RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS RAISIO LIFE SCIENCES RAVINTORAISIO RAISIO CHEMICALS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 RAISIO LIFE SCIENCES RAVINTORAISIO RAISIO CHEMICALS"

Transkriptio

1 RAISIO CHEMICALS RAVINTORAISIO RAISIO LIFE SCIENCES

2 OSAVUOSIKATSAUS Raisio Yhtymä on kasvava ja kansainvälinen teollisuuskonserni, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi paperikemikaaleja, elintarvikkeita ja terveysvaikutteisia ravinnon ainesosia sekä rehuja ja maltaita. Konsernin emoyhtiön, Raisio Yhtymä Oyj:n vaihto-osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla ja kantaosakkeet I-listalla. Raisio Yhtymän voitto ennen veroja 9,3 miljoonaa euroa - parannusta viime vuodesta lähes 12 miljoonaa euroa Raisio Yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 400,4 milj. euroa (401,9 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2001). Konsernin kannattavuus parani merkittävästi vertailujaksosta, ja liikevoittoa kertyi 12,4 milj. euroa (7,9 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 9,3 milj. euroa (-2,4 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos (EPS) 3 euroa (-2 euroa). Konsernin nettorahoituskulut olivat tavanomaista pienemmät suotuisien valuuttakurssimuutosten ansiosta. Omavaraisuusaste nousi 39,6 prosenttiin, kun se vuotta aiemmin oli 35,3 prosenttia. Raisio Yhtymän liikevaihto vuoden toisella neljänneksellä oli 205,5 milj. euroa (209,2 milj. euroa huhti-kesäkuussa 2001). Toisen vuosineljänneksen liikevoitto, 5,0 milj. euroa (7,0 milj. euroa), pieneni viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Vertailujaksoon sisältyi kertaluonteisia myyntivoittoja. Tulos ennen veroja oli toisella vuosineljänneksellä 4,7 milj. euroa ( milj. euroa). in toimitusvolyymit vähenivät tammi-kesäkuussa lähinnä paperiteollisuuden alhaisten käyntiasteiden ja päällystyssideaineiden menekin vähenemisen johdosta. Toimialaryhmän kannattavuus pysyi kuitenkin viime vuoden tasolla. Yhteisyritys Latexian liiketoimintojen ostoneuvottelut etenivät aiesopimuksen mukaisesti ja yritysosto saatettiin päätökseen Konsernin tulos Raisio Yhtymän liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 400,4 milj. euroa (401,9 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu hidastui tarkastelukauden lopussa, kun helteinen alkukesä vähensi elintarvikkeiden ja rehujen menekkiä. Myös -toimialaryhmän liikevaihto jäi ennakoitua heikommaksi erityisesti kesäkuussa. Ranskassa sijaitsevan AKD-vahatehtaan tuotanto oli pysähdyksissä koko tarkastelujakson ajan alueella viime vuonna tapahtuneen räjähdysonnettomuuden takia. Kansainvälisen liikevaihdon osuus oli 52 prosenttia (54 %) eli 21 milj. euroa (216,9 milj. euroa). Konsernin liikevoitto nousi 12,4 milj. euroon (7,9 milj. euroa). Kannattavuuden paraneminen johtui lähinnä kustannussäästöistä sekä rationalisointitoimenpiteistä. Vuoden 2002 alussa toteutettu laskentaperiaatteiden muutos, jossa hankinnan ja valmistuksen kiinteät menot sisällytettiin vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvoon, paransi alkuvuonna liikevoittoa 2,4 milj. euroa. Konsernin nettorahoituskulut olivat tammi-kesäkuussa 3,2 milj. euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 10,3 milj. euroa. Myönteinen kehitys etenkin vuoden toisella neljänneksellä johtui pääosin suotuisista valuuttakurssimuutoksista. Kurssieroja kirjattiin tammi-kesäkuussa nettomääräisesti +1,8 milj. euroa, kun vuotta aikaisemmin vastaava luku oli -2,1 milj. euroa. Markkinakorot olivat lisäksi vertailukautta matalammat. Konsernin tulos ennen veroja oli 9,3 milj. euroa (-2,4 milj. euroa) ja tulos verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen 5,0 milj. euroa (-3,2 milj. euroa). Osakekohtainen tulos nousi 3 euroon (-2 euroa). Konsernin tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan kulut olivat tammikesäkuussa 9,6 milj. euroa (7,6 milj. euroa). in osuus tästä oli 6,7 milj. euroa (4,3 milj. euroa). n liikevaihto ja kannattavuus pysyivät tammi-kesäkuussa vertailukauden tasolla. Suunnitelma Ruotsissa toimivan Carlshamn Mejerin margariinituotannon keskittämiseksi Suomen ja Puolan yksiköihin eteni. -toimialaryhmän toimitusvolyymien kasvu jatkui tammi-kesäkuussa ja liiketuloksen tappiokierre katkesi toisella vuosineljänneksellä. Benecol-tuotteiden valikoima laajeni uusille markkinaalueille. Huolimatta paperikemikaalien epävarmoista kysyntänäkymistä ja margariinituotannon keskittämisestä aiheutuvista kertakuluista konsernin koko vuoden tuloksen ennen veroja odotetaan pysyvän viime vuoden tasolla. Keskeiset tunnusluvut 1 6/ / Liikevaihto, milj. e 400,4 401,9 822,9 Liikevoitto, milj. e 12,4 7,9 25,0 Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 6,5-0,3 36,4 Tulos/osake, e Omavaraisuusaste, % 39,6 35,3 38,1 2 Konsernin rahoitus Kohentuneen tulorahoituksen sekä toisaalta vähentyneen käyttöpääoman ansiosta konsernin rahoitusasema parani tammi-kesäkuussa. Omavaraisuus nousi kauden lopussa 39,6 prosenttiin, kun se viime vuoden lopussa oli 38,1 prosenttia. Konsernin liiketoiminnan tuottama rahavirta oli 6,5 milj. euroa (-0,3 milj. euroa). Rahavirta investointimenojen jälkeen oli -7,4 milj. euroa, mutta selkeästi vertailukautta parempi (-13,2 milj. euroa). Korollisia nettovelkoja oli tarkastelujakson lopussa 236 milj. euroa (viime vuoden lopussa 233 milj. euroa). Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 17,9 milj. euroa (14,5 milj. euroa). Investoinneista 9,2 milj. euroa kohdistui -toimialaryhmään ja 7,7 milj. euroa on. Suurin yksittäinen investointi oli Karczewin margariinitehtaan aikaisemmin vuokratun kiinteistön osto Puolassa. Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden ajaksi yhtiökokouksen päätöksestä päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta. Valtuutus on merkitty kaupparekisteriin

3 Uusmerkinnässä tai uusmerkinnöissä sekä vaihtovelkakirjojen ja optiooikeuksien perusteella voidaan merkitä yhteensä enintään kappaletta uusia kanta- ja/tai vaihto-osakkeita, kuitenkin niin, että kantaosakkeita voidaan merkitä enintään kappaletta. Valtuutuksen perusteella osakepääomaa voidaan korottaa enintään ,53 eurolla. Hallituksella on oikeus poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta, ei kuitenkaan yhtiön lähipiirin hyväksi. Osakkeita voidaan merkitä myös apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin tai käyttämällä kuittausoikeutta. Henkilöstö Raisio Yhtymän palveluksessa oli keskimäärin henkilöä (2 734). Ulkomailla työskenteli 41 prosenttia (41 %) henkilökunnasta. in palveluksessa oli 905 henkilöä, Ravinto- Raision henkilöä ja -toimialaryhmän palveluksessa 87 henkilöä. Toukokuun lopussa konsernin uudeksi hallintojohtajaksi nimitettiin nykyinen talousjohtaja Kauko Mannerjärvi. Talousjohtajaksi nimitettiin Antti Salminen. Nimitykset astuvat voimaan in liikevaihto pieneni tammi-kesäkuussa 2,8 prosenttia ja oli 172,1 milj. euroa (177,1 milj. euroa). Toisella vuosineljänneksellä liikevaihto oli 85,8 milj. euroa (88,5 milj. euroa). Liikevaihto supistui useilla in liiketoiminta-alueilla, mutta varsinkin päällystyssideaineiden myynti väheni viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Toimialaryhmän liikevaihtoa pienensi tarkastelujaksolla edelleen hiljaisena pysynyt paperiteollisuuden markkinatilanne. Käyntiasteet olivat alhaiset erityisesti Suomessa. Paperiteollisuuden kysyntätilanteen piristymisestä ei ole selkeitä merkkejä. Huolimatta toimitusvolyymien ja liikevaihdon supistumisesta Raisio Chemicalsin kannattavuus säilyi tammi-kesäkuussa vertailukauden tasolla. Liikevoittoa kertyi 5,9 milj. euroa (5,6 milj. euroa). Laskentaperiaatteiden IAS-muutos kasvatti liikevoittoa tammi-kesäkuussa 0,6 milj. euroa, mutta vastaavasti vertailukauteen sisältyi osakkuusyhtiötuloksia. Huhti-kesäkuun liikevoitto oli 2,1 milj. euroa (2,8 milj. euroa). Kannattavuuden parantamiseksi jatkettiin toiminnan tehostamista muun muassa luopumalla tappiollisista liiketoiminnoista ja myymällä myyntiyhtiöitä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa ja Saksassa. Aiesopimuksen mukaisesti Raisio Yhtymä ja Rhodia PPMC allekirjoittivat kesäkuun lopussa sopimuksen, jonka mukaan Raisio ostaa jo aiemmin omistamansa 50 prosentin osuuden lisäksi Rhodian 50 prosentin osuuden Latexia S.A:sta sekä Rhodian suoraan omistamat paperilateksituotantolaitokset Ranskassa, Espanjassa, Indonesiassa ja Brasiliassa. Latexia-kokonaisuuden liikevaihto on vuositasolla noin 200 miljoonaa euroa. Työntekijöitä sillä on 12 eri maassa yhteensä 360. Yrityskaupan velaton arvo on 75 milj. euroa. Yrityskauppa saatettiin päätökseen , ja elokuun alusta lähtien Latexia yhdistetään kokonaisuudessaan Raision konsernitilinpäätökseen. euroa ja saa yhtiöstä 70 prosentin omistusosuuden. Perustettu yhtiö ostaa Suzhou Tianma Chemical Co. Ltd:ltä sen paperikemikaaliliiketoiminnan ja rakentaa uuden paperikemikaalitehtaan Suzhoun alueelle. Liikevaihtoarvio ensi vuodelle on 10 miljoonaa euroa. illa on Latexian kautta Kiinassa käynnissä myös lateksitehdashanke. Toulousessa Ranskassa sijaitseva AKD-vahaa valmistava tehdas, Raisio France S.A., sai ranskalaisilta viranomaisilta käynnistysluvan heinäkuun alussa. Tehtaan toiminta keskeytyi syyskuussa 2001, kun sen läheisyydessä sijaitsevassa lannoitetehtaassa sattui voimakas räjähdys, joka vaurioitti myös Raision tehdasta. n liikevaihto, 221,6 milj. euroa (219,5 milj. euroa), oli tammi-kesäkuussa hieman vertailujaksoa korkeampi. Elintarviketoimialan liikevaihto oli 131,9 milj. euroa (130,4 milj. euroa). Rehutoimialan liikevaihto oli 75,0 milj. euroa (74,3 milj. euroa). Mallastoimialan liikevaihto oli 13,7 milj. euroa (13,7 milj. euroa) ja viljatärkkelysliiketoiminnan 10,5 milj. euroa (9,9 milj. euroa). n liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 115,5 milj. euroa (118,0 milj. euroa). n liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 7,0 milj. euroa (5,6 milj. euroa) ja huhti-kesäkuussa 3,1 milj. euroa (4,9 milj. euroa). Laskentaperiaatteiden IAS-muutos kasvatti liikevoittoa 1,6 milj. euroa ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja vastaavasti Tuoppi- ja Vitanovatuotemerkkien myynnistä saadut tuotot vertailukauden tulosta. Liiketoiminnan operatiivinen kannattavuus parani hieman tarkastelujaksolla, mikä johtui lähinnä rationalisointitoimenpiteiden tuloksena saaduista kustannussäästöistä elintarviketoimialalla sekä rehu- ja margariinituotannon edullisesta raaka-ainehintojen kehityksestä. Myös maatilarehujen myynti on kehittynyt suotuisasti, vaikka normaalia aikaisempi laiduntamisen aloittaminen pudottikin naudanrehujen menekkiä merkittävästi toukokuun lopussa ja kesäkuussa. Raisio Yhtymä käynnisti toukokuussa yhteistoimintaneuvottelut Carlshamn Mejerissä Ruotsissa osana n elintarviketoimialan tervehdyttämistä. Neuvottelujen päätyttyä heinäkuussa tehtaan margariinituotanto päätettiin keskittää Suomeen ja Puolaan vuoden 2003 alkupuolella. Toimenpiteet eivät koske Carlshamnin jäätelö- ja mantelimassatuotantoja. n yhtiöittäminen omaksi alakonsernikseen etenee suunnitelmien mukaisesti. Raisio Yhtymä Oyj:n kokonaan omistamasta Oy:stä tulee uuden alakonsernin emoyhtiö, johon siirretään lokakuun alussa Raision Margariini, mallastoimiala, ruokaperuna- ja kasviöljyliiketoiminnat. n omistukseen siirretään myös Rehuraisio Oy:n, Melia Oy:n (75 %), Raisio Grain Starch Oy:n, Carlshamn Mejeri AB:n, Raisio Skandinavia Oy:n ja Raisio Polska Foods Sp. z o.o:n osakkeet. n toiminta ja raportointi ovat olleet tämän rakenteen mukaisia jo vuoden 2002 alusta. Panostukset strategisesti tärkeällä ja kasvavalla Aasian alueella jatkuivat. Oy ja Suzhou Tianma Chemical Co. Ltd perustivat huhtikuussa Raisio Tianma Chemical (Suzhou) Co. Ltd -nimisen yhtiön Kiinaan. sijoittaa yhtiöön noin 5 miljoonaa 3

4 -toimialaryhmän liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa noin 21 prosenttia ja oli 13,3 milj. euroa (11,0 milj. euroa). Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti stanoliesteritoimitukset Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan. Sen sijaan Argentiinaan ei katsauskaudella ollut toimituksia. Huhti-kesäkuussa toimialaryhmän liikevaihto oli 7,1 milj. euroa (5,2 milj. euroa). Toimialaryhmän liiketulos oli tammi-kesäkuussa -0,1 milj. euroa (- milj. euroa). Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos sisälsi laskentaperiaatteiden IAS-korjausta 0,2 milj. euroa. Vuoden toisella neljänneksellä toimialaryhmä saavutti jo nollatuloksen tehtyään vertailukaudella -0,6 milj. euroa tappiota. Liikevoiton merkittävään paranemiseen vaikuttivat kasvaneet toimitusvolyymit sekä vuoden 2001 aikana tehtyjen tervehdyttämistoimenpiteiden vaikutukset kustannusrakenteeseen. Benecol-tuotteiden toimittamisesta uusille markkina-alueille solmittiin yhteistyösopimuksia tarkastelujaksolla. Al Ain Dairy (Yhdistyneet Arabiemiraatit) otti tuotevalikoimaansa stanoliesteriä sisältäviä meijerituotteita, mehuja ja levitteitä. Yhtiö vie tuotteita Saudi-Arabiaan, Kuwaitiin, Jemeniin, Bahrainiin ja Omaniin. UniQ plc teki sopimuksen Raision yhteistyökumppanin McNeil Consumer Nutritionals Europen kanssa stanoliesteriä sisältävien tuotteiden valmistamiseksi ja markkinoimiseksi Ranskassa. Näiden maiden lisäksi Benecol-tuotteita myydään Suomessa, Ruotsissa, Englannissa, Irlannissa, Hollannissa, Belgiassa, Puolassa, Argentiinassa ja USA:ssa. Tietoja osakkeista Raisio Yhtymä Oyj:n vaihto-osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä tammi-kesäkuussa kappaletta. Vaihdon arvo oli 54,8 milj. euroa ja keskikurssi 1,31 euroa. Viimeinen kaupantekokurssi kesäkuussa oli 1,27 euroa. V-osakkeen kurssi nousi vuoden alusta 38 prosenttia. Kantaosakkeita vaihdettiin kappaletta. Vaihdon arvo oli euroa ja keskikurssi 1,85 euroa. Viimeinen kaupantekokurssi kesäkuussa oli 1,69 euroa. K-osakkeen kurssi nousi vuoden alusta 17 prosenttia. Yhtiöllä oli yhteensä rekisteröityä osakasta. Osakekannasta oli 10,29 prosenttia ulkomaalaisten omistuksessa. Tudor Capital (U.K.) L.P. ilmoitti , että sen konserniin kuuluvien yhtiöiden ja sen hallinnoimien rahastojen omistus Raisio Yhtymä Oyj:n osakekannasta (V- ja K-osake) on alittanut viiden prosentin rajan, minkä jälkeen omistus on 3,19 prosenttia Raisio Yhtymä Oyj:n osakekannasta. Näkymät loppuvuodelle Paperiteollisuuden arviot loppuvuodesta ovat edelleen varsin varovaisia, ja näiden pohjalta in myyntiennusteita on tarkennettu alaspäin. Latexia-yrityskauppa nostaa kuitenkin in liikevaihdon ja liikevoiton kasvuun toisella vuosipuoliskolla, mutta operatiivisen liiketoiminnan koko vuoden tulos jäänee vuoden 2001 tasolle. n keskeisin haaste on käynnissä oleva margariinin tuotantokapasiteetin rationalisointi. Kotimaisten liiketoimintojen ja Puolan margariiniyksikön tuloskehityksen arvioidaan olevan myönteistä, mutta Carlshamn Mejerin tulos jää heikoksi. Margariinituotannon keskittämisestä johtuvat, arviolta viiden miljoonan euron kertakulut rasittavat n tulosta, jonka kuitenkin ennustetaan pysyvän lähes viime vuoden tasolla. Myöskään liikevaihto ei merkittävästi muuttune viime vuodesta. -toimialaryhmän nykyinen stanoliesterimyynti mahdollistaa olemassa olevalla kulurakenteella viime vuotta paremman tuloksen. Mikäli uusien sopimuskumppanien viranomaisluvat varmistuvat, lisämyynti johtaa selkeästi positiiviseen liiketulokseen loppuvuonna. Yrityskauppaan tähtäävä diagnostiikkayhtiöiden seulonta jatkuu. Kokonaisuutena Raisio Yhtymän liikevaihdon odotetaan kääntyvän kasvuun toisella vuosipuoliskolla. Rahoituskulut kasvavat loppuvuonna alkuvuoden matalalta tasolta, ja omavaraisuusaste heikkenee Latexiakaupan myötä noin 34 prosenttiin. Huolimatta paperikemikaalien epävarmoista kysyntänäkymistä ja margariinituotannon keskittämisestä aiheutuvista kertakuluista konsernin koko vuoden tuloksen ennen veroja odotetaan pysyvän viime vuoden tasolla. Raisiossa 15. elokuuta 2002 Raisio Yhtymä Oyj Hallitus Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja. Alkuperäinen osavuosikatsaus on suomenkielinen. Ruotsin- ja englanninkieliset osavuosikatsaukset ovat käännöksiä. Raisio Yhtymä, PL 101, Raisio, puh. (02) , 4

5 KONSERNIN TULOSLASKELMA (milj. euroa) 1-6/2002 % liikev. 1-6/2001 % liikev % liikev. Liikevaihto 400,4 401,9 822,9 Liiketoiminnan tuotot ja kulut Poistot ja arvonalennukset Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -365,2-22,9 0,1-372,6-23,5 2,0-752,5-47,5 2,1 Liiketulos 12,4 3,1 7,9 2,0 25,0 3,0 Rahoitustuotot ja -kulut -3,2-10,3-16,7 Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja 9,3-2,4-0,6 8,3 1,0 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tulos ennen veroja 9,3-2,4-0,6 8,3 1,0 Tuloverot Vähemmistöosuus tuloksesta -4,3-0,8-0,1-3,6 1,9 Konsernin tulos tilikaudelta 5,0 1,2-3,2-0,8 6,6 0,8 Tuloslaskelman verojen laskentaperusteena on käytetty katsauskauden tulosta vastaavaa veroa. KONSERNIN TASE (milj. euroa) Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset 73,4 250,7 13,1 81,0 270,9 2 76,1 258,4 15,2 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset 135,6 156,8 15,5 11,1 147,3 173,5 25,5 10,6 143,8 154,1 30,6 10,4 Vastaavaa 656,1 728,8 688,5 Osakepääoma Muu oma pääoma Vähemmistöosuus Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma 27,8 208,8 21,7 135,3 262,5 27,8 202,6 25,8 177,1 295,5 27,8 212,0 22,1 154,7 272,0 Vastattavaa 656,1 728,8 688,5 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (milj. euroa) Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Kohdistamattomat erät Likvidien varojen muutos 6,5-14,0-1 3,0-14,4-0,3-12,9-5,3-3,3-21,8 36,4-14,8-39,3 0,8-16,9 Likvidit varat kauden alussa Likvidit varat kauden lopussa 41,0 26,6 57,9 36,1 57,9 41,0 5

6 TUNNUSLUKUJA Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. euroa Bruttoinvestoinnit, milj. euroa % liikevaihdosta Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, milj. euroa % liikevaihdosta Henkilöstö keskimäärin Omavaraisuusaste, % Gearing, % ,9 4,5 9,6 2, ,6 91, ,5 3,6 7,6 1, ,3 106, ,0 3,5 18,3 2, ,1 88,9 Tulos/osake, euro Rahavirta/osake, euro Oma pääoma/osake, euro Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä kauden aikana, 1000 kpl Vaihto-osakkeet Kantaosakkeet Yhteensä Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, milj. euroa Vaihto-osakkeet Kantaosakkeet Yhteensä 3 4 1, ,8 59,8 224, , ,0 77,8 260,8 4 0,22 1, ,7 51,0 171,7 VASTUUSITOUMUKSET (milj. euroa) VAKUUDEKSI ANNETTU OMAISUUS Omasta puolesta annetut vakuudet Annetut kiinteistökiinnitykset Pantatut arvopaperit Annetut yrityskiinnitykset 61,4 48,8 67,3 56,4 66,8 55,7 TASEESEEN SISÄLTYMÄTTÖMÄT VASTUUSITOUMUKSET JA VASTUUT Leasing-vastuut Leasing-sopimuksista maksamatta olevat määrät Alkaneella tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta Takaukset Vastuusitoumukset yhtiön itsensä puolesta Vastuusitoumukset osakkuusyhtiöiden puolesta Takaukset Vastuusitoumukset muiden puolesta Takaukset Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut Raaka-ainefutuurit: käypä arvo Raaka-ainefutuurit: kohde-etuuden arvo Valuuttatermiinit: käypä arvo Valuuttatermiinit: kohde-etuuden arvo Koronvaihtosopimukset: käypä arvo Koronvaihtosopimukset: kohde-etuuden arvo 3,2 5,6 6,0 13,3 15,5 1,1-0,2 6,7 0,1 9,1 2 2,8 6,3 6,0 13,8 20,2 1,1 9,3-1,9 51,4 0,4 4 3,6 6,9 6,0 14,1 10,1 3,6 0,4 17,5-0,5 32,0 6 6

7 KONSERNIN LIIKEVAIHTO TOIMIALARYHMITTÄIN (milj. euroa) 1-6/ / Muut toiminnot Toimialaryhmien väliset 172,1 221,6 13,3 1,3-7,8 177,1 219,5 11,0 1,1-6,7 354,6 457,6 23,8 1,4-14,6 Liikevaihto yhteensä 400,4 401,9 822,9 KANSAINVÄLINEN LIIKEVAIHTO (milj. euroa) 1-6/ / Vienti Suomesta 23,7 29,5 7,2 27,4 33,2 7,3 52,7 69,2 13,2 Yhteensä 60,4 67,9 135,1 Ulkomaisten yhtiöiden liikevaihto Välityskauppa ulkomailla - Yhtymän sisäinen myynti 188,7 0,5-39,6 187,1 0,1-38,3 373,6 0,2-75,5 Kansainvälinen liikevaihto yhteensä ,9 433,4 KONSERNIN LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN (milj. euroa) 1-6/2002 % liikev. 1-6/2001 % liikev % liikev. Suomi Skandinavia Eurooppa (poislukien Suomi ja Skandinavia) Amerikka Muut 187,1 40,4 124,8 26,5 21,7 46,7 10,1 31,2 6,6 5,4 184,4 40,7 136,2 23,0 17,5 45,9 10,1 33,9 5,7 4,4 393,1 75,2 260,3 52,4 41,9 47,8 9,1 31,6 6,4 5,1 Yhteensä 400, , ,9 10 KONSERNIN LIIKETULOS TOIMIALARYHMITTÄIN (milj. euroa) 1-6/ / Muut toiminnot 5,9 7,0-0,1-0,4 5,6 5,6 - -1,0 19,3 13,4-3,5-4,2 Liiketulos yhteensä 12,4 7,9 25,0 7

8 KONSERNIN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (milj. euroa) 1-3/ / / / / /2001 KONSERNIN LIIKEVAIHTO Muut toiminnot Toimialaryhmien väliset 86,3 106,1 6,2 0,4-4,1 85,8 115,5 7,1 0,9-3,8 88,6 101,5 5,8 0,4-3,6 88,5 118,0 5,2 0,8-3,2 90,1 119,4 5,6 0,2-3,8 87,4 118,8 7,2 0,2-4,0 Liikevaihto yhteensä 194,9 205,5 192,7 209,2 211,5 209,5 KONSERNIN LIIKEVOITTO Muut toiminnot 3,8 3,9-0,1-0,2 2,1 3,1-0,2 2,8 0,8-1,7-1,0 2,8 4,9-0,6 4,5 4,8-1,2-1,7 9,2 3,0-1,5 Liikevoitto yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut 7,5-2,9 5,0-0,3 0,9-5,6 7,0-4,7 6,4-3,2 10,7-3,1 Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tulos ennen veroja Tuloverot Vähemmistöosuus tuloksesta 4,6 4,6-2,4 0,2 4,7 4,7-1,9-0,2-4,7-4,7 0,3-1,1-0,1 3,1 3,1-1,4-0,8 7,6 7,6-1,4 2,8 Konsernin tulos tilikaudelta 2,6-4,4 1,2 0,9 8,9 8

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-maaliskuun liikevaihto oli 332,3 miljoonaa markkaa (2000: 328,3 Mmk). Liikevaihdon vähäinen kasvu oli ennakoitua. Elintarvikeryhmän liikevaihto

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2002 SUOMISEN TULOS PARANI Liikevaihto: 85,3 miljoonaa euroa (88,1 milj. euroa 1.1-30.6.2001) Liikevoitto: 8,6 miljoonaa euroa ( 5,8 milj. euroa) Tulos/osake:

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2003 (9 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,3 % 86,09 (87,24) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,65 (8,27) milj. euroa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

FINNLINES OYJ

FINNLINES OYJ 1(5) FINNLINES OYJ 29.10.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2003 Olennaiset tapahtumat Finnlines osti helmikuussa ropax (roro-passenger) aluksen Stena Ferries Limitediltä. Alus on rakennettu Espanjassa vuonna

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo (6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo (6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2003 klo 10.00 1(6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2003 - Kolmas vuosineljännes odotusten mukainen - Liikevaihto 17,0 milj. euroa, laskua

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ Pörssitiedote 28.4.2002 klo 8.30 1(13)

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ Pörssitiedote 28.4.2002 klo 8.30 1(13) JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ Pörssitiedote 28.4.2002 klo 8.30 1(13) OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2003 Jaakko Pöyry Group konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 102,0 (edellisvuonna 2002 100,4) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu)

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) 2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) FISKARSIN LIIKEVAIHTO LASKI JA LIIKEVOITTO PARANI - konsernin liikevaihto 173,6

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2001 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-syyskuun liikevaihto oli 1 068,7 miljoonaa markkaa (2000: 1 136,9 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto oli tavoitetasolla,

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Toisen neljänneksen toiminnallinen liiketulos palautui voitolliseksi toukokuussa kirjattu OMNEn luottotappio ( 1,9

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5)

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5) INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.08.2000 klo 14.10 1 (5) INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2000 Incap-konsernin liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana ja oli 29 prosenttia. Elektroniikan sopimusvalmistuksen

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus

Teleste Oyj Osavuosikatsaus Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 36,1 % ja oli 58,3 miljoonaa euroa Liiketulos lähes kaksinkertaistui edelliseen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ Pörssitiedote 4.12.2002 1(9) RAPALA VMC -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.8.2002-31.10.2002

RAPALA VMC OYJ Pörssitiedote 4.12.2002 1(9) RAPALA VMC -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.8.2002-31.10.2002 RAPALA VMC OYJ Pörssitiedote 4.12.2002 1(9) RAPALA VMC -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.8.2002-31.10.2002 Tilikauden ensimmmäinen neljännes sujui odotusten mukaisesti. Konsernin kasvua ja kannattavuutta mittaavien

Lisätiedot

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 2004

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 2004 Q3 Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 2004 tammikuu syyskuu Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Yritysostot kasvattivat liikevaihtoa, kustannusten hallinta paransi kannattavuutta Liikevaihto 886,0 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2004 SUOMISEN TULOS JÄI EDELLISVUOTISESTA Liikevaihto: 123,2 miljoonaa euroa (80,7 milj. euroa 1.1. - 30.6.2003) Liikevoitto: 6,1 miljoonaa euroa (5,4)

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003 Tammi syyskuu Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 191,8 (170,8) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 12,3

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS (IFRS)

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS (IFRS) 1 (7) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 (IFRS) ENSIMMÄINEN VUOSIPUOLISKO TAPPIOLLINEN Liikevaihto: 105,1 miljoonaa euroa (123,2 milj. euroa 1.1. - 30.6.2004) Liikevoitto: -1,7 miljoonaa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

- Talentum-konsernin liikevoitto parani 1,4 milj. euroa vuoden takaisesta, vaikka liikevaihto pieneni 4 % verrattuna viime vuoteen.

- Talentum-konsernin liikevoitto parani 1,4 milj. euroa vuoden takaisesta, vaikka liikevaihto pieneni 4 % verrattuna viime vuoteen. TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2003 KELLO 8.00 TALENTUM-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2003 - Liikevaihto: 80,1 milj. euroa (1-9/2002: 83,5 milj. euroa) - Liikevoitto: 0,4 milj. euroa (-1,0

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.5.2003 klo 9.45

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.5.2003 klo 9.45 INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.5.2003 klo 9.45 INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2003 liikevaihto oli 15,3 milj. euroa liiketulos, -0,7 milj. euroa, parani sekä edellisestä neljänneksestä

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II. Tammi-kesäkuu 2003 31.7.2003

Osavuosikatsaus II. Tammi-kesäkuu 2003 31.7.2003 Osavuosikatsaus II Tammi-kesäkuu 23 31.7.23 2 Liiketoimintaryhmät Jaakko Pöyry Group konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,3 (edellisvuonna 22 23,9) miljoonaa euroa. Konsernin voitto ennen satunnaisia

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010 Atria Oyj 1.1. 31.3. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4. Atria-konserni Katsaus Milj. Liikevaihto 305,9 310,7 1.316,0 Liikevoitto 1,0-0,4 27,5 Liikevoitto-% 0,3-0,1 2,1 Voitto ennen veroja -1,8-5,5

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I. Tammi-maaliskuu

Osavuosikatsaus I. Tammi-maaliskuu Osavuosikatsaus I Tammi-maaliskuu 22 29.4.22 2 KONSERNIN TULOS JA TASE Liiketoimintaryhmät Jaakko Pöyry Group konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 1,4 (edellisvuonna 21 113,1) miljoonaa euroa. Lopetettujen

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 14.30

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 14.30 INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2001 klo 14.30 INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2001 Incap-konsernin liikevaihto kasvoi viime vuodesta 9 % ja oli tammi-syyskuussa 70,2 milj. euroa Konsernin kannattavuus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS Solteq Oyj Pörssitiedote klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS Solteq Oyj Pörssitiedote klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS Julkaistu: 2003-08-18 07:01:07 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. Solteq Oyj Pörssitiedote 18.8.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2003 Solteq-konsernin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 27.7.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja 1 6 2016 lyhyesti Liiketoimintaympäristö Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012 Toimitusjohtaja j Juha Gröhn 3.5.2012 Atria-konserni Katsaus /2012 Liikevaihto 308,6 304,0 1 301,9 Liikevoitto 0,1-4,2 8,0 Liikevoitto % 0,0-1,4 0,6 Voitto ennen

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2001

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2001 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2001 Teleste saavutti tavoitteensa kolmannella neljänneksellä ja koko vuoden liikevaihto ja liiketulos paranevat edellisvuodesta Ydinliiketoiminnan Access Systemsin

Lisätiedot

FINNLINES OYJ

FINNLINES OYJ 1(5) FINNLINES OYJ 3.8.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2004 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2004, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2003 ja myönsi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.5.2002 klo 9.00 1(8)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.5.2002 klo 9.00 1(8) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.5.2002 klo 9.00 1(8) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 Aspon liikevaihto kasvoi 13,0 % 31,2 milj. euroon (27,6 MEUR). Kauden liikevoitto oli 1,3 milj. euroa (1,1 MEUR),

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 18.8.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Elecsterillä vahva vuosineljännes Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 21,8 MEUR (1-6/2015:

Lisätiedot

Nettorahoitustuotot kasvoivat 0,7 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 3,0 miljoonaa euroa.

Nettorahoitustuotot kasvoivat 0,7 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 3,0 miljoonaa euroa. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 20.8.2002, klo 12.45 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 Stockmann-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani merkittävästi ja oli 22,5 Me (12,2 Me vuonna 2001), vaikka myynti

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 09:00 1/5

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 09:00 1/5 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.8.2004 klo 09:00 1/5 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 YLEISTÄ Aiemmin raportoidun mukaisesti yhtiön yrityssaneerausohjelma vahvistettiin 19.3.2004, jolloin myös saneerausohjelmaan

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2016 26.10.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Liiketoimintaympäristö 1 9 2016 lyhyesti Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 5.8.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski Kysyntä edelleen vilkasta Vaneriteollisuuden markkinanäkymät heikentyneet viime kuukausien aikana. Hinnat laskussa ja tilauskannat

Lisätiedot