Seutuverkkopäivät Vaasa. Ari Silfverberg ja Max Isaksson

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seutuverkkopäivät 29.-30.10.2014 Vaasa. Ari Silfverberg ja Max Isaksson"

Transkriptio

1 Seutuverkkopäivät Vaasa Ari Silfverberg ja Max Isaksson

2 Fingrid on Suomen kantaverkkoyhtiö Vastaamme koko sähköjärjestelmän toimivuudesta valtakunnassa. Pidämme verkon kunnossa ja rakennamme uutta markkinoiden tarpeiden mukaisesti. Siirrämme sähköä joka hetki tuottajilta jakeluverkko- ja teollisuusyrityksille. 75 % Suomen sähköstä kulkee verkossamme. Huolehdimme sähkön siirron ulkomaanyhteyksistä. Suomeen on suorat yhteydet Venäjältä, Ruotsista, Norjasta ja Virosta. Edistämme sähkömarkkinoiden toimintaa pitämällä siirtoyhteydet toimivina eri maiden välillä

3 Kantaverkko - mikä se on? Sähkön siirron runkoverkko, johon kuuluvat 400 ja 220 kilovoltin ja voimansiirron kannalta keskeisimmät 110 kilovoltin johdot ja sähköasemat Sähkö siirretään voimalaitoksilta kulutusalueille ja suurkäyttäjille. Paikallinen siirto pienkäyttäjille tapahtuu alue- ja jakeluverkoissa Toimintavarmuus on erinomainen. Yksittäisen johdon vioittuminen ei keskeytä sähkön siirtoa kantaverkossa

4 Merkittävimmät omaisuuslajit Voimajohdot ja pylväät Voimajohtoja km; pylväitä kpl 400 kv, 220 kv, 110 kv (n. 50% 110 kv verkosta Suomessa) johtorakenteet Johtokadut (sis. maa-alueilla käyttöoikeus) Sähköasemat 113 kpl 400/220, 400/110, 220/110 kytkinlaitokset ja muunnot Sähköasema-alueen sisälle jäävät rakennukset, laitteet ja maa-alueet Erikoisjärjestelmät, kuten tasasähkö- ja loistehokompensointijärjestelmät Häiriöreservi 10 laitosta, 21 yksikköä 615 MW nopeaa häiriöreserviä Sis. polttoainesäiliöt, generaattorit, turbiinit

5 Tietotekniikka Fingridissä Palvelimia 350 Valokaapelia 3500 km Laajakaistaliittymiä 115 Lankapuhelinliittymiä 156 GSM-puhelinliittymiä 435 Satelliittipuhelimia 77 Ala-asemayhteyksiä 283 Suojauksen viestiyhteyksiä 180 Sähköasemien laajakaistal. 87 VIRVE-puhelimia 25 Muita tietoliikenneyhteyksiä 80 Teleoperaattoreita

6 Vaatimuksia tietoliikenneyhteyksille Käyttövarmuus Kahdennetut yhteydet Akkuvarmennus 12 h, valmisteilla oleva määräys saattaa nostaa vaatimuksen 24 tuntiin Suurhäiriössä ei aggregaatteja riitä kaikkialle Musta kuitu mahdollistaa riippumattomuuden jakeluverkosta ja operaattoreiden akuista Operaattorit haluttomia vuokraamaan kuitua Tietoturva Voimajohtojen suojausyhteydet Vaatimus symmetrinen viive (ero alle 0,9 ms) Viive ei saa vaihdella (SDH-protektointia ei saa käyttää) IP-tekniikka on vasta tulossa

7 Yhteistyömahdollisuudet Sähköasemat keskustojen ulkopuolella Seutuverkkoyhteistyö tuo uusia mahdollisuuksia Hajautetun tuotannon haasteet MVA Voimalaitoksen voimajohtoliitynnälle tarvitaan eroonkytkennän viestiyhteys (EVY) Tuulipuistot rakennetaan harvaan asutulle alueelle ja puistoihin tarvitaan tietoliikenneyhteys Fingridin valokuituverkko Fingrid tarjoaa mustaa kuitua samoin ehdoin kaikille Jatkoskoteloita yleensä teiden ja johtojen risteyksissä Yhteydenotot:

