KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke"

Transkriptio

1 KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

2 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta tietoa siitä, miten yhteistyö kodin ja koulun välillä sujuu ja mitä toiveita vanhemmilla oli yhteistyön kehittämiseksi. Kysely tehtiin osana Reilusti rinnakkain hanketta, jonka keskeisenä kehittämiskohteena on kodin ja koulun yhteistyön vahvistaminen. RR-hanke on osa Opetusministeriön rahoittamaa ja Opetushallituksen hallinnoimaa Kelpo-hanketta. Juankoski, Karttula, Nilsiä, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Tervo ja Vesanto teettivät kyselyn kaikissa kouluissa. Kaavin yläkoulussa kyselyä ei toteutettu. Kuopiossa kysely tehtiin vain Kurkimäen koulussa. Kyselyn avulla kunnat ja yksittäiset koulut saivat tietoa vanhempien mielipiteistä kehittämistyönsä pohjaksi. Kysely tehtiin lukuvuonna Vastauksia saatiin yhteensä 1662 kappaletta. 197 vanhempaa oli vastannut samalle lomakkeelle useammasta lapsesta. Vastauksia tuli siis yhteensä 1857 lapsesta. Koululaisia näissä kouluissa oli yhteensä 5950, joten vastausprosentiksi muodostui 31%. Vastausprosentit vaihteluväli oli 62-14% välillä. Kolmessa kunnassa vastausprosentti nousi yli puolen. Vanhempien mielipiteet olivat pääosin myönteisiä, mutta mitä ajattelevat ne vanhemmat, jotka eivät vastanneet kyselyyn. Heissä on varmasti yhteistyöhön tyytyväisiä, mutta niitäkin, joilla mielipiteet ovat negatiivisempia. Kyselyä laadittaessa yritettiin saada vastaaminen mahdollisimman anonyymiksi. Vastaukset tulivat suoraan hankesuunnittelijalle, eikä vastaajasta ollut taustatietoina kuin koulun nimi ja luokkataso. Kyselyyn pystyi vastaamaan joko netissä tai paperiversiona. Vanhemmilta toivottiin vastaamista ensisijaisesti nettiversioon, mutta monet vastasivat silti paperiversioon. Vastaajista melkein puolet (46 %, n=770) vastasi E-lomakkeella. Palautetta vastaajilta tuli siitä, että tietokone herjasi sivujen luotettavuudesta. E-lomake versio olisi ollut turvallinen avata ja viesti johtui vastaajan oman tietokoneen suojauksista. Jotkut kunnat lähettivät koteihin automaattisesti paperiversion, mikä luonnollisesti vähensi e-lomakkeen käyttämistä. Pari vastaajista oli tulostanut e-lomakkeen ja laittanut sen koulun kautta. Jokunen vanhemmista täytti kyselyn Word-pohjaan ja lähetti sen hankesuunnittelijalle. E-lomakkeet tulivat suoraan hankesuunnittelijan sähköpostiin. Paperivastaukset palautettiin koululle ja sitten ne lähetettiin hankesuunnittelijalle. Kyselyn taustatietoina oli vain koulun nimi ja lapsen luokkataso, joten kyselyyn nimettömänä. vastauksia yhteensä N lapsesta peruskoululaisten määrä * (n) vastaus-% e-lomake % (n) Juankoski * 14% 58% (49) Kaavi % 73% (32) Karttula * 20% 88% (76) Kuopio (Kurkimäen koulu) % 93% (25) Nilsiä * 59% 18% (65) Rautalampi * 28% 83% (70) Rautavaara * 42% 49% (29) Siilinjärvi % 51% (346) Tervo % 10% (9) Vesanto * 62% 52% (69) oppilasta vast% vast.% 2

3 3 yht. 31% yht. 46% (n=770) * Esikoululaiset laskettu mukaan oppilasmäärään, jos heidän vanhempiaan oli mukana kyselyssä N % alakoulu yläkoulu yht Puuttuva tieto 29 yht Vastauksista 71% tuli alakoululaisten vanhemmilta ja 29% yläkoululaisten vanhemmilta. Kyselystä saatiin tietoa kouluittain ja kunnittain. Kyselyyn osallistuneet koulut saavat käyttöönsä oman koulun vanhempien vastaukset. Pelkät prosenttiluvut eivät anna todellista kuvaa vanhempien mielipiteistä. Prosenttilukujen taakse kätkeytyy monenlaista tietoa. Jos kunnassa on ollut vähän vastaajia, heilauttaa pienikin vastaajamäärä prosenttilukuja. Toisaalta pienenkin prosenttiluvun takana koko isossa aineistossa voi olla monta vanhempaa. Esim. väittämään: Huoltajat voivat vaikuttaa koulun asioihin oli tyytymättömiä vanhempia 25%, joka on lukumääräisesti 413 vanhempaa, joista 70 vastaajaa oli täysin eri mieltä väittämän kanssa. 1. MILLAISTA YHTEISTYÖTÄ/KONTAKTEJA VANHEMMILLA ON OLLUT KOULUN KANSSA VIIMEISEN VUODEN AIKANA? kyllä % Vaihteluväli kunnissa % 1. kirjalliset tiedotteet oman luokan vanhempainilta, -kokous puhelut koulun yhteinen juhla henkilökohtainen tapaaminen opettajan kanssa koko koulun vanhempainilta, -kokous arviointi- tai kehityskeskustelu/vanhempainvartti reissuvihko sähköpostiviestit, tekstiviestit vanhempainyhdistyksen, vanhempaintoimikunnan tai luokkatoimikunnan tilaisuus 11. retki tai leirikoulu luokan juhla koulun toiminnan/opetussuunnitelman kehittämiskokous kerho, jossa vanhemmat mukana

4 4 15. kotikäynti Melkein kaikki vanhemmista (98%) olivat saaneet koulusta kirjallisia tiedotteita. Seuraavaksi eniten oli osallistuttu oman luokan vanhempainiltoihin (77%) ja oltu yhteydessä kouluun puhelimitse (75%). Joissakin kunnissa van reilu puolet vanhemmista oli ollut yhteydessä koulun kanssa puhelimitse. Oman luokan vanhempainiltoja oli ollut enemmän kuin koulun yhteisiä vanhempainiltoja. Lähes ¾ vanhemmista oli osallistunut koulun juhliin ja 71% oli tavannut lapsensa oman opettajan. Arviointi- ja kehityskeskusteluihin tai vanhempainvartteihin oli osallistunut 2/3 vastanneista vanhemmista. Melkein kolmasosa (30%) on ollut vanhempainyhdistystoiminnassa mukana. Kotikäynneistä ja kerhoista, jossa vanhemmat olivat olleet mukana, oli kokemusta vastanneista vain 2 %:lla. Eräässä pienessä kunnassa 14% (N=7) vastasi, että koulusta oli tehty kotikäynti. Millaista yhteistyötä/kontakteja vanhemmilla on ollut koulun kanssa viimeisen vuoden aikana? puhelut tiedotteet tapaaminen opettajan kanssa arviointi/kehityskeskustelu reissuvihko kotikäynti sähköposti/tekstiviestit koulun vanh.ilta luokan vanh.ilta koulun juhla luokan juhla retki/leirikoulu kerho, jossa vanh. mukana vanh.yhdistys koulun toim.kehittämin kyllä Ylä- ja alakoulujen tuloksien vertailua: alakoulu, kyllä % yläkoulu, kyllä % 1. puhelut kirjalliset tiedotteet henkilökohtainen tapaaminen opettajan kanssa arviointi- tai kehityskeskustelu/vanhempainvartti reissuvihko kotikäynti sähköpostiviestit, tekstiviestit

5 5 8. koko koulun vanhempainilta, -kokous oman luokan vanhempainilta, -kokous koulun yhteinen juhla luokan juhla retki tai leirikoulu kerho, jossa vanhemmat mukana 3 0,5 14. vanhempainyhdistyksen, vanhempaintoimikunnan tai luokkatoimikunnan tilaisuus 15. koulun toiminnan/opetussuunnitelman kehittämiskokous 7 4 Yleisesti voidaan kai sanoa, että yhteistyötä oli enemmän alakoulun oppilaiden kohdalla. Ainoa, jossa yhteistyötä oli enemmän yläkoulun puolella, oli koko koulun vanhempainilta. Opettajat tekevät vähän käyntejä koteihin. Yläkoululla yhteistyömuotoja olivat eniten käytettyjä kirjalliset tiedotteet, koko koulun vanhempainilta, oman luokan vanhempainilta ja puhelut. Alakoulussa yhteyttä kodin ja koulun välillä pidettiin tiedotteilla, koulun juhlissa ja oman luokan vanhempainilloissa ja puhelimitse. Millaista yhteistyötä on ollut? Kyllä vastausten määrä prosentteina 1= puhelut 2= kirjalliset tiedotteet 3= henkilökohtainen tapaaminen opettajan kanssa 4= arviointi- tai kehityskeskustelu/vanhempainvartti 5= reissuvihko 6= kotikäynti 7= sähköpostiviestit, tekstiviestit 8= koko koulun vanhempainilta, -kokous 9= oman luokan vanhempainilta, -kokous 10= koulun yhteinen juhla 11= luokan juhla 12= retki tai leirikoulu 13= kerho, jossa vanhemmat mukana 14= vanhempainyhdistyksen, vanhempaintoimikunnan tai luokkatoimikunnan kokous 15= koulun toiminnan/opetussuunnitelman kehittämiskokous 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 % Juankoski Kaavi Karttula Kuopio (Kurkimäen koulu) Nilsiä Rautalampi Rautavaara Siilinjärvi Tervo

6 6 Vesanto yht. % MILLAISTA YHTEISTYÖTÄ TOIVOISITTE ENEMMÄN KODIN JA KOULUN VÄLILLE? Vanhemmat ilmeisesti kokivat tämän kysymyksen vaikeaksi vastata, sillä vaihtoehtona oli vastata joko enemmän tai vähemmän tai jättää vastaamatta koko kysymykseen. Tulokset tämän kysymyksen osalta eivät luultavasti ole luotettavia, sillä näyttää siltä, että jotkut vanhemmista ovat vastanneet kysymykseen rutiininomaisesti. Monet vanhemmista laittoivat kysymyksen kohdalle kommenttina, että vaihtoehto Yhteistyötä on riittävästi puuttui. Millaista yhteistyötä vanhemmat toivoisivat? puhelut tiedotteet tapaaminen opettajan kanssa arviointi/kehityskeskustelu reissuvihko kotikäynti sähköposti/tekstiviestit koulun vanh.ilta luokan vanh.ilta koulun juhla luokan juhla retki/leirikoulu kerho, jossa vanh. mukana vanh.yhdistys koulun toim.kehittämin Kyllä kyllä % 1. puhelut kirjalliset tiedotteet henkilökohtainen tapaaminen opettajan kanssa arviointi- tai kehityskeskustelu/vanhempainvartti reissuvihko kotikäynti sähköpostiviestit, tekstiviestit koko koulun vanhempainilta, -kokous oman luokan vanhempainilta, -kokous koulun yhteinen juhla luokan juhla retki tai leirikoulu vastaus% 6

7 7 13. kerho, jossa vanhemmat mukana vanhempainyhdistyksen, vanhempaintoimikunnan tai luokkatoimikunnan tilaisuus 15. koulun toiminnan/opetussuunnitelman kehittämiskokous jotain muuta, mitä? 7 41 Millaista yhteistyötä vanhemmat toivovat? puhelut tiedotteet tapaaminen opettajan kanssa arviointi/kehityskeskustelu reissuvihko kotikäynti sähköposti/tekstiviestit koulun vanh.ilta luokan vanh.ilta koulun juhla luokan juhla retki/leirikoulu kerho, jossa vanh. mukana vanh.yhdistys koulun toim.kehittämin alakoulut yläkoulut 3. ASENNEVÄITTÄMÄT Melkein kaikki vanhemmat olivat vastanneet tähän kysymykseen (vastausprosentti 98%), vaikka muuten olivat jättäneet tyhjiä kohtia edellisten kysymysten kohdalle. Tämän voisi tulkita merkiksi siitä, että kysymykseen oli helppo vastata ja he olivat motivoituneita vastaamaan tämän tyyppisiin kysymyksiin. Asenneväittämissä oli vaihtoehdot täysin samaa mieltä, jonkin verran samaa mieltä, jonkin verran eri mieltä, täysin samaa mieltä, en tiedä. 1. Kodin ja koulun välinen yhteistyö toimii hyvin. 2. Kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvää toimintaa on riittävästi. 3. Kodin ja koulun yhteisiä tapahtumia on tarpeeksi 7

8 8 4. Kodin ja koulun yhteiset tapahtumat tukevat yhteistä kasvatuskumppanuutta. 5. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on tukenut lapseni koulunkäyntiä. 6. Vuorovaikutus koulun henkilökunnan kanssa on luontevaa. 7. Huoltajan, oppilaan ja opettajan kanssa pidettävät keskustelut ovat tarpeellisia. 8. Huoltajan oppilaan ja opettajan kanssa pidettäviä keskusteluita on riittävästi. 9. Minua on kuunneltu lapseni koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. 10. Opettaja kunnioittaa mielipiteitäni. 11. On tärkeää, että huoltajat osallistuvat kodin ja koulun yhteisiin tilaisuuksiin. 12. Huoltajat voivat vaikuttaa koulun asioihin. 13. Koulu on antanut mahdollisuuksia huoltajien keskinäiseen tutustumiseen. 14. Huoltajien keskinäinen tuki toimii hyvin. 15. Olen saanut koulusta tarpeellisen tiedon lapseni koulunkäyntiin liittyvistä asioista. 16. Olen saanut tarpeellisen tiedon koulun toimintaan liittyvistä asioista. 1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ TOIMII HYVIN 90% kyselyyn vastanneista vanhemmista on sitä mieltä, että kodin ja koulun yhteistyö toimii hyvin. Vanhemmista 32 oli täysin eri mieltä väitteen Kodin ja koulun yhteistyö toimii hyvin. 8

9 9 9

10 10 1. Kodin ja koulun yhteistyö toimii hyvin. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 45% 10% 4% 1% 100% Kaavi % 41% 0% 0% 0% 100% Karttula % 29% 6% 0% 0% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 50% 7% 0% 0% 100% Nilsiä % 32% 9% 3% 0% 100% Rautalampi % 48% 12% 4% 0% 100% Rautavaara % 20% 3% 2% 0% 100% Siilinjärvi % 36% 8% 2% 0% 100% Tervo % 33% 9% 0% 0% 100% Vesanto % 38% 10% 1% 1% 100% yhteensä % 36% 8% 2% 0% 100% 80% vanhemmista on sitä mieltä, että kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvää toimintaa on riittävästi. 20% vastanneista on väitteen kanssa eri mieltä eli he kaipaisivat lisää yhteistyötä. 10

11 11 2. KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄÄ TOIMINTAA ON RIITTÄVÄSTI 11

12 12 2. Kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvää toimintaa on riittävästi täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 44% 14% 8% 1% 100% Kaavi % 48% 2% 5% 2% 100% Karttula % 41% 12% 4% 0% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 50% 18% 0% 4% 100% Nilsiä % 42% 18% 4% 1% 100% 12

13 13 Rautalampi Rautavaara % 43% 24% 1% 1% 100% % 32% 15% 3% 2% 100% Siilinjärvi % 37% 15% 4% 1% 100% Tervo % 49% 15% 1% 1% 100% Vesanto % 40% 14% 0% 1% 100% yht % 40% 16% 3% 1% 100% 3. KODIN JA KOULUN YHTEISIÄ TAPAHTUMIA ON TARPEEKSI 13

14 14 14

15 15 15

16 16 3. Kodin ja koulun yhteisiä tapahtumia on tarpeeksi. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 46% 14% 5% 3% 100% Kaavi % 40% 14% 5% 0% 100% Karttula % 36% 17% 2% 0% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 39% 11% 4% 0% 100% Nilsiä % 35% 21% 4% 1% 100% Rautalampi % 42% 16% 1% 0% 100% Rautavaara % 41% 14% 5% 0% 100% Siilinjärvi % 32% 19% 5% 0% 100% Tervo % 37% 18% 2% 4% 100% Vesanto % 38% 13% 2% 3% 100% yht % 35% 18% 4% 1% 100% 4. KODIN JA KOULUN YHTEISET TAPAHTUMAT TUKEVAT YHTEISTÄ KASVATUSKUMPPANUUTTA 16

17 17 17

18 18 4. Kodin ja koulun yhteiset tapahtumat tukevat yhteistä kasvatuskumppanuutta täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 49% 4% 1% 1% 100% Kaavi % 39% 2% 0% 5% 100% Karttula % 31% 11% 0% 1% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 32% 4% 0% 0% 100% Nilsiä

19 19 57% 31% 7% 3% 3% 100% Rautalampi % 35% 6% 4% 1% 100% Rautavaara % 24% 3% 0% 3% 100% Siilinjärvi % 29% 9% 2% 1% 100% Tervo % 21% 7% 1% 2% 100% Vesanto % 27% 6% 1% 2% 100% yht % 30% 7% 2% 2% 100% 5. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ ON TUKENUT LAPSENI KOULUNKÄYNTIÄ 19

20 20 20

21 21 21

22 22 5. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on tukenut lapseni koulunkäyntiä täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 42% 6% 1% 5% 100% Kaavi % 36% 0% 0% 0% 100% Karttula % 38% 7% 0% 0% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 29% 4% 0% 0% 100% Nilsiä % 32% 8% 4% 2% 100% Rautalampi % 35% 13% 3% 0% 100% Rautavaara % 21% 0% 2% 0% 100% Siilinjärvi % 33% 8% 2% 1% 100% Tervo % 22% 7% 2% 2% 100% Vesanto % 32% 9% 1% 4% 100% yht % 32% 8% 2% 2% 100% 6. VUOROVAIKUTUS KOULUN HENKILÖKUNNAN KANSSA ON LUONTEVAA 22

23 23 23

24 24 6. Vuorovaikutus koulun henkilökunnan kanssa on luontevaa. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 39% 10% 1% 1% 100% Kaavi % 19% 5% 0% 0% 100% Karttula % 19% 9% 1% 0% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 25% 7% 4% 0% 100% Nilsiä % 25% 11% 3% 2% 100% 24

25 25 Rautalampi % 36% 14% 3% 0% 100% Rautavaara % 31% 0% 3% 2% 100% Siilinjärvi % 30% 9% 2% 0% 100% Tervo % 19% 5% 0% 0% 100% Vesanto % 29% 12% 2% 3% 100% yht % 28% 9% 2% 1% 100% 7. HUOLTAJAN, OPPILAAN JA OPETTAJAN KANSSA PIDETTÄVÄT KESKUSTELUT OVAT TARPEELLISIA 25

26 26 26

27 27 27

28 28 7. Huoltajan, oppilaan ja opettajan kanssa pidettävät keskustelut ovat tarpeellisia. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 18% 1% 0% 4% 100% Kaavi % 11% 0% 2% 0% 100% Karttula % 15% 0% 1% 0% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 7% 0% 0% 0% 100% Nilsiä % 13% 2% 0% 0% 100% Rautalampi % 12% 0% 1% 1% 100% Rautavaara % 7% 0% 0% 0% 100% Siilinjärvi % 12% 0% 0% 0% 100% Tervo % 19% 0% 0% 1% 100% Vesanto % 12% 2% 0% 2% 100% yht % 13% 1% 0% 1% 100% 8. HUOLTAJAN, OPPILAAN JA OPETTAJAN KANSSA PIDETTÄVIÄ KESKUSTELUITA ON RIITTÄVÄSTI 28

29 29 29

30 30 8. Huoltajan, oppilaan ja opettajan kanssa pidettäviä keskusteluita on riittävästi täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä Total Juankoski % 42% 17% 12% 10% 100% Kaavi % 41% 7% 2% 0% 100% Karttula % 36% 18% 7% 1% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 39% 39% 7% 0% 100% Nilsiä

31 31 42% 37% 16% 5% 1% 100% Rautalampi % 34% 24% 4% 0% 100% Rautavaara % 36% 5% 2% 2% 100% Siilinjärvi % 34% 23% 7% 0% 100% Tervo % 46% 19% 7% 1% 100% Vesanto % 32% 17% 3% 4% 100% yht % 36% 19% 6% 1% 100% 9. MINUA ON KUUNNELTU LAPSENI KOULUNKÄYNTIIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA 31

32 32 32

33 33 9. Minua on kuunneltu lapseni koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht.l Juankoski % 32% 12% 0% 1% 100% Kaavi % 18% 7% 0% 0% 100% Karttula % 25% 6% 2% 4% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 29% 11% 0% 0% 100% Nilsiä

34 34 59% 29% 8% 3% 0% 100% Rautalampi % 24% 14% 4% 0% 100% Rautavaara % 17% 5% 0% 0% 100% Siilinjärvi % 27% 9% 2% 1% 100% Tervo % 27% 8% 1% 0% 100% Vesanto % 20% 8% 1% 4% 100% yht % 26% 9% 2% 1% 100% 10. OPETTAJA KUNNIOITTAA MIELIPITEITÄNI 34

35 35 35

36 36 36

37 37 10.Opettaja kunnioittaa mielipiteitäni täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 24% 5% 0% 13% 100% Kaavi % 18% 0% 2% 2% 100% Karttula % 24% 7% 0% 7% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 21% 4% 0% 7% 100% Nilsiä % 28% 6% 2% 4% 100% Rautalampi % 36% 9% 1% 5% 100% Rautavaara % 15% 0% 0% 5% 100% Siilinjärvi ,% 27% 3% 2% 5% 100% Tervo % 24% 7% 0% 4% 100% Vesanto % 21% 7% 0% 5% 100% yht % 26% 5% 1% 5% 100% 11. ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ HUOLTAJAT OSALLISTUVAT KODIN JA KOULUN YHTEISIIN TILAISUUKSIIN 37

38 38 38

39 On tärkeää, että huoltajat osallistuvat kodin ja koulun yhteisiin tilaisuuksiin. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 19% 3% 0% 1% 100% Kaavi % 7% 2% 0% 0% 100% Karttula % 20% 2% 0% 1% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 11% 0% 0% 4% 100% Nilsiä

40 40 76% 20% 3% 1% 1% 100% Rautalampi % 17% 5% 1% 1% 100% Rautavaara % 7% 0% 0% 0% 100,0% Siilinjärvi % 19% 2% 0% 1% 100% Tervo % 8% 2% 0% 1% 100% Vesanto % 12% 3% 0% 2% 100% yht % 17% 2% 0% 1% 100% 12. HUOLTAJAT VOIVAT VAIKUTTAA KOULUN ASIOIHIN 40

41 41 70% vanhemmista oli samaa mieltä väitteen Huoltajat voivat vaikuttaa koulun asioihin. Neljäsosa (25%, N=413) kyselyyn vastanneista vanhemmista on eri mieltä väitteen kanssa. Kuntien vaihteluväli oli 13-32%. Täysin eri mieltä oli 4% (N=70). 41

42 42 42

43 Huoltajat voivat vaikuttaa koulun asioihin. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 47% 26% 4% 9% 100% Kaavi % 48% 16% 0% 2% 100% Karttula % 45% 17% 2% 1% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 54% 21% 4% 7% 100% Nilsiä % 40% 27% 5% 4% 100% Rautalampi % 37% 22% 7% 3% 100% Rautavaara % 29% 14% 5% 9% 100% Siilinjärvi % 43% 21% 4% 5% 100% Tervo % 42% 9% 4% 5% 100% Vesanto % 44% 19% 5% 2% 100% yht % 42% 21% 4% 5% 100% 43

44 KOULU ON ANTANUT MAHDOLLISUUKSIA HUOLTAJIEN KESKINÄISEEN TUTUSTUMISEEN 44

45 Koulun on antanut mahdollisuuksia huoltajien keskinäiseen tutustumiseen. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 31% 35% 5% 7% 100% Kaavi % 52% 14% 0% 0% 100% Karttula % 37% 18% 6, % 0% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 39% 29% 4% 11% 100% Nilsiä % 37% 28% 7% 3% 100% 45

46 46 Rautalampi % 59% 10% 1% 1% 100% Rautavaara % 42% 14% 9% 7% 100% Siilinjärvi % 40% 22% 6% 2% 100% Tervo % 35% 20% 2% 5% 100% Vesanto % 39% 21% 5% 2% 100% yht % 40% 22% 6% 3% 100,0% 14. HUOLTAJIEN KESKINÄINEN TUKI TOIMII HYVIN 46

47 47 47

48 Huoltajien keskinäinen tuki toimii hyvin. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 35% 33% 9% 16% 100% Kaavi % 42% 42% 2% 0% 100% Karttula % 42% 29% 8% 11% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 32% 29% 11% 21% 100% Nilsiä % 32% 33% 12% 11% 100% Rautalampi % 52% 23% 8% 9% 100% Rautavaara % 43% 12% 12% 12% 100% Siilinjärvi % 35% 33% 13% 11% 100% Tervo % 45% 27% 6% 9% 100% Vesanto % 35% 32% 10% 11% 100% yht % 36% 31% 11% 11% 100% 15. OLEN SAANUT KOULUSTA TARPEELLISEN TIEDON LAPSENI KOULUNKÄYNTIIN LIITTYVISTÄ ASIOISTA 48

49 49 49

50 50 50

51 Olen saanut koulusta tarpeellisen tiedon lapseni koulunkäyntiin liittyvistä asioista. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. l Juankoski % 40% 17% 3% 3% 100% Kaavi % 39% 5% 0% 0% 100% Karttula % 36% 11% 2% 0% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 50% 11% 0% 0% 100% Nilsiä % 31% 13% 4% 1% 100% Rautalampi % 36% 14% 4% 0% 100% Rautavaara % 26% 5% 0% 2% 100% Siilinjärvi % 36% 13% 2% 0% 100% Tervo % 44% 7% 1% 0% 100% Vesanto % 38% 11% 0% 2% 100% yht % 35% 12% 2% 1% 100% 16. OLEN SAANUT TARPEELLISEN TIEDON KOULUN TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ ASIOISTA 51

52 52 52

53 Olen saanut tarpeellisen tiedon koulun toimintaan liittyvistä asioista. täysin samaa mieltä jonkin verran samaa mieltä jonkin verran eri mieltä täysin eri mieltä en tiedä yht. Juankoski % 47% 10% 4% 1% 100% Kaavi % 37% 7% 0% 2% 100% Karttula % 39% 7% 1% 1% 100% Kuopio (Kurkimäen koulu) % 43% 7% 0% 0% 100% 53

54 54 Nilsiä % 38% 13% 4% 1% 100% Rautalampi % 40% 14% 4% 3% 100% Rautavaara % 37% 3% 0% 0% 100% Siilinjärvi % 38% 11% 1% 1% 100% Tervo % 35% 8% 1% 1% 100% Vesanto % 39% 7% 0% 2% 100% yht % 39% 10% 2 % 1% 100% 54

55 55 AVOIMET KYSYMYKSET: 4. MITÄ HYVÄÄ KODIN JA KOULUN VÄLISESSÄ YHTEISTYÖSSÄ ON? MUKAVIMMAT JA TOIMIVIMMAT ASIAT? Vanhemmista 1230 vastasi tähän kysymykseen. Kun vanhemmat kokivat, että yhteistyö koulun kanssa oli hyvää, he määrittelivät yhteistyön usein sanoilla luonteva, avoin ja mutkaton. Kun vuorovaikutus kouluun oli tasavertaista ja luottamuksellista, olivat vanhemmat tyytyväisiä. Opettajat ja vanhemmat ovat tulleet toisilleen tutuiksi, jolloin on helppoa olla kouluun yhteydessä ongelmatilanteissa Opettaja antaa niin negatiivista kuin positiivistakin palautetta rakentavassa mielessä Opettaja ja koulunkäyntiavustaja ovat molemmat helposti lähestyttäviä Toimivimmiksi asioiksi nousivat tiedottaminen, henkilökohtaiset keskustelut opettajan kanssa (esim. vanhempainvartit, puhelinkeskustelut), vanhempainillat ja juhlat. Tiedottamisen yhteydessä puhuttiin informaation saamisesta ja viestien kulkemisesta kodin ja koulun välillä. Kun koulusta sai ajankohtaisia kirjallisia tiedotteita, vanhemmat mainitsivat tiedottamisen mukavimmaksi ja toimivimmaksi asiaksi. Mainintoja hyvistä tiedotuskanavista oli myös koulun kotisivut, reissuvihko/linkkivihko, sähköposti, viestit pedanetin kautta ja tekstiviestit. Tietää missä mennään ja mitä koulussa on meneillään Mitä missäkin kuussa on tarkoitus oppia -tiedote on hyvä Koululta tulee hyvin tietoa eri tapahtumista, luokan omista jutuista, kokeista jne. Esim. liikuntaasiat voi tarkistaa luokan omilta sivuilta, jonne opettaja lisäilee luokan yhteisiä asioita muutenkin. Tiedottamisessa on tärkeää myös se, että asioista tiedotetaan hyvissä ajoin ja vanhemmille vastataan kysymyksiin mahdollisimman pian. Sähköposteihin opettaja vastaa todella nopeasti Vanhemmat pitivät tärkeänä sitä, että he saivat tietoa oman lapsensa asioista ja heillä oli mahdollisuus ottaa yhteyttä opettajaan. Heillä on opettajan puhelinnumero ja kun hänelle soittaa opettaja kuuntelee ja asiat hoituvat. Mukavinta on henkilökohtainen keskustelu lapsen oman opettajan kanssa ja mahdollisuus tietää edistyminen ja kehittymiskohteet 55

56 56 Vanhempainvartti on myös hyvä hetki kysellä asioita Yhteinen tekeminen ja juhlat tuntuivat monista vanhemmista mukavilta yhteistyömuodoilta. Yhteiset tilaisuudet, kuten juhlat, retket ja toimintapäivät saivat paljon mainintoja. Monet vanhemmat pitivät myönteisenä sitä, jos heidät otettiin mukaan koulun tapahtumiin ja niiden suunnitteluun. Koulun joulujuhla on vuoden kohokohta On ihanaa käydä joulu- ja kevätjuhlassa Yhteiset juhlat ja varsinkin toiminnalliset tapahtumat lähentävät kotia ja koulua Toimivat vanhempainillat olivat monien mieleen. Luokan omia vanhempainiltoja pidettiin hyvinä, samoin koulussa pidettyjä luentoja. Jotkut vanhemmat olivat tyytyväisiä luokkakohtaisiin tilaisuuksiin ja luokkatoimikuntien toimintaan. Yhteistyö antaa myös lapselle käsityksen siitä, että hänestä ja koulusta ollaan kiinnostuneita Oppilas ei pysty huijaamaan kumpaakaan osapuolta niin helposti esim. ongelmatilanteissa Eräässä kunnassa, jossa vanhempaintoimikunta on toiminut aktiivisesti, tuli sen toiminnasta myös positiivista palautetta. Vanhempaintoimikunta ajaa hyvin yhteistyöasiaa Koulu antaa mahdollisuuden vanhempien väliseen keskusteluun vanhempainilloissa ja vanhempainyhdistyksen ominaisuudessa Pienten koulujen oppilaiden vanhemmat olivat yleensä tyytyväisiä pienten koulujen toimintaan. Pienessä koulussa pienet ongelmat. Ongelmatilanteet huomataan nopeasti ja niihin pystytään puuttumaan nopeasti. Opettajia on helppo lähestyä lasta koskevissa asioissa. Koululle kun menee tuntee itsensä aina tervetulleeksi. 5. MITÄ KEHITETTÄVÄÄ KODIN JA KOULUN VÄLISESSÄ YHTEISTYÖSSÄ ON? Tähän kysymykseen tuli 958 vastausta. 169 vastausta oli mm. seuraavanlaisia kommentteja: - yhteistyö toimii tällä hetkellä hyvin - kaikki OK - en tiedä Olemme täysin tyytyväisiä nykyiseen yhteistyöhön Kaiken kaikkiaan vanhemmat toivoivat enemmän yhteistyötä kodin ja koulun välille. 56

57 57 Ne asiat, joita vanhemmat pitivät toimivimpina, olivat tämän kysymyksen kohdalla käänteisesti esillä. Esim. jos tiedottaminen ei toiminut tuli siitä negatiivista palautetta. Toisaalta Kehitettävää on ja paljon. Tässä koulussa on ongelmia ja niihin ei tartuta ajoissa. Niitä vähätellään ja asioita katsellaan sormien läpi. Vanhempana saa olla itse tosi aktiivinen ja hakata päätä seinään. Vanhemmat toivoivat enemmän tiedottamista ja viestejä koulusta esim. reissuvihkossa tai tekstiviesteinä. Vanhempien mielestä opettajat voisivat käyttää enemmän sähköpostia ja muitakin sähköisiä viestimiä. Tiedotteet ja ilmoitukset koteihin ajoissa eikä samalla viikolla. Sähköisten viestimien (esim. Helmen) käyttöaste on opettajien keskuudessa liian alhainen, samoin osaamisessa tuntuu olevan puutteita. Sähköinen reissuvihko voisi olla kokeilemisen arvoinen Monta kertaa olen yrittänyt ehdotella tällä sähköisellä aikakaudella nettipohjaista tiedottamista. Koululla voisi olla oma kotisivu, jossa olisi tärkeitä tiedotuksia. Koulujen vanhempainillat ym. tapahtumat pitäisi olla myös netissä. Keskusteluita toivottiin enemmän. Vanhemmat toivoivat vanhempainvartteja ja kehityskeskusteluita. Vanhempainvartit eivät saisi rajoittua pelkästään kahden ensimmäisen vuoden ajalle, niitä tarvitaan kaikilla luokilla. Vielä enemmän haluaisimme tietoa oman lapsen koulupärjäämisestä (kesken lukukauden) ja vinkkejä, kuinka vanhempana voin tukea lapseni oppimista juuri sen hetkisessä tilanteessa. Vanhempainiltojen kehittäminen mainittiin usein: Vanhempainillat jäykähköjä Pieni patikointi jonnekin ja kahvin äärellä jutustelua Yhteisiä tilaisuuksia ja tapahtumia voisi olla enemmän. Juhla tai tapahtuma (konsertti, urheilu), jossa lapset esiintyvät ja vanhemmat kannustavat yleisössä. Vanhemmat kaipasivat lapsestaan myös positiivista palautetta. Palautetta tuli siitä, että kotiin tulevat viestit ovat usein negatiivissävyisiä Jos koululta soitetaan, silloin on tapahtunut jotain ikävää Toisaalta osa vanhemmista toivoi tiiviimpää yhteydenpitoa, kun ongelmia on lapsen kanssa. 57

KOTI JA KOULU KASVATUSKUMPPANEINA. HELSINKI Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

KOTI JA KOULU KASVATUSKUMPPANEINA. HELSINKI Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke KOTI JA KOULU KASVATUSKUMPPANEINA HELSINKI 29.4.2010 Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke Kodin ja koulun yhteistyön merkitystä ei voi korostaa liikaa! Lasten ja nuorten hyvinvointi

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6 Perusopetuskysely 2016 luokat 1-6 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.5. -4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot :Täysin

Lisätiedot

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet (avokysymysten vastaukset erikseen) N= 138 Taustakysymykset Opetusalue 12 ( 9% ) Alue 1 (Jokikylän, Kuivaniemi ja Olhava) 29 ( 21% ) Alue 2 (Alaranta, Ojakylä ja Pohjois-Ii) 62 ( 45% ) Alue 3 (Asema, Hamina

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus

Perusopetuskysely Koko perusopetus Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 22.5. 4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot

Lisätiedot

Kodin ja koulun yhteistyö (PO)

Kodin ja koulun yhteistyö (PO) Kodin ja koulun yhteistyö (PO) 1. Koulu, jossa lapsesi opiskelee Vastaajien määrä: 756 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Asema 87 Hakala/Aamutuuli 37 Hakalanpolku 11 Hyvinkäänkylä 32 Hämeenkatu 79 Härkävehmas/Talvisilta

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu. Vihdin vanhemmat ry

Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu. Vihdin vanhemmat ry Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu Vihdin vanhemmat ry 1. Koulun ja kodin kontaktit? 2. Koulun ja kodin yhteistyötapojen tärkeys? 3. Toivomukset kodin ja koulun kontaktitavoista 4. Asenneväittämät

Lisätiedot

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kotkan perusopetuksen pajapäivä, 10.10.2015 Tuija Metso Suomen Vanhempainliitto Vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö noin 1350

Lisätiedot

YHTEENVETO KODIN JA KOULUN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖ -KYSELYSTÄ

YHTEENVETO KODIN JA KOULUN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖ -KYSELYSTÄ YHTEENVETO KODIN JA KOULUN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖ -KYSELYSTÄ Vastauksia yhteensä 95 kpl 1 Olen täysin eri mieltä 2 Olen jokseenkin eri mieltä 3 En osaa sanoa 4 Olen jokseenkin samaa mieltä 5 Olen täysin samaa

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Keskustelu luokissa. Ohjeen työstänyt: Leena Pöntynen Kuntaliitto ja Ulla Siimes Vanhempainliitto

Keskustelu luokissa. Ohjeen työstänyt: Leena Pöntynen Kuntaliitto ja Ulla Siimes Vanhempainliitto Keskustelu luokissa Ohjeen työstänyt: Leena Pöntynen Kuntaliitto ja Ulla Siimes Vanhempainliitto Ohjeistus koululle ennen vanhempainiltaa 1. Päättäkää missä tilassa ryhmäosuus pidetään. Suosittelemme luokkiin

Lisätiedot

Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010

Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010 Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010 Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen-Ahonen ja Mirella Korhonen Taustatietoja kyselyyn» Kysely toteutettiin lasten

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

Huoltajakysely2017 Hatsalan klassillinen koulu

Huoltajakysely2017 Hatsalan klassillinen koulu Huoltajakysely07 Hatsalan klassillinen koulu..07 Taustatiedot I. Koulun nimi Alavan koulu Haapaniemen koulu Hiltulanlahden koulu Juankosken koulu Jynkän koulu Kaislastenlahden koulu Karttulan Kissakuusen

Lisätiedot

Kysely huoltajille arviointikeskustelun järjestelyistä ja annista

Kysely huoltajille arviointikeskustelun järjestelyistä ja annista Kysely huoltajille arviointikeskustelun järjestelyistä ja annista 156 05:18 Keskimääräinen vastaamisaika Aktiivinen Tila 1. Lapseni luokka aste on 1. lk 44 2. lk 34 3. lk 28 4. lk 27 5. lk 23 2. Ennakko

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Päivä oli hieno, pahvimukit loppuivat nopeasti, vanhemmat tulivat upeasti mukaan. Rehtori 3 KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Kodin ja Koulun Päivä kohtaamisia hyvien asioiden

Lisätiedot

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ JA KOULUTYYTYVÄISYYS kevät 2017 Seinäjoen perusopetuksen arviointikysely

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ JA KOULUTYYTYVÄISYYS kevät 2017 Seinäjoen perusopetuksen arviointikysely KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ JA KOULUTYYTYVÄISYYS kevät 2017 Seinäjoen perusopetuksen arviointikysely 1. Tietoja kyselystä Kysely toteutettiin talviloman 2017 jälkeen. Erityistä tässä kouluvuodessa on ollut

Lisätiedot

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08 Vastausten määrä: 82 Tulostettu 6.2.2013 10:59:08 Poiminta luokat 1-6 1. luokalla = 1 (Uusi) TAI 2. luokalla = 1 TAI 3. luokalla = 1 TAI 4. luokalla = 1 TAI 5. luokalla = 1 TAI 6. luokalla = 1 Lapseni

Lisätiedot

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu.

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu. Koulu Hyrylän yläaste Hyökkälän koulu Jokelan yläaste Kellokosken koulu Kirkonkylän koulu Klemetskogin koulu Kolsan koulu Lepolan koulu Mikkolan koulu Nahkelan koulu Paijalan koulu Pertun koulu Riihikallion

Lisätiedot

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 OPStuki 2016 koulutus, Helsinki 29.4.2014 Tuija Metso www.vanhempainliitto.fi/filebank/1656-barometri_2013_verkko.pdf Myönteisiä viestejä

Lisätiedot

Talvisalon koulu. Kysely huoltajille / tulokset, kevät 2013. Vanhempainillat. 1. Oletko osallistunut syksyn vanhempainiltoihin?

Talvisalon koulu. Kysely huoltajille / tulokset, kevät 2013. Vanhempainillat. 1. Oletko osallistunut syksyn vanhempainiltoihin? Talvisalon koulu Kysely huoltajille / tulokset, kevät 2013 Vanhempainillat 1. Oletko osallistunut syksyn vanhempainiltoihin? 94 Kyllä 28 Ei Kyllä Ei 2. Kuinka hyödyllisinä koet vanhempainillat? 51 Erittäin

Lisätiedot

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ. Kodin ja Koulun Päivä

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ. Kodin ja Koulun Päivä Kodin ja Koulun Päivä 2 Kodin ja Koulun Päivä Kutsuimme isovanhemmat kouluun klo 8-11 väliseksi ajaksi tutustumaan lastenlastensa koulunkäyntiin. Tarjosimme heille myös kahvit ja rehtori kertoili nykypäivän

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Jokaisen vastaajaryhmän kysely oli erilainen, vaikka niistä löytyi myös yhteisiä kysymyksiä tai teemoja.

Jokaisen vastaajaryhmän kysely oli erilainen, vaikka niistä löytyi myös yhteisiä kysymyksiä tai teemoja. Seinäjoen kaupungin opetustoimi Perusopetuksen arviointi / Arviointikysely kevät 2014 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ JA KOULUTYYTYVÄISYYS 1. Tietoja kyselystä Kysely toteutettiin talviloman 2014 jälkeen. Erityistä

Lisätiedot

Kysely huoltajille ja oppilaille

Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille tammikuussa 2013 Kysely lähetettiin kaikille 20 000 oppilaan huoltajille Wilman kautta Kyselyyn vastasi 3400 huoltajaa Sekä 2500 oppilasta

Lisätiedot

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 Auran PÖYTÄKIRJA vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 AIKA: Sunnuntai 07.11.2010 klo 18.00-20.20 PAIKKA: Auran yhtenäiskoulun neuvotteluhuone LÄSNÄ: Tero Sahla Satu Rautias-Barnett

Lisätiedot

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Riikka Pallari, opiskelija Oulun seudun ammattikorkeakoulu

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Riikka Pallari, opiskelija Oulun seudun ammattikorkeakoulu 52 TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Riikka Pallari, opiskelija Oulun seudun ammattikorkeakoulu Kvartti-malli MURROSIKÄÄN TULEVAN LAPSEN VANHEMMUUS Tavoitteena: - vanhemmat pohtivat vanhemmuutta

Lisätiedot

Lukion laatukysely 2014

Lukion laatukysely 2014 Lukion laatukysely 2014 Kyselyyn vastanneita oli 176, joista 123 teki kyselyn loppuun asti. (vuonna 2011: 160 ja 105) Vuositasoittain kyselyn teki loppuun asti: 1. vuositaso 46 (45) 2. vuositaso 58 (38)

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lapsen oikeudet LOS:ssa Lapsella on oikeus: Suojeluun Osallistumiseen ja vaikuttamiseen Osuuteen yhteiskunnan voimavaroista

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely Kysely lähetettiin 190 työnantajalle, joista 93 vastasi. Etelä-Karjalan alueelta vastauksia 36 kpl, Kymenlaakson alueelta 54 kpl. Anonyymeja

Lisätiedot

KODIN ja KOULUN YHTEISTYÖ. - toivotaan kaksi kertaa tai useammin vuodessa järjestettäväksi tai tiiviimpää viestintää WILMASSA

KODIN ja KOULUN YHTEISTYÖ. - toivotaan kaksi kertaa tai useammin vuodessa järjestettäväksi tai tiiviimpää viestintää WILMASSA Vanhempainillassa järjestettiin perusopetuksen laatuun liittyvä kysely. Kyselyyn vastasi 77. Mikäli toimii ja kehitettävää luvuista ei tule 77, on rasti jätetty laittamatta tai se on laitettu molempiin,

Lisätiedot

Seinäjoen koulutoimen kysely syksy Analyysit Kodin ja koulun yhteistyö Edufin, Simo Pokki

Seinäjoen koulutoimen kysely syksy Analyysit Kodin ja koulun yhteistyö Edufin, Simo Pokki Seinäjoen koulutoimen kysely syksy 2007 Analyysit Kodin ja koulun yhteistyö Edufin, Simo Pokki Koko kysely (3 kpl) Normaali koulukohtainen tulos karkealla tasolla: henkilöstö on tyytyväisintä ja vanhemmat

Lisätiedot

1. Koulun julkisuuskuva ja toimivuus yleisesti

1. Koulun julkisuuskuva ja toimivuus yleisesti 1 (10) Nurmijärven kunnan 2012 keväällä laatima asiakastyytyväisyyskysely 2., 3. ja 7.luokkalaisten vanhemmille ja huoltajille TULOSTEN ANALYSOINTIA LÄNSIKAAREN KOULU VS. KOKO KUNNAN VASTAAJAT Länsikaaren

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

Palokan koulukeskuskysely

Palokan koulukeskuskysely - Palokan koulukeskuskyselyssä kysyttiin kuntalaisten mielipiteitä siitä, millaiseksi koulukeskus voisi muodostua - Kysely toteutettiin hankkeen suunnittelussa mukana olevien osapuolten yhteistyönä - Käyttäjien

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut

Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut Taustatietoja Vastaajina yli tuusulalaista ala- ja yläkoulun oppilaan huoltajaa. Kysely avoinna huoltajille.-... Strukturoitujen

Lisätiedot

MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry

MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry Isä ja äiti - perusasiat riittävät aikuisella menee hyvin aikuisella on aikaa ja kiinnostunut minusta voisi

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus Opinnäytetyömme teoria pohjautuu laajaan 4- vuotistarkastukseen

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 kohtaa lapsen Välittää lapsista aidosti ja on töissä heitä varten Suhtautuu lapsiin ja heidän tunteisiinsa ja tarpeisiinsa empaattisesti On

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Someron Esa

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Someron Esa Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Someron Esa Toiminnan arviointikysely toteutettiin 14.11. - 24.11.2013 välisenä aikana uintiharrastuksessa mukana olleiden lasten vanhemmille. Vastaajia oli

Lisätiedot

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIONTI HUITTISTEN KOULUVERKKOSELVITYKSESSÄ

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIONTI HUITTISTEN KOULUVERKKOSELVITYKSESSÄ LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIONTI HUITTISTEN KOULUVERKKOSELVITYKSESSÄ KYSYMYKSET KOULULAISILLE 1. Millaisissa ympäristöissä on helppo ja kiva oppia? (Koulu, luokka, piha, lähiympäristö, retket) 2. Millaisissa

Lisätiedot

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22 KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Opettajasalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22

Lisätiedot

KOHTAA. Sano jotain mukavaa. jollekin opettajalle. Kysy sellaiselta luokka kaverilta, jonka kanssa et kovin usein juttele, mitä hänelle kuuluu.

KOHTAA. Sano jotain mukavaa. jollekin opettajalle. Kysy sellaiselta luokka kaverilta, jonka kanssa et kovin usein juttele, mitä hänelle kuuluu. KOHTAA Nämä omenat kannustavat kunnioittavaan kohtaamiseen sekä ottamaan muiden mieli piteet ja tunteet huomioon. Omalla käytöksellä on suuri merkitys sille, millaista vuorovaikutus muiden kanssa on. Sano

Lisätiedot

MINUN LAPSENI, MEIDÄN LAPSEMME - esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa

MINUN LAPSENI, MEIDÄN LAPSEMME - esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa MINUN LAPSENI, MEIDÄN LAPSEMME - esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa Lapsen nimi: Henkilötunnus: Kotiosoite: HUOLTAJIEN YHTEYSTIEDOT: Osoite: Email: Osoite: Email: Lapsen hoitoaika: Lapsen sairastuessa

Lisätiedot

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät XIV Ulla Siimes, toiminnanjohtaja Suomen Vanhempainliitto

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely Ryhmän ehdot: : Ehdot: Vastausvaihtoehdot: (Kysymys: Missä aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmässä lapsenne on mukana) : Ehdot: Vastausvaihtoehdot: (Kysymys: Missä aamu-

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - egroupjr - Villihiiret - Karttaketut (aloittelijat) - Karttaketut - Karttaketut aloittelevat - Karttaketut

Lisätiedot

Oppilaskysely2017 Hatsalan klassillinen koulu

Oppilaskysely2017 Hatsalan klassillinen koulu Oppilaskysely07 Hatsalan klassillinen koulu 0.4.07 Taustatiedot I. Valitsesi oma koulusi seuraavista... Alavan koulu Haapaniemen koulu Hiltulanlahden koulu Juankosken koulu Jynkän koulu Kaislastenlahden

Lisätiedot

Arviointikysely vanhemmille, kevät 2011

Arviointikysely vanhemmille, kevät 2011 Arviointikysely vanhemmille, kevät 2011 Kiitokset vanhemmille, jotka jaksoitte vastata kyselyymme! Peräti 72 % perheistä palautti lomakkeen. Opetusvälineitä kehuttiin ja myös tiloja pidettiin asianmukaisina,

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 Koulupalaute: Henrikin koulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 Koulupalaute: Henrikin koulu KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 Koulupalaute: Henrikin koulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman koulunne oppilaiden

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa Kaikki ihan kaikki toiminnan tavoite Tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti yhteisön ilmapiiriin ja erityisesti aikuisten, opettajien, vanhempien ja muun henkilökunnan

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Page 1 of 7 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 Iloa lapselle ja nuorelle Vanhempaintoiminta joukkovoimaa hyvän elämän puolesta Vanhempaintoiminta

Lisätiedot

Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi kevät 2017

Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi kevät 2017 Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi kevät 07 Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnassa toteutettiin oma laadunarviointikysely toimintaan osallistuneille lapsille ja heidän

Lisätiedot

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO. Nuorisopalvelut 1 (8) Loma-ajan toiminnan asiakaspalauteraportti 2012 Tässä raportissa selvitetään kesän 2012 loma-ajan toiminnasta kerättyjen asiakaspalautteiden keskeiset tulokset. Loma-ajan toimintojen

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti 1. Tervehdin lasta henkilökohtaisesti ja positiivisesti nimeltä heidät tavatessani. 1 2 3 4 5 2. Vuorovaikutukseni

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

Alueellisten vanhempainfoorumeiden aloitustilaisuus. Nurmijärvi

Alueellisten vanhempainfoorumeiden aloitustilaisuus. Nurmijärvi Alueellisten vanhempainfoorumeiden aloitustilaisuus Nurmijärvi 26.9.2017 Viitekehys Suomen Vanhempainliitto 110 vuotta kasvatuskumppanuutta Vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö Ydintehtävät Vanhempaintoiminnan

Lisätiedot

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät 10.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät SOS-lapsikylän toimintakäsikirjan mukaisesti lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen lasten asioista vastaaville

Lisätiedot

Baletti - Kysely huoltajille 2015

Baletti - Kysely huoltajille 2015 Baletti - Kysely huoltajille 2015 Yleistä Huoltajakysely lähetettiin kaikille baletin oppilaiden vanhemmille eli yht. 74 henkilölle. Vastauksia saatiin 23.Vastausprosentti oli 31,1, joka on huomattavasti

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa 1 Tutkimuksen tavoite Tämän kyselytutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää suomalaisten peruskoulujen

Lisätiedot

NUORTENILLAN KYSELYKOOSTE

NUORTENILLAN KYSELYKOOSTE NUORTENILLAN KYSELYKOOSTE KYSELY TEHTY 1.3.2014 NUORTENILLASSA AIHE: SEURAKUNTA Johdanto: Alkusysäys tälle kyselylle tuli eräässä sunnuntaikokouksessa, jota ennen seurakunnan nuorisotyöntekijä oli pyytänyt

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Kodin ja Koulun Päivä

Kodin ja Koulun Päivä Kodin ja Koulun Päivä #kodinjakoulunpäivä #hemochskoladagen 2 Kodin ja Koulun Päivä Kutsuimme isovanhemmat kouluun klo 8-11 väliseksi ajaksi tutustumaan lastenlastensa koulunkäyntiin. Tarjosimme heille

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 13+ RTF Report - luotu 27.05.2015 15:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet final 13+ 73 40 23 Yhteensä 73 40 23 Perustiedot 1. Ikäni on (39) Ikäni on 2. Olen ollut oppilaana (36) Olen ollut oppilaana

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi KOULU TYÖYHTEISÖNÄ JA ILMAPIIRI

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi KOULU TYÖYHTEISÖNÄ JA ILMAPIIRI Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi KOULU TYÖYHTEISÖNÄ JA ILMAPIIRI Kysely opetushenkilöstölle syksy 2010 Piia Seppälä, arvioinnin yhdyshenkilö Yleistä Koulun työyhteisö ja ilmapiiri-

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin ETUSIVU Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyd ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyte, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä asioita. Vastauksesi on arvokas,

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet JÄHMETYN JÄÄDYN Mihin olemme menossa? Miten tähän on tultu? OLET TÄSSÄ. Kalle Hamm, 2008 Mitä nyt tapahtuu?

Lisätiedot

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO VANHEMPAINILTA Valintojen stoori -menetelmän läpi käyneiden oppilaiden huoltajille järjestetään Valintojen stoori - viikon aikana vanhempainilta, jossa heillä on mahdollisuus tutustua Valintojen stooriin

Lisätiedot

I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa. Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17

I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa. Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17 Sisällys Alkusanat...5 I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa Matti Rimpelä Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17 Kasvatuksen ammattilaisten erityinen tehtävä...19 Lapsen kehittyminen aikuiseksi...21

Lisätiedot

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset 007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset Siltamäki Suutarila-Töyrynummi-alueella toteutettiin loka-marraskuussa 2007 kysely pohjaksi alueen lapsille ja nuorille laadittaville yhteisille pelisäännöille.

Lisätiedot

Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen

Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen Kaikille kaveri -hankkeen pilottikoulujen työntekijöiden näkemyksiä oppilaiden yksinäisyyden ja kiusaamisen ehkäisemisestä 9.11.2012 Satu Tallgren

Lisätiedot