TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2014"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä Asiakirjatyyppi Yhteenvetoraportti Päivämäärä Viite TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2014 OSA IV: ILMAPÄÄSTÖTARK- KAILUJEN YHTEENVETO 2014

2 TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ OSA IV: ILMAPÄÄSTÖTARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 Päivämäärä Laatija Tarkastaja Sari Tammisto Mika Vauhkala Viite Ramboll Niemenkatu LAHTI T

3 OSA IV: ILMAPÄÄSTÖTARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 1 1 TEHTÄVÄ 2 2 MITTAUSKOHTEET 2 3 MITTAUKSET JA MENETELMÄT 2 4 ILMAPÄÄSTÖ TARKKAILUN YHTEENVETO Rikkivety- ja raskasmetallimittaukset Kuumavesi- ja kuumahöyrykattiloiden mittaukset 4 LIITTEET LIITE 1 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen ilmapäästömittaukset, talteenoton mittaukset LIITE 2 Talvivaara Sotkamo Oy Rikkivetymittaus I LIITE 3 Talvivaara Sotkamo Oy Rikkivetymittaus II LIITE 4 LIITE 5 Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä, Rikkivetymittaus- ja raskasmetallimittaukset Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä, Päästömittaukset kuumavesi- ja kuumahöyrykattilat (POR)

4 OSA IV: ILMAPÄÄSTÖTARKKAILUJEN YHTEENVETO Akkreditoidut suureet ja mittausalueet Hiukkaset 0,1 mg/m 3 n 5 g/m 3 n SO ppm NO x ppm O 2 0,1-21 % CO ppm CO 2 0,2 20 % TOC ppm Kosteus 1 til.-% - kylläinen kaasu Virtaus 5 30 m/s HCl 0,1 50 ppm HF 0,1 15 ppm Tilaaja: Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä Talvivaarantie Tuhkakylä Aika: Vuosi 2014 Mittaaja: Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics TIIVISTELMÄ Ramboll Finland Oy, Ramboll Analytics toteutti Talvivaara Sotkamo Oy:n toimeksiannosta Talvivaaran kaivoksen tarkkailusuunnitelman mukaiset ilmanpäästömittaukset vuoden 2014 helmikuusta alkaen. Tammikuun 2014 mittaukset tehtiin Nab Labs Oy:n toimesta. Tämän todistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain asianomaisen testauslaboratorion antaman kirjallisen luvan perusteella. Testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille suureille

5 OSA IV: ILMAPÄÄSTÖTARKKAILUJEN YHTEENVETO TEHTÄVÄ Mittausten tarkoituksena oli selvittää ympäristöluvan mukaisesti kuuden eri kohteen rikkivety- ja raskasmetallipitoisuudet ja päästöt. Mittaukset tehtiin laitosten toimiessa normaalituotantotilassa. Kuumavesi- ja kuumahöyrykattiloiden mittauksissa määritettiin talteenottolaitoksen yhteydessä sijaitsevan lämpölaitoksen höyrykattilan ja kuumavesikattilan savukaasujen hiukkas-, NO x - ja SO 2 -pitoisuudet sekä määritettiin päästöt yhdellä tehotasolla. Mittaukset suoritettiin standardien ja Ramboll Analytics sisäisten ohjeiden mukaisesti. 2 MITTAUSKOHTEET MITATTAVAT KOHTEET: Mittaukset tehtiin seuraavista kohteista: 1. Saostuslinjat (adsorptio 2, adsorptio 1 suljettu) Mittaus tehtiin pystykanavasta, jonka halkaisija oli 240 mm. Paikka ei täytä standardin SFS EN vaatimukset virtauksen häiriöttömyyden osalta. 2. Neutralointireaktori. Mittaus tehtiin pystykanavasta, jonka halkaisija oli 530 mm. Paikka täyttää standardin SFS EN vaatimukset virtauksen häiriöttömyyden osalta. 3. Esineutraloinnin nauhasuodin Mittaus tehtiin pystykanavasta, jonka halkaisija oli 570 mm. Paikka ei täytä standardin SFS EN vaatimukset virtauksen häiriöttömyyden osalta. 4. Nauhasuodin (uuden pesurin jälkeen) Mittaus tehtiin pystykanavasta, jonka halkaisija oli 600 mm. Paikka ei täytä standardin SFS EN vaatimukset virtauksen häiriöttömyyden osalta. 5. Sakeuttimet Mittaus tehtiin pystykanavasta, jonka halkaisija oli 500 mm. Paikka täyttää standardin SFS EN vaatimukset virtauksen häiriöttömyyden osalta. 6. Rautasaostus Mittaus tehtiin pystykanavasta, jonka halkaisija oli 500 mm. Paikka täyttää standardin SFS EN vaatimukset virtauksen häiriöttömyyden osalta. 7. Kuumavesikattila 10 MW Päästömittaukset suoritettiin sisällä kattilahuoneessa piipuista, joissa oli yksi käytettävissä oleva mittausyhde. Kaasut mitattiin höyrykattilan osalta hiukkasmittauslaitteiston jälkeen. Häiriöttömät etäisyydet eivät täyttäneet standardin vaatimuksia. 8. Kuumahöyrykattila 10 MW Päästömittaukset suoritettiin sisällä kattilahuoneessa piipuista, joissa oli yksi käytettävissä oleva mittausyhde. Kaasut mitattiin höyrykattilan osalta hiukkasmittauslaitteiston jälkeen. Häiriöttömät etäisyydet eivät täyttäneet standardin vaatimuksia. 3 MITTAUKSET JA MENETELMÄT Taulukko 1. Mittauksessa käytetyt analysaattorit Parametri Analysaattori Mittausmenetelmä Mittausalue Akkreditoitu mittausalue H 2S Märkäkemiallinen menetelmä Märkäkemiallinen menetelmä Raskasmetallit SFS SFS-EN Tämän todistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain asianomaisen testauslaboratorion antaman kirjallisen luvan perusteella. Testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille suureille

6 OSA IV: ILMAPÄÄSTÖTARKKAILUJEN YHTEENVETO Parametri Analysaattori Mittausmenetelmä Mittausalue Akkreditoitu mittausalue NO x CO CO 2 O 2 Horiba PG-250 monikomponenttianalysaattori SFS ppm ppm Horiba PG-250 monikomponenttianalysaattori SFS ppm ppm Horiba PG-250 monikomponenttianalysaattori SFS % 0-20 % Horiba PG-250 monikomponenttianalysaattori SFS % 0-21 % Horiba PG-250 monikomponenttianalysaattori SFS ppm ppm MDP-mikromanometri S-pitot, SFS 3866/ m/s 5-30 m/s SO 2 Virtausnopeus Lämpötila mitattiin NiCr-Ni- termoelementeillä. 4 ILMAPÄÄSTÖ TARKKAILUN YHTEENVETO Rikkivety- ja raskasmetallimittaukset Ramboll Finland Oy, Ramboll Analytics toteutti Talvivaara Sotkamo Oy:n toimeksiannosta Talvivaaran kaivoksen tarkkailusuunnitelman mukaiset ilmanpäästömittaukset vuoden 2014 helmikuusta alkaen. Mittaukset tehtiin kvartaaleittain, jolloin mittauskertoja oli vuoden aikana neljä. Tammikuun 2014 mittaukset tehtiin Nab Labs Oy:n toimesta. Mitattavat kohteet olivat metallien talteenoton puolelta saostuslinjan poistohönkäkaasut, neutralointireaktoreiden hönkäkaasut, rautasaostuksen hönkäkaasut, nauhasuotimen hönkäkaasut ja esineutraloinnin nauhasuotimien poistohönkäkaasut. Kaikki kohteet mitattiin pesureiden jälkeen. Kohteista mitattiin rikkivetypitoisuudet, virtausmäärä sekä tarkkailuohjelman mukaisesti kerran metallipitoisuudet. Kaikkia vuoden 2014 mittauksia ei ollut mahdollista toteuttaa lähinnä prosessien tuotannosta tai työturvallisuustekijöistä johtuen. Kuten louhinta myös malminkäsittely oli keskeytyksissä koko vuoden eikä pölynpoistolaitteistoille ollut tarvetta. Syyskuun mittauskierroksella ei päästy mittaamaan raudansaostuksen hönkäkaasuja poikkeuksellisen korkean hiilidioksidipitoisuuden takia. Vuonna 2014 mittaukset tehtiin neljästi vuodessa, kun vuonna 2013 mittaukset oli tehty joka kuukausi. Vuonna 2013 mitatut parametrit olivat rikkivety ja pelkistyneet rikkiyhdisteet (TRS). Rikkihiilinäytteitä oli otettu tarpeen mukaan, mikäli poistokaasussa oli ollut pelkistyneitä rikkiyhdisteitä. Vuoden 2014 tarkkailusuunnitelman mukaiset mitattavat parametrit olivat rikkivety- ja metallipitoisuudet. Yhteenveto rikkivetymittauksista on esitetty taulukossa 1 ja metallimittauksista taulukossa 2. Vuonna 2013 rikkivetypitoisuudet alittivat annetun raja-arvon. Myös vuonna 2014 annettu raja-arvo alittui lukuun ottamatta tammikuun neutralointireaktorin mittausta. Taulukko 1. Rikkivetymittausten keskimääräiset tulokset vuodelta Mittauskohde ja ajankohta Tilavuusvirta, m³n/s Kaasun Lt, C Rikkivety (H 2S) mg/m 3 n Raja-arvo Saostuslinjat <1 50 mgh 2S/m 3 n ,02 ± 0,01 31 ± 2 6,2 ± 1,9 50 mgh 2S/m 3 n ,02 ± 0,01 27 ± 2 <0,3 50 mgh 2S/m 3 n ,03 ± 0,01 18 ± 2 <0,05 50 mgh 2S/m 3 n Neutralointireaktori mgh 2S/m 3 n Tämän todistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain asianomaisen testauslaboratorion antaman kirjallisen luvan perusteella. Testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille suureille

7 OSA IV: ILMAPÄÄSTÖTARKKAILUJEN YHTEENVETO Mittauskohde ja ajankohta Tilavuusvirta, m³n/s Kaasun Lt, C Rikkivety (H 2S) mg/m 3 n Raja-arvo ,0 ± 0,2 39 ± 2 0,7 ± 0,2 50 mgh 2S/m 3 n ,1 ± 0,4 39 ± 2 6,5 ± 2,0 50 mgh 2S/m 3 n ,4 ± 0,3 27 ± 2 <0,05 50 mgh 2S/m 3 n Esineutraloinnin nauhasuodin mgh 2S/m 3 n ,8 ± 0,6 15 ± 2 0,6 ± 0,2 50 mgh 2S/m 3 n ,5 ± 0,5 20 ± 2 1,5 ± 0,5 50 mgh 2S/m 3 n ,2 ± 0,7 12 ± 2 <0,05 50 mgh 2S/m 3 n Nauhasuodin pesurin jälkeen mgh 2S/m 3 n ,8 ± 0,6 19 ± 2 <1,1 ± 0,3 50 mgh 2S/m 3 n ,8 ± 0,6 24 ± 2 4,9 ± 1,5 50 mgh 2S/m 3 n ,2 ± 0,3 18 ± 2 0,43 ± 0,11 50 mgh 2S/m 3 n Sakeuttimet mgh 2S/m 3 n ,8 ± 1,2 23 ± 2 4,8 ± 1,4 50 mgh 2S/m 3 n ,0 ± 0,8 25 ± 2 11,5 ± 3,4 50 mgh 2S/m 3 n ,7 ± 0,3 9 ± 2 0,68 ± 0,17 50 mgh 2S/m 3 n Rautasaostus mgh 2S/m 3 n ,2 ± 0,3 23 ± 2 <0,6 ± 0,2 50 mgh 2S/m 3 n * mgh 2S/m 3 n ,2 ± 0,3 20 ± 2 <0,05 50 mgh 2S/m 3 n *)Mittausta ei voitu tehdä työturvallisuussyistä liian korkean hiilidioksidipitoisuuden vuoksi Taulukko 2. Raskasmetallimittausten keskimääräiset tulokset vuodelta Mittauskohde ja ajankohta Saostuslinjat Neutralointireaktori Esineutraloinnin nauhasuodin Nauhasuodin pesurin jälkeen Sakeuttimet Rautasaostus Arseeni (As) µg/m3n Koboltti (Co) µg/m3n Kupari (Cu) µg/m3n Raskasmet. yht. µg/m3n 24 ±5,9 11,9 ± 3 9,9 ± 2,5 0,02 ± 0, ± 11 48,8 ± 12 21,2 ± 5,3 2,2 ± 0,6 47 ± 12 39,5 ± ± 6,5 13 ± 3,2 66 ± 16,6 52,3 ± 13 47,2 ± 11,8 9,9 ± 2,5 37 ± 9,4 24,5 ± 6 32,4 ± 8,1 8,5 ± 2,1 26 ±6,5 27,3± 6,8 30,3± 7,6 6,3 ± 1,6 Raja-arvo Summa 1mg/m 3 n Summa 1mg/m3n Summa 1mg/m3n Summa 1mg/m3n Summa 1mg/m3n Summa 1mg/m3n 4.2 Kuumavesi- ja kuumahöyrykattiloiden mittaukset Kaivoksen tarkkailusuunnitelman mukaisesti mitattiin myös talteenottolaitoksen yhteydessä sijaitsevan lämpölaitoksen kattiloiden savukaasujen hiukkas-, NOx- ja SO 2 -pitoisuudet kertaalleen vuoden 2014 aikana. Kattiloiden savukaasujen hiukkas-, NO X - ja SO 2 -pitoisuudet alittivat raja- Tämän todistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain asianomaisen testauslaboratorion antaman kirjallisen luvan perusteella. Testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille suureille

8 OSA IV: ILMAPÄÄSTÖTARKKAILUJEN YHTEENVETO arvot tuloksille määritetyt epävarmuudet huomioiden. Yhteenveto mittauksista on esitetty taulukoissa 3-6. Mittausyhdeongelmien takia kahta muuta kaivospiirin lämpövoimalaa eli varavoimakattilaa ja kaivosvarikon pientä lämpölaitosta ei päästy mittaamaan vuoden 2014 puolella, vaan niiden mittaukset tehdään vuoden 2015 puolella. Taulukko 3. Keskimääräiset tulokset Talvivaaran talteenottolaitoksen lämpölaitoksen kuumavesikattilan ja kuumahöyrykattilan mittauksista vuodelta Pitoisuudet on redusoitu 3 %:n happipitoisuuteen. Mittauskohde Kaasun Lämpötila C CO 2 pitoisuus % CO 2 päästö g/mj O 2 pitoisuus % Virtaus m 3 /s Raja-arvo Kuumavesikattila 10 MW Kuumahöyrykattila 10 MW 192±19 11,6±1,4 197±22 11,4±1,3 76,3 ±15 76,0 ±15 5,2±1 5,4±1 1,9±0, 2 1,4±0, 2 Hiukkaset 50 mg/m 3 3% O 2 No x NO 2:na 600 mgno 2/m 3 3% O 2 SO mgso 2/m 3 3% O 2 Taulukko 4. Keskimääräiset tulokset Talvivaaran talteenottolaitoksen lämpölaitoksen kuumavesikattilan ja kuumahöyrykattilan mittauksista vuodelta Pitoisuudet on redusoitu 3 %:n happipitoisuuteen. Hiukkaspitoisuus mg/m3n Pölypitoisuus mg/m3n Ominaispäästö mg/mj Raja-arvo Kuumavesikattila 10 MW Kuumahöyrykattila 10 MW 24,1±5,1 27,4±5,8 8,0±1,7 23,9±6 27,6±6,9 8,1±2,2 Hiukkaset 50 mg/m 3 3% O 2 No x NO 2:na 600 mgno 2/m 3 3% O 2 SO mgso 2/m 3 3% O 2 Taulukko 5. Keskimääräiset tulokset Talvivaaran talteenottolaitoksen lämpölaitoksen kuumavesikattilan ja kuumahöyrykattilan mittauksista vuodelta Pitoisuudet on redusoitu 3 %:n happipitoisuuteen. NOx-pitoisuus NO2:na mg/m3n NOx-päästö NO2:na mg/mj SO2-pitoisuus mg/m3n Raja-arvo Kuumavesikattila 10 MW Kuumahöyrykattila 10 MW 667± ± ± ±92 181± ±252 Hiukkaset 50 mg/m 3 3% O 2 No x NO 2:na 600 mgno 2/m 3 3% O 2 SO mgso 2/m 3 3% O 2 Taulukko 6. Keskimääräiset tulokset Talvivaaran talteenottolaitoksen lämpölaitoksen kuumavesikattilan ja kuumahöyrykattilan mittauksista vuodelta Pitoisuudet on redusoitu 3 %:n happipitoisuuteen. SO2-päästö mg/mj COpitoisuus mg/m3n CO-päästö mg/mj Raja-arvo Kuumavesikattila 10 MW Kuumahöyrykattila 10 MW 479±110 5,3±0,7 1,5±0,3 441±100 4,2±0,6 1,2±0,3 Hiukkaset 50 mg/m 3 3% O 2 No x NO 2:na 600 mgno 2/m 3 3% O 2 SO mgso 2/m 3 3% O 2 Tämän todistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain asianomaisen testauslaboratorion antaman kirjallisen luvan perusteella. Testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille suureille

9

10 ILMAPÄÄSTÖ TARKKAILUJEN YHTEENVETO Liite 1 Tämän todistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain asianomaisen testauslaboratorion antaman kirjallisen luvan perusteella. Testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille suureille

11

12

13

14

15

16

17

18 Liite 2 (1/3) TALVIVAARA SOTKAMO OY, METALLIEN TALTEENOTTO SAOSTUSLINJOJEN (ADSORPTIO) POISTOKAASUJEN TRS-MITTAUKSET TRS (ppm) :20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14: TALVIVAARA SOTKAMO OY, METALLIEN TALTEENOTTO ESINEUTRALOINNIN NEUTRALOINTIREAKTORIN POISTOKAASUN TRS-MITTAUKSET TRS (ppm) :00 9:05 9:10 9:15 9:20 9:25 9:30 9:35 9:40 9:45 9:50 9:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55 Raportin saa kopioida vain kokonaan Raportti 14R007

19 Liite 2 (2/3) TALVIVAARA SOTKAMO OY, METALLIEN TALTEENOTTO RAUTASAOSTUKSEN POISTOKAASUJEN TRS-MITTAUKSET TRS (ppm) :15 16:20 16:25 16:30 16:35 16:40 16:45 16:50 16:55 17:00 17:05 17:10 17:15 17:20 17:25 17:30 17:35 17:40 17:45 17:50 17:55 18:00 18:05 18:10 18:15 18:20 18:25 18:30 18:35 18:40 18:45 TALVIVAARA SOTKAMO OY, METALLIEN TALTEENOTTO NAUHASUOTIMIEN POISTOKAASUJEN TRS-MITTAUKSET TRS (ppm) :50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 Raportin saa kopioida vain kokonaan Raportti 14R007

20 Liite 2 (3/3) TALVIVAARA SOTKAMO OY, METALLIEN TALTEENOTTO SAKEUTTIMIEN POISTOKAASUJEN TRS-MITTAUKSET TRS (ppm) :50 9:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55 12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 TALVIVAARA SOTKAMO OY, METALLIEN TALTEENOTTO ESINEUTRALOINNIN NAUHASUOTIMIEN POISTOKAASUJEN TRS-MITTAUKSET TRS (ppm) :50 15:55 16:00 16:05 16:10 16:15 16:20 16:25 16:30 16:35 16:40 16:45 16:50 16:55 17:00 17:05 17:10 17:15 17:20 17:25 17:30 17:35 17:40 17:45 17:50 17:55 18:00 Raportin saa kopioida vain kokonaan Raportti 14R007

21

22 ILMAPÄÄSTÖ TARKKAILUJEN YHTEENVETO Liite 2 Tämän todistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain asianomaisen testauslaboratorion antaman kirjallisen luvan perusteella. Testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille suureille

23 Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Viite TALVIVAARA SOTKAMO OY RIKKIVETYMITTAUS I

24 TALVIVAARA SOTKAMO OY RIKKIVETYMITTAUS I Päivämäärä Laatija Tarkastaja Sauli Lundström Eerik Järvinen Viite Ramboll Niemenkatu LAHTI T

25 RIKKIVETYMITTAUS I SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 1 1. TEHTÄVÄ 2 2. MITTAUSKOHTEET 2 3. MITTAUKSET JA MENETELMÄT 2 4. MITTAUSTULOKSET 3 5. MITTAUSEPÄVARMUUS 3 LIITTEET

26 RIKKIVETYMITTAUS I Akkreditoidut suureet ja mittausalueet Hiukkaset 0,1 mg/m 3 n 5 g/m 3 n SO ppm NO x ppm O 2 0,1-21 % CO ppm CO 2 0,2 20 % TOC ppm Kosteus 1 til.-% - kylläinen kaasu Virtaus 5 30 m/s HCl 0,1 50 ppm HF 0,1 15 ppm Tilaaja: Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie Tuhkakylä Aika: Mittaaja: Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Ilkka Vidgren ja Jussi Kärtevä Viite: TIIVISTELMÄ Ramboll Finland Oy, Ramboll Analytics teki ympäristöluvan mukaisia rikkivetymittauksia Talvivaara Sotkamo Oy:n laitoksilla. Mittaukset tehtiin kuudesta eri päästökohteesta. Tämän todistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain asianomaisen testauslaboratorion antaman kirjallisen luvan perusteella. Testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille suureille 1

27 RIKKIVETYMITTAUS I TEHTÄVÄ Mittausten tarkoituksena oli selvittää ympäristöluvan mukaisesti kuuden eri kohteen rikkivetypitoisuudet ja päästöt. Mittaukset tehtiin laitosten toimiessa normaalituotantotilassa. 2. MITTAUSKOHTEET MITATTAVAT KOHTEET: Mittaukset tehtiin seuraavista kohteista: 1. Saostuslinjat (adsorptio 2, adsorptio 1 suljettu) Mittaus tehtiin pystykanavasta, jonka halkaisija oli 240 mm. Paikka ei täytä standardin SFS EN vaatimukset virtauksen häiriöttömyyden osalta. 2. Neutralointireaktori. Mittaus tehtiin pystykanavasta, jonka halkaisija oli 530 mm. Paikka täyttää standardin SFS EN vaatimukset virtauksen häiriöttömyyden osalta. 3. Esineutraloinnin nauhasuodin Mittaus tehtiin pystykanavasta, jonka halkaisija oli 570 mm. Paikka ei täytä standardin SFS EN vaatimukset virtauksen häiriöttömyyden osalta. 4. Nauhasuodin (uuden pesurin jälkeen) Mittaus tehtiin pystykanavasta, jonka halkaisija oli 600 mm. Paikka ei täytä standardin SFS EN vaatimukset virtauksen häiriöttömyyden osalta. 5. Sakeuttimet Mittaus tehtiin pystykanavasta, jonka halkaisija oli 500 mm. Paikka täyttää standardin SFS EN vaatimukset virtauksen häiriöttömyyden osalta. 6. Rautasaostus Mittaus tehtiin pystykanavasta, jonka halkaisija oli 500 mm. Paikka täyttää standardin SFS EN vaatimukset virtauksen häiriöttömyyden osalta. 3. MITTAUKSET JA MENETELMÄT Taulukko 1. Mittauksessa käytetyt analysaattorit Parametri Analysaattori Mittausmenetelmä Mittausalue Akkreditoitu mittausalue H 2S SFS Märkäkemiallinen menetelmä Virtausnopeus MDP-mikromanometri S-pitot, SFS 3866/ m/s 5-30 m/s Lämpötila mitattiin NiCr-Ni- termoelementeillä. Rikkivetynäytteitä otettiin kolme näytettä mittauspistettä kohti. Tämän todistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain asianomaisen testauslaboratorion antaman kirjallisen luvan perusteella. Testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille suureille 2

28

29 ILMAPÄÄSTÖ TARKKAILUJEN YHTEENVETO Liite 3 Tämän todistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain asianomaisen testauslaboratorion antaman kirjallisen luvan perusteella. Testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille suureille

30

31

32

33

34

35

36

37

38 ILMAPÄÄSTÖ TARKKAILUJEN YHTEENVETO Liite 4 Tämän todistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain asianomaisen testauslaboratorion antaman kirjallisen luvan perusteella. Testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille suureille

39 Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Viite TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ RIKKIVETY- JA RASKASME- TALLIMITTAUKSET

40 TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ Päivämäärä Laatija Tarkastaja Jouko Virkkala, Sari Tammisto Mika Vauhkala Viite Ramboll Niemenkatu LAHTI T

41 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 1 1. TEHTÄVÄ 2 2. MITTAUSKOHTEET 2 3. MITTAUKSET JA MENETELMÄT 2 4. MITTAUSTULOKSET 3 5. MITTAUSEPÄVARMUUS 9 LIITTEET

42 Akkreditoidut suureet ja mittausalueet Hiukkaset 0,1 mg/m 3 n 5 g/m 3 n SO ppm NO x ppm O 2 0,1-21 % CO ppm CO 2 0,2 20 % TOC ppm Kosteus 1 til.-% - kylläinen kaasu Virtaus 5 30 m/s HCl 0,1 50 ppm HF 0,1 15 ppm Tilaaja: Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie Tuhkakylä Aika: Mittaaja: Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Jouko Virkkala ja Jukka Lappalainen TIIVISTELMÄ Ramboll Finland Oy, Ramboll Analytics teki ympäristöluvan mukaisia rikkivety- ja raskasmetallimittauksia Talvivaara Sotkamo Oy:n laitoksilla. Mittaukset tehtiin kuudesta eri päästökohteesta. Tämän todistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain asianomaisen testauslaboratorion antaman kirjallisen luvan perusteella. Testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille suureille 1

43 TEHTÄVÄ Mittausten tarkoituksena oli selvittää ympäristöluvan mukaisesti kuuden eri kohteen rikkivety- ja raskasmetallipitoisuudet ja -päästöt. Mittaukset tehtiin laitosten toimiessa normaalituotantotilassa. 2. MITTAUSKOHTEET MITATTAVAT KOHTEET: Mittaukset tehtiin seuraavista kohteista: 1. Saostuslinjat (adsorptio 2, adsorptio 1 suljettu) Mittaus tehtiin pystykanavasta, jonka halkaisija oli 240 mm. Paikka ei täytä standardin SFS EN mukaisia vaatimuksia virtauksen häiriöttömyyden osalta. 2. Neutralointireaktori. Mittaus tehtiin pystykanavasta, jonka halkaisija oli 530 mm. Paikka täyttää standardin SFS EN vaatimuksia virtauksen häiriöttömyyden osalta. 3. Esineutraloinnin nauhasuodin Mittaus tehtiin pystykanavasta, jonka halkaisija oli 570 mm. Paikka ei täytä standardin SFS EN vaatimuksia virtauksen häiriöttömyyden osalta. 4. Nauhasuodin (uuden pesurin jälkeen) Mittaus tehtiin pystykanavasta, jonka halkaisija oli 600 mm. Paikka ei täytä standardin SFS EN vaatimuksia virtauksen häiriöttömyyden osalta. 5. Sakeuttimet Mittaus tehtiin pystykanavasta, jonka halkaisija oli 500 mm. Paikka täyttää standardin SFS EN vaatimuksia virtauksen häiriöttömyyden osalta. 6. Rautasaostus Mittaus tehtiin pystykanavasta, jonka halkaisija oli 500 mm. Paikka täyttää standardin SFS EN vaatimuksia virtauksen häiriöttömyyden osalta. 3. MITTAUKSET JA MENETELMÄT Taulukko 1. Mittauksessa käytetyt analysaattorit Parametri Analysaattori Mittausmenetelmä Mittausalue Akkreditoitu mittausalue H 2S Märkäkemiallinen menetelmä Märkäkemiallinen menetelmä Raskasmetallit SFS SFS-EN Virtausnopeus MDP-mikromanometri S-pitot, SFS 3866/ m/s 5-30 m/s Lämpötila mitattiin NiCr-Ni- termoelementeillä. Rikkivety- ja raskasmetallinäytteitä otettiin kolme näytettä mittauspaikkaa kohti. Tämän todistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain asianomaisen testauslaboratorion antaman kirjallisen luvan perusteella. Testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille suureille 2

44 MITTAUSTULOKSET Taulukossa 2-7 on esitetty mittaustulokset kohteittain. Taulukko 2. Mittaustulokset saostuslinjat Kohde Saostuslinjat Näyte Ka klo 17:00 17:30 17:56 8:26 18:44 19:14 Tilavuusvirta, m³n/s 0,03 0,03 0,03 0,03 ± 0,01 Kaasun Lt, C ± 2 Pitoisuudet Arseeni (As) 32 ± 8,1 19 ± 4,7 20 ± 5 24 ±5,9 Koboltti (Co) 10 ± 2,6 15 ± 3,7 11 ± 2,7 12 ± 3,0 Kupari (Cu) 6 ± 1,5 15 ± 3,8 8 ± 2,1 10 ± 2,5 Nikkeli (Ni) 12 ± 3,1 25 ± 6,2 20 ± 5,0 19 ± 4,7 Sinkki (Zn) 71 ± ± ± ± 29 Raskasyht. met. 131 ± ± ± ± 45 Rikkivety (H 2S) ** mg/m³n* <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 Päästöt Arseeni (As) g/h* 0,004 ± 0,0009 0,002 ± 0,0005 0,002 ± 0,0005 0,003 ± 0,0006 Koboltti (Co) g/h* 0,001± 0,0003 0,002± 0,0004 0,001± 0,0003 0,001± 0,0003 Kupari (Cu) g/h* 0,0006± 0,0002 0,002± 0,0004 0,0009± 0,0002 0,0009 ± 0,0002 Nikkeli (Ni) g/h* 0,001 ± 0,0003 0,003 ± 0,0007 0,002± 0,0005 0,002± 0,0005 Sinkki (Zn) g/h* 0,008 ± 0,002 0,02 ± 0,004 0,01± 0,003 0,01± 0,003 Raskasyht. met. g/h* 0,01 ± 0,004 0,02 ± 0,006 0,02± 0,005 0,02 ± 0,005 Rikkivety (H 2S) g/h* <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 Normaalitila (n) on 0 o C, 101,3 kpa, kuivaa kaasua * ei akkreditoitu mittaustulos **määritysraja on 0,05 mg Tämän todistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain asianomaisen testauslaboratorion antaman kirjallisen luvan perusteella. Testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille suureille 3

45 Taulukko 3. Mittaustulokset neutralointireaktori Kohde Neutralointireaktori Näyte Ka. 15:36 16:38 17: klo 16:08 17:08 17:57 Tilavuusvirta, m³n/s 1,4 1,4 1,4 1,4 ± 0,3 Kaasun Lt, C ± 2 Pitoisuudet Arseeni (As) 41 ± ± ± ± 11 Koboltti (Co) 17 ± 4,3 52 ± ± ± 12 Kupari (Cu) 6 ± 1,6 28 ± 6,9 30 ± 7,5 21 ± 5,3 Nikkeli (Ni) 23 ± 5,8 45 ± ± ± 9,3 Sinkki (Zn) 66 ± 16,6 393 ± ± ± 71 Raskasyht. met. 154 ± ± ± ± 109 Rikkivety (H 2S) ** Päästöt Arseeni (As) mg/m³n* g/h* <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,2 ± 0,05 0,2 ± 0,06 0,2 ± 0,06 0,2 ± 0,06 Koboltti (Co) g/h* 0,09 ± 0,02 0,3 ± 0,07 0,4 ± 0,1 0,3 ± 0,06 Kupari (Cu) g/h* 0,03 ± 0,008 0,1 ± 0,04 0,2 ± 0,04 0,1 ± 0,03 Nikkeli (Ni) g/h* 0,1 ± 0,03 0,2 ± 0,06 0,2 ± 0,05 0,2 ± 0,05 Sinkki (Zn) g/h* 0,3 ± 0,08 2,0 ± 0,5 2,0 ± 0,5 1,4 ± 0,4 Raskasyht. met. g/h* 0,8 ± 0,2 2,9 ± 0,7 2,9 ± 0,7 2,2 ± 0,6 Rikkivety (H 2S) g/h* <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 Normaalitila (n) on 0 o C, 101,3 kpa, kuivaa kaasua * ei akkreditoitu mittaustulos **määritysraja on 0,05 mg Tämän todistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain asianomaisen testauslaboratorion antaman kirjallisen luvan perusteella. Testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille suureille 4

46 Taulukko 4. Mittaustulokset esineutraloinnin nauhasuodin Kohde Esineutraloinnin nauhasuodin Näyte Ka klo 9:45 10:15 10:29 11:09 10:59 11:39 Tilavuusvirta, m³n/s 3,2 3,2 3,2 3,2 ± 0,7 Kaasun Lt, C ± 2 Pitoisuudet Arseeni (As) 48 ± ± ± ± 12 Koboltti (Co) 57 ± ± 9,5 23 ± 5,8 40 ± 10 Kupari (Cu) 14 ± 3,6 31 ± 7,8 32 ± 8,1 26 ± 6,5 Nikkeli (Ni) 71 ± 17,9 166 ± ± ± 39 Sinkki (Zn) Raskas- met. yht. Rikkivety (H 2S) ** Päästöt Arseeni (As) mg/m³n* g/h* 290 ± ± ± ± ± ± ± ± 285 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,6 ± 0,1 0,6 ± 0,1 0,5 ± 0,1 0,5 ± 0,1 Koboltti (Co) g/h* 0,7 ± 0,2 0,4 ± 0,1 0,3 ± 0,07 0,5 ± 0,1 Kupari (Cu) g/h* 0,2 ± 0,04 0,4 ± 0,09 0,4 ± 0,09 0,3 ± 0,08 Nikkeli (Ni) g/h* 0,8 ± 0,2 1,9 ± 0,5 2,7 ± 0,7 1,8 ± 0,4 Sinkki (Zn) g/h* 3,3 ± 0,8 11,0 ± 2,7 15,7 ± 3,9 10 ± 2,5 Raskasyht. met. g/h* 5,5 ± 1,38 13,9 ± 3,5 19,5 ± 4,9 13 ± 3,2 Rikkivety (H 2S) g/h* <0,58 <0,58 <0,58 <0,58 Normaalitila (n) on 0 o C, 101,3 kpa, kuivaa kaasua * ei akkreditoitu mittaustulos **määritysraja on 0,05 mg Tämän todistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain asianomaisen testauslaboratorion antaman kirjallisen luvan perusteella. Testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille suureille 5

47 Taulukko 5. Mittaustulokset nauhasuodin uuden pesurin jälkeen Kohde Nauhasuodin uuden pesurin jälkeen Näyte Ka klo 10:10 10:55 11:38 10:40 11:25 12:08 Tilavuusvirta, m³n/s 1,2 1,2 1,2 1,2 ± 0,3 Kaasun Lt, C ± 2 Pitoisuudet Arseeni (As) 64 ± ± ± ± 17 Koboltti (Co) 70 ± ± ± ± 13 Kupari (Cu) 37 ± 9 41 ± ± ± 12 Nikkeli (Ni) 210 ± ± ± ±94 Sinkki (Zn) Raskas- met. yht. Rikkivety (H 2S) ** mg/m³n* 1080 ± ± ± ± ± ± 791 1,18 ±0,30 <0,05 <0, ± ± 575 0,43 ± 0,11 Päästöt Arseeni (As) g/h* 0,3 ± 0,07 0,3 ± 0,07 0,3 ± 0,07 0,3 ± 0,07 Koboltti (Co) g/h* 0,3 ± 0,08 0,2 ± 0,04 0,2 ± 0,05 0,2 ± 0,06 Kupari (Cu) g/h* 0,2 ± 0,04 0,2 ± 0,04 0,3 ± 0,07 0,2 ± 0,05 Nikkeli (Ni) g/h* 0,9 ± 0,2 1,6 ± 0,4 2,4 ± 0,6 1,6 ± 0,4 Sinkki (Zn) g/h* 4,7 ± 1,2 7,6 ± 1,9 10,5 ± 2,6 7,6 ± 1,9 Raskasyht. met. g/h* 6,3 ± 1,6 9,8 ± 2,5 13,7 ± 3,4 9,9 ± 2,5 Rikkivety (H 2S) g/h* 5,1 ± 1,3 <0,22 <0,22 1,9 ± 0,5 Normaalitila (n) on 0 o C, 101,3 kpa, kuivaa kaasua * ei akkreditoitu mittaustulos **määritysraja on 0,05 mg Tämän todistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain asianomaisen testauslaboratorion antaman kirjallisen luvan perusteella. Testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille suureille 6

48 Taulukko 6. Mittaustulokset sakeuttimet Kohde Sakeuttimet Näyte Ka klo 13:47 14:46 15:32 14:18 15:18 16:02 Tilavuusvirta, m³n/s 1,7 1,7 1,7 1,7 ± 0,3 Kaasun Lt, C ± 2 Pitoisuudet Arseeni (As) 35 ± 8,7 37 ± 9,3 40 ± ± 9,4 Koboltti (Co) 20 ± 5 29 ± 7,3 24 ± 6 25 ± 6,1 Kupari (Cu) 22 ± 5,7 31 ± 7,6 44 ± ± 8,1 Nikkeli (Ni) 220 ± ± ± ± 6,2 Sinkki (Zn) Raskas- met. yht. Rikkivety (H 2S) ** mg/m³n* 802 ± ± ± ± 345 <0,05 <0, ± ± 426 1,94 ± 0, ± ± 349 0,68 ± 0,17 Päästöt Arseeni (As) g/h* 0,2 ± 0,05 0,2 ± 0,06 0,3 ± 0,06 0,2 ± 0,06 Koboltti (Co) g/h* 0,1 ± 0,03 0,2 ± 0,04 0,2 ± 0,04 0,2 ± 0,04 Kupari (Cu) g/h* 0,1 ± 0,04 0,2 ± 0,05 0,3 ± 0,07 0,2 ± 0,05 Nikkeli (Ni) g/h* 1,3 ± 0,34 1,5 ± 0,4 1,7 ± 0,4 1,5 ± 0,4 Sinkki (Zn) g/h* 4,9 ± 1,2 6,4 ± 1,6 8,1 ± 2,0 6,5 ± 1,6 Raskasyht. met. g/h* 6,7 ± 1,7 8,5 ± 2,1 10,4 ± 2,6 8,5 ± 2,1 Rikkivety (H 2S) g/h* <0,31 <0,31 11,9 ± 3,0 4,2 ± 1,0 Normaalitila (n) on 0 o C, 101,3 kpa, kuivaa kaasua * ei akkreditoitu mittaustulos **määritysraja on 0,05 mg Tämän todistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain asianomaisen testauslaboratorion antaman kirjallisen luvan perusteella. Testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille suureille 7

49 Taulukko 7. Mittaustulokset rautasaostus Kohde Rautasaostus Näyte Ka klo 13:26 13:56 14:51 15:36 Tilavuusvirta, m³n/s 1,2 1,2 1,2 ± 0,3 Kaasun Lt, C ± 2 Pitoisuudet Arseeni (As) Koboltti (Co) Kupari (Cu) Nikkeli (Ni) Sinkki (Zn) Raskas- met. yht. Rikkivety (H 2S) ** Päästöt Arseeni (As) mg/m³n* g/h* 31 ± 7,8 21 ± 5,2 38 ± 9,4 17 ± 4,2 38 ± 9,4 23,0 ± 5,7 345 ± ± ± ± ± ± ±6,5 27 ± 6,8 30,3 ± 7,6 256 ± ± ± 365 <0,05 <0,05 <0,05 0,1 ± 0,03 0,09 ± 0,02 0,1 ± 0,03 Koboltti (Co) g/h* 0,2 ± 0,04 0,07 ± 0,02 0,1 ± 0,03 Kupari (Cu) g/h* 0,2 ± 0,04 0,1 ± 0,03 0,1 ± 0,03 Nikkeli (Ni) g/h* 1,5 ± 0,4 0,7 ± 0,2 1,1 ± 0,3 Sinkki (Zn) g/h* 6,8 ± 1,7 2,9 ± 0,7 4,8 ± 1,2 Raskasyht. met. g/h* 8,7 ± 2,2 3,9 ± 1,0 6,3 ± 1,6 Rikkivety (H 2S) g/h* <0,22 <0,22 <0,22 Normaalitila (n) on 0 o C, 101,3 kpa, kuivaa kaasua * ei akkreditoitu mittaustulos **määritysraja on 0,05 mg ***prosessi keskeytynyt Tämän todistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain asianomaisen testauslaboratorion antaman kirjallisen luvan perusteella. Testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille suureille 8

50

51 ILMAPÄÄSTÖ TARKKAILUJEN YHTEENVETO Liite 5 Tämän todistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain asianomaisen testauslaboratorion antaman kirjallisen luvan perusteella. Testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille suureille

52 Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä Elina Salmela Talvivaarantie TUHKAKYLÄ Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ PÄÄSTÖMITTAUKSET KUUMAVESI- JA KUU- MAHÖYRYKATTILAT (POR),

53 TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ PÄÄSTÖMITTAUKSET KUUMAVESI- JA KUUMAHÖYRYKATTILAT (POR), Päivämäärä Laatija Tarkastaja Kati Nuutinen Eerik Järvinen Viite Ramboll Niemenkatu LAHTI P F

54 Päästömittaukset kuumavesi- ja kuumahöyrykattilat (POR), SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 1 1. TEHTÄVÄ 2 2. MITTAUSKOHDE 2 3. MITTAUKSET JA MENETELMÄT Mittausmenetelmät ja -laitteisto Mittauspaikan kuvaus 4 4. EPÄVARMUUSTARKASTELU 4 5. MITTAUSTULOKSET 4 6. YHTEENVETO 6 LIITTEET Liite 1 Näytekohtaiset tiedot Talvivaara kuumavesikattila, 90 % tehotaso Liite 2 Näytekohtaiset tiedot Talvivaara kuumahöyrykattila, % tehotaso Ramboll Finland Oy Oppipojankuja KUOPIO

55 Päästömittaukset kuumavesi- ja kuumahöyrykattilat (POR), Akkreditoidut suureet ja mittausalueet Hiukkaset 0, mg/m 3 n SO ppm NO x ppm O % CO ppm CO % Kosteus 1 til.-% - kylläinen kaasu Virtaus 5 30 m/s TOC ppm HCl 0,1 50 ppm HF 0,1 15 ppm Tilaaja: Aika: Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä Mittaaja: Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Viite: Tarjous Päästömittaukset Talvivaaran kaivosalueella ( ) TIIVISTELMÄ Mittauksissa määritettiin talteenottolaitoksen yhteydessä sijaitsevan lämpölaitoksen kattiloiden savukaasujen hiukkas-, NO x - ja SO 2 -pitoisuudet ja mittaustulosten perusteella laskettiin päästöt. Tuloksia on verrattu ympäristöluvan raja-arvoihin. Kattiloiden savukaasujen hiukkas-, NO X - ja SO 2 -pitoisuudet alittivat raja-arvot tuloksille määritetyt epävarmuudet huomioiden.

56 Päästömittaukset kuumavesi- ja kuumahöyrykattilat (POR), TEHTÄVÄ Mittauksissa määritettiin talteenottolaitoksen yhteydessä sijaitsevan lämpölaitoksen höyrykattilan ja kuumavesikattilan savukaasujen hiukkas-, NO x - ja SO 2 -pitoisuudet sekä määritettiin päästöt yhdellä tehotasolla. Mittaukset suoritettiin standardien ja Ramboll Analytics sisäisten ohjeiden mukaisesti. Mittauksissa olivat läsnä: Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä Laitoshenkilökunta Ramboll Analytics Jukka Lappalainen Jouko Virkkala 2. MITTAUSKOHDE Kohteet on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Mittauskohteet. Kattila Polttoaine Teho Savukaasupuhdistin Kuumavesikattila POR 10 MW Sykloni Kuumahöyrykattila POR 10 MW Sykloni 3. MITTAUKSET JA MENETELMÄT Ramboll Analytics on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T039, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2005. Mittaukset, näytteenotot ja analysoinnit suoritettiin standardin SFS EN tai vastaavien yleisesti käytössä olevien menetelmien mukaisesti. Mittaukset tehtiin kuumavesikattilan osalta tehotasolla 90 %, kuumahöyrykattilan osalta tehotasolla %. Mittausten aikainen teho edusti ja kattilan toiminta edustivat toiminnanharjoittajan mukaan normaalia tilannetta, paitsi poikkeamana kuumavesikattilassa veden lämpötilan ylärajaa ei ollut nostettu käyttötilanteen vaatimaan asetukseen, ja vesi pääsi liian kuumaksi aiheuttaen polttimen sammumisen. Kuumahöyrykattilan osalta suurempaa tehoa ei voitu ajaa, sillä höyryn tarve oli pieni. Hiukkasnäytteitä otettiin kolme näytettä tehotasoa kohti. Kuumavesikattilan osalta yksi näyte jouduttiin hylkäämään; näytteen aikana mitattu poikkeavan korkea hiukkaspitoisuus johtuu polttimen sammumisen aiheuttamasta epätasaisesta ja epäedustavasta palamisolosuhteesta. Vesikattilan osalta keskiarvo on laskettu kahdesta näytteestä. 3.1 Mittausmenetelmät ja -laitteisto Savukaasujen hiukkaspitoisuudet määritettiin isokineettisellä suodatinkeräyksellä noudattaen standardia SFS-EN Hiukkaspitoisuudet mitattiin In-stack mittauksina isokineettisesti (kuva 1). Laitteiston tiiviys tarkistettiin vuototestillä ennen näytteenottoa.

57 Päästömittaukset kuumavesi- ja kuumahöyrykattilat (POR), Kuva 1. Periaatekuva In-stack näytteenottomenetelmästä. Suodattimena käytettiin kvartsisuodattimia (47 mm tasosuodatin). Suodattimet käsiteltiin lämpökaapissa +180 C:ssa ja jäähdytettiin eksikaattorissa ennen alkupunnitusta. Suodattimien jälkikäsittely tapahtui +160 C:ssa, jonka jälkeen ne jäähdytettiin eksikaattorissa ennen punnitusta. Suodattimien ja huuhteluliuosten käsittely sekä massan korjaukset on tehty standardin SFS EN ja sisäisten ohjeiden mukaisesti. Savukaasujen tila ja virtaama määritettiin standardin SFS-5624 mukaisesti ennen ja jälkeen näytteenottojen. Savukaasujen tilavuusvirtaukset määritettiin mittaamalla kaasun nopeusjakauma kanavan halkaisijalla. Kaasun nopeus määritettiin dynaamisen paineen avulla mittaamalla paine S-tyypin Pitot-putkella ja mikromanometrillä. Poistokaasun lämpötila mitattiin K-tyypin termoelementillä. Mittauksissa käytetyt laitteet on kalibroitu jäljitettävästi. Savukaasun NO X -, CO-, CO 2 -, SO 2 - ja O 2 -pitoisuudet mitattiin Horiba PG-250 monikomponenttianalysaattorilla, jonka näyttämä tarkastettiin ennen ja jälkeen mittausten (taulukko 1). Kenttätarkistuksen tulokset huomioitiin tulosten laskennassa. Mittauksissa noudatettiin standardia SFS Taulukko 1. Kaasuanalysaattorin mittausmenetelmät ja -alueet. Kaasu Mittausperiaate Akkreditoitu mittausalue NO x kemiluminesenssi ppm CO infrapuna ppm CO 2 infrapuna 0-20 % O 2 paramagnetismi 0-21 % SO 2 infrapuna ppm

58 Päästömittaukset kuumavesi- ja kuumahöyrykattilat (POR), Mittauspaikan kuvaus Häiriöttömän etäisyyden tulee olla vähintään 5 x hydraulinen halkaisija ennen mittausyhdettä ja mittausyhteen jälkeen vähintään 2 x hydraulinen halkaisija. Ennen piipun päätä etäisyyden on oltava vähintään 5 x hydraulinen halkaisija. Päästömittaukset suoritettiin sisällä kattilahuoneessa piipuista, joissa oli yksi käytettävissä oleva mittausyhde. Kaasut mitattiin höyrykattilan osalta hiukkasmittauslaitteiston jälkeen. Mittausten laadun ja turvallisuuden kannalta mittauspaikka oli melko hyvä. Taulukossa 2 on esitetty kuvaus mittauspaikasta. Liitteiden alaosassa on verrattu mittaustason virtausolosuhteita, näytteenoton isokineettisyyttä ja muita laadunvarmistustoimenpiteitä standardin vaatimuksiin. Taulukko 2. Savukaasukanavan hydraulinen halkaisija, häiriöttömät etäisyydet sekä mittauslinjojen ja pisteiden lukumäärä. Kattila Hydraulinen halkaisija (m) M1 ja M2 (m) Mittauslinjojen lkm Mittauspisteiden lkm Kuumavesikattila 0,65 M1= 1,1 1 4 Kuumahöyrykattila 0,65 M1= 1,1 1 4 Häiriöttömät etäisyydet eivät täyttäneet standardin vaatimuksia. Virhetarkasteluissa käytettiin olosuhdelisänä ± 10 %. Isokineettisyys ei täyttynyt kaikissa näytteissä. Poikkeamien vaikutukset mittaustuloksiin ja näytteenoton edustavuuteen arvioitiin melko vähäisiksi. 4. EPÄVARMUUSTARKASTELU Päästömittaustuloksen kokonaisepävarmuus koostuu mittalaitteiston ja menetelmän sekä prosessiolosuhteiden ja mittaustapahtuman epätarkkuuksista. Epävarmuustekijät arvioitiin mittauksittain ja laitteittain. Mittausepävarmuudet on laskettu FINAS S 12/1992 antaman suosituksen sekä ISO:n oppaan GUM 1995 mukaisesti. 5. MITTAUSTULOKSET Taulukoissa 3 ja 4 on esitetty kattilan savukaasusta mitatut keskimääräiset pitoisuudet ja arvioidut epävarmuudet sekä lasketut päästöt kahden tai kolmen näytteen keskiarvona. Pitoisuudet ovat kuivan kaasun pitoisuuksia normaalitilassa kanavassa redusoituna 3 % happipitoisuuteen.

59 Päästömittaukset kuumavesi- ja kuumahöyrykattilat (POR), Taulukko 3. Tulokset Talvivaaran talteenottolaitoksen lämpölaitoksen kuumavesikattilan mittauksista tehotasolla 90 % (kaksi näytettä), Mittausparametri Keskimääräiset tulokset Savukaasun lämpötila [ o C] 192 ± 19 Savukaasun CO 2 -pitoisuus [%] 11,6 ± 1,4 CO 2 -päästö [g/mj] 76,3 ± 15,1 Savukaasun O 2 -pitoisuus [%] 5,2 ± 1,0 Virtaus normaalitilassa (kuiva)[m 3 /s] 1,9 ± 0,2 Hiukkaspitoisuus [mg/m 3 n] 24,1 ± 5,1 Redusoitu pölypitoisuus [mg/m 3 n] 27,4 ± 5,8 Ominaispäästö [mg/mj] 8,0 ± 1,7 NO x -pitoisuus NO 2: na[mg/m 3 n] redusoitu 667 ± 101 NO x -päästö NO 2 :na [mg/mj] 195 ± 43 SO 2 -pitoisuus [mg/m 3 n] redusoitu 1639 ± 273 SO 2 -päästö [mg/mj] 479 ± 110 CO-pitoisuus [mg/m 3 n] redusoitu 5,3 ± 0,7 CO-päästö [mg/mj] 1,5 ± 0,3 Mittaussarjaan kuuluvien näytteiden tiedot ja virhearviolaskelmat ovat liitteessä 1. Taulukko 4. Tulokset Talvivaaran talteenottolaitoksen lämpölaitoksen kuumahöyrykattilan mittauksista tehotasolla %, Mittausparametri Keskimääräiset tulokset Savukaasun lämpötila [ o C] 197 ± 22 Savukaasun CO 2 -pitoisuus [%] 11,4 ± 1,3 CO 2 -päästö [g/mj] 76 ± 15 Savukaasun O 2 -pitoisuus [%] 5,4 ± 1,0 Virtaus normaalitilassa (kuiva)[m 3 /s] 1,4 ± 0,2 Hiukkaspitoisuus [mg/m 3 n] 23,9 ± 6,0 Redusoitu pölypitoisuus [mg/m 3 n] 27,6 ± 6,9 Ominaispäästö [mg/mj] 8,1 ± 2,2 NO x -pitoisuus NO 2: na[mg/m 3 n] redusoitu 620 ± 92 NO x -päästö NO 2 :na [mg/mj] 181 ± 39 SO 2 -pitoisuus [mg/m 3 n] redusoitu 1511 ± 252 SO 2 -päästö [mg/mj] 441 ± 100 CO-pitoisuus [mg/m 3 n] redusoitu 4,2 ± 0,6 CO-päästö [mg/mj] 1,2 ± 0,3 Mittaussarjaan kuuluvien näytteiden tiedot ja virhearviolaskelmat ovat liitteessä 2.

60 Päästömittaukset kuumavesi- ja kuumahöyrykattilat (POR), YHTEENVETO Mittauksissa määritettiin Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän talteenottolaitoksen yhteydessä sijaitsevan lämpölaitoksen höyrykattilan ja kuumavesikattilan savukaasujen hiukkas-, NO x - ja SO 2 -pitoisuudet sekä määritettiin päästöt. Ympäristölupapäätöksessä (Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto, 33/07/1, Dnro PSY-2006-Y- 47) on annettu öljykattilan savukaasun hiukkaspitoisuudelle raja-arvo 50 mg/m 3 (n) ja typenoksideille 600 mg NO 2 /m 3 (n) (redusoituna 3 % O 2, kuivassa kaasussa). Raja-arvo alittuu, jos kolmen lyhytaikaisen näytteen aikaisista tuloksista mikään ei ylitä raja-arvoa. Lisäksi energiatuotantoyksiköiden päästöraja-arvot on annettu nk. PIPO-asetuksessa (VNA 750/2013). Sen mukaan raskasta polttoöljyä käyttävän kattilan päästöraja-arvo rikkidioksidille on 1700 mg/m 3 (n) ( saakka). Kuumavesikattilan osalta hiukkas- ja SO 2 -pitoisuudet alittivat raja-arvot, samoin NO 2 -pitoisuus mittaustuloksille määritetty epävarmuus huomioiden. Päästöistä otettiin kaksi näytettä. Kuumahöyrykattilan osalta hiukkas- ja SO 2 -pitoisuus alittivat raja-arvot, samoin NO 2 -pitoisuus tulokselle määritetty epävarmuus huomioiden. Kuopiossa 26. helmikuuta 2015 RAMBOLL FINLAND OY Ramboll Analytics Eerik Järvinen Ryhmäpäällikkö Kati Nuutinen Testausinsinööri

61 Päästömittaukset kuumavesi- ja kuumahöyrykattilat (POR), LIITE 1 LIITE 1 NÄYTEKOHTAISET TIEDOT TALVIVAARA KUUMAVESIKATTILA, 90 % TEHOTA- SO Tilaaja Mittauskohde Näyte nro Päivämäärä Talvivaara Sotka mo Oy Kuumavesikattila Mittausajankohta 10:27-10:47 11:35-11:55 Näytteenottoaika 20 min 20 min Sondin koko 12,0 mm 12,0 mm Teho 90 % 90 % Raja-arvo 50 mg/m 3 n 50 mg/m 3 n Redusointi 3 02:een 0 02:een Keskimääräiset tulokset Savukaasun lämpötila [ o C] 194 ± ± ± 19,4 Savukaasun CO2 -pitoisuus [%] 11,6 ± 1,4 11,6 ± 1,4 12 ± 1,4 CO2 -päästö [g/mj] 76 ± 15,1 76 ± 15,1 76 ± 15,1 Savukaasun O2 -pitoisuus [%] 5,2 ± 1,0 5,2 ± 1,0 5 ± 1,0 Savukaasun kosteuspitoisuus[%] 17,2 ± 4,3 17,8 ± 1,4 18 ± 2,9 Savukaasun tiheys kanavassa [kg/m 3 ] 0,73 ± 0,01 0,73 ± 0,01 1 ± 0,0 Nopeus tositilassa [m/s] 11,6 ± 1,4 11,6 ± 1,4 12 ± 1,4 Virtaus normaalitilassa (kostea) [m 3 /s] 2,3 ± 0,3 2,3 ± 0,29 2 ± 0,3 Virtaus normaalitilassa (kuiva)[m 3 /s] 1,9 ± 0,2 1,9 ± 0,2 2 ± 0,2 Näytteenottotilavuus [m 3 n] 0,3 ± 0,0 0,9 ± 0,03 1 ± 0,3 Näytteenottovirtaus [dm 3 /min) 12,7 ± 0,4 43,5 ± 1,3 28 ± 15,5 Hiukkasmassa suodattimella [mg] 6 ± 0,4 20 ± 0,4 13 ± 7,1 Hiukkasmassa huuhteluliuoksissa [mg/näyte] 0,5 ± 1,8 1,9 ± 2,0 1 ± 2,0 Hiukkaspitoisuus [mg/m 3 n] 24,7 ± 5,3 23,5 ± 4,8 24 ± 5,1 Redusoitu pölypitoisuus [mg/m 3 n] 28,1 ± 6,0 26,7 ± 5,4 27 ± 5,8 Ominaispäästö [mg/mj] 8 ± 1,9 8 ± 1,5 8 ± 1,7 NOx-pitoisuus NO2:na[mg/m 3 n] redusoitu 646 ± ± ± 101 NOx-päästö NO2:na [mg/mj] 189 ± ± ± 43,0 SO2-pitoisuus [mg/m 3 n] redusoitu 1638 ± ± ± 273 SO2-päästö [mg/mj] 478 ± ± ± 110 CO-pitoisuus [mg/m 3 n] redusoitu 5 ± 1 5 ± 1 5 ± 1 CO-päästö [mg/mj] 2 ± 0 2 ± 0 2 ± 0 Tulosten keskihajonta 2,8 0,0 0,0 Keskim. Virhe sx 19,3 2,0 1,4 0,0 15,1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,4 2,9 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 0,3 21,8 0,9 15,4 10,0 0,4 7,1 1,0 1,9 0,7 0,9 5,0 0,6 1,0 5,7 0,7 0,3 1,7 0,2 29,4 99,3 20,8 8,8 42,5 6,2 1,5 273,0 1,0 0,9 110,4 0,6 0,1 0,7 0,0 0,0 0,3 0,0 Kaasun virtaus vs. standardin vaatimukset Paikallisten nopeuksien suhde (< 3 :1) 1,3 => OK 1,3 => OK Savukaasun nopeus (minimipaine P dyn > 5 Pa) 55 => OK 55 => OK Negatiivisia virtauksia (minimivirtaus > 0 m/s) 10,4 => OK 10,4 => OK Kaasuvirtauksen ja kanavan keskilinjan poikkeama 0,0 => OK 0,0 => OK (linjojen keskilinjojen ero < 15 o ) Isok. & laadunvarmistus Isokineettisyys 0,33 => Ei Täyty 1,14 => OK Punnauksen epävarmuus % raja-arvosta 3,3 % => OK 1,0 % => OK Kenttänollan arvo % raja-arvosta 0,3 % => OK

62 Päästömittaukset kuumavesi- ja kuumahöyrykattilat (POR), LIITE 2 LIITE 2 NÄYTEKOHTAISET TIEDOT TALVIVAARA KUUMAHÖYRYKATTILA, % TE- HOTASO Tilaaja Mittauskohde Näyte nro Päivämäärä Talvivaara Sotkamo Oy Kuumahöyrykattila Mittausajankohta 13:29-13:59 14:10-14:20 14:30-14:50 Näytteenottoaika 30 min 10 min 20 min Sondin koko 8,0 mm 8,0 mm 8,0 mm Teho % % % Raja-arvo 50 mg/m 3 n 50 mg/m 3 n 50 mg/m 3 n Redusointi 3 02:een 3 02:een 3 02:een Keskimääräiset tulokset Savukaasun lämpötila [ o C] 208 ± ± ± ± 21,6 Savukaasun CO2 -pitoisuus [%] 11,4 ± 1,3 11,4 ± 1,3 11,4 ± 1,3 11 ± 1,3 CO2 -päästö [g/mj] 76 ± 14,7 76 ± 14,7 76 ± 14,7 76 ± 14,7 Savukaasun O2 -pitoisuus [%] 5,4 ± 1,0 5,4 ± 1,0 5,4 ± 1,0 5,4 ± 1,0 Savukaasun kosteuspitoisuus[%] 36,2 ± 2,9 36,3 ± 2,6 36,3 ± 4,3 36 ± 3,3 Savukaasun tiheys kanavassa [kg/m 3 ] 0,65 ± 0,01 0,66 ± 0,01 0,69 ± 0,01 0,7 ± 0,0 Nopeus tositilassa [m/s] 11,9 ± 1,5 11,9 ± 1,5 11,6 ± 1,4 12 ± 1,5 Virtaus normaalitilassa (kostea) [m 3 /s] 2,2 ± 0,3 2,3 ± 0,29 2,3 ± 0,30 2,3 ± 0,3 Virtaus normaalitilassa (kuiva)[m 3 /s] 1,4 ± 0,2 1,4 ± 0,2 1,5 ± 0,2 1,4 ± 0,2 Näytteenottotilavuus [m 3 n] 0,3 ± 0,0 0,4 ± 0,01 0,2 ± 0,01 0,3 ± 0,1 Näytteenottovirtaus [dm 3 /min) 10,8 ± 0,3 37,6 ± 1,2 10,3 ± 0,3 20 ± 9,0 Hiukkasmassa suodattimella [mg] 8 ± 0,4 7 ± 0,4 6 ± 0,4 6,9 ± 0,7 Hiukkasmassa huuhteluliuoksissa [mg/näyte] 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 Hiukkaspitoisuus [mg/m 3 n] 24,3 ± 5,1 18,2 ± 3,9 29,3 ± 6,3 23,9 ± 6,0 Redusoitu pölypitoisuus [mg/m 3 n] 28,0 ± 5,9 21,0 ± 4,4 33,8 ± 7,3 27,6 ± 6,9 Ominaispäästö [mg/mj] 8 ± 1,7 6 ± 1,4 10 ± 2,4 8,1 ± 2,2 NOx-pitoisuus NO2:na[mg/m 3 n] redusoitu 621 ± ± ± ± 92 NOx-päästö NO2:na [mg/mj] 181 ± ± ± ,2 ± 38,8 SO2-pitoisuus [mg/m 3 n] redusoitu 1502 ± ± ± ,1 ± 252 SO2-päästö [mg/mj] 439 ± ± ± ,3 ± 100 CO-pitoisuus [mg/m 3 n] redusoitu 4 ± 1 4 ± 1 4 ± 1 4 ± 1 CO-päästö [mg/mj] 1 ± 0 1 ± 0 1 ± 0 1,2 ± 0 Tulosten keskihajonta 14,8 0,0 0,0 Keskim. Virhe sx 19,8 8,6 1,3 0,0 14,7 0,0 0,0 1,0 0,0 0,1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,5 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 15,6 0,6 9,0 0,9 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0 5,6 5,1 3,2 6,4 5,9 3,7 1,9 1,9 1,1 1,5 92,3 0,9 0,3 38,8 0,2 15,2 251,6 8,8 4,7 100,0 2,7 0,1 0,6 0,1 0,0 0,3 0,0 Kaasun virtaus vs. standardin vaatimukset Paikallisten nopeuksien suhde (< 3 :1) 1,1 => OK 1,1 => OK 1,1 => OK Savukaasun nopeus (minimipaine P dyn > 5 Pa) 60 => OK 60 => OK 60 => OK Negatiivisia virtauksia (minimivirtaus > 0 m/s) 11,5 => OK 11,4 => OK 11,2 => OK Kaasuvirtauksen ja kanavan keskilinjan poikkeama 0,0 => OK 0,0 => OK 0,0 => OK (linjojen keskilinjojen ero < 15 o ) Isok. & laadunvarmistus Isokineettisyys 0,83 => Ei Täyty 2,88 => Ei Täyty 0,77 => Ei Täyty Punnauksen epävarmuus % raja-arvosta 2,6 % => OK 2,2 % => OK 4,0 % => OK Kenttänollan arvo % raja-arvosta 0,7 % => OK

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 Vastaanottaja Jätteenpolttolaitos TE Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.12.2013 Viite 1510005392-001A TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOS

Lisätiedot

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2016

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2016 Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Yhteenvetoraportti Päivämäärä 27.3.2017 Viite 1510016678-006-M1 TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2016 ILMAPÄÄSTÖTARKKAILUJEN YHTEENVETO 2016

Lisätiedot

BOREALIS POLYMERS OY AROMAATTITUOTANNON PÄÄSTÖMITTAUKSET 2013

BOREALIS POLYMERS OY AROMAATTITUOTANNON PÄÄSTÖMITTAUKSET 2013 Vastaanottaja Borealis Polymers Oy Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 28.8.2013 Viite 82137404-03A BOREALIS POLYMERS OY AROMAATTITUOTANNON PÄÄSTÖMITTAUKSET 2013 Päivämäärä 28.8.2013 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

TERRAFAME OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2015

TERRAFAME OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2015 Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Yhteenvetoraportti Päivämäärä 28.4.2016 Viite 1510016678-006 TERRAFAME OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2015 ILMAPÄÄSTÖTARKKAILUJEN YHTEENVETO 2015 TERRAFAME

Lisätiedot

RAPORTTI 16X Q METSÄ FIBRE OY JOUTSENON TEHDAS Kaasuttimen polttoainekuivurin poistokaasujen hiukkaspitoisuudet ja päästöt

RAPORTTI 16X Q METSÄ FIBRE OY JOUTSENON TEHDAS Kaasuttimen polttoainekuivurin poistokaasujen hiukkaspitoisuudet ja päästöt RAPORTTI 16X142729.10.Q850-002 6.9.2013 METSÄ FIBRE OY JOUTSENON TEHDAS Kaasuttimen polttoainekuivurin poistokaasujen hiukkaspitoisuudet ja päästöt Joutseno 21.8.2013 PÖYRY FINLAND OY Viite 16X142729.10.Q850-002

Lisätiedot

SURFACTOR OY ILMAPÄÄSTÖMITTAUKSET 2014

SURFACTOR OY ILMAPÄÄSTÖMITTAUKSET 2014 Vastaanottaja Surfactor oy Janne Kojo Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 25.8.2014 SURFACTOR OY ILMAPÄÄSTÖMITTAUKSET 2014 SURFACTOR OY ILMAPÄÄSTÖMITTAUKSET 2014 Päivämäärä 25.8.2014 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI 7017A PÄÄSTÖMITTAUKSET KREMATORIO KAJAANIN SEURAKUNTA

MITTAUSRAPORTTI 7017A PÄÄSTÖMITTAUKSET KREMATORIO KAJAANIN SEURAKUNTA Sivu 1/8 PÄÄSTÖMITTAUKSET KREMATORIO KAJAANIN SEURAKUNTA 14.11.2017 Kotkassa Raportin laatija tekn. Marko Piispa Raportin tarkastaja Ins. Mikko Nykänen Sivu 2/8 1. MITTAUSKOHTEEN KUVAUS... 3 2. MITTAUSTEN

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NAB LABS OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NAB LABS OY T111/M34/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NAB LABS OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T111 Nab Labs Oy,

Lisätiedot

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA Erikoistutkija Tuula Pellikka TUTKIMUKSEN TAUSTA Tavoitteena oli tutkia käytännön kenttäkokeiden avulla hevosenlannan ja kuivikkeen seoksen polton ilmaan vapautuvia

Lisätiedot

Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti

Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti 2016 1 Johdanto Tämä raportti on jätteenpolttoasetuksen 151/2013 26 :n mukainen vuosittain laadittava selvitys Pankakoski Mill Oy:n kartonkitehtaan yhteydessä toimivan

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4.

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4. Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.4.2016 Viite 1510016678-009 Osaprojekti Biologinen tarkkailu pintavesissä TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN

Lisätiedot

t osatekijät vaikuttavat merkittävästi tuloksen epävarmuuteen Mittaustulosten ilmoittamiseen tulee kiinnittää kriittistä

t osatekijät vaikuttavat merkittävästi tuloksen epävarmuuteen Mittaustulosten ilmoittamiseen tulee kiinnittää kriittistä Mittausepävarmuuden määrittäminen 1 Mittausepävarmuus on testaustulokseen liittyvä arvio, joka ilmoittaa rajat, joiden välissä on todellinen arvo tietyllä todennäköisyydellä Kokonaisepävarmuusarvioinnissa

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT T062/M22/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT PÖYRY FINLAND OY, ENERGY, MEASUREMENT SERVICES

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT T062/A21/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT PÖYRY FINLAND OY, ENERGY, MEASUREMENT SERVICES

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

PAMPALON KULTAKAIVOKSEN LASKEUMAMITTAUKSET 2012. Mittausaika: 13.6. - 9.10.2011. Hattuvaara, Ilomantsi

PAMPALON KULTAKAIVOKSEN LASKEUMAMITTAUKSET 2012. Mittausaika: 13.6. - 9.10.2011. Hattuvaara, Ilomantsi Mittausraportti_1196 /2012/OP 1(10) Tilaaja: Endomines Oy Henna Mutanen Käsittelijä: Symo Oy Olli Pärjälä 010 666 7818 olli.parjala@symo.fi PAMPALON KULTAKAIVOKSEN LASKEUMAMITTAUKSET 2012 Mittausaika:

Lisätiedot

ENDOMINES OY, RÄMEPURON KAIVOS ILMANLAATUMITTAUKSET, KEVÄT-KESÄ 2015

ENDOMINES OY, RÄMEPURON KAIVOS ILMANLAATUMITTAUKSET, KEVÄT-KESÄ 2015 Vastaanottaja Endomines Oy Anne Valkama Pampalontie 11 82967 Hattu Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 16.9.2015 Projekti 1510015909 ENDOMINES OY, RÄMEPURON KAIVOS ILMANLAATUMITTAUKSET, KEVÄT-KESÄ

Lisätiedot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2013 LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Päivämäärä 08/07/2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot

ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2016

ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2016 ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2016 Sisällysluettelo 1. TUOTANTOTIEDOT 2. POLTTOAINETIEDOT 3. SAVUKAASUPÄÄSTÖT 3.1 BIOKATTILA 3.2 S40-KATTILA 3.3 HÖGFORS-KATTILA 4. YKSITTÄISMITTAUKSET 5. YHTEENVETO

Lisätiedot

1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU Päästöt ilmaan Päästöt veteen... 4

1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU Päästöt ilmaan Päästöt veteen... 4 EKOKEM OYJ:N JEPUAN HYÖTYVOIMALAITOKSEN ILMAN LAADUN JA YMPÄRISTÖN TILAN TARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA... 1 2. YMPÄRISTÖN TARKKAILU 2015... 1 2.1 Päästöt ilmaan...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA... 2 2. YMPÄRISTÖN TARKKAILU 2013... 2 2.1 Vuoden 2013 mittauksista/tutkimuksista valmistuneet raportit... 3 2.2 Päästöt ilmaan... 3 2.3 Päästöt veteen... 4 2.4 Ilmanlaadun

Lisätiedot

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta CABB Oy polttolaitos 1. Prosessin toiminta CABB Oy:n polttolaitoksella poltetaan omassa toiminnassa syntyviä nestemäisiä ja kaasumaisia jätteitä. Nestemäiset jätteet ovat hienokemikaalitehtaan orgaanisia

Lisätiedot

POWERFLUTE OY, SAVON SELLU

POWERFLUTE OY, SAVON SELLU POWERFLUTE OY, SAVON SELLU VOIMALAITOKSEN PÄÄKATTILAN SAVUKAASUPÄÄSTÖMITTAUKSET VOIMALAITOKSEN APUKATTILAN SAVUKAASUPÄÄSTÖMITTAUKSET MASSATEHTAAN MATALAPÄÄSTÖKOHTEIDEN POISTOKAASUJEN PÄÄSTÖMITTAUKSET 26.-29.5.2015

Lisätiedot

CABB Oy polttolaitoksen toiminta Prosessin toiminta

CABB Oy polttolaitoksen toiminta Prosessin toiminta CABB Oy polttolaitoksen toiminta 2016 1. Prosessin toiminta CABB Oy:n polttolaitoksella poltetaan omassa toiminnassa syntyviä nestemäisiä ja kaasumaisia jätteitä. Nestemäiset jätteet ovat hienokemikaalitehtaan

Lisätiedot

Ympäristöratkaisut Case Tornion Voima Oy. Results From Assets Environmental Excellence

Ympäristöratkaisut Case Tornion Voima Oy. Results From Assets Environmental Excellence Ympäristöratkaisut Case Tornion Voima Oy Results From Assets Environmental Excellence Sisältö Taustaa - Laitoksen esittely - Ympäristöluvan tarkkailuvaatimukset Päästöjen valvontaratkaisu - Päästölaskennat,

Lisätiedot

Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet

Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet 151/2013 11 Liite 1 Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet Dioksiinien ja furaanien kokonaispitoisuuksien määrittämiseksi seuraavien dibentso-pdioksiinien ja dibentsofuraanien

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.6.2011 Viite 82136875 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa

Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin 21.8.2006 Paula Juuti 2 Kaupattavien päästöjen määrittäminen Toistaiseksi CO2-päästömäärät perustuvat

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET Vastaanottaja VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, hankevalmistelut Kielotie 13, 01300 VANTAA Ulla Lignell Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 11.10.2013

Lisätiedot

KIINTEÄN POLTTOAINEIDEN KATTILOIDEN PÄÄSTÖMITTAUKSIA

KIINTEÄN POLTTOAINEIDEN KATTILOIDEN PÄÄSTÖMITTAUKSIA MITTAUSRAPORTTI 3.4.214 KIINTEÄN POLTTOAINEIDEN KATTILOIDEN PÄÄSTÖMITTAUKSIA Jarmo Lundgren LVI ja energiatekniikan insinööri Metalli ja LVI Lundgren Oy Metalli ja LVI lundgren Oy Autokatu 7 Jarmo Lundgren

Lisätiedot

Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE

Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE Aalto yliopisto LVI-tekniikka 2013 SISÄLLYSLUETTELO TILAVUUSVIRRAN MITTAUS...2 1 HARJOITUSTYÖN TAVOITTEET...2 2 MITTAUSJÄRJESTELY

Lisätiedot

Kaasumittaukset jatkuvatoimiset menetelmät 1. Näytteenotto 1 Näytteenottolinja

Kaasumittaukset jatkuvatoimiset menetelmät 1. Näytteenotto 1 Näytteenottolinja Kaasumittaukset jatkuvatoimiset menetelmät 1 Näytteenotto 1 Näytteenottolinja Kaasumittaukset jatkuvatoimiset menetelmät 2 Näytteenotto 2 Näytteenkäsittelytekniikat y Suositus: näytekaasu suoraan kuumana

Lisätiedot

TÄYDENNYKSEN LIITE 34-2

TÄYDENNYKSEN LIITE 34-2 SUNSHINE KAIDI NEW ENERGY GROUP Permitting engineering services TYÖNUMERO F13551 ILMANLAADUN TARKKAILU Sisältö 1 Ilmanlaadun tarkkailu 2 1.1 Kemin nykyinen ilman laadun tarkkailu 2 1.2 Aiemmissa mittauksissa

Lisätiedot

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY TEBOIL AB ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI Pohjaveden laadun tarkkailu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2013 1160-P20618 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Esityksen sisältö Ekopellettien ja puupellettien vertailua polttotekniikan kannalta Koetuloksia ekopellettien poltosta

Lisätiedot

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa LIITE 1 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Liite PUTKIKORTTI JA KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Havaintoputken asennus pvm 7.4.2015 Putkikortin päivitys pvm 10.4.2015 Tutkimuspaikka Kerimäki, Hälvän alueen pohjavesiselvitys

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 4278/11.01.00/2014 116 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kivenlahden lämpökeskuksen toiminnan muutosta ja ympäristöluvan

Lisätiedot

DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 30.11.2012

DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 30.11.2012 Tampereen teknillinen yliopisto Teknisen suunnittelun laitos Pentti Saarenrinne Tilaaja: DirAir Oy Kuoppakatu 4 1171 Riihimäki Mittausraportti: DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 3.11.212

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Paraisten kaupunki Vesihuoltolaitos Rantatie 28 21600 PARAINEN Tilausnro 190664 (WPAR/V3), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (08:30) Näytteenottaja: M. Laaksonen NÄYTTEET

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015 1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemuksen täydennys

Ympäristölupahakemuksen täydennys Ympäristölupahakemuksen täydennys Täydennyspyyntö 28.9.2012 19.10.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-10-19 2 / 6 Ympäristölupahakemuksen täydennys Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1.

Lisätiedot

Raportti JMa KOTKAN ENERGIA OY:N HOVINSAAREN VOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2016

Raportti JMa KOTKAN ENERGIA OY:N HOVINSAAREN VOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2016 KOTKAN ENERGIA OY:N HOVINSAAREN VOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 216 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Tuotanto... 3 3 Käyttötarkkailu... 4 3.1 Polttoaineen käyttö ja laatu... 4 3.2 Palaminen... 5 3.3

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

SUURTEN POLTTOLAITOSTEN BREF PALJONKO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN MAKSAA? ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI 30.1.2014 Kirsi Koivunen, Pöyry

SUURTEN POLTTOLAITOSTEN BREF PALJONKO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN MAKSAA? ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI 30.1.2014 Kirsi Koivunen, Pöyry SUURTEN POLTTOLAITOSTEN BREF PALJONKO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN MAKSAA? ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI Kirsi Koivunen, Pöyry JOHDANTO Suurten polttolaitosten uuden BREF:n luonnos julkaistiin

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 8/18 BENSIINI (20 000 L) GLYKOLI (40 000 L) DIESELÖLJY (4 500 L) GLYKOLI- JÄTE (1000 L) BENSIININ TÄYTTÖ- ASEMA MATERIAALI- LABORATORIO (vähäisiä määriä kaasuja) LIUOTINVÄRI- PUMPPAAMO

Lisätiedot

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1

Lisätiedot

Päästömittauslaboratorioiden QAL2- ja AST-raporttien laadullinen evaluointi

Päästömittauslaboratorioiden QAL2- ja AST-raporttien laadullinen evaluointi TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01365-09 Päästömittauslaboratorioiden QAL2- ja AST-raporttien laadullinen evaluointi Kirjoittajat: Pellikka, T., Puustinen, H. Luottamuksellisuus: julkinen 2(12) Raportin nimi Päästömittauslaboratorioiden

Lisätiedot

KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA

KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TOIVAKAN KUNTA KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.8.2017 P25062P004 Tutkimusraportti 1 (3) Pitkänen Alisa 17.8.2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOS

TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOS Vastaanottaja Jätteenpolttolaitos TE Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 16.8.213 Viite 1515392-1 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOS PÄÄSTÖMITTAUKSET JA PÄÄS- TÖMITTAUSJÄRJESTELMÄN AST-TARKISTUSMITTAUKSET

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS

DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS Vastaanottaja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 4.3.2015 Viite 1510022103 DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS Päivämäärä 4.3.2015

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (7) Anna Häyrinen 05.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian n huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1. Hakijan

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY RAMBOLL FINLAND OY, ILMANLAATU JA MELU RAMBOLL FINLAND LTD.

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY RAMBOLL FINLAND OY, ILMANLAATU JA MELU RAMBOLL FINLAND LTD. T302/A01/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY RAMBOLL OY, ILMANLAATU JA MELU RAMBOLL LTD., AIR QUALITY Tunnus Code Laboratorio Laboratory

Lisätiedot

VILJAVUUSTUTKIMUS. Oja Hannu. Tulospalvelu Käyttäjätunnus: 30412 Salasana: Oja Hannu. Valtakatu 4, PL 29 84101 YLIVIESKA. Viljavuustietojen yhteenveto

VILJAVUUSTUTKIMUS. Oja Hannu. Tulospalvelu Käyttäjätunnus: 30412 Salasana: Oja Hannu. Valtakatu 4, PL 29 84101 YLIVIESKA. Viljavuustietojen yhteenveto VILJAVUUSTUTKIMUS Sammonkatu 8, Oulu p. 08-5145600 f. 08-3113029 Pvm Työ nro As.nro 1.08.2013 96975 30412 Oja Hannu Valtakatu 4, PL 29 84101 YLIVIESKA Tulospalvelu Käyttäjätunnus: 30412 Salasana: Oja Hannu

Lisätiedot

Tornion tehtaiden hiukkaspäästökohteet ja puhdistinlaitteet osastoittain

Tornion tehtaiden hiukkaspäästökohteet ja puhdistinlaitteet osastoittain LIITE 2 1 (13) Tornion tehtaiden hiukkaspäästökohteet ja puhdistinlaitteet osastoittain Ferrokromitehtaan hiukkaspäästökohteet puhdistinlaitteineen. Päästökohde Puhdistinlaite tai 1 Koksiasema, koksinkuivaus

Lisätiedot

DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN (PM10) JA HAISEVIEN RIKKIYH- DISTEIDEN (TRS) MITTAUKSET

DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN (PM10) JA HAISEVIEN RIKKIYH- DISTEIDEN (TRS) MITTAUKSET Vastaanottaja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 25.1.2016 Viite 1510022103-001-M1 DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN (PM10) JA HAISEVIEN RIKKIYH- DISTEIDEN

Lisätiedot

Lämpötila Tuulensuunta Tuulen nopeus Suhteellinen kosteus Tiistai 23.05.2006 o

Lämpötila Tuulensuunta Tuulen nopeus Suhteellinen kosteus Tiistai 23.05.2006 o 1 / 6 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO Jokikatu 7 80220 Joensuu JOENSUN UKONLAHDEN SYVÄSATAMAN MELUMITTAUKSET TAUSTAA Mittaukset suoritettiin liittyen Ukonlahden syväsataman ympäristölupaan.

Lisätiedot

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Antti Lindfors ja Ari Laukkanen Luode Consulting Oy 13.6.2013 LUODE CONSULTING OY, SANDFALLINTIE 85, 21600 PARAINEN 2 Johdanto Tässä raportissa käsitellään

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 2004

ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 2004 ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU Ilmanlaatuindeksi vuonna Mansikkalassa Mansikkala ERITTÄIN HUONO ÄITSAARI RAUTIONKYLÄ 15 HUONO 1 VÄLTTÄVÄ TYYDYTTÄVÄ 5 HYVÄ tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 2 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T039 Liite 1.02 / Appendix 1.02 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY RAMBOLL OY, RAMBOLL ANALYTICS RAMBOLL LTD, RAMBOLL ANALYTICS Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala

Lisätiedot

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 3 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA. DirAir Oy: Tuloilmaikkunaventtiilien virtaustekniset ominaisuudet ilman ikkunarakennetta. Työ 2696-2 23.1.2012

MITTAUSPÖYTÄKIRJA. DirAir Oy: Tuloilmaikkunaventtiilien virtaustekniset ominaisuudet ilman ikkunarakennetta. Työ 2696-2 23.1.2012 2696-2 Mittauspöytäkirja_DirAir JU 27.04.2012 Työ 2696-2 23.1.2012 MITTAUSPÖYTÄKIRJA DirAir Oy: Tuloilmaikkunaventtiilien virtaustekniset ominaisuudet ilman ikkunarakennetta Insinööritoimisto W. Zenner

Lisätiedot

Lupahakemuksen täydennys

Lupahakemuksen täydennys Lupahakemuksen täydennys 26.4.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-04-26 2 / 6 Lupahakemuksen täydennys Täydennyskehotuksessa (11.4.2012) täsmennettäväksi pyydetyt

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio Tutkimustodistus 2012-8409 1(3) 06.08.2012 Pöyry Finland Oy PL 40774 LASKUTUS Näytetiedot Näyte Kaivovesi Näyte otettu 12.06.2012 Näytteen ottaja Esa-Pekka Kukkonen Saapunut 13.06.2012 Näytteenoton syy

Lisätiedot

Nousiaisten Rekoisten sikalan hajupäästömittaukset. Tutkimusraportti 199/2012

Nousiaisten Rekoisten sikalan hajupäästömittaukset. Tutkimusraportti 199/2012 Nousiaisten Rekoisten sikalan hajupäästömittaukset Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 199/2012 Toni Keskitalo Jyväskylä 2012 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. AINEISTO

Lisätiedot

RAAHEN ALUEEN ILMANLAATU 2014

RAAHEN ALUEEN ILMANLAATU 2014 RAAHEN ALUEEN ILMANLAATU 2014 RAAHEN ALUEEN ILMANLAATU 2014 Päivämäärä 7.4.2015 Laatija Kimmo Salokannel, Leena Junnila, Kati Nuutinen Tarkastaja Eerik Järvinen Hyväksyjä Outi Salonen Kuvaus Ilmanlaadun

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2013) 919 final Annexes 1 to 4

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2013) 919 final Annexes 1 to 4 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. joulukuuta 2013 (OR. en) 18170/13 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 20. joulukuuta 2013 Vastaanottaja: ENV 1236 ENER 601 IND 389 TRANS 694 ENT 357 SAN 557 PARLNAT

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Lausunto Päivämäärä 5.2.2014 NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY NASTOLAN KUNTA PÖLY Tarkastus Päivämäärä 5.2.2014 Laatija

Lisätiedot

Jyväskylän Postiosoite/ Puhelin/Tel. Faksi/Fax Internet ammattikorkeakoulu Address JAMK University of Applied Sciences

Jyväskylän Postiosoite/ Puhelin/Tel. Faksi/Fax Internet ammattikorkeakoulu Address JAMK University of Applied Sciences 1 (11) MITTAUSSUUNNITELMA 26.6.2015 Tekijät: Jaakko Tukia Kimmo Puolamäki Mari Vasara 2 (11) Sisällys 1 Mittaussuunnitelman tavoite 3 2 Mitattavat kohteet 3 3 Mittausten toteutus 4 3.1 Mitattavat suureet

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI

KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Kuopion kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 17.10.2014 KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI Tarkastus Päivämäärä 17/10/2014

Lisätiedot

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 23/2011/1 Dnro ISAVI/278/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus, joka koskee yhdyskunnista kerätystä

Lisätiedot

TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen

TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S-03566-14 31.7.2014 Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen Tilaaja: Uponor Suomi Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-03566-14 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö

Lisätiedot

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000 Kaupunginvaltuusto 25.1.2016 Liite 2 3 P25 KK4 491-2-10-111 P26 P24 KK2 KK3 KK1 Rakennenäytteet kellarikerroksesta: MHT1 (Tiiliseinä) MHT2 (Betonilattia) P23 HP 2 1100 mg/kg öljy KK5 Massanvaihto 2004

Lisätiedot

VILJAVUUSTUTKIMUS. Oulun Kaupunki Tekn.Keskus Leipivaara Anne Uusikatu 26 90100 OULU. Viljavuustietojen yhteenveto. Pvm Työ nro As.

VILJAVUUSTUTKIMUS. Oulun Kaupunki Tekn.Keskus Leipivaara Anne Uusikatu 26 90100 OULU. Viljavuustietojen yhteenveto. Pvm Työ nro As. VILJAVUUSTUTKIMUS Sammonkatu 8, 90570 Oulu p. 08-5145600 f. 08-3113029 Pvm Työ nro As.nro 19.10.2010 73415 13424 Oulun Kaupunki Tekn.Keskus Leipivaara Anne Uusikatu 26 90100 OULU Tilatunnus saapui 05.10.2010

Lisätiedot

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia LIITE 4 Pintavesitarkkailutuloksia Tutkimustodistus Nro VEJV898/2011 4.7.2011 1(2) YMPÄRISTÖLABORATORIO Toivonen Yhtiöt Oy Ruskon jätteenkäsittelykeskuksen pintavesitarkkailu Näytteenottopäivä: 11.5.2011

Lisätiedot

Päätös. Nro 120/2011/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011

Päätös. Nro 120/2011/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 120/2011/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Nordkalk Oy Ab:n

Lisätiedot

NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI

NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Suonenjoen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 13.01.2014 NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI Tarkastus

Lisätiedot

Hiukkaspäästöjen mittaus

Hiukkaspäästöjen mittaus Hiukkaspäästöjen mittaus Juha-Matti Hirvonen MIKES-Aalto 24.3.2010 Sisältö Hiukkaset Koot Synty Terveysvaikutukset ja kustannukset Lainsäädäntö Kansallinen EU Mittausmenetelmiä Mekaaniset Sähköiset Optiset

Lisätiedot

ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA

ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA Mittauspöytäkirja Työ nro: 120354 sivu 1 ( 8 ) Työmaa: Pähkinänsärkijän päiväkoti Osoite: Pähkinätie 2, Vantaa ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA Järjestelmän tunnus: TK-1, TK-2, PK-1.1, PK-1.2, PK-1.3, PF-1,

Lisätiedot

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Mittausraportti_936 /2011/OP 1(8) Tilaaja: Endomines Oy Juha Reinikainen Pampalontie 11 82967 Hattu Käsittelijä: Symo Oy Olli Pärjälä 010

Lisätiedot

POLTTOAINEEN LAADUN VAIKUTUS POLTTOAINEEN KULUTUKSEEN RASKAASSA DIESELMOOTTORISSA

POLTTOAINEEN LAADUN VAIKUTUS POLTTOAINEEN KULUTUKSEEN RASKAASSA DIESELMOOTTORISSA PROJEKTIRAPORTTI PRO3/P5115/04 04.02.2004 POLTTOAINEEN LAADUN VAIKUTUS POLTTOAINEEN KULUTUKSEEN RASKAASSA DIESELMOOTTORISSA Kirjoittajat Timo Murtonen Julkisuus: Julkinen VTT PROSESSIT Suorittajaorganisaatio

Lisätiedot

VILJAVUUSTUTKIMUS. Oulun Kaupunki, Yhdyskunta-ja ympäristöp Maa ja mittaus PL 32/ Solistinkatu 2 90015 OULUN KAUPUNKI. Viljavuustietojen yhteenveto

VILJAVUUSTUTKIMUS. Oulun Kaupunki, Yhdyskunta-ja ympäristöp Maa ja mittaus PL 32/ Solistinkatu 2 90015 OULUN KAUPUNKI. Viljavuustietojen yhteenveto VILJAVUUSTUTKIMUS Sammonkatu 8, Oulu p. 08-5145600 f. 08-33029 Pvm Työ nro As.nro 9.10.2015 3743 22631 Oulun Kaupunki, Yhdyskunta-ja ympäristöp Maa ja mittaus PL 32 Solistinkatu 2 90015 OULUN KAUPUNKI

Lisätiedot

Palokuristimien painehäviö - tuloilman päätelaitteet S11-125 ja S55 400 x 100 mm - S

Palokuristimien painehäviö - tuloilman päätelaitteet S11-125 ja S55 400 x 100 mm - S LAUSUNTO Nro. RTE1890/05 12.5.2005 Palokuristimien painehäviö - tuloilman päätelaitteet S11-125 ja S55 400 x 100 mm - S Tilaaja: Vasatherm Finland Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA LAUSUNTO NRO RTE1890/05

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA. Dir-Air Oy: Myrskysäleikköjen USMLTO-200, USMLTO-160, ja USMLTO-125 virtaustekniset mittaukset. Työ

MITTAUSPÖYTÄKIRJA. Dir-Air Oy: Myrskysäleikköjen USMLTO-200, USMLTO-160, ja USMLTO-125 virtaustekniset mittaukset. Työ Työ 2926 19.5.2014 MITTAUSPÖYTÄKIRJA Dir-Air Oy: Myrskysäleikköjen USMLTO-200, USMLTO-160, ja USMLTO-125 virtaustekniset mittaukset Insinööritoimisto W. Zenner Oy LVI- ja äänilaboratorio Vihdintie 11 C

Lisätiedot

PALLASTUNTURINTIEN KOULU Hiukkasmittaukset

PALLASTUNTURINTIEN KOULU Hiukkasmittaukset PALLASTUNTURINTIEN KOULU Hiukkasmittaukset Tutkimuksen ajankohta: vko 2-3 / 2010 Raportin päiväys: 25.01.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko Krohn, 09 839 22377 Kuntotutkimuksen suorittajat:

Lisätiedot

VTT:n kaasutustekniikan erikoismittaukset. Sanna Tuomi, Matti Reinikainen 13.06.2013, PIKOKAASU-seminaari VTT Technical Research Centre of Finland

VTT:n kaasutustekniikan erikoismittaukset. Sanna Tuomi, Matti Reinikainen 13.06.2013, PIKOKAASU-seminaari VTT Technical Research Centre of Finland VTT:n kaasutustekniikan erikoismittaukset Sanna Tuomi, Matti Reinikainen 13.06.2013, PIKOKAASU-seminaari VTT Technical Research Centre of Finland 2 Kaasutuskaasun epäpuhtaudet Kaasutuskaasu sisältää polttoaineesta

Lisätiedot

MITTAUSPALVELUT. Päästö-, takuu- ja kunnonvalvonta-, melu ja tuulimittaukset

MITTAUSPALVELUT. Päästö-, takuu- ja kunnonvalvonta-, melu ja tuulimittaukset MITTAUSPALVELUT Päästö-, takuu- ja kunnonvalvonta-, melu ja tuulimittaukset 2 PÄÄSTÖMITTAUKSET Pöyry tarjoaa monipuoliset mittauspalvelut teollisuudelle ja energialaitoksille. Päästömittauspalvelumme on

Lisätiedot