Kääntämisen nykyiset ja tulevat haasteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kääntämisen nykyiset ja tulevat haasteet"

Transkriptio

1 Tuula Humphreys ja Leena Salmi Turun yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Ranskan oppiaine Kääntämisen nykyiset ja tulevat haasteet 1. Johdanto Arjessa ympärillämme on paljon tekstejä. Silmäilemme tekstejä heti aamulla heräämisen jälkeen shampoopullon kyljestä tai muropaketin etiketistä; näemme ulkomaalaisen poliitikon suomeksi tekstitetyn haastattelun aamu-tv:n uutisista tai kuulemme sen ulkomaankirjeenvaihtajan selostamana radiosta; työ- tai koulumatkalla selaamme kännykän suomenkielistä valikkoa, kadulla vilkaisemme kansainvälisen yhtiön kosmetiikkamainosta, aseman ohi kulkiessamme kuulemme kuulutuksia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Päivän aikana käymme lukuisilla monikielisillä www-sivustoilla ja käytämme suomeksi käännettyä tekstinkäsittelyohjelmaa, kotimatkalla vilkaisemme kansainvälisen yrityksen kosmetiikkamainosta kadunvarressa, kotona kenties selailemme uuden keittiövälineen käyttöohjetta ja päivän päätteeksi rentoudumme katsoen suomeksi tekstitettyä tvsarjaa. Kaikki nämä lukemamme tai silmäilemämme tekstit ovat käännöksiä. (Vrt. Teva 2004: 23 24) Edellisen perusteella vaikuttaa siltä, että kohtalaisen suuri osuus kaikista kohtaamistamme teksteistä on käännetty jostain toisesta kielestä. Muutamien Suomessa tehtyjen tutkimusten mukaan (Salmi 2010, Vihonen & Salmi 2007, Mäkisalo 2006) käännösten osuus on reilu kolmasosa. Yliopistoopiskelijoiden yhden päivän aikana pitämissä tekstipäiväkirjoissa käännöksiksi mainittiin erityisesti tv-tekstitykset, (kauno)kirjallisuus, pakkausten tuoteselosteet ja erilaiset ohjetekstit (Paloposki 2007). Käännöksiä löytyi myös www-sivuilta, viranomaisteksteistä ja aikakauslehdistä, joista jotkut ovat lähes kokonaan käännettyjä. Suomalaisessa yhteiskunnassa käännöksiä on kaikkialla ympärillämme, koska maamme kaksi virallista kieltä ovat ns. pieniä kieliä verrattuna maailmankieliin, joilla on enemmän puhujia. Mitä on kääntäminen? Yksinkertaistettuna se on prosessi, jonka lopputuloksena yhdellä kielellä kirjoitettu teksti on tuotettu toisella kielellä kirjoitetussa muodossa. Kääntäminen ei kuitenkaan ole kielen kääntämistä, vaan tekstiin sisältyvien merkitysten. Tavoitteena on muuntaa yhdellä kielellä ilmaistut asiat toisenkielisiksi siten, että sama merkitys säilyy. Yleensä puhutaan kääntämisestä, kun kyse on kirjoitetusta tekstistä, ja tulkkauksesta, kun kyse on puheesta. Tosin esimerkiksi elokuvien ja tv-ohjelmien kohdalla, kun siirretään puhuttua tekstiä kirjoitetuksi, puhutaan audiovisuaalisesta kääntämisestä, mutta kuulovammaisille tarkoitettua puheen muuttamista tekstiksi kutsutaan kirjoitustulkkaukseksi. Lisäksi puhutaan lähtö- tai lähdekielestä sekä tulo- tai kohdekielestä. Lähdekieli (ransk. langue de départ tai langue source) on kieli, jolla teksti on alun perin kirjoitettu tai puhuttu; kohdekieli (ransk. langue d arrivée tai langue cible) taas tarkoittaa kieltä, jolle käännetään tai tulkataan. Kaikissa kielissä ei myöskään tehdä eroa suullisen ja kirjallisen kääntämisen välillä: esimerkiksi viron kielessä molemmista käytetty verbi on tõlkida.

2 2 Kääntäminen ei ole pelkkää sanojen panemista peräkkäin. Ammattimainen kääntäminen on myös vaativampaa kuin mikä tahansa arkipäiväinen kielenkäyttö ja vaatii kielitaidon lisäksi myös käännöstekniikan hallintaa, käännöstaitoa (Tommola 2003: 10). Se vaatii myös käännettävään asiaan tai aihepiiriin perehtymistä. Kääntämiseen kuuluu aina kulttuuriin liittyvien seikkojen huomioon ottaminen. Kääntäminen liittyy aina johonkin tilanteeseen, ja kääntämisessä on läsnä yleensä vähintään kaksi eri kulttuuria. Mitään kieltä ei ole olemassa kulttuurittomassa tyhjiössä. 2. Kääntämisen historiaa Kääntäminen on ikivanhaa toimintaa. Kääntäjät ovat hamasta muinaisuudesta lähtien välittäneet tietoa kielestä ja kulttuurista toiseen. He ovat luoneet kirjoitustapoja, sanastoja ja kirjakieliä. Suullinen kääntäminen eli tulkkaus on ollut olemassa paljon ennen kirjallista kääntämistä. On hyvin todennäköistä, että tulkkausta on harjoitettu yhtä kauan kuin edes jonkinlaisia kieliä on ollut olemassa. Konkreettisia todisteita sekä suullisesta että kirjallisesta kääntämisestä muinaisina aikoina on löytynyt pääasiassa Egyptistä ja Mesopotamiasta. Käännöstoiminnan historiaa voidaan lukea Egyptin faaraoiden hautamonumenttien seiniltä ja Lähi-idässä esiin kaivetuista savitauluista. Tulkkien ammattikunnan historia on todella pitkä. Egyptistä on löydetty merkintöjä tulkeista jo kolmannella vuosituhannella ekr. rakennetuista hautamuistomerkeistä. (Saksa 2004: 17 19) Vanhimmat konkreettiset todisteet kirjallisesta kääntämisestä on löydetty Mesopotamiasta eli Kaksoisvirran maasta, joka sijaitsi nykyisen Irakin alueella. Siellä asuivat sumerilaiset ( ekr.), joiden asuinsijoilta on löytynyt mittava määrä kirjallisuutta. Sumerilaisten nuolenpääkirjoituksella täyttämät savitaulut sisältävät alkuperäisen kirjallisuuden ohella myös käännöksiä ja kääntämistä koskevaa aineistoa. Sumerilaisten käännöstoiminnan uskotaan alkaneen 1900-luvulla ekr. (Saksa 2004: 20 22) Monet Antiikin Kreikan ja Rooman teksteistä ovat säilyneet jälkipolville ainoastaan kääntämisen ansiosta. Rooman valtakunnan hajottua Euroopassa vallitsi pitkään sekasorto, mutta Arabiassa Antiikin tekstejä käännettiin arabiaksi 700- ja 800-luvuilla. Bagdadissa toimi ns. Viisauden talo, jonne kerääntyi oppineita. He käänsivät arabiaksi mm. Antiikin tähtitiedettä (Ptolemaios), matematiikkaa (Pythagoras), lääketiedettä (Hippokrates, Galenos) ja filosofiaa (Platon, Aristoteles). (Saksa 2004: 44 47, Delisle ja Woodsworth 1995: ) Kun arabit valloittivat osan nykyistä Espanjaa 700-luvulla, heidän tekemänsä arabiankieliset käännökset kulkeutuivat Eurooppaan mm. Cordobaan ja Toledoon. Monet Antiikin teksteistä säilyivät vain näinä arabiankielisinä käännöksinä. Espanjassa käännettiin niitä ja luvuilla Euroopan tuolloiselle yhteiselle sivistyskielelle, latinaksi. Kääntäjiä tuli eri puolilta Eurooppaa, mm. Ranskasta, Saksasta ja Englannista. Kääntäminen tapahtui usein ryhmätyönä ja usein paikallisen välityskielen, kastilian kautta (Saksa 2004: 51 54, Delisle ja Woodsworth 1995: ). Maailman käännetyin kirja on Raamattu. Vanhan testamentin tekstien kääntämisen aloittivat juutalaiset jo kauan ennen ajanlaskumme alkua, ennen kuin Raamattu nykymuodossaan oli edes syntynyt. Kääntäminen oli erityisen ongelmallista, koska kyseessä oli pyhänä ja loukkaamattomana

3 3 pidetty Jumalan sana. Sen siirtäminen toiselle kielelle koettiin jopa lain rikkomiseksi. Ensimmäiseltä vuosisadalta ekr. peräisin oleva taru kertoo, että taivas pimeni kolmeksi päiväksi, kun pyhiä kirjoituksia alettiin kääntää. (Saksa 2004: 24) Raamatun kääntämisen ongelmista on kiistelty jo yli 2000 vuotta. Kääntäminen on aina haastava tehtävä, sen vaikeampi, mitä kauempana lähde- ja kohdekieli ovat toisistaan. Raamatun osalta kääntämisen vaikeutta lisää vielä se, ettei sen alkukieliä, Vanhan testamentin hepreaa ja Uuden testamentin kreikkaa puhu sellaisenaan enää kukaan. Niinpä Raamattu nykyisin käännetään useimmiten ryhmätyönä. Ryhmään kuuluu eksegetiikan eli Raamatun selitysopin tuntijoita sekä lähde- ja kohdekielten asiantuntijoita, ja käännösten ensimmäisiä versioita luetetaan palauteryhmillä mm. seurakunnissa (Toivanen 1985). Näin vastuu jakautuu tasaisemmin, tulkinnanvaraisuuksia voidaan punnita monipuolisemmin, ja suuren kääntäjäjoukon on helpompi vastata yleisön antamaan palautteeseen, joka toisinaan on ollut rajuakin. Vuonna 2004 Raamattu tai ainakin yksi sen kirjoista oli käännetty 2377 kielelle. (Liljeström 2007) Suomessa Raamatun kääntämisellä on ollut erittäin suuri merkitys, sillä käännöksen mukana syntyi Suomeen kirjakieli ja suomenkielinen kirjallisuus Mikael Agricolan tekemän Uuden testamentin käännöksen myötä. Agricola (n ) oli ensimmäinen suomen kielen kääntäjä sanan varsinaisessa merkityksessä. Ennen Agricolaa Suomessa oli käännetty mitättömän vähän. Suomeksi oli ilmeisesti käännetty vain kirkonmenoissa tarvittuja tekstejä. Nimenomaan käännöstensä kautta Agricolasta tuli se, minä hänet yleisesti tunnetaan: suomen kirjakielen ja suomenkielisen kirjallisuuden isä. Agricolan aikomus oli kääntää koko Raamattu, mutta hänen noustuaan Turun piispaksi ajanpuute ja myös taloudelliset vaikeudet estivät hankkeen viemisen loppuun. Uuden testamentin käännös valmistui vuonna 1548, ja lisäksi Agricola käänsi noin neljänneksen Vanhasta testamentista sekä virsiä ja muuta kirkollista kirjallisuutta. Agricolalla oli lähtötekstinään useita Raamatun käännöksiä. Hänellä oli ainakin kaksi kreikan- ja ruotsinkielistä, yksi latinankielinen ja yksi saksankielinen käännös. Sanakirjoja hänellä ei ollut, vaan sanojen merkityksiä oli etsittävä eri lähteitä vertaillen. Agricola kamppaili monenlaisten kielioppi-, sanasto- ja tyylivaikeuksien kanssa. Hänen teksteissään on kömpelyyksiä ja vierasperäisyyksiä, mutta valtaosa hänen ratkaisuistaan jäi elämään. Hän joutui myös luomaan uusia sanoja, varsinkin abstrakteja termejä kuten hengellinen, inhimillinen tai omatunto. Vielä uusimmassakin suomenkielisessä Raamatun käännöksessä, joka julkaistiin vuonna 1992, rakenteissa ja sanoissa näkyy Agricolan kynänjälki. Mikael Agricolan jälkeen kääntäminen Ruotsi-Suomessa oli pitkään vähäistä. Kääntämistä harjoitettiin lähinnä kirkon piirissä. Lakikieltä kuitenkin kehitettiin ja se vakiintuikin ainakin joksikin aikaa, kun Ruotsin yleiseksi ja pysyväksi tarkoitettu laki suomennettiin ja painettiin vuonna (Saksa 2004: 65 70) Suomeksi kääntämistä alettiin harjoittaa suuremmassa määrin vasta 1800-luvun puolenvälin jälkeen Venäjän vallan aikana. Tuolloin suomenmieliset fennomaanit ryhtyivät vaatimaan suomalaisuuden edistämistä. Heidän toiveensa oli, että suomenkielisten saatavilla olisi hyödyllistä, tietoja antavaa kirjallisuutta heidän omalla kielellään. He halusivat myös kehittää suomen kieltä ja näin tehdä siitä koulutetun eliitin kielen. Vuonna 1872 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura julisti kilpailun saadakseen aikaan täysi-arvoisia, erittäinkin lausekeinonsa puolesta oivallisia suomennoksia

4 4 etevistä vieraskielisistä kirjateoksista. Tästä aloitteesta lähti liikkeelle laajamittainen suomentaminen. Käännöksistä saivat virikkeitä omat kansalliset kirjailijamme, jotka kehittivät suomen kieltä edelleen. (Saksa: ) Käännösten kieli ei aina kuitenkaan ollut kovin korkeatasoista. Ammattikääntäjiä ei ollut. Usein käännöksiä tekivät vieraiden kielten opettajat, joiden mielestä kääntäminen oli kielten ja kirjallisuuden oppimista. Toisaalta suomenkielen puhtauden vaalijat Elias Lönnrot etunenässä puhdistivat suomea siihen pesiytyneistä käännöslainoista. Kun suomenkielinen kaunokirjallisuus ja 1900-lukujen taitteessa pääsi todella alkuun, kaunokirjallisten käännösten taso nousi huomattavasti, koska useat kirjailijat, kuten Eino Leino, L. Onerva, Paavo Cajander tai Otto Manninen, jotka omissa kirjoissaan käyttivät suomea elävästi ja uudistavasti, ryhtyivät myös kääntämään. (Saksa 2004: 75 76, 114) 3. Kääntämisen eri lajeja Käännökset voidaan karkeasti jakaa kahteen eri lajiin: 1) painettujen tekstien eli kirjallisuuden ja asiatekstien käännökset sekä 2) lokalisointi ja audiovisuaaliset käännökset. Kaikkia näitä kääntäjän pitää käsitellä eri tavoin Painetut tekstit: kirjallisuus ja asiatekstit Painetut tekstit voidaan jakaa edelleen kahteen alalajiin: kirjallisuuteen ja asiateksteihin. Kirjallisuus jakautuu kaunokirjallisiin teksteihin sekä tieto- ja oppikirjoihin. Moni nuori haaveilee ryhtyvänsä kaunokirjallisuuden kääntäjäksi, mutta kaunokirjallisuuden kääntäjinä toimii kääntäjistä vain murto-osa. Suomessa tosin julkaistaan vuosittain suhteellisesti paljon kirjoja. Toisen maailmansodan jälkeen Suomi on vähitellen noussut maailman johtavien kirjantuottajamaiden joukkoon. Esimerkiksi vuonna 2006 Suomessa julkaistiin 2,6 kirjanimikettä asukasta kohden. Asukaslukuun suhteutettu kirjantuotanto on Suomessa Euroopan unionin maiden korkein ja maailman toiseksi korkein heti Islannin jälkeen. On kuitenkin otettava huomioon, että vaikka kirjoja julkaistaan paljon, suurin osa niistä on kotimaisia. Vuonna 2005 Suomessa ilmestyi lähes kirjanimikettä, mutta näistä vain 17 % oli käännöskirjallisuutta. Kun vielä lisätään, että kaksi kolmasosaa käännöskirjallisuudesta on tietokirjallisuutta, ei kaunokirjallisuuden osuus ole kovin suuri, ei varsinkaan ranskalaisen kaunokirjallisuuden. Enemmistö kaunokirjallisista käännöksistä on alun perin englanninkielistä kirjallisuutta. (Tilastokeskus 2007) 2000-luvulla Suomessa on ilmestynyt vuosittain alun perin ranskankielistä romaania. Jos mukaan lasketaan myös tietokirjat, runot, näytelmät ja sarjakuvat, nimikkeitä on tietenkin enemmän. Esimerkiksi vuonna 2004 julkaistiin 116 alun perin ranskankielistä kirjaa, joista vain 10 oli romaaneja. (Tienari 2009) Tieto- ja oppikirjat vaativat kääntäjiltään aivan erilaista lähestymistapaa kuin kaunokirjallisuus. Tieto- ja oppikirjojen tärkein tehtävä on välittää tietoa. Kaunokirjallisissa teksteissä taas tyylilläkin on merkitystä. Tietenkin myös sisältö on tärkeää, mutta jos kirjailija on käyttänyt tietynlaista tyyliä tai hyvin värikästä kieltä, kääntäjän ei pidä yrittää häivyttää niitä tekstiä selventääkseen. Alkuperäisen kielen kulttuuriin liittyviä ilmiöitä ei aina tarvitse erikseen selittää, vaan ne voidaan jättää tekstiin sellaisenaan tuomaan siihen alkuperäisväriä. Kaikilta kääntäjiltä vaaditaan hyvää

5 5 kielitajua, mutta aivan erityisen tärkeää tyylitaju on kaunokirjallisuuden kääntäjälle, jolta vaaditaan myös tyylien ja murteiden hallintaa sekä kosolti kirjallista lahjakkuutta. Suomalaista kirjallisuutta saksaksi kääntävä Stefan Moster on ilmaissut asian näin: Kirjallisuuden kääntäjän täytyy tehdä kirjallisuutta sanataidetta. (Fili 2011). Tietokirjoissa käytetyn kielen pitää puolestaan olla selkeää yleiskieltä, jota on helppo lukea ja hahmottaa. Koska tietokirjojen asiasisältö saattaa olla hyvinkin monimutkaista, ei tekstin ymmärtämistä pidä enää vaikeuttaa monimutkaisilla lauserakenteilla. Tärkeintä on, että lukijat ymmärtävät tekstin oikein. Tekstin tyyliseikat eivät ole yhtä tärkeitä, joten esimerkiksi sanojen toistamista ei aina tarvitse välttää. Saman asian ilmaiseminen monella eri tavalla saattaa johtaa siihen, että lukija ymmärtää kyseessä olevan monta eri asiaa, jolloin tieto- tai oppikirja ei enää täytä tehtäväänsä. Eniten kääntäjiä kuitenkin työllistää asiatekstien kääntäminen. Asiateksteillä tarkoitetaan sellaisia kirjoitettuja tekstejä, jotka ovat sisällöltään muuta kuin fiktiivisiä (esimerkiksi romaanit tai runous) ja muussa kuin kirjallisuuden muodossa (esimerkiksi tietokirjallisuus). Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton www-sivuilla annetaan seuraavia esimerkkejä siitä, mitä tekstilajeja asiateksteihin tyypillisesti sisältyy: raportit, vuosikertomukset, käyttöohjeet, lehdistötiedotteet, lehtiartikkelit, esitteet ja todistukset (SKTL 2011). Asiateksteihin liittyy tiiviisti myös erikoisalan käsite. Koska kääntäjän on tunnettava käännettävän tekstin aihepiiriä, useimmat kääntäjät erikoistuvat johonkin tai muutamaan erikoisalaan. Erikoisaloja ovat esimerkiksi erilaiset tekniikan alat kuten tietotekniikka, konetekniikka tai rakentaminen; lääketiede, lääketeollisuus; tiede ja luonnontieteet; yhteiskunta ja lainsäädäntö; kauppa ja talous, pankki- ja vakuutusala; mainonta ja markkinointi tai turismi, kulttuuri ja taiteet. Tietyn erikoisalan tekstit ovat usein tyypillisesti tiettyä tekstilajia (ransk. genre), esimerkiksi kaupan ja talouden tekstit ovat erilaisia yritysten vuosikertomuksia, raportteja tai yhtiöjärjestyksiä. Toisaalta kansainväliseen kaupankäyntiin liittyvät myös erilaiset yritysten väliset sopimukset, jotka kuuluvat myös lain erikoisalan piiriin. Lääketeollisuudessa käännetään esimerkiksi paljon toiseen maahan markkinoille tulevien lääkkeiden tuotetietoja. Lääketieteessä käännettävät tekstit voivat olla vaikkapa potilaskertomuksia tai lääketieteellisten mittauslaitteiden käyttöohjeita. Käyttöohjeet ovat oma tekstilajinsa, joita puolestaan on monella tekniikan erikoisalalla arkipäiväisestä kulutuselektroniikasta asiantuntijoiden laitteisiin. Eräänlaisia käyttöohjeita ovat myös matkaoppaat ja esitteet, joita tarvitaan matkailussa. Taiteisiin ja kulttuuriin liittyviä tekstejä puolestaan ovat museoiden esitteet ja taidenäyttelyjen luettelot. Virallisten asiakirjojen kääntäminen on myös oma erikoisalansa. Asiakirjoista tarvitaan käännöksiä silloin, kun ihmiset siirtyvät maasta toiseen ja heidän pitää todistaa jokin asia, esimerkiksi suorittamansa tutkinto tai saamansa avioero, toisen maan viranomaiselle. Jotta viranomainen voi luottaa siihen, että käännös varmasti vastaa alkuperäistä, käännöksen tekijän pitää olla viranomaisten hyväksymä. Suomessa tällaista kääntäjää kutsutaan nimellä auktorisoitu kääntäjä, ja auktorisoitua kääntämistä säädellään lailla. Laki uudistettiin nykyiseen muotoonsa vuonna Oikeuden toimia auktorisoituna kääntäjänä voi saada, jos läpäisee erityisen auktorisoidun kääntäjän tutkinnon. Siihen sisältyy ammattitietouden sekä kieli- ja käännöstaidon testausta, ja tutkintoja järjestetään vuosittain. Tutkinnon hyväksyy Opetushallituksen yhteydessä toimiva auktorisoitujen

6 6 kääntäjien tutkintolautakunta. Oikeutta toimia auktorisoituna kääntäjänä voi anoa myös ylemmän korkeakoulututkinnon perusteella. Tällöin tutkintoon pitää sisältyä vähintään 60 opintopisteen laajuiset käännöstieteen opinnot, joihin sisältyvät vähintään kuuden opintopisteen laajuiset auktorisoidun kääntämisen opinnot. (Opetushallitus 2011) Kääntäjiä toimii siis hyvin monilla aloilla ja monenlaisten tekstien parissa. Hyvä yleisesitys kääntäjän työstä löytyy alan ammattijärjestön, Akavan erityisalojen sekä Käännösalan ammattilaiset KAJ ry:n julkaisemasta lehtisestä Miksi kääntäjiä tarvitaan (2011), joka on saatavilla KAJ:n wwwsivuilla (ks. lähdeluettelo) Lokalisointi ja av kääntäminen Yksi nopeasti kehittyvä käännöstoiminnan ala on lokalisointi (ransk. localisation) eli kotoistus. Lokalisoinnilla tarkoitetaan sitä, että käännettäessä tekstejä muutetaan niin, että ne soveltuvat uuteen toimintaympäristöön. Kyse voi olla hyvinkin yksinkertaisesta asiasta, esimerkiksi tekstissä mainitut dollarit muutetaan euroiksi suomalaisia lukijoita varten. Useimmiten kuitenkin lokalisoinnista puhuttaessa tarkoitetaan digitaalisen sisällön, kuten tietokoneohjelmien tai internetsivustojen, kääntämistä toiselle kielelle ja mukauttamista toisessa kulttuurissa toimivaksi (Salmi 2008: 56). Näistä käännöksistä ainakin osa voidaan myös luokitella audiovisuaalisiksi käännöksiksi. Lokalisointi keskittyy lähdekielisen aineiston sovittamiseen kohdekielen kulttuuriin ja tapoihin. Lokalisoinnin laajin osa-alue on tietenkin ohjelmistoissa tai www-sivuilla esiintyvän tekstin, esimerkiksi ohjelman ikkunoiden nimien ja komentojen kääntäminen, mutta siihen kuuluu myös esimerkiksi päiväysten, kellonaikojen, nimien ja kuvallisten symbolien sovittaminen kohdealueen käytäntöihin ja sääntöihin. Audiovisuaalinen kääntäminen on nopeasti laajeneva ala. Sitä alettiin tarvita jo silloin, kun äänielokuva keksittiin 1920-luvun lopulla. Se laajeni television myötä 1950-luvulta alkaen ja on kehittynyt edelleen cd-rom- ja dvd-tekniikoiden yleistyttyä. Suomessa ala kasvoi vasta ja luvuilla, jolloin lisääntyneen kysynnän vuoksi perustettiin useita audiovisuaalisia käännöksiä tarjoavia yksityisiä yrityksiä. Jo pitkään toimineita, ja tämän takia myös tunnetuimpia, audiovisuaalisia kääntäjiä ovat televisiokääntäjät ja elokuvakääntäjät. Myöhemmin ovat alalle tulleet dvd-kääntäjät, Cd-romien ja yritysvideoiden kääntäjät, internetsivujen kääntäjät ja pelikääntäjät. Vähemmän tunnettuja audiovisuaalisia kääntäjiä ovat oopperoiden ja teatteriesitysten kääntäjät. (Av-kääntäjät 2011) Audiovisuaalisessa kääntämisessä on kaksi päälajia: tekstitys (ransk. sous-titrage) ja dubbaus (ransk. doublage). Tekstityksessä elokuvan tai tv-ohjelman puhe on käännetty kuvan alalaitaan tekstiksi. Dubbauksessa käännös on puhuttu ja katsoja kuulee sen alkuperäisen puheen sijasta. Tekstityksessä alkuteksti on katsojan kuultavissa, ja koska tekstitykselle ruudulla tai valkokankaalla varattu tila on rajallinen, käännös on usein tiivistelmä puheesta. Dubbauksessa puolestaan voidaan sisällöstä välittää enemmän. Tekstitys on kustannuksiltaan edullisempaa ja yksinkertaisempaa toteuttaa, koska käännettyä tekstiä varten ei tarvita puhujaa ja puheen äänittäjää. Tekstitystä käytetään mm. tästä syystä usein pienillä kielialueilla kuten Pohjoismaissa, missä vain lastenohjelmia dubataan. Esimerkiksi Ranskassa ja Saksassa puolestaan käytetään enemmän dubbausta. (Vertanen 2007: )

7 7 Audiovisuaalinen kääntäminen eroaa muista kääntämisen lajeista siinä, että tekstiä käännettäessä on aina pidettävä mielessä myös siihen liittyvä kuva. Televisiokääntäjällä on tilaa kaksi riviä, joille kummallekin mahtuu noin 30 merkkiä. Suomalaisilla elokuvakääntäjillä tila on vielä rajoitetumpi, koska Suomessa näytettävissä elokuvissa tekstitys on useimmiten kahdella kielellä, suomeksi ja ruotsiksi. Niinpä on itsestään selvää, ettei alkuperäisen, näissä tapauksissa useimmiten puhutun tekstin, kaikkia vivahteita voi ilmaista käännöksessä. Taitava audiovisuaalinen kääntäjä kuitenkin pystyy muutamalla sanalla tuomaan esiin viestin ytimen, varsinkin kun kuva tukee viestin perille menoa. 4. Kääntäjä työssä Mistä kääntäjä saa toimeentulonsa? Kääntäjä voi toimia, kuten kuka tahansa ammatinharjoittaja, joko toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Toisen palveluksessa kääntäjiä työskentelee Suomessa esimerkiksi valtion ja kuntien hallinnossa, kuten ministeriöissä tai kaupunkien palveluksessa. Näiden kääntäjien työkielinä ovat erityisesti suomi ja ruotsi, usein myös englanti. He kääntävät erilaisia viranomaistekstejä: mietintöjä, lakitekstejä, tiedotteita yms. Merkittävä asiatekstien kääntäjien työllistäjä on Euroopan unioni. Euroopan unioniin kuuluu 27 valtiota, ja unionissa on tällä hetkellä 23 virallista kieltä, koska alusta lähtien periaatteena on ollut se, että unionin virallisia kieliä ovat kaikkien jäsenvaltioiden kielet. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki unionin lainsäädäntö (esim. perussopimukset, asetukset, direktiivit ja päätökset) julkaistaan kaikilla virallisilla kielillä ja tekstit ovat myös lainvoimaisia kaikilla virallisilla kielillä. Euroopan unionin toimielimet työllistävät yli 4300 kääntäjää, joista suurin osa, noin 1700 kääntäjää, työskentelee Euroopan komissiossa (Euroopan komissio 2011). Euroopan komission käännöstoimen pääosasto onkin maailman suurimpia käännöspalveluita. Esimerkiksi vuonna 2008 siellä käännettiin yli sivua tekstiä, josta suomen kielelle käännettiin reilusti yli sivua. Noin 26 % teksteistä käännätettiin alihankintana ulkopuolisilla käännöstoimistoilla tai freelancekääntäjillä. (Euroopan komissio 2009: 6-8). EU-kääntäjänä toimiakseen ei siis välttämättä tarvitse muuttaa Brysseliin tai Luxemburgiin. Edellä käsiteltiin julkisella sektorilla toimiva kääntäjiä. Myös yksityinen sektori työllistää suuren määrän kääntäjiä. Joissakin kansainvälisissä tai kansainvälistä kauppaa tekevissä yrityksissä on kääntäjiä töissä, tosin nykyään vähenevässä määrin, koska yritykset usein keskittyvät ns. ydinosaamiseensa, esimerkiksi tietyn tuotteen valmistukseen ja markkinointiin, ja ostavat muut siihen liittyvät toiminnot kuten käännökset yrityksen ulkopuolelta käännöstoimistoista. Siksi nimenomaan kääntämiseen erikoistuneet käännöstoimistot ovatkin suuri kääntäjien työllistäjä. Käännöstoimistot tuottavat kieli- ja käännöspalveluita, eli niistä voi esimerkiksi ostaa tekstille käännöksen tai tarkistuttaa vieraalla kielellä laaditun tekstin kieliasun. Kieli- ja käännöspalvelut ovat kasvava ala: tällaisia palveluja tarjoavien yritysten (engl. language service providers) maailmanlaajuisten markkinoiden arvioitiin vuonna 2009 olleen noin 15 miljardia dollaria (Beninatto & Kelly 2009), ja Euroopan unionin jäsenvaltioissa noin 9 miljardia dollaria (Language Technology Centre 2009: 20). Käännöstoimistoja on hyvin monenkokoisia yhden tai kahden hengen toimistoista suuriin yrityksiin, joilla on toimipisteitä useissa eri maissa ja useilla eri mantereilla.

8 8 Kääntäjä voi tehdä töitä myös itsenäisenä ammatinharjoittajana, freelancerina. Käännöstoimistot teettävät osan asiakkaille myymistään käännöksistä alihankintana tällaisilla freelance-kääntäjillä, mutta freelance-kääntäjä voi myydä käännöstyön asiakkaalle myös suoraan. Melko uusi ilmiö lokalisoinnissa ja joillakin muillakin kääntämisen aloilla erityisesti internetin välityksellä on ei-ammattimaisten kääntäjien esiintulo; tätä ilmiötä käsitellään tarkemmin Yves Gambier n artikkelissa (2012). 5. Kääntäjän työvälineistä Miten kääntämistä sitten käytännössä tehdään? Sellainen käsitys on vanhentunut, että kääntäjä istuisi kammiossaan ja suoltaisi tekstiä kynällä paperille silloin tällöin sanakirjaa vilkaisten. Kääntäjän tärkein työväline on tietokone. Sen avulla kääntäjä paitsi kirjoittaa tekstinsä, tekee myös tiedonhakua käännettävän tekstin aihepiiristä internet-sivuilta, etsii tietoa lähde- ja kohdekielen sanoista yksi- ja monikielisistä sanakirjoista, sanastoista tai tekstikorpuksista, joita hänellä on joko internetissä tai cd-rom-levyllä, tai etsii käännettävälle tekstille jo käännettyjä vastineita käännösmuistiohjelman avulla, ja tarkistuttaa lopuksi käännöksensä oikolukuohjelmalla. Kääntämisen yhteydessä puhutaankin tietokoneavusteisesta kääntämisestä (engl. computer-assisted tai computer-aided translation). Sillä tarkoitetaan edellä mainittujen apuvälineiden ja tietokoneohjelmien käyttöä apuna kääntämisessä. Käännösmuistiohjelmat ovat olennainen osa asiatekstien kääntämistä. Käännösmuistilla tarkoitetaan tietokoneelle tallennettua tekstitietokantaa, joka sisältää aiemmin tehtyjä käännöksiä lähdeteksteineen. Tekstit on tallennettu siten, että jokainen lähdekielinen tekstikatkelma eli segmentti on yhteydessä vastaavaan kohdekieliseen segmenttiin (yksi segmentti on useimmiten pisteeseen päättyvä virke). Kun kääntäjä etenee käännettävässä tekstissä, käännösmuistiohjelma etsii samalla, löytyykö muistista samoja tai lähes samoja virkkeitä kuin käännettävässä tekstissä on. Jos niitä löytyy, ohjelma tuo ruudulle muistista löytyvän kohdekielisen segmentin. Kääntäjä voi sitten hyväksyä sen sellaisenaan, jos lähdekielinen teksti oli sama kuin muistissa, tai muokata sitä haluamallaan tavalla, jos lähdekielisessä tekstissä ja muistista löytyvässä tekstissä on eroja. Käännösmuistin käyttäminen voi nopeuttaa kääntäjän työtä huomattavasti silloin, kun käännettävänä on uusi versio aikaisemmasta tekstistä tai kun tekstissä itsessään on toistoa. Esimerkkejä tällaisesta ovat vaikkapa tietokoneohjelman käyttöohje, kun ohjelmasta tulee markkinoille uusi versio, jossa vain muutama toiminto on muuttunut, tai EU-säädös, jossa samat ilmaukset toistuvat. Toinen tietokoneavusteisen kääntämisen muoto on konekääntäminen. Tämän tekstin lukijat ovat varmaankin joskus kokeilleet internetistä löytyviä ilmaisia konekäännösohjelmia kuten Google Translatoria. Konekääntämistä on kehitetty jo 1940-luvulta alkaen, mutta toistaiseksi tietokone ei ole vielä korvannut ihmiskääntäjää. Konekääntäminen kuitenkin toimii melko hyvin joillakin aloilla ja joidenkin kielten välillä. Kun kielet ovat rakenteeltaan samankaltaisia, kuten vaikkapa romaaniset kielet ranska, italia ja espanja, konekääntäminen onnistuu paremmin kuin silloin kun kielet ovat hyvin erilaisia, kuten ranska ja suomi. Suurilla kielialueilla konekääntämisen kehittämiseen on panostettu enemmän kuin pienillä kielialueilla: esimerkiksi ranska-englanti -käännöskoneelle on maailmassa huomattavasti suuremmat markkinat kuin ranska-suomi -käännöskoneelle. Tästä syystä

9 9 myös Internetin konekääntimet onnistuvat paremmin kääntämään tekstiä ranskasta englanniksi kuin ranskasta suomeksi. Jälkimmäisessä tapauksessa siitä on usein enemmän hupia kuin hyötyä, etenkin molempia kieliä osaavalle. Huonokin konekäännös voi kuitenkin auttaa lukijaa ymmärtämään esimerkiksi tekstin aihepiirin silloin, kun lukija ei osaa kieltä, jolla teksti on alun perin kirjoitettu. Konekääntäminen onnistuu myös silloin, kun käännettävänä olevat tekstit käsittelevät jotakin suppeaa aihepiiriä ja niissä käytetty sanavarasto ja kielelliset ilmaukset ovat rajallisia. Tällaisista teksteistä esimerkkejä ovat säätiedotukset ja laitteiden varaosaluettelot. Uusimmissa ohjelmissa yhdistetään käännösmuisti- ja konekäännösteknologiaa: jos käännettävänä olevalle segmentille ei löydy käännösmuistista vastineita, ohjelmaan sisältyvä konekäännössovellus tekee käännöksen ja tarjoaa sitä ohjelmaa käyttävälle kääntäjälle. Kääntäjä voi tämän jälkeen muokata ehdotusta haluamallaan tavalla, ja se tallentuu lopuksi ohjelman käännösmuistiin. Joissakin käännösmuistiohjelmissa hyödynnetään myös www-sivuilla sijaitsevia käännösmuisteja. 6. Kääntäjien koulutus Monet maallikot kuvittelevat, että kääntäjäksi ryhtymiseen riittää, kunhan osaa kohtuullisen hyvin kahta kieltä. Jos vieraita sanoja tulee vastaan, niin ainahan voi käyttää sanakirjoja apuna. Näin yksinkertaista kääntäminen ei kuitenkaan ole. Kääntäjän tarvitsemia taitoja käsitellään tarkemmin Yves Gambier n artikkelissa (2012, luku 6: Compétences du traducteur). Suomessa kääntäjiä koulutetaan yliopistoissa. Tämä ei kuitenkaan ole tilanne kaikkialla, vaan eri maissa koulutus on järjestetty eri asteilla, useimmiten kuitenkin joko ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Suomessakin koulutus aloitettiin ensin opistotasoisissa kieli-instituuteissa, joista ensimmäiset perustettiin 1966 Turkuun ja Tampereelle, myöhemmin Savonlinnaan ja Kouvolaan. Vuonna 1981 kieli-instituutit liitettiin yliopistoihin, Savonlinna Joensuun yliopistoon ja Kouvola Helsingin yliopistoon. Nykyään Savonlinnan koulutusyksikkö on siirretty myös fyysisesti Joensuuhun ja Kouvolan yksikkö Helsinkiin. Tampereen ja Turun yliopistojen kääntäjänkoulutusyksiköt on myös hyväksytty eurooppalaiseen European Master s in Translation (EMT) -verkostoon (ks. myös Gambier 2012: luku 6). Turun yliopistossa kääntämistä opiskellaan kielten oppiaineissa kääntämisen ja tulkkauksen linjoilla; Turussa voi opiskella englannin, espanjan, italian, ranskan ja saksan kääntämistä. Ranskan oppiaineessa linjavalinta kääntämisen ja kielen linjojen välillä tehdään jo pääsykokeessa. Ensimmäinen opiskeluvuosi eli perusopinnot ovat ranskan molemmille linjoille yhteiset, mutta sen jälkeen aletaan erikoistua valitun linjan opintoihin. Humanistisilla aloilla suomalaiset yliopistotutkinnot sisältävät yhden pääaineen opinnot ja useamman sivuaineen opinnot. Kaikilla jonkin kielen kääntämistä pääaineenaan opiskelevilla on yhtenä sivuaineenaan suomen kieli: kuten alussa mainittiin, kääntämisessä on aina mukana (vähintään) kaksi kieltä. Suomen lisäksi opiskelija voi valita sivuaineet oman kiinnostuksensa ja osaamisensa mukaan. Joihinkin aineisiin, kuten muihin kieliin, pitää hakea opiskeluoikeutta tätä varten järjestetään sivuaineiden pääsykokeita syyslukukauden alussa toisissa aineissa on vapaa sivuaineen opiskeluoikeus eli riittää, kun ilmoittautuu aineen kursseille. Koska sivuaineiden osuus kandidaatin tutkinnosta on yli puolet, sivuainevaihtoehtoja on syytä olla mietittynä jo yliopistoon

10 10 hakiessa. Sivuaineina kannattaa opiskella niitä aloja, joihin haluaa kääntäjäksi valmistuttuaan erikoistua. 7. Tulkkauksesta Tulkkaus on suullista kääntämistä, ja kuten edellä on mainittu, se on paljon vanhempaa toimintaa kuin kirjallinen kääntäminen. Tulkkausviestintä voidaan jaotella useilla eri tavoilla. On olemassa kaksi eri tulkkauslajia: asioimistulkkaus (ransk. interprétation de communauté) ja konferenssitulkkaus (ransk. interprétation de conférence). On myös kaksi eri tulkkausmenetelmää: konsekutiivitulkkaus (ransk. interprétation consécutive) ja simultaanitulkkaus (ransk. interprétation simultanée). Lisäksi voimme jaotella tulkkausviestinnän myös viestintätyypin (monologi / dialogi) tai viestintäetäisyyden (lähitulkkaus / etätulkkaus) mukaan. (Hietanen 2004: ) Seuraavaksi käsitellään näitä termejä tarkemmin Asioimistulkkaus Asioimistulkkaus on viranomaisen tai yksityisen tahon ja maahanmuuttajan, pakolaisen tai muun ulkomaalaisen keskustelun eli dialogin tulkkausta. Tulkkausta tarvitaan laajasti kaikissa arkipäivän tilanteissa kuten lääkärikäynneillä, vanhempainilloissa, sosiaalitoimistossa, poliisilaitoksella, oikeudenkäynneissä, jne. (Leinonen 2004: ) Menetelmältään asioimistulkkaus on useimmiten konsekutiivitulkkausta eli peräkkäistulkkausta. Konsekutiivitulkkauksessa puhuja ja tulkki puhuvat vuorotellen. Ensin puhuja esittää oman puhejaksonsa ja sitten tulkki tulkkaa sen. Asioimistulkin on siis hallittava kahta kieltä niin hyvin, että pystyy tulkkamaan molempiin kieliin päin. Tulkattavat ajatuskokonaisuudet vaihtelevat muutamasta sanasta kokonaiseen 4 10 minuutin puheenvuoroon. Tulkin suoritus on pääasiassa kuuntelemisen ja mieleen painamisen varassa, joten hyvä muisti on tulkille elintärkeä. Pitkien tai muuten hankalien jaksojen tarkka tulkkaus edellyttää lisäksi muistiinpanojen tekemistä. Konsekutiivitulkit käyttävät järjestelmällistä muistiinpanotekniikkaa, jonka he ovat harjoitelleet juuri tätä viestintämuotoa varten. Asioimistulkkaus voi olla joko lähitulkkausta tai etätulkkausta. Lähitulkkauksessa tulkki ja viestintäosapuolet ovat samassa tilassa, kun taas etätulkkauksessa tulkki ei ole henkilökohtaisesti paikalla vaan tulkkaa puhelimen tai verkon kautta. Puhelimen kautta tulkkaaminen on tulkin kannalta vaikeaa, koska ymmärtämisen kannalta tärkeä näköyhteys puuttuu. Se on kuitenkin edullinen ja nopea tulkkausmuoto ja siksi lisääntymässä. Nykyisin verkkoyhteydet alkavat olla melko luotettavia, joten tulkkaus voidaan hoitaa niiden avulla niin, että näköyhteys tulkin ja puhujien välillä säilyy. Eniten Suomessa tarvitaan asioimistulkkeja niin sanotuissa maahanmuuttajakielissä kuten arabia tai kurdi. Tarvetta on myös venäjää ja ranskaa taitaville asioimistulkeille. Pätevistä asioimistulkeista on Suomessa pulaa. Joidenkin harvinaisten kielten ollessa kyseessä ammattitaitoista tulkkia ei aina ole mahdollista löytää. Asioimistulkkien koulutusta ollaan tehostamassa. Tähän asti koulutuksesta ovat vastanneet lähinnä aikuiskoulutuskeskukset, mutta nykyisin sitä on myös ammattikorkeakouluissa. Asioimistulkkausta ei siis opeteta yliopistotasolla.

11 Konferenssitulkkaus Konferenssitulkkauksella tarkoitetaan konferenssiviestinnän tulkkausta, jolloin tulkki on mukana kansainvälisissä kokouksissa tai poliittisissa tapahtumissa. Tulkkauksen kohteena voivat siis olla konferenssiesitelmät, esitelmäkeskustelut, paneelikeskustelut, lehdistötilaisuudet, jne. Konferenssitulkkaus on ensisijaisesti monologien tulkkausta simultaanimenetelmällä eli samanaikaistulkkauksena. Siinä puhuja ja tulkki puhuvat samanaikaisesti. Simultaanitulkkauksessa tulkit istuvat erillisissä tulkkikopeissa, kuulevat puhujan sanoman kuulokkeiden kautta ja samanaikaisesti välittävät sen eteenpäin toisella kielellä mikrofonin kautta kokousosanottajien kuulokkeisiin. Simultaanitulkkaus voi tapahtua myös ilman teknisiä apuvälineitä. Tällöin on kyse niin sanotusta kuiskaustulkkauksesta. Tulkki seisoo tai istuu kuiskausetäisyydellä kuulijoihinsa. Hän kuuntelee puhetta ja kuiskaa sitä samanaikaisesti kuulijoilleen. Tämä rajoittaa tulkkauksen varassa olevien kuulijoiden määrän korkeintaan kolmeen. Konferenssitulkkaus voi olla myös konsekutiivista ja siihen voi sisältyä dialogeja. Esimerkiksi esitelmän jälkeiset kyselytilaisuudet ovat selkeästi dialogeja, jotka tulkataan konsekutiivisesti. Konferenssitulkkauksessa päämääränä on yleensä tiedon välittäminen puhujalta yleisölle. Sen tarkoituksena on kasvattaa tietomäärää ja ymmärrystä. Tuloksena ei välttämättä ole suora toiminta niin kuin asioimistulkkauksessa. Konferenssitulkkaus on yhteistyötä. Pienin ja kiintein yhteistyökuvio on tulkkipari. Jokaista kokouskieltä varten on vähintään kaksi tulkkia, jotka istuvat samassa tulkkikopissa. Toisen tulkatessa toinen on lepovuorossa. Lepovuorossakaan oleva tulkki ei kuitenkaan saa nukahtaa, vaan hänenkin pitää tarkkaavaisesti kuunnella puhetta ja tarpeen vaatiessa auttaa tulkkipariaan. Tavallisesti yhden tulkin puheenvuoro kestää noin 20 minuuttia, jonka jälkeen osia vaihdetaan. Tulkilta vaaditaan suurelta osin samoja edellytyksiä kuin kääntäjältäkin: erinomaista kielitaitoa ja tyylitajua, kulttuurin tuntemusta ja tiedonhakutaitoa, samoin kuin hyvää yleissivistystä ja kiinnostusta uusiin asioihin. Mutta tulkilta vaaditaan muutakin. Hyvä muisti tuli jo mainittua; selkeä puhetapa ja artikulaatio ovat itsestään selviä. Tulkin ammatti edellyttää myös hyvää keskittymiskykyä ja hermojen hallintaa. Tulkkaus on niin vaativaa työtä, että aina ei voi onnistua sataprosenttisesti; tällöin hyvä itsetunto on oiva apu. Tulkin taidoista tärkein on suullinen viestintätaito. Viestintätaito sisältää monenlaisia asioita. Se on tilannetajua, kuuntelemisen taitoa, analysointitaitoa, asiasisältöjen oivaltamista, toisen ihmisen ja hänen mielipiteidensä kunnioittamista, puhumisen taitoa. Tällaisia ominaisuuksia vaaditaan hyvältä tulkilta. Usein sanotaan, että tulkiksi synnytään, ei opita. Tietenkin luontainen soveltuvuus on tärkeää, mutta koulutuksella keskinkertaisiakin ominaisuuksia voidaan kehittää paremmiksi. Yhtä totta on kuitenkin myös se, että kaikista ammattikääntäjistä ei koskaan voi tulla ammattitulkkeja Viittomakielen tulkkaus, kirjoitustulkkaus ja kuvailutulkkaus Suomessa alettiin 1900-luvun loppupuolella järjestelmällisesti kehittää vammaisille tarkoitettuja tulkkauspalveluja. Tunnetuin näistä on viittomakielen tulkkaus. Viittomakielen tulkit työskentelevät tilaisuuksissa, joihin osallistuu kuulovammaisia. He tulkkaavat puhutusta kielestä viittomakieleen ja

12 12 viittomakielestä puhuttuun kieleen. Kyseessä on siis simultaanitulkkaus. Puhetta tulkataan viittomakielen avulla myös eri kielille, sillä vaikka monet eleet ja viittomat ovat yleisesti tunnettavissa maasta ja kulttuurista riippumatta, ei ole olemassa yhtä universaalia viittomakieltä, jota kaikki ymmärtäisivät. (Suomen viittomakielen tulkit 2011) Viittomakielen tulkkaus on siis tarkoitettu kuulovammaisille. Siitä on olemassa myös toinen muoto, taktiiliviittominen eli kädestä käteen viittominen, jota käyttävät kuurosokeat. Taktiiliviittomisessa kuurosokean kädet ovat viittojan käsien päällä ja hän seuraa viittomista tuntoaistin avulla. Kaksi muuta vammaisille tarkoitettua tulkkauspalvelua ovat kirjoitustulkkaus ja kuvailutulkkaus. Kirjoitustulkkauksessa tulkki välittää puhujan suullisen viestin kirjoitettuun muotoon. Kirjoitustulkkaus on yhden kielen sisäistä tulkkausta. Pyrkimyksenä on puheen saattaminen kirjoitettuun muotoon mahdollisimman täydellisesti joko tietokoneella tai käsin kirjoittaen. Kirjoitustulkatessaan tulkki muokkaa kuulemaansa luettavassa muodossa helpommin ymmärrettäväksi. Hän ei kuitenkaan puutu puheen sisältöön tai sävyyn. Kirjoitustulkkaus on simultaanitulkkausta, tulkki siis kirjoittaa kuulemaansa yhtä aikaa puhujan puhuessa. Usein puhenopeus ylittää kirjoitusnopeuden, joten puhetta pitää tiivistää. Tämän takia kirjoitustulkkauksessa käytetään usein lyhenteitä tai erityisesti tätä varten kehitettyä ohjelmaa. Kirjoitustulkkausta käyttävät pääasiassa vaikeasti huonokuuloiset sekä kuuroutuneet. (Suomen kirjoitustulkit ry. 2011) Kuvailutulkkaus puolestaan on tarkoitettu näkövammaisille. Sillä tarkoitetaan jonkin tapahtuman tai asian visuaalisen puolen kuvailua. Se voi siis olla teatterissa tai elokuvissa näyttelijän ilmeiden ja eleiden kuvailua. Asiantunteva kuvailutulkki tietää, milloin olla hiljaa, jotta itse teatteriesityksen tai elokuvan seuraaminen ei häiriintyisi. Kuvailutulkkausta voidaan käyttää esimerkiksi myös taidenäyttelyiden esittelyissä. (Näkövammaisten kulttuuripalvelu 2011) Kuten asioimistulkkien, myös vammaisten avuksi tarkoitettujen tulkkien koulutuksesta vastaavat ammattikorkeakoulut. 8. Lopuksi Mikä on kääntämisen ja tulkkauksen merkitys yhteiskunnassa? Yhteiskunta ei toimisi samalla tavalla kuin nyt, jos kääntäminen poistettaisiin tai jos sitä ei olisi. Kääntäminen antaa tietoa muista kulttuureista ja tapahtumista muissa maissa. Se mahdollistaa kaupankäynnin muuallekin kuin oman kielialueen tai oman maan rajojen sisällä. Kääntämisellä välitetään tietoa monilta eri tieteen ja tekniikan aloilta. Kääntäminen edistää myös saavutettavuutta, niin erilaisten vähemmistöjen kuin maahanmuuttajien ja pakolaisten kohdalla. Lisäksi kääntämisellä ja tulkkauksella on tärkeä osa kansainvälisten konfliktien ratkaisemisessa. (Eureval 2010: 5 7.) Jos kääntämistä ei olisi, olisimme melko sulkeutunut yhteiskunta, koska tietomme ulkomaisista tapahtumista ja kulttuureista olisivat varmaankin varsin vähäiset. Ainoastaan kielitaitoiset voisivat esimerkiksi seurata vieraskielisiä TVohjelmia tai elokuvia, tai niitä ei välttämättä edes esitettäisi televisiossa. Kääntäjät ovat vaikuttaneet yhteiskuntaan ja sen kehittymiseen kautta aikojen. L activité de la traduction est indissociable de la notion de progrès, kirjoittaa Jean-François Joly Delislen ja

13 13 Woodsworthin (1995: 14) kirjan esipuheessa. Kääntäjät ovat kehittäneet kirjoitusmenetelmiä, aakkostoja, kirjakieliä ja kansallista kirjallisuutta. He ovat laatineet sanakirjoja. Kääntäjät ovat toimineet tiedon, kulttuuristen arvojen ja uskontojen välittäjinä. Kääntäjillä ja tulkeilla on ollut tärkeä merkitys diplomaatteina ja konfliktien välittäjinä, ja tässä työssä tulkit toimivat edelleen erilaisissa kriisinhallintaoperaatioissa. Kansainvälistyminen on lisännyt merkittävästi kääntämisen tarvetta. Euroopan unioni mahdollistaa henkilöiden, tavaroiden, palvelujen ja pääoman vapaan liikkuvuuden, ja niinpä yritysten markkinaalueena onkin oman maan sijasta yleensä koko Eurooppa ja ihmiset voivat melko helposti lähteä opiskelemaan tai työhön toiseen maahan. Tämä kaikki on lisännyt kääntäjien ja tulkkien arvostusta ja kysyntää. Toisaalta kääntämisestä on samalla tullut arkipäiväisempää: kun yhä useampi osaa jotakin vierasta kieltä hyvin, syntyy vaikutelma, että vieraan kielen taitaja osaa saman tien myös kääntää ja tulkata. Näin ei kuitenkaan ole, vaan kääntäminen on oma asiantuntija-ammattinsa. Ehkä tästä syystä kääntämiseen tarvittavaa ammattitaitoa usein vähätellään. Kääntäjän ammattinimike ei myöskään ole suojattu, eli kuka tahansa voi kutsua itseään kääntäjäksi eikä valekääntäjänä toimimisesta voi jäädä kiinni ainoastaan auktorisoituna kääntäjänä toimiminen on luvanvaraista. Kääntäminen on kiehtova ala, joka pitää sisällään hyvin monenlaista viestintää. Alan koulutus antaa valmiuksia moniin kielellistä ja kulttuurienvälistä viestintää vaativiin tehtäviin. Käännösala on murroksessa. Kääntäjän työkalujen ja tietotekniikan kehityksen myötä alalle on syntynyt uusia ammattinimikkeitä kuten lokalisoija (vrt. Gambier 2012, osio 1.2.1). Käännöstoimistoissa työskentelee kääntäjien lisäksi myös käännöskoordinaattoreita ja projektipäälliköitä, joiden tehtävänä on toimia linkkinä käännöksen tarvitsijan (asiakkaan) ja käännöksen tekijän (kääntäjän) välillä. (Ks. myös Miksi kääntäjiä tarvitaan? 2011: 3 5.) Kääntäjän ja tulkin työnkuva muuttuu, nimikkeet ja alan arvostus vaihtelevat eri aikoina, mutta toimintoina ja prosesseina kääntämistä ja tulkkausta tarvitaan niin kauan kuin ihmiset puhuvat ja kirjoittavat eri kieliä. KIRJALLISUUSLUETTELO Av-kääntäjät Av-kääntäjien www-sivusto. Saatavissa osoitteessa Beninatto, Renato & Kelly, Nataly Ranking of Top 30 Language Services Companies. Saatavissa osoitteessa Delisle, J. & Woodsworth, J Les traducteurs dans l histoire. Ottawa: Presses de l Université d Ottawa. Eureval Contribution de la traduction à la société multilingue dans l Union européenne. Euroopan komission käännöstoimen pääosaston julkaisuja 2/2010. Saatavissa osoitteessa Euroopan komissio Kääntäminen monikielisessä yhteisössä. Esite, saatavissa osoitteessa Euroopan komissio Interpreting and Translating for Europe. Esite, saatavissa englannin-, ranskan- ja saksankielisinä versioina osoitteessa

14 14 Fili Aloittelevan kääntäjän opas. Valtionpalkittu kääntäjä Stefan Moster. Saatavissa osoitteessa Gambier, Yves Traduction: des métiers différents, un processus commun. Ranskan oppiaineen pääsykoemateriaali 2012, saatavissa osoitteessa Hietanen, Kaarina Tulkkausviestintä ammattina. Teoksessa Oittinen & Mäkinen (toim.), s Language Technology Center Study on the size of the language industry in the EU. Euroopan komission käännöstoimen pääosaston julkaisuja 1/2009. Saatavissa osoitteessa Leinonen, Satu Asioimistulkkaus paljon muutakin kuin asioimisen tulkkausta. Teoksessa Oittinen & Mäkinen (toim.), s Liljeström, Marketta Väitöskirjatutkimus: Minä katkaisen käsivartesi Raamatun kääntämisen haasteista. Saatavissa osoitteessa Miksi kääntäjiä tarvitaan? Akavan erityisalojen ammattijulkaisu 5/2011. Helsinki: Akavan erityisalat ry ja Käännösalan asiantuntijat KAJ ry. Saatavissa osoitteessa Mäkisalo, Jukka Kuinka paljon käännöksiä luetaan? Lukupäiväkirjan esitutkimus. Virittäjä 2, Näkövammaisten kulttuuripalvelu Saatavissa osoitteessa Oittinen, Riitta & Mäkinen, Pirjo (toim.) Alussa oli käännös. Tampere: Tampereen yliopistopaino Oy. Opetushallitus Auktorisoidut kääntäjät. Saatavissa osoitteessa Paloposki, Outi Käännökset ympärillämme. Tutkittua tietoa tarvitaan. Kääntäjä 4, 3. Saksa, Silja Baabelin perilliset, kääntäjien ja kääntämisen historiaa. Jyväskylä: Atena Kustannus Oy. Salmi, Leena Lokalisoinnin käsitteestä. Teoksessa: Katajamäki, H., Koskela, M. & Isohella, S. (toim.): Lukija- ja käyttäjälähtöinen viestintä. Viestinnän tutkimuksen päivät Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 152, s Saatavissa osoitteessa Salmi, Leena Translations around us the amount of translated text in everyday life. Teoksessa Hekkanen, R., Penttilä, E & Siponkoski, N. (toim.): MikaEL Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu 4. Saatavissa osoitteessa SKTL Asiatekstit. Artikkeli Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton www-sivustolla, saatavissa osoitteessa Suomen kirjoitustulkit ry Saatavissa osoitteessa Suomen viittomakielen tulkit Saatavissa osoitteessa Teva, Tarja Kääntäjä yhteiskunnan ytimessä. Teoksessa Oittinen & Mäkinen (toim.), s Tienari, Taina Échanges littéraires franco-finlandais, pro gradu -tutkielma, Turun yliopisto, ranskan kielen kääntäminen ja tulkkaus. Tilastokeskus Kirja Suomessa: pitkän linjan menestystarina. Saatavissa osoitteessa Toivanen, A Ajankohtainen raamatunsuomennos. Helsinki: Kirjaneliö.

15 15 Tommola, Jorma Muoto ja merkitys kääntämisessä ja tulkkauksessa. Teoksessa Tommola, J. (toim.): Kieli ja kulttuuri kääntäjän työvälineinä. Turku: Turun yliopisto, Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus, s Vertanen, Esko Ruututeksti tiedon ja tunteiden tulkkina. Teoksessa: Oittinen, R. & Tuominen, T. (toim.): Olennaisen äärellä. Johdatus audiovisuaaliseen kääntämiseen. Tampere: Tampereen yliopistopaino Oy, s Vihonen, Inkaliisa & Salmi, Leena Arjen käännöstekstien jäljillä. Käännökset ympärillämme -hankkeen jatkoa. Teoksessa Jantunen, J. H., Kumpulainen, M. & Luokkakallio, T. (toim.): MikaEL Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu 1. Saatavissa osoitteessa

Käännöstieteen ja tulkkauksen opiskelusta Suomessa

Käännöstieteen ja tulkkauksen opiskelusta Suomessa SKTL / Opo-päivä 13.11.2015 Käännöstieteen ja tulkkauksen opiskelusta Suomessa Leena Salmi Turun yliopisto leena.salmi@utu.fi SKTL / Opo-päivä 13.11.2015 Miksi opiskella kääntämistä ja tulkkausta? käännösala

Lisätiedot

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien opintojen vastaavuustaulukko

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien opintojen vastaavuustaulukko Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien intojen vastaavuustaulukko Syksystä 2012 alkaen Tampereen yliistossa otetaan käyttöön uusi etussuunnitelma. Siitä eteenpäin yliistossa järjestetään

Lisätiedot

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma v. 201 OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen

Lisätiedot

TULKKITYÖSKENTELY MAAHANMUUTTAJA- PERHEIDEN KANSSA. Mohsen Tavassoli Suunnittelija Helsingin seudun asioimistulkkikeskus

TULKKITYÖSKENTELY MAAHANMUUTTAJA- PERHEIDEN KANSSA. Mohsen Tavassoli Suunnittelija Helsingin seudun asioimistulkkikeskus TULKKITYÖSKENTELY MAAHANMUUTTAJA- PERHEIDEN KANSSA Mohsen Tavassoli Suunnittelija Helsingin seudun asioimistulkkikeskus HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS Perustettu vuonna 1995 Vantaan, Helsingin,

Lisätiedot

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Maahanmuuttopalvelut Maaliskuu 2012 Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Ohjeita maahanmuuttajille ja viranomaisille SELKOESITE Tekstit Sara Vainikka / Viestintä Tuija Väyrynen / Maahanmuuttopalvelut Taitto:

Lisätiedot

Ammattimaista viestintää. Ruotsin asiatekstinkääntäjien liitto

Ammattimaista viestintää. Ruotsin asiatekstinkääntäjien liitto Ammattimaista viestintää kieliammattilaisten avulla Ruotsin asiatekstinkääntäjien liitto Dobrý den! Guten Tag! Hola! Bonjour! Hej! Hello! Shalom! Monikielinen maailmamme Maailman sanotaan pienenevän, mutta

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

Miksi oikeustulkeille tarvitaan erikoistumiskoulutusta?

Miksi oikeustulkeille tarvitaan erikoistumiskoulutusta? Miksi oikeustulkeille tarvitaan erikoistumiskoulutusta? Liisa Tiittula 18.8.2017 Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksen infotilaisuus Näkökulmia Yhteiskunnallinen tilanne tulkkauksen kasvanut tarve

Lisätiedot

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Maahanmuuttopalvelut Toukokuu 2013 Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Ohjeita maahanmuuttajille ja viranomaisille SELKOESITE Tekstit Sara Vainikka, Konsernipalvelut / Viestintä Tuija Väyrynen, Maahanmuuttopalvelut

Lisätiedot

Kohti parempaa asioimistulkkausta ammattikorkeakoulutuksen avulla Gun-Viol Vik Raakel Vihavainen 3/28/17

Kohti parempaa asioimistulkkausta ammattikorkeakoulutuksen avulla Gun-Viol Vik Raakel Vihavainen 3/28/17 Kohti parempaa asioimistulkkausta ammattikorkeakoulutuksen avulla Gun-Viol Vik Raakel Vihavainen 3/28/17 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diakonia-ammattikorkeakoulu on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

Tule opiskelemaan venäjää kanssamme Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan!

Tule opiskelemaan venäjää kanssamme Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan! Tule opiskelemaan venäjää kanssamme Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan! http://www.uta.fi/ltl/ven Venäjän kielen tutkinto-ohjelma Tampereella Tahdotko olla

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Anita Nuopponen Vaasan yliopisto, viestintätieteet Anita.Nuopponen@uv a.f i Sisältö Terminologiaoppia 36 vuotta Vaasan yliopistossa Teknisen

Lisätiedot

Tule opiskelemaan kanssamme venäjää Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan!

Tule opiskelemaan kanssamme venäjää Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan! Tule opiskelemaan kanssamme venäjää Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan! Venäjän kielen tutkinto-ohjelma Tampereella Tahdotko olla itänaapurimme kulttuurin,

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma 1 Venäjän kielen tutkinto-ohjelma Tampereella Kiinnostaako sinua kielten ja kulttuurien välinen

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Perusopinnot (Cmo100) 25 op

Perusopinnot (Cmo100) 25 op Perusopinnot (Cmo100) 25 op Kääntäjän perustaidot Kääntäjän kompetenssit (Cmo111, 5 op) Johdantokurssi, jossa käsitellään kääntäjän ammatin toimenkuvia ja valmiuksia. Kääntäjän kompetensseihin kuuluvat

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa?

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa? Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa Markku Koponen Koulutusjohtaja emeritus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kari Sajavaara-muistoluento Jyväskylä Esityksen sisältö Kansainvälistyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015

Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015 Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015 Kielipolku 1.8.2016 alkaen Luokka- aste 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A- kieli englanti tai venäjä Valinnainen A2 kieli englanti,

Lisätiedot

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Sähköä ilmassa IX valtakunnalliset lukiopäivät 12.- 12.11.2013 Kielet sähköistävät Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Suomi

Lisätiedot

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Ohjeita maahanmuuttajille ja viranomaisille

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Ohjeita maahanmuuttajille ja viranomaisille Maahanmuuttopalvelut Toukokuu 2013 Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Ohjeita maahanmuuttajille ja viranomaisille SELKOESITE Tekstit Sara Vainikka, Konsernipalvelut / Viestintä Tuija Väyrynen, Maahanmuuttopalvelut

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

3. luokan kielivalinta

3. luokan kielivalinta 3. luokan kielivalinta A2-kieli Pia Bärlund, suunnittelija Sivistyksen toimiala - Perusopetus 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 1.2.2016 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A2-kieleksi saksa, ranska, venäjä

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS FRENCH Curriculum of the academic year 2013-2014 BASIC STUDIES (First year, French Studies and French Translation and Interpreting) 25 ECTS, O = Obligatory RANS0001 P1. French Grammar (Kielioppi), O, 4

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista?

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista? Liite Pienten Kielireppuun. Eväspussi Oman äidinkielen vahva hallinta tukee kaikkea oppimista. Tämän vuoksi keskustelemme kielten kehityksestä aina varhaiskasvatuskeskustelun yhteydessä. Kopio Kielirepusta

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Tule opiskelemaan ruotsin kieltä ja kulttuuria Ruotsin Västeråsiin! Oletko kiinnostunut ruotsin kielen opiskelusta? Haluatko saada tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/ Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön 25.9.2015: https://oph.etapahtuma.fi/ Ryhmätyö, vuosiluokkakokonaisuus 7-9 Kieli englanti Oppimäärä: A1/A2/B1/B2/ÄKO(ympyröi) Laaja-alainen osaaminen Tavoitteet

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken 25.8.2016 Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Koulutusohjelman opinnot Amanuenssi Hanna Snellman (Fabriikki F3428B) puh.

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 17.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa 10/10/2016 Monta tapaa parantaa maailmaa Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu Diakin toimipisteet ja opiskelijamäärät: Helsinki (1570) Oulu (315) Pieksämäki (402) Oulu Pori (307) Turku (170) Pieksämäki

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 31.8.2017 Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA. Tavoitteet

KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA. Tavoitteet KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA Tavoitteet MODUULI 1 (A1.3+) Tavoitteena on, että oppija saavuttaa vahvan taitotason A1.3 kaikilla kielen osaalueilla ja joillakin mahdollisesti tason A2.1: A1.3: Ymmärtää joitakin

Lisätiedot

Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa

Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa Sari Pesonen Tukholman yliopisto, suomen kielen osasto Slaavilaisten ja balttilaisten kielten, suomen, hollannin ja saksan laitos Stockholms

Lisätiedot

1. luokan kielivalinta. A1-kieli Pia Bärlund Palvelupäällikkö

1. luokan kielivalinta. A1-kieli Pia Bärlund Palvelupäällikkö 1. luokan kielivalinta A1-kieli Pia Bärlund Palvelupäällikkö 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 21.3.2017 21.3.2017 2 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A1-kieleksi saksa, ruotsi, venäjä ja englanti. Opetuksen

Lisätiedot

KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI )

KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI ) KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI ) OPETTAJA : FARID BEZZI OULU 2013 1/5 Ohjelman lähtökohdat Arabian kieli kuuluu seemiläisiin kieliin, joita ovat myös heprea ja amhara. Äidinkielenä

Lisätiedot

Kääntäminen ja tulkkaaminen. EU:ssa EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE

Kääntäminen ja tulkkaaminen. EU:ssa EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE Kääntäminen ja tulkkaaminen EU:ssa EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE Mitä toimielinten yhteinen käännös- ja tulkkauskomitea tekee? Toimielinten yhteinen käännös- ja tulkkauskomitea on Euroopan unionin toimielinten

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA. www.tulkkauspalvelut.fi

LAATUKÄSIKIRJA. www.tulkkauspalvelut.fi LAATUKÄSIKIRJA 2015 www.tulkkauspalvelut.fi SISÄLLYSLUETTELO Tulkkauspalvelun esittely 2 Toiminnan kuvaus 3 Tulkkimme & kielet 4 Laatu ja laadun mittaaminen 5 Yhteystiedot 6 TULKKAUSPALVELUN ESITTELY Oulan

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä)

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen- ja

Lisätiedot

Kuva: Mika Perkiömäki

Kuva: Mika Perkiömäki Tule opiskelemaan kanssamme venäjää Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan! http://www.uta.fi/ltl/ven/index.html Kuva: Mika Perkiömäki Venäjän kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Asioimistulkkaus ja tulkin kanssa työskentely

Asioimistulkkaus ja tulkin kanssa työskentely Asioimistulkkaus ja tulkin kanssa työskentely Maahanmuutto- ja kotouttamistyön koulutus julkissektorin paikallistason työntekijöille Turku Heli Kamppari, Turun yliopiston Brahea-keskus Shiva Haghdoust,

Lisätiedot

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI Kurssin nimi: JAPANI 1, Japanin kielen alkeet (JA1, soveltava) Ajankohta: Syyslukukausi: alkaen 11.9 keskiviikkoisin klo 17.00-. Yhteyshenkilö: Opettaja aaro.haavisto@helsinki.fi

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu

Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu Tavoitteet Kohderyhmät Käyttö Suomen kielen Osaamispyörän tavoitteena on tehdä näkyväksi maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden suomen kielen osaamista. Osaamispyörä

Lisätiedot

Hanna palkintomatkalla Brysselissä - Juvenes Translatores EU-käännöskilpailun voitto Lyseoon!

Hanna palkintomatkalla Brysselissä - Juvenes Translatores EU-käännöskilpailun voitto Lyseoon! Hanna palkintomatkalla Brysselissä - Juvenes Translatores EU-käännöskilpailun voitto Lyseoon! Jo vuodesta 2007 lähtien Euroopan Unionin Komissio on järjestänyt EU-maiden 17-vuotiaille lukiolaisille käännöskilpailun,

Lisätiedot

9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien / kurssien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi

9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien / kurssien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi 9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien / kurssien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi Kaiken opetuksen perustana on oppilaiden sosiaalisten taitojen ja ryhmäkykyisyyden rakentaminen ja kehittäminen.

Lisätiedot

How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin?

How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin? How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin? When? Milloin? Tärkeitä päivämääriä: - 12.1. 2017 Infotilaisuus Helsingin Uudessa Yhteiskoulussa - 19.1.

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Finnish ONL attainment descriptors

Finnish ONL attainment descriptors Schola Europaea Office of the Secretary-General Pedagogical Development Unit Ref.: 2016-09-D-19-fi-3 Orig.: EN Finnish ONL attainment descriptors APPROVED BY THE JOINT TEACHING COMMITTEE AT ITS MEETING

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan

Lisätiedot

Koulutuksen saatavuus omalla kielellä viittomakielisen yhteisön näkökulma

Koulutuksen saatavuus omalla kielellä viittomakielisen yhteisön näkökulma Koulutuksen saatavuus omalla kielellä viittomakielisen yhteisön näkökulma Kieliparlamentti 27.3.2013 Vähemmistöjen kielikoulutus Tieteiden talo, Helsinki Markku Jokinen Toiminnanjohtaja Kuurojen Liitto

Lisätiedot

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Humak pidättää oikeuden muutoksiin HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 MIKÄ ON HUMAK? Humak on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu Humanistisen ja kasvatusalan

Lisätiedot

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language www.infopankki.fi Mitä tutkittiin? Ketä Infopankin käyttäjät ovat ja miten he löytävät Infopankin? Palveleeko sivuston

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun ja viestinnän

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 1 2 Muutokset, jotka koskevat kaikkia perustutkintoja Kaikkien ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden kohtaa 3.1.2.1 Toinen

Lisätiedot

Ajatuksista, odotuksista ja tavoitteista. Tapani Vuorinen Ohjelmajohtaja

Ajatuksista, odotuksista ja tavoitteista. Tapani Vuorinen Ohjelmajohtaja Ajatuksista, odotuksista ja tavoitteista Tapani Vuorinen Ohjelmajohtaja Koulutusta ohjaavat ajatukset ja tavoitteet Ministeriö Työnantaja Määrälliset tavoitteet Valmiudet Opiskelija Yliopisto Asiantuntija

Lisätiedot

- englanninkieliset dokumentit TYYn sivuilla: http://www.tyy.fi/in-english/studentunion/documents-0

- englanninkieliset dokumentit TYYn sivuilla: http://www.tyy.fi/in-english/studentunion/documents-0 Kielikysymys - merkitä tiedoksi keskustelun ylioppilaskunnan käyttämistä kielistä ja käännettävistä dokumenteista sekä velvoittaa hallituksen valmistelemaan asian päätöksentekoon helmikuun edustajiston

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Valmistautuminen ja strategiat: tulkkaukseen valmistautuminen ja tulkkausstrategioiden suunnittelu. Osallistava tulkkaus.

Valmistautuminen ja strategiat: tulkkaukseen valmistautuminen ja tulkkausstrategioiden suunnittelu. Osallistava tulkkaus. 1 2 3 Valmistautuminen ja strategiat: tulkkaukseen valmistautuminen ja tulkkausstrategioiden suunnittelu. Osallistava tulkkaus. Tulkit osana organisaatiota: tulkit yliopiston henkilökuntaa, motivaatio

Lisätiedot

A2-KIELEN VALINTA. Mahdollisuus monipuoliseen kielitaitoon. 8.1.2014 Eveliina Bovellan 1

A2-KIELEN VALINTA. Mahdollisuus monipuoliseen kielitaitoon. 8.1.2014 Eveliina Bovellan 1 A2-KIELEN VALINTA Mahdollisuus monipuoliseen kielitaitoon 8.1.2014 Eveliina Bovellan 1 Kielivisailu Saksa 1. Mitä seuraavista asioista ei voi syödä? a) Kuchen b) Küche c) Kühe 8.1.2014 Eveliina Bovellan

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta Kieliympäristössä tapahtuneita muutoksia Englannin asema on vahvistunut,

Lisätiedot

Tervetuloa selkoryhmään!

Tervetuloa selkoryhmään! Tervetuloa selkoryhmään! SELKOESITE 1 Jutteletko mielelläsi erilaisista asioista? Haluatko saada tietoa maailman tapahtumista selkokielellä? Haluatko sanoa mielipiteesi, mutta et aina uskalla? Tuntuuko

Lisätiedot

Monikulttuurinen kouluyhteisö. Satu Kekki Perusopetuksen rehtori Turun normaalikoulu

Monikulttuurinen kouluyhteisö. Satu Kekki Perusopetuksen rehtori Turun normaalikoulu Monikulttuurinen kouluyhteisö Satu Kekki Perusopetuksen rehtori Turun normaalikoulu Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) L2 Kulttuuristen merkitysten tunnistaminen, arvostaminen Oman kulttuuri-identiteetin

Lisätiedot

Kääntämisen sisäkkäiset etenevät ympyrät

Kääntämisen sisäkkäiset etenevät ympyrät Kääntämisen sisäkkäiset etenevät ympyrät Tommi Nieminen tommi.nieminen@uef.fi Itä-Suomen yliopisto KäTu XIII Kääntämisen ja tulkkauksen yhteisöt... Helsinki Sisäkkäiset etenevät ympyrät Kuvio jota kukaan

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Puhevammaisten tulkkauspalvelusta. Sinikka Vuorinen Puhevammaisten tulkki Tulkkikeskuksen vastaava

Puhevammaisten tulkkauspalvelusta. Sinikka Vuorinen Puhevammaisten tulkki Tulkkikeskuksen vastaava Puhevammaisten tulkkauspalvelusta Sinikka Vuorinen Puhevammaisten tulkki Tulkkikeskuksen vastaava Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta 1.9.2010.

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinnon osa 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Toteutus Ennen uuden tutkinnon

Lisätiedot

Ohjeita uusille opiskelijoille. Venäjä äidinkielenä. Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi

Ohjeita uusille opiskelijoille. Venäjä äidinkielenä. Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi Ohjeita uusille opiskelijoille Venäjä äidinkielenä Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi Kääntäjäksi Yhteiset perusopinnot www.helsinki.fi/yliopisto 15.9.2014 1 Venäjä äidinkielenä Venäjä äidinkielenä

Lisätiedot

A2- kielivalinta. 1 Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämishanke Kielitivoli

A2- kielivalinta. 1 Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämishanke Kielitivoli A2- kielivalinta 1 Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämishanke Kielitivoli Hyvät KOLMASLUOKKALAISTEN vanhemmat Lapsellanne on nyt mahdollisuus valita toinenkin vieras kieli englannin lisäksi.

Lisätiedot

Oppilas pystyy nimeämään englannin kielen lisäksi myös muita vieraita kieliä niitä kohdatessaan.

Oppilas pystyy nimeämään englannin kielen lisäksi myös muita vieraita kieliä niitä kohdatessaan. Englanninkielisen aineiston löytäminen Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen Kielellinen päättely Kielellisen ympäristön hahmottaminen Arvioinnin kohde Englannin kielen arviointikriteerit

Lisätiedot

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle

Lisätiedot

TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET 28.10.2016 Näitä määräyksiä sovelletaan rinnan paperikokeen määräysten kanssa kevään 2017 tutkinnosta alkaen. Toisen kotimaisen

Lisätiedot

Jatko-opintoja ruotsista kiinnostuneille

Jatko-opintoja ruotsista kiinnostuneille Jatko-opintoja ruotsista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot