JOHDANTO... 4 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TAVOITTEET... 7 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN VUOSITEEMAT... 8 TOIMINTASUUNNITELMA SEURANTA...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOHDANTO... 4 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TAVOITTEET... 7 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN VUOSITEEMAT... 8 TOIMINTASUUNNITELMA... 10 SEURANTA..."

Transkriptio

1 UTAJÄRVEN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA Utajärven kunta Kesäkuu 2002

2

3 SISÄLLYSLUETTELO LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 JOHDANTO... 4 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA... 5 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TAVOITTEET... 7 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN VUOSITEEMAT... 8 TOIMINTASUUNNITELMA SEURANTA YHTEYSTIEDOT MATERIAALIT / AINEISTO LASTEN NÄKEMYKSET UTAJÄRVEN LIIKENNETURVALLISUUDESTA... 22

4

5 LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA Utajärven kunnan ensimmäinen liikennekasvatussuunnitelma on merkittävä saavutus lajissaan Vaikka kunnan liikenneturvallisuus on hyvällä mallilla, suunnitelmaan sisältyvä tavoitteellisuus, ennalta ehkäisevyyden periaate, vastuutus ja seuranta täyttävät kaikki hyvän strategisen suunnittelun periaatteet. Kunnan rooli liikenneturvallisuustyössä voitaneen jakaa kahteen päälohkoon. Kunnalla on ensinnäkin tärkeä rooli tiestön suunnittelussa, rakentamisessa, aloitteiden tekemisessä valtiolle, lausuntojen antamisessa maakunnallisiin ja alueellisiin suunnitelmiin. Toiseksi, kunnan luontaisiin tehtäviin voidaan lukea valistuksen jakaminen kuntalaisille tärkeistä asioista, joihin liikenneturvallisuuskin kuuluu. Voidaan myös todeta, että kunta täälläpäin Suomea on luontainen moottori koottaessa yhteistyöverkostoja tärkeiden asioiden eteenpäin saattamiseksi. Tärkein liikenneturvallisuushuomiota tarvitseva tie on luonnollisesti valtatie 22, joka kulkee kirkonkylän taajaman halki. Valtatielle on laadittu tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelma viime vuosikymmenen puolivälissä. Tätä suunnitelmaa ei ole valitettavasti voitu valtion rahanpuutteen vuoksi panna täytäntöön ja sen vuoksi monet tiehen liittyvät vaaramomentit ovat yhä olemassa. Kunta on esittänyt valtiolle kevennetyn parantamissuunnitelman tekoa, johon sisältyisi mm. kanavointeja, tievaloja, kevyenliikenteenväyliä, valtatien alittamista kevyen liikenteen osalta. Kunnan esitys on saanut ymmärrystä ja odotammekin kevennetyn suunnitteluversion toteutumista lähivuosina. Kunnanhallitus on nimennyt seurantaryhmän varmistamaan liikennekasvatussuunnitelman toteutumista. Seurattavia asioita ovat mm onnettomuustilanteen kehittyminen sekä liikenneturvallisuusongelmien poistaminen. Ryhmän työ osaltaan auttaa kunnan kehittymään valtuuston päättämää visiota kohti. Visiossa mm. todetaan Utajärven olevan vuonna 2010 elinympäristöltään turvallinen ja virikkeellinen kunta Kunnanjohtaja Kyösti Juujärvi 3

6 UTAJÄRVEN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO Turvallinen liikkuminen on osa turvallista ja laadukasta asuinympäristöä. Panostamalla käyttäytymiseen ja osaamiseen liikenteessä pystytään edullisimmin ratkaisuin parantamaan liikkumisen turvallisuutta. Liikennekasvatussuunnitelman tehtävä on liikenneturvallisuustyön tavoitteiden kuvaaminen ja toimintasuunnitelman esitteleminen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimintasuunnitelmassa esitetään lyhyesti tavoitteet, keinot, toteuttajat ja vastuuhenkilöt liikenneturvallisuutta parantaville toimenpiteille joita tullaan lähivuosina tekemään. Liikennekasvatussuunnitelman laatiminen käynnistyi Utajärvellä syksyllä Työhön sitoutettiin mukaan kaikki hallintokunnat, jotta tavoitettaisiin mahdollisimman monet kuntalaiset liikennekasvatustyöllä. Työn tarve määriteltiin liikenneympäristöön keskittyneessä liikenneturvallisuussuunnitelmassa, joka laadittiin Liikennekasvatussuunnitelman kokoajana toimi SCC Viatek Oy. Liikennekasvatussuunnitelmien laatiminen kunnittain perustuu valtio neuvoston periaatepäätökseen. Suunnitelman määrällisenä tavoitteena on tukea valtakunnallista suunnitelmaa, jolle saatiin valtioneuvoston periaatepäätös tammikuussa Suunnitelman mukaan liikennekuolemien määrän tulisi vähentyä koko maassa 250:een vuoteen 2010 mennessä, kun se nyt on noin 400. Suunnitelman periaate on: Ettei kenenkään tarvitsisi kuolla tai vakavasti loukkaantua liikenteessä. 4

7 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA Liikenneonnettomuuksien kokonaismäärä on Utajärvellä ollut viime vuosien aikana melko alhainen. Henkilövahinkoon johtaneiden liikenneonnettomuuksien määrällä mitattuna Utajärvi on ollut yksi turvallisimmista kunnista asukaslukuun suhteutettuna Oulun läänissä. Valtaosa Utajärvellä sattuneista onnettomuuksista on ollut peltikolareita. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ei ole viime vuosien aikana sattunut yhtään. Kolareiden kokonaismäärä on kuitenkin kahtena viime vuonna hieman noussut. Yhden henkilövahinkoon johtaneen onnettomuuden kustannukset yhteiskunnalle ovat keskimäärin euroa ja omaisuusvahinkoon johtaneen onnettomuuden puolestaan keskimäärin euroa. Utajärven liikenneonnettomuudet aiheuttavat yhteiskunnalle n euron kustannukset vuosittain. Kunnan osuus näistä kustannuksista on keskimäärin %. Liikenteellisesti tyypillisimpiä onnettomuuksia ovat aamuisin kello 6 7 välillä ja iltapäivisin kello välisinä aikoina sattuneet onnettomuudet. Perjantai ja lauantai korostuvat myös onnettomuustilastossa. Sen sijaan kuukauden mukaan ei yksikään vuodenaika erotu selvästi, vaan onnettomuuksia sattuu tasaisesti läpi vuoden. Onnettomuustyypeittäin yksittäisonnettomuudet eli onnettomuudet, joissa on yksi osapuoli sekä hirvionnettomuudet ovat tyypillisimpiä. Kevyen liikenteen onnettomuuksia, jotka ovat yleensä seurauksiltaan vakavampia, ei ole tarkastelujaksolla sattunut kuin yksi. Ikäluokista eniten onnettomuuksia on sattunut vuotiaille. Vakavia onnettomuuksia puolestaan eniten vuotiaille. Alle 15 -vuotiaille ei ole sattunut kuin 1 onnettomuus tarkastelujaksolla Loukkaantunut Omaisuusvahinko Kuva 1. Liikenneonnettomuuksissa mukana olleiden ikäjakauma Osa liikenneturvallisuuden nykytilaa ovat myös asenteet liikenteessä. Asenteiden kartoittamiseksi suunnattiin utajärveläisille nuorille kysely. Kyselyllä haettiin mielipiteitä erilaisiin liikenneturvallisuusaiheisiin väittämiin. Toisena osana asenteiden kartoittamista selvitettiin turvavälineiden käyttöasteita kouluissa ja päivähoidossa. 5

