Selvitys Aitomäen koulun merkityksestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys Aitomäen koulun merkityksestä"

Transkriptio

1 2009 Selvitys Aitomäen koulun merkityksestä Aitomäen koulun pihapiiri (Kuva: Aitomäen kyläyhdistys ry Aitomäen nuorisoseura ry

2 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO STRATEGISET TEKIJÄT...3 a) Kuntarajojen poistuminen...3 b) Oppilasmäärän kehittyminen...3 c) Oppilaiden asuinpaikka...4 d) Koulukuljetus...4 e) Opetustilojen määrä ja korjaustarpeet...4 f) Henkilöstö...5 g) Maankäytön suunnittelu IVA: IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vaihtoehdot...6 I. Vaihtoehtojen kuvaaminen...6 II. Vaikutusten tunnistaminen...6 III. Vaihtoehtojen vertailu Esitys JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMINTAEHDOTUKSET...11

3 2 1. JOHDANTO Aitomäen kyläyhdistys ry ja Aitomäen nuorisoseura ry tekivät kesän ja alkusyksyn 2009 aikana kyläselvityksen, jonka tavoitteena oli osoittaa, että Aitomäki lähikylineen on kehittynyt viimevuosina huimaa vauhtia ja uudisrakennus- ja muuttokanta on ollut hyvällä tasolla. Selvityksessä kysyttiin ruokakunnan jäsenien ikärakenne, jotta saatiin selville tulevien koululaisten määrä vuosittain sekä nuorten parien määrä paikkakunnalla. Lisäksi selvityksessä kysyttiin muuttovuosi ja oliko kyseessä uudisrakennus. Myös toiveita Aitomäen koulun säilyttämiseen kysyttiin ja kiinnostusta Aitomäen koulun vanhaan opettajan asuntoon suunnitteilla olleeseen päiväkotiin. Vastauksia saatiin ja Aitomäen koulun säilyttämistä tuki noin 250 henkilöä. Osa kyselylomakkeista jäi syystä tai toisesta palautumatta. Tässä raportissa olevat tulevaisuuden oppilaslukumäärät ovatkin siis vain arvioita ja ovat todennäköisimmin suuremmat mitä tässä raportissa on käytetty, koska tähän raporttiin on lisätty vain ne lapset joiden vanhemmat palauttivat kyläselvityslomakkeen. Kyselyn tulos osoittaa kiistatta että Aitomäki lähikylineen on kehittyvää aluetta. Koulun lakkauttaminen olisi täysin tämän kehityksen vastaista. Kyläläiset tukevat kehitystä omaehtoisesti muun muassa markkinoimalla kylää talkootyönä. Kehitys on kylältä lähtöisin, ei sinne keinotekoisesti isolla rahalla istutettua. Kyläläiset haluavat ja ovat valmiita jatkamaan tätä hyvää kehitystä. Koulun lopettaminen olisi karmea takaisku, iso lannistaja ja huono kiitos tämän kehittyvän kylän sydämellä tehdylle kehitystalkootyölle. Lähes satavuotias kyläkoulu on kautta vuosien ollut kylän yhteisöllisyyttä ylläpitävä tekijä. Pienen koulun yhteisössä kaikki tuntevat kaikki: opettajat tuntevat lapset, lapset tutustuvat kylän muihin lapsiin ja vanhemmat sitä kautta toisiinsa. Koulu on opettanut vastuunkantoa muista: ollaan kuin iso sisarusparvi, kun isommat pitävät huolta myös pienemmistä yhdysluokissa. Pieni koulu on turvallinen kasvuympäristö, missä lapsi saa oikeasti olla lapsi ja myös pienet ja hiljaiset huomataan. Koulun pihalla on myös kouluajan ulkopuolella mahdollisuutta käydä seurustelemassa, pelaamassa tai järjestää vaikka kyläjuhlia, mikä tukee myös yhteisöllisyyttä. Koulu on meidän kaikkien koulu. Kuva 1. Lapsia kyläjuhlassa ja kyläkyykkää koulun pihalla keväällä 2009.

4 3 2. STRATEGISET TEKIJÄT Tämä kappale on rakennettu julkisuudessa etukäteen kouluverkkoselvityksestä annettujen rakennetietojen mukaisesti. Siinä käydään läpi Aitomäen kylän ja Aitomäen kyläkoulun kannalta otsikoituja asioita. a) Kuntarajojen poistuminen Kuntarajojen poistuminen ei varsinaisesti Aitomäen koulun oppilastilanteeseen vaikuta. Aitomäen koulun oppilasmäärä ei Valkealan kunnan aikana ole kärsinyt Kouvolan läheisyydestä. Kuntarajojen poistumisen voi nähdä mahdollisuutena Aitomäen koululle kun kuntarajat eivät ole määrittelemässä koulun käyntialueita. Entisestä Kouvolasta on joskus ennenkin käyty koulua Aitomäessä ja kyläkoulu saattaa houkutella uusia oppilaita Aitomäen kouluun. Pienen kyläkoulun edut kiinnostavat osaa vanhemmista ja kyläselvityksessä joku mainitsikin sen jopa Aitomäkeen muuton syyksi. b) Oppilasmäärän kehittyminen Oppilasmäärä on juuri kouluverkkoselvityksen teon aikaan harmillisesti laskusuunnassa. Aitomäessä on kuitenkin kyläselvityksen mukaan paljon nuoria pareja (selvitykseen vastasi 26 nuorta paria) ja uusia lapsiperheitä. Tulevaisuudessa oppilaiden määrä kääntyy nousuun. Ohessa on esitetty arvio oppilaiden määrän kehityksestä Aitomäen koulussa palautuneiden kyläselvityslomakkeiden syntyneiden kyläläisten mukaan laskettuna. TAULUKKO 1. Aitomäen alakoulun arvioitu oppilasmäärien kehitys Muistettakoon vielä, että Aitomäen kylän huomattava kehitys on sijoittautunut aivan viime vuosiin, mikä selittää sitä, että oppilasluku kääntyy nousuun vuonna 2015 jolloin 11 vuonna 2008 syntynyttä Aitomäen kyläläistä aloittaa koulun. Lisäksi, oppilaslukumäärä on todennäköisesti suurempi kuin tässä on arvioitu, sillä osa nykyistenkin oppilaiden vanhemmista jätti kyselylomakkeen palauttamatta. Tästä voidaan arvioida että kyselylomakkeita on jäänyt palauttamatta myös tulevien oppilaiden

5 4 vanhemmilta. Kuitenkaan pienempi kuin tässä esitetty, ei oppilasmäärä tämän hetkisten tietojen valossa ole, sillä tähän oppilasmääräarvioon on laskettu palautettujen lomakkeiden lapsimäärät. c) Oppilaiden asuinpaikka Aitomäen koulun oppilaat asuvat rauhallisella haja-asutusalueella maaseudulla. Valtaosa tulevista oppilaista asuu alle kolmen kilometrin päässä Aitomäen koulusta. Muutamia nykyisten koulupiirirajojen mukaan Aitomäen kouluun kuuluvia oppilaita, joiden vanhemmat ilmoittivat haluavansa lapsensa Aitomäen kouluun, asui koko koulun ajan taksikyytiin oikeuttavan matkan päässä koulusta. Tosin näistä paikoista kaikki koulut ovat taksikyytiä vaativan matkan päässä. Myös uudisrakennukset (joita selvityksessä ilmeni 26 kappaletta) ja nuoret parit ovat sijoittuneet lähelle Aitomäen koulua. Niin kutsutun keskikylän alueella, alle 2,5 kilometrin päässä koululta uudisrakennustahti on ollut vilkkainta. 17 selvityksessä ilmoitettua uudisrakennusta sijaitsee aivan keskikylällä sijaitsevan koulun lähellä. Hieman kauempana, noin kolmen kilometrin päässä koululta, Amerikantien ja Härkäojan alueella uudisrakennuksia ilmoitettiin viisi ja sen lisäksi erään tontin kerrottiin juuri menneen kaupaksi ja erään nuoren pariskunnan aloittelevan juuri rakentamista vasta hankitulle tontille. Tätä kauempana, Jyräänkosken ja Karhulankylän Aitomäen nykyiseen koulupiiriin sijoittuvalla alueella uudisrakennuksia selvityksessä ilmeni neljä. d) Koulukuljetus Osa Aitomäen koulun oppilaista kulkee kouluun taksikyydillä. Näin tulee olemaan jatkossakin. Kuten mainittua, sieltä mistä nykyisin Aitomäen kouluun kuljetaan taksilla, on taksikyytimatka välttämätön myös muihin olemassa oleviin kouluihin. Jos koko Aitomäen koulun oppilaat kulkisivat takseilla johonkin muuhun kouluun, toisi se tarpeettomia kustannuksia. Tällöin voidaan kysyä, kuinka paljon rehellisesti ottaen olisi säästö Aitomäen koulun mahdollisesta lakkauttamisesta. e) Opetustilojen määrä ja korjaustarpeet Opetustilat ovat uuden koulun osalta upeassa kunnossa. Muutama vuosi sitten täysin remontoitu uusi koulu on tiloiltaan nykyaikainen ja hieno. Tilat on suunniteltu ja rakennettu vain ja ainoastaan opetuskäyttöön ja niiden muuttaminen muuhun toimintaan voi olla hankalaa ja kallista. Vanha koulu on myös suhteellisen hyväkuntoinen. Se on maalattu ulkoa lähivuosina ja sisätilat ovat siistit ja opetuskäyttöön soveltuvat. Aivan lähivuosina suurta remonttia tuskin tarvitaan, vaikka kunnostustöitä vanhan koulun puolella varmasti lähivuosina jonkun verran tarvitaan. Vanhan koulun huonokuntoisinta osaa, puukäsityöluokkana tällä hetkellä toimivaa entistä opettajan asuntoa on suunniteltu myös yksityiseen päiväkotikäyttöön. Päiväkotia varten tarvittavan remontin Kouvolan kaupungin virkamiehen tekemä kustannusarvio tuolle kolme huonetta, wc ja eteinen kompleksille on: Rakennustekniset työt euroa, Ilmanvaihtotyöt: euroa, Putkityöt: euroa, Pihatyöt, leikkivälineet, euroa, Yhteensä euroa. Päiväkotiasia on vielä kesken. Hakemuksia on sisässä yhdeksälle lapselle ja viidelletoista suunnitellussa pienryhmäpäiväkodissa on siis vielä paikkoja vapaana.

6 5 Käytössä koulurakennuksissa on yhteensä kolme isoa luokkaa, joihin kuhunkin mahtuisi 20 oppilasta. Lisäksi käytössä on käsityöluokkatila, veistoluokka, pienryhmätila noin kuudelle oppilaalle ja yksi pienempi luokkatila noin 10 oppilaalle. Koululiikuntatilana toimii koululta tien toisella puolella sijaitseva Aitomäen nuorisoseurantalo, joka on juuri remontoitu nykyaikaisesti ja upeasti. Nuorisoseurantalolta löytyy myös nuorisoseuran ylläpitämä kiekkokaukalo. Ulkoliikuntatiloina toimii koulun hiekkapiha ja pelikenttä. Ladut lähtevät koulun takaa pelloille ja suunnistus- ja maastojuoksumaastot sijaitsevat nuorisoseurantalon takana. f) Henkilöstö Koulu muutettiin kaksiopettajaiseksi tämän lukuvuoden alusta. Koululla on kylällä asuva pätevä rehtori ja yksi viime vuonna virkaan otettu pätevä vakituinen opettaja. Opettajien pysyvyys lienee siis taattu. Kun opettajat ovat samat koko ala-asteen ajan, jolloin opettajille, oppilaille ja heidän vanhemmilleen muodostuu yleensä hyvin toimiva yhteistyösuhde. Lisäksi koululla on koulunkäyntiavustaja ja siistijä/ruoanjakaja. Henkilökunnasta vuosittain koituvat kokonaiskustannukset eivät ole siis massiivisia. g) Maankäytön suunnittelu Suurin osa Aitomäestä on yksityisessä omistuksessa. Kouvolan kaupunki on kuitenkin ostanut konttikenttää ja logistiikka-alueita varten Aitomäestä jo nyt alueita. Tulevaisuudessa on mahdollista, että kaupunki näkee Aitomäen houkuttavana asuinalueena ja ostaa maata myös omakotitaloaluekaavoitusta varten. Aitomäen houkuttavuus on ilmiselvää, kun katsotaan viimeaikojen uudisrakennuskantaa. Olemassa oleva koulu helpottaa maankäytön suunnittelua mahdollisten omakotitaloalueiden näkökulmasta. Liian usein on niin, että omakotitaloalue kaavoitetaan alueelle jossa ei ole päivähoito- tai koulumahdollisuutta ja sitten hetkellistä lapsimäärän kasvua varten joudutaan rakentamaan uusia kouluja ja päiväkotitiloja. Sitten taas kahdenkymmenen vuoden päästä ihmetellään, mistä taas lapset näihin kouluihin, kun omakotitaloalueen rakennusten asukaskannan ikärakenne on ajan saatossa muuttunut. Vaikka Aitomäki on haja-asutusaluetta, toimii Aitomäessä Ojamaan-Niinimäen vesihuoltoosuuskunta ja Jyräänkoski-Hyppälän (ja Härkäojan) vesihuolto-osuuskunta, mikä osaltaan vaikuttaa alueen kiinnostavuuteen. Lisäksi Kouvolan keskustan läheisyys yhdistettynä maaseudun rauhaan on tuonut muuttoaaltoa Aitomäkeen. Oikealla maankäytön suunnittelulla ja markkinoinnilla Aitomäki on houkuttelevuudeltaan huippuluokkaa. Yksityiset tontit ovat käyneet hyvin kaupaksi nykyisinkin.

7 6 3. IVA: IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi tehtiin Aitomäen kyläläisille avoimessa tilaisuudessa Seuraavassa on läpikäyty kokouksen antia. 1. Vaihtoehdot I. Vaihtoehtojen kuvaaminen Vaihtoehdot ovat Aitomäen koulun säilyttäminen kahdella opettajalla, Aitomäen koulun laajentaminen ja toimiminen kolmella opettajalla ja Aitomäen koulun lakkauttaminen. II. Vaikutusten tunnistaminen Vaikutuksia käsitellään seuraavista näkökulmista: lapsen, perheen, kyläyhteisön, suunnittelualueen asumisympäristön ja maankäytön, työntekijän, kaupungin talouden näkökulmista sekä terveyden ja hyvinvoinnin osatekijöillä. III. Vaihtoehtojen vertailu Vaihtoehtojen vertailua käydään seuraavassa läpi yhteenvetotaulukon muodossa. KYLÄKOULU + KYLÄKOULU - ISO KOULU + ISO KOULU - 1) Pienen koulun yhteisössä kaikki tuntevat toisensa. Opettajat oppivat tuntemaan oppilaat ja heidän vanhempansa ja oppilaat tutustuvat toisiinsa ja toistensa vanhempiin. Tämä voi vähentää kiusaamista ja lisää mahdollisuuksia ystävystyä. Se myös edesauttaa koko kylän yhteisöllisyyttä. Nämä vaikuttavat erityisen paljon mielenterveyteen. 2) Meidän kouluajattelu: vastuunkanto muista, ollaan kuin iso sisarusparvi, kun isommat pitävät huolta myös 1) Kahden opettajan malli vaikuttaa opetukseen ja lisää opettajien työtaakkaa lisäten stressiä. Se vaikuttaa myös oppilaisiin kun itsenäistä työskentelyä tulee enemmän. 2) Opettajien työpaikan sosiaalinen verkosto on kapea, kun työntekijöitä on vähän. 3) Terveydenhoitaja ei ole vakituisesti paikan päällä. 4) Sukupuolijakauma voi aiheuttaa hankaluuksia ystävystymisessä kun 1) Laajemmat valinnaisainemahdollisuudet. Esimerkiksi jonkin muun toisen kielen valitseminen on ison koulun resurssien kanssa helpompi järjestää. 2) Opettajilla on vertaistukea ja suurempi sosiaalinen verkosto. 3) Opetusvälineistö on ajantasaista. 4) Iltapäiväkerhomahdollisuus. 5) Isompi ryhmä luo mahdollisuuden oppilaiden löytää kaltaisiaan ystäviä. 1) Opettajat eivät välttämättä opi tuntemaan oppilaita saati heidän vanhempiaan. 2) Sairastuvuus tartuntatauteihin on isoissa yksiköissä suurempaa kuin pienissä. 3) Läheisyys luontoon katoaa, jolloin myös arvostus luontoa kohtaan vähenee. 4) Asfalttipihat välituntialueena. Liikkuminen ei ole mielekästä. 5) Lieveilmiöiden

