KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke"

Transkriptio

1 KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

2 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta tietoa siitä, miten yhteistyö kodin ja koulun välillä sujuu ja mitä toiveita vanhemmilla oli yhteistyön kehittämiseksi. Kysely tehtiin osana Reilusti rinnakkain hanketta, jonka keskeisenä kehittämiskohteena on kodin ja koulun yhteistyön vahvistaminen. RR-hanke on osa Opetusministeriön rahoittamaa ja Opetushallituksen hallinnoimaa Kelpo-hanketta. Juankoski, Karttula, Nilsiä, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Tervo ja Vesanto teettivät kyselyn kaikissa kouluissa. Kaavin yläkoulussa kyselyä ei toteutettu. Kuopiossa kysely tehtiin vain Kurkimäen koulussa. Kyselyn avulla kunnat ja yksittäiset koulut saivat tietoa vanhempien mielipiteistä kehittämistyönsä pohjaksi. Kysely tehtiin lukuvuonna Vastauksia saatiin yhteensä 1662 kappaletta. 197 vanhempaa oli vastannut samalle lomakkeelle useammasta lapsesta. Vastauksia tuli siis yhteensä 1857 lapsesta. Koululaisia näissä kouluissa oli yhteensä 5950, joten vastausprosentiksi muodostui 31%. Vastausprosentit vaihteluväli oli 62-14% välillä. Kolmessa kunnassa vastausprosentti nousi yli puolen. Vanhempien mielipiteet olivat pääosin myönteisiä, mutta mitä ajattelevat ne vanhemmat, jotka eivät vastanneet kyselyyn. Heissä on varmasti yhteistyöhön tyytyväisiä, mutta niitäkin, joilla mielipiteet ovat negatiivisempia. Kyselyä laadittaessa yritettiin saada vastaaminen mahdollisimman anonyymiksi. Vastaukset tulivat suoraan hankesuunnittelijalle, eikä vastaajasta ollut taustatietoina kuin koulun nimi ja luokkataso. Kyselyyn pystyi vastaamaan joko netissä tai paperiversiona. Vanhemmilta toivottiin vastaamista ensisijaisesti nettiversioon, mutta monet vastasivat silti paperiversioon. Vastaajista melkein puolet (46 %, n=770) vastasi E-lomakkeella. Palautetta vastaajilta tuli siitä, että tietokone herjasi sivujen luotettavuudesta. E-lomake versio olisi ollut turvallinen avata ja viesti johtui vastaajan oman tietokoneen suojauksista. Jotkut kunnat lähettivät koteihin automaattisesti paperiversion, mikä luonnollisesti vähensi e-lomakkeen käyttämistä. Pari vastaajista oli tulostanut e-lomakkeen ja laittanut sen koulun kautta. Jokunen vanhemmista täytti kyselyn Word-pohjaan ja lähetti sen hankesuunnittelijalle. E-lomakkeet tulivat suoraan hankesuunnittelijan sähköpostiin. Paperivastaukset palautettiin koululle ja sitten ne lähetettiin hankesuunnittelijalle. Kyselyn taustatietoina oli vain koulun nimi ja lapsen luokkataso, joten kyselyyn nimettömänä. vastauksia yhteensä N lapsesta peruskoululaisten määrä * (n) vastaus-% e-lomake % (n) Juankoski * 14% 58% (49) Kaavi % 73% (32) Karttula * 20% 88% (76) Kuopio (Kurkimäen koulu) % 93% (25) Nilsiä * 59% 18% (65) Rautalampi * 28% 83% (70) Rautavaara * 42% 49% (29) Siilinjärvi % 51% (346) Tervo % 10% (9) Vesanto * 62% 52% (69) oppilasta vast% vast.% 2

3 3 yht. 31% yht. 46% (n=770) * Esikoululaiset laskettu mukaan oppilasmäärään, jos heidän vanhempiaan oli mukana kyselyssä N % alakoulu yläkoulu yht Puuttuva tieto 29 yht Vastauksista 71% tuli alakoululaisten vanhemmilta ja 29% yläkoululaisten vanhemmilta. Kyselystä saatiin tietoa kouluittain ja kunnittain. Kyselyyn osallistuneet koulut saavat käyttöönsä oman koulun vanhempien vastaukset. Pelkät prosenttiluvut eivät anna todellista kuvaa vanhempien mielipiteistä. Prosenttilukujen taakse kätkeytyy monenlaista tietoa. Jos kunnassa on ollut vähän vastaajia, heilauttaa pienikin vastaajamäärä prosenttilukuja. Toisaalta pienenkin prosenttiluvun takana koko isossa aineistossa voi olla monta vanhempaa. Esim. väittämään: Huoltajat voivat vaikuttaa koulun asioihin oli tyytymättömiä vanhempia 25%, joka on lukumääräisesti 413 vanhempaa, joista 70 vastaajaa oli täysin eri mieltä väittämän kanssa. 1. MILLAISTA YHTEISTYÖTÄ/KONTAKTEJA VANHEMMILLA ON OLLUT KOULUN KANSSA VIIMEISEN VUODEN AIKANA? kyllä % Vaihteluväli kunnissa % 1. kirjalliset tiedotteet oman luokan vanhempainilta, -kokous puhelut koulun yhteinen juhla henkilökohtainen tapaaminen opettajan kanssa koko koulun vanhempainilta, -kokous arviointi- tai kehityskeskustelu/vanhempainvartti reissuvihko sähköpostiviestit, tekstiviestit vanhempainyhdistyksen, vanhempaintoimikunnan tai luokkatoimikunnan tilaisuus 11. retki tai leirikoulu luokan juhla koulun toiminnan/opetussuunnitelman kehittämiskokous kerho, jossa vanhemmat mukana

4 4 15. kotikäynti Melkein kaikki vanhemmista (98%) olivat saaneet koulusta kirjallisia tiedotteita. Seuraavaksi eniten oli osallistuttu oman luokan vanhempainiltoihin (77%) ja oltu yhteydessä kouluun puhelimitse (75%). Joissakin kunnissa van reilu puolet vanhemmista oli ollut yhteydessä koulun kanssa puhelimitse. Oman luokan vanhempainiltoja oli ollut enemmän kuin koulun yhteisiä vanhempainiltoja. Lähes ¾ vanhemmista oli osallistunut koulun juhliin ja 71% oli tavannut lapsensa oman opettajan. Arviointi- ja kehityskeskusteluihin tai vanhempainvartteihin oli osallistunut 2/3 vastanneista vanhemmista. Melkein kolmasosa (30%) on ollut vanhempainyhdistystoiminnassa mukana. Kotikäynneistä ja kerhoista, jossa vanhemmat olivat olleet mukana, oli kokemusta vastanneista vain 2 %:lla. Eräässä pienessä kunnassa 14% (N=7) vastasi, että koulusta oli tehty kotikäynti. Millaista yhteistyötä/kontakteja vanhemmilla on ollut koulun kanssa viimeisen vuoden aikana? puhelut tiedotteet tapaaminen opettajan kanssa arviointi/kehityskeskustelu reissuvihko kotikäynti sähköposti/tekstiviestit koulun vanh.ilta luokan vanh.ilta koulun juhla luokan juhla retki/leirikoulu kerho, jossa vanh. mukana vanh.yhdistys koulun toim.kehittämin kyllä Ylä- ja alakoulujen tuloksien vertailua: alakoulu, kyllä % yläkoulu, kyllä % 1. puhelut kirjalliset tiedotteet henkilökohtainen tapaaminen opettajan kanssa arviointi- tai kehityskeskustelu/vanhempainvartti reissuvihko kotikäynti sähköpostiviestit, tekstiviestit

5 5 8. koko koulun vanhempainilta, -kokous oman luokan vanhempainilta, -kokous koulun yhteinen juhla luokan juhla retki tai leirikoulu kerho, jossa vanhemmat mukana 3 0,5 14. vanhempainyhdistyksen, vanhempaintoimikunnan tai luokkatoimikunnan tilaisuus 15. koulun toiminnan/opetussuunnitelman kehittämiskokous 7 4 Yleisesti voidaan kai sanoa, että yhteistyötä oli enemmän alakoulun oppilaiden kohdalla. Ainoa, jossa yhteistyötä oli enemmän yläkoulun puolella, oli koko koulun vanhempainilta. Opettajat tekevät vähän käyntejä koteihin. Yläkoululla yhteistyömuotoja olivat eniten käytettyjä kirjalliset tiedotteet, koko koulun vanhempainilta, oman luokan vanhempainilta ja puhelut. Alakoulussa yhteyttä kodin ja koulun välillä pidettiin tiedotteilla, koulun juhlissa ja oman luokan vanhempainilloissa ja puhelimitse. Millaista yhteistyötä on ollut? Kyllä vastausten määrä prosentteina 1= puhelut 2= kirjalliset tiedotteet 3= henkilökohtainen tapaaminen opettajan kanssa 4= arviointi- tai kehityskeskustelu/vanhempainvartti 5= reissuvihko 6= kotikäynti 7= sähköpostiviestit, tekstiviestit 8= koko koulun vanhempainilta, -kokous 9= oman luokan vanhempainilta, -kokous 10= koulun yhteinen juhla 11= luokan juhla 12= retki tai leirikoulu 13= kerho, jossa vanhemmat mukana 14= vanhempainyhdistyksen, vanhempaintoimikunnan tai luokkatoimikunnan kokous 15= koulun toiminnan/opetussuunnitelman kehittämiskokous 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 % Juankoski Kaavi Karttula Kuopio (Kurkimäen koulu) Nilsiä Rautalampi Rautavaara Siilinjärvi Tervo

6 6 Vesanto yht. % MILLAISTA YHTEISTYÖTÄ TOIVOISITTE ENEMMÄN KODIN JA KOULUN VÄLILLE? Vanhemmat ilmeisesti kokivat tämän kysymyksen vaikeaksi vastata, sillä vaihtoehtona oli vastata joko enemmän tai vähemmän tai jättää vastaamatta koko kysymykseen. Tulokset tämän kysymyksen osalta eivät luultavasti ole luotettavia, sillä näyttää siltä, että jotkut vanhemmista ovat vastanneet kysymykseen rutiininomaisesti. Monet vanhemmista laittoivat kysymyksen kohdalle kommenttina, että vaihtoehto Yhteistyötä on riittävästi puuttui. Millaista yhteistyötä vanhemmat toivoisivat? puhelut tiedotteet tapaaminen opettajan kanssa arviointi/kehityskeskustelu reissuvihko kotikäynti sähköposti/tekstiviestit koulun vanh.ilta luokan vanh.ilta koulun juhla luokan juhla retki/leirikoulu kerho, jossa vanh. mukana vanh.yhdistys koulun toim.kehittämin Kyllä kyllä % 1. puhelut kirjalliset tiedotteet henkilökohtainen tapaaminen opettajan kanssa arviointi- tai kehityskeskustelu/vanhempainvartti reissuvihko kotikäynti sähköpostiviestit, tekstiviestit koko koulun vanhempainilta, -kokous oman luokan vanhempainilta, -kokous koulun yhteinen juhla luokan juhla retki tai leirikoulu vastaus% 6

7 7 13. kerho, jossa vanhemmat mukana vanhempainyhdistyksen, vanhempaintoimikunnan tai luokkatoimikunnan tilaisuus 15. koulun toiminnan/opetussuunnitelman kehittämiskokous jotain muuta, mitä? 7 41 Millaista yhteistyötä vanhemmat toivovat? puhelut tiedotteet tapaaminen opettajan kanssa arviointi/kehityskeskustelu reissuvihko kotikäynti sähköposti/tekstiviestit koulun vanh.ilta luokan vanh.ilta koulun juhla luokan juhla retki/leirikoulu kerho, jossa vanh. mukana vanh.yhdistys koulun toim.kehittämin alakoulut yläkoulut 3. ASENNEVÄITTÄMÄT Melkein kaikki vanhemmat olivat vastanneet tähän kysymykseen (vastausprosentti 98%), vaikka muuten olivat jättäneet tyhjiä kohtia edellisten kysymysten kohdalle. Tämän voisi tulkita merkiksi siitä, että kysymykseen oli helppo vastata ja he olivat motivoituneita vastaamaan tämän tyyppisiin kysymyksiin. Asenneväittämissä oli vaihtoehdot täysin samaa mieltä, jonkin verran samaa mieltä, jonkin verran eri mieltä, täysin samaa mieltä, en tiedä. 1. Kodin ja koulun välinen yhteistyö toimii hyvin. 2. Kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvää toimintaa on riittävästi. 3. Kodin ja koulun yhteisiä tapahtumia on tarpeeksi 7

8 8 4. Kodin ja koulun yhteiset tapahtumat tukevat yhteistä kasvatuskumppanuutta. 5. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on tukenut lapseni koulunkäyntiä. 6. Vuorovaikutus koulun henkilökunnan kanssa on luontevaa. 7. Huoltajan, oppilaan ja opettajan kanssa pidettävät keskustelut ovat tarpeellisia. 8. Huoltajan oppilaan ja opettajan kanssa pidettäviä keskusteluita on riittävästi. 9. Minua on kuunneltu lapseni koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. 10. Opettaja kunnioittaa mielipiteitäni. 11. On tärkeää, että huoltajat osallistuvat kodin ja koulun yhteisiin tilaisuuksiin. 12. Huoltajat voivat vaikuttaa koulun asioihin. 13. Koulu on antanut mahdollisuuksia huoltajien keskinäiseen tutustumiseen. 14. Huoltajien keskinäinen tuki toimii hyvin. 15. Olen saanut koulusta tarpeellisen tiedon lapseni koulunkäyntiin liittyvistä asioista. 16. Olen saanut tarpeellisen tiedon koulun toimintaan liittyvistä asioista. 1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ TOIMII HYVIN 90% kyselyyn vastanneista vanhemmista on sitä mieltä, että kodin ja koulun yhteistyö toimii hyvin. Vanhemmista 32 oli täysin eri mieltä väitteen Kodin ja koulun yhteistyö toimii hyvin. 8

9 9 9

10 10 1. Kodin ja koulun yhteistyö toimii hyvin. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 45% 10% 4% 1% 100% Kaavi % 41% 0% 0% 0% 100% Karttula % 29% 6% 0% 0% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 50% 7% 0% 0% 100% Nilsiä % 32% 9% 3% 0% 100% Rautalampi % 48% 12% 4% 0% 100% Rautavaara % 20% 3% 2% 0% 100% Siilinjärvi % 36% 8% 2% 0% 100% Tervo % 33% 9% 0% 0% 100% Vesanto % 38% 10% 1% 1% 100% yhteensä % 36% 8% 2% 0% 100% 80% vanhemmista on sitä mieltä, että kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvää toimintaa on riittävästi. 20% vastanneista on väitteen kanssa eri mieltä eli he kaipaisivat lisää yhteistyötä. 10

11 11 2. KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄÄ TOIMINTAA ON RIITTÄVÄSTI 11

12 12 2. Kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvää toimintaa on riittävästi täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 44% 14% 8% 1% 100% Kaavi % 48% 2% 5% 2% 100% Karttula % 41% 12% 4% 0% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 50% 18% 0% 4% 100% Nilsiä % 42% 18% 4% 1% 100% 12

13 13 Rautalampi Rautavaara % 43% 24% 1% 1% 100% % 32% 15% 3% 2% 100% Siilinjärvi % 37% 15% 4% 1% 100% Tervo % 49% 15% 1% 1% 100% Vesanto % 40% 14% 0% 1% 100% yht % 40% 16% 3% 1% 100% 3. KODIN JA KOULUN YHTEISIÄ TAPAHTUMIA ON TARPEEKSI 13

14 14 14

15 15 15

16 16 3. Kodin ja koulun yhteisiä tapahtumia on tarpeeksi. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 46% 14% 5% 3% 100% Kaavi % 40% 14% 5% 0% 100% Karttula % 36% 17% 2% 0% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 39% 11% 4% 0% 100% Nilsiä % 35% 21% 4% 1% 100% Rautalampi % 42% 16% 1% 0% 100% Rautavaara % 41% 14% 5% 0% 100% Siilinjärvi % 32% 19% 5% 0% 100% Tervo % 37% 18% 2% 4% 100% Vesanto % 38% 13% 2% 3% 100% yht % 35% 18% 4% 1% 100% 4. KODIN JA KOULUN YHTEISET TAPAHTUMAT TUKEVAT YHTEISTÄ KASVATUSKUMPPANUUTTA 16

17 17 17

18 18 4. Kodin ja koulun yhteiset tapahtumat tukevat yhteistä kasvatuskumppanuutta täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 49% 4% 1% 1% 100% Kaavi % 39% 2% 0% 5% 100% Karttula % 31% 11% 0% 1% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 32% 4% 0% 0% 100% Nilsiä

19 19 57% 31% 7% 3% 3% 100% Rautalampi % 35% 6% 4% 1% 100% Rautavaara % 24% 3% 0% 3% 100% Siilinjärvi % 29% 9% 2% 1% 100% Tervo % 21% 7% 1% 2% 100% Vesanto % 27% 6% 1% 2% 100% yht % 30% 7% 2% 2% 100% 5. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ ON TUKENUT LAPSENI KOULUNKÄYNTIÄ 19

20 20 20

21 21 21

22 22 5. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on tukenut lapseni koulunkäyntiä täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 42% 6% 1% 5% 100% Kaavi % 36% 0% 0% 0% 100% Karttula % 38% 7% 0% 0% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 29% 4% 0% 0% 100% Nilsiä % 32% 8% 4% 2% 100% Rautalampi % 35% 13% 3% 0% 100% Rautavaara % 21% 0% 2% 0% 100% Siilinjärvi % 33% 8% 2% 1% 100% Tervo % 22% 7% 2% 2% 100% Vesanto % 32% 9% 1% 4% 100% yht % 32% 8% 2% 2% 100% 6. VUOROVAIKUTUS KOULUN HENKILÖKUNNAN KANSSA ON LUONTEVAA 22

23 23 23

24 24 6. Vuorovaikutus koulun henkilökunnan kanssa on luontevaa. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 39% 10% 1% 1% 100% Kaavi % 19% 5% 0% 0% 100% Karttula % 19% 9% 1% 0% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 25% 7% 4% 0% 100% Nilsiä % 25% 11% 3% 2% 100% 24

25 25 Rautalampi % 36% 14% 3% 0% 100% Rautavaara % 31% 0% 3% 2% 100% Siilinjärvi % 30% 9% 2% 0% 100% Tervo % 19% 5% 0% 0% 100% Vesanto % 29% 12% 2% 3% 100% yht % 28% 9% 2% 1% 100% 7. HUOLTAJAN, OPPILAAN JA OPETTAJAN KANSSA PIDETTÄVÄT KESKUSTELUT OVAT TARPEELLISIA 25

26 26 26

27 27 27

28 28 7. Huoltajan, oppilaan ja opettajan kanssa pidettävät keskustelut ovat tarpeellisia. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 18% 1% 0% 4% 100% Kaavi % 11% 0% 2% 0% 100% Karttula % 15% 0% 1% 0% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 7% 0% 0% 0% 100% Nilsiä % 13% 2% 0% 0% 100% Rautalampi % 12% 0% 1% 1% 100% Rautavaara % 7% 0% 0% 0% 100% Siilinjärvi % 12% 0% 0% 0% 100% Tervo % 19% 0% 0% 1% 100% Vesanto % 12% 2% 0% 2% 100% yht % 13% 1% 0% 1% 100% 8. HUOLTAJAN, OPPILAAN JA OPETTAJAN KANSSA PIDETTÄVIÄ KESKUSTELUITA ON RIITTÄVÄSTI 28

29 29 29

30 30 8. Huoltajan, oppilaan ja opettajan kanssa pidettäviä keskusteluita on riittävästi täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä Total Juankoski % 42% 17% 12% 10% 100% Kaavi % 41% 7% 2% 0% 100% Karttula % 36% 18% 7% 1% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 39% 39% 7% 0% 100% Nilsiä

31 31 42% 37% 16% 5% 1% 100% Rautalampi % 34% 24% 4% 0% 100% Rautavaara % 36% 5% 2% 2% 100% Siilinjärvi % 34% 23% 7% 0% 100% Tervo % 46% 19% 7% 1% 100% Vesanto % 32% 17% 3% 4% 100% yht % 36% 19% 6% 1% 100% 9. MINUA ON KUUNNELTU LAPSENI KOULUNKÄYNTIIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA 31

32 32 32

33 33 9. Minua on kuunneltu lapseni koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht.l Juankoski % 32% 12% 0% 1% 100% Kaavi % 18% 7% 0% 0% 100% Karttula % 25% 6% 2% 4% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 29% 11% 0% 0% 100% Nilsiä

34 34 59% 29% 8% 3% 0% 100% Rautalampi % 24% 14% 4% 0% 100% Rautavaara % 17% 5% 0% 0% 100% Siilinjärvi % 27% 9% 2% 1% 100% Tervo % 27% 8% 1% 0% 100% Vesanto % 20% 8% 1% 4% 100% yht % 26% 9% 2% 1% 100% 10. OPETTAJA KUNNIOITTAA MIELIPITEITÄNI 34

35 35 35

36 36 36

37 37 10.Opettaja kunnioittaa mielipiteitäni täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 24% 5% 0% 13% 100% Kaavi % 18% 0% 2% 2% 100% Karttula % 24% 7% 0% 7% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 21% 4% 0% 7% 100% Nilsiä % 28% 6% 2% 4% 100% Rautalampi % 36% 9% 1% 5% 100% Rautavaara % 15% 0% 0% 5% 100% Siilinjärvi ,% 27% 3% 2% 5% 100% Tervo % 24% 7% 0% 4% 100% Vesanto % 21% 7% 0% 5% 100% yht % 26% 5% 1% 5% 100% 11. ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ HUOLTAJAT OSALLISTUVAT KODIN JA KOULUN YHTEISIIN TILAISUUKSIIN 37

38 38 38

39 On tärkeää, että huoltajat osallistuvat kodin ja koulun yhteisiin tilaisuuksiin. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 19% 3% 0% 1% 100% Kaavi % 7% 2% 0% 0% 100% Karttula % 20% 2% 0% 1% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 11% 0% 0% 4% 100% Nilsiä

40 40 76% 20% 3% 1% 1% 100% Rautalampi % 17% 5% 1% 1% 100% Rautavaara % 7% 0% 0% 0% 100,0% Siilinjärvi % 19% 2% 0% 1% 100% Tervo % 8% 2% 0% 1% 100% Vesanto % 12% 3% 0% 2% 100% yht % 17% 2% 0% 1% 100% 12. HUOLTAJAT VOIVAT VAIKUTTAA KOULUN ASIOIHIN 40

41 41 70% vanhemmista oli samaa mieltä väitteen Huoltajat voivat vaikuttaa koulun asioihin. Neljäsosa (25%, N=413) kyselyyn vastanneista vanhemmista on eri mieltä väitteen kanssa. Kuntien vaihteluväli oli 13-32%. Täysin eri mieltä oli 4% (N=70). 41

42 42 42

43 Huoltajat voivat vaikuttaa koulun asioihin. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 47% 26% 4% 9% 100% Kaavi % 48% 16% 0% 2% 100% Karttula % 45% 17% 2% 1% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 54% 21% 4% 7% 100% Nilsiä % 40% 27% 5% 4% 100% Rautalampi % 37% 22% 7% 3% 100% Rautavaara % 29% 14% 5% 9% 100% Siilinjärvi % 43% 21% 4% 5% 100% Tervo % 42% 9% 4% 5% 100% Vesanto % 44% 19% 5% 2% 100% yht % 42% 21% 4% 5% 100% 43

44 KOULU ON ANTANUT MAHDOLLISUUKSIA HUOLTAJIEN KESKINÄISEEN TUTUSTUMISEEN 44

45 Koulun on antanut mahdollisuuksia huoltajien keskinäiseen tutustumiseen. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 31% 35% 5% 7% 100% Kaavi % 52% 14% 0% 0% 100% Karttula % 37% 18% 6, % 0% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 39% 29% 4% 11% 100% Nilsiä % 37% 28% 7% 3% 100% 45

46 46 Rautalampi % 59% 10% 1% 1% 100% Rautavaara % 42% 14% 9% 7% 100% Siilinjärvi % 40% 22% 6% 2% 100% Tervo % 35% 20% 2% 5% 100% Vesanto % 39% 21% 5% 2% 100% yht % 40% 22% 6% 3% 100,0% 14. HUOLTAJIEN KESKINÄINEN TUKI TOIMII HYVIN 46

47 47 47

48 Huoltajien keskinäinen tuki toimii hyvin. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 35% 33% 9% 16% 100% Kaavi % 42% 42% 2% 0% 100% Karttula % 42% 29% 8% 11% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 32% 29% 11% 21% 100% Nilsiä % 32% 33% 12% 11% 100% Rautalampi % 52% 23% 8% 9% 100% Rautavaara % 43% 12% 12% 12% 100% Siilinjärvi % 35% 33% 13% 11% 100% Tervo % 45% 27% 6% 9% 100% Vesanto % 35% 32% 10% 11% 100% yht % 36% 31% 11% 11% 100% 15. OLEN SAANUT KOULUSTA TARPEELLISEN TIEDON LAPSENI KOULUNKÄYNTIIN LIITTYVISTÄ ASIOISTA 48

49 49 49

50 50 50

51 Olen saanut koulusta tarpeellisen tiedon lapseni koulunkäyntiin liittyvistä asioista. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. l Juankoski % 40% 17% 3% 3% 100% Kaavi % 39% 5% 0% 0% 100% Karttula % 36% 11% 2% 0% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 50% 11% 0% 0% 100% Nilsiä % 31% 13% 4% 1% 100% Rautalampi % 36% 14% 4% 0% 100% Rautavaara % 26% 5% 0% 2% 100% Siilinjärvi % 36% 13% 2% 0% 100% Tervo % 44% 7% 1% 0% 100% Vesanto % 38% 11% 0% 2% 100% yht % 35% 12% 2% 1% 100% 16. OLEN SAANUT TARPEELLISEN TIEDON KOULUN TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ ASIOISTA 51

52 52 52

53 Olen saanut tarpeellisen tiedon koulun toimintaan liittyvistä asioista. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 47% 10% 4% 1% 100% Kaavi % 37% 7% 0% 2% 100% Karttula % 39% 7% 1% 1% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 43% 7% 0% 0% 100% 53

54 54 Nilsiä % 38% 13% 4% 1% 100% Rautalampi % 40% 14% 4% 3% 100% Rautavaara % 37% 3% 0% 0% 100% Siilinjärvi % 38% 11% 1% 1% 100% Tervo % 35% 8% 1% 1% 100% Vesanto % 39% 7% 0% 2% 100% yht % 39% 10% 2 % 1% 100% 54

55 55 AVOIMET KYSYMYKSET: 4. MITÄ HYVÄÄ KODIN JA KOULUN VÄLISESSÄ YHTEISTYÖSSÄ ON? MUKAVIMMAT JA TOIMIVIMMAT ASIAT? Vanhemmista 1230 vastasi tähän kysymykseen. Kun vanhemmat kokivat, että yhteistyö koulun kanssa oli hyvää, he määrittelivät yhteistyön usein sanoilla luonteva, avoin ja mutkaton. Kun vuorovaikutus kouluun oli tasavertaista ja luottamuksellista, olivat vanhemmat tyytyväisiä. Opettajat ja vanhemmat ovat tulleet toisilleen tutuiksi, jolloin on helppoa olla kouluun yhteydessä ongelmatilanteissa Opettaja antaa niin negatiivista kuin positiivistakin palautetta rakentavassa mielessä Opettaja ja koulunkäyntiavustaja ovat molemmat helposti lähestyttäviä Toimivimmiksi asioiksi nousivat tiedottaminen, henkilökohtaiset keskustelut opettajan kanssa (esim. vanhempainvartit, puhelinkeskustelut), vanhempainillat ja juhlat. Tiedottamisen yhteydessä puhuttiin informaation saamisesta ja viestien kulkemisesta kodin ja koulun välillä. Kun koulusta sai ajankohtaisia kirjallisia tiedotteita, vanhemmat mainitsivat tiedottamisen mukavimmaksi ja toimivimmaksi asiaksi. Mainintoja hyvistä tiedotuskanavista oli myös koulun kotisivut, reissuvihko/linkkivihko, sähköposti, viestit pedanetin kautta ja tekstiviestit. Tietää missä mennään ja mitä koulussa on meneillään Mitä missäkin kuussa on tarkoitus oppia -tiedote on hyvä Koululta tulee hyvin tietoa eri tapahtumista, luokan omista jutuista, kokeista jne. Esim. liikuntaasiat voi tarkistaa luokan omilta sivuilta, jonne opettaja lisäilee luokan yhteisiä asioita muutenkin. Tiedottamisessa on tärkeää myös se, että asioista tiedotetaan hyvissä ajoin ja vanhemmille vastataan kysymyksiin mahdollisimman pian. Sähköposteihin opettaja vastaa todella nopeasti Vanhemmat pitivät tärkeänä sitä, että he saivat tietoa oman lapsensa asioista ja heillä oli mahdollisuus ottaa yhteyttä opettajaan. Heillä on opettajan puhelinnumero ja kun hänelle soittaa opettaja kuuntelee ja asiat hoituvat. Mukavinta on henkilökohtainen keskustelu lapsen oman opettajan kanssa ja mahdollisuus tietää edistyminen ja kehittymiskohteet 55

56 56 Vanhempainvartti on myös hyvä hetki kysellä asioita Yhteinen tekeminen ja juhlat tuntuivat monista vanhemmista mukavilta yhteistyömuodoilta. Yhteiset tilaisuudet, kuten juhlat, retket ja toimintapäivät saivat paljon mainintoja. Monet vanhemmat pitivät myönteisenä sitä, jos heidät otettiin mukaan koulun tapahtumiin ja niiden suunnitteluun. Koulun joulujuhla on vuoden kohokohta On ihanaa käydä joulu- ja kevätjuhlassa Yhteiset juhlat ja varsinkin toiminnalliset tapahtumat lähentävät kotia ja koulua Toimivat vanhempainillat olivat monien mieleen. Luokan omia vanhempainiltoja pidettiin hyvinä, samoin koulussa pidettyjä luentoja. Jotkut vanhemmat olivat tyytyväisiä luokkakohtaisiin tilaisuuksiin ja luokkatoimikuntien toimintaan. Yhteistyö antaa myös lapselle käsityksen siitä, että hänestä ja koulusta ollaan kiinnostuneita Oppilas ei pysty huijaamaan kumpaakaan osapuolta niin helposti esim. ongelmatilanteissa Eräässä kunnassa, jossa vanhempaintoimikunta on toiminut aktiivisesti, tuli sen toiminnasta myös positiivista palautetta. Vanhempaintoimikunta ajaa hyvin yhteistyöasiaa Koulu antaa mahdollisuuden vanhempien väliseen keskusteluun vanhempainilloissa ja vanhempainyhdistyksen ominaisuudessa Pienten koulujen oppilaiden vanhemmat olivat yleensä tyytyväisiä pienten koulujen toimintaan. Pienessä koulussa pienet ongelmat. Ongelmatilanteet huomataan nopeasti ja niihin pystytään puuttumaan nopeasti. Opettajia on helppo lähestyä lasta koskevissa asioissa. Koululle kun menee tuntee itsensä aina tervetulleeksi. 5. MITÄ KEHITETTÄVÄÄ KODIN JA KOULUN VÄLISESSÄ YHTEISTYÖSSÄ ON? Tähän kysymykseen tuli 958 vastausta. 169 vastausta oli mm. seuraavanlaisia kommentteja: - yhteistyö toimii tällä hetkellä hyvin - kaikki OK - en tiedä Olemme täysin tyytyväisiä nykyiseen yhteistyöhön Kaiken kaikkiaan vanhemmat toivoivat enemmän yhteistyötä kodin ja koulun välille. 56

57 57 Ne asiat, joita vanhemmat pitivät toimivimpina, olivat tämän kysymyksen kohdalla käänteisesti esillä. Esim. jos tiedottaminen ei toiminut tuli siitä negatiivista palautetta. Toisaalta Kehitettävää on ja paljon. Tässä koulussa on ongelmia ja niihin ei tartuta ajoissa. Niitä vähätellään ja asioita katsellaan sormien läpi. Vanhempana saa olla itse tosi aktiivinen ja hakata päätä seinään. Vanhemmat toivoivat enemmän tiedottamista ja viestejä koulusta esim. reissuvihkossa tai tekstiviesteinä. Vanhempien mielestä opettajat voisivat käyttää enemmän sähköpostia ja muitakin sähköisiä viestimiä. Tiedotteet ja ilmoitukset koteihin ajoissa eikä samalla viikolla. Sähköisten viestimien (esim. Helmen) käyttöaste on opettajien keskuudessa liian alhainen, samoin osaamisessa tuntuu olevan puutteita. Sähköinen reissuvihko voisi olla kokeilemisen arvoinen Monta kertaa olen yrittänyt ehdotella tällä sähköisellä aikakaudella nettipohjaista tiedottamista. Koululla voisi olla oma kotisivu, jossa olisi tärkeitä tiedotuksia. Koulujen vanhempainillat ym. tapahtumat pitäisi olla myös netissä. Keskusteluita toivottiin enemmän. Vanhemmat toivoivat vanhempainvartteja ja kehityskeskusteluita. Vanhempainvartit eivät saisi rajoittua pelkästään kahden ensimmäisen vuoden ajalle, niitä tarvitaan kaikilla luokilla. Vielä enemmän haluaisimme tietoa oman lapsen koulupärjäämisestä (kesken lukukauden) ja vinkkejä, kuinka vanhempana voin tukea lapseni oppimista juuri sen hetkisessä tilanteessa. Vanhempainiltojen kehittäminen mainittiin usein: Vanhempainillat jäykähköjä Pieni patikointi jonnekin ja kahvin äärellä jutustelua Yhteisiä tilaisuuksia ja tapahtumia voisi olla enemmän. Juhla tai tapahtuma (konsertti, urheilu), jossa lapset esiintyvät ja vanhemmat kannustavat yleisössä. Vanhemmat kaipasivat lapsestaan myös positiivista palautetta. Palautetta tuli siitä, että kotiin tulevat viestit ovat usein negatiivissävyisiä Jos koululta soitetaan, silloin on tapahtunut jotain ikävää Toisaalta osa vanhemmista toivoi tiiviimpää yhteydenpitoa, kun ongelmia on lapsen kanssa. 57

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kotkan perusopetuksen pajapäivä, 10.10.2015 Tuija Metso Suomen Vanhempainliitto Vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö noin 1350

Lisätiedot

YHTEENVETO KODIN JA KOULUN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖ -KYSELYSTÄ

YHTEENVETO KODIN JA KOULUN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖ -KYSELYSTÄ YHTEENVETO KODIN JA KOULUN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖ -KYSELYSTÄ Vastauksia yhteensä 95 kpl 1 Olen täysin eri mieltä 2 Olen jokseenkin eri mieltä 3 En osaa sanoa 4 Olen jokseenkin samaa mieltä 5 Olen täysin samaa

Lisätiedot

Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu. Vihdin vanhemmat ry

Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu. Vihdin vanhemmat ry Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu Vihdin vanhemmat ry 1. Koulun ja kodin kontaktit? 2. Koulun ja kodin yhteistyötapojen tärkeys? 3. Toivomukset kodin ja koulun kontaktitavoista 4. Asenneväittämät

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

1. Koulun julkisuuskuva ja toimivuus yleisesti

1. Koulun julkisuuskuva ja toimivuus yleisesti 1 (10) Nurmijärven kunnan 2012 keväällä laatima asiakastyytyväisyyskysely 2., 3. ja 7.luokkalaisten vanhemmille ja huoltajille TULOSTEN ANALYSOINTIA LÄNSIKAAREN KOULU VS. KOKO KUNNAN VASTAAJAT Länsikaaren

Lisätiedot

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08 Vastausten määrä: 82 Tulostettu 6.2.2013 10:59:08 Poiminta luokat 1-6 1. luokalla = 1 (Uusi) TAI 2. luokalla = 1 TAI 3. luokalla = 1 TAI 4. luokalla = 1 TAI 5. luokalla = 1 TAI 6. luokalla = 1 Lapseni

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely Kysely lähetettiin 190 työnantajalle, joista 93 vastasi. Etelä-Karjalan alueelta vastauksia 36 kpl, Kymenlaakson alueelta 54 kpl. Anonyymeja

Lisätiedot

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 OPStuki 2016 koulutus, Helsinki 29.4.2014 Tuija Metso www.vanhempainliitto.fi/filebank/1656-barometri_2013_verkko.pdf Myönteisiä viestejä

Lisätiedot

Kysely huoltajille ja oppilaille

Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille tammikuussa 2013 Kysely lähetettiin kaikille 20 000 oppilaan huoltajille Wilman kautta Kyselyyn vastasi 3400 huoltajaa Sekä 2500 oppilasta

Lisätiedot

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 Auran PÖYTÄKIRJA vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 AIKA: Sunnuntai 07.11.2010 klo 18.00-20.20 PAIKKA: Auran yhtenäiskoulun neuvotteluhuone LÄSNÄ: Tero Sahla Satu Rautias-Barnett

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Talvisalon koulu. Kysely huoltajille / tulokset, kevät 2013. Vanhempainillat. 1. Oletko osallistunut syksyn vanhempainiltoihin?

Talvisalon koulu. Kysely huoltajille / tulokset, kevät 2013. Vanhempainillat. 1. Oletko osallistunut syksyn vanhempainiltoihin? Talvisalon koulu Kysely huoltajille / tulokset, kevät 2013 Vanhempainillat 1. Oletko osallistunut syksyn vanhempainiltoihin? 94 Kyllä 28 Ei Kyllä Ei 2. Kuinka hyödyllisinä koet vanhempainillat? 51 Erittäin

Lisätiedot

Jokaisen vastaajaryhmän kysely oli erilainen, vaikka niistä löytyi myös yhteisiä kysymyksiä tai teemoja.

Jokaisen vastaajaryhmän kysely oli erilainen, vaikka niistä löytyi myös yhteisiä kysymyksiä tai teemoja. Seinäjoen kaupungin opetustoimi Perusopetuksen arviointi / Arviointikysely kevät 2014 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ JA KOULUTYYTYVÄISYYS 1. Tietoja kyselystä Kysely toteutettiin talviloman 2014 jälkeen. Erityistä

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Riikka Pallari, opiskelija Oulun seudun ammattikorkeakoulu

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Riikka Pallari, opiskelija Oulun seudun ammattikorkeakoulu 52 TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Riikka Pallari, opiskelija Oulun seudun ammattikorkeakoulu Kvartti-malli MURROSIKÄÄN TULEVAN LAPSEN VANHEMMUUS Tavoitteena: - vanhemmat pohtivat vanhemmuutta

Lisätiedot

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus Opinnäytetyömme teoria pohjautuu laajaan 4- vuotistarkastukseen

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22 KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Opettajasalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 13+ RTF Report - luotu 27.05.2015 15:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet final 13+ 73 40 23 Yhteensä 73 40 23 Perustiedot 1. Ikäni on (39) Ikäni on 2. Olen ollut oppilaana (36) Olen ollut oppilaana

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti 1. Tervehdin lasta henkilökohtaisesti ja positiivisesti nimeltä heidät tavatessani. 1 2 3 4 5 2. Vuorovaikutukseni

Lisätiedot

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ. Kodin ja Koulun Päivä

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ. Kodin ja Koulun Päivä Kodin ja Koulun Päivä 2 Kodin ja Koulun Päivä Kutsuimme isovanhemmat kouluun klo 8-11 väliseksi ajaksi tutustumaan lastenlastensa koulunkäyntiin. Tarjosimme heille myös kahvit ja rehtori kertoili nykypäivän

Lisätiedot

Arviointikysely vanhemmille, kevät 2011

Arviointikysely vanhemmille, kevät 2011 Arviointikysely vanhemmille, kevät 2011 Kiitokset vanhemmille, jotka jaksoitte vastata kyselyymme! Peräti 72 % perheistä palautti lomakkeen. Opetusvälineitä kehuttiin ja myös tiloja pidettiin asianmukaisina,

Lisätiedot

Lukion laatukysely 2014

Lukion laatukysely 2014 Lukion laatukysely 2014 Kyselyyn vastanneita oli 176, joista 123 teki kyselyn loppuun asti. (vuonna 2011: 160 ja 105) Vuositasoittain kyselyn teki loppuun asti: 1. vuositaso 46 (45) 2. vuositaso 58 (38)

Lisätiedot

MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry

MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry Isä ja äiti - perusasiat riittävät aikuisella menee hyvin aikuisella on aikaa ja kiinnostunut minusta voisi

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO. Nuorisopalvelut 1 (8) Loma-ajan toiminnan asiakaspalauteraportti 2012 Tässä raportissa selvitetään kesän 2012 loma-ajan toiminnasta kerättyjen asiakaspalautteiden keskeiset tulokset. Loma-ajan toimintojen

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi KOULU TYÖYHTEISÖNÄ JA ILMAPIIRI

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi KOULU TYÖYHTEISÖNÄ JA ILMAPIIRI Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi KOULU TYÖYHTEISÖNÄ JA ILMAPIIRI Kysely opetushenkilöstölle syksy 2010 Piia Seppälä, arvioinnin yhdyshenkilö Yleistä Koulun työyhteisö ja ilmapiiri-

Lisätiedot

OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ. Yläkoulu

OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ. Yläkoulu 1 OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ Yläkoulu 2 OPINTOJEN OHJAUKSEN ARVIOINTI- JA PALAUTEJÄRJESTELMÄ SIDOSRYHMÄ- PALAUTE OPISKELIJA- PALAUTE OPPILAAN OHJAUKSEN POLKU HENKILÖSTÖ- PALAUTE MÄÄRÄLLISET

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lapsen oikeudet LOS:ssa Lapsella on oikeus: Suojeluun Osallistumiseen ja vaikuttamiseen Osuuteen yhteiskunnan voimavaroista

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Someron Esa

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Someron Esa Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Someron Esa Toiminnan arviointikysely toteutettiin 14.11. - 24.11.2013 välisenä aikana uintiharrastuksessa mukana olleiden lasten vanhemmille. Vastaajia oli

Lisätiedot

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa Kaikki ihan kaikki toiminnan tavoite Tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti yhteisön ilmapiiriin ja erityisesti aikuisten, opettajien, vanhempien ja muun henkilökunnan

Lisätiedot

Baletti - Kysely huoltajille 2015

Baletti - Kysely huoltajille 2015 Baletti - Kysely huoltajille 2015 Yleistä Huoltajakysely lähetettiin kaikille baletin oppilaiden vanhemmille eli yht. 74 henkilölle. Vastauksia saatiin 23.Vastausprosentti oli 31,1, joka on huomattavasti

Lisätiedot

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14)

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14) Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/14 (lv. 13-14) Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä lasta, joista palautui 16. Vastausprosentti oli 4,7 %. Lasten kysely muodostui 12

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf. Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf. Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa

Lisätiedot

Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen

Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen Kaikille kaveri -hankkeen pilottikoulujen työntekijöiden näkemyksiä oppilaiden yksinäisyyden ja kiusaamisen ehkäisemisestä 9.11.2012 Satu Tallgren

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot

I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa. Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17

I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa. Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17 Sisällys Alkusanat...5 I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa Matti Rimpelä Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17 Kasvatuksen ammattilaisten erityinen tehtävä...19 Lapsen kehittyminen aikuiseksi...21

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa 1 Tutkimuksen tavoite Tämän kyselytutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää suomalaisten peruskoulujen

Lisätiedot

Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016

Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016 Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016 Tytti Solantaus 2016 1 I LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELUUN VALMISTAUTUMINEN 1. Lapset puheeksi keskustelun tarkoitus Lapset puheeksi keskustelun pyrkimyksenä on

Lisätiedot

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Anne Ågren Suomen kielen hallintoalueen kehittäjä Heinäkuu 2014 Sisällysluettelo Tausta, tarkoitus ja toteutus Vastausprosentti Toiminnat

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Ihmissuhteet ja oppilaiden, huoltajien ja henkilökunnan vastuut sekä ajanhallinta Ryhmä 1

Ihmissuhteet ja oppilaiden, huoltajien ja henkilökunnan vastuut sekä ajanhallinta Ryhmä 1 Ihmissuhteet ja oppilaiden, huoltajien ja henkilökunnan vastuut sekä ajanhallinta Ryhmä 1 -Hyvin haasteellista, sillä perheiden arvot hyvin erilaiset -Nykyään ei ole yleispäteviä ohjeita vaan kaikesta

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - egroupjr - Villihiiret - Karttaketut (aloittelijat) - Karttaketut - Karttaketut aloittelevat - Karttaketut

Lisätiedot

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät 10.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät SOS-lapsikylän toimintakäsikirjan mukaisesti lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen lasten asioista vastaaville

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat - 578 Paltamo (N = 10) Riitta Rajala 28.2.2015

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat - 578 Paltamo (N = 10) Riitta Rajala 28.2.2015 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta Huoltajat - (N = 10) Riitta Rajala 28.2.2015 Hyvä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjä! Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu-

Lisätiedot

Luokan vanhempaintiimi TIIMI LUOKAN VANHEMPAIN-

Luokan vanhempaintiimi TIIMI LUOKAN VANHEMPAIN- 1 LUOKAN VANHEMPAIN- 2 3 Jos haluat kulkea nopeasti, kävele yksin.jos haluat päästä pitkälle, kulje yhdessä toisten kanssa. Afrikkalainen sananlasku Sisällysluettelo 4 Lukijalle 5 Meidän luokka 6 L uokan

Lisätiedot

#tutkimusmatka @Kokkola 26.10.2016 2.11.2016 Ohjelma 18.00 Kokkolan kaupungin sivistyskeskuksen puheenvuoro Peter Johnson, sivistysjohtaja 18.15 Lasten ja nuorten ajatuksia kouluhyvinvoinnista Länsipuiston

Lisätiedot

MINUN LAPSENI, MEIDÄN LAPSEMME - esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa

MINUN LAPSENI, MEIDÄN LAPSEMME - esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa MINUN LAPSENI, MEIDÄN LAPSEMME - esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa Lapsen nimi: Henkilötunnus: Kotiosoite: HUOLTAJIEN YHTEYSTIEDOT: Osoite: Email: Osoite: Email: Lapsen hoitoaika: Lapsen sairastuessa

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Kytäjä Golf ry Seniorikysely Helmikuu 2015

Kytäjä Golf ry Seniorikysely Helmikuu 2015 Kytäjä Golf ry Seniorikysely Helmikuu 2015 Kytäjä Golf Ry:n Seniorikysely Ajankohta: Helmikuu 2015 Sähköpostiosoitteet: Kytäjä Golf Ry:n jäsenrekisteri Jäsenrekisterissä 1.2.2015 273 senioria (miehet 55v,

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Sepänmäen koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Sepänmäen erityisopetusyksikkö toteuttaa oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää kasvatusta tavoitteena

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen alakoulun vanhemmille Lapsemme on

Kysely Piispanlähteen alakoulun vanhemmille Lapsemme on Sivu 1/44 Kysely Piispanlähteen alakoulun vanhemmille 2012 1. Lapsemme on Sivu 2/44 2. Koulu on onnistunut kasvatustehtävässään Sivu 3/44 3. Koulu on opettanut käytöstapoja Sivu 4/44 4. Koulu on lapsellemme

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. 1 PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2014 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2014. Kyselyyn vastasi 317 vanhempaa. Vastausprosentti on 23,83%. Päivähoidon asiakkaina

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Tulokset on raportoitu erikseen alakoulujen ja yläkoulujen

Lisätiedot

VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013

VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013 VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013 1. Perustiedot a) Ikä 12 vuotta 67 % 6 13 vuotta 33 % 3 b) Kuinka monetta vuotta olet oppilaana kuvataidekoulussa? 1. vuotta 22 % 2 3. vuotta 11 % 1 4. vuotta

Lisätiedot

NUORTENILLAN KYSELYKOOSTE

NUORTENILLAN KYSELYKOOSTE NUORTENILLAN KYSELYKOOSTE KYSELY TEHTY 1.3.2014 NUORTENILLASSA AIHE: SEURAKUNTA Johdanto: Alkusysäys tälle kyselylle tuli eräässä sunnuntaikokouksessa, jota ennen seurakunnan nuorisotyöntekijä oli pyytänyt

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Arjen tietoyhteiskunta - hanke

Arjen tietoyhteiskunta - hanke Arjen tietoyhteiskunta - hanke 1 Arjen tietoyhteiskunta hanke Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteinen hanke vuosina 2008-2010 Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Vaikeavammaisten päivätoiminta

Vaikeavammaisten päivätoiminta Vaikeavammaisten päivätoiminta Kysely vaikeavammaisten päivätoiminnasta toteutettiin helmikuussa 08. Sosiaalityöntekijät valitsivat asiakkaistaan henkilöt, joille kyselyt postitettiin. Kyselyjä postitettiin

Lisätiedot

Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa

Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa 1 Arjen tietoyhteiskunta hanke Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteinen hanke vuosina 2008-2010

Lisätiedot

HYBRIDIOPPIKIRJA KOULULAISTEN KOKEILTAVANA. Hämeenlinna 3.12.2009 Maija Federley Tutkija

HYBRIDIOPPIKIRJA KOULULAISTEN KOKEILTAVANA. Hämeenlinna 3.12.2009 Maija Federley Tutkija HYBRIDIOPPIKIRJA KOULULAISTEN KOKEILTAVANA Hämeenlinna 3.12.2009 Maija Federley Tutkija Oppilaat kokeilivat hybridioppikirjaa Saadaaks me viedä nää kotiin?! Ai pääseekö tästä nettiin?! Vähän me leijailtiin

Lisätiedot

Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Yhteenvetoraportti N=107 Julkaistu: 10.12.2012

Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Yhteenvetoraportti N=107 Julkaistu: 10.12.2012 Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Millä tavoin haluaisit saada ajankohtaista tietoa maaseutupalveluista? Laita järjestykseen, mikä tavoittaa

Lisätiedot

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä?

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä? Koulu ja työ - ohje Koulunkäyntiin liittyen tärkeää on selvittää sekä motivaatio käydä koulua, mutta myös mahdolliset pulmat tai oppimisvaikeudet. Mikäli koulut on jo käyty, niin työelämään liittyen on

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO. Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.2008

TURUN YLIOPISTO. Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.2008 TURUN YLIOPISTO Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.8 Peda-forumin valtakunnalliset opetuksen kehittämispäivät järjestettiin tänä keväänä

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET. Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille. Kehittämistyöryhmä Kari Kunnari, rehtori SIMON KOULU

KYSELYTULOKSET. Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille. Kehittämistyöryhmä Kari Kunnari, rehtori SIMON KOULU SIMON KOULU KYSELYTULOKSET Simon koulun vanhemmille lähettiin kysely koulun toiminnasta marraskuussa 2. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 92 henkilöä. Kyselyssä esitettiin kuusi väittämää koulun eri toimialoilta.

Lisätiedot

Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto

Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto 1) Tulevaisuuden asukastoiminta Millaisessa naapurustossa sinä haluaisit asua? Millainen on toimiva ja tehokas asukastoimikunta?

Lisätiedot

Itsearviointi 1.lk Nimi päiväys

Itsearviointi 1.lk Nimi päiväys Itsearviointi 1.lk Nimi 1. Uskallan kysyä. 2. Osaan noudattaa ohjeita. 3. Osallistun luokan yhteiseen keskusteluun. 4. Tulen toimeen luokkatovereitteni kanssa. 5. Huolehdin läksyistäni ja tavaroistani.

Lisätiedot

Taustatiedot - Kaikki -

Taustatiedot - Kaikki - Lapin yleisten kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2014 RTF Report - luotu 01.12.2014 12:54 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Vastaajat 2014 52 52 47 Yhteensä 52 52 47 Vastausprosentti 100 Lopettaneet

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet JÄHMETYN JÄÄDYN Mihin olemme menossa? Miten tähän on tultu? OLET TÄSSÄ. Kalle Hamm, 2008 Mitä nyt tapahtuu?

Lisätiedot

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6. KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.2016 MITÄ Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Suomen Kylätoiminta ry.

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Hyvinvoinnin puolesta Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Yli

Lisätiedot

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO VANHEMPAINILTA Valintojen stoori -menetelmän läpi käyneiden oppilaiden huoltajille järjestetään Valintojen stoori - viikon aikana vanhempainilta, jossa heillä on mahdollisuus tutustua Valintojen stooriin

Lisätiedot

Tukea vanhemmuuteen. Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014

Tukea vanhemmuuteen. Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014 Tukea vanhemmuuteen Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014 Miksi? Miksi? Turun sanomat 29.1.14: Tykkääköhän lapsi minusta, jos rajoitan? Vanhempien

Lisätiedot

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa!

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! Löydät Internetistä kotibilekuvia, joissa esiinnyt. Mitä ajattelet kuvista? 1) SIISTII! 2) EVVK 3) En pidä siitä, että kuviani laitetaan nettiin ilman lupaani Internetiin laitettua kuvaa tai aineistoa

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 9 12-vuotiaille RTF Report - luotu 01.04.2015 14:54 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Käpylä 9 12-vuotiaat 87 44 31 Yhteensä 87 44 31 Perustiedot 1. Ikäni on (44) (EOS: 0) Ikäni on 2. Olen ollut

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot