Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0018 European Technical Approval (käännös)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0018 European Technical Approval (käännös)"

Transkriptio

1 VTT EXPERT SERVICES OY PL VTT Tel Rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/106/EEC mukaisesti ilmoitettu tuotehyväksyntälaitos EOTAN JÄSEN Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0018 European Technical Approval (käännös) Kauppanimi: Trade name Hyväksynnän haltija: Holder of approval: Kiilto Kerafiber vedeneristysjärjestelmä Kiilto Kerafiber Watertight covering kit Kiilto Oy P.O.Box 250 FI Tampere Finland Tuotetyyppi ja sen käyttötarkoitus: Generic type and use of construction product: Voimassaoloaika: Validity from/to NESTEMUODOSSA LEVITETTÄVÄ, LAATOITETTAVA MÄRKÄTILOJEN VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ LIQUID APPLIED WATERTIGHT COVERING KIT FOR WET ROOM FLOORS AND WALLS WITH WEARING SURFACE Valmistuspaikka: Manufacturing plants: Kiilto Oy Tampereentie 408 FI Lempäälä Finland Tämä hyväksyntä sisältää This European Technical Approval contains sivuja/liitteitä pages/annexes 12 sivua, sisältäen yhden liitteen 12 pages, including one annex Eurooppalainen tekninen hyväksyntäorganisaatio European Organisation for Technical Approvals

2 Sivu 2 ETA -11/0018, I LAILLINEN PERUSTA JA YLEISET EHDOT 1. VTT Expert Services Oy on myöntänyt tämän eurooppalaisen teknisen tuotehyväksynnän seuraavien lakien ja säädösten mukaisesti: - Neuvoston direktiivi (89/106/ETY) 1, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, muutettu Neuvoston direktiivillä 93/68/ETY, 22 heinäkuuta ; - Laki rakennustuotteiden hyväksynnästä (230/2003) luvut 3 ja 10, Ympäristöministeriön asetus rakennustuotteiden hyväksynnästä 3 sekä Ympäristöministeriön antama valtuutuspäätös (YM19/629/2009). - Eurooppalaisia teknisiä hyväksyntöjä koskevien hakemusten jättämisestä, hyväksynnän valmistelemisesta ja antamisesta Komission päätöksen 94/23/EC 3 liitteessä säädetyt menettelytapaohjeet; - Guideline Nr 022 for European Technical Approval of Watertightness covering kits for wet room floors and walls 2. VTT Expert Services Oy:llä on oikeus tarkastaa ovatko tämän eurooppalaisen teknisen hyväksynnän edellytykset voimassa. Tarkastaminen voi tapahtua tuotteen valmistuspaikassa. Vastuu tuotteen yhdenmukaisuudesta tämän eurooppalaisen teknisen hyväksynnän kanssa ja tuotteen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa on siitä huolimatta tämän eurooppalaisen teknisen hyväksynnän haltijalla. 3. Tätä eurooppalaista teknistä hyväksyntää ei saa siirtää muille kuin sivulla 1 mainituille valmistajille ja valmistajan agenteille, tai koskevaksi muita valmistuspaikkoja kuin mitä sivulla 1 on mainittu. 4. VTT Expert Services Oy voi peruuttaa tämän eurooppalaisen teknisen tuotehyväksynnän Neuvoston direktiivin 89/106/EEC artiklan 5(1) mukaisesti. 5. Tämän eurooppalaisen teknisen hyväksynnän tai sen elektronisen muodon osittainen kopioiminen ei ole sallittua. Kuitenkin osittainen kopiointi on mahdollista VTT Expert Services Oy:stä saadun kirjallisen luvan perusteella. Tässä tapauksessa osittainen kopio on merkittävä sellaiseksi. Mainostamisessa käytettävät tekstit ja kuvat eivät saa olla ristiriidassa tämän eurooppalaisen teknisen hyväksynnän kanssa tai käyttää sitä väärin. 6. VTT Expert Services Oy on julkaissut tämän eurooppalaisen teknisen hyväksynnän virallisella kielellään. Tämä kielimuoto vastaa täysin EOTAsta saatavaa hyväksynnän kielimuotoa. Mahdolliset käännökset on ilmoitettava sellaisiksi. 1 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti nro L 40, , s Euroopan yhteisöjen virallinen lehti nro L 220, , s. 1 3 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti nro L 284, , s. 1 4 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti nro L 17, ,s. 34

3 Sivu 3 ETA -11/0018, SISÄLLYSLUETTELO I LAILLINEN PERUSTA JA YLEISET EHDOT... 2 SISÄLLYSLUETTELO... 3 II EUROOPPALAISEN TEKNISEN HYVÄKSYNNÄN ERITYISEHDOT TUOTTEEN MÄÄRITTELY JA SEN AIOTTU KÄYTTÖTARKOITUS Tuotteen määrittely Käyttötarkoitus TUOTTEEN OMINAISUUDET JA NIIDEN TODENTAMISMENETTELYT VAATIMUKSENMUKAISUUDEN OSOITTAMINEN JA CE-MERKINTÄ Vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen Velvollisuudet CE-merkintä EDELLYTYKSET JOIDEN PERUSTEELLA TUOTE ON ARVIOITU KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SOVELTUVAKSI Valmistaminen Suunnittelu ja mitoitus Asentaminen OHJEITA VALMISTAJALLE Pakkaus, kuljetus ja varastointi Käyttö, huolto ja korjaus LIITE KIILTO KERAFIBER MÄRKÄTILOJEN VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ ENSISIJAINEN RAKENNUSTAPA... 12

4 Sivu 4 ETA -11/0018, II EUROOPPALAISEN TEKNISEN HYVÄKSYNNÄN ERITYISEHDOT 1 Tuotteen määrittely ja käyttötarkoitus 1.1 Tuotteen määrittely Kilto Kerafiber on nestemuodossa oleva 1-komponenttinen vedeneristysjärjestelmä. Järjestelmää käytetään pintakerroksen (laatoituksen) alla märkätilojen vedeneristeenä. Vedeneristysjärjestelmä koostuu seuraavista komponenteista: Pohjustusaine Kiilto Keraprimer pohjuste on polymeeridispersio, joka valmistajan ohjeiden mukaan parantaa vedeneristysjärjestelmän tartuntaa. Vedeneriste Kiilto Kerafiber vedeneriste on 1-komponenttinen, nestemuodossa levitettävä vedeneristysaine. Kuivakalvon vähimmäispaksuus seinäpinnoilla on 0,4 mm ja lattiapinnoilla 0,5 mm. Kuivakalvonpaksuus saavutetaan tavallisesti kahdella levityskerralla vähimmäismenekkien ollessa 800 g/m 2 ja 1000 g/m 2. Vahvikkeet Vedeneristysjärjestelmään kuuluvat sauma- ja läpivientivahvikkeet ovat Kiilto Lattiakaivovahvike (mitat 40 x 40 cm) tai Kiilto Kaivolaippa-vahvike (mitat 323 x 383 mm) yhdessä lattiakaivon tiivistämiseen käytettävän KiiltoFix Masa tiivistemassan kanssa, Kiilto Nurkkavahvikenauha ( rullan leveys 1 m) tai Kiilto Läpivientivahvike mm (mitat 201 x 201 mm) lattialäpivientejä varten, Kiilto Läpivientivahvike mm (mitat 250 x 150 mm) vesijohtoläpivientejä varten, Kiilto Nurkkavahvikenauha tai Kiilto Butyylinauha tai Kiilto TPE-nauha pintaliitosten ja seinä-lattia rajakohtien tai liitosten vahvistamiseen ja Kiilto sisä- tai Ulkonurkkavahvike nurkkien vahvistamista varten. Kiinnitysaineet Tähän ETAan liittyvät seuraavat laattojen kiinnitysaineet: - Kiilto Saneerauslaasti - Kiilto Superfix, - Kiilto Kerapid, - Kiilto Lattialaattalaasti ja - Kiilto Superfix DF. Kaikki kiinnitysaineet ovat sementtipohjaisia laasteja. Kaikki laastit soveltuvat käytettäviksi tämän vedeneristysjärjestelmän kanssa. Sopiva laasti voidaan valita esim. tarvittavan avoajan perusteella. Suurikokoisten lattialaattojen kiinnitykseen suositellaan käytettäväksi Kiilto Lattialaattalaastia.

5 Sivu 5 ETA -11/0018, Käyttötarkoitus Vedeneristysjärjestelmä soveltuu käytettäväksi vedeneristeenä märkätilassa, jossa lattia on jäykkärakenteinen ja seinät joko jäykkä tai joustavarakenteisia. Alustarakenteet voivat olla kosteudelle herkkiä tai ei ja olla alttiita halkeilulle tai ei. Vedeneristysjärjestelmää voidaan käyttää seuraavantyyppisille lattiakaivoille: - Lattiakaivot, joissa on kiristysrengas. Testatut lattiakaivot on määritelty kohdassa Tässä eurooppalaisessa teknisessä tuotehyväksynnässä on oletettu märkätilojen vedeneristysjärjestelmän käyttöiäksi 25 vuotta sillä edellytyksellä, että tämän kappaleen ehdot täyttyvät sekä pakkaukseen, kuljetukseen, varastointiin, asennukseen, kunnossapitoon ja korjaukseen liittyviä ohjeita noudatetaan. "Oletettu käyttöikä" tarkoittaa sitä, että tämän ajan umpeuduttua todellinen käyttöikä normaaleissa käyttöoloissa voi olla huomattavasti pidempi, ilman että tuotteen olennaisiin vaatimuksiin vaikuttavat ominaisuudet ovat heikentyneet merkittävästi. Oletettua käyttöikää ei voida tulkita valmistajan tai hyväksyntälaitoksen antamaksi takuuksi, vaan se tulee nähdä suuntaa-antavana tietona valittaessa tuotteita kohteisiin. 2 Tuotteen ominaisuudet ja niiden todentamismenettelyt ETA:ssa arvioidut nestemuodossa levitettävän märkätilojen vedeneristysjärjestelmän ominaisuudet ja niiden todentamismenetelmät ovat: ETAG Kohta Ominaisuus Ominaisuuden arviointi/tulos ER 1 Mekaaninen kestävyys ja stabiliteetti Ei oleellinen ER 2 Paloturvallisuus Palokäyttäytyminen Euroluokka F (ei arvioitu) ER 3 Hygienia, terveys ja ympäristö Vaarallisten aineiden vapautuminen Ei vaarallisia aineita * ) Vesihöyrynläpäisevyys a) Kiilto Keraprimer (125 g/m 2 ) ja Kiilto Kerafiber vedeneriste (800 g/m 2 ), paksuus 0,4 mm: Kosteudenkestävyys W = 33*10-12 kg/ (m 2 *s*pa) S d = 6,0 m b) Kiilto Keraprimer (125 g/m 2 ) ja Kiilto Kerafiber vedeneriste (1000 g/m 2 ), paksuus 0,5 mm: W = 30*10-12 kg/ (m 2 *s*pa) S d = 6,5 m Vesitiiviys Vesitiiviys standardin EN mukaan

6 Sivu 6 ETA -11/0018, Halkeaman silloituskyky Tartuntalujuus Arviointiluokka 1, Halkeaman leveys 0,4 mm: a) 0,8 kg/ m 2 Arviointiluokka 2, Halkeaman leveys 0,75 mm: b) 1,0 kg/ m 2 Arviointiluokka 3, Halkeaman leveys 1,5 mm: c) 2,6 kg/ m 2 d) 1,4 kg/ m 2 Kiilto Nurkkavahvikenauhan kanssa Kiilto Kerafiber vedeneristeen pohjuste yhdessä seuraavien laattojen kiinnitysaineiden kanssa: Kiilto Saneerauslaasti, Kiilto Superfix, Kiilto Kerapid, Kiilto Lattialaattalaasti ja Kiilto Superfix DF betonialustalla Arviointiluokka 2: Tartuntalujuus 0,5 MPa Kiilto Kerafiber vedeneristysjärjestelmä yhdessä Glasroc GHE Hydro gypsum, Wedi, Litex, Kaakeliluja, Aquapanel tai kipsi** ) levyalustoilla Arviointiluokka 1: Tartuntalujuus 0,3 MPa Naarmuuntumisenkestävyys Liitoksen silloituskyky Läpivientien vesitiiviys (ETAG 022:n liitteet A ja F) NPD Arviointiluokka 2: Vesitiivis Kiilto Kerafiber vedeneriste ja pohjuste Kiilto läpivientivahvikkeiden kanssa ja - Kiilto Kaivolaippa -vahvike lattiakaivon kanssa (PP) - Oden DN 70 (valmistaja Saint-Gobain Pipe Systems Oy) - Merika 75 (valmistaja Meriser Oy) - Kiilto Lattiakaivo vahvike, 40 cm * 40 cm lattiakaivon kanssa (PP) - Vieser 75 (valmistaja Serres Oy) täyttävät luokan vaatimukset Arviointiluokka 2: Vesitiivis ER 4 Käyttöturvallisuus Liukkaus Ei oleellinen ER 5 Ääneneristys Ei oleellinen ER 6 Lämpö- ja energiataloudellisuus Ei oleellinen Kestävyyteen ja huollettavuuteen liittyvät seikat Lämmönkestävyys Arviointiluokka 2: Tartuntalujuus 0,5 MPa, Halkeaman silloituskyky vaatimukset täyttyvät Vedenkestävyys Arviointiluokka 2: Tartuntalujuus 0,5 MPa

