Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0018 European Technical Approval (käännös)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0018 European Technical Approval (käännös)"

Transkriptio

1 VTT EXPERT SERVICES OY PL VTT Tel Rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/106/EEC mukaisesti ilmoitettu tuotehyväksyntälaitos EOTAN JÄSEN Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0018 European Technical Approval (käännös) Kauppanimi: Trade name Hyväksynnän haltija: Holder of approval: Kiilto Kerafiber vedeneristysjärjestelmä Kiilto Kerafiber Watertight covering kit Kiilto Oy P.O.Box 250 FI Tampere Finland Tuotetyyppi ja sen käyttötarkoitus: Generic type and use of construction product: Voimassaoloaika: Validity from/to NESTEMUODOSSA LEVITETTÄVÄ, LAATOITETTAVA MÄRKÄTILOJEN VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ LIQUID APPLIED WATERTIGHT COVERING KIT FOR WET ROOM FLOORS AND WALLS WITH WEARING SURFACE Valmistuspaikka: Manufacturing plants: Kiilto Oy Tampereentie 408 FI Lempäälä Finland Tämä hyväksyntä sisältää This European Technical Approval contains sivuja/liitteitä pages/annexes 12 sivua, sisältäen yhden liitteen 12 pages, including one annex Eurooppalainen tekninen hyväksyntäorganisaatio European Organisation for Technical Approvals

2 Sivu 2 ETA -11/0018, I LAILLINEN PERUSTA JA YLEISET EHDOT 1. VTT Expert Services Oy on myöntänyt tämän eurooppalaisen teknisen tuotehyväksynnän seuraavien lakien ja säädösten mukaisesti: - Neuvoston direktiivi (89/106/ETY) 1, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, muutettu Neuvoston direktiivillä 93/68/ETY, 22 heinäkuuta ; - Laki rakennustuotteiden hyväksynnästä (230/2003) luvut 3 ja 10, Ympäristöministeriön asetus rakennustuotteiden hyväksynnästä 3 sekä Ympäristöministeriön antama valtuutuspäätös (YM19/629/2009). - Eurooppalaisia teknisiä hyväksyntöjä koskevien hakemusten jättämisestä, hyväksynnän valmistelemisesta ja antamisesta Komission päätöksen 94/23/EC 3 liitteessä säädetyt menettelytapaohjeet; - Guideline Nr 022 for European Technical Approval of Watertightness covering kits for wet room floors and walls 2. VTT Expert Services Oy:llä on oikeus tarkastaa ovatko tämän eurooppalaisen teknisen hyväksynnän edellytykset voimassa. Tarkastaminen voi tapahtua tuotteen valmistuspaikassa. Vastuu tuotteen yhdenmukaisuudesta tämän eurooppalaisen teknisen hyväksynnän kanssa ja tuotteen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa on siitä huolimatta tämän eurooppalaisen teknisen hyväksynnän haltijalla. 3. Tätä eurooppalaista teknistä hyväksyntää ei saa siirtää muille kuin sivulla 1 mainituille valmistajille ja valmistajan agenteille, tai koskevaksi muita valmistuspaikkoja kuin mitä sivulla 1 on mainittu. 4. VTT Expert Services Oy voi peruuttaa tämän eurooppalaisen teknisen tuotehyväksynnän Neuvoston direktiivin 89/106/EEC artiklan 5(1) mukaisesti. 5. Tämän eurooppalaisen teknisen hyväksynnän tai sen elektronisen muodon osittainen kopioiminen ei ole sallittua. Kuitenkin osittainen kopiointi on mahdollista VTT Expert Services Oy:stä saadun kirjallisen luvan perusteella. Tässä tapauksessa osittainen kopio on merkittävä sellaiseksi. Mainostamisessa käytettävät tekstit ja kuvat eivät saa olla ristiriidassa tämän eurooppalaisen teknisen hyväksynnän kanssa tai käyttää sitä väärin. 6. VTT Expert Services Oy on julkaissut tämän eurooppalaisen teknisen hyväksynnän virallisella kielellään. Tämä kielimuoto vastaa täysin EOTAsta saatavaa hyväksynnän kielimuotoa. Mahdolliset käännökset on ilmoitettava sellaisiksi. 1 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti nro L 40, , s Euroopan yhteisöjen virallinen lehti nro L 220, , s. 1 3 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti nro L 284, , s. 1 4 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti nro L 17, ,s. 34

3 Sivu 3 ETA -11/0018, SISÄLLYSLUETTELO I LAILLINEN PERUSTA JA YLEISET EHDOT... 2 SISÄLLYSLUETTELO... 3 II EUROOPPALAISEN TEKNISEN HYVÄKSYNNÄN ERITYISEHDOT TUOTTEEN MÄÄRITTELY JA SEN AIOTTU KÄYTTÖTARKOITUS Tuotteen määrittely Käyttötarkoitus TUOTTEEN OMINAISUUDET JA NIIDEN TODENTAMISMENETTELYT VAATIMUKSENMUKAISUUDEN OSOITTAMINEN JA CE-MERKINTÄ Vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen Velvollisuudet CE-merkintä EDELLYTYKSET JOIDEN PERUSTEELLA TUOTE ON ARVIOITU KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SOVELTUVAKSI Valmistaminen Suunnittelu ja mitoitus Asentaminen OHJEITA VALMISTAJALLE Pakkaus, kuljetus ja varastointi Käyttö, huolto ja korjaus LIITE KIILTO KERAFIBER MÄRKÄTILOJEN VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ ENSISIJAINEN RAKENNUSTAPA... 12

4 Sivu 4 ETA -11/0018, II EUROOPPALAISEN TEKNISEN HYVÄKSYNNÄN ERITYISEHDOT 1 Tuotteen määrittely ja käyttötarkoitus 1.1 Tuotteen määrittely Kilto Kerafiber on nestemuodossa oleva 1-komponenttinen vedeneristysjärjestelmä. Järjestelmää käytetään pintakerroksen (laatoituksen) alla märkätilojen vedeneristeenä. Vedeneristysjärjestelmä koostuu seuraavista komponenteista: Pohjustusaine Kiilto Keraprimer pohjuste on polymeeridispersio, joka valmistajan ohjeiden mukaan parantaa vedeneristysjärjestelmän tartuntaa. Vedeneriste Kiilto Kerafiber vedeneriste on 1-komponenttinen, nestemuodossa levitettävä vedeneristysaine. Kuivakalvon vähimmäispaksuus seinäpinnoilla on 0,4 mm ja lattiapinnoilla 0,5 mm. Kuivakalvonpaksuus saavutetaan tavallisesti kahdella levityskerralla vähimmäismenekkien ollessa 800 g/m 2 ja 1000 g/m 2. Vahvikkeet Vedeneristysjärjestelmään kuuluvat sauma- ja läpivientivahvikkeet ovat Kiilto Lattiakaivovahvike (mitat 40 x 40 cm) tai Kiilto Kaivolaippa-vahvike (mitat 323 x 383 mm) yhdessä lattiakaivon tiivistämiseen käytettävän KiiltoFix Masa tiivistemassan kanssa, Kiilto Nurkkavahvikenauha ( rullan leveys 1 m) tai Kiilto Läpivientivahvike mm (mitat 201 x 201 mm) lattialäpivientejä varten, Kiilto Läpivientivahvike mm (mitat 250 x 150 mm) vesijohtoläpivientejä varten, Kiilto Nurkkavahvikenauha tai Kiilto Butyylinauha tai Kiilto TPE-nauha pintaliitosten ja seinä-lattia rajakohtien tai liitosten vahvistamiseen ja Kiilto sisä- tai Ulkonurkkavahvike nurkkien vahvistamista varten. Kiinnitysaineet Tähän ETAan liittyvät seuraavat laattojen kiinnitysaineet: - Kiilto Saneerauslaasti - Kiilto Superfix, - Kiilto Kerapid, - Kiilto Lattialaattalaasti ja - Kiilto Superfix DF. Kaikki kiinnitysaineet ovat sementtipohjaisia laasteja. Kaikki laastit soveltuvat käytettäviksi tämän vedeneristysjärjestelmän kanssa. Sopiva laasti voidaan valita esim. tarvittavan avoajan perusteella. Suurikokoisten lattialaattojen kiinnitykseen suositellaan käytettäväksi Kiilto Lattialaattalaastia.

