JOHDANTO... 4 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TAVOITTEET... 7 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN VUOSITEEMAT... 8 TOIMINTASUUNNITELMA SEURANTA...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOHDANTO... 4 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TAVOITTEET... 7 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN VUOSITEEMAT... 8 TOIMINTASUUNNITELMA... 10 SEURANTA..."

Transkriptio

1 UTAJÄRVEN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA Utajärven kunta Kesäkuu 2002

2

3 SISÄLLYSLUETTELO LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 JOHDANTO... 4 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA... 5 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TAVOITTEET... 7 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN VUOSITEEMAT... 8 TOIMINTASUUNNITELMA SEURANTA YHTEYSTIEDOT MATERIAALIT / AINEISTO LASTEN NÄKEMYKSET UTAJÄRVEN LIIKENNETURVALLISUUDESTA... 22

4

5 LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA Utajärven kunnan ensimmäinen liikennekasvatussuunnitelma on merkittävä saavutus lajissaan Vaikka kunnan liikenneturvallisuus on hyvällä mallilla, suunnitelmaan sisältyvä tavoitteellisuus, ennalta ehkäisevyyden periaate, vastuutus ja seuranta täyttävät kaikki hyvän strategisen suunnittelun periaatteet. Kunnan rooli liikenneturvallisuustyössä voitaneen jakaa kahteen päälohkoon. Kunnalla on ensinnäkin tärkeä rooli tiestön suunnittelussa, rakentamisessa, aloitteiden tekemisessä valtiolle, lausuntojen antamisessa maakunnallisiin ja alueellisiin suunnitelmiin. Toiseksi, kunnan luontaisiin tehtäviin voidaan lukea valistuksen jakaminen kuntalaisille tärkeistä asioista, joihin liikenneturvallisuuskin kuuluu. Voidaan myös todeta, että kunta täälläpäin Suomea on luontainen moottori koottaessa yhteistyöverkostoja tärkeiden asioiden eteenpäin saattamiseksi. Tärkein liikenneturvallisuushuomiota tarvitseva tie on luonnollisesti valtatie 22, joka kulkee kirkonkylän taajaman halki. Valtatielle on laadittu tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelma viime vuosikymmenen puolivälissä. Tätä suunnitelmaa ei ole valitettavasti voitu valtion rahanpuutteen vuoksi panna täytäntöön ja sen vuoksi monet tiehen liittyvät vaaramomentit ovat yhä olemassa. Kunta on esittänyt valtiolle kevennetyn parantamissuunnitelman tekoa, johon sisältyisi mm. kanavointeja, tievaloja, kevyenliikenteenväyliä, valtatien alittamista kevyen liikenteen osalta. Kunnan esitys on saanut ymmärrystä ja odotammekin kevennetyn suunnitteluversion toteutumista lähivuosina. Kunnanhallitus on nimennyt seurantaryhmän varmistamaan liikennekasvatussuunnitelman toteutumista. Seurattavia asioita ovat mm onnettomuustilanteen kehittyminen sekä liikenneturvallisuusongelmien poistaminen. Ryhmän työ osaltaan auttaa kunnan kehittymään valtuuston päättämää visiota kohti. Visiossa mm. todetaan Utajärven olevan vuonna 2010 elinympäristöltään turvallinen ja virikkeellinen kunta Kunnanjohtaja Kyösti Juujärvi 3

6 UTAJÄRVEN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO Turvallinen liikkuminen on osa turvallista ja laadukasta asuinympäristöä. Panostamalla käyttäytymiseen ja osaamiseen liikenteessä pystytään edullisimmin ratkaisuin parantamaan liikkumisen turvallisuutta. Liikennekasvatussuunnitelman tehtävä on liikenneturvallisuustyön tavoitteiden kuvaaminen ja toimintasuunnitelman esitteleminen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimintasuunnitelmassa esitetään lyhyesti tavoitteet, keinot, toteuttajat ja vastuuhenkilöt liikenneturvallisuutta parantaville toimenpiteille joita tullaan lähivuosina tekemään. Liikennekasvatussuunnitelman laatiminen käynnistyi Utajärvellä syksyllä Työhön sitoutettiin mukaan kaikki hallintokunnat, jotta tavoitettaisiin mahdollisimman monet kuntalaiset liikennekasvatustyöllä. Työn tarve määriteltiin liikenneympäristöön keskittyneessä liikenneturvallisuussuunnitelmassa, joka laadittiin Liikennekasvatussuunnitelman kokoajana toimi SCC Viatek Oy. Liikennekasvatussuunnitelmien laatiminen kunnittain perustuu valtio neuvoston periaatepäätökseen. Suunnitelman määrällisenä tavoitteena on tukea valtakunnallista suunnitelmaa, jolle saatiin valtioneuvoston periaatepäätös tammikuussa Suunnitelman mukaan liikennekuolemien määrän tulisi vähentyä koko maassa 250:een vuoteen 2010 mennessä, kun se nyt on noin 400. Suunnitelman periaate on: Ettei kenenkään tarvitsisi kuolla tai vakavasti loukkaantua liikenteessä. 4

7 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA Liikenneonnettomuuksien kokonaismäärä on Utajärvellä ollut viime vuosien aikana melko alhainen. Henkilövahinkoon johtaneiden liikenneonnettomuuksien määrällä mitattuna Utajärvi on ollut yksi turvallisimmista kunnista asukaslukuun suhteutettuna Oulun läänissä. Valtaosa Utajärvellä sattuneista onnettomuuksista on ollut peltikolareita. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ei ole viime vuosien aikana sattunut yhtään. Kolareiden kokonaismäärä on kuitenkin kahtena viime vuonna hieman noussut. Yhden henkilövahinkoon johtaneen onnettomuuden kustannukset yhteiskunnalle ovat keskimäärin euroa ja omaisuusvahinkoon johtaneen onnettomuuden puolestaan keskimäärin euroa. Utajärven liikenneonnettomuudet aiheuttavat yhteiskunnalle n euron kustannukset vuosittain. Kunnan osuus näistä kustannuksista on keskimäärin %. Liikenteellisesti tyypillisimpiä onnettomuuksia ovat aamuisin kello 6 7 välillä ja iltapäivisin kello välisinä aikoina sattuneet onnettomuudet. Perjantai ja lauantai korostuvat myös onnettomuustilastossa. Sen sijaan kuukauden mukaan ei yksikään vuodenaika erotu selvästi, vaan onnettomuuksia sattuu tasaisesti läpi vuoden. Onnettomuustyypeittäin yksittäisonnettomuudet eli onnettomuudet, joissa on yksi osapuoli sekä hirvionnettomuudet ovat tyypillisimpiä. Kevyen liikenteen onnettomuuksia, jotka ovat yleensä seurauksiltaan vakavampia, ei ole tarkastelujaksolla sattunut kuin yksi. Ikäluokista eniten onnettomuuksia on sattunut vuotiaille. Vakavia onnettomuuksia puolestaan eniten vuotiaille. Alle 15 -vuotiaille ei ole sattunut kuin 1 onnettomuus tarkastelujaksolla Loukkaantunut Omaisuusvahinko Kuva 1. Liikenneonnettomuuksissa mukana olleiden ikäjakauma Osa liikenneturvallisuuden nykytilaa ovat myös asenteet liikenteessä. Asenteiden kartoittamiseksi suunnattiin utajärveläisille nuorille kysely. Kyselyllä haettiin mielipiteitä erilaisiin liikenneturvallisuusaiheisiin väittämiin. Toisena osana asenteiden kartoittamista selvitettiin turvavälineiden käyttöasteita kouluissa ja päivähoidossa. 5

8 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% jalankulkijat Heijastin pyöräilijät Pyöräilykypärä pyöräilijät Valot (pyörä) autoilijat Valot (auto) autoilijat Kuskin turvavyö autoilijat Hands free auton matkustajat Lasten turvaistuin auton matkustajat Matkustajan turvavyö Ei käytä Käyttää Turvavälineiden käyttöasteista korkeimmat on autojen turvaväli-neillä, valoilla ja kuljet-tajan turvavyöllä. Matkustajista turvavyötä käyttää runsaat 80 % ja turvakaukaloa va-jaat 80 %. Alhaisimmat käyttöasteet on hands freellä ja polkupyörien turvavälineillä. Kuva 2. Turvavälineiden käyttöasteet Täysin eri mieltä Melkein eri mieltä Ei osaa sanoa Melkein samaa mieltä Täysin samaa mieltä 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 Ajoneuvon nopeudella on suuri vaikutus turvallisuuteen 2 Jalankulkijat, pyöräilijät ja mopoilijat noudattavat liikennesääntöjä hyvin 3 Autoilijat noudattavat liikennesääntöjä hyvin 4 Keskustassa voi pyöräillä turvallisesti 5 Asuinalueilla voi pyöräillä turvallisesti 6 Mopoilu tulisi sallia ennen 15 ikävuotta 7 Mopo-korttikoulutus lisää turvallisuutta 8 Risteyksissä väistämisvelvollisuutta usein vaikeaa päätellä 9 Voin ajaa polkupyörällä ajoradalla silloin kun pyörätietä ei ole 10 Voin ajaa polkupyörällä ajoradalla silloin kun pyörätietä ei ole vielä aurattu 11 Voin pyöräillä turvallisesti ilman kypärää 12 Keskustassa voi liikkua turvallisesti ilman heijastinta 13 Alkoholin vaikutusta ajamiseen liioitellaan Kuva 3. Nuorison asenteet liikennettä kohtaan Kyselystä saadut vastaukset osoittavat, että suhtautuminen liikenteeseen on pääosin sääntöjä ja rauhallista ajotapaa kunnioittavaa. Vastauksissa näkyy joitain vähäisten liikennemäärien tuomia mielipiteitä esim. pyöräily katsottiin turvalliseksi myös ajoradalla tietyin edellytyksin ja kypärän käyttöä ei pidetty kovin tärkeänä. Sen sijaan alkoholin katsottiin vaarantavan liikenneturvallisuutta ja ajonopeuden merkitystä pidettiin tärkeänä turvallisuuden kannalta. Mopoilua ei haluttu vastaajien mielestä sallia alle 15-vuotiaille. 6

9 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TAVOITTEET Liikenneturvallisuustyön tavoitteita on määritelty usealla tasolla; valtakunnallisella, läänin ja kuntatasolla. Valtioneuvoston hyväksymä liikenneturvallisuusvisio linjaa alueellisten suunnitelmien tavoitteet. Liikenneturvallisuusvision 2001 mukaan Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä, jos noudattaa liikennesääntöjä. Valtioneuvoston lähiajan tavoitteena pudottaa liikennekuolemien vuotuista määrää siten, että vuoteen 2010 mennessä kuolee liikenteessä enintään 250 ja vuoteen 2025 mennessä enintään 100. Tavoitteisiin pääsemiseksi on listattu kolmekymmentä käytännön toimenpidettä. Oulun läänin liikenneturvallisuussuunnitelma vuosille valmistui syksyllä Suunnitelmassa edellytetään kuntien tekevän jatkuvaa liikenneturvallisuustyötä johon tulee sitouttaa kaikki hallintokunnat. Lääni edellyttää kaikilta kunnilta sitoutumista siihen, että vuonna 2005 aiheutuisi enintään 30 liikennekuolemaa. Tavoitteet Utajärvellä Liikenneturvallisuustyön tavoitteita Utajärvellä linjattiin liikenneturvallisuussuunnitelmassa vuonna Tavoitteiksi määriteltiin liikenneturvallisuuden osalta: - Liikenneonnettomuusriskiä pienennetään, siten ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä - Liikenteessä kuntalaisten omakohtaisesti kokemaa onnettomuusriskiä pienennetään - Radan ja valtatien ylittämisen turvallisuutta parannetaan Liikennekasvatussuunnittelun yhteydessä lisättiin tavoitteisiin: - Vastuunottaminen omasta ja toisten liikkumisesta lisääntyy - Turvavälineiden käyttö lisääntyy - Asenteet liikkumista kohtaan muuttuvat turvallisemmiksi 7

10 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN VUOSITEEMAT Vuositeemoilla tarkoitetaan aiheita, joihin panostetaan erityisesti ko. vuoden aikana. Teemojen ympärille voidaan rakentaa hallintokuntien väliset yhteiset tapahtumat ja liikenneturvallisuudesta tiedottaminen. Vuositeemojen ympärillä voidaan toteuttaa myös muuta kuin suunnitelmassa esitettyä liikennekasvatustyötä. 2002: Liikenneturvallisuussuunnitelman tekeminen tutuksi Liikennekasvatussuunnitelma kootaan vuoden 2002 aikana. Vuoden aikana tehdään liikenneturvallisuussuunnitelmaa tutuksi kuntalaisille ja erityisesti kunnan työntekijöille, jotka ryhtyvät suunnitelmaa toteuttamaan. Keinoja suunnitelman tekemisessä tutuksi ovat aktiivinen tiedottaminen, Testaa turvallisuutesi kampanjan käynnistäminen ja suunnitelman jakaminen eri yksiköihin. 2003: Vastuun ottaminen omasta ja toisten liikkumisesta Vuoden 2003 aikana luodaan asenteellinen pohja vastuulliselle liikkumiselle. Vastuun ottaminen omasta ja toisten liikkumisesta tarkoittaa ennen muuta sitä, että jokainen pyrkii liikkumaan sääntöjen mukaisesti kunnioittaen myös muita. Vuoden 2003 aikana korostetaan myös vanhempien vastuuta lapsiensa liikkumisesta. Liikenneturvallisuuden on ensisijaisesti lähdettävä omasta lähiympäristöstä ja omista valinnoista. Yksi osa vastuunottamista omasta liikkumisesta on rattijuoppouden vähentäminen Utajärven liikenteessä. Vastuun ottaminen koostuu seuraavista asioista: 0 oma turvallinen ja vastuullinen liikkuminen ilman päihteitä 0 oman perheen liikkuminen turvallisesti 0 vanhempien vastuu lastensa liikkumisesta 8

11 2004: Turvavälineiden käytön lisääminen Vuoden 2004 aikana lisätään konkreettisesti turvavälineiden käyttöä kunnassa. Vuoden teemaan kuuluu valistaminen turvavälineiden käytön tärkeydestä, erilaiset kilpailut, haasteet ja tapahtumat sekä turvavälineiden jakaminen. Turvavälineiden käyttöä on vuoden aikana myös hyvä seurata esimerkiksi eri tyyppisten laskentojen avulla. 0 heijastin 0 kypärä(pyöräily/mopoilu) 0 liukuesteet 0 valot 0 turvavyöt 0 turvaistuimet 2005: Turvallinen vesillä ja jäällä liikkuminen Vesillä ja jäällä liikkuminen on merkittävä osa liikennettä. Oulujoki ja muut vesistöt kunnan alueella aikaan saavat paljon liikennettä vesillä. Veneily, moottoriveneily, moottorikelkkailu, hiihtäminen ja pilkillä käyminen kävellen ovat liikkumismuotoja, joissa liikutaan vesillä tai jäällä. Tähän liikkumiseen liittyy myös omat liikenneturvallisuusriskinsä. Vuoden 2005 aikana kiinnitetään huomiota liikkumisen turvallisuuteen mm. 0 kypärän käyttö 0 pelastusliivit ja kelluntavarusteet 0 kelin huomioiminen 0 uimataidon huomioiminen 2006: Kevyen liikenteen turvallisuus Kevyen liikenteen turvallisuutta parannettaessa voi jokainen hallintokunta keskittyä niihin liikennevälineisiin, joita oma kohderyhmä käyttää. Utajärven liikenteelle tyypillisiä kevyen liikenteen vaaranpaikkoja ovat rautatien tasoylitykset, jotka ovat yksi vuoden painopisteistä. Vuoden 2006 aikana kiinnitetään huomio 0 pyöräilyyn 0 mopoiluun 0 moottorikelkkailuun 0 moottoriveneilyyn 0 apuvälineiden kanssa liikkumiseen 0 rautatien tasoylitykset 9

12 TOIMINTASUUNNITELMA Alle kouluikäiset (Vastuuhenkilö: Hannele Karhu) KOHDERYHMÄ TAVOITTEET KEINOT TOTEUTTAJA Äitiysneuvola Vastasyntyneet Vanhempien liikenneturvallisuusosaamiseen, asenteisiin ja käyttäytymiseen vaikuttaminen - Turvajoukko-lehtisen jako, keskustelu - Lapsen kasvun kansiossa jaetaan Näin lapsi matkustaa turvallisesti autossa - esite, keskustelu neuvola neuvola 1-5 vuotiaat - Keskustelut vanhempien kanssa, liikenneturvallisuustapahtuma joka 2. vuosi - Lasten hoito- ja kasvatussuunnitelmaan sopimus siitä, että lapset ovat turvavöissä tai turvakaukaloissa myös päivähoitoon tuotaessa neuvola, päivähoito, liikenneturvallisuus -työryhmä päivähoito 3 5- vuotiaat Lasten liikenneturvallisuusosaamisen parantaminen - Opetusta ja kasvatusta liikenneturvallisuusasioista lapsille liikenneturvallisuuskalenterin mukaisesti - Poliisin vierailu päivähoitoryhmissä - Aikuisten oikea esimerkki ja asenne - Kulkunen-kirjasen jako 4- vuotisneuvolassa vanhemmat, päivähoito päivähoito vanhemmat, henkilökunta neuvola 0 5vuotiaat Turvavälineidenkäytönlisääminen -Keskustelutlastenjavanhempien kanssa - Tietoiskut, tapahtumat - Ylimääräisten heijastimien keräys ja päivähoitopaikkojen lähellä sijaitseviin puihin kiinnittäminen päivähoidon henkilöstö, neuvola, asiantuntijat liikenneturvallisuus -työryhmä päivähoito Päivähoidossa olevat lapset Henkilökunta vastaa jatkuvasti lasten turvallisuudesta - Yhteiset turvallisuusohjeet päivähoidossa - Huolehditaan ympäristön turvallisuudesta päivähoidon henkilöstö ja lasten vanhemmat - Huomioidaan turvallisuusasiat liikenteessä kuljettaessa - Tuntosarvet herkkinä vaaratilanteiden ennakoimiseksi - Vaikutetaan lasten ympäristön turvallisuuteen sekä puututaan epäkohtiin 10

13 Päivähoidon liikenneturvallisuuskalenteri AIKATAULU TAVOITE KEINO TOTEUTTAJA Elokuu Syyskuu Turvallinen liikkuminen pihalla ja lähiympäristössä Tutustutaan lasten kanssa piha-alueeseen ja lähiympäristöön Henkilökunta Lokakuu Turvallinen liikkuminen pimeällä Huolehditaan, että lapsilla on heijastimet. Kerätään kotoa ylimääriä heijastimia ja koristellaan päivähoitopaikan lähellä oleva puu niillä. Henkilökunta, vanhemmat Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Talvisten vaaratekijöiden ennaltaehkäisy: *liukastumiset *heikot jäät *korkeat ja jäiset lumikinokset *pulkkamäki Liukkauden torjunta hiekoittamalla. Pulkkamäen teko turvalliseen paikkaan. Henkilökunta, talonmiehet Huhtikuu Toukokuu Turvallinen liikkuminen liikenteessä Liikennepäivät lapsille: Poliisin vierailu/ liikennepuistossa vierailu / pyöräilykoulu ja keskustelut lasten kanssa. Henkilökunta, vanhemmat Kesäkuu Heinäkuu Turvalliset vesileikit, turvallinen liikkuminen vesillä Valvotaan lapsia vesileikeissä, ohjataan turvalliseen vesillä käyttäytymiseen. Henkilökunta, vanhemmat Yleisiä periaatteita: - Kun liikutaan lasten kanssa liikenteessä: liikuntasalimatkat, retket, torilla käynnit, jne, ohjataan lapsia aina turvalliseen liikennekäyttäytymiseen - Aikuisten oma esimerkki ja asenne toimii mallina! - Jokaisesta lapsesta tehtävään hoito- ja kasvatussuunnitelmaan lisätään Saako lasta kuljettaa autolla (esim, retket takseilla, linja-autolla, perhepäivähoidossa hoitajan autolla kerhokuljetukset) kohtaan myös vanhempia sitova maininta Meillä lapset ovat turvavöissä tai istumissa myös tuotaessa ja haettaessa heitä päivähoidosta! 11

14 Kouluikäiset (Vastuuhenkilö luokka-asteet 0-6 Sari Nissinen, luokka-asteet 7-9 Tapani Blomster) KOHDERYHMÄ TAVOITTEET KEINOT TOTEUTTAJA 0 6lk Korostetaan turvallisen kulkemisen perusasioita yhteistyössä kotien ja muiden tahojen kanssa. Opetus, valistus, keskustelut. Lähtökohtana ovat konkreettiset tilanteet ja niissä selviytyminen. Vanhemmat, opettajat, liikenneturva, Vuosittaiseen työsuunnitelmaan tietyn painopistealueen liittäminen. Kirjataan työsuunnitelmaan syksyllä mikä liikennekasvatuksen osa-alue tulee painopistealueeksi minäkin vuonna. Toteutusta arvioidaan keväällä. Opettajat 0 2lk Tarkkaavaisuuden kehittäminen koulu- ja lähiympäristössä liikuttaessa. Havainnoinnin harjoittelu käytännössä, havainnointitehtäviä. Vanhemmat, opettajat Turvalliset reitit koulumatkalla ja lähiympäristössä. Vanhempien tiedottaminen ja velvoittaminen kulkemaan yhdessä koulureitti edes kerran läpi koulunsa aloittavan oppilaan kanssa. Vanhemmat, opettajat Jalankulku- ja pyöräilysääntöjen ja tapojen opettelu. Jalankulkijan kortin hyväksytty suorittaminen.(liikenneturvan oheismateriaalia) Opetustuokiot, harjoittelu käytännössä. Opettajat, oppilaat, poliisi Koululaisia kuljettavien vanhempien ja koululaiskuljettajien valistaminen. Vanhemmille osoitetaan paikoitusalue lasten tuomista ja hakemista varten. Vanhemmat noudattavat kieltoa koulun pihaan ajamisesta. Opettajat, vanhemmat muut kuljettajat. Mahdollista ilmaista koulutusta liikennekasvatuspr ojektin puitteissa henkilökunnalle ym. tahoille. 3-4 lk Liikenteen hallinnan parantaminen. Opetus luokissa, ja harjoittelu liikenteessä. Opettajat, vanhemmat Turvavälineiden ja varusteiden aktiivinen käyttö. Opetus, kampanjat (heijastin heilumaan, kypärä paras päähänpisto). Asennekasvatus. Opettajat, vanhemmat, poliisi, liikenneturva Jalankulkijan ja pyöräilijän perussääntöjen kertaus ja vaaratilanteiden ennakointi. Oppilaan koulumatkan vaaranpaikkakartoituksen selvitys (liikenneturvan materiaalia). Opetuskeskustelut, havaintoesitys Oppilaat, vanhemmat, opettajat Turvallisuus koulukyydityksessä. Koulukyytiläisen muistilista: Opettajat, koululaiskuljettajat vanhemmat. 12

15 5 6lk Ymmärtää jalankulkijan ja pyöräilijän liikennesääntöjen merkityksen turvallisessa liikkumisessa. Hyödynnetään oppilaiden omia havaintoja ja kokemuksia liikenteestä. Korostetaan toisten huomioonottamista liikenteessä. Oppilaat, opettajat, vanhemmat, poliisi 7 9lk Turvavälineiden ja varusteiden esimerkillinen käyttö. Osaava liikkuja liikenteessä. Osata jalankulkijan, pyöräilijän ja mopoilijan liikennesäännöt ja turvallisuus Tapa- ja asennekasvatus. Tietoiskut ym. valistuspäivä Liikennetaitokilpailu yli eri hallintokuntia koskettavaksi tapahtumaksi esim. joka toinen vuosi tmv. Ohjattu harjoittelu käytännössä Opettajat, vanhemmat, liikenneturva Poliisi, liikenneturva tavoitteena toteuttajaksi. Muutoin paikanpäältä työvoimaa. Opettajat, poliisi, autokoulu Osata liikkua matkustajana liikenteessä, toisten huomioiminen Tapa- ja asennekasvatus Kuljettajat, vanhemmat, opettajat Hallita onnettomuustilanteet ja ensiaputaidot Opetus, käytännön harjoittelu Opetus, pelastuslaitos, terveydenhoitajat Tuntea alkoholin merkitys liikenteessä Opetus, asennekasvatus Poliisi, opettajat 13

16 Toisen asteen koulutus (Vastuuhenkilö Tapani Blomster) KOHDERYHMÄ TAVOITTEET KEINOT TOTEUTTAJA Jalankulkijat Heijastimen käyttö Liikennesääntöjen noudattaminen Vuositeemat Polkupyöräilijät Kevyet moottoripyöräilijät Liikenteen seuraaminen Valojen ja pyöräilykypärän käytön lisääminen Liikennesääntöjen noudattaminen Liikenteen seuraaminen Turvallinen tilannenopeus Ajoneuvon käsittelyn parantaminen - Hyvät tavat liikenteessä - Kevyt liikenne - Autoilija/autoliikenne - Moottorikelkat ja pyörät - Alkoholi ja liikenne - Vakavan onnettomuuden kohtaaminen ja jälkihoito Yhteistoiminta - Poliisi - Vakuutusyhtiö - Liikenneturva Lukion rehtori ja opettajat Moottorikelkat Turvallinen tilannenopeus Ajoneuvon käsittelyn parantaminen Lukuvuoden aloituspäiväinfot Autoilijat Turvallinen tilannenopeus Olosuhteiden huomioiminen Kännykän käytön rajoittaminen Tuntea alkoholin merkitys liikenteessä 14

17 Nuoriso (Vastuuhenkilö Jukka Grip) KOHDERYHMÄ TAVOITTEET KEINOT TOTEUTTAJA vuotiaat Asenteet kuntoon Puuttuminen (esim. kypärättä ajoon, kyyditykseen tai holtittomaan ajoon. Nuorten kanssa toimivat tahot kuten koulu, nuorisotoimi, srk yms. Esimerkit kuntoon ja turvallisuus turhamaisuuden edelle Aikuisten malli liikenteessä (esim. turvavyön käyttö, suojatiellä kulkeminen ja pyöräilykypärän käyttö. Aikuiset Kaasujalan kevennys Hidasteiden rakentamine. Valvonnan lisääminen. Kartoitetaan ajonopeuksia ja tarvittaessa puututaan niihin eri keinoin. Tekninen, toimi, Tiehallinto ja poliisi Ennakointikyvyn parantaminen Teemapäivän järjestäminen yläasteella. Nuorisotoimi, yläaste, srk yms Vaaranpaikkojen kartoitus Internet keskustelupalstalle avataan vuosittain keskustelu Utajärven kunnan alueella olevista vaaranpaikoista. KVT työryhmä Turvavälineiden käyttöasteet nousuun Teemapäivä 4H-yhdistyksen sekä partiolaisten kerhoihin. Syksyisin teemana heijastimet sekä niiden käyttö. Heijastimet jakoon kaikille. Nuoret ohjaajat valvovat kerholaisten heijastimien käyttöä koko syksyn. 4H-yhdistys, seurakunta, partio ja Liikenneturva 15

18 Työikäiset (Vastuuhenkilö Asko Merilä) KOHDERYHMÄ TAVOITTEET KEINOT TOTEUTTAJA Ajokyvystä huolehtiminen Kurssi fyysisen ja henkisen kunnon merkityksestä ajokykyyn sekä Ennakoivanajon kurssi Oulujokiopistoon Kurssin esittely ja mainostaminen suurimmille työnantajille ja kunnan Liikenneturvallisuusosaamisen lisääminen Tiedotetaan liikenneturvallisuudesta vuositeemoin Tervareitissä ja Juoksupojassa. Tehokas Testaa turvallisuutesi -kampanjan käynnistys LIITE 1 Koululaiskuljettajien kouluttaminen Vastuunotto oman perheen liikenneturvallisuudesta Koululaisten vanhemmille vanhempain illoissa tietoiskuja, Pidetään yllä Testaa turvallisuutesi palstaa paikallislehdessä n. 1 vuoden ajan, jatkossa vuositeemat jatkuvat paikallislehdissä. LIITE 1 16

19 Iäkkäät (Vastuuhenkilö Leena Tervonen) KOHDERYHMÄ TAVOITTEET KEINOT TOTEUTTAJA Yli 65 -vuotiaat Henkilökunnan osaamisen lisääminen Henkilökunnan kouluttaminen ja motivointi liikenneturvallisuustyöhön Peruspalvelut, Liikenneturva Liikenneympäristön kehittäminen vanhusten näkökulmasta. Liikkumisen ongelmien ja ongelmapaikkojen kartoittaminen ja korjaaminen Peruspalvelut ja tekniset palvelut Materiaalin hankkiminen ja ajantasaistaminen Ajantasaisen liikenneturvallisuusmateriaalin hankkiminen ja jakaminen Peruspalvelut, Liikenneturva Iäkkäiden liikkuminen palveluliikenteessä Palveluliikenteen markkinointi iäkkäiden saamiseksi palveluliikenteen asiakkaiksi Kuljetusvastaava Iäkkäiden autoilu ja mopoilu Koulutus- ja tiedotustilaisuudet iäkkäiden autoilusta Peruspalvelut Tiedottaminen ja ohjaus liikenteeseen silloin kun liikennettä on vähiten Iäkkäiden neuvominen autoiluun ja mopoiluun liittyvissä kysymyksissä Iäkkäät vammaiset Poliisivierailu, jossa koulutusta ja neuvontaa liikkumiseen liittyvissä kysymyksissä. Eläkeläisjärjestöt, Vanhus- ja vammaisneuvosto, Poliisi 17

20 Tekninen toimi (Vastuuhenkilö Esa Nissinen) KOHDERYHMÄ TAVOITTEET KEINOT TOTEUTTAJA Kaikki kuntalaiset Yleisten teiden ylityspaikkojen parantaminen Suojatierakentaminen, merkinnät Väylästön selkeyttäminen Tiehallinto ja tekninen toimi Asennekasvatus Tiedottaminen nettisivuilla ja sanomalehdessä Liikenneturvallisuu sryhmä Erityiskohteiden kartoitus ja ratkaisut Erityistapahtuma-aikaisten liikennejärjestelyjen suunnittelu (esim. messut ja kilpailut) Kunta ja järjestäjä Iäkkäiden liikkumisen ongelmien ja ongelmapaikkojen kartoittaminen ja korjaaminen Perusturva ja tekninen toimi Hyvien asioiden esille tuonti päätöksenteossa Liikenneturvallisuus näkökohtien huomiointi esityksissä ja päätöksenteossa Esittelijät 18

21 SEURANTA Seurannalla varmistetaan liikennekasvatuksen toimintasuunnitelman toteutuminen ja suunnitelman päivittäminen vuosittain. Liikennekasvatussuunnitelma saatetaan teknisen-, sivistys- sekä sosiaali- ja terveyslautakuntien käsiteltäviksi. Suunnitelma käsitellään myös kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Utajärven kunta huolehtii jatkuvaluonteisin seurannan järjestämisestä yhteistyötahoinaan Tiehallinto, poliisi, Liikenneturva ja Oulun lääninhallitus. Seurannasta vastaa seurantaryhmä, joka kokoontuu 2 kertaa vuodessa. Kunnanhallitus nimeää seurantaryhmän ja ryhmän puheenjohtajan. Seurantaryhmän puheenjohtaja vastaa ensimmäisen kokouksen koolle kutsumisesta. Seurattavia asioita liikenneturvallisuustyössä ovat mm. seuraavat: - Onnettomuustilanteen kehitys - Toimenpideohjelman toteutuminen - Toimenpiteiden vaikutukset - Liikenneturvallisuuden ongelmat Kunkin hallintokuntaryhmän edustaja laatii tammikuussa seurantaraportin hallintokunnassaan tehdystä liikennekasvatustyöstä. Liikenneturvallisuusryhmä käsittelee hallintokuntien raportit ja kokoaa niistä tiedoksiannon kunnanhallitukselle ja sivistys-, perusturva- ja tekniselle lautakunnille. Utajärven liikennekasvatussuunnitelmaa ovat olleet laatimassa työryhmänä: Esa Nissinen Jouni Jurva Sari Nissinen Tapani Blomster Jukka Grip Hannele Karhu Leena Tervonen Asko Merilä Ulla Lehtonen Tarja Jääskeläinen Rainer Kinisjärvi Esko Huhtala Tekniset palvelut Tekniset palvelut Sivistyspalvelut Sivistyspalvelut Sivistyspalvelut Peruspalvelut Peruspalvelut Kehittämispalvelut 4H kerho Tiehallinto Liikenneturva Poliisi 19

22 YHTEYSTIEDOT Utajärven kunta Puhelin Esa Nissinen Jouni Jurva Asko Merilä Hannele Karhu Sari Nissinen Tapani Blomster Ulla Lehtonen Jukka Grip Leena Tervonen Poliisi Esko Huhtala Tiehallinto Tarja Jääskeläinen Liikenneturva Rainer Kinisjärvi Tiedotusvälineet Tervareitti Juoksupoika

23 MATERIAALIT / AINEISTO Liikennekasvatusta antaville on olemassa useita materiaalilähteitä. Lähteistä saa materiaalia koulutusta ja valistusta varten, tietoa saatavilla olevista materiaalipaketeista sekä liikenneturvallisuusaiheisesta koulutuksesta. Tärkein linkki on Liikenneturvan kotisivu, jonka kautta löytää kootusti kaikki liikenneturvallisuusaiheiset sivustot. Liikenneturva (materiaalia, koulutustietoa, yleistä liikenneturvallisuustietoa, tilastoja, linkkilista) Ajoneuvohallintokeskus (liikennepelejä ja testejä, yleistä liikennetietoa, tilastoja) Tiehallinto (yleistä liikenneturvallisuustietoa) Liikenne- ja viestintäministeriö (valtion toimet liikenneturvallisuuden parantamiseksi, lainsäädäntö) Poliisi (kampanjamateriaalia liikenneturvallisuuden parantamiseksi) Lääninhallitus (mm. läänin liikenneturvallisuussuunnitelma) Liikennevakuutuskeskus (tietoa liikennevahingoista ja niiden korvaamisesta) Utajärven kunta (mm. liikennekasvatusraportti ja keskustelupalsta, jossa myös liikenneturvallisuusaiheita) 21

24 LASTEN NÄKEMYKSET UTAJÄRVEN LIIKENNETURVALLISUUDESTA Autoilijat liikenteessä Autoilijoiden tulee noudattaa liikennesääntöjä, niin kuin muittenkin liikenteessä liikkuvien. Autoilijat ovat usein ajaneet ihmisen päälle ja toisten autojen kanssa kolarin. Ihmiset voivat loukkaantua tai kuolla. Autoilijoiden tulisi noudattaa vähän ennen junarataa esiintyvää STOP-merkkiä. Monesti autoilijat ajavat STOPmerkin ohi katsomatta, että tuleeko junaa. Niin käy myös usein autoliikenteessä. Salla 3. lk Liikenteen vaaratilanteita Liikenteessä on paljon vaaratilanteita. Liikenteessä on monenlaista liikkujaa. Kaikki eivät muista olla tarkkoja ja varovaisia. Kaupungissa ajetaan usein päin punaisia. Pyöräilijät ajavat myös lujaa ja varomattomasti, eikä heillä ole kypärää. Eläimet aiheuttavat joskus vaaratilanteita. Hirvi voi juosta tielle yllättäen. Minun täytyy olla varovainen, kun ylitän valtatien joka aamu! Annika 3.lk Autoilijat liikenteessä Kerran kun menin tien yli niin jokin auto tuli hirveää vauhtia eteenpäin. Minä katsoin kylttiä ja siinä oli kahdeksankympin rajotus ja se auto meni n. satasta. Minä menin kotiin ja sanoin äidille, mutta äiti sanoi että kannattaa katsoa vasemmalle ja oikealle ettei jää auton alle. Minä katsoin aina vasemmalle ja oikealle niin en jäänyt auton alle. Kun menin pyörällä tien yli niin aina talutin pyörän tien yli ja en koskaan jäänyt auton alle. Sanna 3.lk Pyöräilijät liikenteessä Aina kun lähtee pyöräilemään täytyy panna kypärä päähän. Kulje pyörätiellä. Mene suojatietä pitkin aina kun on mahdollisuus. Katso ensin vasempaan sitten oikeaan ja vielä kerran oikeaan ja taluta pyörä tien yli. Aja oikealla tien reunalla suoraan mutkittelematta etteivät toiset pyöräilijät törmää sinuun. Suojatie merkitään valkoisilla viivoilla. Pyörätien merkki on pyöräilijän kuva. Kuusitoistavuotias pyöräilijä saa kyydittää vai kaksitoistavuotiaita lapsia. Pimeän aikana pitää olla pyörissä, jotta näkyy ja näkee. Pyöräile liikennesääntöjen mukaan! Silja 3.lk 22

25 Minä pyöräilijänä liikenteessä Minä ajan oikeaa reunaa tiellä tai jos on pyörätie menen siitä. Katson aina että ei tule autoa ja sitten menen vasta yli. Jos on suojatie menen sitä pitkin. Kerran kun minulla oli pyörä rikki, minä oli äidin pyörällä koulussa. Minä ajoi melkein autoon pahki, koska jarrut oli rikki. Mutta onneksi kuitenkin auto väisti minua. Santeri 3. lk Minä pyöräilijänä liikenteessä Olin menossa pyörällä kaverini luo ja muistelin mitä opettaja opetti liikennesääntöjä. Autotie tuli vastaan ja muistelin, että opettaja neuvoi katsomaan ensin vasemmalle ja sitten oikealle ja vielä kerran vasemmalle ja tein niin kuin ope oli neuvonut. Sitten yhtäkkiä minulla irtosi kettingit ja talutin pyörän kotiin ja kotona isä laittoi kettingit paikoilleen ja lähdin polkemaan kaverini luo. Bertta 3.lk Autoilijat liikenteessä Autojen pitää pysähtyä jos on liikennemerkki, jossa lukee stop. Autojen pitää ajaa nopeusrajoitusten mukaan. Aina pitää katsoa vasemmalle ja oikealle tuleeko autoa. Jos tien yli kävelee tai pyöräilee ihminen on autojen pitää pysähtyä. Autossa pitää olla valot talvella ja kesällä. Autossa pitää olla turvavyöt kiinni. Pitää olla sopiva väli ettei satu kolaria tai muuta onnettomuutta. Kirsi 3.lk 23

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Aluepäällikkö Leena Piippa, Liikenneturva 1 Strategia Liikenneturvallisuusstrategia on asiakirja, jossa on määritelty: Visio maakunnan liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

Edvin Laineen koulun liikenneopas

Edvin Laineen koulun liikenneopas Edvin Laineen koulun liikenneopas Sisällysluettelo 1 Jalankulkija liikenteessä 2 Polkupyöräilijä liikenteessä 3 Koulukuljetukset 4 Saattoliikenne 5 Pihaliikenteen vaarat 6 Koulumatkan vaaranpaikkoja 7

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 kuva SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 3. PYÖRÄILIJÄNÄ LIIKENTEESSÄ... 5 3.1 PYÖRÄN VARUSTEET... 5 3.2. OHJEITA PYÖRÄIJÄLLE... 6 4.

Lisätiedot

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa?

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? HÄTÄTILANTEET Vastaa kysymyksiin Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. HÄTÄNUMERO A. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO ON. B. Kuka auttaa

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009 Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä Esittelykalvosarja 28.12.2009 Järvenpään kaupunki Liikenneturvallisuustyöryhmä 1 Kalvosarjan sisältö OSA I: Liikenneturvallisuustilanne Järvenpäässä Perustietoja liikenneturvallisuustilanteesta

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 Miksi liikenneturvallisuussuunnitelma? Selvitetään liikenneturvallisuuden ja liikennekäyttäytymisen nykytila Määritetään liikenneturvallisuustavoitteet Määritellään

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi 16.11. Lähde: Tilastokeskus ja, vuosi 2015 ennakkotietoja Kansalaisuus onnettomuuksissa 2015 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI ASUKAS- JA KOULULAISKYSELY TOTEUTUS Toteutettiin 19.4-24.5.2013 Asukaskyselyyn vastasi 456 henkilöä ja koululaiskyselyyn 116

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat. 5. Hyväksyminen ja seuranta

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat. 5. Hyväksyminen ja seuranta Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat 5. Hyväksyminen ja seuranta 1.9.2015 Suunnitelman hyväksyminen Liikenneturvallisuussuunnitelman toteutumisen kannalta kunnan päätöksentekijöiden tuki on äärimmäisen

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA Yhteenveto 1/5 Seudulla tapahtuu keskimäärin 46 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa (ka 2009-2013). Viimeisen

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki 1) Sukupuoli 2) Ikäluokka 3) Kotikaupunkinne tai kuntanne ja vastaus% suhteessa asukasmäärään Kyselyyn vastasi 80 Kalajoen asukkaista. Tämä on

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä. Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu

Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä. Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu Työryhmän tavoitteita ja tehtäviä Arvioida konkreettisia toimenpiteitä, joilla parannettaisiin

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Yhteenveto Iisalmessa, Kiuruvedellä, Lapinlahdella ja Pielavedellä tehdyistä asukas- ja koululaiskyselyistä KYSELYT JA HAASTATTELUT Asukas- ja koululaiskyselyt

Lisätiedot

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET 25.11.2016 Rauman seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat VISIO JA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET (SEUDULLISET) 28.12.2016

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ 1. 1. JOHDANTO 5 1.1 Tausta ja tavoitteet 5 1.2 Työn sisältö ja toteutustapa 5

TIIVISTELMÄ 1. 1. JOHDANTO 5 1.1 Tausta ja tavoitteet 5 1.2 Työn sisältö ja toteutustapa 5 Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvitys 2011 TIIVISTELMÄ Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvityksen tavoitteena oli kartoittaa kunnan peruskoulujen lähiympäristöjen liikenneturvallisuuspuutteet

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi 9.6.2015 Onnettomuuskehitys Luoteis-Pirkanmaalla 2000-luvulla Luoteis-Pirkanmaan liikenteessä on menehtynyt

Lisätiedot

Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus

Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus Näin meillä seminaari 16.9.2014 Leena Pöysti Liikennekäyttäytymisen seuranta Seurantajärjestelmän tietoja kerätään tarkkailemalla ja automaattisilla

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet 1.9.2015 Nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen (asuinalueille

Lisätiedot

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project South-East Finland Russia ENPI CBC (European Neigbourhood and Partnership Instrument, Cross-Border Cooperation), 2007-2013 Päiväkotipilotti Vanhempien kysely

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Taustatietoja kyselystä Liikennekäyttäytyminen Turvalaitteiden käyttö Liikenteessä

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOULUTUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2018

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOULUTUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2018 TERVOLAN KUNTA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOULUTUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2018 Maaliskuu 2014 Tervolan kunta Liikenneturva ELY-keskus Poliisi 2 TERVOLAN KUNTA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN

Lisätiedot

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Edellisen kokouksen jälkeiset tapahtumat nettisivuja päivitetty www.tampere.ramboll.fi/harmanmaa_litu/ lähtötietojen keräys onnettomuusanalyysi

Lisätiedot

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 2. Edellisen

Lisätiedot

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevässä ja kävelevässä koulubussissa lapset kulkevat aikuisen johdolla ennalta

Lisätiedot

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Lähtöaineisto Tässä kalvosarjassa esitetyt tulokset perustuvat Tilastokeskuksen tieliikenteen

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET

LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET Lohjan kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2016 VISIO JA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET 2.1.2017 VISIO TURVALLISESTA LIIKKUMISESTA

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia

Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia HLJ 2011 Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia Sisällysluettelo Johdanto 4 Liikenneturvallisuuden nykytilanne 6 Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Pidä pelivaraa JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Sisältö 3 Jalan ja pyörällä 4 Omilla teillä 5 Ajo pyöräkaistalla 6 Risteyksissä tarkkana 6 Opettele väistämissäännöt 7 Liikennemerkin mukaan 8 Kääntyvä väistää

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000-2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko-onnettomuuksien

Lisätiedot

SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY

SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY Kuntien liikenneturvallisuustyö Lain edellyttämää asukkaiden hyvinvoinnin

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustoimijan vuosikertomus Pyhäjoki

Liikenneturvallisuustoimijan vuosikertomus Pyhäjoki Liikenneturvallisuustoimijan vuosikertomus 2016 Pyhäjoki Pyhäjoki kuuluu Oulun eteläiseen liikenneturvallisuustoimija-alueeseen, jossa on yhteensä 15 kuntaa. Liikenneturvallisuustoimija on kuntien ja ELY-keskuksen

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2008-2012 tapahtui 815 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 163 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Finnish-Russian Road Traffic Safety Days, Helsinki Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien vähentäminen liikennejärjestelyjä kehittämällä S. Laapotti 14.2.2013,

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 21 tapahtui 12 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 29 luku oli 16). Onnettomuuksista johti kuolemaan ja 2 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Kohderyhmä Tavoite ja toteutustapa Järjestäjä / vastuutaho Ajoitus. Päiväkodit

Kohderyhmä Tavoite ja toteutustapa Järjestäjä / vastuutaho Ajoitus. Päiväkodit Alle kouluikäiset (varhaiskasvatus ja neuvolat) Kohderyhmä Tavoite ja toteutustapa Järjestäjä / vastuutaho Ajoitus Varhaiskasvatuksen ja neuvoloiden henkilökunta Lapset Liikenneturvallisuusmateriaalin

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet 1.9.2015 Valtakunnallinen liikenneturvallisuusvisio ja - tavoitteet Turvallisuusvisio: Kenenkään ei tarvitse kuolla

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä HAMINAN TOIMENPIDEKORTTI

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä HAMINAN TOIMENPIDEKORTTI llisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä HAMINAN TOIMENPIDEKORTTI LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN RAKENTEET 1/2 Poikkihallinnollisen liikenneturvallisuustyöryhmän perustaminen Tekniset Muut hallintokunnat

Lisätiedot

PÄÄTTÄJÄKYSELYN TULOKSIA

PÄÄTTÄJÄKYSELYN TULOKSIA Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma PÄÄTTÄJÄKYSELYN TULOKSIA Mitä kysyttiin ja keneltä? Jakelussa kuntien kunnanjohtajat ja hallituksen ja valtuuston jäsenet Selvitettiin päätöksentekijöiltä

Lisätiedot

LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA LIIKENNETURVALLISUUS PROJEKTI INTEGROITUNA TERVEYSTIETOA JA MATEMATIIKKAA

LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA LIIKENNETURVALLISUUS PROJEKTI INTEGROITUNA TERVEYSTIETOA JA MATEMATIIKKAA Nea Myllylä 8b LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA LIIKENNETURVALLISUUS PROJEKTI INTEGROITUNA TERVEYSTIETOA JA MATEMATIIKKAA Pidin viiden arkipäivän ajan päiväkirjaa siitä, mihin käytin vuorokaudessa aikani. Päivämäärä

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä PYHTÄÄN TOIMENPIDEKORTTI

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä PYHTÄÄN TOIMENPIDEKORTTI llisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä PYHTÄÄN TOIMENPIDEKORTTI LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN RAKENTEET 1/2 Pyhtään liikenneturvallisuustyöryhmän toiminnan kehittäminen; - Kokousten teemoittelu

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä KOTKAN TOIMENPIDEKORTTI

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä KOTKAN TOIMENPIDEKORTTI llisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä KOTKAN TOIMENPIDEKORTTI LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN RAKENTEET 1/2 Kotkan liikenneturvallisuustyöryhmän toiminnan kehittäminen; - vain yksi työryhmä, työryhmän

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Arjen turva kysely Pyhtään asukkaiden vastaukset EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 8.2.2013 1 Vastaajia yhteensä 39 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia 31

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä VIROLAHDEN TOIMENPIDEKORTTI (KAAKON KAKSIKON YHTEISET TOIMET)

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä VIROLAHDEN TOIMENPIDEKORTTI (KAAKON KAKSIKON YHTEISET TOIMET) llisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä VIROLAHDEN TOIMENPIDEKORTTI (KAAKON KAKSIKON YHTEISET TOIMET) LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN RAKENTEET 1/2 Poikkihallinnollisen liikenneturvallisuustyöryhmän

Lisätiedot

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 3. 22.9.2015 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 2. Edellisen

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( )

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( ) Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot. I Hanke: Hankkeen nimi ja kuvaus (mm. kesto ja tyyppi) Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein (2012-2013) Hanke on toiminnallinen:

Lisätiedot

M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä

M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä Eduskunnan lakivaliokunnalle Julkinen kuuleminen 16.10.2014 M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä

Lisätiedot

Koulujen liikkumissuunnitelmat, HSL:n kummikouluohjelma ja Matkakummi

Koulujen liikkumissuunnitelmat, HSL:n kummikouluohjelma ja Matkakummi Koulujen liikkumissuunnitelmat, HSL:n kummikouluohjelma ja Matkakummi 1 Sisältö: 1. Koulujen liikkumissuunnitelmat 2. Kummikoulut 3. Matkakummi 2 1. Koulujen liikkumissuunnitelmat Koulun liikkumissuunnitelma

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KOULUIKÄISTEN ONNETTOMUUDET ELY-seminaari Kalle Parkkari

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KOULUIKÄISTEN ONNETTOMUUDET ELY-seminaari Kalle Parkkari LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KOULUIKÄISTEN ONNETTOMUUDET 2000 2013 10.6.2015 ELY-seminaari Kalle Parkkari Liikenneonnettomuuksien tutkinnassa selvitetään Mitä tapahtui (Kuvaus ja

Lisätiedot

TerveysInfo. Heijastin Opaskortti heijastimien käytöstä. Ikä kuski mikä kuski Yleisesittely iäkkäistä kuljettajista. Liikenneturva

TerveysInfo. Heijastin Opaskortti heijastimien käytöstä. Ikä kuski mikä kuski Yleisesittely iäkkäistä kuljettajista. Liikenneturva TerveysInfo Autoillen kaiken ikää Ennakoivan ajamisen opas autoilijoille kertoo ikääntymisen vaikutuksista ajamiseen ja ajokykyyn.tietoa iäkkäille tyypillisistä vaaratilanteista ja onnettomuuksista sekä

Lisätiedot

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Sisällys 1.... Taustaa... 3 2.... Tilastokeskuksen onnettomuusaineisto vuosilta 2001-2010... 4 2.1. Kuntien tilastot 4

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA Liikenneturvallisuustyön nykytila 1/6 Vuoden 2000 liikenneturvallisuussuunnitelma toteaa:

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Ympäristötoiminnan neuvottelupäivä Marketta Karhu Oulun seudun ympäristötoimi Maakunnallinen ympäristötietoisuuden yhteistyöalkoi

Lisätiedot

HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET

HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET Järvenpään liikkumisen ohjauksen valtionapuhanke Tulosten esittely 15.5.2014 Marja-Terttu Sikiö / Destia Oy HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET Järvenpään kaupunki haki valtionavustusta liikkumisen ohjauksen

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Koulukysely

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Koulukysely LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Koulukysely 9.6.2015 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 4. 22.5.2015 (3 vk) ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Erstan koulu 2013

LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Erstan koulu 2013 LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Erstan koulu 2013 Sisällysluettelo: Johdanto Kasvattajille Turvallisesti koulumatkalla Turvallisesti kouluretkillä Koulun liikenneopetussuunnitelma Vaaranpaikat Opetuskuvasarja

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (6) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (6) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (6) 216 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Otso Kivekkään ym. polkupyöräilykieltojen kumoamista sekä liikenneturvallisuuden parantamista

Lisätiedot

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin.

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin. 1 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.8.2011 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaan koulumatkoilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli - perusopetusta

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011 LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA Onnettomuusanalyysia vuosista - Janakkalan kunnan alueella tapahtuu vuosittain noin kaksikymmentä henkilövahinkoihin johtavaa liikenneonnettomuutta. Liikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY 5. - 23.10.2015 Yhteenveto 2.11.2015 Turvallisuuskyselyn tarkoituksena oli saada kaupungin asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä asuinalueensa turvallisuudesta ja kehittämistarpeista.

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat

12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat 12 Naantali 12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat 12.1.1 Liikenneturvallisuustilanne Onnettomuusmäärät Vuosina 2001-2010 Naantalissa tapahtui yhteensä 873 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta

Lisätiedot

Joensuun kaupunki Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Joensuun kaupunki Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus s Joensuun kaupunki Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joensuun liikenneturvallisuussuunnitelma Joensuussa käynnistettiin huhtikuussa koko kaupunkia koskevan liikenneturvallisuussuunnitelman

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Kalvosarjan sisältö Yleinen onnettomuuskehitys Lähde: Tilastokeskus Onnettomuuksien osalliset Lähteet: Tilastokeskus

Lisätiedot

Uudet tietyypit Tiehallinto 1.1.-31.12.2005

Uudet tietyypit Tiehallinto 1.1.-31.12.2005 JULKISUUSANALYYSI Uudet tietyypit Tiehallinto 1.1.-31.12.2005 Oy Observer Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 e-mail: info@observer.fi www.observer.fi

Lisätiedot

Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä

Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä Jussi Kailasto Liikenneryhmän päällikkö Kaakkois-Suomen Elinkeino, Liikenne ja Ympäristökeskus 6.11.2013 Liikenneturvallisuus nähdään tärkeänä EU:n

Lisätiedot

VIISAS LIIKKUMINEN KOHTAA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN

VIISAS LIIKKUMINEN KOHTAA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN Juha Heltimo, Strafica Oy VIISAS LIIKKUMINEN KOHTAA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN Asiantuntijoiden määritelmä Viisas liikkuminen: Ympäristöä säästäviä, terveyttä edistäviä, turvallisia, sujuvia ja taloudellisia

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Miehikkälän asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Arjen turva kysely. Miehikkälän asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Arjen turva kysely Miehikkälän asukkaiden vastaukset EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 8.2.2013 1 Vastaajia yhteensä 35 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 LIIKENNEONNETTOMUUSANALYYSI Nykytila-analyysi: Tieliikenneonnettomuudet Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet: iliitu-paikkatietoaineisto

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Esityksen sisältö Opas kuntien liikenneturvallisuustyöhön

Lisätiedot

Tehtävä 1. Ajankäyttö. Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Läksyjen teko.

Tehtävä 1. Ajankäyttö. Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Läksyjen teko. Venla Koskelainen Tehtävä 1. Ajankäyttö Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Päivämäärä Nukkuminen Syöminen Koulussa olo Läksyjen teko Harrastukset

Lisätiedot

ULKOLAISET AUTOILIJAT ONNETTOMUUSANALYYSI LAPIN ELY-KESKUS

ULKOLAISET AUTOILIJAT ONNETTOMUUSANALYYSI LAPIN ELY-KESKUS ULKOLAISET AUTOILIJAT ONNETTOMUUSANALYYSI LAPIN ELY-KESKUS 2009 2013 TARKASTELU ONNETTOMUUSTILASTOISTA LAPISSA Mukana liikenneviraston ylläpitämään onnettomuusrekisteriin kirjatut onnettomuudet Tilastollisesti

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuuskoordinaattori. Hankkeen tuloksia vuonna 2014 MÄNTTÄ-VILPPULA

Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuuskoordinaattori. Hankkeen tuloksia vuonna 2014 MÄNTTÄ-VILPPULA Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuuskoordinaattori Hankkeen tuloksia vuonna 2014 MÄNTTÄ-VILPPULA TAUSTA Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Liikenneturvallisuustavoitteet ja

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför.

Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför. Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför. Matti Järvinen 29.1.2008 Liikenneturvallisuustavoite 800 12 edellisen kk:n aikana kuolleet 700 600 500 400 Tavoite: alle 250 tieliikennekuolemaa

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus ja turvallisuustyö yhtä jalkaa Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki

Liikkumisen ohjaus ja turvallisuustyö yhtä jalkaa Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Liikkumisen ohjaus ja turvallisuustyö yhtä jalkaa Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kaupunki 46 300 asukasta 90 % hyvinkääläisistä asuu alle 4,5 km keskustasta 52 % hyvinkääläisten matkoista

Lisätiedot

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa LIKES-tutkimuskeskus 5.11.2015 Arvioinnin täyttäneet koulut, yhteensä 18 Myllymäen koulu Kesämäenrinteen koulu Joutsenon koulu Voisalmen koulu Ravattilan

Lisätiedot

Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville?

Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville? Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville? Tuula Taskinen, Liikenneturva Aineiston koonnut Leena Pöysti, Liikenneturva Taustatietoa kyselystä Kyselyt tehtiin syksyllä 2015 Liikenneturvan tapahtumissa

Lisätiedot

LINTU tutkimusohjelman teesit

LINTU tutkimusohjelman teesit LINTU tutkimusohjelman teesit Tieliikenteen turvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU on liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

KOULULIITU 10 VUOTTA VAARALLISEKSI LUOKITELTUJEN TIEOSIEN MÄÄRITTELEMINEN

KOULULIITU 10 VUOTTA VAARALLISEKSI LUOKITELTUJEN TIEOSIEN MÄÄRITTELEMINEN Image size: 7,94 cm x 25,4 cm KOULULIITU 10 VUOTTA VAARALLISEKSI LUOKITELTUJEN TIEOSIEN MÄÄRITTELEMINEN Vaarallinen tieosa Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan

Lisätiedot

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma TYÖN LÄHTÖKOHDAT 12 2 2.1 Maankäyttö ja väestö Etelä-Päijät-Hämeessä oli vuoden 26 lopussa 166 833 asukasta. Viiden vuoden aikajaksolla (21-26) seudun väkimäärä on ollut lievässä kasvussa. Kasvua on edesauttanut erityisesti

Lisätiedot