SUORITUSTASOILMOITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUORITUSTASOILMOITUS"

Transkriptio

1 FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR Nro Hilti CFS "0761-CPD-0174" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR 2. Aiottu Käyttötarkoitus: Läpivientitiivisteiden palokatko- ja tiivistystuote, katso ETA-10/0292 ( ) läpiviennit Eristetyt ja eristämättömät metalliputket Eristetyt komposiittiputket Käyttötarkoituksen on täytettävä vastaavan ETA-10/0292-standardin sisältö 3. Valmistaja: HILTI Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein 4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät: Järjestelmä 1 5. Eurooppalainen arviointiasiakirja: ETAG nro ja ETAG nro Eurooppalainen tekninen arviointi: ETA-10/0292 ( ) Teknisestä arvioinnista vastaava laitos: OIB Itävallan rakennustekninen instituutti Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: MPA Braunschweig, nro Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot: Oleellinen ominaisuus Reaktio paloon Palonkestävyys Ilmanläpäisevyys Vedenläpäisevyys Vaaralliset aineet Äänenvaimennus Kestävyys ja käyttökelpoisuus Muuta Ilmoitettu suoritustaso / yhdenmukaistettu tekninen eritelmä Luokka D - s1 d0 EN standardin mukaisesti Palonkestävyys ja käyttötarkoitus standardin EN mukaisia. Katso liite Testattu standardin EN 1026 mukaisesti. Katso liite Testattu standardin ETAG liitteen C mukaisesti. Katso liite Katso liite Testattu standardien EN ISO 140-3, EN ISO ja EN ISO mukaisesti. Katso ETA-10/0292, ks. liite Y 2, (-5/+70) o C EOTA:n teknisen raportin mukaisesti - TR024. Sähköominaisuudet/tilavuus ja pintavastus standardin DIN IEC 93 mukaiset Ei sovellu / Ei määritettyä suoritustasoa Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut: Martin Althof Laatupäällikkö Liiketoimintayksikkö, kemikaalit Hilti Corporation Schaan, Maaliskuu 2016 DoP_fi_03-00_ _Hilti CFS 0761-CPD-0174

2 2.3 Ilmanläpäisevyys Kaasunläpäisevyys ilman, typen (N 2 ), hiilidioksidin (CO 2 ) ja metaanin (CH 4 ) osalta on testattu EN 1026:n periaatteiden mukaan akryylipohjaisen palokatkomassan paksuuden ollessa 10 mm. Seuraavat virtausnopeudet pinta-alaa (q/a) kohti on saavutettu annetuilla ilmanpaine-eroilla (Δp). Virtausnopeusindeksi ilmaisee kaasutyypin: Hiltin akryylipohjaisen palokatkomassan CFS-S ACR kaasunläpäiseväisyys Δp [Pa] q/a ilma [m 3 /(h m 2 )] q/a N 2 [m 3 /(h m 2 )] q/a CO [m 3 /(h*m 2 )] q/a CH 4 [m 3 /(h*m 2 )] 50 1,9E-06 1,1E-06 6,4E-05 4,3E ,7E-06 5,5E-06 3,2E-04 2,1E-04 Ilmoitetut arvot viittaavat Hiltin puhtaan akryylipohjaisen palokatkomassan CFS-S ACR runkoon ilman läpivientiasennusta. 2.4 Vedenläpäisevyys Vedenläpäiseväisyys on testattu ETAG 026-2:n liitteen C mukaan. Näyte koostui 2 mm:stä Hiltin akryylipohjaista palokatkomassaa CFS-S ACR (kuivan kalvon paksuus) mineraalivillan päällä. Testaustulos: vesitiiviys 1000 mm vedenpaineeseen tai 9806 Pa saakka. 2.5 Vaarallisten aineiden päästöt tai säteily Hilti AG on esittänyt materiaalin käyttöturvallisuustiedotteen asetuksen 1907/2006/EY artiklan 31 mukaisesti sekä Hiltin akryylipohjaisen palokatkomassan CFS-S ACR vaatimustenmukaisuusvakuutuksen asetuksen 1907/2006/EY mukaisesti kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia (REACH) koskien. Lisäksi on vakuutettu, ettei Hiltin akryylipohjaisessa palokatkomassassa CFS-S ACR ole käytetty myrkyllisiä, syöpää aiheuttavia, lisääntymiselle vaarallisia tai perimää vaurioittavia luokan 1 tai 2 0,1 % w/w (tila: asetus 790/2009/EY - 1. ATP asetus 1272/2008/EY) kemikaaleja ja että kaikki muut vaaralliset kemikaalit on otettu huomioon tuotteiden luokituksessa asetuksen 1272/2008/EY mukaisesti (aineiden ja seosten luokitus, merkintä ja pakkaus, muutokset mukaan lukien). Huomaa: Tämän eurooppalaisen teknisen hyväksynnän sisältämiin vaarallisiin aineisiin liittyvien erityisehtojen ohella voi olla muita sen piiriin kuuluviin tuotteisiin sovellettavia vaatimuksia (esim. muutettu eurooppalainen lainsäädäntö ja kansalliset lait, määräykset ja hallinnolliset säännökset). EU:n rakennustuotedirektiivin ehtojen täyttämiseksi näitä vaatimuksia täytyy noudattaa myös, kun ja missä ne pätevät. 2.9 Ilmaääneneristys EN ISO 140-3:n, EN ISO :n ja EN ISO 717-1:n mukaisen äänenvaimennuksen testiraportit sisältyvät. Akustiikkatestit on suoritettu joustavaan seinään ja jäykkään seinään. Hiltin akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR testattiin tiivisteenä betonilla täytettyjen teräsputkien ympärillä.

3 Tiiviste oli 50 mm leveä (rengasmainen ura) ja se koostui 160 mm:n mineraalivillasta, joka oli peitetty molemmin puolin 20 mm:llä Hiltin akryylipohjaista palokatkomassaa CFS-S ACR (jäykkä seinä) ja 50 mm:llä mineraalivillaa, joka oli peitetty molemmin puolin 25 mm:llä Hiltin akryylipohjaista palokatkomassaa CFS-S ACR (joustava seinä). Tämä asennus simuloi lineaarista saumaa sekä yhtä läpivientitiivistettä. Hiltin akryylipohjaisen palokatkomassan CFS-S ACR pinta-ala oli 0,0236 m². Seinien akustiikkaominaisuuksia ei ole mitattu. Näiden testiraporttien mukaisia yksittäisarvoja ovat: Joustava seinä: Painotettu elementti-normalisoitu tasoero: D n,e,w (C; Ctr) = 60 (-4;-12) db Tästä D n,e,w ilmaääneneristysluvusta lasketaan: R w (C; Ctr) = 53 (-4;-12) db Joustavan seinän rakenne: 2 x 12,5 mm kipsilevyä 50 mm:n metallipalkkirungon molemmilla puolilla. Rako täytettiin 50 mm:n mineraalivillakappaleilla. Jäykkä seinä: Painotettu elementti-normalisoitu tasoero: D n,e,w (C; Ctr) = 58 (-2;-5) db Tästä D n,e,w ilmaääneneristysluvusta lasketaan: R w (C;Ctr) = 51 (-2;-5) db Jäykän seinän rakenne: 200 mm paksua betoniseinää, tiheys 2000 kg/m³, rapattu molemmilta puolilta. On huomattava, että molemmat yllä mainitut tulokset koskevat koko seinärakennetta, jonka koko on S = 1,25 m x 1,50 m (= 1,88 m²), ts. seinä 0,0236 m² Hiltin akryylipohjaisella palokatkomassalla CFS-S ACR. D n,e,w : pienten rakenne-elementtien painotettu elementti-normalisoitu tasoero (spektrisovitustermeillä C ja C tr ) R w : painotettu äänenvaimennusindeksi (spektrisovitustermeillä C ja C tr ) Täyttömateriaalikäyttöön soveltuvat mineraalivillatuotteet Irtonainen kivivilla tai kivivillamatot, joiden vähimmäistiheys on 45 kg/m Mineraalivillatuotteet, jotka soveltuvat käytettäviksi putken eristeinä Valmistaja Tilausmerkintä Isover Protect BSR 90 alu Paroc Paroc Section AluCoat T Rockwool Conlit 150 P Rockwool Klimarock Rockwool Rockwool 800 -putkiosat

4 LIITE 2 HILTIN AKRYYLIPOHJAISESTA PALOKATKOMASSASTA CFS-S ACR VALMISTETTUJEN LÄPIVIENTITIIVISTEIDEN PALONKESTÄVYYSLUOKITUS 2.1 Jäykät seinät ja jäykät lattiat d) ja f) mukaisesti Läpivientitiiviste: Seinä: 15 mm (t A ) Hiltin akryylipohjaista palokatkomassaa CFS-S ACR (A) molemmin puolin, kivivillaa liitteen (B) mukaan täyttömateriaalina (t B = vähintään 50 mm molemmin puolin) Lattia: 15 mm Hiltin akryylipohjaista palokatkomassaa CFS-S ACR (A) yläpuolella, kivivillaa liitteen (B) mukaan täyttömateriaalina (t B = aukko kokonaan täytettynä) Läpivientipalvelut Eristämättömät teräsputket (C) Yksittäinen läpivienti Putken ja tiivisteen reunan välinen etäisyys Seinä (rengasmaisen uran leveys, w A ): 10,5-35,5 mm; Lattia: Tiivisteen enimmäishalkaisija: 260 mm (rengasmainen ura w A riippuvainen putken halkaisijasta) Putken halkaisija (d c ) Ø mm, seinämän vähimmäispaksuus vastaavasti (t c ) 1,8-4,5 mm 1, seinämän enimmäispaksuus: 14,2 mm 2 E 180-C/U Yllä annettu käyttöalue pätee myös muihin metalliputkiin, joiden lämmönjohtavuus on seostamatonta terästä alhaisempi ja sulamispiste vähintään 1100 C, esim. vähäseosteinen teräs, valurauta, ruostumattomat teräkset, Ni-seokset (NiCu-, NiCr-, NiMo-seokset) 1 Putken seinämän vähimmäispaksuuden interpolointi 1,8 mm halkaisijaa 32 mm varten ja 4,5 mm halkaisijaa 159 mm varten putken halkaisijan ollessa niiden välissä. 2 14,2 mm on EN :n määräysten mukainen maksimiarvo. Tätä arvoa saattavat rajoittaa tietyt käytännössä saatavilla olevat putkimitat.

5 2.2 Jäykät seinät, jotka ovat 1.2.1:n mukaisia c) Läpivientitiiviste: 15 mm (t A ) Hiltin akryylipohjaista palokatkomassaa CFS-S ACR (A) muottirakenteen liitosjärjestelmän / muottirakenteen välikeputken (C) aukon molemmin puolin, irtonainen kivivilla (B) täyttömateriaalina (t B = aukko kokonaan täytettynä) Läpivientipalvelut OKTAGON-liitostankojärjestelmä muottirakenteisiin ("Schalungsspannstelle", "Oktagon-Spreize") - katso liite Muottirakenteen välikeputki ("Abstandsrohr", "Distanzrohr") - katso liite EI 120 EI 120

6 2.3 Joustava seinä a) ja jäykkä seinä b) mukaan Läpivientitiiviste: 10 mm (t A ) Hiltin akryylipohjaista palokatkomassaa CFS-S ACR (A) seinämän molemmin puolin, kivivillaa liitteen (B) mukaan täyttömateriaalina (t B = aukko kokonaan täytettynä) Tiivisteen enimmäishalkaisija: 300 mm (rengasmainen ura w A riippuvainen putken halkaisijasta) Mineraalivillasta tehty putken eristys liitteen mukaisesti Jatkuva putkieristys Tuettu eristys Keskeytetty eristys Läpivientipalvelut Teräsputket (C) jatkuvan eristyksen (D) kanssa tuettu Putken halkaisija (d C ) Ø 26,9-48,3 mm, seinämän vähimmäispaksuus (t C ) vastaavasti 1,4-1,6 mm 3, seinämän enimmäispaksuus 14,2 mm 2 Putken halkaisija (d C ) Ø 26,9-168,3 mm, seinämän vähimmäispaksuus (t C ) vastaavasti 1,4-2,6 mm 4, seinämän enimmäispaksuus 14,2 mm 2 Teräsputket (C) jatkuvan eristyksen (D) kanssa keskeytetty Putken halkaisija (d C ) Ø 26,9-48,3 mm, seinämän vähimmäispaksuus (t C ) vastaavasti 1,4-1,6 mm 11, seinämän enimmäispaksuus 14,2 mm 2 Putken halkaisija (d C ) Ø 26,9-168,3 mm, seinämän vähimmäispaksuus (t C ) vastaavasti 1,4-2,6 mm 4, seinämän enimmäispaksuus 14,2 mm 2 Yllä annettu käyttöalue pätee myös muihin metalliputkiin, joiden lämmönjohtavuus on seostamatonta terästä alhaisempi ja sulamispiste vähintään 1100 C, esim. vähäseosteinen teräs, valurauta, ruostumattomat teräkset, Ni-seokset (NiCu-, NiCr-, NiMo-seokset) Kupariputket (C) jatkuvan eristyksen (D) kanssa tuettu Putken halkaisija (d C ) Ø mm, seinämän vähimmäispaksuus (t C ) vastaavasti 1,0-1,5 3 4 Putken seinämän vähimmäispaksuuden interpolointi 1,4 mm halkaisijaa 26,9 mm varten ja 1,6 mm halkaisijaa 48,3 mm varten putken halkaisijan ollessa niiden välissä. Putken seinämän vähimmäispaksuuden interpolointi 1,4 mm halkaisijaa 26,9 mm varten ja 2,6 mm halkaisijaa 168,3 mm varten putken halkaisijan ollessa niiden välissä.

7 mm 5, seinämän enimmäispaksuus 14,2 mm 2 Putken halkaisija (d C ) Ø 42-88,9 mm, seinämän vähimmäispaksuus (t C ) vastaavasti 1,5-2,0 mm 6, seinämän enimmäispaksuus 14,2 mm 2 Kupariputket (C) jatkuvan eristyksen (D) kanssa keskeytetty Putken halkaisija (d C ) Ø mm, seinämän vähimmäispaksuus (t C ) vastaavasti 1,0-1,5 mm 5, seinämän enimmäispaksuus 14,2 mm 2 EI 90-C/U Putken halkaisija (d C ) Ø 42-88,9 mm, seinämän vähimmäispaksuus (t C ) vastaavasti 1,5-2,0 mm 6, seinämän enimmäispaksuus 14,2 mm 2 Yllä annettu käyttöalue pätee myös muihin metalliputkiin, joiden lämmönjohtavuus on kuparia alhaisempi ja sulamispiste vähintään 1100 C, esim. seostamaton teräs, vähäseosteinen teräs, valurauta, ruostumattomat teräkset, Ni-seokset (NiCu-, NiCr-, NiMo-seokset) ja Ni. Geberit Mepla -putket (C) jatkuvan eristyksen (D) kanssa tuettu Valmistaja Geberit Int., Jona, CH Putken mitat (d C, t c ): Ø 16 x 2,25 mm Ø 20 x 2,5 mm Ø 26 x 3,0 mm Ø 32 x 3,5 mm EI 120-U/C 5 6 Putken seinämän vähimmäispaksuuden interpolointi 1,0 mm halkaisijaa 28 mm varten ja 1,5 mm halkaisijaa 42 mm varten putken halkaisijan ollessa niiden välissä. Putken seinämän vähimmäispaksuuden interpolointi 1,5 mm halkaisijaa 42 mm varten ja 2,0 mm halkaisijaa 88,9 mm varten putken halkaisijan ollessa niiden välissä.

8 2.3.2 Paikallinen putkieristys Tuettu eristys Keskeytetty eristys Teräsputket (C) paikallisen eristyksen (D) kanssa tuettu Paksuus (t D ) Pituus (L D ) Halkaisija (d C ) ,9 48,3 1,4 / 1,63 14, ,3 1,6 14, ,3 168,3 1,6 / 2,6 7 14,2 2 EI 90-C/U ,3 168,3 1,6 / 2,6 7 14,2 2 7 Putken seinämän vähimmäispaksuuden interpolointi 1,6 mm halkaisijaa 48,3 mm varten ja 2,6 mm halkaisijaa 168,3 mm varten putken halkaisijan ollessa niiden välissä.

9 Teräsputket (C) paikallisen eristyksen (D) kanssa keskeytetty Paksuus (t D ) Pituus (L D ) Halkaisija (d C ) ,9 48,3 1,4 14, ,3 2,6 4,5 EI 90-C/U ,3 4,5 14, ,3 2,6 14, ,3 168,3 1,6 / 2,6 7 14,2 2 EI 90-C/U Yllä annettu käyttöalue pätee myös muihin metalliputkiin, joiden lämmönjohtavuus on seostamatonta terästä alhaisempi ja sulamispiste vähintään 1100 C, esim. vähäseosteinen teräs, valurauta, ruostumattomat teräkset, Ni-seokset (NiCu-, NiCr-, NiMo-seokset) Kupariputket (C) paikallisen eristyksen (D) kanssa tuettu Paksuus (t D ) Pituus (L D ) Halkaisija (d C ) ,0 / 1,55 14, ,5 14, ,9 1,5 / 2,06 14,2 2 EI 90-C/U ,9 2,0 14,2 2 Kupariputket (C) paikallisen eristyksen (D) kanssa keskeytetty Paksuus (t D ) Pituus (L D ) Halkaisija (d C ) ,0 / 1,55 14, ,5 14, ,9 1,5 / 2,06 14,2 2 Yllä annettu käyttöalue pätee myös muihin metalliputkiin, joiden lämmönjohtavuus on kuparia alhaisempi ja sulamispiste vähintään 1100 C, esim. seostamaton teräs, vähäseosteinen teräs, valurauta, ruostumattomat teräkset, Ni-seokset (NiCu-, NiCr-, NiMo-seokset) ja Ni. Geberit Mepla -putket (C) paikallisen eristyksen (D) kanssa tuettu Eristyksen paksuus (t D ) 20 mm, eristyksen pituus (L D ) 500 mm: Putken mitat (d C, t c ): Ø 16 x 2,25 mm Ø 20 x 2,5 mm Ø 26 x 3,0 mm Ø 32 x 3,5 mm

10 2.4 Jäykkä lattia, joka on 1.2.1:n mukainen e) Läpivientitiiviste: 10 mm (t A ) Hiltin akryylipohjaista palokatkomassaa CFS-S ACR (A) lattiarakenteen yläpuolella, kivivillaa liitteen (B) mukaisesti täyttömateriaalina (t B = aukko kokonaan täytettynä) Luokitukset EI 90-C/U ja : Tiivisteen enimmäishalkaisija: 300 mm (rengasmainen ura w A riippuvainen putken halkaisijasta) Luokitukset EI 180-C/U: Putken ja tiivisteen reunan välinen etäisyys lattiarakenteissa (rengasmaisen uran leveys, w A ): mm Mineraalivillasta tehty putken eristys liitteen mukaisesti Jatkuva putkieristys Tuettu eristys Keskeytetty eristys Läpivientipalvelut Teräsputket (C) jatkuvan eristyksen (D) kanssa tuettu Putken halkaisija (d C ) Ø 26,9-48,3 mm, seinämän vähimmäispaksuus (t C ) vastaavasti 1,4-1,6 mm 3, seinämän enimmäispaksuus 14,2 mm 2 Putken halkaisija (d C ) Ø 26,9-168,3 mm, seinämän vähimmäispaksuus (t C ) vastaavasti 1,4-2,6 mm 4, seinämän enimmäispaksuus 14,2 mm 2 Teräsputket (C) jatkuvan eristyksen (D) kanssa keskeytetty Putken halkaisija (d C ) Ø 26,9-48,3 mm, seinämän vähimmäispaksuus (t C ) vastaavasti 1,4-1,6 mm 3, seinämän enimmäispaksuus 14,2 mm 2 Putken halkaisija (d C ) Ø 26,9-168,3 mm, seinämän vähimmäispaksuus (t C ) vastaavasti 1,4-2,6 mm 4, seinämän enimmäispaksuus 14,2 mm 2 EI 180-C/U EI 180-C/U Yllä annettu käyttöalue pätee myös muihin metalliputkiin, joiden lämmönjohtavuus on seostamatonta terästä alhaisempi ja sulamispiste vähintään 1100 C, esim. vähäseosteinen teräs, valurauta, ruostumattomat teräkset, Ni-seokset (NiCu-, NiCr-, NiMo-seokset)

11 Kupariputket (C) jatkuvan eristyksen (D) kanssa tuettu Putken halkaisija (d C ) Ø 42 mm, seinämän vähimmäispaksuus (t C ) 1,5 mm ja seinämän enimmäispaksuus 14,2 mm 2 Putken halkaisija (d C ) Ø 42-88,9 mm, seinämän vähimmäispaksuus (t C ) vastaavasti 1,5-2,0 mm 6, seinämän enimmäispaksuus 14,2 mm 2 EI 90-C/U Kupariputket (C) jatkuvan eristyksen (D) kanssa keskeytetty Putken halkaisija (d C ) Ø mm, seinämän vähimmäispaksuus (t C ) vastaavasti 1,0-1,5 mm 5, seinämän enimmäispaksuus 14,2 mm 2 Putken halkaisija (d C ) Ø 42 mm, seinämän vähimmäispaksuus (t C ) 1,5 mm, seinämän enimmäispaksuus 14,2 mm 2 Yllä annettu käyttöalue pätee myös muihin metalliputkiin, joiden lämmönjohtavuus on kuparia alhaisempi ja sulamispiste vähintään 1100 C, esim. seostamaton teräs, vähäseosteinen teräs, valurauta, ruostumattomat teräkset, Ni-seokset (NiCu-, NiCr-, NiMo-seokset) ja Ni. Geberit Mepla -putket (C) jatkuvan eristyksen (D) kanssa tuettu Putken mitat (d C, t c ): Ø 16 x 2,25 mm Ø 20 x 2,5 mm Ø 26 x 3,0 mm Ø 32 x 3,5 mm EI 90-U/C

12 2.4.2 Paikallinen putkieristys Tuettu eristys Keskeytetty eristys Teräsputket (C) paikallisen eristyksen (D) kanssa tuettu Paksuus (t D ) Pituus (L D ) Halkaisija (d C ) ,9 48,3 1,4 / 1,6 3 14,2 2 EI 180-C/U ,3 2,6 14,2 2 EI 90-C/U ,3 2,6 14,2 2 Teräsputket (C) paikallisen eristyksen (D) kanssa keskeytetty Paksuus (t D ) Pituus (L D ) Halkaisija (d C ) ,9 48,3 1,4 / 1,6 3 14,2 2 EI 180-C/U ,3 2,6 14,2 2 Yllä annettu käyttöalue pätee myös muihin metalliputkiin, joiden lämmönjohtavuus on seostamatonta terästä alhaisempi ja sulamispiste vähintään 1100 C, esim. vähäseosteinen teräs, valurauta, ruostumattomat teräkset, Ni-seokset (NiCu-, NiCr-, NiMo-seokset) Kupariputket (C) paikallisen eristyksen (D) kanssa tuettu Paksuus (t D ) Pituus (L D ) Halkaisija (d C ) ,5 14, ,5 14, ,9 1,5 / 2,06 14, ,9 2,0 14,2 2 EI 90-C/U ,9 2,0 14,2 2 EI 180-C/U

13 Kupariputket (C) paikallisen eristyksen (D) kanssa keskeytetty Paksuus (t D ) Pituus (L D ) Halkaisija (d C ) ,0 / 1,55 14, ,0 / 1,55 14, ,5 14,2 2 Yllä annettu käyttöalue pätee myös muihin metalliputkiin, joiden lämmönjohtavuus on kuparia alhaisempi ja sulamispiste vähintään 1100 C, esim. seostamaton teräs, vähäseosteinen teräs, valurauta, ruostumattomat teräkset, Ni-seokset (NiCu-, NiCr-, NiMo-seokset) ja Ni. Geberit Mepla -putket (C) paikallisen eristyksen (D) kanssa tuettu Eristyksen paksuus (t D ) 20 mm, eristyksen pituus (L D ) 500 mm: Putken mitat (d C, t c ): Ø 16 x 2,25 mm Ø 20 x 2,5 mm Ø 26 x 3,0 mm Ø 32 x 3,5 mm EI 90-U/C

14 2.5 Jäykkä lattia, joka on 1.2.1:n mukainen f) Läpivientitiiviste: Liite 2.4, paitsi että luokituksille EI 180-C/U tiivisteen enimmäishalkaisija on 260 mm ja rengasmainen ura w A on riippuvainen putken halkaisijasta Jatkuva putkieristys Teräsputket (C) jatkuvan eristyksen (D) kanssa tuettu Katso 2.4 Teräsputket (C) jatkuvan eristyksen (D) kanssa keskeytetty Katso 2.4 Kupariputket (C) jatkuvan eristyksen (D) kanssa tuettu Putken halkaisija (d C ) Ø 28 mm, seinämän vähimmäispaksuus (t C ) 1,0 mm ja seinämän enimmäispaksuus 14,2 mm 2 EI 180-C/U Putken halkaisija (d C ) Ø mm, seinämän vähimmäispaksuus (t C ) vastaavasti 1,0-1,5 mm 6, seinämän enimmäispaksuus 14,2 mm 2 Putken halkaisija (d C ) Ø 42-88,9 mm, seinämän vähimmäispaksuus (t C ) vastaavasti 1,5-2,0 mm 6, seinämän enimmäispaksuus 14,2 mm 2 EI 90-C/U Kupariputket (C) jatkuvan eristyksen (D) kanssa keskeytetty Putken halkaisija (d C ) Ø mm, seinämän vähimmäispaksuus (t C ) vastaavasti 1,0-1,5 mm 5, seinämän enimmäispaksuus 14,2 mm 2 Putken halkaisija (d C ) Ø 42-88,9 mm, seinämän vähimmäispaksuus (t C ) vastaavasti 1,5-2,0 mm 6, seinämän enimmäispaksuus 14,2 mm 2 Putken halkaisija (d C ) Ø 88,9 mm, seinämän vähimmäispaksuus (t C ) 2,0 mm, seinämän enimmäispaksuus 14,2 mm 2 EI 180-C/U Yllä annettu käyttöalue pätee myös muihin metalliputkiin, joiden lämmönjohtavuus on kuparia alhaisempi ja sulamispiste vähintään 1100 C, esim. seostamaton teräs, vähäseosteinen teräs, valurauta, ruostumattomat teräkset, Ni-seokset (NiCu-, NiCr-, NiMo-seokset) ja Ni. Geberit Mepla -putket (C) jatkuvan eristyksen (D) kanssa tuettu Katso 2.4

15 2.5.2 Paikallinen putkieristys Teräsputket (C) paikallisen eristyksen (D) kanssa tuettu Katso 2.4 Teräsputket (C) paikallisen eristyksen (D) kanssa keskeytetty Katso 2.4 Kupariputket (C) paikallisen eristyksen (D) kanssa tuettu Paksuus (t D ) Pituus (L D ) Halkaisija (d C ) ,0 14,2 2 EI 180-C/U ,0 / 1,55 14, ,5 14, ,9 1,5 / 2,06 14, ,9 2,0 14,2 2 EI 90-C/U ,9 2,0 14,2 2 EI 180-C/U Kupariputket (C) paikallisen eristyksen (D) kanssa keskeytetty Paksuus (t D ) Pituus (L D ) Halkaisija (d C ) ,0 / 1,5 5 14, ,9 1,5 / 2,06 14, ,9 2,0 14,2 2 EI 180-C/U Yllä annettu käyttöalue pätee myös muihin metalliputkiin, joiden lämmönjohtavuus on kuparia alhaisempi ja sulamispiste vähintään 1100 C, esim. seostamaton teräs, vähäseosteinen teräs, valurauta, ruostumattomat teräkset, Ni-seokset (NiCu-, NiCr-, NiMo-seokset) ja Ni. Geberit Mepla -putket (C) paikallisen eristyksen (D) kanssa tuettu Katso Piirroksissa käytettävät lyhenteet Lyhenne Kuvaus Lyhenne Kuvaus A, A 1, A 2,.. Palokatkotuote s 1, s 2 Etäisyydet B Täyttömateriaali t A Läpivientitiivisteen paksuus C, C 1, C 2,.. Läpivientipalvelut t B Täyttömateriaalin paksuus D Putken eristys t c Putken seinämän paksuus E, E 1, E 2, Rakenne-elementti (seinä, lattia) t D Eristyksen paksuus L D Eristyksen pituus t E Rakenne-elementin paksuus d c Putken halkaisija w A Läpivientitiivisteen leveys (rengasmainen H Läpivientitiivisteen korkeus/pituus ura)

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hilti akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR Nro Hilti CFS "0761-CPD-0178" 1. Tuotetyypin yksilöllinen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hilti-palokatkomansetti CFS-C Nro Hilti CFS "0843-CPD-0101" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 35/211 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin laajeneva palokatkomassa CFS-IS Nro Hilti CFS "761-CPD-173" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin kaapeliläpivientijärjestelmä CFS-T Nro Hilti CFS 1139-CPD-0499/13 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS Hilti. Ole tuottoisampi. Lisää kestävyyttä. EN SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin palokatkokaapelilevy

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin palokatkotulppa CFS-PL Nro Hilti CFS "0761-CPD-0271" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Hilti-palokatkolevytiiviste

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin palokatkomansetti CFS-C P Nro Hilti CFS "0843-CPD-0102" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin palokatkotyyny CFS-CU Nro Hilti CFS "1121-CPD-EA0001" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX Nro Hilti CFS "0843-CPD-0100" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hilti-palokatkovaahto

Lisätiedot

Hiltin palokatkotiili CFS-BL testattiin standardin EN mukaisesti. Lämmönjohtavuus λ = 0,089 W/mK ja lämmönvastus R = 0,563 m 2 K/W.

Hiltin palokatkotiili CFS-BL testattiin standardin EN mukaisesti. Lämmönjohtavuus λ = 0,089 W/mK ja lämmönvastus R = 0,563 m 2 K/W. FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin palokatkotiili CFS-BL Nro Hilti CFS "0761-CPD-0270" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HKD (osa 6)_0672-CPR-0137

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HKD (osa 6)_0672-CPR-0137 FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HKD (osa 6)_0672-CPR-0137 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin lyöntiankkuri HKD 2. Käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset: Tuote Metalliankkurit betonikäyttöön Käyttötarkoitus

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro. Hilti HUS 0672-CPD-0203 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Ruuviankkuri Hilti HUS 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Akryylipalokatkomassa CFS-S ACR. European Technical Approval 10/ 0389

Tekninen ohje. Hilti Akryylipalokatkomassa CFS-S ACR. European Technical Approval 10/ 0389 Tekninen ohje Hilti Akryylipalokatkomassa CFS-S ACR European Technical Approval / 0389 ETA No (suorat saumatiivisteet) ETA No / 0292 (läpivientitiivisteet) Painos /20 Painos / 20 sivu 1 Akryylipohjainen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PALOKITTI

ASENNUSOHJE PALOKITTI ASENNUSOHJE PALOKITTI Würth Palokitti on muokattava palokatkotuote kaapeli- ja putkiläpivientien tiivistämiseen, sekä seinä että lattiarakenteissa. Ominaisuudet: Muokattava punainen kitti, toimitetaan

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin palokatkon upotuslaite CFS-CID Nro Hilti CFS "0843-CPR-0293" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti CFS-S ACR akryylipalokatkomassa

Tekninen ohje. Hilti CFS-S ACR akryylipalokatkomassa Tekninen ohje Hilti Palokatkomassa CFS-S ACR Hilti CFS-S ACR akryylipalokatkomassa European Technical Approval ETA N o / 0389 (suorat saumatiivisteet)) ETA N o / 0292 (läpivientitiivisteet) Painos 04 /

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro. Hilti HIT-HY 200-A rebar 0756-CPD-0458 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektiomassa Hilti HIT-HY 200-A sovellukset harjateräsasennuksiin 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro HST_HST3_0432-CPR

SUORITUSTASOILMOITUS Nro HST_HST3_0432-CPR FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro HST_HST3_0432-CPR-00242-01 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin metallin kiila-ankkuri HST, HST-R, HST-HCR, HST3 ja HST3-R 2. Käyttötarkoitus/-tarkoitukset: Tuote Metalliankkurit

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. - tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm

SUORITUSTASOILMOITUS. - tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm Firetect SUORITUSTASOILMOITUS CPR--wrap (DoP) versio 17/2 1. Tuotetyyppien yksilöllinen tunniste 2. Aiottu käyttötarkoitus Firetect Wrap + Wrap-'n-roll rakenteissa olevien putkiläpivientiaukkojen sulkeminen

Lisätiedot

- tavalliset joustavat seinät 100 mm: - tavalliset joustavat katot 150 mm:

- tavalliset joustavat seinät 100 mm: - tavalliset joustavat katot 150 mm: Firetect SUORITUSTASOILMOITUS CPR--sealpad (DoP) versio 17/2 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste Firetect Seal pad -palokatko 2. Aiottu käyttötarkoitus muovisten pistorasianpohjien palokatko läpivientien

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokääre CFS-B. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä. ETA nro 10 / 0212. Painos 09 / 2010. Hilti Palokatkokääre CFS-B

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokääre CFS-B. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä. ETA nro 10 / 0212. Painos 09 / 2010. Hilti Palokatkokääre CFS-B Tekninen ohje Hilti Palokatkokääre CFS-B Hilti Palokatkokääre CFS-B Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10 / 0212 Painos 09 / 2010 Hilti Palokatkokääre CFS-B painos 09/2010 sivu 1 Palokatkokääre CFS-B

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro. Hilti HIT-HY 150 MAX 0756-CPD-0240 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektiomassa Hilti HIT-HY 150 MAX 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta

Lisätiedot

- tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm

- tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm Firetect SUORITUSTASOILMOITUS CPR-+15/0630-akryyli (DoP) versio 17/2 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste 2. Aiottu käyttötarkoitus Firetect Acrylic -paloakryyli rakenteissa olevien (liikunta)saumojen

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153. Painos 08/2011. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153. Painos 08/2011. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Tekninen ohje Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153 Painos 08/2011 Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Painos 04/2011 sivu 1 Hilti Palokatkokaulus

Lisätiedot

HILTI PALOKATKOKIEKKO

HILTI PALOKATKOKIEKKO HILTI PALOKATKOKIEKKO CFS-D 25 Eurooppalainen tekninen arviointi ETA Nro 16/0050 Passive Fire Iovation of the year 2016 WINNER Hilti with the Firestop Collar Endless Hilti-palokatkokiekko CFS-D 25 Numero

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP-nro Hilti HIT-1 / HIT-1 CE 1343-CPR-M 629-1 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektointijärjestelmä Hilti HIT-1 / HIT-1 CE 2. Käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset: Tuote

Lisätiedot

HILTI PALOKATKOTYYNY CFS-CU. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213. Tekninen ohje I Julkaisu 04 / Julkaisu 04 / 2011

HILTI PALOKATKOTYYNY CFS-CU. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213. Tekninen ohje I Julkaisu 04 / Julkaisu 04 / 2011 HILTI PALOKATKOTYYNY CFS-CU Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213 Tekninen ohje I Julkaisu 04 / 2011 Julkaisu 04 / 2011 Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Julkaisu 04/2011 sivu 1 Hilti palokatkotyyny

Lisätiedot

Tekninen ohje. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N o 11/0153. Painos 09/2013. Hilti Palokatkokaulus

Tekninen ohje. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N o 11/0153. Painos 09/2013. Hilti Palokatkokaulus Tekninen ohje Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N o 11/0153 Painos 09/2013 Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Painos 09/2013 sivu 1 Palokatkokaulus

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. - tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm

SUORITUSTASOILMOITUS. - tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm Firetect SUORITUSTASOILMOITUS CPR--grafiitti (DoP) versio 17/2 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste 2. Aiottu käyttötarkoitus Firetect -palografiitti rakenteissa olevien putki- ja kaapeliläpivientiaukkojen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HIT-HY 200-A Harjateräs_1343-CPR-M500-5/07.14

