LASTEN JA NUORTEN VANHEMMILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASTEN JA NUORTEN VANHEMMILLE"

Transkriptio

1 LASTEN JA NUORTEN VANHEMMILLE 1 (14) Kädessäsi on Porvoon Huntersin ohjekirjanen lasten ja nuorten jääurheiluun. Näillä pelisäännöillä haluamme kehittää seuran toimintaa. Hunters on myös mukana valtakunnallisessa Nuori Suomi -ohjelmassa, jossa lähtökohtana on jokaisen mukana olevan lapsen ja nuoren huomioiminen. Tavoitteenamme on luoda miellyttävä ilmapiiri ja hyvät edellytykset jääkiekon harrastamiseen sekä saada mahdollisimman moni mukaan kuin myös harrastamisen jatkuminen pitkään. Seuratoiminta on mukava harrastus vanhemmille, mutta on syytä muistaa, että itse jääkiekon harrastaminen on lastemme harrastus. Unohtaa ei pidä myöskään lasten erilaisuutta ja hyvinkin erilaisia lähtökohtia. Vanhemmilla on merkittävä rooli tukijoina ja kannustajina. Vanhemmat vaikuttavat joukkueiden toimintaan valitsemalla osan joukkueiden toimihenkilöistä kaudeksi kerrallaan. Mitä useampi vanhempi osallistuu toimintaan, sitä paremmin tutustumme toisiimme, luomme myönteistä Huntersissa viihdytään - henkeä ja sitä kautta parannamme edelleen puitteita hyvälle harrastamiselle. Porvoolaiset peruslähtökohtamme ovat Jääkiekko on aina lasta/nuorta varten Kannusta, älä lannista Myönteinen ilmapiiri: Huntersissa viihdytään! Toivomme, että tutustutte ohjekirjaseen ja osallistutte toimintaan, yhteiseen yritykseemme lasten ja nuorten hyväksi.

2 1. HUNTERS ICEHOCKEY RY 2 (14) 1.1 Toiminta-ajatus Hunters icehockey ry on perustettu vuonna 1997 yhdistämällä neljä Porvoon talousalueen jääkiekkoseuraa. Seuran tavoitteena on olla jääkiekon erikoisseura, jonka toimintaan kuuluu myös rullakiekko. Seuran toimintaan kuuluu jääkiekko kaikille ikäryhmille ja molemmille sukupuolille. Seuran toimintaa kehitetään Porvoon talousalueella siten, että luodaan mahdollisimman monelle alueen nuorelle ja heidän vanhemmilleen jääkiekon harrastus- ja osallistumismahdollisuudet. Tässä toiminnassa osallistuminen edellyttää toimivaa yhteistyötä Porvoon kaupungin sekä muiden Porvoon jäähalleja käyttävien seurojen kanssa. Seuran tavoitteena on, että jokainen seuran joukkue pelaa edustavaa jääkiekkoa ja jokainen pelaaja edustaa kunniallisesti seuraa pelatessaan Porvoossa tai muualla. 1.2 Toimintapäämäärät / arvot Toiminnan päämäärät: - saada mahdollisimman moni lapsi ja nuori toiminnan piiriin sekä pysymään jääkiekkotoiminnassa mahdollisimman pitkään. - Kasvattaa lapsia ja nuoria henkisesti ja fyysisesti vahvoiksi sekä itsenäisiksi kansalaisiksi, jotka osaavat ottaa huomioon ja arvostaa myös ystäviensä mielipiteitä. - Kehittää ja laajentaa porvoolaista jääkiekkoa kestävälle pohjalle ja sitä kautta kohti menestystä. - Saada jääurheilu koko perheen urheiluviihteeksi ja harrastukseksi. - Vahvistaa porvoolaista itsetuntoa. Seuran perusarvot: Arvot määräävät, miten ajattelemme ja toimimme, mitä asioita pidämme tärkeinä ja tavoittelemisen arvoisina. Hunters-perusarvojamme ovat: - Keskinäinen luottamus ja toisten ihmisten huomioonottaminen - Avoimuus ja rehellisyys - Vastuuntunto ja yritteliäisyys - Yksilöllisyys ja sosiaalisuus Lisäksi seuratoiminnassa oleellisena osana onnistumista on toiminnan taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus, mikä edellyttää tarkkaa kustannusten seurantaa ja hallintaa. Kaiken kaikkiaan pyrimme toiminnassamme luomaan edellytykset, jotka edesauttavat kaikenikäisiä pärjäämään elämässään ja yhteistyöhön toisten ihmisten kanssa.

3 1.3 Organisaatio; seuran toimielimet ja toimihenkilöt 3 (14) Seuran ylintä päätösvaltaa käyttää vuosikokous. Vuosikokouksessa päätettävät tärkeimmät asiat ovat seuran puheenjohtajan ja johtokunnan valinta, tilinpäätöksen vahvistaminen, toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen sekä vuosittaisten jäsen- ja toimintamaksujen määrittäminen. Johtokunta - Puheenjohtaja valitaan vuosittain ja jäsenet kahdeksi vuodeksi. - Johtokunnan jäsenillä omat vastuualueet, joiden toiminnasta he raportoivat seuran johtokuntaa sen kokouksissa. - Johtokunnan apuna ja tukena ovat jäljempänä mainitut toiminnot, jotka auttavat toiminnan järjestelyissä. Joukkueenjohtajat ja joukkueen johtajien kuukausikokous (puheenjohtajana johtokunnan jäsen), jonka tehtävänä on: - joukkueiden toiminnan tukeminen ja edellytysten luominen - joukkueiden (pelaajien, toimihenkilöiden ja vanhempien) ja seuran johtokunnan välinen tiedonkulku Valmennuspäällikkö Valmennuspäällikön perustehtävinä on seuran urheilutoimen johtaminen ja kehittäminen sekä ulkoisen urheilullisen kuvan kehittäminen. Tehtäviin kuuluvat: - Valmennuspäällikkö valitsee joukkueiden vastuuvalmentajat ja valmentajat. - Toimii em. valmentajien esimiehenä - Vastaa kaikkien joukkueiden valmennuksesta em. muiden valmentajien avulla. - Tekee lopullisen päätöksen joukkueiden sisäisissä tai joukkueiden keskinäisissä riita tilanteissa - Valmentajien sisäinen ja ulkoinen koulutuksen antaminen ja järjestäminen - Lasten vanhempien informointi tarvittaessa - Jakaa harjoitus- ja peliajat jäähalleihin - Yhteydenpito alueen muihin seuroihin - Yhteydenpito jääkiekkoliittoon - Erityisvalmennuksen koordinointi (mv-jäät, taitojäät ) - Toimintasuunnitelman- ja kertomuksen laatiminen johtokunnalle kausittain - Raportointi seuran puheenjohtajalle - Valmentaja palaverin pitäminen säännöllisesti esim. 1 kerta / kk. - Porvoon Akatemian toiminnan organisointi ja opetus - Seuran peli/valmennuskirjan teko ja päivitys - Ulkoinen viestintä valmennukseen liittyvissä asioissa Rahastonhoitaja on johtokunnan jäsen, jonka toimenkuvaan liittyvät mahdolliset muut tehtävät määrittelee johtokunta (esim. yhteydet kiekkoliittoon tai vastaavat muut tehtävät).

4 1.4 Joukkueiden toimintaedellytykset 4 (14) Jokaisella joukkueella tulee olla vuosittain tehty toimintasuunnitelma ja talousarvio, joiden tekemisen aikataulu/muoto on riippuvainen seuran johtokunnan antamista raameista. Joukkueiden toimintasuunnitelmat ja talousarviot hyväksytään lopullisesti johtokunnassa. Jokainen joukkue/ikäluokka tekee lisäksi seuran antamien ohjeiden mukaisesti omat sisäiset pelisäännöt. Nämä pelisäännöt laatii joukkueen vanhempainkokous. Pelisääntöjen tulee olla valmiit ennen sarjakauden alkua, ja niiden on oltava linjassa seuran yleisten pelisääntöjen kanssa. Valmiit pelisäännöt toimitetaan edelleen seuran toimistoon ja mahdollisesti myös jääkiekkoliittoon. Jokainen joukkue osallistuu seuran johtokunnan laatiman toimintasuunnitelman puitteissa yhteisiin toimintoihin, kuten esimerkiksi kioskinhoitoon omalla viikkovuorolla, seuran edustusjoukkueen otteluiden järjestysmiestehtäviin, arpajaisiin ja muihin yhteisiin projekteihin. Joukkueilla tulee olla vähintään seuraavat toimihenkilöt: joukkueenjohtaja ja huoltaja(t). Muita toimihenkilöitä voivat olla esim. rahastonhoitaja, kioskivastaava, toimitsijavastaava. Em. joukkueenjohtaja osallistuu seuran järjestämiin kuukausikokouksiin joukkueensa edustajana. Joukkueiden toimihenkilöistä joukkueenjohtajan, huoltajan ja mahdolliset muut toimihenkilöt paitsi ikäluokan valmentajat valitsee vanhempainkokous. Joukkueiden toimihenkilöt ovat joukkueen edustajina eri tilaisuuksissa. Heidän tulee välttää näkyvää tupakkatuotteiden käyttöä eivätkä he saa esiintyä joukkueiden tilaisuuksissa alkoholin vaikutuksen alaisena Toimihenkilöt Vastuuvalmentaja Vastuuvalmentaja on joukkueen koko toiminnan johtaja. Hänen tärkeitä tehtäviä ovat: - Suunnittelee ja laatii kauden harjoitusohjelmat ja periaatteet yhdessä muiden joukkueen valmentajien ja valmennuspäällikön kanssa. - Laatii joukkueen kausisuunnitelman ja toimittaa sen valmennuspäällikölle. - Yksittäisten harjoitteiden suunnittelu ja ohjaus - Joukkueen kokoonpanon ja pelitaktiikan teko otteluihin - Otteluiden ja harjoitusten johtaminen - Itsensä kehittäminen nuorten ohjaajana/valmentajana ja kasvattajana - Osallistuu vanhempainkokouksiin tarvittaessa. - Osallistuu kuukausittain valmentajapalavereihin ja raportoi joukkueen toiminnasta kuukausittain valmennuspäällikköä. - Huolehtii, että pelaajat käyttävät kaikkia niitä varusteita, joita säännöt edellyttävät (myös muiden joukkueen toimihenkilöiden vastuulla). - Laatii joukkueen vuosikertomuksen ja toimittaa sen valmennuspäällikölle mennessä, koskien kulunutta kautta - Täyttää harjoituspäiväkirjan ja toimittaa sen Porvoon kaupungille kaupungin antamien ohjeiden mukaisesti.

