KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke"

Transkriptio

1 KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

2 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta tietoa siitä, miten yhteistyö kodin ja koulun välillä sujuu ja mitä toiveita vanhemmilla oli yhteistyön kehittämiseksi. Kysely tehtiin osana Reilusti rinnakkain hanketta, jonka keskeisenä kehittämiskohteena on kodin ja koulun yhteistyön vahvistaminen. RR-hanke on osa Opetusministeriön rahoittamaa ja Opetushallituksen hallinnoimaa Kelpo-hanketta. Juankoski, Karttula, Nilsiä, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Tervo ja Vesanto teettivät kyselyn kaikissa kouluissa. Kaavin yläkoulussa kyselyä ei toteutettu. Kuopiossa kysely tehtiin vain Kurkimäen koulussa. Kyselyn avulla kunnat ja yksittäiset koulut saivat tietoa vanhempien mielipiteistä kehittämistyönsä pohjaksi. Kysely tehtiin lukuvuonna Vastauksia saatiin yhteensä 1662 kappaletta. 197 vanhempaa oli vastannut samalle lomakkeelle useammasta lapsesta. Vastauksia tuli siis yhteensä 1857 lapsesta. Koululaisia näissä kouluissa oli yhteensä 5950, joten vastausprosentiksi muodostui 31%. Vastausprosentit vaihteluväli oli 62-14% välillä. Kolmessa kunnassa vastausprosentti nousi yli puolen. Vanhempien mielipiteet olivat pääosin myönteisiä, mutta mitä ajattelevat ne vanhemmat, jotka eivät vastanneet kyselyyn. Heissä on varmasti yhteistyöhön tyytyväisiä, mutta niitäkin, joilla mielipiteet ovat negatiivisempia. Kyselyä laadittaessa yritettiin saada vastaaminen mahdollisimman anonyymiksi. Vastaukset tulivat suoraan hankesuunnittelijalle, eikä vastaajasta ollut taustatietoina kuin koulun nimi ja luokkataso. Kyselyyn pystyi vastaamaan joko netissä tai paperiversiona. Vanhemmilta toivottiin vastaamista ensisijaisesti nettiversioon, mutta monet vastasivat silti paperiversioon. Vastaajista melkein puolet (46 %, n=770) vastasi E-lomakkeella. Palautetta vastaajilta tuli siitä, että tietokone herjasi sivujen luotettavuudesta. E-lomake versio olisi ollut turvallinen avata ja viesti johtui vastaajan oman tietokoneen suojauksista. Jotkut kunnat lähettivät koteihin automaattisesti paperiversion, mikä luonnollisesti vähensi e-lomakkeen käyttämistä. Pari vastaajista oli tulostanut e-lomakkeen ja laittanut sen koulun kautta. Jokunen vanhemmista täytti kyselyn Word-pohjaan ja lähetti sen hankesuunnittelijalle. E-lomakkeet tulivat suoraan hankesuunnittelijan sähköpostiin. Paperivastaukset palautettiin koululle ja sitten ne lähetettiin hankesuunnittelijalle. Kyselyn taustatietoina oli vain koulun nimi ja lapsen luokkataso, joten kyselyyn nimettömänä. vastauksia yhteensä N lapsesta peruskoululaisten määrä * (n) vastaus-% e-lomake % (n) Juankoski * 14% 58% (49) Kaavi % 73% (32) Karttula * 20% 88% (76) Kuopio (Kurkimäen koulu) % 93% (25) Nilsiä * 59% 18% (65) Rautalampi * 28% 83% (70) Rautavaara * 42% 49% (29) Siilinjärvi % 51% (346) Tervo % 10% (9) Vesanto * 62% 52% (69) oppilasta vast% vast.% 2

3 3 yht. 31% yht. 46% (n=770) * Esikoululaiset laskettu mukaan oppilasmäärään, jos heidän vanhempiaan oli mukana kyselyssä N % alakoulu yläkoulu yht Puuttuva tieto 29 yht Vastauksista 71% tuli alakoululaisten vanhemmilta ja 29% yläkoululaisten vanhemmilta. Kyselystä saatiin tietoa kouluittain ja kunnittain. Kyselyyn osallistuneet koulut saavat käyttöönsä oman koulun vanhempien vastaukset. Pelkät prosenttiluvut eivät anna todellista kuvaa vanhempien mielipiteistä. Prosenttilukujen taakse kätkeytyy monenlaista tietoa. Jos kunnassa on ollut vähän vastaajia, heilauttaa pienikin vastaajamäärä prosenttilukuja. Toisaalta pienenkin prosenttiluvun takana koko isossa aineistossa voi olla monta vanhempaa. Esim. väittämään: Huoltajat voivat vaikuttaa koulun asioihin oli tyytymättömiä vanhempia 25%, joka on lukumääräisesti 413 vanhempaa, joista 70 vastaajaa oli täysin eri mieltä väittämän kanssa. 1. MILLAISTA YHTEISTYÖTÄ/KONTAKTEJA VANHEMMILLA ON OLLUT KOULUN KANSSA VIIMEISEN VUODEN AIKANA? kyllä % Vaihteluväli kunnissa % 1. kirjalliset tiedotteet oman luokan vanhempainilta, -kokous puhelut koulun yhteinen juhla henkilökohtainen tapaaminen opettajan kanssa koko koulun vanhempainilta, -kokous arviointi- tai kehityskeskustelu/vanhempainvartti reissuvihko sähköpostiviestit, tekstiviestit vanhempainyhdistyksen, vanhempaintoimikunnan tai luokkatoimikunnan tilaisuus 11. retki tai leirikoulu luokan juhla koulun toiminnan/opetussuunnitelman kehittämiskokous kerho, jossa vanhemmat mukana

4 4 15. kotikäynti Melkein kaikki vanhemmista (98%) olivat saaneet koulusta kirjallisia tiedotteita. Seuraavaksi eniten oli osallistuttu oman luokan vanhempainiltoihin (77%) ja oltu yhteydessä kouluun puhelimitse (75%). Joissakin kunnissa van reilu puolet vanhemmista oli ollut yhteydessä koulun kanssa puhelimitse. Oman luokan vanhempainiltoja oli ollut enemmän kuin koulun yhteisiä vanhempainiltoja. Lähes ¾ vanhemmista oli osallistunut koulun juhliin ja 71% oli tavannut lapsensa oman opettajan. Arviointi- ja kehityskeskusteluihin tai vanhempainvartteihin oli osallistunut 2/3 vastanneista vanhemmista. Melkein kolmasosa (30%) on ollut vanhempainyhdistystoiminnassa mukana. Kotikäynneistä ja kerhoista, jossa vanhemmat olivat olleet mukana, oli kokemusta vastanneista vain 2 %:lla. Eräässä pienessä kunnassa 14% (N=7) vastasi, että koulusta oli tehty kotikäynti. Millaista yhteistyötä/kontakteja vanhemmilla on ollut koulun kanssa viimeisen vuoden aikana? puhelut tiedotteet tapaaminen opettajan kanssa arviointi/kehityskeskustelu reissuvihko kotikäynti sähköposti/tekstiviestit koulun vanh.ilta luokan vanh.ilta koulun juhla luokan juhla retki/leirikoulu kerho, jossa vanh. mukana vanh.yhdistys koulun toim.kehittämin kyllä Ylä- ja alakoulujen tuloksien vertailua: alakoulu, kyllä % yläkoulu, kyllä % 1. puhelut kirjalliset tiedotteet henkilökohtainen tapaaminen opettajan kanssa arviointi- tai kehityskeskustelu/vanhempainvartti reissuvihko kotikäynti sähköpostiviestit, tekstiviestit

5 5 8. koko koulun vanhempainilta, -kokous oman luokan vanhempainilta, -kokous koulun yhteinen juhla luokan juhla retki tai leirikoulu kerho, jossa vanhemmat mukana 3 0,5 14. vanhempainyhdistyksen, vanhempaintoimikunnan tai luokkatoimikunnan tilaisuus 15. koulun toiminnan/opetussuunnitelman kehittämiskokous 7 4 Yleisesti voidaan kai sanoa, että yhteistyötä oli enemmän alakoulun oppilaiden kohdalla. Ainoa, jossa yhteistyötä oli enemmän yläkoulun puolella, oli koko koulun vanhempainilta. Opettajat tekevät vähän käyntejä koteihin. Yläkoululla yhteistyömuotoja olivat eniten käytettyjä kirjalliset tiedotteet, koko koulun vanhempainilta, oman luokan vanhempainilta ja puhelut. Alakoulussa yhteyttä kodin ja koulun välillä pidettiin tiedotteilla, koulun juhlissa ja oman luokan vanhempainilloissa ja puhelimitse. Millaista yhteistyötä on ollut? Kyllä vastausten määrä prosentteina 1= puhelut 2= kirjalliset tiedotteet 3= henkilökohtainen tapaaminen opettajan kanssa 4= arviointi- tai kehityskeskustelu/vanhempainvartti 5= reissuvihko 6= kotikäynti 7= sähköpostiviestit, tekstiviestit 8= koko koulun vanhempainilta, -kokous 9= oman luokan vanhempainilta, -kokous 10= koulun yhteinen juhla 11= luokan juhla 12= retki tai leirikoulu 13= kerho, jossa vanhemmat mukana 14= vanhempainyhdistyksen, vanhempaintoimikunnan tai luokkatoimikunnan kokous 15= koulun toiminnan/opetussuunnitelman kehittämiskokous 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 % Juankoski Kaavi Karttula Kuopio (Kurkimäen koulu) Nilsiä Rautalampi Rautavaara Siilinjärvi Tervo

6 6 Vesanto yht. % MILLAISTA YHTEISTYÖTÄ TOIVOISITTE ENEMMÄN KODIN JA KOULUN VÄLILLE? Vanhemmat ilmeisesti kokivat tämän kysymyksen vaikeaksi vastata, sillä vaihtoehtona oli vastata joko enemmän tai vähemmän tai jättää vastaamatta koko kysymykseen. Tulokset tämän kysymyksen osalta eivät luultavasti ole luotettavia, sillä näyttää siltä, että jotkut vanhemmista ovat vastanneet kysymykseen rutiininomaisesti. Monet vanhemmista laittoivat kysymyksen kohdalle kommenttina, että vaihtoehto Yhteistyötä on riittävästi puuttui. Millaista yhteistyötä vanhemmat toivoisivat? puhelut tiedotteet tapaaminen opettajan kanssa arviointi/kehityskeskustelu reissuvihko kotikäynti sähköposti/tekstiviestit koulun vanh.ilta luokan vanh.ilta koulun juhla luokan juhla retki/leirikoulu kerho, jossa vanh. mukana vanh.yhdistys koulun toim.kehittämin Kyllä kyllä % 1. puhelut kirjalliset tiedotteet henkilökohtainen tapaaminen opettajan kanssa arviointi- tai kehityskeskustelu/vanhempainvartti reissuvihko kotikäynti sähköpostiviestit, tekstiviestit koko koulun vanhempainilta, -kokous oman luokan vanhempainilta, -kokous koulun yhteinen juhla luokan juhla retki tai leirikoulu vastaus% 6

7 7 13. kerho, jossa vanhemmat mukana vanhempainyhdistyksen, vanhempaintoimikunnan tai luokkatoimikunnan tilaisuus 15. koulun toiminnan/opetussuunnitelman kehittämiskokous jotain muuta, mitä? 7 41 Millaista yhteistyötä vanhemmat toivovat? puhelut tiedotteet tapaaminen opettajan kanssa arviointi/kehityskeskustelu reissuvihko kotikäynti sähköposti/tekstiviestit koulun vanh.ilta luokan vanh.ilta koulun juhla luokan juhla retki/leirikoulu kerho, jossa vanh. mukana vanh.yhdistys koulun toim.kehittämin alakoulut yläkoulut 3. ASENNEVÄITTÄMÄT Melkein kaikki vanhemmat olivat vastanneet tähän kysymykseen (vastausprosentti 98%), vaikka muuten olivat jättäneet tyhjiä kohtia edellisten kysymysten kohdalle. Tämän voisi tulkita merkiksi siitä, että kysymykseen oli helppo vastata ja he olivat motivoituneita vastaamaan tämän tyyppisiin kysymyksiin. Asenneväittämissä oli vaihtoehdot täysin samaa mieltä, jonkin verran samaa mieltä, jonkin verran eri mieltä, täysin samaa mieltä, en tiedä. 1. Kodin ja koulun välinen yhteistyö toimii hyvin. 2. Kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvää toimintaa on riittävästi. 3. Kodin ja koulun yhteisiä tapahtumia on tarpeeksi 7

8 8 4. Kodin ja koulun yhteiset tapahtumat tukevat yhteistä kasvatuskumppanuutta. 5. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on tukenut lapseni koulunkäyntiä. 6. Vuorovaikutus koulun henkilökunnan kanssa on luontevaa. 7. Huoltajan, oppilaan ja opettajan kanssa pidettävät keskustelut ovat tarpeellisia. 8. Huoltajan oppilaan ja opettajan kanssa pidettäviä keskusteluita on riittävästi. 9. Minua on kuunneltu lapseni koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. 10. Opettaja kunnioittaa mielipiteitäni. 11. On tärkeää, että huoltajat osallistuvat kodin ja koulun yhteisiin tilaisuuksiin. 12. Huoltajat voivat vaikuttaa koulun asioihin. 13. Koulu on antanut mahdollisuuksia huoltajien keskinäiseen tutustumiseen. 14. Huoltajien keskinäinen tuki toimii hyvin. 15. Olen saanut koulusta tarpeellisen tiedon lapseni koulunkäyntiin liittyvistä asioista. 16. Olen saanut tarpeellisen tiedon koulun toimintaan liittyvistä asioista. 1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ TOIMII HYVIN 90% kyselyyn vastanneista vanhemmista on sitä mieltä, että kodin ja koulun yhteistyö toimii hyvin. Vanhemmista 32 oli täysin eri mieltä väitteen Kodin ja koulun yhteistyö toimii hyvin. 8

9 9 9

10 10 1. Kodin ja koulun yhteistyö toimii hyvin. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 45% 10% 4% 1% 100% Kaavi % 41% 0% 0% 0% 100% Karttula % 29% 6% 0% 0% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 50% 7% 0% 0% 100% Nilsiä % 32% 9% 3% 0% 100% Rautalampi % 48% 12% 4% 0% 100% Rautavaara % 20% 3% 2% 0% 100% Siilinjärvi % 36% 8% 2% 0% 100% Tervo % 33% 9% 0% 0% 100% Vesanto % 38% 10% 1% 1% 100% yhteensä % 36% 8% 2% 0% 100% 80% vanhemmista on sitä mieltä, että kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvää toimintaa on riittävästi. 20% vastanneista on väitteen kanssa eri mieltä eli he kaipaisivat lisää yhteistyötä. 10

11 11 2. KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄÄ TOIMINTAA ON RIITTÄVÄSTI 11

12 12 2. Kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvää toimintaa on riittävästi täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 44% 14% 8% 1% 100% Kaavi % 48% 2% 5% 2% 100% Karttula % 41% 12% 4% 0% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 50% 18% 0% 4% 100% Nilsiä % 42% 18% 4% 1% 100% 12

13 13 Rautalampi Rautavaara % 43% 24% 1% 1% 100% % 32% 15% 3% 2% 100% Siilinjärvi % 37% 15% 4% 1% 100% Tervo % 49% 15% 1% 1% 100% Vesanto % 40% 14% 0% 1% 100% yht % 40% 16% 3% 1% 100% 3. KODIN JA KOULUN YHTEISIÄ TAPAHTUMIA ON TARPEEKSI 13

14 14 14

15 15 15

16 16 3. Kodin ja koulun yhteisiä tapahtumia on tarpeeksi. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 46% 14% 5% 3% 100% Kaavi % 40% 14% 5% 0% 100% Karttula % 36% 17% 2% 0% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 39% 11% 4% 0% 100% Nilsiä % 35% 21% 4% 1% 100% Rautalampi % 42% 16% 1% 0% 100% Rautavaara % 41% 14% 5% 0% 100% Siilinjärvi % 32% 19% 5% 0% 100% Tervo % 37% 18% 2% 4% 100% Vesanto % 38% 13% 2% 3% 100% yht % 35% 18% 4% 1% 100% 4. KODIN JA KOULUN YHTEISET TAPAHTUMAT TUKEVAT YHTEISTÄ KASVATUSKUMPPANUUTTA 16

17 17 17

18 18 4. Kodin ja koulun yhteiset tapahtumat tukevat yhteistä kasvatuskumppanuutta täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 49% 4% 1% 1% 100% Kaavi % 39% 2% 0% 5% 100% Karttula % 31% 11% 0% 1% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 32% 4% 0% 0% 100% Nilsiä

19 19 57% 31% 7% 3% 3% 100% Rautalampi % 35% 6% 4% 1% 100% Rautavaara % 24% 3% 0% 3% 100% Siilinjärvi % 29% 9% 2% 1% 100% Tervo % 21% 7% 1% 2% 100% Vesanto % 27% 6% 1% 2% 100% yht % 30% 7% 2% 2% 100% 5. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ ON TUKENUT LAPSENI KOULUNKÄYNTIÄ 19

20 20 20

21 21 21

22 22 5. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on tukenut lapseni koulunkäyntiä täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 42% 6% 1% 5% 100% Kaavi % 36% 0% 0% 0% 100% Karttula % 38% 7% 0% 0% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 29% 4% 0% 0% 100% Nilsiä % 32% 8% 4% 2% 100% Rautalampi % 35% 13% 3% 0% 100% Rautavaara % 21% 0% 2% 0% 100% Siilinjärvi % 33% 8% 2% 1% 100% Tervo % 22% 7% 2% 2% 100% Vesanto % 32% 9% 1% 4% 100% yht % 32% 8% 2% 2% 100% 6. VUOROVAIKUTUS KOULUN HENKILÖKUNNAN KANSSA ON LUONTEVAA 22

23 23 23

24 24 6. Vuorovaikutus koulun henkilökunnan kanssa on luontevaa. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 39% 10% 1% 1% 100% Kaavi % 19% 5% 0% 0% 100% Karttula % 19% 9% 1% 0% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 25% 7% 4% 0% 100% Nilsiä % 25% 11% 3% 2% 100% 24

25 25 Rautalampi % 36% 14% 3% 0% 100% Rautavaara % 31% 0% 3% 2% 100% Siilinjärvi % 30% 9% 2% 0% 100% Tervo % 19% 5% 0% 0% 100% Vesanto % 29% 12% 2% 3% 100% yht % 28% 9% 2% 1% 100% 7. HUOLTAJAN, OPPILAAN JA OPETTAJAN KANSSA PIDETTÄVÄT KESKUSTELUT OVAT TARPEELLISIA 25

26 26 26

27 27 27

28 28 7. Huoltajan, oppilaan ja opettajan kanssa pidettävät keskustelut ovat tarpeellisia. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 18% 1% 0% 4% 100% Kaavi % 11% 0% 2% 0% 100% Karttula % 15% 0% 1% 0% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 7% 0% 0% 0% 100% Nilsiä % 13% 2% 0% 0% 100% Rautalampi % 12% 0% 1% 1% 100% Rautavaara % 7% 0% 0% 0% 100% Siilinjärvi % 12% 0% 0% 0% 100% Tervo % 19% 0% 0% 1% 100% Vesanto % 12% 2% 0% 2% 100% yht % 13% 1% 0% 1% 100% 8. HUOLTAJAN, OPPILAAN JA OPETTAJAN KANSSA PIDETTÄVIÄ KESKUSTELUITA ON RIITTÄVÄSTI 28

29 29 29

30 30 8. Huoltajan, oppilaan ja opettajan kanssa pidettäviä keskusteluita on riittävästi täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä Total Juankoski % 42% 17% 12% 10% 100% Kaavi % 41% 7% 2% 0% 100% Karttula % 36% 18% 7% 1% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 39% 39% 7% 0% 100% Nilsiä

31 31 42% 37% 16% 5% 1% 100% Rautalampi % 34% 24% 4% 0% 100% Rautavaara % 36% 5% 2% 2% 100% Siilinjärvi % 34% 23% 7% 0% 100% Tervo % 46% 19% 7% 1% 100% Vesanto % 32% 17% 3% 4% 100% yht % 36% 19% 6% 1% 100% 9. MINUA ON KUUNNELTU LAPSENI KOULUNKÄYNTIIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA 31

32 32 32

33 33 9. Minua on kuunneltu lapseni koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht.l Juankoski % 32% 12% 0% 1% 100% Kaavi % 18% 7% 0% 0% 100% Karttula % 25% 6% 2% 4% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 29% 11% 0% 0% 100% Nilsiä

34 34 59% 29% 8% 3% 0% 100% Rautalampi % 24% 14% 4% 0% 100% Rautavaara % 17% 5% 0% 0% 100% Siilinjärvi % 27% 9% 2% 1% 100% Tervo % 27% 8% 1% 0% 100% Vesanto % 20% 8% 1% 4% 100% yht % 26% 9% 2% 1% 100% 10. OPETTAJA KUNNIOITTAA MIELIPITEITÄNI 34

35 35 35

36 36 36

37 37 10.Opettaja kunnioittaa mielipiteitäni täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 24% 5% 0% 13% 100% Kaavi % 18% 0% 2% 2% 100% Karttula % 24% 7% 0% 7% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 21% 4% 0% 7% 100% Nilsiä % 28% 6% 2% 4% 100% Rautalampi % 36% 9% 1% 5% 100% Rautavaara % 15% 0% 0% 5% 100% Siilinjärvi ,% 27% 3% 2% 5% 100% Tervo % 24% 7% 0% 4% 100% Vesanto % 21% 7% 0% 5% 100% yht % 26% 5% 1% 5% 100% 11. ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ HUOLTAJAT OSALLISTUVAT KODIN JA KOULUN YHTEISIIN TILAISUUKSIIN 37

38 38 38

39 On tärkeää, että huoltajat osallistuvat kodin ja koulun yhteisiin tilaisuuksiin. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 19% 3% 0% 1% 100% Kaavi % 7% 2% 0% 0% 100% Karttula % 20% 2% 0% 1% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 11% 0% 0% 4% 100% Nilsiä

40 40 76% 20% 3% 1% 1% 100% Rautalampi % 17% 5% 1% 1% 100% Rautavaara % 7% 0% 0% 0% 100,0% Siilinjärvi % 19% 2% 0% 1% 100% Tervo % 8% 2% 0% 1% 100% Vesanto % 12% 3% 0% 2% 100% yht % 17% 2% 0% 1% 100% 12. HUOLTAJAT VOIVAT VAIKUTTAA KOULUN ASIOIHIN 40

41 41 70% vanhemmista oli samaa mieltä väitteen Huoltajat voivat vaikuttaa koulun asioihin. Neljäsosa (25%, N=413) kyselyyn vastanneista vanhemmista on eri mieltä väitteen kanssa. Kuntien vaihteluväli oli 13-32%. Täysin eri mieltä oli 4% (N=70). 41

42 42 42

43 Huoltajat voivat vaikuttaa koulun asioihin. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 47% 26% 4% 9% 100% Kaavi % 48% 16% 0% 2% 100% Karttula % 45% 17% 2% 1% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 54% 21% 4% 7% 100% Nilsiä % 40% 27% 5% 4% 100% Rautalampi % 37% 22% 7% 3% 100% Rautavaara % 29% 14% 5% 9% 100% Siilinjärvi % 43% 21% 4% 5% 100% Tervo % 42% 9% 4% 5% 100% Vesanto % 44% 19% 5% 2% 100% yht % 42% 21% 4% 5% 100% 43

44 KOULU ON ANTANUT MAHDOLLISUUKSIA HUOLTAJIEN KESKINÄISEEN TUTUSTUMISEEN 44

45 Koulun on antanut mahdollisuuksia huoltajien keskinäiseen tutustumiseen. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 31% 35% 5% 7% 100% Kaavi % 52% 14% 0% 0% 100% Karttula % 37% 18% 6, % 0% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 39% 29% 4% 11% 100% Nilsiä % 37% 28% 7% 3% 100% 45

46 46 Rautalampi % 59% 10% 1% 1% 100% Rautavaara % 42% 14% 9% 7% 100% Siilinjärvi % 40% 22% 6% 2% 100% Tervo % 35% 20% 2% 5% 100% Vesanto % 39% 21% 5% 2% 100% yht % 40% 22% 6% 3% 100,0% 14. HUOLTAJIEN KESKINÄINEN TUKI TOIMII HYVIN 46

47 47 47

48 Huoltajien keskinäinen tuki toimii hyvin. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 35% 33% 9% 16% 100% Kaavi % 42% 42% 2% 0% 100% Karttula % 42% 29% 8% 11% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 32% 29% 11% 21% 100% Nilsiä % 32% 33% 12% 11% 100% Rautalampi % 52% 23% 8% 9% 100% Rautavaara % 43% 12% 12% 12% 100% Siilinjärvi % 35% 33% 13% 11% 100% Tervo % 45% 27% 6% 9% 100% Vesanto % 35% 32% 10% 11% 100% yht % 36% 31% 11% 11% 100% 15. OLEN SAANUT KOULUSTA TARPEELLISEN TIEDON LAPSENI KOULUNKÄYNTIIN LIITTYVISTÄ ASIOISTA 48

49 49 49

50 50 50

51 Olen saanut koulusta tarpeellisen tiedon lapseni koulunkäyntiin liittyvistä asioista. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. l Juankoski % 40% 17% 3% 3% 100% Kaavi % 39% 5% 0% 0% 100% Karttula % 36% 11% 2% 0% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 50% 11% 0% 0% 100% Nilsiä % 31% 13% 4% 1% 100% Rautalampi % 36% 14% 4% 0% 100% Rautavaara % 26% 5% 0% 2% 100% Siilinjärvi % 36% 13% 2% 0% 100% Tervo % 44% 7% 1% 0% 100% Vesanto % 38% 11% 0% 2% 100% yht % 35% 12% 2% 1% 100% 16. OLEN SAANUT TARPEELLISEN TIEDON KOULUN TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ ASIOISTA 51

52 52 52

53 Olen saanut tarpeellisen tiedon koulun toimintaan liittyvistä asioista. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 47% 10% 4% 1% 100% Kaavi % 37% 7% 0% 2% 100% Karttula % 39% 7% 1% 1% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 43% 7% 0% 0% 100% 53

54 54 Nilsiä % 38% 13% 4% 1% 100% Rautalampi % 40% 14% 4% 3% 100% Rautavaara % 37% 3% 0% 0% 100% Siilinjärvi % 38% 11% 1% 1% 100% Tervo % 35% 8% 1% 1% 100% Vesanto % 39% 7% 0% 2% 100% yht % 39% 10% 2 % 1% 100% 54

55 55 AVOIMET KYSYMYKSET: 4. MITÄ HYVÄÄ KODIN JA KOULUN VÄLISESSÄ YHTEISTYÖSSÄ ON? MUKAVIMMAT JA TOIMIVIMMAT ASIAT? Vanhemmista 1230 vastasi tähän kysymykseen. Kun vanhemmat kokivat, että yhteistyö koulun kanssa oli hyvää, he määrittelivät yhteistyön usein sanoilla luonteva, avoin ja mutkaton. Kun vuorovaikutus kouluun oli tasavertaista ja luottamuksellista, olivat vanhemmat tyytyväisiä. Opettajat ja vanhemmat ovat tulleet toisilleen tutuiksi, jolloin on helppoa olla kouluun yhteydessä ongelmatilanteissa Opettaja antaa niin negatiivista kuin positiivistakin palautetta rakentavassa mielessä Opettaja ja koulunkäyntiavustaja ovat molemmat helposti lähestyttäviä Toimivimmiksi asioiksi nousivat tiedottaminen, henkilökohtaiset keskustelut opettajan kanssa (esim. vanhempainvartit, puhelinkeskustelut), vanhempainillat ja juhlat. Tiedottamisen yhteydessä puhuttiin informaation saamisesta ja viestien kulkemisesta kodin ja koulun välillä. Kun koulusta sai ajankohtaisia kirjallisia tiedotteita, vanhemmat mainitsivat tiedottamisen mukavimmaksi ja toimivimmaksi asiaksi. Mainintoja hyvistä tiedotuskanavista oli myös koulun kotisivut, reissuvihko/linkkivihko, sähköposti, viestit pedanetin kautta ja tekstiviestit. Tietää missä mennään ja mitä koulussa on meneillään Mitä missäkin kuussa on tarkoitus oppia -tiedote on hyvä Koululta tulee hyvin tietoa eri tapahtumista, luokan omista jutuista, kokeista jne. Esim. liikuntaasiat voi tarkistaa luokan omilta sivuilta, jonne opettaja lisäilee luokan yhteisiä asioita muutenkin. Tiedottamisessa on tärkeää myös se, että asioista tiedotetaan hyvissä ajoin ja vanhemmille vastataan kysymyksiin mahdollisimman pian. Sähköposteihin opettaja vastaa todella nopeasti Vanhemmat pitivät tärkeänä sitä, että he saivat tietoa oman lapsensa asioista ja heillä oli mahdollisuus ottaa yhteyttä opettajaan. Heillä on opettajan puhelinnumero ja kun hänelle soittaa opettaja kuuntelee ja asiat hoituvat. Mukavinta on henkilökohtainen keskustelu lapsen oman opettajan kanssa ja mahdollisuus tietää edistyminen ja kehittymiskohteet 55

56 56 Vanhempainvartti on myös hyvä hetki kysellä asioita Yhteinen tekeminen ja juhlat tuntuivat monista vanhemmista mukavilta yhteistyömuodoilta. Yhteiset tilaisuudet, kuten juhlat, retket ja toimintapäivät saivat paljon mainintoja. Monet vanhemmat pitivät myönteisenä sitä, jos heidät otettiin mukaan koulun tapahtumiin ja niiden suunnitteluun. Koulun joulujuhla on vuoden kohokohta On ihanaa käydä joulu- ja kevätjuhlassa Yhteiset juhlat ja varsinkin toiminnalliset tapahtumat lähentävät kotia ja koulua Toimivat vanhempainillat olivat monien mieleen. Luokan omia vanhempainiltoja pidettiin hyvinä, samoin koulussa pidettyjä luentoja. Jotkut vanhemmat olivat tyytyväisiä luokkakohtaisiin tilaisuuksiin ja luokkatoimikuntien toimintaan. Yhteistyö antaa myös lapselle käsityksen siitä, että hänestä ja koulusta ollaan kiinnostuneita Oppilas ei pysty huijaamaan kumpaakaan osapuolta niin helposti esim. ongelmatilanteissa Eräässä kunnassa, jossa vanhempaintoimikunta on toiminut aktiivisesti, tuli sen toiminnasta myös positiivista palautetta. Vanhempaintoimikunta ajaa hyvin yhteistyöasiaa Koulu antaa mahdollisuuden vanhempien väliseen keskusteluun vanhempainilloissa ja vanhempainyhdistyksen ominaisuudessa Pienten koulujen oppilaiden vanhemmat olivat yleensä tyytyväisiä pienten koulujen toimintaan. Pienessä koulussa pienet ongelmat. Ongelmatilanteet huomataan nopeasti ja niihin pystytään puuttumaan nopeasti. Opettajia on helppo lähestyä lasta koskevissa asioissa. Koululle kun menee tuntee itsensä aina tervetulleeksi. 5. MITÄ KEHITETTÄVÄÄ KODIN JA KOULUN VÄLISESSÄ YHTEISTYÖSSÄ ON? Tähän kysymykseen tuli 958 vastausta. 169 vastausta oli mm. seuraavanlaisia kommentteja: - yhteistyö toimii tällä hetkellä hyvin - kaikki OK - en tiedä Olemme täysin tyytyväisiä nykyiseen yhteistyöhön Kaiken kaikkiaan vanhemmat toivoivat enemmän yhteistyötä kodin ja koulun välille. 56

57 57 Ne asiat, joita vanhemmat pitivät toimivimpina, olivat tämän kysymyksen kohdalla käänteisesti esillä. Esim. jos tiedottaminen ei toiminut tuli siitä negatiivista palautetta. Toisaalta Kehitettävää on ja paljon. Tässä koulussa on ongelmia ja niihin ei tartuta ajoissa. Niitä vähätellään ja asioita katsellaan sormien läpi. Vanhempana saa olla itse tosi aktiivinen ja hakata päätä seinään. Vanhemmat toivoivat enemmän tiedottamista ja viestejä koulusta esim. reissuvihkossa tai tekstiviesteinä. Vanhempien mielestä opettajat voisivat käyttää enemmän sähköpostia ja muitakin sähköisiä viestimiä. Tiedotteet ja ilmoitukset koteihin ajoissa eikä samalla viikolla. Sähköisten viestimien (esim. Helmen) käyttöaste on opettajien keskuudessa liian alhainen, samoin osaamisessa tuntuu olevan puutteita. Sähköinen reissuvihko voisi olla kokeilemisen arvoinen Monta kertaa olen yrittänyt ehdotella tällä sähköisellä aikakaudella nettipohjaista tiedottamista. Koululla voisi olla oma kotisivu, jossa olisi tärkeitä tiedotuksia. Koulujen vanhempainillat ym. tapahtumat pitäisi olla myös netissä. Keskusteluita toivottiin enemmän. Vanhemmat toivoivat vanhempainvartteja ja kehityskeskusteluita. Vanhempainvartit eivät saisi rajoittua pelkästään kahden ensimmäisen vuoden ajalle, niitä tarvitaan kaikilla luokilla. Vielä enemmän haluaisimme tietoa oman lapsen koulupärjäämisestä (kesken lukukauden) ja vinkkejä, kuinka vanhempana voin tukea lapseni oppimista juuri sen hetkisessä tilanteessa. Vanhempainiltojen kehittäminen mainittiin usein: Vanhempainillat jäykähköjä Pieni patikointi jonnekin ja kahvin äärellä jutustelua Yhteisiä tilaisuuksia ja tapahtumia voisi olla enemmän. Juhla tai tapahtuma (konsertti, urheilu), jossa lapset esiintyvät ja vanhemmat kannustavat yleisössä. Vanhemmat kaipasivat lapsestaan myös positiivista palautetta. Palautetta tuli siitä, että kotiin tulevat viestit ovat usein negatiivissävyisiä Jos koululta soitetaan, silloin on tapahtunut jotain ikävää Toisaalta osa vanhemmista toivoi tiiviimpää yhteydenpitoa, kun ongelmia on lapsen kanssa. 57

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä 2005 SISÄLTÖ 1 TUTKIMUSMENETELMÄT JA KOHDERYHMÄT 1 2 PUNAHILKAN

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Vanhempainillat TEKSTIKENTÄT

Vanhempainillat TEKSTIKENTÄT 1 Vanhempainillat TEKSTIKENTÄT Vastauksia yhteensä: 52 Vastaukset annettu 3. 22.11.2014 1 Sain käsityksen luokanvalvojasta. Kuulin tärkeitä asioita koulun periaatteista, säännöistä ym. Näin muiden oppilaiden

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Helisniemi-Närvä, Sari 2013 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Sari Helisniemi-Närvä Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle Kaveritaidot kaikille Opas luokanopettajalle Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on

Lisätiedot

Joka kodin konstit projekti

Joka kodin konstit projekti Joka kodin konstit projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE Kehittämistyön lähtökohtana perheiden todellinen arki Joka kodin konstit -projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ

AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ Avaimia omaisten ja henkilökunnan hyvään vuorovaikutukseen Uppsalankaaressa Tuula Heinänen Oppaan kirjoittaja: Tuula Heinänen Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 (Palvelujen,

Lisätiedot

NUORTA EI JÄTETÄ YKSIN

NUORTA EI JÄTETÄ YKSIN TUKEVA 2 hanke /Lappi/ Rovaseudun osahanke NUORTA EI JÄTETÄ YKSIN perhekeskeinen, moniammatillinen työ yläkouluun Raportti Tekijä: Mari Salomaa Ohjaaja: Marja Leena Nurmela Kevät 2011 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Hyvä lisä - Sosiaalinen media nuorten ohjauspalveluissa Kyselyn tulokset Pirkanmaalta Ulla-Maija Koivula Varustamo -hanke Tampereen ammattikorkeakoulu 1 Sisällys

Lisätiedot

Opiskelija oman oppimisensa johtajana

Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Toimitus: Jaana Kilpinen, ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa mukana olevat opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajat

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen

Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako?

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? Selvitys kasvatusyhteistyöhankkeen vaikutuksista Koivukylän alueella Liisa Rautio Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi

Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi Lapsen osallisuus pääkaupunkiseudun päiväkodeissa Tuulikki Venninen, Jonna Leinonen ja Mikko Ojala Työpapereita 2010:3 Parasta on, kun yhteinen

Lisätiedot

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät N TEKSTI: Johanna Barkman, Pesäpuu ry Riina Pekkala, Perhehoitoliitto ry ja Sinut ry Anna Rainio, Helsingin yliopisto Suvi ja Milla-Kristiina, foorumilaiset KUVAT: Lahja Kallinen 1 nuoret lastensuojelun

Lisätiedot