MUSTANMEREN YMPÄRISTÖN TURKKILAISTEN VAIHEISTA Erityisesti Bulgarian turkkilaisten vaiheita Juhani Fiskaali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUSTANMEREN YMPÄRISTÖN TURKKILAISTEN VAIHEISTA Erityisesti Bulgarian turkkilaisten vaiheita Juhani Fiskaali"

Transkriptio

1 MUSTANMEREN YMPÄRISTÖN TURKKILAISTEN VAIHEISTA Erityisesti Bulgarian turkkilaisten vaiheita Johdanto Pääasiallisena lähteenä olen käyttänyt Jorma Atillan väitöskirjaa (2008), joka käsittelee erityisesti bulgarianturkkilaista luvun romaanikirjallisuutta. Tarkastelen tässä esityksessä seuraavia asioita: A. Bulgaari - sanan erilaisia merkityksiä B. Slaavilaisten kielten konstruointia C. Turkinkielisiä kristittyjä D. Seltsukit ja osmanit ja heidän kielensä E. Turkkilaisen identiteetin kehittyminen luvulla A. Bulgaari sana ja sen käyttö eri merkityksissä Euroopan kartta rakentui ja luvuilla kansallisvaltioiden syntymisen myötä. Itsenäistymis- tai yhdistymispyrkimysten tuloksena syntyivät esimerkiksi Suomi ja Italia luvulla sosialistiset imperiumit Neuvostoliitto ja Jugoslavia harjoittivat ylhäältä ohjattua kansojen pilkkomista ja manipulointia luvulla Itä- Euroopan alueella vaikutti kolme valtakuntaa: Venäjän imperiumi, Itävalta- Unkari ja Osmani- imperiumi eli Turkki luvulle tultaessa etnisiä slaaveja oli kaikissa näissä, turkkilaisia pääosin Venäjällä ja Osmani- imperiumin alueella. Osmani sulttaani oli suvereeni hallitsija ja vuodesta 1517 alkaen myös islamilaisen maailman hengellinen johtaja. Osmani sulttaanit eivät olleet pakottaneet Balkanin alueen ortodoksista väestöä kääntymään islamilaisuuteen tai edes opettelemaan turkkia. Ortodoksinen väestö jäi Konstantinopolin valloituksen jälkeenkin Konstantinopolin patriarkaatin alaisuuteen. Sille annettiin laajat kulttuurilliset ja uskonnolliset oikeudet (millet- järjestelmä). Konstantinopolin valloituksen seurauksena Moskova perusti oman patriarkaattinsa, joka halusi johtoaseman Konstantinopolin patriarkaatilta. Kiista jatkui vuosisatojen ajan luvullla Moskovan patriarkaatista tuli 1

2 Venäjän ylivaltapyrkimysten keskeinen osa. Ortodoksinen uskonto, tsaarin valta ja kansallisuusaate muodostivat kolmiliiton Venäjän suurvalta- aseman ajamiseksi. Panslavismi oli syntynyt Habsburgien hallitsemassa Itävalta- Unkarissa slaavilaisen kulttuurin puolustamiseksi. Panslavismista tuli luvulla Venäjän suurvaltapyrkimysten keskeinen ideologinen ase. Panslavismiin sisältyy myytti slaavilaisten kansojen kulttuurisesta ja etnisestä yhtenäisyydestä. Tosiasiassa slaaveja yhdistää vain kielisukulaisuus. Panslavistinen ideologia toimi Balkanilla luonnollisesti Osmani- imperiumia vastaan. Kreikkalaistenkin pyrkimykset itsenäistyä Osmani- vallasta lähtivät liikkeelle Venäjän aloitteesta Odessaan perustettu ystävien seura oli yllyttämässä 1821 turkkilaisvastaista kapinaa. Kapina johtikin Kreikan itsenäistymiseen vuonna Kreikka ei kuitenkaan ollut kulttuurillisesti yhtenäinen kansakunta. Muutoinkin Venäjä pyrki lietsomaan Balkanin kansoja nationalistisiin kapinoihin, jotka verhottiin uskonnon puolustukseksi. Panslavistinen ideologia on Bulgarian valtion synnyn taustalla. Etnisiä bulgaareja oli ollut Balkanin alueella jo kauan, mutta paradoksaalisesti nämä eivät olleet slaaveja vaan turkkilaisia. Websterin englannin sanakirja selittää hakusanat bulgars ja bulgarians. Edellinen tarkoittaa 600- luvulla Etelä- Balkanille perustetun valtion turkkilaista kansaa ja jälkimmäinen sana tarkoittaa nykyisessä Bulgariassa asuvaa eteläslaavilaista kieltä puhuvaa kansaa. Unkarilainen turkologi Güula Nemeth on luvulla selvittänyt bulgaari- sanan etymologiaa. Sana on bulga- verbin aoristimuoto bulgar ja tarkoittaa sekoittajaa tai kapinallista. Bulgarian valtakuntia on itse asiassa ollut useita luvuilla Mustanmeren pohjoispuolella oli ollut Suur- Bulgaria. Se hajosi, kun bulgaarit kasaarien painostuksesta lähtivät vaeltamaan, toiset Volgan mutkaan toiset Tonavan alajuoksulle. Näin 600- luvulta lähtien oli olemassa Tonavan Bulgaria ja Volgan Bulgaria. Tonavan Bulgaria säilyi Bysantin alueella pitkään suhteellisen itsenäisenä eikä pakanavaltio kääntynyt kristinuskoon. Volgan Bulgaria sen sijaan omaksui Islamin luvulle mennessä Tonavan Bulgaria oli lakannut olemasta itsenäisenä kokonaisuutena. Volgan Bulgaria säilyi Mongoli- invaasioon saakka; Tsingis Kaanin pojanpoika valloitti sen vuonna Sen jälkeen Volgan Bulgaria kuului Kultaisen ordan (kiptsakien kaanikunnan) alaisuuteen, kunnes luvulla Ivana Julma valloitti alueen. Turkin kieli ja bulgaari- identiteetti säilyivät kuitenkin. 2

3 1200- luvulla Tonavan bulgaarien alueella oli useita turkkilaisia pikkuruhtinaita. Bulgaari- ja kumaanisuvut muodostivat dynastioita.bulgaria säilyi alueen nimenä vaikka yhtenäistä valtakuntaa ei ollutkaan luvulla alueesta tuli osa Osmani- imperiumia. Bulgaria nimitys jäi historian kirjoitukseen tarkoittamaan muinaista Tonavan Bulgariaa. Myöhemmin Tonavan Bulgarian alue tuli sisältymään Rumeliaan eli Rooman maahan, joksi Balkania kutsuttiin turkiksi luvulta lähtien. Balkan- nimitys, joka alun perin oli tarkoittanut vuoristoa tuli aluenimeksi1800- luvun lopulla, jolloin se korvasi Rumelia nimen. Historia ei tunne välisenä aikana bulgaari sanaa minkään kansanryhmän nimenä. Volgan bulgaareista puhutaan kyllä Venäjällä ja Neuvostoliitossa Stalinin kauteen asti, jolloin bulgaari nimitys Stalinin käskystä korvattiin tataari- sanalla luvulla Tonavan Bulgariassa bulgaari- sana tulee käyttöön uudessa merkityksessä tarkoittamaan slaavilaisväestöä. Bulgaari- slaavilaisuus syntyi kreikkalaisuutta vastaan rakennettuna konstruktiona. Kun Konstantinopolin patriarkaatti vuoden 1767 jälkeen aloitti helleenistämispolitiikan mm. että jumalanpalvelukset oli pidettävä ainoastaan kreikaksi, slaavinkielisten uskontomiesten vastustus heräsi. Slaavibulgaari- identiteetti rakennettiin toisaalta ortodoksikreikkalaista identiteettiä ja toisaalta turkkilaisuutta vastaan. Slaavi- bulgaarisuuden keksiminen oli edellytys Bulgarian valtion syntymiselle Venäjän suurvaltapolitiikka tähtäsi muuhun, nimittäin Venäjän valtakunnan ulottamiseen Osmani- imperiumin alueelle aina Konstantinopoliin asti. Volgan Bulgaria oli vuodesta 1920 alkaen Tatarstan, jossa turkin kieli ja bulgaari identiteetti on säilynyt näihin päiviin asti Stalinin käskystä bulgaari- nimityksen käyttö kiellettiin ja Volgan bulgaareista oli käytettävä tataari nimitystä; kouluissa tataarien ikeestä puhuttiin tarkoittaen mongolien tuloa luvulle asti Volgan varren muslimiturkkilaisia oli kutsuttu bulgaareiksi ja kristittyjä turkkilaisia tsuvasseiksi. Tsuvasseista tuli kristittyjä ortodokseja luvulla, joskin pakanallisia tapoja kuten tulen, veden ja auringon palvonta on säilynyt. Kristinuskon myötä tsuvassit saivat kirjakielen kyrillisine kirjaimineen. Nykyisin tsuvasseja on noin 1,6 miljoonaa ja Tsuvassian tasavalta kuuluu Venäjään. Putinin kaudella tataarit ovat tehneet virallisen anomuksen kunnian palautuksesta ja bulgaari- nimityksen palauttamisesta. Eräs turkkilaisheimo on kiptsakit eli kumaanit. He lähtivät alkuaan Irtys- joen 3

4 alueelta ja 900- luvulla elivät paimentolaisina Mustanmeren alueella ja luvulla valtasivat Moldovan, Valakian ja osan Transilvaniaa. Turkkilaisheimo petsenekit kulkivat 800- luvulla länttä kohti ja pakottivat unkarilaiset siirtymään Karpaattien yli Tonavan altaan puolelle. B. Slaavilaisten kielten konstruointia Esimerkiksi tsekki ja puola ovat kieliä, jotka ovat syntyneet katkeamattoman kehityksen tuloksena. Toisin on laita serbian ja bulgaarian kielten. Puhuttu serbia oli sangen kaukana sekä venäjästä että kirkkoslaavista. Serbien kirjakieli saatiin aikaan muokkaamalla kirkkoslaavia puhutun kielen suuntaan venäjän mallia käyttäen mutta suorat venäläisyydet välttäen. Samaan tapaan luotiin bulgaaria, mutta venäläisyyksiä ei pyrittykään välttämään. Nationalistisesta perspektiivistä on ongelmallista, että Bulgarian kirjakieli on synnytetty vasta luvulla. Silti sitä nimitettiin muinaisbulgariaksi tai keskibulgariaksi kielitieteellisesti perusteettomasti, koska mitään jatkumoa kirkkoslaavista bulgarian kirjakieleen ei ollut. Minkään nykyisen slaavilaisen kirjakielen perusta ei ole kirkkoslaavi, vaan kirjakielet on rakennettu puhutun kielen varaan. Makedonian ja bulgarian kielet ovat lähellä toisiaan. Makedonian tultua Jugoslavian osaksi, viralliseksi kieleksi julistettiin makedonia, jota pidettiin eteläisen serbian murteena tai lounaisena bulgaarin murteena. Vuoteen 1913 turkki oli ollut Makedoniassa virallinen kieli, mutta Serbiaan liittämisen jälkeen kiistettiin alueella edes olleen turkkilaisia. Turkkilaiset olivat laajoilla alueilla Bulgariassa suurena enemmistönä ja he puhuivat Rumelian itämurretta, jonka pohjalta turkin kirjakieli on kehittynyt. C. Turkinkielisiä kristittyjä Edellä tuli jo mainituksi tsuvassit, luvulla ortodoksisen uskonnon omaksuneet Volgan bulgaarit. Toinen ortodoksinen väestöryhmä on gagauzit. Gagauzit ovat Bulgarian alueen vanhinta perua oleva väestöryhmä. Bulgaarit, jotka olivat etnisesti turkkilaisia, tulivat 800- luvulta alkaen Mustanmeren pohjoispuolista reittiä kuten turkkilaisheimot petsenekit, oğuusit ja kumaanit. Eteläistä reittiä Vähän Aasian kautta ensimmäiset Bulgarian 4

5 alueelle tulevat olivat luvulla seltsukien hallitsijan johdolla tulleet oğuusit. Seltsukien dynastia oli omaksunut islamilaisuuden, mutta uudessa kotimaassaan he omaksuivat kristinuskon. Pysyvästi islam tuli alueelle luvulla osmanien mukana. Bulgarian alueella oleva alue Deliorman on turkkilainen nimi ja se oli jo käytössä ennen osmanien aikaa. Deliormanin väestön enemmistö oli turkkilaisia. Vuosina Balkanin kristittyjä gagauzeja muutti paljon Bucakiin nykyisen Moldovan eteläosiin. Muuton jälkeenkin Deliormanin väestön enemmistö oli turkkilaisia. Gagauzit käyttivät slaavibulgareista nimitystä tukan. Sanan gagauzi etymologia on tuntematon. Yleisempään käyttöön sana gagauzi tuli vasta luvulla. Gagauzien äidinkieli oli turkki ja he ovat ortodoksikristittyjä. Omakielisen kouluopetuksen puuttumisen takia heidän kieleensä on sekoittunut bulgarian sanoja ja voidaan puhuakin gagauzien kielestä. Tämän kielen puhujia on nykyisin vajaat parisataatuhatta, enemmistö on Moldovassa, mutta heitä on myös Ukrainassa, Venäjällä, Bulgariassa, Romaniassa ja USAssa. Mustanmeren rantamilla Georgian rajalla asuivat lazit. Heitä on noin neljännesmiljoona ja he ovat paenneet Abhasiasta Georgian läntisestä maakunnasta luvulla, jolloin he olivat vielä kristittyjä, mutta ovat myöhemmin kääntyneet islamiin. Heidän kielensä lazuri oli puhekieli kunnes luvulla kehitettiin kieleen aakkoset sekä georgialaisin että latinalaisin kirjaimin. Kaukasuksella asuvat azerit eivät ole etnisesti turkkilaisia, mutta kielellisesti kyllä. Heitä on Azerbaidzanissa noin kahdeksan miljoonaa ja Iranissa ehkä kolmisenkymmentä miljoonaa. Kaukasuksella on ollut 300- luvulta Albania- niminen valtio, jonka asukkaat ovat olleet kristittyjä. Arabien valloitettua sassanidien hallitseman Albanian 642 väki kääntyi vähitellen islamiin. Myöhemmin aluetta ovat hallinneet peräjälkeen kurdit, seltsukit, mongolit, turkmeenit ja shialaiset safavidit (jotka loivat Iranin valtion perustan). D. Seltsukit ja osmanit ja heidän kielensä Seltsukit kuuluivat oğuusien klaaniin ja he vaelsivat 800- luvulta lähtien länteen päin. Vuonna 1040 he valloittivat Persian. Vuonna 1071 Manzikertin taistelussa Van- järven lähellä seltsukit kukistivat Byzantin armeijan. Myöhemmin byzanttilaiset muistivat tappion nimellä se kauhea päivä ja 5

6 puhuivat tuulen nopeudella ratsain kulkevista jousin ja kilvin varustautuneista seltsukeista. Vuonna 1075 seltsukit valtasivat Nicaean ja tekivät siitä pääkaupunkinsa Iznikin. Ristiretkeläisten vallattua Iznikin 1097 seltsukit ottivat Konyan pääkaupungikseen. Seltsukeilta luvulla vallan ottaneet osmanit tekivät Bursasta 1326 hallinnollisen keskuksen ja myöhemmin 1365 Adrianopolista. Osmanit valloittivat lopulta 1453 Konstantinopolin. Osmanit ja seltsukit olivat lähtöisin samasta oğuusien liittokunnasta. Kirjurien kieli seltsukien valtakunnassa oli persia. Osmani- imperiumin kieli oli turkki. Turkki määriteltiin Osmani- imperiumin viralliseksi kieleksi vasta vuoden 1876 perustuslaissa. Kielen nimityksenä turkki vakiintui luvulla lehtimiesten ja kielentutkijoiden ansiosta. Kääntäjänä ja teatterimiehenä ansioitunut Ahmet Vefik Passa julkaisi sanakirjan (1876) ja siinä hän nimittää kieltä osmanien kieleksi, ei turkiksi. Muuttoliike osmanien valtakunnassa oli jatkunut koko luvun ja se kiihtyi Venäjän- Turkin sodan aikana. Pelkästään 1878 pakolaisia tuli osmanien valtakuntaan noin miljoona. Pakolaisista käytetty nimitys turkkilainen tuli tarkoittamaan osmannivaltion kansalaisia ylipäänsä. On totta, että jo toista tuhatta vuotta sitten puhuttiin turkin kielestä ja turkkilaisista, mutta vasta luvulla muodostui turkkilaiseksi itsensä määrittävä kansakunta. Tähän uuteen kansakuntaan kuului sitten sellaisiakin ryhmiä, jotka eivät olleet etnisesti turkkilaisia. E. Turkkilaisen identiteetin kehittyminen 1800-luvulla luvun turkinkielisiä romanttisen naturalismin merkittäviä kirjailijoita olivat Ahmed Midhat efendi ( ), Şemsettin Sami ( ) ja İsmail Gaspıralı ( ). Ahmed Midhat aloitti lehtimiesuransa Tonavan läänin keskuksessa Rusçukissa Tuna- lehden toimittajana. Myöhemmin hän oli toimittajana monissa lehdissä Istanbulissa, hän perusti myös kirjapainon ja kustantamon. Hän kirjoitti novelleja, romaaneja, näytelmiä, muistelmia, matkakertomuksia, lehtiartikkeleita, esseitä, tietokirjoja ja oppikirjoja. Laaja tuotanto, muun muassa 40 romaania sai kansan lukemaan. Şemsettin Sami oli albaani. Hän oli valistusmies, sanomalehtimies, tietokirjailija ja sanakirjan tekijä. İsmail Gaspıralı oli venäjän kansalainen, kotoisin Krimiltä. Hän oli mm. Tercüman- lehden perustaja ja koulukirjojen julkaisija. Yleisturkkilaisen ohjelmansa takia Gaspıralı leimattiin Neuvostoliitossa porvariksi, jonka nimi oli syytä unohtaa. Hänet unohdettiin Turkissakin. Vasta 2002 julkaistiin hänen vuonna 1887 lehdessa jatkokertomuksena ilmestynyt suosittu Molla Abbasin Euroopan seikkailut. Näiden kolmen kirjailijan ja lehtimiehen kieliohjelman 6

7 ytimenä oli arabialais- persialaisen sanaston hylkääminen ja omaperäisen sanaston hyödyntäminen ja yleiskieleen mukauttaminen. Moderni yhtenäinen turkkilainen identiteetti muotoutui lehdistön ja kirjoitetun sanan ohessa ennen muuta kouluopetuksen välityksellä. Osmani- imperiumin lisäksi Venäjän kehitys on tärkeä modernin turkkilaisen identiteetin muodostumisessa. Venäjän luvun alun yhteiskunnalliset muutokset johtivat Venäjän turkkilaisälymystön entistä aktiivisempaan ja avoimempaan toimintaan. Venäjän muslimien liittouma puolusti turkkilaisten oikeuksia Venäjän duumassa. İsmail Gaspıralın toimittama Krimillä ilmestynyt Tercüman lehti oli liittouman äänenkannattaja. Turkin vuoden 1908 vallankumous, jossa Osmani- imperiumi muuttui perustuslailliseksi monarkiaksi oli merkittävä käännekohta Turkin historiassa. Tällä kaudella nationalismiliike järjestäytyi, 1908 Istanbulissa perustettiin virallinen nationalistiseura Türk Derneği. Seuran haaraosastoja perustettiin muuallekin, mm. Bulgarian Rusçukiin ja Budapestiin. Toisen turkkilaisseuran julkaisu Turk Yurdu oli pitkäikäinen. Turanismi oli turkismia laajempi aate, se kattoi paitsi turkkilaisiset myös unkarilaiset ja suomalaiset. Ensimmäinen turanisti Ali Auseyinzade kirjoitti runossaan Oi madjaarien kansakunta, yhteiset ovat esi- isämme, eivät meitä Evankeliumi ja Koraani voi toisistamme erottaa Suomessakin ilmestyi luvulla turanistinen julkaisu Uusi- Turan. Mustafa Kemalin johdolla 1923 Lausannen sopimuksella Turkin- Kreikan sodan päättyessä syntyi Turkin tasavalta. Tätä ennen oli syntynyt jo kaksi turkkilaista tasavaltaa syntynyt Länsi- Trakian tasavalta liitettiin jo samana vuonna Bulgariaan. Kaukasuksella Azerbaidzan oli itsenäinen tasavalta. Turkin nationalistisessa kansallisen identiteetin ja menneisyyden konstruoinnissa yksi kipupiste on ollut Balkanin menettämisen trauma. Balkanin turkkilaisuus on paljon vanhempaa perua kuin Anatolian turkkilaisuus. Ei olisi ollut tarvetta kehitellä turkkilaisuutta. Huikeita kehitelmiä on tehty sekä Turkin turkkilaisuuden luomiseksi että Bulgarian slaavilaisuuden pönkittämiseksi. 7

8 Loppusanat Tämän kirjoitelman pääasiallisena lähteenä on ollut Jorma Atillan väitöskirja Bulgarian Turkkilainen Romaani luvulla. Se on ilmestynyt 2008 Turun yliopiston julkaisusarjassa Sarja- Ser. C Osa- Tom 276, Scripta Lingua Fennica Edita. Väitöskirjassa keskitytään kirjailija Ishak Raşidofin kahden romaanin Yeşil Kuşak (1966) ja Ayrılırken (1968) antamaan autenttiseen ajankuvaan käyttämällä keinoja, jotka tuolloisessa Bulgarian sananvapautta rajoittavassa järjestelmässä olivat mahdollisia. Muina vähäisempinä lähteinä olen käyttänyt internetistä eri hakusanoilla saatua tietoa, lähinnä Wikipediaa. Väitöskirjan tekijän sympatiat ovat mielestäni selvästi turkkilaisten puolella. Slaavilaisuutta ihannoivien näkökulma voisi olla hieman erilainen. Alaniassa

6. Ortodoksinen kirkko

6. Ortodoksinen kirkko 6. Ortodoksinen kirkko Ortodoksinen kirkko syntyi kristinuskon jakautuessa vuonna 1054. Johtaja on patriarkka. Siihen kuuluu noin 270 miljoonaa kannattajaa. Suurin osa maailman ortodoksisista paikalliskirkoista

Lisätiedot

BULGARIANTURKKILAINEN ROMAANI 1960-LUVULLA

BULGARIANTURKKILAINEN ROMAANI 1960-LUVULLA TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 276 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA BULGARIANTURKKILAINEN ROMAANI 1960-LUVULLA Jorma Atilla TURUN YLIOPISTO Turku 2008

Lisätiedot

KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI )

KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI ) KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI ) OPETTAJA : FARID BEZZI OULU 2013 1/5 Ohjelman lähtökohdat Arabian kieli kuuluu seemiläisiin kieliin, joita ovat myös heprea ja amhara. Äidinkielenä

Lisätiedot

Fysiikan historia Luento 2

Fysiikan historia Luento 2 Fysiikan historia Luento 2 Ibn al- Haytham (Alhazen), ensimmäinen tiedemies Keskiajan tiede Kiinnostus =iloso=iaa ja luonnontiedettä kohtaan alkoi laantua Rooman vallan kasvaessa Osa vanhasta tiedosta

Lisätiedot

Kaunis maapallomme: näkymä avaruudesta

Kaunis maapallomme: näkymä avaruudesta Kaunis maapallomme: näkymä avaruudesta Tavoite: Tutkia maapallon maantiedettä, saada tietoa maista, kaupungeista ja maanosista, aikavyöhykkeistä ja muusta kuten tervehdyksistä eri maiden kielillä. Taso:

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 Kurdin kielen opetuksen suunnitelma 2005 KURDIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella

Lisätiedot

Romanikielen ja kulttuurin opinnot Helsingin yliopistossa. Henry Hedman Yliopisto-opettaja Helsingin yliopisto

Romanikielen ja kulttuurin opinnot Helsingin yliopistossa. Henry Hedman Yliopisto-opettaja Helsingin yliopisto Romanikielen ja kulttuurin opinnot Helsingin yliopistossa Henry Hedman Yliopisto-opettaja Helsingin yliopisto Romanikieli Euroopassa Kaikkein varovaisimpien arvioiden mukaan romanikielen puhujia on Euroopassa

Lisätiedot

Suomen historia. Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 )

Suomen historia. Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 ) 2009-2013 Suomen historia Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 ) Sotien jälkeinen aika (1945 ) Nykyaika Esihistoria ( 1300) Suomi

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Päivitetty 13.2.2015 Väestörakenne Helsingin seudun vuotuinen väestönkasvu vuosina 1990 2013, % 1,8 1,6 1,4 Kasvu / vuosi % 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4

Lisätiedot

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt aluejaot: Pääkaupunkiseutu:, Espoo, Vantaa, Kauniainen KUUMA kunnat: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi,

Lisätiedot

Uskonto -käsite 1. Uskonto, religio, religion Uskonnolla tarkoitetaan yleensä uskoa jumalaan tai muuhun yliluonnolliseen, siihen turvautumista sekä si

Uskonto -käsite 1. Uskonto, religio, religion Uskonnolla tarkoitetaan yleensä uskoa jumalaan tai muuhun yliluonnolliseen, siihen turvautumista sekä si Kiinan tärkeimmät uskonnot: niiden historia, nykytila ja uskontojen välinen dialogi Paulos Huang 13.9.2011klo 10-12, 12, Helsinki pauloshuang@yahoo.com Uskonto -käsite 1. Uskonto, religio, religion Uskonnolla

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Venäjän messiaaniset odotukset!?

Venäjän messiaaniset odotukset!? Venäjän messiaaniset odotukset!? Hes. 38;4. Minä kuljetan sinua, panen koukut sinun leukoihisi ja nostatan sotaan sinut ja kaiken sinun sotaväkesi: hevoset ja ratsumiehet, kaikki pulskasti puettuja, suuren

Lisätiedot

Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa

Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa Sari Pesonen Tukholman yliopisto, suomen kielen osasto Slaavilaisten ja balttilaisten kielten, suomen, hollannin ja saksan laitos Stockholms

Lisätiedot

Väestö. Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Väestö. Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestörakenne Hli Helsingin i seudun vuotuinen väestönkasvu vuosina 1990 2012, % 1,8 1,6 14 1,4 Kasvu / vuosi % 1,2 1,0 0,8 0,6 04 0,4 0,2 0,0 1990

Lisätiedot

Monikulttuurinen kouluyhteisö. Satu Kekki Perusopetuksen rehtori Turun normaalikoulu

Monikulttuurinen kouluyhteisö. Satu Kekki Perusopetuksen rehtori Turun normaalikoulu Monikulttuurinen kouluyhteisö Satu Kekki Perusopetuksen rehtori Turun normaalikoulu Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) L2 Kulttuuristen merkitysten tunnistaminen, arvostaminen Oman kulttuuri-identiteetin

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun ja viestinnän

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot Kirjaston tilastot 2003 Kokoelma 2003...1 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2003...2 Kirjakokoelma, hankinta ja poistot 2003...3 Kirjakokoelma kielittäin 2003...4 Videot, DVD-videot ja CD-romit 2003...5

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 1. Määrittele käsitteet a) kylmä sota b) kaksinapainen kansainvälinen järjestelmä c) Trumanin oppi. a) kylmä sota Kahden supervallan (Usa ja Neuvostoliitto) taistelu

Lisätiedot

Pyhä Venäjä miten ortodoksen kirkon, valtion ja nationalismin suhde on kehittynyt Venäjällä kommunismin romahdettua

Pyhä Venäjä miten ortodoksen kirkon, valtion ja nationalismin suhde on kehittynyt Venäjällä kommunismin romahdettua Pyhä Venäjä miten ortodoksen kirkon, valtion ja nationalismin suhde on kehittynyt Venäjällä kommunismin romahdettua Uskonnonopettajien talvipäivät 31.1.2009 Dosentti Kimmo Kääriäinen Kirkon tutkimuskeskus

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PUOLAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PUOLAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PUOLAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 1 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 24.4.2014 Leena Salminen

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 24.4.2014 Leena Salminen Toimintaympäristö Kielet ja kansalaisuudet Kielet ja kansalaisuudet Tampereella asuu 9 122 ulkomaan kansalaista Vuoden 2013 lopussa Tampereella asui 9 122 ulkomaan kansalaista, mikä oli 4,1 % kaupungin

Lisätiedot

Katolinen rukousnauha eli ruusukko muodostuu krusifiksista, helmen johdannosta ja viidestä kymmenen helmen kymmeniköstä eli dekadista, joita

Katolinen rukousnauha eli ruusukko muodostuu krusifiksista, helmen johdannosta ja viidestä kymmenen helmen kymmeniköstä eli dekadista, joita Katolinen kirkko Katolinen kirkko eli roomalaiskatolinen kirkko on kristikunnan suurin kirkko, jonka jäsenmäärä on maailmanlaajuisesti suurin piirtein 1,25 miljardia. Puolet katolisen kirkon jäsenistä

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan

Lisätiedot

Yhteinen arki Islam ja suomalainen kulttuuri. 3.11.2011 muslimit Suomessa 1

Yhteinen arki Islam ja suomalainen kulttuuri. 3.11.2011 muslimit Suomessa 1 Yhteinen arki Islam ja suomalainen kulttuuri 3.11.2011 muslimit Suomessa 1 Islam ja muslimit Islam 600-luvulla Arabian niemimaalla syntynyt monoteistinen uskonto Seuraajia, muslimeja, n. 1,5 miljardia

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

VENÄJÄ UKRAINA Olavi Urvas, Tampere, 'Ruutiukot' 25.04.2016

VENÄJÄ UKRAINA Olavi Urvas, Tampere, 'Ruutiukot' 25.04.2016 VENÄJÄ UKRAINA Olavi Urvas, Tampere, 'Ruutiukot' 25.04.2016 1. Ukraina kiistelty alue 2. Ukrainalainen nationalismi 3. Kehitys itsenäisenä valtiona 4. Ukrainan alueen geopolitiikkaa Kiovan Venäjä, Itä-Rooman

Lisätiedot

Merkki siitä mitä tuleman pitää 81 Herätetty ja korotettu 85 Ylösnousemus ja me? 89 Kaste uuden elämän signaali 93 Aamun ihmiseksi 97 Se valo ei

Merkki siitä mitä tuleman pitää 81 Herätetty ja korotettu 85 Ylösnousemus ja me? 89 Kaste uuden elämän signaali 93 Aamun ihmiseksi 97 Se valo ei Sisällys Merkillinen johdatus 9 Uskomaton varjelus 14 Tunnelien kulttuuri 17 Alussa oli romahdus 21 Eiköhän se ole siinä 24 Pilkkaaminen 27 Kadotuksen tie 31 Mies rohkaisi mielensä 34 Isä kertoi perheelleen

Lisätiedot

30.6.2015 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 214/5

30.6.2015 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 214/5 30.6. FI Euroopan unionin virallinen lehti C 214/5 Komission ilmoitus etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen soveltamisen alkamispäivästä

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 KREIKAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

SUOMALAINEN KOULU ULKOMAILLA SYNTYNEEN OPETTAJAN SILMIN. Samran Khezri Turun iltalukio

SUOMALAINEN KOULU ULKOMAILLA SYNTYNEEN OPETTAJAN SILMIN. Samran Khezri Turun iltalukio SUOMALAINEN KOULU ULKOMAILLA SYNTYNEEN OPETTAJAN SILMIN Samran Khezri Turun iltalukio 8.11.2013 TAUSTATIETOJA Olen kurdi Iranista Olen syntynyt Mahabadissa Luoteis-Iranissa Karkotetuksi joutuminen perheen

Lisätiedot

HISTORIA 5: RYHMÄTEHTÄVÄT SUOMEN ESIHISTORIASTA

HISTORIA 5: RYHMÄTEHTÄVÄT SUOMEN ESIHISTORIASTA HISTORIA 5: RYHMÄTEHTÄVÄT SUOMEN ESIHISTORIASTA 1. Suomusjärven kulttuuri PEPPI, JANNA, LOVIISA, MINNA 2. Kampakeraaminen kulttuuri JONNA, SALLA, ESSI, JUHANI 3. Vasarakirveskulttuuri (nuorakeraaminen

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyydestä ja nuorista työelämän ulkopuolella. Pekka Myrskylä Tilastokeskuksen ent. kehittämispäällikkö

Nuorisotyöttömyydestä ja nuorista työelämän ulkopuolella. Pekka Myrskylä Tilastokeskuksen ent. kehittämispäällikkö Nuorisotyöttömyydestä ja nuorista työelämän ulkopuolella Pekka Myrskylä Tilastokeskuksen ent. kehittämispäällikkö 16.09.2016 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lisätiedot

Sota, valtio ja kansainvälinen oikeus uudella ajalla

Sota, valtio ja kansainvälinen oikeus uudella ajalla Sota, valtio ja kansainvälinen oikeus uudella ajalla VII: Eurooppalaisten vuosisata Risto Marjomaa https://alma.helsinki.fi/doclink/16989 Alma: Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 THAIKIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde?

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde? Demografinen huoltosuhde Mikä on hyvä huoltosuhde? Mikä ihmeen demografinen huoltosuhde? Suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. 0-14 -vuotiaat + yli

Lisätiedot

Monikulttuurisen opetuksen ajankohtaisiltapäivä Siirtolaisuusinstituutti

Monikulttuurisen opetuksen ajankohtaisiltapäivä Siirtolaisuusinstituutti Monikulttuurisen opetuksen ajankohtaisiltapäivä 8.9.2016 Siirtolaisuusinstituutti Ohjelma: 12.30 Kahvitarjoilu 12.50 Aapiskukkopalkinnon luovuttaminen: Ann-Sofie Selin, puheenjohtaja, Finnish Reading Association

Lisätiedot

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu 2 00530 Helsinki 09-7747 7705 leena.nissila@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Väestörakenne 2014 Väestötilastojen avulla seurataan Hyvinkään väestömäärän kehitystä ja väestörakennetta.

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

BYSANTISTA KAARLE SUUREEN

BYSANTISTA KAARLE SUUREEN BYSANTISTA KAARLE SUUREEN Bysantti Arkkitehtuurin kehitys jatkuu Bysantissa ja vaikuttaa myös läntiseen Eurooppaan (kartta n. 650) Konstantinus siirtyy hallitsemaan Bysantioniin ja muuttaa sen pääkaupungiksi

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus Rovaniemi 11.12.214 Villiina Kazi Asiantuntija Yleisiä maahanmuuton suuntaviivoja Maahanmuuttajat

Lisätiedot

Maahanmuutto Suomeen ja kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan

Maahanmuutto Suomeen ja kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan Maahanmuutto Suomeen ja kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan Kainuun polku Esikotoutus, kotouttaminen ja kotoutuminen -seminaari 1.12.2016 Pasi Saukkonen Muuttoliike Eurooppaan ja Euroopassa Eurooppa

Lisätiedot

Venäjän kirjallisuutta. Essi, Lotta, Niina

Venäjän kirjallisuutta. Essi, Lotta, Niina Venäjän kirjallisuutta Essi, Lotta, Niina Aleksander Pušhkin 17991837 runoilija, romaani ja näytelmäkirjailija kirjoitti venäjäksi ja ranskaksi Venäjän kultaaika (romantiikka) kutsutaan Venäjän parhaaksi

Lisätiedot

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Pekka Vuori Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastot ja tietopalvelu 23.3.

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Pekka Vuori Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastot ja tietopalvelu 23.3. Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 1.1.2010-2030 Pekka Vuori Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastot ja tietopalvelu 23.3.2010 Ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten määrä Helsingin seudulla

Lisätiedot

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 tuetusti / vaihtelevasti / hyvin / erinomaisesti vuosiluokka 1 2 3 4 käyttäytyminen Otat muut huomioon ja luot toiminnallasi myönteistä ilmapiiriä.

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BULGARIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BULGARIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BULGARIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

Islamin perusteet. ja islamilainen arki. 12. lokakuuta 16

Islamin perusteet. ja islamilainen arki. 12. lokakuuta 16 Islamin perusteet ja islamilainen arki Luennoitsijasta Veijo Fiskaali Valtiotieteiden maisteri Käytännöllinen filosofia (tunnef.) Filosofian maisteri Uskontotiede (islamin synty) Uskonnondidaktiikan tohtoriopiskelija

Lisätiedot

1.2. Keskeinen verkkojen yhdistymiseen ja laajenemiseen liittynyt tekijä oli merenkulun kehittyminen. (1p)

1.2. Keskeinen verkkojen yhdistymiseen ja laajenemiseen liittynyt tekijä oli merenkulun kehittyminen. (1p) 1 HELSINGIN YLIOPISTO, VALTIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLEINEN VALTIO-OPPI KIRJALLISUUSKOE / MAAILMANPOLITIIKAN LINJA Pääsykoekirjan (J.R. McNeill & William McNeill: Verkottunut ihmiskunta. Yleiskatsaus

Lisätiedot

Onko islam rauhan ja suvaitsevaisuuden uskonto?

Onko islam rauhan ja suvaitsevaisuuden uskonto? Iustitia 15 (2002) 43 48 Onko islam rauhan ja suvaitsevaisuuden uskonto? Nykyisessä keskustelussa saamme usein kuulla ajatuksen, että islam on rauhan ja suvaitsevaisuuden uskonto. Kaikilla uskonnoilla

Lisätiedot

Karttahuoneen karttavalikoima 2009

Karttahuoneen karttavalikoima 2009 www kartat marras 2009.xls Page 1 Karttahuoneen karttavalikoima 2009 16.11.2009 * tuote on kirja Hallwag Distoguide tiekartat 978-3-8283-0033-0 Alankomaat 1:200 000 978-3-8283-0005-7 Australia 1:4 milj.

Lisätiedot

Bahá u lláh, Ridván muistio. www.bahai.fi/lamppu

Bahá u lláh, Ridván muistio. www.bahai.fi/lamppu Jumalallinen kevätaika on koittanut... Kiiruhda kaiken luomakunnan edessä ylistämään Jumalasi nimeä ja kaiuttamaan hänen kiitostansa, niin että kaikki luodut virvoittuisivat ja uudeksi muuttuisivat. Bahá

Lisätiedot

Median sääntely ja sananvapaus. Anna Alatalo

Median sääntely ja sananvapaus. Anna Alatalo Median sääntely ja sananvapaus Anna Alatalo Median toiminnan rajat Median toimintaan vaikuttavien yhteiskunnallisten ehtojen yhteensovittaminen toteutuu median yhteiskunnallisena sääntelynä eli regulaationa.

Lisätiedot

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Esimerkkejä Euroopasta Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Ruotsi Tanska Slovenia Liettua Hollanti Itävalta Latvia Portugali Ranska Kypros SUOMI Belgia Saksa Bulgaria Viro Puola Luxembourg Tsekin

Lisätiedot

EU-Turkki pakolaissopimus

EU-Turkki pakolaissopimus EU-Turkki pakolaissopimus 18.3.2016 sopimuksen pääkohdat & arviointia Toni Alaranta/Ulkopoliittinen instituutti Sopimuksen pääkohdat: 1) Yksi yhdestä periaate: jokainen Kreikkaan saapuva pakolainen (koskee

Lisätiedot

TOINEN MAAILMANSOTA 1939-45

TOINEN MAAILMANSOTA 1939-45 TOINEN MAAILMANSOTA 1939-45 Kertausta 1.Kirjoita viivoille, mitä kyseisenä maailmansodan vuotena tapahtui (pyri keräämään viivoille vain tärkeimmät asiat 1939 Saksa ja NL hyökkäämättömyyssopimus Saksa

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Pirkanmaan ELY-alueella

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Pirkanmaan ELY-alueella Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Pirkanmaan ELY-alueella Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus 14.1.215 Villiina Kazi Yleisiä maahanmuuton suuntaviivoja Maahanmuuttajat keskittyvät

Lisätiedot

Tunnetko jo nämä sarjakuvat? Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Vinkkausta yläluokille 2014

Tunnetko jo nämä sarjakuvat? Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Vinkkausta yläluokille 2014 Tunnetko jo nämä sarjakuvat? Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Vinkkausta yläluokille 2014 Aya: Elämää Yop Cityssä, (Arktinen banaani 2010) Tarina: Marguerite Abouet Sarjakuvassa 19 v. opiskelija Aya joutuu

Lisätiedot

JÄLJET. Aika, esineet, muisti

JÄLJET. Aika, esineet, muisti JÄLJET Aika, esineet, muisti JÄLJET - Aika, esineet, muisti Mitä jälkiä lääninmuseo on kerännyt tai jättänyt keräämättä? Mitä jälkiä olemme esitelleet ja mitä emme? Mitä jälkiä meidän pitäisi kerätä tänään

Lisätiedot

Monikulttuurinen kirjasto - kirjasto muutosagenttina naisten elämässä. Marjut Pohjalainen Pori 1.3.2016

Monikulttuurinen kirjasto - kirjasto muutosagenttina naisten elämässä. Marjut Pohjalainen Pori 1.3.2016 Monikulttuurinen kirjasto - kirjasto muutosagenttina naisten elämässä Marjut Pohjalainen Pori 1.3.2016 Lukuja Tampereen asukasluku n. 225 000 (2016) Hervannan (1973) Tampereen tytärkaupungin asukasluku

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

Sääli, että alalta puutuu tehokas ja näkyvä keulakuva. En tiedä johtuuko puuttuminen kyvyistä vai haluista.

Sääli, että alalta puutuu tehokas ja näkyvä keulakuva. En tiedä johtuuko puuttuminen kyvyistä vai haluista. 1 SISÄLTÖ: Puheenjohtajan mietteet, sivu 1 Tapahtumia, sivu 2 Vuosikokous kutsu, sivu 2 Junamatka Pekingiin, sivu 2 Opintomatka Kaukasiaan, sivu 2 Tero Sorsimo, sivu 3 Jussin palsta, sivut 4-5 Hallitus,

Lisätiedot

Pääseekö Turkki viimeinkin Eurooppaan?

Pääseekö Turkki viimeinkin Eurooppaan? Pääseekö Turkki viimeinkin Eurooppaan? Panu Rajala Mika Waltarin historiantulkinta on edelleen ajankohtainen. Miksi Turkista tuli Egyptin ohella keskeinen kohde Waltarin tuotannossa? On palattava hänen

Lisätiedot

Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Lappeenrannan seudulla Momentin ponnahduslaudalta työelämään

Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Lappeenrannan seudulla Momentin ponnahduslaudalta työelämään Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Lappeenrannan seudulla Momentin ponnahduslaudalta työelämään Sosiaalisten verkostojen merkitys työllistymisessä, Kemi 2012 Terhi Jantunen Maahanmuuttotyön ja monikulttuurisuuden

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Ruokarukous Uskonnonharjoitusta vai uskonnonopetusta? Pekka Iivonen

Ruokarukous Uskonnonharjoitusta vai uskonnonopetusta? Pekka Iivonen Ruokarukous Uskonnonharjoitusta vai uskonnonopetusta? Pekka Iivonen Uskonnon opetus kouluissa Uskontokasvatus kouluissa Uskonnon harjoittaminen kouluissa Uskonnon opetusjärjestelyiden ja koulun muun toiminnan

Lisätiedot

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Sähköä ilmassa IX valtakunnalliset lukiopäivät 12.- 12.11.2013 Kielet sähköistävät Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Suomi

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

OULU JA ULKOMAALAISTAUSTAISET ASUKKAAT

OULU JA ULKOMAALAISTAUSTAISET ASUKKAAT OULU JA ULKOMAALAISTAUSTAISET ASUKKAAT Valtakunnallinen maahanmuuttotyön koordinaatiotapaaminen Oulussa 18-19.03.2010 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja Oulun kaupunki 2 Oulun kaupungin rooli maahanmuuttopolitiikassa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ARABIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ARABIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ARABIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

Perhetukea maahanmuuttajille

Perhetukea maahanmuuttajille Perhetukea maahanmuuttajille Startti Perhetyö Maahanmuuttajille Startti Maahanmuuttajapalvelut tarjoavat ammatillista tukea haastavissa tilanteissa oleville maahanmuuttajataustaisille perheille. Myös toisen

Lisätiedot

Nuoren tukeminen on poikiva sijoitus

Nuoren tukeminen on poikiva sijoitus Nuoren tukeminen on poikiva sijoitus IV Ohjaamo-päivät 16. 17.3.2016, Vantaa Nuorten tukeminen kannattaa aina tilastoista arkikokemuksiin Pekka Myrskylä, kehittämispäällikkö (eläk.), Tilastokeskus 6100000

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni 9. toukokuuta urooppaw paiva m Euroopan unioni 9. toukokuuta Euroopan unioni H arvat Euroopan kansalaiset tietävät, että 9.5.1950 lausuttiin Euroopan yhteisön syntysanat, samaan aikaan kun kolmannen maailmansodan

Lisätiedot

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Avaus Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Romanilasten esiopetuksessa otetaan huomioon romanikulttuurista johtuvat erityistarpeet

Lisätiedot

Otto Louhikoski Uhtualta 1. maailmansodan ja Vienan Karjan itsenäistymispyrkimysten kautta pakolaisena Suomeen

Otto Louhikoski Uhtualta 1. maailmansodan ja Vienan Karjan itsenäistymispyrkimysten kautta pakolaisena Suomeen Otto Louhikoski Uhtualta 1. maailmansodan ja Vienan Karjan itsenäistymispyrkimysten kautta pakolaisena Suomeen Oton syntymä ja perhe Aika Venäjän kalenterissa: 16.7.1889 Aika Suomen kalenterissa: 24.7.1889

Lisätiedot

Innovaatioiden ja teknologian aallot. Kaupunkien kasvun aallot. otti uuden tekniikan tuotteet käyttöönsä.

Innovaatioiden ja teknologian aallot. Kaupunkien kasvun aallot. otti uuden tekniikan tuotteet käyttöönsä. Innovaatioiden ja teknologian aallot otti uuden tekniikan tuotteet käyttöönsä. 1 Teknologia on kehittynyt vahvoina aaltoina, jotka ovat perustuneet merkittäviin innovaatiohin. Aallot ovat toistuneet noin

Lisätiedot

Radion ortodoksinen aamuhartaus

Radion ortodoksinen aamuhartaus 1 / 5 Rovasti Veikko Purmonen Radion ortodoksinen aamuhartaus 21.9. 2002 Luuk. 5: 1-11 Kirkon luovuttamaton tehtävä ja kaikkien kristittyjen yhteinen kutsumus on lähetystyön tekeminen, todistaminen Jumalan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tulkkauspalvelun esittely 3 Organisaatio 4 Toiminnan kuvaus 5 Tulkkimme & kielet 6 Laatu ja laadun mittaaminen 7 Yhteystiedot 8

SISÄLLYSLUETTELO. Tulkkauspalvelun esittely 3 Organisaatio 4 Toiminnan kuvaus 5 Tulkkimme & kielet 6 Laatu ja laadun mittaaminen 7 Yhteystiedot 8 KÄSIKIRJA 2016 1 SISÄLLYSLUETTELO Tulkkauspalvelun esittely 3 Organisaatio 4 Toiminnan kuvaus 5 Tulkkimme & kielet 6 Laatu ja laadun mittaaminen 7 Yhteystiedot 8 2 TULKKAUSPALVELUN ESITTELY Oulan Tulkkauspalvelut

Lisätiedot

Kuopion väestö kansalaisuuden ja kielen mukaan 2015

Kuopion väestö kansalaisuuden ja kielen mukaan 2015 Kuopion väestö kansalaisuuden ja kielen mukaan 215 Tilastotiedote 7 /216 Vuoden 216 alussa Kuopiossa asui 2691 ulkomaan kansalaista, 2,4 % väestöstä. Vuoden 215 aikana ulkomaan kansalaisten määrä kasvoi

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO

KYMENLAAKSON LIITTO KYMENLAAKSO EILEN, TÄNÄÄN JA HUOMENNA MITEN RAKENTEET JA TOIMINTATAVAT MUUTTUVAT? Maakuntajohtaja Tapio Välinoro 22.4.2010 MIKÄ MUUTTUI MITÄ TARVITAAN? Alueiden omaehtoinen kehittämisvalta ja vastuu lisääntyivät

Lisätiedot

Laajamittainen maahantulo 2015- Tilaisuus xx.1.2016

Laajamittainen maahantulo 2015- Tilaisuus xx.1.2016 Laajamittainen maahantulo 2015- Tilaisuus xx.1.2016 Mikä käynnisti vuoden 2015 maahantuloaallon EU:iin? Afrikan pohjoisosien ja Lähi-idän maiden sisäinen kehitys. Koulutettuja nuoria ilman töitä ja tiedonsaannin

Lisätiedot

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä.

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä. Sakke aloittaa peruskoulun, Eetu ja Karim menee yhdeksännelle luokalle ja Julija, Emma ja Jenna aloittavat kahdeksannen luokan ja ovat siitä innoissaan. Emma ja Julija ovat ottaneet Jennan mukaan ja Jennakin

Lisätiedot

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta.

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta. Teologian tutkinnon rakenne ja ohjeellinen suoritusjärjestys suuntautumisvaihtoehdoittain Avoimen yliopiston kautta tutkintotavoitteisesti opiskeleville Turkoosilla värillä merkityt opintojaksot on mahdollista

Lisätiedot

Tiede ja tieteilijät. Opetussuunnitelma: katso tarkemmat ohjeet erikseen ennen jokaista harjoitusta.

Tiede ja tieteilijät. Opetussuunnitelma: katso tarkemmat ohjeet erikseen ennen jokaista harjoitusta. Tiede ja tieteilijät Tavoite: Ohjata oppilaan tieteellisen tiedon rakentumista sekä auttaa ymmärtämään tieteitä ja niiden moninaisista yhteyksistä monikulttuuriseen ja -kieliseen maailmaan. Taso: Yläkoulu

Lisätiedot

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA Flash Eurobarometer (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero FL A B Maakoodi FL B C Lomakenumero FL C NACE NACE-koodi (näytetieto)

Lisätiedot

Suomen ottelut arvokisoissa

Suomen ottelut arvokisoissa Suomen ottelut arvokisoissa Miesten MM-kilpailut 1952 NEUVOSTOLIITTO - 11. Alkulohko A 17.08.52 Puola 0-3 Moskova 19.08.52 Bulgaria 0-3 Moskova 20.08.52 Unkari 0-3 Moskova Sijat 7.-11. 23.08.52 Libanon

Lisätiedot

Raamatun oikea ja väärä IR

Raamatun oikea ja väärä IR Raamatun oikea ja väärä IR Raamattu koostuu 66 eri kirjasta ja jokainen kirja on syntynyt johonkin tarkoitukseen. Raamattu ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus eikä siitä sen vuoksi voi poimia yksiselitteisiä

Lisätiedot

ISBN 978-951-724-600-2

ISBN 978-951-724-600-2 3 Kirjoittajat ja ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus Toimittanut Päivi Toivanen Ulkoasun suunnittelu Mika Launis English redaction Joe Brady Painatus: J-paino Oy, Helsinki 2007 ISBN 978-951-724-600-2

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Matkalla-tukea maahanmuuttajanuorten vapaa-aikaan. Plan International Suomi/Terhi Joensuu

Matkalla-tukea maahanmuuttajanuorten vapaa-aikaan. Plan International Suomi/Terhi Joensuu Matkalla-tukea maahanmuuttajanuorten vapaa-aikaan Plan International Suomi/Terhi Joensuu 24.5.2016 Maahanmuuttajat Suomessa kokonaiskuva vuodesta 2015 1. oleskeluluvat Suomeen EU-kansalaisten rekisteröinnit

Lisätiedot

Oman äidinkielen opetus valtakunnallinen ajankohtaiskatsaus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Oman äidinkielen opetus valtakunnallinen ajankohtaiskatsaus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Oman äidinkielen opetus valtakunnallinen ajankohtaiskatsaus FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Oman äidinkielen opetus Tiedote 13/2015 www.oph.fi valtionavustusta enintään

Lisätiedot

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA Pakolaiset tarvitsevat kodin. Termistö Siirtolainen Henkilö joka muuttaa tai siirtyy toiseen maahan työn, opiskelun, ihmissuhteen tms. perusteella tavoitteena parempi elämä, uudet kokemukset, avioliitto

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot