SUORITUSTASOILMOITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUORITUSTASOILMOITUS"

Transkriptio

1 FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin palokatkon upotuslaite CFS-CID Nro Hilti CFS "0843-CPR-0293" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin palokatkon upotuslaite CFS-CID 2. Sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen suunniteltu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: Läpivientitiivisteiden palokatko- ja tiivistystuote, katso ETA-16/0383 ( ) Putkenläpiviennit Muoviputket Metalliputket Eristetyt metalliputket Käyttötarkoituksen on täytettävä standardiin ETA-16/0383 liittyvä sisältö 3. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai rekisteröity tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään: HILTI Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein 4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät: Järjestelmä 1 5. Eurooppalainen arviointiasiakirja: ETAG nro ja ETAG nro Eurooppalainen tekninen arviointi: ETA-16/0383 (19/7/2016) 7. Teknisestä arvioinnista vastaava laitos: UL International (UK) Ltd 8. Ilmoitettu laitos: UL International (UK) Ltd (19/7/2016) 9. Ilmoitetut suoritustasot: Oleellinen ominaisuus Reaktio paloon Palonkestävyys Ilmanläpäisevyys Vedenläpäisevyys Vaaralliset aineet Äänenvaimennus Kestävyys ja käyttökelpoisuus Muuta Ilmoitettu suoritustaso / yhdenmukaistettu tekninen eritelmä Luokka E standardin EN mukaisesti Palonkestävyys ja käyttötarkoitus standardin EN mukaisia. Katso liite Ei määritettyä suoritustasoa (NPD) Ei määritettyä suoritustasoa (NPD) Ehto 3.3.1, katso liite Ehto 3.5.1, katso liite Y2, ETAG 026-2:n mukaisesti, osio 1.2, EOTA:n tekninen raportti - TR024. Ei sovellu / Ei määritettyä suoritustasoa Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut: Martin Althof Laatupäällikkö Liiketoimintayksikkö, kemikaalit Hilti Corporation Schaan, toukokuu 2017 DoP_fi_01-01_ _Hilti CFS"0843-CPR-0293"

2 1.1 Rakennustuotteen määritelmä Tämä eurooppalainen tekninen arviointi viittaa palokatkotiivisteissä käytettävään Hiltin palokatkon upotuslaitteeseen nimeltä Hilti CFS-CID. Hiltin palokatkon upotuslaite CFS-CID on putken sulkulaite, joka upotetaan jäykkiin lattioihin. Tässä eurooppalaisessa teknisessä arvioinnissa palonkestävyyden arvioinnin (katso liitteet 1 ja 2) puitteissa viitattavat lisätuotteet eivät kuulu tämän ETA:n piiriin eikä niitä voi CE-merkitä sen perusteella. Läpivientitiivistejärjestelmän tyyppi: putken sulkulaite upotettava (katso ETAG 026-2, ehto 1.1, taulukko 1-1). Hiltin palokatkon upotuslaite CFS-CID koostuu muovirungosta, laajenevasta sisäosasta ja kumitiivisteestä, ja sen tarkoituksena on pysäyttää savu ja veto, taata ilma- ja vesitiiviys sekä ilmaääneneristys. Hiltin palokatkon upotuslaitetta CFS-CID on saatavilla useina kokoina katso alla oleva taulukko. Putkitiivisteen koko Muoviputkille joiden nimellisulko- halkaisija-alue (mm) CFS-CID CFS-CID CFS-CID CFS-CID Eristetyille metalliputkille, nimellisulko- putkieristyksen nimellishalkaisija-alue alue (mm) (mm) ,5 Katso asennusprosessin kuvaus kohdista 3.1 ja Käyttöluokka Hiltin palokatkon upotuslaite CFS-CID täyttää käyttöluokan Y2 vaatimukset ETAG 026-2:n osan 1.2 mukaan. Tyyppi Y2: sisäkäyttöön tarkoitetut tuotteet 3. Tuotteen suorituskyky ja viittaukset sen arviointiin käytetyistä menetelmistä 3.3 Hygienia, terveys ja ympäristö (BWR 3) Vaarallisten aineiden päästöt Valmistajan ilmoituksen mukaan tuote-eritelmää on verrattu Euroopan komission julkaisemaan vaarallisten aineiden luetteloon ja on varmistettu, ettei se sisällä tällaisia aineita sallittuja rajoja ylittäviä määriä. Kirjallinen ilmoitus on tässä yhteydessä ETA-haltijan lähettämä. Huomaa: tämän ETA:n sisältämiin vaarallisiin aineisiin liittyvien erityisehtojen ohella voi olla muita sen piiriin kuuluviin tuotteisiin sovellettavia vaatimuksia (esim. muutettu eurooppalainen lainsäädäntö ja kansalliset lait, määräykset ja hallinnolliset säännökset). EU:n rakennustuotedirektiivin ehtojen täyttämiseksi näitä vaatimuksia täytyy noudattaa myös, kun ja missä ne pätevät. 3.4 Äänenvaimennus (BWR 5) Ilmaääneneristys Ilmaääneneristys muoviputken yksittäiselle läpiviennille, palokatko palokatkon upotuslaitteella CFS-CID voidaan saavuttaa vain, kun putken sulkulaite upotetaan jäykkään lattiaan. Seuraavien standardien EN ISO : A1: A2: 2014, EN ISO : 2010 ja EN ISO mukaisen äänenvaimennuksen testiraportit sisältyvät.

3 Akustiikkatestit on suoritettu jäykkään seinään. Hiltin palokatkon upotuslaitteet CFS-CID 50, 75, 110 ja 160 on testattu muoviputken yhteydessä. Itse seinien akustiikkaominaisuuksia ei ole mitattu. Näiden testiraporttien mukaisia yksittäisarvoja ovat: Jäykkä lattia: Määritetty perustasoero: CFS-CID 50 ja muoviputki: D n,e,w (C; Ctr) = 55 (-3;-2) db CFS-CID 50 umpiversio: Dn,e,w (C; Ctr) = 62 (-1;-2) db CFS-CID 75 ja muoviputki: D n,e,w (C; Ctr) = 51 (-1;-1) db CFS-CID 75 umpiversio: Dn,e,w (C; Ctr) = 56 (-1;-2) db CFS-CID 110 ja muoviputki: Dn,e,w (C; Ctr) = 48 (-1;0) db CFS-CID 110 umpiversio: Dn,e,w (C; Ctr) = 53 (-1;-2) db CFS-CID 160 ja muoviputki: Dn,e,w (C; Ctr) = 46 (0;0) db CFS-CID 160 umpiversio: Dn,e,w (C; Ctr) = 45 (-3;-5) db Tämän D n,e,w perusteella määritellyksi perustasoksi lasketaan: R w (C;Ctr) = 61 (-3;-7) db Jäykän seinän rakenne: 150 mm paksua betoniseinää, tiheys 2000 kg/m³ Täytyy huomioida, että yllä mainitut tulokset koskevat seinän kokonaisrakennetta, jonka koko S = 1,23 m x 1,48 m (= 1,82 m²). Dn,e,w: Rw: pienten rakenne-elementtien määritetty perustasoero (spektrisovitustermeillä C ja Ctr) määritetty perustaso (spektrisovitustermeillä C ja Ctr)

4 LIITE 1 TUOTTEEN JA LISÄTUOTTEEN(-TUOTTEIDEN) ASENNUS HILTIN PALOKATKON UPOTUSLAITE CFS-CID Upotuslaite koostuu muovirungosta, sisäosasta, jossa erilainen määrä laajenevia kerroksia, ja kumitiivisteestä. Mikäli lattian paksuus ylittää (>150 mm), upotuslaitteen pituutta voidaan lisätä jatkoputkella. Putkisovitin luo tilan 280 x 280 x 75 mm. Tuotteen yksityiskohtainen kuvaus on dokumentissa "Eurooppalaiseen tekniseen arviointiin RA liittyvä tunniste / tuoteeritelmä 16/0383 Hiltin palokatkon upotuslaite CFS-CID", joka on tämän ETA:n ei-virallinen osa. Dokumentissa "Eurooppalaiseen tekniseen arviointiin RA liittyvä valvontasuunnitelma 16/0383 Hiltin palokatkon upotuslaite CFS-CID", joka on tämän ETA:n ei-virallinen osa, määritelty valvontasuunnitelma. Tekninen tuotekirjallisuus: Hiltin palokatkon upotuslaitteen CFS-CID asennusohje (liitteen 3 mukaan).

5 LIITE 2 LÄPIVIENTITIIVISTEIDEN PALONKESTÄVYYSLUOKITTELU, KUN NE ON VALMISTETTU HILTIN PALOKATKON upotuslaite CFS-CID Putkien käyttötarkoitus 1 ja viittaus asiaankuuluvaan osioon Sovellus Putken- materiaali PE (PE- HD) Halkaisija Etäisyys Vakio Eristys (s1) (mm) (mm) Tulenkestävyys Luokitus Jäykkä lattia 550 kg/m 3 Tiedot (katso osio) EN , EN EI 180 (kattaa EN , EN , EN , EN (ABS), EN EI 120 (SAN+PVC)) EN ISO 15494, 200 EI 180 PE DIN EI Jäte- PE-S2 200 EI 180 Geberit Ei säännelty vesi db20 0 EI 120 Katto Viemäri EN tai EN tai EN EI (kattaa EN , PVC-U EN , EN ), EN ISO (teollisuus, vastaava EN 1452) EI EI 180 PP EN (DIN 4102) EI 120 PP-R DIN 8077/ EI Juomavesi Lämmitys Ei säännelty 200 EI 180 PE-Xa (Rehau Rautitan Flex) 0 EI 120 Ei säännelty 200 EI 180 PE-X (e.g. Geberit Elastomeeri Mepla yms.) 0 EI EI Elastomeeri Kupari DIN 1786/1754, 200 EI ja teräs Lasivilla EI Mineraali EI Putkien valmistajien teknisen kirjallisuuden mukaan

6 Jäykkä lattia Sovellus Putken- materiaali PE (PE- HD) EN , Vakio EN (kattaa EN , EN , EN , EN (ABS), EN Eristys villa Halkaisija (mm) Etäisyys (s 1) (mm) 550 kg/m 3 Tulenkestävyys Luokitus Tiedot (katso osio) Käyrä (SAN+PVC)) EI PVC EN , EN (kattaa EN , EN , EN , EN (ABS), EN (SAN+PVC)) Umpi EI EI Putkisovitin EI 180 3,1

7 2.1 Yleistietoa Jäykkä lattia Lattian vähimmäispaksuus on 150 mm, mukaan lukien betoni, tiheys vähintään 550 kg/m Läpivientitiiviste: Yksittäinen läpivienti; Hiltin palokatkon upotuslaite CFS-CID lattian alapinnalla Etäisyys läpivientien välillä: Upotuslaitteen/rengasmaisen uran reunan välinen vähimmäisetäisyys (s1): A: Eristämättömät putket: s1 (0 mm) B: Eristämättömät putket: s1 (200 mm) Eristetyt putket: s1 (0 mm) Eristetyt putket: s1 (200 mm) Huomautus: s1 (0 mm) = EI 120 s 1 (200 mm) = EI Putket elastomeerivaahtoeristyksellä. Seuraavantyyppisiä elastomeerivaahdosta valmistettuja eristysmateriaaleja voidaan käyttää suoralla kosketuksella (s1 > 0 mm) Hiltin palokatkon upotuslaitteisiin CFS-CID: Valmistaja Hyväksytty elastomeerivaahto-lämpöeristys Armacell GmbH Armaflex AF, Armaflex SH, Armaflex Ultima, Armaflex HT NMC Group Insul-Tube (nmc), Insul-Tube H-Plus (nmc), Kaimann GmbH Kaiflex KK plus, Kaiflex KK, L Isolante K-Flex l'isolante K-Flex HT, l'isolante K-Flex ECO, l'isolante K-Flex ST, l'isolante K- Flex H, l'isolante K-Flex ST Plus Mainittua materiaalia voidaan käyttää eristysletkun, kääreen/nauhan tai levyjen muodossa. Jos käytetään suojaeristystä DP, se täytyy tehdä samasta elastomeerimateriaalista kuin itse putken lämpöeristys Putket kivivillaeristyksellä Tyyppi Mineraalivillaeristys Muoto Puolikas kuori, alumiinikalvolla päällystetty Reaktio paloon (EN ) A2 Materiaali Mineraalikivivilla Tiheys > 70 kg/m³ Sulamispiste > 1000 C

8 Putket lasivillakuitueristyksellä Tyyppi Lasivillaeristys Muoto Puolikas kuori, alumiinikalvolla päällystetty Reaktio paloon (EN ) A2 Materiaali Mineraalilasivilla Tiheys > 35 kg/m³ Putken eristys Paikallinen / tuettu putkieristys (LS) Jatkuva / tuettu putkieristys (CS) Katso lyhenteet liitteestä 4.1

9 2.2 CFS-CID:n yhteydessä hyväksytyt läpivientipalvelut PE-putket Putkenpään kokoonpano: U/U Etäisyys läpivienteihin (s1): 200 mm PE-putket, jotka standardien EN , EN , EN mukaisia, putkenpään kokoonpano: U/U Etäisyys läpivienteihin (s1): 200 mm (B) CFS-CID 50 Putken halkaisija dc Putken seinämän paksuus tc Luokitus Luokitus (mm) (mm) etäisyydellä (s1) 0 mm etäisyydellä (s1) 200 mm 40 3,0 50 3,0 63 3, ,0 CFS-CID ,0 90 3,5 CFS-CID , ,5/4,2 (1) 125 4,8 CFS-CID , ,8/6,2 (1) (1) Putken seinämän vähimmäispaksuuden interpolointi putkihalkaisija-alueella EI 120-U/U EI 180-U/U

10 PE-putket, jotka ovat standardien EN ISO ja DIN 8074/8075 mukaisia Putkenpään kokoonpano: U/C Etäisyys läpivienteihin (s1): 200 mm (B) CFS-CID 50 Putken halkaisija dc Putken seinämän paksuus tc Luokitus Luokitus (mm) (mm) etäisyydellä (s1) 0 mm etäisyydellä (s1) 200 mm 50 2,9 63 1,8 63 8, ,8/1,8 (1) - 8,6 75 1,9 CFS-CID ,8 75 1,9 (1) - 6,8 90 2,2 EI 120-U/U EI 180-U/U CFS-CID , , ,2/2,7 (1) - 10, ,1 CFS-CID , , ,1/4,0 (1) - 9,1 (1) Putken seinämän vähimmäispaksuuden interpolointi putkihalkaisija-alueella

11 2.2.2 PE-S2-putket, malli "Geberit Silent db20" Putkenpään kokoonpano: U/U Etäisyys läpivienteihin (s1): 200 mm (B) Putken halkaisija dc Putken seinämän paksuus tc Luokitus Luokitus etäisyydellä (s1) 200 (mm) (mm) etäisyydellä (s1) 0 mm mm CFS-CID ,2 56 3,2 CFS-CID , ,2/3,6 (1) 90 5,5 CFS-CID , ,5/6,0 (1) 135 6,0 CFS-CID , ,0/7,0 (1) (1) Putken seinämän vähimmäispaksuuden interpolointi putkihalkaisija-alueella EI 120-U/U EI 180-U/U

12 2.2.3 PVC-putket, jotka standardien EN , EN , EN mukaisia, putkenpään kokoonpano U/U Etäisyys läpivienteihin (s1): 200 mm (B) Putken halkaisija dc (mm) Putken seinämän paksuus tc (mm) 63 1,6 Luokitus CFS-CID ,0 63 1,6-7,0 CFS-CID ,4 80 1,8 EI 180-U/U CFS-CID , ,8/8,1 (1) CFS-CID ,8 (1) Putken seinämän vähimmäispaksuuden interpolointi putkihalkaisija-alueella

13 2.2.4 PE-putket, jotka ovat standardin EN , EN , EN mukaisia, putkenpään kokoonpano U/U Etäisyys läpivientien välillä (s1): 0 mm (A) CFS-CID 50 Putken halkaisija dc (mm) Putken seinämän paksuus tc (mm) 50 2,4 63 1,6 63 7,0 Luokitus etäisyydellä (s1) 0 mm ,6/1,6 (1) - 7,0 75 2,2 CFS-CID ,4 75 2,2-8,4 80 1,8 EI 120-U/U CFS-CID 110 CFS-CID , , ,8/1,8 (1) - 8, , , , ,8/3,2 (1) - 7,7 (1) Putken seinämän vähimmäispaksuuden interpolointi putkihalkaisija-alueella

14 2.2.5 PP-putket, jotka ovat standardin EN mukaisia Malli: Putkenpään kokoonpano: U/U Cloes "Blue Power", Cloes "PhoNoFire", "Geberit Silent PP", Marley Silent, Ostendorf "Skolan-dB", Pipelife "Master 3", POLOPLAST "Polokal NG", "POLOPLAST Phonex AS", POLOPLAST "Polokal 3S", "POLOPLAST Polokal XS", Rehau "Raupiano Plus", Wavin "AS", KeKelit "Phonex AS", Wavin "SiTech", Valsire "Triplus", Valsire "Silere", Etäisyys läpivienteihin (s1): 200 mm (B) CFS-CID 50 Putken halkaisija dc Putken seinämän paksuus tc Luokitus Luokitus (mm) (mm) etäisyydellä (s1) 0 mm etäisyydellä (s1) 200 mm 40 1,8 50 1,8 58 4, ,8-1,8/4,0 (1) 50 1,8 CFS-CID , ,8/3,8 (1) 90 2,2 90 4,5 EI 120-U/U EI 180-U/U CFS-CID , , , ,2/2,7 (1) - 5, ,1 CFS-CID , , ,1/3,9 (1) - 7,5 (1) Putken seinämän vähimmäispaksuuden interpolointi putkihalkaisija-alueella

15 2.2.6 PP-R-putket, malli "Aquatherm" Putkenpään kokoonpano: U/C Etäisyys läpivienteihin (s1): 200 mm (B) CFS-CID 50 Putken halkaisija dc (mm) Putken seinämän paksuus tc (mm) 32 2,9 50 4,6 63 5,8 Luokitus etäisyydellä (s1) 200 mm ,9/5,8 (1) 75 6,8 EI 180-U/C CFS-CID ,7 75 6,8-10,7 CFS-CID ,2 CFS-CID ,6 (1) Putken seinämän vähimmäispaksuuden interpolointi putkihalkaisija-alueella

16 2.2.7 PE-Xa-putket, malli "Rehau Rautitan Flex" Putkenpään kokoonpano: U/U Etäisyys läpivienteihin (s1): 200 mm (B) CFS-CID 50 Putken halkaisija dc (mm) Putken seinämän paksuus tc (mm) 32 4,0 50 6,9 63 8, ,4/8,6 (1) Luokitus etäisyydellä (s1) 200 mm EI 180-U/U (1) Putken seinämän vähimmäispaksuuden interpolointi putkihalkaisija-alueella

17 2.2.8 PE-X-putket, malli "Geberit Mepla", elastomeerivaahto-lämpöeristys, äpivieputkenpään kokoonpano: U/U Etäisyys lnteihin (s1): 200 mm (B) Putken seinämän paksuus Putken halkaisija dc tc Putken eristyksen paksuus (mm) (mm) (mm), CS Luokitus etäisyydellä (s1) 200 mm CFS-CID ,5 9,0 EI 180-U/U

18 2.2.9 Kupariputket, mukaan lukien metalliputket, tuettu (CS) elastomeerivaahto-lämpöeristys Putkenpään kokoonpano: C/U Etäisyys läpivienteihin (s1): 200 mm (B) CFS-CID 50 Putken halkaisija dc Putken seinämän paksuus tc Putken eristyksen paksuus (mm) (mm) (mm) 18 1,0 8,0 28 1,5 19,0 CFS-CID ,0 32,0 CFS-CID 110 CFS-CID 160 Luokitus etäisyydellä (s1) 200 mm 42 1,5 36,5 EI 180-C/U 54 2,0 17,0 54 2,0 38,0 76 2,0 30,0

19 Kupariputket mukaan lukien metalliputket, joissa tuettu (CS) elastomeerivaahto-lämpöeristys Putkenpään kokoonpano: C/U Etäisyys läpivienteihin (s1): 200 mm (B) Putken halkaisija dc Putken seinämän paksuus tc Putken eristyksen paksuus Etäisyys luokituksella (mm) (mm) (mm) (s1) 200 mm ,0/2,0 (1) 8,0-38,0 (3) CFS-CID 50 CFS-CID 75 CFS-CID 110 CFS- EI 120-C/U CID ,0/2,0 (1) 14,0-30,0 (3) (1) Putken seinämän vähimmäispaksuuden interpolointi putkihalkaisija-alueella (3) Putken vähimmäiseristyksen interpolointi putkihalkaisija-alueella

20 Kupariputket mukaan lukien metalliputket, joissa paikallinen tuettu (LS) mineraalilasivilla-lämpöeristys Putkenpään kokoonpano: C/U Etäisyys läpivienteihin (s1): 200 mm (B) Putken halkaisija dc Putken seinämän paksuus tc Putken eristyksen paksuus Etäisyys luokituksella (s1) 200 mm (mm) (mm) (mm) CFS-CID ,0 20,0 CFS-CID ,5 20,0 EI 120-C/U CFS-CID ,0 20,0

21 Kupariputket, mukaan lukien metalliputket, paikallisessa tuetussa (LS) putken mineraalikivivillalämpöeristyksessä Putkenpään kokoonpano: C/U Etäisyys läpivienteihin (s1): 200 mm (B) Putken halkaisija dc Putken seinämän paksuus tc Putken eristyksen paksuus Etäisyys luokituksella (mm) (mm) (mm) (s1) 200 mm CFS-CID ,0 20,0 CFS-CID ,5 20,0 EI 180-C/U CFS-CID ,0 20,0 CFS-CID ,0 20,0

22 PE-putket, jotka ovat standardien EN , EN , EN mukaisia, sis. 87 käyrä, PVC-putket, jotka ovat standardien EN , EN , EN mukaisia, sis. 87 käyrä Putkenpään kokoonpano: U/U Etäisyys läpivienteihin (s1): 200 mm (B) Putken halkaisija dc (mm) Putken seinämän paksuus tc (mm) Luokitus etäisyydellä (s1) 200 mm CFS-CID ,2 EI 180-U/U Sulkutiivisteet Etäisyys läpivienteihin (s1): 0 mm /200 mm (B) Luokitus etäisyydellä (s1) 0 mm Luokitus etäisyydellä (s1) 200 mm CFS-CID 50 CFS-CID 75 EI 120-U/U EI 180-U/U CFS-CID 110 CFS-CID 160

23 3.1 CFS-CID:lle hyväksytyt läpivientipalvelut, joissa "putkisovitin" Lattian vähimmäispaksuus on 150 mm, mukaan lukien betoni, tiheys vähintään 550 kg/m 3. Läpivientitiiviste: - Osioissa luokitellut putket voidaan tiivistää Hiltin palokatkon upotuslaitteella CFS-CID ja putkisovittimilla, mikäli alla olevissa vaihtoehdoissa a) tai b) annettuja vaatimuksia noudatetaan (upotuslaitteen laajenevan pinnan mahdolliseen tulelle altistamiseen liittyviä ehtoja on noudatettava): a) upotuslaitteen A1 alapinta on asennettava tasan lattian alapinnan kanssa, putkisovitin A2 sijoitetaan upotuslaitteen päälle b) putkisovittimen A2 alapinta on asennettava tasan lattian alapinnan kanssa, upotuslaite A1 sijoitetaan suoraan putkisovittimen päälle - lattian jäljelle jäävän paksuuden te upotuslaitteen ympärillä täytyy olla 150 mm Putkisovitin: Vaihtoehto a) Vaihtoehto b)

24 LIITE 3 TUOTTEEN JA LISÄTUOTTEEN(-TUOTTEIDEN) ASENNUS CFS-CID tulee sijoittaa ja asentaa alla olevien tietojen ja läpivientitiivisteitä koskevan liitteen 2 mukaisesti. 3.1 CFS-CID-asennus 3.2 Putkisovittimen asennus CFS-CID putkisovitin asennettuna yläpuolelle CFS-CID putkisovitin asennettuna alapuolelle

25 LIITE 4 LYHENTEET JA VIITEDOKUMENTIT 4.1 Piirroksissa käytettävät lyhenteet Lyhenne Kuvaus A1 A2 C D dc E S1 tc td te LD Hiltin palokatkon upotuslaite CFS-W Putkisovitin Muoviputki Putken eristys Putkihalkaisija (nimellisulkohalkaisija) Rakenne-elementti (seinä, lattia) Yksittäisten läpivientitiivisteiden välinen vähimmäisetäisyys Putken seinämän paksuus Eristyksen paksuus Rakenne-elementin paksuus Eristyksen pituus 4.2 Viittaukset ETA:ssa mainittuihin standardeihin EN 1026 Ikkunat ja ovet. Ilmanläpäisevyys. Testausmenetelmä EN Muoviputkijärjestelmät viemäröintiin rakennusten rakenteiden sisällä (matala ja korkea lämpötila). Pehmittämätön polyvinyylikloridi (PVC-U) EN Rakennuksissa olevien installaatioiden palonkestävyystestit - Osa 3: Läpivientitiivisteet EN Muoviputkijärjestelmät viemäröintiin rakennusten rakenteiden sisällä (matala ja korkea lämpötila). Polypropeeni (PP). Osa 1: Vaatimukset putkille, putkiyhteille ja järjestelmälle EN Muoviputkijärjestelmät seinärakenteen sisältävillä putkilla viemäröintiin rakennusten sisällä (matala ja korkea lämpötila). Pehmittämätön polyvinyylikloridi (PVC-U) EN Muoviputkijärjestelmät viemäröintiin rakennusten rakenteiden sisällä (matala ja korkea lämpötila). Polyeteeni (PE). Osa 1: Vaatimukset putkille, putkiyhteille ja järjestelmälle EN Muoviputkijärjestelmät viemäröintiin rakennusten rakenteiden sisällä (matala ja korkea lämpötila). Kloorattu polyvinyylikloridi (PVC-C). Osa 1: Vaatimukset putkille, putkiyhteille ja järjestelmälle EN Muoviputkijärjestelmät veden johtamiseen ja paineviemäröintiin. Polyeteeni (PE). Osa 2: Putket Muoviputkijärjestelmät paineettomaan maanalaiseen veden johtamiseen ja viemäröintiin. EN Polyeteeni (PE). Osa 1: Vaatimukset putkille, putkiyhteille ja järjestelmälle EN Rakennustuotteiden ja rakennusosien paloluokitus. Osa 1: Palokäyttäytymiskokeiden tuloksiin perustuva luokitus Osa 2: Palonkestävyyskokeiden tuloksiin perustuva luokitus lukuun ottamatta ilmanvaihtolaitteita EN ISO Akustiikka. Rakennusten ja rakennusosien ääneneristävyyden mittaaminen. Osa 3: Rakennusosien ilmaäänen eristävyyden laboratoriomittaukset 4 EN ISO Akustiikka. Rakennusten ja rakennusosien ääneneristävyyden luokitus. Osa 1: Ilmaääneneristävyys EN ISO 1519 Maalit ja lakat. Taivutustesti (lieriömäinen tuurna) Muoviputkijärjestelmät maanalaiseen ja -päälliseen paineellisen veden johtamiseen ja EN ISO 1452 paineviemäröintiin. Pehmittämätön polyvinyylikloridi (PVC-U) 5

26 EN ISO EN ISO EN ISO Muoviputkijärjestelmät teollisuuskäyttöön. Akryylinitriilibutadieenistyreeni (ABS), pehmittämätön polyvinyylikloridi (PVC-U) ja kloorattu polyvinyylikloridi (PVC-C). Osia ja järjestelmää koskeva erittely, metrinen sarja Muoviputkijärjestelmät teollisuuskäyttöön. Polybuteeni (PB), polyeteeni (PE) ja polypropeeni (PP). Osia ja järjestelmää koskeva erittely, metrinen sarja Muoviputkijärjestelmät kuuma- ja kylmävesiasennuksiin. Polypropeeni (PP) EN ISO Akustiikka. Rakennusten ja rakennusosien ääneneristävyyden mittaaminen. Osa 10: Pienien rakennusosien ilmaäänen eristävyyden laboratoriomittaukset 4 DIN 8061 DIN 8062 DIN 8074 DIN 8075 DIN 8077 DIN 8078 DIN DIN Pehmittämättömästä polyvinyylikloridista (PVC-U) valmistetut putket. Yleiset laatuvaatimukset ja testaus Pehmittämättömästä polyvinyylikloridista (PVC-U) valmistetut putket. Mitat Polyeteeni (PE). Putket PE 80, PE 100. Mitat Polyeteeniputket (PE). PE 80, PE 100. Yleiset laatuvaatimukset ja testaus Polypropeeniputket (PP). PP-H, PP-B, PP-R, PP-RCT. Mitat Polypropeeniputket (PP). PP-H, PP-B, PP-R, PP-RCT. Yleiset laatuvaatimukset ja testaus Pehmittämättömästä polyvinyylikloridista (PVC-U) valmistetut putket ja putkiyhteet jäteveden ja lietteen poistojärjestelmille rakennuksissa. Osa 10: Palokäyttäytyminen, laadunvalvonta ja asennussuositukset Suuritiheyksisestä polyeteenistä (PE-HD) valmistetut putket ja putkiyhteet kuumaa vettä kestäville jäteveden ja lietteen poistojärjestelmille (HT) rakennusten sisällä. Osa 10: Palokäyttäytyminen, laadunvalvonta ja asennussuositukset 4.3 Muut viitedokumentit EOTA TR 001 EOTA TR 024 Paneelien ja paneelikokoonpanojen iskunkestävyyden määrittäminen Reaktiivisten materiaalien, rakenneosien ja tuotteiden kuvaus, kestävyysominaisuudet ja tehdastuotannon valvonta

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS Hilti. Ole tuottoisampi. Lisää kestävyyttä. EN SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin palokatkokaapelilevy

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 35/211 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin laajeneva palokatkomassa CFS-IS Nro Hilti CFS "761-CPD-173" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR Nro Hilti CFS "0761-CPD-0174" 1. Tuotetyypin yksilöllinen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin kaapeliläpivientijärjestelmä CFS-T Nro Hilti CFS 1139-CPD-0499/13 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin palokatkomansetti CFS-C P Nro Hilti CFS "0843-CPD-0102" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hilti-palokatkomansetti CFS-C Nro Hilti CFS "0843-CPD-0101" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin palokatkotulppa CFS-PL Nro Hilti CFS "0761-CPD-0271" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hilti akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR Nro Hilti CFS "0761-CPD-0178" 1. Tuotetyypin yksilöllinen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin palokatkotyyny CFS-CU Nro Hilti CFS "1121-CPD-EA0001" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin palokatkomansetti CFS-C EL Nro Hilti CFS 0843-CPR-0154 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro. Hilti HUS 0672-CPD-0203 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Ruuviankkuri Hilti HUS 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan

Lisätiedot

- tavalliset joustavat seinät 100 mm: - tavalliset joustavat katot 150 mm:

- tavalliset joustavat seinät 100 mm: - tavalliset joustavat katot 150 mm: Firetect SUORITUSTASOILMOITUS CPR--sealpad (DoP) versio 17/2 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste Firetect Seal pad -palokatko 2. Aiottu käyttötarkoitus muovisten pistorasianpohjien palokatko läpivientien

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX Nro Hilti CFS "0843-CPD-0100" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hilti-palokatkovaahto

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hiltipalokatkomansetti. Avonainen CFS-C EL. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 14 / 0085. Numero 04 / 2014

Tekninen ohje. Hiltipalokatkomansetti. Avonainen CFS-C EL. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 14 / 0085. Numero 04 / 2014 Tekninen ohje Hilti-palokatkomansetti CFS-C EL Hiltipalokatkomansetti Avonainen CFS-C EL Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 14 / 0085 Numero 04 / 2014 Hilti-palokatkomansetti CFS-C EL Numero 04

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HKD (osa 6)_0672-CPR-0137

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HKD (osa 6)_0672-CPR-0137 FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HKD (osa 6)_0672-CPR-0137 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin lyöntiankkuri HKD 2. Käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset: Tuote Metalliankkurit betonikäyttöön Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Hiltin palokatkotiili CFS-BL testattiin standardin EN mukaisesti. Lämmönjohtavuus λ = 0,089 W/mK ja lämmönvastus R = 0,563 m 2 K/W.

Hiltin palokatkotiili CFS-BL testattiin standardin EN mukaisesti. Lämmönjohtavuus λ = 0,089 W/mK ja lämmönvastus R = 0,563 m 2 K/W. FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin palokatkotiili CFS-BL Nro Hilti CFS "0761-CPD-0270" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin

Lisätiedot

TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ PALOLUOKITUS - TAULUKKO ASENNUS TESTISTANDARDIT VÄLI- JA KANTAVAT SEINÄRAKENTEET 100 MM KANTAVAT LATTIARAKENTEET 150 MM

TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ PALOLUOKITUS - TAULUKKO ASENNUS TESTISTANDARDIT VÄLI- JA KANTAVAT SEINÄRAKENTEET 100 MM KANTAVAT LATTIARAKENTEET 150 MM TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ Protecta FR Pipe Wrap on suunniteltu ylläpitämään seinien ja lattioiden palonkestoa silloin kun niihin on vedetty läpivientejä (yhtenäiset muovi- tai metalliputket palavan

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro. Hilti HIT-HY 200-A rebar 0756-CPD-0458 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektiomassa Hilti HIT-HY 200-A sovellukset harjateräsasennuksiin 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP-nro Hilti HIT-1 / HIT-1 CE 1343-CPR-M 629-1 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektointijärjestelmä Hilti HIT-1 / HIT-1 CE 2. Käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset: Tuote

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153. Painos 08/2011. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153. Painos 08/2011. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Tekninen ohje Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153 Painos 08/2011 Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Painos 04/2011 sivu 1 Hilti Palokatkokaulus

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin sähkökäyttöinen kiinnike X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 ja X-P 24 G3 Hiltin sähkökiinnikkeiden

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin sähkökäyttöinen kiinnike X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 ja X-P 24 G3 Hiltin sähkökiinnikkeiden

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro. Hilti HIT-HY 150 MAX 0756-CPD-0240 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektiomassa Hilti HIT-HY 150 MAX 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Hilti-palokatkolevytiiviste

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PALOKITTI

ASENNUSOHJE PALOKITTI ASENNUSOHJE PALOKITTI Würth Palokitti on muokattava palokatkotuote kaapeli- ja putkiläpivientien tiivistämiseen, sekä seinä että lattiarakenteissa. Ominaisuudet: Muokattava punainen kitti, toimitetaan

Lisätiedot

HILTI PALOKATKOTYYNY CFS-CU. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213. Tekninen ohje I Julkaisu 04 / Julkaisu 04 / 2011

HILTI PALOKATKOTYYNY CFS-CU. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213. Tekninen ohje I Julkaisu 04 / Julkaisu 04 / 2011 HILTI PALOKATKOTYYNY CFS-CU Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213 Tekninen ohje I Julkaisu 04 / 2011 Julkaisu 04 / 2011 Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Julkaisu 04/2011 sivu 1 Hilti palokatkotyyny

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro HST_HST3_0432-CPR

SUORITUSTASOILMOITUS Nro HST_HST3_0432-CPR FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro HST_HST3_0432-CPR-00242-01 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin metallin kiila-ankkuri HST, HST-R, HST-HCR, HST3 ja HST3-R 2. Käyttötarkoitus/-tarkoitukset: Tuote Metalliankkurit

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP nro Hilti 0432-CPR-00242-02 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Metallin kiila-ankkuri Hilti 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: Katso

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti CFS-CU Palokatkotyyny. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213. Julkaisu 04 / 2011. Hilti Palokatkotyyny CFS-CU

Tekninen ohje. Hilti CFS-CU Palokatkotyyny. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213. Julkaisu 04 / 2011. Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Tekninen ohje Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Hilti CFS-CU Palokatkotyyny Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213 Julkaisu 04 / 2011 Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Julkaisu 04/2011 sivu 1 Hilti palokatkotyyny

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. - tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm

SUORITUSTASOILMOITUS. - tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm Firetect SUORITUSTASOILMOITUS CPR--wrap (DoP) versio 17/2 1. Tuotetyyppien yksilöllinen tunniste 2. Aiottu käyttötarkoitus Firetect Wrap + Wrap-'n-roll rakenteissa olevien putkiläpivientiaukkojen sulkeminen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HIT-HY 200-A Harjateräs_1343-CPR-M500-5/07.14

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HIT-HY 200-A Harjateräs_1343-CPR-M500-5/07.14 FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HIT-HY 200-A Harjateräs_1343-CPR-M500-5/07.14 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hilti HIT-HY 200-A -injektointijärjestelmä jälkiasennettujen harjateräksien liitoksiin

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0756-CPD-447 - FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0756-CPD-447 - FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0756-CPD-447 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT TAPCON-6 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan

Lisätiedot

PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET

PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET SISÄLLYS Kaapelit ja kourut kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2 kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2-3 Kupariputket kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 3 Alupex-putket

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP nro Hilti HVU 1343-CPR-M 500-19/07.14 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hilti HVU, jossa HAS- ja HIS-elementit 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa

Lisätiedot

Tekninen ohje Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Pinnoitettu palokatkolevy CFS-CT B

Tekninen ohje Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Pinnoitettu palokatkolevy CFS-CT B Tekninen ohje Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Pinnoitettu palokatkolevy CFS-CT B Eurooppalainen tekninen arviointi ETA Nro 11 / 0429 Numero 09 / 2013 Hilti Palokatkopinnoite

Lisätiedot

- tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm

- tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm Firetect SUORITUSTASOILMOITUS CPR-+15/0630-akryyli (DoP) versio 17/2 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste 2. Aiottu käyttötarkoitus Firetect Acrylic -paloakryyli rakenteissa olevien (liikunta)saumojen

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti palokatkomansetti CFS-C P. Euroopan tekninen arviointi ETA Nro 10/0404. Numero 07 / 2013. Hilti palokatkomansetti CFS-C P

Tekninen ohje. Hilti palokatkomansetti CFS-C P. Euroopan tekninen arviointi ETA Nro 10/0404. Numero 07 / 2013. Hilti palokatkomansetti CFS-C P Tekninen ohje Hilti palokatkomansetti CFS-C P Hilti palokatkomansetti CFS-C P Euroopan tekninen arviointi ETA Nro 10/0404 Numero 07 / 2013 Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013 sivu 1 Yleistietoa

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No CPD FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No CPD FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 1020-CPD-090-030097 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT EPOMAX PLUS 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokääre CFS-B. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä. ETA nro 10 / 0212. Painos 09 / 2010. Hilti Palokatkokääre CFS-B

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokääre CFS-B. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä. ETA nro 10 / 0212. Painos 09 / 2010. Hilti Palokatkokääre CFS-B Tekninen ohje Hilti Palokatkokääre CFS-B Hilti Palokatkokääre CFS-B Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10 / 0212 Painos 09 / 2010 Hilti Palokatkokääre CFS-B painos 09/2010 sivu 1 Palokatkokääre CFS-B

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance)

Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance) Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance) Dop Nro: Honkatalot, Polar Life Haus 802-1/2013 1. Tuotetyyppi: Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukainen hirsitalon rakennussarja. 2. Tuotteen

Lisätiedot

HILTI PALOKATKOKIEKKO

HILTI PALOKATKOKIEKKO HILTI PALOKATKOKIEKKO CFS-D 25 Eurooppalainen tekninen arviointi ETA Nro 16/0050 Passive Fire Iovation of the year 2016 WINNER Hilti with the Firestop Collar Endless Hilti-palokatkokiekko CFS-D 25 Numero

Lisätiedot

FIRESAFE FT Acrylic CE 0957

FIRESAFE FT Acrylic CE 0957 Sivu 1/14 TUOTEKUVAUS on lämpölaajeneva, yksikomponenttinen, akryylipohjainen palokatkomassa läpivienteihin ja saumoihin. laajenee tilavuudeltaan kaksi kertaa, kun lämpötila on noin 180ºC. KÄYTTÖKOHTEET

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX ES. nro 313120616

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX ES. nro 313120616 SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle SCHÖNOX ES nro 313120616 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-2:2012 G-CC EN 15651-3:2012

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0679-CPR-0914 - FI (Versio 2) To see the previous versions of DoP, click on : http://dop-fixings.com/spit/dop_spit_archives/dop_fi_archives.zip 1. Tuotetyypin yksilöllinen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28 1 (2) SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28 Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Cupori 110 Premium Tyyppi- tai erämerkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa

Lisätiedot

JOINTS TULISTOP PRO+ PALOKATKOTUOTESARJAN CE HYVÄKSYTYT TUOTTEET

JOINTS TULISTOP PRO+ PALOKATKOTUOTESARJAN CE HYVÄKSYTYT TUOTTEET JOINTS TULISTOP PRO+ PALOKATKOTUOTESARJAN CE HYVÄKSYTYT TUOTTEET JOINTS 2K FIRE FOAM PRO+ EI120 2- komponenttinen palokatkovaahto läpivienteihin ETA- hyväksyntäraportti soveltuvuudesta: ETA - 11/0206 (Etag

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Firesil N

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Firesil N Declaration of Performance Sealing & Bonding Suoritustasoilmoitus Päiväys 04.2014 Tunniste nro. 020504036000000003 Versio nro. 01 EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 14 1213 SUORITUSTASOILMOITUS Sika Firesil

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. - tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm

SUORITUSTASOILMOITUS. - tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm Firetect SUORITUSTASOILMOITUS CPR--grafiitti (DoP) versio 17/2 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste 2. Aiottu käyttötarkoitus Firetect -palografiitti rakenteissa olevien putki- ja kaapeliläpivientiaukkojen

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikaflex AT Connection. Sikaflex

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikaflex AT Connection. Sikaflex Declaration of Performance Sealing & Bonding Suoritustasoilmoitus Päiväys 06.2013 Tunniste nro. 02050102100000003 Versio nro. 01 EN 15651-1:2012 13 1213 SUORITUSTASOILMOITUS Sikaflex AT Connection 02 05

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro Hilti HDA 0672-CPD-0012

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro Hilti HDA 0672-CPD-0012 FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro Hilti HDA 0672-CPD-0012 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Takakartioankkuri Hilti HDA 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: Katso

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle MARIN & TEKNIK. nro

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle MARIN & TEKNIK. nro SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle MARIN & TEKNIK nro 313120607 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-4:2012 PW-EXT-INT-CC

Lisätiedot

JOINTS FIRE WRAP PRO+ Palokääre kaapeleille ja putkille

JOINTS FIRE WRAP PRO+ Palokääre kaapeleille ja putkille TUOTEKUVAUS palowrap tarjoaa yksinkertaisen ja edullisen vaihtoehdon palokaulukselle ja kaapeliläpivienneille seinissä ja välipohjissa. Wrap soveltuu myös palavalla eristeellä (esim. armaflex) eristetyille

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart EN 1504-2: 2004 EN 13813 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikafloor -2540W EN 13813:2002 02 08 01 02 024 0 000024 1008 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor - 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. - tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm

SUORITUSTASOILMOITUS. - tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm Firetect SUORITUSTASOILMOITUS CPR--collar (DoP) versio 17/2 1. Tuotetyyppien yksilöllinen tunniste 2. Aiottu käyttötarkoitus Firetect FMU (teräs) + FMI (ruostumaton teräs) rakenteissa olevien putkiläpivientiaukkojen

Lisätiedot

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 27062013 E ver 1. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Lämpölux 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle. Bygg/Yleis Silikon. nro

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle. Bygg/Yleis Silikon. nro SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle Bygg/Yleis Silikon nro 313120613 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-2:2012 G-CC 2.

Lisätiedot

Tekninen. ohje. Hilti palokatkomansetti CFS-C P. Euroopan tekninen arviointi ETA Nro 10/0404. Hilti palokatkomansetti CFS-C P

Tekninen. ohje. Hilti palokatkomansetti CFS-C P. Euroopan tekninen arviointi ETA Nro 10/0404. Hilti palokatkomansetti CFS-C P Tekninen Hilti palokatkomansetti CFS-C P ohje Hilti palokatkomansetti CFS-C P Euroopan tekninen arviointi ETA Nro 10/0404 Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 02/2015 Numero 07 / 2013 sivu 1 Yleistietoa

Lisätiedot

Tekninen ohje. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N o 11/0153. Painos 09/2013. Hilti Palokatkokaulus

Tekninen ohje. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N o 11/0153. Painos 09/2013. Hilti Palokatkokaulus Tekninen ohje Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N o 11/0153 Painos 09/2013 Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Painos 09/2013 sivu 1 Palokatkokaulus

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus

Suoritustasoilmoitus Suoritustasoilmoitus DoP-07/0291-KI-10 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: KI-10 Kuvassa on esimerkillinen tuote kyseisestä tuoteryhmästä 2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): yleistyyppi

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX ES. nro

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX ES. nro SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle SCHÖNOX ES nro 315110303 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-2:2012 G-CC EN 15651-3:2012

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0074 - FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0074 - FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0679-CPD-0074 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT EPOMAX 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa,

Lisätiedot

EN :2010 EN :2010 SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Unitherm Platinum EN :2010

EN :2010 EN :2010 SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Unitherm Platinum EN :2010 Declaration of Performance Industrial Coating Suoritystasoilmoitus Päiväys 01.07.2013 Tunniste nro. 02 06 04 0000 3 0000060 Versio nro. 01 EN 13381-8:2010 EN 13501-2:2010 SUORITUSTASOILMOITUS Sika Unitherm

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0913 - FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0913 - FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0679-CPD-0913 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT MULTI-MAX 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan

Lisätiedot

Declaration of Performance. Sikadur. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Declaration of Performance. Sikadur. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Declaration of Performance Refurbishment Suoritystasoilmoitus Päiväys 27.05.2013 Tunniste nro. 02 04 02 03 001 0 000119 Versio nro. 01 EN 1504-4 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikadur -32 Normal 02 04 02

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Palokatkomansetti CFS-C. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0403. Painos 02 / 2011. Hilti Palokatkomansetti CFS-C

Tekninen ohje. Hilti Palokatkomansetti CFS-C. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0403. Painos 02 / 2011. Hilti Palokatkomansetti CFS-C Tekninen ohje Hilti Palokatkomansetti CFS-C Hilti Palokatkomansetti CFS-C Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0403 Painos 02 / 2011 Hilti Palokatkomansetti CFS-C Painos 02/2011 sivu 1 Palokatkomansetti

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Sikadur -Combiflex CF N

SUORITUSTASOILMOITUS Sikadur -Combiflex CF N Declaration of Performance Refurbishment Suorityutasoilmoitus Päiväys 06.2013 Tunniste nro. 02 07 03 02 003 0 000002 Versio nro. 01 EN 1504-4 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikadur -Combiflex CF N 02 07

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokääre CFS-B. Eurooppalainen Tekninen arviointi ETA-nro 10 / 0212. Numero 07 / 2014. Hilti-palokatkonauha CFS-B

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokääre CFS-B. Eurooppalainen Tekninen arviointi ETA-nro 10 / 0212. Numero 07 / 2014. Hilti-palokatkonauha CFS-B Tekninen ohje Hilti-palokatkonauha CFS-B Hilti Palokatkokääre CFS-B Eurooppalainen Tekninen arviointi ETA-nro 10 / 0212 Numero 07 / 2014 Hilti-palokatkonauha CFS-B Numero 07 / 2014 sivu 1 Tuotesivu Hilti

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS No. 32/MW/ALA

SUORITUSTASOILMOITUS No. 32/MW/ALA DoP 32//ALA (FI) Sivu 1/8 SUORITUSTASOILMOITUS No. 32//ALA 1. Tuotetyypin tunniste: Sandwich panel SPA E, SPA E ENERGY, SPA E LIFE, SPA E LIFE ENERGY, SPA I, SPA S, SPA S ENERGY mineraalivillaytimellä

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoPnro Hilti HITHY 200A 1343CPRM50010/07.14 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektiojärjestelmä Hilti HITHY 200A 2. Tyyppi, erä tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa

Lisätiedot

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: SUORITUSTASOILMOITUS No.:001/CPR/2013-07-01 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Lämpölux 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 28.5.2014 L 159/41 ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014, annettu 21 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 10 / 109. Numero 04 / 2014. Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX

Tekninen ohje. Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 10 / 109. Numero 04 / 2014. Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX Tekninen ohje Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 0 / 09 Numero 04 / 04 Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX Numero 04 / 04 sivu Palokatkovaahto

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro.24

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro.24 1(4) SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro.24 1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste MH-150 2 Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa 3. Käyttökohteet MH-200 MH-250

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS NRO. MW/PW/ /CPR/DOP 1 (5)

SUORITUSTASOILMOITUS NRO. MW/PW/ /CPR/DOP 1 (5) ILMOITUS NRO. MW/PW/421-002/CPR/DOP 1 (5) 1. TUOTETYYPPI: Metsä Wood Spruce MouldGuard rakenteellinen havuvaneri - Homesuojakäsitelty - Fenoliformaldehydiliima (sään- ja keitonkestävä) 2. AIOTUT KÄYTTÖTARKOITUKSET:

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikadur -42 HE Sikadur -

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikadur -42 HE Sikadur - Declaration of Performance Refurbishment Suoritustasoilmoitus Päiväys 05.2013 Tunniste nro. 02 02 02 01 001 0 000001 Versio nro. 01 EN 1504-6 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikadur -42 HE 02 02 02 01 001

Lisätiedot

ERITTÄIN JOUSTAVAA MUKAVUUTTA AKUSTOINTIIN

ERITTÄIN JOUSTAVAA MUKAVUUTTA AKUSTOINTIIN ERITTÄIN JOUSTAVAA MUKAVUUTTA AKUSTOINTIIN Suunniteltu erityisesti vähentämään hulevesi- ja viemäriputkien melua Loistava suorituskyky jo ohuella akustisella kerroksella Helppo levittää ja ylläpitää 107

Lisätiedot

- tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm

- tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm Firetect SUORITUSTASOILMOITUS CPR--coat (DoP) versio 17/2 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste Firetect PA-pinnoite 2. Aiottu käyttötarkoitus rakenteissa olevien putki- ja kaapeliläpivientiaukkojen saumojen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro HSL-3_B-1109-CPR-0002

SUORITUSTASOILMOITUS Nro HSL-3_B-1109-CPR-0002 FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro HSL-3_B-1109-CPR-0002 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hilti HSL-3 2. Käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset: Tuote Metalliankkurit betonikäyttöön Käyttötarkoitus Kiinnitykseen

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti CFS-S ACR akryylipalokatkomassa

Tekninen ohje. Hilti CFS-S ACR akryylipalokatkomassa Tekninen ohje Hilti Palokatkomassa CFS-S ACR Hilti CFS-S ACR akryylipalokatkomassa European Technical Approval ETA N o / 0389 (suorat saumatiivisteet)) ETA N o / 0292 (läpivientitiivisteet) Painos 04 /

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Abraroc SR. Abraroc. 1. Tuotetyyppi: Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Katso pakkaus

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Abraroc SR. Abraroc. 1. Tuotetyyppi: Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Katso pakkaus Declaration of Performance Refurbishment Suoritustasoilmoitus Päiväys 05.2013 Tunniste nro. 02 03 02 04 003 0 000012 Versio nro. 01 SUORITUSTASOILMOITUS Sika Abraroc SR 02 03 02 04 003 0 000012 1017 1.

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Tilanne Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011 edellyttää CEmerkintää Markkinoilla on vielä paljon erilaisia

Lisätiedot

HILTI PALOKATKO- KAULUS CFS-SL GA. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA N 17/0081

HILTI PALOKATKO- KAULUS CFS-SL GA. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA N 17/0081 HILTI PALOKATKO- KAULUS CFS-SL GA Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA N 17/0081 PALOKATKOKAULUS CFS-SL GA KÄYTTÖKOHTEET Kaapeli- ja kaapelinippuläpivientien tiivistämiseen Sopii pieniin ja keskisuuriin

Lisätiedot

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ÖSTERREICHISCHES I N S T I T U T F Ü R B A U T E C H N I K A-1010 Vienna, Schenkenstrasse 4 Puh. + 4 3 ( 0 ) 1-5 3 3 6 5 5 0 Fax: + 4 3 ( 0 ) 1-5 3 3 6 4 2 3 E - m a i l : m a i l @ o i b. o r. a t Neuvoston

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10 SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Katso liitteen listaus 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten

Lisätiedot

HILTI PALOKATKONAUHA CFS-W SG CFS-W EL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0405. Painos 02 / 2011 I Tekninen ohje

HILTI PALOKATKONAUHA CFS-W SG CFS-W EL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0405. Painos 02 / 2011 I Tekninen ohje HILTI PALOKATKONAUHA CFS-W SG CFS-W EL Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0405 Hilti Palokatkonauha CFS-W Painos 02/2011 sivue 1 Painos 02 / 2011 I Tekninen ohje Palokatkonauha CFS-W SG Palonarkojen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro.26

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro.26 1(3) SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro.26 1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste EH-250P kulma 2 Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu Tuotteen yksilöllinen tunnus ja tämän DoP:n numero esitetään merkintä, jonka

Lisätiedot

Tekninen. ohje. Hilti Palokatkovaahto CFS-F FX. European Technical Approval ETA No 10 / 109. Hilti CFS-F FX Palokatkovaahto

Tekninen. ohje. Hilti Palokatkovaahto CFS-F FX. European Technical Approval ETA No 10 / 109. Hilti CFS-F FX Palokatkovaahto Tekninen ohje Hilti Palokatkovaahto CFS-F FX European Technical Approval ETA No 10 / 109 Painos 06 / 2010 Sivu 1 Palokatkovaahto CFS-F FX Bauchemie Piktos_neu.ai Bauchemie Piktos_neu.ai 01.10.2006 01.10.2006

Lisätiedot

ISOVER palokatkot. Asennusohjeet 04/2018

ISOVER palokatkot. Asennusohjeet 04/2018 ISOVER palokatkot ohjeet Palokatkojärjestelmä: GPG-tiivistelaastia käytetään palotiivisteenä kevytrakenteisissa väliseinissä ja betonista valmistetuissa seinä- ja lattiarakenteissa. NO S DK ENG ET FIN

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus

Suoritustasoilmoitus Suoritustasoilmoitus No. 9174 009 DOP 2014-01-27 Declaration of Performance (DOP) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Moniseinämäinen metallijärjestelmäsavupiippu DW-VISION, joka on standardin mukainen.

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro.27

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro.27 SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro.27 1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste BEH-300 RP-240 VSH-68 VSH-88/300 VSH-88/600 BH-100 BH-125 PK-200 2 Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu Tuotteen yksilöllinen tunnus ja

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro. 25

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro. 25 1(3) SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro. 25 1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste UH-100 2 Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa 3. Käyttökohteet RUH-125 RUH-150

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox HVP O

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox HVP O 1 / 5 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox HVP O Tuotetyypin tunniste PROD0177 StoPox HVP O Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus (DOP)

Suoritustasoilmoitus (DOP) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Suoritustasoilmoitus (DOP) No. 9174 006 DOP 2014-01-27 Declaration of Performance (DOP) Yksiseinämäinen metallijärjestelmäsavupiippu EW-FU joka on standardin mukainen.

Lisätiedot

45% 45% 35% Jahre. Jahre. years. years. Jahre. years. Jahre 01.10.2006 01.10.2006. Schallschutz. Dampfdichtigkeit. in. Wärmedämmend.

45% 45% 35% Jahre. Jahre. years. years. Jahre. years. Jahre 01.10.2006 01.10.2006. Schallschutz. Dampfdichtigkeit. in. Wärmedämmend. Tekninen CFS-F FX Palokatkovaahto ohje Palokatkovaahto CFS-F FX European Technical Approval ETA No 10 / 109 CFS-F FX Palokatkovaahto 06/2010 Painos 06 / 2010 1 CFS-F FX Palokatkovaahto Palokatkovaahto

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10. Henkilökohtainen hygienia. n.a.

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10. Henkilökohtainen hygienia. n.a. SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Katso liitteen listaus 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten

Lisätiedot

TESTIMENETELMÄT JA TUOTEHYVÄKSYNTÄ

TESTIMENETELMÄT JA TUOTEHYVÄKSYNTÄ TESTIMENETELMÄT JA TUOTEHYVÄKSYNTÄ Olavi Lilja Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto, rakentamisen tulosalue Kasarminkatu 23, PL 35, 00023 VALTIONEUVOSTO Tiivistelmä Tällä kirjoituksella esitellään

Lisätiedot

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ÖSTERREICHISCHES I N S T I T U T F Ü R B A U T E C H N I K A-1010 Vienna, Schenkenstrasse 4 Puh. + 4 3 ( 0 ) 1-5 3 3 6 5 5 0 Fax: + 4 3 ( 0 ) 1-5 3 3 6 4 2 3 E - m a i l : m a i l @ o i b. o r. a t Neuvoston

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Palokatkomansetti CFS-C P. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä. ETA nro 10/0404. Painos 02 / Hilti Palokatkomansetti CFS-C P

Tekninen ohje. Hilti Palokatkomansetti CFS-C P. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä. ETA nro 10/0404. Painos 02 / Hilti Palokatkomansetti CFS-C P Tekninen ohje Hilti CFS-C P Hilti CFS-C P Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0404 Painos 02 / 2011 Hilti CFS-C P Painos 02/2011 sivu 1 Hilti CFS-C P CFS-C P Palonarkojen maks. 250 mm putkien ETA-hyväksyttyyn

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox WL 100

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox WL 100 1 / 5 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox WL 100 Tuotetyypin tunniste PROD0607 StoPox WL 100 Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot