Nordea Investment Management Toimeksiantojen toteutusperiaatteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nordea Investment Management Toimeksiantojen toteutusperiaatteet"

Transkriptio

1 Nordea Investment Management Toimeksiantojen toteutusperiaatteet 1. Yleistä Nordea Investment Management AB (NIM) ja kaikki sen sivuliikkeet ovat ottaneet käyttöön seuraavat toimeksiantojen toteutusperiaatteet (jäljempänä periaatteet ) varmistuakseen siitä, että asiakkaiden rahoitusvälineitä koskevat toimeksiannot toteutetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Periaatteita sovelletaan kaikkiin asiakkaisiin asiakasluokituksesta riippumatta edellyttäen, että asiakas on ne hyväksynyt. Tässä kuvatut periaatteet varmistavat NIMin näkemyksen mukaan toimeksiantojen toteutumisen parhaan mahdollisen tavalla. NIM noudattaa näitä periaatteita, ellei asiakas ole antanut erityisiä ohjeita toimeksiantonsa tai jonkin tietyn kaupan toteuttamisesta. Asiakkaiden tulee huomioida, että tällaiset ohjeet saattavat estää NIMiä toimimasta näiden periaatteiden mukaisesti parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Näissä periaatteissa käytetyt termit tarkoittavat samaa kuin paikallisesti sovellettavissa säännöksissä. 2. Arvopaperinvälittäjien ja markkinapaikkojen valinta NIM voi toteuttaa toimeksiannot itse tai antaa ne ulkopuolisen arvopaperinvälittäjän toteutettavaksi. NIMillä on käytettävissään useita eri markkinapaikoilla toimivia arvopaperinvälittäjiä. Arvopaperinvälittäjä varmistaa parhaan mahdollisen lopputuloksen toteuttamalla toimeksiannot kulloinkin käytettävissään olevilla säännellyillä, monenkeskisillä (MTF) tai muilla vastaavilla markkinapaikoilla taikka niiden ulkopuolella (OTC). Arvopaperinvälittäjien valinnassa hyödynnetään erityistä valintaproseduuria, jossa arvioidaan muun muassa arvopaperinvälittäjän kykyä antaa hintaa, toteuttaa toimeksiantoja ja selvittää kauppoja sekä ymmärtää NIMin sijoitusprosesseja. NIM huomio toimeksiannon toteutuksen kannalta parhaan arvopaperivälittäjän tai markkinapaikan valinnassa muun muassa seuraavat seikat: toimeksiannon koko ja luonne todennäköinen toteutushinta ja asiakkaalle aiheutuvat kulut toteutuksen ja selvityksen nopeus ja todennäköisyys. Arvopaperivälittäjän ja markkinapaikan valinnan kannalta keskeisimmät tekijät ovat toteutushinta ja kulut. Muut tekijät voivat kuitenkin saada etusijan esimerkiksi siinä tapauksessa, että toimeksianto voisi kokonsa, tyyppinsä tai sijoitusstrategiansa vuoksi vaikuttaa joko rahoitusvälineen hintaan tai markkinoihin, joilla toimeksianto toteutetaan. Rahoitusvälineen kokonaisvaihtoon nähden suuret toimeksiannot ohjataan yleensä joko suoraan tai arvopaperinvälittäjän kautta kaikkein likvideimmälle markkinapaikalle eli markkinapaikalle, jossa ne voidaan toteuttaa ripeästi siten, että niiden vaikutus markkinahintaan on mahdollisimman pieni. Toteutuksen tai selvityksen nopeus tai todennäköisyys voi saada etusijan siinä tapauksessa, että arvopaperinvälittäjien tai markkinapaikkojen välillä on tässä suhteessa huomattavia eroja. Arvopaperinvälittäjien toimintaa arvioidaan säännöllisesti tarkoitusta varten laadittuja menettelytapoja noudattaen. 3. Toimeksiantojen toteutus Toimeksiantojen toteutus voi vaihdella rahoitusvälineestä ja sen vaihdantatavasta riippuen. NIM pyrkii valitsemaan sen arvopaperinvälittäjän tai markkinapaikan, jonka se katsoo varmistavan kunkin toimeksiannon toteutumisen parhaalla mahdollisella tavalla. 3.1 Osakkeet Tämä osio koskee toimeksiantoja, jotka kohdistuvat osakkeisiin, joilla käydään kauppaa säännellyillä, monenkeskisillä tai muilla vastaavilla markkinapaikoilla (esimerkiksi pörssissä noteeratut osakkeet).

2 3.1.1 Algoritminen kaupankäynti NIM hyödyntää arvopaperivälittäjien tarjoamia algoritmisen kaupankäynnin järjestelmiä ja strategioita, mikäli se on tarkoituksenmukaista osakkeen likviditeetti sekä toimeksiannon koko ja muut ominaisuudet huomioon ottaen Crossing Networks NIM voi toteuttaa blokkikauppoja ns. Crossing Networks järjestelyjen kautta minimoidakseen kauppojen vaikutuksen markkinahintaan Direct Market Access NIM käyttää säännöllisesti arvopaperinvälittäjien useille markkinapaikoille tarjoamia suoria, ns. Direct Market Access yhteyksiä Sisäinen täsmäytys NIM voi toteuttaa toimeksiantoja asiakkaidensa välillä sisäisesti joko arvopaperinvälittäjän välityksellä tai poikkeuksellisesti suoraan NIMin toimesta edellyttäen, että asiakkaat ovat antaneet sille tapauskohtaisesti etukäteishyväksyntänsä. Mikäli toimeksiannot toteutetaan sisäisesti, toteutuksen kannalta olennaiset markkinatiedot hankitaan ulkopuolisten arvopaperinvälittäjien ja vastapuolien sekä muiden mahdollisten tietolähteiden avulla. Toimeksiantojen toteutushintaan voi vaikuttaa mahdollisten viiteyritysten osakkeiden markkinahintojen lisäksi muun muassa toimeksiannon kohteena olevan osakkeen likviditeetti, toimeksiannon koko, liitännäisten tuotteiden hintakehitys, markkinahinta, markkinaolosuhteet sekä kauppojen koko ja luonne. 3.2 Sijoitusrahastot NIM toteuttaa rahasto-osuuksia koskevat toimeksiannot toimittamalla ne rahastoyhtiölle toteutettavaksi sijoitusrahastoja koskevien säännösten mukaisesti. Mikäli rahastoosuuksilla käydään kauppaa säännellyillä tai monenkeskisillä markkinapaikoilla, toimeksiannon toteutukseen sovelletaan kappaleessa 3.1. kuvattuja toimintatapoja. 3.3 Muut rahoitusvälineet Tämä osio koskee seuraaviin rahoitusvälineisiin liittyviä toimeksiantoja: joukkolainat, valtion velkasitoumukset ja muut rahamarkkinainstrumentit OTC-johdannaiset johdannaiset, joilla käydään kauppaa säännellyillä tai monenkeskisillä markkinapaikoilla (esim. johdannaispörssissä noteeratut optiot ja futuurit) muut arvopaperinvälittäjien liikkeeseen laskemat rahoitusvälineet Sisäinen täsmäytys Katso kappale Toimeksiantojen käsittely ja yhdistäminen sekä kauppojen jakaminen NIM toteuttaa asiakkaiden toimeksiannot tarkasti, oikeudenmukaisesti ja nopeasti. NIM voi yhdistää asiakkaan toimeksiannon toisen asiakkaan toimeksiantoon, jos toimeksiantojen yhdistäminen kokonaisuutena arvioiden hyödyttäisi asiakkaita, joiden toimeksiannot on tarkoitus yhdistää. Toimeksiantojen yhdistäminen voi olla haitallista yksittäisen toimeksiannon näkökulmasta. Yhdistetty toimeksianto, joka on toteutunut kokonaisuudessaan, jaetaan asiakkaille toteutuneiden kauppojen keskihintaan. Mikäli toimeksianto on toteutunut vain osittain, kaupat jaetaan tasapuolisesti toimeksiantojen suhteessa. Tasapuolisuuden periaatteesta voidaan poiketa milloin jaettavissa oleva osuus muodostaisi liian pienen osan asiakkaan salkusta. 5. Varaukset NIM voi poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa tai kaupankäyntiin liittyvien järjestelmien häiriöiden, epävakauden tai vikojen sattuessa toteuttaa toimeksiantoja myös muilla kuin näissä periaatteissa mainituilla markkinapaikoilla, muiden kuin tässä mainittujen arvopaperinvälittäjien välityksellä taikka muiden kuin tässä kuvattujen periaatteiden mukaisesti. 6. Seuranta NIM seuraa näiden periaatteiden noudattamista säännöllisesti.

3 7. Tarkistus Varmistuakseen siitä, että asiakkaiden toimeksiannot toteutuvat jatkuvasti parhaalla mahdollisella tavalla, NIM arvioi käyttämänsä toimeksiantojen toteutusperiaatteet, toimintatavat, markkinapaikat ja arvopaperinvälittäjät vähintään kerran vuodessa. Mahdolliset muutokset ja päivitykset julkaistaan Nordean kotisivuilla, ja ne tulevat voimaan julkaisupäivänään. 8. Luettelo NIMin käytössä olevista arvopaperinvälittäjistä ja markkinapaikoista Liite 1 on saatavilla Nordean kotisivuilla osoitteessa kohdassa Tietoa Nordeasta, Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivi.

4 Main brokers and trading venues January 2012 ABG Sundal ABN AK Securities AbsaGroup Alfa Bank Alfa Capital Holdings Alm Brand Alpha Finance Arbejdernes Landsbank Arctic Securities Argo Securities Avanza BSCH BZ Bank Banca Finnat Banca Intesa Banco Portugues De Inv. Banco Santander Bank Austria Bank Sal. Oppenheim Jr und Cie Bank Vontobel Bank Zachodni WBK S.A. Bank of America/Merrill Lynch Bank of China Bankhaus Metzler Barclays Bayerische H. Und Vereinsbank Bayerische Landesbank Berenberg Bgc Brokers Bloxham Stockbrokers Bmo Nesbitt Burns Bnp Paribas Boci Securities Brockhouse Cooper Buckman, Buckman & Reid CIBC CIMB Canaccord Adams Cantor Fitzgerald Cap Nordic Carnegie Cazanove Cheuvreux Citigroup Clsa Commerzbank Concensus Fondkommission Consorcio Cowen & Company Credit Suisse Crédit Agricole Corp. & Inv. DBS Vickers DZ Bank Daiwa Danmarks Nationalbank Danske Bank Davy Stockbrokers Deka Bank Deutsche Bank DnB Dsp Merrill Lynch Enskilda Equinet Equita Erik Penser Bankaktiebolag Erste Bank Evli Securities Evolution Securities Exane Execution FIM Securities Fearnley Fonds Fimat First Securities Fondsfinans Fox-Pitt Kelton Cochran C. W. Goldman Sachs Goodbody HSBC HSH Nordbank Helvea ICAP Securities ING ITG Icecapital Securities Imperial Capital Instinet J.P. Morgan Jefferies Group

5 Joh. Berenberg,Gossler & Co Jyske Bank Kappa Securities Keefe Bruyette And Wood Kempen And Co Kestrel Capital East Africa Knight Securities LD Markets Landesbank Baden- Württemberg Larrain Vial S.A. Cor. De B. Liquidnet Lloyds Louis Capital M.M. Warburg U. Co Macquarie MainFirst Bank Mediobanca Mitsubishi Securities Mizuho Morgan Stanley And Co. National Bank Of Canada Natixis Neonet Newedge Group Noble & Co Nomura Nordea Bank Norne Securities AS Nykredit Nzb Neue Zuercher Bank Oppenheim Oyak Securities Pareto Securities Petercam Pipeline Piper Jaffray Pohjola Bank R W Baird RS Platou Markets Rabo Bank Raymond James Remium Renaissance Capital Rencap Robert W. Baird Royal Bank Of Canada Royal Bank Of Scotland Sampo Bank Samsung Securities Sanford C Berstein And Co Skandinaviska Enskilda Banken Societe Generale Spar Nord Bank Sparebank1 SR-Bank Sparebanken Midt-Norge State Street Svenska Handelsbanken Swedbank Sydbank Teb Securities Terra Markets AS The Bank of New York Mellon Tradition UBS UniCredit United Bankers VTB Capital Wallich & Matthes Wells Fargo Westlb Westpac Banking Corporation William Blair Wood & Company Ålandsbanken Öhman Fondkommission

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Finlandia Group Oyj:stä, tarjottavista sijoituspalveluista

Lisätiedot

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin 114894e Tiedote 1 (5) Päivämäärä Tämä asiakirja sisältää tietoja, jotka asiakkaalle on annettava Pohjola Pankki Oyj:tä ("Pohjola Pankki") velvoittavien säännösten mukaan. Tarkemmat palvelu- tai tuotekohtaiset

Lisätiedot

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta TIETOA QUORUMIN TOIMINTAPERIAATTEISTA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen -

Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen - Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen - Tämä Sijoittajan Tietopaketti ja sen kulloinkin voimassaoleva versio julkaistaan Taaleritehtaan verkkopalvelussa osoitteessa www.taaleritehdas.fi. Etsikää

Lisätiedot

Sijoittajatiedote 15.11.2012. 1 Yleisiä tietoja Danske Bank Oyj:stä

Sijoittajatiedote 15.11.2012. 1 Yleisiä tietoja Danske Bank Oyj:stä Sijoittajatiedote 15.11.2012 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Toimeksiannon toteutusmenettely

Plus500CY Ltd. Toimeksiannon toteutusmenettely Plus500CY Ltd. Toimeksiannon toteutusmenettely Toimeksiannon toteutusmenettely Tämä toimeksiantojen toteutusta koskeva käytäntö on osa asiakassopimusta, kuten käyttösopimuksessa on määritetty. 1. LIIKETOIMINNAN

Lisätiedot

S I J O I T T A J A T I E D O T E

S I J O I T T A J A T I E D O T E 1.1.2013 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT INDEXHELSINKI OSAKEYHTIÖSTÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA

SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT INDEXHELSINKI OSAKEYHTIÖSTÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT INDEXHELSINKI OSAKEYHTIÖSTÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja sen nojalla annettujen viranomaissääntelyn

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

Tässä asiakirjassa annetaan Titanium Rahastoyhtiö Oy:n ( Titanium Rahastoyhtiö ) tarjoamista sijoituspalveluista seuraavia tietoja:

Tässä asiakirjassa annetaan Titanium Rahastoyhtiö Oy:n ( Titanium Rahastoyhtiö ) tarjoamista sijoituspalveluista seuraavia tietoja: SIJOITUSPALVELULAIN JA SEN NOJALLA ANNETUN VIRANOMAISSÄÄNTELYN MUKAISET ENNAKKOTIEDOT PALVELUNTARJOAJASTA, TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ PALVELUIHIN LIITTYVIEN RAHOITUSVÄLINEIDEN LUONTEESTA JA

Lisätiedot

WIP Asset Management Oy välittää WIP Hakkapeliittat sijoitusrahastoa koskevia toimeksiantoja Eufex Rahastohallinto Oy:öön toteutettavaksi.

WIP Asset Management Oy välittää WIP Hakkapeliittat sijoitusrahastoa koskevia toimeksiantoja Eufex Rahastohallinto Oy:öön toteutettavaksi. TIETOJA WIP ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

HE 43/2007 vp. olisivat voimassa olevia yksityiskohtaisempia ja niiden soveltaminen riippuisi asiakkaan luokittelusta. Arvopaperinvälittäjän asiakkaat

HE 43/2007 vp. olisivat voimassa olevia yksityiskohtaisempia ja niiden soveltaminen riippuisi asiakkaan luokittelusta. Arvopaperinvälittäjän asiakkaat Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sijoituspalveluyrityksistä, laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄSIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Kiitos osoittamastanne luottamuksesta yritystämme kohtaan ja tervetuloa SEB Gyllenbergin asiakkaaksi!

Kiitos osoittamastanne luottamuksesta yritystämme kohtaan ja tervetuloa SEB Gyllenbergin asiakkaaksi! = = = = = = = = = SEB GYLLENBERGIN ASIAKASSOPIMUS Kiitos osoittamastanne luottamuksesta yritystämme kohtaan ja tervetuloa SEB Gyllenbergin asiakkaaksi! Ohessa Teille SEB Gyllenbergin asiakassopimus allekirjoitettavaksi.

Lisätiedot

Finanssivalvonta on rahastoyhtiön toimintaa valvova viranomainen. Finanssivalvonnan osoite on Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki.

Finanssivalvonta on rahastoyhtiön toimintaa valvova viranomainen. Finanssivalvonnan osoite on Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki. ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAISET ENNAKKOTIEDOT Tähän tiedotteeseen on koottu lainsäädännön edellyttämää ennakkotietoa Helsinki Capital Partners Rahastoyhtiö Oy:n (jäljempänä HCP tai rahastoyhtiö ) tarjoamista

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalvelutuotteista sekä rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalvelutuotteista sekä rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä 1 Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalvelutuotteista sekä rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. PALVELUNTARJOAJAT JA TOIMILUPA...

Lisätiedot

Mitä asiakkaan on hyvä tietää Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivistä

Mitä asiakkaan on hyvä tietää Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivistä Mitä asiakkaan on hyvä tietää Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivistä Sijoittaminen rahoitusvälineisiin Maaliskuu 2008 11-13 avenue de Friedland - 75008 PARIS - FRANCE - Tel.: 33.(0).1.58.36.43.21

Lisätiedot

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista Tietoja Ålandsbanken Abp:stä Pankilla on toimilupa harjoittaa talletuspankkina luottolaitostoimintaa luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti

Lisätiedot

SP KAPITAALI OY. Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoituspalveluista

SP KAPITAALI OY. Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoituspalveluista SP KAPITAALI OY Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoituspalveluista 9.1.2014 1 1. YLEISTÄ Sijoituspalveluiden tarjoajan on annettava asiakkaalle ennen sijoituspalvelua koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1)

Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1) Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1) MÄÄRITELMÄT Tilisopimuksessa sekä näissä Yleisissä ehdoissa pidetään a) arvopapereina toisaalta rahoitusinstrumentit arvopaperimarkkinalaissa

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot

1 (10) SUOMEN ASUNTOHYPOPANKKI OY:N SIJOITUSPALVELUIDEN YLEISET EHDOT

1 (10) SUOMEN ASUNTOHYPOPANKKI OY:N SIJOITUSPALVELUIDEN YLEISET EHDOT 1 (10) SUOMEN ASUNTOHYPOPANKKI OY:N SIJOITUSPALVELUIDEN YLEISET EHDOT Näitä sijoituspalveluiden yleisiä ehtoja sovelletaan Suomen Asuntohypopankki Oy:n Asiakkaalle tarjoamiin sijoituspalveluihin. Näitä

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 1 2006 Pankkien ja vakuutusyhtiöiden tuloksentekokyky oli vahva vuonna 2005 Luottojohdannaisten volyymin voimakas kasvu uhkana infrastruktuurin toiminnalle? Lisääkö varallisuusveron

Lisätiedot

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Jäljempänä kuvataan eräiden Rahoitusvälineiden keskeisiä ominaisuuksia ja kaupankäyntiä ja niihin liittyvät riskit. Kuvaus ei ole miltään osin tyhjentävä. SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET Sijoitusrahasto-osuudet

Lisätiedot

RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY

RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Freedom ja Presto 1. Helmikuuta 2015 1. Sisällys 1. Tärkeää tietoa... 3 1.1. Valvova viranomainen...

Lisätiedot