Pinnanmittauksen, virtausmittauksen, analyysimittausten, tiedonsiirron ja tunnistamisen ratkaisut. Valintaopas 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pinnanmittauksen, virtausmittauksen, analyysimittausten, tiedonsiirron ja tunnistamisen ratkaisut. Valintaopas 3"

Transkriptio

1 Pinnanmittauksen, virtausmittauksen, analyysimittausten, tiedonsiirron ja tunnistamisen ratkaisut Valintaopas 3

2 2 Measure your success with Labkotec

3 Lukijalle Labkotec Oy lyhyesti Hyvä lukija Labkotecia voi hyvällä syyllä pitää nesteiden pinnankorkeuden ja virtausmittausten uranuurtajana Suomessa. Yhtiö aloitti jo vuonna 1964 omakotitalojen lämmitysöljymittarien valmistajana ja toimittajana. Kehityksen suuntaa näyttävänä ja asiakkaidensa muuttuvia tarpeita seuraavana yrityksenä Labkotec on vähitellen laajentanut tuote- ja palveluvalikoimaansa erotinhälyttimiin, automaatio- ja tunnistintekniikkaan sekä mittaustiedon siirtämiseen internetin avulla. Nykyään Labkotecin tuotevalikoima kattaa kaikki nestepintojen ja -virtausten sähköisissä mittauksissa tarvittavat laitteet ja menetelmät. Mittaukset ovat tarpeen vuotovalvonnassa ja muissa hälytystoiminnoissa. Jakeluasemien ja varastosäiliöiden sekä lokasäiliöiden ja muiden vakiintuneiden käyttökohteiden lisäksi olemme nopeasti saavuttaneet vankan aseman myös hulevesien valvontamittareiden sekä öljypitoisuutta vedessä mittaavien Oil-in-Water -mittarien luotettavana toimittajana. Samalla olemme lisänneet internetin hyötykäyttöä palvelujemme reaaliaikaisuuden helpottajana. Jo vuonna 1998 toimme markkinoille internetin avulla mittaus- ja hälytystietoja kokoavan ja raportoivan järjestelmän, LabkoNetin. Tällä hetkellä omassa ja asiakkaidemme käytössä on jo LabkoNet-kaukovalvontajärjestelmän kolmas sukupolvi. Perinteisen ydinosaamisemme, pinnankorkeuden sähköisen mittaamisen muodostamalle perustalle on ollut hyvä rakentaa koko ajan uutta ja asiakkaiden tarvitsemaa. Tätä tietä tuotteistomme on täydentynyt ja täydentyy yhä. Tuoreimpia esimerkkejä tästä on arktisiin tuulivoimaloihin kehittämämme jääntunnistin. Hyvään kysynnän vauhtiin päässyt uusi tuote sopii kaikkiin tuulivoimaloihin, niin vanhoihin kuin uusiin. Tuotteiston laajentaminen ei ole meille tarkoitus, vaan tavoitteenamme on palvella Sinua tarkan mittaustiedon tuottamisen lisäksi koko liiketoimintasi kehittämisessä. Tätä varten olemme entisestään terävöittäneet asiakaspalvelukonseptiamme. Se esimerkiksi tarkoittaa sitä, että sitoudumme tekemään kaikki kulloisessakin tilanteessa tarvittavat palvelutoimenpiteet tiukasti rajatussa maksimiajassa. Uskomme ja luotamme, että tämä auttaa ennen kaikkea Sinua, hyvä asiakkaamme. Heikki Helminen toimitusjohtaja Labkotec Oy Labkotec Oy Labkotec Oy on johtava sähköisiin pinnankorkeuden ja virtauksen mittauslaitteisiin ja erotinhälyttimiin sekä automaatio- ja tunnistintekniikkaan ja tiedonsiirron internetpohjaisiin ratkaisuihin erikoistunut suomalainen teollisuusyritys. Olemme toimineet alallamme ja kehittäneet sitä jo 47 vuotta. Toimintatapamme perustuu asiakaskohtaisten ratkaisujen aktiiviseen löytämiseen ja optimointiin. Pitkä kokemuksemme sekä asiantunteva ja asiakaslähtöisesti toimiva henkilöstömme takaavat kuhunkin kohteeseen parhaiten sopivan laitteen ja mittausmenetelmän valinnan. Olemme vuodesta 2007 lähtien olleet osa Indutrademonialakonsernia. Yli 50 prosenttia tuotannostamme valmistuu vientitoimituksia varten. Pääkonttorimme on Pirkkalassa; myyntikonttorimme sijaitsevat Oulussa, Vantaalla, Tukholmassa ja Manchesterissa. 3

4 Valintaopas Tuotteet sovelluksen mukaan Valitse sovelluksen mukaan... Tunnusväri Sovellus sivu Pintakytkimet Nesteille Kuiva-aineille Johtokykytoimiset pintakytkimet vedelle Kuiviinkiehunnan esto Jatkuva pinnankorkeuden mittaus, vuotovalvonta Nesteille Kuiva-aineille Öljysäiliön pinnanmittaukset ja hälytykset Kemikaalivuodon tunnistus Öljyn- ja rasvanerottimien hälyttimet Öljynerotinhälytin Lietehälytin Tarkkailukaivon öljyhälytys Öljy- ja rasvahälytin Lokasäiliön täyttymishälytin Virtausmittaukset Avokanava, vajaaputki, täysputki 12 Vesihuollon mittaukset ja ohjaukset Raaka- ja jätevesilaitosten mittaukset Pumppaamoiden ohjaukset 13 Analyysimittaukset Polttoaineiden varastointi ja jakelu Sakolietteen vastaanottoasema Huolto- ja kaukolämpökaivojen valvonta Jääntunnistimet Pohjaveden pinnanmittaus ph-, Redox, johtokyky, sameus ja happi Jakeluasemien mittalaitteet Varastojen inventointi Korkeiden varastosäiliöiden laitteet LabkoSa sakolietteen vastaanottoasema HKV huolto- ja tarkistuskaivojen valvonta LID-jääntunnistimet Pohjaveden pinnanmittaus Automaatio ja kaukovalvonta LabkoWin 53 Mittaus- ja hälytystiedot Internetissä LabkoNet LabkoNet Fuel, LabkoNet PumpControl, LabkoNet Level Inventory, LabkoNet TransControl, LabkoNet WasteControl LabkoNet-palvelu Labcom-tiedonsiirtolaitteet LabkoNet-sovellukset Ajoneuvojen tunnistinjärjestelmät TransCont ja LabkoNet TransControl 58 Tunnistimet ja lukijat - TransCont 59 Tunnistimet ja lukijat - TransCont upass 60 4

5 Valintaopas Tuotteet toimintaperiaatteen mukaan... tai toimintaperiaatteen mukaan Tunnusväri Tuoteryhmä sivu Pintakytkimet Jatkuva pinnankorkeuden mittaus Vesien laatu-analyysimittaukset Virtausmittaus Jakeluaseman varusteet Kapasitiiviset SET-keskusosat ja SolarSET S 16 Kapasitiiviset pintakytkinanturit 17 Erotinhälyttimet 19 LevelSET S -öljynerotinhälytin ja SET-anturit 20 Johtokykytoimiset SET-keskusosat 21 Kattilalaitoksen pinnanohjaus 22 Ultraäänitoimiset pintakytkimet 23 Ylitäytönestimet polttonesteille 24 Muut pintakytkimet 25 Kapasitiivinen pinnanmittaus ja ohjaus 26 Paineanturit 29 Tutkat 30 Ultraääni 32 Alpha-sarjan vahvistimet 38 ph-anturit, johtokykyanturi 38 AnalogPlus-vahvistin ja -anturit 39 DataStick-mittausjärjestelmä 40 Kloorimittaus 40 Sameusmittaus, kiintoainemittaus 41 Liuenneen hapen mittaus 41 Oil-in-Water veden öljypitoisuusmittaukset 42 Näytteenottimet ja analysaattorit 43 Avokanavavirtausmittaus 44 Virtausmittaus täysissä putkissa 45 Clamp-on -kulkuaikavirtausmittaus, NivuLOG-dataloggeri 46 Avokanavavirtausmittaus POP-22 EX 47 OCM-F -virtausmittaus, suojaetäisyydet 47 MPS-4 -liityntäyksikkö, ILS Monitor -käyttö- ja liityntäyksikkö 48 LabkoMonitor-valvontaohjelmisto 49 LPS-1 -tehonsyöttöyksikkö, Labko DL 330 -vuotohälytin 49 LabkoMax-, LabkoFlex-anturit 50 Labko 3000-, Labko 3000 LPG-, WBS anturit 50 Sakolietteen vastaanotto Huolto- ja kaukolämpökaivojen valvonta Pohjaveden pinnanmittaus Jääntunnistus Automaatio ja kaukovalvonta LabkoSa sakolietteen vastaanottoasema 51 HKV huolto- ja kaukolämpökaivojen valvontalaite 51 Pohjaveden pinnanmittaus 52 LID-jääntunnistimet 52 LabkoWin-automaatio- ja kaukovalvonta 53 LabkoNet LabkoNet-palvelu ja toimintaperiaate 54 Labcom-tiedonsiirtolaitteet 55 LabkoNet-sovellukset AVI, ajoneuvojen tunnistinjärjestelmät TransCont ja LabkoNet TransControl 58 Tunnistimet ja lukijat - TransCont 59 Tunnistimet ja lukijat - TransCont upass 60 Tietoa ATEX-merkinnöistä

6 Sovelluksia Pintakytkimet Pintakytkimet nesteille 1 SET SET Kapasitiiviset pintakytkimet, keskusosina SET-1000 tai SET Kapasitiivinen pintakytkin, anturi kaapelin varassa. Keskusosa esim. esim. SET Ultraäänipintakytkin 4 Ultraäänipintakytkin, mittaus säiliön seinämän läpi 5 Värähtelyanturi 6 Vippakytkin Tuotetiedot sivulla Tuotetiedot sivulla Tuotetiedot sivulla 23 Tuotetiedot sivulla 34 Tuotetiedot sivulla 25 Tuotetiedot sivulla 23 Pintakytkimet kuiva-aineille Ultraäänianturi 2 Värähtelyanturi 3 Kiertosiipianturi 4 Kapasitiivinen anturi Tuotetiedot sivulla 23 Tuotetiedot sivulla 25 Tuotetiedot sivulla 25 Tuotetiedot sivulla 17 6

7 Sovelluksia Pintakytkimet Johtokykytoimiset pintakytkimet vedelle SET/J1 -anturi, keskusosa esim. SET-10 2 SET/K -anturi, keskusosa esim. SET-10 3 SET/LV -anturi ja lokasäiliön täyttymishälytin Lokaset R 4 Nivocont KKH-pintakytkin Tuotetiedot sivulla 20, 22 Tuotetiedot sivulla Tuotetiedot sivulla Tuotetiedot sivulla 22 Kuiviinkiehunnan esto Höyrynkeräyskammio 3 1 Poltinautomatiikka 2 SET-61 -keskusosa 3 SET/J1 -anturi 2 1 Tuotetiedot sivulla 22 7

8 Sovelluksia Jatkuva pinnankorkeuden mittaus Jatkuva pinnankorkeuden mittaus nesteille POP-22 EX POP-22 EX ma ma 1 5 POP-22 EX Labcom ST-4 1 Kapasitiivinen anturi, keskusosa POP-22 EX 2 Paineanturi, keskusosa POP-22 EX 3, 4 Ultraääni tai mikroaaltotutka 5 Vaijeritutka 6 Ultraäänimittaus säiliön seinämän läpi, keskusosa ST-4 Tuotetiedot sivulla Tuotetiedot sivulla 26, 29 Tuotetiedot sivulla Tuotetiedot sivulla 31 Tuotetiedot sivulla 34 Jatkuva pinnanmittaus kuiva-aineille POP-22 EX ma ma ma 1 Kapasitiivinen (vaijeri) 2 Vaijeritutka 3 Mikroaaltotutka 4 Ultraääni Tuotetiedot sivulla 27 Tuotetiedot sivulla 31 Tuotetiedot sivulla Tuotetiedot sivulla

9 Sovelluksia Öljy- polttoneste- tai kemikaalisäiliön pinnanmittaus ja hälytykset Kemikaalivuodon tunnistus Öljy-, polttoneste- tai kemikaalisäiliön pinnanmittaukset ja hälytykset ma 5 6 SET Jatkuva pinnanmittaus, kapasitiivinen putkianturi, keskusosana POP-22 EX tai MINI Pintakytkin, MiniSET Tuotetiedot sivulla 26 Tuotetiedot sivulla 25 3 Ultraäänimittalaitteet Tuotetiedot sivulla Paineanturi, Ex-barrier Tuotetiedot sivulla 29 5 Ylitäytönestin Tuotetiedot sivulla 24 6 Vuotohälytin Tuotetiedot sivulla Kemikaalivuodon tunnistus SET/OELO2 -anturi havaitse palavien, johtavien nesteiden vuodot esim. kemikaali- ja lääketeollisuudessa. Anturi asennetaan suojaaltaaseen tai -kouruun ja se tunnistaa vähäisenkin määrän nestettä. 1 SETkeskusosa 1 SET-keskusosat 2 SET/OELO2 -anturi 2 Tuotetiedot sivulla

10 Sovelluksia Öljynerotinhälytin Lietehälytin Öljyhälytys Öljynerotinhälytin OilSET OilSET-1000 OilSET hälytin ilmaisee öljynerottimen tyhjennystarpeen. Täten voidaan säästyä turhilta tyhjennyksiltä ja estää haitalliset vuodot viemäriverkkoon. Laitteen SET/DM3AL -anturi havaitsee veden ja öljyn rajapinnan ja keskusosa ilmaisee hälytyksen summerilla ja varoitusvalolla. Öljy 1 SET/DM3AL -anturi 2 OilSET keskusosa Vesi 1 SET/DM3AL -anturi Tuotetiedot sivulla 16-17, SandSET lietehälytin Tarkkailukaivon öljyhälytys 2 SandSET SET-1000 SET/OSK2 -anturi 1 Öljy Vesi 1 SET/S2 -anturi Vesi Liete 1 SET/S2 -anturi 1 SET/OSK2 -anturi 2 SandSET keskusosa 2 SET keskusosa Tuotetiedot sivulla 16-17, 19 Tuotetiedot sivulla 16-17, 19 10

11 Sovelluksia Öljy- ja rasvahälytin Lokahälytin Öljy- ja rasvahälytin 3 SET-2000 SET öljy- ja rasvahälyttimet on varustettu kahdella anturilla, joista toinen ilmaisee öljy- tai rasvatilan tyhjennystarpeen ja toinen tukoksen tai sulkijalaitteen aiheuttaman padotuksen. 2 Lokaset R -täyttymishälytinpaketti SET/OS2- anturi 1 SET/DM3AL -anturi Öljy Vesi 1 SET/DM3AL -anturi 2 SET/OS2 -anturi 3 SET keskusosa Tuotetiedot sivulla 16-17, Lokaset-täyttymishälytinpaketti Tuotetiedot sivulla Lokaset 20 -täyttymishälytinpaketti SET/LV -anturi 2 Lokaset 20 -keskusosa 1 SET/LV -anturi 2 Lokaset R -keskusosa 3 Lähetinyksikkö Lokaset on luotettava täyttymishälytin. Tämä tiivis paketti säästää aikaa ja vaivaa. Saatavilla kahta eri mallia: - Lokaset 20 on verkkokäyttöinen 230 VAC Valvonta tapahtuu konduktiivisen SET/LV -anturin avulla. Lokaset valvoo puolestasi jatkuvasti säiliön täyttymistä ja ilmoittaa merkkivalo- ja summerihälytyksellä, kun on aika kutsua säiliön tyhjentäjä paikalle. Relevarustus hälytyksen edelleen siirtoon. Järjestelmä on varmatoiminen ja testattu sekä helppo asentaa myös jo olemassa olevaan säiliöön. Sillä voidaan estää säiliön haitallinen ylitäyttyminen sekä välttää turhat tyhjennyskerrat. 11

12 Sovelluksia Virtausmittaus putkessa Avokanavassa Virtausmittaus putkessa ma b 2a 3 OCM Pro c 2d Vajaassa putkessa Tuotetiedot sivulla Nopeusanturi 2 Pinnankorkeuden mittaus 3 OCM Pro -keskusosa Vajaassa putkessa Tuotetiedot sivulla Nopeusanturi 2a Erillinen pinnankorkeusmittausjärjestelmä 2b Erillinen ultraäänianturi ma Täydessä putkessa 4 NFP-keskusosa Tuotetiedot sivulla c 2d Nopeus-pinta -anturi Nopeus-pinta -paineanturi 5 Putkianturi 3 Keskusosa OCM Pro 6 Clamp-on -kulkuaikavirtausmittari 7 Anturit Virtausmittaus avokanavassa Tuotetiedot sivulla 47 V-padon, venturin tai ylivuotoreunan avulla OCM Pro/OCM F 1a 1b POP-22 EX 2 2a Ultra 3 2b ma OCM Pro OCM F 1 3 1a Ultraääni 1 OMC Pro/OCM F -keskusosa 1b Paineanturi 2a Pinnankorkeusmittausjärjestelmä 2 POP-22 EX -mittauskeskusosa 2b 3 Ultraäänianturi, ma Anturit 1-3 kpl 12

13 Sovelluksia Vesihuollon mittaukset ja ohjaukset Vedenottamot ja ylävesisäiliöt 1 2 Kapasitiivinen MET-, ultraääni- tai paineanturi, s , 29, 37 POP-22 EX -mittauskeskusosa, tuotetiedot sivulla 26 Pinnanmittaus säiliössä Nivus-putkivirtausmittaus, tuotetiedot sivulla Laitoksen valvonta ja raportointi LabkoWin-ohjelmistolla s. 53 Virtausmittaus 3 Kemikaalisäiliöiden pinnanmittaus ja valvonta 1 1 Ultraäänianturi tai -tutka, s Ultraäänikeskusosa, tuotetiedot sivulla 36 3 Labcom Labcom 800 -tiedonsiirtoyksikkö, tuotetiedot sivulla 55 LabkoNet-valvonta- ja hälytysjärjestelmä, s Jätevesipumppaamon pinnansäätö Paine- tai ultraäänianturi POP-22 EX Labcom Tuotetied. s. 29, 32, 33, 37 Pumppaamoiden paikallisohjaukseen POP-22 EX, yhdistettynä paine- tai ultraäänipintamittausanturiin. Pintatiedot ja hälytykset siirretään LabkoNet PumpControlin välityksellä päivystykseen Tuotetiedot sivulla 26 Tuotetiedot sivulla 55 Tuotetiedot sivulla Puhdistamon mittaukset Virtaus/pinta Johtokyky ph O 2 Kloori Sameus Öljypitoisuus Veden laadun mittauksissa käytetään ph-, johtokyky-, happi-, sameus- ja kloorialysaattoreita sekä Oil-in-Water veden öljypitoisuuden mittauslaitteita. Valvonta ja raportointi tapahtuu LabkoWin-ohjelmistolla, ja pintatiedot ja hälytykset siirretään LabkoNet-palvelun välityksellä esim. päivystykseen. Tuotetiedot sivulla

14 Sovelluksia Mittaukset matalassa polttoainesäiliössä Polttoaineiden varastointi ja jakelu Mittaukset matalassa tai lieriönmuotoissa säiliössä Labko 3000, tuotetiedot s. 50 Labko 3000 LPG, tuotetiedot s. 50 LabkoMax, tuotetiedot s YTE 101-3, tuotetiedot s. 24 LabkoMonitor ILS Monitor POS/BOS, PLC Labcom SET-1000 ja TSH2 s Labko DL 330, tuotetiedot s LPS-1, tuotetiedot s MPS-4, tuotetiedot s LabkoMonitor, tuotetiedot s ILS Monitor, tuotetiedot s POS/BOS, PLC 12 Labcom 800, tuotetiedot s LabkoNet, tuotetiedot s LPS-1 MPS

15 Sovelluksia Mittaukset korkeassa polttoainesäiliössä Polttoaineiden varastointi ja jakelu Mittaukset korkeassa säiliössä 4 5 Labcom MPS-4 ILS Monitor 7 LabkoMonitor POS/BOS, PLC WBS 3000, tuotetiedot s. 50 LabkoFlex, tuotetiedot s. 50 LabkoFlex, tuotetiedot, s. 50 Labkom 800, tuotetiedot, s. 55 LabkoNet, tuotetiedot s MPS-4, tuotetiedot s. 48 ILS Monitor, tuotetiedot s. 48 LabkoMonitor, tuotetiedot s. 49 POS/BOS, PLC 15

16 SET-keskusosat SET-100 -keskusosa SET keskusosa SET keskusosa SET-100, ja keskusyksiköiden yleisimpiä käyttökohteita ovat säiliöiden ylä- tai alarajahälytykset, kondenssivesihälytykset, pinnankorkeuden ohjaus sekä öljyn-, hiekan- tai rasvanerottimien hälytykset. SET-100, ja keskusyksiköt soveltuvat räjähdysvaarallisessa tilassa (tilaluokassa 0, 1 tai 2) sijaitsevan anturin virtalähteeksi, sillä laitteen tuloliityntä on luonnostaan vaaratonta (intrinsically safe) rakennetta. SET-keskusyksikkö tulee asentaa turvalliselle alueelle. SET-100 SET-1000 SET-2000 Syöttöjännite Anturit Ulostulo Käyttölämpötila Kotelointi Mitat Ex-luokitus 230 VAC, 50 Hz 1 kpl SET/ 2 sarjan anturit 1 kpl rele, 250 VAC/5A Vaihtokosketin, merkkivalo -20 C +50 C IP20, asennus DIN-kiskoon 55 x 70 x 112 mm (l x k x s) Ex II (1) G [Ex ia] IIC, VTT 02 ATEX 018X 230 VAC, 50 Hz tai 12 VDC 1 kpl SET-anturi 2 kpl rele, 250 VAC/5A Vaihtokosketin, merkkivalo ja summeri -25 C +50 C IP65, seinäasennuskotelo 175 x 125 x 75 mm (l x k x s) Ex II (1) G [Ex ia] IIC, VTT 04 ATEX 031X 230 VAC, 50 Hz tai 12 VDC 2 kpl SET-anturi 2 kpl rele, 250 VAC/5A Vaihtokosketin, merkkivalo ja summeri -25 C +50 C IP65, seinäasennuskotelo 175 x 125 x 75 mm (l x k x s) Ex II (1) G [Ex ia] IIC, VTT 04 ATEX 031X Sovelluksia sivuilla 6, 9, 10-11, 14 SolarSET S -hälytinja lähetinyksikkö SolarSET S on aurinkoenergialla toimiva hälytin- ja lähetinyksikkö. Laitteella voidaan valvoa öljynerottimen nestepinnan korkeutta sielläkin, missä verkkovirtaa ei ole saatavilla. Öljyhälytyksen tai laitevian sattuessa SolarSET S lähettää hälytyksen tekstiviestinä (SMS) käyttäjän matkapuhelimeen tai kytkee vilkkuvalon päälle riippuen mallista. Sovelluksia sivuilla

17 Kapasitiiviset SET-anturit SET-anturit Sovelluksia sivuilla 6, 9, 10-11, 14 Käyttökohteet Toimintaperiaate Käyttölämpötila Kaapeli Anturin materiaali Kotelointi Liitäntä Ex-luokitus Keskusosat SET/S2 Lietehälytin hiekan- ja öljynerottimiin Ultraääni 30 C +60 C 5 m, öljynkestävä AISI 316, PVC, NBR-kumi IP68 Kaapelin varassa Ex II 1 G, Ex ia II B T5 Ga, VTT 07 ATEX 051X SET-1000, SET-2000 SET/OS2 (SET/OSK2) Öljyn- ja rasvanerottimet Kapasitiivinen -25 C +60 C 5 m tai 15 m, öljynkestävä AISI 316, PVC, (kellukkeet PP) IP68 Kaapelin varassa Ex II 1 G, Ex ia II A T5 Ga, VTT 03 ATEX 009X SET-100, SET-1000, SET SET/TSH2 (SET/TSHS2) Yleisanturi esim. vesi/öljy (-V) tai ilma/öljy (-O) rajapintavalv. (TSHS2 jähmeille nesteille). Ylä- ja alarajahälytykset Kapasitiivinen -25 C +60 C 5 m, öljynkestävä AISI 316, PTFE IP68 R 3/4" tai kaapelin varassa Ex II 1 G, Ex ia II B T5 Ga, VTT 03 ATEX 024X SET-100, SET-1000, SET-2000 SET/TSSH2 (SET/TSSHS2) Yleisanturi korkeammille lämpötiloille. Ylä- ja alarajahälytykset Kapasitiivinen -25 C +120 C, (lähetin -20 C +60 C) --- AISI 316, PTFE IP68, (lähetin IP65) R 3/4" Ex II 1 G, Ex ia II C T5 Ga, VTT 02 ATEX 022X SET-100, SET-1000, SET-2000 SET/S2 SET/OS2 (SET/OSK2) SET/TSH2 (SET/TSHS2) SET/TSSH2 (SET/TSSHS2) Käyttökohteet Toimintaperiaate Käyttölämpötila Kaapeli Anturin materiaali Kotelointi Liitäntä Ex-luokitus Keskusosat SET/SA2 Erikoisanturi tarttuville nesteille ja kiintoaineille. Kapasitiivinen -25 C +60 C --- AISI 316, FEP IP68, (lähetin IP65) R 3/4" Ex II 1 G, Ex ia II C T5 Ga, VTT 02 ATEX 022X SET-100, SET-1000, SET-2000 SET/OELO2 Vuotohälytykset: kattilahuoneet, öljysäiliökaukalot, kellarit ym. kuivatilat. Soveltuu esim. öljyille, vedelle ja muille nesteille. Kapasitiivinen -25 C +60 C 5 m, öljynkestävä AISI 316, Nylon 12 IP68 Lattialle tai vastaavalle alustalle Ex II 2 G, Ex ia II B T5 Ga, VTT 03 ATEX 015X SET-100, SET-1000, SET-2000 SET/SA2 SET/OELO2 17

18 Kapasitiiviset Pointek-pintakytkimet Pointek CLS 100, CLS 200 Sovelluksia sivulla 6 Kompaktit, kapasitiiviset 2-johdinpintakytkimet pintamittaukseen ahtaissa paikoissa, kerrostumissa, kiintoaineissa, nesteissä, lietteissä ja vaahdoissa - käyttämällä käänteistä taajuusteknologiaa. Syöttöjännite Ulostulot Mitta-alue Prosessipaine Prosessilämpötila Hyväksynnät Ominaisuudet Optiot Kommunikointi Pointek CLS 100 Pointek CLS 200 Vakio VDC Vakio V AC/DC Luonnostaan vaaraton: VDC 4-20/20-4 ma, 2-johdin 1 vaihtokosketin Puolijohdin tai relekytkin Transistorilähtö Relelähtö (kaikki koteloversiot) 100 mm Maks. 10 bar -40 C 100 C CE, CSA, FM, ATEX, Lloyd s Register, WHG Käänteinen taajuusteknologia, herkkyyden säätö Luonnostaan vaaraton, pöly-ex-versio, vaihtoehto ei-ex-alueelle, Sensguard-suojaputki syövyttäville materiaaleille, PPS- tai PVDF-anturit, IP68 Sauva maks. 5.5 m, kaapeli 35 m asti Maks. 25 bar, kaapeliversio maks. 10 bar -40 C 125 C CE, CSA, FM, ATEX, 3A, Lloyd s Register, WHG Käänteinen taajuusteknologia, herkkyyden säätö, pinnan havaitseminen riippumatta säiliöstä/putkesta, sopii vaarallisille alueille, yleisimmät jännitelähteet sopivat, useita ulostuloja, vapaasti säädettävä hystereesialue Sauva-, kaapeli- ja elintarvikemalli, lämpöeristin, Sensguard-suojaputki syövyttäville materiaaleille, vaihtoehto ei-ex-alueelle, IP68 Digitaalinen malli:optiona PROFIBUS PA Analoginen malli : 3 LED ilmaisinta Pointek CLS 300 CLS 500 Kapasitiivinen pintakytkin kuiva-aineiden, nesteiden, lietteiden ja viskoosisten aineiden pintamittaukseen vaativissa olosuhteissa; sekä matalassa että korkeassa paineessa; korkeissa lämpötiloissa ja käytettäessä syövyttäviä ja kiintoainepitoisia aineita. Kapasitiivinen pintakytkin kuiva-aineiden, nesteiden, lietteiden ja kiintoainepitoisten aineiden pintamittaukseen poikkeuksellisten lämpötilojen ja poikkeuksellisen paineen aiheuttamissa äärimmäisissä olosuhteissa. Syöttöjännite Ulostulot Mitta-alue Prosessipaine Prosessilämpötila Hyväksynnät Ominaisuudet Optiot Pointek CLS 300 Pointek CLS 500 Vakio V AC/DC 1 vaihtokosketin, transistorilähtö Sauva 1 m, kaapeli 25 m Maks. 25 bar, kaapeliversio maks. 10 bar -40 C 200 C -40 C 400 C Korkean lämpötilan versio CE, CSA, FM, ATEX, 3 A, Lloyd s Register, WHG Automaattinen tarttumisen kompensointi, yleisimmät jännitelähteet sopivat, peruslähetin, useita lähtöjä, 5 DIP-kytkentä yksilöllisiin säätöihin Erikoisversiot aina 25 m asti, lämpöeristin Korkea lämpötila -versiot Korkeapaine -versiot VDC 4-20/20-4 ma,2-johdinkytkentä, transistorilähtö Sauva 1 m Maks. 50 bar, korkeapaineversio maks. 525 bar -40 C 200 C -40 C 400 C Korkean lämpötilan versio CE, CSA, FM, ATEX, Lloyd s Register, WHG Automaattinen tarttumisen kompensointi, integroitu paikallisnäyttö, 2-johdinkytkentä, kalibrointi painikkeella, laaja diagnoositoiminto Yksipistekalibrointi prosenteissa Korkea lämpötila -versiot Korkeapaine -versiot 18

19 SET-erotinhälyttimet OilSET öljynerotinhälytin OilSET hälytin ilmaisee öljynerottimen öljytilan tyhjennystarpeen. Täten voidaan säästyä turhilta tyhjennyksiltä ja estää haitalliset vuodot viemäriverkkoon. Laitteen SET/DM3AL -anturi havaitsee veden ja öljyn rajapinnan ja keskusosa ilmaisee hälytyksen summerilla ja varoitusvalolla. Lisäksi keskusosassa on kaksi relelähtöä. OilSET keskusosalla ja SET/DM3AL -anturilla on ATEXhyväksynnät. LVI-koodi Tarkemmat tuotetiedot s. 16 ja 20 SandSET-1000 hälytin hiekan- ja öljynerottimiin SandSET-1000 hälyttää erityisesti öljyn- ja hiekanerottimien pohjalle kertyvästä hiekasta ja lietteestä. Ultraäänitoimista SET/S2 -anturia ei tarvitse kalibroida eikä huoltaa. Se vain asennetaan halutulle korkeudelle erottimeen ja virta kytketään päälle. Keskusosa ja anturi ovat ATEX-hyväksyttyjä käytettäväksi räjähdysvaarallisessa tilassa. Tarkemmat tuotetiedot s SET öljy- ja rasvahälytin SET öljy ja rasvahälyttimet on varustettu kahdella anturilla; SET/DM -tyypin öljy/rasva-anturi ilmaisee öljy- tai rasvatilan tyhjennystarpeen ja SET/OS2- tai SET/V -anturi tukoksen tai sulkijalaitteen aiheuttaman padotuksen. SET keskusosa sekä yllämainitut anturit on hyväksytty ATEX-direktiivin 94/9/EY mukaisesti. Tarkemmat tuotetiedot s ja 20 19

20 LevelSET S -öljynerotinhälytin SET-anturit LevelSET S -öljynerotinhälytin LevelSET S ja sen kolme digitaalista anturia muodostavat hälytinjärjestelmän, jossa on sisäänrakennettu GSM-modeemi Öljy-, liete- ja padotushälytykset samassa ohjausyksikössä Uusi LevelSET S öljynerottimen hälytin on kehitetty vastaamaan tiukentuvia öljynerotinjärjestelmien ja niiden viemäröintien määräyksiä ja vaatimuksia. LevelSET S antaa käyttäjälleen varmuuden siitä, että erotinjärjestelmä toimii moitteettomasti ja sitä valvotaan korkean laatuluokan hälytinjärjestelmällä. LevelSET S -hälyttimen avulla voidaan estää öljyisten vesien pääsy maaperään tai viemäriverkostoon. Ympäristövahingon mahdollisuus saadaan minimiin ja vältetään vahingon kustannukset, jotka voivat kohota mittaviksikin. LevelSET S tunnistaa öljy- ja lietetilan täyttymisen ja padotuksesta johtuvan pinnan nousun erottimessa. Laitteen GSMmodeemi siirtää hälytykset heti eteenpäin, haluttaessa myös LabkoNet-palveluun. Paikallisesti hälytyksen ilmaisee hälytysledi ja summeri. LevelSET S GSM-versio hälyttää myös kun on aika käydä tarkistamassa ja testaamassa hälyttimen toiminta. Syöttöjännite Anturit Ulostulo Käyttölämpötila Kotelointi Mitat Ex-luokitus 230 VAC, 50 Hz tai 12 VDC 3 kpl SET-anturi 3 kpl rele, 250 VAC/5 A Vaihtokosketin, merkkivalo ja summeri -30 C +50 C IP65, seinäasennuskotelo 175 x 125 x 75 mm (l x k x s) Ex II (1) G [Ex ia] IIB, VTT 09 ATEX 027X Sovelluksia sivulla 7, Digitaalinen SET/DM3DL -öljyrajapinta-anturi Digitaalinen SET/S2 -lieteanturi Digitaalinen SET/V -padotusanturi SETanturit Käyttökohteet Toimintaperiaate Käyttölämpötila Kaapeli Anturin materiaali Kotelointi Liitäntä IECEx Ex-luokitus ATEX Keskusosat SET/DM3AL SET/DM3DL SET/V SET/LV SET/VN SET/K Analoginen öljyrajapinta-anturi öljynja rasvanerottimiin Johtokyky -30 C +60 C 5 m tai 15 m, öljynkestävä AISI 316, PVC IP68 Kaapelin varassa IECEx VTT X Ex II 1 G Ex ia II A T5 Ga VTT 09 ATEX 026X OilSET-1000 SET-2000 Digitaalinen öljyrajapinta-anturi öljynja rasvanerottimiin Johtokyky -30 C +60 C 5 m tai 15 m, öljynkestävä AISI 316, PVC IP68 Kaapelin varassa IECEx VTT X Ex II 1 G Ex ia II A T5 Ga VTT 09 ATEX 026X LevelSET S Digitaalinen padotusanturi öljynja rasvanerottimiin Värähtely -30 C +60 C 5 m tai 15 m, öljynkestävä AISI 316, PVC IP68 Kaapelin varassa IECEx VTT X Ex II 1 G Ex ia IIB T5 Ga VTT 09 ATEX 025X SET-2000 LevelSET S Nesteiden ylärajahälytykset, esim. lokasäiliöiden ylärajahälytys Johtokyky 0 C +50 C 15 m PVC IP68 Kaapelin var Lokaset 20 Vesivuoto-hälytykset, esim. putkien alapinnasta, ATKtilojen lattioilta Johtokyky 0 C +60 C --- Puuvillanauha, rautalanka SET-10, SET-12 Puhtaiden nesteiden ylä- ja alaraja hälytykset, esim. porakaivot Johtokyky 0 C +60 C --- AISI 316, PVC IP68 Kaapelin var SET-10, SET-12 20

21 Johtokykytoimiset SET-keskusosat Lokaset 20 Syöttöjännite Anturit Ulostulo Käyttölämpötila Kotelointi Mitat Ex-luokitus 230 VAC, 50 Hz, pistotulppaliitäntä 1 kpl SET/LV 1 kpl rele, 250 VAC/4 A vaihtokosketin, merkkivalo 0 C C IP54, seinäasennuskotelo 130 x 80 x 35 mm (l x k x s) --- Lokaset 20 on johtokykytoiminen rajapintakytkin, joka on tarkoitettu lokasäiliöiden ylärajahälyttimeksi. LVI-koodi Keskusosa + anturi LVI-koodi Keskusosa Lokaset R Syöttöjännite Anturit Ulostulo Käyttölämpötila Kotelointi Mitat Ex-luokitus 230 VAC, 50 Hz, pistotulppaliitäntä 1 kpl SET/LV 1 kpl rele, 250 VAC/4 A vaihtokosketin, merkkivalo 0 C C IP54, seinäasennuskotelo 130 x 80 x 35 mm (l x k x s) --- Lokaset R on langaton johtokykytoiminen rajapintakytkin. LVI-koodi Keskusosa + anturi + lähetinyksikkö Sovelluksia sivulla 11 SET-10 ja -12 -keskusyksiköiden yleisimpiä käyttökohteita ovat porakaivopumpun kuivakäyntisuoja, pinnankorkeushälytykset ja ohjaukset johtavissa nesteissä (ei kuitenkaan räjähdysvaarallisissa tiloissa). SET-10 ja SET-12 -keskusyksiköiden antureina käytetään johtokykytoimisia antureita, esim. SET/K, SET/J1, SET/VN. SET-10 SET-12 Sovelluksia sivulla 7 Syöttöjännite Anturit Ulostulo Käyttölämpötila Kotelointi Mitat Ex-luokitus SET VAC, 50 Hz 1 tai 2 kpl, johtokykytoimiset anturit 1 kpl rele, 240 VAC/4 A Vaihtokosketin, merkkivalo -10 C C IP20, seinäasennuskotelo 75 x 150 x 106 mm (l x k x s) --- SET VAC, 50 Hz 2 kpl, johtokykytoimiset anturit 2 kpl rele, 240 VAC/4 A Vaihtokosketin, merkkivalo -10 C C IP20, seinäasennuskotelo 75 x 150 x 106 mm (l x k x s)

22 Kattilalaitosten pinnanohjaus SET-61 -kuiviinkiehunnanestin SET-61 -keskusyksikkö on tarkoitettu kuiviinkiehunnanestimeksi suljettuihin nestekattilalaitoksiin, johtokykytoimisen SET/J1 -nestepintakytkimen kanssa. SET-61 valvoo höyrynkeräyskammiossa vedenpinnan korkeutta. LVI-koodi Keskusosa + SET/J1 -anturi Sovelluksia sivulla 7 SET/J1 -anturi Sovelluksia sivulla 7 Käyttökohteet Toimintaperiaate Käyttölämpötila Kaapeli Anturin materiaali Kotelointi Liitäntä Ex-luokitus Keskusosat Kuiviinkiehunnanestin nestekattilalaitoksiin, nestekattiloiden pinnansäätö, sekä ylä- ja alarajahälytykset Johtokykytoiminen +170 C --- AISI 304 IP68, paineenkesto 2 MPa R1 --- SET-61, PSP4 Nivocont KKH Yksinkertainen ja edullinen johtokykytoiminen pintakytkin johtaville nesteille. Käyttökohteita esim. nestesäiliöiden ja -altaiden pinnankorkeuden ylä- ja alarajahälytykset sekä ohjaukset. Sovelluksia sivulla 7 Elektrodit - halkaisija - pituus Syöttöjännite Relelähdöt Liitäntä Käyttölämpötila Paine max. Kotelointi 1+4 kpl 6 mm 0,5...3 m 230 VAC tai 24 VDC 2 kpl BSP 1 1/2" -15 C C 1,6 MPa IP65 22

23 Ultraäänitoimiset pintakytkimet Pointek ULS 200 -ultraäänikytkin Pointek ULS 200 on kahdella kytkentäpisteellä varustettu ultraäänikytkin kiintoaineiden, nesteiden ja lietteiden pintamittaukseen monilla teollisuudenaloilla; ihanteellinen mm. tahmeille materiaaleille. Mitta-alue Nesteet: 5 m Kiintoaineet: 3 m Prosessilämpötila -40 C C -20 C C ATEX-malliin tai asennettaessa metalliin Prosessipaine Ilmanpaine Ominaisuudet Integroitu lämpötilan kompensointi Kaksi erillistä kytkentäpistettä (korkea/matala taso) Yksinkertainen ohjelmointi kahdella painikkeella Optiot Laippasovitin, elintarvikeasennus Ulostulo AC-versio: 2 C (SPDT) relettä, avautuva/sulkeutuva (5 A/250 VAC) DC-versio: 2 C (SPDT) relettä, avautuva/sulkeutuva (48 VDC) tai transistori Syöttöjännite AC-versio: VAC, 15%, 50/60 Hz, 12 VA/5 W enint. DC-versio: VDC, 3 W Hyväksynnät CE, CSA NRTL/C, FM, 3 A, CSA/FM, ATEX Sovelluksia sivulla 6 NIVOFLOAT-pintakytkin nesteille NIVOFLOAT-pintakytkin on suunniteltu tyhjennys- ja täyttöpumppujen ohjaukseen tai kuivakäynnin estoon. Pintakytkin ripustetaan kaapelinsa varaan kellumaan nesteen pinnalle. Kytkentätasojen korkeusero säädetään siirtämällä kaapelissa olevaa painoa. NL-100 NW-100 Syöttöjännite 250 VAC, 10 A 250 VAC, 10 A Kaapeli Neopreeni tai PVC Neopreeni tai PVC Toimintaperiaate Mikrokytkin Mikrokytkin Kytkentäkulma ± 45 astetta ± 45 astetta Prosessilämpötila 0 C C 0 C C Prosessipaine 0,1 Mpa 0,2 Mpa Nesteen tiheys Min. 0,8 g/cm 3 Min. 0,8 g/cm 3 Kotelo IP68, polypropyleeni IP68, polypropyleeni Kaapeli 3 x 1,0 mm 2 3 x 1,0 mm 2 Sovelluksia sivulla 6 NL-100 puhtaille vesille NW-100 jätevesille 23

EELY-ECW:n uusin idea on käyttää kapasitiivistä teknologiaa kalvonäppäimistörakenteessa

EELY-ECW:n uusin idea on käyttää kapasitiivistä teknologiaa kalvonäppäimistörakenteessa numero 3 2014 EELY-ECW:n uusin idea on käyttää kapasitiivistä teknologiaa kalvonäppäimistörakenteessa Sivut 4-5 Esittelyssä Datalogicin optiset turvalaitteet Sivut 8-9 Ensikontaktisi meillä on asiakaspalvelumme:

Lisätiedot

Celotron Oy ohjaus- ja turvatuotteet - Se ainoa kuvasto jonka tarvitset!

Celotron Oy ohjaus- ja turvatuotteet - Se ainoa kuvasto jonka tarvitset! Celotron Oy ohjaus- ja turvatuotteet - Se ainoa kuvasto jonka tarvitset! Celotron Oy on vuodesta 1996 asti valmistanut kotimaisia GSM- puhelimilla ohjattavia kodin sekä teollisuuden laitesovelluksia. Osa

Lisätiedot

säästää energiaa. näyttää hyvältä. nopeasti käyttövalmis.

säästää energiaa. näyttää hyvältä. nopeasti käyttövalmis. Mukavuutta, TURVALLISUUTTA ja energiansäästöä taustalla säästää energiaa. näyttää hyvältä. nopeasti käyttövalmis. On yleinen fakta, että energian säästäminen säästää myös rahaa etenkin kun energian hinta

Lisätiedot

EMERSONEXCHANGE VAIHDA AJATUKSIA, LUO RATKAISUJA

EMERSONEXCHANGE VAIHDA AJATUKSIA, LUO RATKAISUJA 1 EMERSON PROCESS MANAGEMENT ASIAKASTAPAHTUMIA 2011 Työskentelet missä tahansa, sinulle on vuoden 2011 aikana useita mahdollisuuksia tutustua siihen, millä tavoin Emersonin laaja tuote- ja palveluvalikoima

Lisätiedot

S I C K A S I A K A S L E H T I 1 _

S I C K A S I A K A S L E H T I 1 _ www.sick.fi SICK ASIAKASLEHTi 1_2013 > Tule mukaan Virtual Industry Tour-kierrokselle s. 8 Maksa vain toteutuneista päästöistä In-situ tekniikkaa kasvihuonepäästöjen suoraan mittaukseen s. 19 Käyttäjäystävällinen,

Lisätiedot

Tuulivoimavaihteiden testaus Elkomen järjestelmällä s.4

Tuulivoimavaihteiden testaus Elkomen järjestelmällä s.4 News Elkome Systems Oy:n asiakaslehti 2/2009 Tuulivoimavaihteiden testaus Elkomen järjestelmällä s.4 Elkome Systems Oy Järjestelmätoimittaja... 3 Komponenttidatan tallennusja raportointijärjestelmä...

Lisätiedot

Pinnanvalvonta ATEX. Arvoisa lukija

Pinnanvalvonta ATEX. Arvoisa lukija Arvoisa lukija Pinnanvalvonta Kübler Suomi Oy on 1990 perustettu yritys prosessiteollisuuden ja mekatroniikan antureiden ja säätölaitteiden maahantuontiin ja markkinointiin Suomessa. Sovellettuja käyttöalueita

Lisätiedot

TUOTEVALIKOIMA OHJEHINNAT 1.2.2009. www.pistesarjat.fi

TUOTEVALIKOIMA OHJEHINNAT 1.2.2009. www.pistesarjat.fi TUOTEVALIKOIMA OHJEHINNAT 1.2.2009 32 www.pistesarjat.fi TUOTERYHMÄT 2 Karvaamokuja 1, 00380 Helsinki. Puh. 010-4238 777 Fax. 09-346 3096 SISÄLLYSLUETTELO Adax-lämmittimet... s.6 13 seinälämmittimet...

Lisätiedot

Mielenkiintoisia lukuhetkiä tuoteuutuuksien parissa!

Mielenkiintoisia lukuhetkiä tuoteuutuuksien parissa! Toukokuu Helmikuu 2008 2008 Mielenkiintoisia lukuhetkiä tuoteuutuuksien parissa! Mielenkiintoisia lukuhetkiä tuoteuutuuksien parissa! 2 Toukokuu 2008 Ajankohtaista Riittävätkö perheiden rahat rakentamisessa?

Lisätiedot

Tuoteluettelo 21.14. Lämpökaapelit ja ohjauslaitteet sulanapitoon ja lattialämmitykseen uudisrakennuksiin, saneeraukseen ja teollisuuteen.

Tuoteluettelo 21.14. Lämpökaapelit ja ohjauslaitteet sulanapitoon ja lattialämmitykseen uudisrakennuksiin, saneeraukseen ja teollisuuteen. Löydät meidät myös netistä osoitteesta: www.devi.fi Tuoteluettelo 21.14 Lämpökaapelit ja ohjauslaitteet sulanapitoon ja lattialämmitykseen uudisrakennuksiin, saneeraukseen ja teollisuuteen. Intelligent

Lisätiedot

Anybus Gateways. Elkome Systems Oy. Elkome News 2/2011

Anybus Gateways. Elkome Systems Oy. Elkome News 2/2011 News Elkome Systems Oy Elkome News 2/2011 Mitsubishi CC-Link Beckhoff EtherCAT Phoenix Interbus Schneider Electric Modbus, CANopen Rockwell Automation DeviceNet, ControlNet, EtherNet/IP Siemens Profibus,

Lisätiedot

TeollisuusPartneri. Kilpailukykyä uusista ideoista. Partnerit vahvistavat toisiaan. Kovaa ja turvallisesti merillä. Materiaalitehokkuus on

TeollisuusPartneri. Kilpailukykyä uusista ideoista. Partnerit vahvistavat toisiaan. Kovaa ja turvallisesti merillä. Materiaalitehokkuus on TeollisuusPartneri Näkemyksellisiä ratkaisuja teollisuuteen 3/2012 s www.siemens.fi/teollisuus Kilpailukykyä uusista ideoista Partnerit vahvistavat toisiaan Kovaa ja turvallisesti merillä Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Elkome laajentaa teollisuuden sähköistyspalvelujen tarjontaa s.3

Elkome laajentaa teollisuuden sähköistyspalvelujen tarjontaa s.3 News Elkome Systems Oy:n asiakaslehti 2/2010 Elkome laajentaa teollisuuden sähköistyspalvelujen tarjontaa s.3 Testausjärjestelmien toteutus suunnittelusta käyttöönottoon s.4 PC-pohjaisten järjestelmien

Lisätiedot

THK:n lineaarijohteita tule tutustumaan laajaan tuotevalikoimaamme!

THK:n lineaarijohteita tule tutustumaan laajaan tuotevalikoimaamme! numero 3 2012 Esittelemme Tekniikka 2012-messuilla, osastolla B-317 THK:n lineaarijohteita tule tutustumaan laajaan tuotevalikoimaamme! Releco täyttää 50 vuotta! sivu 4 INDUSTRILÅS Esittelyssä uuden toimittajamme

Lisätiedot

Lokaset 20. Käyttö- ja asennusohje. Lokasäiliön täyttymishälytin

Lokaset 20. Käyttö- ja asennusohje. Lokasäiliön täyttymishälytin Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 03.06.2010 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/7 Lokaset 20 Lokasäiliön täyttymishälytin Copyright 2010

Lisätiedot

Työkalut kunnossapidon. ja vianhaun mittauksiin. Sivu 6. Lisää potkua pikkukemppeihin. Sivu 24. Anti kasvaa FinnTec 08 -messuilla.

Työkalut kunnossapidon. ja vianhaun mittauksiin. Sivu 6. Lisää potkua pikkukemppeihin. Sivu 24. Anti kasvaa FinnTec 08 -messuilla. 6 2007 TEHDASPALVELU 2007 MESSUNUMERO Työkalut kunnossapidon ja vianhaun mittauksiin Sivu 6 Lisää potkua pikkukemppeihin Sivu 24 Anti kasvaa FinnTec 08 -messuilla Sivu 30 2 Näkymät ovat edelleen suotuisat

Lisätiedot

Esipuhe. Jyväskylässä 8. lokakuuta 2003 Arto Takala

Esipuhe. Jyväskylässä 8. lokakuuta 2003 Arto Takala Esipuhe Tämä pro gradu -tutkielma valmistui Jyväskylässä toimivan Oivallin Oy:n toimeksiannosta. Työn tarjoamisesta ja ohjaamisesta haluan kiittää filosofian lisensiaatti Seppo Karjalaista. Avusta teknisissä

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

INTEGROIDUT TAAJUUSMUUTTAJAT

INTEGROIDUT TAAJUUSMUUTTAJAT Intelligent Drivesystems, Worldwide Services INTEGROIDUT TAAJUUSMUUTTAJAT FI MALLISARJA SK 200E 0,25 22 kw Tekniset tiedot Tarvikkeet 2 F 3020 FI www.nord.com NORD DRIVESYSTEMS -konserni Mekaaniset tuotteet

Lisätiedot

Helmikuu 2008. Mielenkiintoisia lukuhetkiä tuoteuutuuksien parissa! GREE-ilmalämpöpumput Suomen oloihin. Sivu 13.

Helmikuu 2008. Mielenkiintoisia lukuhetkiä tuoteuutuuksien parissa! GREE-ilmalämpöpumput Suomen oloihin. Sivu 13. GREE-ilmalämpöpumput Suomen oloihin. Sivu 13. Bosch GBH 2-23 REA poravasara pölynpoistolla. Sivu 24. Uudistunut Sylproofteollisuusvalaisinmallisto. Sivu 19. ELKO Wireless johdoton valaistuksenohjausjärjestelmä.

Lisätiedot

Täydellinen pumppu täydelliseen käyttöön. SPX Letkupumput Paremmat prosessitulokset

Täydellinen pumppu täydelliseen käyttöön. SPX Letkupumput Paremmat prosessitulokset Täydellinen pumppu täydelliseen käyttöön SPX Letkupumput Paremmat prosessitulokset VALINTASI MUKAINEN SYRJÄYTYSPUMPPU, SOVELTUU ERINOMAISESTI SEURAAVILLE: Syövyttävät aineet Kuluttavat aineet Leikkausvoimille

Lisätiedot

PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI

PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI LUO NN OLL INE NV ALI NTA Käyttö- ja huolto-ohjeet PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI TALOKAIVO OY Terästie 5, 04220 KERAVA Puh (09) 274 4840 / Fax (09) 274 1099 www.talokaivo.fi / talokaivo@talokaivo.fi Sisältö

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Pääkirjoitus. Energiansäästöä koko toukokuu ja sen jälkeenkin. Nro 2. 2012 SLO UUTISET 3 NIMITYKSIÄ 3 SLO HANKKI SÄHKÖAUTON

SISÄLTÖ. Pääkirjoitus. Energiansäästöä koko toukokuu ja sen jälkeenkin. Nro 2. 2012 SLO UUTISET 3 NIMITYKSIÄ 3 SLO HANKKI SÄHKÖAUTON Nro 2 2012 Pääkirjoitus Energiansäästöä koko toukokuu ja sen jälkeenkin Toukokuussa järjestetään alamme merkittävä seminaari, jossa pohditaan, miten tuotamme hyvinvointia sähkön avulla myös pidemmällä

Lisätiedot

00825-0116-4004I. Rosemount 8800D-sarjan pyörrevanavirtausmittari. Rosemount 8800D. Pika-asennusopas 00825-0116-4004, Versio DB Joulukuu 2011

00825-0116-4004I. Rosemount 8800D-sarjan pyörrevanavirtausmittari. Rosemount 8800D. Pika-asennusopas 00825-0116-4004, Versio DB Joulukuu 2011 Pika-asennusopas -sarjan pyörrevanavirtausmittari Aloitus Vaihe 1: Asenna virtausmittari Vaihe 2: Tarkista kotelon kääntämistarve Vaihe 3: Aseta yliheitot Vaihe 4: Kytke johtimet ja virta Vaihe 5: Tarkista

Lisätiedot

Grundfos MAGNA, UPE Sarja 2000 ja TPE

Grundfos MAGNA, UPE Sarja 2000 ja TPE Grundfos AGNA, UPE Sarja ja TPE Grundfos AGNA, UPE Sarja ja TPE kiertovesipumput Nesteiden kierrätykseen lämmitysjärjestelmissä, kuuman käyttöveden järjestelmissä sekä jäähdytyksessä. baria. 5 C - + C.

Lisätiedot

BIOLÄMPÖOPAS. Biolämpölaitoksen mitoitusohjeita Ariterm biolämpötuotteet Mittapiirrokset

BIOLÄMPÖOPAS. Biolämpölaitoksen mitoitusohjeita Ariterm biolämpötuotteet Mittapiirrokset BIOLÄMPÖOPAS Biolämpölaitoksen mitoitusohjeita Ariterm biolämpötuotteet Mittapiirrokset 1 SISÄLTÖLUETTELO 3 Ariterm Oy 4 Luonnollista ja uusiutuvaa energiaa kotimaasta 4-7 Biolämpökohteen suunnittelu ja

Lisätiedot

LUOTETTAVAA TEKNIIKKAA

LUOTETTAVAA TEKNIIKKAA SICK ASIAKASLEHTI 1_2014 EPÄVARMOINA AIKOINA MIKÄÄN EI VOITA LUOTETTAVAA TEKNIIKKAA IDpro KATTAA SICKIN ASIANTUNTEMUKSEN KOLMEN TUNNISTUSTEKNIIKAN OSALTA: - RFID-, laser- ja kamerapohjaiset koodinlukijat

Lisätiedot

> Itella investoi. SICK-tuoteuutuudet. Yhtenäinen ratkaisu. I40-konenäköanturi: www.sick.fi SICK-ASIAKASLEHTI 1/2010

> Itella investoi. SICK-tuoteuutuudet. Yhtenäinen ratkaisu. I40-konenäköanturi: www.sick.fi SICK-ASIAKASLEHTI 1/2010 SICK-ASIAKASLEHTI 1/2010 > Itella investoi uuteen lajittelu- ja tunnistusteknologiaan s. 24 I40-konenäköanturi: tuotannon valvonnan uusi, suorituskykyinen tehopakkaus Sivu 10 Yhtenäinen ratkaisu automaattiseen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ TEKNINEN ERITTELY. Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1210

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ TEKNINEN ERITTELY. Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1210 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ TEKNINEN ERITTELY Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA 1 (36) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Rakennuskohteet... 3 2. LAITTEISTO JA KAAPELOINTI... 3 2.1 Yleistä... 3 2.2 Valvomopalvelu...

Lisätiedot