Lääninhallitusten toiminnan seurannan kehittämistyöryhmän muistio. Hallinto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lääninhallitusten toiminnan seurannan kehittämistyöryhmän muistio. Hallinto"

Transkriptio

1 Lääninhallitusten toiminnan seurannan kehittämistyöryhmän muistio Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 17/2005

2 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Lääninhallitusten toiminnan seurannan kehittämistyöryhmä Puheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Matti Korkealehto, sisäasiainministeriö. Sihteeri, neuvotteleva virkamies Harri Martikainen, sisäasiainministeriö Julkaisun laji raportti Toimeksiantaja Sisäasiainministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi (myös ruotsinkielisenä) Lääninhallitusten toiminnan seurannan kehittämistyöryhmän muistio Julkaisun osat Tiivistelmä Sisäasiainministeriö asetti lääninhallitusten toiminnan seurannan kehittämistyöryhmän. Työryhmän tehtävä oli tehdä ehdotus lääninhallituksissa seurattavista keskeisistä suoritteista, joiden osalta seuranta on lääninhallituksissa yhtenäistä ja joiden seurantaa edelleen kehitetään suoritteisiin liittyvien kustannusten ja työajankäytön selvittämiseksi. Lisäksi työryhmän tehtävänä oli tehdä ehdotus lääninhallitusten henkilöstöä koskevan keskeisen tietoaineiston esittämistavasta talousarviokirjassa. Lääninhallitusten tuottavuuden ja taloudellisuuden tunnuslukulaskenta perustuu tällä hetkellä edelleen ensisijaisesti sisäasiainministeriön ohjeeseen vuodelta 1993 (sisäasiainministeriön julkaisu 9/1993), joka ei ole enää velvoittavana voimassa sekä lääninuudistuksen myötä menettelytapoihin tehtyihin täydennyksiin ja tarkistuksiin. Vuonna 2004 uudistuneet valtion talousarviolaki ja asetus korostavat aikaisempaa konkreettisemmin toiminnan vaikuttavuuden, taloudellisuuden ja tuottavuuden entistä suurempaa merkittävyyttä. Virastoilta edellytetään mm. aikaisempaa tarkempaa tulostavoiteasetantaa, tavoitteiden toteutumisen seurantaa, raportointia ja toiminnan tuloksellisuuden arviointia suhteessa käytettyihin resursseihin. Virastojen on pyrittävä esittämään tulostavoitteet tunnuslukuina. Tunnuslukuja on mahdollista täsmentää myös laadullisilla tulostavoitteilla. Työryhmän esitys on lääninhallitusten osalta ensimmäinen kehitysvaihe uusimuotoiseen tulosohjaus- ja tilivelvollisuusmenettelytapaan siirryttäessä. Ministeriöiden ja lääninhallitusten on välttämätöntä jatkaa yhteistyössä ohjaus- ja toimintaprosessien kehittämistä vastaamaan paremmin valtion talousarviolain ja asetuksen edellyttämiin vaatimuksiin. Jatkotyössä tulee työryhmän esityksen mukaan keskittyä yksittäisen toimenpiteen seurannan sijasta laajempien kokonaisuuksien ja prosessien tuloksellisuuden kuvaukseen sekä arviointiin tunnuslukuperusteista tuottavuuden, taloudellisuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointia unohtamatta. Työryhmän ehdotuksen mukaiset seurattavat suoritteet on valittu siitä joukosta suoritteita, joita lääninhallitukset seuraavat vuosittain tälläkin hetkellä. Valintaa tehtäessä työryhmällä on ollut tavoitteena se, että mittareiden tulee olla mahdollisimman hyvin lääninhallituksia ja niiden toimintaa kuvaavia, kuitenkin niin, että mittarit kuvaavat ensisijaisesti taloudellisuutta ja tuottavuutta. Valinnassa on myös pyritty huomioimaan lääninhallitusten keskeisten ja volyymiltaan merkittävimpien tehtävien/suoritteiden edustavuus. Lääninhallitusten ja niiden osastojen tulee myös jatkossa tehdä muiden kuin tässä raportissa esitettyjen suoritteiden seurantaa omien ja toimialojensa tarpeiden mukaisesti. Myös vanhan ohjeen (sisäasiainministeriön julkaisu 9/1993) mukaisia suoritteita on tarkoituksenmukaista seurata edelleen ainakin kappalemäärien osalta. Lääninhallitusten kokonaisvaltaisen, sisäisen kehittämisen välineeksi tässä raportissa esitetyt linjaukset ja tunnusluvut eivät sovellu. Liitteessä 1 esitetyt seurattavat suoritteet ovat ainoastaan osa tätä kokonaisuutta. Lääninhallitusten toiminnan strateginen kehittäminen ja laatutyö pohjautuvat jatkossakin erilaisiin kehittämishankkeisiin ja järjestelmiin kuten BSC (tasapainotettu tuloskortti), EFQM (Euroopan laatupalkintokriteeristö) ja CAF (yhteinen arviointimalli). Avainsanat (asiasanat) lääninhallitus, tuottavuus, taloudellisuus, seuranta, suoritteet, mittarit Muut tiedot Painetun julkaisun ISBN-numero on X (nid.) Sarjan nimi ja numero Sisäasiainministeriön julkaisu 17/2005 Kokonaissivumäärä 17 Jakaja Sisäasiainministeriö Kieli Suomi ISSN Hinta 20 + alv Kustantaja Sisäasiainministeriö ISBN (PDF) Luottamuksellisuus

3 Sisäasiainministeriölle Sisäasiainministeriö asetti lääninhallitusten toiminnan seurannan kehittämistyöryhmän. Työryhmän tehtävä oli tehdä ehdotus lääninhallituksissa seurattavista keskeisistä suoritteista, joiden osalta seuranta on lääninhallituksissa yhtenäistä ja joiden seurantaa edelleen kehitetään suoritteisiin liittyvien kustannusten ja työajankäytön selvittämiseksi. Lisäksi työryhmän tehtävänä oli tehdä ehdotus lääninhallitusten henkilöstöä koskevan keskeisen tietoaineiston esittämistavasta talousarviokirjassa. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut neuvotteleva virkamies Matti Korkealehto sisäasiainministeriöstä ja jäseninä lääninkamreeri Marja-Leena Hassila Oulun lääninhallituksesta sekä erikoissuunnittelija Sari Jokikallas ja hallintopäällikkö Markku Nurminen Länsi-Suomen lääninhallituksesta. Työryhmän sihteerinä ja jäsenenä toimi neuvotteleva virkamies Harri Martikainen sisäasiainministeriöstä. Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa oheisen raporttinsa sisäasiainministeriölle. Työryhmän puolesta. Helsingissä Matti Korkealehto Harri Martikainen

4 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Lääninhallitusten toiminnan seurannan kehittämistyöryhmän muistio Helsinki 2005

5 Sisällys Tiivistelmä Tehtävä ja lähtökohdat Toiminnan vaikuttavuuden määrittely Lääninhallitusten toiminnan kehittäminen ja tulossopimukset Työryhmän ehdotus kaikissa lääninhallituksissa seurattaviksi keskeisiksi suoritteiksi8 4.1 Ehdotus seurattaviksi suoritteiksi Maksullinen toiminta Lääninhallitusten henkilöstöä koskevan keskeisen tietoaineiston esittäminen talousarviossa Aikataulu ja työryhmän muut ehdotukset Liite 1 Seurattavat suoritteet Liite 2 Henkiset voimavarat

6 Tiivistelmä Lääninhallitusten tuottavuuden ja taloudellisuuden tunnuslukulaskenta perustuu tällä hetkellä edelleen ensisijaisesti sisäasiainministeriön ohjeeseen vuodelta 1993 (sisäasiainministeriön julkaisu 9/1993), joka ei ole enää velvoittavana voimassa sekä lääninuudistuksen myötä menettelytapoihin tehtyihin täydennyksiin ja tarkistuksiin. Vuonna 2004 uudistuneet valtion talousarviolaki ja asetus korostavat aikaisempaa konkreettisemmin toiminnan vaikuttavuuden, taloudellisuuden ja tuottavuuden entistä suurempaa merkittävyyttä. Virastoilta edellytetään mm. aikaisempaa tarkempaa tulostavoiteasetantaa, tavoitteiden toteutumisen seurantaa, raportointia ja toiminnan tuloksellisuuden arviointia suhteessa käytettyihin resursseihin. Virastojen on pyrittävä esittämään tulostavoitteet tunnuslukuina. Tunnuslukuja on mahdollista täsmentää myös laadullisilla tulostavoitteilla. Työryhmän esitys on lääninhallitusten osalta ensimmäinen kehitysvaihe uusimuotoiseen tulosohjaus- ja tilivelvollisuusmenettelytapaan siirryttäessä. Ministeriöiden ja lääninhallitusten on välttämätöntä jatkaa yhteistyössä ohjaus- ja toimintaprosessien kehittämistä vastaamaan paremmin valtion talousarviolain ja asetuksen edellyttämiin vaatimuksiin. Jatkotyössä tulee työryhmän esityksen mukaan keskittyä yksittäisen toimenpiteen seurannan sijasta laajempien kokonaisuuksien ja prosessien tuloksellisuuden kuvaukseen sekä arviointiin tunnuslukuperusteista tuottavuuden, taloudellisuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointia unohtamatta. Työryhmän ehdotuksen mukaiset seurattavat suoritteet on valittu siitä joukosta suoritteita, joita lääninhallitukset seuraavat vuosittain tälläkin hetkellä. Valintaa tehtäessä työryhmällä on ollut tavoitteena se, että mittareiden tulee olla mahdollisimman hyvin lääninhallituksia ja niiden toimintaa kuvaavia, kuitenkin niin, että mittarit kuvaavat ensisijaisesti taloudellisuutta ja tuottavuutta. Valinnassa on myös pyritty huomioimaan lääninhallitusten keskeisten ja volyymiltaan merkittävimpien tehtävien/suoritteiden edustavuus. Lääninhallitusten ja niiden osastojen tulee myös jatkossa tehdä muiden kuin tässä raportissa esitettyjen suoritteiden seurantaa omien ja toimialojensa tarpeiden mukaisesti. Myös vanhan ohjeen (sisäasiainministeriön julkaisu 9/1993) mukaisia suoritteita on tarkoituksenmukaista seurata edelleen ainakin kappalemäärien osalta. Lääninhallitusten kokonaisvaltaisen, sisäisen kehittämisen välineeksi tässä raportissa esitetyt linjaukset ja tunnusluvut eivät sovellu. Liitteessä 1 esitetyt seurattavat suoritteet ovat ainoastaan osa tätä kokonaisuutta. Lääninhallitusten toiminnan strateginen kehittäminen ja laatutyö pohjautuvat jatkossakin erilaisiin kehittämishankkeisiin ja järjestelmiin kuten BSC (tasapainotettu tuloskortti), EFQM (Euroopan laatupalkintokriteeristö) ja CAF (yhteinen arviointimalli). 3

7 LÄÄNINHALLITUSTEN TOIMINNAN SEURANNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ 1. Tehtävä ja lähtökohdat Sisäasiainministeriö asetti lääninhallitusten toiminnan seurannan kehittämistyöryhmän. Työryhmän tehtävä oli tehdä ehdotus lääninhallituksissa seurattavista keskeisistä suoritteista, joiden osalta seuranta on lääninhallituksissa yhtenäistä ja joiden seurantaa edelleen kehitetään suoritteisiin liittyvien kustannusten ja työajankäytön selvittämiseksi. Lisäksi työryhmän tehtävänä oli tehdä ehdotus lääninhallitusten henkilöstöä koskevan keskeisen tietoaineiston esittämistavasta talousarviokirjassa. Yksityiskohtaisen lääninhallitusten tulosohjausprosessin ja toimintaympäristön kuvauksen osalta työryhmä viittaa lääninhallitusten raportoinnin ja seurannan kehittämisen työryhmän raporttiin (SM julkaisusarja 7/1999). Tässä lääninhallitusten toiminnan seurannan kehittämistyöryhmän raportissa käsitellään työryhmän tehtävänannon mukaisesti ainoastaan keskeisimpiä tuottavuuden ja taloudellisuuden mittareita/seurattavia suoritteita, jotka tukevat tulosprismamallin (kuva 1.) mukaista vaikuttavuuden kuvauksen seurantaa ja sen raportointia. 4

8 Uudistuneet valtion talousarviolaki ja asetus korostavat aikaisempaa konkreettisemmin toiminnan vaikuttavuuden, taloudellisuuden ja tuottavuuden entistä suurempaa merkittävyyttä. Tehokkuuden ja tuottavuuden parantamisen ohella uudistusten tavoitteena on ollut vahvistaa eduskunnan budjettivaltaa. Valtion tilinpäätöstyöryhmän muistiossa Parempaan tilivelvollisuuteen (VM:n työryhmämuistioita 2/2003) esitettiin linjaukset tilinpäätösuudistuksen periaatteiksi. Laki (1216/2003) valtion talousarviolain muuttamisesta tuli voimaan Talousarviolain säännöksiä tarkentava asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) muuttamisesta hyväksyttiin valtioneuvostossa ja asetus (254/2004) tuli voimaan Lisäksi toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta annetut valtiovarainministeriön määräykset (ns. laadintamääräykset) on uudistettu (TM 0402) vastaamaan talousarviosäännöksiä. Uudistetun talousarviolainsäädännön tarkoituksena on merkittävällä tavalla terävöittää hallinnon tulosohjausta ja tilivelvollisuutta. Parempi tulosohjaus ja tilivelvollisuus edellyttävät käytännössä mm. valtion tilinpäätösraportoinnin uudistamista sekä tilivelvollisuuden toteuttamiseen liittyvien menettelyjen samoin kuin laskentatoimen ja johtamisen kehittämistä. Virastoilta edellytetään mm. aikaisempaa tarkempaa tulostavoiteasetantaa, tavoitteiden toteutumisen seurantaa, raportointia ja toiminnan tuloksellisuuden arviointia suhteessa käytettyihin resursseihin. Tulostavoitteet on pyrittävä esittämään tunnuslukuina. Tunnuslukuja on mahdollista täsmentää myös laadullisilla tulostavoitteilla. 2. Toiminnan vaikuttavuuden määrittely Talousarviolainsäädännön uudistamisen yhteydessä tuloksellisuuden peruskriteerit käytännössä määriteltiin uudestaan. Määrittelyn yhteydessä yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja toiminnallinen tuloksellisuus, johon viraston tai laitoksen johtamisella voidaan välittömästi vaikuttaa, on erotettu selvästi toisistaan. Toiminnallinen tuloksellisuus muodostuu kolmesta osa-alueesta: 1. toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys, 2. tuotokset ja laadunhallinta sekä 3. henkisten voimavarojen hallinta. Tuloksellisuuden peruskäsitteet, joita käyttäen julkista toimintaa arvioidaan ja tuloksia raportoidaan, muodostuvat siten neljästä peruskriteeristä: 1. yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta, 2. toiminnallisesta tehokkuudesta ja sen kehityksestä, 3. tuotoksista ja laadunhallinnasta sekä 4. henkisten voimavarojen hallinnasta. 5

9 Laaja-alaisesta yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta raportointi kuuluu ensisijaisesti ministeriöille. Virastot ja laitokset raportoivat siitä, miten niiden toiminta on tukenut toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista. Toiminnallisesta tuloksellisuudesta raportointi on tärkein osa-alue virastojen tuloksellisuuden kuvauksessa. Toiminnallisen tuloksellisuuden osasta toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys raportoitaessa tavoitteet ja saavutukset suhteutetaan käytettyihin resursseihin. Toiminnallista tehokkuutta kuvataan taloudellisuus- ja tuottavuusmittarein. Maksullisen toiminnan tehokkuutta kuvataan kannattavuus- ja kustannusvastaavuustiedoilla. Taloudellisuuden ja tuottavuuden luotettava mittaaminen edellyttää toimivaa ja luotettavaa kustannuslaskentaa sisältäen toimintokohtaisen työajanseurannan. Kehitystrendin kuvaaminen edellyttää tietojen esittämistä raportointivuoden lisäksi kahdelta edeltävältä vuodelta. Mikäli kahden edellisen vuoden tietoja ei samassa muodossa ole saatavissa, voidaan tiedot ja/tai laskentaperusteiden muutos kuvata jollakin muulla tavoin. Tuotosten ja laadunhallinnan yhteydessä esitetään tärkeimmät tiedot mm. viraston tuottamista suoritteista, julkishyödykkeistä, niiden määristä ja määrien kehityksestä. Tiedoissa tulee kuvata ainakin suoritteiden tavoitteet raportointivuodelta ja toteutuneet määrät raportointivuoden lisäksi kahdelta edeltävältä vuodelta. Lisäksi tätä osa-aluetta kuvaavat mm. palvelukykyä, asiakastyytyväisyyttä, suoritteiden laatua ja niiden kehitystä koskevat tiedot sekä tiedot toiminnan vaikutuksista yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehitykseen. Toiminnallisen tehokkuuden ja sen kehityksen sekä tuotosten ja laadunhallinnan osalta työryhmän ehdotus seurattaviksi suoritteiksi on kuvattu luvussa 4. ja liitteessä 1. Henkisten voimavarojen hallintaa ja kehittämistä kuvaavat tiedot ovat pääasiassa henkilöstötilinpäätökseen pohjautuvia tunnuslukuja. Henkisten voimavarojen hallintaa ja kehittämistä on käsitelty tarkemmin luvussa Lääninhallitusten toiminnan kehittäminen ja tulossopimukset Lääninhallitusten kokonaisvaltaisen, sisäisen kehittämisen välineeksi tässä raportissa esitetyt linjaukset ja tunnusluvut eivät sovellu. Liitteessä 1. esitetyt seurattavat suoritteet ovat ainoastaan osa tätä kokonaisuutta. Varsinainen lääninhallitusten toiminnan kehittäminen laatu- ja strategiatyön muodossa pohjautuu jatkossakin erilaisiin kehittämis- 6

10 hankkeisiin ja järjestelmiin kuten BSC (tasapainotettu tuloskortti), EFQM (Euroopan laatupalkintokriteeristö) ja CAF (yhteinen arviointimalli). Seurattavien suoritteiden valinnassa on tukeuduttu lääninhallitusten strategiatyön yhteydessä kehitettyihin ydinprosesseihin. Lisäksi on huomattava, että lääninhallitukset ja niiden osastot tekevät myös muiden kuin liitteessä esitettyjen suoritteiden seurantaa (esim. kpl seuranta) omien ja toimialojensa tarpeiden mukaisesti. Ministeriöiden rooli suhteessa lääninhallituksiin vaihtelee. Muiden kuin sisäasiainministeriön osalta ministeriöiden rooli on toimintaa ohjaava, tulostavoitteita asettava ja tavoitteiden toteutumista seuraava. Sisäasiainministeriön roolina on ohjata kolmea toimialaa (yleishallinto sekä pelastus- ja poliisitoimi) ja toimia koko lääninhallituksen osalta resurssiohjaavana tahona, kuitenkin niin, että sisäasiainministeriö tekee tulossopimuksen lääninhallituksen kokonaisrahoituksen osalta ja lääninhallitus tekee itsenäisesti päätöksen resurssien sisäisestä jaosta. Poliisitoimen osalta sisäasiainministeriön poliisiosaston rooli on erilainen johtuen poliisitoimen kokonaisvaltaisesta toiminnan ohjauksesta ja rahoituksesta. Lääninhallitukset tekevät vuosittain tulossopimukset ministeriöiden ja eräiden keskushallinnon virastojen kanssa. Tulostavoiteasetanta kytkeytyy tiiviisti kuvassa 1. esitettyyn tulosprismaan. Tavoitteena on, että jatkossa talousarvion pääluokkaperusteluissa kuvataan tulosprisman yläosan yläkolmion yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita ja lukuperusteluissa tulosprisman keski- ja alaosan toiminnallisia tulostavoitteita sekä henkisiä voimavaroja. Tulossopimukset puolestaan tarkentavat kokonaisuudessaan talousarviossa esitettyjä tavoitteita ja tavoitteiden saavuttamiseksi käytettävissä olevia resursseja sekä niiden suuntaamista tilivirastotasolla. Myös virastojen tilinpäätöksen rakenne ja toimintakertomus uudistuvat. Vielä vuoden 2005 osalta lääninhallitukset tekevät tilivirastoina tilinpäätöksen, jonka osa toimintakertomus on. Vuoden 2006 alusta sisäasiainministeriön hallinnonalalla on tarkoitus siirtyä kahden tiliviraston rakenteeseen. Tilivirastoja uudessa mallissa olisivat ainoastaan sisäasiainministeriö ja Ahvenanmaa. Lääninhallitukset eivät näin ollen enää olisi itsenäisiä tilivirastoja, vaan tulosvastuullisia virastoja, joille ministeriö on vahvistanut tulostavoitteet. Tilinpäätöksen yhteydessä annettavassa toimintakertomuksessa lääninhallitukset raportoivat toiminnastaan työryhmän esittämien tunnuslukujen ohella Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön antamien ohjeiden uuden sisältökuvauksen mukaisesti ensimmäisen kerran vuonna 2006 vuoden 2005 tiedoista. Myös tulosvastuulliset virastot ovat velvollisia laatimaan toimintakertomuksen. Tilinpäätöksen osana annettava toimintakertomus on sisällöltään kattavampi ja kuvaa koko toimintaa ja toiminnan tuloksellisuutta jossain määrin vuotuisista tavoitteista riippumatta. Lääninhallituksen on siis mahdollista ja toivottavaa raportoida toiminnastaan yksityiskohtaisemmin ja laveammin kuin mitä työryhmän raportointimallissa edellytetään. 7

11 Uudistuneiden talousarviosäännösten mukaan ministeriön on otettava kantaa viraston tilinpäätökseen. Tilinpäätöskannanotossa on kysymys sekä taloudenhoidon ja toiminnan tarkastamisesta sekä toiminnan arvioinnista. Tilinpäätöskannanotto voi kohdistua ainakin seuraaviin asiakokonaisuuksiin: - raportoinnin laatu - tulostiedon ja perusaineiston riittävyys ja luotettavuus - toiminnan tuloksellisuus ja - tuloksellisuuskehitys Ministeriön on annettava tilinpäätöskannanotto viimeistään varainhoitovuotta seuraavan kesäkuun 15. päivänä. Sisäasianministeriö antaa tilinpäätöskannanoton lääninhallitusten tilinpäätöksistä ensimmäisen kerran jo vuonna 2005, koskien vuoden 2004 tilinpäätöstä. Tilivirastorakenteen mahdollisesta muuttumisesta huolimatta sisäasiainministeriö antaa tilinpäätöskannanottoon verrattavan palautteen lääninhallituksille myös jatkossa. Kannanotto annetaan tässä tapauksessa toimintakertomuksista. 4. Työryhmän ehdotus kaikissa lääninhallituksissa seurattaviksi keskeisiksi suoritteiksi Toiminnallista tehokkuutta kuvataan taloudellisuus- ja tuottavuusmittarein. Työryhmän tehtävänä on ollut määritellä ensisijaisesti ne tunnusluvut (tuottavuuden ja taloudellisuuden mittarit), jotka mahdollistavat tulosprismamallin mukaisen toiminnallisen tehokkuuden, tuottavuuden sekä laadunhallinnan kehityksen arvioinnin ja kuvauksen kaikissa lääninhallituksissa samoilla, läpinäkyvillä ja yhtäläisillä mittareilla. Toimintokohtainen työajanseuranta on välttämätön edellytys toimivalle kustannuslaskennalle. Työajanrekisteröinti ja sen kohdentaminen sekä niihin perustuva kustannuslaskenta puolestaan luovat edellytykset sille, että taloudellisuutta ja tuottavuutta voidaan mitata ja edelleen kehittää. Työajanseurantamenettelyjen ja -suositusten osalta työryhmä viittaa työaikaseurantatyöryhmän työhön. 4.1 Ehdotus seurattaviksi suoritteiksi Seuraavassa on esitetty luettelo täyttöohjeineen niistä tunnusluvuista/arviointikohteista (liite 1), joita työryhmä esittää kaikissa lääninhallituksissa soveltuvin osin käyttöönotet- 8

12 tavaksi jo raportoitaessa vuoden 2005 toiminnasta. Suoritteet on valittu mm. sillä perusteella, että niiden seuraamiseen ei tarvitsisi luoda erillistä seurantajärjestelmää, vaan ainakin lukumäärätiedot saataisiin olemassa olevista tietojärjestelmistä. Kaikissa lääninhallituksissa yhteisesti seurattavia ja yhteisesti raportoitavia suoritteita ei voi olla kovin suurta määrää. On pyrittävä kohtalaisen suppeaan esittämistapaan silläkin uhalla, että luvut eivät kerro koko totuutta lääninhallitusten ja niiden osastojen toiminnan koko laajuudesta. Seurattavia suoritteita valitessaan työryhmä on pyrkinyt huomioimaan lääninhallitusten keskeisten ja volyymiltaan merkittävimpien tehtävien/suoritteiden edustavuuden. On kuitenkin tärkeää, että lääninhallitukset jatkavat jo nykyiselläänkin tehtävää, tätä esitystä kattavampaa suoriteseurantaa. Edellä mainittujen kategorioiden ohella lääninhallitukset toteuttavat toimialakohtaiseen ohjeistukseen perustuvaa seurantaa. Täyttöohjeita liitteessä yksi edellytettyjen taloudellisuus- ja tuottavuustietojen kokoamiseksi Kiinteähintaisten julkisoikeudellisten päätösten, todistusten ja muiden kiinteähintaisten julkisoikeudellisten suoritteiden osalta toimitetaan tiedot kaikkien sarakkeiden osalta (A H). Muiden suoritteiden osalta lomake täytetään ainoastaan avoimien kohtien osalta. Sarake A: sarakkeessa A asetetaan kappalemääräinen ennuste toiminta- ja taloussuunnittelun yhteydessä koskien kulloinkin kyseessä olevaa vuotta. Kappalemääräinen toteuma kohta täytetään heti, kun edellisen vuoden tieto on käytettävissä. Sarake B: sarake kuvaa henkilötyövuosimäärää kunkin seurattavan suoritteen osalta. Paljonko ko. suoritteen tuottamiseen arvioidaan käytettävän henkilötyövuosia ja millainen oli toteuma. Sarake C: sarake kuvaa kappalemäärien ja henkilötyövuosien keskinäistä suhdetta (kappalemäärä jaettuna henkilötyövuosilla). Sarake D: sarakkeessa kuvataan tuottavuuden muutosta prosentteina. Tuottavuuden muutoksen arviointi kohdistetaan sarakkeen C tietoihin. (paljonko tuottavuuden arvioidaan muuttuvan ja paljonko tuottavuus on muuttunut prosentteina suhteessa edelliseen vuoteen). Sarake E: maksullinen palvelutoiminnan yhteydessä esitetään tavoite tulevan vuoden maksullisen palvelutoiminnan tuotoiksi sekä edellisen vuoden toteuma euroina. Sarake F: kyseisen suoritteen omakustannushinta euroina/suorite. 9

13 Sarake G: suoritteen kustannusvastaavuus prosentteina eli tulojen (sarake E) suhde tuottamiskustannuksiin/omakustannusarvoon (F.). Sarake H: suoritteen käsittelyaika vuorokausina (työpäivinä). Käsittelyajan laskeminen käynnistyy hakemuksen tms. saapumispäivästä ja päättyy siihen päivään, jolloin asia on virallisesti ratkaistu. Esimerkiksi rakennerahastohankkeen maksatushakemuksen käsittelyn yhteydessä käsittelyajan laskeminen päättyy siihen, kun esittelijä tekee lopullisen maksatuspäätöksen. Käsittelyaikaan ei sisällytetä maksumääräyksen käsittelystä ja pankkitoiminnasta aiheutuvia viipeitä. Ehdotus seurattaviksi suoritteiksi Eri toimialojen elinkeinoasiat - Ostoliikennesopimus: Tiedot kerätään sarakkeisiin A-D. Sarakkeessa A. seurataan tehtyjen sopimusten määrää (kpl). - Kilpailuselvitykset ja tarkastukset: Tiedot kerätään sarakkeisiin A-D ja F. Sarakkeessa A. seurataan kaikkia tehtyjä kilpailuselvityksiä ja tarkastuksia. - Valtionosuuden tai avustuksen rahoituspäätös: tiedot kerätään vain sarakkeeseen A. Koskee kaikkia valtionosuus ja avustuspäätöksiä. - Taksilupa: Taksiluvan osalta tiedot kerätään sarakkeisiin A-H. Sarakkeessa A. seurataan tehtyjen päätösten (myönnetyt, muutetut ja hylätyt), ei vain annettujen lupien määrää. - Tavaraliikennelupapäätökset: Tiedot kerätään sarakkeisiin A-H. Sarakkeessa A. seurataan kaikkia tavaraliikennelupapäätöksiä: kotimaa, yhteisö ja oikeaksi todistettu jäljennös. - Linjaliikennelupapäätökset: Tiedot kerätään sarakkeisiin A-H. - Alkoholijuomien anniskelupa: Tiedot kerätään sarakkeisiin A-H. Sarakkeessa A. seurataan kaikkia anniskelulupia: tilapäiset anniskeluluvat, anniskelualueen muutosluvat/ilmoitukset ja muut anniskelua koskevat luvat. - Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa: Tiedot kerätään sarakkeisiin A-H. Sarakkeessa A. seurataan kaikkia vähittäismyyntilupia: alkoholiyhtiön myymälöiden hyväksymiset, luovutuspaikkaluvat ja muut vähittäismyyntiä koskevat luvat. - Alkoholijuomien anniskeluajan jatkoaikalupa: Tiedot kerätään sarakkeisiin A-H. 10

14 - Tarkastus- ja valvontakäynnit: Tiedot kerätään sarakkeisiin A-D. Sarake A. koskee sekä anniskelupaikkojen että vähittäismyyntipaikkojen valvontaa ja tarkastusta (kpl yhteensä). - Lupa yksityisten sosiaalipalvelujen antamiseen: Tiedot kerätään sarakkeisiin A- H. Sarakkeessa A. seurataan kaikkia lupia (sis. muutokset). - Lupa terveydenhuollon palvelujen antamiseen: Tiedot kerätään sarakkeisiin A- H. Sarakkeessa A. seurataan kaikkia lupia (sis. muutokset). Opetus, kulttuuri, nuoriso ja liikunta - Rakennerahastohankkeiden rahoituspäätös: Tiedot kerätään sarakkeista A. ja H. Sarakkeessa A. seurataan kaikkia tehtyjä päätöksiä (hylätyt, siirretyt, muutetut ja myönnetyt). Sarakkeessa H. seurataan käsittelyaikaa saapumiskirjauksesta rahoituspäätöspäivämäärään. Koskee kaikkia rakennerahasto-ohjelmia (mm. tavoiteja yhteisöaloiteohjelmat). - Rakennerahastohankkeiden maksatuspäätös: Tiedot kerätään sarakkeista A. ja H. Sarakkeessa A. seurataan päätöksiä, joiden perusteella suoritetaan maksatus asiakkaalle. Sarakkeessa H. seurataan käsittelyaikaa vuorokausina (työpäivät) saapumispäivämäärästä maksatuspäätöspäivämäärään. Koskee kaikkia rakennerahasto-ohjelmia (mm. tavoite- ja yhteisöaloiteohjelmat). - Valtionosuuden tai avustuksen rahoituspäätös: tiedot kerätään vain sarakkeeseen A. Sosiaali- ja terveystoimi - Valtionosuuden tai avustuksen rahoituspäätös: tiedot kerätään vain sarakkeeseen A. - Eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevien laitosten tarkastusten määrä. Tiedot kerätään sarakkeisiin A-C. - Eläinten suojelun liittyvät päätökset: Eläintenpito, eläinten kuljetus ja koe-eläin toiminta. Tiedot kerätään sarakkeisiin A-C. Turvallisuus ja oikeusturva - Väestösuojan rakentamisvelvollisuudesta vapautuksen myöntäminen 1 : Tiedot kerätään sarakkeisiin A-H. 1 Raportoinnissa on huomioitava Itä- ja Länsi-Suomen lääninhallituksen yhteistyösopimus. 11

15 - Valtionosuuden tai avustuksen rahoituspäätös: tiedot kerätään vain sarakkeeseen A. Hallinto - Lainojen vuosimaksu: Tiedot kerätään sarakkeisiin A-H 2. - Talletuksen tai vakuuden vastaanottaminen: Tiedot kerätään sarakkeisiin A-H. Edellä kuvatut tavoitteet ovat ensisijaisesti kvantitatiivisia. Asiantuntijatehtävien mittaaminen kappalemääräisesti ei kuitenkaan välttämättä anna oikeaa kuvaa toiminnan tehokkuudesta, taloudellisuudesta tai laadusta seuranta ja kappalemäärät luovat kuitenkin jatkumon joka kuvaa kehitystä. Kvantitatiivista ja numeerista tietoa onkin usein välttämätöntä täydentää ja tulkita sanallisella arvioinnilla. Toiminnan vaikuttavuutta arvioitaessa on tärkeää pystyä erottamaan toimenpiteen todellinen yhteiskunnallinen vaikutus siitä, mihin asti virasto voi toimillaan välittömästi vaikuttaa ja mitkä ovat niitä ulkoisia, välillisiä vaikutuksia, joihin virasto ei voi vaikuttaa. Työryhmän ehdotuksen toimeenpanon jälkeisen seurannan ja raportoinnin jatkokehittämistyön tulee pohjautua prosessikuvauksen ja seurannan suuntaan yksittäisen toimenpiteen seurannan sijaan. 4.2 Maksullinen toiminta Maksullisen toiminnan toiminnallista tehokkuutta kuvataan kannattavuus- ja kustannusvastaavuustiedoilla. Niistä on raportoitava aina, ellei toiminta ole niin vähäistä, että tiedot voidaan tällä perusteella jättää esittämättä. Toiminnan vähäisyyttä ei ole erikseen määritelty. Lääninhallitusten maksullisen toiminnan vuosittainen volyymi on kuitenkin niin merkittävä, että siitä tultaneen laatimaan kustannusvastaavuuslaskelmat myös jatkossa. Kaikissa kannattavuus- ja kustannusvastaavuuslaskelmissa esitetään raportointivuoden tavoite- ja toteumatiedot sekä toteumatiedot vähintään kahdelta edelliseltä vuodelta. Lisäksi maksullisesta toiminnasta on laadittava erikseen kustannusvastaavuuslaskelmat seuraavista osa-alueista: - julkisoikeudelliset suoritteet, 2 Lainojen vuosimaksujen seuranta lakkaa lääninhallitusten osalta, mikäli lainakanta siirtyy Valtiokonttorin hoidettavaksi lukien. 12

16 - liiketaloudelliset suoritteet (maksuperustelain mukaiset muut suoritteet) - erityislakien perusteella määrättävät maksut tai hinnoiteltavat suoritteet (jokainen erityislaki on oma osa-alueensa) 5. Lääninhallitusten henkilöstöä koskevan keskeisen tietoaineiston esittäminen talousarviossa Henkisten voimavarojen hallintaa ja kehittämistä koskevat tiedot ovat keskeinen osa viraston toiminnan tuloksellisuuden ja tehokkuuden kokonaisarviointia. Tarvittavat tiedot ovat pääsääntöisesti saatavissa suoraan henkilöstötilinpäätöksestä, joka perustuu erilaisiin henkilötietojärjestelmiin ja mahdollisiin erillisselvityksiin esim. työhyvinvoinnin ja esimiesarviointien osalta. Olennaisia tietoja tässä yhteydessä ovat mm. henkilöstömäärä, henkilöstörakenne ja henkilöstökulut, työhyvinvointi, osaaminen ja muu aineeton pääoma sekä näissä kaikissa tapahtunut kehitys raportointivuoden lisäksi kahdelta edeltävältä vuodelta. Yksityiskohtaiset määritelmät ja laskentaperusteet tietojen esittämiseksi löytyvät valtion henkilöstötilinpäätöksen käsikirjasta (Henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmä, Valtion työmarkkinalaitos 3/2001). Seurattavien suoritteiden ohella työryhmän tehtävänä oli tehdä ehdotus lääninhallitusten henkilöstöä koskevan keskeisen tietoaineiston esittämistavasta valtion talousarviossa. Henkisten voimavarojen raportoinnin osalta työryhmä ehdottaa raportoitavien tietojen jakamista kahteen kokonaisuuteen. Ensimmäisen, pelkistetymmän kokonaisuuden muodostavat ne tiedot, joille määritellään tavoitetaso ja/tai arviointikriteeri valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä. Näitä tietoja olisivat työryhmän ehdotuksen mukaan: - henkilötyövuodet (kpl), - naisten ja miesten välinen osuus (suhdeluku), - työtyytyväisyysindeksi, - sairauspoissaolot (pv/htv) ja - henkilöstön kehittäminen (pv/htv/v) 13

17 Tiedot ehdotetaan esitettäväksi valtion talousarviossa seuraavassa muodossa: Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen Henkilötyövuodet (kpl) Naisten ja miesten osuus koko henkilöstöstä (%) Työtyytyväisyysindeksi Sairauspoissaolot (pv/htv) Henkilöstön kehittäminen (pv/htv/v) toteuma toteuma tavoite Tiedot on myös merkitty työryhmäraportin liitteessä 2 tummennettuina. Toisen kokonaisuuden muodostaisivat kaikki liitteessä kaksi esitetyt tiedot, sisältäen myös ensimmäisen kokonaisuuden mukaiset tiedot. Työryhmän ehdotuksen mukaan lääninhallitukset olisivat velvollisia raportoimaan vuosittain 28. helmikuuta mennessä vuosittain kaikkien liitteen kaksi mukaisten tietojen toteumatiedot raportointivuodelta sekä kahdelta edeltävältä vuodelta (soveltuvin osin vuonna raportointi) Toinen kokonaisuus sisältää myös valtion talousarviossa esitetyt tiedot. 6. Aikataulu ja työryhmän muut ehdotukset Lääninhallitusten on toimitettava seuraavat tiedot sisäasiainministeriölle viimeistään varainhoitovuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä: - tilinpäätös (koskien vuotta 2005), - toimintakertomus (2006 vuodesta eteenpäin), - kustannusvastaavuuslaskelmat (vrt. luku 4.2), - tässä raportissa kuvatut suoritteet ja niiden tuottavuus sekä taloudellisuus tiedot ja - henkilöstötilinpäätös tai vähintään tässä ehdotuksessa määritelty henkilöstöä koskeva keskeinen tietoaineisto Raportin esitysten vaikutus on huomioitava soveltuvin osin 2006 TAE valmistelussa ja täysimääräisesti 2007 TAE -valmistelussa. 14

18 Raportissa kuvatuista suoritteista ja niiden tuottavuus sekä taloudellisuus tiedoista raportoidaan soveltuvin osin 2005 tiedoista ja täysimääräisesti 2006 tiedoista. Toimintokohtaisen työajanseurannan käyttöönotto on välttämätön työryhmän ehdotusten toteuttamiseksi. Käyttöönotto on tehtävä työaikatyöryhmän suositusten mukaisesti. Työryhmä ehdottaa pilottihanketta, jonka yhteydessä kuvataan ja arvioidaan yhden lääninhallituksen osalta kaikkien valtionapu tai osuuspäätösten toimeenpanon vaatima resurssointi ja kustannusvastaavuus tai tehokkuus suhteessa käytettävissä olleeseen määrärahaan. Olennaisia arviointikohteita ovat mm. osaston asiantuntijoiden rooli ja tehtävät (hinta) sekä hallinto-osaston/taloushallinnon rooli (hinta) ja tehtävät prosessin eri vaiheissa, seuranta-, kirjanpito- ja diariointijärjestelmien soveltuvuus jne. Ministeriöiden ja lääninhallitusten on välttämätöntä jatkaa yhteistyössä ohjaus- ja toimintaprosessien kehittämistä vastaamaan paremmin valtion talousarviolain ja -asetuksen edellyttämiin vaatimuksiin. Jatkotyössä tulee työryhmän esityksen mukaan keskittyä yksittäisen toimenpiteen seurannan sijasta laajempien kokonaisuuksien ja prosessien tuloksellisuuden kuvaukseen sekä arviointiin tunnuslukuperusteista tuottavuuden, taloudellisuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointia unohtamatta. 15

19 LÄÄNINHALLITUKSISSA SEURATTAVAT SUORITTEET JA NIIDEN KUSTANNUKSET SEKÄ TUOTTAVUUS KAUDELLA LIITE 1 Ei täytetä Tummennettuina kiinteähintaiset julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut kiinteähintaiset julkisoikeudelliset suoritteet 2005 SEURATTAVAT SUORITTEET A. KPL B. HTV C. KPL/HTV D. tuottavuuden muutos (%) E. maks.palv.toim. yht. ( ) F. OKA ( ) G. kustannusvastaavuus (%) H. käsittelyaika (vrk) ennuste toteuma tavoite toteuma tavoite toteuma tavoite toteuma tavoite toteuma tavoite toteuma tavoite toteuma ERI TOIMIALOJEN ELINKEINOASIAT ostoliikennesopimukset kilpailuselvitykset ja -tarkastukset valtionosuuden tai -avustuksen rahoituspäätös taksilupa tavaraliikennelupapäätökset linjaliikennelupapäätökset alkoholijuomien anniskelulupa alkoholijuomien vähittäismyyntilupa alkoholijuomien anniskeluajan jatkoaikalupa tarkastus- ja valvontakäynnit lupa yksityisten sosiaalipalvelujen antamiseen lupa terveydenhuollon palvelujen antamiseen OPETUS, KULTTUURI, NUORISO JA LIIKUNTA rakennerahastohankkeiden rahoituspäätös rakennerahastohankkeiden maksatuspäätös valtionosuuden tai -avustuksen rahoituspäätös SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI valtionosuuden tai -avustuksen rahoituspäätös eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevien laitosten tarkastusten määrä eläinten suojeluun liittyvät päätökset TURVALLISUUS JA OIKEUSTURVA vapautuksen myönt. väestönsuojan rak. velv. valtionosuuden tai -avustuksen rahoituspäätös HALLINTO lainojen vuosimaksu talletuksen tai vakuuden vastaanottaminen VALITUKSET, KANTELUT JA LAUSUNNOT kantelut lausunnot (lakisääteiset) valitukset

20 LÄÄNINHALLITUKSISSA SEURATTAVAT SUORITTEET JA NIIDEN KUSTANNUKSET SEKÄ TUOTTAVUUS KAUDELLA LIITE 2 * laskentaohjeet valtion henkilöstötilinpäätöksen käsikirjasta (Henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmä, Valtion työmarkkinalaitos 3/2001) Henkiset voimavarat toimintamenomomentilta palkatun henkilöstön lkm (kpl) palkatun henkilöstön lkm pl. toimintamenomom. (kpl) henkilötyövuodet (kpl) keski-ikä koulutustaso, indeksi - miehet koulutustaso, indeksi - naiset naisten ja miesten osuus koko henkilöstöstä % (esim. 60/40) vakinaiset, miehet vakinaiset, naiset määräaikaiset, miehet määräaikaiset, naiset kokoaikaiset, miehet kokoaikaiset, naiset osa-aikaiset, miehet osa-aikaiset, naiset kokonaistyövoimakustannukset /vuosi toimintamenot/henkilötyövuosi ( ) työvoimakustannukset/henkilötyövuosi ( ) tehty työajan osuus sään. työajasta (%) työtyyväisyysindeksi sairauspoissaolot, pv/htv sairauspoissaolot, lyhyet (1-3 pv) %-osuus kaikista sairaustap. esimiesbarometrin tulos (käyttöön myöhemmin) henkilöstön kehittäminen (pv/htv/v.): * johto * esimiehet * asiantuntijat * muu henkilöstö työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen, % henkilöstöstä työterveyshuolto, /htv työkunnon ja työtyyväisyyden edistäminen, /htv tavoite/ennuste toteuma muutos (%) tavoite/ennuste toteuma muutos (%) tavoite/ennuste toteuma muutos (%) tavoite/ennuste toteuma muutos (%)

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Toimintakertomuksen laatiminen -ohje

Toimintakertomuksen laatiminen -ohje Valtiokonttori Ohje 1 (18) Hallinnon ohjaus 30.11.2010 Dnro VK 510/03/2010 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Toimintakertomuksen laatiminen Valtion talousarviosta annetun

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 Ympäristöministeriön raportteja 5 2009 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2009 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2007 JULKAISUSARJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/01 23.05.2001 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 147/53/ KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 147/53/ KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 147/53/01 13.6.2001 Kauppa- ja teollisuusministeriö KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015 Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni 1 VUOSIKERTOMUKSESTA JA RAPORTOINNISTA 2 RAPORTOINNISTA Mikä on tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (vuosikertomuksen)

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Suunnittelija Pirjo Karttunen LVM 25.11.2015 Erityisasiantuntija Saara Norrman Trafi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2006 ISSN 1458-6436

Lisätiedot

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari 2.12.2014 Anne-Marie Välikangas KUNTIEN TUOTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN VAIKUTTAVIA

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

Yliopistojen oikeudellisen ja taloudellisen aseman uudistus valtiontalouden ja valtiontalouden tarkastuksen näkökulmasta

Yliopistojen oikeudellisen ja taloudellisen aseman uudistus valtiontalouden ja valtiontalouden tarkastuksen näkökulmasta Yliopistojen oikeudellisen ja taloudellisen aseman uudistus valtiontalouden ja valtiontalouden tarkastuksen näkökulmasta Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti /VTV 20.11.2007 Sisältö VTV:n perustuslaillinen tehtävä

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Tuottavuustyön historiaa valtio kunta -yhteistyössä Peruspalveluohjelmassa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 0 Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Valtuusto / /2017 1 Sisällysluettelo 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus;

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 154/53/02 15.5.2002 KULUTTAJAVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 154/53/02 15.5.2002 KULUTTAJAVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 154/53/02 15.5.2002 Kauppa- ja teollisuusministeriö Kuluttajavirasto KULUTTAJAVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Kirjanpitoaineiston säilytysajat

Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtiokonttori Määräys 1 (5) 18.9.2014 Dnro VK/329/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 Dnro 25/20/2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2006 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 42/20/10 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

40. Valtion alue- ja paikallishallinto

40. Valtion alue- ja paikallishallinto Talousarvio 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä

Lisätiedot

Valtion tulosohjaus uudistuu

Valtion tulosohjaus uudistuu Valtion tulosohjaus uudistuu Taloushallinnon kevätseminaari Tallinna Olli Ahonen Palvelupäällikkö Valtiokonttori / Hallinnon ohjaus Agenda Valtion tulosohjauksen kehittämishanke Tulossopimuksen laadinta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 95/53/ SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 95/53/ SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 95/53/03 23.5.2003 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006 147/53/06 Opetusministeriö 31.5.2007 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2006 tämän

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

Kohti vaikuttavaa ja tuloksellista toimintaa Matti Hyytinen/Talousjohtaja/Maanmittauslaitos

Kohti vaikuttavaa ja tuloksellista toimintaa Matti Hyytinen/Talousjohtaja/Maanmittauslaitos Kohti vaikuttavaa ja tuloksellista toimintaa Matti Hyytinen/Talousjohtaja/Maanmittauslaitos 2013 IBM Corporation SISÄLLYS Maanmittauslaitoksen esittely Uusi suunnittelu- ja seurantamalli Vaikuttava ja

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kevätseminaari Tallinna 4.-5.6.2013 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda 1. Ajankohtaista tulosohjauksen kehittämishankkeen toimeenpanosta 2. Uudistunut tuloksellisuusraportointi

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 9.4A 4.6.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 202/53/04 Opetusministeriö 25.5.2005 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/03 10.5.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003 Valtiontalouden

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen Yhdessä enemmän innovatiivisuutta uudella konserniajattelulla 14.12.2011 Harri Skog Kansliapäällikkö Uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 206/53/04 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto 21.4.2005 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Jyväskylän yliopiston tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ovat monialaisia valtion asiantuntijavirastoja alueillaan.

Aluehallintovirastot ovat monialaisia valtion asiantuntijavirastoja alueillaan. Aluehallintovirastot ovat monialaisia valtion asiantuntijavirastoja alueillaan. Aluehallintovirastot edistävät keskushallinnon valtakunnallisten ja alueellisten tavoitteiden toteutumista sekä alueellista

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Tavoitteena toimiva ja tehokas työpaikka. Valtiokonttorin palveluja valtion työpaikoille

Tavoitteena toimiva ja tehokas työpaikka. Valtiokonttorin palveluja valtion työpaikoille Tavoitteena toimiva ja tehokas työpaikka Valtiokonttorin palveluja valtion työpaikoille Valtiokonttorista asiantuntija-apua talouden, hallinnon, IT-palvelujen ja vakuuttamisen asioihin Valtiokonttori tarjoaa

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2014 klo 18.00 Paikka Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O SIVU 74 ERON MYÖNTÄMINEN TIMO VUORISALOLLE

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sipoon kunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Voimaantulo xx.xx.2017 Kunnanvaltuusto xx.x.2017 Sisällysluettelo 1 Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 2 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 139/53/06 Puolustusministeriö Puolustusvoimat 16.5.2007 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Puolustusvoimien tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

1(6) 10.5.2005 Dnro 122/03/2005. Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT

1(6) 10.5.2005 Dnro 122/03/2005. Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT 1(6) VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 10.5.2005 Dnro 122/03/2005 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen 29.5.2013 Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Hallinnonalan VATU-ohjelma 1.Hallinnonalan VATU-hankkeiden toteuttaminen (LVMn

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Taloustieto ministeriön ohjauksessa ja johtamisessa

Taloustieto ministeriön ohjauksessa ja johtamisessa Taloustieto ministeriön ohjauksessa ja johtamisessa Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Tapio Laamanen talousjohtaja oikeusministeriö 1 Oikeusministeriön hallinnonalan rakenne OIKEUSMINISTERIÖ OIKEUS-

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 Tulossopimus 11.12.2012 TEM/2168/00.03.01.02/2012 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 1 YLEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 237/53/05 Opetusministeriö 30.5.2006 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2005 tämän

Lisätiedot

Kohti tasapainoista tuloksellisuutta - kommenttipuheenvuoro. Marja Heikkinen- Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö

Kohti tasapainoista tuloksellisuutta - kommenttipuheenvuoro. Marja Heikkinen- Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö Kohti tasapainoista tuloksellisuutta - kommenttipuheenvuoro Marja Heikkinen- Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö 31.10.2014 Tuottavuus tuloksellisuuden edistäjänä Tuottavuuden parantaminen on tärkeää

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/03 9.4A 23.5.2003 Kauppa- ja teollisuusministeriö Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS TILINTARKASTAJAN SILMIN. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen VTV

TIETOTILINPÄÄTÖS TILINTARKASTAJAN SILMIN. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen VTV TIETOTILINPÄÄTÖS TILINTARKASTAJAN SILMIN Ylijohtaja Marjatta Kimmonen VTV 28.1.2010 TILINPÄÄTÖS TIEDETÄÄN MUTTA MISTÄ TILAUS TIETOTILINPÄÄTÖKSELLE? Viraston ja laitoksen tulee antaa tilinpäätöksessä ja

Lisätiedot

IBM Cognos Performance Case Poliisi: Tulosohjaus ja johdon raportointi poliisihallinnossa. Kristiina Haraholma, arvioija/polamk

IBM Cognos Performance Case Poliisi: Tulosohjaus ja johdon raportointi poliisihallinnossa. Kristiina Haraholma, arvioija/polamk IBM Cognos Performance 2009 Case Poliisi: Tulosohjaus ja johdon raportointi poliisihallinnossa Kristiina Haraholma, arvioija/polamk 3.11.2009 Esitys Tulosohjaus poliisissa Järjestelmät Järjestelmän arkkitehtuurista

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot