Selvitys Aitomäen koulun merkityksestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys Aitomäen koulun merkityksestä"

Transkriptio

1 2009 Selvitys Aitomäen koulun merkityksestä Aitomäen koulun pihapiiri (Kuva: Aitomäen kyläyhdistys ry Aitomäen nuorisoseura ry

2 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO STRATEGISET TEKIJÄT...3 a) Kuntarajojen poistuminen...3 b) Oppilasmäärän kehittyminen...3 c) Oppilaiden asuinpaikka...4 d) Koulukuljetus...4 e) Opetustilojen määrä ja korjaustarpeet...4 f) Henkilöstö...5 g) Maankäytön suunnittelu IVA: IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vaihtoehdot...6 I. Vaihtoehtojen kuvaaminen...6 II. Vaikutusten tunnistaminen...6 III. Vaihtoehtojen vertailu Esitys JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMINTAEHDOTUKSET...11

3 2 1. JOHDANTO Aitomäen kyläyhdistys ry ja Aitomäen nuorisoseura ry tekivät kesän ja alkusyksyn 2009 aikana kyläselvityksen, jonka tavoitteena oli osoittaa, että Aitomäki lähikylineen on kehittynyt viimevuosina huimaa vauhtia ja uudisrakennus- ja muuttokanta on ollut hyvällä tasolla. Selvityksessä kysyttiin ruokakunnan jäsenien ikärakenne, jotta saatiin selville tulevien koululaisten määrä vuosittain sekä nuorten parien määrä paikkakunnalla. Lisäksi selvityksessä kysyttiin muuttovuosi ja oliko kyseessä uudisrakennus. Myös toiveita Aitomäen koulun säilyttämiseen kysyttiin ja kiinnostusta Aitomäen koulun vanhaan opettajan asuntoon suunnitteilla olleeseen päiväkotiin. Vastauksia saatiin ja Aitomäen koulun säilyttämistä tuki noin 250 henkilöä. Osa kyselylomakkeista jäi syystä tai toisesta palautumatta. Tässä raportissa olevat tulevaisuuden oppilaslukumäärät ovatkin siis vain arvioita ja ovat todennäköisimmin suuremmat mitä tässä raportissa on käytetty, koska tähän raporttiin on lisätty vain ne lapset joiden vanhemmat palauttivat kyläselvityslomakkeen. Kyselyn tulos osoittaa kiistatta että Aitomäki lähikylineen on kehittyvää aluetta. Koulun lakkauttaminen olisi täysin tämän kehityksen vastaista. Kyläläiset tukevat kehitystä omaehtoisesti muun muassa markkinoimalla kylää talkootyönä. Kehitys on kylältä lähtöisin, ei sinne keinotekoisesti isolla rahalla istutettua. Kyläläiset haluavat ja ovat valmiita jatkamaan tätä hyvää kehitystä. Koulun lopettaminen olisi karmea takaisku, iso lannistaja ja huono kiitos tämän kehittyvän kylän sydämellä tehdylle kehitystalkootyölle. Lähes satavuotias kyläkoulu on kautta vuosien ollut kylän yhteisöllisyyttä ylläpitävä tekijä. Pienen koulun yhteisössä kaikki tuntevat kaikki: opettajat tuntevat lapset, lapset tutustuvat kylän muihin lapsiin ja vanhemmat sitä kautta toisiinsa. Koulu on opettanut vastuunkantoa muista: ollaan kuin iso sisarusparvi, kun isommat pitävät huolta myös pienemmistä yhdysluokissa. Pieni koulu on turvallinen kasvuympäristö, missä lapsi saa oikeasti olla lapsi ja myös pienet ja hiljaiset huomataan. Koulun pihalla on myös kouluajan ulkopuolella mahdollisuutta käydä seurustelemassa, pelaamassa tai järjestää vaikka kyläjuhlia, mikä tukee myös yhteisöllisyyttä. Koulu on meidän kaikkien koulu. Kuva 1. Lapsia kyläjuhlassa ja kyläkyykkää koulun pihalla keväällä 2009.

4 3 2. STRATEGISET TEKIJÄT Tämä kappale on rakennettu julkisuudessa etukäteen kouluverkkoselvityksestä annettujen rakennetietojen mukaisesti. Siinä käydään läpi Aitomäen kylän ja Aitomäen kyläkoulun kannalta otsikoituja asioita. a) Kuntarajojen poistuminen Kuntarajojen poistuminen ei varsinaisesti Aitomäen koulun oppilastilanteeseen vaikuta. Aitomäen koulun oppilasmäärä ei Valkealan kunnan aikana ole kärsinyt Kouvolan läheisyydestä. Kuntarajojen poistumisen voi nähdä mahdollisuutena Aitomäen koululle kun kuntarajat eivät ole määrittelemässä koulun käyntialueita. Entisestä Kouvolasta on joskus ennenkin käyty koulua Aitomäessä ja kyläkoulu saattaa houkutella uusia oppilaita Aitomäen kouluun. Pienen kyläkoulun edut kiinnostavat osaa vanhemmista ja kyläselvityksessä joku mainitsikin sen jopa Aitomäkeen muuton syyksi. b) Oppilasmäärän kehittyminen Oppilasmäärä on juuri kouluverkkoselvityksen teon aikaan harmillisesti laskusuunnassa. Aitomäessä on kuitenkin kyläselvityksen mukaan paljon nuoria pareja (selvitykseen vastasi 26 nuorta paria) ja uusia lapsiperheitä. Tulevaisuudessa oppilaiden määrä kääntyy nousuun. Ohessa on esitetty arvio oppilaiden määrän kehityksestä Aitomäen koulussa palautuneiden kyläselvityslomakkeiden syntyneiden kyläläisten mukaan laskettuna. TAULUKKO 1. Aitomäen alakoulun arvioitu oppilasmäärien kehitys Muistettakoon vielä, että Aitomäen kylän huomattava kehitys on sijoittautunut aivan viime vuosiin, mikä selittää sitä, että oppilasluku kääntyy nousuun vuonna 2015 jolloin 11 vuonna 2008 syntynyttä Aitomäen kyläläistä aloittaa koulun. Lisäksi, oppilaslukumäärä on todennäköisesti suurempi kuin tässä on arvioitu, sillä osa nykyistenkin oppilaiden vanhemmista jätti kyselylomakkeen palauttamatta. Tästä voidaan arvioida että kyselylomakkeita on jäänyt palauttamatta myös tulevien oppilaiden

5 4 vanhemmilta. Kuitenkaan pienempi kuin tässä esitetty, ei oppilasmäärä tämän hetkisten tietojen valossa ole, sillä tähän oppilasmääräarvioon on laskettu palautettujen lomakkeiden lapsimäärät. c) Oppilaiden asuinpaikka Aitomäen koulun oppilaat asuvat rauhallisella haja-asutusalueella maaseudulla. Valtaosa tulevista oppilaista asuu alle kolmen kilometrin päässä Aitomäen koulusta. Muutamia nykyisten koulupiirirajojen mukaan Aitomäen kouluun kuuluvia oppilaita, joiden vanhemmat ilmoittivat haluavansa lapsensa Aitomäen kouluun, asui koko koulun ajan taksikyytiin oikeuttavan matkan päässä koulusta. Tosin näistä paikoista kaikki koulut ovat taksikyytiä vaativan matkan päässä. Myös uudisrakennukset (joita selvityksessä ilmeni 26 kappaletta) ja nuoret parit ovat sijoittuneet lähelle Aitomäen koulua. Niin kutsutun keskikylän alueella, alle 2,5 kilometrin päässä koululta uudisrakennustahti on ollut vilkkainta. 17 selvityksessä ilmoitettua uudisrakennusta sijaitsee aivan keskikylällä sijaitsevan koulun lähellä. Hieman kauempana, noin kolmen kilometrin päässä koululta, Amerikantien ja Härkäojan alueella uudisrakennuksia ilmoitettiin viisi ja sen lisäksi erään tontin kerrottiin juuri menneen kaupaksi ja erään nuoren pariskunnan aloittelevan juuri rakentamista vasta hankitulle tontille. Tätä kauempana, Jyräänkosken ja Karhulankylän Aitomäen nykyiseen koulupiiriin sijoittuvalla alueella uudisrakennuksia selvityksessä ilmeni neljä. d) Koulukuljetus Osa Aitomäen koulun oppilaista kulkee kouluun taksikyydillä. Näin tulee olemaan jatkossakin. Kuten mainittua, sieltä mistä nykyisin Aitomäen kouluun kuljetaan taksilla, on taksikyytimatka välttämätön myös muihin olemassa oleviin kouluihin. Jos koko Aitomäen koulun oppilaat kulkisivat takseilla johonkin muuhun kouluun, toisi se tarpeettomia kustannuksia. Tällöin voidaan kysyä, kuinka paljon rehellisesti ottaen olisi säästö Aitomäen koulun mahdollisesta lakkauttamisesta. e) Opetustilojen määrä ja korjaustarpeet Opetustilat ovat uuden koulun osalta upeassa kunnossa. Muutama vuosi sitten täysin remontoitu uusi koulu on tiloiltaan nykyaikainen ja hieno. Tilat on suunniteltu ja rakennettu vain ja ainoastaan opetuskäyttöön ja niiden muuttaminen muuhun toimintaan voi olla hankalaa ja kallista. Vanha koulu on myös suhteellisen hyväkuntoinen. Se on maalattu ulkoa lähivuosina ja sisätilat ovat siistit ja opetuskäyttöön soveltuvat. Aivan lähivuosina suurta remonttia tuskin tarvitaan, vaikka kunnostustöitä vanhan koulun puolella varmasti lähivuosina jonkun verran tarvitaan. Vanhan koulun huonokuntoisinta osaa, puukäsityöluokkana tällä hetkellä toimivaa entistä opettajan asuntoa on suunniteltu myös yksityiseen päiväkotikäyttöön. Päiväkotia varten tarvittavan remontin Kouvolan kaupungin virkamiehen tekemä kustannusarvio tuolle kolme huonetta, wc ja eteinen kompleksille on: Rakennustekniset työt euroa, Ilmanvaihtotyöt: euroa, Putkityöt: euroa, Pihatyöt, leikkivälineet, euroa, Yhteensä euroa. Päiväkotiasia on vielä kesken. Hakemuksia on sisässä yhdeksälle lapselle ja viidelletoista suunnitellussa pienryhmäpäiväkodissa on siis vielä paikkoja vapaana.

6 5 Käytössä koulurakennuksissa on yhteensä kolme isoa luokkaa, joihin kuhunkin mahtuisi 20 oppilasta. Lisäksi käytössä on käsityöluokkatila, veistoluokka, pienryhmätila noin kuudelle oppilaalle ja yksi pienempi luokkatila noin 10 oppilaalle. Koululiikuntatilana toimii koululta tien toisella puolella sijaitseva Aitomäen nuorisoseurantalo, joka on juuri remontoitu nykyaikaisesti ja upeasti. Nuorisoseurantalolta löytyy myös nuorisoseuran ylläpitämä kiekkokaukalo. Ulkoliikuntatiloina toimii koulun hiekkapiha ja pelikenttä. Ladut lähtevät koulun takaa pelloille ja suunnistus- ja maastojuoksumaastot sijaitsevat nuorisoseurantalon takana. f) Henkilöstö Koulu muutettiin kaksiopettajaiseksi tämän lukuvuoden alusta. Koululla on kylällä asuva pätevä rehtori ja yksi viime vuonna virkaan otettu pätevä vakituinen opettaja. Opettajien pysyvyys lienee siis taattu. Kun opettajat ovat samat koko ala-asteen ajan, jolloin opettajille, oppilaille ja heidän vanhemmilleen muodostuu yleensä hyvin toimiva yhteistyösuhde. Lisäksi koululla on koulunkäyntiavustaja ja siistijä/ruoanjakaja. Henkilökunnasta vuosittain koituvat kokonaiskustannukset eivät ole siis massiivisia. g) Maankäytön suunnittelu Suurin osa Aitomäestä on yksityisessä omistuksessa. Kouvolan kaupunki on kuitenkin ostanut konttikenttää ja logistiikka-alueita varten Aitomäestä jo nyt alueita. Tulevaisuudessa on mahdollista, että kaupunki näkee Aitomäen houkuttavana asuinalueena ja ostaa maata myös omakotitaloaluekaavoitusta varten. Aitomäen houkuttavuus on ilmiselvää, kun katsotaan viimeaikojen uudisrakennuskantaa. Olemassa oleva koulu helpottaa maankäytön suunnittelua mahdollisten omakotitaloalueiden näkökulmasta. Liian usein on niin, että omakotitaloalue kaavoitetaan alueelle jossa ei ole päivähoito- tai koulumahdollisuutta ja sitten hetkellistä lapsimäärän kasvua varten joudutaan rakentamaan uusia kouluja ja päiväkotitiloja. Sitten taas kahdenkymmenen vuoden päästä ihmetellään, mistä taas lapset näihin kouluihin, kun omakotitaloalueen rakennusten asukaskannan ikärakenne on ajan saatossa muuttunut. Vaikka Aitomäki on haja-asutusaluetta, toimii Aitomäessä Ojamaan-Niinimäen vesihuoltoosuuskunta ja Jyräänkoski-Hyppälän (ja Härkäojan) vesihuolto-osuuskunta, mikä osaltaan vaikuttaa alueen kiinnostavuuteen. Lisäksi Kouvolan keskustan läheisyys yhdistettynä maaseudun rauhaan on tuonut muuttoaaltoa Aitomäkeen. Oikealla maankäytön suunnittelulla ja markkinoinnilla Aitomäki on houkuttelevuudeltaan huippuluokkaa. Yksityiset tontit ovat käyneet hyvin kaupaksi nykyisinkin.

