KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke"

Transkriptio

1 KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

2 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta tietoa siitä, miten yhteistyö kodin ja koulun välillä sujuu ja mitä toiveita vanhemmilla oli yhteistyön kehittämiseksi. Kysely tehtiin osana Reilusti rinnakkain hanketta, jonka keskeisenä kehittämiskohteena on kodin ja koulun yhteistyön vahvistaminen. RR-hanke on osa Opetusministeriön rahoittamaa ja Opetushallituksen hallinnoimaa Kelpo-hanketta. Juankoski, Karttula, Nilsiä, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Tervo ja Vesanto teettivät kyselyn kaikissa kouluissa. Kaavin yläkoulussa kyselyä ei toteutettu. Kuopiossa kysely tehtiin vain Kurkimäen koulussa. Kyselyn avulla kunnat ja yksittäiset koulut saivat tietoa vanhempien mielipiteistä kehittämistyönsä pohjaksi. Kysely tehtiin lukuvuonna Vastauksia saatiin yhteensä 1662 kappaletta. 197 vanhempaa oli vastannut samalle lomakkeelle useammasta lapsesta. Vastauksia tuli siis yhteensä 1857 lapsesta. Koululaisia näissä kouluissa oli yhteensä 5950, joten vastausprosentiksi muodostui 31%. Vastausprosentit vaihteluväli oli 62-14% välillä. Kolmessa kunnassa vastausprosentti nousi yli puolen. Vanhempien mielipiteet olivat pääosin myönteisiä, mutta mitä ajattelevat ne vanhemmat, jotka eivät vastanneet kyselyyn. Heissä on varmasti yhteistyöhön tyytyväisiä, mutta niitäkin, joilla mielipiteet ovat negatiivisempia. Kyselyä laadittaessa yritettiin saada vastaaminen mahdollisimman anonyymiksi. Vastaukset tulivat suoraan hankesuunnittelijalle, eikä vastaajasta ollut taustatietoina kuin koulun nimi ja luokkataso. Kyselyyn pystyi vastaamaan joko netissä tai paperiversiona. Vanhemmilta toivottiin vastaamista ensisijaisesti nettiversioon, mutta monet vastasivat silti paperiversioon. Vastaajista melkein puolet (46 %, n=770) vastasi E-lomakkeella. Palautetta vastaajilta tuli siitä, että tietokone herjasi sivujen luotettavuudesta. E-lomake versio olisi ollut turvallinen avata ja viesti johtui vastaajan oman tietokoneen suojauksista. Jotkut kunnat lähettivät koteihin automaattisesti paperiversion, mikä luonnollisesti vähensi e-lomakkeen käyttämistä. Pari vastaajista oli tulostanut e-lomakkeen ja laittanut sen koulun kautta. Jokunen vanhemmista täytti kyselyn Word-pohjaan ja lähetti sen hankesuunnittelijalle. E-lomakkeet tulivat suoraan hankesuunnittelijan sähköpostiin. Paperivastaukset palautettiin koululle ja sitten ne lähetettiin hankesuunnittelijalle. Kyselyn taustatietoina oli vain koulun nimi ja lapsen luokkataso, joten kyselyyn nimettömänä. vastauksia yhteensä N lapsesta peruskoululaisten määrä * (n) vastaus-% e-lomake % (n) Juankoski * 14% 58% (49) Kaavi % 73% (32) Karttula * 20% 88% (76) Kuopio (Kurkimäen koulu) % 93% (25) Nilsiä * 59% 18% (65) Rautalampi * 28% 83% (70) Rautavaara * 42% 49% (29) Siilinjärvi % 51% (346) Tervo % 10% (9) Vesanto * 62% 52% (69) oppilasta vast% vast.% 2

3 3 yht. 31% yht. 46% (n=770) * Esikoululaiset laskettu mukaan oppilasmäärään, jos heidän vanhempiaan oli mukana kyselyssä N % alakoulu yläkoulu yht Puuttuva tieto 29 yht Vastauksista 71% tuli alakoululaisten vanhemmilta ja 29% yläkoululaisten vanhemmilta. Kyselystä saatiin tietoa kouluittain ja kunnittain. Kyselyyn osallistuneet koulut saavat käyttöönsä oman koulun vanhempien vastaukset. Pelkät prosenttiluvut eivät anna todellista kuvaa vanhempien mielipiteistä. Prosenttilukujen taakse kätkeytyy monenlaista tietoa. Jos kunnassa on ollut vähän vastaajia, heilauttaa pienikin vastaajamäärä prosenttilukuja. Toisaalta pienenkin prosenttiluvun takana koko isossa aineistossa voi olla monta vanhempaa. Esim. väittämään: Huoltajat voivat vaikuttaa koulun asioihin oli tyytymättömiä vanhempia 25%, joka on lukumääräisesti 413 vanhempaa, joista 70 vastaajaa oli täysin eri mieltä väittämän kanssa. 1. MILLAISTA YHTEISTYÖTÄ/KONTAKTEJA VANHEMMILLA ON OLLUT KOULUN KANSSA VIIMEISEN VUODEN AIKANA? kyllä % Vaihteluväli kunnissa % 1. kirjalliset tiedotteet oman luokan vanhempainilta, -kokous puhelut koulun yhteinen juhla henkilökohtainen tapaaminen opettajan kanssa koko koulun vanhempainilta, -kokous arviointi- tai kehityskeskustelu/vanhempainvartti reissuvihko sähköpostiviestit, tekstiviestit vanhempainyhdistyksen, vanhempaintoimikunnan tai luokkatoimikunnan tilaisuus 11. retki tai leirikoulu luokan juhla koulun toiminnan/opetussuunnitelman kehittämiskokous kerho, jossa vanhemmat mukana

4 4 15. kotikäynti Melkein kaikki vanhemmista (98%) olivat saaneet koulusta kirjallisia tiedotteita. Seuraavaksi eniten oli osallistuttu oman luokan vanhempainiltoihin (77%) ja oltu yhteydessä kouluun puhelimitse (75%). Joissakin kunnissa van reilu puolet vanhemmista oli ollut yhteydessä koulun kanssa puhelimitse. Oman luokan vanhempainiltoja oli ollut enemmän kuin koulun yhteisiä vanhempainiltoja. Lähes ¾ vanhemmista oli osallistunut koulun juhliin ja 71% oli tavannut lapsensa oman opettajan. Arviointi- ja kehityskeskusteluihin tai vanhempainvartteihin oli osallistunut 2/3 vastanneista vanhemmista. Melkein kolmasosa (30%) on ollut vanhempainyhdistystoiminnassa mukana. Kotikäynneistä ja kerhoista, jossa vanhemmat olivat olleet mukana, oli kokemusta vastanneista vain 2 %:lla. Eräässä pienessä kunnassa 14% (N=7) vastasi, että koulusta oli tehty kotikäynti. Millaista yhteistyötä/kontakteja vanhemmilla on ollut koulun kanssa viimeisen vuoden aikana? puhelut tiedotteet tapaaminen opettajan kanssa arviointi/kehityskeskustelu reissuvihko kotikäynti sähköposti/tekstiviestit koulun vanh.ilta luokan vanh.ilta koulun juhla luokan juhla retki/leirikoulu kerho, jossa vanh. mukana vanh.yhdistys koulun toim.kehittämin kyllä Ylä- ja alakoulujen tuloksien vertailua: alakoulu, kyllä % yläkoulu, kyllä % 1. puhelut kirjalliset tiedotteet henkilökohtainen tapaaminen opettajan kanssa arviointi- tai kehityskeskustelu/vanhempainvartti reissuvihko kotikäynti sähköpostiviestit, tekstiviestit

5 5 8. koko koulun vanhempainilta, -kokous oman luokan vanhempainilta, -kokous koulun yhteinen juhla luokan juhla retki tai leirikoulu kerho, jossa vanhemmat mukana 3 0,5 14. vanhempainyhdistyksen, vanhempaintoimikunnan tai luokkatoimikunnan tilaisuus 15. koulun toiminnan/opetussuunnitelman kehittämiskokous 7 4 Yleisesti voidaan kai sanoa, että yhteistyötä oli enemmän alakoulun oppilaiden kohdalla. Ainoa, jossa yhteistyötä oli enemmän yläkoulun puolella, oli koko koulun vanhempainilta. Opettajat tekevät vähän käyntejä koteihin. Yläkoululla yhteistyömuotoja olivat eniten käytettyjä kirjalliset tiedotteet, koko koulun vanhempainilta, oman luokan vanhempainilta ja puhelut. Alakoulussa yhteyttä kodin ja koulun välillä pidettiin tiedotteilla, koulun juhlissa ja oman luokan vanhempainilloissa ja puhelimitse. Millaista yhteistyötä on ollut? Kyllä vastausten määrä prosentteina 1= puhelut 2= kirjalliset tiedotteet 3= henkilökohtainen tapaaminen opettajan kanssa 4= arviointi- tai kehityskeskustelu/vanhempainvartti 5= reissuvihko 6= kotikäynti 7= sähköpostiviestit, tekstiviestit 8= koko koulun vanhempainilta, -kokous 9= oman luokan vanhempainilta, -kokous 10= koulun yhteinen juhla 11= luokan juhla 12= retki tai leirikoulu 13= kerho, jossa vanhemmat mukana 14= vanhempainyhdistyksen, vanhempaintoimikunnan tai luokkatoimikunnan kokous 15= koulun toiminnan/opetussuunnitelman kehittämiskokous 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 % Juankoski Kaavi Karttula Kuopio (Kurkimäen koulu) Nilsiä Rautalampi Rautavaara Siilinjärvi Tervo

6 6 Vesanto yht. % MILLAISTA YHTEISTYÖTÄ TOIVOISITTE ENEMMÄN KODIN JA KOULUN VÄLILLE? Vanhemmat ilmeisesti kokivat tämän kysymyksen vaikeaksi vastata, sillä vaihtoehtona oli vastata joko enemmän tai vähemmän tai jättää vastaamatta koko kysymykseen. Tulokset tämän kysymyksen osalta eivät luultavasti ole luotettavia, sillä näyttää siltä, että jotkut vanhemmista ovat vastanneet kysymykseen rutiininomaisesti. Monet vanhemmista laittoivat kysymyksen kohdalle kommenttina, että vaihtoehto Yhteistyötä on riittävästi puuttui. Millaista yhteistyötä vanhemmat toivoisivat? puhelut tiedotteet tapaaminen opettajan kanssa arviointi/kehityskeskustelu reissuvihko kotikäynti sähköposti/tekstiviestit koulun vanh.ilta luokan vanh.ilta koulun juhla luokan juhla retki/leirikoulu kerho, jossa vanh. mukana vanh.yhdistys koulun toim.kehittämin Kyllä kyllä % 1. puhelut kirjalliset tiedotteet henkilökohtainen tapaaminen opettajan kanssa arviointi- tai kehityskeskustelu/vanhempainvartti reissuvihko kotikäynti sähköpostiviestit, tekstiviestit koko koulun vanhempainilta, -kokous oman luokan vanhempainilta, -kokous koulun yhteinen juhla luokan juhla retki tai leirikoulu vastaus% 6

7 7 13. kerho, jossa vanhemmat mukana vanhempainyhdistyksen, vanhempaintoimikunnan tai luokkatoimikunnan tilaisuus 15. koulun toiminnan/opetussuunnitelman kehittämiskokous jotain muuta, mitä? 7 41 Millaista yhteistyötä vanhemmat toivovat? puhelut tiedotteet tapaaminen opettajan kanssa arviointi/kehityskeskustelu reissuvihko kotikäynti sähköposti/tekstiviestit koulun vanh.ilta luokan vanh.ilta koulun juhla luokan juhla retki/leirikoulu kerho, jossa vanh. mukana vanh.yhdistys koulun toim.kehittämin alakoulut yläkoulut 3. ASENNEVÄITTÄMÄT Melkein kaikki vanhemmat olivat vastanneet tähän kysymykseen (vastausprosentti 98%), vaikka muuten olivat jättäneet tyhjiä kohtia edellisten kysymysten kohdalle. Tämän voisi tulkita merkiksi siitä, että kysymykseen oli helppo vastata ja he olivat motivoituneita vastaamaan tämän tyyppisiin kysymyksiin. Asenneväittämissä oli vaihtoehdot täysin samaa mieltä, jonkin verran samaa mieltä, jonkin verran eri mieltä, täysin samaa mieltä, en tiedä. 1. Kodin ja koulun välinen yhteistyö toimii hyvin. 2. Kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvää toimintaa on riittävästi. 3. Kodin ja koulun yhteisiä tapahtumia on tarpeeksi 7

8 8 4. Kodin ja koulun yhteiset tapahtumat tukevat yhteistä kasvatuskumppanuutta. 5. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on tukenut lapseni koulunkäyntiä. 6. Vuorovaikutus koulun henkilökunnan kanssa on luontevaa. 7. Huoltajan, oppilaan ja opettajan kanssa pidettävät keskustelut ovat tarpeellisia. 8. Huoltajan oppilaan ja opettajan kanssa pidettäviä keskusteluita on riittävästi. 9. Minua on kuunneltu lapseni koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. 10. Opettaja kunnioittaa mielipiteitäni. 11. On tärkeää, että huoltajat osallistuvat kodin ja koulun yhteisiin tilaisuuksiin. 12. Huoltajat voivat vaikuttaa koulun asioihin. 13. Koulu on antanut mahdollisuuksia huoltajien keskinäiseen tutustumiseen. 14. Huoltajien keskinäinen tuki toimii hyvin. 15. Olen saanut koulusta tarpeellisen tiedon lapseni koulunkäyntiin liittyvistä asioista. 16. Olen saanut tarpeellisen tiedon koulun toimintaan liittyvistä asioista. 1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ TOIMII HYVIN 90% kyselyyn vastanneista vanhemmista on sitä mieltä, että kodin ja koulun yhteistyö toimii hyvin. Vanhemmista 32 oli täysin eri mieltä väitteen Kodin ja koulun yhteistyö toimii hyvin. 8

9 9 9

10 10 1. Kodin ja koulun yhteistyö toimii hyvin. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 45% 10% 4% 1% 100% Kaavi % 41% 0% 0% 0% 100% Karttula % 29% 6% 0% 0% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 50% 7% 0% 0% 100% Nilsiä % 32% 9% 3% 0% 100% Rautalampi % 48% 12% 4% 0% 100% Rautavaara % 20% 3% 2% 0% 100% Siilinjärvi % 36% 8% 2% 0% 100% Tervo % 33% 9% 0% 0% 100% Vesanto % 38% 10% 1% 1% 100% yhteensä % 36% 8% 2% 0% 100% 80% vanhemmista on sitä mieltä, että kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvää toimintaa on riittävästi. 20% vastanneista on väitteen kanssa eri mieltä eli he kaipaisivat lisää yhteistyötä. 10

11 11 2. KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄÄ TOIMINTAA ON RIITTÄVÄSTI 11

12 12 2. Kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvää toimintaa on riittävästi täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 44% 14% 8% 1% 100% Kaavi % 48% 2% 5% 2% 100% Karttula % 41% 12% 4% 0% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 50% 18% 0% 4% 100% Nilsiä % 42% 18% 4% 1% 100% 12

13 13 Rautalampi Rautavaara % 43% 24% 1% 1% 100% % 32% 15% 3% 2% 100% Siilinjärvi % 37% 15% 4% 1% 100% Tervo % 49% 15% 1% 1% 100% Vesanto % 40% 14% 0% 1% 100% yht % 40% 16% 3% 1% 100% 3. KODIN JA KOULUN YHTEISIÄ TAPAHTUMIA ON TARPEEKSI 13

14 14 14

15 15 15

16 16 3. Kodin ja koulun yhteisiä tapahtumia on tarpeeksi. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 46% 14% 5% 3% 100% Kaavi % 40% 14% 5% 0% 100% Karttula % 36% 17% 2% 0% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 39% 11% 4% 0% 100% Nilsiä % 35% 21% 4% 1% 100% Rautalampi % 42% 16% 1% 0% 100% Rautavaara % 41% 14% 5% 0% 100% Siilinjärvi % 32% 19% 5% 0% 100% Tervo % 37% 18% 2% 4% 100% Vesanto % 38% 13% 2% 3% 100% yht % 35% 18% 4% 1% 100% 4. KODIN JA KOULUN YHTEISET TAPAHTUMAT TUKEVAT YHTEISTÄ KASVATUSKUMPPANUUTTA 16

17 17 17

18 18 4. Kodin ja koulun yhteiset tapahtumat tukevat yhteistä kasvatuskumppanuutta täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 49% 4% 1% 1% 100% Kaavi % 39% 2% 0% 5% 100% Karttula % 31% 11% 0% 1% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 32% 4% 0% 0% 100% Nilsiä

19 19 57% 31% 7% 3% 3% 100% Rautalampi % 35% 6% 4% 1% 100% Rautavaara % 24% 3% 0% 3% 100% Siilinjärvi % 29% 9% 2% 1% 100% Tervo % 21% 7% 1% 2% 100% Vesanto % 27% 6% 1% 2% 100% yht % 30% 7% 2% 2% 100% 5. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ ON TUKENUT LAPSENI KOULUNKÄYNTIÄ 19

20 20 20

21 21 21

22 22 5. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on tukenut lapseni koulunkäyntiä täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 42% 6% 1% 5% 100% Kaavi % 36% 0% 0% 0% 100% Karttula % 38% 7% 0% 0% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 29% 4% 0% 0% 100% Nilsiä % 32% 8% 4% 2% 100% Rautalampi % 35% 13% 3% 0% 100% Rautavaara % 21% 0% 2% 0% 100% Siilinjärvi % 33% 8% 2% 1% 100% Tervo % 22% 7% 2% 2% 100% Vesanto % 32% 9% 1% 4% 100% yht % 32% 8% 2% 2% 100% 6. VUOROVAIKUTUS KOULUN HENKILÖKUNNAN KANSSA ON LUONTEVAA 22

23 23 23

24 24 6. Vuorovaikutus koulun henkilökunnan kanssa on luontevaa. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 39% 10% 1% 1% 100% Kaavi % 19% 5% 0% 0% 100% Karttula % 19% 9% 1% 0% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 25% 7% 4% 0% 100% Nilsiä % 25% 11% 3% 2% 100% 24

25 25 Rautalampi % 36% 14% 3% 0% 100% Rautavaara % 31% 0% 3% 2% 100% Siilinjärvi % 30% 9% 2% 0% 100% Tervo % 19% 5% 0% 0% 100% Vesanto % 29% 12% 2% 3% 100% yht % 28% 9% 2% 1% 100% 7. HUOLTAJAN, OPPILAAN JA OPETTAJAN KANSSA PIDETTÄVÄT KESKUSTELUT OVAT TARPEELLISIA 25

26 26 26

27 27 27

28 28 7. Huoltajan, oppilaan ja opettajan kanssa pidettävät keskustelut ovat tarpeellisia. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 18% 1% 0% 4% 100% Kaavi % 11% 0% 2% 0% 100% Karttula % 15% 0% 1% 0% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 7% 0% 0% 0% 100% Nilsiä % 13% 2% 0% 0% 100% Rautalampi % 12% 0% 1% 1% 100% Rautavaara % 7% 0% 0% 0% 100% Siilinjärvi % 12% 0% 0% 0% 100% Tervo % 19% 0% 0% 1% 100% Vesanto % 12% 2% 0% 2% 100% yht % 13% 1% 0% 1% 100% 8. HUOLTAJAN, OPPILAAN JA OPETTAJAN KANSSA PIDETTÄVIÄ KESKUSTELUITA ON RIITTÄVÄSTI 28

29 29 29

30 30 8. Huoltajan, oppilaan ja opettajan kanssa pidettäviä keskusteluita on riittävästi täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä Total Juankoski % 42% 17% 12% 10% 100% Kaavi % 41% 7% 2% 0% 100% Karttula % 36% 18% 7% 1% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 39% 39% 7% 0% 100% Nilsiä

31 31 42% 37% 16% 5% 1% 100% Rautalampi % 34% 24% 4% 0% 100% Rautavaara % 36% 5% 2% 2% 100% Siilinjärvi % 34% 23% 7% 0% 100% Tervo % 46% 19% 7% 1% 100% Vesanto % 32% 17% 3% 4% 100% yht % 36% 19% 6% 1% 100% 9. MINUA ON KUUNNELTU LAPSENI KOULUNKÄYNTIIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA 31

32 32 32

33 33 9. Minua on kuunneltu lapseni koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht.l Juankoski % 32% 12% 0% 1% 100% Kaavi % 18% 7% 0% 0% 100% Karttula % 25% 6% 2% 4% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 29% 11% 0% 0% 100% Nilsiä

34 34 59% 29% 8% 3% 0% 100% Rautalampi % 24% 14% 4% 0% 100% Rautavaara % 17% 5% 0% 0% 100% Siilinjärvi % 27% 9% 2% 1% 100% Tervo % 27% 8% 1% 0% 100% Vesanto % 20% 8% 1% 4% 100% yht % 26% 9% 2% 1% 100% 10. OPETTAJA KUNNIOITTAA MIELIPITEITÄNI 34

35 35 35

36 36 36

37 37 10.Opettaja kunnioittaa mielipiteitäni täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 24% 5% 0% 13% 100% Kaavi % 18% 0% 2% 2% 100% Karttula % 24% 7% 0% 7% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 21% 4% 0% 7% 100% Nilsiä % 28% 6% 2% 4% 100% Rautalampi % 36% 9% 1% 5% 100% Rautavaara % 15% 0% 0% 5% 100% Siilinjärvi ,% 27% 3% 2% 5% 100% Tervo % 24% 7% 0% 4% 100% Vesanto % 21% 7% 0% 5% 100% yht % 26% 5% 1% 5% 100% 11. ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ HUOLTAJAT OSALLISTUVAT KODIN JA KOULUN YHTEISIIN TILAISUUKSIIN 37

38 38 38

39 On tärkeää, että huoltajat osallistuvat kodin ja koulun yhteisiin tilaisuuksiin. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 19% 3% 0% 1% 100% Kaavi % 7% 2% 0% 0% 100% Karttula % 20% 2% 0% 1% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 11% 0% 0% 4% 100% Nilsiä

40 40 76% 20% 3% 1% 1% 100% Rautalampi % 17% 5% 1% 1% 100% Rautavaara % 7% 0% 0% 0% 100,0% Siilinjärvi % 19% 2% 0% 1% 100% Tervo % 8% 2% 0% 1% 100% Vesanto % 12% 3% 0% 2% 100% yht % 17% 2% 0% 1% 100% 12. HUOLTAJAT VOIVAT VAIKUTTAA KOULUN ASIOIHIN 40

41 41 70% vanhemmista oli samaa mieltä väitteen Huoltajat voivat vaikuttaa koulun asioihin. Neljäsosa (25%, N=413) kyselyyn vastanneista vanhemmista on eri mieltä väitteen kanssa. Kuntien vaihteluväli oli 13-32%. Täysin eri mieltä oli 4% (N=70). 41

42 42 42

43 Huoltajat voivat vaikuttaa koulun asioihin. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 47% 26% 4% 9% 100% Kaavi % 48% 16% 0% 2% 100% Karttula % 45% 17% 2% 1% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 54% 21% 4% 7% 100% Nilsiä % 40% 27% 5% 4% 100% Rautalampi % 37% 22% 7% 3% 100% Rautavaara % 29% 14% 5% 9% 100% Siilinjärvi % 43% 21% 4% 5% 100% Tervo % 42% 9% 4% 5% 100% Vesanto % 44% 19% 5% 2% 100% yht % 42% 21% 4% 5% 100% 43

44 KOULU ON ANTANUT MAHDOLLISUUKSIA HUOLTAJIEN KESKINÄISEEN TUTUSTUMISEEN 44

45 Koulun on antanut mahdollisuuksia huoltajien keskinäiseen tutustumiseen. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 31% 35% 5% 7% 100% Kaavi % 52% 14% 0% 0% 100% Karttula % 37% 18% 6, % 0% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 39% 29% 4% 11% 100% Nilsiä % 37% 28% 7% 3% 100% 45

46 46 Rautalampi % 59% 10% 1% 1% 100% Rautavaara % 42% 14% 9% 7% 100% Siilinjärvi % 40% 22% 6% 2% 100% Tervo % 35% 20% 2% 5% 100% Vesanto % 39% 21% 5% 2% 100% yht % 40% 22% 6% 3% 100,0% 14. HUOLTAJIEN KESKINÄINEN TUKI TOIMII HYVIN 46

47 47 47

48 Huoltajien keskinäinen tuki toimii hyvin. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 35% 33% 9% 16% 100% Kaavi % 42% 42% 2% 0% 100% Karttula % 42% 29% 8% 11% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 32% 29% 11% 21% 100% Nilsiä % 32% 33% 12% 11% 100% Rautalampi % 52% 23% 8% 9% 100% Rautavaara % 43% 12% 12% 12% 100% Siilinjärvi % 35% 33% 13% 11% 100% Tervo % 45% 27% 6% 9% 100% Vesanto % 35% 32% 10% 11% 100% yht % 36% 31% 11% 11% 100% 15. OLEN SAANUT KOULUSTA TARPEELLISEN TIEDON LAPSENI KOULUNKÄYNTIIN LIITTYVISTÄ ASIOISTA 48

49 49 49

50 50 50

51 Olen saanut koulusta tarpeellisen tiedon lapseni koulunkäyntiin liittyvistä asioista. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. l Juankoski % 40% 17% 3% 3% 100% Kaavi % 39% 5% 0% 0% 100% Karttula % 36% 11% 2% 0% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 50% 11% 0% 0% 100% Nilsiä % 31% 13% 4% 1% 100% Rautalampi % 36% 14% 4% 0% 100% Rautavaara % 26% 5% 0% 2% 100% Siilinjärvi % 36% 13% 2% 0% 100% Tervo % 44% 7% 1% 0% 100% Vesanto % 38% 11% 0% 2% 100% yht % 35% 12% 2% 1% 100% 16. OLEN SAANUT TARPEELLISEN TIEDON KOULUN TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ ASIOISTA 51

52 52 52

53 Olen saanut tarpeellisen tiedon koulun toimintaan liittyvistä asioista. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 47% 10% 4% 1% 100% Kaavi % 37% 7% 0% 2% 100% Karttula % 39% 7% 1% 1% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 43% 7% 0% 0% 100% 53

54 54 Nilsiä % 38% 13% 4% 1% 100% Rautalampi % 40% 14% 4% 3% 100% Rautavaara % 37% 3% 0% 0% 100% Siilinjärvi % 38% 11% 1% 1% 100% Tervo % 35% 8% 1% 1% 100% Vesanto % 39% 7% 0% 2% 100% yht % 39% 10% 2 % 1% 100% 54

55 55 AVOIMET KYSYMYKSET: 4. MITÄ HYVÄÄ KODIN JA KOULUN VÄLISESSÄ YHTEISTYÖSSÄ ON? MUKAVIMMAT JA TOIMIVIMMAT ASIAT? Vanhemmista 1230 vastasi tähän kysymykseen. Kun vanhemmat kokivat, että yhteistyö koulun kanssa oli hyvää, he määrittelivät yhteistyön usein sanoilla luonteva, avoin ja mutkaton. Kun vuorovaikutus kouluun oli tasavertaista ja luottamuksellista, olivat vanhemmat tyytyväisiä. Opettajat ja vanhemmat ovat tulleet toisilleen tutuiksi, jolloin on helppoa olla kouluun yhteydessä ongelmatilanteissa Opettaja antaa niin negatiivista kuin positiivistakin palautetta rakentavassa mielessä Opettaja ja koulunkäyntiavustaja ovat molemmat helposti lähestyttäviä Toimivimmiksi asioiksi nousivat tiedottaminen, henkilökohtaiset keskustelut opettajan kanssa (esim. vanhempainvartit, puhelinkeskustelut), vanhempainillat ja juhlat. Tiedottamisen yhteydessä puhuttiin informaation saamisesta ja viestien kulkemisesta kodin ja koulun välillä. Kun koulusta sai ajankohtaisia kirjallisia tiedotteita, vanhemmat mainitsivat tiedottamisen mukavimmaksi ja toimivimmaksi asiaksi. Mainintoja hyvistä tiedotuskanavista oli myös koulun kotisivut, reissuvihko/linkkivihko, sähköposti, viestit pedanetin kautta ja tekstiviestit. Tietää missä mennään ja mitä koulussa on meneillään Mitä missäkin kuussa on tarkoitus oppia -tiedote on hyvä Koululta tulee hyvin tietoa eri tapahtumista, luokan omista jutuista, kokeista jne. Esim. liikuntaasiat voi tarkistaa luokan omilta sivuilta, jonne opettaja lisäilee luokan yhteisiä asioita muutenkin. Tiedottamisessa on tärkeää myös se, että asioista tiedotetaan hyvissä ajoin ja vanhemmille vastataan kysymyksiin mahdollisimman pian. Sähköposteihin opettaja vastaa todella nopeasti Vanhemmat pitivät tärkeänä sitä, että he saivat tietoa oman lapsensa asioista ja heillä oli mahdollisuus ottaa yhteyttä opettajaan. Heillä on opettajan puhelinnumero ja kun hänelle soittaa opettaja kuuntelee ja asiat hoituvat. Mukavinta on henkilökohtainen keskustelu lapsen oman opettajan kanssa ja mahdollisuus tietää edistyminen ja kehittymiskohteet 55

56 56 Vanhempainvartti on myös hyvä hetki kysellä asioita Yhteinen tekeminen ja juhlat tuntuivat monista vanhemmista mukavilta yhteistyömuodoilta. Yhteiset tilaisuudet, kuten juhlat, retket ja toimintapäivät saivat paljon mainintoja. Monet vanhemmat pitivät myönteisenä sitä, jos heidät otettiin mukaan koulun tapahtumiin ja niiden suunnitteluun. Koulun joulujuhla on vuoden kohokohta On ihanaa käydä joulu- ja kevätjuhlassa Yhteiset juhlat ja varsinkin toiminnalliset tapahtumat lähentävät kotia ja koulua Toimivat vanhempainillat olivat monien mieleen. Luokan omia vanhempainiltoja pidettiin hyvinä, samoin koulussa pidettyjä luentoja. Jotkut vanhemmat olivat tyytyväisiä luokkakohtaisiin tilaisuuksiin ja luokkatoimikuntien toimintaan. Yhteistyö antaa myös lapselle käsityksen siitä, että hänestä ja koulusta ollaan kiinnostuneita Oppilas ei pysty huijaamaan kumpaakaan osapuolta niin helposti esim. ongelmatilanteissa Eräässä kunnassa, jossa vanhempaintoimikunta on toiminut aktiivisesti, tuli sen toiminnasta myös positiivista palautetta. Vanhempaintoimikunta ajaa hyvin yhteistyöasiaa Koulu antaa mahdollisuuden vanhempien väliseen keskusteluun vanhempainilloissa ja vanhempainyhdistyksen ominaisuudessa Pienten koulujen oppilaiden vanhemmat olivat yleensä tyytyväisiä pienten koulujen toimintaan. Pienessä koulussa pienet ongelmat. Ongelmatilanteet huomataan nopeasti ja niihin pystytään puuttumaan nopeasti. Opettajia on helppo lähestyä lasta koskevissa asioissa. Koululle kun menee tuntee itsensä aina tervetulleeksi. 5. MITÄ KEHITETTÄVÄÄ KODIN JA KOULUN VÄLISESSÄ YHTEISTYÖSSÄ ON? Tähän kysymykseen tuli 958 vastausta. 169 vastausta oli mm. seuraavanlaisia kommentteja: - yhteistyö toimii tällä hetkellä hyvin - kaikki OK - en tiedä Olemme täysin tyytyväisiä nykyiseen yhteistyöhön Kaiken kaikkiaan vanhemmat toivoivat enemmän yhteistyötä kodin ja koulun välille. 56

57 57 Ne asiat, joita vanhemmat pitivät toimivimpina, olivat tämän kysymyksen kohdalla käänteisesti esillä. Esim. jos tiedottaminen ei toiminut tuli siitä negatiivista palautetta. Toisaalta Kehitettävää on ja paljon. Tässä koulussa on ongelmia ja niihin ei tartuta ajoissa. Niitä vähätellään ja asioita katsellaan sormien läpi. Vanhempana saa olla itse tosi aktiivinen ja hakata päätä seinään. Vanhemmat toivoivat enemmän tiedottamista ja viestejä koulusta esim. reissuvihkossa tai tekstiviesteinä. Vanhempien mielestä opettajat voisivat käyttää enemmän sähköpostia ja muitakin sähköisiä viestimiä. Tiedotteet ja ilmoitukset koteihin ajoissa eikä samalla viikolla. Sähköisten viestimien (esim. Helmen) käyttöaste on opettajien keskuudessa liian alhainen, samoin osaamisessa tuntuu olevan puutteita. Sähköinen reissuvihko voisi olla kokeilemisen arvoinen Monta kertaa olen yrittänyt ehdotella tällä sähköisellä aikakaudella nettipohjaista tiedottamista. Koululla voisi olla oma kotisivu, jossa olisi tärkeitä tiedotuksia. Koulujen vanhempainillat ym. tapahtumat pitäisi olla myös netissä. Keskusteluita toivottiin enemmän. Vanhemmat toivoivat vanhempainvartteja ja kehityskeskusteluita. Vanhempainvartit eivät saisi rajoittua pelkästään kahden ensimmäisen vuoden ajalle, niitä tarvitaan kaikilla luokilla. Vielä enemmän haluaisimme tietoa oman lapsen koulupärjäämisestä (kesken lukukauden) ja vinkkejä, kuinka vanhempana voin tukea lapseni oppimista juuri sen hetkisessä tilanteessa. Vanhempainiltojen kehittäminen mainittiin usein: Vanhempainillat jäykähköjä Pieni patikointi jonnekin ja kahvin äärellä jutustelua Yhteisiä tilaisuuksia ja tapahtumia voisi olla enemmän. Juhla tai tapahtuma (konsertti, urheilu), jossa lapset esiintyvät ja vanhemmat kannustavat yleisössä. Vanhemmat kaipasivat lapsestaan myös positiivista palautetta. Palautetta tuli siitä, että kotiin tulevat viestit ovat usein negatiivissävyisiä Jos koululta soitetaan, silloin on tapahtunut jotain ikävää Toisaalta osa vanhemmista toivoi tiiviimpää yhteydenpitoa, kun ongelmia on lapsen kanssa. 57

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet (avokysymysten vastaukset erikseen) N= 138 Taustakysymykset Opetusalue 12 ( 9% ) Alue 1 (Jokikylän, Kuivaniemi ja Olhava) 29 ( 21% ) Alue 2 (Alaranta, Ojakylä ja Pohjois-Ii) 62 ( 45% ) Alue 3 (Asema, Hamina

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu. Vihdin vanhemmat ry

Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu. Vihdin vanhemmat ry Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu Vihdin vanhemmat ry 1. Koulun ja kodin kontaktit? 2. Koulun ja kodin yhteistyötapojen tärkeys? 3. Toivomukset kodin ja koulun kontaktitavoista 4. Asenneväittämät

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010

Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010 Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010 Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen-Ahonen ja Mirella Korhonen Taustatietoja kyselyyn» Kysely toteutettiin lasten

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Päivä oli hieno, pahvimukit loppuivat nopeasti, vanhemmat tulivat upeasti mukaan. Rehtori 3 KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Kodin ja Koulun Päivä kohtaamisia hyvien asioiden

Lisätiedot

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 OPStuki 2016 koulutus, Helsinki 29.4.2014 Tuija Metso www.vanhempainliitto.fi/filebank/1656-barometri_2013_verkko.pdf Myönteisiä viestejä

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Kysely huoltajille ja oppilaille

Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille tammikuussa 2013 Kysely lähetettiin kaikille 20 000 oppilaan huoltajille Wilman kautta Kyselyyn vastasi 3400 huoltajaa Sekä 2500 oppilasta

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus Opinnäytetyömme teoria pohjautuu laajaan 4- vuotistarkastukseen

Lisätiedot

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08 Vastausten määrä: 82 Tulostettu 6.2.2013 10:59:08 Poiminta luokat 1-6 1. luokalla = 1 (Uusi) TAI 2. luokalla = 1 TAI 3. luokalla = 1 TAI 4. luokalla = 1 TAI 5. luokalla = 1 TAI 6. luokalla = 1 Lapseni

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Seinäjoen koulutoimen kysely syksy Analyysit Kodin ja koulun yhteistyö Edufin, Simo Pokki

Seinäjoen koulutoimen kysely syksy Analyysit Kodin ja koulun yhteistyö Edufin, Simo Pokki Seinäjoen koulutoimen kysely syksy 2007 Analyysit Kodin ja koulun yhteistyö Edufin, Simo Pokki Koko kysely (3 kpl) Normaali koulukohtainen tulos karkealla tasolla: henkilöstö on tyytyväisintä ja vanhemmat

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti 1. Tervehdin lasta henkilökohtaisesti ja positiivisesti nimeltä heidät tavatessani. 1 2 3 4 5 2. Vuorovaikutukseni

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22 KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Opettajasalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22

Lisätiedot

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät XIV Ulla Siimes, toiminnanjohtaja Suomen Vanhempainliitto

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 13+ RTF Report - luotu 27.05.2015 15:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet final 13+ 73 40 23 Yhteensä 73 40 23 Perustiedot 1. Ikäni on (39) Ikäni on 2. Olen ollut oppilaana (36) Olen ollut oppilaana

Lisätiedot

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa Kaikki ihan kaikki toiminnan tavoite Tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti yhteisön ilmapiiriin ja erityisesti aikuisten, opettajien, vanhempien ja muun henkilökunnan

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016

Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016 Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016 Tytti Solantaus 2016 1 I LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELUUN VALMISTAUTUMINEN 1. Lapset puheeksi keskustelun tarkoitus Lapset puheeksi keskustelun pyrkimyksenä on

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Page 1 of 7 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman

Lisätiedot

Lukion laatukysely 2014

Lukion laatukysely 2014 Lukion laatukysely 2014 Kyselyyn vastanneita oli 176, joista 123 teki kyselyn loppuun asti. (vuonna 2011: 160 ja 105) Vuositasoittain kyselyn teki loppuun asti: 1. vuositaso 46 (45) 2. vuositaso 58 (38)

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

Keskustelu luokissa. Ohjeen työstänyt: Leena Pöntynen Kuntaliitto, Jaakko Salo OAJ ja Ulla Siimes Vanhempainliitto

Keskustelu luokissa. Ohjeen työstänyt: Leena Pöntynen Kuntaliitto, Jaakko Salo OAJ ja Ulla Siimes Vanhempainliitto Keskustelu luokissa Ohjeen työstänyt: Leena Pöntynen Kuntaliitto, Jaakko Salo OAJ ja Ulla Siimes Vanhempainliitto Ohjeistus koululle ennen vanhempainiltaa 1. Päättäkää missä tilassa ryhmäosuus pidetään.

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen alakoulun vanhemmille Lapsemme on

Kysely Piispanlähteen alakoulun vanhemmille Lapsemme on Sivu 1/44 Kysely Piispanlähteen alakoulun vanhemmille 2012 1. Lapsemme on Sivu 2/44 2. Koulu on onnistunut kasvatustehtävässään Sivu 3/44 3. Koulu on opettanut käytöstapoja Sivu 4/44 4. Koulu on lapsellemme

Lisätiedot

Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen

Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen Kaikille kaveri -hankkeen pilottikoulujen työntekijöiden näkemyksiä oppilaiden yksinäisyyden ja kiusaamisen ehkäisemisestä 9.11.2012 Satu Tallgren

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Anne Ågren Suomen kielen hallintoalueen kehittäjä Heinäkuu 2014 Sisällysluettelo Tausta, tarkoitus ja toteutus Vastausprosentti Toiminnat

Lisätiedot

KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI 2016

KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI 2016 VASTAUKSIA KYSELYYN YHTEENSÄ VASTAUSPROSENTTI N.,% VASTAAJIEN JAKAUTUMINEN KYSYMYSTEN ARVIOINTIASTEIKKO OPPILAITA 6,% VANHEMPIA 9,% HENKILÖKUNTAA 9,% NAINEN/TYTTÖ 6,% MIES/POIKA,9% TÄYSIN ERI MIELTÄ MELKO

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika %

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika % 201 vastausta Tiivistelmä Sukupuoli Tyttö 100 50 % Poika 101 50 % Ikä 6lk 23 11 % 7lk 38 19 % 8lk 44 22 % 9lk 52 26 % Lukio/ammattikoulu 36 18 % Olen vanhempi kuin edelliset vastausvaihtoehdot 8 4 % 1)

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen alakoulun vanhemmille Yhteenvetoraportti N=155 Julkaistu: 19.2010 1/21 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Lapsemme on 1. 1. luokalla 28 18,06% 2. 2. luokalla 36 23,23% 3. 3. luokalla

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa. Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17

I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa. Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17 Sisällys Alkusanat...5 I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa Matti Rimpelä Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17 Kasvatuksen ammattilaisten erityinen tehtävä...19 Lapsen kehittyminen aikuiseksi...21

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa 1 Tutkimuksen tavoite Tämän kyselytutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää suomalaisten peruskoulujen

Lisätiedot

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Syksyn 2016 arviointikyselyt Seinäjoen perusopetus Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Tässä yhteenvedossa on käyty läpi kaksi kyselyä. Ensin tarkastellaan perusopetuksen opettajille

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen yläkoulun vanhemmille, Yhteenvetoraportti, N=120, Julkaistu: 19.2010 1/17 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Lapsemme on 1. 7. luokalla 39 32,50% 2. 8. luokalla 49 40,83% 3. 9. luokalla

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Tulokset on raportoitu erikseen alakoulujen ja yläkoulujen

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa . luokkien palvelukykykysely.. Heikki Miettinen . luokkien palvelukykykysely Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Itsearviointi 1.lk Nimi päiväys

Itsearviointi 1.lk Nimi päiväys Itsearviointi 1.lk Nimi 1. Uskallan kysyä. 2. Osaan noudattaa ohjeita. 3. Osallistun luokan yhteiseen keskusteluun. 4. Tulen toimeen luokkatovereitteni kanssa. 5. Huolehdin läksyistäni ja tavaroistani.

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Pori (N = 202) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Pori (N = 202) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta Huoltajat - (N = 202) Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn huoltajille 22.1. 28.2.2013.

Lisätiedot

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä?

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä? Koulu ja työ - ohje Koulunkäyntiin liittyen tärkeää on selvittää sekä motivaatio käydä koulua, mutta myös mahdolliset pulmat tai oppimisvaikeudet. Mikäli koulut on jo käyty, niin työelämään liittyen on

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto

Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto 1) Tulevaisuuden asukastoiminta Millaisessa naapurustossa sinä haluaisit asua? Millainen on toimiva ja tehokas asukastoimikunta?

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. 1 PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2014 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2014. Kyselyyn vastasi 317 vanhempaa. Vastausprosentti on 23,83%. Päivähoidon asiakkaina

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

Espoo. PKS 2. luokkien palvelukykykysely ESPOO HeikkiMiettinen

Espoo. PKS 2. luokkien palvelukykykysely ESPOO HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 ESPOO..0 HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 ESPOO Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.)

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 1 (Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 2 8.- ja 9.-luokkalaisista (14 16v) 5 % käyttää alkoholia kerran viikossa tai useammin ja 13 % käyttää alkoholia

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: 19.4.2010 1/18 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 7A 20 7,87% 2. 7B 20 7,87% 3. 7C 22 8,66% 4. 7D 24 9,45%

Lisätiedot

Vantaa. PKS 2. luokkien palvelukykykysely VANTAA HeikkiMiettinen

Vantaa. PKS 2. luokkien palvelukykykysely VANTAA HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 VANTAA..0 HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 VANTAA Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa

Lisätiedot

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA LUOKKATUNNIT OPS2016 - YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA H A N N A G U S TA F S S O N O S A L L I S U U S - KO O R D I NA AT TO R I Miksi? Miten? Mitä? MIKSI LUOKKATUNTEJA? - Turun opetussuunnitelmassa 2016 paikallisena

Lisätiedot

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 0 Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Wiitaunioni Sivistystoimi 2011 1 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet Ai- toiminta tarjoaa lapselle tutun ja turvallisen aikuisen

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Luokan vanhempaintiimi TIIMI LUOKAN VANHEMPAIN-

Luokan vanhempaintiimi TIIMI LUOKAN VANHEMPAIN- 1 LUOKAN VANHEMPAIN- 2 3 Jos haluat kulkea nopeasti, kävele yksin.jos haluat päästä pitkälle, kulje yhdessä toisten kanssa. Afrikkalainen sananlasku Sisällysluettelo 4 Lukijalle 5 Meidän luokka 6 L uokan

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Kouvola (N = 231) Riitta Rajala

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Kouvola (N = 231) Riitta Rajala Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta Huoltajat - (N = 231) Riitta Rajala 30.4.2013 Hyvä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjä! Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu-

Lisätiedot

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa?

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa? KERHOSUUNNITELMAN TEKEMINEN (Tiedoston voi ladata koulun nettisivun linkeistä) Luettuasi Liite 1 ja 2, vastaa seuraaviin kysymyksiin ja toimita vastaus, eli kerhosuunnitelma, rehtorille Mikä on oppilaskerhon

Lisätiedot

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tämä on esimerkki tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutuksesta.

Lisätiedot

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä RAPORTTI 1/6 Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä Vanhempainyhdistyksissä tehdään monenlaista vaikuttamistyötä lasten koulu- ja päiväkotiympäristön ja ilmapiirin parantamiseksi. Oman koulun lisäksi

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14 Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: 19.4.2010 1/14 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 1A 21 6,02% 2. 1B 17 4,87% 3. 1C 16 4,58% 4. 2A 22 6,30%

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

HVS Kysely 0-20v Tulokset

HVS Kysely 0-20v Tulokset WORKING DRAFT Last Modified 2015-04-23 19:16 FLE Standard Time Printed HVS Kysely 0-20v Tulokset 04-2015 Harri Heliövaara Kimmo Karviala Harri Leiviskä Sisällysluettelo Kysymykset Vastaajaprofiili Tulokset

Lisätiedot

#tutkimusmatka @Kokkola 26.10.2016 2.11.2016 Ohjelma 18.00 Kokkolan kaupungin sivistyskeskuksen puheenvuoro Peter Johnson, sivistysjohtaja 18.15 Lasten ja nuorten ajatuksia kouluhyvinvoinnista Länsipuiston

Lisätiedot

Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus

Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010 Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus Setlementti Louhela ry Päätavoite 4. SETLEMENTTI LOUHELAN RINKULAN JA RINGIN VAPAAEHTOISTOIMINTA ON

Lisätiedot

Päivähoidon kyselyn yhteenveto

Päivähoidon kyselyn yhteenveto Päivähoidon kyselyn yhteenveto Olen sosionomi-opiskelija Anna-Maija Ruusujoki ja opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa viimeistä vuotta. Toimin päivähoidon hallinnon työharjoittelussa Kuunarin päiväkodissa.

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot