2.1. Tuotantolaitoksen alue, joka on eristetty SN ohjeiden mukaisella aidalla, jaetaan kolmeen päävyöhykkeeseen:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2.1. Tuotantolaitoksen alue, joka on eristetty SN-441-72 -ohjeiden mukaisella aidalla, jaetaan kolmeen päävyöhykkeeseen:"

Transkriptio

1 š VAHVISTAN SNTL:n hygieniaylilääkärin sijainen A.I.Zaitšenko 27. maaliskuuta SNTL:n liha- ja maitoteollisuuden varaministeri A.V.Ignatenko 5. elokuuta 1986 HYVÄKSYTTY SNTL:n maatalousministeriön eläinlääketieteen päähallinnon päällikkö A.D.Tretjakov 27. maaliskuuta 1985 LIHATEOLLISUUDEN TUOTANTOLAITOSTEN HYGIENIASÄÄNNÖT SP Yleistä 1.1. Tärkein edellytys hyvälaatuisen lihan ja lihatuotteiden valmistukselle on säädettyjen hygieniasääntöjen tinkimätön noudattaminen lihantuotantolaitoksilla Näissä säännöissä määritellään lihateollisuuden tuotantolaitosten ylläpitoa ja käyttöä koskevat hygienia- ja saniteettivaatimukset, joiden tarkoituksena on hyvälaatuisten elintarvikkeiden, rehun ja teknisten valmisteiden tuottaminen sekä tartuntatautien ja ruokamyrkytysten ehkäiseminen Suunniteltaessa uusia ja saneerattaessa jo toimivia tuotantolaitoksia tulee noudattaa hygienian ja eläinlääkinnän vaatimuksia, jotka koskevat lihateollisuuden tuotantolaitosten suunnittelua Lihan ja siipikarjan jalostuslaitosten tuotantoalueen ja tilojen, laitteiston, kaluston ja pakkausten hygieniakäsittely suoritetaan kulloinkin voimassa olevien pesu- ja desinfiointisääntöjen mukaan Mikäli lihanjalostamolla havaitaan tartuntatautia, suoritetaan sen torjunta eläinlääkintää koskevien ohjeiden mukaisesti. Havaittaessa eläimistä ihmiseen siirtyviä tauteja suoritetaan lisäksi alueellisen hygienia- ja epidemiavalvontaviraston säätämät toimet, joilla ehkäistään laitoksen työntekijöiden sairastuminen. 2. Tuotantolaitoksen alue 2.1. Tuotantolaitoksen alue, joka on eristetty SN ohjeiden mukaisella aidalla, jaetaan kolmeen päävyöhykkeeseen: 1) talousalue, jolla sijaitsevat polttoaineen, rakennusaineiden ja tarvikkeiden säilytykseen tarkoitetut apurakennukset ja rakennelmat; 2) teuraskarjan säilytystila ja karanteeniosasto (aitaus), eristystila ja sairaiden eläinten teurastamo;

2 3) tuotantoalue, jossa sijaitsevat varsinaiseen tuotantoon tarkoitetut rakennukset Porteilla tullessa ja lähtiessä tapahtuvaan autojen renkaiden desinfiointiin tulee olla tähän tarkoitetut erityiset ojat (desinfiointiesteet), jotka täytetään desinfiointiaineella tuotantolaitoksen ylieläinlääkärin ohjeiden mukaisesti (riippuen eläintautitilanteesta). Tuotantolaitoksilla, joilla on erityiset autojen desinfiointipisteet, ei desinfiointiesteitä rakenneta, vaan muut desinfiointiesteet sijoitetaan kuten valtion alueellisten eläinvalvontaelinten kanssa sovitaan Asvaltti- ja betonipintojen teillä, lastausalueilla, käytävillä, ulkona sijaitsevilla rautatie- ja autolaitureilla, saniteettiosastojen alueilla ja karjan kuljetusteillä tulee olla tasaisia, vettä läpäisemättömiä, helposti pestäviä ja desinfioitavia Tuotantolaitosten rakennusten ja rakennelmien tulee sijaita siten, että kuljetus voi tapahtua ylittämättä teitä, joilla kuljetetaan: a) raaka-aineita ja valmista tuotetta; b) tervettä teuraskarjaa, joka siirretään eläinlääkärin tarkastuksen jälkeen teurastusta edeltävään säilytykseen teiden kanssa, joilla kuljetetaan sairasta tai sairaaksi epäiltyä karjaa karanteeniin, eristykseen tai hygieniateurastukseen; c) elintarviketuotetta karjan, lannan ja tuotantojätteiden kuljetustien kanssa Alueen pystysuoran suunnittelun tulee mahdollistaa sadevesien, sulavesien ja alueiden pesuvesien poisto. Teurastusta edeltävän karjan säilytyspaikan, hygieniaosan ja polttoaineen säilytysalueen jätevedet eivät saa valua tuotantolaitoksen muille alueille Vapaille tuotantolaitoksen alueille tulee istuttaa puita, pensaita ja nurmikkoa. Siemeniä, hahtuvia tai kuituja muodostavien puiden tai pensaiden istuttamista ei sallita tuotteiden ja laitteiston roskaistumisen ehkäisemiseksi. Viheralueiksi tarkoitetut alueen osat tulee valita tuotantolaitosten yleiskaavoja koskevien SNiP -suunnittelusääntöjen vastaavan luvun mukaisesti Tuotantolaitoksen alue tulee pitää puhtaana. Siivous tulee suorittaa päivittäin. Lämpimänä vuodenaikana ennen siivousta tulee alue ja viheralue kastella vedellä. Talviaikana alueen ajotiet ja jalkakäytävät tulee puhdistaa järjestelmällisesti lumesta ja jäästä Roskan keräämiseen käytetään metallisia kannellisia astioita tai metallikontteja, jotka sijoitetaan asvaltoiduille alueille, joiden pinta-ala on kolme kertaa astioiden pohjapinta-alaa suurempi. Mainittujen alueiden tulee sijaita vähintään 25 metrin etäisyydellä tuotanto- ja apurakennuksista Jätteiden ja roskan keräämisen astioista ja konteista tulee tapahtua silloin, kun ne ovat täyttyneet 2/3 -osaksi, mutta vähintään kerran päivässä. Roskien poisviennin jälkeen jäteastiat pestään ja desinfioidaan Roska-astiat, lantaruumat ja pihan käymälät desinfioidaan 10-prosenttisella kloorikalkkiliuoksella tai kalkkimaidolla. 3. Eläinten teurastusta edeltävä säilytyspaikka 3.1. Teurastusta edeltävän karjan säilytyspaikan alueelle, eristetylle osalle, jota ympäröi yhtenäinen 2 metriä korkea aita ja viheralue, rakennetaan karanteenialue, eristystila ja sairaiden eläinten teurastamo. Sairaiden eläinten teurastamolla tulee olla erillinen portti sairaalle karjalle, sekä alue sen vastaanottamiseen, eläinlääkärin tarkastukseen ja lämpötilan mittaamiseen. Eristysosastossa tulee olla eristetty tila eläinten ruumiinavauksiin ja erityinen vaunu niiden poiskuljettamiseen.

3 3.2. Tuotantolaitoksilla, joiden kapasiteetti on alle 20 tonnia lihaa työvuorossa voidaan sairaiden eläinten teurastamon sijaan rakentaa erityinen tila, ja sijoittaa se lihan- ja rasvankäsittelyrakennukseen eristettynä muista tuotantotiloista. Sairaiden eläinten teurastamon (tilan) puuttuessa voidaan sairaiden eläinten lopettaminen suorittaa karjan ensiökäsittelytilassa määrättyinä päivinä tai terveiden eläinten teurastustyövuoron päätyttyä ja sen jälkeen kun tuotanto-osastolta on poistettu terveiden eläinten ruhot ja muut teurastustuotteet. Sairaiden eläinten käsittelyn jälkeen tuotanto-osasto, työkalut, pakkaukset, tuotannon sisäiset kuljetuslaitteet puhdistetaan ja desinfioidaan Teurastusta edeltävään karjan säilytyspaikkaan kuuluvat myös: rautatie- ja autolastauslaiturit aitauksineen, joilla on katokset ja osastot karjan lääkärintarkastuksille ja lämmön mittaamiselle; rakennukset (katokset) karjan säilytykseen ennen teurastusta; toimisto, sisätilat eläinten saattajille ja kuljettajille desinfiointitiloineen viimeksi mainittujen vaatteiden puhdistukselle sekä sosiaalitilat; kentät lannalle ja pötsin sisällölle; teuraskarjan kuljetuksessa käytettävien kulkuneuvojen ja työvälineiden puhdistuspiste Sijoitettaessa samaan yksikköön karanteeni ja eristysosasto, tulee niiden välillä olla eteistila, johon sijoitetaan työntekijöiden vaatekaapit, pesuallas, desinfiointiainesäiliö ja desinfiointimatto jalkineiden desinfiointiin Karanteenin ja eristysosaston lattiat, seinät, rehukaukalot, lietteen keruuallas ja muu laitteisto tulee valmistaa materiaaleista, jotka ovat helposti desinfioitavissa sen jälkeen kun tilassa ei enää ole eläimiä. Karanteenissa ja eristysosastolla ei saa käyttää puisia rehu- ja juottoastioita eikä muuta puista kalustoa. Karanteenin ja eristysosaston alue tulee puhdistaa päivittäin lannasta ja pestä. Karanteenin, eristysosaston, sairaan karjan teurastamon ja ajoneuvojen puhdistuksessa käytettävät vedet tulee ennen laskemista yleiseen viemäriin laskea lannanerottimen ja saostusyksikön läpi ja tehdä vaarattomiksi desinfiointilaitteessa (klooripuhdistusyksikössä) Sairaan karjan teurastamo (tila) ja laitteiden pesu tulee suorittaa tarpeen mukaan työpäivän kuluessa ja desinfiointi työn päätyttyä Teuraskarjan aitausten tulee vastata sen suuruista karjan määrää, joka kuljetetaan yhdessä kuorma-autossa tai rautatievaunussa. Karjan, joka ajetaan, tulee mahtua aitaukseen, joka on mitoitettu keskikokoisille eläimille Ilmastollisista olosuhteista riippuen eläinten pitäminen sallitaan avoimissa aitauksissa katoksen alla. Jokaisessa aitauksessa tulee olla kova päällystetty lattia, vedenjuottokaukalo, johon tulee vedensyöttö. Osassa aitauksia tulee olla syöttökaukalo ja varusteet eläinten sidontaan. Aitausten aidan, porttien ja salpojen tulee olla rakenteeltaan sellaiset, että ne eivät vahingoita eläimiä Karjan tilat ja avoimet aitaukset tulee puhdistaa päivittäin lannasta, joka tulee kuljettaa lantalaan. Lannan poistamiseksi monikerroksisista teurastusta edeltävistä tiloista rakennetaan erityinen siilo, jossa on täyttöluukut jokaisessa kerroksessa. Lantavarastosiilon pohjan tulee olla pinnoitettu vettä läpäisemättömäksi. Lanta, lannanpudotusaukot, siilo ja taso tulee puhdistaa ja huuhtoa huolellisesti ja tarpeen vaatiessa desinfioida. Tartuntatauteja sairastavien eläinten lannan poistaminen ja desinfioiminen suoritetaan kuten on määritelty SNTL:n maatalousministeriön päähallinnon vahvistamassa ohjeessa eläinten desinfioinnista, hyönteisten, rottien ja hiirien hävittämisestä.

4 3.10. Pötsin sisällön (pötsinesteen) keräämiseksi rakennetaan erityiset siilot tai erityiset keräystankit, joissa on vettä läpäisemätön lattia ja seinämät sekä tiiviisti sulkeutuva kansi. Keräystankin ympärillä olevan alueen tulee olla betonoitu. Keräystankista pötsineste kuljetetaan pois asianmukaisesti varustetulla ajoneuvolla tätä tarkoitusta varten varattuun paikkaan Lannan ja pötsinesteen poiskuljetuksessa käytettävät ajoneuvot huuhdellaan huolellisesti ja desinfioidaan päivittäin Lannan bioterminen vaarattomaksi tekeminen suoritetaan erityisesti varustetuilla alueilla, joiden sijainnista sovitaan valtion eläinvalvonnan ja epidemiaviraston kanssa Teuraskarjaa tuotantolaitokselle kuljettaneet ajoneuvot tulee lastin purkamisen ja lannasta puhdistamisen jälkeen ehdottomasti pestä ja desinfioida pesupisteessä tai erityisellä alueella, joka sijaitsee tuotantolaitoksen ulosmenotien varrella. 4. Vesijohto ja viemäröinti 4.1. Lihateollisuuden tuotantolaitoksilla tulee olla riittävässä määrin lämmintä ja kylmää vettä, joka täyttää juomaveden GOST-standardin vaatimukset. Tuotantolaitoksen tulee tarkistuttaa vesi kemiallis-bakteriologisessa analyysissä niissä määräajoissa, jotka asettaa alueellinen hygienia- ja epidemiavirasto, kuitenkin vähintään kerran vuosineljänneksessä käytettäessä kaupungin vesijohtovettä ja kerran kuukaudessa käytettäessä omaa veden lähdettä. Käytettäessä vettä avoimista vesistöistä tai kaivoista, tulee bakteriologinen analyysi suorittaa vähintään kerran kymmenessä päivässä Vesijohdon tulopään tulee sijaita eristetyssä lukittavassa tilassa ja se tulee pitää asianmukaisessa hygieenisessä ja teknisessä kunnossa, siinä tulee olla painemittarit, näytteenottoventtiilit, lattiakaivot eläimille, takaiskuventtiilit, jotka mahdollistavat veden virtauksen vain yhteen suuntaan. Tuotantolaitoksilla tulee olla vesijohto- ja viemäriverkoston kaaviot ja ne tulee esittää valvovien viranomaisten vaatimuksesta Teknistä vettä voidaan käyttää kompressorilaitoksella sekä alueen kasteluun ja autojen ulkoiseen huuhteluun. Teknisen veden putkiston tulee olla eristetty juomavesiverkostosta. Kummallakaan verkostolla ei saa olla mitään kytkentöjä toisiinsa ja putket tulee maalata väreillä, jotka erottavat ne toisistaan. Vedenottopisteissä tulee olla tekstit: juomavesi ja tekninen vesi Kaukana sijaitsevissa teurastamoissa, missä ei ole yleistä vesijohtoverokostoa tai paikallista vedenottoa porakaivosta, voidaan alueellisten tarttuvien tautien torjunta ja hygieniahuollon kanssa tehtävän sopimuksen mukaan käyttää vettä avoimista vesistöistä. Kaivovettä voidaan käyttää vesitaloudessa, mikäli laitteisto, kaivojen sijainti ja veden laatu vastaavat kaivoja, lähteitä ja patoaltaita koskevia SNTL:n terveysministeriön vahvistamia hygieniasääntöjä Talous- ja juomaveden ja palonsammutusveden käytössä tulee olla vähintään kaksi säiliötä. Veden vaihtuvuuden säiliöissä tulee olla enintään 48 tuntia. Säiliöiden tarkastamisen ja puhdistamisen mahdollistamiseksi tulee säiliöissä olla luukut, kahvat ja portaat Keräilysäiliön vesi tulee kloorata ja ehdottomasti valvoa jäännöskloorin määrää SNTL:n terveysministeriön antaman talous- ja juomaveden puhdistamista ja keskitetyn vedenjakelun vesijohtoverkostojen desinfioinnista klooripuhdistuksella koskevan ohjeen mukaan.

5 4.7. Keräilysäiliöiden ja vesijohtoverkostojen desinfiointi tulee suorittaa onnettomuustapauksissa, korjaustöiden yhteydessä sekä alueellisen tarttuvien tautien torjunnan ja hygieniahuollon määräysten mukaisesti ja tarkastaa käsittelyn laatu kohdassa 4.6. esitetyn ohjeen mukaisesti Tuotantotiloihin tulee suunnitella huuhteluventtiilit, yksi jokaista tilan150 neliömetriä kohden, kuitenkin vähintään yksi huuhteluventtiili huonetilaa kohden sekä koukut letkujen säilyttämistä varten. Käsien pesua varten tuotantotiloissa tulee olla altaat, joihin tulee kylmää ja lämmintä vettä sekoitushanan kautta, saippuaa, harja, desinfiointiaineastia, kertakäyttöpyyhkeet ja sähkökuivaimet. Altaita tulee olla jokaisessa tuotantotilassa sisäänkäynnin yhteydessä sekä paikoissa, joissa niiden käyttö on helppoa, enintään 18 metrin etäisyydellä työkohteesta. Juomatarkoitukseen asennetaan juomahanat tai saturaattorit enintään 75 metrin etäisyydelle työkohteesta; juomaveden lämpötilan tulee olla vähintään 8 astetta ja enintään 20 astetta Tuotantotiloissa tulee olla jokaista 150 neliömetriä kohden halkaisijaltaan 10 cm lattiakaivo nesteiden poistamiseksi Käytetyn veden poistamiseksi koneista ja laitteista putket liitetään viemäriverkostoon sifonien tai suihkun katkaisevien suppiloiden kautta. Tuotanto- ja likavesien poistamiseen tuotantolaitoksille rakennetaan viemäriverkosto, joka on liitetty kaupungin viemäriverkkoon tai omaan erilliseen vedenpuhdistuslaitokseen. Likavesien johtamisen viemäriverkostoon tulee vastata vaatimuksia pintavesien suojelusta likavesiltä ja jokaisessa konkreettisessa tapauksessa sopia yhdessä alueellisen hygienia- ja epidemiavalvontaviraston kanssa. Likavesiviemärin tulee olla erillään tuotantolaitoksen viemäristä ja sillä tulee olla oma erillinen vienti pääputkeen Jätevesien fysikaaliset, kemialliset ja bakteriologiset tutkimukset suoritetaan tuotantolaitoksen erityisessä hygienialaboratoriossa tai alueellisessa hygienia ja epidemiologiaaseman laboratoriossa. 5. Valaistus, tuuletus ja lämmitys 5.1. Tuotantotilojen valaistuksen tulee vastata lihateollisuuden tuotantolaitosten suunnittelun hygienia- ja eläintensuojelun vaatimuksia Loistevalaisimissa tulee olla suojaristikot (verkot), valonhajottimet tai erityiset lampun patruunat, jotka estävät lampun putoamisen valaisimesta; hehkulampuilla varustetuissa valaisimissa tulee olla yhtenäinen suojalasi Tuotantotiloissa, joissa on ihmisiä jatkuvasti työssä, tulee olla luonnonvalo. Kokonaan ilman tai ilman riittävää luonnonvaloa voivat olla tilat, joissa työntekijät ovat enintään 50 prosenttia ajasta työpäivän aikana tai jos teknologian ehdot tätä vaativat Valoaukkojen eteen, ei sisä- eikä ulkopuolelle, saa kasata pakkauksia, laitteita ym. eikä laseja saa vaihtaa läpinäkymättömään materiaaliin Avoimien prosessien tuotantotilat tulee varustaa sisääntuloilman pölynsuodattimilla.

6 Tuotantotilojen tuloilman ilmanoton tulee tapahtua alueella, missä ilmassa on vähiten saasteita Tilat, missä erittyy höyryä ja huomattavasti lämpöä, varustetaan tulo- ja poistoilmalaittein ja tarvittavissa tapauksissa paikallisin poistoilmalaittein; tämän lisäksi jokaisessa tilassa tulee olla luonnollinen tuuletus, mikäli se on mahdollista tuotantoprosessien kannalta Tuuletuskanavat ja laitteiden poistoilmakanavat tulee puhdistaa säännöllisesti (kuitenkin vähintään kerran vuodessa) Tuotanto- ja aputiloissa tulee olla lämmitysjärjestelmä. Ilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden tuotantotiloissa tulee vastata lihatuotannon tuotantolaitosten suunnittelun hygienianormeja ja lihatuotteiden tuotteiden teknisiä ohjeita Lämmityslaitteiden tulee olla rakenteeltaan helppoja puhdistaa ja korjata Tuotantoprosesseissa ja hygieniaan liittyvissä toimenpiteissä tulee noudattaa työturvallisuuden valtiollisia ja tuotantoalan työturvallisuusstandardeja (SSBT). 6. Tuotanto- ja aputilat 6.1. Tuotantotiloissa tulee olla mahdollisuus suorittaa tuotteiden valmistusta teknisten normien mukaisesti ja tuotantotilojen yleiskaavan tulee olla sellainen, että raaka-aineen ja valmiin tuotteen virrat eivät risteydy. Elintarvikkeiden ja teknisten tuotteiden tuotantotilat tulee sijoittaa erilleen toisistaan. Tuotantotilojen sisäänkäyntien eteen tulee sijoittaa matot, jotka on kostutettu desinfioivalla liuoksella Tuotantotiloissa, joissa valmistetaan elintarvikkeita ja saniteettitiloissa seinäpaneelit ja pylväät tulee verhoilla lasitetuilla laatoilla tai maalata vaaleilla öljymaalilla vähintään 2 metrin korkeuteen Tehdasosastojen sisäiset putkistot tulee maalata tarkoituksen mukaan määrätyillä väreillä niiden erottamiseksi toisistaan ja ne tulee pitää puhtaana Pylväiden kulmat tiloissa, missä on lattialiikennettä, tulee päällystää metallilevyllä vaurioiden ehkäisemiseksi ja paikoissa, missä on katosta riippuvia kuljettimia, 2 metrin korkeuteen saakka. Ovien alaosat verhoillaan peltilevyllä 0,5 metrin korkeuteen saakka Kaikissa tiloissa lattioiden tulee olla raottomia ja kolottomia, päällystetty vedenkestävällä materiaalilla ja lattioissa tulee olla kaato kohti lattiakaivoja, joiden tulee sijaita syrjässä työkohteista ja käytävistä Sisätilojen säännölliset korjaukset tulee suorittaa tarpeen mukaan, mutta vähintään kerran 6:ssa kuukaudessa. Tuotantotilojen, sosiaalitilojen ja aputilojen seinien ja kattojen valkaisu tai maalaus suoritetaan tavallisesti samaan aikaan kuin niiden desinfiointi Rasva- ja joissakin lihanjalostusosastoissa, missä tuotantoprosessin takia lattioihin ja seiniin voi kerääntyä rasvaa, ne pestään kuumalla saippualiuoksella vähintään kaksi kertaa päivässä. Huuhtelu voidaan suorittaa myös lipeällä tai muulla desinfioivalla aineella, jonka terveydenhoidon viranomaiset ovat hyväksyneet.

7 6.8. Kaikissa tuotanto-, sosiaali- ja aputiloissa tulee pitää jatkuvasti yllä riittävää siisteyttä. Lattioita siivottaessa tuotantotiloissa työn aikana tulee estää laitteiden, kaluston, käsiteltävän raaka-aineen ja valmiin tuotteen likaantumisen mahdollisuus. Tuotantotilojen siivous ja tuotantolaitteiston, kaluston ja sisäisen kuljetuskaluston desinfiointi suoritetaan siinä määräajassa ja sillä menetelmällä, mitä liha- ja siipikarjan tuotantolaitosten pesu- ja ennaltaehkäisevän desinfioinnin ohjeissa määrätään Ikkunanpuitteiden sisäpinnat ja ikkunalasit huuhdotaan ja kuivataan vähintään kerran 15 päivässä ja ulkopinnat likaantumisen mukaan. Ikkunanpuitteiden välissä oleva tila puhdistetaan huolellisesti pölystä ja hämähäkinverkoista. Ikkunanpuitteet maalataan vähintään kerran vuodessa. Kesäkaudella avattavissa ikkunoissa tulee kärpästen takia olla metalliset verkot Kaikki paikat, joissa on rikkoutuneita laattoja ja rappausta, tulee korjata pikaisesti ja valkaista tai maalata rapatuilta osilta. Suoritettaessa tuotantotiloissa korjaustöitä tuotannon ollessa käynnissä, tulee korjattavat tilat ehdottomasti eristää, että toimiva laitteisto, käsiteltävä raaka-aine ja valmis tuote eivät saastuisi, eikä niihin pääsisi vieraita esineitä Kaikki tuotantotilojen sisäovet huuhdotaan ja kuivataan päivittäin. Erityisen huolellisesti pyyhitään alueet ovenkahvojen lähellä, samoin ovenkahvat ja ovien alaosat. Ovien ulkopinnat huuhdotaan, korjataan ja maalataan öljymaalilla tarpeen mukaan Pesuvesien poistamiseen tarkoitetut lattiakaivot ja ojat puhdistetaan, huudellaan ja desinfioidaan päivittäin. Kuljettimet, liukuhihnat ja hissit siivotaan päivittäin asianmukaisesti työvuoron päätyttyä Siivousvälineistöä sekä pesu- ja desinfiointiainetta tulee olla riittävässä määrin. Niitä tulee säilyttää erityisesti tähän tarkoitukseen varatuissa varastoissa, kaapeissa ja laatikoissa. Saniteettitilojen siivousvälineet säilytetään erikseen Liha- ja maitoteollisuuden desinfiointipäivästä annetun asetuksen mukaan liha-, maitoja maitoteollisuuden tuotantolaitoksilla tulee järjestää kuukausittain desinfiointipäivä. 7. Tuotantolaitteisto ja -kalusto 7.1. Laitteisto, kalusto ja pakkaukset tulee valmistaa kemiallisesti kestävistä ja ruostumattomista materiaaleista, jotka terveysviranomaiset ovat hyväksyneet käytettäväksi välittömässä yhteydessä elintarvikkeisiin Tuotantotilojen laitteisto sijoitetaan siten, että se ei estä tuotannon riittävän hygieniatason ylläpitämistä. Laitteiston rakenteen tulee mahdollistaa tehokas puhdistuskäsittely Sammioiden, altaiden, metallisten apuastioiden ja kourujen pintojen tulee olla sileitä ja helposti puhdistettavia. Niissä ei saa olla rakoja, säröjä, ulkonevia pultteja tai niitinkantoja tai muita osia, jotka vaikeuttavat puhdistamista Pöytien pintojen tulee olla tasaisia ilman rakoja tai muita vikoja. Kouruista ja luukuista laskettavien raaka-aineiden vastaanottoon tarkoitetuilla pöydillä tulee olla esteet raakaaineen lattialle putoamisen ehkäisemiseksi. Lihan leikkaamisessa, jänteiden poistamisessa ja muussa käsittelyssä käytetään erityisiä terveydenhoitoviranomaisten hyväksymästä kovas-

8 ta puusta tai muusta aineesta valmistettuja lautoja. Työvuoron päätyttyä ne puhdistetaan, pestään ja desinfioidaan huolellisesti tai käsitellään höyryllä höyrykammiossa Kaikissa tuotantotiloissa, joita käytetään elintarvikkeiden tuotantoon, tulee olla työkalujen (veitsien, veitsenteroittimien, jne.) desinfiointilaitteet. Suurempien työvälineiden desinfioinnissa käytetään pesukoneita tai rakennetaan pesutilat, joissa altaille on johdettu kylmä ja lämmin vesi Tuotantolaitteiston ja työvälineiden desinfiointi on tuotantoprosessin erottamaton osa Tuotantolaitos on velvollinen säännöllisin väliajoin, mutta vähintään kerran 15 päivässä suorittamaan aikataulun mukaisesti kaikissa elintarvikeosastoissa desinfioinnin toimivuuden valvonnan suorittamalla bakteriologiset tutkimukset laitteiston, kaluston, tuotannossa käytettävien pakkausten, suojavaatteiden ja työntekijöiden käsien pesuvesistä. Mikäli näiden tutkimusten tulokset ovat epätyydyttävät, tulee suorittaa välittömästi uusi desinfiointi ja sen jälkeen tarkistaa desinfioinnin tulokset. 8. Tuotantoprosessit 8.1. Tuotantoprosessit organisoidaan siten, että raakojen ja valmiiden tuotteiden virrat eivät joudu tekemisiin keskenään, ja näin varmistetaan hyvälaatuisten lihatuotteiden tuotanto Jalostukseen tulevalle raaka-aineelle ja apumateriaaleille tulee järjestää tulotarkastus, jossa noudatetaan standardia GOST "Tuotteiden laadun tulotarkastus. Yleistä " Raaka-aine ja apumateriaalit, jotka tulevat tuotanto-osastolle jalostettavaksi, puretaan pakkauksesta, säilytetään ja valmistellaan tuotantoon olosuhteissa, jotka estävät niiden likaantumisen. Tyhjentyneet pakkaukset poistetaan välittömästi tuotantotiloista Riippukuljettimien tulee olla sellaiset, että ruhojen kosketus lattiaan, seinään ja tuotantolaitokseen ei ole mahdollinen. Ruhojen verestys-, puhdistus ja pesuosastoille asennetaan kourut (metalliset, betoniset, kaakeloidut), joiden kaato on lattiakaivojen suuntaan Luiskien, vaunujen, puhallusastioiden ja muiden elintarvikeraaka-aineiden (rasva, suolet, elintarvikeveri, sivutuotteet) siirtolaitteiden tulee olla erilliset jokaiselle raaka-aineelle ja sen lisäksi helposti puhdistettavat Elintarvikeveren kokoamisosastolla tulee olla laitteistot letkullisten onttojen veisten, pullojen ja muun veren talteenottoon ja ensiökäsittelyyn tarkoitetun kaluston ja laitteiden pesuun Elintarvikkeisiin kuulumattomat jätteet kerätään erityisiin pakkauksiin tai puhallustankkeihin, jotka on maalattu ne muusta laitteistosta eroavalla värillä ja joilla on merkintä niiden käyttötarkoituksesta. Hylättyjen osien (ruhojen ja elinten, jotka on hylätty eläinlääkärin tarkastuksessa) keräämiseen järjestetään erilliset luiskat tai erityiset siirrettävät suljettavat laatikot, jotka on maalattu ne muista pakkauksista erottavalla värillä (mustat raidat valkoisella taustalla) Teuraseläinten mahojen ja esimahojen tyhjentäminen sisällöstä sekä nahan nylkeminen suoritetaan erityisissä karjan esikäsittelypisteissä, jotka on erotettu 2,8 metrin korkuisella aidalla sijaitsevat vähintään 3 metrin etäisyydellä ruhojen kuljetuksesta tai erillisissä tiloissa.

9 8.9. Esikäsittelyn eläinlääkäreiden työkohteiden tulee olla hyvin valaistut, sopia ruhojen ja elimien tarkasteluun ja niiden varustuksen tulee vastata ohjetta: Teuraskarjan lääkärintarkastus ja lihan ja lihatuotteiden hygienia-arviointi. Eläinlääkäreillä tulee olla mahdollisuus pysäyttää nopeasti liukuhihna stop-kytkimellä, mikäli teuraseläimillä epäillään olevan erityisen vaarallisia tauteja Jäähdytykseen ja pakastukseen kylmätilaan lähetetään ainoastaan käsiteltyjä puolivalmisteita Suolistusosastolla laitteisto ja suolistukseen tarkoitetut työkohteet sekä viemärit sijoitetaan siten, että osaston likaantuminen suolten sisällöstä tai niiden huuhteluvesistä ei ole mahdollinen. Suolten sisältö poistetaan viemäriverkostoon yhteydessä olevien luukkujen kautta. Suolistusosaston työpisteisiin johdetaan kylmä ja lämmin vesi ja suolien lajitteluun (puhaltamiseen) tuodaan paineilma. Suolien käsittelyn märkien prosessien työkohteet varustetaan puuristikoilla, joilla työntekijät seisovat Rasvan keittoon tarkoitettujen luiden murskaaminen ja pilkkominen suoritetaan rasvantuotanto-osaston erillisessä tilassa Sivutuotteista ja verestä valmistettavat tuotteet valmistetaan tavallisesti eristetyssä tilassa. Makkaran tuotannossa käytettävien sivutuotteiden sulatus, lajittelu ja huuhtelu suoritetaan jääkaapin sulatusosastossa ja sen puuttuessa makkaranvalmistusosaston erillisessä tilassa Ehdollisesti kelpaavan lihan ja sivutuotteiden sterilisointi makkara-, herkku- ja säilyketuotannoissa on kielletty. Tässä tarkoituksessa eroon muista tuotanto-osastoista erilliseen tilaan rakennetaan leipäpitkojen valmistusosasto, jossa on sähkö- tai kaasu-uunit. Tämän osaston toiminnassa ei raa an ehdollisesti kelpaavan lihan ja valmiin tuotteen kosketusta tule tapahtua Polttoaineen (purut, halot) toimittamista makkaranvalmistusosaston termiseen osaan tuotantotilojen kautta ei sallita. Makkara-, herkku- ja muiden elintarvikkeita valmistavien tuotanto-osastojen valmiiden tuotteiden pakkaukset tuodaan käytävien tai tavaratoimitusten kautta tuotanto-osastojen ohi. Pakkausten säilytys elintarvikkeiden tuotanto-osastoissa on kielletty Jauhemaiset elintarvikkeiden raaka-aineet (jauhot, kuivamaito, tärkkelys, natriumkaseinaatti, suola, mausteet ym.) säilytetään erillään tuotantotiloista. Suola ajetaan magneettierottimen lävitse. Mausteiden pakkaamiseen tulee olla eristetty tila, jossa on koneellinen ilmastointi Jauheliha ja piirakoiden ja pelmeneihin valmistukseen käytettävä sivutuotejauheliha valmistetaan erityisissä tiloissa tai makkaranvalmistusosaston vastaavalla osastolla. Taikinan sekoitus, piirakoiden muotitus ja paistaminen voidaan suorittaa samassa tilassa, mikäli paistamiseen käytetään kaasu- ja sähkölaitteita.

10 8.18. Pelmenien pakastamiseen tarkoitetut pakastekaapit voidaan sijoittaa tilaan, missä ne kääritään ja pakataan. Käärittyjen ja pakattujen pelmenien säilytys voi tapahtua yhdessä muiden pakastettujen elintarvikkeiden kanssa jääkaapin samassa lokerossa Säilykkeiden valmistuksessa noudatetaan seuraavan ohjeen vaatimuksia: SNTL:n terveysministeriön numerolla hyväksymät ohjeet säilykkeiden hygieniavalvonnasta tuotantolaitoksilla, tukkuvarastoissa, vähittäiskaupassa ja ravintolatoiminnassa Elintarvikeveri toimitetaan käyttöpaikoille niin, että sen saastuminen ei ole mahdollista ja siitä valmistetut tuotteet pakataan ja säilytetään tiloissa, jotka ovat erossa teknisestä albumiinista ja muista ruokatarvikkeista. Elintarvikealbumiinin kuivaimilla tulee olla omat erilliset tuuletuslaitteet. Kuivaimeen saapuva tuloilma puhdistetaan ennakkoon suodattimessa Lääkevalmisteiden valmistukseen tulee olla erilliset tuotantotilat. Lääkevalmisteiden pakkaukset pestään ja sterilisoidaan omassa erityisessä pesutilassaan Mikäli teurastamolla ei ole sairaiden eläinten teurastamoa, parkkausosastoon eristetään paikka teurastamon yleisellä osastolla teurastettujen sairaiden eläinten nahkojen desinfioimiseen ja suolaamiseen Rehujen ja teknisten tuotteiden tuotannon tulee olla eristetty elintarvikkeiden valmistusosastosta ja niillä tulee olla eristetty raaka-aineosasto, jolla on erilliset sosiaalitilat ja omat tautisulut, joista osastolle saavutaan. Henkilökuntaa, jonka tehtävänä on kuivarehun valmistus raaka-aineosastolla, ei tule käyttää mihinkään muihin osaston töihin. Raaka-aineosaston varustukseen kuuluu pakkausten, kaluston ja kuljettimien pesu- ja desinfiointi, joita käytetään tuotaessa tehdasosastoon elintarvikkeisiin kuulumattomia jätteitä ja hylättyjä tuotteita. Kaluston ja kuljettimien palautus muille tuotanto-osastoille sallitaan vasta niiden huolellisen pesun ja desinfioinnin jälkeen. Rehujen ja teknisten tuotteiden toimitus tapahtuu erillisen lähettämön kautta ruokatarvikkeiden lähettämöstä. Rehujauhon säilyttämistä pakkaamattomana lattialla ei sallita. Tuotantolaitoksilla, joilla ei ole kuivien eläinrehujen valmistusosastoja (lohkoja), säilötty elintarvikkeisiin kuulumaton valkuaisraaka-aine ennen lähettämistä jalostettavaksi toisille teurastamoille (joissa on kuivarehuosastot), säilytetään suljetuissa astioissa. 9. Varastotilat, kylmätilat ja lihan ja lihatuotteiden kuljetus 9.1. Lihateollisuuden tuotantolaitoksilla tulee olla riittävä määrä varastotiloja elintarvikkeiden tuotannossa käytettävien raaka-aineen, pakkaus- ja apumateriaalien säilytykseen. Apumateriaaleille, joita ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden raaka-aineiden kanssa, rakennetaan erilliset varastotilat Säilytettäessä elintarvikkeiden raaka-ainetta ja apumateriaaleja, käytetään alustoja, hyllykköjä ja hyllyjä. Niiden varastointi välittömästi lattialla on kielletty Siirrettäessä lihasiivuja suolaussammioon ja niitä sieltä poistettaessa tulee tähän työhön osallistuvien jalkineiden päälle pukea suojasukat.

EUROOPPALAISEN SIIPIKARJA- TEOLLISUUDEN OPAS (EPIG)

EUROOPPALAISEN SIIPIKARJA- TEOLLISUUDEN OPAS (EPIG) Association de l Aviculture, de l Industrie et du Commerce de Volailles dans les Pays de l Union Européenne euroopan maanviljelijät euroopan maatalousosuuskunnat EUROOPPALAISEN SIIPIKARJA- TEOLLISUUDEN

Lisätiedot

ELINTARVIKEHUONEISTOJEN VAATIMUKSET

ELINTARVIKEHUONEISTOJEN VAATIMUKSET ELINTARVIKEHUONEISTOJEN VAATIMUKSET Porvoon kaupungin terveydensuojelu 2011 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Elintarvikehuoneistosta ilmoittaminen... 4 3 Suunnittelussa huomioitavaa... 5 4 Rakenteelliset vaatimukset...

Lisätiedot

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita.

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita. 26.02.2014 1/24 HANKE: Laukaan paloasema, uudisrakennus Jyväskyläntie 141 41340 LAUKAA TILAAJA: Laukaan kunta / tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA TERVE TALO OHJE JAETTU URAKKA, ALISTAMISEHDOIN Tämä asiakirja

Lisätiedot

Kalateollisuuden hygienia- ja pakkausopas

Kalateollisuuden hygienia- ja pakkausopas VTT TIEDOTTEITA - MEDDELANDEN - RESEARCH NOTES 1847 Kalateollisuuden hygienia- ja pakkausopas Tuija Lyijynen, Kati Randell, Tapani Hattula & Raija Ahvenainen VTT Bio- ja elintarviketekniikka VALTION TEKNILLINEN

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari Sivu/sivut 1 / 24 Viranomaisen toiminnan tulee perustua lainsäädännössä määriteltyyn toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee noudattaa lainsäädännön vaatimuksia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot

Henkilöstötilat. Opas henkilöstötilasäädösten soveltamisesta työpaikoilla

Henkilöstötilat. Opas henkilöstötilasäädösten soveltamisesta työpaikoilla Henkilöstötilat Opas henkilöstötilasäädösten soveltamisesta työpaikoilla Sisältö Lukijalle... 3 Keskeiset säädökset ja muut ohjeet... 4 Työturvallisuuslaki... 4 Muu lainsäädäntö... 5 Työehtosopimukset...

Lisätiedot

Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus. pesuprosessin eri vaiheissa

Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus. pesuprosessin eri vaiheissa Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus pesuprosessin eri vaiheissa Sisältö Yleistä... 2 Työympäristön ja työmenetelmien sekä niihin liittyvien turvallisuusriskien kartoitus... 2 Pesula työympäristönä... 2

Lisätiedot

Ovien aukaisupalvelu Oven aukaisupalvelun voi saada vain isännöitsijätoimiston asukasluetteloon merkitty henkilö. Aukaisupalvelusta peritään

Ovien aukaisupalvelu Oven aukaisupalvelun voi saada vain isännöitsijätoimiston asukasluetteloon merkitty henkilö. Aukaisupalvelusta peritään HATTULA-KIINTEISTÖT OY 1 (15) ASUMISOPAS Tämä asumisopas jaetaan jokaiseen huoneistoon ja taloon muuttaville uusille asukkaille. Asumisoppaan tarkoituksena on tutustuttaa Sinut Hattulan kunnan vuokratalojen

Lisätiedot

Suomalaisen broilerituotannon. hyvä tuotantotapa. Hyvinvointidirektiivin 2007/43/EY vaatimukset huomioiden

Suomalaisen broilerituotannon. hyvä tuotantotapa. Hyvinvointidirektiivin 2007/43/EY vaatimukset huomioiden Suomalaisen broilerituotannon hyvä tuotantotapa Hyvinvointidirektiivin 2007/43/EY vaatimukset huomioiden 1 2 Sisältö 1. Broilerin tuotanto Suomessa...s. 3 1.1. Tuotantotilat 2. Eläinten hyvinvointi siipikarjanlihantuotannossa...s.

Lisätiedot

... 4... 6 3 Kunnossapitovastuu ja remontit... 9 4 Vakuutukset... 10

... 4... 6 3 Kunnossapitovastuu ja remontit... 9 4 Vakuutukset... 10 Kodin käyttöopas 2 Sisällysluettelo 1 Asunto-osakeyhtiö... 2 Uudessa kodissa............. 4.......... 6 3 Kunnossapitovastuu ja remontit......... 9 4 Vakuutukset......... 10 5 Kodin huolto ja kodissa tehtävät

Lisätiedot

Rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön ohjeet

Rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön ohjeet Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL r.y. Rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön ohjeet Lähikala laadukasta lähiruokaa SAKL 22.8.2012 Sisällysluettelo Rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön

Lisätiedot

16.7.2014. Jos yrityksellä on pitopalvelutoimintaa, kerro yleiset periaatteet toiminnasta ja sopimusten laadinnasta.

16.7.2014. Jos yrityksellä on pitopalvelutoimintaa, kerro yleiset periaatteet toiminnasta ja sopimusten laadinnasta. OHJE 1 (8) OHJEITA OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI 1. TOIMINNAN KUVAUS Selitetään yrityksen asiakaskunta, tarjoilu- ja valmistustilat, tuotevalikoima, mahdolliset anniskeluluvat sekä yrityksen yhteystiedot

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Tavoite... 3 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 3 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin...

Lisätiedot

Koti kuten haluat. Sisällysluettelo

Koti kuten haluat. Sisällysluettelo Viihdytään kotona Koti kuten haluat SATOn perustehtävänä on olla hyvän asumisen toteuttaja. Palvelulupauksemme, Koti kuten haluat, toteutuu SATOn, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden hyvällä yhteistyöllä.

Lisätiedot

Koti kuten haluat. Sisällysluettelo

Koti kuten haluat. Sisällysluettelo Viihdytään kotona Koti kuten haluat SATOn perustehtävänä on olla hyvän asumisen toteuttaja. Palvelulupauksemme, Koti kuten haluat, toteutuu SATOn, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden hyvällä yhteistyöllä.

Lisätiedot

Päivähoito- ja kerhotilojen suunnittelu. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 9.1.2013

Päivähoito- ja kerhotilojen suunnittelu. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 9.1.2013 Päivähoito- ja kerhotilojen suunnittelu Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 9.1.2013 ESPOON KAUPUNKI OHJE 2 (12) ESPOON SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYS PÄIVÄHOITO- JA KERHOTILOJEN SUUNNITTELU 16.1.2009 / 1.9.2013

Lisätiedot

Hygieniamateriaalin tekijät: Heidi Heikkinen Heidi Jutila Markus Hjelt Anne-Mari Kaapu Riikka Kuningas Lenita Pihlaja Heli Salonen

Hygieniamateriaalin tekijät: Heidi Heikkinen Heidi Jutila Markus Hjelt Anne-Mari Kaapu Riikka Kuningas Lenita Pihlaja Heli Salonen Hygieniaosaaminen Sisältö MATERIAALIN KÄYTTÄJÄLLE... 4 1 MITÄ ELINTARVIKEHYGIENIA ON JA MIKSI SITÄ TARVITAAN?... 5 1.1 JOHDANTO... 5 1.2 LAKI... 6 1.3 ELINTARVIKEHUONEISTO... 8 1.4 HELPOSTI PILAANTUVAT

Lisätiedot

Hyvä Espoon Asuntojen asukas

Hyvä Espoon Asuntojen asukas Asukasopas Hyvä Espoon Asuntojen asukas Tervetuloa asumaan uuteen kotiisi. Toivomme sinun ja läheistesi viihtyvän asunnossasi. Helpottaaksemme arkeasi olemme koonneet tähän oppaaseen ajankohtaista tietoa

Lisätiedot

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet 1 JUUPAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU JÄTEVEDET 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

TERVETULOA ASUKKAAKSI 1 YHTEYSTIEDOT 2

TERVETULOA ASUKKAAKSI 1 YHTEYSTIEDOT 2 SISÄLLYSLUETTELO TERVETULOA ASUKKAAKSI 1 YHTEYSTIEDOT 2 ASUNNON VUOKRAAMINEN 3 Vuokrasopimus Vakuus Virhelomake Vuokranmaksu Asunnon vaihtaminen, eli sisäinen muutto Irtisanominen ASUNNON KUNNON TARKKAILU

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet

Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet 18.11.2011 1 (41) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Soveltamisala... 6 2. Hygieniavaatimukset kuljetuksissa ja kriittinen hallintapiste HACCP... 6

Lisätiedot

Asukkaan opas. www.yhkodit.fi

Asukkaan opas. www.yhkodit.fi Asukkaan opas Sisällysluettelo Tervetuloa uuteen kotiin 3 Muuttajan muistilista 4 Asumisesi tukiverkosto 5 Sopimusasiat 7 Kodin vaihto ja poismuutto 8 Järjestyssäännöt 9 Kaiken varalta 10 Pidä kodistasi

Lisätiedot

D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot Määräykset ja ohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista Annettu Helsingissä 24 päivänä

Lisätiedot

JÄRVIKALOJEN IRTOPAKASTUSTOIMINNAN KEHITTÄMIS- JA KOULUTUSHANKE- LOPPURAPORTTI

JÄRVIKALOJEN IRTOPAKASTUSTOIMINNAN KEHITTÄMIS- JA KOULUTUSHANKE- LOPPURAPORTTI JÄRVIKALOJEN IRTOPAKASTUSTOIMINNAN KEHITTÄMIS- JA KOULUTUSHANKE- LOPPURAPORTTI Tuen saaja Sisä-Savon Seutuyhtymä Hankkeen toteuttaja Kalatietokeskus Hankenumero 0822009 Yhteyshenkilö(t) Janne Turunen Kalatietokeskus

Lisätiedot

ASUMISOPAS. Ole hyvä tarkista asumisoppaan viimeisin versio www-sivuiltamme, http://www.oppilastalo.fi/asumisopas.pdf.

ASUMISOPAS. Ole hyvä tarkista asumisoppaan viimeisin versio www-sivuiltamme, http://www.oppilastalo.fi/asumisopas.pdf. ASUMISOPAS OPPILASTALO OY:LLÄ on Lahdessa noin 1200 asuntopaikkaa opiskelijoille. Yhtiö on sitoutunut huolehtimaan siitä, että asunnot ovat kunnossa, laadukkaita ja viihtyisiä. Asunnot antavat terveellisen

Lisätiedot

Hyvä Espoon Asuntojen asukas

Hyvä Espoon Asuntojen asukas Asukasopas Hyvä Espoon Asuntojen asukas Tervetuloa asumaan uuteen kotiisi. Toivomme sinun ja läheistesi viihtyvän asunnossasi. Helpottaaksemme arkeasi olemme koonneet tähän oppaaseen ajankohtaista tietoa

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Hyvät Helsingin kaupungin aravavuokratalojen asukkaat

Hyvät Helsingin kaupungin aravavuokratalojen asukkaat VALTION ASUNTOLAINOITTAMAT HELSINGIN KAUPUNGIN KIINTEISTÖYHTIÖT...6 Helsingin kaupunki aravavuokrataloyhtiöiden omistajana 6 Kiinteistöyhtiöt kuuluvat Helsinki -konserniin 6 Vuokranmääritysyksiköt...7

Lisätiedot