7 6 3. IVA: IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi tehtiin Aitomäen kyläläisille avoimessa tilaisuudessa Seuraavassa on läpikäyty kokouksen antia. 1. Vaihtoehdot I. Vaihtoehtojen kuvaaminen Vaihtoehdot ovat Aitomäen koulun säilyttäminen kahdella opettajalla, Aitomäen koulun laajentaminen ja toimiminen kolmella opettajalla ja Aitomäen koulun lakkauttaminen. II. Vaikutusten tunnistaminen Vaikutuksia käsitellään seuraavista näkökulmista: lapsen, perheen, kyläyhteisön, suunnittelualueen asumisympäristön ja maankäytön, työntekijän, kaupungin talouden näkökulmista sekä terveyden ja hyvinvoinnin osatekijöillä. III. Vaihtoehtojen vertailu Vaihtoehtojen vertailua käydään seuraavassa läpi yhteenvetotaulukon muodossa. KYLÄKOULU + KYLÄKOULU - ISO KOULU + ISO KOULU - 1) Pienen koulun yhteisössä kaikki tuntevat toisensa. Opettajat oppivat tuntemaan oppilaat ja heidän vanhempansa ja oppilaat tutustuvat toisiinsa ja toistensa vanhempiin. Tämä voi vähentää kiusaamista ja lisää mahdollisuuksia ystävystyä. Se myös edesauttaa koko kylän yhteisöllisyyttä. Nämä vaikuttavat erityisen paljon mielenterveyteen. 2) Meidän kouluajattelu: vastuunkanto muista, ollaan kuin iso sisarusparvi, kun isommat pitävät huolta myös 1) Kahden opettajan malli vaikuttaa opetukseen ja lisää opettajien työtaakkaa lisäten stressiä. Se vaikuttaa myös oppilaisiin kun itsenäistä työskentelyä tulee enemmän. 2) Opettajien työpaikan sosiaalinen verkosto on kapea, kun työntekijöitä on vähän. 3) Terveydenhoitaja ei ole vakituisesti paikan päällä. 4) Sukupuolijakauma voi aiheuttaa hankaluuksia ystävystymisessä kun 1) Laajemmat valinnaisainemahdollisuudet. Esimerkiksi jonkin muun toisen kielen valitseminen on ison koulun resurssien kanssa helpompi järjestää. 2) Opettajilla on vertaistukea ja suurempi sosiaalinen verkosto. 3) Opetusvälineistö on ajantasaista. 4) Iltapäiväkerhomahdollisuus. 5) Isompi ryhmä luo mahdollisuuden oppilaiden löytää kaltaisiaan ystäviä. 1) Opettajat eivät välttämättä opi tuntemaan oppilaita saati heidän vanhempiaan. 2) Sairastuvuus tartuntatauteihin on isoissa yksiköissä suurempaa kuin pienissä. 3) Läheisyys luontoon katoaa, jolloin myös arvostus luontoa kohtaan vähenee. 4) Asfalttipihat välituntialueena. Liikkuminen ei ole mielekästä. 5) Lieveilmiöiden

8 7 pienemmistä yhdysluokissa. 3) Opettajalla on enemmän mahdollisuutta yksilölliseen opastamiseen ja kasvun tukemiseen kun hän tuntee oppilaan. 4) Koulussa ilmeneviin ongelmiin on helppo heti puuttua. Useimmiten myös kodin ja koulun kanssakäyminen on mutkatonta ja luottamuksellista eli koulun monialainen yhteisöllisyys toimii. Tämä on erityisen tärkeää ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille, sillä oppilaat muodostavat käsityksensä koulunkäynnistä näillä luokilla. Tuo käsitys vaikuttaa oppilaan oppimisen jatkon onnistumiseen. 5) Ruokailussa ja välitunnilla on yhtaikaa pienempi ryhmä oppilaita, jolloin myös näiden tilanteiden tapaopetus on mahdollista. oppilasmäärät ovat pienet. 5) Laitteisto ja opetusvälineistö on määrärahojen vähyydestä johtuen puutteellista. 6) Kouluteillä ei ole pyöräteitä eikä aina valaistustakaan. 7) Iltapäiväkerhoa ei ole. 8) Yhdysluokat vaativat oppilaalta enemmän keskittymistä. 9) Erityisopettaja ei ole paikan päällä. 10) Pienestä kyläkoulusta suureen yläkouluun siirtyminen on suuri mullistus oppilaan elämässä. 6) Luokat ovat yksitasoisia eli ei ole yhdysluokkia. 7) Koulun jälkeen olevia harrastus- ja kerhomahdollisuuksia on enemmän. (huumeet, kiusaaminen, rötöstely, ilkivalta) leviäminen on isossa koulussa helpompaa. 6) Lasten luontainen leikkiminen häviää ryhmäpaineessa aiemmin kuin pienessä kyläkoulussa. 7) Hiljaiset ja kiltit saattavat isoissa luokissa jäädä huomiotta. Myös esille tuleminen on hankalampaa ja kaikki eivät tasapuolisesti pääse osallistumaan kaikkeen. 8) Kulut koulukuljetuksesta lisääntyvät huomattavasti jos koululaisia kerätään kyliltä takseilla isoihin kouluihin. 9) Koulupäivät pitenevät kun koulukyyditys kiertää kyliä. 10) Hyötyliikunta poistuu kun koulumatkat kuljetaan taksilla. 6) Varsinkin pienemmän koulun on helppo luonnollisen ympäristönsä avulla toteuttaa lasten ulkoliikuntatoiveet. Aitomäen koulun idyllinen maalaiskoulupiha innoittaa lapsia 11) Vanhemmat eivät aina tiedä millaisten kavereiden kanssa lapsi koulussa liikkuu ja millaisia vaikutteita hän sieltä saa.

9 8 liikkumaan, mikä tukee heidän fyysistä terveyttään. 7) Merkittävä etu on lasten kohtuullinen koulumatka. Kodin läheisyys tuo turvallisuutta eivätkä pitkät koulukyyditykset pidennä päivää tarpeettomasti. Oppilaat harjoittavat joka päivä hyötyliikuntaa kun he menevät kouluun pyörällä tai kävellen taksissa istumisen sijaan. Hyötyliikunnan merkitys on tänä tietokonepelien aikakautena erittäin arvokas! 8) Koulu on myös koko kylän toimintakeskus, jolla on yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta lujittava vaikutus. Koulun pihalla kokoonnutaan (kuva kesäjuhlista) ja pelataan pelejä myös kouluajan ulkopuolella. Koulu on meidän kaikkien oma. 12) Isot luokkakoot lisäävät häiriökäyttäytymistä. Opettajilla ei ole myöskään mahdollisuutta auttaa oppilaita aina kun on tarvetta. 13) Isot luokkakoot ovat tutkitusti stressitekijä lapselle. 14) Kaupungissa yhteisöllisyys ja muista huolehtiminen on katoava luonnon vara. Ulkopuoliset eivät juuri puutu koululaisten tekemisiin. 15) Jos kyläkoulu lakkautetaan ja lapset kuljetetaan isoon kouluun niin kiinteistöjen arvot laskevat kylällä ja kylän kehitys näivettyy. 9) Pieni koulu on myös turvallinen ja kodikas kasvuympäristö, josta voi siirtyä suurempiin ympyröihin. Lapset saavat olla lapsia pidempään kuin suurissa kouluissa. 10) Koululuokan koko vaikuttaa lasten stres-

10 9 siin. Pienemmät luokkakoot ovat siis etu. Myös ongelmien huomaaminen on pienissä opetusryhmissä helpompaa. 11) Pienessä koulussa voidaan toimia joustavasti esimerkiksi liikunnan osalta. Jos on hyvä ulkoliikuntakeli, voidaan mennä ulos liikkumaan ja vaihtaa esimerkiksi oppituntien paikkoja. 12) Tartuntatautien tarttuminen on pienessä ryhmässä helpommin vältettävissä. 13) Luonnonläheisyys on tärkeää maaseutukoulussa. Ympäristöopetus on luontevaa ja ympäristö toimii rauhoittavana tekijänä. 14) Houkutukset puuttuvat. Kioskeja ei ole lähimain eikä limsaautomaatteja. Tämä edesauttaa terveellisiä elämäntapoja. 15) Kyläkoulun oppilasmäärän kasvattaminen muista kouluista on mahdollista ja sillä voidaan purkaa lähikouluihin kohdistuvaa painetta. 16) Kyläkoulu kiinnittää kyläläisiä kylälle

11 10 myös muuhun toimintaan. Jos kyläkoulua ei olisi, myös muut toiminnot suuntautuisivat enenemässä määrin pois kylältä. Tämä tekee hallaa yhteisöllisyydelle. 17) Koulun käyttämät tilat ovat erinomaisessa kunnossa varsinkin uuden koulun puolella ja liikuntatiloissa. Ilkivaltaa ei esiinny juurikaan. 18) Esiintymis- ja osallistumismahdollisuuksia pienessä koulussa on paljon ja niistä tulee kokemuksen kautta luontevampaa. Tällä on jatkossa merkitystä muun muassa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen osallistumiseen. 19) Luokkaretkille lähtee yleensä koko koulu. Eri luokka-asteet kokevat tällöin olevansa yhtä. 20) Kyläläiset pitävät yhdessä huolta koululaisista ja puuttuvat heidän tekemisiin myös vapaa-ajalla.

12 11 2. Esitys Koulun kaksiopettajaisuudella on vaikutusta sekä opettajiin että oppilaisiin. Edellä mainittujen ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin perusteella esitämme että Aitomäen koulu säilytetään ja sen opetuksen laatu taataan muuntamalla se takaisin kolmeopettajaiseksi. Aitomäen koulun keskeinen sijainti antaa mahdollisuuden sijoittaa oppilaita lähialueilta Aitomäkeen ja lisää oppilaita Aitomäkeen ollaan halukkaita ottamaan. Aitomäen koulun voisi myös nähdä IVA mallin pilottikohteena niin että arvioinnin toteutumista tutkittaisiin muutaman vuoden periodilla. 4. JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMINTAEHDOTUKSET Tässä raportissa esitetään, että Aitomäen koulua kehitetään ja se muutetaan takaisin kolmeopettajaiseksi. Aitomäen koulualueen kehitys on viimeaikoina ollut erityisen vilkasta. Erityisen vilkasta kehitys on ollut juuri Aitomäen koulun välittömässä läheisyydessä, mihin myös suurin osa uudisrakennuksista on keskittynyt. Nuoria pareja ja lapsiperheitä on muuttanut kylälle huomattavaan tahtiin ja tätä kehitystä halutaan pitää yllä. Uuden Kouvolan laajentuminen horisontaalisesti on tavoiteltavaa. Aitomäki on asuinalueena oivallinen: lähellä keskustaa, mutta kuitenkin idyllisellä maaseudulla. Alueen kiinnostavuudesta selkeää näyttöä on viime vuosina noussut uudisrakennuskanta, jonka jokainen Aitomäessä vieraileva voi omin silmin todistaa. Aitomäen koulun keskeinen sijainti ja sen oivalliset tilat mahdollistavat myös uusien oppilaiden vastaanottamisen Aitomäen kouluun ja siihen koululla olisi myös haluja. Vaikka oppilasmäärä laskee hetkellisesti juuri kouluverkkoselvityksen aikaan, on seudun huiman kehityksen ansiosta oppilasmäärä taas parin vuoden päästä luonnostaankin noususuuntainen. Liikuntamahdollisuudet ovat Aitomäessä mahtavat. Luonnonläheisyys ja maaseutukoulun idyllinen piha ja ympäristö toimivat rauhoittajina ja innoittajina koululaisille. Esiintymis- ja osallistumismahdollisuus annetaan pienessä koulussa jokaiselle oppilaalle, jolloin he myös oppivat esiintymään ja osallistumaan ehkäpä jatkossa myös yhteiskunnallisesti. Myös koulun luoma yhteisöllisyys on tärkeää. Kyläläiset pitävät huolta koulusta ja koululaisista ja koulu pitää yllä kylän yhteisöllisyyttä. Opettajien pysyvyys, tutuksi tulevat koulutoverit ja vanhemmat tukevat lapsen mielenterveyttä. Juuri luonnonläheiset liikuntamahdollisuudet, hyötyliikuntana toimiva koulutie ja mielenterveyttä tukeva yhteisöllisyys ovat tärkeitä arvoja, joita Aitomäen koululla on pienelle koululaiselle tarjota. Aitomäen koulun kehittäminen ja samalla Aitomäen kylän kehityksen tukeminen on tärkeää. Sellaista kehitystä, mikä on omin neuvoin jonnekin syntynyt, on vaikeaa määräten tai keinotekoisesti eri paikkaan istuttaa. Aitomäki kehittyy ilman mittavaa kaupungin rahallista panostusta ja koulusta nykyisin tulevat kustannukset ovat pieniä siihen verrattuna, mitä taksikyyditykset ja yhteisöllisyyden katoamisen myötä tulevat muut kustannukset tulisivat olemaan. Valitkaamme siis koulun suunnaksi kehitys.

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KIIKAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS MARTTILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS TYRVÄÄNKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Vaihtoehto KUSTANNUKSET investointi ylläpito/kk VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN TOIMINNALLISET HYÖDYT/EDUT TOIMINNALLISET HAITAT/HAASTEET Vaihtoehto 1 Opintien (suppea vaihtoehto) 2

Lisätiedot

Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys

Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys Vastaajia yhteensä 261 kpl Naisia 195kpl (74,7%) Miehiä 66 kpl (25,3%) Vastanneiden ikä Mielestäni alakoulun (0-6 lk) oppilaan lähikoulun tulisi

Lisätiedot

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa 2 3 4 5 Puhuminen auttaa Äidin kanssa Isän kanssa Äitipuolen kanssa Isäpuolen kanssa Isovanhempien

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

Tirvan koulun merkitys kyläyhteisössä

Tirvan koulun merkitys kyläyhteisössä Tirvan koulun merkitys kyläyhteisössä Kartoituskysely koululaisten vanhemmille ja alle kouluikäisten lasten vanhemmille Syksy 2009 1 Kyläkoulun merkitys perheen asumiseen Tirvalla erittäin suuri 44 % 13

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto NOUSIAISTEN KUNTA Kouluverkkoselvitys Lausunto FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19874P001 Lausunto 1 (6) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Vaihtoehto 1. Valpperin koulun toiminta jatkaa korjaamattomassa

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta

Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta MUUTOKSEN TAUSTA 1. Miksi uudistus tehdään? 2. Millä perusteella koulupaikka 3. Mitkä ovat lähikoulun osoittamisen

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Yhteenveto vanhempien vastauksista/pdilahden koulu. Vastauksia yhteensd 1 3.

Yhteenveto vanhempien vastauksista/pdilahden koulu. Vastauksia yhteensd 1 3. Yhteenveto vanhempien vastauksista/pdilahden koulu Vastauksia yhteensd 1 3. 1. Koulun vahvuudet - yhteisollisyys (7) - yksilcillisyyden huomiointi (4) - ympdristo - vdlituntipiha ja luonto liihella (8)

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

Kysely huoltajille ja oppilaille

Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille tammikuussa 2013 Kysely lähetettiin kaikille 20 000 oppilaan huoltajille Wilman kautta Kyselyyn vastasi 3400 huoltajaa Sekä 2500 oppilasta

Lisätiedot

Kokemuksia 5-6 -luokkalaisten terveyden edistämisestä. Ritva Hautala Outi Ahonen

Kokemuksia 5-6 -luokkalaisten terveyden edistämisestä. Ritva Hautala Outi Ahonen Kokemuksia 5-6 -luokkalaisten terveyden edistämisestä Ritva Hautala Outi Ahonen Miksi? Terveelliset elämäntavat opitaan nuorena 11-vuotiaat vielä hyvin terveitä Lapsiin ja nuoriin kohdennetulla terveyden

Lisätiedot

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali Kaikkien Ahmoon koulun oppilaiden kuuleminen lukuvuonna 2014-2015 1. Oppilasneuvostojen kuuleminen Ahmoo 28.1.2015 Mukana Silja Silvennoinen ja Eija Pajarinen Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

LIIKUNNALLISEN TOIMINTA- KULTTUURIN KEHITTÄMINEN

LIIKUNNALLISEN TOIMINTA- KULTTUURIN KEHITTÄMINEN LIIKUNNALLISEN TOIMINTA- KULTTUURIN KEHITTÄMINEN Kokemuksia onnistumisista, haasteista ja rehtorin roolista Lappeenranta 9.6.2015 JYRÄNGÖN KOULU LUKUVUOSI 2003-2004 Liikuntaa ei opeteta ops:n edellyttämää

Lisätiedot

KHAL KVALT

KHAL KVALT KHAL 9.12.2013 310 KVALT 16.12.2013 Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 17.6.2013 50, että kunnassa tehdään palveluverkkotarkastelu, jonka yhteydessä kouluverkkoselvitys päivitetään Oppilasmäärissä ei

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Joustava koulupäivä Ylitornion kunnan näkökulmasta. Jarkko Niiranen Sivistystoimenjohtaja Ylitornion kunta

Joustava koulupäivä Ylitornion kunnan näkökulmasta. Jarkko Niiranen Sivistystoimenjohtaja Ylitornion kunta Joustava koulupäivä Ylitornion kunnan näkökulmasta Jarkko Niiranen Sivistystoimenjohtaja Ylitornion kunta Ylitornio Harvaanasuttu kunta Lapissa Laaja pinta-ala ja pitkät etäisyydet (n.100 km laidasta laitaan)

Lisätiedot

Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille! Kirkonkulman koulu Humppila

Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille! Kirkonkulman koulu Humppila Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille! Kirkonkulman koulu Humppila Hyvät vanhemmat! Koulun aloittaminen on samalla iloinen ja jännittävä asia. Tähän lehteen on koottu tärkeitä koulunkäyntiin liittyviä asioita.

Lisätiedot

1. Koulun julkisuuskuva ja toimivuus yleisesti

1. Koulun julkisuuskuva ja toimivuus yleisesti 1 (10) Nurmijärven kunnan 2012 keväällä laatima asiakastyytyväisyyskysely 2., 3. ja 7.luokkalaisten vanhemmille ja huoltajille TULOSTEN ANALYSOINTIA LÄNSIKAAREN KOULU VS. KOKO KUNNAN VASTAAJAT Länsikaaren

Lisätiedot

TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE

TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE TA P I O K A N G A S A H O 2 6. 1 0. 2 0 11 L Ä H TÖ KO H DAT S U UNNIT TE LUA LU E Lähdin suunnittelussa liikkeelle tutkimalla pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

Ikääntyvien köyhyys ja sen heijastumat hyvinvointiin

Ikääntyvien köyhyys ja sen heijastumat hyvinvointiin Ikääntyvien köyhyys ja sen heijastumat hyvinvointiin Lahden tiedepäivä 29.11.2011, Antti Karisto & Marjaana Seppänen 1.12.2011 1 Esityksessä tarkastellaan Miten köyhyys kohdentui ikääntyvän väestön keskuudessa

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

PARASTA OHJELMISTA! VALTAKUNNALLISET OHJELMAT LASTEN JA NUORTEN LIIKKUMISEN LISÄÄMISEEN

PARASTA OHJELMISTA! VALTAKUNNALLISET OHJELMAT LASTEN JA NUORTEN LIIKKUMISEN LISÄÄMISEEN PARASTA OHJELMISTA! VALTAKUNNALLISET OHJELMAT LASTEN JA NUORTEN LIIKKUMISEN LISÄÄMISEEN Lisää liikettä! Perusopetuksen opetussuunnitelma ja varhaiskasvatuslaki edellyttävät lasten ja nuorten aktiivisuuden

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Baletti - Kysely huoltajille 2015

Baletti - Kysely huoltajille 2015 Baletti - Kysely huoltajille 2015 Yleistä Huoltajakysely lähetettiin kaikille baletin oppilaiden vanhemmille eli yht. 74 henkilölle. Vastauksia saatiin 23.Vastausprosentti oli 31,1, joka on huomattavasti

Lisätiedot

Meidän koulumme on Liikkuva koulu

Meidän koulumme on Liikkuva koulu Meidän koulumme on Liikkuva koulu Opettajista liikuntatiimi Liikkuva koulu -ohjelman toteutus Liikuntatapahtumien suunnittelu mm. koululaisten liikuntapäivä seuraesittelyrastien merkeissä perheliikuntapäivät

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1.

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1. Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä Klaukkalan koulu 30.1.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET. Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille. Kehittämistyöryhmä Kari Kunnari, rehtori SIMON KOULU

KYSELYTULOKSET. Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille. Kehittämistyöryhmä Kari Kunnari, rehtori SIMON KOULU SIMON KOULU KYSELYTULOKSET Simon koulun vanhemmille lähettiin kysely koulun toiminnasta marraskuussa 2. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 92 henkilöä. Kyselyssä esitettiin kuusi väittämää koulun eri toimialoilta.

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Itäisen Leppävaaran oppilasalueen yläkouluihin hakeutuminen. Huoltajakyselyn tulokset 1.6.2015

Itäisen Leppävaaran oppilasalueen yläkouluihin hakeutuminen. Huoltajakyselyn tulokset 1.6.2015 Itäisen Leppävaaran oppilasalueen yläkouluihin hakeutuminen Huoltajakyselyn tulokset 1.6.215 Kohderyhmä ja vastaajien lukumäärä Perkkaanpuiston koulu 1.-6.-luokkalaisten huoltajat lukuvuonna 214-215 Tulevien

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Liikkuva koulu Kohti pysyvää muutosta? Tekemällä oppii! seminaari 11.2.2014 Vantaa

Liikkuva koulu Kohti pysyvää muutosta? Tekemällä oppii! seminaari 11.2.2014 Vantaa Liikkuva koulu Kohti pysyvää muutosta? Tekemällä oppii! seminaari 11.2.2014 Vantaa Mikä Liikkuva koulu? Valtakunnallinen ohjelma, osa hallitusohjelmaa Tavoitteena aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä

Lisätiedot

HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN. Päivitys 15.4.2015

HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN. Päivitys 15.4.2015 HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN Päivitys 15.4.2015 ASIA KÄYTÄNTÖ RANGAISTUS Molemmat koulut: Yleinen käyttäytyminen Noudatan hyviä tapoja. En turmele koulun omaisuutta. - Suun soittaminen kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus Liikkuva koulu seminaari Helsinki 11.-12.9.2012 Alustuksen sisältö

Lisätiedot

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/12. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/12

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/12. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/12 KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/12 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Opettajasalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/12

Lisätiedot

Nilsiän yhtenäiskoulu Heikki Kinnunen 13.12.11

Nilsiän yhtenäiskoulu Heikki Kinnunen 13.12.11 Nilsiän yhtenäiskoulu Heikki Kinnunen 13.12.11 Laatukriteerit tai -toiminta perustuvat tieteelliseen tietoon, kokemusperäiseen tietoon (hyviä käytäntöjä) tai toimielimen määrittelemään tahtotilaan. Perusopetuksessa

Lisätiedot

Koulun nimi: Salpausselän koulu

Koulun nimi: Salpausselän koulu Toimintakulttuurin merkitys ja kehittäminen Voidaan kehittää Toimintakulttuuria muovaavat tiedostetut ja tiedostamattomat, joskus tahattomat tekijät Aikuisten tapa toimia välittyy oppilaille (arvot, asenteet,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Kouluverkkosuunnitelman muutosten tarkastelua

Kouluverkkosuunnitelman muutosten tarkastelua Kouluverkkosuunnitelman muutosten tarkastelua 20.10.2014 Sakari Brusila, Osikonmäen kyläyhdistys Panu Hynninen, Tuusmäen kyläyhdistys Miia Malinen, Tuusmäen koulun vanhempainyhdistys Sampo Luukkainen,

Lisätiedot

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi tuleminen Uuden lain keskeiset tavoitteet: Edistetään

Lisätiedot

Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA

Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2008 SÄILYTÄ TÄMÄ!!! PÄÄMAJAKOULUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Yleinen liikennekasvatus Liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu oppilaiden koulumatkojen

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset 007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset Siltamäki Suutarila-Töyrynummi-alueella toteutettiin loka-marraskuussa 2007 kysely pohjaksi alueen lapsille ja nuorille laadittaville yhteisille pelisäännöille.

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE Kuuden koon malli Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli päiväkotiin ja kouluun LAPSEN TURVAKSI HANKE 2007

Lisätiedot

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä V Valtakunnallinen kansanterveyspäivä 15.1.2009 Helsinki Tuija Tammelin Erikoistutkija, FT, LitM Työterveyslaitos, Oulu Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus,

Lisätiedot

Lähivoimalahanke. Asukaskysely raportti

Lähivoimalahanke. Asukaskysely raportti Lähivoimalahanke Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-hanke järjesti syksyllä 2013 asukaskyselyn Kaukajärven asuinalueella (Kaukajärvi-Annala). Sähköinen

Lisätiedot

RAHA EI RATKAISE. Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT

RAHA EI RATKAISE. Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT RAHA EI RATKAISE Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT Anna Anttila & Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Hyvä vapaa-aika -hanke

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana kotiympäristö ja jokaisen yksilölliset kyvyt.

Lisätiedot

Ketolanperän koulu. Liikkuva koulu voi hyvin!

Ketolanperän koulu. Liikkuva koulu voi hyvin! Ketolanperän koulu Liikkuva koulu voi hyvin! Liikkuva koulu -koulutus Juha Isosaari & Laura Isoaho 20.9.2012 Ketolanperän koulu 94 oppilasta, 6 opettajaa Luokat 0-4 Haja-asutusalueen koulu Suuri osa kyyditysoppilaita

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi

Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi Haaste ja reunaehdot Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkkotarkastelussa keskitytään erityisesti seuraaviin haasteisiin.

Lisätiedot

Ajankohtaista koulukuljetuksista

Ajankohtaista koulukuljetuksista Ajankohtaista koulukuljetuksista Karhukuntien liikenneturvallisuusja koulukuljetusseminaari 4. 5.10.2012 Kai Leppimäki, Porin kaupungin koulutusvirasto Porin koulutoimen kuljetusoppilaat Tilastopäivän

Lisätiedot

Yläkoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA Aikuisten välinen keskustelu Lyhennetty työversio 12.11.2014

Yläkoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA Aikuisten välinen keskustelu Lyhennetty työversio 12.11.2014 Yläkoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA Aikuisten välinen keskustelu Lyhennetty työversio 12.11.2014 Tytti Solantaus 2014 1 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle

KAAVASELOSTUS. Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle KAAVASELOSTUS Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan laitos Ympäristöteknologian koulutusohjelma Miljöösuunnittelun suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Palveluverkkoselvitys

Palveluverkkoselvitys Palveluverkkoselvitys Vihdin kunta on teettänyt konsulttiselvityksen, jossa tutkitaan palveluverkon karsimisesta saatavia mahdollisia säästöjä Tehdyn selvityksen pohjalta on esitetty Tervalammen, Oinasjoen,

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

Koulujen yhdistyminen - lasten ajatuksia

Koulujen yhdistyminen - lasten ajatuksia Muhoksen Kirkonkylän koulu ja Honkalan koulu Koulujen yhdistyminen - lasten ajatuksia Vanhemmat 7 13-vuotiaiden lasten osallisuuden edistäjinä Kyselyn toteuttaminen Kysely tehtiin yhteistyössä rehtoreiden

Lisätiedot

Viestintä ja materiaalit

Viestintä ja materiaalit Viestintä ja materiaalit http://tammelankylat.wikispaces.com/ Erilaisia dokumentteja, mm. kyläsuunnitelmat http://tammelankylat.ning.com/ Keskustelupalstat Kalenteri Linkit löytyvät: www.tammelankylat.fi

Lisätiedot

AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET:

AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET: AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET: Hyvää huomenta kaikille! Tänään puhutaan kouluruokailusta.

Lisätiedot

MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA

MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA LIIKENNEKASVATUS Koulun liikennekasvatuksen tavoitteena on liikenteen sääntöjen opettaminen ja turvallisten toimintatapojen oppiminen. Lisäksi tuetaan turvallista

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos Päiväkoti- ja Kouluverkko Toinen luonnos 6.11.2009 Sipoon kunnan kasvustrategiassa varaudutaan 35 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. Kaavoitusohjelman mukaiset asukasmäärälisäykset ja palveluiden

Lisätiedot

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin.

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin. 1 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.8.2011 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaan koulumatkoilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli - perusopetusta

Lisätiedot

Perheen yhteistä aikaa etsimässä. Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos

Perheen yhteistä aikaa etsimässä. Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Perheen yhteistä aikaa etsimässä Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Luennon aiheita Viekö työ kaikki mehut: onko vanhemmilla enää nykyisin aikaa lapsilleen? Kouluikäisten yksinolo Ulos

Lisätiedot

Säästötoimet ja niiden seuraukset

Säästötoimet ja niiden seuraukset Ohjelma: Osallistujien esittely Säästötoimet ja niiden seuraukset Kahvitauko Ajatustenvaihtoa Rahkoilan koulu Perustettu 1894 Oma rakennus 1902 Keittola ja sauna 1946 1950-luvulla kaksivuoro Peruskouluksi

Lisätiedot

ESKOLAN KYLÄN PALVELUIDEN MONITUOTTAJA MALLI

ESKOLAN KYLÄN PALVELUIDEN MONITUOTTAJA MALLI ESKOLAN KYLÄN PALVELUIDEN MONITUOTTAJA MALLI Yhteisö Eskolan kylä on yli 400 asukkaan teollisuuspainotteinen taajama Kannuksen kaupungissa. Kylällä on kaksi kauppaa, ala-aste, päiväkoti ja n. 160 teollista

Lisätiedot

Lähetetty laitteesta Windowsin sähköposti. Lähettäjä :

Lähetetty laitteesta Windowsin sähköposti. Lähettäjä : Lähettäjä : Aihe: Liitteet : keskushallinto VL: Vastine Gunnarlan pk siirrosta Ojaniittu-taloon Metsolanja Nummentaustan vanhempainyhdistys ry Vastine.docx; vanhempainyhdistysliite l.docx Aihe: Vastine

Lisätiedot

Lisää liikkumista. Tutkimustuloksia Liikkuva koulu ohjelman pilottivaiheesta 2010-2012

Lisää liikkumista. Tutkimustuloksia Liikkuva koulu ohjelman pilottivaiheesta 2010-2012 Lisää liikkumista ja vähemmän istumista Tutkimustuloksia Liikkuva koulu ohjelman pilottivaiheesta 2010-2012 Matti Hakamäki Henna Haapala Kaarlo Laine Katja Rajala Tuija Tammelin SallaTurpeinen Liikkuva

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Arviointikysely vanhemmille, kevät 2011

Arviointikysely vanhemmille, kevät 2011 Arviointikysely vanhemmille, kevät 2011 Kiitokset vanhemmille, jotka jaksoitte vastata kyselyymme! Peräti 72 % perheistä palautti lomakkeen. Opetusvälineitä kehuttiin ja myös tiloja pidettiin asianmukaisina,

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1 PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET Paraisten kaupungin sivistyslautakunta vahvisti 14.11.2012 ( 56) seuraavat periaatteet koskien esiopetuksen ja perusopetuksen koulukuljetuksia. Päivitetty

Lisätiedot

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata?

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? TASAISESTI KOKO SUUNNITTELUALUEELLE NYKYISEEN ASUTUKSEEN TUKEUTUEN JA MAISEMAAN SOVELTUEN KYLÄKESKUSTAA PAINOTTAEN, MUUALLE

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi Kyläkyselyn tuloksia Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Vastaajat Vastaajia yhteensä 15. Miehiä kuusi ja naisia yhdeksän. Ikäjakauma: eniten 50 64-vuotiaita. Nuorin vastaaja 25-vuotias ja vanhin 88-vuotias

Lisätiedot

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia Kestävä kehitys on päiväkodin yhteinen asia Kestävän kehityksen eli keken päämääränä on taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville

Lisätiedot

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014 Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla TPY:n symposium 27.5.2014 OIVA - Ohjauksen interventioilla vaikuttavuutta läpäisyn tehostamiseen 1.9.2013-31.12.2014 OIVA on osa Opetushallituksen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

Hämeenkoski kutsuu asumaan ja onnistumaan!

Hämeenkoski kutsuu asumaan ja onnistumaan! Hämeenkoski kutsuu asumaan ja onnistumaan! Kangasala 12 Padasjoki 24 Heinola Hyvien yhteyksien varrella 53 Asikkala 10 54 Hämeenlinna Janakkala Riihimäki Hyvinkää 3 Lammi HÄMEENKOSKI Kärkölä 4 Hausjärvi

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Oppimisympäristö, Rehtorit, koulunjohtajat ja opettajat

Oppimisympäristö, Rehtorit, koulunjohtajat ja opettajat Oppimisympäristö, Rehtorit, koulunjohtajat ja opettajat 20.4 8.5.2009 Vastaajamäärät Vastauksia yhteensä 343. Rehtorit ja koulunjohtajat 33 Opettajat 31 45 40 35 30 29 25 20 15 10 5 23 21 16 15 14 13 9

Lisätiedot

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt Puolankajärven koulun järjestyssäännöt I TAVOITTEET II KOULUAIKA III OPPITUNNIT Järjestyssääntöjen tavoitteena on koulun työrauhan ja järjestyksen turvaaminen koulun kokonaistavoitteiden edistämiseksi

Lisätiedot

KASVATUSKUMPPANUUS KODIN JA PÄIVÄHOIDON VÄLILLÄ

KASVATUSKUMPPANUUS KODIN JA PÄIVÄHOIDON VÄLILLÄ Mäntyharju 22.3.2012 Varhaiskasvatuksen vanhempainilta KASVATUSKUMPPANUUS KODIN JA PÄIVÄHOIDON VÄLILLÄ Lapsen parhaaksi sujuvaan yhteistyöhön Mitä kasku antaa Lapselle Perheelle Hoitohenkilöstölle Tilaisuuden

Lisätiedot

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa Terhi Huovinen, Jyväskylän yliopisto

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa Terhi Huovinen, Jyväskylän yliopisto 4.11.2015 Liikkuva koulu seminaari Hämeenlinna Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa Terhi Huovinen, Jyväskylän yliopisto Vähän liikkuville liikuntatunnit merkityksellisiä: Vapaa-ajallaan fyysisesti

Lisätiedot

Varhaiskasvatus murroksessa - haasteita, riskejä ja mahdollisuuksia -

Varhaiskasvatus murroksessa - haasteita, riskejä ja mahdollisuuksia - Varhaiskasvatus murroksessa - haasteita, riskejä ja mahdollisuuksia - LIIKKUMISEN NÄKÖKULMA Ilo kasvaa liikkuen seminaari 10.3.2015 Säätytalolla Päivi Lindberg 09/03/15 Varhaiskasvatus murroksessa / Päivi

Lisätiedot

Sorkkisten koulun lakkauttaminen

Sorkkisten koulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 67 26.10.2015 Kunnanhallitus 192 02.11.2015 Valtuusto 53 09.11.2015 Sorkkisten koulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 67 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 149. 149 Tapiolan koulun opetuksen järjestäminen syksystä 2013 alkaen (palautettu osittain 14.5.2013)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 149. 149 Tapiolan koulun opetuksen järjestäminen syksystä 2013 alkaen (palautettu osittain 14.5.2013) 12.06.2013 Sivu 1 / 1 2299/12.01.01/2013 149 Tapiolan koulun opetuksen järjestäminen syksystä 2013 alkaen (palautettu osittain 14.5.2013) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09) 816 52033 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Hyvinvoinnin puolesta Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Yli

Lisätiedot