RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS RAISIO LIFE SCIENCES RAVINTORAISIO RAISIO CHEMICALS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 RAISIO LIFE SCIENCES RAVINTORAISIO RAISIO CHEMICALS"

Transkriptio

1 RAISIO CHEMICALS RAVINTORAISIO RAISIO LIFE SCIENCES

2 OSAVUOSIKATSAUS Raisio Yhtymä on kasvava ja kansainvälinen teollisuuskonserni, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi paperikemikaaleja, elintarvikkeita ja terveysvaikutteisia ravinnon ainesosia sekä rehuja ja maltaita. Konsernin emoyhtiön, Raisio Yhtymä Oyj:n vaihto-osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla ja kantaosakkeet I-listalla. Raisio Yhtymän voitto ennen veroja 9,3 miljoonaa euroa - parannusta viime vuodesta lähes 12 miljoonaa euroa Raisio Yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 400,4 milj. euroa (401,9 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2001). Konsernin kannattavuus parani merkittävästi vertailujaksosta, ja liikevoittoa kertyi 12,4 milj. euroa (7,9 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 9,3 milj. euroa (-2,4 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos (EPS) 3 euroa (-2 euroa). Konsernin nettorahoituskulut olivat tavanomaista pienemmät suotuisien valuuttakurssimuutosten ansiosta. Omavaraisuusaste nousi 39,6 prosenttiin, kun se vuotta aiemmin oli 35,3 prosenttia. Raisio Yhtymän liikevaihto vuoden toisella neljänneksellä oli 205,5 milj. euroa (209,2 milj. euroa huhti-kesäkuussa 2001). Toisen vuosineljänneksen liikevoitto, 5,0 milj. euroa (7,0 milj. euroa), pieneni viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Vertailujaksoon sisältyi kertaluonteisia myyntivoittoja. Tulos ennen veroja oli toisella vuosineljänneksellä 4,7 milj. euroa ( milj. euroa). in toimitusvolyymit vähenivät tammi-kesäkuussa lähinnä paperiteollisuuden alhaisten käyntiasteiden ja päällystyssideaineiden menekin vähenemisen johdosta. Toimialaryhmän kannattavuus pysyi kuitenkin viime vuoden tasolla. Yhteisyritys Latexian liiketoimintojen ostoneuvottelut etenivät aiesopimuksen mukaisesti ja yritysosto saatettiin päätökseen Konsernin tulos Raisio Yhtymän liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 400,4 milj. euroa (401,9 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu hidastui tarkastelukauden lopussa, kun helteinen alkukesä vähensi elintarvikkeiden ja rehujen menekkiä. Myös -toimialaryhmän liikevaihto jäi ennakoitua heikommaksi erityisesti kesäkuussa. Ranskassa sijaitsevan AKD-vahatehtaan tuotanto oli pysähdyksissä koko tarkastelujakson ajan alueella viime vuonna tapahtuneen räjähdysonnettomuuden takia. Kansainvälisen liikevaihdon osuus oli 52 prosenttia (54 %) eli 21 milj. euroa (216,9 milj. euroa). Konsernin liikevoitto nousi 12,4 milj. euroon (7,9 milj. euroa). Kannattavuuden paraneminen johtui lähinnä kustannussäästöistä sekä rationalisointitoimenpiteistä. Vuoden 2002 alussa toteutettu laskentaperiaatteiden muutos, jossa hankinnan ja valmistuksen kiinteät menot sisällytettiin vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvoon, paransi alkuvuonna liikevoittoa 2,4 milj. euroa. Konsernin nettorahoituskulut olivat tammi-kesäkuussa 3,2 milj. euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 10,3 milj. euroa. Myönteinen kehitys etenkin vuoden toisella neljänneksellä johtui pääosin suotuisista valuuttakurssimuutoksista. Kurssieroja kirjattiin tammi-kesäkuussa nettomääräisesti +1,8 milj. euroa, kun vuotta aikaisemmin vastaava luku oli -2,1 milj. euroa. Markkinakorot olivat lisäksi vertailukautta matalammat. Konsernin tulos ennen veroja oli 9,3 milj. euroa (-2,4 milj. euroa) ja tulos verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen 5,0 milj. euroa (-3,2 milj. euroa). Osakekohtainen tulos nousi 3 euroon (-2 euroa). Konsernin tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan kulut olivat tammikesäkuussa 9,6 milj. euroa (7,6 milj. euroa). in osuus tästä oli 6,7 milj. euroa (4,3 milj. euroa). n liikevaihto ja kannattavuus pysyivät tammi-kesäkuussa vertailukauden tasolla. Suunnitelma Ruotsissa toimivan Carlshamn Mejerin margariinituotannon keskittämiseksi Suomen ja Puolan yksiköihin eteni. -toimialaryhmän toimitusvolyymien kasvu jatkui tammi-kesäkuussa ja liiketuloksen tappiokierre katkesi toisella vuosineljänneksellä. Benecol-tuotteiden valikoima laajeni uusille markkinaalueille. Huolimatta paperikemikaalien epävarmoista kysyntänäkymistä ja margariinituotannon keskittämisestä aiheutuvista kertakuluista konsernin koko vuoden tuloksen ennen veroja odotetaan pysyvän viime vuoden tasolla. Keskeiset tunnusluvut 1 6/ / Liikevaihto, milj. e 400,4 401,9 822,9 Liikevoitto, milj. e 12,4 7,9 25,0 Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 6,5-0,3 36,4 Tulos/osake, e Omavaraisuusaste, % 39,6 35,3 38,1 2 Konsernin rahoitus Kohentuneen tulorahoituksen sekä toisaalta vähentyneen käyttöpääoman ansiosta konsernin rahoitusasema parani tammi-kesäkuussa. Omavaraisuus nousi kauden lopussa 39,6 prosenttiin, kun se viime vuoden lopussa oli 38,1 prosenttia. Konsernin liiketoiminnan tuottama rahavirta oli 6,5 milj. euroa (-0,3 milj. euroa). Rahavirta investointimenojen jälkeen oli -7,4 milj. euroa, mutta selkeästi vertailukautta parempi (-13,2 milj. euroa). Korollisia nettovelkoja oli tarkastelujakson lopussa 236 milj. euroa (viime vuoden lopussa 233 milj. euroa). Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 17,9 milj. euroa (14,5 milj. euroa). Investoinneista 9,2 milj. euroa kohdistui -toimialaryhmään ja 7,7 milj. euroa on. Suurin yksittäinen investointi oli Karczewin margariinitehtaan aikaisemmin vuokratun kiinteistön osto Puolassa. Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden ajaksi yhtiökokouksen päätöksestä päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta. Valtuutus on merkitty kaupparekisteriin

3 Uusmerkinnässä tai uusmerkinnöissä sekä vaihtovelkakirjojen ja optiooikeuksien perusteella voidaan merkitä yhteensä enintään kappaletta uusia kanta- ja/tai vaihto-osakkeita, kuitenkin niin, että kantaosakkeita voidaan merkitä enintään kappaletta. Valtuutuksen perusteella osakepääomaa voidaan korottaa enintään ,53 eurolla. Hallituksella on oikeus poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta, ei kuitenkaan yhtiön lähipiirin hyväksi. Osakkeita voidaan merkitä myös apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin tai käyttämällä kuittausoikeutta. Henkilöstö Raisio Yhtymän palveluksessa oli keskimäärin henkilöä (2 734). Ulkomailla työskenteli 41 prosenttia (41 %) henkilökunnasta. in palveluksessa oli 905 henkilöä, Ravinto- Raision henkilöä ja -toimialaryhmän palveluksessa 87 henkilöä. Toukokuun lopussa konsernin uudeksi hallintojohtajaksi nimitettiin nykyinen talousjohtaja Kauko Mannerjärvi. Talousjohtajaksi nimitettiin Antti Salminen. Nimitykset astuvat voimaan in liikevaihto pieneni tammi-kesäkuussa 2,8 prosenttia ja oli 172,1 milj. euroa (177,1 milj. euroa). Toisella vuosineljänneksellä liikevaihto oli 85,8 milj. euroa (88,5 milj. euroa). Liikevaihto supistui useilla in liiketoiminta-alueilla, mutta varsinkin päällystyssideaineiden myynti väheni viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Toimialaryhmän liikevaihtoa pienensi tarkastelujaksolla edelleen hiljaisena pysynyt paperiteollisuuden markkinatilanne. Käyntiasteet olivat alhaiset erityisesti Suomessa. Paperiteollisuuden kysyntätilanteen piristymisestä ei ole selkeitä merkkejä. Huolimatta toimitusvolyymien ja liikevaihdon supistumisesta Raisio Chemicalsin kannattavuus säilyi tammi-kesäkuussa vertailukauden tasolla. Liikevoittoa kertyi 5,9 milj. euroa (5,6 milj. euroa). Laskentaperiaatteiden IAS-muutos kasvatti liikevoittoa tammi-kesäkuussa 0,6 milj. euroa, mutta vastaavasti vertailukauteen sisältyi osakkuusyhtiötuloksia. Huhti-kesäkuun liikevoitto oli 2,1 milj. euroa (2,8 milj. euroa). Kannattavuuden parantamiseksi jatkettiin toiminnan tehostamista muun muassa luopumalla tappiollisista liiketoiminnoista ja myymällä myyntiyhtiöitä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa ja Saksassa. Aiesopimuksen mukaisesti Raisio Yhtymä ja Rhodia PPMC allekirjoittivat kesäkuun lopussa sopimuksen, jonka mukaan Raisio ostaa jo aiemmin omistamansa 50 prosentin osuuden lisäksi Rhodian 50 prosentin osuuden Latexia S.A:sta sekä Rhodian suoraan omistamat paperilateksituotantolaitokset Ranskassa, Espanjassa, Indonesiassa ja Brasiliassa. Latexia-kokonaisuuden liikevaihto on vuositasolla noin 200 miljoonaa euroa. Työntekijöitä sillä on 12 eri maassa yhteensä 360. Yrityskaupan velaton arvo on 75 milj. euroa. Yrityskauppa saatettiin päätökseen , ja elokuun alusta lähtien Latexia yhdistetään kokonaisuudessaan Raision konsernitilinpäätökseen. euroa ja saa yhtiöstä 70 prosentin omistusosuuden. Perustettu yhtiö ostaa Suzhou Tianma Chemical Co. Ltd:ltä sen paperikemikaaliliiketoiminnan ja rakentaa uuden paperikemikaalitehtaan Suzhoun alueelle. Liikevaihtoarvio ensi vuodelle on 10 miljoonaa euroa. illa on Latexian kautta Kiinassa käynnissä myös lateksitehdashanke. Toulousessa Ranskassa sijaitseva AKD-vahaa valmistava tehdas, Raisio France S.A., sai ranskalaisilta viranomaisilta käynnistysluvan heinäkuun alussa. Tehtaan toiminta keskeytyi syyskuussa 2001, kun sen läheisyydessä sijaitsevassa lannoitetehtaassa sattui voimakas räjähdys, joka vaurioitti myös Raision tehdasta. n liikevaihto, 221,6 milj. euroa (219,5 milj. euroa), oli tammi-kesäkuussa hieman vertailujaksoa korkeampi. Elintarviketoimialan liikevaihto oli 131,9 milj. euroa (130,4 milj. euroa). Rehutoimialan liikevaihto oli 75,0 milj. euroa (74,3 milj. euroa). Mallastoimialan liikevaihto oli 13,7 milj. euroa (13,7 milj. euroa) ja viljatärkkelysliiketoiminnan 10,5 milj. euroa (9,9 milj. euroa). n liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 115,5 milj. euroa (118,0 milj. euroa). n liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 7,0 milj. euroa (5,6 milj. euroa) ja huhti-kesäkuussa 3,1 milj. euroa (4,9 milj. euroa). Laskentaperiaatteiden IAS-muutos kasvatti liikevoittoa 1,6 milj. euroa ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja vastaavasti Tuoppi- ja Vitanovatuotemerkkien myynnistä saadut tuotot vertailukauden tulosta. Liiketoiminnan operatiivinen kannattavuus parani hieman tarkastelujaksolla, mikä johtui lähinnä rationalisointitoimenpiteiden tuloksena saaduista kustannussäästöistä elintarviketoimialalla sekä rehu- ja margariinituotannon edullisesta raaka-ainehintojen kehityksestä. Myös maatilarehujen myynti on kehittynyt suotuisasti, vaikka normaalia aikaisempi laiduntamisen aloittaminen pudottikin naudanrehujen menekkiä merkittävästi toukokuun lopussa ja kesäkuussa. Raisio Yhtymä käynnisti toukokuussa yhteistoimintaneuvottelut Carlshamn Mejerissä Ruotsissa osana n elintarviketoimialan tervehdyttämistä. Neuvottelujen päätyttyä heinäkuussa tehtaan margariinituotanto päätettiin keskittää Suomeen ja Puolaan vuoden 2003 alkupuolella. Toimenpiteet eivät koske Carlshamnin jäätelö- ja mantelimassatuotantoja. n yhtiöittäminen omaksi alakonsernikseen etenee suunnitelmien mukaisesti. Raisio Yhtymä Oyj:n kokonaan omistamasta Oy:stä tulee uuden alakonsernin emoyhtiö, johon siirretään lokakuun alussa Raision Margariini, mallastoimiala, ruokaperuna- ja kasviöljyliiketoiminnat. n omistukseen siirretään myös Rehuraisio Oy:n, Melia Oy:n (75 %), Raisio Grain Starch Oy:n, Carlshamn Mejeri AB:n, Raisio Skandinavia Oy:n ja Raisio Polska Foods Sp. z o.o:n osakkeet. n toiminta ja raportointi ovat olleet tämän rakenteen mukaisia jo vuoden 2002 alusta. Panostukset strategisesti tärkeällä ja kasvavalla Aasian alueella jatkuivat. Oy ja Suzhou Tianma Chemical Co. Ltd perustivat huhtikuussa Raisio Tianma Chemical (Suzhou) Co. Ltd -nimisen yhtiön Kiinaan. sijoittaa yhtiöön noin 5 miljoonaa 3

4 -toimialaryhmän liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa noin 21 prosenttia ja oli 13,3 milj. euroa (11,0 milj. euroa). Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti stanoliesteritoimitukset Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan. Sen sijaan Argentiinaan ei katsauskaudella ollut toimituksia. Huhti-kesäkuussa toimialaryhmän liikevaihto oli 7,1 milj. euroa (5,2 milj. euroa). Toimialaryhmän liiketulos oli tammi-kesäkuussa -0,1 milj. euroa (- milj. euroa). Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos sisälsi laskentaperiaatteiden IAS-korjausta 0,2 milj. euroa. Vuoden toisella neljänneksellä toimialaryhmä saavutti jo nollatuloksen tehtyään vertailukaudella -0,6 milj. euroa tappiota. Liikevoiton merkittävään paranemiseen vaikuttivat kasvaneet toimitusvolyymit sekä vuoden 2001 aikana tehtyjen tervehdyttämistoimenpiteiden vaikutukset kustannusrakenteeseen. Benecol-tuotteiden toimittamisesta uusille markkina-alueille solmittiin yhteistyösopimuksia tarkastelujaksolla. Al Ain Dairy (Yhdistyneet Arabiemiraatit) otti tuotevalikoimaansa stanoliesteriä sisältäviä meijerituotteita, mehuja ja levitteitä. Yhtiö vie tuotteita Saudi-Arabiaan, Kuwaitiin, Jemeniin, Bahrainiin ja Omaniin. UniQ plc teki sopimuksen Raision yhteistyökumppanin McNeil Consumer Nutritionals Europen kanssa stanoliesteriä sisältävien tuotteiden valmistamiseksi ja markkinoimiseksi Ranskassa. Näiden maiden lisäksi Benecol-tuotteita myydään Suomessa, Ruotsissa, Englannissa, Irlannissa, Hollannissa, Belgiassa, Puolassa, Argentiinassa ja USA:ssa. Tietoja osakkeista Raisio Yhtymä Oyj:n vaihto-osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä tammi-kesäkuussa kappaletta. Vaihdon arvo oli 54,8 milj. euroa ja keskikurssi 1,31 euroa. Viimeinen kaupantekokurssi kesäkuussa oli 1,27 euroa. V-osakkeen kurssi nousi vuoden alusta 38 prosenttia. Kantaosakkeita vaihdettiin kappaletta. Vaihdon arvo oli euroa ja keskikurssi 1,85 euroa. Viimeinen kaupantekokurssi kesäkuussa oli 1,69 euroa. K-osakkeen kurssi nousi vuoden alusta 17 prosenttia. Yhtiöllä oli yhteensä rekisteröityä osakasta. Osakekannasta oli 10,29 prosenttia ulkomaalaisten omistuksessa. Tudor Capital (U.K.) L.P. ilmoitti , että sen konserniin kuuluvien yhtiöiden ja sen hallinnoimien rahastojen omistus Raisio Yhtymä Oyj:n osakekannasta (V- ja K-osake) on alittanut viiden prosentin rajan, minkä jälkeen omistus on 3,19 prosenttia Raisio Yhtymä Oyj:n osakekannasta. Näkymät loppuvuodelle Paperiteollisuuden arviot loppuvuodesta ovat edelleen varsin varovaisia, ja näiden pohjalta in myyntiennusteita on tarkennettu alaspäin. Latexia-yrityskauppa nostaa kuitenkin in liikevaihdon ja liikevoiton kasvuun toisella vuosipuoliskolla, mutta operatiivisen liiketoiminnan koko vuoden tulos jäänee vuoden 2001 tasolle. n keskeisin haaste on käynnissä oleva margariinin tuotantokapasiteetin rationalisointi. Kotimaisten liiketoimintojen ja Puolan margariiniyksikön tuloskehityksen arvioidaan olevan myönteistä, mutta Carlshamn Mejerin tulos jää heikoksi. Margariinituotannon keskittämisestä johtuvat, arviolta viiden miljoonan euron kertakulut rasittavat n tulosta, jonka kuitenkin ennustetaan pysyvän lähes viime vuoden tasolla. Myöskään liikevaihto ei merkittävästi muuttune viime vuodesta. -toimialaryhmän nykyinen stanoliesterimyynti mahdollistaa olemassa olevalla kulurakenteella viime vuotta paremman tuloksen. Mikäli uusien sopimuskumppanien viranomaisluvat varmistuvat, lisämyynti johtaa selkeästi positiiviseen liiketulokseen loppuvuonna. Yrityskauppaan tähtäävä diagnostiikkayhtiöiden seulonta jatkuu. Kokonaisuutena Raisio Yhtymän liikevaihdon odotetaan kääntyvän kasvuun toisella vuosipuoliskolla. Rahoituskulut kasvavat loppuvuonna alkuvuoden matalalta tasolta, ja omavaraisuusaste heikkenee Latexiakaupan myötä noin 34 prosenttiin. Huolimatta paperikemikaalien epävarmoista kysyntänäkymistä ja margariinituotannon keskittämisestä aiheutuvista kertakuluista konsernin koko vuoden tuloksen ennen veroja odotetaan pysyvän viime vuoden tasolla. Raisiossa 15. elokuuta 2002 Raisio Yhtymä Oyj Hallitus Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja. Alkuperäinen osavuosikatsaus on suomenkielinen. Ruotsin- ja englanninkieliset osavuosikatsaukset ovat käännöksiä. Raisio Yhtymä, PL 101, Raisio, puh. (02) , 4

5 KONSERNIN TULOSLASKELMA (milj. euroa) 1-6/2002 % liikev. 1-6/2001 % liikev % liikev. Liikevaihto 400,4 401,9 822,9 Liiketoiminnan tuotot ja kulut Poistot ja arvonalennukset Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -365,2-22,9 0,1-372,6-23,5 2,0-752,5-47,5 2,1 Liiketulos 12,4 3,1 7,9 2,0 25,0 3,0 Rahoitustuotot ja -kulut -3,2-10,3-16,7 Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja 9,3-2,4-0,6 8,3 1,0 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tulos ennen veroja 9,3-2,4-0,6 8,3 1,0 Tuloverot Vähemmistöosuus tuloksesta -4,3-0,8-0,1-3,6 1,9 Konsernin tulos tilikaudelta 5,0 1,2-3,2-0,8 6,6 0,8 Tuloslaskelman verojen laskentaperusteena on käytetty katsauskauden tulosta vastaavaa veroa. KONSERNIN TASE (milj. euroa) Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset 73,4 250,7 13,1 81,0 270,9 2 76,1 258,4 15,2 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset 135,6 156,8 15,5 11,1 147,3 173,5 25,5 10,6 143,8 154,1 30,6 10,4 Vastaavaa 656,1 728,8 688,5 Osakepääoma Muu oma pääoma Vähemmistöosuus Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma 27,8 208,8 21,7 135,3 262,5 27,8 202,6 25,8 177,1 295,5 27,8 212,0 22,1 154,7 272,0 Vastattavaa 656,1 728,8 688,5 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (milj. euroa) Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Kohdistamattomat erät Likvidien varojen muutos 6,5-14,0-1 3,0-14,4-0,3-12,9-5,3-3,3-21,8 36,4-14,8-39,3 0,8-16,9 Likvidit varat kauden alussa Likvidit varat kauden lopussa 41,0 26,6 57,9 36,1 57,9 41,0 5

6 TUNNUSLUKUJA Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. euroa Bruttoinvestoinnit, milj. euroa % liikevaihdosta Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, milj. euroa % liikevaihdosta Henkilöstö keskimäärin Omavaraisuusaste, % Gearing, % ,9 4,5 9,6 2, ,6 91, ,5 3,6 7,6 1, ,3 106, ,0 3,5 18,3 2, ,1 88,9 Tulos/osake, euro Rahavirta/osake, euro Oma pääoma/osake, euro Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä kauden aikana, 1000 kpl Vaihto-osakkeet Kantaosakkeet Yhteensä Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, milj. euroa Vaihto-osakkeet Kantaosakkeet Yhteensä 3 4 1, ,8 59,8 224, , ,0 77,8 260,8 4 0,22 1, ,7 51,0 171,7 VASTUUSITOUMUKSET (milj. euroa) VAKUUDEKSI ANNETTU OMAISUUS Omasta puolesta annetut vakuudet Annetut kiinteistökiinnitykset Pantatut arvopaperit Annetut yrityskiinnitykset 61,4 48,8 67,3 56,4 66,8 55,7 TASEESEEN SISÄLTYMÄTTÖMÄT VASTUUSITOUMUKSET JA VASTUUT Leasing-vastuut Leasing-sopimuksista maksamatta olevat määrät Alkaneella tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta Takaukset Vastuusitoumukset yhtiön itsensä puolesta Vastuusitoumukset osakkuusyhtiöiden puolesta Takaukset Vastuusitoumukset muiden puolesta Takaukset Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut Raaka-ainefutuurit: käypä arvo Raaka-ainefutuurit: kohde-etuuden arvo Valuuttatermiinit: käypä arvo Valuuttatermiinit: kohde-etuuden arvo Koronvaihtosopimukset: käypä arvo Koronvaihtosopimukset: kohde-etuuden arvo 3,2 5,6 6,0 13,3 15,5 1,1-0,2 6,7 0,1 9,1 2 2,8 6,3 6,0 13,8 20,2 1,1 9,3-1,9 51,4 0,4 4 3,6 6,9 6,0 14,1 10,1 3,6 0,4 17,5-0,5 32,0 6 6

7 KONSERNIN LIIKEVAIHTO TOIMIALARYHMITTÄIN (milj. euroa) 1-6/ / Muut toiminnot Toimialaryhmien väliset 172,1 221,6 13,3 1,3-7,8 177,1 219,5 11,0 1,1-6,7 354,6 457,6 23,8 1,4-14,6 Liikevaihto yhteensä 400,4 401,9 822,9 KANSAINVÄLINEN LIIKEVAIHTO (milj. euroa) 1-6/ / Vienti Suomesta 23,7 29,5 7,2 27,4 33,2 7,3 52,7 69,2 13,2 Yhteensä 60,4 67,9 135,1 Ulkomaisten yhtiöiden liikevaihto Välityskauppa ulkomailla - Yhtymän sisäinen myynti 188,7 0,5-39,6 187,1 0,1-38,3 373,6 0,2-75,5 Kansainvälinen liikevaihto yhteensä ,9 433,4 KONSERNIN LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN (milj. euroa) 1-6/2002 % liikev. 1-6/2001 % liikev % liikev. Suomi Skandinavia Eurooppa (poislukien Suomi ja Skandinavia) Amerikka Muut 187,1 40,4 124,8 26,5 21,7 46,7 10,1 31,2 6,6 5,4 184,4 40,7 136,2 23,0 17,5 45,9 10,1 33,9 5,7 4,4 393,1 75,2 260,3 52,4 41,9 47,8 9,1 31,6 6,4 5,1 Yhteensä 400, , ,9 10 KONSERNIN LIIKETULOS TOIMIALARYHMITTÄIN (milj. euroa) 1-6/ / Muut toiminnot 5,9 7,0-0,1-0,4 5,6 5,6 - -1,0 19,3 13,4-3,5-4,2 Liiketulos yhteensä 12,4 7,9 25,0 7

8 KONSERNIN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (milj. euroa) 1-3/ / / / / /2001 KONSERNIN LIIKEVAIHTO Muut toiminnot Toimialaryhmien väliset 86,3 106,1 6,2 0,4-4,1 85,8 115,5 7,1 0,9-3,8 88,6 101,5 5,8 0,4-3,6 88,5 118,0 5,2 0,8-3,2 90,1 119,4 5,6 0,2-3,8 87,4 118,8 7,2 0,2-4,0 Liikevaihto yhteensä 194,9 205,5 192,7 209,2 211,5 209,5 KONSERNIN LIIKEVOITTO Muut toiminnot 3,8 3,9-0,1-0,2 2,1 3,1-0,2 2,8 0,8-1,7-1,0 2,8 4,9-0,6 4,5 4,8-1,2-1,7 9,2 3,0-1,5 Liikevoitto yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut 7,5-2,9 5,0-0,3 0,9-5,6 7,0-4,7 6,4-3,2 10,7-3,1 Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tulos ennen veroja Tuloverot Vähemmistöosuus tuloksesta 4,6 4,6-2,4 0,2 4,7 4,7-1,9-0,2-4,7-4,7 0,3-1,1-0,1 3,1 3,1-1,4-0,8 7,6 7,6-1,4 2,8 Konsernin tulos tilikaudelta 2,6-4,4 1,2 0,9 8,9 8

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 Raisio Yhtymä on kansainvälinen teollisuuskonserni. Se valmistaa ja markkinoi paperikemikaaleja, elintarvikkeita, terveysvaikutteisia Benecol-ainesosia, rehuja

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004

LASSILA & TIKANOJA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004 Lassila & Tikanojan osakekohtainen tulos oli 0,62 euroa (2003: 0,63 e). Osinkoa ehdotetaan jaettavaksi 0,25 euroa osakkeelta, mikä on 40,5 %

Lisätiedot

2 (15) Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila:

2 (15) Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: 1 (15) Marimekko Oyj, Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 9.00 MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2011 Tammi-kesäkuussa 2011 Marimekko-konsernin liikevaihto nousi markkinatilanteeseen nähden vahvasti,

Lisätiedot

1 (15) Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 15.2.2013 klo 9.30

1 (15) Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 15.2.2013 klo 9.30 1 (15) Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 15.2.2013 klo 9.30 SUOMINEN OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012: LIIKEVOITTO ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ PARANI MERKITTÄVÄSTI AVAINLUKUJA 10-12/2012 10-12/2011

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2006

Tilinpäätöstiedote 2006 Tilinpäätöstiedote 2006 6.2.2007 M-real Oyj Pörssitiedote 6.2.2007 klo 12.00 M-REALIN VUODEN 2006 TULOS TAPPIOLLINEN M-realin tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä parani vuonna 2006-92 miljoonaan

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa).

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 - Liikevaihto kasvoi 76% ollen 141,7 (80,7)Me - Altiman ja tanskalaisen Treffco-yhtiön yhdistäminen Ramirentiin on edennyt

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 54. Osakkeet ja osakkeenomistajat 62. Konsernin tunnusluvut 66. Konsernin tilinpäätös 68

Sisältö. Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 54. Osakkeet ja osakkeenomistajat 62. Konsernin tunnusluvut 66. Konsernin tilinpäätös 68 Sisältö Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 54 Osakkeet ja osakkeenomistajat 62 Konsernin tunnusluvut 66 Konsernin tilinpäätös 68 Yrityksen perustiedot ja tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 73 Konsernin

Lisätiedot

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009 GLASTON OYJ ABP Osavuosikatsaus 11.8. klo 13.00 Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6. Saadut tilaukset olivat tammi-kesäkuussa 67,3 (136,8) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

Tämän vuoden aikana keskitymme myös yhtenäisten toimintatapojen luomiseen sekä yhtenäisen kulttuurin vahvistamiseen.

Tämän vuoden aikana keskitymme myös yhtenäisten toimintatapojen luomiseen sekä yhtenäisen kulttuurin vahvistamiseen. 1 (13) SUOMINEN OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 SUOMISEN LIIKEVOITTO PLUSSALLE AVAINLUKUJA 1-3/2012 1-3/2011 1-12/2011 Liikevaihto, milj. e 111,1 43,6 213,4 Liikevoitto, milj. e 3,2-0,6-4,8 Katsauskauden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT VIIME VUODESTA JA KONSERNIN STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN EDISTYI

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT VIIME VUODESTA JA KONSERNIN STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN EDISTYI PÖRSSITIEDOTE 1 (13) 27.7. klo 12.00 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU LKEVAIHTO JA LKEVOITTO KASVOIVAT VME VUODESTA JA KONSERNIN STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN EDISTYI Toisen vuosineljänneksen liikevaihto nousi

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä:

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä: TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA Keskeistä neljännekseltä: Liikevaihto oli 14,2 milj. euroa (15,5) Bruttokate oli 9,0 milj. euroa (9,7)

Lisätiedot

SysOpen Oyj:n (myöhemmin konserni) liikevaihto nousi katsauskaudella 15,0 miljoonaan euroon (10,2 miljoonaa euroa).

SysOpen Oyj:n (myöhemmin konserni) liikevaihto nousi katsauskaudella 15,0 miljoonaan euroon (10,2 miljoonaa euroa). PÖRSSITIEDOTE 1 (1) SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2001 - Liikevaihto 15,0 miljoona euroa (kasvua viime vuoden vastaavasta 46 %) - Liikevoitto ennen liikearvopoistoja 18,6 % liikevaihdosta

Lisätiedot

TIKKURILA INSPIRES YOU TO COLOR YOUR LIFE. TM

TIKKURILA INSPIRES YOU TO COLOR YOUR LIFE. TM Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2010 1 (22) Tikkurila Oyj Pörssitiedote 11.8.2010 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2010 Tulos parani, valuuttakurssit vauhdittivat liikevaihdon

Lisätiedot

TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (TILINTARKASTAMATON)

TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (TILINTARKASTAMATON) TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. (TILINTARKASTAMATON) 13.8. klo 8:30 Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita veloitukseen,

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS 1(17) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS) YHTEENVETO Tammi-kesäkuu (H1): - Liikevaihto 30 056 tuhatta euroa (20 490 tuhatta euroa H1/2005) kasvu 47 prosenttia - Liikevoitto 3

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA SISÄLTÖ 3 4 9 10 12 13 14 16 17 26 28 33 34 35 36 39 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA EMOYHTIÖN

Lisätiedot

Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana

Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana OSAVUOSIKATSAUS 2011 10.8.2011 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2011 Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana Päämarkkinoiden kasvu hiljeni Saksaa lukuunottamatta Kohonneet ostohinnat painoivat niin talo- kuin yhdyskuntatekniikkaakin

Lisätiedot

Incap Oyj OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007

Incap Oyj OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 Incap Oyj OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.8.2007 klo 9 INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007: INTIAN VALMISTUSTOIMINNAN KÄYNNISTYMINEN LUO POHJAA TULEVALLE

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2009

Tilinpäätöstiedote 2009 Tilinpäätöstiedote 2009 Atria Oyj x1.1 31.12.2009 Pörssi- ja lehdistötiedote 18.2.2010 1 (15) ATRIA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2009 ATRIA-KONSERNIN LIIKEVAIHTO LASKI HIEMAN, OPERATIIVINEN TULOS

Lisätiedot

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011 Page 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.8.2011 klo 09.45 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011: Strategian toteutus eteni vakaasti

Lisätiedot

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013: Vaatimatonta myynnin elpymistä katteet edelleen matalat

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013: Vaatimatonta myynnin elpymistä katteet edelleen matalat HKScan-konsernin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013, 6.11.2013, klo 8.00-1- HKScan Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013: Vaatimatonta myynnin elpymistä katteet edelleen matalat * Tammi-syyskuun liikevaihto oli

Lisätiedot

pienemmäksi. Uusia tuotteita tuotiin syksyn aikana markkinoille, ja

pienemmäksi. Uusia tuotteita tuotiin syksyn aikana markkinoille, ja 2002-11-08 08:30 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - SYYSKUU 2002 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) FISKARSIN TULOS PARANI JA TASE ON EDELLEEN VAHVA Konserni, heinä - syyskuu (3 kk)

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ.

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. EUROA) Stockmannin liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia ja oli 7 845,9

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2008 KELLO 8.30 TALENTUMIN KUSTANNUSTOIMINTA KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI, OSINKO 0,20 EUROA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2008 KELLO 8.30 TALENTUMIN KUSTANNUSTOIMINTA KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI, OSINKO 0,20 EUROA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2008 KELLO 8.30 TALENTUMIN KUSTANNUSTOIMINTA KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI, OSINKO 0,20 EUROA Loka-joulukuu 2007 lyhyesti Konsernin loka-joulukuun liikevaihto oli 36,3 milj.

Lisätiedot

HKScan-konserni Osavuosikatsaus Q1/2015 6.5.2015

HKScan-konserni Osavuosikatsaus Q1/2015 6.5.2015 HKSCAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015: TULOS JA RAHAVIRTA PARANIVAT TANSKASSA HAASTEITA * Liikevaihto oli 466,0 (465,4) miljoonaa euroa ensimmäisellä neljänneksellä. * Raportoitu liikevoitto

Lisätiedot

Power on Land and at Sea. Vuosikertomus 2002

Power on Land and at Sea. Vuosikertomus 2002 Power on Land and at Sea Vuosikertomus 2002 TILINPÄÄTÖS 2002 Sisältö Tilinpäätös 2002 3 Wärtsilä lyhyesti 4 Viisivuotiskatsaus 5 Tunnuslukujen laskentakaavat 6 Hallituksen toimintakertomus 14 Konsernin

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti M-REAL VUOSI 2004 Tilinpäätösraportti Tietoja osakkeenomistajille M-real julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2005 seuraavasti Perjantaina 4. 2. Vuoden 2004 tilinpäätöstiedote Torstaina 28. 4. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2010

Tilinpäätöstiedote 2010 Tilinpäätöstiedote 2010 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 1.2.2011 klo 12.00 Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2010: Vahva rahavirta ja liikevaihdon kasvu jatkui Loka-joulukuu 2010 verrattuna loka-joulukuuhun 2009:

Lisätiedot