7 Sivu 7 ETA -11/0018, Alkalin kestävyys Arviointiluokka 2: Tartuntalujuus 0,5 MPa Mekaanisen kulutuksen kestävyys Ei oleellinen Puhdistettavuus Ei oleellinen Korjattavuus Korjattavissa oleva Paksuus Kiilto Kerafiber vedeneristeen (märkä) menekki mm:n kerrospaksuutta kohden on 1,9 kg/m Levitettävyys Levitettävä Vesieristeen minimipaksuus tulee olla 0,4 mm seinissä ja 0,5 mm lattioissa. * ) Vaarallisiin aineisiin tässä eurooppalaisessa teknisessä hyväksynnässä tehtyjen viittausten lisäksi, tuotteeseen saattaa kohdistua muita vaarallisiin aineisiin liittyviä vaatimuksia (esim. EU-lainsäädäntö, kansalliset lait säädökset ja hallintopäätökset). Rakennustuotedirektiivin vaatimusten täyttäminen edellyttää, että nämä mahdolliset muutkin vaatimukset on täytettävä, siellä missä niitä sovelletaan. ** ) Kipsilevyalustalle asennetun vedeneristysjärjestelmän tartuntalujuus oli 0,2 MPa. Alustassa tapahtui koheesiomurtuma, vaatimus täyttyy. 3 Vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen ja CE-merkintä 3.1 Vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen Vaatimuksenmukaisuuden osoittamismenettely on Euroopan Komission päätöksen 2003/655/EC mukaisesti laatoitettavalle vedeneristysjärjestelmälle 2+ (Liite III, Kohta 2(ii), vaihtoehdon 1 mukainen, Direktiivi 89/106/EC). Tämä vaatimuksenmukaisuuden osoittamismenettely 2+ on määritelty seuraavasti : (a) Valmistajan tehtävät: (1) tuotteen tyyppitestaus; (2) tehtaan sisäinen laadunvalvonta; (3) valmistajan itsensä suorittama näytteiden lisätestaus etukäteen kirjatun testausohjelman mukaisesti; (b) Ilmoitetun laitoksen tehtävät: (4) tehtaan sisäisen laadunvalvonnan sertifiointi seuraavien asioiden pohjalta: - tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastus; - tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuva valvonta, arviointi ja hyväksyminen; Huomautus: Ilmoitettuja laitoksia kutsutaan myös notifioiduiksi laitoksiksi.

8 Sivu 8 ETA -11/0018, Velvollisuudet Valmistajan tehtävät Tehtaan sisäinen laadunvalvonta Valmistajan tulee suorittaa tehtaan jatkuvaa sisäistä laadunvalvontaa. Valmistajan laadunvalvonnan kaikkien osien, vaatimusten ja ehtojen tulee olla dokumentoitu ja kirjattu systemaattisella tavalla mukaan luettuna menettelytavat ja testaus rekisterit. Tehtaan sisäisen laadunvalvontajärjestelmän tarkoituksena on varmistaa tuotteen yhdenmukaisuus eurooppalaisen teknisen tuotehyväksynnän kanssa. Valmistajan tuotannon laadunvalvonnan tulee olla tähän eurooppalaiseen tekniseen hyväksyntään, ETA-11/0018, joka on julkaistu , liittyvän "laadunvalvontasuunnitelman ( ) mukaista. "Laadunvalvontasuunnitelma" käsittää valmistajan tuotannon valvontamenettelyn kuvauksen ja on toimitettu VTT Expert Services Oy:lle 5. Valmistaja voi käyttää ainoastaan valmistajan teknisen dokumentoinnin mukaisia alkuperäisiä valmistusaineita. Valmistajan tulee tarkastaa tai valvoa, että materiaaleiksi kelpaavat vain laadunvalvontasopimuksessa mainitut alkuperäiset materiaalit. Tehtaan sisäinen laadunvalvonta noudattaa komponenttien laadunvalvontasopimuksessa määriteltyjä tuoteominaisuuksia. Esimerkki laadunvalvontasuunnitelmasta on esitetty ETAG 022:n osassa 1. Laadunvalvonnan tulokset rekisteröidään ja arvioidaan "laadunvalvontasuunnitelman" ehtojen mukaisesti. Valmistajan raportoinnin tulee sisältää sisäisestä laadunvalvonnasta vähintään seuraavat tiedot: - Tuotteiden ja alkuperäisten raaka-aineiden nimet, - Tarkastuksen tai valvonnan tyyppi, - Valmistuspäivämäärä, eränumero (jos tarpeen), tarkastuksen tai valvontakäynnin päivämäärä, - Tulokset ja soveltuvin osin vertailu annettuihin vaatimuksiin, - Tehtävästä vastuussa olevan henkilön allekirjoitus Tuotteen alkutestaus Tuotteen alkutestaus viittaa tuoteominaisuuksiin, jotka viittaavat tämän ETA-hyväksyntäohjeen kyseeseentulevaan osaan. Se noudattaa ETAG 022, osan 1 mukaista laadunvalvontasuunnitelmamallia. Siinä tapauksessa, että tämän ETA:n perusteena olevat testit on tehty käynnissä olevasta tuotannosta otetuilla näytteillä nämä korvaavat alkutyyppitestauksen. Muussa tapauksessa tarpeellinen tuotteen alkutestaus tulee suorittaa laadunvalvontasuunnitelman ehtojen mukaisesti ja valmistajan tulee todeta vaadittujen ominaisuusarvojen täyttyminen. 5 Laadunvalvontasuunnitelma on ETA hyväksynnän luottamuksellinen osa ja voidaan antaa ainoastaan vaatimuksenmukaisuuden osittamiseen osallistuville ilmoitetuille laitoksille. Kts kohta

9 Sivu 9 ETA -11/0018, Jos tuotantoprosessia muutetaan tai tuotanto aloitetaan jossain muussa tehtaassa tuotteen alkutestaus tulee suorittaa uudestaan Valmistajan muut tehtävät Valmistajan tulee valita ja tehdä sopimus sellaisen laitoksen kanssa, joka on hyväksytty suorittamaan tuotealaan liittyviä kohdassa 3.1 mainittuja tehtäviä hoitamaan kohdassa esitettyjä tehtäviä. Tätä tarkoitusta varten valmistaja luovuttaa laadunvalvontasuunnitelman, johon viitataan kohdissa ja 3.2.2, valitsemalleen hyväksytylle (ilmoitetulle) tai hyväksyille laitoksille. Valmistajan tulee tehdä vaatimuksenmukaisuusvakuutus, jossa vakuutetaan, että tuote täyttää tämän ETA:n ehdot sekä merkitä tuotteensa CE-merkinnällä kohdan 3.3 mukaisesti Ilmoitetun laitoksen tehtävät Tehtaan ja valmistajan sisäisen laadunvalvontajärjestelmän alkutarkastus Tehtaan laadunvalvontasuunnitelmaan on kirjattu asiaankuuluva tieto niistä ominaisuuksista, joita tehtaan alkutestaukseen ja sisäiseen laadunvalvontaan oikeutetun asianomaisen ilmoitetun laitoksen tulee valvoa. Ilmoitetun laitoksen tulee suorittaa tehtaassa alkutarkastus, jolla varmistetaan, että valmistajalla on hyväksyttävät tilat ja laitteet ja että tehtaan sisäinen laadunvalvontajärjestelmä on dokumentoitu tuotantoa aloitettaessa. Ilmoitetun laitoksen tulee pidättää itsellään oikeus tiettyihin edellä esitettyihin olennaisiin toimintoihin sekä raportoida ja tallentaa tehdyt johtopäätökset kirjallisesti. Ilmoitettu laitos antaa EC todistuksen tehtaan laadunvalvonnasta, missä todetaan laadunvalvonnan olevan tämän ETA:n ehtojen mukaista. Jos tuotteen tuotantoprosessia muutetaan tai tuotanto aloitetaan toisessa tehtaassa/ toimipisteessä, tehtaan ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastus on suoritettava uudestaan. Ilmoitetun laitoksen tulee laatia uusi todistus tehtaan laadunvalvonnasta, jossa todetaan tämän ETA:n ehtojen mukaisuus Tehtaan ja tehtaan sisäisen laadunvalvontajärjestelmän jatkuva seuranta, arviointi ja hyväksyntä Laadunvalvontasuunnitelmaan on kirjattu tieto niistä tuotteen ominaisuuksista, joita asianomaisen ilmoitetun laitoksen tulee valvoa. Tätä seurantaa suoritetaan kerran vuodessa. Ilmoitetun laitoksen tulee huolehtia olennaisista edellä esitetyistä toiminnoista ja raportoida tuloksista ja tehdyt johtopäätöksistä kirjallisen raportin muodossa. Jos tämän ETA:n ehdot ja laadunvalvontasuunnitelman vaatimukset eivät enää täyty, asianomaisen ilmoitetun laitoksen tulee peruuttaa todistus tehtaan laadunvalvonnasta ja ilmoittaa siitä viipymättä VTT Expert Services Oy:lle.

10 Sivu 10 ETA -11/0018, CE-merkintä CE-merkintä kiinnitetään Kiilto Kerafiber vedeneristysjärjestelmän pakkaukseen tai mukana seuraaviin dokumentteihin. Kirjainten "CE" yhteydessä tulee ilmoittaa ilmoitetun sertifiointilaitoksen tunnusnumero tarpeen mukaan ja sisällyttää mukaan seuraavat lisätiedot: valmistajan nimi ja osoite (laillinen valmistuksesta vastaava taho), CE-merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa, EC todistuksen tehtaan laadunvalvonnasta numero, Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän numero, Eurooppalaisen teknisen hyväksyntäohjeen numero Järjestelmän osat tulee olla yksilöity kuuluviksi "Kiilto Kerafiber" vedeneristysjärjestelmään. 4 Edellytykset joiden perusteella tuote on arvioitu käyttötarkoitukseensa soveltuvaksi 4.1 Valmistaminen Kaikki materiaalit valmistaa Kiilto Oy tai sen alihankkija Kiilto Oy:n vastuulla. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä on julkaistu perustuen vedeneristysjärjestelmästä VTT Expert Services Oy:lle toimitettuun tekniseen informaatioon, joka identifioi arvioidun tuotteen. VTT Expert Services Oy on tallentanut hallussaan olevan aineiston. Sellaiset muutokset tuotteessa tai valmistusprosessissa, jotka vaikuttavat siihen, että tallennetut tiedot eivät pidä paikkaansa, tulee ilmoittaa VTT Expert Services Oy:lle ennen kuin muutoksia tehdään. VTT Expert Services Oy päättää ovatko muutokset sellaisia, että ne vaikuttavat ETA hyväksyntään ja ETA hyväksynnän nojalla tehdyn CE-merkinnän voimassaoloon ja onko uudelleen arviointi tai ETA:n muuttaminen välttämätöntä. 4.2 Suunnittelu ja mitoitus Vedeneristeen sopivuus suunniteltuun käyttötarkoitukseen perustuu ominaisarvoihin ja luokkiin. Valmistajan teknisessä aineistossaan esittämät vedeneristysjärjestelmän suunnittelua ja käyttöä koskevat ohjeet, joilla varmistetaan sisätilojen märkätilojen kulutuspinnan alle lattioihin ja seiniin vesitiivis vedeneriste, tulee ottaa huomioon. 4.3 Asentaminen Vedeneristekerroksen sopivuus käyttötarkoitukseensa edellyttää että asennus on suoritettu valmistajan teknisissä ohjeissa esitettyjen ohjeiden mukaisesti, ottaen huomioon erityisesti seuraavat seikat: asennus riittävästi koulutetun henkilöstön toimesta, järjestelmässä käytetään vain järjestelmään kuuluvia osia, asennustyössä käytetään vaadittavia työkaluja ja riittävää huolellisuutta, alustan pinnan puhtaus, kiinteys ja tasaisuus tarkastetaan, samoin lattian kallistusten ja käsittelyn suunnitelmien mukaisuus,

11 Sivu 11 ETA -11/0018, asennuksen aikaiset tarkastukset ja valmiin vedeneristeen tarkastukset sekä tulosten dokumentoinnit Tiedot, kuten korjausmenetelmä työmaalla ja jätteiden käsittely, tulee ottaa huomioon. 4.4 Valmistajan vastuu Valmistajan vastuulla on varmistaa, että kaikkia vedeneristysjärjestelmää käyttäviä on tarkoituksenmukaiseti informoitu erityisehdoista liittyen kohtiin 1, 2, 4 ja 5 mukaanlukien tämän ETA:n liitteet sekä tähän ETAan tallennetut ei-luottamukselliset tekniset asiakirjat. 5 Ohjeita valmistajalle 5.1 Pakkaus, kuljetus ja varastointi Tiedot seuraavista asioista: pakkaus, kuljetus ja varastointi löytyvät valmistajan teknisistä asiakirjoista. 5.2 Käyttö, huolto ja korjaus Tiedot seuraavista asioista käyttö, huolto ja korjaus löytyvät valmistajan teknisistä asiakirjoista. VTT Expert Services Oy:n puolesta Espoo, Lina Markelin-Rantala Tiimipäällikkö Liisa Rautiainen Arviointipäällikkö

12 Sivu 12 ETA -11/0018, LIITE 1 1 Kiilto Kerafiber märkätilojen vedeneristysjärjestelmä periaatekuva

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Vaatimusten mukaisuus (EU ja/tai kansallinen) on osoitettava jollain tavalla Onko tuotteella hen (=harmonisoitu

Lisätiedot

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet VTT EXPERT SERVICES OY Sertifiointi ja tuotehyväksyntä PL 1001, 02044 VTT TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA 0809 CPD 0716 Rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21

Lisätiedot

Kiilto Keramix vedeneriste. Kohdassa 9 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet

Kiilto Keramix vedeneriste. Kohdassa 9 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA SERTIFIKAATTI Kiilto Keramix vedeneristysjärjestelmä Kiilto Oy PL 250 FI 33101 Tampere TUOTEKUVAUS Nro VTT-C-690-06 Myönnetty 18.8.2006 Päivitetty 7.11.2011 Kiilto Keramix vedeneristysjärjestelmä

Lisätiedot

Kohdassa 9 taulukossa 1 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet

Kohdassa 9 taulukossa 1 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet SERTIFIKAATTI Nro 149/01 Myönnetty 2.5.2001 Päivitetty 11.4.2011 TUOTTEEN NIMI. Kahi-kylpyhuonejärjestelmä VALMISTAJA Saint-Gobain Weber Oy Ab Strömberginkuja 2 (PL 70) FI-00381 Helsinki TUOTEKUVAUS Kahi-kylpyhuonejärjestelmä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Kunnossapitoyksikön päällikkö

Kunnossapitoyksikön päällikkö RATAHALLINTO KESKUS BANFÖRVALTNINGS CENTRALEN 8.11.2004 1277/731/2004 STANDARDIN SFSEN 13450 RAIDESEPELIKIVIAINEKSET KANSALLINEN SOVELTAMISOHJE Ratahallintokeskus on hyväksynyt standardin SFSEN 13450 Raidesepelikiviainekset

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY.

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI System Intello SERTIFIKAATIN HALTIJA Redi-yhtiöt Oy Yrittäjäntie 23 01800 Klaukkala TUOTEKUVAUS System Intello on rakennuksen vaipan

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart EN 1504-2: 2004 EN 13813 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikafloor -2540W EN 13813:2002 02 08 01 02 024 0 000024 1008 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor - 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai

Lisätiedot

ETA on toinen tie CE-merkintään

ETA on toinen tie CE-merkintään ETA on toinen tie CE-merkintään www.eota.eu Liisa Rautiainen Arviointipäällikkö liisa.rautiainen@vtt.fi Puh. 020 722 4920 VTT Expert Services Oy www.vttexpertservices.fi 16.10.2012 2 Rakennustuotteen CE-merkintään

Lisätiedot

Mineraalivillalämpöeriste. Knauf Insulation Limited EN 13162:2001

Mineraalivillalämpöeriste. Knauf Insulation Limited EN 13162:2001 Euroopan yhteisöjen neuvosto on antanut direktiivin 89/106/EEC 21.12.1988 rakennusalan tuotteita koskevien jäsenvaltioiden lainsäädännön, asetusten ja hallinnollisten säännösten lähentämisestä (rakennustuotedirektiivi

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 28.5.2014 L 159/41 ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014, annettu 21 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Firesil N

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Firesil N Declaration of Performance Sealing & Bonding Suoritustasoilmoitus Päiväys 04.2014 Tunniste nro. 020504036000000003 Versio nro. 01 EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 14 1213 SUORITUSTASOILMOITUS Sika Firesil

Lisätiedot

EN :2010 EN :2010 SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Unitherm Platinum EN :2010

EN :2010 EN :2010 SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Unitherm Platinum EN :2010 Declaration of Performance Industrial Coating Suoritystasoilmoitus Päiväys 01.07.2013 Tunniste nro. 02 06 04 0000 3 0000060 Versio nro. 01 EN 13381-8:2010 EN 13501-2:2010 SUORITUSTASOILMOITUS Sika Unitherm

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

SISÄTILAT KERASAFE VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022

SISÄTILAT KERASAFE VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022 SISÄTILAT KERASAFE VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022 SEINÄT 1. Mittaa ja katkaise vuota (lattiasta kattoon) ja lisää 5 cm kääntövara lattialle. 2. Mittaa 95 cm kulmasta ja tee merkintä. Vuota

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi * because välitämme you care 8-80 / 1.11.2015 Weber Superflex D2 Vedeneristysjärjestelmä www.e-weber.fi 1 Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella toteut uksella syntyy terve ja kes tävä märkätila Weberin

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus. Puista Bisnestä 1.2.2011. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos

Rakennustuoteasetus. Puista Bisnestä 1.2.2011. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Rakennustuoteasetus t t Puista Bisnestä 1.2.2011 Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos 1 Rakennustuoteasetus hyväksytty EU:n parlamentti hyväksyi CPR:n 18.1.2011 täysistunnon toisessa käsittelyssä Vuorossa

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kupariputket Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus kupariputkien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO Kevytbetonielementit

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO Kevytbetonielementit VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO 15 2.7.2014 Kevytbetonielementit Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen ja sen laadunvalvonnan vaatimukset... 2 3.1. Vaatimukset

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Vesilukot Tyyppihyväksyntäohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus vesilukkojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet

Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet 2.7.2014 Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 4. Suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen...

Lisätiedot

CE-MERKINNÄN VARMENTAMISPÄÄTÖS Sertifikaatti suoritustasojen pysyvyydestä 0416-CPR

CE-MERKINNÄN VARMENTAMISPÄÄTÖS Sertifikaatti suoritustasojen pysyvyydestä 0416-CPR Päätös 2016-04-22 CE-MERKINNÄN VARMENTAMISPÄÄTÖS Sertifikaatti suoritustasojen pysyvyydestä 0416-CPR-7326-07 myöntää tämän tuotesertifikaatin osoitukseksi siitä, että tässä päätöksessä mainitut tuotteet

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen Teppo Lehtinen 27.1.2016 Rakennustuoteasetus CE CE-merkinnän vertailu kansallisiin vaatimuksiin

Lisätiedot

Komission delegoidut säädökset koskien paloasioita

Komission delegoidut säädökset koskien paloasioita Komission delegoidut säädökset koskien paloasioita Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Paloseminaari 17 Paloturvallisuus ja stadardisointi 11.2.2015 Delegoidut säädökset Lissabonin sopimuksen uusi säädösluokka

Lisätiedot

Tekninen ohje. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N o 11/0153. Painos 09/2013. Hilti Palokatkokaulus

Tekninen ohje. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N o 11/0153. Painos 09/2013. Hilti Palokatkokaulus Tekninen ohje Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N o 11/0153 Painos 09/2013 Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Painos 09/2013 sivu 1 Palokatkokaulus

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0074 - FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0074 - FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0679-CPD-0074 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT EPOMAX 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa,

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox GH 530

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox GH 530 1 / 9 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle Tuotetyypin tunniste PROD1497 Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan (1.3) kosteudenhallinta

Lisätiedot

Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä?

Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä? Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä? Paloseminaari 19 - Paloturvallisuus ja standardisointi Tiina Ala-Outinen VTT Expert Services Oy Sisältö Tyyppihyväksynnästä CE-merkintään CE-merkinnän

Lisätiedot

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: SUORITUSTASOILMOITUS No.:001/CPR/2013-07-01 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Lämpölux 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI VTT-C-10100-13 Myönnetty 1.10.2013 Alkuperäinen englanninkielinen Xella kattoelementit Xella lattiaelementit EDUSTAJA/ VALMISTAJA Xella Danmark A/S Helge Nielsen Allé 7 DK-8723

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ilmansuodattimet Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ilmansuodattimien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPur EZ 505

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPur EZ 505 1 / 8 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPur EZ 505 Tuotetyypin tunniste PROD0519 StoPur EZ 505 Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

Kiilax-paloluokiteltu tarkastusluukku, pikaasennettava

Kiilax-paloluokiteltu tarkastusluukku, pikaasennettava 1 (5) Myönnetty Päivitys Voimassa 7.4.2014 23.11.2016 22.11.2021 VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5 nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun

Lisätiedot

Vaatimusten toteutumisen osoittaminen tyyppihyväksynnällä ja muilla kansallisilla ja paikallisilla menettelyillä

Vaatimusten toteutumisen osoittaminen tyyppihyväksynnällä ja muilla kansallisilla ja paikallisilla menettelyillä Vaatimusten toteutumisen osoittaminen tyyppihyväksynnällä ja muilla kansallisilla ja paikallisilla menettelyillä CE-merkintä ja EU-säännökset LVI-suunnittelussa 27.1.2016 Euroopan Unionin tiedostuskeskus

Lisätiedot

Deekax Air Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec

Deekax Air Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec Koja Fair 120 ec Koja Fair 120 ec Deekax Air Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec Sertifikaatti Nro VTT-C-9151-12 Myönnetty 26.11.2012 Päivitetty 31.03.2014 1 (2) Talteri Fair 120 ec on

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12176/14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 565 ENT 167 COMPET 459 DELACT 135 Euroopan komission

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI MORDAX horminkorjausmassa VALMISTAJA/EDUSTAJA EsKon Oy Finnoonniitty 3 FIN 02270 ESPOO TUOTEKUVAUS MORDAX horminkorjausmassa

Lisätiedot

VTT-tuotesertifikaatti

VTT-tuotesertifikaatti VTT-tuotesertifikaatti Rakennustuote hyväksytysti markkinoille -seminaari 20.5.2014 Lina Markelin-Rantala VTT Expert Services Oy VTT-tuotesertifikaatti on sertifikaatti joka on vapaaehtoinen, jossa esitetään

Lisätiedot

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit)

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit) Varmennustodistuksen arviointiperusteet Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit) Sisällysluettelo 1. Viiteasiakirjat 2 2. Yleistä 3 3. Alkutarkastus 3 4. Valmistajan laadunvarmistusjärjestelmän vaatimukset

Lisätiedot

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Valmisbetoni

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Valmisbetoni Varmennustodistuksen arviointiperusteet Valmisbetoni Varmennustodistuksen arviointiperusteet Valmisbetoni 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 5 1.1 Ohjeiden soveltamisala... 5 1.2 Sovellettavat vaatimusasiakirjat...

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox TEP MultiTop

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox TEP MultiTop 1 / 6 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox TEP MultiTop Tuotetyypin tunniste PROD0189 StoPox TEP MultiTop Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle MARIN & TEKNIK. nro

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle MARIN & TEKNIK. nro SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle MARIN & TEKNIK nro 313120607 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-4:2012 PW-EXT-INT-CC

Lisätiedot

Asfalttimassojen tyyppitestaus ja CE-merkintä

Asfalttimassojen tyyppitestaus ja CE-merkintä Asfalttimassojen tyyppitestaus ja CE-merkintä Tyyppitestaus ja CE-merkintä EU:n rakennustuotedirektiivi -> rakennustuoteasetukseksi 7/2012 Sellaisenaan kansalliseen lainsäädäntöön Vaatimustenmukaisuuden

Lisätiedot

N:o 12 167 TAVARATODISTUS

N:o 12 167 TAVARATODISTUS N:o 12 167 TAVARATODISTUS 1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa) EUR.1 N:o A 000.000 Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä 2. Todistus, jota käytetään etuuskohteluun

Lisätiedot

Rakennustuoteasetuksen käyttöönotto Rakennustuotteiden CE-MERKINTÄ. Rakennustuoteasetuspäivä

Rakennustuoteasetuksen käyttöönotto Rakennustuotteiden CE-MERKINTÄ. Rakennustuoteasetuspäivä Rakennustuoteasetuksen käyttöönotto Rakennustuotteiden CE-MERKINTÄ Rakennustuoteasetuspäivä 21.8.2013 Teemu Saari Sisältö 1. Yleinen osuus rakennustuoteasetuksesta ja CE-merkinnästä TAUSTAA CE-MERKINNÄLLE

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus ja asfalttien CE-merkintä voimaan 7/2013

Rakennustuoteasetus ja asfalttien CE-merkintä voimaan 7/2013 Rakennustuoteasetus ja asfalttien CE-merkintä voimaan 7/2013 Jussi Tuominen Laatupäällikkö 24.1.2013 NCC Roads Oy 1 Sisältö 1. Tausta ja asfalttimassan CE-merkintään liittyvät vaatimukset 2. Tuottajan

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Finvac seminaari 25.1.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet SERTIFIKAATTI VTT-C-6665-11 Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013 TUOTTEEN NIMI SPU Eristeet VALMISTAJA SPU Oy Itsenäisyydenkatu 17 A 7, FI-33500 Tampere TUOTEKUVAUS SPU:n valmistamia polyuretaanieristeitä

Lisätiedot

US Wood Oy Jäsperintie 6, 46800 MYLLYKOSKI

US Wood Oy Jäsperintie 6, 46800 MYLLYKOSKI SERTIFIKAATTI SUORITUSTASOJEN PYSYVYYDESTÄ 0416-CPR-7326-03 Euroopan parlamentin ja neuvoston 9. maaliskuuta 2011 antaman asetuksen (EU) N:o 305/2011 (eurooppalainen rakennustuoteasetus, CPR) mukaisesti

Lisätiedot

Max Stop. Vedeneristysmassa. Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi. Tätskikt Membrane

Max Stop. Vedeneristysmassa. Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi. Tätskikt Membrane 0809 GVK Coating Technology Oy FI- 21600 Parainen Finland 14 0809- CPR- 1080 ETA- 14/0146 ETAG 022-1 Vedeneristysjärjestelmä märkätilojen laatoitettaville pinnoille DoP 002GVK www.gvk.fi Max Stop Helppo

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 203/05 Myöntämispäivä 18.2.2005 Päivitetty 14.1.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 203/05 Myöntämispäivä 18.2.2005 Päivitetty 14.1.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 203/05 Myöntämispäivä 18.2.2005 Päivitetty 14.1.2010 TUOTTEEN NIMI Technoelast bitumikatteet VALMISTAJA TechnoNICOL - Vyborg LTD. Leningradin alue, Pos. Kalinina 188804 Viipuri Venäjä

Lisätiedot

PANK-menetelmäpäivä 27.1.2011 CE-merkintä ja ilmoitetun laitoksen toiminta 21.1.2011

PANK-menetelmäpäivä 27.1.2011 CE-merkintä ja ilmoitetun laitoksen toiminta 21.1.2011 PANK-menetelmäpäivä 27.1.2011 CE-merkintä ja ilmoitetun laitoksen toiminta 1 Visiomme Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa. We bring safety, trust and environmental

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Vuorivillaverkkomatot, Vuorivillalevyt sekä Vuorivillakourut ja niistä valmistetut eristysosat Paroc Oy Ab Läkkisepäntie

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox KU 615

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox KU 615 1 / 5 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox KU 615 Tuotetyypin tunniste PROD1433 StoPox KU 615 Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1 (9) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen

TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S-03566-14 31.7.2014 Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen Tilaaja: Uponor Suomi Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-03566-14 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Jukka Pietilä 2013-06-19

Jukka Pietilä 2013-06-19 1 Jukka Pietilä 2013-06-19 LAITEMELUDIREKTIIVI 1. Yleistä Ns. laitemeludirektiivi saatettiin Suomessa voimaan asetuksella no. 621/01 Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöstä. Asetus koskee vain niitä

Lisätiedot

Valmistajan edustajan prosessit. AKE-MP seminaari Björn Ziessler

Valmistajan edustajan prosessit. AKE-MP seminaari Björn Ziessler Valmistajan edustajan prosessit AKE-MP seminaari 6.9.2005 Björn Ziessler 9.9.2005 2 Tarve prosessien kuvauksille Valmistajan edustajan tyyppirekisteriotteella rekisteröidyt ja ennakkoilmoittamat ajoneuvot

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus paloilmoitinliikkeen näkökulmasta. Restricted Siemens Osakeyhtiö 2013. All rights reserved.

Rakennustuoteasetus paloilmoitinliikkeen näkökulmasta. Restricted Siemens Osakeyhtiö 2013. All rights reserved. Rakennustuoteasetus paloilmoitinliikkeen näkökulmasta siemens.com/answers Paloilmoitinliikkeen rooli jakelijana 3 CE -merkintä 4 Suoritustasoilmoitus 5-6 Dokumenttien saatavuus 7 Esimerkkejä merkinnöistä

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET 2017 1 Hälytystenvastaanottokeskuksien vaatimukset Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 MENETTELY... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 3 4 YLEISET VAATIMUKSET... 3 5 ARVIOINTIKRITEERIT...

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280. yli D E F G HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280. yli D E F G HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox 280 Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280 Sertifikaatti Nro VTT--1281-21-07 Myönnetty 23.1.2007 Päivitetty 17.2.2012 1 (2) Vallox 280 on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena

Lisätiedot

JA KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT KERAMIX ULKOTILAT KERAMIX VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET

JA KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT KERAMIX ULKOTILAT KERAMIX VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET KERAMIX ULKOTILAT JA KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT KERAMIX VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET KERAMIX -JÄRJESTELMÄN TYÖOHJEET ULKOTILOIHIN KÄYTTÖALUE Kylmilleen jäävien märkätilojen vedeneristysmenetelmä

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE DC

valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE DC Vallox 90 SE D Vallox 90 SE D Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE D Sertifikaatti Nro 327/05 1 (2) Vallox 90 SE D on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10 SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Katso liitteen listaus 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

Rakennustuotteiden EU-vaatimusten toteutumisen osoittaminen

Rakennustuotteiden EU-vaatimusten toteutumisen osoittaminen Rakennustuotteiden EU-vaatimusten toteutumisen osoittaminen CE-merkintä ja muut EU-säännökset LVI-suunnittelussa - hyväksytyistä tuotteista toimivaan kokonaisuuteen 25.1.2017 Ympäristöministeriö, Pankkisali

Lisätiedot

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Eurokoodi 2012 seminaari Antti Koponen Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus julkaistiin OJ:ssa 4.4.2011, astui osittain voimaan 24.4.2011

Lisätiedot

Max Stop. Vedeneristysmassa. Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi. Tätskikt Membrane. Yksityiskohtaiset työohjeet seuraavilla sivuilla

Max Stop. Vedeneristysmassa. Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi. Tätskikt Membrane. Yksityiskohtaiset työohjeet seuraavilla sivuilla 0809 GVK Coating Technology Oy FI- 21600 Parainen Finland 14 0809- CPR- 1080 ETA- 14/0146 ETAG 022-1 Vedeneristysjärjestelmä märkätilojen laatoitettaville pinnoille DoP 002GVK www.gvk.fi Max Stop Helppo

Lisätiedot

Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä EU:ssa. Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä. Taustat ja tarkoitus

Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä EU:ssa. Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä. Taustat ja tarkoitus Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä Taustat ja tarkoitus EU:lla on ollut jo pitkään direktiivi, joka koskee henkilöautojen ja moottoripyörien tyyppihyväksyntää.

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

Pirkka Mellanen Lahden Tasopalvelu Oy

Pirkka Mellanen Lahden Tasopalvelu Oy Pirkka Mellanen Lahtelainen, vuonna 1998 toimintansa aloittanut, teräsrakenteisiin erikoistunut metallialan yritys. Henkilökuntaa n. 40hlö Asiakkaita pääasiassa rakennusliikkeet. Sertifionti SFS-EN 1090-2

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kierrehaat Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus kierrehakojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Veijo Niittyvuopio 13.2.2014. Rakennustuotteiden markkinavalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Veijo Niittyvuopio 13.2.2014. Rakennustuotteiden markkinavalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Veijo Niittyvuopio 13.2.2014 Rakennustuotteiden markkinavalvonta Tukes Perustettu vuonna 1995 Toimipaikat: Helsinki, Tampere, Rovaniemi, Lahti, Oulu ja Kuopio Henkilöstön

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO 29 2.7.2014. Palosuojatuotteet

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO 29 2.7.2014. Palosuojatuotteet VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO 29 2.7.2014 Palosuojatuotteet Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 4. Suoritustason pysyvyyden arviointi ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Parmair Iiwari ExSK Parmair Iiwari ExSK Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Sertifikaatti Nro C325/05 1 (2) Parmair Iiwari ExSK (ExSOK, ExSEK) on tarkoitettu käytettäväksi

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Yhteisön sisäisen kaupan todistus

Yhteisön sisäisen kaupan todistus I.1. Lähettäjä Yhteisön sisäisen kaupan todistus I.2. Todistuksen viitenumero I.2.a. Paikallinen viitenumero: I.3. Toimivalnen keskusviranomainen Osa I: Saapuvaa erää koskevat tiedot I.4. Toimivalnen paikallishallintoviranomainen

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 16 päivänä joulukuuta 1999, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi kylmäsäilytyslaitteille

KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 16 päivänä joulukuuta 1999, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi kylmäsäilytyslaitteille L 13/22 KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 16 päivänä joulukuuta 1999, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi kylmäsäilytyslaitteille (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 4522) (ETA:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

PANK-hyväksynnän arviointipalaute CE-merkinnän vaikutus hyväksyntään. PANK Menetelmäpäivä 24.1.2013 Katriina Tallbacka Inspecta Sertifiointi Oy

PANK-hyväksynnän arviointipalaute CE-merkinnän vaikutus hyväksyntään. PANK Menetelmäpäivä 24.1.2013 Katriina Tallbacka Inspecta Sertifiointi Oy PANK-hyväksynnän arviointipalaute CE-merkinnän vaikutus hyväksyntään PANK Menetelmäpäivä 24.1.2013 Katriina Tallbacka Inspecta Sertifiointi Oy Yleistä PANK-hyväksyntä täyttää tänä vuonna 17 vuotta PANK-hyväksyttyjä

Lisätiedot

L 92/12 Euroopan unionin virallinen lehti

L 92/12 Euroopan unionin virallinen lehti L 92/12 Euroopan unionin virallinen lehti 3.4.2008 KOMISSION ASEUS (EY) N:o 304/2008, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2008, yrityksille ja henkilöstölle tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. huhtikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043783/02

Lisätiedot

LAUSUNTO Nro VTT-S Lausunto osastoivien Forster Fuego Light EI60-, Forster Fuego- ja Forster Fuego Light RSTlasiseinärakenteiden

LAUSUNTO Nro VTT-S Lausunto osastoivien Forster Fuego Light EI60-, Forster Fuego- ja Forster Fuego Light RSTlasiseinärakenteiden LAUSUNTO Nro VTT-S-05240-10 8.9.2010 Lausunto osastoivien Forster Fuego Light EI60-, Forster Fuego- ja Forster Fuego Light RSTlasiseinärakenteiden palonkestävyyksistä Tilaaja: AS Metus-Est LAUSUNTO NRO

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI VTT NRO 129/00 Myönnetty 30.3.2000 Päivitetty 29.11.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI VTT NRO 129/00 Myönnetty 30.3.2000 Päivitetty 29.11.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI VTT NRO 129/00 Myönnetty 30.3.2000 Päivitetty 29.11.2010 TUOTTEEN NIMI THERMISOL EPS - lattia ja alapohjaeristeet VALMISTAJA/EDUSTAJA ThermiSol Oy Toravantie 18 38210 SASTAMALA www.thermisol.fi

Lisätiedot

CE-merkintä tuli pakolliseksi valtaosalle rakennustuotteita, kun Euroopan unionin rakennustuoteasetus tuli kokonaisuudessaan voimaan

CE-merkintä tuli pakolliseksi valtaosalle rakennustuotteita, kun Euroopan unionin rakennustuoteasetus tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2013 Usein kysytyt kysymykset: CE-merkintä Kohderyhmä: valmistaja 1. Mikä on CE-merkintä? Kiinnittämällä rakennustuotteeseen CE-merkinnän valmistaja vakuuttaa, että rakennustuotteen ominaisuudet ovat

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista N:o L 55/22 \ FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 6. 3. 96 KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista (ETA:n kannalta

Lisätiedot