KIRJASAMPOKYSELYN RAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRJASAMPOKYSELYN RAPORTTI"

Transkriptio

1 KIRJASAMPOKYSELYN RAPORTTI SISÄLTÖ Kirjasampo-kyselyn tarve ja tavoite s. 1 Kyselyn toteutus s Vastaajan ja kirjaston taustatiedot s Kaunokirjallisuuden ja kirjailijatiedon tilanne kirjastossa s Kirjasammon käyttö tällä hetkellä s Kirjasampo verkkopalveluna s Kirjasammon hakutoiminto ja hakuominaisuudet s Kirjasammon vuorovaikutteisuus s Kirjasammon rikastetun teoskuvailun hyödyllisyys kirjastotyössä s Kirjasammon suosittelut ja niiden hyödyllisyys s Kirjastojen osallistuminen valtakunnalliseen verkkopalveluun ja Kirjasammon kytkökset muihin palveluihin s. 17 Yhteenveto s. 21 KIRJASAMPO-KYSELYN TARVE JA TAVOITE Kirjastot.fi-Biblioteken.fi:n valtakunnallinen, kaksikielinen kaunokirjallisuuden verkkopalvelu Kirjasampo.fi-Boksampo.fi on julkistettu syksyllä 11. Kirjastojen kehitystyötä on tehty toistaiseksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella pääasiassa Turun, Vaasan ja Pietarsaaren kaupunginkirjastoissa. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa Kirjasampo.fi Boksampo.fi verkkopalvelun käyttöä kirjastoissa ja käyttää tuloksia apuna kehitettäessä palvelun ominaisuuksia. Tavoitteena on ollut koota kaunokirjallisuuteen ja sen tekijöihin liittyvä tieto yhteen palveluun ja tallentaa se verkkokäyttöön kehitellyllä, semanttisen webin tarpeisiin soveltuvalla SAHAannotointieditorilla ja tuoda monipuolisesti tallennettu tieto monipuolisesti käyttäjille tarjolle sekä suomeksi että ruotsiksi. Vaasan ja Turun kaupunginkirjastoissa on tehty Kirjasampoon liittyvää projektityötä vuodesta 7 lähtien, joten käytännön kokemusta ja omia kehittämistoiveita on kertynyt. Kahden vuoden julkisuuden jälkeen tuli hyvä ajankohta kysellä kirjastoilta miten käytännön asiakaspalvelutyössä suhtaudutaan tähän mennessä toteutettuihin verkkopalvelun ominaisuuksiin. 1

2 Kyselyyn ei sisältynyt kaikkea. On huomattava, että Kirjasammon teoksen sisällönkuvailussa on paljon sellaista kuvailutietoa, jota ei ole muissa verkkopalveluissa käytössä, mutta sen yksityiskohtia ei tässä yhteydessä sisällytetty mukaan koska kysely oli muutenkin paisumassa hyvin laajaksi ja siten hankalaksi vastata. Näitä ovat mm. ontologioiden käyttö asiasanojen sijaan, kuvailukenttien jakaminen fasetteihin (aiheet ja teemat, henkilöt, toimijat, tapahtumapaikat, konkreettiset tapahtumapaikat, tarkka aika sekä päähenkilöiden tai fiktiivisten paikkojen tarkka kuvailu) tai ontologiakäsitteiden esiintyminen suositteluissa tai hakutuloksissa. Kirjailijatiedon sisällöstäkään ei kysytty tarkemmin. Oman kyselyn tai haastattelumuotoisen kartoituksen voisi tarvittaessa kohdistaa tallennustyötä tehneille annotoijille, jotka ovat eri kirjastoista vuodesta 9 lähtien olleet eri pituisia ajanjaksoja mukana tallentamassa omia kokoelmiaan tai kirjailijatietojaan. KYSELYN TOTEUTUS Kysely toteutettiin Kirjastot.fi-kyselyt Biblioteken.fi-enkäten - LimeSurvey-ohjelmalla. Kirjailijatiedon projektikoordinaattori Virva Soikkeli Vaasan kaupunginkirjastosta laati kysymykset projektityöntekijä Elina Kuparin avustamana. Kysymyksiä käsiteltiin Kirjasampo-projektiryhmän kokouksessa ja Kirjasammon toimituskunnan kokouksessa Ruotsinkielisen käännöksen teki Boksampoprojektityöntekijä Anna Gripenberg Pietarsaaren kaupunginkirjastosta. Kysely lähetettiin toukokuun alussa lähinnä samoihin kirjastoihin, joihin on lähetetty Kirjasampo- ja Boksampo -markkinointimateriaalia. Suomenkielisten kirjastojen osoitteisiin 296, suomenruotsalaisiin 91, lisäksi kyselystä tiedotettiin kirjastot.fi ja biblioteken.fi PRO:ssa. Kysely lähetettiin henkilökohtaisesti myös henkilöille, jotka vuosien mittaan ovat olleet annotoimassa alueensa tietoja. Kyselyssä oli 9 kysymysryhmää: 1. Vastaajan ja kirjaston taustatiedot 2. Kaunokirjallisuuden ja kirjailijatiedon tilanne kirjastossa 3. Kirjasammon käyttö tällä hetkellä 4. Kirjasampo verkkopalveluna 5. Kirjasammon hakutoiminto ja hakuominaisuudet 6. Kirjasammon vuorovaikutteisuus 7. Kirjasammon rikastetun teoskuvailun hyödyllisyys kirjastotyössä 8. Kirjasammon suosittelut ja niiden hyödyllisyys 9. Kirjastojen osallistuminen valtakunnalliseen verkkopalveluun ja Kirjasammon kytkökset muihin palveluihin Näissä oli 24 kysymystä vastausvaihtoehtoineen, joissa 58 pakollista ja 15 vapaaehtoista kysymyksen osaa. Vaihtoehtoa en osaa sanoa ei pakollisissa kysymyksissä ollut, koska oletettiin että kaikkia pakollisia kohtia pystyy samanaikaisesti kyselyyn vastatessa testaamaan ja luomaan mielipiteen. Vastauksia saatiin 319. Keskeneräiset vastaukset (177 kpl), joissa monivalinta-arviointeja ei ollut suoritettu, jätettiin analysoimatta. 2

3 Täydellisiä vastauksia saatiin 142, joista 133 suomenkielisistä kirjastoista ja 9 suomenruotsalaisista. Tilanne vastaa vallitsevaa tilannetta esimerkiksi palvelun suomen- ja ruotsinkielisten Facebooktykkääjien keskuudessa. Täydellisesti vastanneet olivat kommentoineet tunnollisesti myös sanallisesti. Koska täydellisten pakollisten vastausten määrä on vakio, on kaavion mittarina vastaajien lukumäärä (). 1. TAUSTATIEDOT VASTAAJAN IKÄ v VASTAAJAN SUKUPUOLI Nainen 86 % Mies 14 % VASTAAJAN TEHTÄVÄNIMIKE KIRJASTOSSA kirjastovirkailija kirjastonhoitaja informaatikko, erikoiskh osastonjohtaja, päällikkö kirjastotoimen johtaja harjoittelija, eläkeläinen Suurin osa vastaajista oli kirjastovirkailijoita tai kirjastonhoitajia. Kaksi harjoittelijaa, eläkeläinen ja virastomestarikin vastasivat, kahdeksan kirjastotoimen johtajaa ja kuusi kirjastonjohtajaa. Lisäksi vastaajina oli suuri joukko osastonjohtajia, päälliköitä eri nimikkeillä, informaatikkoja, pedagogisia informaatikkoja, lastenkirjastonhoitajia ja erikoiskirjastonhoitajia. 3

4 VASTAAJAN MAAKUNTA-ALUE Uusimaa Keski-Suomi Varsinais-Suomi Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Pirkanmaa Kymenlaakso Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Pohjanmaa Lappi Itä-Uusimaa Kanta-Häme Etelä-Savo Satakunta Ahvenanmaa Eniten vastaajia oli Uudenmaan alueelta, jossa vastaajat jakautuivat yhdeksälle eri paikkakunnalle ja HelMet-kirjastojen seitsemään eri toimipisteeseen. Kainuu ja Etelä-Karjala olivat ainoat maakunnat, joilta ei tullut yhtään vastausta. Kymmenen kärjestä yhdeksän kirjastoa oli eri ajanjaksoina itse ollut mukana tallentamassa tietoa SAHAan tai saanut koulutusta siihen. VASTAAJAN TYÖTEHTÄVÄT pääasiallisesti kaunokirjallisuusosastolla 18 % kaunokirjallisuus on vain osa työstä 82 % Suurissa kirjastoissa on todennäköisesti kaunokirjallisuusosasto, pienissä kirjastoissa tai lähikirjastoissa tehdään laajemmin töitä ja vain osa siitä keskittyy kaunokirjallisuuteen. 4

5 2. KAUNOKIRJALLISUUDEN JA KIRJAILIJATIEDON TILANNE KIRJASTOSSA KAUNOKIRJALLISUUDEN TEOSTIETO Teostiedon hakulähteenä on ensisijaisesti ylivoimaisimpana kirjastotietokanta. Oman tietokannan lisäksi käytetään rinnalla muitakin kirjastotietokantoja, joissa on hyväksi koettu sisällönkuvailu. Halutun lopputuloksen saavuttamiseksi haku joudutaan tekemään useaan kirjastotietokantaan. Seuraavana hakulähteenä ovat suhteellisen tasaisesti Kirjasampo, kustantajien verkkosivut tai kirjallisuuteen liittyvät erikoissivut kuten risingshadow.fi tai dekkarinetti. Googlen jälkeen on selvä pudotus mutta jonkun verran haetaan myös Wikipediasta ja hyödynnetään kirjallisuusblogeja. Kirja-arvostelut ja hakuteokset mainitaan lähes viimeisimpinä. Muutama mainitsi myös hiljaisen tiedon ja yksi vastaaja kertoi hyödyntävänsä pelkästään vuosien mittaan kerääntynyttä tietoaan. KAUNOKIRJALLISUUDEN TEOSTIEDON HAKULÄHTEET Hiljainen tieto Hakuteokset Blogit Kirja-arvostelut Kustantajien verkkosivut Kirjallisuuden verkkosivut Wikipedia Google Kirjasampo Kirjastotietokanta FIKTIOKIRJAILIJOIDEN BIOGRAFINEN TIETO Haettaessa kirjailijoiden elämäkerrallista tietoa korostui hakulähteenä painettu aineisto kuten Suomen kirjailijat, Suomalaisia nykykirjailijoita, BTJ:n hakuteokset ja erilaiset kirjailijaluettelot. Seuraavina tulivat Google ja Wikipedia sekä muut verkkosivut kuten Kansallisbiografia, Makupalat tai Lukukeskus. Kirjasampo saavutti viidennen sijan, jopa ennen kirjastojen kirjailijasivuja, jotka usein ovat vaikeasti löydettäviä, jos ei tiedä minkä kirjaston sivulta tietoa lähtee etsimään. Todennäköisesti kirjaston alueellista kirjailijasivua käytetään vain juuri siellä omalla alueella, muut eivät sinne välttämättä löydä. Seuraavaksi tulivat kustantajien verkkosivut, kirjastotietokanta ja kirjailijoiden kotisivut. 5

6 Nykykirjailijasivusto Sanojen aika mainittiin useassa vastauksessa, mutta sivujen ylläpito on lopetettu ja niiden sisältö on siirretty Kirjasampoon. Samoin kuin teostiedon yhteydessä, myös elämäkerrallista tietoa haettiin useasta eri lähteestä. FIKTIOKIRJAILIJOIDEN TIEDONHAKULÄHTEET Kirjastotietokanta Kirjailijoiden kotisivut Yleinen biografinen verkkosivu Kustantajien verkkosivut Kirjailijatiedon verkkosivut kirjastoissa Wikipedia Google Kirjasampo Painettu aineisto KIRJASAMMON KÄYTTÖ Kirjasammon käyttö tällä hetkellä ei ollut kovin vilkasta. Suurin osa käytti viikoittain, kerran kuussa tai harvemmin. Kirjallisesta osuudesta oli tulkittavissa, että Kirjasampo on osalle vastaajista vielä vieras tai että Kirjasampo-sivun ajoittainen hitaus ja puutteelliset hakuominaisuudet olivat esteenä sen runsaammalle käytölle. KUINKA USEIN KÄYTÄT KIRJASAMPOA? päivittäin viikoittain kerran kuussa harvemmin en ole käyttänyt, tutustun ensimmäistä kertaa 5 6 6

7 Kirjasampoon oli tutustuttu eniten kirjastot.fi sivujen kautta, kirjastojen verkkosivuilta yleensä, kollegan suosittelemana tai kohdassa Muu eli maakuntakirjastokokouksissa, koulutuksissa tai opiskelun yhteydessä. Kommenteissa saatettiin mainita, että vastaajaa harmitti se, ettei hän tuntenut Kirjasampoa paremmin tai se, että Kirjasammon käyttö jäi vähäiseksi. MITÄ KAUTTA KIRJASAMPO ON TULLUT TUTUKSI? Muu en ole aikaisemmin tutustunut tuttava/kollega suositteli hakukoneen kautta mediasta, lehtijutuista, tms. Kirjastopäiviltä tai kirjamessuilta Facebookista kirjaston verkkosivulta Kirjastot.fi -sivulta KIRJASAMPO VERKKOPALVELUNA Vastaajaa pyydettiin arvioimaan Kirjasampo.fi tai Boksampo.fi -käyttöliittymää ja sen eri ominaisuuksia viiden asteikolla, 1 = samaa mieltä 5 = eri mieltä. Kaikki kysymykset olivat pakollisia ja ensin kysyttiin yleistä mielipidettä Kirjasampo-sivustosta, sen tarkoituksesta, yleisestä toiminnallisuudesta ja imagosta, minkälaiseksi verkkopalveluksi Kirjasampo mielletään. 7

8 TIEDÄN MITÄ KIRJASAMPO-SIVU SISÄLTÄÄ JA MIHIN SIVU ON TARKOITETTU 6 5 samaa mieltä eri mieltä KIRJASAMPO ON SELKEÄ JA HELPPOKÄYTTÖINEN JA SEN OSIOIDEN VÄLILLÄ ON HELPPO LIIKKUA 6 5 samaa mieltä eri mieltä KIRJASAMPO-SIVU TOIMII RIITTÄVÄN NOPEASTI 6 5 samaa mieltä eri mieltä 8

9 KIRJASAMPO ON LUOTETTAVA TIEDONHAKUVÄLINE 6 5 samaa mieltä eri mieltä KIRJASAMPO ON VIIHDYTTÄVÄ KOKONAISUUS JOSTA LÖYTÄÄ SATTUMANVARAISESTI SISÄLTÖJÄ 6 5 samaa mieltä eri mieltä Kyselyn vastaajat tiesivät, minkälaiseen palveluun he olivat tulleet Kirjasampo-sivulle. Google Analyticstilastoinnin mukaan suurin osa kävijöistä kuitenkin päätyy Kirjasampo-sivulle jonkun hakukoneen kautta eli kyselyn lähtökohta vastasi vain tilanteeseen kirjastoissa, ei satunnaisen käyttäjän tilanteeseen. Selkeydessä kovinta kritiikkiä tuli sivuston liian runsaasta sisällöstä ja sivun yleisestä sekavuudesta. Ei hahmotettu mistä ja miten siellä voi hakea eikä sivun osioiden sisältöjä tunnettu tarkemmin. Arviot sivuston toimintanopeudesta nousivat suhteellisen hyväksi mutta moni oli tyytymätön ajoittaiseen hitauteen. Kirjasampoa pidettiin luotettavana tiedonhakuvälineenä, mutta kommenteissa kerrottiin, että Kirjasampoa ei käytetä ensisijaisesti ja ensimmäisenä, vaan etenkin vanhemman aineiston ja kirjailijatiedon hauissa täydentävänä lähteenä. 9

10 KIRJASAMMON ETUSIVU Kirjasammon etusivulle on koottu erilaisia tapoja lähestyä palvelun runsaita sisältöjä. Vastaajaa pyydettiin arvioimaan etusivun eri elementtejä. Kaavioon otettiin arviot samaa ja lähes samaa mieltä. Vähemmän tärkeä ylitti tärkeän vain kohdissa Kirjastokaistan video ja Tunnistatko tekstin? Tunnistatko tekstissä on hyödynnetty tallennettuja tekstinäytteitä ja ne toimivat lähinnä elementtinä, jolla houkutellaan sivun selaaja syvempään teostietoon. Kirjastokaistan videoita kirjastojen vastaajat mahdollisesti seuraavat myös suoraan Kirjastokaistalta. Kehittäjien tähän asti saama kriittinen palaute on liittynyt usein siihen että ei tiedetä mitä Kirjasammon etusivun runsaalla sisällöllä tehdään, miten sitä pystyy hyödyntämään, sisältöä on liikaa tai sivu näyttää viihdesivustolta. Arvioitaessa etusivun elementtejä yksittäin ne arvioitiin kuitenkin hyvin tärkeiksi. Kansikaruselli, asiasanapilvi, selaile sisältöjä ja ajankohtaisia tapahtumia ylitti 5 % tärkeydessä, YLE:n kirjakalenteri, kirjallisuusartikkeli, päivän täky, aikalaisarvio ja kirjahyllyt ylittivät nekin % tärkeydessä. KIRJASAMMON ETUSIVUN OSIOIDEN TÄRKEYS Selaile sisältöjä Kansikaruselli Asiasanapilvi Ajankohtaisia tapahtumia Ylen kirjakalenteri Kirjallisuusartikkeli Päivän täky Aikalaisarvio Kirjahyllyt Kommentoidut teokset Kirjastokaistan video Tunnistatko tekstin Keskimäärin 5.7 % eli alle seitsemän vastaajaa per arvioitu osio piti etusivun osioita vähemmän tärkeinä.

11 5. HAKU JA HAKUOMINAISUUDET TEOKSEN, KIRJAILIJAN TAI TUOTANNON hakeminen koettiin helpoksi. Kritiikkiä tuli siitä, että kirjailijan tuotanto on aakkosjärjestyksessä, se haluttiin järjestää myös julkaisujärjestykseen. Tuotantolistaus kirjailijan tietojen yhteydessä silloin kun on ollut vain muutama teos, on jäänyt monelta huomaamatta. ASIASANA- TAI VAPAASANAHAKU koettiin vaikeammaksi. Ei tiedetty miten kannattaa hakea, mitä hakusanoja käyttää ja pidettiin hämäävänä, että asiasanahaku hakee kuin vapaasanahaku kaikista kentistä. KANSIKUVAHAUN logiikkaa ei pidetty selkeänä, ei tiedetty mitä hakusanoja voi käyttää eikä tiedetty mihin haku kohdistuu. Kansikuvahaun lajittelua ei pidetty niinkään tärkeänä. Tämä on ymmärrettävää, koska kansikuvien sisällönkuvailua asiasanoin on tehty vain Kirjasammossa eikä vastaajille ollut tuttua hakea kansia kuin asiasanoitettuja teoksia. Lähinnä kuviteltiin että voi hakea sanoilla, jotka esiintyvät nimekkeessä tai tekijän mukaan. Jos ei ole osattu hakea niin ei ole ollut tarvetta lajittelullekaan tekijän, nimekkeen tai vuoden mukaan. Lähinnä näitä ominaisuuksia odotettiin normaaliin hakutulokseen. KIRJASAMMON EM. HAKUTAPOJEN HAKUTULOS ON MIELESTÄNI SELKEÄ 6 5 samaa mieltä eri mieltä JOS HAKU EPÄONNISTUI, siihen kerrottiin esim. seuraavia syitä: kirjastossa normaali tapa hakea sukunimi, etunimi ei tuonut mitään hakutulosta sarjan hakeminen epäonnistui pidettiin epäloogisena, että paikkahaussa tulee myös kustannuspaikkoja haun tarttuminen hämäsi, esim. miehen asema toi myös rautatieaseman ja asiasanahaku toimi kuin vapaasanahaku hakutuloksia pidettiin sattumanvaraisina ja niiden relevanssia pidettiin huonona 11

12 valitettiin että hakutulokseen on yritetty saada liikaa tavaraa ja selkeän vastauksen löytäminen on hankalaa hauilla löytyi nimekkeitä, jotka ovat ikänsä puolesta epäkiinnostavaa aineistoa - kirjastoissa ei ole varastoitu vanhempaa kaunoa ja nyt ne tulevat Kirjasammon haussa sisällönkuvailtuna esille, epäiltiin haluavatko asiakkaat kaukolainata hakutuloslista näyttää kohdan/kohdat mihin haku on tärpännyt ja se on hämännyt, koska on luultu että hakutuloslistan tärppiä klikkaamalla pääsee etenemään huonona pidettiin myös liikkumista valitusta teoksesta takaisin hakutuloksiin pitkät hakutuloslistat aukeavat vain kymmenen tulosta kerrallaan ja jos on klikkaillut listaa ja avannut mielenkiintoisen linkin niin ei palatessaan päädykään listassa siihen mihin jäi, vaan listan alkuun. HAKUUN TOIVOTUT RAJAUKSET JA HAKUTULOKSEN LAJITTELU Ajanjakso, tarkka aika tai aikakausi Vain suomeksi/ruotsiksi ilmestyneisiin Kotimaisiin/ulkom. kirjailijoihin Alueen tai paikkakunnan kirjailijoihin Teoksen tapahtumapaikan mukaan Sivumäärän mukaan Kysymys ei ollut pakollinen ja % eli keskimäärin 9 henkilöä per kysytty rajaus jätti vastaamatta. Vastaajista 8 % ei pitänyt rajauksia tärkeinä. Vapaassa tekstiosuudessa toivottiin lisäksi seuraavia rajauksia tai lajitteluja: ylipäätään toivottiin tarkennettua hakua ja enemmän rajausmahdollisuuksia hakutulos relevanssin lisäksi aakkosjärjestykseen hakutulos järjestykseen alkuteosten kielen mukaan kotimaiset teokset jaoteltuina joko suomeksi tai ruotsiksi ilmestyneisiin kirjailijan tuotanto aakkosjärjestyksen lisäksi julkaisujärjestykseen kirjailijan tuotanto jaoteltuna genren mukaan jaottelu aikuistenkirjoihin/nuortenkirjoihin, myös yksittäisen kirjailijan kohdalla jaottelu naiskirjailijoihin/mieskirjailijoihin jaottelu eläviin/kuolleisiin, nykykirjailijoihin ja klassikoihin esiin ne teokset, joista on kuvaus, arvio, arvostelu tai suosittelu henkilöiden selailu niin, että kaikki ovat aakkosissa tarjolla 12

13 6. VUOROVAIKUTTEISUUS MITEN TÄRKEÄNÄ PIDÄT SIVUSTON VUOROVAIKUTTEISIA OMINAISUUKSIA? Teosten kommentointi Teosten tähditys Jakaminen somessa Omien asiasanojen lisääminen Kirjahyllyjen julkaiseminen Käyttäjätilin luominen Vastaajat arvioivat Kirjasammon vuorovaikutteisia osuuksia huomattavasti varovaisemmin kuin aikaisempia kysymyksiä. Kaaviossa on mukana kolme tärkeimmäksi arvioitua arviota jotta selvemmin näkyisi vastaajien mielipide siitä että sisältöön verrattuna vuorovaikutteisuus ei ole ehdottoman mutta melko tärkeätä. Kommenteissa mainittiin, että vastaajille oli tärkeämpää saada haut toimimaan paremmin, sen jälkeen voi kehittää vuorovaikutteisia ominaisuuksia. Osaltaan arvioihin vaikutti todennäköisesti vastaajien suhtautuminen some-ominaisuuksiin ylipäätään. % vastaajista, keskimäärin 14 henkilöä per osio ei pitänyt vuorovaikutteisuutta tärkeänä. Teosten tähditys ja omien asiasanojen lisääminen eivät vielä ole Kirjasammossa toiminnassa mutta niiden tärkeyttä haluttiin kartoittaa etukäteen. Verkkokirjastoista tuttu tähdittäminen arvioitiin yhtä tärkeäksi kuin teosten kommentointi, joka vaatii toimiakseen käyttäjätilin luomisen. Sitä taas ei pidetty tärkeänä, ehkä ihmiset ovat kyllästyneet rekisteröitymisiin tai sitten halutaan osallistua anonyymina. 7. RIKASTETUN TEOSKUVAILUN HYÖDYLLISYYS KIRJASTOTYÖSSÄ Kirjasampo on edelläkävijä rikastetun teostiedon tarjoajana joten suuri painoarvo kyselyssä kohdistui juuri Kirjasammon sisällönkuvailun hyödyllisyyteen käytännössä, arkisessa kirjastotyössä. Vastaajat arvioivat yksittäisen teostiedon eri ominaisuuksien tärkeyttä siinä järjestyksessä kun ne esiintyvät teossivulla. Kuten etusivun elementitkin, kaikki teoskuvailun ominaisuudet saivat hyviä arvioita ja kaavioon on otettu mukaan kaksi korkeinta arviota. Perinteiset teoksen asiasanat, kuvausteksti, tekijän biografinen tieto ja kansikuvat saivat parhaat arvosanat. Arviointia vähemmän tärkeä oli kussakin osiossa vain muutama kappale. 13

14 Parhaat arvosanat tulivat siis ominaisuuksille, joita tarjotaan varsinkin -luvun teoksista jo lähes kaikissa verkkokirjastoissakin, mutta tekstimuotoisessa palautteessa tuli ilmi, että tässä arvostettiin juuri vanhemman kaunokirjallisuuden teoskuvailuja ja vanhoja kansikuvia, joita ei löydy kirjastotietokannoista. Lisäksi arvostettiin sitä, että kirjailijan elämäkerrallinen tieto oli saatavilla teostiedon yhteydessä. Sanallisessa palautteessa huomioitiin lisäksi erityisen tärkeinä teostiedon linkki tekijänoikeusvapaaseen e-kirjaan, yksittäisten novellien hakumahdollisuus ja saatavuustietojen linkitys kirjastotietokantaan. Yksittäisten novellien lisäksi toivottiin haettavaksi yksittäisiä runonimekkeitä, joita on toistaiseksi tallennettu vain nimellinen määrä sekä enemmän synergiaa suoraan kirjastotietokannan kanssa. MITEN HYÖDYLLISENÄ PIDÄT TEOSTIEDON RIKASTETTUA SISÄLTÖÄ? Ohjeistus Biografinen tieto Asiasanat Kuvaustekstit Käännökset Kansikuvat Aikalaisarvio Saatavuustiedot Linkki artikkeliin Linkki elokuvaan Linkki e-kirjaan Kirja lukijoiden hyllyssä Yksittäiset novellit Runonimekkeet Kokotekstirunot % eli alle 6 henkilöä per osio oli sitä mieltä että kysytty ominaisuus ei ollut tärkeä. 8. KIRJASAMMON SUOSITTELUT JA HYÖDYLLISYYS Vastaajia pyydettiin arvioimaan joko kokemuksen perusteella tai pelkästään ensituntumalla sitä miten hyödyllinen Kirjasampo on kirjastotyössä. 14

15 Hyödyllisimpänä pidettiin rikastettua teostietoa, sitten kirjailijatietoa. Haku-kohdassa hankalaksi arvioitua asiasanahakua pidettiin lopulta kuitenkin hyödyllisenä, samoin kansikuvahakua vaikka muussa yhteydessä ilmaistiin että sitä ei oikein osattu käyttää. MITKÄ KIRJASAMMON OSUUDET OVAT SINULLE TARPEELLISIA TYÖSSÄSI? Rikastettu teostieto Rikastettu kirjailijatieto Asiasana- tai vapaasanahaku Kansikuvahaku % eli alle neljä henkilöä per osio ei pitänyt kysyttyjä ominaisuuksia tarpeellisina omassa työssään. MISSÄ YHTEYKSISSÄ KIRJASAMPO ON OLLUT HYÖDYLLINEN? Etsittäessä ideoita Suositeltaessa asiakkaille lukuelämyksiä Valmisteltaessa kirjavinkkauksia Rakennettaessa näyttelyitä Luotaessa kokoelmaluetteloita % eli alle kuusi henkilöä per osio ei pitänyt Kirjasampoa hyödyllisenä kaunokirjallisuuteen liittyvässä kirjastotyössä. 15

16 Konkreettisia positiivisia esimerkkejä kerrottiin: Kirjasammosta löytyi teoksia tapahtuma-ajaltaan aikakausittain, vanhempiakin teoksia tietyistä teemoista ja esim. dekkareita, joissa on eläin päähenkilönä Kirjasammon kuvailujen perusteella kirjastossa on voitu sijoittaa kirjailijan mukaan hyllytettyjä teoksia genrehyllyihin, joista lainataan reippaammin kuin normihyllyistä Kirjasammon kirjahyllyjen avulla on tuotu esille maakunnan kirjallisuutta Kirjasammossa on hienoja listoja hyödynnettäväksi esim. kirjallisuuspalkinnoista Kirjasammosta löytyy sisältöä jota voi tuoda esiin kirjaston verkkosivulla Kirjasampoa on kätevä suositella kirjaesitelmiä tekeville koululaisille KIRJASAMMON SUOSITTELUT Kirjasampo hyödyntää ontologiatermejä ja koneen älyä teostiedon yhteydessä Katso myös - suosittelussa, jossa kone tekee suosittelut sisällönkuvailusta löytyneiden yhteneväisyyksien perusteella. Suositellun teoksen vieressä olevaa pikku nuolta klikkaamalla näkee, mitkä käsitteet kone on yhdistänyt ja luonut siten suosittelun. Toisaalta teoksen sisällönkuvailussa on kenttä, johon kirjastoammattilaiset tiedontallentajat voivat linkittää samankaltaisen teoksen tai teoksia. Vastaajia pyydettiin arvioimaan näitä suositteluja. KATSO MYÖS -KONESUOSITTELU 6 5 KIRJASTONHOITAJAN TEKEMÄ SUOSITTELU 6 5 hyödyllinen tarpeeton hyödyllinen tarpeeton Suositusjärjestelmiä pidettiin tärkeinä. Ihmisen tekemät suositukset on arvioitu hieman osuvammiksi, mahdollisesti syystä että automatiikka saattaa yhdistää käsitteitä, jotka eivät sisällöllisesti ole niin relevantteja. Ylipäätään erilaisia suositteluja toivottiin kehitettävän ja toteutettavan monipuolisemmin asiakaspalvelukäyttöön. 16

17 9. KIRJASTOJEN OSALLISTUMINEN VALTAKUNNALLISEEN PALVELUUN JA KIRJASAMMON KYTKÖKSET KIRJASTOJEN OSALLISTUMINEN Kirjasampoa on rakennettu kirjastojen yhteiseksi työkaluksi ja sen kehittämiseen on osallistunut moni maakuntakirjasto ja suomenruotsalainen kunnankirjasto tallentamalla oman alueensa tietoja. Vastaajilta kysyttin mielipidettä osallistumisesta valtakunnalliseen palveluun, mutta tämä kysymys ei ollut pakollinen koska vastaaja saattoi olla sellaisessa asemassa ettei hän pystynyt esittämään virallista kirjaston mielipidettä. Vastauksia tuli selvästi vähemmän kuin pakollisiin, keskimäärin noin kolmannes jätti vastaamatta. ALUEELLINEN KIRJAILIJATIETO Kirjasampoon toteutetaan monipuoliset kirjailijatiedon esitystavat ja kirjastoille tarjotaan nykyaikainen verkkotallennusalusta alueen kirjailijatiedolle. KIRJASTOMME HALUAA OSALLISTUA KIRJASAMMON KIRJAILIJAKOKONAISUUTEEN 6 5 samaa mieltä eri mieltä ei vastausta KIRJAVINKIT JA KIRJALLISUUSBLOGIT Kirjastot tekevät tahoillaan kirjavinkkejä ja ylläpitävät blogeja koska niiden jakamiseen ei ole ollut tarvittavaa tekniikkaa eikä rutiineja. Kirjasampoon toteutettaisiin kirjavinkeille ja kirjallisuusblogeille oma osio, jossa ne ovat kaikkien käytössä. 17

18 KIRJASTOMME HALUAA OSALLISTUA KIRJAVINKKIEN JAKAMISEEN KIRJASAMMOSSA 6 5 samaa mieltä eri mieltä ei vastausta KIRJALLISUUSTAPAHTUMAT Kirjastot voivat ilmoittaa kirjallisuustapahtumistaan kirjasampo-saähköpostiin ja ne lisätään toimituksessa Ajankohtaista-osioon. KIRJASTOMME HALUAA ILMOITTAA TAPAHTUMISTA KIRJASAMMOSSA 6 5 samaa mieltä eri mieltä ei vastausta Tiedottamista kommentoitiin siten, että kirjastoille on tärkeää tiedottaa juuri oman alueensa tapahtumista omille asiakkaille, joiden odotetaan osallistuvan niihin. Pelättiin että alueellinen näkyvyys ei ole riittävän hyvä valtakunnallisessa palvelussa ja uskottiin kirjaston verkkosivun tavoittavan juuri ne tärkeät omat asiakkaat. KOULUTUS JA SÄHKÖPOSTITIEDOTUS Sanallisissa kommenteissa tuli esiin, että Kirjasampoa ei vielä oikein tunnettu eikä sen käyttöä hallittu niin sujuvasti, että sitä haluttaisiin käyttää asiakaspalvelussa. Tiedusteltaessa kirjaston koulutustarvetta kolmannes jätti vastaamatta ja % oli samaa mieltä ja 31 % jokseenkin samaa mieltä siitä että koulutusta kirjastoissa tarvitaan. 18

19 Vastaajilta kysyttiin haluavatko he saada sähköpostia Kirjasammon uudistuksista. Kolmannes jätti vastaamatta, mutta 58 % halusi vastaanottaa Kirjasampo-sähköpostia. KIRJASAMMON KYTKÖKSET MUIHIN VERKKOPALVELUIHIN Vastaajia pyydettiin arvioimaan miten tärkeäksi he arvioivat sen, että Kirjasammon data toimii muiden tietojärjestelmien kanssa. Kysymys ei ollut pakollinen ja tarkoituksena oli kerätä mielipiteitä siitä miten vastaaja toivoi omassa käytännön työssä eri järjestelmien toimivan keskenään. Kaavioissa on mukana myös ei vastaajien osuus Kommentteina tuli, että vastaaja ei osannut arvioida tilannetta, ei ollut sellaisessa asemassa että olisi voinut ottaa kantaa tai vastaaja ei tiennyt miten kytkökset konkreettisesti tulisivat toimimaan. Kytköstä omaan kirjastotietokantaan haluttiin selvästi eniten ja siihen vastasi 79 % vastaajista. MITEN TÄRKEÄ ON KIRJASAMMON KYTKÖS KIRJASTOTIETOKANTAAN? 5 tärkeä vähemmän tärkeä ei vastausta Melinda ei vielä ole hahmottunut yleisille kirjastoille, osa ei ollut edes huomannut Lindan vaihtumista Melindaksi. Kolmannes jätti vastaamatta ja mielipiteissä ei otettu tiukkaa kantaa suuntaan tai toiseen. MITEN TÄRKEÄ ON KIRJASAMMON KYTKÖS MELINDAAN? 5 tärkeä vähemmän tärkeä ei vastausta 19

20 Suhtautuminen Finnaan oli hyvin samanlainen kuin Melindaan, reilu kolmannes jätti vastaamatta. MITEN TÄRKEÄ ON KIRJASAMMON KYTKÖS FINNAAN? 5 tärkeä vähemmän tärkeä ei vastausta KIRJASAMPO ITSENÄISENÄ PALVELUNA TAI VAIN DATA KÄYTÖSSÄ MUISSA PALVELUISSA Vastaajia pyydettiin vielä arvioimaan tilannetta, että Kirjasammolla ei olisikaan omaa sivua mutta sen data olisi käytettävissä jonkun muun verkkopalvelun kautta. Tässä kysymyksessä oli suurin vastaamatta jättämisprosentti. 142 vastaajasta 66 eli lähes puolet ei vastannut. Yleisissä kirjastoissa ei vielä ole hahmottunut esimerkiksi Finnan tapa esittää dataa joten on suhteellisen luonnollista että ei ollut helppo arvioida miten Kirjasammon data näkyisi käytännössä haettaessa sitä Finnasta. JOS KIRJASAMPO-SIVUA EI OLISIKAAN MUTTA SEN DATA NÄYTETTÄISIIN EM. PALVELUISSA tärkeä vähemmän tärkeä ei vastausta

21 Vastakkaisesti kysyttiin miten tärkeänä vastaaja pitää sitä, että Kirjasampo.fi toimii itsenäisenä verkkopalveluna toimituksellisine ja vuorovaikutteisine sisältöineen. 34 % jätti vastaamatta ja arviot jakaantuivat ylipäätään suhteellisen tasaisesti. Vastaajista kolmannes arvioi tärkeäksi tai suhteellisen tärkeäksi, kolmannes neutraaliksi ja kolmannes vähemmän tärkeäksi. KIRJASAMPO SÄILYY ITSENÄISENÄ PALVELUNA 5 tärkeä vähemmän tärkeä ei vastausta YHTEENVETO IDEOITA JA TOIVEITA Vapaissa kommenteissa nousi esiin ideoita ja toiveita Kirjasammon kehittämiseksi. Haluttiin nostaa paremmin esiin oma alue, sen kirjailijat ja teokset sekä ylipäätään kirjailijat, joista on runsaasti tietoa, haastatteluja ja artikkeleita. Koska kirjastojen asiakaspalvelussa usein tarvitaan vinkkejä teosten suositteluun toivottiin enemmän apua siihen kun asiakkaat haluavat kirjan joka on samanlainen kuin kirja joka on juuri luettu. Toivottiin lukuneuvoja.blogspot.fi:n kaltaisia vapaamuotoisia asiasanalinkkejä tai helppokäyttöisten kuvakkeiden taakse teemoittain kirjoja. Kaunokin mukaisia ryhmittelyjä toivottiin enemmän tarjolle: genre, teema, toimija, miljöö, aika, mutta esitettiin että verkossa voisi kokeilla myös muodin mukaan muuttuvia genrejä ja ryhmitellä teoksia useampiin genreihin kuin kirjaston hyllyissä. Kirjasampoon toivottiin kotimaisen runouden tietokantaa. Ohjeistusta toivottiin lisää ja siihen toivottiin esimerkkejä siitä miten kannattaa hakea saadakseen toivotun tuloksen. Konkreettisesti ehdotettiin että verkkopalvelulle voitaisiin laittaa kirjastoissa oma Kirjasampo-näyttö kaunokirjallisuuden lähelle asiakkaiden omatoimista selailua varten. 21

22 Moni kirjasto on ollut mukana tiedontallennuksessa, käytännön syistä eri aikoina joten suurta yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ei ole päässyt muodostumaan. Päivittäjien tiiviimpää organisoitumista toivottiin jotta voitaisiin esimerkiksi jakaa kokemuksia ja työkäytäntöjä ja tuntea että tehdään yhdessä työtä joka on tärkeää. BOKSAMPO-kysely Ruotsinkieliseen Boksampo-kyselyyn tuli 9 täydellistä vastausta. Vastaajista vain kaksi ei ollut ollut tekemisissä Boksammon tiedontallennuksen kanssa eli niistä heijastui selvästi se, että Boksampo oli tuttu ja hyväksi koettu verkkopalvelu jonka viat tiedostettiin ja ymmärrettiin että niitä ollaan työstämässä kuntoon. Arviot liikkuivat samoilla linjoilla Kirjasampo-kyselyyn vastanneiden kanssa sillä erotuksella että hyvin harvasta väittämästä oltiin eri mieltä, yleisarvosanaksi Boksampo sai kiitettävän. KIRJASAMPO-kysely Tilanne kirjastoissa on kärjistetysti esittäen ollut hyvin kirjastotietokanta- ja hakuteoslähtöinen, verkosta on otettu apuun kustantaja- ja kirjallisuussivustot sekä Google. Kuvaavaa on ollut että tietoa on haettu useasta eri lähteestä. Kyselyyn vastaajista erottuivat selvästi ne, jotka ovat Kirjasampo.fi-sivun käytön lisäksi jotenkin olleet tekemisissä annotointieditori SAHA:n kanssa ja kokeneet sen, miten monipuolisesti ja joustavasti tietoa pystyy tallentamaan verkkoon. Monelle semanttisen webin tekniikat ja logiikka ovat vielä vieraita, vaikkakin niillä toteutettu Kirjasampo herättää ihastusta. Kirjasampo arvioitiin luotettavaksi tiedonhakuvälineeksi ennemmin kuin viihdyttäväksi kokonaisuudeksi ja siitä palvelun kirjastoammatilliset rakentajat ovat luonnollisesti tyytyväisiä. Viihdyttävyys on hyvä ominaisuus mutta viihdyttävänkin sisällön on oltava luotettavaa kun sitä käytetään työvälineenä. Kirjastoammatilliset ovat tottuneet tekemään hakuja nimettyihin kenttiin ja usean hakusanan kirjoittaminen hakulaatikkoon ei vielä ole yleisesti tuttua. Kirjastoammatilliselle tuskin on vaikea tietää mitä hakusanoja käytetään, lähinnä haun kritisoinneissa saattaa olla kyse hakutuloksen tulkinnan vaikeudesta kuin haun tekemisen vaikeudesta. Hakutulos on kieltämättä sekä suuri että hankala hahmottaa juuri siitä syystä että haku kohdistuu kaikkiin kenttiin. Kirjasampo-sivun ajoittainen hitaus keräsi miinuksia. Rajauksen ja tarkennetun haun puuttuessa mieluummin googletetaan. Sanallisissa kommenteissa tuli selvästi ilmi, että Kirjasampoa ei vielä osattu käyttää. Ei hahmotettu miten paljon sisältöä palvelussa on eikä osattu sujuvasti liikkua sen eri osioiden välillä. Kommenteista oli tulkittavissa, että sisältöä pidettiin hyödyllisenä mutta haussa ja hakutuloksen esittämisessä on vielä puutteita, jotka estävät Kirjasammon sujuvan käytön kirjastotyössä. Kirjasammon runsaus asettaa haasteita Kirjasammon kehitystyöhön. Miten järjestää sivujen elementit, onko parempi siirtää jotain välilehden taakse vai kertoivatko kommentit vain suhtautumisesta uudenlaiseen verkkopalveluun ja on odotettavissa että käyttäjät tottuvat Kirjasammon tapaan tuoda aineistoa esille. Kirjasampoa pidettiin hyvänä sivustona, mutta sen tekninen perusta eli 22

Kirjasampo - kaunokirjallisuuden verkkopalvelu

Kirjasampo - kaunokirjallisuuden verkkopalvelu Kirjasampo - kaunokirjallisuuden verkkopalvelu Kirjastot.fi:n koulutukset Syksy 2013 Esityksen sisällöt Yleistä tietoa Kirjasammosta Kirjasammon käyttöliittymän uusimmat ominaisuudet Jatkoprojekti: Lasten-

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Verkkokirjaston hakuohjeet

Verkkokirjaston hakuohjeet 1 Verkkokirjaston hakuohjeet Pikahaku Hakulaatikon löydät kaikkien sivujen yläosasta. Voit valita kohdistuuko haku kirjaston aineistotietokantaan, verkkokirjastosivustoon vai avainsanoihin. Voit hakea

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Monihaku ja sähköiset aineistot tutuksi. Jyväskylän kaupunginkirjaston tiedonhaun koulutus

Monihaku ja sähköiset aineistot tutuksi. Jyväskylän kaupunginkirjaston tiedonhaun koulutus Monihaku ja sähköiset aineistot tutuksi Jyväskylän kaupunginkirjaston tiedonhaun koulutus Miksi monihaku? Sähköistä aineistoa valtavat määrät Laadukasta ja ei-niin-laadukasta Ilmaista ja maksullista Monihakuun

Lisätiedot

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1. Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.2017 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten kuntavaikuttajien

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Yhtenäisen juonen lohtu : Kirjasampo, lukeminen ja muisti

Yhtenäisen juonen lohtu : Kirjasampo, lukeminen ja muisti Yhtenäisen juonen lohtu : Kirjasampo, lukeminen ja muisti Miten Kirjasampoa voi hyödyntää kaunokirjallisuuden etsimisessä ja lukemisessa Kun tarinoita ei kerrota, me olemme vaarassa eksyä. Valheisiin kompastuu,

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9. Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.2016 Jokke Eljala Sisällysluettelo Tiivistelmä päälöydöksistä 3-11 Toiveet kuntapuolelta

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Pohjanmaan maakuntatilaisuus Pohjanmaan maakuntatilaisuus 6.4.2016 Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Pohjanmaan maakuntatalous Maakuntatilaisuus

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus

Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus 22.4.2016 Päijät-Hämeen maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 15.4.2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Hyperlinkin tekeminen artikkeliin

Hyperlinkin tekeminen artikkeliin Hyperlinkin tekeminen artikkeliin 1 Hyperlinkit artikkelissa Ovat yleensä linkkejä PIKIn hakutuloksiin (yksittäinen teos tai hakutuloslista) tai PIKin muihin sivuihin Muihin tietolähteisiin: Wikipedia,

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Finnan käyttäjäkysely 2014

Finnan käyttäjäkysely 2014 Finnan käyttäjäkysely 2014 Kooste tuloksista Kyselyn toteuttaminen ja vastaajat Toteutettiin Surveypal-sovelluksella 27.10.-17.11.2014 Kyselyyn vastasi 3239 käyttäjää Vetonaulana tabletin arvonta Eniten

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Anne Ågren Suomen kielen hallintoalueen kehittäjä Heinäkuu 2014 Sisällysluettelo Tausta, tarkoitus ja toteutus Vastausprosentti Toiminnat

Lisätiedot

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä RAPORTTI 1/6 Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä Vanhempainyhdistyksissä tehdään monenlaista vaikuttamistyötä lasten koulu- ja päiväkotiympäristön ja ilmapiirin parantamiseksi. Oman koulun lisäksi

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen?

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Dos. Kati Niemelä Kirkon tutkimuskeskus Tampereen rovastikuntakokous 15.2.2012

Lisätiedot

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 29.5.2013 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kuntavaikuttajien parissa kyselytutkimuksen kuntien kiinteistöpalveluista Tutkimuksen

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa 1 Tutkimuksen tavoite Tämän kyselytutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää suomalaisten peruskoulujen

Lisätiedot

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu:

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: Apta Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto 18.10. N55 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: 11.-30.9.2013 Palvelut Jäsentutkimus 2013 (N55) Mitä Apteekkien työnantajaliiton (Apta) palveluja olet itse käyttänyt

Lisätiedot

MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN

MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN Amkit-konsortion pedagoginen työryhmä selvitti keväällä 2008 IL-ydinainesanalyysin käyttöä. Selvityksestä kävi ilmi, että ydinainesanalyysin

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1 Osio: #6 Lue, katso, kuuntele 1 #6 lue-katsokuuntele Lue, katso, kuuntele -osion etusivu Nostoja alasivuilta ja erilaisia listoja. 6 alasivun esittelylaatikot,

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136 14.05.2013 Sivu 1 / 1 2320/12.01.00/2013 136 Koulukohtaisen budjetin vaikutus oppimisen ja koulunkäynnin tuen muotojen antamisen mahdollisuuksiin sekä kieli- ja kulttuuriryhmien kohdennetun resursoinnin

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Finna on hakupalvelujen kokonaisuus, johon kuuluu tällä hetkellä seuraavantyyppisiä sivustoja:

Finna on hakupalvelujen kokonaisuus, johon kuuluu tällä hetkellä seuraavantyyppisiä sivustoja: Kerro mielipiteesi hakupalvelusta! Keräämme Finnasta palautetta lyhyellä kyselyllä. Täyttäminen vie n. 5-10 minuuttia. Samalla voit osallistua Samsung Galaxy Tab 4 7.0 -tabletin arvontaan. Finna on hakupalvelujen

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut Yksityishammaslääkärityövoima lokakuussa 2005 ANJA EEROLA, TAUNO SINISALO Hammaslääkäriliitto selvitti julkisen ja yksityisen sektorin hammaslääkärien työvoimatilanteen lokakuussa 2005 kahdella kyselyllä,

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Sanna Johansson Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUJohdantoU10T... 3 10TUPalautteiden tiivistelmäu10t... 4 10TU5.

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

KIRJASAMPO. Jyväskylä 5.11.2009

KIRJASAMPO. Jyväskylä 5.11.2009 KIRJASAMPO Jyväskylä 5.11.2009 Mikä? Yhteisöllisiä ominaisuuksia ja semanttista webiä hyödyntävä kaunokirjallisuusaiheinen verkkopalvelu Tiedonhaun apuväline Vrt. www.litteratursiden.dk Kuka? Kenelle?

Lisätiedot

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Piikkiö 28.11.2016 Ympäristöagrologi Erkki Aro Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä maakunnittain vuonna 2015, kpl %, Luke Lappi; 1404; 3 % Päijät-Häme;

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINNON KOEVALINNAT

YLIOPPILASTUTKINNON KOEVALINNAT YLIOPPILASTUTKINNON KOEVALINNAT Opetus- ja kulttuuriministeriö Ylioppilastutkintolautakunta 14.12.2010 2 Tutkinnon rakenteesta Lukiokoulutuksen päätteeksi toimeenpantavaan ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään

Lisätiedot

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti Saila Oldén 1. JOHDANTO Tässä raportissa kuvataan perjantaina 25.2.2011 Luuppi-projektin tiimoilta suoritettujen käytettävyystestien

Lisätiedot

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen)

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Finanssialan sääntely Suomessa

Finanssialan sääntely Suomessa Finanssialan sääntely Suomessa Poliittisten päättäjien näkemyksiä finanssialan sääntelystä 16.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research toteutti Finanssialan Keskusliiton toimeksiannosta kyselytutkimuksen

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 1 Yleensä kyselystä Kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipiteitä hankerekisterin käytöstä sekä siihen liitetyistä visualisoinneista Se oli auki 3.12.-18.12.2015 Vastaajia

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Mediakysely melulaisille

Mediakysely melulaisille Mediakysely melulaisille Millaisia mediankäyttäjiä ja miten mediakriittisiä lukiolaiset ovat? 18.5.2009 Marianne Vuorela ja Milla Ylärakkola Kyselyn tavoitteet ja sisällöt Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tiedosta hyvinvointia 1 Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa tilanne 31.8.2008 Tiedosta hyvinvointia Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien määrä ja odotusajat 31.8.2008 2 Joista odottaneet

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntatilaisuus

Etelä-Savon maakuntatilaisuus Etelä-Savon maakuntatilaisuus 11.5.2016 Etelä-Savon maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet Etelä-Savon maakuntatalous Etelä-Savon

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta 2016-2020 Yleisten kirjastojen neuvosto 7.4.2016 Satu Ihanamäki, Lapin aluehallintovirasto 7.4.2016 1 Lapin yleiset kirjastot Lähde: Lapin

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Opiskelijat Tökkikää päättäjiä, että saatte myös lauantaiaukiolot :). Vastaajat Vastaajia 32, joista naisia lähes 88 % ja miehiä yli 12

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet.

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet. Palaute Palaute -työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset: Nimeä palaute

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2009 29.5.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa!

Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa! Lapin korkeakoulukirjasto Kirjasto- ja tietopalvelut Juolukka pikaopas Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa! TIEDONHAKU Jos etsit

Lisätiedot

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi?

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? DSpace-käyttäjäryhmän tilastoseminaari Kansalliskirjaston auditoria, 3.11.2009 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Miksi verkkopalveluiden

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Monimuotoinen kokonaisuus 3 Hae mukaan Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi.

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - kl 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi 3. Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä 4. Toimielimen nimi Nimi - kl 5. Onko vastaaja

Lisätiedot

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies 1 Kysely koostuu neljästä osiosta: -taustatiedoista -perustehtävään ja työn organisointiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen keinoihin liittyviin

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki Rakenneuudistus toinen aste Helsinki 25.9.2014 Eeva-Riitta Pirhonen Ylijohtaja 16-18 ikäluokkien kehitys (Tilastokeskus) LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2014 MUKAAN (OPH) Omistaja Järjestäjien

Lisätiedot

Jalkkis.NET käyttäjäkysely

Jalkkis.NET käyttäjäkysely käyttäjäkysely Maaliskuu 2008 Yhteenveto 1. Kyselyn numeeriset tulokset 2. Sanalliset vastaukset 3. Kehitystoimenpiteet 1 Jalkkis-kyselyppt / 2008-04 Copyright Zemiit Oy 2008 Yhteenveto Kysely järjestettiin

Lisätiedot

Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto

Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto Tervetuloa Lumme-kirjastojen verkkokirjastoon! Ilman kirjautumista voit selata aineistotietokantaa tarkistaa onko teos hyllyssä vai lainassa

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille lokakuu 2009 10.12.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu syksyllä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Tutkimusasetelma Motiva toteutti yhdessä Aula Research Oy:n kanssa tutkimuksen suomalaisten kunnanvaltuutettujen parissa Tutkimuksen toimeksiantajina

Lisätiedot

Finna paras verkkokirjasto ikinä! Ulla-Maija Maunu Porin kaupunginkirjasto

Finna paras verkkokirjasto ikinä! Ulla-Maija Maunu Porin kaupunginkirjasto Finna paras verkkokirjasto ikinä! Ulla-Maija Maunu 15.11.2016 Porin kaupunginkirjasto Historian havinaa KDK-projektimme alkoi vuonna 2009 Käännekohtia: Primosta luopuminen, Auroran ja Finnan välisten rajapintojen

Lisätiedot