Arviointikertomus 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arviointikertomus 2013"

Transkriptio

1 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta

2 Sisällys 1. Tiivistelmä Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan tehtävät ja ulkoinen tilintarkastus Tarkastuslautakunnan kokoonpano Tarkastuslautakunnan toiminta Arviointikertomusten 2012 tärkeimmät huomiot ja niistä johtuneet toimenpiteet Tavoitteiden toteutumisen arviointi Strategiset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Taloudelliset tavoitteet Hallintokuntien tavoitteiden toteutuminen Hallinto-osasto Perusturvaosasto Sivistysosasto Tekninen osasto Muut havainnot Seutuyhteistyö Asiakasmaksut arviointikohteena Henkilöstö- ja työhyvinvointi Tarkastuslautakunnan esitys valtuustolle Allekirjoitukset

3 1. Tiivistelmä Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain mukaan arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunnassa on seitsemän jäsentä ja arviointityön suorittamista varten lautakunta on jakanut jäsenille osastokohtaiset vastuualueet. Tavoitteiden toteutuminen Valtuusto oli asettanut 85 toiminnallista tavoitetta vuodelle Tarkastuslautakunnan arvion mukaan 71 tavoitetta toteutui ja 6 tavoitetta ei toteutunut. Osittain toteutuneiden tavoitteiden määrä oli 8. Tavoitteiden asettaminen Valtuusto hyväksyi uuden kuntastrategian vuosille Kuntastrategiasta johdetut tavoitteet tulisi ilmaista toiminnallisina tavoitteina nykyistä selkeämmin ja ymmärrettävämmin. Hallintokuntien tulisi lisätä toiminnallisten tavoitteiden merkittävyyttä ja mitattavuutta. Kunnan talous Verotulot kasvoivat 10,5 %. Lainamäärä kasvoi 0,1 milj. euroa ja oli 44,2 milj. euroa. Lainakannan keskikorko oli 2,4 %. Kuntamme suhteellinen velkaantuneisuus on 53 %. Suhteellinen velkaantuneisuus on koko kuntasektorilla keskimäärin pienempi kuin Pirkkalassa. Henkilöstö Työntekijöitä oli vuoden 2013 lopussa 1352 henkilöä, kasvua vuoden aikana oli 112 henkilöä. Henkilöstöstä määräaikaisia oli 22,5 %. Sivistysosastolla työskenteli kunnan työntekijöistä 44,7 % eli yhteensä 604 henkilöä. Sivistysosaston henkilöstöstä määräaikaisia oli 161 henkilöä. Henkilöstökulut kasvoivat kaikkiaan 8 %. 3

4 2. Tarkastuslautakunta 2.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät ja ulkoinen tilintarkastus Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Kuntalain lisäksi valtuuston hyväksymä Pirkkalan kunnan tarkastussääntö sääntelee tarkastuslautakunnan toimintaa. Lautakunta seuraa myös tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tekee tarvittaessa esityksiä ulkoisen valvonnan ja sisäisen valvonnan yhteensovittamiseksi ja tilintarkastuksen kehittämisestä. Kunnan tilintarkastajana on toiminut KPMG Julkishallinnon palvelut Oy. Vastuullinen tilintarkastaja on ollut JHTT, KHT tilintarkastaja Leif Erik Forsberg. Tarkastuslautakunta pyysi tilintarkastajia poiketen heidän laatimasta ohjelmasta tarkastamaan vuosittain urakka-asiakirjojen oikeellisuus, erityisesti urakka-aikaiset vakuutukset ja rakennuttajalle annettavat vakuudet Tarkastuslautakunnan kokoonpano Kunnan ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat. Niiden toiminta on kunnan muusta organisaatiosta ja johdosta riippumatonta. Valtuusto on valinnut toimikaudeksi tarkastuslautakunnan, joka on arviointivuoden ajan toiminut seuraavassa kokoonpanossa: Varsinaiset jäsenet Hannu Routamaa, pj Mikko Kuoppa, vpj Ritva Ahola Kati Näsi Jorma Turunen Anita Ranta Matti Pirhonen Henkilökohtaiset varajäsenet Toni Laine Taisto Hillberg ( asti) Markku Kuusjärvi ( lähtien) Kai-Pekka Mattila Jani Nieminen Tiina Ahonen Mari Laiho Elina Kaila Kuntalain mukaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Lautakunnan esittelijänä on toiminut puheenjohtaja Hannu Routamaa ja sihteerinä hallintopäällikkö Anneli Hakkarainen. Tarkastuslautakunta on arviointityön suorittamista varten jakanut hallinto-organisaation mukaiset päävastuualueet tarkastuslautakunnan jäsenille ja he ovat suorittaneet arviointikäyntejä eri yksiköissä seuraavan työnjaon mukaisesti: Hallinto-osasto Sivistysosasto Perusturvaosasto Tekninen osasto Hannu Routamaa Anita Ranta ja Jorma Turunen Mikko Kuoppa ja Ritva Ahola Kati Näsi ja Matti Pirhonen 4

5 2.3. Tarkastuslautakunnan toiminta Kunnanhallituksen on esitettävä toimintakertomuksessa selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on laadittu toimintakertomuksessa esitettyihin tietoihin ja tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamiin tarkastuksiin ja tutkimuksiin perustuen. Lautakunnan jäsenet ovat seuranneet työnjakonsa mukaisesti tarkastuspareina lautakuntien ja hallintokuntien toimintaa. Tarkastusparien muistiot on käsitelty lautakunnassa. Tarkastuslautakunta on teettänyt tilintarkastajalla selvityksiä lautakuntaa kiinnostavista aiheista. Vuoden 2013 toiminnan arviointiin liittyen tarkastuslautakunta on kuullut seuraavia asiantuntijoita Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma ja työohjelma 2013, JHTT, KHT Leif-Erik Forsberg Taloushallinnon ajankohtaiset asiat, talousjohtaja Petri Lätti Terveyspalvelujen ajankohtaiset asiat ja tutustuminen terveyskeskukseen, ylilääkäri Pirkko Ranki Teknisten palveluiden ajankohtaiset asiat ja tutustuminen varastokeskukseen ja työpajaan, tekninen johtaja Korhonen Lukion ajankohtaiset asiat ja tutustuminen lukioon, rehtori Tarja Kivimäki Virkistysalueiden ajankohtaiset asiat, kunnanpuutarhuri Miia Terämä Sosiaalipalveluiden ajankohtaiset asiat, sosiaalityönjohtaja Virpi Kokko Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen ajankohtaiset asiat, Vesilahden tarkastuslautakunnan vierailu, perusturvalautakunnan puheenjohtaja Antero Saksala ja perusturvajohtaja Paula Paavilainen Hallintopalvelujen ajankohtaiset asiat, pormestari Helena Rissanen Tarkastuslautakunta on hyväksynyt arvioinnin periaatteet valtuustokauden kattavassa työohjelmassaan. Tarkastuslautakunnan työohjelmassa vuotta 2013 koskevat osastokohtaiset arvioinnin painopistealueet ovat seuraavat: Hallinto-osasto Perusturvaosasto Sivistysosasto Tekninen osasto - Strategia - Taloushallinto - Maankäyttö - Ympäristönsuojelu - Sopimukset - Hallinto ja henkilöstö - Ehkäisevä toimeentulotuki - Palveluketjujen toimivuus - Lastensuojelu - Vesilahti yhteistyö - Strategian toteutuminen - Tavoitteiden konkreettisuus ja mitattavuus - Perusopetuksen tuntihinta - Nuorisotoimen hankkeet - Tilojen käyttö - Rakennusvalvonta - Investointien toteutumisen seuranta - Kunnallistekniikan suunnittelun seuranta - Urakkasopimusten oikeellisuuden seuranta Harmaalla väripohjalla esitetään tarkastuslautakunnan johtopäätökset ja havainnot kunkin asian käsittelyn lopussa. Tarkastuslautakunta esittää valtuuston päätettäväksi, että kunnanhallitus, lautakunnat ja muut tilivelvolliset ottaisivat huomioon toiminnassaan arviointikertomuksessa esitetyt havainnot ja esittäisivät lokakuun loppuun mennessä, mihin toimenpiteisiin esitettyjen havaintojen johdosta on ryhdytty. Lautakunta tekee yhteistyötä kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien kanssa. Yhteinen arviointi tehtiin asiakasmaksuista, josta yhteenveto esitetään tässä arviointikertomuksessa. 5

6 3. Arviointikertomusten 2012 tärkeimmät huomiot ja niistä johtuneet toimenpiteet Tarkastuslautakunnan arvioinnin perusteella hallintokunnat ovat ryhtyneet pääosin lautakunnan suositusten mukaisiin toimenpiteisiin, joita lautakunta esitti arviointikertomuksessaan Tarkastuslautakunta käsitteli monia kuntastrategiaan liittyviä asioita arviointikertomuksessaan Hallintoosasto ilmoitti vastauksessaan, että kuntastrategiaa täydennetään sen keskeisiä tavoitteita tarkemmin avaavan ohjelmajohtamisen avulla. Jokainen hallintokunta vie sekä kuntastrategian että sen alaohjelmien sisältämät keskeiset tavoitteet tarvittavine määrärahoineen talousarvioon. Käyttösuunnitelmissa määritellään talousarviossa hyväksytyt tavoitteet yksityiskohtaisesti tavoitteiden toteutuminen, aikataulut, mittarit ja vastuut. Hallinto-osaston vastauksen mukaan tarkastuslautakunnan näkemys huomioidaan vuoden 2014 talousarviota toteutettavien käyttösuunnitelmien valmistelussa. Uuden kuntastrategian päivittämisessä huomioidaan selkeän kielenkäytön vaatimus ja kiinnitetään erityistä huomiota perehdytykseen. Strategian tavoitteet pyritään muotoilemaan siten, että ne ovat pitkäkestoisia ja ohjaavat kunnan toimintaa vähintään valtuustokauden ajan. Tarkastuslautakunta toteaa kokouksessaan , että selvitykset hyväksytään sellaisenaan. Sosiaaliasiamiehen selvityksen mukaan Pirkkalan lastensuojeluprosessia tulee kehittää ja resursoinnin tulee olla sellainen, että selvitys on mahdollista tehdä kolmen kuukauden määräajassa ja että kaikki lastensuojeluilmoitukset voidaan käsitellä seitsemän arkipäivän kuluessa. Perusturvaosasto ilmoitti vastauksessaan, että lastensuojelun resursointia on lisätty. Lisäksi lastensuojelutyön käytäntöjä tullaan vuoden 2013 aikana kehittämään, jotta lastensuojelutarpeen selvitykset saadaan tehtyä lain säätämässä ajassa. Tarkastuslautakunta toteaa kokouksessaan , että sosiaaliasiamiehet ovat erityisen huolissaan Pirkkalan lastensuojelun käsittelyajoista. Lastensuojelun selvityksistä Pirkkala pystyi 2012 tekemään vain 70 % laissa määritellyssä kolmessa kuukaudessa ja lastensuojeluilmoituksista 66 % käsittelemään seitsemän arkipäivän kuluessa. Tarkastuslautakunta suositti asiakastyytyväisyyskyselyjä liikuntatalon palveluista. Sivistysosasto ilmoitti vastauksessaan, että asiakastyytyväisyyskyselyjä tullaan jatkossa tekemään vuosittain kaikista vapaa-aikapalveluista. Tarkastuslautakunta toteaa kokouksessaan , että asiakastyytyväisyyskyselyä vapaaaikapalveluista ei ole tehty. 6

7 4. Tavoitteiden toteutumisen arviointi 4.1. Strategiset tavoitteet Pirkkalan kuntastrategia vuosille hyväksyttiin valtuustossa syyskuussa 2010 ja se ohjasi kunnan toimintaa vielä vuonna Pirkkalan kunnanvaltuusto hyväksyi uuden kuntastrategian vuosille kokouksessaan Strategian kolme päätavoitetta ovat: 1) aktiivinen elinkeinopolitiikka 2) hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat 3) hyvin toimiva kunta. Nämä on purettu eri painopisteiksi. Jokaiselle painopisteelle on määritelty toteuttamisesta vastaava henkilö. Tarkastuslautakunnan mukaan valtuusto on määritellyt päätöksessään sen, että jokainen hallintokunta vie sekä kuntastrategian että sen alaohjelmien keskeiset tavoitteet tarvittavine rahavarauksineen talousarvioon. Tarkastuslautakunta edellyttää, että valtuuston päätöksen mukaisesti asetetaan selkeät ja ymmärrettävät mittarit, joiden avulla se saa tiedon tavoitteiden toteutumisesta Toiminnalliset tavoitteet Valtuusto oli asettanut 85 toiminnallista tavoitetta vuodelle Tarkastuslautakunnan arvion mukaan 71 tavoitetta toteutui ja 6 tavoitetta ei toteutunut. Osittain toteutuneiden tavoitteiden määrä oli 8. Arviointikertomuksessa ei ole selostettu niiden tavoitteiden toteutumista, joista toimintakertomuksessa esitetyt tiedot ovat tarkastuslautakunnan arvion mukaan riittäviä. Kaikkien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on arvioitu seuraavassa taulukossa. YHTEENVETO TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 2013 Kokonaistavoitteet Toteutunut Toteutunut osittain Ei toteutunut Hallinto-osasto Vastuuhenkilö Keskusvaalilautakunta Pirkko Ruokonen Tarkastuslautakunta Anneli Hakkarainen 3 3 Kunnanhallitus Helena Rissanen 2 2 Hallinto Olli Niemi Taloushallinto Petri Lätti Henkilöstöhallinto Jenni Harjula Elinkeinotoimi Erkki Korkala 3 3 Työllisyyspalvelut Kimmo Kivinen 3 3 Maankäyttö Matti Jääskeläinen Rakennusvalvonta Juhani Ruponen 1 1 Ympäristönsuojelu Vesa Vanninen 2 2 Perusturvaosasto Vastuuhenkilö Perusturvan hallinto Paula Paavilainen 3 3 Sosiaalipalvelut Virpi Kokko 3 3 Vanhusten palvelut Tuula Jutila 3 3 7

8 Perusterveydenhuolto Pirkko Ranki 3 3 Erikoissairaanhoito Pirkko Ranki 2 2 Ympäristönterveydenhuolto Kirsi Sario Sivistysosasto Vastuuhenkilö Sivistysosaston hallinto Markku Valkamo 3 3 Varhaiskasvatus Liisa Almusa Perusopetus Mika Luukkanen Lukio Tarja Kivimäki 3 3 Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus Tero Saatsi Vapaa-aikapalvelut Tero Satsi 5 5 Tekninen osasto Vastuuhenkilö Tekninen hallinto Jouni Korhonen 2 2 Ruoka- ja puhtauspalvelu Arja Vaarma Tilapalvelu Markku Viinamäki Kunnallistekniikka Mikko Keränen 3 3 Vesihuoltolaitos Jouni Korhonen Taloudelliset tavoitteet Kunnan tilinpäätöksen sisältö on seuraava: 1. Tuloslaskelma kuvaa tilikauden tuloksen muodostumista tilikaudella. 2. Tase kuvaa tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa. 3. Rahoituslaskelma antaa selvityksen varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana, laskelmaa verrataan pankkitileihin ja niiden muutoksiin. 4. Kunnanhallituksen toimintakertomus, jossa selitetään olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa. Kertomus antaa oikean kuvan valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. 5. Talousarvion toteutumisvertailu suhteessa edelliseen vuoteen: Verotulojen kasvu oli edelleen vahvaa, kasvu 10,5 %. Kunnallisveron kertymä ylitti talousarvion 3,1 milj. euroa. Toimintakulujen suurin menoerä oli henkilöstökulut, jotka kasvoivat 8,0 % (7,4 %). Kunnan väestö kasvoi 241 hengellä, kasvun ollessa 1,3 % vuoden 2012 lopun tilanteeseen verrattuna. Valtionosuuksia leikattiin ja ne laskivat edellisen vuoden 13,9 milj. euron tasosta 13,0 miljoonaan euroon. Pirkkala maksoi verontasausta muille kunnille 3,9 milj. euroa. Lainamäärä pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 44,1 milj. euroa. Lainakannan keskikorko oli 2,4 %. Investoinneista kunta pystyi rahoittamaan tulorahoituksella 80,7 %, kun edellisen vuoden taso oli 58,0 % Kunnan kassa riitti viime vuonna keskimäärin 22 päivän ajaksi. 8

9 Danske Bankin korkojohdannainen Pirkkalan kunnan lainasalkussa on ollut Danske Bankin kanssa ajalle hyväksytty korkojohdannaissopimus, jonka taustalla oli samalta pankilta otettu laina vuoden 2013 arvolla. Korkojohdannaissopimus perustui ajatukseen että korkokanta tulee nousemaan, josta syystä kunta sopimuksen mukaisesti olisi hyötynyt. Maailman talouden ajautuminen syvään taantumaan aiheutti kuitenkin korkotason jyrkän laskun, mistä syystä vuoden 2013 aikana kyseessä olevan lainan korkotaso nousi 24 %:n tasolle. Tarkastuslautakunta ehdotti tehtäväksi korjaavat toimenpiteet, jotta vältyttäisiin korkean koron maksaminen. Toimenpiteet tehtiin vuoden 2014 puolella. Kuva 1. Pirkkalan kunnan talouden tuloksen vertailu eri vuosina. Kangasala Lempäälä Nokia Pirkkala Tampere Ylöjärvi ,4 20,5 9,5 10,5 0,0 3,5 Kuva 2. Tilikauden tulos miljoonina euroina Pirkkalassa ja lähikunnissa. Kuva 3. Verotulojen kehitys Pirkkalassa. Kangasala Lempäälä Nokia Pirkkala Tampere Ylöjärvi 20,5 20,5 19, ,75 Kuva 4. Tuloveroprosentti 2013 Pirkkalassa ja lähikunnissa. Kangasala Lempäälä Nokia Pirkkala Tampere Ylöjärvi Kuva 5. Verotulot euroa/asukas Pirkkalassa ja lähikunnissa. 9

10 Kuva 6. Investointien tulorahoituksen kehitys Pirkkalassa. Kangasala Lempäälä Nokia Pirkkala Tampere Ylöjärvi ,9 31,1 67,5 77,8 53,3 60, ,1 90,9 94,2 48,5 69,5 86, ,3 67,1 104,5 95,4 53,8 89, ,6 31, ,0 21,9 22, ,4 33,5 87,4 80,7 47,3 36,4 Kuva 7. Investointien tulorahoitus, % Pirkkalassa ja lähikunnissa. Kuva 8. Lainat euroa/asukas Pirkkalassa. Kangasala Lempäälä Nokia Pirkkala Tampere Ylöjärvi Kuva 9. Lainat euroa/asukas Pirkkalassa ja lähikunnissa. 10

