Yrityksen toimintaympäristön mallintaminen ja analysointi vastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityksen toimintaympäristön mallintaminen ja analysointi vastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta"

Transkriptio

1 Suomen Teollisen Ekologian Foorumi Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottuvuudet Tampere Yrityksen toimintaympäristön mallintaminen ja analysointi vastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta Tutkija Olavi Holmijoki Teknillinen korkeakoulu HUOM! Näiden esityskalvojen sisältö on sama, vaikka ulkoasu ja kalvojen määrä poikkeavat esitystilaisuuden kalvoista. Nykyisen asunsa ne ovat saaneet kirjoittajan laatiessa esitelmää Turun kauppakorkeakoulussa pidettävään Vastuullisen liiketoiminnan tutkimusseminaariin.

2 Esitelmän tavoitteena on herättää keskustelua siitä, mitä mahdollisuuksia yrityksen toimintaympäristön mallintaminen ja analysointi kansantalouden panostuotosmallien pohjalta tarjoaa vastuullisen liiketoiminnan arviointiin. Esitelmä puhjautuu toimintaympäristön arviointimenetelmään. Kuvaus menetelmästä ja case puutuoteteollisuus katso (tiedonanto 93) TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 02

3 Yrityksen toimintaympäristön mallintaminen ja analysointi vastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta Sisällysluettelo 1 Vastuullinen liiketoiminta 2 Toiminnan mallintaminen yrityksessä 3 Toimintaympäristön mallintaminen 4-6 Toimintaympäristön analysointi 4 Perusmuutosten vaikutusanalyysit 5 Ympäristökuormien kertymien laskenta 6 Työllisyysvaikutusten laskenta 7 Yhteenveto TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 03

4 1 Vastuullinen liiketoiminta Vastuullisen liiketoiminnan sisältö on vasta muotoutumassa. Yleisesti hyväksyttyä on, että se sisältää taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen ulottuvuuden. Vastuu ihmisen ja luonnon hyvinvoinnista taloudellinen ulottuvuus ekologinen ulottuvuus sosiaalinen ulottuvuus (alueellinen ulottuvuus) Yritystoiminnan vastuu Kansalaisen vastuu Yhteiskunnan vastuu Hyvinvointi toteutuu, kun jokainen osapuoli hoitaa oman vastuuosuutensa. TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 04

5 1 Vastuullinen liiketoiminta Vastuullisen liiketoiminnan sisältö määräytyy 1) yrityksen sisäisistä toiminnoista, 2) yrityksen toimintaympäristöstä ja 3) yrityksen ja toimintaympäristön välisistä vuorovaikutusvirroista. Yrityksen taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen vaikutus toimintaympäristöön Yritys (mikrotalous) Toimintaympäristön taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen vaikutus yritykseen Yrityksen toimintaympäristö (mikro- ja makrotalous) Muu liiketoiminta Yhteiskunta Kansalaiset TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 05

6 1 Vastuullinen liiketoiminta Liiketoiminnan vaikutukset yrityksessä ja yrityksen toimintaympäristössä 1) Toiminta yrityksen sisällä kotimaassa (toiminta omilla toimipaikoilla, oma henkilöstö). 2) Yrityksen välittömät vaikutukset kotimaansa kansantalouteen ja yhteiskuntaan (omat asiakkaat, omat raaka-aine- ja muut tuotetoimittajat, välittömät vaikutukset lähiympäristön sidosryhmiin. 3) Yrityksen välilliset vaikutukset kotimaansa kansantalouteen ja yhteiskuntaan (välilliset vaikutukset ovat seurausta yrityksen välittömistä vaikutuksista). 4) Yrityksen välittömät ja välilliset vaikutukset toiseen kansantalouteen ja yhteiskuntaan (tuonti, vienti, toiminta toisessa kansantaloudessa). 5) Yrityksen välittömät ja välilliset vaikutukset maalimanlaajuisesti (globalisaasio-ilmiö, köyhyys, hyvinvointi, kasvihuoneilmiö, biodiversiteetti, jne). TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 06

7 2 Toiminnan mallintaminen yrityksessä... ja yrityksen toimintaympäristössä Taloudellisen toiminnan vuorovaikutusvirrat 1 Rahavirrat (kaupalliset tavarat ja palvelut) 2 Työvoiman käyttö (palkattu henkilökunta) 3 Materiaalivirrat (kaupalliset tavarat, raaka-aineet, luonnonvarat, ilmaishyödykkeet, polttoaineet, päästöt ja jätteet) 4 Energiavirrat (polttoaineet, energia, osa materiaalivirtaa) 5 Ympäristökuormat (päästöt ja jätteet, osa materiaalivirtaa) Vuorovaikutusvirrat jaetaan yrityksen sisäisiin ja ulkoisiin vuorovaikutusvirtoihin. Taloudellisen toiminnan vaikutukset jaetaan välittömiin ja välillisiin vaikutuksiin. Kaupalliset raha- ja materiaalivirrat jaetaan tuoteluokkiin. TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 07

8 2 Toiminnan mallintaminen yrityksessä... ja yrityksen toimintaympäristössä Taloudelliset toimintayksiköt Taloudellisen toiminnan perusyksikkö on toimipaikka. Yritys koostuu yhdestä tai useammasta toimipaikasta. Taloudellinen toiminta jaetaan toimialaluokkiin. Toimialaluokka koostuu samaa päätuotetta valmistavista toimipaikoista. Taloudellisen toimintayksikön raha- ja materiaalivirtataseilla kytketään taloudellisen toiminnan vuorovaikutusvirrat toisiinsa. Rahavirtatase ja materiaalivirtatase tarkoittavat, että toimintayksikköön tulevat, toimintayksikössä syntyvät ja toimintayksiköstä poistuvat vuorovaikutusvirrat ovat tasapainossa keskenään. TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 08

9 2 Toiminnan mallintaminen yrityksessä Toimipaikan päätoiminnot ja niihin sisältyvät prosessit 1 Tuoteiden tuotanto 3 Toiminnan ylläpito Hankinnat muiden toimialojen toimipaikoilta Toimitukset muiden toimialojen toimipaikoille ja päästöt Päätuotteiden valmistusprosessit Sivutuotteiden erilliset valmistusprosessit Henkilöstö Toimipaikan yhteiset yksiköt, kuten kuljetusyksikkö ja käyttö- ja kunnossapitoyksikkö Erilliset aputoimipaikat, kuten pääkonttorit ja varastot Hankinnat muiden toimialojen toimipaikoilta Toimitukset muiden toimialojen toimipaikoille ja päästöt Hankinnat muiden toimialojen toimipaikoilta Toimitukset muiden toimialojen toimipaikoille ja päästöt Lämmön tuotanto Sähkön tuotanto 2 Oma energian tuotanto Koneet, laitteet, rakennukset Toimipaikan fyysinen raja Muut 4 Kiinteä ja aineeton pääomakanta Investointihankinnat muiden toimialojen toimipaikoilta Pääomakannan kuluminen ja myynti muiden toimialojen toimipaikoille sekä päästöt TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 09

10 2 Toiminnan mallintaminen yrityksessä Toimipaikalla syntyvät ympäristökuormat Tavoitteiden määritys ja analyysin rajaus (tuotteen toiminnallinen yksikkö) Tuotteen elinkaaren inventaarianalyysi Tuotteen elinkaaren vaikutusanalyysi: Luokittelu Luonnehdinta Arvottaminen Yrityksen toimipaikka LCA-metodologia ISO mukaan Ekotaselaskelmat toimipaikoittain Yhdistää materiaalija energiavirrat sekä ympäristökuormat toisiinsa Arvottaminen rahassa (yksikköarvot) Yrityksen ympäristökuormat Vaikutusanalyysi: Luokittelu Luonnehdinta Arvottaminen TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 10

11 3 Toimintaympäristön mallintaminen Toimintaympäristö Liiketoimintaympäristö taloudelliset toimijat ja niiden väliset kaupalliset vuorovaikutukset Fyysinen toimintaympäristö taloudellisten toimijoiden ja luonnon väliset vuorovaikutukset Yhteiskunnallinen toimintaympäristö taloudellisten toimijoiden ja yhteiskunnan väliset vuorovaikutuset Toimintaympäristön mallintaminen Toimintaympäristötaulukot Ympäristökuormituksen lisälohko Työvoiman käytön lisälohko TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 11

12 3 Toimintaympäristön mallintaminen Toimintaympäristötaulukot lisälohkoineen Välituotekäyttö toimialoittain Ia Kotimaisten tuotteiden välituotekäyttö perushintaan Loppukäyttö käyttöryhmittäin IIa Kotimaisten tuotteiden loppukäyttö perushintaan = q Monetaariset taulukot muunnetaan fyysisiksi taulukoiksi keskimääräisillä tuotekohtaisilla yksikköhinnoilla. Kotimainen tarjontataulukko perushintaan Tuote j=1,m Ib Tuontituotteiden välituotekäyttö perushintaan Ic Tuoteverot ja -tuet III Arvonlisäyksen komponentit toimialoittain = x T Iib Tuontituotteiden loppukäyttö perushintaan IIc Tuoteverot ja -tuet IV = = i V Työvoiman käyttö toimialoittain VI Q = q T = x VII Ympäristökuormat toimialoittain VIII TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 12

13 3 Toimintaympäristön mallintaminen Tarkastelutasot Toimialojen/yritysten välinen vuorovaikutus Makrotalouden tarkastelutasot Taso 1: Yleinen kansantalouden taso Taso 2: Toimiala- ja tuoteluokkien valikoiva tarkentaminen Toiminta toimialojen/yritysten toimipaikoilla Mikrotalouden tarkastelutasot Taso 3: Toiminta yksitäisellä toimipaikalla Taso 4: Valmistusprosessit yksittäisellä toimipaikalla Case: Puutuoteteollisuuden toimintaympäristö 70 toimialaluokkaa ja 82 tuoteluokkaa TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 13

14 3 Toimintaympäristön mallintaminen Case puutuoteteollisuuden toimintaympäristö Toimintaympäristön kaikki toimalat Puutuoteteollisuuden toimialat Sahateollisuuden toimipaikat eli sahalaitokset Yksittäisen sahalaitoksen toiminnot Puutuoteteollisuus Puutuoteteollisuuteen liittyvät toimialat Muu taloudellinen toiminta Sahateollisuus Puulevyjen valmistus Puutalojen valmistus Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Sahalaitos 1 Sahalaitos 2 jne. Sahalaitos x jne. Sahatavaran tuotanto Sivutuotteiden tuotanto Oman energian tuotanto Toimintojen ylläpito Muut puutuoteteollisuuden toimialat Sahalaitos n Kiinteä ja aineeton pääomakanta Puutuoteteollisuuden ja sen toimintaympäristön väliset vuorovaikutusvirrat Puutuoteteollisuuden toimialojen keskinäiset ja niiden toimintaympäristön väliset vuorovaikutusvirrat Sahalaitosten keskinäiset ja niiden toimintaympäristön väliset vuorovaikutusvirrat Yksittäisen sahalaitoksen sisäisten toimintojen keskinäiset ja niiden toimintaympäristön väliset vuorovaikutusvirrat TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 14

15 3 Toimintaympäristön mallintaminen Mikro- ja makrotalouden käsitteiden ja tunnuslukujen yhteensovittaminen 3.1 Toimialaluokkien tunnuslukuja liikevaihto/tuotos/bruttoarvo arvonlisäys/jalostusarvo/osuus bruttokansantuotteesta poistot/pääoman kuluminen liikevoitto/toimintaylijäämä henkilöstö/työlliset 3.2 Tuoteluokkien tunnuslukuja tarjonta/tuotanto/toimitukset/myynti kysyntä/käyttö/hankinnat/ostot perushinta/myyntihinta tehtaan portilla ostajanhinta/myyntihinta asiakkaalla Keskeiset kansantalouden tunnusluvut - kuten tuotos, välituotekäyttö ja arvonlisäys - voidaan laskea jokaiselle yritykselle sen tilinpitotiedosta. TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 15

16 3.1 Toimintaympäristön mallintaminen Toimialaluokkien tunnuslukuja Päätuotteiden toimitukset Muu tuotos = Tuotos perushintaan - Välituotekäyttö ostajanhintaan, josta Kotim. tuott. välituotekäyttö perushintaan Tuontituott.välituotekäyttö perushintaan Tuoteverot miinus -tuet = Arvonlisäys perushintaan - Palkansaajien palkat ja palkkiot - Työnantajan sosiaaliturvamaksut - Muut tuotantoverot miinus -tuet - Kiinteän pääoman kuluminen = Toimintaylijäämä Työlliset Tehdyt työtunnit Ympäristökuormat päästö- ja jätelajeittain Muiden puutuotteiden valmistus Puupakkausten valmistus Rakennuspuusepäntuott. valm. Puutalojen valmistus Kuitulevyn valmistus Lastulevyn valmistus Vanerin vaneriviilun valmistus Sahateollisuus Muiden puutuotteiden valmistus Puupakkausten valmistus Rakennuspuusepäntuott. valm. Puutalojen valmistus Kuitulevyn valmistus Lastulevyn valmistus Vanerin vaneriviilun valmistus Sahateollisuus Tuotos, josta Välituotekäyttö Arvonlisäys 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Tuotos (mrd euroa) Työlliset (1000 henkilöä) TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 16

17 3.2 Toimintaympäristön mallintaminen Tuoteluokkien tunnuslukuja Muut puutuotteet Puupakkaukset Rakennuspuusepäntuotteet Tehdasvalm. puurakennukset Kuitulevy Lastulevy Vaneri ja vaneriviilu Sahanpuru ja puujäte Puu lastuina ja hakkeena Puutavara Tarjonta yhteensä, josta kotim. tuotanto tuonti 0 0,5 1 1,5 2 Tarjonta (mrd euroa) TARJONTA = KÄYTTÖ Muut puutuotteet KOTIMAINEN TUOTANTO TUONTI VÄLITUOTE- KÄYTTÖ KULUTUS PÄÄOMAN MUODOSTUS VIENTI Puupakkaukset Rakennuspuusepäntuotteet Tehdasvalm. puurakennukset Kuitulevy Lastulevy Vaneri ja vaneriviilu Sahanpuru ja puujäte Puu lastuina ja hakkeena Käyttö yhteensä, josta välituotekäyttö kulutus pääoman muod. vienti Puutavara 0 0,5 1 1,5 2 Käyttö (mrd euroa) TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 17

18 4-6 Toimintaympäristön analysointi Toimintaympäristö Toimintaympäristön mallintaminen Toimintaympäristön analysointi Liiketoimintaympäristö taloudelliset toimijat ja niiden väliset kaupalliset vuorovaikutukset Fyysinen toimintaympäristö taloudellisten toimijoiden ja luonnon väliset vuorovaikutukset Lähtöja vertailutila Toimintaympäristötaulukot Ympäristökuormituksen lisälohko 4 Perusmuutosten vaikutusanalyysit 5 Ympäristökuormien kertymien laskenta Yhteiskunnallinen toimintaympäristö taloudellisten toimijoiden ja yhteiskunnan väliset vuorovaikutuset Työvoiman käytön lisälohko 6 Työllisyysvaikutusten laskenta Muutokset toimintaympäristössä TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 18

19 4 Perusmuutosten vaikutusanalyysit Toimialojen panosrakenteet Yleinen perusmuutos käyttötaulukossa Tuotteen määrän perusmuutos 4.1 Määrän muutoksen vaikutusanalyysi käyttötaulukossa Välittömät vaikutukset Välilliset vaikutukset = Toimintaympäristö Kokonaisvaikutukset Muutokset toimintaympäristössä Määrän kokonaismuutokset Käyttötaulukko perushintaan lisälohkoineen Tarjontataulukko perushintaan Toimialojen markkinaosuudet ja tuotantorakenteet Tuotteen hinnan perusmuutos Toimialan panos-ja/tai tuotantorakenteen perusmuutos 4.2 Hinnan muutoksen vaikutusanalyysi käyttötaulukossa Välittömät vaikutukset Välilliset vaikutukset = Kokonaisvaikutukset 4.3 Toimialan sisäisten muutoksen vaikutusanalyysi käyttötaulukossa Määrän muutoksen Hinnan Määrän ja muutoksen hinnan = vaikutusanalyysanalyysi vaikutus- kokonaisvaikutukset Hinnan kokonaismuutokset Määrän ja hinnan kokonaismuutokset TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 19

20 Muut puutuotteet Puupakkaukset Rakennuspuusepäntuotteet Tehdasvalm. puurakennukset Kuitulevy Lastulevy Vaneri ja vaneriviilu Tarjonnan muutos, josta kotim. tuotanto tuonti Case: Puutuotealan toimialat lisäävät oman päätuotteen tuotantomäärää 10 milj.euron arvosta (myyntihinta ei muutu) Kokonaismuutokset tuoteluokissa 4.1 Määrän muutoksen vaikutusanalyysi käyttötaulukossa Välittömät vaikutukset Välilliset vaikutukset = 4.1 Määrän muutosten vaikutusanalyysit Kokonaisvaikutukset Muut puutuotteet Puupakkaukset Rakennuspuusepäntuotteet Tehdasvalm. puurakennukset Kuitulevy Lastulevy Vaneri ja vaneriviilu Puutavara Puutavara 0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 Tarjonnan muutos (milj.euroa) Käytön muutos, josta välituotekäyttö kulutus pääoman muod. vienti varastot Käytön muutos (milj. euroa) TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 20

21 4.1 Määrän muutosten vaikutusanalyysit Muut puutuotteet Puupakkaukset Rakennuspuusepäntuotteet Tehdasvalm. puurakennukset Kuitulevy Lastulevy Vaneri ja vaneriviilu Tuotoksen muutos omalla toimialalla muilla toimialoilla Case: Puutuotealan toimialat lisäävät oman päätuotteen tuotantomäärää 10 milj.euron arvosta (myyntihinta ei muutu) Kokonaismuutokset toimialaluokissa Puutavara Tuotoksen muutos (milj. euroa) Muut puutuotteet Puupakkaukset Rakennuspuusepäntuotteet Tehdasvalm. puurakennukset Kuitulevy 4.1 Määrän muutoksen vaikutusanalyysi käyttötaulukossa Välittömät vaikutukset Välilliset vaikutukset = Kokonaisvaikutukset Lastulevy Vaneri ja vaneriviilu Puutavara Työllisten muutos omalla toimialalla muilla toimialoilla Työllisten muutos (henkilöä) TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 21

22 Case: Puutuotealan toimialat nostavat oman päätuotteen myyntihintaa 10 milj.eurolla vuodessa (tuotantomäärä ei muutu) Kokonaismuutokset tuoteluokissa Muut puutuotteet Puupakkaukset Rakennuspuusepäntuotteet Tehdasvalm. puurakennukset Kuitulevy Lastulevy Vaneri ja vaneriviilu Tarjonnan muutos, josta kotim. tuotanto Puutavara Tarjonnan muutos (milj. euroa) Muut puutuotteet Puupakkaukset Rakennuspuusepäntuotteet Tehdasvalm. puurakennukset Kuitulevy 4.2 Hinnan muutoksen vaikutusanalyysi käyttötaulukossa Välittömät vaikutukset Välilliset vaikutukset = 4.2 Hinnan muutosten vaikutusanalyysit Kokonaisvaikutukset Lastulevy Vaneri ja vaneriviilu Puutavara Käytön muutos, josta välituotekäyttö kulutus pääoman muod. venti Käytön muutos (milj. euroa) TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 22

23 4.2 Hinnan muutosten vaikutusanalyysit Case: Puutuotealan toimialat nostavat oman päätuotteen myyntihintaa 10 milj.eurolla vuodessa (tuotantomäärä ei muutu) Kokonaismuutokset toimialaluokissa Muut puutuotteet Puupakkaukset Rakennuspuusepäntuotteet Tehdasvalm. puurakennukset Kuitulevy Lastulevy Vaneri ja vaneriviilu Puutavara Muut puutuotteet Puupakkaukset Rakennuspuusepäntuotteet Tehdasvalm. puurakennukset Kuitulevy Tuotoksen muutos omalla toimialalla muilla toimialoilla Tuotoksen muutos (milj. euroa) Ei työllisten muutosta 4.2 Hinnan muutoksen vaikutusanalyysi käyttötaulukossa Välittömät vaikutukset Välilliset vaikutukset = Kokonaisvaikutukset Lastulevy Vaneri ja vaneriviilu Puutavara Työllisten muutos omalla toimialalla muilla toimialoilla Työllisten muutos (henkilöä) TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 23

24 4.3 Toimialojen sisäisten muutosten vaikutusanalyysit 2. Määrän perusmuutos käyttötaulukossa 0. Toimintaympäristö ennen sisäistä perusmuutosta Vanhat määrät Vanhat hinnat 1. Toimialan sisäinen perusmuutos Välittömät uudet määrät Välittömät uudet hinnat Vanhat hinnat 6. Hinnan perusmuutos käyttötaulukossa 3. Määrän muutoksen vaikutusanalyysi käyttötaulukossa Välittömät vaikutukset Välilliset = vaikutukset Määrän perusmuutos Kokonaisvaikutukset 5. Toimintaympäristö määrän muutosten jälkeen Uudet määrät Vanhat hinnat 4. Määrän muutokset toimintaympäristössä Määrän kokonaismuutoset Vanhat hinnat Uudet määrät Hinnan perusmuutos 7. Hinnan muutoksen vaikutusanalyysi käyttötaulukossa Välittömät vaikutukset Välilliset = vaikutukset Kokonaisvaikutukset 8. Hinnan muutokset toimintaympäristössä Uudet määrät 9. Toimintaympäristö sisäisen muutoksen jälkeen Uudet määrät Uudet hinnat Hinnan kokonaismuutokset TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 24

25 5 Ympäristökuormien kertymien laskenta Toimialan ympäristökuormien kertymät ovat toimialan välittömät ja välilliset ympäristökuormat yhteensä. Ympäristökuormien kertymät vastaavat tuoteryhmän "toimialalla valmistettavat tuotteet yhteensä" elinkaarta alkutuotannosta myytäväksi tuoteryhmäksi tehtaan portilla. Mitä jalostetumpi tuote, sitä pitempi elinkaaren osa laskelmissa on mukana. Toimialan ekologinen selkäreppu vastaa tuoteryhmän "toimialalla valmistettavat tuotteet yhteensä" elinkaarta alkutuotannosta myytäväksi tuoteryhmäksi tehtaan portilla jaettuna toimialan tuotoksella eli laskettuna yhtä tuotosyksikköä kohti. Tuotteen ympäristökuormien kertymät vastaavat kotimaisen tuotteen elinkaarta alkutuotannosta myytäväksi tuotteeksi tehtaan portilla. Lasketaan toimialojen ympäristökuormien kertymistä. Tuotteen ekologinen selkäreppu sisältää kotimaisen tuotteen tarjontaan liittyvät koti-ja ulkomaiset ympäristökuormien kertymät tehtaan portilla jaettuna kotimaisen tuotteen tarjonnalla eli laskettuna yhtä kotimaisen tarjonnan tuoteyksikköä kohti. TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 25

26 6 Työllisyysvaikutusten laskenta Toimialan työvoiman käytön kertymä on toimialan välitön ja välillinen työvoiman käyttö yhteensä. Työvoiman käytön kertymä vastaa tuoteryhmän "toimialalla valmistettavat tuotteet yhteensä" koti- ja ulkomaista työpanoskertymää alkutuotannosta myytäväksi tuoteryhmäksi tehtaan portilla. Toimialan työllisyysvaikutuskerroin vastaa tuoteryhmän "toimialalla valmistettavat tuotteet yhteensä" koti- ja ulkomaista työpanoskertymää alkutuotannosta myytäväksi tuoteryhmäksi tehtaan portilla jaettuna toimialan tuotoksella eli laskettuna yhtä tuotosyksikköä kohti. Puutuoteteollisuuden toimintaympäristö 1995 Toimiala Sahateollisuus Vanerin ja viilun valmistus Lastulevyn valmistus Kuitulevyn valmistus Puutalojen valmistus Rak.puusepäntuotteiden valm. Puupakkausten valmistus Muiden puutuotteiden valmistus Toimialat yhteensä / keskim. kotimaa Kertymä (henkilöä) tuonti yht Työllisyysvaikutuskerroin (henkilöä per 10 milj. e) kotimaa 146,0 186,5 137,2 198,9 224,6 217,7 191,7 266,3 190,4 tuonti 15,8 33,2 52,3 41,6 36,7 40,1 30,0 29,1 36,6 yht. 161,8 219,7 189,5 240,5 261,3 257,7 221,6 295,4 227,0 TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 26

27 6 Työllisyysvaikutusten laskenta Tuotteen työvoiman käytön kertymä vastaa tuotteen kotimaiseen tarjontaan sisältyvää välitöntä ja välillistä koti- ja ulkomaista työpanoskertymää alkutuotannosta myytäväksi tuotteeksi tehtaan portilla. Lasketaan toimialojen työvoiman käytön kertymistä. Tuotteen työllisyysvaikutuskerroin sisältää kotimaisen tuotteen tarjontaan liittyvän koti-ja ulkomaisen työvoiman käytön kertymän tehtaan portilla jaettuna kotimaisen tuotteen tarjonnalla eli laskettuna yhtä kotimaisen tarjonnan tuoteyksikköä kohti. Puutuoteteollisuuden toimintaympäristö 1995 Kotimainen tarjonta Puutavara Vaneri ja vaneriviilu Lastulevy Kuitulevy Tehdasvalm. puurakennnukset Rakennuspuusepäntuotteet Puupakkaukset Muut puutuotteet Kotimainen tarjonta yhteensä kotimaa Kertymä (henkilöä) tuonti yht Työllisyysvaikutuskerroin (henkilöä per 10 milj. e) kotimaa 146,6 185,6 141,0 200,1 224,3 216,3 189,6 249,6 190,4 tuonti 15,9 33,5 50,9 41,9 36,7 39,7 29,3 29,6 36,6 yht. 162,5 219,3 192,0 242,0 261,0 256,0 219,0 279,2 227,0 TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 27

28 7 Yhteenveto Toimintaympäristön mallintaminen perustuu EU-standardeihin (toimialaluokitus, tuoteluokitus, kansantalouden tilinpitojärjestelmä) ja EU-maissa yhtenäisesti tuotettaviin tilastoihin. Kansantalouden tason numeroaineisto on saatavissa kaikista EU-maista jokaiselta vuodelta vuodesta 1995 alkaen. Toimintaympäristön arviointimenetelmä sisältää toimintaympäristön mallintamisen ja analysoinnin. Arviointimenetelmällä voidaan analysoida minkä tahansa yrityksen tai toimialan tuottamien tavaroiden ja palveluiden aiheuttamia muutoksia toimintaympäristössä. Arviointimenetelmä on valmis sovellettavaksi yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, mikä tarkoittaa mm. kestävään kehitykseen tähtäävää pakollisten ja vapaaehtoisten ohjauskeinojen suunnittelua, toteutusta ja seurantaa. Arviointimenetelmä on valmis sovellettavaksi yrityksen tai toimialan toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten analysointiin strategista suunnittelua ja päätöksentekoa varten. Esimerkkinä puutuotealan sovellukset: puutuotealalle räätälöity toimintaympäristö (70 toimialaa, 82 tuoteluokkaa), sahateollisuuden virtuaalinen rakennemuutos, puutuotealan skenaariot. TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 28

29 7 Yhteenveto Toimintaympäristön mallintaminen ja vastuullinen liiketoiminta - toimialaluokkien kansantaloudelliset tunnusluvut (makrotalous) voidaan laskea mille tahansa yritykselle sen tilinpitotiedoista (mikrotalous) - kansantaloudellisissa tunnusluvuissa valmiina yhteiskunnallinen näkökulma - toimiala- ja tuoteluokkien tunnusluvut keskenään veratailukelpoisia - panos-tuotostaulukoissa valmiina toimialaluokan ja toimintaympäristön väliset vuorovaikutusvirrat (rahavirrat, työvoiman käyttö, materiaalivirrat, energiavirrat ja ympäristökuormat) - toimintaympäristö voidaan räätälöidä minkä tahansa yrityksen tarpeisiin Toimintaympäristön analysointi ja vastuullinen liiketoiminta - analysointiprosessit pohjautuvat kansantalouden panos-tuotosanalyysiin - tuloksena saadaan halutun perusmuutoksen välittömät ja välilliset vaikutukset toimintaympäristön kaikkiin toimiala- ja tuoteluokkiin - muutokset toimiala- ja tuoteluokkien tunnusluvuissa vertailukelpoisia - välittömät vaikutukset ovat normaalia liiketoimintaa - välilliset vaikutukset mitallistavat yrityksen yhteiskunnallista vaikutusta - perusmuutosten vaikutusanalyyseja yhdistämällä voidaan ainakin teoriassa analysoida mikä tahansa tilanne tuotemarkkinoilla TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 29

30 Kiitoksia mielenkiinnosta! Yhteystiedot Teknillinen korkeakoulu / Puutekniikka katuosoite: Tekniikantie 6A (Otaniemen vesitorni 5.krs) postiosoite: PL 6500, TKK puh: gsm: TE-foorumi / Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottovuudet Teknillinen korkeakoulu / Olavi Holmijoki / Kalvo 30

8.9.2010. Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 17 341 telefax: (09) 1734 3429

8.9.2010. Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 17 341 telefax: (09) 1734 3429 8.9.200 Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 7 34 telefax: (09) 734 3429 Tiedustelut: Pasi Koikkalainen, +358 9 734 3332, e-mail: kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi Samu Hakala, +358 9

Lisätiedot

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.211 Marja Haverinen Käsitteistä Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Satakunnassa

Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Satakunnassa Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Satakunnassa Paula Horne, Jyri Hietala, Matleena Kniivilä, Janne Huovari Pellervon taloustutkimus PTT Laskelmat Pellervon taloustutkimus PTT Lähteenä käytetty

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Pirkanmaalla

Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Pirkanmaalla Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja lla Paula Horne, Jyri Hietala, Matleena Kniivilä, Janne Huovari Pellervon taloustutkimus PTT Laskelmat Pellervon taloustutkimus PTT Lähteenä käytetty seuraavia

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Varsinais-Suomessa

Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Varsinais-Suomessa Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Varsinais-Suomessa Paula Horne, Jyri Hietala, Matleena Kniivilä, Janne Huovari Pellervon taloustutkimus PTT Laskelmat Pellervon taloustutkimus PTT Lähteenä

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Varsinais-Suomessa

Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Varsinais-Suomessa Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Varsinais-Suomessa Paula Horne, Jyri Hietala, Matleena Kniivilä, Janne Huovari Pellervon taloustutkimus PTT Laskelmat Pellervon taloustutkimus PTT Lähteenä

Lisätiedot

Etelä-Savon metsäbiotalous

Etelä-Savon metsäbiotalous n metsäbiotalous vahva metsätaloudessa ja puutuotteissa Metsäbiotalous vastaa yli puolesta maakunnan biotalouden tuotoksesta. Vahvoja toimialoja ovat puutuoteteollisuus ja metsätalous (metsänhoito, puunkorjuu

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Satakunnassa. Paula Horne, Jyri Hietala, Matleena Kniivilä, Janne Huovari Pellervon taloustutkimus PTT

Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Satakunnassa. Paula Horne, Jyri Hietala, Matleena Kniivilä, Janne Huovari Pellervon taloustutkimus PTT Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Satakunnassa Paula Horne, Jyri Hietala, Matleena Kniivilä, Janne Huovari Pellervon taloustutkimus PTT Laskelmat Pellervon taloustutkimus PTT Lähteenä käytetty

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Päijät-Hämeessä

Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Päijät-Hämeessä Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Päijät-Hämeessä Paula Horne, Jyri Hietala, Matleena Kniivilä, Janne Huovari Pellervon taloustutkimus PTT Laskelmat Pellervon taloustutkimus PTT Lähteenä käytetty

Lisätiedot

Paula Horne Tekijät: Lauri Esala, Jyri Hietala, Janne Huovari

Paula Horne Tekijät: Lauri Esala, Jyri Hietala, Janne Huovari Paula Horne Tekijät: Lauri Esala, Jyri Hietala, Janne Huovari Metsä Group Tutkimuksen tavoite 1) Mitä yhteiskunnallisia vaikutuksia puurakentamisen osuuden lisäämisellä olisi työllisyyteen? rakennustuotteiden

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Uudellamaalla. Paula Horne, Jyri Hietala, Matleena Kniivilä, Janne Huovari Pellervon taloustutkimus PTT

Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Uudellamaalla. Paula Horne, Jyri Hietala, Matleena Kniivilä, Janne Huovari Pellervon taloustutkimus PTT Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Uudellamaalla Paula Horne, Jyri Hietala, Matleena Kniivilä, Janne Huovari Pellervon taloustutkimus PTT Laskelmat Pellervon taloustutkimus PTT Lähteenä käytetty

Lisätiedot

Tuontituotteiden käytön osuus öljynjalostuksessa teollisuustoimialojen suurin vuonna 2014

Tuontituotteiden käytön osuus öljynjalostuksessa teollisuustoimialojen suurin vuonna 2014 Kansantalous 2017 Panos-tuotos 2014 Tuontituotteiden käytön osuus öljynjalostuksessa teollisuustoimialojen suurin vuonna 2014 Tilastokeskuksen panos-tuotostilaston mukaan tuontituotteiden käytön osuus

Lisätiedot

Pohjois-Savon metsäbiotalous

Pohjois-Savon metsäbiotalous n metsäbiotalous ssa metsäbiotaloudella on merkittävä aluetaloudellinen rooli Metsäbiotalous muodostaa 40 % maakunnan biotalouden tuotoksesta. Biotaloudessa tärkein sektori on elintarviketeollisuus. Metsäbiotalouden

Lisätiedot

Kaivostoiminta ja louhinta merkittävin välituotekäytön tuoteryhmä vuonna 2012

Kaivostoiminta ja louhinta merkittävin välituotekäytön tuoteryhmä vuonna 2012 Kansantalous 2014 Panos-tuotos 2012 Kaivostoiminta ja louhinta merkittävin välituotekäytön tuoteryhmä vuonna 2012 Vuotta 2012 koskevien tarjonta- ja käyttötaulukoiden tietojen mukaan kaivostoiminta ja

Lisätiedot

Uudenmaan metsäbiotalous

Uudenmaan metsäbiotalous Uudenmaan metsäbiotalous Uusimaa - määrissä suuri, osuuksissa pieni Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 22 %. Tärkein biotalouden sektori on elintarviketeollisuus. Metsäbiotalous

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan metsäbiotalous

Etelä-Pohjanmaan metsäbiotalous Etelä-Pohjanmaan metsäbiotalous Etelä- Pohjanmaan metsäbiotalouden perusta puutuotteissa Metsäbiotalouden suurin toimiala on puutuoteteollisuus. Se työllistää lähes 60 prosenttia maakunnan metsäbiotalouden

Lisätiedot

Osta Suomalaista Luo työtä

Osta Suomalaista Luo työtä Osta Suomalaista Luo työtä Panos-tuotos-laskelma: kotimaisen tuotteen tai palvelun kuluttamisen vaikutus työllisyyteen sekä julkisen sektorin tuloihin 21.12.201 7 Pasi Holm 6.6.2016 Taloustutkimus Oy 1

Lisätiedot

METSÄSEKTORI TUOTTAA JA TYÖLLISTÄÄ

METSÄSEKTORI TUOTTAA JA TYÖLLISTÄÄ METSÄSEKTORI TUOTTAA JA TYÖLLISTÄÄ Tämä kalvoesitys pohjautuu Pellervon taloustutkimuksen (PTT) Metsäsektorin merkitys aluetalouksissa tutkimukseen Esitys on päivitetty versio vuonna 27 ilmestyneestä kalvosarjasta

Lisätiedot

Mineraalisten luonnonvarojen kokonaiskäytön arviointi

Mineraalisten luonnonvarojen kokonaiskäytön arviointi Mineraalisten luonnonvarojen kokonaiskäytön arviointi Johtaja, professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus SUOMEN MINERAALISTRATEGIAN AVAJAISSEMINAARI, 17.3.2010 GTK 18.3.2010 Elinkaariajattelu Jyri

Lisätiedot

Keski-Suomen metsäbiotalous

Keski-Suomen metsäbiotalous Keski-Suomen metsäbiotalous metsäbiotaloudella suuri merkitys aluetaloudelle Metsäbiotalouden osuus maakunnan kokonaistuotoksesta on 14 %, arvonlisäyksestä 10 % ja työllisyydestä 6 %. Merkitys on selvästi

Lisätiedot

Päijät-Hämeen metsäbiotalous

Päijät-Hämeen metsäbiotalous en metsäbiotalous en metsäbiotalouden veturina on puutuoteteollisuus Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 39 %. Biotaloudessa merkittävä sektori on myös elintarviketeollisuus. Metsäbiotalouden

Lisätiedot

Kanta-Hämeen metsäbiotalous

Kanta-Hämeen metsäbiotalous en metsäbiotalous en biotaloutta vetää elintarvikesektori Metsäbiotalous muodostaa 3-5 % koko maakunnan tuotoksesta, arvonlisäyksestä, investoinneista ja työllisyydestä. Suhteelliset osuudet ovat lähellä

Lisätiedot

Panos-tuotos 2010 ja 2011

Panos-tuotos 2010 ja 2011 Kansantalous 2015 Panos-tuotos 2010 ja 2011 Elintarviketeollisuudessa teollisuuden suurimmat suhteelliset työllisyysvaikutukset vuosina 2010 ja 2011 Toimialalla 10_12 Elintarviketeollisuus ym oli teollisuustoimialojen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous

Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous Keski-Pohjanmaa puutuotteista pientä lisää biotalouteen Metsäbiotalouden osuus maakunnan koko biotalouden tuotoksesta on 19 %, joka on selvästi maakuntien keskiarvoa pienempi.

Lisätiedot

Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa teollisuuden suurimmat suhteelliset työllisyysvaikutukset vuonna 2008

Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa teollisuuden suurimmat suhteelliset työllisyysvaikutukset vuonna 2008 Kansantalous 2011 Panos-tuotos 2008 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa teollisuuden suurimmat suhteelliset työllisyysvaikutukset vuonna 2008 Tilastokeskuksen vuoden 2008 panos-tuotostilaston

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006 Ennusteen taulukkoliite 24.3.2004 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/2004 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5.

Lisätiedot

Mikä on bruttokansantuote ja mitä se mittaa? Maailman tilastopäivä 20.10.2015 Studia Monetaria Katri Soinne

Mikä on bruttokansantuote ja mitä se mittaa? Maailman tilastopäivä 20.10.2015 Studia Monetaria Katri Soinne Mikä on bruttokansantuote ja mitä se mittaa? Maailman tilastopäivä 20.10.2015 Studia Monetaria Katri Soinne Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos eli reaalinen muutos, prosenttia Lähde: www.tilastokeskus.fi

Lisätiedot

ENVIMAT - Suomen kansantaloudenmateriaalivirtojen ympäristövaikutusten arviointi

ENVIMAT - Suomen kansantaloudenmateriaalivirtojen ympäristövaikutusten arviointi ENVIMAT - Suomen kansantaloudenmateriaalivirtojen ympäristövaikutusten arviointi Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus 7 10 2009 Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous 7.10.2009 Suomen kestävän kehityksen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan metsäbiotalous

Pohjois-Pohjanmaan metsäbiotalous Pohjois-Pohjanmaan metsäbiotalous Pohjois-Pohjanmaalla metsäbiotalouden veturina on vahva metsäteollisuus Metsäbiotalouden osuus maakunnan koko biotaloudesta on 40 %. Merkittävin biotalouden sektori on

Lisätiedot

Lapin metsäbiotalous

Lapin metsäbiotalous Lapin metsäbiotalous Lapissa metsäbiotalouden merkitys maakunnan taloudessa on suuri Metsäbiotalous muodostaa pääosan maakunnan koko biotaloudesta. Esimerkiksi tuotoksesta sen osuus on 60 %. Kivijalkana

Lisätiedot

Tuontituotteiden osuus runsas neljännes välituotekäytöstä vuonna 2010

Tuontituotteiden osuus runsas neljännes välituotekäytöstä vuonna 2010 Kansantalous 2013 Panos-tuotos 2010 Tuontituotteiden osuus runsas neljännes välituotekäytöstä vuonna 2010 Vuotta 2010 koskevien tarjonta- ja käyttötaulukoiden tietojen mukaan tuontituotteiden osuus oli

Lisätiedot

Alueellinen panos-tuotos tutkimus Iltapäiväseminaari Helsinki

Alueellinen panos-tuotos tutkimus Iltapäiväseminaari Helsinki Alueellinen panos-tuotos tutkimus 2002 Iltapäiväseminaari 4.10.2006 Helsinki Esityksen rakenne!1. Valmistuneet tiedot maakunnittain!2. Muutamia perustietoja!3. Tuloksia!4. Miten käsiksi tietoihin!5. Sovelluskohde:

Lisätiedot

Pohjanmaan metsäbiotalous

Pohjanmaan metsäbiotalous n metsäbiotalous massa ja paperi etunenässä Metsäbiotalouden osuus maakunnan koko biotalouden tuotoksesta on 42 %. Muita biotalouden tärkeitä sektoreita ovat maatalous ja elintarviketeollisuus. Metsäbiotalouden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ja talouden tulevaisuus Suomessa vuoteen 2020

Metsäteollisuuden ja talouden tulevaisuus Suomessa vuoteen 2020 Metsäteollisuuden ja talouden tulevaisuus Suomessa vuoteen 2020 Lauri Hetemäki Puu- ja erityisalojen liitto 110 vuotta juhlaseminaari, 14.5.2009, Sibeliustalo, Lahti Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Paula Horne Tekijät: Lauri Esala, Jyri Hietala, Janne Huovari

Paula Horne Tekijät: Lauri Esala, Jyri Hietala, Janne Huovari Paula Horne Tekijät: Lauri Esala, Jyri Hietala, Janne Huovari Metsä Group Tutkimuksen tavoite 1) Mitä yhteiskunnallisia vaikutuksia puurakentamisen osuuden lisäämisellä olisi työllisyyteen? rakennustuotteiden

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden menestystekijät Joni Lukkaroinen 19.5.2011. perjantai, 13. toukokuuta 2011 1

Puutuoteteollisuuden menestystekijät Joni Lukkaroinen 19.5.2011. perjantai, 13. toukokuuta 2011 1 Puutuoteteollisuuden menestystekijät Joni Lukkaroinen 19.5.2011 perjantai, 13. toukokuuta 2011 1 Sisällys: 1 Puutuoteteollisuus Euroopassa 2 Tuotantokeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen 3 Jalostusarvon

Lisätiedot

Suomessa käytetystä puuaineksesta puolet menee polttoon

Suomessa käytetystä puuaineksesta puolet menee polttoon Ympäristö ja luonnonvarat 29 Metsätilinpito 28 Suomessa käytetystä puuaineksesta puolet menee polttoon Suomessa käytetyn puun kokonaismäärästä poltettiin 48 prosenttia vuonna 28. Paperiin ja kartonkiin

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Pohjois-Karjalassa

Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Pohjois-Karjalassa Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Pohjois-Karjalassa Paula Horne, Jyri Hietala, Matleena Kniivilä, Janne Huovari Pellervon taloustutkimus PTT Laskelmat Pellervon taloustutkimus PTT Lähteenä

Lisätiedot

Kymenlaakson metsäbiotalous

Kymenlaakson metsäbiotalous Kymenlaakson metsäbiotalous Kymenlaakso massan ja paperin maakunta Metsäbiotalous on maakunnan biotalouden veturi. Sen osuus biotalouden kokonaistuotoksesta on 65 %. Kivijalkana on vahva massa- ja paperiteollisuus.

Lisätiedot

Kainuun metsäbiotalous

Kainuun metsäbiotalous n metsäbiotalous elää edelleen puusta Metsäbiotalous muodostaa 41 % maakunnan koko biotalouden tuotoksesta. Työllisyydessä osuus on noin 1,5-kertainen maakuntien keskiarvoon verrattuna. Metsäbiotalouden

Lisätiedot

Satakunnan metsäbiotalous

Satakunnan metsäbiotalous Satakunnan metsäbiotalous Satakunnassa massa ja paperi ovat metsäbiotalouden kärjessä Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 41 %. Muussa biotaloudessa tärkeimmät sektorit ovat elintarviketeollisuus

Lisätiedot

Varsinais-Suomen metsäbiotalous

Varsinais-Suomen metsäbiotalous Varsinais-Suomen metsäbiotalous - metsäbiotalous pientä Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 12 %. Biotalouden tärkeitä sektoreita ovat elintarviketeollisuus, maatalous ja lääketeollisuus.

Lisätiedot

Kaivannaisalan talous- ja työllisyysvaikutukset vuoteen 2020. Olavi Rantala ETLA

Kaivannaisalan talous- ja työllisyysvaikutukset vuoteen 2020. Olavi Rantala ETLA Kaivannaisalan talous- ja työllisyysvaikutukset vuoteen 2020 Olavi Rantala ETLA 1 Kaivannaisalan talousvaikutusten arviointi Kaivannaisala: - Metallimalmien louhinta - Muu mineraalien kaivu: kivenlouhinta,

Lisätiedot

Tuontipuu energiantuotannossa

Tuontipuu energiantuotannossa Tuontipuu energiantuotannossa Yliaktuaari Esa Ylitalo Luonnonvarakeskus,Tilastopalvelut Koneyrittäjien Energiapäivät 2017 Hotelli Arthur Metsähakkeen käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa 2000 2015 milj. m³

Lisätiedot

Etelä-Karjalan metsäbiotalous

Etelä-Karjalan metsäbiotalous Etelä-Karjalan metsäbiotalous Etelä-Karjalassa metsäbiotalouden merkitys maakunnan taloudessa on Suomen suurin Metsäbiotalous muodostaa pääosan maakunnan koko biotaloudesta. Esimerkiksi tuotoksesta sen

Lisätiedot

Suomen elintarviketoimiala 2014

Suomen elintarviketoimiala 2014 Suomen elintarviketoimiala 2014 Strateginen toimialakatsaus Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Tiivistelmä 8 1 Suomen talous ja elintarviketoimiala 10 1.1 Kansantalouden kehitys 10 1.2

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto 2006

Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto 2006 Julkinen talous 2007 Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto 2006 Kuntien ja kuntayhtymien kokonaistuottavuus laski vuonna 2006 Kuntien ja kuntayhtymien koulutuksen, terveydenhuoltopalveluiden ja sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Globalisaatio. Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa

Globalisaatio. Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa Globalisaatio Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa Palvelujen ulkomaankaupan tilasto Kuvaa palvelujen vientiä ja tuontia palvelutyypeittäin ja kohdemaittain Sisältää konsernien sisäisen kaupan

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Pohjois-Karjalassa

Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Pohjois-Karjalassa Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Pohjois-Karjalassa Paula Horne, Jyri Hietala, Matleena Kniivilä, Janne Huovari Pellervon taloustutkimus PTT Laskelmat Pellervon taloustutkimus PTT Lähteenä

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Pohjois-Savossa

Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Pohjois-Savossa Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Pohjois-Savossa Paula Horne, Jyri Hietala, Matleena Kniivilä, Janne Huovari Pellervon taloustutkimus PTT Laskelmat Pellervon taloustutkimus PTT Lähteenä käytetty

Lisätiedot

PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6

PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6 PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6 Suomen puunjalostus ja sen merkitys eri puutavaralajit ja niiden laadun vaikutus puunjalostukseen puunjalostusmuodot 1 Puu on ekologinen materiaali

Lisätiedot

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma Erkki Niemi RAKENNEMUUTOS 1988..2007 Nousuja, laskuja ja tasaisia taipaleita Yleinen kehitys Tuotanto Klusterit tuotantorakenne ja sen muutos Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma 1 Alueiden

Lisätiedot

Pellervon Päivä Talousennusteet mitä yritysjohto voi niistä oppia. Raija Volk Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT

Pellervon Päivä Talousennusteet mitä yritysjohto voi niistä oppia. Raija Volk Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT Pellervon Päivä 2007 Talousennusteet mitä yritysjohto voi niistä oppia Raija Volk Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT Talouden tila ja uhkat keskipitkällä aikavälillä Julkisen talouden liikkumavara

Lisätiedot

16.4.2015 Matti Paavonen 1

16.4.2015 Matti Paavonen 1 1 Palvelut, kasvu ja kansainvälistyminen 16.4.2015, Bioteollisuus Forum Matti Paavonen, ekonomisti 2 Esityksen rakenne Yleinen talouskehitys maailma muuttuu Talouden rakenteet toimialojen rajat hämärtyvät

Lisätiedot

Rakennustyöt merkittävin kotimaisen lopputuotekäytön tuoteryhmä vuonna 2007

Rakennustyöt merkittävin kotimaisen lopputuotekäytön tuoteryhmä vuonna 2007 Kansantalous 2010 Panos-tuotos 2007 Rakennustyöt merkittävin kotimaisen lopputuotekäytön tuoteryhmä vuonna 2007 Tilastokeskuksen vuotta 2007 koskevien tarjonta- ja käyttötaulukoiden tietojen mukaan tuoteryhmä

Lisätiedot

Suomessa käytetystä puuaineksesta puolet menee polttoon

Suomessa käytetystä puuaineksesta puolet menee polttoon Ympäristö ja luonnonvarat 2010 Metsätilinpito 2009 Suomessa käytetystä puuaineksesta puolet menee polttoon Suomessa käytetyn puun kokonaismäärästä poltettiin puolet vuonna 2009. Paperiin ja kartonkiin

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset. Jyväskylän selvitysalue 25.4.2014 Heikki Miettinen

Toimintaympäristön muutokset. Jyväskylän selvitysalue 25.4.2014 Heikki Miettinen Toimintaympäristön muutokset Jyväskylän selvitysalue 25.4.2014 Heikki Miettinen Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Työpaikat Työvoima Koulutus Työlliset Työttömyys Verotettavat tulot Muutto Sairastavuus

Lisätiedot

Metsäbiotalous. Suomessa ja maakunnissa. Helsinki, Panu Kallio, Tapio Oy Jouko Lehtoviita, Tapio Oy

Metsäbiotalous. Suomessa ja maakunnissa. Helsinki, Panu Kallio, Tapio Oy Jouko Lehtoviita, Tapio Oy Metsäbiotalous Suomessa ja maakunnissa Panu Kallio, Jouko Lehtoviita, Helsinki, Esityksen sisältö Metsäbiotalous Suomessa Maakuntien metsäbiotalous Metsäbiotalouden osuus maakuntien biotaloudesta Esimerkki

Lisätiedot

Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet. Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet. Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö Metsäalan nykytilanne Globaalit trendit sekä metsäbiotalouden

Lisätiedot

TŠEKKI. Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT. Puulajien osuus puuston tilavuudesta.

TŠEKKI. Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu  METSÄVARAT. Puulajien osuus puuston tilavuudesta. METSÄVARAT Metsänomistus Puulajien osuus puuston tilavuudesta yksityishenk ilöt 19% kunnat 17% yritykset 3% yhteisöt 1% valtio 6% Lähde:Information on forests and forestry in the Czech Republic by 1 pyökki

Lisätiedot

Kotitalouksien palvelujen tuotanto / kotityön arvo. Tilastokeskus-päivä 25.1.2012 Johanna Varjonen

Kotitalouksien palvelujen tuotanto / kotityön arvo. Tilastokeskus-päivä 25.1.2012 Johanna Varjonen Kotitalouksien palvelujen tuotanto / kotityön arvo Tilastokeskus-päivä 25.1.2012 Johanna Varjonen Miksi tietoja tarvitaan Yhteiskunnallinen työnjako hyvinvointipalvelujen tuottamisessa Kotitalouksien tuotanto

Lisätiedot

Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010)

Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010) Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010) Tutkimusohjelman esittely Ohjelmajohtaja: MMT Riitta Hänninen riitta.hanninen@metla.fi Metsien monimuotoisuuden

Lisätiedot

Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuoteen 2020

Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuoteen 2020 Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuoteen 2020 Lauri Hetemäki & Riitta Hänninen Tiedotustilaisuus 27.5.2009, Helsingin yliopiston päärakennus, Helsinki Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi. Helena Wessman KCL

Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi. Helena Wessman KCL Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi Helena Wessman KCL Helena Wessman 27.5.2009 1 MITÄ ON KESTÄVÄ KEHITYS? Kestävä kehitys = taloudellisuus+sosiaalinen hyväksyttävyys+ ympäristöystävällisyys

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämismenojen pääomittaminen kansantalouden tilinpidossa. Ville Haltia

Tutkimus- ja kehittämismenojen pääomittaminen kansantalouden tilinpidossa. Ville Haltia Tutkimus- ja kehittämismenojen pääomittaminen kansantalouden tilinpidossa Ville Haltia 17.9.2013 Sisältö Tausta t&k-menojen pääomittamiselle Yleistä kansantalouden tilinpidosta Pääomittamisen menetelmät

Lisätiedot

Kotitalouksien tuotanto ja kulutus. Kotitaloustuotannon satelliittitilinpito 2001 Johanna Varjonen, Kristiina Aalto

Kotitalouksien tuotanto ja kulutus. Kotitaloustuotannon satelliittitilinpito 2001 Johanna Varjonen, Kristiina Aalto Kotitalouksien tuotanto ja kulutus Kotitaloustuotannon satelliittitilinpito 2001 Johanna Varjonen, Kristiina Aalto Mikä tilinpito? Kotitalouksien omaan käyttöönsä tuottamien palveluiden arvo (esim. ateriat).

Lisätiedot

LIITE A. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa

LIITE A. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2010 KOM(2010) 774 lopullinen Liite A/Luku 14 LIITE A Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä

Lisätiedot

PANOS-TUOTOSMALLIT. Olavi Rantala ETLA

PANOS-TUOTOSMALLIT. Olavi Rantala ETLA PANOS-TUOTOSMALLIT Olavi Rantala ETLA 19.11.2013 Panos-tuotosmalli Esimerkkitapauksena kahden toimialan kansantalouden panos-tuotosriippuvuudet: Y1 = a11y1 + a12y2 + b11c + b12g + b13k + b14x Y2 = a21y1

Lisätiedot

Pirkanmaan metsäbiotalous

Pirkanmaan metsäbiotalous Pirkanmaan metsäbiotalous Pirkanmaa metsäbiotalouden kärkimaakunta Metsäbiotalous muodostaa lähes puolet maakunnan koko biotalouden tuotoksesta. Osuus on selvästi keskimääräistä suurempi. Kivijalkana on

Lisätiedot

Mitä on kansantalouden tilinpito?

Mitä on kansantalouden tilinpito? Mitä on kansantalouden tilinpito? Tilastokeskuksen asiakasaamu kirjastoille ja tietopalveluille 1.12.2010 Tilastopäällikkö Tuomas Rothovius Modernin makrotaloustieteen ja kansantalouden tilinpidon synnystä

Lisätiedot

Suomessa käytetystä puuaineksesta puolet menee polttoon

Suomessa käytetystä puuaineksesta puolet menee polttoon Ympäristö ja luonnonvarat 2011 Metsätilinpito 2010 Suomessa käytetystä puuaineksesta puolet menee polttoon Suomessa käytetyn puun kokonaismäärästä poltettiin puolet vuonna 2010. Paperiin ja kartonkiin

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala 27.1.2014 Heikki Miettinen

Hattula Hämeenlinna Janakkala 27.1.2014 Heikki Miettinen Hämeenlinna Hattula Janakkala MML, 2012 Toimintaympäristön muutokset ja pendelöinti Hattula Hämeenlinna Janakkala 27.1.2014 Heikki Miettinen Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Työpaikat Työvoima Koulutus

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2005 2007 Ennusteen taulukkoliite 30.3.2005 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/2005 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5.

Lisätiedot

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Peruslähtökohtia EU:n ehdotuksissa Ehdollisuus - Muun maailman vaikutus

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Mäntyteollisuuden näkymät ja haasteet puutuotealalla / Pohjanmaa ja Lappi

Mäntyteollisuuden näkymät ja haasteet puutuotealalla / Pohjanmaa ja Lappi Mäntyteollisuuden näkymät ja haasteet puutuotealalla / Pohjanmaa ja Lappi Metla -seminaari 23.2.2010 Kuusamo 1 Esityksen sisältö Puutuoteala / Pohjois-Suomi Näkymät ja haasteet tuoteryhmittäin 2.1. Sahaus

Lisätiedot

Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin Seminaari 22.3.2012 Eeva Hamunen Kehittämispäällikkö

Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin Seminaari 22.3.2012 Eeva Hamunen Kehittämispäällikkö Miten globalisaatio vaikuttaa kansantalouden tilastointiin? UNECE:n Globalisaatio-ohjekirja Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin Seminaari 22.3.2012 Eeva Hamunen Kehittämispäällikkö Mitä

Lisätiedot

Ennuste vuosille

Ennuste vuosille ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2015 2017 10.6.2015 11:00 EURO & TALOUS 3/2015 TALOUDEN NÄKYMÄT Kesäkuu 2015 1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT Viitevuoden 2010 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta Bruttokansantuote

Lisätiedot

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset 28.4.2009 Joensuu Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäsektori Suomessa + Klusteri työllistää suoraan ja välillisesti n. 200 000 työntekijää

Lisätiedot

Ruokaketjun vaikutus aluetalouteen

Ruokaketjun vaikutus aluetalouteen Ruokaketjun vaikutus aluetalouteen KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, Hyvinkää, 11.10.2017 9.10.2013 1 2 Ruokaketju / Ruokajärjestelmä? 3 Ruoka-ala on tärkeä sekä yksilötasolla että kansantaloudellisesti:

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. 1 Yksityisyritykset 11 % Yksityistä misen alla oleva maa 15 % Valtion metsähallinto 37 % Muut puulajit Tervaleppä % 5 % Harmaaleppä

Lisätiedot

Ennuste vuosille

Ennuste vuosille ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 13.6.2017 11:00 EURO & TALOUS 3/2017 TALOUDEN NÄKYMÄT Suomen talouden ennuste vuosille 2017 2019 kesäkuussa 2017. Eurojatalous.fi Suomen Pankin ajankohtaisia

Lisätiedot

Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset. DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö

Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset. DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö YM:n, STM:n ja Suomen Kuntaliiton rahoittama projekti Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveysja

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot vuosille 2017 2019 (kesäkuu 2017) 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 EILEN 11:00 EURO & TALOUS 3/2017 TALOUDEN NÄKYMÄT

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari. Puutuoteteollisuus. Helsinki

Toimialojen rahoitusseminaari. Puutuoteteollisuus. Helsinki Toimialojen rahoitusseminaari Puutuoteteollisuus Helsinki 12.5.2016 Pasi Loukasmäki Puutuotealan Toimialat TOL 2008 mukaan TOL 16 Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus Puun sahaus, höyläys ja kyllästys

Lisätiedot

talouskasvun lähteenä Matti Pohjola

talouskasvun lähteenä Matti Pohjola Työn tuottavuus talouskasvun lähteenä Matti Pohjola Tuottavuuden määritelmä Panokset: -työ - pääoma Yit Yritys tai kansantalous Tuotos: - tavarat - palvelut Tuottavuus = tuotos/panos - työn tuottavuus

Lisätiedot

Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 2012

Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 2012 Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 2012 Rakentaminen kansantaloudessa 2011 Rakennusinvestoinnit investoinneista 66% Investoinnit, kunnossapito ja vienti bruttokansantuotteesta 18% Viennistä 8%

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2016 2018 TÄNÄÄN 11:00 EURO & TALOUS 3/2016 TALOUDEN NÄKYMÄT Kesäkuu 2016 1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot vuosille 2017-2019 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 TÄNÄÄN 11:00 EURO & TALOUS 5/2016 TALOUDEN NÄKYMÄT Joulukuu 2016

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen talouden näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen talouden näkymät Ennusteen taulukkoliite Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen talouden näkymät 2008 2010 Ennusteen taulukkoliite 9.12.2008 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 4/2008 Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Joukukuu 2008

Lisätiedot

Kilpailukykysopimuksen vaikutukset. Olli Savela Metalli 49:n seminaari Turku

Kilpailukykysopimuksen vaikutukset. Olli Savela Metalli 49:n seminaari Turku Kilpailukykysopimuksen vaikutukset Olli Savela Metalli 49:n seminaari Turku 12.11.2016 1 Kilpailukykysopimuksen taustaa Sipilän hallitus uhkasi ns. pakkolaeilla ja 1,5 miljardin euron lisäleikkauksilla

Lisätiedot

Metsätilinpito Puuaineksesta puolet polttoon

Metsätilinpito Puuaineksesta puolet polttoon Ympäristö ja luonnonvarat 2013 Metsätilinpito 2012 Puuaineksesta puolet polttoon Suomessa käytetyn puun kokonaismäärästä poltettiin puolet vuonna 2012. Paperiin ja kartonkiin sitoutui 20 prosenttia, sahatavaraan

Lisätiedot

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Puumarkkinapäivät Reima Sutinen Työ- ja elinkeinoministeriö www.biotalous.fi Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous Biotalous:

Lisätiedot

Matkailutilinpito 2011-2013. Ossi Nurmi 20.3.2015 Visit Finland, Matkailutilastot ja trendit aamupäivä

Matkailutilinpito 2011-2013. Ossi Nurmi 20.3.2015 Visit Finland, Matkailutilastot ja trendit aamupäivä Matkailutilinpito 2011-2013 Ossi Nurmi 20.3.2015 Visit Finland, Matkailutilastot ja trendit aamupäivä Esityksen sisältö - Hankkeen tavoitteet ja organisointi - Kansainväliset suositukset - Käsitteet ja

Lisätiedot

Kodin tavarat mistä on 6128 esinettä tehty?

Kodin tavarat mistä on 6128 esinettä tehty? Teollisen ekologian syysseminaari Lahti, 27.-28.11.2007 Kodin tavarat mistä on 6128 esinettä tehty? Michael Lettenmeier ja Tiina Moisio Suomen Luonnonsuojeluliitto / Helsingin yliopisto Kodin tavarat KotiMIPS-tutkimuksissa

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 7 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Yksityistämisen alla oleva maa 1 % Lepät 1 % Haapa 3 % Muut puulajit 5 % Yksityinen 35 % Valtio 9 % Rauduskoivu 18 % Mänty 1 % Kuusi

Lisätiedot

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa!Satakunnan talous -katsaus (painettu ja pdf) kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja marraskuussa, sis. mm. toimialoittaisen

Lisätiedot