuin palonkestävyyttä tarvitaan. Muut osat tai kalustokannakerakenteet eivät saa kulkea tiivisteen läpi. ETA-haltijan asennusohjeiden mukaan on huolehdittava, että massiivilattioihin asennettujen läpivientitiivisteiden päälle ei voi astua.

9 Sivu 9 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 :n asennustiedot (ks. liitteet A E) Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 täytyy asentaa ETA-haltijan ohjeiden mukaan. Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 :n asennuksessa täytyy ETA:n kohdan 1.1 mukaan käyttää kahta (tehdasvalmisteista) mineraalivillalevyä, joiden vähimmäispaksuus on 50 mm. (Tehdasvalmisteisten) mineraalivillalevyjen näkyvä pinta täytyy päällystää yhdeltä puolelta palokatkopinnoite BARRAFlame DMA :lla ja/tai palokatkomassa BARRAFlame DMK :lla ETA:n kohdan 1.1 mukaan. Raot ja liitoskohdat tulee täyttää mineraalivillasilpulla ja/tai palokatkomassa BARRAFlame DMK :lla. Kaikki kaapelit, johdot/putket, metalliputket (eristetyt/eristämättömät) sekä asennuskannakkeet täytyy päällystää 100 mm matkalta palokatkopinnoite BARRAFlame DMA :lla ja/tai palokatkomassa BARRAFlame DMK :lla vähintään 0,75 mm kokonaispaksuisesti tiivisteen molemmin puolin. Vähimmäistila kaikkien ETA:n kohdassa määritettyjen kaapeleiden ja johtojen/putkien välillä on 70 mm. Vähimmäistila kaikkien ETA:n kohdassa määritettyjen putkien/johtojen (paitsi halkaisijaltaan 16 mm tai alle olevien johtojen/putkien) välillä on 70 mm. Täsmälliset vähimmäistilat ja vähimmäistila tiivisteiden välillä määritetään ETA-haltijan asennusohjeissa. Tiedot kevyisiin seiniin asennettaessa (ks. liite A) Seinän aukko täytyy reunustaa teräsrangoilla (rakenne ja asennus ETA-haltijan ohjeiden mukaan) ja vähintään 2 kerroksella 12,5 mm:n paksuista EN 520:2004:n luokittelussa F- tyypin kipsilevyä (EN :2007-standardin mukainen luokitus A2-s1,d0) tai levyillä, joiden vähimmäispaksuus on 12,5 mm ja EN :2007-standardin mukainen vähimmäisluokitus A2-s1,d0. Levyt täytyy asentaa ja kiinnittää ETA-haltijan asennusohjeiden mukaan. Puurankarakenteisissa seinissä tiivisteen ja tuen välillä täytyy olla vähintään 100 mm etäisyys. Puurangan ja tiivisteen välinen onkalo on täytettävä EN :2007-standardin mukaisella A1- tai A2-s1,d0-luokan eristeellä. Puurankojen mitat saavat olla 50 mm x 75 mm (leveys / syvyys). 2.4 Hygienia, terveys ja ympäristö Ilmanläpäisevyys Ei määritetty Vedenläpäisevyys Ei määritetty Vaarallisten aineiden vapautuminen Valmistajan ilmoituksen mukaan tuotteen tietoja on vertailtu Euroopan komission vaarallisten aineiden listaan ja on osoitettu, että se ei sisällä sallitut rajat ylittäviä määriä vaarallisia aineita.

10 Sivu 10 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, ETA-haltija on toimittanut asiasta kirjallisen selostuksen. Tämän ETA:n vaarallisiin aineisiin viittaavien kohtien lisäksi tuotteisiin saattaa kohdistua muitakin saman aihepiirin vaatimuksia (esimerkiksi kansalliseen lainsäädäntöön mukautettuja eurooppalaisia lakeja tai kansallisia lakeja, asetuksia tai hallinnollisia määräyksiä). Rakennustuotedirektiivin määräykset edellyttävät, että myös nämä vaatimukset toteutetaan kohdissa, joissa ne pätevät. 2.5 Käyttöturvallisuus Mekaanisen kulutuksen kestävyys Ei määritetty Iskun- ja liikuttamisen kestävyys Ei määritetty Tartuntalujuus Ei määritetty. 2.6 Melusuojaus Ilmaäänieristys Ei määritetty. 2.7 Energiatalous ja lämmönvaraus Lämpöominaisuudet Ei määritetty Vesihöyrynläpäisevyys Ei määritetty. 2.8 Yleisiä tietoja käyttösoveltuvuudesta Laajenevat komponentit palokatkopinnoite BARRAFlame DMA ja palokatkomassa BARRAFlame DMK on testattu ETAG 026 osan 2 kohdan mukaisesti. Laajenevat komponentit palokatkopinnoite BARRAFlame DMA ja palokatkomassa BARRAFlame DMK täyttävät käyttötarkoituksensa vaatimukset. Yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 sopii näin ollen sisäkäyttöön muihin kuin Z 1 -luokan kosteusolosuhteisiin, lukuun ottamatta alle 0 C:n lämpötiloja, ja se voidaan näin ollen luokitella ETAG 026 osan 2 kohdan :n mukaan tyyppi Z 2:ksi.

11 Sivu 11 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, 3 Vaatimustenmukaisuuden arviointi ja CE-merkintä 3.1 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Tämän tuotteen vaatimustenmukaisuuden todistamiseen käytetään järjestelmää 1, joka on määritelty Euroopan komission päätöksessä 1999/454/EY. 7 Lisäksi Euroopan komission päätöksen 2001/596/EY mukaan 8 vaatimuksenmukaisuuden osoittamisjärjestelmää 1 hyödynnetään palokäyttäytymisominaisuuksien arvioinnissa. Tämä vaatimuksenmukaisuuden osoittamismenettely on määritelty seuraavasti: Järjestelmä 1: Ilmoitetun sertifiointilaitoksen suorittama tuotteen vaatimustenmukaisuuden sertifiointi seuraavin perustein: a) Valmistajan tehtävät: 1) Tehdastuotannon sisäinen valvonta 2) Valvontasuunnitelman mukaisten tehtaalla otettujen näytteiden testaus b) Ilmoitetun laitoksen tehtävät: 3) Tuotteen alustava tyyppitestaus 4) Tehtaan ja tehdastuotannon sisäisen valvonnan alkutarkastus 5) Tehdastuotannon sisäisen valvonnan jatkuva tarkkailu, arviointi ja hyväksyminen. 3.2 Velvollisuudet Valmistajan tehtävät Tuotannon sisäinen laadunvalvonta Valmistajan tulee toteuttaa tuotannon jatkuva sisäinen laadunvalvonta. Valmistajan laadunvalvonnan kaikki osat, vaatimukset ja ehdot tulee dokumentoida järjestelmällisesti kirjallisiksi menettelytavoiksi mukaan lukien menettelytapojen tulokset. Tehtaan sisäisen laadunvalvontajärjestelmän tarkoitus on varmistaa tuotteen yhdenmukaisuus eurooppalaisen teknisen tuotehyväksynnän kanssa. Valmistajan tulee laatia ja pitää yllä asiakirjoja, joissa määritellään noudatettava tehdastuotannon valvonta. Dokumentointi ja sovellettavat menettelytavat valitaan tuotteen ja valmistusprosessin mukaan. Tehdastuotannon valvonta varmistaa tuotteen määrätyntasoisen vaatimuksenmukaisuuden. Siihen sisältyy a) tehdastuotannon valvontatoimenpiteiden ja -ohjeiden laadinta; b) näiden menettelytapojen ja ohjeiden käytännön toteutus; c) menettelytapojen ja niiden tulosten dokumentointi; d) tulosten hyödyntäminen poikkeamien oikaisemiseen, poikkeamien aiheuttamien vahinkojen korjaamiseen, kaikkien vaatimuksenmukaisuudesta jäävien tuotteiden korjaamiseen ja tarpeen mukaan tuotantoprosessin uudistamiseen vaatimuksenmukaisuusongelmien oikaisemiseksi; e) menettelytapa, jolla varmistetaan, että sekä hyväksyvälle laitokselle että ilmoitetuille (sertifiointi)laitoksille ilmoitetaan ennen merkittävän muutoksen tekemistä tuotteeseen, sen rakenneosiin tai valmistusmenetelmään; f) menettelytapa, jolla varmistetaan, että tuotantoprosesseissa ja laadunvalvonnassa mukana oleva henkilökunta on pätevää ja saanut riittävän koulutuksen tehtäviensä hoitamiseen; 7 8 Official Journal of the European Communities no. L 178, , s. 52 Official Journal of the European Communities no. L 209, , s. 33

12 Sivu 12 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, g) kaikkien koe- ja mittausvälineiden huolto ja kalibrointirekistereiden päivitysten dokumentointi; h) rekistereiden ylläpito, millä varmistetaan, että jokainen tuotantoerä on selkeästi merkitty eränumerolla ja se voidaan yhdistää tuotantoprosessiinsa. Valmistaja voi käyttää ainoastaan tämän eurooppalaisen teknisen hyväksynnän teknisen dokumentaation mukaisia rakenneosia. Niiden rakenneosien osalta, joita hyväksynnän haltija ei valmista itse, haltijan täytyy varmistaa, että toisen valmistajan tuotannonvalvonta täyttää eurooppalaisen teknisen hyväksynnän standardit. Tehdastuotannon valvonnan ja järjestelyjen, jotka hyväksynnän haltija tekee tilatessaan rakenneosia, jotka eivät ole sen itsensä valmistamia, täytyy sopia yhteen tämän eurooppalaiseen hyväksyntään kuuluvaan valvontasuunnitelman 9 kanssa. Valvontasuunnitelma sisältyy tämän ETA:n tekniseen dokumentaatioon. Valvontasuunnitelma laaditaan valmistajan tuotannonvalvontajärjestelmän yhteyteen, ja se on talletettu Österreichisches Institut für Bautechnikiin. Tuotannonvalvonnan tulokset dokumentoidaan ja arvioidaan valvontasuunnitelman ehtojen pohjalta Valmistajan muut tehtävät Valmistaja laatii teknisen tiedotteen ja asennusohjeet, joissa on vähintään seuraavat tiedot: Tekninen tiedote: a) Käyttöala: 1) Rakennusosat, joissa läpivientitiivistettä voidaan käyttää, rakennusosien tyyppi ja ominaisuudet kuten vähimmäispaksuus, tiheys ja kevytrakenteille myös rakennevaatimukset. 2) Kalusto, jonka kanssa läpivientitiiviste on yhteensopiva, kaluston tyyppi ja ominaisuudet kuten materiaali, halkaisija, paksuus jne., putkien osalta myös eristemateriaalit; välttämättömät/sallitut kannakkeet/kiinnikkeet (esim. kaapelihyllyt). 3) Läpivientitiivisteen kokorajoitukset, vähimmäispaksuus jne. b) Läpivientitiivisteen rakenne mukaan lukien tarpeelliset rakenneosat ja lisätuotteet (esim. ympärystäyttömateriaalit) ilmoittaen selvästi, ovatko tuotekuvaukset yleispäteviä vai soveltuuko käyttötarkoitukseen vain tietty tuote. Asennusohjeet: a) Asennuksen vaiheet. b) Ohjeet jälkikäteisasennusta varten. Valmistajan tulee valita ja tehdä sopimus sellaisen laitoksen tai laitosten kanssa, joiden tietoon on saatettu tuotealaan liittyvät kohdassa 3.1 mainitut tehtävät, jotta ne voivat hoitaa kohdassa 3.3 esitetyt tehtävät. Tätä varten valmistaja luovuttaa ilmoitetulle laitokselle tai laitoksille laadunvalvontasuunnitelman, johon viitataan kohdissa ja Valmistajan täytyy tehdä vaatimuksenmukaisuusvakuutus, jossa vakuutetaan, että rakennustuote täyttää eurooppalaisen teknisen hyväksynnän ehdot. 9 Laadunvalvontasuunnitelma on salassa pidettävä osa ETA:aa ja se voidaan luovuttaa ainoastaan vaatimuksenmukaisuuden osoittamiseen osallistuville ilmoitetuille laitoksille.

13 Sivu 13 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, Ilmoitettujen laitosten tehtävät Ilmoitetuille laitoksille kuuluvat seuraavat tehtävät: Tuotteen alustava tyyppitestaus (järjestelmä 1) Eurooppalaista teknistä hyväksyntää varten tehtyjen testien tuloksia voidaan käyttää, ellei tuotantolinjaan tai tehtaaseen ole tehty muutoksia. Siinä tapauksessa alustavasta tyyppitestauksesta täytyy sopia Österreichisches Institut für Bautechnikin ja ilmoitettujen laitosten kanssa. Tehtaan ja tehdastuotannon valvonnan alkutarkastus Ilmoitettujen laitosten tulee vahvistaa, että valvontasuunnitelman mukaisesti tehdas (erityisesti työntekijät ja työvälineet) ja tehtaan tuotannonvalvonta soveltuvat jatkuvaan ja asianmukaiseen tämän ETA:n kohdassa 2 määriteltyjen rakenneosien tuotantoon. Tehtaan tuotannonvalvonnan jatkuva tarkkailu, arviointi ja hyväksyminen Ilmoitettujen laitosten tulee käydä tehtaassa vähintään kerran vuodessa tarkastamassa, että valmistajalla on tehdastuotannon valvontajärjestelmä, joka noudattaa hyväksyttyjen tuotekomponenttien valmistamisen kattavaa laadunvalvontajärjestelmää. On vahvistettava, että tehdastuotannon valvontajärjestelmää ja määriteltyä automatisoitua valmistusprosessia hoidetaan valvontasuunnitelman mukaisesti. Nämä tehtävät tulee suorittaa tähän ETA:aan kuuluvan valvontasuunnitelman ehtojen mukaisesti. Ilmoitettujen laitosten tulee huolehtia edellä esitetyistä olennaisista toiminnoista ja raportoida tuloksista ja päätöksistä kirjallisessa raportissa. Järjestelmä 1:n mukainen vaatimustenmukaisuustodistus: Valmistajan valitsema ilmoitettu laitos myöntää tuotteelle EYvaatimustenmukaisuustodistuksen, jossa todetaan, että tuote täyttää tämän eurooppalaisen teknisen hyväksynnän ehdot. Jos tämän ETA:n ehdot tai laadunvalvontasuunnitelman vaatimukset eivät enää täyty, asianomaisen sertifiointilaitoksen tulee peruuttaa todistus vaatimuksenmukaisuudesta ja ilmoittaa siitä viipymättä Österreichisches Institut für Bautechnikille. 3.3 CE-merkintä CE-merkintä liitetään joko tuotteeseen itseensä, tuoteselosteeseen, tuotepakkaukseen tai kaupallisiin asiakirjoihin, jotka toimitetaan tuotteen rakenneosien mukana. Kirjaimia «CE» seuraa ilmoitetun laitoksen tunnistenumero ja mukaan liitetään seuraavat tiedot: - eurooppalaisen teknisen hyväksynnän haltijan nimi tai tunniste ja osoite - CE-merkinnän liittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa - tuotteen EY-vaatimustenmukaisuudentodistuksen numero - eurooppalaisen teknisen hyväksynnän numero - ETAG-numero (ETAG nro 026 osa 2) - tuotteen myyntinimike (kauppanimi) - ETA:n osien 1 ja 2 mukainen käyttökategoria - muista olennaisista ominaisuuksista (kuten palonkestävyys) ks. ETA-11/0113

14 Sivu 14 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, 4 Edellytykset, joiden perusteella tuote on arvioitu käyttötarkoitukseensa soveltuvaksi 4.1 Valmistus Tuotteelle myönnetään eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA) sovitun aineiston/tietojen perusteella, joka ovat Österreichisches Institut für Bautechnikin hallussa. Arvioitu tuote on identifioitu näiden tietojen perusteella. Sellaisista muutoksista tuotteeseen tai tuotantoprosessiin, jotka voisivat johtaa tämän aineiston/tietojen vanhentumiseen, täytyy ilmoittaa Österreichisches Institut für Bautechnikille ennen muutosten toteuttamista. Österreichisches Institut für Bautechnik päättää, vaikuttavatko muutokset ETA:aan ja siten myös ETA:n pohjalta CE-merkinnän voimassaoloon sekä sen, onko tarpeen tehdä uusi arviointi tai muutoksia ETA:aan. 4.2 Asennus Eurooppalaisessa teknisessä hyväksynnässä oletetaan, että hyväksytty tuote asennetaan niin kuin valmistajan teknisessä dokumentaatiossa esitetään. 5 Ohjeita valmistajille 5.1 Pakkaus, kuljetus ja varastointi Valmistaja antaa tiedot kuljetus- ja varastointiolosuhteista mukana tulevassa asiakirjassa ja/tai pakkauksessa. Siinä on ilmoitettava ainakin seuraavat tiedot: varastointilämpötila, varastointityyppi, varastoinnin enimmäisaika sekä tarvittavat tiedot vähimmäislämpötilasta kuljetuksen ja varastoinnin aikana. 5.2 Käyttö, huolto ja korjaus Tuote asennetaan ja sitä käytetään siten kuin tässä eurooppalaisessa teknisessä hyväksynnässä kuvataan. Soveltuvuus käyttöön perustuu oletukselle, että tarvittavat huolto- ja korjaustyöt tehdään valmistajan ohjeiden mukaan oletetun käyttöiän aikana. Österreichisches Institut für Bautechnikin nimissä Rainer Mikulits Toimitusjohtaja

15 Sivu 15 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, LIITE A Kaavioesitys yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 :sta kevyissä ja massiiviseinissä (pystysuora osastoiva rakennusosa)

16 Sivu 16 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113,

17 Sivu 17 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, LIITE B pren :N185: :n mukaisen tulenkestävyystestin kokoonpano pystysuora osastoiva rakennusosa Luettelo testatusta kalustosta ja EN :2003-standardin mukainen luokitus kalusto määrä kuvaus sulku lisätiedot luokka A1 5 kaapeli E-YY 5x1,5 RE-J U/C A2 5 kaapeli H07RN-F 5G1,5 U/C A3 5 kaapeli N2XH 5x1,5 RE U/C B 2 kaapeli E-YY 1x95 RM-J U/C C1 1 kaapeli E-YCWY 4x95 SM/50 U/C C2 1 kaapeli H07RN-F 4G95 U/C C3 1 kaapeli E-2XH 4x95 SM-J U/C D1 1 kaapeli E-YCWY 4x185 SM/95-O U/C D2 1 kaapeli H07RN-F 4G185 U/C D3 1 kaapeli N2XH 4x185 SM U/C E1 1 kaapeli E-YY 1x185 RM-J U/C E2 1 kaapeli E-YY 1x185 RM-J U/C F 4 kaapeli 20x2x0,6 mm² U/C pieni eristetty, PVC/PVC, 14 mm pieni eristetty, EPR/PO, mm pieni eristetty, XLPE/EVA, mm pieni eristetty, PVC/PVC, mm keskikokoinen eristetty, PVC/PVC, mm keskikokoinen eristetty, EPR/PO, mm keskikokoinen eristetty, XLPE/EVA, mm suuri eristetty, PVC/PVC, 57 mm suuri eristetty, EPR/PO, mm suuri eristetty, XLPE/EVA, mm suuri eristetty, PVC/PVC, mm suuri eristetty, PVC/PVC, mm teleasennuskaapelinippu, 100 mm G 1 kaapeli H07V-R 1x185 mm² U/C eristetty johto H 3 teräsputki 16x1 mm U/C EN /6 -U/C I 3 muoviputki 16 mm U/C IEC U/C N 1 muoviputki 25x1,2 mm U/U O 1 muoviputki 25x1,2 mm U/U kaapelinasennusputki, tyhjä kaapelinasennusputki + kaapeli E-YY 5x1,5 -U/U -U/U P 1 teräsputki 2 U/C eristämätön -U/C Q 1 teräsputki 2 U/C eristetty Armaflex -U/C R 1 kupariputki 30 mm U/C eristämätön -U/C S 1 kupariputki 30 mm U/C eristetty Armaflex -U/C

18 Sivu 18 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, kalusto määrä kuvaus sulku lisätiedot luokka J 1 muoviputki PVC, 75x3,6 U/U K 1 muoviputki PVC, 125x3,7 U/U L 1 muoviputki PVC, 50x3,7 U/U M 1 muovijohto PVC, 50x3,7 U/U 2 putkimansettia PC / malliryhmä putkimansettia PC / malliryhmä putkimansettia PC / malliryhmä putkimansettia PC kaapelia E-YY 5x1,5 -U/U -U/U -U/U -U/U Huom.: Putkimansetit (palokatkomansetti BARRAFlame PC 100 ), joita käytetään kalustossa J, K, L, M, kuuluvat ETA 11/0114:n piiriin.

19 Sivu 19 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113, LIITE C Kaavioesitys yhdistelmäläpivientitiiviste BARRAFlame DMA/DMK-2.50 :sta massiivilattioissa (vaakasuora osastoiva rakennusosa)

20 Sivu 20 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0113,

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö 31995L0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/16/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, jäsenvaltioiden hissejä koskevan lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 213, 07/09/1995

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

Luonnonkivituotannon laadunvalvonta CE-merkintää varten

Luonnonkivituotannon laadunvalvonta CE-merkintää varten Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Termit ja määritelmät... 4 3 Tuotannon laadunvalvontajärjestelmä... 6 3.1 Laatu/toimintajärjestelmän rakenne... 6 3.2 Organisaatio, vastuu ja valtuudet... 7 3.2 Raaka-aine ja

Lisätiedot

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET PALOKATKO-OPAS Tätä opasta suojaavat tekijänoikeuslait. Oppaan jäljentäminen tai käyttö kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty ilman Suomen Palokatkoyhdistys ry:n

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat. Versio 3.1. 12. lokakuu 2010 31. lokakuu 2014. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat. Versio 3.1. 12. lokakuu 2010 31. lokakuu 2014. Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat Versio 3.1 12. lokakuu 2010 31. lokakuu 2014 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

KANSALLISET ARVIOINTIPERUSTEET 16.08.2013 FC-4 SORMIJATKETTU RAKENNESAHATAVARA

KANSALLISET ARVIOINTIPERUSTEET 16.08.2013 FC-4 SORMIJATKETTU RAKENNESAHATAVARA KANSALLISET ARVIOINTIPERUSTEET 16.08.2013 FC-4 SORMIJATKETTU RAKENNESAHATAVARA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIITEASIAKIRJAT 3 2. YLEISTÄ 4 3. TERMIT, MÄÄRITELMÄT JA SYMBOLIT 4 4. VAATIMUKSET PUUTAVARALLE JA LIIMAUKSELLE

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET PALOKATKO-OPAS 2007 Tätä opasta suojaavat tekijänoikeuslait. Oppaan jäljentäminen tai käyttö kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty ilman Suomen Palokatkoyhdistys

Lisätiedot

Standardin EN 14015:2004 sisältö

Standardin EN 14015:2004 sisältö Sivu 1 / 54 Standardin EN 14015:2004 sisältö Nesteiden varastointiin vähintään ympäristön lämpötilassa käytettävän säiliön mitoitus ja rakentaminen. Paikalla rakennettava, suoraseinäinen, ympyrä- ja tasapohjainen,

Lisätiedot

OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALOKATKOT JA LÄPIVIENNIT

OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALOKATKOT JA LÄPIVIENNIT ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Lappeenranta Rakennustekniikan koulutusohjelma Imatra Lappeenranta Jukka Järveläinen OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALOKATKOT JA LÄPIVIENNIT Opinnäytetyö 2007 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt Tekninen opas nro 2 EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 7 Oppaan tarkoitus... 7 Oppaan käyttö... 8 Vastuut ja toimenpiteet... 8 Tarkistusruudut... 8 Viittaukset...

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Hyväksytyt huolto-organisaatiot Muutos 4 1. marraskuuta 2001 Joint Aviation Authorities SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYTYT

Lisätiedot

PRIZZTECH. Vesijohtojen saneerauspinnoitus. Vesi-Instituutin raportteja 4. Vesi-Instituutti WANDER. Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija

PRIZZTECH. Vesijohtojen saneerauspinnoitus. Vesi-Instituutin raportteja 4. Vesi-Instituutti WANDER. Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija PRIZZTECH Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija Vesijohtojen saneerauspinnoitus Vesi-Instituutin raportteja 4 Tekijät: Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija Raportin nimi: Vesijohtojen saneerauspinnoitus Tiivistelmä:

Lisätiedot

Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet AP 17

Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet AP 17 Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet Asetuksen 555/2013 tuoteryhmä 17 Kantavat muurauskappaleista ja laastista tai AP 17 25.02.2014 1 Yleistä 3 1.1 Ohjeiden soveltamisala 3

Lisätiedot

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet TUKES OPAS PAINELAITTEET Painelaitteet 1 2 Painelaitteet 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Painelaitteiden tarkastuslaitokset 2.1 Yleistä 2.2 Ilmoitettu laitos 2.3 Pätevöintilaitos 2.4 Käyttäjien tarkastuslaitos

Lisätiedot

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Tavaroiden sisämarkkinat Sisämarkkinat ja niiden kansainvälinen ulottuvuus Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY Soveltamisopas Rev 1.7 Päiväys:

Lisätiedot

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T 28 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Liikenneviraston ohjeita 28/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Puhdistusaineet Versio 5.0 13. maaliskuuta 2013 31. maaliskuuta 2017

Joutsenmerkin kriteerit Puhdistusaineet Versio 5.0 13. maaliskuuta 2013 31. maaliskuuta 2017 Joutsenmerkin kriteerit Puhdistusaineet Versio 5.0 13. maaliskuuta 2013 31. maaliskuuta 2017 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen

Lisätiedot

Betonituotteiden CE- merkintään liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

Betonituotteiden CE- merkintään liittyviä kysymyksiä ja vastauksia RTT/ Betoniteollisuus ry 22.4.2013/as Betonituotteiden CE- merkintään liittyviä kysymyksiä ja vastauksia 1. Miten harkot CE- merkitään? Kaikki harkot CE- merkitään standardien SFS-EN 771-3 (muurattavat

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet T O I M I N T A O H J E E T Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 Joulukuu 2014 2 Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 - Joulukuu 2014 Versio

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Teräskokoonpanojen CE-merkintä

Teräskokoonpanojen CE-merkintä Teräskokoonpanojen CE-merkintä Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Page 1 of 54 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 400/2008 400/2008 Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Julkaisu 1.2012. Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas

Julkaisu 1.2012. Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas Julkaisu 1.2012 Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas SISÄLTÖ ESIPUHE 4 OHJEITA OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE 5 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 6 PALOLUOKITUS 7 Rakennukset 7 Rakennusosat ja rakennustarvikkeet

Lisätiedot

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus LELUJEN TURVALLISUUS Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Fotolia Orange Tuesday Euroopan unionissa asuu noin 80 miljoonaa alle 14-vuotiasta lasta ja

Lisätiedot

ZZ-FIRE FOAM 2K NE muut markkinointinimet: SafeSeal FSA FOAM 2K

ZZ-FIRE FOAM 2K NE muut markkinointinimet: SafeSeal FSA FOAM 2K Tekninen tuoteseloste ja asennusohje ZZ-FIRE FOAM 2K NE muut markkinointinimet: SafeSeal FSA FOAM 2K 2-komponenttinen palokatkovaahto Tuoteseloste Väri Tuotekoodi Koko Kpl/ltk Kpl/lava Punainen FSAFOAM2K

Lisätiedot

PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET

PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET TUKES-julkaisu 3/2009 PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2009 Turvatekniikan keskus Julkaisija Turvatekniikan keskus Julkaisuaika 6/2009 Tekijä(t) Julkaisun nimi Tiivistelmä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0210/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) n:o /1999 Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot