Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0018 European Technical Approval (käännös)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0018 European Technical Approval (käännös)"

Transkriptio

1 VTT EXPERT SERVICES OY PL VTT Tel Rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/106/EEC mukaisesti ilmoitettu tuotehyväksyntälaitos EOTAN JÄSEN Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0018 European Technical Approval (käännös) Kauppanimi: Trade name Hyväksynnän haltija: Holder of approval: Kiilto Kerafiber vedeneristysjärjestelmä Kiilto Kerafiber Watertight covering kit Kiilto Oy P.O.Box 250 FI Tampere Finland Tuotetyyppi ja sen käyttötarkoitus: Generic type and use of construction product: Voimassaoloaika: Validity from/to NESTEMUODOSSA LEVITETTÄVÄ, LAATOITETTAVA MÄRKÄTILOJEN VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ LIQUID APPLIED WATERTIGHT COVERING KIT FOR WET ROOM FLOORS AND WALLS WITH WEARING SURFACE Valmistuspaikka: Manufacturing plants: Kiilto Oy Tampereentie 408 FI Lempäälä Finland Tämä hyväksyntä sisältää This European Technical Approval contains sivuja/liitteitä pages/annexes 12 sivua, sisältäen yhden liitteen 12 pages, including one annex Eurooppalainen tekninen hyväksyntäorganisaatio European Organisation for Technical Approvals

2 Sivu 2 ETA -11/0018, I LAILLINEN PERUSTA JA YLEISET EHDOT 1. VTT Expert Services Oy on myöntänyt tämän eurooppalaisen teknisen tuotehyväksynnän seuraavien lakien ja säädösten mukaisesti: - Neuvoston direktiivi (89/106/ETY) 1, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, muutettu Neuvoston direktiivillä 93/68/ETY, 22 heinäkuuta ; - Laki rakennustuotteiden hyväksynnästä (230/2003) luvut 3 ja 10, Ympäristöministeriön asetus rakennustuotteiden hyväksynnästä 3 sekä Ympäristöministeriön antama valtuutuspäätös (YM19/629/2009). - Eurooppalaisia teknisiä hyväksyntöjä koskevien hakemusten jättämisestä, hyväksynnän valmistelemisesta ja antamisesta Komission päätöksen 94/23/EC 3 liitteessä säädetyt menettelytapaohjeet; - Guideline Nr 022 for European Technical Approval of Watertightness covering kits for wet room floors and walls 2. VTT Expert Services Oy:llä on oikeus tarkastaa ovatko tämän eurooppalaisen teknisen hyväksynnän edellytykset voimassa. Tarkastaminen voi tapahtua tuotteen valmistuspaikassa. Vastuu tuotteen yhdenmukaisuudesta tämän eurooppalaisen teknisen hyväksynnän kanssa ja tuotteen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa on siitä huolimatta tämän eurooppalaisen teknisen hyväksynnän haltijalla. 3. Tätä eurooppalaista teknistä hyväksyntää ei saa siirtää muille kuin sivulla 1 mainituille valmistajille ja valmistajan agenteille, tai koskevaksi muita valmistuspaikkoja kuin mitä sivulla 1 on mainittu. 4. VTT Expert Services Oy voi peruuttaa tämän eurooppalaisen teknisen tuotehyväksynnän Neuvoston direktiivin 89/106/EEC artiklan 5(1) mukaisesti. 5. Tämän eurooppalaisen teknisen hyväksynnän tai sen elektronisen muodon osittainen kopioiminen ei ole sallittua. Kuitenkin osittainen kopiointi on mahdollista VTT Expert Services Oy:stä saadun kirjallisen luvan perusteella. Tässä tapauksessa osittainen kopio on merkittävä sellaiseksi. Mainostamisessa käytettävät tekstit ja kuvat eivät saa olla ristiriidassa tämän eurooppalaisen teknisen hyväksynnän kanssa tai käyttää sitä väärin. 6. VTT Expert Services Oy on julkaissut tämän eurooppalaisen teknisen hyväksynnän virallisella kielellään. Tämä kielimuoto vastaa täysin EOTAsta saatavaa hyväksynnän kielimuotoa. Mahdolliset käännökset on ilmoitettava sellaisiksi. 1 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti nro L 40, , s Euroopan yhteisöjen virallinen lehti nro L 220, , s. 1 3 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti nro L 284, , s. 1 4 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti nro L 17, ,s. 34

3 Sivu 3 ETA -11/0018, SISÄLLYSLUETTELO I LAILLINEN PERUSTA JA YLEISET EHDOT... 2 SISÄLLYSLUETTELO... 3 II EUROOPPALAISEN TEKNISEN HYVÄKSYNNÄN ERITYISEHDOT TUOTTEEN MÄÄRITTELY JA SEN AIOTTU KÄYTTÖTARKOITUS Tuotteen määrittely Käyttötarkoitus TUOTTEEN OMINAISUUDET JA NIIDEN TODENTAMISMENETTELYT VAATIMUKSENMUKAISUUDEN OSOITTAMINEN JA CE-MERKINTÄ Vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen Velvollisuudet CE-merkintä EDELLYTYKSET JOIDEN PERUSTEELLA TUOTE ON ARVIOITU KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SOVELTUVAKSI Valmistaminen Suunnittelu ja mitoitus Asentaminen OHJEITA VALMISTAJALLE Pakkaus, kuljetus ja varastointi Käyttö, huolto ja korjaus LIITE KIILTO KERAFIBER MÄRKÄTILOJEN VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ ENSISIJAINEN RAKENNUSTAPA... 12

4 Sivu 4 ETA -11/0018, II EUROOPPALAISEN TEKNISEN HYVÄKSYNNÄN ERITYISEHDOT 1 Tuotteen määrittely ja käyttötarkoitus 1.1 Tuotteen määrittely Kilto Kerafiber on nestemuodossa oleva 1-komponenttinen vedeneristysjärjestelmä. Järjestelmää käytetään pintakerroksen (laatoituksen) alla märkätilojen vedeneristeenä. Vedeneristysjärjestelmä koostuu seuraavista komponenteista: Pohjustusaine Kiilto Keraprimer pohjuste on polymeeridispersio, joka valmistajan ohjeiden mukaan parantaa vedeneristysjärjestelmän tartuntaa. Vedeneriste Kiilto Kerafiber vedeneriste on 1-komponenttinen, nestemuodossa levitettävä vedeneristysaine. Kuivakalvon vähimmäispaksuus seinäpinnoilla on 0,4 mm ja lattiapinnoilla 0,5 mm. Kuivakalvonpaksuus saavutetaan tavallisesti kahdella levityskerralla vähimmäismenekkien ollessa 800 g/m 2 ja 1000 g/m 2. Vahvikkeet Vedeneristysjärjestelmään kuuluvat sauma- ja läpivientivahvikkeet ovat Kiilto Lattiakaivovahvike (mitat 40 x 40 cm) tai Kiilto Kaivolaippa-vahvike (mitat 323 x 383 mm) yhdessä lattiakaivon tiivistämiseen käytettävän KiiltoFix Masa tiivistemassan kanssa, Kiilto Nurkkavahvikenauha ( rullan leveys 1 m) tai Kiilto Läpivientivahvike mm (mitat 201 x 201 mm) lattialäpivientejä varten, Kiilto Läpivientivahvike mm (mitat 250 x 150 mm) vesijohtoläpivientejä varten, Kiilto Nurkkavahvikenauha tai Kiilto Butyylinauha tai Kiilto TPE-nauha pintaliitosten ja seinä-lattia rajakohtien tai liitosten vahvistamiseen ja Kiilto sisä- tai Ulkonurkkavahvike nurkkien vahvistamista varten. Kiinnitysaineet Tähän ETAan liittyvät seuraavat laattojen kiinnitysaineet: - Kiilto Saneerauslaasti - Kiilto Superfix, - Kiilto Kerapid, - Kiilto Lattialaattalaasti ja - Kiilto Superfix DF. Kaikki kiinnitysaineet ovat sementtipohjaisia laasteja. Kaikki laastit soveltuvat käytettäviksi tämän vedeneristysjärjestelmän kanssa. Sopiva laasti voidaan valita esim. tarvittavan avoajan perusteella. Suurikokoisten lattialaattojen kiinnitykseen suositellaan käytettäväksi Kiilto Lattialaattalaastia.

