Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset"

Transkriptio

1 Kevät 2008 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Prevestor Partners Riku Hildén ryhmän jäseneksi Prevestor on kutsuttu kansainvälisen euromerger verkoston jäseneksi. euromerger on itsenäisten Corporate Finance -talojen yhteenliittymä, joka toimii kahdessatoista Euroopan maassa sekä Yhdysvalloissa Venäjällä ja Singaporessa. Upofloor Oy osti Laattamaailma Oy:n osakekannan Upofloor Oy on ostanut Laattamaailma Oy:n osakekannan. Laattamaailma Oy harjoittaa keraamisten laattojen ja lasitiilien tuontia ja myyntiä Suomessa. Tehdyllä osakekaupalla Upofloor Oy vahvistaa asemaansa Suomen lattianpäällysteiden markkinajohtajana tarjoamalla asiakkailleen entistä laajemman tuotevalikoiman. Prevestor toimi kaupassa ostajan neuvonantajana. EuroMerger ryhmän jäsenet ovat suuntautuneet keskisuurten yritysten yritysjärjestelyihin. euromerger ryhmä tarjoaa asiakkailleen samanaikaisesti paikallisen asiantuntemuksen ja kansainväliset kontaktit. euromerger -verkosto mahdollistaa tehokkaan markkinakartoituksen ja vastapuolten etsinnän sellaisissa yritysjärjestelyissä, joissa potentiaalinen vastapuoli on ulkomaalainen yritys. euromerger toimii keskeisillä eurooppalaisilla markkinoilla ja täydentää jatkuvasti verkostoaan vahvoilla paikallisilla toimijoilla uusissa jäsenmaissa. Prevestor sopii erinomaisesti euromergerin jäseneksi, koska sillä on vahva asema suomalaisilla keskisuurilla yritysjärjestelymarkkinoilla sekä pitkäaikainen kokemus myös rajat ylittävistä transaktioista. Cross-border järjestelyt ovat myös suomalaisille keskisuurille yrityksille todellinen vaihtoehto. Prevestorin toimeksiannoissa on viime vuosina kasvavassa mitassa ollut ulkomaalainen osapuoli. euromerger verkostoon liittymisen myötä Prevestor pystyy entistä tehokkaammin kartoittamaan kaikki vaihtoehdot myös kansainvälisillä markkinoilla. Lisäarvoa rajat ylittävillä transaktioilla Hyvistä ostokohteista on kasvava kilpailu ja niitä etsitään yhä laajemmalta alueelta. Myös suomalaisiin yrityksiin kohdistuu kasvava kiinnostus. Tähän saakka Suomen yrityskauppamarkkinoilla ulkomaisten ostajien osuus on ollut suhteellisen alhainen verrattuna esimerkiksi Ruotsin ja Keski- Euroopan markkinoihin. Syynä on se, että meillä kansainvälistyminen on muutenkin edennyt muita maita hitaammin. Rajat ylittävät yritysjärjestelyt ovat nyt voimakkaasti lisääntymässä suomalaisten yritysten kohdalla. Ulkomaalaiset ostajat voivat olla todellinen vaihtoehto ja merkittävä lisäarvo yritystään myyvälle suomalaiselle. Joka kolmas eurooppalainen yritys ennakoi omalla kohdallaan yritysostojen määrän lisääntyvän tänä vuonna. Tämä suuntaus on nähtävissä myös venture capital eli riskisijoitusyrityksissä. Ainoastaan yksi kymmenestä vc-yrityksestä odottaa hankintatoimensa vähenevän. MBI järjestely Nelko Oy:ssä Nelko Oy on keskikokoinen kiintokalusteiden valmistaja ja markkinoija. Yhtiön tuotteita ovat keittiö- ja kylpyhuonekalusteet sekä säilytysjärjestelmät ja -kaapistot. Prevestor toimi kaupassa myyjien neuvonantajana. Yrityskauppojen markkinanäkymät edelleen hyvät keskisuurille yrityksille Talousnäkymien heikentyminen alkoi näkyä kesällä 2007 USA:ssa, syveni syksyllä ja levisi loppuvuodesta jo Eurooppaan. Nyt nähdään, että hyvin pitkään jatkunut taloudellinen nousukausi on osaksi rakennettu heikolle pohjalle, subprime- luottojen varaan. Subprime-kriisi näytti ensin olevan paikallinen ilmiö, mutta se kasvoi luottokriisiksi ja sen jälkeen pankkikriisiksi. Vaikka kriisin välittömät vaikutukset Euroopassa ovat sinänsä vielä aika vähäiset, se on vaikuttanut kasvuennusteisiin ja pörssikursseihin. Nämä puolestaan vaikuttavat kulutuskysyntään ja yritysten investointihalukkuuteen. Yrityskauppojen määrät ovat maailmanlaajuisesti laskeneet merkittävästi. Suurten kauppojen kohdalla seinä on tullut vastaan. Monet subprime lainojen rahoittajista ovat samoja tahoja jotka myös rahoittivat merkittäviä yrityskauppoja. Satoja miljardeja dollareita on kohta poissa niiltä rahoittajilta ja instituutioilta jotka ovat rahoittaneet isoja yrityskauppoja, myös pohjoismaissa. Viime vuoden lopulla yrityskauppoja arvioidaan peruutetun yli 100 miljardin dollarin edestä. Suomessa rahoitusmarkkinoiden vaikutukset yrityskauppamarkkinoihin ovat toistaiseksi olleet yllättävän vähäiset keskisuurissa kaupoissa. Korkein suhdannehuippu yrityskauppa-markkinoilla on kuitenkin takanapäin, vaikka kauppoja tehdään edelleen vilkkaasti. Lukumääräisesti alkuvuoden lasku on noin viiden prosentin luokkaa. Lasku on pääasiassa tapahtunut suuremmissa kaupoissa. Esimerkiksi kilpailuvirasto on käsitellyt ainoastaan muutaman järjestelyn tämän vuoden aikana kun edellisenä vuonna vastaavana aikana käsiteltiin toistakymmentä kauppaa.

2 Arvonmääritys on yrityskauppojen keskeisimpiä käsitteitä Arvonmäärityksen lähtökohta on selkeä. Se perustuu yrityksen toteutuneeseen taloudelliseen kehitykseen ja tulevaisuuden näkymiin. Näistä vain ensin mainittu on yleensä helposti todennettavissa. Lisäksi yrityksen arvoon vaikuttavat muun muassa sen varallisuus- ja velkaantumisasema. Usein luullaan että yrityksen arvonmääritys on tarkkaa tiedettä, jossa numeeriset arvot ovat ratkaisevia. Tosiasia on, että myyjän ja ostajan samojen lukujen pohjalta luomat näkemykset poikkeavat toisistaan hyvin paljon. Nämä näkemyserot tulevat esille myös ostajakandidaattien hintatarjouksissa. Ne saattavat poiketa loppusummaltaan toisistaan jopa kaksin-kolminkertaisesti. Ratkaisevat tekijät Yrityksensä myyntiä valmistelevan yrittäjän on tunnettava ja osattava hyödyntää kauppoihin liittyvät perusasiat. Eniten näkemyseroja myyjän ja ostajan kesken syntyy tulevaisuuden näkymistä. Keskeisiä tekijöitä ovat myös ostajan riskinottokyky, tuottovaatimus, rahoitusvaihtoehdot sekä kaupan mahdollisesti tuomat synergiahyödyt. Mainitut tekijät yhdessä ratkaisevat lopputuloksen. Kyse ei todellakaan ole vain matemaattisista kaavoista. Tulokseen ja taseeseen liitettävillä kertoimilla hinnoittelu merkitsisi aivan samaa kuin että autoja hinnoiteltaisiin kilojen perusteella. En lainkaan vähättele arvonmäärityksen merkitystä yrityskauppatilanteessa. Se on keskeinen tekijä. Mutta sen yhteydessä pitäisi keskeisesti miettiä, mitä lukujen takana on. Pitää ymmärtää ja pystyä näyttämään, mistä tuotteista, asiakkaista, tuotannosta, palveluista, jne. kassavirta ja tulos tulevat, toteaa partneri Riku Hildén. Mitä ostaja hakee? Suurimmassa osassa yrityskaupoista, joita olemme olleet järjestelemässä, ostaja on ennen kaikkea etsinyt osaamista, pääsyä markkinoille, uusia tuotteita tai muuta vastaavaa. On ymmärrettävää, että jo pelkästään näiden kysymysten osalta näkemykset vaihtelevat hyvin paljon sen mukaan, kenen näkökulmasta asioita tarkastellaan ja mitkä ovat tavoitteet. Näiden arvojen esille nostaminen on myös myyjän tehtävä. On esitetty, että kolme neljästä yrittäjästä neuvottelee yhden tai muutaman yrityksen kanssa jotka sattuivat ottamaan yhteyttä. Kun näitä yhteydenottoja tulee, kannattaa olla yhteydessä yrityskauppojen ammattilaisiin. Perusteellisen selvitystyön jälkeenkin eri ostajien välillä voi olla hyvin suuria näkemyseroja yrityksen arvosta ja hintatarjouksesta. Mikäli neuvottelee vain yhden tai kahden ostajan kanssa, on hyvin sattumanvaraista kuinka hyväksi lopullinen kauppahinta muodostuu. Onnistuneen yrityskaupan avaintekijät Ulkopuolinen neuvonantaja on yrittäjän keskustelukumppani, sparraaja hänen pohtiessaan luopumisprosessiin ryhtymistä, luopumiseen liittyviä monia vaihtoehtoja sekä eri vaihtoehtojen merkitystä hänelle itselleen ja yritykselleen. Yritysjärjestelyprosessin valmistelussa neuvonantajan roolina on nähdä ulkopuolisin silmin yrityksen keskeiset ominaisuuspiirteet. On nähtävä kohteen kiinnostavuus ja arvo eri näkökulmista. Yritysjärjestelyn suunnittelu ja läpivienti ei ole salatiedettä, vaan johdonmukainen prosessi joka toteutetaan tarvittavin asiantuntijaresurssein. Tärkeää on prosessin kokonaishallinta, johon olennaisena osana kuuluu luottamuksellisuus. Prevestor on kehittänyt käyttökelpoiset menetelmät yrityskauppaprosessin eri vaiheisiin. Menetelmät perustuvat käytännön kokemukseen. Olemme olleet mukana yli 100 yritysjärjestelyssä, joista suurin osa on myyntitoimeksiantoja. Ostajakandidaatteja on lähes kaikissa toimeksiannoissa ollut useita, usein kymmeniä ja vakavasti käytyjä neuvotteluja siten arviolta yli Erilaisia tilanteita ja näkemyseroja on siten ollut erittäin paljon ja näiden asioiden huomioonottaminen prosessien kaikissa vaiheissa on suuri kilpailuetu. Kaikkea voi tapahtua, mutta lähes aina on löytynyt asiakkaan edun mukainen ratkaisu. Jokainen toimeksianto on erilainen. Yrityksen arvon määritys on yhtälailla taidetta kuin tiedettä, toteaa partneri Olli Vesikivi Prevestorin kokemuksen mukaan seuraavat seikat ovat yrityskaupan onnistumisen kannalta tärkeitä 1. Aloita ajoissa, varaa riittävästi aikaa ja suunnittele prosessi huolella. 2. Kukaan ei halua maksaa liikaa, mutta yrityksestä voi saada silti hyvän hinnan. Yrityksen arvo eri ostajien näkökulmasta vaihtelee paljon. Vaihtoehtojen kartoitus ja aktiivisuus on hyvän lopputuloksen A ja O. 3. Puolueetonta arvonmääritystä ei ole olemassa - ostaja ostaa tulevaisuutta ja tulevaisuuden näkymät riippuvat ennen kaikkea ostajasta. Strategisesti merkittävästä kaupasta saadaan usein parempi hinta. 4. Luottamuksellisuus osapuolten välillä - ei negatiivisia yllätyksiä. Miten saavutetaan win-win tilanne? 5. Ole valmis jäämään yrityksen palvelukseen ylimenokauden ajaksi, yleensä 6 kk - 2 vuotta. Onko sinulla vastuunkantaja yrityksen sisällä? 6. Keskity liiketoiminnan hoitamiseen - anna kokeneen asiantuntijan viedä prosessia eteenpäin. 7. Due diligence tarkastus voidaan usein jakaa eri vaiheisiin. Strategisesti tärkeitä tietoja annetaan ostajalle (kilpaileva yritys) joskus vasta kaupan jälkeen 8. Neuvotteluprosessien on oltava systemaattiset ja hallitut: Kohteesta annetaan tietoa asteittain sitä mukaa kun vastapuoli osoittaa aitoa kiinnostusta ja omalta osaltaan sitoutuu hankkeeseen. tarjousmenettelyn, aiesopimusten ja due diligence -selvitysten aikataulutukset jne. ovat keskeisessä asemassa. 9. Kokonaisuuden ymmärtäminen ja keskittyminen olennaisiin seikkoihin on tärkeää siinä vaiheessa, kun ehtojen ja sopimusten yksityiskohtia hiotaan ja niiden osalta tehdään lopulliset ratkaisut. 10. Salassapito: Koko prosessi on voitava toteuttaa niin, että se ei millään tavalla vaikuta kohteen operatiiviseen toimintaan. Lähtökohta on se, että ostajakandidaatit eivät saa tietää edes kohteen nimeä ennen kuin ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen. Onnistuneen yrityskauppaprosessin vaiheet 1. Kohteen ja toimintaympäristön analysointi. 2. Tavoitteiden, myyntistrategian ja menettelytapojen määritys. 3. Presentaatiomateriaalin laatiminen ja lisämateriaalin arkistointi jatkoneuvotteluja varten. 4. Potentiaalisten ostajien identifiointi (kilpailijat, saman toimialan yritykset ulkomailla, lähellä olevat toimialat, sijoitusyhtiöt, Prevestorin oma tietokanta, yli yrityskauppaa suomesta) 5. Yhteydenotot, salassapitosopimus ja kiinnostuksen selvittäminen 6. Alustavat neuvottelut ja lähtökohdat. 7. Aiesopimus ja jatkotoimenpiteiden määritys. 8. Due diligence -prosessi. 9. Lopulliset sopimusneuvottelut. 10. Kaupan toteuttaminen. Valmistelu, markkinatilanne ja ajoitus Vaihtoehtojen kartoitus ja aktiivisuus Arvon maksimointi omistajille Myyntiprosessin hallinta ja luottamuksellisuus Kaupan strukturointi, rahoitus ja toteutus

3 Yrityskauppamarkkinat 2007 Vuonna 2007 jatkui edellisen vuoden suotuisa kehitys Suomen yrityskauppamarkkinoilla. Kun vuonna 2006 tehtiin ennätysmäärä yrityskauppoja, 533 kpl, niin vuonna 2007 yrityskauppojen määrä ylsi uuteen ennätykseen, 634 kauppaa, lisäystä 20 %. Etenkin alkuvuosi 2007 oli erityisen vilkasta. Tehtyjen yrityskauppojen määrä väheni vuoden lopulla, jolloin kauppoja tehtiin vähemmän kuin vuoden 2006 lopulla. Merkittävin toimiala yrityskauppamarkkinoilla oli palveluala. Sen piirissä kauppojen määrä kasvoi vuonna 2007 noin 40 %. Tunnusomaista on, että myös muilla ennestään merkittävillä toimialoilla kauppojen määrä lisääntyi edelleen voimakkaasti. Kaupan alalla kasvu oli noin 20 % ja metallialalla lisäystä oli jopa 50 %. Myös joillakin pienemmillä toimialoilla nähtiin yrityskauppojen määrällä mitattuna suuria kasvuprosentteja, kuten kemian, muovin ja graafisen teollisuuden aloilla. Joidenkin muiden toimialojen kaupoissa hyvät suhdanteet eivät sen sijaan näkyneet. Esimerkiksi IT-alalla yrityskauppojen volyymi taantui. Hiljenemistä nähtiin myös rakennusalalla ja rakennusaineteollisuudessa kuten myös sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa. Elintarviketeollisuuden ja liikennealan yrityskaupoissa oltiin samalla tasolla kuin edellisvuonna. Suurimmat yrityskaupat Suomessa 2007 Riskisijoittajat olivat suurten kohteiden merkittäviä ostajia vuonna Kaupan alalla tehtiin liikevaihdolla mitattuna suurin kauppa kun ruotsalainen riskisijoitusyhtiö Industri Kapital AB nosti omistusosuuttaan 32 prosentista 65 prosenttiin Tradeka Oy:ssä. Liikevaihdoltaan seuraavaksi suurimman enemmistökaupan toteutti norjalainen Yara International ASA nostamalla omistustaan 53 prosenttiin lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita tuottavassa Kemira Growhow Oyj:ssä. 3i Plc osti osake-enemmistön sähkö- ja televerkkojen rakentamiseen ja ylläpitoon keskittyvästä Eltel Networks Oy:stä. Liikevaihtoa yrityksellä oli n 750 m1 ja henkilöstöä n Tässä kaupassa myyjäpuolella enemmistöomistaja oli toinen riskisi- joittaja Industri Kapital sekä Telia-Sonera pienemmällä osuudella. Niin ikään Iso-Britannialainen riskisijoitusyritys Lion Capital osti toimivan johdon kanssa leipomoteollisuusyritys Vaasan & Vaasan. Liikevaihtoa ostokohteella oli runsaat 330 m1 ja henkilöstöä Kotimainen Capman osti Walki Wisa ryhmän, joka valmistaa teollisuuskääreitä ja yhdistelmämateriaaleja. Liikevaihtoa kohteella oli 287m1 ja henkilöstöä 950 Industri Kapital hankki osake-enemmistön Moventas Oy:stä eli entisestä Metso Drivesista, joka tunnetaan teollisuus- ja tuuliturbiinivaihteiden valmistajana. Liikevaihtoa yrityksellä oli 207m1 ja henkilöstöä noin Hollantilaisen AAC Capital Partnersin hallinnoima rahasto taas osti Empower Oy:n, joka on energia- ja televerkkojen rakennus- ja ylläpitopalveluihin Suomessa ja Baltiassa keskittynyt yritys. Liikevaihtoa heillä oli 161m1 ja henkilöstöä noin Kotimainen Eqvitec Partners Oy osti polystyreenin valmistusta harjoittavan Styrochem Finland Oy:n. Yllämainituissa kaupoissa Vc yritykset olivat myös myyjinä neljässä transaktiossa. Merkittävästä kaupasta oli kyse myös kun Fiskars osti design- ja kodintuotteiden valmistusta ja markkinointia harjoittavan Iittala Groupin. Päämyyjänä oli hollantilainen riskisijoitusyhtiö ABN Amro Capital. Yrityskauppoja tehtiin myös Euroopassa ennätyssummilla. Tutkimusyhtiö Thomson Financialin tietojen mukaan yrityskauppojen arvo on nousemassa myös pitkästä aikaa Euroopassa ohi Yhdysvaltojen. Euroopassa yritysjärjestelyjä on koko vuonna tehty arviolta miljardilla eurolla kun Yhdysvalloissa kokonaissumma on jäämässä miljardiin. Thomsonin laskelmien mukaan globaalisti fuusioissa on liikkunut yli miljardia euroa, mikä on viidenneksen enemmän kuin edellisenä vuonna. Vahva kasvu selittyy sillä, että alkuvuonna pääomasijoittajat tehtailivat kauppoja ahkerasti ja silloin myös arvostustasot olivat korkealla. Kauppojen määrä on selvästi hiipunut kesän jälkeen, kun subprime kriisi Yhdysvalloissa on kiristänyt velkarahoituksen hintaa ja ehtoja. PÄÄOMAKONTTORI OY - Todellinen vaihtoehto yrityksensä myyntiä tai sukupolvenvaihdosta harkitseville Pääomakonttori on suoriin pääomasijoituksiin erikoistunut yhtiö, joka panostaa yrittäjyyteen Pääomakonttorin yhteydessä toimii sijoittajaryhmä jonka kaikilla jäsenillä on pitkäaikainen kokemus yrittäjinä ja/tai liikkeenjohtajina; he edustavat laajaa ja monipuolista eri toimialojen osaamista Sijoituskohteita pyritään kehittämään pitkäjänteisesti. Sijoitusten irtautumiselle ei ole aikarajaa Pääomakonttori hakee myös uusia avainhenkilöitä / toimitusjohtajia uusiin sijoituskohteisiin; Onko sinulla kokemusta pääomasijoittamisesta tai yrityskaupoista. Lähetä lyhyt kertomus itsestäsi. Yhteystiedot: Pääomakonttori Oy Puhelin

4 Myyntitoimeksiantojamme vuonna 2007 Finnet Oyj osti Lohjan Puhelin Oy:n Lohjan Puhelin Oy (LP) on myyty Finnet Oyj:lle. LP tarjoaa teleyhteyksiä ja telepalveluiden kokonaisratkaisuja Etelä-Suomessa. Henkilökunnan määrä oli n. 80 CNC-Team Oy - MBI/MBO järjestely CNC-Team Oy toimittaa puuntyöstökoneita puuteollisuudelle sekä alan koulutuslaitoksille. Yhtiö valmistaa myös erikoisteriä ja tarjoaa yksilöllisiä huoltosopimuksia. Henkilökunnan määrä on noin 20 Amerikkalainen TechTeam Global osti SQM:n Nasdaqissa noteerattu TechTeam, on ostanut SQM Sverige AB:n, joka on IT-tukipalveluihin erikoistunut yritys. SQM:n palveluita ovat konsultointi, ulkoistetut palvelut ja rekrytointipalvelut. Henkilökunnan määrä oli n. 180 Ruotsalainen Ahlsell osti Laakerikulma Oy:n Laakerikulma Oy on täyden palvelun laakeri-, voimansiirto-, työkalu- ja teollisuustarviketalo. Laakerikulma Oy:llä on omat toimipisteet Helsinki- Joensuu-Lappeenranta välisellä alueella. Henkilökunnan määrä oli n. 20 Empower osti Trificomin Johtava energia-alan, telealan ja teollisuuden palvelujen tuottaja Empower Oy on ostanut tietoliikenneverkkojen palveluihin erikoistuneen Trificom Oy. Henkilökunnan määrä oli n. 60 Ruotsalainen Ahlsell osti TKP-Tools Oy:n TKP-tools Oy:n tuotevalikoimaan kuuluvat kone, laite-, hitsaustyösuojelutuotteet sekä kiinnitystarvikkeet. Henkilökunnan määrä oli n. 40 L&T osti Siivouspalvelu Ta-Bu:n Siivouspalveluyritys Ta-Bu on myyty Lassila & Tikanoja Oyj:lle. Henkilökunnan määrä oli yli 200 Kiinteistöhuolto Jauhiainen myytiin L&T:lle Kiinteistöhuolto Jauhiainen hoitaa asuin-, liike-, toimisto- ja teollisuuskiinteistöjä pääkaupunkiseudulla. Kiinteistöhuollon lisäksi yhtiöllä on korjausrakentamisen yksikkö. Henkilökunnan määrä oli n. 60 Finnet Oyj osti Hiidenverkot Oy:n Finnet Oyj osti Hiidenverkot Oy. Yhtiö harjoittaa kaapelitelevisioliiketoimintaa sisältäen kaapeli-tv- ja kaapelimodemi-liiketoimintaa. Henkilökunnan määrä oli n. 10 Service Parts Trading ranskalaisomistukseen Ranskalainen Europarts S.A. on ostanut osake-enemmistön suomalaisesta tietotekniikan varaosien tukkurista SPT-Service Parts Trading Oy:stä. Henkilökunnan lukumäärä n. 10. Mijorak Oy - MBO-järjestely Rakennusosakeyhtiö Mijorak Oy on keskisuuri rakennusurakointia ja palveluita tarjoava yritys. Henkilökunnan määrä oli n. 80 Lisäksi Prevestorilla useita arvonmäärityksiä, osto-toimeksiantoja, rahoitusjärjestelyitä ja muuta konsultointia vuonna 2007 Heattherm osti Combinentin Combinent on liukurenkaiden suunnitteluun ja valmistukseen erikoistunut yritys. Yhtiö on alallaan ainoa Suomessa. Henkilökunnan määrä oli n. 20 Lankapaja Oy osti Nummelan Kiinteistöt Osana laajempaa yritysjärjestelyä K. Hartwall Invest Oy on myynyt Nummelan Kiinteistöt Lankapaja Oy:lle.

5 Valikoituja referenssejä

6 Prevestor Partners Erikoistunut yrityskauppoihin ja rahoitusjärjestelyihin Vuodesta 1996 alkaen Prevestorilla on ollut noin 100 toimeksiantoa kaupan, palvelualojen ja teollisuuden piirissä Painopistealueina ovat keskisuuret yritykset sekä kasvupotentiaalia omaavat pienemmät yritykset Olemme keskittyneet myyntitoimeksiantoihin, mutta olemme myös mukana rahoituksen järjestelyissä sekä ostotoimeksiannoissa, teemme arvonmäärityksiä jne. Toimeksiantajamme on useimmissa tapauksissa yrittäjä tai perhevetoinen yritys, mutta myös laajemmin omistetut teolliset toimijat ja osuuskunnat sekä sijoittajat ovat olleet toimeksiantajina. Myyntikohteen ostajana on useimmissa tapauksissa ollut teollinen toimija tai pääomasijoittaja. Nykyisin on yhä useammassa yrityskaupassa pohjoismainen osapuoli Kansainvälisen euromerger-verkoston suomalainen jäsen. Toimintamme perustuu vankkaan ammattitaitoon ja pitkäaikaiseen kokemukseen. Luottamuksellinen yhteistyö ja yksilöllinen palvelu ovat johtavia periaatteitamme. Ota yhteyttä! Riku Hildén, KTM +358-(0) Olli Vesikivi, DI +358-(0) Sinimäentie 8 B, FIN Espoo Puhelin: +358 (0) Fax: +358 (0) Sähköposti: Internet: Belgium Finland France Germany Italy Luxembourg Netherlands Norway Poland Russia Singapore Spain Switzerland U.K. USA Prevestor Partners Kustannustehokas ja joustava asiantuntijaorganisaatio.

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Syksy 2006 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Riku Hildén Onnistuneet yrityskaupat sattumalla ei ole sijaa Prevestor Partners täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Haluamme tässä uutiskirjeessä jakaa kokemuksiamme

Lisätiedot

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Syksy 2009 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Riku Hildén Yrityskaupat taas vauhtiin Taantuma on omalta osaltaan lisännyt ja muokannut yritys järjestelytarpeita. Uusi Osuuskunta ItäMaito Prevestor

Lisätiedot

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Kevät 2007 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Riku Hildén Prevestorilla vilkas alkuvuosi Prevestor on ollut vuoden 2007 alkupuolella neuvonantajana useassa yritysjärjestelyssä monella eri toimialalla.

Lisätiedot

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Kevät 2014 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Riku Hildén Yrityskauppamarkkinat ovat käännekohdassa Monen vuoden hiljaiselon jälkeen yrityskauppamarkkinat ovat piristymässä. Markkinaedellytykset

Lisätiedot

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Joulukuu 2010 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Riku Hildén Miten voidaan vaikuttaa yrityksen arvoon ja kiinnostavuuteen? Perheyritysten liiton mukaan 40.000 yrittäjää jää eläkkeelle viiden vuoden

Lisätiedot

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Toukokuu 2013 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Palkkajohtajasta yrittäjäksi merkittävä askel yksilötasolla, samalla kansantalouden avainkysymyksiä Riku Hildén Monet vaativissa palkkatöissä kouliintuneet

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE YRITYSJÄRJESTELYIHIN

ILMOITUSLIITE YRITYSJÄRJESTELYIHIN tämä julkaisu on EDITOR HELSINKI OY:N tuottama TOIMIALAlehti OPAS YRITYSJÄRJESTELYIHIN ONKO NYT oikea AIKA? Asiantuntijat vastaavat yrityskauppa JA UUSI liiketoiminta pk-puolen yrityskauppa sukupolvenvaihdos

Lisätiedot

Avain onnistuneeseen yritysjärjestelyyn? Kokonaisuus strategiasta integraatioon

Avain onnistuneeseen yritysjärjestelyyn? Kokonaisuus strategiasta integraatioon . The Point Yritysjärjestelyjen teemanumero Avain onnistuneeseen yritysjärjestelyyn? Kokonaisuus strategiasta integraatioon Kemira kasvaa vedestä Kohti länttä, kohti itää Suuntana kansainväliset markkinat?

Lisätiedot

Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt

Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt Deloitten sidosryhmälehti Yritysjärjestelyjen teemanumero Talvi 2012 Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt PKC Group kasvaa maailmalla Auringonnousun markkinat odottavat

Lisätiedot

DEALMAKER. KWH Plast myytiin Itävaltaan. Soprano osti Tieturin. Arvonmääritys yrityskaupassa

DEALMAKER. KWH Plast myytiin Itävaltaan. Soprano osti Tieturin. Arvonmääritys yrityskaupassa DEALMAKER Yrityskauppoihin erikoistuneen ProMan Oy:n julkaisu Toukokuu 2013 KWH Plast myytiin Itävaltaan Soprano osti Tieturin Arvonmääritys yrityskaupassa Yrityskauppoihin erikoistuneen ProMan Oy:n julkaisu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa Laskentatoimen Pro gradu- tutkielma Syyskuu 2008 Laatija: Samuli Laakso Ohjaaja: Professori Aila Virtanen

Lisätiedot

1 VUOSIKERTOMUS 2013

1 VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 1 CAPMAN VUOSIKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo KONSERNI 2013 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuoden 2013 päätapahtumat 6 Rahastojen toiminta 7 Vastuullisuus CapManilla 12 25 vuotta pääomasijoittamisen

Lisätiedot

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä Kiinan sijoitusala kasvaa kohisten Eniram trimmaa Yritysjärjestelyjä viriämässä merenkulkua S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 2 / 2 0 0 9 P ä ä k i r

Lisätiedot

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 3 / 2013 Aineettomat oikeudet kerralla kuntoon 12 Remedy: Tuotteet ovat enemmän kuin pelejä 14 Mars kehittyville markkinoille! 20 The Switchin toimitusjohtaja Jukka-Pekka

Lisätiedot

ei rajoja Kasvulle Energiaremontti Chip-Man: kerralla kotiin

ei rajoja Kasvulle Energiaremontti Chip-Man: kerralla kotiin Energiaremontti kerralla kotiin Chip-Man: Kasvulle ei rajoja S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 3 / 2 0 0 9 P ä ä k i r j o i t u s S i s ä l t ö 3 /

Lisätiedot

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä Vuosikertomus 2011 Panostaja on suomalainen, vakavarainen, yrittäjyyteen perustuva sijoitusyhtiö, joka

Lisätiedot

CapManin toimintamalli ja liiketoiminta-alueet

CapManin toimintamalli ja liiketoiminta-alueet CapManin toimintamalli ja liiketoiminta-alueet CapManin toimintamalli Kohdeyritykset sijoittaa CapMan hallinnoi sijoittaa Sijoittajat... lähes 100 yritystä Pääomarahastot, yhteensä noin 950 milj. euroa

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

Vuosi 2014 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja sijoitukset

Vuosi 2014 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja sijoitukset VUOSIKERTOMUS 2014 Perinne jatkuu... SISÄLTÖ 4 6 Vuosi 2014 lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus 8 Toimintaympäristö 10 14 24 Strategia ja sijoitukset Noteeratut yhtiöt 16 Ahlstrom Oyj 18 Munksjö Oyj 20 Outokumpu

Lisätiedot

Employee Buy Out -käsikirja

Employee Buy Out -käsikirja 1 Employee Buy Out -käsikirja Erkki K Kangas ja Pekka Pättiniemi Erkki K Kangas ja Pekka Pättiniemi 2000 Taitto: Osuuskunta Sataosaajat, Pori Paino: Yliopistopaino, 2000 Esipuhe Osuuskunta Sataosaajat

Lisätiedot

Väsymätön silmä. USA:n. Veijo Karppinen saalistaa menestyjiä. valvoo laatua. pääomasijoittajat uskovat kasvuun

Väsymätön silmä. USA:n. Veijo Karppinen saalistaa menestyjiä. valvoo laatua. pääomasijoittajat uskovat kasvuun Väsymätön silmä valvoo laatua USA:n pääomasijoittajat uskovat kasvuun Veijo Karppinen saalistaa menestyjiä SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2008 P ä ä k i r j o i t u s S i s ä l t ö 1

Lisätiedot

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä.

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä. 2012 Vuosikertomus Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä. Aktiivinen enemmistöomistaja, joka ohjaa, kehittää ja kasvattaa Panostaja-yrityksistä

Lisätiedot

DUE DILIGENCE. www.duediligence.fi HAMMARSTRÖM PUHAKKA PARTNERS. Erikoisraportti onnistuneisiin yrityskauppoihin - Tammikuu 2007

DUE DILIGENCE. www.duediligence.fi HAMMARSTRÖM PUHAKKA PARTNERS. Erikoisraportti onnistuneisiin yrityskauppoihin - Tammikuu 2007 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE DUE DILIGENCE Erikoisraportti onnistuneisiin yrityskauppoihin - Tammikuu 2007 HAMMARSTRÖM PUHAKKA PARTNERS www.hpplaw.fi www.duediligence.fi

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 1999. CapMan

VUOSIKERTOMUS 1999. CapMan VUOSIKERTOMUS 1999 CapMan CapManin liiketoimintalogiikka Institutionaalisten sijoittajien ja listaamattomien yritysten tarpeet kohtaavat CapManin toiminta on pääomarahastojen hallinnointia. CapMan kerää

Lisätiedot

Taustatukena bisnesenkeli

Taustatukena bisnesenkeli 2 / 2 0 1 1 MultiTouch osui kasvutrendiin Kaivosklusteri tarvitsee uusia avauksia Taustatukena bisnesenkeli S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i Pääkirjoitus

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 Sisältö CAPMAN YRITYKSENÄ Toimitusjohtajan katsaus... 02 Strategia, visio ja missio... 04 Taloudellinen kehitys vuonna 2009... 06 Hallinnointiliiketoiminta... 08 Rahastosijoitustoiminta...

Lisätiedot

Perf ormance Simplification Strategy

Perf ormance Simplification Strategy 2010 Perf ormance Simplification Strategy Sisällys CapMan yrityksenä Toimitusjohtajan katsaus ------------------------------------------- 2 Strategia ---------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Ahlström Capital. Sen vahvuuksia ovat vankka teollinen osaaminen, pitkät yrittäjä perinteet sekä merkittävät taloudelliset voimavarat.

Ahlström Capital. Sen vahvuuksia ovat vankka teollinen osaaminen, pitkät yrittäjä perinteet sekä merkittävät taloudelliset voimavarat. Vuosikertomus Ahlström Capital on yksityinen pääoma sijoitusyhtiö, joka tuottaa osakkeen omistajilleen lisäarvoa kohdistamalla sijoituksensa teollisiin yrityksiin, kiinteistöihin sekä ympäristöteknologian

Lisätiedot

asvu Sotkamo Silver Helsingin pörssiin Suomi kiinnostaa kansainvälisiä rahastoja Ilpo Kokkila sijoittaa pitkäjänteisesti 3/2012 TEOLLISUUSSIJOITUS

asvu Sotkamo Silver Helsingin pörssiin Suomi kiinnostaa kansainvälisiä rahastoja Ilpo Kokkila sijoittaa pitkäjänteisesti 3/2012 TEOLLISUUSSIJOITUS asvu TEOLLISUUSSIJOITUS 3/2012 Suomi kiinnostaa kansainvälisiä rahastoja Ilpo Kokkila sijoittaa pitkäjänteisesti Sotkamo Silver Helsingin pörssiin Pääkirjoitus Hyvä aika sijoittaa Talouden kasvunäkymä

Lisätiedot