2.1. Tuotantolaitoksen alue, joka on eristetty SN ohjeiden mukaisella aidalla, jaetaan kolmeen päävyöhykkeeseen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2.1. Tuotantolaitoksen alue, joka on eristetty SN-441-72 -ohjeiden mukaisella aidalla, jaetaan kolmeen päävyöhykkeeseen:"

Transkriptio

1 š VAHVISTAN SNTL:n hygieniaylilääkärin sijainen A.I.Zaitšenko 27. maaliskuuta SNTL:n liha- ja maitoteollisuuden varaministeri A.V.Ignatenko 5. elokuuta 1986 HYVÄKSYTTY SNTL:n maatalousministeriön eläinlääketieteen päähallinnon päällikkö A.D.Tretjakov 27. maaliskuuta 1985 LIHATEOLLISUUDEN TUOTANTOLAITOSTEN HYGIENIASÄÄNNÖT SP Yleistä 1.1. Tärkein edellytys hyvälaatuisen lihan ja lihatuotteiden valmistukselle on säädettyjen hygieniasääntöjen tinkimätön noudattaminen lihantuotantolaitoksilla Näissä säännöissä määritellään lihateollisuuden tuotantolaitosten ylläpitoa ja käyttöä koskevat hygienia- ja saniteettivaatimukset, joiden tarkoituksena on hyvälaatuisten elintarvikkeiden, rehun ja teknisten valmisteiden tuottaminen sekä tartuntatautien ja ruokamyrkytysten ehkäiseminen Suunniteltaessa uusia ja saneerattaessa jo toimivia tuotantolaitoksia tulee noudattaa hygienian ja eläinlääkinnän vaatimuksia, jotka koskevat lihateollisuuden tuotantolaitosten suunnittelua Lihan ja siipikarjan jalostuslaitosten tuotantoalueen ja tilojen, laitteiston, kaluston ja pakkausten hygieniakäsittely suoritetaan kulloinkin voimassa olevien pesu- ja desinfiointisääntöjen mukaan Mikäli lihanjalostamolla havaitaan tartuntatautia, suoritetaan sen torjunta eläinlääkintää koskevien ohjeiden mukaisesti. Havaittaessa eläimistä ihmiseen siirtyviä tauteja suoritetaan lisäksi alueellisen hygienia- ja epidemiavalvontaviraston säätämät toimet, joilla ehkäistään laitoksen työntekijöiden sairastuminen. 2. Tuotantolaitoksen alue 2.1. Tuotantolaitoksen alue, joka on eristetty SN ohjeiden mukaisella aidalla, jaetaan kolmeen päävyöhykkeeseen: 1) talousalue, jolla sijaitsevat polttoaineen, rakennusaineiden ja tarvikkeiden säilytykseen tarkoitetut apurakennukset ja rakennelmat; 2) teuraskarjan säilytystila ja karanteeniosasto (aitaus), eristystila ja sairaiden eläinten teurastamo;

2 3) tuotantoalue, jossa sijaitsevat varsinaiseen tuotantoon tarkoitetut rakennukset Porteilla tullessa ja lähtiessä tapahtuvaan autojen renkaiden desinfiointiin tulee olla tähän tarkoitetut erityiset ojat (desinfiointiesteet), jotka täytetään desinfiointiaineella tuotantolaitoksen ylieläinlääkärin ohjeiden mukaisesti (riippuen eläintautitilanteesta). Tuotantolaitoksilla, joilla on erityiset autojen desinfiointipisteet, ei desinfiointiesteitä rakenneta, vaan muut desinfiointiesteet sijoitetaan kuten valtion alueellisten eläinvalvontaelinten kanssa sovitaan Asvaltti- ja betonipintojen teillä, lastausalueilla, käytävillä, ulkona sijaitsevilla rautatie- ja autolaitureilla, saniteettiosastojen alueilla ja karjan kuljetusteillä tulee olla tasaisia, vettä läpäisemättömiä, helposti pestäviä ja desinfioitavia Tuotantolaitosten rakennusten ja rakennelmien tulee sijaita siten, että kuljetus voi tapahtua ylittämättä teitä, joilla kuljetetaan: a) raaka-aineita ja valmista tuotetta; b) tervettä teuraskarjaa, joka siirretään eläinlääkärin tarkastuksen jälkeen teurastusta edeltävään säilytykseen teiden kanssa, joilla kuljetetaan sairasta tai sairaaksi epäiltyä karjaa karanteeniin, eristykseen tai hygieniateurastukseen; c) elintarviketuotetta karjan, lannan ja tuotantojätteiden kuljetustien kanssa Alueen pystysuoran suunnittelun tulee mahdollistaa sadevesien, sulavesien ja alueiden pesuvesien poisto. Teurastusta edeltävän karjan säilytyspaikan, hygieniaosan ja polttoaineen säilytysalueen jätevedet eivät saa valua tuotantolaitoksen muille alueille Vapaille tuotantolaitoksen alueille tulee istuttaa puita, pensaita ja nurmikkoa. Siemeniä, hahtuvia tai kuituja muodostavien puiden tai pensaiden istuttamista ei sallita tuotteiden ja laitteiston roskaistumisen ehkäisemiseksi. Viheralueiksi tarkoitetut alueen osat tulee valita tuotantolaitosten yleiskaavoja koskevien SNiP -suunnittelusääntöjen vastaavan luvun mukaisesti Tuotantolaitoksen alue tulee pitää puhtaana. Siivous tulee suorittaa päivittäin. Lämpimänä vuodenaikana ennen siivousta tulee alue ja viheralue kastella vedellä. Talviaikana alueen ajotiet ja jalkakäytävät tulee puhdistaa järjestelmällisesti lumesta ja jäästä Roskan keräämiseen käytetään metallisia kannellisia astioita tai metallikontteja, jotka sijoitetaan asvaltoiduille alueille, joiden pinta-ala on kolme kertaa astioiden pohjapinta-alaa suurempi. Mainittujen alueiden tulee sijaita vähintään 25 metrin etäisyydellä tuotanto- ja apurakennuksista Jätteiden ja roskan keräämisen astioista ja konteista tulee tapahtua silloin, kun ne ovat täyttyneet 2/3 -osaksi, mutta vähintään kerran päivässä. Roskien poisviennin jälkeen jäteastiat pestään ja desinfioidaan Roska-astiat, lantaruumat ja pihan käymälät desinfioidaan 10-prosenttisella kloorikalkkiliuoksella tai kalkkimaidolla. 3. Eläinten teurastusta edeltävä säilytyspaikka 3.1. Teurastusta edeltävän karjan säilytyspaikan alueelle, eristetylle osalle, jota ympäröi yhtenäinen 2 metriä korkea aita ja viheralue, rakennetaan karanteenialue, eristystila ja sairaiden eläinten teurastamo. Sairaiden eläinten teurastamolla tulee olla erillinen portti sairaalle karjalle, sekä alue sen vastaanottamiseen, eläinlääkärin tarkastukseen ja lämpötilan mittaamiseen. Eristysosastossa tulee olla eristetty tila eläinten ruumiinavauksiin ja erityinen vaunu niiden poiskuljettamiseen.

3 3.2. Tuotantolaitoksilla, joiden kapasiteetti on alle 20 tonnia lihaa työvuorossa voidaan sairaiden eläinten teurastamon sijaan rakentaa erityinen tila, ja sijoittaa se lihan- ja rasvankäsittelyrakennukseen eristettynä muista tuotantotiloista. Sairaiden eläinten teurastamon (tilan) puuttuessa voidaan sairaiden eläinten lopettaminen suorittaa karjan ensiökäsittelytilassa määrättyinä päivinä tai terveiden eläinten teurastustyövuoron päätyttyä ja sen jälkeen kun tuotanto-osastolta on poistettu terveiden eläinten ruhot ja muut teurastustuotteet. Sairaiden eläinten käsittelyn jälkeen tuotanto-osasto, työkalut, pakkaukset, tuotannon sisäiset kuljetuslaitteet puhdistetaan ja desinfioidaan Teurastusta edeltävään karjan säilytyspaikkaan kuuluvat myös: rautatie- ja autolastauslaiturit aitauksineen, joilla on katokset ja osastot karjan lääkärintarkastuksille ja lämmön mittaamiselle; rakennukset (katokset) karjan säilytykseen ennen teurastusta; toimisto, sisätilat eläinten saattajille ja kuljettajille desinfiointitiloineen viimeksi mainittujen vaatteiden puhdistukselle sekä sosiaalitilat; kentät lannalle ja pötsin sisällölle; teuraskarjan kuljetuksessa käytettävien kulkuneuvojen ja työvälineiden puhdistuspiste Sijoitettaessa samaan yksikköön karanteeni ja eristysosasto, tulee niiden välillä olla eteistila, johon sijoitetaan työntekijöiden vaatekaapit, pesuallas, desinfiointiainesäiliö ja desinfiointimatto jalkineiden desinfiointiin Karanteenin ja eristysosaston lattiat, seinät, rehukaukalot, lietteen keruuallas ja muu laitteisto tulee valmistaa materiaaleista, jotka ovat helposti desinfioitavissa sen jälkeen kun tilassa ei enää ole eläimiä. Karanteenissa ja eristysosastolla ei saa käyttää puisia rehu- ja juottoastioita eikä muuta puista kalustoa. Karanteenin ja eristysosaston alue tulee puhdistaa päivittäin lannasta ja pestä. Karanteenin, eristysosaston, sairaan karjan teurastamon ja ajoneuvojen puhdistuksessa käytettävät vedet tulee ennen laskemista yleiseen viemäriin laskea lannanerottimen ja saostusyksikön läpi ja tehdä vaarattomiksi desinfiointilaitteessa (klooripuhdistusyksikössä) Sairaan karjan teurastamo (tila) ja laitteiden pesu tulee suorittaa tarpeen mukaan työpäivän kuluessa ja desinfiointi työn päätyttyä Teuraskarjan aitausten tulee vastata sen suuruista karjan määrää, joka kuljetetaan yhdessä kuorma-autossa tai rautatievaunussa. Karjan, joka ajetaan, tulee mahtua aitaukseen, joka on mitoitettu keskikokoisille eläimille Ilmastollisista olosuhteista riippuen eläinten pitäminen sallitaan avoimissa aitauksissa katoksen alla. Jokaisessa aitauksessa tulee olla kova päällystetty lattia, vedenjuottokaukalo, johon tulee vedensyöttö. Osassa aitauksia tulee olla syöttökaukalo ja varusteet eläinten sidontaan. Aitausten aidan, porttien ja salpojen tulee olla rakenteeltaan sellaiset, että ne eivät vahingoita eläimiä Karjan tilat ja avoimet aitaukset tulee puhdistaa päivittäin lannasta, joka tulee kuljettaa lantalaan. Lannan poistamiseksi monikerroksisista teurastusta edeltävistä tiloista rakennetaan erityinen siilo, jossa on täyttöluukut jokaisessa kerroksessa. Lantavarastosiilon pohjan tulee olla pinnoitettu vettä läpäisemättömäksi. Lanta, lannanpudotusaukot, siilo ja taso tulee puhdistaa ja huuhtoa huolellisesti ja tarpeen vaatiessa desinfioida. Tartuntatauteja sairastavien eläinten lannan poistaminen ja desinfioiminen suoritetaan kuten on määritelty SNTL:n maatalousministeriön päähallinnon vahvistamassa ohjeessa eläinten desinfioinnista, hyönteisten, rottien ja hiirien hävittämisestä.

4 3.10. Pötsin sisällön (pötsinesteen) keräämiseksi rakennetaan erityiset siilot tai erityiset keräystankit, joissa on vettä läpäisemätön lattia ja seinämät sekä tiiviisti sulkeutuva kansi. Keräystankin ympärillä olevan alueen tulee olla betonoitu. Keräystankista pötsineste kuljetetaan pois asianmukaisesti varustetulla ajoneuvolla tätä tarkoitusta varten varattuun paikkaan Lannan ja pötsinesteen poiskuljetuksessa käytettävät ajoneuvot huuhdellaan huolellisesti ja desinfioidaan päivittäin Lannan bioterminen vaarattomaksi tekeminen suoritetaan erityisesti varustetuilla alueilla, joiden sijainnista sovitaan valtion eläinvalvonnan ja epidemiaviraston kanssa Teuraskarjaa tuotantolaitokselle kuljettaneet ajoneuvot tulee lastin purkamisen ja lannasta puhdistamisen jälkeen ehdottomasti pestä ja desinfioida pesupisteessä tai erityisellä alueella, joka sijaitsee tuotantolaitoksen ulosmenotien varrella. 4. Vesijohto ja viemäröinti 4.1. Lihateollisuuden tuotantolaitoksilla tulee olla riittävässä määrin lämmintä ja kylmää vettä, joka täyttää juomaveden GOST-standardin vaatimukset. Tuotantolaitoksen tulee tarkistuttaa vesi kemiallis-bakteriologisessa analyysissä niissä määräajoissa, jotka asettaa alueellinen hygienia- ja epidemiavirasto, kuitenkin vähintään kerran vuosineljänneksessä käytettäessä kaupungin vesijohtovettä ja kerran kuukaudessa käytettäessä omaa veden lähdettä. Käytettäessä vettä avoimista vesistöistä tai kaivoista, tulee bakteriologinen analyysi suorittaa vähintään kerran kymmenessä päivässä Vesijohdon tulopään tulee sijaita eristetyssä lukittavassa tilassa ja se tulee pitää asianmukaisessa hygieenisessä ja teknisessä kunnossa, siinä tulee olla painemittarit, näytteenottoventtiilit, lattiakaivot eläimille, takaiskuventtiilit, jotka mahdollistavat veden virtauksen vain yhteen suuntaan. Tuotantolaitoksilla tulee olla vesijohto- ja viemäriverkoston kaaviot ja ne tulee esittää valvovien viranomaisten vaatimuksesta Teknistä vettä voidaan käyttää kompressorilaitoksella sekä alueen kasteluun ja autojen ulkoiseen huuhteluun. Teknisen veden putkiston tulee olla eristetty juomavesiverkostosta. Kummallakaan verkostolla ei saa olla mitään kytkentöjä toisiinsa ja putket tulee maalata väreillä, jotka erottavat ne toisistaan. Vedenottopisteissä tulee olla tekstit: juomavesi ja tekninen vesi Kaukana sijaitsevissa teurastamoissa, missä ei ole yleistä vesijohtoverokostoa tai paikallista vedenottoa porakaivosta, voidaan alueellisten tarttuvien tautien torjunta ja hygieniahuollon kanssa tehtävän sopimuksen mukaan käyttää vettä avoimista vesistöistä. Kaivovettä voidaan käyttää vesitaloudessa, mikäli laitteisto, kaivojen sijainti ja veden laatu vastaavat kaivoja, lähteitä ja patoaltaita koskevia SNTL:n terveysministeriön vahvistamia hygieniasääntöjä Talous- ja juomaveden ja palonsammutusveden käytössä tulee olla vähintään kaksi säiliötä. Veden vaihtuvuuden säiliöissä tulee olla enintään 48 tuntia. Säiliöiden tarkastamisen ja puhdistamisen mahdollistamiseksi tulee säiliöissä olla luukut, kahvat ja portaat Keräilysäiliön vesi tulee kloorata ja ehdottomasti valvoa jäännöskloorin määrää SNTL:n terveysministeriön antaman talous- ja juomaveden puhdistamista ja keskitetyn vedenjakelun vesijohtoverkostojen desinfioinnista klooripuhdistuksella koskevan ohjeen mukaan.

5 4.7. Keräilysäiliöiden ja vesijohtoverkostojen desinfiointi tulee suorittaa onnettomuustapauksissa, korjaustöiden yhteydessä sekä alueellisen tarttuvien tautien torjunnan ja hygieniahuollon määräysten mukaisesti ja tarkastaa käsittelyn laatu kohdassa 4.6. esitetyn ohjeen mukaisesti Tuotantotiloihin tulee suunnitella huuhteluventtiilit, yksi jokaista tilan150 neliömetriä kohden, kuitenkin vähintään yksi huuhteluventtiili huonetilaa kohden sekä koukut letkujen säilyttämistä varten. Käsien pesua varten tuotantotiloissa tulee olla altaat, joihin tulee kylmää ja lämmintä vettä sekoitushanan kautta, saippuaa, harja, desinfiointiaineastia, kertakäyttöpyyhkeet ja sähkökuivaimet. Altaita tulee olla jokaisessa tuotantotilassa sisäänkäynnin yhteydessä sekä paikoissa, joissa niiden käyttö on helppoa, enintään 18 metrin etäisyydellä työkohteesta. Juomatarkoitukseen asennetaan juomahanat tai saturaattorit enintään 75 metrin etäisyydelle työkohteesta; juomaveden lämpötilan tulee olla vähintään 8 astetta ja enintään 20 astetta Tuotantotiloissa tulee olla jokaista 150 neliömetriä kohden halkaisijaltaan 10 cm lattiakaivo nesteiden poistamiseksi Käytetyn veden poistamiseksi koneista ja laitteista putket liitetään viemäriverkostoon sifonien tai suihkun katkaisevien suppiloiden kautta. Tuotanto- ja likavesien poistamiseen tuotantolaitoksille rakennetaan viemäriverkosto, joka on liitetty kaupungin viemäriverkkoon tai omaan erilliseen vedenpuhdistuslaitokseen. Likavesien johtamisen viemäriverkostoon tulee vastata vaatimuksia pintavesien suojelusta likavesiltä ja jokaisessa konkreettisessa tapauksessa sopia yhdessä alueellisen hygienia- ja epidemiavalvontaviraston kanssa. Likavesiviemärin tulee olla erillään tuotantolaitoksen viemäristä ja sillä tulee olla oma erillinen vienti pääputkeen Jätevesien fysikaaliset, kemialliset ja bakteriologiset tutkimukset suoritetaan tuotantolaitoksen erityisessä hygienialaboratoriossa tai alueellisessa hygienia ja epidemiologiaaseman laboratoriossa. 5. Valaistus, tuuletus ja lämmitys 5.1. Tuotantotilojen valaistuksen tulee vastata lihateollisuuden tuotantolaitosten suunnittelun hygienia- ja eläintensuojelun vaatimuksia Loistevalaisimissa tulee olla suojaristikot (verkot), valonhajottimet tai erityiset lampun patruunat, jotka estävät lampun putoamisen valaisimesta; hehkulampuilla varustetuissa valaisimissa tulee olla yhtenäinen suojalasi Tuotantotiloissa, joissa on ihmisiä jatkuvasti työssä, tulee olla luonnonvalo. Kokonaan ilman tai ilman riittävää luonnonvaloa voivat olla tilat, joissa työntekijät ovat enintään 50 prosenttia ajasta työpäivän aikana tai jos teknologian ehdot tätä vaativat Valoaukkojen eteen, ei sisä- eikä ulkopuolelle, saa kasata pakkauksia, laitteita ym. eikä laseja saa vaihtaa läpinäkymättömään materiaaliin Avoimien prosessien tuotantotilat tulee varustaa sisääntuloilman pölynsuodattimilla.

6 Tuotantotilojen tuloilman ilmanoton tulee tapahtua alueella, missä ilmassa on vähiten saasteita Tilat, missä erittyy höyryä ja huomattavasti lämpöä, varustetaan tulo- ja poistoilmalaittein ja tarvittavissa tapauksissa paikallisin poistoilmalaittein; tämän lisäksi jokaisessa tilassa tulee olla luonnollinen tuuletus, mikäli se on mahdollista tuotantoprosessien kannalta Tuuletuskanavat ja laitteiden poistoilmakanavat tulee puhdistaa säännöllisesti (kuitenkin vähintään kerran vuodessa) Tuotanto- ja aputiloissa tulee olla lämmitysjärjestelmä. Ilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden tuotantotiloissa tulee vastata lihatuotannon tuotantolaitosten suunnittelun hygienianormeja ja lihatuotteiden tuotteiden teknisiä ohjeita Lämmityslaitteiden tulee olla rakenteeltaan helppoja puhdistaa ja korjata Tuotantoprosesseissa ja hygieniaan liittyvissä toimenpiteissä tulee noudattaa työturvallisuuden valtiollisia ja tuotantoalan työturvallisuusstandardeja (SSBT). 6. Tuotanto- ja aputilat 6.1. Tuotantotiloissa tulee olla mahdollisuus suorittaa tuotteiden valmistusta teknisten normien mukaisesti ja tuotantotilojen yleiskaavan tulee olla sellainen, että raaka-aineen ja valmiin tuotteen virrat eivät risteydy. Elintarvikkeiden ja teknisten tuotteiden tuotantotilat tulee sijoittaa erilleen toisistaan. Tuotantotilojen sisäänkäyntien eteen tulee sijoittaa matot, jotka on kostutettu desinfioivalla liuoksella Tuotantotiloissa, joissa valmistetaan elintarvikkeita ja saniteettitiloissa seinäpaneelit ja pylväät tulee verhoilla lasitetuilla laatoilla tai maalata vaaleilla öljymaalilla vähintään 2 metrin korkeuteen Tehdasosastojen sisäiset putkistot tulee maalata tarkoituksen mukaan määrätyillä väreillä niiden erottamiseksi toisistaan ja ne tulee pitää puhtaana Pylväiden kulmat tiloissa, missä on lattialiikennettä, tulee päällystää metallilevyllä vaurioiden ehkäisemiseksi ja paikoissa, missä on katosta riippuvia kuljettimia, 2 metrin korkeuteen saakka. Ovien alaosat verhoillaan peltilevyllä 0,5 metrin korkeuteen saakka Kaikissa tiloissa lattioiden tulee olla raottomia ja kolottomia, päällystetty vedenkestävällä materiaalilla ja lattioissa tulee olla kaato kohti lattiakaivoja, joiden tulee sijaita syrjässä työkohteista ja käytävistä Sisätilojen säännölliset korjaukset tulee suorittaa tarpeen mukaan, mutta vähintään kerran 6:ssa kuukaudessa. Tuotantotilojen, sosiaalitilojen ja aputilojen seinien ja kattojen valkaisu tai maalaus suoritetaan tavallisesti samaan aikaan kuin niiden desinfiointi Rasva- ja joissakin lihanjalostusosastoissa, missä tuotantoprosessin takia lattioihin ja seiniin voi kerääntyä rasvaa, ne pestään kuumalla saippualiuoksella vähintään kaksi kertaa päivässä. Huuhtelu voidaan suorittaa myös lipeällä tai muulla desinfioivalla aineella, jonka terveydenhoidon viranomaiset ovat hyväksyneet.

7 6.8. Kaikissa tuotanto-, sosiaali- ja aputiloissa tulee pitää jatkuvasti yllä riittävää siisteyttä. Lattioita siivottaessa tuotantotiloissa työn aikana tulee estää laitteiden, kaluston, käsiteltävän raaka-aineen ja valmiin tuotteen likaantumisen mahdollisuus. Tuotantotilojen siivous ja tuotantolaitteiston, kaluston ja sisäisen kuljetuskaluston desinfiointi suoritetaan siinä määräajassa ja sillä menetelmällä, mitä liha- ja siipikarjan tuotantolaitosten pesu- ja ennaltaehkäisevän desinfioinnin ohjeissa määrätään Ikkunanpuitteiden sisäpinnat ja ikkunalasit huuhdotaan ja kuivataan vähintään kerran 15 päivässä ja ulkopinnat likaantumisen mukaan. Ikkunanpuitteiden välissä oleva tila puhdistetaan huolellisesti pölystä ja hämähäkinverkoista. Ikkunanpuitteet maalataan vähintään kerran vuodessa. Kesäkaudella avattavissa ikkunoissa tulee kärpästen takia olla metalliset verkot Kaikki paikat, joissa on rikkoutuneita laattoja ja rappausta, tulee korjata pikaisesti ja valkaista tai maalata rapatuilta osilta. Suoritettaessa tuotantotiloissa korjaustöitä tuotannon ollessa käynnissä, tulee korjattavat tilat ehdottomasti eristää, että toimiva laitteisto, käsiteltävä raaka-aine ja valmis tuote eivät saastuisi, eikä niihin pääsisi vieraita esineitä Kaikki tuotantotilojen sisäovet huuhdotaan ja kuivataan päivittäin. Erityisen huolellisesti pyyhitään alueet ovenkahvojen lähellä, samoin ovenkahvat ja ovien alaosat. Ovien ulkopinnat huuhdotaan, korjataan ja maalataan öljymaalilla tarpeen mukaan Pesuvesien poistamiseen tarkoitetut lattiakaivot ja ojat puhdistetaan, huudellaan ja desinfioidaan päivittäin. Kuljettimet, liukuhihnat ja hissit siivotaan päivittäin asianmukaisesti työvuoron päätyttyä Siivousvälineistöä sekä pesu- ja desinfiointiainetta tulee olla riittävässä määrin. Niitä tulee säilyttää erityisesti tähän tarkoitukseen varatuissa varastoissa, kaapeissa ja laatikoissa. Saniteettitilojen siivousvälineet säilytetään erikseen Liha- ja maitoteollisuuden desinfiointipäivästä annetun asetuksen mukaan liha-, maitoja maitoteollisuuden tuotantolaitoksilla tulee järjestää kuukausittain desinfiointipäivä. 7. Tuotantolaitteisto ja -kalusto 7.1. Laitteisto, kalusto ja pakkaukset tulee valmistaa kemiallisesti kestävistä ja ruostumattomista materiaaleista, jotka terveysviranomaiset ovat hyväksyneet käytettäväksi välittömässä yhteydessä elintarvikkeisiin Tuotantotilojen laitteisto sijoitetaan siten, että se ei estä tuotannon riittävän hygieniatason ylläpitämistä. Laitteiston rakenteen tulee mahdollistaa tehokas puhdistuskäsittely Sammioiden, altaiden, metallisten apuastioiden ja kourujen pintojen tulee olla sileitä ja helposti puhdistettavia. Niissä ei saa olla rakoja, säröjä, ulkonevia pultteja tai niitinkantoja tai muita osia, jotka vaikeuttavat puhdistamista Pöytien pintojen tulee olla tasaisia ilman rakoja tai muita vikoja. Kouruista ja luukuista laskettavien raaka-aineiden vastaanottoon tarkoitetuilla pöydillä tulee olla esteet raakaaineen lattialle putoamisen ehkäisemiseksi. Lihan leikkaamisessa, jänteiden poistamisessa ja muussa käsittelyssä käytetään erityisiä terveydenhoitoviranomaisten hyväksymästä kovas-

8 ta puusta tai muusta aineesta valmistettuja lautoja. Työvuoron päätyttyä ne puhdistetaan, pestään ja desinfioidaan huolellisesti tai käsitellään höyryllä höyrykammiossa Kaikissa tuotantotiloissa, joita käytetään elintarvikkeiden tuotantoon, tulee olla työkalujen (veitsien, veitsenteroittimien, jne.) desinfiointilaitteet. Suurempien työvälineiden desinfioinnissa käytetään pesukoneita tai rakennetaan pesutilat, joissa altaille on johdettu kylmä ja lämmin vesi Tuotantolaitteiston ja työvälineiden desinfiointi on tuotantoprosessin erottamaton osa Tuotantolaitos on velvollinen säännöllisin väliajoin, mutta vähintään kerran 15 päivässä suorittamaan aikataulun mukaisesti kaikissa elintarvikeosastoissa desinfioinnin toimivuuden valvonnan suorittamalla bakteriologiset tutkimukset laitteiston, kaluston, tuotannossa käytettävien pakkausten, suojavaatteiden ja työntekijöiden käsien pesuvesistä. Mikäli näiden tutkimusten tulokset ovat epätyydyttävät, tulee suorittaa välittömästi uusi desinfiointi ja sen jälkeen tarkistaa desinfioinnin tulokset. 8. Tuotantoprosessit 8.1. Tuotantoprosessit organisoidaan siten, että raakojen ja valmiiden tuotteiden virrat eivät joudu tekemisiin keskenään, ja näin varmistetaan hyvälaatuisten lihatuotteiden tuotanto Jalostukseen tulevalle raaka-aineelle ja apumateriaaleille tulee järjestää tulotarkastus, jossa noudatetaan standardia GOST "Tuotteiden laadun tulotarkastus. Yleistä " Raaka-aine ja apumateriaalit, jotka tulevat tuotanto-osastolle jalostettavaksi, puretaan pakkauksesta, säilytetään ja valmistellaan tuotantoon olosuhteissa, jotka estävät niiden likaantumisen. Tyhjentyneet pakkaukset poistetaan välittömästi tuotantotiloista Riippukuljettimien tulee olla sellaiset, että ruhojen kosketus lattiaan, seinään ja tuotantolaitokseen ei ole mahdollinen. Ruhojen verestys-, puhdistus ja pesuosastoille asennetaan kourut (metalliset, betoniset, kaakeloidut), joiden kaato on lattiakaivojen suuntaan Luiskien, vaunujen, puhallusastioiden ja muiden elintarvikeraaka-aineiden (rasva, suolet, elintarvikeveri, sivutuotteet) siirtolaitteiden tulee olla erilliset jokaiselle raaka-aineelle ja sen lisäksi helposti puhdistettavat Elintarvikeveren kokoamisosastolla tulee olla laitteistot letkullisten onttojen veisten, pullojen ja muun veren talteenottoon ja ensiökäsittelyyn tarkoitetun kaluston ja laitteiden pesuun Elintarvikkeisiin kuulumattomat jätteet kerätään erityisiin pakkauksiin tai puhallustankkeihin, jotka on maalattu ne muusta laitteistosta eroavalla värillä ja joilla on merkintä niiden käyttötarkoituksesta. Hylättyjen osien (ruhojen ja elinten, jotka on hylätty eläinlääkärin tarkastuksessa) keräämiseen järjestetään erilliset luiskat tai erityiset siirrettävät suljettavat laatikot, jotka on maalattu ne muista pakkauksista erottavalla värillä (mustat raidat valkoisella taustalla) Teuraseläinten mahojen ja esimahojen tyhjentäminen sisällöstä sekä nahan nylkeminen suoritetaan erityisissä karjan esikäsittelypisteissä, jotka on erotettu 2,8 metrin korkuisella aidalla sijaitsevat vähintään 3 metrin etäisyydellä ruhojen kuljetuksesta tai erillisissä tiloissa.

9 8.9. Esikäsittelyn eläinlääkäreiden työkohteiden tulee olla hyvin valaistut, sopia ruhojen ja elimien tarkasteluun ja niiden varustuksen tulee vastata ohjetta: Teuraskarjan lääkärintarkastus ja lihan ja lihatuotteiden hygienia-arviointi. Eläinlääkäreillä tulee olla mahdollisuus pysäyttää nopeasti liukuhihna stop-kytkimellä, mikäli teuraseläimillä epäillään olevan erityisen vaarallisia tauteja Jäähdytykseen ja pakastukseen kylmätilaan lähetetään ainoastaan käsiteltyjä puolivalmisteita Suolistusosastolla laitteisto ja suolistukseen tarkoitetut työkohteet sekä viemärit sijoitetaan siten, että osaston likaantuminen suolten sisällöstä tai niiden huuhteluvesistä ei ole mahdollinen. Suolten sisältö poistetaan viemäriverkostoon yhteydessä olevien luukkujen kautta. Suolistusosaston työpisteisiin johdetaan kylmä ja lämmin vesi ja suolien lajitteluun (puhaltamiseen) tuodaan paineilma. Suolien käsittelyn märkien prosessien työkohteet varustetaan puuristikoilla, joilla työntekijät seisovat Rasvan keittoon tarkoitettujen luiden murskaaminen ja pilkkominen suoritetaan rasvantuotanto-osaston erillisessä tilassa Sivutuotteista ja verestä valmistettavat tuotteet valmistetaan tavallisesti eristetyssä tilassa. Makkaran tuotannossa käytettävien sivutuotteiden sulatus, lajittelu ja huuhtelu suoritetaan jääkaapin sulatusosastossa ja sen puuttuessa makkaranvalmistusosaston erillisessä tilassa Ehdollisesti kelpaavan lihan ja sivutuotteiden sterilisointi makkara-, herkku- ja säilyketuotannoissa on kielletty. Tässä tarkoituksessa eroon muista tuotanto-osastoista erilliseen tilaan rakennetaan leipäpitkojen valmistusosasto, jossa on sähkö- tai kaasu-uunit. Tämän osaston toiminnassa ei raa an ehdollisesti kelpaavan lihan ja valmiin tuotteen kosketusta tule tapahtua Polttoaineen (purut, halot) toimittamista makkaranvalmistusosaston termiseen osaan tuotantotilojen kautta ei sallita. Makkara-, herkku- ja muiden elintarvikkeita valmistavien tuotanto-osastojen valmiiden tuotteiden pakkaukset tuodaan käytävien tai tavaratoimitusten kautta tuotanto-osastojen ohi. Pakkausten säilytys elintarvikkeiden tuotanto-osastoissa on kielletty Jauhemaiset elintarvikkeiden raaka-aineet (jauhot, kuivamaito, tärkkelys, natriumkaseinaatti, suola, mausteet ym.) säilytetään erillään tuotantotiloista. Suola ajetaan magneettierottimen lävitse. Mausteiden pakkaamiseen tulee olla eristetty tila, jossa on koneellinen ilmastointi Jauheliha ja piirakoiden ja pelmeneihin valmistukseen käytettävä sivutuotejauheliha valmistetaan erityisissä tiloissa tai makkaranvalmistusosaston vastaavalla osastolla. Taikinan sekoitus, piirakoiden muotitus ja paistaminen voidaan suorittaa samassa tilassa, mikäli paistamiseen käytetään kaasu- ja sähkölaitteita.

10 8.18. Pelmenien pakastamiseen tarkoitetut pakastekaapit voidaan sijoittaa tilaan, missä ne kääritään ja pakataan. Käärittyjen ja pakattujen pelmenien säilytys voi tapahtua yhdessä muiden pakastettujen elintarvikkeiden kanssa jääkaapin samassa lokerossa Säilykkeiden valmistuksessa noudatetaan seuraavan ohjeen vaatimuksia: SNTL:n terveysministeriön numerolla hyväksymät ohjeet säilykkeiden hygieniavalvonnasta tuotantolaitoksilla, tukkuvarastoissa, vähittäiskaupassa ja ravintolatoiminnassa Elintarvikeveri toimitetaan käyttöpaikoille niin, että sen saastuminen ei ole mahdollista ja siitä valmistetut tuotteet pakataan ja säilytetään tiloissa, jotka ovat erossa teknisestä albumiinista ja muista ruokatarvikkeista. Elintarvikealbumiinin kuivaimilla tulee olla omat erilliset tuuletuslaitteet. Kuivaimeen saapuva tuloilma puhdistetaan ennakkoon suodattimessa Lääkevalmisteiden valmistukseen tulee olla erilliset tuotantotilat. Lääkevalmisteiden pakkaukset pestään ja sterilisoidaan omassa erityisessä pesutilassaan Mikäli teurastamolla ei ole sairaiden eläinten teurastamoa, parkkausosastoon eristetään paikka teurastamon yleisellä osastolla teurastettujen sairaiden eläinten nahkojen desinfioimiseen ja suolaamiseen Rehujen ja teknisten tuotteiden tuotannon tulee olla eristetty elintarvikkeiden valmistusosastosta ja niillä tulee olla eristetty raaka-aineosasto, jolla on erilliset sosiaalitilat ja omat tautisulut, joista osastolle saavutaan. Henkilökuntaa, jonka tehtävänä on kuivarehun valmistus raaka-aineosastolla, ei tule käyttää mihinkään muihin osaston töihin. Raaka-aineosaston varustukseen kuuluu pakkausten, kaluston ja kuljettimien pesu- ja desinfiointi, joita käytetään tuotaessa tehdasosastoon elintarvikkeisiin kuulumattomia jätteitä ja hylättyjä tuotteita. Kaluston ja kuljettimien palautus muille tuotanto-osastoille sallitaan vasta niiden huolellisen pesun ja desinfioinnin jälkeen. Rehujen ja teknisten tuotteiden toimitus tapahtuu erillisen lähettämön kautta ruokatarvikkeiden lähettämöstä. Rehujauhon säilyttämistä pakkaamattomana lattialla ei sallita. Tuotantolaitoksilla, joilla ei ole kuivien eläinrehujen valmistusosastoja (lohkoja), säilötty elintarvikkeisiin kuulumaton valkuaisraaka-aine ennen lähettämistä jalostettavaksi toisille teurastamoille (joissa on kuivarehuosastot), säilytetään suljetuissa astioissa. 9. Varastotilat, kylmätilat ja lihan ja lihatuotteiden kuljetus 9.1. Lihateollisuuden tuotantolaitoksilla tulee olla riittävä määrä varastotiloja elintarvikkeiden tuotannossa käytettävien raaka-aineen, pakkaus- ja apumateriaalien säilytykseen. Apumateriaaleille, joita ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden raaka-aineiden kanssa, rakennetaan erilliset varastotilat Säilytettäessä elintarvikkeiden raaka-ainetta ja apumateriaaleja, käytetään alustoja, hyllykköjä ja hyllyjä. Niiden varastointi välittömästi lattialla on kielletty Siirrettäessä lihasiivuja suolaussammioon ja niitä sieltä poistettaessa tulee tähän työhön osallistuvien jalkineiden päälle pukea suojasukat.

11 9.4. Kaikki tuotantotilat tulee pitää puhtaina ja siivota säännöllisesti. Lattiat, seinät, katot ja hyllyköt tulee desinfioida tarpeen mukaan. Varastotiloissa tulee järjestelmällisesti harjoittaa jyrsijöiden torjuntaa Tuotantolaitokselle tuleva ruokasuola siirretään katettuihin varastoihin, joissa on kosteutta läpäisemättömät lattiat Polttoaine, pakkaukset ja rakennusaineet säilytetään varastoissa, katoksissa tai erityisillä lastausalueilla asianmukaisesti peitettynä. Luuaines säilytetään kaikilta suunnilta verkkoaidatuissa katoksissa, joissa on vettä läpäisemätön lattia Kylmätilat Tekniset toimet lihateollisuuden tuotantolaitosten kylmätiloissa suoritetaan lihan ja lihatuotteiden jäähdytystä, pakastusta, sulatusta ja säilytystä koskevan teknisen ohjeistuksen mukaisesti Kylmätilojen lokeroihin sijoitettaessa kaikki lastit sekä pakkauksessa että ilman pinotaan höylätyistä rimoista valmistetuille puisille ristikoille tai alustoille, joiden korkeuden lattiasta tulee olla vähintään 8 cm. Pinot sijoitetaan vähintään 30 cm etäisyydelle seinistä tai jäähdytyslaitteista. Pinojen väleissä tulee olla käytävät. Pinottaessa jäädytettyjä lihatuotteita ja otettaessa niitä pinosta tulee tähän työhön osallistuvien jalkineiden päälle pukea suojasukat. Jäähtynyt ja jäähdytetty liha tulee säilyttää riiputettuna Ehdollisesti kelpaava liha säilytetään erillisessä komerossa tai yhteisessä tilassa osastossa, joka on eristetty verkkoaidalla Käytössä olleen desinfioimattoman kaluston ja alustojen käyttö on kielletty. Varalla olevia puisia ristikoita ja alustoja säilytetään erillisissä tiloissa Jäähdytyspatterien huurre poistetaan sulattamalla tai puhdistamalla harjoilla tai jäykillä luudilla sen jälkeen kun jäähdytyskomerosta on poistettu säilytettävät tuotteet. Huurteen poisto pattereista voidaan suorittaa jäähdytystiloissa mekaanisesti sillä ehdolla, että säilytettävät lastit on peitetty puhtaalla suojapeitteellä tai purjekankaalla. Puhdistuksen jälkeen lumi poistetaan jäähdytystiloista välittömästi Likaantuneet lattiat ja ovet komeroissa, joissa on pluslämpötila, käytävissä ja porrashuoneissa huudellaan säännöllisesti kuumalla emäksisellä saippualiuoksella. Homeen ennalta havaitsemiseksi kylmätiloissa tulee suorittaa säännöllisesti mikrobiologisia tarkastuksia lihateollisuuden tuotantolaitosten kylmähuoneiden homeentorjuntaohjeiden mukaisesti Kylmähuoneet remontoidaan, pestään ja desinfioidaan säilytettävien lastien poistamisen jälkeen, kylmähuonetta varusteltaessa suuren lastimäärän saapumiseen sekä havaittaessa hometta seinissä, katoissa, laitteistossa ja säilytettävässä tuotteessa Kaluston, kuljettimien ja pakkausten pesuun ja desinfiointiin kylmähuoneen lähelle rakennetaan pesuosasto, jossa on vettä läpäisemätön lattia, kuuman höyryn syöttö, kylmä ja lämmin vesi ja pesuveden johtaminen lattiakaivon kautta viemäriin Lihan ja lihatuotteiden kuljettaminen suoritetaan tavallisesti kylmäkuljetusautoissa, sekä rautateillä kylmäkuljetusvaunussa ja laivoissa kylmäkuljetusosastoissa.

12 9.9. Lihan ja lihatuotteiden kuljetuksiin tarkoitettujen ajoneuvojen tulee olla teknisesti hyväkuntoisia, puhtaita ja niillä tulee olla hygieniapassit. Ennen tuotteiden lastaamista työntekijä, jonka tuotantolaitoksen johto on nimennyt tähän tehtävään, tarkistaa ajoneuvon ja, mikäli se vastaa suojavaatimuksia, antaa kuormakirjaan vastaavan merkinnän luvasta ajoneuvon käyttämisestä lihatuotteiden kuljettamiseen. Ilman mainitunlaista lupaa ei tuotteiden kuljettaminen ole luvallista Lihan ja sivutuotteiden kuljetus yhdessä valmiiden lihavalmisteiden kanssa ei ole sallittua. Lihatuotteet kuljetetaan puhtaissa pakkauksissa, joka on valmistettu terveysviranomaisten hyväksymistä materiaaleista. Mainittujen tuotteiden kuljettaminen pakkaamattomana, ilman pakkausta, on kielletty. Lihan ja sivutuotteiden kuljetus ajoneuvoa huuhtelematta on luvallista ajoneuvoissa, jotka ovat kuljettaneet ruoaksi valmiita lihatuotteita samana päivänä. Kuljetusten jälkeen ajoneuvot puhdistetaan päivittäin kuten on määritelty säädöksessä: Ohje pesusta ja ennaltaehkäisevästä desinfioinnista liha- ja siipikarjajalostamoissa Henkilöillä, jotka ovat osallistuneen lihatuotteiden kuljetuksiin (lastaajat, lähettäjät), tulee olla henkilökohtaiset lääkärintodistukset, joissa on merkintä, että he ovat suorittaneet hygienian minimivaatimukset ja käyneet lääkärintarkastuksessa säädetyssä ajassa. Tuotantolaitos järjestää mainituille henkilöille suojavaatteet ja käsineet ja lihan lastaamista varten jalkineiden päälle puettavat suojasukat Palautettavat pakkaukset otetaan vastaan tuotteiden vastaanottajalta puhtaana. Lihan tuotantolaitoksella ne käsitellään uudelleen. 10. Sosiaalitilat Lihateollisuuden tuotantolaitosten tuotanto-osastojen työntekijöiden sosiaalitilat tulee varustaa tautisulkujen tyyppisillä laitteilla Sosiaalitiloihin tulee kuulua: päällysvaatteiden, kotivaatteiden, työ- ja suojavaatteiden naulakot, alusvaatevarasto puhtaille suojavaatteille, pesula, käytettyjen suojavaatteiden vastaanotto, suihkut, manikyyri, WC, käsienpesualtaat, lääkärintarkastustila, naisten henkilökohtaisen hygienian tila, vaatteiden ja jalkineiden kuivaamo lihateollisuuden tuotantolaitosten hygienia ja eläinhoitosääntöjen mukaisesti. Kylmätiloissa työskentelevien naulakot ja suihkut voidaan sijoittaa yhteisiin sosiaalitiloihin. Sairaiden eläinten teurastamossa ja teknisten tuotteiden osastolla työskenteleville tulee järjestää erilliset sosiaalitilat. WC-tilojen, suihkujen ja pesuloiden sijoittaminen ruokatarvikkeita valmistavien osastojen yläpuolelle on kielletty, samoin myös ruokaloiden tuotanto-osastojen ja varastojen Työ- ja suojavaatteiden naulakot sijoitetaan tiloihin, jotka on eristetty päällys- ja kotivaatteista Perustuotannon työntekijöiden vaatteiden säilytys tulee olla avoin, missä tarkoituksessa sosiaalitilat varustetaan ripustimilla tai avoimilla kaapeilla ja penkeillä.

13 10.5. Sulut ennen käymälöitä tulee varustaa ripustimilla suojavaatteita varten sekä käsienpesualtailla, joissa on lämpimän ja kylmän veden sekoitin, saippua, harja, käsien desinfiointilaite, sähkökuivain tai kertakäyttöpyyhkeet. Käymälöiden wc-istuimissa tulee olla jalkaventtiili ja käymälöissä itsesulkeutuvat ovet Suihkutilojen seinät laatoitetaan lasitetuilla laatoilla koko korkeudeltaan; suojavaatteiden naulakot, puhtaiden vaatteiden jakotilat, saniteettitilat ja naisten henkilökohtaisen hygienian tilat 2,1 metrin korkeuteen saakka ja sen yläpuolelta maalataan emulsiomaalilla tai muulla luvallisella maalilla kantaviin rakenteisiin saakka; muissa tiloissa voidaan käyttää seinien maalausta tai valkaisua. Suihkutilojen katot maalataan öljymaalilla ja kaikissa muissa tiloissa kalkkivalkaistaan; lattiat päällystetään keraamisilla laatoilla Sosiaalitilat tulee siivota huolellisesti päivittäin työn päätyttyä; puhdistaa pölystä seinät ja lattiat, ja kalusto huudella emäksisellä saippualiuoksella ja kuumalla vedellä; naulakkojen kaapit puhdistetaan kostealla pyyhkeellä ja vähintään 1 kerran viikossa desinfioidaan kastelemalla tai desinfiointiaineeseen kastetulla kankaalla hankaamalla Saniteettitilat ja naisten henkilökohtaisen hygienian tilojen laitteet tarpeen mukaan, mutta vähintään kerran työvuorossa puhdistetaan huolellisesti, huuhdotaan vedellä ja sen jälkeen desinfioidaan. 11. Henkilökohtainen hygienia Tuotantolaitoksen jokainen työntekijä vastaa henkilökohtaisen hygienian sääntöjen noudattamisesta, oman työkohteensa kunnosta, teknisten ja suojavaatimusten noudattamisesta omalla lohkollaan Kaikki tuotantolaitokselle työhön tulevat ja siellä työskentelevät joutuvat käymään läpi lääkärintarkastuksen tarttuvien tautien torjunnan ja hygieniahuollon säännösten mukaisesti Jokaisella työntekijällä tulee olla henkilökohtainen lääkärintarkastusvihko, johon kirjataan säännöllisesti kaikkien tutkimusten tulokset Kaikkien uusien työntekijöiden tulee suorittaa hygieniavalmennus minimiohjelman mukaisesti ja suorittaa koe, josta tehdään merkintä vastaavaan pöytäkirjaan ja henkilökohtaiseen lääkärintarkastusvihkoon. Tämän jälkeen kaikkien työntekijöiden, myös hallintohenkilökunnan, insinöörien ja teknikoiden, riippumatta siitä milloin he ovat tulleet töihin, tulee kerran vuodessa käydä hygieniakursseilla ja hygieniaminimin tietojen tarkistuksessa. Hygieniaminimin koetta suorittamattomien henkilöiden työskentelyä ei sallita Lihatuotteita valmistaville osastoille ei oteta töihin henkilöitä, joilla on sairaus, joka on mainittu säädöksessä "Ohjeet lääkärintarkastuksista henkilöille, jotka tulevat työhön ja työskentelevät elintarviketuotantolaitoksilla, vesihuollossa, lastentarhoissa ym Tuotanto-osastojen työntekijät ovat velvollisia vatsa- ja suolisto-oireiden ilmetessä, kuumeen noustessa, paiseen ilmaantuessa ja muissa sairauden oireissa ilmoittamaan asiasta johdolle ja kääntymään tuotantolaitoksen terveysaseman tai muun hoitolaitoksen puoleen saadakseen asianmukaisen lääkityksen Tuotanto-osastojen työntekijöiden tulee ennen työvuoron alkua käydä suihkussa, pukea ylleen puhdas suojavaate niin, että se peittää kokonaan omat vaatteet, solmia hiukset tai koota ne lakin alle ja pestä kädet kaksi kertaa lämpimällä vedellä ja saippualla.

14 Epäsuotuisan epidemiologisen tai eläintautitilanteen aikana hygienia- ja epidemia-aseman tai valtion eläinvalvontaelinten määräysten mukaisesti tuotanto-osastojen työntekijöiden tulee desinfioida kädet ennen niiden pesemistä 0,2% kloramiiniliuoksella tai 0,1% kirkastetulla kloorikalkkiliuoksella. Tuotantohenkilökunnan tulee pestä kätensä myös jokaisen työtauon jälkeen. Kaikkien sairaiden eläinten teurastamon ja karjan ensiökäsittelyn osastojen työntekijöiden tulee infektiotauteja sairastavia eläimiä teurastettaessa osaston (sairaiden eläinten teurastamon) eläinlääkärin määräyksestä aika-ajoin desinfioida kätensä ja työkalunsa (veitset, musat) Suojavaatteiden vaihto tulee suorittaa päivittäin ja likaantumisen mukaan Vieraiden esineiden raaka-aineeseen ja valmiiseen tuotteeseen joutumisen ehkäisemiseksi on kiellettyä: - tuoda ja säilyttää elintarvikeosastoilla pieniä lasisia ja metallisia esineitä (metallisia - - työkaluja ja työvälineitä lukuun ottamatta); - kiinnittää suojavaatteita, hakaneuloilla, neuloilla ja säilyttää työtakkien taskussa henkilökohtaisia esineitä (peilejä, kampoja, sormuksia, pinssejä, savukkeita, tulitikkuja jne). Jokaisella elintarvikkeiden tuotanto-osastolla tulee olla luettelointi särkyvistä esineistä Tuotanto-osastoille on kiellettyä tulla ilman suojavaatteita tai ulkotyöhön tarkoitetussa suoja-asussa Hitsaajat, sähköasentajat ja muut työntekijät, jotka ovat tuotantolaitoksen korjaustöissä tuotannossa ja varastoissa ovat velvollisia noudattamaan henkilökohtaisen hygienian vaatimuksia, työskentelemään osastoilla suojavaatteissa, siirtämään työkaluja erityisissä suljetuissa kantokahvallisissa laatikoissa ja suorittamaan muita toimenpiteitä ehkäistäkseen mahdollisuuden vieraiden esineiden joutumisesta tuotteeseen Poistuttaessa rakennuksesta ulkopuolelle ja käytäessä muissa kuin tuotantotiloissa (käymälässä, ruokalassa, terveysasemalla ym.) suojavaate tulee riisua; mitään ulkovaatetta ei saa pukea suojavaatteen päälle Työntekijöiden tulee pitää erityisesti huolta käsien puhtaudesta. Kynnet tulee leikata lyhyiksi, eikä niitä saa lakata. Kädet tulee pestä ennen työhön ryhtymistä ja jokaisen työtauon jälkeen, sekä siirryttäessä työstä toiseen ja likaisten esineiden kosketuksen jälkeen. Käymälässä käynnin jälkeen kädet tulee pestä kaksi kertaa: sulussa käymälässä käynnin jälkeen ennen työtakin päälle pukemista ja työkohteessa välittömästi ennen työhön ryhtymistä. Käymälästä tullessa jalkineet tulee desinfioida desinfiointimatolla Ruokaa tulee syödä ainoastaan ruokalassa, bufetissa, ruokailuhuoneessa tai muissa ateriointipaikoissa, jotka ovat tuotantolaitoksen alueella tai sen lähellä. Ruokatarvikkeiden säilyttäminen naulakon henkilökohtaisissa kaapeissa on kielletty. 12. Tuhohyönteisten, rottien ja hiirien hävittäminen Kärpästen torjunta tuotantolaitoksilla on välttämätöntä.

15 Kärpästen sikiämisen ehkäisemiseksi tulee ajoissa poistaa roskat ja epäpuhtaudet. Tätä työtä suorittavat työntekijät käsittelevät roskasäiliöt, lantaruumat, käymälät, lantasäiliöt 1-2 kertaa viikossa heksakloraanimyrkyllä (С6Н6Сl6), 2-3-prosenttisella klorofos-liuoksella, 0,1- prosenttisella trikloorimetafos-vesiemulsiolla. Nestemäiset jätteet käsitellään lisäksi kuivalla kloorikalkilla (1 kg / 1 m 2 nestepinta-alaa). Sisätilojen suojaamiseksi kärpäsiltä ikkunoihin, tuuletusikkunoihin ja oviin asennetaan lämpimänä vuodenaikana verkot. Kärpästen hävittämiseen sisätiloissa käytetään kärpäspaperia. Työajan ulkopuolella tähän tarkoitukseen käytetään kemiallisia aineita, joiden käyttö on sallittu SNTL:n terveysministeriön toimesta ja tällöin tuotteet tuotantotiloista poistetaan, laitteisto peitetään ja tämän jälkeen tuuletetaan 6 tunnin ajan Torakoiden torjuntaan käytetään: booraksia sekoitettuna peruna- tai hernejauhoon suhteessa 1:1, boorihappoliuosta sokerin tai leivän kanssa, pyretriiniä. Torakoiden pesäpaikat poltetaan puhalluslampulla. Voidaan käyttää klorofoosia 1-prosenttisena vesiliuoksena, mikäli noudatetaan ehtoja, jotka on mainittu näiden sääntöjen kohdassa Raaka-aineen ja valmiiden tuotteiden suojaamiseksi likaantumiselta ja jyrsijöiden pilaamiselta tulee: - verhoilla sisätilojen kynnykset ja ovet rautapellillä tai metalliverkolla (40-50 cm korkeuteen saakka); - sulkea kellarikerrosten ikkunat ilmastointikanavat suojaverkoilla; - tukkia aukot seinissä, lattioissa, putkien ja lämpöpattereiden lähellä sementillä tai metallilastuilla; - siivota tuotanto-osastot ajoissa ruoantähteiltä ja jätteiltä, peittää huolellisesti raaka-aineet ja valmiit tuotteet työn jälkeen Jyrsijöiden torjunta suoritetaan mekaanisesti (nakit, loukut, ym.) ja kemiallisesti. Kemiallista jyrsijöiden torjuntaa voivat harjoittaa ainoastaan ammattimaiset asiantuntijat. Jyrsijöiden torjunnassa käytettään seuraavia aineita ja valmisteita: zoocumarinum, Rodentisidirotanmyrkky, tiourea, bariumkarbonaatti, sinkkifosfidi, ratindan (difanasidi), hiilimonoksidi. Bakteriologisten menetelmien käyttö jyrsijöiden torjunnassa on kielletty. 13. Tuotantolaitoksen johdon velvollisuudet Tuotantolaitoksen johto on velvollinen: - järjestämään tarvittavat olosuhteet taattua laatua olevan tuotteen valmistamiselle; - järjestämään määrättyjen työntekijäkategorioiden käynnit säännöllisesti tarvittavissa lääkärintutkimuksissa sekä hygieniaminimin koulutuksessa ja tenttien suorituksissa; - noudattamaan tinkimättä tarttuvien tautien torjunnan ja hygieniahuollon alueellisten laitosten vaatimuksia; - mikäli on havaittavissa merkkejä siitä, että valmistetaan tuotetta, joka ei vastaa hygienia- ja terveysvaatimuksia, ryhtymään välittömästi toimenpiteisiin sellaisten laiminlyöntien ehkäisemiseksi, jotka ovat aiheuttaneet huonolaatuisen tuotteen valmistamisen; - järjestämään tuotantolaitoksen jokaiselle työntekijälle voimassa olevia normeja vastaavan suojavaatteiden paketin, organisoimaan vaatteiden säännöllisen pesun ja tarpeen vaatiessa desinfioinnin ja luovuttamisen puhtaana ja ehjässä kunnossa; - järjestämään erityisen henkilökunnan alueen ja sisätilojen siivoukseen, luomaan olosuhteet, joissa on mahdollista laadukkaasti puhdistaa tuotantolaitteisto; - alueiden ja tuotanto-osastojen siivoojat eivät saa suorittaa työtä, jossa valmistetaan tuotteita;

16 - saattamaan kaikkien tuotantolaitoksen työntekijöiden tietoon tässä esitetyt hygieniasäännöt, järjestämään niiden opetus ja tinkimätön noudattaminen. 14. Sääntöjen noudattamisen vastuu ja valvonta Vastuu näiden suojavaatimusten noudattamisesta on tuotantolaitoksen johtajilla ja tuotanto-osastojen päälliköillä (mestareilla) Valvontaa näiden suojavaatimusten noudattamisesta suorittavat SNTL:n liha- ja maitoteollisuuden ministeriön tuotannonalan hygienia- ja eläinvalvontavirastot, tarttuvien tautien torjunnan ja hygieniahuollon alueelliset laitokset ja valtion eläinvalvontavirasto. Näiden sääntöjen julkaisemisella peruutetaan liha- ja siipikarjateollisuuden hygieniasäännöt, jotka vahvisti SNTL:n liha- ja maitoteollisuuden ministeriö ja SNTL:n terveysministeriön hygienia- ja epidemiologiahallinto 16. huhtikuuta 1970 yhdessä SNTL:n maatalousministeriön eläinlääketieteen päähallinnon kanssa 15. huhtikuuta Siihen saakka, kunnes valmistuvat näiden sääntöjen liitteet koskien siipikarjanjalostuksen tuotantolaitoksia ja tuotantoosastoja, ovat voimassa vastaavat 16. huhtikuuta 1970 päivätyt suojavaatimukset ja 30. joulukuuta 1983 vahvistetut eläinvalvonta ja hygienia- ja suojavaatimukset siipikarjan lihan tuotannossa.

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi

Lisätiedot

Liite 2. Eläinjätteen varastointia koskevat vaatimukset... 2652

Liite 2. Eläinjätteen varastointia koskevat vaatimukset... 2652 2650 N:o 1022 LIITTEET SISÄLLYSLUETTELO sivu Liite 1. Eläinjätteen keräämistä ja kuljetusta koskevat vaatimukset... 2651 1. Kuljetusvälineet... 2651 2. Kuljetusasiakirjat... 2651 3. Kuljetusmerkinnät...

Lisätiedot

Taulukko 1. Laboratoriotoimintaa koskevat eristämis- ja muut suojatoimenpiteet

Taulukko 1. Laboratoriotoimintaa koskevat eristämis- ja muut suojatoimenpiteet 4748 N:o 1053 Liite Taulukko 1 Laboratoriotoimintaa koskevat eristämis- ja muut suojatoimenpiteet 1 Erillinen laboratoriotila ( 1 ) ei vaadita ei vaadita 2 Laboratorio suljettavissa ilmatiiviisti kaasudesinfioinnin

Lisätiedot

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää)

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) 1 (5) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Sucroksen Hygieniasäännöt Säkylän tehdas

Sucroksen Hygieniasäännöt Säkylän tehdas Sucroksen Hygieniasäännöt Säkylän tehdas Tuoteturvallisuus keskiössä Hyvät hygieniakäytännöt ovat osa jatkuvaa laadunvarmistustamme. Nordzucker panostaa työympäristön puhtauteen kaikissa tuotanto-, pakkaus-

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin

Lisätiedot

Hygienia ja tuoteturvallisuus osa päivittäistä työrutiinia Sucros Oy:n tehtaalla

Hygienia ja tuoteturvallisuus osa päivittäistä työrutiinia Sucros Oy:n tehtaalla Hygienia ja tuoteturvallisuus osa päivittäistä työrutiinia Sucros Oy:n tehtaalla Tämä esite on tarkoitettu SUCROS Oy:n henkilöstölle, ulkopuoliselle työvoimalle, vieraille sekä muille henkilöille, jotka

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Hakemus toimitetaan Oulunkaaren johtavalle eläinlääkärille vähintään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa.

Hakemus toimitetaan Oulunkaaren johtavalle eläinlääkärille vähintään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa. 1 (5) OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT PL 10 93101 Pudasjärvi ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi Faksi: (08) 823 453 HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus

Lisätiedot

Rauhaniemen saunan talkoo-ohje. 18.7.2011 Tuija Poutanen, Anne Vasko, Matti Ojala ja Petri Linna

Rauhaniemen saunan talkoo-ohje. 18.7.2011 Tuija Poutanen, Anne Vasko, Matti Ojala ja Petri Linna Rauhaniemen saunan talkoo-ohje Tuija Poutanen, Anne Vasko, Matti Ojala ja Petri Linna Sisältö Yleistä Saunan aamusiivous Saunan iltasiivous Saunanhoitajan tehtävät Yleistä Avain haetaan Rauhaniemestä saunanhoitajalta

Lisätiedot

Hygienia ja tuoteturvallisuus osa päivittäistä työrutiinia Suomen Sokeri Oy:n Porkkalan Tehtaalla

Hygienia ja tuoteturvallisuus osa päivittäistä työrutiinia Suomen Sokeri Oy:n Porkkalan Tehtaalla Hygienia ja tuoteturvallisuus osa päivittäistä työrutiinia Suomen Sokeri Oy:n Porkkalan Tehtaalla Tärkeä tuoteturvallisuus Tämä esite on tarkoitettu koko Suomen Sokeri Oy:n Porkkalan tehtaan henkilöstölle,

Lisätiedot

Laukaan ympäristöterveydenhuolto

Laukaan ympäristöterveydenhuolto 1 (5) Laukaan ympäristöterveydenhuolto HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus Eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevä

Lisätiedot

Siivousalan PEREHDYTTÄMISOPAS

Siivousalan PEREHDYTTÄMISOPAS Siivousalan PEREHDYTTÄMISOPAS SIIVOUSVÄLINEET 1. siivousvaunu 2. sanko (siivoussanko) 3. jätesäkki 4. kuivain - Voit kuivata ikkunat, peilit ja lattiat. 5. lattiamoppi ja pyyhe 6. ikkunanpesin - Voit pestä

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 B 2 1 (6) Ryhmäperhepäiväkotien ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS RYHMÄ- JA LEPOHUONEET Paperi- ja saippua-annostelijat

Lisätiedot

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma.

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma. 1 (10) Vuokranantaja: Vuokralainen: Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Sipoon Kunta, Sivistysosasto, Kansalaisopisto PL 7, 04131 Sipoo Vuokrakohde: Mårtenspy skola,

Lisätiedot

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET)

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) Tämä ohje koskee kalastajia, jotka toimittavat kalastustuotteita alle 5000 kg vuodessa suoraan kuluttajille tai paikalliseen

Lisätiedot

Hygieniakonsepti Hospidana ApS

Hygieniakonsepti Hospidana ApS Hygieniakonsepti Hospidana ApS Sales Office - Mediplast AB mediplast.info@mediplast.com Production Plant - Hospidana A/S P.O. Box 9504 www.mediplast.com Kleinsvej 6 SE-200 39 Malmö, Sweden DK-4930 Maribo,

Lisätiedot

Palvelukuvaus 1/7 27.11.2012

Palvelukuvaus 1/7 27.11.2012 Palvelukuvaus 1/7 PALVELUKUVAUS Seminaarin koulu Seminaarinkatu 2 Ylläpitosiivous Tuulikaapit Lasipinnoilta tahrojen pyyhintä Oven kahvojen pyyhintä Mattojen imurointi Lattian nihkeä / kosteapyyhintä,(kura-aikoina

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 2

Siivouspalvelukuvaus Liite 2 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 2 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Päiväkoti Tuulentupa Työväentalontie 2 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 161,0 m2 Päivittäinen työaika 1,75

Lisätiedot

YLLÄPITOSIIVOUKSEN TYÖOHJEET KOULUISSA

YLLÄPITOSIIVOUKSEN TYÖOHJEET KOULUISSA Iisalmen kaupunki Liite 3 Ruoka- ja siivouspalvelut v.2014 1 YLLÄPITOSIIVOUKSEN TYÖOHJEET KOULUISSA LUOKAT opetustaulut ja taulusienet pestään pulpettien päälliset, pöydät, ikkunalaudat ja muut ulottuvuuskorkeudella

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 3

Siivouspalvelukuvaus Liite 3 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 3 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Kuntoutumiskeskus Miekku Haapaniementie 27 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 440,40 m 2 Työaika on 2,0 h/kerta;

Lisätiedot

1/16. Säterintie 8. Tehdasalueella vuokrattavana olevat TOIMISTOTILAT VARASTOTILAT TUOTANTOTILAT

1/16. Säterintie 8. Tehdasalueella vuokrattavana olevat TOIMISTOTILAT VARASTOTILAT TUOTANTOTILAT 1/16 Säterintie 8 Tehdasalueella vuokrattavana olevat TOIMISTOTILAT VARASTOTILAT TUOTANTOTILAT 2/16 Silkinkehruu Lämmin tuotantotila / varastotila puukatto jonka yläpuolella toimistotiloja Ikkunat ulos

Lisätiedot

Asiakirjatyyppi 1/6 25.1.2013

Asiakirjatyyppi 1/6 25.1.2013 Asiakirjatyyppi 1/6 PALVELUKUVAUS Ojoisten Lasten talo, (päiväkoti, esikoulu, koulu ja neuvola) (elokuu 2013) Ylläpitosiivous Tuulikaapit Märkäeteiset Ovista ja ovenpielistä likaantuneiden kohtien pyyhintä

Lisätiedot

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Asuminen vastaanottokeskuksen asunnossa Vastaanottokeskus järjestää sinulle tilapäisen majoituksen

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus LIITE 1

Siivouspalvelukuvaus LIITE 1 Siivouspalvelukuvaus LIITE 1 Asiakas Sopimuskohde / osoite Ylläpitosiivous Wiitaunioni; siivouspalvelut Muurasjärven ala-aste; A-rakennus Ristimäentie 9 44 880 Muurasjärvi Siivottava pinta-ala 559,40 m2

Lisätiedot

Hygieniavaatimukset lasten ruokailussa. Virpi Rossi Johtava ympäristöterveystarkastaja Jyväskylän kaupunki 11.2.2014 Karoliina Väisänen lehtori JAMK

Hygieniavaatimukset lasten ruokailussa. Virpi Rossi Johtava ympäristöterveystarkastaja Jyväskylän kaupunki 11.2.2014 Karoliina Väisänen lehtori JAMK Hygieniavaatimukset lasten ruokailussa Virpi Rossi Johtava ympäristöterveystarkastaja Jyväskylän kaupunki 11.2.2014 Karoliina Väisänen lehtori JAMK 14.2.2014 Ilmoitettu elintarvikehuoneisto Päiväkotien

Lisätiedot

OPAS ASEPTIIKASTA DOULATOIMINNASSA

OPAS ASEPTIIKASTA DOULATOIMINNASSA OPAS ASEPTIIKASTA DOULATOIMINNASSA 1 SISÄLLYSLUETTELO ASEPTIIKKA 3 VAROTOIMET 3 VALMISTAUTUMINEN DOULAUKSEEN 4 SAAPUMINEN SAIRAALAAN 4 KÄSIENPESU 5 SUOJAKÄSINEET 5 KÄSIENPESUOHJE 6 KÄSIDESINFEKTIO 7 SYNNYTYSSALISSA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (7) Ympäristölautakunta Ytp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (7) Ympäristölautakunta Ytp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2012 1 (7) 348 Heinon Tukku Oy, elintarvikelain mukainen hakemus liha-alan laitoksen olennaisesta muutoksesta ja kala- ja maitoalan laitoksen hyväksymisestä HEL 2012-010314

Lisätiedot

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. VAK-velvollisuudet Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä 2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. www.trafi.fi/vak Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vaarallisten aineiden kuljetus VAK Kuljetuksella

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus Omavalvontasuunnitelmassa pyritään kuvailemaan elintarvikehuoneiston toimintaa mahdollisimman

Lisätiedot

Kunnon välineillä siivous sujuu

Kunnon välineillä siivous sujuu Kunnon välineillä siivous sujuu Siivoaminen on tärkeää näkymätöntä työtä, jonka ansiosta pinnat pysyvät hyvinä, viihtyvyys lisääntyy, eivätkä mikrobit pääse lisääntymään. Jotta siivoustyö sujuisi mahdollisimman

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden

Lisätiedot

Ravintolatoiminnan aloittaminen - Kertaustehtävät, lisätietoa

Ravintolatoiminnan aloittaminen - Kertaustehtävät, lisätietoa Ravintolatoiminnan aloittaminen - Kertaustehtävät, lisätietoa Ravintolan perustaminen 1. Mikä seuraavista lauseista pitää paikkansa? a) Voit perustaa ravintolan ihan mihin vain tilaan. b) Voit perustaa

Lisätiedot

Siivouspalvelujen palvelukuvaus

Siivouspalvelujen palvelukuvaus Siivouspalvelujen palvelukuvaus Tarvasmäen päiväkoti, Versotie 1, 13300 Hämeenlinna Tuulikaappi Ovista ja ovenpielistä likaantuneiden kohtien pyyhintä Kura-aikoina mattojen imurointi joka päivä; Muina

Lisätiedot

LÄÄKÄRIEN JA TERVEYDENHOITOJIEN VASTAANOTTOHUONEET 5 X VIIKOSSA SUORITETTAVAT TYÖT

LÄÄKÄRIEN JA TERVEYDENHOITOJIEN VASTAANOTTOHUONEET 5 X VIIKOSSA SUORITETTAVAT TYÖT Otaniemen palvelukuvaus 1 (7) LÄÄKÄRIEN JA TERVEYDENHOITOJIEN VASTAANOTTOHUONEET Työ- ja tutkimuspöytien pyyhintä vapailta pinnoilta Ovenkahvat ja valokatkaisijoiden pyyhintä Pesualtaiden puhdistus ja

Lisätiedot

Eläinsuojelutarkastus - ankat - tarkastusosa

Eläinsuojelutarkastus - ankat - tarkastusosa Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS ANKKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys tuotantoeläinten suojelua koskevan direktiivin

Lisätiedot

POTILAAN HYGIENIAOPAS

POTILAAN HYGIENIAOPAS POTILAAN HYGIENIAOPAS Erikoissairaanhoito Hatanpään sairaala Sisältö SISÄLLYSLUETTELO Hygienia sairaalassa. 2 Käsihygienia.. 3 Käsien pesu 4 Käsien desinfektio... 5 Yskimishygienia.. 6 Henkilökohtainen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA Terveydensuojelujaosto 43 16.06.2015 MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA TERVSJST 16.06.2015 43 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

MUISTILISTA MUUTTOSIIVOUKSEEN

MUISTILISTA MUUTTOSIIVOUKSEEN MUISTILISTA MUUTTOSIIVOUKSEEN www.moveria.fi. Katso myös www.moveria.se/blogg Valmistelu Tyhjennä koko asunnon huonekalut, muuttolaatikot ja kaikki tavarat, jotka vielä ovat kaapeissa ja laatikoissa. Muista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Etp/2 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Etp/2 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) 2 Elintarvikelain 13 :n mukainen hakemus Lihakauppa Roslund Ky:n liha-alan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta HEL 2015-007493 T 11 02 02 01 Päätösehdotus

Lisätiedot

Eviran ohje 16021/2. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta

Eviran ohje 16021/2. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Eviran ohje 16021/2 Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 9 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 2 2 Lainsäädäntöä... 2 3 Aidon perinteisen tuotteen nimitys... 2 4 Tilojen

Lisätiedot

Osa 2, Tilat. Oppaan tässä osassa opit, millaiset liha-alan laitoksen tilojen tulee olla.

Osa 2, Tilat. Oppaan tässä osassa opit, millaiset liha-alan laitoksen tilojen tulee olla. Osa 2, Tilat Oppaan tässä osassa opit, millaiset liha-alan laitoksen tilojen tulee olla. Tilat ja toiminta vaikuttavat siihen, että elintarvikkeet ja ruoat ovat turvallista. Kun suunnittelet tiloja, ota

Lisätiedot

Hakemus 1 (5) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee Toiminnan aloittamista Toiminnan olennaista muuttamista Muuta, mitä

Hakemus 1 (5) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee Toiminnan aloittamista Toiminnan olennaista muuttamista Muuta, mitä Hakemus 1 (5) Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee Toiminnan aloittamista Toiminnan olennaista muuttamista Muuta, mitä 1. Toimija Toimijan

Lisätiedot

PERHEPALVELUJEN ALUEEN KIINTEISTÖT

PERHEPALVELUJEN ALUEEN KIINTEISTÖT Sotkamon kunta / sivistyspalvelut LIITE 2 PL 42 88601 SOTKAMO Palvelun sisältö ja taajuus1.1.2013 PERHEPALVELUJEN ALUEEN KIINTEISTÖT PÄIVÄTOIMINTA LEIVOLA (382,9m²) Käytävä (102, 104, 109) 5 x viikko Likaantuneet

Lisätiedot

Asiakirjatyyppi 1/6 28.11.2012

Asiakirjatyyppi 1/6 28.11.2012 Asiakirjatyyppi 1/6 PALVELUKUVAUS Ojoisten Lasten talo, (päiväkoti, esikoulu, koulu ja neuvola) (elokuu 2013) Ylläpitosiivous Tuulikaapit Märkäeteiset Ovista ja ovenpielistä likaantuneiden kohtien pyyhintä

Lisätiedot

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Moduuli 6 Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Puhdistus- ja siivoustoimenpiteet Asbestin purkamisen jälkeen työnantaja on velvollinen siiivoamaan ja puhdistamaan työtila. Kaikki toiminnot pitäisi

Lisätiedot

Heinon Tukku Oy, Vanha Talvitie 2, 00580 Helsinki

Heinon Tukku Oy, Vanha Talvitie 2, 00580 Helsinki Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) 3 Elintarvikelain 13 pykälän mukainen hakemus Heinon Tukku Oy:n liha-, kala- ja maitoalan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta HEL 2015-006929 T 11

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2014 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto 23.04.2014 Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2014 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto 23.04.2014 Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2014 1 (5) 16 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Vihannespaja Oy:lle HEL 2014-003779 T 11 02 00 Päätös Toimija Kohde Elintarviketurvallisuuspäällikön ratkaisu

Lisätiedot

PERHENEUVOLAN JA AIKUISSOSIAALITYÖTILOJEN YLLÄPITOSIIVOUS

PERHENEUVOLAN JA AIKUISSOSIAALITYÖTILOJEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 C 1 (5) Perheneuvolan ja aikuissosiaalityötilojen ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 PERHENEUVOLAN JA AIKUISSOSIAALITYÖTILOJEN YLLÄPITOSIIVOUS LEIKKI-

Lisätiedot

Laatua raaka-aineiden jalostamiseen Elintarvike- ja poroalan koulutushanke

Laatua raaka-aineiden jalostamiseen Elintarvike- ja poroalan koulutushanke porotietokansio raakalihavalmisteet Hannu Pekkala 2006 Laatua raaka-aineiden jalostamiseen Elintarvike- ja poroalan koulutushanke SISÄLLYSLUETTELO 1 Määritelmä... 2 2 Raakalihavalmisteiden valmistus...

Lisätiedot

Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso. Ruokaa hygieenisesti

Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso. Ruokaa hygieenisesti Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso Ruokaa hygieenisesti o p e t u s h a l l i t u s Sisältö Käyttäjälle... 6 Näin käytät kirjaa... 7 Hygienian perusteita... 8 Mitä on hygieniaosaaminen?... 10 Säilytä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1027/2013. maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1027/2013. maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1027/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudan alkioille ja munasoluille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista

Lisätiedot

Siivouspalvelujen palvelukuvaus. 1 x viikossa Kura-aikoina mattojen alta imurointi / pyyhintä, muuna aikana 1 x kuukaudessa

Siivouspalvelujen palvelukuvaus. 1 x viikossa Kura-aikoina mattojen alta imurointi / pyyhintä, muuna aikana 1 x kuukaudessa Siivouspalvelujen palvelukuvaus Kirkonkulman koulu, Vanhanpappilantie 87, 13300 Hämeenlinna Tuulikaapit Oven kahvojen pyyhintä Mattojen imurointi Kura-aikoina mattojen alta imurointi / pyyhintä, muuna

Lisätiedot

Lampaiden (ja vuohien) tarttuvat taudit Tartunnoilta suojautuminen Jokioinen ell Johanna Rautiainen/Lammasmaailma OY

Lampaiden (ja vuohien) tarttuvat taudit Tartunnoilta suojautuminen Jokioinen ell Johanna Rautiainen/Lammasmaailma OY Lampaiden (ja vuohien) tarttuvat taudit Tartunnoilta suojautuminen Jokioinen 1.11.2017 ell Johanna Rautiainen/Lammasmaailma OY Miksi tautivastustus rutiinit ovat tärkeitä? Hyvät rutiinit vähentävät tartuntatauteja

Lisätiedot

Liha-alan laitoksen perustaminen

Liha-alan laitoksen perustaminen Liha-alan laitoksen perustaminen Marjo Ruusunen Webinaari, 31.10.2017 Yhteistyössä: Eviran Pk-neuvontahanke ja Lähiruoan valtakunnallinen koordinaatiohanke Yleistä elintarvikeyrityksen perustamisesta Yleisiä

Lisätiedot

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 Loimaan kaupunki Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 1. YHTEISKOULU Työkorkeus ylläpitosiivouksessa on ylettyvyyskorkeus, harvemmin tehtävissä ja perussiivouksessa on huonekorkeus.

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 Loimaan kaupunki Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 1.YHTEISKOULU, HIRVIKOSKEN YHTENÄISKOULU JA KESKUSKOULU Työkorkeus ylläpitosiivouksessa on ylettyvyyskorkeus, harvemmin

Lisätiedot

1 kpl 50 cm levykehysmoppi 1 kpl kostutettu mopin lankaosa (vihreä 50cm kokoinen) 1 kpl lakaisulasta + rikkalapio 1 kpl pölynimuri 2 kpl siivousliina

1 kpl 50 cm levykehysmoppi 1 kpl kostutettu mopin lankaosa (vihreä 50cm kokoinen) 1 kpl lakaisulasta + rikkalapio 1 kpl pölynimuri 2 kpl siivousliina Kassun takkahuoneen siivous AKKAHUONEEN SIIVOUS + PUKUHUONE + KÄYÄVÄ 1 vähintään 16 vuotias + 2 muuta henkilöä 1 kpl 50 cm levykehysmoppi 1 kpl kostutettu mopin lankaosa (vihreä 50cm kokoinen) 1 kpl lakaisulasta

Lisätiedot

Siivous ja desinfektio. Laitoshuoltopäällikkö Tanja Salomaa 16.11.2009

Siivous ja desinfektio. Laitoshuoltopäällikkö Tanja Salomaa 16.11.2009 Siivous ja desinfektio Laitoshuoltopäällikkö Tanja Salomaa 16.11.2009 Sairaalasiivous siivouksen tavoitteena on luoda edellytykset tilan varsinaiselle toiminnalle huomioiden: hygieenisyys viihtyisyys edustettavuus

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 1 Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 Asiakas Sopimuskohde / osoite Ylläpitosiivous Wiitaunioni; siivouspalvelut Muurasjärven kotipalvelu Toukolantie 7 44 880 Muurasjärvi Siivottava pinta-ala 49,5 m2 Säännöllisin

Lisätiedot

Siivouskäytännöt - tekniikat ja menetelmät

Siivouskäytännöt - tekniikat ja menetelmät Siivouskäytännöt - tekniikat ja menetelmät Uimahallit, kylpylät ja kosteat tilat Sisältö Siivoushenkilöstön ammattitaitovaatimukset Henkilökohtainen hygienia Aseptiikka Siivouksen ajankohta Siivousmenetelmät,

Lisätiedot

- emännät - aputöissä myös asiakkaita (tiski ym)

- emännät - aputöissä myös asiakkaita (tiski ym) KYMEN A-KLINIKKATOIMI KARHULAN TOIMINTAYKSIKÖT TURVALANTIE 2 48700 KOTKA Y-tunnus: 0200924-4 A-KLINIKAN KEITTIÖN OMAVALVONTASUUNNITELMA, päivitetty 9.7.2013 Vastuuhenkilöt: Toiminta: Asiakkaat: Ateriamäärät:

Lisätiedot

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Kuka valvoo ruokaa? Elintarvikelaki ohjaa ruokahuoltoa. Kunnan terveystarkastajat valvovat elintarvikehygieniaa. (iva tarkastus)

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Vasikoita (<6kk) Lypsylehmiä Emolehmiä Muita yht. kpl. nautoja

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Vasikoita (<6kk) Lypsylehmiä Emolehmiä Muita yht. kpl. nautoja Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKKA JA NAUTA YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys vasikoiden suojelua

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto 02.06.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto 02.06.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (5) 15 Tmi Sari Viiman toiminnan kieltämistä koskeva elintarvikelain 56 :n mukainen päätös HEL 2015-006585 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Rysätie 11, PL 2415, 02070 Espoon Kaupunki

Toimipaikan osoite Rysätie 11, PL 2415, 02070 Espoon Kaupunki ESPOON KAUPUNKI TARKASTUSKERTOMUS 1(5) 1. TOIMIJAN JA TOIMIPAIKAN TIEDOT Toimijan nimi (Yrityksen nimi) Espoon kaupunki/sotet Toimijan osoite PL 2415, 02260 Espoo Laskutusosoite Y-tunnus 0101263-6 Puhelin

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALISKUNTAIN YHDISTYS, 2008 PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO sivu Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä valvontaviranomaiselle 1 Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä, toimijan

Lisätiedot

PÄIVÄHOITOHUONEISTON VALVONTA SUUNNITELMAN MUKAINEN TARKASTUS YMPÄRISTÖTOIMIALA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Päiväys

PÄIVÄHOITOHUONEISTON VALVONTA SUUNNITELMAN MUKAINEN TARKASTUS YMPÄRISTÖTOIMIALA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Päiväys PÄIVÄHOITOHUONEISTON VALVONTA SUUNNITELMAN MUKAINEN TARKASTUS YMPÄRISTÖTOIMIALA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Päiväys 23.5.2013 Päivähoitoyksikön nimi ja Haarla Pikisaaren phy osoite: Lautturinkatu 3 5 Päiväkodin

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

Hakemus 1 (5) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee Toiminnan aloittamista Toiminnan olennaista muuttamista Muuta, mitä

Hakemus 1 (5) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee Toiminnan aloittamista Toiminnan olennaista muuttamista Muuta, mitä Hakemus 1 (5) Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee Toiminnan aloittamista Toiminnan olennaista muuttamista Muuta, mitä 1. Toimija Toimijan

Lisätiedot

Marjatta Rahkio, LTK Satu Mustalahti, LTK

Marjatta Rahkio, LTK Satu Mustalahti, LTK Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK -yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi,

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän (enintään 5kg eläin)

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän (enintään 5kg eläin) Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS ANKKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

Elintarvikkeiden myynti ja hygieniavaatimukset. Mari Mäenpää

Elintarvikkeiden myynti ja hygieniavaatimukset. Mari Mäenpää Elintarvikkeiden myynti ja hygieniavaatimukset Mari Mäenpää Milloin ilmoitusta ei tarvita Ilmoitusta ei tarvita, jos toiminnan riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä tai jos alkutuotantotoimija,

Lisätiedot

Pärnu kodutute loomade VARJUPAIK Löytöeläintarha

Pärnu kodutute loomade VARJUPAIK Löytöeläintarha Pärnu kodutute loomade VARJUPAIK Löytöeläintarha 24.3.-4.4.2014 Kissoja n. 40-50 Koiria n. 15 Koiria ja kissoja löydetään kadulta, metsästä, roskiksista, jätelavoilta... Kissoja pyydystettiin loukkujen

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

TUOTENRO NIMIKE MITAT PAINO NIM.TEHO SÄILIÖ IP-LUOKKA JOHTO. 9058501 Märkä- ja kuivaimuri GWD 350-2 638 x 600 x 868 mm 21 kg 2700 W 50 L IP24 10 m

TUOTENRO NIMIKE MITAT PAINO NIM.TEHO SÄILIÖ IP-LUOKKA JOHTO. 9058501 Märkä- ja kuivaimuri GWD 350-2 638 x 600 x 868 mm 21 kg 2700 W 50 L IP24 10 m MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä.

Lisätiedot

TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5

TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5 TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5 Tarkastuspäivämäärä Tarkastuksen tekijän nimi Tarkastuksen tekijän asema Virkaeläinlääkäri Hevosjalostusliiton tj. Yksityinen eläinlääkäri Valmentaja (omavalvonta) Valmentaja

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Minkkejä Hillereitä Sinikettuja Hopeakettuja Muita Yhteensä turkiseläimiä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Minkkejä Hillereitä Sinikettuja Hopeakettuja Muita Yhteensä turkiseläimiä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS TURKISELÄIMET Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

ELINTARVIKELAIN 13-15 :N MUKAINEN ELINTARVIKEHUONEISTON HYVÄKSYMIS- HAKEMUS 1 (5)

ELINTARVIKELAIN 13-15 :N MUKAINEN ELINTARVIKEHUONEISTON HYVÄKSYMIS- HAKEMUS 1 (5) 1 (5) Uusi elintarvikehuoneisto Toiminnan / tilojen olennainen muutos Toimijaa koskevat tiedot Elintarvikealan toimijan nimi: Osoite: y-tunnus (tai hlö-tunnus) Kotikunta: Puhelin: Yhteyshenkilö: Fax /

Lisätiedot

Profex Lasinpuhdistaja

Profex Lasinpuhdistaja Profex Lasinpuhdistaja Lasinpuhdistusaine, sopii kaikille lasipinnoille, kiiltäville muoveille yms. Haihtuva aine, ei jätä jäämiä puhdistetuille pinnoille. Pyyhi pinta nukkaamattomalla liinalla tai kuivaa

Lisätiedot

Kampylobakteerin vastustus lihasiipikarjatilalla. 9.6.2010 Eija Kaukonen / HK Ruokatalo Oy

Kampylobakteerin vastustus lihasiipikarjatilalla. 9.6.2010 Eija Kaukonen / HK Ruokatalo Oy Kampylobakteerin vastustus lihasiipikarjatilalla 9.6.2010 Eija Kaukonen / HK Ruokatalo Oy Bakteerin ominaisuudet Campylobacter jejuni joskus C. coli Optimilämpötila 42-43 C Ei lisäänny alle 25 C:ssa Kuumennusherkkä,

Lisätiedot

Toiminnan olennaista muuttamista Omavalvontasuunnitelmaa Muuta, mitä? Laitosnumero (jos on kyseessä uusi laitos, viranomainen antaa numeron)

Toiminnan olennaista muuttamista Omavalvontasuunnitelmaa Muuta, mitä? Laitosnumero (jos on kyseessä uusi laitos, viranomainen antaa numeron) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 14 :n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston ja/tai 21 :n mukainen toimijan omavalvontasuunnitelman hyväksymishakemus: 1 / 5 Eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen

Lisätiedot

PANELTIM PANEELIT. 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm. 51 mm. 50 mm

PANELTIM PANEELIT. 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm. 51 mm. 50 mm PANELTIM PANEELIT 51 mm mm 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm 100 10 kg/m2 11 kg/m2 13 kg/m2 14 kg/m2-20 /+80 C -40 /+60 C Paneltim paneelit ovat valmistettu polypropeenista (PP

Lisätiedot

BioBox XL n asennus, hoito, huolto

BioBox XL n asennus, hoito, huolto 650 BioBox XL n asennus, hoito, huolto Kiitos, että valitsit Biobox XL puhdistamon puhdistamaan harmaata jätevettä. Vaikka BioBox XL on helppo asentaa ja ylläpitää, se tarvitsee muutamia toimenpiteitä

Lisätiedot

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ 300 000 LIITE C 2453 KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ Soveltamisala 300 001 (1) Vaarallisten aineiden kuljetus henkilöitä kuljettavissa ajoneuvoissa,

Lisätiedot

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Hygienia ja puhtaus Hygienia on aikuisen ja lasten henkilökohtaista hygieniaa sekä työympäristön-, lelujen ja elintarvikkeiden puhtautta. Hygienian tehostaminen päivähoidossa

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA Paliskuntain yhdistys 2013 Sisällysluettelo Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä - viranomaiselle... 2 Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä oma kappale... 3 Omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA. Yrityksen nimi Laitosnumero Omavalvontasuunnitelman hyväksyjä. Hyväksymisaika

OMAVALVONTASUUNNITELMA. Yrityksen nimi Laitosnumero Omavalvontasuunnitelman hyväksyjä. Hyväksymisaika 1/5 OHJEISTETTU MALLIPOHJA OMAVALVONTASUUNNITELMA Yrityksen nimi Laitosnumero Omavalvontasuunnitelman hyväksyjä Hyväksymisaika Hukkanen Tuija Juotasniemi Pentti Oikarinen Helena 2006/2007 2/5 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PALOASEMIEN YLLÄPITOSIIVOUS

PALOASEMIEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 H 1 1 (8) PALOASEMIEN YLLÄPITOSIIVOUS KÄYTÄVÄT, KOPIOINTIHUONE, HISSIT, PORTAAT, TASANTEET, AULAT JA TUULIKAAPIT Puhdistetaan t ja matot pöydät ulottuvuuskorkeudella olevat tasopinnat

Lisätiedot

39. Valtakunnalliset Sairaalahygieniapäivät 12.-13.3.2013 Paasitorni, Helsinki. Hygieniahoitaja Heli Lankinen Kotkan kaupunki

39. Valtakunnalliset Sairaalahygieniapäivät 12.-13.3.2013 Paasitorni, Helsinki. Hygieniahoitaja Heli Lankinen Kotkan kaupunki 39. Valtakunnalliset Sairaalahygieniapäivät 12.-13.3.2013 Paasitorni, Helsinki Hygieniahoitaja Heli Lankinen Kotkan kaupunki Perehdytys ja käyttökoulutus Vastuu koneen oikeaoppisesta käytöstä on osastolla

Lisätiedot

MCF julkisivun korjausmenetelmä. Microbe Control Finland Oy TaloTerveys Lajunen Oy

MCF julkisivun korjausmenetelmä. Microbe Control Finland Oy TaloTerveys Lajunen Oy Microbe Control Finland Oy TaloTerveys Lajunen Oy MCF Julkisivun korjausmenetelmä on tarkoitettu kosteusvaurioituneiden julkisivujen lämpötaloudelliseen kunnostukseen sekä kosteusperäisten terveyshaittojen

Lisätiedot

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille:

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille: Uponor-mökkituotteet Toimintaperiaate Uponor-mökkituotteet on suunniteltu erityisesti pienten pesuvesimäärien käsittelyyn matalavarusteisilla kesämökeillä ja rantasaunoilla. Mökeille ja rantasaunoille:

Lisätiedot

Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka. Sähköpostiosoite Faksi Puhelin. Huoneiston omistaja/isännöitsijä/vastuuhenkilö

Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka. Sähköpostiosoite Faksi Puhelin. Huoneiston omistaja/isännöitsijä/vastuuhenkilö RIIHIMÄEN SEUDUN Hakemus (EL 14,21) 1(5) Elintarvikehuoneisto Hakija/toimija täyttää soveltuvin osin! 1 Hakemuksen perustaminen tai käyttöönotto aihe toiminnan olennainen muutos omavalvontasuunnitelma

Lisätiedot

Etelä-Savon shp:n tekniikan tulosyksikön ja vuokralaisen välinen vastuunjakotaulukko. YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä

Etelä-Savon shp:n tekniikan tulosyksikön ja vuokralaisen välinen vastuunjakotaulukko. YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä Sivu1 / 5 YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä Kiinteistövero Talvikunnossapito Ulkoalueiden hoito Yhdyskuntajätteiden kuljetus ja hävitys Koko kiinteistöä palvelevat järjestelmät Energian kulutus -

Lisätiedot

MAATILAN TYÖTURVALLISUUS

MAATILAN TYÖTURVALLISUUS MAATILAN TYÖTURVALLISUUS Maatilan työturvallisuus Työturvallisuusriskien hallinta Työympäristön vaaratekijät selkokielellä Layla Ahonen ja Sarita Jylhä-Rastas Työturvallisuus Työympäristön vaaratekijät

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa ROVANIEMEN KAUPUNKI Hyvinvoiva lapsi Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa Varhaiskasvatuspalvelut 2015 Työryhmä: Ahlsved Matias, tartuntataudeista vastaava hoitaja, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

Asukkaiden kosteudenhallinta Pekka Luoto

Asukkaiden kosteudenhallinta Pekka Luoto Asukkaiden kosteudenhallinta Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöliittoyhteisö 2015 Yksityiset vuokranantajat Taloyhtiöt, KOY:t Vuokrataloyhteisöt Suomen Vuokranantajat

Lisätiedot