5 Sivu 5 ETA -11/0018, Käyttötarkoitus Vedeneristysjärjestelmä soveltuu käytettäväksi vedeneristeenä märkätilassa, jossa lattia on jäykkärakenteinen ja seinät joko jäykkä tai joustavarakenteisia. Alustarakenteet voivat olla kosteudelle herkkiä tai ei ja olla alttiita halkeilulle tai ei. Vedeneristysjärjestelmää voidaan käyttää seuraavantyyppisille lattiakaivoille: - Lattiakaivot, joissa on kiristysrengas. Testatut lattiakaivot on määritelty kohdassa Tässä eurooppalaisessa teknisessä tuotehyväksynnässä on oletettu märkätilojen vedeneristysjärjestelmän käyttöiäksi 25 vuotta sillä edellytyksellä, että tämän kappaleen ehdot täyttyvät sekä pakkaukseen, kuljetukseen, varastointiin, asennukseen, kunnossapitoon ja korjaukseen liittyviä ohjeita noudatetaan. "Oletettu käyttöikä" tarkoittaa sitä, että tämän ajan umpeuduttua todellinen käyttöikä normaaleissa käyttöoloissa voi olla huomattavasti pidempi, ilman että tuotteen olennaisiin vaatimuksiin vaikuttavat ominaisuudet ovat heikentyneet merkittävästi. Oletettua käyttöikää ei voida tulkita valmistajan tai hyväksyntälaitoksen antamaksi takuuksi, vaan se tulee nähdä suuntaa-antavana tietona valittaessa tuotteita kohteisiin. 2 Tuotteen ominaisuudet ja niiden todentamismenettelyt ETA:ssa arvioidut nestemuodossa levitettävän märkätilojen vedeneristysjärjestelmän ominaisuudet ja niiden todentamismenetelmät ovat: ETAG Kohta Ominaisuus Ominaisuuden arviointi/tulos ER 1 Mekaaninen kestävyys ja stabiliteetti Ei oleellinen ER 2 Paloturvallisuus Palokäyttäytyminen Euroluokka F (ei arvioitu) ER 3 Hygienia, terveys ja ympäristö Vaarallisten aineiden vapautuminen Ei vaarallisia aineita * ) Vesihöyrynläpäisevyys a) Kiilto Keraprimer (125 g/m 2 ) ja Kiilto Kerafiber vedeneriste (800 g/m 2 ), paksuus 0,4 mm: Kosteudenkestävyys W = 33*10-12 kg/ (m 2 *s*pa) S d = 6,0 m b) Kiilto Keraprimer (125 g/m 2 ) ja Kiilto Kerafiber vedeneriste (1000 g/m 2 ), paksuus 0,5 mm: W = 30*10-12 kg/ (m 2 *s*pa) S d = 6,5 m Vesitiiviys Vesitiiviys standardin EN mukaan

6 Sivu 6 ETA -11/0018, Halkeaman silloituskyky Tartuntalujuus Arviointiluokka 1, Halkeaman leveys 0,4 mm: a) 0,8 kg/ m 2 Arviointiluokka 2, Halkeaman leveys 0,75 mm: b) 1,0 kg/ m 2 Arviointiluokka 3, Halkeaman leveys 1,5 mm: c) 2,6 kg/ m 2 d) 1,4 kg/ m 2 Kiilto Nurkkavahvikenauhan kanssa Kiilto Kerafiber vedeneristeen pohjuste yhdessä seuraavien laattojen kiinnitysaineiden kanssa: Kiilto Saneerauslaasti, Kiilto Superfix, Kiilto Kerapid, Kiilto Lattialaattalaasti ja Kiilto Superfix DF betonialustalla Arviointiluokka 2: Tartuntalujuus 0,5 MPa Kiilto Kerafiber vedeneristysjärjestelmä yhdessä Glasroc GHE Hydro gypsum, Wedi, Litex, Kaakeliluja, Aquapanel tai kipsi** ) levyalustoilla Arviointiluokka 1: Tartuntalujuus 0,3 MPa Naarmuuntumisenkestävyys Liitoksen silloituskyky Läpivientien vesitiiviys (ETAG 022:n liitteet A ja F) NPD Arviointiluokka 2: Vesitiivis Kiilto Kerafiber vedeneriste ja pohjuste Kiilto läpivientivahvikkeiden kanssa ja - Kiilto Kaivolaippa -vahvike lattiakaivon kanssa (PP) - Oden DN 70 (valmistaja Saint-Gobain Pipe Systems Oy) - Merika 75 (valmistaja Meriser Oy) - Kiilto Lattiakaivo vahvike, 40 cm * 40 cm lattiakaivon kanssa (PP) - Vieser 75 (valmistaja Serres Oy) täyttävät luokan vaatimukset Arviointiluokka 2: Vesitiivis ER 4 Käyttöturvallisuus Liukkaus Ei oleellinen ER 5 Ääneneristys Ei oleellinen ER 6 Lämpö- ja energiataloudellisuus Ei oleellinen Kestävyyteen ja huollettavuuteen liittyvät seikat Lämmönkestävyys Arviointiluokka 2: Tartuntalujuus 0,5 MPa, Halkeaman silloituskyky vaatimukset täyttyvät Vedenkestävyys Arviointiluokka 2: Tartuntalujuus 0,5 MPa

7 Sivu 7 ETA -11/0018, Alkalin kestävyys Arviointiluokka 2: Tartuntalujuus 0,5 MPa Mekaanisen kulutuksen kestävyys Ei oleellinen Puhdistettavuus Ei oleellinen Korjattavuus Korjattavissa oleva Paksuus Kiilto Kerafiber vedeneristeen (märkä) menekki mm:n kerrospaksuutta kohden on 1,9 kg/m Levitettävyys Levitettävä Vesieristeen minimipaksuus tulee olla 0,4 mm seinissä ja 0,5 mm lattioissa. * ) Vaarallisiin aineisiin tässä eurooppalaisessa teknisessä hyväksynnässä tehtyjen viittausten lisäksi, tuotteeseen saattaa kohdistua muita vaarallisiin aineisiin liittyviä vaatimuksia (esim. EU-lainsäädäntö, kansalliset lait säädökset ja hallintopäätökset). Rakennustuotedirektiivin vaatimusten täyttäminen edellyttää, että nämä mahdolliset muutkin vaatimukset on täytettävä, siellä missä niitä sovelletaan. ** ) Kipsilevyalustalle asennetun vedeneristysjärjestelmän tartuntalujuus oli 0,2 MPa. Alustassa tapahtui koheesiomurtuma, vaatimus täyttyy. 3 Vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen ja CE-merkintä 3.1 Vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen Vaatimuksenmukaisuuden osoittamismenettely on Euroopan Komission päätöksen 2003/655/EC mukaisesti laatoitettavalle vedeneristysjärjestelmälle 2+ (Liite III, Kohta 2(ii), vaihtoehdon 1 mukainen, Direktiivi 89/106/EC). Tämä vaatimuksenmukaisuuden osoittamismenettely 2+ on määritelty seuraavasti : (a) Valmistajan tehtävät: (1) tuotteen tyyppitestaus; (2) tehtaan sisäinen laadunvalvonta; (3) valmistajan itsensä suorittama näytteiden lisätestaus etukäteen kirjatun testausohjelman mukaisesti; (b) Ilmoitetun laitoksen tehtävät: (4) tehtaan sisäisen laadunvalvonnan sertifiointi seuraavien asioiden pohjalta: - tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastus; - tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuva valvonta, arviointi ja hyväksyminen; Huomautus: Ilmoitettuja laitoksia kutsutaan myös notifioiduiksi laitoksiksi.

8 Sivu 8 ETA -11/0018, Velvollisuudet Valmistajan tehtävät Tehtaan sisäinen laadunvalvonta Valmistajan tulee suorittaa tehtaan jatkuvaa sisäistä laadunvalvontaa. Valmistajan laadunvalvonnan kaikkien osien, vaatimusten ja ehtojen tulee olla dokumentoitu ja kirjattu systemaattisella tavalla mukaan luettuna menettelytavat ja testaus rekisterit. Tehtaan sisäisen laadunvalvontajärjestelmän tarkoituksena on varmistaa tuotteen yhdenmukaisuus eurooppalaisen teknisen tuotehyväksynnän kanssa. Valmistajan tuotannon laadunvalvonnan tulee olla tähän eurooppalaiseen tekniseen hyväksyntään, ETA-11/0018, joka on julkaistu , liittyvän "laadunvalvontasuunnitelman ( ) mukaista. "Laadunvalvontasuunnitelma" käsittää valmistajan tuotannon valvontamenettelyn kuvauksen ja on toimitettu VTT Expert Services Oy:lle 5. Valmistaja voi käyttää ainoastaan valmistajan teknisen dokumentoinnin mukaisia alkuperäisiä valmistusaineita. Valmistajan tulee tarkastaa tai valvoa, että materiaaleiksi kelpaavat vain laadunvalvontasopimuksessa mainitut alkuperäiset materiaalit. Tehtaan sisäinen laadunvalvonta noudattaa komponenttien laadunvalvontasopimuksessa määriteltyjä tuoteominaisuuksia. Esimerkki laadunvalvontasuunnitelmasta on esitetty ETAG 022:n osassa 1. Laadunvalvonnan tulokset rekisteröidään ja arvioidaan "laadunvalvontasuunnitelman" ehtojen mukaisesti. Valmistajan raportoinnin tulee sisältää sisäisestä laadunvalvonnasta vähintään seuraavat tiedot: - Tuotteiden ja alkuperäisten raaka-aineiden nimet, - Tarkastuksen tai valvonnan tyyppi, - Valmistuspäivämäärä, eränumero (jos tarpeen), tarkastuksen tai valvontakäynnin päivämäärä, - Tulokset ja soveltuvin osin vertailu annettuihin vaatimuksiin, - Tehtävästä vastuussa olevan henkilön allekirjoitus Tuotteen alkutestaus Tuotteen alkutestaus viittaa tuoteominaisuuksiin, jotka viittaavat tämän ETA-hyväksyntäohjeen kyseeseentulevaan osaan. Se noudattaa ETAG 022, osan 1 mukaista laadunvalvontasuunnitelmamallia. Siinä tapauksessa, että tämän ETA:n perusteena olevat testit on tehty käynnissä olevasta tuotannosta otetuilla näytteillä nämä korvaavat alkutyyppitestauksen. Muussa tapauksessa tarpeellinen tuotteen alkutestaus tulee suorittaa laadunvalvontasuunnitelman ehtojen mukaisesti ja valmistajan tulee todeta vaadittujen ominaisuusarvojen täyttyminen. 5 Laadunvalvontasuunnitelma on ETA hyväksynnän luottamuksellinen osa ja voidaan antaa ainoastaan vaatimuksenmukaisuuden osittamiseen osallistuville ilmoitetuille laitoksille. Kts kohta

9 Sivu 9 ETA -11/0018, Jos tuotantoprosessia muutetaan tai tuotanto aloitetaan jossain muussa tehtaassa tuotteen alkutestaus tulee suorittaa uudestaan Valmistajan muut tehtävät Valmistajan tulee valita ja tehdä sopimus sellaisen laitoksen kanssa, joka on hyväksytty suorittamaan tuotealaan liittyviä kohdassa 3.1 mainittuja tehtäviä hoitamaan kohdassa esitettyjä tehtäviä. Tätä tarkoitusta varten valmistaja luovuttaa laadunvalvontasuunnitelman, johon viitataan kohdissa ja 3.2.2, valitsemalleen hyväksytylle (ilmoitetulle) tai hyväksyille laitoksille. Valmistajan tulee tehdä vaatimuksenmukaisuusvakuutus, jossa vakuutetaan, että tuote täyttää tämän ETA:n ehdot sekä merkitä tuotteensa CE-merkinnällä kohdan 3.3 mukaisesti Ilmoitetun laitoksen tehtävät Tehtaan ja valmistajan sisäisen laadunvalvontajärjestelmän alkutarkastus Tehtaan laadunvalvontasuunnitelmaan on kirjattu asiaankuuluva tieto niistä ominaisuuksista, joita tehtaan alkutestaukseen ja sisäiseen laadunvalvontaan oikeutetun asianomaisen ilmoitetun laitoksen tulee valvoa. Ilmoitetun laitoksen tulee suorittaa tehtaassa alkutarkastus, jolla varmistetaan, että valmistajalla on hyväksyttävät tilat ja laitteet ja että tehtaan sisäinen laadunvalvontajärjestelmä on dokumentoitu tuotantoa aloitettaessa. Ilmoitetun laitoksen tulee pidättää itsellään oikeus tiettyihin edellä esitettyihin olennaisiin toimintoihin sekä raportoida ja tallentaa tehdyt johtopäätökset kirjallisesti. Ilmoitettu laitos antaa EC todistuksen tehtaan laadunvalvonnasta, missä todetaan laadunvalvonnan olevan tämän ETA:n ehtojen mukaista. Jos tuotteen tuotantoprosessia muutetaan tai tuotanto aloitetaan toisessa tehtaassa/ toimipisteessä, tehtaan ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastus on suoritettava uudestaan. Ilmoitetun laitoksen tulee laatia uusi todistus tehtaan laadunvalvonnasta, jossa todetaan tämän ETA:n ehtojen mukaisuus Tehtaan ja tehtaan sisäisen laadunvalvontajärjestelmän jatkuva seuranta, arviointi ja hyväksyntä Laadunvalvontasuunnitelmaan on kirjattu tieto niistä tuotteen ominaisuuksista, joita asianomaisen ilmoitetun laitoksen tulee valvoa. Tätä seurantaa suoritetaan kerran vuodessa. Ilmoitetun laitoksen tulee huolehtia olennaisista edellä esitetyistä toiminnoista ja raportoida tuloksista ja tehdyt johtopäätöksistä kirjallisen raportin muodossa. Jos tämän ETA:n ehdot ja laadunvalvontasuunnitelman vaatimukset eivät enää täyty, asianomaisen ilmoitetun laitoksen tulee peruuttaa todistus tehtaan laadunvalvonnasta ja ilmoittaa siitä viipymättä VTT Expert Services Oy:lle.

