LASTEN JA NUORTEN VANHEMMILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASTEN JA NUORTEN VANHEMMILLE"

Transkriptio

1 LASTEN JA NUORTEN VANHEMMILLE 1 (14) Kädessäsi on Porvoon Huntersin ohjekirjanen lasten ja nuorten jääurheiluun. Näillä pelisäännöillä haluamme kehittää seuran toimintaa. Hunters on myös mukana valtakunnallisessa Nuori Suomi -ohjelmassa, jossa lähtökohtana on jokaisen mukana olevan lapsen ja nuoren huomioiminen. Tavoitteenamme on luoda miellyttävä ilmapiiri ja hyvät edellytykset jääkiekon harrastamiseen sekä saada mahdollisimman moni mukaan kuin myös harrastamisen jatkuminen pitkään. Seuratoiminta on mukava harrastus vanhemmille, mutta on syytä muistaa, että itse jääkiekon harrastaminen on lastemme harrastus. Unohtaa ei pidä myöskään lasten erilaisuutta ja hyvinkin erilaisia lähtökohtia. Vanhemmilla on merkittävä rooli tukijoina ja kannustajina. Vanhemmat vaikuttavat joukkueiden toimintaan valitsemalla osan joukkueiden toimihenkilöistä kaudeksi kerrallaan. Mitä useampi vanhempi osallistuu toimintaan, sitä paremmin tutustumme toisiimme, luomme myönteistä Huntersissa viihdytään - henkeä ja sitä kautta parannamme edelleen puitteita hyvälle harrastamiselle. Porvoolaiset peruslähtökohtamme ovat Jääkiekko on aina lasta/nuorta varten Kannusta, älä lannista Myönteinen ilmapiiri: Huntersissa viihdytään! Toivomme, että tutustutte ohjekirjaseen ja osallistutte toimintaan, yhteiseen yritykseemme lasten ja nuorten hyväksi.

2 1. HUNTERS ICEHOCKEY RY 2 (14) 1.1 Toiminta-ajatus Hunters icehockey ry on perustettu vuonna 1997 yhdistämällä neljä Porvoon talousalueen jääkiekkoseuraa. Seuran tavoitteena on olla jääkiekon erikoisseura, jonka toimintaan kuuluu myös rullakiekko. Seuran toimintaan kuuluu jääkiekko kaikille ikäryhmille ja molemmille sukupuolille. Seuran toimintaa kehitetään Porvoon talousalueella siten, että luodaan mahdollisimman monelle alueen nuorelle ja heidän vanhemmilleen jääkiekon harrastus- ja osallistumismahdollisuudet. Tässä toiminnassa osallistuminen edellyttää toimivaa yhteistyötä Porvoon kaupungin sekä muiden Porvoon jäähalleja käyttävien seurojen kanssa. Seuran tavoitteena on, että jokainen seuran joukkue pelaa edustavaa jääkiekkoa ja jokainen pelaaja edustaa kunniallisesti seuraa pelatessaan Porvoossa tai muualla. 1.2 Toimintapäämäärät / arvot Toiminnan päämäärät: - saada mahdollisimman moni lapsi ja nuori toiminnan piiriin sekä pysymään jääkiekkotoiminnassa mahdollisimman pitkään. - Kasvattaa lapsia ja nuoria henkisesti ja fyysisesti vahvoiksi sekä itsenäisiksi kansalaisiksi, jotka osaavat ottaa huomioon ja arvostaa myös ystäviensä mielipiteitä. - Kehittää ja laajentaa porvoolaista jääkiekkoa kestävälle pohjalle ja sitä kautta kohti menestystä. - Saada jääurheilu koko perheen urheiluviihteeksi ja harrastukseksi. - Vahvistaa porvoolaista itsetuntoa. Seuran perusarvot: Arvot määräävät, miten ajattelemme ja toimimme, mitä asioita pidämme tärkeinä ja tavoittelemisen arvoisina. Hunters-perusarvojamme ovat: - Keskinäinen luottamus ja toisten ihmisten huomioonottaminen - Avoimuus ja rehellisyys - Vastuuntunto ja yritteliäisyys - Yksilöllisyys ja sosiaalisuus Lisäksi seuratoiminnassa oleellisena osana onnistumista on toiminnan taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus, mikä edellyttää tarkkaa kustannusten seurantaa ja hallintaa. Kaiken kaikkiaan pyrimme toiminnassamme luomaan edellytykset, jotka edesauttavat kaikenikäisiä pärjäämään elämässään ja yhteistyöhön toisten ihmisten kanssa.

3 1.3 Organisaatio; seuran toimielimet ja toimihenkilöt 3 (14) Seuran ylintä päätösvaltaa käyttää vuosikokous. Vuosikokouksessa päätettävät tärkeimmät asiat ovat seuran puheenjohtajan ja johtokunnan valinta, tilinpäätöksen vahvistaminen, toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen sekä vuosittaisten jäsen- ja toimintamaksujen määrittäminen. Johtokunta - Puheenjohtaja valitaan vuosittain ja jäsenet kahdeksi vuodeksi. - Johtokunnan jäsenillä omat vastuualueet, joiden toiminnasta he raportoivat seuran johtokuntaa sen kokouksissa. - Johtokunnan apuna ja tukena ovat jäljempänä mainitut toiminnot, jotka auttavat toiminnan järjestelyissä. Joukkueenjohtajat ja joukkueen johtajien kuukausikokous (puheenjohtajana johtokunnan jäsen), jonka tehtävänä on: - joukkueiden toiminnan tukeminen ja edellytysten luominen - joukkueiden (pelaajien, toimihenkilöiden ja vanhempien) ja seuran johtokunnan välinen tiedonkulku Valmennuspäällikkö Valmennuspäällikön perustehtävinä on seuran urheilutoimen johtaminen ja kehittäminen sekä ulkoisen urheilullisen kuvan kehittäminen. Tehtäviin kuuluvat: - Valmennuspäällikkö valitsee joukkueiden vastuuvalmentajat ja valmentajat. - Toimii em. valmentajien esimiehenä - Vastaa kaikkien joukkueiden valmennuksesta em. muiden valmentajien avulla. - Tekee lopullisen päätöksen joukkueiden sisäisissä tai joukkueiden keskinäisissä riita tilanteissa - Valmentajien sisäinen ja ulkoinen koulutuksen antaminen ja järjestäminen - Lasten vanhempien informointi tarvittaessa - Jakaa harjoitus- ja peliajat jäähalleihin - Yhteydenpito alueen muihin seuroihin - Yhteydenpito jääkiekkoliittoon - Erityisvalmennuksen koordinointi (mv-jäät, taitojäät ) - Toimintasuunnitelman- ja kertomuksen laatiminen johtokunnalle kausittain - Raportointi seuran puheenjohtajalle - Valmentaja palaverin pitäminen säännöllisesti esim. 1 kerta / kk. - Porvoon Akatemian toiminnan organisointi ja opetus - Seuran peli/valmennuskirjan teko ja päivitys - Ulkoinen viestintä valmennukseen liittyvissä asioissa Rahastonhoitaja on johtokunnan jäsen, jonka toimenkuvaan liittyvät mahdolliset muut tehtävät määrittelee johtokunta (esim. yhteydet kiekkoliittoon tai vastaavat muut tehtävät).

4 1.4 Joukkueiden toimintaedellytykset 4 (14) Jokaisella joukkueella tulee olla vuosittain tehty toimintasuunnitelma ja talousarvio, joiden tekemisen aikataulu/muoto on riippuvainen seuran johtokunnan antamista raameista. Joukkueiden toimintasuunnitelmat ja talousarviot hyväksytään lopullisesti johtokunnassa. Jokainen joukkue/ikäluokka tekee lisäksi seuran antamien ohjeiden mukaisesti omat sisäiset pelisäännöt. Nämä pelisäännöt laatii joukkueen vanhempainkokous. Pelisääntöjen tulee olla valmiit ennen sarjakauden alkua, ja niiden on oltava linjassa seuran yleisten pelisääntöjen kanssa. Valmiit pelisäännöt toimitetaan edelleen seuran toimistoon ja mahdollisesti myös jääkiekkoliittoon. Jokainen joukkue osallistuu seuran johtokunnan laatiman toimintasuunnitelman puitteissa yhteisiin toimintoihin, kuten esimerkiksi kioskinhoitoon omalla viikkovuorolla, seuran edustusjoukkueen otteluiden järjestysmiestehtäviin, arpajaisiin ja muihin yhteisiin projekteihin. Joukkueilla tulee olla vähintään seuraavat toimihenkilöt: joukkueenjohtaja ja huoltaja(t). Muita toimihenkilöitä voivat olla esim. rahastonhoitaja, kioskivastaava, toimitsijavastaava. Em. joukkueenjohtaja osallistuu seuran järjestämiin kuukausikokouksiin joukkueensa edustajana. Joukkueiden toimihenkilöistä joukkueenjohtajan, huoltajan ja mahdolliset muut toimihenkilöt paitsi ikäluokan valmentajat valitsee vanhempainkokous. Joukkueiden toimihenkilöt ovat joukkueen edustajina eri tilaisuuksissa. Heidän tulee välttää näkyvää tupakkatuotteiden käyttöä eivätkä he saa esiintyä joukkueiden tilaisuuksissa alkoholin vaikutuksen alaisena Toimihenkilöt Vastuuvalmentaja Vastuuvalmentaja on joukkueen koko toiminnan johtaja. Hänen tärkeitä tehtäviä ovat: - Suunnittelee ja laatii kauden harjoitusohjelmat ja periaatteet yhdessä muiden joukkueen valmentajien ja valmennuspäällikön kanssa. - Laatii joukkueen kausisuunnitelman ja toimittaa sen valmennuspäällikölle. - Yksittäisten harjoitteiden suunnittelu ja ohjaus - Joukkueen kokoonpanon ja pelitaktiikan teko otteluihin - Otteluiden ja harjoitusten johtaminen - Itsensä kehittäminen nuorten ohjaajana/valmentajana ja kasvattajana - Osallistuu vanhempainkokouksiin tarvittaessa. - Osallistuu kuukausittain valmentajapalavereihin ja raportoi joukkueen toiminnasta kuukausittain valmennuspäällikköä. - Huolehtii, että pelaajat käyttävät kaikkia niitä varusteita, joita säännöt edellyttävät (myös muiden joukkueen toimihenkilöiden vastuulla). - Laatii joukkueen vuosikertomuksen ja toimittaa sen valmennuspäällikölle mennessä, koskien kulunutta kautta - Täyttää harjoituspäiväkirjan ja toimittaa sen Porvoon kaupungille kaupungin antamien ohjeiden mukaisesti.

5 5 (14) Joukkueenjohtaja Joukkueen johtaja vastaa joukkueen yleisestä toimivuudesta, toimien tiiviissä yhteistyössä joukkueen vastuuvalmentajan kanssa. Joukkueenjohtaja voi olla joukkuekohtainen tai ikäluokkakohtainen. Joukkueenjohtajan tärkeimpiä tehtäviä ovat: - Varmistaa, että joukkueen pelaajien ja toimihenkilöiden lisenssit on maksettu ennen ensimmäistä sarjapeliä. - Toimii yhdyshenkilönä joukkueen ja seuran välillä sekä pelaajien, vanhempien ja valmentajan välillä. - Vastaa joukkueen tiedonkulusta(seura valmennus pelaajat vanhemmat). - Toimii matkanjohtajana ottelu-, turnaus- ja harjoitusmatkoilla. - Huolehtii matkajärjestelyistä yksin tai yhdessä joukkueen huollon, joukkueessa nimetyn henkilön kanssa ja/tai vanhempien kanssa. - Läsnäolovelvollisuus otteluissa aina tai järjestää sijaisen esteen sattuessa. - Organisoida ja jakaa eri tehtäviä joukkueen sisällä. - Osallistumisvelvollisuus joukkueenjohtajien kokouksissa - Huolehtia seuran antamista tehtävistä - Tuomareiden järjestäminen peleihin. - Otteluissa pöytäkirjan oikeaksi todistaminen Huolehtii yhteistyössä seuran rahastonhoitajan kanssa mm. tilillä olevien varojen käytöstä ja seurannasta, saatavien valvonnasta. alkuperäisten kuittien toimittamisesta kirjanpitoon, allekirjoituksista ja muista talouden järjestelyistä Laatii joukkueen budjetin ja toimittaa sen seuran rahastonhoitajalle annettujen ohjeiden mukaisesti. Raportoi joukkueen rahatilanteesta vanhemmille sen mukaan, mitä vanhempien kokouksessa on sovittu, kuitenkin vähintään kerran ennen joulutaukoa ja kerran ennen kauden päätöstä. - :llä merkityt tehtävät voidaan sopia kaikki tai osa niistä joukkueen rahastonhoitajan hoidettaviksi edellyttäen, että vanhempien kokous valitsee henkilön ko. tehtävään - Huolehtii C2-ikäluokassa junnutuomarikoulutuksen tilaamisesta Porvoon erotuomarikerholta. - Koordinoi niiden joukkueiden junnutuomaritarpeita, joita junnutuomarointi koskee. - Järjestää ottelusiirrot - Joukkueenjohtajan tehtävistä tarkemmin ns. JoJo-kansiossa. Huoltaja Huoltajan vastuuna on toimia joukkueen äitinä. Päävastuu on joukkueen varusteista ja huoltotoiminnasta vastaaminen. Tärkeimpiä tehtäviä ovat: - Vastaa joukkueen lääkintävarustuksesta ja lääkintähuollosta - Huolehtii varustehankinnoista - On paikalla kaikissa harjoituksissa ja peleissä tai huolehtii että joku vastaa poissa ollessa huoltajan tehtävistä - Osallistuu järjestettyihin koulutuksiin

6 2. Avaintavoitteemme Huntersissa 6 (14) 2.1 Edustusjoukkue - Vakiinnuttaa paikkansa vähintään suomisarja-tasolla. - Joukkueen runko muodostuu porvoolaisista pelaajista - Joukkueen pelaajat sitoutuvat ympärivuotiseen harjoitteluun 2.2 A ja B juniorit - Pitkäjännitteisellä juniorityöllä mahdollistaa näissäkin ikäluokissa pelaaminen mahdollisimman korkealla tasolla - Pelaajien sitoutuminen asioihin, joita tarvitaan menestymisessä. - Edustusjoukkueen tulevia pelaajia 2.3 C ja D juniorit - C1- joukkueen tavoite on pelata vähintään ykkösdivarissa. Jos seuralla on toinenkin joukkue tässä ikäluokassa pelaa se sarjassa, johon taidot edellyttävät. - C2-D joukkueet pelaavat alueen AAA ja AA-sarjoja, mahdollisimman hyvällä menestyksellä. - C2- ikäluokasta pyritään saamaan aluejoukkueeseen pelaajia, jotka pelaavat keväällä nk. Pohjola leirillä. - Ympärivuotinen lajiharjoittelu kilpajoukkueilla, joiden pelaajien ominaisuuksia pyritään kehittämään aina huippukiekkoilua varten. - Urheilullisina tavoitteina ovat lisäksi pelaajien monipuolisten liikunnallisten valmiuksien ja liikuntataitojen jatkuva kehittyminen samalla kun pelaajan jääkiekkotaidot kehittyvät. - Kasvatuksellisina tavoitteina pelaajilla ovat: - henkinen kasvu yksilönä - sosiaalinen kasvu joukkueen jäsenenä - urheilullisten ja terveiden elämäntapojen omaksuminen 2.4 E G juniorit Kasvatuksellisina tavoitteina pelaajilla ovat: Positiivisen ilmapiirin luominen Onnistumis-elämysten mahdollistaminen Nuorten ja vanhempien yhdessäolon tukeminen Itsenäisyyden ja omatoimisuuden tukeminen Minä-kuvan vahvistaminen Pelaajien sosiaalisuuden kehittäminen Liikunnallisen elämäntavan sisäistäminen Pelaajatavoitteet: - Yksittäisen pelaajan auttamista kehittymään hänen innokkuutensa, toiveidensa ja kykyjensä edellyttämällä tavalla - Tavoitteena kehittää mahdollisimman monipuolisia ja taitavia pelaajia, jotka nauttivat jääkiekon harjoittelemisesta ja pelaamisesta tasosta riippumatta.

7 7 (14) 2.5 Junioritoimintaan liittyen Pelaaminen ja peluuttaminen - Seura osallistuu joukkueillaan alueen näille ikäluokille järjestämiin sarjoihin ja noudattaa näin tehdessään alueen sääntöjä ja suosituksia. - D-juniorit ja nuoremmat pelaajat peluutetaan sekä yhden ottelun sisällä että koko pelikauden puitteissa tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti - C-junioreissa ja vanhemmissa ikäluokissa peluuttamisesta päättää valmentaja. - Valmentajat vastaavat peluuttamisesta eri pelipaikoilla - Peliajan saamisen ehtona on sekä yleisesti hyväksyttyjen käyttäytymissääntöjen että joukkueen laatimien omien pelisääntöjen noudattaminen. Poissaolosta ilmoittaminen - Pelaaja tai joku hänen puolestaan on velvollinen ilmoittamaan poissaolosta joukkueen tapahtumasta vastuuvalmentajalle. Pelaajan värvääminen - Pelaajan värvääminen toisesta oman tai vieraan seuran joukkueesta tai vieraaseen joukkueeseen on kielletty. Pelaajan erottaminen joukkueesta - Pelaajaa ei saa erottaa joukkueesta muutoin kuin erityisen painavista syistä. Esim., hyvien tapojen vastainen käyttäytyminen. Ongelmien ratkaiseminen - Mahdolliset ongelmat tai kiistat pyritään ratkaisemaan aina ensisijaisesti joukkueen sisällä, tarvittaessa yhteistyössä seuran valmennuspäällikön kanssa. - Erimielisyydet ja epäselvyydet ratkaisee viime kädessä seuran johtokunta. Joukkueiden kilpailulliset ja toiminnalliset tavoitteet - Joukkueet osallistuvat seuran ilmoittamiin sarjoihin - Seura ei aseta ensisijaisesti E- ja D- junioreille menestystavoitteita, vaan antaa valmentajille mahdollisuuden keskittyä yksilöiden taitojen kehittämiseen - Joukkueet osallistuvat itse valitsemiinsa turnauksiin oman kausisuunnitelmansa puitteissa. - Pelaajille taataan joukkueen toimesta oikeudenmukainen pelaamismahdollisuus. 2.6 Naisjääkiekkoilu Tavoitteet: - Tyttö- ja naisjääkiekon nykyisen pohjan turvaaminen - Yhteistyö muiden seurojen kanssa - Harrasteputki tytöistä (kiekkokoulu ) eteenpäin - 1. divisioonassa pelaaminen - Kilpailutoiminnan kehittäminen

8 2.7 Kiekkokoulu Seuratavoitteet: - Tuottaa ohjaajia/valmentajia sekä pelaajia Hunters-seuraan - Seuran toimintaperiaatteiden tunnetuksi tekeminen - Positiivisen ilmapiirin luominen - Hunters-myönteisyyden vahvistaminen * Kiekkokouluun on helppo tulla * Kiekkokoulu on kiva asia * Minusta välitetään kiekkokoulussa - Toimiminen lasten ehdoilla - Jokaisen kiekkokoululaisen huomioiminen - Kultainen sääntö = Tasavertaisuus 8 (14) Kasvatukselliset tavoitteet - Positiivisen ilmapiirin luominen - Onnistumisten ja elämysten takaaminen - Lasten ja vanhempien yhdessäolon tukeminen - Pelaajien sosiaalisuuden ja yhteistyökyvyn kehittäminen - Toisen ihmisen arvostaminen ja huomioonottaminen - Itsenäisyyden ja omatoimisuuden kehittäminen - Minä-kuvan vahvistaminen - Oppia toimimaan ryhmissä - Oppia avuliaisuuteen ja kohteliaisuuteen - Oppia omaa vastuuta myös kotitöissä Urheilulliset tavoitteet: - Perusvalmiuksien kehittäminen - Luistelutaito, kiekon käsittelytaito - Oppia urheilullisuuteen 3. SISÄISET PELISÄÄNNÖT AVAINKYSYMYKSISSÄ 3.1 Edustusjoukkue ja A- nuoret 1. Pelaajien liike edustus-a-nuoret -akselilla pelien painopisteen mukaan 2. Yhteiset kesäharjoitukset 3.2 B-C1 juniorit Joukkueiden muodostaminen - Tavoitteellisimmat ja taidollisesti pisimmälle kehittyneet ikäluokan korkeimmalle tasolle. - Valinnan tekee vastuuvalmentaja(t) yhdessä valmennuspäällikön kanssa - Pelaaja pelaa kykyjensä, tavoitteidensa ja innokkuutensa edellyttämässä joukkueessa. - Joukkueet muodostetaan kesän harjoitusryhmistä viimeistään elokuun loppuun mennessä. - Peluuttamisesta päättää valmentaja

9 9 (14) 3.3 C2 D juniorit Joukkueiden muodostaminen - Mikäli alue/liitto määrittää näissä ikäluokissa nk. AAA ja AA-sarjat, muodostetaan joukkueet siten, että kunkin pelaajan kohdalla huomioidaan hänen tavoitteensa, kykynsä ja halunsa pelata mahdollisimman perustellusti. - Jos ikäluokassa on vain yksi joukkue, määritetään joukkueen sarjataso yhdessä vastuuvalmentajan ja valmennuspäällikön kanssa. - D-junioreissa suositellaan tasapuolista peluuttamista. - Joukkueet muodostetaan ennen sarjakauden alkua. Valinnan joukkueisiin tekee vastuuvalmentaja yhdessä valmennuspäällikön kanssa. Valintoja tulee perustella sekä pelaajille että vanhemmille. Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen Näissä ikäluokissa siirtyminen joukkueesta toiseen tapahtuu pääsääntöisesti tasontarkastuksien kautta. Valmennuspäällikkö seuraa pelejä kauden aikana ja päättää mahdollisista siirroista yhdessä joukkueen vastuu/maalivahtivalmentajan kanssa. Siirto voi koskea sekä nk. siirtopelaajia saman ikäluokan sisällä että siirtoa ikäluokasta toiseen. Vanhempaan ikäluokkaan siirryttäessä ehtona on pelipaikan saaminen. Siirtoon pitää olla myöskin lupa ao. pelaajalta sekä tämän vanhemmilta. Siirrettäessä pelaajia ikäluokan joukkueissa ylös- tai alaspäin pitää siirtoja perustella sekä pelaajalle että vanhemmille. Päätöksen siirroista tekee ikäluokan vastuuvalmentaja yhdessä valmennuspäällikön kanssa. Nuoremman ikäluokan pelaajat (jotka taidollisesti ovat kykeneviä, yleensä 2-6 pelaajaa) harjoittelevat myös vanhemman ikäryhmän mukana joukkueiden vastuuvalmentajien keskenään sovitulla tavalla. Nuoremman joukkueen pelaajat ovat siten myös vanhemman ikäluokan käytettävissä peleissä ja turnauksissa. Pääsääntö on, ettei tämä toiminta saa häiritä nuoremman joukkueen sarjapelejä, mutta sekään ei ole mikään lopullinen ehto. Vastuuvalmentajat käyvät tämän asian läpi joukkueissaan ja tukevat sekä ohjaavat junioreita menemään tarvittaessa myös vanhemman ikäluokan joukkueisiin. Riita tilanteessa pelipaikan määrittää valmennuspäällikkö. Valmennustoiminta Seura nimeää joukkueille valmentajat vähintään vuodeksi kerrallaan Seura vastaa valmentajien koulutuksesta Valmentajat pyrkivät auttamaan pelaajia kehittymään tasapuolisesti Jääharjoittelu Seuran jääajat jakaa seuran nimeämä henkilö, pääsääntöisesti valmennuspäällikkö. Jääaikoja pyritään jakamaan liiton suosittelemat määrät Rinnakkaisjoukkueet harjoittelevat pääsääntöisesti yhdessä Ikäluokat G C2 harjoittelevat pääsääntöisesti nk.nuorisohallissa Jään jakoon (halliin/vuorojen määrään) vaikuttaa myös joukkueen urheilullinen menestyminen, ei pelkästään ikä. Tämän jaon määrittää valmennuspäällikkö pitäen etusijalla seuran ja joukkueiden etua.

