Pinnanmittauksen, virtausmittauksen, analyysimittausten, tiedonsiirron ja tunnistamisen ratkaisut. Valintaopas 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pinnanmittauksen, virtausmittauksen, analyysimittausten, tiedonsiirron ja tunnistamisen ratkaisut. Valintaopas 3"

Transkriptio

1 Pinnanmittauksen, virtausmittauksen, analyysimittausten, tiedonsiirron ja tunnistamisen ratkaisut Valintaopas 3

2 2 Measure your success with Labkotec

3 Lukijalle Labkotec Oy lyhyesti Hyvä lukija Labkotecia voi hyvällä syyllä pitää nesteiden pinnankorkeuden ja virtausmittausten uranuurtajana Suomessa. Yhtiö aloitti jo vuonna 1964 omakotitalojen lämmitysöljymittarien valmistajana ja toimittajana. Kehityksen suuntaa näyttävänä ja asiakkaidensa muuttuvia tarpeita seuraavana yrityksenä Labkotec on vähitellen laajentanut tuote- ja palveluvalikoimaansa erotinhälyttimiin, automaatio- ja tunnistintekniikkaan sekä mittaustiedon siirtämiseen internetin avulla. Nykyään Labkotecin tuotevalikoima kattaa kaikki nestepintojen ja -virtausten sähköisissä mittauksissa tarvittavat laitteet ja menetelmät. Mittaukset ovat tarpeen vuotovalvonnassa ja muissa hälytystoiminnoissa. Jakeluasemien ja varastosäiliöiden sekä lokasäiliöiden ja muiden vakiintuneiden käyttökohteiden lisäksi olemme nopeasti saavuttaneet vankan aseman myös hulevesien valvontamittareiden sekä öljypitoisuutta vedessä mittaavien Oil-in-Water -mittarien luotettavana toimittajana. Samalla olemme lisänneet internetin hyötykäyttöä palvelujemme reaaliaikaisuuden helpottajana. Jo vuonna 1998 toimme markkinoille internetin avulla mittaus- ja hälytystietoja kokoavan ja raportoivan järjestelmän, LabkoNetin. Tällä hetkellä omassa ja asiakkaidemme käytössä on jo LabkoNet-kaukovalvontajärjestelmän kolmas sukupolvi. Perinteisen ydinosaamisemme, pinnankorkeuden sähköisen mittaamisen muodostamalle perustalle on ollut hyvä rakentaa koko ajan uutta ja asiakkaiden tarvitsemaa. Tätä tietä tuotteistomme on täydentynyt ja täydentyy yhä. Tuoreimpia esimerkkejä tästä on arktisiin tuulivoimaloihin kehittämämme jääntunnistin. Hyvään kysynnän vauhtiin päässyt uusi tuote sopii kaikkiin tuulivoimaloihin, niin vanhoihin kuin uusiin. Tuotteiston laajentaminen ei ole meille tarkoitus, vaan tavoitteenamme on palvella Sinua tarkan mittaustiedon tuottamisen lisäksi koko liiketoimintasi kehittämisessä. Tätä varten olemme entisestään terävöittäneet asiakaspalvelukonseptiamme. Se esimerkiksi tarkoittaa sitä, että sitoudumme tekemään kaikki kulloisessakin tilanteessa tarvittavat palvelutoimenpiteet tiukasti rajatussa maksimiajassa. Uskomme ja luotamme, että tämä auttaa ennen kaikkea Sinua, hyvä asiakkaamme. Heikki Helminen toimitusjohtaja Labkotec Oy Labkotec Oy Labkotec Oy on johtava sähköisiin pinnankorkeuden ja virtauksen mittauslaitteisiin ja erotinhälyttimiin sekä automaatio- ja tunnistintekniikkaan ja tiedonsiirron internetpohjaisiin ratkaisuihin erikoistunut suomalainen teollisuusyritys. Olemme toimineet alallamme ja kehittäneet sitä jo 47 vuotta. Toimintatapamme perustuu asiakaskohtaisten ratkaisujen aktiiviseen löytämiseen ja optimointiin. Pitkä kokemuksemme sekä asiantunteva ja asiakaslähtöisesti toimiva henkilöstömme takaavat kuhunkin kohteeseen parhaiten sopivan laitteen ja mittausmenetelmän valinnan. Olemme vuodesta 2007 lähtien olleet osa Indutrademonialakonsernia. Yli 50 prosenttia tuotannostamme valmistuu vientitoimituksia varten. Pääkonttorimme on Pirkkalassa; myyntikonttorimme sijaitsevat Oulussa, Vantaalla, Tukholmassa ja Manchesterissa. 3

4 Valintaopas Tuotteet sovelluksen mukaan Valitse sovelluksen mukaan... Tunnusväri Sovellus sivu Pintakytkimet Nesteille Kuiva-aineille Johtokykytoimiset pintakytkimet vedelle Kuiviinkiehunnan esto Jatkuva pinnankorkeuden mittaus, vuotovalvonta Nesteille Kuiva-aineille Öljysäiliön pinnanmittaukset ja hälytykset Kemikaalivuodon tunnistus Öljyn- ja rasvanerottimien hälyttimet Öljynerotinhälytin Lietehälytin Tarkkailukaivon öljyhälytys Öljy- ja rasvahälytin Lokasäiliön täyttymishälytin Virtausmittaukset Avokanava, vajaaputki, täysputki 12 Vesihuollon mittaukset ja ohjaukset Raaka- ja jätevesilaitosten mittaukset Pumppaamoiden ohjaukset 13 Analyysimittaukset Polttoaineiden varastointi ja jakelu Sakolietteen vastaanottoasema Huolto- ja kaukolämpökaivojen valvonta Jääntunnistimet Pohjaveden pinnanmittaus ph-, Redox, johtokyky, sameus ja happi Jakeluasemien mittalaitteet Varastojen inventointi Korkeiden varastosäiliöiden laitteet LabkoSa sakolietteen vastaanottoasema HKV huolto- ja tarkistuskaivojen valvonta LID-jääntunnistimet Pohjaveden pinnanmittaus Automaatio ja kaukovalvonta LabkoWin 53 Mittaus- ja hälytystiedot Internetissä LabkoNet LabkoNet Fuel, LabkoNet PumpControl, LabkoNet Level Inventory, LabkoNet TransControl, LabkoNet WasteControl LabkoNet-palvelu Labcom-tiedonsiirtolaitteet LabkoNet-sovellukset Ajoneuvojen tunnistinjärjestelmät TransCont ja LabkoNet TransControl 58 Tunnistimet ja lukijat - TransCont 59 Tunnistimet ja lukijat - TransCont upass 60 4

5 Valintaopas Tuotteet toimintaperiaatteen mukaan... tai toimintaperiaatteen mukaan Tunnusväri Tuoteryhmä sivu Pintakytkimet Jatkuva pinnankorkeuden mittaus Vesien laatu-analyysimittaukset Virtausmittaus Jakeluaseman varusteet Kapasitiiviset SET-keskusosat ja SolarSET S 16 Kapasitiiviset pintakytkinanturit 17 Erotinhälyttimet 19 LevelSET S -öljynerotinhälytin ja SET-anturit 20 Johtokykytoimiset SET-keskusosat 21 Kattilalaitoksen pinnanohjaus 22 Ultraäänitoimiset pintakytkimet 23 Ylitäytönestimet polttonesteille 24 Muut pintakytkimet 25 Kapasitiivinen pinnanmittaus ja ohjaus 26 Paineanturit 29 Tutkat 30 Ultraääni 32 Alpha-sarjan vahvistimet 38 ph-anturit, johtokykyanturi 38 AnalogPlus-vahvistin ja -anturit 39 DataStick-mittausjärjestelmä 40 Kloorimittaus 40 Sameusmittaus, kiintoainemittaus 41 Liuenneen hapen mittaus 41 Oil-in-Water veden öljypitoisuusmittaukset 42 Näytteenottimet ja analysaattorit 43 Avokanavavirtausmittaus 44 Virtausmittaus täysissä putkissa 45 Clamp-on -kulkuaikavirtausmittaus, NivuLOG-dataloggeri 46 Avokanavavirtausmittaus POP-22 EX 47 OCM-F -virtausmittaus, suojaetäisyydet 47 MPS-4 -liityntäyksikkö, ILS Monitor -käyttö- ja liityntäyksikkö 48 LabkoMonitor-valvontaohjelmisto 49 LPS-1 -tehonsyöttöyksikkö, Labko DL 330 -vuotohälytin 49 LabkoMax-, LabkoFlex-anturit 50 Labko 3000-, Labko 3000 LPG-, WBS anturit 50 Sakolietteen vastaanotto Huolto- ja kaukolämpökaivojen valvonta Pohjaveden pinnanmittaus Jääntunnistus Automaatio ja kaukovalvonta LabkoSa sakolietteen vastaanottoasema 51 HKV huolto- ja kaukolämpökaivojen valvontalaite 51 Pohjaveden pinnanmittaus 52 LID-jääntunnistimet 52 LabkoWin-automaatio- ja kaukovalvonta 53 LabkoNet LabkoNet-palvelu ja toimintaperiaate 54 Labcom-tiedonsiirtolaitteet 55 LabkoNet-sovellukset AVI, ajoneuvojen tunnistinjärjestelmät TransCont ja LabkoNet TransControl 58 Tunnistimet ja lukijat - TransCont 59 Tunnistimet ja lukijat - TransCont upass 60 Tietoa ATEX-merkinnöistä

6 Sovelluksia Pintakytkimet Pintakytkimet nesteille 1 SET SET Kapasitiiviset pintakytkimet, keskusosina SET-1000 tai SET Kapasitiivinen pintakytkin, anturi kaapelin varassa. Keskusosa esim. esim. SET Ultraäänipintakytkin 4 Ultraäänipintakytkin, mittaus säiliön seinämän läpi 5 Värähtelyanturi 6 Vippakytkin Tuotetiedot sivulla Tuotetiedot sivulla Tuotetiedot sivulla 23 Tuotetiedot sivulla 34 Tuotetiedot sivulla 25 Tuotetiedot sivulla 23 Pintakytkimet kuiva-aineille Ultraäänianturi 2 Värähtelyanturi 3 Kiertosiipianturi 4 Kapasitiivinen anturi Tuotetiedot sivulla 23 Tuotetiedot sivulla 25 Tuotetiedot sivulla 25 Tuotetiedot sivulla 17 6

7 Sovelluksia Pintakytkimet Johtokykytoimiset pintakytkimet vedelle SET/J1 -anturi, keskusosa esim. SET-10 2 SET/K -anturi, keskusosa esim. SET-10 3 SET/LV -anturi ja lokasäiliön täyttymishälytin Lokaset R 4 Nivocont KKH-pintakytkin Tuotetiedot sivulla 20, 22 Tuotetiedot sivulla Tuotetiedot sivulla Tuotetiedot sivulla 22 Kuiviinkiehunnan esto Höyrynkeräyskammio 3 1 Poltinautomatiikka 2 SET-61 -keskusosa 3 SET/J1 -anturi 2 1 Tuotetiedot sivulla 22 7

8 Sovelluksia Jatkuva pinnankorkeuden mittaus Jatkuva pinnankorkeuden mittaus nesteille POP-22 EX POP-22 EX ma ma 1 5 POP-22 EX Labcom ST-4 1 Kapasitiivinen anturi, keskusosa POP-22 EX 2 Paineanturi, keskusosa POP-22 EX 3, 4 Ultraääni tai mikroaaltotutka 5 Vaijeritutka 6 Ultraäänimittaus säiliön seinämän läpi, keskusosa ST-4 Tuotetiedot sivulla Tuotetiedot sivulla 26, 29 Tuotetiedot sivulla Tuotetiedot sivulla 31 Tuotetiedot sivulla 34 Jatkuva pinnanmittaus kuiva-aineille POP-22 EX ma ma ma 1 Kapasitiivinen (vaijeri) 2 Vaijeritutka 3 Mikroaaltotutka 4 Ultraääni Tuotetiedot sivulla 27 Tuotetiedot sivulla 31 Tuotetiedot sivulla Tuotetiedot sivulla

9 Sovelluksia Öljy- polttoneste- tai kemikaalisäiliön pinnanmittaus ja hälytykset Kemikaalivuodon tunnistus Öljy-, polttoneste- tai kemikaalisäiliön pinnanmittaukset ja hälytykset ma 5 6 SET Jatkuva pinnanmittaus, kapasitiivinen putkianturi, keskusosana POP-22 EX tai MINI Pintakytkin, MiniSET Tuotetiedot sivulla 26 Tuotetiedot sivulla 25 3 Ultraäänimittalaitteet Tuotetiedot sivulla Paineanturi, Ex-barrier Tuotetiedot sivulla 29 5 Ylitäytönestin Tuotetiedot sivulla 24 6 Vuotohälytin Tuotetiedot sivulla Kemikaalivuodon tunnistus SET/OELO2 -anturi havaitse palavien, johtavien nesteiden vuodot esim. kemikaali- ja lääketeollisuudessa. Anturi asennetaan suojaaltaaseen tai -kouruun ja se tunnistaa vähäisenkin määrän nestettä. 1 SETkeskusosa 1 SET-keskusosat 2 SET/OELO2 -anturi 2 Tuotetiedot sivulla

10 Sovelluksia Öljynerotinhälytin Lietehälytin Öljyhälytys Öljynerotinhälytin OilSET OilSET-1000 OilSET hälytin ilmaisee öljynerottimen tyhjennystarpeen. Täten voidaan säästyä turhilta tyhjennyksiltä ja estää haitalliset vuodot viemäriverkkoon. Laitteen SET/DM3AL -anturi havaitsee veden ja öljyn rajapinnan ja keskusosa ilmaisee hälytyksen summerilla ja varoitusvalolla. Öljy 1 SET/DM3AL -anturi 2 OilSET keskusosa Vesi 1 SET/DM3AL -anturi Tuotetiedot sivulla 16-17, SandSET lietehälytin Tarkkailukaivon öljyhälytys 2 SandSET SET-1000 SET/OSK2 -anturi 1 Öljy Vesi 1 SET/S2 -anturi Vesi Liete 1 SET/S2 -anturi 1 SET/OSK2 -anturi 2 SandSET keskusosa 2 SET keskusosa Tuotetiedot sivulla 16-17, 19 Tuotetiedot sivulla 16-17, 19 10

11 Sovelluksia Öljy- ja rasvahälytin Lokahälytin Öljy- ja rasvahälytin 3 SET-2000 SET öljy- ja rasvahälyttimet on varustettu kahdella anturilla, joista toinen ilmaisee öljy- tai rasvatilan tyhjennystarpeen ja toinen tukoksen tai sulkijalaitteen aiheuttaman padotuksen. 2 Lokaset R -täyttymishälytinpaketti SET/OS2- anturi 1 SET/DM3AL -anturi Öljy Vesi 1 SET/DM3AL -anturi 2 SET/OS2 -anturi 3 SET keskusosa Tuotetiedot sivulla 16-17, Lokaset-täyttymishälytinpaketti Tuotetiedot sivulla Lokaset 20 -täyttymishälytinpaketti SET/LV -anturi 2 Lokaset 20 -keskusosa 1 SET/LV -anturi 2 Lokaset R -keskusosa 3 Lähetinyksikkö Lokaset on luotettava täyttymishälytin. Tämä tiivis paketti säästää aikaa ja vaivaa. Saatavilla kahta eri mallia: - Lokaset 20 on verkkokäyttöinen 230 VAC Valvonta tapahtuu konduktiivisen SET/LV -anturin avulla. Lokaset valvoo puolestasi jatkuvasti säiliön täyttymistä ja ilmoittaa merkkivalo- ja summerihälytyksellä, kun on aika kutsua säiliön tyhjentäjä paikalle. Relevarustus hälytyksen edelleen siirtoon. Järjestelmä on varmatoiminen ja testattu sekä helppo asentaa myös jo olemassa olevaan säiliöön. Sillä voidaan estää säiliön haitallinen ylitäyttyminen sekä välttää turhat tyhjennyskerrat. 11

12 Sovelluksia Virtausmittaus putkessa Avokanavassa Virtausmittaus putkessa ma b 2a 3 OCM Pro c 2d Vajaassa putkessa Tuotetiedot sivulla Nopeusanturi 2 Pinnankorkeuden mittaus 3 OCM Pro -keskusosa Vajaassa putkessa Tuotetiedot sivulla Nopeusanturi 2a Erillinen pinnankorkeusmittausjärjestelmä 2b Erillinen ultraäänianturi ma Täydessä putkessa 4 NFP-keskusosa Tuotetiedot sivulla c 2d Nopeus-pinta -anturi Nopeus-pinta -paineanturi 5 Putkianturi 3 Keskusosa OCM Pro 6 Clamp-on -kulkuaikavirtausmittari 7 Anturit Virtausmittaus avokanavassa Tuotetiedot sivulla 47 V-padon, venturin tai ylivuotoreunan avulla OCM Pro/OCM F 1a 1b POP-22 EX 2 2a Ultra 3 2b ma OCM Pro OCM F 1 3 1a Ultraääni 1 OMC Pro/OCM F -keskusosa 1b Paineanturi 2a Pinnankorkeusmittausjärjestelmä 2 POP-22 EX -mittauskeskusosa 2b 3 Ultraäänianturi, ma Anturit 1-3 kpl 12

13 Sovelluksia Vesihuollon mittaukset ja ohjaukset Vedenottamot ja ylävesisäiliöt 1 2 Kapasitiivinen MET-, ultraääni- tai paineanturi, s , 29, 37 POP-22 EX -mittauskeskusosa, tuotetiedot sivulla 26 Pinnanmittaus säiliössä Nivus-putkivirtausmittaus, tuotetiedot sivulla Laitoksen valvonta ja raportointi LabkoWin-ohjelmistolla s. 53 Virtausmittaus 3 Kemikaalisäiliöiden pinnanmittaus ja valvonta 1 1 Ultraäänianturi tai -tutka, s Ultraäänikeskusosa, tuotetiedot sivulla 36 3 Labcom Labcom 800 -tiedonsiirtoyksikkö, tuotetiedot sivulla 55 LabkoNet-valvonta- ja hälytysjärjestelmä, s Jätevesipumppaamon pinnansäätö Paine- tai ultraäänianturi POP-22 EX Labcom Tuotetied. s. 29, 32, 33, 37 Pumppaamoiden paikallisohjaukseen POP-22 EX, yhdistettynä paine- tai ultraäänipintamittausanturiin. Pintatiedot ja hälytykset siirretään LabkoNet PumpControlin välityksellä päivystykseen Tuotetiedot sivulla 26 Tuotetiedot sivulla 55 Tuotetiedot sivulla Puhdistamon mittaukset Virtaus/pinta Johtokyky ph O 2 Kloori Sameus Öljypitoisuus Veden laadun mittauksissa käytetään ph-, johtokyky-, happi-, sameus- ja kloorialysaattoreita sekä Oil-in-Water veden öljypitoisuuden mittauslaitteita. Valvonta ja raportointi tapahtuu LabkoWin-ohjelmistolla, ja pintatiedot ja hälytykset siirretään LabkoNet-palvelun välityksellä esim. päivystykseen. Tuotetiedot sivulla

14 Sovelluksia Mittaukset matalassa polttoainesäiliössä Polttoaineiden varastointi ja jakelu Mittaukset matalassa tai lieriönmuotoissa säiliössä Labko 3000, tuotetiedot s. 50 Labko 3000 LPG, tuotetiedot s. 50 LabkoMax, tuotetiedot s YTE 101-3, tuotetiedot s. 24 LabkoMonitor ILS Monitor POS/BOS, PLC Labcom SET-1000 ja TSH2 s Labko DL 330, tuotetiedot s LPS-1, tuotetiedot s MPS-4, tuotetiedot s LabkoMonitor, tuotetiedot s ILS Monitor, tuotetiedot s POS/BOS, PLC 12 Labcom 800, tuotetiedot s LabkoNet, tuotetiedot s LPS-1 MPS

15 Sovelluksia Mittaukset korkeassa polttoainesäiliössä Polttoaineiden varastointi ja jakelu Mittaukset korkeassa säiliössä 4 5 Labcom MPS-4 ILS Monitor 7 LabkoMonitor POS/BOS, PLC WBS 3000, tuotetiedot s. 50 LabkoFlex, tuotetiedot s. 50 LabkoFlex, tuotetiedot, s. 50 Labkom 800, tuotetiedot, s. 55 LabkoNet, tuotetiedot s MPS-4, tuotetiedot s. 48 ILS Monitor, tuotetiedot s. 48 LabkoMonitor, tuotetiedot s. 49 POS/BOS, PLC 15

16 SET-keskusosat SET-100 -keskusosa SET keskusosa SET keskusosa SET-100, ja keskusyksiköiden yleisimpiä käyttökohteita ovat säiliöiden ylä- tai alarajahälytykset, kondenssivesihälytykset, pinnankorkeuden ohjaus sekä öljyn-, hiekan- tai rasvanerottimien hälytykset. SET-100, ja keskusyksiköt soveltuvat räjähdysvaarallisessa tilassa (tilaluokassa 0, 1 tai 2) sijaitsevan anturin virtalähteeksi, sillä laitteen tuloliityntä on luonnostaan vaaratonta (intrinsically safe) rakennetta. SET-keskusyksikkö tulee asentaa turvalliselle alueelle. SET-100 SET-1000 SET-2000 Syöttöjännite Anturit Ulostulo Käyttölämpötila Kotelointi Mitat Ex-luokitus 230 VAC, 50 Hz 1 kpl SET/ 2 sarjan anturit 1 kpl rele, 250 VAC/5A Vaihtokosketin, merkkivalo -20 C +50 C IP20, asennus DIN-kiskoon 55 x 70 x 112 mm (l x k x s) Ex II (1) G [Ex ia] IIC, VTT 02 ATEX 018X 230 VAC, 50 Hz tai 12 VDC 1 kpl SET-anturi 2 kpl rele, 250 VAC/5A Vaihtokosketin, merkkivalo ja summeri -25 C +50 C IP65, seinäasennuskotelo 175 x 125 x 75 mm (l x k x s) Ex II (1) G [Ex ia] IIC, VTT 04 ATEX 031X 230 VAC, 50 Hz tai 12 VDC 2 kpl SET-anturi 2 kpl rele, 250 VAC/5A Vaihtokosketin, merkkivalo ja summeri -25 C +50 C IP65, seinäasennuskotelo 175 x 125 x 75 mm (l x k x s) Ex II (1) G [Ex ia] IIC, VTT 04 ATEX 031X Sovelluksia sivuilla 6, 9, 10-11, 14 SolarSET S -hälytinja lähetinyksikkö SolarSET S on aurinkoenergialla toimiva hälytin- ja lähetinyksikkö. Laitteella voidaan valvoa öljynerottimen nestepinnan korkeutta sielläkin, missä verkkovirtaa ei ole saatavilla. Öljyhälytyksen tai laitevian sattuessa SolarSET S lähettää hälytyksen tekstiviestinä (SMS) käyttäjän matkapuhelimeen tai kytkee vilkkuvalon päälle riippuen mallista. Sovelluksia sivuilla

17 Kapasitiiviset SET-anturit SET-anturit Sovelluksia sivuilla 6, 9, 10-11, 14 Käyttökohteet Toimintaperiaate Käyttölämpötila Kaapeli Anturin materiaali Kotelointi Liitäntä Ex-luokitus Keskusosat SET/S2 Lietehälytin hiekan- ja öljynerottimiin Ultraääni 30 C +60 C 5 m, öljynkestävä AISI 316, PVC, NBR-kumi IP68 Kaapelin varassa Ex II 1 G, Ex ia II B T5 Ga, VTT 07 ATEX 051X SET-1000, SET-2000 SET/OS2 (SET/OSK2) Öljyn- ja rasvanerottimet Kapasitiivinen -25 C +60 C 5 m tai 15 m, öljynkestävä AISI 316, PVC, (kellukkeet PP) IP68 Kaapelin varassa Ex II 1 G, Ex ia II A T5 Ga, VTT 03 ATEX 009X SET-100, SET-1000, SET SET/TSH2 (SET/TSHS2) Yleisanturi esim. vesi/öljy (-V) tai ilma/öljy (-O) rajapintavalv. (TSHS2 jähmeille nesteille). Ylä- ja alarajahälytykset Kapasitiivinen -25 C +60 C 5 m, öljynkestävä AISI 316, PTFE IP68 R 3/4" tai kaapelin varassa Ex II 1 G, Ex ia II B T5 Ga, VTT 03 ATEX 024X SET-100, SET-1000, SET-2000 SET/TSSH2 (SET/TSSHS2) Yleisanturi korkeammille lämpötiloille. Ylä- ja alarajahälytykset Kapasitiivinen -25 C +120 C, (lähetin -20 C +60 C) --- AISI 316, PTFE IP68, (lähetin IP65) R 3/4" Ex II 1 G, Ex ia II C T5 Ga, VTT 02 ATEX 022X SET-100, SET-1000, SET-2000 SET/S2 SET/OS2 (SET/OSK2) SET/TSH2 (SET/TSHS2) SET/TSSH2 (SET/TSSHS2) Käyttökohteet Toimintaperiaate Käyttölämpötila Kaapeli Anturin materiaali Kotelointi Liitäntä Ex-luokitus Keskusosat SET/SA2 Erikoisanturi tarttuville nesteille ja kiintoaineille. Kapasitiivinen -25 C +60 C --- AISI 316, FEP IP68, (lähetin IP65) R 3/4" Ex II 1 G, Ex ia II C T5 Ga, VTT 02 ATEX 022X SET-100, SET-1000, SET-2000 SET/OELO2 Vuotohälytykset: kattilahuoneet, öljysäiliökaukalot, kellarit ym. kuivatilat. Soveltuu esim. öljyille, vedelle ja muille nesteille. Kapasitiivinen -25 C +60 C 5 m, öljynkestävä AISI 316, Nylon 12 IP68 Lattialle tai vastaavalle alustalle Ex II 2 G, Ex ia II B T5 Ga, VTT 03 ATEX 015X SET-100, SET-1000, SET-2000 SET/SA2 SET/OELO2 17

18 Kapasitiiviset Pointek-pintakytkimet Pointek CLS 100, CLS 200 Sovelluksia sivulla 6 Kompaktit, kapasitiiviset 2-johdinpintakytkimet pintamittaukseen ahtaissa paikoissa, kerrostumissa, kiintoaineissa, nesteissä, lietteissä ja vaahdoissa - käyttämällä käänteistä taajuusteknologiaa. Syöttöjännite Ulostulot Mitta-alue Prosessipaine Prosessilämpötila Hyväksynnät Ominaisuudet Optiot Kommunikointi Pointek CLS 100 Pointek CLS 200 Vakio VDC Vakio V AC/DC Luonnostaan vaaraton: VDC 4-20/20-4 ma, 2-johdin 1 vaihtokosketin Puolijohdin tai relekytkin Transistorilähtö Relelähtö (kaikki koteloversiot) 100 mm Maks. 10 bar -40 C 100 C CE, CSA, FM, ATEX, Lloyd s Register, WHG Käänteinen taajuusteknologia, herkkyyden säätö Luonnostaan vaaraton, pöly-ex-versio, vaihtoehto ei-ex-alueelle, Sensguard-suojaputki syövyttäville materiaaleille, PPS- tai PVDF-anturit, IP68 Sauva maks. 5.5 m, kaapeli 35 m asti Maks. 25 bar, kaapeliversio maks. 10 bar -40 C 125 C CE, CSA, FM, ATEX, 3A, Lloyd s Register, WHG Käänteinen taajuusteknologia, herkkyyden säätö, pinnan havaitseminen riippumatta säiliöstä/putkesta, sopii vaarallisille alueille, yleisimmät jännitelähteet sopivat, useita ulostuloja, vapaasti säädettävä hystereesialue Sauva-, kaapeli- ja elintarvikemalli, lämpöeristin, Sensguard-suojaputki syövyttäville materiaaleille, vaihtoehto ei-ex-alueelle, IP68 Digitaalinen malli:optiona PROFIBUS PA Analoginen malli : 3 LED ilmaisinta Pointek CLS 300 CLS 500 Kapasitiivinen pintakytkin kuiva-aineiden, nesteiden, lietteiden ja viskoosisten aineiden pintamittaukseen vaativissa olosuhteissa; sekä matalassa että korkeassa paineessa; korkeissa lämpötiloissa ja käytettäessä syövyttäviä ja kiintoainepitoisia aineita. Kapasitiivinen pintakytkin kuiva-aineiden, nesteiden, lietteiden ja kiintoainepitoisten aineiden pintamittaukseen poikkeuksellisten lämpötilojen ja poikkeuksellisen paineen aiheuttamissa äärimmäisissä olosuhteissa. Syöttöjännite Ulostulot Mitta-alue Prosessipaine Prosessilämpötila Hyväksynnät Ominaisuudet Optiot Pointek CLS 300 Pointek CLS 500 Vakio V AC/DC 1 vaihtokosketin, transistorilähtö Sauva 1 m, kaapeli 25 m Maks. 25 bar, kaapeliversio maks. 10 bar -40 C 200 C -40 C 400 C Korkean lämpötilan versio CE, CSA, FM, ATEX, 3 A, Lloyd s Register, WHG Automaattinen tarttumisen kompensointi, yleisimmät jännitelähteet sopivat, peruslähetin, useita lähtöjä, 5 DIP-kytkentä yksilöllisiin säätöihin Erikoisversiot aina 25 m asti, lämpöeristin Korkea lämpötila -versiot Korkeapaine -versiot VDC 4-20/20-4 ma,2-johdinkytkentä, transistorilähtö Sauva 1 m Maks. 50 bar, korkeapaineversio maks. 525 bar -40 C 200 C -40 C 400 C Korkean lämpötilan versio CE, CSA, FM, ATEX, Lloyd s Register, WHG Automaattinen tarttumisen kompensointi, integroitu paikallisnäyttö, 2-johdinkytkentä, kalibrointi painikkeella, laaja diagnoositoiminto Yksipistekalibrointi prosenteissa Korkea lämpötila -versiot Korkeapaine -versiot 18

19 SET-erotinhälyttimet OilSET öljynerotinhälytin OilSET hälytin ilmaisee öljynerottimen öljytilan tyhjennystarpeen. Täten voidaan säästyä turhilta tyhjennyksiltä ja estää haitalliset vuodot viemäriverkkoon. Laitteen SET/DM3AL -anturi havaitsee veden ja öljyn rajapinnan ja keskusosa ilmaisee hälytyksen summerilla ja varoitusvalolla. Lisäksi keskusosassa on kaksi relelähtöä. OilSET keskusosalla ja SET/DM3AL -anturilla on ATEXhyväksynnät. LVI-koodi Tarkemmat tuotetiedot s. 16 ja 20 SandSET-1000 hälytin hiekan- ja öljynerottimiin SandSET-1000 hälyttää erityisesti öljyn- ja hiekanerottimien pohjalle kertyvästä hiekasta ja lietteestä. Ultraäänitoimista SET/S2 -anturia ei tarvitse kalibroida eikä huoltaa. Se vain asennetaan halutulle korkeudelle erottimeen ja virta kytketään päälle. Keskusosa ja anturi ovat ATEX-hyväksyttyjä käytettäväksi räjähdysvaarallisessa tilassa. Tarkemmat tuotetiedot s SET öljy- ja rasvahälytin SET öljy ja rasvahälyttimet on varustettu kahdella anturilla; SET/DM -tyypin öljy/rasva-anturi ilmaisee öljy- tai rasvatilan tyhjennystarpeen ja SET/OS2- tai SET/V -anturi tukoksen tai sulkijalaitteen aiheuttaman padotuksen. SET keskusosa sekä yllämainitut anturit on hyväksytty ATEX-direktiivin 94/9/EY mukaisesti. Tarkemmat tuotetiedot s ja 20 19

20 LevelSET S -öljynerotinhälytin SET-anturit LevelSET S -öljynerotinhälytin LevelSET S ja sen kolme digitaalista anturia muodostavat hälytinjärjestelmän, jossa on sisäänrakennettu GSM-modeemi Öljy-, liete- ja padotushälytykset samassa ohjausyksikössä Uusi LevelSET S öljynerottimen hälytin on kehitetty vastaamaan tiukentuvia öljynerotinjärjestelmien ja niiden viemäröintien määräyksiä ja vaatimuksia. LevelSET S antaa käyttäjälleen varmuuden siitä, että erotinjärjestelmä toimii moitteettomasti ja sitä valvotaan korkean laatuluokan hälytinjärjestelmällä. LevelSET S -hälyttimen avulla voidaan estää öljyisten vesien pääsy maaperään tai viemäriverkostoon. Ympäristövahingon mahdollisuus saadaan minimiin ja vältetään vahingon kustannukset, jotka voivat kohota mittaviksikin. LevelSET S tunnistaa öljy- ja lietetilan täyttymisen ja padotuksesta johtuvan pinnan nousun erottimessa. Laitteen GSMmodeemi siirtää hälytykset heti eteenpäin, haluttaessa myös LabkoNet-palveluun. Paikallisesti hälytyksen ilmaisee hälytysledi ja summeri. LevelSET S GSM-versio hälyttää myös kun on aika käydä tarkistamassa ja testaamassa hälyttimen toiminta. Syöttöjännite Anturit Ulostulo Käyttölämpötila Kotelointi Mitat Ex-luokitus 230 VAC, 50 Hz tai 12 VDC 3 kpl SET-anturi 3 kpl rele, 250 VAC/5 A Vaihtokosketin, merkkivalo ja summeri -30 C +50 C IP65, seinäasennuskotelo 175 x 125 x 75 mm (l x k x s) Ex II (1) G [Ex ia] IIB, VTT 09 ATEX 027X Sovelluksia sivulla 7, Digitaalinen SET/DM3DL -öljyrajapinta-anturi Digitaalinen SET/S2 -lieteanturi Digitaalinen SET/V -padotusanturi SETanturit Käyttökohteet Toimintaperiaate Käyttölämpötila Kaapeli Anturin materiaali Kotelointi Liitäntä IECEx Ex-luokitus ATEX Keskusosat SET/DM3AL SET/DM3DL SET/V SET/LV SET/VN SET/K Analoginen öljyrajapinta-anturi öljynja rasvanerottimiin Johtokyky -30 C +60 C 5 m tai 15 m, öljynkestävä AISI 316, PVC IP68 Kaapelin varassa IECEx VTT X Ex II 1 G Ex ia II A T5 Ga VTT 09 ATEX 026X OilSET-1000 SET-2000 Digitaalinen öljyrajapinta-anturi öljynja rasvanerottimiin Johtokyky -30 C +60 C 5 m tai 15 m, öljynkestävä AISI 316, PVC IP68 Kaapelin varassa IECEx VTT X Ex II 1 G Ex ia II A T5 Ga VTT 09 ATEX 026X LevelSET S Digitaalinen padotusanturi öljynja rasvanerottimiin Värähtely -30 C +60 C 5 m tai 15 m, öljynkestävä AISI 316, PVC IP68 Kaapelin varassa IECEx VTT X Ex II 1 G Ex ia IIB T5 Ga VTT 09 ATEX 025X SET-2000 LevelSET S Nesteiden ylärajahälytykset, esim. lokasäiliöiden ylärajahälytys Johtokyky 0 C +50 C 15 m PVC IP68 Kaapelin var Lokaset 20 Vesivuoto-hälytykset, esim. putkien alapinnasta, ATKtilojen lattioilta Johtokyky 0 C +60 C --- Puuvillanauha, rautalanka SET-10, SET-12 Puhtaiden nesteiden ylä- ja alaraja hälytykset, esim. porakaivot Johtokyky 0 C +60 C --- AISI 316, PVC IP68 Kaapelin var SET-10, SET-12 20

21 Johtokykytoimiset SET-keskusosat Lokaset 20 Syöttöjännite Anturit Ulostulo Käyttölämpötila Kotelointi Mitat Ex-luokitus 230 VAC, 50 Hz, pistotulppaliitäntä 1 kpl SET/LV 1 kpl rele, 250 VAC/4 A vaihtokosketin, merkkivalo 0 C C IP54, seinäasennuskotelo 130 x 80 x 35 mm (l x k x s) --- Lokaset 20 on johtokykytoiminen rajapintakytkin, joka on tarkoitettu lokasäiliöiden ylärajahälyttimeksi. LVI-koodi Keskusosa + anturi LVI-koodi Keskusosa Lokaset R Syöttöjännite Anturit Ulostulo Käyttölämpötila Kotelointi Mitat Ex-luokitus 230 VAC, 50 Hz, pistotulppaliitäntä 1 kpl SET/LV 1 kpl rele, 250 VAC/4 A vaihtokosketin, merkkivalo 0 C C IP54, seinäasennuskotelo 130 x 80 x 35 mm (l x k x s) --- Lokaset R on langaton johtokykytoiminen rajapintakytkin. LVI-koodi Keskusosa + anturi + lähetinyksikkö Sovelluksia sivulla 11 SET-10 ja -12 -keskusyksiköiden yleisimpiä käyttökohteita ovat porakaivopumpun kuivakäyntisuoja, pinnankorkeushälytykset ja ohjaukset johtavissa nesteissä (ei kuitenkaan räjähdysvaarallisissa tiloissa). SET-10 ja SET-12 -keskusyksiköiden antureina käytetään johtokykytoimisia antureita, esim. SET/K, SET/J1, SET/VN. SET-10 SET-12 Sovelluksia sivulla 7 Syöttöjännite Anturit Ulostulo Käyttölämpötila Kotelointi Mitat Ex-luokitus SET VAC, 50 Hz 1 tai 2 kpl, johtokykytoimiset anturit 1 kpl rele, 240 VAC/4 A Vaihtokosketin, merkkivalo -10 C C IP20, seinäasennuskotelo 75 x 150 x 106 mm (l x k x s) --- SET VAC, 50 Hz 2 kpl, johtokykytoimiset anturit 2 kpl rele, 240 VAC/4 A Vaihtokosketin, merkkivalo -10 C C IP20, seinäasennuskotelo 75 x 150 x 106 mm (l x k x s)

22 Kattilalaitosten pinnanohjaus SET-61 -kuiviinkiehunnanestin SET-61 -keskusyksikkö on tarkoitettu kuiviinkiehunnanestimeksi suljettuihin nestekattilalaitoksiin, johtokykytoimisen SET/J1 -nestepintakytkimen kanssa. SET-61 valvoo höyrynkeräyskammiossa vedenpinnan korkeutta. LVI-koodi Keskusosa + SET/J1 -anturi Sovelluksia sivulla 7 SET/J1 -anturi Sovelluksia sivulla 7 Käyttökohteet Toimintaperiaate Käyttölämpötila Kaapeli Anturin materiaali Kotelointi Liitäntä Ex-luokitus Keskusosat Kuiviinkiehunnanestin nestekattilalaitoksiin, nestekattiloiden pinnansäätö, sekä ylä- ja alarajahälytykset Johtokykytoiminen +170 C --- AISI 304 IP68, paineenkesto 2 MPa R1 --- SET-61, PSP4 Nivocont KKH Yksinkertainen ja edullinen johtokykytoiminen pintakytkin johtaville nesteille. Käyttökohteita esim. nestesäiliöiden ja -altaiden pinnankorkeuden ylä- ja alarajahälytykset sekä ohjaukset. Sovelluksia sivulla 7 Elektrodit - halkaisija - pituus Syöttöjännite Relelähdöt Liitäntä Käyttölämpötila Paine max. Kotelointi 1+4 kpl 6 mm 0,5...3 m 230 VAC tai 24 VDC 2 kpl BSP 1 1/2" -15 C C 1,6 MPa IP65 22

23 Ultraäänitoimiset pintakytkimet Pointek ULS 200 -ultraäänikytkin Pointek ULS 200 on kahdella kytkentäpisteellä varustettu ultraäänikytkin kiintoaineiden, nesteiden ja lietteiden pintamittaukseen monilla teollisuudenaloilla; ihanteellinen mm. tahmeille materiaaleille. Mitta-alue Nesteet: 5 m Kiintoaineet: 3 m Prosessilämpötila -40 C C -20 C C ATEX-malliin tai asennettaessa metalliin Prosessipaine Ilmanpaine Ominaisuudet Integroitu lämpötilan kompensointi Kaksi erillistä kytkentäpistettä (korkea/matala taso) Yksinkertainen ohjelmointi kahdella painikkeella Optiot Laippasovitin, elintarvikeasennus Ulostulo AC-versio: 2 C (SPDT) relettä, avautuva/sulkeutuva (5 A/250 VAC) DC-versio: 2 C (SPDT) relettä, avautuva/sulkeutuva (48 VDC) tai transistori Syöttöjännite AC-versio: VAC, 15%, 50/60 Hz, 12 VA/5 W enint. DC-versio: VDC, 3 W Hyväksynnät CE, CSA NRTL/C, FM, 3 A, CSA/FM, ATEX Sovelluksia sivulla 6 NIVOFLOAT-pintakytkin nesteille NIVOFLOAT-pintakytkin on suunniteltu tyhjennys- ja täyttöpumppujen ohjaukseen tai kuivakäynnin estoon. Pintakytkin ripustetaan kaapelinsa varaan kellumaan nesteen pinnalle. Kytkentätasojen korkeusero säädetään siirtämällä kaapelissa olevaa painoa. NL-100 NW-100 Syöttöjännite 250 VAC, 10 A 250 VAC, 10 A Kaapeli Neopreeni tai PVC Neopreeni tai PVC Toimintaperiaate Mikrokytkin Mikrokytkin Kytkentäkulma ± 45 astetta ± 45 astetta Prosessilämpötila 0 C C 0 C C Prosessipaine 0,1 Mpa 0,2 Mpa Nesteen tiheys Min. 0,8 g/cm 3 Min. 0,8 g/cm 3 Kotelo IP68, polypropyleeni IP68, polypropyleeni Kaapeli 3 x 1,0 mm 2 3 x 1,0 mm 2 Sovelluksia sivulla 6 NL-100 puhtaille vesille NW-100 jätevesille 23

Pinnanmittauksen, virtausmittauksen, analyysimittausten, tiedonsiirron ja tunnistamisen ratkaisut. Valintaopas 3

Pinnanmittauksen, virtausmittauksen, analyysimittausten, tiedonsiirron ja tunnistamisen ratkaisut. Valintaopas 3 Pinnanmittauksen, virtausmittauksen, analyysimittausten, tiedonsiirron ja tunnistamisen ratkaisut Valintaopas 3 2 Measure your success with Labkotec Lukijalle Labkotec Oy lyhyesti Hyvä lukija Labkotecia

Lisätiedot

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.06.2010 SET/S2 Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(4) 1. YLEISTÄ SET/S2 on anturi, joka

Lisätiedot

Pintakytkimet. Pintakytkimet käytännössä

Pintakytkimet. Pintakytkimet käytännössä Pintakytkin on laite, jota käytetään nesteen ja kuivaaineiden pinnankorkeuden määrittämiseen esimerkiksi säiliöissä ja pumppaamoissa. Sitä voidaan käyttää ylä- ja alarajahälytykseen, tyhjennys- ja täyttöpumppujen

Lisätiedot

Pinnankorkeuden mittaus

Pinnankorkeuden mittaus Pinnanmittauslaitetta käytetään nesteiden ja kuiva-aineiden pinnankorkeuden mittaamiseen säiliöissä, siiloissa ja kaivoissa. Valikoimassamme on luotettavat laitteet ja järjestelmät kaikkiin jatkuvan pinnankorkeuden

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

KAS/3W Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi Käyttö- ja asennusohje

KAS/3W Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 9.1.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/8 KAS/3W Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden

Lisätiedot

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 23.11.2006 D18016Fs Lokaset 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 13.10.2004 LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN WAVIN-LABKO OY S I S Ä L L Y S L U E T T E

Lisätiedot

RealFlow paperikoneen digitaalinen kiertovoitelumittarijärjestelmä

RealFlow paperikoneen digitaalinen kiertovoitelumittarijärjestelmä RealFlow paperikoneen digitaalinen kiertovoitelumittarijärjestelmä RealFlow digitaalinen kiertovoitelumittari on suunniteltu erityisesti valvomaan ja mittaamaan paperikoneiden kiertovoiteluöljyn tilavuusvirtauksia,

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 22.7.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/9 MINI 240 Pinnakorkeusmittari Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Myllyhaantie PIRKKALA Puh.: Internet: 1/7 YTE-101

Myllyhaantie PIRKKALA Puh.: Internet:  1/7 YTE-101 Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh.: 029 006 260 22.11.2012 Fax.: 029 006 1260 E-mail: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/7 YTE-101 SÄILIÖN YLITÄYTÖNESTIN ASENNUSOHJE Copyright Labkotec Oy, 2012

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE

TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE SO-3393 (Mifare ) Tyylikkäästi muotoiltu etälukija taustavalaistulla kosketusnäppäimistöllä. MIFARE tyyppisille etälukutunnistimille. Vihreä, keltainen tai punainen

Lisätiedot

KARIpintakytkin. käyttöohje. Ylähälytys. Käynnistys. Pysäytys

KARIpintakytkin. käyttöohje. Ylähälytys. Käynnistys. Pysäytys KARIpintakytkin käyttöohje C3H C3L C3HE C3LE Ylähälytys Hälyttää liian korkeasta nestetasosta tai aloittaa venttiilityhjennyksen, esimerkiksi pumpun ollessa epäkunnossa. Nestettä paljon. Tyhjennyspumppu

Lisätiedot

Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä

Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä Rotork-toimilaitteet Yksi toimilaitetekniikan johtavista valmistajista Rotork on luotettava ja tuotteet ovat pitkälle kehitettyjä. Rotorkilla on yli neljänkymmenen

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

KARIpintakytkin. käyttöohje. Käynnistys. Pysäytys. Nestettä paljon. Tyhjennyspumppu käynnistyy. Tyhjennyksen alaraja. Tyhjennyspumppu pysähtyy.

KARIpintakytkin. käyttöohje. Käynnistys. Pysäytys. Nestettä paljon. Tyhjennyspumppu käynnistyy. Tyhjennyksen alaraja. Tyhjennyspumppu pysähtyy. KARIpintakytkin käyttöohje CH CY CL CA CHL Nestettä paljon. Tyhjennyspumppu käynnistyy. Tyhjennyksen alaraja. Tyhjennyspumppu pysähtyy. C Kuva CH KARI-pintakytkimen toiminnasta Kompakti KARI-pintakytkin

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

S85 laseretäisyysanturi

S85 laseretäisyysanturi Anturi Valokennot Etäisyysanturit S85 laseretäisyysanturi Laser 2-luokan näkyvä valo helpottaa asennusta Tunnistusetäisyys 10 tai 20 m, tarkkuus 7 mm, toistotarkkuus 1 mm 4-20 ma tai 0-10 V skaalattava

Lisätiedot

Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen

Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen tilavalvonta PHOENIX CONTACT OY Niittytie 11 FI-01300 Vantaa Contact Center: +358 (0)9 3509 0290 Tekninen asiakaspalvelu: +358 (0)9 3509 0260 26.10.2016

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

Seseon Oy 2008 Automaatiopalvelu TUOTE-ESITTELY Infrapunalämpömittaus

Seseon Oy 2008 Automaatiopalvelu TUOTE-ESITTELY Infrapunalämpömittaus Infrapunalämpötilalähettimet, kiinteäasennus IRtec Rayomatic-sarja IRtec Rayomatic 6. Edullinen ohjelmoitava lämpötilalähetin. Rayomatic 6:lla voidaan suoraan korvata aikaisemmat K- tai J-tyypin termoelementit

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy AquaPro-lähetin Käyttö- ja asennusohje Sisällys 1. Laitteiston kuvaus... 2 2. Tekniset tiedot... 2 3. Asennus... 3 4. Kytkentä... 4 5. Asetukset... 5 6. Huolto ja ongelmatilanteet... 0 1. Laitteiston kuvaus

Lisätiedot

Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14

Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14 Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14 Ulkoinen lämpötila-anturi STRZ-05 Huoneanturin tekniset tiedot: 0 50 C IP30 Ulkoisen anturin tekniset tiedot: Pinta-anturin tekniset tiedot: - Aikavakio - Johdon

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

PowerFlex 4, 40, 70, 700 Taajuusmuuttajat Tuotevalikoiman esittely

PowerFlex 4, 40, 70, 700 Taajuusmuuttajat Tuotevalikoiman esittely PowerFlex 4, 40, 70, 700 Tuotevalikoiman esittely Tuotesarja 22A 22 20A 20 Malli PowerFlex 4 PowerFlex 40 anturiton vektoriohjaus PowerFlex 70 anturiton vektoriohjaus PowerFlex 700 vektoriohjaus Nimellistehot

Lisätiedot

Nesteen siirto ja annostus hellävaraisesti DULCO flex-letkupumput teollisuuden ja laboratorioiden käyttökohteisiin

Nesteen siirto ja annostus hellävaraisesti DULCO flex-letkupumput teollisuuden ja laboratorioiden käyttökohteisiin Nesteen siirto ja annostus hellävaraisesti DULCO flex-letkupumput teollisuuden ja laboratorioiden käyttökohteisiin Printed in Germany, PT PM 003 09/09 FI DULCO flex-sarjan letkupumput Kompakti ja vankka

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite GR4A-7 Kiertoliiketoimilaite läppäventtiileille Nimellisvääntömomentti 40 Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus auki-kiinni ekniset tiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 4 V Nimellisjännitteen

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Palloventtiili haponkestävä teräs ja teräs Mecafrance

Palloventtiili haponkestävä teräs ja teräs Mecafrance Mecafrance AT 3502, 3522, 3542, 3547, Nimelliskoot PN Lämpötila-alue Materiaali DN 8-250 10/100-20 - 200 ºC Teräs Haponkestävä teräs AT 3502, 3522, 3542, 3547, Käyttökohteet Sulkuventtiili esimerkiksi

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN EVM-1 F

SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN EVM-1 F EVM - 1F -syöttövedensäädin on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden teho on alle 10 t / h ja paine max 60 bar. Säädin huolehtii höyrykattiloiden syöttöveden jatkuvasta säädöstä ja pitää vedenpinnan korkeuden

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

SATRON VG painelähetin sakkautuville väliaineille

SATRON VG painelähetin sakkautuville väliaineille M, revisio Satron VG painelähetin kuuluu Vlähetinperheeseen, jonka lähettimissä yhdistyvät sekä analogisten että Smartlähettimien ominaisuudet. Satron VG painelähetin on kaksijohdinlähetin (W), joka soveltuu

Lisätiedot

Erotinjärjestelmien käyttö- ja huoltoohjeet

Erotinjärjestelmien käyttö- ja huoltoohjeet Öljynerotinjärjestelmien käyttö ja huolto 18.10.2007 Erotinjärjestelmien käyttö- ja huoltoohjeet Käytännön kokemukset ja suositukset 2 Erotinjärjestelmän huoltotoimista on suositukset öljynerotinstandardissa

Lisätiedot

KARI-pintakytkin. käyttöohje. Ylähälytys. Käynnistys. Pysäytys. Alahälytys 4H 4L 4Y 4A

KARI-pintakytkin. käyttöohje. Ylähälytys. Käynnistys. Pysäytys. Alahälytys 4H 4L 4Y 4A KARI-pintakytkin käyttöohje H L Y A Ylähälytys Hälyttää liian korkeasta nestetasosta tai aloittaa venttiilityhjennyksen, esimerkiksi pumpun ollessa epäkunnossa. Nestettä paljon. Tyhjennyspumppu käynnistyy.

Lisätiedot

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYPUMPPU 1:1 Viton tiivisteet Painesuhde 1:1 - Virtaus 23 l/min A327 Siirtopumppu N 1 packing m 3,6 Kg 4,3 A3271 Siirtopumppu räätälöitävällä 1" imuputkella

Lisätiedot

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa 500-2000 W Sähkölämmitys 12 mallia IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa Käyttökohteet CIR tuo mukavuutta terasseille, parvekkeille ja ulkoilmaravintoloihin

Lisätiedot

Anturit Paineanturit Sarja PE6. Luetteloesite

Anturit Paineanturit Sarja PE6. Luetteloesite Anturit Paineanturit Luetteloesite 2 Anturit Paineanturit Painesensori, Työpaine: -1-10 bar elektroninen Sähk. liitäntä: Pistoke, M8x1, 4-napainen Paineilmaliitäntä: Laippa ja O-rengas, Ø 1,2x1 Jossa pietsoresistiivinen

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

SuSix S A M E U S - J A K I I N T O A I N E M I T T A R I BROCHURE FI 5.10 SUSIX BROCHURE 1308

SuSix S A M E U S - J A K I I N T O A I N E M I T T A R I BROCHURE FI 5.10 SUSIX BROCHURE 1308 SuSix S A M E U S - J A K I I N T O A I N E M I T T A R I BROCHURE FI 5.10 SUSIX BROCHURE 1308 K O R K E A L U O K K A I N E N A N T U R I E D I S T Y K S E L - L I S E L - L Ä O P T I I K A L L A Yksi

Lisätiedot

Hokuyo turvalaserskanneri UAM-05

Hokuyo turvalaserskanneri UAM-05 Turva Turvalaserskannerit Hokuyo turvalaserskanneri UAM-05 Suojavyöhyke 5 m Varoitusvyöhyke 20 m 4 OSSD turvaulostuloa 2 suojavyöhykettä / 1 suojavyöhyke + 2 varoitusvyöhykettä Tyyppi 3 SIL2, PL d www.oem.fi,

Lisätiedot

KARI-pintakytkin. käyttöohje. Ylähälytys. Käynnistys. Pysäytys 3H 3L 3Y 3A 3HE 3LE 3YE 3AE

KARI-pintakytkin. käyttöohje. Ylähälytys. Käynnistys. Pysäytys 3H 3L 3Y 3A 3HE 3LE 3YE 3AE KARI-pintakytkin käyttöohje H L Y A HE LE YE AE Ylähälytys Hälyttää liian korkeasta nestetasosta tai aloittaa venttiilityhjennyksen, esimerkiksi pumpun ollessa epäkunnossa. Nestettä paljon. Tyhjennyspumppu

Lisätiedot

FDCL221-Ex. Linjasovitin (Ex) Building Technologies. Sinteso

FDCL221-Ex. Linjasovitin (Ex) Building Technologies. Sinteso FDCL221-Ex Sinteso Linjasovitin (Ex) Osoitteellinen (FDnet-Ex) Käytetään FDnet-Ex kenttälaitteiden sovittamiseksi ilmaisinlinjaan räjähdysvaarallisilla alueilla Galvaanininen eristys Ex ja ei-ex linjoille

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 HÄLYTYS- LAITTEET KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 SKS-automaatio Oy Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, sähköposti: automaatio@sks.fi, faksi 852 6820, puh. *852 661 Etelä-Suomi Martinkyläntie 50

Lisätiedot

kyhygieeniseen käyttöön tarkoitettu johtokykyanturi

kyhygieeniseen käyttöön tarkoitettu johtokykyanturi . kyhygieeniseen käyttöön tarkoitettu johtokykyanturi lfa Laval Johtokyvyn mittausanturi Käyttökohde lfa Lavalin johtokykyanturi on suunniteltu täyttämään hygieenisen tuotannon vaatimukset. Tärkeimmät

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07 Luetteloesite 2 Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07 Qn= 800 l/min Paineilmaliitäntä lähtö: G 1/4 Sähk. liitäntä: Pistoke,

Lisätiedot

Sääasema Probyte JUNIOR

Sääasema Probyte JUNIOR Sääasema Probyte JUNIOR JUNIOR sääanturi COM1 12VDC RS-232 signaali PC W9x Excel-tiedosto PROBYTE JUNIOR sääanturin toimintaperiaate Yleistä Probyte SÄÄASEMA JUNIOR1 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi,

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC 230 V AC ja 24 V AC Kuvaus ja sovellus voidaan asentaa omakotitalojen lämmityssovelluksiin Danfoss Link -ratkaisun avulla DLG-liitännän kautta. Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli,

Lisätiedot

RX JA RX VORTEX TYHJENNYSPUMPUT LAADUKAS VAIHTOEHTO TYHJENNYSPUMPUKSI. Myynti:

RX JA RX VORTEX TYHJENNYSPUMPUT LAADUKAS VAIHTOEHTO TYHJENNYSPUMPUKSI. Myynti: RX JA RX VORTEX TYHJENNYSPUMPUT LAADUKAS VAIHTOEHTO TYHJENNYSPUMPUKSI - RX JA RX VORTEX SARJAN PUMPUT OVAT TUNNETTUJA KESTÄVYYDESTÄÄN - TUPLA-AKSELITIIVISTEET TUOVAT HUOLETTOMIA KÄYTTÖTUNTEJA - LAADUN

Lisätiedot

EC-Huippuimurit. Vallox. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet. Mallit. Vallox. 1.09.606 F Voimassa alkaen 16.6.2014

EC-Huippuimurit. Vallox. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet. Mallit. Vallox. 1.09.606 F Voimassa alkaen 16.6.2014 Mallit 15P-EC 0P-EC 5P-EC 31P-EC 40P-EC 50P-EC 56P-EC Vallox 1.09.606 F Voimassa alkaen 16.6.014 Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet Vallox- huippuimurit on tarkoitettu poistoilmajärjestelmien puhaltimiksi,

Lisätiedot

PEK Öljynerottimet. REK Rasvanerottimet EuroHUK Huoltokaivot NOK Näytteenottokaivot

PEK Öljynerottimet. REK Rasvanerottimet EuroHUK Huoltokaivot NOK Näytteenottokaivot K Öjynerottimet REK Rasvanerottimet EuroHUK Huotokaivot NOK Näytteenottokaivot Haittu Ympäristöhuoto Labk tuotteiden avua voidaan toteuttaa Haittua Ympäristöhuotoa, jossa kiinteistökohtainen esikäsittey

Lisätiedot

em4 3G, GPRS tai Ethernet Loggaus ja hälytys Analogiset tulot/lähdöt Etäkäyttö Keskus Pienoislogiikat

em4 3G, GPRS tai Ethernet Loggaus ja hälytys Analogiset tulot/lähdöt Etäkäyttö Keskus Pienoislogiikat Keskus Pienoislogiikat em4 3G, GPRS tai Ethernet Loggaus ja hälytys Analogiset tulot/lähdöt Etäkäyttö www.oem.fi, asiakaspalvelu@oem.fi, PUH, 0207 499 499, FAX 0207 499 456 1 / 6 Toiminta Crouzet logiikkaperhe

Lisätiedot

LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ. Head. 1m/s. 4m/s. 3m/s. 2m/s. 5m/s NPSH Ø138 Ø144 Ø133. Flow. Shaft power P2 Ø144 Ø138 Ø133 Ø128.

LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ.  Head. 1m/s. 4m/s. 3m/s. 2m/s. 5m/s NPSH Ø138 Ø144 Ø133. Flow. Shaft power P2 Ø144 Ø138 Ø133 Ø128. LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 6 HZ m 35 Head 1m/s 2m/s 3m/s 4m/s 5m/s Ø144 3 NPSH m 4 Ø138 8 Ø 14 2 6 15 Ø133 4 Ø8 2 5 5 15 2 3 35 4 l/s Flow kw 4 2 6 Shaft power P2 8 Ø144 14 3 m/h Ø138 9 8 Ø133 7 Ø8 6 5 4

Lisätiedot

FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset

FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset Kahdeksan tai 12 ryhmää yhteensopiva kaikkien Siemensin kollektiivisten paloilmaisimien kanssa kattava yhteensopivuus kahdella valittavissa olevalla ilmaisinlinja-asetuksella

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot

Datalehti. PiloTREK. PiloTREK. Kosketukseton pinnankorkeuden mikroaaltotutka

Datalehti. PiloTREK. PiloTREK. Kosketukseton pinnankorkeuden mikroaaltotutka 9/2015 Datalehti Kosketukseton pinnankorkeuden mikroaaltotutka WES-140 YLEISKUVAUS Tarkkuudeltaan erinomaiset, 25 gigahertsin (K-kaistan) pulssitutkat tunnetaan teollisen prosessiautomaation edistyksellisempinä

Lisätiedot

Verkkodatalehti. FLOWSIC150 Carflow TILAVUUSVIRTAUKSEN MITTALAITTEET

Verkkodatalehti. FLOWSIC150 Carflow TILAVUUSVIRTAUKSEN MITTALAITTEET Verkkodatalehti FLOWSIC150 Carflow A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Tilaustiedot Tyyppi FLOWSIC150 Carflow Tuotenumero Pyynnöstä Tuotteen tarkat laitespesifikaatiot ja suorituskykytiedot voivat olla

Lisätiedot

Pienjännitekojeet ODIN-kWh-mittari

Pienjännitekojeet ODIN-kWh-mittari Pienjännitekojeet ODIN-kWh-mittari Esite ODIN 1 FI 02_01 1SCC480001C1801 ODIN-mittari Sisältö Yleiskuvaus...3 OD4165,suoraan kytketty 3-vaihemittari(enintään 65 A)...4 OD4110,virtamuuntajaan kytketty 3-vaihemittari...5

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi hiiliterästä 311 ( ) sarjat PN40

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi hiiliterästä 311 ( ) sarjat PN40 Operation WAFER tyyppi hiiliterästä 311 (310-312) sarjat PN40 C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 23-07-2015 Wafer tyyppi 311 (310-312) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa vaativiin sulku-

Lisätiedot

Via Circonvallazione, Valduggia (VC), Italia Puh.: Faksi: Kuva 9525.

Via Circonvallazione, Valduggia (VC), Italia Puh.: Faksi: Kuva 9525. valvoindustria ing.rizzio s.p.a. 952x ON/OFF-päätelaiteventtiili, DZR-messinkiä Kuvaus ON/OFF-päätelaiteventtiili, DZR-messinkiä Kierre naaras/naaras (ISO 228/1) Pyydettäessä kaksoiskartio ja mutteriasennussarja

Lisätiedot

Pikakäynnistysohje. HAWK SULTAN - akustinen pintatutka HAWK SULTAN AKUSTINEN TUTKA - PIKAKÄYNNISTYSOHJE

Pikakäynnistysohje. HAWK SULTAN - akustinen pintatutka HAWK SULTAN AKUSTINEN TUTKA - PIKAKÄYNNISTYSOHJE 1/2006/HT/PT q HAWK SULTAN AKUSTINEN TUTKA - PIKAKÄYNNISTYSOHJE Pikakäynnistysohje HAWK SULTAN - akustinen pintatutka Hantor-Mittaus Oy Puh: 010 3224 660 Valmistaja: Tiituspohjantie 36 Fax: (014) 610 557

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

Verkkodatalehti MCS100E CD CEMS-RATKAISUT

Verkkodatalehti MCS100E CD CEMS-RATKAISUT Verkkodatalehti MCS100E CD A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Tilaustiedot Tyyppi MCS100E CD Tuotenumero Pyynnöstä Tuotteen tarkat laitespesifikaatiot ja suorituskykytiedot voivat olla vaihdella. Ne

Lisätiedot

turvavalopuomi SG-BIG Base

turvavalopuomi SG-BIG Base Turva Optiset turvalaitteet Turvavalopuomit, kehontunnistus turvavalopuomi SG-BIG Base Kehontunnistus, Tyyppi 2 / 4, PL c / e Toimintaetäisyys 0,5-60 m Valvontakorkeus 500-800-900-1200 mm www.oem.fi, asiakaspalvelu@oem.fi,

Lisätiedot

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN Busch-Installationsbus EIB Ensto Busch-Jaeger Oy 2 Modernia taloautomaatiota Busch-Installationsbus EIB-väylätekniikalla EIB European Installation Bus on väyläpohjainen

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki

Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki Useaa palo-osastoa palveleva savunhallintapelti Savunhallintapeltiä käytetään useaa palo-osastoa palvelevissa savunhallintajärjestelmissä sulku- tai korvausilmapeltinä. Tuote täyttää eurooppalaiset vaatimukset

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

vakioilmamääräjärjestelmiin Malli RN

vakioilmamääräjärjestelmiin Malli RN 5/9/FI/9 Ilmamääräsäätimet vakioilmamääräjärjestelmiin Malli RN Maahantuoja Oy Teknocalor Ab Puhelin 010 820 1100 Faksi 010 820 1101 Sinikellonkuja 4 sähköposti teknocalor@teknocalor.fi 01300 Vantaa www.teknocalor.fi

Lisätiedot

Verkkodatalehti. L40E-11MA1A L4000 järjestelmät YKSISÄTEISET TURVAVALOKENNOT

Verkkodatalehti. L40E-11MA1A L4000 järjestelmät YKSISÄTEISET TURVAVALOKENNOT Verkkodatalehti L0E-MAA L000 järjestelmät L0E-MAA L000 järjestelmät A B C D E F Tilaustiedot Tuotenumero L0E-MAA muita laiteversioita ja varusteita 6073 www.sick.com/l000_järjestelmät Yksityiskohtaiset

Lisätiedot

SandSET-1000 Lietehälytin Käyttö- ja asennusohje

SandSET-1000 Lietehälytin Käyttö- ja asennusohje Nestekniikka Oy Monsaksenkuja 1 01620 VANTAA Vaihde: 010 622 1600 Fax: 010 622 1601 16.3.2012 Internet: www.nestekniikka.fi D15530_s 1/12 SandSET-1000 Lietehälytin Varaamme oikeuden muutoksiin SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax: 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 22.7.2014 D10061Es 1/26 POP-22 EX

Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax: 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 22.7.2014 D10061Es 1/26 POP-22 EX Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax: 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 22.7.2014 1/26 POP-22 EX MITTAUS- JA OHJAUSLAITE POP-22 EX 2/24 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1.

Lisätiedot

Ohjausjärjestelmät. jäähdytyspalkeille lämmityspattereiden kanssa

Ohjausjärjestelmät. jäähdytyspalkeille lämmityspattereiden kanssa Ohjausjärjestelmät jäähdytyspalkeille lämmityspattereiden kanssa 46 JÄRJESTELMÄESIMERKKEJÄ Järjestelmäesimerkki 1 (STR11) PI-säätö jäähdytyspalkkien, radiaattoreiden yms. ohjaukseen syöttörasian kanssa.

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

PESUKARHU SUIHKUPUTKET

PESUKARHU SUIHKUPUTKET Pesukarhu suihkuputket ovat tunnettuja laadukkaista materiaaleistaan ja harkitusta muotoilustaan. Suihkuputkiamme käytetään yli kahdessakymmenessä maassa ympäri maapallon. PESUKARHU Suihkuputki - malli

Lisätiedot

PPO 868 Vesivuotohälytysjärjestelmä. Estä vesivahinko ennen kuin on liian myöhäistä!

PPO 868 Vesivuotohälytysjärjestelmä. Estä vesivahinko ennen kuin on liian myöhäistä! PPO 868 Vesivuotohälytysjärjestelmä Estä vesivahinko ennen kuin on liian myöhäistä! PPO 868 Vesivuotohälytysjärjestelmä Estä vesivahingot PPO vesivuotohälytysjärjestelmällä! PPO 868 Mhz langaton vesivuotohälytysjärjestelmä

Lisätiedot

Labko SET-1000. Käyttö- ja asennusohje. Pintakytkin yhdelle anturille

Labko SET-1000. Käyttö- ja asennusohje. Pintakytkin yhdelle anturille Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde: 020 1285 200 Fax: 020 1285 530 9.3.2005 Sähköposti: level@wavin-labko.fi Internet: www.wavin-labko.fi 1/12 Labko SET-1000 Pintakytkin yhdelle anturille

Lisätiedot

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT FI.TBIQ2480.130225 Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Yleistä IQnomic plus -moduulia käytetään lisätoimintoihin, joiden tulot ja lähdöt eivät sisälly vakiona koneen ohjausyksikköön.

Lisätiedot

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Digitaalisesti määriteltävät toimilaitteet usealla asettelumahdollisuudella

Lisätiedot

PROXIMITY /etälukijat CZ-EMM3 CZ-EMM4

PROXIMITY /etälukijat CZ-EMM3 CZ-EMM4 Kocom Finland Oy WWW.kocom.fi PROXIMITY /etälukijat CZ-EMM3 CZ-EMM4 cz-emm34_en 08/08 Etätunnisteiden lukijat CZ-EMM3 ja CZ-EMM4 joita kutsutaan myös lukupäiksi - ovat suuniteltu erilaisten passiivisten

Lisätiedot

Torkel TM 900 -sarja Akustonkuormitustesteri

Torkel TM 900 -sarja Akustonkuormitustesteri Torkel TM 900 -sarja Akustonkuormitustesteri käytössä olevien akkujen testaus dynaaminen purkaus sama teho eri jännitteillä reaaliaikainen monitorointi nopea raportin luominen yksinkertainen käyttö BWM-moduulien

Lisätiedot

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus AMB toimilaitteet on tarkoitettu sekoittaville sekä jakaville kääntöluistiventtiileille. AMB 162- ja AMB 182 -toimilaitteita käytetään lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje REVISIO 6.8.2012 sivu 2 Onnittelumme! Laadukas ja varmatoiminen Lining pumppaamo on nyt asennettu ja ammattimiesten suorittamat sähkö- ja putkiasennukset on

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Supply jännite: Ei kuormaa Tuuletin Vastus Molemmat DC AC Taajuus/taajuudet

Supply jännite: Ei kuormaa Tuuletin Vastus Molemmat DC AC Taajuus/taajuudet S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset 1/5 Ryhmän nro: Nimet/op.nro: Tarvittavat mittalaitteet: - Oskilloskooppi - Yleismittari, 2 kpl - Ohjaus- ja etäyksiköt Huom. Arvot mitataan pääasiassa lämmityksen

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

WGS - Quick-Lock-pikavaihtojärjestelmä

WGS - Quick-Lock-pikavaihtojärjestelmä B:01 WGS Quick-Lock-pikavaihtojärjestelmän etuja WGS Quick-Lock-järjestelmä koostuu kahdesta osasta. Yksi osa (WGS QLRD) asennetaan robottiin ja toiseen osaan (WGS-QLGD) rakennat tarttujasi. Tarttujan

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus AMB-toimilaitteilla ohjataan kääntyvien sekoitusja palloventtiilien toimintaa. AMB 162- ja AMB 182 -toimilaitteita käytetään lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

Jokin ulkopuolisen valmistajan 24V tai 230V jännitetasolla toimiva säädin

Jokin ulkopuolisen valmistajan 24V tai 230V jännitetasolla toimiva säädin Sivu 1/6 PEMCO PMFC- puhallinpattereiden ohjaus Pemcon puhallinpattereiden ohjaus on toteutettu sekä suunnittelija, että käyttäjän kannalta mahdollisimman helpoilla ja tehokkailla ratkaisuilla. Pemco tarjoaa

Lisätiedot

M2A.2000. Suomenkielinen käyttöohje. www.macrom.it

M2A.2000. Suomenkielinen käyttöohje. www.macrom.it M2A.2000 Suomenkielinen käyttöohje www.macrom.it Vahvistimen säätimet ja liitännät 2 3 5 6 7 8 9 0 2 3 5 6 7 8 9 2 3 5 6 7 8 9 0 2 3 5 6 7 8 9 RCA-tuloliitäntä matalatasoiselle signaalille High Level -kaiutintasoinen

Lisätiedot