10 Sivu 10 ETA -11/0018, CE-merkintä CE-merkintä kiinnitetään Kiilto Kerafiber vedeneristysjärjestelmän pakkaukseen tai mukana seuraaviin dokumentteihin. Kirjainten "CE" yhteydessä tulee ilmoittaa ilmoitetun sertifiointilaitoksen tunnusnumero tarpeen mukaan ja sisällyttää mukaan seuraavat lisätiedot: valmistajan nimi ja osoite (laillinen valmistuksesta vastaava taho), CE-merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa, EC todistuksen tehtaan laadunvalvonnasta numero, Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän numero, Eurooppalaisen teknisen hyväksyntäohjeen numero Järjestelmän osat tulee olla yksilöity kuuluviksi "Kiilto Kerafiber" vedeneristysjärjestelmään. 4 Edellytykset joiden perusteella tuote on arvioitu käyttötarkoitukseensa soveltuvaksi 4.1 Valmistaminen Kaikki materiaalit valmistaa Kiilto Oy tai sen alihankkija Kiilto Oy:n vastuulla. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä on julkaistu perustuen vedeneristysjärjestelmästä VTT Expert Services Oy:lle toimitettuun tekniseen informaatioon, joka identifioi arvioidun tuotteen. VTT Expert Services Oy on tallentanut hallussaan olevan aineiston. Sellaiset muutokset tuotteessa tai valmistusprosessissa, jotka vaikuttavat siihen, että tallennetut tiedot eivät pidä paikkaansa, tulee ilmoittaa VTT Expert Services Oy:lle ennen kuin muutoksia tehdään. VTT Expert Services Oy päättää ovatko muutokset sellaisia, että ne vaikuttavat ETA hyväksyntään ja ETA hyväksynnän nojalla tehdyn CE-merkinnän voimassaoloon ja onko uudelleen arviointi tai ETA:n muuttaminen välttämätöntä. 4.2 Suunnittelu ja mitoitus Vedeneristeen sopivuus suunniteltuun käyttötarkoitukseen perustuu ominaisarvoihin ja luokkiin. Valmistajan teknisessä aineistossaan esittämät vedeneristysjärjestelmän suunnittelua ja käyttöä koskevat ohjeet, joilla varmistetaan sisätilojen märkätilojen kulutuspinnan alle lattioihin ja seiniin vesitiivis vedeneriste, tulee ottaa huomioon. 4.3 Asentaminen Vedeneristekerroksen sopivuus käyttötarkoitukseensa edellyttää että asennus on suoritettu valmistajan teknisissä ohjeissa esitettyjen ohjeiden mukaisesti, ottaen huomioon erityisesti seuraavat seikat: asennus riittävästi koulutetun henkilöstön toimesta, järjestelmässä käytetään vain järjestelmään kuuluvia osia, asennustyössä käytetään vaadittavia työkaluja ja riittävää huolellisuutta, alustan pinnan puhtaus, kiinteys ja tasaisuus tarkastetaan, samoin lattian kallistusten ja käsittelyn suunnitelmien mukaisuus,

11 Sivu 11 ETA -11/0018, asennuksen aikaiset tarkastukset ja valmiin vedeneristeen tarkastukset sekä tulosten dokumentoinnit Tiedot, kuten korjausmenetelmä työmaalla ja jätteiden käsittely, tulee ottaa huomioon. 4.4 Valmistajan vastuu Valmistajan vastuulla on varmistaa, että kaikkia vedeneristysjärjestelmää käyttäviä on tarkoituksenmukaiseti informoitu erityisehdoista liittyen kohtiin 1, 2, 4 ja 5 mukaanlukien tämän ETA:n liitteet sekä tähän ETAan tallennetut ei-luottamukselliset tekniset asiakirjat. 5 Ohjeita valmistajalle 5.1 Pakkaus, kuljetus ja varastointi Tiedot seuraavista asioista: pakkaus, kuljetus ja varastointi löytyvät valmistajan teknisistä asiakirjoista. 5.2 Käyttö, huolto ja korjaus Tiedot seuraavista asioista käyttö, huolto ja korjaus löytyvät valmistajan teknisistä asiakirjoista. VTT Expert Services Oy:n puolesta Espoo, Lina Markelin-Rantala Tiimipäällikkö Liisa Rautiainen Arviointipäällikkö

12 Sivu 12 ETA -11/0018, LIITE 1 1 Kiilto Kerafiber märkätilojen vedeneristysjärjestelmä periaatekuva

Eurooppalainen tekninen arviointi ETA 16/0876

Eurooppalainen tekninen arviointi ETA 16/0876 Member of Kemistintie 3, Espoo PL 1001, 02044 VTT www.vttexpertservices.fi www.eota.eu Eurooppalainen tekninen arviointi ETA 16/0876 09/12/2016 I Yleinen osa Teknisestä arvioinnista vastaava laitos Rakennustuotteen

Lisätiedot

Naulalevyrakenteiden CE - merkintä

Naulalevyrakenteiden CE - merkintä Naulalevyrakenteiden CE - merkintä Mikael Fonselius CPD 89/106/EC, Dec-1988 EN 14250, Jan-2010 (2005) PosPap from SG18, May 2009 AC-Ristikot-Over-Feb-11.doc 26 January, 2011 1 (14) Naulalevyristikoiden

Lisätiedot

Tehdasvalmisteiset tulisijat,

Tehdasvalmisteiset tulisijat, Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 26.-27.11. Tehdasvalmisteiset tulisijat, savuhormit ja pelastustoimen laitteiden CE CE rakennustuotedirektiivin t ktii i mukaan 2008 CE-merkinnän perusteet CE-merkinnän

Lisätiedot

CE-merkintä 9.5.2011

CE-merkintä 9.5.2011 CE-merkintä 1 9.5.2011 Esityksen sisältö Mikä on CE-merkintä? Mihin CE-merkintä perustuu? Vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen Valmistajan ja Ilmoitetun laitoksen tehtävät CE-merkintä Suomessa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Vaatimusten mukaisuus (EU ja/tai kansallinen) on osoitettava jollain tavalla Onko tuotteella hen (=harmonisoitu

Lisätiedot

Kiilto Keramix vedeneriste. Kohdassa 9 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet

Kiilto Keramix vedeneriste. Kohdassa 9 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA SERTIFIKAATTI Kiilto Keramix vedeneristysjärjestelmä Kiilto Oy PL 250 FI 33101 Tampere TUOTEKUVAUS Nro VTT-C-690-06 Myönnetty 18.8.2006 Päivitetty 7.11.2011 Kiilto Keramix vedeneristysjärjestelmä

Lisätiedot

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS - Hyväksyttiin keväällä 2011 - Tavoite rakennustuotteiden kilpailuesteiden poistaminen - Mahdollistaa tuotteiden Ce merkinnän - Erilainen kuin monet muut Ce merkintään tähtäävät

Lisätiedot

Kohdassa 9 taulukossa 1 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet

Kohdassa 9 taulukossa 1 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet SERTIFIKAATTI Nro 149/01 Myönnetty 2.5.2001 Päivitetty 11.4.2011 TUOTTEEN NIMI. Kahi-kylpyhuonejärjestelmä VALMISTAJA Saint-Gobain Weber Oy Ab Strömberginkuja 2 (PL 70) FI-00381 Helsinki TUOTEKUVAUS Kahi-kylpyhuonejärjestelmä

Lisätiedot

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet VTT EXPERT SERVICES OY Sertifiointi ja tuotehyväksyntä PL 1001, 02044 VTT TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA 0809 CPD 0716 Rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21

Lisätiedot

Casco Saniteettisilikoni nurkkien, liikunta-saumojen ja myös lattia-seinä liittymien saumaukseen

Casco Saniteettisilikoni nurkkien, liikunta-saumojen ja myös lattia-seinä liittymien saumaukseen SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-5605-10 Myöntämispäivä 1.6.2010 TUOTTEEN NIMI Schönox HA märkätilojen vedeneristys- ja pintarakennejärjestelmä VALMISTAJA Akzo Nobel Coatings Oy Valimotie 22 (PL 140) 01531 VANTAA

Lisätiedot

ULKOTILAT. Keramix VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET

ULKOTILAT. Keramix VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET Keramix ULKOTILAT VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT 1. Seinäpinnat kostutetaan vedellä ennen tasoitusta. 2. Tasoita seinäpinta tarvittaessa Kiilto SK Märkätilatasoitteella,

Lisätiedot

Kohdassa 9 taulukossa 1 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet

Kohdassa 9 taulukossa 1 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet SERTIFIKAATTI Nro 195/04 Myönnetty 20.8.2004 Päivitetty 18.2.2011 TUOTTEEN NIMI. EDUSTAJA Pukkila Vedeneristysjärjestelmä Pukkila Oy Ab Pitkämäenkatu 9, PL 29 20251 TURKU TUOTEKUVAUS Pukkila Vedeneristysjärjestelmä

Lisätiedot

Kohdassa 9 taulukossa 2 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet

Kohdassa 9 taulukossa 2 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-755-11 Myönnetty 1.10.011 Päivitetty 8.3.01 TUOTTEEN NIMI Ceresit CL 60 märkätilojen vedeneristys- ja pintarakennejärjestelmä VALMISTAJA Henkel Norden Oy Äyritie 1 A 01510 VANTAA

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014

Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014 Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain muutos (958/2012) 117 Rakentamiselle asetettavat vaatimukset

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance)

Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance) Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance) Dop Nro: Honkatalot, Polar Life Haus 802-1/2013 1. Tuotetyyppi: Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukainen hirsitalon rakennussarja. 2. Tuotteen

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä Sisäilma ja rakennustuotteiden uudet emissiovaatimukset Tiina Ala-Outinen & Tiina Tirkkonen VTT Expert Services Oy

Rakennustuotteiden CE-merkintä Sisäilma ja rakennustuotteiden uudet emissiovaatimukset Tiina Ala-Outinen & Tiina Tirkkonen VTT Expert Services Oy Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Rakennustuotteiden CE-merkintä Sisäilma ja rakennustuotteiden uudet emissiovaatimukset Tiina Ala-Outinen & Tiina Tirkkonen VTT Expert Services Oy Rakennustuotteita koskevat

Lisätiedot

CE-merkintä pakolliseksi 1.7.2013, miten muutos näkyy käytännössä?

CE-merkintä pakolliseksi 1.7.2013, miten muutos näkyy käytännössä? CE-merkintä pakolliseksi 1.7.2013, miten muutos näkyy käytännössä? 3.10.2013 Timo Pulkki Muurauslaastin CE-merkintä 13 NB CPR/2345 Yritys ABC, Katu 1, FI-00110, Helsinki CE symboli Merkinnän kiinnittämisvuoden

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY.

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI System Intello SERTIFIKAATIN HALTIJA Redi-yhtiöt Oy Yrittäjäntie 23 01800 Klaukkala TUOTEKUVAUS System Intello on rakennuksen vaipan

Lisätiedot

Kohdassa 9 taulukossa 2 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet

Kohdassa 9 taulukossa 2 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet SERTIFIKAATTI Nro 123/99 Myönnetty 26.11.1999 Päivitetty 21.10.2011 TUOTTEEN NIMI Ceresit CL 50 vedeneristys- ja pintarakennejärjestelmä VALMISTAJA Henkel Norden Oy Äyritie 12 A 01510 VANTAA EDUSTAJA SUOMESSA

Lisätiedot

EU:n rakennustuoteasetus astuu voimaan 1.7.2013 CEmerkintä ja kansalliset tuotehyväksynnät

EU:n rakennustuoteasetus astuu voimaan 1.7.2013 CEmerkintä ja kansalliset tuotehyväksynnät Ruukin Teräspaalupäivä 2013 EU:n rakennustuoteasetus astuu voimaan 1.7.2013 CEmerkintä ja kansalliset tuotehyväksynnät Unto Kalamies Inspecta Sertifiointi Oy 1 Sisältö CE-merkinnän merkitys ja tavoitteet

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 27.9.2006 Päivitetty 27.9.2011. Fescon vedeneristysjärjestelmä

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 27.9.2006 Päivitetty 27.9.2011. Fescon vedeneristysjärjestelmä SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-870-06 Myönnetty 27.9.2006 Päivitetty 27.9.2011 TUOTTEEN NIMI Fescon vedeneristysjärjestelmä VALMISTAJA/EDUSTAJA Fescon Oy Myllykatu 3 05830 HYVINKÄÄ TUOTEKUVAUS Fescon vedeneristysjärjestelmä

Lisätiedot

Rakennustuotteiden sertifiointi ja tuotehyväksyntä. FinnBuild 2014 / Tuotehyväksyntäklinikka Miko Makkonen VTT Expert Services Oy

Rakennustuotteiden sertifiointi ja tuotehyväksyntä. FinnBuild 2014 / Tuotehyväksyntäklinikka Miko Makkonen VTT Expert Services Oy Rakennustuotteiden sertifiointi ja tuotehyväksyntä FinnBuild 2014 / Tuotehyväksyntäklinikka Miko Makkonen VTT Expert Services Oy Esityksen sisältö Rakennustuotteita koskeva vaatimukset Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Kunnossapitoyksikön päällikkö

Kunnossapitoyksikön päällikkö RATAHALLINTO KESKUS BANFÖRVALTNINGS CENTRALEN 8.11.2004 1277/731/2004 STANDARDIN SFSEN 13450 RAIDESEPELIKIVIAINEKSET KANSALLINEN SOVELTAMISOHJE Ratahallintokeskus on hyväksynyt standardin SFSEN 13450 Raidesepelikiviainekset

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

ETA on toinen tie CE-merkintään

ETA on toinen tie CE-merkintään ETA on toinen tie CE-merkintään www.eota.eu Liisa Rautiainen Arviointipäällikkö liisa.rautiainen@vtt.fi Puh. 020 722 4920 VTT Expert Services Oy www.vttexpertservices.fi 16.10.2012 2 Rakennustuotteen CE-merkintään

Lisätiedot

Sikalastic -201 W vedeneriste. Kohdassa 9 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet

Sikalastic -201 W vedeneriste. Kohdassa 9 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-7791-11 Myöntämispäivä 29.12.2011, Päivitetty 13.4.2012 TUOTTEEN NIMI Sika Vedeneristysjärjestelmä SERTIFIKAATIN HALTIJA Sika Finland Oy Ab PL 49 FI-02921 Espoo TUOTEKUVAUS Sika

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Lattiakaivot Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

saneerauslaasti Mira Supersil silikoni Kohdassa 9 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet

saneerauslaasti Mira Supersil silikoni Kohdassa 9 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet SERTIFIKAATTI Nro 124/99 Myöntämispäivä 17.12.1999, Päivitetty 15.4.2008 ja 15.9.2010 TUOTTEEN NIMI MIRA märkätilojen vedeneristys- ja pintarakennejärjestelmä VALMISTAJA Mira Byggeprodukter a/s Navervej

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart EN 1504-2: 2004 EN 13813 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikafloor -2540W EN 13813:2002 02 08 01 02 024 0 000024 1008 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor - 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikaflex AT Connection. Sikaflex

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikaflex AT Connection. Sikaflex Declaration of Performance Sealing & Bonding Suoritustasoilmoitus Päiväys 06.2013 Tunniste nro. 02050102100000003 Versio nro. 01 EN 15651-1:2012 13 1213 SUORITUSTASOILMOITUS Sikaflex AT Connection 02 05

Lisätiedot

Keramix ULKOTILAT JA KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET

Keramix ULKOTILAT JA KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET Keramix ULKOTILAT JA KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT 1. Seinäpinnat kostutetaan vedellä ennen tasoitusta. 2. Tasoita seinäpinta tarvittaessa

Lisätiedot

SISÄTILAT Kerafiber VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022

SISÄTILAT Kerafiber VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022 SISÄTILAT Kerafiber VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022 SEINÄT 1. Pohjusta kuivunut ja pölytön seinäpinta Kiilto Keraprimerilla. Kiilto Keraprimer ohennetaan vedellä 1:1. Anna pohjustusaineen kuivua

Lisätiedot

SISÄTILAT. Keramix VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET

SISÄTILAT. Keramix VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET Keramix SISÄTILAT VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET SEINÄT 1. Seinäpinnat kostutetaan vedellä ennen tasoitusta. 2. Tasoita seinäpinta tarvittaessa Kiilto OT Light, TM DF, TT, SR DF tai SK Märkätilatasoitteella.

Lisätiedot

Eurooppalainen Tekninen Hyväksyntä ETA-09/0247 (Käännös)

Eurooppalainen Tekninen Hyväksyntä ETA-09/0247 (Käännös) ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Tel. +45 72 24 59 00 Fax +45 72 24 59 04 Internet www.etadanmark.dk Valtuutettu ja ilmoitettu 21.12.1988 annetun, jäsenvaltioiden rakennustuotteisiin

Lisätiedot

Myöntämispäivä 18.8.2006. Kiilto Keramix vedeneriste

Myöntämispäivä 18.8.2006. Kiilto Keramix vedeneriste SERTIFIKAATTI Myöntämispäivä 18.8.2006 Nro VTT C 690 06 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Kiilto Keramix vedeneristysjärjestelmä Kiilto Oy PL 250 FIN 33101 Tampere TUOTEKUVAUS Kiilto Keramix vedeneristysjärjestelmä

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28 1 (2) SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28 Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Cupori 110 Premium Tyyppi- tai erämerkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa

Lisätiedot

UAB Stengel LT, Liettua

UAB Stengel LT, Liettua VTT-RTH-00049-14 1 (3) Myönnetty Laajennettu Voimassa 8.5.2014 29.9.2016 7.5.2019 VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5 nojalla ja ottaen huomioon

Lisätiedot

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille Valtaosa rakennustuotteista tarvitsee CE-merkinnän vuoteen 2013 mennessä. Ilman CE-merkintää ei rakennustuote voi määräajan jälkeen olla markkinoilla, ei Suomessa

Lisätiedot

Moderni pinta nykyaikaiseen kotiin

Moderni pinta nykyaikaiseen kotiin Pavicem mikrosementti Moderni pinta nykyaikaiseen kotiin Pavicem Micromortero on moderni pinnoite mm. sisustussuunnittelijoiden, rakentajien ja remontoijien käyttöön. Yhdessä mira-tuotteiden kanssa saat

Lisätiedot

SISÄTILAT KERASAFE VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022

SISÄTILAT KERASAFE VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022 SISÄTILAT KERASAFE VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022 SEINÄT 1. Mittaa ja katkaise vuota (lattiasta kattoon) ja lisää 5 cm kääntövara lattialle. 2. Mittaa 95 cm kulmasta ja tee merkintä. Vuota

Lisätiedot

Eurooppalainen Tekninen Hyväksyntä ETA-10/0304 (Käännös)

Eurooppalainen Tekninen Hyväksyntä ETA-10/0304 (Käännös) ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Puh: +45 72 24 59 00 Faksi +45 72 24 59 04 Internet www.etadanmark.dk Valtuutettu ja ilmoitettu 21.12.1988 annetun, jäsenvaltioiden rakennustuotteisiin

Lisätiedot

Mineraalivillalämpöeriste. Knauf Insulation Limited EN 13162:2001

Mineraalivillalämpöeriste. Knauf Insulation Limited EN 13162:2001 Euroopan yhteisöjen neuvosto on antanut direktiivin 89/106/EEC 21.12.1988 rakennusalan tuotteita koskevien jäsenvaltioiden lainsäädännön, asetusten ja hallinnollisten säännösten lähentämisestä (rakennustuotedirektiivi

Lisätiedot

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ÖSTERREICHISCHES I N S T I T U T F Ü R B A U T E C H N I K A-1010 Vienna, Schenkenstrasse 4 Puh. + 4 3 ( 0 ) 1-5 3 3 6 5 5 0 Fax: + 4 3 ( 0 ) 1-5 3 3 6 4 2 3 E - m a i l : m a i l @ o i b. o r. a t Neuvoston

Lisätiedot

JOINTS TULISTOP PRO+ PALOKATKOTUOTESARJAN CE HYVÄKSYTYT TUOTTEET

JOINTS TULISTOP PRO+ PALOKATKOTUOTESARJAN CE HYVÄKSYTYT TUOTTEET JOINTS TULISTOP PRO+ PALOKATKOTUOTESARJAN CE HYVÄKSYTYT TUOTTEET JOINTS 2K FIRE FOAM PRO+ EI120 2- komponenttinen palokatkovaahto läpivienteihin ETA- hyväksyntäraportti soveltuvuudesta: ETA - 11/0206 (Etag

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153. Painos 08/2011. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153. Painos 08/2011. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Tekninen ohje Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153 Painos 08/2011 Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Painos 04/2011 sivu 1 Hilti Palokatkokaulus

Lisätiedot

Tapetointi. Korjausrakentaminen TYÖOHJEET MÄRKÄTILAT LINJASANEERAUKSET RT 84-11093

Tapetointi. Korjausrakentaminen TYÖOHJEET MÄRKÄTILAT LINJASANEERAUKSET RT 84-11093 Tapetointi Korjausrakentaminen TYÖOHJEET Tapetointijärjestelmä paperitapetin, vinyylitapetin, non-woven-tapetin, maalaustapetin ja lasikuitutapetin kiinnitykseen. MÄRKÄTILAT LINJASANEERAUKSET RT 84-11093

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikagard -545 W Elastofill. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikagard -

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikagard -545 W Elastofill. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikagard - Declaration of Performance Refurbishment Suoritustasoilmoitus Päiväys 06.2014 Tunniste nro. 02 03 03 03 003 0 000002 Versio nro. 02 EN 1504-2:2004 09 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikagard -545 W Elastofill

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Firesil N

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Firesil N Declaration of Performance Sealing & Bonding Suoritustasoilmoitus Päiväys 04.2014 Tunniste nro. 020504036000000003 Versio nro. 01 EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 14 1213 SUORITUSTASOILMOITUS Sika Firesil

Lisätiedot

RAKENNUSALAN STANDARDIT JA EUROKOODIT 2017 Tiina Ala-Outinen & Pertti Jokinen VTT Expert Services Oy

RAKENNUSALAN STANDARDIT JA EUROKOODIT 2017 Tiina Ala-Outinen & Pertti Jokinen VTT Expert Services Oy Vaihtoehtoinen reitti CEmerkintään ETA-menettely RAKENNUSALAN STANDARDIT JA EUROKOODIT 2017 Tiina Ala-Outinen & Pertti Jokinen VTT Expert Services Oy Esityksen sisältö Tietoa ETA-menettelystä Miten EAD

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox HVP O

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox HVP O 1 / 5 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox HVP O Tuotetyypin tunniste PROD0177 StoPox HVP O Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 28.5.2014 L 159/41 ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014, annettu 21 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ikkunat Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ikkunoiden tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

EN :2010 EN :2010 SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Unitherm Platinum EN :2010

EN :2010 EN :2010 SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Unitherm Platinum EN :2010 Declaration of Performance Industrial Coating Suoritystasoilmoitus Päiväys 01.07.2013 Tunniste nro. 02 06 04 0000 3 0000060 Versio nro. 01 EN 13381-8:2010 EN 13501-2:2010 SUORITUSTASOILMOITUS Sika Unitherm

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Tilanne Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011 edellyttää CEmerkintää Markkinoilla on vielä paljon erilaisia

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox WL 100

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox WL 100 1 / 5 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox WL 100 Tuotetyypin tunniste PROD0607 StoPox WL 100 Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-3933-09 Myöntämispäivä 16.4.2009 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Aarsleff-sujutusputki

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-3933-09 Myöntämispäivä 16.4.2009 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Aarsleff-sujutusputki TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-3933-09 Myöntämispäivä 16.4.2009 Aarsleff-sujutusputki SERTIFIKAATIN HALTIJA Aarsleff Oy Alhonniituntie 5 FI-01900 Nurmijärvi TUOTEKUVAUS Aarsleff sujutusputkimenetelmä

Lisätiedot

Conformité Européenne.

Conformité Européenne. Conformité Européenne. 11.3.2014 CE-merkintä, harmonisoitu tuotestandardi CE-merkinnällä tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaja ilmoittaa viranomaisille, että tuote täyttää Euroopan unionin direktiivien

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI VTT-C-3043-08 Myönnetty 26.6.2008 Päivitetty 19.6.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA MAAHANTUOJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI VTT-C-3043-08 Myönnetty 26.6.2008 Päivitetty 19.6.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA MAAHANTUOJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI VTT-C-3043-08 Myönnetty 26.6.2008 Päivitetty 19.6.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA wedi + Mapegum WPS märkätilajärjestelmä wedi GmbH Hollefeldstrasse 51 D-48282 Emsdetten Saksa MAAHANTUOJA Heikki

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikadur -42 HE Sikadur -

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikadur -42 HE Sikadur - Declaration of Performance Refurbishment Suoritustasoilmoitus Päiväys 05.2013 Tunniste nro. 02 02 02 01 001 0 000001 Versio nro. 01 EN 1504-6 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikadur -42 HE 02 02 02 01 001

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 210/05 Myöntämispäivä 7.7.2005, Päivitetty 20.2.2012 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 210/05 Myöntämispäivä 7.7.2005, Päivitetty 20.2.2012 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 210/05 Myöntämispäivä 7.7.2005, Päivitetty 20.2.2012 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Hunton Sarket aluskate Hunton Fiber AS Niels Ødegaards gt. 8 2800 Gjøvik, Norge TUOTEKUVAUS Hunton Sarket

Lisätiedot

SCHÖNOX HA-VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ

SCHÖNOX HA-VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ SCHÖNOX HA-VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ SCHÖNOX HA Työohjeistus SCHÖNOX HA vedeneristysjärjestelmälle VTT-C-5605-10 hyväksynnän mukaisesti Versio: 1-2010 Huokoiset imevät seinäpinnat pohjustetaan 1:3 vedellä

Lisätiedot

Alavuden Betoni Oy Perdseindjoentie 210 63300 ALAVUS

Alavuden Betoni Oy Perdseindjoentie 210 63300 ALAVUS Sertifikaatti Nro 3269-01 on mydntdnyt tuotesertifikaatin yritykselle Alavuden Betoni Oy Perdseindjoentie 210 63300 ALAVUS osoittamaan, ettdi on todennut yrityksen seuraavien tuotteiden valrnistuksen laadunvarmistuksen

Lisätiedot

Asfalttinormit 2011: Asfalttimassojen tyyppitestaus, CE-merkintä ja tuotannon laadunvarmistus

Asfalttinormit 2011: Asfalttimassojen tyyppitestaus, CE-merkintä ja tuotannon laadunvarmistus Asfalttinormit 2011: Asfalttimassojen tyyppitestaus, CE-merkintä ja tuotannon laadunvarmistus Tyyppihyväksyntä ja CE-merkintä EU:n rakennustuotedirektiivi -> rakennustuoteasetukseksi 7/2013 Sellaisenaan

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN MERKINTÄ

RAKENNUSTUOTTEIDEN MERKINTÄ RAKENNUSTUOTTEIDEN MERKINTÄ Rakennustuotteiden CE-merkintä sisällys 1 Käsitteet ja lyhenteet 3 2 Rakennustuotedirektiivi 3 3 Harmonisoitu tuotestandardi 4 3.1 Harmonisoidut standardit 4 3.2 EN-standardipaketti

Lisätiedot

SAVUPIIPPUJEN CE-merkintä

SAVUPIIPPUJEN CE-merkintä SAVUPIIPPUJEN CE-merkintä Finnbuild-messut 2012 Kimmo Kaukanen kimmo.kaukanen@vtt.fi Puh. 020 722 4859 VTT Expert Services Oy www.vttexpertservices.fi 16.10.2012 2 Savupiipputuotteiden ominaisuudet osoitetaan

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HKD (osa 6)_0672-CPR-0137

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HKD (osa 6)_0672-CPR-0137 FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HKD (osa 6)_0672-CPR-0137 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin lyöntiankkuri HKD 2. Käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset: Tuote Metalliankkurit betonikäyttöön Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox IHS BV

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox IHS BV 1 / 5 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox IHS BV Tuotetyypin tunniste PROD0215 StoPox IHS BV Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

RT/ SP 23.10.2008. Märkätilojen vedeneristys Korjausrakentaminen

RT/ SP 23.10.2008. Märkätilojen vedeneristys Korjausrakentaminen RT/ SP 23.10.2008 Työselostus Märkätilojen vedeneristys Korjausrakentaminen Malli Korjauskohteet ovat aina yksilöllisiä ja vaativat ammattitaitoista suunnittelua. Mikäli kyseessä on vesivahinkokohde, tulee

Lisätiedot

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi * because välitämme you care 8-80 / 1.11.2015 Weber Superflex D2 Vedeneristysjärjestelmä www.e-weber.fi 1 Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella toteut uksella syntyy terve ja kes tävä märkätila Weberin

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox BB OS

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox BB OS 1 / 6 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox BB OS Tuotetyypin tunniste PROD0216 StoPox BB OS Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

Betoni tai muurattu rakenne, märkätilaan soveltuva rakennuslevy.

Betoni tai muurattu rakenne, märkätilaan soveltuva rakennuslevy. RT/ SP 18.02.2010 Työselostus Märkätilojen vedeneristys ja laatoitus Uudisrakentaminen Malli 1. Seinät Betoni tai muurattu rakenne, märkätilaan soveltuva rakennuslevy. 1.1 Alustan käsittely Betoni tai

Lisätiedot

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ]

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] Ehdotus KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden

Lisätiedot

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika Pirje Lankinen 1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Art. 15) vakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteessä II olevien sovellettavien olennaisten

Lisätiedot

Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen

Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen Mikä rakennustuotteiden CE-merkintä on? Rakennustuotedirektiiviin / -asetukseen perustuva vaatimustenmukaisuusmerkintä,

Lisätiedot

Tekniset tiedot Puhelin: +358 207931340. HG-nro 13125 000 Ecostat E LVI-nro:

Tekniset tiedot Puhelin: +358 207931340. HG-nro 13125 000 Ecostat E LVI-nro: 13125 000 Ecostat E 6350433 Kiinteä juoksuputki ja yhd. käyttöventtiili/ 13126 000 Ecostat S 6350445 Kiinteä juoksuputki ja yhd. käyttöventtiili/ TYYPPIHYVÄKSYNNÄT: VA 1.43/18275 Stuttgart HRB 481038 13145

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus. Puista Bisnestä 1.2.2011. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos

Rakennustuoteasetus. Puista Bisnestä 1.2.2011. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Rakennustuoteasetus t t Puista Bisnestä 1.2.2011 Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos 1 Rakennustuoteasetus hyväksytty EU:n parlamentti hyväksyi CPR:n 18.1.2011 täysistunnon toisessa käsittelyssä Vuorossa

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 35/211 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin laajeneva palokatkomassa CFS-IS Nro Hilti CFS "761-CPD-173" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 26.6.2006 Päivitetty 2.4.2012

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 26.6.2006 Päivitetty 2.4.2012 SERTIFIKAATTI VTT-C-713-06 Myönnetty 26.6.2006 Päivitetty 2.4.2012 TUOTTEEN NIMI Hunton Asfalt Vindtett 12 mm ja 25 mm tuulensuojalevyt VALMISTAJA/EDUSTAJA Hunton Fiber AS P.O. Box 633 NO-2810 Gjøvik,

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0756-CPD-447 - FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0756-CPD-447 - FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0756-CPD-447 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT TAPCON-6 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan

Lisätiedot

KERAFIBER 1-1 VEDENERISTYS SEINÄN JA LATTIAN YHTYMÄKOHDASSA (BETONI + KIPSILEVY) (PYSTYLEIKKAUS)

KERAFIBER 1-1 VEDENERISTYS SEINÄN JA LATTIAN YHTYMÄKOHDASSA (BETONI + KIPSILEVY) (PYSTYLEIKKAUS) KIILTO KERAFIBER KIPSILEVY KIILTO KERAFIBER MASA LIIMAMASSA KIILTO SANITEETTISILIKONI LATTIAKAATO 1:50...100 KIILTO VAHVIKEKANGAS SEINÄN JA LATTIAN RAJAAN KERAFIBER VEDENERISTYS SEINÄN JA LATTIAN YHTYMÄKOHDASSA

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO Kevytbetonielementit

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO Kevytbetonielementit VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO 15 2.7.2014 Kevytbetonielementit Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen ja sen laadunvalvonnan vaatimukset... 2 3.1. Vaatimukset

Lisätiedot

Max Stop. Vedeneristysmassa. Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi. Tätskikt Membrane

Max Stop. Vedeneristysmassa. Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi. Tätskikt Membrane Max Stop Vedeneristysmassa Tätskikt Membrane Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi MaxStop-Telattava vedeneristysjärjestelmä koostuu seuraavista osista: 1. MaxStop Primer tai MaxStop kosteussulku

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013 Päivitetty 12.1.2015. TYCROC märkätilalevyjärjestelmä

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013 Päivitetty 12.1.2015. TYCROC märkätilalevyjärjestelmä SERTIFIKAATTI VTT-C-10341-13 Myönnetty 1.10.2013 Päivitetty 12.1.2015 TUOTTEEN NIMI TYCROC märkätilalevyjärjestelmä SERTIFIKAATIN HALTIJA Tycroc OÜ Väike-Ameerika 8 10129 Tallinna, Viro TUOTEKUVAUS TYCROC

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Tämä ohje koskee muovipinnoitettua peltielementtikylpyhuonetta yleisesti ja suosittelemme aina kohteen tarkistamista ennen työn aloittamista.

Tämä ohje koskee muovipinnoitettua peltielementtikylpyhuonetta yleisesti ja suosittelemme aina kohteen tarkistamista ennen työn aloittamista. RT/ SP 20.03.2012 Työselostus Peltielementtikylpyhuoneen saneeraus Korjausrakentaminen Tämä ohje koskee muovipinnoitettua peltielementtikylpyhuonetta yleisesti ja suosittelemme aina kohteen tarkistamista

Lisätiedot

CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011

CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011 CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011 Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT EU:n sisämarkkinoiden toimintatapa Kansalliset viranomaiset: Päättävät kansallisesti rakentamiseen käytettäviltä

Lisätiedot

Katteen palovaatimus vaakasuorassa palokatkossa

Katteen palovaatimus vaakasuorassa palokatkossa TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02407-13 Katteen palovaatimus vaakasuorassa palokatkossa Kirjoittaja: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola Julkinen 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. TYCO -märkätilalevy

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. TYCO -märkätilalevy SERTIFIKAATTI VTT-C-10341-13 Myönnetty 1.10.2013 TUOTTEEN NIMI TYCO -märkätilalevy SERTIFIKAATIN HALTIJA Tyco-Europe OÜ Väike-Ameerika 8 10129 Talinna Eesti TUOTEKUVAUS TYCO märkätilalevyjärjestelmä koostuu

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI NRO 134/00. ARDEX S 1-K -vedeneristysjärjestelmä EDUSTAJA VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI NRO 134/00. ARDEX S 1-K -vedeneristysjärjestelmä EDUSTAJA VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI NRO 134/00 Päivitetty 6.7.2017 Voimassa 5.7.2022 ARDEX S 1-K -vedeneristysjärjestelmä EDUSTAJA Soveltuvuus ja käyttö märkätilan vedeneristys- ja pintarakennejärjestelmänä ARDEX Oy PL 10 02920

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus RakPuuCe hanke 2012-2014

Suomen metsäkeskus RakPuuCe hanke 2012-2014 Suomen metsäkeskus RakPuuCe hanke 2012-2014 Koulutuksen sisältö 1. CE merkintä yleistä 2. Yrityksen toimenpiteet CE merkinnän käyttöönotossa 3. Standardin ja FPC manuaalin sisältö 12.8.2013 Suomen metsäkeskus

Lisätiedot

Tämä sertifikaatti on voimassa enintään 4.4.2018 asti ja sen voimassaolon ehdot on esitetty kohdassa 17.

Tämä sertifikaatti on voimassa enintään 4.4.2018 asti ja sen voimassaolon ehdot on esitetty kohdassa 17. TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI No VTT-C-2753-08 Myöntämispäivä 7.4.2008, päivitetty 5.4.2013 VALMISTAJA Fibo-Trespokylpyhuonepaneelijärjestelmä Fibo-Trespo AS Industriveien 2 4580 Lyngdal, Norge EDUSTAJA

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle. Bygg/Yleis Silikon. nro

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle. Bygg/Yleis Silikon. nro SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle Bygg/Yleis Silikon nro 313120613 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-2:2012 G-CC 2.

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX ES. nro 313120616

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX ES. nro 313120616 SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle SCHÖNOX ES nro 313120616 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-2:2012 G-CC EN 15651-3:2012

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1/(8) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Koulutuspäivä paloilmoittimista (ERHE-hanke)

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Koulutuspäivä paloilmoittimista (ERHE-hanke) Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta Karoliina Puolanne 14.4.2010 Koulutuspäivä paloilmoittimista (ERHE-hanke) Tukesin markkinavalvonta Tukesin pelastustoimen laitteet ja CE-merkityt

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT C 903 06 Myöntämispäivä 14.09.2006 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Tyvek Pro 2508B aluskate

SERTIFIKAATTI Nro VTT C 903 06 Myöntämispäivä 14.09.2006 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Tyvek Pro 2508B aluskate SERTIFIKAATTI Nro VTT C 903 06 Myöntämispäivä 14.09.2006 TUOTTEEN NIMI Tyvek Pro 2508B aluskate VALMISTAJA/EDUSTAJA DuPont de Nemours (Lux) s.a.r.l. Rue General Patton, Contern L 2984 Luxemburg MYYNTI

Lisätiedot

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013 Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman voimaan 1.7.2013, kaupan esteiden poisto jäsenmaiden välillä pakollinen CE-merkintä koskee niitä rakennustuotteita, joille

Lisätiedot

VEDENERISTYS MÄRKÄTILOISSA

VEDENERISTYS MÄRKÄTILOISSA VEDENERISTYS MÄRKÄTILOISSA Vedeneristys laattojen alla KÖSTER Tuotteet vedeneristykseen laattojen alle Pitkäikäinen nautinto kylpyhuoneesta ja suihkutiloista edellyttää täydellistä ja muuttumatonta vedeneristysjärjestelmää.

Lisätiedot