Jalasjärven kulttuuristrategia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jalasjärven kulttuuristrategia 2012-2016"

Transkriptio

1 Jalasjärven kulttuuristrategia Vapaa-ajan lautakunta

2 SISÄLLYS Johdanto... 2 Kunnallinen kulttuuritoiminta... 3 Kansalaisopisto... 4 Kirjasto... 5 Kulttuuritapahtumat... 6 Musiikkiopisto... 7 Musiikkitoiminta... 8 Järjestötyö... 9 Museotoiminta Muut kulttuurikohteet Kulttuuriympäristö Kulttuurialojen yrittäjyys Seuranta ja arviointi

3 Johdanto Etelä-Pohjanmaan liiton vuosille päivittämän Etelä- Pohjanmaan kulttuuristrategian visio on kulttuurisesti kilpailukykyinen ja hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa. Strategian päälinjat ovat kulttuurisen hyvinvoinnin, elinkeinojen ja vetovoiman kehittäminen. Etelä-Pohjanmaan liitto on edistänyt myös kunnallisten kulttuuristrategioiden laatimista. Jalasjärven kunnan kulttuuristrategian laatiminen alkoi syksyllä Strategian tarkoituksena on hahmottaa kunnan kulttuurin nykytila. Kartoituksen pohjalta strategiassa mietitään tulevaisuuden tavoitteita ja tavoitteiden toteuttamisen keinoja. Tarkoituksena on vahvistaa jo olemassa olevaa toimintaa sekä edistää kunnan kulttuurin kehitystä yhä kattavammaksi, kunnan ja kuntalaisten näköiseksi. Lisäksi strategian tarkoituksena on palvella myös koko maakuntaa, jonka kunnat kehittävät kukin tahollaan alueen kulttuuritoimintaa. Kuntalaisilla oli mahdollisuus osallistua strategiatyöhön sekä esittää mielipiteitä ja ehdotuksia. Strategiaosiot olivat nähtävillä kunnan nettisivuilla, jonne kaikki halukkaat saivat kommentoida. Asiaa käsiteltiin myös paikallislehdessä. Lisäksi aiheesta järjestettiin yksi avoin yleisötilaisuus helmikuussa 2012, johon kutsuttiin lehti-ilmoituksella. Tilaisuudessa käytiin keskustelua kunnan kulttuurin nykytilasta ja tulevaisuudesta sekä kulttuuristrategian sisällöstä. Kulttuuripalvelut lisäävät kunnan vetovoimaisuutta ja kulttuuritarjonnalla on vaikutusta kuntalaisten hyvinvointiin. Parhaimmillaan kulttuuritoiminta tarjoaa myös työpaikkoja kunnan alueelle. Tämän vuoksi alueen oman kulttuuristrategian laatiminen on tärkeää. Jalasjärven kunnan visiossa Jalasjärvi kannustaa ihmisiä omatoimisuuteen, yrittäjyyteen ja ennakkoluulottomien uusien toimintatapojen hakemiseen. Korkeatasoisia palveluita kehitetään ja toimintaa organisoidaan vastaamaan ajan haasteita. Jalasjärvi on aktiivinen asuinkunta, joka tarjoaa asukkailleen virikkeellisen ja avaran asuinympäristön. Kunnan sijainti antaa erinomaiset ja monipuoliset kehittämismahdollisuudet kansainvälistyvälle yritystoiminnalle. Jalasjärven kulttuuristrategian visiona on: Perinne Jatkumo Elävää kulttuuria 3

4 Kunnallinen kulttuuritoiminta Kunnan kulttuuritoimi myöntää avustuksia taideyhdistyksille, harrastajaryhmille sekä yksityisille taiteen harjoittajille. Kulttuuritoimi myös neuvoo alueellisten ja valtakunnallisten kulttuurirahastojen kautta haettavien avustuksien ja työskentelyapurahojen haussa. Kulttuuritoimi järjestää vuosittain isänmaalliset tilaisuudet kuten Kansallisen veteraanipäivän juhlan. Erilaisia kulttuuritilaisuuksia järjestetään myös yhteistyössä eri järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Yhteistyötä kulttuuritoimi tekee Seinäjoen seutukunnassa toimivien kulttuuritoimien kanssa. Seutukunnan kulttuuritoimijat ovat mukana lasten ja nuorten Louhimo-rytmimusiikkiprojektissa, joka on osa opetusministeriön Taikalamppuverkostoa. Kunnan nuorisotoimi tekee kulttuurista nuorisotyötä ja yhdistysyhteistyötä nuorten hyvinvoinnin eteen, syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä nuorten harrastustoiminnan tukemiseksi. Kunnan tulee varmistaa, että kuntalaisille tarjotaan monipuolisia kulttuuripalveluita jatkossakin. Kulttuuritoimintaa kehitetään entistä kattavammaksi. Eri kulttuuritoimijoiden ja kunnan välistä yhteistyötä tiivistetään, korostetaan kunnan roolia mahdollistajana. Kulttuuritoimijoille tarjotaan ohjausta ja virikkeitä sekä heitä tuetaan harrastustoiminnan pyörittämisessä ja kulttuuripalveluiden tuottamisessa. Tiedotusta tapahtumista ja eri toiminnoista tehostetaan. Kulttuuripalveluiden tasa-arvoinen saatavuus tulee taata. Lasten ja vanhusten kulttuuripalveluihin kiinnitetään erityistä huomiota. Jatketaan yhteistyötä Seinäjoen seutukunnassa toimivien kulttuuritoimien kanssa. Kulttuurista nuorisotyötä jatketaan ja nuorisotyöntekijöillä on kattava osaaminen työn tekemiseen. Kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus toteuttaa itseään luovan toiminnan keinoin ja jokaisella on jokin mielekäs vapaaajan harrastus. Pyritään terävöittämään kulttuurin näkökulmaa vapaaaikatoimen kokonaisuudessa ja varmistamaan, että tekijöitä ja kulttuurin osaamista on riittävästi. Tehostetaan kunnan ja eri kulttuuritoimijoiden välistä yhteistyötä järjestämällä yhteisiä avoimia tapaamisia, joissa mietitään kehittämisen paikkoja ja mahdollisia toteutusmalleja. Tehostetaan yhteistyötä koulujen kanssa lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan kehittämiseksi. Tehdään yhteistyötä hoiva- ja asumispalveluiden kanssa ja suunnitellaan kulttuuritoimintoja vanhusten saataville. Tulevaisuudessa muuttuvien kuntarakenteiden myötä kunnan sisäinen yhteistyö ja yhteistyö kunnan eri kulttuuritoimijoiden kesken korostuu entisestään. Tulevaisuudessa kunnan tulee miettiä erilaisten hankerahoitusten hyödyntämistä toiminnassaan. Kunta myös innostaa ja auttaa eri yhteisöjä hakemaan ulkopuolista rahoitusta. Tehdään kulttuurista nuorisotyötä yhä enemmän ja tiedostetummin. Tiedotetaan lapsia ja nuoria harrastusmahdollisuuksista ja tapahtumista. 4

5 Kansalaisopisto Opisto tarjoaa kuntalaisille monipuolista ja edullista opetusta ja mahdollisuuksia erilaisiin harrastuksiin. Opisto on myös yhteistyössä paikkakunnan eri puolilla toimivien nuorisoseurojen ja muiden vapaaehtoisten järjestöjen kanssa. Kansalaisopisto tarjoaa toimintaympäristön useimmille paikkakuntamme esiintyville ryhmille kuten kuoroille sekä soitinmusiikki- ja näytelmäryhmille. Yhteistyötä tehdään myös musiikkiopiston kanssa. Opiston tärkeimmät aineryhmät ovat musiikki, taideaineet ja muotoilu sekä liikunta. Ikäraja on poistunut opistoista muutama vuosi sitten, joten useimmissa ryhmissä on kaikenikäisiä opiskelijoita. Jalasjärven kansalaisopisto järjestää opetusta myös Karviassa. Opistoa on kehitettävä ottaen huomioon paikkakunnan asukkaiden ikärakenteen muutokset. Kurssitoimintaa on pyrittävä säilyttämään edelleen myös kuntakeskuksen ulkopuolella. Yhteistoimintaa on lisättävä edelleen nuorisoseurojen ja yhdistysten kanssa jo siksikin, että kouluverkon harvenemisen vuoksi kansalaisopiston opetuskäytössä olevat tilat vähenevät. Opettajien ammatillisen tason säilyttäminen pienellä paikkakunnalla on aina suuri haaste. Siinä on tehtävä vielä entistäkin enemmän yhteistyötä naapuriopistojen kanssa. Opettajien rekrytointi on helpompaa usean opiston yhteistyönä. Taloudellisesti vaikea tilanne vaikuttaa myös opistojen toimintaan. Vuoden 2012 alusta valtionapuun oikeuttava tuntimäärä putoaa kymmenellä prosentilla. Tämä aiheuttaa väistämättä supistuksia opetusryhmien määrään. Haasteena onkin säilyttää tulevaisuudessa opiston kurssiohjelman monipuolisuus kaikesta huolimatta. Kansalaisopistolla on edelleen tärkeä tehtävä kuntalaisten henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ylläpitäjänä. Kursseja on järjestettävä kysynnän mukaan. Opiston toiminnan monipuolisena pitäminen näkyy myös kunnan kulttuurielämän vilkkautena ja värikylläisyytenä. Yhteistyötä alueen muiden opistojen kanssa on jatkettava erityisesti opetushenkilöstön täydennyskoulutuksessa ja rekrytoimisessa. 5

6 Kirjasto Kirjasto tarjoaa kuntalaisille tasa-arvoisen pääsyn tietoon ja sivistykseen. Kirjasto toimii yhteistyössä kunnan eri toimijoiden kuten kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen sekä kansalaisopiston, koulujen ja päiväkotien kanssa. Kirjasto tarjoaa kuntalaisille viihtyisän tilan, johon voi tulla etsimään luettavaa, opiskelemaan, lueskelemaan kirjoja ja lehtiä, käyttämään nettiä joko kirjaston asiakaspäätteiltä tai omalta koneelta langattoman verkkoyhteyden kautta tai vain oleskelemaan ja viettämään aikaa. Kirjastossa järjestetään erilaisia tapahtumia ja monenlaista toimintaa, esimerkiksi kirjailijavierailuja, taidenäyttelyitä, satutunteja, kirjastonkäytön opetusta ja tutustumiskäyntejä kirjastoon sekä koululaisille että aikuisryhmille. Kirjasto ylläpitää kotiseutukokoelmaa, johon kerätään ja jossa säilytetään kaikenlainen Jalasjärvestä julkaistu tai jalasjärveläisen tekijän julkaisema aineisto. Kirjastoauto kiertää kunnassa kolmena päivänä viikossa tarjoten kirjastopalveluita myös sivukylille. Kirjaston tavoitteena tulevaisuudessa on edelleen tarjota laadukasta ja monipuolista kirjastoaineistoa kuntalaisille. Tavoitteena on entistä viihtyisämmän kirjastotilan luominen, johon jokainen kuntalainen kokee olevansa tervetullut asioimaan tai viettämään aikaa. Kirjaston asiakas tuntee kirjaston tarjoamat palvelut ja osaa käyttää niitä. Maakunnallinen yhteistyö eri kirjastojen kanssa on tärkeää ja tuo selkeyttä alueen kirjastopalveluihin. Tavoitteena on myös entistä parempi yhteistyö koulujen ja päiväkotien kanssa. Kirjasto etsii ja kokeilee uusia ja erilaisia palvelumuotoja sekä seuraa aktiivisesti kirjasto- ja kustannusalalla tapahtuvia muutoksia ja reagoi niihin nopeasti. Kirjastoauton palveluita pyritään kehittämään asiakkaiden toiveiden mukaan. Riittävät henkilöstö- ja aineistomäärärahat takaavat kirjaston palveluiden säilymisen laadukkaina. Henkilöstön täydennyskoulutuksesta huolehditaan. Kirjaston tarjoamista palveluista tiedotetaan kuntalaisille aktiivisesti ja markkinoidaan 6 niitä. Kirjastotilan selkeyttäminen esimerkiksi opasteilla auttaa asiakasta löytämään tarvitsemansa aineiston. Yhteistyön lisääminen alueen muiden kirjastojen kanssa esimerkiksi yhdenmukaisen kirjastojärjestelmän ja verkkopalvelun muodossa selkeyttäisi maakunnan kirjastokenttää. Yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa lisätään järjestämällä kirjastokäyntejä. Kirjasto kehittää jatkuvasti toimintaansa ja palveluitaan.

7 Kulttuuritapahtumat Kulttuuritoimi tuottaa Jalasjärvellä itsenäisyyspäiväjuhlan, kansallisen veteraanipäivän juhla ja Kiteen taistelun muistojuhlan. Lisäksi kulttuuritoimi tuottaa erilaisia konsertteja ja muita kulttuuritilaisuuksia itsenäisesti sekä yhteistyössä eri järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Musiikkiopisto järjestää säännöllisesti konsertteja ja muita tapahtumia, kuten myös kansalaisopiston ryhmät. Yhdistykset ja yhteisöt järjestävät kulttuuritapahtumia, muun muassa teatteriesityksiä. Mukula ry järjestää vuosittain elokuussa Aukusti-tapahtuman. Kunnan nettisivuilla ja paikallislehdessä julkaistaan tapahtumakalenteria, johon eri tahot saavat ilmoittaa tapahtumiaan maksutta. Jalasjärven kylät julkaisevat omia kylätiedotteita tapahtumistaan. Lisäksi kylillä on omia nettisivuja, joista löytyvät ajankohtaiset uutiset ja tapahtumat. Sekä kulttuuritoimen että yhteisöjen ja opistojen tämänhetkiset kulttuuritapahtumat järjestetään jatkossakin. Tapahtumia kehitetään, jotta ne säilyttäisivät mielenkiintonsa yleisön keskuudessa. Uusia tapahtumia ideoidaan ja tapahtumatarjontaa pyritään monipuolistamaan niin, että huomioidaan kaikki ikäryhmät. Yhteistyötä eri toimijoiden välillä lisätään. Toimijoiden yhteistyötä tulee lisätä järjestämällä säännöllisiä yhteisiä tapaamisia. Yhteisvoimin voidaan kehittää vanhoja ja järjestää uusia tapahtumia vielä monipuolisemmin ja kaikki kohderyhmät huomioiden. Tapahtumat voivat myös yhdistellä vapaa-ajan osaalueita kuten kulttuuria ja liikuntaa. Yhteistyön myötä vältytään päällekkäisiltä toiminnoilta ja pystytään tehostamaan tiedotusta. Tapahtumakalenterin käyttöä tiedottamisessa tehostetaan ja se tulee saada järjestäjätahojen sekä kuntalaisten tietoon entistä vahvemmin. 7

8 Musiikkiopisto Musiikkiopisto antaa musiikin perusopetusta kohderyhminä alle kouluikäiset, kouluikäiset ja aikuiset musiikin harrastajat. Opetusta annetaan musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman mukaan. Jalasjärven musiikkiopisto toimii nykyisin Alajärven kaupungin musiikkiopiston yksikkönä. Jalasjärven ja Alajärven musiikkiopistojen yhdistyminen vuonna 1997 mahdollisti lakisääteisen valtionosuuden saamisen ja loi toiminnalle taloudellisen perustan. Musiikinopiskelu pitkäjänteisenä harrastuksena tarjoaa yhteistyötä, myönteisiä oppimiskokemuksia ja kodin ulkopuolisia aikuiskontakteja, joilla on myös selkeää syrjäytymistä ehkäisevää vaikutusta. Oppilaat otetaan sisään pääsykokeiden kautta ja muskarilaiset ilmoittautumisjärjestyksessä. Musiikkiopisto tuottaa vuosittain konserttia eri kohderyhmille. Opetussuunnitelmassa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset tarpeet ja valmiudet, musiikillisen kulttuuriperinnön siirtäminen, musiikkielämän kansalliset ja kansainväliset muutokset ja kehittämistarpeet, musiikkialan ammattikoulutuksen lähtötasovaatimukset sekä oppilaitoksen ja sen toimintaympäristön omaleimaisuus. Oppilasmäärän ja opetuksen tason säilyttäminen on realistinen tavoite kuntien kiristyneestä tilanteesta huolimatta, samoin oppiaineiden monipuolisuuden ja orkesteritoiminnan säilyttäminen. Eri soitinten sekä musiikinperusteiden opetusta annetaan lukuvuosista riippuen myös sivukylien kouluilla. Musiikkiopisto antaa ohjelma-apua yritysten ja yhteisöjen tuottamiin kulttuuritilaisuuksiin. Yhteistyötä tulee ylläpitää eri järjestäjätahoihin ja koteihin. Omiin tiloihin siirtyminen ja musiikkipainotteisuuden toteuttaminen alaluokilta saakka olisi tulevaisuuden vetovoimatekijä alueella. Aktiivinen osallistuminen alueellisiin, valtakunnallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin pitää lasten ja nuorten mielenkiinnon yllä kasvattaen heitä niin taiteellisesti kuin sosiaalisesti musiikin kautta. Mitä voidaan tehdä Säilytetään opetuksen taso pitämällä pätevät opettajat työssä. Innostetaan opiskelijoita tasokkaan opetuksen, monipuolisen soitinvalikoiman, orkesteritoiminnan ja haasteellisten tavoitteiden sekä musiikkiluokkien kautta. Palvellaan oman alueen musiikkielämää esiintymisten, osallistumisen ja yhteistyön avulla. 8

9 Musiikkitoiminta Jalasjärvi on pitkään ollut monipuolisen musiikkipitäjän maineessa, myös kansainvälisesti ja levytysten valossa. Jalasjärvellä näkyy sekä perinteitten että musiikkisukujen vaikutus kuin myös tämän hetken klassinen ja taidemusiikki. Jalasjärvellä toimii toistakymmentä kuoroa tai lauluryhmää, joista monet toimivat kansalaisopiston ryhminä. Kansalaisopisto tarjoaa myös musiikin teoreettisten aineiden opetusta sekä muutamien instrumenttiryhmien ja orkesterien opetusta. Paikkakunnalla harrastetaan aktiivista puhallinorkesteritoimintaa. Musiikkioppilaitoksen alaisuudessa on useita jousi- ja puhallinorkestereita sekä -yhtyeitä instrumenttiopetuksen ohessa. Kunta tukee musiikkitoimintaa avustuksin. Kulttuuritoimi organisoi yhteistyössä usean eri tahon kanssa musiikkiin liittyviä tapahtumia. Yläkoulussa on mahdollisuus valita musiikkipainotteiset luokat ja koulun yhteydessä toimii bändikerhoja. Koululla on myös oma studio, joka mahdollistaa omien sävellysten ja sovitusten tekemisen ja tallentamisen. Nuorisotoimi on järjestänyt esiintymismahdollisuuksia jo toimiville yhtyeille. Kunnassa on paljon omaehtoista musiikkitoimintaa ja esiintyviä ryhmiä. Tavoitteena on luoda edellytykset tasokkaalle musiikinopetukselle. Kehitetään eri ikäluokkien ja kohderyhmien musiikkiharrastusmahdollisuuksia. Kehitetään sekä oman kunnan ja maakunnan että kansainvälistä musiikkiyhteistyötä. Lisätään eri kulttuuritoimijoiden välistä yhteistyötä. Harrastaminen voi olla tavoitteellista soitto- ja laulutaitojen kehittämistä yksin tai erilaisissa ryhmissä. Opettajalla on tärkeä rooli opetuksen tavoitteiden saavuttamisessa ja opetusilmapiirin luomisessa. Varsinaisten opetustuntien ohella koulun juhlat, projektit ja erilaiset kulttuuritilaisuudet ovat tärkeä osa sekä opettajan että oppilaiden työtä. Varhaisiän musiikkikasvatuksen keskeinen tehtäväalue liittyy nimenomaan lapsen musiikillisen kehityksen tukemiseen. Huolehditaan, että musiikinopetuksen taso, sen vaatimat tilat, kalusto ja opetusvälineet ovat nykyvaatimuksia vastaavalla tasolla. Järjestetään kerhotoimintaa koulun opetussuunnitelman tueksi ja otetaan huomioon erityisoppilaat musiikinopetuksen järjestämisessä. Huolehditaan yhteismusisoinnin, orkesteri- ja yhtyetoiminnan jatkumisesta niin musiikillisena kuin sosiaalisenakin kasvattajana. Hyödynnetään paikkakunnalla olevien musiikin ammattilaisten osaaminen. 9

10 Järjestötyö Jalasjärvellä toimii monia aktiivisia yhdistyksiä ja yhteisöjä, jotka elävöittävät kunnan kulttuuria ja tarjoavat kuntalaisille harrastusmahdollisuuksia, virkistystä ja hyvinvointia. Kunta tukee monia yhdistyksiä avustuksin ja muulla yhteistyöllä. Yhteisöjen toimintaa tuetaan. Usein toiminta perustuu vapaaehtoiseen työhön ja harrastamiseen sekä talkoohenkeen. Vastuun toiminnasta kantaa pääsääntöisesti muutama aktiivi, näitä henkilöitä tulee saada mukaan lisää. Myös nuoria pitää innostaa toimintaan mukaan, jotta voidaan taata eri ryhmien jatkuvuus tulevaisuudessa. Talkoohengen säilyttäminen luo suuren haasteen muuttuvassa maailmassa. Pyritään lisäämään yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Nuoria innostetaan mukaan toimintaan uusin keinoin. Vastuuta jaetaan tasaisesti aktiivien työn helpottamiseksi. Yhdistysten tulee jakaa vastuuta myös keskeisten toimijoidensa välillä. Yhteisöjen toimijoita tulee tukea työssään sekä tarjota heille koulutusta. Tehostetaan ryhmien keskinäistä tiedotusta ja yhteistyötä, jotta vältytään päällekkäisyyksiltä. Käytetään tiedotuksessa ja tiedon hankinnassa aktiivisemmin kunnan tapahtumakalenteria. 10

11 Museotoiminta Jalasjärvi-Seura ylläpitää kunnassa kotiseutumuseota, joka on tiettävästi Pohjoismaiden laajin. Toiminta hoidetaan suurimmaksi osaksi vapaaehtoistyöllä. Tarvittavat varat saadaan kirjallisuuden myyntituloista, Museoviraston ym. satunnaisista kohdeapurahoista, Jalasjärven kunnan antamasta avustuksesta sekä itse museotoiminnasta. Edustava museo on noteerattu valtakunnallisestikin. Presidentti Tarja Halonen ilmoitti haluavansa kuntavierailulla tutustua paikkaan. Jalasjärvi-Seura on yhteistyössä paikkakunnan koulujen kanssa, vuosittain koululaisille järjestetään tutustumis- ja opetustilaisuuksia museoalueella. Museolla järjestetään myös vaihtuvia näyttelyitä. Edustava museo on kärsinyt aikoinaan tehdyistä tiejärjestelyistä ja matkailijan on oltava sinnikäs, että löytää kolmostieltä perille museoalueelle, joka tosin komeasti näkyy valtatielle. Jalasjärvi-Seuran toimintaedellytykset on säilytettävä vastaisuudessakin. Museoalueella järjestettäviä näyttelyitä, tapahtumia ja teemapäiviä on lisättävä. Myös lapset ja lapsiperheet on saatava mukaan tutustumaan museoon sekä sen esineiden ja rakennusten tarinoihin ja kulttuuriarvoon. Museon kulkuyhteyksiä tulee parantaa ja markkinointia tehostaa. Opasteet ja viitoitukset on pidettävä kunnossa ja parannettava niitä. Myös kunnan sisällä tulisi muistaa museoalue hyvänä tutustumiskohteena silloin, kun kunnassa on esimerkiksi vierailijoita. Kunnan omissa esitteissä museon tulee olla näkyvästi esillä. Museo-opetus tulisi säilyttää koulujen opetussuunnitelmassa. Turvallisuuden parantamiseksi ja kävijämäärän lisäämiseksi hautausmaan ja museoalueen välille tulisi rakentaa alikulku jalankulkijoille. Myös muita tieyhteyksiä museoalueelle tulee parantaa ja selkeyttää. Suorempi tieyhteys saataisiin Vanhankirkonmäentien kautta. Aittomäen tuulimylly tulee siirtää nykyisestä paremmalle paikalle. Tuulimylly on melkein kiinni tiessä, mutta huomattavasti tienpintaa alempana. Museon markkinoinnista tulisi neuvotella kunnan kanssa. Jotta museota voitaisiin hyödyntää enemmän ja ympärivuotisesti, museoon tulisi palkata vakinainen työntekijä. 11

12 Muut kulttuurikohteet Jalasjärvellä on luonnonläheisiä kulttuurikohteita, muun muassa Pirunpesä ja Ponsineva- Ponsijärven suojeltu suo. Lisäksi kunnasta löytyy Jokipiin Pellavan tehdasmiljöö, Pettuluoman myllyalue ja Aittomäen tuulimylly valtatie 3: n varrella. Kunnan keskustassa sijaitsee Lamminjärven virkistäytymisalue. Kulttuurikohteita on ylläpidettävä ja mahdollistettava niiden säilyminen. Jo olemassa olevia kohteita tulee hyödyntää ja tehdä tunnetuksi myös oman kunnan asukkaille. Luonnon tarjoamia kulttuurikohteita pitää suojella. Tiedotusta tulee lisätä ottaen huomioon matkailualan kova kilpailu ja jatkuva kehitys. Lamminjärven virkistäytymisalueen käyttöä pitää monipuolistaa. Tiedottamisessa toimijat voivat tehdä yhteistyötä kunnan kanssa, keskenään sekä alueen matkailuyritysten ja paikallisten luontoharrastajien kanssa. Luonnon kulttuurikohteet pitää huomioida maankäytön suunnittelussa. Lamminjärven virkistäytymisalueella voidaan järjestää pienimuotoisia tapahtumia erityisesti lapsiperheille. 12

13 Kulttuuriympäristö Jalasjärven kunnan rakennusperintö on monipuolista ja alueelta löytyy säilynyttä perinteistä rakennuskantaa sekä harvinaisempia rakennustyyppejä, kuten tuulimyllyjä, vesimylly ja kivinavetoita. Pohjalaismaiseman tunnusomaiset piirteet ovat korkeatasoisessa talonpoikaisessa rakennuskulttuurissa. Kunnan alueella sijaitsee valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä, kuten valtakunnallisesti arvokkaat Luopajärven kulttuurimaisema ja Jalasjärven kirkko ympäristöineen sekä maakunnallisesti merkittävät Jalasjärven kirkonseutu, Vanhankirkonmäki, Koivikko ja Jokipii. Alueelta löytyy myös valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia ympäristöjä, kuten Jalasjoki-Matoluoman kulttuurimaisema sekä kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia, kuten Wilhola ja Iloniemen koulu. Lisäksi alueella sijaitsee esihistoriallisia kiinteitä muinaisjäännöksiä sekä useita kivikautisia asuinpaikkoja ja historiallisen ajan kiviaita Rajalan alueella. Raitilan entinen metsälaidun on paikallisesti arvokas perinnemaisema ja museoalue maakunnallisesti merkittävä kohde. Uudisrakentamisessa ei ole tavanomaisesta poikkeavia piirteitä. Kunnan maisemakuvan pohjalaiset ominaisuudet sekä vanhat rakennukset pyritään säilyttämään kulttuurimaiseman omaleimaisuuden säilyttämiseksi. Uudis- ja korjausrakentamisessa tulisi myös ottaa huomioon perinteinen paikallinen rakennustapa ja maisemallinen laatu. Jo hajonnutta maisemakuvaa eheytetään huolellisella ja perinnetietoisella suunnittelulla. Mitä voidaan tehdä Tiedon keräämistä historiallisesta rakennuskannasta jatketaan. Rakennusperinnön inventointia jatketaan maankäytön suunnittelussa ja rakennusvalvonnassa. Arvokkaita kohteita ja alueita pyritään suojelemaan ja säilyttämään. Perinteisen rakennuskannan asema maisemassa säilytetään ja otetaan se huomioon rakentamisessa sekä aluesuunnittelussa. Pyritään käyttämään vanhaa perinnettä kunnioittavasti siten, että pääpaino on vanhan hyödyntämisessä eikä museoinnissa. Pidetään perinteet elävinä ja säilytetään niitä tuleville sukupolville käyttämällä vanhaa perinnettä uuden luomiseen, esimerkkinä uutta kulttuurista merkitystä saaneet Jalasjärven bussipysäkkien katokset, joissa on käytetty Jalasjärven tunnuksena tuttua tuulimyllyä kuvioinnissa. 13

14 Kulttuuriyrittäjyys Kulttuuriyrittäjyyden määrittelyssä käytetään Unescon määritelmää: Kulttuurielinkeinojen ydinalueet Kulttuuriperinto Näyttämötaide Taide, design ja käsityö Kirjat ja lehdet Media Ydin - museot, historialliset miljööt, arkeologiset paikat, erityiset luonnonympäristöt Ydin - teatteri, ooppera, sirkus, tanssi, konsertit, festivaalit Ydin - taide, käsityö, design Ydin kustantamot, lehdet, muut painotuotteet Ydin TV ja radio, elokuva ja video, valokuvaus, interaktiivinen media, tietokonepelit Jalasjärvellä toimii itsenäisiä taidekäsityöläisiä ja kulttuurialan yrittäjiä, mutta heillä ei ole toimivaa verkostoa, jonka kautta he voisivat tuoda toimintaansa näkyvämmin esille. Yrittäjien ja tekijöiden tuotteita on myynnissä kirkonkylässä toimivassa käsityötavaratalossa. Kulttuuriyrittäjyyden vahvuuksia Jalasjärvellä on eteläpohjalaiset kulttuuriperinteet, tekijöiden ammattitaito ja omaleimaisuus sekä Jalasjärven sijainti kolmostien varrella. Kulttuuriyrittäjyyden heikkouksia on yrittäjien keskinäisen yhteistyön puute markkinoinnissa ja näyttelytilojen järjestämisessä Mahdollisuuksia kulttuuriyrittäjille tarjoaa etenkin sijainti ja ohi kulkevat matkailijat, joita pitää pystyä pysäyttämään. Perinteet ja yhteistyön parantaminen ovat myös mahdollisuuk-sia. Kulttuurialan yrittäjiä Jalasjärvellä muun muassa: Art-Keranium Seija Pienimaa (käyttö- ja koristekeramiikka), Tuulan Korttipaja, Taijulinpaja/Tarja Salonranta Haapolahti, Studio Street Oy (valokuvaus) ja Deepthi Oy/ Kirsi Ranto (musiikki). Myös jalasjärveläissyntyiset taiteen ja kulttuurin tekijät ovat osa jalasjärveläistä kulttuurielämää. Itsenäisten toimijoiden yhteistyötä voidaan lisätä sekä luoda yhteistoimintaa etenkin kulttuurielinkeinojen ja niitä sivuavien läheisten toimialojen rajapintoihin. Kulttuurialojen yrittäjien haasteena on tuoda toimintaansa ja tuotteitaan näkyvämmin esille. Yrittäjien kohderyhmänä voisi olla kuntalaisten lisäksi matkailijat ja ohikulkijat. Edistetään uusien luovan alan yrittäjien mahdollisuutta löytää toimitiloja 14 esimerkiksi tyhjenevistä tuotantotiloista tai tyhjillään olevista liike- tai julkisista rakennuksista. Järjestetään kulttuurialan yrittäjien verkottumis- ja keskustelutilaisuuksia. Järjestetään Taidekäsityö, muotoilu, design -yhteisnäyttely kirjaston tiloissa sekä myyntija näyttelytilat matkailijoita pysäyttävien kahvila- tai ravintolapalvelujen yhteyteen.

15 Seuranta ja arviointi Jokaisen osa-alueen vastaavat toimijat huolehtivat kulttuuristrategian käyttöönotosta ja tarvittavasta tiedottamisesta. Strategia toimii ohjenuorana kulttuurityössä. Toimihenkilöt vastaavat strategian toteutumisesta ja suorittavat tarvittavan itsearvioinnin. Sisällön ajantasaisuutta ja suunnitelman toteutumista tarkastellaan vuosittain. Kunnan viranhaltijoiden laatima päivitetty strategia esitetään lautakunnalle hyväksyttäväksi valtuustokausittain. Kunnan kulttuuritoimintojen osalta raportointi suoritetaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. 15

16 Jalasjärven kunta PL JALASJÄRVI

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2013 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa / 2014 VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä

LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus Jokaisella on oikeus ja tasaarvoinen

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9. - ammatillinen

Lisätiedot

1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista.

1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Vapaa-aikalautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet: 1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Toteutuminen: Selvitys vaihtoehtoisista

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Kulttuuri sivistyskunnan voimavarana

Kulttuuri sivistyskunnan voimavarana Kulttuuri sivistyskunnan voimavarana Kuntien kulttuuritoimintalaki uudistuu 7.12.2017 Johanna Selkee Erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto Kulttuuripalvelujen visio 2025 Kulttuuripalveluiden merkitys

Lisätiedot

Kulttuuritoimi. Kulttuurista vetovoimaa!

Kulttuuritoimi. Kulttuurista vetovoimaa! Kulttuuritoimi Kulttuurista vetovoimaa! ORGANISAATIO Kurikan kaupunginvaltuusto pj. Lasse Mukkala jäseniä 78 Kaupungin hallitus pj. Juhani Mäki jäseniä 12 Vapaa-aikalautakunta aikalautakunta pj. Minna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO ARVOT-VISIO-STRATEGIA 2012 2020 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO Kankaanpään kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt strategian 22.12.2011 Kankaanpään kaupungin koulutuslautakunta on hyväksynyt

Lisätiedot

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2016 Hanna Tainio Varatoimitusjohtaja Kuntaliitto Mitä edistetään?

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut raittiustyö Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Mikkolan navetta 21.1.2012 Ellinoora Auvinen kulttuurituottaja Hanksalmen kunta Hankasalmi Kolme taajamaa: Kirkonkylä, Asema ja Niemisjärvi Noin neljännes asukkaista

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

21 Lopuksi Kulttuuripalvelut

21 Lopuksi Kulttuuripalvelut Kulttuuria kartalla 21 Lopuksi Edellä on tarkasteltu Manner-Suomen maakuntien osalta valtion osarahoittamien kulttuuripalvelujen sijaintia ja alueellista saavutettavuutta sekä kulttuurin rahoitusta. Työn

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Kulttuurin edistäminen www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään) Poliittisen ohjauksen näkökulmasta (mitä kansan valitsemat

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Matkalla Liikkuvaksi kouluksi

Matkalla Liikkuvaksi kouluksi Matkalla Liikkuvaksi kouluksi Liikkuvan koulun tavoitteet Aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä hyvinvoiva koululainen Lisää liikettä vähemmän istumista Oppimisen edistäminen Osallisuuden lisääminen

Lisätiedot

Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017

Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017 Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017 visiona Elinvoimainen Lapinlahti 2025 Khall 7.3.2011 Lapinlahti ja Varpaisjärvi 2010 Nykytilanteen vahvuudet Maantieteellinen sijainti. Hyvät julkiset palvelut ja niiden

Lisätiedot

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016 Vapaa-ajanlautakunta 28.2.2017 Sisällysluettelo VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 3 KULTTUURIPALVELUT... 4 LIIKUNTAPALVELUT... 6 NUORISOPALVELUT... 8

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. / SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

Kulttuurituottajana kunnassa. Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä

Kulttuurituottajana kunnassa. Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä Kulttuurituottajana kunnassa Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä Kulttuuri käsitteenä, ymmärretäänkö se? Kulttuuri yhdistetään vielä usein niin

Lisätiedot

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 SIVISTYSPALVELUT 310 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Kohti sivistyskuntaa kunta edistää taiteen perusopetuksen saatavuutta

Kohti sivistyskuntaa kunta edistää taiteen perusopetuksen saatavuutta Kohti sivistyskuntaa kunta edistää taiteen perusopetuksen saatavuutta Taiteen perusopetuksen kehittäminen kunnissa keskustelutilaisuus 22.11.2017 Johanna Selkee Erityisasiantuntija p. 050 435 9420, johanna.selkee@kuntaliitto.fi

Lisätiedot

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen Teemakohtaiset katto-ohjelmat yhteiset tavoitteet ja prioriteetit kehittämiselle hankerahoituksen tehokkaampi käyttö MEK valmistelee

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Hallintokunta Sitovuustaso Kustannuspaikka Vapaa-aikalautakunta Liikunta ja urheilu 434, 437, 445 ja 465 Järjestetään monipuolisia liikuntamuotoja eri-ikäisille kuntalaisille.

Lisätiedot

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä?

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1..2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Matkailu ja kotiseututyö & museot alueen kulttuuri kiinnostaa aina matkailijoita

Lisätiedot

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Yhdessä enemmän Kohtaamisia, sisältöä, mielekästä tekemistä Virtaa arkeen: virkeyttä, nostetta ja kulttuurikuntoa,

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma TAKO-kevätseminaari 8.2.2017 Mirva Mattila Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3) Työryhmän toimikausi 1.8.2015 31.12.2016 Tehtävät laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

HALLITUSOHJELMATAVOITTEET

HALLITUSOHJELMATAVOITTEET Suomen musiikkineuvoston MUSIIKKIPOLIITTISET HALLITUSOHJELMATAVOITTEET MUSIIKKI TYÖNÄ AMMATTIMUUSIKKOJEN JA MUSIIKIN TEKIJÖIDEN TOIMINTAEDELLYTYKSET JA RESURSSIT TURVATTAVA Suomalaiset muusikot ja musiikin

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

KEMPELE KASVAA KULTTUURIKUNNAKSI KEMPELE KULTTUURIKUNNAKSI KEMPELEESTÄ KULTTUURIKUNTA. Kempeleen kunnan kulttuuriohjelma

KEMPELE KASVAA KULTTUURIKUNNAKSI KEMPELE KULTTUURIKUNNAKSI KEMPELEESTÄ KULTTUURIKUNTA. Kempeleen kunnan kulttuuriohjelma KEMPELE KASVAA KULTTUURIKUNNAKSI KEMPELE KULTTUURIKUNNAKSI KEMPELEESTÄ KULTTUURIKUNTA Kempeleen kunnan kulttuuriohjelma 1. Johdanto Yhteisöllisyysvaliokunta on helmikuussa 2012 tehnyt valtuustoaloitteen

Lisätiedot

Isonkyrön strategia 2025

Isonkyrön strategia 2025 Isonkyrön strategia 2025 Khall 6.6.2016, 73 Kvalt 16.6.2016, 11 Päivitetty Khall 15.5.2017, 71 Kvalt 23.5.2017, Isonkyrön missio ja visio Isonkyrön missio ja visio Missio: Yrittämisen Isokyrö on itsenäinen

Lisätiedot

PIENEN KIRJASTON YHTEISTYÖVERKOSTO

PIENEN KIRJASTON YHTEISTYÖVERKOSTO PIENEN KIRJASTON YHTEISTYÖVERKOSTO Hyvä kirjasto elävä alue Mikkeli 13.11.2012 13.11.2012 Kirjastotoimenjohtaja Eila Ainali 1 Kirja pienen kirjaston tarpeisiin - viime vuoden urakkana oli kirja 13.11.2012

Lisätiedot

Laskennallisille menoille ja tuloille on oma kohtansa käyttökustannusten ja käyttötuottojen taulukoissa.

Laskennallisille menoille ja tuloille on oma kohtansa käyttökustannusten ja käyttötuottojen taulukoissa. Kuntien kulttuuritoiminnan kustannukset 2010 Vastausohjeet Yleiset vastausohjeet Tässä kyselyssä kootaan tietoa kuntien kulttuuritoiminnan kustannuksista. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan kirjastoissa,

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke Sivu 1 7.11.2012 Anne Laitinen Yleistä hankkeesta Hevoset ja yhteiskunta rajapintoja hanke 15.3.2012 31.12.2014 Toteuttaja Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry

Lisätiedot

Strateginen tavoite Strategiamittarit Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus

Strateginen tavoite Strategiamittarit Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus Vapaa-ajan lautakunta LIITE 1 vapaa-ajan ltk 38 /20.10.2016 Kärsämäen kunnan vuosille 2016-2021 laaditun strategian vision mukaan Kärsämäki on luova ja kansainvälinen, yrittäjyyttä ja asukkaiden viihtyvyyttä

Lisätiedot

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia STRATEGIA 2020 Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia 1 Sisällysluettelo Visio s. 3 Edistämme kaupunkilaisten hyvinvointia kulttuurikosketuksilla Viemme kulttuuria ja taidetta keskelle kaupunkilaisten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas KULTTUURITOIMINTA- KOKEILUT Anita Kangas KESKI-SUOMEN KULTTUURITOIMINTAKOKEILUN TAUSTA (VUOSINA 1976-1979) ARVO SALON JOHTAMA KULTTUURITOIMINTAKOMITEA 1974:2. KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET: TASA-ARVON

Lisätiedot

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KULTTUURIFOORUMI - KULTURFORUM 12.3.2015 TEEMARYHMÄT 1. Luovan alan yrittäjyys 2. Kolmannen sektorin yhteistyö 3. Kulttuuri- ja

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI Tavoitteenamme on laadukkaat ja monipuoliset kunnalliset lähipalvelut, jotka ovat jokaisen kuntalaisen saavutettavissa. Lähtökohtana on asukkaiden hyvä

Lisätiedot

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv 2016-2017 -opetussuunnitelma-uudistus 2017-2018 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokous 12.10.2017 Kuvat: Sara Hildén -akatemia 1 26.9.2017 Taiteen perusopetus

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 Kuntastrategian tavoitteena on antaa tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja määrätietoinen pohja kaikelle kuntaorganisaatiossa tapahtuvalle päätöksenteolle, valmistelulle

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museoiden tukeminen 2. Kulttuuriperinnön vaalimisen osallistavien menetelmien kehittäminen 3. Kulttuuriperintötiedon saavutettavuuden kehittäminen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

3 Etelä-Karjala. 3.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

3 Etelä-Karjala. 3.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 3 Etelä-Karjala 3.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Etelä-Karjalan maakunta jakautuu kahteen seutukuntaan ja kymmeneen kuntaan. Kunnista Imatra ja maakuntakeskus Lappeenranta

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Kulttuuritoimen verkostot Ylä-Savon malliin. Kuntien kulttuuritoimintalaki uudistuu -aluetilaisuus Kuopio

Kulttuuritoimen verkostot Ylä-Savon malliin. Kuntien kulttuuritoimintalaki uudistuu -aluetilaisuus Kuopio Kulttuuritoimen verkostot Ylä-Savon malliin Kuntien kulttuuritoimintalaki uudistuu -aluetilaisuus Kuopio 24.1.2018 Ylä-Savo kartalla Ylä-Savon toimintaympäristö Asukkaita alueella noin 56 000 Etäisyydet

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 117 15.11.2016 Kulttuurilautakunta 42 11.04.2017 Kaupunginhallitus 102 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 45 09.05.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite lasten harrastustakuusta 3492/12.05.00/2016

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 1. Toiminta-avustukset a. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset 2015 b. Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Hankasalmen kulttuuritoimi. Hankasalmi Ellinoora Auvinen

Hankasalmen kulttuuritoimi. Hankasalmi Ellinoora Auvinen Hankasalmen kulttuuritoimi Hankasalmi 14.2.2012 Ellinoora Auvinen Mitä kulttuuri merkitsee yksilölle ja yhteisölle? 2 YKSILÖLLE ehkä tätä Elämyksiä, luovuutta ja identiteetin vahvistamista Mahdollisuus

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 Iloa lapselle ja nuorelle Vanhempaintoiminta joukkovoimaa hyvän elämän puolesta Vanhempaintoiminta

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan seminaari Ohjausryhmä Johtoryhmä Sivistyslautakunta Liite no 2

Sivistyslautakunnan seminaari Ohjausryhmä Johtoryhmä Sivistyslautakunta Liite no 2 SIVISTYSTOIMEN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT vv. 2016- Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin

Lisätiedot

kulttuuri lähipalveluna Anna Vilkuna

kulttuuri lähipalveluna Anna Vilkuna kulttuuri lähipalveluna Anna Vilkuna Kotka 21.2.2013 KUULTO projekti kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke toimii Jyväskylän yliopistossa, rahoittajana OKM lähtenyt liikkeelle vuonna 2011, jatkorahoitus

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

Polvijärven kulttuurikasvatussuunnitelma

Polvijärven kulttuurikasvatussuunnitelma Polvijärven kulttuurikasvatussuunnitelma Varhaiskasvatus Vierailu, Esitys, Muu, Vierailu, Esitys, Muu Mikä on osallistuva lapsi- tai ryhmämäärä? Tarvitaanko kuljetuksia? Mitkä ovat arvioidut kustannukset?

Lisätiedot