8 7 pienemmistä yhdysluokissa. 3) Opettajalla on enemmän mahdollisuutta yksilölliseen opastamiseen ja kasvun tukemiseen kun hän tuntee oppilaan. 4) Koulussa ilmeneviin ongelmiin on helppo heti puuttua. Useimmiten myös kodin ja koulun kanssakäyminen on mutkatonta ja luottamuksellista eli koulun monialainen yhteisöllisyys toimii. Tämä on erityisen tärkeää ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille, sillä oppilaat muodostavat käsityksensä koulunkäynnistä näillä luokilla. Tuo käsitys vaikuttaa oppilaan oppimisen jatkon onnistumiseen. 5) Ruokailussa ja välitunnilla on yhtaikaa pienempi ryhmä oppilaita, jolloin myös näiden tilanteiden tapaopetus on mahdollista. oppilasmäärät ovat pienet. 5) Laitteisto ja opetusvälineistö on määrärahojen vähyydestä johtuen puutteellista. 6) Kouluteillä ei ole pyöräteitä eikä aina valaistustakaan. 7) Iltapäiväkerhoa ei ole. 8) Yhdysluokat vaativat oppilaalta enemmän keskittymistä. 9) Erityisopettaja ei ole paikan päällä. 10) Pienestä kyläkoulusta suureen yläkouluun siirtyminen on suuri mullistus oppilaan elämässä. 6) Luokat ovat yksitasoisia eli ei ole yhdysluokkia. 7) Koulun jälkeen olevia harrastus- ja kerhomahdollisuuksia on enemmän. (huumeet, kiusaaminen, rötöstely, ilkivalta) leviäminen on isossa koulussa helpompaa. 6) Lasten luontainen leikkiminen häviää ryhmäpaineessa aiemmin kuin pienessä kyläkoulussa. 7) Hiljaiset ja kiltit saattavat isoissa luokissa jäädä huomiotta. Myös esille tuleminen on hankalampaa ja kaikki eivät tasapuolisesti pääse osallistumaan kaikkeen. 8) Kulut koulukuljetuksesta lisääntyvät huomattavasti jos koululaisia kerätään kyliltä takseilla isoihin kouluihin. 9) Koulupäivät pitenevät kun koulukyyditys kiertää kyliä. 10) Hyötyliikunta poistuu kun koulumatkat kuljetaan taksilla. 6) Varsinkin pienemmän koulun on helppo luonnollisen ympäristönsä avulla toteuttaa lasten ulkoliikuntatoiveet. Aitomäen koulun idyllinen maalaiskoulupiha innoittaa lapsia 11) Vanhemmat eivät aina tiedä millaisten kavereiden kanssa lapsi koulussa liikkuu ja millaisia vaikutteita hän sieltä saa.

9 8 liikkumaan, mikä tukee heidän fyysistä terveyttään. 7) Merkittävä etu on lasten kohtuullinen koulumatka. Kodin läheisyys tuo turvallisuutta eivätkä pitkät koulukyyditykset pidennä päivää tarpeettomasti. Oppilaat harjoittavat joka päivä hyötyliikuntaa kun he menevät kouluun pyörällä tai kävellen taksissa istumisen sijaan. Hyötyliikunnan merkitys on tänä tietokonepelien aikakautena erittäin arvokas! 8) Koulu on myös koko kylän toimintakeskus, jolla on yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta lujittava vaikutus. Koulun pihalla kokoonnutaan (kuva kesäjuhlista) ja pelataan pelejä myös kouluajan ulkopuolella. Koulu on meidän kaikkien oma. 12) Isot luokkakoot lisäävät häiriökäyttäytymistä. Opettajilla ei ole myöskään mahdollisuutta auttaa oppilaita aina kun on tarvetta. 13) Isot luokkakoot ovat tutkitusti stressitekijä lapselle. 14) Kaupungissa yhteisöllisyys ja muista huolehtiminen on katoava luonnon vara. Ulkopuoliset eivät juuri puutu koululaisten tekemisiin. 15) Jos kyläkoulu lakkautetaan ja lapset kuljetetaan isoon kouluun niin kiinteistöjen arvot laskevat kylällä ja kylän kehitys näivettyy. 9) Pieni koulu on myös turvallinen ja kodikas kasvuympäristö, josta voi siirtyä suurempiin ympyröihin. Lapset saavat olla lapsia pidempään kuin suurissa kouluissa. 10) Koululuokan koko vaikuttaa lasten stres-

10 9 siin. Pienemmät luokkakoot ovat siis etu. Myös ongelmien huomaaminen on pienissä opetusryhmissä helpompaa. 11) Pienessä koulussa voidaan toimia joustavasti esimerkiksi liikunnan osalta. Jos on hyvä ulkoliikuntakeli, voidaan mennä ulos liikkumaan ja vaihtaa esimerkiksi oppituntien paikkoja. 12) Tartuntatautien tarttuminen on pienessä ryhmässä helpommin vältettävissä. 13) Luonnonläheisyys on tärkeää maaseutukoulussa. Ympäristöopetus on luontevaa ja ympäristö toimii rauhoittavana tekijänä. 14) Houkutukset puuttuvat. Kioskeja ei ole lähimain eikä limsaautomaatteja. Tämä edesauttaa terveellisiä elämäntapoja. 15) Kyläkoulun oppilasmäärän kasvattaminen muista kouluista on mahdollista ja sillä voidaan purkaa lähikouluihin kohdistuvaa painetta. 16) Kyläkoulu kiinnittää kyläläisiä kylälle

11 10 myös muuhun toimintaan. Jos kyläkoulua ei olisi, myös muut toiminnot suuntautuisivat enenemässä määrin pois kylältä. Tämä tekee hallaa yhteisöllisyydelle. 17) Koulun käyttämät tilat ovat erinomaisessa kunnossa varsinkin uuden koulun puolella ja liikuntatiloissa. Ilkivaltaa ei esiinny juurikaan. 18) Esiintymis- ja osallistumismahdollisuuksia pienessä koulussa on paljon ja niistä tulee kokemuksen kautta luontevampaa. Tällä on jatkossa merkitystä muun muassa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen osallistumiseen. 19) Luokkaretkille lähtee yleensä koko koulu. Eri luokka-asteet kokevat tällöin olevansa yhtä. 20) Kyläläiset pitävät yhdessä huolta koululaisista ja puuttuvat heidän tekemisiin myös vapaa-ajalla.

12 11 2. Esitys Koulun kaksiopettajaisuudella on vaikutusta sekä opettajiin että oppilaisiin. Edellä mainittujen ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin perusteella esitämme että Aitomäen koulu säilytetään ja sen opetuksen laatu taataan muuntamalla se takaisin kolmeopettajaiseksi. Aitomäen koulun keskeinen sijainti antaa mahdollisuuden sijoittaa oppilaita lähialueilta Aitomäkeen ja lisää oppilaita Aitomäkeen ollaan halukkaita ottamaan. Aitomäen koulun voisi myös nähdä IVA mallin pilottikohteena niin että arvioinnin toteutumista tutkittaisiin muutaman vuoden periodilla. 4. JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMINTAEHDOTUKSET Tässä raportissa esitetään, että Aitomäen koulua kehitetään ja se muutetaan takaisin kolmeopettajaiseksi. Aitomäen koulualueen kehitys on viimeaikoina ollut erityisen vilkasta. Erityisen vilkasta kehitys on ollut juuri Aitomäen koulun välittömässä läheisyydessä, mihin myös suurin osa uudisrakennuksista on keskittynyt. Nuoria pareja ja lapsiperheitä on muuttanut kylälle huomattavaan tahtiin ja tätä kehitystä halutaan pitää yllä. Uuden Kouvolan laajentuminen horisontaalisesti on tavoiteltavaa. Aitomäki on asuinalueena oivallinen: lähellä keskustaa, mutta kuitenkin idyllisellä maaseudulla. Alueen kiinnostavuudesta selkeää näyttöä on viime vuosina noussut uudisrakennuskanta, jonka jokainen Aitomäessä vieraileva voi omin silmin todistaa. Aitomäen koulun keskeinen sijainti ja sen oivalliset tilat mahdollistavat myös uusien oppilaiden vastaanottamisen Aitomäen kouluun ja siihen koululla olisi myös haluja. Vaikka oppilasmäärä laskee hetkellisesti juuri kouluverkkoselvityksen aikaan, on seudun huiman kehityksen ansiosta oppilasmäärä taas parin vuoden päästä luonnostaankin noususuuntainen. Liikuntamahdollisuudet ovat Aitomäessä mahtavat. Luonnonläheisyys ja maaseutukoulun idyllinen piha ja ympäristö toimivat rauhoittajina ja innoittajina koululaisille. Esiintymis- ja osallistumismahdollisuus annetaan pienessä koulussa jokaiselle oppilaalle, jolloin he myös oppivat esiintymään ja osallistumaan ehkäpä jatkossa myös yhteiskunnallisesti. Myös koulun luoma yhteisöllisyys on tärkeää. Kyläläiset pitävät huolta koulusta ja koululaisista ja koulu pitää yllä kylän yhteisöllisyyttä. Opettajien pysyvyys, tutuksi tulevat koulutoverit ja vanhemmat tukevat lapsen mielenterveyttä. Juuri luonnonläheiset liikuntamahdollisuudet, hyötyliikuntana toimiva koulutie ja mielenterveyttä tukeva yhteisöllisyys ovat tärkeitä arvoja, joita Aitomäen koululla on pienelle koululaiselle tarjota. Aitomäen koulun kehittäminen ja samalla Aitomäen kylän kehityksen tukeminen on tärkeää. Sellaista kehitystä, mikä on omin neuvoin jonnekin syntynyt, on vaikeaa määräten tai keinotekoisesti eri paikkaan istuttaa. Aitomäki kehittyy ilman mittavaa kaupungin rahallista panostusta ja koulusta nykyisin tulevat kustannukset ovat pieniä siihen verrattuna, mitä taksikyyditykset ja yhteisöllisyyden katoamisen myötä tulevat muut kustannukset tulisivat olemaan. Valitkaamme siis koulun suunnaksi kehitys.

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KIIKAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS MARTTILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS TYRVÄÄNKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Lisätiedot

Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys

Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys Vastaajia yhteensä 261 kpl Naisia 195kpl (74,7%) Miehiä 66 kpl (25,3%) Vastanneiden ikä Mielestäni alakoulun (0-6 lk) oppilaan lähikoulun tulisi

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA TAUSTAA Markkuun seudun kyläyhdistys ja aiemmin kylätoimikunta on toiminut aktiivisesti pian 20 vuotta Kylän alueella asuu tällä hetkellä arviolta yli 300 henkeä Aktiivista ja elinvoimaista ydinmaaseutua

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 1323/12.01.02/2013 Oikaisuvaatimus kasvun ja oppimisen lautakunnan päätöksestä 27.11.2012/Jari Vartiainen Perusopetusjohtaja Kari Raninen Perusopetus-

Lisätiedot

Kouluyhteistyö. Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

Kouluyhteistyö. Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Kouluyhteistyö Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingissä Hankkeen tavoitteena on: Saada tietoa laadukkaan vapaaajan vaikutuksesta nuoren

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali Kaikkien Ahmoon koulun oppilaiden kuuleminen lukuvuonna 2014-2015 1. Oppilasneuvostojen kuuleminen Ahmoo 28.1.2015 Mukana Silja Silvennoinen ja Eija Pajarinen Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja

Lisätiedot

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET Niina Rajakoski 2.2.2017 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? iareenan teemana tällä kertaa ikääntyvien Yhteisöllisyys utopiaa vai huomisen arkea? Millaisia toiveita ikääntyneillä

Lisätiedot

Kysely huoltajille ja oppilaille

Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille tammikuussa 2013 Kysely lähetettiin kaikille 20 000 oppilaan huoltajille Wilman kautta Kyselyyn vastasi 3400 huoltajaa Sekä 2500 oppilasta

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa LIKES-tutkimuskeskus 5.11.2015 Arvioinnin täyttäneet koulut, yhteensä 18 Myllymäen koulu Kesämäenrinteen koulu Joutsenon koulu Voisalmen koulu Ravattilan

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille! Kirkonkulman koulu Humppila

Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille! Kirkonkulman koulu Humppila Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille! Kirkonkulman koulu Humppila Hyvät vanhemmat! Koulun aloittaminen on samalla iloinen ja jännittävä asia. Tähän lehteen on koottu tärkeitä koulunkäyntiin liittyviä asioita.

Lisätiedot

Henkilökunnan osallistaminen ja koulupäivän rakenne. Rovaniemi

Henkilökunnan osallistaminen ja koulupäivän rakenne. Rovaniemi Henkilökunnan osallistaminen ja koulupäivän rakenne Rovaniemi 10.2.2014 Työntekijä haluaa onnistua ja kehittyä työssään hyödyntää omia vahvuuksiaan saada kannustavaa palautetta Meidän koulu haluaa olla

Lisätiedot

Ikääntyvien köyhyys ja sen heijastumat hyvinvointiin

Ikääntyvien köyhyys ja sen heijastumat hyvinvointiin Ikääntyvien köyhyys ja sen heijastumat hyvinvointiin Lahden tiedepäivä 29.11.2011, Antti Karisto & Marjaana Seppänen 1.12.2011 1 Esityksessä tarkastellaan Miten köyhyys kohdentui ikääntyvän väestön keskuudessa

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Ajankohtaista koulukuljetuksista

Ajankohtaista koulukuljetuksista Ajankohtaista koulukuljetuksista Karhukuntien liikenneturvallisuusja koulukuljetusseminaari 4. 5.10.2012 Kai Leppimäki, Porin kaupungin koulutusvirasto Porin koulutoimen kuljetusoppilaat Tilastopäivän

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta. Maria Kaisa Aula Helsinki

Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta. Maria Kaisa Aula Helsinki Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta Maria Kaisa Aula 18.2.2010 Helsinki 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja koulu Kaikki lapset ovat samanarvoisia Julkisen vallan päätöksissä

Lisätiedot

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi tuleminen Uuden lain keskeiset tavoitteet: Edistetään

Lisätiedot

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/12. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/12

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/12. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/12 KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/12 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Opettajasalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/12

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22 KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Opettajasalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

Oppilaiden luontainen energisyys halutaan nähdä voimavarana, joka oikein kanavoituna tuottaa sekä hyviä oppimistuloksia että koulussa viihtymistä.

Oppilaiden luontainen energisyys halutaan nähdä voimavarana, joka oikein kanavoituna tuottaa sekä hyviä oppimistuloksia että koulussa viihtymistä. Siilinjärvi Hankkeessa mukana alakoulu Siilinlahti ja yläkoulu Ahmo Haasteena kehittää kahden ison koulun (n. 1200 oppilasta) liikunnallista toimintakulttuuria ja yhteistyötä Liikuntamyönteisen kasvun

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Page 1 of 7 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman

Lisätiedot

Havaintoja Vihdin 2014 palveluverkkoselvityksestä. Antti Peisa, Vanjärvi

Havaintoja Vihdin 2014 palveluverkkoselvityksestä. Antti Peisa, Vanjärvi Havaintoja Vihdin 2014 palveluverkkoselvityksestä Antti Peisa, Vanjärvi antti.peisa@gmail.com Yleistä selvityksestä Tehty keväällä 2014, Granlund Oy & Kuntamaisema Oy Lisäksi kerätty tietoa kunnan kiinteistökannasta,

Lisätiedot

KHAL KVALT

KHAL KVALT KHAL 9.12.2013 310 KVALT 16.12.2013 Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 17.6.2013 50, että kunnassa tehdään palveluverkkotarkastelu, jonka yhteydessä kouluverkkoselvitys päivitetään Oppilasmäärissä ei

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin.

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin. 1 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.8.2011 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaan koulumatkoilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli - perusopetusta

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi

Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi Haaste ja reunaehdot Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkkotarkastelussa keskitytään erityisesti seuraaviin haasteisiin.

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

MLL. Tukioppilastoiminta

MLL. Tukioppilastoiminta MLL Tukioppilastoiminta Tukioppilastoiminta on Peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön

Lisätiedot

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 0 Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Wiitaunioni Sivistystoimi 2011 1 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet Ai- toiminta tarjoaa lapselle tutun ja turvallisen aikuisen

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Vesivehmaan koulun osoittaminen ala-asteeksi entisen Urajärven koulualueen aloittaville oppilaille syyslukukaudesta 2016 alkaen

Vesivehmaan koulun osoittaminen ala-asteeksi entisen Urajärven koulualueen aloittaville oppilaille syyslukukaudesta 2016 alkaen Valtuustoaloite Urajärvi VALTUUSTOALOITE Asikkalan kunnanvaltuusto 16.11.2015 Vesivehmaan koulun osoittaminen ala-asteeksi entisen Urajärven koulualueen aloittaville oppilaille syyslukukaudesta 2016 aaen

Lisätiedot

Saarijärvi sivistyksen kehtj - uudet oppimisen tilat

Saarijärvi sivistyksen kehtj - uudet oppimisen tilat Saarijärvi sivistyksen kehtj - uudet oppimisen tilat Johtoryhmä 17.1 Nykytilanne kiinteistöt Herajärvi = Edellyttää korjaustoimenpiteitä tai uudisrakentamista Pylkönmäki = Edellyttää peruskorjausta tai

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos Päiväkoti- ja Kouluverkko Toinen luonnos 6.11.2009 Sipoon kunnan kasvustrategiassa varaudutaan 35 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. Kaavoitusohjelman mukaiset asukasmäärälisäykset ja palveluiden

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt Puolankajärven koulun järjestyssäännöt I TAVOITTEET II KOULUAIKA III OPPITUNNIT Järjestyssääntöjen tavoitteena on koulun työrauhan ja järjestyksen turvaaminen koulun kokonaistavoitteiden edistämiseksi

Lisätiedot

Kota- hanke. Kohdennetun tuen antaminen

Kota- hanke. Kohdennetun tuen antaminen Kota- hanke Kohdennetun tuen antaminen 1 Joustava yksilöllisen llisen oppimisen pienryhmä Toiminnan tavoitteena on: Lähikouluperiaatteen turvaaminen/säilytt ilyttäminen ja soveltaminen Torkinmäen koululle

Lisätiedot

Luonnossa kotonaan -toiminnalle on määritelty Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) ja Toimipaikan kriteerit (2.).

Luonnossa kotonaan -toiminnalle on määritelty Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) ja Toimipaikan kriteerit (2.). Luonnossa kotonaan kriteerit Luonnossa kotonaan -toiminnalle on määritelty Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) ja Toimipaikan kriteerit (2.). Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) kuvaavat tapaa, jolla

Lisätiedot

Pennalan kyläjohtokunnan kokous

Pennalan kyläjohtokunnan kokous ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3 / 2007 s.1 Pennalan kyläjohtokunnan kokous AIKA To 26.4.2007 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ KÄSITELLYT ASIAT Pennalan koulu Kettunen, Ritva Jokinen, Olli Ståhl, Kalevi Niemonen,

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Tulokset on raportoitu erikseen alakoulujen ja yläkoulujen

Lisätiedot

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Alueen vanhemmat ilmaisevat vakavan huolensa Kannelmäen ja Maununnevan koulutilojen riittämättömyydestä. Helsingin kaupungin antamien tietojen mukaan alueen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

LKV YHT. 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk 7 lk 8 lk 9 lk lu 1 lu 2 lu 3

LKV YHT. 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk 7 lk 8 lk 9 lk lu 1 lu 2 lu 3 JOHDANTO Kunnanhallitus käsitteli 2.11.2015 koulutuslautakunnan antamaa kouluverkkoselvitystä (liite). Käsittelyn yhteydessä kunnanhallitus päätti velvoittaa koulutuslautakunnan tekemään 1.9.2016 mennessä

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Säästötoimet ja niiden seuraukset

Säästötoimet ja niiden seuraukset Ohjelma: Osallistujien esittely Säästötoimet ja niiden seuraukset Kahvitauko Ajatustenvaihtoa Rahkoilan koulu Perustettu 1894 Oma rakennus 1902 Keittola ja sauna 1946 1950-luvulla kaksivuoro Peruskouluksi

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISEN, KASVUN JA HYVINVOINNIN TUKI (OPETTAJAT) SEKÄ OPPIMISYMPÄRISTÖ JA SEN TUKI (OPETTAJAT JA OPPILAAT) Kysely johtajille, opettajille ja oppilaille

Lisätiedot

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16 METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ Lukuvuosi 2015-16 Luokat ja henkilökunta Ensi lukuvuoden 4A ja 4B 5ABCDE laaja-alainen erityisopettaja Päivi Juustila englannin ja saksan opettaja teknisen työn opettaja koulunkäynnin

Lisätiedot

ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ

ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ 13 ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Kodin ja Koulun Päivä on valtakunnallinen tapahtuma, jota vietetään sadoissa kouluissa kautta maan. Päivä lujittaa kodin ja koulun yhteistyötä, tarjoaa tilaisuuksia myönteiselle

Lisätiedot

Liikkuva koulu hanke. Seminaari Helsinki Tuija Tammelin tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus

Liikkuva koulu hanke. Seminaari Helsinki Tuija Tammelin tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus Liikkuva koulu hanke Ttki Tutkimustuloksia tlki Seminaari Helsinki 5.10.2011 Tuija Tammelin tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus Pilottihankkeiden tutkimus ja seuranta Tavoitteena on selvittää miten hanke

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

Oppimisympäristö, Rehtorit, koulunjohtajat ja opettajat

Oppimisympäristö, Rehtorit, koulunjohtajat ja opettajat Oppimisympäristö, Rehtorit, koulunjohtajat ja opettajat 20.4 8.5.2009 Vastaajamäärät Vastauksia yhteensä 343. Rehtorit ja koulunjohtajat 33 Opettajat 31 45 40 35 30 29 25 20 15 10 5 23 21 16 15 14 13 9

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA

JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA -LIIKUTTAVAN HYVÄ KOULU- www.liikkuvakoulu.fi JYRÄNGÖN KOULU 1,5 sarjainen alakoulu Oppilaita noin 200 Opettajia ja avustajia n. 15 henkilöä Koulussa panostettu koululiikunnan kehittämistoimintaan

Lisätiedot

Katsaus kouluinvestointien pedagogiikkasuunnitteluun ja lapsi- ja sidosryhmävaikutusten arviointeihin. Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

Katsaus kouluinvestointien pedagogiikkasuunnitteluun ja lapsi- ja sidosryhmävaikutusten arviointeihin. Teknisen johtajan ajankohtaisasiat Katsaus kouluinvestointien pedagogiikkasuunnitteluun ja lapsi- ja sidosryhmävaikutusten arviointeihin Teknisen johtajan ajankohtaisasiat Sipoon suunnittelua ohjaavia strategisia periaatteita 1. Palveluverkko

Lisätiedot

Palveluverkkoselvitys

Palveluverkkoselvitys Palveluverkkoselvitys Vihdin kunta on teettänyt konsulttiselvityksen, jossa tutkitaan palveluverkon karsimisesta saatavia mahdollisia säästöjä Tehdyn selvityksen pohjalta on esitetty Tervalammen, Oinasjoen,

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE luokka-asteille 1-6 Oppilaan nimi: _ Luokka: Koulun yhteystiedot: Osoite _ Puhelin Luokanopettaja/luokanvalvoja: Nimi: Puhelin: Sähköposti: _ Kuinka kauan

Lisätiedot

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona?

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona? 1 Idealaboratorio on työpaja, jossa nuoret pääsevät itse ideoimaan koulun toimintakulttuuria. Työpaja on suunniteltu 15-60 hengelle ja ideointi tapahtuu 4-5 oppilaan ryhmissä. 60-90 minuuttia kestävän

Lisätiedot

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä. Liikuntalupaus 1. Omassa pihassa, pyörätiellä, metsässä ja missä vielä meidän perhe liikkuu, polskuttelee, kiikkuu. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Lisätiedot

AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET:

AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET: AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET: Hyvää huomenta kaikille! Tänään puhutaan kouluruokailusta.

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana kotiympäristö ja jokaisen yksilölliset kyvyt.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET

PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 27.8.2014 (104 ) OPPILAAKSIOTTO OPPILASALUEET Perusopetuksen oppilaaksiotto koostuu tässä linjauspäätöksessä kolmesta

Lisätiedot

Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen. Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012

Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen. Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012 Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012 Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) 2009-2012 1. Pientyöpaikkojen työkyvyn tukemisen ja työterveyshuoltoyhteistyön

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen yläkoulun vanhemmille, Yhteenvetoraportti, N=120, Julkaistu: 19.2010 1/17 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Lapsemme on 1. 7. luokalla 39 32,50% 2. 8. luokalla 49 40,83% 3. 9. luokalla

Lisätiedot

Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt. Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti

Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt. Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti Lähimmäisyys merkitsee parhaimmillaan sitä, että meitä ympäröi ihmisten turvaverkko. Tarvittaessa se auttaa ja tukee

Lisätiedot

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä KOULULAISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Koululaiset saivat vastata sähköiseen kyselyyn vapaa-ajallaan tai tiettyjen luokkaasteiden kohdalla kouluajalla.

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia

Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia Testattuja malleja ja menetelmiä Tuija Hyyrynen ja Katja Viberg Kaupunkitutkimuksen päivät 6.5.2010 4V-hanke 1.4.2008-31.3.2011 Etelä-Suomen EAKR-ohjelma, toimintalinja

Lisätiedot

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA Liite 8 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä poistumissuunnitelmasta... 3 2. Toiminta onnettomuus- ja uhkatilanteissa...

Lisätiedot

Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille

Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille Termit tutuiksi Viisas liikkuminen? Missä asun, minne kuljen, kuljenko ollenkaan? Asuinpaikka Toimitilan sijainti Sähköinen asiointi Etätyö-

Lisätiedot

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study).

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 1 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-1 WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tiedotustilaisuus 8.8.12, Opetushallitus Osaamisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 18.05.2016 Sivu 1 / 1 2289/2016 10.03.02 79 Jousenkaaren koulun väistöt lukuvuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137 Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Juha Hovinen,

Lisätiedot

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Erityisopettaja Anne Kuusisto Neuvokas perhe Syömisen ja liikkumisen tavat lapsiperheen arjessa Tämän hetken lapset kuulevat paljon ruoka- ja liikkumiskeskustelua

Lisätiedot

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala KVPS:n vuokra-asunnot Kouvola 8.6.2016 Pasi Hakala Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Perustettu vuonna 1992 (Kehitysvammaisten Tukiliitto) Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palvelujen kehittäjä ja

Lisätiedot

Liikennejärjestelyt ja investoinnit (aiemmassa selvityksessä Koulumatkat ja liikkuminen )

Liikennejärjestelyt ja investoinnit (aiemmassa selvityksessä Koulumatkat ja liikkuminen ) Liikennejärjestelyt ja investoinnit (aiemmassa selvityksessä Koulumatkat ja liikkuminen ) Tarkennuksia palveluverkkoselvitykseen 26.8.2016 Kaupungininsinööri Lassi Nurmi Riskienhallintapäällikkö Aki Pihlaja

Lisätiedot