Yrityksen toimintaympäristön mallintaminen ja analysointi vastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityksen toimintaympäristön mallintaminen ja analysointi vastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta"

Transkriptio

1 Suomen Teollisen Ekologian Foorumi Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottuvuudet Tampere Yrityksen toimintaympäristön mallintaminen ja analysointi vastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta Tutkija Olavi Holmijoki Teknillinen korkeakoulu HUOM! Näiden esityskalvojen sisältö on sama, vaikka ulkoasu ja kalvojen määrä poikkeavat esitystilaisuuden kalvoista. Nykyisen asunsa ne ovat saaneet kirjoittajan laatiessa esitelmää Turun kauppakorkeakoulussa pidettävään Vastuullisen liiketoiminnan tutkimusseminaariin.

2 Esitelmän tavoitteena on herättää keskustelua siitä, mitä mahdollisuuksia yrityksen toimintaympäristön mallintaminen ja analysointi kansantalouden panostuotosmallien pohjalta tarjoaa vastuullisen liiketoiminnan arviointiin. Esitelmä puhjautuu toimintaympäristön arviointimenetelmään. Kuvaus menetelmästä ja case puutuoteteollisuus katso (tiedonanto 93) TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 02

3 Yrityksen toimintaympäristön mallintaminen ja analysointi vastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta Sisällysluettelo 1 Vastuullinen liiketoiminta 2 Toiminnan mallintaminen yrityksessä 3 Toimintaympäristön mallintaminen 4-6 Toimintaympäristön analysointi 4 Perusmuutosten vaikutusanalyysit 5 Ympäristökuormien kertymien laskenta 6 Työllisyysvaikutusten laskenta 7 Yhteenveto TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 03

4 1 Vastuullinen liiketoiminta Vastuullisen liiketoiminnan sisältö on vasta muotoutumassa. Yleisesti hyväksyttyä on, että se sisältää taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen ulottuvuuden. Vastuu ihmisen ja luonnon hyvinvoinnista taloudellinen ulottuvuus ekologinen ulottuvuus sosiaalinen ulottuvuus (alueellinen ulottuvuus) Yritystoiminnan vastuu Kansalaisen vastuu Yhteiskunnan vastuu Hyvinvointi toteutuu, kun jokainen osapuoli hoitaa oman vastuuosuutensa. TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 04

5 1 Vastuullinen liiketoiminta Vastuullisen liiketoiminnan sisältö määräytyy 1) yrityksen sisäisistä toiminnoista, 2) yrityksen toimintaympäristöstä ja 3) yrityksen ja toimintaympäristön välisistä vuorovaikutusvirroista. Yrityksen taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen vaikutus toimintaympäristöön Yritys (mikrotalous) Toimintaympäristön taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen vaikutus yritykseen Yrityksen toimintaympäristö (mikro- ja makrotalous) Muu liiketoiminta Yhteiskunta Kansalaiset TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 05

6 1 Vastuullinen liiketoiminta Liiketoiminnan vaikutukset yrityksessä ja yrityksen toimintaympäristössä 1) Toiminta yrityksen sisällä kotimaassa (toiminta omilla toimipaikoilla, oma henkilöstö). 2) Yrityksen välittömät vaikutukset kotimaansa kansantalouteen ja yhteiskuntaan (omat asiakkaat, omat raaka-aine- ja muut tuotetoimittajat, välittömät vaikutukset lähiympäristön sidosryhmiin. 3) Yrityksen välilliset vaikutukset kotimaansa kansantalouteen ja yhteiskuntaan (välilliset vaikutukset ovat seurausta yrityksen välittömistä vaikutuksista). 4) Yrityksen välittömät ja välilliset vaikutukset toiseen kansantalouteen ja yhteiskuntaan (tuonti, vienti, toiminta toisessa kansantaloudessa). 5) Yrityksen välittömät ja välilliset vaikutukset maalimanlaajuisesti (globalisaasio-ilmiö, köyhyys, hyvinvointi, kasvihuoneilmiö, biodiversiteetti, jne). TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 06

7 2 Toiminnan mallintaminen yrityksessä... ja yrityksen toimintaympäristössä Taloudellisen toiminnan vuorovaikutusvirrat 1 Rahavirrat (kaupalliset tavarat ja palvelut) 2 Työvoiman käyttö (palkattu henkilökunta) 3 Materiaalivirrat (kaupalliset tavarat, raaka-aineet, luonnonvarat, ilmaishyödykkeet, polttoaineet, päästöt ja jätteet) 4 Energiavirrat (polttoaineet, energia, osa materiaalivirtaa) 5 Ympäristökuormat (päästöt ja jätteet, osa materiaalivirtaa) Vuorovaikutusvirrat jaetaan yrityksen sisäisiin ja ulkoisiin vuorovaikutusvirtoihin. Taloudellisen toiminnan vaikutukset jaetaan välittömiin ja välillisiin vaikutuksiin. Kaupalliset raha- ja materiaalivirrat jaetaan tuoteluokkiin. TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 07

8 2 Toiminnan mallintaminen yrityksessä... ja yrityksen toimintaympäristössä Taloudelliset toimintayksiköt Taloudellisen toiminnan perusyksikkö on toimipaikka. Yritys koostuu yhdestä tai useammasta toimipaikasta. Taloudellinen toiminta jaetaan toimialaluokkiin. Toimialaluokka koostuu samaa päätuotetta valmistavista toimipaikoista. Taloudellisen toimintayksikön raha- ja materiaalivirtataseilla kytketään taloudellisen toiminnan vuorovaikutusvirrat toisiinsa. Rahavirtatase ja materiaalivirtatase tarkoittavat, että toimintayksikköön tulevat, toimintayksikössä syntyvät ja toimintayksiköstä poistuvat vuorovaikutusvirrat ovat tasapainossa keskenään. TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 08

9 2 Toiminnan mallintaminen yrityksessä Toimipaikan päätoiminnot ja niihin sisältyvät prosessit 1 Tuoteiden tuotanto 3 Toiminnan ylläpito Hankinnat muiden toimialojen toimipaikoilta Toimitukset muiden toimialojen toimipaikoille ja päästöt Päätuotteiden valmistusprosessit Sivutuotteiden erilliset valmistusprosessit Henkilöstö Toimipaikan yhteiset yksiköt, kuten kuljetusyksikkö ja käyttö- ja kunnossapitoyksikkö Erilliset aputoimipaikat, kuten pääkonttorit ja varastot Hankinnat muiden toimialojen toimipaikoilta Toimitukset muiden toimialojen toimipaikoille ja päästöt Hankinnat muiden toimialojen toimipaikoilta Toimitukset muiden toimialojen toimipaikoille ja päästöt Lämmön tuotanto Sähkön tuotanto 2 Oma energian tuotanto Koneet, laitteet, rakennukset Toimipaikan fyysinen raja Muut 4 Kiinteä ja aineeton pääomakanta Investointihankinnat muiden toimialojen toimipaikoilta Pääomakannan kuluminen ja myynti muiden toimialojen toimipaikoille sekä päästöt TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 09

10 2 Toiminnan mallintaminen yrityksessä Toimipaikalla syntyvät ympäristökuormat Tavoitteiden määritys ja analyysin rajaus (tuotteen toiminnallinen yksikkö) Tuotteen elinkaaren inventaarianalyysi Tuotteen elinkaaren vaikutusanalyysi: Luokittelu Luonnehdinta Arvottaminen Yrityksen toimipaikka LCA-metodologia ISO mukaan Ekotaselaskelmat toimipaikoittain Yhdistää materiaalija energiavirrat sekä ympäristökuormat toisiinsa Arvottaminen rahassa (yksikköarvot) Yrityksen ympäristökuormat Vaikutusanalyysi: Luokittelu Luonnehdinta Arvottaminen TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 10

11 3 Toimintaympäristön mallintaminen Toimintaympäristö Liiketoimintaympäristö taloudelliset toimijat ja niiden väliset kaupalliset vuorovaikutukset Fyysinen toimintaympäristö taloudellisten toimijoiden ja luonnon väliset vuorovaikutukset Yhteiskunnallinen toimintaympäristö taloudellisten toimijoiden ja yhteiskunnan väliset vuorovaikutuset Toimintaympäristön mallintaminen Toimintaympäristötaulukot Ympäristökuormituksen lisälohko Työvoiman käytön lisälohko TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 11

12 3 Toimintaympäristön mallintaminen Toimintaympäristötaulukot lisälohkoineen Välituotekäyttö toimialoittain Ia Kotimaisten tuotteiden välituotekäyttö perushintaan Loppukäyttö käyttöryhmittäin IIa Kotimaisten tuotteiden loppukäyttö perushintaan = q Monetaariset taulukot muunnetaan fyysisiksi taulukoiksi keskimääräisillä tuotekohtaisilla yksikköhinnoilla. Kotimainen tarjontataulukko perushintaan Tuote j=1,m Ib Tuontituotteiden välituotekäyttö perushintaan Ic Tuoteverot ja -tuet III Arvonlisäyksen komponentit toimialoittain = x T Iib Tuontituotteiden loppukäyttö perushintaan IIc Tuoteverot ja -tuet IV = = i V Työvoiman käyttö toimialoittain VI Q = q T = x VII Ympäristökuormat toimialoittain VIII TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 12

13 3 Toimintaympäristön mallintaminen Tarkastelutasot Toimialojen/yritysten välinen vuorovaikutus Makrotalouden tarkastelutasot Taso 1: Yleinen kansantalouden taso Taso 2: Toimiala- ja tuoteluokkien valikoiva tarkentaminen Toiminta toimialojen/yritysten toimipaikoilla Mikrotalouden tarkastelutasot Taso 3: Toiminta yksitäisellä toimipaikalla Taso 4: Valmistusprosessit yksittäisellä toimipaikalla Case: Puutuoteteollisuuden toimintaympäristö 70 toimialaluokkaa ja 82 tuoteluokkaa TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 13

14 3 Toimintaympäristön mallintaminen Case puutuoteteollisuuden toimintaympäristö Toimintaympäristön kaikki toimalat Puutuoteteollisuuden toimialat Sahateollisuuden toimipaikat eli sahalaitokset Yksittäisen sahalaitoksen toiminnot Puutuoteteollisuus Puutuoteteollisuuteen liittyvät toimialat Muu taloudellinen toiminta Sahateollisuus Puulevyjen valmistus Puutalojen valmistus Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Sahalaitos 1 Sahalaitos 2 jne. Sahalaitos x jne. Sahatavaran tuotanto Sivutuotteiden tuotanto Oman energian tuotanto Toimintojen ylläpito Muut puutuoteteollisuuden toimialat Sahalaitos n Kiinteä ja aineeton pääomakanta Puutuoteteollisuuden ja sen toimintaympäristön väliset vuorovaikutusvirrat Puutuoteteollisuuden toimialojen keskinäiset ja niiden toimintaympäristön väliset vuorovaikutusvirrat Sahalaitosten keskinäiset ja niiden toimintaympäristön väliset vuorovaikutusvirrat Yksittäisen sahalaitoksen sisäisten toimintojen keskinäiset ja niiden toimintaympäristön väliset vuorovaikutusvirrat TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 14

15 3 Toimintaympäristön mallintaminen Mikro- ja makrotalouden käsitteiden ja tunnuslukujen yhteensovittaminen 3.1 Toimialaluokkien tunnuslukuja liikevaihto/tuotos/bruttoarvo arvonlisäys/jalostusarvo/osuus bruttokansantuotteesta poistot/pääoman kuluminen liikevoitto/toimintaylijäämä henkilöstö/työlliset 3.2 Tuoteluokkien tunnuslukuja tarjonta/tuotanto/toimitukset/myynti kysyntä/käyttö/hankinnat/ostot perushinta/myyntihinta tehtaan portilla ostajanhinta/myyntihinta asiakkaalla Keskeiset kansantalouden tunnusluvut - kuten tuotos, välituotekäyttö ja arvonlisäys - voidaan laskea jokaiselle yritykselle sen tilinpitotiedosta. TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 15

16 3.1 Toimintaympäristön mallintaminen Toimialaluokkien tunnuslukuja Päätuotteiden toimitukset Muu tuotos = Tuotos perushintaan - Välituotekäyttö ostajanhintaan, josta Kotim. tuott. välituotekäyttö perushintaan Tuontituott.välituotekäyttö perushintaan Tuoteverot miinus -tuet = Arvonlisäys perushintaan - Palkansaajien palkat ja palkkiot - Työnantajan sosiaaliturvamaksut - Muut tuotantoverot miinus -tuet - Kiinteän pääoman kuluminen = Toimintaylijäämä Työlliset Tehdyt työtunnit Ympäristökuormat päästö- ja jätelajeittain Muiden puutuotteiden valmistus Puupakkausten valmistus Rakennuspuusepäntuott. valm. Puutalojen valmistus Kuitulevyn valmistus Lastulevyn valmistus Vanerin vaneriviilun valmistus Sahateollisuus Muiden puutuotteiden valmistus Puupakkausten valmistus Rakennuspuusepäntuott. valm. Puutalojen valmistus Kuitulevyn valmistus Lastulevyn valmistus Vanerin vaneriviilun valmistus Sahateollisuus Tuotos, josta Välituotekäyttö Arvonlisäys 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Tuotos (mrd euroa) Työlliset (1000 henkilöä) TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 16

17 3.2 Toimintaympäristön mallintaminen Tuoteluokkien tunnuslukuja Muut puutuotteet Puupakkaukset Rakennuspuusepäntuotteet Tehdasvalm. puurakennukset Kuitulevy Lastulevy Vaneri ja vaneriviilu Sahanpuru ja puujäte Puu lastuina ja hakkeena Puutavara Tarjonta yhteensä, josta kotim. tuotanto tuonti 0 0,5 1 1,5 2 Tarjonta (mrd euroa) TARJONTA = KÄYTTÖ Muut puutuotteet KOTIMAINEN TUOTANTO TUONTI VÄLITUOTE- KÄYTTÖ KULUTUS PÄÄOMAN MUODOSTUS VIENTI Puupakkaukset Rakennuspuusepäntuotteet Tehdasvalm. puurakennukset Kuitulevy Lastulevy Vaneri ja vaneriviilu Sahanpuru ja puujäte Puu lastuina ja hakkeena Käyttö yhteensä, josta välituotekäyttö kulutus pääoman muod. vienti Puutavara 0 0,5 1 1,5 2 Käyttö (mrd euroa) TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 17

18 4-6 Toimintaympäristön analysointi Toimintaympäristö Toimintaympäristön mallintaminen Toimintaympäristön analysointi Liiketoimintaympäristö taloudelliset toimijat ja niiden väliset kaupalliset vuorovaikutukset Fyysinen toimintaympäristö taloudellisten toimijoiden ja luonnon väliset vuorovaikutukset Lähtöja vertailutila Toimintaympäristötaulukot Ympäristökuormituksen lisälohko 4 Perusmuutosten vaikutusanalyysit 5 Ympäristökuormien kertymien laskenta Yhteiskunnallinen toimintaympäristö taloudellisten toimijoiden ja yhteiskunnan väliset vuorovaikutuset Työvoiman käytön lisälohko 6 Työllisyysvaikutusten laskenta Muutokset toimintaympäristössä TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 18

19 4 Perusmuutosten vaikutusanalyysit Toimialojen panosrakenteet Yleinen perusmuutos käyttötaulukossa Tuotteen määrän perusmuutos 4.1 Määrän muutoksen vaikutusanalyysi käyttötaulukossa Välittömät vaikutukset Välilliset vaikutukset = Toimintaympäristö Kokonaisvaikutukset Muutokset toimintaympäristössä Määrän kokonaismuutokset Käyttötaulukko perushintaan lisälohkoineen Tarjontataulukko perushintaan Toimialojen markkinaosuudet ja tuotantorakenteet Tuotteen hinnan perusmuutos Toimialan panos-ja/tai tuotantorakenteen perusmuutos 4.2 Hinnan muutoksen vaikutusanalyysi käyttötaulukossa Välittömät vaikutukset Välilliset vaikutukset = Kokonaisvaikutukset 4.3 Toimialan sisäisten muutoksen vaikutusanalyysi käyttötaulukossa Määrän muutoksen Hinnan Määrän ja muutoksen hinnan = vaikutusanalyysanalyysi vaikutus- kokonaisvaikutukset Hinnan kokonaismuutokset Määrän ja hinnan kokonaismuutokset TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 19

20 Muut puutuotteet Puupakkaukset Rakennuspuusepäntuotteet Tehdasvalm. puurakennukset Kuitulevy Lastulevy Vaneri ja vaneriviilu Tarjonnan muutos, josta kotim. tuotanto tuonti Case: Puutuotealan toimialat lisäävät oman päätuotteen tuotantomäärää 10 milj.euron arvosta (myyntihinta ei muutu) Kokonaismuutokset tuoteluokissa 4.1 Määrän muutoksen vaikutusanalyysi käyttötaulukossa Välittömät vaikutukset Välilliset vaikutukset = 4.1 Määrän muutosten vaikutusanalyysit Kokonaisvaikutukset Muut puutuotteet Puupakkaukset Rakennuspuusepäntuotteet Tehdasvalm. puurakennukset Kuitulevy Lastulevy Vaneri ja vaneriviilu Puutavara Puutavara 0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 Tarjonnan muutos (milj.euroa) Käytön muutos, josta välituotekäyttö kulutus pääoman muod. vienti varastot Käytön muutos (milj. euroa) TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 20

21 4.1 Määrän muutosten vaikutusanalyysit Muut puutuotteet Puupakkaukset Rakennuspuusepäntuotteet Tehdasvalm. puurakennukset Kuitulevy Lastulevy Vaneri ja vaneriviilu Tuotoksen muutos omalla toimialalla muilla toimialoilla Case: Puutuotealan toimialat lisäävät oman päätuotteen tuotantomäärää 10 milj.euron arvosta (myyntihinta ei muutu) Kokonaismuutokset toimialaluokissa Puutavara Tuotoksen muutos (milj. euroa) Muut puutuotteet Puupakkaukset Rakennuspuusepäntuotteet Tehdasvalm. puurakennukset Kuitulevy 4.1 Määrän muutoksen vaikutusanalyysi käyttötaulukossa Välittömät vaikutukset Välilliset vaikutukset = Kokonaisvaikutukset Lastulevy Vaneri ja vaneriviilu Puutavara Työllisten muutos omalla toimialalla muilla toimialoilla Työllisten muutos (henkilöä) TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 21

22 Case: Puutuotealan toimialat nostavat oman päätuotteen myyntihintaa 10 milj.eurolla vuodessa (tuotantomäärä ei muutu) Kokonaismuutokset tuoteluokissa Muut puutuotteet Puupakkaukset Rakennuspuusepäntuotteet Tehdasvalm. puurakennukset Kuitulevy Lastulevy Vaneri ja vaneriviilu Tarjonnan muutos, josta kotim. tuotanto Puutavara Tarjonnan muutos (milj. euroa) Muut puutuotteet Puupakkaukset Rakennuspuusepäntuotteet Tehdasvalm. puurakennukset Kuitulevy 4.2 Hinnan muutoksen vaikutusanalyysi käyttötaulukossa Välittömät vaikutukset Välilliset vaikutukset = 4.2 Hinnan muutosten vaikutusanalyysit Kokonaisvaikutukset Lastulevy Vaneri ja vaneriviilu Puutavara Käytön muutos, josta välituotekäyttö kulutus pääoman muod. venti Käytön muutos (milj. euroa) TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 22

23 4.2 Hinnan muutosten vaikutusanalyysit Case: Puutuotealan toimialat nostavat oman päätuotteen myyntihintaa 10 milj.eurolla vuodessa (tuotantomäärä ei muutu) Kokonaismuutokset toimialaluokissa Muut puutuotteet Puupakkaukset Rakennuspuusepäntuotteet Tehdasvalm. puurakennukset Kuitulevy Lastulevy Vaneri ja vaneriviilu Puutavara Muut puutuotteet Puupakkaukset Rakennuspuusepäntuotteet Tehdasvalm. puurakennukset Kuitulevy Tuotoksen muutos omalla toimialalla muilla toimialoilla Tuotoksen muutos (milj. euroa) Ei työllisten muutosta 4.2 Hinnan muutoksen vaikutusanalyysi käyttötaulukossa Välittömät vaikutukset Välilliset vaikutukset = Kokonaisvaikutukset Lastulevy Vaneri ja vaneriviilu Puutavara Työllisten muutos omalla toimialalla muilla toimialoilla Työllisten muutos (henkilöä) TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 23

24 4.3 Toimialojen sisäisten muutosten vaikutusanalyysit 2. Määrän perusmuutos käyttötaulukossa 0. Toimintaympäristö ennen sisäistä perusmuutosta Vanhat määrät Vanhat hinnat 1. Toimialan sisäinen perusmuutos Välittömät uudet määrät Välittömät uudet hinnat Vanhat hinnat 6. Hinnan perusmuutos käyttötaulukossa 3. Määrän muutoksen vaikutusanalyysi käyttötaulukossa Välittömät vaikutukset Välilliset = vaikutukset Määrän perusmuutos Kokonaisvaikutukset 5. Toimintaympäristö määrän muutosten jälkeen Uudet määrät Vanhat hinnat 4. Määrän muutokset toimintaympäristössä Määrän kokonaismuutoset Vanhat hinnat Uudet määrät Hinnan perusmuutos 7. Hinnan muutoksen vaikutusanalyysi käyttötaulukossa Välittömät vaikutukset Välilliset = vaikutukset Kokonaisvaikutukset 8. Hinnan muutokset toimintaympäristössä Uudet määrät 9. Toimintaympäristö sisäisen muutoksen jälkeen Uudet määrät Uudet hinnat Hinnan kokonaismuutokset TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 24

25 5 Ympäristökuormien kertymien laskenta Toimialan ympäristökuormien kertymät ovat toimialan välittömät ja välilliset ympäristökuormat yhteensä. Ympäristökuormien kertymät vastaavat tuoteryhmän "toimialalla valmistettavat tuotteet yhteensä" elinkaarta alkutuotannosta myytäväksi tuoteryhmäksi tehtaan portilla. Mitä jalostetumpi tuote, sitä pitempi elinkaaren osa laskelmissa on mukana. Toimialan ekologinen selkäreppu vastaa tuoteryhmän "toimialalla valmistettavat tuotteet yhteensä" elinkaarta alkutuotannosta myytäväksi tuoteryhmäksi tehtaan portilla jaettuna toimialan tuotoksella eli laskettuna yhtä tuotosyksikköä kohti. Tuotteen ympäristökuormien kertymät vastaavat kotimaisen tuotteen elinkaarta alkutuotannosta myytäväksi tuotteeksi tehtaan portilla. Lasketaan toimialojen ympäristökuormien kertymistä. Tuotteen ekologinen selkäreppu sisältää kotimaisen tuotteen tarjontaan liittyvät koti-ja ulkomaiset ympäristökuormien kertymät tehtaan portilla jaettuna kotimaisen tuotteen tarjonnalla eli laskettuna yhtä kotimaisen tarjonnan tuoteyksikköä kohti. TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 25

26 6 Työllisyysvaikutusten laskenta Toimialan työvoiman käytön kertymä on toimialan välitön ja välillinen työvoiman käyttö yhteensä. Työvoiman käytön kertymä vastaa tuoteryhmän "toimialalla valmistettavat tuotteet yhteensä" koti- ja ulkomaista työpanoskertymää alkutuotannosta myytäväksi tuoteryhmäksi tehtaan portilla. Toimialan työllisyysvaikutuskerroin vastaa tuoteryhmän "toimialalla valmistettavat tuotteet yhteensä" koti- ja ulkomaista työpanoskertymää alkutuotannosta myytäväksi tuoteryhmäksi tehtaan portilla jaettuna toimialan tuotoksella eli laskettuna yhtä tuotosyksikköä kohti. Puutuoteteollisuuden toimintaympäristö 1995 Toimiala Sahateollisuus Vanerin ja viilun valmistus Lastulevyn valmistus Kuitulevyn valmistus Puutalojen valmistus Rak.puusepäntuotteiden valm. Puupakkausten valmistus Muiden puutuotteiden valmistus Toimialat yhteensä / keskim. kotimaa Kertymä (henkilöä) tuonti yht Työllisyysvaikutuskerroin (henkilöä per 10 milj. e) kotimaa 146,0 186,5 137,2 198,9 224,6 217,7 191,7 266,3 190,4 tuonti 15,8 33,2 52,3 41,6 36,7 40,1 30,0 29,1 36,6 yht. 161,8 219,7 189,5 240,5 261,3 257,7 221,6 295,4 227,0 TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 26

27 6 Työllisyysvaikutusten laskenta Tuotteen työvoiman käytön kertymä vastaa tuotteen kotimaiseen tarjontaan sisältyvää välitöntä ja välillistä koti- ja ulkomaista työpanoskertymää alkutuotannosta myytäväksi tuotteeksi tehtaan portilla. Lasketaan toimialojen työvoiman käytön kertymistä. Tuotteen työllisyysvaikutuskerroin sisältää kotimaisen tuotteen tarjontaan liittyvän koti-ja ulkomaisen työvoiman käytön kertymän tehtaan portilla jaettuna kotimaisen tuotteen tarjonnalla eli laskettuna yhtä kotimaisen tarjonnan tuoteyksikköä kohti. Puutuoteteollisuuden toimintaympäristö 1995 Kotimainen tarjonta Puutavara Vaneri ja vaneriviilu Lastulevy Kuitulevy Tehdasvalm. puurakennnukset Rakennuspuusepäntuotteet Puupakkaukset Muut puutuotteet Kotimainen tarjonta yhteensä kotimaa Kertymä (henkilöä) tuonti yht Työllisyysvaikutuskerroin (henkilöä per 10 milj. e) kotimaa 146,6 185,6 141,0 200,1 224,3 216,3 189,6 249,6 190,4 tuonti 15,9 33,5 50,9 41,9 36,7 39,7 29,3 29,6 36,6 yht. 162,5 219,3 192,0 242,0 261,0 256,0 219,0 279,2 227,0 TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 27

28 7 Yhteenveto Toimintaympäristön mallintaminen perustuu EU-standardeihin (toimialaluokitus, tuoteluokitus, kansantalouden tilinpitojärjestelmä) ja EU-maissa yhtenäisesti tuotettaviin tilastoihin. Kansantalouden tason numeroaineisto on saatavissa kaikista EU-maista jokaiselta vuodelta vuodesta 1995 alkaen. Toimintaympäristön arviointimenetelmä sisältää toimintaympäristön mallintamisen ja analysoinnin. Arviointimenetelmällä voidaan analysoida minkä tahansa yrityksen tai toimialan tuottamien tavaroiden ja palveluiden aiheuttamia muutoksia toimintaympäristössä. Arviointimenetelmä on valmis sovellettavaksi yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, mikä tarkoittaa mm. kestävään kehitykseen tähtäävää pakollisten ja vapaaehtoisten ohjauskeinojen suunnittelua, toteutusta ja seurantaa. Arviointimenetelmä on valmis sovellettavaksi yrityksen tai toimialan toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten analysointiin strategista suunnittelua ja päätöksentekoa varten. Esimerkkinä puutuotealan sovellukset: puutuotealalle räätälöity toimintaympäristö (70 toimialaa, 82 tuoteluokkaa), sahateollisuuden virtuaalinen rakennemuutos, puutuotealan skenaariot. TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 28

29 7 Yhteenveto Toimintaympäristön mallintaminen ja vastuullinen liiketoiminta - toimialaluokkien kansantaloudelliset tunnusluvut (makrotalous) voidaan laskea mille tahansa yritykselle sen tilinpitotiedoista (mikrotalous) - kansantaloudellisissa tunnusluvuissa valmiina yhteiskunnallinen näkökulma - toimiala- ja tuoteluokkien tunnusluvut keskenään veratailukelpoisia - panos-tuotostaulukoissa valmiina toimialaluokan ja toimintaympäristön väliset vuorovaikutusvirrat (rahavirrat, työvoiman käyttö, materiaalivirrat, energiavirrat ja ympäristökuormat) - toimintaympäristö voidaan räätälöidä minkä tahansa yrityksen tarpeisiin Toimintaympäristön analysointi ja vastuullinen liiketoiminta - analysointiprosessit pohjautuvat kansantalouden panos-tuotosanalyysiin - tuloksena saadaan halutun perusmuutoksen välittömät ja välilliset vaikutukset toimintaympäristön kaikkiin toimiala- ja tuoteluokkiin - muutokset toimiala- ja tuoteluokkien tunnusluvuissa vertailukelpoisia - välittömät vaikutukset ovat normaalia liiketoimintaa - välilliset vaikutukset mitallistavat yrityksen yhteiskunnallista vaikutusta - perusmuutosten vaikutusanalyyseja yhdistämällä voidaan ainakin teoriassa analysoida mikä tahansa tilanne tuotemarkkinoilla TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 29

30 Kiitoksia mielenkiinnosta! Yhteystiedot Teknillinen korkeakoulu / Puutekniikka katuosoite: Tekniikantie 6A (Otaniemen vesitorni 5.krs) postiosoite: PL 6500, TKK puh: gsm: TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 30

MUISTIO 1(336) Suomen BKTL menetelmäkuvaus

MUISTIO 1(336) Suomen BKTL menetelmäkuvaus MUISTIO 1(336) Suomen BKTL menetelmäkuvaus 31.12.2006 2 LUKU 1 TILINPITOJÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS... 7 1.1 JOHDANTO... 7 1.1.1 Kansantalouden tilinpidon organisaatio Suomessa... 7 1.2 TARKISTUSMENETTELYT

Lisätiedot

Suomen BKTLmenetelmäkuvaus. EKT95:n mukaan

Suomen BKTLmenetelmäkuvaus. EKT95:n mukaan Suomen BKTLmenetelmäkuvaus EKT95:n mukaan Tilastokeskus / kansantalouden tilinpito Kesäkuu 2003 Luku 1 Tilinpitojärjestelmän yleiskuvaus... 10 1.1 Johdanto... 10 1.1.1 Kansantalouden tilinpidon organisaatio

Lisätiedot

Tampere 2005. Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006

Tampere 2005. Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006 Tampere 2005 Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006 Alkusanat Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus esitutkimus oli toimialajärjestöjen yhteinen hanke, jossa perehdyttiin toimialatason

Lisätiedot

Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa

Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu N:o 200/2014 Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa 2011 Esa Storhammar Kirsi Mukkala

Lisätiedot

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraportti 7/2006 Arto Vallin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL 32 Puhelin (09) 16001

Lisätiedot

Suomen jätepoliittisten tavoitteiden mukaiset jätetutkimuksen tutkimuskokonaisuudet l. tutkimusklusterit (Wasteprev-projekti)

Suomen jätepoliittisten tavoitteiden mukaiset jätetutkimuksen tutkimuskokonaisuudet l. tutkimusklusterit (Wasteprev-projekti) Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT-muistioita 57 Suomen jätepoliittisten tavoitteiden mukaiset jätetutkimuksen tutkimuskokonaisuudet l. tutkimusklusterit (Wasteprev-projekti) Liitteenä kirjallisuuskatsaus

Lisätiedot

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraporttisarja Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraportti 12/25

Lisätiedot

Lindström, Maarit; Martikainen, Olli; Hernesniemi, Hannu. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Lindström, Maarit; Martikainen, Olli; Hernesniemi, Hannu. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Lindström,

Lisätiedot

Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009

Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009 Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009 Tukkukaupan toimiala on Suomessa viime vuosina kehittynyt varsin voimakkaasti ja kirjassa kuvataan tätä kehitystä sekä toimintatapojen muutosta.

Lisätiedot

Maatalouden materiaalivirrat, ekotehokkuus ja ravinnontuotannon kestävä kilpailukyky

Maatalouden materiaalivirrat, ekotehokkuus ja ravinnontuotannon kestävä kilpailukyky Maa- ja elintarviketalous 16 Maatalouden materiaalivirrat, ekotehokkuus ja ravinnontuotannon kestävä kilpailukyky Helmi Risku-Norja, Ilmo Mäenpää, Kauko Koikkalainen, Pasi Rikkonen ja Pekka Vanhala Talous

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Anni Isojärvi YKSITYISTEN PALVELUELINKEINOJEN YHTEISKUNNALLINEN JA TALOUDELLINEN MERKITYS

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Anni Isojärvi YKSITYISTEN PALVELUELINKEINOJEN YHTEISKUNNALLINEN JA TALOUDELLINEN MERKITYS TALOUSTETEDEN TEDEKUNTA Anni sojärvi YKSTYSTEN PALVELUELNKENOJEN YHTESKUNNALLNEN JA TALOUDELLNEN MERKTYS Pro gradu -tutkielma Kansantaloustieteen yksikkö Lokakuu 2012 OULUN YLOPSTO Taloustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

RAKENNUSKONEALAN MÄÄRITTELY JA ENNAKOINTIMENETTELYT Markku Riihimäki, Tuula Grönfors ja Erkki Lehtinen

RAKENNUSKONEALAN MÄÄRITTELY JA ENNAKOINTIMENETTELYT Markku Riihimäki, Tuula Grönfors ja Erkki Lehtinen RAPORTTI VTT-S-08093-10 RAKENNUSKONEALAN MÄÄRITTELY JA ENNAKOINTIMENETTELYT Kirjoittajat: Markku Riihimäki, Tuula Grönfors ja Erkki Lehtinen Tilaaja Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry Rakennuskonejaosto

Lisätiedot

Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks. Toimialaluokitus TOL 2008

Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks. Toimialaluokitus TOL 2008 Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks Toimialaluokitus TOL 2008 Helsinki Helsingfors 2008 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Riitta Poukka Taru Tamminen (09) 17 341 sähköposti: luokitukset@tilastokeskus.fi

Lisätiedot

Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä

Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä Pekka Lith, Mika Kautonen, Marja Hyypiä ja Jari Kuusisto Culminatum Ltd Oy Helsinki Region Centre of Expertise 2005 Uusimaa osaamisintensiivisten

Lisätiedot

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA... 1 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEITA... 2 YRITYSKOKOA KOSKEVAT MÄÄRITELMÄT... 3 KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN...

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

KESTÄVÄN KULUTUKSEN MAHDOLLISUUDET EKOTEHOKKAASSA ELINYMPÄRISTÖSSÄ

KESTÄVÄN KULUTUKSEN MAHDOLLISUUDET EKOTEHOKKAASSA ELINYMPÄRISTÖSSÄ VATT-TUTKIMUKSIA 120 VATT RESEARCH REPORTS Adriaan Perrels Kirsti Ahlqvist* Eva Heiskanen** Pekka Lahti*** KESTÄVÄN KULUTUKSEN MAHDOLLISUUDET EKOTEHOKKAASSA ELINYMPÄRISTÖSSÄ Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

LUT Scientific and Expertise Publications

LUT Scientific and Expertise Publications LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Tuotantotalouden tiedekunta LUT School of Industrial Engineering and Management LUT Kouvola LUT Scientific and Expertise Publications

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 154. Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 154. Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 154 Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 Juha Honkatukia Jussi Ahokas Kimmo Marttila VATT Tutkimukset 154 helmikuu 2010 VATT TUTKIMUKSET

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot

Tietojenkäsittelypalveluiden merkitys Suomen kansantaloudessa. Reijo Lilius

Tietojenkäsittelypalveluiden merkitys Suomen kansantaloudessa. Reijo Lilius Kansantaloudellinen aikakauskirja 111. vsk. 2/2015 Tietojenkäsittelypalveluiden merkitys Suomen kansantaloudessa Reijo Lilius IT-palveluiden ja ohjelmistotuotteiden merkitys on digitalisaation myötä edelleen

Lisätiedot

VILJELIJÖIDEN TULOTASO JA RAHOITUSASEMA ERÄILLÄ KIRJANPITOTILOILLA VUOSINA 1977-1980

VILJELIJÖIDEN TULOTASO JA RAHOITUSASEMA ERÄILLÄ KIRJANPITOTILOILLA VUOSINA 1977-1980 MAATALOUDE TALOUDELLISE TUTKIMUSLAITOKSE TIEDOATOJA :o 99 THE ACRICULTURAL ECOOMICS RESEARCH ISTITUTE, FILAD RESEARCH REPORTS, o. 99 VILJELIJÖIDE TULOTASO JA RAHOITUSASEMA ERÄILLÄ KIRJAPITOTILOILLA VUOSIA

Lisätiedot

Vastuullista suomalaista muotia

Vastuullista suomalaista muotia Vastuullista suomalaista muotia 2012 SISÄLLYSLUETTELO Raportointiperiaatteet 5 Nanso Group lyhyesti 6 Brändit lyhyesti 8 Toimitusjohtajan katsaus 9 Omistajan terveiset 11 Toimintaympäristön kuvaus 12 Vuoden

Lisätiedot

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helmikuu 2009 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Palvelut alueiden rakenteessa ja kehityksessä

Palvelut alueiden rakenteessa ja kehityksessä Kansantaloudellinen aikakauskirja 100. vsk. 4/2004 ARTIKKELEITA Palvelut alueiden rakenteessa ja kehityksessä Saara Ainali 1 Tutkija Oulun yliopisto 1 Kiitän Osmo Forssellia ja Rauli Sventoa työn eri vaiheissa

Lisätiedot

Suomalainen teollinen internet haasteesta mahdollisuudeksi

Suomalainen teollinen internet haasteesta mahdollisuudeksi ETLA ETLA Raportit Reports 5.1.2015 No 42 Suomalainen teollinen internet haasteesta mahdollisuudeksi Taustoittava kooste Jari Juhanko * (toim.), Marko Jurvansuu ** (toim.), Toni Ahlqvist, Heikki Ailisto,

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Suomalaiseen puutuoteteollisuuteen

Suomalaiseen puutuoteteollisuuteen Suomalaiseen puutuoteteollisuuteen etupiharemontti Petri Parvinen Myynnin johtamisenprofessori Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulu petri.parvinen@hse.fi, 050 312 0905 Perustuu Symbioosi Oy:n tekemään toimiala

Lisätiedot

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN 19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN Tarkistettu Kansallinen metsäohjelma 2015 Kansallinen metsäohjelma 2015 on valtioneuvoston 23.3.2008

Lisätiedot