8 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% jalankulkijat Heijastin pyöräilijät Pyöräilykypärä pyöräilijät Valot (pyörä) autoilijat Valot (auto) autoilijat Kuskin turvavyö autoilijat Hands free auton matkustajat Lasten turvaistuin auton matkustajat Matkustajan turvavyö Ei käytä Käyttää Turvavälineiden käyttöasteista korkeimmat on autojen turvaväli-neillä, valoilla ja kuljet-tajan turvavyöllä. Matkustajista turvavyötä käyttää runsaat 80 % ja turvakaukaloa va-jaat 80 %. Alhaisimmat käyttöasteet on hands freellä ja polkupyörien turvavälineillä. Kuva 2. Turvavälineiden käyttöasteet Täysin eri mieltä Melkein eri mieltä Ei osaa sanoa Melkein samaa mieltä Täysin samaa mieltä 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 Ajoneuvon nopeudella on suuri vaikutus turvallisuuteen 2 Jalankulkijat, pyöräilijät ja mopoilijat noudattavat liikennesääntöjä hyvin 3 Autoilijat noudattavat liikennesääntöjä hyvin 4 Keskustassa voi pyöräillä turvallisesti 5 Asuinalueilla voi pyöräillä turvallisesti 6 Mopoilu tulisi sallia ennen 15 ikävuotta 7 Mopo-korttikoulutus lisää turvallisuutta 8 Risteyksissä väistämisvelvollisuutta usein vaikeaa päätellä 9 Voin ajaa polkupyörällä ajoradalla silloin kun pyörätietä ei ole 10 Voin ajaa polkupyörällä ajoradalla silloin kun pyörätietä ei ole vielä aurattu 11 Voin pyöräillä turvallisesti ilman kypärää 12 Keskustassa voi liikkua turvallisesti ilman heijastinta 13 Alkoholin vaikutusta ajamiseen liioitellaan Kuva 3. Nuorison asenteet liikennettä kohtaan Kyselystä saadut vastaukset osoittavat, että suhtautuminen liikenteeseen on pääosin sääntöjä ja rauhallista ajotapaa kunnioittavaa. Vastauksissa näkyy joitain vähäisten liikennemäärien tuomia mielipiteitä esim. pyöräily katsottiin turvalliseksi myös ajoradalla tietyin edellytyksin ja kypärän käyttöä ei pidetty kovin tärkeänä. Sen sijaan alkoholin katsottiin vaarantavan liikenneturvallisuutta ja ajonopeuden merkitystä pidettiin tärkeänä turvallisuuden kannalta. Mopoilua ei haluttu vastaajien mielestä sallia alle 15-vuotiaille. 6

9 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TAVOITTEET Liikenneturvallisuustyön tavoitteita on määritelty usealla tasolla; valtakunnallisella, läänin ja kuntatasolla. Valtioneuvoston hyväksymä liikenneturvallisuusvisio linjaa alueellisten suunnitelmien tavoitteet. Liikenneturvallisuusvision 2001 mukaan Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä, jos noudattaa liikennesääntöjä. Valtioneuvoston lähiajan tavoitteena pudottaa liikennekuolemien vuotuista määrää siten, että vuoteen 2010 mennessä kuolee liikenteessä enintään 250 ja vuoteen 2025 mennessä enintään 100. Tavoitteisiin pääsemiseksi on listattu kolmekymmentä käytännön toimenpidettä. Oulun läänin liikenneturvallisuussuunnitelma vuosille valmistui syksyllä Suunnitelmassa edellytetään kuntien tekevän jatkuvaa liikenneturvallisuustyötä johon tulee sitouttaa kaikki hallintokunnat. Lääni edellyttää kaikilta kunnilta sitoutumista siihen, että vuonna 2005 aiheutuisi enintään 30 liikennekuolemaa. Tavoitteet Utajärvellä Liikenneturvallisuustyön tavoitteita Utajärvellä linjattiin liikenneturvallisuussuunnitelmassa vuonna Tavoitteiksi määriteltiin liikenneturvallisuuden osalta: - Liikenneonnettomuusriskiä pienennetään, siten ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä - Liikenteessä kuntalaisten omakohtaisesti kokemaa onnettomuusriskiä pienennetään - Radan ja valtatien ylittämisen turvallisuutta parannetaan Liikennekasvatussuunnittelun yhteydessä lisättiin tavoitteisiin: - Vastuunottaminen omasta ja toisten liikkumisesta lisääntyy - Turvavälineiden käyttö lisääntyy - Asenteet liikkumista kohtaan muuttuvat turvallisemmiksi 7

10 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN VUOSITEEMAT Vuositeemoilla tarkoitetaan aiheita, joihin panostetaan erityisesti ko. vuoden aikana. Teemojen ympärille voidaan rakentaa hallintokuntien väliset yhteiset tapahtumat ja liikenneturvallisuudesta tiedottaminen. Vuositeemojen ympärillä voidaan toteuttaa myös muuta kuin suunnitelmassa esitettyä liikennekasvatustyötä. 2002: Liikenneturvallisuussuunnitelman tekeminen tutuksi Liikennekasvatussuunnitelma kootaan vuoden 2002 aikana. Vuoden aikana tehdään liikenneturvallisuussuunnitelmaa tutuksi kuntalaisille ja erityisesti kunnan työntekijöille, jotka ryhtyvät suunnitelmaa toteuttamaan. Keinoja suunnitelman tekemisessä tutuksi ovat aktiivinen tiedottaminen, Testaa turvallisuutesi kampanjan käynnistäminen ja suunnitelman jakaminen eri yksiköihin. 2003: Vastuun ottaminen omasta ja toisten liikkumisesta Vuoden 2003 aikana luodaan asenteellinen pohja vastuulliselle liikkumiselle. Vastuun ottaminen omasta ja toisten liikkumisesta tarkoittaa ennen muuta sitä, että jokainen pyrkii liikkumaan sääntöjen mukaisesti kunnioittaen myös muita. Vuoden 2003 aikana korostetaan myös vanhempien vastuuta lapsiensa liikkumisesta. Liikenneturvallisuuden on ensisijaisesti lähdettävä omasta lähiympäristöstä ja omista valinnoista. Yksi osa vastuunottamista omasta liikkumisesta on rattijuoppouden vähentäminen Utajärven liikenteessä. Vastuun ottaminen koostuu seuraavista asioista: 0 oma turvallinen ja vastuullinen liikkuminen ilman päihteitä 0 oman perheen liikkuminen turvallisesti 0 vanhempien vastuu lastensa liikkumisesta 8

11 2004: Turvavälineiden käytön lisääminen Vuoden 2004 aikana lisätään konkreettisesti turvavälineiden käyttöä kunnassa. Vuoden teemaan kuuluu valistaminen turvavälineiden käytön tärkeydestä, erilaiset kilpailut, haasteet ja tapahtumat sekä turvavälineiden jakaminen. Turvavälineiden käyttöä on vuoden aikana myös hyvä seurata esimerkiksi eri tyyppisten laskentojen avulla. 0 heijastin 0 kypärä(pyöräily/mopoilu) 0 liukuesteet 0 valot 0 turvavyöt 0 turvaistuimet 2005: Turvallinen vesillä ja jäällä liikkuminen Vesillä ja jäällä liikkuminen on merkittävä osa liikennettä. Oulujoki ja muut vesistöt kunnan alueella aikaan saavat paljon liikennettä vesillä. Veneily, moottoriveneily, moottorikelkkailu, hiihtäminen ja pilkillä käyminen kävellen ovat liikkumismuotoja, joissa liikutaan vesillä tai jäällä. Tähän liikkumiseen liittyy myös omat liikenneturvallisuusriskinsä. Vuoden 2005 aikana kiinnitetään huomiota liikkumisen turvallisuuteen mm. 0 kypärän käyttö 0 pelastusliivit ja kelluntavarusteet 0 kelin huomioiminen 0 uimataidon huomioiminen 2006: Kevyen liikenteen turvallisuus Kevyen liikenteen turvallisuutta parannettaessa voi jokainen hallintokunta keskittyä niihin liikennevälineisiin, joita oma kohderyhmä käyttää. Utajärven liikenteelle tyypillisiä kevyen liikenteen vaaranpaikkoja ovat rautatien tasoylitykset, jotka ovat yksi vuoden painopisteistä. Vuoden 2006 aikana kiinnitetään huomio 0 pyöräilyyn 0 mopoiluun 0 moottorikelkkailuun 0 moottoriveneilyyn 0 apuvälineiden kanssa liikkumiseen 0 rautatien tasoylitykset 9

12 TOIMINTASUUNNITELMA Alle kouluikäiset (Vastuuhenkilö: Hannele Karhu) KOHDERYHMÄ TAVOITTEET KEINOT TOTEUTTAJA Äitiysneuvola Vastasyntyneet Vanhempien liikenneturvallisuusosaamiseen, asenteisiin ja käyttäytymiseen vaikuttaminen - Turvajoukko-lehtisen jako, keskustelu - Lapsen kasvun kansiossa jaetaan Näin lapsi matkustaa turvallisesti autossa - esite, keskustelu neuvola neuvola 1-5 vuotiaat - Keskustelut vanhempien kanssa, liikenneturvallisuustapahtuma joka 2. vuosi - Lasten hoito- ja kasvatussuunnitelmaan sopimus siitä, että lapset ovat turvavöissä tai turvakaukaloissa myös päivähoitoon tuotaessa neuvola, päivähoito, liikenneturvallisuus -työryhmä päivähoito 3 5- vuotiaat Lasten liikenneturvallisuusosaamisen parantaminen - Opetusta ja kasvatusta liikenneturvallisuusasioista lapsille liikenneturvallisuuskalenterin mukaisesti - Poliisin vierailu päivähoitoryhmissä - Aikuisten oikea esimerkki ja asenne - Kulkunen-kirjasen jako 4- vuotisneuvolassa vanhemmat, päivähoito päivähoito vanhemmat, henkilökunta neuvola 0 5vuotiaat Turvavälineidenkäytönlisääminen -Keskustelutlastenjavanhempien kanssa - Tietoiskut, tapahtumat - Ylimääräisten heijastimien keräys ja päivähoitopaikkojen lähellä sijaitseviin puihin kiinnittäminen päivähoidon henkilöstö, neuvola, asiantuntijat liikenneturvallisuus -työryhmä päivähoito Päivähoidossa olevat lapset Henkilökunta vastaa jatkuvasti lasten turvallisuudesta - Yhteiset turvallisuusohjeet päivähoidossa - Huolehditaan ympäristön turvallisuudesta päivähoidon henkilöstö ja lasten vanhemmat - Huomioidaan turvallisuusasiat liikenteessä kuljettaessa - Tuntosarvet herkkinä vaaratilanteiden ennakoimiseksi - Vaikutetaan lasten ympäristön turvallisuuteen sekä puututaan epäkohtiin 10

13 Päivähoidon liikenneturvallisuuskalenteri AIKATAULU TAVOITE KEINO TOTEUTTAJA Elokuu Syyskuu Turvallinen liikkuminen pihalla ja lähiympäristössä Tutustutaan lasten kanssa piha-alueeseen ja lähiympäristöön Henkilökunta Lokakuu Turvallinen liikkuminen pimeällä Huolehditaan, että lapsilla on heijastimet. Kerätään kotoa ylimääriä heijastimia ja koristellaan päivähoitopaikan lähellä oleva puu niillä. Henkilökunta, vanhemmat Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Talvisten vaaratekijöiden ennaltaehkäisy: *liukastumiset *heikot jäät *korkeat ja jäiset lumikinokset *pulkkamäki Liukkauden torjunta hiekoittamalla. Pulkkamäen teko turvalliseen paikkaan. Henkilökunta, talonmiehet Huhtikuu Toukokuu Turvallinen liikkuminen liikenteessä Liikennepäivät lapsille: Poliisin vierailu/ liikennepuistossa vierailu / pyöräilykoulu ja keskustelut lasten kanssa. Henkilökunta, vanhemmat Kesäkuu Heinäkuu Turvalliset vesileikit, turvallinen liikkuminen vesillä Valvotaan lapsia vesileikeissä, ohjataan turvalliseen vesillä käyttäytymiseen. Henkilökunta, vanhemmat Yleisiä periaatteita: - Kun liikutaan lasten kanssa liikenteessä: liikuntasalimatkat, retket, torilla käynnit, jne, ohjataan lapsia aina turvalliseen liikennekäyttäytymiseen - Aikuisten oma esimerkki ja asenne toimii mallina! - Jokaisesta lapsesta tehtävään hoito- ja kasvatussuunnitelmaan lisätään Saako lasta kuljettaa autolla (esim, retket takseilla, linja-autolla, perhepäivähoidossa hoitajan autolla kerhokuljetukset) kohtaan myös vanhempia sitova maininta Meillä lapset ovat turvavöissä tai istumissa myös tuotaessa ja haettaessa heitä päivähoidosta! 11

14 Kouluikäiset (Vastuuhenkilö luokka-asteet 0-6 Sari Nissinen, luokka-asteet 7-9 Tapani Blomster) KOHDERYHMÄ TAVOITTEET KEINOT TOTEUTTAJA 0 6lk Korostetaan turvallisen kulkemisen perusasioita yhteistyössä kotien ja muiden tahojen kanssa. Opetus, valistus, keskustelut. Lähtökohtana ovat konkreettiset tilanteet ja niissä selviytyminen. Vanhemmat, opettajat, liikenneturva, Vuosittaiseen työsuunnitelmaan tietyn painopistealueen liittäminen. Kirjataan työsuunnitelmaan syksyllä mikä liikennekasvatuksen osa-alue tulee painopistealueeksi minäkin vuonna. Toteutusta arvioidaan keväällä. Opettajat 0 2lk Tarkkaavaisuuden kehittäminen koulu- ja lähiympäristössä liikuttaessa. Havainnoinnin harjoittelu käytännössä, havainnointitehtäviä. Vanhemmat, opettajat Turvalliset reitit koulumatkalla ja lähiympäristössä. Vanhempien tiedottaminen ja velvoittaminen kulkemaan yhdessä koulureitti edes kerran läpi koulunsa aloittavan oppilaan kanssa. Vanhemmat, opettajat Jalankulku- ja pyöräilysääntöjen ja tapojen opettelu. Jalankulkijan kortin hyväksytty suorittaminen.(liikenneturvan oheismateriaalia) Opetustuokiot, harjoittelu käytännössä. Opettajat, oppilaat, poliisi Koululaisia kuljettavien vanhempien ja koululaiskuljettajien valistaminen. Vanhemmille osoitetaan paikoitusalue lasten tuomista ja hakemista varten. Vanhemmat noudattavat kieltoa koulun pihaan ajamisesta. Opettajat, vanhemmat muut kuljettajat. Mahdollista ilmaista koulutusta liikennekasvatuspr ojektin puitteissa henkilökunnalle ym. tahoille. 3-4 lk Liikenteen hallinnan parantaminen. Opetus luokissa, ja harjoittelu liikenteessä. Opettajat, vanhemmat Turvavälineiden ja varusteiden aktiivinen käyttö. Opetus, kampanjat (heijastin heilumaan, kypärä paras päähänpisto). Asennekasvatus. Opettajat, vanhemmat, poliisi, liikenneturva Jalankulkijan ja pyöräilijän perussääntöjen kertaus ja vaaratilanteiden ennakointi. Oppilaan koulumatkan vaaranpaikkakartoituksen selvitys (liikenneturvan materiaalia). Opetuskeskustelut, havaintoesitys Oppilaat, vanhemmat, opettajat Turvallisuus koulukyydityksessä. Koulukyytiläisen muistilista: Opettajat, koululaiskuljettajat vanhemmat. 12

15 5 6lk Ymmärtää jalankulkijan ja pyöräilijän liikennesääntöjen merkityksen turvallisessa liikkumisessa. Hyödynnetään oppilaiden omia havaintoja ja kokemuksia liikenteestä. Korostetaan toisten huomioonottamista liikenteessä. Oppilaat, opettajat, vanhemmat, poliisi 7 9lk Turvavälineiden ja varusteiden esimerkillinen käyttö. Osaava liikkuja liikenteessä. Osata jalankulkijan, pyöräilijän ja mopoilijan liikennesäännöt ja turvallisuus Tapa- ja asennekasvatus. Tietoiskut ym. valistuspäivä Liikennetaitokilpailu yli eri hallintokuntia koskettavaksi tapahtumaksi esim. joka toinen vuosi tmv. Ohjattu harjoittelu käytännössä Opettajat, vanhemmat, liikenneturva Poliisi, liikenneturva tavoitteena toteuttajaksi. Muutoin paikanpäältä työvoimaa. Opettajat, poliisi, autokoulu Osata liikkua matkustajana liikenteessä, toisten huomioiminen Tapa- ja asennekasvatus Kuljettajat, vanhemmat, opettajat Hallita onnettomuustilanteet ja ensiaputaidot Opetus, käytännön harjoittelu Opetus, pelastuslaitos, terveydenhoitajat Tuntea alkoholin merkitys liikenteessä Opetus, asennekasvatus Poliisi, opettajat 13

16 Toisen asteen koulutus (Vastuuhenkilö Tapani Blomster) KOHDERYHMÄ TAVOITTEET KEINOT TOTEUTTAJA Jalankulkijat Heijastimen käyttö Liikennesääntöjen noudattaminen Vuositeemat Polkupyöräilijät Kevyet moottoripyöräilijät Liikenteen seuraaminen Valojen ja pyöräilykypärän käytön lisääminen Liikennesääntöjen noudattaminen Liikenteen seuraaminen Turvallinen tilannenopeus Ajoneuvon käsittelyn parantaminen - Hyvät tavat liikenteessä - Kevyt liikenne - Autoilija/autoliikenne - Moottorikelkat ja pyörät - Alkoholi ja liikenne - Vakavan onnettomuuden kohtaaminen ja jälkihoito Yhteistoiminta - Poliisi - Vakuutusyhtiö - Liikenneturva Lukion rehtori ja opettajat Moottorikelkat Turvallinen tilannenopeus Ajoneuvon käsittelyn parantaminen Lukuvuoden aloituspäiväinfot Autoilijat Turvallinen tilannenopeus Olosuhteiden huomioiminen Kännykän käytön rajoittaminen Tuntea alkoholin merkitys liikenteessä 14

17 Nuoriso (Vastuuhenkilö Jukka Grip) KOHDERYHMÄ TAVOITTEET KEINOT TOTEUTTAJA vuotiaat Asenteet kuntoon Puuttuminen (esim. kypärättä ajoon, kyyditykseen tai holtittomaan ajoon. Nuorten kanssa toimivat tahot kuten koulu, nuorisotoimi, srk yms. Esimerkit kuntoon ja turvallisuus turhamaisuuden edelle Aikuisten malli liikenteessä (esim. turvavyön käyttö, suojatiellä kulkeminen ja pyöräilykypärän käyttö. Aikuiset Kaasujalan kevennys Hidasteiden rakentamine. Valvonnan lisääminen. Kartoitetaan ajonopeuksia ja tarvittaessa puututaan niihin eri keinoin. Tekninen, toimi, Tiehallinto ja poliisi Ennakointikyvyn parantaminen Teemapäivän järjestäminen yläasteella. Nuorisotoimi, yläaste, srk yms Vaaranpaikkojen kartoitus Internet keskustelupalstalle avataan vuosittain keskustelu Utajärven kunnan alueella olevista vaaranpaikoista. KVT työryhmä Turvavälineiden käyttöasteet nousuun Teemapäivä 4H-yhdistyksen sekä partiolaisten kerhoihin. Syksyisin teemana heijastimet sekä niiden käyttö. Heijastimet jakoon kaikille. Nuoret ohjaajat valvovat kerholaisten heijastimien käyttöä koko syksyn. 4H-yhdistys, seurakunta, partio ja Liikenneturva 15

18 Työikäiset (Vastuuhenkilö Asko Merilä) KOHDERYHMÄ TAVOITTEET KEINOT TOTEUTTAJA Ajokyvystä huolehtiminen Kurssi fyysisen ja henkisen kunnon merkityksestä ajokykyyn sekä Ennakoivanajon kurssi Oulujokiopistoon Kurssin esittely ja mainostaminen suurimmille työnantajille ja kunnan Liikenneturvallisuusosaamisen lisääminen Tiedotetaan liikenneturvallisuudesta vuositeemoin Tervareitissä ja Juoksupojassa. Tehokas Testaa turvallisuutesi -kampanjan käynnistys LIITE 1 Koululaiskuljettajien kouluttaminen Vastuunotto oman perheen liikenneturvallisuudesta Koululaisten vanhemmille vanhempain illoissa tietoiskuja, Pidetään yllä Testaa turvallisuutesi palstaa paikallislehdessä n. 1 vuoden ajan, jatkossa vuositeemat jatkuvat paikallislehdissä. LIITE 1 16

19 Iäkkäät (Vastuuhenkilö Leena Tervonen) KOHDERYHMÄ TAVOITTEET KEINOT TOTEUTTAJA Yli 65 -vuotiaat Henkilökunnan osaamisen lisääminen Henkilökunnan kouluttaminen ja motivointi liikenneturvallisuustyöhön Peruspalvelut, Liikenneturva Liikenneympäristön kehittäminen vanhusten näkökulmasta. Liikkumisen ongelmien ja ongelmapaikkojen kartoittaminen ja korjaaminen Peruspalvelut ja tekniset palvelut Materiaalin hankkiminen ja ajantasaistaminen Ajantasaisen liikenneturvallisuusmateriaalin hankkiminen ja jakaminen Peruspalvelut, Liikenneturva Iäkkäiden liikkuminen palveluliikenteessä Palveluliikenteen markkinointi iäkkäiden saamiseksi palveluliikenteen asiakkaiksi Kuljetusvastaava Iäkkäiden autoilu ja mopoilu Koulutus- ja tiedotustilaisuudet iäkkäiden autoilusta Peruspalvelut Tiedottaminen ja ohjaus liikenteeseen silloin kun liikennettä on vähiten Iäkkäiden neuvominen autoiluun ja mopoiluun liittyvissä kysymyksissä Iäkkäät vammaiset Poliisivierailu, jossa koulutusta ja neuvontaa liikkumiseen liittyvissä kysymyksissä. Eläkeläisjärjestöt, Vanhus- ja vammaisneuvosto, Poliisi 17

20 Tekninen toimi (Vastuuhenkilö Esa Nissinen) KOHDERYHMÄ TAVOITTEET KEINOT TOTEUTTAJA Kaikki kuntalaiset Yleisten teiden ylityspaikkojen parantaminen Suojatierakentaminen, merkinnät Väylästön selkeyttäminen Tiehallinto ja tekninen toimi Asennekasvatus Tiedottaminen nettisivuilla ja sanomalehdessä Liikenneturvallisuu sryhmä Erityiskohteiden kartoitus ja ratkaisut Erityistapahtuma-aikaisten liikennejärjestelyjen suunnittelu (esim. messut ja kilpailut) Kunta ja järjestäjä Iäkkäiden liikkumisen ongelmien ja ongelmapaikkojen kartoittaminen ja korjaaminen Perusturva ja tekninen toimi Hyvien asioiden esille tuonti päätöksenteossa Liikenneturvallisuus näkökohtien huomiointi esityksissä ja päätöksenteossa Esittelijät 18

21 SEURANTA Seurannalla varmistetaan liikennekasvatuksen toimintasuunnitelman toteutuminen ja suunnitelman päivittäminen vuosittain. Liikennekasvatussuunnitelma saatetaan teknisen-, sivistys- sekä sosiaali- ja terveyslautakuntien käsiteltäviksi. Suunnitelma käsitellään myös kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Utajärven kunta huolehtii jatkuvaluonteisin seurannan järjestämisestä yhteistyötahoinaan Tiehallinto, poliisi, Liikenneturva ja Oulun lääninhallitus. Seurannasta vastaa seurantaryhmä, joka kokoontuu 2 kertaa vuodessa. Kunnanhallitus nimeää seurantaryhmän ja ryhmän puheenjohtajan. Seurantaryhmän puheenjohtaja vastaa ensimmäisen kokouksen koolle kutsumisesta. Seurattavia asioita liikenneturvallisuustyössä ovat mm. seuraavat: - Onnettomuustilanteen kehitys - Toimenpideohjelman toteutuminen - Toimenpiteiden vaikutukset - Liikenneturvallisuuden ongelmat Kunkin hallintokuntaryhmän edustaja laatii tammikuussa seurantaraportin hallintokunnassaan tehdystä liikennekasvatustyöstä. Liikenneturvallisuusryhmä käsittelee hallintokuntien raportit ja kokoaa niistä tiedoksiannon kunnanhallitukselle ja sivistys-, perusturva- ja tekniselle lautakunnille. Utajärven liikennekasvatussuunnitelmaa ovat olleet laatimassa työryhmänä: Esa Nissinen Jouni Jurva Sari Nissinen Tapani Blomster Jukka Grip Hannele Karhu Leena Tervonen Asko Merilä Ulla Lehtonen Tarja Jääskeläinen Rainer Kinisjärvi Esko Huhtala Tekniset palvelut Tekniset palvelut Sivistyspalvelut Sivistyspalvelut Sivistyspalvelut Peruspalvelut Peruspalvelut Kehittämispalvelut 4H kerho Tiehallinto Liikenneturva Poliisi 19

22 YHTEYSTIEDOT Utajärven kunta Puhelin Esa Nissinen Jouni Jurva Asko Merilä Hannele Karhu Sari Nissinen Tapani Blomster Ulla Lehtonen Jukka Grip Leena Tervonen Poliisi Esko Huhtala Tiehallinto Tarja Jääskeläinen Liikenneturva Rainer Kinisjärvi Tiedotusvälineet Tervareitti Juoksupoika

23 MATERIAALIT / AINEISTO Liikennekasvatusta antaville on olemassa useita materiaalilähteitä. Lähteistä saa materiaalia koulutusta ja valistusta varten, tietoa saatavilla olevista materiaalipaketeista sekä liikenneturvallisuusaiheisesta koulutuksesta. Tärkein linkki on Liikenneturvan kotisivu, jonka kautta löytää kootusti kaikki liikenneturvallisuusaiheiset sivustot. Liikenneturva (materiaalia, koulutustietoa, yleistä liikenneturvallisuustietoa, tilastoja, linkkilista) Ajoneuvohallintokeskus (liikennepelejä ja testejä, yleistä liikennetietoa, tilastoja) Tiehallinto (yleistä liikenneturvallisuustietoa) Liikenne- ja viestintäministeriö (valtion toimet liikenneturvallisuuden parantamiseksi, lainsäädäntö) Poliisi (kampanjamateriaalia liikenneturvallisuuden parantamiseksi) Lääninhallitus (mm. läänin liikenneturvallisuussuunnitelma) Liikennevakuutuskeskus (tietoa liikennevahingoista ja niiden korvaamisesta) Utajärven kunta (mm. liikennekasvatusraportti ja keskustelupalsta, jossa myös liikenneturvallisuusaiheita) 21

24 LASTEN NÄKEMYKSET UTAJÄRVEN LIIKENNETURVALLISUUDESTA Autoilijat liikenteessä Autoilijoiden tulee noudattaa liikennesääntöjä, niin kuin muittenkin liikenteessä liikkuvien. Autoilijat ovat usein ajaneet ihmisen päälle ja toisten autojen kanssa kolarin. Ihmiset voivat loukkaantua tai kuolla. Autoilijoiden tulisi noudattaa vähän ennen junarataa esiintyvää STOP-merkkiä. Monesti autoilijat ajavat STOPmerkin ohi katsomatta, että tuleeko junaa. Niin käy myös usein autoliikenteessä. Salla 3. lk Liikenteen vaaratilanteita Liikenteessä on paljon vaaratilanteita. Liikenteessä on monenlaista liikkujaa. Kaikki eivät muista olla tarkkoja ja varovaisia. Kaupungissa ajetaan usein päin punaisia. Pyöräilijät ajavat myös lujaa ja varomattomasti, eikä heillä ole kypärää. Eläimet aiheuttavat joskus vaaratilanteita. Hirvi voi juosta tielle yllättäen. Minun täytyy olla varovainen, kun ylitän valtatien joka aamu! Annika 3.lk Autoilijat liikenteessä Kerran kun menin tien yli niin jokin auto tuli hirveää vauhtia eteenpäin. Minä katsoin kylttiä ja siinä oli kahdeksankympin rajotus ja se auto meni n. satasta. Minä menin kotiin ja sanoin äidille, mutta äiti sanoi että kannattaa katsoa vasemmalle ja oikealle ettei jää auton alle. Minä katsoin aina vasemmalle ja oikealle niin en jäänyt auton alle. Kun menin pyörällä tien yli niin aina talutin pyörän tien yli ja en koskaan jäänyt auton alle. Sanna 3.lk Pyöräilijät liikenteessä Aina kun lähtee pyöräilemään täytyy panna kypärä päähän. Kulje pyörätiellä. Mene suojatietä pitkin aina kun on mahdollisuus. Katso ensin vasempaan sitten oikeaan ja vielä kerran oikeaan ja taluta pyörä tien yli. Aja oikealla tien reunalla suoraan mutkittelematta etteivät toiset pyöräilijät törmää sinuun. Suojatie merkitään valkoisilla viivoilla. Pyörätien merkki on pyöräilijän kuva. Kuusitoistavuotias pyöräilijä saa kyydittää vai kaksitoistavuotiaita lapsia. Pimeän aikana pitää olla pyörissä, jotta näkyy ja näkee. Pyöräile liikennesääntöjen mukaan! Silja 3.lk 22

25 Minä pyöräilijänä liikenteessä Minä ajan oikeaa reunaa tiellä tai jos on pyörätie menen siitä. Katson aina että ei tule autoa ja sitten menen vasta yli. Jos on suojatie menen sitä pitkin. Kerran kun minulla oli pyörä rikki, minä oli äidin pyörällä koulussa. Minä ajoi melkein autoon pahki, koska jarrut oli rikki. Mutta onneksi kuitenkin auto väisti minua. Santeri 3. lk Minä pyöräilijänä liikenteessä Olin menossa pyörällä kaverini luo ja muistelin mitä opettaja opetti liikennesääntöjä. Autotie tuli vastaan ja muistelin, että opettaja neuvoi katsomaan ensin vasemmalle ja sitten oikealle ja vielä kerran vasemmalle ja tein niin kuin ope oli neuvonut. Sitten yhtäkkiä minulla irtosi kettingit ja talutin pyörän kotiin ja kotona isä laittoi kettingit paikoilleen ja lähdin polkemaan kaverini luo. Bertta 3.lk Autoilijat liikenteessä Autojen pitää pysähtyä jos on liikennemerkki, jossa lukee stop. Autojen pitää ajaa nopeusrajoitusten mukaan. Aina pitää katsoa vasemmalle ja oikealle tuleeko autoa. Jos tien yli kävelee tai pyöräilee ihminen on autojen pitää pysähtyä. Autossa pitää olla valot talvella ja kesällä. Autossa pitää olla turvavyöt kiinni. Pitää olla sopiva väli ettei satu kolaria tai muuta onnettomuutta. Kirsi 3.lk 23

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella Liikenneturvallisuustyö Kirkkonummella Kalvosarjan sisältö 1. Liikenneturvallisuustilanne Liikenneonnettomuudet Koettu liikenneturvallisuus Koetut t liikenneturvallisuuspuutteet lli tt t 2. Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTOKUNTA/SEKTORI: TERVEYSTOIMI/ äitiys- ja lastenneuvolat

ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTOKUNTA/SEKTORI: TERVEYSTOIMI/ äitiys- ja lastenneuvolat KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTO/SEKTORI: TERVEYSTOIMI/ äitiys- ja lastenneuvolat KOHDE- terveydenhoit llisuustiet ämyksen lisääminen

Lisätiedot

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Aluepäällikkö Leena Piippa, Liikenneturva 1 Strategia Liikenneturvallisuusstrategia on asiakirja, jossa on määritelty: Visio maakunnan liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010

Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010 Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010 1 Draaman keinoin liikenteessä Ammattioppilaitokset Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla (9) 2000 nuorta (74% M) 2/3 oli 17-18 v 95% ei ota jos ajaa 83% käyttää

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 KUNTA: HALLINTOKUNTA/SEKTORI: VESILAHTI SIVISTYSTOIMI / luokka-asteet 1.-6. KOHDE- Opettajat Liikennekasvatuksen merkityksen sisäistäminen,

Lisätiedot

ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTOKUNTA/SEKTORI: TERVEYSTOIMI /terveyskeskus ja vastaanotto

ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTOKUNTA/SEKTORI: TERVEYSTOIMI /terveyskeskus ja vastaanotto HALLINTO/SEKTORI: TERVEYSTOIMI /terveyskeskus ja vastaanotto Terveydenhoitajat Lääkärit llisuustietämyksen Henkilökunnan koulutus (terveydentilan vaikutus liikenneturvallisuuteen, lääkkeiden vaikutus toimintakykyyn),

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta

Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta ja sen seuranta Riikka Rajamäki 14.11.2017 Tampere Liikenneturvallisuustyön hyvät käytännöt kaikkien käyttöön -seminaari Vastuullinen liikenne. Rohkeasti

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2012

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2012 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2012 KUNTA: HALLINTOKUNTA/SEKTORI: LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ: LEMPÄÄLÄ SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI / PÄIVÄHOITO, TERVEYSTOIMI, VANHUSTYÖ, VAMMAISPALVELU

Lisätiedot

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA Kuninkaanhaan koulun liikenneturvallisuuskysely 2014 Yhteenveto oppilaiden vastauksista ja ajatuksista www.ts.fi 1/11 Leena-Maria Törmälä, Ramboll Finland

Lisätiedot

Reisjärven liikenneturvallisuussuunnitelma

Reisjärven liikenneturvallisuussuunnitelma Reisjärven liikenneturvallisuussuunnitelma Reisjärven kunta 2005 2 Reisjärven liikenneturvallisuussuunnitelma SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. NYKYTILANNE 4 - Koko Suomi 4 - Reisjärvi 4 3. TAVOITTEET 6 - Valtakunnalliset

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Luumäki

Koululaiskyselyn yhteenveto Luumäki Koululaiskyselyn yhteenveto Luumäki Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta. Alakoululaisten kyselyyn saatiin yhteensä 393 vastausta

Lisätiedot

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ Yleistä Liikenneturvallisuustyötä ohjaava visio: Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti

Lisätiedot

Alkusanat...3. Liikenneturvallisuuskysely...4. Liikenneonnettomuudet Kiuruvedellä...5. Liikenneturvallisuustyön tavoitteet...7

Alkusanat...3. Liikenneturvallisuuskysely...4. Liikenneonnettomuudet Kiuruvedellä...5. Liikenneturvallisuustyön tavoitteet...7 KIURUVEDEN liikenneturvallisuussuunnitelma Koulutus, valistus ja tiedotus 2004 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat...3 Liikenneturvallisuuskysely...4 Liikenneonnettomuudet Kiuruvedellä...5 Liikenneturvallisuustyön

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Lemi. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Lemi. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Lemi Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Turvalliset koulumatkat ja aktiivisten koulumatkojen edistäminen. Satu Tuomikoski

Turvalliset koulumatkat ja aktiivisten koulumatkojen edistäminen. Satu Tuomikoski Turvalliset koulumatkat ja aktiivisten koulumatkojen edistäminen Satu Tuomikoski satu.tuomikoski@liikenneturva.fi 2 Lasten liikenneturvallisuus on aikuisten vastuulla 3 NOLLAVISIO Ihminen tekee liikenteessä

Lisätiedot

Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski. Kysely kuntalaisille

Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski. Kysely kuntalaisille Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kysely kuntalaisille 1. Ikä o Alle 7 o 7-16 o 17-18 o 19-25 o 26 65 o Yli 65 2. Kotikunta o Kemijärvi o Pelkosenniemi

Lisätiedot

Edvin Laineen koulun liikenneopas

Edvin Laineen koulun liikenneopas Edvin Laineen koulun liikenneopas Sisällysluettelo 1 Jalankulkija liikenteessä 2 Polkupyöräilijä liikenteessä 3 Koulukuljetukset 4 Saattoliikenne 5 Pihaliikenteen vaarat 6 Koulumatkan vaaranpaikkoja 7

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 YHTEENVETO 1/3 Asukaskyselyyn saatiin yli 2000 vastausta, pääosa vastaajista naisia ja iältään

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Oulainen

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Oulainen Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Oulainen 1) Sukupuoli 2) Ikäluokka 3) Kotikaupunkinne tai kuntanne ja vastaus% suhteessa asukasmäärään Kyselyyn vastasi 167 asukkaista. Tämä on 2,1 % kunnan

Lisätiedot

Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen.

Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen. Opettajalle TAVOITE Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. LIIKENNE Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen. Hän oppii myös, miten on varustauduttava pyöräillessä,

Lisätiedot

Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma VISIO, TAVOITTEET, PAINOPISTEALUEET JA MITTARIT

Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma VISIO, TAVOITTEET, PAINOPISTEALUEET JA MITTARIT Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 VISIO, TAVOITTEET, PAINOPISTEALUEET JA MITTARIT VISIO TURVALLISESTA LIIKKUMISESTA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET VISIO PAINOPISTE- ALUEET Kenenkään ei

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 JOHDANTO 4 LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA 5 MUHOKSEN LIIKENNEONNETTOMUUDET 6 LIIKENNETURVALLISUUSKYSELYN TULOKSET 8

SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 JOHDANTO 4 LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA 5 MUHOKSEN LIIKENNEONNETTOMUUDET 6 LIIKENNETURVALLISUUSKYSELYN TULOKSET 8 MUHOKSEN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA Muhoksen kunta Joulukuu 2008 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 JOHDANTO 4 LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA 5 MUHOKSEN LIIKENNEONNETTOMUUDET 6 LIIKENNETURVALLISUUSKYSELYN TULOKSET

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu Asukaskyselyn yhteenveto. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan seutu Asukaskyselyn yhteenveto. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan seutu Asukaskyselyn yhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Taustatiedot 700 600 N 6, M 32% Vastaajien määrä kunnittain Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä

Lisätiedot

5. SUUNNITTELUN ULOTTAMINEN KOKO KUNTAAN, ORGANISAATIO 5.1 LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN TOIMINTA TOIMINNAN TAVOITTEET Jatkuvan liikenneturvallisuustyön ylläpitäminen kunnassa Liikenneturvallisuustyön painoarvon

Lisätiedot

TULEN JA MENEN TIELLÄ TAITAVASTI

TULEN JA MENEN TIELLÄ TAITAVASTI TULEN JA MENEN TIELLÄ TAITAVASTI Ylämyllyn koulun liikenneturvallisuussuunnitelma TURVALLISTA KOULUMATKAA SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Vinkkejä vanhemmille 4 Liikennekasvatuksen teemat 5 Jalankulkijana

Lisätiedot

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 3: Tavoitteet liikennekasvatustyölle ja liikennekasvatuksen toimintamalli

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 3: Tavoitteet liikennekasvatustyölle ja liikennekasvatuksen toimintamalli Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma Osaraportti 3: Tavoitteet liikennekasvatustyölle ja liikennekasvatuksen toimintamalli Joulukuu 2016 Turvallisuuskehitykselle oikea suunta Lähtökohtana on nk. nollavisio:

Lisätiedot

Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä

Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä Espoon kaupunki Tekninen keskus PL 1 02070 Espoon kaupunki / Kirjaamo Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä Esitys: Latokaski-seura ry on saanut Latokasken

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Aloitusseminaari 29.5.2013

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Aloitusseminaari 29.5.2013 Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 Asialista 1. Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelman sisältö 2. Liikenneturvallisuustyön haasteet ja tavoitteet 3. Kävelyn

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT 1. Lähtökohdat Päivämäärä 06/06/2013 Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa?

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? HÄTÄTILANTEET Vastaa kysymyksiin Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. HÄTÄNUMERO A. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO ON. B. Kuka auttaa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 kuva SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 3. PYÖRÄILIJÄNÄ LIIKENTEESSÄ... 5 3.1 PYÖRÄN VARUSTEET... 5 3.2. OHJEITA PYÖRÄIJÄLLE... 6 4.

Lisätiedot

LIIKENNEKASVATUS

LIIKENNEKASVATUS <PVM> LIIKENNEKASVATUS Liikennekasvatus 1. Liikennekasvatus 2. Turvallisuus taataan perustuslaissa 3. Liikenneonnettomuus on monen tekijän tulos 4. Kunnan liikenneturvallisuustyön suunnitelma 5. Liikennekasvatussuunnitelman

Lisätiedot

MUKKULAN PERUSKOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA KEVÄT 2009. Kati Niiranen Sanna Ruponen

MUKKULAN PERUSKOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA KEVÄT 2009. Kati Niiranen Sanna Ruponen MUKKULAN PERUSKOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA KEVÄT 2009 Kati Niiranen Sanna Ruponen MUKKULAN PERUSKOULUN LIIKENNETURVALLISUUSUUNNITELMA Turvalliset koulumatkat ja lähiympäristö Oppilaat ja vanhemmat

Lisätiedot

Ohjausryhmän 1. kokous, 15.9.2009 NURMIJÄRVEN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA

Ohjausryhmän 1. kokous, 15.9.2009 NURMIJÄRVEN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA Ohjausryhmän 1. kokous, 15.9.2009 NURMIJÄRVEN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA Liikenneturvallisuustyön lähtökohtia 2 Mitä liikenneturvallisuus on? Liikenneturvallisuus muodostuu liikenneympäristön turvallisuudesta,

Lisätiedot

MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA

MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA LIIKENNEKASVATUS Koulun liikennekasvatuksen tavoitteena on liikenteen sääntöjen opettaminen ja turvallisten toimintatapojen oppiminen. Lisäksi tuetaan turvallista

Lisätiedot

Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen

Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen Valtakunnallinen Tapaturmapäivän seminaari, Vaasa 13.8.2010 Yli-insinööri Marcus Merin, liikenne- ja viestintäministeriö Nuorten (15 24-vuotiaiden) liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS 24.9.2013 Kajaani Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/ Timo Mäkikyrö 18.10.2013 1 Pohjois-Pohjanmaan ELY:n Liikenne -vastuualueen toimialue Rovaniemi

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009 Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä Esittelykalvosarja 28.12.2009 Järvenpään kaupunki Liikenneturvallisuustyöryhmä 1 Kalvosarjan sisältö OSA I: Liikenneturvallisuustilanne Järvenpäässä Perustietoja liikenneturvallisuustilanteesta

Lisätiedot

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 Miksi liikenneturvallisuussuunnitelma? Selvitetään liikenneturvallisuuden ja liikennekäyttäytymisen nykytila Määritetään liikenneturvallisuustavoitteet Määritellään

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi 16.11. Lähde: Tilastokeskus ja, vuosi 2015 ennakkotietoja Kansalaisuus onnettomuuksissa 2015 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä. Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu

Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä. Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu Työryhmän tavoitteita ja tehtäviä Arvioida konkreettisia toimenpiteitä, joilla parannettaisiin

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

7. NYKYTILAN ANALYSOINTI TAVOITTEENA kokonaiskuvan saaminen kunnan liikenneturvallisuustilanteesta 7.1 TYÖN LÄHTÖKOHTANA KÄYTETTÄVÄT AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Valtakunnalliset, lääni- tai aluekohtaiset

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI ASUKAS- JA KOULULAISKYSELY TOTEUTUS Toteutettiin 19.4-24.5.2013 Asukaskyselyyn vastasi 456 henkilöä ja koululaiskyselyyn 116

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat. 5. Hyväksyminen ja seuranta

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat. 5. Hyväksyminen ja seuranta Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat 5. Hyväksyminen ja seuranta 1.9.2015 Suunnitelman hyväksyminen Liikenneturvallisuussuunnitelman toteutumisen kannalta kunnan päätöksentekijöiden tuki on äärimmäisen

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 Kaupunkirakennepalvelut Liikenne ja viheralueet 23.2.2015 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOULUTUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2018

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOULUTUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2018 TERVOLAN KUNTA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOULUTUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2018 Maaliskuu 2014 Tervolan kunta Liikenneturva ELY-keskus Poliisi 2 TERVOLAN KUNTA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma. Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma. Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma Kaakkois-Suomen ELY-keskus Työn tausta Valtakunnallisessa Tieliikenteen liikenneturvallisuussuunnitelmassa korostetaan alueellisen liikenneturvallisuustyön

Lisätiedot

HÄTÄTILANTEET. A. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? B. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO on.

HÄTÄTILANTEET. A. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? B. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO on. HÄTÄTILANTEET A. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. B. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO on. C. Kuka auttaa hätänumerossa? 1. 2. 3. 4.

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA Yhteenveto 1/5 Seudulla tapahtuu keskimäärin 46 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa (ka 2009-2013). Viimeisen

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2011

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2011 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2011 KUNTA: HALLINTOKUNTA/SEKTORI: LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄT: NOKIA PERUSTURVAKESKUS Sirpa Antinmaa, Mari Ollinpoika ja Katja Uitus- KOHDE- Koko perusturvakeskuksen

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki 1) Sukupuoli 2) Ikäluokka 3) Kotikaupunkinne tai kuntanne ja vastaus% suhteessa asukasmäärään Kyselyyn vastasi 80 Kalajoen asukkaista. Tämä on

Lisätiedot

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET 25.11.2016 Rauman seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat VISIO JA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET (SEUDULLISET) 28.12.2016

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ 1. 1. JOHDANTO 5 1.1 Tausta ja tavoitteet 5 1.2 Työn sisältö ja toteutustapa 5

TIIVISTELMÄ 1. 1. JOHDANTO 5 1.1 Tausta ja tavoitteet 5 1.2 Työn sisältö ja toteutustapa 5 Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvitys 2011 TIIVISTELMÄ Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvityksen tavoitteena oli kartoittaa kunnan peruskoulujen lähiympäristöjen liikenneturvallisuuspuutteet

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto 2012-2016 ja tieliikennekuolemat 2006-2015 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto kaikki onnettomuudet Onnettomuustarkastelu

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma Jussi Kailasto. Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma Jussi Kailasto. Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma Jussi Kailasto Kaakkois-Suomen ELY-keskus Työn tausta Valtakunnallisessa Tieliikenteen liikenneturvallisuussuunnitelmassa korostetaan alueellisen

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Kalvosarjan sisältöteemat Onnettomuuskehitys yleisesti Onnettomuuksien osalliset osallisten kulkutapa osallisten

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi 9.6.2015 Onnettomuuskehitys Luoteis-Pirkanmaalla 2000-luvulla Luoteis-Pirkanmaan liikenteessä on menehtynyt

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Yhteenveto Iisalmessa, Kiuruvedellä, Lapinlahdella ja Pielavedellä tehdyistä asukas- ja koululaiskyselyistä KYSELYT JA HAASTATTELUT Asukas- ja koululaiskyselyt

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyön toimintakertomus 2016

Liikenneturvallisuustyön toimintakertomus 2016 Liikenneturvallisuustyön toimintakertomus 2016 LIMINGAN KUNTA Kokoukset Kokous 1/2016: 29.2.2016 Kokous 2/2016: 6.9.2016 Koolle kutsuttu työryhmä (x = taho/henkilö ollut jommassa kummassa kokouksessa läsnä)

Lisätiedot

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Edellisen kokouksen jälkeiset tapahtumat nettisivuja päivitetty www.tampere.ramboll.fi/harmanmaa_litu/ lähtötietojen keräys onnettomuusanalyysi

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet 1.9.2015 Nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen (asuinalueille

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOULUTUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2013

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOULUTUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2013 TERVOLAN KUNTA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOULUTUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2013 Marraskuu 2009 Tervolan kunta Lääninhallitus Liikenneturva Tiehallinto Poliisi 2 TERVOLAN KUNTA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN

Lisätiedot

ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTOKUNTA/SEKTORI: SIVISTYSTOIMI / luokka-asteet 1.-6.

ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTOKUNTA/SEKTORI: SIVISTYSTOIMI / luokka-asteet 1.-6. KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTO/SEKTORI: SIVISTYSTOIMI / luokka-asteet 1.-6. KOHDE- Liikennekasvatuksen merkityksen sisäistäminen,

Lisätiedot

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Lähtöaineisto Tässä kalvosarjassa esitetyt tulokset perustuvat Tilastokeskuksen tieliikenteen

Lisätiedot

Lapsi liikenteessä 0 4-vuotias 4 5-vuotias 5 6-vuotias 6 7-vuotias

Lapsi liikenteessä 0 4-vuotias 4 5-vuotias 5 6-vuotias 6 7-vuotias www.liikenneturva.fi Lapsi liikenteessä - vinkit vanhemmille Lapsi ei pärjää liikenteessä yhtä hyvin kuin aikuinen. Hän on pienikokoinen ja liikenteessä tarvittavat valmiudet ovat vasta kehittymässä. Kun

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI <PVM> LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI Liikkenneturvallisuustyön organisointi 1. Liikenneturvallisuustyön valtakunnallinen organisointi 2. Liikenneturvallisuustyön valtakunnalliset toimijatahot 3.

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

9.3 TERVEYSTOIMEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ esimerkkejä

9.3 TERVEYSTOIMEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ esimerkkejä 9. LKENNETURVALLSUUSTYÖN TOMNTAMALLT TOMNTA MÄÄRTELLÄÄN TOMNTASUUNNTELMASSA Toimintasuunnitelmasta käytävä ilmi Toiminnan kohderyhmä Toiminnan tavoitteet Keinot, miten toimitaan Kuka toteuttaa esitetyt

Lisätiedot

Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus

Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus Näin meillä seminaari 16.9.2014 Leena Pöysti Liikennekäyttäytymisen seuranta Seurantajärjestelmän tietoja kerätään tarkkailemalla ja automaattisilla

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Taustatietoja kyselystä Liikennekäyttäytyminen Turvalaitteiden käyttö Liikenteessä

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA

KAUNIAISTEN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA LIIKENNETURVALLISUUSRAPORTTI 2017 Tieliikenneonnettomuudet koko maassa ja valtakunnalliset tavoitteet Vuonna 2016 tapahtui Suomessa kaikkiaan 4 709 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta.

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyön toimintakertomus 2016

Liikenneturvallisuustyön toimintakertomus 2016 Liikenneturvallisuustyön toimintakertomus 2016 KEMPELEEN KUNTA Kokoukset Kokous 1/2016: 4.4.2016 Kokous 2/2016: 12.9.2016 Liikenneturvallisuusryhmä (x = taho/henkilö ollut jommassa kummassa kokouksessa

Lisätiedot

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneseminaari 24.5.2011 Jaakko Klang

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneseminaari 24.5.2011 Jaakko Klang Salon liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 Liikenneseminaari Jaakko Klang YLEISTÄ: Mikä on liikenneturvallisuussuunnitelma? Liikenne ja infrastruktuuri 2 SUOMI (nyk. Salo) 1972 muutos 2009 asukkaita Milj.

Lisätiedot

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 2. Edellisen

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Alavieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Alavieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Alavieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 17 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 4 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project South-East Finland Russia ENPI CBC (European Neigbourhood and Partnership Instrument, Cross-Border Cooperation), 2007-2013 Päiväkotipilotti Vanhempien kysely

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET

LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET Lohjan kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2016 VISIO JA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET 2.1.2017 VISIO TURVALLISESTA LIIKKUMISESTA

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000-2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko-onnettomuuksien

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustoimijan vuosikertomus Pyhäjoki

Liikenneturvallisuustoimijan vuosikertomus Pyhäjoki Liikenneturvallisuustoimijan vuosikertomus 2016 Pyhäjoki Pyhäjoki kuuluu Oulun eteläiseen liikenneturvallisuustoimija-alueeseen, jossa on yhteensä 15 kuntaa. Liikenneturvallisuustoimija on kuntien ja ELY-keskuksen

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012 Lähde: VALT (2014). Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimien tie-

Lisätiedot

Turvallisesti harrastuksiin. Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille

Turvallisesti harrastuksiin. Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille Turvallisesti harrastuksiin Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille Harrastusmatkojen turvallisuus mukaan toimintaan harrastuksiin liittyy runsaasti sekä lyhyitä matkoja kodin ja harrastuspaikan

Lisätiedot

Pyöräilijä liikenteessä

Pyöräilijä liikenteessä Pyöräilijä liikenteessä Yhteystiedot: Selkokeskus Viljatie 4 C 00700 Helsinki puhelin: 09-34809 240 faksi: 09-351 3975 sähköposti: selkouutiset@famr.fi Liikenneturva Sitratie 7 PL 29 00421 Helsinki puhelin:

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia

Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia HLJ 2011 Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia Sisällysluettelo Johdanto 4 Liikenneturvallisuuden nykytilanne 6 Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Lisätiedot

Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA

Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2008 SÄILYTÄ TÄMÄ!!! PÄÄMAJAKOULUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Yleinen liikennekasvatus Liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu oppilaiden koulumatkojen

Lisätiedot

#vihreillävaloillamennään

#vihreillävaloillamennään #vihreillävaloillamennään Liikennekäyttäytyminen liikennevalo-ohjatuissa liittymissä Mediainfo 1 Ohjelma Valmistellut puheenvuorot: Avaus: apulaispormestari Aleksi Jäntti Hankkeen esittely ja alustavat

Lisätiedot

Kohderyhmä Tavoite ja toteutustapa Järjestäjä / vastuutaho Ajoitus. Päiväkodit

Kohderyhmä Tavoite ja toteutustapa Järjestäjä / vastuutaho Ajoitus. Päiväkodit Alle kouluikäiset (varhaiskasvatus ja neuvolat) Kohderyhmä Tavoite ja toteutustapa Järjestäjä / vastuutaho Ajoitus Varhaiskasvatuksen ja neuvoloiden henkilökunta Lapset Liikenneturvallisuusmateriaalin

Lisätiedot