5 Sivu 5 ETA -11/0018, Käyttötarkoitus Vedeneristysjärjestelmä soveltuu käytettäväksi vedeneristeenä märkätilassa, jossa lattia on jäykkärakenteinen ja seinät joko jäykkä tai joustavarakenteisia. Alustarakenteet voivat olla kosteudelle herkkiä tai ei ja olla alttiita halkeilulle tai ei. Vedeneristysjärjestelmää voidaan käyttää seuraavantyyppisille lattiakaivoille: - Lattiakaivot, joissa on kiristysrengas. Testatut lattiakaivot on määritelty kohdassa Tässä eurooppalaisessa teknisessä tuotehyväksynnässä on oletettu märkätilojen vedeneristysjärjestelmän käyttöiäksi 25 vuotta sillä edellytyksellä, että tämän kappaleen ehdot täyttyvät sekä pakkaukseen, kuljetukseen, varastointiin, asennukseen, kunnossapitoon ja korjaukseen liittyviä ohjeita noudatetaan. "Oletettu käyttöikä" tarkoittaa sitä, että tämän ajan umpeuduttua todellinen käyttöikä normaaleissa käyttöoloissa voi olla huomattavasti pidempi, ilman että tuotteen olennaisiin vaatimuksiin vaikuttavat ominaisuudet ovat heikentyneet merkittävästi. Oletettua käyttöikää ei voida tulkita valmistajan tai hyväksyntälaitoksen antamaksi takuuksi, vaan se tulee nähdä suuntaa-antavana tietona valittaessa tuotteita kohteisiin. 2 Tuotteen ominaisuudet ja niiden todentamismenettelyt ETA:ssa arvioidut nestemuodossa levitettävän märkätilojen vedeneristysjärjestelmän ominaisuudet ja niiden todentamismenetelmät ovat: ETAG Kohta Ominaisuus Ominaisuuden arviointi/tulos ER 1 Mekaaninen kestävyys ja stabiliteetti Ei oleellinen ER 2 Paloturvallisuus Palokäyttäytyminen Euroluokka F (ei arvioitu) ER 3 Hygienia, terveys ja ympäristö Vaarallisten aineiden vapautuminen Ei vaarallisia aineita * ) Vesihöyrynläpäisevyys a) Kiilto Keraprimer (125 g/m 2 ) ja Kiilto Kerafiber vedeneriste (800 g/m 2 ), paksuus 0,4 mm: Kosteudenkestävyys W = 33*10-12 kg/ (m 2 *s*pa) S d = 6,0 m b) Kiilto Keraprimer (125 g/m 2 ) ja Kiilto Kerafiber vedeneriste (1000 g/m 2 ), paksuus 0,5 mm: W = 30*10-12 kg/ (m 2 *s*pa) S d = 6,5 m Vesitiiviys Vesitiiviys standardin EN mukaan

6 Sivu 6 ETA -11/0018, Halkeaman silloituskyky Tartuntalujuus Arviointiluokka 1, Halkeaman leveys 0,4 mm: a) 0,8 kg/ m 2 Arviointiluokka 2, Halkeaman leveys 0,75 mm: b) 1,0 kg/ m 2 Arviointiluokka 3, Halkeaman leveys 1,5 mm: c) 2,6 kg/ m 2 d) 1,4 kg/ m 2 Kiilto Nurkkavahvikenauhan kanssa Kiilto Kerafiber vedeneristeen pohjuste yhdessä seuraavien laattojen kiinnitysaineiden kanssa: Kiilto Saneerauslaasti, Kiilto Superfix, Kiilto Kerapid, Kiilto Lattialaattalaasti ja Kiilto Superfix DF betonialustalla Arviointiluokka 2: Tartuntalujuus 0,5 MPa Kiilto Kerafiber vedeneristysjärjestelmä yhdessä Glasroc GHE Hydro gypsum, Wedi, Litex, Kaakeliluja, Aquapanel tai kipsi** ) levyalustoilla Arviointiluokka 1: Tartuntalujuus 0,3 MPa Naarmuuntumisenkestävyys Liitoksen silloituskyky Läpivientien vesitiiviys (ETAG 022:n liitteet A ja F) NPD Arviointiluokka 2: Vesitiivis Kiilto Kerafiber vedeneriste ja pohjuste Kiilto läpivientivahvikkeiden kanssa ja - Kiilto Kaivolaippa -vahvike lattiakaivon kanssa (PP) - Oden DN 70 (valmistaja Saint-Gobain Pipe Systems Oy) - Merika 75 (valmistaja Meriser Oy) - Kiilto Lattiakaivo vahvike, 40 cm * 40 cm lattiakaivon kanssa (PP) - Vieser 75 (valmistaja Serres Oy) täyttävät luokan vaatimukset Arviointiluokka 2: Vesitiivis ER 4 Käyttöturvallisuus Liukkaus Ei oleellinen ER 5 Ääneneristys Ei oleellinen ER 6 Lämpö- ja energiataloudellisuus Ei oleellinen Kestävyyteen ja huollettavuuteen liittyvät seikat Lämmönkestävyys Arviointiluokka 2: Tartuntalujuus 0,5 MPa, Halkeaman silloituskyky vaatimukset täyttyvät Vedenkestävyys Arviointiluokka 2: Tartuntalujuus 0,5 MPa

7 Sivu 7 ETA -11/0018, Alkalin kestävyys Arviointiluokka 2: Tartuntalujuus 0,5 MPa Mekaanisen kulutuksen kestävyys Ei oleellinen Puhdistettavuus Ei oleellinen Korjattavuus Korjattavissa oleva Paksuus Kiilto Kerafiber vedeneristeen (märkä) menekki mm:n kerrospaksuutta kohden on 1,9 kg/m Levitettävyys Levitettävä Vesieristeen minimipaksuus tulee olla 0,4 mm seinissä ja 0,5 mm lattioissa. * ) Vaarallisiin aineisiin tässä eurooppalaisessa teknisessä hyväksynnässä tehtyjen viittausten lisäksi, tuotteeseen saattaa kohdistua muita vaarallisiin aineisiin liittyviä vaatimuksia (esim. EU-lainsäädäntö, kansalliset lait säädökset ja hallintopäätökset). Rakennustuotedirektiivin vaatimusten täyttäminen edellyttää, että nämä mahdolliset muutkin vaatimukset on täytettävä, siellä missä niitä sovelletaan. ** ) Kipsilevyalustalle asennetun vedeneristysjärjestelmän tartuntalujuus oli 0,2 MPa. Alustassa tapahtui koheesiomurtuma, vaatimus täyttyy. 3 Vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen ja CE-merkintä 3.1 Vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen Vaatimuksenmukaisuuden osoittamismenettely on Euroopan Komission päätöksen 2003/655/EC mukaisesti laatoitettavalle vedeneristysjärjestelmälle 2+ (Liite III, Kohta 2(ii), vaihtoehdon 1 mukainen, Direktiivi 89/106/EC). Tämä vaatimuksenmukaisuuden osoittamismenettely 2+ on määritelty seuraavasti : (a) Valmistajan tehtävät: (1) tuotteen tyyppitestaus; (2) tehtaan sisäinen laadunvalvonta; (3) valmistajan itsensä suorittama näytteiden lisätestaus etukäteen kirjatun testausohjelman mukaisesti; (b) Ilmoitetun laitoksen tehtävät: (4) tehtaan sisäisen laadunvalvonnan sertifiointi seuraavien asioiden pohjalta: - tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastus; - tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuva valvonta, arviointi ja hyväksyminen; Huomautus: Ilmoitettuja laitoksia kutsutaan myös notifioiduiksi laitoksiksi.

8 Sivu 8 ETA -11/0018, Velvollisuudet Valmistajan tehtävät Tehtaan sisäinen laadunvalvonta Valmistajan tulee suorittaa tehtaan jatkuvaa sisäistä laadunvalvontaa. Valmistajan laadunvalvonnan kaikkien osien, vaatimusten ja ehtojen tulee olla dokumentoitu ja kirjattu systemaattisella tavalla mukaan luettuna menettelytavat ja testaus rekisterit. Tehtaan sisäisen laadunvalvontajärjestelmän tarkoituksena on varmistaa tuotteen yhdenmukaisuus eurooppalaisen teknisen tuotehyväksynnän kanssa. Valmistajan tuotannon laadunvalvonnan tulee olla tähän eurooppalaiseen tekniseen hyväksyntään, ETA-11/0018, joka on julkaistu , liittyvän "laadunvalvontasuunnitelman ( ) mukaista. "Laadunvalvontasuunnitelma" käsittää valmistajan tuotannon valvontamenettelyn kuvauksen ja on toimitettu VTT Expert Services Oy:lle 5. Valmistaja voi käyttää ainoastaan valmistajan teknisen dokumentoinnin mukaisia alkuperäisiä valmistusaineita. Valmistajan tulee tarkastaa tai valvoa, että materiaaleiksi kelpaavat vain laadunvalvontasopimuksessa mainitut alkuperäiset materiaalit. Tehtaan sisäinen laadunvalvonta noudattaa komponenttien laadunvalvontasopimuksessa määriteltyjä tuoteominaisuuksia. Esimerkki laadunvalvontasuunnitelmasta on esitetty ETAG 022:n osassa 1. Laadunvalvonnan tulokset rekisteröidään ja arvioidaan "laadunvalvontasuunnitelman" ehtojen mukaisesti. Valmistajan raportoinnin tulee sisältää sisäisestä laadunvalvonnasta vähintään seuraavat tiedot: - Tuotteiden ja alkuperäisten raaka-aineiden nimet, - Tarkastuksen tai valvonnan tyyppi, - Valmistuspäivämäärä, eränumero (jos tarpeen), tarkastuksen tai valvontakäynnin päivämäärä, - Tulokset ja soveltuvin osin vertailu annettuihin vaatimuksiin, - Tehtävästä vastuussa olevan henkilön allekirjoitus Tuotteen alkutestaus Tuotteen alkutestaus viittaa tuoteominaisuuksiin, jotka viittaavat tämän ETA-hyväksyntäohjeen kyseeseentulevaan osaan. Se noudattaa ETAG 022, osan 1 mukaista laadunvalvontasuunnitelmamallia. Siinä tapauksessa, että tämän ETA:n perusteena olevat testit on tehty käynnissä olevasta tuotannosta otetuilla näytteillä nämä korvaavat alkutyyppitestauksen. Muussa tapauksessa tarpeellinen tuotteen alkutestaus tulee suorittaa laadunvalvontasuunnitelman ehtojen mukaisesti ja valmistajan tulee todeta vaadittujen ominaisuusarvojen täyttyminen. 5 Laadunvalvontasuunnitelma on ETA hyväksynnän luottamuksellinen osa ja voidaan antaa ainoastaan vaatimuksenmukaisuuden osittamiseen osallistuville ilmoitetuille laitoksille. Kts kohta

9 Sivu 9 ETA -11/0018, Jos tuotantoprosessia muutetaan tai tuotanto aloitetaan jossain muussa tehtaassa tuotteen alkutestaus tulee suorittaa uudestaan Valmistajan muut tehtävät Valmistajan tulee valita ja tehdä sopimus sellaisen laitoksen kanssa, joka on hyväksytty suorittamaan tuotealaan liittyviä kohdassa 3.1 mainittuja tehtäviä hoitamaan kohdassa esitettyjä tehtäviä. Tätä tarkoitusta varten valmistaja luovuttaa laadunvalvontasuunnitelman, johon viitataan kohdissa ja 3.2.2, valitsemalleen hyväksytylle (ilmoitetulle) tai hyväksyille laitoksille. Valmistajan tulee tehdä vaatimuksenmukaisuusvakuutus, jossa vakuutetaan, että tuote täyttää tämän ETA:n ehdot sekä merkitä tuotteensa CE-merkinnällä kohdan 3.3 mukaisesti Ilmoitetun laitoksen tehtävät Tehtaan ja valmistajan sisäisen laadunvalvontajärjestelmän alkutarkastus Tehtaan laadunvalvontasuunnitelmaan on kirjattu asiaankuuluva tieto niistä ominaisuuksista, joita tehtaan alkutestaukseen ja sisäiseen laadunvalvontaan oikeutetun asianomaisen ilmoitetun laitoksen tulee valvoa. Ilmoitetun laitoksen tulee suorittaa tehtaassa alkutarkastus, jolla varmistetaan, että valmistajalla on hyväksyttävät tilat ja laitteet ja että tehtaan sisäinen laadunvalvontajärjestelmä on dokumentoitu tuotantoa aloitettaessa. Ilmoitetun laitoksen tulee pidättää itsellään oikeus tiettyihin edellä esitettyihin olennaisiin toimintoihin sekä raportoida ja tallentaa tehdyt johtopäätökset kirjallisesti. Ilmoitettu laitos antaa EC todistuksen tehtaan laadunvalvonnasta, missä todetaan laadunvalvonnan olevan tämän ETA:n ehtojen mukaista. Jos tuotteen tuotantoprosessia muutetaan tai tuotanto aloitetaan toisessa tehtaassa/ toimipisteessä, tehtaan ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastus on suoritettava uudestaan. Ilmoitetun laitoksen tulee laatia uusi todistus tehtaan laadunvalvonnasta, jossa todetaan tämän ETA:n ehtojen mukaisuus Tehtaan ja tehtaan sisäisen laadunvalvontajärjestelmän jatkuva seuranta, arviointi ja hyväksyntä Laadunvalvontasuunnitelmaan on kirjattu tieto niistä tuotteen ominaisuuksista, joita asianomaisen ilmoitetun laitoksen tulee valvoa. Tätä seurantaa suoritetaan kerran vuodessa. Ilmoitetun laitoksen tulee huolehtia olennaisista edellä esitetyistä toiminnoista ja raportoida tuloksista ja tehdyt johtopäätöksistä kirjallisen raportin muodossa. Jos tämän ETA:n ehdot ja laadunvalvontasuunnitelman vaatimukset eivät enää täyty, asianomaisen ilmoitetun laitoksen tulee peruuttaa todistus tehtaan laadunvalvonnasta ja ilmoittaa siitä viipymättä VTT Expert Services Oy:lle.

10 Sivu 10 ETA -11/0018, CE-merkintä CE-merkintä kiinnitetään Kiilto Kerafiber vedeneristysjärjestelmän pakkaukseen tai mukana seuraaviin dokumentteihin. Kirjainten "CE" yhteydessä tulee ilmoittaa ilmoitetun sertifiointilaitoksen tunnusnumero tarpeen mukaan ja sisällyttää mukaan seuraavat lisätiedot: valmistajan nimi ja osoite (laillinen valmistuksesta vastaava taho), CE-merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa, EC todistuksen tehtaan laadunvalvonnasta numero, Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän numero, Eurooppalaisen teknisen hyväksyntäohjeen numero Järjestelmän osat tulee olla yksilöity kuuluviksi "Kiilto Kerafiber" vedeneristysjärjestelmään. 4 Edellytykset joiden perusteella tuote on arvioitu käyttötarkoitukseensa soveltuvaksi 4.1 Valmistaminen Kaikki materiaalit valmistaa Kiilto Oy tai sen alihankkija Kiilto Oy:n vastuulla. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä on julkaistu perustuen vedeneristysjärjestelmästä VTT Expert Services Oy:lle toimitettuun tekniseen informaatioon, joka identifioi arvioidun tuotteen. VTT Expert Services Oy on tallentanut hallussaan olevan aineiston. Sellaiset muutokset tuotteessa tai valmistusprosessissa, jotka vaikuttavat siihen, että tallennetut tiedot eivät pidä paikkaansa, tulee ilmoittaa VTT Expert Services Oy:lle ennen kuin muutoksia tehdään. VTT Expert Services Oy päättää ovatko muutokset sellaisia, että ne vaikuttavat ETA hyväksyntään ja ETA hyväksynnän nojalla tehdyn CE-merkinnän voimassaoloon ja onko uudelleen arviointi tai ETA:n muuttaminen välttämätöntä. 4.2 Suunnittelu ja mitoitus Vedeneristeen sopivuus suunniteltuun käyttötarkoitukseen perustuu ominaisarvoihin ja luokkiin. Valmistajan teknisessä aineistossaan esittämät vedeneristysjärjestelmän suunnittelua ja käyttöä koskevat ohjeet, joilla varmistetaan sisätilojen märkätilojen kulutuspinnan alle lattioihin ja seiniin vesitiivis vedeneriste, tulee ottaa huomioon. 4.3 Asentaminen Vedeneristekerroksen sopivuus käyttötarkoitukseensa edellyttää että asennus on suoritettu valmistajan teknisissä ohjeissa esitettyjen ohjeiden mukaisesti, ottaen huomioon erityisesti seuraavat seikat: asennus riittävästi koulutetun henkilöstön toimesta, järjestelmässä käytetään vain järjestelmään kuuluvia osia, asennustyössä käytetään vaadittavia työkaluja ja riittävää huolellisuutta, alustan pinnan puhtaus, kiinteys ja tasaisuus tarkastetaan, samoin lattian kallistusten ja käsittelyn suunnitelmien mukaisuus,

11 Sivu 11 ETA -11/0018, asennuksen aikaiset tarkastukset ja valmiin vedeneristeen tarkastukset sekä tulosten dokumentoinnit Tiedot, kuten korjausmenetelmä työmaalla ja jätteiden käsittely, tulee ottaa huomioon. 4.4 Valmistajan vastuu Valmistajan vastuulla on varmistaa, että kaikkia vedeneristysjärjestelmää käyttäviä on tarkoituksenmukaiseti informoitu erityisehdoista liittyen kohtiin 1, 2, 4 ja 5 mukaanlukien tämän ETA:n liitteet sekä tähän ETAan tallennetut ei-luottamukselliset tekniset asiakirjat. 5 Ohjeita valmistajalle 5.1 Pakkaus, kuljetus ja varastointi Tiedot seuraavista asioista: pakkaus, kuljetus ja varastointi löytyvät valmistajan teknisistä asiakirjoista. 5.2 Käyttö, huolto ja korjaus Tiedot seuraavista asioista käyttö, huolto ja korjaus löytyvät valmistajan teknisistä asiakirjoista. VTT Expert Services Oy:n puolesta Espoo, Lina Markelin-Rantala Tiimipäällikkö Liisa Rautiainen Arviointipäällikkö

12 Sivu 12 ETA -11/0018, LIITE 1 1 Kiilto Kerafiber märkätilojen vedeneristysjärjestelmä periaatekuva

Luonnonkivituotannon laadunvalvonta CE-merkintää varten

Luonnonkivituotannon laadunvalvonta CE-merkintää varten Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Termit ja määritelmät... 4 3 Tuotannon laadunvalvontajärjestelmä... 6 3.1 Laatu/toimintajärjestelmän rakenne... 6 3.2 Organisaatio, vastuu ja valtuudet... 7 3.2 Raaka-aine ja

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö 31995L0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/16/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, jäsenvaltioiden hissejä koskevan lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 213, 07/09/1995

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 2003/94/EY,

KOMISSION DIREKTIIVI 2003/94/EY, L 262/22 KOMISSION DIREKTIIVI 2003/94/EY, annettu 8 päivänä lokakuuta 2003, ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden ja ihmisille tarkoitettujen tutkimuslääkkeiden hyvien tuotantotapojen periaatteista ja yleisohjeista

Lisätiedot

Teräskokoonpanojen CE-merkintä

Teräskokoonpanojen CE-merkintä Teräskokoonpanojen CE-merkintä Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. WAB märkätilalevy. Muotolevy Oy Tervasuontie 3 03100 Nummela

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. WAB märkätilalevy. Muotolevy Oy Tervasuontie 3 03100 Nummela SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8342-12 Myöntämispäivä 19.4.2012 TUOTTEEN NIMI WAB märkätilalevy SERTIFIKAATIN HALTIJA Muotolevy Oy Tervasuontie 3 03100 Nummela TUOTEKUVAUS WAB märkätilalevy on lasikuituvahvisteinen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 174/02 Myöntämispäivä 3.7.2002 Päivitetty 10.1.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 174/02 Myöntämispäivä 3.7.2002 Päivitetty 10.1.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 174/02 Myöntämispäivä 3.7.2002 Päivitetty 10.1.2012 TUOTTEEN NIMI Gyproc-kylpyhuonejärjestelmä SERTIFIKAATIN HALTIJA Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/Gyproc PL 44 02401 KIRKKONUMMI www.gyproc.fi

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 201/04 Myöntämispäivä 20.12.2004 Päivitetty 27.10.2010 TUOTTEEN NIMI

SERTIFIKAATTI Nro 201/04 Myöntämispäivä 20.12.2004 Päivitetty 27.10.2010 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Nro 201/04 Myöntämispäivä 20.12.2004 Päivitetty 27.10.2010 TUOTTEEN NIMI Flexpol bitumikatteet VALMISTAJA NORD BITUMI S.P.A. VIA CAMPAGNOLA, 8 37060 SONA-VR-ITALIA MAAHANTUOJA ERISTYSLIIKE

Lisätiedot

European Pellet Council

European Pellet Council European Pellet Council Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja Perustuu SFS-EN 14961-2 -standardiin versio 2.0, huhtikuu 2013 ii Lämmitykseen käytettävien puupellettien

Lisätiedot

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt Tekninen opas nro 2 EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 7 Oppaan tarkoitus... 7 Oppaan käyttö... 8 Vastuut ja toimenpiteet... 8 Tarkistusruudut... 8 Viittaukset...

Lisätiedot

Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet AP 17

Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet AP 17 Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet Asetuksen 555/2013 tuoteryhmä 17 Kantavat muurauskappaleista ja laastista tai AP 17 25.02.2014 1 Yleistä 3 1.1 Ohjeiden soveltamisala 3

Lisätiedot

PRIZZTECH. Vesijohtojen saneerauspinnoitus. Vesi-Instituutin raportteja 4. Vesi-Instituutti WANDER. Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija

PRIZZTECH. Vesijohtojen saneerauspinnoitus. Vesi-Instituutin raportteja 4. Vesi-Instituutti WANDER. Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija PRIZZTECH Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija Vesijohtojen saneerauspinnoitus Vesi-Instituutin raportteja 4 Tekijät: Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija Raportin nimi: Vesijohtojen saneerauspinnoitus Tiivistelmä:

Lisätiedot

Menettelytapaohje käytettäessä. rakenneosia Suomen rakennusprojekteissa

Menettelytapaohje käytettäessä. rakenneosia Suomen rakennusprojekteissa Menettelytapaohje käytettäessä maahantuotuja CE-merkittyjä kantavia rakenneosia Suomen rakennusprojekteissa 1 CE-merkintä perustuu direktiiviin ja asetukseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu v.

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-9376-13 Myöntämispäivä 28.1.2013 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY.

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-9376-13 Myöntämispäivä 28.1.2013 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-9376-13 Myöntämispäivä 28.1.2013 TUOTTEEN NIMI SPS sukitus SERTIFIKAATIN HALTIJA Suomen Putkiuudistus Oy Niittytie 25 01300 VANTAA TUOTEKUVAUS SPS-sukitus on jätevesiviemäriputkistojen

Lisätiedot

KANSALLISET ARVIOINTIPERUSTEET 16.08.2013 FC-4 SORMIJATKETTU RAKENNESAHATAVARA

KANSALLISET ARVIOINTIPERUSTEET 16.08.2013 FC-4 SORMIJATKETTU RAKENNESAHATAVARA KANSALLISET ARVIOINTIPERUSTEET 16.08.2013 FC-4 SORMIJATKETTU RAKENNESAHATAVARA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIITEASIAKIRJAT 3 2. YLEISTÄ 4 3. TERMIT, MÄÄRITELMÄT JA SYMBOLIT 4 4. VAATIMUKSET PUUTAVARALLE JA LIIMAUKSELLE

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat. Versio 3.1. 12. lokakuu 2010 31. lokakuu 2014. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat. Versio 3.1. 12. lokakuu 2010 31. lokakuu 2014. Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat Versio 3.1 12. lokakuu 2010 31. lokakuu 2014 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myöntämispäivä 18.1.2012. Repiper sukitettu putki

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myöntämispäivä 18.1.2012. Repiper sukitettu putki SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-7893-12 Myöntämispäivä 18.1.2012 TUOTTEEN NIMI Repiper sukitettu putki SERTIFIKAATIN HALTIJA Repipe Oy Hitsaajantie 7 06450 PORVOO TUOTEKUVAUS Repiper Sukitettu putki on jätevesiviemäriputkistojen

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014.

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014. TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Myöntämispäivä 10.3.2014 Nro VTT-C-10917-14. REDAir FLEXSYSTEM SERTIFIKAATIN HALTIJA ROCKWOOL, ROCKWOOL Finland Oy PL 29, Piispanportti 10 FI-02201 Espoo TUOTEKUVAUS REDAir

Lisätiedot

JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN. Diplomityö

JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN. Diplomityö JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN Diplomityö Tarkastajat: professori Seppo Valkealahti, professori Jouni Kivistö-Rahnasto Tarkastajat ja

Lisätiedot

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET PALOKATKO-OPAS 2007 Tätä opasta suojaavat tekijänoikeuslait. Oppaan jäljentäminen tai käyttö kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty ilman Suomen Palokatkoyhdistys

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000,

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, 10.7.2000 L 169/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen

Lisätiedot

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 1 (42) 30.5.2005 Sonera CA Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 Varmennepolitiikan OID-tunnus: 1.3.6.1.4.1.271.2.3.1.1.2 Ohjelmistovarmenteet yksityinen avain

Lisätiedot

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus LELUJEN TURVALLISUUS Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Fotolia Orange Tuesday Euroopan unionissa asuu noin 80 miljoonaa alle 14-vuotiasta lasta ja

Lisätiedot

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Tavaroiden sisämarkkinat Sisämarkkinat ja niiden kansainvälinen ulottuvuus Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY Soveltamisopas Rev 1.7 Päiväys:

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Hyväksytyt huolto-organisaatiot Muutos 4 1. marraskuuta 2001 Joint Aviation Authorities SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYTYT

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI. julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI. julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.3.2013 COM(2013) 143 final LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä FI FI LIITE PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot