CMAS Three Star Diver

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CMAS Three Star Diver"

Transkriptio

1 CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual CMAS Three Star Diver Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi Suomenkielinen järjestämisohje Sukeltajaliitto ry, päivitetty

2 Sisällys Päivityshistoria Järjestämisohje Tavoitteet Taso Noudatettavat standardit ja ohjeet Kurssin kouluttajat CMAS Three Star Diver -sukeltajan osaamistaso Kurssiin osallistumisen ennakkovaatimukset Kortitusvaatimukset Kortitus Kortin voimassaolo Kurssin käytännön järjestelyt Teoria Johdanto Syventävä sukellustietous: Varusteet Syventävä sukellustietous: Fysiikka Aine Kaasut Mittayksiköt Kosteus Energia Paine Tiheys Kaasujen viskositeetti Kineettinen kaasuteoria Kaasujen liukeneminen Veden vastus Noste Syventävä sukellustietous: Sukelluslääketiede Anatomia ja fysiologia Painevammat Kaasuihin liittyvät riskitekijät Sukeltajantauti

3 2.4.5 Lämpötila Muita riskitekijöitä Psykologia Syventävä sukellustietous: Dekompressio Dekompressioteoria Etappisukeltaminen Nousutaulukot Sukellustietokoneet Dekompressiosuunnitteluohjelmat Syventävä sukellustietous: Sukelluksen suunnittelu Sukelluksen riskien tunnistaminen ja arviointi Sukellussuunnittelu prosessina Viestintä pinnalla ja pinnan alla Suositellut sukelluskäytännöt Kaasunkulutus Sukeltaminen olosuhteissa, joissa suora pintaan nousu on estynyt Syventävä sukellustietous: Pelastaminen Sukellusonnettomuuksien ennaltaehkäisy Pelastaminen Kadonneen sukeltajan etsiminen Ensiapu Syventävä sukellustietous: Sukellussuunnistus Varusteet Suunnistaminen Syventävä sukellustietous: Sukellusympäristö Sukellusympäristön vaikutus sukellusturvallisuuteen Ympäristön suojelu Sukellusjohtaminen: CMAS Dive Leaderin roolit Sukellusjohtaminen: Vastuu- ja lakikysymykset Sukellusjohtaminen: Sukellusvanhimman tehtävät Sukellusjohtaminen: Sukellusryhmän johtaminen Sukellusjohtaminen: Pelastustilanteen johtaminen Sukellusjohtaminen: Koulutusavustajana toimiminen Koulutusavustajan tehtävä

4 Oppilaiden kanssa toimiminen Sukellustaitojen harjoituttaminen Sukeltajan ja kouluttajan polku Allasharjoitukset Perustaidot Mallisuoritusten näyttäminen Oppilaiden tekemien harjoitteiden valvonta Sukellusjohtamisharjoitukset Sukelluksen suunnittelu ja ennakkovalmistelut Alkubriiffaus Loppubriiffaus Avovesisukellukset Pelastusharjoitus Suunnistusharjoitus Sukellusryhmän johtaminen Etappisukellus Kurssin avovesisukellusten läpäisykriteerit Pelastusharjoitus Suunnistusharjoitus Sukellusryhmän johtamisharjoitus Etappisukellus

5 Päivityshistoria Alkuperäinen julkaisu Poistettu järjestämisohjeesta päällekkäisyyksiä Sukeltajaliiton CMAS-koulutuksen yleisen koulutusohjeen kanssa. 5

6 1. Järjestämisohje 1.1 Tavoitteet CMAS Three Star Diver -kurssin tavoitteena on kehittää edelleen kokeneiden CMAS Two Star Diver - sukeltajien laitesukellustaitoja ja perehdyttää heidät vaativilla sukelluksilla tarvittaviin laitesukellustaitoihin, kuten pakollisia etappipysähdyksiä vaativien sukellusten tekemiseen. Kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on valmiudet etappisukeltamiseen metrin syvyysalueella pienimmällä mahdollisella riskitasolla. CMAS Three Star Diver -kurssilla tutustutaan myös sukellusjohtamisen perusteisiin. 1.2 Taso CMAS Three Star Diver -kurssi on tasoltaan CMAS:n laitesukelluksen peruskoulutuslinjan ylimmän tason kurssi ja sukellusjohtajakoulutuslinjan perustason kurssi. 1.3 Noudatettavat standardit ja ohjeet Tämä Sukeltajaliiton standardi kattaa seuraavien kansainvälisten standardien vaatimukset: CMAS 2.D.7, CMAS Three Star Diver CMAS 3.A.7, Minimum Training Programme ISO , Dive Leader Kurssia järjestettäessä on noudatettava myös Sukeltajaliiton Laitesukelluksen turvaohjetta, Sukeltajaliiton CMAS-koulutuksen yleistä koulutusohjetta ja Sukeltajaliiton eettisiä ohjeita. 6

7 1.4 Kurssin kouluttajat CMAS Three Star Diver -kurssin vastuukouluttajan on oltava vähintään CMAS Two Star Instructor. CMAS One Star Instructor -kouluttajat voivat toimia kurssilla kouluttajina CMAS Two Star Instructor - kouluttajan valvonnassa. CMAS Dive Leaderit ja lähikouluttajat voivat avustaa koulutuksessa CMAS Two Star Instructor -kouluttajan valvonnassa. 1.5 CMAS Three Star Diver -sukeltajan osaamistaso CMAS Three Star Diver -kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on perusteelliset, sukelluskouluttajan tietotasoa vastaavat tiedot sukellukseen liittyvästä teoriasta, vahvat pelastustaidot, hyvät sukellusjohtajan taidot ja esimerkilliset sukellustaidot. Hänellä on riittävä tieto-, taito- ja kokemustaso Pakollisia etappipysähdyksiä vaativien sukellusten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Sukellusvanhimman tehtävissä toimimiseen seuran sukellustapahtumissa. Pelastustilanteen johtamiseen. Koulutusavustajana toimimiseen CMAS-kouluttajan valvonnassa. Etenkin silloin, kun CMAS Three Star Diver toimii sukellusjohtajan tehtävissä, hänestä käytetään CMAS:n standardeissa nimitystä CMAS Dive Leader. CMAS Dive Leader voi Näyttää mallisuorituksia Valvoa oppilaiden tekemiä harjoituksia Varmistaa oppilaiden turvallisuutta Toimia sukellusryhmän johtajana sellaisilla kurssisukelluksilla, jotka eivät edellytä kouluttajan suoraa valvontaa Perehdyttää kortitettuja sukeltajia sellaisiin olosuhteisiin, jotka eivät ole heille ennestään tuttuja CMAS Dive Leader ei voi Opettaa uusia taitoja Hyväksyä kurssin läpäisyvaatimuksiin kuuluvia suoritteita hyväksytysti suoritetuiksi 7

8 Kun CMAS Three Star Diver sukeltaa alemman koulutustason sukeltajan parina, sukellus on toteutettava alemman tason mukaisesti ja syvyysrajoitukset huomioiden. 1.6 Kurssiin osallistumisen ennakkovaatimukset CMAS Three Star Diver -kurssin osallistujan on oltava vähintään 18 vuotta täyttänyt. Yläikärajaa ei ole. Hänellä on oltava Voimassaoleva Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsenyys tai Liiton henkilöjäsenyys, tai hänet on rekisteröity Liittoon Liiton yhteisöjäsenen kautta. CMAS Two Star Diver -kortti, tai vastaavan tasoinen toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä kortti. CMAS Rescue Diver -kortti, tai vastaavan tasoinen toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä kortti. Voimassaoleva hätäensiapupätevyys. Voimassaoleva hapenantopätevyys. Vähintään 60 kirjattua sukellusta, jotka on suoritettu vaihtelevissa olosuhteissa: kuivapukusukelluksia, yösukelluksia, keskisyviä sukelluksia metrin syvyysalueelle, hylkysukelluksia, sukelluksia virtaavassa vedessä, jääsukelluksia jne. Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksella. Pääsyvaatimusten kannalta ei ole merkitystä sillä, minkä koulutusjärjestön ensiapukurssi on kyseessä. Kaikki voimassaolevat yleisesti tunnettujen koulutusjärjestöjen myöntämät pätevyydet hyväksytään. Hapenantopätevyyden osalta on tärkeää, että koulutuksessa on huomioitu erityisesti sukeltajantaudin ensiapu. 1.7 Kortitusvaatimukset Saadakseen CMAS Three Star Diver -kortin, oppilaan on: Täytettävä kaikki kohdassa 1.6 luetellut ennakkovaatimukset. Läpäistävä hyväksytysti kurssin teoriaosuus. Läpäistävä kurssin teoriakoe niin, että vähintään 75% teoriakokeen vastauksista on oikein. Läpäistävä hyväksytysti kurssin käytännön harjoitukset. Täytettävä kurssiin liittyvät taloudelliset velvoitteet. 8

9 1.8 Kortitus Kurssin hyväksytysti läpäisseelle oppilaalle myönnetään CMAS Three Star Diver -kortti. 1.9 Kortin voimassaolo CMAS Three Star Diver -kortti on voimassa toistaiseksi Kurssin käytännön järjestelyt Nitroksikoulutetut oppilaat voivat käyttää sopivaa nitroksiseosta hengityskaasuna kaikilla kurssin sukelluksilla. Nitroksikoulutettu CMAS Dive Leader tai kouluttaja voi käyttää nitroksia, vaikka oppilaat sukeltaisivatkin ilmalla. Jos sekä oppilailla että heidän etappisukellusharjoituksensa suoraa valvontaa suorittavalla CMASkouluttajalla on sopiva tekniikkasukelluskoulutus, voidaan harjoitus toteuttaa olosuhteisiin sopivilla seoskaasuilla, etappikaasuilla ja etappipulloilla. Kurssi voidaan toteuttaa niin, että CMAS Dive Leaderin tehtäviin liittyvät sukellusjohtamisen ja koulutusavustajana toimimisen harjoitukset järjestetään todellisilla sukelluskursseilla todellisten oppilaiden kanssa. Mikäli tämä ei ole mahdollista, harjoitukset voidaan toteuttaa myös roolipeliharjoituksina, jossa CMAS Three Star Diver -kurssin oppilas harjoittelee simuloitujen kurssilaisten kanssa. 9

10 2. Teoria 2.1 Johdanto Oppilaalle annetaan Sukeltajaliiton CMAS-koulutuksen yleisen koulutusohjeen kappaleen 4.1 mukaiset riittävät tiedot, joiden perusteella hän voi tehdä harkitun päätöksen kurssille osallistumisesta. 2.2 Syventävä sukellustietous: Varusteet Oppilaalla on perusteelliset, sukelluskouluttajan tietotasoa vastaavat tiedot Sukellusvarusteiden käyttötarkoituksesta Sukellusvarusteiden toimintaperiaatteista Sukellusvarusteiden käytöstä Sukellusvarusteiden huollosta Etappisukelluksilla käytettävistä erikoisvarusteista Pelastus- ja ensiapukalustosta 2.3 Syventävä sukellustietous: Fysiikka Oppilaalla on perusteelliset, sukelluskouluttajan tietotasoa vastaavat tiedot sukellusfysiikasta Aine Aineen kolme olomuotoa Kaasut Happi Typpi 10

11 Hiilidioksidi Hiilimonoksidi Vesihöyry Mittayksiköt Kosteus Energia Valo Ääni Lämpö Paine Ilmanpaine Veden paine Mittaripaine Absoluuttinen paine Osapaine Tiheys Ilma Vesi Noste 11

12 2.3.8 Kaasujen viskositeetti Kineettinen kaasuteoria Boylen laki Charlesin laki Kaasujen yleinen tilanyhtälö Kaasujen liukeneminen Henryn laki Veden vastus Veden vastus Oikea sukellusasento Noste Veden tiheys Arkhimedeen laki 2.4 Syventävä sukellustietous: Sukelluslääketiede Oppilaalla on perusteelliset, sukelluskouluttajan tietotasoa vastaavat tiedot ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta sekä sukellusvammojen oireista ja ensiavusta. 12

13 2.4.1 Anatomia ja fysiologia Hengitystiet Hengitys Kaasujenvaihto Veri Verenkierto Sydän Painevammat Hampaat Korvat Ontelot Keuhkot Suolisto Kaasuihin liittyvät riskitekijät Narkoosi Hiilidioksidimyrkytys Hiilimonoksidimyrkytys Happimyrkytys Sukeltajantauti Lämpötila Hypotermia 13

14 Hypertermia Muita riskitekijöitä Alternobaarinen vertigo (huimaus korvaan tulleen veden/eriaikaisen paineentasauksen vuoksi) Sinus caroticus refleksi (kuivapuvun tiukan kaulamansetin aiheuttama puristus) Hukkuminen Sekundäärinen hukkuminen Psykologia Stressi Paniikki Omien kykyjen yliarviointi 2.5 Syventävä sukellustietous: Dekompressio Oppilaalla on perusteelliset, sukelluskouluttajan tietotasoa vastaavat tiedot dekompressioteoriasta, nousutaulukoista, sukellustietokoneista ja dekompressiosuunnitteluohjelmista Dekompressioteoria Dekompressioteorian historia Nykyiset dekompressioteoriat Inerttikaasujen liukeneminen ja poistuminen Kuplien muodostuminen Kuplien havaitseminen Sukeltajantaudin riskiä kasvattavat tekijät 14

15 Lentäminen sukeltamisen jälkeen Sukeltajantaudin ennaltaehkäisy Kesken jäänyt dekompressio Etappisukeltaminen Etappisukeltamisen perusperiaatteet Sukellusprofiilit etappisukelluksilla Uusintasukellukset etappisukellusten jälkeen Nousutaulukot Etappisukellusten suunnittelu nousutaulukoilla Sukellustietokoneet Etappisukellusten suunnittelu sukellustietokoneilla Dekompressiosuunnitteluohjelmat Etappisukellusten suunnittelu dekompressiosuunnitteluohjelmilla 15

16 2.6 Syventävä sukellustietous: Sukelluksen suunnittelu Oppilaalla on perusteelliset, sukelluskouluttajan tietotasoa vastaavat tiedot sukellusten suunnittelusta, etappisukellusten suunnittelusta ja sukellustapahtumien suunnittelusta. Oppilaan on kyettävä sukellusvanhimman tai CMAS Dive Leaderin roolissa toimiessaan arvioimaan muiden sukeltajien tekemien sukellusryhmän suunnitelmien oikeellisuutta ja soveltuvuutta kyseisen sukelluksen olosuhteisiin Sukelluksen riskien tunnistaminen ja arviointi Sukellussuunnitteluun vaikuttavat tekijät Sukellussuunnittelu prosessina Etukäteissuunnittelu Ennakkovalmistelut Sukelluspaikalla tapahtuva suunnittelu Varasuunnitelmat Pelastussuunnitelma Sukellustapahtuman suunnitelma Etappisukelluksen suunnittelussa huomioitavat asiat Viestintä pinnalla ja pinnan alla Käsimerkit Merkkipoiju Valomerkit Köysimerkit 16

17 2.6.4 Suositellut sukelluskäytännöt Sukelluskäytännöt etappisukelluksilla CMAS Dive Leaderin rooli oikeiden sukelluskäytäntöjen edistämisessä Kaasunkulutus Kaasujen riittävyys etappisukelluksilla Sukeltaminen olosuhteissa, joissa suora pintaan nousu on estynyt Fyysiset esteet: jää, hylky, luola jne. Dekompressiokatto 2.7 Syventävä sukellustietous: Pelastaminen Oppilaalla on perusteelliset, sukelluskouluttajan tietotasoa vastaavat tiedot pelastamisesta Sukellusonnettomuuksien ennaltaehkäisy Riskien arviointi Asenneilmapiiri Turvallinen sukeltaja 17

18 2.7.2 Pelastaminen Pelastajan turvallisuus Sukeltajan avustaminen Uhrin nosto pohjasta Uhrin kuljetus pinnalla Uhrin nostaminen pois vedestä Kadonneen sukeltajan etsiminen Hätätilanteessa käytettävät etsintämenetelmät Ensiapu Hätäensiapu Hapenanto 2.8 Syventävä sukellustietous: Sukellussuunnistus Oppilaalla on perusteelliset, sukelluskouluttajan tietotasoa vastaavat tiedot sukellussuunnistuksesta Varusteet Kompassi Syvyysmittari Muut sukellussuunnistuksen apuvälineet 18

19 2.8.2 Suunnistaminen Suunnistaminen maamerkkien mukaan Kompassisuunnistus Eri suunnistusmenetelmien yhdistäminen 2.9 Syventävä sukellustietous: Sukellusympäristö Oppilaalla on perusteelliset, sukelluskouluttajan tietotasoa vastaavat tiedot sukellusympäristön vaikutuksesta sukellusturvallisuuteen ja sukellusympäristön suojelusta Sukellusympäristön vaikutus sukellusturvallisuuteen Aallot Virtaukset Vuorovesi Vaaralliset merieläimet Saasteet Uusiin sukellusolosuhteisiin tutustuminen Ympäristön suojelu Sukellusympäristön suojelu Vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelu Ympäristöä ja hylkyjä suojelevat sukellustavat Sukeltajan aiheuttaman ympäristökuormituksen vähentäminen 19

20 2.10 Sukellusjohtaminen: CMAS Dive Leaderin roolit Oppilas tietää, mikä CMAS Dive Leader on ja tuntee CMAS Dive Leaderin tehtävät ja roolit. Vedenalainen opas Sukellusryhmän johtaja Sukellusvanhin Koulutusavustaja Pelastaja Neuvonantaja Venemies Vesiluonnon asiantuntija Seuran "markkinointihenkilö" 2.11 Sukellusjohtaminen: Vastuu- ja lakikysymykset Oppilas tuntee seuran sukellus- ja koulutustoimintaan liittyvät vastuu- ja lakikysymykset. Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) Vastuuvakuutus Tapaturmavakuutus Urheiluyhteisön Reilu Peli -periaatteet Sukeltajaliiton Eettiset ohjeet Sukeltajaliiton turvaohjeet Sukeltajaliiton Yleinen koulutusohje 2.12 Sukellusjohtaminen: Sukellusvanhimman tehtävät Oppilas tietää, mitä sukellusvanhimman tehtävät ovat. Sukellustapahtumaan osallistuvien sukeltajien koulutus- ja kokemustasoon perehtyminen Sukelluspaikkaan tutustuminen 20

21 Miten riskejä arvioidaan? Millainen pintaorganisaatio sukelluksella on oltava? Miten pelastussuunnitelma tehdään? Mitä tietoja sukeltajille on annettava ennen sukelluksia? 2.13 Sukellusjohtaminen: Sukellusryhmän johtaminen Oppilas tietää, mitä sukellusryhmää johdettaessa on otettava huomioon. Mitä sukellusryhmän johtaminen tarkoittaa? Mitä tietoja johdettavalle ryhmälle on annettava ennen sukellusta? Sukelluksen alkubriiffaus Sukellusryhmän johtaminen veden alla Sukelluksen loppubriiffaus Toiminta, kun perehdytetään sukeltajaa hänelle uusiin sukellusolosuhteisiin 2.14 Sukellusjohtaminen: Pelastustilanteen johtaminen Oppilas tietää, miten pelastustilannetta johdetaan. Mitä pelastustilanteen johtaminen tarkoittaa? Asioiden tärkeysjärjestys pelastustilanteessa Pelastustilanteen johtajana toimiminen 2.15 Sukellusjohtaminen: Koulutusavustajana toimiminen Oppilas tietää, mitä koulutusavustajan rooli ja tehtävät ovat, ja miten koulutusavustajana toimitaan. 21

22 Koulutusavustajan tehtävä Koulutusavustajan rooli Koulutusavustajan tehtävät Koulutusavustajan vastuu Oppilaiden kanssa toimiminen Ammattimainen käyttäytyminen Koulutusavustajan asenne Roolimallina toimiminen Mitä tietoja oppilaille on annettava ennen sukelluksia? Oppilaiden avustaminen seuran lainavarusteiden kanssa Sukellustaitojen harjoituttaminen Millainen on hyvä mallisuoritus? Kouluttajan opettamien taitojen harjoituttaminen Kurssisuoritusten vastaanottaminen ja hyväksyminen Yleisimpiä ongelmatilanteita allas- ja avovesiharjoituksissa 2.16 Sukeltajan ja kouluttajan polku Oppilaan on tunnettava CMAS Three Star Diver -kurssin jälkeiset erikoistumis- ja jatkokoulutusmahdollisuudet. CMAS One Star Instructor kurssi CMAS-tekniikkasukelluskoulutukset 22

23 3. Allasharjoitukset 3.1 Perustaidot Oppilaan on hallittava seuraavat taidot erinomaisesti: Tasapainottaminen ja oikea sukellusasento (trimmi) Voimapotkut o sammakkopotku o saksipotku Tarkkuuspotkut o modifioitu sammakkopotku o modifioitu saksipotku Ohjailupotkut o peruutus o helikopterikäännös 3.2 Mallisuoritusten näyttäminen Oppilaan on osattava näyttää mallisuoritus kaikista CMAS One Star Diver - ja CMAS Two Star Diver -kurssin taitosuorituksista. Teknisesti oikea ja virheetön suoritus Mallisuoritus tehdään korostetun selkeästi Varmistetaan, että kaikki oppilaat varmasti näkevät suorituksen, tehdään tarvittaessa useaan kertaan eri suuntiin 3.3 Oppilaiden tekemien harjoitteiden valvonta Oppilaan on osattava valvoa sukelluskurssien oppilaiden tekemiä harjoitteita. Turvallisuuden varmistaminen o oikea sijoittautuminen oppilaisiin nähden o ryhmänhallinta o ongelmien tunnistaminen o oikea reagointi ongelmatilanteeseen Oikealla tavalla tapahtuvan harjoittelun varmistaminen 23

24 o o o o vuorovaikutus oppilaiden kanssa palautteenanto suoritusten korjaaminen tarvittaessa kouluttajan kutsuminen paikalle tarvittaessa, joko vastaanottamaan hyväksyttävällä tasolla oleva suoritus, tai antamaan lisäopetusta 24

25 4. Sukellusjohtamisharjoitukset Osana CMAS Dive Leader -koulutustaan oppilaat suunnittelevat jokaisen kurssiin kuuluvan sukelluksen ja johtavat niiden toteutuksen. 4.1 Sukelluksen suunnittelu ja ennakkovalmistelut Sukelluskohteen valinta, joka huomioi o kyseisen kurssisukelluksen vaatimukset o sukellusryhmän koulutus- ja kokemustason o sukellusympäristön aiheuttamat riskitekijät Riskien arviointi Käytettävissä oleva pintaorganisaatio Pelastussuunnitelma Kalusto o kyseisen harjoituksen ja kohteen asettamat vaatimukset: kompressori, vene, nousuköysi, dekopullot, muu erikoiskalusto jne. o ensiapukalusto o ruokahuolto? o kuljetukset? o mitä muuta tarvitaan että harjoitus pystytään toteuttamaan? Dekompressiosuunnitelma ja kaasunkulutuslaskut Sukelluksen rajoitukset ja vaadittavat luvat Sukelluspaikan merkitseminen oikealla tavalla 4.2 Alkubriiffaus Sukellusryhmien tehtävät Eri sukeltajien roolit ja tehtävät omissa ryhmissään Syvyysrajat Aikarajat Ohjeet ongelmatilanteessa toimimisesta Ohjeet hätätilanteessa toimimisesta Erityisesti huomioitavat asiat sukelluskohteeseen liittyen Erityisesti huomioitavat asiat sukellusympäristöön liittyen Merkinannoista sopiminen 25

26 Sukellusvarusteisiin liittyvät ennakkovalmistelut 4.3 Loppubriiffaus Toteutuneen sukelluksen purku Dekompressiolaskelmat Sukelluksen jälkeisten turvallisuusohjeiden antaminen (mm. kehoitus välttää fyysisiä ponnisteluja sukelluksen jälkeen) Varusteiden käytön jälkeinen huolto Sukelluksen kirjaaminen sukelluspäiväkirjaan 26

27 5. Avovesisukellukset CMAS Three Star Diver -kurssiin kuuluu neljä pakollista avovesisukellusta. Osa avovesisukelluksista on suoritettava CMAS-kouluttajan suorassa valvonnassa, osa sukelluksista voidaan suorittaa epäsuorassa valvonnassa. 5.1 Pelastusharjoitus Pelastusharjoitus suositellaan suoritettavaksi yhtenäisen pelastusharjoituksen muodossa, mutta mikäli olosuhteet niin vaativat, voidaan harjoitus toteuttaa myös erillisinä osasuorituksina. Harjoitus voidaan toteuttaa epäsuorassa valvonnassa. Ongelmatilanteen tunnistaminen Etsintämenetelmät Uhrin nosto pintaan Uhrin kuljetus pinnalla Uhrin nosto vedestä Pelastustilanteen johtaminen, mukaan lukien avun hälyttäminen Hätäensiapu ja hapenanto 5.2 Suunnistusharjoitus Oppilaan on osoitettava, että hänellä on riittävän hyvät suunnistustaidot, että hän voi turvallisesti johtaa kokemattomammista sukeltajista koostuvaa ryhmää. Harjoitus voidaan toteuttaa epäsuorassa valvonnassa. Kolmioradan suunnistaminen Jokaisella parilla on pintapoiju, jotta kouluttaja voi seurata parin etenemistä pinnalta käsin 27

28 5.3 Sukellusryhmän johtaminen Eräs CMAS Dive Leaderin tärkeistä tehtävistä on oppilaiden kanssa sukeltaminen silloin, kun kurssisukellus ei edellytä CMAS-kouluttajan suoraa valvontaa. CMAS Dive Leader voi myös tehdä sukelluksia, joilla kortitettuja sukeltajia perehdytetään olosuhteisiin, jotka eivät ole heille ennestään tuttuja. Tämän harjoituksen tarkoitus on perehdyttää CMAS Three Star Diver -kurssin oppilas näihin tehtäviin ja kehittää hänen ryhmänhallintataitojaan. Harjoitus voidaan toteuttaa siten, että CMAS Three Star Diver -kurssin oppilas sukeltaa todellisten sukelluskurssien oppilaiden kanssa. Mikäli heitä ei ole käytettävissä, harjoitus voidaan toteuttaa myös roolipeliharjoituksena, jossa CMAS Three Star Diver -kurssin oppilas johtaa simuloiduista kurssilaisista muodostuvaa ryhmää. Harjoitus toteutetaan CMAS-kouluttajan suorassa valvonnassa. Harjoituksessa CMAS Three Star Diver -kurssin oppilas Valvoo sukelluksen ennakkovalmisteluja Valvoo varusteiden kokoamista ja päällepukemista Valvoo paritarkastusta Johtaa veteenmenotilanteen ja valvoo sen turvallisuutta Valvoo ryhmän yhteistoimintaa (mukaan lukien merkinannot, ilmoitukset pintaorganisaatiolle jne.) pinnalla ennen veden alle menoa Valvoo kolmen metrin syvyydessä tehtävää kaasunjakoharjoitusta ja kuplatarkastusta Valvoo ryhmän yhteistoimintaa laskeutumisen aikana Valvoo sukellusaikaa, sukellussuunnitelman toteutumista, ryhmän jäsenten kaasunkulutusta ja ryhmän yhteistoimintaa sukelluksen aikana On tietoinen ryhmän jäsenten stressitasosta Tunnistaa ongelmatilanteet Reagoi oikealla tavalla ongelmatilanteisiin Riippuen siitä, minkätasoisen kurssin oppilaita johdettavat ovat, joko vastaa itse suunnistamisesta, tai valvoo ryhmän jäsenten suunnistussuoritusta Nousun aikana valvoo oikean nousunopeuden noudattamista, turvapysähdysten ja mahdollisten etappipysähdysten oikeaa toteutusta, merkkipoijun lähettämistä pintaan (tarvittaessa), ja ryhmän yhteistoimintaa nousun aikana Valvoo pintautumista (mukaan lukien ryhmän yhteistoiminta pinnalla, ilmoitukset pintaorganisaatiolle jne.) Valvoo turvallista nousua veneeseen tai rannalle Valvoo varusteiden riisumista, purkamista ja käytön jälkeistä huoltoa Valvoo sukelluksen kirjaamista ryhmän jäsenten sukelluspäiväkirjoihin Järjestää purkutilaisuuden, jossa käydään läpi sukelluksen kulku, ryhmän jäsenten kehittämiskohteet ym. tiedot, joiden perusteella kurssin kouluttaja voi päättää, onko kurssin läpäisyvaatimuksiin kuuluva, kouluttajan epäsuorassa valvonnassa suoritettava sukellus toteutettu hyväksyttävällä tavalla. 28

29 5.4 Etappisukellus Etappisukellus on toteutettava metrin syvyysalueella. Etappisukellus tehdään CMAS-kouluttajan suorassa valvonnassa. Harjoituksen yhteydessä arvioidaan Syväsukelluksen ennakkovalmistelut Sukellusryhmän suunnitelma Dekompressiosuunnitelma Paritarkastus Kaasunjakoharjoitus ja kuplatarkastus kolmen metrin syvyydessä Ryhmän yhteistoiminta koko sukelluksen ajan Tasapainon ja oikean sukellusasennon hallinta koko sukelluksen ajan Dekompressiosuunnitelman toteutuminen o oikea nousunopeus o oikein toteutetut turvapysähdykset o oikein toteutetut etappipysähdykset Merkinantopoijun lähettäminen pintaan Pintautuminen Nousu veneeseen tai rantaan Sukelluksen jälkeiset toimenpiteet 29

30 Kurssin avovesisukellusten läpäisykriteerit Pelastusharjoitus Harjoituksen elementti Arviointikriteeri Kouluttajan arvio Ongelmatilanteen tunnistaminen Järjestetään roolipelin tyyppisesti erilaisia ongelmaskenaarioita. Oppilas havaitsee ongelman riittävän nopeasti Oppilas reagoi tilanteeseen oikealla tavalla Etsintämenetelmät Oppilas osaa soveltaa erilaisia etsintämenetelmiä käytäntöön oikealla tavalla Etsintäkohde (esim. nukke) löydetään Uhrin nosto pintaan Oppilas osaa nostaa uhrin pintaan. Suoritus on sujuva ja hallittu Uhrin kuljetus pinnalla Uhrin nosto vedestä Pelastustilanteen johtaminen, mukaan lukien avun hälyttäminen Avun hälyttäminen, pintatoimenpiteet ja kuljetus onnistuvat oikealla tavalla. Uhrin nosto vedestä onnistuu oikealla tavalla Oppilas hallitsee tilanteen ja pitää langat käsissään Pintaorganisaatiota hyödynnetään tehokkaasti Tehtävät jaetaan tehokkaasti Hätäensiapu ja hapenanto Ensiapu onnistuu ohjeiden mukaisesti Hapenanto onnistuu ohjeiden mukaisesti 30

31 Suunnistusharjoitus Harjoituksen elementti Arviointikriteeri Kouluttajan arvio Sukellusryhmän suunnitelma Pelastussuunnitelma Oppilaiden tekemä suunnitelma sisältää sukellusryhmän suunnitelmalta tarvittavat elementit ja vastaa paikallisten olosuhteiden asettamia vaatimuksia. Oppilaiden tekemä suunnitelma sisältää pelastussuunnitelmalta tarvittavat elementit ja vastaa paikallisten olosuhteiden asettamia vaatimuksia. Paritarkastus (varustetarkastus) Oppilaat muistavat tehdä paritarkastuksen. Tarkastus on oikein ja huolellisesti tehty. Kuluneen sukellusajan käyttäminen etäisyyden mittaamiseen oppilaille annetaan tehtäväksi sukeltaa määrätty matka: 50 m, 100 m, jne suoritus on hyväksytty, jos oppilaat osaavat arvioida matkan oikein Suunnistussuoritus Vähintään 50 metrin päähän toisistaan sijoitetuilla poijuilla merkitty kolmiorata jokainen pari tekee suorituksen kahteen kertaan: sukellusparin molemmat jäsenet toimivat vuorollaan kompassin lukijoina suoritus on hyväksytty, jos pari saapuu "maaliin" alle 5 metrin säteelle lähtöpisteestä Pintaannousu Nousu tapahtuu oikeaa nousunopeutta Oppilaat muistavat tehdä turvapysähdyksen, ja mikäli sukellussyvyys sitä edellyttää, 31

32 syvän turvapysähdyksen. Loppubriiffaus Kouluttaja kysyy oppilaiden omaa arviota siitä, miten sukellus onnistui miten kompassin käyttö onnistui? miten oikean syvyyden säilyttäminen onnistui? miten sukelletun matkan pituuden arviointi onnistui? miten sukellusparin keskinäinen yhteistyö sujui? 32

33 Sukellusryhmän johtamisharjoitus Harjoituksen elementti Arviointikriteeri Kouluttajan arvio Sukelluksen ennakkovalmistelut Varusteiden kokoaminen ja päällepukeminen Paritarkastus (varustetarkastus) Veteenmeno Pinnan alle meno Laskeutuminen Sukellus Oppilas valvoo sukelluksen ennakkovalmisteluja ja puuttuu oikealla tavalla mahdollisiin ongelmiin ja puutteisiin. Oppilas valvoo varusteiden kokoamista ja päällepukemista ja puuttuu oikealla tavalla mahdollisiin ongelmiin ja puutteisiin. Oppilas valvoo paritarkastusta ja puuttuu oikealla tavalla mahdollisiin ongelmiin ja puutteisiin. Oppilas johtaa veteenmenotilanteen, valvoo sen turvallisuutta ja puuttuu oikealla tavalla mahdollisiin ongelmiin ja puutteisiin. Oppilas valvoo ryhmän yhteistoimintaa (mukaan lukien merkinannot, ilmoitukset pintaorganisaatiolle jne.) pinnalla ennen veden alle menoa ja puuttuu oikealla tavalla mahdollisiin ongelmiin ja puutteisiin. Oppilas valvoo ryhmän yhteistoimintaa laskeutumisen aikana ja puuttuu oikealla tavalla mahdollisiin ongelmiin ja puutteisiin. Oppilas valvoo sukellusaikaa, sukellussuunnitelman toteutumista, ryhmän jäsenten kaasunkulutusta ja ryhmän 33

34 yhteistoimintaa sukelluksen aikana ja puuttuu oikealla tavalla mahdollisiin ongelmiin ja puutteisiin. Stressi Ongelmatilanteet Suunnistus Nousu Pintautuminen Nousu veneeseen tai rannalle Oppilas on tietoinen ryhmän jäsenten stressitasosta Oppilas tunnistaa ongelmatilanteet ja reagoi niihin oikealla tavalla Riippuen siitä, minkätasoisen kurssin oppilaita johdettavat ovat, joko vastaa itse suunnistamisesta, tai valvoo ryhmän jäsenten suunnistussuoritusta ja puuttuu oikealla tavalla mahdollisiin ongelmiin ja puutteisiin. Nousun aikana oppilas valvoo oikean nousunopeuden noudattamista, turvapysähdysten ja mahdollisten etappipysähdysten oikeaa toteutusta, merkkipoijun lähettämistä pintaan (tarvittaessa), ja ryhmän yhteistoimintaa nousun aikana ja puuttuu oikealla tavalla mahdollisiin ongelmiin ja puutteisiin. Oppilas valvoo pintautumista (mukaan lukien ryhmän yhteistoiminta pinnalla, ilmoitukset pintaorganisaatiolle jne.) ja puuttuu oikealla tavalla mahdollisiin ongelmiin ja puutteisiin. Oppilas valvoo turvallista nousua veneeseen tai rannalle ja puuttuu oikealla tavalla mahdollisiin ongelmiin ja puutteisiin. 34

35 Varusteiden riisuminen, purkaminen ja käytön jälkeinen huolto Sukelluksen kirjaaminen Sukelluksen purku Oppilas valvoo varusteiden riisumista, purkamista ja käytön jälkeistä huoltoa ja puuttuu oikealla tavalla mahdollisiin ongelmiin ja puutteisiin. Oppilas valvoo sukelluksen kirjaamista ryhmän jäsenten sukelluspäiväkirjoihin Oppilas järjestää purkutilaisuuden, jossa käydään läpi sukelluksen kulku, ryhmän jäsenten kehittämiskohteet ym. tiedot, joiden perusteella kurssin kouluttaja voi päättää, onko kurssin läpäisyvaatimuksiin kuuluva, kouluttajan epäsuorassa valvonnassa suoritettava sukellus toteutettu hyväksyttävällä tavalla. 35

36 Etappisukellus Harjoituksen elementti Arviointikriteeri Kouluttajan arvio Ennakkovalmistelut Oppilaat ovat osanneet huomioida syväsukelluksen ja etappisukelluksen erityistarpeet, ja ovat järjestäneet paikalle tarvittavan kaluston. Nousuköysi Dekopullot Ensiapukalusto jne. Sukellusryhmän suunnitelma Dekompressiosuunnitelma Kaasusuunnitelma Pelastussuunnitelma Oppilaiden tekemä suunnitelma sisältää sukellusryhmän suunnitelmalta etappisukellustilanteessa tarvittavat elementit ja vastaa paikallisten olosuhteiden asettamia vaatimuksia. Oppilaiden tekemä suunnitelma sisältää syvyyteen ja alttiinaoloaikaan nähden oikeat turva- ja etappipysähdykset. Oppilaiden tekemä suunnitelma ottaa oikealla tavalla kaasujen riittävyyden myös siinä tapauksessa, että kaasua jouduttaisiin jakamaan nousun ja etappipysähdysten aikana. Oppilaiden tekemä suunnitelma sisältää pelastussuunnitelmalta tarvittavat elementit ja vastaa paikallisten olosuhteiden asettamia vaatimuksia. Paritarkastus (varustetarkastus) Oppilaat muistavat tehdä paritarkastuksen. Tarkastus on oikein ja huolellisesti tehty. 36

37 Laskeutuminen hallittu laskeutuminen köyttä pitkin onnistuu ryhmän kontakti ja viestintä säilyy laskeutumisen ajan tasapaino ja sukellusasento hallitaan sujuvasti ja luontevasti Sukelluksen syvin osuus ryhmän kontakti ja viestintä säilyy sukelluksen aikana tasapaino ja sukellusasento hallitaan sujuvasti ja luontevasti sukellus on kokonaisuutena sujuva ja hallittu oppilaat löytävät takaisin nousuköydelle itsenäisesti, ilman kouluttajan apua Pintaannousu Ryhmän kontakti ja viestintä säilyy koko ajan nousun ja pysähdysten aikana Nousu tapahtuu oikeaa nousunopeutta Tasapaino ja sukellusasento hallitaan nousun aikanakin sujuvasti ja luontevasti Oppilaat muistavat tehdä syvät turvapysähdykset Oppilaat muistavat tehdä etappipysähdykset suunnitelluissa syvyyksissä Pysähdysten kesto on suunnitelman mukainen Merkkipoijun käyttöönotto ja lähettäminen pintaan Merkkipoijun ottaminen esille onnistuu Merkkipoijun täyttäminen onnistuu Täytetyn merkkipoijun lähettäminen pintaan onnistuu ilman vaaratilanteita Loppubriiffaus Kouluttaja kysyy oppilaiden omaa arviota siitä, miten sukellus onnistui 37

38 oliko sukellus oppilaiden mielestä onnistunut? miten viestintä onnistui? miten nousu, turvapysähdys ja etappi onnistuivat? miten merkinantopoijun lähettäminen pintaan onnistui? miten sukellusparin keskinäinen yhteistyö sujui? 38

CMAS Two Star Diver. CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual. Laitesukelluksen jatkokurssi. Suomenkielinen järjestämisohje

CMAS Two Star Diver. CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual. Laitesukelluksen jatkokurssi. Suomenkielinen järjestämisohje CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual CMAS Two Star Diver Laitesukelluksen jatkokurssi Suomenkielinen järjestämisohje Sukeltajaliitto ry, päivitetty 15.12.2018 Sisällys Päivityshistoria...

Lisätiedot

CMAS Wreck Diver Level 1

CMAS Wreck Diver Level 1 CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual CMAS Wreck Diver Level 1 Hylkysukelluskurssi, taso 1 Suomenkielinen järjestämisohje Sukeltajaliitto ry, 17.10.2018 Sisällys 1. Järjestämisohje...

Lisätiedot

CMAS Ice Diver. CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual. Jääsukelluskurssi. Suomenkielinen järjestämisohje

CMAS Ice Diver. CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual. Jääsukelluskurssi. Suomenkielinen järjestämisohje CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual CMAS Ice Diver Jääsukelluskurssi Suomenkielinen järjestämisohje Sukeltajaliitto ry, 17.10.2018 Sisällys 1. Järjestämisohje... 3 1.1 Tavoitteet...

Lisätiedot

CMAS Enriched Air Nitrox Diver

CMAS Enriched Air Nitrox Diver CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual CMAS Enriched Air Nitrox Diver Nitroksikurssi Suomenkielinen järjestämisohje Sukeltajaliitto ry, päivitetty 15.12.2018 Sisällys Päivityshistoria...

Lisätiedot

CMAS Technical Skills

CMAS Technical Skills CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual CMAS Technical Skills Tekniikkasukelluksen perustaidot Suomenkielinen järjestämisohje Sukeltajaliitto ry, 17.10.2018 Sisällys Päivityshistoria...

Lisätiedot

CMAS Three Star Instructor

CMAS Three Star Instructor CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual CMAS Three Star Instructor Suomenkielinen järjestämisohje Sukeltajaliitto ry, päivitetty 28.5.2019 Sisällys Päivityshistoria... 3 1. Järjestämisohje...

Lisätiedot

CMAS Advanced Nitrox Diver

CMAS Advanced Nitrox Diver CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual CMAS Advanced Nitrox Diver Nitroksisukeltamisen jatkokurssi Suomenkielinen järjestämisohje Sukeltajaliitto ry, päivitetty 15.12.2018 Sisällys

Lisätiedot

CMAS Recreational Trimix Diver

CMAS Recreational Trimix Diver CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual CMAS Recreational Trimix Diver Suomenkielinen järjestämisohje Sukeltajaliitto ry, 3.4.2019 Sisällys 1. Järjestämisohje... 3 1.1 Tavoitteet...

Lisätiedot

Takaisin veteen -pa ivitys

Takaisin veteen -pa ivitys Takaisin veteen -pa ivitys Järjestämisohje Sukeltajaliitto ry, 17.10.2018 Sisällys 1. Järjestämisohje... 3 1.1 Päivityksen tavoite... 3 1.2 Päivityksen suorittaneen sukeltajan osaamistaso... 3 1.3 Päivitykseen

Lisätiedot

CMAS Dry Suit Diver. CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual. Kuivapukukurssi. Suomenkielinen järjestämisohje

CMAS Dry Suit Diver. CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual. Kuivapukukurssi. Suomenkielinen järjestämisohje CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual CMAS Dry Suit Diver Kuivapukukurssi Suomenkielinen järjestämisohje Sukeltajaliitto ry, päivitetty 15.12.2018 Sisällys Päivityshistoria...

Lisätiedot

CMAS Introductory SCUBA Experience

CMAS Introductory SCUBA Experience CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual CMAS Introductory SCUBA Experience Laitesukelluskokeilu Suomenkielinen järjestämisohje Sukeltajaliitto ry, päivitetty 15.12.2018 Sisällys

Lisätiedot

Laitesukelluksen liittokouluttaja. Sukeltajaliitto ry,

Laitesukelluksen liittokouluttaja. Sukeltajaliitto ry, Laitesukelluksen liittokouluttaja Sukeltajaliitto ry, 15.12.2018 Sisällys 1. Liittokouluttajan määritelmä... 3 2. Kurssin kouluttajat... 3 3. Noudatettavat standardit ja ohjeet... 3 4. Laitesukelluksen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY Laitesukelluksen syventävän jatkokurssin kurssisuunnitelma 2015 YLEISTÄ Kurssin hinta on 275 Koulutus on Sukeltajaliitto r.y:n voimassaolevan P3 -koulutusohjelman mukainen ja

Lisätiedot

La hikouluttajasta CMAS One Star Instructor -kouluttajaksi ta ydennyskoulutus

La hikouluttajasta CMAS One Star Instructor -kouluttajaksi ta ydennyskoulutus La hikouluttajasta CMAS One Star Instructor -kouluttajaksi ta ydennyskoulutus Järjestämisohje Sukeltajaliitto ry, päivitetty 15.12.2018 Sisällys Päivityshistoria... 4 1. Järjestämisohje... 5 1.1 Tavoitteet...

Lisätiedot

CMAS One Star Diver. CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual. Laitesukelluksen peruskurssi, CMAS*

CMAS One Star Diver. CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual. Laitesukelluksen peruskurssi, CMAS* CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual CMAS One Star Diver Laitesukelluksen peruskurssi, CMAS* Suomenkielinen järjestämisohje Sukeltajaliitto ry, päivitetty 15.12.2018 Sisällys

Lisätiedot

CMAS Two Star Instructor

CMAS Two Star Instructor CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual CMAS Two Star Instructor Suomenkielinen järjestämisohje Sukeltajaliitto ry, 17.10.2018 Sisällys 1. Järjestämisohje... 4 1.1 Tavoitteet...

Lisätiedot

CMAS Nitrox Gas Blender

CMAS Nitrox Gas Blender CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual CMAS Nitrox Gas Blender Kaasunsekoittajakurssi, nitroksi Suomenkielinen järjestämisohje Sukeltajaliitto ry, päivitetty 15.12.2018 Sisällys

Lisätiedot

CMAS One Star Diver. CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual. Laitesukelluksen peruskurssi, CMAS*

CMAS One Star Diver. CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual. Laitesukelluksen peruskurssi, CMAS* CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual CMAS One Star Diver Laitesukelluksen peruskurssi, CMAS* Suomenkielinen järjestämisohje Sukeltajaliitto ry, 30.5.2018 Sisällys 1. Järjestämisohje...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY Laitesukelluksen peruskurssin kurssisuunnitelma 2015 YLEISTÄ Pääsyvaatimukset kurssille: 12 vuotta ennen kurssin alkua, normaali terveys. Alaikäisellä kurssilaisella oltava,

Lisätiedot

CMAS Rescue Diver. CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual. Sukellusturvallisuuskurssi. Suomenkielinen järjestämisohje

CMAS Rescue Diver. CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual. Sukellusturvallisuuskurssi. Suomenkielinen järjestämisohje CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual CMAS Rescue Diver Sukellusturvallisuuskurssi Suomenkielinen järjestämisohje Sukeltajaliitto ry, päivitetty 2.3.2019 Sisällys Päivityshistoria...

Lisätiedot

kurssille: se- ko- Koulutus turvamääräyksiä Kurssille hinta on Kurssin

kurssille: se- ko- Koulutus turvamääräyksiä Kurssille hinta on Kurssin HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY Laitesukelluksen peruskurssin ohjelma 2016 YLEISTÄ Pääsyvaatimukset kurssille: täytettävä 12 vuotta ennen kurssin alkua, normaali terveys Koulutus koostuuu 10 teoriatunnista,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN URHEILUSUKELTAJAT RY

HÄMEENLINNAN URHEILUSUKELTAJAT RY HÄMEENLINNAN URHEILUSUKELTAJAT RY Laitesukelluksen peruskurssin kurssisuunnitelma YLEISTÄ Koulutus on Sukeltajaliitto ry:n koulutusohjelman mukainen Pääsyvaatimukset: täytettävä 12 vuotta ennen kurssin

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY Laitesukelluksen peruskurssin ohjelma 2017 YLEISTÄ Pääsyvaatimukset kurssille: täytettävä 12 vuotta ennen kurssin alkua, normaali terveys. Koulutus koostuu 10 teoriatunnista,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY Laitesukelluksen peruskurssin kurssisuunnitelma YLEISTÄ Koulutus on Sukeltajaliitto ry:n koulutusohjelman mukainen. Kurssin hinta on 395. Pääsyvaatimukset: täytettävä 12 vuotta

Lisätiedot

YLEISTÄ. turvamääräyksiä

YLEISTÄ. turvamääräyksiä HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY Laitesukelluksen peruskurssin kurssisuunnitelma 2013 YLEISTÄ Pääsyvaatimukset kurssille: täytettävä 12 vuotta ennen kurssin alkua, normaali terveys Koulutus koostuuu 10 teoriatunnista,

Lisätiedot

Sukeltajaliiton CMAS-koulutuksen yleinen koulutusohje. Sukeltajaliitto ry,

Sukeltajaliiton CMAS-koulutuksen yleinen koulutusohje. Sukeltajaliitto ry, Sukeltajaliiton CMAS-koulutuksen yleinen koulutusohje Sukeltajaliitto ry, 11.4.2018 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Käsitteet ja määritelmät... 5 3. CMAS:n sukelluskoulutusfilosofia... 12 4. CMAS-kurssien

Lisätiedot

YLEISTÄ. turvamääräyksiä

YLEISTÄ. turvamääräyksiä HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY Laitesukelluksen peruskurssin ohjelma 2014 YLEISTÄ Pääsyvaatimukset kurssille: täytettävä 12 vuotta ennen kurssin alkua, normaali terveys Koulutus koostuuu 10 teoriatunnista,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY Laitesukelluksen peruskurssin kurssisuunnitelma 2019 YLEISTÄ Pääsyvaatimukset kurssille: ikä 12 vuotta ennen kurssin alkua, normaali terveys. Alaikäisellä kurssilaisella oltava

Lisätiedot

CMAS Nitrox Gas Blender

CMAS Nitrox Gas Blender CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual CMAS Nitrox Gas Blender Kaasunsekoittajakurssi, nitroksi Suomenkielinen järjestämisohje Sukeltajaliitto ry, 30.5.2018 Sisällys 1. Järjestämisohje...

Lisätiedot

Laitesukelluksen turvaohje 2017

Laitesukelluksen turvaohje 2017 Laitesukelluksen turvaohje 2017 Sukeltajaliitto ry Turvallisuusvaliokunta Sukeltajaliitto ry:n hallitus on vahvistanut tämän ohjeen julkaistavaksi 1.4.2017. Tämä ohje korvaa Sukeltajaliiton turvaohjeen

Lisätiedot

Sukeltajaliiton CMAS-koulutuksen yleinen koulutusohje. Sukeltajaliitto ry, päivitetty

Sukeltajaliiton CMAS-koulutuksen yleinen koulutusohje. Sukeltajaliitto ry, päivitetty Sukeltajaliiton CMAS-koulutuksen yleinen koulutusohje Sukeltajaliitto ry, päivitetty 15.12.2018 Sisällys Päivityshistoria... 4 1. Johdanto... 5 2. Käsitteet ja määritelmät... 6 3. CMAS:n sukelluskoulutusfilosofia...

Lisätiedot

Snorkkelisukelluksen turvaohje 2017

Snorkkelisukelluksen turvaohje 2017 Snorkkelisukelluksen turvaohje 2017 Sisällys JOHDANTO... 3 Alle 18-vuotiaat sukeltajat... 3 SNORKKELISUKELLUKSEN TURVAOHJEET... 4 1. Kouluttaudu ja harjoittele.... 4 2. Huolehdi varusteista.... 4 3. Sukella

Lisätiedot

3. KÄYTÄNNÖN HARJOITUKSET

3. KÄYTÄNNÖN HARJOITUKSET 3. KÄYTÄNNÖN HARJOITUKSET Laitesukelluksen jatkokurssin käytännön harjoituksista osa tähtää kurssin myöhemmin avovesiharjoituksissa veden alla käytettävien taitojen kuivaharjoitteluun, osa liittyy sukellustapahtumiin

Lisätiedot

Suomen Urheilusukeltajain Liiton turvaohje 2000

Suomen Urheilusukeltajain Liiton turvaohje 2000 Suomen Urheilusukeltajain Liiton turvaohje 2000 1. Yleiset ohjeet 1.1 Nämä turvaohjeet koskevat paineilmalla sukeltamista. 1.2 Sukeltajan on tunnettava koulutustasoaan ja sukellusolosuhteita koskevat turvaohjeet.

Lisätiedot

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 10.12.2011 VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Kouluttajakurssin

Lisätiedot

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 9.4.2015 VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS KOULUTTAJAKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Kouluttajakurssin

Lisätiedot

8.2.2015. Paikka - teorialuennot Tuottajantie 5, Savonlinna - allasharjoitukset Savonlinnan uimahalli - avovesileiri Valkiajärvi, Kitee

8.2.2015. Paikka - teorialuennot Tuottajantie 5, Savonlinna - allasharjoitukset Savonlinnan uimahalli - avovesileiri Valkiajärvi, Kitee YHTEENVETO 1 (8) Kurssin infotilaisuus Infotilaisuudessa kerrotaan hieman :n toiminnasta, kurssin aikataulusta, käytännön järjestelyistä ja sukellusvarusteita, jotka kurssilaisten on itse hankittava. Samalla

Lisätiedot

SEURASSA TAPAHTUU- TULE MUKAAN!

SEURASSA TAPAHTUU- TULE MUKAAN! 2/2015 SEURASSA TAPAHTUU- TULE MUKAAN! SYKSYN HALLIVUOROT ALKOIVAT JA VÄHÄN MUUTTUIVAT Perinteinen seuran tiistain hallivuoro on siirretty kaupungin toimesta keskustan uimahalliin! Hyvänä puolena saamme

Lisätiedot

TURVAOHJE 2017 Vapaasukellus Sukelluskalastus Vapepa-sukeltaminen

TURVAOHJE 2017 Vapaasukellus Sukelluskalastus Vapepa-sukeltaminen TURVAOHJE 2017 Vapaasukellus Sukelluskalastus Vapepa-sukeltaminen Sukeltajan tärkeimmät turvallisuussäännöt 1. Tee ainoastaan sellaisia sukelluksia, joihin olet saanut koulutuksen. 2. Toimi saamasi koulutuksen

Lisätiedot

Paikka - teorialuennot Savonlinnan lyseon lukio - allasharjoitukset Savonlinnan uimahalli - avovesileiri Hälvälä, Enonkoski

Paikka - teorialuennot Savonlinnan lyseon lukio - allasharjoitukset Savonlinnan uimahalli - avovesileiri Hälvälä, Enonkoski YHTEENVETO 1 (8) Kurssin infotilaisuus Infotilaisuudessa kerrotaan hieman :n toiminnasta, kurssin aikataulusta, käytännön järjestelyistä ja sukellusvarusteita, jotka kurssilaisten on itse hankittava. Samalla

Lisätiedot

Paikka - lähiopetus Savonlinnan lyseon lukio (Kirkkokatu) - allasharjoitukset Savonlinnan uimahalli - avovesileiri Hälvälä, Savonlinna

Paikka - lähiopetus Savonlinnan lyseon lukio (Kirkkokatu) - allasharjoitukset Savonlinnan uimahalli - avovesileiri Hälvälä, Savonlinna YHTEENVETO 1 (8) Kurssin infotilaisuus Infotilaisuudessa kerrotaan Savonlinnan Urheilusukeltajat ry:n toiminnasta, kurssin aikataulusta, käytännön järjestelyistä ja sukellusvarusteita, jotka kurssilaisten

Lisätiedot

Sukella suomalaiseen. seikkailuun! Kuva: Mikko Saareila

Sukella suomalaiseen. seikkailuun! Kuva: Mikko Saareila Sukella suomalaiseen seikkailuun! Kuva: Mikko Saareila 2 Suomalainen Suomalaisen pinnan alla elää ainutlaatuinen, vilkas ja kaunis maailma, joka tarjoaa sukeltajalle unohtumattomia elämyksiä ja seikkailuja.

Lisätiedot

Sukeltamista perinteisen virkistyssukelluksen rajojen ulkopuolella

Sukeltamista perinteisen virkistyssukelluksen rajojen ulkopuolella Sukeltamista perinteisen virkistyssukelluksen rajojen ulkopuolella Tekniikkasukelluksen kehittyminen lisää jatkuvasti sukeltajien mahdollisuuksia sukeltaa syvemmällä vaativammissa olosuhteissa perinteisen

Lisätiedot

Kouluttajan ohje e-oppimiskurssin järjestämiseen

Kouluttajan ohje e-oppimiskurssin järjestämiseen Kouluttajan ohje e-oppimiskurssin järjestämiseen Vastuukouluttajan tehtävät 1. Suunnittele ja päätä järjestää kurssi Varmistu siitä, että järjestät kurssin järjestämisohjeen tuoreimman päivityksen mukaisesti.

Lisätiedot

Yleinen koulutusohje 2002

Yleinen koulutusohje 2002 1 YLEISET OHJEET SUKELLUSKOULUTUKSESTA... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.2 KOULUTUSOHJELMAT... 3 1.3 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISOIKEUS... 3 1.4 KOULUTUKSEN MARKKINOIMINEN... 3 1.4 SUKELLUSKOULUTUKSEN VALVONTA... 4 1.5

Lisätiedot

Turvaohje 2009. Hyväksytty 30.11.2008

Turvaohje 2009. Hyväksytty 30.11.2008 Hyväksytty 30.11.2008 Sukeltajan tärkeimmät turvallisuussäännöt 1. Tee ainoastaan sellaisia sukelluksia, joihin olet saanut koulutuksen. 2. Toimi saamasi koulutuksen mukaisesti. 3. Mikäli olosuhteet poikkeavat

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA SYVYYS HELSINKI RY 15.5.2017 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 1. TOIMINNAN KUVAUS... 3 2. VASTUULLISET TOIMIJAT... 3 3. TOIMINTATAVAT... 3 3.1 Yleisötapahtumat ja kuluttajapalvelut...

Lisätiedot

SUKELLUSKOULUTUKSEN EETTISET SÄÄNNÖT Hyväksytty 1.9.2003

SUKELLUSKOULUTUKSEN EETTISET SÄÄNNÖT Hyväksytty 1.9.2003 SUKELLUSKOULUTUKSEN EETTISET SÄÄNNÖT Hyväksytty 1.9.2003 SUKELLUSKOULUTUKSEN EETTISET SÄÄNNÖT Sukeltajaliitto ry:n perustehtäviin kuuluvat mm. sukellusharrastuksen kehittäminen, koulutusjärjestelmän ylläpitäminen

Lisätiedot

TURVAOHJE 2008 Hyväksytty 15.12.2007

TURVAOHJE 2008 Hyväksytty 15.12.2007 TURVAOHJE 2008 Hyväksytty 15.12.2007 Sukeltajan tärkeimmät turvallisuussäännöt 1. Tee ainoastaan sellaisia sukelluksia, joihin olet saanut koulutuksen. 2. Toimi saamasi koulutuksen mukaisesti. 3. Mikäli

Lisätiedot

Pintaa syvemmälle. Lohjan Urheilusukeltajat 30-vuotta. Toimitsijaksi 30 v juhlatilaisuuksiin! Vuoden Sukeltaja Jouko Jokinen

Pintaa syvemmälle. Lohjan Urheilusukeltajat 30-vuotta. Toimitsijaksi 30 v juhlatilaisuuksiin! Vuoden Sukeltaja Jouko Jokinen 1 Alustava ohjelma: Lauantai 22.4. 30-vuotisjuhla Lohjan urheilusukeltajat Paketti 1: Tutustuminen Tytyrin kaivosmuseoon klo 12-13.30 ja iltajuhla klo 19- Hinta 45 Paketti 2: Sukellukset Ojamolla klo 10-17,

Lisätiedot

SUUNTO ZOOP KÄYTTÖOHJE

SUUNTO ZOOP KÄYTTÖOHJE SUUNTO ZOOP KÄYTTÖOHJE fi Pikaopas ZOOP Nuolet: - Etappipysähdys kattosyvyydessä - Pakollisen turvapysähdyksen vyöhyke - Nousukehotus - Laskeudu syvemmälle Ajankohtainen syvyys Sukelluslaskuri Lokikirjasymboli

Lisätiedot

Sukellustietokoneiden käsikirja sukelluskouluttajille

Sukellustietokoneiden käsikirja sukelluskouluttajille Carita Hiilesrinne Sukellustietokoneiden käsikirja sukelluskouluttajille Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Hyvinvointiteknologia Insinöörityö 25.05.2016 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

Turvallisuus on asennekysymys

Turvallisuus on asennekysymys Turvallisuus on asennekysymys Suhtaudumme sukellusturvallisuuteen hyvin vakavasti ja toimintamme ja tutkimustyömme on mahdollistanut sen, että turvallisuuden parissa on saavutettu merkittäviä tuloksia

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA MONTOLAN KAIVOSSUKELTAJAT RY

TURVALLISUUSASIAKIRJA MONTOLAN KAIVOSSUKELTAJAT RY MONTOLAN KAIVOSSUKELTAJAT RY Yhdistyksen tarkoituksena on virkistys, luola- ja tekniikkasukellusharrastuksen mahdollistaminen Montolan kaivoksessa, sekä ylläpitää ja kehittää turvallista sukelluskulttuuria.

Lisätiedot

Sukellus ja lääkehoito

Sukellus ja lääkehoito Sukellus ja lääkehoito Yksi DANin lääkäreille useimmiten esitetyistä kysymyksistä liittyy siihen, onko turvallista sukeltaa silloin kun henkilöllä on käytössään jokin tietty lääke. Vastaus tähän kysymykseen

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Sukellusseura Simpun turvallisuussuunnitelman tarkoituksena on edistää sukeltamisen ja siihen liittyvien tapahtumien turvallisuutta sekä ennaltaehkäistä onnettomuuksien

Lisätiedot

YLEINEN KOULUTUSOHJE 2012. Hyväksytty 14.1.2012

YLEINEN KOULUTUSOHJE 2012. Hyväksytty 14.1.2012 YLEINEN KOULUTUSOHJE 2012 Hyväksytty 14.1.2012 Koulutusohjeen, turvaohjeen ja Sukeltajaliiton eettisten sääntöjen uusin, virallisesti voimassaoleva versio löytyy aina Sukeltajaliiton internet-sivuilta.

Lisätiedot

Testaa tietosi. TESTAA TIETOSI Edelliseen informaatioon perustuen vastaa seuraaviin kysymyksiin:

Testaa tietosi. TESTAA TIETOSI Edelliseen informaatioon perustuen vastaa seuraaviin kysymyksiin: Testaa tietosi ONNETTOMUUS 1 Sukeltaja Tämä 42-vuotias mies on sukeltanut vuodesta 1992. Tänä aikana hän on tehnyt yli 80 sukellusta, joista 11 kuluneen vuoden aikana. Hänen säännöllisiin harjoituksiinsa

Lisätiedot

Vapaasukelluksen harrastaminen uimahalleissa, kylpylöissä, maauimaloissa ja muissa vastaavissa paikoissa

Vapaasukelluksen harrastaminen uimahalleissa, kylpylöissä, maauimaloissa ja muissa vastaavissa paikoissa Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton ohje Vapaasukelluksen harrastaminen uimahalleissa, kylpylöissä, maauimaloissa ja muissa vastaavissa paikoissa 27.01.2009 / SUH www.suh.fi SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS

HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 7.3.2012 HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS PL-HYPPYMESTARIKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Pakkolaukaisuhyppymestarikurssin

Lisätiedot

OSA 1: YLEISET OHJEET SUKELLUSKOULUTUKSESTA 1. KAIKKEA SUSL:N KOULUTUSTA KOSKEVAT OHJEET

OSA 1: YLEISET OHJEET SUKELLUSKOULUTUKSESTA 1. KAIKKEA SUSL:N KOULUTUSTA KOSKEVAT OHJEET OSA 1: YLEISET OHJEET SUKELLUSKOULUTUKSESTA Suomen Urheilusukeltajain Liiton johtokunta on hyväksynyt koulutusohjeen osan 1, yleiset ohjeet sukelluskoulutuksesta otettavaksi käyttöön 1.1.2004 alkaen. Ohjeen

Lisätiedot

YLEINEN KOULUTUSOHJE 2008

YLEINEN KOULUTUSOHJE 2008 YLEINEN KOULUTUSOHJE 2008 Suomen Urheilusukeltajain Liiton johtokunta (nykyään Sukeltajaliitto ry:n hallitus) hyväksyi koulutusohjeen osan 1, yleiset ohjeet sukelluskoulutuksesta otettavaksi käyttöön 1.1.2004

Lisätiedot

Harjoituksen ohjaaminen

Harjoituksen ohjaaminen Harjoituksen ohjaaminen 11.4.2016 1 Valmennustapahtuman johtaminen Valmentaja on valmennustapahtuman johtaja Valmentaja neuvoo, urheilija ottaa neuvot vastaan Johtamisen tarkoituksena suunnitella, ohjata

Lisätiedot

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA KELPOISUUS

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 2.2.2018 VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA KELPOISUUS KOULUTTAJAKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Kouluttajakurssin

Lisätiedot

Ohjeemme koskien laite- ja vapaasukellusta samana päivänä

Ohjeemme koskien laite- ja vapaasukellusta samana päivänä Ohjeemme koskien laite- ja vapaasukellusta samana päivänä Mitkä ovat DANin tämänhetkiset ohjeet tilanteessa, jossa harrastetaan sekä laite- että vapaasukellusta samana päivänä? VAPAASUKELLUS ENNEN LAITESUKELLUSTA

Lisätiedot

TURVAOHJEET PELASTUSTOIMEN VESISUKELLUKSEEN

TURVAOHJEET PELASTUSTOIMEN VESISUKELLUKSEEN TURVAOHJEET PELASTUSTOIMEN VESISUKELLUKSEEN 2007 1 TURVAOHJEET PELASTUSTOIMEN VESISUKELLUKSEEN SISÄLTÖ... 1 1. JOHDANTO... 3 1.1 Soveltamisala... 3 1.2 Määritelmät... 3-6 2. YLEISET TURVAOHJEET... 6 2.1

Lisätiedot

Värinäyttö Sukellustietokone. Käyttöopas

Värinäyttö Sukellustietokone. Käyttöopas Käyttöopas Värinäyttö Sukellustietokone Icon HD -sukellustietokone SISÄLTÖ SANASTO 3 ICON HD 4 ICON HD:N OMINAISUUDET 4 TÄRKEÄT VAROITUKSET 4 VASTUULLISIA SUKELLUSKÄYTÄNTÖJÄ 4 MITEN ICON HD TOIMII 5 ICON

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Sukellusseura Simpun turvallisuussuunnitelman tarkoituksena on edistää sukeltamisen ja siihen liittyvien tapahtumien turvallisuutta sekä ennaltaehkäistä onnettomuuksien

Lisätiedot

Ohje 1 (12)

Ohje 1 (12) Ohje 1 (12) PELASTUSTOIMEN II-TASON VESISUKELTAJAN NÄYTTÖKOE 1. Perusteet Pelastustoimen vesipelastusvalmius jaetaan kolmeen valmiustasoon: I Välitön vesisukellusvalmius II Muu vesisukellusvalmius III

Lisätiedot

Turvallisuudessa on kyse muustakin kuin vain kuplista

Turvallisuudessa on kyse muustakin kuin vain kuplista Turvallisuudessa on kyse muustakin kuin vain kuplista Sukeltamisen kautta meille avautuu erinomaiset mahdollisuudet tutkimusretkiin vedenalaisessa maailmassa. Sukeltajat pääsevät itse kokemaan kaikkea

Lisätiedot

TAKSINKULJETTAJAN AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA (30 h) ÅLIUTTU LOGISTIIKKA OY

TAKSINKULJETTAJAN AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA (30 h) ÅLIUTTU LOGISTIIKKA OY TAKSINKULJETTAJAN AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA (30 h) ÅLIUTTU LOGISTIIKKA OY JOHDANTO Taksiliikennelaki (217/2007), laki taksinkuljettajien ammattipçtevyydestç ja valtioneuvoston asetus taksinkuljettajan

Lisätiedot

Sukeltajaliittoa tarvitaan, jotta

Sukeltajaliittoa tarvitaan, jotta Sukeltajaliittoa tarvitaan, jotta - Suomessa on taho, joka edustaa sukellusta valtakunnallisesti - saadaan sukeltajien ääntä kattavasti kuuluville aina kun se on tarpeen - pystytään järjestelmällisesti

Lisätiedot

SUUNTO STINGER PIKAOPAS

SUUNTO STINGER PIKAOPAS FI SUUNTO STINGER KÄYTTÖOPAS Ajankohtainen syvyys Enimmäissyvyys Lokikirjan keskimääräinen syvyys Varoitus liian nopeasta noususta (SLOW) Aktivoidun vesikontaktin osoitin (ACW) Lentokieltosymboli Nuolet:

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SUUNTO GEKKO

Käyttöoppaasi. SUUNTO GEKKO Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Tämä teksti kaikkiin VIIKKOVUOROILLE. pistooli ja kivääri

Tämä teksti kaikkiin VIIKKOVUOROILLE. pistooli ja kivääri Tämä teksti kaikkiin VIIKKOVUOROILLE. pistooli ja kivääri Helsingin Koulutus- ja tukiyksikön pistooliammunnat ovat ulkoradalla pidettäviä ohjattuja ja valvottuja ammunnan harjoittelutilaisuuksia. Aseina

Lisätiedot

PALKITSEMISSÄÄNNÖT. Sukeltajaliitto ry

PALKITSEMISSÄÄNNÖT. Sukeltajaliitto ry PALKITSEMISSÄÄNNÖT Sukeltajaliitto ry 13.1.2018 PALKITSEMISSÄÄNNÖT 1. YLEISPERIAATTEET JA YLEISET SÄÄNNÖT 1.1. Mistä palkitaan Sukeltajaliitto ry:n varsinaiselle tai yhteisöjäsenelle, yhteistyökumppanille

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SUUNTO VYPER

Käyttöoppaasi. SUUNTO VYPER Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Mitä ovat vakioidut toimintaohjeet ja kuinka ne liittyvät sukellusturvallisuuteen?

Mitä ovat vakioidut toimintaohjeet ja kuinka ne liittyvät sukellusturvallisuuteen? Mitä ovat vakioidut toimintaohjeet ja kuinka ne liittyvät sukellusturvallisuuteen? Vakioidut toimintaohjeet eli SOP-ohjeet ovat kirjallisia ohjeita, joissa selostetaan tiettyjen toimintojen suorittamista

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 11.12.2011. Syrjäytyneiden sukeltajien sauna- ja sukellusseura.

Turvallisuusasiakirja. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 11.12.2011. Syrjäytyneiden sukeltajien sauna- ja sukellusseura. Turvallisuusasiakirja Hyväksytty hallituksen kokouksessa 11.12.2011 Syrjäytyneiden sukeltajien sauna- ja sukellusseura GummiWihta ry v2011 JOHDANTO... 3 TOIMINTA... 4 Yleistä... 4 Kouluttaminen, perehdyttäminen

Lisätiedot

Kansainväliset puukiipeilykilpailut

Kansainväliset puukiipeilykilpailut päivitetty 2016 Hyväksytyt suojalasit/silmäsuoja Hyväksytyt kiipeilyvaljaat Kilpailijan nimi ja nro: Hyväksytty kiipeilykypärä Hyväksytty kiipeilyköysi Hyväksytty käsisaha ja kotelo Hyväksytty asemointiköysi

Lisätiedot

1. TERVETULOA SUUNTO-SUKELLUSLAITTEIDEN MAAILMAAN... 7 2. VAROITUKSET, HUOMIOT JA HUOMAUTUKSET... 8 3. PIKAKATSAUS SUUNTO D4:ÄÄN... 15 3.1.

1. TERVETULOA SUUNTO-SUKELLUSLAITTEIDEN MAAILMAAN... 7 2. VAROITUKSET, HUOMIOT JA HUOMAUTUKSET... 8 3. PIKAKATSAUS SUUNTO D4:ÄÄN... 15 3.1. FI 1. TERVETULOA SUUNTO-SUKELLUSLAITTEIDEN MAAILMAAN... 7 2. VAROITUKSET, HUOMIOT JA HUOMAUTUKSET... 8 3. PIKAKATSAUS SUUNTO D4:ÄÄN... 15 3.1. VALIKOISSA LIIKKUMINEN... 16 3.2. Painikkeiden merkinnät ja

Lisätiedot

GummiWihta ry v2014.01

GummiWihta ry v2014.01 Turvallisuusasiakirja Hyväksytty hallituksen kokouksessa 21.9.2014 Syrjäytyneiden sukeltajien sauna- ja sukellusseura GummiWihta ry v2014.01 TOIMINTA... 3 Yleistä... 3 Kouluttaminen, perehdyttäminen ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Mosquito. Sukellustietokoneet

KÄYTTÖOHJE. Mosquito. Sukellustietokoneet KÄYTTÖOHJE Mosquito Sukellustietokoneet Ajankohtainen syvyys Enimmäissyvyys Lokikirjan keskimääräinen syvyys Varoitus liian nopeasta noususta (SLOW) Aktivoidun vesikontaktin osoitin (AC) Lentokieltosymboli

Lisätiedot

OHJE SUKELTAJALIITON VAPEPA-SUKELLUSTOIMINNASTA 2018

OHJE SUKELTAJALIITON VAPEPA-SUKELLUSTOIMINNASTA 2018 1 / 17 OHJE SUKELTAJALIITON VAPEPA-SUKELLUSTOIMINNASTA 2018 Ohjetta Sukeltajaliiton Vapepa-sukellustoiminnasta käytetään Liiton alaiseen Vapepa-sukellustoimintaan. Vapepa-valiokunta on hyväksynyt ohjeen

Lisätiedot

Pieksämäen Urheilusukeltajat ry Toimintalinja

Pieksämäen Urheilusukeltajat ry Toimintalinja Pieksämäen Urheilusukeltajat ry Toimintalinja 2014 PiSu:n VISIO Toimintamme tärkeimpänä lähtökohtana on koota Pieksämäen talousalueen sukelluksesta kiinnostuneet henkilöt seuraamme. Seura pyrkii ottamaan

Lisätiedot

elämää suurempi harrastukseni

elämää suurempi harrastukseni Laura Tuominen LL, erikoistuva lääkäri Tays, Ensihoidon, kivunhoidon ja anestesian vastuualue laura.tuominen2@pshp.fi elämää suurempi harrastukseni SEIKKAILUJA JA STRESSINPOISTOA LUOLASUKELTAEN Vedessä

Lisätiedot

Pariston varaustason ilmaisin

Pariston varaustason ilmaisin Päivittäishälytyksen ilmaisin Sukellusajan hälytyksen ilmaisin Lentokieltokuvake Turvapysähdyksen ilmaisin Consumed Bottom Time Päivämäärä Maksimisyvyys PO 2 (Nitrox-tila) Kellonaika Senhetkinen syvyys

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SUUNTO MOSQUITO

Käyttöoppaasi. SUUNTO MOSQUITO Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SUUNTO GEKKO KÄYTTÖOHJE

SUUNTO GEKKO KÄYTTÖOHJE FI SUUNTO GEKKO KÄYTTÖOHJE Pikaopas Gekko Nuolet: - Etappipysähdys kattosyvyydessä - Pakollisen turvapysähdyksen vyöhyke - Nousukehotus - Laskeudu syvemmälle Ajankohtainen syvyys Sukelluslaskuri Lokikirjasymboli

Lisätiedot

Sukellusta Um El Faroud -hylyllä

Sukellusta Um El Faroud -hylyllä Sukellusta Um El Faroud -hylyllä Hylyn sijainti: Wied iz-zurrieq, Malta Sukelluksen tyyppi: Hylkysukellus Sukellusten vaikeusaste: Edistyneet/kokeneet, hylkyihin erikoistuneet Maksimisyvyys: 34 metriä

Lisätiedot

Seuran tarkoituksena on tarjota jäsenilleen turvalliset ja monipuoliset mahdollisuudet eri sukelluslajien harrastamiseen.

Seuran tarkoituksena on tarjota jäsenilleen turvalliset ja monipuoliset mahdollisuudet eri sukelluslajien harrastamiseen. 1. YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS Seuran missio Seuran tarkoituksena on tarjota jäsenilleen turvalliset ja monipuoliset mahdollisuudet eri sukelluslajien harrastamiseen. Seuran visio Seuran tavoitteena

Lisätiedot

Ammattipätevyyskoulutus 30 h taksiliikenteeseen

Ammattipätevyyskoulutus 30 h taksiliikenteeseen Ammattipätevyyskoulutus 30 h taksiliikenteeseen 1. Taksiliikenteen harjoittamiseen liittyvät säännökset Tavoite on osata taksinkuljettajaa koskevat lait ja säädökset, tietää vastuunsa ja velvoitteensa

Lisätiedot

Vesiposti. Kesäkuu 2/2003. Puheenjohtajalta. kumiveneemme korvannut uusi muovivene.

Vesiposti. Kesäkuu 2/2003. Puheenjohtajalta. kumiveneemme korvannut uusi muovivene. Vesiposti Kesäkuu 2/2003 Puheenjohtajalta Taas on yksi P1-kurssi valmistunut ja joukkomme on vahvistunut uusilla sukeltajilla. Onnea kurssin suorittaneille ja kiitos kouluttajille. Toivotamme uudet sukeltajat

Lisätiedot

PALKITSEMISSÄÄNNÖT. Sukeltajaliitto ry 8.9.2013

PALKITSEMISSÄÄNNÖT. Sukeltajaliitto ry 8.9.2013 PALKITSEMISSÄÄNNÖT Sukeltajaliitto ry 8.9.2013 PALKITSEMISSÄÄNNÖT 1. YLEISPERIAATTEET JA YLEISET SÄÄNNÖT 1.1. Mistä palkitaan Sukeltajaliitto ry:n varsinaiselle tai yhteisöjäsenelle, yhteistyökumppanille

Lisätiedot

Michele Geracin haastattelu

Michele Geracin haastattelu Michele Geracin haastattelu Michele Geraci sukelsi 253 metrin syvyyteen 24. elokuuta vuonna 2014. Tällä sukelluksellaan hän saavutti Italian ennätyksen syvyyssukelluksessa. Paikkana oli Capo sant Ampeglio

Lisätiedot

Vesiposti. Tammikuu 1/1998

Vesiposti. Tammikuu 1/1998 Vesiposti Tammikuu 1/1998 Uusi vuosi alkaa! Seuran 21. toimintavuosi on alkanut uuden puheenjohtajan, Markku Heiskarin komennossa. Tässä Vesipostissa luomme katsauksen kuluneen vuoden toimintaan sekä kerromme

Lisätiedot

Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 28.2.2011

Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 28.2.2011 SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 28.2.2011 VARAVARJONPAKKAAJAKURSSIN KOULUTUSOHJELMA Koulutus tapahtuu SIL ry:n hyväksymän vastuukouluttajan toimesta. Vastuukouluttaja

Lisätiedot

Farmaseuttinen johtaja, FaT Charlotta Sandler, Suomen Apteekkariliitto TURVALLISEN LÄÄKEHOIDON TUKI

Farmaseuttinen johtaja, FaT Charlotta Sandler, Suomen Apteekkariliitto TURVALLISEN LÄÄKEHOIDON TUKI 25.4.2019 Farmaseuttinen johtaja, FaT Charlotta Sandler, Suomen Apteekkariliitto TURVALLISEN LÄÄKEHOIDON TUKI MISTÄ PALVELUSSA ON KYSE? - Palvelu tarjoaa hoitoyksikölle järjestelmällisen toimintatavan

Lisätiedot

Quick Reference Guide

Quick Reference Guide fi COBRA KÄYTTÖOPAS Arrows: - Decompression Stop at the Ceiling Depth - Mandatory Safety Stop Zone - Ascent Recommended - Must Descend Present Depth Dive Counter Bookmark Symbol Diver Attention Symbol

Lisätiedot

Moottoroidun Varjoliidon Koulutusohjelma

Moottoroidun Varjoliidon Koulutusohjelma Tämä koulutusohjelma on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä koulutusohjelma, joka korvaa 7.12.2010 päivätyn koulutusohjeen. SIL on hyväksynyt koulutusohjelman 24.11.2010 ja se

Lisätiedot