8 Suunnitellut tuulivoimaprojektit Vaasan seudulla Lähde: VTT Taustakartta: Google Maps

9 VALOKUITU-UKKOSJOHTIMET OPGW

10 Kaapeliristeämistä johtoalueilla Max Isaksson erikoisasiantuntija, maankäyttö ja ympäristö

11 11 Johtoalue Max Isaksson

12 12 Fingrid Oyj:n johtoalueet Fingrid Oyj ei omista voimajohtojen maa-alueita, vaan voimajohtoja varten on lunastettu rajoitettu käyttöoikeus Lunastuksen perusteella yhtiöllä on oikeus pitää voimajohto alueella sekä oikeus ylläpitää ja huoltaa sitä Lunastus rajoittaa maanomistajan oikeuksia Fingridillä on lunastukseen ja sähköturvallisuuslakiin perustuvat oikeus ja velvollisuus antaa ohjeet johtoalueen turvallisesta käytöstä ja toiminnasta voimajohdon läheisyydessä Sähköturvallisuuslaki 38 : Vahinkoa aiheuttaneen sähkölaitteen tai -laitteiston haltija on tuottamuksesta riippumatta velvollinen korvaamaan sähkövahingon, jollei tässä luvussa toisin säädetä Max Isaksson

13 13 Johtoalue Max Isaksson

14 14 Fingrid Oyj:n verkko ja risteämät 400 kv:n, 220 kv:n ja 110 kv:n voimajohtoja yhteensä noin kilometriä Toiminnasta voimajohtojen läheisyydessä annetaan vuosittain noin 400 risteämälausuntoa koskien yli 600 risteämäkohdetta. Risteämäkuntotietoja merkitään vuosittain lähes Voimajohdon omistajan lausunnossa annetaan ohjeet toiminnan toteuttamisesta siten, että se on turvallista ja että se ei aiheuta vaaraa voimajohdolle Kaapelin rakentajan on huomioitava erityisesti voimajohdon pylväsala ja maadoitusjohtimien sijainti, vaarajännitealue sekä turvalliset työskentelyetäisyydet Max Isaksson

15 15 Pylväsala Voimajohtopylväiden pylväsala ulottuu kolmen metrin etäisyydelle pylvään maanpäällisistä perustus- ja harusrakenteista. Pylväsala on suoja-alue, jolla ei saa liikkua työkoneilla, kaivaa tai läjittää Max Isaksson

16 16 Voimajohdosta aiheutuvat vaarajännitteet Vaarajännite on voimajohdon vikatilanteessa syntyvä vaurioita aiheuttava tai ihmiselle vaarallinen jännite Vaarajännitettä muodostuu maasulkuvirran aiheuttamasta potentiaalin noususta voimajohtopylväällä ja sen läheisyydessä Potentiaalikentän voimakkuus ja leviäminen ympäristöön ovat riippuvaisia vikavirran suuruudesta, vian kestoajasta, maan johtavuudesta ja voimajohdon maadoitusten laajuudesta Vaarajännite voi potentiaalikentän vaikutusalueella siirtyä esim. telejohdon maadoituspiiriin tai aiheuttaa vahinkoa johdon eristysrakenteisiin. Vahinkoa voi aiheutua myös johtoon liitetyille laitteille Max Isaksson

17 17 Yksivaiheinen maasulku voimajohdon pylväällä, jossa ukkosjohtimet on yhdistetty maadoituksiin Pylvään ympäristön potentiaali nousee, kun maasulkuvirta kulkee sen maadoitusimpedanssin Z E kautta maahan (1- r a ) I a U p(i) I a = 3I 0a I b = 3I 0b (1- r b ) I b Pylvään maadoitusjännite U p eli pylvään ja kaukana olevan kohteen välinen potentiaaliero on sitä suurempi mitä suurempi on pylvään maadoitusimpedanssi Z E ja mitä suurempi on maadoitusimpedanssin kautta kulkeva virta I E r a I a I E(i) Z E(i) U p(i) = I E(i) Z E(i) = (r a I a + r b I b ) Z E(i) r b I b Max Isaksson

18 18 Potentiaalin leviämisestä aiheutuvia vaaratilanteita vaaratilanteet syntyvät eri kohteiden välisistä jännitteistä eli potentiaalieroista pylvään ympäristön johtavat rakenteet (kaapelit, putket yms.) on otettava huomioon eli on varmistettava ettei vaaratilanteita synny niiden kautta pylvään lähellä eikä kaukana siitä Kosketusjännite Askeljännite Takaperoinen kosketusjännite Siirtyvä potentiaali Max Isaksson

19 19 Vaarajännitteiden huomioiminen Vaarajännitteet on huomioitava sijoitettaessa voimajohdon ympäristöön mm. maakaapeleita, maadoituksia ja metalliputkistoja Määräykset sähköisestä suojaamisesta: siirtyvät jännitteet vaikutusajan mukaan Fingrid määrittelee etäisyys- ja suojausvaatimukset tapauskohtaisesti vaarajännitearvioiden perusteella Käytännössä kohde on sijoitettava riittävän kauas tai eristettävä se "Mahdollisessa voimajohdon vikatilanteessa maadoitusjännite voimajohdon pylväällä 301 sekä sen maadoitusjohtimissa on V / 0,2 s. Tästä syystä sekä ilmastollisista ylijännitteistä johtuen kaapelin on oltava täysin metallitonta materiaalia tai se on lisäeristettävä yhtenäisellä vahvaseinämäisellä muoviputkella siltä osin kuin sen etäisyys voimajohdon pylväs- ja harusrakenteisiin sekä maadoitusjohtimiin on pienempi kuin 62 metriä. Voimajohtopylvään ohjeellinen maadoituskuva on liitteenä." Max Isaksson

20 20 Pylväsmaadoituksia Liitäntä orteen Pulttiliitos Routalenkit > 70 cm > 100 cm pelloilla J-lenkki Lisämaadoitus Puristettava liitos Perusmaadoitus Max Isaksson

21 21 Pylväsmaadoituksia h = 100 h = h = 100 h = 500 h = h = Max Isaksson

22 Max Isaksson 22

23 Max Isaksson 23

24 24 Risteämäluvitus ja risteämälausunnot Risteämä on voimajohdon läheisyydessä toteutettava hanke tai toiminta esimerkiksi maakaapeli Risteämälausunnon pyytää hankkeen toteuttaja, maanomistaja, urakoitsija, viranomainen... Lausunto sisältää hankkeen toteuttamisessa voimajohdon kannalta huomioitavat reunaehdot ja työskentelyohjeet Fingridin antama risteämälausunto ei maksa pyytäjälle mitään Valmiit risteämät kartoitetaan tai pyydetään kartoitus risteämän rakentajalta ja kartoitustiedot päivitetään voimajohtodokumentteihin Max Isaksson

25 25 Lausuntopyyntö Tiedot aina kirjallisesti sähköpostilla kirjeellä, telekopiona tai karttapalvelussa (www.fingrid.fi) Kaikissa lausuntopyynnöissä tarvittavat tiedot pyytäjän yhteystiedot lähestymiskartta ja kartta hankkeen sijainnista voimajohtoon nähden kuvaus hankkeesta tai toiminnasta suunnitelmat (asemapiirrokset ym.) suunniteltu toteuttamisajankohta Max Isaksson

26 26 Lausunnon sisältö johtoalueen määrittely toteutettavan hankkeen sallittu etäisyys voimajohdosta ja sen rakenteista vaarajänniteselvitys ja siihen perustuvat suojaetäisyydet maadoitustiedot työskentelyohjeet tarvittaessa ohjeet katselmuksesta ja turvallisuusilmoituksesta kartoituspyyntö yhteystiedot tiedusteluita varten kartat, tekniset liitetiedot Lausunnon voimassaoloaika tyypillisesti 5 vuotta Max Isaksson

27 Max Isaksson 27

28 Fingrid välittää. Varmasti.

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1.Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2.Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1 Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2 Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Fingrid välittää. Varmasti.

Fingrid välittää. Varmasti. Fingrid välittää. Varmasti. Fingrid Oyj:n voimansiirtoverkko 1.1.2015 400 kv kantaverkko 220 kv kantaverkko 110 kv kantaverkko tasavirtayhteys muiden verkko Fingrid lyhyesti Sähkö on välttämätön osa kaikkien

Lisätiedot

KANTAVERKKO KEHITTYY. Fenno-Skan 2 -merikaapeliyhteys loppusuoralla. Peltopylväs helpottaa maanviljelyä. Pohjanmaan verkko uudistuu

KANTAVERKKO KEHITTYY. Fenno-Skan 2 -merikaapeliyhteys loppusuoralla. Peltopylväs helpottaa maanviljelyä. Pohjanmaan verkko uudistuu Fingrid Oyj:n lehti 2/2011 KANTAVERKKO KEHITTYY 4 Fenno-Skan 2 -merikaapeliyhteys loppusuoralla 8 Peltopylväs helpottaa maanviljelyä 12 Pohjanmaan verkko uudistuu Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n

Lisätiedot

Laajakaistan yhteisrakentamisdirektiivi. Teknistaloudellinen selvitys

Laajakaistan yhteisrakentamisdirektiivi. Teknistaloudellinen selvitys Laajakaistan yhteisrakentamisdirektiivi Teknistaloudellinen selvitys Julkaisuja 8/2015 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne-

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2013. Fingrid Oyj (jäljempänä hakija) on pyytänyt lupaa saada lunastamalla

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2013. Fingrid Oyj (jäljempänä hakija) on pyytänyt lupaa saada lunastamalla V a l t i o n e u v o s t o n päätös Fingrid Oyj:n hakemukseen saada kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 29 päivänä heinäkuuta 1977 annetussa laissa (603/1977, jäljempänä lunastuslaki)

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- OHJELMA 400 kilovoltin voimajohtohankkeessa. Keski-Suomi - Oulujoki

Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- OHJELMA 400 kilovoltin voimajohtohankkeessa. Keski-Suomi - Oulujoki Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- OHJELMA 400 kilovoltin voimajohtohankkeessa Keski-Suomi - Oulujoki 2011 400 kv voimajohto Keski-Suomi Oulujoki i YHTEYSTIEDOT Hankevastaava Fingrid Oyj Yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

Y TEISILLÄ LINJOILLA. Tiedätkö, mistä sähkösi tulee? 10 Veneilijän vinkit sähköttömään kesään 16 Frisbeegolfia voimajohtoaukealla 18

Y TEISILLÄ LINJOILLA. Tiedätkö, mistä sähkösi tulee? 10 Veneilijän vinkit sähköttömään kesään 16 Frisbeegolfia voimajohtoaukealla 18 Y TEISILLÄ LINJOILLA Tiedätkö, mistä sähkösi tulee? 10 Veneilijän vinkit sähköttömään kesään 16 Frisbeegolfia voimajohtoaukealla 18 Mikä Fingrid? F ingrid on Suomen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa sähkönsiirtojärjestelmän

Lisätiedot

VOIMAJOHTOJEN SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT. Terveysvaikutuksista keskustellaan

VOIMAJOHTOJEN SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT. Terveysvaikutuksista keskustellaan VOIMAJOHTOJEN SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT Terveysvaikutuksista keskustellaan Sähköjärjestelmä aiheuttaa ympärilleen sähkö- ja magneettikenttiä. Mahdollisia terveysvaikutuksia on tutkittu paljon. Tutkimustiedon

Lisätiedot

SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE. Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen. Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Kysyntäjousto avaa uusia

SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE. Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen. Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Kysyntäjousto avaa uusia Fingrid Oyj:n lehti 1/2013 SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE 4 16 mahdollisuuksia Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita Kysyntäjousto avaa uusia 20 Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen Tässä numerossa

Lisätiedot

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Suupohjan Seutuverkko Oy:n (Verkon omistaja) liittymien toimituksiin

Lisätiedot

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Focus-liikekeskuksen asemakaava

Focus-liikekeskuksen asemakaava 1/12 Focus-liikekeskuksen asemakaava VASTINEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA ANNETTUIHIHN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN VASTINEET 9.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.9.2014 Lausunto

Lisätiedot

TIEDÄ. ENNEN KUIN TOIMIT sähköverkon läheisyydessä. www.hengenvaara.fi

TIEDÄ. ENNEN KUIN TOIMIT sähköverkon läheisyydessä. www.hengenvaara.fi TIEDÄ ENNEN KUIN TOIMIT sähköverkon läheisyydessä www.hengenvaara.fi TIEDÄ ENNEN KUIN TOIMIT Sähkö on välttämätön osa arkipäiväämme. Luotettava sähkön saanti turvataan tuomalla sähkö lähelle käyttäjiä

Lisätiedot

PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS tark. 9.9.2014 PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus, joka koskee 24. päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa Pispanmäki

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT SISÄLLYS 4 Älyverkkotutkimus luo perustaa tulevaisuuden energiajärjestelmälle 6 Ohjelman vaikuttavuus 7 Osallistujan puheenvuoro 8 Älykäs sähköverkko 10 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen 15 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sähkö- ja telejohdot ja maantiet Koekäytössä 28.4.2014 alkaen Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 28.4.2014 Liikenneviraston ohjeita 15/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

RAKENNUKSEN SÄHKÖVERKON JA LIITTYMÄN MITOITTAMINEN

RAKENNUKSEN SÄHKÖVERKON JA LIITTYMÄN MITOITTAMINEN Julkaisija: Sähkötieto ry. Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry. Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST RAKENNUKSEN SÄHKÖ- VERKON JA

Lisätiedot

Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16)

Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16) Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16) SÄHKÖLAITTEISTOT JA KÄYTÖNJOHTAJAT 1 Johdanto (Tukes) antaa sähköturvallisuuslain, SL (410/1996) 56 :n nojalla sähkölaitteistojen käyttöönottoa, käyttöä ja tarkastuksia koskevat

Lisätiedot

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Fingrid Oyj, Arkadiankatu 23 B, 00100 Helsinki, puh. 030 395 5000, www.fingrid.fi Sisältö Yhteenveto... 1 1 Selvityksen taustat ja tehtävänanto... 6 2 Selvityksen

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015 Yleiset sopimusehdot 1 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan :n (Kuituverkot Oy) liittymien ja yhteyspalvelujen toimituksiin yksityis-, yritys- ja julkisasiakkaille (asiakas) ellei muuta erikseen sovita.

Lisätiedot

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid.

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid. Fingrid Oyj:n lehti 3/2012 KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14 muuttaa Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa Fingrid 26 Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa PÄÄKIRJOITUS FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

Hallituksen 1.1.2013 31.12.2013. Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS. Hallituksen toimintakertomus... 68. Tunnusluvut... 76 2.

Hallituksen 1.1.2013 31.12.2013. Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS. Hallituksen toimintakertomus... 68. Tunnusluvut... 76 2. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2013 31.12.2013 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS Hallituksen toimintakertomus......... 68 Tunnusluvut................... 76 2. TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain sekä maakaasumarkkinalain 4 luvun 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkömarkkinalakia ja

Lisätiedot

ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten. 400 kv voimajohtohankkeessa LÄNSISALMI - VUOSAARI. Vantaa - Helsinki

ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten. 400 kv voimajohtohankkeessa LÄNSISALMI - VUOSAARI. Vantaa - Helsinki 400 kv voimajohto Länsisalmi - Vuosaari 1 Ympäristövaikutusten ARVIOINTISELOSTUS 400 kv voimajohtohankkeessa Vantaa - Helsinki LÄNSISALMI - VUOSAARI 2007 2 400 kv voimajohto Länsisalmi - Vuosaari 400 kv

Lisätiedot

TEKNINEN LIITE 2 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN

TEKNINEN LIITE 2 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN 1 TEKNINEN LIITE 2 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN Tähän liitteeseen on kerätty teknistä tietoa nimellisteholtaan yli 50

Lisätiedot

Lempäälän Lämpö Oy MAAKAASU Liittymisehdot Verkkopalveluehdot Toimitusehdot Myyntiehdot

Lempäälän Lämpö Oy MAAKAASU Liittymisehdot Verkkopalveluehdot Toimitusehdot Myyntiehdot Lempäälän Lämpö Oy MAAKAASU Liittymisehdot Verkkopalveluehdot Toimitusehdot Myyntiehdot Lempäälän Lämpö Oy 15.6.2005 MAAKAASUN LIITTYMISEHDOT 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä maakaasun liittymisehtoja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo

Lisätiedot

Voimajohdot ympäristössämme

Voimajohdot ympäristössämme SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Voimajohdot ympäristössämme Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Voimajohdot ympäristössämme Voimajohtojen sähkö- ja

Lisätiedot

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava, koonti luonnosvaiheen lausunnoista 20.11.2013 Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus Varsinais-Suomen ELY-keskus Kaavaselostus:

Lisätiedot