Seksuaaliterveyden käsite luotiin muutama vuosikymmen. Naisten seksuaalinen haluttomuus. lääketiede. Katsausartikkeli. Tärkein tieto.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seksuaaliterveyden käsite luotiin muutama vuosikymmen. Naisten seksuaalinen haluttomuus. lääketiede. Katsausartikkeli. Tärkein tieto."

Transkriptio

1 Katsausartikkeli Mia Venhola, Pirkko Brusila Naisten seksuaalinen haluttomuus Tärkein tieto K Seksuaaliterveys on tärkeää ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Useimmilla meistä on kaipaus läheisyyteen, hellyyteen ja rakkauteen, siis hyvään seksuaaliseen parisuhteeseen. K Naisten seksuaalinen haluttomuus on tavallista. K Halukkuus voi olla vähentynyt monesta syystä, kuten seksuaalisen kiinnostuksen puutteesta, parisuhteen muista ongelmista tai muista taustatekijöistä. Monet sairaudet, niin fyysiset kuin psyykkiset, voivat vaikuttaa ihmisen seksuaaliseen halukkuuteen. K Hormonaalisilla tekijöillä on merkitystä naisen seksuaaliseen käyttäytymiseen. Haluttomuuden korjaavaa täsmälääkettä ei toistaiseksi ole saatavilla. K Parisuhteen seksuaalisia ongelmia voidaan ratkoa seksuaaliterapian avulla. Seksuaaliterveyden käsite luotiin muutama vuosikymmen sitten. Aikaisemmin keskityttiin lähinnä fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Naiset halusivat lisääntymisterveyden käsitteen perhesuunnitteluun, ja pian alettiin puhua seksuaali- ja lisääntymisoikeudesta. Seksuaaliterveyden päämäärä on elämänlaadun ja ihmissuhteiden vaaliminen (1). Miesten erektiohäiriöiden uudet hoidot PDE5-estäjillä (sildenafiili, tadalafiili ja vardenafiili) ovat tuoneet parisuhteeseen mahdollisuuden jatkaa yhteistä rakastelua miehen ikääntymisestä ja sairauksista huolimatta. Nämä lääkkeet toimivat kiihottumishäiriön hoitona, ja niillä saattaa olla hyötyvaikutusta joidenkin naisten kiihottumisen ongelmissa, koska naisen paisuvaiskudoksissa näillä lääkkeillä on sama vaikutus kuin peniksenkin paisuvaiskudoksissa (2). Varsinaisen seksuaalisen haluttomuuden hoidossa niillä ei näytä olevan sijaa. Määritelmä Masters ja Johnson tutkivat 1960-luvulla ihmisen seksuaalifysiologiaa lukuisten vapaaehtoisten parien yhdyntöjä seuraamalla. Heidän tutkimustensa mukaan seksuaalireaktiot koostuvat kiihottumisesta, tasannevaiheesta, orgasmista ja laukeamisesta. Kiihottuminen käsitti elimistön fysiologiset reaktiot, mutta sitä edeltävää emotionaalista puolta ei otettu huomioon. Kaplanin malli vuodelta 1979 käsittää ajatuksen seksuaalisesta halusta, sitä seuraavasta kiihottumisesta ja seksuaalisen toiminnan seurauksena tulevasta orgasmista. Sittemmin hän liitti ongelmakenttään myös kivun ja lihastoiminnan häiriöt (3). Nykyään naisten seksuaaliset toimintahäiriöt (Female Sexual Dysfunction, FSD) jaotellaan DSM-IV:n mukaisesti kiihottumisen häiriöihin, orgasmihäiriöihin, seksuaaliseen kipuun ja seksuaalisen halun häiriöihin (4). Naisen kiihottumisen ja seksuaalisen halun ymmärtäminen on muuttunut suoraviivaisesta ajattelusta ymmärrykseksi monien tekijöiden yhteisvaikutuksista. Näitä ovat naisen oma terveys, erilaiset elämäntilanteet, kumppanin suhtautuminen ja tyytyväisyys omaan seksuaalielämään (5,6). ICD-10-tautiluokituksessa toimintahäiriöt kuuluvat diagnoosiryhmään F52, joista F52.0 on varsinainen primääri seksuaalinen haluttomuus (Hypoactive Sexual Desire Disorder, HSDD), eikä se ole seurausta muista sukupuolielämän vaikeuksista. F52.1 on taas seksuaalinen aversio tai sukupuolisen nautinnon puute, jolloin ihminen ei kykene nauttimaan seksuaalisuudestaan, vaikkakin seksuaalireaktiot sinänsä ovat yleensä normaalit. Ahdistus ja pelko ovat tällöin tavallisia hallitsevia oireita. Seksuaalinen halu jaotellaan usein kolmikantaiseksi käsittäen sukupuolivietin, seksuaaliset toiveet ja odotukset sekä 4703

2 sukupuolisen motivaation. Viettitoiminnat ovat perusta, toiveet ja odotukset elämän varrella opittuja, kuten myös motivaatio (7). Lapsuuden merkitys Lapsuuden kasvatus, asenteet ja elinympäristökin vaikuttavat seksuaaliseen halukkuuteen erittäin paljon. Positiivinen suhtautuminen lapsuuden terveeseen uteliaisuuteen seksuaalisuutta kohtaan luo yleensä hyvän pohjan normaalille seksuaalielämälle. Seksuaalikielteinen kasvatusmalli on usein syynä monenlaisiin seksuaalielämän ongelmiin, joista naisilla tavallisia ovat haluttomuus ja orgasmiongelmat. Lapsuuden seksuaalinen riisto vaurioittaa aina lasta ja hänen normaalia seksuaalista kehitystään. Seksuaalifantasiat alkavat usein lapsuudessa, mutta niiden seksuaalinen merkitys konkretisoituu vasta aikuisena ja usein tiedostamatta. Lapsuuden lääkärileikit luovat pohjan aikuisena toteutettavaan esileikkiin. Yleisyys Taulukko 1. Naisten seksuaalisia toimintahäiriötä on kuvattu esiintyvän jopa 60 %:lla parisuhteessa olevista naisista. Haluttomuus on varsin tavallinen naisten ongelma (8). Osmo Kontula ja Elina Haavio-Mannila mainitsevat, että %:lla suomalaisista naisista on haluttomuutta parisuhteessaan (9). Haluttomuusongelmat ovat olleet lisääntymässä viime vuosina. Professori Juha Mäkisen tutkimusryhmän selvityksen mukaan jopa 70 %:lla menopaussi-ikäisistä naisista esiintyi seksuaalista haluttomuutta. Haluttomuus koettiin yhdeksi tärkeimmistä vaihdevuosioireista. Myös miesten haluttomuus on selkeästi lisääntynyt. Pienten lasten perheissä 40 % naisista kertoo seksuaalisen halukkuuden vähentyneen ennen raskautta olleeseen tilanteeseen nähden, kun nuorimman lapsen synnytyksestä on vielä alle vuosi aikaa (10). Naisten seksuaalinen haluttomuus on siis riippuvainen naisen iästä, jonka karttuessa seksuaalinen aktiivisuus saattaa vähetä. Samankin persoonan kohdalla voi seksuaalinen halukkuus vaihdella erilaisissa elämänvaiheissa. Siihen vaikuttavat monet seikat, erityisesti oma fyysinen ja psyykkinen terveys ja myös kumppanin tila. Aikaisemman parisuhteen ongelmat saattavat heijastua nykysuhteeseen, jossa saattaa myös olla aivan uudenlaisia seksuaaliongelmia (11,12). Seksuaalinen haluttomuus saattaa kohdistua vain yhteen Lääkärin avaavia kysymyksiä. Oletteko tyytyväinen seksuaalielämäänne? Kuinka siellä kotona kumppanin kanssa sujuu? Kiinnostaako rakasteleminen lainkaan, vai onko käyntiin pääseminen työläämpää kuin ennen? Haluaisitteko kertoa, onko teillä intiimejä asioita, jotka askarruttavat mieltänne? Teidän ikäisillänne naisilla seksuaalinen haluttomuus on tavallista, haluaisitteko keskustella asiasta? tiettyyn kumppaniin tai olla yleistynyttä haluttomuutta seksuaalisiin toimintoihin. Tavallisimmin hoitoon hakeutuva nainen elää parisuhteessa ja tulee siinä olevan ongelman vuoksi vastaanotolle, joskus kumppanin painostuksesta. Primääri haluttomuus Kiinnostus seksuaalisiin toimintoihin on pysyvästi alentunut, libido on heikko, eikä nainen koe tarvetta hakea apua haluttomuuteensa. Tämä voi olla naiselle varsin normaali tila; hän ei koe jäävänsä mistään paitsi. Seksi ei häntä yksinkertaisesti kiinnosta. Halukkuuden normaaliuden tarkka määrittäminen on liki mahdotonta. Jotkut haluavat elää yksin ilman kumppania, ja se olkoon heidän oikeutensa. Useimmat toivovat rinnalleen toista ihmistä. Parisuhteessa kumppanin toiveitten ja tarpeiden tyydyttäminen kuuluu ottaa huomioon. Systeemisen terapian näkökulma David Schnarch miettii haluttomuutta systeemisenä prosessina, vähäisen ja voimakkaan halun välisenä suhteena. Parisuhteen haluttomampi osapuoli kontrolloi seksuaalista aktiviteettia ja sen toteutumista haluamallaan tavalla (13). Haluttomuuden uusi määrittely ISSWISH (International Society for the Study of Women's Sexual Health) on halunnut muuttaa haluttomuuden määrittelyä. Perinteisesti seksuaalisuuteen liittyviä konkreettisia ongelmia on tarkasteltu kategorisesti ja siis suorituskeskeisestä näkökulmasta. Jos nainen ei toimi odotetulla tavalla, on kyse toiminnan häiriöstä, jollaiseksi haluttomuuskin on nähty. Viime kongressissaan Amsterdamissa 2002 ISSWISH ehdotti haluttomuusongelmat nimettäväksi uudelleen taustatekijöihinsä suhteutettuina. Halukkuuden häiriöihin katsottaisiin siten kuuluviksi vähentyneet tai puuttuvat seksuaalisen kiinnostuksen tunteet, seksuaaliset ajatukset ja fantasiat tai vähäinen tai täysin puuttuva halu kiihottua seksuaalisesti. Seksuaaliongelmille tulisi löytää myös taustatekijöitä, kuten sosiokulttuuriset, taloudelliset tai uskonnolliset tekijät, parisuhteen tilanne, mahdolliset psyykkiset vaikuttajat ja terveyteen liittyvät tekijät. Taustatekijöiden moninaisuuden vuoksi haluttomuusongelman hoitaminen vaatii huolellista kokonaistilanteen kartoitusta ja asiaan paneutumista. Suomalaisnäkökulma Tässä artikkelissa tarkastellaan naisen seksuaalista haluttomuutta suomalaisnäkökulmasta. Kulttuuriset käsitykset ja tavat sekä uskonnolliset vakaumukset heijastuvat varsin vahvasti ihmisen seksuaalikäyttäytymiseen, vaikkakin monet seksuaaliongelmat ovat samanlaisia maapallon eri puolilla. Tavallisesti suomalainen hoitoon hakeutunut nainen kokee haluttomuuden syyksi uupumuksen ja väsymyksen, ristiriidan kodin ja työn välillä. Pienet lapset tarvitsevat runsaasti hoivaa ja huolenpitoa ja näissä askareissa parisuhteen ylläpito kärsii. 4704

3 Tapausselostus Matti ja Maija ovat nelikymppisiä. Heillä on kaksi lasta, toinen ala-asteella ja toinen vielä päiväkoti-iässä. Molemmat vanhemmat käyvät töissä, ja Maijalla on joskus myös iltaan asti ulottuvia vuoroja. Matti harrastaa liikuntaa. Suhteen alussa, kuten tavallista, rakastelua oli lähes päivittäin. Matin mielestä Maija välttelee nyt kaikenlaista seksuaalista toimintaa, ja siksi hän on harkinnut muuttamista pois yhteisestä kodista. Maijan mielestä hänen halunsa ovat ennallaan, mutta hän on uupunut ja väsynyt pitkistä työpäivistä sekä kotihommista, joissa Matti ei juurikaan auta. Usein kun Maija tulee töistä, Matti makaa sohvalla lukemassa lehteä ja lapset leikkivät omiaan. Taloudellisissa asioissa ei ole ongelmia, vain seksistä riidellään. Matti vonkaa, ja Maija torjuu. Terapeutti kohtaa ensin Maijan, joka on varannut ajan haluttomuuden vuoksi. Sitten Matin yksin, minkä jälkeen jatketaan kolmisin. Maija on tilanteesta ymmällään. Matti on tarpeineen kuin teini-ikäinen poika. Terapeutti kysyy: Maija, miten Matista voisi tulla haluttava? Maija vastaa: Jos se edes joskus keittäis mulle kupin kahvia, kun tuun kotiin. Parisuhteen ristiriitojen käsittelemisen vaikeus ja yhteisten tunteiden viileneminen arkipäivän aherruksessa saattaa johtaa kyllästymiseen. Suhteen alkuvaiheen intohimo katoaa, ja rakastamisen taidon puute ja kommunikaatiovaikeudet johtavat haluttomuuteen. Rakkaus kuolee, ja tilalle tulee viha. Tästä tilanteesta on helppo lähteä hakemaan uutta ihastusta. Tavallisia syitä naisten seksuaaliseen haluttomuuteen ovat puutteellinen esileikki ja miehen nopea laukeaminen, jolloin nainen jää tyydytystä vaille. Naiset tarvitsevat yleensä halunsa heräämiseen seksuaalisia virikkeitä, hellyyttä, läheisyyttä ja koskettelua, puhumattakaan kauniista sanoista. Miehet ovat yleensä visuaalisiin ärsykkeisiin reagoivampia kuin naiskumppaninsa. Mies saattaa yrittää innostaa naistaan pornofilmeillä, jotka taas useimmat naiset kokevat alistaviksi eivätkä lainkaan seksuaalisesti kiihottaviksi. Hormonit ja haluttomuus Estrogeenilla on tärkeä merkitys naisten seksuaalitoiminnoille niin genitaalien kuin hermostonkin alueella. Estrogeeni hoitaa naisen limakalvot, mutta sen määrä elimistössä ei korreloi seksuaaliseen halukkuuteen. Progestiinin merkitys naisen seksuaalisuudelle on edelleen epäselvä. Kuukautiskierrolla sinänsä on vaikutusta naisten seksuaaliseen käyttäytymiseen (6). Testosteronia on pidetty halukkuuden hormonina, ja vähäiset testosteronipitoisuudet on yhdistetty libidon heikkouteen. Suomessa ei ole markkinoilla saatavilla naisille sopivaa testosteronivalmistetta haluttomuushoitoihin. Tutkimukset testosteronin ja dehydroepiandrosteronin (DHEA) käytöstä naisten haluttomuuden hoidossa ovat toistaiseksi ristiriitaisia ja tieteellisesti puutteellisiakin (14). Testosteronitutkimukset ovat keskittyneet pääasiassa fertiili-ikäisiin naisiin, joilta on poistettu munasarjat ja menopausaalisiin naisiin, joilla on kuitenkin adekvaatti estrogeenikorvaushoito. Ei tiedetä naisten testosteronin viitearvoja, jotka osoittaisivat hoidon tarpeellisuuden tai sen tehoa voitaisiin seurata (15). Pitkäaikaiskäytön turvallisuudesta ei ole luotettavaa tietoa. Lupaavimmalta näyttää postmenopausaaliseen tai ovarioiden poiston jälkeiseen seksuaaliseen haluttomuuteen toimivan kahdesti viikossa vaihdettava testosteronilaastari, josta erittyy 300 µg/vrk hormonia (16,17). Rinta- ja kohtusyöpäpotilailla testosteronihoito on kontraindisoitu (18). Naisten postmenopausaalisena hormonihoitona käytettävä tiboloni ei ole estrogeeni eikä progestiinikaan, mutta saattaa androgeenisten ominaisuuksiensa ansiosta parantaa seksuaalista halukkuutta (19). On kuitenkin muistettava, etteivät mitkään temput tai hormonit lisää halukkuutta, jollei parisuhde toimi henkisellä tasolla. Hormonaaliset raskaudenehkäisyvalmisteet saattavat vähentää naisten seksuaalista halukkuutta. Tämä on yksilöllistä ja vaikeasti ennakoitavissa ensimmäistä ehkäisyvalmistetta valittaessa. Haluttomuus on helppo laittaa lääkkeen aiheuttamaksi ja jättää miettimättä mahdolliset parisuhteen muut ongelmat. Ehkäisyvalmisteen progestiinilla näyttää olevan estrogeeniosaa enemmän merkitystä haluttomuuden aiheuttajana ja valmisteen vaihtoa toiseen progestiiniosioon kannattaa tällöin harkita. Luotettavan raskauden ehkäisyn puute voi aiheuttaa haluttomuutta, koska pelätään ei-toivottua raskautta. Oksitosiini on tärkeä laktaatiossa, ja sillä on mahdollisesti merkitystä myös kiihottumisessa sekä orgasmissa (20). Prolaktiini vähentää seksuaalista kiinnostusta serotoniinireseptoreita inhiboimalla ja vaikuttamalla limbiseen järjestelmään, jonka häiriöitä esiintyy myös hypotyreoosissa (6). Sairaudet Monet somaattiset ja psyykkiset sairaudet saattavat vaikuttaa seksuaaliseen käyttäytymiseen. Sairastumisvaiheessa seksuaalinen kiinnostus hiipuu, mutta palaa yleensä ajan mittaan. Mitä vaikeammasta sairaudesta on kyse, sitä voimakkaampia haluttomuusvaikutuksia sillä voi olla. Ulkosynnytinten tulehdukset ja ihottumat saattavat aiheuttaa kipua tai häpeää, ja erityisesti vaikea vestibuliitti estää aktin yrityksenkin. Monet gynekologiset sairaudet johtavat välttämiskäyttäytymiseen ja aiheuttavat siten välillisesti seksuaalista haluttomuutta. Näiden sairauksien hyvä hoito on ensiarvoisen tärkeää. Virtsankarkailu varsinkin yhdynnän aikana johtaa nopeasti haluttomuuteen noloksi koetun tilanteen välttämiseksi. Kohdun laskeumalla, erityisesti vaikea-asteisena, on haluttomuutta aiheuttava vaikutus. Kohdun poistolla tai alatiekorjauksella inkontinenssileikkausten ohella voi olla halua virkistävä vaikutus, kun kiusallinen vaiva on menestyksekkäästi korjattu. Endometrioosin vaikeat muodot ovat ongelmallisia. Niihin liittyy yhdyntäkipuja sairauden itsensä aiheuttamina, ja leikkausten jälkeen voi taas tulla kiinnikekipuja. Tällaisissa tilanteissa olisikin aivan erityisen tärkeää vaalia tietoisesti suhteen fyysistä puolta perinteistä yhdyntää korvaavilla keinoilla käyttäen hyväksi mielikuvitusta ja luovuutta. Rintasyövän ablaatioleikkauksen jälkeen naisen kehon kuva muuttuu, jolloin hän voi nähdä itsensä epäviehättäväksi torjuen oman seksuaalisuutensa, tarpeensa ja kump- 4705

4 paninkin tarpeet. Vaikeat sairaudet vievät usein ajatukset pois seksistä ja sen seurauksena halukin katoaa, esimerkiksi somaattisen kivun tai sairauden aiheuttaman psyykkisen kuormituksen vuoksi. Tosin jotkut ihmiset kokevat äärimmäistä läheisyyden tarvetta ja toivovat hyvää seksuaalista vuorovaikutusta ja rentoutumista mukavan parisuhdeaktin avulla erilaisten sairauksien kiusatessa. Haluttomuusongelmat ovat tavallisia kivuliaitten yhdyntäasentojen vuoksi, mutta silloin haluttomuuden aiheuttaja on seksuaalinen kipu ja haluttomuus on sekundääri. Vaikeaa ja keskivaikeaa masennusta sairastavista ihmisistä jopa 70 %:lla on kuvattu olevan seksuaalielämän häiriöitä, tavallisesti libidon laskua, haluttomuutta ja orgasmiongelmia. Nämä saattavat liittyä myös käytettyihin lääkkeisiin. SSRI-lääkkeillä on varsin usein epäsuotuisia vaikutuksia seksuaalitoimintoihin. Toisaalta ne parantavat psyykkistä tilaa ja auttavat siten myös seksuaaliasioissa. Tämän ryhmän lääkkeitä käytettäessä on syytä muistaa mainita potilaalle mahdollisista haitoista ja myös keskustella asiasta seurantakäynneillä (5). Alkoholi on pienenä määränä seksuaalisesti stimuloiva, mutta suurina annoksina ja kroonisessa päihdekäytössä seksuaalitoimintoja voimakkaasti heikentävä aine. Naisilla pienikin alkoholimäärä aiheuttaa testosteronilisän, mistä voi herätä halu yhdyntään ilman estojen höltymistäkin. Samalla orgasmin kokeminen puolestaan vaikeutuu. Amfetamiinin, heroiinin ja metadonin pitkäaikaisen käytön tiedetään aiheuttavan seksuaalista haluttomuutta. Tupakalta tai alkoholilta voimakkaasti haiseva kumppani voi olla näitä aineita käyttämättömälle vähemmän haluttava tympeine tuoksuineen. Raskaus Naisen ollessa raskaana saattaa parisuhteen yhteinen seksi häiriintyä. On tavallista, että pari rakastelee muuten entiseen tapaan, mutta usein kuulee parin lopettaneen yhteiset aktit raskauden edetessä. Kyseessä ei ole siis primääri haluttomuus, vaan se on sekundääri, hormonaaliseen ja elämänvaiheeseen liittyvä. Miehen haluttomuus on myös varsin tavallista vaimon raskauden aikana ja varsinkin jos hän pelkää vahingoittavansa äitiä tai lasta yhdynnän seurauksena. Raskaudenaikaisen haluttomuuden salliminen on olennainen osa hoitoa, ja pari itse päättää keskenään rakastelun taajudesta. Äitiysneuvolassa lääkärin on otettava tämäkin asia tahdikkaasti keskusteltavaksi. Vaginaalisen yhdynnän kieltämiselle pitää olla perustelu, kuten cervixiä avaavat supistelut, mutta tämä täytyy myös sanoa odottavalle naiselle selkein sanoin. Loppuraskauden aikana naisen kokema kehon kömpelyys saattaa vähentää kiinnostusta rakastelemiseen. Tyynyjen ja pehmikkeiden käyttö uusien rakasteluasentojen ohella voi olla hyvä ratkaisu. Jälkitarkastuksessa parisuhteen yhteiseen seksiin on syytä ottaa kannustava asenne. Erityisesti on muistutettava liukasteiden käytöstä ja emättimen limakalvojen hoitamisesta tarvittaessa paikallisilla estrogeenivalmisteilla oman hormonitoiminnan palautumiseen saakka. Hoito Naiset kertovat seksuaaliongelmistaan tavallisesti gynekologin vastaanotolla tai muissa paikoissa, joissa käsitellään gynekologisia asioita. On tärkeää kuunnella potilasta ja varsinkin olla mitätöimättä hänen ongelmaansa. Joskus potilas alkaa kertoa omalle lääkärilleen vasta usean vuoden jälkeen luottamuksen synnyttyä isosta ongelmastaan, jota hän ei ole tohtinut aikaisemmin tuoda esiin. Seksuaalinen kipu on tärkeä haluttomuuden aiheuttaja, ja sen syyt ovat usein gynekologisia sairauksia. Kipu nujertaa yleensä aina nautinnon. Gynekologisia potilaita hoitavan lääkärin pitää uskaltaa kysyä aktiivisesti potilaan seksuaalielämästä. Potilas päättää, haluaako hän kertoa intiimeistä asioistaan. Lääkärin velvollisuus on kehittää omia vuorovaikutustaitojaan aiheesta puhumiseen. Kokemuksemme mukaan lyhytkin keskustelu potilaan ongelmasta voi auttaa, kun potilas kokee tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi. Lievät oireet helpottuvat usein puhumalla, ja puhumisen aloittamista helpottaa tuttu ja turvallinen lääkäri. Joskus auttavat yksinkertaiset ohjeet esimerkiksi yhdyntäajankohdan siirtämisestä hetkeen, jolloin molemmat ovat levänneitä. Joidenkin potilaiden kanssa kommunikoidessa sopii suora kysymyksenasettelu, toisille taas tarvitaan vähän pehmentävää johdantoa. Näitä mahdollisia aloituslauseita on taulukossa 1. Lääkärin on hyvä miettiä ja muokata omaan tyyliinsä sopivat sanat. Potilaan on helppo jatkaa vaikeaakin aihetta, kun siihen on annettu mahdollisuus. Jos parin tilanne on jo kaikenlaisen koskettamisen välttämistä ja suhde vaikeiden ristiriitojen sävyttämä, tarvitaan laajempia terapeuttisia interventioita ja aikaa niiden toteuttamiseen, edellyttäen, että parilla on motivaatiota tähän. Haluttomuuden hoitona käytetään seksuaaliterapeuttisia ohjelmia, jotka sisältävät parin haastattelun. Tavallisesti vastaanotolle tulee ensin haluttomampi osapuoli ja hänen jälkeensä haluavampi kumppani. Yleensä on hyvä tavata aluksi molemmat erikseen. Tämän jälkeen istunnot jatkuvat pariterapiana. Hyödyllisiä ovat erilaiset hellyysharjoitukset ja ratkaisukeskeiset interventiot. Tavallisimmin vastaanotto kestää minuuttia kerrallaan, yhteensä neljästä kahdeksaan istuntoa. Mistä apua? Lääkäreiden peruskoulutukseen kuuluu valitettavasti varsin vähän seksologiaan liittyvää aihepiiriä. Seksuaalisuuden intiimiys herättää usein työntekijässä ahdistusta tai häpeää, ja siksi aihe on helpompi sivuuttaa kuin kohdata. Haluttomuusongelmissa voidaan tarvita erikoisosaajia. Suomessa on olemassa koulutettuja seksologeja ja seksuaaliterapeutteja, joiden yhteystietoja löytyy Suomen Seksologisen Seuran sivuilta paikkakunnittain osoitteesta Muitakin asiansa osaavia terapeutteja on maassamme niin erilaisissa järjestöissä kuin yksityisvastaanotoilla. Julkishallinnollinen erikoissairaanhoito ei valitettavasti kykene vielä vastaamaan seksologian aihepiirin haasteisiin. 4706

5 Kirjallisuutta 1 Kontula O, Lottes I. Seksuaaliterveys Suomessa. Tampere: Tammi Caruso S, Rugolo S, Agnello C, Intelisano G, Di Mari L, Cianci. Fertil Steril 2006;85: Epub 2006 Mar Kaplan HS. The Sexual Desire Disorders. Bristol: Brunner/Mazel Inc Pauls RN, Kleeman SD, Karram MM. Female Sexual Dysfunction: Principles of Diagnosis and Therapy. CME 2005;3: Basson R, Brotto LA, Laan E, Redmond G, Hultian WH. Assessement and Management of Women s Sexual Dysfunctions: Problematic Desire and Arousal. J Sex Med 2005;2: Räsänen M. Naisen seksuaalitoimintojen häiriöt. Duodecim 2003;47: Virtanen J. Kliininen Seksologia. Vantaa: WSOY Berman JR. Physiology of female sexual function and dysfunction. Int J of Impotence Research 2005;17:S44 S51 9 Kontula O, Haavio-Mannila E. Suomalainen seksi. Juva: WSOY Reinholm M. Kupeitten kuuma vai kadonnut kaipaus? Pikkulasten vanhempien kokemuksia seksielämästä perhekoon kasvaessa. Perheverkko. Väestöliitto. Helsinki: Nykypaino Weeks GR, Gambescia N. Hypoactive Sexual Desire. New York: WW. Norton & Company Regan PC, Berscheis E. Lust. London, New Delhi: Sage Publications Inc. Thousand Oaks Leiblum SR, Rosen RC. Principles and Practice of Sex Therapy. New York: The Guilford Press Verit FF, Yeni E, Kafali H. Progress in Female Sexual Dysfunction. Urol Int 2006;76: Davis SR, Guay AT, Shifren JL, Mazer NA. Endocrine aspects of female sexual dysfunction. J Sex Med 2004;1: Simon J, Braunstein G, Nachtigall L, Utian W, Katz M, Miller S, Waldbaum A, Bouchard C, Derzko C, Buch A, Rodenberg C, Lucas J, Davis S. J Clin Endocrin Metab 2005;90: Nappi RE, Wawra K, Schmitt S. Hypoactive sexual desire in postmenopausal women. Gynecol Endocrinol 2006;22: Position statement of The North American Menopause Society. The role of testeosterone therapy in postmenopausal women. Menopause 2005;12: Kenemans P, Speroff L. Tibolone: Clinical recommendations and practical guidelines. Maturitas 2005;51: Bancroft J. The endocrinolgy of sexual arousal. J Endocrinology 2005;186: Mia Venhola LL, terveyskeskuslääkäri, kliininen seksologi NACS, vaativa erityistaso Myyrmäen terveysasema Pirkko Brusila LL, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, pari- ja seksuaaliterapeutti Väestöliitto English summary Hypoactive Sexual Desire, HSD Female Sexual Dysfunction, FSD, is categorized as sexual arousal or orgasmic disorders and sexual pain or hypoactive sexual disorder. Lack of sexual desire is common and can be either primary or secondary. In the primary form of HSD, the libido and the desire for sexual activity have decreased but this is not associated with other sexual problems. In the secondary forms of HSD many different physiological, psychological or social factors can be associated with the problem. Female sexual dysfunction is common, and lack of sexual desire is one of the most common reasons for relationship problems. During research interviews, 15 30% of Finnish women admitted experiencing a lack of sexual desire and the figures were as high as 70% in women going through the menopause. Sexual desire generally decreases with age, but may also vary significantly depending upon the individual s current life situation. Issues such as possible changes in a relationship, the woman s own health-related issues or those of her partner, and socioeconomic or cultural-religious issues can be contributing factors. It may be said that a conflict between responsibilities at work and at home is the common factor in sexual dysfunction. In families with small children, up to 40% of the mothers admitted that their sexual drive had decreased significantly compared with the situation prior to pregnancy. Sexual experiences outside of the relationship tend to lead to a decline in sexual desire. Also, a lack of foreplay or ejaculatio praecox can be limiting factors. Several gynaecological diseases e.g. cancers, infertility, vestibulitis etc. can have a negative impact on sexual desire. Physical and psychological factors as well as several medicines can lead to a decline in libido. Determining hormone levels is not usually relevant in HSD treatment, nor does a specific medicine to treat lack of sexual desire exist. Couples suffering from this problem can be helped, but the most important thing is to bring up this issue and discuss it in an understanding and supportive atmosphere. Mia Venhola M.D., General Practitioner, Clinical Sexologist Myyrmäki Health Centre Pirkko Brusila 4707

Kosketa mua. Sähköinen opas seksuaalisuudesta raskauden aikana

Kosketa mua. Sähköinen opas seksuaalisuudesta raskauden aikana Kosketa mua Sähköinen opas seksuaalisuudesta raskauden aikana Lukijalle Onnea, perheeseenne on tulossa vauva! Keho muuttuu raskauden myötä, joten saatat kokea epätietoisuutta raskauden tuomien muutosten

Lisätiedot

Miesten seksuaalihäiriöt ja niiden vaikutus parisuhteeseen.

Miesten seksuaalihäiriöt ja niiden vaikutus parisuhteeseen. Miesten seksuaalihäiriöt ja niiden vaikutus parisuhteeseen. Sh (AMK), seksuaaliterapeutti Veli-Matti Piippo KSSHP Seksuaalisuus Seksuaalisuus on elämän laatutekijä, jolla on fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen

Lisätiedot

Halu, haluttomuus ja halujen eriparisuus parisuhteissa

Halu, haluttomuus ja halujen eriparisuus parisuhteissa Halu, haluttomuus ja halujen eriparisuus parisuhteissa Milla Sahla, KM, Paripsykoterapeutti ET, seksuaaliterapeutti NACS, työnohjaaja 13.11.2017 Mies oli seksiä useammin haluava puoliso 55% suhteissa.

Lisätiedot

HALUT JÄISSÄ. Valtakunnalliset Terveydenhoitajapäivät 2014. Tuula Korpela

HALUT JÄISSÄ. Valtakunnalliset Terveydenhoitajapäivät 2014. Tuula Korpela HALUT JÄISSÄ Valtakunnalliset Terveydenhoitajapäivät 2014 Tuula Korpela SEKSUAALITERVEYS osa ihmisen kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia vapaus ja kyky kokea ja ilmaista seksuaalista halua ja nautintoa,

Lisätiedot

Seksuaaliterapeutin näkemys Vagina- ja vulvaleikkausten jälkeisestä seksuaalineuvonnasta/ -terapiasta

Seksuaaliterapeutin näkemys Vagina- ja vulvaleikkausten jälkeisestä seksuaalineuvonnasta/ -terapiasta Seksuaaliterapeutin näkemys Vagina- ja vulvaleikkausten jälkeisestä seksuaalineuvonnasta/ -terapiasta Liisa Laitinen sh, psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti NACS KYS 16.10.2011 1 Seksuaalisuudesta vaginan

Lisätiedot

Ikämiesten seksuaalisuus

Ikämiesten seksuaalisuus Ikämiesten seksuaalisuus Ikämiesten seksuaalisuus Turku 26.1.2012 Juhana Piha Fysiologian dosentti, Kliinisen fysiologian erikoislääkäri Kliininen seksologi (vaativa erityistaso, NACS) Seksuaalisuuden

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Terve ja turvallinen seksuaalisuus nuoruudessa

Terve ja turvallinen seksuaalisuus nuoruudessa Terve ja turvallinen seksuaalisuus nuoruudessa Maaret Kallio Erityisasiantuntija Erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), työnohjaaja Seksuaaliterveysklinikka, Väestöliitto Nuorten seksuaaliterveyden osaamiskeskus

Lisätiedot

Sisällys. Seksuaalisuuden ulottuvuudet... 17 Varhaisen vuorovaikutuksen merkitys seksuaalisuudelle... 18

Sisällys. Seksuaalisuuden ulottuvuudet... 17 Varhaisen vuorovaikutuksen merkitys seksuaalisuudelle... 18 Sisällys Esipuhe... 11 OSA I SEKSUAALITERAPIAN LÄHTÖKOHDAT.... 15 Seksuaalisuus... 17 Seksuaalisuuden ulottuvuudet... 17 Varhaisen vuorovaikutuksen merkitys seksuaalisuudelle.... 18 Turvallinen kiintymyssuhde....

Lisätiedot

Rakastatko minua tänäänkin?

Rakastatko minua tänäänkin? Rakastatko minua tänäänkin? Aivoverenkiertohäiriöt ja seksuaalisuus Aivoverenkiertohäiriöt ja seksuaalisuus Lukijalle 3 Aivoverenkiertohäiriöt 4 Seksuaalisuuden monet ulottuvuudet 5 Aivoverenkiertohäiriön

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄN NAISEN SEKSUAALITERVEYS

IKÄÄNTYVÄN NAISEN SEKSUAALITERVEYS IKÄÄNTYVÄN NAISEN SEKSUAALITERVEYS MINTTU LAHTINEN ERIKOISTUVA LÄÄKÄRI NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET KYS YLEISTÄ IKÄÄNTYVÄ NAINEN ESITETÄÄN TV-OHJELMISSA JA YLEISESTI POPULAARIKULTTUURISSA YLEENSÄ ASEKSUAALISENA

Lisätiedot

Selkä, seksuaalisuus ja seksi

Selkä, seksuaalisuus ja seksi Selkä, seksuaalisuus ja seksi Työryhmä Kirjoittajat: Jari Kannisto, THM Kirsi Töyrylä-Aapio, fysioterapeutti, TtM Anu Parantainen, fysioterapeutti, uroterapeutti, seksuaalineuvoja Kirsi Porras, sairaanhoitaja,

Lisätiedot

Haluttomuuden monet kasvot

Haluttomuuden monet kasvot KATSAUS TIETEESSÄ LEENA VÄISÄLÄ LL, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, kliininen seksologi (NACS), asiantuntijalääkäri Bayer Oy leena.vaisala@bayer.com Haluttomuuden monet kasvot Seksuaalinen

Lisätiedot

RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN. Milla Talman & Niina Äyhö

RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN. Milla Talman & Niina Äyhö RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN Milla Talman & Niina Äyhö SEKSUAALISUUS Ihmiset ymmärtävät seksuaalisuuden eri tavoilla. Seksuaalisuus koetaan myös erilailla eri-ikäisinä ja eri aikakausina

Lisätiedot

VIRTSANKARKAILU, FYSIOTERAPIAN VAIKUTTAVUUS

VIRTSANKARKAILU, FYSIOTERAPIAN VAIKUTTAVUUS VIRTSANKARKAILU, FYSIOTERAPIAN VAIKUTTAVUUS - FYSIOTERAPEUTIN KÄYTÄNNÖN NÄKEMYS Fysioterapeutti, TtM Minna Törnävä, TAYS ft, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS),TtM, TtT-opisk SIDONNAISUUDET KAHDEN

Lisätiedot

Yleisesti seksuaalitoimintojen häiriöillä tarkoitetaan

Yleisesti seksuaalitoimintojen häiriöillä tarkoitetaan Seksuaalilääketiede Naisen seksuaalitoimintojen häiriöt Marita Räsänen Naisen seksuaalitoimintojen häiriöt ovat monimutkaisia ja vähän tutkittuja. Kokonaisuuden ymmärtämisen kannalta on tärkeää perehtyä

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

Tahdolla ja taidolla Levin työnohjauspäivät 20.-21.02.2014 Sinikka Kumpula

Tahdolla ja taidolla Levin työnohjauspäivät 20.-21.02.2014 Sinikka Kumpula Tahdolla ja taidolla Levin työnohjauspäivät 20.-21.02.2014 Sinikka Kumpula Muutoksia Osmo Kontula seksuaalisuudessa suhteessa Alkuvaiheen suvaitsevaisuus ja into vähenee vähitellen, koska kumppanin kanssa

Lisätiedot

Seksi ja Seurustelu Sanasto

Seksi ja Seurustelu Sanasto Seksi ja Seurustelu Sanasto Sisältö Ystävyys ja seurustelu 3 Kehonosat 4 Seksuaalisuus 6 Seksi ja itsetyydytys 8 Turvallinen seksi ja ehkäisy 10 Seksuaalinen hyväksikäyttö 12 2 Ystävyys ja seurustelu Poikakaveri

Lisätiedot

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus e Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus Suomen laki Suomen lainsäädännön perusperiaatteet kuuluvat kotoutuvan henkilön yleisinformaation tarpeeseen. Valitettavan usein informaatio

Lisätiedot

SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS

SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS Sydäntukihoitajien alueellinen koulutuspäivä 11.01.2016 Silvennoinen Tiina Seksuaaliterapeutti- ja neuvoja SEKSUAALISUUS - Mitä se on? * Seksuaalisuus liittyy kiinteästi ihmisen

Lisätiedot

Selkä, seksuaalisuus ja seksi

Selkä, seksuaalisuus ja seksi Selkä, seksuaalisuus ja seksi Työryhmä Kirjoittajat: Jari Kannisto, THM, projektipäällikkö, Suomen Selkäliitto ry Kirsi Töyrylä-Aapio, TtM, selkäneuvoja, Suomen Selkäliitto ry Anu Parantainen, fysioterapeutti,

Lisätiedot

MAUSTE-hanke Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista

MAUSTE-hanke Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista MAUSTE-hanke 2015-2016 Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista Haastattelun tarkoitus Saada tietoa maahanmuuttajien seksuaaliterveydestä,seksuaaliohjauksen ja neuvonnan tarpeista,

Lisätiedot

Naisen seksuaalinen haluttomuus

Naisen seksuaalinen haluttomuus Lopputyö Seksuaalineuvojakoulutus Kevät 2015 Sexpo-säätiö Naisen seksuaalinen haluttomuus Työkaluja seksuaalineuvontaan Jonna Räisänen Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Halu ja haluttomuus... 4 2.1 Mistä halu

Lisätiedot

Kivusta nautintoon seksuaalisuuden kohtaaminen potilastyössä

Kivusta nautintoon seksuaalisuuden kohtaaminen potilastyössä Kivusta nautintoon seksuaalisuuden kohtaaminen potilastyössä Kirsi Porras Sairaanhoitaja, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), työnohjaaja (STOry) kirsi249@gmail.com Luennon sisältö Häpeä Seksuaalisuus

Lisätiedot

Tasa-arvo ja seksuaalisuus kotoutumisen tueksi. Väestöliitto

Tasa-arvo ja seksuaalisuus kotoutumisen tueksi. Väestöliitto Tasa-arvo ja seksuaalisuus kotoutumisen tueksi Väestöliitto 1. Luku Suomen laki, parisuhde ja seksuaalisuus Väestöliitto Sanasto: LAKI JA PARISUHDE Parisuhde Avoliitto Tasa-arvo Seksuaalioikeudet Vaitiolovelvollisuus

Lisätiedot

TEKONIVELPOTILAS JA SEKSI

TEKONIVELPOTILAS JA SEKSI TEKONIVELPOTILAS JA SEKSI Seksuaalisuus ja seksi ovat edelleen asioita, joista on vaikea puhua, erityisesti sairauksien yhteydessä. Monia sairauksia osataan jo hoitaa menestyksellisesti, mutta se mitä

Lisätiedot

Neljä pöydänjalkaa elämän tasapainoilua. Anja Saloheimo, pari- ja seksuaaliterapeutti, FK Perheverkko

Neljä pöydänjalkaa elämän tasapainoilua. Anja Saloheimo, pari- ja seksuaaliterapeutti, FK Perheverkko Neljä pöydänjalkaa elämän tasapainoilua Anja Saloheimo, pari- ja seksuaaliterapeutti, FK Perheverkko 21.8.2013 Neljän pöydänjalan malli o Minä itse o Parisuhde o Kodin ulkopuolinen elämä o Vanhemmuus Mutta

Lisätiedot

Tupakointi, liiallinen alkoholinkäyttö, huumeet.

Tupakointi, liiallinen alkoholinkäyttö, huumeet. Yleinen luulo on, että syy erektiohäiriöön löytyisi korvien välistä. Tosiasiassa suurin osa erektiohäiriöistä liittyy sairauksiin tai lääkitykseen. Jatkuessaan erektiohäiriö voi toki vaikuttaa mielialaankin.

Lisätiedot

Naisen seksuaalisen haluttomuuden lääkkeelliset hoidot

Naisen seksuaalisen haluttomuuden lääkkeelliset hoidot Naisen seksuaalisen haluttomuuden lääkkeelliset hoidot Leena Väisälä Gynekologi, kliininen seksologi (NACS), FECSM (Fellow of the European Board of Sexual Medicine) Lääkärikeskus Aava ja Mehiläinen Helsinki

Lisätiedot

ISÄKSI KASVAMASSA ISÄN JA VAUVAN VÄLINEN SUHDE

ISÄKSI KASVAMASSA ISÄN JA VAUVAN VÄLINEN SUHDE ISÄKSI KASVAMASSA ISÄN JA VAUVAN VÄLINEN SUHDE Tieto isäksi tulemisesta Isän ja vauvan välinen suhde saa alkunsa jo silloin kun pariskunta suunnittelee vauvaa ja viimeistään silloin kun isä saa tiedon

Lisätiedot

ENDOMETRIOOSIN VAIKUTUS NAISEN ELÄMÄNLAATUUN -HOITONETTI

ENDOMETRIOOSIN VAIKUTUS NAISEN ELÄMÄNLAATUUN -HOITONETTI ENDOMETRIOOSIN VAIKUTUS NAISEN ELÄMÄNLAATUUN -HOITONETTI ja tavoite JOHDANTO Endometrioosi on sairaus, jossa kohdun limakalvon kaltaista kudosta esiintyy muualla kuin kohdussa, yleisimmin munasarjoissa,

Lisätiedot

Seksuaaliterveys. Semppi-terveyspisteiden kehittämispäivä 28.4.2015 Maria Kurki-Hirvonen

Seksuaaliterveys. Semppi-terveyspisteiden kehittämispäivä 28.4.2015 Maria Kurki-Hirvonen Seksuaaliterveys Semppi-terveyspisteiden kehittämispäivä 28.4.2015 Maria Kurki-Hirvonen Terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja Joensuun kaupunki Eeva Ruutiainen Terveyden edistämisen suunnittelija

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Seksuaalisuus SISÄLTÖ Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Lapsen kysymykset Lapsen häiritty seksuaalisuus Suojele lasta ja nuorta

Lisätiedot

Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö. Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö

Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö. Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö Yleistä Alkoholin kokonaiskulutus oli noin 10,1 litraa asukasta kohden vuonna 2012. Yli 90 % suomalaisista

Lisätiedot

Miten lääkäri voi tukea potilaan seksuaalisuutta?

Miten lääkäri voi tukea potilaan seksuaalisuutta? TIETEESSÄ LEENA VÄISÄLÄ LL, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, kliininen seksologi (NACS), asiantuntijalääkäri Bayer Oy leena.vaisala@bayer.com Miten lääkäri voi tukea potilaan seksuaalisuutta?

Lisätiedot

HALUTTOMUUDEN LÄÄKKEETÖN HOITO

HALUTTOMUUDEN LÄÄKKEETÖN HOITO HALUTTOMUUDEN LÄÄKKEETÖN HOITO 13.11.2017 Pirkko Brusila SIDONNAISUUDET( 2 v): Yksityislääkäri Suomen seksuaalilääketieteellisen yhdistyksen hallituksen jäsen Suomen Seksologisen Seuran tieteellisen aikakauskirjan

Lisätiedot

Toctino (alitretinoiini)

Toctino (alitretinoiini) POTILASESITE Toctino (alitretinoiini) Raskaudenehkäisyohjelma TOC-FI-004-051208-D Tästä esitteestä Tässä esitteessä on tärkeää tietoa Toctino-hoidostanne ja lääkkeen käyttöön liittyvästä mahdollisesta

Lisätiedot

Syömishäiriöt ja seksuaalisuus. Marika Leppänen, sairaanhoitaja & seksuaalineuvoja ( )

Syömishäiriöt ja seksuaalisuus. Marika Leppänen, sairaanhoitaja & seksuaalineuvoja ( ) Syömishäiriöt ja seksuaalisuus Marika Leppänen, sairaanhoitaja & seksuaalineuvoja (15.12.2017) Seksuaalisuus Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee seksuaalisuuden seuraavanlaisesti: "Seksuaalisuus on

Lisätiedot

Naisten orgasmihäiriö. Leena Hattunen psykoterapeutti kliininen seksologi (nacs)

Naisten orgasmihäiriö. Leena Hattunen psykoterapeutti kliininen seksologi (nacs) Naisten orgasmihäiriö Leena Hattunen psykoterapeutti kliininen seksologi (nacs) Mikä on orgasmi? Häiriöt orgasmissa Mikä avuksi? Mikä on orgasmi? turvota nesteillä orgaein hekumallinen kiihtymys orgasmos

Lisätiedot

Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen - Vinkkejä ohjaajalle - Sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja Raila Manninen Etelä-Suomen Sydänpiiri 2016

Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen - Vinkkejä ohjaajalle - Sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja Raila Manninen Etelä-Suomen Sydänpiiri 2016 Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen - Vinkkejä ohjaajalle - Sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja Raila Manninen Etelä-Suomen Sydänpiiri 2016 Miksi ottaa seksuaalisuus puheeksi Seksuaalinen hyvinvointi on osa

Lisätiedot

TÄYTYYKÖ MINUN AINA OLLA OIKEASSA

TÄYTYYKÖ MINUN AINA OLLA OIKEASSA TÄYTYYKÖ MINUN AINA OLLA OIKEASSA Ulla ja Eero Koskinen Alustus 4.4.2009 SISÄLTÖ Käytökseni lähtökohdat Parisuhteen ja avioliiton kehitysvaiheet Toimivan parisuhteen lähtökohtia Ongelmat avioliitossa Parisuhdesoppa

Lisätiedot

Mies uhrina kyselytutkimuksen valossa missä ovat väkivallan ehkäisemisen todelliset haasteet

Mies uhrina kyselytutkimuksen valossa missä ovat väkivallan ehkäisemisen todelliset haasteet Mies uhrina kyselytutkimuksen valossa missä ovat väkivallan ehkäisemisen todelliset haasteet eli Tuhansien iskujen maa Miesten kokema väkivalta Suomessa Markku Heiskanen Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä

Lisätiedot

SEURANTAKYSELY - HIV-POSITIIVINEN MIES

SEURANTAKYSELY - HIV-POSITIIVINEN MIES OHJEET TUTKIMUSHENKILÖKUNNALLE: Antakaa tutkimukseen osallistujien täyttää seurantakysely säännöllisin, - kuukauden väliajoin. Varmistakaa, että annatte oikean kyselylomakkeen. Kun kyselylomake on täytetty,

Lisätiedot

SEKSUAALIKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA

SEKSUAALIKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA Seksuaalisuus on suuri ja kiehtova aihe. Sen voi nähdä miten vain ja monin eri tavoin, jokainen omalla tavallaan. Seksuaalisuus on sateenkaaren kaikkien Lasten tunne- ja turvataidot verkostofoorumi värien

Lisätiedot

Seksi. Seksi on tekemistä eli toimintaa ja sen tarkoitus on tuottaa mielihyvää.

Seksi. Seksi on tekemistä eli toimintaa ja sen tarkoitus on tuottaa mielihyvää. Seksi Seksi on tekemistä eli toimintaa ja sen tarkoitus on tuottaa mielihyvää. Seksi tuntuu hyvälle kehossa ja siitä voi nauttia yksin, kaksin tai monen ihmisen kanssa. Seksin halu vaihtelee eli se on

Lisätiedot

Vauva näkyvissä! Suvi Laru, Perheverkko. 18.11.2013 Suvi Laru, laillistettu psykologi

Vauva näkyvissä! Suvi Laru, Perheverkko. 18.11.2013 Suvi Laru, laillistettu psykologi Vauva näkyvissä! Suvi Laru, Perheverkko Suvi Laru, laillistettu psykologi Onneksi olkoon! Hip hei hurraa! Matka vanhemmuuteen alkamassa. Raskaus koskettaa koko kehoa, mieltä, naiseutta, mieheyttä, ihmissuhteita

Lisätiedot

Terveyspalvelut ja kuntoutus. Tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki, THL

Terveyspalvelut ja kuntoutus. Tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki, THL Terveyspalvelut ja kuntoutus Tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki, THL Esityksen rakenne Terveystarkastukset ja seulontatutkimukset Avosairaanhoito ja lääkärikäynnit Tyytyväisyys terveyspalveluihin Hoidon

Lisätiedot

Gynekologinen tutkimus

Gynekologinen tutkimus Gynekologinen tutkimus Gynekologinen tutkimus tarkoittaa sisätutkimusta, jonka lääkäri tekee naiselle emättimen kautta. Sisätutkimuksen tekijä on yleislääkäri tai erikoislääkäri. Jos hän on erikoislääkäri,

Lisätiedot

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Tarkastuslista määrättäessä asitretiinia naispotilaille

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Tarkastuslista määrättäessä asitretiinia naispotilaille Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Tarkastuslista määrättäessä asitretiinia naispotilaille (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Asitretiini on erittäin teratogeenistä ja

Lisätiedot

Seksuaalisuudesta ei juuri ollut tutkittua tietoa

Seksuaalisuudesta ei juuri ollut tutkittua tietoa Seksuaalilääketiede Mitä seksuaaliterapia on? Tapani Vuola Masters ja Johnson esittelivät seksuaaliterapiatekniikan 1970-luvulla. Heidän saamansa tulokset olivat huomattavan hyviä. Myöhempi tutkimus on

Lisätiedot

SARAN JA TUOMAKSEN TARINA

SARAN JA TUOMAKSEN TARINA SARAN JA TUOMAKSEN TARINA Opettajalle Sara on 15-vuotias ja Tuomas 17. He ovat seurustelleet parisen kuukautta. He olivat olleet yhdynnässä ensimmäistä kertaa eräissä bileissä, joissa he olivat myös juoneet

Lisätiedot

Nuorten seksuaaliterveyskartoitus

Nuorten seksuaaliterveyskartoitus Nuorten seksuaaliterveyskartoitus Nettikysely 12-22-vuotiaiden nuorten parissa Osaraportti Sini Pekkanen, Lääkärikeskus Nuorten Naisten Bulevardi Hannele Spring, Otavamedia, Suosikki 4.7.2011 Nuorten tutkimushanke

Lisätiedot

Poikien seksuaalinen hyväksikäyttö. Rajat ry - www.rajat.fi Heidi Valasti, traumaterapeutti, vaativan erityistason psykoterapeutti,

Poikien seksuaalinen hyväksikäyttö. Rajat ry - www.rajat.fi Heidi Valasti, traumaterapeutti, vaativan erityistason psykoterapeutti, Poikien seksuaalinen hyväksikäyttö Rajat ry www.rajat.fi Heidi Valasti, traumaterapeutti, vaativan erityistason psykoterapeutti, Myyttejä poikien kokemasta seksuaalisesta väkivallasta Myytti I stereotyyppiset

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Kehitä kuuntelutaitojasi Tarkista, kuulitko oikein Hyvät sanat avaavat korvat Kasvokkain

SISÄLTÖ. Kehitä kuuntelutaitojasi Tarkista, kuulitko oikein Hyvät sanat avaavat korvat Kasvokkain Sanat SISÄLTÖ Puhuminen ja kuunteleminen tie läheisyyteen Mitä on viestintä? Puhumisen tasoja Miten puhun? Keskustelu itsensä kanssa Puhumisen esteitä Kuuntelemisen tasoja Tahdo kuunnella Kehitä kuuntelutaitojasi

Lisätiedot

Erektiohäiriöt ja virtsankarkailu TIETOA MIEHELLE OIKEUS ITSETUNTOON

Erektiohäiriöt ja virtsankarkailu TIETOA MIEHELLE OIKEUS ITSETUNTOON Erektiohäiriöt ja virtsankarkailu TIETOA MIEHELLE OIKEUS ITSETUNTOON Jatkuvat erektiohäiriöt painavat omaa ja puolison mieltä. Se on raskasta. Ihan tavallinen ilmiö 50+ miehet: 60+ miehet: 70+ miehet:

Lisätiedot

IHMISSUHTEET JA SEKSUAALISUUS. Terveystieto Anne Partala

IHMISSUHTEET JA SEKSUAALISUUS. Terveystieto Anne Partala IHMISSUHTEET JA SEKSUAALISUUS Terveystieto Anne Partala Ihmissuhteet Elämään kuuluvat erilaiset ihmissuhteet perhe, sukulaiset ystävät, tuttavat seurustelu, avo-/avioliitto työ-, opiskelu- ja harrastuskaverit

Lisätiedot

Poikien oma opas. Tietoa murrosiästä, seurustelusta, seksistä, ehkäisystä ja sukupuolitaudeista. Opas on opinnäytetyömme kehittämistehtävän osa.

Poikien oma opas. Tietoa murrosiästä, seurustelusta, seksistä, ehkäisystä ja sukupuolitaudeista. Opas on opinnäytetyömme kehittämistehtävän osa. Poikien oma opas Opas on opinnäytetyömme kehittämistehtävän osa. Seksuaaliterveyden ensiapupakkaus: Kunnioitus, Kumppani, Kumi Tietoa murrosiästä, seurustelusta, seksistä, ehkäisystä ja sukupuolitaudeista.

Lisätiedot

mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä

mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä Laatimispäivä: Huhtikuu 2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Mitkä hoidon riskit ovat?... 3 Ketä riski koskee?...

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Maailman aids-päivä 1.12. Harjoitus 1: Erilaiset seksitavat ja niihin liittyvät seksitautiriskit

Maailman aids-päivä 1.12. Harjoitus 1: Erilaiset seksitavat ja niihin liittyvät seksitautiriskit Maailman aids-päivä 1.12. Harjoitus 1: Erilaiset seksitavat ja niihin liittyvät seksitautiriskit Tehtävän tarkoitus: Oppia, että seksitapoja on paljon erilaisia ja huomioida eri seksitapoihin liittyvät

Lisätiedot

Osa A. Täytetään kaikkien naispotilaiden kohdalla

Osa A. Täytetään kaikkien naispotilaiden kohdalla Tarkastuslista määrättäessä isotretinoiinia naispotilaille: Isotretinoin Actavis (isotretinoiini) 10 mg:n ja 20 mg:n pehmeät kapselit Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisyohjelma Isotretinoiini on erittäin

Lisätiedot

SEKSOLOGISEN SEURAN KEVÄTSEMINAARI 29.04.2011 HELSINKI Mitä seksuaalisuutesi kertoo sinusta ja parisuhteestasi. 5/2/2011 Riitta Ala - Luhtala,JAMK

SEKSOLOGISEN SEURAN KEVÄTSEMINAARI 29.04.2011 HELSINKI Mitä seksuaalisuutesi kertoo sinusta ja parisuhteestasi. 5/2/2011 Riitta Ala - Luhtala,JAMK SEKSOLOGISEN SEURAN KEVÄTSEMINAARI 29.04.2011 HELSINKI Mitä seksuaalisuutesi kertoo sinusta ja parisuhteestasi TEORIAPOHJAA PERUSTEOKSET: David Schnarch: Constructing the Sexual Crucible. An Integration

Lisätiedot

JAKSO 4. Kolmenlaista seksiä

JAKSO 4. Kolmenlaista seksiä JAKSO 4 Kolmenlaista seksiä Parisuhteeseen kuuluu tunneside, toisesta huolehtiminen sekä seksuaalisuus. Nämä kaikki voivat toteutua myös toisistaan irrallaan. Voimme ensinnäkin harrastaa seksiä satunnaisen

Lisätiedot

Seksuaalineuvonnan mahdollisuudet

Seksuaalineuvonnan mahdollisuudet Seksuaalineuvonnan mahdollisuudet Naistentaudit ja synnytykset Naistentautien poliklinikka Noora Puhakka, kätilö AMK, seksuaalineuvoja ja seksuaaliterapeutti Seksuaalineuvonta ja RAISEK - palvelun mahdollisuudet

Lisätiedot

Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä Millaisia vanhempia sinun äitisi ja isäsi olivat?

Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä Millaisia vanhempia sinun äitisi ja isäsi olivat? Raskauden alussa mielen täyttävät raskauden fyysiset muutokset ja ajatukset itse raskaudesta tunteellisuus huoli lapsen menettämisestä stressaantuminen väsymys Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä

Lisätiedot

LÄHTÖVAIHEEN KYSELY - HIV-POSITIIVINEN NAINEN

LÄHTÖVAIHEEN KYSELY - HIV-POSITIIVINEN NAINEN OHJEET TUTKIMUSHENKILÖKUNNALLE: Antakaa tutkimukseen osallistujien täyttää tämä lähtövaiheen kysely tutkimukseen ilmoittauduttaessa. Varmistakaa, että annatte oikean kyselylomakkeen. Kun kyselylomake on

Lisätiedot

Väkivaltaa Kokeneet Miehet Miksi mies jää väkivaltaiseen suhteeseen?

Väkivaltaa Kokeneet Miehet Miksi mies jää väkivaltaiseen suhteeseen? Väkivaltaa Kokeneet Miehet Miksi mies jää väkivaltaiseen suhteeseen? Jussi Pekkola Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki puh: (09) 6126 620 miessakit@miessakit.fi www.miessakit.fi Miten yleistä miesten kokema

Lisätiedot

Seksuaalisuus ja hyvinvointi

Seksuaalisuus ja hyvinvointi Seksuaalisuus ja hyvinvointi 2016 Kehonkuvan muutos Sairaus muuttaa minäkuvaa ja omaa kehokuvaa, vaikka muutos ei ole aina ulospäin näkyvä keho muuttuu hoitojen ja toimenpiteiden myötä leikkausarpi, tuntopuutokset,

Lisätiedot

FSD1256 Masennuskysely 2002 FSD1293 Kokemukset masennuksen hoidosta ja toipumisesta 2002 FSD1296 Elämä masentuneena 2002

FSD1256 Masennuskysely 2002 FSD1293 Kokemukset masennuksen hoidosta ja toipumisesta 2002 FSD1296 Elämä masentuneena 2002 1 of 8 19.7.2011 8:42 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoituja tutkimusaineistoja FSD1256 Masennuskysely 2002 FSD1293 Kokemukset masennuksen hoidosta ja

Lisätiedot

SEKSITAUDIT Hiv-säätiö / Aids-tukikeskus Vaihde 0207 465 700 (ma - pe 9-16) Neuvonta ja ajanvaraus 0207 465 705 (ma - pe 10-15.30) www.aidstukikeskus.fi SEKSUAALITERVEYS Rakkaus, seksuaalisuus ja seksi

Lisätiedot

LAPSEN SEKSUAALITERVEYDEN TUKEMINEN LASTENNEUVOLASSA

LAPSEN SEKSUAALITERVEYDEN TUKEMINEN LASTENNEUVOLASSA LAPSEN SEKSUAALITERVEYDEN TUKEMINEN LASTENNEUVOLASSA Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa -menetelmäkäsikirjassa (2011) todetaan että seksuaaliterveyden edistäminen on tärkeä

Lisätiedot

Asiantuntijahoitaja, seksuaali- ja paripsykoterapeutti Sirkka Näsänen

Asiantuntijahoitaja, seksuaali- ja paripsykoterapeutti Sirkka Näsänen Asiantuntijahoitaja, seksuaali- ja paripsykoterapeutti Sirkka Näsänen Erottamaton osa ihmisyyttä ja jokaisen ihmisen perusoikeus Se on miehenä, naisena tai jonakin muuna olemista omalla tavalla tai tyylillä

Lisätiedot

Maailman aids-päivä Veera Leppänen suunnittelija, terveydenhoitaja Hiv-tukikeskus

Maailman aids-päivä Veera Leppänen suunnittelija, terveydenhoitaja Hiv-tukikeskus Maailman aids-päivä 1.12.2015 Veera Leppänen suunnittelija, terveydenhoitaja Hiv-tukikeskus Maailman aids-päivä Maailman Terveysjärjestö WHO julisti vuonna 1988 Maailman aidspäivän 1. joulukuuta vietettäväksi

Lisätiedot

Puhe, liike ja toipuminen. Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT

Puhe, liike ja toipuminen. Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT Puhe, liike ja toipuminen Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT Puhe liike toipuminen? 2.9.2014 Hätönen H 2 Perinteitä ja uusia näkökulmia Perinteinen näkökulma: Mielenterveyden ongelmien hoidossa painotus

Lisätiedot

Keskenmeno - tietoa keskenmenon kokeneille alle 12 raskausviikkoa. www.pkssk.fi

Keskenmeno - tietoa keskenmenon kokeneille alle 12 raskausviikkoa. www.pkssk.fi POTILASOHJE 1 (7) Keskenmeno - tietoa keskenmenon kokeneille alle 12 raskausviikkoa POTILASOHJE 2 (7) Olit ehkä tiennyt raskaudesta jo jonkin aikaa ja odotit sen etenevän normaalisti. Mielessäsi on nyt

Lisätiedot

Pikkulapsen seksuaalisuus

Pikkulapsen seksuaalisuus Pikkulapsen seksuaalisuus Tunteita ja turvallisuutta Erityisasiantuntija Psykoterapeutti (YET), seksuaaliterapeutti (ET, NACS), työnohjaaja Väestöliiton Seksuaaliterveysklinikka Seksuaalikehityksen tasot

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUS JA LAPSUUSIÄN TUNNE- ELÄMÄN KEHITYS

VUOROVAIKUTUS JA LAPSUUSIÄN TUNNE- ELÄMÄN KEHITYS VUOROVAIKUTUS JA LAPSUUSIÄN TUNNE- ELÄMÄN KEHITYS 6.11.2017 1 VUOROVAIKUTUS VOI OLLA Suojaavana tekijänä tunne-elämän suotuisalle kehitykselle myös korjaavaa, hoitavaa (sekä hoito- ja terapiasuhteet että

Lisätiedot

Anu Mällinen Kätilö (YAMK), Seksuaaliterapeutti (NACS), Seksuaaliterveyden asiantuntija (NACS) 2.9.2013, Tampere

Anu Mällinen Kätilö (YAMK), Seksuaaliterapeutti (NACS), Seksuaaliterveyden asiantuntija (NACS) 2.9.2013, Tampere Anu Mällinen Kätilö (YAMK), Seksuaaliterapeutti (NACS), Seksuaaliterveyden asiantuntija (NACS) 2.9.2013, Tampere Olennainen osa ihmisyyttä koko elämän ajan (perustarve) Seksuaalisuus on ihmisen synnynnäinen

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

MIELENTERVEYSTALON OMAISOSIO

MIELENTERVEYSTALON OMAISOSIO MIELENTERVEYSTALON OMAISOSIO Tietopaketti sairaalahoidossa olevien potilaiden omaisille Potilaan oikeudet Omaisen oikeudet Potilaan hoitoon liittyvä yhteistyö Valmistuu kevään 2015 aikana 13.11.2014 1

Lisätiedot

MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY. Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki

MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY. Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki Monikulttuurisuus ja ihmissuhteet Ihmissuhteisiin ja parisuhteeseen liittyviä kysymyksiä on hyvä ottaa

Lisätiedot

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma. (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma. (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Potilaan opas (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Tämän esitteen tarkoitus Tämä esite sisältää tärkeitä tietoja etenkin hedelmällisessä

Lisätiedot

LÄHTÖVAIHEEN KYSELY - HIV-POSITIIVINEN MIES

LÄHTÖVAIHEEN KYSELY - HIV-POSITIIVINEN MIES OHJEET TUTKIMUSHENKILÖKUNNALLE: Antakaa tutkimukseen osallistujien täyttää tämä lähtövaiheen kysely tutkimukseen ilmoittauduttaessa. Varmistakaa, että annatte oikean kyselylomakkeen. Kun kyselylomake on

Lisätiedot

SAA PUHUA Nuorten seksuaaliterveys

SAA PUHUA Nuorten seksuaaliterveys SAA PUHUA Nuorten seksuaaliterveys 21.9.2017 Silvennoinen Tiina Kliininen asiantuntijasairaanhoitaja KSSHP 1 Nuorten seksuaalioikeuksiin kuuluu 1. oikeus omaan seksuaalisuuteen 2. oikeus tietoon seksuaalisuudesta

Lisätiedot

Mies ilman parisuhdetta

Mies ilman parisuhdetta Mies ilman parisuhdetta Suomalaisten yksinäisyys hanke Yksinäisyys elämänkulussa -työpaja Seinäjoella 18.2.2016 Anu Kinnunen Yksin eläminen vaikuttaa terveyteen Eliniän odotteen laskeminen Parisuhteettomat

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

MASENNUS. Terveystieto. Anne Partala

MASENNUS. Terveystieto. Anne Partala MASENNUS Terveystieto Anne Partala MITÄ ON MASENNUS? Masennus on sairaus Sairaus, joka voi tulla kenen tahansa kohdalle Sairaus, josta voi parantua Masennus eroaa normaalista tunteiden vaihtelusta Kannattaa

Lisätiedot

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen 301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen Vastaus: hyvin vähän Tietoakin on ollut vaikea hankkia, nyt on juuri uusi kirja julkaistu Tavallisimmin

Lisätiedot

Sinulle, joka tarvitset paikallista estrogeenihoitoa.

Sinulle, joka tarvitset paikallista estrogeenihoitoa. Sinulle, joka tarvitset paikallista estrogeenihoitoa. POTILASTIEDOTE 1 2 SISÄLLYS Vähentynyt estrogeenituotanto ja sukupuolielinten vaivat... 4 Oestring-hoito... 5 Kenelle Oestring sopii?... 7 Onko Oestringillä

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 29. elokuuta 2002 PE 315.505/13-23 TARKISTUKSET 13-23 Lausuntoluonnos (PE 315.505) Amalia Sartori Ehdotus Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Vagifem 10 mikrog emätinpuikko, tabletti estrogeenin puutteesta aiheutuvien paikallisten vaihdevuosioireiden hoitoon

Vagifem 10 mikrog emätinpuikko, tabletti estrogeenin puutteesta aiheutuvien paikallisten vaihdevuosioireiden hoitoon Vagifem 10 mikrog emätinpuikko, tabletti estrogeenin puutteesta aiheutuvien paikallisten vaihdevuosioireiden hoitoon 10µg 17ß-estradiol Tämä opas sisältää tietoa Vagifem -valmisteesta, joka on tarkoitettu

Lisätiedot

Raskauden ehkäisy. Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää.

Raskauden ehkäisy. Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää. Raskauden ehkäisy Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää. Jokaisella on oikeus saada oikeaa tietoa ja neuvontaa raskauden ehkäisyn keinoista sekä niiden hyödyistä,

Lisätiedot

Seksuaaliterveyden hoitopolku ja hyvän seksuaali- ja lisääntymisterveyden vahvistaminen

Seksuaaliterveyden hoitopolku ja hyvän seksuaali- ja lisääntymisterveyden vahvistaminen Seksuaaliterveyden hoitopolku ja hyvän seksuaali- ja lisääntymisterveyden vahvistaminen Helena Seutu Kätilö, seksuaalineuvoja ja terapeutti, NACS PKSSK, naistentautien ja synnytysten toiminta-alue Sirkka

Lisätiedot

Mielenterveys voimavarana

Mielenterveys voimavarana Mielenterveys voimavarana Mielenterveydestä on esitetty aikojen kuluessa useita erilaisia näkemyksiä. Moderni määritelmä mielenterveydestä on terveyslähtöinen eli salutogeeninen. Mielenterveys nähdään

Lisätiedot

Raskausajan tuen polku

Raskausajan tuen polku Raskausajan tuen polku Hyvinvointiarviointi ja kotikäynti parityöskentelynä Hyvinvointia lapsiperheille TUKEVAlla yhteistyöllä - seminaari 11.2.2010 Oulu, terveydenhoitaja, Koskelan neuvola Lähtökohta

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020 Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020 Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö Seksuaalisuus on Erottamaton

Lisätiedot