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HIT-HY 200-A Harjateräs_1343-CPR-M500-5/07.14 FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HIT-HY 200-A Harjateräs_1343-CPR-M500-5/07.14 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hilti HIT-HY 200-A -injektointijärjestelmä jälkiasennettujen harjateräksien liitoksiin

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin sähkökäyttöinen kiinnike X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 ja X-P 24 G3 Hiltin sähkökiinnikkeiden

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin sähkökäyttöinen kiinnike X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 ja X-P 24 G3 Hiltin sähkökiinnikkeiden

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti CFS-CU Palokatkotyyny. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213. Julkaisu 04 / 2011. Hilti Palokatkotyyny CFS-CU

Tekninen ohje. Hilti CFS-CU Palokatkotyyny. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213. Julkaisu 04 / 2011. Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Tekninen ohje Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Hilti CFS-CU Palokatkotyyny Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213 Julkaisu 04 / 2011 Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Julkaisu 04/2011 sivu 1 Hilti palokatkotyyny

Lisätiedot

HILTI PALOKATKO- KAULUS CFS-SL GA. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA N 17/0081

HILTI PALOKATKO- KAULUS CFS-SL GA. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA N 17/0081 HILTI PALOKATKO- KAULUS CFS-SL GA Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA N 17/0081 PALOKATKOKAULUS CFS-SL GA KÄYTTÖKOHTEET Kaapeli- ja kaapelinippuläpivientien tiivistämiseen Sopii pieniin ja keskisuuriin

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX ES. nro 313120616

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX ES. nro 313120616 SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle SCHÖNOX ES nro 313120616 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-2:2012 G-CC EN 15651-3:2012

Lisätiedot

FIRESAFE FT Acrylic CE 0957

FIRESAFE FT Acrylic CE 0957 Sivu 1/14 TUOTEKUVAUS on lämpölaajeneva, yksikomponenttinen, akryylipohjainen palokatkomassa läpivienteihin ja saumoihin. laajenee tilavuudeltaan kaksi kertaa, kun lämpötila on noin 180ºC. KÄYTTÖKOHTEET

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti palokatkomassa CFS-IS. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0406. Painos 02 / 2011. Hilti palokatkomassacfs-is

Tekninen ohje. Hilti palokatkomassa CFS-IS. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0406. Painos 02 / 2011. Hilti palokatkomassacfs-is Tekninen ohje Hilti palokatkomassacfs-is Hilti palokatkomassa CFS-IS Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0406 Painos 02 / 2011 Hilti palokatkomassa CFS-IS Painos 02/2011 sivu 1 Hilti palokatkomassa

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle. Bygg/Yleis Silikon. nro

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle. Bygg/Yleis Silikon. nro SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle Bygg/Yleis Silikon nro 313120613 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-2:2012 G-CC 2.

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 10 / 109. Numero 04 / 2014. Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX

Tekninen ohje. Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 10 / 109. Numero 04 / 2014. Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX Tekninen ohje Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 0 / 09 Numero 04 / 04 Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX Numero 04 / 04 sivu Palokatkovaahto

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP nro Hilti 0432-CPR-00242-02 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Metallin kiila-ankkuri Hilti 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: Katso

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Palokatkomansetti CFS-C. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0403. Painos 02 / 2011. Hilti Palokatkomansetti CFS-C

Tekninen ohje. Hilti Palokatkomansetti CFS-C. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0403. Painos 02 / 2011. Hilti Palokatkomansetti CFS-C Tekninen ohje Hilti Palokatkomansetti CFS-C Hilti Palokatkomansetti CFS-C Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0403 Painos 02 / 2011 Hilti Palokatkomansetti CFS-C Painos 02/2011 sivu 1 Palokatkomansetti

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro Hilti HDA 0672-CPD-0012

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro Hilti HDA 0672-CPD-0012 FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro Hilti HDA 0672-CPD-0012 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Takakartioankkuri Hilti HDA 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: Katso

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle MARIN & TEKNIK. nro

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle MARIN & TEKNIK. nro SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle MARIN & TEKNIK nro 313120607 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-4:2012 PW-EXT-INT-CC

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokääre CFS-B. Eurooppalainen Tekninen arviointi ETA-nro 10 / 0212. Numero 07 / 2014. Hilti-palokatkonauha CFS-B

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokääre CFS-B. Eurooppalainen Tekninen arviointi ETA-nro 10 / 0212. Numero 07 / 2014. Hilti-palokatkonauha CFS-B Tekninen ohje Hilti-palokatkonauha CFS-B Hilti Palokatkokääre CFS-B Eurooppalainen Tekninen arviointi ETA-nro 10 / 0212 Numero 07 / 2014 Hilti-palokatkonauha CFS-B Numero 07 / 2014 sivu 1 Tuotesivu Hilti

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP nro Hilti HVU 1343-CPR-M 500-19/07.14 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hilti HVU, jossa HAS- ja HIS-elementit 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikaflex AT Connection. Sikaflex

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikaflex AT Connection. Sikaflex Declaration of Performance Sealing & Bonding Suoritustasoilmoitus Päiväys 06.2013 Tunniste nro. 02050102100000003 Versio nro. 01 EN 15651-1:2012 13 1213 SUORITUSTASOILMOITUS Sikaflex AT Connection 02 05

Lisätiedot

- tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm

- tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm Firetect SUORITUSTASOILMOITUS CPR--coat (DoP) versio 17/2 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste Firetect PA-pinnoite 2. Aiottu käyttötarkoitus rakenteissa olevien putki- ja kaapeliläpivientiaukkojen saumojen

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikadur -42 HE Sikadur -

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikadur -42 HE Sikadur - Declaration of Performance Refurbishment Suoritustasoilmoitus Päiväys 05.2013 Tunniste nro. 02 02 02 01 001 0 000001 Versio nro. 01 EN 1504-6 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikadur -42 HE 02 02 02 01 001

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus

Suoritustasoilmoitus Suoritustasoilmoitus DoP-07/0291-KI-10 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: KI-10 Kuvassa on esimerkillinen tuote kyseisestä tuoteryhmästä 2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): yleistyyppi

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance)

Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance) Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance) Dop Nro: Honkatalot, Polar Life Haus 802-1/2013 1. Tuotetyyppi: Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukainen hirsitalon rakennussarja. 2. Tuotteen

Lisätiedot

PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET

PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET SISÄLLYS Kaapelit ja kourut kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2 kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2-3 Kupariputket kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 3 Alupex-putket

Lisätiedot

TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ PALOLUOKITUS - TAULUKKO ASENNUS TESTISTANDARDIT VÄLI- JA KANTAVAT SEINÄRAKENTEET 100 MM KANTAVAT LATTIARAKENTEET 150 MM

TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ PALOLUOKITUS - TAULUKKO ASENNUS TESTISTANDARDIT VÄLI- JA KANTAVAT SEINÄRAKENTEET 100 MM KANTAVAT LATTIARAKENTEET 150 MM TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ Protecta FR Pipe Wrap on suunniteltu ylläpitämään seinien ja lattioiden palonkestoa silloin kun niihin on vedetty läpivientejä (yhtenäiset muovi- tai metalliputket palavan

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX ES. nro

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX ES. nro SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle SCHÖNOX ES nro 315110303 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-2:2012 G-CC EN 15651-3:2012

Lisätiedot

Declaration of Performance. Sikadur. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Declaration of Performance. Sikadur. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Declaration of Performance Refurbishment Suoritystasoilmoitus Päiväys 27.05.2013 Tunniste nro. 02 04 02 03 001 0 000119 Versio nro. 01 EN 1504-4 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikadur -32 Normal 02 04 02

Lisätiedot

HILTI PALOKATKOVAAHTO CFS-IS

HILTI PALOKATKOVAAHTO CFS-IS HILTI PALOKATKOVAAHTO CFS-IS Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0406 Tekninen ohje I Painos 02/2011 Hilti palokatkovaahto CFS-IS Painos 02/2011 sivu 1 Palokatkovaahto CFS-IS Vesipohjainen palokatkovaahto

Lisätiedot

Tekninen ohje Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Pinnoitettu palokatkolevy CFS-CT B

Tekninen ohje Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Pinnoitettu palokatkolevy CFS-CT B Tekninen ohje Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Pinnoitettu palokatkolevy CFS-CT B Eurooppalainen tekninen arviointi ETA Nro 11 / 0429 Numero 09 / 2013 Hilti Palokatkopinnoite

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Sikadur -Combiflex CF N

SUORITUSTASOILMOITUS Sikadur -Combiflex CF N Declaration of Performance Refurbishment Suorityutasoilmoitus Päiväys 06.2013 Tunniste nro. 02 07 03 02 003 0 000002 Versio nro. 01 EN 1504-4 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikadur -Combiflex CF N 02 07

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0756-CPD-447 - FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0756-CPD-447 - FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0756-CPD-447 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT TAPCON-6 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan

Lisätiedot

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 27062013 E ver 1. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Lämpölux 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hiltipalokatkomansetti. Avonainen CFS-C EL. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 14 / 0085. Numero 04 / 2014

Tekninen ohje. Hiltipalokatkomansetti. Avonainen CFS-C EL. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 14 / 0085. Numero 04 / 2014 Tekninen ohje Hilti-palokatkomansetti CFS-C EL Hiltipalokatkomansetti Avonainen CFS-C EL Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 14 / 0085 Numero 04 / 2014 Hilti-palokatkomansetti CFS-C EL Numero 04

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin palokatkomansetti CFS-C EL Nro Hilti CFS 0843-CPR-0154 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Firesil N

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Firesil N Declaration of Performance Sealing & Bonding Suoritustasoilmoitus Päiväys 04.2014 Tunniste nro. 020504036000000003 Versio nro. 01 EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 14 1213 SUORITUSTASOILMOITUS Sika Firesil

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. - tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm

SUORITUSTASOILMOITUS. - tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm Firetect SUORITUSTASOILMOITUS CPR--collar (DoP) versio 17/2 1. Tuotetyyppien yksilöllinen tunniste 2. Aiottu käyttötarkoitus Firetect FMU (teräs) + FMI (ruostumaton teräs) rakenteissa olevien putkiläpivientiaukkojen

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart EN 1504-2: 2004 EN 13813 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikafloor -2540W EN 13813:2002 02 08 01 02 024 0 000024 1008 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor - 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai

Lisätiedot

HILTI PALOKATKONAUHA CFS-W SG CFS-W EL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0405. Painos 02 / 2011 I Tekninen ohje

HILTI PALOKATKONAUHA CFS-W SG CFS-W EL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0405. Painos 02 / 2011 I Tekninen ohje HILTI PALOKATKONAUHA CFS-W SG CFS-W EL Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0405 Hilti Palokatkonauha CFS-W Painos 02/2011 sivue 1 Painos 02 / 2011 I Tekninen ohje Palokatkonauha CFS-W SG Palonarkojen

Lisätiedot

JOINTS TULISTOP PRO+ PALOKATKOTUOTESARJAN CE HYVÄKSYTYT TUOTTEET

JOINTS TULISTOP PRO+ PALOKATKOTUOTESARJAN CE HYVÄKSYTYT TUOTTEET JOINTS TULISTOP PRO+ PALOKATKOTUOTESARJAN CE HYVÄKSYTYT TUOTTEET JOINTS 2K FIRE FOAM PRO+ EI120 2- komponenttinen palokatkovaahto läpivienteihin ETA- hyväksyntäraportti soveltuvuudesta: ETA - 11/0206 (Etag

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox HVP O

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox HVP O 1 / 5 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox HVP O Tuotetyypin tunniste PROD0177 StoPox HVP O Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

Palokatkoratkaisut Geberit putkille. Geberit Mepla Geberit Silent-db20 Geberit Silent-PP. Numero 09 / 2014. Hilti palokatkoratkaisut Geberit putkille

Palokatkoratkaisut Geberit putkille. Geberit Mepla Geberit Silent-db20 Geberit Silent-PP. Numero 09 / 2014. Hilti palokatkoratkaisut Geberit putkille Palokatkoratkaisut Geberit putkille Hilti palokatkoratkaisut Geberit putkille Geberit Mepla Geberit Silent-db20 Geberit Silent-PP Numero 09 / 2014 Hilti palokatkoratkaisut Geberit putkille Numero 09/ 2014

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28 1 (2) SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28 Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Cupori 110 Premium Tyyppi- tai erämerkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoPnro Hilti HITHY 200A 1343CPRM50010/07.14 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektiojärjestelmä Hilti HITHY 200A 2. Tyyppi, erä tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti palokatkomansetti CFS-C P. Euroopan tekninen arviointi ETA Nro 10/0404. Numero 07 / 2013. Hilti palokatkomansetti CFS-C P

Tekninen ohje. Hilti palokatkomansetti CFS-C P. Euroopan tekninen arviointi ETA Nro 10/0404. Numero 07 / 2013. Hilti palokatkomansetti CFS-C P Tekninen ohje Hilti palokatkomansetti CFS-C P Hilti palokatkomansetti CFS-C P Euroopan tekninen arviointi ETA Nro 10/0404 Numero 07 / 2013 Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013 sivu 1 Yleistietoa

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Palokatkomansetti CFS-C P. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä. ETA nro 10/0404. Painos 02 / Hilti Palokatkomansetti CFS-C P

Tekninen ohje. Hilti Palokatkomansetti CFS-C P. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä. ETA nro 10/0404. Painos 02 / Hilti Palokatkomansetti CFS-C P Tekninen ohje Hilti CFS-C P Hilti CFS-C P Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0404 Painos 02 / 2011 Hilti CFS-C P Painos 02/2011 sivu 1 Hilti CFS-C P CFS-C P Palonarkojen maks. 250 mm putkien ETA-hyväksyttyyn

Lisätiedot

Tekninen opas. Hilti palokatkomassa CFS-M RG. Euroopan tekninen hyväksyntä ETA N o 12/0101

Tekninen opas. Hilti palokatkomassa CFS-M RG. Euroopan tekninen hyväksyntä ETA N o 12/0101 Tekninen opas Hilti palokatkomassa FS-M RG Hilti palokatkomassa FS-M RG uroopan tekninen hyväksyntä TA N o 12/0101 Julkaisu 05 / 2012 Hilti palokatkomassa FS-M RG Julkaisu 05/2012 sivu 1 Hilti palokatkomassa

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro HSL-3_B-1109-CPR-0002

SUORITUSTASOILMOITUS Nro HSL-3_B-1109-CPR-0002 FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro HSL-3_B-1109-CPR-0002 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hilti HSL-3 2. Käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset: Tuote Metalliankkurit betonikäyttöön Käyttötarkoitus Kiinnitykseen

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Abraroc SR. Abraroc. 1. Tuotetyyppi: Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Katso pakkaus

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Abraroc SR. Abraroc. 1. Tuotetyyppi: Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Katso pakkaus Declaration of Performance Refurbishment Suoritustasoilmoitus Päiväys 05.2013 Tunniste nro. 02 03 02 04 003 0 000012 Versio nro. 01 SUORITUSTASOILMOITUS Sika Abraroc SR 02 03 02 04 003 0 000012 1017 1.

Lisätiedot

FIREL. CoPAKA 14/0273 EI Armaflex-eriste EI MITTAKAAVASSA. Tiivistys: FIRETECT akryylipohjainen palokatkomassa

FIREL. CoPAKA 14/0273 EI Armaflex-eriste EI MITTAKAAVASSA. Tiivistys: FIRETECT akryylipohjainen palokatkomassa Jos rako putken ja reiän reunan välissä on yli 30 mm käytetään Firetectin pinnoitettua kivivillalevyä, jolla reikää pienennetään. Pienennykseen käytetään kahta pinnoitettua villalevyä, joiden asennus ulkopinta

Lisätiedot

URAKKALASKENTAA VARTEN

URAKKALASKENTAA VARTEN URAKKALASKENTAA VARTEN A-Insinöörit Suunnittelu Oy Bertel Jungin aukio 9 0600 Espoo Puh 007 9 777 Fax 007 9 779 etunimi.sukunimi@ains.fi PALOKATKOSUUNNITELMAN YLEISTEKSTI () Palokatkosuunnitelma Yleistä

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti CFS-S SIL silikonipalokatkomassa. European Technical Approval ETA No 10/ 0291. Hilti Silikonipalokatkomassa CFS-S SIL

Tekninen ohje. Hilti CFS-S SIL silikonipalokatkomassa. European Technical Approval ETA No 10/ 0291. Hilti Silikonipalokatkomassa CFS-S SIL Tekninen ohje Hilti CFS-S SIL silikonipalokatkomassa European Technical Approval ETA No / 0291 Painos 12/20 Painos 12 / 20 sivu 1 Silikoinipohjainen palokatkomassa CFS-S SIL Elastinen palokatkomassa, joka

Lisätiedot

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: SUORITUSTASOILMOITUS No.:001/CPR/2013-07-01 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Lämpölux 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No CPD FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No CPD FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 1020-CPD-090-030097 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT EPOMAX PLUS 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 28.5.2014 L 159/41 ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014, annettu 21 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Kaapelimansetti CFS-CC. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA nro 13 / 0704

Tekninen ohje. Hilti Kaapelimansetti CFS-CC. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA nro 13 / 0704 Tekninen ohje Hilti Kaapelimansetti CFS-CC Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA nro 13 / 0704 Issue 10 / 2013 Hilti Kaapelimansetti CFS-CC Sovellukset Kaapeli- ja kaapelinippuläpiviennit lattiarakenteissa

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox WL 100

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox WL 100 1 / 5 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox WL 100 Tuotetyypin tunniste PROD0607 StoPox WL 100 Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

Annettu: 23.9.2008. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 23.9.2008. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM144/6221/2007 1 (6) Annettu: 23.9.2008 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0074 - FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0074 - FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0679-CPD-0074 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT EPOMAX 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa,

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti pinnoitettu palovillalevy ja Hilti palokatkopinnoite CFS-CT. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA N o 11/0429

Tekninen ohje. Hilti pinnoitettu palovillalevy ja Hilti palokatkopinnoite CFS-CT. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA N o 11/0429 Tekninen ohje Hilti Palokatkopinnoite FS-T Hilti pinnoitettu palovillalevy ja Hilti palokatkopinnoite FS-T Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA N o 11/0429 Julkaisu 06 / 2012 Hilti Palokatkopinnoite

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox BB OS

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox BB OS 1 / 6 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox BB OS Tuotetyypin tunniste PROD0216 StoPox BB OS Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

ISOVER palokatkot. Asennusohjeet 04/2018

ISOVER palokatkot. Asennusohjeet 04/2018 ISOVER palokatkot ohjeet Palokatkojärjestelmä: GPG-tiivistelaastia käytetään palotiivisteenä kevytrakenteisissa väliseinissä ja betonista valmistetuissa seinä- ja lattiarakenteissa. NO S DK ENG ET FIN

Lisätiedot

TFJO TFJO U" " MBUUJB TFJO

TFJO TFJO U  MBUUJB TFJO Tekninen ohje Silikonipalokatkomassa CFS-S SIL CFS-S SIL silikonipalokatkomassa European Technical Approval ETA No / 0291 Silikonipalokatkomassa CFS-S SIL Painos 12/20 Painos 12 / 20 1 Silikonipalokatkomassa

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox IHS BV

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox IHS BV 1 / 5 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox IHS BV Tuotetyypin tunniste PROD0215 StoPox IHS BV Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikagard -545 W Elastofill. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikagard -

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikagard -545 W Elastofill. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikagard - Declaration of Performance Refurbishment Suoritustasoilmoitus Päiväys 06.2014 Tunniste nro. 02 03 03 03 003 0 000002 Versio nro. 02 EN 1504-2:2004 09 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikagard -545 W Elastofill

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikagard -675 W ElastoColor. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikagard -

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikagard -675 W ElastoColor. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikagard - Declaration of Performance Refurbishment Suoritustasoilmoitus Päiväys 06.2014 Tunniste nro. 02 03 03 03 001 0 000003 Versio nro. 02 EN 1504-2:2004 09 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikagard -675 W ElastoColor

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP nro Hilti HKD 0672-CPR-0137 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Lyöntiankkuri Hilti HKD 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: Katso

Lisätiedot

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin TUOTEKUVAUS laajenee kuumuuden vaikutuksesta yli +180 C lämpötilassa estäen palon, savun, ja palokaasujen etenemisen sekä toimii äänikatkona. saavuttaa EI240 palonkestoajan paloluokitelluissa sauma- ja

Lisätiedot

EN :2010 EN :2010 SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Unitherm Platinum EN :2010

EN :2010 EN :2010 SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Unitherm Platinum EN :2010 Declaration of Performance Industrial Coating Suoritystasoilmoitus Päiväys 01.07.2013 Tunniste nro. 02 06 04 0000 3 0000060 Versio nro. 01 EN 13381-8:2010 EN 13501-2:2010 SUORITUSTASOILMOITUS Sika Unitherm

Lisätiedot

PALOKATKOJEN TUOTEKELPOISUUS JA VALMISTAJAN TEHTÄVÄT

PALOKATKOJEN TUOTEKELPOISUUS JA VALMISTAJAN TEHTÄVÄT PALOKATKOJEN TUOTEKELPOISUUS JA VALMISTAJAN TEHTÄVÄT Katariina Kevarinmäki, Paroc Tekniset Eristeet 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Palokatkojen tuotekelpoisuuden osoittamistavat (tuotehyväksyntämenettelyt) Valmistajan

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus

Suoritustasoilmoitus Suoritustasoilmoitus No. 9174 009 DOP 2014-01-27 Declaration of Performance (DOP) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Moniseinämäinen metallijärjestelmäsavupiippu DW-VISION, joka on standardin mukainen.

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0913 - FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0913 - FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0679-CPD-0913 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT MULTI-MAX 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan

Lisätiedot