RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS RAISIO LIFE SCIENCES RAVINTORAISIO RAISIO CHEMICALS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 RAISIO LIFE SCIENCES RAVINTORAISIO RAISIO CHEMICALS"

Transkriptio

1 RAISIO CHEMICALS RAVINTORAISIO RAISIO LIFE SCIENCES

2 OSAVUOSIKATSAUS Raisio Yhtymä on kasvava ja kansainvälinen teollisuuskonserni, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi paperikemikaaleja, elintarvikkeita ja terveysvaikutteisia ravinnon ainesosia sekä rehuja ja maltaita. Konsernin emoyhtiön, Raisio Yhtymä Oyj:n vaihto-osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla ja kantaosakkeet I-listalla. Raisio Yhtymän voitto ennen veroja 9,3 miljoonaa euroa - parannusta viime vuodesta lähes 12 miljoonaa euroa Raisio Yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 400,4 milj. euroa (401,9 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2001). Konsernin kannattavuus parani merkittävästi vertailujaksosta, ja liikevoittoa kertyi 12,4 milj. euroa (7,9 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 9,3 milj. euroa (-2,4 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos (EPS) 3 euroa (-2 euroa). Konsernin nettorahoituskulut olivat tavanomaista pienemmät suotuisien valuuttakurssimuutosten ansiosta. Omavaraisuusaste nousi 39,6 prosenttiin, kun se vuotta aiemmin oli 35,3 prosenttia. Raisio Yhtymän liikevaihto vuoden toisella neljänneksellä oli 205,5 milj. euroa (209,2 milj. euroa huhti-kesäkuussa 2001). Toisen vuosineljänneksen liikevoitto, 5,0 milj. euroa (7,0 milj. euroa), pieneni viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Vertailujaksoon sisältyi kertaluonteisia myyntivoittoja. Tulos ennen veroja oli toisella vuosineljänneksellä 4,7 milj. euroa ( milj. euroa). in toimitusvolyymit vähenivät tammi-kesäkuussa lähinnä paperiteollisuuden alhaisten käyntiasteiden ja päällystyssideaineiden menekin vähenemisen johdosta. Toimialaryhmän kannattavuus pysyi kuitenkin viime vuoden tasolla. Yhteisyritys Latexian liiketoimintojen ostoneuvottelut etenivät aiesopimuksen mukaisesti ja yritysosto saatettiin päätökseen Konsernin tulos Raisio Yhtymän liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 400,4 milj. euroa (401,9 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu hidastui tarkastelukauden lopussa, kun helteinen alkukesä vähensi elintarvikkeiden ja rehujen menekkiä. Myös -toimialaryhmän liikevaihto jäi ennakoitua heikommaksi erityisesti kesäkuussa. Ranskassa sijaitsevan AKD-vahatehtaan tuotanto oli pysähdyksissä koko tarkastelujakson ajan alueella viime vuonna tapahtuneen räjähdysonnettomuuden takia. Kansainvälisen liikevaihdon osuus oli 52 prosenttia (54 %) eli 21 milj. euroa (216,9 milj. euroa). Konsernin liikevoitto nousi 12,4 milj. euroon (7,9 milj. euroa). Kannattavuuden paraneminen johtui lähinnä kustannussäästöistä sekä rationalisointitoimenpiteistä. Vuoden 2002 alussa toteutettu laskentaperiaatteiden muutos, jossa hankinnan ja valmistuksen kiinteät menot sisällytettiin vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvoon, paransi alkuvuonna liikevoittoa 2,4 milj. euroa. Konsernin nettorahoituskulut olivat tammi-kesäkuussa 3,2 milj. euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 10,3 milj. euroa. Myönteinen kehitys etenkin vuoden toisella neljänneksellä johtui pääosin suotuisista valuuttakurssimuutoksista. Kurssieroja kirjattiin tammi-kesäkuussa nettomääräisesti +1,8 milj. euroa, kun vuotta aikaisemmin vastaava luku oli -2,1 milj. euroa. Markkinakorot olivat lisäksi vertailukautta matalammat. Konsernin tulos ennen veroja oli 9,3 milj. euroa (-2,4 milj. euroa) ja tulos verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen 5,0 milj. euroa (-3,2 milj. euroa). Osakekohtainen tulos nousi 3 euroon (-2 euroa). Konsernin tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan kulut olivat tammikesäkuussa 9,6 milj. euroa (7,6 milj. euroa). in osuus tästä oli 6,7 milj. euroa (4,3 milj. euroa). n liikevaihto ja kannattavuus pysyivät tammi-kesäkuussa vertailukauden tasolla. Suunnitelma Ruotsissa toimivan Carlshamn Mejerin margariinituotannon keskittämiseksi Suomen ja Puolan yksiköihin eteni. -toimialaryhmän toimitusvolyymien kasvu jatkui tammi-kesäkuussa ja liiketuloksen tappiokierre katkesi toisella vuosineljänneksellä. Benecol-tuotteiden valikoima laajeni uusille markkinaalueille. Huolimatta paperikemikaalien epävarmoista kysyntänäkymistä ja margariinituotannon keskittämisestä aiheutuvista kertakuluista konsernin koko vuoden tuloksen ennen veroja odotetaan pysyvän viime vuoden tasolla. Keskeiset tunnusluvut 1 6/ / Liikevaihto, milj. e 400,4 401,9 822,9 Liikevoitto, milj. e 12,4 7,9 25,0 Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 6,5-0,3 36,4 Tulos/osake, e Omavaraisuusaste, % 39,6 35,3 38,1 2 Konsernin rahoitus Kohentuneen tulorahoituksen sekä toisaalta vähentyneen käyttöpääoman ansiosta konsernin rahoitusasema parani tammi-kesäkuussa. Omavaraisuus nousi kauden lopussa 39,6 prosenttiin, kun se viime vuoden lopussa oli 38,1 prosenttia. Konsernin liiketoiminnan tuottama rahavirta oli 6,5 milj. euroa (-0,3 milj. euroa). Rahavirta investointimenojen jälkeen oli -7,4 milj. euroa, mutta selkeästi vertailukautta parempi (-13,2 milj. euroa). Korollisia nettovelkoja oli tarkastelujakson lopussa 236 milj. euroa (viime vuoden lopussa 233 milj. euroa). Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 17,9 milj. euroa (14,5 milj. euroa). Investoinneista 9,2 milj. euroa kohdistui -toimialaryhmään ja 7,7 milj. euroa on. Suurin yksittäinen investointi oli Karczewin margariinitehtaan aikaisemmin vuokratun kiinteistön osto Puolassa. Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden ajaksi yhtiökokouksen päätöksestä päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta. Valtuutus on merkitty kaupparekisteriin

3 Uusmerkinnässä tai uusmerkinnöissä sekä vaihtovelkakirjojen ja optiooikeuksien perusteella voidaan merkitä yhteensä enintään kappaletta uusia kanta- ja/tai vaihto-osakkeita, kuitenkin niin, että kantaosakkeita voidaan merkitä enintään kappaletta. Valtuutuksen perusteella osakepääomaa voidaan korottaa enintään ,53 eurolla. Hallituksella on oikeus poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta, ei kuitenkaan yhtiön lähipiirin hyväksi. Osakkeita voidaan merkitä myös apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin tai käyttämällä kuittausoikeutta. Henkilöstö Raisio Yhtymän palveluksessa oli keskimäärin henkilöä (2 734). Ulkomailla työskenteli 41 prosenttia (41 %) henkilökunnasta. in palveluksessa oli 905 henkilöä, Ravinto- Raision henkilöä ja -toimialaryhmän palveluksessa 87 henkilöä. Toukokuun lopussa konsernin uudeksi hallintojohtajaksi nimitettiin nykyinen talousjohtaja Kauko Mannerjärvi. Talousjohtajaksi nimitettiin Antti Salminen. Nimitykset astuvat voimaan in liikevaihto pieneni tammi-kesäkuussa 2,8 prosenttia ja oli 172,1 milj. euroa (177,1 milj. euroa). Toisella vuosineljänneksellä liikevaihto oli 85,8 milj. euroa (88,5 milj. euroa). Liikevaihto supistui useilla in liiketoiminta-alueilla, mutta varsinkin päällystyssideaineiden myynti väheni viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Toimialaryhmän liikevaihtoa pienensi tarkastelujaksolla edelleen hiljaisena pysynyt paperiteollisuuden markkinatilanne. Käyntiasteet olivat alhaiset erityisesti Suomessa. Paperiteollisuuden kysyntätilanteen piristymisestä ei ole selkeitä merkkejä. Huolimatta toimitusvolyymien ja liikevaihdon supistumisesta Raisio Chemicalsin kannattavuus säilyi tammi-kesäkuussa vertailukauden tasolla. Liikevoittoa kertyi 5,9 milj. euroa (5,6 milj. euroa). Laskentaperiaatteiden IAS-muutos kasvatti liikevoittoa tammi-kesäkuussa 0,6 milj. euroa, mutta vastaavasti vertailukauteen sisältyi osakkuusyhtiötuloksia. Huhti-kesäkuun liikevoitto oli 2,1 milj. euroa (2,8 milj. euroa). Kannattavuuden parantamiseksi jatkettiin toiminnan tehostamista muun muassa luopumalla tappiollisista liiketoiminnoista ja myymällä myyntiyhtiöitä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa ja Saksassa. Aiesopimuksen mukaisesti Raisio Yhtymä ja Rhodia PPMC allekirjoittivat kesäkuun lopussa sopimuksen, jonka mukaan Raisio ostaa jo aiemmin omistamansa 50 prosentin osuuden lisäksi Rhodian 50 prosentin osuuden Latexia S.A:sta sekä Rhodian suoraan omistamat paperilateksituotantolaitokset Ranskassa, Espanjassa, Indonesiassa ja Brasiliassa. Latexia-kokonaisuuden liikevaihto on vuositasolla noin 200 miljoonaa euroa. Työntekijöitä sillä on 12 eri maassa yhteensä 360. Yrityskaupan velaton arvo on 75 milj. euroa. Yrityskauppa saatettiin päätökseen , ja elokuun alusta lähtien Latexia yhdistetään kokonaisuudessaan Raision konsernitilinpäätökseen. euroa ja saa yhtiöstä 70 prosentin omistusosuuden. Perustettu yhtiö ostaa Suzhou Tianma Chemical Co. Ltd:ltä sen paperikemikaaliliiketoiminnan ja rakentaa uuden paperikemikaalitehtaan Suzhoun alueelle. Liikevaihtoarvio ensi vuodelle on 10 miljoonaa euroa. illa on Latexian kautta Kiinassa käynnissä myös lateksitehdashanke. Toulousessa Ranskassa sijaitseva AKD-vahaa valmistava tehdas, Raisio France S.A., sai ranskalaisilta viranomaisilta käynnistysluvan heinäkuun alussa. Tehtaan toiminta keskeytyi syyskuussa 2001, kun sen läheisyydessä sijaitsevassa lannoitetehtaassa sattui voimakas räjähdys, joka vaurioitti myös Raision tehdasta. n liikevaihto, 221,6 milj. euroa (219,5 milj. euroa), oli tammi-kesäkuussa hieman vertailujaksoa korkeampi. Elintarviketoimialan liikevaihto oli 131,9 milj. euroa (130,4 milj. euroa). Rehutoimialan liikevaihto oli 75,0 milj. euroa (74,3 milj. euroa). Mallastoimialan liikevaihto oli 13,7 milj. euroa (13,7 milj. euroa) ja viljatärkkelysliiketoiminnan 10,5 milj. euroa (9,9 milj. euroa). n liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 115,5 milj. euroa (118,0 milj. euroa). n liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 7,0 milj. euroa (5,6 milj. euroa) ja huhti-kesäkuussa 3,1 milj. euroa (4,9 milj. euroa). Laskentaperiaatteiden IAS-muutos kasvatti liikevoittoa 1,6 milj. euroa ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja vastaavasti Tuoppi- ja Vitanovatuotemerkkien myynnistä saadut tuotot vertailukauden tulosta. Liiketoiminnan operatiivinen kannattavuus parani hieman tarkastelujaksolla, mikä johtui lähinnä rationalisointitoimenpiteiden tuloksena saaduista kustannussäästöistä elintarviketoimialalla sekä rehu- ja margariinituotannon edullisesta raaka-ainehintojen kehityksestä. Myös maatilarehujen myynti on kehittynyt suotuisasti, vaikka normaalia aikaisempi laiduntamisen aloittaminen pudottikin naudanrehujen menekkiä merkittävästi toukokuun lopussa ja kesäkuussa. Raisio Yhtymä käynnisti toukokuussa yhteistoimintaneuvottelut Carlshamn Mejerissä Ruotsissa osana n elintarviketoimialan tervehdyttämistä. Neuvottelujen päätyttyä heinäkuussa tehtaan margariinituotanto päätettiin keskittää Suomeen ja Puolaan vuoden 2003 alkupuolella. Toimenpiteet eivät koske Carlshamnin jäätelö- ja mantelimassatuotantoja. n yhtiöittäminen omaksi alakonsernikseen etenee suunnitelmien mukaisesti. Raisio Yhtymä Oyj:n kokonaan omistamasta Oy:stä tulee uuden alakonsernin emoyhtiö, johon siirretään lokakuun alussa Raision Margariini, mallastoimiala, ruokaperuna- ja kasviöljyliiketoiminnat. n omistukseen siirretään myös Rehuraisio Oy:n, Melia Oy:n (75 %), Raisio Grain Starch Oy:n, Carlshamn Mejeri AB:n, Raisio Skandinavia Oy:n ja Raisio Polska Foods Sp. z o.o:n osakkeet. n toiminta ja raportointi ovat olleet tämän rakenteen mukaisia jo vuoden 2002 alusta. Panostukset strategisesti tärkeällä ja kasvavalla Aasian alueella jatkuivat. Oy ja Suzhou Tianma Chemical Co. Ltd perustivat huhtikuussa Raisio Tianma Chemical (Suzhou) Co. Ltd -nimisen yhtiön Kiinaan. sijoittaa yhtiöön noin 5 miljoonaa 3

4 -toimialaryhmän liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa noin 21 prosenttia ja oli 13,3 milj. euroa (11,0 milj. euroa). Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti stanoliesteritoimitukset Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan. Sen sijaan Argentiinaan ei katsauskaudella ollut toimituksia. Huhti-kesäkuussa toimialaryhmän liikevaihto oli 7,1 milj. euroa (5,2 milj. euroa). Toimialaryhmän liiketulos oli tammi-kesäkuussa -0,1 milj. euroa (- milj. euroa). Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos sisälsi laskentaperiaatteiden IAS-korjausta 0,2 milj. euroa. Vuoden toisella neljänneksellä toimialaryhmä saavutti jo nollatuloksen tehtyään vertailukaudella -0,6 milj. euroa tappiota. Liikevoiton merkittävään paranemiseen vaikuttivat kasvaneet toimitusvolyymit sekä vuoden 2001 aikana tehtyjen tervehdyttämistoimenpiteiden vaikutukset kustannusrakenteeseen. Benecol-tuotteiden toimittamisesta uusille markkina-alueille solmittiin yhteistyösopimuksia tarkastelujaksolla. Al Ain Dairy (Yhdistyneet Arabiemiraatit) otti tuotevalikoimaansa stanoliesteriä sisältäviä meijerituotteita, mehuja ja levitteitä. Yhtiö vie tuotteita Saudi-Arabiaan, Kuwaitiin, Jemeniin, Bahrainiin ja Omaniin. UniQ plc teki sopimuksen Raision yhteistyökumppanin McNeil Consumer Nutritionals Europen kanssa stanoliesteriä sisältävien tuotteiden valmistamiseksi ja markkinoimiseksi Ranskassa. Näiden maiden lisäksi Benecol-tuotteita myydään Suomessa, Ruotsissa, Englannissa, Irlannissa, Hollannissa, Belgiassa, Puolassa, Argentiinassa ja USA:ssa. Tietoja osakkeista Raisio Yhtymä Oyj:n vaihto-osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä tammi-kesäkuussa kappaletta. Vaihdon arvo oli 54,8 milj. euroa ja keskikurssi 1,31 euroa. Viimeinen kaupantekokurssi kesäkuussa oli 1,27 euroa. V-osakkeen kurssi nousi vuoden alusta 38 prosenttia. Kantaosakkeita vaihdettiin kappaletta. Vaihdon arvo oli euroa ja keskikurssi 1,85 euroa. Viimeinen kaupantekokurssi kesäkuussa oli 1,69 euroa. K-osakkeen kurssi nousi vuoden alusta 17 prosenttia. Yhtiöllä oli yhteensä rekisteröityä osakasta. Osakekannasta oli 10,29 prosenttia ulkomaalaisten omistuksessa. Tudor Capital (U.K.) L.P. ilmoitti , että sen konserniin kuuluvien yhtiöiden ja sen hallinnoimien rahastojen omistus Raisio Yhtymä Oyj:n osakekannasta (V- ja K-osake) on alittanut viiden prosentin rajan, minkä jälkeen omistus on 3,19 prosenttia Raisio Yhtymä Oyj:n osakekannasta. Näkymät loppuvuodelle Paperiteollisuuden arviot loppuvuodesta ovat edelleen varsin varovaisia, ja näiden pohjalta in myyntiennusteita on tarkennettu alaspäin. Latexia-yrityskauppa nostaa kuitenkin in liikevaihdon ja liikevoiton kasvuun toisella vuosipuoliskolla, mutta operatiivisen liiketoiminnan koko vuoden tulos jäänee vuoden 2001 tasolle. n keskeisin haaste on käynnissä oleva margariinin tuotantokapasiteetin rationalisointi. Kotimaisten liiketoimintojen ja Puolan margariiniyksikön tuloskehityksen arvioidaan olevan myönteistä, mutta Carlshamn Mejerin tulos jää heikoksi. Margariinituotannon keskittämisestä johtuvat, arviolta viiden miljoonan euron kertakulut rasittavat n tulosta, jonka kuitenkin ennustetaan pysyvän lähes viime vuoden tasolla. Myöskään liikevaihto ei merkittävästi muuttune viime vuodesta. -toimialaryhmän nykyinen stanoliesterimyynti mahdollistaa olemassa olevalla kulurakenteella viime vuotta paremman tuloksen. Mikäli uusien sopimuskumppanien viranomaisluvat varmistuvat, lisämyynti johtaa selkeästi positiiviseen liiketulokseen loppuvuonna. Yrityskauppaan tähtäävä diagnostiikkayhtiöiden seulonta jatkuu. Kokonaisuutena Raisio Yhtymän liikevaihdon odotetaan kääntyvän kasvuun toisella vuosipuoliskolla. Rahoituskulut kasvavat loppuvuonna alkuvuoden matalalta tasolta, ja omavaraisuusaste heikkenee Latexiakaupan myötä noin 34 prosenttiin. Huolimatta paperikemikaalien epävarmoista kysyntänäkymistä ja margariinituotannon keskittämisestä aiheutuvista kertakuluista konsernin koko vuoden tuloksen ennen veroja odotetaan pysyvän viime vuoden tasolla. Raisiossa 15. elokuuta 2002 Raisio Yhtymä Oyj Hallitus Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja. Alkuperäinen osavuosikatsaus on suomenkielinen. Ruotsin- ja englanninkieliset osavuosikatsaukset ovat käännöksiä. Raisio Yhtymä, PL 101, Raisio, puh. (02) , 4

5 KONSERNIN TULOSLASKELMA (milj. euroa) 1-6/2002 % liikev. 1-6/2001 % liikev % liikev. Liikevaihto 400,4 401,9 822,9 Liiketoiminnan tuotot ja kulut Poistot ja arvonalennukset Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -365,2-22,9 0,1-372,6-23,5 2,0-752,5-47,5 2,1 Liiketulos 12,4 3,1 7,9 2,0 25,0 3,0 Rahoitustuotot ja -kulut -3,2-10,3-16,7 Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja 9,3-2,4-0,6 8,3 1,0 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tulos ennen veroja 9,3-2,4-0,6 8,3 1,0 Tuloverot Vähemmistöosuus tuloksesta -4,3-0,8-0,1-3,6 1,9 Konsernin tulos tilikaudelta 5,0 1,2-3,2-0,8 6,6 0,8 Tuloslaskelman verojen laskentaperusteena on käytetty katsauskauden tulosta vastaavaa veroa. KONSERNIN TASE (milj. euroa) Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset 73,4 250,7 13,1 81,0 270,9 2 76,1 258,4 15,2 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset 135,6 156,8 15,5 11,1 147,3 173,5 25,5 10,6 143,8 154,1 30,6 10,4 Vastaavaa 656,1 728,8 688,5 Osakepääoma Muu oma pääoma Vähemmistöosuus Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma 27,8 208,8 21,7 135,3 262,5 27,8 202,6 25,8 177,1 295,5 27,8 212,0 22,1 154,7 272,0 Vastattavaa 656,1 728,8 688,5 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (milj. euroa) Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Kohdistamattomat erät Likvidien varojen muutos 6,5-14,0-1 3,0-14,4-0,3-12,9-5,3-3,3-21,8 36,4-14,8-39,3 0,8-16,9 Likvidit varat kauden alussa Likvidit varat kauden lopussa 41,0 26,6 57,9 36,1 57,9 41,0 5

6 TUNNUSLUKUJA Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. euroa Bruttoinvestoinnit, milj. euroa % liikevaihdosta Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, milj. euroa % liikevaihdosta Henkilöstö keskimäärin Omavaraisuusaste, % Gearing, % ,9 4,5 9,6 2, ,6 91, ,5 3,6 7,6 1, ,3 106, ,0 3,5 18,3 2, ,1 88,9 Tulos/osake, euro Rahavirta/osake, euro Oma pääoma/osake, euro Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä kauden aikana, 1000 kpl Vaihto-osakkeet Kantaosakkeet Yhteensä Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, milj. euroa Vaihto-osakkeet Kantaosakkeet Yhteensä 3 4 1, ,8 59,8 224, , ,0 77,8 260,8 4 0,22 1, ,7 51,0 171,7 VASTUUSITOUMUKSET (milj. euroa) VAKUUDEKSI ANNETTU OMAISUUS Omasta puolesta annetut vakuudet Annetut kiinteistökiinnitykset Pantatut arvopaperit Annetut yrityskiinnitykset 61,4 48,8 67,3 56,4 66,8 55,7 TASEESEEN SISÄLTYMÄTTÖMÄT VASTUUSITOUMUKSET JA VASTUUT Leasing-vastuut Leasing-sopimuksista maksamatta olevat määrät Alkaneella tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta Takaukset Vastuusitoumukset yhtiön itsensä puolesta Vastuusitoumukset osakkuusyhtiöiden puolesta Takaukset Vastuusitoumukset muiden puolesta Takaukset Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut Raaka-ainefutuurit: käypä arvo Raaka-ainefutuurit: kohde-etuuden arvo Valuuttatermiinit: käypä arvo Valuuttatermiinit: kohde-etuuden arvo Koronvaihtosopimukset: käypä arvo Koronvaihtosopimukset: kohde-etuuden arvo 3,2 5,6 6,0 13,3 15,5 1,1-0,2 6,7 0,1 9,1 2 2,8 6,3 6,0 13,8 20,2 1,1 9,3-1,9 51,4 0,4 4 3,6 6,9 6,0 14,1 10,1 3,6 0,4 17,5-0,5 32,0 6 6

7 KONSERNIN LIIKEVAIHTO TOIMIALARYHMITTÄIN (milj. euroa) 1-6/ / Muut toiminnot Toimialaryhmien väliset 172,1 221,6 13,3 1,3-7,8 177,1 219,5 11,0 1,1-6,7 354,6 457,6 23,8 1,4-14,6 Liikevaihto yhteensä 400,4 401,9 822,9 KANSAINVÄLINEN LIIKEVAIHTO (milj. euroa) 1-6/ / Vienti Suomesta 23,7 29,5 7,2 27,4 33,2 7,3 52,7 69,2 13,2 Yhteensä 60,4 67,9 135,1 Ulkomaisten yhtiöiden liikevaihto Välityskauppa ulkomailla - Yhtymän sisäinen myynti 188,7 0,5-39,6 187,1 0,1-38,3 373,6 0,2-75,5 Kansainvälinen liikevaihto yhteensä ,9 433,4 KONSERNIN LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN (milj. euroa) 1-6/2002 % liikev. 1-6/2001 % liikev % liikev. Suomi Skandinavia Eurooppa (poislukien Suomi ja Skandinavia) Amerikka Muut 187,1 40,4 124,8 26,5 21,7 46,7 10,1 31,2 6,6 5,4 184,4 40,7 136,2 23,0 17,5 45,9 10,1 33,9 5,7 4,4 393,1 75,2 260,3 52,4 41,9 47,8 9,1 31,6 6,4 5,1 Yhteensä 400, , ,9 10 KONSERNIN LIIKETULOS TOIMIALARYHMITTÄIN (milj. euroa) 1-6/ / Muut toiminnot 5,9 7,0-0,1-0,4 5,6 5,6 - -1,0 19,3 13,4-3,5-4,2 Liiketulos yhteensä 12,4 7,9 25,0 7

8 KONSERNIN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (milj. euroa) 1-3/ / / / / /2001 KONSERNIN LIIKEVAIHTO Muut toiminnot Toimialaryhmien väliset 86,3 106,1 6,2 0,4-4,1 85,8 115,5 7,1 0,9-3,8 88,6 101,5 5,8 0,4-3,6 88,5 118,0 5,2 0,8-3,2 90,1 119,4 5,6 0,2-3,8 87,4 118,8 7,2 0,2-4,0 Liikevaihto yhteensä 194,9 205,5 192,7 209,2 211,5 209,5 KONSERNIN LIIKEVOITTO Muut toiminnot 3,8 3,9-0,1-0,2 2,1 3,1-0,2 2,8 0,8-1,7-1,0 2,8 4,9-0,6 4,5 4,8-1,2-1,7 9,2 3,0-1,5 Liikevoitto yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut 7,5-2,9 5,0-0,3 0,9-5,6 7,0-4,7 6,4-3,2 10,7-3,1 Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tulos ennen veroja Tuloverot Vähemmistöosuus tuloksesta 4,6 4,6-2,4 0,2 4,7 4,7-1,9-0,2-4,7-4,7 0,3-1,1-0,1 3,1 3,1-1,4-0,8 7,6 7,6-1,4 2,8 Konsernin tulos tilikaudelta 2,6-4,4 1,2 0,9 8,9 8

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS RAISIO CHEMICALS RAVINTORAISIO RAISIO LIFE SCIENCES

RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS RAISIO CHEMICALS RAVINTORAISIO RAISIO LIFE SCIENCES RAISIO CHEMICALS RAVINTORAISIO RAISIO LIFE SCIENCES OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2002 Raisio Yhtymä on kasvava ja kansainvälinen teollisuuskonserni, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi paperikemikaaleja,

Lisätiedot

RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS

RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2003 Raisio Yhtymän osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2003 LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, TULOS EDELLEEN HEIKKO - Raisio Yhtymän liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa lähes 10

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7).

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7). 1 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2002 SUOMISEN TULOS PARANI Liikevaihto: 41,4 miljoonaa euroa (45,0 miljoonaa euroa 1.1.-31.3.2001) Liikevoitto: 4,3 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa)

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-maaliskuun liikevaihto oli 332,3 miljoonaa markkaa (2000: 328,3 Mmk). Liikevaihdon vähäinen kasvu oli ennakoitua. Elintarvikeryhmän liikevaihto

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Liiketulos, milj. euroa 199,1* -7,2-14,3. Velkaantumisaste, % -48,1 132,5 127,9 Liiketoiminnan kassavirta, milj. euroa 38,7 35,5 77,0

Liiketulos, milj. euroa 199,1* -7,2-14,3. Velkaantumisaste, % -48,1 132,5 127,9 Liiketoiminnan kassavirta, milj. euroa 38,7 35,5 77,0 Raisio Yhtymän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Raision jatkuvien liiketoimintojen myönteinen tuloskehitys jatkui -Raisio Yhtymän liikevaihto heinä-syyskuussa oli 113,0 milj. euroa (vertailukelpoinen liikevaihto

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2002 SUOMISEN TULOS PARANI Liikevaihto: 85,3 miljoonaa euroa (88,1 milj. euroa 1.1-30.6.2001) Liikevoitto: 8,6 miljoonaa euroa ( 5,8 milj. euroa) Tulos/osake:

Lisätiedot

Panostaja Oyj Pörssitiedote klo PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

Panostaja Oyj Pörssitiedote klo PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Panostaja Oyj Pörssitiedote 20.3.2003 klo 11.30 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2002-31.1.2003 Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä neljännesvuotiskaudella 9,9 milj. euroa (ed. tilikauden

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE OSAVUOSIKATSAUS

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE OSAVUOSIKATSAUS RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003 30.6.2003 Ramirent-konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 80,7 (34,1) ME, kasvua 137% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2003 (9 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,3 % 86,09 (87,24) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,65 (8,27) milj. euroa

Lisätiedot

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003 Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Liikevaihto 562,4 miljoonaa euroa (+2 %) Liikevoitto 43,8 miljoonaa euroa (+16 %) Voitto 30,1 miljoonaa euroa (+20 %) Liikevaihto ja tulos Suomen Posti -konsernin

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote klo SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote klo SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 16.6.2004 klo 11.20 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2003-30.4.2004 - Konsernin liikevaihto kasvoi 6 % ja oli 12,6 milj. euroa (11,9 milj. euroa) - Liikevoitto

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

:30 Pörssitiedote FISKARS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - MAALISKUU 2001 Tietoja ei tilintarkastettu

:30 Pörssitiedote FISKARS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - MAALISKUU 2001 Tietoja ei tilintarkastettu 2001-05-09 08:30 Pörssitiedote FISKARS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - MAALISKUU 2001 Tietoja ei tilintarkastettu Fiskars-konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 217 milj. euroa, joka

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/2003 4-6/2002 1-6/2003 1-6/2002 2002 Liikevaihto 671,9 707,5 1 371,4 1 363,8 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -0,3-0,4

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

FINNLINES OYJ

FINNLINES OYJ 1(5) FINNLINES OYJ 29.10.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2003 Olennaiset tapahtumat Finnlines osti helmikuussa ropax (roro-passenger) aluksen Stena Ferries Limitediltä. Alus on rakennettu Espanjassa vuonna

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2003

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2003 Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 1.1.- Liikevaihto 288,4 miljoonaa euroa (+4 %) Liikevoitto 25,7 miljoonaa euroa (+68 %) Tilikauden voitto 18,0 miljoonaa euroa (+68 %) Liikevaihto ja tulos Suomen Posti

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

Kiteen kalustetehdas yhtiöitettiin kuluvan vuoden alusta ja yhtiö on ryhtynyt sopimusvalmistajaksi myös konsernin ulkopuolisille asiakkaille.

Kiteen kalustetehdas yhtiöitettiin kuluvan vuoden alusta ja yhtiö on ryhtynyt sopimusvalmistajaksi myös konsernin ulkopuolisille asiakkaille. MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 26 LOKAKUUTA 2004 MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.2004 30.09.2004 Martela-konsernin tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja kolmannelta vuosineljännekseltä nousi voitolliseksi

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/2003 7-9/2002 1-9/2003 1-9/2002 2002 Liikevaihto 683,0 611,1 2 054,4 1 974,9 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -1,2 0,1-1,1

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2003

LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2003 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2003 Liikevaihto: 71,7 miljoonaa euroa (61,0 miljoonaa euroa) Liikevoitto: 4,8 miljoonaa euroa (4,3 miljoonaa euroa) Tulos/osake: 0,16 euroa (0,14 euroa)

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo (6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo (6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2003 klo 10.00 1(6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2003 - Kolmas vuosineljännes odotusten mukainen - Liikevaihto 17,0 milj. euroa, laskua

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.07.2004 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2004

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.07.2004 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2004 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.07.2004 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2004 Scanfil-konsernin kasvu jatkui ja kannattavuus säilyi hyvin tyydyttävällä tasolla. Liikevaihto tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Liikevaihto kasvoi 14% edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 42,8 miljoonaa euroa Liiketulos parani 93% ja nousi 2,4

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 Liikevaihto: 198,3 miljoonaa euroa (183,3 miljoonaa euroa) Liikevoitto: 21,0 miljoonaa euroa (21,1 miljoonaa euroa) Tulos/osake: 0,78 euroa (0,73

Lisätiedot

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ Pörssitiedote 28.4.2002 klo 8.30 1(13)

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ Pörssitiedote 28.4.2002 klo 8.30 1(13) JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ Pörssitiedote 28.4.2002 klo 8.30 1(13) OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2003 Jaakko Pöyry Group konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 102,0 (edellisvuonna 2002 100,4) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2001 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-syyskuun liikevaihto oli 1 068,7 miljoonaa markkaa (2000: 1 136,9 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto oli tavoitetasolla,

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (8) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (8) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.08.2004 KLO 08.30 1(8) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2004 Liikevaihto laski 4,4 % ja oli 46,8 milj. euroa (49,0). Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli

Lisätiedot

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu)

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) 2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) FISKARSIN LIIKEVAIHTO LASKI JA LIIKEVOITTO PARANI - konsernin liikevaihto 173,6

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003).

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). Done Solutions Oyj Pörssitiedote 24.2.2005 klo 9.00 DONE SOLUTIONSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 - Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). - Liiketulos oli -0,9

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE (5)

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE (5) RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.10.2003 1(5) OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003-30.9.2003 Ramirent-konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 126,5 (58,1) ME, kasvua 118% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.5.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003 31.3.2003

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.5.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003 31.3.2003 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.5.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003 31.3.2003 Ramirent-konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 38,3 (14,9) ME, kasvua 158,0% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Lisätiedot

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002. Liikevaihto ja tilaukset. 23. huhtikuuta 2002 klo 12.

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002. Liikevaihto ja tilaukset. 23. huhtikuuta 2002 klo 12. Pörssitiedote 23. huhtikuuta 2002 klo 12.00 KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002 KONE-konsernin saadut tilaukset ilman huoltosopimuksia olivat 500 miljoonaa euroa, joka

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003}

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003 Kokonaismarkkinoiden supistumisesta johtuen liikevaihto laski, mutta liiketulos säästötoimenpiteiden ansiosta 1 miljoonaa

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2005: LIIKEVAIHTO KASVOI JA LIIKEVOITTO KAKSINKERTAISTUI

INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2005: LIIKEVAIHTO KASVOI JA LIIKEVOITTO KAKSINKERTAISTUI INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.10.2005 klo 8.30 INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2005: LIIKEVAIHTO KASVOI JA LIIKEVOITTO KAKSINKERTAISTUI liikevaihto kasvoi 7,4 % edellisvuoden vastaavasta

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (MILJ.EUR) 1-9/2002 1-9/2001 muutos-% 1-12/2001

TULOSLASKELMA (MILJ.EUR) 1-9/2002 1-9/2001 muutos-% 1-12/2001 Tulosta sivu ATRIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 06.11.2002, klo 10.00 1(4) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 21,2 milj.eur (21,1 milj.eur). Konsernin tulos

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2004 SUOMISEN TULOS JÄI EDELLISVUOTISESTA Liikevaihto: 123,2 miljoonaa euroa (80,7 milj. euroa 1.1. - 30.6.2003) Liikevoitto: 6,1 miljoonaa euroa (5,4)

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2001

Osavuosikatsaus I/2001 3.5.21 Tammikuu - maaliskuu 21 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Liiketoimintaryhmät Jaakko Pöyry Group konsernin tuloskehitys oli katsauskaudella hyvä. - Liikevaihto oli 113,1 (edellisvuonna 114,7) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2001

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2001 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2001 Telesten teki historiansa suurimmat kaupat Englannissa Ydinliiketoiminnan Access Systemsin liiketulos kasvoi 69 prosenttia liikevaihdon kasvaessa 44 prosenttia

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 SUOMISEN TULOS PARANI Liikevaihto: 129,0 miljoonaa euroa (131,0 milj. euroa 1.1-30.9.2001) Liikevoitto: 12,3 miljoonaa euroa ( 9,8 milj. euroa) Tulos/osake:

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus

Teleste Oyj Osavuosikatsaus Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 36,1 % ja oli 58,3 miljoonaa euroa Liiketulos lähes kaksinkertaistui edelliseen

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS (IFRS)

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS (IFRS) 1 (7) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 (IFRS) ENSIMMÄINEN VUOSIPUOLISKO TAPPIOLLINEN Liikevaihto: 105,1 miljoonaa euroa (123,2 milj. euroa 1.1. - 30.6.2004) Liikevoitto: -1,7 miljoonaa

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Venäjän (ZAO YEInternational) ja Liettuan (UAB YEInternational) liiketoiminta kuluneella katsauskaudella ylitti lievästi asetetut tavoitteet.

Venäjän (ZAO YEInternational) ja Liettuan (UAB YEInternational) liiketoiminta kuluneella katsauskaudella ylitti lievästi asetetut tavoitteet. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 14.8.2006 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 - Liikevaihto 12,8 milj. euroa (11,2 milj. euroa) - Liikevoitto 446 tuhatta euroa

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Toisen neljänneksen toiminnallinen liiketulos palautui voitolliseksi toukokuussa kirjattu OMNEn luottotappio ( 1,9

Lisätiedot

Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4. 1999

Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4. 1999 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4. 1999 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.1999 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 382,0 miljoonaa markkaa (1998: 364,9 Mmk). Liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS RAISIO CHEMICALS RAVINTORAISIO RAISIO LIFE SCIENCES

RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS RAISIO CHEMICALS RAVINTORAISIO RAISIO LIFE SCIENCES RAISIO CHEMICALS RAVINTORAISIO RAISIO LIFE SCIENCES OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 Raisio Yhtymä on kansainvälinen teollisuuskonserni, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi paperikemikaaleja, terveysvaikutteisia

Lisätiedot

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 - Liikevaihto 6,4 miljoonaa euroa (5,8), kasvua 10 % - Voitto ennen veroja 0,15 miljoonaa

Lisätiedot