10 3.4 G-E juniorit 10 (14) Joukkueiden muodostaminen G-F- ikäluokissa voidaan muodostaa niin monta pelaajan joukkuetta, kuin mihin on tarvetta. E-junioreista muodostetaan pelaajaa käsittäviä joukkueita niin monta, kuin on mahdollista. Saman ikäryhmän eri joukkueisiin sijoittamisen periaatteena voi olla esim. kaverisuhteet tai kuljetukselliset seikat. Tärkeintä on kuitenkin, että pelaajilla on hauskaa. Sijoittamisen joukkueisiin ratkaisevat yhteistyössä ohjaajat ja lasten vanhemmat. Valmennuspäällikkö voi ottaa tarvittaessa kantaa. 4. VANHEMPIEN JA MUIDEN AIKUISTEN TUKI NUORTEN HARRASTUKSISSA 4.1 Vanhempien rooli/ Hunters-vanhemman huoneentaulu - Muistan, että lapseni pelaa jääkiekkoa, koska hän haluaa sitä ja se on hänestä kivaa - Opetan lastani pelaamaan sääntöjen mukaan ja ratkaisemaan riidat puhumalla - Opetan lapselleni, että tärkeintä ei ole voittaminen vaan parhaansa tekeminen - Kohtelen lastani voittajana jokaisen ottelun jälkeen kannustamalla ja kehumalla hyvistä suorituksista - En nöyryytä lastani enkä huuda hänelle, jos hän tekee virheitä, pelaa huonosti tai ottelu hävitään - Annan tunnustusta otteluissa tehdyille hyville oman sekä vastustaja-joukkueen suorituksille - En arvostele tuomareita tai epäile heidän rehellisyyttään - Kunnioitan ja arvostan valmentajia, jotka uhraavat omaa aikaansa lasten vuoksi 4.2 Katsojan rooli/ Hunters-fanin huoneentaulu - Ymmärrän, että pelaajat pelaavat jääkiekkoa, koska se on heistä kivaa. He eivät pelaa ainoastaan viihdyttääkseen minua - Olen odotuksissani realisti. Muistan, että kaikki pelaajat eivät ole ammattilaisia, eikä heitä voida arvioida samalla tavalla. - Kunnioitan tuomarien päätöksiä ja kannustan pelaajia tekemään samoin - En naura pelaajille enkä vähättele heitä otteluissa tapahtuneiden virheiden vuoksi - Kannustan positiivisesti ja rakentavasti - Osoitan kunnioitusta myös vastustajaa kohtaan, sillä ilman heitä ei olisi koko ottelua - En käytä huonoa kieltä enkä kiusaa pelaajia, valmentajia, tuomareita, toimihenkilöitä tai muita katsojia 4.3 Valmentajan/ohjaajan rooli, huoneentaulu - Olen kohtuullinen vaatimuksissani ja muistan, että pelaajillakin on muitakin mielenkiinnon kohteita kuin jääkiekko - Huolehdin siitä, että varusteet ja harjoitusolosuhteet ovat kunnossa ja turvallisia sekä kaikille pelaajille sopivia - Opetan pelaajia kunnioittamaan sääntöjä, tuomareita ja vastustajia - Muistan, että pelaajat tarvitsevat valmentajan, jota he voivat kunnioittaa - Kannustan pelaajia positiivisesti ja näytän esimerkkiä käyttäytymiselläni - Teen kaikkeni, että kaikki pelaajat saavat yhtäläisen huomion - Toimin yhteistyössä tuomareiden kanssa hyvän pelin edistämiseksi - Koulutan itseäni valmentajana

11 11 (14) 4.4 Tuomarin ja toimitsijan rooli, huoneentaulu - Pyrin aina omilla toimillani ylläpitämään ja edesauttamaan pelaajien turvallisuutta - Teen parhaani, jotta kaikilla pelaajilla olisi mahdollisuus pelata sääntöjen puitteissa parasta mahdollista jääkiekkoa taitojensa ylärajoilla - Pyrin pitämään kilpailutilanteen ja ilmapiirin terveenä ja reiluna - Pyrin aina olemaan johdonmukainen ja puolueeton kaikissa tuomioissani - Pyrin toimissani siihen, että kaikki ottelutapahtumaan osallistujat toimivat toisiaan kunnioittaen - Pyrin toimissani olemaan esimerkkinä muille ja etenkin lasten otteluissa pyrin toiminnallani ohjaamaan pelaajia oikeaan ja reiluun peliin - Kouluttamalla jatkuvasti itseäni huolehdin omasta ammattitaidostani 4.5 Pelaajan rooli, huoneentaulu - Pelaan jääkiekkoa, koska MINÄ haluan, en, koska vanhemmat tai valmentajat haluavat - Noudatan sääntöjä ja reilun pelin henkeä - Käyttäydyn maltillisesti; tappelut ja suunsoitto pilaavat tunnelman kaikilta - Teen parhaani ollakseni todellinen joukkuepelaaja - Yritän muistaa, että voittaminen ei ole tärkeintä, vaan vähintään yhtä tärkeää on, että peli on hauskaa. - Kehityn pelaajana, saan uusia ystäviä ja yritän parhaani - Annan tunnustusta kaikille hyville suorituksille - Muistan, että valmentajat ja tuomarit haluavat auttaa minua, ja annan sille sen ansaitseman arvostuksen 5. TALOUS 5.1 Yleisperiaatteet Emoseuran ja Huntersin kaikkien joukkueiden kirjanpitoa tekee ja raportoi seuralle seuran johtokunnan valitsema kirjapitopalvelua harjoittava tilitoimisto. Seuran tilintarkastuksen suorittaa ammattitilintarjastaja. Joukkueilla on käytössä seuran avaamat joukkuekohtaiset tilit ja näiden tilien tilinkäyttöoikeudet on vahvistettu johtokunnassa. Vastuu tileistä ja tilien käytöstä on emoseuran. Seuran tileillä oleva raha kuuluu seuralle. Joukkueen kaikki rahaliikenne on tapahduttava seuran avaamien ja joukkueille myöntämien joukkuekohtaisten tilien kautta. Joukkueilla ei saa olla seuran ulkopuolisia tilejä, koska yksityisenä henkilönä ei voi saada taloudellista hyötyä yhdistykseen kohdistuvasta toiminnasta. Johtokunnan valitsema taloudenhoitaja / rahastonhoitaja veloittaa erillistä erittelyä vastaan joukkueilta seuraavat maksut: SJL sarjamaksut, seuramaksut, seuralisenssit, jäämaksut, erotuomaripalkkiot, erotuomarikulukorvaukset, rotuomarikerhokorvaukset, tilavuokrat ja muut mahdolliset kulut. Veloitettavista maksuista ennakkoilmoitus joukkueille n.. 1 viikko ennen maksun veloitusta. Joukkueet toimittavat kuukauden vaihteen jälkeen 5 arkipäivän sisällä joukkueen tiliotteen ja alkuperäiset kuitit (=laillisuuspykälä) seuran nimeämälle tilinhoitajalle.

12 5.2 Emoseuran toiminta 12 (14) Seura hankkii varoja mm. seuraavin johtokunnan vahvistamin keinoin: seuran jäsenmaksuilla, seuramaksulla sekä erikseen vahvistutulla valmennuspäällikkö- ja valmennusrahamaksuilla, kioskitoiminnalla, arpajaisilla, mainostuloilla ( julkaisut, jäähallimainokset, ja peliasumainokset ), avustuksilla yhteisöltä, talkootyöllä ja avustuksilla Porvoon kaupungilta. Seura-, valmennuspäällikkömaksun ja valmennusrahan maksavat kaikki muut pelaajat, jotka seurassa pelaavat lukuunottamatta edustuksen, mammakiekon, Legendojen ja kiekkokoulun pelaajia. Jäsenmaksun maksavat kaikki seuran pelaajat ja toimihenkilöt. Tavoitteena on, että seuran jäseniksi liittyisivät myös mahdollisimman monen pelaajan vanhemmat. Seura-,valmennuspäällikkö- ja valmennusrahamaksun sekä seuran jäsenmaksun suuruuden määrittelee johtokunta ja hyväksyy seuran vuosikokous. Seuran johtokunta valitsee vuosittain henkilön huolehtimaan kioskitoiminnan käytännön asioista ja joukkueet huolehtivat arpojen myynnistä. Kioskin hoidosta joukkueelle maksettavan hoitopalkkion määrittelee ja vahvistaa johtokunta. Arpajaisten tulot jaetaan emoseuralle ja joukkueille vuosittain sovittavien pelisääntöjen mukaisesti. Johtokunta voi erillisestä anomuksesta myöntää luvan yksittäiselle joukkueelle omien arpajaisten pitämiseen. Julkaisumainoksia ja jäähallimainoksia voivat joukkueet vapaasti hankkia yhteisesti sovittujen pelisääntöjen puitteissa. Niiden tulot jaetaan pääsääntöisesti niin, että joukkueelle tulee 70% ja emoseuralle 30% nettotuotosta. Peliasumainoksien tuotto, avustukset yhteisöltä ja talkoo-työllä hankitut varat saa joukkue pitää kokonaan itsellään. Johtokunta huolehtii, että avustushakemukset jätetään ajallaan Porvoon kaupungille. Avustukset tulevat emoseuralle, eivät yksittäisille joukkueille. Jäsenmaksut suoritetaan pelaajien osalta lisenssimaksujen yhteydessä ja muut hoitavat maksun erillisellä jäsenmaksulomakkeella. 5.3 Joukkueiden toiminta Jokainen seuran joukkue tekee kullekin toimintavuodelle taloussuunnitelman, joka tulee olla vanhempainkokouksen hyväksymä ( toimitetaan seuran johtokunnalle hyväksyttäväksi ) Joukkueiden on vuosittain suoriuduttava kaikista sitoumuksistaan. Toimintavuoden menot voivat olla tuloja suuremmat vain jos joukkueella on aikaisemmilta vuosilta säästöjä joilla vaje katetaan. Joukkuekohtaisen toimintavuoden maksut päätetään joukkueenjohdon esityksistä vanhempainkokouksissa tai aikuisikäisillä pelaajilla pelaajakokouksissa. Tavoitteena on, että maksu on mahdollisimman pieni ja että suuri osa joukkueen tarvitsemasta rahasta kerätään mainostuloilla, talkootyöllä jne. Joukkueet voivat myöskin harjoittaa esim. WC-paperimyyntiä, pesuainemyyntiä yms. ja tällöin mukaan kuvaan tulevat ALV-asiat hoitaa rahastonhoitaja. Joukkueiden laskut hyväksyvät allekirjoituksellaan joukkueenjohtajat ja he toimittavat

13 13 (14) tiedot viipymättä joukkueen rahastonhoitajalle, jotta joukkueiden laskut tulevat ajallaan hoidettua. Joukkueiden varojen käyttöä valvovat joukkueenjohtajat yhdessä seuran rahastonhoitajan kanssa. Kokonaisvastuu joukkuekohtaisista tileistä on kaikilla ko. juniorijoukkueiden pelaajien vanhemmilla. Lopettavan joukkueen saldo ei saa jäädä negatiiviseksi vaan puuttuvat varat on kerättävä mahdollisimman nopeasti lopettamisen jälkeen, Jos taas saldo on positiivinen, päättää seuran johtokunta miten varat käytetään. Seuran alaisen joukkueen nimissä hankittu omaisuus on seuran omaisuutta eikä sitä saa myydä seuran ulkopuoliselle taholle tai yksityiselle henkilölle ilman seuran johtokunnan suostumusta. Joukkueen hallinnoimaa omaisuutta voidaan myydä, siirtää tai luovuttaa seuran toisen ikäluokan käyttöön. Mikäli pelaaja siirtyy kesken kauden seuran sisällä joukkueesta toiseen, maksaa pelaaja siirtokauden alusta alkaen maksut (ja hoitaa muut velvoitteet ) uuteen joukkueeseen. Pelaajan mukana ei siirry rahaa joukkueesta toiseen, vaan pelaajan aiemmin maksamat rahat, talkoilla tehdyt työt, ilmoitustulot ym, jäävät edellisen joukkueen tilille. Ikäluokkien yhdistyessä kauden alussa, nuoremman joukkueen siirtyessä ylempään sarjaan ja vanhemman jatkaessa samassa ikäluokassa, siirtyy nuoremman ikäluokan mukana rahaa ylemmälle ikäluokalle pelaajakohtaisesti siinä suhteessa kuin edellisessä ikäluokassa oli pelaajia Laskukaava (Ikäluokalla oleva rahamäärä/pelaajamäärä)*siirtyvien pelaajien määrä. Tavoitetila on se, että joukkueiden yhdistyessä on rahaa saman verran/ pelaaja. Pelaajakohtaista rahamäärää tasataan kesäkauden aikana. Esimerkki: Jos edellisellä kaudella joukkueelle jää rahaa 1000 ja joukkueessa pelaajia yhteensä 20, joista 8 siirtyy ylempään ikäluokkaan, on laskukaava seuraava: 1000 /20*8 eli nuorempi ikäluokka maksaa 50 /siirtyvä pelaaja eli yhteensä 400 vanhemmalle ikäluokalle. Jos vastaavasti toisella yhdistyneistä joukkueista on poikkeama (+/-) siirtyvän pelaajan mukana seuraavaan rahamäärään, tasataan se kauden aikana. Useamman ikäluokan joukkueissa, vanhemman ikäluokan siirtyessä ylempään sarjaan ja nuoremman jatkaessa edellisessä ikäluokassa, siirtyy siirtyvien näiden pelaajien mukana edellisen kauden joukkueen jäljelle jääneistä varoista ylemmälle ikäluokalle siinä suhteessa kuin edellisessä ikäluokassa oli pelaajia Esimerkki: Jos edellisellä kaudella joukkueelle jää rahaa 1000 ja joukkueessa pelaajia yhteensä 20, joista 8 siirtyy ylempää ikäluokkaan, on laskukaava seuraava: 1000 /20*8 eli nuorempi ikäluokka maksaa 400 vanhemmalle ikäluokalle. Kun pelaaja jostain syystä on päättänyt lopettaa seurassa pelaamisen hänen tulee ilmoittaa asiasta kirjallisesti joukkueenjohtajalle. Samalla hänen tulee palauttaa kaikki joukkueelta saamansa varusteet. Mikäli hän siirtyy toiseen seuraan, kaikki ko. päivämäärään erääntyneet maksut on oltava suoritettuina seuralle siirtopapereiden saamiseksi. Siirtopaperit vapauttaa seuran siihen tehtävään valtuuttama henkilö saatuaan kirjallisen lopettamisilmoituksen joukkueenjohtajalta. Kaikki pelaajan maksamat rahat, talkoilla tehdyt tulot, ilmoitustulot ym. jäävät joukkueen tai seuran tilille.

14 14 (14) Epäselvissä tai tulkinnanvaraisissa tapauksissa joukkueenjohtaja, muu toimihenkilö tai yksittäisen pelaajan vanhemmat kysyvät ensin neuvoa talouteen liittyvissä asioissa seuran puheenjohtajalta, seuran rahastonhoitajalta. Talouteen liittyvissä asioissa ongelmanratkaisuryhmänä toimii ko. joukkueen joukkueenjohtaja, seuran puheenjohtaja sekä seuran ja joukkueen rahastonhoitaja. Seuran johtokunnalla on lopullinen päätösvalta epäselvissä talousasioissa. Hunters on perustajajäsenenä mukana Porvoon jääurheiluyhdistyksessä. Tämä yhdistys on 1998 ottanut noin FIM yhden (1) miljoonan lainan, jolla on mahdollistettu nuorisotekojään kattaminen. Laina on tarkoitus maksaa takaisin 15 vuoden aikana. Lainan takaisinmaksuun kerätään rahaa jäämaksujen kautta.

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

JPS Aapinen JPS Juniorit Ryn toimintaohje Hyväksytty johtokunnan kokouksessa elokuussa 2006

JPS Aapinen JPS Juniorit Ryn toimintaohje Hyväksytty johtokunnan kokouksessa elokuussa 2006 JPS Aapinen JPS Juniorit Ryn toimintaohje Hyväksytty johtokunnan kokouksessa elokuussa 2006 Tämän ohjekirjasen tarkoituksena on antaa tietoa JPS: n joukkueiden toiminnasta ja joukkueissa toimimisesta.

Lisätiedot

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE Limingan Kiekon joukkueet toimihenkilöineen kuuluvat Limingan Kiekko Ry:n alaisuuteen. Yhdistyksen päättävä elin on seuran kevät- ja syyskokous. Näiden välissä

Lisätiedot

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 VASTUUVALMENTAJALLE! Kiitokset päätöksestä osallistua yhtenä tärkeänä osana joukkuetoimintaan. Kädessäsi on vastuuvalmentajan toimenkuva tässä seurassa.

Lisätiedot

Juniori Hermes ry:n joukkueiden sisäiset PELISÄÄNNÖT

Juniori Hermes ry:n joukkueiden sisäiset PELISÄÄNNÖT Sisällysluettelo Juniori Hermes ry:n joukkueiden sisäiset PELISÄÄNNÖT 1. Juniori Hermes ry:n organisaatio ja joukkueiden toimihenkilöiden tehtäväkuvat...2 1.1 Vuosikokous...2 1.2 Hallitus...2 1.3 Hallituksen

Lisätiedot

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa NJS Milan: Joukkueen Säännöt 2011 Hyväksytty Vanhempainkokouksessa 25.03.2011 Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrä Kuinka paljon lapset oikeasti liikkuvat? Kuinka moni meistä tietää kuinka paljon

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

Juniori Hermes ry:n PELISÄÄNNÖT

Juniori Hermes ry:n PELISÄÄNNÖT Juniori Hermes ry:n PELISÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1. Juniori Hermes ry:n organisaatio ja joukkueiden toimihenkilöiden tehtäväkuvat...2 1.1 Vuosikokous...2 1.2 Hallitus...2 1.3 Hallituksen tehtävät...2 1.4

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

Liite 6 Talousohjesääntö

Liite 6 Talousohjesääntö Liite 6 Sisällys 1. Yleistä seuran taloudenhoidosta... 3 1.1 Tehtävät ja vastuut... 3 1.1.1 Hallitus... 3 1.1.2 Toiminnanjohtaja... 3 1.1.3 Joukkueet... 3 1.2 Toimintasuunnitelman ja talousarvion tekeminen...

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2016-2017 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 Toivalan Urheilijat ry ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 PVM: 10.1.2016 1. Joukkueen toimihenkilöt: Valmentajat: Suvi Kankkunen Puh. 050 381 2105, kankkunens@gmail.com Erika Hyttinen Puh.

Lisätiedot

LUISTELUKOULUN TOIMINTAMALLI

LUISTELUKOULUN TOIMINTAMALLI N TOIMINTAMALLI JA SÄÄNNÖT luistelukoulun_toimintamalli_versio_2.doc 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 N TOIMINTAMALLI...3 Lajiin tutustuminen...3 N SÄÄNNÖT JA OIKEUDET...4 Käyttäytyminen ja

Lisätiedot

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Sisällysluettelo 1. D-tyttöjen missio, visio ja arvot 2. D-tyttöjen toiminnan linjaukset ja tavoitteet 3. Joukkueen kasvatuskeinot 4. Reilu peli 5. Joukkueen johtohenkilöiden

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

Imatran Ketterä Juniorit ry 21.02.2010 IMATRAN KETTERÄ D-96 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2009-2010. 1. Kausi 2009-2010. 1.1.

Imatran Ketterä Juniorit ry 21.02.2010 IMATRAN KETTERÄ D-96 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2009-2010. 1. Kausi 2009-2010. 1.1. IMATRAN KETTERÄ D-96 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2009-2010 1. Kausi 2009-2010 1.1. Sarjat Kaudella 2009-2010 joukkue osallistuu D1 AAA ylialuesarjaan, ylemmässä alkusarjassa sekä kevätkaudella pelattavaan

Lisätiedot

Rahastonhoidon opas on suunnattu joukkueen nimetyille rahastonhoitajille ja joukkueenjohtajille. Opas on myös hyvä tietolähde vanhemmille.

Rahastonhoidon opas on suunnattu joukkueen nimetyille rahastonhoitajille ja joukkueenjohtajille. Opas on myös hyvä tietolähde vanhemmille. Rahastonhoidon opas on suunnattu joukkueen nimetyille rahastonhoitajille ja joukkueenjohtajille. Opas on myös hyvä tietolähde vanhemmille. Päivitetty 16.9.2015 1. YLEISTÄ 1.1 Kotijoukkue 1.2 NETILMO 1.3

Lisätiedot

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE 1 Sisältö 1 Yhdistyksen johto ja hallitus... 3 2 Toimisto ja toimihenkilöt... 3 3 Toiminnan tavoite...

Lisätiedot

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta Tässä esityksessä on kaudella 2011-2012 Kiva HT D1 nimellä pelanneen seurayhteistyöjoukkueen palauteyhteenveto Joukkue pelasi kaudella 2011-2012 aluekarsinnan

Lisätiedot

Joukkue jossa lapsi pelaa

Joukkue jossa lapsi pelaa Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Vanhemmat Vastaajia yhteensä 129 Joukkue jossa lapsi pelaa Muu, mikä? D-tytöt C-tytöt G6(-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta F9

Lisätiedot

Vanhempainilta 3.5.2016

Vanhempainilta 3.5.2016 Vanhempainilta 3.5.2016 Perustettu 2006 Palloliiton Grassroots-palkinto Vuoden 2014 harraste- ja kasvattajaseura FC Kangasalan kausimaksut ovat mahdollisimman alhaiset Talkootyö Toiminta kasvaa Etenkin

Lisätiedot

VPS JUNIORIT ry TALOUSOHJESÄÄNTÖ

VPS JUNIORIT ry TALOUSOHJESÄÄNTÖ VPS JUNIORIT ry TALOUSOHJESÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1. Joukkueiden organisaatio- ja toimintaohje 1.1 Hallitus 1.2 Puheenjohtaja 1.3 Joukkueet 2. Yleistä seuran taloudenhoidosta 2.1 Hallitus 2.2 Joukkueet

Lisätiedot

1990-luvulla jääkiekon pelaaminen ulkojäillä tuli mahdottomaksi ja jääkiekkotoiminta seurassa loppui.

1990-luvulla jääkiekon pelaaminen ulkojäillä tuli mahdottomaksi ja jääkiekkotoiminta seurassa loppui. 1. Johdanto Seurakäsikirja on laadittu kaikkien seuratyötä tekevien avuksi. Tämän seurakäsikirjan tarkoituksena on esitellä Joutsan Seudun Pallon toimintaa sekä antaa suuntaviivat kaikille seuran toiminnassa

Lisätiedot

Haukiputaan Pallo. Harrastus- ja kilpailutoiminnan periaatteet ikäluokittain

Haukiputaan Pallo. Harrastus- ja kilpailutoiminnan periaatteet ikäluokittain Haukiputaan Pallo Harrastus- ja kilpailutoiminnan periaatteet ikäluokittain 1.1.2013 Seuran tavoitteet Mahdollistaa kilpa- ja harrastepelaaminen * Kilpatoiminnassa pelaaja sitoutuu osallistumaan joukkueen

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille- Ilves, ringette

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille- Ilves, ringette Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Ilves, ringette 1. Joukkue, jossa lapsi on mukana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ringettekoulu Fjuniorit Ejuniorit Djuniorit Cnuoret Bnuoret 2. Vastaaja

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Seuraavia ohjeita ja sääntöjä noudatetaan kaikissa seuran urheilujaostoissa ja niiden toimintaryhmissä sekä joukkueissa.

Seuraavia ohjeita ja sääntöjä noudatetaan kaikissa seuran urheilujaostoissa ja niiden toimintaryhmissä sekä joukkueissa. OHJE 1(7) VG-62 TALOUSOHJE Seuraavia ohjeita ja sääntöjä noudatetaan kaikissa seuran urheilujaostoissa ja niiden toimintaryhmissä sekä joukkueissa. Seuran taloudenhoidossa tulee noudattaa kaikkia voimassa

Lisätiedot

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET 1. Ringettejaoston johtoryhmä... 2 Ringettejaoston puheenjohtaja... 3 Valmennuspäällikkö... 3 Sihteeri... 4 Varustepäällikkö... 4 Kilpailusihteeri... 4 Tiedottaja... 4

Lisätiedot

Toimintaohjeita Nettisivujen käyttö

Toimintaohjeita Nettisivujen käyttö Toimintaohjeita Nettisivujen käyttö Seura Johtokunta Toiminnanjohtaja Tomi Reinikainen Kaksi/kolme jaosta Jääkiekko= Limingan kiekko Jalkapallo= Pallokarhut Pesäpallo (ei aktiivinen) Jääkiekko Luistelukoulu

Lisätiedot

KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja

KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja 1. Yleista joukkueenjohtamisesta - Joukkueenjohtajan valitsee vanhempainkokous, jonka vahvistaa juniorijaosto. Joukkueenjohtajia voi olla myos useampia - Joukkueenjohtaja

Lisätiedot

KÄRPPÄ-AAPINEN. Sisäiset pelisäännöt

KÄRPPÄ-AAPINEN. Sisäiset pelisäännöt KÄRPPÄ-AAPINEN Sisäiset pelisäännöt Postiosoite Puhelin ja faksi Sähköposti ja Internet Urheilukatu 5B (08) 335003 etunimi.sukunimi(at)oulunkarpat46.fi 90100 OULU (08) 335002 www.oulunkarpat46.fi 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

JUNIOREIDEN KARSINTASARJAT VALTAKUNNALLISIIN SARJOIHIN

JUNIOREIDEN KARSINTASARJAT VALTAKUNNALLISIIN SARJOIHIN JUNIOREIDEN KARSINTASARJAT VALTAKUNNALLISIIN SARJOIHIN B-nuorten alueellinen Mestiksen karsintasarja (36 joukkuetta, 6 lohkoa) Etelän kiintiö on kahdeksan (8) joukkuetta mikäli joukkueita ilmoittautuu

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 3 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE

VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE 2016-2017 LINJAUS KAUDELLE 2016-2017 Jatketaan vuonna 2012 aloitettua työtä lasten ja nuorten jalkapalloharrastuksen kehittämisen parissa Toimintamme päivittyy SUNDAY LEAGUE

Lisätiedot

JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET

JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET This document is the property of Jukurit. It can neither be reproduced or distributed to any third parties without its written authorization. 2014

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013

BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013 BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013 Kausi 2013 2014 Vastuuvalmentaja Jan Wasastjerna Edelleen... Urheilua Lasten Ehdoilla! HAUSKAA ja HAASTEELLISTA Tehdään vanha paremmin ja opitaan uutta => KEHITYTÄÄN

Lisätiedot

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA NIBACOS KOKKOLA 13.3.2015 1 (4) 1. Toiminnan tarkoitus Nibacos Kokkola ry:n toiminnan tarkoitus on salibandyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä harrastus- että kilpailutoiminnassa. 2. Pitkän aikavälin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa T09-10 vanhempainilta 8.1.2017 T09-10 vanhempainilta Asialista Lyhyt seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Viestinnän käytännöt Maksut Toimihenkilöt FC REIPAS Iloa

Lisätiedot

FC Raahe Erilaisten tilanteiden käsittely seurassa

FC Raahe Erilaisten tilanteiden käsittely seurassa FC Raahe Erilaisten tilanteiden käsittely seurassa FC Raahe Erilaisten tilanteiden käsittely seurassa... 1 Ohjeita, esimerkkejä ja ajatuksia tunteiden käsittelyyn... 3 Miten voi lasten/nuorten kanssa valmistautua

Lisätiedot

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA TOIMINTALINJA 1(8) RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA 1. Yleistä 2. Visio Raision Nuorisokiekko ry:n toimintalinja on kirjattu tässä asiakirjassa. Toimintalinjan tarkoituksena on kuvata selkeästi

Lisätiedot

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry KemPa Taustaa Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät Pelaajamäärä Pelipassien määrä 2010-2012 180 160 140 120 100 80 Sarja1 60 40 20 0 2010 2011 toukukuu

Lisätiedot

HUIMAN JUNIORIKORIPALLO KAUSI-INFO

HUIMAN JUNIORIKORIPALLO KAUSI-INFO HUIMAN JUNIORIKORIPALLO KAUSI-INFO 2016 2017 PELISÄÄNNÖT Äänekosken Huiman juniorikoripallojaosto on tehnyt toimintansa selkeyttämiseksi pelisäännöt. Seuraavat aikuisten pelisäännöt koskevat joukkuejohtajia,

Lisätiedot

FC Reipas P04 vanhempainilta

FC Reipas P04 vanhempainilta FC Reipas P04 vanhempainilta 27.11.2015 JYRI HEINONEN, MIKA KOLAMO, KATI LUOKKALA JA MARKO MÄLKIÄ Esityslista Kauden 2015 palautteen yhteenveto Toimintasuunnitelma 2016 Varainkäyttöarvio (joukkuemaksu)

Lisätiedot

KESKIMAAN ALUEPÄIVÄ. Kuortane Suomen Jääkiekkoliitto / Pirkka Antila 1

KESKIMAAN ALUEPÄIVÄ. Kuortane Suomen Jääkiekkoliitto / Pirkka Antila 1 KESKIMAAN ALUEPÄIVÄ Kuortane 3.9.2016 3.9.2016 Suomen Jääkiekkoliitto / Pirkka Antila 1 PELIPASSIT JA PELAAJASIIRROT 3.9.2016 Suomen Jääkiekkoliitto / Pirkka Antila 2 Pelipasseista Nippupelipassitunnukset

Lisätiedot

Helsingin jääkiekkoklubi HJK ry. Toimihenkilöt seurassa ja joukkueissa

Helsingin jääkiekkoklubi HJK ry. Toimihenkilöt seurassa ja joukkueissa Helsingin jääkiekkoklubi HJK ry Toimihenkilöt seurassa ja joukkueissa HJK:ssä TEHTÄVÄT JAETAAN USEALLE HENKILÖLLE Toimihenkilöitä on syytä valita runsaasti, koska näin tehtävämäärä henkilöä kohden on kohtuullinen

Lisätiedot

C2-D2 Final Four-turnaukset

C2-D2 Final Four-turnaukset C2-D2 Final Four-turnaukset 1.4 3.4.2016 C2 AA Lohko 1 C2 AA Lohko 1 Final Four-turnaus pelataan Malmin Jäähallissa Helsingissä 1.4 3.4.2016. Turnaukseen C2 AA Lohko 1 neljä parasta joukkuetta Välierät

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

EVU. vantaalainen juniorijääkiekkoiluun keskittynyt urheiluseura

EVU. vantaalainen juniorijääkiekkoiluun keskittynyt urheiluseura Agenda Etelä-Vantaan Urheilijat seurana EVU07 toimihenkilöt ja roolit Toimintasuunnitelman läpikäynti Toimintamaksut ja budjetti Huoltajien viestit vanhemmille EVU Collection EVU vantaalainen juniorijääkiekkoiluun

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA NJS A NJS A TOIMINTASUUNNITELMA Elisa Sormunen / Pasi Vuori

TOIMINTASUUNNITELMA NJS A NJS A TOIMINTASUUNNITELMA Elisa Sormunen / Pasi Vuori NJS A TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2015 31.10.2016 NJS A- joukkue toimii Nurmijärven Jalkapalloseura ry:n (NJS) alaisuudessa. NJS A joukkueessa pelaa kaudella 2015-2016, 1996,-97, -98 syntyneet pojat sekä

Lisätiedot

TPS JUNIORIJÄÄKIEKKO RY

TPS JUNIORIJÄÄKIEKKO RY JOUKKUEENJOHTAJIEN KK-PALAVERI Aika 11.9.2013 Paikka LähiTapiola, Turku Osallistujat Liite 1: Minna Gullichsen, Jan-Eri Lind, Kimmo Sulin, Erik Sylvestersson, Tomi Käräkkä, Antti Valtola, Sauli Rimmanen,

Lisätiedot

TPV Strategia - Päivitys

TPV Strategia - Päivitys TPV 2017 Strategia - Päivitys 2016-6.12.2015 TPV:n arvot 1. Tavoitteellisuus 2. Positiivisuus 3. Vastuullisuus 4.!loisuus! Mihin toimintamme perustuu? Visio 2017 Tähtien tekijä - TPV toimii monipuolisesti

Lisätiedot

Kooveen taitoluistelijoiden pelisäännöt kaudelle (Minä esikuvana ja minun esikuvani)

Kooveen taitoluistelijoiden pelisäännöt kaudelle (Minä esikuvana ja minun esikuvani) Kooveen taitoluistelijoiden pelisäännöt kaudelle 2016-2017 (Minä esikuvana ja minun esikuvani) T-ryhmä 1. En kiusaa 2. Olen kiltti toisille 3. Autan muita 4. Harjoittelen kunnolla 5. Kuuntelen aikuista

Lisätiedot

TASORYHMÄHARJOITTELU LEPASSA (valmennuslinjan päivitys lokakuussa 2011) työkalu tasoryhmien muodostamiseen

TASORYHMÄHARJOITTELU LEPASSA (valmennuslinjan päivitys lokakuussa 2011) työkalu tasoryhmien muodostamiseen TASORYHMÄHARJOITTELU LEPASSA (valmennuslinjan päivitys lokakuussa 2011) työkalu tasoryhmien muodostamiseen 1 Kenelle: LePan ikäluokille E11-F7 (01-05 syntyneet), tytöissä ja pojissa. Miksi: Harjoittelun

Lisätiedot

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi LEHMO BALLS -96 RY Hirviseläntie 12 80780 KONTIONIEMI Puh: 0440-559 696 E-mail: markus.holopainen@leba96.fi www.leba96.fi PROJEKTI 2011-2014 Polku pelikenttien parhaiksi Projektin taustat Johtokunta on

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Kauden ilmoitussarjat Kauden ilmoitussarjoihin on ilmoittautunut 144 joukkuetta.

Kauden ilmoitussarjat Kauden ilmoitussarjoihin on ilmoittautunut 144 joukkuetta. Puh/Tel. 1 Kauden 2010 2011 ilmoitussarjat 22.10.2010 Kauden 2010 2011 ilmoitussarjoihin on ilmoittautunut 144 joukkuetta. Kilpailumuodot A - nuoret: A-poikiin on ilmoittautunut 6 joukkuetta. Pelataan

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelma 1.5.2010-30.4.2011 1 (1) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2010 30.4.2011 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoista eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

Toimihenkilöiden tehtävät. Liedon Pallo

Toimihenkilöiden tehtävät. Liedon Pallo Toimihenkilöiden tehtävät Liedon Pallo Simo Lamminen 2015 Yleistä Liedon Pallo ja sen joukkueissa toimivat toimihenkilöt pyrkivät kaikessa seuratoiminnassaan noudattamaan seuran hallintotapaa ja Suomen

Lisätiedot

Joukkueenjohtaja ja vanhemmat

Joukkueenjohtaja ja vanhemmat Joukkueenjohtaja ja vanhemmat JOUKKUEENJOHTAJA JA VANHEMMAT YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN! 67 1 JOUKKUEENJOHTAJA JA VANHEMMAT TUNNE JOUKKUEESI (vanhemmat) VANHEMPIEN AKTIVOIMINEN VANHEMMAT JOUKKUEEN TUKENA JA

Lisätiedot

Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot

Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot 2007 Mihin näitä tarvitaan? Luo suuntaviivat tulevalle ja ohjaa toiminnan kehittämistä Linjaa seuran tavoitteet Linjaa seuran periaatteet Ohjeistaa toimintaa On

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

AC Kajaani valmennuslinja 2017

AC Kajaani valmennuslinja 2017 ACK pelitapa-oppaassa kerrotaan selkeästi millaista jalkapalloa ACK:ssa halutaan pelata! Pelitapa pyritään valitsemaan asetettujen tavoitteiden mukaan; junioreissa tavoitteet ovat pelaajakehityksessä ja

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015

KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 MUUTOKSET 4.3. Pelaajasiirtojen aikarajat Pelaajasiirtoja voidaan kausittain tehdä B-G juniori-ikäisissä seuraavina aikoina: 1.5. 30.6. vapaa siirtoaika

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Mahdollisimman monelle Mahdollisimman paljon Mahdollisimman pitkään. Strategia

Mahdollisimman monelle Mahdollisimman paljon Mahdollisimman pitkään. Strategia Mahdollisimman monelle Mahdollisimman paljon Mahdollisimman pitkään Strategia 2015-2018 Johdanto Käsissäsi on KJT Hockeyn strategia vuosille 2015 2018. Strategia sisältää vision, seuran toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

TERVETULOA. Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai klo 18.00

TERVETULOA. Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai klo 18.00 TERVETULOA Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai 27.11.2014 klo 18.00 Kauden 2015 käynnistyspalaverin aiheita 1. Seura- ym. maksut 2. Piirisarjoihin ilmoittautuminen 3. Koulutusasiat

Lisätiedot

Ylöjärven Ilves. Seurakysely joulukuu Flamo JV

Ylöjärven Ilves. Seurakysely joulukuu Flamo JV Ylöjärven Ilves Seurakysely Flamo JV Organisaatio Seuramme organisaatio on kuvattu selkeästi Jäsenistö tuntee seuran organisaation Hallituksen jäsenillä on selkeät Junioritoiminnan ja vastuualueet (esim.

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

SEURASIIRROT JA EDUSTUSOIKEUDET 2016-2017. HUOM!! Seurasiirtoja/seurasiirtopyyntöjä voi tehdä palvelusivuilla 2.5.2016 alkaen

SEURASIIRROT JA EDUSTUSOIKEUDET 2016-2017. HUOM!! Seurasiirtoja/seurasiirtopyyntöjä voi tehdä palvelusivuilla 2.5.2016 alkaen SEURASIIRROT JA EDUSTUSOIKEUDET 2016-2017 HUOM!! Seurasiirtoja/seurasiirtopyyntöjä voi tehdä palvelusivuilla 2.5.2016 alkaen Mikä on edustusoikeus ja milloin tarvitsee tehdä seurasiirto? - Edustusoikeus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry

SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry 1/3 SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry EDUSTUSJOUKKUESOPIMUS Koiranohjaaja ja koira Ohjaajan nimi: Ohjaajan osoite: Ohjaajan puhelinnumero: Ohjaajan sähköpostiosoite: Koiran nimi: Koiran rekisterinumero:

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Titaani Juniorit - Jäsenmäärä

Titaani Juniorit - Jäsenmäärä Titaani Juniorit ry Titaani Juniorit ry Historiaa Ennen vuotta 1974 jääkiekkoa pelattiin Sunilan Sisussa Jääkiekkoon erikoistuva Titaanit ry perustettiin 1974 Titaani Juniorit ry eriytyi Titaanit ry:stä

Lisätiedot

Suomen Jääkiekkoliitto 1

Suomen Jääkiekkoliitto 1 13.2.2014 Suomen Jääkiekkoliitto 1 KUNNIOITA PELIÄ MATKALLA KOHTI REILUMPAA URHEILUA 13.2.2014 Suomen Jääkiekkoliitto 2 Kunnioitamme toisiamme kaikki voittavat Muut toimijat Pelaajat Muut toimijat Kunnioita

Lisätiedot

ORGANISOINNIN PERUSTEET Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1

ORGANISOINNIN PERUSTEET Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1 ORGANISOINNIN PERUSTEET 14.4.2011 Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1 HARJOITUS TEHTÄVÄ: Millainen on hyvin organisoitu harjoitus? HARJOITUSKERTAAN LIITTYVÄT ASIAT Harjoituksen suunnittelu Toiminta

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma C-SM

Toimintasuunnitelma C-SM Toimintasuunnitelma C-SM 2016-2017 Valmennus Vastuuvalmentaja: Antti Heiskanen Valmentaja: Ville Kautiainen Mv-valmentaja: Ari Luostarinen Toimihenkilöt Joukkueenjohtaja: Arto Saarinen Huoltaja: Miska

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Mitä Miksi Miten Milloin

Mitä Miksi Miten Milloin Mitä PPJ perustaa -02 syntyneille kilpajoukkueen, josta tulee seuran -02 ikäluokkaan uusi joukkue Kaupunginosajoukkueet Larussa, Eirassa ja Ruohiksessa jatkavat toimintaansa kuten ennenkin Kilpajoukkueesta

Lisätiedot

HEINOLAN KIEKKO RY PELISÄÄNNÖT

HEINOLAN KIEKKO RY PELISÄÄNNÖT HEINOLAN KIEKKO RY PELISÄÄNNÖT HEINOLAN KIEKKO RY WWW.HEKI.NET 1(28) HEKI PELISÄÄNTÖJEN LUKIJALLE... 3 HEINOLAN KIEKKO RY... 4 1 HEINOLAN KIEKKO RY:N ORGANISAATIO... 5 2 HEINOLAN KIEKON PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN

Lisätiedot