5 5 (14) Joukkueenjohtaja Joukkueen johtaja vastaa joukkueen yleisestä toimivuudesta, toimien tiiviissä yhteistyössä joukkueen vastuuvalmentajan kanssa. Joukkueenjohtaja voi olla joukkuekohtainen tai ikäluokkakohtainen. Joukkueenjohtajan tärkeimpiä tehtäviä ovat: - Varmistaa, että joukkueen pelaajien ja toimihenkilöiden lisenssit on maksettu ennen ensimmäistä sarjapeliä. - Toimii yhdyshenkilönä joukkueen ja seuran välillä sekä pelaajien, vanhempien ja valmentajan välillä. - Vastaa joukkueen tiedonkulusta(seura valmennus pelaajat vanhemmat). - Toimii matkanjohtajana ottelu-, turnaus- ja harjoitusmatkoilla. - Huolehtii matkajärjestelyistä yksin tai yhdessä joukkueen huollon, joukkueessa nimetyn henkilön kanssa ja/tai vanhempien kanssa. - Läsnäolovelvollisuus otteluissa aina tai järjestää sijaisen esteen sattuessa. - Organisoida ja jakaa eri tehtäviä joukkueen sisällä. - Osallistumisvelvollisuus joukkueenjohtajien kokouksissa - Huolehtia seuran antamista tehtävistä - Tuomareiden järjestäminen peleihin. - Otteluissa pöytäkirjan oikeaksi todistaminen Huolehtii yhteistyössä seuran rahastonhoitajan kanssa mm. tilillä olevien varojen käytöstä ja seurannasta, saatavien valvonnasta. alkuperäisten kuittien toimittamisesta kirjanpitoon, allekirjoituksista ja muista talouden järjestelyistä Laatii joukkueen budjetin ja toimittaa sen seuran rahastonhoitajalle annettujen ohjeiden mukaisesti. Raportoi joukkueen rahatilanteesta vanhemmille sen mukaan, mitä vanhempien kokouksessa on sovittu, kuitenkin vähintään kerran ennen joulutaukoa ja kerran ennen kauden päätöstä. - :llä merkityt tehtävät voidaan sopia kaikki tai osa niistä joukkueen rahastonhoitajan hoidettaviksi edellyttäen, että vanhempien kokous valitsee henkilön ko. tehtävään - Huolehtii C2-ikäluokassa junnutuomarikoulutuksen tilaamisesta Porvoon erotuomarikerholta. - Koordinoi niiden joukkueiden junnutuomaritarpeita, joita junnutuomarointi koskee. - Järjestää ottelusiirrot - Joukkueenjohtajan tehtävistä tarkemmin ns. JoJo-kansiossa. Huoltaja Huoltajan vastuuna on toimia joukkueen äitinä. Päävastuu on joukkueen varusteista ja huoltotoiminnasta vastaaminen. Tärkeimpiä tehtäviä ovat: - Vastaa joukkueen lääkintävarustuksesta ja lääkintähuollosta - Huolehtii varustehankinnoista - On paikalla kaikissa harjoituksissa ja peleissä tai huolehtii että joku vastaa poissa ollessa huoltajan tehtävistä - Osallistuu järjestettyihin koulutuksiin

6 2. Avaintavoitteemme Huntersissa 6 (14) 2.1 Edustusjoukkue - Vakiinnuttaa paikkansa vähintään suomisarja-tasolla. - Joukkueen runko muodostuu porvoolaisista pelaajista - Joukkueen pelaajat sitoutuvat ympärivuotiseen harjoitteluun 2.2 A ja B juniorit - Pitkäjännitteisellä juniorityöllä mahdollistaa näissäkin ikäluokissa pelaaminen mahdollisimman korkealla tasolla - Pelaajien sitoutuminen asioihin, joita tarvitaan menestymisessä. - Edustusjoukkueen tulevia pelaajia 2.3 C ja D juniorit - C1- joukkueen tavoite on pelata vähintään ykkösdivarissa. Jos seuralla on toinenkin joukkue tässä ikäluokassa pelaa se sarjassa, johon taidot edellyttävät. - C2-D joukkueet pelaavat alueen AAA ja AA-sarjoja, mahdollisimman hyvällä menestyksellä. - C2- ikäluokasta pyritään saamaan aluejoukkueeseen pelaajia, jotka pelaavat keväällä nk. Pohjola leirillä. - Ympärivuotinen lajiharjoittelu kilpajoukkueilla, joiden pelaajien ominaisuuksia pyritään kehittämään aina huippukiekkoilua varten. - Urheilullisina tavoitteina ovat lisäksi pelaajien monipuolisten liikunnallisten valmiuksien ja liikuntataitojen jatkuva kehittyminen samalla kun pelaajan jääkiekkotaidot kehittyvät. - Kasvatuksellisina tavoitteina pelaajilla ovat: - henkinen kasvu yksilönä - sosiaalinen kasvu joukkueen jäsenenä - urheilullisten ja terveiden elämäntapojen omaksuminen 2.4 E G juniorit Kasvatuksellisina tavoitteina pelaajilla ovat: Positiivisen ilmapiirin luominen Onnistumis-elämysten mahdollistaminen Nuorten ja vanhempien yhdessäolon tukeminen Itsenäisyyden ja omatoimisuuden tukeminen Minä-kuvan vahvistaminen Pelaajien sosiaalisuuden kehittäminen Liikunnallisen elämäntavan sisäistäminen Pelaajatavoitteet: - Yksittäisen pelaajan auttamista kehittymään hänen innokkuutensa, toiveidensa ja kykyjensä edellyttämällä tavalla - Tavoitteena kehittää mahdollisimman monipuolisia ja taitavia pelaajia, jotka nauttivat jääkiekon harjoittelemisesta ja pelaamisesta tasosta riippumatta.

7 7 (14) 2.5 Junioritoimintaan liittyen Pelaaminen ja peluuttaminen - Seura osallistuu joukkueillaan alueen näille ikäluokille järjestämiin sarjoihin ja noudattaa näin tehdessään alueen sääntöjä ja suosituksia. - D-juniorit ja nuoremmat pelaajat peluutetaan sekä yhden ottelun sisällä että koko pelikauden puitteissa tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti - C-junioreissa ja vanhemmissa ikäluokissa peluuttamisesta päättää valmentaja. - Valmentajat vastaavat peluuttamisesta eri pelipaikoilla - Peliajan saamisen ehtona on sekä yleisesti hyväksyttyjen käyttäytymissääntöjen että joukkueen laatimien omien pelisääntöjen noudattaminen. Poissaolosta ilmoittaminen - Pelaaja tai joku hänen puolestaan on velvollinen ilmoittamaan poissaolosta joukkueen tapahtumasta vastuuvalmentajalle. Pelaajan värvääminen - Pelaajan värvääminen toisesta oman tai vieraan seuran joukkueesta tai vieraaseen joukkueeseen on kielletty. Pelaajan erottaminen joukkueesta - Pelaajaa ei saa erottaa joukkueesta muutoin kuin erityisen painavista syistä. Esim., hyvien tapojen vastainen käyttäytyminen. Ongelmien ratkaiseminen - Mahdolliset ongelmat tai kiistat pyritään ratkaisemaan aina ensisijaisesti joukkueen sisällä, tarvittaessa yhteistyössä seuran valmennuspäällikön kanssa. - Erimielisyydet ja epäselvyydet ratkaisee viime kädessä seuran johtokunta. Joukkueiden kilpailulliset ja toiminnalliset tavoitteet - Joukkueet osallistuvat seuran ilmoittamiin sarjoihin - Seura ei aseta ensisijaisesti E- ja D- junioreille menestystavoitteita, vaan antaa valmentajille mahdollisuuden keskittyä yksilöiden taitojen kehittämiseen - Joukkueet osallistuvat itse valitsemiinsa turnauksiin oman kausisuunnitelmansa puitteissa. - Pelaajille taataan joukkueen toimesta oikeudenmukainen pelaamismahdollisuus. 2.6 Naisjääkiekkoilu Tavoitteet: - Tyttö- ja naisjääkiekon nykyisen pohjan turvaaminen - Yhteistyö muiden seurojen kanssa - Harrasteputki tytöistä (kiekkokoulu ) eteenpäin - 1. divisioonassa pelaaminen - Kilpailutoiminnan kehittäminen

8 2.7 Kiekkokoulu Seuratavoitteet: - Tuottaa ohjaajia/valmentajia sekä pelaajia Hunters-seuraan - Seuran toimintaperiaatteiden tunnetuksi tekeminen - Positiivisen ilmapiirin luominen - Hunters-myönteisyyden vahvistaminen * Kiekkokouluun on helppo tulla * Kiekkokoulu on kiva asia * Minusta välitetään kiekkokoulussa - Toimiminen lasten ehdoilla - Jokaisen kiekkokoululaisen huomioiminen - Kultainen sääntö = Tasavertaisuus 8 (14) Kasvatukselliset tavoitteet - Positiivisen ilmapiirin luominen - Onnistumisten ja elämysten takaaminen - Lasten ja vanhempien yhdessäolon tukeminen - Pelaajien sosiaalisuuden ja yhteistyökyvyn kehittäminen - Toisen ihmisen arvostaminen ja huomioonottaminen - Itsenäisyyden ja omatoimisuuden kehittäminen - Minä-kuvan vahvistaminen - Oppia toimimaan ryhmissä - Oppia avuliaisuuteen ja kohteliaisuuteen - Oppia omaa vastuuta myös kotitöissä Urheilulliset tavoitteet: - Perusvalmiuksien kehittäminen - Luistelutaito, kiekon käsittelytaito - Oppia urheilullisuuteen 3. SISÄISET PELISÄÄNNÖT AVAINKYSYMYKSISSÄ 3.1 Edustusjoukkue ja A- nuoret 1. Pelaajien liike edustus-a-nuoret -akselilla pelien painopisteen mukaan 2. Yhteiset kesäharjoitukset 3.2 B-C1 juniorit Joukkueiden muodostaminen - Tavoitteellisimmat ja taidollisesti pisimmälle kehittyneet ikäluokan korkeimmalle tasolle. - Valinnan tekee vastuuvalmentaja(t) yhdessä valmennuspäällikön kanssa - Pelaaja pelaa kykyjensä, tavoitteidensa ja innokkuutensa edellyttämässä joukkueessa. - Joukkueet muodostetaan kesän harjoitusryhmistä viimeistään elokuun loppuun mennessä. - Peluuttamisesta päättää valmentaja

9 9 (14) 3.3 C2 D juniorit Joukkueiden muodostaminen - Mikäli alue/liitto määrittää näissä ikäluokissa nk. AAA ja AA-sarjat, muodostetaan joukkueet siten, että kunkin pelaajan kohdalla huomioidaan hänen tavoitteensa, kykynsä ja halunsa pelata mahdollisimman perustellusti. - Jos ikäluokassa on vain yksi joukkue, määritetään joukkueen sarjataso yhdessä vastuuvalmentajan ja valmennuspäällikön kanssa. - D-junioreissa suositellaan tasapuolista peluuttamista. - Joukkueet muodostetaan ennen sarjakauden alkua. Valinnan joukkueisiin tekee vastuuvalmentaja yhdessä valmennuspäällikön kanssa. Valintoja tulee perustella sekä pelaajille että vanhemmille. Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen Näissä ikäluokissa siirtyminen joukkueesta toiseen tapahtuu pääsääntöisesti tasontarkastuksien kautta. Valmennuspäällikkö seuraa pelejä kauden aikana ja päättää mahdollisista siirroista yhdessä joukkueen vastuu/maalivahtivalmentajan kanssa. Siirto voi koskea sekä nk. siirtopelaajia saman ikäluokan sisällä että siirtoa ikäluokasta toiseen. Vanhempaan ikäluokkaan siirryttäessä ehtona on pelipaikan saaminen. Siirtoon pitää olla myöskin lupa ao. pelaajalta sekä tämän vanhemmilta. Siirrettäessä pelaajia ikäluokan joukkueissa ylös- tai alaspäin pitää siirtoja perustella sekä pelaajalle että vanhemmille. Päätöksen siirroista tekee ikäluokan vastuuvalmentaja yhdessä valmennuspäällikön kanssa. Nuoremman ikäluokan pelaajat (jotka taidollisesti ovat kykeneviä, yleensä 2-6 pelaajaa) harjoittelevat myös vanhemman ikäryhmän mukana joukkueiden vastuuvalmentajien keskenään sovitulla tavalla. Nuoremman joukkueen pelaajat ovat siten myös vanhemman ikäluokan käytettävissä peleissä ja turnauksissa. Pääsääntö on, ettei tämä toiminta saa häiritä nuoremman joukkueen sarjapelejä, mutta sekään ei ole mikään lopullinen ehto. Vastuuvalmentajat käyvät tämän asian läpi joukkueissaan ja tukevat sekä ohjaavat junioreita menemään tarvittaessa myös vanhemman ikäluokan joukkueisiin. Riita tilanteessa pelipaikan määrittää valmennuspäällikkö. Valmennustoiminta Seura nimeää joukkueille valmentajat vähintään vuodeksi kerrallaan Seura vastaa valmentajien koulutuksesta Valmentajat pyrkivät auttamaan pelaajia kehittymään tasapuolisesti Jääharjoittelu Seuran jääajat jakaa seuran nimeämä henkilö, pääsääntöisesti valmennuspäällikkö. Jääaikoja pyritään jakamaan liiton suosittelemat määrät Rinnakkaisjoukkueet harjoittelevat pääsääntöisesti yhdessä Ikäluokat G C2 harjoittelevat pääsääntöisesti nk.nuorisohallissa Jään jakoon (halliin/vuorojen määrään) vaikuttaa myös joukkueen urheilullinen menestyminen, ei pelkästään ikä. Tämän jaon määrittää valmennuspäällikkö pitäen etusijalla seuran ja joukkueiden etua.

10 3.4 G-E juniorit 10 (14) Joukkueiden muodostaminen G-F- ikäluokissa voidaan muodostaa niin monta pelaajan joukkuetta, kuin mihin on tarvetta. E-junioreista muodostetaan pelaajaa käsittäviä joukkueita niin monta, kuin on mahdollista. Saman ikäryhmän eri joukkueisiin sijoittamisen periaatteena voi olla esim. kaverisuhteet tai kuljetukselliset seikat. Tärkeintä on kuitenkin, että pelaajilla on hauskaa. Sijoittamisen joukkueisiin ratkaisevat yhteistyössä ohjaajat ja lasten vanhemmat. Valmennuspäällikkö voi ottaa tarvittaessa kantaa. 4. VANHEMPIEN JA MUIDEN AIKUISTEN TUKI NUORTEN HARRASTUKSISSA 4.1 Vanhempien rooli/ Hunters-vanhemman huoneentaulu - Muistan, että lapseni pelaa jääkiekkoa, koska hän haluaa sitä ja se on hänestä kivaa - Opetan lastani pelaamaan sääntöjen mukaan ja ratkaisemaan riidat puhumalla - Opetan lapselleni, että tärkeintä ei ole voittaminen vaan parhaansa tekeminen - Kohtelen lastani voittajana jokaisen ottelun jälkeen kannustamalla ja kehumalla hyvistä suorituksista - En nöyryytä lastani enkä huuda hänelle, jos hän tekee virheitä, pelaa huonosti tai ottelu hävitään - Annan tunnustusta otteluissa tehdyille hyville oman sekä vastustaja-joukkueen suorituksille - En arvostele tuomareita tai epäile heidän rehellisyyttään - Kunnioitan ja arvostan valmentajia, jotka uhraavat omaa aikaansa lasten vuoksi 4.2 Katsojan rooli/ Hunters-fanin huoneentaulu - Ymmärrän, että pelaajat pelaavat jääkiekkoa, koska se on heistä kivaa. He eivät pelaa ainoastaan viihdyttääkseen minua - Olen odotuksissani realisti. Muistan, että kaikki pelaajat eivät ole ammattilaisia, eikä heitä voida arvioida samalla tavalla. - Kunnioitan tuomarien päätöksiä ja kannustan pelaajia tekemään samoin - En naura pelaajille enkä vähättele heitä otteluissa tapahtuneiden virheiden vuoksi - Kannustan positiivisesti ja rakentavasti - Osoitan kunnioitusta myös vastustajaa kohtaan, sillä ilman heitä ei olisi koko ottelua - En käytä huonoa kieltä enkä kiusaa pelaajia, valmentajia, tuomareita, toimihenkilöitä tai muita katsojia 4.3 Valmentajan/ohjaajan rooli, huoneentaulu - Olen kohtuullinen vaatimuksissani ja muistan, että pelaajillakin on muitakin mielenkiinnon kohteita kuin jääkiekko - Huolehdin siitä, että varusteet ja harjoitusolosuhteet ovat kunnossa ja turvallisia sekä kaikille pelaajille sopivia - Opetan pelaajia kunnioittamaan sääntöjä, tuomareita ja vastustajia - Muistan, että pelaajat tarvitsevat valmentajan, jota he voivat kunnioittaa - Kannustan pelaajia positiivisesti ja näytän esimerkkiä käyttäytymiselläni - Teen kaikkeni, että kaikki pelaajat saavat yhtäläisen huomion - Toimin yhteistyössä tuomareiden kanssa hyvän pelin edistämiseksi - Koulutan itseäni valmentajana

11 11 (14) 4.4 Tuomarin ja toimitsijan rooli, huoneentaulu - Pyrin aina omilla toimillani ylläpitämään ja edesauttamaan pelaajien turvallisuutta - Teen parhaani, jotta kaikilla pelaajilla olisi mahdollisuus pelata sääntöjen puitteissa parasta mahdollista jääkiekkoa taitojensa ylärajoilla - Pyrin pitämään kilpailutilanteen ja ilmapiirin terveenä ja reiluna - Pyrin aina olemaan johdonmukainen ja puolueeton kaikissa tuomioissani - Pyrin toimissani siihen, että kaikki ottelutapahtumaan osallistujat toimivat toisiaan kunnioittaen - Pyrin toimissani olemaan esimerkkinä muille ja etenkin lasten otteluissa pyrin toiminnallani ohjaamaan pelaajia oikeaan ja reiluun peliin - Kouluttamalla jatkuvasti itseäni huolehdin omasta ammattitaidostani 4.5 Pelaajan rooli, huoneentaulu - Pelaan jääkiekkoa, koska MINÄ haluan, en, koska vanhemmat tai valmentajat haluavat - Noudatan sääntöjä ja reilun pelin henkeä - Käyttäydyn maltillisesti; tappelut ja suunsoitto pilaavat tunnelman kaikilta - Teen parhaani ollakseni todellinen joukkuepelaaja - Yritän muistaa, että voittaminen ei ole tärkeintä, vaan vähintään yhtä tärkeää on, että peli on hauskaa. - Kehityn pelaajana, saan uusia ystäviä ja yritän parhaani - Annan tunnustusta kaikille hyville suorituksille - Muistan, että valmentajat ja tuomarit haluavat auttaa minua, ja annan sille sen ansaitseman arvostuksen 5. TALOUS 5.1 Yleisperiaatteet Emoseuran ja Huntersin kaikkien joukkueiden kirjanpitoa tekee ja raportoi seuralle seuran johtokunnan valitsema kirjapitopalvelua harjoittava tilitoimisto. Seuran tilintarkastuksen suorittaa ammattitilintarjastaja. Joukkueilla on käytössä seuran avaamat joukkuekohtaiset tilit ja näiden tilien tilinkäyttöoikeudet on vahvistettu johtokunnassa. Vastuu tileistä ja tilien käytöstä on emoseuran. Seuran tileillä oleva raha kuuluu seuralle. Joukkueen kaikki rahaliikenne on tapahduttava seuran avaamien ja joukkueille myöntämien joukkuekohtaisten tilien kautta. Joukkueilla ei saa olla seuran ulkopuolisia tilejä, koska yksityisenä henkilönä ei voi saada taloudellista hyötyä yhdistykseen kohdistuvasta toiminnasta. Johtokunnan valitsema taloudenhoitaja / rahastonhoitaja veloittaa erillistä erittelyä vastaan joukkueilta seuraavat maksut: SJL sarjamaksut, seuramaksut, seuralisenssit, jäämaksut, erotuomaripalkkiot, erotuomarikulukorvaukset, rotuomarikerhokorvaukset, tilavuokrat ja muut mahdolliset kulut. Veloitettavista maksuista ennakkoilmoitus joukkueille n.. 1 viikko ennen maksun veloitusta. Joukkueet toimittavat kuukauden vaihteen jälkeen 5 arkipäivän sisällä joukkueen tiliotteen ja alkuperäiset kuitit (=laillisuuspykälä) seuran nimeämälle tilinhoitajalle.

12 5.2 Emoseuran toiminta 12 (14) Seura hankkii varoja mm. seuraavin johtokunnan vahvistamin keinoin: seuran jäsenmaksuilla, seuramaksulla sekä erikseen vahvistutulla valmennuspäällikkö- ja valmennusrahamaksuilla, kioskitoiminnalla, arpajaisilla, mainostuloilla ( julkaisut, jäähallimainokset, ja peliasumainokset ), avustuksilla yhteisöltä, talkootyöllä ja avustuksilla Porvoon kaupungilta. Seura-, valmennuspäällikkömaksun ja valmennusrahan maksavat kaikki muut pelaajat, jotka seurassa pelaavat lukuunottamatta edustuksen, mammakiekon, Legendojen ja kiekkokoulun pelaajia. Jäsenmaksun maksavat kaikki seuran pelaajat ja toimihenkilöt. Tavoitteena on, että seuran jäseniksi liittyisivät myös mahdollisimman monen pelaajan vanhemmat. Seura-,valmennuspäällikkö- ja valmennusrahamaksun sekä seuran jäsenmaksun suuruuden määrittelee johtokunta ja hyväksyy seuran vuosikokous. Seuran johtokunta valitsee vuosittain henkilön huolehtimaan kioskitoiminnan käytännön asioista ja joukkueet huolehtivat arpojen myynnistä. Kioskin hoidosta joukkueelle maksettavan hoitopalkkion määrittelee ja vahvistaa johtokunta. Arpajaisten tulot jaetaan emoseuralle ja joukkueille vuosittain sovittavien pelisääntöjen mukaisesti. Johtokunta voi erillisestä anomuksesta myöntää luvan yksittäiselle joukkueelle omien arpajaisten pitämiseen. Julkaisumainoksia ja jäähallimainoksia voivat joukkueet vapaasti hankkia yhteisesti sovittujen pelisääntöjen puitteissa. Niiden tulot jaetaan pääsääntöisesti niin, että joukkueelle tulee 70% ja emoseuralle 30% nettotuotosta. Peliasumainoksien tuotto, avustukset yhteisöltä ja talkoo-työllä hankitut varat saa joukkue pitää kokonaan itsellään. Johtokunta huolehtii, että avustushakemukset jätetään ajallaan Porvoon kaupungille. Avustukset tulevat emoseuralle, eivät yksittäisille joukkueille. Jäsenmaksut suoritetaan pelaajien osalta lisenssimaksujen yhteydessä ja muut hoitavat maksun erillisellä jäsenmaksulomakkeella. 5.3 Joukkueiden toiminta Jokainen seuran joukkue tekee kullekin toimintavuodelle taloussuunnitelman, joka tulee olla vanhempainkokouksen hyväksymä ( toimitetaan seuran johtokunnalle hyväksyttäväksi ) Joukkueiden on vuosittain suoriuduttava kaikista sitoumuksistaan. Toimintavuoden menot voivat olla tuloja suuremmat vain jos joukkueella on aikaisemmilta vuosilta säästöjä joilla vaje katetaan. Joukkuekohtaisen toimintavuoden maksut päätetään joukkueenjohdon esityksistä vanhempainkokouksissa tai aikuisikäisillä pelaajilla pelaajakokouksissa. Tavoitteena on, että maksu on mahdollisimman pieni ja että suuri osa joukkueen tarvitsemasta rahasta kerätään mainostuloilla, talkootyöllä jne. Joukkueet voivat myöskin harjoittaa esim. WC-paperimyyntiä, pesuainemyyntiä yms. ja tällöin mukaan kuvaan tulevat ALV-asiat hoitaa rahastonhoitaja. Joukkueiden laskut hyväksyvät allekirjoituksellaan joukkueenjohtajat ja he toimittavat

13 13 (14) tiedot viipymättä joukkueen rahastonhoitajalle, jotta joukkueiden laskut tulevat ajallaan hoidettua. Joukkueiden varojen käyttöä valvovat joukkueenjohtajat yhdessä seuran rahastonhoitajan kanssa. Kokonaisvastuu joukkuekohtaisista tileistä on kaikilla ko. juniorijoukkueiden pelaajien vanhemmilla. Lopettavan joukkueen saldo ei saa jäädä negatiiviseksi vaan puuttuvat varat on kerättävä mahdollisimman nopeasti lopettamisen jälkeen, Jos taas saldo on positiivinen, päättää seuran johtokunta miten varat käytetään. Seuran alaisen joukkueen nimissä hankittu omaisuus on seuran omaisuutta eikä sitä saa myydä seuran ulkopuoliselle taholle tai yksityiselle henkilölle ilman seuran johtokunnan suostumusta. Joukkueen hallinnoimaa omaisuutta voidaan myydä, siirtää tai luovuttaa seuran toisen ikäluokan käyttöön. Mikäli pelaaja siirtyy kesken kauden seuran sisällä joukkueesta toiseen, maksaa pelaaja siirtokauden alusta alkaen maksut (ja hoitaa muut velvoitteet ) uuteen joukkueeseen. Pelaajan mukana ei siirry rahaa joukkueesta toiseen, vaan pelaajan aiemmin maksamat rahat, talkoilla tehdyt työt, ilmoitustulot ym, jäävät edellisen joukkueen tilille. Ikäluokkien yhdistyessä kauden alussa, nuoremman joukkueen siirtyessä ylempään sarjaan ja vanhemman jatkaessa samassa ikäluokassa, siirtyy nuoremman ikäluokan mukana rahaa ylemmälle ikäluokalle pelaajakohtaisesti siinä suhteessa kuin edellisessä ikäluokassa oli pelaajia Laskukaava (Ikäluokalla oleva rahamäärä/pelaajamäärä)*siirtyvien pelaajien määrä. Tavoitetila on se, että joukkueiden yhdistyessä on rahaa saman verran/ pelaaja. Pelaajakohtaista rahamäärää tasataan kesäkauden aikana. Esimerkki: Jos edellisellä kaudella joukkueelle jää rahaa 1000 ja joukkueessa pelaajia yhteensä 20, joista 8 siirtyy ylempään ikäluokkaan, on laskukaava seuraava: 1000 /20*8 eli nuorempi ikäluokka maksaa 50 /siirtyvä pelaaja eli yhteensä 400 vanhemmalle ikäluokalle. Jos vastaavasti toisella yhdistyneistä joukkueista on poikkeama (+/-) siirtyvän pelaajan mukana seuraavaan rahamäärään, tasataan se kauden aikana. Useamman ikäluokan joukkueissa, vanhemman ikäluokan siirtyessä ylempään sarjaan ja nuoremman jatkaessa edellisessä ikäluokassa, siirtyy siirtyvien näiden pelaajien mukana edellisen kauden joukkueen jäljelle jääneistä varoista ylemmälle ikäluokalle siinä suhteessa kuin edellisessä ikäluokassa oli pelaajia Esimerkki: Jos edellisellä kaudella joukkueelle jää rahaa 1000 ja joukkueessa pelaajia yhteensä 20, joista 8 siirtyy ylempää ikäluokkaan, on laskukaava seuraava: 1000 /20*8 eli nuorempi ikäluokka maksaa 400 vanhemmalle ikäluokalle. Kun pelaaja jostain syystä on päättänyt lopettaa seurassa pelaamisen hänen tulee ilmoittaa asiasta kirjallisesti joukkueenjohtajalle. Samalla hänen tulee palauttaa kaikki joukkueelta saamansa varusteet. Mikäli hän siirtyy toiseen seuraan, kaikki ko. päivämäärään erääntyneet maksut on oltava suoritettuina seuralle siirtopapereiden saamiseksi. Siirtopaperit vapauttaa seuran siihen tehtävään valtuuttama henkilö saatuaan kirjallisen lopettamisilmoituksen joukkueenjohtajalta. Kaikki pelaajan maksamat rahat, talkoilla tehdyt tulot, ilmoitustulot ym. jäävät joukkueen tai seuran tilille.

14 14 (14) Epäselvissä tai tulkinnanvaraisissa tapauksissa joukkueenjohtaja, muu toimihenkilö tai yksittäisen pelaajan vanhemmat kysyvät ensin neuvoa talouteen liittyvissä asioissa seuran puheenjohtajalta, seuran rahastonhoitajalta. Talouteen liittyvissä asioissa ongelmanratkaisuryhmänä toimii ko. joukkueen joukkueenjohtaja, seuran puheenjohtaja sekä seuran ja joukkueen rahastonhoitaja. Seuran johtokunnalla on lopullinen päätösvalta epäselvissä talousasioissa. Hunters on perustajajäsenenä mukana Porvoon jääurheiluyhdistyksessä. Tämä yhdistys on 1998 ottanut noin FIM yhden (1) miljoonan lainan, jolla on mahdollistettu nuorisotekojään kattaminen. Laina on tarkoitus maksaa takaisin 15 vuoden aikana. Lainan takaisinmaksuun kerätään rahaa jäämaksujen kautta.

Ohjeet pelaajien siirtymiseen

Ohjeet pelaajien siirtymiseen Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 12.11.2014 versio 1.2 Ohjeet pelaajien siirtymiseen 2 Ohjeet pelaajien siirtymiseen SISÄLLYSLUETTELO 1 SIIRTYMINEN SEURAN SISÄLLÄ 3 1.1 Pelaaminen ja harjoittelu

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Panelian Raikkaan tavoitteena on kehittää ja luoda mahdollisimman monelle hyvät ja monipuoliset jääurheilun harrastus ja osallistumismahdollisuudet,

Lisätiedot

Riihimäen Palloseura Toimintamalli

Riihimäen Palloseura Toimintamalli Riihimäen Palloseura Toimintamalli Markus Koivuniemi Nuorisopäällikkö 12.9.2013 Sisältö Riihimäen Palloseuran toimintamalli ja ohjeistus Joukkueenjohtajille Valmentajille Rahastonhoitajille Huoltajille

Lisätiedot

JPS Aapinen JPS Juniorit Ryn toimintaohje Hyväksytty johtokunnan kokouksessa elokuussa 2006

JPS Aapinen JPS Juniorit Ryn toimintaohje Hyväksytty johtokunnan kokouksessa elokuussa 2006 JPS Aapinen JPS Juniorit Ryn toimintaohje Hyväksytty johtokunnan kokouksessa elokuussa 2006 Tämän ohjekirjasen tarkoituksena on antaa tietoa JPS: n joukkueiden toiminnasta ja joukkueissa toimimisesta.

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

Seurasäännöt. Karhu-Kissat ry. Matkamiehenpolku 2 D 00320 Helsinki. www.karhu-kissat.fi

Seurasäännöt. Karhu-Kissat ry. Matkamiehenpolku 2 D 00320 Helsinki. www.karhu-kissat.fi Seurasäännöt Karhu-Kissat ry Matkamiehenpolku 2 D 00320 Helsinki www.karhu-kissat.fi Sisällys Seuratoiminnan säännöt... 2 Karhu-Kissat ry:n arvot... 2 Organisaatio seuran hallitus... 2 Jäsenten tehtävät...

Lisätiedot

Rahastonhoitajakoulutus. 15.1.2014 Seuran toimisto

Rahastonhoitajakoulutus. 15.1.2014 Seuran toimisto Rahastonhoitajakoulutus 15.1.2014 Seuran toimisto Sisältö Vuoden 2013 tilinpäätösaineiston kokoaminen Ikäluokan taloudenhoito Rahastonhoitajan toimenkuva Ikäluokan kirjanpidon perusteet Vuoden 2014 kuukausittaisen

Lisätiedot

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015 MuurY P07 Futis Vanhempainkokous 8.4. 2015 Agenda Urheilun säännöt Joukkueentoimihenkilöt Harjoitukset ja pelit Budjetti Urheilun Pelisäännöt kaudelle 2015 MuurY P07 Futis joukkueen säännöt Nämä säännöt

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa JyPK:ssa valmennus on valmennuslinjan ohjaama prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY JÄÄKIEKON SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET

ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY JÄÄKIEKON SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY JÄÄKIEKON SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 1 1. TOIMINNAN TARKOITUS 2. VASTUUELIMET SEURASSA 2.1 JÄSENISTÖ 2.2 KOKOUKSET 2.2.1. JAOSTON KOKOUS 2.2.2. JOUKKUEENJOHTAJIEN JA

Lisätiedot

KUPARIKIEKKO jr TOIMINTATAVAT

KUPARIKIEKKO jr TOIMINTATAVAT KUPARIKIEKKO jr TOIMINTATAVAT Toiminnan tarkoitus ja tavoitteet Seuran toiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää jääkiekkoilua Harjavallan seudulla. Tarjota lapsille ja nuorille heidän ehdoillaan,

Lisätiedot

Juniori Hermes ry:n joukkueiden sisäiset PELISÄÄNNÖT

Juniori Hermes ry:n joukkueiden sisäiset PELISÄÄNNÖT Sisällysluettelo Juniori Hermes ry:n joukkueiden sisäiset PELISÄÄNNÖT 1. Juniori Hermes ry:n organisaatio ja joukkueiden toimihenkilöiden tehtäväkuvat...2 1.1 Vuosikokous...2 1.2 Hallitus...2 1.3 Hallituksen

Lisätiedot

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE Limingan Kiekon joukkueet toimihenkilöineen kuuluvat Limingan Kiekko Ry:n alaisuuteen. Yhdistyksen päättävä elin on seuran kevät- ja syyskokous. Näiden välissä

Lisätiedot

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 VASTUUVALMENTAJALLE! Kiitokset päätöksestä osallistua yhtenä tärkeänä osana joukkuetoimintaan. Kädessäsi on vastuuvalmentajan toimenkuva tässä seurassa.

Lisätiedot

Toiminnan ohjeet. Kaarinan Kiekko-Pojat RY:n organisaatio ja toiminnan ohjeet

Toiminnan ohjeet. Kaarinan Kiekko-Pojat RY:n organisaatio ja toiminnan ohjeet Toiminnan ohjeet 2009-2010 Kaarinan Kiekko-Pojat RY:n organisaatio ja toiminnan ohjeet Tämä ohjeistus on tarkoitettu ohjenuoraksi kaikille toiminnassa mukana oleville. Jäljempänä oleviin ohjeisiin on yhdistyksen

Lisätiedot

NuPS Hockey ry. Taloussääntö. Matti Sillantaka

NuPS Hockey ry. Taloussääntö. Matti Sillantaka NuPS Hockey ry Taloussääntö Matti Sillantaka TALOUSASIAT Seuran talous Seura maksaa toiminnan yhteiset kulut. Tällaisia ovat mm. valmennus- ja toiminnanjohtajan kulut, maalivahtikoulun valmennus ja jäät,

Lisätiedot

Juniori Hermes ry:n PELISÄÄNNÖT

Juniori Hermes ry:n PELISÄÄNNÖT Juniori Hermes ry:n PELISÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1. Juniori Hermes ry:n organisaatio ja joukkueiden toimihenkilöiden tehtäväkuvat...2 1.1 Vuosikokous...2 1.2 Hallitus...2 1.3 Hallituksen tehtävät...2 1.4

Lisätiedot

SBS MASKU Seurakäsikirja versio 1.2 Hyväksytty

SBS MASKU Seurakäsikirja versio 1.2 Hyväksytty SBS MASKU versio 1.2 Hyväksytty 6.8.2015 1 1. Seura 1.1. Seuran toiminta-ajatus SBS Masku on salibandyyn keskittynyt erikoisseura, jonka pääpaino on junioritoiminnassa. Seura pyrkii asettamaan vähintään

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus JyPK:ssa on pitkäjänteistä kja suunnitelmallista toimintaa perusasioiden kautta

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 11v11 joukkueet (14-18v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 11v11 joukkueet (14-18v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 11v11 joukkueet (14-18v) C14-B18 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa - tavoitteet C14-B18 11v11 ikäkausi- ja kilpajoukkueissa lähtökohtana on yksilöiden kehittäminen.

Lisätiedot

KPV Juniorit Ry talousohjesäännöt

KPV Juniorit Ry talousohjesäännöt KPV Juniorit Ry talousohjesäännöt 1. Yleistä seuran taloudenhoidosta 1.1.Hallitus 1.2 Juniorijaosto 1.3 Joukkueet 1.4 Tilinpäätös 1.5 Talousarvio 1.6 Omaisuudenhoito 2. Joukkueiden taloudenhoidon tehtävät

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

Kiekko-Espoo seurayhteisö

Kiekko-Espoo seurayhteisö Kiekko-Espoo seurayhteisö Espoon Kiekkoseura ry ØHarrastajia Ø Tytöt 270 Ø Pojat 300 Ø Aikuiset 190 ØLajit Ø Ringette Ø Jääkiekko tytöt ja pojat ØHarjoituspaikat Ø Laaksolahti Ø Leppävaara 21.11.2017 2

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa Lasten valmennus on suunnitelmallinen prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena pelaamisen

Lisätiedot

EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto

EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto Kaikki 07 syntyneet pelaajat ovat tervetulleita perustettavaan ikäluokkaan mukaan.

Lisätiedot

Genuine Hockey Spirit Since Haukat G 2010 Kausi

Genuine Hockey Spirit Since Haukat G 2010 Kausi Genuine Hockey Spirit Since 1979 Haukat G 2010 Kausi 2017-2018 Haukat seurana Perustettu 1979 Valon Sinettiseura vuodesta 1997 (entinen Nuori Suomi) Lajeina jääkiekko ja ringette Lapsia ja nuoria lisenssipelaajia

Lisätiedot

TOIMINNAN TARKOITUS...

TOIMINNAN TARKOITUS... TOIMINTAOHJEITA JOUKKUEILLE 2013-2014 SISÄLLYS 2 1 TOIMINNAN TARKOITUS... 3 2 ORGANISAATIO... 3 2.1 HALLITUS / JOHTOKUNTA... 3 2.2 TOIMIKUNNAT... 4 2.3 JOUKKUEET... 4 3 TOIMINNAN TAVOITTEET... 4 3.1 KASVATUSTYÖ...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

HPK-Juniorijääkiekko ry. Joukkueenjohtajan tehtävät Mika Kannisto

HPK-Juniorijääkiekko ry. Joukkueenjohtajan tehtävät Mika Kannisto HPK-Juniorijääkiekko ry Joukkueenjohtajan tehtävät 9.8.2017 Mika Kannisto Joukkueenjohtaja Joukkueenjohtajat muodostavat yhdessä muiden toimihenkilöiden (valmentajat ja huoltajat) kanssa joukkueen johtoryhmän

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus on johdonmukainen prosessi, jossa edetään perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC Saarijärvi ry FC Saarijärvi on 21.11.2000 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tarkoitus on antaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus

Lisätiedot

Itä-Helsingin Kiekko ry PELISÄÄNNÖT. Lasten ja nuorten vanhemmille sekä harrastekiekon pelaajille

Itä-Helsingin Kiekko ry PELISÄÄNNÖT. Lasten ja nuorten vanhemmille sekä harrastekiekon pelaajille Itä-Helsingin Kiekko ry PELISÄÄNNÖT Lasten ja nuorten vanhemmille sekä harrastekiekon pelaajille Kausi 2010-2011 PELISÄÄNNÖT 2 SISÄLLYSLUETTELO LASTEN JA NUORTEN VANHEMMILLE... 3 ITÄ-HELSINGIN KIEKKO RY...

Lisätiedot

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa NJS Milan: Joukkueen Säännöt 2011 Hyväksytty Vanhempainkokouksessa 25.03.2011 Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrä Kuinka paljon lapset oikeasti liikkuvat? Kuinka moni meistä tietää kuinka paljon

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus on suunnitelmallinen prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena pelaamisen

Lisätiedot

Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry

Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT Vastuuvalmentaja seura nimeää Valmentaja seura nimeää Maalivahtivalmentaja seura nimeää Joukkueenjohtaja vanhempainkokous nimeää ja seura hyväksyy

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa Lasten valmennus on johdonmukainen prosessi, jossa edetään perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO LOKAKUU Vanhempainilta 1. Toimintasuunnitelma joukkueelle Budjetti Taitokisailmoittautumiset Hallitalkoot SYYSKUU Talviliigan maksujen eräpäivä Vuoden palkittavat Seuran taitokisat

Lisätiedot

Pelaajaluettelot nähtävissä osoitteessa http://www.finhockey.fi/alueet/kymi-saimaa/tulospalvelu_2011-2012/tilastoitavat_sarjat/

Pelaajaluettelot nähtävissä osoitteessa http://www.finhockey.fi/alueet/kymi-saimaa/tulospalvelu_2011-2012/tilastoitavat_sarjat/ Kuntokiekon lisäohjeet: Pelaajaluettelot Joukkueet toimittavat aluepäällikölle joukkueensa pelaajaluettelot ennen sarjan alkua. Yhteyshenkilö ilmoittaa pelaajamuutokset välittömästi aluepäällikölle. Vain

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS

JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS SUOMEN JÄÄPALLOLIITTO ry SJPL Kristina Koskela kilpailu@finbandy.fi puhelin 020 7964 322 JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS 2010 Tämä joukkueenjohtajaopas antaa joukkueenjohtajalle perustietoa seuratoiminnasta sekä

Lisätiedot

KPV Juniorit Ry talousohjesäännöt

KPV Juniorit Ry talousohjesäännöt KPV Juniorit Ry talousohjesäännöt 1. Yleistä seuran taloudenhoidosta 1.1.Hallitus 1.2 Palkat ja kulukorvaukset 1.3 Kirjanpito 1.4 Juniorijaosto 1.5 Joukkueet 1.6 Tilinpäätös 1.7 Talousarvio 1.8 Omaisuuden

Lisätiedot

TITAANI JUNIORIT RY PELISÄÄNNÖT JA OHJEET 2015-2016

TITAANI JUNIORIT RY PELISÄÄNNÖT JA OHJEET 2015-2016 TITAANI JUNIORIT RY PELISÄÄNNÖT JA OHJEET 2015-2016 28. heinäkuuta 2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 TOIMINNAN TARKOITUS... 4 2.1 Urheilullinen tavoite... 4 2.2 Kasvatuksellinen tavoite... 4 2.3

Lisätiedot

2014-2015 HYVINKÄÄN JÄÄ-AHMAT RY:N TOIMINTAOHJEET

2014-2015 HYVINKÄÄN JÄÄ-AHMAT RY:N TOIMINTAOHJEET 2014-2015 HYVINKÄÄN JÄÄ-AHMAT RY:N TOIMINTAOHJEET SISÄLTÖ 1. Lukijalle 2. Lasten ja nuorten vanhemmille 3. Johdanto 4. Hyvinkään Jää-Ahmat ry:n organisaatio ja yhteystiedot 4.1. Seurapuku ja peliasu 5.

Lisätiedot

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla.

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla. hallitus 9.12.2014 EsJt:n muodostelmaluistelun pelisäännöt Muodostelmaluistelun tavoitteet EsJt:n muodostelmaluistelun tavoitteena on tarjota luistelijoita kehittävää, laadukasta, pitkäjänteistä, määrätietoista

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2016-2017 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT

JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT A. SEURANÄKÖKULMA Joukkueenjohtaja 1. toimii seuran edustajana joukkueeseen päin ja joukkueen edustajana seuraan päin tiedottaa seuran asiat joukkueen jäsenille tiedottaa joukkueen

Lisätiedot

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020 Kiilat Hockey strategia perustuu Suomen Jääkiekkoliiton luomaan strategiaan, jossa on VISIO: Intohimona jääkiekko ja MISSIO: Suomi-kiekosta lisäarvoa elämääsi 1 Tähän kuuluu vahvasti yhteiset TAHTOTILAT:

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VASTUUNJAKO TALOUSASIOISSA... 3 2.1 Seuran vuosikokoukset... 3 2.2 Seuran johtokunta... 3 2.3 Seuran joukkueet... 4 2.3.1 Joukkueen taloudenhoitajan

Lisätiedot

Liite 6 Talousohjesääntö

Liite 6 Talousohjesääntö Liite 6 Sisällys 1. Yleistä seuran taloudenhoidosta... 3 1.1 Tehtävät ja vastuut... 3 1.1.1 Hallitus... 3 1.1.2 Toiminnanjohtaja... 3 1.1.3 Joukkueet... 3 1.2 Toimintasuunnitelman ja talousarvion tekeminen...

Lisätiedot

LUISTELUKOULUN TOIMINTAMALLI

LUISTELUKOULUN TOIMINTAMALLI N TOIMINTAMALLI JA SÄÄNNÖT luistelukoulun_toimintamalli_versio_2.doc 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 N TOIMINTAMALLI...3 Lajiin tutustuminen...3 N SÄÄNNÖT JA OIKEUDET...4 Käyttäytyminen ja

Lisätiedot

Pelaajaa kannustetaan ottamaan vastuuta kehittymisestään myös henkilökohtaisen harjoittelun avulla.

Pelaajaa kannustetaan ottamaan vastuuta kehittymisestään myös henkilökohtaisen harjoittelun avulla. LAATUKÄSIKIRJA LUONNOS GrIFK Innebandy rf. GrIFK Salibandy ry. Hyväksytty yhdistyksen hallituksen kokouksessa xx.xx.201x GrIFK Innebandy rf. - GrIFK Salibandy ry. on salibandyn erikoisseura, jonka toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

Koivukylän Palloseura ry. B-juniorit. Toimintasuunnitelma kaudella 2015

Koivukylän Palloseura ry. B-juniorit. Toimintasuunnitelma kaudella 2015 Koivukylän Palloseura ry B-juniorit Toimintasuunnitelma kaudella 2015 01.12.2014 Suunnitelma koskee aikaväliä 1.11.2014 31.10.2015. Toimihenkilöt ja yhteystiedot Joukkueenjohtaja: Vastuuvalmentaja: Valmentaja:

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille

KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille FC Kontu - kaikille avoin FC Kontussa joukkuetoiminta alkaa 6-ikävuodesta niin tytöillä kuin pojillakin. Jalkapallon voi aloittaa myöhemminkin. Suositeltavaa

Lisätiedot

Mitä tehdään tehdään kunnolla.

Mitä tehdään tehdään kunnolla. SALIBANDYTOIMINNAN TOIMINTAOPAS MOTTO: Mitä tehdään tehdään kunnolla www.hirvhesalibandy.net Visio 2015 Hirvensalon Heiton salibandytoiminta rakentuu seuraavien keskeisten tavoitteiden ja arvojen varaan:

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä)

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä) Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä) 1.6.2009 1. Yleistä Tämä tietopaketti ja ohjeistus on luotu selventämään joukkueen sisäisiä toimintatapoja sekä

Lisätiedot

Heinolan Kiekko Ry. Strategia 2012-2015

Heinolan Kiekko Ry. Strategia 2012-2015 Heinolan Kiekko Ry Strategia 2012-2015 Heinolan Kiekko Ry - Visio HYVÄ IHMINEN! Heinolan Kiekko Ry - Missio KASVATTAA HYVIÄ IHMISIÄ KAUKALOON JA SEN ULKOPUOLELLE! Heinolan Kiekko Ry Arvot AVOIMUUS REILU

Lisätiedot

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 Toivalan Urheilijat ry ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 PVM: 10.1.2016 1. Joukkueen toimihenkilöt: Valmentajat: Suvi Kankkunen Puh. 050 381 2105, kankkunens@gmail.com Erika Hyttinen Puh.

Lisätiedot

Valkeakosken Kiekko-Ahma ry. Sisäiset pelisäännöt

Valkeakosken Kiekko-Ahma ry. Sisäiset pelisäännöt Valkeakosken Kiekko-Ahma ry. Sisäiset pelisäännöt Nämä pelisäännöt on laadittu selventämään seuran, lasten/nuorten ja vanhempien yhteistä toimintaa Päivitetty 11/2010 Valkeakosken Kiekko-Ahma ry. 1(11)

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

Joukkueenjohtaja. Hoitaa varuste- ja muut hankinnat yhdessä ennalta sovitun varustevastaavan kanssa

Joukkueenjohtaja. Hoitaa varuste- ja muut hankinnat yhdessä ennalta sovitun varustevastaavan kanssa Joukkueenjohtaja Vanhempien ehdottama ja seuran hyväksymä Järjestää kauden aikana vähintään kaksi vanhempainiltaa: 1. Kauden alussa laaditaan budjetti yhdessä rahastonhoitajan kanssa, hyväksytetään se

Lisätiedot

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Sisällysluettelo 1. D-tyttöjen missio, visio ja arvot 2. D-tyttöjen toiminnan linjaukset ja tavoitteet 3. Joukkueen kasvatuskeinot 4. Reilu peli 5. Joukkueen johtohenkilöiden

Lisätiedot

Jääkiekkojaosto Joukkueiden toimihenkilöt ja näiden tehtävät

Jääkiekkojaosto Joukkueiden toimihenkilöt ja näiden tehtävät 1 16.6.2017 Joukkueiden toimihenkilöt ja näiden tehtävät 2017-2018 - Joukkueen toimihenkilöitä ovat joukkueenjohtaja(t), vastuuvalmentaja, valmentaja(t), rahastonhoitaja, huoltajat, tilinvalvoja ja nettivastaava

Lisätiedot

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet)

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet) Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet) 31.5.2010 Yleistä Tämä tietopaketti ja ohjeistus on luotu selventämään joukkueen sisäisiä toimintatapoja sekä parantamaan informointia

Lisätiedot

Imatran Ketterä Juniorit ry 21.02.2010 IMATRAN KETTERÄ D-96 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2009-2010. 1. Kausi 2009-2010. 1.1.

Imatran Ketterä Juniorit ry 21.02.2010 IMATRAN KETTERÄ D-96 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2009-2010. 1. Kausi 2009-2010. 1.1. IMATRAN KETTERÄ D-96 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2009-2010 1. Kausi 2009-2010 1.1. Sarjat Kaudella 2009-2010 joukkue osallistuu D1 AAA ylialuesarjaan, ylemmässä alkusarjassa sekä kevätkaudella pelattavaan

Lisätiedot

Jääkiekkojaosto toimintaohjeet

Jääkiekkojaosto toimintaohjeet Jääkiekkojaosto toimintaohjeet 1 Jääkiekkojaoston toimintaohjeet Lauttakylän Luja jääkiekkotoiminnan perustan muodostaa seuratasolla toteutettu laadukas, monipuolinen ja Nuori Suomi henkinen lapsi- ja

Lisätiedot

IHK -01. Toimintasuunnitelma 2011-2011. Toiminta ja tavoitteet

IHK -01. Toimintasuunnitelma 2011-2011. Toiminta ja tavoitteet IHK -01 Toimintasuunnitelma 2011-2011 Toiminta ja tavoitteet Joukkue on perustettu IHK:n luistelukoulun jälkeen tammikuussa 2008. Kaudella 2011-2012 joukkue harjoittelee 2-4 kertaa viikossa elokuusta alkaen.

Lisätiedot

Nikkarit-infon lukijalle

Nikkarit-infon lukijalle Nikkarit-infon lukijalle Kiekko-Nikkarit ry:n päätehtävänä on omalta osaltaan olla mukana auttamassa vanhempia nuorison kasvattamisessa. Jokainen meistä tietää kuinka vaikeaa ja haastavaa tämä kasvatustyö

Lisätiedot

Jokelan Kisa jalkapallo

Jokelan Kisa jalkapallo Jokelan Kisa jalkapallo Jokelan Kisa tarjoaa kaikille Jokelan ja lähialueen asukkaille laadukasta jalkapalloharrastusta ikään ja tasoon katsomatta. Teemme yhteistyötä lähiseurojen kanssa tarjotaksemme

Lisätiedot

C2-D2 Final Four-turnaukset

C2-D2 Final Four-turnaukset C2-D2 Final Four-turnaukset 31.3 2.4.2017 C2 AAA alempi Jatkosarja C2 AAA alemman jatkosarjan Final Four-turnaus pelataan Malmin Jäähallissa Helsingissä 1.4.2017. Turnaukseen C2 AAA alemman jatkosarjojen

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

KISA-EAGLES - SÄÄNNÖT

KISA-EAGLES - SÄÄNNÖT 13.3.2015 KANGASALAN KISA RY KISA-EAGLES - SÄÄNNÖT vuosi 2015 Johtokunta Kangasalan Kisa ry / Kisa -Eagles Jääkiekkojaosto [1] Sisällys 1. Kangasalan Kisa ry... 4 2. Jääkiekkojaosto... 4 2.1 Jääkiekkojaoston

Lisätiedot

JOUKKUEEN- JOHTAJA 5.12.2013

JOUKKUEEN- JOHTAJA 5.12.2013 JOUKKUEEN- JOHTAJA JOUKKUEENJOHTAJA Seuratoiminta on kaiken sydän Joukkueenjohtaja on joukkueen johtaja Joukkue on aina tiimi Vanhemmat ovat suurin voimavara Turnaus- ja ottelujärjestelyt Miksi tieto kulkee

Lisätiedot

Otteluissa noudatetaan Kisamaailman sääntöjä muutamin muutoksin, joista kerrotaan tarkemmin Säännöt -osiossa.

Otteluissa noudatetaan Kisamaailman sääntöjä muutamin muutoksin, joista kerrotaan tarkemmin Säännöt -osiossa. KAUSI 2017-2018 JOHDANTO Oulun luistinseura ja Suomen salibandyliitto jatkaa edellisen kauden tapaan tuomariyhteistyötä, jossa salibandyliitto järjestelee ja asettelee tuomarit kaikkiin Leijonaliigan otteluihin.

Lisätiedot

Seuran pyrkimyksenä on saada mahdollisimman paljon nuoria ja aikuisia aktivoitua liikunnan pariin.

Seuran pyrkimyksenä on saada mahdollisimman paljon nuoria ja aikuisia aktivoitua liikunnan pariin. Koijärven Kunnon toimintalinja (22.8.2017 VPH) 1. Toiminta-ajatus Koijärven Kunto ry (KOIKU) on, vuonna 1937 perustettu, lentopalloon ja beach-volleyhin erikoistunut yleisseura. KOIKU tarjoaa lentopallon

Lisätiedot

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE 1 Sisältö 1 Yhdistyksen johto ja hallitus... 3 2 Toimisto ja toimihenkilöt... 3 3 Toiminnan tavoite...

Lisätiedot

Vanhempainilta 3.5.2016

Vanhempainilta 3.5.2016 Vanhempainilta 3.5.2016 Perustettu 2006 Palloliiton Grassroots-palkinto Vuoden 2014 harraste- ja kasvattajaseura FC Kangasalan kausimaksut ovat mahdollisimman alhaiset Talkootyö Toiminta kasvaa Etenkin

Lisätiedot

Kaudenaloitusinfo 2014-2015

Kaudenaloitusinfo 2014-2015 Kaudenaloitusinfo 2014-2015 Valmennuspäällikkö Toni Taipale Valmennuksen johtaminen Salivuorojen jakaminen Leirit ja tapahtumat EBT:n henkilöstö Seurasihteeri Liisa Korkiakoski Tiedotus Laskutus MyClub

Lisätiedot

Seuran ja joukkueiden tilinpäätökset yhdistetään yhteen eli joukkueiden tilinpäätökset näkyvät myös seuran tuloslaskelmassa ja taseessa.

Seuran ja joukkueiden tilinpäätökset yhdistetään yhteen eli joukkueiden tilinpäätökset näkyvät myös seuran tuloslaskelmassa ja taseessa. SEURAN JA JOUKKUEIDEN TILINPÄÄTÖS 2009-2010 Seuran ja joukkueiden tilinpäätökset yhdistetään yhteen eli joukkueiden tilinpäätökset näkyvät myös seuran tuloslaskelmassa ja taseessa. Joukkueet toimittavat

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

Vanhempainilta Turun Urheiluliitto, joukkuevoimistelu

Vanhempainilta Turun Urheiluliitto, joukkuevoimistelu Vanhempainilta 16.8.2017 Turun Urheiluliitto, joukkuevoimistelu Illan kulku 2 1. Valmentajien esittely 2. Uuden valmennusjärjestelmän esittely 3. Joukkuevoimistelutoimialan pelisääntöjen läpikäyminen 4.

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

KÄRPPÄ-AAPINEN. Sisäiset pelisäännöt

KÄRPPÄ-AAPINEN. Sisäiset pelisäännöt KÄRPPÄ-AAPINEN Sisäiset pelisäännöt Postiosoite Puhelin ja faksi Sähköposti ja Internet Urheilukatu 5B (08) 335003 etunimi.sukunimi(at)oulunkarpat46.fi 90100 OULU (08) 335002 www.oulunkarpat46.fi 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

VPS JUNIORIT ry TALOUSOHJESÄÄNTÖ

VPS JUNIORIT ry TALOUSOHJESÄÄNTÖ VPS JUNIORIT ry TALOUSOHJESÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1. Joukkueiden organisaatio- ja toimintaohje 1.1 Hallitus 1.2 Puheenjohtaja 1.3 Joukkueet 2. Yleistä seuran taloudenhoidosta 2.1 Hallitus 2.2 Joukkueet

Lisätiedot

Joukkue jossa lapsi pelaa

Joukkue jossa lapsi pelaa Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Vanhemmat Vastaajia yhteensä 129 Joukkue jossa lapsi pelaa Muu, mikä? D-tytöt C-tytöt G6(-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta F9

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009

TOIMINTASUUNNITELMA 2009 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Oulunsalo Pesäpallojaosto 12.10.2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET 1. Ringettejaoston johtoryhmä... 2 Ringettejaoston puheenjohtaja... 3 Valmennuspäällikkö... 3 Sihteeri... 4 Varustepäällikkö... 4 Kilpailusihteeri... 4 Tiedottaja... 4

Lisätiedot

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta Tässä esityksessä on kaudella 2011-2012 Kiva HT D1 nimellä pelanneen seurayhteistyöjoukkueen palauteyhteenveto Joukkue pelasi kaudella 2011-2012 aluekarsinnan

Lisätiedot

JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS

JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS Koulutuksen sisältö 1. Meidän pelin osa-alueet 2. Luonne 3. Oppimisympäristö - oppimistaidot 4. Vuorovaikutus 1. Valmentajien välinen 2. Pelaajien välinen

Lisätiedot

1990-luvulla jääkiekon pelaaminen ulkojäillä tuli mahdottomaksi ja jääkiekkotoiminta seurassa loppui.

1990-luvulla jääkiekon pelaaminen ulkojäillä tuli mahdottomaksi ja jääkiekkotoiminta seurassa loppui. 1. Johdanto Seurakäsikirja on laadittu kaikkien seuratyötä tekevien avuksi. Tämän seurakäsikirjan tarkoituksena on esitellä Joutsan Seudun Pallon toimintaa sekä antaa suuntaviivat kaikille seuran toiminnassa

Lisätiedot

Rahastonhoidon opas on suunnattu joukkueen nimetyille rahastonhoitajille ja joukkueenjohtajille. Opas on myös hyvä tietolähde vanhemmille.

Rahastonhoidon opas on suunnattu joukkueen nimetyille rahastonhoitajille ja joukkueenjohtajille. Opas on myös hyvä tietolähde vanhemmille. Rahastonhoidon opas on suunnattu joukkueen nimetyille rahastonhoitajille ja joukkueenjohtajille. Opas on myös hyvä tietolähde vanhemmille. Päivitetty 16.9.2015 1. YLEISTÄ 1.1 Kotijoukkue 1.2 NETILMO 1.3

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Vuosi 2014 on seuran kahdestoista varsinainen toimintavuosi. Vuosille 2013 2015 tehtiin päätös palkata AC Kirkkonummi- ACK ry:lle oppisopimuksella kokopäiväisesti toimiva

Lisätiedot

FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT RY.

FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT RY. FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT RY. JUNNUAAPINEN Jääkiekko JUNIORIJOUKKUEIDEN TOIMINTAPERIAATTEET päivitetty 06/2015 1. Johdanto 2. Lasten ja nuorten vanhemmille 3. FoPS Juniorit on Sinettiseura 4. Seuran

Lisätiedot