11 Kuva 10. Konsernin lainat euroa/asukas Pirkkalassa. Kangasala Lempäälä Nokia Pirkkala Tampere Ylöjärvi Kuva 11. Kuntakonsernin lainat euroa/asukas Pirkkalassa ja lähikunnissa. Kangasala Lempäälä Nokia Pirkkala Tampere Ylöjärvi Kuva 12. Valtionosuudet euroa/asukas Pirkkalassa ja lähikunnissa. Valtionosuuksissa ilmenee, että Pirkkala saa Tampereen seutukunnalla vähiten valtionosuuksia. 5. Hallintokuntien tavoitteiden toteutuminen 5.1. Hallinto-osasto Hallinto-osaston arvioinnin painopistealueina olivat vuonna 2013 strategia, taloushallinto, maankäyttö ja ympäristönsuojelu. Kaavoitus ja maankäyttö 2013 Merkittävimmät Pirkkalan kunnan kaavoitusta ja maankäyttöä koskevat valtuustotason päätökset vuonna Merkittävin päätös tehtiin jolloin hyväksyttiin Pirkkalan kunnan taajamayleiskaava 2020, joka ohjaa kunnan tulevaa asemakaavoitusta kehätien sisäpuolisilla alueilla. Yleiskaavalla varmistetaan ja osoitetaan kunnan kasvun ja kehityksen edellyttämät aluevaraukset. 11

12 Toinen erityisen merkittävä päätös tehtiin , jolloin valtuusto päätti käynnistää kunnanviraston tontin kehittämisen uudisrakentamiseen perustuvan vaihtoehdon pohjalta. Hankkeella tavoitellaan merkittävää keskustan palvelutason nostoa ja vastataan kunnan omiin tilatarpeisiin sekä lisätään keskustan elinvoimaisuutta ja laatutasoa. Elinkeinotoimi Yleisestä suhdannetilanteesta huolimatta Pirkkalassa tehdään poikkeuksellisen paljon elinkeinotoiminnan investointeja, hankitaan yritystontteja, suunnitellaan ja rakennetaan toimitiloja. Vuonna 2013 kunnassa oli eri yrityksillä rakenteilla 20 toimitilahanketta. Toiminta jatkuu edelleen vilkkaana, mikä tulee näkymään lähivuosien työpaikkakehityksessä. Kehitykseen ovat vaikuttaneet mm. seuraavat seikat: Liikenteellinen sijainti Verkostomainen toimintatapa Moottoritien varsien hyödyntäminen rinnakkaisteiden kautta Alueiden profilointi ja keskittymien muodostaminen Nopeat ongelmaratkaisut ja joustava toimintatapa Elinkeinoelämän tarpeet huomioinut pitkäjänteinen maanhankinta ja kaavoitus Linnakallion / Linnakorven alueella on vapaana kaavoitettua maata 42 ha, josta elinkeinotoimen ilmoituksen mukaan neuvottelun alla ha eri yritysten kanssa. Neuvottelun alla olevien hankkeiden työpaikkaodote on n työpaikkaa. Vähä-Vaittin alueelta kunnan omistamista alueista on kaksi tonttia myymättä. Yksityisten toimijoiden rakentamaton alue on 15 ha. Elinkeinotoimen arvio on, että Vähä-Vaittin asemakaavan laajennusosan osalta kunnan investoinnit nousevat n. 4,5 milj. euroon ja tulot n. 6,5-6,8 milj. euroon. Lentokentän yritysalueelta on myymättä 5 tonttia, 3,5 ha. Työpaikkoja alueella on käynnissä olevien investointien jälkeen lähes 300 kpl. Työllisyyspalvelut Pirkkalan kunnan työllistämisohjelman yksi osa-alue on Nuorten Elämänhallinta ja työpajan projektit: Työllisyyspalveluiden alaisella työpajalla jatketaan kahta erillistä Pohjanmaan ELY -keskuksen rahoittamaa hanketta, jotka ovat Nuorten Elämänhallinta-projekti ja Työpajavalmentaja-projekti. Nuorten Elämänhallinta-projekti jatkuu koko vuoden ja ELY -keskuksen avustuksella palkataan määräaikainen palveluohjaaja projektityöntekijäksi. Palveluohjaaja auttaa perusasteen ja toisen asteen nivelvaiheessa olevia syrjäytymisvaarassa olevia nuoria yhdessä perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen ja muun viranomaisverkoston kanssa mahdollistamalla suunnitelmallisen koulutuksen esim. työpajalla toteutettavien työelämäpainotteisten oppimisjaksojen myötä. Työpajavalmentaja-projektia jatketaan tällä tietoa kevääseen 2014 asti, jonka jälkeen myönnetty avustus tulee käytetyksi loppuun ja projekti päättyy. 12

13 Nuorten elämänhallinnan tuen-projekti Toiminnan tavoitteet: Tukea oppilaan opintojen suorittamista ja päättötodistuksen saamista. Lisätä oppilaan motivaatiota opiskelua kohtaan, vahvistaa oppilaan elämänhallintaa ja vastuullisuutta sekä itseohjautuvuutta. o o Oppilas pitää päiväkirjaa tekemistään töistä ja oppimistaan asioista. Pajajakson aikana pidetään säännöllisin välein arviointipalaveri, johon osallistuvat pajalta palveluohjaaja, koulusta opettaja, oppilaanohjaaja sekä oppilas itse. Palveluohjaaja ja opettaja pitävät tiivistä yhteyttä, joten toimintaan voidaan tehdä joustavasti muutoksia. Tukitoiminta tapahtuu palveluohjaajan valvonnassa työpajan eri osastoilla. Sisältö on käytännönläheistä työtä työnohjaajan johdolla. Startti Startti on matalan kynnyksen tavoitteellista ja säännöllistä toimintaa Pirkkalalaisille vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea elämäntilanteensa selvittelyyn tulevaisuuden suunnitelmiensa rakentamiseen. Toiminta sisältää tutustumiskäyntejä kouluihin ja työpaikkoihin, vierailevia asiantuntijoita uni-, ravinto- ja asumisasioissa. Tutustutaan eri harrastusmahdollisuuksiin ja opetellaan erilaisia arkielämän taitoja. Startista nuori ohjautuu kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun, kouluun tai työelämään. Toiminta toteutetaan yhteistyössä Nuorten elämän hallinnan tuen-projektin, Pirkkalan etsivän nuorisotyön ja seurakunnan nuorisotyön kanssa. Palveluohjaus Palveluohjauksen tarkoitus on kehittää asiakaslähtöistä palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvää toimintamallia, jonka tavoitteena on nuoren kokonaistilanteen selkeytyminen ja tavoitteellisen suunnitelman tekeminen. Tärkeitä yhteistyötahoja ovat oppilaitokset, työpaikat, työhallinto, sosiaalitoimi, perusterveydenhuolto, Kela, mielenterveys- ja päihdepalvelut yms. Työpajan asiakkaat 2013 Alle 17 v 4 henkilöä v 12 henkilöä v 12 henkilöä v 2 henkilöä Nuoria yhteensä 30 henkilöä v 24 henkilöä 50 tai yli 17 henkilöä Asiakkaita yhteensä 71 henkilöä Lopettaneita 2013 yhteensä 48 henkilöä - töihin 11 henkilöä, 22,9 % - koulutukseen 9 henkilöä, 18,7 % - työpajalle 5 henkilöä, 10,4 % - muualle, esim. armeija, työkokeilu, 10 henkilöä, 20,8 % muutti pois - ei tietoa 2 henkilöä, 4,2 % - työtön 11 henkilöä, 22,9 % 13

14 Työmarkkinatuki Pirkkalan Kelalle maksama työmarkkinatuen kuntaosuus oli euroa vuonna 2013 ( euroa vuonna 2012 ja euroa vuonna 2011). Tarkastuslautakunnan mielestä nuorten elämänhallinta ja työpajan projektit ovat erinomaisen hyvin organisoidut ja ne palvelevat nuorten työllistymisessä. Lähitulevaisuus vaatii edelleen lisäpanostusta ko. toimintaan. Valtioneuvoston kehyspäätös vuosille merkitsee kunnille lisää työllistämisvelvollisuutta, kun 300 pv työttömänä olevat tulevat kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin vuoden 2015 alusta Perusturvaosasto Pirkkalan kunnan strategian mukaan perusturvan keskeisenä tavoitteena on kuntalaisista välittäminen ja ympäristöstä huolehtiminen. Kuntalaisfoorumit tuovat kunnan luottamushenkilöille ja kunnan työntekijöille suoraan kuntalaisten äänen kuuluville. Pirkkalalla on hyvä maine laadukkaiden kunnallisten peruspalvelujen joustavana tuottajana. Palveluiden tuottamisen taloudellisuuden ja tehokkuuden vertailussa Pirkkalan kunta on seudullisessa vertailussa kilpailukykyinen. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat olleet Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueen edullisimmat useana vuonna. Vuonna 2012 Pirkkalan kunnan erikoissairaanhoidon kustannukset olivat 828 /asukas. Vuonna 2013 erikoissairaanhoidon kustannukset olivat 883 /asukas. 14

15 Perusturvaosasto Perusturvaosasto käsittää vuoden 2013 alusta alkaen Pirkkalan ja Vesilahden kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen sekä ympäristöterveydenhuollon tehtäväalueen. Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueina olivat vuonna 2013 sopimukset, hallinto ja henkilöstö, ehkäisevä toimeentulotuki, palveluketjujen toimivuus, lastensuojelu, Vesilahden yhteistyö ja kuntastrategian toteutuminen. Sopimukset Perusturvaosastolla on n. 400 sopimusta yksityisten tai julkisten palveluntuottajien kanssa. Suurin osa ostettavista palveluista on sellaisia, joita kunta ei itse tuota kuten esimerkiksi erikoissairaanhoidon palvelut. Yksityissektorilta hankittavien erikoissairaanhoidon palvelujen avulla on saatu tarjottua kuntalaisille nopeampaan hoitoon pääsyä ja saatu kunnalle säästöjä. Erikoissairaanhoidon ostopalveluja hankittiin vuonna 2013 noin 20 miljoonalla eurolla. Muilla tehtäväalueilla (perusterveydenhuolto, sosiaalipalvelut ja vanhusten palvelut) ostopalveluja hankittiin noin 7,1 miljoonalla eurolla. Hallinto ja henkilöstö Vuoden 2013 alusta lähtien Vesilahden kunta ja Pirkkala muodostivat Paras -hankkeen edellyttämän yhteistoiminta-alueen. Toiminta on lähtenyt hyvässä yhteistyössä käyntiin. Kaikissa toiminnoissa ei ole pystytty yhdenmukaistamaan toimintamalleja esim. sairaanhoitaja-lääkäripari sekä omaishoidontuen kohdalla, jossa Pirkkalan myöntämä tuki ei ole määrärahasidonnainen. Tämä merkitsee sitä, että Pirkkalassa ja Vesilahdella eivät omaishoidon tukeen oikeutetut ole yhdenvertaisia. Perusturvaosaston vakituisen henkilöstön määrä oli 353 virka- tai työsuhteessa olevaa. Vesilahdelta siirtyi 79 henkilöä Pirkkalan kunnan palvelukseen vuoden 2013 alusta. Henkilöstön lukumäärä oli 468, josta sijaisia oli 107 henkilöä. Oppisopimussuhteisia oli neljä ja muita määräaikaisia neljä. Sairauspoissaolojen kustannukset ovat nousseet yli Henkilöstömäärän kasvu ei tätä yksistään selitä. Sairauksista johtuvien poissaolopäivät ovat lisääntyneet yli 3000 päivällä. Tarkastuslautakunta näkee välttämättömäksi, että työhyvinvointiin tähtääviä toimenpiteitä on entisestään lisättävä. Toistuvien sairaslomien syyt pitäisi selvittää. Toimeentulotuki Toimeentulotukihakemusten käsittelyn tulisi tapahtua 7 vrk:n kuluessa. Pirkkalassa käsittely on ylittynyt, mutta saatu kuitenkin käsiteltyä 10 vrk:n aikana. Käsittelyaikojen ylitykset ovat tapahtuneet alkuvuodesta johtuen henkilöstövajauksesta. Toimeentulotukea sai Pirkkalassa arviointivuonna 565 (495) kotitaloutta ja Vesilahdella 105 (109). Suurin syy toimeentulotukien saajien lukumäärän kasvuun on työttömyyden lisääntyminen. Pirkkala on ainoa kunta Tampereen seudulla, missä ei ole käytössä välitystilimenettelyä toimeentulotukiasioissa. Myös Vesilahdella menettely on käytössä. Sosiaaliasiamiehen mielestä välitystilimenettelyä tulisi harkita koko yhteistoiminta-alueella. 15

16 Sosiaali- ja terveysministeriön suositus on, että kunnat varaisivat määrärahasta 3,3 % ehkäisevään toimeentulotukeen. Pirkkalassa vuoden 2013 lopussa prosentti oli 2,4 (1,4). Prosentit vaihtelevat kuukausittain. Tarkastuslautakunta toteaa, että yhdenmukaisen käytännön aikaansaamiseksi yhteistoimintaalueella Pirkkalassa suositellaan otettavaksi käyttöön välitystilimenettely. Lastensuojelu Lastensuojelussa sosiaaliasiamies on erityisen huolissaan Pirkkalan lastensuojeluasioiden käsittelyajoista. Sosiaaliasiamies toivoo, että kunta varaa lastensuojeluun tarvittavat resurssit, sekä ryhtyy muihin tarvittaviin toimenpiteisiin asioiden korjaamiseksi. Lastensuojeluasiat on käsiteltävä seitsemän arkipäivän kuluessa. Lastensuojelutarpeen selvitys on tehtävä 3 kk:n määräajassa. Pirkkalassa lastensuojeluilmoituksia käsiteltiin 75,8 % (66 %) määräajassa. Lastensuojelutarpeen selvityksiä käsiteltiin 73,7 % (70 %) määräajassa. Parannusta on tapahtunut, mutta tilanne ei ole tyydyttävä. Pirkkalassa huostaanotettujen lasten vanhemmille on laadittu omat asiakassuunnitelmat, josta sosiaaliasiamies toteaa, että ne ovat hyvin laadittuja. Asiakassuunnitelmalla edesautetaan, että lapset voivat mahdollisimman pian palata oman perheen pariin. Tarkastuslautakunta toteaa tyytyväisenä, että asia on Pirkkalassa hoidettu hyvin. Vammaispalvelu Kunta vastaa pääosin vammaispalvelun toteuttamisesta. Erilaisia palveluja ja tukitoimia ovat mm. asunnon muutostyöt, henkilökohtainen apu, kuljetuspalvelut, omaishoidon tuki ja palveluasuminen. Palvelusuunnitelma on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tarpeen ilmennettyä Kuljetuspalvelun järjestäminen on toteutunut yhteistoiminta-alueella 100 % ja henkilökohtainen apu Pirkkalassa 100 % mutta Vesilahdella vain 66 %. Asunnon muutostyöt ovat toteutuneet Vesilahdella 100 % mutta Pirkkalassa vain 70 %. Tarkastuslautakunta toivoo, että yhteistoiminta-alueella noudatetaan laissa määriteltyjä toteuttamisaikoja. 16

17 5.3. Sivistysosasto Sivistysosaston arvioinnin painopistealueina olivat vuonna 2013 tavoitteiden konkreettisuus ja mitattavuus, perusopetuksen tuntihinta, nuorisotoimen hankkeet sekä vapaa-aikapalvelujen tilojen käyttö. Sivistysosaston vuoden 2013 painopisteenä oli uuden lautakuntarakenteen ja hallinnon organisaation yhteensovittaminen. Sivistyslautakunta korvasi aiemmat kasvatus- ja opetus, kirjasto- ja kulttuuri ja liikunta- ja nuorisolautakunnan. Yhden lautakunnan malli on selkeyttänyt päätösprosessia ja lisännyt sivistyslautakunnan päätäntävaltaa. Vuonna 2013 sivistysosastolla oli yhteensä 22 toiminnallista tavoitetta. Tavoitteista 19 toteutui, 2 oli valmisteltu, joiden osalta päätökset siirtyivät vuodelle Yksi tavoite ei toteutunut. Tarkastuslautakunnan yksi tavoite oli arvioida toiminnallisten tavoitteiden konkreettisuutta ja mitattavuutta. Tarkastuslautakunta toteaa, että tavoitteiden asettamista tulee edelleen kehittää entistä konkreettisempaan suuntaan. Sivistysosastolla on luotu ennustemalli, jolla arvioidaan yksityiskohtaisesti talousarvion määrärahojen toteutumista. Vuoden toimintakulut olivat 33,9 milj. euroa, talousarvio 33,9 milj. euroa. Lisämäärärahaa myönnettiin 0,7 milj. euroa, jota ei tarvittu. Kustannuslajien sisällä oli eroja, jotka on tilinpäätöksessä selostettu. Tarkastuslautakunta esittää, että myös palvelujen tuottajilta laskutettavia eriä seurataan tarkemmin jo tilikauden aikana. Myös positiiviset muutokset talousarvioon esitetään raportoinnissa. Poikkeamat talousarvioon tulisi tarkemmin käsitellä ja kirjata pöytäkirjoihin. Henkilöstö Sivistysosastolla oli vakituisia työntekijöitä 443 ja määräaikaisia 161. Sivistysosastolla sairauspoissaolopäivät kokonaisuudessaan vähenivät. 17

18 Varhaiskasvatus Päiväkotien käyttöprosentti oli 88 (86). Perhepäivähoidossa olevien lasten määrä oli 22 lasta vähemmän kuin talousarviossa oli ennakoitu. Perhepäivähoitajien määrä on vähentynyt eläköitymisien myötä, eikä uusia hoitajia ole saatu tilalle. Nykyisten hoitajien ryhmät ovat käytännössä täynnä. Päiväkotien täyttö- ja käyttöprosentit syksy 2013, käyttöprosenttitavoite 87 % Käyttö% Täyttö% Pere Killo Pakkalanlyhty Nuoliala Kyösti Kurikansiipi Kurikankulma Kurikanpirtti Kurikan Helmi Puuhalakki Kaikki yhteensä Päiväkotihoidon kustannukset hoitopäivää kohden 2012: Pirkkala oli Vesilahden jälkeen toiseksi kallein. Kustannukset hoitopäivää kohden olivat 80,91 (2011: 80,34 ). Seudun keskiarvo oli 65,65 (2011: 63,82 ). Alhaisimmat kustannukset olivat Ylöjärvellä ja olivat 58,55 (2011: 55,48 ). Päiväkotihoitoon sijoitettujen alle 3-vuotiaiden lasten osuus oli Pirkkalassa korkein 26 %. Korkeampia kustannuksia selittävä tekijä muodostuu henkilöstökustannuksista. Pirkkalassa on tämän vertailun perusteella päiväkotihoito paremmin resursoitu henkilöstön osalta kuin useimmissa seudun kunnissa. Arviointikertomuksen laadintavaiheessa vuoden 2013 lukuja ei ollut saatavilla. Pirkkala on vastuukunta 2013 kustannusvertailun kokoajana, jolloin kustannusten yhteismitallisuuteen voidaan vaikuttaa paremmin. Perusopetus Perusopetuksen kustannukset vuonna 2012 (2013 luvut saatavissa vuodenvaihteessa). Perusopetuksen kustannukset per oppilas ovat Pirkkalassa seutukunnan edullisimmat, ja ovat Perusopetuksen osalta kunnan tiivis yhdyskuntarakenne ja tehokkaassa käytössä oleva kouluverkko ovat suurimpia selittäviä tekijöitä seudun alhaisimpiin kustannuksiin. Kustannuksiin vaikuttavat koulurakennusten käyttöaste, ryhmäkoot ja oppilaskohtaiset kuljetuskustannukset, jotka ovat lyhyiden etäisyyksien vuoksi alhaiset. Pirkkalalaisia yläasteikäisiä opiskelee muualla 103 oppilasta. Suurin syy miksi käydään muualla, on kielten opetus ja musiikki. Pirkkalan 1-9 luokkalaisista % käy koulua omassa kunnassa. Pidennetty oppivelvollisuus on myönnetty 41 oppilaalle, joista 33 on Nuolialassa. Nuolialan koululle on keskitetty vammaisopetus. 18

19 Aamupäivätoiminnassa oli 217 lasta ja iltapäivätoiminnassa 529. Perityt korvaukset sekä valtionosuudet kattavat lähes kaikki kulut. Ohjaajia oli 27, joista 9 vakituista, 9 määräaikaista ja muut 9 olivat joko työkokeilussa, oppisopimuksella, koulutuskokeilussa tai siviilipalvelussa. Lukio Pirkkalassa on lukiolaisia kaikkiaan 424 ( ), joista muualla opiskelee 209, heistä pääosa Tampereella. Sähköinen opetus on lisännyt kiinnostusta Pirkkalan lukiota kohtaan. Oman lukion kiinnostavuutta on kartoitettu vuosittaisten teemakyselyjen kautta. Vapaa-aikapalvelut Liikkumisen verkko on hallintokuntien yhteinen kehittämishanke, jossa laaditaan leikkipuistojen ja ulkoliikuntapaikkojen peruskorjauksen ja investointien suunnitelmat tuleville vuosille. Suunnitelmaa edeltävä kartoitus leikkipuistojen ja ulkoliikuntapaikkojen tilanteesta on aloitettu. Nuorisofoorumi Nuorisofoorumi toimii tällä hetkellä hyvin. Nuorisofoorumi on sama asia kuin tilatoimikunta. Nuoret eivät halunneet käyttää nuorisofoorumi -nimeä, vaan nimesivät fooruminsa tilatoimikunnaksi. Liikuntatoimi Vakituisia ohjattuja liikuntatunteja on ollut 1059 kpl, joilla kävijöitä on ollut yhteensä henkilöä. Liikunnanohjaajia on kolme, asiakaspalvelutyöntekijöitä on neljä, joista yksi on osa-aikainen. Liikuntatoimella aloitti 11 uutta ryhmää helmikuusta 2013 lähtien. Tilojen käyttö Tilojen käyttöä seurataan varauskalenterista, jonka mukaan liikuntatalon tilat ovat käytössä n. 80 %:sti. Liikuntatalon tilat ovat päivisin koulujen käytössä ja iltaisin ja viikonloppuisin liikuntatoimen omien ryhmien, urheiluseurojen sekä erilaisten turnausten ja ottelujen käytössä. Monitoimitilan tilat ovat käytössä 80 %:sti. Tiloissa on nuorten omia tapahtumia sekä paljon muiden toimijoiden järjestämiä tapahtumia. Kahvio palvelee hyvin liikuntatalon kävijöitä ja kokousväkeä. Reipin saunaa hoitavat urheiluseurat ja muut vapaaehtoiset. Saunan käyttöä voitaisiin lisätä, jos vapaaehtoisia hoitajia löytyisi. Reipin tila on vuokrattu yksityiselle yrittäjälle, jonka kanssa yhteistyö toimii hyvin. Nuorisotoimi Etsivä nuorisotyö Etsivän nuorisotyön tavoitteena on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Pirkkalassa ensisijaiseksi kohderyhmäksi oli vuonna 2013 määritelty alle 25-vuotiaat nuoret, jotka olivat jääneet tai ovat vaarassa jäädä koulutuksen, työelämän tai muiden tarvitsemiensa palvelujen ulkopuolelle. Nuoret voivat olla itse yhteydessä etsivään nuorisotyötekijään tai ohjautua asiakkaiksi yhteistyötahojen kautta. Myös huoltaja, ystävät tai lähipiiri voivat ottaa yhteyttä huolen herätessä nuoren elämäntilanteesta. Vuonna 2013 etsivään nuorisotyöhön on tullut yhteydenottoja ja asiakasohjauksia yhteensä 81. Näistä 57 nuoren kanssa yhteydenotto on johtanut pidempään yhteistyöhön. Yhteistyötä tehdään yli hallintokuntien. Merkittävimpiä yhteistyötahoja ovat oppilaitokset (peruskoulu ja 2:aste) sosiaalitoimi, TE -hallinto, työllisyyspalvelut ja terveyspalvelut. Vuonna 2013 etsivä nuorisotyö on osallistunut myös syksyn kutsuntoihin. 19

20 Tehtäväalueella oli yksi työntekijä. Vuodelle 2014 on saatu toinen työntekijä. Etsivä nuorisotyö tekee yhteistyötä Startti-ryhmän kanssa työllistämisyksikön työpajan ja seurakunnan kanssa. Startti-ryhmä on matalan kynnyksen tavoitteellista ja säännöllistä toimintaa nuorille, jotka tarvitsevat tukea elämäntilanteen selvittelyyn ja tulevaisuuden suunnitelmien rakentamiseen. Muut nuorisotoimen hankkeet ovat - Omin Jaloin työn tavoite on lisätä nuoren itsenäistä ymmärrystä omien valintojen vaikutuksesta nykyhetkeen sekä tulevaisuuteen - ART on Aggressiivisten nuorten kohtaamisen ryhmä, tehdään yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa, jossa vuonna 2013 oli perhe-art ryhmä - Friend on alakouluilla vedettävät ohjelmat, joissa käsitellään kaveruuteen, kiusaamiseen ja sosiaalisiin taitoihin liittyviä asioita, ryhmiä perustetaan tarpeen mukaa, kävijöitä oli Naistenmatkan koululla 25 - Muita pienryhmiä järjestetään aina tarpeen ja kysynnän mukaan Nuorisotoimen tilastoituihin tilaisuuksiin on osallistunut 9685 nuorta. Kulttuuritoimi Reipissä aloitettiin uudenlainen yrittäjävetoinen toimintamalli. Kulttuuritoimi on yhteistyössä yrittäjän kanssa osallistunut tapahtumiin. Kulttuuritoimen tilastoimiin tapahtumiin on osallistunut n kävijää. Toiminta on aktivoitunut elokuussa 2013 aloittaneen kulttuurikoordinaattorin toimesta. Kulttuurisuunnitelma valmistuu Kirjasto Pirkkalalaiset olivat seutukunnan kolmanneksi aktiivisimpia lainaajia (vertailu ). Pirkkala on hankkinut eniten suhteessa asukaslukuun uutta aineistoa, lainan hinta on Pirkkalassa seutukunnan keskiarvon tuntumassa, toiminta on ollut kustannustehokasta. Pirkkalan kirjasto pärjää hyvin asiakas- ja taloudellisuusnäkökulmien osalta seudullisessa vertailussa. Pirkkalassa toimii pääkirjaston lisäksi Nuolialan sivukirjasto. Lainausmäärät selviävät tilinpäätöksestä. Kuva 13. Pääkirjaston sisäkuva. 20

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

VALTUUSTO KUNNANHALLITUS PORMESTARI. KANSLIAPÄÄLLIKKÖ Jaakko Joensuu KONSERNIHALLINTO

VALTUUSTO KUNNANHALLITUS PORMESTARI. KANSLIAPÄÄLLIKKÖ Jaakko Joensuu KONSERNIHALLINTO TARKASTUSLAUTAKUNTA VALTUUSTO KUNNANHALLITUS KESKUSVAALILAUTAKUNTA VALIOKUNNAT NUORTEN VANHUS- VAMMAIS- PORMESTARI KANSLIAPÄÄLLIKKÖ RINTAMAVETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA KONSERNIHALLINTO HALLINTO JA VIESTINTÄ

Lisätiedot

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2017-2021 1. Yleistä Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän Tarkastussääntö Hyväksytty yhtymävaltuustossa 16.12.2015, 26 Sisällys Valvontajärjestelmä... 3 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 3 Tarkastuslautakunta... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013. Saapuvilla: läsnä poissa

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013. Saapuvilla: läsnä poissa ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013 Aika: Maanantaina 11.3.2013 kello 18.00 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala Varapuheenjohtaja Matti Tausa Jäsenet

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 24.05.2015 AIKA 24.05.2015 klo 00:00-20:00 PAIKKA Kaitalankuja, Hailuoto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2021 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta

ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 1 ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 9.12.2009 16.9.2010 15.9.2011 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA JA TYÖOHJLEMA Valtuustokausi 2009 2012 Työohjelma 2010 Työohjelma 2011 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 9.12.2009 16.9.2010 15.9.2011 25.9.2012

ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 9.12.2009 16.9.2010 15.9.2011 25.9.2012 1 ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 9.12.2009 16.9.2010 15.9.2011 25.9.2012 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA JA TYÖOHJLEMA Valtuustokausi 2009 2012 Työohjelma 2010 Työohjelma 2011 Työohjelma

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Ruokolahden kunnan tilintarkastus

Ruokolahden kunnan tilintarkastus Ruokolahden kunnan tilintarkastus 18.6.2015 Ulla-Maija Tuomela, JHTT, KHT BDO Audiator Oy Tilintarkastuksen sisältö Lakisääteisen tilintarkastuksen laajuus on 8 tilintarkastuspäivää vuodessa tarkastuksessa

Lisätiedot

Kertomuksen teksti saattaa sisältää myös muita sellaisia kannanottoja ja havaintoja, joihin voidaan antaa vastineita.

Kertomuksen teksti saattaa sisältää myös muita sellaisia kannanottoja ja havaintoja, joihin voidaan antaa vastineita. ARVIOINTIKERTOMUS 2015 -HAVAINNOT Taulukko on merkinnyt kertomukseensa numeroituihin kehyksiin sellaiset havainnot, joista lautakunta odottaa saavansa vastineet ja/tai selvitykset. Ohessa havainnot taulukko.

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Tarkastuslautakunta 29.3.2016 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2015 Tarkastuksessa on käyty läpi

Lisätiedot

Arviointikertomus 2014

Arviointikertomus 2014 Arviointikertomus 2014 Tarkastuslautakunta 19.5.2015 2 Sisällys 1. Tiivistelmä 3 2. Tarkastuslautakunta... 4 2.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät ja ulkoinen tilintarkastus 4 2.2. Arviointityön toteuttaminen.

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013 Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2009-2012 Pöytäkirja 3/2013 Kokousaika: 15.5.2013 klo 13.00-14.50 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Risto Björn, puheenjohtaja Erkki Ojala, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: 20.4.2009 klo 11.05-11.15. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö

Lisätiedot

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA!

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! Sisällys Mikä nuorisotakuu? Miksi nuorisotakuu? Nuorisotakuun tavoitteet ja viestit Ketkä toteuttavat nuorisotakuuta? Nuorisotakuun tuloksia Nuorisotakuun kehittämistarpeita

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 1/2017 Kokousaika: 2.2.2017 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot