Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset"

Transkriptio

1 Kevät 2007 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Riku Hildén Prevestorilla vilkas alkuvuosi Prevestor on ollut vuoden 2007 alkupuolella neuvonantajana useassa yritysjärjestelyssä monella eri toimialalla. Myös arvonmääritys rintamalla oli vilkasta. Prevestorin toiminnan vilkkaus kuvastaa yrityskauppamarkkinoiden yleistä tilannetta. Samalla se kertoo Prevestorin vahvasta asemasta keskisuurten yritysten omistusjärjestelyissä sekä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien luottamuksesta. Useassa Prevestorin viime aikoina toteuttamassa yritysjärjestelyssä ostaja on ollut ulkomaalainen taho. Vastapuoli on tullut aiempaa useammin Pohjoismaiden ulkopuolelta, mutta yleisesti ottaen ruotsalaiset ovat edelleen selvästi aktiivisimpia ulkomaisia toimijoita Suomen yrityskauppamarkkinoilla. Prevestor on kansainvälisesti toimiva, riippumaton suomalainen asiantuntijaorganisaatio. Palvelemme asiakkaitamme Suomessa ja Ruotsissa sijaitsevien toimipisteidemme kautta. Tyytyväisyyttä rajat ylittävän kaupan jälkeen Prevestorin neuvonantopalveluja käyttäneiden asiakkaiden joukosta löytyy useita esimerkkejä onnistuneista rajat ylittävistä yrityskaupoista, joissa myyjä on saanut hyvän hinnan yrityksestään ja yritys on liittynyt osaksi pohjoismaista tai vielä laajempaa kokonaisuutta, mikä on antanut tukea ja resursseja pysymään alan kehityksessä mukana. Suomalainen yrittäjä lähtee helposti myymään elämäntyötään lähellä olevalle tunnetulle kilpailijalle tai muuten läheiselle taholle. Tällöin kaupanteosta sopiminen voi käydä melko jouheasti kun toimintaympäristö on molemmilla hyvin samankaltainen. Ulkopuoliset neuvonantopalvelut voidaan minimoida ja sopia keskenään osapuolten välillä kaupan ehdot. Seurauksena on kuitenkin usein suhteellisen alhainen kauppahinta verrattuna tilanteeseen jossa jo myyntihankkeen alkuvaiheessa otetaan tarkasteluun laajempi potentiaalisten ostajaehdokkaiden joukko. Alhainen hinta liittyy läheisesti siihen, että myytävän yrityksen kehittymis- ja kasvunäkökohdat voivat jäädä liian vähälle huomiolle lähipiirin kanssa tehdyssä yrityskaupassa. Prevestorin kokemuksen mukaan hyvä ratkaisu voi joskus löytyä lähipiiristä, mutta useimmissa tapauksissa kannattaa selvittää eri vaihtoehdot laajaalaisesti. Aktiivinen myyntiprosessi antaa parhaat onnistumisen edellytykset. Yli 90 % Prevestorin toteuttamista myynti toimeksiannoista ostajana on ollut Prevestorin identifioima taho - useimiten ostaja ei ollut edes myyjien potentiaallisten ostajien listalla. Toimeksiantojamme vuonna 2007 Ruotsalainen Ahlsell osti TKP-Tools Oy:n ja Laakerikulma Oy:n Broman Groupiin kuulunut TKP-tools Oy tuottaa kokonaisvaltaisia palveluja asiakkailleen teknisen kaupan alalla. TKP-tools Oy:n tuotevalikoimaan kuuluvat kone-,laite-, hitsaus- työsuojelutuotteet sekä kiinnitystarvikkeet. TKP-tools Oy:llä on oma maahantuontiyksikkö joka tuo maahan laadukkaita käsityökaluja. Asiakaskunta toimii sähkö-, metallija prosessiteollisuudessa sekä teollisuuden kunnossapidossa. Laakerikulma Oy on täyden palvelun laakeri-, voimansiirto-, työkalu- ja teollisuustarviketalo. TKP-tools Oy:llä ja Laakerikulma Oy:llä on omat toimipisteet, jotka sijoittuvat Kaakkois-Suomeen, Helsinki-Joensuu-Lappeenranta väliselle alueelle. Prevestor toimi kaupassa myyjien neuvonantajana. Empower osti Trificomin Johtava energia-alan, telealan ja teollisuuden palvelujen tuottaja Empower Oy on ostanut tietoliikenneverkkojen palveluihin erikoistuneen Trificom Oy:n koko osakekannan. Trficomin toimiva johto oli myyjänä. Trificom jatkaa toimintaansa Empowerin tytäryhtiönä ja toimiva johto jatkaa yhtiön palveluksessa. Prevestor toimi kaupassa myyjien neuvonantajana. jatkuu sivulla 3.

2 Vuosi 2006 oli ennätyksellinen yrityskauppavuosi Suomalaisyrityksiin kohdistuneita omistusjärjestelyitä (osake-enemmistöt ja liiketoimintakaupat) oli viime vuonna ennätykselliset 533 kpl eli 20 % enemmän kuin toissa vuonna. Lisäystä oli 3 % edelliseen huippuvuoteen 2000, jolloin kauppojen määrää nosti erityisesti IT- alan ylikuumentuminen. DI Olli Vesikivi Yrityskauppoja tehtiin viime vuonna ylivoimaisesti eniten palvelualoilla. Kauppojen määrä lisääntyi eniten elintarviketeollisuudessa, rakentamisessa, rakennustuoteteollisuudessa sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa. Kasvu oli keskimääräistä suurempaa myös muun muassa metalliteollisuudessa, kaupan aloilla sekä IT- alalla. Yli puolet kaikista viime vuoden yrityskaupoista koski koko osakekantaa. Liiketoimintakauppojen osuus laski hieman ja oli noin kolmannes kaikista kaupoista. Sijoittajien osuus myyjistä oli noin 8 %, mikä merkitsee lähes kaksinkertaistumista kolmen vuoden aikana. Yritysten ja yhteisöjen osuus oli 47 % ja yksityishenkilöiden 45 % viime vuoden myynneistä. Todennäköisin ostaja on edelleen kotimainen yritys. Pohjoismaisten yritysten osuus kasvoi merkittävästi. Ruotsalaiset yritykset ostivat lähes 30 suomalaista yritystä vuonna Yrityskauppojen kokojakautumassa ei viime vuonna tapahtunut merkittäviä muutoksia. Noin puolet kaikista kaupoista oli keskisuuria, 4-40 M vaihtavia yrityksiä. Suurten yritysten (lv yli 65 M ) osuus kasvoi jonkin verran edelliseen vuoteen verrattuna. Kaikkiaan myytiin 30 kpl suurta, joista 13 ulkomaille. Suurimmat yrityskaupat vuonna 2006 oli Nokia Networks -yksikön ja Siemensin verkkolaite-liiketoiminnan yhdistyminen, Rautaruukin pitkien terästuotteiden (Ovako) myynti Hollantiin sekä Sampo pankin myynti tanskalaiselle den Danske Bankille. Muita suuria yrityskauppoja tehtiin tietotekniikassa ja viihdeelektroniikassa sekä paperimassa- ja voimalaitosalalla. Henkilöstöä yrityskaupan kohteessa olevissa yrityksissä oli 2006 kaikkiaan runsaat Merkittäviä pääomasijoitusyhtiöiden tekemiä sijoituksia olivat brittiläisen VC Triton Advisers Ltd:n hankkima Puukeskus Oy (lv 394 M ), bahrainilaisen Arcapita Bank B.S.C:n ostama rakennusainevalmistaja Paroc Group Oy Ab (lv 346 M ) sekä kotimaisen Capman Oyj:n ostama teollisuuskääreitä ja yhdistelmämateriaaleja valmistava Walki-Wisa Oy ryhmä. Yrityskauppamarkkinoiden näkymät jatkuvat suotuisina Taloudelliset indikaattorit ja lyhyen aikavälin suhdannenäkymät tukevat myönteisten odotusten ja yritysjärjestelyille suotuisan ilmapiirin jatkumista. Yrityksen myyjä voi odottaa saavansa varsin hyvän hinnan yrityksestään ja ostaja vastaavasti tuottoja liiketoiminnallisen menestymisen kautta. Viime vuonna Suomen bkt kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 5,5%. Talous kasvoi usealla toimialalla. Sitä vauhdittivat kaikki kokonaiskysynnän osatekijät, ja vahvan kansainvälisen kysynnän ansiosta etenkin nettovienti. Tuotantomäärät lisääntyivät kaikilla päätoimialoilla alkutuotantoa lukuun ottamatta. Erityisen ripeää tuotannon kasvu oli teollisuudessa ja rakentamisessa. Maailmantalouden hyvän vireen jatkuminen on muuttanut Etlan käsityksiä Suomen lähivuosien talousnäkymistä aikaisempaa myönteisimmiksi. Etla arvioi kuitenkin kokonaistuotannon kasvun hidastuvan ennustejaksolla merkittävästi viime vuodesta, 2.7 prosenttiin tänä vuonna ja 2.8 prosenttiin vuonna Kuluvan vuoden ennuste on pysynyt ennallaan, mutta arviota vuodelle 2008 on nostettu puolella prosenttiyksiköllä. Talouskasvu on vahvasti kotimaisen kysynnän varassa sillä nettovienti vauhdittaa kasvua mainittavasti vain tänä vuonna. Korkotaso on vielä historiallisen alhaisella tasolla mutta näkymät ovat kasvusuuntaisia. Tämä voi heijastua etenkin asuntorakentamisen kysynnän heikentymisenä kun asuntojen hinnatkin nousevat. Taloudellinen korkeasuhdanne myötävaikuttaa yrityskauppojen määrän kasvuun. Kuluvan vuoden alkukuukausien yrityskauppojen kokonaislukumäärä oli 15% yli viimevuotisen tason ja näyttäisi siltä että kauppojen määrä tulee ylittämään viime vuonna saavutetun ennätystason. Vuoden 2007 odotetaan muodostuvan ennätyksellisen vilkkaaksi maailmanlaajuisesti. Rahastot ovat korkealla tasolla eikä taantumia ole näköpiirissä. Euroopassa näkymät ovat suotuisat muun muassa vakaan talouden ja Euron vaihtokurssin ansiosta. Myös strategisia sijoituksia tekevien rahastojen ja pääomasijoittajien kasvava toiminta läpi Euroopan vahvistaa yritysjärjestelynäkymiä. Ulkomainen kiinnostus vahvaa monilla toimialoilla Monilla toimialoilla pohjoismaisten yritysten kiinnostus yritysostoihin Suomessa tuntuu edelleen kasvavan. Tavoitteena on useissa tapauksissa saada vahva jalansija Suomen markkinoilla ja mahdollisesti sillanpääasema pyrittäessä edelleen Baltiaan ja Venäjälle. Suurten toimijoiden vanavedessä myös monet keskikokoiset pohjoismaiset yritykset suuntaavat katseensa Suomeen. Ulkomaiset yritykset ovat kiinnostuneita suomalaisista ostokohteista muun muassa seuraavilla toimialoilla: Tekninen tukkukauppa sekä sähkö- ja lvi-tarvikekauppa Eri alojen vähittäismyyntiketjut Energiateknologia Telekommunikaatio Talotekniikka Elintarvike Automaatiojärjestelmät Rakentamisen ja kiinteistönhoidon palvelut IT- ja muita palveluja tuottavat yritykset Yrittäjien eläköityminen huolena koko Euroopassa Euroopan Komission lukujen mukaan kolmasosa Euroopan pienistä ja keskisuurista yrityksistä ovat omistajanvaihdoksen edessä seuraavan 10 vuoden aikana. Omistajanvaihdos voi koskettaa noin 2,8 miljoonaa työpaikkaa joka vuosi tänä ajanjaksona. Euroopan Komission raportin mukaan onnistuneilla omistajanvaihdoksilla on suuri merkitys työllisyydelle. Monissa maissa on kasvava huoli siitä, löytyykö yrityksille jatkajia riittävästi. Ruotsin hallitus on analysoinut monipuolisesti suurten ikäluokkien eläkkeelle jäämisen vaikutusta Ruotsin elinkeinoelämään. Tutkimus osoittaa, että 35 % yrityksistä, joiden omistajat lähestyvät eläkeikää, on lakkautusuhan alaisia. EU on monen vuoden ajan kiinnittänyt aiheeseen huomiota, mutta monissa maissa ei ole kansallisella tasolla varauduttu ongelman hoitamiseen. Suomessakin käydään asiasta keskustelua, mutta ehdotetut toimenpiteet ovat varsin vaatimattomia haasteen laajuuteen ja suureen merkitykseen verrattuna. Keskustelu käy usein verotuksen ja sukupolvenvaihdoksen helpottamisen ympärillä. Esiin nostettujen toimenpiteiden niukkuus kuvastaa hyvin ongelman luonnetta. Todellisuudessa sitä ei juuri voidakaan ratkaista yhteiskunnan toimenpiteillä. Oikean omistajan löytäminen on yrityskohtainen haaste. Onnistunut omistajanvaihdos edellyttää aktiivista ja riittävän varhain aloitettua prosessia. Se voi joissakin tapauksissa vaatia merkittäviä edeltäviä toimenpiteitä, kuten organisatorisia ja toiminnallisia parannuksia ( myyntikuntoon laittamista ), mutta joka tapauksessa aktiivista ja aloitteellista myyntiprosessia, jonka kuluessa kartoitetaan systemaattisella tavalla vaihtoehtoiset ratkaisut, seulotaan niistä toteuttamiskelpoiset ja lopulta neuvotellaan päätökseen paras. On selvä, että monien pienten ja voimakkaasti henkilösidonnaisten yritysten kohdalla yrittäjän eläkkeelle siirtyminen merkitsee väistämättä yrityksen lakkauttamista. Mutta hyvin monen yrityksen kohdalla toiminnan jatkuminen voidaan turvata oikeilla toimenpiteillä. Asialla on suuri merkitys, kuten edellä kerrottu Euroopan laajuinen huoli osoittaa. Jokainen yritys on tärkeä omistajalleen ja työntekijöilleen. Monet yritykset yhdessä ovat merkittävä tekijä kansantaloudellisesti.

3 Toimeksiantojamme vuonna jatkuu etusivulta MBI/MBO järjestely CNC-Teamissä CNC-Team Oy toimittaa puuntyöstökoneita puuteollisuudelle sekä alan koulutuslaitoksille. Yhtiö toimittaa koneita kaikkiin puuntyöstövaiheisiin sekä valmistaa teriä ja tarjoaa yksilöllisiä huoltosopimuksia. Prevestor toimi kaupassa myyjien neuvonantajana. Finnet Oyj osti Lohjan Puhelin Oy:n sekä Hiidenverkot Oy:n Lohjan Puhelin Oy on kasvava paikallinen puhelinyritys, joka tarjoaa teleyhteyksiä ja telepalveluiden kokonaisratkaisuja Etelä-Suomessa. Yrityksellä on asiakkainaan noin puhelinliittymän haltijaa. Sillä on n.13 miljoonan euron liikevaihto ja n.80 työntekijää. Prevestor toimi kaupassa myyjän neuvonantajana. SPT- Service Parts Trading Oy:n enemmistö ranskalaisomistukseen Ranskalainen Europarts S.A. on ostanut osake-enemmistön suomalaisesta tietotekniikan varaosien tukkurista SPT-Service Parts Trading Oy:stä (SPT). Myyjänä oli SPT:n perustaja Vesa-Pekka Venho, joka jatkaa yhtiössä vähemmistöosakkaana ja toimitusjohtajana. Prevestor toimi kaupassa myyjän neuvonantajana Amerikkalainen Techteam Global Inc osti SQM:n TechTeam on NASDAQ:issa noteerattu, ulkoistettujen IT-palveluiden ja kauppajärjestelmien toimittaja. Se on ostanut SQM Sverige AB:n, joka on IT-tukipalveluihin erikoistunut yritys. SQM:n palveluita ovat konsultointi, ulkoistetut palvelut ja rekrytointipalvelut. SQM:n hankinta on osa strategiaamme, jonka tavoitteena on parantaa palvelutarjontaa, laajentaa asiakaspohjaa sekä lisätä globaalia läsnäoloamme toteaa Chris Brown, TechTeam Global, Inc:n konsernijohtaja. Prevestor Partners toimi myyjän neuvonantajana ja selvitti useita eri ostajavaihtoehtoja. Keskustelimme monen kansallisen ja kansainvälisen ehdokkaan kanssa. TechTeam tuntui parhaalta SQM:n tulevaa kehitystä ajatellen, sanoo perustaja Sven-Erik Wallin. Tuntui turvalliselta pitää taloudellinen neuvonantaja mukana koko prosessissa, koska työ tällä tavalla eteni systemaattisesti ilman että päivittäinen toiminta kärsi siitä. Tällä tavalla onnistuimme myös nostamaan yhtiöstä tarjottua hintaa, jatkaa Sven-Erik Wallin tyytyväisesti. Mijorak Oy:ssä MBO/MBI järjestely Rakennusosakeyhtiö Mijorak Oy on perustettu vuonna Yritys toimii pääkaupunkiseudulla suorittaen asiakkaan ehdoilla laadukasta rakennusurakointia. Yhtiön liikeidea on tuottanut useita monipuolisia ja haastavia rakennushankkeita, joiden menestyksekäs läpivienti on johtanut niin liikevaihdon kuin henkilöstön määrän jatkuvaan kasvuun. Tällä hetkellä Mijorak Oy:n palveluksessa on n.60 eri rakennusalan ammattilaista. Prevestor toimi kaupassa myyjän neuvonantajana. Combinent Oy Ab siirtyi Heatterm Oy:n omistukseen Porvoossa toimiva Combinent suunnittelee ja valmistaa pyörivien laitteiden voimansiirrossa käytettäviä liukurenkaita sekä muita sähkömekaanisia komponentteja ja laitteita. Yhtiön tuotteita käytetään teollisuudessa, energian tuotannossa, laivoissa, öljynporauslautoissa sekä puolustusteknologissa. Prevestor toimi järjestelyssä myyjän neuvonantajana. Vireillä olevia hankkeita muun muassa seuraavilla toimialoilla: Graafinen teollisuus Sisustus ja kalustaminen Tukku- vähittäiskauppa Siivous ja kiinteistönhuolto Ohutlevyvalmistus Teollisuuden kunnossapito Erikoiskaupan järjestelmät Tietoliikenne

4 Prevestor Partners Erikoistunut yrityskauppoihin ja rahoitusjärjestelyihin Vuodesta 1996 alkaen Prevestorilla on ollut noin 100 toimeksiantoa kaupan, palvelualojen ja teollisuuden piirissä Painopistealueina ovat keskisuuret yritykset sekä kasvupotentiaalia omaavat pienemmät yritykset Olemme keskittyneet myyntitoimeksiantoihin, mutta olemme myös mukana rahoituksen järjestelyissä sekä ostotoimeksiannoissa, teemme arvonmäärityksiä jne. Toimeksiantajamme on useimmissa tapauksissa yrittäjä tai perhevetoinen yritys, mutta myös laajemmin omistetut teolliset toimijat ja osuuskunnat sekä sijoittajat ovat olleet toimeksiantajina. Myyntikohteen ostajana on useimmissa tapauksissa ollut teollinen toimija tai pääomasijoittaja. Nykyisin on yhä useammassa yrityskaupassa pohjoismainen osapuoli Toimintamme perustuu vankkaan ammattitaitoon ja pitkäaikaiseen kokemukseen. Luottamuksellinen yhteistyö ja yksilöllinen palvelu ovat johtavia periaatteitamme. Ota yhteyttä! Suomi Prevestor Partners Riku Hildén, KTM Sinimäentie 8 B FIN Espoo Puhelin: Fax: Sähköposti: Internet: Ruotsi Prevestor Partners Henrik Markkula, KTM Box 6282 SE Stockholm Sverige Puhelin: Fax: Sähköposti: Nimityksiä Stefan B. Ekholm on nimitetty Analyytikoksi. Stefan on syntynyt 1955 ja valmistunut diplomiekonomiksi 1979 Helsingin Svenska Handelshögskolanista. Hän on toiminut myynnin suunnittelu-, vienti- ja muissa markkinointitehtävissä muun muassa seuraavilla toimialoilla: autoala, IT, kiinteistönhoito, media, henkilövuokraus. Prevestor Partners Kustannustehokas ja joustava asiantuntijaorganisaatio.

5 Valikoituja referenssejä

6

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Kevät 2014 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Riku Hildén Yrityskauppamarkkinat ovat käännekohdassa Monen vuoden hiljaiselon jälkeen yrityskauppamarkkinat ovat piristymässä. Markkinaedellytykset

Lisätiedot

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Joulukuu 2010 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Riku Hildén Miten voidaan vaikuttaa yrityksen arvoon ja kiinnostavuuteen? Perheyritysten liiton mukaan 40.000 yrittäjää jää eläkkeelle viiden vuoden

Lisätiedot

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Toukokuu 2013 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Palkkajohtajasta yrittäjäksi merkittävä askel yksilötasolla, samalla kansantalouden avainkysymyksiä Riku Hildén Monet vaativissa palkkatöissä kouliintuneet

Lisätiedot

DEALMAKER. KWH Plast myytiin Itävaltaan. Soprano osti Tieturin. Arvonmääritys yrityskaupassa

DEALMAKER. KWH Plast myytiin Itävaltaan. Soprano osti Tieturin. Arvonmääritys yrityskaupassa DEALMAKER Yrityskauppoihin erikoistuneen ProMan Oy:n julkaisu Toukokuu 2013 KWH Plast myytiin Itävaltaan Soprano osti Tieturin Arvonmääritys yrityskaupassa Yrityskauppoihin erikoistuneen ProMan Oy:n julkaisu

Lisätiedot

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä Kiinan sijoitusala kasvaa kohisten Eniram trimmaa Yritysjärjestelyjä viriämässä merenkulkua S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 2 / 2 0 0 9 P ä ä k i r

Lisätiedot

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Lisätiedot

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä.

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä. 2012 Vuosikertomus Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä. Aktiivinen enemmistöomistaja, joka ohjaa, kehittää ja kasvattaa Panostaja-yrityksistä

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt

Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt Deloitten sidosryhmälehti Yritysjärjestelyjen teemanumero Talvi 2012 Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt PKC Group kasvaa maailmalla Auringonnousun markkinat odottavat

Lisätiedot

Vuosi 2014 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja sijoitukset

Vuosi 2014 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja sijoitukset VUOSIKERTOMUS 2014 Perinne jatkuu... SISÄLTÖ 4 6 Vuosi 2014 lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus 8 Toimintaympäristö 10 14 24 Strategia ja sijoitukset Noteeratut yhtiöt 16 Ahlstrom Oyj 18 Munksjö Oyj 20 Outokumpu

Lisätiedot

AkTiiViNeN kehittäjä

AkTiiViNeN kehittäjä VUOSIKERTOMUS 2014 1 2 4 5 6 8 10 12 14 16 18 Vuosi 2014 Panostaja omistajana Ydinviestit Panostaja sijoituskohteena Toimintatapa Toimitusjohtajalta Toimintaympäristö Grano Takoma Flexim Security 20 22

Lisätiedot

Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus

Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Pääkirjoitus Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Esittelemme tässä uutiskirjeessä muutamia viime vuonna merkittävästi kasvaneita ja kansainvälisiä yrityksiä. On hienoa,

Lisätiedot

Avain onnistuneeseen yritysjärjestelyyn? Kokonaisuus strategiasta integraatioon

Avain onnistuneeseen yritysjärjestelyyn? Kokonaisuus strategiasta integraatioon . The Point Yritysjärjestelyjen teemanumero Avain onnistuneeseen yritysjärjestelyyn? Kokonaisuus strategiasta integraatioon Kemira kasvaa vedestä Kohti länttä, kohti itää Suuntana kansainväliset markkinat?

Lisätiedot

Toiminta vuonna 2012

Toiminta vuonna 2012 Toiminta vuonna 2012 Katse tulevaisuuteen Nordean pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuva strategia tuottaa edelleen tulosta. Palvelimme vuonna 2012 useampia asiakkaita kuin koskaan aikaisemmin, ja

Lisätiedot

Valmet Automotive. osaa menestysreitin. Kasvuyritykset. sytyttivät sijoittajat. Kiirettä kaivoksilla

Valmet Automotive. osaa menestysreitin. Kasvuyritykset. sytyttivät sijoittajat. Kiirettä kaivoksilla Valmet Automotive osaa menestysreitin Kasvuyritykset sytyttivät sijoittajat Kiirettä kaivoksilla Suomen TeolliS uussijoit u S o y:n S idos ryhmäleht i 1/2011 Pääkirjoitus Kuva: Kari Ylitalo Hankevirta

Lisätiedot

Finnvera Vuosikatsaus 2013

Finnvera Vuosikatsaus 2013 Finnvera Vuosikatsaus 2013 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo Finnvera lyhyesti 4 Rooli ja toiminnan merkitys 6 Strategia 12 Rahoituspalvelut 18 Lainat 20 Takaukset 21 Vientitakuut ja vientiluottojen rahoitus

Lisätiedot

Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi

Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi Vuosikertomus 2009 ihmisläheisyys työhyvinvointi Sisällys 4 Tietoja osakkeenomistajille 6 Sponda lyhyesti 8 Taloudellinen

Lisätiedot

Perf ormance Simplification Strategy

Perf ormance Simplification Strategy 2010 Perf ormance Simplification Strategy Sisällys CapMan yrityksenä Toimitusjohtajan katsaus ------------------------------------------- 2 Strategia ---------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Uskoa yrittäjyyteen. Uutiskirje 2/2014 Kesäkuu

Uskoa yrittäjyyteen. Uutiskirje 2/2014 Kesäkuu Uutiskirje 2/2014 Kesäkuu Uskoa yrittäjyyteen Kevät on jo takanapäin ja kesä sekä kesälomat tekevät jo tuloaan. Maaliskuussa hallitus teki kehysriihipäätöksen, jolla tähdätään yritysten kasvumahdollisuuksien

Lisätiedot

Tietojenkäsittelypalveluiden merkitys Suomen kansantaloudessa. Reijo Lilius

Tietojenkäsittelypalveluiden merkitys Suomen kansantaloudessa. Reijo Lilius Kansantaloudellinen aikakauskirja 111. vsk. 2/2015 Tietojenkäsittelypalveluiden merkitys Suomen kansantaloudessa Reijo Lilius IT-palveluiden ja ohjelmistotuotteiden merkitys on digitalisaation myötä edelleen

Lisätiedot

Aspo Vuosikertomus 2004

Aspo Vuosikertomus 2004 Aspo Vuosikertomus 2004 Sisällys Aspo lyhyesti 1 Aspon toiminta-ajatus 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Aspo-konserni 6 Aspo Chemicals 8 Aspo Shipping 12 Aspo Systems 16 Henkilöstö ja ympäristö 20 Corporate

Lisätiedot

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 3 / 2013 Aineettomat oikeudet kerralla kuntoon 12 Remedy: Tuotteet ovat enemmän kuin pelejä 14 Mars kehittyville markkinoille! 20 The Switchin toimitusjohtaja Jukka-Pekka

Lisätiedot

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan.

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan. Vuosikertomus 2007 1 2 Solteq 2007 SISÄLTÖ Solteq lyhyesti 5 Liiketoiminnan rakenne 6 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Solteq 2007 10 teollisuus 14 Kauppa 18 Autokauppa 22 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

Sisällysluettelo. YIT RAKENNUS 24 Talonrakennus 26 Kiinteistöpalvelut 29 Infrapalvelut 32 Kansainvälinen toiminta 34

Sisällysluettelo. YIT RAKENNUS 24 Talonrakennus 26 Kiinteistöpalvelut 29 Infrapalvelut 32 Kansainvälinen toiminta 34 1 YIT-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS 2001 Sisällysluettelo YIT lyhyesti 3 Tietoja osakkeenomistajille 4 Vuosi 2001 lyhyesti 5 Konsernijohtajan katsaus 6 Liiketoimintaryhmät 8 Strategia 10 Markkinanäkymät 12 Henkilöstö

Lisätiedot