Ohjelmakautta koskeva vuoden 2010 Varsin Hyvä ry:n vuosiraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjelmakautta 2007-2013 koskeva vuoden 2010 Varsin Hyvä ry:n vuosiraportti"

Transkriptio

1 Ohjelmakautta koskeva vuoden 2010 Varsin Hyvä ry:n vuosiraportti 1. Hanketoiminnan keskeinen sisältö eriteltynä toimenpiteisiin 411, 412, 413, 421 ja 431 tp 411: ei hakemuksia tp 412: o 2 hakemusta 5-v sopimus luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisestä, Hepojokilaakso Kaarinan Piikkiössä, hakija Synapsi ry Ei-tuotannollisten investointien tuki, arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivaus ja aitaaminen, Piikkiön kirkon ja Pappilan ympäristö sekä Huttalanmäki, hakija Kaarinan-Piikkiön luonnonsuojeluyhdistys ry tp 413: o Yritystuet, tpk 312 Mikroyritysten perustaminen ja kehittäminen saapuneita hakemuksia 4 kpl joista a. toimintaryhmän puoltamia 1: investointituki rakentamiseen, Elykeskuksen päätös saatu b. 3 kpl jäänyt toimintaryhmässä pöydälle lisäselvityksien tarpeen takia o Yritystukihankkeiden keskeinen sisältö Lemmikkieläinhoitolan rakentaminen o Elinkeinolliset kehittämishankkeet tpk 313 ei hakemuksia o Kehittämishankkeet saapuneita hakemuksia 4, joista a. toimintaryhmän puoltamia 3 kpl joista i. tpk hanketta ii. tpk hanketta iii. kaikki saaneet Ely-keskuksen myöntöpäätöksen b. 1 jäänyt toimintaryhmässä pöydälle lisäselvityspyynnön takia o Kehittämishankkeiden keskeinen sisältö Kehityshanke VARPO vaellusratsastuksen reittien luomiseksi ja hevosalan yritystoiminnan monipuolistamiseksi Pirtua Saaristosta: Hankkeen tarkoitus on perustaa pysyvä, aktiivinen kieltolain historiaa ja tapahtumia valottava näyttely ja siten tuoda suurelle 1

2 yleisölle, matkailijoille esille kieltolain kiehtova historia ja merkitys saaristossa. Maskun ja Nousiaisten arvokkaat maisemat: Hankkeen tavoitteena on lisätä perinnemaisemien, muinaisjäännösten ja muiden kulttuuriympäristöjen hoitoa. Tähän tavoitteeseen päästään aktivoimalla maanomistajia sekä paikallisia yhdistyksiä maisemanhoitotyöhön. o Yleishyödylliset investointihankkeet saapuneita hakemuksia 7 kpl, joista a. kaikki toimintaryhmän puoltamia ja muut paitsi yksi saaneet Elykeskuksen päätöksen, jakautuen i. tpk kpl ii. tpk kpl iii. tpk kpl o Yleishyödyllisten investointihankkeiden keskeinen sisältö Frisbeegolf- rata Maskuun Kevolan observatorion perusparannus Paimiossa Lehtiniemen torpan siirto kokoustilaksi Nousiaisten kotiseutumuseon alueelle ja torpan peruskunnostus Paimion jalkapallokentän kunnostus: tekonurmen hiekkakumiseoksen uudistaminen ja kioskirakennuksen peruskorjaus Seuralan kylä- ja seuraintalon peruskorjaus Sauvossa Liedon Riistamajan peruskunnostus ja jätevesijärjestelmän rakentaminen Nousiaisten Aseman leikkipuisto- projekti: Aliskulman kyläyhdistyksen omistaman Nousiaisten Aseman pihalle perustetaan leikkipuisto, ja piharakennuksen katto ja seinät remontoidaan o Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet tpk 331 ei hakemuksia tp 421: ei hakemuksia Esimerkkejä hyvistä hankkeista: Kevolan observatorion perusparannus- hanke on erinomainen esimerkki Leader- rahoituksella aikaansaatavasta uudenlaisesta toiminnasta maaseudulla. Tähtitornin kunnostuksen myötä yleisötilaisuudet voidaan siirtää Turusta Paimioon. 2

3 Yritystukien puolella Lemmikkihoitola Haukurnau luo uudenlaista yritystoimintaa Kuusiston saarelle. Haukurnaun uudisrakennus on suunniteltu alusta alkaen lemmikkihoitolaksi, mikä jo sinällään on uraauurtavaa Suomessa. Haukurnau tulee tarjoamaan ympärivuorokautisia hoitopaikkoja kaikenlaisille kissoille ja koirille, ja tilat mahdollistavat myös sairaan tai häiriökäyttäytyvän eläimen yksilöllisen hoidon. Jokaisesta hoitolan hoitohäkistä pääsee jaloittelutarhaan. Tämä on vaatinut riittävän ison maa-alueen, mikä onkin mahdollista nimenomaan maaseutuolosuhteissa. tp 431: Toimintaraha 1. Yhteenveto toiminnasta Varsin Hyvä Toimintaraha , nro 2300 Vuosiraportti ajalta Hankehakemuksia saatiin käsiteltyä toimintalinja kolmessa tavoitteiden mukaisesti, ja varoja sidottua niinikään lähes kehyksen mukaisesti. Alueiden ja kansainvälisiä hankkeita ei tullut käsiteltäväksi lainkaan, eikä myöskään erityisympäristötuki- lausuntoja. Aiempien vuosien tapaan myöskään toimintalinja ykkösen hakemuksia ei tullut vireille. Henkilöstö osallistui kaikkiin keskeisiin ministeriön, Maaseutuverkostoyksikön ja Mavin järjestämiin koulutustilaisuuksiin, jotta henkilöstöllä olisi kaikki ajantasainen tieto ohjelman toimeenpanosta ja kehittämisen menetelmistä. Tilaisuuksia olivat mm. - erityisympäristötukien Lumo- päivät SYKE - Leader- toimintaryhmä- tapaamiset, Maaseutuverkosto - Ympäristö- teemavuoden avajaiset, Maaseutuverkosto, MMM - Ely-keskuksen Hankeinfot - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman neuvottelupäivät, MMM - Metodin kehittäminen- ja tulevaisuusfoorumit - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ajankohtaispäivät, Elykeskus - Maaseutuviraston ja ministeriön järjestämät videoneuvottelut Elykeskuksessa hanke- ja yritystukien myönnön ajankohtaisasioista - maksatusten ajankohtaisasiat, Ely- keskus ja toimintaryhmät Näiden lisäksi on osallistuttu seuraaviin tilaisuuksiin: - yhdistyslaki- koulutus, KHT_Media - Leader- parlamentti, Suomen Kylätoiminta ry - Matkailun maakunnalliset tilaisuudet ja asiantuntijaseminaarit - maakunnalliset yritysneuvojien koulutuspäivät - Maaseutugaala, Maaseutuverkosto ja MMM - Lepo- kokoukset, toimintaryhmien neuvottelut 3

4 - Virossa järjestetty kansainvälinen Leader- seminaari - Ruotsin ja Suomen Leader- ryhmien yhteinen seminaari Käytettävissä olevat henkilöresurssit olivat seuraavat: - henkilöstö: toiminnanjohtaja 90%:n työpanoksella sekä kokopäiväinen hankeneuvoja. Kesälomien ajaksi palkattiin sijaiset postiliikenteen päivittäisen läpikäynnin vuoksi. - hallitus: sääntöjen mukaisesti 9 henkeä + 9 varajäsentä - hanketyöryhmä: puheenjohtajana hallituksen edustaja, lisäksi maakunnallisten toimialahankkeiden ja vastaavien vetäjiä 7 henkilöä Toteutusajankohdan hallintokustannukset olivat yhteensä ,69 euroa. Toiminnan tuloksena paikallinen kehittämistyö on jatkanut tasaisella vauhdilla eteenpäin. Yritystuki- hakemuksia tosin ei saatu vireille aivan ohjelman mukaisesti. Vuoden 2010 aikana toimintaryhmä on painottanut ympäristöteemaa, osana valtakunnallista teemavuotta. Hankeideoita tuli info- ja tiedotustyön tuloksena kaikkiaan vain vajaa kymmenen. Suora kontaktointi onkin osoittautunut tuloksellisemmaksi aktivointitavaksi yleisten tilaisuuksien sijaan. 2. Raportti 2.1. Toiminnan tavoitteet Ylemmän tason tavoitteet Ylemmän tason tavoitteet tulevat osin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimintalinja 4:n tavoitteista, osin omasta paikallisesta kehittämisohjelmasta Läheltä Enemmän. Leader- toiminnan tavoitteiksi asetetaan Manner-Suomen ohjelmassa mm. alhaalta ylösperiaatteen mukainen maaseudun strateginen ja systemaattinen kehittäminen, uusien ihmisten ja toimintaryhmien aktivointi kehittämiseen, kansalaisyhteiskunnan ja julkisen hallinnon yhteistyön kehittäminen sekä eri toimijoiden verkostoiminen paikallisesti, alueellisesti kansallisesti ja kansainvälisesti. Varsin Hyvän oma paikallinen ohjelma linjaa yleisiksi tavoitteiksi seuraavaa: - paikallislähtöinen lähestymistapa - poikkihallinnollisen yhteistyön vahvistaminen - sosiaalisen pääoman kasvattaminen - paikallisidentiteetin voimistaminen: paikallisyhteisöt ovat eläviä ja toimivia - alueen asukkaat vaikuttavat itse oman kotiseutunsa kehittymiseen - asukkaat tuntevat oman alueensa kulttuuriperinteen ja luonnonympäristön ja arvostavat ja hyödyntävät sitä - maaseudun palvelusopimus- mallia kokeillaan alueella ja löydetään paikallisesti toteutuskelpoisia käytäntöjä 4

5 Varsin Hyvän omassa ohjelmassa valtakunnalliset tavoitteet on konkretisoitu Leadermenetelmän ytimeksi Varsin Hyvän Toimintarahan tavoitteet Leader- toimintarahan hankkeella on tavoitteena Läheltä Enemmän- paikallisen kehittämisohjelman täysipainoinen toteuttaminen. Tämä edellyttää ensinnäkin hyvän hallintotavan toteutumista hankehakemusten vastaanoton, diarisoinnin, käsittelyn ja eteenpäin toimittamisen osalta. Tiedotus, aktivointi ja informointi on keskeisellä sijalla, ja yhdistykselle laaditaankin vuosittainen tarkennettu viestintäsuunnitelma. Yhdistyksen noin kahden hengen vuosityöpanos säilytetään hankkeen turvin. Henkilöstön työssä jaksamisesta tullaan huolehtimaan, ja työterveyshuoltoon varataan riittävästi resursseja. Henkilöstöä sekä hallituksen ja ohjausryhmän jäseniä koulutetaan säännöllisesti ohjelmakauden ajan. Tavoitteena on myös ohjelmakauden hankkeiden ja eri toimenpiteiden mahdollisimman hyvä dokumentointi. Tätä tarkoitusta varten on kilpailutettu ammattivalokuvaaja joka tulee kuvaamaan kaikki toteutettavat hankkeet. Asiantuntijakulujen muutoksen osalta asiasta jätettiin muutoshakemus V-S Te-keskukseen ennen toimenpiteisiin ryhtymistä Toteutus Toimenpiteet Hankkeet: Hankehakemuksia saatiin käsiteltyä lähes tavoitteiden mukaisesti, ja varoja sidottua niinkään lähes kehyksen mukaisesti. Toimintalinjalla 3 hankkeita toteutui odotetusti. Toimintalinja 1:n, 2:n ja alueiden / kansainvälisiä hankehakemuksia ei saatu käsittelyyn lainkaan, tosin niihin varattu rahoituskin oli hyvin vaatimaton. Ote Varsin Hyvän hankerekisteristä liitteessä 1. Tilaisuudet ja muut viestintätoimet: Henkilöstö osallistui kaikkiin keskeisiin ministeriön, Maaseutuverkostoyksikön ja Mavin järjestämiin koulutustilaisuuksiin, jotta henkilöstöllä olisi kaikki ajantasainen tieto ohjelman toimeenpanosta ja kehittämisen menetelmistä. Tilaisuudet on lueteltu kappaleessa 3. Toiminnanjohtaja oli kertomassa maakunnan maaseutumatkailuyrittäjille Leaderrahoituksesta yhdistyksen tilaisuudessa. 5

6 Varasin Hyvä ry oli järjestämässä Ympäristöteemavuoden mukaisesti omaa infotilaisuutta Ympäristönhoito ja maaseudun kehittäminen, mutta siihen ei saatu osallistujia. Loppukeväästä järjestettiin yleinen infokiertue alueen kirjastoissa, mutta osallistujamäärä jäi melko alhaiseksi. Tilaisuudet pidettiin Sauvossa, Piikkiössä, Paimiossa, Maskussa ja Nousiaisissa. Tiedotusvälineille tehtiin tiedote toukokuulla yleishyödyllisten investointien tukitason korotuksesta, ja samoin kunnanjohtajille tiedotettiin kuntien tukimahdollisuuksista koskien näitä yleishyödyllisiä investointeja. Maaseutuasiamiesten kautta lähetettiin yritystuista infokirje osalle alueen kuntien maataloustuottajista. Hankeideoita tuli info- ja tiedotustyön tuloksena kaikkiaan vain vajaa kymmenen. Suora kontaktointi onkin osoittautunut tuloksellisemmaksi aktivointitavaksi yleisten tilaisuuksien sijaan Aikataulu Toimintaraha- hankesuunnitelman toteuttamista jatkettiin aikataulun mukaisesti, ja se on edennyt suunnitelmien mukaan Resurssit Käytettävissä olevat henkilöresurssit olivat seuraavat: - henkilöstö: toiminnanjohtaja 90%:n työpanoksella sekä kokopäiväinen hankeneuvoja. Kesälomien ajaksi palkattiin sijaiset postiliikenteen päivittäisen läpikäynnin vuoksi. - hallitus: sääntöjen mukaisesti 9 henkeä + 9 varajäsentä - hanketyöryhmä: puheenjohtajana hallituksen edustaja, lisäksi maakunnallisten toimialahankkeiden ja vastaavien vetäjiä 7 henkilöä Rahalliset resurssit on selvitetty omassa kappaleessaan. Toimisto sijaitsi edelleen Liedon kunnantalolla, jossa Varsin Hyvä on vuokralaisena. Toimistopalvelut kunnan suunnasta ovat erinomaisen hyvät ja toimivat, millä on suuri merkitys jokapäiväiseen asioiden hoitoon Toteutuksen organisaatio Henkilöstö: Toiminnanjohtaja Heli Walls, hankeneuvoja Eeva Mettala-Willberg Henkilöstön kesälomat pidettiin eri aikoina joten kesälomasijaisia ei tarvittu. 6

7 Hallitus 2010: Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Paikallinen julkinen hallinto Seppo Allén, pj, Sauvo Elina Lehtilä, Kaarina Pekka Määttänen, Masku Paikallinen julkinen hallinto Taina Wirberg, Kaarina (Piikkiö) Samuli Suvila, Pöytyä (Yläne) Nina Pohjanpalo, Lieto Paikalliset yhdistykset Esko Pettay, Turku Tuija Rainio, Naantali Toini Salmi, Rusko Paikalliset yhdistykset Ulla Piippo, Masku (Askainen) Minna Lukkala, Pöytyä (Yläne) Liisa Mattila, Kaarina Paikalliset asukkaat Merja Jokila, Lieto Taina Käräkkä, Masku Sami Tantarimäki, Turku Paikalliset asukkaat Max Söderberg, Sauvo Miia Salminen, Rusko (Vahto) Wilma Jänne, Naantali Hanketyöryhmä: Pekka Määttänen, hallituksen jäsen, pj Markku Määttänen, Yrityspalvelukeskus Potkuri Eila Hoffren, ProAgria Farma, Maaseudun matkailuelinkeinon kehittäminen Varsinais- Suomessa - toimialahanke Nina Luostarinen, Kulttuuriyrittäjyyskeskus, HumAk ja kulttuuriyrittäjäneuvonta Tauno Linkoranta, Varsinais-Suomen Kylät ry Anne Ahtiainen, VALONIA kestävän kehityksen keskus Johanna Mattila, TYTKK, LounaFood- toimialahanke Jussi Somerpalo, Metsäkeskus, Kiinteän puuenergian edistämisen toimialahanke Varsin Hyvän oman menettelytapa- ohjeen mukainen organisaatio ja roolit ovat seuraavat: Hallituksen ja työntekijöiden toiminnassa noudatetaan Varsin Hyvä ry:n oman toimintarahahankkeen, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteuttamiseen liittyviä lakeja ja asetuksia, Maaseutuviraston antamia määräyksiä ja ohjeita sekä yhdistyslakia. Leaderrahoitukseen ja toimintaan liittyvissä asioissa hallitus ja toimihenkilöt sekä työryhmien jäsenet toimivat virkavastuun alaisina. Henkilöstö Henkilöstö hoitaa päivittäiset juoksevat asiat ja hallituksen sille määräämät tehtävät. Toiminnanjohtaja ja hankeneuvoja sopivat keskinäisestä työnjaostaan. Henkilöstön jaksamista 7

8 ylläpidetään yhdistyksen omista varoista rahoitettavalla Tyky- toiminnalla. Toiminnanjohtaja laatii vuosittain Tyky- suunnitelman, ja raportoi siitä hallitukselle. Tyky- toimintaan käytetään vuosittain max 200 euroa yhdistyksen omista varoista. Toimiston aukioloajat ja yhteistiedot sekä hakemusten jättämiseen liittyvät ohjeet ovat seuraavat: Toimiston aukioloajat ma-pe Kunnantoimiston alakerrassa palvelee kunnan Yhteispalvelupiste. Henkilökunnan ollessa poissa toimistolta asiakirjoja voi jättää Yhteispalvelupisteeseen ensimmäiseen kerrokseen tai kunnan lukolliseen postilaatikkoon (ulkooven oikealla puolella seinässä, merkitty myös Varsin Hyvän kyltillä). Jätettäessä asiakirjoja henkilökunnan poissa ollessa suositellaan soittamista tai tekstiviestin lähettämistä henkilökunnalle. Tapaamiset suositellaan sovittavaksi erikseen, koska henkilökunta joutuu myös liikkumaan paljon kentällä. Henkilökunnan poissa ollessa kunnan Yhteispalvelupisteen henkilökunta lajittelee postin ja merkitsee sen välilehdillä päiväkohtaisesti. Yhteispalvelupiste myös merkitsee sinne jätettävien hakemusten kuoreen vastaanottamisajankohdan, ja antaa hakijalle pyydettäessä todistuksen asiakirjan jättämisestä. Hankeneuvonta hoidetaan pääosin henkilöstön toimesta. Hallituksen jäsenet neuvovat ohjelmatyöhön liittyvissä yleisissä linjauksissa. Hallitus antaa tässä johtosäännössä pysyvän matkamääräyksen Leader- toimintaan liittyvien matkojen tekemisestä henkilökunnalle. Matkakustannusten korvaamisessa noudatetaan kunakin vuonna voimassa olevaa valtion matkustussääntöä. Hallitus Hallitus edustaa yhdistyksen aluetta paikallisella tasolla ja sen päätökset ovat autonomisia. Hallituksen tärkeimpiä tehtäviä ovat yhdistyksen Leader- ohjelman Läheltä Enemmän toteutumisen seuranta ja tarvittaessa sen päivittäminen. Keskeisin osa ohjelman toteutumista on erilaisten kehittämishankkeiden puoltaminen ja yritystukien myöntäminen Leaderrahoituskehyksestä ohjelman tavoitteiden toteutumiseksi. Hallitus välittää myös tietoa yhdistyksen toiminnasta omille sidosryhmilleen ja valitsee yhdistyksen varsinaiset toimihenkilöt. Yhdistyksen työntekijät vastaavat ohjelman ja hallintohankkeen käytännön toteutuksesta. Toiminnanjohtaja toimii muun henkilöstön esimiehenä ja hallituksen puheenjohtaja toiminnanjohtajan esimiehenä. Yhdistyksen hallitus on koko henkilöstöön nähden työnantajan roolissa, ja viime kädessä vastaa tässä suhteessa asianmukaisten työolosuhteiden, työsopimusten yms. järjestämisestä. Hallituksen puheenjohtaja voi myös, toiminnanjohtajan lisäksi, edustaa yhdistystä eri tilaisuuksissa ja yhteyksissä. Hallituksen kokoonpanossa toteutetaan kolmikanta- periaatetta. Kolmikannan toteutumisen valvonta kuuluu toiminnanjohtajalle, ja tästä syystä hallituksen erovuoroisten tilalle etsitään ehdokkaita jo ennen syyskokousta, jotta ehdokkaiden sopivuus eri kiintiöihin voidaan ennalta selvittää ministeriön toimintaohjeiden mukaisesti. 8

9 Yhdistyksen sääntöjen mukaista erovuoroisuus- pykälää noudatetaan kirjaimellisesti, ja erovuorossa olevat tarkastetaan ennen syyskokousta pidettävässä hallituksen kokouksessa. Erovuoroisten tilalle löydettävien uusien ehdokkaiden rekrytoinnista vastaa hallitus, joka voi antaa siihen liittyviä tehtäviä toiminnanjohtajalle. Hallituksen jäsenellä on itsellään vastuu ilmoittaa varajäsenelleen estyneisyydestä osallistua hallituksen kokoukseen. Hallituksella ja jokaisella sen jäsenellä on toimintaryhmätyössä myös vastuu aktiivisen kehittämistyön eteenpäinviemisestä. Hallitus määrittelee kehittämisstrategiat, linjaukset, toiminnan painopisteet ja hankkeiden valintakriteerit. Uusille hallituksen jäsenille annetaan toiminnasta kertova ns. aloituspaketti, jota henkilöstö ylläpitää ajantasaisena. Myös uusille yhdistyksen jäsenille aloitetaan alkupaketin laadinta, jota tulevaisuudessa jaetaan uusille jäsenille. Hallituksen jäsenille kuuluu myös uusien yhdistysjäsenien jatkuva rekrytointi. Hallitus antaa TE keskukselle lausunnon yhdistykselle myönnettyyn rahoituskehykseen tulleista hakemuksista. Päätöksenteossa on harkittava mm. hankkeen sopivuus yhdistyksen ohjelmaan sekä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan, kustannusten kohtuullisuus, toteuttamiskelpoisuus sekä se, miten hanke sijoittuu alueelle suhteessa muihin hankkeisiin. Myös hankehakijan mahdollinen aikaisempi toiminta on otettava huomioon. Hankkeiden valintaa varten on laadittu valintakriteerit. Työryhmät Hallitus nimittää paikallisen kehittämisohjelman toteutumista sekä siihen sopivien hankkeiden valintaa varten hanketyöryhmän, jonka puheenjohtaja on joko hallituksen jäsen tai työryhmästä, ja joka koostuu maakunnallisten koordinaatio-/teemahankkeiden vetäjistä, jolloin hanketyöryhmä edustaa kattavasti eri alojen asiantuntemusta. Hanketyöryhmän jäsenet nimittää ja erottaa hallitus. Kokoonpano tarkastetaan vuosittain. Hanketyöryhmän tehtävänä on toimia asiantuntijana ja linkkinä Varsin Hyvän kehittämisohjelman sidosryhmiin. Työryhmä antaa hankkeista ja yritystuista asiantuntija-lausunnon hallitukselle, sekä lausuu mielipiteensä hankkeiden ohjelmanmukaisuudesta. Työryhmällä ei ole päätäntävaltaa hankkeiden valinnasta. Työryhmä voi ottaa käsiteltäväkseen myös hankeluonnoksia ja ideoita, jotka eivät vielä ole virallisesti toimintaryhmässä vireillä olevia hakemuksia. Työryhmän jäsenet toimivat myös yhteistyötahoina hankeideoiden suunnitteluvaiheessa, antaen asiantuntija-apua toimialansa kehitykseen liittyvissä asioissa. Leader- rahoituskehyksen seuranta kuuluu Varsin Hyvän hallitukselle. Työryhmän tehtäviin ei kuulu ottaa kantaa rahoituskehyksen käyttöön liittyvässä seurannassa, mutta rahoituskehyksen tilanne annetaan kokouksissa tiedoksi jotta työryhmällä on kokonaiskuva ohjelmatyön etenemisestä. Hanketyöryhmän lisäksi hallituksen alaisuudessa toimii työjaosto, jonka tehtäviin kuuluu taloushallinnon ajantasaisuuden ja säädöstenmukaisuuden seuranta. 9

10 Käytännöt Hakemusten vastaanotto ja käsittely Leader- rahoitushakemuksia vastaanotetaan yhdistyksen toimistolla sinne toimitettuina, joko henkilökohtaisesti, postitse tai sähköpostilla. Hakemusten diarisoinnista vastaa toiminnanjohtaja. Hakemus tulee vireille kun allekirjoitettu hakemuslomake on toimitettu Varsin Hyvän toimistolle. Hakemusten käsittelyjärjestys on seuraava: Henkilöstö antaa ohjelmanmukaisuuteen ja menettelytapaan liittyvää neuvontaa. Hanketyöryhmä antaa hallitukselle lausunnon hankkeiden ohjelmanmukaisuudesta. Hallitus tekee puoltavat/eipuoltavat päätökset. Hakemusmateriaali on henkilöstön, ohjausryhmän ja hallituksen jäsenten nähtävillä suojatussa extranetissä yhdistyksen kotisivuilla. Extranetti on otettu käyttöön ja kaikki hakemuksiin liittyvä aineisto on tallennettuna tälle suojatulle alueelle. Materiaalit ovat luettavissa käyttäjäalueittaisilla valtuuksilla: henkilöstö (kaikki alueet), hallitus, hanketyöryhmä, Te-keskus. Extranetissa toimii myös keskustelualue, jonne Te-keskuksella ei ole käyttäjäoikeuksia. Keskustelualueella hanketyöryhmän, hallituksen ja henkilöstön on mahdollista keskustella ja esittää mielipiteitä hankeaihioista. Näin ylläpidetään luovia prosesseja hankesuunnittelussa, ja varmistetaan laajapohjainen osallistuminen kehittämistyöhön. Extranetin käyttäjäoikeudet päivitetään aina henkilöstövaihdosten yhteydessä. Hallituksen kokoukset Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (viisi) jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat paikalla. Varajäsen voi halutessaan osallistua hallituksen kokoukseen myös varsinaisen jäsenen ollessa paikalla, mutta tällöin hänellä ei ole äänestysoikeutta. Tieto kokousajankohdasta lähetetään sekä jäsenille että varajäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta. Asialista mahdollisine liitteineen lähetetään kaikille postitse tai sähköpostitse ennen kokousta. Jos varsinainen jäsen on estynyt osallistumasta kokoukseen, hän ilmoittaa siitä varajäsenelleen. Jokaisen toivotaan ilmoittavan etukäteen osallistumisestaan toimistolle päätösvaltaisuuden varmistamiseksi ja käytännön järjestelyjen helpottamiseksi. Kokoukset pidetään tarvittaessa noin kerran kuukaudessa, loma-aikoja lukuun ottamatta. Kokousten yhteydessä pyritään pitämään hanke-esittelyjä, jotta hallitus voi tutustua kentän toimintaan. Jääviys Kun päätöksiä tehdään hankkeista, joihin hallituksen jäsenillä on sidoksia, jäsenen on tällöin jäävättävä itsensä ja poistuttava asian käsittelyn ajaksi kokouksesta. Tätä ennen häneltä voidaan pyytää vastauksia hankkeeseen liittyvistä kysymyksistä. Työryhmissä on vastaava jääväyskäytäntö kuin hallituksen kokouksissakin. 10

11 Hallituksen ja työryhmien jäsenet sekä työntekijät allekirjoittavat salassapitoon velvoittavan lomakkeen. Hallituksen jäsenten on ilmoitettava kirjallisesti sidoksistaan esim. julkiseen hallintoon ja yhdistyksiin. Kokouspalkkiot ja kokousten matkakustannukset: Kokouksissa ajokilometrit ja kokouspalkkio merkitään kiertolistaan. Matkakulut korvataan valtion matkustussäännön mukaan. Kokouspalkkioita ei makseta virantoimituksessa oleville. Kokousten kulukorvaukset maksetaan pääsääntöisesti kerran vuodessa vuoden lopussa. Mikäli hallituksen jäsen osallistuu toimintaryhmien luottamushenkilöille tarkoitettuihin koulutuksiin tai seminaareihin, hänen matkakulunsa korvataan. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen ja laskujen hyväksyminen Nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla sekä hallituksen siihen määräämällä toimihenkilöllä (toiminnanjohtajalla) kullakin yksin. Toiminnanjohtaja hyväksyy laskut, ja hankeneuvoja hoitaa laskujen maksamisen nettipankin kautta. Puheenjohtaja tai hänen poissa ollessaan varapuheenjohtaja hyväksyvät toiminnanjohtajan matka-, puhelin-, käteiskuitti- ym. vastaavat laskut sekä palkanmaksun tositteet. Yli euron hankinnat hyväksytään hallituksessa. Toiminnanjohtajan poissa ollessa hankesihteeri voi hyväksyä ja maksaa laskuja. Hankeneuvojalla on myös nimenkirjoitusoikeus koskien yhdistykselle saapuneita hankkeiden maksatushakemusten käsittelyä. Seurantaryhmät Leader- ohjelmakaudella jatketaan Alma- kaudella hyväksi havaittua käyntiä, jossa yhdistyksen toimihenkilöt nimetään hankkeiden seurantaryhmiin yhdistyksen edustajina, ja toimihenkilöt pyrkivät osallistumaan jokaiseen kokoukseen. Tällä tavoin voidaan parhaiten toteuttaa hankkeiden täsmäneuvontaa. Seurantaryhmät ovat kuitenkin ns. vapaaehtoisia ryhmiä, eli niiden jäseniltä ei vaadita kirjallista suostumusta eivätkä ne toimi virkavastuulla, paitsi toimintaryhmän henkilöstö ja mahdolliset muut virkamiehet. Pöytäkirjat Yhdistyksen kokouksista ja hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa hyvän hallintotavan, yhdistyslain ja ministeriön ohjeistuksen sekä hallinnon tarkastuksissa esille tulleiden asioiden johdosta annettujen suositusten mukaisesti. Työryhmien kokouksista laaditaan kokousmuistiot, sillä työryhmät eivät käytä päätäntävaltaa. Vuosikokouksissa valitaan erilliset pöytäkirjan tarkastajat, hallituksen pöytäkirjat tarkastetaan aina seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjat ovat julkisia ja ne pidetään nähtävillä tarkastuksen jälkeen yhdistyksen nettisivuilla. Mikäli kokouksessa on käsitelty salassapidon alaisia asioita, niistä poistetaan ao. salassa pidettävät kohdat. 11

12 Yhdistyksen kirjanpito ja muu taloushallinto Yhdistyksen kirjapito on kilpailutettu, ja sitä hoitaa Laskentatieto Oy Irja Hirsinummi Turusta, yhteyshenkilönä Tuula Peltonen. Kirjanpitoon on luotu yhdistyksen toimintaraha- hanketta ja omia hankkeita varten erilliset kustannuspaikat, ja kuntarahojen jäljellä olevat varat siirretty taseen Kuntarahat- tilille (Alma- ja Leader- kuntarahat eri tileillään). Muutoksista on laadittu työjaoksessa muistio, ja muutokset on hyväksynyt yhdistyksen hallitus ja vuosikokous. Yhdistyksen kirjanpitoa seuraa toiminnanjohtaja, joka raportoi siitä hallitukselle. Taloushallinnollinen muu seuranta on niinikään toiminnanjohtajalla, joka raportoi siitä hallitukselle. Hallituksella on kokonaisvastuu yhdistyksen kirjanpidosta ja muusta taloushallinnosta. Hallituksen jäsenille järjestetään vuosittain taloushallinnosta koulutusta. Kuntarahoituksen käytöstä ja tilanteesta saadaan kirjanpidon tasetililtä ajantasaista tietoa reskontra- tiliotteella. Lisäksi kuntarahoituksen toteumaa hankkeittain seurataan osana yhdistyksen omaa hankerekisteriä. Yhdistyksen tilintarkastus on kilpailutettu Tilintarkastus ostetaan vastedes yhdeltä tilintarkastusyhteisöltä, Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab:lta. Hakemusten vireilletulon valmistelu Leader- ohjelmakaudella hankehakemukset tulevat vireille toimintaryhmissä. Maaseutuviraston ja TIKEn toimittama diaariohjelma on otettu käyttöön, ja sinne syötetään ajantasaisesti kaikki saapuvat ja lähtevät hankeasiakirjat. Hankkeiden valintakriteerit ja hallituksen linjaukset Toimintaryhmän kehittämisohjelmassa on esitetty hankkeiden yleiset valintakriteerit. Ohjelmakauden käynnistyttyä hallitus on tarkentanut aloittain/teemoittain näitä kriteereitä. Valintakriteerit ovat nähtävillä yhdistyksen nettisivuilla. Tarkastuslista ja lausunnot Hankehakemusten, maksatushakemusten ja muutoshakemusten käsittelyyn on käyttöönotettu Maaseutuviraston määräyksen mukaiset tarkastuslistat. Tarkastuslistat allekirjoittaa toiminnanjohtaja niiltä osin kun vaaditaan yhdistyksen virallinen nimenkirjoitus, muilta osin tarkastuksen suorittaja. Toimintaryhmän lausuntopohja hankkeiden myöntöpäätöstä varten sekä lausunto maksatushakemuksista on otettu käyttöön

13 Ylläpidettävät rekisterit Leader- hankkeiden rahoituksen sidonnan ja maksatusten rekisteri on otettu käyttöön 2008, samoin indikaattoritietojen rekisteri. Sosiaalisen tilinpidon käyttöönottoa valmistellaan, ja se otetaan käyttöön vuodenvaihteessa Hankkeiden ja hakemusten sekä maksatusten neuvonta Toimintaryhmä ylläpitää ajantasaista neuvontamateriaalia koskien hankesuunnittelua, hakemusten laatimista ja vireilletuloa, maksatusten hakua ja muuta mahdollista toimintaryhmätyötä koskevaa aineistoa. Materiaalia jaetaan yleisötilaisuuksissa, suoraan hakijoilla ja pidetään saatavilla myös yhdistyksen nettisivuilla. Hakumenettelyistä tiedotetaan yleisötilaisuuksissa, paikallislehdissä sekä omilla nettisivuilla. Leader- ohjelmakaudella aloitetaan kokeilemaan käytäntöä, jossa hankehakija ja mahdollisuuksien mukaan myös hakijatahon johtoryhmän jäsenet tavataan henkilökohtaisesti, kun hakija on saanut hankepäätöksen. Tapaamisessa käydään päätös läpi yksityiskohtaisesti, ja neuvotaan miten lait ja asetukset vaikuttavat hanketyöskentelyssä, sekä tutustutaan hankevetäjän oppaisiin. Tiedotus Toimintaryhmän kehittämisohjelman Läheltä Enemmän mukaisesti on laadittu tiedotussuunnitelma, joka päivitetään vuosittain (Liite 2). Maakunnallinen yhteistyö muiden toimijoiden kanssa Yhdistys on aktiivisesti mukana maakunnan toimintaryhmien yhteistyössä, ns. Leporyhmässä. Leader- kauden ajan yhdistys on mukana toimintaryhmien eri kumppanuushankkeissa, kuten Ympäristöluotsi ja Kylävirtaa. Erityisesti panostetaan yritysneuvontayhteistyöhön ja muiden maaseutujärjestöjen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Itsearviointi Itsearviointi otetaan osaksi vuosittaista toimintaa. Arviointi kuluneen vuoden toiminnasta tehdään kerran vuodessa, loppuvuoden aikana. Toiminnanjohtaja laatii itsearvioinnista lomakkeen jonka pohjalta arviointia tehdään. Vuosiarvioinnin lisäksi kehittämisohjelmassa määritellään muu toiminnan ja kehittämistyön arviointi osana ohjelmatyötä. Kansainvälinen yhteistyö Kansainvälinen yhteistyö laitetaan vireille osana hallintotyötä vuoden 2009 aikana, jonka tuloksena päätetään yhteistyömuodoista ja kumppanuusryhmistä. Vuoden 2008 aikana varsinaisia kansainvälistymistoimia ei aloitettu, vaan sitä ideoitiin ja kehiteltiin mm. virolaisten Leader- toimijoiden sekä espanjalaisten yhteistyötahojen kanssa. 13

14 Kustannukset ja rahoitus Myöntöpäätöksen mukaan vuodelle 2010 hyväksytty kustannusarvio ja rahoitus on seuraava Vuosittainen kustannusarvio Vuosi Palkkauskulut Ostopalvelut ja palkkiot Vuokrat 5000 Kokouspalkkiot ym Viestintäkustannukset Kone- ja laitehankinnat 2000 Toimistokalusteiden ja toimistotarvikkeiden hankinta 2000 Erityistaitojen hankkimisesta johtuvat kustannukset 3000 Kotimaan matkakulut Ulkomaan matkakulut 2000 Muut kustannukset 1000 Rahoitustarve yhteensä Tulot (vähennetään) RAHOITETTAVAT NETTOMENOT A. TE-keskukselta haettava rahoitus yhteensä EU valtio B. Muu kansallinen julkinen rahoitus - kunnat muu valtion rahoitus - muu C. Julkinen rahoitus (A+B) RAHOITUS (C+D) Varsin Hyvän tilinpäätöksen osoittamat kp 10:n toteutuneet kustannukset 01-12/2010 ja sen mukainen rahoitus on seuraava: 14

15 Palkkauskulut: ,22 euro Ostopalvelut ja palkkiot: 8.056,28 euro Vuokrat: 3.674,64 euro Viestintäkustannukset: 4.496,16 euro Kone- ja laitehankinnat: 1.863,29 euro Toimistokalusteiden ja toimistotarvikkeiden hankinta: 63,40 euro Kotimaan matkakulut: 5.744,60 Ulkomaan matkakulut: 397,10 euro Matkakulut yhteensä: 6.141,70 Yhteensä ,69 euro Haettava rahoitus: EU ,71 euro Valtio ,44 euro Kunta ,54 euro Yhteensä ,69 euro Varsin Hyvä Toimintaraha on vuonna 2010 toteutunut kustannuksiltaan myöntöpäätöstä pienempänä, kuten aiempinakin vuosina ja näin ollen hankkeen toteutukselle haettiin jatkoaikaa joulukuussa. Muutoshakemuksen myöntöpäätös saatiin alkuvuodesta Raportointi ja seuranta Henkilöstö raportoi toiminnan edistymisestä säännöllisesti hallitukselle. Maa- ja metsätalousministeriölle lähetettävä vuosiraportti sekä tämä Te-keskukseen toimitettava vuosiraportti annetaan aina hallitukselle tiedoksi ennen sen toimittamista. Hallitus käsittelee vuosittain tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja esittelee ne vuosikokouksen 15

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2011 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2011 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 20 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 20 Leader- ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto Ohjelmakauden

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013

Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 Vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 2/11 Yhteenveto Uuden ohjelmakauden toinen toteutus vuosi jatkui vilkkaana vuoden alkupuoliskon.

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2010 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2010 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 200 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti vuodesta 200 - ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto 2/ Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 203 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 203 Leader- ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 Euroopan maaseudun kehittämisen rahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 1. YLEISTÄ Oulujärvi LEADER ry on yhdistys, joka aktivoi ja tukee maaseudun asukkaita

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS JA LEADER-RYHMÄ Yhdistyksen taustaa Vuonna 2015 käynnistyvällä ohjelmakaudella 2014 20 Varsin Hyvän toimialue kattaa seuraavat alueet 11 kunnassa:

Lisätiedot

1. Yleistä. Leader-hanketoiminta. Leader-ohjelmakausi 2007-2013. Leader-ohjelmakausi 2014-2020

1. Yleistä. Leader-hanketoiminta. Leader-ohjelmakausi 2007-2013. Leader-ohjelmakausi 2014-2020 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä...2 2. Hallinto ja kokoukset..3 3. Viestintä ja yhteydenpito...4 4. Hanke- ja rahoitusneuvonta...5 5. Alueiden välinen ja kansainvälinen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY

TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY Keskipiste-Leader ry / Vuosiraportti 2011 HUOMAUTUS: Tässä raportissa kerrotut asiat ja johtopäätökset ovat syntyneet Leader-hallituksen ja toimihenkilöiden kokouksissa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 2 Tiivistelmä Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry on vuonna 2000 perustettu Leader -ryhmä, jonka tehtävänä on kehittää paikallista, seutukuntien välistä ja kansainvälistä yhteistyötä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 TAUSTAA Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on perustettu 9.1.2007 toteuttamaan ja hallinnoimaan laajalla yhteistyöllä koottua SILMU ry:n Maaseudun Leader- kehittämisohjelmaa 2007

Lisätiedot

Paikallista Pyhäjärviseudulta

Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUDUN PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN LEADER-STRATEGIA 2014-2020 Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUTU Eura Köyliö Säkylä Elämyksiä kaikille aisteille VISIO 2020 Pyhäjärviseutu on kilpailukykyinen,

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Laatukäsikirja Versio 13.8.2012 Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Teknologiapuisto 1, 61800 Kauhajoki, Finland PL 45, 61801 Kauhajoki, Finland Y-tunnus: 1082564-7 Kotipaikka:Isojoki

Lisätiedot

KEHU Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys ry www.kehu.fi. KESKISEN UUDENMAAN KEHITTÄMISYHDISTYS KEHU ry. ALMA-Ohjelmakauden 2000-2006 LOPPURAPORTTI

KEHU Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys ry www.kehu.fi. KESKISEN UUDENMAAN KEHITTÄMISYHDISTYS KEHU ry. ALMA-Ohjelmakauden 2000-2006 LOPPURAPORTTI KEHU Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys ry www.kehu.fi KESKISEN UUDENMAAN KEHITTÄMISYHDISTYS KEHU ry. ALMA-Ohjelmakauden 2000-2006 LOPPURAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaryhmän toiminta ohjelmakaudella

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Pihlavisto, Laura 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013

Lisätiedot

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 STRATEGISET PAINOPISTEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET POKO RY:N TOIMIKAUDELLE 2014-2020 Otto Huttunen, Helena Kairamo, Markku

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY 2 3 Sisällysluettelo Yhteenveto Taustaa 1. HANKETOIMINNAN KESKEINEN SISÄLTÖ.. s. 5 1.1. Maaseudun kehittäminen: toimenpiteet 412, 413 ja 421 1.2. Maksatushakemusten

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä yhteistyötä

Lisätiedot

YKKÖSAKSELI RY:N HANKE- JA YRITYSTUKIEN ULKOINEN ARVIOINTI. Ohjelmakausi 2007 2013. Eija Eloranta

YKKÖSAKSELI RY:N HANKE- JA YRITYSTUKIEN ULKOINEN ARVIOINTI. Ohjelmakausi 2007 2013. Eija Eloranta YKKÖSAKSELI RY:N HANKE- JA YRITYSTUKIEN ULKOINEN ARVIOINTI Ohjelmakausi 2007 2013 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskuksen julkaisuja 4 Julkaisija: Turun yliopiston Brahea-keskus Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

Satasilta. Tiedotuslehti Maaseuturahaston mahdollisuuksista yrityksille ja yhteisöille. Kehittämistä. Investointeja. Uutta toimintaa.

Satasilta. Tiedotuslehti Maaseuturahaston mahdollisuuksista yrityksille ja yhteisöille. Kehittämistä. Investointeja. Uutta toimintaa. Satasilta Tiedotuslehti Maaseuturahaston mahdollisuuksista yrityksille ja yhteisöille Kehittämistä Investointeja Uutta toimintaa Talkoita Sisällysluettelo Pääkirjoitus...2 Sisällysluettelo...2 Maaseutuohjelman

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto organisaationa

Suomen Ratsastajainliitto organisaationa Suomen Ratsastajainliitto organisaationa Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, Valo, Helsinki p. 09-2294 510 f. 09-149 6864 www.ratsastus.fi Suomen Ratsastajainliitto ry Työryhmässä: Laura Airaksinen,

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas Autismi- ja Aspergerliitto ry Yhdistystoiminnan opas Heikki Kokko & Katriina Tamminen 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Mikä on yhdistys 2.1 Yhdistystoiminnan käsitteitä 2.2. Liitto yhdistys aluekerho

Lisätiedot

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN Tähän oppaaseen on koottu Iholiiton jäsenyhdistysten toiminnan kannalta keskeisiä tietoja. Aluksi on lyhyt kuvaus Iholiiton toiminnasta ja organisaatiosta. Luvussa

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 1 1.1 Kuvaus alueesta 1 1.2

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 3 1.1 Kuvaus alueesta 3 1.2

Lisätiedot